Sunteți pe pagina 1din 1

Peste 300g solutue de hidroxid de sodiu concentratie 40% se adauga 300 ml solutie acid

clorhidric 0,1M.
a) Ce culoare va avea turnesolul in solutia rezultata in urma reactiei.
b) Sa se calculezeze nr de moli din fiecare solutie.
c) Sa se scrie ecuatia reactiei.
d) Pe baza reactiei sa se spuna care substanta este in exces.
Se determina masa de NaOH din 300 g solutie
100 g solutie NaOH ..40 g NaOH
300 g solutie NaOH..x
x=120 g NaOH
Se determina numarul de moli de NaOH
1 mol NaOH = 40g
nNaOH = 120/40 = 3 moli NaOH
Se determina numarul de moli de HCl din 300 ml solutie
1000 ml solutie0,1 moli
300 ml solutiex
x=0,03 moli HCl
Se determina substanta in exces
Ecuatia reactiei este:
NaOH + HCl NaCl + H2O
Din ecuatia reactiei se observa ca 1 mol HCl reactioneaza cu 1 mol Na OH, deci 0,03 moli HCl
vor reactiona cu 0,03 moli NaOH restul de NaOH fiind exces
a)
b)
c)
d)

Solutia de turnesol va fi albastra (in mediu basic culoarea turnesolului este albastra)
3 moli NaOH si 0,03 moli HCl
NaOH + HCl NaCl + H2O
NaOH este in exces cu 3-0,03 = 2,97 moli