Sunteți pe pagina 1din 45

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neacordarea deducerilor suplimentare pentru angajati
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
1.1.1
Cauze/circumstante:

Nedepunerea documentatiei pentru acordarea deducerilor suplimentare


________________________________________________
Efectele materializarii riscului: Salarii micsorate
Actiuni in instanta
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-redusa
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
X
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: 4 Redusa
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Documente care atesta deducerile, Statul de plata
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: investigatii suplimentare; analiza documentelor aflate la
dosarul personal
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
x
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neretinerea garantiilor salariatiilor
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
1.1.1
Cauze/circumstante: Nedepunerea tabelelor nominale cu salariatii care

au sarcini de serviciu pentru care se retin garantii ptr salariatii

Evaluarea preliminara a riscului


realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

_________________________________________________________
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate
Nerecuperarea eventualelor pagube aduse institutiei
Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului
x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului

X
2

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata Md 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fisa postului, Dispozitii
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei postului inainte de
efectuarea retinerilor pe stat
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.1.2
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Intocmirea incorecta a declaratiilor privind datele de
a riscului identiificat
identificare personala ale salariatii care au coasigurati
1.1.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Neinformarea corecta sau la timp de catre asigurat

privind datele de identificare personala ale coasiguratului la


serv.finaciar-contabilitate
_________________________________________________________
Efectele materializarii riscului: Neasigurarea coasiguratilor.
Actiuni in instanta
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata Md 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Dosarul personal
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza dosarului personal
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
1.1.1.3
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ______________________
Compartimentul fonanciar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neactualizarea bazei de date privind salariatii care au
a riscului identiificat
sarcini de serviciu ptr care se retin garantii
1.1.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Nedepunerea tabelelor nominale cu salariatii care

au sarcini de serviciu ptr care se retin garantii


Efectele materializarii riscului: Neretinerea garantiilor gestionare
Nerecuperarea eventualelor debite
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata Md 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fisa de post, Borderouri
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei de post
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
1.1.1.4.
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Incasarea eronata in conturile de venituri
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
1.2.2
Cauze/circumstante: Erori de intocmire a foilor de varsamant de catre
contribuabil
Erori de intocmire a personalulul
compartimentului_______________________________________________
Efectele materializarii riscului: Venituri eronate, denaturarea veniturilor,
executie bugatara incorecta
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-redusa
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Foi de varsamant, note contabile
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza documentelor inaintea
incasarii sumelor
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.2.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria __________________________
Compartimentul financiarcontabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Restituiri/compensari eronate de sume de la bugetul local
a riscului identiificat
catre personae fizice/juridice
1.2.2.
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Intocmirea eronata/neconforma a documentelor de
restituire
Erori de intocmire verificare si transmitere
Efectele materializarii riscului:
Diminuarea veniturilor: Actiuni in instanta
Evaluarea preliminara a riscului
Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
x
-expunere la risc-medie
1
2
3
4
5
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt
1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta
Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata Md 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Documentatia de restituire a sumelor
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de
eliberarea sumelor
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.2.2
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Evidenta eronata a cotelor defalcate din bugetul de stat
a riscului identiificat
catre bugetele locale
1.2.2.
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Erori ale angajatilor cu sarcini de evidenta a cotelor
defalcate/de procesare a datelor sau intocmire a documentatiei respective
Efectele materializarii riscului: Executie bugetara defectuasa. Posibilitatea
aparitiei pagubelor banesti
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
2
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata Md 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Note de repartizare, Note contabile, Hot Cons. Local
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza Notelor de repartizare a HCL
a notelor contabile si a Deschiderilor de credite
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.2.3
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria __________________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in solutionarea neconcordantelor intre evidenta
a riscului identiificat
persoanelor juridice/personelor fizice si evidenta analitica pe platitori
1.2.2
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Neconcordanta dintre denumirea venitului si simbolul
contului bugetar inscris in nota de corectie a erorii din documentele de plata
Neconcordanta intre datele inscrise in nota de corectie/notele contabile si
procesarea acestora
Nerespectarea datei de compensare a incasarii in documentatia de corectie a
erorilor
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Evidenta analitica pe platitor, Note de corectie,Note contabile
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de
operare
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.2.4
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in deschiderea conturilor de cheltuieli sau
a riscului identiificat
disponibilitati
1.1.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Erori in verificarea documentelor depuse la solicitarea
deschiderii conturilor
Erori in inregistrarea deschiderii conturilor de personalul primariei
Efectele materializarii riscului: efectuarea de operatiuni nelegale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-mica
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Cererile de desschidere de credite
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza cereri de deschidere de
conturi
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.3.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ______________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in intocmirea si procesarea documentelor privind
a riscului identiificat
repartizarea/retragerea creditelor bugetare
1.2.2
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Erori in intocmirea documentelor de catre primarie
Erori in procesarea documentelor
Efectele materializarii riscului: Efectuarea de operatiuni nelegale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-redusa
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Cereri de deschidere/retragere de credite, Note contabile,
Ordine de plata
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza documentelor privind
repartizarea/retragerea creditelor bugetare
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.2.5
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

