Sunteți pe pagina 1din 44

Evaluarea riscurilor

si managementul
securitii i sntii
n munc

Dr. ing. Steluta NISIPEANU


http://imm.protectiamuncii.ro http://hwi.osha.europa.eu

MANAGEMENTUL
MANAGEMENTULSECURITII
SECURITIII
ISNTII
SNTIIN
NMUNC
MUNC

Elemente ale
Directivelor UE

Elemente ale sistemului


de management

Prevenirea riscurilor

Accentul pe aciunile
preventive

Responsabilizarea
conducerii de la cel
mai nalt nivel

Angajamentul declarat al
conducerii

Contientizarea i
formarea angajailor

Instruire - contientizare

Ce
Ceeste
estepericolul?
pericolul?
Ce
Ceeste
esteriscul?
riscul?
Un
Un pericol
pericol este
este orice
orice poate
poate cauza
cauza oo vtmare.
vtmare.
Pericolele
Pericolele pot
pot afecta
afecta persoane,
persoane, proprieti,
proprieti, procese;
procese;
acestea
acesteapot
potdetermina
determinaaccidente
accidenteiimbolnviri,
mbolnviri,pierderi
pierderi
de
deproducie,
producie,deteriorri
deteriorriale
aleechipamentelor
echipamenteloretc.
etc.

Riscul
Riscul profesional
profesional se
se refer
refer lala probabilitatea
probabilitatea ii
gravitatea
gravitatea unei
unei vtmri
vtmri sau
sau mbolnviri
mbolnviri care
care apare
apare ca
ca
rezultat
rezultatalalexpunerii
expuneriilalaun
unpericol.
pericol.

De
Dece
cetrebuie
trebuieefectuat
efectuatevaluarea
evaluareariscurilor?
riscurilor?

Scopul
Scopulprincipal
principalalalevalurii
evaluriiriscurilor
riscurilorprofesionale
profesionaleeste
este
protejarea
protejarea sntii
sntii ii securitii
securitii lucrtorilor.
lucrtorilor. Evaluarea
Evaluarea
riscurilor
riscurilorajut
ajutlaladiminuarea
diminuareaposibilitii
posibilitiide
devtmare
vtmareaa
lucrtorilor
lucrtorilor ii de
de afectare
afectare aa mediului
mediului ca
ca urmare
urmare aa
activitilor
activitilor legate
legate de
de munc.
munc. Aceasta
Aceasta ajut,
ajut, de
de
asemenea,
lala
meninerea
competitivitii
ii
asemenea,
meninerea
competitivitii
productivitii
productivitiintreprinderii.
ntreprinderii.
Conform
Conformprevederilor
prevederilorlegislaiei
legislaieidin
dindomeniul
domeniulsecuritii
securitii
ii sntii
sntii n
n munc,
munc, toi
toi angajatorii
angajatorii trebuie
trebuie s
s
evalueze
evaluezeriscurile
riscurilen
nmod
modperiodic.
periodic.

Cum
Cumse
sepoate
poateefectua
efectuaevaluarea
evaluareariscurilor?
riscurilor?
ETAPA 1:

Colectarea informaiilor

ETAPA 2:

Identificarea pericolelor

ETAPA 3: Evaluarea riscurilor generate de pericole


(estimarea probabilitii i gravitii consecinelor i decizia
ncadrrii riscului ca fiind admisibil)
ETAPA 4: Planificarea aciunilor de eliminare sau reducere a
riscurilor
ETAPA 5: Elaborarea documentaiei de evaluare a riscurilor

ELEMENTELE
ELEMENTELESISTEMULUI
SISTEMULUIDE
DEMUNC
MUNC

EXECUTANT

SARCINA DE
MUNC

MIJLOACE DE
PRODUCIE

MEDIUL DE
MUNC

RELAIONAREA
RELAIONAREAELEMENTELOR
ELEMENTELORSISTEMULUI
SISTEMULUIDE
DEMUNC
MUNC
N
NPREVENIREA
PREVENIREAEXPUNERII
EXPUNERIILA
LAFACTORI
FACTORIDE
DERISC
RISC
MANAGEMENT

Elaborare i
comunicare

PROIECTAREA I
ORGANIZAREA SISTEMULUI
DE MUNC

Achiziie i
gestionare
Instruire

EXECUTANT
Control

SARCINI
DE
MUNC

MEDIU DE
MUNC
Reducerea
riscurilor de
expunere

Reducerea
numrului de
mbolnviri i
accidentri

MIJLOACE DE
PRODUCIE
- tehnologie;
-materii prime;
-utilaje.

