Sunteți pe pagina 1din 16

Criptografie si securitate – an3 s1

A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte


RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Subiecte de la sesiunea de iarna 2010 –
D Grila Liviu – Forum Smartgen
E Tema RSA – 4 subiecte
F Tema El-Gamal – 4 subiecte

1234
3214
B 42 ?
1111 0101 1010 1101
1111 0101 1010 0111
10 1011 0111 1110 1101
B ?
0 0011 0110 0001 0111
Alice alege numarul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13 g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice
foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul pentru care h(x) = 8, unde
h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si obtine semnatura (r, s), unde

11 , iar este inversul lui 5 modulo 12. Avem


B ?
7 a. (r, s) = (6, 10)
b. (r, s) = (9, 7)
c. (r, s) = (11, 4)
d. (r, s) = (5, 11)

Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criprare e=27. Semnatura RSA pentru documen-
tul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e.
Avem:

B 78 a. s=13
b. s=19
c. s= 43
d. s= 31
R: c
Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criptare e=27. Semnatura RSA pentru docu-
mentul m=15 emis de Alice este s=m la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui
e. Avem:

B 77 a. s=20
b. s= 13
c. s= 41
d. s= 31
R: c
ASINCRON:
B 52 GRADINA cu cheia 11
R: RIILTGG
CFB:
x = 0001 1000 1101 1011
B 60 ?
IV=1101 ........................... 1111 0111 0110 1000
R:
CFB:
B 62 x = 1111 0000 1001 0110 ........................... 0111 1101 1110 .... ?
R:

pg. 1
CFB:
0001 1000 1101 1011 KEYE 1101
B 38 ?
1110 1111 1011 0011
1111 0111 0110 1000
CFB:
1111 0000 1001 0110 keye 0010
B 39 ?
1000 1101 0111 1110
0111 1101 1110 1000
Cifru ASINCRON cu autocheie:
K=8, x=CORIDA,
B 28
R: KYPXAA
Cifru asincron cu autocheie:
B 30 K=7, x=STRIGAT
R: ZSJRXXQ
Cifrul Polybios, cuvantul EXCLAMARE.
B 36
R: AEECACCBAACCAADCAE
Cifrul VIGENERE:

Key = CARD
B 29 ?
cuvant = UMBRA
criptare =
R: WMSUC

Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta VARF. Solutia
11
B este...
9
DMGFM
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul VIGENERE si avand cuvantul cheie GARA. Solutia
este...

B 81 a. UNTAY ??? ?
b. NMTAY
c. ONSAY
d. ONSAZ
R : ONTAY
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta CARD.
11
B Solutia este... ?
8
WRSUC

Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta LABIL. Solutia
este...
11
B FSDIF ?
6 ESDIF
FSDIE
ESDIE
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie BILA.

a. ARYBSC
B 84 ?
b. AQXCSB
c. AQXBSC
d. AQYBSC
Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.


D 5
M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar

pg. 2
Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
D 6
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:

R: spatiul textelor cifrate


Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
D 7
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea. de criptare
Concepte de baza ce apar in criptografie :

D 8 Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita:
R: functie (transformare) de decripate
Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare  in dD dK a func-


