Sunteți pe pagina 1din 263

Transportation

Guvernul Romniei
Ministerul Transporturilor

Iulie 2015

Master Plan General de


Transport al Romniei
Anexa II

Anexa 10.1 Tabel centralizator valori proiecte pentru autostrzi

Nr.
Crt.
1
2

Denumire proiect

Sibiu - Avrig - Fgra - Codlea - Braov

Sibiu (Mohu Vest) - Fgra


Fgra - Braov (Ghimbav)

Subtotal proiect Sibiu - Fgra - Braov

3
4
5
6

Comarnic - Sinaia - Buteni - Predeal - Rnov - Braov (Cristian)

Ploieti - Cmpina - Comarnic

8
9
10

Sector

Subtotal proiect Comarnic - Braov


Subtotal proiect Ploieti - Comarnic
Gilu (Ndelu) - Suplacu de Barcu - Bor + Oradea

Subtotal proiect Gilu - Suplacu de B. - Bor + Oredea

Cod
Proiect

Lungime
sector (km)

RA001

63.4

6.53

RA002

56.6

7.12

402.82

120.0
3.5
23.6
14.0
17.0

6.80

13.05
21.76
21.76
7.96

816.44

58.0

17.20

997.75

Comarnic - Posada
Posada - Azuga
Azuga - Surduc
Surduc - Cristian

RA003
RA004
RA005
RA006

Ploieti - Comarnic

RA007

Ndelu - Ip (Suplacu de Barcu)


Ip (Suplacu de B.) - Frontier (Bor)
Nod Oradea - Oradea

RA008
RA009
RA010

Cost unitar
(mil
Euro/km)

51.3

5.98

51.3

Valoare estimat
(mil Euro/km)
413.62

45.43
513.53
303.79
135.00
306.77

5.98

306.77

93.3
64.5
11.0

10.75
3.70
5.98

1,002.55
238.65
65.78

168.8

7.74

11
Piteti - Slatina - Bal - Craiova
12
Subtotal proiect Piteti - Craiova

Craiova - Slatina

RA011

76.6

7.07

Slatina - Craiova

RA012

47.7

7.51

124.3

7.24

1,306.98
541.39
358.03
899.41

13

Braov - Tg. Secuiesc


Tg. Secuiesc - Oneti

RA013

56.2

5.98

335.84

RA014

62.1

15.75

978.14

Oneti - Bacu

RA015

41.7

12.75

531.48

159.9

11.54

1,845.46

14
15
16
17
18
19

Braov - Tg. Secuiesc - Oneti - Bacu

Subtotal proiect Braov - Bacu


Piteti - Sibiu

Piteti - Curtea de Arge


Curtea de Arge - Racovia

RA016

30.7

5.98

183.65

RA017

49.6

16.83

835.03

Racovia - Sibiu

RA018

36.3

18.06

654.89

116.6

14.36

1,673.57

Tg. Neam - Pacani

RA021

9.58

380.76

Subtotal proiect Piteti - Sibiu


Tg. Neam - Pacani - Tg. Frumos - Iai - Ungheni

39.7

20
21
22
23
24
25
26

Subtotal proiect Tg.Neam - Iai - Ungheni


Tg.Mure - Sovata - Ditru - Poiana Largului - Tg.Neam

Subtotal proiect Tg.Mure - Tg.Neam


Variant de ocolire Bucureti
Subtotal proiect Variant de ocolire Bucureti

TOTAL GENERAL PROIECTE AUTOSTRZI

Pacani - Iai
Iai - Ungheni

RA022

Tg. Mure - Sovata


Sovata - Ditru
Ditru - Tg. Neam

RA024
RA025
RA026

VO Nord

RA027

VO Sud

RA028

48.0

13.09

628.14

102.0

13.09

1,335.00

RA023

51.9
43.4

7.75

402.12

8.00

346.82

135.0
48.3
47.9
87.6

8.37

9.17
16.15
19.70

1,129.70

183.8

16.01

2,942.57

54.0

13.09

706.86

1219.7

108.3

442.78
773.17
1,726.62

13253.7

Anexa 10.2 Fiele pentru determinarea valorii fiecrui proiect din sectorul autostrzi

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad
Cod proiect:

Transilvania
RA001 RA002

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

120.0

Valoare estimat (mil.Euro)


Cost mediu/km (mil.Euro)

816.4
6.8

Proiect
1
2
3

Fgra
A3

Indicativ

Nr.
Crt.

Sibiu - Avrig - Fgra - Codlea - Braov

Sibiu - Avrig - Fgra Codlea - Braov

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Denumire
Tip
Lungime
autostrad
Sector
Relief
intervenie
sector (km)

Sibiu (Mohu Vest) - Tlmaciu Nord


6.6
es
Transilva
nia

Tlmaciu Nord - Bradu Vest


Bradu Vest - Perani
Perani - Vldeni Vest

construcie
nou

5.5

Vldeni Vest - Braov (Ghimbav)


Total Proiect

3.8
76.6

27.5
120.0

munte
es
deal munte
es

Tip drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro
)
5.98

Cost
investiie
(mil.Euro)
39.41

21.76
5.98

82.69
458.07

13.06

71.83

5.98
6.80

164.45

Cost / km
(mil.Euro
)

Cost
investiie
(mil.Euro)

6.53

413.62

816.44

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect
1
2

Sibiu - Avrig - Fgra Codlea - Braov

Denumire
autostrad

Sector

Sibiu (Mohu Vest) Fgra


Transilvania
Fgra - Braov
(Ghimbav)
Total Proiect

Statut
sector
construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

63.4

RA001

Tip drum

2X2
56.6
120.0

RA002

7.12

402.82
816.44

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Comarnic - Sinaia - Buteni - Predeal - Rnov - Braov (Cristian)


Comarnic, Sinaia, Buteni, Azuga, Rnov
Transilvania
A3

Indicativ
Cod proiect:

RA003 RA004 RA005 RA006

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

58.0

Valoare estimat (mil.Euro)

997.8

Cost mediu/km (mil.Euro)

17.2

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.

Proiect
1
2
3

Comarnic - Sinaia Buteni - Predeal Rnov - Braov


(Cristian)

Denumire
autostrad

Sector

Tip
intervenie

Comarnic - Posada
Transilvania

Posada - Surduc
Surduc - Rnov

3.5
construcie
nou

Rnov - Cristian
Total Proiect

Lungime
sector (km)

37.6
4.7
12.2
58.0

Relief
deal munte
munte
deal munte
es

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

13.05

45.43

21.76

817.31

13.06

61.89

5.98
17.2

73.12
997.75

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect
1
2
3
4

Comarnic - Sinaia - Buteni Predeal - Rnov - Braov


(Cristian)

Denumire
autostrad

Sector

Comarnic - Posada
Posada - Azuga
Transilvania
Azuga - Surduc
Surduc - Cristian
Total Proiect

Sector rutier - List proiecte autostrzi

Statut
sector

construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

3.5
23.6
14.0
17.0
58.0

RA003
RA004
RA005
RA006

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
13.05
21.76
21.76
7.96

Cost
investiie
(mil.Euro)
45.43
513.53
303.79
135.00
997.75

Proiect autostrad:
Finanare:

Ploieti - Cmpina - Comarnic


PPP sau alte surse de finanare

Variante de ocolire pentru:


Denumire autostrad

Transilvania
A3

Indicativ
Cod proiect:

RA007

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

51.3

Valoare estimat (mil.Euro)

306.77

Cost mediu/km (mil.Euro)

5.98

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Ploieti - Cmpina - Comarnic

Transilvania

Sector
Ploieti - Comarnic

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

51.3

es

2X2

Total Proiect

51.3

Cost / km
(mil.Euro
)

Cost
investiie
(mil.Euro)

5.98

306.77

5.98

306.77

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Ploieti - Cmpina - Comarnic

Transilvania

Sector
Ploieti - Comarnic

Total Proiect

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:

Gilu (Ndelu) - Suplacu de Barcu - Bor + Oradea

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

51.3

RA007

2X2

51.3

Cost / km
(mil.Euro
)
5.98

Cost
investiie
(mil.Euro)
306.77
306.77

Denumire autostrad

Transilvania
A3

Indicativ
Cod proiect:

RA008 RA009 RA010

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

168.8

Valoare estimat (mil.Euro)

1306.98

Cost mediu/km (mil.Euro)

7.74

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Ndelu - Ndelu Nord

4.7

Ndelu Nord - Snpaul Nord

4.2

Snpaul Nord - Sncariu Almaului

10.3

Sncraiu Almaului - Sutoru

11.1

Sutoru - Aghire

6
7
8

Gilu (Ndelu) - Suplacu


de Barcu - Bor + Oradea

Transilvania

Aghire - Nord Meseenii de Jos


Nord Meseenii de Jos - Crasna
Crasna - Bog

construcie
nou

Bog - Nord Bog

11

Nord Bog - Ip (Suplacu de


Barcu)
Ip (Suplacu de B.) - Frontier (Bor)

12

Nod Oradea - Oradea

10

29.4
4.0
5.7
10.2
2.9

Relief
deal munte
deluros
deal munte
deluros
deal munte
deluros
es
deluros
deal munte

Tip
drum

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

2X2

13.06

61.38

2X2

8.70

36.54

2X2

13.06

134.52

2X2

8.70

96.57

2X2

13.06

383.96

2X2
2X2
2X2

8.70
5.98
8.70

34.80
34.03
88.65

2X2

13.06

37.87

10.8

deluros

2X2

8.70

94.22

finalizare

64.5

es

2X2

3.70

238.65

construcie
nou

11.0

es

2X2

5.98

65.78

7.74

1306.98

Total Proiect

168.8

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

1
2

Gilu (Ndelu) - Suplacu


de Barcu - Bor + Oradea

Ndelu - Ip (Suplacu de Barcu)


Transilvania Ip (Suplacu de B.) - Frontier (Bor)
Nod Oradea - Oradea
Total Proiect

construcie
nou

93.3
64.5
11.0
168.8

RA008
RA009
RA010

2X2
2X2
2X2

10.75
3.70
5.98

1002.55
238.65
65.78
1306.98

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Finanare:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Piteti - Slatina - Bal - Craiova


PPP sau alte surse de finanare
Slatina, Bal
Oltenia
A12

Indicativ
Cod proiect:

RA012 RA011

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

124.3

Valoare estimat (mil.Euro)

899.41

Cost mediu/km (mil.Euro)

7.24

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Tip
intervenie

Piteti (A1) - Coloneti

Piteti - Slatina - Bal Craiova

Coloneti - Drjov
Drjov - Sud Slatina
Sud Slatina - Lunca Oltului
Oltenia
Lunca Oltului - Sud Bal
Sud Bal - Vest Bal
Vest Bal - Nod DN65
Nod DN65 - Craiova (VO Nord)
Total Proiect

construcie
nou

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

33.9

es

2X2

5.98

30.6
12.1
2.7
18.6
3.8
2.3
20.3
124.3

deluros
es
deluros
es
deluros
es
deluros

2X2
2X2
2X2
2X2
2X2
2X2
2X2

8.70
5.98
8.70
5.98
8.70
5.98
8.70
7.24

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)
202.96
266.31
72.12
23.75
111.23
32.89
13.81
176.35
899.41

Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Piteti - Slatina - Bal Craiova

Oltenia

Sector

Piteti - Slatina
Slatina - Craiova
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

76.6
47.7
124.3

RA011
RA012

2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
7.07
7.51

Cost
investiie
(mil.Euro)
541.39
358.03
899.41

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Braov - Tg. Secuiesc - Oneti - Bacu


Tg.Secuiesc, Oneti
Moldova
A5

Indicativ
Cod proiect:

RA013 RA014 RA015

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

159.9

Valoare estimat (mil.Euro)

1845.46

Cost mediu/km (mil.Euro)

11.54

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7

Proiect

Braov - Tg. Secuiesc Oneti - Bacu

Denumire
autostrad

Moldova

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

Braov - Sf. Gherorghe

23.1

es

2X2

5.98

Sf. Gheroghe - Tg. Secuiesc


Tg. Secuiesc - Brecu
Brecu - Oituz
Oituz - Oneti

33.1
11.8
36.0
14.3
28.8
12.9
159.9

es
es
munte
deluros
deluros
munte

2X2
2X2
2X2
2X2
2X2
2X2

5.98
5.98
21.76
8.70
8.70
21.76
11.54

Sector

Tip
intervenie

construcie
nou

Oneti - Brzuleti
Brzuleti - Bacu
Total Proiect

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)
138.20
197.64
70.80
783.36
123.98
250.13
281.36
1845.46

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Braov - Tg. Secuiesc Oneti - Bacu

Moldova

Sector

Braov - Tg. Secuiesc


Tg. Secuiesc - Oneti
Oneti - Bacu
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

56.2
62.1
41.7
159.9

RA013
RA014
RA015

2X2
2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
5.98
15.75
12.75

Cost
investiie
(mil.Euro)
335.84
978.14
531.48
1845.46

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Piteti - Curtea de Arge - Sibiu


Curtea de Arge
Transcarpai
A1

Indicativ
Cod proiect:

RA016 RA017 RA018

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

116.6

Valoare estimat (mil.Euro)

1673.57

Cost mediu/km (mil.Euro)

14.36

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7

Proiect

Piteti - Curtea de Arge Sibiu

Denumire
autostrad

Transcarpai

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

Piteti Nord - Capul Dealului

30.7

es

2X2

5.98

Capul Dealului - Bleni Nord


Bleni Nord Sltrucu
Sltrucu - Pripoane
Pripoane - Nord Racovia

7.5
18.7
10.2
13.2
26.0
10.3
116.6

munte
deluros
munte
munte
munte
deluros

2X2
2X2
2X2
2X2
2X2
2X2

21.76
8.70
21.76
21.76
21.76
8.70
14.36

Sector

Tip
intervenie

construcie
nou

Nord Racovia - Boia


Boia - Vetem
Total Proiect

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)
183.65
162.76
162.86
222.39
287.01
565.54
89.35
1673.57

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Piteti - Curtea de Arge Sibiu

Transcarpai

Sector

Piteti - Curtea de Arge


Curtea de Arge - Racovia
Racovia - Sibiu
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

30.7
49.6
36.3
116.6

RA016
RA017
RA018

2X2
2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
5.98
16.83
18.06

Cost
investiie
(mil.Euro)
183.65
835.03
654.89
1673.57

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Tg. Neam - Pacani - Tg. Frumos - Iai - Ungheni


Tg. Neam, Pacani, Tg. Frumos, Iai
Montana
A8

Indicativ
Cod proiect:

RA021 RA022 RA023

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

135.0

Valoare estimat (mil.Euro)

1129.70

Cost mediu/km (mil.Euro)

8.37
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Tg. Neam - Petricani

16.61

Petricani - Intersecie DN 2

13.8

3
4
5
6
7
8

Intersecie DN 2 - Nord Stolnici


Nord Stolnici - Est Stolnici
Est Stolnici - Podu Iloaiei
Podu Iloaiei - Lecani

9.4
6.9
33.8
11.2
32.2
11.2
135.0

Tg. Neam - Pacani - Tg.


Frumos - Iai - Ungheni

Montana

construcie
nou

Lecani - Coada Stncii


Coada Stncii - Ungheni
Total Proiect

Relief
deal munte
es
deluros
es
deluros
es
deluros
es

Tip
drum

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

2X2

13.06

216.93

2X2

5.98

82.23

2X2
2X2
2X2
2X2
2X2
2X2

8.70
5.98
8.70
5.98
8.70
5.98
8.37

81.61
41.02
294.06
67.04
279.97
66.86
1129.70

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Tg. Neam - Pacani - Tg.


Frumos - Iai - Ungheni

Montana

Sector

Tg. Mure - Pacani


Pacani - Iai
Iai - Ungheni
Total Proiect

Statut
sector
construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

39.7
51.9
43.4
135.0

RA021
RA022
RA023

2X2
2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
9.58
7.75
8.00

Cost
investiie
(mil.Euro)
380.76
402.12
346.82
1129.70

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:

Tg.Mure - Sovata - Ditru - Poiana Largului - Tg.Neam

Variante de ocolire pentru:


Denumire autostrad

Montana
A8

Indicativ
Cod proiect:

RA024 RA025 RA026

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

183.8

Valoare estimat (mil.Euro)

2942.57

Cost mediu/km (mil.Euro)

16.01
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.

Proiect

Denumire
autostrad

Tip
intervenie

Tg. Mure (Ghe. Doja) - Miercurea


N.
Miercurea Nirajului - Sud Sovata

1
2
3
4
5
6
7
8

Sector

Tg.Mure - Sovata - Ditru Poiana Largului - Tg.Neam

Sud Sovata - Est Borzont


Est Borzont - esul Mestecniului
esul Mestecniului - Sud Ditru
Sud Ditru - engheler
engheler - Leghin
Leghin - Tg. Neam vest
Total Proiect

Montana

construcie
nou

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

26.52

es

2X2

5.98

158.59

21.8

deal-munte

2X2

13.06

284.19

28.1
6.2
13.6
10.5
71.5
5.6
183.8

munte
deal-munte
es
deal-munte
munte
es

2X2
2X2
2X2
2X2
2X2
2X2

21.76
13.06
5.98
13.06
21.76
5.98
16.01

610.80
81.10
81.27
137.39
1555.62
33.61
2942.57

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Tg.Mure - Sovata - Ditru Poiana Largului - Tg.Neam

Montana

Sector

Tg. Mure - Sovata


Sovata - Ditru
Ditru - Tg. Neam
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

48.3
47.9
87.6
183.8

RA024
RA025
RA026

2X2
2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
9.17
16.15
19.70

Cost
investiie
(mil.Euro)
442.78
773.17
1726.62
2942.57

Sector rutier - List proiecte autostrzi


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Variant de ocolire Bucureti


Bucureti
Ring Bucureti
A0

Indicativ
Cod proiect:

RA027 RA028

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

102.0

Valoare estimat (mil.Euro)

1335.00

Cost mediu/km (mil.Euro)

13.09
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1

Proiect
Variant de ocolire Bucureti

Denumire
autostrad

Sector

Ring
VO Bucureti
Bucureti
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

102

es

2X2

102.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

13.09

1335.00

13.09

1335.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Variant de ocolire Bucureti

Ring
Bucureti

VO Nord
VO Sud
Total Proiect

Sector

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

54.0
48.0
102.0

RA027
RA028

2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
13.09
13.09

Cost
investiie
(mil.Euro)
706.86
628.14
1335.00

Anexa 10.3 Tabel centralizator valori proiecte drumuri expres

Nr.
Crt.
1

Denumire proiect

Pacani - Dolhasca - Vereti - Suceava

Sector

Pacani - Suceava

Cod
Proiect

Lungime
sector (km)

RDX001

60.5

4.79

289.99

60.5

4.79

289.99

41.0

4.79

196.20

Subtotal proiect Pacani - Suceava


2

Suceava - Siret

Buzu - Rm.Srat - Focani

4
5

Subtotal proiect Suceava - Siret

Suceava - Siret

RDX002

Buzu - Focani

RDX003

Focani - Bacu

RDX004

Focani - Giurgiuleti

RDX005

Turda - Dej
Dej - Bistria
Dej - Nod Baia Mare
Nod Baia Mare - Baia Mare
Nod Baia Mare - Halmeu
Nod Livada - Petea

RDX006
RDX007
RDX008
RDX009
RDX010
RDX011

Geti - Trgovite

RDX012

Trgovite - Ploieti
Ploieti - Buzu
Buzu - Brila

Subtotal proiect Buzu - Focani


Focani - Mreti - Adjud - Bacu

Turda - Dej (- Bistria) - Baia Mare (- Satu Mare) - Halmeu

Subtotal proiect Turda - Halmeu + Bistria i Satu Mare - Petea

12
13
14
15
16
17
18

Geti - Trgovite - Ploieti - Buzu - Brila

282.36

3.92

282.36

3.92

428.30

109.3

3.92

428.30

102.0

3.92

399.84

320.2

5.35

1,713.21

31.2

4.79

149.64

RDX013

43.0

4.79

205.97

RDX014

65.0

3.92

254.80

RDX015

98.0

3.92

384.16

237.2

4.19

994.57

Subtotal proiect Geti -Brila


Craiova - Filiai - Strehaia - Dr.Tr.Severin - Orova - Baile Herculane Caransebes - Lugoj

3.92

196.20

72.0

Subtotal proiect Focani - Galati - Giurgiuleti


6
7
8
9
10
11

72.0

4.79

Valoare estimat
(mil Euro/km)

109.3

Subtotal proiect Focani - Bacu


Focani - Brila - Galai - Giurgiuleti

41.0

Cost unitar
(mil
Euro/km)

102.0

74.8
55.6
96.7
9.5
54.3
29.2

3.92

6.28
4.79
5.49
4.79
4.79
4.79

399.84

470.34
266.42
530.98
45.51
260.05
139.92

Craiova - Strehaia

RDX016

51.0

Strehaia - Dr.Tr.Severin

5.01

255.59

RDX017

53.0

Dr.Tr.Severin - Orova

6.78

359.57

RDX018

21.0

17.41

365.61

19
20

23

Bucureti - Alexandria - Roiori - Caracal - Craiova

Suceava - Botoani

25
26

Piteti - Mioveni - Cmpulung - Rucr - Bran - Rnov - Braov

27

Bacu - Piatra Neam

Subtotal proiect Suceava - Botoani

31

9.99

769.24

RDX020

44.0

4.79

210.76

Bucureti - Alexandria

246.0

7.97

1,960.77

RDX021

Alexandria - Caracal

70.0

3.92

274.40

RDX022

Caracal - Craiova

84.0
41.0

3.92

329.28

RDX023

3.92

160.72

195.0

3.92

764.40

26.0

Suceava - Botoani

RDX024

Piteti - Valea Mare (Cmpulung)


Suslneti - Nod Rnov (Braov)

RDX025
RDX026

Subtotal proiect Piteti - Braov


Bacu - Piatra Neam

RDX027

Ovidiu - Tulcea

RDX028

Subtotal proiect Bacu - Piatra Neam

28

30

77.0

Subtotal proiect Bucureti - Craiova

24

29

RDX019

Caransebe - Lugoj

Subtotal proiect Craiova - Lugoj

21
22

Orova - Caransebe

Constana - Babadag - Tulcea - Isaccea - Mcin - Brila

Cataloi - Dunre Smrdan mal


stng
Pod Dunre Brila

RDX029
RDX030

Subtotal proiect Constana - Tulcea - Brila


Modernizarea centurii de sud a Bucuretiului

Modernizarea centurii de sud a


Bucuretiului

RDX031

Subtotal proiect Modernizarea centurii de sud a Bucuretiului


32
33

Bacu - Roman - Pacani

Legtur A3 -Aeroport Hernri Coand

4.79

58.7
65.3

4.79

5.53
13.78

124.54

124.0

9.87

1,224.10

61.0

3.92

239.12

61.0

3.92

239.12

112.5

5.04

566.88

73.2
2.0

5.76

421.28

76.86

153.72

187.7

6.08

1,141.88

35.0

5.03

176.00

5.03

35.0

324.40
899.70

176.00

RDX032

41.9

4.79

200.7

Roman - Pacani

RDX033

39.3

4.79

188.24

81.2

4.79

388.94

Legtur A3 -Aeroport Hernri


Coand

RDX034

9.0

4.79
4.79

9.0

TOTAL GENERAL PROIECTE DRUMURI EXPRES

124.54

Bacu - Roman

Subtotal proiect Bacu - Pacani


34

26.0

1907.1

82.0

43.11
43.11

10367.3

Anexa 10.4 Fiele pentru determinarea valorii fiecrui proiect din sectorul de drumuri expres

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Pacani - Dolhasca - Vereti - Suceava


Suceava
Drumul Siretului
DX 5

Indicativ
Cod proiect:

RDX001

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

60.5

Valoare estimat (mil.Euro)

289.99

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.79
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt.
1

Proiect
Pacani - Dolhasca - Vereti Suceava

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Pacani - Suceava
Siretului
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

60.5

es

2X2

60.5

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

4.79

289.99

4.79

289.99

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Pacani - Dolhasca - Vereti Suceava

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Pacani - Suceava
Siretului
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

60.5

RDX001

2X2

60.5

Cost / km
(mil.Euro)
4.79

Cost investiie
(mil.Euro)
289.99
289.99

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:

Suceava - Siret

Variante de ocolire pentru:


Denumire autostrad

Drumul Siretului
DX 5

Indicativ
Cod proiect:

RDX002

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

41.0

Valoare estimat (mil.Euro)

196.20

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.79

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Suceava - Siret

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Suceava - Siret
Siretului
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

41.0

es

2X2

41.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

4.79

196.20

4.79

196.20

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Suceava - Siret

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Suceava - Siret
Siretului
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

41.0

RDX002

2X2

41.0

Cost / km
(mil.Euro)
4.79

Cost
investiie
(mil.Euro)
196.20
196.20

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Buzu - Focani
Buzu, Rm. Srat, Focani
Drumul Siretului
DX 5

Indicativ
Cod proiect:

RDX003

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

72.0

Valoare estimat (mil.Euro)

282.36

Cost mediu/km (mil.Euro)

3.92

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Buzu - Focani

Denumire
autostrad
Drumul
Siretului
Total Proiect

Sector

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

Buzu - Focani

construcie
nou

72.0

es uor

2X2

72.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

3.92

282.36

3.92

282.36

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Buzu - Focani

Denumire
autostrad
Drumul
Siretului
Total Proiect

Sector

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

Buzu - Focani

construcie
nou

72.0

RDX003

2X2

72.0

Cost / km
(mil.Euro)
3.92

Cost
investiie
(mil.Euro)
282.36
282.36

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Focani - Mreti - Adjud - Bacu


Mreti, Adjud
Drumul Siretului
DX 5

Indicativ
Cod proiect:

RDX004

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

109.3

Valoare estimat (mil.Euro)

428.30

Cost mediu/km (mil.Euro)

3.92

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Focani - Mreti - Adjud Bacu

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Focani - Bacu
Siretului
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

109.3

es uor

2X2

109.3

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

3.92

428.30

3.92

428.30

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Focani - Mreti - Adjud Bacu

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Focani - Bacu
Siretului
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

109.3

RDX004

2X2

109.3

Cost / km
(mil.Euro)
3.92

Cost
investiie
(mil.Euro)
428.30
428.30

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Focani - Brila - Galai - Giurgiuleti


Brila, Galai
Milcovia Expres
DX 7A

Indicativ
Cod proiect:

RDX005 RDX006 RDX007

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

102.0

Valoare estimat (mil.Euro)

399.84

Cost mediu/km (mil.Euro)

3.92

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Focani - Brila - Galai Giurgiuleti

Denumire
autostrad

Sector

Drumul
Focani - Giurgiuleti
Siretului
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

102.0

es uor

2X2

102.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

3.92

399.84

3.92

399.84

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Focani - Brila - Galai Giurgiuleti

Drumul
Siretului

Sector

Focani - Brila
Brila - Galai
Galai - Giurgiuleti
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

76.0
17.0
9.0
102.0

RDX005
RDX006
RDX007

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
3.92
3.92
3.92

Cost
investiie
(mil.Euro)
297.92
66.64
35.28
399.84

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Turda - Dej (- Bistria) - Baia Mare (- Satu Mare) - Halmeu


Dej, Beclean, Baia Mare, Satu Mare, Gherla, Apahida
Some Expres
DX4, DX4A

Indicativ
Cod proiect:

RDX006 RDX007 RDX008 RDX009 RDX010 RDX011

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

320.2

Valoare estimat (mil.Euro)

1713.21

Cost mediu/km (mil.Euro)

5.35

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Turda - Mrtineti

5.3

Mrtineti - Vlcele

6.0

Vlcele - Locul Srat

9.4

4
5
6
7
8

Locul Srat - Dezmir


Dezmir - Dej
Dej - Bistria
Dej - Letca
Letca - Cozla

7.3
46.8
55.6
49.7
5.7

Turda - Dej (- Bistria) - Baia


Mare (- Satu Mare) - Halmeu

Some
Expres

Cozla - Buza Teiului

construcie
nou

5.2

10
11

Buza Teiului - Sud Cheud


Sud Cheud - Benesat

3.4
6.2

12

Benesat - Chelina

3.3

13
14
15
16

Chelina - Nod Baia Mare


Nod Baia Mare - Baia Mare
Nod Baia Mare - Nod Livada
Nod Livada - Petea

23.3
9.5
32.3
29.2

Relief
deal munte
deluros
deal munte
deluros
es
es
es
deluros
deal munte
deluros
es
deal munte
es
es
es
es

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

10.44

55.33

6.96

41.90

10.44

97.82

6.96
4.79
4.79
4.79
6.96

51.02
224.27
266.42
237.92
39.39

10.44

54.39

6.96
4.79

23.66
29.65

10.44

34.45

4.79
4.79
4.79
4.79

111.51
45.51
154.48
139.92

17

Nod Livada - Halmeu


Total Proiect

22.0
320.2

4.79
5.35

es

105.57
1713.21

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Statut
sector

Turda - Dej
Dej - Bistria
Turda - Dej (- Bistria) - Baia
Mare (- Satu Mare) - Halmeu

Some
Expres

Dej - Nod Baia Mare


Nod Baia Mare - Baia Mare
Nod Baia Mare - Halmeu
Nod Livada - Petea
Total Proiect

construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

74.8
55.6
96.7
9.5
54.3
29.2
320.2

RDX006
RDX007
RDX008
RDX009
RDX010
RDX011

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
6.28
4.79
5.49
4.79
4.79
4.79

Cost
investiie
(mil.Euro)
470.34
266.42
530.98
45.51
260.05
139.9159
1713.21

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Geti - Trgovite - Ploieti - Buzu - Brila


Geti, Trgovite, Ploieti, Mizil, Ianca
Muntenia Expres
DX7

Indicativ
Cod proiect:

RDX012 RDX013 RDX014 RDX015

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

237.2

Valoare estimat (mil.Euro)

994.57

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.19

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect
Geti - Trgovite - Ploieti
- Buzu - Brila

Denumire
autostrad

Sector

Geti - Ploieti
Muntenia
Expres
Ploieti - Brila
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

construcie
nou

74.2
163.0
237.2

Relief

Tip
drum

es
es uor

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
4.79
3.92
4.19

Cost
investiie
(mil.Euro)
355.61
638.96
994.57

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3
4

Proiect

Geti - Trgovite - Ploieti


- Buzu - Brila

Denumire
autostrad

Sector

Geti - Trgovite
Trgovite - Ploieti
Muntenia
Expres
Ploieti - Buzu
Buzu - Brila
Total Proiect

Statut
sector

construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

31.2
43.0
65.0
98.0
237.2

RDX012
RDX013
RDX014
RDX015

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
4.79
4.79
3.92
3.92

Cost
investiie
(mil.Euro)
149.64
205.97
254.80
384.16
994.57

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Craiova - Filiai - Strehaia - Dr.Tr.Severin - Orova - Baile Herculane - Caransebes - Lugoj


Filiai, Strehaia, Dr.Tr.Severin, Caransebe, Lugoj
Danubius Expres
DX2

Indicativ
Cod proiect:

RDX016 RDX017 RDX018 RDX019 RDX020

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

246.0

Valoare estimat (mil.Euro)

1960.77

Cost mediu/km (mil.Euro)

7.97
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Craiova - Lunca Banului

49.0

Lunca Banului - Strehaia

2.0

3
4
5
6
7
8

Strehaia - Prunior
Prunior - Ghelemgioaia
Ghelmegioaia - Erghevia

22.0
8.0
7.0
16.0
21.0
6.0

Craiova - Filiai - Strehaia Dr.Tr.Severin - Orova - Baile


Herculane - Caransebes Lugoj

Danubius
Expres

Erghevia - Vest Dr.Tr.Severin


Vest Dr.Tr.Severin - Orova
Orova - Tople
Tople - Mehadia

construcie
nou

12.0

10

Mehadia - Vest Mehadia

2.0

11

Vest Mehadia - Mehadica

2.0

12
13

Mehadica - Grlia
Grlia - Cruov

2.0
8.0

14

Cruov - Teregova

22.0

Relief
es
deal munte
es
deluros
munte
es
munte
deluros
deal munte
munte
deal munte
munte
es
deal munte

Tip
drum

2X2

4.79

Cost
investiie
(mil.Euro)
234.71

10.44

20.88

4.79
6.96
17.41
4.79
17.41
6.96

105.38
55.68
121.87
76.64
365.61
41.76

10.44

125.28

17.41

34.82

10.44

20.88

17.41
4.79

34.82
38.32

10.44

229.68

Cost / km
(mil.Euro)

15
16
17

Teregova - Sadova
Sadova - Buchin
Buchin - Lugoj
Total Proiect

8.0
15.0
44.0
246.0

17.41
6.96
4.79
7.97

munte
deluros
es

139.28
104.40
210.76
1960.77

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5

Proiect

Craiova - Filiai - Strehaia Dr.Tr.Severin - Orova - Baile


Herculane - Caransebes Lugoj

Denumire
autostrad

Danubius
Expres

Sector
Craiova - Strehaia
Strehaia - Dr.Tr.Severin
Dr.Tr.Severin - Orova
Orova - Caransebe

Caransebe - Lugoj
Total Proiect

Statut
sector

construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

51.0
53.0
21.0
77.0
44.0
246.0

RDX016
RDX017
RDX018
RDX019
RDX020

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
5.01
6.78
17.41
9.99
4.79

Cost
investiie
(mil.Euro)
255.59
359.57
365.61
769.24
210.76
1960.77

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Bucureti - Alexandria - Roiori - Caracal - Craiova


Mihaileti, Alexandria, Roiori, Caracal, Craiova
Valahia Expres
DX1

Indicativ
Cod proiect:

RDX021 RDX022 RDX023

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

195.0

Valoare estimat (mil.Euro)

764.40

Cost mediu/km (mil.Euro)

3.92

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Bucureti - Alexandria Roiori - Caracal - Craiova

Denumire
autostrad

Sector

Valahia
Bucureti - Craiova
Expres
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

195.0

es uor

2X2

195.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

3.92

764.40

3.92

764.40

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Bucureti - Alexandria Roiori - Caracal - Craiova

Valahia
Expres

Sector

Bucureti - Alexandria
Alexandria - Caracal
Caracal - Craiova
Total Proiect

Statut
sector
construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

70.0
84.0
41.0
195.0

RDX021
RDX022
RDX023

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
3.92
3.92
3.92

Cost
investiie
(mil.Euro)
274.40
329.28
160.72
764.40

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:

Suceava - Botoani

Variante de ocolire pentru:


Denumire autostrad

Bucovina Expres
DX5B

Indicativ
Cod proiect:

RDX024

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

26.0

Valoare estimat (mil.Euro)

124.54

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.79
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1

Proiect
Suceava - Botoani

Denumire
autostrad

Sector

Bucovina
Suceava - Botoani
Expres
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

26.0

es

2X2

26.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

4.79

124.54

4.79

124.54

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Suceava - Botoani

Denumire
autostrad

Sector

Bucovina
Suceava - Botoani
Expres
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

26.0

RDX024

2X2

26.0

Cost / km
(mil.Euro)
4.79

Cost
investiie
(mil.Euro)
124.54
124.54

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Piteti - Mioveni - Cmpulung - Rucr - Bran - Rnov - Braov


Mioveni, Cmpulung, Rucr, Bran
Braovia Expres
DX6

Indicativ
Cod proiect:

RDX025 RDX026

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

124.0

Valoare estimat (mil.Euro)

1224.10

Cost mediu/km (mil.Euro)

9.87

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3
4

Proiect

Piteti - Mioveni - Cmpulung


- Rucr - Bran - Rnov Braov

Denumire
autostrad

Braovia
Expres

Sector
Piteti - Hrtieti
Hrtieti - Valea Mare (Cmpulung)

Suslneti - Bran
Bran - Nod Rnov (Braov)
Total Proiect

Tip
intervenie

construcie
nou

Lungime
sector (km)
38.8
19.9
46.5
18.8
124.0

Relief
es
deluros
munte
es

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
4.79
6.96
17.41
4.79
9.87

Cost
investiie
(mil.Euro)
185.90
138.50
809.74
89.96
1224.10

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Piteti - Mioveni - Cmpulung


- Rucr - Bran - Rnov Braov

Braovia
Expres

Sector
Piteti - Valea Mare (Cmpulung)
Suslneti - Nod Rnov (Braov)

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

construcie
nou

58.7

RDX025

65.3
124.0

RDX026

Tip
drum
2X2

5.53

Cost
investiie
(mil.Euro)
324.40

13.78

899.70

Cost / km
(mil.Euro)

1224.10

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Bacu - Piatra Neam


Buhu i, Roznov, Piatra Neam
Moldavia Expres
DX5A

Indicativ
Cod proiect:

RDX027

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

61.0

Valoare estimat (mil.Euro)

239.12

Cost mediu/km (mil.Euro)

3.92

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Bacu - Piatra Neam

Denumire
autostrad

Sector

Moldavia
Bacu - Piatra Neam
Expres
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

61.0

es uor

2X2

61.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

3.92

239.12

3.92

239.12

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Bacu - Piatra Neam

Denumire
autostrad

Sector

Moldavia
Bacu - Piatra Neam
Expres
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

61.0

RDX027

2X2

61.0

Cost / km
(mil.Euro)
3.92

Cost
investiie
(mil.Euro)
239.12
239.12

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Constana - Babadag - Tulcea - Isaccea - Mcin - Brila


Babadag, Tulcea, Isaccea, Mcin
Dobrog
DX8

Indicativ
Cod proiect:

RDX028 RDX029 RDX030

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

187.7

Valoare estimat (mil.Euro)

1141.88

Cost mediu/km (mil.Euro)

6.08

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6

Proiect

Constana - Babadag Tulcea - Isaccea - Mcin Brila

Denumire
autostrad

Sector

Ovidiu (Constana) - Cataloi


Cataloi - Tulcea
Cataloi - Isaccea
Dobrogea
Expres
Isaccea - Jijila
Jijila - Dunre Smrdan mal stng
Pod Dunre Brila
Total Proiect

Tip
intervenie

construcie
nou

Lungime
sector (km)
99.7
12.8
27.1
32.6
13.6
2.0
187.7

Relief
es
deluros
es
deluros
es
es

Tip
drum

2X2

Cost / km
(mil.Euro)
4.79
6.96
4.79
6.96
4.79
76.86
6.08

Cost
investiie
(mil.Euro)
477.52
89.37
129.71
226.62
64.95
153.72
1141.88

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Constana - Babadag Tulcea - Isaccea - Mcin Brila

Dobrogea
Expres

Sector
Ovidiu - Tulcea
Cataloi - Dunre Smrdan mal stng

Pod Dunre Brila


Total Proiect

Statut
sector
construcie
nou

Lungime
(km)

Cod
Sector

112.5

RDX028

73.2

RDX029

2.0
187.7

RDX030

Tip
drum

2X2

5.04

Cost
investiie
(mil.Euro)
566.88

5.76

421.28

76.86

153.72

Cost / km
(mil.Euro)

1141.88

Sector rutier - List proiecte drum naional


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire autostrad

Modernizare Centura de Sud a Bucuretiului


Bucureti
Centura Bucureti
DX5A

Indicativ
Cod proiect:

RDX031

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

35.0

Valoare estimat (mil.Euro)

176.00

Cost mediu/km (mil.Euro)

5.03

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Modernizare Centura de Sud
a Bucuretiului

Denumire

Sector

Centura
Centura de Sud a Bucuretiului
Bucureti
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

modernizare

35.0

es uor

2X2

35.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

5.03

176.00

5.03

176.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Modernizare Centura de Sud
a Bucuretiului

Denumire

Sector

Centura
Centura de Sud a Bucuretiului
Bucureti
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

modernizare

35.0

RDX031

2X2

35.0

Cost / km
(mil.Euro)
5.03

Cost
investiie
(mil.Euro)
176.00
176.00

Sector rutier - List proiecte drum expres


Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Denumire Drum Expres

Bacu - Roman - Pacani


Bacu, Roman
Drumul Siretului
DX5

Indicativ
Cod proiect:

RDX032 RDX033

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

81.2

Valoare estimat (mil.Euro)

388.948

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.79

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Proiect

Denumire
autostrad

Bacu - Roman - Pacani

Moldova

Sector
Bacu - Pacani

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

construcie
nou

81.2

es

2X2

Total Proiect

81.2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

4.79

388.948

4.79

388.948

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Proiect

Denumire
autostrad

Bacu - Roman - Pacani

Moldova

Sector

Bacu - Roman
Roman - Pacani
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

construcie
nou

41.9
39.3
81.2

RDX032
RDX033

2X2
2X2

Cost / km
(mil.Euro)
4.79
4.79

Cost investiie
(mil.Euro)
200.70
188,24
388.948

Sector rutier - List proiecte drumuri expres


Legtur A3 -Aeroport Hernri Coand
Proiect autostrad:
Variante de ocolire pentru:
Legtur A3
Denumire autostrad
Indicativ
RDX034
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
9.0
Valoare estimat (mil.Euro)
43.11
Cost mediu/km (mil.Euro)
4.79

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Legtur A3 -Aeroport Hernri Coand

Legtur
A3

Total Proiect

Sector
Legtur A3 -Aeroport
Hernri Coand

Tip
intervenie

Lungime
sector
(km)

Relief

Tip
drum

Construcie
nou

9.0

es
uor

2X2

9.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

4.79

43.11

4.79

43.11

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

4.79

43.11

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Legtur A3 -Aeroport Hernri Coand

Legtur
A3

Total Proiect

Sector
Legtur A3 -Aeroport
Hernri Coand

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

Construcie
nou

9.0

RDX034

2X2

9.0

43.11

Anexa 10.5 Tabel centralizator valori proiecte pentru drumuri Trans Regio

Nr.
Crt
.

1
2

Denumire proiect

Caransebe - Reita - Voiteg

Sector

Cod
Proiect

Lungime
sector (km)

Caransebe - Reita
Reia - Voiteg

RTR001

34

0.69

23.60

RTR002

70

0.56

39.00

Filiai - Tg. Jiu


Tg.Jiu - Petroani
Petroani - Deva

RTR006
RTR007
RTR008

104.0

0.60

62.60

Braov - Sighioara
Sighioara - Tg. Mure

RTR012
RTR013

226.0

0.60

136.50

161.0

0.63

102.10

197.0

0.63

124.30

Subtotal proiect Caransebe - Voiteg


3
4
5
6
7

Filiai - Tg.Jiu - Petroani - Haeg - Deva - A1

Subtotal proiect Filiai - Tg.Jiu - Petroani - Haeg - Deva - A1


Braov - Sighioara - Tg. Mure

Subtotal proiect Braov - Sighioara - Tg. Mure

Deva - Brad - tei - Oradea

Arad - Salonta - Oradea

10
11
12
13
14

Deva - Oradea

RTR014

Arad - Oradea

RTR015

Subtotal proiect Deva - Brad - tei - Oradea


Subtotal proiect Arad - Salonta - Oradea
Sf.Gheorghe - Baile Tusnad - Miercurea Ciuc - Gheorghieni Ditru

Subtotal proiect Oradea - Satu Mare

Iacobeni -Bora - Sighetu Marmaiei - Negreti Oa

Subtotal proiect Iacobeni - Negreti Oa

15

Zalu - Satu Mare

16

Focani - Tg. Secuiesc

197

0.65
0.60
0.63

38.00
44.00
54.50
71.50
30.60

124.30

121

0.50

60.50

121.0

0.50

60.50

RTR016

71

0.54

38.3

Miercurea Ciuc - Ditru

RTR017

76

0.54

40.8

147.0

0.54

79.10

137.0

0.50

68.50

78

0.55

42.9

235.0

0.68
0.52

159.10

95

95.0

0.52

49.30

114

0.70

80.3

114.0

0.70

80.30

Oradea - Carei - Satu Mare

RTR018

Iacobeni - Sighetu Marmaiei


Sighetu Marmaiei - Negreti
Oa

RTR019

Zalu - Satu Mare

RTR021

Focani - Tg. Secuiesc

RTR022

RTR020

Subtotal proiect Zalu - Satu Mare


Subtotal proiect Focani - Tg.Secuiesc

110
51

0.50
0.79
0.58

Valoare
estimat (mil
Euro/km)

Sf.Gheorghe - Miercurea Ciuc

Subtotal proiect Sf.Gheorghe -Ditru


Oradea - Carei - Satu Mare

76
56
94

Cost unitar
(mil
Euro/km)

137
157

0.50
0.74

68.5

116.2

49.3

17
18

Suceava - Gura Humorului - Cmpulung Moldovenesc - Vatra


Dornei - Bistria

19

Suceava - Cmpulung
Moldovenesc
Cmpulung Moldovenesc - V.
Dornei
Vatra Dornei - Bistria

Srel - Reghin

Srel - Reghin

Botoani - Tg. Frumos

24

Iai - Vaslui - Bacu

RTR026

Botoani - Tg. Frumos

RTR027

Iai - Vaslui
Vaslui - Bacu

RTR028
RTR029

Piatra Neam - Tg Neam

RTR030

Subtotal proiect Piatra Neam - Tg Neam


25

Vaslui - Brlad - Tecuci - Galai

Vaslui - Brlad - Tecuci - Galai

RTR031

Subtotal proiect Vaslui - Galai


26

Brila - Slobozia - Drajna - Clrai - Chiciu

Brila - Slobozia - Drajna Clrai - Chiciu

RTR032

Subtotal proiect Brila - Chiciu


27

Constana - Mangalia - Vama Veche

Subtotal proiect Constana - Vama Veche


28

Beclean - Salva - Moisei - Crlibaba

Constana - Mangalia - Vama


Veche
Beclean - Salva - Moisei Crlibaba

RTR033

RTR034

Beclean - Salva - Moisei - Crlibaba


29
30
31
32

A1-Titu-Baldana-Targoviste

Piteti-Rm.Vlcea-Racovi

0.84

59.39

178.0

0.70

124.90

78

0.56

44.0

78.0

0.56

44.0

73

0.500

36.5

73.0
66
85

0.500
0.65
0.66

36.5
43.0
56.5

151.0

0.65

99.50

35

0.550

19.1

35.0

0.550

19.1

199

0.50

99.5

199.0

0.50

99.5

142

0.50

71.0

142.0

0.50

71.0

49

0.75

36.75

49.0

0.75

36.75

230.0

0.82

165.45

230.0

0.82

165.45

Baldana-Targoviste

RTR035

42.3

0.75

31.73

A1-Titu-Bldana

RTR036

30

0.50

15.00

72.3
56.0
44.0
100.0

1.10

46.73

0.53

29.68

0.73

32.12

0.70

61.80

A1-Titu-Baldana-Targoviste
Piteti -Rm.Vlcea-Racovi

71

RTR025

Subtotal proiect Iai - Bacu


Piatra Neam - Tg Neam

32.12

44

Subtotal proiect Botoani - Tg. Frumos


22
23

0.73

RTR024

Subtotal proiect Srel - Reghin


21

33.39

63

Subtotal proiect Suceava -Bistria


20

0.53

RTR023

Piteti - Rm. Vlcea

RTR037

Rm. Vlcea - Racovi

RTR038

33
34
35

Cmpina-Scele

Cmpina - Valea Doftanei

RTR039

Valea doftanei - DN1 A

RTR040

Cmpina-Scele
Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea

Corabia - Caracal - Dragasani Rm. Valcea

RTR041

Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea


36
37

Dr.Tr.Severin- Tg.Jiu - Rm.Vlcea

Dr.Tr.Severin- Tg.Jiu - Rm.Vlcea


Total Trans-Regio

Dr.Tr.Severin - Horezu

RTR042

Horezu - Rm.Vlcea

RTR043

24.0
39.0
63.0

0.92

22.00

0.49

19.00

0.65

41.00

152

0.50

76.00

152.0
151.0
39.0
190.0
3223.30

0.50

76.00

0.50

75.50

0.70

23.80

0.54

99.30

1949.38

Anexa 10.6 Fiele pentru determinarea valorii fiecru i proiect din sectorul de drum Trans Regio

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Caransebe - Reita - Voiteg


ara Timiului
TR12

Indicativ
Cod proiect:

RTR001 RTR002

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

104.0

Valoare estimat (mil.Euro)

62.6

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.60

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect
Caransebe - Reita - Voiteg

Denumire
autostrad

Sector

es
ara
Timiului
Deluros
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

51
53
104.0

Relief

Tip
drum

es
deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
0.6

Cost
investiie
(mil.Euro)
25.50
37.10
62.60

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect
Caransebe - Reita - Voiteg

Denumire
autostrad

Sector

Caransebe - Reia
ara
Timiului
Reia - Voiteg
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

34
70
104.0

RTR001
RTR002

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.69
0.56

Cost
investiie
(mil.Euro)
23.6
39.00
62.60

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Filiai - Tg.Jiu - Petroani - Haeg - Deva - A1


ara Haegului
TR22

Indicativ
Cod proiect:

RTR006 RTR007 RTR008

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

226.0

Valoare estimat (mil.Euro)

136.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.60
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Filiai - Tg.Jiu - Petroani Haeg - Deva - A1

ara
Haegului

Sector

es
Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
176
5
45
226.0

Relief
es
deluros
montan

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
1
0.6

Cost
investiie
(mil.Euro)
88.00
3.50
45.00
136.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Filiai - Tg.Jiu - Petroani Haeg - Deva - A1

ara
Haegului

Sector

Filiai - Tg. Jiu


Tg.Jiu - Petroani
Petroani - Deva
Total Proiect

Statut
sector
reabilitare +
modernizare

Lungime
(km)

Cod
Sector

76
56
94
226.0

RTR006
RTR007
RTR008

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.79
0.58

Cost
investiie
(mil.Euro)
38.0
44.0
54.50
136.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Braov - Sighioara - Tg. Mure


TR Ardeal
TR31

Indicativ
Cod proiect:

RTR012 RTR013

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

161.0

Valoare estimat (mil.Euro)

102.1

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.63

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Braov - Sighioara - Tg.


Mure

TR Ardeal

Sector

es
Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
77
68
16
161.0

Relief

Tip
drum

es
deluros
montan

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
1
0.6

Cost
investiie
(mil.Euro)
38.50
47.60
16.00
102.10

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Braov - Sighioara - Tg.


Mure

TR Ardeal

Sector

Braov - Sighioara
Sighioara - Tg. Mure
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

110
51
161.0

RTR012
RTR013

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.60
0.60

Cost
investiie
(mil.Euro)
71.5
30.6
102.10

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Deva - Brad - tei - Oradea


TR Biharia
TR32

Indicativ
Cod proiect:

#REF!