Cum
Cumse
seevalueaz
evalueazriscurile
riscurilegenerate
generatede
deun
unpericol?
pericol?
Pentru
Pentrufiecare
fiecarepericol
pericolidentificat:
identificat:
Decidei
Decideidac
dacriscul
risculeste
estemic,
mic,mediu
mediusau
saumare,
mare,innd
inndcont
contde
de
probabilitatea
i
gravitatea
vtmrii
care
poate
fi
cauzat
de
probabilitatea i gravitatea vtmrii care poate fi cauzat depericol.
pericol.
Folosii
Folosiitabelul
tabelulde
demai
maijos
jospentru
pentruluarea
luareadeciziei.
deciziei.
Gravitatea consecinelor
Vtmare
moderat

Vtmare
medie

Vtmare
grav

Puin probabil

Mic(1)

Mic(1)

Mediu(2)

Probabil

Mic(1)

Mediu(2)

Mediu(2)

Mare(3)

Probabilitatea

Foarte probabil

Mare(3)
Mare(3)

Decidei
Decideidac
dacriscul
risculgenerat
generatde
deun
unpericol
pericol
este
esteacceptabil
acceptabilsau
sauinacceptabil
inacceptabil
n
ngeneral:
general:
riscul
risculmare
mareeste
esteinacceptabil,
inacceptabil,
riscul
risculmic
miciiriscul
risculmediu
mediusunt
suntacceptabile.
acceptabile.
Dac
Dac nu
nu sunt
sunt respectate
respectate prevederile
prevederile legale,
legale, riscul
riscul nu
nu
este
esteacceptabil!
acceptabil!
Nu
Nuuitai:
uitai:
Evaluarea
Evaluareariscurilor
riscurilortrebuie
trebuientotdeauna
ntotdeaunas
sfie
fierealizat
realizat
cu
cuimplicarea
implicareaactiv
activaalucrtorilor.
lucrtorilor.Atunci
Atuncicnd
cnddecidei
decidei
asupra
asupra acceptabilitii
acceptabilitii unui
unui risc,
risc, nu
nu uitai
uitai efectele
efectele
acestuia
acestuia innd
innd cont
cont de
de gen,
gen, vrst
vrst ii starea
starea de
de
sntate
sntate aa lucrtorilor
lucrtorilor pentru
pentru care
care se
se realizeaz
realizeaz

EVALUAREA
EVALUAREARISCURILOR
RISCURILOR
analiza sistemului de
munc

Gravitate:
intoxicaii;

ocazional/discontinu;

identificarea pericolului

leziuni organice;

analiza riscului:

dermatoze,

natura riscului;
localizarea riscului;

hipoacuzii etc.

faze de lucru;
numr de angajai expui;
interaciunea cu alte
riscuri.

delimitarea riscului

Frecvena expunerii:
permanent;

Intensitatea
expunerii:
natura produsului;
cantitatea utilizat;

rar.

Necesitatea de msurare:
nivelul factorilor de risc;
analize medicale.

evaluarea riscului

interaciunea ntre

PREVENIREA
PREVENIREAEXPUNERII
EXPUNERIILA
LAFACTORI
FACTORIDE
DERISC
RISC
Eliminarea / reducerea riscurilor
Evaluarea riscului
analiza sistemului
de munc
identificarea
pericolului
analiza riscului
delimitarea riscului