D 9
tiilor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
= 1 d e DE , formeaza:
R: scheme de cripate
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
13
B Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
0
e = 11
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
E 1 Pentru p=3, q=5 si e=7, sa se determine d (exponentul de decriptare).
R: d=7
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
E 2 Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
R: e = 11
Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n = pq. (n,e) = (15, 4) -> cheie
D 37 publica. Fiind dat n = 15, e = 4 si textul clar m = 11, determinati textul codificat c .
R: c=1
Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
13 de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    si
B
5  2 3 4 1
blocul initial IV = 1010
0010 0110 0100 1101
Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
13 de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    si
B
7  2 3 4 1
blocul initial IV = 1010
1110 1100 1101 0001
Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
13 de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia   
B
4  2 3 4 1
E
0111 0010 1000 0101
Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
 1 2 3 4
13 de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    si
B
6  2 3 4 1
blocul initial IV = 1010
1110 1011 0001 0000
pg. 3
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Daca exponentul de
12
B criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c. 1
2
c=1
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de cripta-
re este definita prin …??????????..., unde …??????????.... reprezinta o cheie din multimea tuturor chei-
lor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste crip-
tarea cuvantului VULPE. Aceasta este:
B 10 ?
a. EZGAW
b. ZEGXW
c. ZEGWX
d. EZGAX
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de cripta-
re este definita prin ex(x)=5x+7(mod 26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea tuturor che-
ilor de criptare K , iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste crip-
tarea cuvantului INGER. Aceasta este :
B 85 c
a. UVLBO
b. UVLBR
c. VULBO
d. VULCO
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de
criptare este definita prin SHAPE \* MERGEFORMAT , unde

reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar.
11 Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului PAINE. Aceasta este:
B ?
4
a. AHFUT
b. BNFZT
c. BNFUT
d. ANFVT
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codifica-
re POLYBIOS, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
11
B a. AEECACCBAACCAADCAE a
2
b. AEECACCAAACCAADCAD
c. AEECABCBABCCAADCAE
d. AEECABCBAACCAADCAE
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codifica-
re POLYBIOS, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din ce-
le de mai jos.
11
B b
3 a. EXCLUDERE
b. EXCLAMARE
c. EXCHANGE
d. INCLUDERE
Considerati cifrul de permutare a lui HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 1 si cheia de criptare
 3 2
M   , codificarea textului clar LIRA este :
7 7
B 90 d
a. MAZI
b. MAXI
c. LAZH
d. LAZI

pg. 4
Considerati cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare
7 2
M   , codificarea textului clar LESA este……...
 2 3
B 16 b
a. HIWN
b. HIWK
c. NXWK
d. IHNW
Considerati cifrul de permutare HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare
5 3
M   codificarea textului clar ZARE este: ?
5 4
w = ZARE ............ x = ?
10
B
1
α1 = (Z A) = (25,0) (transpuse in numere dupa alfabetul Z26
α2 = (R E) = (17,4)

β1=α1·M = (25·5+0·5 25·5+0·3)=(125 75)|mod 26=(21 23) = (V X)


β2=α2·M = (17·5+4·5 17·3+4·4)=(105 67)|mod 26=( 1 15) = (B P)
R: x=VXBP
Considerati cifrul de permutare HILL. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare
10 5 3
B M   codificarea textului clar ZARE este: ?
9
5 4
R : V X B P
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare mc034-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1111.
B 11 ?
a. 1100011010110011
b. 0101100111101010
c. 0011100111101100
d. 0011010111101100
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare mc031-1.jpg.

B 13 a. 1111 0101 1010 0111 ?


b. 1111 0101 1100 0111
c. 1111 1010 1100 0111
d. 1111 0110 1001 0111
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare mc041-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1101.
B 18
a. 1111011100001011
b. 1111011101101101
c. 1111011100001110
d. 1111011101101000
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare ∏= 1234; 3421
c
B 74 a. 0101110111000111 ?
b. 0111110110011110
c. 0011011101011011
d. 0011011101011011

pg. 5
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati sec-
venta de text clar

1 2 3 4
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare   .
 2 3 1 4
10
B ?
4 Blocul initial este IV = 1001.

a. 0010010001101100
b. 1000001001101101
c. 0010001001101101
d. 1000100010100110
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,codificati
1 2 3 4
secventa de text clar x= 1100110110011110,folosind cheia de criptare   .
B
11 3 4 2 1 ?
1 a. 0101110111000111
b. 0111110110011110
c. 0011011101011011
d. 0011011101011011

Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati sec-
1 2 3 4
12 venta de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare   .
B
4  2 4 1 3
Blocul initial este IV = 1111.
R: 1100011010110011
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
x = 1111 0000 1001 0110, folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=0010
3 2 1 4
B 80 c
a. 1101 1101 1110 1101
b. 0111 1101 0111 0010
c. 0111 1101 1110 1000
d. 0111 1001 1100 0011
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare OFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
x=1001 1100 0100 0001 folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=0011
3 1 4 2
B 82 b
a. 1010 1111 0010 1000
b. 0011 0000 0001 0010
c. 1010 0000 0001 1000
d. 0011 0000 0010 0001
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
 1 2 3 4
x=0001 1000 1101 1011 folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=1101
 4 1 2 3
B 83 d
a. 1111011100001011
b. 1111011101101101
c. 1111011100001110
d. 1111011101101000
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
1 2 3 4
x=0001 1000 0110 10011 folosind cheia de criptare    si blocul initial IV=0110
B 86 ?
3 2 4 1

R :
pg. 6
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    şi
A 9
 2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    şi
A 11
 2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia   
A 8
 2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia    şi
A 10
 2 3 4 1
blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
12
RSA tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c. 1
C
R: c=1
Criptare VIGENERE cuvantul INCAS cu cheia GARA
B 67
R : ONTAY
Criptare VULPE in AFIN
10
B
2 e(x)=5x+3 (mod 26)
R: EZGAX
3 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare HILL cu matricea 3 5
A 2  
Ex: Text clar: CURS
R: OABU
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, el poate cauta un text clar a.i. e k(x) =y. Ce modalitati de
aparare pot fi:
B 72
R : corect gradul de complexitate al sistemului
Daca d este exponentul de decriptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17 si
avand exponentul de criptare e = 3, atunci

B 17 a. d = 13
b. d = 38
c. d = 43
d. d = 23
Daca N este nr tuturor cheilor cifrului DES, atunci:

a. N = 2^32 + 8
B 97 b
b. N = 2^56
c. N = 2^32
d. N = 2^32 + 16

pg. 7
Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci

a. r=13
B 2 d?
b. r=18
c. r=5
d. r= 16
DES CBC
1 2 3 4
text: 1010 0101 1000 0001,    IV=1111
B 1  2 4 1 3

R: 1100 ........... .... era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
DES CBC
 1 2 3 4
text: 1101 1101 1010 1001,    IV=1100
B 7
 4 1 2 3
R: 1000 1010 ....... era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
DES OFB
1 2 3 4
text: 1001 1100 0100 ......,    IV=0011
B 5
3 1 4 2

R: 0011 0000 0001 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
3 2
A 1
Determinaţi inversa matricei (modulo 26) 3 5
 
R: [15 20; 17 9]
B 51 Diffie Hellman a=7 b=4 k=5
Din alfabet se scoate o litera mai putin folosita, si anume litera Q.
Folosind Polybios, decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul in clar?

B 98 a. STIRBIRE c
b. STIRPARE
c. STIRPIRE
d. ESTIMARE
ECB
B 58 x = 0001 1000 1101 1011 R=1111 0111 0110 1000 ?
y = 1101 EK = 1234 ; 4123
ECB
x = 1100 1101 1001 1110 cheia 1 2 3 4 / 3 4 2 1 – 0011 0111 0101 1011;
B 69 ?
x = 111001 cheia fluida z = 1001 – 011111;
R:
B 64 ek(x) 5x+7 mod 26) INGER .... VULBO ?
B 45 El gamal A 3 B 4 m 11 -> (2, 4) ?
El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
B 9 ?
R: Am calculat cheia publica A=7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e corect
El-Gamal

p=23
q=7
10
B a=6 ?
3
b=3
B->A
(B,C)=(21,11)
R: m=?

