Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE NVMNT valabil ncepnd din anul universitar 2015-2016

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

III. NUMRUL ORELOR PE SPTMAN


Semestrul I

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR

Anul I

16

Anul II

18

Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR


Specializarea/Programul de studiu: ADMINISTRAREA AFACERILOR N TURISM, COMER I SERVICII
Limba de predare: Romn

IV.EXAMENUL DE DISERTAIE - perioada iunie-iulie

Titlul absolventului: Master's Degree


Durata studiilor: 4 semestre
Forma de nvmnt: cu frecven

Proba 1: Prezentarea i susinerea lucrrii de disertaie - 10

I. CERINE PENTRU OBINEREA DIPLOMEI DE MASTER


120 de credite din care:

V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPIO


Sem. 4: Se alege o disciplin din pachetul EMX0003: EMR
EMR0235.
Sem. 4: Se alege o disciplin din pachetul EMX0004: EMR
EMR0356.

108 credite la disciplinele obligatorii (din care 9 credite la disciplina de practic i 9 credite la disciplina stagiu de cercetare);
12 credite la disciplinele opionale;
i:
10 credite la examenul de susinere a disertaiei

n contul a cel mult 3 discipline opionale generale, student


discipline de la alte specializri/programe de studii ale facu
Babe-Bolyai.

II. DESFURAREA STUDIILOR (n numr de sptmni)


Activiti didactice
Anul I
Anul II

Sem I
14
14

Sem II
14
12

Sesiune de examene
I
3
3

V
3
2

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

R
2
2

L.P
comasate
0
0

Stagii de
practic/Dise
rtaie
iarna
0
3
3
3

Pag. 1/12

Vacan
prim
1
1

vara
12
12

VI. UNIVERSITI EUROPENE DE REFERIN: U


Lisabona Portugalia, Universitatea din Beira Interior Po
Aveiro Portugalia, Universitatea din Graz Austria, Univ
Economice din Viena, Universitatea Liber Berlin Germa
Messina - Italia.

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

VII. TABELUL DISCIPLINELOR


ANUL I, SEMESTRUL 1
COD

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR

EMR0210
Marketing strategic
EMR0038
Comportamentul consumatorului i strategia de marketing
EME/EMF/004
Comunicare intercultural n afaceri (englez/francez)
2
EMR0298
Sisteme de asistare a afacerilor
EMR0128
Evaluarea resurselor n turism
TOTAL

Ore fizice sptmnale

Ore alocate studiului

6
6

C
2
2

S
1
2

LP
0
0

F
3
4

I
8
7

T
11
11

11

6
6
30

1
2
8

2
1
8

0
0
0

3
3
16

8
8
39

11
11
55

ANUL I, SEMESTRUL 2
COD

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR

EMR0171
Management hotelier
EMR0204
Managementul strategic al resurselor umane
EMR0006
Analiz economic
EMR0282
Prospectare i amenajare turistic
EMR0360
Marketingul locurilor
EME/EMF/EM
Limba modern n afaceri (limba englez/francez/german/italian/spaniol) - limba 2
G/EMI/EMS/0
164
TOTAL

COD
EMR0208
EMR0537
EMR0217
EMR0570
EMR0297

Marketing direct i comunicare promoional


Managementul proiectelor europene
Marketingul structurilor de primire turistic
Destinaii turistice
Sisteme de asigurare a calitii

Pag. 2/12

Ore alocate studiului

5
5
5
5
5

C
2
2
2
2
2

S
1
1
1
1
1

LP
0
0
0
0
0

F
3
3
3
3
3

I
6
6
6
6
6

T
9
9
9
9
9

30

10

17

37

54

ANUL II, SEMESTRUL 3


Ore fizice sptmnale
Credite
ECTS
C
S
LP
5
2
1
0
5
1
2
0
5
2
1
0
5
2
2
0
5
1
0
1

DENUMIREA DISCIPLINELOR

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Ore fizice sptmnale

Ore alocate studiului


F
I
T
3
6
9
3
6
9
3
6
9
4
5
9
2
7
9

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

EMR0610
TOTAL

Gestiunea riscului n turism, comer i servicii

5
30

2
10

1
7

0
1

3
18

6
36

9
54

ANUL II, SEMESTRUL 4


COD
EMX0003
EMX0004
EMR0307
EMR0433
TOTAL

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR
Disciplin opional 1
Disciplin opional 2
Practic (Administrarea afacerilor n turism)
Stagiu de cercetare\documentare i pregtirea disertaiei

6
6
9
9
30

Ore fizice sptmnale


C
2
2
0
0
4

S
1
1
0
0
2

LP
0
0
3
3
6

Ore alocate studiului


F
3
3
3
3
12

I
10
10
16
16
52

T
13
13
19
19
64

DISCIPLINE OPIONALE
COD

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Ore fizice sptmnale

C
S
DISCIPLIN OPIONAL 1 (An II, Semestrul 4)
EMR0251
Politici i strategii n comerul intern
6
2
1
EMR0185
Managementul lanului logistic
6
2
1
EMR0235
Negocierea afacerilor
6
2
1
DISCIPLIN OPIONAL 2 (An II, Semestrul 4)
EMR0611
Contabilitatea organizaiilor din turism
6
2
1
EMR0571
Marketingul evenimentelor
6
2
1
EMR0356
Economia turismului sustenabil
6
2
1
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL
12
4
2
DISCIPLINE
52
26
TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI
78