Gravitate
Intensitatea expunerii
Frecvena expunerii
Necesitatea de
msurare:
nivelul factorilor de
risc;
analize medicale.
evaluarea riscului

msuri tehnice i
organizatorice
control

prevenirea
expunerii

MANAGEMENTUL
MANAGEMENTULSSM
SSMPARTE
PARTEINTEGRANT
INTEGRANTAA

Reduce riscurile de
mbolnviri i
accidentri

PREVENIREA
EXPUNERII
LA
FACTORI DE
RISC

mbuntete
productivitatea muncii
i calitatea produselor
i serviciilor

Securitate
i
sntate

Calitate

mbuntete
performana de mediu
a unitii

Mediul
nconjurtor

mbuntete gradul de
instruire i disciplin a
angajailor

Resurse
umane

MANAGEMENTUL GENERAL AL
FIRMEI

MANAGEMENTULUI
MANAGEMENTULUIGENERAL
GENERALAL
ALFIRMEI
FIRMEI

ABORDAREA
ABORDAREAELEMENTELOR
ELEMENTELORSISTEMULUI
SISTEMULUIDE
DEMUNC
MUNC
N
NCADRUL
CADRULSISTEMELOR
SISTEMELORDE
DEMANAGEMENT
MANAGEMENT
POLITIC

PLANIFICARE

IMPLEMENTARE I
OPERARE

VERIFICARE I
ACIUNI CORECTIVE

- respectarea limitelor admise pentru valoarea


factorilor de risc ca obiectiv minimal
- obiective uor de cuantificat, urmrit i
verificat;
- raportare direct la legislaie secundar i
teriar.
- numr mare de nregistrri;
- control operaional complex, specializat;
- date concrete (valori ale factorilor de risc,
modele de calcul i simulare)
- posibiliti de msurare conform unor
metode omologate;
- inter-compararea rezultatelor .

De
Dece
ceooabordare
abordaremanagerial
managerial?
?
Proiectarea activitilor dup ciclul: plan do check react combin:
spiritul anticipativ strategic;
mecanismele organizatorice;
mecanismele de feed - back;
caracteristicile comportamentului uman.

Spus nu nseamn auzit,


auzit nu nseamn neles,
neles nu nseamn acceptat,
acceptat nu nseamn aplicat
aplicat nu nseamn meninut

Principalele
Principalelemotivaii
motivaiiale
aleorganizaiilor
organizaiilorn
n
implementarea
implementareaSMSSM
SMSSM
Altele 14%
Reducerea
costurilor 8%

Politica de progres a
conducerii 43 %

Mize puternice de
imagine 9%
Mize de securitate
puternice 13%
Presiune a firmei mama
13%

Demersul este pe baza de voluntariat.

Ciclul
Ciclullui
luiDeming
Deming

Oportuniti
Oportunitide
deimplementare
implementare aaSMSSM
SMSSM

elemente ale legislaiei naionale i ale structurilor organizatorice


elemente ale legislaiei naionale i ale structurilor organizatorice
ce
cepot
potfifidezvoltate
dezvoltatenncadrul
cadrulsistemelor
sistemelorde
demanagement
management; ;
experiena n implementarea altor sisteme de management;
experiena n implementarea altor sisteme de management;
programe legate de procesul de aderare la Uniunea European;
programe legate de procesul de aderare la Uniunea European;
existena unei oferte vaste pentru formarea specialitilor.
existena unei oferte vaste pentru formarea specialitilor.

Instrumente
Instrumentede
deimplementare
implementareaaSMSSM
SMSSM

politici
politiciiifuncii
funciiintegrate;
integrate;
obiective
obiectivemultidimensionale;
multidimensionale;
structur
structurde
depersonal
personalarmonizat;
armonizat;
sistem
sistemintegrat
integratalaldocumentelor.
documentelor.

Avantaje
Avantajeale
aleSMSSM
SMSSM

!!!
!!!
mutarea accentului de pe inspecia post factum, pe aciunile
mutarea accentului de pe inspecia post factum, pe aciunile
preventiv
preventivprospective;
prospective;
mbuntirea imaginii firmei;
mbuntirea imaginii firmei;
un sistem de management mai flexibil, mai eficient i cu costuri reduse;
un sistem de management mai flexibil, mai eficient i cu costuri reduse;
fundamentarea i consolidarea unei culturi a calitii de securitate;
fundamentarea i consolidarea unei culturi a calitii de securitate;
satisfacerea simultan a cerinelor pentru: competitivitatea pe pia,
satisfacerea simultan a cerinelor pentru: competitivitatea pe pia,
protecia
proteciamediului,
mediului,securitatea
securitateannmunc.
munc.