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

197.0

Valoare estimat (mil.Euro)

124.3

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.63

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Deva - Brad - tei - Oradea

Denumire
autostrad

Sector

es
TR Biharia
Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
125
34
38
197.0

Relief
es
deluros
montan

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
1
0.6

Cost
investiie
(mil.Euro)
62.50
23.80
38.00
124.30

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Deva - Brad - tei - Oradea

TR Biharia

Sector
Deva - Oradea

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

197

RTR014

1X1

197.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.60

Cost
investiie
(mil.Euro)
124.3
124.30

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Arad - Salonta - Oradea


ara Criurilor
TR32

Indicativ
Cod proiect:

RTR015

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

121.0

Valoare estimat (mil.Euro)

60.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1

Proiect
Arad - Salonta - Oradea

Denumire
autostrad

Sector

ara
es
Criurilor
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

121

es

1X1

121.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

60.50

0.5

60.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Arad - Salonta - Oradea

Denumire
autostrad
ara
Arad - Oradea
Criurilor
Total Proiect

Sector

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

121

RTR015

1X1

121.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
60.5
60.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Sf.Gheorghe - Baile Tusnad - Miercurea Ciuc - Gheorghieni - Ditru


TR Harghita
TR41

Indicativ
Cod proiect:

RTR013 RTR014

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

147.0

Valoare estimat (mil.Euro)

79.1

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.54
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Sf.Gheorghe - Baile Tusnad Miercurea Ciuc - Gheorghieni


- Ditru

TR Harghita

Sector

es
Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
128
13
6
147.0

Relief

Tip
drum

es
deluros
montan

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
1.00
0.54

Cost
investiie
(mil.Euro)
64.00
9.10
6.00
79.10

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Sf.Gheorghe - Baile Tusnad Miercurea Ciuc - Gheorghieni


- Ditru

TR Harghita

Sector
Sf.Gheorghe - Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc - Ditru

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

reabilitare +
modernizare

71

RTR013

76
147.0

RTR014

Tip
drum
1X1

0.54

Cost
investiie
(mil.Euro)
38.3

0.54

40.8

Cost / km
(mil.Euro)

79.10

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Oradea - Carei - Satu Mare


TR Silvania
TR32

Indicativ
Cod proiect:

RTR015

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

137.0

Valoare estimat (mil.Euro)

68.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Oradea - Carei - Satu Mare

TR Silvania

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

137

es

1X1

Total Proiect

137.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

68.50

0.5

68.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Oradea - Carei - Satu Mare

TR Silvania

Sector
Oradea - Satu Mare

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

137

RTR015

1X1

137.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
68.5
68.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Iacobeni -Bora - Sighetu Marmaiei - Negreti Oa


TR Maramure
TR43

Indicativ
Cod proiect:

RTR016 RTR017

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

235.0

Valoare estimat (mil.Euro)

159.1

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.68

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Iacobeni -Bora - Sighetu


Marmaiei - Negreti Oa

TR
Maramure

Sector

es
Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
87
108
40
235.0

Relief
es
deluros
montan

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
1.00
0.68

Cost
investiie
(mil.Euro)
43.50
75.60
40.00
159.10

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect
Iacobeni -Bora - Sighetu
Marmaiei - Negreti Oa

Denumire
autostrad

Sector

Iacobeni - Sighetu Marmaiei


TR
Maramure
Sighetu Marmaiei - Negreti Oa
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

157
78
235.0

RTR016
RTR017

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.74
0.55

Cost
investiie
(mil.Euro)
116.2
42.9
159.10

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Zalu - Satu Mare


TR Slaj
TR44

Indicativ
Cod proiect:

RTR018

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

95.0

Valoare estimat (mil.Euro)

49.3

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.52

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Zalu - Satu Mare

TR Slaj

Sector

es
Deluros
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

86
9
95.0

Relief

Tip
drum

es
deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
0.52

Cost
investiie
(mil.Euro)
43.00
6.30
49.30

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Zalu - Satu Mare

TR Slaj

Sector
Zalu - Satu Mare

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

95

RTR018

1X1

95.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.52

Cost
investiie
(mil.Euro)
49.3
49.30

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Focani - Tg. Secuiesc


TR Milcovia
TR51

Indicativ
Cod proiect:

RTR019

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

114.0

Valoare estimat (mil.Euro)

80.3

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.70

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect

Focani - Tg. Secuiesc

Denumire
autostrad

Sector

es
TR Milcovia
Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
38
49
27
114.0

Relief
es
deluros
montan

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
1.00
0.70

Cost
investiie
(mil.Euro)
19.00
34.30
27.00
80.30

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Focani - Tg. Secuiesc

TR Milcovia

Sector
Focani - Tg. Secuiesc

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

114

RTR019

1X1

114.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.70

Cost
investiie
(mil.Euro)
80.3
80.30

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Suceava - Gura Humorului - Cmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei - Bistria


TR Bucovina
TR52

Indicativ
Cod proiect:

RTR020 RTR021 RTR022

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

178.0

Valoare estimat (mil.Euro)

124.9

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.70

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect
Suceava - Gura Humorului Cmpulung Moldovenesc Vatra Dornei - Bistria

Denumire
autostrad

Sector

es
TR Bucovina Deluros
Muntan
Total Proiect

Tip
intervenie
reabilitare +
modernizare

Lungime
sector (km)
81
42
55
178.0

Relief
es
deluros
montan

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
1
0.7

Cost
investiie
(mil.Euro)
40.50
29.40
55.00
124.90

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Proiect
Suceava - Gura Humorului Cmpulung Moldovenesc Vatra Dornei - Bistria

Denumire
autostrad

Sector

Suceava - Cmpulung Moldovenesc


Cmpulung Moldovenesc - V.
TR Bucovina
Dornei
Vatra Dornei - Bistria
Total Proiect

Statut
sector
reabilitare +
modernizare

Lungime
(km)

Cod
Sector

63

RTR020

44

RTR021

71
178.0

RTR022

Tip
drum

1X1

0.53

Cost
investiie
(mil.Euro)
33.4

0.73

32.1

Cost / km
(mil.Euro)

0.84

59.4
124.90

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Srel - Reghin
TR Bucovina
TR52A

Indicativ
Cod proiect:

RTR023

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

78.0

Valoare estimat (mil.Euro)

44.0

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.56

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Srel - Reghin

TR Bucovina

Sector

es
Deluros
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

53
25
78.0

Relief

Tip
drum

es
deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
0.56

Cost
investiie
(mil.Euro)
26.50
17.50
44.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Srel - Reghin

TR Bucovina

Sector
Srel - Reghin

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

78

RTR023

1X1

78.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.56

Cost
investiie
(mil.Euro)
44.0
44.00

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Botoani - Tg. Frumos


Bucovina
TR52B

Indicativ
Cod proiect:

RTR024

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

73.0

Valoare estimat (mil.Euro)

36.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Botoani - Tg. Frumos

TR Silvania

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

73

es

1X1

Total Proiect

73.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.50

36.50

0.50

36.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Botoani - Tg. Frumos

TR Silvania

Botoani - Tg. Frumos

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

73

RTR024

1X1

73.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.500

Cost
investiie
(mil.Euro)
36.5
36.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Iai - Vaslui - Bacu


TR Moldavia
TR61

Indicativ
Cod proiect:

RTR025 RTR026

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

151.0

Valoare estimat (mil.Euro)

99.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.66
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Iai - Vaslui - Bacu

TR Moldavia

Sector

es
Deluros
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

31
120
151.0

Relief

Tip
drum

es
deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
0.7

Cost
investiie
(mil.Euro)
15.50
84.00
99.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Iai - Vaslui - Bacu

TR Moldavia

Iai - Vaslui
Vaslui - Bacu
Total Proiect

Sector

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

66
85
151.0

RTR025
RTR026

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.65
0.66

Cost
investiie
(mil.Euro)
43.0
56.5
99.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Piatra Neam - Tg Neam


TR Moldavia
TR61B

Indicativ
Cod proiect:

RTR025 RTR026

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

35.0

Valoare estimat (mil.Euro)

19.1

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.55

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Piatra Neam - Tg Neam

TR Moldavia

Sector

es
Deluros
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

27
8
35.0

Relief

Tip
drum

es
deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
0.5

Cost
investiie
(mil.Euro)
13.50
5.60
19.10

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Piatra Neam - Tg Neam

TR Moldavia

Sector
Piatra Neam - Tg Neam

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

35

RTR027

1X1

35.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.55

Cost
investiie
(mil.Euro)
19.1
19.10

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Vaslui - Brlad - Tecuci - Galai


TR Moldavia
TR61A

Indicativ
Cod proiect:

RTR028

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

199.0

Valoare estimat (mil.Euro)

99.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Vaslui - Brlad - Tecuci


Galai (+Tiia)

TR Moldavia

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

199

es

1X1

Total Proiect

199.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

99.50

0.5

99.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Vaslui - Brlad - Tecuci


Galai (+Tiia)

TR Moldavia

Sector
Vaslui - Galai

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

199

RTR028

1X1

199.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
99.5
99.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Brila - Slobozia - Drajna - Clrai - Chiciu


TR Ister
TR71

Indicativ
Cod proiect:

RTR029

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

142.0

Valoare estimat (mil.Euro)

71.0

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Brila - Slobozia - Drajna Clrai - Chiciu

TR Ister

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

142

es

1X1

Total Proiect

142.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

71.00

0.5

71.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Brila - Slobozia - Drajna Clrai - Chiciu

TR Ister

Sector
Brila - Chiciu

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

142

RTR029

1X1

142.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
71.0
71.00

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Constana - Mangalia - Vama Veche


TR Marea Neagr
TR81

Indicativ
Cod proiect:

RTR030

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

49.0

Valoare estimat (mil.Euro)

36.8

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.75

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Constana - Mangalia - Vama
Veche

Denumire
autostrad

Sector

TR Marea
es
Neagr
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

49

es

2X2

49.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.75

36.75

0.75

36.75

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect
Constana - Mangalia - Vama
Veche

Denumire
autostrad

Sector

TR Marea
Constana - Vama Veche
Neagr
Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

49

RTR030

2X2

49.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.75

Cost
investiie
(mil.Euro)
36.8
36.75

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Beclean - Salva - Moisei - Crlibaba
Proiect autostrad:
Rodna
Denumire autostrad
TR45
Indicativ
RTR034 RTR035
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
203.0
Valoare estimat (mil.Euro) 165.5
Cost mediu/km (mil.Euro)
0.82

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Beclean - Salva - Moisei Crlibaba

Rodna

Sector
es
Deluros
Munte

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

67
13.5
122.5

es
deluros
munte

1X1

Total Proiect

203.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
1

0.82

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Beclean (Bistria) - Salva Moisei (- Crlibaba)

Rodna

Sector
Beclean (Bistria) - Salva - Moisei
Nasud - Crlibaba

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

130
73

RTR034
RTR035

1X1

203.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.71
1.00

Cost
investiie
(mil.Euro)
33.50
9.45
122.50

165.45

Cost
investiie
(mil.Euro)
92.5
73.00

165.45

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


A1-Titu-Baldana-Targoviste
Proiect autostrad:
TR Chindia
Denumire autostrad
TR11
Indicativ
RTR035 RTR036
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
42.3
Valoare estimat
46.7
(mil.Euro)
Cost mediu/km
1.10
(mil.Euro)

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
autostrad

A1-Titu-BaldanaTargoviste

TR Chindia

Sector
es

Tip intervenie
reabilitare +
modernizare

es

Total Proiect

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

42.3

es

2X2

30

es

1X1

42.3

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

0.75

31.73

0.5

15.00

1.1

46.73

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Statut sector

Lungime (km)

Cod
Sector

Tip
drum

A1-Titu-BaldanaTargoviste

TR Chindia

BaldanaTargoviste
A1-Titu-Bldana

reabilitare +
modernizare

42.3

RTR035

2X2

0.75

31.7

30

RTR036

1x1

0.50

15.0

Total Proiect

72.3

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

Nr.
Crt.

46.73

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Piteti -Rm.Vlcea-Racovi
Proiect autostrad:
TR Cozia
Denumire autostrad
TR24
Indicativ
RTR037 RTR038
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
100.0
Valoare estimat
67.4
(mil.Euro)
Cost mediu/km
0.67
(mil.Euro)

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1
2
3

Proiect

Denumire
autostrad

Piteti -Rm.Vlcea-Racovi

TR Cozia

Sector
es
Deluros
Muntan

Tip intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

46
32
22

es
deluros
montan

1X1

Total Proiect

100.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
1

0.7

Cost investiie
(mil.Euro)
23.00
22.40
22.00

67.40

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1
2

Proiect

Piteti -Rm.Vlcea-Racovi

Denumire
autostrad
TR Cozia

Sector
Piteti - Rm.
Vlcea
Rm. Vlcea Racovi

Total Proiect

Statut sector
reabilitare +
modernizare

Lungime (km)

Cod
Sector

56

RTR037

44

RTR038

100.0

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

0.53

29.7

0.73

32.1

61.80

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Proiect autostrad:
Denumire autostrad
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
Valoare estimat (mil.Euro)
Cost mediu/km (mil.Euro)

Cmpina - Scele
TR Valea Doftanei
TR34
RTR039 RTR040
63.0
41.0
0.65

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
autostrad

Cmpina - Scele

TR Valea
Doftanei

Total Proiect

Sector
es
Munte

Tip
intervenie

Lungime
sector
(km)

Relief

Tip
drum

44

es

19

es

reabilitare +
modernizare

63.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

1X1

0.5

22.00

1X1

19.00

0.65

41.00

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Statut
sector

Cmpina - Scele

TR Valea
Doftanei

Cmpina Valea Doftanei


Valea doftanei
- DN1 A

reabilitare +
modernizare

Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

24

RTR039

1x1

0.92

22.00

39

RTR040

1x1

0.49

19.00

63.0

41.00

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea
Proiect autostrad:
Trans Alutus
Denumire autostrad
TR21
Indicativ
RTR041
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
152.0
Valoare estimat (mil.Euro)
76.0
Cost mediu/km (mil.Euro)
0.50

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea

Trans
Alutus

Sector
es

Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector
(km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

152

es

1x1

152.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

76.00

0.50

76.00

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

76.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Sector

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea

Trans
Alutus

Corabia - Caracal - Dragasani Rm. Valcea

reabilitare +
modernizare

152

RTR041

2X2

Total Proiect

152.0

76.00

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Dr.Tr.Severin- Tg.Jiu - Rm.Vlcea
Proiect autostrad:
TR Subcarpai
Denumire autostrad
TR23
Indicativ
RTR042 RTR043
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
185.0
Valoare estimat
99.3
(mil.Euro)
Cost mediu/km
0.54
(mil.Euro)

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
autostrad

Dr.Tr.Severin- Tg.Jiu Rm.Vlcea

TR Subcarpai

Sector
es
Deal

Tip intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

151
34

es
deal

1X1
1X1

Total Proiect

185.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7

0.54

Cost investiie
(mil.Euro)
75.50
23.80

99.30

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect

Dr.Tr.Severin- Tg.Jiu Rm.Vlcea

Denumire
autostrad
TR Subcarpai

Sector
Dr.Tr.Severin Horezu
Horezu Rm.Vlcea

Total Proiect

Statut sector
reabilitare +
modernizare

Lungime (km)

Cod
Sector

Tip
drum

151

RTR042

1x1

0.50

75.50

39

RTR043

1x1

0.70

23.80

190.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

99.30

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Arefu - Cartisoara
Proiect drum turistic:
Transfagarasan
Denumire drum turistic
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
91.0
Valoare estimat (mil.Euro)
32.0
Cost mediu/km (mil.Euro)
0.35
Nr.
Crt
.
1
2
3

Nr.
Crt
.

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Proiect

Denumire
drum

Arefu - Baraj Vidraru - Cab.Capra Transfagarasan


Balea Lac - Balea Cascada - Cartisoara

Total Proiect

3
4

es
Deluros
Muntan

Tip intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

38
27
26

es
deluros
montan

1X1

91.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.25
0.35
0.5

0.4

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Proiect

Denumire
drum

1
2

Sector

Arefu - Baraj Vidraru - Cab.Capra Transfagarasan


Balea Lac - Balea Cascada - Cartisoara

Sector
Arefu - Valea
Buda
Valea Buda Cabana Capra
Cabana Capra Balea Cascada
Balea Cascada Cartisoara

Statut sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

28
reabilitare +
modernizare

24
22
17

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)
9.50
9.45
13.00

31.95

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.34

9.40

0.26

6.30

0.50

11.00

0.31

5.25

Total Proiect
91.0
31.95
*Standardul de cost pentru drumurile turistice a fost impartit la doi fata de cel al DTR si DET deoarece nu beneficiaza de aceleasi facilitati (vezi MPGT definire DTR si DET)

Sector rutier - List proiecte drumuri Trans-Regio


Novaci - Sebes
Proiect drum turistic:
Transalpina
Denumire drum turistic
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)
131.0
Valoare estimat (mil.Euro)
46.1
Cost mediu/km (mil.Euro)
0.35

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1
2
3

Proiect
Novaci - Rnca - Obria Lotrului
Nord - Sebe

Denumire
drum
Transalpina

Total Proiect

Sector
es
Deluros
Muntan

Tip intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

reabilitare +
modernizare

23
91
17

es
deluros
montan

131.0

Tip
drum
1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.25
0.35
0.5

0.4

Cost investiie
(mil.Euro)
5.75
31.85
8.50

46.10

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
drum

Sector

Transalpina

Novaci - Ranca
Ranca - Obaria
Lotrului Nord
Obaria Lotrului
Nord - Sebe

1
2
3

Novaci - Rnca - Obria Lotrului


Nord - Sebe

Total Proiect

Statut sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

21
reabilitare +
modernizare

30
80

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

0.33

6.85

0.41

12.25

0.34

27.00

131.0

*Costul estimat pentru drumurilor turistice a fost impartit la 2 deoarece nu beneficiaza de toate facilitatile drumurilor eurotrans si transregio

46.10

Anexa 10.7 - Tabel centralizator valori proiecte pentru drumuri Trans Euro
Nr.
Crt.
1

Denumire proiect

Bucureti - Giurgiu

Sector

Bucureti - Giurgiu

Cod Proiect

Lungime sector
(km)

RET001

49

0.75

41.25

0.75

41.25

RET002

55.0
59

0.50

29.5

0.50

29.5

RET003

59.0
83

0.50

41.5
41.5

RET004

83.0
96

0.50
0.50

50.8

0.50

50.8

RET005

96.0
50

0.54

27.0

50.0
343.0

0.54
2.8

27.0
190.1

Subtotal proiect Bucureti - Giurgiu


2

Timioara - Moravia

Timioara - Moravia

Subtotal proiect Timioara - Moravia


3

Craiova - Calafat

Craiova - Calafat

Subtotal proiect Craiova - Calafat


4

Dr.Tr.Severin - Calafat

Dr.Tr.Severin - Calafat

Subtotal proiect Dr.Tr.Severin - Calafat


5

Crasna - Hui - Albia

Crasna - Albia

Subtotal proiect Crasna - Albia


TOTAL GENERAL PROIECTE EURO-TRANS

Cost unitar (mil


Euro/km)

Valoare estimat (mil


Euro/km)

Anexa 10.8 - Fiele pentru determinarea valorii fiecrui proiect din sectorul de drum Eurotrans

Sector rutier - List proiecte drumuri Eurotrans


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Bucureti - Giurgiu
ET Vlsia
ET11

Indicativ
Cod proiect:

RET001

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

55.0

Valoare estimat (mil.Euro)

41.3

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.75

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Bucureti - Giurgiu

ET Vlsia

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

55

es

2X2

Total Proiect

55.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.75

41.25

0.75

41.25

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Bucureti - Giurgiu

ET Vlsia

Sector
Constana - Vama Veche

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

55

RET001

2X2

55.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.75

Cost
investiie
(mil.Euro)
41.25
41.25

Sector rutier - List proiecte drumuri Eurotrans


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Timioara - Moravia
ET Banatica
ET12

Indicativ
Cod proiect:

RET002

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

59.0

Valoare estimat (mil.Euro)

29.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost

Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Timioara - Moravia

ET Banatica

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

59

es

1X1

Total Proiect

59.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

29.50

0.5

29.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Timioara - Moravia

ET Banatica

Sector
Timioara - Moravia

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

59

RET002

1X1

59.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
29.5
29.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Eurotrans


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Craiova - Calafat
ET Tracia
ET13

Indicativ
Cod proiect:

RET003

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

83.0

Valoare estimat (mil.Euro)

41.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.50

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Craiova - Calafat

ET Tracia

Sector
es

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

Relief

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

83

es

1X1

Total Proiect

83.0

Cost / km
(mil.Euro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

0.5

41.50

0.5

41.50

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Craiova - Calafat

ET Tracia

Sector
Craiova - Calafat

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

83

RET003

1X1

83.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
41.5
41.50

Sector rutier - List proiecte drumuri Eurotrans


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Dr.Tr.Severin - Calafat
ET Tracia
ET14

Indicativ
Cod proiect:

RET004

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

96.0

Valoare estimat (mil.Euro)

50.8

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.53

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Dr.Tr.Severin - Calafat

ET Tracia

Sector

es
Deal
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

82
14
96.0

Relief

Tip
drum

es
deal

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.5
0.7
0.5

Cost
investiie
(mil.Euro)
41.00
9.80
50.80

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Dr.Tr.Severin - Calafat

ET Tracia

Sector
Dr.Tr.Severin - Calafat

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

96

RET004

1X1

96.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.50

Cost
investiie
(mil.Euro)
50.8
50.80

Sector rutier - List proiecte drumuri Eurotrans


Proiect autostrad:
Denumire autostrad

Crasna - Hui - Albia


ET Prut
ET15

Indicativ
Cod proiect:

RET005

Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

50.0

Valoare estimat (mil.Euro)

27.0

Cost mediu/km (mil.Euro)

0.54

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1
2

Proiect

Denumire
autostrad

Crasna - Hui - Albia

ET Prut

Sector

es
Deal
Total Proiect

Tip
intervenie

Lungime
sector (km)

reabilitare +
modernizare

40
10
50.0

Relief

Tip
drum

es
deal

1X1

Cost / km
(mil.Euro)
0.50
0.70
0.54

Cost
investiie
(mil.Euro)
20.00
7.00
27.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Denumire
autostrad

Crasna - Hui - Albia

ET Prut

Sector
Crasna - Albia

Total Proiect

Statut
sector

Lungime
(km)

Cod
Sector

Tip
drum

reabilitare +
modernizare

50

RET005

1X1

50.0

Cost / km
(mil.Euro)
0.54

Cost
investiie
(mil.Euro)
27.0
27.00

Anexa 10.9 - Tabel centralizator valori proiecte pentru variante ocolitoare


Nr.
Crt.

Denumire proiect

Tip drum
benzi/sens

Cod
Proiect

Relief

Lungime
sector (km)

Cost unitar
(mil Euro/km)

Valoare estimat (mil Euro/km)

VO Bistria

2X2

RVO001

deluros

14.6

4.80

70.08

VO Zalu

2X2

RVO002

deluros

9.0

4.80

43.20

VO Sighioara

1X1

RVO003

deluros

13.0

2.40

31.20

VO Miercurea Ciuc

1X1

RVO004

es

19.1

1.20

22.92

VO Sfntu Gheorghe

1X1

RVO005

es

8.0

1.20

9.60

VO Rm. Vlcea

1X1

RVO006

deluros

22.0

2.40

52.80

VO Giurgiu

2X2

RVO007

es

9.0

2.40

21.60

VO Vaslui

1X1

RVO008

es

9.0

1.20

10.80

VO Brlad

1X1

RVO009

es

11.3

1.20

13.54

10

VO Slobozia

1X1

RVO010

es

11.0

1.20

13.20

11

VO Vatra Dornei

1X1

RVO011

montan

3.8

4.80

18.29

12

VO Cmpulung Moldovenesc

1X1

RVO012

montan

18.0

4.80

86.40

13

VO Timioara

2X2

RVO013

es

20.0

2.40

48.00

14

VO Mangalia

2X2

RVO014

es

8.0
175.8

2.40

19.20

2.62

460.83

TOTAL VARIANTE DE OCOLIRE

Anexa 10.10 - Fiele pentru determinarea valorii fiecrui proiect din sectorul variante ocolitoare

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Bistria
Denumire proiecte:
RVO001
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

14.6

Valoare estimat (mil.Euro)

70.1

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.8

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect
VO Bistria

Tip intervenie

Lungime
(km)

construcie nou

14.6
14.6

Total Proiect*

Relief
deluros

Tip drum
benzi/sen
s
2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

2.4
4.8

70.08
70.1

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
VO Bistria

construcie nou
Total Proiect*

* pentru relief montan costul investiiei a fost nmulit cu 2

Lungime
(km)

Cod
Proiect

14.6
14.6

RVO001

Tip drum
benzi/sen
s
2X2

Cost investiie (mil.Euro)


4.8

70.1
70.1

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Zalu
Denumire proiecte:
RVO002
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

9.0

Valoare estimat (mil.Euro)

43.2

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.8

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Zalu
Total Proiect*

Lungime
(km)
9.0
9.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

deluros

2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

2.4
4.8

43.20
43.2

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Zalu
Total Proiect*

* pentru relief montan costul investiiei a fost nmulit cu 2

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

9.0
9.0

RVO002

2X2

Cost investiie (mil.Euro)


4.8

43.2
43.2

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Sighioara
Denumire proiecte:
RVO003
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

13.0

Valoare estimat (mil.Euro)

31.2

Cost mediu/km (mil.Euro)

2.4

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Sighioara
Total Proiect*

Lungime
(km)
13.0
13.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
2.4

31.20
31.2

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Sighioara
Total Proiect*

* pentru relief montan costul investiiei a fost nmulit cu 2

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

13
13.0

RVO003

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


2.4

31.2
31.2

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Miercurea
Denumire proiecte:
Ciuc
RVO004
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

19.1

Valoare estimat (mil.Euro)

22.9

Cost mediu/km (mil.Euro)

1.2

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect
VO Miercurea Ciuc

Tip intervenie

Lungime
(km)

construcie nou

19.1
19.1

Total Proiect

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
1.2

22.92
22.9

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Miercurea Ciuc
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

19.1
19.1

RVO004

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


1.2

22.9
22.9

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Sf.Gheorghe
Denumire proiecte:
RVO005
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

8.0

Valoare estimat (mil.Euro)

9.6

Cost mediu/km (mil.Euro)

1.2

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Sf.Gheorghe
Total Proiect

Lungime
(km)
8.0
8.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
1.2

9.60
9.60

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Sf.Gheorghe
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

8.0
8.0

RVO005

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


1.2

9.6
9.60

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Rm. Vlcea
Denumire proiecte:
RVO006
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

22.0

Valoare estimat (mil.Euro)

52.8

Cost mediu/km (mil.Euro)

2.4

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Rm. Vlcea
Total Proiect*

Lungime
(km)
22.0
22.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

deluros

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
2.4

52.80
52.80

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Rm. Vlcea
Total Proiect*

* pentru relief montan costul investiiei a fost nmulit cu 2

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

22.0
22.0

RVO006

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


2.4

52.8
52.80

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Giurgiu
Denumire proiecte:
RVO007
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

9.0

Valoare estimat (mil.Euro)

21.6

Cost mediu/km (mil.Euro)

2.4

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Giurgiu
Total Proiect

Lungime
(km)
9.0
9.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

2.4
2.4

21.60
21.60

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Giurgiu
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

9.0
9.0

RVO007

2X2

Cost investiie (mil.Euro)


2.4

21.6
21.60

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Vaslui
Denumire proiecte:
RVO008
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

9.0

Valoare estimat (mil.Euro)

10.8

Cost mediu/km (mil.Euro)

1.2

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Vaslui
Total Proiect

Lungime
(km)
9.0
9.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
1.2

10.80
10.80

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Vaslui
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

9.0
9.0

RVO008

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


1.2

10.80
10.80

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Brlad
Denumire proiecte:
RVO009
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

11.3

Valoare estimat (mil.Euro)

13.5

Cost mediu/km (mil.Euro)

1.2

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Brlad
Total Proiect

Lungime
(km)
11.3
11.3

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
1.2

13.54
13.54

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Brlad
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

11.3
11.3

RVO009

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


1.2

13.54
13.54

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Slobozia
Denumire proiecte:
RVO010
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

11.0

Valoare estimat (mil.Euro)

13.2

Cost mediu/km (mil.Euro)

1.2

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Slobozia
Total Proiect

Lungime
(km)
11.0
11.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
1.2

13.20
13.20

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Slobozia
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

11.0
11.0

RVO010

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


1.2

13.20
13.20

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Vatra Dornei
Denumire proiecte:
RVO011
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

3.8

Valoare estimat (mil.Euro)

18.3

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.8

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Vatra Dornei
Total Proiect*

Lungime
(km)
3.8
3.8

Relief

Tip drum
benzi/sens

muntos

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
4.8

18.29
18.29

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Vatra Dornei
Total Proiect*

* pentru relief montan costul investiiei a fost nmulit cu 4

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

3.8
3.8

RVO011

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


4.8

18.29
18.29

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Cmpulung Moldovenesc
Denumire proiecte:
RVO012
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

18.0

Valoare estimat (mil.Euro)

86.4

Cost mediu/km (mil.Euro)

4.8

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie

VO Cmpulung Moldovenesc
Total Proiect*

construcie nou

Lungime
(km)
18.0
18.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

muntos

1X1

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

1.2
4.8

86.40
86.40

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
VO Cmpulung Moldovenesc
Total Proiect*

construcie nou

* pentru relief montan costul investiiei a fost nmulit cu 4

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

18.0
18.0

RVO012

1X1

Cost investiie (mil.Euro)


4.8

86.40
86.40

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Timioara
Denumire proiecte:
RVO013
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

20.0

Valoare estimat (mil.Euro)

48.0

Cost mediu/km (mil.Euro)

2.4

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Timioara
Total Proiect

Lungime
(km)
20.0
20.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

2.4
2.4

48.00
48.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Timioara
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

20.0
20.0

RVO013

2X2

Cost investiie (mil.Euro)


2.4

48.00
48.00

Sector rutier - List proiecte variante de ocolire


VO Mangalia
Denumire proiecte:
RVO014
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Lungime sector (km)

8.0

Valoare estimat (mil.Euro)

19.2

Cost mediu/km (mil.Euro)

2.4

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt.
1

Proiect

Tip intervenie
construcie nou

VO Mangalia
Total Proiect

Lungime
(km)
8.0
8.0

Relief

Tip drum
benzi/sens

es

2X2

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie (mil.Euro)

2.4
2.4

19.20
19.20

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
construcie nou

VO Mangalia
Total Proiect

Lungime
(km)

Cod
Proiect

Tip drum
benzi/sens

8.0
8.0

RVO014

2X2

Cost investiie (mil.Euro)


2.4

19.20
19.20

Anexa 10.11 Lista de proiecte prioritizate pentru autostrzi

Stabilirea funciei scor - Proiecte de autostrad (Scenariu ES + Natura 2000+conectivitate)


Nr. Crt.
1

Denumire proiect

Valoare estimat (mil.Euro)

Lungime (km)

Scor EIRR (%)

TEN - T

Punctaj

Cost cumulat (mil.Euro)

1673.57

116.6

15.30

Core

120.22

1673.57

997.75

58.0

9.60

Comprehensive

82.80

2671.32

816.44

120.0

15.70

Comprehensive

77.00

3487.76

304.43

75.5

15.70

Comprehensive

77.00

3792.19

135.0

10.80

Core

75.15

4921.89

Sibiu - Piteti
Comarnic - Braov
Sibiu - Braov

Suplacu de Barcu - Bor (+ Oradea)*

1129.70

Tg. Neam - Iai - Ungheni


Ndelu - Suplacu de Barcu
Craiova - Piteti

9
10
11

1002.55

93.3

7.80

Comprehensive

74.78

5924.44

899.41

124.3

12.00

Comprehensive

63.50

6823.85

Tg. Mure - Tg. Neam

2942.57

183.8

8.80

Core

59.24

9766.42

Inel Bucureti (A0)


Braov - Bacu
Ploieti - Comarnic

1335.00

102.0

5.70

Core

55.41

11101.42

1845.46

160.0

7.80

Comprehensive

44.78

12946.88

306.77

51.3

12.50

Comprehensive

40.73

13253.65

13253.65

1219.80

Total autostrzi

Anexa 10.12 Lista de proiecte prioritizate pentru drumuri expres

Stabilirea funciei scor - Proiecte de drum expres (Scenariu ES + Natura 2000+conectivitate)


Nr.
Crt.

Denumire proiect

Valoare
estimat
(mil.Euro)
176.00

Lungime
(km)

Scor EIRR
(%)

TEN - T

Punctaj

Cost cumulat
(mil.Euro)

35.0

14.50

Core

82.05

176.00

Core

81.33

430.80

Core

74.38

819.75

Modernizare Centura Sud Bucureti - 4 benzi

Ploieti - Buzu (faza B1)

254.80

65.0

Bacu - Pacani
Focani - Bacu (faza A1)

388.95

81.2

14.30
13.20

428.30

109.3

13.20

Core

74.38

1248.05

Buzu - Focani
Pacani - Suceava

282.36

72.0

11.00

Core

69.49

1530.41

289.99

60.5

11.50

Core

68.28

1820.40

Bucureti - Craiova

764.40

195.0

11.80

Core

67.36

2584.80

Suceava - Siret

196.20

41.0

18.70

Core

67.13

2781.00

Buzu - Brila (faza B2)

384.16

98.0

14.30

Comprehensive

66.33

3165.16

10

Legtura A3 - Aeroport Henri Coand

43.11

9.0

9.30

Core

63.38

3208.27

11

1345.61

142.0

9.80

4553.88

355.61

74.2

14.30

Core
Alte reele

60.18

12

Drobeta Tr.Severin -Lugoj (faza C1)


Geti - Ploieti (faza B3)

48.33

4909.49

13

9.80

45.18

5524.65

44.38

5924.49

Craiova - Dorbeta Tr.Severin (faza C2)

615.16

104.0

14

Focani - Galai - Giurgiuleti (faza A2)

399.84

102.0

13.20

Comprehensive
Alte reele

15

Suceava - Botoani

124.54

26.0

19.50

Alte reele

40.00

6049.03

16

Bacu - Piatra Neam

239.12

61.0

Alte reele

35.05

6288.15

17

1141.88

187.7

7430.03

1713.21

320.2

9.90

Comprehensive
Alte reele

28.33

18

Constana - Tulcea - Brila (+ pod peste Dunre)


Turda - Halmeu (+Bistria, Baia Mare i Petea)

10.60
6.50

27.54

9143.24

19

Piteti - Braov

1224.10

124.0

11.90

Comprehensive

19.72

10367.34

Total Drumuri Expres

10367.34

1907.10

Anexa 10.13 Lista de proiecte prioritizate pentru drumuri transregio

Stabilirea funciei scor - Proiecte Trans-Regio (Scenariu ES + Natura 2000+conectivitate)


Nr.
Crt

Denumire proiect

Cost estimat
(mil.Euro)

Lungime
(km)

Scor
AECOM

TEN - T

Punctaj

Cost cumulat
(mil.Euro)

63.00

4.60

Alte reele

5.00

3.20

Alte reele

4.20

87.73

Alte reele
Alte reele

3.80

155.13

3.26

226.13

3.12

262.83

3.09

299.33

41.00

Cmpina - Scele

41.00

A1 - Titu - Bldana - Trgovite

46.73

72.30

Piteti - Rm.Valcea - Racovia


Brila - Slobozia - Clrai - Chiciu

67.40

101.00

3.60

71.00

142.00

3.46

36.70

49.00

3.02

Constana - Vama Veche


Botoani - Tg.Frumos

36.50

73.00

3.09

Comprehensive
Alte reele

Vaslui - Galai (+ Tiia)

99.50

199.00

3.28

Alte reele

3.08

398.83

Iai - Vaslui - Bacu

99.50

151.00

3.09

Alte reele

2.89

498.33

Corabia - Rm. Vlcea


Braov - Sighioara - Tg. Mure

76.00

152.00

2.71

Alte reele

2.71

574.33

102.10

161.00

3.42

Part.Comprehensive

2.67

676.43

79.10

147.00

3.16

2.66

755.53

165.45

203.00

3.30

Alte reele
Alte reele

2.50

1367.58

3
4
5

10
11
12

Sf. Gherghe - Miercurea Ciuc - Ditru


Beclean (Bistria) - Salva - Moisei - Crlibaba

13

Arad - Oradea

60.50

121.00

2.37

Comprehensive

2.47

816.03

14

Oradea - Satu Mare

68.50

137.00

2.74

Alte reele

2.34

884.53

15

44.00

78.00

2.20

928.53

80.30

114.00

2.99

Alte reele
Alte reele

2.30

16

Srel - Tg. Mure


Focani - Tg. Secuiesc

2.19

1008.83

17

Piatra Neam - Tg. Neam

19.10

35.00

2.88

Alte reele

2.08

1027.93

18

Zalu - Satu Mare

49.30

95.00

1.92

Comprehensive

1.62

1077.23

1.82

Alte reele

1.42

1202.13

19

Suceava - Bistria

124.90

178.00

20

Filiai - Tg.Jiu - Petroani - Haeg - Deva - A1

136.50

226.00

1.54

Comprehensive

1.04

1504.08

21

Iacobeni - Bora - Negreti Oa

159.10

235.00

1.71

0.91

1663.18

22

Dr.Tr.Severin - Tg.Jiu - Rm.Vlcea

99.30

190.00

1.78

Alte reele
Alte reele

0.78

1762.48

23

Deva - Oradea
Caransebe - Reita - Voiteg

124.30

197.00

1.50

0.70

1886.78

62.60

104.00

1.62

Alte reele
Alte reele

0.62

1949.38

24

Total Trans-Regio

1949.38

3223.30

Anexa 10.14 Lista de proiecte prioritizate pentru drumuri transeuro

Stabilirea funciei scor - Proiecte Euro-Trans (Scenariu ES + Natura 2000+conectivitate)


Nr.
Crt
1
2
3
4
5

Denumire proiect

Cost estimat
(mil.Euro)

Lungime (km)

Timioara - Moravia

29.50

Bucureti - Giurgiu
Craiova - Calafat
Dr.Tr.Severin - Calafat

41.25
41.50
50.80

Crasna - Albia

27.00

59.0
55.0
83.0
96.0
50.0

190.05

343.00

Total Euro-Trans

Cost cumulat
(mil.Euro)

Scor AECOM

TEN - T

Punctaj

4.05

Core

4.65

29.50

2.71
2.40
1.91

Core
Core
Core

3.31
3.20
2.71

70.75
112.25
163.05

1.60

Comprehensive

2.10

190.05

Anexa 10.15 Lista de proiecte prioritizate pentru variante ocolitoare

Stabilirea funciei scor - Proiecte Variante de Ocolire (Scenariu ES + Natura 2000+conectivitate)


Nr.
Crt.

Denumire proiect

VO Vaslui
1
VO Giurgiu
2
VO Sfntu Gheorghe
3
VO Brlad
4
VO Timioara
5
VO Zalu
6
VO Mangalia
7
VO Slobozia
8
VO Sighioara
9
VO Bistria
10
VO Vatra Dornei
11
VO Rm. Vlcea
12
VO Miercurea Ciuc
13
VO Cmpulung Moldovenesc
14
Total Variante Ocolitoare

Cost estimat
(mil.Euro)

Lungime (km)

Scor EIRR
(%)

TEN - T

Punctaj

10.80

9.0

29.40

Comprehensive

85.00

21.60

9.0

15.90

Core

67.86

9.60

8.0

21.90

Comprehensive

67.14

13.54

11.3

23.40

Comprehensive

60.71

48.00

20.0

16.80

Core

60.00

43.20

9.0

18.00

Comprehensive

57.86

19.20

8.0

13.50

Comprehensive

47.14

13.20

11.0

15.70

Comprehensive

46.38

31.20

13.0

20.40

Comprehensive

43.57

70.08

14.6

11.70

Comprehensive

42.86

18.29

3.8

17.60

Comprehensive

36.90

52.80

22.0

6.20

Core

34.76

22.92

19.1

14.10

Comprehensive

32.57

86.40

18.0

3.30

Comprehensive

22.86

460.83

175.81

Cost cumulat
(mil.Euro)

10.80
32.40
42.00
55.54
103.54
146.74
165.94
179.14
210.34
280.42
298.71
351.51
374.43
460.83

Anexa 10.16 Determinarea nevoilor de finanare ale proiectelor n ciclul de implementare 2014-2020

Stabilire nevoi de finanare, sector rutier 2014 -2020

Nr.
Crt
.

Modul de
transport

Autoritatea
de
Implementar
e

Denumire
proiect

Reeaua TEN -T

Scor
EIRR
(%)

Puncta
j

An
incepere
SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizare

Lungim
e (km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu TVA

333.85

Studiu de
Fezabilitate / An
executie proiecte
fazate
2015

2016

Anii de execuie a lucrrilor

2017

2018

2019

2020

Impact
cumula
t 2020
sau
2030

Rest
buget
(mii
euro)

2209.0
3

2015

2016

413.97

206.99

206.99

413.97

278.74

345.64

172.82

172.82

345.64

224.94

278.93

92.98

92.98

92.98

278.93

22.24

66.71

1517.7
5
1500.9
5

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2.773 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte fazate
1
2
3

Rutier/Autostrad
a
Rutier/Autostrad
a
Rutier/Autostrad
a

Rutier/Drum
National

Rutier/Autostrad
a

6
7

Rutier/VO
Rutier/VO

Lugoj - Deva
(loturile 2, 3
si 4)
Sebes - Turda
Cp. Turzii Tg. Mures
Modernizare
CB (A1-DN7,
A2-DN2)
Timisoara Lugoj (lotul
2)
Trgu Mure

CNADNR

Core

CNADNR

Core

CNADNR

Core

CNADNR

Bacu

realizat
realizat
realizat

Core

CNADNR

Core

CNADNR

Core

2015/201
6
2015/201
7

realizat

2015/201
7

53.80

66.71

22.24

22.24

realizat

2015/201
6

13.55

16.80

8.40

8.40

16.80

23.29

28.88

28.88

28.88

83.57

103.63

51.81

51.81

97.65

584.11

167.03

1248.58

realizat
realizat

CNADNR
Core
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE

2015/201
6

2015/201
6
2016/201
7

1011.74

1254.56

503.42

1863.3
9
1584.4
6

1472.0
7
1374.4
2

Capitolul II - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI


1

Rutier/Autostrad
a

Sibiu-Pitesti

CNADNR

Core

15.30

120.22

2015/201
6

2017/202
0

TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE

116.60
116.60

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

1673.57
1673.57
2685.31

2075.23
2075.23
3329.78

31.13

31.13

31.13

31.13

31.13

31.13

503.42

584.11

560.31

207.52

560.31

207.52

727.34

207.52

311.2
8
311.2
8
311.2
8

933.85

2075.23

933.85

2075.23

933.85

3323.81

-700.81

.
Surse de Finantare - FEDR (suma: 2.111 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte fazate
1

Rutier/Drum

VO Braov

CNADNR

Comprehensiv

realizat

2015/201

6.48

8.04

8.04

8.04

1972.9

National

Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National

Rutier/Drum
National

Rutier/Drum
National

10

Rutier/Drum
National

2
3
4
5
6

11
12
13
14
15
16

17

Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National
Rutier/Drum
National+pod

Rutier/Drum
National+pod

e
Reabilitarea
DN6
Alexandria Craiova
VO Caracal
VO Sacuieni
VO Carei
VO Mihailesti
VO Tecuci
Modernizare
DN 5
Bucuresti Adunatii C.
Reabilitare
DN56
Craiova Calafat
Reabilitarea
DN66
(Rovinari Petrosani)
Modernizare
DN73 Piteti
- Braov
VO Tg. Jiu
Reabilitare
DN76 (Deva Oradea)
Pasaj
Ciheiului
Pasaj
Nojoridului
Pod DN 5,
Giurgiu
Modernizare
infrastructuri
i privind
sigurana
circulaiei pe
DN1, n sate
liniare i
puncte negre

6
realizat

CNADNR

Core

CNADNR

Core

CNADNR

Alte retele

CNADNR

Alte retele

CNADNR
CNADNR

Core
Comprehensiv
e

CNADNR

Comprehensiv
e

CNADNR

Core

CNADNR

Comprehensiv
e

CNADNR
CNADNR
CNADNR

realizat
realizat
realizat
realizat
realizat

realizat

realizat

realizat

Comprehensiv
e
Comprehensiv
e

CNADNR

Alte retele
Comprehensiv
e
Comprehensiv
e

CNADNR

Core

CNADNR

Core

CNADNR

realizat

realizat
realizat
realizat
realizat
realizat

realizat

2015/201
5

1936.4
5

29.45

36.52

36.52

36.52

8.38

10.39

10.39

10.39

2.80

3.47

3.47

3.47

9.53

11.82

11.82

11.82

6.90

8.56

8.56

8.56

10.46

12.97

12.97

12.97

2015/201
5

8.10

10.04

10.04

10.04

1879.2
0

2015/201
5

19.32

23.96

23.96

23.96

1855.2
4

2015/201
5

30.11

37.34

37.34

37.34

1817.9
0

2015/201
5

38.17

47.33

47.33

47.33

1770.5
7

2015/201
5

16.81

20.84

20.84

20.84

1749.7
3

2015/201
5

92.59

114.81

114.81

114.81

1634.9
2

3.06

3.79

3.79

3.79

2.18

2.70

2.70

2.70

2.04

2.53

2.53

2.53

10.77

13.35

13.35

13.35

2015/201
5
2015/201
5
2015/201
5
2015/201
5
2015/201
5

2015/201
6
2015/201
6
2015/201
6

2015/201
6

TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR

297.15

338.0488

338.04
9

1926.0
6
1922.5
8
1910.7
7
1902.2
1
1889.2
4

1631.1
2
1628.4
2
1625.8
9

1612.5
3

368.47

Capitolul II - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES


1

Rutier/Drum

Modernizare

CNADNR

Core

14.50

82.05

realizat

2016/201

35

176.00

218.24

87.30

130.94

218.24

1394.2

Naional

2
3
4

Rutier/Drum
Expres
Rutier/Drum
Expres
Rutier/Drum
Expres

Centura de
Sud
Bucureti - 4
benzi
Ploieti Buzu
Focani Bacu
Buzu Focani

CNADNR

Core

14.30

81.33

CNADNR

Core

13.20

74.38

CNADNR

Core

11.00

69.49

2015/201
6
2015/201
6
2015/201
6

2018/202
0
2018/202
0
2018/202
0

TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE

65

254.80

109.3

428.30

72

282.36

281.30

1141.46

315.95
531.09
350.13
1415.41

4.74

4.74

78.99

7.97

7.97

132.77

5.25

5.25

87.53

17.96

17.96

87.30

130.94

299.29

22.45

29.40

126.3
8
212.4
4
140.0
5
478.8
7

101.10
169.95
112.04
383.09

315.95
531.09
350.13

1078.3
4
547.25
197.12

1415.41

Capitolul III - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES


1

Rutier/Drumuri
Expres

Legtura A3 Aeroport
Henri Coand

CNADNR

Alte reele

9.30

63.38

2015

2017/201
9

TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES FEDR

9.00

43.11

9.00

43.11

60

41.00

53.46
53.46

1.60

1.60

22.45

143.67
53.46
53.46

29.40

Capitolul IV - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS


1

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

Cmpina Scele
A1 - Titu Bldana Trgovite
Piteti Rm.Vlcea Racovia

CNADNR
CNADNR
CNADNR

Alte reele
Alte reele
Core

4.60
3.20
3.60

2015

2017/201
9

4.20

2015

2017/201
8

3.80

2015/201
6

2017/201
9

5.00

TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR


TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

Total necesar de finanare 2014 2020

2015

2016

Total FC

3323.81

534.55

615.24

Total FEDR

2029.53

358.86

109.77

Necesar total finanare

5353.34

893.41

725.01

16.69

13.54

1500

250.33

203.15

1148

191.59

483

80.61

Distribuie procentual
Surse de finanare FC
Surse de finanare
FEDR
Cofinanare naional
FC

2017
727.3
4
153.4
0
880.7
3

72.3

2019

2020

207.52

311.28

933.85

385.22

564.42

427.45

592.75

875.70

1361.30

11.07

16.36

25.43

166.09

245.37

381.44

155.47

16.45
246.7
8
188.8
7

127.11

187.79

291.93

65.41

79.46

53.48

79.01

122.82

57.78

35.04

27.58

83.58

-48.53

85.55

44.36

192.20

20.34

1.73

24.27

31.78

1.25

1.25

20.06

33.43

56.53

57.78
83.58

92.83

12.20

16.78

101

67.40

233.30

155.00

192.20

1.25

4.51

1636.72

1999.12

20.81

22.47

338.05

87.30

153.40

385.22

564.4
2

427.45

2029.53

51.94

53.60

841.47

671.41

880.73

592.75

875.7
0

1361.3
0

5353.34

523.60

2018

46.60

50.84

1.53

50.84

Cofinanare naional
FEDR
Supracontractare FC
(corecii financiare)
Supracontractare FEDR
(corecii financiare)
TOTAL GENERAL SURSE
DE FINANARE
TOTAL DEFICIT

341.76
639.9

57.04
106.79

46.28
86.66

56.23
105.2
8

37.84
70.85

55.91
104.67

86.91
162.72

485.92

81.09

65.81

79.94

53.80

79.49

123.56

4598.58

767.45

622.79

756.5
6

509.17

752.24

1169.38

754.76

125.96

102.22

124.1
7

83.57

123.46

191.93

Proiect
uor
Proiect
mediu
Proiect
greu

2015.0
0
anul I

2016.0
0
anul II

2017.0
0
anul III

3%

42%

55%

3%

24%

40%

33%

1.5%

1.5%

27%

10%

Studiu
fezabilitate

2018.0
0
anul IV

2019.0
0
anul V

2020.0
0
anul VI

15%

45%

Anexa 10.17 Determinarea nevoilor de finanare ale proiectelor n ciclul de implementare 2020 -2030

Stabilire nevoi de finanare, sector rutier 2021 -2030

Nr
.
Crt
.

