Sunteți pe pagina 1din 156

ANNABEL JONES

Porumbi]a
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU

ALCRIS
Romance

Capitolul 1
Nu stabiliser` o or` la care s` fie a[teptat` la gar`, a[a c`
Jane cobor\ pe peron din trenul care-i umpluse costumul de
c`l`torie de cenu[` [i praf [i privi \n dreapta [i-n stnga. Un
port`rel o ajut` s`-[i ia bagajul de mn`, apoi valiza mare [i
grea. Dup` ce [uier` lung [i ie[ir` scntei de la locomotiv`,
trenul plec` mai departe.
Nu v` a[teapt` nimeni, miss?
Nu, a[ avea nevoie de o tr`sur`, dac` se poate. Dar
deocamdat` a[ putea l`sa undeva bagajul?
L`sa]i-l \n grija mea, miss. Ve]i fi, a[adar, guvernant` la
Dower House?
Da, am solicitat acest post, r`spunse Jane stingherit`.
Au mai venit [i alte domni[oare, preg`tite s` r`mn`,
dar au f`cut cale \ntoars` pentru c` nu erau ce trebuia. Au fost
desigur r`spl`tite cu cheltuiala de drum; \n`l]imea sa este o
femeie bun` la suflet. Cu toate astea, nici una n-a r`mas mai
mult de o lun`.

ANNABEL JONES

Ea ar fi vrut s` \ntrebe dac` slujba aceea era att de grea


dar n-o f`cu, nu se c`dea. Omul o conduse pe o alee.
Doamna cea tn`r` este foarte frumoas` [i are un glas
mieros, dar este intransigent`. Mama dnsei este mai u[or de
convins. Dup` p`rerea mea, alegeau \ntotdeauna cele mai
urte [i mai b`trne guvernante: cred c` era alegerea lui miss
Ferris, care-[i vr` nasul peste tot. Iar acum ai sosit dumneata
tn`r` [i frumoas`, cred c` vei fi pe placul doamnei celei
tinere.
Omul o conduse spre locul \n care a[tepta o tr`sur`, \i
d`du adresa vizitiului [i o privi lung.
Cred c` e[ti prea dr`gu]`, miss, pentru slujba asta, cu
toate c` te \mbraci prea sobru. Omul \nchise portiera
tr`surii.
}ine-te tare, domni[oar`! O s` reu[e[ti pn` la urm`!
Jane se trezi singur` \n tr`sura \ntunecoas`: era soare,
pomii erau \nfrunzi]i, cmpiile str`luceau \n soare, ap`ruser`
florile de prim`var`. Un domn \[i scosese la plimbare un cine
cam urt, cu ni[te urechi ciudate, probabil t`iate dup` moda
vremii. Pe drum sesiz` un tablou \nduio[`tor \n care un b`rbat
s`ruta mna unei domni[oare blonde de care p`rea
\ndr`gostit; o caret` trecu pe lng` ei, tras` de doi cai frumo[i.
Era o lume str`lucitoare afar`, iar ea era \nchis` \n aceast`
\nchisoare temporar`, aflat` pe drum spre o alta \n care culmea,
\[i dorea s` r`mn`! Intra \n slujba unei familii bogate.
|n ultimii [apte ani via]a fusese dur` pentru ea al`turi de
m`tu[a ei b`trn`, dar tot nu fusese o via]` de servitoare ca
cea care i se oferise acum.

PORUMBI}A

Sunte]i noua guvernant`, miss? o \ntrebase hamalul de


la gar`. O considerase prea frumoas` pentru slujba pe care o
solicita de[i o g`sea \mbr`cat` foarte decent, mult prea
decent, dup` cum se exprimase. Iar ea se rug` Domnului s`
poat` primi aceast` slujb`. Dac` avea noroc ruga ei va fi
ascultat`. Hamalul de la gara Robinstown era convins c` ea va
reu[i.
***
Oricine sosea pe poarta din fa]` trebuia s` fie o miss sau
o lady, se gndi Jane. Iar ea, care sosea cu o tr`sur` de pia]`,
era o simpl` persoan`.
A sosit tn`ra persoan`, milady! anun]` majordomul cu
peruc` alb` [i pantaloni ro[ii de catifea, deschizndu-i u[a.
O persoan` slab` ap`ru la cap`tul holului; era \mbr`cat`
\n catifea [i dantele. Ap`ru [i a doua, tot \nalt`, o figur`
comun`, dar \mbr`cat` mai frumos.
Sunte]i noua guvernant`, Jane Bird?
Da, am solicitat acest post, dar nu [tiu dac` voi fi
acceptat`, zise Jane f`cnd o plec`ciune.
Ei, poate de data asta...
Poate! Acest cuvnt care nu-i d`dea nici cea mai mic`
certitudine venea dup` ani lungi de suferin]` al`turi de
m`tu[a Philips. Se afla \nc` sub influen]a acesteia, avea p`rul
strns con[tiincios la spate ca o [col`ri]`, f`r` nici o podoab`;
se afla acum nici ea nu [tia unde, doar cu cerul deasupra
capului, singur`.

ANNABEL JONES

Sper c` voi corespunde, doamn`. Nu putea ad`uga c`


hamalul de la gar` a[a considerase.
Lady va decide asta, zise cea care o \ntmpinase [i care
o prezent` formal: miss Jane Bird. Vara mea, lady Mellowes,
v`duv`.
V`duv`? se mir` Jane, dar apoi \[i aminti c` scrisorile care
f`ceau referire fuseser` semnate de o oarecare miss Hannah
Ferris. Aceast` tn`r` doamn` din fa]a ei era v`duv`?
Da, era v`duva lui sir Randall Mellowes de la casa de
Robinsford, care, neavnd nici un fiu, fusese urmat de fratele
mai tn`r.
Iar doamna din fa]a lui Jane se m`ritase foarte tn`r`,
probabil.
Doamna spuse cu blnde]e:
Miss Bird, ai f`cut un drum foarte lung [i obositor de
la Londra. Noi am trimis pe cineva s` te a[tepte la trenul de
diminea]`. Cred c` este bine s` bei un ceai [i apoi vom
discuta. Hannah, vrei s` suni s` aduc` ceaiul?
Vara doamnei, Hannah, sun` cam f`r` \ndemnare
clopo]elul, vorbind despre ea de parc` n-ar fi fost de fa]`.
E mult prea tn`r` pentru postul `sta, te-am prevenit.
{i prea dr`gu]`, mai ad`ug` femeia.
Am vrut pe cineva care s` fie att companioan` ct [i
intructoare. Cerem cam mult de la dumneata, miss Bird, zise
v`duva ridicnd din umeri cu un gest simpatic. M` tem c` te
vei confrunta cu un copil destul de dificil.
Miss Bird, nu ai deloc experien]`? o \ntreb` Hannah,
invitnd-o s` ia loc la mas`. Parc` spuneai c` ai fost
\nso]itoarea unei m`tu[i b`trne, nu?

PORUMBI}A

Exact. M`tu[a a murit cu cteva s`pt`mni \n urm`.


Dar dup` cum v-am mai spus, ea mai avea o mul]ime de
nepo]i [i nepoate de a c`ror educa]ie m-am ocupat. Iar din ct
am \n]eles, instruirea pe care o voi acorda copilei va consta \n
mare din muzic` [i desen, se adres` ea direct v`duvei.
Desigur, broderie, conversa]ie \n limba francez` [i
lectur` din clasici, ad`ug` miss Hannah. Apoi o \ntreb`
privind-o de sus: dac` ai avut grij` de m`tu[a b`trn`,
\nseamn` c` ai o calificare suplimentar`. Ar mai trebui ore de
muzic` [i desen.
Tat`l meu a fost un om bogat [i cult, doamn`. Dar din
nefericire [i-a pierdut averea, iar eu [i mama am tr`it perioade
de frustr`ri. Nu puteam face altceva dect s` stau al`turi de
mama, s`-i fiu sprijin pn` la moarte. Dar \n timpul acesta
mi-am des`vr[it educa]ia [i am pus \n practic` ce am \nv`]at.
Vorbind despre practic`, zise lady Mellows, un element
foarte important al muncii tale va fi conversa]ia \n limba
francez`, dup` cum a spus vara mea. Lucru pe care eu nu-l
consider necesar, ad`ug` ea cu un surs greu de interpretat
atunci pentru Jane.
Sper c` m` voi descurca bine, zise Jane r`spunznd tot
cu un surs. |n orice limb`.
Nu [tiu cum se descurc` Arabella din acest punct de
vedere, zise lady Mellowes cu gndul \n alt` parte. Sper c` vei
reu[i s` i te impui, miss!
Tr`sura o a[tepta afar` pentru cazul \n care ar fi trebuit
s` se \ntoarc` la gar` fiind considerat` necorespunz`toare de
familie. Speran]a \nflori \n inima lui Jane. Dac` o angajau

10

ANNABEL JONES

guvernant` \n aceast` cas` frumoas`, elegant`, cu o st`pn`


tn`r` [i binevoitoare, era tot ce-[i putea dori. {i avea un
singur copil de educat [i nu o mul]ime de pu[ti obraznici. A[a
c` spuse plin` de speran]`: |n`l]imea voastr` consider` c`....
Po]i da drumul tr`surii, zise lady Mellowes, cu acela[i
zmbet pl`cut.
Hannah se ridic` imediat [i ordon` servitorilor:
Da]i drumul tr`surii cu care a venit guvernanta.
Vrei s` pl`te[ti birjarul, James, te rog, se adres` lady
Mellows cu stilul ei att de pl`cut majordomului. Iar apoi i se
adres` lui Jane: bagajul?
L-am l`sat la gar`, doamn`. Nu mi s-a p`rut normal
s`-l aduc aici pentru c` nu eram sigur` c` voi fi angajat`.
Bine, ne vom ocupa noi de aceast` problem`. James \l
va aduce. Apoi i se adres` din nou lui Jane: nu vei regreta,
miss Bird. Desigur, eu consider c` fiica mea nu este perfect`,
dar are o personalitate foarte puternic`.
Jane \[i aminti de mul]imea de copii de care se ocupase
\n casa m`tu[ii.
Sunt obi[nuit` cu tinerii de ambe sexe, r`spunse ea
\ncrez`toare. Nici b`ie]ii nu mi-au dat de furc`.
Tocmai asta este problema, zise lady Mellowes, b`ie]ii.
B`ie]ii? repet` Jane un pic uimit`.
Vei vedea [i singur`!
Deodat`, se auzi un zgomot venind undeva dintr-o curte
interioar` pe care Jane \l identific` drept unul f`cut de cizme
cu pinteni pe marmura holului, apoi u[a se d`du brusc de
perete [i o voce spuse cam tare [i dur, ce-i drept:

PORUMBI}A

11

Am v`zut o tr`sur` plecnd. Nici asta n-a fost bun`?


Foarte bine!
Din contr`, miss Bird este aici! zise lady Mellowes,
prezentnd-o pe fiica sa.
Fata cu costum de c`l`rie din catifea, cu p`rul castaniu
ro[cat din care-i sc`paser` cteva [uvi]e, cu frumo[i ochi
alba[tri, plin` de entuziasm, de via]`, cea pe care o adora toat`
casa se prezent`: se numea Arabella, c`reia toat` lumea \i
spunea Adorabella. Eleva lui Jane.
Fata se opri dup` ce p`trunse c]iva pa[i [i spuse:
Tu? E[ti noua guvernant`?
Ciudat! exclam` Hannah, spui asta de parc` ai
cunoa[te-o pe miss Bird!
Ochii fetei aveau cea mai frumoas` culoare: nu cea a
cerului limpede f`r` nici un nor ci a apei adnci care
contrastau cu p`rul castaniu-ro[cat.
N-am v`zut-o pn` acum. De unde ai scos asta,
Hannah? Nici ea nu m-a v`zut vreodat`. Nu-i a[a, miss?
Adorabella o privea cu ochii ei frumo[i, pu]in \mbujorat`,
cu figura care amintea de a unei pisicu]e \mbufnate. O studie
pe tn`ra din fa]a ei; observ` c` era palid`, avea ochi frumo[i
de culoarea castanei sau poate a mierii, p`rul piept`nat \ngrijit
spre spate, era o apari]ie plin` de calm.
Oare este bine s` \ncep munca aici cu o minciun`? se
\ntreb` Jane. Apoi spuse cu voce tare:
Poate c` nu m-a]i v`zut, dar eu am trecut pe lng` miss
Mellowes cu tr`sura, pe cnd c`l`rea.
Ochii aceia alba[tri \[i schimbar` expresia, parc` se
\mblnzir`:

12

ANNABEL JONES

Dac` vei fi guvernanta mea, zise ea repede, ar fi bine


s` vii cu mine s`-]i ar`t camera ta.
Veri[oara Hannah se ridic`.
Pot face eu acest oficiu, Arabella.
Jane ezit` o clip`.
Vrea s` [tie cu cine c`l`ream, zise Arabella sup`rat`.
Eram singur`? Cine era cu mine? Era tn`r [i blond? C`l`rea
prea aproape de mine? Pe unde c`l`ream? Privind-o pe Jane
fata i se adres` lui Hannah: nu puteam c`l`ri singur`, sigur c`
am fost cu cineva.
Da, miss Mellowes era \nso]it`, zise Jane, dar n-am
v`zut cine era \nso]itorul, nici m`car cum ar`ta. Ct despre
zona \n care se aflau, mi-ar fi cam greu s-o precizez pentru c`
nu cunosc locurile. {i m`rturisesc c`, de fapt, n-am acordat
prea mare aten]ie persoanelor pe care le-am v`zut fiind
preocupat` de locul \n care urma s` lucrez, de slujba mea...
De fapt nu m` prea pricep la cai: m-ai putea \nv`]a cte ceva?
i se adres` ea Arabellei.
Bine, veri[oar` Hannah, dac` vrei s-o conduci tu, e[ti
invitata mea, zise Arabella dup` care se \ndrept` spre locul \n
care se afla lady Mellowes. Ce faci mam`? Plictisit` [i singur`
ca de obicei?
Eram aici cu veri[oara Hannah, r`spunse lady
Mellowes.
Erai a[adar cum am spus eu: singur` [i plictisit`, insist`
Adorabella.
Hannah o conduse pe Jane pe un coridor lung cu
marmur` maro, apoi urcar` o scar` la etajul doi:

PORUMBI}A

13

Obraznic` este fata asta! se plnse Hannah. Mama ei \i


permite cam multe! Este prea libertin` \n exprimare [i \n toate
cele.
Cred c` lady Mellowes \[i iube[te foarte mult fiica,
zise Jane, apoi o \ntreb`: scuza]i-m`, dar nu v-am re]inut
numele.
Nu l-ai re]inut pentru c` nu ]i-am fost prezentat`, zise
Hannah. Nu ocup un loc att de important \nct s` se
oboseasc` cineva s` m` prezinte.
Cred c` lady Mellowes a fost pu]in emo]ionat`, aceasta
este explica]ia, zise Jane.
Crezi? Nu s-ar fi \ntmplat asta dac` a[ fi fost o doamn`
de mare importan]`. Sunt doar vara r`posatului sir Randall
Mellowes. Se oprir` s` se odihneasc` pentru c` urcaser` cam
multe trepte: numele meu este Ferris, miss Hannah Ferris.
S` fi avut vreo treizeci [i cinci de ani? Era destul de \nalt`,
zvelt`, cu talia sub]ire, cu un chip pl`cut. Avea tenul m`sliniu
p`rul aproape negru, era \mbr`cat` \ngrijit; ochii \i erau foarte
frumo[i, doar nasul era un pic cam mare [i crn, ceea ce strica
armonia chipului, care altfel ar fi fost foarte frumos.
Jane se gndi c` femeia era ca un fruct prguit, mai precis
ca o par` pe care atunci cnd o tai o g`se[ti cu miezul
maroniu. De fapt, toat` fiin]a ei se asem`na cu o par`: pieptul
bine conturat, [oldurile generoase.
Hannah spuse cu oarecare dispre]:
Ai \n]elesc cumva care este rolul meu aici?
Sunte]i veri[oara ladyei Mellowes [i companioana ei.
Hannah Ferris p`ru c` se \mblnze[te \n clipa aceea.

14

ANNABEL JONES

Bine, s` zicem c` ai \n]eles corect pozi]ia mea \n aceast`


cas`. Fac parte din familie dar dintr-o ramur` sc`p`tat`. Cnd
au murit p`rin]ii mei, cam \n acela[i timp cu sir Randall, iar
lady a noastr` a fost obligat` s` se mute aici de la castel, am
venit s`-i ]in companie [i n-am mai plecat. Asta a fost cu zece
ani \n urm`; Arabella avea pe atunci [apte ani.
Lady Mellowes pare o doamn` foarte blnd` [i bun`,
zise Jane dup` ce-[i trase sufletul.
Este bun` [i blnd`, e adev`rat, dar lipsit` de sim]
practic. {i mai ales o stric` pe aceast` copil`, r`sf`]nd-o prea
mult. Sper c` vei fi mai ferm` ca ea. Apoi, dup` ce deschise o
u[` [i o l`s` pe Jane s` intre ad`ug`; cu toate c` e[ti prea
tn`r` pentru a te impune, mai zise miss Ferris.
***
Camera guvernantei era frumos decorat` cu draperii
\nflorate, tapet asortat, un mic birou.
Alc`tuirea casei n-a permis un salon separat, a[a c` am
tranformat fosta camer` a Dorabellei dotnd-o cu tot
necesarul pentru a v` putea ]ine chiar [i aici lec]iile. Ea are
desigur, un apartament cu budoar.
Mi se pare foarte frumoas`, zise Jane privind \n jur. Dar
tn`ra nu se nume[te Arabella?
Desigur acesta este numele ei, dar admiratorii
obi[nuiesc s`-i spun` Adorabella, nume pe care noi \l
prescurt`m uneori [i ajungem la tot felul de diminutive. Fata

PORUMBI}A

15

a fost botezat` de v`rul ei Dominic, al c`rui tat` a mo[tenit


totul aici. Era un pu[ti pe vremea aceea, dar a pl`cut-o
imediat. {i ast`zi este la fel de \ndr`gostit.
{i Arabella? R`spunde sentimentelor lui? \ntreb` Jane
amintindu-[i o scen` recent` observat` cnd trecuse cu
tr`sura: Arabella c`l`rea \mpreun` cu un tn`r \nalt, apoi
desc`lecaser` iar el \i s`rutase \ncheietura minii privind-o
lung.
Nu, nu are nici un gnd \n ce-l prive[te, zise miss
Ferris.
Deodat` se auzir` ni[te zgomote pe sc`ri [i ea se \ndrept`
repede spre u[`.
}i-a sosit bagajul, miss, te las s` despachetezi. |n seara
asta vei cina cu lady Mellowes [i cu mine, desigur.
Miss Ferris deveni dintr-o dat` foarte plin` de
importan]`, dnd ordine celor care aduceau cuf`rul lui Jane.
James se va ocupa de toate, mai zise ea, apoi plec`.
Jane r`mase cu un sentiment foarte ciudat. Discutase cu
o femeie care, \n alte condi]ii ar fi fost bun` [i pl`cut`, dar
faptul c` era nem`ritat` [i f`r` avere o \nr`ise, probabil. Se
gndi ca va trebui s` aib` mare grij` ca femeia asta s` nu-i
devin` vreodat` du[manc`.
Termin` de aranjat lucrurile pe care le scosese din cuf`r
[i-[i schimb` costumul de c`l`torie cu o rochie pe care [i-o
cump`rase special pentru slujba de aici. Era o rochie de nasul
unei guvernante, dintr-o m`tase apropiat` de culoarea p`rului
ei, cu o garnitur` argintie care parc` o mai colora pu]in. Se

16

ANNABEL JONES

privi \n oglind`; avea ochii mari, gri-cenu[ii, care uneori


p`reau castanii, tenul foarte alb, a[a c` griul i se potrivea. Dar
pentru cine se \mbr`ca, de fapt? Cine s-ar uita la o umil`
guvernant` care \n prima sear` avea permisiunea de a cina cu
cele dou` doamne [i desigur cu miss Ferris?
Probabil atunci cnd vor avea musafiri \i vor trimite tava
cu mncare \n camer`.
Nu va mai avea rost atunci s` se schimbe nici m`car cu
rochia asta. {i \n cele din urm` va veni [i ziua cnd Arabbela
se va decide la unul din adoratorii ei Jane \[i aminti figura
aceea care s`ruta \ncheietura Arabellei , iar atunci ea,
insipida Jane, va fi pus` iar pe drumuri, va poposi apoi \ntr-o
alt` camer`... [i tot a[a.
Se gndi la miss Ferris care avea \n jur de treizeci de ani
[i era nem`ritat`. La ce mai putea spera o femeie \n lumea asta
dac` nu la o c`s`torie? Un so] [i copii pe care s`-i iubeasc`, de
care s` fie iubit`.
Probabil biata miss Ferris se tr`gea dintr-o ramur`
s`r`cit` a familiei acesteia nobile [i fusese con[tient` de
situa]ia ei, c`utnd o situa]ie care s` n-o umileasc` prea tare.
Eu cel pu]in nu am astfel de complica]ii, \[i spuse Jane.
Pot lua [i un servitor, c`ci alt b`rbat nu cred c` s-ar uita la
mine. Sau poate c` situa]ia mea este la fel de grea ca a lui miss
Ferris. Aceasta nu s-ar putea m`rita cu un aristocrat, tot a[a
cum nici eu nu m-a[ m`rita cu un servitor, conchise ea cu
am`r`ciune.
F`r` s` vrea, gndul \i zbur` din nou la b`rbatul acela
\nalt care se aplecase s` s`rute mna Arabellei, la statura lui

PORUMBI}A

17

impozant`, la modul elegant \n care ]inuse \n palmele sale


pentru o clip` mna Arabellei, apoi chipul lui pl`cut \i ap`ru
\n fa]a ochilor tot f`r` s` [tie de ce.
Auzi o b`taie \n u[` care o readuse la realitate.
|mbr`cat` \ntr-o rochie alb` de muselin`, Adorabella o
privea cu ochii ei mari.
Jane se ridic`.
Te rog, intr`.
Fata intr`. Era frumos piept`nat` acum, p`rul castaniu
ro[cat \i era strns \n vrful capului, iar cteva [uvi]e fuseser`
l`sate liber peste urechi. De cum intr`, Arabella se [i a[ez` f`r`
a mai a[tepta invita]ie.
De ce se \mbrac` toate guvernantele la fel, \n rochii
lipsite de culoare? \ntreb` ea, apoi realiz` c` f`cuse o gaf` [i
duse mna la gur`, cu ochii continund s` rd`, ar`tnd acum
la fel de frumo[i ca ai mamei ei. Chiar c` ar`]i ca o pas`re, cum
]i-e numele, mai precis ca o porumbi]` mare, dar una care
radiaz` bun`tate [i blnde]e!
Guvernantele trebuie s` arate astfel! r`spunse Jane. Va
trebui s` fac ceva legat de ceea ce transmit, a[ vrea de fapt s`
transmit numai bucurie celor din jur.
Consider` c` ai \nceput cu mine, o opri Arabella, te-ai
descurcat destul de bine la interogatoriul luat de Hannah.
Jane o privi lung.
Nu mi-a pl`cut s`-mi \ncep slujba aici cu o minciun`.
Minciuna a fost par]ial`... oricum \]i mul]umesc, zise
Arabella.

18

ANNABEL JONES

N-am vrut s`-]i fac probleme pentru c` nici nu [tiu de


ce natur` ar fi fost ele, \ncepu Jane. Nu [tiu ce \nseamn` r`ul
\n cazul t`u.
Este foarte simplu! Mi s-a spus ce nu am voie s` fac;
cum dep`[esc indica]iile, am trecut deja \n zona r`ului. De
fapt eu nu accept s` fiu controlat`, i-am spus-o mamei.
Ai prefera s` fii sf`tuit`?
Poate c` da. Dar ce este r`u c` l-am \ntlnit pe domnul
Havering, pe cnd c`l`ream?
Tu trebuie s`-mi spui, zise Jane, de ce n-ar trebui s`-l
\ntlne[ti.
Pentru c` vor s` m` m`rite cu lordul Brunel, asta este,
izbucni Adorabella. Acest lord Brunel a pus st`pnire pe tot
p`mntul nostru, sau m` rog, pe o mare parte din el. L-a
c[tigat la jocul de c`r]i de la tata. L-am putea r`scump`ra, dar
Brunel nu vrea s`-l vnd`.
Dar dac` m-a[ m`rita cu el, ambele mo[ii s-ar reuni din
nou. Astfel, trebuie s` fiu sacrificat`, s` m` m`rit cu creatura
aia care are un picior de lemn.
Picior de lemn! exclam` Jane, \ngrozit`.
|]i \nchipui ce ridicol ar fi! M`ritat` cu un v`duv cu un
picior de lemn! Este mai b`trn [i dect mama!
O, biata copil`, se gndi Jane. Dar oare era bine s`-i
asculte aceste confiden]e?
Dar lordul Brunel vrea s` se \nsoare? Chiar dac` este
v`duv...
Este v`duv de zece ani, a[a c` nu mai ]ine doliu, dac`
la asta te referi. Dup` ce i-a murit nevasta a fost plecat \n

PORUMBI}A

19

str`in`tate [i nu l-am v`zut prea des. Oricum, se va \nsura cu


mine. Nu c` [i-ar dori el asta [i nici nu cred c` [tie ce i se pune
la cale. Dar familia mea, mai ales unchiul, insist` foarte tare
pentru c` vrea p`mntul \napoi. Desigur, mama se va
\mpotrivi formal, iar veri[oara Hannah...
Iar domnul Haverick st` \n calea c`s`toriei tale cu
lordul Brunel, nu? Dar de fapt, bietul lord nici nu [tie ce se
pune la cale...
Vezi tu... nu este singura obiec]ie \mpotriva domnului
Haverick. Arabella l`s` privirea \n jos apoi spuse pe jum`tate
glumind: domnul Haverick este un crai, dar eu \l iubesc la
nebunie.
Dup` ce afl` aceast` veste, Jane \ncerc` s`-[i
reaminteasc` acel b`rbat impun`tor, aplecat asupra minii
Arabellei. Era un crai, dup` cum spunea chiar Arabella. Cu
toate acestea, \l iubea la nebunie!

Capitolul 2
Se auzi b`taia unui gong, de undeva dintr-un hol de
dedesubt [i Arabella s`ri \n picioare.
S` mergem la mas`! Apoi o lu` de mn` pe Jane [i o
trase dup` ea, spunndu-i: nici o vorb` despre ce ai aflat! zise
ea zmbindu-i conspirativ.
La mas` avu surpriza s` constate c` aveau un musafir.
V`rul t`u, Dominic, a trecut pe aici cu un mesaj din
partea celor de la castel, zise lady Mellowes studiindu-[i fiica,
\mbr`cat` \ntr-o rochie verde de tafta. L-am rugat s` r`mn` la
mas`.
I-l prezent` apoi lui Jane: nepotul meu, Dominic
Mellowes, miss Bird care va locui cu noi.
Este noua guvernant`, ad`ug` Hannah Ferris, pentru
ca tn`rul s` \n]eleag` bine situa]ia.
Era un tn`r \nalt, cu p`rul ondulat, castaniu-\nchis, cu
tr`s`turi frumoase [i ochi c`prui la fel de frumo[i, cu privirea
unui om bun. Se \nclin` \n fa]a lui Jane.

PORUMBI}A

21

Miss Bird, m` bucur s` v` cunosc.


Miss Dove Porumbi]a eu a[a o s`-i spun, zise
Arabella, pentru c` arat` ca o mic` porumbi]` care aduce o
veste bun`.
Sper c` te vei sim]i bine \n aceast` cas`, miss, zise
Dominic, apoi o privi cu dragoste pe Arabella.
Hannah Ferris, care urm`rea toat` scena, bodog`ni ceva
[i-i arunc` o privire t`ioas` Arabellei.
Casa asta ar fi foarte pl`cut` dac` nu i-ar da trcoale
persoane nepotrivite.
Te referi probabil la domnul Haverick, zise Arabella.
Mda, crezi ce vrei, dar cel pu]in nu este un b`trn [chiop pe
care-l vneaz` to]i ca s`-i ia p`mnturile!
Miss Ferris se zbrli.
Nu le vreau pentru mine!
Z`u? S-ar ad`uga la averea casei Robinsford, care ar
reveni la gloria de dinainte. Ce vrei mai mult? Ce altceva ]i-ai
mai putea dori?
Hannah Ferris p`rea foarte afectat`, Dominic l`sase ochii
\n jos jenat, iar Jane, care nu avea cum s` \n]eleag` prea multe
nici nu [tia ce trebuia s` spun`, sau dac` trebuia s-o fac`. Lady
Mellowes protest`:
Dorabella, e[ti cam dur`, draga mea [i nepoliticoas`!
Te rog, cere-i scuze veri[oarei noastre!
Ei bine, \mi cer scuze, veri[oar` Hannah. Recunosc
c-am fost cum spune mama, dar [i tu ai fost la fel \n privin]a
domnului Havering.

22

ANNABEL JONES

Nici o tn`r` respectabil` n-ar trebui v`zut` \n


compania unui astfel de b`rbat!
De ce nu? Ce vezi r`u la el?
Este un crai [i un libertin. Este cunoscut \n toat`
regiunea.
Mama \l prime[te \n vizit`!
Stai pu]in, Arabella! Nu denatura lucrurile! Acest om
studiaz` felul \n care am putea muta tapi]eriile de aici. Nu
l-am putut refuza pe unchiul t`u, dar nu-l putem accepta pe
acest domn f`r` rezerve...
Numai pentru c` vrei s` m` m`ri]i cu b`trnul acela
[chiop cu picior de lemn?
|nc`perea \n care se aflau contrasta cu celelalte pe care
Jane apucase s` le vad`. Avea tavanul jos, mobila era masiv` de
stejar, cu prea mult` sculptur`.
Dominic Mellowes, poate pentru a se disocia de discu]ia
aprins` dintre membrele familie sale, \ncepu s`-i explice
Janei:
Casa aceasta este foarte veche, mai veche dect
castelul. S-a construit mai mult dac` ai observat \n aripa
dreapt`, iar acum casa nu mai are un stil unitar. Partea aceasta
este stil Tudor iar funda]ia din vremea saxonilor. Ct despre
tapi]erii... el indic` un panou care ocupa aproape un perete
\ntreg. Au fost \ncepute acum dou` sute de ani cu scopul de a
ilustra istoria familiei Mellowes. Tat`l meu se ocup` de tot,
mai ales de integrarea p`r]ilor care lipsesc exact acolo unde le
este locul.

PORUMBI}A

23

Iar domnul Havering \l ajut`, interveni Dorabella. Este


cunosc`tor \n art`, istoria artei, a c`l`torit prin toat` lumea...
{i astfel nu numai c` [i-a irosit averea dar a mai r`mas
[i dator, explod` Hannah.
Desigur, discu]iile contradictorii \ncepur`.
Nu [tii nimic despre el, veri[oar` Hannah, [i nu [tiu de
ce intervii mereu.
Orice se \ntmpl` cu aceast` familie m` prive[te, iar
acest domn Havering este angajatul uchiului t`u...
Arabella vru s` fac` alte comentarii, dar interven]ia lui
Jane avu darul s-o opreasc`:
Este de familie bun`. Ce leg`tur` au banii cu asta?
A, nici una, doar c` alearg` dup` mo[tenitoare bogate
dup` urma c`rora s` tr`iasc`, zise Hannah triumf`toare.
Servitorii intrau [i ie[eau aducnd felurite mnc`ruri,
b`uturi, din fericire neasistnd prea mult la discu]iile
st`pnilor. Cu toate acestea, Jane surprinse o privire
schimbat` de majordom cu una dintre servitoare. Dar nimeni
din aceast` cas` n-ar tr`da o st`pn` att de bun` [i de nobil`
ca lady Mellowes.
Ea asista zmbind la disputa desf`[urat` \ntre Arabella [i
Hannah. |n cele din urm`, interveni:
Cred c` aceast` discu]ie f`r` rost trebuie s` \nceteze
numaidect.
Da, ai dreptate, mam`, zise Arabella. Iar voi, miss Bird
[i Dominic, trebuie s` m` scuza]i c` am fost cam dur` [i
nepoliticoas`. Ar trebui s` p`str`m ostilit`]ile pentru discu]iile
\ntre patru ochi, i se adres` ea lui Hannah.

24

ANNABEL JONES

Dac` ai reu[i s` te controlezi, n-ar exista astfel de discu]ii.


