Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUII ECONOMICE, FACULTATEA DE

MANAGEMENT

Abordare comparativa privind sectorul de IMM-uri din trile Europei


Centrale i deEst (Romnia,Serbia,Polonia,Cehia,Bulgaria, Ungaria) vs.
rile europene dezvoltate(Marea Britanie, Frana, Italia, Spania,
Germania), conform statisticilor Eurostat i aaltor documente europene
relevante.

BUCURESTI, 2014

Cuprins

1. Analiza sectorului de IMM-uri in Europa Centrala si de Est


a. Nr imm
b. Personal angajat
c. Valoare adaugata
d. Inovarea
2. Analiza sectorului de IMM-uri in Europa de Vest
a. Nr imm
b. Personal angajat
c. Valoare adaugata
d. Inovarea
3. Asemanari si deosebiri
4. Concluzii
5. Bibliografie

I.

ANALIZA SECTORULUI DE IMM-URI N TRILE


EUROPEI CENTRALE SI DE EST

Pentru a realiza o analiz comparativ a sectorului de IMM-uri dintre rile din


Europa Central si de Est si cele din Europa Occidental(Vest), vom alege o serie de
criterii pe baza crora vom realiza o comparatie, si anume:
1.
2.
3.
4.

Numr de IMM-uri i numr de IMM-uri/1000 de locuitori


Personal salariat n IMM-uri
Valoare adugat produs de IMM-uri n total PIB
Inovarea n sectorul de IMM-uri

I.1. Numr de IMM-uri


Tabel 1
Situaia IMM-urilor din Europa Central i de Est
ar
1

Bulgaria
Cehia2
Polonia3

Romania
Serbia5
Ungaria6

Nr. IMM

% din total medie UE

279.332
939.049
1.477.67

firme
99,80%
99,80%
99,80%

1
529.015
84.082
551.076

99,70%
99,40%
99,90%

99,80%

populatie

IMM/1000

7.305.000
10.510.000
38.540.000

locuitori
38,23
89,34
38,34

21.330.000
7.224.000
9.944.000

24,80
11,63
55,41

medie UE
41

Din datele prezentate n tabelul 1, putem observa urmtoarele aspecte semnificative


referitoare la sectorul de IMM-uri din Trile Europei Centrale si de Est:

1Fisa SBA Bulgaria, 2013,Comisia Europeana


2Fisa SBA Cehia, 2013, Comisia Europeana
3Fisa SBA Polonia, 2013, Comisia Europeana
4Fisa SBA Romania, 2013, Comisia Europeana
5Fisa SBA Serbia, 2013, Comisia Europeana
6Fisa SBA Ungaria, 2013, Comisia Europeana

Bulgaria are o pondere de 99,8% din totalul ntreprinderilor active n sectorul de


IMM-uri, exact ct media european, numrul de IMM-uri/1000 locuitori, 38,23,
puin sub media europen
Cehia are cel mai ridicat raport numr IMM/1000 locuitori din regiune, de aproape 90
IMM/1000 locuitori, dublu fa de media european
Polonia este ara cu cele mai multe IMM-uri, n valoare abolut, peste 1,4 milioane,
ns cu un raport de IMM/1000 locuitori de doar 38,34, cu 3 sub media european
Romnia are peste jumtate de milion de IMM-uri, dar se afl la jumtate din media
european n ceea ce privete numrul de IMM-uri/1000 de locuitori
Serbia este codaa regiunii, fiind singura ar cu sub 100000 de IMM-uri, iar numrul
de IMM-uri/1000 de locuitori se afl la un aproximativ 25% din media UE
Ungaria este singura ar cu 99,9% IMM-uri din totalul firmelor din ar, dar care are
raportul dintre numrul de IMM-uri la 1000 de locuitori semnificativ peste media
european
Media regiunii este de 643.371 de IMM-uri, iar numr de IMM/1000 de locuitori este
de 42, sensibil mai mare fa de cea a Uniunii Europene(41)

I.2. Personalul angajat n IMM-uri


Tabel 2
Personalul angajat n IMM-urile din trile Europei Centrale si de Est
ar
Bulgaria

Nr.

%din total populaie

Salariai
activ
1.392.527

medie UE
75,50%

Cehia

2.447.487

68,50%

Polonia

5.908.283

68,20%

Romania
Serbia
Ungaria

2.676.948
614.501
1.777.698

67,20%
60,00%
71,20%

Medie

2.469.574

populatie
7.305.000
10.510.00
0
38.540.00

66,5%

0
21.330.00
0
7.224.000
9.944.000
15.808.83
3

Analiznd informaiile prezentate n tabelul 2, observm urmtoarele aspecte


semnificative:
Bulgaria este liderul regiunii n ceea ce privete ponderea salariailor din IMM-uri n
totalul populaiei active(75,5%) cu mult peste media UE
Polonia este liderul regiunii din unctul de vedre al numrului de angajai n IMM-uri
cu aproximativ 6 milioane angajai
Cehia i Romnia se afl cu cteva puncte procentuale peste media european din
punct de vedre al ponderii salariailor din IMM-uri n totalul populaiei active
Serbia este codaa regiunii, fiind singura ar care se afl sun media european n ceea
ce privete ponderea salariailor din IMM uri n totalul populaiei active.

