Sunteți pe pagina 1din 53

CAIET DE SARCINI INSTALATII DE STINGERE A

INCENDIILOR
FAZA P.T. Versiunea 02
I.

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE


I.

II.1.1

Borderou piese scrise si desenate


II.

Caiet de Sarcini

1.

Hidrantii interiori

Aparat de control si semnalizare

4
2.

Robinete 4

II.2.1

Aparat de control si semnalizare

II.2.2

Robinete de oprire

II.2.3

Robinete de golire instalatie cu sprinklere

II.2.4

Robinete de verificare

II.2.4.1

Robinete de verificare a alarmei si a pornirii pompelor

II.2.4.2

Robinete de verificare la distanta

II.2.4.3

Racorduri de golire

5
3.

Manometre

II.3.1

Generalitati

II.3.2

Racorduri de alimentare cu apa

II.3.3

Aparat de control si semnalizare

II.3.4

Schimbare

6
4.

II.4.1

Alarme si dispozitive de alarmare

Alarme de semnalizare a debitelor

6
6

II.4.1.1

Generalitati

II.4.1.2

Motor hidraulic si dispozitiv de alarma cu motor hydraulic

II.4.1.3

Sistem de conducte catre motorul hidraulic

II.4.2

Presostate si indicatoare de trecere a apei

II.4.2.1

Generalitati

II.4.2.2

Indicatoare de trecere a apei

II.4.2.3

Conectarea alarmei la serviciul de pompieri si Ia dispecerat

5.

Retea de conducte 7

II.5.1

Conducte ingropate

II.5.2

Conducte de suprafata

II.5.3

Sudarea conductelor de otel

II.5.4

Conducte flexibile si racorduri

II.5.5

Mascare

II.5.6

Protectie impotriva incendiului si a deteriorarilor mecanice

II.5.7

Vopsire

II.5.8

Golire

9
6.

II.6.1

Generalitati

II.6.2

Amplasare si localizare

II.6.2.1
II.6.3

Suporturile conductelor

9
9
10

Dimensionare

10

Conducte in spatii mascate

11

II.6.3.1

Plafoane false amplasate deasupra in locuri clasate in OH

11

II.6.3.2

Toate celelalte cazuri

11

7.
II.7.1
II.7.1.1
II.7.2

lnscriptionari, instructiuni si informatii 11

Plan de ansamblu

11

Generalitati

11

Inscripionari si instructiuni

11

II.7.2.1

Placa de localizare

12

II.7.2.2

Inscriptionari referitoare Ia robinetele de oprire

12

8.
II.8.1

Generalitati

Aparat de control si semnalizare

12
12

II.8.2

InstaIatii complet dimensionate

12

II.8.3

Conexiuni de alimentare cu apa la alte servicii

13

9.

Pompe

13

II.9.1

Generalitati

13

II.9.2

InstaIatii complet dimensionate

13

II.9.3

Intreruptoare electrice si tablouri de comanda

13

II.9.3.1

Alarmele transmise catre serviciul de pompieri

13

II.9.3.2

Pompa de incendiu antrenata cu motor electric

13

10.
II.10.1

Dispozitive de incercare si exploatare 14

Incercari la punerea in functiune, incercari de receptie si verificari periodice

14

II.10.1.1

Incercari la punerea In functiune

14

II.10.1.2

Certificat de recepie finala si documentatie

14

11.

Fazele executiei lucrarilor

14

II.11.1

Receptia materialelor si echipamentelor

14

II.11.2

Finalizarea montajului echipamentelor

15

II.11.3

Lucrari ascunse

15

II.11.4

Receptia lucrarilor

15
12.

III.

15

Liste de materiale si echipamente instalatii de stingere a incendiilor


1.

2.

Antemasuratoare distributie instalatie cu sprinklere si drencere

Antemasuratoare coloana uscata

17

17

Antemasuratoare instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori


3.

6.

Norme PSI si de protectie a muncii

21

25

4.

Antemasuratoare echipamente instalatie cu sprinklere si drencere 26

5.

Antemasuratoare echipamente instalatie cu hidranti interiori

37

Antemasuratoare instalatie comenzi si semnalizare pentru instalatiile de ventilare/desfumare si stingerea


incendiilor
39

II.

CAIET DE SARCINI

1.Hidrantii interiori
Trebuie sa fie in conformitate cu prescriptiile SR EN 671/2 - 2002 si 2007.
Se vor inscriptiona conform STAS 297/2-1992 si SR ISO 6309 .
Vor fi prevazuti cu incuietoare.
Racordurile (robinetii de racord la coloane) trebuiesc amplasati la cote intre 0,8 si 1,5m,
cote de care se va tine cont la amplasarea suprapusa a cutiilor de hidranti.