Modul de
transport

Denumire
proiect

Autoritatea
de
Implement
are

Reeaua
TEN-T

Scor
EIRR
(%)

Punct
aj

An
incepe
re SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizar
e

Lungi
me
(km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EU
RO

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EU
RO cu
TVA

Studiu de
Fezabilitate /
An executie
proiecte
fazate
202
2021 / 2 /
2026
202
7

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

2022

2023

2024

144.4
9

240.8
2
336.2
0
985.1
7
1562.
19

198.6
7
560.3
3
364.8
8
1123.
88

151.0
3

197.7
7

102.1
8
253.2
1

133.8
1
331.5
8

2025

2026

2027

202
8

Impact
cumula
t 2030
2029

2030

Rest
buget
(mii
euro)

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 6.484 mil. euro) - perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI
1
2
3

Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada

Bacu Pacani
Tg. Neam Iai - Ungheni
Tg. Mure - Tg.
Neam

CNADNR

Core

13.20

85.85

2021

CNADNR

Core

10.80

75.15

2021

CNADNR

Core

8.80

59.24

2021

2022/20
24
2022/20
24
2023/20
26

81.20

485.52

135.00

1129.70

183.80

2942.57

400.00

4557.79

2022/20
23
2029/20
31

60.5

289.99

195

764.40

2023/20
24

41

196.20

TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE

602.04
1400.83
3648.79
5651.66

18.06
42.02
54.73
114.8
2

54.7
3
54.7
3

144.4
9

462.2
7
547.3
2
1009.
59

602.04
1400.8
3
3648.7
9
5651.6
6

1641.
95
1641.
95

6995.
74
5594.
91
1946.
12

Capitolul II - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES


1
2
3

Rutier/Drum
Expres
Rutier/Drum
Expres
Rutier/Drum
Expres

Pacani Suceava
Bucureti Craiova* (faza
I)
Suceava - Siret

CNADNR

Core

11.50

68.28

2021

CNADNR

Core

11.80

67.36

2026

CNADNR

Core

18.70

67.13

2021

TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE

296.50

1250.59

359.59

10.79

947.86
243.29
1550.73

7.30
18.09

28.44

28.44

398.1
0

398.1
0

521.3
2

521.3
2

359.59
947.86
243.29
1550.7
3

1586.
53
638.6
8
395.3
9
2620.
60

Capitolul III - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS

Rutier/Eurotra
ns
Rutier/Eurotra
ns

Rutier/Eurotra
ns

Timisoara Moravita
Craiova Calafat
Drobeta Tr.
Severin Calafat

CNADNR
CNADNR
CNADNR

Core

4.5

4.65

2021

Core

2.40

3.20

2021

2022/20
23
2022/20
23

2021

2022/20
23

Core

1.91

2.71

TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE


Capitolul IV - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE

59

29.50

83

41.50

96

50.80

179.00

92.30

36.58
51.46
62.99
114.45

1.10

15.36

20.12

36.58

1.54

21.61

28.30

51.46

1.89

26.46

34.65

62.99

3.43

48.07

62.95

114.45

358.8
1
307.3
5
244.3
6

Rutier/VO

Rm. Vlcea

CNADNR

Core

22.00

90.00

Rutier/VO

Timisoara

CNADNR

Core

20.00

83.64

Rutier/VO

Giurgiu

CNADNR

Core

9.00

58.64

2015
2015
2015

2022/20
23
2022/20
23
2022/20
23

TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE


TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

6.20

52.80

16.80

48.00

15.90
38.90
914.40

21.60
122.40
6023.08

65.47
59.52
26.78
151.78
7468.62

1.96

27.50

36.01

65.47

1.79

25.00

32.74

59.52

0.80

11.25

14.73

26.78

63.75
256.3
1

83.48
1961.
82

4.55
140.8
9

54.7
3

1455.
47

1009.
59

1670.
39

398.1
0

521.3
2

178.8
8
119.3
6
92.58

151.78
7468.6
2

.
Surse de Finantare - FEDR (suma: 7.132 mil. euro) - perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRZI
1
2
3
4
5
6

Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada
Rutier/Autostr
ada

Sibiu - Braov

CNADNR

Suplacu de
Barcu - Bor
(- Oradea)
Ndel Suplacu de
Barcu
Inel Bucureti
(A0)
Braov - Bacu

CNADNR

Ploieti Comarnic

CNADNR

CNADNR

CNADNR
CNADNR

Comprehens
ive
Comprehens
ive

15.70

77.00

2021

15.70

77.00

2021

Comprehens
ive

34.78

74.78

2021

Core
Comprehens
ive
Comprehens
ive

5.70
7.80

55.41
44.78

2021
2021

12.50

40.73

2021

2023/20
25
2023/20
25
2023/20
26
2022/20
23
2023/20
26
2022/20
23

TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR

120.00
74.50

816.44
304.43

93.30

1002.55

102.00

1335

160.00

1845.46

51.30

306.77

211.30

2152.23

1012.39
377.49
1243.16
1655.40
2288.37
380.39
2668.77

18.65

30.3
7
11.3
2

242.9
7
90.60

404.9
5
151.0
0

334.0
9
124.5
7

18.6
5

335.6
5

124.3
2

186.4
7

49.66

159.7
7
159.7
7

910.4
7
617.8
6
209.2
2
827.0
8

14.29

200.0
7

262.0
0

13.23

185.2
0

242.5
3

34.33
11.41
45.74

34.3
3
34.3
3

695.2
7

1012.3
9
377.49
559.4
2

228.8
4

343.2
6

1029.
77

1243.1
6
1655.4
0
2288.3
7

228.8
4

343.2
6

1029.
77

380.39
2668.7
7

6119.
61
5742.
12
4498.
96
2843.
56
555.1
9
174.7
9

Capitolul II - proiecte noi (Comprehensive i alte reele) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES
1
2
3

4
5
6
7

Rutier/Drumur
i Expres
Rutier/Drumur
i Expres
Rutier/Drumur
i Expres
Rutier/Drumur
i Expres
Rutier/Drumur
i Expres
Rutier/Drumur
i Expres
Rutier/Drumur
i Expres

Buzu - Brila

CNADNR

Geti Ploieti

CNADNR

Craiova Drobeta Tr.


Severin (faza
I)*
Focani Galai Giurgiuleti
Suceava Botoani (faza
I)*
Bacu - Piatra
Neam (faza
I)*
Constana Tulcea -

CNADNR

CNADNR

Comprehens
ive

14.30

Alt reele

14.30

Comprehens
ive

9.80

Alt reele

13.20

66.33
48.33
45.18

44.38

2021
2021
2027

2021

CNADNR

Alt reele

19.50

40.00

2028

CNADNR

Alt reele

10.60

35.05

2028

CNADNR

Comprehens
ive

6.50

28.33

2028

2022/20
23

98.00

384.16

2022/20
23

74.20

355.61

2030/20
32
2022/20
23
2030/20
31
2030/20
31
2030/20
32

476.36
440.96

476.36

22.88
762.80

104.00
102.00

615.16
399.84

26.00

124.54

61.00
187.70

239.12
1141.88

495.80
154.43
296.51
1415.93

14.87

208.2
4

228.8
4

440.96

251.72

272.6
9
4.63

61.77

8.90

118.6
0

18.36

593.6
0

495.80
66.40
127.50
611.96

301.5
6
742.5
2
994.2
4
1490.
05
1556.
45
1683.
95
2295.

8
Rutier/Drumur
i Expres

Brila* (faza II
Macin Tulcea)*
Turda Halmeu (+
Bistria, Baia
Mare i Petea)
(faza I)*

91
CNADNR

Alt reele

9.90

27.54

2028
2030/20
32

TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR

63.73

637.3
1

118.5
0

1640.
13

2124.38
320.20

1713.21

973.10

4973.52

6167.16

2996.
95
701.05
3171.7
5

42.39

593.5
1

777.2
1

2.64

36.98

48.42

88.04

3084.
99

1.37

19.11

25.03

45.51

1.36

19.01

24.89

45.26

3.33

46.61

61.04

110.98

3.70

51.82

67.86

123.38

2.83

39.58

51.83

94.24

3.80

53.17

69.63

126.60

2.94

41.20

53.95

98.08

3130.
50
3175.
76
3286.
74
3410.
12
3504.
36
3630.
97
3729.
05
3934.
21

Capitolul III - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS

Rutier/TransRegio

Brila Slobozia Clrai Chiciu

Rutier/TransRegio

Constana Vama Veche

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

Botoani - Tg.
Frumos
Vaslui - Galai
(+ Tecuci Tiia)

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

Rutier/TransRegio

10

Rutier/TransRegio

Arad - Oradea

11

Rutier/TransRegio

Oradea - Satu
Mare

12

Rutier/TransRegio

Srel - Tg.
Mure

13

Rutier/TransRegio

14

Rutier/Euro-

Focani - Tg.
Secuiesc
Crasna - Albia

Iai - Vaslui Bacu


Corabia Slatina - Rm.
Vlcea
Braov Sighioara Tg. Mure
Sf. Gheroghe Miercurea
Ciuc - Ditru
Bistria
(Beclean) Salva - Moisei
- Crlibaba

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Partial
Comp.

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Partial
Comp.

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR

Alte reele

3.46
3.12
3.09
3.28
3.09
2.71
3.42
3.16

3.30
2.37
2.34

3.26
3.12
3.09
3.08
2.89
2.71
2.67
2.66

2.50
2.47
2.34

88.04

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2022

2024/20
25

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

78

44.00

142
49
73
179
151
152
161
147

71.00
36.70
36.50
89.50
99.50
76.00
102.10
79.10

45.51
45.26
110.98
123.38
94.24
126.60
98.08

6.15

86.17

205.16
203
122
137

165.45
60.50
68.50

CNADNR

Alte reele

2.30

2.30

2022

2024/20
25

CNADNR

Alte reele

2.19

2.19

2021

2022/20
23

114

80.30

CNADNR

Comprehens

1.60

2.10

2021

2022/20

50

27.00

75.02
84.94

33.48

205.16

2.25

31.51

41.26

75.02

2.55

35.67

46.72

84.94

1.64

54.56
99.57

112.8
4

22.92

30.01

54.56

2.99

41.82

54.76

99.57

1.00

14.06

18.41

33.48

4009.
23
4094.
17
4148.
73
4248.
30
-

Trans

15

Rutier/TransRegio

Piatra Neam Tg. Neam

16

Rutier/TransRegio

Zalu - Satu
Mare

17

Rutier/TransRegio

18

Rutier/TransRegio

19

Rutier/TransRegio

20

Rutier/TransRegio

Suceava Bistria
Filiai - Tg. Jiu Petroani Deva
Iacobeni Bora Sighetu
Marmaiei Negreti Oa
Dr. Tr. Severin
- Tg. Jiu - Rm.
Vlcea

21

Rutier/TransRegio

Deva - Oradea

22

Rutier/TransRegio

Caransebe Reita - Voiteg

ive

23

CNADNR

Alte reele

2021

2022/20
23

CNADNR

Comprehens
ive

2022

2024/20
25

2022

2024/20
25

2022

2024/20
25

2022

2024/20
25

2022

2024/20
25

2022

2024/20
25

2022

2024/20
25

CNADNR

Alte reele

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR
CNADNR
CNADNR
CNADNR

Alte reele
Alte reele
Alte reele
Alte reele

2.08
1.92
1.82
1.54

1.71
1.78
1.50
1.62

2.08
1.62
1.42
1.04

0.91
0.78
0.70
0.62

TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR

35
81
178
226

19.10
40.50
124.90
136.50

23.68

0.71

50.22
154.88
169.26

9.95

23.68

13.03

1.51

21.09

27.62

50.22

4.65

65.05

85.18

154.88

5.08

71.09

93.09

169.26

5.92

82.86

108.5
1

197.28

3.69

51.72

67.72

123.13

4.62

64.74

84.77

154.13

2.33

32.60

42.69

77.62

498.2
2

652.4
4

2235.0
4

197.28
235
185
197
104
2999.0
0

159.10
99.30
124.30
62.60
1802.45

123.13
154.13
77.62
2235.04

440.4
9

576.8
4

0.71

10.00

13.09

23.81

0.49

6.87

9.00

16.37

1.16

16.25

21.28

38.69

2.61

36.50

47.79

86.90

0.68

9.53

12.47

22.68

0.85

11.94

15.63

28.42

3.21

45.00

58.92

107.14

9.72

136.0

178.2

324.00

31.46

35.5
9

4281.
78
4305.
46
4355.
68
4510.
56
4679.
82
4877.
10
5000.
24
5154.
37
5231.
99

Capitolul IV - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE

Rutier/VO

VO Mangalia

CNADNR

Comprehens
ive

15.70
20.40

Rutier/VO

VO Slobozia

CNADNR

Comprehens
ive

Rutier/VO

VO Sighioara

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR

Comprehens
ive

CNADNR

Comprehens
ive

4
5
6
7

Rutier/VO

VO Bistria

Rutier/VO

VO Vatra
Dornei

Rutier/VO

VO Miercurea
Ciuc

Rutier/VO

VO Cmpulung
Moldovenesc

TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR

13.50

11.70
17.60
14.10
3.00

2021

2022/20
23

46.38

2021

2022/20
23

11.00

13.20

43.57

2021

2022/20
23

13.00

31.20

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

2021

2022/20
23

47.14

42.86
36.90
32.57
22.86

8.00

15.00
4.00
19.00

19.20

70.08
18.29
22.92

18.00

86.40

88.00

261.29

23.81
16.37
38.69
86.90
22.68
28.42
107.14
324.00

5255.
80
5272.
17
5310.
86
5397.
76
5420.
44
5448.
86
5555.
99

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

Total necesar de finanare 2021


- 2030
Total FC
Total FEDR
Necesar total
finanare
Distribuie procentual
Surse de finanare
FC
Surse de finanare
FEDR
Cofinanare
naional FC +
supracontractare
Cofinanare
naional FEDR +
supracontractare
TOTAL GENERAL
SURSE DE
FINANARE
TOTAL DEFICIT

2021

2022

4271.4
0

2027

9189.49

11394.9
7

129.3
1

2028

2029

2030

2023

2024

2025

2026

1961.
82
2359.
33
4321.
15

1455.
47
727.0
6
2182.
53

1009.5
9

1670.39

0.00

0.00

398.10

13.75
660.6
1
235.7
5

7468.62

140.89

311.04

8399.55

129.31

1399.76

15868.17

270.21

1710.80

1.70

10.78

4803

81.79

517.83

1714

29.19

184.79

27.23
1307.
93
466.7
5

1621

27.60

174.77

441.4
2

571

9.72

61.56

8709

148.30

7159.17

121.91

521.3
2
1640.
13
2161.
45

995.69
2005.2
8

1029.77

118.50

0.00

0.00

2700.16

118.50

0.00

398.10

12.64

17.02

0.75

0.00

2.51

606.96

817.29

35.87

0.00

120.50

216.60

291.66

12.80

0.00

43.00

13.62
654.2
3
233.4
7

222.9
5

204.85

275.83

0.21

0.00

40.67

220.8
0

155.4
9

78.54

72.16

97.16

4.26

0.00

14.33

77.78

938.95

2371.
60

1197.
85

1100.5
7

1481.94

53.14

0.00

218.49

1186.
28

771.85

1949.
55

984.6
8

904.71

1218.22

65.36

0.00

179.61

975.1
7

69.9
1

1329.
85

2359.
33

727.0
6

995.6
9

1029.
77

118.5
0

1640.
13

8399.5
5
15868.
17

Anexa 10.19 Stabilirea surselor de finanare pentru proiecte de infrastructur de transport rutier perioada de programare 2014 -2020

Stabilire nevoi de finanare, sector rutier 2014-2020

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua TEN-T

Punctaj

Lungime
(km)

Valoare
estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO

Valoare
estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO cu
TVA

Studiu de
Fezabilitate / An
executie proiecte
fazate
2015

2016

Anii de execuie a lucrrilor

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Impact
cumulat
2020 sau
2030

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2.773 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte fazate
1
2

Lugoj - Deva (loturile 2, 3 si 4)

Rutier/Autostrada

Sebes - Turda

Rutier/Autostrada

Rutier/Autostrada

Rutier/Drum National

Rutier/Autostrada

Rutier/VO

Rutier/VO

Cp. Turzii - Tg. Mures


Modernizare CB (A1-DN7, A2-DN2)
Timisoara - Lugoj (lotul 2)
Trgu Mure
Bacu

145.87

180.88

90.44

90.44

Core

178.39

221.20

110.60

110.60

Core

364.23

451.65

150.55

150.55

150.55

451.65

Core

46.36

57.49

19.16

19.16

19.16

57.49

Core

36.39

45.12

22.56

22.56

45.12

Core

23.29

28.88

28.88

28.88

Core

78.75

97.65

48.83

48.83

471.02

218.54

Core

TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE

873.28

1082.87

393.31

180.88
221.20

97.65
1082.87

Capitolul II - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI


1

Sibiu-Pitesti

Rutier/Autostrada

Fonduri structurale

Surse de finanare

Buget de stat

Core
Euro

120.22
120.22

TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE

116.60
116.60

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE


Surse de finanare

116.60

Fonduri structurale
Buget de stat

116.60
Euro

120.22

116.60

1673.57

2075.23

31.13

31.13

937.20

1162.13

17.43

17.43

0.00

736.37

913.10

13.70

13.70

0.00

1673.57

2075.23

31.13

560.31

207.52

311.28

933.85

2075.23

0.00

313.77

116.21

174.32

522.96

1162.13

0.00

246.54

91.31

136.96

410.89

913.10

560.31

207.52

311.28

933.85

31.13

2075.23

2546.85

3158.09

31.13

31.13

393.31

471.02

778.85

207.52

311.28

933.85

3158.09

1426.24

1768.53

17.43

17.43

220.26

263.77

436.15

116.21

174.32

522.96

1768.53

1120.61

1389.56

13.70

13.70

173.06

207.25

342.69

91.31

136.96

410.89

1389.56

.
Surse de Finantare - FEDR (suma: 2.111 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte fazate
1

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

Rutier/Drum National

VO Braov
Reabilitarea DN6 Alexandria - Craiova

Comprehensive

VO Caracal
VO Sacuieni
VO Carei
VO Mihailesti
VO Tecuci
Modernizare DN 5 Bucuresti - Adunatii C.

8.04

Core

6.48
29.45

36.52

36.52

8.04
36.52

Core

8.38

10.39

10.39

10.39

Alte retele

2.80

3.47

3.47

3.47

Alte retele

9.53

11.82

11.82

11.82

Core

6.90

8.56

8.56

8.56

Comprehensive

10.46

12.97

12.97

12.97

Comprehensive

8.10

10.04

10.04

10.04

8.04

Rutier/Drum National

10

Rutier/Drum National

11

Rutier/Drum National

12

Rutier/Drum National

13

Rutier/Drum National

14

Rutier/Drum National

15

Rutier/Drum National

16

Rutier/Drum National+pod

17

Rutier/Drum National+pod

Reabilitare DN56 Craiova - Calafat


Reabilitarea DN66 (Rovinari - Petrosani)
Modernizare DN73 Piteti - Braov
VO Tg. Jiu
Reabilitare DN76 (Deva - Oradea)
Pasaj Ciheiului
Pasaj Nojoridului
Pod DN 5, Giurgiu

Core

19.32

23.96

23.96

23.96

Comprehensive

30.11

37.34

37.34

37.34

Comprehensive

38.17

47.33

47.33

47.33

Comprehensive

16.81

20.84

20.84

20.84

Alte retele

92.59

114.81

114.81

114.81

Comprehensive

3.06

3.79

3.79

3.79

Comprehensive

2.18

2.70

2.70

2.70

Core

2.04

2.53

2.53

2.53

Core

10.77

13.35

13.35

13.35

Modernizare infrastructurii privind sigurana


circulaiei pe DN1, n sate liniare i puncte
negre

TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR

297.15

368.47

338.05

30.42

368.47

Capitolul II - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES


1

Rutier/Drum Naional

Modernizare Centura de Sud Bucureti - 4


benzi
Fonduri structurale

Surse de finanare
2

Buget de stat
Ploieti - Buzu

Rutier/Drum Expres

Fonduri structurale

Surse de finanare
3

Buget de stat
Focani -Bacu

Rutier/Drum Expres

Fonduri structurale

Surse de finanare
4

Buget de stat
Buzu - Focani

Rutier/Drum Expres

Fonduri structurale

Surse de finanare

Buget de stat

Core

82.05

35

Euro

120.22

116.60

Core

81.33

65

Euro

120.22

116.60

Core

74.38

109.3

Euro

120.22

116.60

Core

69.49

72

Euro

120.22

116.60

TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE

631.10

176.00

218.24

87.30

130.94

218.24

98.56

122.21

0.00

0.00

0.00

48.89

73.33

0.00

0.00

0.00

122.21

77.44
254.80

96.03
315.95

0.00
4.74

0.00
4.74

0.00

38.41

57.62

0.00
78.99

0.00
126.38

0.00
101.10

96.03
315.95

142.69

176.93

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

44.23

70.77

56.62

176.93

112.11
428.30

139.02
531.09

2.09
7.97

2.09
7.97

0.00

0.00

0.00

34.75
132.77

55.61
212.44

44.49
169.95

139.02

239.85

297.41

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

74.35

118.96

95.17

297.41

188.45
282.36

233.68
350.13

3.51
5.25

3.51
5.25

0.00

0.00

0.00

58.42
87.53

93.47
140.05

74.78
112.04

233.68

158.12

196.07

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

49.02

78.43

62.74

196.07

124.24

154.06

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

38.51

61.62

49.30

154.06

174.59

261.89

511.05

817.69

654.15

22.45

29.40

2000.56

2480.69

30.66

30.66

531.09

350.13

1415.41

Capitolul III - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES


1

Rutier/Drumuri Expres

Legtura A3 - Aeroport Henri Coand

Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

Alte reele

63.38

9.00

Euro

120.22

116.60

TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES FEDR

43.11

53.46

1.60

24.14

29.94

0.90

0.00

0.00

0.00

12.57

16.46

0.00

0.00

29.94

18.97

23.52

0.00

0.00

0.00

9.88

12.94

0.00

0.00

9.00

43.11

53.46

0.71
1.60

22.45

29.40

23.52
53.46

41.00

50.84

12.20

20.34

16.78

50.84

22.96

28.47

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

6.83

11.39

9.40

28.47

18.04

0.00

0.67
1.73

0.00

0.00

0.00

5.37
24.27

8.95
31.78

7.38

46.60

22.37
57.78

22.37
57.78

26.10

32.36

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

13.59

17.80

0.00

32.36

20.50

25.42
83.58

0.00
1.25

0.76
1.25

0.00

0.00

0.00

10.68
20.06

13.98
33.43

0.00
27.58

25.42
83.58

53.46

Capitolul IV - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS


1

Rutier/Trans-Regio
Surse de finanare

Rutier/Trans-Regio
Surse de finanare

Rutier/Trans-Regio

Cmpina - Scele
Fonduri structurale
Buget de stat
A1 - Titu - Bldana - Trgovite
Fonduri structurale
Buget de stat
Piteti - Rm.Vlcea - Racovia

Alte reele

5.00

60

Euro

120.22

116.60

Alte reele

4.20

72.3

Euro

120.22

116.60

Core

3.80

101

67.40

1.53

Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

120.22

TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR

466.50

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR


Surse de finanare

Surse de finanare

1106.60

Fonduri structurale
Buget de stat
Fonduri structurale
Buget de stat

Total necesar de finanare 2014 - 2020

Euro

120.22

116.60

Euro

120.22

116.60

2016

2018

Total FC

3158.09

502.15

207.52

Total FEDR

2029.53

243.44

633.45

Necesar total finanare


Distribui e procentual

5187.63

745.59

840.98

14.37

16.21

1500

215.59

243.17

1148

165.00

186.10

Surse de finanare FC
Surse de finanare FEDR
Cofinanare naional FC
Cofinanar e naional FEDR
Supracontractare FC (corecii
financiare)
Supracontractare FEDR (corecii
financiare)
TOTAL GENERAL SURSE DE
FINANARE
TOTAL DEFICIT

116.60

483

69.42

78.30

341.76
639.9

49.12
91.97

55.40
103.74

485.92

69.84

78.77

4598.58

660.93

745.49

589.05

84.66

95.49

37.74

46.80

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

11.23

18.72

15.44

46.80

29.66

0.55
1.25

0.55
7.77

0.00

0.00

0.00

242.60

36.77
300.82

8.83
93.00

14.71
137.66

12.14
61.13

36.77
192.20

2583.42

3203.44

33.52

38.43

338.05

205.01

284.34

633.45

955.35

715.28

2029.53

1446.72

1793.93

18.77

21.52

189.31

114.81

159.23

354.73

535.00

400.56

1136.54

1136.70
5130.27

1409.51
6361.53

14.75
64.65

16.91
69.56

148.74
731.36

90.20
676.03

125.11
1063.19

278.72
840.98

420.35
1266.63

314.72
1649.14

892.99
5187.63

2872.95

3562.46

36.20

38.96

409.56

378.58

595.38

470.95

709.32

923.52

2905.07

2257.32

2799.08

28.45

30.61

321.80

297.45

467.80

370.03

557.32

725.62

2282.56

Anexa 10.20 Stabilirea surselor de finanare pentru proiecte de infrastructur de transport rutier perioada de programare 2020 -2030

Stabilire surse de finanare, sector rutier 2021-2030


Necesar de finanare

Nr.
Crt
.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua TEN T

Puncta
j

Lungim
e (km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

Studiu de
Fezabilitate /
An executie
proiecte fazate
2021
/
2026

2022
/
2027

54.73

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

2022

2023

2024

2025

2026

54.73

985.17

364.88

547.32

202
7

Total
proiect
202
8

2029

2030

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 6.484 mil. euro) - perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI
2

Tg. Mure - Tg. Neam

Rutier/Autostrada

Fonduri structurale

Surse de finanare

Buget de stat

Core

59.24

183.80

Euro

59.24

183.80

Imprumuturi
1

Inel Bucureti (A0)

Rutier/Autostrada

Core

55.41

102.00

Euro

55.41

102.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE


Surse de finanare

285.80
Fonduri structurale
Buget de stat

Euro

285.80

Imprumuturi

1853.82

2298.74

34.48

34.48

620.66

229.87

344.81

1641.9
5
1034.4
3

617.94

766.25

11.49

11.49

206.89

76.62

114.94

344.81

766.25

470.81

8.76
49.66

8.76

695.27

157.63
910.47

58.38

87.57

262.71

583.81

1335

583.81
1655.40

841.05

1042.90

31.29

438.02

573.60

1042.90

280.35

347.63

10.43

146.01

191.20

347.63

213.60

264.86

111.24

4277.57

5304.19

7.95
104.3
9

54.73

695.27

364.88

547.32

2694.87

3341.64

65.77

34.48

438.02

145.68
1895.6
4
1194.2
5

229.87

344.81

1641.9
5
1034.4
3

898.29

1113.88

21.92

11.49

146.01

398.08

76.62

114.94

344.81

1113.88

684.41

848.67

16.70

8.76

111.24

303.30

58.38

87.57

262.71

848.67

289.99

359.59

10.79

151.03

197.77

359.59

2942.57

3648.79

3648.79
2298.74

1655.40

264.86
5304.19
3341.64

Capitolul II - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES


1

Rutier/Drum Expres
Surse de finanare

Rutier/Drum Expres

Pacani - Suceava

Core

68.28

60.5

182.69

226.54

6.80

95.15

124.60

226.54

Euro

68.28

60.50

60.90

75.51

2.27

31.72

41.53

75.51

195

46.40
764.40

57.53
947.86

1.73
28.44

24.16

31.64

57.53

481.57

597.15

Fonduri structurale
Buget de stat
Imprumuturi
Bucureti - Craiova* (faza I)

Core

67.36

Fonduri structurale

398.10

521.32

947.86

17.91

250.80

328.43

597.15

83.60

109.48

199.05

63.70

83.41

151.66
243.29

Surse de finanare

Buget de stat

Euro

67.36

195.00

160.52

199.05

5.97

Rutier/Drum Expres

Imprumuturi
Suceava - Siret

Core

67.13

41

122.30
196.20

151.66
243.29

4.55
7.30

102.18

133.81

123.61

153.27

4.60

64.37

84.30

153.27

Euro

67.13

41.00

41.20

51.09

1.53

21.46

28.10

51.09

31.39

38.93

1.17

16.35

21.41

38.93

Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/Drum Expres

Drobeta Tr. Severin - Lugoj* (faza I)

Core

60.18

142

Fonduri structurale
Surse de finanare

Euro

Buget de stat

60.18

142.00

Imprumuturi
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE

438.50
Fonduri structurale

Surse de finanare

Euro

Buget de stat
Imprumuturi

1345.61

1668.56

25.03

25.03

700.79

917.71

1668.56

847.73

1051.19

15.77

15.77

441.50

578.15

1051.19

282.58

350.40

5.26

5.26

147.17

192.72

350.40

215.30

266.97

4.00

4.00

266.97

2596.20

3219.29

71.55

25.03

146.83
1439.0
3

3219.29

1635.61

2028.15

45.08

15.77

545.20

676.05

15.03

415.39

515.09

11.45

41.50

51.46

26.15

253.21

331.58

112.13
1098.8
9

0.00

159.52

208.90

692.30

906.59

2028.15

5.26

0.00

53.17

69.63

230.77

302.20

676.05

4.00

0.00

40.51

53.05

175.82

230.24

515.09

1.54

21.61

28.30

51.46

32.42

0.97

13.62

17.83

32.42

8.72

10.81

0.32

4.54

5.94

10.81

6.64
50.80

8.23
62.99

0.25
1.89

3.46
26.46

4.53
34.65

8.23
62.99

32.00

39.68

1.19

16.67

21.83

39.68

10.67

13.23

0.40

5.56

7.28

13.23

8.13

10.08

0.30

4.23

5.54

92.30

114.45

3.43

48.07

62.95

10.08
114.45

58.15

72.10

2.16

30.28

39.66

72.10

19.38

24.03

0.72

10.09

13.22

24.03

14.77
6966.07

18.31
8637.93

0.55
179.3
8

7.69
743.34

10.07
2211.8
0

4388.62

5441.89

113.0
1

50.25

468.30

1462.87

1813.96

37.67

16.75

1114.57

1382.07

28.70

12.76

Capitolul III - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS


1

Craiova - Calafat

Rutier/Eurotrans

Core

3.20

83

Fonduri structurale
Surse de finanare

Euro

Buget de stat

3.20

83.00

Imprumuturi
2

Rutier/Eurotrans

Drobeta Tr. Severin - Calafat

Core

2.71

96

Euro

2.71

96.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE

262.00
Fonduri structurale

Surse de finanare

Euro

Buget de stat
Imprumuturi

986.30

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Imprumuturi

0.00

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

696.46

547.32

1393.4
3

438.77

344.81

156.10

464.48

146.26

118.93

353.89

0.00

1641.9
5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.31
8637.93

1098.8
9

1439.0
3

1034.4
3

692.30

906.59

5441.89

114.94

344.81

230.77

302.20

1813.96

111.43

87.57

262.71

175.82

230.24

1382.07

.
Surse de Finantare - FEDR (suma: 7.132 mil. euro) - perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRZI
1

Rutier/Autostrada

Braov - Bacu

Comprehensiv
e

44.78

160.00

Fonduri structurale
Surse de finanare
2

Rutier/Autostrada

Buget de stat
Imprumuturi
Ploieti - Comarnic

Euro

44.78

Comprehensiv
e

40.73

Euro

40.73

160.00

51.30

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

51.30

Imprumuturi
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR

160.00

1845.46

2288.37

34.33

34.33

617.86

228.84

343.26

1029.7
7

2288.37

387.55

480.56

7.21

7.21

129.75

48.06

72.08

216.25

480.56

129.18

160.19

2.40

2.40

43.25

16.02

24.03

72.08

160.19

1328.73

1647.63

24.71
11.41

24.71

159.77

444.86
209.22

164.76

247.14

741.43

1647.63

306.77

380.39

380.39

64.42

79.88

2.40

33.55

43.94

79.88

21.47

26.63

0.80

11.18

14.65

26.63

220.87

273.88

8.22

115.03

150.64

2152.23

2668.77

45.74

159.77

827.08

34.33

228.84

343.26

1029.7
7

273.88
2668.77

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

211.30

Imprumuturi

451.97

560.44

9.60

7.21

33.55

173.69

48.06

72.08

216.25

560.44

150.66

186.81

3.20

2.40

11.18

57.90

16.02

24.03

72.08

186.81

1549.61

1921.51

32.93

24.71

115.03

595.50

164.76

247.14

741.43

1921.51

14.29

200.07

262.00

3.00

42.01

55.02

Capitolul II - proiecte noi (Comprehensive i alte reele) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES
1

Buzu - Brila

Rutier/Drumuri
Expres

Comprehensiv
e

66.33

Euro

66.33

98.00

Fonduri structurale
Surse de finanare
2

Buget de stat
Imprumuturi
Geti - Ploieti

Rutier/Drumuri
Expres

80.67

Alt reele

48.33

Euro

48.33

Comprehensiv
e

45.18

98.00

74.20

Fonduri structurale
Surse de finanare
3

Rutier/Drumuri
Expres

Buget de stat
Imprumuturi
Craiova - Drobeta Tr. Severin (faza I)*

74.20

104.00

Fonduri structurale
Surse de finanare
4

Rutier/Drumuri
Expres

Buget de stat

Euro

45.18

Imprumuturi
Focani - Galai - Giurgiuleti

Alt reele

44.38

Rutier/Drumuri
Expres

104.00

102.00

Fonduri structurale

Surse de finanare

Buget de stat

Euro

44.38

Imprumuturi
Suceava - Botoani (faza I)*

Alt reele

40.00

102.00

26.00

Fonduri structurale
Surse de finanare
6

Rutier/Drumuri
Expres

26.00

100.04

476.36
100.04

26.89

33.35

1.00

14.00

18.34

33.35

276.60

342.98

10.29
13.23

144.05
185.20

188.64
242.53

342.98

355.61

440.96

440.96

74.68

92.60

2.78

38.89

50.93

92.60

24.89

30.87

0.93

12.96

16.98

30.87

256.04

317.49

9.52

133.35

174.62

615.16

762.80

22.88

228.84

317.49
251.72

129.18

160.19

4.81

48.06

52.86

43.06

53.40

1.60

16.02

17.62

442.92

549.21

164.76

181.24

399.84

495.80

14.87

16.48

208.24

272.69

495.80

83.97

104.12

3.12

43.73

57.27

104.12

27.99

34.71

1.04

14.58

19.09

34.71

287.88

356.98

10.71

149.93

196.34

124.54

154.43

4.63

61.77

356.98
66.40

26.15

32.43

0.97

12.97

13.94

8.72

10.81

0.32

4.32

4.65

89.67

111.19

3.34
8.90

44.48
118.60

47.81

Euro

40

Imprumuturi
Bacu - Piatra Neam (faza I)*

Alt reele

35.05

50.22

62.27

1.87

24.91

26.77

35.05

61.00

16.74

20.76

0.62

8.30

8.92

172.17
1141.88

213.49
1415.93

6.40
18.36

85.39
593.60

91.80

239.79

297.35

3.86

124.66

128.51

79.93

99.12

1.29

41.55

42.84

822.15

1019.47

13.22
63.73

427.39
637.31

440.61

13.38

133.84

147.22

61.00

Surse de finanare

Buget de stat

Euro

Rutier/Drumuri
Expres

Imprumuturi
Constana - Tulcea - Brila* (faza II Macin Tulcea)*

Comprehensiv
e

28.33

187.70

28.33

187.70

Fonduri structurale

476.36

Buget de stat

Fonduri structurale

384.16

Surse de finanare

Buget de stat

Euro

Rutier/Drumuri
Expres

Imprumuturi
Turda - Halmeu (+ Bistria, Baia Mare i Petea)
(faza I)*

Alt reele

27.54

Euro

27.54

320.20

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

1713.21
359.77

320.20

Imprumuturi
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR

239.12

973.10

296.51

2124.38
446.12

127.50

611.96

701.05

119.92

148.71

4.46

44.61

49.07

1233.51

1529.55
6167.16

458.87
1640.1
3

504.75

4973.52

45.89
118.5
0

42.39

0.00

593.51

777.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3171.75

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

973.10

Imprumuturi

1044.44

1295.10

8.90

124.64

163.21

0.00

0.00

666.07

348.15

431.70

2.97

41.55

54.40

0.00

0.00

222.02

3580.93

4440.36

30.52

427.33

559.59

0.00

0.00

2283.66

71.00

88.04

2.64

36.98

48.42

88.04

14.91

18.49

0.55

7.77

10.17

18.49

4.97

6.16

0.18

2.59

3.39

6.16

51.12

63.39

1.90
1.37

26.62
19.11

34.86
25.03

63.39
45.51

Capitolul III - proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS


1

Rutier/Trans-Regio

Brila - Slobozia - Clrai - Chiciu

Alte reele

3.26

142

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/Trans-Regio

Constana - Vama Veche

Euro
Comprehensiv
e

3.26

3.12

142.00

49

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

3.12

49.00

Imprumuturi
3

Rutier/Trans-Regio

Botoani - Tg. Frumos

Alte reele

3.09

73

Euro

3.09

73.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/Trans-Regio

Vaslui - Galai (+ Tecuci - Tiia)

Partial Comp.

3.08

179

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

3.08

179.00

Imprumuturi
5

Rutier/Trans-Regio

Iai - Vaslui - Bacu

Alte reele

2.89

151

Euro

2.89

151.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/Trans-Regio

Corabia - Slatina - Rm. Vlcea

Alte reele

2.71

152

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

2.71

152.00

Imprumuturi
7

Rutier/Trans-Regio

Braov - Sighioara - Tg. Mure

Partial Comp.

2.67

161

Euro

2.67

161.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/Trans-Regio

Sf. Gheroghe - Miercurea Ciuc - Ditru

Alte reele

2.66

147

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

2.66

147.00

Imprumuturi
9

Rutier/Trans-Regio

Bistria (Beclean) - Salva - Moisei - Crlibaba

Alte reele

2.50

130

Euro

2.50

203

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

10

Rutier/Trans-Regio

Arad - Oradea

Comprehensiv
e

2.47

122

36.70

45.51

7.71

9.56

0.29

4.01

5.26

9.56

2.57

3.19

0.10

1.34

1.75

3.19

26.42
36.50

32.77
45.26

0.98
1.36

13.76
19.01

18.02
24.89

32.77
45.26

7.67

9.50

0.29

3.99

5.23

9.50

2.56

3.17

0.10

1.33

1.74

3.17

26.28
89.50

32.59
110.98

0.98
3.33

13.69
46.61

17.92
61.04

32.59
110.98

18.80

23.31

0.70

9.79

12.82

23.31

6.27

7.77

0.23

3.26

4.27

7.77

64.44
99.50

79.91
123.38

2.40
3.70

33.56
51.82

43.95
67.86

79.91
123.38

20.90

25.91

0.78

10.88

14.25

25.91

6.97

8.64

0.26

3.63

4.75

8.64

71.64
76.00

88.83
94.24

2.67
2.83

37.31
39.58

48.86
51.83

88.83
94.24

15.96

19.79

0.59

8.31

10.88

19.79

5.32

6.60

0.20

2.77

3.63

6.60

54.72
102.10

67.85
126.60

2.04
3.80

28.50
53.17

37.32
69.63

67.85
126.60

21.44

26.59

0.80

11.17

14.62

26.59

7.15

8.86

0.27

3.72

4.87

8.86

73.51
79.10

91.15
98.08

2.73
2.94

38.29
41.20

50.14
53.95

91.15
98.08

16.61

20.60

0.62

8.65

11.33

20.60

5.54

6.87

0.21

2.88

3.78

6.87

56.95

2.12

29.66

38.84

165.45

70.62
205.16

34.74

43.08

1.29

11.58

14.36

0.43

6.03

7.90

14.36

119.12

147.71

4.43

62.04

81.24

147.71
75.02

60.50

75.02

2.25

6.15

31.51

41.26

86.17

112.84

70.62
205.16

18.09

23.70

43.08

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

2.47

122.00

Imprumuturi
11

Rutier/Trans-Regio

Oradea - Satu Mare

Alte reele

2.34

137

Euro

2.34

137.00

Alte reele

2.30

78

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Rutier/Trans-Regio

Srel - Tg. Mure

Imprumuturi
12

Fonduri structurale

13

Surse de finanare

Buget de stat

Rutier/Trans-Regio

Imprumuturi
Focani - Tg. Secuiesc

Euro

2.3

78.00

Alte reele

2.19

114

Euro

2.19

114.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

14

Rutier/Euro-Trans

Crasna - Albia

Comprehensiv
e

2.1

50

Euro

2.1

50.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Rutier/Trans-Regio

Piatra Neam - Tg. Neam

Alte reele

2.08

35

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

16

Rutier/Trans-Regio

Zalu - Satu Mare

Euro
Comprehensiv
e

2.08

1.62

55.00

81

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

1.62

81.00

Imprumuturi
17

Rutier/Trans-Regio

Suceava - Bistria

Alte reele

1.42

178

Euro

1.42

178

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

18

Rutier/Trans-Regio

Filiai - Tg. Jiu - Petroani - Deva

Comprehensiv
e

1.04

226

Fonduri structurale

19

Surse de finanare

Buget de stat

Rutier/Trans-Regio

Imprumuturi
Iacobeni - Bora - Sighetu Marmaiei - Negreti
Oa

Surse de finanare

Euro

Alte reele

1.29

0.91

226

235

Fonduri structurale
Buget de stat

Euro

0.91

235

Imprumuturi
20

Rutier/Trans-Regio
Surse de finanare

Dr. Tr. Severin - Tg. Jiu - Rm. Vlcea


Fonduri structurale
Buget de stat

15.75

0.47

6.62

8.66

15.75

4.24

5.25

0.16

2.21

2.89

5.25

43.56
68.50

54.01
84.94

1.62
2.55

22.69
35.67

29.71
46.72

54.01
84.94

14.39

17.84

0.54

7.49

9.81

17.84

4.80

5.95

0.18

2.50

3.27

5.95

49.32

61.16
54.56

1.83

25.69

33.64

44.00
9.24

11.46

3.08

3.82

31.68
80.30

39.28
99.57

2.99

16.86

20.91

5.62
57.82

Alte reele

0.78

185

Euro

0.78

185

22.92

30.01

61.16
54.56

0.34

4.81

6.30

11.46

0.11

1.60

2.10

3.82

16.50

21.61

39.28
99.57

1.64

1.18

41.82

54.76

0.63

8.78

11.50

20.91

6.97

0.21

2.93

3.83

6.97

71.69

2.15
1.00

30.11
14.06

39.43
18.41

71.69
33.48

7.03

0.21

2.95

3.87

7.03

1.89

2.34

0.07

0.98

1.29

2.34

19.44
19.10

24.11
23.68

0.72
0.71

10.12
9.95

13.26
13.03

24.11
23.68

4.01

4.97

0.15

2.09

2.74

4.97

1.34

1.66

0.05

0.70

0.91

1.66

13.75

17.05

0.51

7.16

9.38

27.00
5.67

Imprumuturi
15

12.71

40.50

33.48

50.22

1.51

21.09

27.62

17.05
50.22

8.51

10.55

0.32

4.43

5.80

10.55

2.84

3.52

0.11

1.48

1.93

3.52

29.16
124.90

36.16
154.88

1.08
4.65

15.19
65.05

19.89
85.18

36.16
154.88

26.23

32.52

0.98

13.66

17.89

32.52

8.74

10.84

0.33

4.55

5.96

10.84

89.93

111.51

3.35
5.08

46.83
71.09

61.33
93.09

111.51
169.26

136.50

169.26

28.67

35.54

1.07

14.93

19.55

35.54

9.56

11.85

0.36

4.98

6.52

11.85

98.28

121.87

3.66
5.92

51.18
82.86

67.03
108.51

121.87
197.28

159.10

197.28

33.41

41.43

1.24

17.40

22.79

41.43

11.14

13.81

0.41

5.80

7.60

13.81

114.55
99.30

142.04
123.13

4.26
3.69

59.66
51.72

78.12
67.72

142.04
123.13

20.85

25.86

0.78

10.86

14.22

25.86

6.95

8.62

0.26

3.62

4.74

8.62

Imprumuturi
21

Rutier/Trans-Regio

Deva - Oradea

71.50
Alte reele

0.70

197

Fonduri structurale

22

Surse de finanare

Buget de stat

Euro

0.70

197

Rutier/Trans-Regio

Imprumuturi
Caransebe - Reita - Voiteg

Alte reele

0.62

104

Euro

0.62

104

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR

2926.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Euro

Buget de stat
Imprumuturi

124.30

88.66
154.13

2.66
4.62

37.24
64.74

48.76
84.77

88.66
154.13

26.10

32.37

0.97

13.59

17.80

32.37

8.70

10.79

0.32

4.53

5.93

10.79

89.50
62.60

110.98
77.62

3.33
2.33

46.61
32.60

61.04
42.69

110.98
77.62

13.15

16.30

0.49

6.85

8.97

16.30

4.38

5.43

0.16

2.28

2.99

5.43

45.07

55.89

1.68

23.47

30.74

55.89

1802.45

2235.04

31.46

378.51

469.36

126.17
1297.76

35.59

0.00

440.49

576.84

498.22

652.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2235.04

6.61

92.50

121.14

104.63

137.01

469.36

156.45

2.20

30.83

40.38

34.88

45.67

156.45

1609.23

22.65

317.15

415.32

358.72

469.75

1609.23

0.71

10.00

13.09

23.81

Capitolul IV - proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE


1

Rutier/VO

VO Mangalia

Comprehensiv
e

47.14

8.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/VO

VO Slobozia

Euro
Comprehensiv
e

47.14

46.38

8.00

11.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/VO

VO Sighioara

Euro
Comprehensiv
e

46.38

43.57

11.00

13.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/VO
Surse de finanare

VO Bistria

Rutier/VO

43.57

13.00

Comprehensiv
e

42.86

15.00

Euro

42.86

15.00

Fonduri structurale
Buget de stat
Imprumuturi

Euro

VO Vatra Dornei

Comprehensiv
e

36.90

4.00

Euro

36.90

4.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat
Imprumuturi

Rutier/VO

VO Miercurea Ciuc

Comprehensiv
e

32.57

19.00

Euro

32.57

19.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Rutier/VO

VO Cmpulung Moldovenesc

4.03

5.00

0.15

2.10

2.75

5.00

1.34

1.67

0.05

0.70

0.92

1.67

13.82

17.14

0.51
0.49

7.20
6.87

9.43
9.00

17.14
16.37

13.20

Comprehensiv

22.86

18.00

16.37

2.77

3.44

0.10

1.44

1.89

3.44

0.92

1.15

0.03

0.48

0.63

1.15

9.50

11.78

0.35
1.16

4.95
16.25

6.48
21.28

11.78
38.69

31.20

38.69

6.55

8.12

0.24

3.41

4.47

8.12

2.18

2.71

0.08

1.14

1.49

2.71

22.46

27.86

0.84
2.61

11.70
36.50

15.32
47.79

27.86
86.90

70.08

86.90

14.72

18.25

0.55

7.66

10.04

18.25

4.91

6.08

0.18

2.55

3.35

6.08

50.46

62.57

1.88
0.68

26.28
9.53

34.41
12.47

62.57
22.68

18.29

22.68

3.84

4.76

0.14

2.00

2.62

4.76

1.28

1.59

0.05

0.67

0.87

1.59

13.17

16.33

0.49
0.85

6.86
11.94

8.98
15.63

16.33
28.42

5.97

0.18

2.51

3.28

5.97

1.60

1.99

0.06

0.84

1.09

1.99

16.50

20.46
107.14

0.61
3.21

8.59
45.00

11.25
58.92

20.46
107.14

22.92
4.81

Imprumuturi
7

19.20

23.81

86.40

28.42

e
Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

Euro

22.86

18.00

Imprumuturi
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR

88.00

Fonduri structurale
Surse de finanare

Buget de stat

9.45

12.37

22.50

6.05

7.50

0.22

3.15

4.12

7.50

62.21

77.14

2.31

32.40

42.43

77.14

136.08

178.20

28.58

37.42

261.29

88.00

324.00

9.72

68.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324.00
68.04

18.29

22.68

0.68

9.53

12.47

22.68

233.28

7.00

97.98

128.30

233.28

9189.49

11394.9
7

129.3
1

1329.8
5

2359.3
3

727.06

995.69

1029.7
7

1929.79

2392.94

27.16

279.27

495.46

152.68

209.10

Buget de stat

643.26

797.65

9.05

93.09

50.89

Imprumuturi

6616.43

8204.38

93.11

957.49

165.15
1698.7
2

6966.07

8637.93

179.3
8

4388.62

5441.89

113.0
1

50.25

1462.87

1813.96

37.67

1114.57

1382.07

9116.49

Fonduri structurale

4147.10
Euro

986.30

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE


Fonduri structurale
Buget de stat

Euro

986.30

Imprumuturi
TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

4198.40

Fonduri structurale
Surse de finanare

0.67

188.13

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

Surse de finanare

22.50

54.87
Euro

Imprumuturi

Surse de finanare

18.14

Buget de stat
Imprumuturi
Total general

Euro

4198.40

188.4
2

1640.1
3

8399.55

216.25

344.43

1763.91

69.70

72.08

587.97

523.48

716.90

741.43

114.81
1180.8
9

1979.7
2

1438.2
8

1459.5
1

255.42

446.00

1247.2
3

906.11

919.49

16.75

148.67

415.74

302.04

28.70

12.76

113.27

316.76

11304.4
5

129.3
1

185.7
0

1266.5
2

1914.46

2373.93

27.16

638.15

791.31

6563.87
16082.5
6

8139.20
19942.3
7

79.76

0.00

160.91

389.38

554.22

4786.60

306.50

53.64

129.79

184.74

1595.53

230.12

233.52

40.87

98.89

140.75

1215.65

2262.4
7

1124.8
0

1539.9
1

160.19

0.00

1640.1
3

8309.03

265.97

475.12

236.21

323.38

33.64

344.43

1744.90

9.05

88.66

78.74

114.81
1180.8
9
2519.8
4

581.63

911.90
1974.4
6

107.79
1108.7
4
2999.4
3

11.21

93.11
308.6
9

158.37
1628.9
8
4242.1
9

0.00

0.00

0.00

6047.68
17037.4
8

7597.78

809.86
2563.0
8

0.00

0.00

879.71

0.00

707.94

0.00

618.07

265.4
6

0.00

0.00

0.00

115.33
415.60

0.00

0.00

618.07

5982.50
15906.8
2

Anexa 10.22 Tabel centralizator i fie de proiecte pentru lucrri de reabilitare linie de cale ferat
Denumire proiect

Sector

Cod Proiect

Nr.
Crt.
1
2
3
4

5
6

7
8
9

Bucureti - Braov - Sighioara


- Simeria - Arad - Curtici

F007

33

12.67

418.00

F008

128

5.59

716.00

Sighioara - Simeria

F009

167

4.00

668.00

F010

142

5.10

724.00

5.37

F011

470
55

4.38

2,526.00
241.00

F012

51

6.29

321.00

106

5.30

562.00

F013

209

4.00

836.00

Craiova - Caransebe

F014

226

4.07

919.70

Caransebe - Timioara

F015

98

2.73

267.50

Timioara - Arad

F016

57

2.84

162.00

590

3.70

2,185.20

Subtotal proiect Bucureti - Timioara - Arad


11
12

Cluj-Napoca - Dej - Beclean Salva - Vatra Dornei - Suceava

Cluj-Napoca - Ilva Mic

F017

131

3.45

452.00

Ilva Mic - Suceava

F018

191

3.60

687.20

322

3.54

1,139.20

121

1.80

217.60

121

1.80

217.60

F020

133

1.60

212.80

F021

59

1.60

94.40

F022

134

1.94

260.60

1.74

567.80

F023

326
143

4.00

572.00

F024

147

4.00

588.00

F025

116

4.54

527.00

Subtotal proiect Cluj-Napoca - Suceava


13

Oradea - Salonta - Arad

Oradea - Arad

F019

Subtotal proiect Oradea - Arad


14
15
16

17
18
19

Oradea - Carei - Satu Mare Baia Mare - Jibou - Dej

Valoare estimat (mil Euro/km)

Braov - Sighioara

Subtotal proiect Colariu - Cluj-Napoca


Bucureti - Craiova

10

Cost unitar (mil


Euro/km)

Predeal - Braov

Simeria - km.614
Subtotal proiect Bucureti - Curtici
Colariu - Cp. Turzii
Colariu - Razboieni - Cp.Turzii
- Apahida - Cluj-Napoca
Cp.Turzii - Cluj-Napoca

Bucureti - Roiori - Craiova Dr.Tr.Severin - Caransebe Timioara - Arad

Lungime
sector (km)

Oradea - Satu Mare


Satu Mare - Baia Mare
Baia Mare - Dej

Subtotal proiect Oradea - Satu Mare - Dej


Ploieti Triaj - Focsani
Bucureti - Buzu - Bacu Focani - Roman
Pacani - Iai
Roman - Iai

20

Subtotal proiect Bucureti - Bacu - Iai


Buzu - Galai
Buzu - Furei - Brila - Galai

406
131

4.16

1,687.00

F026

4.00

524.00

4.00

524.00

F027

131
71

4.00

284.00

71
99

4.00

284.00

F028

2.52

249.4

F029

60

6.10

365.8

F030

98

2.49

243.8

F031

83

2.28

189

340

3.08

1,048.00

Subtotal proiect Buzu - Galai


21

Pacani - Drmneti

Pacani - Drmneti

Subtotal proiect Pacani - Drmneti


22
23
24
25

Bucureti - Piteti - Vlcele Rm.Vlcea - Sibiu - Vinu de


Jos

Bucureti (Chitila) - Piteti


Piteti - Rm. Vlcea Nord
Rm. Vlcea Nord - Sibiu
Sibiu - Vinu de Jos

Subtotal proiect Bucureti - Piteti - Vinu de Jos


TOTAL GENERAL REABILITRE CALE FERAT

2883

10,740.80

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Bucureti - Curtici
Cod proiect: F007 - F010
Indicatori de baz: lungime sector - 470 km
Valoare estimat: 2526 mil.Euro
Cost mediu / km: 2.3 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.

