Sunteți pe pagina 1din 4

Acord pentru detaare n interesul nvmntului n anul colar 2015-2016 Nr.

___________ /_______2015 Verificat exactitatea datelor Director,


______________________________________________ Avizul pentru detaare n interesul
nvmntului Director, _____________________________________ Director,
______________________________________ Director,
______________________________________ Domnule Director, Subsemnatul(a) (iniiala
tatlui)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________, ______________________________________________nscut() la
data de __________________________________________, COD NUMERIC PERSONAL: cu
domiciliul n
localitatea__________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________________
____________, strada _____________________________________________________, nr.____,
bl.____, scara _____, ap.______, judeul (sect.) ____________________________,TELEFON
___________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______, nr.__________,
eliberat() de Poliia ______________________________________, la data de
_______________, prin prezenta v comunic acordul meu privind ncadrarea cu statut
de cadru didactic detaat n interesul nvmntului pentru anul colar 2014-2015,
pe/la postul/catedra
de_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________
_________________________________________________________________________, de la
(unitatea/unitile de nvmnt)
_____________________________________________________________________________________
___________________
_____________________________________________________________________________________
__________, localitatea
_____________________________________________________________________________________
___________________ . 1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de
__________________________________________, de la (unitatea/unitile de
nvmnt)________________________________________________________________________
_______________________,
localitatea__________________________________________________________________________
_______________________, judeul (sect.) ___________________________, din anul _______ .
2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c.
postliceale, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.)________________________________________________________________________________
_______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ Facultatea
_____________________________________________________________________________________

_ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii


universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de
lung
durat)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ _ ________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., i.d.), promoia ________, cu
specializarea
principal_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________
_____________________________________________________________________________________
_______________, secundar
_____________________________________________________________________________________
_ cu media de absolvire a studiilor ____________; absolvent() al(a) cursurilor
postuniversitare_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________
_____________________________________________________________________________________
__________________, cu durata studiilor de _____ ani,
specialitatea_______________________________________________________________,
promoia _________ cu media de absolvire ______________. 3. Am obinut definitivatul
n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media ___________,
gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n
specialitatea___________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________. 4. La 1 septembrie 2014 am avut __________ ani ntregi vechime
n nvmnt. 5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia) este/nu este n prezent
ncadrat() permanent n funcia de__________________
_____________________________________________________________________________________
_____________ de la
_____________________________________________________________________________________
____________, localitatea
_________________________________________________________________, judeul (sect.)
___________________, am/avem ____________copii n ntreinere. Luat n evidena
I.S.J./I.S.M.B. (pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru detaare n interesul
nvmntului n alte judee) 95 6. n perioada 01.09.2005 31.08.2015 am fost
detaat() astfel: - An c. 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului
la postul/catedra de ______________________________ de la
_______________________________. - An c. 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la
_______________________________. - An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la
_______________________________. - An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul

nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la


_______________________________. - An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la
_______________________________. - An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la
_______________________________. - An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de
la_______________________________. - An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n
interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la
_______________________________. - An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________de la
_______________________________. - An c. 2014-2015 detaat() la cerere/n interesul
nvmntului la postul/catedra de ______________________________de la
_______________________________. 7. Anexez solicitarea unitii de nvmnt
primitoare. 8. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare
prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, republicat, Codul Muncii, cu
modificrile i completrile ulterioare. 9. Performanele profesionale sunt prezentate
n curriculum vitae anexat.
ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu
originalul de ctre directorul unitii de nvmnt unde sunt titular():
1) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, nsoit de
documentele justificative;
2) copii legalizate de pe actele de studii i foia matricol;
3) acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
4) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de
nvmnt la care funcionez n anul colar 2014-2015, din care s rezulte
calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2012/2013 i
2013/2014 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar
2014-2015;
6) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2005 31.08.2015 (dac este
cazul);
7) adeverin de vechime n nvmnt;
8) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate;

9) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la


care este ncadrat(); 10)copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este
cazul);
11)avizul pentru detaare de la unitatea/unitile de nvmnt la care funcionez
ca titular.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta
consecinele n cazul unor date eronate.