II.1.1 Aparat de control si semnalizare


Trebuie sa fie in conformitate cu prescriptiile EN 12259 - 2 si EN 12259 - 3.

2.Robinete
II.2.1 Aparat de control si semnalizare
Trebuie sa fie in conformitate cu prescriptiile EN 12259 - 2 si EN 12259 - 3.

II.2.2 Robinete de oprire


Toate robinetele de oprire normal deschise care pot intrerupe alimentarea cu apa a
sprinklerelor trebuie:

Sa inchida in directia acelor ceasornicului;


Sa aiba clar marcat din constructie pozitia normal deschis si normal inchis;
Sa fie blocate in pozitia normal deschisa printr-un colier si un lacat sau printr-o alta metoda echivalenta.

Robinetele de oprire nu trebuie instalate in aval de aparatul de control si semnalizare cu


exceptia celor specificate in aceast caiet de sarcini.

II.2.3 Robinete de golire instalatie cu sprinklere


Robinetele de golire trebuie montate cu diametrul Dn 50 pentru a permite golirea
conductelor, astfel:
-

Imdeiat in aval de aparatul de control si semnalizare sau de robinetul de oprire, daca exista;
Imediat in aval de orice robinet de oprire secundar;
In orice conducta, cu exce 22322j917w ptia conductelor descendente racordate catre un singur sprinkler intr-o inslatatie de
tip apa-apa, care nu pot fi golite printr-un alt robinet de golire.

Robinetele trebuie montate la cel mai jos capat al conductei. Orificiul de iesire nu trebuie sa
fie situat la mai mult de 3 m deasupra podelei si trebuie sa fie prevazut cu capac de alarma.

II.2.4 Robinete de verificare


I.241Robinete de verificare a alarmei si a pornirii pompelor

Robinetele de verificare cu dimensiunea de 15 mm trebuie montate, dupa caz, pentru a


verifica urmatoarele puncte:
-

Alarma hidraulica si orice preostat de alarma electronic conducand apa in aval imediat inainite de urmatoarele elemenmte:
o Supapa de alarma apa-apa si orice robinete de oprire principale situate in aval;
o Supapa de alarma mixta;
Alarma hidraulica si orice preostat de alarma electric conducand apa in aval de robinetul de oprire al sursei de apa
principal si in amonte de urmatoarele:
o Supapa de alarma mixta;
o Supapa de alarma apa-aer;
o Supapa de alarma cu preactionare;
Orice indicator de trecere a apei instalat in avalul aparatului de control si semnalizare conducand apa in avalul turbine de
semnalizare a debitului de aer;
Un dispozitiv de pornire automata a pompei;
Orice indicator de trecere a apei sprinklerelor in sala pompelor sau spre hidrofor, instalat in amonte de aparatul de control
si semnalizare.

I.24Robinete de verificare la distanta

O instalatie de incercare trebuie racordata la o conducat de distributie, in amplasamentul


hydraulic cel mai indepartat; aceasta instalatie contine un robinet de incercare prevazut cu
racorduri si conducte asociate pentru a furniza un debit echivalent pentru declansarea unui
singur sprinkler.
I.243Racorduri de golire

Racordurile de golire, cu sau fara robinete instalate permanent, trebuie prevazute la


extremitatile ramificatiilor instalatiei de conducte de distributie.
Racordurile trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni nominale ca si conductele de distributie
si sa fie montate cu garnituri de etansare sau capac de alarma.
Este de preferat ca in anumite cazuri sa se prevada racordurile de golire pe conductele
secundare, de exemplu in forma de teu opturat.
Aditional folosirii lor pentru golirea conducetlor periodic, racordurile de golire pot fi
folosite pentru a verifica daca apa este furnizata sau pentru a asigura incercari de presiune si de
debit.
Reteaua de conducte, care este complet plina cu apa, poate fi deteriorata de cresterea
presiunii datorata cresterii temperaturii. Daca o evcuare complete a aerului din instalatie este
susceptibila de a se produce, de exemplu in cazul unei configuratii in retea cu racorduri de
golire la extremitati, trebuie avuta in vedere utilizarea unor supape de descarcare.

3.Manometre
II.3.1 Generalitati
Gradatiile manometrelor de presiune nu trebuie sa depaseasca:
-

0.2 bar pentru o valoare a scarii maxime mai mica sau egala cu 10 bar;

II.3.2 Racorduri de alimentare cu apa


Fiecare conexiune principala pe conducta principala a retelei publice de apa trebuie sa
fie prevazuta cu un manometru instalat intre robinetul de oprire a conductei de alimentare si
clapeta antiretur (manometru "A").
Fiecare pompa de alimentare trebuie prevazuta cu un manometru de joasa presiune
instalat pe conducta de alimentare, situate in avalul iesirii clapetei antiretur si in amonte de
orice robinet de iesire.

