Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT :

341/2002

DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1

BENEFICIAR :

FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

- IANUARIE 2003 -

I . PIESE SCRISE
1. Tema proiectului
2. Memoriu tehnic justificativ
3. Calculul functional al casei scarii
II. PIESE DESENATE
-

Plansa 01 - Sectiune orizontala prin parter


Plansa 02 Sectiune orizontala prin etaj
Plansa 03 Sectiune verticala curenta
Plansa 04 Sectiune verticala prin casa scarii
Plansa 05 - Fatada principala si laterala
Plansa 06 Detalii de executie
Plansa 07 Plan de situatie

MEMORIU TEHNIC
1. Prezentare
La solicitarea beneficiarului Bordea Sorin proprietar, conform extrasului
de carte funciara nr. 12345, al terenului din strada Juravski nr. 26 Timisoara
s-a intocmit prezenta documentatie pentru obtinerea AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE la lucrarea CLADIRE DE LOCUIT P +1E.
2. Regimul juridic
Constructia este amplasata in strada Juravski nr. 26, Timisoara, si este
inscrisa in CF la nr. 12345, nr. TOPO al parcelei fiind 1422/2. Pentru
viitoarea cladire s-a eliberat CERTIFICATUL DE URBANISM CU Nr 1213.
Din 13.01.2003
3. Regimul tehnic
Constructia se incadreaza in Clasa de importanta III Constructii de
importanta normala (cladiri de locuit) in conformitate cu P100 1992.
Constructia se incadreaza in Categoria de importanta C constructii de
importanta normala in conformitate cu HGR 261/1994
Regimul de inaltime al constructiei este P+1. Inaltimea la partea superioara a
sarpantei este de 10,82 m fata de nivelul terenului. Partea superioara a
cosului de fum este la inaltimea de 11,37 m fata de nivelul terenului.
Constructia se caracterizeaza printr-un volum simplu, fiind conceputa din
forme regulate.
Structura de rezistenta este alcatuita dupa cum urmeaza :
- fundatiile din beton armat de clasa C 6/7.5 cu latimea talpii de 57.5
cm pentru zidurile exterioare si 45 cm pentru zidurile interioare.
- Pereti portanti exteriori din zidarie de caramida tip POROTHERM cu
grosimea de 30 cm
- Pereti portanti interiori din zidarie de caramida tip PHOROTERM cu
grosimea de 25 cm.
- Pereti despartitori din gips la etaj din carton grosimea de 10 cm;
- Planseul peste parter si etaj din beton armat monolit;
- Acoperisul este de tip sarpanta, pentru invelitoare utilizandu-se tigla
profilata.

CALCULUL FUNCTIONAL AL CASEI SCARILOR

Scara este elementul care asigura circulatia pe verticala intre nivelurile


cladirii precum si evacuarea persoanelor din cladire in caz de pericol
( incendii, cutremur etc.). Scara principala are un rol dublu si in consecinta la
asigurarea circulatiei comode pe verticala si accesul spre exterior in timpul
cel mai scurt si in conditii de siguranta deplina.
Dimensiunile functionale ale scarii sunt :
- latimea rampei lr = 0,90 m
- inaltimea si latimea treptei
htr =17,5 cm
2 htr + b tr = 62 64 cm
2 x 17,5 + btr = 62 btr = 27 cm
- numarul de trepte n = 16
Hetj
280 cm
=
htr
17,5 cm
- inaltimea etajului Hetj
n=

=16 trepte

Hetj = Hlib + hp + hpard


H etj = 2,65 m + 0,10 m +0,05 m = 2,80 m
Hlib = 2,65 m inaltimea libera a etajului definita ca distanta dintre cota
finita a pardoselii si tavanul aceleiasi incaperi ( la cladirile de locuit H lib
2,55 m )
hp = 10 cm - grosimea placii de rezistenta a planseului ( fara finisaje)
hpard = 5 cm - grosimea pardoselii

S-ar putea să vă placă și