Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI MULTIDISCIPLINARE

Comisii multidisciplinare pentru pacienii compleci

1. SCOP
Prezenta procedur are drept scop descrierea modului de constituire a echipelor multidisciplinare in
prezenta unui caz complicat.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toate seciile si compartimentele de ngrijire, inclusiv camere de garda.
3. OBIECTIVELE ACTIVITATII / PROCESULUI
Asigurarea stabilirii diagnosticului si tratamentului pentru paicenti cu afectiuni psihice complexe
4. DOCUMENTE DE REFERIN
5.1. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de
acreditare a spitalelor
5. RESPONSABILITI
Responsabil de proces = medici curanti
Echipa de proces
= directorul medical + medic curant + medic sef sectie + medici din alte
specialitati
7. DESCRIEREA PROCESULUI
Comisiile multidisciplinare sunt formate pentru a stabili diagnosticul sau tratamentul bolilor
complicate psihice.
Aceasta este o metod care creste cu sigurant rata succesului unui tratament.
Cazuri complicate trebuie analizate printr-o abordare diferit n cazul fiecrui pacient.
De aceea, in Spitalul si CM a decis crearea unui echipe multidisciplinare, format din medici din
cele 3 sectii, care colaboreaz pentru diagnosticarea sau vindecarea pacienilor.
Ce este o Comisie Multidisciplinar?
n cadrul acestor echipe, medici din diferite arii de expertiz discut i evalueaz starea
pacientului din toata unghiurile posibile. Analiza pluridisciplinar a acestor cazuri ajut la stabilirea
diagnosticelor sau a celor mai adecvate metode de tratament pentru fiecare pacient.
Cum se constituie o comisie multidisciplinara?
Medicul curant al uni paicent stabileste in functie de complexitatea cazului, necesitatea
constituirii unei comisii multidisciplinare si noteaza in FOCG, precizand diagnosticul prezuntiv.
Solicita Directorului medical constituirea comisiei printr-un referat justificat (particularitatea
cazului)
Directorul medical stabileste membrii viitoarei comisii in functie de diagnostic
Intrunirea comisiei se face la patul pacientului unde medicul curant va prezenta cazul.
Cum funcioneaz Comisiile Multidisciplinare?
Transmiterea informatiilor despre pacient intre membrii comisiei
Asistentul de salon transmite copia pacientului catre membrii comisiei multidisciplinare, care
evalueaza cazul
Pacientul va fi supus unui examen complex in prezenta membrilor comisiei
In urma evaluarii cazului respectiv de fiecare membru al comisiei si a examinarii pacientului se va
face un schimb de informatie
In final comisia va stabili:
1

o necesitatea unor investigatii suplimentare


o diagnosticul de certitudine
o schema terapeutica
Fiecare embru al comisiei va consemna in FOCG examenul efectuat
Conscluziile comisiei se vor trece in FOCG si fiecare membru va semna

Din comisia multidisciplinara mai poate face parte:


- asistent medical cu diferite specializari (paliativa)
- psiholog
- etc.
8. EVIDENE, NREGISTRRI I ANEXE
Nu sunt inregistrari