II.3.3 Aparat de control si semnalizare


Un manometru de masurare a presiunii trebuie prevazut in fiecare parte dintre aceste amplasari:
-

Imediat in amonte de fiecare aparat de control si semnalizare (manometru "B");


Imediat in aval de fiecare aparat de control si semnalizare (manometru "C");
Imediat in aval de fiecare aparat de control si semnalizare secundar tip apa-aer sau mixt, dar in amonte de orice robinet de
iesire.

Manometrul "B" montat pe supapa de alarma apa-aer trebuie sa aiba un indicator care sa
arate presiunea maxima atinsa.

II.3.4 Schimbare
Dispozitivele trebuie instalate astfel incat sa permita montarea fiecarui manometru fara
intreruperea alimentarii cu apa sau aer a instalatiei.

4.Alarme si dispozitive de alarmare


II.4.1 Alarme de semnalizare a debitelor
I.41Generalitati

Fiecare aparat de control si semnalizare trebuie prevazut cu un dispozitiv de alarma cu


motor hidraulic in conformitate cu EN 12259-4 si un dispozitiv electric care sa permita
semnalizarea alarmei de la distanta, ambele localizate cat mai aproape de supapa de alarma. Un
singur dispozitiv de alarma cu motor hidraulic poate fi instalat intr-un grup comun cu supapele
de alarma apa-apa, cu conditia ca aceste supape sa fie situate in aceeasi camera cu robinetele si
cu un indicator corespunzator fiecarei supape de alarma pentru a semnala functionarea acestora.
Fiecare dispozitiv de alarma cu motor hidraulic trebuie marcat vizibil cu numarul
instalatiei pe care este amplasat.
I.412Motor hidraulic si dispozitiv de alarma cu motor hydraulic

Motorul hidraulic trebuie instalat in asa fel incat dispozitivul de alarma sa fie pe fata
exterioara a unui perete exterior si centrul sau sa nu fie dispus Ia mai mult de 6 m deasupra
punctului de conexiune cu supapa de alarma. Un filtru, usor accesibil pentru curatare, trebuie sa

fie instalat intre ajutajul motorului si conexiunea Ia supapa de alarma. lesirea apei trebuie astfel
pozitionata incat orice curgere de apa sa fie vizibila.
I.413Sistem de conducte catre motorul hidraulic

Sistemul de conducte trebuie sa aiba un diametru de 20 mm si sa fie de otel galvanizat


sau material metalic neferos. Lungimea echivalenta a conductelor intre supapa de alarma si
motorul hidraulic nu trebuie sa fie mai mare de 25 m incluzand si lungimea echivalenta de 2 m
pentru fiecare schimbare de directie.
Conductele trebuie sa fie prevazute cu un robinet de oprire amplasat in interiorul locatiei
si prevazut cu o diafragma pentru drenaj cu un diametru de cel mult 3 mm. Diafragma poate fi
integrata in sistemul de conducte si trebuie executata din otel inoxidabil sau material metalic
neferos.

II.4.2 Presostate si indicatoare de trecere a apei


I.421Generalitati

Dispozitivele electrice necesare pentru a detecta functionarea sistemelor de stingere tip


sprinkler trebuie sa fie prevazute fiecare cu indicatoare de trecere a apei in conformitate cu EN
12259-5 sau cu presostate.
I.42Indicatoare de trecere a apei

Contactoarele de alarma ale debitului apei trebuie folosite numai in instalatiile de tip
apa-apa. Trebuie prevazuta o conexiune de verificare in avalul fiecarui intreruptor pentru a
simula operarea unui singur sprinkler. Aceasta trebuie prevazuta cu orificiu de golire. Conducta
de drenaj trebuie sa fie de otel galvanizat sau cupru.
Curba caractenistica a presiunii/debit a robinetului de veriificare deschis Ia maximum si
a conductei de drenaj trebuie sa fie egala cu cea mai mica presiune nominala intr-un sprinkler
alimentat prin contactor de debit. Orice diafragma trebuie sa fie dispusa la iesirea conductei de
drenaj si trebuie sa fie de otel inoxidabil sau materiale neferoase.
Orificiul de iesire al conductei de verificare a drenajului trebuie pozitionat la sistemul de
drenare in asa fel incat curgerea apei sa fie vizibila in timpul verificarilor.
I.423 Conectarea alarmei la serviciul de pompieri si Ia dispecerat

Echipamentul electronic pentru transmiterea automata a semnalelor de alarma de la instalatia de


stingere tip sprinkler Ia serviciul de pompieri sau Ia dispecerat prevazuta cu personal trebuie sa
fie verificat pentru a garanta urmatoarele:
a) continuitatea conexiunii;
b) continuitatea conexiunii intre contactorul de alarma si unitatea de comanda.

