Sunteți pe pagina 1din 4

SC PREMIER PALACE SRL

Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI


Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

FISA POST SEF SALA


ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA AL Dnei.
Denumire post: ef de sal
Locul desfurrii muncii: sediul restaurantului
Departament: Servicii
Subordonare: Directorului de restaurant
Supervizare: Supervizeaz activitatea angajailor departamentului Servicii
Relaii funcionale: cu reprezentanii departamentelor financiar-contabil, marketing,
aprovizionare/achiziii.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura oferirea de servicii eficiente i
profesioniste n cadrul unitii.
SCOPUL POSTULUI: realizarea obiectului contractului individual de munc;

Activiti principale:
Supravegherea slii de mese din punctul de vedere al aspectului, facilitilor, curaeniei i
igienei;
Supravegherea i coordonarea activitii osptarilor, barmanilor i picolilor;
Meninerea unor relaii bune de munc ntre colegii din toate departamentele unitaii;
Programarea i organizarea evenimentelor festive;

Soluionarea eficient a tuturor solicitrilor i/sau reclamaiilor clienilor.


Sarcini i ndatoriri specifice:
Planificarea i organizarea activitii restaurantului astfel nct s fie posibile atragerea de
noi clieni fideli i pstrarea celor existeni.
Responsabiliti ale postului:
Rspunde pentru calitatea serviciilor oferite n restaurant.
Rspunde pentru calitatea activitii personalului aflat n subordine.
Rspunde de soluionarea prompt a solicitrilor i/sau reclamaiilor clienilor.
Autoritatea postului:

Este autorizat s coordoneze i s rspund pentru activitatea osptarilor, barmanilor,


picolilor i ngrijitorilor.
Specificaiile postului:
studii de calificare n domeniu;
experien de minim 1an n funcia de ef de sal;
cunoaterea pieei de produse alimentare i a particularitilor acesteia;
abiliti foarte bune de comunicare i negociere, prezen pozitiv i agreabil, caliti
manageriale;
abiliti organizatorice, iniiativ, seriozitate.
Relaiile cu alte departamente:
descrise n Regulamentul de organizare i funcionare i Regulamentul de ordine
interioar.
Condiii de munc:
obinuite;
program normal de lucru, uneori prelungit.
FISA POST SEF SALA

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

Responsabilitile postului:
a. In raport cu sarcinile de munca:
Rspunde de valabilitatea produselor; raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi);
condiiile de igien a produselor/materii prime; informarea clienilor; rezolvarea problemelor i de
satisfacerea cerinelor clientului; buna relaionare cu clienii existeni; meninerea unei bune
evidene a ncasrilor.
b. N RAPORT CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA:
Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora; Respecta cerintele de securitate a muncii in timpul executarii sarcinilor de
munca; Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioar i Instruciunile proprii de
securitete si sanatate a muncii; Participa la instructajele periodice de prevenire si stingerea
incendiilor si instructajele periodice de securitate si sanatate in munca; Sa utilizeze corect
echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie; Sa nu procedeze
la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor
tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie ; Sa aduca la cunostinta
conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un
pericol de accidente sau imbolnavire profesionala; Semnaleaza imediat sefului ierarhic orice
defectiune sau alta situatie care poate constitui un factor de risc sau de accidentare sau imbolnavire
profesionala; Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil
accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; Sa opreasca lucrul la
aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului
locului de munca; Intrerupe activitatea sau refuza sa o continue daca nu sunt respectate cerintele
de securitate fara sa fie sanctionat pentru aceata, cu conditia ca astfel sa nu dea nastere la un
pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala si anunta seful direct asupra
pericolului; Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de
productie; Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat; Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri
pentru securitate si sanatate la locul de munca; Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu
atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru
realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea
accidentelor si bolilor profesionale. Nu permite ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv
de securitate sau nu o face el insusi si nu impiedica aplicarea metodelor si procedurilor adaptate in
vederea reducerii / diminuarii factorilor de risc de acidentare si imbolnavire profesionala; Mentine
locul sau de munca din punct de vedere al mediului intr-o stare corespunzatoare cerintelor de
securitate (inclusiv igiena) si curatenie; Anunta imediat seful ierarhic in cazul producerii unui
accident de munca si ia masuri pentru acordarea primului ajutor si stabilizarea situatiei, astfel incat
pericolul sa nu se extinda si sa produca alte incidente; Face propuneri de masuri pentru programul
anual de securitate a muncii; Utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare
corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
Da realatii solicitate de organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii;
Locul de munca si specificul postului nu reprezinta riscuri particulare daca sunt respectate
normele generale de protectia muncii
EXECUTA INSTRUCTAJUL PERIODIC AL LUCRATORILOR DIN SUBORDINE
b1. PE LINIA MANAGEMENTULUI CALITATII SI MEDIULUI
FISA POST SEF SALA