Gata, veri[oar`! Arabella [i-a cerut scuze, protest` lady
Mellowes. S` punem cap`t acestei discu]ii, sau dac` nu,
draga mea o vei continua cu alt` ocazie. Dar oricum, pe miss
Bird n-o vom considera invitat` pentru c` este deja de-a casei.
Cred c` nu mai \ndr`zne[te dup` discu]ia la care a
asistat acum, zise Arabella.
Ce zice]i s`-i cnt`m ni[te balade de-ale noastre dup`mas`? suger` Dominic; asta pentru ca s` ne ierte. Dac` o va
auzi pe Raballa cntnd va uita tot ce-a fost urt.
{i chiar a[a era. Avea o voce clar` frumoas`, potrivit`
cntecelor de dragoste [i baladelor.
Ea le-a compus, spuse lady Mellowes urm`rind-o cu
admira]ie [i mndrie. Ce crezi, miss Bird, nu sunt cntate bine?
Trebuie s` v` reamintesc, doamn`, c` am fost angajat`
s-o \nv`] muzic` pe miss Mellowes.
A, asta \nseamn` c` va trebui ca prin mijloacele
dumitale s`-i cultivi vocea. Apropo, cum i te vei adresa
Arabellei? Cu numele ei sau cu vreunul din multele ei diminutive?
Cred c` a]i avut dreptate cnd m-a]i prevenit \n privin]a
Arabellei, dar oricum este o fat` \ncnt`toare. {i nu [tiu dac`
a]i observat c` miss Mellowes are deja complica]ii
sentimentale. Cred c`-mi va fi greu s` aleg \ntre loialitatea
pentru meseria mea [i fa]` de dumneavostr`.
Da, am observat [i eu ce se \ntmpl`, zise lady
Mellowes cu zmbetul ei frumos. Cred c` l-ai putea
recunoa[te pe b`rbatul care o \nso]ea ieri pe Arabella, nu este
\n nici un caz vreunul din gr`jdari?

PORUMBI}A

25

Sincer v` spun, milady, c` n-am avut timp s`-l v`d.


Am [tiut eu c` te vei descurca foarte bine, miss. Ai
aruncat o vorb` apoi te-ai retras; de[i veri[oara mea nu te-a
crezut. Este foarte dedicat` intereselor familiei. Iar Dorabella
este att de obraznic`... lady Mellowes o privi lung cu
zmbetul ei pl`cut [i continu`: nu am ce face, trebuie s` m`
bazez pe intui]ia dumitale. Te rog s` faci ce crezi de cuviin]`.
Dac` Arabella te va \ndr`gi, vei deveni confidenta ei [i te va
asculta. {tiu c` nu este bine s`-i tr`dezi interesele, pentru c`
astfel o vei pierde. Dar, zise lady Mellowes cu voce joas`
aplecndu-se spre Jane: dac` s-ar termina odat` toat`
povestea cu acest domn Havering, a[ r`sufla u[urat`....
M` \ntreb, se gndi Jane, dac` lady Mellowes are cea mai
vag` idee despre acel s`rut al minii, care denota doi oameni
\ndr`gosti]i. Apoi, oftnd, \[i spuse c` era mai bine s` nu fi
asistat la acea scen`.
Seara trecu veni [i diminea]a, iar rela]ia dintre Arabella
[i Jane p`ru c` evolueaz` spre bine, sau cel pu]in nu se vedeau
motive c` n-ar fi a[a \n continuare. Dup`-amiaz`, Jane o \nso]i
la c`l`rie, dar avu grij` s`-i spun`:
Arabella, n-a[ vrea s` consideri c` te \nso]esc la
\ntlnirea cu acel b`rbat.
Arabella se aprinse imediat.
Nu cumva vrei s` \mp`rt`[e[ti secretul meu mamei [i
lui Hannah?
Am spus doar c` nu vreau s` iau parte la aceste
\ntlniri.

26

ANNABEL JONES

{i dac` din \ntmplare...?


Asta sun` deja a plan, Dorabella.
Nu, \]i promit c` nu exist` un astfel de plan.
O luar` pe un drum bine [tiut de Arabella; lui Jane nu-i
sc`p` oricum, faptul c` fata \ntorcea mereu capul de parc` se
a[tepta s` apar` cineva din vreun frunzi[. Cu toate acestea,
plimbarea fu foarte pl`cut`. Jane avea un cal puternic, iar
Arabella c`l`rea o iap` mic` dar sprinten`.
Dominic mi-a d`ruit-o acum trei ani, la aniversarea de
dou`zeci [i unu de ani, spuse ea. Aniversarea lui, explic` ea
foarte serioas`. Spunea c` ar fi cel mai frumos dar dac` i s-ar
permite ca de ziua lui s`-mi d`ruiasc` mie acest cal. A convins-o
pe mama s`-l accepte. Au numit-o Majority, este un nume
urt, dar Dominic i-a spus a[a pentru c` a avut nevoie de
acceptul majorit`]ii pentru a mi-o d`rui. Arabella ridic` din
umeri: dac` lui i-a f`cut pl`cere...
Iar tu erai o copil`, atunci.
Dar el m` iubea deja. Bietul Dominic, a trecut atta
timp dar nu s-a vindecat... Eu m-am obi[nuit cu dragostea lui
ca [i cu a altora. De fapt am cam \nceput s` m` plictisesc de
ei. La \nceput ]i se pare extraordinar s` ie[i undeva [i to]i
tinerii s` fie cu ochii doar dup` tine; dar nu [tiu de ce pentru
c` erau alte fete mai frumoase dect mine [i mult mai
sofisticate. Eu am fost \ncntat` la \nceput; peste tot flori,
distrac]ie, apoi alte flori care soseau acas` la unchiul meu zi [i
noapte. Casa este acum a unchiului meu dar atunci a fost
petrecerea mea, de fapt, debutul meu \n societate. De[i cred
c` mama m-a introdus prea devreme \n societate.

PORUMBI}A

27

Este pu]in adev`r \n vorbele tale, zise Jane zmbind. Nu


ai nici optsprezece ani [i deja dragostea ]i se pare plictisitoare.
Tu nu crezi tot a[a, miss Bird?
Caii mergeau la pas acum.
Nu [tiu ce s` spun, recunoscu Jane, eu n-am tr`it astfel
de experien]e.
Dorabella \[i opri calul mirat`.
Vrei s` spui c` niciodat`... Dar c]i ani ai?
Am intrat deja \n categoria lordului Brunel, r`spunse
Jane, am deja dou`zeci [i patru de ani.
{i n-ai avut nici un iubit pn` acum? V`d c` te \mbraci
cu lucruri lipsite de culoare [i cam b`trne[ti. Nu ai o coafur`
modern`... dar \n rest e[ti o fat` dr`gu]`.
P`cat c` nici un reprezentant al sexului opus n-a
remarcat.
O, miss Bird! Nu unul ca Richard Havering, dar... nu
mai bine nu vreau s` fiu din nou prea direct`, se pare c` este
unul din defectele mele.
Acesta este adev`rul; am ajuns s` \mplinesc dou`zeci [i
patru de ani [i niciodat` nu s-a \ndr`gostit nimeni de mine.
Jane \[i aminti de casa m`tu[ii \n care se sim]ise ca \ntr-o
\nchisoare, \n care nu avusese nici unul din motivele pentru
care via]a s` merite tr`it`. Am fost ]inut` departe de lumin`,
Dorabella, sunt ca o plant` crescut` \n \ntuneric, abia acum
am dat de soare [i lumin`. La \nceput a trebuit s`-mi \ngrijesc
mama, apoi m`tu[a, [i din aceste motive m` simt foarte
vl`guit`, lipsit` de pl`cerea de a tr`i!

28

ANNABEL JONES

{i ai preferat s` r`mi aici!


Ce puteam face? S` m` duc \n alt` parte ca servitoare?
Dar abia atunci realiz` c` [i aici era tot un fel de servitoare.
Oricum, nu am admiratori, [i m` mul]umesc s` observ c` o
tn`r` ca tine are at]ia admiratori [i s` m` gndesc c` poate
a[a este firesc.
{i a[a ajungem din nou la bietul Richard, o \ntrerupse
Arabella. O privi cu oarecare suspiciune pe Jane. De acum te
vei bucura de mult soare [i aer curat!
O, ce mult semeni cu mama ta, Arabella! Sub o
aparent` frivolitate cum o nume[te veri[oara ta [i u[urin]` \n
a accepta lucrurile ca atare, se ascunde o minte foarte ascu]it`.
Cele dou` tinere treceau printr-un crng plin de flori [i
p`s`ri, cu cntece care de care mai m`iastre.
Am ajuns la cap`tul drumului. Ast`zi, el nu va mai
ap`rea.
De ce spui cap`tul drumului? V`d c` nu se sfr[e[te
aici!
M` refer la drumul lui [i al meu. Se termin` la salcia de
acolo. Dincolo de ea putem fi v`zu]i de la castel.
Ai avut a[adar un plan? M-ai p`c`lit?
Nu, zise Dorabella. Acesta este cel mai scurt drum
dintre cele dou` case. A[a c` dac` el vine s` lucreze la tapi]erie
a[a cum face adesea ne putem \ntlni... \ntmpl`tor, aici.
Totu[i cred c` m-ai p`c`lit.
Arabella o privi lung ro[ind de indignare.
Te-am p`c`lit? Te p`c`lesc [i acum spunndu-]i c` ne
\ntlnim atunci cnd se poate? Nu cred c` faci o afirma]ie cinstit`.

PORUMBI}A

29

***
Casa v`duvei Mellowes avea propria gr`din`, dar
\mp`r]ea valea \n care se afla ca [i parcul, cu cei de la castel.
|n soarele de prim`var`, totul era verde [i plin de via]`.
C`prioarele p`[teau \n ciurde compacte ridicnd \n r`stimpuri
capetele lor elegante s` se uite la cei care treceau, gata s-o
rup` la fug` dac` ap`rea vreun pericol.
|ntr-o zi voi porni prin p`durile de acolo, zise Arabella
ar`tnd cu mna, la vreo cteva minute dup` ce-[i revenise [i-i
trecuse sup`rarea. Cndva au fost ale noastre. Acum sunt ale
lordului Brunel, dar putem intra \n ele. Am intrat acolo mereu
[i oamenii lui m` cunosc. Este adev`rat c` el s-a \ntors de pe
unde o fi jelit dup` nevast`-sa, dar nu poate veni [ontic`ind cu
piciorul lui de lemn s` ne ia de urechi c` i-am c`lcat teritoriul.
Jane \ncepu s` rd`.
O, Arabella! Sunt sigur` c` n-are picior de lemn!
Poate c` nu!Chiar dac` are ambele picioare la locul lor,
nu poate fugi dup` noi din cauza vrstei.
Poate c` s-a \mbun`t`]it starea s`n`t`]ii lui ct timp a
fost plecat! A lipsit mult? Parc` zece ani!
A mai venit \ntre timp pentru problemele mo[iei, dar
de fiecare dat` a fost con[tient de sentimentle noastre nu prea
dr`g`stoase, s` zic..... oricum, n-a f`cut nici o \ncercare de a
ne \ntlni. Acum \ns`, s-a \ntors pentru totdeauna [i va trebui
s` ne vedem. Nu [tiu cte picioare are, sunt condamnat` s` m`
m`rit cu el.

30

ANNABEL JONES

Poate este un om bun...


{i ce conteaz`? Chiar dac` este chel, [chiop, f`r` din]i,
lovit de boal`, cu peruc`, plin de sup`rare, de ur` pentru cei
mai tineri, plin de am`r`ciune pe via]`, misogin, ce conteaz`?
El are p`mntul. Ce mai conteaz` altceva? Ce conteaz`
fericirea mea, via]a mea, pe lng` faptul c` familia \[i ia \napoi
acei acri de mla[tin` [i de p`dure care au apar]inut str`bunilor
no[tri?
Apoi dup` ce oft` din greu Arabella scrut` zarea de parc`
s-ar fi temut ca monstrul pe care-l descrisese s` nu se apropie
[i s-o fure cu minile lui desc`rnate.
Oricum, zise ea este trziu [i Richard nu mai vine.
Cel pu]in prima zi trecuse f`r` incidente, se gndi Jane.
Ceru s` fac` o baie fierbinte pentru c` o durea spatele
deoarece nu mai c`l`rise de mult` vreme. Dup` ce se \mb`ie
citi cteva pagini se duse s`-[i vad` eleva. Arabella nu era \n
apartamentul ei.
Se schimbase, spunea servitoarea [i cobor\se.
Nu este cu |n`l]imea sa, miss. Iar miss Ferris se \mbrac`
[i ea, a[a c` n-am idee unde poate fi miss Arabella.
Era destul de greu pentru Jane s` afle c` nu-[i putea g`si
eleva. Iar Lady Mellowes o invitase la mas`. Cum era mai bine?
S` apar` ca un [oricel, t`cut`, [i s` dispar` imediat dup` mas`?
Lady Mellowes era bun` [i blnd`, dar Jane [tia c` nu trebuie
s` abuzeze de asta. Oricum, se gndi ea, dac` fac un pas gre[it,
Hannah nu-l va l`sa s` treac` neobservat.
O s` m` duc \n bibliotec` [i dac` Arabella este acolo voi
afla de la ea ce-ar trebui s` fac` o guvernant` \n aceast` cas`.

PORUMBI}A

31

Dac` nu pot, voi citi o carte pn` vin ceilal]i la mas`.


Pantofii ei f`cur` pu]in zgomot cnd cobor\ scara, apoi
cnd travers` holul cu marmur` [i se \ndrept` spre bibliotec`
de unde se auzeau rsete.
Acolo se afla o tapi]erie a familiei pe care Dominic
Mellowes o numise Bayeuz of Robinsford. {i cine lucra tocmai
atunci la ea? Chiar Richard Havering!
Ce-ar trebui s` fac? se \ntreb` Jane. S`-mi continuu
drumul ca [i cnd nu s-ar fi \ntmplat nimic? S` m` duc la u[`
s` bat \ncet? S` intru? Ce-ar crede despre mine? Mai ales ce-ar
crede el despre mine?
Poate ar surprinde un alt s`rut al minii Arabellei...
Nu pot! \[i spuse Jane, nu pot s` dau buzna a[a! Cum era
bine s` procedeze: cu curaj, sau s` se lase prad` la[it`]ii?
Dac` trebuia s`-[i fac` sim]it` prezen]a, cum ar trebui s`
fac`? Cum ar fi procedat mama ei \n astfel de situa]ii? Nu mai
avea timp de gndire, a[a c` zise \ncet:
Arabella? E[ti acolo?
U[a se deschise [i Arabella ie[i \n hol, radiind de fericire.
O, miss Bird, intr` te rog, s`-l cuno[ti pe domnul
Haverick!
{tia c` este un b`rbat \nalt, blond, dar cine [i-ar fi \nchipuit
c` are un chip att de fermec`tor? B`rbatul \i zmbi. Observ` c`
avea o frunte \nalt`, nasul drept, o gur` cu buze generoase [i
ni[te ochi vis`tori, alba[tri, care o priveau u[or amuza]i...
Cine ar fi crezut c` inima va \ncepe s`-i bat` mai tare la
vederea lui? C` va ajunge la cer apoi va reveni cu mare vitez`
\napoi, c` emo]ii puternice o vor cuprinde?

32

ANNABEL JONES

Cine ar fi ghicit c` va observa o lucire anume \n ochii lui?


Arabella f`cu prezent`rile.
Miss Bird, domnul Richard Havering. Richard, ea este
miss Bird, porumbi]a mea. |n rochia asta de m`tase arat` exact
ca o porumbi]`. Nu crezi c` i se potrive[te numele?
Jane sim]i c` ro[e[te [i-[i plec` f`r` s` vrea capul pentru
a ascunde ro[ea]a.
Dar Arabella cu mna pe bra]ul lui Richard Havering
continua s` rd`.
De ce ro[e[ti, miss Bird? Nu este un b`rbat care s` te
sperie! Apoi i se adres` lui Havering: ai dreptate. Biata miss
Bird a fost \ndoctrinat` de familie s` cread` c` to]i b`rba]ii au
un anumit grad de periculozitate.
Este chiar adev`rat! exclam` el. {i eu sunt un individ de
temut.
Jane reu[i s`-[i revin` s`-[i recapete controlul.
De temut sau nu, domnule Haverick, miss Mellowes ar
trebui s` fie cu mama ei \n salon.
Mama este sus, se \mbrac`, zise Arabella, dup` cum
prea bine [tii. Am observat c` servitoarea ei a urcat acolo
\nainte de a m` furi[a \ncoace.
Te-ai tr`dat prin folosirea cuvntului furi[a, Arabella.
N-ar trebui s` te afli aici singur` cu un b`rbat. Jane examin`
\nc`perea insistnd asupra celebrei tapi]erii pentru care se
afla Haverick \n acest loc. Iar domnul Haverick a venit aici cu
treab`.
Las`-m` s`-]i ar`t, miss. Este fascinant. Jane nu lu`
mna \ntins` pentru a o conduce dar \l urm`. Aceast` parte

PORUMBI}A

33

are peste dou` sute de ani, mai precis dou` sute treizeci.
Cred c`-]i imaginezi, miss, cum primul lord Mellowes a venit
aici pentru a-[i reclama drepturile, exact aceast` cas`. Sau
poate o parte din ea, \n care ne afl`m acum. Aici a locuit
familia la \nceput. Mai apoi a fost ridicat castelul pe deal prin
1740, apoi casa a fost aproape \n \ntregime distrus` de un
incendiu...
Uite aici, \n col], miss Bird, portocaliul reprezint`
fl`c`rile.
Este \ntreaga istorie a familie pn` \n prezent. Lady
Mellowes este \n casa cea mare.
Haverick o conduse spre panoul urm`tor, dar de data
asta Jane nu-i mai respinse mna cnd o conduse \ncet.
Lucrarea este executat` din panouri apar]innd fiecare unei
genera]ii. Unele doamne au neglijat-o [i n-au prea
contribuit ...
Biata mama, lucrase foarte mult la ea cnd a p`r`sit
casa cea mare, dar apoi, nu mai [tiu....
Este toat` tapi]eria aici? Toate genera]iile? De ce nu
este acolo?
Este toat` aici, r`spunse Haverick. Sau a[a cred. Mare
parte a fost deteriorat` sau distrus` de incendiu. Tot cam
atunci a \nceput restaurarea. Dar n-a fost bine f`cut`,
panourile n-au fost bine puse. Munca noastr` se face \n
secven]e cu interpretarea corespunz`toare a evenimentelor,
iar acolo unde ne lipsesc informa]ii le afl`m noi.
Figura lui radia de bucurie, ochii \i erau vii, indica toate
detaliile.

34

ANNABEL JONES

Vezi, putem face acest lucru prin intermediul


costumelor [i altor detalii. Uite aici este un c`]elu[. Acesta
este men]ionat \n jurnalul ladiei Mellowes.
A fost o amintire foarte trist`, miss Bird. Fiul ei cel
mic a c`zut cnd se juca [i a murit. A[a c` un v`r a devenit
mo[tenitor [i uite aici c`s`toria celor doi. P`durea mare de
mesteac`n a revenit din nou la averea familiei, care acum
\i apar]ine lordului Brunel, cel pe care ]i l-am ar`tat
ast`zi...
Am o nou` descoperire, Arabella. Mo[tenitoarea era o
femeie a[a c` \ntreb`rile se ridic` \n leg`tur` cu descenden]a
feminin`.
Jane surprinse o privire schimbat` de cei doi.
|n orice caz, Arabella, trebuie s` l`s`m aceste ramuri
ale familiei [i s` mergem \n salon. Te rog s` m` \nso]e[ti, zise
ea pe un ton care nu suferea contrazicere. Apoi se \nclin` \n
fa]a lui Haverick dup` obiceiul vremii care \i \ntoarse
plec`ciunea. Mul]umesc, domnule. A fost foarte interesant,
dar acum trebuie s` plec`m. O lu` pe Arabella de mn` [i-o
scoase din \nc`pere.
Ignor` privirea lui precum [i vorbele pe care le auzi
cnd ie[i:
Da, fugi ca de teama vulpii. Fii atent`, s-ar putea s` nu
scapi!
|n salon, Hannah Ferris le a[tepta netezindu-[i cutele
rochiei oarecum nervoas`. Se putea vedea pe tr`s`turile ei
frumoase c` era enervat`; apoi \[i \ndep`rt` o [uvi]` rebel` de
pe frunte de cteva ori cu o mi[care studiat` [i \ntreb`:

PORUMBI}A

35

Arabella, unde ai fost?


Arabella vru s` r`spund` cu una din glumele sale, dar
Jane i-o lu` \nainte:
Domnul Havering mi-a ar`tat tapi]eriile din sala mare.
Domnul Havering?
Da, lucra acolo, dar cred c` era gata de plecare.
Nu m` \ndoiesc c` se preg`tea de plecare, repet`
Hannah.
Veri[oar` Hannah, mama \i permite domnului
Havering s` vin` \n aceast` cas`. Este casa ei.
Chiar [i a[a nu-i permite s` te viziteze, Arabella. Miss
Bird, m` surprinde c` ai permis a[a ceva!
Atta timp ct n-am plecat nici o secund` de acolo, nu
v`d ce se putea \ntmpla.
Hannah Ferris o privi mnioas` apoi exclam`:
Acum \n]eleg!
Cele dou` st`teau \n fa]a [emineului sub lumina
candelabrului \mbr`cate \n rochii de muselin` de diferite
culori.
Nu \n]eleg ce vre]i s` insinua]i, doamn`, zise Jane
aparent calm`, pentru c` de fapt, inima \i b`tea ca a unei
p`s`ri captive.
Vreau s` spun foarte clar c` [i dumneata te-ai l`sat
prins` \n mrejele acestui tn`r dezgust`tor.
Este departe de a fi dezgust`tor, interveni Arabella,
care veni \n ap`rarea iubitului ei.

36

ANNABEL JONES

Vorbele pe care le voi spune acum nu sunt pentru


urechile unei tinere domni[oare, zise Hannah, dar se pare c`
acest b`rbat este un libertin [i un cartofor, ca [i un vn`tor de
zestre.
Dac` realiza]i ce tocmai a]i spus, nu se va obosi s` m`
prind` tocmai pe mine \n mrejele sale, zise Jane ro[ind. Nu
sunt nici bogat` nici foarte tn`r`.
A, dar ce credeai? C` ar fi interesat de dumneata? Nu-l
interesezi dect \n m`sura \n care te ocupi de victima lui.
Poate manifesta interes pentru dumneata pentru a avea acces
la victima real`.
Jane oft` adnc, neavnd nici ce mai vag` idee cum putea
face s-o atrag` de partea ei pe aceast` femeie \nr`it` de via]`.
|i spuse cu supu[enie:
Domnul Havering mi-a ar`tat tapi]eriile, mai precis mi
le-a explicat.
{i numai asta te-a f`cut s` ro[e[ti la simpla rostire
a numelui lui? Te-a prins deja \n ghearele sale acest
tic`los...
Dar u[a se deschise [i ap`ru lady Mellowes, \nso]it` chiar
de Richard Havering.
***
El se \nclin` \n fa]a doamnelor, apoi f`cu o plec`ciune \n
fa]a lui Hannah Ferris care \l privea revoltat`, cu o [uvi]`
c`zut` pe fa]`, de[i f`cuse efortul de a o \ndep`rta.
Lady Mellowes zise:

PORUMBI}A

37

Domnul Havering tocmai pleca [i ne-am \ntlnit \n hol.


Ea \i arunc` veri[oarei sale una din acele priviri pozna[e, pe
jum`tate vinovate. |mi vorbea despre ultimele inova]ii \n
materie de tapi]erii. Era fascinant...
Despre copilul acela care s-a \mpiedicat de cinele s`u,
mam`?
Era un c`]elu[ pozna[, l-ai remarcat, veri[oar`? Este
chiar \n col]ul din dreapta al salonului.
Nu m` intereseaz` tapi]eriile, zise Hannah foarte rece.
Nici cei care le lucreaz`.
Aici gre[e[ti din cel pu]in dou` puncte de vedere,
interveni Arabella. Tapi]eria reprezint` istoria familiei noastre
[i tu te gnde[ti tot timpul numai la asta. Iar pentru cei care le
lucreaz`, cum spui, reprezint` un mod de via]` de a-[i c[tiga
existen]a care implic` activitate, bun` dispozi]ie, lumin`,
lucruri despre care tu nu [tii nimic [i de[i pari c` le
dispre]uie[ti, ai fi foarte fericit` s` le cuno[ti!
Se l`s` o t`cere cumplit de ap`s`toare.
Hannah Ferris [i lady Mellowes izbucnir` s` vocifereze
una de indignare, cealalt` pe ton de repro[. Arabella izbucni
\n lacrimi.
Jane \i spuse \ncet lui Havering:
N-ar fi bine s` pleca]i?
Da, cred c` ave]i dreptate, zise el, apoi, tot [optit zise:
a fost o conspira]ie. El f`cu un pas \n fa]`.
Miss Ferris. Miss Mellowes \[i ap`ra prietenii din toat`
inima, a[a c` nu realizeaz` cnd ajunge s`-i ofenseze pe cei din jur.
Apoi i se adres` Arabellei:

38

ANNABEL JONES

Nu te-ai adresat cu polite]ea cuvenit`. |]i mul]umesc c`


mi-ai luat ap`rarea, iar lui miss Ferris \i adresez scuzele mele.
Mai [tiu c` dup` ce-]i va trece sup`rarea, \i vei cere [i tu scuze.
F`cu o plec`ciune, apoi plec`.
Dac` inimile voastre nu sunt pe jum`tate al`turi de el,
cred c` sunt de piatr`, gndi Jane.
Dar \[i aminti imediat comentariile acide ale lui Hannah:
\n speran]a de a cuceri pupila, face curte mai \nti guvernantei
[i zise cu voce tare doar att:
Dorabella, s` mergem s` te speli pe fa]` \nainte de a
merge la mas`! Apoi ceru permisiunea ladyei Melowes s` se
retrag`.
N-am f`cut bine c` l-am adus aici, zise ea. Cu toate
acestea, nu pot s` nu observ c` este un tn`r pl`cut [i
manierat, Hannah.
Ai \nceput s` semeni tot mai mult cu restul lumii,
constat` aceasta aruncndu-[i enervat` o bucl` care se
\nc`p`]na s`-i cad` pe fa]`, ]intuind-o din priviri pe Arabella.

Capitolul 3
Se propuse o vizit`, a[a c` miss Bird trebui s` \nso]easc`
doamnele la casa cea mare.
V`duva merse pe o scurt`tur` cu tr`sura ei elegant`,
\mpreun` cu miss Ferris.
Arabella [i guvernanta parcuser` drumul c`lare, \n
spatele tr`surii. Deodat`, Arabella strig`:
Miss Bird! Crezi c` el va fi acolo?
Jane nu pretinse c` nu \n]elegea despre cine era
vorba.
De unde s` [tiu, draga mea? Dar nu cumva unchiul [i
m`tu[a ta nu \ncurajeaz` tot ce vrei s` faci? {tiu p`rerea
mamei tale?
Unchiului nu-i pas` de fleacuri de astea! Este interesat
doar de arhive, de tapi]erii ca aceea pe care ai v`zut-o, de
istorie.... au devenit adev`rate obsesii pentru el de cnd
Richard l-a alimentat cu informa]iile necesare.

40

ANNABEL JONES

Te referi la domnul Havering?


Desigur, \i spun Richard. Nu crezi c` este un om
deosebit pentru c` se ocup` de istoria familiei Mellowes, \n
loc s` se ocupe de cea a lumii?
Miss Bird nu-i suger` c` se putea ar`ta interesat ca de
istoria viitoarei sale familii, c` poate era \n interesul lui s`
continue munca pentru o astfel de familie bogat` unde se [i
putea c`s`tori cu o frumoas` mo[tenitoare precum Arabella.
Dar Arabella, de[i mo[tenitoare, avea o mam` destul de
tn`r` [i s`n`toas`, iar domnul Havering dup` cum subliniase
Hannah era un flu[turatic.
Arabella refuza s` cread` c` poate avea o concuren]`
serioas` la inima lui Richard. Deodat` ea \ncepu s` se
gndeasc` la lucruri considerate frivole de Jane.
Miss Bird! exclam` ea brusc. }i-am g`sit un so]!
Jane, care abia mai reu[i s`-[i controleze calul, nu putu
dect s` exclame:
Dumnezeule!
El este omul potrivit! Nu este bogat, din p`cate, [i nici
nu apar]ine aristocra]iei, mai exact. {tiu c` nu a[a ceva
urm`re[ti, zise Arabella cu inocen]`. Dar ai putea s` te
descurci destul de bine. Mama te-a \ndr`git, iar cei de la
castel nu se vor dispensa niciodat` de Callie. Pute]i primi
acolo un apartament [i toate cele necesare, iar dac` ve]i avea
copii...
Draga mea Arabella! Despre ce tot vorbe[ti acolo?
Callie este profesorul v`rului meu Dominic [i nu este
b`trn; adic` nu prea b`trn, vreau s` spun. Nu [tiu prea bine

PORUMBI}A

41

ce face el acolo dar [tiu c` este indispensabil. Este o persoan`


foarte drag` nou` tuturor, un om foarte amabil. Se nume[te
Vincent Carrell, dar to]i \i spun Callie, a[a cum \l numea
Dominic \n copil`rie. Este un om foarte \n]eleg`tor [i are ni[te
ochi minuna]i. Miss Bird, te vei \ndr`gosti numaidect de el [i
chiar te rog s-o faci, insist` Arabella. Apoi reveni la obsesia ei:
m` \ntreb dac` Richard va fi acolo?
{i a[a era, Richard se afla acolo, la fel [i b`rbatul numit
Callie, sir Dermot [i lady Mellowes, ca [i miss Aurora
Baines.
Miss Baines era fiica unui comerciant bogat acceptat \n
familie datorit` comportamentului s`u irepro[abil, ca [i
bog`]iei sale. Domnul Baines nu era de fa]`, ci doar so]ia [i
fiica sa.
Vara Hannah observ` emblema de pe careta familiei
Baines, amintindu-[i apoi de gluma f`cut` de domnul Baines
referitoare la dificult`]ile \ntmpinate \n ob]inerea
recunoa[terii familiei sale \n lumea celor boga]i [i cu titluri de
noble]e.
Cum poate v`rul nostru s` admit` astfel de persoane \n
cas`? Aceasta va deveni paradisul nedori]ilor?
Pe mine nu m` prive[te, morm`i Arabella.
La intrarea lui Jane, se ridicar` doi b`rba]i pe care ea \i
privi confuz`. Unul era scund, robust, cu ochi negri, o figur`
rotund` [i barb`. Dominic se ridic` [i el.
Lady Mellowes l`s` jos lucrul de mn` [i-i \ntinse
Arabellei o mn` plin` de inele.

42

ANNABEL JONES

Te rog s` m` ier]i c` nu m` ridic Rose-abelle, [tii c` este


o problem` pentru mine.
Rose-abelle: ce nume frumos pentru o persoan`
frumoas`!
Nu [tia \ns` c` Arabellei \i displ`cea.
Jane fu prezentat` ladyei Mellowes, c`reia \i f`cu o
plec`ciune, apoi se retrase \n locul destinat de obicei
guvernantei.
Arabella o privea cu ochi mari pe Aurora Baines, care
p`rea vr`jit` de Richard. Acesta nu avea ochi dect pentru ea.
Orbit` de gelozie, Arabella \i spuse lui Jane:
Cum poate s-o priveasc` a[a? Poate pentru c` este att
de bogat`?
Lady Mellowes era o femeie b`trn`, ]intuit` de reumatism
\ntr-un c`rucior, dar cu minile \nc` puternice pentru a ]ine
acul \n mn` [i a transpune pe pnz` istoria familiei.
E[ti minunat`! exclam` sora ei, a[ezndu-se lng` ea.
|mi amintesc ce mult m-am chinuit [i eu pe cnd mai locuiam
aici.
Pentru tine toate sunt dificile, draga mea, de aceea am
considerat c` nu-]i r`mne altceva de f`cut dect s` te ocupi
de actele de caritate. Apoi b`trna arunc` o privire
semnificativ` spre locul \n care Jane se afla cu biata Arabella
care asista neputincioas` la privirile schimbate de cei doi.
{tii c` s-a \ntors Brunel? re\ncepu b`trna.
Nu vei avea succes cu planurile tale ce-l privesc pe
lordul Brunel atta timp ct tolerezi tenta]ia aici \n cas`.

PORUMBI}A

43

Dermot \l consider` un bulg`re de aur. Tn`rul este


nepre]uit. Dar observ` c` este atras de cu totul altcineva...
Havering [i Aurora Baines continuau s` se soarb` din priviri.
Pu]in mai \ncolo, doamna Baines f`cea conversa]ie
veri[oarei nem`ritate, care era de fapt o companioan` pl`tit`
[i-[i d`dea aere de apar]in`toare la familie.
Dominic ezita, ne[tiind dac` aceea pe care o iubea \l va
accepta de data asta.
Richard Havering se decise. Se \nclin` \n fa]a doamnelor.
A[ putea s` m` retrag? Mai am mult de lucru...
Dar miss Aurora \l prinse de bra].
O, mi-a[ dori mult s` v`d acea tapi]erie! Lady Mellowes,
mi-a]i permite? Am aflat att de multe de la domnul Havering.
Chiar a[a o fi? morm`i Arabella.
Da, vom merge cu to]ii s-o vedem, se auzi vocea sub]ire
a lui sir Dermot. Lady Mellowes ne permite, nu-i a[a draga
mea? Doamn` Baines? Este istoria \ntregii familii... Dominic, le
po]i explica doamnelor?
A[ vrea ca Dominic s`-mi arate grajdurile, zise Arabella
brusc. Nu se uit` spre Richard. A[ vrea s` schimb calul lui miss
Bird; este cam greu de strunit, vrei s`-mi da unul mai pa[nic,
unchiule?
Alege ce vrei, draga mea, zise sir Dermot. Este iapa
aceea, Honeycombe, cam gras` pentru a prinde vitez`, dar
este potrivit` pentru o doamn`. Nu [tiu de ce ]i--au dat-o pe
asta la \nceput. Asta ne va desp`r]i, se adres` el doamnelor
familiei: Havering va merge cu Aurora, iar Arabella va r`mne
cu guvernanta. Sau cu lordul Brunel, morm`i el.