NOTA - Daca exista o conexiune directa Ia serviciul de pompieri, se recomanda ca procedura de verificare sa fie stabilita
impreuna cu autoritatile, pentru a evita apelurile false.

5.Retea de conducte
II.5.1 Conducte ingropate
Conductele trebuie asezate in concordanta cu recomandarile furnizorului si trebuie sa
aiba o rezistenta suficienta Ia coroziune.
NOTA - Sunt recomandate urmatoarele tipuri de conducte: fonta, fier moale, ciment centrifugat, polietilena de mare densitate si
fibra de sticla armata.

Trebuie avute in vedere precautii adecvate pentru a preveni deteriorarea conductelor, de


exemplu trecerea vehiculelor.

II.5.2 Conducte de suprafata


Sistemul de conducte din aval de aparatele de control si semnalizare trebuie sa fie
confectionat de otel sau cupru sau din alte materiale speciale in concordanta cu specificatiile in
vigoare ale locului unde sistemul este utilizat. Cand conductele de otel cu diametre egale sau
mai mici de 150 mm sunt filetate, canelate sau sunt altfel prelucrate, trebuie sa aiba o grosime
de perete minima in concordanta cu ISO 65 M. Pentru diametre mai maril, grosimea minima a
peretelui trebuie sa fie in concordanta cu ISO 65 L2.

II.5.3 Sudarea conductelor de otel


Conductele si racordurile cu diametre mai mici de 50 mm nu trebuie sudate La fata
Locului, cu exceptia cand acestea sunt sudate prin intermediul unei instalatii automate de
sudura. In nici un caz nu se sudeaza, nu se taie cu flacara, nu se Lipeste si nu se executa nici o
alta operatiune care necesita temperaturi ridicate Ia fata Iocului.
Sudarea conductelor pentru sprinklere trebuie sa fie desfasurata cu atentie pentru a
raspunde Ia urmatoarele conditii:
-

toate imbinarile trebuie sudate continuu;

interiorul sudurii nu trebuie sa perturbe curgerea apei;


conductele trebuie debavurate si alamirile sunt inlaturate.

Sudurile trebuie realizate in conformitate cu EN 287-1.

II.5.4 Conducte flexibile si racorduri


Daca intre diferite sectiuni ale conductelor din sistemul de stingere tip sprinkler exista
miscari relative, de exemplu datorita expansiunii racordurilor sau in cazul unor tipuri de etajari,
o sectiune flexibiIa sau un racord trebuie sa fie prevazut Ia punctul de conexiune cu conducta de

distributie principala. Acest tronson de legaturi flexibile trebuie sa indeplineasca urmatoarele


cerinte:
a) inainte de instalare, trebuie sa reziste Ia o incercare de presiune de patru ori maximum
presiunui maxime de lucru sau 40 bar, oricare este mai mare, si nu trebuie sa includa
parti care, atunci cand sunt atinse de incendiu, sa afecteze etanseitatea sau performantele
sistemului de stingere tip sprinkler;
b) conductele flexibile trebuie sa contina un tub interior continuu, rezistent Ia presiune, de
otel sau metal neferos:
1) conductele flexibile nu trebuie asamblate in pozitie complet extinsa;
2) conductele fiexibile si racordurile nu trebuie utilizate pentru a acoperi abaterea
de coaxialitate dintre conducta principala de distribuie si conductele
intermediare de alimentare a sprinklerelor.

II.5.5 Mascare
Conductele trebuie instalate in asa fel incat sa poata fi usor accesibile in cazul
reparatiilor sau modificarilor. Acestea nu trebuie incastrate iIn plansee sau tavane de ciment.
NOTA - Pe cat posibil, conductele nu trebuie instalate in spatii Inchise, care fac dificile inspectiile, repararile ci modificarile.

II.5.6 Protectie impotriva incendiului si a deteriorarilor mecanice


Sistemele de conducte trebuie instalate in asa fel incat sa nu fie expuse deteriorarilor
mecanice. Acolo unde conductele au fost instalate deasupra pasarelelor cu inaltime libera
redusa, Ia niveluri intermediare, sau in orice alte situatii similare, trebuie luate masuri impotriva
deteriorarilor mecanice.
Daca este inevitabil ca sistemul de conducte de alimentare cu apa sa treaca printr-o
cladire neasigurata cu un sistem de sprinklere, acesta trebuie instalat Ia sol si trebuie protejat
impotriva deteriorarilor mecanice si sa aiba o rezistenta adecvata Ia foc.

