Sunteți pe pagina 1din 44

Grota Z<nelor

4386 m dezvoltare
112 (-98,5/ +13,5) m denivelare

cea mai ramificat`


pe[ter`
din Rom<nia

cascade, escalade cu catargul


www.romania-natura.ro

Revista

Natura
Romniei

v` prezint` - num`r de num`r - enciclopedia geografic` a Romniei.


Cu foarte multe informa]ii \n premier`, care coincid cu ceea ce
g`si]i pe teren. Ave]i la dispozi]ie - num`r de num`r singura reprezentare fotografic` explicat` a ]`rii.

Sumarul este deschis celor care transmit informa]ii


(tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: muntiicarpati@romania-n
natura.ro, telefon 021.683.51.03
Autorii investesc pentru respectarea spa]iului natural romnesc.

Respect` natura!
Las` doar urmele pa[ilor.
Ia numai fotografii.

natura.ro)
redactorul revistei (muntiicarpati@romania-n
caut` \n permanen]` persoane dornice s` ia parte la
continuarea unor ture de explorare montan` [i/ sau speologic`

Grota Znelor, gururi cu muchelite.


foto: Gabriel Silv`[anu

editor, redactor, tehnoredactor:


Ic` Giurgiu
(muntiicarpati@romania-n
n atura.ro;
021.683.51.03)
Reproducerea oric`rui material din revist`,
n scopuri comerciale sau f`r` men]ionare bibliografic`
complet`, nu este permis`. Materialele
angajeaz` n general doar responsabilitatea autorilor.

Uit-tt e zilnic pe
www.romania-nn atura.ro,
ghidul t`u de \ncredere.
Ai s` descoperi informaii i
imagini noi.

ISSN 2067 - 3752


Toate revistele [i ghidurile se pot
printa pentru a fi luate la drum.

coperta 1 / first cover


Grota Znelor; aspect din zona prului colector, cota 90 metri.
foto: Gabriel Silv`[anu
(Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)

descarc` GRATUIT
toate numerele [i ghidurile
revistei Natura Romniei
de la
w w w . r o m a n i a -nn a t u r a . r o

V` ar`t`m \n PREMIER~
foarte multe locuri.
Pentru c` teritoriul romnesc
- montan [i peisagistic este att de pu]in cunoscut
\nct oricare dintre articolele
[i ghidurile noastre este
o premier` informa]ional`,
fotografic`, geografic`.
Articolele din revist` [i de pe
w w w . r o m a n i a -n
natura.ro
sunt ca elementele unui mare dic]ionar.
Le putem folosi separat
dar v` indic`m [i leg`turi dintre ele
sau spre informa]ii importante.
Dorim s` v` ajut`m a descoperi diversitatea
[i \nsemn`tatea reliefului romnesc.

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

Descoperiri speologice
\n Mun]ii Rodnei
Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu
(Clubul de Speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti)

7.
dea Ilie
8.
dea Ilie
9.
10.

P. num`rul 1 de la moara lui BaP. num`rul 2 de la moara lui BaP. cu Oase


P. de sub Vrful Paltin
P. din mina Gu[et

1023/ Bazinul Cormaia


2. P. de la Izvorul Laptelui

Descoperirile f`cute n Mun]ii Rodnei, n anii 1976-1979, de Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti [i Cercul de Speologie Focul Viu Bucure[ti au
produs modific`ri destul de importante
ale num`rului de pe[teri [i avene din bazinele speologice situate n nord-vestul
masivului.
Iat` cum ar`ta, n urma acestor descoperiri, respectiva sec]iune de catalog
speologic n iunie 1979:
102 Mun]ii Rodnei
1021/ Bazinul Gersa
1. P. de la Izvorul T`u[oarelor
2. P. lui M`glei
3. Av. din Sec`tura lui Traian
4. Grota cu Bivuac
5. P. de la Piatra Alb`
1022/ Bazinul Rebra
1. P. de la Fa]a Peri[atului (P. de
sub Crucea Iovului) (P. Brloaei)
2. Grota Znelor
3. P. Znelor num`rul 1 de pe Piciorul Znelor
4. P. Znelor num`rul 2 de pe Piciorul Znelor
5. P. de sub Nedeia Rea din Paltinu
6. P. de la Piatra Busuiocului (P. de
la Obr[ie)

Informa]iile referitoare la pe[terile


1021/4, 1021/5, 1022/7, 1022/8, 1022/9,
1022/10, 1023/ 2 sunt luate din fi[ele (de
anun] [i confirmare pentru pe[teri) arhivate la Institutul de Speologie, fi[e realizate de Daniel Popescu de la Cercul Focul Viu Bucure[ti.

Grota cu Bivuac (1021/4)


Descendent`. Jude]ul Bistri]a-N`s`ud, comuna Telciu. Situat` pe versantul
estic al Masivului Brlea, c`tre Valea M`glei. Altitudine absolut` 950 metri. O singur` intrare, de 4/3 metri. 6 metri lungime, -5 metri denivelare. Descoperit` n
august 1978 de Leon Brte [i Barbu Valter.

Pe[tera de la Piatra Alb`


(1021/5)
Descendent`. Comuna Telciu.
Situat` pe versantul estic al Masivului
Brlea, c`tre Valea M`glei, amonte de
Grota cu Bivuac, la aproximativ 400 metri
n linie dreapt` de Pe[tera de la Izvorul
T`u[oarelor. O singur` intrare, de 0,7/ 0,5
metri. 42 metri lungime, denivelare 9,5
metri. Descoperit` n august 1978 de Leon Brte [i Barbu Valter.

Pe[tera de la Fa]a
Peri[atului (1022/1)
Sinonime: Pe[tera de sub Crucea
Iovului, Pe[tera Brloaei.
La 2,5 kilometri amonte de mina
Gu[et este confluen]a Gu[et - Izvorul
Brloaei (vezi h`r]ile 1-4). Izvorul Brloaei este prima vale afluent pe dreapta a
Gu[etului (dup` cabanele forestiere care
se ntlnesc dincolo de cl`dirile minei
Gu[et), nainte cu circa 250 metri de un
pod de piatr` peste apa Gu[etului.
Urcnd pe Izvorul Brloaei, dup`
aproximativ 20 de minute, timp n care
am urcat 135 metri diferen]` de nivel,
apare pe stnga un abri de stnc` neagr`,
cu o dung` ro[ie pe el. Continu`m s` urc`m pn` la o confluen]` major` (225 metri altitudine relativ` fa]` de confluen]a
Gu[et - Izvorul Brloaei). O lu`m la
dreapta, escaladnd lespezile pe care se
prelinge apa. Ajungem n golul alpin (vezi
schi]ele 2, 3). La stnga se merge la o
stn`. De acolo, o potec` pleac` spre
nord, trece printr-o p`dure, ie[im n gol
alpin, ajungem la alt` stn`. Spre nord
mergem la obr[ia Prului de la Piatra
Busuiocului. Pe dreapta lui se afl` deschiderea de 7 x 2 metri (imaginea 7) a
Pe[terii de la Piatra Busuiocului (Pe[tera
de la Obr[ie).
Revenim la ascensiunea pe Izvorul
Brloaia (schi]ele 2, 3). Urmeaz` o por]iune cu pu]ini brazi. Apa se prelinge pe alte
lespezi. Le urc`m pn` cnd dimensiunea lor se reduce la m`rimea palmei. n
fa]a noastr`, sub creast`, se g`se[te intrarea Pe[terii de la Fa]a Peri[atului (0,7 x 1,
5 metri; imaginea 5), la 600 metri altitudine relativ` fa]` de confluen]a Gu[et Izvorul Brloaei. Trecnd de partea cealalt` a crestei ajungem ntr-un perimetru
cu doline. Spre vest se deschide bazinul
de acumulare a apelor Prului Brloaia.
Unul dintre componen]ii s`i, se pare c`

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

1 Bazinul V`ii Rebra,


cu complet`ri/ modific`ri f`cute de Ic`
Giurgiu; extras de
hart` din Iuliu Buta,
Ana Buta - Mun]ii
Rodnei - Editura
Sport-T
Turism,
Bucure[ti, 1979

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

Mun]ii Rodnei

2 Localizarea Pe[terii de la Fa]a


Peri[atului (1022/1) (Pe[tera de sub
Crucea Iovului, Pe[tera Brloaei).
Reproducere din carnetul de teren;
noti]e ale lui Ic` Giurgiu.

3 Localizarea Pe[terii de la Fa]a


Peri[atului (1022/1) (Pe[tera de sub
Crucea Iovului, Pe[tera Brloaei). Schi]`
realizat` de Ic` Giurgiu.

4 Pe[tera de la Fa]a Peri[atului


(Pe[tera de sub Crucea Iovului, Pe[tera
Brloaei). Desen de Adrian Done.

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
6 Ca[ pus la scurs la una dintre stnele de pe
Muntele Muncelu (unde se afl` Pe[tera de la
Fa]a Peri[atului [i Pe[tera Piatra Busuiocului).
foto: Ic` Giurgiu

5 Intrarea n Pe[tera de la Fa]a Peri[atului


(Pe[tera de sub Crucea Iovului, Pe[tera Brloaei).
foto: Traian Bujor

7 Pe[tera de la Pe[tera Piatra Busuiocului


(n imagine, Ic` Giurgiu).
foto: Nelu Roman

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
cel mai din stnga, este Prul de la Piatra
Busuiocului.
Pe[tera de la Fa]a Peri[atului (Pe[tera de sub Crucea Iovului, Pe[tera Brloaia) se g`se[te a[adar pe versantul estic
al Muntelui Muncelu, spre Valea Izvorul
Brloaei. Lungime 35 metri, denivelare 6 metri (harta 4). Descoperit` n iulie
1976 de Adrian Done, Costel Roman, Eva
Roman, Ion Roman, to]i de la Clubul de
Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti.

8 Pe[tera Znelor num`rul 1 de pe Piciorul Znelor; reproducere


a primului desen realizat cu datele culese pe teren.

Mun]ii Rodnei
Pe[tera Znelor nr. 1 de pe
Piciorul Znelor (1022/3)
Din Tarni]a Prelucii (1502 metri altitudine, vezi harta 1) se urc` pe poteca
care urmeaz` spre nord fa]a vestic` a vrfului de 1792 metri (harta 1) aflat la nord
de Tarni]a Prelucii (vezi [i imaginea 40).
nainte ca poteca s` o ia spre dreapta apare un mic perimetru cu doline. ntruna din ele, abia conturat, se deschide un
pu] de 2,5 metri adncime (harta 8), larg
de 0,6 metri la gur` (1674 metri altitudine). Urmeaz` dou` s`ritori de 3 [i 3,5
metri. n ambele p`r]i pleac` scurte galerii. Pe[tera este format` n gresie. Pere]ii galeriilor sunt foarte friabili. 27,5
metri dezvoltare total`, -9 metri denivelare. Descoperit` n iulie 1978 de Ic`
Giurgiu, Gabriel Silv`[eanu, Dima {tefan.