44

ANNABEL JONES

Jane f`cu un pas \napoi pentru ca Arabella s` treac` spre v`rul ei.
Guvernanta [i tutorele le urmau cu umilin]`.
Biata copil`, zise Callie privind cu mil` dup` perechea
de tineri. Bie]ii copii!
De ce face]i aceast` afirma]ie? \ntreb` Jane uimit` de
franche]ea lui.
Sunt att de \ndr`gosti]i, dar de persoane total
nepotrivite.
Dominic Mellowes nu face un secret din dragostea
pentru vara sa.
Nici Arabella nu ascunde ce simte pentru cel`lalt. De[i
ar trebui s` [tie mai bine...
Dragoste, spune]i? Sau felul \n care se manifest`?
Ambele. O domni[oar` de familie, cu educa]ie, ar
trebui s` fie mai rezervat`. Ct despre domnul Havering, nu
este cea mai indicat` persoan`.
Jane realiz` c` poate nu era bine s` continue discu]ia
despre comportamentul st`pnilor cu o persoan` pe care n-o
cuno[tea. Dar vorbele acestuia la adresa lui Havering \i
picaser` prost.
Nici dumneavoastr` nu crede]i \n c`s`toria dintre
persoane care nu au aceea[i stare social`?
El \ncepu s` rd` privind-o cu ochii lui mari, negri, iar
Jane constat` c` era un b`rbat foarte pl`cut, a[a cum spusese
Arabella; era \n]eleg`tor [i amabil.
S` fi]i convins` c` nimeni n-o va putea m`rita pe
Arabella \mpotriva voin]ei sale.

PORUMBI}A

45

|mpotriva voin]ei sale? Cum ar putea s` consimt` la


c`s`toria cu un b`rbat mai b`trn dect propria-i mam`?
Chiar dac` este mai b`trn ca lady Mellowes, asta nu
\nseamn` c` nu poate fi un b`rbat de vrst` medie. {i n-ar
face dect s` repete istoria mamei sale. Sir Robert Mellowes
avea de dou` ori cel pu]in vrsta ei cnd s-au c`s`torit.
{i a[a a ajuns lady Mellowes la treizeci de ani, v`duv`,
f`r` cas` [i avere.
Arabella va trebui s` aib` grij` s` dea na[tere foarte
repede unui mo[tenitor masculin pentru a se asigura c` pn`
la c`s`toria fiului s`u va conduce totul. Iar casa lady-ei
Mellowes cea tn`r` este \ncnt`toare.
Ajunseser` la grajduri.
Arabella \ncerca s` salveze aparen]ele ar`tndu-se
interesat` de compania lui Dominic, de bra]ul c`ruia se
ag`]ase pentru a-i ar`ta lui Richard c` se putea descurca [i
f`r` el.
Jane protest`, nevoind s` par` c`-[i dorea un cal nou,
dar Aldebaran \i fu adus [i plimbat prin fa]`. Dominic cu o
mi[care foarte dibace, se arunc` din mers pe spatele iepei:
Vezi ce blnd` este, miss Bird?
Sper s` nu-i plac` viteza, zise Jane, dar apoi se corect`
imediat amintindu-[i c` nu era cazul s` \nceap` a-[i spune
p`surile pentru c` nu era una de-a lor. |mi place aceast` iap`
frumoas`, Aldebaran, dar nu voiam s` abuzez de amabilitatea
dumneavoastr`, zise ea.
Va fi a dumitale att ct vei dori, spuse Dominic. }i-o
ofer din toat` inima. De fapt, Arabella mi-a spus c` vrea un cal

46

ANNABEL JONES

potrivit pentru miss Bird. Dar v`d c` sunte]i obi[nuit` cu


c`l`ria, zise el, privindu-i talia sub]ire \n costumul care fusese
cndva elegant.
Costumul meu este destul de vechi, zise Jane
zmbindu-i. |l am de cnd eram aproape un copil.
Dominic f`cu o plec`ciune.
Cu toate acestea, vi se potrive[te perfect.
Mai mult ca rochiile ei de culoarea [oricelului?
interveni Arabella. Miss Bird merit` mai mult.
Sunt potrivite rolului meu de guvernant`, zise Jane
rece. Nu este potrivit ca guvernanta s` poarte lucruri prea
rafinate.
Mie \mi face pl`cere s` le v`d din cnd \n cnd,
r`spunse Dominic.
{i mie, i se al`tur` [i Callie. Desigur, mi-ar face pl`cere
s-o v`d [i \n ve[minte mai colorate, cum este penajul unui
porumbel cu verde \nchis, albastru irizat, care d` impresia
unor pene ce flutur` \n vnt; dar v` rog s` m` scuza]i, uneori
imagina]ia artistic` m` ia pe dinainte. A[ vrea s` v` v`d \ntr-o
astfel de rochie [i s` v` pictez.
Da, Callie, ar trebui s-o pictezi, zise Dominic. Cred
c`-]i po]i imagina deja rochia cu ochii min]ii [i picta un tablou
minunat.
Ale c`ror copii le po]i trimite tuturor admiratorilor ei,
zise Arabella brusc.
Miss Bird, fii atent`, e[ti pe cale s-o faci geloas` pe
Arabella, zise el oferindu-i bra]ul.

PORUMBI}A

47

|mi cunosc limitele, spuse ea \ncet.


Callie se \ntoarse uimit spre ea.
Via]a ]i-a oferit o lec]ie att de dur` cam prea devreme.
Nu mai sunt copil.
De fapt, noi doi miss Bird avem pozi]ii cam nedefinite.
{i se cade s` ni le p`str`m, zise ea.
|n aceast` familie nu ni se impun restric]ii prea mari.
Eu am aflat pe propria-mi piele c` nu este peste tot a[a.
El zmbi cu triste]e.
Cred c` \n]eleg ce vrei s` spui, miss Bird. Cnd
ajungem s` depindem de al]ii nu mai suntem capabili dect de
introspec]ie [i nu mai vedem dect c` suntem umili]i. Dar
oricum, vei constata c` faci parte dintr-o mare familie...
V-a]i integrat foarte bine aici....
Da, cu unii dintre ei, zise el scurt. Dar apoi \i zmbi din
nou. Nu avem dect s` plec`m pu]in capul. Sper c` [i
dumneata vei fi la fel de norocoas` \n privin]a asta.
Jane \i r`spunse cu acela[i zmbet [i intrar` \n cas`.
***
Acolo, domnul Havering le explica tapi]eria... Aurora nu
mai f`cea un secret din faptul c`-l pl`cea foarte mult [i-l
considera deja proprietatea ei.
Ne-am distrat teribil! Ne-am \nghesuit apoi cu to]ii \n
tr`sur` pentru c` plecasem cu una singur`. Eu am stat
aproape pe genunchii domnului Havering.

48

ANNABEL JONES

Iar el a fost fericit! exclam` acesta.


Da, avnd destul` experien]` .... exclam` Arabella.
Noi am pus la cale un plan, zise Callie, gr`bindu-se s`
spun` [i el ceva, pentru a dezamorsa atmosfera. Eu o voi picta
pe miss Bird, care va sta lng` mine....
Jane se gr`bi s` refuze:
N-am fost de acord!{i nici nu m-am gndit la o astfel de
posibilitate.
Poate, dar eu m-am gndit foarte bine [i mi-am
imaginat-o a[a cum o vede miss Arabella \ntr-o rochie de
culoarea porumbelului, nu de un gri pal, ci cu pu]in albastru
[i verde irizat.
Trebuie s` te piepteni tot a[a, miss Bird, zise Aurora,
astfel semeni cu capul unei porumbi]e. }i-ai putea pune flori
\n p`r. Aurora o privea cu generozitate. Va fi un tablou
minunat, vei ar`ta foarte bine.
Doamna Baines \ncepuse s`-[i ia r`mas-bun.
Vino, draga mea, au fost \n[eua]i caii, i se adres` ea
fiicei sale. Dar cine este acel tn`r?
Un cadet al familiei Havering, din Norfolk, r`spunse
b`trna doamn` Mellowes. Este \ncnt`tor. Dermot \l place mult.
Dar bani are?
Este cel mai mic din familie, nu cred c` are bani.
De curnd, doamna Baines \ncepuse s` se poarte ca o
femeie prea bine crescut` pentru a reac]iona brusc.
Sper c` nu ve]i avea obiec]ii dac`-l voi invita la primul
bal pe care-l dau, zise ea, la care bine\n]eles voi fi onorat` s`
primesc familia dumneavoastr`.

PORUMBI}A

49

Nici una, zise lady Mellowes.


Arabella discuta cu Dominic. Figura lui frumoas` ar`ta
numai \ncntare [i i se p`rea c` se oglinde[te \n ochii ei; cu
toate acestea era prea inteligent pentru a nu \n]elege c` era
folosit doar pentru a atrage gelozia lui Richard Havering.
Dup` ce-[i lu` r`mas-bun de la gazde, Jane se sim]i prins`
de mn`:
Miss Bird, te sim]i bine \n acest post?
Foarte bine milady, este prima mea numire [i sunt
fericit` c-am nimerit att de bine.
Biat` copil`, nu ne putem controla uneori c`r`rile
vie]ii, dar vom \ncerca s` le \nsenin`m pe ale dumitale. |n
schimb te-a[ ruga s` veghezi cu mult` aten]ie la p`zirea
comorii noastre.
Comoara dumneavoastr` nu este a[a cum vi-o imagina]i,
se gndi Jane. Este format` din lucruri urte [i foarte pu]in`
lumin`. O crede]i o tn`r` \ncnt`toare, dar nu este a[a.
Cu toate acestea, Jane era impresionat` de bun`tatea
care se ar`tase fa]` de ea.
Privi spre locul \n care Dominic o ajuta pe Arabella s` urce
\n [a, cu gesturi prelungite \n mod voit. Arabella urc` pe palmele
f`cute punte ale lui Dominic, apoi \[i trecu cel`lalt picior peste
crupa calului, cu fustele \n vnt. Era toat` numai zmbete, cu
p`rul ar`miu \n b`taia vntului. |i zmbi lui Richard Havering [i
se \ntoarse imediat spre v`rul ei pentru a continua discu]ia.
Havering f`cu o plec`ciune [i disp`ru pe teras`. Apoi
reap`ru plin de vivacitate [i interes.
Milady, \mi pute]i spune unde-l pot g`si pe sir Dermot?
Cred c-am g`sit un semn secret \n tapi]erie!

Capitolul 4
A[a c`, timp de cteva zile, domnul Havering nu mai
ap`ru la casa Mellowes, cu una sau dou` excep]ii, cnd
discut` doar cu sir Dermot, f`r` a vedea restul familiei;
Arabella nu mai c`l`ri spre c`r`ruia aceea \ngust` unde
obi[nuiau s` se vad`. Nici nu mai pomenea mereu numele lui
\n ceea ce spunea; muncea din greu acum s` recupereze timpul
pierdut, era nelini[tit` palid`, ochii ei alba[tri erau \ncerc`na]i,
iar p`rul nu-i mai era cochet ridicat \n vrful capului.
Mama ei o urm`rea cu inima strns`, iar vara Hannah cu
bucuria triumfului \n priviri.
Hannah se ducea mereu la casa cea mare, aranjnd
cumva o \ntlnire cu lordul Brunel. Sir Dermot \l sunase
pentru a-i ura bun venit, dar acesta \i r`spunse cu oarecare
rezerv`, lucru care-l deranj` pe sir Dermot, pentru c` vecinul
nu-i putea fi superior dect prin mo[ia sa \ntins`; acesta nu se
oferise, cum credea sir Dermot, s`-i \napoieze p`mnturile.
Lady Mellowes propuse o c`l`torie \n ora[ul \nvecinat,
pentru a nu se l`sa cuprinse de plictiseal`.

PORUMBI}A

51

Vom \mprumuta faetonul m`tu[ii tale, dac` nu are alt`


treab` \n dup`-amiaza asta. Am nevoie de cteva culori mai
speciale pentru m`tu[a ta, care nu se poate deplasa, iar Callie
nu reu[e[te s`-i aduc` \ntotdeauna ce-i trebuie. Ai vrea s`
vizitezi noul centru comercial, Arabella?
Mam`, ar fi minunat! exclam` aceasta.
Dup` ce trimise un mesaj la casa mare, lady Mellowes o
chem` pe Jane.
Miss Bird, sunt \ntr-o mare \ncurc`tur`, te rog s` m`
ier]i dac` te voi ofensa \n vreun fel, nu aceasta este
inten]ia mea; oricum te voi consulta \nainte. |i \ntinse o
invita]ie pentru balul dat de Aurora Baines. Include [i
numele dumitale.
Jane p`li. Apoi, zise imediat:
Cred c` n-au \n]eles bine, milady, c` sunt guvernanta
fiicei dumneavoastr`. M` trata]i to]i cu atta aten]ie [i
bun`tate \nct n-a fost evident c` sunt doar o angajat`.
Trebuie s` vii, miss Bird! insist` Arabella.
Draga mea, nu [tiu dac` miss Bird dore[te s` accepte
invita]ia.
Trebuie s` mergi, miss Bird; dac` nu ai o toalet` nou`,
\]i voi \mprumuta una de a mea!
Jane \ncepu s` rd`:
Ar trebui s` fac un efort prea mare s` \ncap \n vreuna
din rochii! Sunt ca de p`pu[`!
|n]eleg c` nu vrei s` mergi la bal, pentru c` nu s-a
\n]eles bine rolul dumitale aici.

52

ANNABEL JONES

Eu n-am contribuit cu nimic la situa]ia asta, milady.


Privind-o pe lady Mellowes Jane realiz` c` aceast` bun` [i
nobil` doamn` \n]elesese c` de[i se afla \n aceast` pozi]ie
inferioar`, era n`scut` lady. Cu cteva s`pt`mni \n urm` ar fi
putut accepta invita]ia f`r` nici o re]inere.
Lady Mellowes cea b`trn` o cuno[tea mult mai bine pe
lady Mellowes cea tn`r`; [tia c` aceasta acorda considera]ie
oricui.
Era o zi frumoas` de prim`var` numai bun` pentru o
c`l`torie cu faetonul deschis.
P`rul Arabellei era liber \n b`taia vntului, ie[indu-i de
sub p`l`rioara colorat`.
Callie fusese trimis cu faetonul [i cu instruc]iuni. St`tea
al`turi de Jane cu spatele la cai, fa]` \n fa]` cu lady Mellowes
[i miss Ferris. De o parte [i de alta se vedeau cmpiile
\nverzite, cerul f`r` nori. Callie vorbea mereu \n felul s`u
niciodat` prea familiar [i totu[i afectat. Era un artist des`vr[it
[i un angajat nepre]uit pentru lady Mellowes [i sir Dermot.
Nici nu v` imagina]i ct lupt`m s` readucem aceste
p`mnturi \n proprietatea familiei! Ce eforturi am f`cut s`-i
aduc la cuno[tin]` aceast` problem` lordului Brunel f`r` a-l
ofensa pe sir Dermot! Havering nu mi-a fost de ajutor pentru
c` a avut cndva ni[te probleme cu Brunel....
Vorbe[te-ne despre descoperire, zise Arabella.
Este un semn mic negru \n zona care reprezint` secolul
optsprezece. Pn` acum s-a crezut c` a fost un semn din
incendiul din 1740. Abia acum Havering a observat c` sunt
ni[te puncte puse deliberat acolo.

PORUMBI}A

53

Ce-ar putea s` \nsemne?


Nu [tiu, zise Callie. Nici lady Mellowes, nici Dominic
nu [tiu.
Oh ! exclam` Arabella aproape f`cnd faetonul s` se
opreasc` la intrarea \n ora[, unde \l v`zuse pe Richard
Havering.
Ce caut` \ntr-un loc ca acesta?
Ce caut` este problema lui, draga mea, zise lady
Mellowes.
A[ vrea s` fie [i a mea, mam`. Ce poate Richard s` caute
aici? |ntr-un astfel de loc? insist` ea.
Draga mea, nu-mi place comportamentul t`u. Am ajuns,
te rog comport`-te frumos. Locul acesta este cam aglomerat nu
este cazul s` comunici sentimentele tale \ntregii lumi.
Alegerea firelor pentru lucru se dovedi o sarcin` destul
de dificil`. Hannah se ocup` de Arabella, ar`tndu-i o mul]ime
de lucruri frumoase.
Jane a[tept` ca lady Mellowes s`-i cear` p`rerea sau
poate ajutorul. |n clipa aceea o v`zu doamna Baines.
O, ce pl`cere, miss Bird! Ne-am \ntlnit la lady
Mellowes acas`. Aurora, uite cine este aici, miss Bird!
Jane se uit` u[or disperat` spre locul \n care lady
Mellowes studia preocupat` firele de diferite culori. Apoi zise:
Da, eram acolo cu eleva mea Arabella.
Elev`? O, am crezut...
Da, mi-am \nchipuit, my lady. {i poate c` a fost bine s`
ne \ntlnim pentru ca s` afla]i adev`rul. A]i fost foarte bun` s`
m` include]i \n invita]ia la bal, dar eu sunt doar o guvernant`.

54

ANNABEL JONES

Nu mi-a[ fi \nchipuit! Nu ar`ta]i defel a guvernant`!


Eram \mbr`cat` \n costumul de c`l`rie, my lady. Lady
Mellowes v` va comunica faptul c` nu pot accepta invita]ia,
f`r` a v` mai spune motivele.
Foarte r`u a]i f`cut, miss Bird! De ce s` nu veni]i la bal
dac` sunte]i guvernant`? Sunte]i o tn`r` foarte dr`gu]` [i
bine educat`. O voi ruga pe lady Mellowes s` v` aduc`.
Miss Bird, nu accept`m un refuz! interveni [i Aurora
Baines, care-i zmbi prietenos. Ba, insist`m chiar.
Nu m-a[ sim]i \n largul meu, le explic` Jane. Dac`
vreun tn`r s-ar trezi dansnd cu o guvernant` la acest bal? Ar
mai vrea s` danseze cu ea?
Doamna Baines o strnse la piept cu prietenie.
Nu-]i face probleme, draga mea! Crezi c-o s` invit`m
numai aristocra]ie? Am avut prieteni [i cnd eram mai s`raci,
crezi c-o s`-i d`m uit`rii?
Te rog s` vii, miss Bird, insist` Aurora. Mama te-a
\ndr`git. Dac` nu vei veni vom trimite pe cineva dup`
dumneata.
Dup` plecarea celor dou`, Jane \[i spuse c` nu se va
duce. Nici nu avea cu ce s` se \mbrace. Apoi se gndi c` lady
Mellowes cea generoas` se va gndi s`-i ofere vreo rochie mai
veche.
M-am \ntlnit cu doamna [i domni[oara Baines, milady.
Eu am refuzat invita]ia la bal, dar doamnele au insistat foarte
mult. Poate le voi convinge c` nu-mi place dansul. Spunnd
acestea, Jane \[i aminti vremurile de demult cnd p`rin]ii ei
mai tr`iau [i cnd luase lec]ii de dans. Dar acele zile trecuser`

PORUMBI}A

55

de mult. Cu toate acestea, Jane se considera fericit` c` avea o


slujb` bun`, iar cu complicitatea Arabellei poate \[i g`sea [i un
so]... \n persoana lui Callie.
Auzi chiar atunci glasul acestuia venind din spatele ei.
Lady Mellowes continua s` studieze jurubi]ele de m`tase.
Callie care nu voise s` fie v`zut, \i [opti Janei:
Havering are o cas` \n strada Capsicum. L-am v`zut
intrnd acolo. Cred c` este o locuin]` permanent`.
Jane ar fi vrut s` se deplaseze dar nu putea din cauza
aglomera]iei. Auzi o discu]ie \ntre Callie [i o alt` persoan`
necunoscut` ei.
L-am auzit spunnd c` se duce acolo s` viziteze o
doamn`. Sau poate c` doamna a fost adus` acolo chiar de el...
Poate este o rud`, zise Callie.
Nu bunul meu Callie, nu este! Este prea tn`r` [i
frumoas`, este o str`in`.
Ei bine, Havering a fost \n str`in`tate, ar putea fi o
explica]ie.
Dar de ce te intereseaz`? Pentru c` i-a sucit min]ile
Adorabellei?
Miss Mellowes \l cunoa[te, desigur; doar Havering
locuie[te \n casa unchiului ei!
Ei, dragul meu, s` spunem adev`rul! Ce femeie, care-l
vede pe Havering, vrea s`-i r`mn` o simpl` cuno[tin]`? Miss
Mellowes este o fat` dr`gu]` dar cred c` merit` mai mult.
Lumea vorbe[te c` el umbl` acum dup` miss Baines [i dup`
mo[tenitoarea Rutherford. Ca s` nu mai vorbim despre acea
frumoas` lady Edgar Worcester din Mayfair, care locuie[te
acolo f`r` so]ul ei.

56

ANNABEL JONES

Nu [tiu nimic despre aceast` frumoas` doamn`.


Nici n-ar trebui s` [tii prea multe, nu te onoreaz`.
Curnd, cei doi se desp`r]ir`.
Jane se gndea la soarta ei de femeie simpl`, de
guvernant`. Poate c` tinerele domni[oare \[i pot permite s` se
\ndr`gosteasc` [i s` sufere dup` vreun domn, dar unei
guvernante nu-i este permis. Poate c` are voie s` suspine \n
t`cere s`-[i simt` inima sf[iat` dar ce este o inim` de
guvernant`?
Dar exista o guvernant` care avea o inim` ce putea fi
sf[iat` de un domn care avea reputa]ia unui cuceritor, mai
ales de femei bogate, care avea [i propria sa doamn` pe care
o ]inea ascuns` de ochii lumii, \n strada Capsicum.
Callie fu obligat, de dragul Arabellei, s` fac` cercet`ri \n
privin]a acelei case din strada Capsicum.
***
Trecur` pe lng` el pe drumul de \ntoarcere. Richard le
salut` vesel urmnd apoi faetonul lor. Le ajut` s` coboare
cnd ajunser` acas`.
Lady Mellowes i se adres` Arabellei pe un ton ce nu
suferea contrazicere:
Arabella, te rog s` te compor]i cum se cuvine! Nu ar`ta
resentimente, comport`-te a[a cum ai face-o cu orice alt tn`r.
Nu te l`sa afectat` din nou!
Aceste vorbe sunt valabile [i pentru mine, se gndi Jane,
\n timp ce le urma pe doamnele conduse de Callie. V`zu cum

PORUMBI}A

57

Arabella se comport` cu mult` supu[enie [i r`spunse f`r`


nici o afectare la salutul lui Havering. Apoi veni rndul ei.
A, miss Bird! exclam` el.
Jane sim]i cum ro[e[te.
V-a f`cut bine aceast` plimbare ave]i doi bujori \n
obraji. O, nu, mai bine doi trandafiri.
Lady Mellowes interveni:
De fapt [i eu m` gndesc la miss Bird ca la un trandafir
frumos care a \mpodobit gr`dina noastr`!
V-a]i bucurat de aceast` pl`cut` plimbare, doamnele
mele? le \ntreb` Havering.
A fost minunat`. Am \ntlnit mult` lume acolo, pe sir
Broderick, cu sora lui, zise Arabella, sir George Pringle cu
fratele lui p`reau ca ni[te miei pierdu]i de turm` printre toate
dantelele acelea. Miss Bird s-a \ntlnit cu doamna Baines [i
Aurora care au insistat s-o invite la bal, invita]ie pe care miss
Bird a declinat-o.
Miss Baines a fost foarte amabil`, murmur` Jane
nefericit`.
Este o doamn` foarte amabil`; am \ntlnit-o de curnd
[i mi s-a p`rut f`r` a fi foarte frumoas`, o femeie inteligent` [i
fermec`toare.
Iar noi am crezut c` nu te-ai desp`r]it de unchiul
meu....
De fapt, am rezolvat din probleme lui [i astfel m-am
\ntlnit cu cele dou` doamne Baines, care tocmai intrau \n
cas`. Au insistat s` intru cteva clipe [i n-am putut refuza.

58

ANNABEL JONES

Noi n-am avut atta noroc, zise Arabella. Dar probabil


c` n-am insista ca doamnele Baines, zise ea apoi plec` dup`
lady Mellowes.
Jane r`mase fa]` \n fa]` cu Richard, incapabil` s` se
desprind` de locul \n care se afla acesta, de farmecul lui.
O, draga mea, am ofensat-o pe Arabella! Sper c` nu
foarte tare!
Jane se lupt` s`-[i apere pupila.
Arabella nu suport` lipsa de consecven]`.
Aceasta este p`rerea dumitale, miss Bird?
Ce s` spun? se \ntreb` Jane. De fapt, orice ar fi spus putea
duce la o gre[eal`. De aceea se gndi la un compromis.
Cred c` un gentleman nu trebuie s` \ncurajeze o
doamn` dac` simte c` nu are sentimente puternice pentru ea.
C`ci doamna se va purta corespunz`tor.
El o privi lung.
Este adev`rat c` tinerele doamne sunt ni[te persoane
remarcabile. Dar dac` gentlemanul respectiv nu-[i poate
controla prea bine sentimentele, ce-ar trebui s` fac`?
***
Lady Mellowes trimise o acceptare formal` a invita]iei la
bal, regretnd c` miss Bird nu le \nso]ea.
Miss Bird primi imediat o scrisoare de la Aurora Baines:
Te rog s` vii! Mama insist` s` vii! La fel [i eu!
Aurora Baines

PORUMBI}A

59

Sunt foarte amabile, \i spuse ea ladyei Mellowes, dar nu


pot accepta.
Cu ce m-a[ putea \mbr`ca? se gndi Jane. |[i imagin` acea
sal` de bal decorat` \n alb, cu multe baloane, cu multe flori pe
margine, cu candelabre str`lucind; v`zu cu ochii min]ii
picioarele mici ale Arabellei abia atingnd p`mntul. V`zu o
pereche de ochi alba[tri care \i fixau pe ai Arabellei, de parc`
ar fi a[teptat iertare. Ce b`rbat i-ar putea rezista? Este att de
frumoas`... Ce b`rbat ar rezista ochilor ei frumo[i, buclelor
acelea l`sate libere pe lng` urechi, \ncadrndu-i fa]a de copil?
Dac` ea ar merge la bal, oare Richard ar dansa cu ea? Cu
biata Jane Bird, guvernanta cea lipsit` de culoare, de
str`lucire? Fiin]a menit` s` fie att de [tears` \ntreaga via]`?
Biletul de la Aurora Baines se afla pe mas`. Biata
Cenu[`reas`, se gndi Jane despre sine, nu ai nici m`car o
zn` care s`-]i vin` \n ajutor!
Deodat`, auzi o b`taie \n u[` [i Bates, menajera, deschise
u[a [i-i \ntinse o cutie frumoas`.
Pentru dumneata, miss.
Pentru mine? Nu cred c` este a mea, Bates.
V` este adresat`, miss, cred c` este o rochie. Nu vre]i
s-o deschide]i?
O rochie! Da, asta era; o minunat` rochie str`lucitoare ca
o pnz` de funigei strns` pe talie dintr-o tafta delicat`, o
rochie de bal.
Se duse direct la lady Mellowes. Aceasta o privi uimit`.
Draga mea, nu [tiu nimic despre aceast` rochie!
exclam` ea surprins`.

60

ANNABEL JONES

Miss Bird, m-am gndit la dumneata dar sunt att de


egoist` \nct nu mi-am \nchipuit c` vei vrea s` mergi! zise [i
Arabella.
Nu pot accepta un astfel de dar! zise Jane, trebuie s-o
\napoiez numaidect.
Cine ]i-a trimis-o, miss? \ntreb` miss Ferris. Ce s` fac` o
guvernant` cu o astfel de rochie?
I-a fost trimis` pentru a merge la balul Aurorei Baines.
Nu am inten]ia de a merge!
Acum va trebui s-o faci, altfel vei r`ni sentimentele celui
care ]i-a trimis-o!
Era o rochie foarte frumoas`, al c`rei corsaj imita penajul
unui porumbel.
Callie descrisese o astfel de rochie [i spusese c` i-ar face
pl`cere s-o vad` astfel \mbr`cat`, dar nu, Callie nu avea bani
pentru o astfel de rochie... [i de ce s` i-o d`ruiasc`...
Arabella exclam` deodat`:
Dominic i-a trimis-o!
Ce spui, Arabella... se scandaliz` miss Ferris.
Dominic a auzit descrierea f`cut` de Callie. El a spus
c` ar vrea s-o vad` pe miss Bird astfel \mbr`cat`, ca s` arate ca
o porumbi]` str`lucitoare. Iar Dominic a spus c` [tie unde se
g`se[te o astfel de tafta... Nu te descurci r`u, miss Bird. Nici o
s`pt`mn` n-a trecut de cnd e[ti aici [i Callie vrea s` te
picteze, iar v`rul meu \]i trimite rochie pentru bal...[i s` nu
crezi c` n-am observat privirile pe care ]i le-a aruncat iubitul
meu [i c` i-ai r`spuns la ele...

PORUMBI}A

61

Arabella! exclam` lady Mellowes \ngrozit` de ce auzea.


Arabella! o opri miss Ferris, dezgustat`.
N-am spus dect adev`rul! strig` aceasta ie[it` din
min]i. De ce nu-l atrage [i pe Brunel cu piciorul lui de lemn,
ca s` nu mai am nici un admirator?
Arabella! exclam` din nou lady Mellowes. Controleaz`-te!
|i faci o nedreptate lui miss Bird, este evident. Dar de ce aduci
astfel de acuza]ii?
Las-o s` se \ntrebe singur`, [tie prea bine ce spun.
Da, [tiu r`spunsul, zise Jane, dintr-o dat` foarte
st`pn` pe sine. Jane era palid` [i se sim]ea umilit`. Da, un
tn`r mi-a adresat o vorb` bun`, ca un os unui cine [i miss
Arabella, care l-a tratat toat` via]a ca pe un cine, \l vrea \napoi
la un semn din degete. Ea c`reia nu-i pas` nici ct negru sub
unghie de acest b`rbat, care nu i-a adresat niciodat` o vorb`
bun`! Iar bietul Callie care pentru ea nu este o fiin]` omeneasc` de care rde mereu glumind despre o posibil`
c`s`torie a lui cu biata guvernant` pe care o ave]i \n fa]`.
Ct despre iubitul t`u, a[a cum singur` l-ai numit,
continu` ea, \ntorcndu-se spre Arabella care o privea cu ochii
ie[i]i din orbite, n-am f`cut altceva dect s`-]i iau ap`rarea, s`
atenuez efectele geloziei bolnave de care dai dovad`. Crezi c`
vreau iubitul t`u, Arabella? Nu, mul]umesc, nu am nevoie!
}i-l las ]ie [i Aurorei Baines [i unei alteia numit` Rutherford,
ca [i alteia numit` Clarissa, ca s` nu mai vorbesc despre o lady
din Mayfair la care nici un domn nu face referire cu onoare.
M` voi duce s` \mpachetez, i se adres` ea ladyei Mellowes, nu
accept umilin]a de a fi concediat`. Cel pu]in, plec de bun`
voie. V` rog s`-mi chema]i m`car o tr`sur`.

Capitolul 5
Ajuns` \n camera ei, Jane se arunc` pe pat privind
disperat` acum camera, care cu cteva zile \n urm` i se
p`ruse att de frumoas` [i primitoare. Izbucni \n lacrimi de
durere.
Auzi la un moment dat sau mai bine zis i se p`ru c` aude
o b`taie \nceat` la u[`, dar nu r`spunse. Apoi, dup` o
jum`tate de or` alta, la care de asemenea nu r`spunse. V`zu
cum un bilet este introdus sub u[`.
Se duse la baie, se sp`l` pe fa]`, dar o durea capul
cumplit de tare, a[a c` se culc` la loc.
|i fusese u[or s` cear` s` i se trimit` o tr`sur` cnd nu
avea unde s` se duc`! Fosta cas` a familiei era acum ocupat`
de str`ini. Cele cteva lire pe care le avea la banc` \i
ajungeau pentru hrana pe cteva zile pn` g`sea o alt`
slujb`. Nu mai \ndr`znea s` se \ntoarc` la agen]ia care o
trimisese aci.