Proiect

Sector

Statut sector

Lungime
(km)

Relief

Tip
CF

Servicii CF

Propunere

reabilitat

133

dubl

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

Bucureti - Azuga

electrificat

mentenan

Azuga - Tunel

proiect

dificil

dubl

electrificat

tunel

36.0

180.0

Tunel - Timiul de Sus

proiect

12

dificil

dubl

electrificat

linie nou

12.0

144.0

Timiul de Sus - Drste

proiect

10

dificil

dubl

electrificat

7.0

70.0

Drste - Augustin

proiect

56

uor

dubl

electrificat

4.0

224.0

6
7
8

Augustin - Vntori

proiect

dificil

dubl

electrificat

7.0

476.0

uor

dubl

electrificat

4.0

744.0

electrificat

7.0

168.0

4.0

40.0

7.0

91.0

Vntori - Deva

proiect / lucrri n curs

Deva - Ilia

lucrri n curs / proiect

68
186
24

dificil

dubl

Ilia - Cmpuri Surduc

proiect

10

uor

dubl

electrificat

Cmpuri Surduc - Zam

proiect

13

dificil

dubl

electrificat

11

Zam - Btua

proiect

35

uor

dubl

electrificat

4.0

140.0

12

Btua - Brzava

proiect

dificil

dubl

electrificat

7.0

49.0

13

Brzava - Milova

proiect

17

uor

dubl

electrificat

4.0

68.0

14

Milova - Radna

proiect

dificil

dubl

electrificat

7.0

56.0

15

Radna - km. 614

proiect

19

electrificat

4.0

76.0

16

km. 614 - Curtici


Frontier
Total Proiect

reabilitat

41

uor
-

dubl

9
10

Bucureti - Braov Sighioara - Simeria Arad - Curtici

644

dubl

electrificat

reabilitare

mentenan

5.4

2526.0

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect

1
2
Bucureti - Braov Sighioara - Simeria Arad - Curtici

Sector

Statut sector

Bucureti - Azuga
(Predeal)
Azuga (Predeal) - Braov

reabilitat
proiect

Lungime
(km)
133

Tip
CF
dubl

Servicii CF

Cost investiie
(mil.Euro)

electrificat

33

dubl

electrificat

418.0

Braov - Sighioara

proiect

128

dubl

electrificat

716.0

Sighioara - Simeria

proiect

167

dubl

electrificat

668.0

Simeria - km. 614

proiect

142

dubl

electrificat

724.0

km. 614 - Curtici


Frontier
Total Proiect

reabilitat

3
4

dubl
41
644

electrificat

2526.0

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Colariu - Cluj-Napoca
Cod proiect: F011 - F012
Indicatori de baz: lungime sector - 106 km
Valoare estimat: 562 mil.Euro
Cost mediu / km: 5.3 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Proiect

Colariu - Razboieni Cp.Turzii - Apahida - ClujNapoca

Sector

Statut sector

Colariu - Grindeni
Grindeni - Clrai Turda
Clrai Turda - Cp.Turzii
Cp.Turzii - Apahida
Apahida - Cluj-Napoca
Total Proiect

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

Lungime
(km)
40
7
8
39
12
106

Relief
uor
dificil
uor
dificil
uor

Tip
CF

Servicii CF

dubl
dubl
dubl
dubl
dubl

electrificat
electrificat
electrificat
electrificat
electrificat

Propunere

reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
4.0
7.0
4.0
7.0
4.0
5.3

Cost investiie
(mil.Euro)
160.0
49.0
32.0
273.0
48.0
562.0

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1
2

Proiect
Colariu - Razboieni Cp.Turzii - Apahida - ClujNapoca

Statut sector

Lungime
(km)

Tip
CF

Servicii CF

Colariu - Cp. Turzii

nereabilitat

55

dubl

electrificat

241.0

Cp.Turzii - Cluj-Napoca

nereabilitat

51
106

dubl

electrificat

321.0

Sector

Total Proiect

Cost investiie
(mil.Euro)

562.0

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Bucureti - Timioara - Arad
Cod proiect: F013 - F016
Indicatori de baz: lungime sector - 590 km
Valoare estimat: 2185.2 mil.Euro
Cost mediu / km: 3.7 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.

Proiect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bucureti - Roiori Craiova - Dr.Tr.Severin Caransebe - Timioara Arad

Lungime
(km)

Relief

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

269
25
6
15

uor
uor
dificil
dificil

16

uor

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

82
22
15
83
13
44
590

dificil
uor

Sector

Statut sector

Bucureti - Strehaia
Strehaia - Prunior
Prunior - Grnia
Grnia - Dr.Tr.Severin Mf.
Dr.Tr.Severin Mf. - Gura
Vii
Gura Vii - Slatina Timi
Slatina Timi - Caransebe
Caransebe - Cvran
Cvran - Timioara
Timioara - Snandrei
Snandrei - Arad
Total Proiect

nereabilitat

uor
uor
uor
uor

Tip
CF

Servicii CF

dubl
simpl
simpl
simpl
simpl

electrificat
electrificat
electrificat
electrificat

simpl
simpl
dubl
simpl
dubl
simpl

Propunere

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

4.0
2.5
4.4
9.0

1076.0
62.5
26.4
135.0

electrificat

2.5

40.0

electrificat
electrificat
electrificat
electrificat
electrificat
electrificat

4.4
2.5
4.0
2.5
4.0

360.8
55.0
60.0
207.5
52.0

2.5
3.7

110
2185.2

reabilitare
linie nou

reabilitare

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect

1
2

Bucureti - Roiori Craiova - Dr.Tr.Severin Caransebe - Timioara Arad

Statut sector

Lungime
(km)

Tip
CF

Bucureti - Craiova

nereabilitat

209

Craiova - Caransebe

nereabilitat

226

Caransebe - Timioara

nereabilitat

98

dubl
dubl
/
simpl
dubl
/
simpl

Sector

Cost investiie
(mil.Euro)

Servicii CF

836.0

electrificat
electrificat

reabilitare
+ linie
nou

919.7

electrificat

reabilitare

267.5

Timioara - Arad

nereabilitat

Total Proiect

dubl
/
simpl

57

electrificat

162.0

reabilitare

590

2185.2

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Cluj-Napoca - Beclean - Suceava
Cod proiect: F017 - F018
Indicatori de baz: lungime sector - 322 km
Valoare estimat: 1139.2 mil.Euro
Cost mediu / km: 3.5 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt
.
1

Proiect

2
3
4
5
6
7
8

Cluj-Napoca - Dej - Beclean


- Salva - Vatra Dornei Cplung Moldovenesc Gura Humorului - Suceava

Sector

Statut sector

Cluj-Napoca - Beclean
Beclean - Ilva Mic

nereabilitat
nereabilitat

Ilva Mic - Grdinia

nereabilitat

Grdinia - Argestru

nereabilitat

Argestru - Iacobeni

nereabilitat

Iacobeni - Pojorta
Pojorta - Lucceti

nereabilitat
nereabilitat

Lucceti - C.Porumbescu

nereabilitat

C.Porumbescu - Suceava

nereabilitat

9
Total Proiect

Lungim
e (km)

Relief

83

uor

48

uor

50

dificil

30

uor

dificil

20

dificil

57

uor

dificil

21

uor

322

Tip
CF
dubl
simpl

simpl

simpl

simpl

dubl
simpl

simpl

simpl

electrificat

Cost / km
(mil.Euro
)
4.0

Cost
investiie
(mil.Euro)
332.0

electrificat

2.5

120.0

electrificat

4.4

220.0

electrificat

2.5

75.0

4.4

26.4

electrificat

7.0

140.0

electrificat

2.5

142.5

electrificat

4.4

30.8

electrificat

2.5

52.5

3.5

1139.2

Servicii CF

electrificat

Propuner
e

reabilitare

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Cluj-Napoca - Dej - Beclean


- Salva - Vatra Dornei Cplung Moldovenesc Gura Humorului - Suceava

Sector

Statut sector

Lungim
e (km)

Cluj-Napoca - Ilva Mic

nereabilitat

131

Ilva Mic - Suceava

nereabilitat

191

Total Proiect

322

Tip
CF
dubl
/
simpl

dubl
/
simpl

Servicii CF

Cost
investiie
(mil.Euro)

electrificat

452.0

electrificat

687.2
1139.2

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Oradea - Arad
Cod proiect: F019
Indicatori de baz:
Lungime sector: 121 km
Valoare estimat: 217.6 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.8 mil.Euro

a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Sector
Oradea - Sntana

Statut sector
nereabilitat

Oradea - Salonta - Arad


Sntana - Arad
Total Proiect

nereabilitat

Lungim
e (km)

Relief

97

uor

24
121

uor

Tip
CF
simpl

dubl

Servicii CF
neelectrificat
neelectrificat

Propuner
e
reabilitare

Cost / km
(mil.Euro
)

Cost
investiie
(mil.Euro)

1.6

155.2

2.6
1.8

217.6

62.4

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.
1

Proiect

Oradea - Salonta - Arad

Sector

Oradea - Sntana
Total Proiect

Statut sector

Lungim
e (km)

Tip
CF

Servicii CF

proiect

121

dubl
/
simpl

neelectrificat

121

Cost
investiie
(mil.Euro)
217.6
217.6

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Oradea - Satu Mare - Dej
Cod proiect: F020 - F022
Indicatori de baz:
Lungime sector: 326 km
Valoare estimat: 567.8 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.7 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Proiect

Oradea - Carei - Satu Mare Baia Mare - Jibou - Dej

Statut sector

Lungime
(km)

Relief

Tip
CF

Servicii CF

Oradea - Satu Mare


Satu Mare - Baia Mare
Baia Mare - Ticu h
Ticu - Benesat
Beneasat - Ileanda

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

133
59
34
6
55

uor
uor
uor
dificil
uor

simpl
simpl
simpl
simpl
simpl

neelectrificat
neelectrificat
neelectrificat
neelectrificat
neelectrificat

Ileanda - Dej
Total Proiect

nereabilitat

39
326

uor

dubl

neelectrificat

Sector

Propunere

reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
1.6
1.6
1.6
2.8
1.6
2.6
1.7

Cost
investiie
(mil.Euro)
212.8
94.4
54.4
16.8
88.0
101.4
567.8

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.

Proiect

1
2

Oradea - Carei - Satu Mare Baia Mare - Jibou - Dej

Sector

Statut sector

Oradea - Satu Mare


Satu Mare - Baia Mare

nereabilitat
nereabilitat

Baia Mare - Dej

nereabilitat

Lungime
(km)

Tip
CF

133

simpl
simpl

59
134

3
Total Proiect

326

simpl
/
dubl

Cost
investiie
(mil.Euro)
212.8

Servicii CF
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

reabilitare

94.4
260.6
567.8

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Bucureti - Bacu - Iai
Cod proiect: F023 - F025
Indicatori de baz:
Lungime sector: 462 km
Valoare estimat: 1687 mil.Euro
Cost mediu / km: 4.2 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.

Proiect

Bucureti - Ploiesti Tj.

1
2
3
4

Sector

Bucureti - Buzu - Bacu


- Pacani - Iai

Ploieti Tj. - Pacani


Pacani - Costeti
Costeti - Iai
Total Proiect

Statut sector

Lungime
(km)

reabilitat

56

proiect
proiect
proiect

331
21
54
462

Relief
uor
dificil
uor

Tip
CF

Servicii CF

Propunere

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

dubl

electrificat

mentenan

dubl
dubl
dubl

electrificat
electrificat
electrificat

reabilitare

4.0
7.0
4.0
4.2

1324.0
147.0
216.0
1687.0

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1
2
3
4

Proiect

Bucureti - Buzu - Bacu


- Pacani - Iai

Sector
Bucureti - Ploiesti Tj.
Ploieti Triaj - Focsani
Focani - Roman
Roman - Iai
Total Proiect

Statut sector
reabilitat
proiect
proiect
proiect

Lungime
(km)

Tip
CF

56
143
147

dubl
dubl
dubl
dubl

116
462

Servicii CF
electrificat
electrificat
electrificat
electrificat

Cost investiie
(mil.Euro)
572.0
588.0
527.0
1687.0

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Buzu - Galai
Cod proiect: F026
Indicatori de baz:
Lungime sector: 131 km
Valoare estimat: 524 mil.Euro
Cost mediu / km: 4 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect
Buzu - Furei - Brila Galai

Sector
Buzu - Galai

Statut sector
nereabilitat

Total Proiect

Lungime
(km)

Relief

131

uor

Tip
CF
dubl

Servicii CF

Propunere

electrificat

reabilitare

131

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

4.0

524.0

4.0

524.0

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Buzu - Furei - Brila Galai

Sector
Buzu - Galai
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
131
131

Tip
CF
dubl

Cost investiie
(mil.Euro)

Servicii CF
electrificat

reabilitare

524.0
524.0

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat


Denumire proiecte: Pacani - Drmneti
Cod proiect: F027
Indicatori de baz:
Lungime sector: 71km
Valoare estimat: 284 mil.Euro
Cost mediu / km: 4 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect
Pacani - Suceava Drmneti

Sector
Pacani - Drmnesti

Statut sector
nereabilitat

Total Proiect

Lungime
(km)

Relief

Tip
CF

Servicii CF

Propunere

71

uor

dubl

electrificat

reabilitare

71

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

4.0

284.0

4.0

284.0

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Pacani - Suceava Vicani

Sector
Pacani - Vicani
Total Proiect

Statut sector

Lungime
(km)

Tip
CF

Servicii CF

nereabilitat

101

dubl
/
simpl

electrificat /
neelectrificat

71

Cost investiie
(mil.Euro)
reabilitare +
electrificare

284.0
284.0

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat + linie nou


Denumire proiecte: Bucureti - Piteti - Sibiu - Vinu
de Jos
Cod proiect: F028
- F031
Indicatori de baz:
Lungime sector: 340 km
Valoare estimat: 1048 mil.Euro
Cost mediu / km: 3.1 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt
.
1

Proiect

Sector
Bucureti - Chitila

Statut sector

Lungime (km)

Relief

Servicii CF

Propunere

Cost / km
(mil.Euro)

dubl

electrificat

mentenant

dubl
simpl
simpl

neelectrificat

reabilitare

2.6
1.6

236.6
48.0

Linie
dezafectat

Line nou

8.7

330.6

2.6
4.5
2.8
1.6
2.8
1.6
2.6
1.6
2.6
1.6
2.8

49.4
36.0
8.4
43.2
44.8
4.8
57.2
30.4
28.6
3.2
30.8

2.6

26.0

1.6
2.6

12.8
57.2

reabilitat

nereabilitat

91
30

uor
uor

Linie
dezafectat

38

dificil

Rm.Vlcea Nord - Pua


Pua - Cozia

19
8

uor
dificil

dubl
dubl

3
27
16
3
22
19
11
2
11

dificil
uor
dificil
uor
uor

10

uor

simpl
simpl
simpl
simpl
dubl
simpl
dubl
simpl
simpl
dubl

17

Cozia - Lotru
Lotru - Rul Vadului
Rul Vadului - Turnu Rou
Turnu Rou - Podu Olt
Podu Olt - Sibiu
Sibiu - Orlat
Orlat - Slite
Slite - Aciliu
Aciliu - Apoldu de Sus
Apoldul de Sus - Miercurea
Sb.
Miercurea Sb. - Cuna

simpl

Cuna - Vinu de Jos

8
22

uor

18

uor

dubl

Chitila- Goleti
Goleti - Vlcele

2
3

Vlcele - Rm.Vlcea Nord

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bucureti - Piteti
- Vlcele Rm.Vlcea - Sibiu
- Vinu de Jos

nereabilitat

uor
uor
uor
dificil

Cost
investiie
(mil.Euro)
-

Tip CF

neelectrificat

reabilitare

Total Proiect

340

3.1

1048.0

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.

Proiect

Sector
Bucureti (Chitila) - Piteti

Piteti - Rm. Vlcea Nord


2

Bucureti - Piteti
- Vlcele Rm.Vlcea - Sibiu
- Vinu de Jos

Lungime (km)

Tip CF

Servicii CF

nereabilitat

99

dubl /
simpl

nereabilitat

reabilitare

nereabilitat
/ line
dezafectat

reabilitare + linie
nou

nereabilitat /
line dezafectat

simpl
60

Rm. Vlcea Nord - Sibiu


Sibiu - Vinu de Jos

nereabilitat

98
83

4
Total Proiect

Cost
investiie
(mil.Euro)

Statut sector

340

dubl /
simpl

365.8

nereabilitat
reabilitare

dubl /
simpl

249.4

nereabilitat

243.8
189
1048.0

Anexa 10.23 Tabel centralizator i fie de proiecte pentru lucrri de electrificare linie de cale ferat
Nr. Crt.

Denumire proiect

Cod Proiect

Lungime (km)

Cost unitar (mil Euro/km)

Valoare estimat (mil Euro/km)

Cluj-Napoca
1
- Ep. Bihor

F001

158

3.02

477.40

Craiova
2
- Calafat

F002

106

1.90

182.40

Timioara
3
- Stamora Moravia

F003

56

1.90

106.40

ti - Giurgiu Fr.
Bucure
4

F004

96

2.30

198.24
57.00

Drmneti
5
- Vicani

F005

30

1.90

a - Mangalia
Constan
6

F006

43

2.30

100.60

489

2.29

1,122.04

Total Electrificare
*) Lucrrile de electrificare cuprind lucrri de reabilitare cale ferat + electrificare

Denumire proiecte: Cluj-Napoca - Ep. Bihor


Cod proiect: F001
Indicatori de baz: lungime sector - 158 km,
Valoare estimat: 477.4 mil.Euro
Cost mediu / km: 3.0 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief
Nr. Crt.

Proiect

Sector

1
2
3
4
Cluj-Napoca - Huedin - Oradea - Ep. Bihor
5
6
7
8

Cluj-Napoca - Arghire
Arghire - Huedin
Huedin - Poieni
Poieni - Valea Drganului
Valea Drganul - Vadu Criului
h
Vadu Criului h - Aled

Aled - Tileagd
Tileagd - Oradea - Ep. Bihor
Total Proiect

Statut sector

Lungime
(km)

Relief Tip CF Servicii CF Propunere

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

28

uor

22
15
3

dificil
uor
uor

36

dificil

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

14
11
29
158

uor
uor
uor

dubl
dubl
dubl
simpl
simpl

neelectrificat

Cost
Cost / km
investiie
(mil.Euro)
(mil.Euro)
3.1
87.4

neelectrificat
neelectrificat
neelectrificat reabilitare +

5.0
3.1
1.9

110.4
46.5
5.7

neelectrificat electrificare

3.1

111.6

1.9
3.1
1.9
3.0

26.6
34.1
55.1

simpl neelectrificat
dubl neelectrificat
simpl neelectrificat

477.4

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr. Crt.

Proiect

Sector

Cluj-Napoca
1
- Huedin - Oradea - Ep. Bihor

Cluj-Napoca - Ep.Bihor

Total Proiect

* Lucrrile de electrificare cuprind lucrri de reabilitare cale ferat + electrificare

Statut sector

Lungime
(km)

nereabilitat

158
158

Tip CF Servicii CF
dubl /
reabilitare +
nereabilitat
simpl
electrificare

Cost
investiie
(mil.Euro)
477.4
477.4

Denumire proiecte: Craiova - Calafat


Cod proiect: F002
Indicatori de baz: lungime sector - 106 km,
Valoare estimat: 182.4 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.9 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr. Crt.

Statut sector

Lungime
(km)

Craiova - Goleni

nereabilitat

96

uor

simpl neelectrificat

Goleni - Calafat Frontier


Total Proiect*

reabilitat

10
106

uor

simpl electrificat mentenan

Proiect

1
Craiova - Goleni - Calafat Frontier
2

Sector

Relief Tip CF Servicii CF Propunere


reabilitare +
electrificare

Cost
Cost / km
investiie
(mil.Euro)
(mil.Euro)
1.9

182.4

-1.9

182.4

Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr. Crt.

Proiect

Craiova
1
- Goleni - Calafat Frontier

Sector
Craiova - Goleni
Total Proiect*

Statut sector

Lungime
(km)

Tip CF Servicii CF

nereabilitat

96

simpl neelectrificat

96

Cost
investiie
(mil.Euro)
reabilitare +
electrificare

182.4
182.4

Denumire proiecte: Timioara - Stamora Moravia


Cod proiect: F003
Indicatori de baz: lungime sector - 56 km,
Valoare estimat: 106.4 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.9 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr. Crt.

Proiect

Timi
1 oara - Stamora Moravia

Sector

Statut sector

Timioara - Stamora Moravia nereabilitat


Total Proiect*

Lungime
(km)
56

Relief Tip CF Servicii CF Propunere


uor

simpl neelectrificat

reabilitare +
electrificare

56

Cost
Cost / km
investiie
(mil.Euro)
(mil.Euro)
1.9

106.4

1.9

106.4

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr. Crt.

Proiect

Timioara
1
- Stamora Moravia

Sector

Statut sector

Timioara - Stamora Moravia nereabilitat


Total Proiect*

* Lucrrile de electrificare cuprind lucrri de reabilitare cale ferat + electrificare

Lungime
(km)
56
56

Tip CF Servicii CF Propunere

simpl neelectrificat

reabilitare +
electrificare

Cost
investiie
(mil.Euro)
106.4
106.4

Denumire proiecte: Bucureti - Giurgiu


Cod proiect: F004
Indicatori de baz: lungime sector - 96 km,
Valoare estimat: 198.2 mil.Euro
Cost mediu / km: 2.3 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr. Crt.

Proiect

Sector

Statut sector

Lungime
(km)

Bucureti - Chiajna

nereabilitat

uor

dubl

2
Bucureti
- Grditea - Giurgiu Nord - Giurgiu
Frontier

Chiajna - Jilava

nereabilitat

27

uor

dubl neelectrificat

Jilava - Giurgiu Frontier

nereabilitat

60

uor

simpl neelectrificat

Total Proiect*

Cost
Cost / km
investiie
(mil.Euro)
(mil.Euro)
reabilitare

Relief Tip CF Servicii CF Propunere


electrificat

reabilitare +
electrificare

96

3.1

84.2

1.9

114.0

2.3

198.2

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr. Crt.

Proiect

ti - Giurgiu Frontier
Bucure
1

Sector

Bucureti - Girugiu Frontier


Total Proiect*

Statut sector

Lungime
(km)

nereabilitat

96
96

* la costul de investiie se va aduga i costul construciei podului peste rul Arge de la Grditea (30 - 50 mil.Euro), n
funcie de SF
** Lucrrile de electrificare cuprind lucrri de reabilitare cale ferat + electrificare

Tip CF Servicii CF
dubl /
reabilitare +
neelectrificat
simpl
electrificare

Cost
investiie
(mil.Euro)
198.2
198.2

Denumire proiecte: Drmneti - Vicani


Cod proiect: F005
Indicatori de baz: lungime sector - 30 km,
Valoare estimat: 57 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.9 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr. Crt.

Proiect

Sector

ti - Vicani
Drmne
1

Drmneti - Vicani

Statut sector

Lungime
(km)

nereabilitat

30

Total Proiect*

Relief Tip CF Servicii CF Propunere

uor

simpl neeletrificat

reabilitare +
electrificare

30

Cost
Cost / km
investiie
(mil.Euro)
(mil.Euro)
1.9

57.0

1.9

57.0

Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr. Crt.

Proiect

Sector

ti - Vicani
Drmne
1

Drmneti - Vicani
Total Proiect*

* Lucrrile de electrificare cuprind lucrri de reabilitare cale ferat + electrificare

Denumire proiecte: Constana - Mangalia


Cod proiect: F006
Indicatori de baz: lungime sector - 43 km,
Valoare estimat: 100.6 mil.Euro
Cost mediu / km: 2.3 mil.Euro

Statut sector

Lungime
(km)

Tip CF Servicii CF

nereabilitat

30

simpl neelectrificat

30

Cost
investiie
(mil.Euro)
reabilitare +
electrificare

57.0
57.0

a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost


Nr. Crt.

Proiect

Sector

Statut sector

Lungime
(km)

Constana - Agigea Ecluz

nereabilitat

uor

dubl

Constana - Mangalia
2

Agigea Ecluz - Mangalia

nereabilitat

34

uor

simpl neelectrificat

Total Proiect*

Cost
Cost / km
investiie
(mil.Euro)
(mil.Euro)
4.0
36.0
reabilitare

Relief Tip CF Servicii CF Propunere


electrificat

reabilitare +
electrificare

43

1.9

64.6

2.3

100.6

Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr. Crt.

Proiect

Constana
1
- Mangalia

Sector

Constana - Mangalia
Total Proiect*

Statut sector

Lungime
(km)

nereabilitat

43

Tip CF Servicii CF

simpl

electrificat / reabilitare +
neelectrificat electrificare

43

Cost
investiie
(mil.Euro)
100.6
100.6

* Lucrrile de electrificare cuprind lucrri de reabilitare cale ferat + electrificare


Pentru proiectul Cluj-Napoca Oradea Ep. Bihor a fost folosit factorul de corecie pentru coridor de 30 puncte pe baza a trei raionamente:
1.
2.

Sectorul reprezint a doua cale de legtur feroviar (din punct de vedere al numrului trenurilor de cltori i marf) dintre Romnia i Europa Central i principala legtur
feroviar dintre Moldova i Europa.
Conecteaz dou artere feroviare importante la scar regional i transfrontalier Bucureti Cluj Napoca (cale ferat dubl electrificat) i Pspkladny Budapesta (cale
ferat dubl electrificat modernizat). Aadar, chiar dac proiectul aparine reelei TEN-T Comprehensive reprezint o legtur important ntre Romnia i Europa, astfel
de la Bucureti la Budapesta sectorul Cluj Napoca Ep. Bihor (i 50 km din legtura maghiar) reprezint singura secie feroviar neelectrificata, constituind un missing link
din punct de vedere al electrificrii. ntre companiile feroviare romne i maghiare exista un acord de interoperabilitate (utilizarea unei singure locomotive n traciunea
trenurilor dintre Budapesta i Bucureti i deci reducerea duratei cltoriei prin eliminarea schimbului de locomotive) care se realizeaz cu success prin vama Curtici i care
se va putea realiza i prin Ep. Bihor dup implemetarea acestui proiect

Proiectul de cale ferat Cluj Napoca Oradea Ep. Bihor se desfoar pe aproximativ 70% din distan n zon de munte cu problematic feroviar s pecific (decliviti mari) care
induc probleme de mediu ridicate prin utilizarea traciunii diesel (cantiti mari de CO2 emise n atmosfer). Prin electrifi carea prioritar a acestui sector aceste neajunsuri vor fi
eliminate. Numrul trenurilor de cltori pe aceast rut este de peste 50 trenuri/zi, la care se adaug i alte trenuri de transport marf, volum de trafic cu mult peste cel nregistrat pe
alte rute feroviare din Romnia.

Anexa 10.24 Tabel centralizator i fie de proiecte pentru lucrri de electrificare linie de cale ferat destinate transportului de marf
Nr.
Crt.
1

Denumire proiect
Furei - ndrei - Feteti

Sector
Furei - Feteti

Cod
Proiect

Lungime
sector (km)

F032

89

4.00

356.00

4.00

F033

89
76

3.63

356.00
275.50

F034

52

3.71

192.80

F035

80

4.81

385.00

208

4.10

853.30

142

1.60

227.20

142

1.60

227.20

Subtotal proiect Furei - Feteti


2
3

Filiai - Tg.Jiu
Filiai - Rovinari - Tg.Jiu Petroani - Simeria

Tg.Jiu -Petroani
Petroani - Simeria

Subtotal proiect Filiai - Simeria


5

Piteti - Slatina - Craiova

Piteti - Craiova

F036

Subtotal proiect Piteti - Craiova


TOTAL GENERAL REABILITRE CALE FERAT CU IMPORTAN ECONOMIC

439

Cost unitar
(mil Euro/km)

Valoare estimat (mil Euro/km)

1,436.50

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan economic


Denumire proiecte: Furei - Feteti (linia cerealelor)
Cod proiect: F032
Indicatori de baz:
Lungime sector: 89 km
Valoare estimat: 356 mil.Euro
Cost mediu / km: 4 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect
Furei - ndrei - Feteti

Sector
Furei - Feteti

Statut sector
nereabilitat

Total Proiect

Lungime
(km)
89
89

Relief

Tip
CF

Servicii CF

Propunere

uor

dubl

electrificat

reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
4.0
4.0

Cost investiie
(mil.Euro)
356.00
356.00

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Furei - ndrei - Feteti

Sector
Furei - Feteti
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)

Tip
CF

Servicii CF

89
89

dubl

electrificat

Cost investiie
(mil.Euro)
356.00
356.00

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan economic


Denumire proiecte: Filiai - Rovinari - Petroani - Simeria (linia crbunelui)
Cod proiect: F033-F035
Indicatori de baz:
Lungime sector: 207 km
Valoare estimat: 208 mil.Euro
Cost mediu / km: 4.1 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6

Proiect

Filiai - Rovinari - Tg.Jiu Petroani - Simeria

Statut sector

Lungime
(km)

Filiai - Rogojelu
Rogojelu - Valea Sadului
Valea Sadului - Livezeni
Livezeni - Petroani Tj. h
Petroani Tj. h - Baru Mare h

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

Baru Mare h - Simeria


Total Proiect

nereabilitat

Sector

Relief

Tip CF

Servicii CF

57
39
27
8
23

uor
uor
dificil
uor
dificil

dubl
simpl
simpl
dubl
dubl

electrificat
electrificat
electrificat
electrificat
electrificat

54
208

uor

dubl

electrificat

Propunere

reabilitare

Cost /
km
(mil.Eu
ro)
4.0
2.5
4.4
4.0
7.0
4
4.1

Cost
investiie
(mil.Euro)
228.00
97.50
118.80
32.00
161.00
216.00
853.30

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt
.

Proiect

1
2

Filiai - Rovinari - Tg.Jiu Petroani - Simeria

Statut sector

Lungime
(km)

Tip CF

Servicii CF

Cost
investiie
(mil.Euro)

Filiai - Tg. Jiu

nereabilitat

76

simpl /
dubl

nereabilitat

275.50

Tg. Jiu - Petroani

nereabilitat

Petroani - Simeria

nereabilitat

Sector

52
80

3
Total Proiect

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan economic

208

simpl
simpl /
dubl

nereabilitat
nereabilitat

reabilitare

192.80
385.00
853.30

Denumire proiecte: Piteti - Craiova (linia industriei auto)


Cod proiect: F036
Indicatori de baz:
Lungime sector: 142 km
Valoare estimat: 227.2 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.6 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectelor n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect

Piteti - Slatina - Craiova

Sector

Piteti - Craiova

Statut sector

Lungim
e (km)

nereabilitat

142

Total Proiect

Relief

Tip
CF

Servicii CF

Propunere

uor

simpl

neelectrificat

reabilitare

142

Cost /
km
(mil.Eu
ro)

Cost
investiie
(mil.Euro)

1.6

227.20

1.6

227.20

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Piteti - Slatina - Craiova

Sector
Piteti - Craiova
Total Proiect

Statut sector

Lungim
e (km)

Tip
CF

Servicii CF

nereabilitat

142

simpl

nereabilitat

142

Cost
investiie
(mil.Euro)
reabilitare

227.20
227.20

Anexa 10.25 Tabel centralizator i fie de proiecte pentru lucrri de reabilitare linie de cale ferat destinate serviciilor de turism
Nr.
Crt.

Denumire proiect

Sector

Oravia - Anina

Turda - Abrud

Oravia - Anina
Turda - Abrud

Ludu - Mgheru ieu

Ludu - Mgheru ieu

Caransebe - Subcetate

Caransebe - Subcetate

10

Tg. Mure - Bile Sovata

Tg. Mure - Bile Sovata

11

Sibiu - Agnita
Sibiu - Agnita
Subtotal proiect CF cu importan turistic

Cod Proiect

Lungime sector (km)

Cost unitar (mil


Euro/km)

Valoare estimat (mil


Euro/km)

F037

33

2.42

79.80

F038

93

2.34

217.80

F039

94

1.60

150.40

F040

77

1.96

151.20

F041

74

1.60

118.40

F042

58

1.60

92.8

429

1.89

810.40

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan turistic


Denumire proiecte: Oravia - Anina (Semmeringul Bantului)
Cod proiect: F037
Indicatori de baz:
Lungime sector: 33 km
Valoare estimat: 79.8 mil.Euro
Cost mediu / km: 2.4 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1
2

Proiect
Oravia - Anina

Sector

Statut sector

Oravia - Brdioru de Jos


Brdioru de Jos - Anina
Total Proiect

nereabilitat
nereabilitat

Lungime
(km)
6
27
33

Relief

Tip CF

Servicii CF

Propunere

uor
dificil

simpl
simpl

neelectrificat
neelectrificat

reabilitare
reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
1.6
2.6
2.4

Cost
investiie
(mil.Euro)
9.60
70.20
79.80

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Oravia - Anina

Sector
Oravia - Anina
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
33
33

Tip CF

Servicii CF

simpl

nereabilitat

reabilitare

Cost
investiie
(mil.Euro)
79.80
79.80

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan turistic


Denumire proiecte: Ludu - Mgheru ieu (Linia Lechina)
Cod proiect: F039
Indicatori de baz:
Lungime sector: 94 km
Valoare estimat: 150.40mil.Euro
Cost mediu / km: 1.6 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect
Ludu - Mgheru ieu

Sector

Statut sector

Ludu - Mgheru ieu


Total Proiect

nereabilitat

Lungime
(km)
94
94

Relief

Tip CF

Servicii CF

Propunere

uor

simpl

neelectrificat

reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
1.6
1.6

Cost
investiie
(mil.Euro)
150.40
150.40

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Ludu - Mgheru ieu

Sector
Ludu - Mgheru ieu
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
94
94

Tip CF

Servicii CF

simpl

nereabilitat

reabilitare

Cost
investiie
(mil.Euro)
150.40
150.40

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan turistic


Denumire proiecte: Turda - Abrud (Linia Moilor)
Cod proiect: F038
Indicatori de baz:
Lungime sector: 93 km
Valoare estimat: 217.8 mil.Euro
Cost mediu / km: 2.3 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1
2
3

Proiect

Turda - Cmpeni - Abrud

Sector

Statut sector

Turda - Moldoveneti
Moldoveneti - Bistra
Bistra - Abrud
Total Proiect

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

Lungime
(km)
11
69
13
93

Relief

Tip CF

Servicii CF

Propunere

uor
dificil
uor

simpl
simpl
simpl

neelectrificat
neelectrificat
neelectrificat

reabilitare
reabilitare
reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
1.6
2.6
1.6
2.3

Cost
investiie
(mil.Euro)
17.60
179.40
20.80
217.80

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Turda - Abrud

Sector
Turda - Abrud
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
93
93

Tip CF

Servicii CF

simpl

nereabilitat

reabilitare

Cost
investiie
(mil.Euro)
217.80
217.80

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan turistic


Denumire proiecte: Caransebe - Subcetate (Linia Sarmisecetuza)
Cod proiect: F040
Indicatori de baz:
Lungime sector: 77 km
Valoare estimat: 151.2 mil.Euro
Cost mediu / km: 2.0 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1
2
3

Proiect

Caransebe - Subcetate

Sector

Statut sector

Caransebe - Voislova
Voislova - Sarmisecetuza
Sarmisecetuza - Subcetate
Total Proiect

nereabilitat
nereabilitat
nereabilitat

Lungime
(km)
28
28
21
77

Relief

Tip CF

Servicii CF

Propunere

uor
dificil
uor

simpl
simpl
simpl

neelectrificat
neelectrificat
neelectrificat

reabilitare
reabilitare
reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

1.6
2.6
1.6
2.0

44.80
72.80
33.60
151.20

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Caransebe - Subcetate

Sector
Caransebe - Subcetate
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
77
77

Tip CF

Servicii CF

simpl

nereabilitat

Cost investiie
(mil.Euro)
reabilitare

151.20
151.20

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan turistic


Denumire proiecte: Sibiu - Agnita (Linia Hrtibaciu)
Cod proiect: F042
Indicatori de baz:
Lungime sector: 58 km
Valoare estimat: 92.8 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.6 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect
Sibiu - Agnita

Sector
Sibiu - Agnita
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
58
58

Relief

Tip CF

Servicii CF

Propunere

uor

simpl

neelectrificat

reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)

Cost investiie
(mil.Euro)

1.6
1.6

92.80
92.80

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Sibiu - Agnita

Sector
Sibiu - Agnita
Total Proiect

Statut sector
nereabilitat

Lungime
(km)
58
58

Tip CF

Servicii CF

simpl

nereabilitat

Cost investiie
(mil.Euro)
reabilitare

92.80
92.80

Sector feroviar - List proiecte reabilitare cale ferat de importan turistic


Denumire proiecte: Tg. Mure - Bile Sovata (Linia Nirajului)
Cod proiect: F041
Indicatori de baz:
Lungime sector: 74 km
Valoare estimat: 118.4 mil.Euro
Cost mediu / km: 1.6 mil.Euro
a) Sectorizarea proiectului n funcie de formele de relief pentru calculaie cost
Nr.
Crt.
1

Proiect
Tg.Mures - Baile Sovata

Sector

Statut sector

Tg.Mure - Bile Sovata


Total Proiect

nereabilitat

Lungime
(km)
74
74

Relief

Tip CF

Servicii CF

Propunere

uor

simpl

neelectrificat

reabilitare

Cost / km
(mil.Euro)
1.6
1.6

Cost
investiie
(mil.Euro)
118.40
118.40

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare


Nr.
Crt.
1

Proiect
Tg.Mures - Baile Sovata

Sector

Statut sector

Tg.Mure - Bile Sovata


Total Proiect

nereabilitat

Lungime
(km)
74
74

Tip CF

Servicii CF

simpl

nereabilitat

reabilitare

Cost
investiie
(mil.Euro)
118.40
118.40

Anexa 10.26 Tabel centralizator i fie de proiecte destinate achiziiei de material rulant, alocri de fonduri pentru eliminare restricii de vitez i programe de comercializare
destinate rutelor de vitez pe linia de cale ferat cu vitez sporit

Nr.
Crt.

Denumire Proiect

Programe
comercializare n
staiile CF

Achiziie mijloace
transport public
autoriti locale

Cod
Proiect

Lungime
(km)

Valoare estimat pentru


eliminare restricii vitez

Achiziie material rulant

Cost total
(mil.Euro)

5 trenuri electrice X 6 mil.Euro


30 mil.Euro

3 panouri publicitare
5 touch - screen
publicitate media
0.125 mil.Euro

4 autocare X 0.5
mil.Euro
2 mil.Euro

32.13

Bucureti Constana

F043

225

Bucureti - Braov

F044

166

lucrri de mentenan
Predeal - Braov
2.6 mil.Euro

4 trenuri electrice X 6 mil.Euro


24 mil.Euro

9 panouri publicitare
9 touch - screen
publicitate media
0.250 mil.Euro

6 autocare X 0.5
mil.Euro
3 mil.Euro

29.85

Bucureti Craiova

F045

209

lucrri de mentenan
41.8 mil.Euro

4 trenuri electrice X 6 mil.Euro


24 mil.Euro

5 panouri publicitare
5 touch - screen
publicitate media
0.175 mil.Euro

4 autocare X 0.5
mil.Euro
2 mil.Euro

67.98

Bucureti - Piteti

F046

108

lucrri de mentenan
10.8 mil.Euro

10 DMU X 2.6 mil.Euro


26 mil.Euro

4 panouri publicitare
4 touch - screen
publicitate media
0.100 mil.Euro

2 autocare X 0.5
mil.Euro 1 mil.Euro

37.90

Bucureti - Buzu

F047

72

lucrri de mentenan
7.2 mil.Euro

6 EMU X 4 mil.Euro
24 mil.Euro

4 panouri publicitare
4 touch - screen
publicitate media
0.125 mil.Euro

2 autocare X 0.5
mil.Euro 1 mil.Euro

32.30

Bucureti Giurgiu

F048

88

lucrri de mentenan
8.8 mil.Euro

6 DMU X 2.6 mil.Euro


15.6 mil.Euro

5 panouri publicitare
5 touch - screen
publicitate media
0.115 mil.Euro

2 autocare X 0.5
mil.Euro 1 mil.Euro

25.50

Pacani - Iai

F049

76

lucrri de mentenan
7.6 mil.Euro

4 EMU X 4 mil.Euro
16 mil.Euro

4 panouri publicitare
4 touch - screen
publicitate media
0.095 mil.Euro

4 autocare X 0.5
mil.Euro
2 mil.Euro

25.70

Timioara - Arad

F050

TOTAL GENERAL

57

1001

lucrri de mentenan
5.7 mil.Euro

4 EMU X 4 mil.Euro
16 mil.Euro

84.5 mil.Euro

175.6 mil.Euro

4 panouri publicitare
6 touch - screen
publicitate media
0.135 mil.Euro
0.92 mil.Euro

4 autocare X 0.5
mil.Euro 1 mil.Euro

13 mil.Euro

22.80

274.15

Anexa 10.27 Lista de proiecte pentru reabilitare linie de cale ferat


Nr. Crt.

Denumire proiect

Valoare
estimat
(mil.Euro)

Lungime
(km)

Scor EIRR (%)

TEN - T

Punctaj

Cost cumulat (mil.Euro)

Predeal - Braov

418.00

33.00

6.40

Core

109.98

418.00

Braov - Sighioara

716.00

128.00

6.40

Core

109.98

1134.00

Simeria - km.614
Focani - Roman

724.00

Core

105.98

1858.00

588.00

142.00
147.00

6.40

7.90

Core

96.63

2446.00

Pacani - Drmneti

284.00

71.00

7.90

Core

96.63

2730.00

Ploieti Triaj - Focsani

572.00

143.00

7.90

Core

90.63

3302.00

Roman - Iai

527.00

116.00

7.90

Core

86.63

3829.00

Buzu - Galai

131.00

7.90

Comprehensive

81.63

4353.00

9
10

Bucureti (Chitila) - Piteti


Colariu - Cp. Turzii

524.00
249.40
241.00

99.00

8.30

Comprehensive

81.00

4602.40

55.00

6.40

Core

79.98

4843.40

11

Sibiu - Vinu de Jos


Bucureti - Craiova

189.00

83.00

8.30

Comprehensive

79.00

5032.40

12

836.00

209.00

5.90

Core

77.76

5868.40

13

Caransebe - Timioara

267.50

98.00

5.90

Core

77.76

6135.90

14

Timioara - Arad
Cp.Turzii - Cluj-Napoca

162.00
321.00

57.00
51.00

5.90

Core

77.76

6297.90

15

6.40

Core

75.98

6618.90

16

Piteti - Rm. Vlcea Nord

365.80

60.00

8.30

Comprehensive

75.00

6984.70

17

Rm. Vlcea Nord - Sibiu

243.80

98.00

8.30

Comprehensive

75.00

7228.50

18

Craiova - Caransebe

919.70

226.00

5.90

Core

71.76

8148.20

19

Cluj-Napoca - Ilva Mic

452.00

131.00

5.00

Core

68.17

8600.20

20
21
22

Ilva Mic - Suceava


Oradea - Arad
Satu Mare - Baia Mare

687.20
217.60

191.00
121.00

94.40

59.00

5.00
5.00
1.90

Core
Comprehensive
Comprehensive

64.17
51.17
31.02

9287.40
9505.00
9599.40

23

Oradea - Satu Mare

133.00
134.00

Comprehensive

29.02

9812.20

Baia Mare - Dej

212.80
260.60

1.90

24

1.90

Comprehensive

25.02

10072.80

6.40

Core

83.98

10169.95

Scor EIRR (%)

TEN - T

Total proiecte reabilitare cale ferat


25
Bucureti - Aeroport Henri Coand

10072.80
97.15

2716.00
19.60

Anexa 10.28 Lista de proiecte pentru electrificare linie de cale ferat

Nr. Crt.

Denumire proiect

Valoare
estimat
(mil.Euro)

Lungime (km)

Punctaj

Cost cumulat (mil.Euro)

Bucureti - Giurgiu Fr.

198.24

96.00

13.90

Core

90.00

198.24

Cluj-Napoca - Ep. Bihor

477.40

158.00

6.00

Comprehensive

65.22

675.64

Drmneti - Vicani

57.00

30.00

7.90

Core

63.78

732.64

Timioara - Stamora Moravia

106.40

56.00

5.00

Core

49.18

839.04

182.40

106.00

4.70

Core

47.67

1021.44

100.60
1122.04

43.00
489.00

2.70

Alte reele

3.60

1122.04

Craiova - Calafat

Constana - Mangalia

Total proiecte electrificare i reabilitare cale


ferat

Anexa 10.29 Lista de proiecte pentru reabilitare linie de cale ferat destinat transportului de marf i serviciilor de turism

Nr. Crt.

Denumire proiect

Valoare
estimat
(mil.Euro)

Lungime (km)

Scor EIRR (%)

TEN - T

Punctaj

Cost cumulat (mil.Euro)

Filiai - Tg.Jiu

275.50

76

16.70

Comprehensive

75.00

275.50

Tg.Jiu -Petroani

192.80

52

16.70

Comprehensive

75.00

468.30

Petroani - Simeria

385.00

80

16.70

Comprehensive

75.00

853.30

Piteti - Craiova
Furei - Feteti

227.20

142

11.40

Alte reele

41.78

1080.50

356.00
1436.50

89

7.10

Comprehensive

38.76

1436.50

Lungime (km)

Scor EIRR (%)

TEN - T

92.80

58.00

Alte reele

6.60

92.80

74.00

Alte reele

5.60

211.20

94.00

Alte reele

5.20

361.60

4.56

512.80

439.00

Total proiecte reabilitare cale ferat cu


importan economic

Nr. Crt.
1

Denumire proiect

Valoare
estimat
(mil.Euro)

Punctaj

Cost cumulat (mil.Euro)

Sibiu - Agnita
Tg. Mure - Bile Sovata

Ludu - Mgheru ieu

118.40
150.40

Caransebe - Subcetate

151.20

77.00

Alte reele

Turda - Abrud

217.80

93.00

Alte reele

3.54

730.60

Oravia - Anina

79.80
810.40

33.00
429.00

Alte reele

3.22

810.40

Total proiecte reabilitare cale ferat cu


importan turistic PPP

Anexa 10.30 Lista de proiecte pentru asigurarea rutelor de cale ferat cu vitez sporit

Nr. Crt.

Denumire proiect

Valoare
estimat
(mil.Euro)

Lungime (km)

Bucureti - Giurgiu

25.50

88.00

Bucureti - Braov

29.85

166.00

Timioara - Arad

22.80

57.00

Bucureti - Buzu

32.30

72.00

Bucureti - Craiova

67.98

209.00

Pacani - Iai

25.70

76.00

Bucureti - Constana

32.13

225.00

Bucureti - Piteti

37.90

108.00

274.15
Total proiecte cale ferat cu vitez sporit, orar
cadenat i servicii feroviare

1001.00

Scor EIRR (%)

TEN - T

49.00

Core

90.00

25.50

29.50

Core

62.14

110.45

21.90

Core

61.29

48.30

18.60

Core

56.57

80.60

21.90

Core

55.29

178.43

18.60

Core

50.57

204.13

6.40

Comprehensive

48.14

236.25

Comprehensive

20.57

274.15

8.10

Punctaj

Cost cumulat (mil.Euro)

10.30 Anexa sectoare feroviare care nu pot ndeplini cerinele tehnice TSI din lungul reelei TEN -T Core

Proiect

1
2
3

Cluj-Napoca - Dej - Beclean - Salva - Vatra


Dornei - Cplung Moldovenesc - Gura
Humorului - Suceava (- Iai)

Total Proiect

Statut
sector

Ilva Mic Grdinia


Argestru Iacobeni
Iacobeni Pojorta

nereabilita
t
nereabilita
t
nereabilita
t

Proiect

Sector

Bucureti - Roiori - Craiova - Dr.Tr.Severin


- Caransebe - Timioara - Arad

Prunior Grnia
Grnia Dr.Tr.Sever
in Mf.
Gura Vii Slatina
Timi

1
2

Sector

Total Proiect

Statut
sector

Lungim
e
coridor
(km)

458
Lungim
e
coridor
(km)

Vitez
maxim

actual

(km/h)

Declivita
te
maxim
actual
()

Raza
minim
a
curbel
or (m)

50

60

20.20

300

50

13.00

180

20

50

29.40

185

Lungim
e
sector
(km)

76

Proce
nt din
corido
r

16.59

Relie
f

Tip
CF

difici
l
difici
l
difici
l

simpl

simpl

dubl

Lungim
e
sector
(km)

Vitez
maxim

actual

(km/h)

Declivita
te
maxim
actual
()

Raza
minim
a
curbel
or (m)

Relie
f

Tip
CF
simpl

simpl

nereabilita
t
nereabilita
t

80

11.24

300

difici
l

15

50

30.1

170

difici
l

nereabilita
t

62

70

5.1

450

difici
l

590

83

14.06

simpl

Servicii CF

electrifica
t
electrifica
t
electrifica
t

Cost
investii
e
(mil.Eur
o)
220.0
26.4
140.0

417.2

Servicii CF

Cost
investii
e
(mil.Eur
o)

electrifica
t

26.4

electrifica
t

135.0

electrifica
t

360.8

522.2

Proiect

1
2

Sector

(Bucureti - ) Colariu - Razboieni Cp.Turzii - Apahida - Cluj-Napoca

Total Proiect

Proiect

1
2

Grindeni Clrai
Turda
Cp.Turzii Apahida

Sector

Bucureti - Braov - Sighioara - Simeria Arad - Curtici

Total Proiect
Analiz MT realizat cu experii CNCF.
CFR. S.A

Predeal Timiul de
Sus
Timiul de
Sus Drste

Statut
sector

Lungim
e
coridor
(km)

nereabilita
t
nereabilita
t

Statut
sector

Lungim
e
sector
(km)

Vitez
maxim

actual

(km/h)

Declivita
te
maxim
actual
()

Raza
minim
a
curbel
or (m)

Relie
f

85

11.2

405

difici
l

39

60

20

250

difici
l

496

46

Lungim
e
coridor
(km)

Lungim
e
sector
(km)

Vitez
maxim

actual

(km/h)

Declivita
te
maxim
actual
()

Raza
minim
a
curbel
or (m)

Relie
f

12

50

33.1

250

difici
l

10

65

27.8

265

difici
l

proiect
proiect

644

22

9.27

3.41

Tip
CF
dubl

dubl

Tip
CF
dubl
dubl

Servicii CF

Cost
investii
e
(mil.Eur
o)

electrifica
t

49.0

electrifica
t

273.0

322.0

Servicii CF

Cost
investii
e
(mil.Eur
o)

electrifica
t

144.0

electrifica
t

70.0

466.0

Anexa 10.31 Determinarea necesarului de finanare pentru proiecte de infrastructur feroviar n perioada 2014 -2020;

Nr
.
Cr
t.