II.5.7 Vopsire
Reteaua de conducte feroase negalvanizate trebuie vopsite daca conditiile de mediu
incoljuratoare o cer. Conductele galvanizate trebuie vopsite acolo unde protectia a fost
deteriorata, de exemplu prin filetare.
NOTA - Protectie suplimentara poate fi necesara in conditii corosive neobisnuite.

II.5.8 Golire
Trebuie prevazute mijloace prin care toata reteaua de conducte sa fie golita. Daca acest
lucru nu se poate realiza prin robinetul de golire al aparatului de control si semnalizare, trebuie
sa fie prevazute robinete suplimentare instalate in conformitate cu 15.4.

In cazul instalatillor apa-aer, mixte si cu preactionare, conductele secundare pot sa aiba


o panta fata de conducta de distribuie cu cel mult 0,4 %, iar conductele de distribuie trebuie sa
aiba o panta de cel putin 0,2 % fata de robinetul de golire relevant.
Conductele secundare nu trebuie conectate decat pe flancuri sau deasupra conductelor
de distributie.

6.Suporturile conductelor
II.6.1 Generalitati
Suporturile conductelor trebuie fixate direct pe cladire sau, daca este necesar, pe masini,
rafturi de depozitare sau alte structuri. Nu trebuie utilizate pentru a sustine alte instalatii.
Acestea trebuie sa fie de tip reglabil, capabile pentru a asigura o sarcina portanta uniform.
Suportul trebuie sa inconjoare complet conducta si nu trebuie sudat de conducte sau de
fitinguri.

Partea structurii pe care suporturile sunt fixate trebuie sa fie capabila sa suporte reteaua
de conducte (a se vedea tabelul 40). Conductele cu un diametru mai mare de 50 mm nu trebuie
ancorate intr-o foaie de tabla ondulata sau intr-o placa de beton poros.

Conductele de distributie si conductele ascendente trebuie sa aiba un numar suficient de


puncte fixe pentru a face fata fortelor axiale.

Nici o parte a vreunui suport nu trebuie confectionata din material combustibil. Nu


trebuie folosite cuie. Suporturile pentru conductele de cupru trebuie prevazute cu captuseala
corespunzatoare cu rezistenta electrica suficienta pentru a preveni coroziunea de contact.

II.6.2 Amplasare si localizare


Doua suporturi succesive nu trebuie amplasate Ia mai putin de 4 m pe conductele de otel.
Pentru conductele cu un diametru mai mare de 50 mm aceste distante pot creste cu 50 % cu
indeplinirea urmatoarelor conditii:
-

doua suporturi independente sunt fixate direct pe structura;

se utilizeaza un suport care este capabil de a purta o sarcina superioara cu 50 % mai


mare decat cea indicata in tabelul 40.
Cand sunt utilizate imbinari mecanice de conducte:
-

trebuie folosit cel putin un suport situat Ia 1 m de fiecare imbinare;


trebuie folosit cel putin un suport pentru fiecare sectiune de conducta.

Distana dintre un sprinkler terminal si un suport nu trebuie sa depaseasca:


-

0,9 m pentru conducte de diametru de 25 mm;

1 ,2 m pentru conducte cu diametru mai mare de 25 mm.

Distana dintre un sprinkler montat cu detectorul in sus si un suport nu trebuie sa fie mal mica de
0,15 m.
Conductele verticale trebuie sa aiba suporturi suplimentare in urmatoarele cazuri:
-

conducte mai lungi de 2 m;

conducte mai lungi de 1 m care alimenteaza fiecare un singur sprinkler.

Urmatoarele conducte nu au nevoie de suporturi separate, cu exceptia daca ele se situeaza Ia


nivel jos sau in alt loc expus Ia socuri mecanice:
-

brat de conducte orizontale cu lungimi mail mici de 0,45 m;

conducte descendente sau ascendente cu lungimi mai mici de 0,6 m alimentand


sprinklere individuale.
I.621Dimensionare

Suportul de conducte trebuie dimensionat si controlat conform cu cerinele tabelelor 40 si 41.

Tabelul 40 - Parametri de calcul al suporturilor de conducte


Diametrul nominal al
conductei (d)
mm

Sarcina minima admisa


Ia 20C
(a se vedea NOTA 1)
kg

Sectiune minima
(a se vedea NOTA 2)
mm2

Lungimea minima a
bolturilor de ancorare
(a se vedea NOTA 3)
mm

d 50
50 < d 100
100 < d 150
150 < d 200

200
350
500
850

3(M8)
5(M10)
70(M12)
125(M16)

30
40
40
50

NOTA 1 - Cand materialele sunt incalzjte Ia 200 C sarcina maxima admisibila nu trebuie sa fie mai mare de 25%. NOTA 2Sectiunea nominala a tijelor filetate trebuie crescuta astfel incat sa fie oblinuta sectiunea minima.
NOTA 3 - Lungimea
bolturilor de ancorare depinde de tipul utilizat si de calitatea si tipul materialului in care acestea trebuie fixate. Valorile indicate
sunt pentru beton.