Principiile
Principiilegenerale
generalede
deprevenire
prevenire
Protejarea
Protejarea
expuilor
expuilor
la riscuri de
la riscuri de
accidentare si
accidentare si
mbolnvire
mbolnvire
profesional
profesional

Instruciuni
Instruciuni
corespunztoare
corespunztoare
pentru angajai
pentru angajai

Prioritatea
Prioritatea
masurilor
masurilor
de protecie colectiv
de protecie colectiv
fata de cele
fata de cele
de protecie
de protecie
individual
individual

Evaluarea
Evaluarea
riscurilor
riscurilor
ce
cenu
nupot
pot
fifievitate
evitate

Evitarea
Evitarea
riscurilor
riscurilor

Combaterea
Combaterea
riscurilor
riscurilor
lalasurs
surs

Prevenirea
Prevenirea
riscurilor
riscurilor

Dezvoltarea
Dezvoltarea
unei
unei
politici de
politici de
prevenire
prevenire

nlocuirea
nlocuirea
pericolelor
pericolelor
prin non-pericole
prin non-pericole
sau pericole
sau pericole
mai mici
mai mici

Adaptarea
Adaptarea
muncii
munciilalaom
om

Adaptarea
Adaptarealala
progresul
progresul
tehnic
tehnic

Un
Unreferenial
referenialeste
este
Referenial
Referenial

Un
Uninstrument
instrumentcare
carepermite
permiteproiectarea,
proiectarea,
implementarea,
implementarea,meninerea
meninereaiimbuntirea
mbuntirea
continu
continuaa unui
unuisistem
sistemde
demanagement
management

Sistem
Sistemde
demanagement
managementde
deSSM
SSM

Un
Uninstrument
instrumentde
demanagement
managementce
cecombina
combinapolitici,
politici,
persoane
persoanei
imijloace,
mijloace,viznd
vizndmbuntirea
mbuntireacontinu
continu
aaperformanei
performaneiunei
uneiorganizaii
organizaiin
ndomeniul
domeniul
sntii
sntiii
isecuritii
securitiin
nmunc.
munc.

Refereniale
Referenialei
ighiduri
ghiduripentru
pentruSM
SMSSM
SSM

OHSAS
OHSAS18001:1999,
18001:1999,referenial
referenial
pentru
pentrucertificarea
certificareasistemului
sistemuluide
demanagement
managementde
deSSM
SSM
ILO-OSH
ILO-OSH2001,
2001,ghid
ghid
Principii
Principiidirectoare
directoareprivind
privindsistemele
sistemelede
degestiune
gestiuneaaSSM
SSM
OHSAS
OHSAS18002:2000,
18002:2000,ghid
ghidde
deimplementare
implementareaaOHSAS
OHSAS18001
18001

Modele
Modeleeuropene
europenede
deabordare
abordaremanagerial
managerialaa
securitii
securitiimuncii
muncii
An apariie
2002

Amendamentul 14224 la OHSAS 18002 Sisteme de management de securitate i


sntate n munc Ghid pentru implementarea OHSAS 18001

2002

Amendamentul 14223 la OHSAS 18001 Sisteme de management de securitate si


sntate n munc Specificaii

2001

ILO OSH:2001 Principii directoare privind sistemele de gestiune a securitii i


sntii n munc

2000

OHSAS 18002 Sisteme de management de securitate si sntate n munc


Ghid pentru implementarea OHSAS 18001

1999

OHSAS 18001 Sisteme de management de securitate si sntate n munc


Specificaii

1996

British Standard 8800 Ghid pentru sisteme de management de securitate i


sntate n munc

Document

Referenialul
ReferenialulILO
ILOOSH:2001
OSH:2001

A fost redactat de ctre


A fost redactat de ctre
Organizaia
OrganizaiaInternaionala
InternaionalaaaMuncii
Muncii
(OIM)
(OIM)care
careare
areoostructura
structuratripartita:
tripartita:
- -reprezentani
reprezentaniguvernamentali;
guvernamentali;
- -reprezentani
reprezentaniaiaiangajailor;
angajailor;
- -reprezentani
reprezentaniaiaipatronatului.
patronatului.

