Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala cu clasele I-VIII Dimitrie Ion Ghica Radovanu

DIRECTOR

INSTRUCTIUNEA DE LUCRU
PRIVIND
STABILIREA SCHEMEI ORARE SI A
ORARULUI SCOLII

COD: 7.5 - 05

EX: ........

Procedura corespunde clauzei 7.5 Procesul de invatamant cu componentele - din SR EN ISO 9001:2008

Scoala cu clasele
I-VIII
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

IL
STABILIREA SCHEMEI ORARE SI A
ORARULUI SCOLII

COD
IS 7.5-05

Editia 1
Revizia 0
Pag. 1/3

ELABORAT

VERIFICAT

AVIZAT
CEAC

APROBAT

Galbinasu Elena

Noata Anisoara

Luca Dorina

Cirlig Marian

DATA
INTRRII N
VIGOARE
01.09.2012

NIVELUL DE
VIZIBILITATE
0

1
X

1. Scopul procedurii: Stabilirea modalitatilor de realizare a schemelor orare si a orarului scolii


2. Domeniul de aplicare : Se aplic elevilor din clasele I-VIII si personalului didactic si al Scolii cu clasele I-VIII
Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, judetul Calarasi
3. Definiii i abrevieri:
3.1 Definiii:
plan cadru de invatamant document oficial de tip reglator, in strument de baza in promovarea politicilor
educationale, la nivel national, care jaloneaza resursele de timp ale procesului de predare -invatareevaluare; stabileste diferentiat, in functie de nivelul de scolarizare, disciplinele studiate de catre elevi in
scoala, numarul minim si maxim de ore alocate acestora precum si numarul de ore alocate pe saptamana;
arie curriculara grupaj de discipline scolare care transpun didactic domenii inrudite de cunoastere umana;
trunchi comun oferta educationala de parcu rs in mod obligatoriu de catre toti elevii care urmeaza acelasi
tip de programe de formare;
curriculum la decizia scolii oferta educationala propusa de scoala; asigura cadrul pentru dezvoltarea unei
oferte curriculare proprii fiecarei unitati de invatama nt; poate fi constituit din ore alese din plaja orara a ariei
curriculare si a disciplinei pentru APROFUNDARE, EXTINDERE sau/si OPTIONAL;
plaja orara marja cuprinsa intre numarul minim si numarul maxim de ore pe saptamana alocat fiecarei
discipline, respectiv fiecarei arii curriculare prin planul cadru de invatamant
schema orara modalitate concreta prin care clasele si scolile isi adapteaza planul cadru de invatamant la
particularitatile si necesitatile specifice, pe baza documentelor in vigoare
orar programul scolar zilnic al elevilor si parte din programul cadrului didactic
3.2 Abrevieri:
OMECTS Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului
OMECT Ordinul ministrului educatiei si cercetarii
ISJ CL Inspectoratul scolar judetea n Calarasi
TC trunchi comun
CDS curriculum la decizia scolii
DOP disciplina optionala
4. Documente de referin:
Legea nr. 1/2011 Legea Educatiei Nationale;
OMECTS nr. 4292 din 24.05.2011 priv ind structura anului scolar 2012 -2013;
Anexa 1 la OMECT nr. 4686 din 05.08.2003 privind aprobarea planului cadru de invatamant pentru
clasele I-II;
Anexa 1 la OMECT nr. 5198 din 01.11.2004 privind aprobarea planului cadru de invatamant pentru
clasele III-IV
OMECTS nr. 3654 din 29.03.2012 privind apr obarea planurilor-cadru de nvmnt pentru nvmntul
primar, ciclul achiziiilor fundamentale - clasa pregtitoare, clasa I i clasa a II -a i a Metodologiei privind
aplicarea planurilor-cadru de nvmnt pentru nvmntul primar, ciclul achiziiilo r fundamentale - clasa
pregtitoare, clasa I i clasa a II -a
O.M.E.C.T. nr. 3638 din 11.04.2001 clasele I-VIII
Regulamentul de organizare i funcionare a unitil or de nvmant preuniversitar;
Adrese specifice ISJ CL

Scoala cu clasele
I-VIII
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

IL
STABILIREA SCHEMEI ORARE SI A
ORARULUI SCOLII

COD
IS 7.5-05

Editia 1
Revizia 0
Pag. 2/3

5. Descrierea instructiunii de lucru:


Studierea si discutarea planurilor cadru de invatamant specifice fiecarui ciclu de invatamant individual si in
cadrul comisiilor metodice
Postarea planurilor cadru de invatamant pe site -ul scolii
Redactarea propunerilor de scheme orare de catre educatoare, invatatori si diriginti;
Prezentarea schemelor orare parintilor in sedinte pe fiecare grupa s au clasa si intocmirea unui proces
verbal in acest sens;
Prezentarea si avizarea schemelor orare de catre Consiliul Profesoral;
Prezentarea si aprobarea schemelor orare de catre Consiliul de Administratie;
Redactarea orarului de catre:
Fiecare educatoare si invatator pentru clasa la care preda;
Comisiile curriculum si diriginti, in sedinta comuna pentru ciclul gimnazial
(in redactarea orarelor se va tine cont de urmatoarele aspecte: ciclul prescolar si primar va avea
activitatile de dimineata, re spectarea curbei de efort zilnic si saptamanal, orele de matematica si limba
romana vor fi puse in orar in prima parte a activitatilor, orele de educatie fizica vor fi puse de preferinta
in partea de doua a activitatilor)
Avizarea orarului scolii de catre Consiliu l Profesoral;
Aprobarea orarului scolii in cadrul sedintei Consiliului de Administratie;
Postarea orarului pe site-ul scolii si difuzarea lui catre elevi si cadrele didactice;
Calendarul realizarii schemelor orare si a orarului scolii
Mai anul scolar in curs:
Studierea si discutarea planurilor cadru de invatamant specifice fiecarui ciclu de invatamant individual si
in cadrul comisiilor metodice ; - responsabilitate comisiile metodice dovada procese verbale sedinte
comisii metodice
Postarea planurilor cadru de invatamant pe site -ul scolii; - responsabilitate director scoala dovada
site scoala
Prezentarea schemelor orare parintilor in sedinte pe fiecare grupa sau clasa si intocmirea unui proces
verbal in acest sens; - responsabilitate educato are, invatatori, diriginti dovada procese verbale
sedinte cu parintii
Iunie anul scolar in curs:
Prezentarea si avizarea schemelor orare de catre Consiliul Profesoral ; responsabilitate director;
dovezi proces verbal sedinta Consiliu Profesoral
Prezentarea si aprobarea schemelor orare de catre Consiliul de Administratie; - responsabilitate
director; dovezi proces verbal sedinta Consiliu de Administratie
Septembrie pana la inceperea noului an scolar
Redactarea orarului de catre:
Fiecare educatoare si invatator pentru clasa la care preda ; - dovezi schemele orare ale claselor
Comisiile curriculum si diriginti, in sedinta comuna pentru ciclul gimnazial dovezi schemele orare
ale claselor gimnaziale
(in redactarea orarelor se va tine cont de u rmatoarele aspecte: ciclul prescolar si primar va avea
activitatile de dimineata, respectarea curbei de efort zilnic si saptamanal, orele de matematica si limba
romana vor fi puse in orar in prima parte a activitatilor, orele de educatie fizica vor fi puse de preferinta
in partea de doua a activitatilor)
Avizarea orarului scolii de catre Consiliul Profesoral; - responsabilitati director; dovezi proces verbal
Consiliu Profesoral
Aprobarea orarului scolii in cadrul sedintei Consiliului de Administratie; - responsabilitati director; dovezi
proces verbal Consiliu de Administratie, orarul scolii
Septembrie prima zi a noului an scolar
Postarea orarului pe site-ul scolii si difuzarea lui catre elevi si cadrele didactice; - responsabilitati director;
dovezi site scoala (www.scoalaradovanu.ro)

Scoala cu clasele
I-VIII
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

IL
STABILIREA SCHEMEI ORARE SI A
ORARULUI SCOLII

COD
PS 7.5-05

Editia 1
Revizia 0
Pag. 3/3

6. Responsabiliti:
Directorul colii;
Educatori, nvtori, diriginti;
Responsabilul comisiei curriculum;
Responsabilii comisiilor metodice;

7. nregistrri:
7.1 nregistrarea 1 - Lista de difuzare, cod: IL 7.5-05-I1;
Nr.
crt.

Ediia

Nr.
/data
reviziei

Nr.
ex.
difuzat

Difuzat
Numele i prenumele
Funcia
Data
Semntura
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012
Galbinasu Elena
Resp. comisie orar
17.09.2012

Primit
Numele i prenumele
Functia
Data
Semntura
Cirlig Marian
Director
17.09.2012
Postelnicu Mihaela
Responsabil comisie metodic
17.09.2012
Chelaru Ioana
Responsabil comisie metodic
17.09.2012
Dumitrache Mirela
Responsabil comisie metodic
17.09.2012
Velicu Ioana
Responsabil comisie metodica
17.09.2012
Chelaru Ioana
Responsabil comisie curriculum
17.09.2012
Minciuna Geta
Responsabil comisie diriginti
17.09.2012

S-ar putea să vă placă și