Tabelul 41 - Dimensiuni minime ale tijelor si colierelor de strangere de platbanda


Diametrul nominal al
conductei (d)
mm
galvanizate
mm
d 50
50<d 200

Tije de platbanda

Coliere de strangere pentru


conducte

negalvanizate galvanizate
mm
2,5
2,5

mm
3,0
3,0

negalvanizate
mm
25x1,5
25x1,5

25x3,0
25x3,0

II.6.3 Conducte in spatii mascate


Acolo unde este necesara protectia sprinklerelor prin spatii inchise ca plafoane false si podele,
conductele trebuie proiectate astfel:
I.631Plafoane false amplasate deasupra in locuri clasate in OH

Sprinklerele amplasate deasupra tavanelor trebuie alimentate din aceleai conducte secundare ca
si sprinklerele de sub tavan. In sistemele precalculate, sprinklerele trebuie luate In calcul
cumulativ pentru determinarea diametrului conductelor.
I.632Toate celelalte cazuri

Sprinklerele instalate in spatii mascate trebuie alimentate din conducte secundare separate. In
cazul sistemelor precalculate, diametrul conductelor de distributie si alimentare a sprinklerelor
in interiorul si exteriorul spatiilor mascate nu trebuie sa fie mai mici de 65 mm.

7.lnscriptionari, instructiuni si informatii


II.7.1 Plan de ansamblu
I.71Generalitati

Un plan de ansamblu al situatiei trebuie amplasat cat mal aproape de intrarea principala sau
oriunde in alta parte, unde poate fi usor vizualizat de catre serviciul de pompieri sau alte
persoane responsabile cu alarmarea. Planul trebuie sa contina:

a) numarul instalatiei si amplasarea corespunzatoare a aparatului de control sisemnalizare


si a dispozitivului de alarma cu motor hidraulic;
b) fiecare zona separate in clasa de risc, clasa de risc aplicabila si, acolo unde este necesar,
inaltimea maxima de depozitare;
c) prin intermediul culorilor sau a hasurilor colorate impartirea zonelor acoperite de
fiecare instalatie si, daca este cerut de serviciul de pompieri, indicarea traseelor de acces
catre locurile respective;
d) amplasarea robinetelor de oprire auxiliare.

II.7.2 Inscripionari si instructiuni


I.721Placa de localizare

Placa de localizare confectionata dintr-un material si cu litere rezistente Ia intemperii trebuie


fixata pe fata exterioara a peretelui exterior cat mai aproape de intrarea cea mai apropiata de
aparatul de control si semnalizare. Placa trebuie sa fie inscriptionata cu
"ROBINET DE OPRIRE AL SPRINKLERELOR"
cu litere de cel putin 35 mm inaltime, si
"IN INTERIOR"
cu litere de cel putin 25 mm inaltime. Scrierea trebuie executata cu litere albe pe fond rosu.

I.72Inscriptionari referitoare Ia robinetele de oprire

Trebuie prevazuta o inscriptionare cat mai aproape de robinetele de oprire principale si


secundare, urmatoarele cuvinte:
"ROBINET DE CONTROL AL SPRINKLERELOR"
Inscriptionarea trebuie sa fie dreptunghiulara cu litere albe, de cel putin 20 mm inaltime
inscripionate pe fond rosu.

Daca robinetul de oprire este inchis intr-o incapere cu usa, inscriptionarea trebuie fixata pe
partea exterioara a usii, iar o a doua inscriptionare cu mentiunea "A se Inchide usa" trebuie
fixata pe interiorul usii. A doua inscriptionare trebuie sa fie circulara cu litere albe, de cel putin
5 mm inaltime, pe fond albastru.

8.Aparat de control si semnalizare


II.8.1 Generalitati
Acolo unde sistemul de stingere tip sprinkler contine mai multe instalatii fiecare aparat de
control si semnalizare trebuie marcat vizibil cu un numar de identificare al instalatiei pe care
aceasta iI controleaza.