Enun principii directoare


Enun principii directoare
adaptabile
adaptabilelalanivel
nivelnaional,
naional,respectiv
respectiv
lalanivel
nivelde
deorganizaie
organizaie

A fost publicat de
A fost publicat de
Biroul
BiroulInternaional
InternaionalalalMuncii
Muncii(BIM)
(BIM)

Recomandrile sunt compatibile


Recomandrile sunt compatibile
cu
cualte
alterefereniale
referenialepentru
pentruSMSSM
SMSSM

Recomandrile nu sunt obligatorii


Recomandrile nu sunt obligatorii
sisiaplicarea
aplicarealor
lornu
nunecesita
necesitacertificare
certificare

Referentialul
ReferentialulOHSAS
OHSAS18001:1999
18001:1999

OHSAS
OHSAS==Occupationnal
OccupationnalHealth
Healthand
andSafety
SafetyAssessment
AssessmentSeries
Series
elaborat la cererea organizaiilor din industrie;
elaborat la cererea organizaiilor din industrie;
utilizat ca referenial pentru certificarea sistemului de
utilizat ca referenial pentru certificarea sistemului de
management
managementalalSSM;
SSM;
recunoscut de ctre organismele internaionale de certificare;
recunoscut de ctre organismele internaionale de certificare;
aplicare voluntar;
aplicare voluntar;
compatibil cu ISO 9001 i ISO 14001;
compatibil cu ISO 9001 i ISO 14001;
poate fi integrat n managementul general al organizaiei;
poate fi integrat n managementul general al organizaiei;
ghid de aplicare OHSAS 18002.
ghid de aplicare OHSAS 18002.

Elementele
Elementelesistemului
sistemuluide
demanagement
managementOHSAS
OHSAS18001:1999
18001:1999

Analiza
efectuata de
management

Verificare i
aciune corectiv

Monitorizarea i
msurarea
performantei
Accidente, incidente,
neconformitate,
aciuni corective si
preventive
nregistrri
Audit

mbuntire
continu

Implementare i
funcionare

Structur i responsabiliti
Instruire, competenta,
contientizare
Consultare i comunicare
Documentaie
Controlul documentelor
Control operaional
Pregtire pentru situaii de
urgen i capacitate de rspuns

Politica SSM

Planificare

Evaluarea riscurilor
Cerine legale i
alte cerine
Obiective
Program de
management

POLITICA
POLITICA
Politica
Politica
SSM
SSM

Politica
Politicatrebuie:
trebuie:

s
sfie
fieadecvat
adecvatnaturii
naturiiiimrimii
mrimiiriscurilor
riscurilorlegate
legatede
deSSM
SSM
ale
aleorganizaiei;
organizaiei;
s
sinclud
includun
unangajament
angajamentprivind
privindmbuntirea
mbuntireacontinu;
continu;
s
sinclud
includun
unangajament
angajamentprivind
privindrespectarea
respectarealegislaiei
legislaiei
de
deSSM;
SSM;
s
sfie
fiecomunicat
comunicattuturor
tuturorangajailor
angajailoriialtor
altorpri
priinteresate;
interesate;
s
sfie
fierevizuit
revizuitperiodic.
periodic.

PLANIFICARE
PLANIFICARE

Planificarea
Planificareaidentificrii
identificriipericolului,
pericolului,evalurii
evaluriiriscului
risculuiii
controlului
controluluiriscului
riscului
Angajatorul
Angajatorultrebuie
trebuies:
s:
evalueze orice risc referitor la securitatea i sntatea angajailor;
evalueze orice risc referitor la securitatea i sntatea angajailor;
ia msuri de eliminare/reducere la minimum a riscurilor;
ia msuri de eliminare/reducere la minimum a riscurilor;
ia msuri de prevenire i protecie;
ia msuri de prevenire i protecie;
asigure disponibilitatea informaiilor.
asigure disponibilitatea informaiilor.