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

Raspunde de implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al


Calitatii si Mediului, prin implementarea Politicii de Calitate si Mediu si realizarea
obiectivelor calitatii la nivelul compartimentului astfel:
Implementeaza politicile de managementul calitatii si mediului si aplica procedeele specifice
locului de munca ce influienteaza eficacitatea sistemului si implicit satisfacerea cerintelor
clientilor;
Identifica produsele neconforme sau potentialele surse necesare fiecarui subcontrol al
produsului neconform sau dupa caz prevenirii aparitiei neconformitatilor;
Actioneaza conform Fisei Postului pentru imbunatatirea continua a activitatilor / proceselor
care influienteaza eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii Mediului;
Poate reprezenta Departamanetul in calitate de reprezentant al auditului in relatiile cu
Echipele de audit;
c. n raport cu aparatura i materialele utilizate:
Utilizeaz cu responsabilitate materialele i aparatura din dotare;
Anuntarea eventualelor defectiuni aparute.
Conditii de ocupare a postului :.
9.1. Calitati personale:
Profesionalism; Seriozitate; Responsabilitate; Corectitudine; Loialitate fata de societate; Rezistenta la
stres; Percepie vizual; Atenie: concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate; Rapiditate ;
Spirit practic; Coordonare manual bun; Memorie vizual bun; Abiliti de comunicare; Capacitate
de a lua decizii; Persoan de ncredere; Implicare n activitate; Dorin de a munci; Capacitatea de a
se descurca n condiii de stres; Rezisten la sarcini repetitive; Rezisten la oboseal; Capacitatea de
a
munci
n
echip;
Autocontrol
mediu;
Motivaie.
1. Secretul de serviciu :
Salariatul se obliga sa pastreze secretul de servici si confidentialitatea tuturor informatiilor si
datelor la care are acces, prin natura atributiunilor de servici sau accidental, apartinand firmei
PREMIER PALACE SRL ori beneficiarilor, si nici sa le foloseasca in propriul sau avantaj ori al
altor persoane sau firme.
Prin secret de serviciu sau informatie confidentiala se inteleg (enumerarea este
exemplificativa si nu limitativa) :
a. prevederile contractelor incheiate cu furnizorii (preturi, identitate furnizorilor, modalitatii si
termene de plata, parole, dotare, etc.) ;
b. prevederile Contractului de Munca (salarii, atributiuni, raporturi, etc.), Regulament de
Ordine Interioara, Fisa Postului, etc.
c. Costurile, adaos comercial practicat, planurile de afaceri, situatia financiara, programele de
dotare, investitii, dezvoltare, etc. ale companiei ;
d. orice alte asemenea date, informatii, acte, documente, etc.
2. Obligatii generale
12.1. Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de activitate
identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul prealabil al
administratorului.
12.2. Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate in
raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va raspunde potrivit
legislatiei in vigoare.
3. RESPONSABILITATILE POSTULUI :
FISA POST SEF SALA

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

13.1. Financiare : raspunde, conform legislatiei in vigoare, de prejudiciul produs (lipsa in gestiune
sau de orice natura) societatii din vina sa si in legatura cu munca pe care o desfasoara.
13.2. Materiale : raspunde de integritatea fizica a tuturor marfurilor, materialelor si a obiectelor de
inventar pe care le gestioneaza.
13.3. Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute
n fisa de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern (ROI).
4. II ESTE INTERZIS :
14.1. Sa se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, sau a substantelor stupefiante si
nici sa nu consume astfel de bauturi si substante in timpul serviciului;
14.2. Sa pretinda sau sa primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite de la furnizori/clenti.
14.3. Sa-si creeze relatii in randul salariatilor, furnizorilor, clientilor si sa nu desfasoare activitatii
care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale societatii.
TITULARUL POSTULUI :
Nume : ____________________________
DATA SI SEMNATURA LUARII LA CUNOSTINA

FISA POST SEF SALA

S-ar putea să vă placă și