PORUMBI}A

63

Nu se gndea dect la clipa \n care p`r`sind casa se va


\ntlni pe sc`ri cu una din doamnele casei, care s`-i repro[eze
cte ceva, servitorii s` brfeasc` \n urma ei c` o alt`
guvernant` p`r`sea acest loc...
De data aceasta, se auzi o b`taie ferm` \n u[`:
Sunt eu, Bates, miss.
Jane se gndi \ngrozit` c` sosise tr`sura, iar ea nici nu
\mpachetase. Se duse la u[` [i spuse: nu sunt \nc` gata, miss
Bates.
Aceasta intr` \n camer`. Se uit` \n jur la patul deranjat, la
p`rul r`v`[it al lui Janei, la fa]a ei alb` ca o coal` de hrtie.
De ce v` gr`bi]i, miss? Lady nu v` las` s` p`r`si]i casa
\n seara asta.
N-a trimis dup` tr`sur`?
Nici vorb`, miss! Cum s` v` lase s` pleca]i acum,
noaptea? Nu ave]i nici bani, nici cuno[tin]e \n zon`. L`sa]i-m`
s` v` a[ez p`rul, miss. Bates o \mpinse \ncet spre scaunul din
fa]a toaletei unde-i perie p`rul. L`sa]i-m` s` v` perii eu, miss,
o s` vede]i c` v` ve]i sim]i mai bine. Fac asta cu lady Mellowes
cnd are dureri de cap. S` nu crede]i c` nu s-a sim]it foarte
r`u, miss. Dnsa pare \ntotdeauna vesel` [i bine dispus`, dar
s` nu crede]i c` este o fiin]` u[uratic`. Nu suport` ca vreo
fiin]` omeneasc` s` sufere. Mi-a spus a[a; du-te la biata fat`,
Bates, [i vezi ce face. Perie-i p`rul, a[a cum faci cu mine cnd
m` doare capul.
Da, lady este foarte bun`.
Am g`sit un bilet cnd am deschis u[a, miss, mai zise
Bates. Nu l-a]i deschis.

64

ANNABEL JONES

Nici nu vreau s`-l deschid. Voi r`mne aici noaptea


asta, dar a[ vrea s` plec mine \n zori, s` nu deranjez pe
nimeni...
Biletul este de la Arabella, miss...
Nu vreau s`-l citesc. Nu [tiu dac` eu m-am comportat
r`u sau al]ii... nu mai conteaz` nu vreau dect s` plec.
Nu cred c` lady Mellowes v` va l`sa s` pleca]i f`r` o
vorb`...
Cred c` s-au spus destule vorbe, replic` Jane. Ce s` ne
mai spunem? Voi pleca oricum. Mi-a[ putea cere scuze, dar nu
[tiu dac` mai au rost acum.
Cred c` miss Arabella ar trebui s`-[i cear` scuze, spuse
Bates.
Ei bine, nu vreau scuze. Mi-am pierdut cump`tul, nu
[tiu dac` am avut dreptate sau nu. Miss Mellowes s-a enervat
[i ea [i a fost nepoliticoas`, chiar extrem de nepoliticoas` cu
mine, dar nu am nevoie de scuze. Vreau doar s` p`r`sesc
acest loc.
Lady Mellowes nu v` va l`sa s` pleca]i f`r` o explica]ie,
miss.
Nu vreau s-o v`d, nici pe ea nici pe Arabella. Ct despre
miss Ferris... de ce n-am plecat pn` acum? Voi pleca mine
cum se ivesc zorii.
Bates p`r`si \nc`perea, dar se \ntoarse \n scurt timp cu o
tav` cu mncare [i un pahar cu vin.
Mi-au spus s` v` supraveghez, miss, s` be]i m`car vinul.
Jane lu` paharul [i-l goli.

PORUMBI}A

65

Uite, l-am b`ut! exclam` ea.


Lady m-a rugat s` v` spun c` nu este nevoie s` pleca]i,
dect dac` insista]i s-o face]i. V` implor` s-o primi]i. Acesta
este cuvntul pe care l-a folosit, v` implor`!
Te rog, mul]ume[te-i pentru bun`tate, pentru tot. Nu
trebuie s` m` umileasc` [i mai mult folosind acest cuvnt. A[
vrea s` m` lase s` plec, nu vreau s` mai v`d pe nimeni.
Bates plec` din nou, iar Jane \[i scoase cuf`rul [i \ncepu
s` adune lucrurile, dar gndurile \i zburar` la rochia aceea
minunat`. Se mai afla oare acolo unde o l`sase? Cine i-o trimisese? Oare nu-[i \nchipuise c` va fi cauza tuturor relelor? Oare
acel b`rbat voia s-o vad` \mbr`cat` cu rochia aceea albastr`?
Se auzir` pa[i pe sc`ri, apoi o voce bine cunoscut` spuse
r`spicat:
Miss Bird, te rog s` deschizi imediat, vreau s`-]i
vorbesc. Cum Jane nu r`spunse, vocea insist`: de ce nu
r`spunzi? Te sim]i r`u? Oricum, dac` nu r`spunzi voi intra cu
cheia mea. |ntr-o secund` miss Ferris intr`.
Nu vreau s` v`d pe nimeni, v` rog s` pleca]i, zise Jane.
Miss Ferris f`cu c]iva pa[i [i v`zu biletul Arabellei.
Cum a ajuns aici? Este scrisul Arabellei!
Mi-a b`gat biletul pe sub u[`, iar eu l-am aruncat \n foc
necitit.
Miss Ferris \ncerc` s` reconstituie biletul: \mi pare teribil
de r`u... \mi este foarte ru[ine....restul fusese ars. Pare a fi o
scuz`, conchise ea. De ce nu l-ai citit, miss?
De unde s` [tiu c` nu erau [i alte insulte?
Miss Ferris o privi dispre]uitor.

66

ANNABEL JONES

Chiar crezi c` o fat` ca Arabella poate s` scrie insulte


cu snge-rece?
Foarte bine; nu insulte, doar repro[uri.
Sunt scuze [i dumneata [tii asta foarte bine. }i-a fost
r`nit` mndria, am \n]eles asta. Ai fost acuzat` [i insultat`, cu
toate c` nu erai \n situa]ia de a te putea ap`ra. De[i trebuie s`
recunosc c-ai f`cut-o mult prea bine.
Cred c` este foarte urt ca unii s`-[i insulte inferiorii.
A[a este [i cred c` asta gnde[te [i Arabella acum, zise
ea ar`tnd resturile de hrtie.
De ce venise aceast` femeie? se \ntreb` Jane. Era rece,
distant`, cu r`spunsuri la care nu suporta replic`.
Ce rost mai are s` discut`m? Cu ct pleca]i mai repede
de aici, voi fi [i eu gata de plecare.
Lady Mellowes m-a trimis s`-]i bag min]ile \n cap, miss.
De ce te-ai hot`rt s` pleci?
Jane scutur` din cap.
S` stau aici? Dup` cele ce s-au spus? Cuvintele nu pot
fi uitate.
Le-a rostit o domni[oar` r`sf`]at`, orbit` de gelozie. Iar
o alt` tn`r` i-a r`spuns la fel.
Miss Ferris a]i fost acolo cnd am fost acuzat` c` am
uneltit s`-i iau admiratorii Arabellei. O schem` murdar`
vulgar`, a unei guvernante care s-a infiltrat aici ca s`-[i caute
un so]. De altfel, Arabella mi-a [i g`sit unul, un tutore [i ne
trateaz` ca pe ni[te cini de familie care pot fi \mperechea]i
dup` bunul ei plac.

PORUMBI}A

67

Callie? De el vorbe[ti? El [tie ceva?


Slav` Domnului, nu! Sau nici la el nu pot s` sper?
Gata, gata, o opri miss Ferris, de data asta pe un ton
mai blnd. {tii c` Arabella n-a vrut s` spun` asta. Este adev`rat
c` ai fost r`nit` [i ]i-a fost ru[ine de felul \n care gnde[te ea,
dar nu este cazul s` te sim]i astfel. Este o r`sf`]at` care [i-a
nesocotit v`rul cel care o prive[te ca pe o comoar`.
Nu mi s-a p`rut corect s` abuzeze de situa]ia ei,
continu` Jane.
Nu este ea cea care s` se poarte astfel. Este r`sf`]at`
[i greu de st`pnit [i ceea ce ]i-a spus a fost \ngrozitor. Dar
nu te-a considerat inferioar`. Mi s-a p`rut c` ]i s-a adresat ca
unei egale. Iar acum te rog, calmeaz`-te [i s` mergem la
mas`.
Ce mai conteaz` ce simt sau gndesc? Mai bine m-a]i
l`sa \n pace!
Miss Ferris \[i pierdu r`bdarea.
Uite ce este, miss Bird, te rog s` redevii ra]ional`,
doar nu s-a terminat lumea! Nici via]a dumitale aici la
Robinsford nu s-a terminat dect dac` insi[ti s` se termine.
Arabella ]i-a aruncat acele vorbe din prostie [i gelozie, dar
nici ea nu le-a crezut. D`-le uit`rii. Uite ce este. Am observat
c` acel individ, Havering te cam place, de fapt cred c` nu
este femeie pe care s` n-o plac`. Cred c` nu are rost s` intri
\n bucluc. Nu are sens s` te \nscrii pe lunga lui list` de
cuceriri. {i mai ales ai putea face familiei un serviciu
sc`pnd-o din ghearele lui.

68

ANNABEL JONES

Pentru a o preda lordului Brunel? zise Jane t`ios.


Nimeni n-o for]eaz` s` se m`rite cu el, dac` nu vrea.
Oricum, \ntre timp ea este \n pericol pentru c` s-a \ndr`gostit
de acest \ndr`gostit de profesie.
|i vor r`mne Aurora Baines [i multe altele, f`r` a
trebui s` recurg` la o biat` guvernant`...
Aceasta s-ar putea considera prevenit` cunoscnd deja
proasta lui reputa]ie. Sau nu cumva [i dumneata...?
Jane o \ntrerupse.
Nu conteaz` dac` r`mn sau plec, doamn`, un
singur lucru este sigur. Guvernanta din fa]a dumitale are [i
ea mndrie [i nu se va preta la nici un fel de jocuri murdare
penrtu a proteja o tn`r` de familie. De altfel, tutorele mi-a
vorbit...
Despre ce? exclam` miss Ferris.
M-a prevenit s` nu \ncerc s` aspir la cineva aflat \ntr-o
situa]ie superioar` mie. Se pare c` vorbea din experien]`.
Bine, foarte bine, zise miss Ferris, dar pentru a doua
oar` atitudinea ei p`rea s` se schimbe de parc` ar fi vrut s`
ajung` la o discu]ie mai apropiat`. Miss Bird, nimeni nu-]i cere
s`-]i sacrifici sentimentele pentru necesit`]ile familiei. Ct
despre restul... \ncearc` s` dai uit`rii copil`riile Arabellei.
Culc`-te acum, dormi bine, iar mine stai de vorb` cu lady
Mellowes [i las-o pe Arabella s`-]i cear` scuze. M` voi duce
acum la \n`l]imea sa s`-i spun c` am \ndeplinit misiunea. Miss
Ferris plec` f`r` a mai a[tepta r`spunsul lui Jane.
Veni Bates, aducndu-i un pahar cu lapte [i miere.

PORUMBI}A

69

Culc`-te acum, miss. Dup` un somn bun, vei vedea


lucrurile altfel. Nu va veni nici o tr`sur` \n seara asta iar mine
diminea]`, la ora zece, \n`l]imea sa dore[te s` te primeasc` \n
budoarul s`u. Dup` ce vru s` plece, femeia se \ntoarse din
dreptul u[ii: o iubim cu to]ii pe miss Arabella, dar se pare c`
fiecare trebuie s` aib` parte [i de cte un du[ rece care n-o
s`-i fac` nici un r`u, nu?
***
Lady Mellowes se ridic` din scaunul pe care st`tea. Era
\mbr`cat` cu o rochie de diminea]` din muselin` cu mult`
dantel`, dup` moda vremii. |ntinse o mn` spre Jane:
Miss Bird, m` bucur c-ai venit! Apoi o s`rut` pe obraz.
Am putea da uit`rii toate necazurile [i s` ne bucur`m din nou
de via]`?
Trebuie s`-mi cer scuze la dumneavoastr`, \n`l]ime...
Nu, s` l`s`m scuzele...
|n`l]imea voastr` este foarte bun`, dar...
Nu, cred c` ai dat dovad` de prea mult` bun`tate [i
\n]elegere, miss. Haide, alung` orice gnd r`u din minte,
figura s`-]i fie la fel de radioas` ca de obicei! Dac` e[ti de
acord, voi trimite dup` fiica mea cea r`sf`]at` [i te rog d`
dovad` de generozitate [i prime[te-o din nou \n inima ta. Este
ceva ce s-a consumat doar \ntre noi ; personalul [tie c-au fost
ni[te probleme, c` ai vrut s` pleci, dar c` ai avut bun`tatea s`
r`mi. Pot s` trimit acum dup` p`c`toasa mea fiic`? Apoi, a[
vrea s` te v`d \mbr`cat` cu acea rochie frumoas`.

70

ANNABEL JONES

Arabella intr` dup` cteva minute, [ov`itoare, cu rochia


pe bra]. |[i privi mama de parc` ar fi vrut s` citeasc` \n ochii
acesteia c` fusese iertat`.
Nu mai vreau s` cer iertare, dar am putea fi din nou
prietene? \ncepu ea. Po]i redeveni acea radioas` miss Dove?
Cine-]i poate rezista? r`spunse Jane [i pentru prima
oar` de la incident, zmbi.
Iar acum va trebui s` mergi la bal, zise Arabella ar`tnd
rochia.
Curnd, \ntreaga familie \ncepu s` se simt` normal, f`r`
probleme, reg`sindu-[i aerul de superioritate; Jane \ns`, se
\ntreba cum se va mai putea uita \n ochii celor fa]` de care se
presupunea c` s-ar fi sim]it atras`. Lady Mellowes spunea c`
nu aflase nimeni din afara familiei de schimburile de cuvinte.
Dar cum trebuia s` se comporte cu ace[ti b`rba]i de acum
\nainte [tiindu-se studiat` de familie?
Poate s` r`spund` la salut apoi s` dispar`?
Pe de alt` parte...
Oare acei frumo[i ochi alba[tri nu \ncepuser` s`
str`luceasc` \ntr-un mod anume pentru ea?
Nu m` pot duce la bal, se gndi ea. Doar dac` sper s` mai
primesc acea privire minunat`... Dar cine sunt eu? Un nimeni.
Dar de ce s-a obosit s`-mi arunce o astfel de privire?
|ncepu s` clipeasc` repede, realiznd c` nu [tia cine-i
trimisese rochia, dac` nu fusese lady Mellowes. Nici Arabella,
nici Dominic, nici Callie, care nu [i-o putea permite. Dar cine
mai auzise vorbele lui Callie care descrisese o rochie \n

PORUMBI}A

71

culoarea pieptului de porumbel? Callie descrisese rochia, iar


el fusese acolo... el care cuno[tea bucuria pe care ]i-o poate da
o al`turare mai ciudat` de culori, el care iubea arta,
frumuse]ea, culoarea...
Oare Richard Havering fusese cel care voise s-o vad`
astfel \mbr`cat`?
***
Callie veni c`lare spre ele ziua urm`toare. Venise c`lare
pe iapa Honeycombe, s` \ntrebe dac` nu era mai potrivit
pentru miss Bird dect iapa Aldebaran, pe care i-o oferiser`.
Vom c`l`ri ast`zi spre mla[tini, zise Arabella, miss Bird
n-a fost \nc` acolo.
Pn` acum, Jane nu mersese dect spre acea c`r`ruie pe
care Arabella spera mereu s`-l \ntlneasc` pe Richard
Havering, care \ntrziase s`-[i fac` apari]ia.
Jane se gndi dac` acesta regreta c` descoperise acele
cruciuli]e negre din tapi]erie care-l f`cuser` pe sir Dermot s`
stea toat` ziua cu nasul \n ele, ]intuindu-l astfel [i pe el foarte
aproape. Dup` ce le privise, Jane se \ntrebase dac` aveau
cumva o semnifica]ie real`. Erau trei-patru cruciuli]e \n rnd,
care ei nu-i spuneau nimic.
Ap`ru Dominic c`lare pe un cal mai \nalt [i cu pieptul
mai lat dect orice v`zuse ea pn` acum. Dominic ap`ruse din
\ntmplare [i Arabella travers` podul pentru a vorbi cu el.
Jane, care r`m`sese \n urm`, \l abord` pe Callie.

72

ANNABEL JONES

Domnule Carrell, \ncepu ea.


Callie, o corect` el. Pentru prieteni sunt Callie.
N-am venit aici de prea mult timp. M` pot considera
prieten`?
|mi po]i spune Callie, miss.
Ar fi corect? |n fa]a familiei, vreau s` spun, n-ar
considera o libertate prea mare? |n situa]ia mea...
Dumnezeule! exclam` el, nu [tii c` au pl`nuit deja s`
ne c`s`toreasc`? Cine mi-ar putea spune pe nume dac` nu
viitoarea mea so]ie?
Jane ro[i amintindu-[i cearta cu Arabella pe aceast` tem`,
iar el care nu [tia ce se \ntmplase presupuse c-o ofensase.
Te rog s` m` ier]i te nec`jeam doar. S-au mai f`cut
aranjamente pentru c`s`toria mea \n ultimii o sut` de ani, cu
fiecare tn`r` care venea aici ca guvernant`. {i au fost multe,
crede-m`. Mi-amintesc ce spunea Arabella despre fiecare; nu
era ce trebuia, Callie! Dac` te-am sup`rat cu ceva, miss Dove,
zise el, te rog s` m` ier]i [i s` fim prieteni.
Jane \i zmbi.
|n acest caz, Callie, voi avea \ncredere \n tine ca
prieten`. Ai auzit cumva cine mi-a trimis rochia?
Nu m` privi cu suspiciune, miss Dove! Nici cu toat`
bun`voin]a mea nu mi-a[ putea permite un astfel de articol!
Cu toate acestea nu pot s` nu observ c` s-a gndit cineva s`-]i
fac` o adev`rat` surpriz`. Exist` cineva \n ochii c`ruia nu e[ti
doar o guvernant`, cum spui.
Te \n[eli, Callie, [i-a permis asta doar pentru c` sunt o
simpl` guvernant`. Nimeni n-ar \ndr`zni s`-i trimit` un astfel
de dar Arabellei.

PORUMBI}A

73

Miss Mellowes poate avea orice rochie dore[te.


V`rul ei n-ar \ndr`zni s` i-o trimit`, pentru c` i-a cerut
permisiunea mamei lui \nainte de a oferi iapa.
Cred c` ar trebui s` te bucuri, miss Dove, de situa]ia de
aici [i s` fii fericit` cu tot ce ]i se ofer`.
Nu m` pot bucura de nimic \n aceast` conjunctur`.
Iar eu cred c` dramatizezi [i ar fi mai bine s` te
mul]ume[ti cu ceea ce ai. Simt c` dore[ti mai mult, ca orice
tn`r` frumoas`, vrei s` fii flatat`, elegant`... s` mergi la
baluri...
S` fii sigur c` nu m` voi duce!
Nu ]i-ar pl`cea s` fii tratat` la fel ca restul tinerelor de
acolo?
Sigur, dac` m-ar lua cineva \n serios!
E[ti o doamn` ca \nf`]i[are [i educa]ie, zise el, [i \nc`
una foarte frumoas`. Cred c` e[ti con[tient` de felul \n care
ar`]i. Sunt sigur c` vei fi cea mai frumoas` de la bal.
Probabil mamele tinerilor de acolo se vor \ntreba: cine
este acea tn`r` frumoas` cu care danseaz` nobilul meu fiu?
Este miss Jane Bird, guvernanta familiei Mellowes...
Nu vei \ntlni prea multe femei nobile la Baines, o
lini[ti Callie. Nu au titluri mai nobile dect o guvernant`, miss.
Oricum, voi fi [i eu acolo, Vincent Carrell, fost tutore al lui
Dominic Mellowes, [i nici o alt` persoan` nu poate fi mai jos
ca mine.
A[adar, rochia nu fusese trimis` de Dominic, de nimeni
de la casa mare. Doar dac` nu cumva... nu \ndr`znea \ns` s`
spere...

74

ANNABEL JONES

***
Conversa]ia cu Dominic se desf`[ura cu oarecare greutate.
Acesta nu prea avea chef de vorb`, Arabella \[i g`sea cuvintele
cu greu, iar Jane era jenat`. I se p`rea c` Dominic o prive[te mai
insistent ca de obicei, cu aten]ie deosebit`. Desigur, [tia despre
rochie [i p`rea foarte intrigat de cele \ntmplate.
A[adar, te vom vedea, miss Bird, la balul de mar]i seara?
Nu voi veni.
Dominic nu-[i ascunse dezam`girea.
{i cum vom vedea rochia?
Eu voi refuza s` te pictez cu ea, interveni Callie. Nu pot
picta o tn`r` \ntr-o rochie cu care n-a fost la nici un bal.
Soarele se ascunsese dup` nori, iar vntul \ncepu s` bat`.
Caii \ncepur` s` fream`te nelini[ti]i, controla]i bine de
st`pnii lor.
Dominic zise:
{i cu buchetul pe care ]i l-am comandat, miss Bird, ce
s` fac? Sunt minunate flori de ser`, roz deschis, de culoarea
perlei, cu complimentele mele, pentru a \ntregi imaginea unei
aripi de porumbel. Apoi se \ntoarse spre Arabella dar ochii lui
nu mai exprimau aceea[i adora]ie. }i-am comandat [i ]ie unul,
desigur, mama ta mi-a spus c` vei purta o rochie roz deschis.
Nu pot accepta acest buchet, \ncepu Jane.
Cum? Florile mele? Trebuie s` le accep]i! Mama le-a
comandat de fapt, a vrut s`-]i d`ruim acest buchet pentru
primul t`u bal. Este chiar primul? Mi-a dat chiar [i suportul ei
de buchet!

PORUMBI}A

75

Dominic, ai spus suportul de buchet! Cel din argint?


Dominic, [tii ce mult mi l-am dorit!
Tu ai destule, Arabella, acesta este al lui miss Dove,
dup` cum am spus!
O, desigur, micu]a, t`cuta, \ncnt`toarea miss Dove,
sigur c` trebuie s` fie al t`u suportul! N-a[ obiecta nici dac` ar
fi cu nestemate!
Am [tiut asta [i de aceea i-am cerut mamei s` ofere ea
darul, zise Dominic.
De fapt, ideea a fost a mea, Arabella, zise Callie. Am
vrut ca miss Bird s` aib` ceva adecvat unei rochii att de
frumoase.
Arabella strnse frul calului cu putere cu minile ei mici
pn` cnd albir`, dar zmbi for]at [i ad`ug`:
Iar eu, miss Bird, \]i voi d`rui evantaiul meu cu perl`.
Arabella, eu ]i l-am d`ruit....
De ce ? Te deranjeaz` dac` la rndul meu i-l d`ruiesc
lui miss Dove?
Jane \ntoarse calul aproape brusc [i porni \n vitez`.
|mi pare r`u, \i strig` ea lui Callie care o ajunse din
urm`. Calul s-a speriat.
Desigur, zise Callie solemn. Este un animal s`lbatic
greu de controlat. Trebuie s`-]i aducem acea iap` Aldebaran
\napoi, ca s` nu te accidentezi. Spune-mi, miss Dove, \n
calitatea mea de so] desemnat de al]ii te pot urma? {i tot \n
aceast` calitate pot s`-]i ofer ceva? Ceva pe care-l po]i refuza
dar pe care nu-l po]i lua la bal, ca pe buchetul lui Dominic.
Dar pe care a[ vrea s` nu-l dai uit`rii prea repede. Era o schi]`

76

ANNABEL JONES

\n creion, reprezentnd o tn`r` dansnd, surprins` parc` \n


mi[care. |ntindea mna spre un partener nev`zut... purta \n
cealalt` mn` un buchet de flori care p`reau de cear` [i purta
o rochie foarte scurt` \n nuan]e de albastru [i verde. Era o
tn`r` dansnd. Era de fapt Jane Bird dansnd, cu chipul
luminat de o mare bucurie.
Vezi, trebuie s` mergi la bal. Altfel nu are cum s` se
\mplineasc`.
***
Nu voi merge, se gndi Jane. Nu suporta ideea c-o va
urm`ri toat` lumea \n rochia ei verde cu albastru, c` se va
gndi tot timpul la cel care i-o trimisese, dar care pentru ea
r`mnea un necunoscut. Oare el o va urm`ri? Se va gndi c-o
f`cuse pe biata proumbi]` s` accepte darul trimis de el? Oare
ce va urma? Va profita de faptul c`-i acceptase darul?
Nu voi merge la bal, \[i spuse Jane.
Arabella \i ajunse din urm`. Jane \ncepu s`-i explice de ce
fugise brusc f`r` s`-[i cear` scuze sau s` spun` ceva m`car.
Callie, m` po]i l`sa singur` cu miss Dove cteva clipe?
Callie r`mase \n urma lor iar Arabella \i [opti:
Miss Dove, vezi cei doi c`l`re]i care se \ndreapt` spre
casa mare pe deal?Este unchiul meu cu EL!
Jane o privi rece.
Prin el \l \n]elegi pe Richard Havering?
Sigur ca da! Miss Dove, iubita mea miss Dove, te rog f`-mi
un serviciu! Accept` s` mergem la casa cea mare \nainte de a
ne \ntoarce la mama!

PORUMBI}A

77

Arabella, nu cred c` este bine ca o domni[oar` s` fac`


presiuni asupra unui b`rbat!
Dar nu fac nici o presiune! Nu vreau dect s` beau
ceva r`coritor \n casa m`tu[ii \nainte de a ne continua
c`l`toria, te rog miss Dove Ai v`zut c` ]i-am cedat suportul
de buchet...
Nu-l voi accepta! Dominic a vrut s`-mi fac` o pl`cere,
dar cineva \n situa]ia mea nu poate accepta asta...
Nu mai repeta mereu aceste cuvinte... tu [i situa]ia ta...
Dominic a fost bun [i atent pentru c` a[a este el... [i pentru
c` se gnde[te la tine.
|ntorseser` caii [i Jane i se adres` cu toat` seriozitatea:
Arabella, n-ai vrea s` nu mai discut`m acest subiect? Nu
accept nimic de la nici una din cuno[tin]ele tale. Iar dac` vor
insista voi pleca de aici.
Ce vrei s` faci dac` un b`rbat te admir`?
Nu m` admir` nimeni, prostu]o! Cum s` m` admire
pe mine cnd sunt \n preajma ta, care e[ti dotat` cu tot
farmecul [i gra]ia. Eu nici nu sunt o fiin]` \n ochii lor, poate
sunt doar o porumbi]` care are \n grij`... ce am \n grij`?O
alt` pas`re cu penele de aur cu minunate triluri, plin` de
via]`.Te rog, nu spune nimic pl`cut... mie personal nu-mi
este adresat nimic.
Alalt`ieri, am v`zut cum aceasta umil` porumbi]`, cum
vrei s-o nume[ti s-a transformat \n uliu, zise Arabella rznd.
Cred c` nu este chiar blnd` ca o porumbi]` cum credeam. Iar
mar]i seara, la bal, o s-o vedem cu penele ei adev`rate [i va
primi cu bucurie pe toat` lumea; poate cu una sau dou`

78

ANNABEL JONES

excep]ii. Dar eu sunt prea con[tient` de dragostea v`rului


meu Dominic [i [tiu c` este al meu. |n rest, \i po]i lua pe to]i.
Ba nu, cu o excep]ie.
Draga mea, \]i mul]umesc pentru generozitatea cu care
te dispensezi de admiratori. |n ceea ce prive[te mersul la casa
mare \mi pare r`u, dar...
Nu te mai deranja, miss Dove, v`d c` vin cei din casa
cea mare spre noi...
Richard Havering c`ci despre el era vorba le v`zuse [i
dup` ce se scuzase fa]` de sir Dermot venea spre ele.
Arabella porni \n \ntmpinarea lui, cu pletele \n vnt
\mbujorat` de fericire, iar Jane \[i aminti acel s`rut la care
asistase f`r` s` [tie despre cine este vorba. Richard Havering
o privea cu pl`cere, p`rea c`-i face declara]ii.
{i cu toate astea... nu avusese aceea[i privire [i pentru ea?
Era doar o privire care exprima dorin]`, nimic altceva.
C`ut` s`-i evite privirea [i porni \nainte pe c`rare.
Miss Bird, \i spuneam lui miss Mellowes c` nu ne-am
mai \ntlnit de mult \n aceast` forma]ie.
Te rog s`-i spui, miss Dove, a[a cum \i spunem noi to]i,
interveni Arabella.
{i atunci ap`ru o sclipire ciudat` \n ochii lui, ca o lumin`
alb`struie greu de definit.
Este un nume \ncnt`tor. Ce este de fapt porumbi]a? O
pas`re frumoas`, grav`, t`cut`, cu pene cenu[ii, a[a cum o
descria Callie ieri: mai frumoas` ca orice alt` pas`re cu pene
viu colorate.

PORUMBI}A

79

Miss Jane este o porumbi]` special` cu chipul radios.


Mergem spre casa mare? Lady Mellowes ne a[teapt` cu
r`coritoare, v-a v`zut de diminea]` cnd a]i pornit spre
mla[tini. Apoi Richard se \ntoarse spre Callie [i Dominic: le
spuneam celor dou` doamne c` de cnd am descoperit acele
semne de pe tapi]erie n-am mai avut lini[te. Au o semnifica]ie
special` pe care o voi dezv`lui numai dup` ce o voi fi descifrat
\n totalitate.
Lady Mellowes \i a[tepta \n salon cu cafea [i pr`jituri,
fructe.
O primi cu \ncntare pe Jane.
|mi pare foarte bine s` te v`d, miss.
Noi \i spunem miss Dove, iar Richard consider` c` i se
potrive[te perfect.
Lady Mellowes nu-[i putu ascunde ironia la adresa lui
Havering, apoi se \ntoarse din nou spre Jane:
Ai aflat, miss, c` avem un mic dar pentru dumneata?
|n`l]ime sunte]i prea amabil`, dar...
Darul este din partea noastr` a tuturor, interveni
Arabella. Dominic s-a ocupat de flori, iar eu i-am promis
evantaiul meu cu perle. Este de la el, dar i-am cerut
permisiunea s`-l d`ruiesc.
Dac` nu vrei s`-l p`strezi... nu [tiu cine ar fi mai
indicat` dect miss Dove.
Richard Havering o privi lung, apoi l`s` capul \n jos.
Ce voise s` \nsemne acea privire? se \ntreb` Jane. Nu
cumva c` nimeni altcineva nu are dreptul s`-i aduc` daruri, \n
afar` de el?

80

ANNABEL JONES

Nu-l voi accepta, r`spunse ea, de[i trebuie s`


mul]umesc Arabellei pentru gndul cel bun [i dumneavoastr`
\n`l]ime, dar nu voi merge la bal.
El ridic` din nou capul, iar ochii lui alba[tri o
str`fulgerar`. Apoi Richard zise:
O, dar trebuie s` mergi, miss!
Grupul care asista la discu]ie avu un [oc. Apoi,
continu`:
Cu o rochie att de frumoas`?
Jane se imagin` dansnd cu el. S` se simt` atins` de
minile lui, s` se uite \n ochii lui!
Dar \i r`spunse doar:
Nu pot merge!
Dar noi to]i ]i-am f`cut cte un dar, zise Arabella,
aproape implornd-o. Sigur c` trebuie s` mergi. Ai rochie,
buchet, suport, evantai... iar mama \]i va oferi [i ea ceva
frumos, sunt sigur`. N-ar fi politicos s` refuzi.
Cum a[ putea merge cu o rochie trimis` de un
necunoscut? {tii prea bine c` n-a[ putea s-o port!
Richard Havering se ridic` venind spre ea [i dup` ce o
privi f`cnd-o s` ro[easc` din nou, spuse:
Eu \nc` nu i-am oferit nimic lui, miss Bird. Asta nu
\nseamn` c` nu am ceva pentru ea. Iar dup` ce voi oferi darul
meu, cine pariaz` cu mine c` va merge la bal?
Pe o moned` de aur, zise Dominic. Dac` nu vrea s`
mearg` cu frumosul meu buchet de flori de ce ar merge ca s`
expun` cine [tie ce de la tine?

PORUMBI}A

81

{i eu pariez tot pe o moned` de aur c` nici o tn`r` nu


poate rezista tenta]iei de a merge la un bal avnd un buchet
superb [i un evantai cu perle, zise lady Mellowes.
Iar eu pariez pe o jum`tate de moned`, zise [i Callie.
Eu cedez primul dans, care este mai important ca
aceast` moned`.
Jane \i privea \ngrozit`, ru[inat`.
|ncepu s` se blbie:
Nu vreau nimic de la nimeni. Dar v`d c` toat` lumea
este att de dornic` s` m` vad` dus` \ntr-un loc \n care eu nu
vreau s` ajung, unde va fi doar confuzie [i ru[ine pentru
mine...v` rog, v` implor nu mai face]i presiuni asupra mea...
Richard duse mna la unul din buzunare de unde cu
dou` degete scoase un plic mic, p`trat, sigilat pe care era scris
numele ei: miss Bird.