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

9 Pe[tera Znelor num`rul 2 de pe Piciorul Znelor; reproducere


a primului desen realizat cu datele culese pe teren.

Pe[tera Znelor nr. 2 de pe


Piciorul Znelor (1022/4)

Pe[tera de sub Nedeia Rea


din Paltinu (1022/5)

Intrarea de 0,5 x 0,5 metri (harta 9)


se deschide ntr-o dolin` bine conturat`,
la 1677 metri altitudine, la 20 metri nord
de Pe[tera nr. 1. 12 metri dezvoltare total`, +2,5 metri denivelare. Descoperit` n
iulie 1978 de Gabriel Silv`[anu, Ic` Giurgiu, Dima {tefan. Format` n gresie.

De pe versantul dinspre Valea Cormaia al Tarni]ei Prelucii (1502 metri altitudine; harta 1, imaginile 41, 42) se poate
vedea creasta care pleac` spre sud din

Vrful Paltinului (1787 metri; imagini 31,


30). Pe linia ei apare o t`ietur` vertical`
evident`, Nedeia Rea (1707 metri). Cobornd de acolo pe versantul vestic, chiar
pe piciorul care pleac` din dreptul ei, pe
un abrupt nierbat, pe malul stng al unui
vlcel cu strate negre care nclin` c`tre

10 Pe[tera de sub Nedeia Rea din Paltinu; reproducere


a primului desen realizat cu datele culese pe teren.

10

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
7a Pe[tera de la Pe[tera Piatra Busuiocului.
Reproducere din carnetul de teren; noti]e
ale lui Ic` Giurgiu.

vale, la 1599 metri altitudine, ntr-o poian` n pant` de 7 metri diametru, g`sim
gura pe[terii (1,9 x 0,5 metri; harta 10).
Descoperit` la 18 iulie 1978 de Mihalca
Dumitru (sat Poderei, comuna Rebri[oara, jude] Bistri]a-N`s`ud), Ic` Giurgiu [i
Gabriel Silv`[anu. Lungime explorat` 18
metri. Pe 17 august 1978, Gabriel Silv`[anu (asistat de Ic` Giurgiu) sparge c]iva
col]i de stnc` [i mai avanseaz` 11 metri.
Dezvoltarea total` a cavit`]ii 29 metri,
denivelare 3 metri.
Pe[tera este format` ntre dou` strate. Are un mic curs de ap`. Forma]iuni:
gururi cu perle, coralite, scurgeri de
montmilch. La intrare era un culcu[ de
urs.

Pe[tera de la Piatra
Busuiocului (1022/6)
Sinonim: Pe[tera de la Obr[ie. 31
metri dezvoltare total`, -5 metri denivelare. Descoperit` la 21 iulie 1978 de Ic`
Giurgiu, Costel Roman, Ion Roman, Traian Bujor, to]i de la Clubul de Speologie
Emil Racovi]` Bucure[ti.
Intrarea (harta 7b; imaginea 7) este
sub form` de pu]. Dup` 7 metri ajungem
ntr-o zon` cu nisip pe podea. Temporar,
pe[tera func]ioneaz` ca ponor. La dreapta se deschide o galerie care conduce dup` 10 metri ntr-o s`li]`. De aici, la stnga, se poate p`trunde, printre pr`bu[iri,
ntr-o alt` s`li]`; pere]ii acesteia sunt forma]i din strate groase de 10-20 centimetri, constituite din pietri[uri [i nisipuri
cimentate (n matricea lor apar [i calcare). Spre nord [i vest accesul este blocat
de pr`bu[iri masive.

7b Pe[tera de la Pe[tera Piatra


Busuiocului; reproducere a primului desen
realizat cu datele culese pe teren.

11

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Pe[tera nr. 1 de la moara lui


Badea Ilie (1022/7)
Sinonim: Pe[tera num`rul 1 de la Prul Rece. Comuna Parva. Muntele Lucurele, versantul stng spre Valea Rebra.
765 metri altitudine absolut`. Intrarea
are 0,4 x 0,5 metri. 108 metri lungime, 13 metri denivelare. Descoperit` la 17
decembrie 1977 de Leon Brte [i Barbu
Valter.
Se pleac` de la [coala general` din
Parva spre cariera de caolin. Dup` 100
metri se traverseaz` Rul Rebra pe o punte [i se urc` pe creasta din stnga. Se
merge 30-40 minute pn` la o moar`. La
50 metri de ea, pe versantul v`ii seci (+2
metri altitudine relativ`) se afl` pe[tera.

Pe[tera nr. 2 de la moara lui


Badea Ilie (1022/8)
Situat` aval de Pe[tera nr. 1 de la

moara lui Badea Ilie. 764 metri altitudine.


1 metru altitudine relativ`. Intrarea are
0,7 x 0,5 metri. 68 metri lungime, denivelare -3,5 metri. Descoperit` n august
1978 de Brte Leon [i Barbu Valter.

Pe[tera cu Oase (1022/9)


Se g`se[te n versantul drept al Rebrei, amonte de Parva, sub o culme situat` la nord-vest de Vrful Piciorul Negru.
20 metri lungime, denivelare -1 metru.
Descoperit` n august 1978 de Leon Brte [i Barbu Valter.

Pe[tera de sub Vrful Paltin


(1022/10)
Se merge din Parva, pe Rebra, pn`
la grupul de cabane silvice de la Piciorul
Negru. Aval, din stnga, vine Valea Paltinul. n direc]ia ei, mai sus de obr[ie, la
160 metri mai jos de creast`, se g`se[te

Mun]ii Rodnei
pe[tera. Intrarea: 2 x 1 metri. Descendent`, 22 metri lungime, denivelare 4
metri. Descoperit` n august 1978 de Leon Brte [i Barbu Valter.

Avenul din Paltinu


(1022/11)
De la Pe[tera de sub Nedeia Rea din
Paltinu (1022/5; 1599 metri altitudine),
stnd cu fa]a spre Nedeia Rea, urc`m
spre stnga, c`tre vlcel, pn` la 1622 metri altitudine. n malul stng al vlcelului
se deschide gura de 0,3 x 0,8 metri a Avenului din Paltinu (harta 14). Intrarea a
fost l`rgit` prin spargere. Se coboar` la liber un pu] de 5 metri. O galerie scurt` [i
joas` pleac` spre sud-vest. Observ`m
scurgeri pe pere]i, stalagmite, coralite,
macaroane. Lungime 9,5 metri, denivelare -5,5 metri. Descoperit la 18 iulie 1978
de Ic` Giurgiu; explorat pe 17 august
1978 de Gabriel Silv`[anu.

13 Avenul din Paltinu. Reproducere din


carnetul de teren; noti]e ale lui Gabriel
Silv`[anu [i Ic` Giurgiu.

14 Avenul din Paltinu.

12

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Pe[tera din mina Gu[et


(1022/ )

Mun]ii Rodnei
Grota Znelor (1022/2)
Drum de acces, N`s`ud - Parva, 17
kilometri (curs` autobuz). Parva - mina
Gu[et, 22 kilometri, drum industrial/ forestier (harta 1). De la mina Gu[et (imaginea 21) se merge pe fostul drum forestier (imaginea 23) care nso]e[te n amonte, circa 2 kilometri, apa Gu[e]elului.
Se urc` apoi pe o potec` care trece prin
p`dure, suind o pant` abrupt`; ie[im n
gol alpin, urc`m alt` pant` abrupt` [i
ajungem n Tarni]a Prelucii (1502 metri
altitudine) (imagini 26, 27, 29, 40, 41,
42). La 100 metri c`tre est fa]` de troi]a
din tarni]`/ [a, ntr-una din poieni]ele
dintre plcurile de conifere se deschide
intrarea sub form` de pu] (doi metri diametru) n Grota Znelor (1527 metri altitudine) (imagini 43, 44, 45). Mina Gu[et
- Grota Znelor: 2 - 2 ore cu rucsac.

Aval de confluen]a Gu[et - Gu[e]el


(vezi harta 1) se g`se[te mina Gu[et. ntr-una din galeriile ei a fost interceptat` o
pe[ter`, compus` din dou` s`li, lung` de
aproximativ 30 metri, cu denivelare de
aproximativ +5 metri.

Pe[tera de la Izvorul
Laptelui (1023/2)
Jude]ul Bistri]a-N`s`ud, comuna
Sngeorz B`i. Situat` pe versantul sudic
al Vrfului Laptele, spre Valea Izvorul
Laptelui. Altitudine 1700-1800 metri. O
intrare. 18 metri lungime, +3 metri denivelare. Descoperit` n august 1978 de Leon Brte [i Barbu Valter.

17 Ia iesirea amonte din Parva, lng` drumul c`tre Mina Gu[et.


Baraj pentru oxigenarea apei, n scop piscicol. Iunie 1977. De la stnga:
Dima {tefan, Coca {tefan, Gabriel Silv`[anu, Ic` Giurgiu.
foto: Nanu Brate[

13

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

18 n amonte de localitatea Parva, drumul forestier nso]e[te pe 22 de kilometri apa care conduce la confluen]a
Gu[et - Gu[e]el (vezi harta 1). Nu a fost niciodat` o prob` u[oar` parcurgerea acestui drum, cu rucsaci grei, dup`
o noapte de mers cu trenul [i nc` 17 kilometri cu autobuzul foarte aglomerat pn` n Parva.
foto: Ic` Giurgiu

19 n iunie 1977 rucsacii no[tri nu ne st`teau prea bine n spate cnd erau nc`rca]i cu conserve [i alte obiecte
grele. Fiind nenc`p`tori pentru cte aveam de dus spre altitudine, mai ag`]am unele obiecte de ei; dar acestea
nu aveau niciodat` o pozi]ie apropiat` de corp, nici stabilitatea care s` nu jeneze mersul.
foto: Ic` Giurgiu

14

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
20 Iulie 1978. n dreapta imaginii sunt
rucsacii lui Gabi Silv`[anu [i Ic` Giurgiu,
nu de mult pu[i n vnzare de o fabric` din
Satu Mare; erau superiori din multe puncte
de vedere rucsacilor cu care umblasem
pn` atunci pe munte. n stnga erau rucsacii lui Dima {tefan, pentru c` ceea ce
avea de dus nu nc`pea ntr-u
unul singur.
foto: Ic` Giurgiu

