Sunteți pe pagina 1din 3

7/29/2015

DetaliijurisprudennaltaCurtedeCasaieiJustiieaRomniei

Concursul dintre legea special i legea general n cazul unui imobil preluat de stat. Analizarea
circumstanelorncareafostpreluatbunul.

Cuprinspematerii:Dreptcivil.Drepturireale.Dreptdeproprietate.
Indexalfabetic:imobilpreluatdestat
aciunenrevendicare
legespecial
proceduradministrativ
C.civ.,art.480481
Legeanr.10/2001,art.1

Potrivitart.1alin.(1)dinLegeanr.10/2001,intrsubincidenaacesteilegiimobilelepreluatenmodabuzivdestat,de
organizaiilecooperatistesaudeoricepersoanejuridicenperioada6martie194522decembrie1989,precumicele
preluatedestatnbazaLegiinr.139/1940asuprarechiziiilorinerestituite.
Pentruaexistaconcursntrelegeaspecialilegeageneralestenecesarssestabileascdacbunulfaceobiectul
Legii nr. 10/2001, iar pentru a se putea reine c regimul juridic al unui bun este cel prevzut de Legea nr. 10/2001,
trebuie s se stabileasc data prelurii i modul n care a fost preluat, mprejurri n raport de care se poate reine
existenaobligaieitransmiteriinotificriictreunitateadeintoare.
Atunci cnd nu sa stabilit data prelurii bunului i modul de preluare, nu se poate aprecia asupra concursului dintre
legeageneraliceaspecial.

ICCJ,Seciacivilideproprietateintelectual,deciziacivilnr.1103din5februarie2009

Princerereanregistratladatade17mai2006,reclamaniiM.M.B.M.iM.I.M.auchematnjudecatConsiliullocal
Calafat,pentruafiobligatslasendeplinproprietateilinititposesieunimobilcompusdincasiterenulaferent,
situat n Calafat, artnd c imobilul sa aflat n patrimoniul autorului lor, V.M., ulterior fiind preluat de stat c nu au
urmatproceduraderestituireprevzutdeLegeanr.10/2001,optndpentrurevendicareaacestuiapecaleadreptului
comun.
Prin sentina civil nr. 432 din 14 mai 2007, Tribunalul Dolj a admis aciunea n revendicare, a obligat Consiliul local
Calafatslasendeplinproprietateilinititposesieimobilulcompusdinconstrucieiterenulaferentnsuprafade
1.127m.p.,situatnCalafat,reinndcsafcutdovadacalitiidemotenitorareclamanilorfadeautorulproprietar
al construciei, i c prtul Consiliul local Calafat nu a invocat existena unui titlu de proprietate asupra terenului
revendicat.
Prindecizianr.891din28noiembrie2007,CurteadeApelCraiovaaadmisapeluldeclaratdeConsiliullocalCalafat,a
schimbatsentinacivilnsensulcarespinsaciuneaformulatdereclamani.
Instana de apel a reinut c reclamanii au depus notificarea adresat Primriei Calafat, la data de 27.10.2005, n
temeiulLegiinr.10/2001,iardinrspunsulprimrieinregistratsubnr.9247/2005rezultcrespectivanotificareafost
depustardiv.
Ca urmare a acestui rspuns, reclamanii au formulat aciunea n revendicare pentru imobilul ce a fcut obiectul
notificrii,ntemeiatpedispoziiileart.480C.civ.
nceeacepriveteexcepiaadmisibilitiiaciuniidupintrareanvigoareaLegiinr.10/2001,invocatdinoficiude
http://www.scj.ro/1093/Detaliijurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86684