Modul de transport

Denumire proiect

Autoritatea de
Implementare

Reeaua
TEN-T

Scor
EIRR
(%)

Punct
aj

An
inceper
e SF

Valoar
e
estima
t (Pret
2014)
Mil.EU
RO

Valoar
e
estima
t (Pret
2014)
Mil.EU
RO cu
TVA

172.02

213.30

166.14

206.01

15.32

19.00

353.48

438.32

418.00

518.32

716.00

887.84

724.00

897.76

588.00

729.12

2446.0
0

3033.0
4

97.15

120.47

182.40

226.18

125.60

279.55

742.60

An
inceper
e
lucrari
/ An
finalizar
e

Lungi
me
(km)

Studiu de
Fezabilitat
e / An
executie
proiecte
fazate
201
5

201
6

Anii de execuie a lucrrilor

2017

2018

2019

2020

Impac
t
cumul
at
2020
sau
2030

2015

2016

106.
65
103.
01

106.
65
103.
01

213.3
0
206.0
1

9.50

9.50

19.00

219.
16

219.
16

Rest
buget
FC
(mii
euro)

Rest
buget
CEF
(mii
euro)

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 1887.6 mil. Euro) + CEF (suma: 1794 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte fazate
1
2
3

Feroviar/Rebilitare

Colariu - Vinu de Jos Simeria


Sighioara - Colariu

Feroviar/Rebilitare

CN CFR SA

Core

CN CFR SA

Core

CN CFR SA

Core

Poduri peste Dunre


Feroviar/Rebilitare

6.40

53.98

realizat

6.40

54.98

realizat

realizat

2015/20
16
2015/20
16
2015/20
16

TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE

69.00
98.00
167.00

0.00

0.00

7.77

7.77

13.3
2
13.4
7
10.9
4
45.5
0

13.3
2
13.4
7
10.9
4
45.5
0

0.00

0.00

0.00

0.00

77.7
5
133.
18
134.
66
182.
28
527.
87

129.5
8
221.9
6
224.4
4
291.6
5
867.6
3

155.5
0
266.3
5
269.3
3
233.3
2
924.4
9

139.
95
239.
72
242.
40

1746.9
0
1540.8
8
1521.8
8

0.00
0.00
0.00

438.3
2

Capitolul II - proiecte reabilitare cale ferat


1
2
3

Predeal -Braov
Feroviar/Rebilitare

6.40
CN CFR SA

Core

CN CFR SA

Core

CN CFR SA

Core

CN CFR SA

Core

Braov - Sighioara
Feroviar/Rebilitare

6.40

Simeria - Km. 614


Feroviar/Rebilitare

Focani - Roman
Feroviar/Rebilitare
TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE CALE
FERAT
4

6.40
7.90

109.9
8
109.9
8
105.9
8
96.63

2015/20
16
2015/20
16
2015/20
16
2015/20
16

2017/20
20
2017/20
20
2017/20
19
2017/20
19

33.00
128.00
142.00
147.00
450.00

0.00

0.00

622.
06

518.3
2
887.8
4
897.7
6
729.1
2
3033.
04

0.00

1344.68

0.00

456.84

624.12
105.00

Capitolul III - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat - CEF


1
2

Feroviar/Rebilitare-linie
nou

Bucureti - Aeroport
Henri Coand
Craiova - Calafat

Feroviar/Electrificare

Core

6.40

83.98

Core

4.70

47.67

CN CFR SA
CN CFR SA

2015/20
15
2015/20
16

2016/20
17
2017/20
19

TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT

19.60
106.00

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

3.61

56.6
2

3.39

3.39

346.64

7.01

3.39

0.00

3079.0
3

3818.0
0

52.5
0

48.8
9

219.
16

477.40

591.98

8.88

8.88

477.40

591.98

8.88

8.88

56.6
2
275.
78

60.2
3
56.5
4
116.
78
644.
65

90.47

72.38

90.47

72.38

0.00

958.1
0

996.8
7

622.
06

236.7
9
236.7
9

189.4
3
189.4
3

120.4
7
226.1
8
346.6
4
3818.
00

225.46
0.00

230.66

-63.16

0.00

Surse de Finantare - FEDR (suma: 509.23 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat
1

Cluj-Napoca - Ep. Bihor


Feroviar/Electrificare

CN CFR SA

Comprehen
sive

TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT

6.00

65.22

2015/20
16

2017/20
19

158.00
158.00

0.00

0.00

147.
99
147.
99

0.00

591.9
8
591.9
8

Capitolul II - proiecte de cale ferat cu vitez sporit, orar cadenat i servicii feroviare
1
2
3
4
5
6
7
8

Bucureti - Giurgiu
Feroviar/Vitez sporit

Core
CN CFR SA

Bucureti - Braov
Feroviar/Vitez sporit

Core
CN CFR SA

Timioara - Arad
Feroviar/Vitez sporit

Core
CN CFR SA

Bucureti - Buzu
Feroviar/Vitez sporit

Core
CN CFR SA

Bucureti - Craiova
Feroviar/Vitez sporit

Core
CN CFR SA

Pacani - Iai

Core

Feroviar/Vitez sporit

CN CFR SA
Bucureti - Constana

Feroviar/Vitez sporit

CN CFR SA
Bucureti - Piteti

Feroviar/Vitez sporit

CN CFR SA

Comprehen
sive
Comprehen
sive

49.0
0
29.5
0
21.9
0
18.6
0
21.9
0
18.6
0
6.40

90.00

2015

62.14

2015

61.29

2015

56.57

2015

55.29

2015

50.57

2015

48.14

2015

8.10

20.57

2015

2016/20
17
2016/20
17
2016/20
17
2016/20
17
2016/20
17
2016/20
17
2016/20
17
2016/20
17

88.00
166.00
57.00
72.00
209.00
76.00
225.00
108.00

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

1001.0
0
1159.0
0

TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR

1901.6
0

TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT

25.50

31.62

29.85

37.01

22.80

28.27

32.30

40.05

67.98

84.30

25.70

31.87

32.13

39.84

37.90

47.00

274.16

339.96

751.56

931.93

3830.5
9

4749.9
3

92.80

115.07

118.40

146.82

150.40

186.50

151.20

187.49

217.80

270.07

79.80

98.95

810.40

1004.9
0

0.95
1.11
0.85
1.20
2.53
0.96
1.20
1.41
10.2
0
19.0
8
71.5
8

0.00

0.00

8.88

0.00

57.7
7

219.
16

12.6
5
14.8
1
11.3
1
16.0
2
33.7
2
12.7
5
15.9
4
18.8
0
135.
98
135.
98

18.0
2
21.1
0
16.1
2
22.8
3
48.0
5
18.1
6
22.7
1
26.7
9
193.
78
341.
77

0.00

0.00

0.00

236.7
9

189.4
3

0.00

411.
76

986.
42

1194.
89

1186.
30

622.
06

57.5
4
73.4
1
93.2
5
93.7
4
135.
04
49.4
8

54.08

502.
45

472.3
0

31.62
37.01
28.27
40.05
84.30
31.87
39.84
47.00

-94.78
200.11
123.05
163.10
284.41
316.28
356.12
403.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

339.9
6
931.9
3
4749.
93

Capitolul III - proiecte reabilitare cale ferat cu importan turistic (PPP)


1
2
3
4
5

Sibiu - Agnita
Feroviar/Rebilitare

CN CFR SA
Tg. Mure - Bile Sovata

Feroviar/Rebilitare

Alte reele

6.60

2016

Alte reele

5.60

2016

Alte reele

5.20

2016

Alte reele

4.56

2016

Alte reele

3.54

2016

Alte reele

3.22

2016

CN CFR SA
Ludu - Magheru ieu

Feroviar/Rebilitare

CN CFR SA
Caransebe - Subcetate

Feroviar/Rebilitare

CN CFR SA
Turda - Abrud

Feroviar/Rebilitare

CN CFR SA
Oravia - Anina

6
Feroviar/Rebilitare

2017/20
18
2017/20
18
2017/20
18
2017/20
18
2017/20
18
2017/20
18

Total necesar de finanare 2014 - 2020

Total FEDR
Total PPP

94.00
77.00
93.00

4.40
5.59
5.62
8.10

33.00

2015

429.00

2016

3818.00

271.66

324.66

931.93

19.08

144.86

1004.90
4749.93

0.00
290.74

30.15
469.53

6.12

9.88

Necesar total finanare


fr PPP
Distribuie procentual

74.00

3.45

2.97

115.0
7
146.8
2
186.5
0
187.4
9
270.0
7

69.00
87.65
88.12
126.9
3
46.51

98.95

CN CFR SA

TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT

Total FC

58.00

2017

2018

644.
65
341.
77
502.
45
986.
42

958.1
0
236.7
9
472.3
0
1194.
89

20.7
7

25.16

2019

2020

996.87

622.06

189.43

0.00

0.00
1186.30

0.00
622.06

24.98

13.10

0.00

30.1
5

0.00

0.00

0.00

0.00

1004.
90

115.07
261.89
448.38
635.87
905.94
1004.9
0

115.07
376.96
825.34
1461.22
2367.16
3372.06

Surse de finanare FC +
supracontractare
Surse de finanare CEF +
supracontractare
Surse de finanare FEDR +
supracontractare
TOTAL GENERAL SURSE
DE FINANARE
TOTAL DEFICIT

1960.2

119.98

193.76

407.
07

493.1
1

489.56

256.71

1632.34

99.91

161.36

338.
99

410.6
3

407.68

213.77

528.82

32.37

52.27

109.
82

133.0
3

132.07

69.26

4121.36

252.26

407.39

855.
88

1036.
77

1029.32

539.74

628.57

38.47

62.13

130.
54

158.1
2

156.99

82.32

Calcule surse de finanare


Fond Coeziune
Alocare UE
Cofinanare naional

Reabilitare CF+Electrificare
Core
1089
363

Total brut

1452

Supracontractare
Total +
supracontractare

508.2
1960.2

CEF
Alocare UE
Cofinanare naional
Total brut
Supracontractare
Total +
supracontractare
TOTAL GENERAL

FEDR
Alocare UE
Cofinanare naional
Total brut
Supracontractare
Total +
supracontractare

1200
180
1380
483
1863
3823.2

Electrificare + vitez sporit i studii pentru


reforma feroviar
293.79
97.93
391.72
137.1
528.82

TOTAL GENERAL
SURSE DE
FINANARE

4352.02

Plan financiar MPGT

5062.00

Diferen

-709.98

Anexa 10.32 Determinarea necesarului de finanare pentru proiectele de infrastructur feroviar n perioada 2020 -2030

Nr
.
Cr
t.

Modul de
transport

Denumir
e proiect

Autoritate
a de
Implement
are

Reeaua
TEN-T

Scor
EIRR
(%)

Punct
aj

An
inceper
e SF

An
inceper
e
lucrari
/ An
finaliza
re

Lungi
me
(km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EU
RO

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EU
RO cu
TVA

284.00

352.16

572.00

709.28

527.00

653.48

241.00

298.84

836.00

1036.64

Studiu de
Fezabilitate / An
executie proiecte
fazate
2021/20
25

2022/20
26

5.28

5.28

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

202
2

2026

2027

2028

2029

2030

Impact
cumul
at
2020
sau
2030

Rest
buget
FC
(mii
euro)

2023

2024

2025

88.04

140.8
6

112.6
9

352.16

6647.
84

177.3
2

283.7
1

226.9
7

709.28

4798.
13

163.3
7

261.3
9

209.1
1
4.48

653.48

4144.
65

298.84

3845.
81

1036.6
4

2809.
17

331.70

2477.
47

200.88

2276.
59

398.04

1878.
55

1140.4
3

5507.
41

560.48

1318.
07
465.9
4

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 7000 mil. Euro) perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare cale ferat
Pacani Drmne
ti
Ploieti
Triaj 3
Feroviar/Rebili
Focani
tare
Feroviar/Rebili Roman 4
Iai
tare
Colariu
5
Feroviar/Rebili
Cp.Turzii
tare
Bucuret
i6
Feroviar/Rebili
Craiova
tare
Caranse
be 7
Feroviar/Rebili Timioar
a
tare
Feroviar/Rebili Timioar
8
a - Arad
tare
Cp.Turzii
- Cluj9
Feroviar/Rebili
Napoca
tare
Craiova Caranse
2
Feroviar/Rebili
be
tare
Cluj10 Feroviar/Rebili Napoca Ilva Mic
tare
Ilva Mic
11 Feroviar/Rebili
Suceava
tare
TOTAL GENERAL PROIECTE
REABILITARE CALE FERAT
1

Feroviar/Rebili
tare

7.90
CN CFR
SA

CN CFR
SA

CN CFR
SA

7.90

86.63

6.40

79.98

2023/20
25

143.00

2021/20
22
2025/20
26

2023/20
25
2025/20
30

116.00

2021/20
22

2023/20
25

209.00

2025/20
26

2025/20
29

98.00

2025/20
26
2025/20
26

2025/20
29
2025/20
29

57.00

2025/20
26

2025/20
30

226.00

2025/20
26

2025/20
29

131.00

2025/20
26

2025/20
30

191.00

10.64

10.64

9.80

9.80

55.00

4.48

74.7
1

119.5
4

95.63

77.76

15.55

15.55

259.1
6

414.6
6

331.7
2

77.76

4.98
267.50

331.70

162.00

200.88

321.00

398.04

919.70

1140.43

452.00

560.48

687.20

852.13

5269.40

6534.06

4.98

82.9
3

132.6
8

106.1
4

50.2
2
99.5
1

80.35

64.28

159.2
2

127.3
7

Core
5.90

77.76

6.40

75.79

Core

51.00

3.01

3.01

5.97

5.97

Core
71.76

17.11

17.1
1

171.
06

285.1
1

342.1
3

8.41

8.41

140.
12

224.1
9

179.3
5

12.7
8

127.
82

213.0
3

255.6
4

230.
07

852.13

56.7
4

746.
37

1214.
12

1170.
55

537.
99

6534.0
6

307.
92

Core
68.17

Core
5.00

CN CFR
SA

2021/20
22

Core

5.00
CN CFR
SA

71.00

Core

5.90
CN CFR
SA

90.63

Core

5.90
CN CFR
SA
CN CFR
SA

2023/20
25

Core

5.90
CN CFR
SA

2021/20
22

Core
7.90

CN CFR
SA
CN CFR
SA

96.63

64.17

12.78

Core
1348.0
0

41.27

41.27

3.69

3.69

0.0
0

0.0
0

687.8
9

1100.
62

937.2
4

61.45

98.33

78.66

Capitolul II - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat

1
3

Feroviar/Rebili
tare
Feroviar/Rebili

Bucuret
iGiurgiu
Fr.
Drmane

Core

13.90

90.00

2021/20
22

2023/20
25

96.00

2021/20

2023/20

30.00

CN CFR
SA
CN CFR

Core

7.90

63.78

198.24

245.82

57.00

70.68

1.06

1.06

17.67

28.27

22.62

245.82

220.1
3

70.68

149.4

Rest
bug
et
CEF
(mii
euro
)

ti SA
Vicani
Timioar
Core
aFeroviar/Rebili Stamora
CN CFR
Moravia
tare
SA
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I
REABILITARE CALE FERAT
tare

5.00

49.18

22

25

2021/20
22

2023/20
25

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

5
56.00

1.98

1.98

106.40

131.94

182.00

361.64

448.43

6.73

6.73

1530.0
0

5631.04

6982.49

48.00

48.00

524.00

649.76

9.75

9.75

4.64

4.64

249.40

309.26

189.00

234.36

365.80

453.59

32.98

52.77

42.22
131.94

0.0
0
0.0
0

0.0
0
0.0
0

112.1
1
800.0
0

179.3
7
1280.
00

143.5
0
1080.
74

162.4
4
77.31

259.9
0
123.7
0

207.9
2
98.96

93.74

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

448.43

56.7
4

746.
37

1214.
12

1170.
55

537.
99

6982.4
9

17.51

Surse de Finantare - FEDR (suma: 4077 mil. euro) - perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare cale ferat
Buzu Galai
Bucuret
2
Feroviar/Rebili i (Chitila)
- Piteti
tare
Sibiu Vinu de
3
Feroviar/Rebili
Jos
tare
Piteti Rm.
4
Vlcea
Feroviar/Rebili
Nord
tare
Rm.
Vlcea
5
Nord Feroviar/Rebili
Sibiu
tare
Filiai Feroviar/Rebili
6
Tg. Jiu
tare
Tg. Jiu 7
Feroviar/Rebili Petroan
i
tare
Petroan
i8
Feroviar/Rebili
Simeria
tare
Arad Feroviar/Rebili
9
Oradea
tare
Piteti Feroviar/Rebili
10
Craiova
tare
Furei Feroviar/Rebili
11
Feteti
tare
TOTAL GENERAL PROIECTE
REABILITARE CALE FERAT
1

Feroviar/Rebili
tare

CN CFR
SA
CN CFR
SA
CN CFR
SA

Comprehen
sive
Comprehen
sive

7.90

81.63

8.30

81.00

Comprehen
sive

8.30

Comprehen
sive

8.30

Comprehen
sive

8.30

Comprehen
sive
Comprehen
sive

16.70

75.00

16.70

75.00

Comprehen
sive

16.70

Comprehen
sive
Alte reele

5.00

51.17

11.40

41.78

7.10

38.76

79.00

75.00

2021/20
22
2021/20
22

2023/20
25
2023/20
25

131.00

2021/20
22

2023/20
25

83.00

2021/20
22

2023/20
25

60.00

2021/20
22

2023/20
25

98.00

2021/20
22
2021/20
22

2023/20
25
2023/20
25

76.00

2021/20
22

2023/20
25

80.00

2021/20
22
2021/20
22
2021/20
22

2025/20
29
2025/20
29
2025/20
29

121.00

99.00

CN CFR
SA
75.00

3.52

6.80

4.53

3.52

6.80

302.31

275.50

341.62

192.80

239.07

385.00

477.40

217.60

269.82

227.20

281.73

356.00

441.44

3226.10

4000.36

100.60

124.74

43.00

100.60

124.74

1.87

1.87

1074.0
0

3326.70

4125.11

46.98

46.98

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

2604.0
0

8957.74

11107.6
0

94.98

94.98

TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR

CN CFR
SA
CN CFR
SA
CN CFR
SA
CN CFR
SA
CN CFR
SA

Comprehen
sive

75.00

52.00

142.00
89.00
1031.0
0

68.04

4.53

243.80

CN CFR
SA
CN CFR
SA

58.59

45.35

5.12

5.12

85.41

3.59

3.59

35.86

7.16

7.16

45.11

45.11

1.87

1.87

119.3
5

0.0
0

0.0
0

113.4
0

136.0
8

122.
47

75.58

90.69

81.6
2

136.6
5
59.77

190.9
6

109.3
2
71.72

64.5
5

152.7
7
4.05

4.05

4.23

4.23

6.62

6.62
283.
54

652.3
5

1053.
70

957.3
5

31.19

49.90

39.92

67.4
6
70.4
3
110.
36
248.
25

107.9
3
112.6
9
176.5
8
397.2
0

86.34

3427.
24

309.26

3117.
98

234.36

2883.
62

453.59

2430.
03

302.31

2127.
72

341.62

1786.
10

239.07

1547.
03

477.40

1069.
63

269.82

90.15
141.2
6
317.7
6

649.76

281.73
441.44
0.00

518.0
8
787.9
0
76.64

4000.3
6

Capitolul II - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat

Constan
Alte reele
aFeroviar/Rebili
CN CFR
Mangalia
tare
SA
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I
REABILITARE CALE FERAT

2.70

3.60

2015/20
16

2017/20
19

43.00

124.74
0.0
0
0.0
0

0.0
0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

31.19

49.90

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124.74

683.5
3

1103.
60

997.2
7

283.
54

248.
25

397.2
0

317.7
6

0.00

4125.1
1

1483.
53

2383.
60

2078.
01

340.
28

994.
62

1611.
31

1488.
31

537.
99

11107.
60

-48.11

Total necesar de
finanare 2014 - 2020

2023

2024

800.0
0
683.5
3
1483.
53

1280.
00
1103.
60
2383.
60
21.46
841.2
0
489.9
1

48.00

48.00

4125.11

46.98

46.98

11107.60

94.98

94.98

0.86

0.86

3920

33.52

33.52

2283

19.52

19.52

13.36
523.5
5
304.9
2

3080

26.34

26.34

411.3
6

1794

15.34

15.34

11077

94.72

30.60

0.26

Distribuie procentual
Surse de finanare
FC
Surse de finanare
FEDR
Cofinanare
naional FC +
supracontractare
Cofinanare
naional FEDR +
supracontractare
TOTAL GENERAL
SURSE DE
FINANARE
TOTAL DEFICIT

2022

6982.49

Total FC
Total FEDR
Necesar total
finanare

2021

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1080.74

56.74

746.37

1214.12

1170.55

537.99

997.27

283.54

248.25

397.20

317.76

0.00

2078.01

340.28

994.62

1611.31

1488.31

537.99

18.71

3.06

8.95

14.51

13.40

4.84

733.35

120.09

351.01

568.65

525.24

189.86

427.10

69.94

204.43

331.18

305.90

110.58

660.9
4

576.21

94.35

275.79

446.80

412.69

149.18

239.6
1

384.9
8

335.62

54.96

160.64

260.24

240.38

86.89

94.72

1479.
44

2377.
03

2072.28

339.34

991.88

1606.87

1484.21

536.51

0.26

4.09

6.57

5.72

0.94

2.74

4.44

4.10

1.48

Anexa 10.33 Determinarea necesarului de finanare pemtru proiectele de infrastructur feroviar n perioada 2030 -2040

Nr. Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Autoritatea
de
Implementar
e

Reeaua TENT

Scor
EIR
R
(%)

Puncta
j

An
incepere
SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizare

Lungim
e (km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

94.40

117.06

212.80

263.87

260.60

323.14

567.80

704.07

Studiu de
Fezabilitate
/ An
executie
proiecte
fazate
2031

2032

1.76

Anii de execuie a lucrrilor

203
1

203
2

2033

2034

2035

1.76

29.26

46.82

37.46

3.96

3.96

65.97

84.44

4.85

4.85

80.79

10.5
6

10.5
6

176.0
2

105.5
5
129.2
6
281.6
3

203
6

Impact
cumula
t 2020
sau
2030

Rest
buget
FC
(mii
euro)

Surse de Finantare - FEDR (suma: 1500 mil. euro) - perioada de programare 2031 - 2040
Capitolul I - proiecte reabilitare cale ferat
1
2

Feroviar/Rebilitare

Satu Mare - Baia


Mare
Oradea - Satu Mare

Feroviar/Rebilitare

Baia Mare - Dej


Feroviar/Rebilitare
TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE CALE
FERAT
3

CN CFR SA
CN CFR SA
CN CFR SA

Comprehensiv
e
Comprehensiv
e
Comprehensiv
e

1.90

31.02

1.90

29.02

1.90

25.02

2015/201
6
2015/201
6
2015/201
6

2017/201
9
2017/201
9
2017/202
0

59.00
133.00
134.00
326.00

103.4
1
225.3
0

117.06
263.87
323.14
704.07

1382.9
4
1119.0
7
795.93

Rest
buge
t
CEF
(mii
euro)

Anexa 10.34 Surse de finanare pentru infrastructura feroviar 2014-2020

Stabilire surse de finanare sector feroviar 2014 -2020

Necesar de finanare

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua TEN -T

Punctaj

Lungime
(km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EURO

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EURO
cu TVA

172.02

Studiu de
Fezabilitate /
An executie
proiecte
fazate
2015

2016

Anii de execuie a lucrrilor

2017

2018

Total
proiect

2015

2016

2019

2020

213.30

106.65

106.65

213.30

96.33

119.45

59.73

59.73

119.45

75.69
166.14

93.85
206.01

46.93
103.01

46.93
103.01

93.85
206.01

93.04

115.37

57.68

57.68

115.37

73.10
15.32

90.65
19.00

45.32
9.50

45.32
9.50

90.65
19.00

8.58

10.64

5.32

5.32

10.64

6.74
353.48

8.36
438.32

4.18
219.16

4.18
219.16

197.95

245.46

245.46

155.53

192.86

192.86

418.00

518.32

7.77

7.77

77.75

129.58

155.50

139.95

518.32

234.08

290.26

4.35

4.35

43.54

72.56

87.08

78.37

290.26

183.92
716.00

228.06
887.84

3.42
13.32

3.42
13.32

34.21
133.18

57.02
221.96

68.42
266.35

61.58
239.72

228.06
887.84

400.96

497.19

7.46

7.46

74.58

124.30

149.16

134.24

497.19

315.04
724.00

390.65
897.76

5.86
13.47

5.86
13.47

58.60
134.66

97.66
224.44

117.19
269.33

105.48
242.40

390.65
897.76

405.44

502.75

7.54

7.54

75.41

125.69

150.82

135.74

502.75

318.56
588.00

395.01
729.12

5.93
10.94

5.93
10.94

59.25
182.28

98.75
291.65

118.50
233.32

106.65

395.01
729.12

329.28

408.31

6.12

6.12

102.08

163.32

130.66

408.31

450.00

258.72
2446.00

320.81
3033.04

4.81
45.50

4.81
45.50

80.20
527.87

128.33
867.63

102.66
924.49

622.06

320.81
3033.04

450.00

1369.76

1698.50

25.48

25.48

295.61

485.87

517.72

348.35

1698.50

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 1887.6 mil. Euro) + CEF (suma: 1794 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte fazate
1

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Colariu - Vinu de Jos - Simeria


Fonduri structurale
Buget de stat
Sighioara - Colariu
Fonduri structurale
Buget de stat
Poduri peste Dunre
Fonduri structurale

Core
Euro
Core
Euro
Core
Euro

53.98

69.00

53.98

69.00

54.98

98.00

54.98

98.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE
Surse de finanare

167.00
Fonduri structurale

Euro

167.00

Buget de stat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.36
438.32

Capitolul II - proiecte reabilitare cale ferat


1

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Predeal -Braov
Fonduri structurale
Buget de stat
Braov - Sighioara
Fonduri structurale
Buget de stat
Simeria - Km. 614
Fonduri structurale
Buget de stat
Focani - Roman
Fonduri structurale

Core
Euro
Core
Euro
Core
Euro
Core
Euro

109.98

33.00

109.98

33.00

109.98

128.00

109.98

128.00

105.98

142.00

105.98

142.00

96.63

147.00

96.63

147.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE CALE FERAT
Surse de finanare
Fonduri structurale

Euro

0.00

0.00

Buget de stat

1076.24

1334.54

20.02

20.02

232.26

381.76

406.78

273.71

1334.54

97.15

120.47

3.61

56.62

60.23

120.47

54.40

67.46

2.02

31.71

33.73

67.46

42.75
182.40

53.01
226.18

1.59
3.39

24.91
3.39

26.50
56.54

90.47

72.38

53.01
226.18

102.14

126.66

1.90

1.90

31.66

50.66

40.53

126.66

80.26
279.55

99.52
346.64

1.49
7.01

1.49
3.39

56.62

24.88
116.78

39.81
90.47

31.85
72.38

99.52
346.64

156.55

194.12

3.92

1.90

31.71

65.40

50.66

40.53

123.00
3079.03

152.52
3818.00

3.08
52.50

1.49
48.89

219.16

24.91
275.78

51.38
644.65

39.81
958.10

31.85
996.87

622.06

152.52
3818.00

1724.26

2138.08

29.40

27.38

122.73

154.43

361.00

536.54

558.25

348.35

2138.08

1354.77

1679.92

23.10

21.51

96.43

121.34

283.64

421.56

438.62

273.71

1679.92

477.40

591.98

8.88

8.88

147.99

236.79

189.43

591.98

267.34

331.51

4.97

4.97

82.88

132.60

106.08

331.51

158.00

210.06
477.40

260.47
591.98

3.91
8.88

3.91
8.88

0.00

65.12
147.99

104.19
236.79

83.35
189.43

260.47
591.98

25.50

31.62

0.95

12.65

18.02

31.62

14.28

17.71

0.53

7.08

10.09

17.71

11.22
29.85

13.91
37.01

0.42
1.11

5.57
14.81

7.93
21.10

13.91
37.01

16.72

20.73

0.62

8.29

11.81

20.73

13.13
22.80

16.29
28.27

0.49
0.85

6.51
11.31

9.28
16.12

16.29
28.27

12.77

15.83

0.47

6.33

9.02

15.83

10.03
32.30

12.44
40.05

0.37
1.20

4.98
16.02

7.09
22.83

12.44
40.05

18.09

22.43

0.67

8.97

12.78

22.43

14.21
67.98

17.62
84.30

0.53
2.53

7.05
33.72

10.05
48.05

17.62
84.30

38.07

47.21

1.42

18.88

26.91

47.21

29.91
25.70

37.09
31.87

1.11
0.96

14.84
12.75

21.14
18.16

37.09
31.87

Capitolul III - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat - CEF


1

Feroviar/Rebilitare-linie nou
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Bucureti - Aeroport Henri Coand


Fonduri structurale
Buget de stat
Craiova - Calafat
Fonduri structurale

Core

83.98

19.60

Euro

83.98

19.60

Core

47.67

106.00

Euro

47.67

106.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT
Surse de finanare

Fonduri structurale

125.60
Euro

125.60

Buget de stat
742.60

0.00

0.00

194.12

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

742.60

Buget de stat

Surse de Finantare - FEDR (suma: 509.23 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat
1

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Cluj-Napoca - Ep. Bihor


Fonduri structurale

Comprehensive

65.22

158.00

Euro

65.22

158.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT

0.00

0.00

Capitolul II - proiecte de cale ferat cu vitez sporit, orar cadenat i servicii feroviare
1

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare

Bucureti - Giurgiu
Fonduri structurale
Buget de stat
Bucureti - Braov
Fonduri structurale
Buget de stat
Timioara - Arad
Fonduri structurale
Buget de stat
Bucureti - Buzu
Fonduri structurale
Buget de stat
Bucureti - Craiova
Fonduri structurale
Buget de stat
Pacani - Iai

Core

90.00

88.00

Euro

90.00

88.00

Core

62.14

166.00

Euro

62.14

166.00

Core

61.29

57.00

Euro

61.29

57.00

Core

56.57

72.00

Euro

56.57

72.00

Core

55.29

209.00

Euro

55.29

209.00

Core

50.57

76.00

Surse de finanare
7

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat
Bucureti - Constana
Fonduri structurale
Buget de stat
Bucureti - Piteti
Fonduri structurale

Euro

50.57

76.00

Comprehensive

48.14

225.00

Euro

48.14

225.00

Comprehensive

20.57

108.00

Euro

20.57

108.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT

1001.00
1159.00

14.39

17.85

0.54

7.14

10.17

17.85

11.31
32.13

14.02
39.84

0.42
1.20

5.61
15.94

7.99
22.71

14.02
39.84

17.99

22.31

0.67

8.92

12.72

22.31

14.14
37.90

17.53
47.00

0.53
1.41

7.01
18.80

9.99
26.79

17.53
47.00

21.22

26.32

0.79

10.53

15.00

26.32

16.68
274.16
751.56

20.68
339.96
931.93

0.62
10.20
19.08

8.88

8.27
135.98
135.98

11.79
193.78
341.77

236.79

189.43

20.68
339.96
931.93

420.87

521.88

10.68

4.97

76.15

191.39

132.60

106.08

330.69
3830.59

410.05
4749.93

8.39
71.58

3.91
57.77

59.83
411.76

150.38
986.42

104.19
1194.89

83.35
1186.30

92.80

115.07

3.45

57.54

54.08

115.07

51.97

64.44

1.93

32.22

30.29

64.44

40.83
118.40

50.63
146.82

1.52
4.40

25.32
73.41

23.80
69.00

50.63
146.82

66.30

82.22

2.47

41.11

38.64

82.22

52.10
150.40

64.60
186.50

1.94
5.59

32.30
93.25

30.36
87.65

64.60
186.50

84.22

104.44

3.13

52.22

49.09

104.44

66.18
151.20

82.06
187.49

2.46
5.62

41.03
93.74

38.57
88.12

82.06
187.49

84.67

104.99

3.15

52.50

49.35

104.99

66.53
217.80

82.49
270.07

2.47
8.10

41.25
135.04

38.77
126.93

82.49
270.07

121.97

151.24

4.54

75.62

71.08

151.24

95.83
79.80

118.83
98.95

3.56
2.97

59.42
49.48

55.85
46.51

118.83
98.95

44.69

55.41

1.66

27.71

26.04

55.41

35.11
810.40

43.54
1004.90

1.31
30.15

21.77
502.45

20.46
472.30

43.54
1004.90

453.82

562.74

16.88

281.37

264.49

562.74

356.58

442.15

13.26

221.08

207.81

442.15

3079.03

3818.00

52.50

48.89

219.16

275.78

644.65

958.10

996.87

622.06

3818.00

1724.26

2138.08

29.40

27.38

122.73

154.43

361.00

536.54

558.25

348.35

2138.08

1354.77

1679.92

23.10

21.51

96.43

121.34

283.64

421.56

438.62

273.71

1679.92

0.00

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

1159.00

Buget de stat
1901.60

219.16

521.88
622.06

410.05
4749.93

TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR

Capitolul III - proiecte reabilitare cale ferat cu importan turistic (PPP)


1

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Sibiu - Agnita
Fonduri structurale
Buget de stat
Tg. Mure - Bile Sovata
Fonduri structurale
Buget de stat
Ludu - Magheru ieu
Fonduri structurale
Buget de stat
Caransebe - Subcetate
Fonduri structurale
Buget de stat
Turda - Abrud
Fonduri structurale
Buget de stat
Oravia - Anina
Fonduri structurale

Alte reele

6.60

58.00

Euro

6.6

58.00

Alte reele

5.60

74.00

Euro

5.6

74.00

Alte reele

5.20

94.00

Euro

5.2

94.00

Alte reele

4.56

77.00

Euro

4.56

77.00

Alte reele

3.54

93.00

Euro

3.54

93.00

Alte reele

3.22

33.00

Euro

3.22

33.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT CU IMPORTAN TURISTIC (PPP)
Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

429.00
-

429.00

Buget de stat

742.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE


Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

Euro

742.60

1159.00

751.56

931.93

19.08

8.88

420.87

521.88

10.68

330.69

410.05

810.40

1004.90

453.82

562.74

356.58

442.15

0.00

135.98

341.77

236.79

189.43

0.00

931.93

4.97

76.15

191.39

132.60

106.08

521.88

8.39

3.91

59.83

150.38

104.19

83.35

410.05

0.00

30.15

0.00

502.45

472.30

0.00

16.88

281.37

264.49

562.74

13.26

221.08

207.81

442.15

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR


Fonduri structurale

Surse de finanare

Euro

1159.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE CALE FERAT CU IMPORTAN TURISTIC (PPP)
Fonduri structurale

Surse de finanare

429.00
-

Euro

429.00

Buget de stat
Total general

Surse de finanare

2330.60

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

Structur surse de finanare FC


UE

56%

2138.08

Buget de stat

44%

1679.92

100%

3818.00

UE

56%

521.88

Buget de stat

44%

410.05

100%

931.93

Total geaneral
Structur surse de finanare FEDR

Total general

Unitate de masur/km

Reabilitare CF

617.00

5.63

3471.36

Electrificare/Reabilitare/CF

283.60

3.31

938.62

CF cu vitez sporit

1001.00
429.00

0.34

339.96

2.34

1004.90

CF turistic

Cost mediu unitar fr TVA

Valoare
inclusiv
TVA

Indicatori fizici

0.00

0.00

1004.90

4640.99

5754.83

71.58

87.91

219.16

411.76

1488.86

1667.19

1186.30

622.06

5754.83

4640.99

5754.83

71.58

87.91

219.16

411.76

1488.86

1667.19

1186.30

622.06

5754.83

2598.95

3222.70

40.09

49.23

122.73

230.59

833.76

933.63

664.33

348.35

3222.70

2042.04

2532.12

31.50

38.68

96.43

181.17

655.10

733.56

521.97

273.71

2532.12

Anexa 10.35 Surse de finanare pentru infrastrucra feroviar 2020-2030

Necesar de finanare

Nr. Crt.

Modul de
transport

Denumire proiect

Reeaua TEN -T

Puncta
j

Lungi
me
(km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

284.00

352.16

159.04

Studiu de
Fezabilitate / An
executie proiecte
fazate
2021/20
25

2022/20
26

5.28

197.21

124.96

154.95

572.00

709.28

320.32

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

202
2

2026

2027

Total
proiect

2023

2024

2025

2028

2029

2030

5.28

88.04

140.86

112.69

2.96

2.96

49.30

78.88

63.11

197.21

2.32
10.64

2.32
10.64

38.74
177.32

61.98
283.71

49.58
226.97

154.95

397.20

5.96

5.96

99.30

158.88

127.10

397.20

251.68

312.08
653.48

4.68
9.80

78.02
163.37

124.83
261.39

99.87
209.11

312.08

527.00

4.68
9.80

295.12

365.95

5.49

5.49

91.49

146.38

117.10

365.95

231.88

287.53

4.31

4.31

71.88

115.01

92.01
4.48

4.48

74.71

119.54

95.63

2.51

2.51

41.84

66.94

53.55

167.35

1.97

32.87

52.60

42.08

131.49
1036.6
4

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 7000 mil. Euro) perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare cale ferat
1

Feroviar/Rebilitar
e

Pacani -Drmneti

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

96.63

71.00

96.63

71.00

90.63

143.00

90.63

143.00

86.63

116.00

86.63

116.00

79.98

55.00

79.98

55.00

77.76

209.00

77.76

209.00

77.76

98.00

77.76

98.00

77.76

57.00

73.76

57.00

75.98

51.00

75.98

51.00

71.76

226.00

71.76

226.00

Core
Euro

Buget de stat
Ploieti Triaj - Focani
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Roman - Iai
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Colariu - Cp.Turzii
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Bucureti - Craiova
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Caransebe - Timioara
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Timioara - Arad
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Cp.Turzii - Cluj-Napoca
Core
Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Craiova - Caransebe
Core
Fonduri structurale

Euro

241.00

298.84

134.96

167.35

106.04

131.49
15.55

15.55

259.16

414.66

1.97
331.72

352.16

709.28

653.48

287.53

836.00

1036.64

468.16

580.52

8.71

8.71

145.13

232.21

185.77

367.84

456.12

6.84

6.84

114.03

182.45

145.96
4.98

4.98

82.93

132.68

106.14

298.84

580.52
456.12

267.50

331.70

149.80

185.75

2.79

2.79

46.44

74.30

59.44

185.75

117.70

145.95
200.88

2.19
3.01

36.49
50.22

58.38
80.35

46.70
64.28

145.95

162.00

2.19
3.01

90.72

112.49

1.69

1.69

28.12

45.00

36.00

112.49

71.28

88.39
398.04

1.33
5.97

22.10
99.51

35.35
159.22

28.28
127.37

88.39

321.00

1.33
5.97

179.76

222.90

3.34

3.34

55.73

89.16

71.33

141.24

175.14

2.63
17.11

2.63
17.11

43.78
171.0
6

70.06
285.11

56.04
342.13

9.58

9.58

95.80

159.66

191.59

919.70

1140.43

515.03

638.64

331.70

200.88

398.04
222.90
307.9
2
172.4
3

175.14
1140.4
3
638.64

10

Feroviar/Rebilitar
e

Feroviar/Rebilitar
e

Euro

Buget de stat
Ilva Mic - Suceava

131.00

68.17

131.00

64.17

191.00

64.17

191.00

Core
Fonduri structurale

Surse de
finanare

68.17
Core

Fonduri structurale

Surse de
finanare
11

Buget de stat
Cluj-Napoca - Ilva Mic

Euro

Buget de stat
1348.0
0

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE CALE FERAT


Fonduri structurale

Surse de
finanare

Euro

1348.0
0

Buget de stat

404.67

501.79

7.53
8.41

7.53
8.41

75.27
140.1
2

125.45
224.19

150.54
179.35

452.00

560.48

253.12

313.87

4.71

4.71

78.47

125.55

100.44

198.88

246.61

3.70
12.78

3.70
12.78

61.65
127.8
2

98.64
213.03

78.92
255.64

7.16

7.16

71.58

119.30

143.16

56.24
746.3
7
417.9
7
328.4
0

93.73
1214.1
2

112.48
1170.5
5

679.90

655.51

534.21

515.04

687.20

852.13

384.83

477.19

302.37

374.94
41.27

41.27

0.0
0

0.0
0

687.89

5.62

5.62

1100.6
2

937.24

56.74

135.4
8

501.79
560.48
313.87
246.61

230.0
7
128.8
4
101.2
3
537.9
9
301.2
7
236.7
2

852.13
477.19
374.94
6534.0
6
3659.0
7
2874.9
8

5269.40

6534.06

2950.86

3659.07

23.11

23.11

616.35

524.85

31.77

2318.54

2874.98

18.16

18.16

484.27

412.38

24.96

198.24

245.82

3.69

3.69

61.45

98.33

78.66

111.01

137.66

2.06

2.06

34.41

55.06

44.05

137.66

87.23

108.16
70.68

1.62
1.06

27.04
17.67

43.26
28.27

34.61
22.62

108.16

57.00

1.62
1.06

31.92

39.58

0.59

0.59

9.90

15.83

12.67

39.58

25.08

31.10
131.94

0.47
1.98

7.77
32.98

12.44
52.77

9.95
42.22

31.10

106.40

0.47
1.98

59.58

73.88

1.11

1.11

18.47

29.55

23.64

73.88

46.82

58.05

0.87

0.87

14.51

23.22

18.58

58.05

112.11

179.37

143.50

Capitolul II - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat


1

Feroviar/Rebilitar
e

Bucureti - Giurgiu Fr.

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Feroviar/Rebilitar
e

Fonduri structurale

Surse de
finanare
3

Buget de stat
Drmaneti - Vicani

Feroviar/Rebilitar
e

Buget de stat
Timioara - Stamora
Moravia
Fonduri structurale

Surse de
finanare

Core

90.00

96.00

Euro

90

96.00

Core

63.78

30.00

Euro

63.78

30.00

Core

49.18

56.00

Euro

49.18

56.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE
CALE FERAT
Fonduri structurale

Surse de
finanare

Euro

182.00
-

182.00

Buget de stat
1530.0
0

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Euro

1530.0
0

Buget de stat

361.64

448.43

6.73

6.73

0.0
0

0.0
0

245.82

70.68

131.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

448.43

202.52

251.12

3.77

3.77

62.78

100.45

80.36

159.12
5631.04

197.31
6982.49

2.96
48.00

2.96
48.00

49.33
800.00

78.92
1280.0
0

63.14
1080.7
4

56.74

3153.38

3910.19

26.88

26.88

448.00

716.80

605.21

31.77

2477.66

3072.30

21.12

21.12

352.00

563.20

475.52

24.96

524.00

649.76

9.75

9.75

162.44

259.90

207.92

293.44

363.87

5.46

5.46

90.97

145.55

116.44

363.87

230.56

285.89
309.26

4.29
4.64

71.47
77.31

114.36
123.70

91.49
98.96

285.89

249.40

4.29
4.64

139.66

173.18

2.60

2.60

43.30

69.27

55.42

173.18

109.74

136.07

2.04

2.04

34.02

54.43

43.54

136.07

0.0
0

0.0
0

251.12
746.3
7
417.9
7
328.4
0

1214.1
2

1170.5
5

679.90

655.51

534.21

515.04

537.9
9

197.31
6982.4
9

301.2
7
236.7
2

3910.1
9
3072.3
0

Surse de Finantare - FEDR (suma: 4077 mil. euro) - perioada de programare 2021 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare cale ferat
1

Feroviar/Rebilitar
e

Buzu - Galai

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Buget de stat
Bucureti (Chitila) Piteti
Fonduri structurale
Buget de stat

Comprehensive

81.63

131.00

Euro

81.63

131.00

Comprehensive

81.00

99.00

Euro

81

99.00

649.76

309.26

Feroviar/Rebilitar
e

Sibiu -Vinu de Jos

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

10

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

11

Feroviar/Rebilitar
e
Surse de
finanare

Buget de stat
Piteti - Rm. Vlcea Nord
Fonduri structurale
Buget de stat
Rm. Vlcea Nord - Sibiu
Fonduri structurale
Buget de stat
Filiai - Tg. Jiu
Fonduri structurale
Buget de stat
Tg. Jiu - Petroani
Fonduri structurale
Buget de stat
Petroani - Simeria
Fonduri structurale
Buget de stat
Arad -Oradea
Fonduri structurale
Buget de stat
Piteti - Craiova
Fonduri structurale
Buget de stat
Furei - Feteti
Fonduri structurale

Comprehensive

79.00

83.00

Euro

79

83.00

Comprehensive

75.00

60.00

Euro

75

60.00

Comprehensive

75.00

98.00

Euro

75

98.00

Comprehensive

75.00

76.00

Euro

75

76.00

Comprehensive

75.00

52.00

Euro

75

52.00

Comprehensive

75.00

80.00

Euro

75

80.00

Comprehensive

51.17

121.00

Euro

51.17

121.00

Alte reele

41.78

142.00

Euro

41.78

142.00

Comprehensive

38.76

89.00

Euro

38.76

89.00

Buget de stat
1031.0
0

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE CALE FERAT


Surse de
finanare

Fonduri structurale

Euro

1031.0
0

Buget de stat

3.52

3.52

58.59

93.74

75.00

131.24

1.97

1.97

32.81

52.50

42.00

103.12

1.55
6.80

1.55
6.80

25.78
68.04

41.25
113.40

33.00
136.08

189.00

234.36

105.84
83.16

234.36
131.24
103.12
122.4
7

453.59

365.80

453.59

204.85

254.01

3.81

3.81

38.10

63.50

76.20

68.58

254.01

160.95

199.58
302.31

2.99
4.53

29.94
45.35

49.90
75.58

59.87
90.69

53.89
81.62

199.58

243.80

2.99
4.53

136.53

169.29

2.54

2.54

25.39

42.32

50.79

45.71

169.29

107.27

133.02

19.95
85.41

33.25
136.65

39.91
109.32

133.02

341.62

2.00
5.12

35.91

275.50

2.00
5.12

154.28

191.31

2.87

2.87

47.83

76.52

61.22

121.22

150.31

2.25
3.59

2.25
3.59

37.58
35.86

60.13
59.77

48.10
71.72

64.55

302.31

341.62
191.31
150.31

192.80

239.07

239.07

107.97

133.88

2.01

2.01

20.08

33.47

40.16

36.15

133.88

84.83

105.19

15.78
119.35

26.30
190.96

31.56
152.77

105.19

477.40

1.58
7.16

28.40

385.00

1.58
7.16

215.60

267.34

4.01

4.01

66.84

106.94

85.55

169.40

210.06

3.15

3.15

52.51

84.02

67.22
4.05

4.05

67.46

107.93

86.34

477.40
267.34
210.06

217.60

269.82

121.86

151.10

2.27

2.27

37.78

60.44

48.35

151.10

95.74

118.72
281.73

1.78
4.23

29.68
70.43

47.49
112.69

37.99
90.15

118.72

227.20

1.78
4.23

127.23

157.77

2.37

2.37

39.44

63.11

50.49

157.77

99.97

123.96
441.44

1.86
6.62

30.99
110.3
6

49.58
176.58

39.67
141.26

123.96

356.00

1.86
6.62

199.36

247.21

3.71

3.71

61.80

98.88

79.11

247.21

156.64

194.23

2.91

2.91
283.5
4
158.7
8
124.7
6

48.56
248.2
5
139.0
2
109.2
3

77.69

62.15

397.20

317.76

222.43

177.94

174.77

139.81

194.23
4000.3
6
2240.2
0
1760.1
6

45.11

45.11

0.0
0

0.0
0

652.35

1053.7
0

957.35

269.82

281.73

441.44

3226.10

4000.36

0.00

1806.62

2240.20

25.26

25.26

365.31

590.07

536.12

1419.48

1760.16

19.85

19.85

287.03

463.63

421.24

100.60

124.74

1.87

1.87

31.19

49.90

39.92

56.34

69.86

1.05

1.05

17.46

27.94

22.35

69.86

44.26

54.89

0.82

0.82

13.72

21.95

17.56

54.89

31.19

49.90

39.92

Capitolul II - proiecte electrificare i reabilitare cale ferat


1

Feroviar/Rebilitar
e

Constana - Mangalia

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Alte reele

3.60

43.00

Euro

3.6

43.00

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ELECTRIFICARE I REABILITARE
CALE FERAT
Surse de
finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

Euro

43.00
-

43.00

0.0
0

0.0
0

124.74

100.60

124.74

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124.74

56.34

69.86

1.05

1.05

17.46

27.94

22.35

69.86

44.26

54.89

0.82

0.82

13.72

21.95

17.56

54.89

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Euro

1074.0
0

3326.70

4125.11

46.98

46.98

1074.0
0

1862.95

2310.06

26.31

26.31

1463.75
8957.74

1815.05
11107.6
0

20.67
94.98

20.67
94.98

Buget de stat

Surse de
finanare

TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR

2604.0
0

1530.0
0

5631.04

6982.49

48.00

48.00

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE

1530.0
0

3153.38

3910.19

26.88

26.88

2477.66
3326.70

3072.30
4125.11

21.12
46.98

21.12
46.98

1862.95

2310.06

26.31

26.31

1463.75

1815.05
11107.6
0

20.67

20.67

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
1074.0
0

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Euro

1074.0
0

Buget de stat
2604.0
0

Total general

Surse de
finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
Structur surse de finanare
FC
UE

56%

3910.19

Buget de stat

44%

3072.30

100%

6982.49

UE

56%

2310.06

Buget de stat

44%

1815.05

100%

4125.11

Total geaneral
Structur surse de finanare
FEDR

Total general

Indicatori fizici

Reabilitare CF
Electrificare/Reabilitare/CF

Unitate de masur/km
2379.00
225.00

4.43

Valoare
inclusiv
TVA
10534.
42

2.55

573.18

Cost mediu unitar fr


TVA

8957.74

94.98

94.98

94.98

94.98

8957.74

11107.6
0

5016.33

6220.25

53.19

53.19

3941.41

4887.34

41.79

41.79

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

683.53

1103.6
0

997.27

283.5
4

248.2
5

382.78

618.02

558.47

158.7
8
124.7
6
340.2
8

139.0
2
109.2
3
994.6
2

300.75
1483.5
3

485.58
2383.6
0

438.80
2078.0
1

800.00

1280.0
0

1080.7
4

56.74

746.3
7

448.00

716.80

605.21

31.77

352.00
683.53

563.20
1103.6
0

475.52
997.27

24.96
283.5
4

417.9
7
328.4
0
248.2
5

382.78

618.02

558.47

139.0
2
109.2
3
994.6
2

0.0
0

0.0
0

300.75
1483.5
3

485.58
2383.6
0

438.80
2078.0
1

158.7
8
124.7
6
340.2
8

0.0
0

0.0
0

1483.5
3

2383.6
0

2078.0
1

340.2
8

994.6
2

0.0
0
0.0
0

0.0
0
0.0
0

1334.8
1
1048.7
8

1163.6
8

190.5
5
149.7
2

556.9
9
437.6
3

830.78
652.75

914.32

397.20

317.76

0.00

4125.1
1

222.43

177.94

174.77
1611.3
1

139.81
1488.3
1

537.9
9

2310.0
6
1815.0
5
11107.
60

1214.1
2

1170.5
5

537.9
9

6982.4
9

679.90

655.51

534.21
397.20

515.04
317.76

301.2
7
236.7
2
0.00

3910.1
9
3072.3
0
4125.1
1

222.43

177.94

174.77
1611.3
1

139.81
1488.3
1

537.9
9

2310.0
6
1815.0
5
11107.
60

1611.3
1

1488.3
1

537.9
9

11107.
60

902.33

833.45

708.98

654.85

301.2
7
236.7
2

6220.2
5
4887.3
4

Anexa 10.36 Surse de finanare pentru infrastructura feroviar 2030 -2040

Necesar de finanare

Nr. Crt.