21 Exploatarea minier` Gu[et, vedere


par]ial`, situat` imediat n aval de confluen]a Gu[et (care vine din dreapta imaginii)
- Gu[e]el (care sose[te dinspre primul plan
al pozei).
foto: Ic` Giurgiu

15

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

23 De la exploatarea minier` Gu[et, un drum forestier nso]e[te


spre amonte apa Gu[e]elului (care curge n dreapta acestei imagini, c`tre noi). Ca n oricare alt` zon`, dac` drumul nu este
ntre]inut, afluen]ii apei de lng` el ncep s` circule [i pe drum,
distrugndu-ll.
foto: Ic` Giurgiu, Emil Solomon

24 Pe marginea drumului forestier, urcnd


spre Tarni]a Prelucii.
foto: Ic` Giurgiu

16

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei
25 Pe marginea drumului
forestier, urcnd spre
Tarni]a Prelucii.
foto: Ic` Giurgiu

26 Iat`-n
ne nu cu mult
sub altitudinea Tarni]ei
Prelucii, pe versantul dinspre Gu[e]el al muntelui.
Vedem drumul forestier
pe care am suit [i de unde
apoi am urmat o potec`
ciob`neasc`.
foto: Ic` Giurgiu

17

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

27 Suntem pe versantul dinspre


Gu[e]el al Tarni]ei Prelucii.
Tarni]a/ {aua Prelucii se vede n
stnga imaginii, gola[`, dincolo de
vrfurile coniferelor. De o parte [i
alta a ei (vezi harta 62) se ntinde
Grota Znelor.
n dreapta pozei se nal]` Vrful
Paltinu, 1787 metri.
foto: Ic` Giurgiu

28 Imediat sub Tarni]a Prelucii.


foto: Ic` Giurgiu

18

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

29 Suntem pe versantul dinspre Gu[e]el al Tarni]ei Prelucii. Tarni]a/ {aua


Prelucii este acum n centrul imaginii, gola[`, dincolo de coniferele din
primul plan. De o parte [i alta a ei (vezi harta 62) se ntinde Grota Znelor.
n fundal se ridic` Vrful Paltinu, 1787 metri.
foto: Ic` Giurgiu

31, 30 n dreapta, Vrful Paltinu, 1787


metri. Vedere de la est de Tarni]a Prelucii.
foto: Ic` Giurgiu

Nedeia Rea

19

Nedeia Rea

Mun]ii Rodnei

32 Din dreapta imagini se coboar` din


Vrful Paltinu, 1787 metri. n fundal, picior
vestic al crestei Paltinu - Nedeia Rea.
foto: Ic` Giurgiu

36 Tufe de rododendron sunt prezente pe


versantul de la est de Nedeia Rea.

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

foto: Ic` Giurgiu

37 Pe versantul de la est de Nedeia Rea.


foto: Ic` Giurgiu

20

Mun]ii Rodnei
39 De la est [i mai jos de Tarni]a Prelucii, dintr-u
un loc de tab`r`, privim spre
Nedeia Rea. Acest versant avea un puternic ecou, repetat de cteva ori, clar (n
anii 1977, 1978). Numai c` n 1979 nu am mai g`sit ecoul (?!) [i nu a mai revenit
nici n anii urm`tori

Nedeia Rea

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

foto: Ic` Giurgiu

21

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

}apu
2024

Paltinu
1792

Paltinu
1787
Tarni]a
Prelucii
1502
cortul
nostru

40 De pe versantul de la est de Nedeia urm`rim creasta care urc` spre culmea


principal` a masivului (vezi si harta 1). Tarni]a Prelucii are (vezi [i harta 62), de
o parte [i alta a ei, galeriile din Grota Znelor.
foto: Ic` Giurgiu

22

41 Tarni]a Prelucii (urm`re[te [i imaginea 40), loc


de cort, vedere de la sud spre nord. Izvor puternic
pe versantul estic, lng` poteca spre stn`.

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

foto: Ic` Giurgiu

23

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

42 Tarni]a Prelucii (urm`re[te [i imaginea 40), vedere de la est spre vest. Pentru localnici,
ea constituie punct de trecere ntre V`ile Gu[et [i Cormaia (vezi harta 1).
foto: Ic` Giurgiu

43 Intrarea n Grota Znelor


se afl` la aproximativ o sut` de
metri n linie dreapt` spre est
[i u[or spre nord de Tarni]a
Prelucii (1502 metri altitudine,
locul troi]ei, vezi imaginea 42),
cu 25 metri diferen]` de nivel
mai sus de ea.
foto: Gabriel Silv`[anu

24

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

43a Grota Znelor, att era cunoscut` n 1975.

Iulie 1976
o vizit` care nu se anun]a
extraordinar` duce la o
descoperire major`:
zeci de metri denivelare,
sute de metri lungime
Echipa format` din Costel Roman,
Adrian Done, Eva Roman, Nelu Roman,
aflat` n Mun]ii Rodnei pentru o scurt`
cercetare n bazinele V`ilor Gu[et [i Gu[e]el, face o deplasare de la mina Gu[et n
zona de obr[ie a Gu[e]elului pentru a c`uta Pe[tera din Paltinu [i a vizita Grota
Znelor din Tarni]a Prelucii. Evident c`
Grota Znelor, despre care se [tia c` are
30 metri lungime (harta 43a), nu putea s`
le ofere la cap`tul turei dect un prea
pu]in semnificativ desert Surpriz`
ns`, de propor]ii! F`r` absolut nici o dificultate, Nelu Roman g`se[te la cota -5
metri un pasaj cu tavanul destul de jos,
care comunic` cu un tobogan care d` ntro galerie de 2 x 3 metri, n pant` destul de
puternic`. La stnga apare o ramifica]ie,
care este parcurs` pe c]iva metri, dar se
prefer` accesul prin dreapta, pe unde se

poate merge nc` n picioare. Urmeaz` o


scurt` diaclaz` (galerie ngust` [i nalt`),
forma]iuni, un tr[ destul de incomod
printre scurgeri parietale (cota -32 metri). Pe galerie apare un mic fir de ap`. O
s`ritoare, apoi alta, nc` una, ascendent`,
se merge iar n jos [i se ajunge ntr-o sal`
cu forma]iuni din tavanul c`reia picur`
abundent. Descoperirile par s` fi ajuns la
final, dar printre bolovanii de pe podea se
vede un mic loc. Pu]in efort pentru cur`]are [i se merge mai departe! nc` un tr[, trecut pe o parte a corpului. Galeria
devine larg`, nalt`, str`b`tut` de un pru, cu pr`bu[iri, n pant`. n fa]` se vede
negru; lumina lanternelor nu se love[te
de nimic. Aspectul galeriei este neobi[nuit: gresii. Panta se accentueaz`, ritmul
de naintare la fel. Blocurile de pe podea
se pr`v`lesc alandala sub pa[ii tot mai gr`bi]i ai exploratorilor sc`pa]i de emo]ie.
Mirarea i-a f`cut loc uimirii: pn` cnd,
pn` unde?
O scurt` diaclaz`, apoi galeria se l`rge[te iar. Se merge pe uria[e blocuri pr`bu[ite. Un pu] de 4 metri printre ele, la
baza lui prul subteran. Respira]ia se love[te acum de pere]ii unui tr[. Opt
metri prin ap`, impenetrabil! Mai sus de

pu], o galerie larg`, cu nisip, se nfund` [i


ea. Echipa apreciaz` c` a atins aproximativ cota -100 metri [i, poate, 3-400 metri
lungime parcur[i. ntoarcere gr`bit` c`ci
cele patru ore de explorare au decalat
considerabil programul zilei. Se apreciase
c` avea s` fie o vizit` banal`. Va trebui, din
fericire, s` se revin` pentru cartare. Au
mai r`mas n partea de nceput a pe[terii
[i ni[te galerii laterale neparcurse

16-2
20 septembrie 1976
prima [edin]` de cartare a
nceput dup` ploaie
toren]ial` [i s-a terminat
dup` ce s-a a[ternut z`pada
Costel Roman, Eva Roman, Ic` Giurgiu urc` pe o vreme cu reprize de ploaie
rece, toren]ial`, spre Tarni]a Prelucii.
Cortul este montat n stna dinspre Valea
Cormaia, de la nord-est de [a. Norii au
cobort la nivelul tarni]ei/ [eii.
A doua zi (18 septembrie) intr`m n
pe[ter` pe la ora 10, ncepnd cartarea.
Afar` ploua m`runt. La nord de pu]ul de

44 Grota Znelor, dup` explor`rile din 1976.


25

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

la intrarea n cavitate Costel reu[e[te (vezi harta 61, harta 44) s` treac` o s`ritoare
[i descoper` c]iva metri de galerie.
Din galeria principal`, de la cota -16
metri (harta 61, harta 44), porne[te c`tre
stnga o galerie larg` [i joas`, cu podeaua
acoperit` cu crust` de calcit. Eva reu[e[te
s` se strecoare pn` la cota -19.
Apoi apare o alt` galerie lateral` spre
stnga. De aici se intr`, printr-un tr[,
ntr-o galerie nalt` de 3 metri, cu forma]iuni. Aval, explorarea se opre[te la un tr[. Amonte se ajunge la un mic pu] cu
gura astupat` de crust` de calcit. Dup` o
scurt` spargere se intercepteaz` o galerie.
Costel trece pe lng` o plac` pr`bu[it`
(vezi harta 61) [i ajunge n galeria principal`, aval de tr[ul de la cota -32 metri.
Cartarea galeriei principale nu a ridicat probleme deosebite. Au fost dep`[ite
nou` s`ritori, de 1,3 - 4,5 metri. n`l]imea
se ridicase la c]iva metri, l`rgimea este
de 2-3 metri. La cota -83 metri apare o ramifica]ie. n sus se ramoneaz` spre o galerie larg` (2-3 metri) [i nalt` de 1-2 metri,
cu nisip mult [i fin, unde zgomotul prului subteran nu se mai aude. Aspectul locurilor te face s` crezi c` pe undeva s-ar
putea g`si o continuare.
Revenim la nivelul prului subteran. Nu mai g`sim nimic n plus fa]` de
data trecut`. Dup` 10 ore de for]are a diferitelor posibilit`]i de continuare n toat` pe[tera explorat` pn` acum echipa este ud`, obosit` [i, n lipsa unei continu`ri
evidente, entuziasmul a sc`zut. Cota atins`: -88 metri. Lungimea cartat`: 500
metri. Revenim la suprafa]` dup` 12 ore
de la intrare. Prima mn` care pip`ie prizele de pe buza pu]ului de 2,5 metri de la
ie[ire d` de z`pad`. Afar` totul este alb
[i un nor negru nv`luie Vrful Paltinu
(1787 metri).
A doua zi de diminea]` z`pada se
cam tope[te. Echipa coboar`. Pe la 1100
metri altitudine apare soarele. O ma[in`
de ocazie ne duce, pe la ntre Rebre, c`tre Telciu.
La Bucure[ti se face harta [i Ic` d`
verdictul: continuarea de-a lungul prului subteran fiind impenetrabil`, singura
[ans` de continuare c`tre aval (deloc neglijabil`) este decolmatarea galeriei cu nisip de la cota -83 metri. Pentru vara lui
1977 programul de explor`ri va cuprinde
a[adar [i Mun]ii Rodnei.