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 3/12

Ore alocate studiului

LP

0
0
0

3
3
3

10
10
10

13
13
13

0
0
0

3
3
3

10
10
10

13
13
13

20

26

78

260
338

338

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

Anex la Planul de nvmnt specializarea / programul de studiu: ADMINISTRAREA AFACERILOR N TURISM, COMER I SERVICII
DISCIPLINE DE PREGTIRE FUNDAMENTAL (DF)
COD

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR

EMR0298
Sisteme de asistare a afacerilor
EMR0006
Analiz economic
EMR0297
Sisteme de asigurare a calitii
TOTAL
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL
DISCIPLINE

Ore fizice sptmnale

C
Semestrele 1 - 3 (14 sptmni)
6
1
5
2
5
1
16
4
16

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI

Ore alocate studiului

LP

2
1
0
3

0
0
1
1

3
3
2
8

8
6
7
21

11
9
9
29

21

29

56

42
112

14

112

294
406

406

DISCIPLINE DE SPECIALITATE (DS)


COD

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Ore fizice sptmnale


C

Ore alocate studiului

LP

1
2
1
1
1
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
3
3
3
3
3
3
3

8
7
8
6
6
6
6
6
6

11
11
11
9
9
9
9
9
9

Semestrele 1 - 3 (14 sptmni)


EMR0210
EMR0038
EMR0128
EMR0171
EMR0204
EMR0282
EMR0360
EMR0208
EMR0537

Marketing strategic
Comportamentul consumatorului i strategia de marketing
Evaluarea resurselor n turism
Management hotelier
Managementul strategic al resurselor umane
Prospectare i amenajare turistic
Marketingul locurilor
Marketing direct i comunicare promoional
Managementul proiectelor europene

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

6
6
6
5
5
5
5
5
5

Pag. 4/12

2
2
2
2
2
2
2
2
1

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

EMR0217
EMR0570
EMR0610
TOTAL

Marketingul structurilor de primire turistic


Destinaii turistice
Gestiunea riscului n turism, comer i servicii

5
5
5
63

2
2
2
23

1
2
1
15

0
0
0
0

3
4
3
38

6
5
6
76

9
9
9
114

Semestrul 4 (12 sptmni)


EMX0003
Disciplin opional 1
EMX0004
Disciplin opional 2
EMR0307
Practic (Administrarea afacerilor n turism)
EMR0433
Stagiu de cercetare\documentare i pregtirea disertaiei
TOTAL
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL
DISCIPLINE

6
6
9
9
30

2
2
0
0
4

1
1
0
0
2

0
0
3
3
6

3
3
3
3
12

10
10
16
16
52

13
13
19
19
64

93

27

17

50

128

178

370

234
676

72

676

1688

2364

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI

2364

DISCIPLINE COMPLEMENTARE (DC)


COD

Credite
ECTS

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Ore fizice sptmnale


C

Ore alocate studiului

LP

Semestrele 1 - 3 (14 sptmni)


EME/EMF/004
Comunicare intercultural n afaceri (englez/francez)
2
EME/EMF/EM
Limba modern n afaceri (limba englez/francez/german/italian/spaniol) - limba 2
G/EMI/EMS/0
164
TOTAL
TOTAL CREDITE / ORE PE SPTMN / EVALURI / PROCENT DIN TOTAL
DISCIPLINE
TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI

11

11

15

20

11

15

20

14

28
70

28

70

210
280

280

BILAN GENERAL

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 5/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

COD
1
2

DISCIPLINE
OBLIGATORII
OPIONALE
TOTAL

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

ORE FIZICE
57
6
63

Pag. 6/12

F
57
6
63

ORE ALOCATE STUDIULUI


I
144
20
164

T
201
26
227

%
90%
10%
100%

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

R PE SPTMAN
Semestrul I

Semestrul II

16

17

18

12

RTAIE - perioada iunie-iulie (1 sptmn)

nerea lucrrii de disertaie - 10 credite

E A DISCIPLINELOR OPIONALE
din pachetul EMX0003: EMR0251, EMR0185,

din pachetul EMX0004: EMR0611, EMR0571,

line opionale generale, studentul are dreptul s aleag 3


zri/programe de studii ale facultilor din Universitatea

ROPENE DE REFERIN: Universitatea Autonom din


ersitatea din Beira Interior Portugalia, Universitatea din
sitatea din Graz Austria, Universitatea de tiine
ersitatea Liber Berlin Germania, Universitatea din

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 7/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

Forme de evaluare
E
E
E

E
3

VP

DS
DS
C

DC

DF
DS

Forme de evaluare
E
E
E
E

VP

E
C
2

Felul
disciplinei
DS
DS
DF
DS
DS

Felul
disciplinei

DC
0

Forme de evaluare
E
C
VP
E
E
E
E
C

Felul
disciplinei
DS
DS
DS
DS
DF

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 8/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

E
5

DS
1

Forme de evaluare
E
E
E

VP

C
2

VP
1

Forme de evaluare
E

VP

Felul
disciplinei
DS
DS
DS
DS

Felul
disciplinei

E
E
E

DS
DS
DS

E
E
E

DS
DS
DS

9.52%

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 9/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

OMER I SERVICII

Forme de evaluare
E

VP

DF
DF
DF

E
1

C
2

Forme de evaluare
E

E
E
E
E
E
C
E
E
E

Felul
disciplinei

VP

14.29%

Felul
disciplinei

DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 10/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

E
E
E
11

DS
DS
DS
1

E
E
C
2

VP
1

13

Forme de evaluare
E

VP

DS
DS
DS
DS
76.19%

Felul
disciplinei

DC

DC

9.52%

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 11/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI

%
90%
10%
100%

NR. DE CREDITE
AN I
AN II
60
48
0
12
60
60

RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Pag. 12/12

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATI