Sunteți pe pagina 1din 2

U 1 Inscripţii

Primul contact

Premier contact. First Contact

Inscripţii Primul contact Premier contact. First Contact Aeroport (Aeroportul Otopeni) Informaţii Taxi

Aeroport (Aeroportul Otopeni)

Informaţii

Taxi (Staţie de taxi)

Staţie de autobuz

Hotel (Hotelul Carpaţi)

Centru

Gară (Gara de Nord)

(Hotelul Carpaţi) Centru Gară (Gara de Nord) Strada Gării Parcare Ocolire Salvarea Telefon

Strada Gării

Parcare

Ocolire

Salvarea

Telefon

Poştă

Restaurant

Muzeu

Intrare

Ieşire Femei Bărbaţi Împinge Trage Fumatul interzis Pericol

Lexic

aeroport (n) = aéroport; airport bărbaţi (m.pl) = hommes; men centru (n) = centre(-ville); downtown femei (f.pl) = femmes; women gară (f) = gare; railway-station hotel (n) = hôtel; hotel ieşire (f) = sortie; exit informaţii (f.pl) = renseignements; enquiry officia/ information intrare (f) = entrée; entrance muzeu (n) = musée; museum ocolire (f) = déviation; detour parcare (f) = parking; parking pericol (n) = danger; danger poştă (f) = poste; post-office restaurant (n) = restaurant; restaurant salvare (f) = ambulance; ambulance staţie (f) = station, arrêt; station stradă (f) = rue; street taxi (n) = taxi; taxi/ cab telefon (n) = téléphone; phone

(n) = taxi; taxi/ cab telefon (n) = téléphone; phone Expresii Împinge! = Poussez! Push! Trage!

Expresii

Împinge! = Poussez! Push!

Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!

[G.6.1.2.5]

Împinge! = Poussez! Push! Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!
Împinge! = Poussez! Push! Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!
Împinge! = Poussez! Push! Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!
Împinge! = Poussez! Push! Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!
Împinge! = Poussez! Push! Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!
Împinge! = Poussez! Push! Trage! = Tirez! Pull! Fumatul interzis! = Défense de fumer. No smoking!

14

Gramatică

A.

Sunete specifice limbii române. Scriere

Sons spécifiques au roumain. Écriture Sounds specific to Romanian. Writing

[F.2; 3]

ă: gară î: Împinge! ş: poştă ţ: informaţii, staţie

 

i

final lung: informaţii, Strada Gării

final scurt: Otopeni, bărbaţi ce, ci: centru ge, gi: trage, împinge a-e: aeroport a-u: restaurant ea: Salvarea ei: femei eu: muzeu i-e: staţie ie: ieşire

i

Exerciţii

1. Pronunţaţi: Prononcez: Pronounce:

aeroport,

femei, bărbaţi, staţie, Otopeni

informaţii,

intrare,

ieşire,

poştă, trage,

2. Grupaţi substantivele din Lexic.

Regroupez les substantifs dans le Lexique. Reorder the words in the Vocabulary Section.

m / n:

-u:

-i:

f:

-e

pl:

in the Vocabulary Section. m / n: -u: -i: f: -ă -e pl: 3. Scrieţi cuvântul
in the Vocabulary Section. m / n: -u: -i: f: -ă -e pl: 3. Scrieţi cuvântul

3. Scrieţi cuvântul care corespunde

simbolurilor:

Écrivez le mot qui correspond aux symboles:

Write the word for each symbol:

B. Substantivele masculine şi neutre se termină la

singular în: Les substantifs m et n ont au singulier les terminaisons:

The singular form of m and n nouns ends as follows:

[G.1.1.1]

- cons.: aeroport, hotel, telefon, fumat, bărbat

- u: centru, muzeu

-

i: taxi

 

 

C.

Substantivele feminine se termină la singular în:

Les substantifs f ont au singulier les terminaisons:

The singular form of f nouns ends as follows:

 

[G.1.1.2]

-ă: gară, poştă -e: intrare, ieşire, salvare, ocolire -ie: femeie

 

D.

Articol hotărât L’article défini. The Definite Article

[G.2.2.1]

pentru f.sg: -a

-ă/a: gară/gara; poştă/poşta; piaţă/piaţa -e/ea: salvare/salvarea pentru m/n.sg: -(u)l fumat/fumatul; aeroport/aeroportul; hotel/hotelul

piaţ ă /piaţ a -e/ea : salvare/salvarea pentru m/n.sg: -(u)l fumat/fumatul; aeroport/aeroportul; hotel/hotelul 15
piaţ ă /piaţ a -e/ea : salvare/salvarea pentru m/n.sg: -(u)l fumat/fumatul; aeroport/aeroportul; hotel/hotelul 15

15