II.8.2 InstaIatii complet dimensionate


In cazul instalatlilor complet dimensionate, o avertizare de nesters trebuie fixata pe conducta
ascendenta langa fiecare aparat de control si semnalizare. Avertizarea trebuie sa includa
urmatoarele informatii:
a) numarul instalatiei;
b) clasa sau clasele de risc ale zonelor protejate de instalatie;
c) pentru fiecare clasa de risc in interiorul unei instalatii:
1) cerintele proiectarii (suprafala protejata si densitatea de refulare);
2) cerinta de presiune - debit Ia nivelul manometrului "C" sau instalatiilor de
incercare a debitului pentru cea mai defavorabila si pentru cea mai favorabila
suprafata protejata;
3) cerinta de presiune - debit Ia nivelul manometrului instalat a refularea pompei
de alimentare pentru cea mai defavorabila si pentru cea mai favorabila suprafata
protejata;
4) inaltimea celui mai inalt sprinkler deasupra nivelulul manometrului "C";
5) cea mai mare diferenta intre manometrul "C" si manometrul instalat la refularea
pompei de alimentare.

II.8.3 Conexiuni de alimentare cu apa la alte servicii


Trebuie fixata o eticheta Ia robinetele de oprire ale alimentarii cu apa de Ia conductele de
alimentare ale sistemului de stingere tip sprinkler sau de Ia conductele principale ale reteIei
publice de apa pentru alte servicii; aceasta eticheta trebuie marcata corespunzator; de exemplu
"Robinete pentru hidranti", 'Alimentare cu apa menajera" etc. cu litere in relief.

9.Pompe
II.9.1 Generalitati
Trebuie fixata o placa la fiecare pompa de aspiratie sau de suprapresiune, care sa contina cel
putin urmatoarele informatii:
a) presiunea de iesire in bar, si viteza nominala corespunzatoare si debitul, in litri pe
minut, pentru conditia de aspiratie si debitul nominal ;
b) puterea maxima absorbita si vitezade rotatie relevanta la orice valoare a debitului.

II.9.2 InstaIatii complet dimensionate

In apropierea pompei trebuie afisata o fisa tehnica furnizata de instalator, continand urmatoarele
informatii:
a) date despre furnizorul pompei;
b) o anexa cuprinzand datele tehnice ;
c) o copie a curbei caracteristice a pompei furnizata de instalator;
d) pierderea de presiune, Ia debitul Qmax, intre iesirea din pompa si aparatul de control si
semnalizare cel mai indepartat din punct de vedere hidraulic.

II.9.3 Intreruptoare electrice si tablouri de comanda


I.931Alarmele transmise catre serviciul de pompieri

Atunci cand debitul de apa intr-o instalatie initiaza o alarma automata catre serviciul de
pompieri, o inscriptionare despre acest fapt trebuie fixata Ianga robinetul(Ie) de incercare a
alarmei.

I.932Pompa de incendiu antrenata cu motor electric

Fiecare intreruptor dedicat alimentarii unui motor electric de actionare a pompei de


incendiu pentru sprinklere trebuie sa fie etichetat cu urmatoarele:
"ALIMENTARE MOTOR POMPA DE INCENDIU PENTRU SPRINKLERE
- A NU Fl INCHIS IN CAZ DE INCENDIU"

10.Dispozitive de incercare si exploatare


Toate robinetele si instrumentele folosite pentru incercare si exploatare a sistemului trebuie
etichetate corespunzator. Identificarea corespondenta trebuie sa apara si in documentatie.

II.10.1

Incercari la punerea in functiune, incercari de receptie si verificari


periodice
I.10Incercari la punerea In functiune
I.10Retea de conducte
Retea de conducte apa-aer

Reteaua de conducte apa-aer trebuie incercata pneumatic Ia o presiune nu mai mica de


2,5 bar si nu mai putin de 24 h. Orice neetanseitate ce implica o pierdere de presiune mai mare
de 0,15 bar in 24 h, trebuie corectata.

Toate retelele de conductele

Toate retelele de conducte ale instalatiei trebuie verificate hidrostatic pentru cel putin 2
h, Ia o presiune nu mai mica de 15 bar, sau de 1,5 ori maximul presiunii Ia care sistemul este
supus (amandoua masurate Ia robinetele de control a instalatiei), dupa valoarea care este mai
mare.
Orice defect descoperit, cum ar fi o deformare permanenta, o ruptura sau o scurgere,
trebuie corectat si verificarea trebuie repetata.
Trebuie luate masuri pentru ca nici o componenta a sistemului sa nu fie supusa Ia presiune mai
inalta decat cea recomandata de furnizor.
I.102Certificat de recepie finala si documentatie

Cel care instaleaza sistemul trebuie sa fumizeze utilizatorului urmatoarele documente:


a) un protocol de receptie finala stipuland ca sistemul indeplineste toate cerintele acestui
standard, sau sa dea detalli despre orice abatere de Ia aceste cerinte;
b) un set complet al instructiunilor de utilizare si a planurilor ,"asa cum este construit"
incluzand identificarea tuturor robinetelor si instrumentelor folosite pentru incercare si
exploatare normale si un program al utilizatorului pentru inspectie si verificare (a se
vedea 20.2).

