Sunteți pe pagina 1din 2

12.

Reproiectarea si modernziarea sist informational


Cerinte de rationalitate a informatiilor
-

reale
multilaterale (complexa- din toate dom teh,fin etc)
sintetice si concise
precise si sigure (in mod exact, fara abiguitati)
dinamice
pervenirea la beneficiar in timp util (oportuna- in per optima pt luarea deciziei)
adaptate la specificul personalului implicat

Deficiente informationale majore


1.
2.
3.
4.
5.

Distorsiunea
Filtrajul
Redundanta
Supraincarcarea circuitelor informationale
Scurtcircuitarea

Etapele reproiectarii SI (pg 235)


1. Etapa pregatitoare (declansarea studiului, ob, sfera de realiz, termene, res, met si teh de
culgere si preluc a inf)
Obiectivele proiectarii SI economcie, informat specifice, manageriale, sociale
Dimensionarea resurselor necesare proiect SI r materiale, umane, informat si de cunost, fin
Perioada de realizare cateva luni dar implem 1-2 ani
2. Identif comp informationale ale domeniului investigat (prezentarea SI)
3. Analiza critica a sist info-man ( an componentelor = doc inf ,an situatiilor inf, an deficientelor,
nerespectarea cerintelor informat, an prin prisma princip)
4. Perfectionarea sist info-man (proiectarea- de ansamblu, in detaliu a componentelor ; ex: introd
unor elem noi, sch partiala a unora existente, eliminarea unor doc inutile )
5. Implementarea sist
6. Evaluarea functionarii sist info-man (eforturi,efecte,eficienta)
Tendinte in conceperea si funct SI
1. Dematerializarea si dezintermedierea inf
2. Informatiarea sarcinilor de mucna si a preg personalului
3. Externaliarea si outsourcingul informational(parteneriat,fz multiplii, fz pe baza de contr t
lung)
4. Proloferarea sist de infomatii bazate pe Internet si Intranet
5. Expansiunea comertului electronic
6. Scrutarea informationala
7. Conturarea intreprinderii virtuale
8. Cristalizarea managementului inf