pg. 8
Fie cifrul El Gamal asociat numarului prim p = 1 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2. Cheia
secreta a lui Alice este a=4 si a lui Bob b=7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7). Decodificand
se obtine mesajul clar:
B 88 ?
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6
Fie cifrul el gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a
lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar m = 9 pentru a fi transmis
lui Alice obtine (B,C). Avem:
(A)(B,C) = (7,2)
(B)(B,C) = (5,3)
13
B (C)(B,C) = (9,6) a
2
a. nici un raspuns corect
b. A
c. B
d. C
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta
a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C). Avem:

B 15 a. (B, C) = (13, 5) d?
b. (B, C) = (15, 12)
c. (B, C) = (21, 11)
d. (B, C) = (3, 5)
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
12 Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
ELG 10
B găseşte mesajul clar ………....
R: x = m(textul clar) = 10
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
12 Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
ELG ?
A aceasta primeşte codificarea …………....
R: c = (c1,c2) = (2,4)
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare, atunci:

13 gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1


B ?
1 gcd(e, n) = 1
gcd(e, n + 1) = 1
gcd(e, (p - 1)(q - 1))
Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si ek exponentul de criptare. Atunci:

a. gcd(e, (p-1)(q-1))=1
B 35 a?
b. gcd(e, n)=1
c. gcd(e, n + 1) = 1
d. gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1
Fie cifrul RSA p,q prime p,q si n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este exponentul de
12 decriptare, iar mN, 0m<n, atunci
B
6
d. m p+q mod n = m
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
12
RSA p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
B
R: E=11
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
12
RSA Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
A
R: D=7

pg. 9
Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5.
Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c=3
10
B ?
8 c=5
c=15
c=1

Fie f transformarea afina f7,12 = (7x +12)(mod 26). Atunci f-1=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
B 31
R : a’=15, b’=3
Fie m = 4 x 5 x 7 = 140, a apartine aN, 0<=a<140 a.i. a mod 4 = 3, a mod 9 = 5 si a mod 7 =3
Avem:

B 37 a. a=113 b
b. a=59
c. a=73
d. a=77
Fie m=4 x 9 x 5 = 180, a apartine aN, 0<=a<180 a.i. a mod4=2, a mod9=3, a mod 5=1
Avem:
10
B a. a=132 c
7
b. a=31
c. a=66
d. a=77
Fie p = 17 si g = 3 o radacina primitiva a modulo 17. Daca a = d log3 14 atunci:

a. a=9
B 94 c
b. a = 13
c. a=5
d. a=7
Fie p>2 un numar prim, g o radacina primitiva modulo p si A,B{1,2,...,p-1} avem:

B 73 a. (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp) ?
b. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)mod(p-1) euam pus b)
c. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d. (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))
Fie S={0,1,2,…,25} si n numarul functiilor de criptare afina fa,b:S-S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,b
apartin S si gcd(a, 26) = 1. Avem:

B 89 a. n=312 ?
b. n=676
c. n=100
d. n=250
Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 0001 1000 11101 1011, in baza
cheii
|1234|
11
B Π=| |
0
|4123|
si y=1101
R: 1111 0111 0110 1000
Fie sistemul de criptare DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 1001 1101 1000 1111, in
baza cheii

|1234|
B 92
Π=| |
|2314|

R: 0011 1011 0010 1111

pg. 10
Fie transformarea afina ek(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
B 33
R: c = DJNST
Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e) = (35,5) si cheia secreta d = 5. Daca textul cifrat este c = 3,
atunci textul in clar m = ?
a. m=3
B 93 c
b. m = 15
c. m = 33
d. m=1
Flosind sistemul de criptare cu auto-cheie pentru k=7 codificati textul STRIGAT.
B 87
R : ZSJRXXQ
FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
B 57
R : 011010
Folosind criptarea VIGENERE, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta criptarea textului clar
INCAS, pe baza cheii GARA.
a. ONTAS
B 91 b
b. ONTAY
c. ONxxx
d. ONxxx
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 7.
Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia secreta
comuna, atunci
B 14
a. k=5
b. k=2
c. k=6
d. k=4
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
B 34
R: c. 000001
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11, codificarea textului clar GRADINA este ....

a. RIILTGG
B 75 b. RIJLTGG
c. RIILSHH
d. RIILSHI
R: b. RIJLTGG
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat
RIILTGG este…...