Mun]ii Rodnei

20-2
25 iunie 1977
g`sim continuarea pe[terii,
unde nu ne a[teptam

Paltin (1022/10). Afl`m de la ciobani c`


exist`, ne arat` [i cam pe unde ar fi, dar
nu reu[im s`-i g`sim intrarea. Apoi ne
lu`m o zi de odihn`.

Spre Grota Znelor se ndreapt`


echipa Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu,
Nanu Brate[ (zis Mexa). Mai sunt cu noi
Dima {tefan [i so]ia lui, Coca (imaginea
17). n Parva ajungem duminic` diminea]`. De acolo, cei 22 kilometri pn` la
mina Gu[et sunt parcur[i, cu rucsacul n
spinare, n [apte ore. n acest interval se
abat asupra noastr` mai multe reprize de
ploaie toren]ial`, dintre care una cu grindin`. A doua zi, tot pe ploaie, urc`m n
Tarni]a Prelucii. Corturile sunt montate
sub tarni]`, c`tre Valea Cormaia, la 1447
metri altitudine, ntr-o zon` de gol alpin.
Prima intrare n pe[ter` are, evident,
drept obiectiv g`sirea continu`rii. n galeria cu nisip de la cota -83 metri s`p`m
cam dou` ore. Munca merge, dar ncet.
Dopul de nisip este mare dar avansarea
este mult ngreunat` de lamele de stnc`
care atrn` masiv din tavan. La circa zece
metri mai n spate, Gabi observ` n tavanul galeriei, la doi metri n`l]ime, un tr[
strmt, unde se intr` pe o parte a corpului, dar care pare apoi s` se l`rgeasc`. l
consider`m to]i mai promi]`tor pentru a
trece dincolo de dopul de nisip, dar, pentru a-l face penetrabil, avem nevoie de
trei ore de munc` cu ciocanul. Dincolo de
tr[ este o s`li]` de un metru diametru [i
3 metri n`l]ime, apoi vine un alt tr[, cu
nisip; n fine, coborm o s`ritoare de 3
metri (vezi harta 61) [i ajungem ntr-o galerie larg`, nalt`, promi]`toare. La stnga
[i dreapta sunt ramifica]ii. Morfologia
pe[terii s-a schimbat mult, ne creaz` speran]e frumoase! Dup` aproximativ 20 de
metri parcur[i pe galeria principal` se aude susurul prului subteran! Pentru ast`zi ajunge ct am muncit la decolmatare
[i derocare, va trebui s` revenim odihni]i
pentru a carta cu precizie. Ne ntoarcem,
[i privim de partea asta dopul masiv de
nisip pe care ncepusem s`-l decolmat`m
cu cteva ore n urm`. Ca s` trecem de el
ne-ar fi trebuit multe ore de lucru, poate
peste 15 Revenim la suprafa]` dup` 8
ore.

n diminea]a urm`toare mergem n


Grota Znelor pentru cartare [i explorare.
Prul subteran g`sit cu trei zile n urm`
dispare repede printre bolovani (vezi harta 61 [i harta 45). Spre vest, mergem pe o
galerie care d` iar de curgerea subteran`.
Surpriz`! Prul merge n direc]ia contrar`
celei a[teptate. n aval este imprenetrabil. Ne d`m seama c` anterior g`sisem un
afluent. Sau afluent este acesta? Explor`m c`tre amonte noua zon` pn` cnd
ni[te col]i de stnc` impiedic` naintarea.
Urc`m pe diaclaz` n zona punctului de
cartare 45 (vezi harta 61) [i intr`m ntr-o
sal` de unde pleac` un culoar strmt [i
nalt.
Ic` [i Gabi revin n sala unde l`sasem pe un bolovan un borcan, drept reper
(vezi harta 61). Mexa r`m`sese la sud-est
de aici, s` sape pe galeria lateral`, cum
ap`rea atunci aceast` direc]ie subteran`,
n direc]ia de unde se auzea o curgere de
ap`; b`nuiam c` este cursul subteran
principal. Tocmai se decide s` abandoneze dar Ic` reu[e[te s` sparg` un col] de
stnc` [i accesul devine posibil pentru
noi! Un tr[, apoi o rostogolire pentru
repozi]ionarea corpului, n fine urc`m tot
tr[ [i ie[im ntr-o diaclaz`. Avans`m
printre lame de stnc`. Intercept`m cursul de ap` dar el dispare dup` al]i 2-3
metri. Urc`m spre stnga o s`ritoare de 4
metri; urmeaz` un tr[, o diaclaz` [i iat`ne ajun[i ntr-o sal` de 5 x 5 x 15 metri,
cu mari blocuri pr`bu[ite, printre care
curge apa. Singura continuare posibil` este urcarea pantei de bolovani, la cap`tul
c`reia se vede un mic loc[or. Trecem pe
acolo [i intr`m ntr-o alt` sala (5 x 5 x 5
metri). Apar primele scurgeri parietale
masive. La stnga pleac` o galerie larg` de
15 metri, nalt` de 6-10 metri, ascendent`. Fix`m pe un bolovan o pung` de plastic (PP1, vezi harta 61), reper pentru viitoarele [edin]e de cartare.
Prul subteran se aude n dreapta, la
mul]i metri mai jos. Ne propunem s`-l urm`m nspre aval, ct se poate de mult.
naint`m pe un nivel de eroziune pn` ntr-o s`li]`, la cota -97 metri (vezi [i harta
45), unde prul dispare ntr-o fisur` i-

n ziua urm`toare urc`m pe creasta


Paltinului pentru a c`uta Pe[tera de sub

26

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

45 Grota Znelor, dup` explor`rile din 1977.

naccesibil`. Ic` urc` pe o galerie n spiral`, n speran]a g`sirii unei continu`ri c`tre aval; dar descoper` o continuare c`tre
amonte
For]ele noastre se cam epuizaser`,
de explorat ar mai fi fost mult; orientarea
n spa]iu a diverselor por]iuni de pru
subteran interceptate nu ne era deloc clar` - din cauza peisajului accidentat [i divers - pn` nu le puneam pe hart`. {i, de
fapt, care o fi prul colector?
La ntoarcerea spre suprafa]`, Gabi,
dar mai ales Ic`, au probleme la trecerea
tr[ului de la cota -32 metri, care acum
trebuie trecut ascendent. Hainele noastre sunt ude, alunec` foarte greu pe asperit`]ile multiple. Ie[im dup` 19,30 ore.
Grota Znelor a ajuns la 927 metri dezvoltare cartat` [i la -97 metri denivelare. Cu
regret, p`r`sim iar Mun]ii Rodnei.

27

10-2
23 iulie 1978
descoperim, cart`m,
nu epuiz`m semnele de
ntrebare
R`m`seser` semne de ntrebare, adic` galerii al c`ror nceput doar l z`risem
dar nu intrasem pe ele. Pentru c` preferam mereu ca s` cart`m pe m`sur` ce descopeream ceva. n acest fel necesitatea
de a m`sura distan]e [i a lua vize era mereu ndulcit` de noutatea care ne a[tepta dup` fiecare cot al galeriilor. Mai mult,
cartnd pe m`sur` ce descopeream pe[tera, [tiam mai repede unde ne afl`m [i
puteam anticipa morfologia spa]iilor subterane. Plus c`, n re]ele labirintice, l`snd urme de pa[i doar pe unde avansam
nu ne confruntam cu mici perioade de
dezorientare.
Ct continua pe[tera? Urma s` vedem. Studiind harta, Ic` pronosticheaz`
c` [ansa de continuare c`tre aval este cercetarea atent` nspre est [i sud a zonei galeriei mari care porne[te de la PP1 c`tre
nord (vezi harta 61 [i harta 45).

Pe 10 iulie urc`m, tot pe ploaie, spre


Tarni]a Prelucii (imaginea 41). Pe vechiul loc de cort am g`sit o stn`, a[a c` vreo
or` am bjbit prin cea]`, ploaie [i vnt n
c`utarea unui teren acceptabil pentru a
monta tab`ra de corturi. n fine, am identificat o mic` suprafa]` plat`. Eram mura]i de ploaie, nghe]a]i de vnt, abia ne
mi[cam degetele de la mini Pe o vale
care cobora din Vrful Paltinu, pe lng`
care trecuse drumul nostru c`tre Tarni]a
Prelucii, podul de z`pad` avea 3-4 metri
grosime. Dar ce conta, eram to]i tineri [i
urma s` trecem repede peste momentele
de disconfort.

11 iulie 1978
descoperim spa]ii uria[e,
impresionante ca formare
Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Dima
{tefan (de slab ce p`rea i se pusese porecla Colosu) merg direct la PP1 (cota -90,
vezi harta 61) pentru a l`muri semnul de
ntrebare a c`rui explorare pare cea mai
promi]`toare. nspre nord-vest se intr`

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
ntr-o sal` bogat concre]ionat`, de 5 x 3 x
20 metri: gururi cu cristale, stalactite, stalagmite, anemolite, stilolite. Din sal`, pe
o pant` cu blocuri instabile, mergnd tr[ n unele locuri, urc`m pn` la cota -78
metri. Dincolo se observ` parc` continuarea dar dou` blocuri destul de mari bareaz` accesul.

Revenim n galeria principal` [i la


nord de PP1, spre vest explor`m o re]ea
circular`. n cap`tul galeriei principale,
printr-un pu] de 3,5 metri se coboar` ntro galerie concre]ionat`, parcurs` de un
pria[ (vezi cota -85,3 metri). Aval,
aceasta face jonc]iune cu galeria din care
s-a venit.

Mun]ii Rodnei
Urm`rind acest pria[ spre amonte
p`trundem ntr-o galerie important`, puternic ascendent`, format` n gresii. Pe
podea sunt bolovani mari. Ce de loazbe!, zice Colosu (ca n Moldova); [i Galeria Loazbelor va r`mne numele locurilor (imagini 46a, 46b). Dimensiunile se
men]in constant la 3 x 5 metri. Ajungem

46 Grota Znelor, dup` explor`rile din 1978.


28

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

46a Aspect de pe Galeria Loazbelor, ramura estic` (3 persoane sunt n cadru).


foto: Ic` Giurgiu, Mircea Vl`dulescu,
Adrian R`dulescu, Bogdan Constantinescu (n iunie 1995)

29

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

Mun]ii Rodnei

46b Aspect de pe Galeria Loazbelor, ramura vestic` (3 persoane sunt n cadru).