PLANIFICARE
PLANIFICARE(continuare)
(continuare)
Prevederi legale i alte cerine
Prevederi legale i alte cerine
Legislaia romn n domeniul securitii i sntii n munc este reprezentat prin:
Legislaia romn n domeniul securitii i sntii n munc este reprezentat prin:
CONSTITUIA, CODUL MUNCII
CONSTITUIA, CODUL MUNCII
LEGISLAIA PRIMAR:
LEGEA PROTECIEI MUNCII
LEGEA ASIG.SOCIALE
LEGEA INSPECIEI

LEGISLAIA SECUNDAR:
NORME GENERALE DE PROTECIA MUNCII
NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII
STANDARDE ROMNE DE SECURITATEA MUNCII
NORMATIV CADRU DE ACORDARE A EIP
NORME METODOLOGICE

LEGISLAIA TERIAR:
INSTRUCIUNI SPECIFICE
MSURI PREVENTIVE
STANDARDE PROFESIONALE DE FIRM
REGULAMENTE ETC.

OBIECTIVE
OBIECTIVE
Obiectivele
Obiectivelede
deSSM
SSMtrebuie
trebuiesa
safie
fieSMART
SMART
(
(inteligente
inteligente):
):
SS
specifice
specifice
MM

msurabile
msurabile

AA

acceptabile
acceptabile

RR

realizabile
realizabile

TT

lalatermen
termen

OBIECTIVE
OBIECTIVE(continuare)
(continuare)
n
nalegerea
alegereaobiectivelor,
obiectivelor,pentru
pentrustabilirea
stabilireaplanului
planului
de
demanagement
managementsisiresurselor
resurselortrebuie
trebuierspuns
rspunslala
ntrebrile:
ntrebrile:
Ce
Cevrem
vremsa
saobinem?
obinem?
Cum
Cumoovom
vomface?
face?
Cine
Cineoova
vaface?
face?
Cnd
Cndoovom
vomface?
face?

ALEGEREA
ALEGEREA OBIECTIVELOR
OBIECTIVELOR
Ce vrem s obinem?

Cum o vom face?

Cine o va face?

Cnd o vom face?

Sunt obiectivele
exprimate clar i simplu?

Poi specifica paii de


aciune?

Au fost informai/implicai
oameni cheie?

Care este cel mai bun


moment de start?

Sunt realiste i
realizabile?

Sunt practici i concrei?

Cine va fi responsabil/va
ine evidena?

Putem face un calendar?

Sunt provocatoare i
presante?

Ai experien i
resursele?

Cine o va face ?
Avem oamenii potrivii?

Cnd este termenul limit


pentru ncheiere?

tim s msurm
progresul?

Cum vei monitoriza


procesul?

Cine trebuie
informat/furniza ajutor?

Cnd vom
analiza/raporta?

OBIECTIVE

ACIUNI

OAMENI

TIMP

Planuri

Resurse

IMPLEMENTARE
IMPLEMENTAREI
IOPERARE
OPERARE
Structur
Structuriiresponsabilitate
responsabilitate
Vorfistabilitesidocumentatefunciilenecesareimplementriisimenineriisistemului.
Vorfistabilitesidocumentatefunciilenecesareimplementriisimenineriisistemului.
MANAGEMENTUL DE VRF
MANAGEMENTUL DE VRF
-RSPUNDE PENTRU
-RSPUNDE PENTRU
SECURITATEA I
SECURITATEA I
SNTATEA N MUNC;
SNTATEA N MUNC;
-ASIGUR RESURSE
-ASIGUR RESURSE
UMANE, FINANCIARE I
UMANE, FINANCIARE I
TEHNOLOGICE;
TEHNOLOGICE;
-NUMETE
-NUMETE
REPREZENTANII.
REPREZENTANII.

REPREZENTANII
REPREZENTANII
MANAGEMENTULUI DE VRF
MANAGEMENTULUI DE VRF
-ASIGUR IMPLEMENTAREA
-ASIGUR IMPLEMENTAREA
I MENINEREA
I MENINEREA
CERINELOR SISTEMULUI
CERINELOR SISTEMULUI
DE MANAGEMENT AL
DE MANAGEMENT AL
SECURITII I SNTII
SECURITII I SNTII
N MUNC;
N MUNC;
-RAPORTEAZ
-RAPORTEAZ
MANAGEMENTULUI DE
MANAGEMENTULUI DE
VRF
VRF

NIVEL OPERATOR
NIVEL OPERATOR
-IMPLEMENTEAZ I
-IMPLEMENTEAZ I
MENINE CERINELE
MENINE CERINELE
SISTEMULUI DE
SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL
MANAGEMENT AL
SECURITII I SNTII
SECURITII I SNTII
N MUNC.
N MUNC.