Drag` miss Bird,


M` tem c` te-am ofensat cumva. Sper totu[i din toat`
inima ca acest lucru s` nu se fi \ntmplat. Poate c` am f`cut
un gest necugetat; nu m-am consultat cu mama care nu era
acas` [i cred c` am f`cut ceea ce nu trebuia. {i domnul
Havering crede c` am fost lipsit` de tact.
Mi-am dorit foarte mult s` vii la acest bal, dar mi-am
\nchipuit c` nu ai o rochie adecvat`.
|n ziua aceea, domnul Carrell a descris rochia \n care
te-ar vedea \mbr`cat` [i \n care te-ar picta.

82

ANNABEL JONES

Miss Bird, nu m` judeca gre[it, dar cred c` te \n]eleg.


Tat`l meu este foarte bogat, dar nu suntem de vi]` nobil` [i
nu ne putem considera egali cu cei din societatea \nalt` pe
care totu[i o frecvent`m. Cu toate acestea pielea nu ni s-a
\ngro[at din cauz` c` sngele care ne curge prin vine nu este
albastru. {tiu c` te consideri defavorizat` de soart`, pentru
c` te compor]i ca o adev`rat` doamn` [i ai educa]ie.
Astfel se face c` mi-am dorit s` vii la bal, s` por]i
aceast` rochie, s` ar`]i ca o doamn` adev`rat` ceea ce eu
nu voi fi niciodat` cu toate rochiile mele fine.
Drag` miss Bird, dac` te-am ofensat trimi]ndu-]i
rochia f`r` cartea de vizit` cu numele meu dar mi-am
imaginat c` n-o vei accepta tocmai pentru c` vine de la o
str`in` a[a cum mi-a spus [i domnul Havering, te rog din
toat` inima s` m` ier]i. Mama, care a aflat \ntre timp ce am
f`cut, spune c` am exagerat, dar eu te a[tept totu[i la balul
de mar]i \n toat` frumuse]ea ta.
Cu cele mai bune ur`ri,
Aurora Baines

Capitolul 6
Miss Ferris nu era de acord ca Jane s` mearg` la bal.
Nu te mai \n]eleg, veri[oar` Hannah. E[ti companioana
mamei dar nu vrei s` mergi pentru c` te ]ii mare; miss Bird
este companioana mea, dar spui c` nu e bine s` mearg`
pentru c` nu are ce c`uta acolo, fiind prea umil`.
Eu sunt din familie, Arabella. |n aceast` calitate, nu
vreau s` merg \n casa unei femei vulgare ca Baines...
Dar mama de ce merge?
B`trna lady Mellowes nu merge.
Ce s` fac` acolo o femeie b`trn` cu un picior bolnav?
Ar trebui s`-l chem`m [i pe lordul Brunel, ar face o pereche
grozav`. Oricum, mama merge, eu o \nso]esc iar miss Bird
merge cu noi.
Cu penele de \mprumut...
Penele sunt ale ei, evantaiul al ei, la fel [i florile [i
mama i-a d`ruit o br`]ar` cu perle mici pe un lan] de
argint.

84

ANNABEL JONES

Penele fine fac pas`rea s` fie foarte rar`, bodog`ni


Hannah. Dar pas`rea \n sine nu mai conteaz` pentru c`
penele oricum i se smulg...
Cu toate acestea, seara, Hannah b`tu la u[a lui Jane care
se \mbr`case.
Am venit s` v`d dac` ai nevoie de ajutor. Payne trebuia
s` vin` s`-i aranjeze p`rul Arabellei, dar v`d c` nu le place cum
a ie[it coafura. V`d c` ai fost mai priceput` dect coafeza [i
te-ai aranjat foarte frumos.
Jane pusese schi]a f`cut` de Callie sprijinit` de oglind`
[i f`cuse tot posbilul s` ob]in` coafura realizat` de el.
Strnsese p`rul spre spate \ntr-un inel de argint pe care-l
scosese de la o rochie veche apoi coada o adusese pe lng`
ureche spre fa]` ceea ce-i d`dea un aer deosebit.
Miss Ferris o puse s` fac` un pas \napoi pentru a o studia
mai bine:
Cea care a lucrat aceasta rochie s-a gr`bit, desigur, v`d
dup` cum este finisat` dar neavndu-]i dimensiunile cred c` a
ie[it destul de bine.
Am observat c` miss Baines m` studia \n ziua aceea \n
magazin. Cred c`-mi aprecia m`surile.
Da, a nimerit destul de bine. Cu toate acestea, este o
tn`r` vulgar`, att ca figur` ct [i comportament.
Dar nu ca spirit, s-a purtat cu mult` delicate]e fa]` de mine.
Da, cu delicate]e! exclam` Hannah Ferris. }i-a trimis o
rochie de unde numai Dumnezeu [tie, \nct te-a f`cut s` crezi
c` este de la vreun admirator secret. Dar cnd Jane vru s`-i
r`spund`, Hannah scoase o cutie mic`. Uite eu sunt mai

PORUMBI}A

85

direct`. Sunt prea b`trn` s` le mai port, ]i le d`ruiesc. Sunt


pentru o tn`r`, iar dac` tot te-ai decis s` te transformi din
vrabie \n p`un, \]i vor fi de folos.
Era un [irag dublu de perle.
Miss Ferris, nu le pot primi! Mul]umesc din toat`
inima, dar nu le pot primi!
Nu? Dar ai primit darurile celorlal]i!
Dar acestea sunt de valoare!
Nu le mai pot purta nu sunt pentru vrsta mea.
Desigur, dac` nu vrei s` le accep]i...
Dar nu era]i de acord s` merg la bal...
Nu sunt de acord ca guvernanta s` mearg` ca prieten`
de familie [i nici ca familia noastr` s` viziteze asemenea
oameni. Dar dac` tot vrei s` mergi m`car s` fii \mbr`cat` cum
trebuie. S` vedem cum \]i vin, zise ea. {i nu-mi mai mul]umi,
las`-m` s` ]i le pun. {i gr`be[te-te doar nu vrei s-o la[i pe lady
Mellowes s` te a[tepte.
Jane o urm` cu inima \nduio[at` de gestul ei nea[teptat.
***
Casa familiei Baines era mare [i \ntortocheat` din cauza
multor \nc`peri ad`ugate dup` ce familia achizi]ionase casa.
Doamna Baines, care era o femeie simpatic` [i cu sim]ul
umorului, le explica tuturor c` apucaser` s` cumpere casa
\nainte de a [ti cum trebuie s` arate o cas` de oameni cu stare.
Bietul Baines declar` c` nu st` confortabil \n acele scaune cu
picioarele foarte \nalte [i sunt sigur` c` le va rupe imediat.

86

ANNABEL JONES

Oricum, cnd e[ti la Roma, trebuie s` te compor]i ca


romanii sau s` nu te integrezi deloc; iar de dragul Aurorei
trebuie s` devenim romani, ca s-o pot m`rita cu vreun Cezar. {i
m` tem c` [i atunci trebuie s` continu`m s` p`str`m aparen]ele.
Iar eu ce s` fac cu vreun coronet cu snge albastru,
mam`? interveni Aurora.
Sala de bal era enorm`, construit` special pentru debutul
\n societate al Aurorei. Poate c` [i num`rul candelabrelor era
cam mare, ar fi obiectat doamnele adev`rate, de[i erau oarecum
\ncntate c` puteau s`-[i aduc` fiicele gata de m`riti[ \ntr-o
cas` unde puteau fi sigure c` vor \ntlni to]i b`rba]ii eligibili.
{ampania era de cea mai bun` calitate, iar dup` cteva
pahare casa li se p`ru un palat de cle[tar, iar masa servit` \ntr-un
salon elegant cu mncare foarte bun`.
Lumea \ncepu s` se \ntrebe cine era tn`ra frumoas` care
o \nso]ea pe lady Mellowes cea tn`r`. Pe Arabella o
cuno[teau. Femeile o privir` imediat ca pe o poten]ial` rival`.
Dominic le a[tepta pe treptele de marmur` de la intrare
pentru a le \nmna florile abia culese din ser`.
Arabella era \mbr`cat` \n roz, cu o ghirland` de frunze
de laur; era toat` numai fream`t.
Dominic o sorbea din priviri.
Lady Mellowes, la fel de frumoas` ca fiica ei, cobor\ din
tr`sur` \ntr-o rochie de culoarea caisei cu dantel` irlandez`. {i
dup` ele Jane Bird.
Miss Jane Bird, miss Dove, \mbr`cat` \n m`tase de
culoarea penei de porumbel cu umbre alb`strui [i verzi cu
[iragul de perle cu p`rul foarte frumos piept`nat.

PORUMBI}A

87

Cnd o v`zu, Dominic r`mase f`r` grai, cu buchetul \n


mn`. Callie, care-l v`zu lu` florile [i i le \ntinse.
E[ti tabloul meu care parc` a prins via]`, zise el. Mi se
dovede[te \n cele din urm` c` sunt un mare artist!
Porumbi]a noastr` arat` superb, zise lady Mellowes.
{i eu ar`t la fel de frumos, o auzir` deodat` pe
Arabella.
Callie, care se afla \n urma ei cu Jane, \i spuse:
O, draga mea, fii atent` s` nu te bazezi prea mult pe
asta.
N-am ar`tat niciodat` a[a \n via]a mea, spuse ea cu
simplitate, de aceea vreau s` m` bucur de aceste clipe.
Da, bucur`-te, draga mea. Aceste clipe nu vor dura [i
trebuie s` ne bucur`m de ele att ct putem. Momentele
noastre de glorie sunt att de pu]ine! Nu l`sa nimic [i pe
nimeni s` ]i le tulbure. Pentru mine vei fi \ntotdeauna draga
mea prieten` miss Dove, mica guvernant`; femeia frumoas`
care e[ti, este imortalizat` \n acel tablou.
A[teptau al`turi de al]i invita]i s` se fac` prezent`rile.
Urmar` priviri curioase, [oapte, \ntreb`ri mai mult sau mai
pu]in discrete. Apoi privirile tuturor se oprir` asupra
Arabellei, recunoscut` ca frumoasa acelor ]inuturi, apoi
trecur` rapid asupra tinerei cu p`rul strns, cu gtul lung ca
al unei lebede, cu rochia de m`tase. To]i \ncepur` s` se
\ntrebe:
Cine este frumoasa?
Iar Arabella privea \n jur c`utndu-l din priviri pe
Richard.

88

ANNABEL JONES

L-a]i v`zut? Unde este?


{i el era acolo. Vorbea sprijnit de un pilon cu paharul de
[ampanie \n mn`, \nalt concentrat asupra figurii unei tinere
mici de statur` cu ochii alba[tri care-i zmbeau.
E[ti frumoas`, \ncnt`toare....
A[adar onorabilul Richard Havering conversa cu Clarisa
Cine {tie Cum, sau cu miss Rutherford... Nu putea fi doamna
Edgar Worchester, sau cea din Mayfair. Poate era tn`ra din
strada Capsicum... oricum Richard Havering o privea \ncntat
[i fericit de cucerirea f`cut`.
Lady Mellowes trecu pe lng` cei doi far` a fi observat`.
Arabella o urm` cu capul sus, demn`, iar Jane trecu
mu[cndu-[i buzele.
|n clipa aceea, el ridic` \ncet capul [i o v`zu. Nu putu s`
nu exclame:
Dumnezeule!
Partenera lui fu uimit`.
Ce-ai spus?
Am spus ceva? zise Havering. A fost doar o exclama]ie
de durere pentru c` m-am lovit de pilonul din spate. A[ vrea
s` te conduc la familia ta pentru a m` duce s`-mi scot a[chia
care probabil mi-a intrat \n mn`.
Opera]iunea \n sine nu dur` mult pentru c` dup` cteva
secunde se afla \n fa]a ladyei Mellowes.
Ar`ta]i minunat, alte]`, o compliment` el. Poate pentru
c` a]i adus aceste dou` flori cu dumneavoastr`, sau mai bine
zis, aceste dou` porumbi]e?
Tocmai am trecut pe lng` locul \n care \i f`ceai curte
unei alte porumbi]e, i-o retez` Arabella.

PORUMBI}A

89

Acea porumbi]` nu-mi apar]ine, este logodit` cu


norocosul sir Edward Lasalle.
Te voi seconda, interveni Callie, \n cazul \n care acesta
te va provoca la duel.
Dar mi-am amintit c` mi s-a promis un dans... zise el
f`cnd o plec`ciune \n fa]a Arabellei.
Figura acesteia se lumin` deodat` de fericire.
Da, sigur c` accept!
Havering \[i opri privirea asupra programului prins de
mneca rochiei lui Jane.
A[ putea spera la un vals? Primul este angajat deja dar
cel de dup` mas`?
O, Richard, o domnule Havering, \ntotdeauna valsezi
doar cu mine!
Bine, atunci ultimul vals?
{i galopul de la sfr[it?
Arabella, interveni lady Mellowes cu t`rie. Te compor]i
ca un copil. Apoi i se adres` lui Havering: dou` dansuri sunt
de-ajuns. Nu vreau s` se comenteze pe seama voastr`.
Dac` s-ar vorbi despre mine [i miss Mellowes, ar fi cea
mai mare fericire pe care a[ putea s-o am.
Dup` plecarea lui Havering, lady Mellowes i se adres`
Arabellei:
Acest b`rbat [tie cum s` trateze femeile, este un
cuceritor, fii atent`!
Dominic luase cartea de vizit` a Arabellei unde-[i
\nscrisese cteva dansuri, apoi i se adres` Janei:

90

ANNABEL JONES

Miss Dove, a[ putea spera la primul dans?


A[ fi foarte \ncntat`.
Nu trebuie s`-i mul]ume[ti unui b`rbat pentru c` vrea
s` danseze cu tine, zise Arabella rznd. El trebuie s`-]i cad` \n
genunchi s` te implore. Tu doar accept`-l cu gra]ie.
N-am v`zut adineauri f`cnd asta cu Havering, zise
Dominic privind-o lung f`r` urm` de zmbet.
Arabella fu luat` prin surprindere.
A, doar pentru c` este un bun dansator!
Da, vrea s` se asigure c` nu-[i va irosi talentul, zise [i
lady Mellowes. Aurora Baines str`luce[te de fericire, s-a \nscris
[i la lady Caroline Leslie, iar acum v`d c` exerseaz` cu miss
Feathers. Dar m` tem c`-[i irose[te vremea. Domnul Feathers
nu are bani.
Mam`, nu-l insulta! s`ri Arabella. Nu curteaz` doar
fetele cu bani.
Consider c` are un dar special de a g`si tinerele cu avere.
Crezi c` este vreuna aici f`r` bani?
Eu sunt cea f`r`, declar` Jane, [i pe mine m-a g`sit.
Mi-a cerut dou` dansuri, nefiind obligat... nimeni nu poate
pretinde c-a f`cut-o pentru banii mei.
Mai ap`rur` [i al]i tineri solicitndu-le cte un dans.
Vezi ce succes ai, \i spuse Arabella lui Jane. Ai toate
dansurile angajate.
Vin to]i la tine \n primul rnd; eu m` mul]umesc doar
cu ceea ce r`mne.
Deodat` spre ele se \ndrept` Aurora Baines, \ntr-o rochie
alb`, simpl`. Figura ei era foarte zmbitoare.

PORUMBI}A

91

Ar`]i extraordinar \n rochia asta miss Dove, i se adres`


ea lui Jane. Toat` lumea te admir` [i am fost \ntrebat` de mul]i
domni cine e[ti. Le-am spus c` faci parte din suita ladyei
Mellowes, zise ea un pic stnjenit`.
Iar eu voi spune \n ce calitate, complet` Jane.
Dansul cu Dominic fu o adev`rat` pl`cere, de[i se sim]i
ciudat fiindu-i acordat` prea mult` aten]ie. O c`ut` din priviri
pe Arabella, fiindu-i team` c` aceasta [i-ar putea manifesta
gelozia, dar aceasta se afla \n bra]ele lui Havering [i nu avea
ochi pentru nimeni altcineva.
Arabella are dreptate, zise Dominic, Havering este un
foarte bun dansator.
Sper c` a[a este, pentru c` voi valsa cu el.
Jane dans` apoi cu domnul Foster, c`ruia \i spuse c` era
guvernanta Arabellei, apoi cu lordul George Chalmers, fiul
unei ducese. Acesta, aflnd c` este guvernant` p`ru foarte
\ncntat de ea [i chiar \i m`rturisi c` mama lui caut` peste tot
o tn`r` ca ea pentru a-i educa fiul.
Cnd se \ntoarse la lady Mellowes aceasta observ`:
Porumbi]a noastr` [i-a \ntins aripile [i arat` acum ca
pas`rea paradisului.
Mai bine zis ca o biat` porumbi]` care se afl` \n paradis
pentru o or`. Jane sim]i cum inima \ncepe s`-i bat`
necontrolat doar la gndul c` urma s` danseze cu el...
De ele se apropia din cealalt` parte a s`lii de bal un
b`rbat mic de statur`, slab, care [chiop`ta, avnd o
malforma]ie la piciorul stng. Se sprijinea \ntr-un baston cu
frumoase \ncrusta]ii de argint. Avea un chip atr`g`tor, era

92

ANNABEL JONES

foarte \ngrijit \mbr`cat dar nu i se putea ghici vrsta. Nu avea


chipul ridat de vreme ci de urmele unei suferin]e care se citea
\n ochii lui alba[tri. Se \nclina \n fa]a lady-ei Mellowes.
Sper c` \n`l]imea voastr` n-a uitat \ntlnirea de la
ducesa de Graham.
Sigur c` n-am uitat-o, zise lady Mellowes, cine ar uita o
\ntlnire cu sir Frederick Travenne?
Era evident c` acesta, de[i cam mic de statur`, era
preferatul doamnelor mai \n vrst`.
|mi amintesc foarte bine, sir Frederick, mai ales c`
mi-a]i promis atunci s`-mi ar`ta]i \ntr-o zi Robin Grange, care
dup` cum [tim cu to]ii este un miracol al frumuse]ii.
El f`cu o plec`ciune \n fa]a doamnei.
Da, este o cas` agreabil`, doamn`; este adev`rat c`
fiind un cunosc`tor de art` apreciez \ntotdeauna frumosul. El
se adresa ladyei Mellowes, dar o privea pe Jane. Am observat
c` frumoasa domni[oar` care se afl` al`turi de dumneavoastr`
nu danseaz` acest dans. Nu m-am apropiat mai \nainte pentru
c` nu pot dansa; a[ putea s-o invit la mas`?
Da, sir Frederick, sunt sigur` c` miss Bird va fi onorat`.
Miss Bird, permite]i s` v` smulg din acest moment de
solitudine?
Pe cnd se \ndreptau spre salonul \n care se servea masa,
Jane g`si c` era potrivit s`-i spun` c` era guvernant` \n
serviciul Arabellei Mellows. El nu reac]ion`. Apoi, dup` cteva
clipe, \i spuse foarte calm:
De ce mi-a]i f`cut aceast` m`rturisire, miss? A]i crezut
c` voi fi dezam`git?

PORUMBI}A

93

Sau ve]i considera prezen]a mea \n aceast` companie


un afront.
Biat` miss Bird! Ce mult trebuie s` suferi! Vorbesc
pentru c` la rndu-mi am fost umilit de multe ori din cauza
defectelor mele fizice. Miss Bird e[ti att de frumoas` [i
delicat`, ai fost n`scut` pentru a te bucura de toate
frumuse]ile vie]ii.
Nu m` pot plnge de felul \n care sunt tratat` \n familia
Mellowes.
|]i \nchipui cum m` simt eu, continu` el de parc` n-ar
fi auzit vorbele ei, cnd toate tinerele \ntorc capul la vedere
mea, de team` c` ar putea fi for]ate s` danseze cu mine. Cu
toate acestea am [i eu micile mele satisfac]ii. Toate mamele
care n-au reu[it s`-[i m`rite fiicele, sper` la mine, a[teptnd ca
din cauza s`n`t`]ii mele precare s` mor mai repede [i s` le las
foarte repede v`duve...
Sir Frederick o invit` dup` mas` s` ias` pu]in afar` la aer
curat, iar el porni [chiop`tnd sprijinindu-se \n bastonul
sculptat, iar ea \[i strecur` bra]ul sub al lui. Sir Frederick \i
vorbi de casa lui de c`l`toriile sale, apoi despre colec]ia de
tablouri
Am adus cu mine o mare bucurie pentru sufletul meu,
o Madona din Italia, a lui Bellini. L-am consultat pe Richard
Havering care este considerat expert \n restaur`ri [i sper c`
m` va ajuta. El nu observ` cum buzele ei tremurar` u[or la
auzul numelui b`rbatului iubit. Dar schimba subiectul
discu]iei. Jane \i povesti despre via]a petrecut` al`turi de
m`tu[a ei cea bigot`.

94

ANNABEL JONES

Nu puteai s` scapi din acea colivie de disperare?


Cum a[ fi putut? |i datoram att de mult! Sim]eam
obliga]ia s`-mi exprim gratitudinea.
Dup` cteva clipe, el o privi lung [i o \ntreb`:
Dac` voi spune ceva... nu m` vei \n]elege gre[it? Sora
mea locuie[te cu mine; este mai b`trn` [i v`duv`, dar sper c`
va fi \ntotdeauna a[a cum este azi. Tocmai de aceea \ndr`znesc
s`-]i fac o propunere; dac` vreodat` vei fi la nevoie [i vei avea
nevoie de un ad`post, apeleaz` la noi. Nu avem \n comun
dect mndria r`nit`. Nu te vom dezam`gi. Cu aceste vorbe,
se ridic` [i se duse s`-i aduc` pu]in` ap` cu ghea]`.
Dup` plecarea lui, Jane auzi f`r` s` vrea o [oapt`:
O guvernant`?
Da, la lady Mellowes. Nu are nici un ban!
{i nici foarte prietenoas` nu este! r`spunse o voce care
era a lui Richard Havering.
Sir Frederick se \ntorcea cu un servitor cu r`coritoare.
Pentru Jane magia balului se spulberase. Sir Frederick \i
spuse:
Orict mi-ar p`rea de r`u trebuie s` te conduc la lady
Mellowes pentru c` re\ncepe dansul.
***
Jane se a[ez` lng` aceasta cu vorbele acelea care-i
r`sunau \n minte. Nu are nici un ban! {i nici nu este prea
prietenoas`!
{i urma dansul cu Havering!

PORUMBI}A

95

El o prinse cu mna de talie [i o fix` cu ochii lui alba[tri.


Nu rostise o vorb`, ci doar venise spre ea, f`cuse o plec`ciune
[i o condusese pe ring.
Cum ar putea dansa o porumbi]` dect ca o mic`
pas`re u[oar`... Sub pene parc` n-ar fi nimic...
Ea vru s`-i r`spund`, dar nu putu; era att de bulversat`
de discu]ia pe care o surprinsese... |n jurul lor, perechile se
roteau \n vrtejul dansului.
De ce e[ti att de t`cut`?
Jane \[i sim]ea inima plin` de durere, de dezam`girea de
a fi trecut prea repede de la o scurt` revela]ie a frumosului la
durere [i umilin]`. De aceea, \i spuse:
Nu prea [tiu ce a[ putea spune.
Am putea vorbi despre felul minunat \n care ar`]i. Cum
te admir` toat` lumea...
Da, zise ea cu am`r`ciune, am auzit cte ceva.
Te-a sup`rat cineva? El o trase mai aproape, de parc` ar
fi vrut chiar s-o strng` la piept; te-a jignit cineva? Din cauza
situa]iei tale...?
Nu, am spus tuturor foarte franc de la \nceput despre
ce este vorba, c` sunt guvernanta domni[oarei Mellowes c` nu
am bani. Ar fi vrut s` adauge: nici amabilitate.
|n acest caz, nu poate dect s`-mi par` r`u c` e[ti
nefericit`.
Sunt fericit` [i a[a \n penele astea de \mprumut, cu
toate tinerele astea urm`rindu-m` cu invidie.
Sunt geloase pe frumuse]ea ta.
Da, sunt con[tient` de acest lucru [i-l accept ca atare.
El o privi ciudat: ce se \ntmplase cu timida [i resemnata
miss Dove?

96

ANNABEL JONES

Nu-mi pas` de aceast` rochie att de admirat`! Nu-mi


pas` de ea! zise Havering.
Nici mie de opinia dumitale domnule! De fapt, nici nu
]i-am cerut-o!
Miss Dove! exclam` el, [ocat.
Jane [tiu c` p`lise [i observ` acela[i lucru [i la el.
|mi cer scuze, n-am vrut s` fiu brutal`, dar toat` lumea
a admirat rochia mea. Mi-a fost d`ruit` cu mult` dragoste [i
amabilitate...
{i asta te-a f`cut s` vii la bal, zise el \ncet. Ar trebui s`-i
fim recunosc`tori. Cu toate acestea nu pot dect s` spun c`
de[i \]i vine bine eu ]i-a[ fi ales altceva. Rochia asta este prea
colorat` nu a[a ceva a[ fi ales eu pentru tine. Mi se pare prea
puternic` pentru tine, te-a absorbit cu totul. Eu te-a[ fi
\mbr`cat \n culori mai estompate \n portocaliu pal [i auriu
pentru a-]i pune \n valoare tenul deschis. |]i st` cel mai bine
\n griul t`u pal.
{i muzica se termin`, iar el o conduse spre locul \n care
se aflau lady Mellowes [i Arabella.
Restul serii trecu f`r` alte probleme iar \n urechi
continuar` s`-i r`sune vorbele auzite f`r` s` vrea: este o
simpl` guvernant`, nu are nici un ban...
Apoi vorbele lui: \mi placi mult \n culori mai estompate.
Gri [i auriu...
Acest b`rbat simte c` trebuie s` cucereasc` orice femeie,
asta este, \[i spuse ea sim]indu-[i inima foarte grea.

Capitolul 7
Ambele domni[oare se trezir` trziu a doua zi, cu
permisiunea |n`l]imii sale.
Arabella str`lucea de bucurie, Jane abia \[i ]inea ochii
deschi[i, visnd la dansul cu cel al c`rui suflet p`rea pierdut,
el cu care fiecare femeie din \nc`pere ar fi vrut s` danseze.
Jane \ncerca s` atrag` aten]ia Arabellei la lec]iile care se
desf`[urau, dar aceasta o \ntrerupea mereu amintindu-[i cte
ceva despre Havering.
Ai observat c` erau domni[oare care f`ceau totul
pentru a fi disponibile? Acea miss Feather, nesemnificativ` de
altfel, cu care Richard a dansat de trei ori! Lui nu-i pasa de ea
[i \i arat` asta la fiecare pas. Nici m`car de averea ei nu-i pas`,
de[i este bogat` precum Cresus...
Apropo, Arabella, cine a fost Cresus?
Pentru numele lui Dumnezeu, nu m` bate la cap cu
astfel de am`nunte chiar dup` bal! A fost un tip b`trn [i

98

ANNABEL JONES

bogat care a nesocotit sfaturile altuia [i mai b`trn numit


Solon, de[i toat` lumea trebuie s`-i asculte pe cei b`trni [i
boga]i. Chiar [i pe tine miss Bird te-am v`zut discutnd cu sir
Foster.
Dar el nu are nici treizeci de ani! ripost` Jane.
Poate, admise Arabella [i nu are picior de lemn. Toate
mamele cu fete nem`ritate \l ador`, de[i nu mai este tn`r [i
nici nu danseaz`. Are o cas` ca un muzeu iar tot ce se afl`
acolo este perfect. Pn` [i calul s`u este unul pur-snge.
Ce chef de vorb` ai \n diminea]a asta, Arabella!
De fapt, voiam s` aflu dac` dansnd cu El ]i-a spus ceva
despre mine? Te rog s`-mi redai cuvnt cu cuvnt.
Dac` la domnul Havering te referi, n-a men]ionat
numele t`u.
Da, a p`strat toat` dr`g`l`[enia pentru mine. Danseaz`
ca un \nger, a[a este? Iar pe teras` mi-a prins mna \n palmele
sale...
Tu i-ai \ntins mna, Arabella, lucru nepotrivit unei
domni[oare.
A luat-o, a p`strat-o \n minile sale, mi-a spus c` ar`t
nemaipomenit...
Cam acelea[i vorbe mi le-a spus [i mie, numai c` a mai
ad`ugat c` ar`t ca o porumbi]`mic` [i cenu[ie...
Dar nu toate porumbi]ele sunt cenu[ii, iar rochia ta
avea culorile unei alte specii.
Despre rochie a spus altceva, c` nu-i place.
Cam lipsit de amabilitate! Nu este a[a de obicei; el face
complimente tuturor. Ba chiar pe o femeie care nu iese \n

PORUMBI}A

99

eviden]` prin nimic o complimenteaz` [i mai mult pentru a o


face s` se simt` bine. Miss Frere mi-a m`rturisit c` i-a spus c`
minile ei sunt ca ni[te ciupercu]e albe; [i a[a este sunt
singurul lucru pl`cut la ea.
|n afara averii?
Richard nu se gnde[te la bani! Niciodat` nu atinge
acest subiect!
Cu femeile n-o face \n mod deschis dar numai la asta se
gnde[te?
Miss Dove, observ c` nu-]i place Richard!
Nu am \ncredere \n el, [i cu asta s` ne apuc`m de lec]ii.
***
Callie sosi la casa familiei Mellowes alegnd drumul cel
mai lung pentru a asculta impresiile celor care fuseser` la bal.
El \nsu[i fusese foarte re]inut [i nu invitase pe nimeni la dans.
Dup` ce observase c` miss Dove \[i completase num`rul de
dansuri se f`cuse nev`zut petrecndu-[i seara al`turi de tineri
defavoriza]i de soart` ca [i el.
Mica miss Frere este \ncnt`toare.
{i are minile ca ni[te ciupercu]e...
El ridic` o sprncean`.
Da, este o descriere foarte bun`. Apoi o \ntreb`; de
unde [ti]i cum arat` palmele lui miss Frere?
Sunt mult prea pline de bijuterii. Arabella a studiat-o la
bal pe cnd dansa cu Richard Havering. De ce altceva ar fi
dansat cu ea?

100

ANNABEL JONES

Richard i-a spus lui miss Dove c` nu-i place rochia. De


aceea este pornit` \mpotriva lui.
Ziua fu ploioas` a[a c` r`maser` \n cas` \n \nc`perea
numit` de [coal` unde li se servi cafeaua.
De ce nu i-a pl`cut rochia lui Havering? \ntreb` Callie
brusc. Al]ii au admirat-o!
Jane era t`cut`, o durea capul [i nu se sim]ea bine.
I s-a p`rut nepotrivit`. {i poate a[a era. Nimeni n-a
\ntrebat-o pe Cenu[`reasa dac` nu-i este mai bine la gura
focului. N-am f`cut bine c-am intrat \ntr-o lume c`reia nu-i
apar]in.
Vei intra curnd \n ea [i-]i vei g`si locul, protest`
Arabella. Miss Bird a primit deja dou` cereri \n c`s`torie la bal,
Callie.
Arabella, am glumit!
Nici vorb`! Am v`zut cu ochii mei cum sir Rufus John
te privea cu adora]ie.
Tocmai \mi spunea cum ai cucerit toate inimile din jur
inclusiv pe a lui, zise Jane amintindu-[i felul \n care \nsu[i
Dominic \i f`cuse o cerere, voalat` ce-i drept, \n c`s`torie.
Apoi f`r` s` vrea \[i aminti de vorbele pe care le auzise \n timp
ce a[tepta s` i se aduc` r`coritoarele; nu are bani. {i nici prea
amabil` nu este, ad`ugase Richard Havering. Drag` Callie, de
ce n-ai dansat tu cu mine? A[ fi fost \n siguran]`.
N-ai fi fost scutit` de o cerere \n c`s`torie, interveni
Arabella.
***

PORUMBI}A

101

Seara, d`dur` curs invita]iei de a merge la castel.