Modul de transport

Reeaua TENT

Denumire proiect

Punctaj

Lungime
(km)

Valoare
estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO

Valoare
estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO
cu TVA

Studiu de
Fezabilitate /
An executie
proiecte fazate
2031

2032

Anii de execuie a lucrrilor

2031

2032

2033

2034

2035

Total
proiect

2036

Surse de Finantare - FEDR (suma: 1500 mil. euro) - perioada de programare 2031 - 2040
Capitolul I - proiecte reabilitare cale ferat
1

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Feroviar/Rebilitare
Surse de finanare

Satu Mare - Baia Mare


Fonduri structurale
Buget de stat
Oradea - Satu Mare
Fonduri structurale
Buget de stat
Baia Mare - Dej

Comprehensive

31.02

59.00

Euro

31.02

59.00

Comprehensive

29.02

133.00

Euro

29.02

133.00

25.02

134.00

25.02

134.00

Comprehensive

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
326.00

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE CALE FERAT


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

Structur surse de finanare FEDR


UE

56%

394.28

Buget de stat

44%

309.79

100%

704.07

Total general

Indicatori fizici

Unitate de masur/km

Reabilitare CF

326.00

Cost mediu
unitar fr TVA
2.16

Valoare
inclusiv
TVA
704.07

326.00

94.40

117.06

1.76

1.76

29.26

46.82

37.46

117.06

52.86

65.55

0.98

0.98

16.39

26.22

20.98

65.55

41.54
212.80

51.50
263.87

0.77
3.96

0.77
3.96

12.88
65.97

20.60
105.55

16.48
84.44

51.50
263.87

119.17

147.77

2.22

2.22

36.94

59.11

47.29

147.77

93.63
260.60

116.10
323.14

1.74
4.85

1.74
4.85

29.03
80.79

46.44
129.26

37.15
103.41

116.10
323.14

145.94

180.96

2.71

2.71

45.24

72.38

57.91

180.96

114.66
567.80

142.18
704.07

2.13
10.56

2.13
10.56

35.55
176.02

56.87
281.63

45.50
225.30

142.18
704.07

317.97

394.28

5.91

5.91

98.57

157.71

126.17

394.28

249.83

309.79

4.65

4.65

77.45

123.92

99.13

309.79

Anexa 10.37

Determinarea valorii proiectelor pentru interveniile pe enalul navigabil

Sector naval - List proiecte naval


Denumire proiect
Cod proiect:
Beneficiar
Indicatori de baz:
Lungime enal navigabil (km)

mbuntirea condiiilor de navigaie pe sectorul comun romno-bulgar al Dunrii (km. 845.5 - km. 375)
NCN001
Administraia Fluvial a Dunrii de Jos (AFDJ)
470

Cost / km (Euro)
Valoare estimat (Euro)

436,170
205,000,000

a) Tipuri de intervenii propuse


Impact naval
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Cost unitar / km
(Euro)

Cod intervenie

Lungime (km)

Valoare estimat
(Euro)
actual

Realizarea lucrrilor de dragaj


de initiere i construcii
hidrotehnice speciale n
vederea creterii numrului de
zile de navigaie pe Dunre

436,170
Total investiii

NCN001

470

205,000,000

205,000,000

estimat

470

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Perioad de implementare

Valoare estimat
(Euro)

Principalii indicatori de impact

Realizarea lucrrilor de dragaj de initiere i


construcii hidrotehnice speciale n vederea
creterii numrului de zile de navigaie pe Dunre
(etapa I) - sectorul Pristol - Corabia - 220 km

2014 - 2020

95,957,447

220 km

Realizarea lucrrilor de dragaj de initiere i


construcii hidrotehnice speciale n vederea
creterii numrului de zile de navigaie pe Dunre
(etapa II) - sectorul Corabia - Clrai - 250 km

2020 - 2030

109,042,553

250 km

205,000,000

470 km

Total investiii

Sector naval - List proiecte naval


Denumire proiect
Cod proiect:
Beneficiar
Indicatori de baz:
Lungime enal navigabil (km)

mbuntirea condiiilor de navigaie pe Dunre ntre Clrai i Brila (km. 375 - km. 175)
NCN002
Administraia Fluvial a Dunrii de Jos (AFDJ)
170

Cost / km (Euro)
Valoare estimat (Euro)

588,235
100,000,000

a) Tipuri de intervenii propuse


Impact naval
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Cost unitar / km
(Euro)

Realizarea lucrrilor de dragaj


de initiere i construcii
hidrotehnice speciale n
vederea creterii numrului de
zile de navigaie pe Dunre
ntre Clrai i Brila

588,235

Cod intervenie

Lungime (km)

NCN002

Valoare estimat
(Euro)

170

100,000,000

Total investiii

actual

estimat

170 km

100,000,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Denumire intervenie

Perioad de implementare

Realizarea lucrrilor de dragaj de initiere i


construcii hidrotehnice speciale n vederea
creterii numrului de zile de navigaie pe Dunre
ntre Clrai i Brila
Total investiii

2014 - 2020

Valoare estimat
(Euro)

Principalii indicatori de impact

100,000,000

170 km

100,000,000

170 km

Anexa 10.38 Determinarea valorii proiectelor pentrru proiectele (interveniile) n portul Constana

Sector naval - List proiecte naval


Denumire proiect
Cod proiect:

Portul
Constana
N001 N002 N003 N004 N005 N006 N007 N008 N009 N010 N011 N012 N017 N018 N019 N020 N021 N022 N023 N023'

Indicatori de baz:
Numr actual dane

156

Cheuri noi (ha)

366

Valoare estimat (Euro)

865,363,866
a) Situaia infrastructurii navale existent
Infrastructur existent

Nr.
Crt.
1

Numar
dane

Lungime fronturi
acostare (m)

156

30000

Trafic de mrfuri (tone/an)

Suprafa port
(mp)

Platfome
portuare (mp)

Terminal de
pasageri (mp)

2012

2013

13,130,000

1,740,000

33,000

43,380,000

47,920,000.00

2014
48,422,933

b) Tipuri de intervenii propuse

Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Cost unitar / um
(Euro)

Cod intervenie

Unitate de
msur
proiect

Impact asupra capacitii de operare a portului


Valoare estimat
(Euro)

Investiii pe termen scurt (2014 - 2020)

actual

estimat

Cretere adncime de navigaie


n bazine i canale portuare
(mc)
Dezvoltarea capacitii
feroviare n portul Constana
Sud - Agigea (km)

Extinderea la 4 benzi a
drumului dintre poarta 7 i
jonciunea cu obiectivul Pod
rutier la km 0+540 a CDMN cu
drumul care realizeaz legtura
ntre poarta 9 i poarta 8 spre
zona de Nord a Portului
Constana (km)

Dublarea liniei de cale ferat


Agigea Ecluz - Portul
Constana Sud i sitematizarea
punctului de racord Agigea
Ecluz (km)

Realizarea unei dane


specializate ntr-o zon cu
adncimi mari (Dana D80) (ml)

Realizarea unui terminal RO-RO


i pentru autoturisme n Portul
Constana Sud-Agigea (molul
3S) - etapele I+II+III (ha)

Extindere la 4 benzi de
circulaie ntre poarta 10 bis i
poarta 10 (km/l)

Extinderea i modernizarea
infrastructurii electrice de gaze
i cldur

30

1,351,931

4,500,000

1,428,571

15,738

2,713,084

4,500,000

n/a

N001

314,661

N002

2.33

3,150,000

2.33

N003

2.90

13,050,000

2.9

N004

3.50

5,000,000

3.5

N005

305

305

N006

107

3700 vehicule/zi

N007

0.80

0.8

N008

n/a

n/a

n/a

9,439,830

4,800,000

290,300,000

3,600,000

29,500,000

314,661

Extindere, modernizare i
consolidare infrastructur de
ap i canalizare (km) - 3 km
consolidare x 2000000 euro/km
= 6000000 euro

10

Realizare cheu la gura de acces


la CDMN (ml) i platform
operare (ha)

11

Realizare cheu de acostare


adiacent (ha), canal de legtur
ntre danele D85 i D89 (ml) i
platform de operare

12

Realizare pod rutier i drumuri


la nivel cu 4 benzi peste canalul
de legtur i racorduri n Port
Constana Sud - Agigea (km)

13

Realizare terminal LNG pe digul


de sud a portului - 350 ml cheu
i 24 ha platform de operare
de adancime mare (-19 ml)

14

Realizare pasaj denivelat de


acces la molul 3S, terinal RORO 2.2 km

15

Transformarea danelor RO-RO


3 - RO-RO 4 n terminal de
pasageri - 350 ml cu 1.5 nave/zi

300,000

2,713,084

2,713,084

4,500,000

3,870,968

800,000

3,143

Total investiii pe termen scurt

II

N009

40

N010

1.8

N011

4.4

N012

4.9

N013

24

N014

2.2

N015

350

18,000,000

4,883,551

11,937,570

27,050,000

92,903,220.8

1,760,000.0

1,100,000.0
516,474,172

Investiii pe termen mediu(2020 - 2030)

40

1.8

4.4

3.6

24

2.2

350

16

17

Creterea adncimii de
navigaie i consolidarea
cheului de-a lungul danelor 31 33 (ml)
Realizare terminal de barje n
Portul Constana Sud etapa II
(ml) i platforme de staionare
(ha)

18

Realizare lucrri pentru


schimbare destinaie port vechi

19

Reabilitare dane n zon


specializat pe cherestea DPL6
(ml)

20

Reamplasare terminal de la
dana de gabare pentru
realizarea unui spaiu urban i
dezvoltarea oraului - port (ml)

21

Realizare terminal containere


pe insul artificial etapele
I+II+III (ha)

22

Realizare staie de alimentare


LNG Dana D99 (ml) i platforme
de staionare

23

Dezvoltarea capacitii
feroviare n zona fluviomaritim, danele 86 i 103 (km)

24

Racord pe pod denivelat de


calea ferat a insulei (km)

23,500

2,713,084

n/a

23,500

15,738

2,713,084

2,713,084

1,351,931

1,351,931
Total investiii pe termen mediu
Total general investiii

N016

675

N017

12

N018

n/a

N019

200

N020

620

N021

94

N022

N023

5.35

N023'

15,862,500

32,557,008

12,500,000

4,700,000

9,757,560

255,029,896

21,704,672

7,232,833

5,407,725
348,889,694
865,363,866

675

12

n/a

200

620

94

241

5.35

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1

Denumire intervenie
Implementare investiii pe termen scurt

Perioad de implementare
2014 - 2020

Valoare estimat
(Euro)

Principalii indicatori de impact

516,474,172
107 ha cheuri noi

Implementare investiii pe termen mediu

2020 - 2030

348,889,694
94 ha cheuri noi

Total general investiii termen scurt i mediu

865,363,866

201 ha cheuri noi

Anexa 10.39 Determinarea valorii proiectelor pentru porturi

Nr.
Crt

Denumire beneficiar

Denumire proiect

Cod Proiect

Investiie
(mil.Euro)

Indicatori

Administraia porturilor
maritime Constana

Investiii pe termen scurt : reabilitare,


modernizare cheuri, reea utiliti, terminal
nou mrfuri i pasageri

N001-N013

Administraia porturilor
maritime Constana

Investiii pe termen mediu: reabilitare,


modernizare cheuri, reea utiliti, terminal
nou mrfuri i pasageri

N014-N023'

348,889,694

Administraia canale
navigabile

N024-N027

56,200,000

1,370,870 tone
marf anul 2014

Administraia Porturilor
Dunrii Maritime

N028-N040'

149,708,949

9,106,230 tone
marf anul 2014

Administraia Porturilor
Dunrii Fluviale

N041-N052'''

219,339,906

3,092,447 tone
marf anul 2014

Autoriti locale

N053

13,750,000

286,974 tone marf


anul 2014

Autoriti locale

Administraia Fluvial a
Dunrii de Jos

Administraia Fluvial a
Dunrii de Jos

10

Administraia Fluvial a
Dunrii de Jos

Modernizarea i extinderea capacitate


operare port Ovidiu, Luminia, Basarabi i
Medgidia
Reabilitare i modernizare porturi fluvio maritime, reea de utiliti, terminal
multimodal
Reabilitare i modernizare porturi fluvio maritime, reea de utiliti, terminal
multimodal
Lucrri modernizare infrastructur portuar
Port Mangalia
Reabilitare i modernizare porturile autoriti
locale: Zimnicea, Tr.Mgurele i Sulina
mbuntirea condiiilor de navigaie pe
sectorul comun romno-bulgar al Dunrii
(km. 845.5 - km. 375)
mbuntirea condiiilor de navigaie pe
Dunre ntre Clrai i Brila (km. 375 - km.
175)
Realizarea lucrrilor specifice de aprri de
maluri pe Canalul Sulina

516,474,172
48,422,933 tone
marf anul 2014

18,250,000

182,157 tone marf


anul 2014

NCN001

205,000,000

lungime 470 km

NCN002

74,148,936

lungime 170 km

NCN003

45,000,000

lungime 30 km

N054 - N056

11

Administraia Fluvial a
Dunrii de Jos

mbuntirea siguranei traficului naval prin


achiziionarea de nave tehnice
multifuncionale i echipamente specifice

NCN004NCN005

53,700,000

12

Administraia Canalelor
Navigabile

Protecii i consolidri maluri nalte pe


Canalul Dunre Marea Neagra

NCN006

140,000,000

40 km

13

Administraia Canalelor
Navigabile

Protecii i consolidri maluri nalte pe


Canalul Dunre Poarta Alb - Midia Nvodari

NCN007

49,000,000

14 km

14

Administraia Canalelor
Navigabile

NCN008

96,791,772

3 ecluze

15

Administraia Canalelor
Navigabile

Modernizare ecluze: Agigea, Cernavod,


Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu i Nvodari i
staii de pompare
Amenajarea rurilor Arge (73,289 km) i
Dmbovia (31 km) pentru navigaie

NCN009

1,381,000,000

104 km

TOTAL GENERAL

3,367,253,429

Anexa 10.40 Lista proiectelor prioritizate pentru porturi

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire proiect

Portul Constana*
Port Brila
Port Galai
Port Drobeta Tr. Severin
Port Oltenia
Modernizare ecluze: Agigea,
Cernavod, Ovidiu, Galerii ape mari

Valoare estimat
(mil.Euro)

Scor
EIRR (%)

TEN - T

865,363,866

n/a

Core

6,000,000

26.4

110,758,949

Punctaj

Cost cumulat
(mil.Euro)

n/a

865,363,866

Comprehensive

84.84

871,363,866

17.5

Core

83.35

982,122,815

20,201,600

16.8

Core

81.90

1,002,324,415

6,212,329

28.8

Comprehensive

81.82

1,008,536,744

96,791,772

33.7

Alte reele

77.00

1,105,328,516

12 nave

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ovidiu i Nvodari i staii de


pompare
Port Orova
Port Cernavod
Port Corabia
Port Giurgiu
Port Calafat
Port Isaccea
Port Tulcea
mbuntirea siguranei traficului
naval prin achiziionarea de nave
tehnice multifuncionale i
echipamente specifice
Port Ovidiu
Port Medgidia
Port Luminia
Port Basarabi
Port Hrova
Port Chilia Veche
Port Bechet
Port Moldova Veche
Port Cetate
Port Mcin
Port Mahmudia
Port Tr. Magurele
Port Clrai
Port vinia
Portul Bazia
Port Zimnicea

8,716,169

22.7

Alte reele

72.15

1,114,044,685

7,750,020

12.4

Core

67.76

1,121,794,705

5,443,130

18.3

Comprehensive

53.01

1,127,237,835

111,447,178

Core

49.08

14,869,359

2.5

Core

1,238,685,013

45.19

1,253,554,372

3,440,000

20.6

Alte reele

44.79

1,256,994,372

8,000,000

5.5

Comprehensive

41.42

1,264,994,372

19.3

Alte reele

40.09

16,200,000

15.2

Alte reele

38.57

1,335,894,372

14,400,000

-3.9

Comprehensive

23.90

1,350,294,372

21,600,000

6.6

20.71

1,371,894,372

4,000,000

1.6

Alte reele
Alte reele

18.32

1,375,894,372

2,600,000

7.5

17.58

1,378,494,372

4,000,000

12.9

Alte reele
Alte reele

16.80

1,382,494,372

10,680,414

-3.7

Comprehensive

12.31

1,393,174,786

4,093,711

2.9

Comprehensive

11.02

1,397,268,497

7,163,563

-3.5

2.73

1,404,432,060

8,910,000

-1.5

Alte reele
Alte reele

1.88

1,413,342,060

6,000,000

1.5

-6.88

1,419,342,060

6,750,000

Alte reele
Alte reele

-7.92

1,426,092,060

8,257,496

-0.6

-11.25

1,434,349,556

2,942,467

-1.9

Alte reele
Alte reele

-13.95

1,437,292,023

7,148,770

-2

1,444,440,793

-2

Alte reele
Alte reele

-14.15

6,750,000

-14.15

1,451,190,793

54,700,000

1,319,694,372

31
32

Port Tiovia
Portul Sulina

Total proiecte sectorul naval

4,413,700

-2.3

Alte reele

-14.78

1,455,604,493

5,000,000

-10

Alte reele

-30.77

1,460,604,493

Scor
EIRR (%)

TEN - T

100,000,000

19.3

Core

120.00

205,000,000

19.3

Core

120.00

1,460,604,493

Anexa 10.41 Lista proiectelor prioritizate pentru enalul navigabil

Nr.
Crt.
1
2

Denumire proiect
mbuntirea condiiilor de navigaie pe
Dunre ntre Clrai i Brila (km. 375 km. 175)
mbuntirea condiiilor de navigaie pe
sectorul comun romno-bulgar al Dunrii
(km. 845.5 - km. 375)

Realizarea lucrrilor specifice de aprri


de maluri pe Canalul Sulina

Reabilitare sistem colectare ape, protecii


i consolidri maluri nalte pe Canalul
Dunre Marea Neagra
Reabilitare sistem colectare ape, protecii
i consolidri maluri nalte pe Canalul
Dunre Poarta Alb - Midia Nvodari

Amenajarea rurilor Arge (73,289 km) i


Dmbovia (31 km) pentru navigaie

Total proiecte sectorul naval

Valoare estimat
(mil.Euro)

45,000,000

Punctaj

100,000,000

305,000,000
18.7

Core

119.82

140,000,000

17.5

Comprehensive

108.47

49,000,000

17.5

Comprehensive

109.47

1,381,000,000

3.1

Alte reele

41.24

1,920,000,000

Cost cumulat
(mil.Euro)

350,000,000
490,000,000

539,000,000
1,920,000,000

Anexa 10.42 Determinarea necesarului de finanare 2014 -2020

Stabilire nevoilor de finanare sector naval 2014-2020

Nr. Crt.

Modul de
transport

Denumir
e proiect

Autorita
tea de
Impleme
ntare

Reeaua
TEN-T

Scor
EIRR
(%)

Punc
taj

An
incep
ere
SF

An
incep
ere
lucrar
i / An
finaliz
are

Lungim
e (km)

Valoar
e
estimat
(Pret
2014)
Mil.EU
RO

Valoar
e
estima
t
(Pret
2014)
Mil.EU
RO cu
TVA

Studiu
de
Fezabilit
ate / An
executie
proiecte
fazate
20
15

20
16

Anii de execuie a lucrrilor

20
15

201
6

201
7

201
8

20
19

20
20

Impa Rest
ct
buge
cum
t
ulat
FC
2020 (mii
sau euro
2030
)

Res
t
bug
et
CEF
(mii
eur
o)

24.2
0

Surse de Finantare - Fond de coeziune ( 295.035 mil.Euro) + CEF ( 230 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte de cai navigabile (dezvoltare i mbuntire a condiiilor de navigaie)

Naval/Canale
navigabile

Naval/Canale
navigabile

Naval/Canale
navigabile

mbunt
irea
condiiilor
de
navigaie
pe
sectorul
comun
romnobulgar al
Dunrii
(km. 845.5
- km. 375)
mbunt
irea
condiiilor
de
navigaie
pe Dunre
ntre
Clrai i
Brila
(km. 375 km. 175)
Realizarea
lucrrilor
specifice
de aprri
de maluri

AFDJ

Core

19.3

120.
00

2015

2016/
2018

470

205.00

254.20

3.8
1

3.8
1

63.
55

101
.68

81.
34

254.2
0

AFDJ

Core

19.3

120.
00

2015

2016/
2018

170

100.00

124.00

1.8
6

1.8
6

31.
00

49.
60

39.
68

124.0
0

171.0
4

AFDJ

Core

18.7

119.
82

2015

2016/
2018

30

45.00

55.80

0.8
4

0.8
4

13.
95

22.
32

17.
86

55.80

115.2
4

pe Canalul
Sulina

Naval/Modernizar
e ecluze

Moderniza
re ecluze:
Agigea,
Cernavod
, Ovidiu,
Galerii ape
mari
Ovidiu i
Nvodari
i staii de
pompare

Alte
reele

33.70

73.6
4

2015

2016/
2018

670

TOTAL GENERAL PROIECTE DE CI NAVIGABILE

111.57

462

138.35

2.0
8

2.0
8

34.
59

55.
34

44.
27

138.3
5

572

143

229

183

572

5.5
0

5.8
5

23.12

Capitolul II - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar n Portul Constana

1
Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

3
Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Cretere
adncime
de
navigaie
n bazine
i canale
portuare
(mc) (S1)
Realizarea
unei dane
specializat
e ntr-o
zon cu
adncimi
mari
(Dana
D80) (ml)
(S2)
Dezvoltare
a
capacitii
feroviare
n portul
Constana
Sud Agigea
(km) (S7)
Extinderea
la 4 benzi
a
drumului
dintre
poarta 7 i
jonciunea
cu
obiectivul
Pod rutier
la km

2015

APMC

Core

n/a

Core

151.9
0

Core

n/a

Core

n/a

2016/
2018

9.43

100.
00

0.1
8

2.8
0

2016/
2018

4.80

100.
00

0.1
2

1.8
4

3.15

100.
00

0.4
9

16.18

13.05

7.6
1

138.3
1

5.95

132.3
5

3.91

128.4
5

16.18

112.2
7

1.9
5

3.91

2016/
2018

11.69

2.9
8

5.95

2015

APMC

0.3
5
11.69

2015

APMC

100.
00

2015

APMC

2016/
2018

8.0
9

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

8
Naval/Dezvoltare
porturi

0+540 a
CDMN cu
drumul
care
realizeaz
legtura
ntre
poarta 9 i
poarta 8
spre zona
de Nord a
Portului
Constana
(km)(S8)
Dublarea
liniei de
cale ferat
Agigea
Ecluz Portul
Constana
Sud i
sitematiza
rea
punctului
de racord
Agigea
Ecluz
(km) (S6)
Extindere
la 4 benzi
de
circulaie
ntre
poarta 10
bis i
poarta 10
(km/l)
(S10)
Extinderea
i
moderniza
rea
infrastruct
urii
electrice
de gaze i
cldur
(S13)
Extindere,
moderniza
re i
consolidar
e
infrastruct
ur de ap
i

2015

APMC

Core

n/a

Core

n/a

Core

n/a

Core

n/a

2016/
2018

5.00

100.
00

2.9
1

3.1
0

0.1
3

2.1
0

2016/
2018

3.60

100.
00

1.1
0

17.
19

2016/
2018

100.
00

0.6
7
22.32

18.00

10.
49

106.0
7

4.46

101.6
0

36.58

65.02

22.32

42.70

18.
29

36.58

29.50

6.20

2.2
3

4.46

2015

APMC

0.1
9

6.20

2015

APMC

100.
00

2015

APMC

2016/
2018

11.
16

Naval/Dezvoltare
porturi

10

Naval/Dezvoltare
porturi

canalizare
(km) - 3
km
consolidar
ex
2000000
euro/km =
6000000
euro (S14)
Transform
area
danelor
RO-RO 3 RO-RO 4
n
terminal
de
pasageri 350 ml cu
1.5
nave/zi
(S5)
Realizarea
unui
terminal
RO-RO i
pentru
autoturis
me n
Portul
Constana
SudAgigea
(molul 3S)
- ETAPA 1
A (ha) (S3)

2015

APMC

Core

n/a

Core

8.90

0.6
4

0.0
4

100.
00

0.6
8

1.36

2015

APMC

2016/
2018

2016/
2018

1.10

100.
00

20.
66

7.5
7

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR PORTUAR N PORTUL CONSTANA


TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR NAVAL

681.01

3.2
6
11.
85

0.
00
8.
59

7.44

0.1
1

0.1
1

137.33

2.0
6

25.05
7.70

87.63

108.66

549.20

0.
00
0.
00

41.34

48.89

211.
00

20.
66

252.34

203.50

1.36

51.
07
194
.16

54.
33
283
.27

0.0
0
183
.15

0.
00
0.
00

0.
00
0.
00

157.
55
729.
90

2.0
6

1.8
6
34.
33

2.9
8
54.
93

2.3
8
43.
95

137.3
3

0.3
8

0.3
8

6.2
6

10.
02

8.0
2

25.05

97.51

0.1
2

0.1
2

1.9
3

3.0
8

2.4
6

7.70

-7.70

Surse de Finantare - FEDR (suma: 130 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar
1
2

Naval/Dezvoltare
porturi
Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Port Brila
Port Galai
Port
Drobeta
Tr. Severin
Port
Oltenia

Compreh
ensive
Core

26.40
17.50

84.8
4
36.3
5

Core

16.80

81.9
0

Compreh
ensive

28.80

81.8
2

2015

2016/
2018

1179400

2015

2016/
2018

734568

2015

2016/
2018

8295303

2016/
2018

734568

2015

6.00
110.75
20.20
6.21

7.44

122.5
6
161.
53

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

Naval/Dezvoltare
porturi

10

Naval/Dezvoltare
porturi

11

Naval/Dezvoltare
porturi

12

Naval/Dezvoltare
porturi

13

Naval/Dezvoltare
porturi

14

Naval/Dezvoltare
porturi

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE /


DEZVOLTARE INFRASTRUCTUR PORTUAR

Port
Orova
Port
Cernavod
Port
Corabia
Port
Giurgiu
Port
Calafat
Port
Isaccea
Port
Tulcea
Port
Ovidiu
Port
Medgidia
Port
Luminia

Alte
reele

22.70

72.1
5

2015

2016/
2018

1179400

Core

12.40

67.7
6

2015

2016/
2018

1179400

Compreh
ensive

18.30

53.0
1

2015

2016/
2018

8295303

Core

1.00

49.0
8

2015

2016/
2018

8295303

2016/
2018

734568

2016/
2018

1179400

2016/
2018

734568

2016/
2018

734568

2016/
2018

1179400

2016/
2018

1179400

Core

2.50

45.1
9

2015

Alte
reele

20.60

44.7
9

2015

Compreh
ensive

5.50

41.4
2

2015

Alte
reele

15.20

38.5
7

2015

Compreh
ensive

-3.90

23.9
0

2015

Alte
reele

6.60

20.7
1

2015

356351
49.00

8.71

21.60

354.95

6.
60

7.3
7
1.7
1
3.9
7
8.0
4
7.1
4
10.
71
176
.06

5.9
0
1.3
6
3.1
7
6.4
3
5.7
1
8.5
7
140
.84

0.0
9

0.0
9

1.5
5

2.4
8

1.9
8

6.20

0.0
9

0.
09

1.5
5

2.4
8

1.9
8

6.20

0.1
4

0.1
4

6.73

0.1
0

0.1
0

138.14

2.0
7

2.0
7

18.43

0.2
8

0.2
8

4.27

0.0
6

0.0
6

9.92

0.1
5

0.1
5

20.09

0.3
0

0.3
0

17.86

0.2
7

0.2
7

26.78

0.4
0

0.4
0

440.14

6.6
0

6.20

6.20

8.00

14.40

4.6
1
1.0
7
2.4
8
5.0
2
4.4
6
6.7
0
110
.03

9.61

3.44

16.20

3.4
6
3.0
8
2.1
5
44.
20

0.1
6

5.43

14.86

4.3
2
3.8
4
2.6
9
55.
25

0.1
6

7.75

111.40

2.7
0
2.4
0
1.6
8
34.
53

10.80

10.80

86.71

9.61

17.31

6.73

79.98

18.43

61.55

4.27

57.29

9.92

47.37

20.09

27.28

17.86

9.42

26.78

17.36

440.
14

Capitolul II - proiecte ITI TULCEA DELTA DUNRII - dezvoltare infrastructur portuar


1

Naval/Dezvoltar
e porturi

Sulina

Alte
reele

10.00

30.7
7

2015

2016/
2018

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE / DEZVOLTARE INFRASTRUCTUR


PORTUAR ITI TULCEA - DELTA DUNARII
Total necesar de finanare
2014 - 2020

2015

2016

475.70
529.67

8.03
7.94

142.95
140.36

440.14
5.00
1450.51

6.60

116.64

22.58

399.95

Distribuie procentual
Surse de finanare FC enal navigabil

170.2

1.56
38.43

27.57
680.71

Surse de finanare FC Port Constana

100

1.56

27.57

50

19.21

340.36

Total FC
Total CEF

Necesar total finanare

Cofinanare FC Port Constana

Total FEDR
Total ITI

201
7

201
8

181.
59
212
176.
06

122.
47
169
140.
84

569.
51
39.2
6
969.
31
39.2
6
484.

432.
81
29.8
4
736.
63
29.8
4
368.

2019

2020

0.00
0

0.00
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8295303

829530
3.00

5.00

5.00

Diferen de 50
mil. EURO

299.
67

138.1
4

Cofinanare enal navigabil FC

124.77

47.95

849.33

Surse de finanare CEF

157.6

60.57

1072.80

Cofinanare CEF

72.33

1.13

19.94

90

1.40

24.82

44.5

17.10

302.92

809.4

1.40

24.82

641.11

21.18

375.13

Surse de finanare FEDR


Cofinanare FEDR

TOTAL GENERAL SURSE DE FINANARE


TOTAL DEFICIT

66
1209
.41
1527
.63
28.4
0
35.3
4
431.
34
35.3
4

32
919.
10
1160
.94
21.5
8
26.8
5
327.
80
26.8
5

534.
18

405.
95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anexa 10.43 Determinarea necesarului de finanare 2020 -2030

Stabilire nevoilor de finanare sector naval 2020-2030

Nr. Crt.

Modul de
transport

Denumire
proiect

Autorit
atea de
Implem
entare

Reeau
a TEN-T

Sco
r
EIR
R
(%)

Pun
ctaj

An
ince
pere
SF

An
incep
ere
lucra
ri /
An
finali
zare

Lung
ime
(km)

Valo
Valo
are
are estim
estim at
at
(Pret
(Pret 2014)
2014) Mil.E
Mil.E URO
URO
cu
TVA

Studiu
de
Fezabilit
ate / An
executie
proiecte
fazate
20
21

20
22

Anii de execuie a lucrrilor

20
21

20
22

202
3

202
4

52.
75

52.
75

52.7
5

52.7
5

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

Imp
act
cum
ulat
202
0
sau
203
0

Res
t
bug
et
FC
(mii
eur
o)

211.
00

239
.00

Surse de Finantare - Fond de coeziune (450 mil.Euro) - perioada de programare 2020 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar n Portul Constana

1
Naval/Dezvolt
are porturi

Realizarea
unui
terminal
RO-RO i
pentru
autoturism
e n Portul
Constana
Sud-

APMC

Core

8.90

100.
00

2015

2016/
2018

203.5
0

252.3
4

Re
st
bu
get
CE
F
(mi
i
eur
o)

2
Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Agigea
(molul 3S)
- ETAPA 1
A (ha) (S3)
Realizare
cheu la
gura de
acces la
CDMN (ml)
i
platform
operare
(ha) (S15)
Realizare
cheu de
acostare
adiacent
(ha), canal
de
legtur
ntre
danele
D85 i D89
(ml) i
platform
de operare
(S16)
Realizare
pod rutier
i drumuri
la nivel cu
4 benzi
peste
canalul de
legtur i
racorduri
n Port
Constana
Sud Agigea
(km) (S18)
Realizare
terminal
LNG pe
digul de
sud a
portului 350 ml
cheu i 24
ha
platform
de operare
de
adancime
mare (-19
ml) (S17)

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

4.88

6.05

0.1
8

2.8
4

3.0
3

6.05

232
.95

11.93

14.79

0.4
4

6.9
5

7.4
0

14.7
9

218
.16

27.05

33.54

1.0
1

15.
76

16.
77

33.5
4

184
.61

92.90

115.2
0

3.4
6

54.
14

57.
60

115.
20

69.
42

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

6
Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

9
Naval/Dezvolt
are porturi

10
Naval/Dezvolt
are porturi

11

Naval/Dezvolt
are porturi

Realizare
pasaj
denivelat
de acces la
molul 3S,
terinal RORO 2.2 km
(S12)
Creterea
adncimii
de
navigaie
i
consolidar
ea cheului
de-a
lungul
danelor 31
- 33 (ml)
Realizare
terminal
de barje n
Portul
Constana
Sud etapa
II (ml) i
platforme
de
staionare
(ha)
Realizare
lucrri
pentru
schimbare
destinaie
port vechi
Reabilitare
dane n
zon
specializat
pe
cherestea
DPL6 (ml)
Reamplasa
re terminal
de la dana
de gabare
pentru
realizarea
unui
spaiu
urban i
dezvoltare
a oraului port (ml)

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR PORTUAR N PORTUL

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

1.76

2.18

0.0
7

1.0
3

1.0
9

2.18

67.
24

15.82

19.62

0.5
9

9.2
2

9.8
1

19.6
2

47.
62

32.55

40.36

1.2
1

18.
97

20.
18

40.3
6

7.2
6

12.50

15.50

0.4
7

7.2
9

7.7
5

15.5
0

8.2
4

4.70

5.83

0.1
7

2.7
4

2.9
1

5.83

14.
07

9.75

12.09

0.3
6

5.6
8

6.0
5

12.0
9

26.
16

417.3

517.5

7.9

177

185

476.

APMC

Core

8.90

100.
00

2015

2016/
2018

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018
-

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

APMC

Core

n/a

100.
00

2015

2016/
2018

52.

52.

CONSTANA

75

75

.38

.33

16

6.7
0
1.2
4
0.8
1
1.2
4
3.3
1
1.2
7

10.
71
1.9
8
1.2
9
1.9
8
5.3
0
2.0
3

8.5
7
1.5
9
1.0
3
1.5
9
4.2
4
1.6
2

26.7
8

255.
22

4.96

250.
26

3.22

247.
03

4.96

242.
07

13.2
4

228.
83

5.07

223.
76

3.5
5
4.4
2
2.9
8
3.3
5
4.0
9

2.8
4
3.5
4
2.3
8
2.6
8
3.2
7

8.88

214.
88

11.0
5

203.
83

7.44

196.
39

8.37

188.
02

10.2
3

177.
79

Surse de Finantare - FEDR (suma: 282 mil. euro) - perioada de programare 2020 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar
1

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

Naval/Dezvolt
are porturi

10

Naval/Dezvolt
are porturi

11

Naval/Dezvolt
are porturi

12

Naval/Dezvolt
are porturi

13

Naval/Dezvolt
are porturi

14
15

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE /


DEZVOLTARE INFRASTRUCTUR PORTUAR

Naval/Dezvolt
are porturi
Naval/Dezvolt
are porturi

Port
Luminia
Port
Basarabi
Port
Hrova
Port Chilia
Veche
Port
Bechet
Port
Moldova
Veche
Port
Cetate
Port Mcin
Port
Mahmudia
Port Tr.
Mgurele
Port
Clrai
Port
vinia
Portul
Bazia
Portul
Zimnicea
Port
Tiovia

Total necesar de
finanare 2014 - 2020
Total FC
Total FEDR

476.16
130.55

Alte
reele

6.60

20.7
1

2015

2016/
2018

1179
400

Alte
reele

1.60

18.3
2

2015

2016/
2018

8295
303

Alte
reele

7.50

17.5
8

2015

2016/
2018

8295
303

Alte
reele

12.9
0

16.8
0

2015

2016/
2018

1179
400

Compre
hensive

3.70

12.3
1

2015

2016/
2018

1179
400

Compre
hensive

2.90

11.0
2

2015

2016/
2018

7345
68

Alte
reele

3.50

2.73

2015

2016/
2018

8295
303

Alte
reele

1.50

1.88

2016/
2018

7345
68

Alte
reele

1.50

6.88

2015

2016/
2018

1179
400

Alte
reele

1.00

2015

2016/
2018

1179
400

Alte
reele

0.60

7.92
11.2
5
13.9
5
14.1
5
14.1
5
14.7
8

2015

2016/
2018

1179
400

2015

2016/
2018

1179
400

2015

2016/
2018

7345
68

2015

2016/
2018

7345
68

2015

2016/
2018

8295
303

2021
52.75
1.56

Alte
reele

1.90

Alte
reele

2.00

Alte
reele
Alte
reele

2022
60.70
27.50

2.00
2.30

2015

26.78

0.4
0

0.4
0

4.96

0.0
7

0.0
7

3.22

0.0
5

0.0
5

4.96

0.0
7

0.0
7

13.24

0.2
0

0.2
0

5.07

0.0
8

0.0
8

8.88

0.1
3

0.1
3

11.05

0.1
7

0.1
7

7.44

0.1
1

0.1
1

8.37

0.1
3

0.1
3

10.23

0.1
5

0.1
5

2.2
2
2.7
6
1.8
6
2.0
9
2.5
6

3.65

0.0
5

0.0
5

0.9
1

1.4
6

1.1
7

3.65

174.
14

8.85

0.1
3

0.1
3

2.2
1

3.5
4

2.8
3

8.85

165.
29

8.37

0.1
3

0.1
3

2.0
9

3.3
5

2.6
8

8.37

156.
92

5.47

0.0
8

0.0
8

1.3
7

2.1
9

1.7
5

5.47

151.
45

83.68

103.7 1.5 1.5


6
6
6

25.
94

41.
51

33.
20

130.
55

2029

21.60
4.00
2.60
4.00
10.68
4.09
7.16
8.91
6.00
6.75
8.25
2.94
7.14
6.75
4.41

20
23

202
4

202
5

2026

202
7

2028

177
.38
41.

185.
33
33.2

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

20
30

0.0
0.00
0
0.00 0.0

20
31

20
32

Necesar total finanare

606.71

1.56

27.50

Distribuie procentual
Surse de finanare FC

247.5

0.26
3.85

4.53
68.06

Cofinanare FC

202.5

3.15

55.68

130.55

0.33

5.92

126.9

0.33

5.75

707.4472

0.33

5.75

100.74

1.23

21.75

Surse de finanare FEDR


Cofinanare FEDR

TOTAL GENERAL SURSE DE FINANARE


TOTAL DEFICIT

51
0
41. 33.2
51
0
6.8
4 5.47
102 82.1
.73
8
84. 67.2
05
4
8.9 7.14
3
8.6 6.95
8
8.6
6.95
8
32.
82

26.2
6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0

Anexa 10.44 Determinarea necesarului de finanare dup 2030

Nr.
Crt
.

Modul de
transport

Denumire
proiect

Autoritatea
de
Implementar
e

Reeau
a TENT

Scor
EIR
R
(%)

Puncta
j

An
inceper
e SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizare

Lungim
e (km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

Studiu de
Fezabilitate
/ An
executie
proiecte
fazate
202
1

2022

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

202
2

2023

2024

148.6
3

158.1
1

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

Impact
cumula
t 2020
sau
2030

Rest
buge
t
FC
(mii
euro)

316.22

43.78

26.91

16.87

Surse de Finantare - Fond de coeziune (360 mil.Euro) - perioada de programare 2030 - 2040
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar n Portul Constana

1
Naval/Dezvoltar
e porturi

2
Naval/Dezvoltar
e porturi

Realizare
terminal
containere
pe insul
artificial
etapele
I+II+III (ha)
Realizare
staie de
alimentare
LNG Dana
D99 (ml) i
platforme
de
staionare

APMC

Core

n/a

100.00

2015

9.49

2016/201
8

316.22

255.02
-

APMC

Core

n/a

100.00

2015

0.81

2016/201
8

26.91

21.70

12.65

13.45

Rest
buge
t
CEF
(mii
euro)

Dezvoltare
a
capacitii
feroviare n
zona
APMC
3
Core
fluviomaritim,
Naval/Dezvoltar danele 86
i 103 (km)
e porturi
Racord pe
pod
denivelat
de calea
APMC
4
Core
ferat a
Naval/Dezvoltar insulei
(km)
e porturi
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR PORTUAR
N PORTUL CONSTANA

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR NAVAL

n/a

100.00

2015

0.27

2016/201
8

4.21

4.48

8.97

8.97

7.90

6.70

1.21

7.23
-

n/a

100.00

2015

0.20

2016/201
8

3.15

3.35

6.70

5.40
289.35

358.79

0.00

10.7
6

0.00

0.00

168.6
3

179.4
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358.79

Anexa 10.45 Stabilirea surselor de finanare pentru 2014 -2020, sector naval

Stabilire surselor de finanare sector naval 2014-2020

Nr. Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua
TEN-T

Punctaj

Lungime
(km)

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoar
e
estima
t
(Pret
2014)
Mil.EU
RO cu
TVA

Studiu de
Fezabilitat
e / An
executie
proiecte
fazate
201
5

201
6

Anii de execuie a lucrrilor

201
5

2016

2017

2018

201
9

202
0

Impac
t
cumul
at
2020
sau
2030

Surse de Finantare - Fond de coeziune ( 295.035 mil.Euro) + CEF ( 230 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte de cai navigabile (dezvoltare i mbuntire a condiiilor de navigaie)

Naval/Canale navigabile

Surse de finanare

mbuntirea
condiiilor de navigaie
pe sectorul comun
romno-bulgar al
Dunrii (km. 845.5 - km.
375)

Fonduri structurale

Core

Euro

120.00

120.00

470

470

Buget de stat

Naval/Canale navigabile

Surse de finanare

mbuntirea
condiiilor de navigaie
pe Dunre ntre Clrai
i Brila (km. 375 - km.
175)

Fonduri structurale

Core

Euro

120.00

120.00

170

170

Buget de stat

Naval/Canale navigabile

Surse de finanare

Realizarea lucrrilor
specifice de aprri de
maluri pe Canalul Sulina

Fonduri structurale

Core

Euro

119.82

119.82

30

30

Buget de stat

Naval/Modernizare
ecluze

Surse de finanare

Modernizare ecluze:
Agigea, Cernavod,
Ovidiu, Galerii ape mari
Ovidiu i Nvodari i
staii de pompare

Fonduri structurale
Buget de stat

Alte reele

Euro

73.64

73.64

3.81

3.81

63.5
5

101.
68

81.3
4

254.20

111.85

2.1
4
1.6
8

2.1
4
1.6
8

35.5
9
27.9
6

56.9
4
44.7
4

45.5
5
35.7
9

142.3
5
111.8
5

100.00

124.00

1.86

1.86

31.0
0

49.6
0

39.6
8

124.00

56.00

69.44

44.00

54.56

1.0
4
0.8
2

1.0
4
0.8
2

17.3
6
13.6
4

27.7
8
21.8
2

22.2
2
17.4
6

45.00

55.80

0.84

0.84

13.9
5

22.3
2

17.8
6

25.20

31.25

12.5
0

10.0
0

31.25

24.55

0.4
7
0.3
7

7.81

19.80

0.4
7
0.3
7

6.14

9.82

7.86

24.55

111.57

138.35

2.08

2.08

34.5
9

55.3
4

44.2
7

138.35

62.48

77.48

49.09

60.87

1.1
6
0.9
1

1.1
6
0.9
1

19.3
7
15.2
2

30.9
9
24.3
5

24.7
9
19.4
8

205.00

254.20

114.80

142.35

90.20

69.44
54.56
55.80

77.48
60.87

1340

TOTAL GENERAL PROIECTE DE CI NAVIGABILE


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

462

572

258.48

320.52

203.09

251.83

9
4.8
1
3.7
8

9
4.8
1
3.7
8

143
80.1
3
62.9
6

229
128.
21
100.
73

5.50

5.85

183
102.
57
80.5
9

572
320.5
2
251.8
3

Capitolul II - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar n Portul Constan a


1

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Cretere adncime de
navigaie n bazine i
canale portuare (mc)
(S1)

Fonduri structurale

Core

100.00

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

100

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Core

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

6.55

4.15

5.15

Euro

100

Core

2.69

3.33

2.11

2.62

100.00

100

Core

1.76

2.19

1.39

1.72

100.00

100

Dublarea liniei de cale


ferat Agigea Ecluz Portul Constana Sud i
sitematizarea punctului
de racord Agigea Ecluz
(km) (S6)

Core

Fonduri structurale

Euro

0.18

3.08

3.27

6.55

2.42
2.80

2.57
2.98

5.15
5.95

0.1
0
0.0
8

0.12

1.57

1.67

3.33

1.23
1.84

1.31
1.95

2.62
3.91

0.0
7
0.0
5

0.49

1.03

1.09

2.19

0.81
7.61

0.86
8.09

1.72

16.18

13.05

Euro

0.2
0
0.1
5

3.91
3.15

Euro

11.69

5.95
4.80

Buget de stat

5.28

100.00

Buget de stat

Extinderea la 4 benzi a
drumului dintre poarta 7
i jonciunea cu
obiectivul Pod rutier la
km 0+540 a CDMN cu
drumul care realizeaz
legtura ntre poarta 9 i
poarta 8 spre zona de
Nord a Portului
Constana (km)(S8)

Buget de stat

Dezvoltarea capacitii
feroviare n portul
Constana Sud - Agigea
(km) (S7)

11.69
9.43

Buget de stat

Realizarea unei dane


specializate ntr-o zon
cu adncimi mari (Dana
D80) (ml) (S2)

0.35

7.31

9.06

5.74

7.12

100.00

16.18

0.2
7
0.2
1

0.19

4.26

4.53

9.06

3.35
2.91

3.56
3.10

7.12

6.20

6.20

5.00

100

2.80

3.47

0.1

1.63

1.74

3.47

Buget de stat

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Extindere la 4 benzi de
circulaie ntre poarta 10
bis i poarta 10 (km/l)
(S10)

Fonduri structurale

Core

100.00

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

100

Core

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

100

Core

10

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

100

Core

16.52

20.48

12.98

16.10

10.08

12.50

7.92

9.82

100.00

100

Core

0.0
7
0.0
6

1.10

0.6
1
0.4
8

0.67

0.62

0.76

0.48

0.60

100.00

100

Euro

100

1.25

2.50

0.92
17.1
9

0.98
18.2
9

1.96
36.58

9.63

10.2
4

20.48

7.56
10.4
9

8.05
11.1
6

16.10

22.32

0.3
7
0.2
9

0.04

5.87

6.25

12.50

4.62
0.64

4.91
0.68

9.82
1.36

0.0
2
0.0
2

7.57

0.36

0.38

0.76

0.28

0.30
20.6
6

0.60

20.6
6

252.34

48.89

203.50

Euro

1.17

1.36
1.10

Euro

2.73

22.32

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR PORTUAR N PORTUL CONSTANA


Fonduri structurale

1.96

100.00

Buget de stat

Surse de finanare

1.58

18.00

Euro

1.36
2.23

4.46

36.58

Buget de stat

Realizarea unui terminal


RO-RO i pentru
autoturisme n Portul
Constana Sud -Agigea
(molul 3S) - ETAPA 1 A
(ha) (S3)

2.50

100.00

Buget de stat

Transformarea danelor
RO-RO 3 - RO-RO 4 n
terminal de pasageri 350 ml cu 1.5 nave/zi
(S5)

2.02

29.50

Euro

1.28
2.10

0.13

4.46

Buget de stat

Extindere, modernizare
i consolidare
infrastructur de ap i
canalizare (km) - 3 km
consolidare x 2000000
euro/km = 6000000 euro
(S14)

2.73

3.60

Buget de stat

Extinderea i
modernizarea
infrastructurii electrice
de gaze i cldur (S13)

2.20

0
0.0
8

113.96

141.31

89.54

111.03

291.13

361.00

163.03

202.16

3.2
6
1.8
3

4.2
4
3.3
3
7.5
7

51.0
7
28.6
0

11.5
7

11.5
7

9.09
74.9
9
41.9
9

9.09
20.6
6
11.5
7

27.38
21.51
157.5
5
88.23

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR NAVAL
Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