I.3. Valoarea adugat produs de IMM-uri


Tabel 3
Valoarea adugat produs de IMM-urile din Europa Central si de Est
ar
Bulgaria
Cehia
Polonia
Romania
Serbia
Ungaria
Medie

Miliarde

% din PIB
10
47
87
24
7
26
34

medie UE
62,60%
54,90%
50,50%
52,70%
50,70%
53,20%

66,50%

Analiznd datele din tabelul nr. 3, putem remarca urmtoarele aspecte semnificative:
Bulgaria este liderul regiunii n ceea ce privete ponderea valorii adugate produse de
IMM-uri n PIB ul rii, reprezentnd aproximativ 2 treimi
Toate rile din regiune au o contribuie a IMM-urilor la formarea PIB de peste
jumtate, ntrind astfel ideea c sectorul de IMM-uri reprezint cel mai important
sector al economiei unei ri
Polonia este ara din Europa Central i de Est cu cea mai mare contribuie a
sectorului de IMM uri n expresie absolut cu 80 de miliarde de EURO
Serbia este i la acest capitol codaa regiunii, avnd de departe cel mai restrns sector
de IMM uri, cu doar 7 miliarde EURO din valoarea adugat

I.4. Inovarea

Figure 1-Inovarea n Uniunea European7


Analiznd figura 1, observm c din punct de vedere al inovrii urmtoarele aspecte
relevante:
Bulgaria i Romnia se afl la coada clasamentului , fiind ncadrai la categoria
inovatori modeti
Polonia, Ungaria i Cehia sunt ncadrai la categoria inovatori moderai, Cehia fiind
cea mai avansat ar din regiune
Trile din Europa Central si de Est se afl toate sub media europen, nregistrnd un
decalaj semnificativ fat de restul rilor comunitare

I.5. Rata de absorbie a fondurilor europene

7Inovation UNION Scoreboard 2014, Comisia European, 2013

Figure 2-Rata de absorbie a fondurilor structurale8

Absorbia fondurilor comunitare reprezint un instrument de finanare extrem de important


pentru fiecare ar, iar pentru IMM uri reprezint o oportunitate de cretere a competitivitii
acestora. Astfel, considerm important s analizm rata de absorbie a acestor ri(figura 2):
Polonia este liderul regiunii, reuind s aib o rat de absorbie de absorbie de
aproximativ 50%
Bulgaria i Romnia sunt att codaele regiunii, dar i ale ntregului spaiu comunitar,
reuind s atrag sub 30%, respectiv 15% din banii alocai de Comisia European

2. AnalizaSectorului de IMM-uri din Europa Central i de


VEST
8The (low) absorption of EU Structural Funds, Library of theEuropean Parliament, 2013

2.1Numarul de IMM-uri
Tabel 4

2.1Situatia IMM-urilor din Europa Centrali de Vest


% din
ARA
Frana9
Germani

Medie

MM/1000 de

Nr. IMM-uri total


U.E
Populaie
locuitori
2,483,844
99.80% 99.80% 63,770,000.00

Medie
U.E

38.95

a10
Italia11
Marea12Br

2,147,569
3,694,288

99.50%
99.90%

99.80%
99.80%

80,586,000.00
59,862,000.00

26.65
61.71

itanie
Spania13
Medie

1,666,725
2,239,814
2,446,448

99.60%
99.90%
99.74%

99.80%
99.80%
99.80%

64,097,000.00
44,332,000.00
62,529,400.00

26.00
50.52
40.77

41%
0.08

Din dateleprezentate n tabelul 4 putem observa urmtoarele aspecte semnificative referitoare


la sectorul de IMM-uri din trileEuropeiCentrale si de Vest:
Frana are o pondere de 99,8% din totalulntreprinderilor active nsectorul de IMMuri, exact ct media european, numrul de IMM-uri/1000 locuitori, 38,95% puin sub
media europen
Italia este ara cu cele mai multe IMM-uri, n valoare abolut, aproape 3,7milioane i
are cel mai ridicat raport numr MM/1000 locuitori din regiune, de aproape 62
MM/1000 locuitori, dublufa de media european
Marea Britanie este codaaregiuniiavndpuinpeste un milionijumtate de IMM-uri,
dar la numrul de IMM-uri/1000 de locuitori se afl la 2% din media UE

9Fisa SBA Franta, 2013, Comisia Europeana


10Fisa SBA Italia, 2013, Comisia Europeana
11Fisa SBA Germania 2013, Comisia Europeana
12Fisa SBA Marea Britanie, 2013, Comisia Europeana
13Fisa SBA Spania, 2013, Comisia Europeana