Imaginea este mult subexpus` dar poate da o idee asupra dimensiunilor locului.
foto: Ic` Giurgiu, Mircea Vl`dulescu,
Adrian R`dulescu, Bogdan Constantinescu (n iunie 1995)

30

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

la o s`ritoare de 3 metri pe care o urc`m


n ramonaj. Galeria se termin` la cota
-33,8 (vezi harta 61), unde trebuia spart
un bolovan pentru a trece mai departe.
Cu c]iva metri mai n spate de acest terminus, pe dreapta, r`m`sese neurcat` o
s`ritoare de 2 metri.
Hot`rm s` ne ntoarcem la suprafa]`. La tr[ul de la cota -32 metri ne ntindem din nou ligamentele, alunecnd
cteva minute n [ir, extenuant, pe forma]iuni. Ie[im dup` 17,30 ore. Cartasem
515 metri.
Pe la ora 5 diminea]a, pe 12 iulie, ne
culc`m. Pe la ora 10 ne trezim. Ic` [i Gabi
pleac` pe creasta Paltinului, n zona numit` Sec`ri (de c`tre ciobani), pentru a
c`uta o pe[ter`. Nu am avut succes.

13 iulie 1978
g`sim pe[teri
pe Piciorul Znelor
Ciobanii ne spuseser` c` undeva
spre Vf. }apului (2024 metri), la nord de
Tarni]a Prelucii (vezi harta 1 [i imaginea
40), este o pe[ter`, un pu] de fapt. De la
cortul nostru, aflat la 1457 metri altitudine, urc`m nti pe creasta Paltinului, de
unde ni se arat` zona n care ar fi pe[tera
de sub Vf. }apului.
Coborm Paltinul [i urc`m pe versantul dinspre Valea Gu[e]el al Vrfului
}apul. La 1674 [i 1677 metri altitudine
g`sim Pe[terile 1 [i 2 de pe Piciorul Znelor (h`r]ile 8, 9). La ntoarcere facem
cartare de suprafa]` n zona Tarni]a Prelucii: dedesubt evolueaz` Grota Znelor
(harta 62).

47 Ic` Giurgiu (stnga) [i Gabriel Silv`[anu (aici la intrarea pe[terii)


au fost liderii explor`rilor [i cart`rilor n Grota Znelor.
foto: Dima {tefan

14 iulie 1978
salv`m oaia din aven

15 iulie 1978
o cale mai u[oar` pentru
ie[irea la suprafa]`

Pe la 8,30 plec`m iar pe Creasta Paltinului, nspre locul numit Sec`ri. Un cioban ne delimiteaz` mai bine perimetrul
n care s-ar afla pe[tera c`utat`; dup`
descrierea lui se anun]` un pu]. Cam la
250 metri sub creast`, pe versantul dinspre Cormaia, Ic` aude un beh`it. Nu
[tim exact de unde vine dar ne l`murim
repede. G`sim dup` zgomotul repetat
gaura [i n`untru oaia! Gabi [i Ic` o trag
afar`. Pe[tera ncepe cu un pu] de 2 metri, apoi continu` cu o galerie lung` de 3
metri. Asta-i tot. Dar am eliminat un
semn de ntrebare! La ora 21 toat` lumea
doarme. Azi nu a plouat deloc.

Dima {tefan a plecat, Ic` [i Gabi au


r`mas. Intr`m n Grota Znelor avnd
drept ]int` relaxarea dimensiunilor unui
tr[ n pant` mai domoal`, situat pe Galeria A, la cota -30 metri, paralel cu tr[ul
de la cota -32 de pe galeria de acces, cel
care ne epuiza teribil cnd trebuia s` ie[im din pe[ter` (vezi harta 61). Opera]iunea a durat 4 ore, mai mult dect prev`zusem; am spart un plan[eu lung de 3
metri [i gros de 10 centimetri. Ne atinsesem scopul, aveam acum pentru ntoarcere o cale mai comod`. Locul unde depuneam eforturi intense, tocmai cnd eram obosi]i, fusese scurtcircuitat. Eram

31

uzi leoarc`, de la condensul de pe pere]i,


tavan [i podea, a[a c` ie[im din pe[ter`.
Coborm la mina Gu[et, unde l`sasem o rezerv` de alimente [i le lu`m. Facem drumul dus-ntors n 3 ore.

16 iulie 1978
atingem cota minim` a
pe[terii
Afar` bureaz`. Hainele de pe[ter`
sunt tare ude a[a c` improviz`m dintr-o
cutie de aluminiu o plit` [i le perpelim pe
aragaz.
Intr`m n pe[ter` la ora 13. De la
PP1 (cota -90 metri, vezi harta 61) ncepem s` cart`m un sistem de galerii labirintice care se dezvolt` nspre sud-est.
Printr-un pu] se intercepteaz` punctul

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

48 Imagini din locuri concre]ionate, nu pu]ine la num`r, aflate n imediata apropiere


a prului colector (care se ntinde ntre cotele -8
85 [i -9
98,5 metri).
foto: Gabriel Silv`[anu (ntr-o vizit` cu elevi din Bucure[ti)

cel mai cobort al pe[terii, pe prul subteran, cota -98 metri. Spre est p`trundem
n Sala Haosului: 8 x 3 x 25 metri. G`sim
acolo scurgeri [i forma]iuni de culoare
roz-portocalie. n nord-est-ul s`lii o galerie parcurs` de un pru se termin`
amonte cu 2 cascade. Tavanul este jos [i
amn`m baia pentru alt`dat`.
Ne ndrept`m apoi c`tre cap`tul
atins pe 11 iulie 1978 n Galeria Loazbelor. Trebuie s` urc`m s`ritoarea de 2 me32

tri. O urc`m [i s` vezi surpriz`! Galeria


urc` n continuare, pn` la cotele -26,2 [i
-24,8 metri, apoi coboar` pn` la adncimea de -57 metri. n por]iunea descendent` l`]imea galeriei ajunge la 16 metri
iar n`l]imea ei la 12 metri. Apare un puternic curent de aer dar se pierde brusc.
Lanterna abia lumineaz` din perete n
perete. Am cartat n aceast` intrare 452
metri. Dezvoltarea pe[terii a urcat la
1894 metri iar denivelarea negativ` este

acum de -98 metri.


Revenim la exterior la ora 6,15.
La ora 10 ciobanii ne anun]` c` au
g`sit n Muntele Paltinu pe[tera pe care o
c`utam nc` din iunie 1977.
Sosesc Leon Brte (descoperitorul
Pe[terii Izvorul T`u[oarelor) [i Vasile
Strugaru, din Parva.
Apoi vin Costel Roman, Dan Nanu,
Traian Bujor, care au urcat de pe Gu[et.
Acolo a nceput alt` tab`r` de explorare a

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

Mun]ii Rodnei

49 Imagini din locuri concre]ionate, nu pu]ine la num`r, aflate n imediata apropiere


a prului colector (care se ntinde ntre cotele -8
85 [i -9
98,5 metri).
foto: Gabriel Silv`[anu (ntr-o vizit` cu elevi din Bucure[ti)

clubului nostru, care avea drept obiectiv


principal Pe[tera de la Jgheabul lui Zalion. Cei trei vor s` fac` o vizit` n Grota
Znelor [i ne cer o hart`.
Programul de ntrevederi o dat` terminat, mnc`m [i apoi dormim vreo cinci
ore. Seara mergem la ciobanii de la stna
de la vest de Tarni]a Prelucii, vecinii no[tri, unde degust`m cte pu]in din unele
bun`t`]i: ca[, brnz`, urd`, jinti]` cald` [i
rece, zer. {i ei vor continua s` ne viziteze
la cort, ca s` mai schimbe o vorb` [i s` se
uite la Lun` cu binoclul lui Gabi.

18 iulie 1978
descoperim pe[teri n
Paltinu
Mergem s` c`ut`m Pe[tera din Paltinu. O g`sim (Pe[tera de sub Nedeia
Rea din Paltinu, 1022/5, imaginea 10) cu

ajutorul unui cioban strunga[, sub Nedeia


Rea, pe fa]a dinspre Valea Gu[etului.
Mai sus de ea, Ic` descoper` o mic`
gur` (Avenul din Paltinu, 1022/11, imaginea 14) [i ncepe s` o l`rgeasc`. Gabi, care
se udase complet ntr-un tr[ lung de 4
metri din Pe[tera de sub Nedeia Rea,
pleac` mai repede spre cort. La ora 21,30
ne culc`m.

19 iulie 1978
ajungem
la baza primei cascade
Intr`m iar n Grota Znelor. ncepem s` cart`m pe o galerie care pleac`
spre vest de sub s`ritoarea de 3 metri din
aval de Tr[ul Gabi Silv`[anu (Galeria de
Acces, harta 61). Apar mereu ramifica]ii.
Sistemul se dezvolt` c`tre nord [i vest.
Urc`m o s`ritoare de 2 metri. Intr`m n
33

alt` galerie parcurs` de un pru subteran


apoi intercept`m cursul de ap` principal.
l urm`m spre amonte pn la un tr[.
Aval de acest loc o galerie porne[te c`tre
nord. Dep`[im o plac` [i ajungem ntr-o
s`li]`. Cu o pung` de plastic fix`m punctul de reper PP2 (cota -80 metri).
Hot`rm s` termin`m pe ast`zi cu
cartarea. Pentru c` suntem la sfr[itul
acestei campanii de topografiere vom face o recunoa[tere spre galeriile nc` neparcurse. Spre stnga [i dreapta pleac`
mai multe galerii. Amonte de tr[ul anterior men]ionat intercept`m iar prul
principal. Apare dintr-o gaur` impenetrabil` pentru noi, de unde sufl` un puternic
curent de aer. O lu`m spre stnga [i nspre nord ajungem sub o cascad` abundent` care cade de la 4 metri n`l]ime ntr-un lac. Dincolo de buza ei se vede o
galerie care suie spre inima muntelui.
Cascada asta nu poate fi urcat` dect cu

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

50 Imagini din locuri concre]ionate, nu pu]ine la num`r, aflate n imediata apropiere


a prului colector (care se ntinde ntre cotele -8
85 [i -9
98,5 metri).
foto: Gabriel Silv`[anu (ntr-o vizit` cu elevi din Bucure[ti)

ajutorul unui catarg de escalad`; pere]ii


sunt surplomba]i, din gresie, nu au fisuri!
Am ajuns cu cartarea galeriilor la
2182 metri dezvoltare total`. Iar acum, la
finalul acestei tabere, am mai parcurs cam
200 de metri. Grota Znelor devine a doua pe[ter` ca lungime din Mun]ii Rodnei
[i din Carpa]ii R`s`riteni. Aceast` intrare
n subteran a durat 9,30 ore.