100

Buget de stat

128.10

158.84

752.70

933.35

421.51

522.68

331.19

410.67

1.4
3
11.
85
6.6
3
5.2
1

16.
16
9.0
5
7.1
1

0.11

0.11

0.0
6
0.0
5

0.0
6
0.0
5

0.0
0

22.4
7
194.
16
108.
73
85.4
3

33.0
0
303.
93
170.
20
133.
73

9.09
203.
81
114.
13
89.6
8

1.86

2.98

2.38

7.44

1.04

1.67

1.33

4.17

0.82
34.3
3
19.2
3
15.1
1
6.26

1.31
54.9
3
30.7
6
24.1
7
10.0
2

1.05
43.9
5
24.6
1
19.3
4
8.02

3.27

3.51

5.61

4.49

14.03

2.76
1.93

4.41
3.08

3.53
2.46

11.02

1.08

1.72

1.38

4.31

0.85
2.70

1.36
4.32

1.08
3.46

3.39
10.80

1.51

2.42

1.94

6.05

1.19
2.40

1.90
3.84

1.52
3.08

4.75

1.35

2.15

1.72

5.38

1.69
2.69

1.35
2.15

4.23

1.51

1.21

3.77

0.0
0

0.0
0

69.32
475.7
0
266.3
9
209.3
1

Surse de Finantare - FEDR (suma: 130 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 2020
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar
1

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Brila

Fonduri structurale

Comprehens
ive

Euro

84.84

84.84

Buget de stat
2

Port Galai

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Core

Euro

83.35

83.35

Buget de stat

Port Drobeta Tr. Severin


Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Oltenia

Fonduri structurale

Core

Euro
Comprehens
ive

Euro

81.90

81.9
81.82

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Alte reele

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Cernavod

Fonduri structurale
Buget de stat

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Corabia

Fonduri structurale

734568

8295303

734568

72.15

1179400

72.15

Core

67.76

1179400

67.76

Comprehens
ive

53.01

Euro

53.01

8295303

7.44

3.36

4.17

2.64

3.27
137.33

62.02

76.90

48.73

60.43

20.20

Euro

Euro

6.00

110.75

Buget de stat

81.82

Buget de stat
Port Orova

1179400

25.05

11.31

14.03

8.89

11.02

6.21

7.70

3.48

4.31

2.73

3.39

8.71

10.80

4.88

6.05

3.83

4.75

7.75

9.61

4.34

5.38

3.41

4.23

5.43

3.04

6.73

3.77

2.06

2.06

1.1
5
0.9
1

1.1
5
0.9
1

0.38

0.38

0.2
1
0.1
7

0.2
1
0.1
7

0.12

0.12

0.0
6
0.0
5

0.0
6
0.0
5

0.16

0.16

0.0
9
0.0
7

0.0
9
0.0
7

0.14

0.14

0.0
8
0.0
6

0.0
8
0.0
6

0.10

0.10

1.06
1.68

0.0
6

0.0
6

0.94

137.33

76.90
60.43
25.05

7.70

9.61

6.73

Buget de stat
8

Port Giurgiu

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Core

49.08

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Calafat

Fonduri structurale

49.08

Core

45.19

734568

Euro

45.19

Buget de stat
10

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Isaccea

Fonduri structurale
Buget de stat

11

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Tulcea

Fonduri structurale

Alte reele

44.79

Euro

44.79

Comprehens
ive

41.42

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Ovidiu

Fonduri structurale
Buget de stat

13

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Medgidia

Fonduri structurale

13

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Fonduri structurale

Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

734568

Alte reele

38.57

734568

Euro
Comprehens
ive

Euro

38.57
23.90

23.9

Alte reele

Euro

20.71

20.71

Buget de stat

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE / DEZVOLTARE


INFRASTRUCTUR PORTUAR

1179400

41.42

Buget de stat
Port Luminia

Euro

Buget de stat
12

111.40

Euro

Buget de stat
9

8295303

1179400

1179400

2.96
138.14

62.38

77.36

49.02

60.78

14.86

18.43

8.32

10.32

6.54

8.11

3.44

4.27

1.93

2.39

1.51

1.88

8.00

9.92

4.48

5.56

3.52

4.36

16.20

20.09

9.07

11.25

7.13

8.84

14.40

17.86

8.06

10.00

6.34

7.86

21.60

35635149
.00
Euro

2.39

26.78

12.10

15.00

9.50

11.78

346.95

430.22

194.29

240.92

152.66

189.30

Capitolul II - proiecte ITI TULCEA DELTA DUNRII - dezvoltare infrastructur portuar

0.0
4

0.0
4

2.07

2.07

1.1
6
0.9
1

1.1
6
0.9
1

0.28

0.28

0.1
5
0.1
2

0.1
5
0.1
2

0.06

0.06

0.0
4
0.0
3

0.0
4
0.0
3

0.15

0.15

0.0
8
0.0
7

0.0
8
0.0
7

0.30

0.30

0.1
7
0.1
3

0.1
7
0.1
3

0.27

0.27

0.1
5
0.1
2

0.1
5
0.1
2

0.40

0.40

0.2
2
0.1
8
6.4
5
3.6
1
2.8
4

0.2
2
0.1
8
6.4
5
3.6
1
2.8
4

0.74
34.5
3
19.3
4
15.1
9
4.61

1.19
55.2
5
30.9
4
24.3
1
7.37

0.95
44.2
0
24.7
5
19.4
5
5.90

2.96

2.58

4.13

3.30

10.32

2.03
1.07

3.24
1.71

2.59
1.36

8.11

0.60

0.96

0.76

2.39

0.47

0.75

0.60

1.88

2.48

3.97

3.17

9.92

1.39

2.22

1.78

5.56

1.09

1.75

1.40

4.36

5.02

8.04

6.43

20.09

2.81

4.50

3.60

11.25

2.21
4.46

3.54
7.14

2.83
5.71

8.84
17.86

2.50

4.00

3.20

10.00

1.96
6.70

3.14
10.7
1

2.51
8.57

7.86

3.75

6.00

4.80

15.00

2.95

4.71

3.77

11.78

107.
55
60.2
3
47.3
2

172.
09
96.3
7
75.7
2

137.
67
77.1
0
60.5
7

440.1
4
246.4
8
193.6
6

138.14

77.36
60.78
18.43

4.27

26.78

Naval/Dezvoltare porturi

Surse de finanare

Port Sulina

Alte reele

Fonduri structurale

Euro

-30.77

-30.77

8295303

Buget de stat

5.00

6.20

2.80

3.47

2.20

2.73

TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE / DEZVOLTARE INFRASTRUCTUR PORTUAR ITI


TULCEA - DELTA DUNARII

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

TOTAL GENERAL PROIECTE CEF


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR


Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE ITI
Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

TOTAL GENERAL PROIECTE FC + CEF + FEDR+ITI


Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

Euro

6.20

547.70

679.15

306.71

380.32

240.99

298.83

427.15

529.67

239.20

296.61

187.95

233.05

124.80

154.75

69.89

86.66

54.91

68.09

5.00

6.20

2.80

3.47

2.20

2.73

1104.65

1369.7
7

618.61

767.07

486.05

602.70

0.09

0.09

0.0
5
0.0
4

0.0
5
0.0
4

1.55

2.48

1.98

6.20

0.87

1.39

1.11

3.47

0.68

1.09

0.87

2.73

0.0
9

0.0
9

1.55

2.48

1.98

6.20

8.0
3
4.5
0
3.5
3

12.
34
6.9
1
5.4
3

130.
61
73.1
4
57.4
7

202.
25
113.
26
88.9
9

122.
47
68.5
8
53.8
9

475.7
0
266.3
9
209.3
1

7.9
4
4.4
5
3.5
0

7.9
4
4.4
5
3.5
0

132.
42
74.1
5
58.2
6

211.
87
118.
65
93.2
2

169.
49
94.9
2
74.5
8

529.6
7
296.6
1
233.0
5

2.3
2
1.3
0
1.0
2

2.3
2
1.3
0
1.0
2

38.6
9
21.6
7
17.0
2

61.9
0
34.6
6
27.2
4

49.5
2
27.7
3
21.7
9

154.7
5

0.0
9
0.0
5
0.0
4

0.0
9
0.0
5
0.0
4

1.55

2.48

1.98

6.20

0.87

1.39

1.11

3.47

0.68

1.09

0.87

2.73

18.
39
10.
30
8.0
9

22.
70
12.
71
9.9
9

303.
26
169.
83
133.
44

478.
50
267.
96
210.
54

343.
47
192.
34
151.
13

1166.
32
653.1
4
513.1
8

86.66
68.09

Anexa 10.46 Stabilirea surselor de finanare pentru 2020 -2030, sector naval

Stabilire surselor de finanare sector naval 2020-2030

Nr. Crt.

Modul de
transport

Denumire
proiect

Reeaua
TEN-T

Punct
aj

Lungi
me
(km)

Valoar
e
estima
t
(Pret
2014)
Mil.EU
RO

Valoar
e
estima
t
(Pret
2014)
Mil.EU
RO cu
TVA

Studiu de
Fezabilita
te / An
executie
proiecte
fazate
202
1

202
2

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

202
2

2023

2024

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

Impac
t
cumul
at
2020
sau
2030

Surse de Finantare - Fond de coeziune (450 mil.Euro) - perioada de programare 2020 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar n Portul Constana

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Realizarea unui
terminal RO-RO
i pentru
autoturisme n
Portul
Constana Sud Agigea (molul
3S) - ETAPA 1 A
(ha) (S3)

Fonduri
structurale

Core

Euro

100.0
0

100

Buget de stat

Realizare cheu
la gura de acces
la CDMN (ml) i
platform
operare (ha)
(S15)

Fonduri
structurale

Fonduri
structurale

252.34

113.96

141.31

89.54

111.03

4.88

6.05

2.73

3.39

2.15

2.66

11.93

14.79

6.68

8.28

52.7
5

52.7
5

52.75

52.75

211.00

29.
54
23.
21

29.
54
23.
21

29.5
4
23.2
1

29.5
4
23.2
1

118.1
6

2.84

3.03

6.05

1.59

1.69

3.39

1.25

1.33

2.66

0.4
4

6.95

7.40

14.79

0.2
5

3.89

4.14

8.28

Core

Euro

100.0
0

100

Buget de stat

Realizare cheu
de acostare
adiacent (ha),
canal de
legtur ntre
danele D85 i
D89 (ml) i
platform de
operare (S16)

203.50

Core

100.0
0

Euro

100

0.1
8

0.1
0
0.0
8

92.84

Buget de stat

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Realizare pod
rutier i
drumuri la nivel
cu 4 benzi peste
canalul de
legtur i
racorduri n
Port Constana
Sud - Agigea
(km) (S18)

Fonduri
structurale

Fonduri
structurale

Core

Euro

100.0
0

100

Fonduri
structurale

Core

Fonduri
structurale

Euro

100

3.06

3.25

6.51

27.05

33.54

1.0
1

15.7
6

16.7
7

33.54

15.15

18.78

8.83

9.39

18.78

11.90

14.76

6.94

7.38

14.76

92.90

115.20

3.4
6

54.1
4

57.6
0

115.20

52.02

64.51

40.88

50.69

1.9
4
1.5
2

30.3
2
23.8
2

32.2
5
25.3
4

1.76

2.18

0.0
7

1.03

1.09

2.18

0.99

1.22

0.57

0.61

1.22

0.77

0.96

0.45

0.48

0.96

15.82

19.62

9.22

9.81

19.62

8.86

10.99

5.16

5.49

10.99

6.96

8.63

4.06

4.32

8.63

32.55

40.36

18.9
7

20.1
8

40.36

Core

Euro

100.0
0

100

Core

Euro

100.0
0

100

Buget de stat

Realizare
terminal de
barje n Portul
Constana Sud
etapa II (ml) i

100.0
0

Buget de stat

Creterea
adncimii de
navigaie i
consolidarea
cheului de-a
lungul danelor
31 - 33 (ml)

0.2
0

Buget de stat

Realizare pasaj
denivelat de
acces la molul
3S, terinal RORO 2.2 km (S12)

6.51

Buget de stat

Realizare
terminal LNG
pe digul de sud
a portului - 350
ml cheu i 24 ha
platform de
operare de
adancime mare
(-19 ml) (S17)

5.25

Core

100.0
0

0.5
6
0.4
4

0.0
4
0.0
3

0.5
9

0.3
3
0.2
6
1.2
1

64.51
50.69

platforme de
staionare (ha)

Surse de
finanare

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

10

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

11

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR PORTUAR N PORTUL CONSTANA
Surse de
finanare

Fonduri
structurale

Euro

100

Buget de stat

Realizare lucrri
pentru
schimbare
destinaie port
vechi

Fonduri
structurale

Fonduri
structurale

Core

Euro

100.0
0

100

Fonduri
structurale

Core

Euro

100.0
0

100

17.76

12.50

15.50

7.00

8.68

5.50

6.82

4.70

5.83

2.63

3.26

2.07

2.56

Core

Euro

100.0
0

9.75

12.09

5.46

6.77

100

4.29

5.32

417.34

517.50

Euro

100

233.71

289.80

Buget de stat

183.63

227.70

10.6
2

11.3
0

22.60

8.35

8.88

17.76

7.29

7.75

15.50

4.08

4.34

8.68

3.21

3.41

6.82

2.74

2.91

5.83

1.53

1.63

3.26

1.21

1.28

2.56

5.68

6.05

12.09

3.18

3.39

6.77

2.50

2.66

5.32

52.
75

177.
38
99.3
3
78.0
5

185.
33
103.
79
81.5
5

476.1
6
266.6
5
209.5
1

6.7
0
3.7
5
2.9

10.7
1

8.57

6.00

4.80

15.00

4.71

3.77

11.78

0.4
7

0.2
6
0.2
0
0.1
7

0.1
0
0.0
8

Buget de stat
Fonduri
structurale

14.32

0.6
8
0.5
3

Buget de stat

Reamplasare
terminal de la
dana de gabare
pentru
realizarea unui
spaiu urban i
dezvoltarea
oraului - port
(ml)

22.60

Buget de stat

Reabilitare
dane n zon
specializat pe
cherestea DPL6
(ml)

18.23

0.3
6

0.2
0
0.1
6
7.9
5
4.4
5
3.5
0

52.
75

Surse de Finantare - FEDR (suma: 282 mil. euro) - perioada de programare 2020 - 2030
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar
1

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare

Port Luminia

Fonduri
structurale
Buget de stat

Alte reele

Euro

20.71

20.71

11794
00

21.60

26.78

12.10

15.00

9.50

11.78

0.4
0

0.4
0

0.2
2
0.1

0.2
2
0.1

26.78

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
3

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
4

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
5

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
6

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
7

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
8

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
9

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
10

Naval/Dezvoltare
porturi

Port Basarabi

Fonduri
structurale

Alte reele

18.32

Euro

18.32

Alte reele

17.58

82953
03

Buget de stat
Port Hrova

Fonduri
structurale

Euro

17.58

Alte reele

16.80

11794
00

Buget de stat
Port Chilia
Veche

Fonduri
structurale

Euro

16.8

Comprehen
sive

12.31

11794
00

Buget de stat
Port Bechet

Fonduri
structurale

Euro

12.31

Comprehen
sive

11.02

73456
8

Buget de stat
Port Moldova
Veche

Fonduri
structurale

Euro

11.02

Alte reele

2.73

82953
03

Buget de stat
Port Cetate

Fonduri
structurale

Euro

2.73

Alte reele

1.88

73456
8

Buget de stat
Port Mcin

Fonduri
structurale

Euro

1.88

Alte reele

-6.88

11794
00

Buget de stat

Port Mahmudia

Fonduri
structurale

Euro

-6.88

Alte reele

-7.92

11794
00

Buget de stat
Port Tr.
Mgurele

82953
03

4.00

4.96

2.24

2.78

1.76

2.18

2.60

3.22

1.46

1.81

1.14

1.42

4.00

4.96

2.24

2.78

1.76

2.18

10.68

13.24

5.98

7.42

4.70

5.83

4.09

5.07

2.29

2.84

1.80

2.23

7.16

8.88

4.01

4.97

3.15

3.91

8.91

11.05

4.99

6.19

3.92

4.86

6.00

7.44

3.36

4.17

2.64

3.27

6.75

8.37

0.0
7

0.0
7

0.0
4
0.0
3

0.0
4
0.0
3

0.0
5

0.0
3
0.0
2
0.0
7

0.0
4
0.0
3
0.2
0

0.1
1
0.0
9
0.0
8

0.0
4
0.0
3
0.1
3

0.0
7
0.0
6
0.1
7

0.0
9
0.0
7
0.1
1

0.0
6
0.0
5
0.1
3

0.0
5

0.0
3
0.0
2
0.0
7

0.0
4
0.0
3
0.2
0

0.1
1
0.0
9
0.0
8

0.0
4
0.0
3
0.1
3

0.0
7
0.0
6
0.1
7

0.0
9
0.0
7
0.1
1

0.0
6
0.0
5
0.1
3

5
1.2
4
0.6
9
0.5
5
0.8
1
0.4
5
0.3
5
1.2
4
0.6
9
0.5
5
3.3
1
1.8
5
1.4
6
1.2
7
0.7
1
0.5
6
2.2
2
1.2
4
0.9
8
2.7
6
1.5
5
1.2
2
1.8
6
1.0
4
0.8
2
2.0

1.98

1.59

1.11

0.89

2.78

0.87

0.70

2.18

1.29

1.03

0.72

0.58

1.81

0.57

0.45

1.42

1.98

1.59

1.11

0.89

2.78

0.87

0.70

2.18

5.30

4.24

2.97

2.37

7.42

2.33

1.86

5.83

2.03

1.62

1.14

0.91

2.84

0.89

0.71

2.23

3.55

2.84

1.99

1.59

4.97

1.56

1.25

3.91

4.42

3.54

2.47

1.98

6.19

1.94

1.56

4.86

2.98

2.38

1.67

1.33

4.17

1.31

1.05

3.27

3.35

2.68

8.37

4.96

3.22

4.96

13.24

5.07

8.88

11.05

7.44

Surse de
finanare
11

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
12

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
13

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
14

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
15

Naval/Dezvoltare
porturi

Surse de
finanare
TOTAL GENERAL PROIECTE REABILITARE / DEZVOLTARE
INFRASTRUCTUR PORTUAR
Surse de
finanare

Fonduri
structurale

Euro

-7.92

Alte reele

-11.25

11794
00

Buget de stat
Port Clrai

Fonduri
structurale

Euro

11.25

Alte reele

-13.95

11794
00

Euro

13.95

Alte reele

-14.15

73456
8

Buget de stat
Port vinia

Fonduri
structurale
Buget de stat
Portul Bazia

Fonduri
structurale

Euro

14.15

Alte reele

-14.15

73456
8

Euro

14.15

Alte reele

-14.78

82953
03

Buget de stat

Portul Zimnicea

Fonduri
structurale
Buget de stat
Port Tiovia

Fonduri
structurale

Euro

Buget de stat
Fonduri
structurale

Euro

Buget de stat

14.78

30.77

TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE


Surse de
finanare

Fonduri
structurale
Buget de stat

Euro

3.78

4.69

2.97

3.68

8.25

10.23

4.62

5.73

3.63

4.50

2.94

3.65

1.65

2.04

1.29

1.60

7.14

8.85

4.00

4.96

3.14

3.90

6.75

8.37

3.78

4.69

2.97

3.68

4.41

5.47

2.47

3.06

1.94

2.41

105.3

130.5

58.96

73.11

46.32

57.44

417.34

517.50

233.71

289.80

183.63

227.70

0.0
7
0.0
6
0.1
5

0.0
9
0.0
7
0.0
5

0.0
3
0.0
2
0.1
3

0.0
7
0.0
6
0.1
3

0.0
7
0.0
6
0.0
8

9
1.1
7
0.9
2
2.5
6
1.4
3
1.1
3
0.9
1
0.5
1
0.4
0
2.2
1
1.2
4
0.9
7
2.0
9
1.1
7
0.9
2
1.3
7
0.7
7
0.6
0
32.
6
18.
28
14.
36

0.0
7
0.0
6
0.1
5

0.0
9
0.0
7
0.0
5

0.0
3
0.0
2
0.1
3

0.0
7
0.0
6
0.1
3

0.0
7
0.0
6
0.0
8

0.0
5
0.0
4

0.0
5
0.0
4

2.0

2.0

1.1
0
0.8
6

1.1
0
0.8
6

0.0
0
0.0
0

7.9
5
4.4
5
3.5
0

52.
75

52.
75
29.
54
23.
21

1.87

1.50

4.69

1.47

1.18

3.68

4.09

3.27

2.29

1.83

5.73

1.80

1.44

4.50

1.46

1.17

0.82

0.65

2.04

0.64

0.51

1.60

3.54

2.83

1.98

1.59

4.96

1.56

1.25

3.90

3.35

2.68

1.87

1.50

4.69

1.47

1.18

3.68

2.19

1.75

1.22

0.98

3.06

0.96

0.77

2.41

52.2

41.8

130.5

29.2
4
22.9
8

23.3
9
18.3
8

177.
38
99.3
3
78.0
5

185.
33
103.
79
81.5
5

10.23

3.65

8.85

8.37

5.47

73.11
57.44

476.1
6
266.6
5
209.5
1

TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR


Fonduri
structurale

Surse de
finanare

Euro

Buget de stat

TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR


Fonduri
structurale

Surse de
finanare

Euro

Buget de stat

105.28

130.55

58.96

73.11

46.32

57.44

522.62

648.05

292.67

362.91

229.95

285.14

1.9
6
1.1
0
0.8
6

1.9
6
1.1
0
0.8
6

1.9
6
1.1
0
0.8
6

9.9
1
5.5
5
4.3
6

52.
75
29.
54
23.
21

32.
64
18.
28
14.
36

52.2
2
29.2
4
22.9
8

41.7
8
23.3
9
18.3
8

130.5
5

85.
39
47.
82
37.
57

229.
59
128.
57
101.
02

227.
11
127.
18
99.9
3

606.7
1

73.11
57.44

Anexa 10.47 Stabilirea surselor de finanare dup 2030, sector naval

Nr. Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua
TEN-T

Punctaj

Lungime
(km)

Valoare
estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO

Valoare
estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO
cu TVA

Studiu de
Fezabilitate /
An executie
proiecte
fazate
2021

2022

Anii de execuie a lucrrilor

2021

2022

2023

2024

2025

Impact
cumulat
2020 sau
2030
2026

2027

2028

2029

2030

Surse de Finantare - Fond de coeziune (360 mil.Euro) - perioada de programare 2030 - 2040
Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur portuar n Portul Constana

1
Naval/Dezvoltare porturi
Surse de finanare
2

Naval/Dezvoltare porturi
Surse de finanare

Naval/Dezvoltare porturi
Surse de finanare

4
Naval/Dezvoltare porturi

Realizare terminal containere pe insul artificial


etapele I+II+III (ha)
Fonduri structurale
Buget de stat
Realizare staie de alimentare LNG Dana D99 (ml) i
platforme de staionare
Fonduri structurale
Buget de stat
Dezvoltarea capacitii feroviare n zona fluviomaritim, danele 86 i 103 (km)
Fonduri structurale
Buget de stat
Racord pe pod denivelat de calea ferat a insulei
(km)

Core

100.00

Euro

100

Core

100.00

Euro

100

Core

100.00

Euro

100

Core

100.00

255.02

316.22

9.49

148.63

158.11

316.22

142.81

177.09

5.31

83.23

88.54

177.09

112.21

139.14

4.17

65.40

69.57

139.14

21.70

26.91

0.81

12.65

13.45

26.91

12.15

15.07

0.45

7.08

7.53

15.07

9.55

11.84

0.36

5.56

5.92

11.84

7.23

8.97

0.27

4.21

4.48

8.97

4.05

5.02

0.15

2.36

2.51

5.02

3.18

3.94

0.12

1.85

1.97

3.94

5.40

6.70

0.20

3.15

3.35

6.70

Surse de finanare

Fonduri structurale
Buget de stat

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR PORTUAR N PORTUL CONSTANA


Fonduri structurale
Surse de finanare
Buget de stat

Euro

Euro

100

100

3.02

3.75

0.11

1.76

1.87

3.75

2.38

2.95

0.09

1.38

1.47

2.95

573.30

710.89

21.33

334.12

355.45

710.89

321.05

398.10

11.94

187.11

199.05

398.10

252.25

312.79

9.38

147.01

156.40

312.79

Anexa 10.48 Tabel centralizator cu valorile investiiilor n infrastructura aeroportuar


Nr.
crt

Denumire aeroport

Bacu

Sibiu

Suceava

Tg. Mure

Tulcea

Cluj-Napoca

Baia Mare

Oradea

Satu Mare

10

Iai

11

Bucureti Bneasa

12

Bucureti Otopeni

13

Constana

14

Craiova

15

Timioara

Denumire proiect

Investiie

Numar total cltori


2014

Diferen

Prognoza 2015

68,399,000

313480

976046

662,566.00

66,645,600

216126

1238759

1,022,633.00

10,473,000

19971

58422

38,451.00

14,110,000

343448

563309

219,861.00

6,110,000

1221

48014

46,793.00

1179400

1094941

84,459.00

6,710,000

21562

7104

14,458.00

10,090,000
4,560,000

36464
12816

2357
24810

34,107.00
11,994.00

93,525,200

273047

144429

128,618.00

35,198,000

4690

668,900,000

8295303

7948991

346,312.00

30,300,000

154320

932796

778,476.00

69,650,000

138886

403123

264,237.00

111,573,000

734568

1472425

737,857.00

Reabilitare suprafee de micare i extindere terminal pasageri

Reabilitare suprafee de micare i extindere terminal pasageri


+ terminal cargo nou
Reabilitare terminal pasageri existent

Reabilitare terminal pasageri existent


Reabilitare suprafee de micare, terminal pasageri + terminal
cargo nou
Reabilitare terminal pasageri existent
Reabilitare i extindere terminal pasageri existent
Reabilitare terminal pasageri existent
Reabilitare suprafee de micare, terminal pasageri + terminal
cargo nou

131,143,000

Reabilitare terminal pasageri existent i suprafee de micare


Realizare terminal nou i suprafee de micare
Reabilitare suprafee de micare, terminal pasageri
Realizare suprafee de micare, terminal pasageri nou
Realizare suprafee de micare, terminal pasageri + terminal
cargo nou
TOTAL GENERAL

1,327,386,800

11745302

Anexa 10.49 Fiele proiectelor pentru determinarea valorii interveniilor pentru fiecare aeroport n parte

Sector aerian - List proiecte aerian


Extindere terminal pasageri, cale rulare terminal pasageri, platform staionare terminal pasageri, reabilitare pist,
platform de staionare, dotarea cu echipamente de siguran

Proiect aeroport:

Bacu

Denumire aeroport

AE076 AE077 AE078 AE079 AE080 AE081 AE082 AE083 AE084

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat +
terminale
Suprafa reabilitat / modernizat

74930 mp
353600 mp

Dotare cu echipamente

2933000

Valoare estimat (mil.Euro)

68,399,000

Cost mediu suprafa de micare nou


creat

152 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2,500 m X 80 m, PCN 19 beton

Cale rulare
1 bucat:
E = l 18 m i PCN
21

Trafic cltori
Platform

1 buc. platform de
staionare aeronave cu PCN
56

b) Tipuri de intervenii propuse

2012

2013

2014

394260

305643

313480

Capacitate
medie
existent
ore de vrf

450

Observaii

Impact asupra capacitii de


operare a aeroportului
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp (Euro)

Cod
intervenie

Valoare estimat
fr TVA (Euro)
actual

estimat

Investiii suprafa de micare existent

200000

100

AE076

20,000,000

200000

200000 mp

3600

100

AE077

360,000

3600 mp

3600 mp

14000

200

2,800,000

0 mp

14000 mp

7245

200

1,449,000

0 mp

7245 mp

Extindere terminal pasageri de cltori nou

6300

2600

16,380,000

450
pasageri /
or

700 pasageri /
or

Extindere/reabilitare suprafee de miscare


Extindere pist pentru terminalul de pasageri
nou
Extindere platform staionare pentru
terminalul de pasageri nou

22500

200

4,500,000

0 mp

22500 mp

24885

200

4,977,000

0 mp

24885 mp

150000

100

15,000,000

150000 mp

150000 mp

2,933,000

7 buci

Reabilitare pist existent

Reabilitare cale de rulare existent


Realizare cale de rulare paralel cu cea
existent
Realizare racord la platforma existent a cii
de rulare

3
4

AE078
AE079
AE080

II

7
8

Reabilitare cale de rulare existent pentru


terminalul de pasageri nou
Dotare cu echipament de siguran
(autospecial PSI - 1 buc - 650000 Euro,
multifuncional deszpezire - 1 buc - 750000
Euro, multifuncional de ntreinere - 1 buc 250000 Euro, instalaie degivrare aeronave 1 buc - 350000 Euro, autospecial degivrare
pist - 1 buc - 623000 Euro, echipament
skidometru - 1 buc - 50000, ambulan - 1 buc
- 110000 EURO, autofrez zpad - 1 buc 150000 Euro)
Total Proiect

AE081
AE082
AE083
AE084

7 buci

397571 Euro / bucat

68,399,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

An de
implementare

Valoare estimat fr TVA


(mil.Euro)

Impact pe capacitatea
de operare

Reabilitare pist existent

2014 - 2020

20,000,000

Reabilitare cale de rulare existent


Realizare cale de rulare paralel cu cea
existent
Realizare racord la platforma existent a
cii de rulare
Extindere terminal pasageri de cltori
nou
Extindere pist pentru terminalul de
pasageri nou
Extindere platform staionare pentru
terminalul de pasageri nou

2014 - 2020

360,000

3600 mp

2014 - 2020

2,800,000

14000 mp

2014 - 2020

1,449,000

7245 mp

2020 - 2030

16,380,000

700 pasageri / or

2020 - 2030

4,500,000

22500 mp

2020 - 2030

4,977,000

24885 mp

2020 - 2030

15,000,000

150000 mp

2014 - 2020

2,933,000
68,399,000

7 buci

3
4
5
6
7
8
9

Reabilitare cale de rulare existent pentru


terminalul de pasageri nou
Dotare cu echipament de siguran
Total Proiect

200000 mp

Sector aerian - List proiecte aerian


Proiect aeroport:

Realizare terminal cargo,extindere cale rulare terminal cargo, platform de rulare terminal cargo, extindere terminal
pasageri, modernizare pist terminal pasageri, platform de staionare, dotarea cu echipamente de siguran
Sibiu

Denumire aeroport

AE068 AE069 AE070 AE071 AE072 AE073 AE074 AE075 AE076

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat + terminale

Suprafa reabilitat / modernizat

316033 mp

Dotare cu echipamente

2783000

Valoare estimat (mil.Euro)

66,654,600

Cost mediu suprafa de micare nou creat

202 Euro / mp
a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent

Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2,630 m X 45 m, PCN 56 beton

Trafic cltori

Cale rulare

1 bucat:
E = l 25 m i PCN 56
W = l 18 m i PCN 56
N = l 18 m i PCN 56

Platform

1 buc. platform de
staionare aeronave cu
PCN 56

2012

2013

2014

177222

189297

216126

Capacitate
medie
existent ore
de vrf

Observaii

400

b) Tipuri de intervenii propuse


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp (Euro)

Cod
intervenie

Valoare estimat
fr TVA (Euro)

Impact asupra capacitii


de operare a aeroportului

actual

estimat

6,000,000

0 m3

27000 m3

7,200,000

0 mp

72000 mp

2,430,000

0 mp

24300 mp

3,400,000

0 mp

17000 mp

18,564,000

400 pasageri
/ or

1150
pasageri /
or

11,835,000

0 mp

118350 mp

8,500,000

0 mp

42500 mp

5,942,600

0 mp

29713 mp

2,783,000

7 buci

Investiii suprafa de micare existent

I
1
2
3
4
II
5

Realizare terminal cargo nou


Modernizare i extindere pist existent
pentru cargo nou
Modernizare i extindere ci de rulare
pentru cargo nou
Extindere platform de staionare pentru
cargo nou
Extindere/reabilitare suprafee de miscare
Extindere terminal pasageri

5000

1200

72000

100

24300

100

17000

200

7140

2600

AE068
AE069
AE070
AE071

AE072
6
7
8

Modernizare pist existent pentru terminal


pasageri
Extindere platform de staionare pentru
terminal pasageri
Prelungire cale de rulare pentru terminal
pasageri
Dotare cu echipament de siguran
(autospecial PSI - 1 buc - 650000 Euro,
multifuncional deszpezire - 1 buc 750000 Euro, multifuncional de ntreinere
- 1 buc - 250000 Euro, instalaie degivrare
aeronave - 1 buc - 350000 Euro,
autospecial degivrare pist - 1 buc 623000 Euro, echipament skidometru - 1
buc - 50000, ambulan - 1 buc - 110000
EURO)
Total Proiect

118350

100

42500

200

29713

200

7 buci

397571 Euro / bucat

AE073
AE074
AE075
AE076

66,654,600

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1

Denumire intervenie
Realizare terminal cargo nou

An de implementare
2014 - 2020

Valoare estimat fr
TVA (mil.Euro)
6,000,000

Impact pe capacitatea de
operare
27000 m3

2
3
4
5
6
7
8
9

Modernizare i extindere pist existent


pentru cargo nou
Modernizare i extindere ci de rulare
pentru cargo nou
Extindere platform de staionare pentru
cargo nou
Extindere terminal pasageri cltori
Modernizare pist existent pentru terminal
pasageri
Extindere platform de staionare pentru
terminal pasageri
Prelungire cale de rulare pentru terminal
pasageri
Dotare cu echipament de siguran
Total Proiect

2014 - 2020

7,200,000

72000

2014 - 2020

2,430,000

24300

2014 - 2020

3,400,000

17000

2020 - 2030

18,564,000

1150 pasageri / or

2020 - 2030

11,835,000

118350 mp

2020 - 2030

8,500,000

42500 mp

2020 - 2030

5,942,600

29713 mp

2014 - 2020

2,923,000
66,794,600

7 buci

Sector aerian - List proiecte aerian


Reabilitare terminal pasageri existent, infrastructur aerian auxiliar (gard perimetral + iluminat), dotare cu echipamente de
siguran
Suceava

Proiect aeroport:
Denumire aeroport

AE066 AE067 AE068

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat
+ terminale
Suprafa reabilitat /
modernizat
Dotare cu echipamente

50000 mp
7 buci

Valoare estimat (mil.Euro)

10,473,000

Cost mediu suprafa de


micare nou creat

1000 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt
.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 1,800 m X 30 m, PCN 14


beton

Cale rulare

1 bucat:
A = l 18 m i
PCN 15

Trafic cltori
Platform

1 buc. platform de staionare


aeronave cu PCN 18

2012

2013

201
4

25177

1997
1

219

Capacitate medie existent


ore de vrf

Observa
ii

100

b) Tipuri de intervenii propuse

Nr.
Crt
.

Denumire intervenie

Reabilitare terminal pasageri


existent

Suprafa (mp)

5000

Cost unitar / mp (Euro)

1000

Cod
intervenie

AE066

Valoare
estimat
fr TVA
(Euro)

5,000,000

Impact asupra capacitii de operare a


aeroportului

actual

estimat

5000 mp

5000 mp

Infrastructur aerian auxiliar


(gard perimetral + iluminat)
Dotare cu echipament de
siguran (autospecial PSI - 1
buc - 450000 Euro,
multifuncional deszpezire - 1
buc - 750000 Euro,
multifuncional de ntreinere 1 buc - 250000 Euro, instalaie
degivrare aeronave - 1 buc 350000 Euro, autospecial
degivrare pist - 1 buc - 623000
Euro, echipament skidometru - 1
buc - 50000, ambulan - 1 buc 110000 EURO)
Total Proiect

8.5

300000

7 buci

478833 Euro / bucat

AE067
AE068

2,550,000

0 km

8.5 km

2,923,000

7 buci

10,473,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt
.
1
2
3

Denumire intervenie
Realizare terminal pasageri
existent
Infrastructur aerian auxiliar
(gard perimetral + iluminat)
Dotare cu echipament de
siguran
Total Proiect

An de
implementare

Valoare estimat fr TVA


(mil.Euro)

Impact pe capacitatea
de operare

2020 - 2030

5,000,000

5000 mp

2020 - 2030

2,550,000

8.5 km

2014 - 2020

2,923,000

7 buci

10,473,000

Sector aerian - List proiecte aerian


Extindere terminal pasageri, platform, infrastructur aeriana auxiliar, dotare cu
echipament de siguran
Tg. Mure

Proiect aeroport:
Denumire aeroport

AE063 AE064 AE065 AE066

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat + terminale

Suprafa reabilitat / modernizat

20800 mp

Dotare cu echipamente

2110000

Valoare estimat (mil.Euro)

14,110,000

Cost mediu suprafa de micare nou creat

576 Euro / mp
a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent

Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2,000 ml X 45 m, PCN 45 beton

Trafic cltori
Cale rulare

1 bucat:
A = l 23 m i
PCN 45

Platform

2012

2013

2014

1 buc. platform
de staionare
aeronave cu
PCN 45

299624

356697

343448

Capacitate
medie
existent ore
de vrf

Observaii

320

b) Tipuri de intervenii propuse


Impact asupra capacitii de
operare a aeroportului
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Extindere terminal pasageri existent

Suprafa (mp)

600

Cost unitar /
mp (Euro)

2600

Cod
intervenie

AE063

Valoare estimat
fr TVA (Euro)

1,560,000

actual

estimat

320 pasageri /
or

420
pasageri /

or
2

Reabilitare terminal pasageri existent

5000

1000

AE063'

5,000,000

0 mp

5000 mp

Extindere platform existent

15200

200

AE064

3,040,000

15200 mp

Infrastructur aerian auxiliar (gard perimetral + iluminat)

300000

2,400,000

8 km

300000

Dotare cu echipament de siguran (autospecial PSI - 1 buc


- 450000 Euro, multifuncional deszpezire - 1 buc - 750000
Euro , degivror aeronav - 1 buc - 350000, autofrez zpad 1 buc - 150000 Euro, ambulan - 1 buc - 110000 EURO,
multifuncional de ntreinere - 1 buc - 250000 Euro,
echipament skidometru - 1 buc - 50000 )

AE065
AE066

7 buci

301000 Euro /
bucat

2,110,000

7 buci

Total Proiect

14,110,000

c) Sectorizare pentru implementare

Reabilitare terminal pasageri exitent

2020 - 2030

Valoare
estimat fr
TVA (mil.Euro)
1,560,000

Reabilitare terminal pasageri existent

2020 - 2030

5,000,000

5000 mp

Extindere platform existent

2020 - 2030

3,040,000

15200 mp

Infrastructur aerian auxiliar (gard perimetral + iluminat)

2014 - 2020

2,400,000

300000

Dotare cu echipament de siguran


Total Proiect

2014 - 2020

2,110,000
14,110,000

7 buci

Nr.
Crt.

Denumire intervenie

An de
implementare

Impact pe capacitatea
de operare
420 pasageri / or

Sector aerian - List proiecte aerian


Reabilitare terminal pasageri, dotare cu echipamente de siguran

Proiect aeroport:

Tulcea

Denumire aeroport

AE062 AE063

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat + terminale

Suprafa reabilitat / modernizat

5000 mp

Dotare cu echipamente

1110000

Valoare estimat (mil.Euro)

6,110,000

Cost mediu suprafa de micare nou creat

1000 Euro / mp
a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent

Infrastructur existent

Nr.
Crt.

Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2,000 ml X 30 m, PCN 48 beton

Trafic cltori

Cale rulare
1 bucat:
A = l 24 m i
PCN 55

Platform

1 buc. platform de
staionare aeronave
cu PCN 5.4

2012

2013

201
4

892

1887

122
1

Capacitate medie existent


ore de vrf

Observai
i

100

b) Tipuri de intervenii propuse

Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Reabilitare i extindere terminal pasageri


existent

Suprafa (mp)

5000

Cost unitar / mp
(Euro)

Cod
intervenie

1000

Valoare
estimat
fr TVA
(Euro)

5,000,000
AE062

Impact asupra capacitii de operare a


aeroportului

actual

estimat

100 pasageri / or

300
pasageri /
or

Dotare cu echipament de siguran


(autospecial PSI - 1 buc - 450000 Euro, ,
degivror aeronav - 1 buc - 350000,autofrez
zpad - 1 buc - 150000 Euro, ambulan - 1
buc - 110000 EURO, echipament skidometru 1 buc - 50000)
Total Proiect

5 buci

222000 Euro / bucat

1,110,000
AE063
6,110,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

An de
implementare

Valoare estimat
fr TVA (mil.Euro)

Reabilitare terminal pasageri exitent

2020 - 2030

5,000,000

Dotare cu echipament de siguran


Total Proiect

2014 - 2020

1,110,000
6,110,000

Impact pe
capacitatea de
operare
300 pasageri / or
5 buci

5 buci

Sector aerian - List proiecte aerian


Realizare terminal cargo nou, cale de rulare cargo, extingere platform de cargo, pist terminal pasageri, dotare cu
echipamente de siguran
Cluj-Napoca

Proiect aeroport:
Denumire aeroport

AE0054 AE0055 AE0056 AE0057 AE0058 AE0059 AE0060 AE0061


AE0062

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat +
terminale
Suprafa reabilitat / modernizat

207035 mp

Dotare cu echipamente

3173000

Valoare estimat (mil.Euro)

131,143,000

Cost mediu suprafa de micare nou


creat

357 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt
.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2,040 m X 45 m, PCN 114 asfalt

Cale rulare
5 buci:
A = l 18 m i
PCN 36
B = l 10 m i
PCN 20
D = l 18 m i
PCN 36
F = l 25 m i
PCN 114
G = l 25 m i
PCN 114

Trafic cltori
Platform

2012

2013

2014

4 buc. platform de
staionare aeronave cu
PCN 20, PCN 36, PCN
36, PCN 105

931999

103543
8

1179400

b) Tipuri de intervenii propuse

Capacitate
medie
existent
ore de vrf

750

Observaii

Nr.
Crt
.

Impact asupra capacitii de


operare a aeroportului
Denumire intervenie

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp
(Euro)

Cod
intervenie

Valoare estimat
fr TVA (Euro)
actual

estimat

Extindere/reabilitare suprafee de miscare

I
1

Realizare terminal cargo nou

5000

1200

AE0054

6,000,000

0 m3

27000 m3

Extindere platform cargo nou

93700

200

AE0055

18,740,000

0 mp

93700 mp

Realizare cale de rulare terminal cargo

32000

200

AE0056

6,400,000

0 mp

32000 mp

58500

200

11,700,000

0 mp

58500

100000

200

20,000,000

0 mp

100000 mp

44800

200

8,960,000

0 mp

44800 mp

4170

1000

4,170,000

0 mp

4170 mp

52,000,000

0 mp

20000 mp

3,173,000

8 buci

II
4
5
6
7
8

Investiii suprafa de micare existent


Extindere pist terminal de pasageri
existent
Extindere cale de rulare pasageri
Extindere platform staionare terminal
pasageri existent
Modernizare terminal pasageri existent i
extiderea acestuia 2000 (2170
modernizare)
Realizare terminal pasageri nou
Dotare cu echipament de siguran
(autospecial PSI - 1 buc - 650000 Euro,
multifuncional deszpezire - 1 buc 750000 Euro, multifuncional de
ntreinere - 1 buc - 250000 Euro,
autofrez zpad - 1 buc - 150000 Euro,
instalaie degivrare aeronave - 2 buc 700000 Euro, autospecial degivrare pist
- 1 buc - 623000 Euro, echipament
skidometru - 1 buc - 50000)
Total Proiect

AE0057
AE0058
AE0059

AE0060
20000

2600

8 buci

396625 Euro / bucat

AE0061
AE0062

131,143,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt
.

Denumire intervenie

An de
implementare

Valoare estimat fr
TVA (mil.Euro)

Impact pe capacitatea
de operare

Realizare terminal cargo nou

2014 - 2020

6,000,000

27000 m3

Extindere platform cargo nou

2014 - 2020

18,740,000

93700 mp

Realizare cale de rulare terminal cargo


Extindere pist terminal de pasageri
existent
Extindere cale de rulare pasageri
Extindere platform staionare terminal
pasageri existent
Modernizare terminal pasageri existent i
extiderea acestuia 2000 (2170
modernizare)
Realizare terminal pasageri nou

2014 - 2020

6,400,000

32000 mp

2014 - 2020

11,700,000

58500

2014 - 2020

20,000,000

100000 mp

2014 - 2020

8,960,000

44800 mp

2020 - 2030

4,170,000

4170 mp

2020 - 2030

52,000,000

20000 mp

Dotare cu echipament de siguran


Total Proiect

2014 - 2020

3,173,000
131,143,000

8 buci

4
5
6
7
8
9

Sector aerian - List proiecte aerian


Extindere i reabilitare terminal pasageri, dotare cu echipamente de siguran

Proiect aeroport:

Baia Mare

Denumire aeroport

AE055 AE054

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou
creat + terminale
Suprafa reabilitat /
modernizat
Dotare cu echipamente

5000 mp
1610000

Valoare estimat (mil.Euro)

6,710,000

Cost mediu suprafa de


micare nou creat

1000 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Infrastructur existent
Nr. Crt.

Pist decolare - aterizare


(PDA)

1 buc. X 1,790 ml X 30 m,
PCN 22 beton

Cale rulare
1 bucat:
A = l 15 m i PCN
22

Trafic cltori
Platform

2012

2013

2014

Capacitate medie
existent ore de
vrf

1 buc. platform
de staionare
aeronave cu PCN
22

17569

16662

21562

180

Observ
aii

b) Tipuri de intervenii propuse


Nr. Crt.

Denumire intervenie

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp
(Euro)

Cod
interveni
e

Valoare estimat
fr TVA (Euro)

Impact asupra capacitii de


operare a aeroportului

Reabilitare terminal
pasageri existent

5000

1000

Denumire intervenie
1
2

Reabilitare terminal
pasageri exitent
Dotare cu echipament de
siguran
Total Proiect

estimat

5,000,000

100 pasageri / or

300
pasage
ri / or

1,710,000

5
buci

AE055

Dotare cu echipament de
siguran (autospecial PSI
- 1 buc - 450000 Euro,
multifuncional
deszpezire - 1 buc - 750000
Euro, degivror aeronav - 1
buc - 350000, ambulan - 1
buc - 110000 EURO,
echipament skidometru - 1
buc - 50000)
Total Proiect

5 buci

342000 Euro /
bucat

AE054
6,710,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr. Crt.

actual

An de
implementare

Valoare
estimat fr
TVA (mil.Euro)

Impact pe
capacitatea de
operare

2020 - 2030

5,000,000

300 pasageri / or

2014 - 2020

1,710,000

5 buci

6,710,000

Sector aerian - List proiecte aerian


Extindere i reabilitare terminal pasageri, dotare cu echipamente de siguran, dotare cu
infrastructur auxiliar
Iai

Proiect aeroport:
Denumire aeroport

AE053 AE054 AE055

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat + terminale

800 mp

Suprafa reabilitat / modernizat

4000 mp

Dotare cu echipamente

1610000

Valoare estimat (mil.Euro)

10,090,000

Cost mediu suprafa de micare nou creat

1266 Euro / mp
a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent

Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 1,800 ml X 30 m, PCN 14 beton

Trafic cltori
Cale rulare

1 bucat:
A = l 18 m i PCN 14

Platform

2012

2013

2014

1 buc. platform
de staionare
aeronave cu
PCN 13

40479

39339

36464

Capacitate
medie
existent ore
de vrf

Observaii

150

b) Tipuri de intervenii propuse


Impact asupra capacitii de
operare a aeroportului
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Reabilitare terminal pasageri existent

Suprafa (mp)

4000

Cost unitar / mp
(Euro)

1000

Cod
intervenie

AE053

Valoare estimat
fr TVA (Euro)

4,000,000

actual

estimat

100 pasageri /
or

100
pasageri /

or
2

Extindere terminal pasageri existent

Dotare cu echipament de siguran (autospecial PSI - 1


buc - 450000 Euro, multifuncional deszpezire - 1 buc 750000 Euro, ambulan - 1 buc - 110000
EURO,multifuncional de ntreinere - 1 buc - 250000
Euro, echipament skidometru - 1 buc - 50000)

800

2600

2,080,000

100 pasageri /
or

250
pasageri /
or

1,610,000

5 buci

2,400,000

8 km

AE053'

5 buci

322000 Euro /
bucat
AE054

Infrastructur aerian auxiliar (gard perimetral +


iluminat)
Total Proiect

8 km

300000

AE055

10,090,000

c) Sectorizare pentru implementare

Reabilitare terminal pasageri exitent

2014 - 2020

Valoare
estimat fr
TVA (mil.Euro)
4,000,000

Extindere terminal pasageri existent

2020 - 2030

2,080,000

250 pasageri / or

Dotare cu echipament de siguran


Infrastructur aerian auxiliar (gard perimetral +
iluminat)
Total Proiect

2014 - 2020

1,610,000

5 buci

2020 - 2030

2,400,000

8 km

Nr.
Crt.

Denumire intervenie

An de implementare

10,090,000

Impact pe
capacitatea de
operare
100 pasageri / or

Sector aerian - List proiecte aerian


Proiect aeroport:
Denumire aeroport
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou
creat + terminale
Suprafa reabilitat /
modernizat
Dotare cu echipamente
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu suprafa de
micare nou creat

Reabilitare terminal pasageri, reabilitare platforme de staionare, reabilitare cale de rulare,


reabilitare elemente de infrastructur i elemente auxiliare
Bucureti Bneasa
AE032 AE033 AE034 AE035 AE036
241698 mp
35,198,000
110 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare
(PDA)

1 buc. X 3,100 ml X 45 m,
PCN 64 asfalt

Cale rulare

2 buci:
A = l 23 m i PCN 82
B = l 23 m i PCN 63

Trafic cltori
Platform

1 buc. platform de staionare aeronave cu


PCN 34, PCN 40, PCN 45, PCN 48

2012

2013

2014

Capacitate medie
existent ore de vrf

427272

6036

4690

50

Observaii

b) Tipuri de intervenii propuse


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp (Euro)

Cod intervenie

Valoare
estimat
fr TVA
(Euro)

Impact asupra capacitii de operare a


aeroportului
actual

estimat

1
2
3
4

Reabilitare terminal
existent pasageri
Reabilitare platforme de
staionare
Reabilitare cale de rulare
Reabilitarea altor
elemente de infrastructur
Infrastructur auxiliar
(drum perimetral +
iluminat public)
Total Proiect

2698

1000

197000

100

42000

100

1 bucat

n/a

AE032
AE033
AE034

2,698,000

2698 mp

2698 mp

19,700,000

197000 mp

197000 mp

4,200,000

42000 mp

6,800,000

0 pasageri

42000 mp
2500
pasageri /
or

1,800,000

n/a

AE035
1 bucat

n/a
AE036

35,198,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1
2
3
5
6

Denumire intervenie
Reabilitare terminal
existent pasageri
Reabilitare platforme de
staionare
Reabilitare cale de rulare
Reabilitarea altor
elemente de infrastructur
Infrastructur auxiliar
(drum perimetral +
iluminat public)
Total Proiect

An de implementare

Valoare estimat fr TVA (mil.Euro)

Impact pe capacitatea
de operare

2014 - 2020

2,698,000

2698 mp

2014 - 2020

19,700,000

197000 mp

2014 - 2020

4,200,000

42000 mp

2014 - 2020

6,800,000

2500 pasageri / or

2014 - 2020

1,800,000

n/a

35,198,000

n/a

Sector aerian - List proiecte aerian


Realizare terminale pasageri nou, realizare platform staionare aeronave la noul terminal, ci de rulare aeronave pentru
terminalul nou + alte tipuri de infrastructur necesare

Proiect aeroport:

Bucureti Henri Coand

Denumire aeroport

AE016 AE017 AE018 AE019 AE020 AE021 AE022 AE023 AE024 AE025 AE026 AE027 AE028 AE029 AE030 AE031

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou
creat + terminale
Suprafa reabilitat /
modernizat
Dotare cu echipamente

2011000 mp

11200000

Valoare estimat (mil.Euro)

668,900,000 Euro

Cost mediu suprafa de


micare nou creat

300.41 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare
(PDA)

1 buc. X 3,500 m X 45 m, PCN


73 asfalt
1 buc. X 3,500 m X 45 m, PCN
78 asfalt

Cale rulare

10 buci:
A = l 23 m i PCN 62
B = l 23 m i PCN 64
C = l 23 m i PCN 54
D = l 23 m i PCN 45
O= l 23 m i PCN 76
S = l 23 m i PCN 71
V = l 23 m i PCN 71
W = l 23 m i PCN 74
G = l 24 m i PCN 66
N = l 24 m i PCN 66

Trafic cltori
Platform

3 buc. platform de
staionare aeronave cu
PCN 31

2012

2013

2014

Capacitate medie
existent ore de
vrf

7072665

7622766

8295303

4500

Observaii

b) Tipuri de intervenii propuse


Impact asupra capacitii de
operare a aeroportului
Nr.
Crt.