1/3

7/29/2015

DetaliijurisprudennaltaCurtedeCasaieiJustiieaRomniei

ctreinstanadeapel,saureinuturmtoarele:
DupintrareanvigoareaLegiinr.10/2001,legespecialdereparaie,aciuneanrevendicarededreptcomunnueste
fondat.
Potrivitprincipiuluineretroactivitiilegiicivileconsacratdedispoziiileart.15alin.(2)dinConstituieiart.1C.civ.,legea
nouestedeimediataplicare,aciuneaeintinznduseexclusivasuprasituaiilorjuridicependinteiefectelorviitoare
aleraporturilorjuridiceanterioare.
Imobilele preluate abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 constituie obiectul unor reporturi juridice
nscute sub imperiul legii vechi, durabile ns n timp prin efectele lor juridice, generate de ineficacitatea actelor de
preluare.
Anterior adoptrii Legii nr. 10/2001, principiul restituirii n natur, ca efect al ineficacitii actelor de preluare, a fost
guvernat de dreptul comun al revendicrii fondat pe dispoziiile art. 480481 C.civ., sau al rspunderii civile delictuale
bazatpeart.998C.civ.
Legeanr.10/2001ainstituitnormespecialededreptsubstanialioproceduradministrativobligatorieiprealabil
sesizriiinstanelorjudectoreti.
Prin aceste norme, derogatorii de la dreptul comun, aciunea n revendicare, ntemeiat pe dispoziiile art. 480481
C.civ., este suprimat, n cazul ineficacitii actelor la care se refer, ns accesul n justiie nu este eliminat, legea
oferindunsistemreparatoriuperfecionat,iarnormeleproceduralespecialelsubordoneazcontroluluijudectoresc.De
altfel,reclamaniiauuzatdeprocedurainstituitdeLegeanr.10/2001,darnuauformulatcontestaiempotrivaadresei
prin care li se aducea la cunotin c au formulat tardiv notificarea, situaie n care sau considerat ndreptii s
intentezeoaciunededreptcomun.
Chiar dac nu au mai putut uza de dispoziiile Legii nr. 10/2001, datorit nerespectrii termenului de formulare a
notificriiprevzutdelege,aceastanuindreptetepereclamanilapromovareauneiaciuninrevendicarededrept
comun,attatimpctimobilulrevendicatafostsupusraporturilorjuridicedinperioada19451989,pentrucareexist
legeaspecialdereparareaprejudiciilorcauzatenperioadarespectiv.
mpotrivaacesteideciziiaudeclaratrecursreclamanii,invocndart.
304pct.1,pct.89C.proc.civ.
Recurenii arat c instana a invocat excepia inadmisibilitii aciunii n revendicare, ns n motivarea deciziei se
apreciaz, la nceput, c aciunea este nefondat, iar, ulterior, c este nentemeiat, iar n dispozitiv aciunea este
respins,canentemeiat,nucainadmisibil.
Aciuneanrevendicarepromovatpotrivitdispoziiilordreptuluicomun,nmodgreit,afostrespins,procedndastfel,
instanaanclcatprevederileart.6dinC.E.D.O.,ctipecelealeart.1dinProtocolulnr.1,ntructsenchideaccesul
lajustiiealpersoaneloralecrorbunuriaufostpreluatefrtitludectrestat.
Semaiarat,cpotrivitart.2alin.(2)dinLegeanr.10/2001persoaneleproprietarealeunorimobilepecarestatulilea
nsuit fr titlu valabil i pstreaz calitatea de proprietar i, prin urmare, nu este vorba de un drept nou, ci de
recunoatereaexplicitiretroactivasupravieuiriivechiuluidrept.
Recursulestentemeiat,pentruurmtoareleconsiderente:
Curtea de Apel Craiova a soluionat cererea de apel, pe excepia inadmisibilitii aciunii n revendicare invocat din
oficiu,frsanalizezecriticileformulatedeapelantulConsiliullocalCalafat,reinndcLegeanr.10/2001ainstituit
norme speciale de drept substanial i o procedur administrativ obligatorie i prealabil sesizrii instanelor
judectoreti,normederogatoriideladreptulcomun,situaiencareaciuneanrevendicare,ntemeiatpedispoziiile
art.480481C.civ.,estesuprimat.
Princriticileformulate,recureniiaususinutc,nmodgreitsastabilitcaciuneanrevendicareesteinadmisibil,
nlturnd, astfel, caracterul imprescriptibil al acesteia i nclcnd prevederile art. 6 din C.E.D.O., ct i pe cele ale
Protocoluluinr.1,ntructanchisaccesulla
justiiealpersoaneloralecrorbunuriaufostpreluatefrtitludectrestat.
Instana de apel a soluionat aciunea n revendicare promovat de reclamani pe excepia inadmisibilitii, fr s
stabileascdaclegeaspecialesteaplicabilfadecircumstaneleconcretealecauzei,respectivfadetitlulnbaza
cruiaimobilulatrecutnproprietateastatului.
http://www.scj.ro/1093/Detaliijurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86684

2/3

7/29/2015

DetaliijurisprudennaltaCurtedeCasaieiJustiieaRomniei

Potrivitart.1alin.(1)dinLegeanr.10/2001,intrsubincidenaacesteilegiimobilelepreluatenmodabuzivdestat,de
organizaiilecooperatistesaudeoricepersoanejuridicenperioada6martie194522decembrie1989,precumicele
preluatedestatnbazaLegiinr.139/1940asuprarechiziiilorinerestituite.
Pentruaexistaconcursntrelegeaspecialilegeageneralestenecesarssestabileascdacbunulfaceobiectul
Legiinr.10/2001.
Or, n prezenta cauz nu sa stabilit data prelurii imobilului i modul n care a fost preluat pentru a se putea reine
concursuldintrelegeaspecialilegeageneral.
Deaceea,nuseputeareinecregimuljuridicalbunuluiestecelprevzutdeLegeanr.10/2001,frssestabileasc
datapreluriiimodulncareafostpreluat,mprejurrinraportdecaresepoatereineexistenaobligaieitransmiterii
notificriictreunitateadeintoare.
Chiarinipotezaexisteneiobligaieitransmiteriinotificrii,nupotfinesocotiteprevederiledinLegiinr.10/2001,care,
dei recunosc dreptul de proprietate n situaia imobilelor trecute la stat fr titlu valabil, condiioneaz exercitarea
dreptuluideproprietatedeparcurgereaproceduriiprealabileadministrative.
De aceea, instanele judectoreti, n cadrul aciunii n revendicare, pot stabili dac aceste prevederi sunt sau nu
conforme exigenelor Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale i, acordnd prioritate
normeloreuropene,scercetezenfondcerereaproprietaruluidelacareafostpreluatimobilul.
Prinurmare,estenelegaldeciziaatacatprincareaciuneaafost
respinscainadmisibil,deinusastabilitexistenaobligaieirecurenilordeaformulanotificareiaufostnesocotite
prevederileLegiinr.10/2001carenusuntconformeexigenelornormeloreuropene.
Pentruconsiderenteleexpuse,afostadmisrecursuldeclaratdereclamani,afostcasatdeciziarecuratisatrimis
cauzasprerejudecareaceleiaiinstanecare,cuocaziarejudecrii,vastabilimprejurrilesusmenionate,vacerceta
cererea reclamanilor n raport de principiul specialia generalibus derogant, dar i de cel al prioritii reglementrii
normeloreuropene.

http://www.scj.ro/1093/Detaliijurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86684

3/3