B 12 a. GRADINI ?
b. GRANINI
c. GRADINA
d. GRINDINA
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k = 7 decodificarea textului criptat
ZSJRXXQ este:

B 95 a. STRICAT c
b. STRESAT
c. STRIGAT
d. STOCATE
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
A 3
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
A 6
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)

pg. 11
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
A 7 SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
Functia de criptare e(x)=5x+3(mod26) VULPE
B 68
R: EZGAX
HILL cu M = (6 7 ; 1 3) text clar GUMA
B 4
R: EYUG
HILL cu M = (7 2 ; 2 3) text clar LESA
B 6
R: HIWK
12 HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA
B
5 R: EYUG
Hill d=2 M = [3 2, 3 5] text clar CLAR .............
B 59
R: NHZ… (nu mai stiu ultima litera n-am calculat)
Hill M = [3 2 ; 2 7] LIRA ....
B 66
R: LAZI
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
A 5 clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
M = 4 x 5 x 7=140

a mod 4 = 3
B 27
a mod 9 = 5
a mod 7 = 3
R: a=?
OFB

B 55 X=1011 1100 0100 0001 ?


Y=0011 ek=1234 R=0011 0000 0001 0010
3142
OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
B 40 ?
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111
OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111

Permutarile blocului initial


12 1101
B ?
7 1011
0111
1110
1101

p=3
e=4
q=5
B 25
m=11

R: C=1
p=3
q=5
B 26
e=7
R: d=7

pg. 12
P=5, q=11, exponentul e=27. Semnatura RSA pt. documentul m=15 este s=m^d mod55, d este
10 exponentul de criptare corespunzator lui e.
B ?
5 ∑={0,1,2,…,25}. Functia de criptare afina fa,b:∑ --> ∑,fa,b(x)=(ax,b)mod26 unde a,b apartin ∑ si
gcd(a,26)=1. Daca fa,b(3)=5, fa,b(6)=12, atunci
p=7
q=11
B 21 d=11

R: e = 11
Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal
B 71
R: pe problema logaritmului discret
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:

e 3,5   x   3 x  5
A 4 d 3,5   y   9 y  9  26 - 5   mod26   9 y  7

Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...


R: XENYF
Pentru cheia publica (n, e) = (35, 5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.
E 4
R: M=33
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul
dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat . e k (x) = y. Ce modalitate
de aparare considerati a fi posibila in acest caz?

12 a. gradul de complexitate al sistemului


B a
3
b. gradul de complexitate al textului criptat y
c. gradul de complexitate al textului clar x
d. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

Permutarile blocului initial

1101
B 41 1011 ?
0111
1110
1101
Polibios: ZIRCONIU cu Y exclus
B 56
R: EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
11 POLYBIOS era cuvantul STIRPIRE (lityera Q exlcusa)
B
5 R: DCDDBDDBDABDDBAE
Problema cu Alice: Alice alege p = 5, q = 11 si exponentul e = 27. Semnatura RSA pt decriptarea m = 15
emis este s = m^d mod 55 unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:

B 96 a. s = 20 a
b. s = 13
c. s = 41
d. s = 31
Problema cu modul CBC al DES: Se da secventa 1111 0000 1001 0100, cu VI=0010 si cu
|1234|
Π=| |
B 99 |3214|

Care este mesajul criptat?