10

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ___________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in intocmirea si procesarea documentelor de incasare
a riscului identiificat
si plati efectuate de primarie
1.1.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Erori in intocmirea documentelor de catre primarie
Neincadrarea platilor in disponibilul din cont
Neincadrarea platilor in prognozele decadale
Erori in procesarea documentelor
Efectele materializarii riscului: Posibilitatea aparitiei pagubelor
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Extrase de cont, CEC-uri, OP, Note contabile
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza documentelor de incasare si
plati efectuate de primarie
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.3.2
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

11

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in intocmirea si decontarea documentelor privind
a riscului identiificat
finantarea investitiilor publice
1.3.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Nedepunerea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat
si a listei de investitii rectificate da catre primarie
Erori in intocmirea documentelor de catre primarie
Erori in procesarea documentelor
Efectele materializarii riscului: Decontarea unur lucrari nereale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-redusa
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Liste de investitii, Devize de lucrari, Situatii de lucrari
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza documentelor privind
finnantarea investitiilor publice
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.3.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

12

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ___________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neindeplinirea obligatiilor ce revin primariei in calitate de
a riscului identiificat
tert poprit in procesul executarii silite pe baza titlurilor executorii
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Intirziere in verificarea de catre personalul primariei a
existentei popririlor pentru executarea silita
Intirziere in virarea de catre personalul din cadrul primariei a sumelor
disponibilizate in cadrul executarii silite
Efectele materializarii riscului: Actiuni in instanta
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


2
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Popriri, Titluri executorii, Evidenta analitica pe platitor
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului in vederea
efectuarii retinerilor
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

13

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in decontarea platilor unor drepturi de natura sociala
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
1.1.3
Cauze/circumstante: Intocmirea eronata de catre primarie a documentelor
referitoare la plata unor drepturi de natura sociala si decontarea acestora
Transmiterea cu intirziere a fisierului electronic generat de aplicatia
informatica pentru monitorizarea platilor unor drepturi de natura sociala
Efectele materializarii riscului: Nerealizarea obiectivelor de natura sociala
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Dosare de ajutoare, State, pontaje
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza documentelor referitoare la
plata unor drepturi de natura sociala si decontarea acestora
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.3.3
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

14

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ______________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Depesirea plafonului de casa stabilit de trezorerie
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
1.1.3
Cauze/circumstante: Estimarea necorespunzatoare a volumului si operatiunilor
privind incasarile/platile derulate prin casieria primariei
Efectele materializarii riscului: Amendarea primariei
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-redusa
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Plafonul de casa, registrul de casa
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza registrului de casa zilnic
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.3.4
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

15

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _____________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Primirea unor documente privind eliberarea de numerar
a riscului identiificat
care nu au fost emise de reprezentantii legali ai persoanelor/eliberarea
1.1.3
numerarului in alt cuantum decit cel inscris in documentele de plata
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Neverificarea autenticitatii semnaturilor
Neverificarea documentelor de identitate ale caierului/persoanei delegate cu
ridicarea numerarului de la trezorerie
Omiterea verificarii concordantei dintre sume inscrisa in cifre cu cea din litere
Documentele de plata nu au inregistrate toate semnaturile persoanelor cu
sarcini de verificare
Efectele materializarii riscului: Plati nelegale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-redusa
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Imputerniciri, Copii dupa acte de stare civila
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza unor documente privind
eliberarea de numerar
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.3.5
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