I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
9
10
11
12
13
14

Denumire intervenie

Realizare terminal pasageri i


suprafee de miscare (etapa I)
Realizare terminal nou
pasageri (etapa I )
Realizare platform staionare
aeronave pentru terminal nou
Ci de rulare aeronave pentru
terminal nou (etapa I)
Ci de acces la terminal nou
Realizare parcri supraetajate
Infrastructur utiliti +
construcii auxiliare + turn de
control + viabilizare teren
Infrastructur aerian
auxiliar (gard perimetral)
Dotri cu echipamente de
siguran
Realizare terminal pasageri i
suprafee de miscare (etapa II)
Realizare terminal nou
pasageri (etapa II )
Realizare platform staionare
aeronave pentru terminal nou
(etapa II)
Ci de rulare aeronave pentru
terminal nou (etapa II)
Ci de acces la terminal nou
(etapa II)
Realizare parcri supraetajate
(etapa II)
Infrastructur utiliti +
construcii auxiliare + turn de

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp (Euro)

Cod
intervenie

Valoare estimat fr
TVA (Euro)
actual

estimat

52,000,000

4500

6000

108,000,000

0 mp

540000 mp

36,200,000

0 mp

181000 mp

20000

2600

540000

200

181000

200

35.5 km

1000000

AE019

35,500,000

0 km

35.5 km

47500

1000

AE020
AE021

47,500,000

0 mp

47500 mp

1 bucat

85500000

119,000,000

1 bucat

10 km

300000 Euro / km

3,000,000

10 km

n/a

n/a

4,200,000

n/a

n/a

20000

2600

52,000,000

4500

7500

110000

200

22,000,000

540000 mp

650000 mp

17,000,000

181000 mp

276000 mp

6,000,000

35.5 km

41.5 km

47,500,000

47500 mp

95000 mp

111,000,000

1 bucat

2 buci

AE016
AE017
AE018

AE022
AE023

AE024

AE025
85000

200

6 km

1000000

47500

1000

1 bucat

85500000

AE026
AE027
AE028
AE029

control + viabilizare teren


(etapa II)
15
16

Infrastructur aerian
auxiliar (gard perimetral)
(etapa II)
Dotri cu echipamente de
siguran (etapa II)
Total Proiect

AE030
3 km

300000 Euro / km

n/a

n/a

AE031

1,000,000

10 km

13 km

7,000,000

n/a

n/a

668,900,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumire intervenie
Realizare terminal nou pasageri (etapa
I)
Realizare platform staionare
aeronave pentru terminal nou
Ci de rulare aeronave pentru terminal
nou (etapa I)
Ci de acces la terminal nou
Realizare parcri supraetajate
Infrastructur utiliti + construcii
auxiliare + turn de control + fiabilizare
teren
Infrastructur aerian auxiliar (gard
perimetral)
Dotri cu echipamente de siguran
Realizare terminal nou pasageri (etapa
II)
Realizare platform staionare
aeronave pentru terminal nou v(etapa
II)
Ci de rulare aeronave pentru terminal
nou (etapa II)
Ci de acces la terminal nou (etapa II)
Realizare parcri supraetajate (etapa
II)

An de
implementare

Valoare estimat fr
TVA (mil.Euro)

Impact pe capacitatea de
operare

2014 - 2020

52,000,000

plus 1500 pasageri / or

2014 - 2020

108,000,000

plus 540000 mp marf

2014 - 2020

36,200,000

2014 - 2020

35,500,000

181000 mp
plus 35.5 km

2014 - 2020

47,500,000

plus 47500 mp

2014 - 2020

119,000,000

1 bucat

2014 - 2020

3,000,000

10 km

2014 - 2020

4,200,000

n/a

2020 - 2027

52,000,000

plus 3000 pasageri / or

2020 - 2027

22,000,000

plus 110000 mp marf

2020 - 2027

17,000,000

2020 - 2027

6,000,000

95000 mp
plus 6 km

2020 - 2027

47,500,000

plus 47500 mp

14
15
16

Infrastructur utiliti + construcii


auxiliare + turn de control + fiabilizare
teren (etapa II)
Infrastructur aerian auxiliar (gard
perimetral) (etapa II)
Dotri cu echipamente de siguran
(etapa II)
Total Proiect

2020 - 2027

111,000,000

2020 - 2027

1,000,000

3 km

2020 - 2027

7,000,000

n/a

1 bucat

668,900,000

Sector aerian - List proiecte aerian


Reabilitare pist, Facilitate de ntoarcere aeronave, modernizare terminal pasageri, dotare cu echipamente de siguran

Proiect aeroport:

Constana Mihail Koglniceanu

Denumire aeroport

AE012 AE013 AE014 AE015

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat +
terminale
Suprafa reabilitat / modernizat

20000 mp
166500 mp

Dotare cu echipamente

4 buci

Valoare estimat (mil.Euro)

30,300,000

Cost mediu suprafa de micare


nou creat

757 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 3500 m X 45 m, PCN 62


beton

Trafic cltori

Cale rulare

Platform

2012

2013

2014

Capacitate medie
existent ore de vrf

5 buci:
A = l 24 m i PCN 62
B = l 25 m i PCN 62
G = l 16 m i PCN 62
H = l 23 m i PCN 62
L = l 23 m i PCN 62

1 buc. platform de
staionare aeronave cu PCN
36 - 52

88527

70090

154320

400

Observaii

b) Tipuri de intervenii propuse

Nr.
Crt.

1
2
3

Denumire intervenie

Reabilitare PDA 3500 ml X 45ml X


PCN 62
Facilitate de ntoarcere aeronave
Modernizare terminal pasageri
existent
Dotare cu echipament de siguran (
multifuncional deszpezire - 1 buc 750000 Euro/buc, multifuncional de
ntreinere - 1 buc - 250000 Euro,
autofrez zpad - 1 buc - 150000
Euro, instalaie degivrare aeronave 1 buc - 350000 Euro, echipament
skidometru - 1 buc - 50000)
Total Proiect

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp (Euro)

Cod intervenie

AE012

157500

100

20000

200

9000

1000

375000 Euro / km

AE013
AE014

AE015

Valoare
estimat fr
TVA (Euro)

actual

estimat

15,750,000

0 mp

157500 mp

4,000,000

0 mp

20000 mp

9,000,000

0 mp

9000 mp

1,550,000

5 buci

30,300,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1
2
3
4

Denumire intervenie
Reabilitare PDA 3500 ml X 45ml X
PCN 62
Facilitate de ntoarcere aeronave
Modernizare terminal pasageri
existent
Dotare cu echipament de siguran
Total Proiect

An de implementare

Valoare estimat fr TVA


(mil.Euro)

Impact pe capacitatea
de operare

2014 - 2020

15,750,000

157500 mp

2014 - 2020

4,000,000

20000 mp

2014 - 2020

9,000,000

2014 - 2020

1,550,000
30,300,000

9000 mp
5 buci

Impact asupra capacitii de


operare a aeroportului

Sector aerian - List proiecte aerian


Reabilitare pist, Realizare cale de rulare, Dotare cu echipamente, Realizare infrastructur auxiliar aeroport

Proiect aeroport:

Craiova

Denumire aeroport

AE007 AE008 AE009 AE010 AE011

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat +
terminale
Suprafa reabilitat / modernizat

50000 mp

Dotare cu echipamente

6 buci

Valoare estimat (mil.Euro)

69,650,000

Cost mediu suprafa de micare nou


creat

757 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2500 m X 45 m, PCN 29 beton

Cale rulare

1 bucat:
l 15 i PCN 27

Trafic cltori
Platform

1 buc. platform de
staionare aeronave cu
PCN 30

2012

2013

2014

Capacitate medie
existent ore de
vrf

29232

39839

138886

600

Observaii

b) Tipuri de intervenii propuse


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Suprafa
(mp)

Cost unitar / mp (Euro)

Realizare terminal pasageri nou

20000

2600

Realizare platform staionare aeronave

30000

200

Cod
intervenie
AE007
AE008

Valoare
estimat fr
TVA (Euro)

Impact asupra capacitii de


operare a aeroportului
actual

estimat

52,000,000

600

6,000,000

3 aeronave / or

2100
10 aeronave /
or

4
5

Dotare cu echipament de siguran


(autospecial PSI - 1 buc - 450000 Euro,
multifuncional deszpezire - 2 buc 750000 Euro/buc, multifuncional de
ntreinere - 1 buc - 250000 Euro, autofrez
zpad - 1 buc - 150000 Euro, instalaie
degivrare aeronave - 1 buc - 350000 Euro,
echipament skidometru - 1 buc - 50000)
Infrastructur auxiliar aeroport (drum
perimetral tehnologic)
Infrastructur auxiliar aeroport (iluminat
public + supraveghere video)
Total Proiect

AE009

7 buci

400000 Euro / bucat

20 km

300000 Euro / km

20 km

160000 Euro / km

AE010
AE011

2,450,000

7 buci

6,000,000

20 km

3,200,000

20 km

69,650,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

An de
implementare

Valoare estimat fr
TVA (mil.Euro)

Impact pe capacitatea
de operare

Realizare terminal nou

2020 - 2030

52,000,000

plus 1500 pasageri / or

Realizare platform staionare aeronave

2020 - 2030

6,000,000

plus 7 aeronave / or

Dotare cu echipament de siguran

2014 - 2020

2,450,000

7 buci

Infrastructur auxiliar aeroport (drum


perimetral tehnologic)

2014 - 2020

6,000,000

20 km

2014 - 2020

3,200,000

20 km

Infrastructur auxiliar aeroport (iluminat


public + supraveghere video)
Total Proiect

69,650,000

Sector aerian - List proiecte aerian


Realizare terminal pasageri nou, terminal cargo i conexiune multimodal

Proiect aeroport:

Timioara Traian Vuia

Denumire aeroport

AE001 AE002 AE003 AE004 AE005 AE006

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat + terminale

207035 mp

Suprafa reabilitat / modernizat


Dotare cu echipamente

6 buci

Valoare estimat (mil.Euro)

111,573,000

Cost mediu suprafa de micare nou creat

757 Euro / mp
a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent

Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 3,500 m X 45 m, PCN 42 asfalt

Cale rulare
4 buci:
A = l 23 m i PCN 70
B = l 23 m i PCN 30
C = l 23 m i PCN 80
L = l 33 m i PCN 80

Trafic cltori
Platform

1 buc. platform de
staionare aeronave cu
PCN 35

2012

2013

2014

1038410

754568

734568

Capacitate
medie
existent
ore de vrf

1200

Observaii

b) Tipuri de intervenii propuse


Impact asupra capacitii
de operare a aeroportului
Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Realizare terminal nou pasageri (etapa I +


etapa II)
Realizare terminal nou cargo

Extindere platform staionare aeronave

Suprafa (mp)

Cost unitar / mp (Euro)

20000

2600

5000

1200

70000

200

Cod intervenie

AE001
AE002

Valoare estimat
fr TVA (Euro)
actual

estimat

52,000,000

1200

2700

6,000,000

0 m3

14,000,000

6 aeronave /
or

2,650,000

0 pasageri

34,000,000

0 t/or vrf

27000 m3
12
aeronave /
or
2500
pasageri /
or
500 t/or
vrf

2,923,000

AE003
4
5

Conexiunea multimodal (autogar - 2035mp)


Conexiunea multimodal (staie CF - 110000
mp)
Dotare cu echipament de siguran
(autospecial PSI - 1 buc - 650000 Euro,
multifuncional deszpezire - 1 buc - 750000
Euro, multifuncional de ntreinere - 1 buc 250000 Euro, autofrez zpad - 1 buc 250000 Euro, instalaie degivrare aeronave - 1
buc - 350000 Euro, autospecial degivrare
pist - 1 buc - 623000 Euro, echipament
skidometru - 1 buc - 50000)
Total Proiect

2035

1302
AE004

110000

309

7 buci

478833 Euro / bucat

AE005
AE006

111,573,000

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1
2

Denumire intervenie
Realizare terminal nou pasageri (etapa I +
etapa II)
Realizare terminal nou cargo

An de implementare

Valoare estimat fr
TVA (mil.Euro)

Impact pe capacitatea de
operare

2014 - 2020

52,000,000

plus 1500 pasageri / or

2014 - 2020

6,000,000

plus 27000 m3 marf

7 buci

Extindere platform staionare aeronave

2014 - 2020

14,000,000

plus 6 aeronave / or

Conexiunea multimodal (autogar - 2035mp)


Conexiunea multimodal (staie CF - 110000
mp)
Dotare cu echipament de siguran
Total Proiect

2014 - 2020

2,650,000

plus 2500 pasageri / or

2014 - 2020

34,000,000

plus 500 t/ or vrf

2014 - 2020

2,923,000
111,573,000

plus 7 buci

6
7

Sector aerian - List proiecte aerian


Proiect aeroport:
Denumire aeroport
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafaa de micare nou creat + terminale
Suprafa reabilitat / modernizat
Dotare cu echipamente
Valoare estimat (mil.Euro)
Cost mediu suprafa de micare nou creat

Reabilitare terminal pasageri, dotare cu echipamente de siguran


Satu Mare
AE045 AE052
2850 mp
1710000
4,560,000
1000 Euro / mp

a) Situaia infrastructurii aeroportuare existent


Nr.
Crt.

Infrastructur existent
Pist decolare - aterizare (PDA)

1 buc. X 2,500 ml X 45 m, PCN 61 beton

Trafic cltori
Cale rulare
1 bucat:
A = l 23 m i
PCN 61

Platform

2012

2013

2014

1 buc. platform
de staionare
aeronave cu PCN
61

19366

16316

12816

Capacitate
medie
existent ore
de vrf

Observaii

100

b) Tipuri de intervenii propuse


Nr.
Crt.

Denumire intervenie

Reabilitare terminal pasageri existent

Suprafa (mp)

2850

Cost unitar / mp
(Euro)

1000

Cod
intervenie

AE045

Valoare estimat
fr TVA (Euro)

2,850,000

Impact asupra capacitii de


operare a aeroportului
actual

estimat

100 pasageri /
or

300
pasageri /

or
2

Dotare cu echipament de siguran (autospecial PSI - 1 buc


- 450000 Euro, multifuncional deszpezire - 1 buc - 750000
Euro, ambulan - 1 buc - 110000 EURO, degivror aeronav 1 buc - 350000, echipament skidometru - 1 buc - 50000)

5 buci

342000 Euro /
bucat

AE052

Total Proiect

c) Sectorizare pentru implementare


Nr.
Crt.
1
2

Denumire intervenie
Reabilitare terminal pasageri exitent
Dotare cu echipament de siguran

Total Proiect

1,710,000

2020 - 2030

Valoare estimat
fr TVA
(mil.Euro)
2,850,000

2014 - 2020

1,710,000

An de
implementare

4,560,000

4,560,000

Impact pe capacitatea
de operare
300 pasageri / or
5 buci

5 buci

Anexa 10.50 Determinarea necesarului de finanare pentru transport aerian, perioada de implementare 2014-2020

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Autoritatea
de
Implementar
e

Reeaua TENT

Scor
EIR
R
(%)

Puncta
j

An
inceper
e SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizare

Numr
pasageri
2014

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

Studiu de
Fezabilitate
/ An
executie
proiecte
fazate
2015

201
6

Anii de execuie a lucrrilor

201
5

2016

2017

2018

201
9

202
0

Impact
cumula
t 2020
sau
2030

Rest
buget
FC
(mii
euro)

Surse de Finantare - FEDR (74.88 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020


Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur aeroportuar i achiziie echipamente
Aeroportul Tulcea
Aerian/Dezvoltare
aeroporturi
Aeroportul Craiova
Aerian/Dezvoltare
2
aeroporturi
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR
AEROPORTUAR
1

Comprehensiv
e
Comprehensiv
e

49.7
0
35.7
0

79.00
59.28

2015
2015

2016/201
8
2016/201
8

1221
6.11
138886
69.65
140107

75.76

7.58
86.37
93.94

0.23

1.89

3.03

2.42

2.59

21.59

34.55

27.64

23.49

37.58

30.06

24.8
8
4.15

207.3
6
34.59

331.7
7
55.34

265.4
2
44.27

4.88

40.65

65.05

52.04

282.6
0

452.1
6

361.7
3

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

7.58

67.30

86.37

-19.06

93.94

Capitolul II - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur aeroportuar i achiziie echipamente ne incluse n structura financiar
Aeroportul Bucureti
Aerian/Dezvoltare
Otopeni
aeroporturi
Aeroportul Timioara
Aerian/Dezvoltare
2
aeroporturi
Aeroportul Cluj-Napoca
Aerian/Dezvoltare
3
aeroporturi
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR
AEROPORTUAR
1

Total necesar de finanare 2014 - 2020

Core

5.20

46.32

Core

5.20

46.32

Comprehensiv
e

2.80

27.94

2015

2016

2017

2.82
2.82

23.49
23.49

74.88

3.00
2.25

25.00
18.72

TOTAL GENERAL SURSE DE


FINANARE

74.88

2.25

18.72

TOTAL DEFICIT

19.06

0.57

4.77

Distribuie procentual
Surse de finanare FEDR (cu TVA)

2015
2015

2016/201
8
2016/201
8
2016/201
8

8295303
668.90
734568
111.57
1179400
131.14
1020927
1

93.94
93.94

Total FEDR
Necesar total finanare

2015

37.5
8
37.5
8
40.0
0
29.9
5

2018

2019

2020

30.06
30.06

0.00
0.00

0.00
0.00

32.00
23.96

0.00
0.00

0.00
0.00

29.9
5

23.96

0.00

0.00

7.62

6.10

0.00

0.00

911.62

829.44
138.35
162.62
1130.40

33.9
1

0.00

0.00

0.00

0.00

829.44

829.44

138.35

967.79

162.62

1130.4
0

1130.40

Anexa 10.51 Determinarea necesarului de finanare pentru transport aerian, perioada de implementare 2020-2030

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Autoritatea
de
Implement
are

Reeaua
TEN-T

Sco
r
EIR
R
(%)

Punct
aj

An
incepe
re SF

An
inceper
e lucrari
/ An
finalizar
e

Capacita
te de
operare

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

Studiu de
Fezabilitat
e / An
executie
proiecte
fazate
202
1

202
4

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

202
2

202
3

202
4

2.08

3.33

2.66

3.13

5.00

4.00

20.6
6
3.25

33.0
6
5.19

26.4
4
4.16

28.9
9

46.3
9

37.1
1
1.13

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

Impac
t
cumul
at
2020
sau
2030

Rest
buge
t
FC
(mii
euro)

Surse de Finantare - FEDR (357 mil.Euro) - perioada de programare 2021 - 2030


Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur aeroportuar i achiziie echipamente
Aeroportul Baia Mare
Aerian/Dezvoltare
aeroporturi
Aeroportul Oradea
Aerian/Dezvoltare
2
aeroporturi
Aeroportul Sibiu
Aerian/Dezvoltare
3
aeroporturi
Aeroportul Suceava
Aerian/Dezvoltare
4
aeroporturi
Aeroportul Iai
Aerian/Dezvoltare
5
aeroporturi
Aeroportul Constana
Aerian/Dezvoltare
6
aeroporturi
Aeroportul Bacu
Aerian/Dezvoltare
7
aeroporturi
Aeroportul Tg. Mure
Aerian/Dezvoltare
8
aeroporturi
Aeroportul Bucureti
Aerian/Dezvoltare
9
Bneasa
aeroporturi
Aeroportul Satu Mare
Aerian/Dezvoltare
10
aeroporturi
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR
AEROPORTUAR
1

Total necesar de finanare 2021 - 2030

Total FEDR
Necesar total finanare
Distribuie procentual
Surse de finanare FEDR (cu
TVA)
TOTAL GENERAL SURSE DE
FINANARE
TOTAL DEFICIT

Comprehens
ive
Comprehens
ive
Comprehens
ive
Comprehens
ive
Comprehens
ive
Comprehens
ive
Comprehens
ive

31.1
0
26.5
0
23.4
0
25.5
0

Alte reele

7.60

0.70

Alte reele

2.20

-2.90

Alte reele

1.90

-8.68

8.30
17.5
0
12.9
0

52.80
42.32
41.96
40.92
35.69
29.65
27.17

2021
2021
2021
2021
2021
2024
2024
2024
2024
2024

2022/20
24
2022/20
24
2022/20
24
2022/20
24
2022/20
24
2025/20
27
2025/20
27
2025/20
27
2025/20
27
2025/20
27

21562
6.71
36464
10.09
216126
66.65
19971
10.47
273047
93.53
154320
30.30
313480
68.40
343448
14.11
4690
35.20
12816
4.56
1395924

2021

2022

421.61
421.61

6.97
6.97

58.11
58.11

357

1.65
5.90

13.78
49.20

357

5.90

49.20

64.61

1.07

8.91

202
3
92.9
7
92.9
7
22.0
5
78.7
2

2024

2025

2026

2027

8.32
12.51
82.64
12.99
115.97

0.2
5
0.3
8
2.4
8
0.3
9
3.4
8

37.57

5.65

340.01

421.61

2028

2029

6.9
7

203
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0

80.05
80.05

47.30
47.30

75.67
75.67

60.54
60.54

0.00
0.00

0.00
0.00

18.99
67.78

11.22
40.05

17.95
64.08

14.36
51.26

0.00
0.00

0.00
0.00

78.7
2

67.78

40.05

64.08

51.26

0.00

0.00

0.0
0

14.2
5

12.27

7.25

11.60

9.28

0.00

0.00

0.0
0

0.0
0

0.0
0

58.1
1

92.9
7

12.99
115.97

21.2
0
4.37

0.17

10.9
1
1.41

17.4
6
2.26

13.9
7
1.81

80.0
5

47.3
0

75.6
7

60.5
4

1.31

43.65

82.64

12.0
2
27.1
4
5.60

0.52

17.50

12.51

15.0
3
33.9
3
7.00

2.54

84.81

8.32

9.39

37.57

87.00

84.81

2.18

17.50
43.65
5.65
0.0
0

0.0
0

0.0
0

348.6
8
336.1
7
253.5
3
240.5
4
124.5
7

421.61

15.31
58.96
64.61

Anexa 10.52 Stabilirea surselor de finanare pentru sectorul aerian, ciclul de implementare 2014 -2020

Stabilire surselor de finanare sector aerian 2014 -2020

Necesar de finanare

Nr. Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua TENT

Studiu de Fezabilitate / An
executie proiecte fazate
Punctaj

Valoare estimat (Pret


2014) Mil.EURO

Anii de execuie a lucrrilor

Total
proiecte

Valoare estimat (Pret 2014)


Mil.EURO cu TVA
2015

2016

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Surse de Finantare - FEDR (74.88 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020


Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur aeroportuar i achiziie echipamente
1

Aeroportul Tulcea

Aerian/Dezvoltare aeroporturi

Fonduri structurale

Surse de finanare
2

Buget de stat
Aeroportul Craiova

Aerian/Dezvoltare aeroporturi

Fonduri structurale

Surse de finanare

Comprehensive

79.00

Euro

79.00

Comprehensive

59.28

Euro

59.28

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR AEROPORTUAR
Fonduri structurale

Surse de finanare

Euro

Buget de stat

6.11

7.58

0.23

1.89

3.03

2.42

7.58

3.42

4.24

0.13

1.06

1.70

1.36

4.24

2.69
69.65

3.33
86.37

0.10
2.59

0.83
21.59

1.33
34.55

1.07
27.64

3.33
86.37

39.00

48.36

1.45

12.09

19.35

15.48

48.36

30.65
75.76

38.00
93.94

1.14
2.82

9.50
23.49

15.20
37.58

12.16
30.06

38.00
93.94

42.43

52.61

1.58

13.15

21.04

16.83

52.61

33.33

41.33

1.24

10.33

16.53

13.23

41.33

24.88

207.36

331.77

265.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul II - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur aeroportuar i achiziie echipamente ne incluse n structura financiar
1

Aeroportul Bucureti
Otopeni

Aerian/Dezvoltare aeroporturi

Fonduri structurale

Surse de finanare
2

Buget de stat
Aeroportul Timioara

Aerian/Dezvoltare aeroporturi

Fonduri structurale

Surse de finanare
3

Buget de stat
Aeroportul Cluj-Napoca

Aerian/Dezvoltare aeroporturi

Fonduri structurale

Surse de finanare

Core

46.32

Euro

46.32

Core

46.32

Euro

46.32

Comprehensive

27.94

Euro

27.94

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR AEROPORTUAR
Fonduri structurale

Surse de finanare

Euro

Buget de stat
Structur surse de finanare FEDR

Total general

UE

56%

52.61

Buget de stat

44%

41.33

100%

93.94

668.90

829.44

829.44

374.58

464.48

13.93

116.12

185.79

148.63

464.48

294.32
111.57

364.95
138.35

10.95
4.15

91.24
34.59

145.98
55.34

116.78
44.27

364.95
138.35

62.48

77.48

2.32

19.37

30.99

24.79

77.48

49.09
131.14

60.87
162.62

1.83
4.88

15.22
40.65

24.35
65.05

19.48
52.04

60.87
162.62

73.44

91.07

2.73

22.77

36.43

29.14

91.07

57.70
911.62

71.55
1130.40

2.15
33.91

17.89
282.60

28.62
452.16

22.90
361.73

510.50

633.03

18.99

158.26

253.21

202.57

633.03

401.11

497.38

14.92

124.34

198.95

159.16

497.38

0.00

0.00

0.00

0.00

71.55
1130.40

Anexa 10.53 Stabilirea surselor de finanare pentru sectorul aerian, ciclul de implementare 2020 -2030

Necesar de finanare

Nr. Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua TEN T

Punctaj

Valoare estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO

Valoare estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO cu TVA

Studiu de Fezabilitate /
An executie proiecte
fazate

2021

2024

Anii de execuie a lucrrilor

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total
proiecte

2028

2029

2030

Surse de Finantare - FEDR (357 mil.Euro) - perioada de programare 2021 - 2030


Capitolul I - proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructur aeroportuar i achiziie echipamente
1

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

10

Aerian/Dezvoltare aeroporturi
Surse de finanare

Aeroportul Baia Mare


Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Oradea
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Sibiu
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Suceava
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Iai
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Constana
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Bacu
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Tg. Mure
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Bucureti
Bneasa
Fonduri structurale
Buget de stat
Aeroportul Satu Mare
Fonduri structurale
Buget de stat

Comprehensive

52.80

Euro

52.80

Comprehensive

42.32

Euro

42.32

Comprehensive

41.96

Euro

41.96

Comprehensive

40.92

Euro

40.92

Comprehensive

35.69

Euro

35.69

Comprehensive

29.65

Euro

29.65

Comprehensive

27.17

Euro

27.17

Alte reele

0.70

Euro

0.70

Alte reele

-2.90

Euro

-2.90

Alte reele

-8.68

Euro

-8.68

6.71

8.32

0.25

2.08

3.33

2.66

8.32

3.76

4.66

0.14

1.16

1.86

1.49

4.66

2.95
10.09

3.66
12.51

0.11
0.38

0.92
3.13

1.46
5.00

1.17
4.00

3.66
12.51

5.65

7.01

0.21

1.75

2.80

2.24

7.01

4.44
66.65

5.51
82.64

0.17
2.48

1.38
20.66

2.20
33.06

1.76
26.44

5.51
82.64

37.32

46.28

1.39

11.57

18.51

14.81

46.28

29.32
10.47

36.36
12.99

1.09
0.39

9.09
3.25

14.54
5.19

11.64
4.16

36.36
12.99

5.86

7.27

0.22

1.82

2.91

2.33

7.27

4.61
93.53

5.71
115.97

0.17
3.48

1.43
28.99

2.29
46.39

1.83
37.11

5.71
115.97

52.37

64.94

1.95

16.24

25.98

20.78

64.94

41.15

51.03
37.57

1.53

12.76

20.41

30.30

16.33
1.13

9.39

15.03

12.02

51.03
37.57

16.97

21.04

0.63

5.26

8.42

6.73

21.04

13.33
68.40

16.53
84.81

0.50
2.54

4.13
21.20

6.61
33.93

5.29
27.14

16.53
84.81

38.30

47.50

1.42

11.87

19.00

15.20

47.50

30.10
14.11

37.32
17.50

1.12
0.52

9.33
4.37

14.93
7.00

11.94
5.60

37.32
17.50

7.90

9.80

0.29

2.45

3.92

3.14

9.80

6.21

7.70

0.23
1.31

1.92
10.91

3.08
17.46

2.46
13.97

7.70

35.20

43.65

43.65

19.71

24.44

0.73

6.11

9.78

7.82

24.44

15.49
4.56

19.20
5.65

0.58
0.17

4.80
1.41

7.68
2.26

6.15
1.81

19.20
5.65

2.55

3.17

0.09

0.79

1.27

1.01

3.17

2.01

2.49

0.07

0.62

1.00

0.80

2.49

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTUR AEROPORTUAR


Fonduri structurale

Surse de finanare

-8.68

Euro

Buget de stat

Structur surse de finanare FEDR


UE
Buget de stat
Total general

56%

236.10

44%

185.51

100%

421.61

340.01

421.61

6.97

190.41

236.10

149.60

185.51

0.00

0.00

58.11

92.97

80.05

47.30

75.67

60.54

0.00

0.00

0.00

421.61

3.90

32.54

52.06

44.83

26.49

42.38

33.90

236.10

3.07

25.57

40.91

35.22

20.81

33.30

26.64

185.51

Anexa 10.54 Centralizatorul valorii proiectelor multimodale

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire proiect
Multimodal Craiova
Multimodal Bacu
Multimodal Iai
Multimodal Suceava
Multimodal Cluj-Napoca
Multimodal Turda
Multimodal Oradea
Multimodal Timioara
Multimodal Giurgiu
Multimodal Bucureti
Multimodal Braov

Denumire beneficiar
Consiliul local Mun. Craiova
Consiliul local Mun. Bacu
Consiliul local Mun. Iai
Consiliul local Mun. Suceava
Consiliul local Mun. Cluj-Napoca
Consiliul local oraul Turda
Consiliul local Mun. Oradea
Consiliul local Mun. Timioara
Consiliul local Mun. Giurgiu
Consiliul local Mun. Bucureti
Consiliul local Mun. Braov
TOTAL GENERAL

Cod proiect
MM001
MM002
MM003
MM004
MM005
MM006
MM007
MM008
MM009
MM010
MM011

Capacitate de
operare t/zi
500000
300000
500000
300000
500000
150000
300000
500000
300000
700000
500000

Valoare estimat
(mil Euro/km)
34,250,000
21,440,000
34,250,000
21,440,000
34,250,000
10,720,000
21,440,000
34,250,000
21,440,000
47,945,000
34,250,000
315,675,000

Anexa 10.55 Fiele de proiect aferente fiecrui centru de transport intermodal

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Bucureti
MM0010
MM0010
250.000
47,945,000
191.78

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local Mun.


Bucureti

Total Proiect

250000

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de
utiliti exterioare platformei

Suprafa

7
6
7
25
30%
180,000.0

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

25,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

3,500,000
9,000,000
1,400,000
3,750,000

5,295,000
47,945,000

Capacitate de
operare platform

700000 t/zi

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect
Platform
multimodal
Total Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Consiliul local Mun.


Bucureti

2014 - 2020

47,945,000

700000 t/zi

MM0010

191.78

47,945,000

191.78

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Giurgiu
MM009
MM009
100.000
21,440,000
214.40
a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei

Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local
Mun. Giurgiu

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)

Suprafa

100000
4
3
4
10

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

10,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

2,000,000
4,500,000
800,000
1,500,000

Capacitate de
operare platform

300000 t/zi

Conexiune platform la reelele de


utiliti exterioare platformei

6
Total Proiect

30%

2,640,000

100,000.0

21,440,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect
Platform
multimodal
Total Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Consiliul local
Mun. Giurgiu

2014 - 2020

21,440,000

300000 t/zi

MM009

214.40

21,440,000

214.40

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Timioara
MM008
MM008
180.000
34,250,000
190.28
a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei

Nr.
Crt.
1
2
3

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform
multimodal

Consiliul local Mun.


Timioara

Componentele platformei
Platform betonat + spaii de
depozitare
Ci de acces rutiere (km)
Ci de acces feroviare (km)

Suprafa

180000

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

18,000,000

500,000
1,500,000

2,500,000
6,000,000

Capacitate de
operare platform

500000 t/zi
5
4

4
5

Reea de apa canalizare (km)


Staie de curent electric (MW/h)

Conexiune platform la reelele de


utiliti exterioare platformei
Total Proiect

5
20
30%

200,000
150,000

1,000,000
3,000,000

3,750,000

180,000.0

34,250,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect
Platform
multimodal
Total Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Consiliul local Mun.


Timioara

2014 - 2020

34,250,000

500000 t/zi

MM008

190.28

34,250,000

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Oradea

Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

MM007
MM007
100.000
21,440,000
214.40

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei

190.28

Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local
Mun. Oradea

100000

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de
utiliti exterioare platformei

Suprafa

Total Proiect

4
3
4
10
30%

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

10,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

2,000,000
4,500,000
800,000
1,500,000

2,640,000

100,000.0

Capacitate de
operare platform

300000 t/zi

21,440,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect
Platform
multimodal
Total Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Consiliul local
Mun. Oradea

2014 - 2020

21,440,000

300000 t/zi

MM007

214.40

21,440,000

214.40

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n oraul Turda

Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

MM006
MM006
100.000
10,720,000
214.40

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local
oraul Turda

50000

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de
utiliti exterioare platformei

Suprafa

Total Proiect

2
1.5
2
5
30%

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

5,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

1,000,000
2,250,000
400,000
750,000

1,320,000

100,000.0

Capacitate de
operare platform

150000 t/zi

10,720,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Platform
multimodal
Total Proiect

Consiliul local
oraul Turda

2014 - 2020

10,720,000

150000 t/zi

MM006

10,720,000

214.40
214.40

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Cluj - Napoca
MM005
MM005
180.000
34,250,000
190.28
a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei

Nr.
Crt.

Proiect

Denumire beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local Mun.


Cluj-Napoca

Total Proiect

180000

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de
utiliti exterioare platformei

Suprafa

5
4
5
20
30%
180,000.0

b) Strategia de implementare

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

18,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

2,500,000
6,000,000
1,000,000
3,000,000

3,750,000
34,250,000

Capacitate de
operare platform

500000 t/zi

Nr.
Crt.

Proiect

Denumire beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Platform
multimodal

Consiliul local Mun.


Cluj-Napoca

2014 - 2020

34,250,000

500000 t/zi

MM005

190.28

Total Proiect

34,250,000

190.28

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Suceava

Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

MM004
MM004
100.000
21,440,000
214.40

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5
6

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local
Mun. Suceava

Suprafa

100000

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de
utiliti exterioare platformei

4
3
4
10
30%

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

10,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

2,000,000
4,500,000
800,000
1,500,000

2,640,000

Capacitate de
operare platform

300000 t/zi

Total Proiect

100,000.0

21,440,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect
Platform
multimodal
Total Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Consiliul local
Mun. Suceava

2014 - 2020

21,440,000

300000 t/zi

MM004

214.40

21,440,000

214.40

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Iai

Proiect multimodal:
MM003

Indicativ

MM003

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform (mp)

180.000

Valoare estimat (mil.Euro)

34,250,000

Cost mediu/km (mil.Euro)

190.28

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform multimodal

Consiliul local
Mun. Iai

180000

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de utiliti
exterioare platformei

Suprafa

Total Proiect

5
4
5
20
30%

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

18,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

2,500,000
6,000,000
1,000,000
3,000,000

3,750,000

180,000.0

Capacitate
de operare
platform

500000 t/zi

34,250,000

b) Strategia de implementare
Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform
euro / km

Platform multimodal

Consiliul local
Mun. Iai

2014 - 2020

34,250,000

500000 t/zi

MM003

190.28

Nr.
Crt.
1

Total Proiect

34,250,000

190.28

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Bacu

Proiect multimodal:
MM002

Indicativ

MM002

Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform (mp)

100.000

Valoare estimat (mil.Euro)

21,440,000

Cost mediu/km (mil.Euro)

214.40

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei


Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Componentele
platformei

Consiliul local
Mun. Bacu

Platform betonat
+ spaii de
depozitare
Ci de acces
rutiere (km)
Ci de acces
feroviare (km)
Reea de apa
canalizare (km)
Staie de curent
electric (MW/h)
Conexiune
platform la reelele
de utiliti
exterioare
platformei

1
2
3
4

Platform multimodal

Total Proiect

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat
(Euro)

100

10,000,000

500,000

2,000,000

1,500,000

4,500,000

200,000

800,000

10

150,000

1,500,000

2,640,000

Suprafa

100000

30%

100,000.0

21,440,000

Capacitate de operare
platform

300000 t/zi

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de
implementare

Valoare estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu platform


euro / km

Platform multimodal

Consiliul local
Mun. Bacu

2014 - 2020

21,440,000

300000 t/zi

MM002

214.40

Total Proiect

21,440,000

214.40

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Craiova

Proiect multimodal:
Indicativ
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

MM001
MM001
180.000
34,250,000
190.28
a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei

Nr.
Crt.

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform betonat + spaii de


depozitare

1
2
3
4
5

Componentele platformei

Platform
multimodal

Consiliul local
Mun. Craiova

Ci de acces rutiere (km)


Ci de acces feroviare (km)
Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)

Suprafa

180000
5
4
5
20

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

18,000,000

500,000
1,500,000
200,000
150,000

2,500,000
6,000,000
1,000,000
3,000,000

Capacitate de
operare platform

500000 t/zi

Conexiune platform la reelele de


utiliti exterioare platformei

6
Total Proiect

30%

180,000.0

3,750,000.0
34,250,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.

Proiect

Platform
multimodal
Total Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro / km

Consiliul local
Mun. Craiova

2014 - 2020

34,250,000

500000 t/zi

MM001

190.28

34,250,000

190.28

Sector multimodal - List proiecte terminale multimodale


Realizarea unei platforme multimodale pentru susinerea dezvoltrii economice n Municipiul Braov
Proiect multimodal:
MM011
Indicativ
MM011
Cod proiect:
Indicatori de baz:
Suprafa platform
(mp)
Valoare estimat
(mil.Euro)
Cost mediu/km
(mil.Euro)

180.000
34,250,000
190.28

a) Sectorizarea proiectului n funcie de costul standard al platformei


Nr.
Crt.
1
2

Proiect

Denumire
beneficiar

Platform multimodal

Consiliul local
Mun. Braov

Componentele platformei
Platform betonat + spaii de
depozitare
Ci de acces rutiere (km)

Suprafa
180000
5

Cost unitar
estimat (Euro)

Valoare total
estimat (Euro)

100

18,000,000

500,000

2,500,000

Capacitate de
operare platform
500000 t/zi

3
4
5

Ci de acces feroviare (km)


Reea de apa canalizare (km)
Staie de curent electric (MW/h)
Conexiune platform la reelele de
utiliti exterioare platformei

Total Proiect

4
5
20
30%

1,500,000
200,000
150,000

6,000,000
1,000,000
3,000,000

3,750,000

180,000.0

34,250,000

b) Strategia de implementare
Nr.
Crt.
1

Proiect

Denumire
beneficiar

Perioada de implementare

Valoare
estimat

Capacitate de
operare

Cod proiectr

Cost mediu
platform euro /
km

Platform multimodal

Consiliul local
Mun. Braov

2014 - 2020

34,250,000

500000 t/zi

MM011

190.28

Total Proiect

34,250,000

190.28

Anexa 10.56 Determinarea nevoii de finanare pentru perioada de implementare 2014-2020

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Autoritatea
de
Implementar
e

Reeaua TENT

Scor
EIRR
(%)

Puncta
j

An
inceper
e SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizare

Capacitat
e de
operare

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu TVA

Studiu de
Fezabilitate
/ An
executie
proiecte
fazate
201
5

201
6

Anii de execuie a lucrrilor

201
5

2016

2017

27.9
4

29.7
3
19.9
6
21.2
4
13.2
9
12.5
0
96.7
1

2018

201
9

202
0

Impact
cumula
t 2020
sau
2030

Rest
buget
FC
(mii
euro)

59.45

90.31

42.47

47.84

42.47

5.37

Surse de Finantare - FEDR (149.76 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020


Capitolul I - proiecte platforme multimodale noi
1
2
3
4

Multimodal/Platforme noi
Multimodal/Platforme noi
Multimodal/Platforme noi

Multimodal
Bucureti
Multimodal
Timioara
Multimodal Cluj
Napoca
Multimodal Bacu

Multimodal/Platforme noi

Multimodal Oradea
Multimodal/Platforme noi
TOTAL GENERAL PROIECTE PLATFORME MULTIMODALE
NOI
5

Total necesar de finanare 2014 - 2020

Total FEDR
Necesar total finanare
Distribuie procentual
Surse de finanare FEDR (cu TVA)
TOTAL GENERAL SURSE DE
FINANARE
TOTAL DEFICIT

Core

Core

Core

Core
Comprehensiv
e

2016

197.56
197.56

4.65
4.65

61.67
61.67

149.76

2.36
3.53

31.22
46.75

149.76

3.53

46.75

47.80

1.13

14.92

FEDR
Alocare UE

86.40

Cofinanare naional

28.80

Total brut

115.20

Total brut (inclusiv TVA)

149.76

130.00

4.20

114.83

3.90

111.92

6.20

104.28

4.00

97.89

2015
2015
2021
2015
2021

2016/201
7
2016/201
7
2022/202
3
2016/201
7
2022/202
3

700000
500000
500000
300000
300000
2000000

2015

Calcule surse de finanare

7.20

2017
96.7
1
96.7
1
48.9
5
73.3
1

2018

2019

2020

34.53
34.53

0.00
0.00

0.00
0.00

17.48
26.17

0.00
0.00

0.00
0.00

73.3
1

26.17

0.00

0.00

23.4
0

8.35

0.00

0.00

47.95
34.25
34.25
21.44
21.44
159.33

59.45

1.78
1.27

42.47
42.47
26.59
26.59
197.56

1.27

19.9
6
12.5
0

0.80
0.80
4.65

1.27

60.4
0

21.2
4

26.59
13.2
9
34.5
3

26.59
197.56

21.22
47.80

Anexa 10.57 Determinarea nevoii de finanare pentru perioada de implementare 2020-2030

Stabilire nevoilor de finanare sector multimodal 2021-2030

Nr.
Crt
.

Modul de
transport

Denumire
proiect

Autoritatea
de
Implementa
re

Reeau
a TENT

Scor
EIRR
(%)

Punct
aj

An
inceper
e SF

An
incepere
lucrari /
An
finalizare

Capacitat
e de
operare

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O

Valoare
estimat
(Pret
2014)
Mil.EUR
O cu
TVA

Studiu de
Fezabilitat
e / An
executie
proiecte
fazate
202
1

202
2

Anii de execuie a lucrrilor

202
1

202
2

202
3

12.5
0

13.2
9

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

Impact
cumul
at
2020
sau
2030

Rest
buget
FC
(mii
euro)

26.59

143.4
1

42.47

100.9
4

42.47

58.47

13.29

45.18

42.47

2.71

Surse de Finantare - FEDR (170 mil.Euro) - perioada de programare 2021 - 2030


Capitolul I - proiecte platforme multimodale noi
Multimod
Multimodal/Platfor
al
me noi
Suceava
Multimodal/Platfor Multimod
2
me noi
al Iai
Multimodal/Platfor Multimod
3
me noi
al Craiova
Multimodal/Platfor Multimod
4
me noi
al Turda
Multimodal/Platfor Multimod
5
me noi
al Braov
TOTAL GENERAL PROIECTE
PLATFORME MULTIMODALE NOI
1

Total necesar de finanare


2021 - 2030

Core
Core

Core

Core

Core

2021

2022

Total FEDR
Necesar total finanare

124.82
124.82

1.67
1.67

40.78
40.78

Distribuie procentual
Surse de finanare FEDR
(cu TVA)

170

1.34
2.28

32.67
55.54

TOTAL GENERAL SURSE


DE FINANARE

170

2.28

55.54

-45.18

-0.61

-14.76

TOTAL DEFICIT

6.30
2.10

95.25
94.42

4.10

83.86

4.00

68.89

n/a

n/a

202
3
41.1
7
41.1
7
32.9
9
56.0
8
56.0
8
14.9
0

2024

2015

2016/20
17

2021

2022/20
23
2022/20
23
2022/20
23
2022/20
23

2021
2021
2015

2025

2026

300000
500000
500000
150000
500000

1450000.
00

2027

21.44
34.25
34.25
10.72
34.25

0.80

26.59

1.27

42.47
42.47
13.29
42.47

1.27
0.40
1.27

100.66

124.82

1.67

2028

2029

203
0

19.96
19.96

21.24
21.24

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15.99
27.19

17.01
28.92

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

27.19

28.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7.23

-7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0
7

0.0
0

19.9
6
6.25

21.2
4
6.65

19.9
6
38.7
0

21.2
4
41.1
7

19.9
6

19.9
6

21.2
4

21.2
4

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

124.82

Anexa 10.58 Stabilirea surselor de finanare multimodal 2014 -2020

Necesar de finanare

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua TENT

Studiu de Fezabilitate / An executie


proiecte fazate
Punctaj

Valoare estimat (Pret


2014) Mil.EURO

Anii de execuie a lucrrilor

Total
proiect

Valoare estimat (Pret 2014)


Mil.EURO cu TVA
2015

2016

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Surse de Finantare - FEDR (149.76 mil.Euro) - perioada de programare 2014 - 2020


Capitolul I - proiecte platforme multimodale noi
1

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal Bucureti
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Timioara
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Cluj Napoca
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Bacu
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Oradea
Fonduri structurale

Core

130.00

Euro

130

Core

114.83

Euro

114.83

Core

111.92

Euro

111.92

Core

104.28

Euro

104.28

Comprehensive

97.89

Euro

97.89

Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE PLATFORME MULTIMODALE NOI
Surse de finanare

Fonduri structurale

Euro

Buget de stat

47.95

59.45

1.78

27.94

29.73

59.45

26.85

33.29

1.00

15.65

16.65

33.29

21.10

0.78

12.29

34.25

26.16
42.47

1.27

13.08
19.96

21.24

26.16
42.47

19.18

23.78

0.71

11.18

11.89

23.78

15.07

0.56
1.27

19.96

8.78
21.24

9.34

34.25

18.69
42.47

18.69
42.47

19.18

23.78

0.71

11.18

11.89

23.78

15.07
21.44

18.69
26.59

0.56
0.80

8.78
12.50

9.34
13.29

18.69
26.59

12.01

14.89

0.45

7.00

7.44

14.89

9.43

0.35

21.44

11.70
26.59

0.80

5.50
12.50

5.85
13.29

11.70
26.59

12.01

14.89

0.45

7.00

7.44

14.89

9.43
125.08

11.70
155.09

2.58

0.35
2.07

5.50
52.93

5.85
76.27

21.24

11.70
197.56

70.04

86.85

1.45

1.16

29.64

42.71

11.89

110.64

55.03

68.24

1.14

0.91

23.29

33.56

9.34

86.93

56%

110.64

Structur surse de finanare FEDR


UE
Buget de stat
Total general

44%

86.93

100%

197.56

Anexa 10.59 Stabilirea surselor de finanare multimodal 2020-2030

Stabilire surse de finanare sector multimodal 2021-2030


Necesar de finanare

Nr.
Crt.

Modul de transport

Denumire proiect

Reeaua
TEN-T

Punctaj

Valoare estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO

Valoare estimat
(Pret 2014)
Mil.EURO cu TVA

Studiu de Fezabilitate
/ An executie proiecte
fazate
2021

2022

Anii de execuie a lucrrilor

2021

2022

2023

2024

2025

Total
proiecte

2026 2027 2028 2029 2030

Surse de Finantare - FEDR (170 mil.Euro) - perioada de programare 2021 - 2030


Capitolul I - proiecte platforme multimodale noi
1

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare
Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal/Platforme noi
Surse de finanare

Multimodal Suceava
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Iai
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Craiova
Fonduri structurale
Buget de stat
Multimodal Turda

Fonduri structurale
Buget de stat
5
Multimodal/Platforme noi Multimodal Timioara
Fonduri structurale
Surse de finanare
Buget de stat
TOTAL GENERAL PROIECTE PLATFORME MULTIMODALE NOI
Fonduri structurale
Surse de finanare
Buget de stat

Core
Euro

95.25

Core

94.42

Euro

94.42

Core

83.86

Euro

83.86

Core
Euro

68.89

Core

n/a

Euro

n/a

Euro

95.25

68.89

21.44
12.01
9.43
34.25
19.18
15.07
34.25
19.18
15.07
10.72
6.00
4.72
34.25
19.18
15.07
134.91
75.55
59.36

26.59
14.89
11.70
42.47
23.78
18.69
42.47
23.78
18.69
13.29
7.44
5.85
42.47
23.78
18.69
167.29
93.68
73.61

0.80

12.50 13.29

0.45
0.35
1.27

1.27

0.71
0.56

7.00
5.50

19.96 21.24

0.71
0.56
0.40

11.18 11.89
8.78 9.34
6.25 6.65

0.22
0.18

1.27

3.50 3.72
2.75 2.92
19.96 21.24

0.71
0.56
3.35
1.87
1.47

11.18
8.78
46.17
25.85
20.31

1.67
0.94
0.74

7.44
5.85
19.96 21.24
11.18 11.89
8.78 9.34

11.89
9.34
61.61 33.25 21.24
34.50 18.62 11.89
27.11 14.63 9.34

26.59
14.89
11.70
42.47
23.78
18.69
42.47
23.78
18.69
13.29
7.44
5.85
42.47
23.78
18.69
167.29
93.68
73.61