Lady Mellowes cea b`trn` era dornic` s` afle ce se
\ntmplase la bal, ce oferte mai primise Arabella [i cum le
r`spunsese.
Dar Richard va fi acolo? Cu ochii lui alba[tri, a c`ror
culoare se schimba mult prea repede din culoarea cerului
senin \n cea a cerului \nnorat, cu profunzimi neb`nuite,
destinate unei simple guvernante f`r` avere.
Eu nu merg, v` mul]umesc pentru invita]ie, zise ea.
Miss Ferris, care abia intrase, \[i reluase aerul rigid la care
renun]ase cu o sear` \n urm` cnd \i d`ruise perlele.
Unde e[ti att de hot`rt` s` nu mergi, miss Bird?
A[ prefera s` nu merg la castel, miss Ferris.
Dar cine te-a \ntrebat ce-ai vrea s` faci? Doar nu e[ti
invitat` ca musafir acolo! Trebuie s`-]i \nso]e[ti pupila, atta
doar.
Era adev`rul dur spus [i Jane reveni imediat la realitate:
Ave]i dreptate, miss Ferris, \mi cer scuze.
Dac` o sear` ai fost tratat` cu amabilitate de parc` ai fi
fost din familie nu \nseamn` c` lucrurile vor continua la fel.
Veri[oar` Hannah! exclam` Arabella.
Jane o opri.
Miss Ferris are dreptate. Am uitat cine sunt. Sunt pl`tit`
s`-mi fac datoria. Cred c` am \nceput s` consider \n mod
gre[it c` sunt miss Dove [i am uitat c` de fapt numele meu
este miss Bird. Iar miss Ferris a considerat c` fac o gre[eal` c`
merg la bal, [i a avut dreptate. Apoi i se adres` lui Hannah: am
purtat perlele cu foarte mare pl`cere, dar de acum \nainte nu

102

ANNABEL JONES

le voi mai purta pentru c` nu voi mai merge la nici un bal. De


aceea, voi considera c` mi le-a]i \mprumutat, cu mult`
amabilitate [i vi le voi returna.
Darul este dar, miss Dove, zise Callie cu mult`
blnde]e. Nu este frumos s` \napoiezi un dar, indiferent de
condi]iile \n care l-ai primit. Miss Ferris dore[te s` p`strezi
perlele.
Da, p`streaz`-le, miss, zise Hannah Ferris [i supune-te
la ordinele noastre mergnd ast` seara la casa cea mare cu
Arabella.
Miss Dove vino doar dac`-]i face pl`cere, zise Arabella.
Oare el va fi acolo? se gndi Jane imediat. Cum voi
reac]iona cnd ni se vor \ntlni privirile? Dac` voi ro[i? Era o
stare foarte confuz`, dar cu toate acestea trebuia s`-[i fac`
datoria s-o \nso]easc` pe Arabella. Sim]i dintr-o dat`
gratitudine pentru Hannah, a c`rei brutalitate o readusese la
realitate.
***
La ora ceaiului, Charles, majordomul, \l anun]` pe Rufus
John care venise s-o vad` pe Arabella cu un buchet de flori \n
mn`.
O, Dumnezeule, dup` fiecare bal omul `sta apare!
Chiar trebuie s`-l primesc?
Jane \l privi pe Callie a[teptnd ajutorul lui.
Nu am experien]` \n problemele astea, zise ea. Trebuie
s`-l primeasc`?

PORUMBI}A

103

Poate g`si o scuz`, zise Callie ridicnd din umeri. Dar


n-ar fi bine s-o fac`. Sir Rufus este o persoan` de treab` [i mai
ales este \ndr`gostit de Arabella. De aceea nu este bine s`-l
resping` pe fa]`.
Am putea s`-l primim \n grup g`si Arabella ideea
salvatoare. Mai era un oarecare domn Greene foarte atras de
mine seara trecut`; cnd a intrat majordomul am crezut c`
este Brunel, dar el n-a fost la bal, parc`.
Nu, din cauza piciorului de lemn, nu avea cum s` vin`.
Arabella, nu i-ai dat r`spuns lui Charles.
Bine invit`-l \n salon. Coborm [i noi imediat.
Sir Rufus era acolo cnd coborr` ele, iar Arabella \i
mul]umi pentru florile aduse. Iar apoi majordomul anun]` pe
domnul Greene, dup` care urm` domnul Edmund Welles si
lordul Faversham, urmat de George Bates, dorind cu to]ii s`-i
vorbeasc` Arabellei. |n cele din urm` sosi [i marchizul
Hawkfield care, culmea! Nu dorea s`-i vorbeasc` Arabellei ci
lui miss Jane Bird....
Acesta din urm` intr` \n salonul \n care se aflau deja
ceilal]i domni [i se \nclin` \n fa]a ladyei Mellowes, care
zmbea \ncntat` de aten]ia care i se acorda fiicei sale.
|mi permite]i, milady? Tn`ra care v` \nso]ea asear`
mi-a furat inima....
Jane \l privi f`r` a spune nimic.
F`r` \ndoial` mama dumitale, ducesa, te-a trimis s-o
recuperezi? zise lady Mellowes.
Din contr`. Mama insist` ca miss Bird s` m` aduc` pe
calea cea bun`. N-a g`sit nici o alt` tn`r` capabil` s` fac`
acest lucru.

104

ANNABEL JONES

Inten]iile domniei sale sunt bune, suger` Jane, chiar


flatante.
A[ putea ad`uga c` gusturile noastre n-au coincis
niciodat` pn` acum?
|n acest caz, cui ar trebui s`-i adresez r`spunsul meu,
dumitale sau mamei?
Parc` mi-a]i promis deja balul urm`tor! Pn` atunci voi
\ncerca s`-mi lini[tesc singur sufletul.
Ve]i primi r`spunsul la primul bal la care voi participa.
Jane zmbi cu ochii la buchetul de flori pentru care-i mul]umi.
Am \n]eles c` nu vre]i s` ajunge]i un holtei b`trn.
Prive[te \n jur, draga mea, zise acesta. |n aceast`
companie, cum a[ putea avea vreo [ans`? Nici pn` acum
n-am avut, zise el l`snd capul \n jos.
{i trebuie s` perseverezi? Chiar dac` asta \]i provoac`
dezam`gire?
Cnd b`rbatul se \ndr`goste[te, nu ai ce-i face.
La fel [i femeia. Suntem ni[te biete creaturi, la
cheremul inimilor noastre. {i dup` cum spui, nu se poate face
nimic
A[ vrea s` pun \ntreb`ri indiscrete, dar parc` vorbe[ti
ca o cunosc`toare, zise el.
Iar eu nu sunt obligat` s` r`spund. Poate peste mult
timp cnd vei fi un holtei acrit de vreme iar eu o b`trn` poate
ne vom \ntlni [i-]i voi spune.
M` gndeam cum ar fi dac` dou` suflete singure [i
triste ca ale noastre [i-ar uni singur`t`]ile? Ce spui?
Ea zmbi.

PORUMBI}A

105

La primul bal la care ne vom \ntlni \]i voi spune ce


gndesc, astfel vei avea r`spunsul meu. Jane se gndi: acest
b`rbat vorbe[te lucruri f`r` noim`; dar undeva, \n tot ce
spune el, s-ar putea afla adev`rul la toate \ntreb`rile mele. {i
[tiu tot atunci c` biata ei inim` greu \ncercat` de sentimentele
pentru Havering nu va accepta consolarea cu o persoan`
inferioar` acestuia. Continu` s` discute s` zmbeasc`, era miss
Jane Bird \n umila ei rochie cenu[ie lipsit` de farmec \n care
ar`ta exact ceea ce era guvernanta pl`tit` a Arabellei
Mellowes \ntrebndu-se dac` \l va g`si acolo cnd va merge la
casa cea mare.
Dar Richard nu mai era; plecase dup` cum spunea sir
Dermot s` ia masa cu cineva din Robinstown.
Are pe cineva acolo un prieten, dup` cum mi-a spus,
nu mai [tiu cum \l cheam`, parc` Yalerdor, un nume de
care n-am auzit \n ora[ pn` acum. Este un prieten cam
ciudat cu care Richard \[i petrece serile adesea. Acest domn
Yalerdor este permanent la dispozi]ia tn`rului Richard
care are mult de lucru aici [i n-ar trebui s`-[i permit` atta
timp liber.
Dragul meu, este un b`rbat tn`r, nu-l po]i condamna
s` se limiteze la tapi]eriile tale.
Yalerdor, a]i spus? se trezi Callie. Ce nume ciudat! Apoi
ridic` privirea \n sus de parc` s-ar fi luminat dintr-o dat` de un
gnd care nu l-ar fi onorat pe Richard Havering.
Jane observ` schimbul de priviri dintre Callie [i miss
Ferris. {i ea \l v`zuse cnd merseser` s` cumpere culorile
pentru lady Mellowes pe Richard disp`rnd misterios.

106

ANNABEL JONES

Acest Havering avea secretele sale, se gndise Hannah


Ferris, care auzise c` Richard vizita adesea unele doamne...
Cel care-i spusese, mai ad`ugase c` unele erau chiar
frumoase [i apar]ineau \naltei societ`]i. Desigur acel Yallerdor
era de fapt pseudonimul unei doamne din strada Capsicum
pe care Havering o vizita cu mult zel.
Arabella discut` \n timpul mesei cu m`tu[a sa, lady
Mellowes, c`reia \i descrise rochiile cele mai frumoase purtate
a acel bal, apoi tinerii care-i f`cuser` curte.
Jane nu scoase o vorb`; nici n-ar fi sim]it nevoia s-o fac`
a[a cum era \mbr`cat` \n rochia ei lipsit` de culoare, de
str`lucire, con[tient` c` era acum doar guvernata Arabellei.
Dar cel pu]in aici trebuie s` fiu mul]umit` c` nu sunt
desconsiderat`, se gndi ea. Fusese vina acestei familii c-o
\mpinsese spre acel bal, spre o lume c`reia nu-i apar]inea.
R`spunse mai apoi cu delicate]e \ntreb`rilor puse de lady
Mellowes. Da, \i pl`cuse mult balul, dar se sim]ise foarte
obosit` spre sfr[it c`ci nu era obi[nuit` s` nu doarm`
noaptea.
A[adar te-ai distrat pu]in, miss Bird, de[i nu simt din
glasul t`u c` te-ai bucurat de acest eveniment.
Am revenit la vechea, miss Bird, milady, la rochia mea
incolor`. Sunt mul]umit` c-am revenit \n cuibarul meu de
porumbi]`.
S` n-o crezi, m`tu[`! interveni Arabella. A dansat toat`
noaptea [i a primit chiar cereri \n c`s`torie. Chiar [i eternul
meu admirator sir Rufus m-a p`r`sit [i s-a reorientat spre miss
Dove, ad`ug` ea f`r` invidie \ns`. }i-l d`ruiesc cu toat` inima!

PORUMBI}A

107

Ne-ai urm`rit cu aten]ie, dup` cum v`d, zise Jane. Dar


bietul domn n-a f`cut altceva dect s`-[i verse necazul. Jane nu
ad`ug` nimic despre invita]ia lui sir Rufus.
Ai primit deja dou` cereri \n c`s`torie? se mir` lady
Mellowes.
Ei, cel pu]in a[a se laud`, r`spunse Arabella, de[i pn`
la urm` n-a r`mas dect sir Rufus. Dar face ct doi pentru c`
este marchiz.
Iar azi diminea]` a venit s`-[i re\nnoiasc` cererea, zise
[i lady Mellowes cea tn`r`.
Un marchiz te-a cerut \n c`s`torie? \ntreb` Hannah
Ferris, pu]in cam ne\ncrez`toare. Pe tine, o guvernant`?
Exact, o guvernant` [i \n deplin` cuno[tin]` de cauz`,
doamn`, r`spunse Jane, f`r` a fi defel ofensat`. Mi-a spus c` va
trebui s`-l ajut s` se schimbe [i c` mama sa, ducesa, crede c`
voi reu[i.
Poate c` are dreptate, admise b`trna lady Mellowes.
{tim c` e[ti o tn`r` foarte hot`rt`. Dar fii atent`, copila mea,
acest conte este un individ ciudat, de[i nu cred c` este chiar
un om r`u.
Din partea mea poate sta lini[tit, ad`ug` Jane, iar
b`trna Mellowes \ncuviin]` de parc` ar fi vrut s` spun`: [tiu
\ncotro se \ndreapt` preferin]ele tale.
***
Vremea se schimb` [i a doua zi dup`-amiaz` Arabella
propuse o plimbare c`lare.

108

ANNABEL JONES

Callie, care venise cu un mesaj de la lady Mellowes, o mai


temper` pe Arabella spunndu-i c` Havering dup` ce s-a
\ntors, a fost cu nasul mult prea sus pentru a se mai apuca de
lucru la tapi]erie.
N-are rost s-o lu`m pe drumul bine cunoscut, draga
mea, \i spuse el. Mai bine o lu`m spre ru [i p`durile de acolo
pe care miss Bird nu le-a v`zut pn` acum.
P`durile lui sir Brunel!
Exact, dar pe care le consider`m ca fiind \nc` ale
familiei. S` nu uit`m c` le-a c[tigat la jocul de c`r]i.
Este o datorie de onoare ca oricare alta. Mul]i tineri de
familie \[i pierd astfel averile.
Te referi la Richard, care [i-a pierdut averea la fel...
Averea? N-am [tiu de asta! exclam` Jane.
Da, el mi-a spus, c` tot la c`r]i a pierdut [i el cu patru
ani \n urm` tot ce i-a l`sat tat`l s`u.
Mama lui mai tr`ie[te?
Nu, era de mult imobilizat` la pat [i a murit \naintea
so]ului ei. Nu [tiu dac` Richard era aristocrat pentru c` nu
face referire la o mo[ie anume prin care s` poate fi identificat,
dar b`nuiesc c` a avut o cas`. Dup` moartea p`rin]ilor Richard
a plecat \n str`in`tate s` studieze.
{i s` toace banii familiei...
Mda, a[a se pare, din moment ce acum lucreaz` pentru
unchiul Dermot. Dar este competent, din moment ce a fost
solicitat s` lucreze att aici ct [i la castel. Apoi Arabella
ad`ug` c` [i el pare s` se simt` ca acas` \n familia lor. Dar s`

PORUMBI}A

109

ne continu`m plimbarea [i s-o lu`m [i pe mama s` nu mai


moar` de plictiseal` cu veri[oara Hannah, cea posomort`.
Lady Mellowes li se al`tur` cu mare pl`cere pentru c`
voia s` propun` chiar ea aceast` plimbare.
Trimiser` pe cineva la casa cea mare s` cear` cu
\mprumut o iap` blnd`, Silver, pe care mai c`l`rise. Lady
Mellowes nu avea grajduri [i nici cai, \n afara celor de la careta
sa [i calul Arabellei.
Pornir` \n galop spre ap`, trecur` podul [i intrar` \n
p`durile lordului Brunel. Peisajul era minunat. Frunzele
c`zute toamna erau uscate acum [i trosneau sub copitele
cailor, clopo]eii \[i plecau capetele sfio[i, iar poteca era plin`
de ghiocei.
Arabella, ca de obicei, c`l`rea calul ei cu nume ciudat,
Majority; Jane returnase cu mul]umiri calul primit [i se
mul]umea cu Aldebaran.
|]i mul]umesc din suflet, \i spusese lui Dominic, dar m`
simt \n siguran]` cu Aldebaran nu cu Honeycomb, cu toat`
blnde]ea ei.
Arabella \[i f`cea probleme pentru tine, zise Dominic,
iar cnd ap`ru [i aceasta din spate el \i spuse:
Tocmai \i spuneam lui miss Bird c` ne \ngrijoreaz` felul
\n care se descurc`, de[i iapa este blnd`.
O, merge foarte bine \n [a, de[i nu pare s` aib` for]a de
a controla un cal att de puternic.
Jane accepta smerit` complimentul observnd c` din
dreapta Callie \i f`cuse cu ochiul.

110

ANNABEL JONES

Ai \ncredere \n mine [i Aldebaran, domnule Mellowes.


Dar deodat` iapa deveni nelini[tit` s`rind \n l`turi,
ridicnd capul \n sus de parc` ar fi vrut s` scape din fru.
Este nelini[tit` pentru c` din cauza ploii n-a mai fost
scoas` la plimbare ca \nainte, explic` Arabella. Chiar [i
Majority \ncepuse s` dea semne de nelini[te, \n timp ce Silver
se uita nedumerit la cele dou` companioane.
Cnd ie[im din p`dure [i d`m de iarb` bun` le l`s`m
s` pasc` [i se vor lini[ti, sau poate vom porni \n galop?
Ar fi mai bine s` ne \ntoarcem, Arabella. Ne afl`m deja
pe teritoriul lordului Brunel.
Mam`, ai vrea s` te lipse[ti de bucuria unei \ntlniri cu
acesta? Ce-ar fi ca Majority s` m` arunce din [a chiar \n fa]a
lui? M` va ridica \n bra]e... o, am uitat c` nu poate s-o fac`, ba
nu... \[i va chema slugile s` m` duc` la castel, unde m` vor
\ntinde pe pat a[teptnd s`-mi recap`t cuno[tin]a. Eu voi
z`cea acolo cu chipul meu de crin, el se va \ndr`gosti pe loc
[i se va oferi s`-mi \napoieze p`mnturile familiei, vitele,
mla[tinile... Arabella \ncepu s` rd` [i f`r` s`-[i dea seama
\nfipse degetele \n coama iepei care d`du urechile pe spate [i
porni \n goan`.
Jane porni dup` ea, speriat`.
Numai \ntr-un trziu realiz` c` fusese o gre[eal`, dar ce
putea face altceva, de unde s` [tie c` acea potec` prin p`dure
era att de lung`?
La un moment dat, observ` c` Arabella pierduse
controlul calului [i se cl`tina \n [a ca o biat` floare rupt` din

PORUMBI}A

111

r`d`cin` \n costumul de c`l`rie din catifea, cu p`l`ria cu pene


dat` pe spate [i p`rul curgndu-i ruri pe umeri. }inea \ns`
bine de fru [i alerga tot mai repede.
Mergi \ntr-o parte! \i strig` Jane \ncercnd s-o ajung`
din urm` s` prind` de fru. Dar c`r`ruia se \ngust` tot mai
mult [i cu ct se apropia mai tare de iapa Arabellei aceasta se
speria [i galopa scoas` din min]i.
|n spatele ei o auzea pe lady Mellowes care \ncerca s` le
ajung` dar se vede c` nu-i era posibil.
Jane se gndi c` \n curnd urma s` ajung` la o p`[une
dup` cum spusese Arabella [i ce se va \ntmpla acolo? Vor da
ochii cu lordul Brunel?
|n cele din urm` la cap`rul c`r`ruii pe care se avntase
Arabella s` f`cu lumin` [i se v`zu o mare de iarb` \nconjurat`
de p`dure. Acum era momentul s-o ajung` pe Majority pe care
Arabella n-o mai putea controla [i s-o apuce de fru. Dar
imediat ce ie[ir` la lumin` se \ntmpl` ceva ciudat: iapa
Adorabellei \n loc s` alerge \n continuare sau s` se bucure de
iarb` se \ntoarse pe c`r`ruia pe care venise unde disp`ru cu
st`pna ei care abia se mai ]inea \n [a.
Aldebaran, descump`nit` de mi[care nechez` lung, se
cabr` apoi r`mase pe picioarele din spate iar Jane \[i pierdu
echilibrul [i c`zu. Iapa se ridic` repede [i-[i v`zu de drum.
Lady Mellowes o prinse de fru, opri iapa pe care c`l`rea
[i \ngenunche lng` Jane. Aceasta deschise ochii:
Sunt bine, |n`l]ime, doar [ocat` pu]in... Cnd ridic`
\ncet capul, v`zu un c`l`re] ie[ind din p`dure venind spre ele.
El opri calul [i cobor\.
Lady Mellowes \i spuse impacientat`:

112

ANNABEL JONES

V` implor s-o ajuta]i! Dar mai \nainte ajuta]i-m` pe


mine s` \ncalec!
El nu puse nici o \ntrebare \ntinse mna pentru ca lady
Mellowes s` poat` urca \n [a [i zbura peste cmp spre c`r`ruia
pe care o luase iapa cea n`r`va[`.
Era o figur` usc`]iv`, un b`rbat cu p`rul negru, f`r` nici
un fir alb. Avea nasul lung [i fin, sprncenele frumos
conturate, ochii \i erau de culoarea fumului. Avea mini mici
dar puternice [i o ridic` destul de u[or de la p`mnt. Jane
ridic` privirea \ntlnind ochii lordului Brunel.
Nu face nici o mi[care, miss, zise el. Sunte]i r`nit`, v`
doare ceva?
Ea scutur` din cap.
Nu, sunt doar [ocat`.
Ce s-a \ntmplat?
Calul s-a ridicat pe picioarele din spate [i m-a trntit. El
cum este?
Ca [i dumneata, pu]in [ocat. Dar acum ce voi face cu
dumneata?
O, dac` a]i avea amabilitatea de a m` duce la casa ladyei
Mellowes!
Jane \ncerc` s` se ridice, dar sim]i c` va le[ina.
Nu v` sim]i]i \nc` bine...
M-a]i putea ajuta s` urc pe cal?
Brunel o ajut` ridicnd-o de mijloc, apoi \nc`lec` pe
propriul s`u cal [i porni al`turi de ea spre c`r`ruie, caii
mergnd foarte aproape \nct el s-o poat` sprijini.

PORUMBI}A

113

Jane ridic` \ncet capul doar cnd v`zu c` iapa ei era


condus` spre grajduri [i se relax` sprijinindu-se de bra]ul
acelui b`rbat. Acum nu mai exista nici un pericol. Cnd
gr`jdarul se apropie, ea \i zmbi:
N-am p`]it nimic, Stone, sunt doar [ocat`.
Am auzit c-a]i fost foarte curajoas`, miss.
A[a este, sus]inu [i lordul Brunel, care o ajut` s`
coboare.
Hannah Ferris veni repede spre ei urmat` de lady
Mellowes. Lordul Brunel eliber` strnsoarea [i le salut` pe
cele dou` doamne:
Lady Mellowes! Miss Ferris!
Lordul Brunel! V` mul]umim! Se simte bine? strig` lady
Mellowes agitat`.
Nu are nici o ran`, este poate pu]in zgriat` [i [ocat`...
Cele dou` venir` s-o sprijine pe Jane.
Lady Mellowes nu mai contenea cu mul]umirile fa]` de
lordul Brunel.
V` rog, intra]i pu]in pentru a-mi putea exprima
recuno[tin]a.
V` mul]umesc pentru invita]ie, dar nu este cazul, zise
el pe acela[i ton rece. Sunt sigur c` v` ve]i sim]i mai bine dac`
ve]i r`mne singure. Apoi \[i lu` r`mas bun spunndu-le: m`
bucur c-am putut fi de folos.
Ne-a]i fost cu adev`rat [i nu [tim cum s` v` mul]umim.
Poate ve]i veni mine? murmur` lady Mellowes pentru c` nu
\ndr`znea s` fac` invita]ia pe un ton normal. Poate ve]i voi s`
vede]i ce face bolnava... astfel ne vom putea exprima [i noi
gratitudinea...

114

ANNABEL JONES

El f`cu o plec`ciune, lu` frul din mna grajdarului [i


urc` \n [a f`r` nici un ajutor. Dup` ce ridic` p`l`ria \n semn
de salut, plec`.
Ce-am f`cut de l-am ofensat pe acest domn? se \ntreb`
lady Mellowes.
***
Lordul Brunel reveni a doua zi dup` amiaz`.
Milady, a venit lordul Brunel [i \ntreab` de miss
Mellowes.
Se aflau toate \n salonul unde Jane sta culcat` pe o sofa,
Arabella era la picioarele ei, discutnd [i rediscutnd
nefericita \ntmplare [i interven]ia lordului Brunel.
S-a descurcat foarte bine, ajutnd-o pe micu]a noastr`
miss Dove.
Miss Dove, cea care salvase via]a pre]ioasei ei fiice, miss
Dove, cea gata de orice sacrificiu! Era normal ca mama
Arabellei s` fie plin` de recuno[tin]` [i admira]ie.
Spui c` ]i s-a p`rut frumos?
Ca un zeu grec, zise Jane. Chiar a[a afectat` de c`z`tur`
cum eram.
Am crezut c` este mai bine s` te las pe minile lui,
draga mea, pentru a m` duce s-o salvez pe Arabella.
Drag` mam`, ceea ce ai f`cut a fost foarte \n]elept, de[i
\ncepusem s`-mi recap`t controlul asupra lui Majority.
Mi s-a p`rut un b`rbat foarte sobru, mult prea rece,
pentru a-mi fi pe plac. |ntotdeauna a fost a[a neprietenos,

PORUMBI}A

115

zise lady Mellowes. {i foarte rezervat. Mi-amintesc c` era la fel


[i acum zece ani cnd i-a murit so]ia [i a plecat \n str`in`tate.
Nu s-a mai \ntors de atunci?
Foarte rar, pentru a rezolva afacerile mo[iei [i nu l-am
v`zut atunci.
Probabil pentru c` eram prea tn`r` [i nu puteam fi
sacrificat`, miss Dove, interveni Arabella. Acum se vorbe[te c`
nu va mai pleca de aici.
Nu-]i cere nimeni, Arabella, s` te sacrifici, o opri
Hannah Ferris. Dac` familia ar avea convingerea c` o astfel de
c`s`torie te-ar face fericit`, familia ar \ncuraja-o. Dar dup`
comportamentul lui rece [i mult prea rezervat, se pare c` nu-l
vom revedea prea curnd, ad`ugase lady Mellowes.
|n clipa aceea, majordomul le anun]` c` lordul Brunel
sosise \n vizit` la miss Mellowes.
Hannah [i lady Mellowes schimbar` priviri nedumerite,
se ridicar` [i pornir` spre hol.
V` mul]umim pentru vizit`, dar pentru a l`muri orice
ne\n]elegere, v` spunem c` tn`ra care a c`zut de pe cal n-a
fost miss Mellowes, ci companioana [i guvernanta acesteia.
Se l`s` t`cere.
Apoi, o voce grav`:
|n acest caz, am venit s` m` asigur c` guvernanta lui
miss Mellowes este nev`t`mat`.
O, desigur, lady Mellowes, este \ncntat` s` v`
primeasc`.
Lordul Brunel intrase deja, \nclinndu-se \n felul s`u
rece.

116

ANNABEL JONES

Era foarte \nalt, avea un nas fin, ochii str`lucitori, vii.


Lady Mellowes se ridic` s`-l \ntmpine; Arabella uimit` [i
ea de b`rbatul frumos care intrase, ro[i pu]in \n confuzia
general`.
Jane ar fi vrut s` se ridice, dar el o opri.
R`mi acolo, miss, altfel m` obligi s` m` retrag pentru
a nu te incomoda.
Da, te rog, miss Dove, nu te mi[ca, zise [i Arabella.
Lady Mellowes ad`ug`:
O pre]uim [i mai mult pe miss Bird dup` ce a f`cut
totul pentru a-mi salva fiica.
El se \nclin`, ridic` din sprncene de parc` ar fi cerut
permisiunea, trase un scaun lng` sofaua pe care st`tea Jane:
sper c`-]i vei reveni curnd, miss!
Cred c` a[a va fi, milord: trebuie s` v` mul]umesc
pentru ajutor.
A[ dori s` aflu \ntreaga istorie. Miss Bird a trebuit s-o
salveze pe miss Mellowes? Brunel o privi pe Arabella cam f`r`
interes, apoi pe Jane. Aceasta c`ut` ajutor la lady Mellowes
care interveni.
Calul fiicei mele s-a speriat, miss Bird s-a dus dup` ea,
dar n-a mai putut s`-[i st`pneasc` propriul cal, care s-a ridicat
\n dou` picioare [i a aruncat-o din [a.
Chiar atunci am observat c` se \ntmpla ceva, zise el
adresndu-se Janei. Nu prea avea]i [ans` de sc`pare, miss,
c`r`ruia era foarte \ngust`.
Dar am sc`pat totu[i gra]ie dumneavoastr`. Miss
Mellowes a avut mai mult de p`timit.

PORUMBI}A

117

Nu mi s-a \ntmplat mare lucru, numai c` am f`cut un


galop for]at prin p`durile lordului Brunel, apoi peste cmp [i
iar pe c`r`ruie. Iar mama s-a speriat cel mai tare, pentru c` nu
[tia care din noi avea mai mult` nevoie de ajutor.
Poate c` lordul Brunel v` va spune c` a[a ne-a trebuit
pentru c` i-am \nc`lcat proprietatea.
Lordul se ridic`.
Lady [i miss Mellowes sunt binevenite oricnd pe
proprietatea mea. El se \nclin` din nou, dorindu-i Janei
\ns`n`to[ire grabnic` [i plec`.
A fost personificarea mndriei! {i nici nu arat` r`u,
constat` Arabella dup` aceea. {i nici nu se cunoa[te c` nu are
un picior. Este un b`rbat interesant, \ncheie ea.
Cam trziu, Arabella, conchise lady Mellowes cu un
oftat. Pentru c` am impresia c` nu-l vom mai vedea de acum.
Dar el veni [i a doua zi. Miss Bird se sim]ea deja bine
pentru a ie[i la o mic` plimbare cu pupila ei.
Brunel \[i spuse c` probabil \[i revenise destul de bine,
dar a doua zi trecu din nou s` \ntrebe de ea.
***
Cei de la castel jubilau.
Dar oare pentru Arabella vine el att de des?
Nu prea se uit` la mine, zise Arabella gnditoare. Nu c`
l-a[ vrea, bietul de el, cu piciorul de lemn; dar m-a[ sim]i
flatat`.

118

ANNABEL JONES

{i n-ai f`cut nici un efort ca s`-l atragi?


Cum s` nu, m`tu[`? Arboram cel mai dulce zmbet de
care sunt capabil`. Indiferent ce a[ face, nu reac]ioneaz` la
ac]iunile mele. I-am [i cntat [i tot n-am reu[it s`-l
impresionez.
Casa mare \i trimise o invita]ie la cin` dar lordul r`spunse
cu polite]e c` este dezolat dar c` are deja alte angajamente.
Cred c` era mai indicat s`-l fi invitat acas` la noi,
conchise lady Mellowes.
Nu are rost mam`, zise Arabella, nu se va c`s`tori cu
mine chiar dac` l-a]i ruga to]i \n genunchi. Sau poate c`
tocmai asta este explica]ia? C` nu poate \ngenunchea \n fa]a
mea pentru a-mi cere mna?
Cu toate acestea, lordul Brunel, chiar dac` era att de
ocupat, accept` invita]ia la o petrecere dat` de lady
Mellowes.
Ia te uit`! exclam` lady Mellowes triumf`toare. Dac` se
vor \ntlni [i cu alte ocazii [i va vedea c` Arabella este att de
curtat`, poate...
{i ca urmare a balului dat de Aurora Baines ap`rur` [i
altele. Domnul Foster propuse un prnz bogat [i sper` c` lady
Mellowes \i va permite s` includ` [i pe fermec`toarea miss
Bird. Sir Frederick Travenne organiz` o cin` festiv` pe lista
c`reia o incluse [i pe Jane Bird.
Ducesa de Grantham organiz` o serat` dansant`, la care
marchizul, fiul ei, dori s-o invite [i pe miss Bird....
Lady Mellowes trimise dup` Jane \ntr-o diminea]` pe
cnd se afla \nc` \n budoar.

PORUMBI}A

119

Se pare c` porumbi]a noastr` [i-a \ntins aripile fragile


cuprinznd toate familiile bune de aici, zise ea ar`tnd c`r]ile
de vizit` aflate pe o mas`. Ia loc, draga mea, pentru ca s`
putem vorbi \n lini[te.
Nu vreau s` mai accept nici o invita]ie, zise Jane cu
hot`rre. |n`l]imea voastr` m` crede cnd spun c` nu vreau s`
merg?
Ei bine... cred c` dovede[ti mult` \n]elepciune, draga
mea. Dar sir Frederick Travenne este... special. Cu toate c` \n
misiva sa spune c` nu vrea s` for]eze lucrurile men]ioneaz` c`
i-a vorbit surorii sale despre tine, miss Bird. Sora lui locuie[te
cu el. Foarte dr`gu] din partea lui, nu? Poate vei fi tentat` s`
accep]i.
Jane \[i aminti cu indiferen]` c` ascultase oferta lui de
ajutor lansat` cu delicate]e, ce-i drept. Aceasta venise dup` ce
auzise discu]ia dintre Richard Havering [i alte dou` persoane
necunoscute. Oare era bine s` revin` asupra deciziei de a nu
mai participa la nici un bal?
Dac` |n`l]imea voastr` consider`... a[ \mbr`ca rochia
mea de fiecare zi, de guvernant`, decise ea; astfel poate a[
putea s` merg. Dar numai cu aceast` ocazie!
Zilele trecur`, petrecerile se ]inur` lan] dar Jane r`mase
acas`. Trecu cina organizat` de domnul Foster unde Arabella
se a[ez` lng` lordul Charles Wembleydale [i lumea observ`
c` acesta o pl`cea foarte mult; Jane Bird r`m`sese acas`.
Dansul organizat de duces` avu loc tot acum, iar miss Bird
r`mase tot acas`.