16

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul financiar contabilitate
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Erori in procesarea numerarului din cadrul casieriei
a riscului identiificat
( verificare, sortare numarare)
1.1.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante:
Neatentia
personalului
la
verificarea
numerarului/defectiuni ale masinilor de numarat banii
Efectele materializarii riscului: Pagube banesti
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 6
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Monetare, Registru de casa
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; verificarea permanenta a casieriei
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.1.3.6
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

17

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ____________________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neutilizarea corespunzatoare a sistemului electronic de
a riscului identiificat
securitate/paza contra incendiilor
4.1.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Imprudenta in folosirea codurilor de acces/incalcarea
confidentialitatii acestora
Monitorizarea defectuasa a sistemelor electronice de secirutate
Neintretinerea corespunzatoare/lipsa unui control periodic al sistemelor de
securitate si PSI
Efectele materializarii riscului: Pagube materiale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Coduri de acces, Sisteme de siguranta
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Monitorizarea sistemelor de acces si
a PSI
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.3.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

18

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Asigurarea securitatii valorilor in timpul transportului
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
4.1.1
Cauze/circumstante: Defectiuni tehnice la mijloacele speciale de
transport/masina de excorta/aparaturii de comunicatii
Accident rutier/actiuni de jaf armat
Instruirea necorespunzatoare a personalului care efectuiaza transportul de
numerar
Efectele materializarii riscului: Pagube banesti
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Proceduri, Conventii cu organele in drept, Dispozitii
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza procedurilor privitoare la
transportulu numerarului
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

19

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _____________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Emiterea unei adeverinte de venit pentru persoane fizice
a riscului identiificat
care au debite
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Debite neachitate inregistrate in fisa platitorului
_________________________________________________________
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: cerere de eliberare a adeverintei de venit, fiscal platitorului
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de
eliberarea adeverintei de venit
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.2
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

20

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _____________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Nu se emite somatia, fapt care poate avea impact
a riscului identiificat
negativ asupra realizarii veniturilor
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Personalul nu respecta prevederile legale
_________________________________________________________
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Somatii, fisa pa platitor
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; emiterea fisei pe platitor in vederea
emiterii ulterioare a somatiei in termen
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.3
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

21

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neinfiintarea popriri ce poate avea impact negativ
a riscului identiificat
asupra realizarii veniturilor locale
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Personalul nu instiinteaza tertul sau banca
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate,
nerealizarea veniturilor locale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fisa pe platitor
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza debitelor si emiterea
somatiilor la termene
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.4
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

22

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Instrainarea bunurilor in timpul procesului de
a riscului identiificat
executare
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Durata mare de desfasurare a procesului si

posibilitatea neangradita de instrainare a bunurilor


Efectele materializarii riscului: Sustragerea de la plata a debitorului;
Nerealizarea veniturilor bugetului local
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Titluri executorii, Sechestre, Procese verbale de
indisponibilizare,
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; respectarea termenelor de executare
silita
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.5
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

23

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Emiterea de certificate fiscale neconforme cu
a riscului identiificat
realitatea
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante:

-Actualizarea cu intarziere a datelor contribuabililor


- Disciplina financiara, precara acompartimentelor implicate
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-mica
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Efectele materializarii riscului:


Neachitarea obligatiilor fiscale, Nerealizarea veniturilor locale
Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului
x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fisa pe platitor, Certificate de atestare fiscala
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de
eliberarea adeverintei de venit
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.6
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

24

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria __________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Operatiunile privind insolvabilii fara bunuri
a riscului identiificat
urmaribile care indeplinesc conditiile sa fie trecuti in evidenta curenta,
1.2.3
nu se reflecta prin import date
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: -Urmare analizei periodice, se constata faptul ca

unii contribuabili insolvabili care desfasoara activitate si realizeaza


venituri impozabile sau dobandesc bunuri, nu se trec in evidenta
curenta spre administrare.
-La solicitarea executorului se deschide falimentul pentru
un
contribuabil aflat in insolvabilitate fara bunuri urmaribile, acesta este
trecut in evidenta curenta spre administrare
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


1

x
3

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 9
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Evidenta speciala a insolvabililor, Procese verbale de
insolvabilitate, Procese verbale de reactovare a insolvabililor
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de
importul de date
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.7
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior

25

masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ___________________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Compromiterea bazei de date prin virusare
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
4.1.2
Cauze/circumstante:

-Virusarea prin intermediul fisierelor prelucrate de pe suport electronic


Efectele materializarii riscului: Pierderea informatiilor
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


1

x
3

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 9
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Programe antivirus
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; procurarea de programe antivirus
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.2.1.
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

26

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria Breznita Ocol


Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
a riscului identiificat
4.1.2

Riscul identificat: Insuficienta protectiei datelor/documentelor/dosarelor

fiscale.Spatiul de lucru cu publicul identificat cu spatiul de


depozitare/arhivare a dosarelor fiscale
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante:

-specificul activitatii presupune existenta dosarelor fiscale in acelasi


spatiu cu cel in care se desfasoara activitatea care implica lucrul cu
publicul
Efectele materializarii riscului: Pierderea sau degradarea documentelor
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-mica
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 1
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Legea arhivelor, Dispozitii, Fise de post
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza spatiilor destinate arhivei
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.2.2.
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

27

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria __________________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Expunerea personalului la boli profesionale.Spatiul de
a riscului identiificat
lucru al personalului identificat cu spatiul de depozitare/arhivare a
4.1.4
dosarelor
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: -specificul activitatii presupune existenta dosarelor

fiscale in acelasi spatiu cu cel in care se desfasoara activitatea


personalului din cadrul serviciului
Efectele materializarii riscului: Aparitia bolilor profesionale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 1
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fise de protectia muncii
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza spatiilor de
depozitare/arhivare
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.4.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

28

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria __________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Nedebitarea titlului executoriu ce poate afecta
a riscului identiificat
realizarea obiectivelor propuse
1.2.3
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Nerespectarea prevederilor legale privitoare la

executarea silita
Efectele materializarii riscului: mentinerea unor debite fiscale neachitate;
nerealizarea veniturilor locale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fisa pe platitor, Titlul executoriu, Somatia
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de
emiterea somatiei si a Titlului executoriu in termenele stabilite de lege
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.8
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

29

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ____________________________
Compartimentul financiar contabilitate, impozite si taxe
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Efectuarea unor plati gresite de catre contribuabil
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
1.2.3
Cauze/circumstante: -neatentie in completarea ordinului de plata, a foii

de varsamant, a CNP-ului sau a codului IBAN


Efectele materializarii riscului: Pagube banesti
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


1

x
3

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 6
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Foi de varsamant, PO
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza documentelor inainte de
efectuarea platilor
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
1.2.3.9
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

30

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _____________________________
Compartimentul juridic
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neprezentarea la instantele de judecata, la termenele
a riscului identiificat
comunicate de acestea pentru reprezentarea institutiei in litigiile cu
7.1.1
contribuabilii.
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante:

Slaba preocupare
Inexistenta Registrului cauzelor
Neurmarirea intereselor insituttiei
Efectele materializarii riscului: Pierderea actiunilor in instanta; Pagube
materiale
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


1

x
3

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 9
(robabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Citatii, registrul cauzelor
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Urmarirea termenelor din citatii,
inscrierea acestora in Registrul cauzelor, prezenta in instante
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
7.1.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

31

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria____________________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Confuzii in intelegerea unor indicatii date personalului
a riscului identiificat
referitor la implementarea aplicatiilor
4.1.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Atentie /instruire redusa
_________________________________________________________
Efectele materializarii riscului: Efectuarea de operatiuni incorecte
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


1

x
3

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 6
(robabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Ghidul aplicatiilor, Instructiuni de folosire
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Instruiri periodice privitoare la
aplicatiile informatice
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.1.2
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

32

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ____________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
a riscului identiificat
4.1.1

Riscul identificat: Intreruperea comunicatiilor intre nivele


Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Pene de curent;

Cadere linii telefonice;


Deteriorare elemente active sau pasive de retea;
Deteriorare echipamente de comunicatii
Efectele materializarii riscului: Necomunicarea intre factorii de decizie;
aparitia pagubelor
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 8
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Fisa de urmarire a activitatii
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Actualizarea aplicatiilor informatice,
actualizarea fiselo de post
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.1.3
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

33

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ___________________
Compartimentul administrativ
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
a riscului identiificat
4.1.1

Riscul identificat: Pierderea controlului asupra modificarilor efectuate in

perioada de implementare a noilor aplicatii si multiplelor modificari a


celor existente
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Dinamica ridicata a implementarii/modificarii de

aplicatii, suprasolicitarea personalului pregatit in domeniu,insuficient


personal pregatit pentru aplicati
Efectele materializarii riscului: Efectuarea de operatiuni nepermise ce pot
produce pagube
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