20 iulie 1978
descoperiri n bazinul
superior Gu[et
Strngem cortul [i coborm spre tab`ra de pe Gu[et a clubului nostru. Pe
drum, Ic` se opre[te la un moment dat ca
s`-[i pun` pelerina de ploaie. Gabi, aflat
cu circa 300 de metri nainte aude n spate, pe potec`, un zgomot necunoscut. Se

ntoarce [i vede c` nu este Ic` ci un urs


care traversa poteca. Animalul trece apoi
prin ap` [i suie pe cel`lalt versant. Gabi
execut` totu[i o lini[titoare prob` de rezisten]`, transportnd cu vitez` brusc
sporit` rucsacul la vale. n timpul `sta
gluga hanoracului era mpins` n sus de
p`rul care luase pozi]ie vertical`.
Ajun[i n tab`ra colegilor afl`m c` n
Pe[tera de la Jgheabul lui Zalion (vezi
http://www.romania-natura.ro/node/93)
au descoperit o interesant` re]ea de galerii n zona intr`rii [i c` o echip` format`
din trei persoane a ajuns la terminusul
belgian (cota -145)!
Pe 21 iulie, Ic` Giurgiu, Costel Roman, Nelu Roman, Traian Bujor urc` n
versantul drept al Gu[etului. Sunt aduse
de acolo informa]ii privind Pe[tera de la
Piatra Busuiocului (1022/6, harta 7b) [i
Pe[tera Brloaei (1022/1, harta 4).
34

Imediat ce revenim la Bucure[ti


transpunem pe harta Grotei Znelor vizele din carnet. Concluzii: [anse importante de continuare n mai multe direc]ii.
A[a c` modific`m programul explor`rilor
imediat urm`toare: tab`ra speologic` care
ar fi trebuit s` aib` loc n Mun]ii {ureanu
este anulat` pentru o nou` expedi]ie la
Grota Znelor.

10-2
21 august 1978
descoperiri tot mai
spectaculoase
Pe 10 august seara plec`m din capital` spre N`s`ud. Echipa: Ic` Giurgiu,
Gabriel Silv`[anu, Niki Sandeschi, Mariana Rebigan, Adriana Carp. Avem cu noi

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

51 Imagini din locuri concre]ionate, nu pu]ine la num`r, aflate n imediata apropiere


a prului colector (care se ntinde ntre cotele -8
85 [i -9
98,5 metri).
foto: Gabriel Silv`[anu (ntr-o vizit` cu elevi din Bucure[ti)

un catarg de escalad` de 5 metri, confec]ionat din cinci buc`]i cam de un metru


fiecare. Cnt`re[te 14,5 kilograme. A[a c`
transportul bagajelor de la mina Gu[et
pn` la locul de tab`r` este mai obositor
dect alt`dat`. Opera]iunea dureaz` [ase
ore; pentru prima dat` am urcat spre Tarni]a Prelucii pe timp frumos! Pe 12 august ne odihnim [i ne bucur`m de frumuse]ea mun]ilor din jur.

13 august 1978
escalad`m primele cascade
Intr`m n Grota Znelor to]i cinci.
Avem doi saci de pe[ter` plini cu echipament, mncare [i baterii. Catargul este
transportat separat.
Mergem direct la cascada de 4 metri
(vezi harta 61), g`sit` n explorarea anterioar`, [i mont`m catargul. Ic` urc` primul [i face o recunoa[tere a locurilor. Ga-

leria este larg` [i nalt`; pe podea sunt


blocuri pr`bu[ite. Apare o nou` cascad`
mare, o treapt` de 4,2 metri, lat` de 4 metri. Aducem catargul aici [i o urc`m. Printr-un tr[ ascendent p`trundem ntr-o
alt` galerie n gresii, caracteristic` Grotei
Znelor. Prul subteran a disp`rut. Printre bolovani, unul are dimensini impresionante: 11 x 2 x 3 metri.
O galerie ne conduce spre nord-est,
la un horn de 4 metri care ne scoate ntrun labirint ud [i plin de argil`. Cartnd pe
aici ne ud`m complet. R`mn totu[i dou`
semne de ntrebare. n plus, n punctul
cel mai estic al labirintului (cota +12 metri), o galerie larg` de doi metri [i nalt`
de un metru se termin` cu un laminor
absolut inabordabil prin decolmatare.
Poate cu exploziv Dincolo vedem o
galerie larg` [i nalt`; nici pere]ii ei, nici
tavanul nu sunt posibil de luminat cu lanterna!
Venim cu cartarea nspre aval. n a35

monte de cascada de 4,2 metri (vezi harta


61) o galerie lateral` ne conduce la un pu]
larg de 4 metri [i adnc de 10 metri. Ne
chinuim aici mai bine de dou` ore ncercnd s`-l coborm. Fisurile sunt prea largi; trei pitoane [i asigurarea suplimentar`
cu coarda a sc`rii nu sunt suficiente pentru a permite unuia dintre noi ca s`-l exploreze. Pitoanele sar unul dup` altul
Abandon`m, dar arunc`m n pu] o pung`
de plastic cu o piatr` n`untru; cine
[tie
n aval de cascada de 4,2 metri g`sim
pe stnga o galerie care nspre amonte d`
la baza pu]ului care ne-a chinuit att; tot
galeria asta, nspre aval dubleaz` Galeria
Catargului [i iese n amonte de PP2.
Hot`rm s` ntrerupem cartarea [i s`
mergem c`tre exterior. Dup` 21,15 ore
veneam n tab`r` cu al]i 419 metri topografia]i. Constat`m c` ni s-a umblat n
rucsaci [i au fost furate o parte din dulciuri.

Mun]ii Rodnei
Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

52 Imagini din locuri concre]ionate, nu pu]ine la


num`r, aflate n imediata apropiere a prului colector
(care se ntinde ntre cotele -8
85 [i -9
98,5 metri).
foto: Gabriel Silv`[anu (ntr-o vizit` cu elevi din Bucure[ti)

36

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

15 august 1978
ajungem la baza altor cascade
Ast`zi intr` doar Ic` [i Gabi. Ceilal]i
se preg`tesc de plecare. Ajungem la PP2
(cota -80,5 metri) [i ncepem s` cart`m
c`tre prima cascad` din Galeria Catargului. Numeroasele ramifica]ii ne oblig` s`
l`s`m n punctele de viz` bile]ele de hrtie cu num`rul locului. Ideea a fost folositoare. Putem acum s` [tim cotele atinse
n cap`tul amonte al Galeriei Catargului,
anume +10 [i +12 metri. Denivelarea
pe[terii a trecut a[adar de 100 de metri.
Aval de prima cascad` din Galeria
Catargului, un tr[ cu superbe gururi cu
michelite ne conduce ntr-un sistem de
galerii care debu[eaz` nspre nord ntr-o
alt` galerie mare. Panta este accentuat`,
bolovanii sunt mai mul]i dect oriunde
pn` acum, ntlnim cascade peste tot.
Vedem primul liliac viu.
Spre cap`tul amonte al noii mari galerii ajungem la cotele -18,65 [i -20,9 metri. La ultima cot`, o gr`mad` de bolovani
instabili, nalt` de peste cinci metri, mpiedic` deocamdat` accesul ntr-o galerie
de dimensiuni importante. La cotele -53

[i -42 metri cad dou` cascade, de cte 6


metri fiecare. Catargul nostru ar fi prea
mic pentru astfel de obstacole.
Ceasul a stat, Gabi se simte obosit.
A[a c` hot`rm s` ie[im din pe[ter`. Credeam c` va fi lumin` dar noaptea este n
toi! Ora 2,20. A fost o tur` de 12 ore [i am
cartat 404 metri de galerie. Dezvoltarea
total` a pe[terii a urcat la 3,005 kilometri.
16 august 1978 Odihn` [i ngrijire a
echipamentului.

Mun]ii Rodnei
ma]iune [i avanseaz` 11 metri ntr-un tr[. La ntoarcere, aceea[i ntmplare: nu
mai poate ie[i. Ic` l ajut` tr`gndu-l de
mini.
n 5,30 ore am g`sit 20,5 metri de
galerie. Ic` are bra]ele sleite [i julite de
atta spart, Gabi coatele [i genunchii ro[ii
[i umflate de atta ramonaj [i mpins. A
fost totu[i o dup`-amiaz` interesant`: am
rezolvat dou` semne de ntrebare. Asta da
odihn` activ`.

17 august 1978
deroc`ri pe culmea Paltinul

18 august 1978
intuim [i descoperim
Galeria Cascadelor

Suim pe Paltinu pentru a ajunge la


gura descoperit` de Ic` pe 18 iulie 1978
(Avenul din Paltinu, 1022/11, harta 14).
Dup` dou` ore de spart Gabi reu[e[te s`
coboare, expirnd aerul din pl`mni, un
pu] de 5 metri. Urmeaz` o galerie de 4,5
metri [i... gata. Ie[irea lui este imposibil`
[i nu reu[im dect dup` nc` o or` de
spart alternativ, din exterior [i interior. n
fine, suntem iar mpreun`.
Mergem la Pe[tera de sub Nedeia
Rea (1022/5, harta 10). Gabi sparge o for-

Intr`m n Grota Znelor pe la ora 12.