120

ANNABEL JONES

Petrecerea organizat` de sir Frederick Travenne fu


amnat` din cauze obiective...
{i astfel, lordul Brunel consim]i s` participe la o cin`
organizat` de lady Mellowes, dar Jane Bird r`mase \n camera sa.
Ar fi fost mai bine s` cobori, miss Bird, zise Arabella pe
cnd doamnele st`teau de vorb` la ceai a doua zi dup`amiaz`, prezentndu-i situa]ia b`trnei doamne Mellowes.
Poate doar a[a l-am fi f`cut pe lordul Brunel s` scoat` o
vorb`. A[a a stat drept de parc` ar fi fost \mp`iat, nu-i a[a
mam`? Abia a scos dou` cuvinte dup` care s-a retras \n toat`
grandoarea sa.
Lady Mellowes o privi oarecum nedumerit` pe tn`ra
lady cu acela[i nume [i primi confirmarea acesteia.
Jane socoti c` era momentul s` intervin`.
Dac` se poart` astfel cu familia ta, nu s-ar fi purtat altfel
cu o guvernant`.
Era altul cnd venea s` se intereseze de s`n`tatea ta, \n
zilele care au urmat accidentului.
Asta f`cea; se interesa de s`n`tatea mea dup` acel accident.
Nu mai putea fi interesat \n continuare de r`nile mele.
Miss Bird are dreptate, Arabella.
M`tu[`, a \ntrebat cu mult` grij` de ea, mai precis a
\ntrebat unde se afl`.
Dac` este o persoan` att de preten]ioas` cum spui, nu
se putea a[tepta s` stea la mas` cu guvernanta.
Am sugerat c` era bine s` cobori oricum, zise lady
Mellowes. Dar n-ai vrut, continu` aceasta atent` s` nu
r`neasc` sentimentele Janei.

PORUMBI}A

121

Majordomul plec`, lady Mellowes \ncepu s` toarne ceaiul


iar Jane [i Hannah s`-i pun` la dispozi]ie tot ce era necesar:
ce[ti, farfurioare, zaharni]`.
Oricum, m`tu[`, zise Arabella m` tem c` \n ceea ce m`
prive[te nu sunt speran]e. Lordul Brunel nu m` prive[te cu
interes. S-a uitat odat` sau de dou` ori la mine, a constatat c`
sunt prea tn`r` [i lipsit` de experien]` [i m-a catalogat drept
neinteresant`.
Ai f`cut vreun efort s`-i dovede[ti c` nu este a[a?
Am \ncercat s` m` fac remarcat`, nu-i a[a mam`?
Ajut`-m`, doar ai v`zut c` m-am \mbr`cat cu cele mai bune
rochii culorile care m` avantajeaz`, ce puteam face mai mult?
Am purtat chiar [i colierul cu diamante...
{i era superb` surioar`, zise lady Mellowes cea tn`r`.
Toat` \n m`t`suri...
Dar totul a fost \n zadar. Po]i aduce calul pn` la
marginea apei dar nu-l po]i face s` [i bea. I-am zmbit, mi-am
scuturat buclele \n fa]a lui, dar n-am observat nici o reac]ie.
Poate pentru c` ai cochetat ca o [col`ri]` \n loc s` te
compor]i ca o domni[oar` cu educa]ie.
Nu surioar`, zise lady Mellowes, s-a purtat \ncnt`tor
cu acest domn Brunel.
{i de ce n-a[ fi f`cut-o? Este un b`rbat atr`g`tor, cu
excep]ia acelui picior de lemn, desigur. Cred c` orice femeie
ar fi onorat` s` fie curtat` de el.
Ei bine, cum dore[ti Arabella, zise m`tu[a, dar nu este
pu]in lucru s` fii st`pna domeniului Brunel.

122

ANNABEL JONES

Ca s` nu mai vorbim c` ne-am putea lua \napoi


p`mntul pierdut de tat`l t`u...
Numai cnd te vei maturiza vei pre]ui aceste lucruri,
interveni Hannah. Dac` n-ai face-o \nseamn` c` te-ai comporta
proste[te. S` fii o mare doamn` \n aceste ]inuturi este o
onoare la care tnjesc multe femei; cred c` ai fi imediat dup`
duces`.
{i marchiz`. Iar cnd miss Dove va deveni marchiz` de
Hawkfield va intra la baluri \naintea mea! Dar nu [tiu dac` \n
aceste condi]ii este necesar ca fiica mea s` se sacrifice s` devin`
lady Brunel cu un b`rbat cu picior de lemn [i ochi de sticl`!
Lordul Brunel nu are ochi de sticl`!
Ba mi se pare c` amndoi ochii \i sunt de sticl` dup`
cum nu [i-i folose[te pentru a se uita unde trebuie. Dar cred
c` sunt de sticl` pentru c` doar orb s` fii ca s` nu vezi
eforturile f`cute de Arabella pentru a-i fi pe plac.
Nu pot fi acuzat` c` n-am f`cut totul, mam`, scnci
Arabella. Dar nici nu m` observ`. Cred c` niciodat` n-am f`cut
un efort mai mare s` cuceresc un b`rbat ca acum!
Sper c` nu \ncerci toate astea cu fiecare b`rbat care-]i
iese \n cale!
Lady Mellowes cea b`trn` \i \ntinse cea[ca lui Hannah s`
i-o umple din nou.
A[ fi foarte dezam`git`, Arabella, dac` acest aranjament
nu s-ar materializa. Cine altcineva din familie ar mai putea...
Tu erai speran]a noastr`! Dac` Brunel se \nsoar` din nou nu
mai avem cum s` ne recuper`m p`mntul. Iar dac` mai face [i
copii...

PORUMBI}A

123

M`tu[`, la vrsta lui? Cu piciorul de lemn?


Arabelle, nu fii nepoliticoas`!
Nu pot dect s`-mi imaginez cum este s`-l auzi
[ontic`ind toat` ziua prin cas`.
Miss Dove, ia-o de aici, \ntrece orice limit`!
Draga mea, s` mergem la grajduri poate \l g`sim chiar
acolo pe lordul Brunel interesndu-se de s`n`tatea iepei
Aldebaran! Dac` suntem \mpreun` s-ar putea s` vrea s`-mi
vorbeasc`, zise Arabella vesel`. A fost numai farmec [i
blnde]e cnd a venit s` te vad`, miss Bird!
{i \ntlnir` doi b`rba]i dar printre ei nu se afla lordul
Brunel. Dominic [i Callie examinau rana unui cal.
Dac` nu pot ob]ine nici m`car o privire de la el de[i
sunt gata s` sar \ntr-un picior pentru asta, zise Arabella vom
pleca acas`. |n]eleg c` este inutil s` insist pe lng` acest
frumos lord Brunel.
Sir Dermot era de fapt expert \n r`nile cailor [i era
a[teptat s` soseasc` \mpreun` cu Richard Havering.
Acesta se \nclin` \n fa]a Arabellei, zmbindu-i, apoi \i
s`rut` mna \n locul r`mas neacoperit de m`nu[`, apoi f`cu o
plec`ciune [i \nso]itoarei acesteia. Nu mai vorbiser` din seara
balului.
Am \n]eles c` te sim]i mai bine, miss Bird, zise el.
N-a fost nimic serios, doar cteva zgrieturi [i mai ales
teama.
M` refeream la indispozi]ia care te marcase \n seara balului.
Da, am avut destul timp ca s`-mi revin!
Pornir` cu to]ii spre locul \n care se afla calul bolnav.

124

ANNABEL JONES

Grajdurile erau f`r` \ndoial` partea cea mai atr`g`toare


a mo[iei Robinsford: erau recent pavate, vopsite pe fiecare
se afla scris numele calului. Caii afla]i acolo \[i scoteau
capetele curio[i la vederea vizitatorilor, care se \ndreptau
spre cel numit Handsome pentru a-i verifica rana de la una
din copite.
Arabella era obi[nuit` cu astfel de lucruri pentru c` de
mic` fusese crescut` s` iubeasc` animalele, mai ales caii, [i [tia
multe despre felul \n care trebuie \ngriji]i.
Pentru o clip`, Jane r`mase singur` cu Richard Havering,
care o privi lung [i-i spuse:
Nu mi-a pl`cut c` ai plecat prea repede \n seara aceea
la bal, miss.
Am r`spuns comportamentului dumitale, att.
Am fost vreodat` lipsit de amabilitate?
Jane \[i spuse c` nu era cazul s` continue cu taton`rile,
pentru c` astfel ar fi fost amndoi tenta]i s` fac` dest`inuiri, s`
se acuze reciproc. Era mai bine s` spun` lucrurilor pe nume,
chiar dac` adev`rul era dureros. De aceea ea zise:
Domnule Havering, pentru lini[tea mea sufleteasc`
este mai bine s` vorbim foarte deschis. Pe cnd m` aflam pe
teras` \n seara balului, am auzit f`r` s` vreau vorbindu-se
despre mine, ceea ce face ca prietenia noastr` s` fie fals`.
Richard n-o l`s` s`-[i termine ideea. P`li.
Ai auzit? Foarte bine! Te rog s` m` la[i s` m` explic.
Apari]ia dumitale a atras aten]ia cui nu trebuia. Desigur mul]i
domni au pus \ntreb`ri. {i ca s` fiu mai explicit, m-au \ntrebat
dac` merit` s` te curteze.

PORUMBI}A

125

Desigur, au fost interesa]i dac` am sau nu avere.


Da, a[a s-a pus problema.
Puteau s` recurg` la o surs` mai bine informat`, zise
Jane plin` de am`r`ciune.
Havering st`tea \n fa]a ei, iar razele soarelui \i luminau
chipul frumos, aplecat asupra ei, ochii alba[tri din care
disp`ruse orice urm` de zmbet. Privirile li se \ntlnir`. |n cele
din urm`, Richard zise:
Nu ai o p`rere prea bun` despre mine, miss.
Ea \ntoarse capul.
Mi s-a spus s`...
A, \n]eleg! A avut cine s` te \nve]e!
Nu, am ajuns la concluzia asta prin propriile-mi
observa]ii.
{i acest episod \]i confirm` p`rerea format`? Cei doi
m-au abordat nu a[a cum ai fi tentat` s` crezi ca expert \n
aceste probleme ci ca apropiat al familiei Mellowes, cu care ai
venit la bal. Le-am spus chiar de la \nceput f`r` ocoli[uri c` nu
ai nici un fel de avere...
Fiind o simpl` guvernant`...
Asta le-ai spus-o singur` tuturor. {i cu asta ai ie[it de pe
lista tinerelor interesante.
Jane realiz` c` gre[ise, dar fusese profund jignit` [i
afectat` [i nu-[i putea ascunde sup`rarea.
S` presupun c` [i tu umblai tot dup` avere...
Richard se \nfurie. Lu` un aer att de sup`rat \nct Jane
avu impresia c` se va \ntoarce [i-o va l`sa singur`. {i a[a mi-ar

126

ANNABEL JONES

trebui, se gndi ea. De ce nu-mi pot ascunde mndria asta


prosteasc`? De ce trebuie s` reac]ionez cnd m` simt jignit`?
De ce trebuie s` m` privez pn` [i de zmbetul lui fermec`tor
care \nseamn` att de mult pentru mine?
Dar Richard \[i impusese s` fie calm. De aceea, \i
r`spunse foarte deta[at:
Nu-]i vine s` crezi c` nu este a[a, nu?
Jane era confuz`, neputndu-[i crede urechilor, sau
poate, nu voia s` accepte ceea ce-i spusese el. Se blbi:
De fapt nu m` intereseaz`, nici nu m` simt flatat` de
felul \n care m` vezi, cu sau f`r` avere.
Richard \i arunc` o privire crunt`.
E[ti obsedat`, tn`r` doamn`, de acei vn`tori de
zestre \nct nu vrei s` vezi nici un alt motiv pentru care
poate fi curtat` o tn`r`. Oricum, asta nu este o problem`
pe care un gentleman s-o discute cu tine [i \ntruct observ
c` e[ti \nclinat` s` vezi lucrurile \n r`u nu pot dect s` m`
\nclin \n fa]a hot`rrii tale. Nu te voi mai sup`ra de acum
\nainte.
|ntre timp, Handsome, calul bolnav fusese dus la grajd
iar grupul \ncepuse s` se risipeasc`.
Arabella continua s` sus]in` c` bietul cal avea o t`ietur`
sub potcoav` din cauza unei pietre.
S-a mai \ntmplat. |]i aminte[ti, Dominic, ce s-a
\ntmplat cu Morning Glory?
Da, ai dreptate. Aceasta este explica]ia nu are rost s`
mai c`ut`m alta. Explica]ia cea mai simpl` este de fapt cea
adev`rat`.

PORUMBI}A

127

Nu este \ntotdeauna valabil, zise Richard pornind cu


Arabella [i Dominic spre cas` f`r` a se mai uita \napoi.
Callie o conduse pe Jane.
N-ai vrea s` facem un mic ocol s`-]i ar`t fazanii
japonezi? Cred c` ai nevoie de pu]in` recreere \nainte de a ne
al`tura celorlal]i. Sunt att de frumos colora]i \nct \]i vor
umple inima de bucurie.
Jane \i atinse u[or bra]ul.
O, Callie! Ce mult mi-a[ dori s` fiu o astfel de pas`re,
m`car pentru o or`!
Biat` porumbi]`! Observ c` e[ti \ndr`gostit` [i...
nefericit`.
Dumnezeule! Este chiar att de vizibil?
Numai pentru inimile care sufer` [i ele, zise Callie
zmbindu-i.

Capitolul 8
Trecur` s`pt`mnile [i veni vara. Sir Frederick Travenne
relu` planurile pentru petrecere. Pl`nui s` pun` mesele pe
teras` [i s` aprind` lanterne a[ezate la nivelul solului. Sora lui,
lady Fielding, urma s` fie gazda petrecerii.
O primi cu mult` c`ldur` pe Jane.
Fratele meu mi-a vorbit foarte frumos despre
dumneata. M` bucur c-ai putut veni! |]i doresc s` petreci o
sear` pl`cut`!
Jane purta rochia gri argintie care o f`cuse pe Arabella
s-o asemene unei porumbi]e. Trecuse atta vreme de atunci!
Zile de pl`cere, de mul]umire dar [i de durere, afec]iune,
mndrie r`nit`, care s` al`turaser` anilor grei petrecu]i \n
preajma m`tu[ii bolnave. Mai ales de durere. Durerea [i-o
provocase singur`. Avea acea mndrie exagerat` care ofensa
pe cei din jur [i care o f`cea s` nu se poat` controla.
Felul ei de a fi \i anihila [i pu]ina bucurie pe care o avea
de la via]`. Tot a[a se \ntmplase [i cu cel ce-i oferise acei ochi

PORUMBI}A

129

alba[tri. De la discu]ia avut` \n acea zi cnd se accidentase


Handsome, el nu-i mai adresase nici un cuvnt, \n afara unor
vorbe de polite]e.
Dar acum... acum se afla cu cineva care-i putea \n]elege
toat` durerea, cu cineva care putea \n]elege ce \nseamn` s` fi
umilit; cineva care-i repeta c` situa]ia ei nu cadra cu un spirit
att de delicat... Se afla cu sir Frederick Travenne plimbndu-se
prin gr`dina, feeric luminat`. |n copaci se aflau daruri pentru
invita]i, frumos ambalate, iar invita]ii mai tineri porneau doi
cte doi \n c`utarea lor.
Este doar o scuz`, zise sir Frederick, pentru a te \nso]i
s`-]i g`se[ti darul; cu toate c` eu [tiu prea bine unde se afl`.
Dar cu ct va dura mai mult pn` s`-l g`se[ti cu att mai bine!
Sper c` pn` \n acest moment ]i-a pl`cut petrecerea!
Da, a fost foarte reu[it`. Am venit \mbr`cat` \n aceast`
rochie de lucru pentru a nu mai trece drept ceea ce nu sunt.
Sigur c` sunt mul]umit` [i cred c` to]i sunt.
Erai superb` \n acea rochie de bal, dar poate c` aceast`
toalet` ]i se potrive[te cel mai bine.
Jane \[i aminti o alt` voce drag` ei care-i [optise: cel mai
bine \]i st` \n gri [i bej; dar asta fusese cu mult timp \n urm`.
Am refuzat s` vin altfel \mbr`cat`. Am refuzat din seara
balului s` mai ies din ale mele, din ceea ce m` face s` m` simt
\n siguran]`. Dar am [tiut c` dac` vin aici va trebui s` fiu
\mbr`cat` ca guvernant` din suita ladyei Mellowes [i atta
vreme ct voi fi considerat` o simpl` spectatoare voi fi fericit`
[i mul]umit`. Este un loc foarte frumos!

130

ANNABEL JONES

Nu vei uita c` dac` vreodat` vei avea nevoie s` te


refugiezi undeva, vei fi bine primit` aici? Ai re]inut invita]ia
mea?
Am fost prea mi[cat` de bun`tatea cu care mi s-a f`cut
aceast` invita]ie pentru a-mi exprima aprecierea.
I-am spus asta surorii mele. Sper c` ai sim]it c` ]i-a f`cut
o primire special` \n seara asta. Nu vei considera c` vrem s`
concur`m ca bun`tate cu lady Mellowes! Nimeni n-o poate
\ntrece.
Nu, sir Frederick, a fost o vreme cnd numai faptul c`
[tiam c` pot g`si aici refugiu era foarte important pentru
mine.
Cnd \]i vom g`si darul pentru seara asta vei asculta [i
m`rturia mea, pe care n-o s-o po]i uita.
Cuplurile de tineri treceau pe lng` ei, str`duindu-se s`
ajung` ct mai departe de ochii p`rin]ilor, s`rutndu-se \n
locuri mai pu]in luminate.
|mi face mare pl`cere s`-i v`d, zise sir Frederick
mergnd al`turi de ea, sprijinindu-se cu mai mult` greutate \n
baston dup` boala prin care trecuse. Aceste tinere sunt ]inute
prea departe de via]a adev`rat` [i \ntr-o bun` zi ajung s` se
c`s`toreasc`, s` ia un b`rbat care s` nu le produc` nici cel mai
mic fior, f`r` s` fi cunoscut bucuria pe care ]i-o d` dragostea
adev`rat`. Ce r`u poate s` fac` un s`rut furat aici? Cte nu
s-au m`ritat doar pentru c` voiau s` afle ce pot sim]i la un
s`rut? Cte nu descoper` prea trziu \ns`, ce mare bucurie le
poate aduce o sear` ca asta?
Merser` \n t`cere. Apoi, Jane zise:

PORUMBI}A

131

Vorbe[ti \n general, sau te referi la mine?


Sim]i c` unele din cuget`rile mele ]i se potrivesc?
Nu sunt con[tient`, dar cine [tie, poate c`...
El \i lu` mna pentru un moment apoi i-o eliber`
imediat.
Eu sunt un observator foarte atent [i asta pentru c`
n-am avut alt` alternativ` de la via]`. Astfel se face c` [tiu excat
cui ai vrea s`-i rezervi s`ruturile. Dac` ar fi alegerea fericit`,
cine [tie.... oricum, nu trebuie s` intru prea mult \n h`]i[urile
unei inimi tinere... a, dar iat` c` din \ntmplare am ajuns la
darul rezervat ]ie!
Era o cutie muzical`, frumos ornat`, de por]elan.
Nu acesta este darul, ci ceea ce se afl` \n`untru. Dar va
trebui s` nu faci nici o referire la el pentru a nu m` sim]i
stnjenit. F`cu o pauz` apoi ad`ug`: [i sora mea a consim]it s`
]i-l d`m.
Jane observ` imediat c` era un lucru de valoare.
Este o amulet` ruseasc`, a[a cum se schimb` la Pa[ti.
Un ou de aur, dar \n interior se afl` semnul \n]elegerii dintre
noi. Erau dou` mini \ncle[tate, realizate cu mult` m`iestrie
din coral, cu inele din perle [i diamante.
Prima ei reac]ie fu s`-l refuze.
Este un dar prea valoros!
Este valoros dar valoroas` este [i promisiunea ta! Nu-l
po]i refuza!
Promisiunea...
Este adev`rat, nu-l pot refuza. |]i voi mul]umi din toat`
inima. {i nu-i voi uita niciodat` semnifica]ia.

132

ANNABEL JONES

***
Sir Frederick sim]i c` este mult prea fericit pentru a-[i
exprima fericirea \n vorbe. Era o sear` superb`. A doua zi
\ncepu s` plou`.
Arabella o trezi pe Jane din visare.
Cobor cteva clipe \n budoarul mamei, miss Bird.
|n acest caz, m` voi retrage [i eu cteva clipe \n camera
mea. Ne-am culcat trziu asear`. Te voi ruga s` ba]i la u[` cnd
te \ntorci.
A, sigur c` da, te po]i odihni lini[tit`.
Arabella \i zmbi lini[tit`, \nchise u[a, iar Jane se cuib`ri
\ntr-un fotoliu [i deschise cutia muzical` de unde scoase oul
de aur, apoi cele dou` palme \ngem`nate pe care le privi
vis`toare.
Apoi se trezi brusc din vis. |i reveni \n minte o fraz`
care-i st`ruise tot timpul \n minte: m` duc la budoarul mamei
s`-i spun ceva....N-am zis c` m` duc s` stau cu mama, ci doar
s`-i spun ceva. {i apoi?
{i apoi, ce?
Nu [tia ce eforturi f`cuse Arabella s`pt`mna aceasta s`-l
vad` pe Richard Havering. Jane observase \ns` scurtele ei
absen]e pe care le presupusese accidentale [i acum...
F`cuse un leg`mnt, se gndi Jane, s`-l vad` din nou a
doua zi dup` petrecerea lui sir Frederick.
Nu era frumos s` intervin` acum. Dar datoria ei era s`
previn` aceast` nebunie a Arabellei. |[i \mbr`c` pelerina [i

PORUMBI}A

133

trecu \ncet pe lng` apartamentele ladyei Mellowes, d`du


peste Bates care-i f`cu semn s` nu spun` nimic pentru c`
doamna dormea [i astfel temerile ei se confirmar`.
Din salon nu se auzea nici un zgomot. B`tu dar nu primi
r`spuns.
Cu inima grea, intr`. Nu era nimeni acolo. Se \ndrept`
spre sera casei plin` de palmieri, spre locul \n care doi
\ndr`gosti]i s-ar putea retrage pentru cteva clipe de lini[te. |[i
puse pelerina de ploaie [i strig` numele Arabellei, dar nu era
nici acolo. Se \ndrept` apoi spre stejarul secular cu r`d`cina
foarte groas` sub ramurile c`ruia se puteau ad`posti, dar nu-i
g`si nici acolo.
Acesta era locul unde p`mnturile familiei Mellowes se
\nvecinau cu ale lordului Brunel. |l v`zu \ndreptndu-se c`lare
spre ea. Cnd ajunse aproape, el o salut`, apoi cobor\.
Miss Bird! Ce pl`cere s` te \ntlnesc! Te plimbi singur`
prin ploaie?
|mi face chiar pl`cere, este o ploaie u[oar`, m` simt
foarte bine cnd m` plimb astfel.
Dar singur`? Miss Arabella Mellowes este f`r` \ndoial`
o persoan` \ncnt`toare, dar dumneata, miss Bird, ai mai mult
dect frumuse]ea unei copile r`sf`]ate; nu tnje[ti uneori
dup` o discu]ie la nivelul dumitale?
Jane era uimit`, dar [i confuz`. Cum putea un lord s`
discute astfel cu ea? El care p`rea att de distant, superior
tuturor. Dar mai ales cum putea vorbi astfel despre Arabella
care se presupune c` trebuia s` se m`rite cu el...
De aceea, \i r`spunse:

134

ANNABEL JONES

Este adev`rat c` nu m` pot bucura prea mult de aceast`


plimbare singur`...
|n acest caz, \mi permi]i s` fac c]iva pa[i \mpreun` cu
dumneata?
Milord, eu m` \ntorceam deja spre cas` \n grab`.
|n acest caz voi face c]iva pa[i gr`bi]i al`turi de
dumneata. A[ putea veni s`-i prezint omagiile mele ladyei
Mellowes.
Lady Mellowes se odihne[te dup` petrecerea de
noaptea trecut`.
|n acest caz, ne vom desp`r]i \n apropierea casei.
Spunnd acestea lordul \ncepu s` fac` o conversa]ie
pl`cut`, iar Jane s` se gr`beasc`. Ea observ` c` i se adresa ca
unei egale f`r` mndrie, f`r` aere de superioritate. Vorbir`
despre accidentul ei, iar lordul o l`ud` din nou, \n timp ce ea
\ncerc` s-o laude pe Arabella, s`-i pream`reasc` virtu]ile.
Miss Mellowes este o pu[toaic` r`sf`]at`, f`r` a avea
m`car jum`tate din calit`]ile dumitale, miss Bird.
Milord! |mi acorda]i prea mult credit! Nu [ti]i prea
multe despre personalitatea mea sau a Arabellei...
Este adev`rat, \n ceea ce te prive[te pot s` intuiesc
unele lucruri pentru c` n-am apucat s` te cunosc, miss. Dar pe
miss Arabella am v`zut-o cu diferite ocazii; iar dac` dumneata
nu ai m`car dublul inteligen]ei ei m` declar disperat din cauza
femeilor din zon`.
O judeca]i gre[it. Are multe virtu]i. Dar este foarte
tn`r`.

PORUMBI}A

135

Bine, s` zicem c` nu-mi plac prea mult femeile foarte tinere.


Dar ele se maturizeaz`, zise Jane tem`toare.
Dac` a[ fi sigur c` aceast` tn`r` se va maturiza [i va
ajunge s` aib` m`car jum`tate din personalitatea institutricei
ei, zise el folosind cuv\ntul fran]uzesc pentru guvernant`
poate pentru a fi foarte delicat, n-a[ fi chiar att de disperat!
Dar v`znd c` Jane nu [tia ce s` mai cread` se temper`. Ei
bine, v`d c` nu trebuie s` te mai tachinez. Cred c` nu e[ti
obi[nuit` cu complimentele pe care miss Arabella le accept`
de parc` i s-ar cuveni.
Dar, din fericire, ajunseser` lng` casa ladyei Mellowes
a[a c` el o salut`, ridicndu-[i p`l`ria [i plec`.
Jane intr` \n cas`, uluit`.
Pe sc`ri se \ntlni cu miss Ferris.
Unde ai fost, miss?
Jane fu luat` prin surprindere.
M-am plimbat pu]in prin ploaie.
Prin ploaie, singur`?
Da, singur`, zise Jane spunndu-i adev`rul doar pe
jum`tate. Nu [tia dac` este bine s` pomeneasc` numele
lordului Brunel.
Pe Arabella unde ai l`sat-o, miss?
Dar de ce o intereseaz`? se \ntreb` Jane. Cu voce tare,
r`spunse doar:
S-a dus \n budoarul mamei sale.
Ei bine nu se afl` acolo, dup` cum po]i s`-]i \nchipui.
Unde este, miss?

136

ANNABEL JONES

M` tem c` nu [tiu, miss Ferris.


Nu face parte din atribu]iile dumitale?
Da, dar nu pot r`spunde de ea \n fiecare clip`.
Pentru ce altceva crezi c` e[ti angajat` aici?
Jane sim]i c`-[i pierde r`bdarea.
Dac` miss Mellowes mi-a spus c` vrea s` se duc` \n camera
mamei sale, ce-ar trebui s` fac? S-o p`zesc la u[`? Am acceptat
ce mi-a spus [i am folosit aceste clipe libere pentru mine.
Consideri c` sarcinile dumitale sunt att de grele \nct
sim]eai nevoia s` evadezi cteva clipe?
Nu m-am plns \n privin]a sarcinilor mele, doamn`, [i cu
tot respectul dac` a[ avea probleme i le-a[ adresa ladyei Mellowes.
Eu conduc aceast` cas`! Eu te-am angajat!
|n acest caz tot dumneata \mi vei accepta [i demisia! Nu
suport s` mi se vorbeasc` pe un astfel de ton. M` voi adresa
lady-ei Mellowes.
|i vei spune [i c` ai petrecut cele cteva momente de
respiro cu lordul Brunel?
Pe lordul Brunel l-am \ntlnit din \ntmplare. M-a
\nso]it pe drumul de \ntoarcere.
Din \ntmplare? Ai fost ascuns` de ramurile stejarului
de sub care ai ie[it cam gr`bit`...
Jane n-o mai ascult`.
Ce vre]i s` insinua]i?
Miss Ferris ridic` din umeri cu insolen]`.
Cred c` [tii foarte bine ce vreau s` spun!
Privirile li se \nfruntar`; miss Ferris, femeia cea \nalt`,
frumoas`; Jane, f`ptura cu rochia gri cenu[ie. Amndou`
p`liser` [i erau pe punctul de a-[i pierde controlul.

PORUMBI}A

137

Cum \ndr`zni]i? strig` Jane. Cum \ndr`zni]i s` face]i


astfel de insinu`ri?
Ce sugestii ]i-a f`cut lordul Brunel, dac` po]i spune?
Sau ]i-a f`cut invita]ia cu mult timp \n urm`, sau nu este prima
oar` c` v` vede]i \n acel loc retras? Nu-]i imagina c` de data
asta mai scapi! Am reu[it s` realizez c` faci orice pentru a pune
mna pe un b`rbat bogat, sau m`car un protector. Sau poate
c`-]i vei transfera aten]ia asupra altuia, asupra mo[tenitorului
de drept al acestei case?
Jane \nm`rmuri:
Ce vrei s` spui, miss Ferris? Te referi la ...
Da, la Dominic Mellowes m` refer. Sau vrei s` spui c`
nu ]i-a f`cut curte la bal?
Jane \[i aminti cuvintele acestuia la bal; o \ntrebase dac`
n-ar vrea s` fie st`pna unei mari averi, a unui castel ca al lui.
Iar ea \l \ntrebase: este cumva o ofert`?
De aceea \i r`spunse lui Hannah Ferris:
Domnul Mellowes mi-a d`ruit acel mic cadou pentru
bal, probabil pentru a-[i face geloas` veri[oara, pentru a-i
atrage aten]ia asupra lui.
Am auzit destule despre comportamentul dumitale la
acel bal unde ai f`cut familia s` te duc`! Sau crezi c` nu [tiu
despre marchiz? Dar mama lui s-a trezit la timp...
{i m-a invitat imediat la balul mascat pe care l-au
organizat...
Sau poate el ]i-a trimis o invita]ie contraf`cut`, avnd \n
vedere c` era un bal mascat.

138

ANNABEL JONES

N-a fost dect o glum` de ambele p`r]i! replic` Jane.


Au fost o glum` dou` cereri \n c`s`torie? Iar acum
Brunel, ca s` nu mai vorbim despre profesorul lui Dominic...
Brunel cu indiferen]a lui aparent`... cum s-a nimerit tocmai
acum pe ploaie s` c`l`reasc` prin p`r]ile astea? Ai tr`dat
\ncrederea care ]i s-a ar`tat \n casa asta \ntlnindu-te cu el pe
ascuns, tu, o simpl` servitoare.
Cum am fost, o corect` Jane. Nu voi mai tolera situa]ia
asta; eu n-am f`cut nici un r`u nim`nui m-am comportat
corespunz`tor, nimeni nu-mi poate g`si nici o vin`....
A[a crezi? Parc` propria-]i elev`...
Este doar un copil, obi[nuit` s` fie centrul aten]iei. Dar
nu mai conteaz`; nu voi r`mne nici o clip` sub acela[i
acoperi[ cu o femeie ca dumneata, miss Ferris. Chiar a[a umil`
cum m` crezi, nu suport s` fiu tratat` astfel: pot privi [i eu
lumea de la o \n`l]ime la care dumneata, doamn`, nu vei
ajunge niciodat`. Voi pleca chiar ast`zi.
Hannah \i spuse cu fl`c`ri \n priviri:
Vei pleca atunci cnd ]i se va permite. Hannah lu`
obictele de valoare aflate pe m`su]a lui Jane; aceste obiecte au
valoare prea mare pentru o guvernant`. De unde le ai?
|nfuriat` peste m`sur`, Jane reu[i s` i le smulg`.
|mi apar]in, nu ai dreptul s` le atingi!
De cnd le ai? Din seara \n care ai fost la Robins
Grange. Cnd ai venit aici ca guvernant` le aveai? Nu, ai venit
cu ele dup` ce ai fost la sir Frederick Travenne.
Jane era uluit`. Nu reu[i dect s` rosteasc`:

PORUMBI}A

139

Toat` lumea a primit daruri acolo...


{i acestea i s-au dat unei guvernante? Lady Mellowes a
primit doar un evantai de filde[, iar guvernanta ei daruri de
cteva sute de lire? Le-ai g`sit pe drum cu fundi]` ro[ie,
cumva? Un dar de la st`pnul casei, care s-a \ndr`gostit de tine
ca [i al]ii...
Da, este adev`rat, replic` Jane t`ios. El mi le-a d`ruit.
Mi le-a d`ruit \n semn de pre]uire, strig` ea, mie, cea mai umil`
femeie de la acel bal, a[a cum m-ai f`cut s` m` consider.
Miss Ferris continua s-o priveasc`, apoi cu o mn` lu` din
palma ei obiectele cu scrb` [i le repuse pe mas`:
Te cred, zise ea. O astfel de creatur` se preteaz` la
orice pentru a-[i \ndeplini dorin]ele [i de aceea trebuie s`
pl`teasc`...
Jane ridic` palma [i lovi cu sete de trei ori acea figur`
frumoas` din fa]a ei, apoi o lu` de umeri, o arunc` afar` din
camer` [i trnti u[a.