IMPLEMENTARE
IMPLEMENTAREI
IOPERARE
OPERARE(continuare)
(continuare)
Instruire,
Instruire,contientizare
contientizareiicompeten
competen
Vafiidentificatnecesaruldecompetenteiseva
Vafiidentificatnecesaruldecompetenteiseva
ntocmiprogramuldeinstruire.
ntocmiprogramuldeinstruire.
Consultare
Consultareiicomunicare
comunicare
Vorfistabiliteciledecomunicareinternaiexternaivorfi
Vorfistabiliteciledecomunicareinternaiexternaivorfi
consultaiangajaiireferitorlamsurilecepotinfluenaSSM.
consultaiangajaiireferitorlamsurilecepotinfluenaSSM.

IMPLEMENTARE
IMPLEMENTAREI
IOPERARE
OPERARE(continuare)
(continuare)
Cai
Caide
decomunicare
comunicare

MANAGEMENT DE VRF
Politica
Obiective strategice
Rezultate analize periodice
Decizii, hotrri, etc.
Programul de management
SSM

Ci de comunicare
- edine planificate
- note i dispoziii scrise
- rezoluii pe documente
- afiare documente

Directori executivi

efi compartimente

Servicii funcionale

Personal operativ

Responsabil SMSSM
Responsabil securitatea muncii

IMPLEMENTARE
IMPLEMENTAREI
IOPERARE
OPERARE(continuare)
(continuare)
Documentaie
Documentaie
Regulile
Regulilepe
pecare
caresi
sile
lestabilete
stabileteorganizaia
organizaia privind
privindfuncionare
funcionaresistemului
sistemuluide
de
management
sunt
prezentate
in
documente
specifice:

manual

de
management,
management sunt prezentate in documente specifice: manual de management,
proceduri,instruciuni.
proceduri,instruciuni.
Controlul documentelor i al datelor
Controlul documentelor i al datelor
Toatedocumenteleprivindfuncionareasistemului
Toatedocumenteleprivindfuncionareasistemului
trebuieidentificateiinutesubcontrol.
trebuieidentificateiinutesubcontrol.
Controlul operaional
Controlul operaional
Organizaia
Organizaiava
vastabili
stabilicriterii
criteriide
deoperare
operare pentru
pentrutoate
toateactivitile
activitile pentru
pentrucare
careeste
este
necesaratinereasubcontrolariscurilor.
necesaratinereasubcontrolariscurilor.
Situaii de urgen i capacitate de rspuns
Situaii de urgen i capacitate de rspuns
Organizaia
Organizaiava
vastabili
stabilimodalitile
modalitilede
derspuns
rspunsn
ncaz
cazde
desituaii
situaiide
deurgen
urgeni
iva
va
verificaperiodiccapacitateadeaacionaeficace.
verificaperiodiccapacitateadeaacionaeficace.

VERIFICARE
VERIFICAREI
IACIUNI
ACIUNICORECTIVE
CORECTIVE
Monitorizarea
Monitorizareasisimsurarea
msurareaperformanei
performanei
Verificarea
Verificareaimplementrii
implementriii
ifuncionrii
funcionriisistemului
sistemuluise
seasigur
asigurprin
prin
msurareaimonitorizareaperformanei.
msurareaimonitorizareaperformanei.
Suntnecesare,deaceea,verificri:
Suntnecesare,deaceea,verificri:
prinmsurtoricalitativeicantitativealecalitiimediuluidemunc;
prinmsurtoricalitativeicantitativealecalitiimediuluidemunc;
aleconformitiiutilajelorcucerineledesecuritate;
aleconformitiiutilajelorcucerineledesecuritate;
alecalitiiinstruirilor.
alecalitiiinstruirilor.
Accidente,
Accidente,incidente,
incidente,neconformiti
neconformitiiiaciuni
aciunicorective
corective
iipreventive
preventive
nregistrrileprivindaccidenteledemuncisupravegherea
nregistrrileprivindaccidenteledemuncisupravegherea
medicaltrebuiessefacnconformitatecuprevederileLegii
medicaltrebuiessefacnconformitatecuprevederileLegii
ProtecieiMunciinr.90iNormelorGeneraledeProtecieaMuncii.
ProtecieiMunciinr.90iNormelorGeneraledeProtecieaMuncii.