Prima preocupare este s` rezolv`m cteva
semne de ntrebare r`mase n labirinturile de la sud-vest de Tr[ul Gabriel Silv`[anu [i PP2. Reu[im asta, f`r` s` mai ad`ug`m aici alte semne de ntrebare (galerii
neparcurse/ necartate).
La nord-est de PP2 descoperim o
galerie n care intr`m destul de greu, dup` un ramonaj tr[ acrobatic peste ni[te
blocuri suspendate deasupra unei cascade. Suind o cascad` de 2 metri care sare

53 Culoarul ntunecat din dreapta conduce c`tre Galeria Cascadelor, la nceput prin locuri
col]uroase. Adrian Mihalce se afl` aici aproape de PP2, cota -8
80,5 metri (vezi harta 61).
foto: Gabriel Silv`[anu

37

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
dintr-un jgheab ([i care trebuie s` fie
foarte nepl`cut` la debite sporite) intr`m
iar`[i ntr-o galerie de dimensiuni mari,
cu blocuri pr`bu[ite [i cascade. Dup` ce
v`zusem Galeria Loazbelor, Galeria Catargului [i Galeria Liliacului, aceast` Galerie a Cascadelor - studiind harta - o prev`zusem c` exist` [i o c`utasem cu r`bdare [i ncredere.
Mergnd nspre amonte pe aceasta,
la cota -63,6 cade o cascad` de 5 metri. Va
trebui revenit aici cu catargul.
Panta se accentueaz`. O cascad` n
trepte, de 7,5 metri, ne duce sub o ngr`m`dire urt` de bolovani. Ic` vede o continuare printre ei [i, cu toate protestele
lui Gabi de a nu risca, urc` extrem de atent [i ncet o s`ritoare de 3,5 metri prin
haosul de piatr` care pare c` se va pune n
mi[care la cea mai mic` neaten]ie a noastr`. Sus, din cauza emo]iei, este lac de
transpira]ie! Un moment de pauz` pentru a lini[ti tremurul picioarelor, apoi o
scurt` recunoa[tere. n sus se vede o gaur` larg` [i neagr`. Vine [i Gabi. Probabil c`
a respirat destul de discret n timp ce urca s`ritoarea. n continuare este halucinant s` vezi cum sub picioare, la cea mai
mic` atingere, se mi[c` blocuri de sute de
kilograme!
Ajungem la o ramifica]ie (vezi harta
61). La dreapta, o s`ritoare de 3-4 metri
[i sus o galerie. Friabilitatea peretelui l
face pe Ic` s` renun]e la escalad`, dar Gabi care sper` c` o priz` de 0,5 x 0,3 metri
l va ]ine, ncearc`. R`mne suspendat ntr-un ramonaj larg la doi metri de podea,
n timp ce priza se desface n buc`]i. Coboar` cu ajutorul lui Ic`.
Spre stnga reu[im s` urc`m o cascad` de 2 metri. (La ntoarcere o vom cobor acrobatic. Ic` se ]ine cu bra]ele de o
forma]iune iar Gabi vine la vale ]innduse de o ching` legat` de piciorul lui.) Urmeaz` dou` s`ritori, ambele acoperite cu
crust` de calcit. Galeria urc` mereu, este
larg`. Tavanul ncepe s` coboare. Apare
un tr[ din care sufl` curent de aer. Ic`
ncearc` s` treac` dar nu reu[e[te din cauza unui bolovan care va trebui spart. Am
ajuns la cota -2 metri.
ncepem cartarea. Coborm la fel de
impresiona]i S`ritoarea Sinistr`, cascadele [i ajungem n final la PP2.
Suntem obosi]i mai ales psihic. ncepem s` lu`m vize pentru a termina de
cartat partea de nord a labirintului de la
PP2. O lateral` care p`rea s` se termine
dup` patru metri va duce ns` la prul
subteran principal, pe care l credeam
pierdut! Gabi face o scurt` recunoa[tere,

d` de cteva ramifica]ii, dar nu [i de cap`t. Pe[tera continu` a[adar [i pe aici. Am


cartat 591 de metri [i hot`rm s` ne oprim.
Avem de scos la exterior un sac de
pe[ter` plin cu material de explorare dar
[i catargul. Ne cam dor coatele [i genunchii, totu[i, de la PP2, n dou` ore, reu[im
s` ie[im. La 6 diminea]a suntem afar`.
La ora 15 ncepem s` strngem bagajele [i coborm la mina Gu[et. Este vreme
splendid`. Atmosfera foarte curat` las`
privirea s` alunece pn` departe spre sud,
c`tre alte masive montane. Suntem
mul]umi]i c` Grota Znelor a ajuns la
3596 metri lungime [i 110 (-98/ +12)
metri denivelare [i ne bucur`m c` continu`. Ce-i drept, semnele de ntrebare r`mase sunt din ce n ce mai greu de atacat... Catargul va trebui lungit. Pe 21
august sosim n Bucure[ti.

1-8
8 iulie 1979
continu`m descoperirile
Ic` Giurgiu [i Gabriel Silv`[anu vin
iar`[i la Grota Znelor.
n prima intrare (12 ore) topografiem 296,2 metri pe Galeria de Acces [i n
zona (cu violet) din extremitatea vestic`
a pe[terii.
n cea de a doua intrare n pe[ter`
(12 ore) rezolv`m, cu ajutorul catargului,
semne de ntrebare din peretele estic al
Galeriei Liliacului.
Dup` descoperirile pe care le-am f`cut acum re]eaua subteran` urc` de la
3596 la 4004 metri dezvoltare.

1-1
10 august 1979
cea mai ramificat` pe[ter`
din ]ar`!
Ic` Giurgiu [i Silviu Iano[ sosesc la
Grota Znelor.
Prima intrare n pe[ter` va dura
18,15 ore. Descoperim 179 metri. nc` 8
s`ritori [i trei cascade au fost urcate.
Pe Galeria Liliacului, n peretele estic, n dreptul cotei -41,8 metri (vezi harta 61) se exploreaz` o galerie cu cascade,
paralel` cu Galeria Liliacului, pe care nspre amonte se urc` 26 metri denivelare
iar spre aval se coboar` 14 metri denivelare (dezvoltare total` 114,5 metri).
Tot pe Galeria Liliacului, aval de ter38

Mun]ii Rodnei
minusul de la cota +20,9 metri, n peretele nordic se mai g`se[te o galerie de 6
metri lungime.
Pe Galeria Liliacului, amonte de cota -53,25 metri, urc`m cascada de 6 metri
din peretele nordic: o galerie conduce de
la buza ei n amonte tot n peretele Galeriei Liliacului.
Pu]ul de 2,5 metri din sud-vestul
Galeriei Liliacului (cu o galerie de 3 metri la baz`) este cobort pe sc`ri]a legat`
de catargul pus orizontal deasupra gurii
sale.
Noaptea care urmeaz` aduce o furtun` extrem de puternic`. Nu suntem siguri c` cortul va rezista pentru c` be]ele
sunt ndoite de vnt de mai multe ori. Le
]inem cu minile, fiecare dintre noi cte
un b`], ca s` contracar`m imediat flex`rile pe care le aduce brusc vijelia [i s` r`mn` un pic de aer ct de ct uscat ntre noi,
pentru c` bureaz` prin mai multe zone
ale acoperi[ului nostru. Furtuna se potole[te c`tre diminea]` [i nu mai suntem
nevoi]i s` apel`m la destina]ia de ajutor,
pentru c` ne [i vedeam nevoi]i s` plec`m
n toi de noapte la stna aflat` n apropiere, la un kilometru. Dup` cteva ore
constat`m cu stupoare c` stna a fost dezmembrat`, luat` de [uvoaiele care s-au
scurs prin poiana ei. Ciobanii adunau
acum brnele care formau pere]ii [i ce
mai fusese n perimetrul lor! Pn` seara au
ref`cut cl`direa de lemn.
A doua intrare n subteran se va ntinde pe 14,30 ore. Mai ad`ug`m 88 metri la dezvoltarea pe[terii.
Pe Galeria Cascadelor, n dreptul cotei -24,25 metri folosim catargul pentru a
urca cascada de 3,3 metri din peretele sudic al galeriei; ad`ug`m astfel 60,7 metri
dezvoltare [i urc`m 8,6 metri denivelare.
Pe Galeria Cascadelor, n dreptul cotei -63,6 metri urc`m cascada de 6 metri
(deasupra ei este o galerie de 3 metri dezvoltare).
Cnd ie[im g`sim cortul r`v`[it de
animale (ciobanii nu terminaser` reorganizarea locului lor de munc` [i patrupedele r`m`seser` o perioad` nesupravegheate); rucsacul lui Silviu fusese n bun`
parte mncat (probabil de porci).
Lungimea total` a Grotei Znelor a
crescut de la 4004 la 4271 metri. Indicele
de ramificare a pe[terii (dezvoltarea total` mp`r]it` la extensie - care era 267 metri) ajunge la 16, ceea ce nseamn` record
na]ional: cea mai ramificat` cavitate din
Romnia.

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

4-1
12 august 1981
numai Adriana
a mers mai departe
Ic` Giurgiu, Adriana Ni]`, Ilie Boloveschi, Adrian Mihalce, Dan Hazaparu
dep`[esc vechiul terminus de la cota +12
metri de pe Galeria Catargului, atingnd
- din s`li]a de la cota +12, pe o galerie de
7 metri lungime - un nou terminus, la
+13,5 metri (vezi harta 61).
Pe Galeria Liliacului, ei trec de finalul din august 1979, de la cota -14,7
metri, ad`ugnd 43,2 metri de galerie [i
ajungnd la cota -5,3 metri (vezi harta
61).
Aceast` explorare la Grota Znelor
fusese preg`tit` cu speran]a c` trei dintre
colegii no[tri de club, mai micu]i de statur` (Adriana Ni]`, Adrian Mihalce, Iuli-

ana Kovari), vor reu[i, condu[i de Ic`


Giurgiu pn` la punctul terminus din aval, de la cota minim`, s` treac` mai departe [i mpreun` s` exploreze, eventual
s` [i carteze galeriile descoperite. Pentru
c` - n afar` de Ic` - ceilal]i acum prezen]i
n pe[ter` nu o cuno[teau, nu-[i d`deau
seama de amploarea, complexitatea [i diversitatea ansamblului de galerii, planul
turei fusese astfel organizat nct ei s`
vad` nti o parte din cavitate, ocazie cu
care se mai abordau o parte din semnele
de ntrebare (ceea ce s-a [i ntmplat) iar
n final se dorea cercetarea terminusului
unde nu ngustimea galeriei era obstacolul pentru noi cei mai nal]i de statur` ci
faptul c` n`l]imea noastr` f`cea ca sistemul osos s` nu se poat` strecura printre
coturile prea apropiate ale respectivului
terminus. Nu mult dup` nceputul turei,
Iuliana Kovari a zis c` este deja destul de
udat` [i c` iese la suprafa]` (cum nu era
sigur s` plece singur`, a fost nso]it` de

Mun]ii Rodnei
Aurel C`r`bu[).
Am ajuns la locul din aval [i aici doar
Adriana Ni]` a trecut imediat de punctul
pentru care special venisem (Adrian Mihalce a zis c` lui i este frig [i c` nu mai
are chef acum de explorare). Ea a cobort o treap` cam un metru, care duce la
nivelul prului subteran, galerie care prime[te dup` doi metri, din stnga, un afluent care poate fi parcurs pe trei metri lungime; apoi a continuat nspre aval, nc`
nou` metri de-a lungul apei, pn` acolo
unde nu mai puteam ]ine leg`tura verbal.
Galeria continua, Adriana voia [i ea s`
mearg` mai departe. Ne-am conversat repede [i, din p`cate, decizia sigur` nu putea fi dect s` o rug`m s` revin` lng` noi.
Ceea ce s-a ntmplat, cu regrete [i din
partea ei, dar [i a lui Ic` Giurgiu. n locul
acesta ncercasem ntr-o tur` anterioar`
s` spargem ceva din pere]ii galeriei, ca s`
putem cobor s`ritoarea, am ncercat [i
acum, dar nu am avut succes att din cau-

54 Dup` explorarea din august 1981, de la stnga: Ic` Giurgiu, Ilie Boloveschi, Adriana
Ni]`, Dan Hazaparu, Adrian Mihalce, Toni. Numai Adriana a v`zut c` pe[tera continu`.
foto: Aurel C`r`bu[

39

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

55 Dup` explorarea din august 1981, n timpul unei vizite de sear` la stna din apropiere;
de la stnga: Adrian Mihalce, Dan Hazaparu, Adriana Ni]`, Ic` Giurgiu.
foto: Ilie Boloveschi

za durit`]ii lor dar mai ales din cauza spa]iului [i pozi]iei care nu permiteau s` avem cursa necesar` de lovire (cu un baros
de 3 kilograme).
Au mai fost descoperi]i 80 metri
dezvoltare n Grota Znelor; lungimea ei
total` a urcat la 4351 metri. Denivelarea a
suit cu doi metri: 112 (-98,5/ +13,5). Indicele de ramificare a pe[terii urca la
16,29. Intrarea n subteran a durat 16 ore.