Spaniaestesinguraar cu 99,9% IMM-uri din totalulfirmelor din ar, dar care are
raportuldintrenumrul de IMM-uri la 1000 de locuitorisemnificativpeste media
european
Media regiuniieste de 2,446,448de IMM-uri, iarnumr de MM/1000 de locuitorieste
de 40.77, sensibilmaimicfa de cea a UniuniiEuropene (41)

2.2 Personal IMM-uri


Tabel 5
2.2Personalul angajatn IMM-urile Din Europa Centrali de Est
Personal
ARA
Frana
Germania
Italia
Marea
Britanie
Spania
Medie

Medie

Nr. IMM-uri
angajat
Medie
U.E
Populaie
2,483,844.00
9,108,188.00
62.60% 66.50%
63,770,000.00
2,147,569.00 16,348,724.00
62.20% 66.50%
80,586,000.00
3,694,288.00 12,028,799.00
80.00% 66.50%
59,862,000.00
1,666,725.00
2,239,814.00
2,446,448.00

9,387,822.00
8,129,205.00
11,000,547.60

52.40%
74.90%
66.42%

66.50%
66.50%
66.50%

64,097,000.00
44,332,000.00
62,529,400.00

Analizndinformaiileprezentatentabelul 2.2,
observmurmtoareleaspectesemnificative:
Italia esteliderul regiunii n ceea ce privete pondere asalariailor din IMM-uri
n totalul populaiei active (80%) cu mult peste media UE, urmat de Spania
cu 74,90%
Germania este liderul regiunii din punctul de vedre al numrului de angajain
IMM-uri cu aproximativ 16 milioaneangajai
Frnati Germania se afl la ctevapuncteprocentuale de media european din
punct de vedre al ponderiisalariailor din IMM-urintotalulpopulaiei active

Marea Britanie are cea mai mic pondere a personalului angajat cu o medie
mai mic cu 12 puncte procentuale (52.4%) dect media Uniunii Europene
(66.5)
Media regiuniieste de 66,42% cu doar 0,08 procente mai mic dect media
european

2.3 Valoareaadugat
Tabel 6
2.3Valoarea adugata generate de Imaturi
ara
Frana
Germania
Italia
Marea Britanie
Spania
Medie

Miliarde

Medie din PIN


501.00
745.00
422.00
473.00
284.00
485.00

Medie U.E
58.50%
53.80%
68.00%
49.80%
64.80%
58.98%

57.60%
57.60%
57.60%
57.60%
57.60%
57.60%

Analizndinformaiileprezentatentabelul 2.3, observmurmtoareleaspectesemnificative:


Germania esteliderulregiuniinceeaceprivetevaloareaadugata generate de
IMM-uri (745 de miliarde de ), reprezentnd 53.8% din PIB, cu aproape 4
puncteprocentualemaimicdect media U.E
Italia esteliderulregiunii din punctul de vedre al mediei din PIB (68%) cu 10
procentepeste media european
Frnat se afl la ctevaprocente de media european din punct de vedre al
ponderiivaloriiadugaten PIB (58.5%)
Marea Britanie are ceamaimicpondere cu o mediemaimic cu 7
puncteprocentuale (49.8%) dect media UniuniiEuropene (57.5)
Media regiuniieste de 58.98% cu doarctevaprocentemai mare dect media
european

2.4 Inovare
Figura 2
2.4Inovarea nstatelemembre U.E14

Analizndfigura 2.4, observmc din punct de vedere al inovrii:


Spaniai Italia se afla la mijloculclasamentuluifiind Moderate Innovators
FrantaiMarea Britanie se aflanparteasuperioar a ierarhieifiind Innovation
Followers
Germania esteceamai bine cotata din regiunefiind Innovation Leader

2.5 Rata de absorie a fonduriloreuropene

14Inovation UNION Scoreboard 2014, ComisiaEuropean, 2013

Absorbiafondurilorcomunitarereprezint un instrument de finanareextrem de important


pentrufiecarear, iarpentru MM urireprezint o oportunitate de cretere a
competitivitiiacestora. Astfel, considerm important sanalizm rata de absorbie a
acestorri (figura 2):
Germania esteliderulregiunii, reuindsaib o rat de absorbie de absorbie de peste
50%
Italia estecodaaregiunii, reuindsatragpuinpeste 30% din baniialocai de
ComisiaEuropean

3.Asemanari si deosebiri

Tabel 7
In continuare sunt prezentate comparativ mediile analizate la nivel de regiune.
Nr.Crt

Criteriu

Europa Centrala si de Est

Europa de Vest

IMM-uri/1000

42.95

40.77

68.43
54.1

66.50
58.98

locuitori
2
3

Personal angajat
Valoare adaugata
din PIB

Din datele prezentate in tabelul 7 se observa cum tarile din Europa Centrala si de Est au
mediile analizate mai mari decat cele din Europa de Vest, dar au o valoare adaugata mai mica,
datorita calificarii personalului, tehnologiei, etc.
Din punct de vedere al inovarii, statele din Europa Centrala si de Est se afla pe ultimele
locuri la nivelul Uniunii Europene, iar cele vestice aflandu-se printre primele locuri.