VERIFICARE
VERIFICAREI
IACIUNI
ACIUNICORECTIVE
CORECTIVE(continuare)
(continuare)
nregistrri
nregistrri
nregistrriletrebuiesfie:
nregistrriletrebuiesfie:
lizibile,identificabile;
lizibile,identificabile;
uordegsit,protejatecontradistrugerii/deteriorrii;
uordegsit,protejatecontradistrugerii/deteriorrii;
pstratepeoperioadprestabilit.
pstratepeoperioadprestabilit.
Audit
Audit
Auditul
Auditul este
este oo verificare
verificare sistematic
sistematic i
i independent
independent pentru
pentru aa
determina
sistemulde
securitiii
sntii n
determinadac
dacsistemul
demanagemental
management alsecuritii
isntiin
munc:
munc:
ndeplinete
ndeplinetedispoziiile
dispoziiileplanificate
planificateprivind
privindmanagementul
managementulSSM,
SSM,
inclusivcerinelereferenialuluiOHSAS18001;
inclusivcerinelereferenialuluiOHSAS18001;
estecorespunztorimplementatimeninut;
estecorespunztorimplementatimeninut;
corespundepentrutranspunereanpracticapoliticiisecuritii
corespundepentrutranspunereanpracticapoliticiisecuritii
isntiinmunc.

ANALIZA
ANALIZAEFECTUAT
EFECTUATDE
DECONDUCERE
CONDUCERE
Analiza
Analizaefectuat
efectuatde
demanagement:
management:
se
sebazeaz
bazeazpe
pedate
datecomplete,
complete,actualizate;
actualizate;
are
are drept
drept scop
scop evidenierea
evidenierea necesitilor
necesitilor de
de
schimbare
schimbare aa politicii,
politicii, obiectivelor,
obiectivelor, altor
altor elemente
elemente ale
ale
sistemului,
sistemului, n
n spiritul
spiritul mbuntirii
mbuntirii continue
continue aa
performanei
performaneide
deSSM;
SSM;
este
estedocumentat.
documentat.
Conducerea
Conducereaorganizaiei
organizaieiva
vaanaliza
analizaperiodic
periodicsistemul
sistemulde
de
management
managementalalSSM
SSMpentru
pentruaaasigura
asigurac
cacesta
acestaeste
esten
n
permanen:
permanen:
adecvat;
adecvat;
eficient.
eficient.

SMSSMSMSSM-responsabilitatea
responsabilitateaconducerii
conducerii
Angajamentul
Angajamentulconducerii:
conducerii:

protejarea
protejareasntii
sntiiiisecuritii
securitiiangajailor
angajailor
respectarea
respectareacerinelor
cerinelorlegale
legale
consultarea
consultarea angajailor
angajailor ii aa reprezentanilor
reprezentanilor
acestora
acestora
mbuntirea
mbuntireacontinu
continuaaSMSSM
SMSSM

Un
UnSMSSM
SMSSMtrebuie
trebuiesa
sase
seadapteze
adaptezela
la

Nivelul de performan ales

Natura activitii i nivelul


riscurilor de SSM
Mrimea
organizaiei

Certificarea
Certificareasistemelor
sistemelorde
demanagement
management

Certific
Certific
at
at
OHSAS
OHSAS
18001:19
18001:19
99
99

Certificarea
Certificareaeste
esteo
oprocedur
procedurprin
princare
careooter
terparte
parted
d
asigurarea
asigurareascris
scrisca
caun
unprodus,
produs,un
unproces
processau
sauun
unserviciu
serviciu
sunt
suntconforme
conformecu
cucerinele
cerinelespecificate
specificate

Mulumesc
Mulumescpentru
pentruatenie!
atenie!

snisipeanu@protectiamuncii.ro
snisipeanu@protectiamuncii.ro

Evaluare