14-1
16 noiembrie 1992
viscolul ne ntoarce din drum
Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Mircea Vl`dulescu, Adrian R`dulescu, Valentin }intea, Bogdan Constantinescu, Dan
Ple[a.
La urcarea de la mina Gu[et spre
Grota Znelor viscolul [i cea]a dens`, l`ptoas` ne-au stricat planurile. Se ntmpla

destul de des s` ne mpiedic`m: din cauz` c` aveam impresia c` vom pune pasul
urm`tor n urcare, dar de fapt era coborre; func]iona [i reciproca, credeam c`
vom pune pasul urm`tor mai jos de nivelul pe care eram dar ne poticneam de
panta ascendent`. Ajunsesem pu]in sub
altitudinea intr`rii, undeva pe Piciorul
Znelor, dar din cauza st`rii meteorologice nu ne mai puteam orienta [i ne-am
ntors.

23-2
25 iunie 1995
ultima explorare de aici a
clubului nostru?
Ic` Giurgiu, Mircea Vl`dulescu,
Adrian R`dulescu, Bogdan Constantinescu. Am intrat n pe[ter` pe 24 iunie, la
ora 16 [i am ie[it pe 25 iunie la ora 4.
Am descoperit pe Galeria Liliacului
40

56 Bogdan Constantinescu (sus) [i Adrian


R`dulescu la nceputul turei din 1995.
foto: Ic` Giurgiu

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-nnatura.ro

61 Grota Znelor, dup`


explor`rile din 1995.
Ata[ate acestui volum
sunt: hart` Grota Znelor,
alb-n
negru, de 128 x 136
centimetri (scara 1:200);
hart` Grota Znelor, color,
de 80 x 85 centimetri (pe
aceste din urm` dou` h`r]i
am eliminat - din cauza
spa]iului insuficient pentru circula]ia lor pe
Internet - caroiajul milimetric [i re]eaua de
puncte de cartare).

41

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro

Mun]ii Rodnei

62 Grota Znelor, plan pe care g`sim


Tarni]a Prelucii [i Vrful Paltinu.

35,3 metri de galerie (amonte stnga fa]`


de terminusul din august 1979, unde s-a
atins cota +0,9 metri).
Am realizat dou` imagini pe Galeria
Loazbelor (46a, 46b).
Dezvoltarea total` a Grotei Znelor
urca astfel la 4384 metri. Indicele de ramificare a pe[terii a suit la 16,42.

Grota Znelor, sinteze


Harta pe[terii a fost realizat` la scara
1:200, care a permis pozi]ionarea a practic
toate detaliile morfometrice necesare explor`rilor.
{anse de continuare nc` exist`:
- pe prul subteran, la cota -98,5
metri, n partea de sud a pe[terii (vezi
h`r]ile 61, 62), explorare neterminat` n
august 1981;
- poate, dincolo de vreunul dintre
semnele de ntrebare r`mase pe hart`;
- cine [tie, nu este imposibil ca noi
s` fi sc`pat neobservat` vreo posibilitate
de continuare;
- [i, nu n ultimul rnd, nu este exclus ca mi[carea bolovanilor n unele zone
ale pe[terii s` creeze culoare de acces

spre noi spa]ii, sau, de ce nu, un alt acces


n subteran.
Morfologic, pe[tera este format` din
5 galerii orientate nord-est sud-vest, parcurse pe por]iuni de pruri, care debu[eaz` n prul colector orientat nord-vest
sud-est. Cele cinci galerii, n ordine de la
nord la sud, sunt: Liliacului (Tavanului
plan), Catargului, Cascadelor, de Acces,
Loazbelor. Ele au diferen]e de nivel ntre
60 [i 92 metri, astfel:
Galeria Liliacului
(Tavanului plan)
78,65 metri
Galeria Catargului
92 metri
Galeria Cascadelor
76,35 metri
Galeria de Acces
83,35 metri
Galeria Loazbelor
60,77 metri.
Pe aceste 5 mari galerii se remarc`
cteva caracteristici comune:
- n zonele superioare [i n zonele
din apropierea jonc]iunii cu sistemul de
galerii al prului colector apar calcarele.
- Zonele mediane ale celor 5 mari
galerii sunt dezvoltate n roci care par a fi
gresii, profilul galeriilor fiind aici foarte
accidentat. L`]imea [i n`l]imea ajung la
mai mul]i metri. Blocurile de pe podea
sunt destul de instabile [i friabile.
- Pe anumite por]iuni ntlnim cte
42

dou` praie care curg paralel (Galeria


Cascadelor, Galeria Loazbelor). Pe Galeria Catargului, aval de cascada de 4,2 metri exist` chiar [i o difluen]`.
Extensia pe[terii (distan]a dintre
cele dou` mai ndep`rtate puncte de pe
planul ei) este de 267 metri. Indicele de
ramificare (dezvoltarea total` a pe[terii/
extensie) este de 4386/ 267 = 16,42.
Perioada cea mai favorabil` pentru
explor`ri pare a fi 15 iulie - 20 august,
cnd se constat` un minim al debitelor
din pe[ter`. Nu am ncercat nc` explor`ri
n timpul iernii, dar aceasta poate fi o
perioad` n care debitul prurilor subterane s` ating` de asemenea un minim.
Grota Znelor nu prezint` verticale
foarte mari n calea exploratorului dar are
totu[i 64 de s`ritori [i pu]uri ntre 1,3 [i
10 metri [i 18 cascade ntre 1,2 [i 7,5 metri. Multe dintre aceste praguri sunt foarte dificile iar catargul de escalad` este indispensabil pentru trecerea lor. Fixarea
pitoanelor este n general imposibil`.
Multe dintre blocurile de pe podeaua galeriilor au fost foarte friabile: nu o dat`
s-a ntmplat ca bolovani de 1-1,5 metri
cubi s` se rup` sub greutatea exploratoru-

Mun]ii Rodnei

Natura Romniei, nr. 40, septembrie 2013; www.romania-n


natura.ro
lui.
Pentru cercetarea Grotei Znelor au
avut loc pn` acum 17 intr`ri (explor`ri/
[edin]e de cartare), care au durat n total
228 ore. Timpul petrecut n pe[ter` de
cei care au luat parte la aceste expedi]ii a
fost:
Ic` Giurgiu
224 ore
Gabriel Silv`[anu 151,15

Siviu Iano[
Nanu Brate[
Niki Sandeschi
Mariana Rebigan
Adriana Carp
Dima {tefan
Costel Roman
Eva Roman
Adriana Ni]`
Ilie Boloveschi

32,45
27,30
21,15
21,15
21,15
17,30
16
16
16
16

Adrian Mihalce
16
Dan Hazaparu
16
Mircea Vl`dulescu 12
Adrian R`dulescu
12
Bogdan Constantinescu 12
Adrian Done
4
Nelu Roman
4
Lungimea [i denivelarea cartate n
Grota Znelor au evoluat astfel:

dezvoltare
total` (metri)
septembrie 1976
iunie 1977
iulie 1978

Bibliografie
Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu - Noi
descoperiri speologice n Mun]ii Rodnei Buletinul Clubului de Speologie "Emil
Racovi]`" Bucure[ti, num`rul 6, 1979
Ic` Giurgiu - Jgheabul lui Zalion vezi
http://www.romanianatura.ro/node/95

500 metri
427
515
452
288
1255 n iulie 1978

500
927
2182

-88
-97
-98

419
404
591
1414 n august 1978

3596

110 (-98/ +12)

296,2
111,8
408 n iulie 1979

4004

august 1979

179
88
267 n august 1979

4271

august 1981
iunie 1995

80
35

august 1978

iulie 1979

63 Vedere din zona Tarni]a Prelucii


c`tre versantul stng geografic al V`ii
Cormaia (vezi [i harta 1).

4351 112 (-98,5/ +13,5)


4386

foto: Ic` Giurgiu

Laptele
1931

43

denivelare
(metri)

Rabla
1912

Locurile
unde v` invit`m
sunt reale.
Avem ast`zi acces - prin televiziune, pres`, carte [i Internetla multe locuri din lume,
dar nu [i la diversitatea peisagistic` a teritoriului Romniei.
Pentru c` este u[or s` \nf`]i[ezi - cu date pu]ine - regiuni unde romnii
nu vor merge s` verifice informa]ia;
pentru c` aducerea \n prim plan a datelor la zi, cu h`r]i [i imagini,
despre teritoriile noastre necesit` mult` minu]iozitate.
n atura.ro
Revista NATURA ROMNIEI [i www.romania-n
nu omit ce este important [i actual \n spa]iul geografic romnesc,
ofer` ilustra]ie extrem de bogat`,
\n premier` detaliat explicat`, face trimiteri la bibliografie.
{i este astfel preg`tit` \nct s` fie prieten de nelipsit la drum,
color sau alb-n
negru, listat` par]ial sau total.
Revista ofer` [i ample spa]ii de publicare pentru cei care
nu-[[i pot permite cheltuielile impuse de editarea [i difuzarea unor lucr`ri,
mai ales despre regiunile considerate neinteresante
din punct de vedere geografic, turistic, istoric.

Pute]i verifica
cu \ncredere pe teren.