Sunteți pe pagina 1din 3

230

CERERE PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTND


PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL I DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA N
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV

Agenia Naional de Administrare


Fiscal

Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Iniiala
tatlui

Nume

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Prenume
E-mail
Strad

Numr
Telefon
Scar

Bloc

Etaj

Jude/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod potal

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIV PENTRU


DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBINUTE LA FUNCIA DE BAZ
Denumirea
instituiei de credit

Sum pltit (lei)

Documente de
plat nr./dat

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57


ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat
Contract nr./data
Documente de plat nr./data
Sum pltit (lei)

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult


Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

Cod de identificare fiscal a entitii


nonprofit/unitaii de cult

Sum (lei)

Cont bancar (IBAN)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire
Strad

Numr

Jude/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Scar

Bloc
Cod potal
E-mail

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.04.13

Semntur mputernicit

Nr. nregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

#

&

'

'

 

&

&

'

 
#

&

>


$

&

'

&

'

&

&

'

 
;
'

&

"

"

<@
>
>

 
  

>

>

>

>

  
 


 
 

  
 
 
 

 
 


 


 


 


 
 

    
 
 
  

  
 
 


 
 
 
  
 


  


  
 


 

   

 
 

 
 
  


 
 


 

 


 
  

 


 

 

  
 

 


 

  


 

 

f 


 
 

 


 
 


 

 

Q

>

>

>

>

>


 

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

I

>

>

>

>

>

>H
_

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

>

>

>

"

"

>

>

>

>

>

>

>
>

"

"

"

"

"

"

"

"

 

>

>

>

>

>

>

>

>
>
 

 

 
 
 

 
 


 
 
 


 

 
 
 

 

 
 
 
 f 


 

  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
  
  

 
 

 
 

 

  
 


 
 
 


 

 
 
 

 

 
 
 
 


 
  
 

 
 

 
  
 
 


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


 

 


 

 

 

 
 

 
 
 


 


 

  
 


 


 
  
 

 

 


  

 


 


 

 
 
 
  
 

 
 

 
 


 
 


 
 

 

 

 


>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

"

>

>

>

"

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>