R : 0111 1101 0100 0000
B 49 r=13^34 mod 15 r=2 ?

pg. 13
RSA
(n,e)=(35,5)
B 20
d=5
c=3
R: m=33
RSA
B 46 ?
d=5 c=33 m=3
RSA
B 47 ?
p=3, g=5, m=11
RSA

p=5
B 53
q=11
e=3
R: d=13
RSA
B 54 p=5, q=7, e=5
R: d=5
RSA
p,q prime n=pq

B 63 a. m^e+d mod n = m ?
b. m^ed mod n=m (am pus b. ,dar nu sunt sigura)
c. m^p+q mod n=m
d. m^pq mod n =m
RSA
cheie publica (n,e)=(35,5) cheia secreta d=5, c=3 ….

B 65 a. m=33 (eu am pus 33, nu sunt sigura) a


b. m=15
c. m=3
d. m=1
RSA
n,e=(35, 5) d=5 c=33
B 70 ?
m=3
RSA
12
B p=5, q=11, e=3
0
R: d=13
RSA
12
B P=5, q=7, e=5
1
R: d=5
RSA
12 Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
B
9 Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
D=7
B 44 RSA c=3 m=33 ?
B 50 Runde Feistel .. 16 ?
Sa se cripteze in ECB 1100 1101 1001 1110 cu permutarea

B 23 1234
3421
R: 0011.0111.0101.1011
Sa se cripteze in ECB 1111 0101 1010 1101 cu permutarea

B 22 1234
3214
R: 1111 0101 1010 0111

pg. 14
Sa se cripteze VULPE in AFIN
B 24 e(x)=5x+3 (mod 26)
R: EZGAX
Se considera cifrul Hill cu d = 2, M = (3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
B 32
R : NHZH
Se considera p = 11 (p – numar prim), α = 2 (a – radacina primitiva).
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
D 38
m = 9 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: (y1 , y2) = (5 ,4)
Se considera p = 11 , α = 2.
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
D 40
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
R: X=9
Se considera p = 11, α = 2.
4 – Cheia secreta a lui Alice
D 41 7 – Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7).
R: X=10
Se considera p = 7 (p – numar prim) α = 5 , α є ℤ7∗
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
D 39
m = 11 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: M=10
Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de criptare
cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei.

B 19 a. 011111 ?
b. 100000
c. 011101
d. 011110

Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folo-
sind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
12
B a. 010001 d
8 b. 000010
c. 001000
d. 000001
Se da secventa binara de text clar 110100. Codificati aceasta secventa folosin cheia fluida 1011, folosind
un sistem aditiv fluid binar de criptare.

B 76 a. 001010 b
b. 011010
c. 010010
d. 010110
Se verifica rezultatele prin impartire si se vede da restul corespunzator
B 43 adica a mod 4 = 2 se ia fiecare a si se imparte la 4 si vedem care da rest 2 (vezi calculatorul stiintific de ?
la windows)
pg. 15
B 48 Semnatura dig. ... el-gamal (r,s) = (5,11) ?
Sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
B 3
R: KYPXAA
Sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
B 79
Decriptare KYPXAA
R: CORIDA
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe:

13 a. dificultatea calculului algoritmului discret intr-un corp finit


B b
3 b. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari(de sute de cifre)
c. teoria algebrica a codurilor
d. problema{1,0} a rucsacului
13 Sistemul El-Gamal — bazat pe dificultatea calculului logarimului discret intr-un corp finit
B ?
9
14 Sistemul McEliece — bazat pe teoria algebrica a codurilor (decodificarea unui cod linear este o proble-
B ?
1 ma NP-completa)
14 Sistemul Merkle — Hellman - primul sistem definit cu cheie publica, bazat pe problema f0; 1g a rucsa-
B ?
0 cului (problema NP-completa1)
13 Sistemul RSA — bazat pe dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre);
B ?
8 cel mai larg utilizat in acest moment
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste
textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este:
10
B a. m=3 a
6
b. m=15
c. m=13
d. m=11
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
12
RSA că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este …….. ?
D
R: m=33
VIGENERE cuvantul UMBRA cheie CARD.
B 61 Criptam..... WMSUC
R : WMSUC
VIGENERE text IMPAR cheie VARF
B 8
R: DMGFM

pg. 16