Capitolul 9
Nu auzi cnd Bates b`tu la u[`. {tiu doar c` aceasta
intrase [i st`tea lng` patul ei. Apoi, \i spuse abia [optit:
Miss, a venit din nou rndul meu. Vino s`-]i cur`] fa]a
plin` de lacrimi pentru c` asta te va ajuta s` te calmezi. Apoi \i
perie p`rul.
Glasul ei blnd avu \ntr-adev`r darul de a o lini[ti [i Jane
redeveni st`pn` pe sine.
Te rog ajut`-m`, Bates! Nu mai pot gndi clar, nu pot
ra]iona...
Fii calm`, miss. Dup` ce te lini[te[ti te rog s` cobori cu
mine la |n`l]imea sa.
Nu vreau s` v`d pe nimeni, Bates, vreau doar s` plec.
Asta nu este posibil \nc`, miss.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Jane.
Trebuie s` mergi neap`rat la |n`l]imea sa. Miss Arabella
s-a dus la castel. Callie a venit s` ne spun` c` este acolo, s` nu
fim \ngrijora]i.

PORUMBI}A

141

Se pare c` lady Mellowes dormea cnd s-a dus la ea, a[a


c` n-a vrut s` se \ntoarc` la lec]ii, s` te lase s` te odihne[ti
m`car o or`, dup` petrecerea de azi noapte. De aceea s-a dus
la castel s` \ntrebe de un cal care a \nceput s` [chiop`teze. Sir
Dermot a g`sit-o acolo [i a \nceput s`-i spun` despre nu [tiu
ce lucru neclar \n privin]a tapi]eriei, neclaritate pe care miss
Arabella a l`murit-o imediat [i to]i sunt att de ferici]i!
Iar sir Dermot s-a \ntlnit din \ntmplare cu lordul
Brunel [i l-a invitat la castel, iar lordul, \ntlnind-o acolo pe
miss Arabella a fost foarte amabil [i prietenos.
Femeia l`s` peria jos, o mai privi o dat` [i-i spuse: miss,
]i s-au uscat lacrimile, te-ai calmat, acum ar fi bine s` mergi al
|n`l]imea sa pentru c` te a[teapt`...
Da, zise Jane, ai dreptate, voi merge.
***
Lady Mellowes se afla \n salon, acea \nc`pere frumos
decorat` \n alb [i auriu unde Jane o v`zuse prima oar`. Se
ridic` [i \ntinse minile cu prietenie spre ea. Dar figura ei nu
era calm` [i destins` ca de obicei ci trist` [i \ncordat`.
Cu spatele spre ele se afla Hannah Ferris cu fa]a
\ngropat` \n mini. Callie, care era [i el prezent, spuse:
Ei bine, miss Bird a venit!
Nici una nu mai f`cu vreo mi[care, iar Jane zise:
Am venit pentru c` a]i trimis dup` mine, milady. Apoi,
voi pleca [i nu voi mai pune niciodat` piciorul \n casa asta.

142

ANNABEL JONES

}i s-au adus ni[te acuza]ii miss, zise lady Mellowes. A[


vrea s` aud [i ceea ce ai dumneata de spus.
Nu mai am ce spune, milady. Dac` a]i fi auzit cum mi
s-a vorbit, a]i fi de acord c` indiferent ce s-ar fi \ntmplat
trebuie s` plec.
Foarte bine, dar deocamdat` ia loc.
Prefer s` stau \n picioare, milady. Voi spune totul pe
scurt. A trecut timpul [i voi pleca din casa asta chiar azi. Am
venit aici la Robinsford, \ncepu Jane, st`pnindu-[i cu greu
lacrimile, con[tient` c` voi fi doar o servitoare. Am g`sit aici
mult` bun`tate [i nu s-a f`cut nici o aluzie la faptul c` sunt
doar o guvernant`, lucru pentru care trebuie s` v` mul]umesc.
M-a]i f`cut s` m` simt ca f`cnd parte din familie, v-a]i adresat
ca unui egal, m-a]i luat cu dumneavoastr` \n vizite unde am
fost tratat` cu bun`tate; cum puteam s` nu r`spund la fel la
toate astea? Apoi, l-am \ntlnit din \ntmplare pe lordul
Brunel. Toate acestea s-au \ntors \mpotriva mea [i mi s-a
repro[at c` fac orice pentru a-mi g`si un so] bogat sau m`car
un protector cu bani. |n ceea ce-l prive[te pe lordul Brunel,
am vorbit cu dnsul doar cnd m-a salvat de la acel accident,
apoi cnd a venit aici s` vad` cum m` simt. Ast`zi m-a \ntlnit
cnd m` plimbam prin parc, a cobort [i am schimbat cteva
cuvinte. A vrut s` vin` aici dar i-am spus c` \n`l]imea sa se
odihne[te [i nevrnd s` v` deranjeze a plecat. M-am dus
singur` \n parc pentru c` n-o g`seam pe miss Arabella, acesta
este motivul. Cum s-a interpretat \ntlnirea mea cu lordul
Brunel nu v` mai spun. Cu toate acestea insist c` de[i o umil`
servitoare \n aceast` cas` sunt mai doamn` dect cea care a
rostit aceste cuvinte...

PORUMBI}A

143

Callie, zise lady Mellowes, adu un scaun pentru miss


Dove care nu arat` prea bine. Insist s` iei loc, miss. Continu`.
Restul poate nu-l ve]i crede, milady. La balul lui miss
Baines l-am cunoscut pe sir Richard Travenne, care este ca [i
mine o persoan` pe care via]a l-a umilit destul [i m-a \n]eles
foarte bine. S-a ar`tat prietenos cu mine [i mi-a spus c` dac`
vreodat` voi avea nevoie de ceva s` m` adresez lui. Apoi Jane
spuse cu dispre]: desigur asta s-a interpretat \ntr-un mod
josnic...
Lady Mellowes l`s` ochii \n jos [i spuse:
S` auzim totul.
Tocmai pentru c` am sim]it c` pot avea \n el un prieten
am acceptat invita]ia la balul de asear`. Sir Frederick [i-a
re\nnoit invita]ia de a m` ajuta dac` voi fi la nevoie. M-a
prezentat [i surorii sale.
{i darurile? Ne-ai ar`tat doar o cutie muzical`.
N-a vrut s` m` fac` s` m` jenez [i am primit ca to]i
ceilal]i un dar. Dar cel`lalt a fost din partea surorii ladyei
Fielding, un dar care nu poate fi ar`tat.
Ridicndu-se, Jane zise:
Alte]`, am f`cut \n tot timpul acesta un singur lucru de
care trebuie s`-mi fie ru[ine: m-am comportat ru[inos [i
inuman lovind alt` femeie peste fa]`, dar vorbele spuse de ea:
b`nuiesc c` o creatur` ca el trebuie s` pl`teasc` foarte scump
pentru a-i fi satisf`cute dorin]ele m-a f`cut s`-mi pierd
min]ile.
O, Hannah! exclam` lady Mellowes, ce minte pervers` ai!
Hannah Ferris ridic` fa]a plin` de lacrimi spre Jane:

144

ANNABEL JONES

|mi cer scuze, \mi pare r`u...


Jane nici n-o observ`:
Pot pleca acum, milady?
Chiar trebuie?
Cndva, milady, [i eu am fost o doamn` [i nu servitoarea de ast`zi. Am avut o via]` \mbel[ugat` [i un c`min fericit al`turi de p`rin]i. Dup` ce au pierdut averea lucrurile n-au
mai fost la fel, dar nu pot suporta atta umilin]`.
{i unde te vei duce, copila mea?
Jane ar fi vrut s`-i cear` sfatul dar nu [tia sub ce form`.
O singur` cas` \mi este deschis`, cred c` acolo trebuie
s` merg.
Adic` la sir Frederick?
Nu m` re]ine dect gndul c` ar putea exista acolo alte
min]i bolnave ca a ei...
Mi-am cerut scuze, zise Hannah Ferris. Retractez tot ce
am spus.
Jane o ignor`.
M` gndesc la reputa]ia lui sir Frederick, a mea nu
conteaz`.
Nu te po]i duce acolo, copila mea; indiferent ct de
buni ar fi cu tine sunt ni[te str`ini.
Iar dac` pleci din casa asta... \ncepu Hannah.
De data asta, Jane i se adres`:
|ntr-adev`r din casa asta! S-ar putea crede c` n-am fost
tratat` cum trebuie!
Apropo, Hannah, zise Callie, \n dup`-amiaza asta am
aflat un lucru care m-a uluit dar cu toate astea n-a[ fi vrut s`-l

PORUMBI}A

145

spun. Am observat cum \n decursul anilor ai devenit tot mai


rea [i ar]`goas` tot mai pornit` \mpotriva lumii \ntregi. |]i
aminte[ti acele semne descoperite pe tapi]eria de la castel?
Semnifica]ia lor este c` nu mai po]i avea nici un fel de
preten]ii de apartenen]` la aceast` familie.
Ce vrei s` spui?
Sir Dermot \]i va da mai multe explica]ii.
Hannah r`mase la fel de crispat`, iar apoi deveni cenu[ie
de[i \n obraji avea dou` pete mari ro[ii.
Callie, chiar acum trebuia s` spui toate astea?
Da, zise el. Chiar acum. Ai r`nit mndria acestei fete,
acum cnd poate s`-mi \ntind` mna [i s` spun`: Callie
sunt a ta, te rog s` ai grij` de mine... El \i prinse mna
spunndu-i: Hannah, tu trebuie s`-]i ceri iertare acestei
fete!
Hannah nu-[i trase mna.
Da, are dreptate, am gre[it, miss Bird. Indiferent cine
a[ fi sau cine am pretins c` sunt, nu aveam dreptul s`-]i
vorbesc a[a. Poate am fost geloas` pentru c` ai reu[it s`
cucere[ti inimile attor b`rba]i. Dar cred c` ar trebui s`-]i fie
mil` de mine, mi-am pierdut capul, mintea, feminitatea. |]i cer
scuze, le cer scuze tuturor pe care i-am nedrept`]it. Iart`-m`.
Cred c` nu mai am ce spune.
Care-]i este r`spunsul, miss Dove? \ntreb` Callie.
Bine, s` zicem c` voi face toate eforturile de a ierta. Dar
insist, milady, zise ea adresndu-i-se ladyei Mellowes
permite]i-mi s` plec pentru c` simt c` m` sufoc \n casa asta.

146

ANNABEL JONES

|mi voi l`sa aici lucrurile apoi o voi ruga pe Bates s` mi le


trimit` cnd m` voi stabili undeva. |n]elege]i c` trebuie s`
plec? \ncheie ea aproape \n lacrimi.
Dar unde te vei duce, copil`? insista lady Mellowes. La
castel? Pn` g`se[ti undeva... \n alt` parte.
Nu, trebuie s` p`r`sesc pentru totdeauna aceast`
familie.
La sir Frederick?
Acolo este [i lady Fielding... zise Callie.
C`reia \i voi explica totul.
Jane se \ntoarse [i ie[i, dar mai deschise u[a o dat`:
Voi trece s`-mi iau r`mas-bun dup` ce-mi iau cteva
lucruri de trebuin]` imediat`.
Dar imediat, lady Mellowes o strig`.
Cnd se \ntoarse Jane observ` c` \n \nc`pere nu mai erau
nici Hannah, nici Callie, ci doar Bates [i Payne alt` servitoare
a familiei.
Te rog, miss Bird, ajut`-m`! Ce s` m` fac? E[ti singura
care m` poate ajuta! se lamenta lady Mellowes. Payne, te rog
explic`-i lui miss Bird despre ce este vorba.
Este din cauza scrisorilor, miss, zise Payne. Le-am g`sit
\n co[ul lui miss Arabella. A stat mult la birou scriind ceva.
Cnd a plecat m-am dus s` fac curat ca de obicei [i am g`sit
ni[te hrtii crmpo]ite. {i... [i... figura femeii se schimonosi de
plns.
De fapt, miss Bird, zise Bates, Payne a v`zut unele
cuvinte \n mna Arabellei. A[a c` Payne mi le-a adus mie
direct.

PORUMBI}A

147

Sunt adresate lui Richard Havering, miss Dove, zise


lady Mellowes. Pl`nuise s` se vad` cu el \n seara asta, s` fug`
\mpreun`.
S` fug` cu domnul Havering? strig` Jane.
Te rog, ajut`-m`, nu m` p`r`si chiar acum! o implor`
lady Mellowes.
Unde este, miss Ferris? \ntreb` Jane.
|n camera ei, cu o durere de cap cumplit`, nu ne poate
fi de folos. Iar Callie a plecat la castel a[a c` vezi, miss, c`
nimeni nu-i poate fi de ajutor lady-ei Mellowes.
Jane \i spuse acesteia:
Lini[ti]i-v`, my lady. Voi face imediat un plan de g`sire
a Arabellei. Nu dispera]i, ci explica]i-mi mai \nti, ce vrea s` fac`
Arabella.
Draga mea, sunt mai multe bilete care sugereaz` alt
aranjament. Se pare c` au pl`tit o tr`sur` care trebuie s` se
afle la locul [i ora potrivite [i Arabella se va duce la el, undeva
tot \n Robinstown.
Dar dac` se duce cu el \n strada Capsicum? Nem`ritat`?
Nu-i ve]i da binecuvntarea s` se c`s`toreasc`?
Cu un astfel de b`rbat? Care profit` de lipsa ei de
experien]`?
Unde este Arabella acum?
Se afl` \nc` la castel \n siguran]`.
Probabil acolo se face schimbul de mesaje, zise Jane.
Cred c` da, \ncuviin]` lady Mellowes. Sir Dermot \l va
concedia imediat pe Havering, dar nu-l poate opri s` r`mn`
la Robinstown.

148

ANNABEL JONES

Nu vi se pare ciudat, milady, c` aceste planuri sunt


puse la cale de Arabella? De obicei b`rbatul aranjeaz` totul
dac` are vreo inten]ie.
Da, zise lady Mellowes, a[a ar trebui s` fie. Dar ce vor
spune cei de la castel? se \ntreb` ea. Acesta este sfr[itul
speran]ei unei uniuni cu lordul Brunel!
Jane ezit`.
Dac` alte]a voastr` va vrea s` m` \n]eleag` corect,
c`s`toria cu lordul Brunel a fost dorit` doar \n aceast` familie.
Lordul Brunel mi-a spus chiar ast`zi c` o consider` o copil` pe
Arabella, mult prea tn`r` [i lipsit` de experien]` pentru a
prezenta interes pentru el. Jane ad`ug` repede: eu am replicat
c` o astfel de copil` cre[te destul de repede [i va ajunge ceea
ce-[i dore[te el. Dar eu consider c` indiferent de domnul
Havering, Arabella nu are nici o [ans` cu lordul Brunel.
Bine, \n acest caz... oft` lady Mellowes. Cel pu]in nu
vom mai auzi de acest lord cu piciorul lui de lemn, cum spune
fiica mea. Dar ce facem acum? Nechibzuin]a Arabellei trebuie
stopat`. Numai dac` aceast` prostu]` fiic` a mea s-ar fi decis
asupra v`rului ei! El o ador` de mult timp [i-i [tie toate p`r]ile
bune [i pe cele rele...
M` gndeam... \ncepu Jane dar se opri brusc. Dup`
cele ce s-au \ntmplat recent nici nu mai [tiu ce-a[ putea s`
spun. Am observat c` Arabella nu este geloas` pe aten]ia pe
care mi-o acord` mie Dominic.
Prea mul]ii ei admiratori cred c` au stricat-o, zise lady
Mellowes. Ea oft`. Numai dac` n-ar fi existat acest plan de
evadare! Cu pelerine [i zgomotul f`cut de copitele cailor, cu
dominouri...

PORUMBI}A

149

Da, cu dominouri! zise Jane. {i cu m`[ti!


Miss Dove, ce vrei s` spui, mai exact?
Vom aranja cu v`rul ei Dominic s` se duc` la locul
\ntlnirii, s-o prind` de bra], apoi s-o strng` la piept, s-o duc`
foarte repede spre tr`sur`. Vizitiul va fi instruit s` nu opreasc`,
indiferent cine i-o cere...
O, numai dac` l-ar fi ales pe Dominic! Ce fericire ar fi
\n \ntreaga familie, ce via]` fericit` ar duce! Ar compensa [i
pierderea p`mnturilor lordului Brunel cu piciorul lui de
lemn! Dar nu scria nimic de m`[ti, numai de dominouri...
El va ajunge la locul respectiv mascat [i Arabella va fi
\ncntat` de asta.
Dar dac` nu-l va iubi deloc dup` asta? {i unde se vor
duce?
|i putem spune vizitiului s`-i plimbe pu]in apoi s`-i
aduc` aici.
Arabella cunoa[te prea bine drumurile. Va [ti c` se
\ndreapt` spre Robinstown... Iar cel`lalt? Dac` descoper` ce
s-a \ntmplat? Va fi cel de al doilea, va fi cel care o smulge din
bra]ele v`rului ei [i pune \n aplicare planul adev`rat?
Trebuie s` p`r`sesc acest loc, se gndi Jane. O voi face
pentru totdeauna. Nu pot continua s` tr`iesc aici. Iar cnd voi
pleca \l voi pierde pentru totdeauna. Dar astfel o voi ajuta pe
aceast` doamn` care a fost att de bun` cu mine.
Trebuia a[adar s` ia \n calcul [i a doua tr`sur`.
Se auzir` voci \n hol, u[a se deschise larg [i se auzi glasul
Arabellei:

150

ANNABEL JONES

Mam`! }i-am adus un musafir! Dar v` rog s` m` scuza]i,


eu voi urca \n camera mea pentru c` sunt foarte obosit`. V`
mul]umesc, sir, c` m-a]i condus pn` acas`. Lordul Brunel
f`cu un pas \nainte.
Lady Mellowes sim]i c`-[i pierde cuno[tin]a.
Nu v` sim]i]i bine, milady? \ntreb` acesta. V` deranjez?
Nu v` rog, lua]i loc. A]i fost att de amabil s`-mi aduce]i
fiica acas`.
Brunel se apropie de ea:
Milady a]i plns? Nu vreau s` v` v`d astfel; \mi rupe]i
inima.
Milord! exclam` lady Mellowes uimit`.
V` rog s` m` scuza]i, milady, m-am l`sat furat de
sentimente...
Sentimente? repet` lady Mellowes.
Nu cred c` nu v-a]i dat seama de sentimentele mele!
A]i fost \ndr`gostit? repet` lady Mellowes uimit`. Dar
a]i fost att de discret... nu v-a]i manifestat \n nici un fel...
Crede]i c` nu [tiu ce gndi]i despre mine? C` v-am
furat p`mnturile?
Nu mai conteaz` p`mnturile. Sunte]i \ndr`gostit de
mine?
De cum v-am v`zut milady... iar dumneavoastr`,
doamn`?
Lady Mellowes se l`s` cuprins` \n bra]e ro[ind [i-i spuse:
Sigur c` v-am iubit dintotdeauna!
***

PORUMBI}A

151

Astfel p`mnturile lordului Brunel revenir` la familia


Melowes.
Acum \l avem pe viitorul meu so] de partea noastr`, \i
spuse lady Mellowes lui Jane.
Vom aranja o dubl` fug`.
Trimiser` repede dup` Dominic pe care-l aduser` \n
secret acas` la lady Mellowes, iar tr`sura lordului Brunel
r`mase la dispozi]ia acestuia. Brunel spuse c` era mai bine ca
Arabella s` foloseasc` tr`sura lui.
Trecur` apoi la examinarea rapid` a scrisorilor Arabellei.
Este important ca ea s` plece din acel loc \nainte ca
Havering s` soseasc`. Poate miss Bird \i va trimite o misiv` s-o
cheme \n camera sa \ntr-o or`. Arabella nu va voi s` \ntrzie [i
va pleca mai devreme. Dominic o va a[tepta \n tr`sura mea, iar
vizitiul o va l`sa s` pun` piciorul \n tr`sur` apoi va da bice
cailor. Cnd va sosi adev`ratul \ndr`gostit tr`sura va fi plecat
deja. Nu puteam risca s-o prind` din urm`. Iar miss Jane va
rezolva cu Havering...
Oare m` va lua \n bra]e? se \ntreb` Jane. M` va confunda
cu Arabella? M` va s`ruta? S`rutul acesta va dura pentru mine
toat` via]a. Apoi Jane se mustr` c` se \ndr`gostise de cine nu
trebuia, de un vn`tor de zestre, de un cuceritor, care avea
multe complica]ii sentimentale, mai ales pe cea din strada
Capsicum...
Cu toate acestea nu poate fi un om r`u, se gndi ea, altfel
nu l-a[ iubi att.
Mi-e team` totu[i, \i spuse lady Mellowes lordului
Brunel. Dac` Havering se \nfurie [i descoper` c-a fost \n[elat?
Dac` o duce \n casa aceea?

152

ANNABEL JONES

Dominic i-o va lua \nainte, zise Brunel. Chiar dac`


Arabella afl` repede cine este, dac` el nu reu[e[te s-o
conving` de dragostea lui ea tot \l va duce la locul unde
trebuia s` ajung` cu Havering. {i dac` n-o va face noi vom fi
acolo s-o salv`m pe miss Bird [i pe fiica ta. Vom lua faetonul
meu, este mai rapid.
Nu mai era mult timp, se l`sa \ntunericul. Probabil
preg`tirile de fug` ale Arabellei erau pe sfr[ite; menajera ei
adusese un mesaj c` Arabella avea o durere de cap [i c` nu
voia s` coboare la cin`. Ruga s` nu fie deranjat`.
Spune-i Arabellei, zise lady Mellowes c` miss Bird va
deschide u[a de la camera ei la ora nou` [i dac` va vedea c`
doarme n-o va deranja. Apoi ad`ug` : s` sper`m c` lucrurile
vor merge a[a cum vrem, iar ]ie, Payne, \]i mul]umesc c` mi-ai
spus. Iar reu[ita va fi asigurat` de draga noastr`, miss Bird.

Capitolul 10
St`teau la pnd` cu team`, \mbr`ca]i \n pelerinele lor
negre, strecurndu-se pe rnd afar` din cas`; ascultar` cu
inima strns` zgomotul f`cut de ro]ile tr`surii pe pavaj. Cnd
se apropie ora nou` sosi o alt` tr`sur`, iar lady Mellowes o
\mbr`]i[` [i o s`rut` pe Jane.
Doamne ajut`! zise ea. Mica, draga [i loiala mea
prieten`, ]i-a venit rndul!
Richard Havering se afla \n u[a tr`surii, iar Jane se
strecur` spre el \mbr`cat` cu pelerin`, purtnd [i masc`. El o
prinse \n bra]e [i o s`rut`. O, ct am visat la acest s`rut! se
gndi ea. S`rutul lui era din ce \n ce mai pasionat, iar ea \l
accept`, pe jum`tate abandonat` bra]elor lui.
|n cele din urm`, tr`sura se puse \n mi[care, iar el o
prinse din nou \n bra]e. Dup` ce o eliber`, el o \ntreb` abia
[optit:
De ce por]i masc`, iubito?
{[tt... zise Jane, nu trebuie s` te aud` vizitiul.

154

ANNABEL JONES

De ce?
Mi-e team`.
De ce nu-]i sco]i masca?
Dac` m` vede cineva care trece pe drum? Mi-e team`.
Team` s` evadezi cu cel drag? Nu m` pot ab]ine, zise el
s`-mi imaginez figura bietei miss Dove cnd o s` g`seasc`
patul t`u plin de perne...
Vin vremuri grele pentru ea, murmur` Jane.
Sigur. {i eu voi pl`ti scump pentru ce fac acum dac` m`
mai \ntlnesc vreodat` cu ea, zise el rznd. |n pofida acelor
pene moi [tie s` loveasc` destul de tare.
Atunci cnd este ofensat`.
Lucru care se \ntmpl` foarte des. M-a auzit o dat`
cnd \ncercam s` \ndep`rtez de ea trei b`rba]i care ar fi
agasat-o. M` \ntrebau dac` are [i avere, iar ea mi-a auzit
explica]ia...
Jane \ncepu s` tremure de indignare [i se temu c` el va
sim]i c` este foarte emo]ionat`. De fapt, el o protejase
\mpotriva insultelor [i durerii. Nu se mai control` [i [opti:
Vn`tor de zestre...
Ce f`ptur` ciudat` e[ti! exclam` el. Ei bine, nu fac un
secret din asta. Trebuie s` fac avere prin intermediul unei
femei, pentru c` este singura posibilitate. Pu]inii bani pe care
i-am avut i-am cheltuit, iar acum am ajuns \n situa]ia \n care s`
g`sesc o femeie cu bani. De ce s` neg? Vei afla oricum destul
de curnd....

PORUMBI}A

155

Poate de la celelalte tinere, c`rora le-ai vnat zestrea?


E[ti cumva geloas`, draga mea? Ce puteam s` fac? Familia
ta m-a introdus \n societate, unde sunt multe fete frumoase [i
bogate. Este cumva vina mea c` au un singur lucru \n comun,
averea? Pn` [i acea biat` guvernant` n-a r`mas insensibil` la
farmecele mele. Numai c` n-a reac]ionat cum m-a[ fi a[teptat.
Pe ea n-am mai \ntrebat-o de avere c`ci [tiam c` nu are.
Jane se trase mai departe de el dezgustat`.
Te rog s` nu reac]ionezi astfel numai pentru c` am avut
ochi pentru miss Bird.
{i miss Baines?
A, da [i miss Baines... O fat` dr`gu]`, o fire deschis` [i
generoas` \]i aminte[ti c` i-a d`ruit o rochie bietei miss
Dove. Cu ea nu era nevoie s` fug, mi se d`ruia cu totul, iar ai
ei nu s-ar fi \mpotrivit.
Am mai auzit [i de o doamn` de la Londra...
Adev`rat? Ei bine, cunosc multe doamne la Londra, dar
asta a fost cu mult \nainte s-o \ntlnesc pe miss Arabella
Mellowes. Acum nu m` mai gndesc la nici una. Pe atunci
eram tn`r [i nu tic`los ca acum. Dup` ce am plecat \n
str`in`tate o anume doamn`, de care nu ai de unde s` [tii, nu
voia s` m` mai lase liber, a[a c` am fugit de acolo. Dar ce-ai
zice s`-mi mai dai un s`rut? Apoi \i [opti: cnd vom ajunge pe
strada Capsicum...
Ce se va \ntmpla acolo? se \ntreb` Jane.
{i nu dur` mult pn` ajunser`. Numai c` luminile erau
aprinse. Iar el, dup` ce arunc` o privire gr`bit` \i spuse:

156

ANNABEL JONES

Ei bine, Callie a sosit. A venit s` ne \ntmpine.


Callie?
Draga mea, chiar ai luat \n serios propunerea mea de a
fugi \mpreun`? Cum te-a[ fi putut lua de lng` familia ta?
}i-am oferit o fug` aranjat` [i a fost o c`l`torie foarte
pl`cut`... miss Dove!
Jane r`mase uimit` incapabil` s` mai scoat` vreo vorb`.
A[adar Richard [tiuse...
Ai [tiut tot timpul c` eu sunt?
De la prima \mbr`]i[are. Crezi c` un cuceritor ca mine
nu [tie s` deosebeasc` o femeie de alta? O, dar iat` [i
comitetul de primire!
Arabella era la bra]ul lui Dominic c`ruia \i zmbea
fericit`.
O, Richard, a[ vrea s`-]i spun ceva...
{i eu am ceva s`-]i spun! r`spunse el zmbindu-i lui
Dominic. Ce urzeal` interesant`! Ce bine a lucrat planul
secret!
Richard, nu e[ti sup`rat pe mine?
Arabella, ai tr`it [i fuga cu iubitul t`u. {i dac` tot m-ai
\ntrebat dac`-mi pare r`u, ei bine, afl` c` nu-mi pare.
Arabella \l privi pe Dominic [i amndoi \ncepur` s` rd`.
Apoi o v`zu pe Jane:
O, draga mea miss Dove! Ce bun` ai fost cu mine!
Se \ndreptar` cu to]ii spre u[a salonului plini de fericire,
\ntr-o atmosfer` destins`. Jane observ` c` acolo se mai afla
lordul Brunel cu lady Mellowes, Callie cu Hannah Ferris. Lady
Mellows ie[i \n \ntmpinarea ei [i o prinse \n bra]e.

PORUMBI}A

157

Draga mea, ai aflat totul? De fapt, Richard n-a


inten]ionat s` fac` nimic r`u. I-a l`sat un bilet lui Callie care a
venit imediat s` ne spun`, dar tu plecase[i deja. Am crezut c`
este cel mai bine s` venim aici ct de repede am putut.
Sunt bine, murmur` Jane, dar am fost recunoscut`
chiar de la primele cuvinte.
Richard Havering este un b`rbat nobil. Sper c` nu s-a
sup`rat pe tine...
Nu s-a sup`rat dar din p`cate eu mi-am dezv`luit toate
secretele. L-am l`sat s` pretind` c` nu [tie \n compania cui se
afl`, s`-mi vorbeasc` despre pasiunile sale secrete. Toate astea
m-au f`cut s` m` simt epuizat`, a[ vrea s` iau pu]in aer curat
acum, dac` nu v` sup`r`... de fapt, voi a[tepta \n tr`sur` pn`
ce ve]i fi gata de plecare.
Dar Richard o a[tepta \n fa]a tr`surii.
Miss Dove, ce crezi acum despre mine? Sper c` nimic r`u!
Dac` o fac, gndurile noastre se aseam`n`!
Toat` lumea m` iube[te numai tu, miss Dove, nu vrei
s` declari dac` ai sentimente sau nu pentru mine!
Eu sunt singura care te cunoa[te cu adev`rat, zise ea.
N-am avut nici cea mai mic` inten]ie s`-i fac r`u
Arabellei, de aceea am consim]it la aceast` fug` improvizat`...
Sacii ei cu bani erau mai u[ori, probabil ca ai altora...
dar inten]ionai s-o aduci \n aceast` cas`!
Ce este r`u cu casa mea? \ntreb` el surprins. Aveam [i
eu dreptul la o cas`!
Cum se face c` am aflat despre ea de la cei care te
cunosc foarte bine?

158

ANNABEL JONES

Ai tras cu urechea, miss Dove!


L-am auzit pe un prieten al lui Callie spunndu-i c` ]ii
acolo o femeie tn`r` [i frumoas`. Ea \]i va aduce averea ca
ofrand`?
Este adev`rat c` am o doamn` aici... dar asta este
problema mea... iar dac` dore[ti o pot expedia imediat...
Domnule Havering, zise Jane sfid`tor, nu-mi pas` de
femeia care se afl` \n casa dumitale.
|]i este indiferent dac` st` sau pleac`? Spune o vorb`
[i o voi expedia de aici!
S-o expediezi? Vrei s` spui c` acea femeie este \nc` aici,
cu atta lume care se afl` \n casa dumitale?
Nu pute]i r`mne amndou` aici, este adev`rat.
Nu am nici cea mai mic` inten]ie de a r`mne aici.
Vreau s` plec!
O, draga mea, nu-]i place casa?
Nu-mi pas` de cas`, dar nu \n]eleg cum po]i s` ]ii aici
o femeie, mi se pare un act de neru[inare...
Adev`rul este c` ea m` ]ine pe mine, de la ea a[tept o
mare avere.
Jane \i c`zu \n plas`.
|]i este cumva rud`?
Rud`? Nu, n-a[ fi ]inut-o ascuns` de ochii lumii! De
fapt, pn` anul trecut n-am v`zut-o, dar atunci m-am
\ndr`gostit pe vecie de ea. Vrei s` ]i-o prezint? Te asigur c`
este adorabil`.
Ce vrei s` spui? Cum s` faci un asemenea gest?
Miss Dove, mi se pare sau e[ti geloas`?

PORUMBI}A

159

Eu, geloas`? Mi se pare revolt`tor...


Dar nu-]i pas` deloc? Richard o prinse \ncet de umeri
[i o \ntoarse cu fa]a spre el. Tu, cu ochii t`i minuna]i de
porumbi]`, cu figura ta calm`, nu po]i crede ce-]i spun! Po]i s`
m` prive[ti \n ochi [i s` juri c` nu-]i pas` c` am o alt` femeie
aici \n cas`? Vino s-o cuno[ti!
Se \ndreptar` spre o mic` \nc`pere a casei, probabil un
atelier de pictur`, unde se afla un [evalet multe pensule,
culori [i... un tablou. Tabloul unei femei frumoase... de patru
sute de ani.
Am dat pentru ea tot ce aveam. Am \nceput s-o
restaurez, uite semn`tura autorului: este Rafael. Ea este averea
mea [i a ta, dac` vei voi s`-]i \mpar]i via]a cu mine. {tii, zise
el, c` te-am iubit din prima clip`? Dar pn` am [tiut cu
siguran]`... pn` am fost sigur de acest tablou... nu puteam
s`-]i ofer nimic, de aceea n-am \ndr`znit s`...
Dar acum... Jane se cuib`ri la pieptul lui, iar el o prinse
\n bra]ele sale promi]ndu-i s` nu-i mai dea drumul niciodat`.
Mica mea porumbi]`, ai ajuns \n sfr[it \n cuibul t`u!

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și