Sunteți pe pagina 1din 2

MOD

CLASA

REPREZENTANT
Benzil-penicilina/Fenoximetilpenicilina (singura cu admn. orala)
Procain-penicilina/benzatinpenicilina (reabs. lenta/foarte lenta)

SPECTRU
Coci si bacili gram-pozitivi/
Coci gram-negativi/ Bacterii
anaerobe cu exceptia
Bacteroides fragilis/ Spirochete

REZISTENTE LA
PENICILINAZA
STAFILOCOCICA (Grup
M)

Meticilina/Nafcilina/Oxacilina/Clo
xacilina/ Dicloxacilina

Stafilococi preducatori de
penicilinaza

AMINIPONICILINE
(Grup A)

Ampicilina/Amoxacilina/Bacampic
ilina

CU SPECTRU LARGIT

CARBOXIPENICILINE:Carbpeniciline
/Ticarcilina
UREIDOPENICILINE: Azlocilina/
Mezlocilina/ Piperacilina

ASOCIATE CU
INHIBITORI DE BLACTAMAZE

Ampicilina + sulbactam + acid


clavulanic
Ticarcilina + acid clavulanic +
tazobactam

DE BIOSINTEZA
(prod. de
Penicillium
notatum/crysogenu
m)

PENICILINE

DE SEMISINTEZA
ANTIBIO
TICE
CARE
INHIBA
SINTEZA
PEPTGLI.

A.INHIBITORI
AI
SINTEZEI
PERETELUI
CELULAR

BLACTAMIC
E
(Se fixeaza
pe enzime
din mebr.
citopl. si
intervin in
faza finala
a sintezei
peptidogl.)
GENERATIA 1
CEFALOSPO
RINE
( derivati
semisint.ai
cefalosprinei
C prod.de
Cephalospori
um
acremonium)

Parenterale:
cefalotina/cefapirina/cefazolina
Orale: cefalexina/cefradin/cefadroxil
Cefalosporine propriuzise

GENERATIA 2
Cefamicine:

GENERATIA 3

GENERATIA 4

CARBAPENE
ME

Derivat ss. de tienamicina prod de Streptomyces


catteleya)

Parenterale: cefuroxima/
cefamandol/ ceforanid/cefunocid
Orale: cefaclor/cefuroximaaxetil/cefproxil
Parenterale:
cefoxitina/cefotetan/cefmetazol
Parenterale: ceftaxima/
ceftizoxima/
ceftriaxona/ceftazidima/cefoperazom
a
Orale:
cefpodoxima/cefixima/ceftibutena
Cefepima/cefpiroma

Imipene+cilastatin/meropenem/e
rtapenem

Ca la cele de biosinteza +
Bacili gram-negativi din gen.
Hemophilus/
Escherichia/Salmonella/Shigell
a/
Proteus mirabilis
Asemanator cu cel al
Aminopenicilinei + Kelbisella/
Enterobacter/ Serrattia/
Pseudomonas/ Proteus
indologeni
Staphylococcus/Neisseria
gonorrhae/ Moraxella
catarrhalis/Haemophilus/E.
Coli/Klebisella/Shigella/Salmon
ella/
Bacteroides fragilis
Asemanator aminop. + active
fata de staf. prod de penicil.si
fata de specii Klebisella insa
nu fata de enterococi,
Haemophilus/Listeria/anaerobi
Asemanator celor din
generatia 1+ Haemophilus/
Enterobacter/Serratia/ Proteus
indologen
Cele de mai sus + anaerobi
Ca gen 2 mai active pe
enterob. iar ceftazidima/
cefoperazona au actiune fata
de Pseudo. Aerugu.

Ca gen 3 + gram +=gram - si


P. Aeru
LARG- gram
+/-/aerobe/anaerobe si ca
toate B-lacta sunt inactive fata
de
Mycobacterium/Mycoplasma/C

hlamydia/Rickettsia
MONOBACT
AM
GLICOPEP
TIDE

FOSFOMIC
INA

CARE
INHIBA
SINTEZA
ACIZILOR
MICOLICI
DIN
STRCT.
PERETELU
I
MYCOB.

Derivat semisintetic al unui antibiotic monociclic


produs de Chromobacterium vilaceum)

Aztreonam

Doar bacilii gram din familia


Enterobacteriaceae si gen.
Pseudomo.