1

x
3

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 6
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Parole, protocoale
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; actualizarea parolelor, a fiselor de
post
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
4.1.1.4
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior

34

masuri de control pe termen scurt

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria _____________________________
Compartimentul audit
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neauditarea tuturor structurilor i activitilor din
a riscului identiificat
cadrul primariei
10.1.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Neatenie in analiza Organigramei i a ROI
Efectele materializarii riscului: Neasigurarea conducerii cu privire la
activitatile din cadrul primariei
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Redusa 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Planul de audit, ROF
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; analiza corespunzatoare a riscurilor
asociate activitatilor
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
10.1.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

35

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria __________________________
Compartimentul audit
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: nscrierea n rapoartele de activitate a unor date
a riscului identiificat
nereale
10.3.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante:

Superficialitate n procesul de centralizare i ntocmire a rapoartelor


Efectele materializarii riscului: Neatingerea scopului auditului
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
x
1

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 4
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; supervizarea activitatii de audit
intern
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
10.3.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

36

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul audit
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Pregtirea
a riscului identiificat
auditorilor
10.4.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Instruirea

profesional

necorespunztoare

necorespunztoare, necunoaterea
ultimelor informaii in domeniul Auditului Public Intern
Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare

Evaluarea preliminara a riscului


realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
10.4.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

37

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul integrare europeana si agricultura
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat:
a riscului identiificat
Intocmirea incorecta a bugetelor proiectelor
2.1.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante:

Neurmarirea documentatiilor proiectelor


Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Mmoderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
2.1.1.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

38

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul integrare europeana si agricultura
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Denaturarea datelor reale la intocmirea unui Certificat
a riscului identiificat
agricol
2.2.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Nerespectarea prevederilor legale

Neefectuarea verificarilor in teren


Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
2.2.1.1
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

39

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul asistenta sociala
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neacordarea ajutorului social
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
3.1.2
Cauze/circumstante:

Intocmirea incorecta a dosarului privind ajutorul social


Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
3.1.2.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

40

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul cultura
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Reducerea fondului de carte
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
5.1.1
Cauze/circumstante:

Neurmarirea restituirii cartilor imprumutate


Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
5.1.1.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

41

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul situatii de urgenta
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neinterventia in timp util la aparitia situatiilor de
a riscului identiificat
urgenta
6.1.1
Persoana care a identificat riscul:
Cauze/circumstante: Nementinerea in stare de functionare a punctului de

comanda
Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil
cu
riscurile:
Clasare
6.1.1.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

42

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul secretar
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Netinerea la timp a sedintelor consiliului local
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
8.1.1
Cauze/circumstante: Neconvocarea consilierilor locali
Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil
cu
riscurile:
Clasare
8.1.1.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

43

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul secretar
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Intocmirea eronata a documentelor de stare civila
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
8.2.1
Cauze/circumstante: Omiterea inregistrari unor date sau inregistrarea

eronata a datelor in actele de stare civila


Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
8.2.1.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

44

FORMULAR ALERTA LA RISC

Primaria ________________________
Compartimentul urbanism
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitatii generatoare
Riscul identificat: Neincasarea taxelor de autorizare
a riscului identiificat
Persoana care a identificat riscul:
9.2.2
Cauze/circumstante: Neurmarirea termenului de finalizare a lucrarilor

pentru care sau eliberat autorizatii de construire


Efectele materializarii riscului: Rapoarte de Audit ce nu aduc plusvaloare
Evaluarea preliminara a riscului
realizata de catre responsabilul cu
riscurile:
-expunere la risc-medie
-toleranta la risc-scazuta, necesita
masuri de control pe termen scurt

Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului


x
1

1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta


Impactul riscului
1

x
3

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic


Expunere: Moderata 12
(probabilitate x impact)
Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Rapoarte de Audit
Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: invectigatii suplimentare; Realizarea activitatii de pregatire
profesionala
Nume:
Semnatura:
Data:
___________________________
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia sedintei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
9.2.2.1
Propuneri: -expunere la risc-medie
Investigatii suplimentare
-toleranta la risc-scazuta, necesita Transferare la nivelul superior
masuri de control pe termen scurt

45