1.Fazele executiei lucrarilor


II.11.1

Receptia materialelor si echipamentelor

Se vor intocmi procese verbale de verificarea calitatii materialelor si echipamentelor la


fiecare data cand sunt receptionate in santier pentru a fi montate.
Calitatea materialelor si echipamentelor trebuie sa corespunda normelor in vigoare,
specificatiilor prevazute de proiectant si a cerintelor suplimentare ale beneficiarului stabilite
inaintea procurarii si sa fie insotite de documente obligatorii privind normenle de calitate in
constructii, adica certificate de calitate, conformitate, buletine de testare dupa caz, agremente
tehnice, avize de import, manual de instalare si operare original si in limba romana.
Responsabili cu verificarea si semnatarii proceselor verbale vor fi reprezentanti ai
beneficiarului si dupa caz functie de tipul produsului (material/echipament) reprezentantii
montatorilor sau ai furnizorilor.

II.11.2

Finalizarea montajului echipamentelor

Se vor intocmi procese verbale de verificarea calitatii montajului echipamentelor in


vederea respectarii conditiilor de montaj pentru asigurarea garantiei, posibilitatii de efectuare a
probelor si a respectarii normelor in vigoare.

Responsabili cu verificarea si semnatarii proceselor verbale vor fi reprezentanti ai


beneficiarului, ai montatorilor si ai furnizorilor. Eventual se poate invita si proiectantul inaintea
efectuarii probelor.

II.11.3

Lucrari ascunse

Se vor intocmi procese verbale pentru lucrarile de tubulatura si voleti inaintea mascarii
si montarii grilelor.

II.11.4

Receptia lucrarilor

In concordanta cu HGR 273/1994 si in conformitate cu FIDIC "Conditiile contractului


pentru constructii" lucrarile de receptie vor fi realizate de beneficiar dupa ce toate conditiile
contractuale privind receptia au fost indeplinite.
Executia lucrarilor prevazute in aceasta documentatie se va face numai dupa elaborarea
fazei "Detalii de executie".
Incercarile se vor efectua dupa programul de faze determinante.
Incercarile de functionare a ansamblului de instalatii se vor efectua dupa criteriile
antreprizei si vor fi consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la inceputul
santierului si transmise beneficiarului, pe masura ce lucrarile avanseaza.
Aceste documente vor fi compilate si validate de catre antrepriza si/sau de beneficiari si
vor constitui dosarul de punere in functionare a instalatiilor.
La finalizarea lucrarilor, un dosar in 3 exemplare care au servit la executie, validate de
catre beneficiarul si aduse la zi pe masura avansarii santierului, va constitui dosarul definitiv.
In localul tehnic, o schema generala in suport plastic, a instalatiilor, va trebui sa fie afisata
inainte de inceperea operatiunilor de receptie.
Instalatiile vor fi finalizate prin realizarea procedurilor de verificare si probare in
vederea receptiei.
Aceste operatiuni se vor executa conform prevederilor din normativele I 5; C 56, etc.
Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape (conform HG nr. 273/1994 - Regulament
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii afrente acestora):
o
o

receptia la terminarea lucrarilor;


receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Investitorul va intocmi conform HG 273/1994 inainte de receptia finala, "cartea tehnica


a constructiei" care se va pastra de proprietar.
Orice modificare fata de proiect, fara acordul prealabil al proiectantului, se face pe
raspunderea exclusiva a executantului (partilor implicate).

12.Norme PSI si de protectie a muncii


Se vor respecta prevederile:

Ordin M.I. nr.775 din /1998 pentru aprobarea normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

Ordonanta G.R. privind apararea impotriva incendiilor nr 60/1997;

H.G.R. nr.51/1992 privind unele masuri pentru activitati de prevenire si stingere a incendiilor;

INDICATIV C300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Norme generale de protectie a muncii;

Norme specific de protectie a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico sanitare si de incalzire;

III.

LISTE DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE INSTALATII DE STINGERE A


INCENDIILOR
Rubrica "observatii" se va completa cu tipul si furnizorul echipamentelor si justificarea
ofertarii neconforme cu caietul de sarcini sau a pretului ridicat aparent nejustificat.

1.Antemasuratoare distributie instalatie cu sprinklere si drencere


nr.
Crt.

P.U.
Denumire/caracteristici

UM

Cant
Mat.

Teava neagra
trasa Dn 25 (1")
montata prin
filetare ,vopsita cu
grud anticoroziv ,
cu coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 32 (1
1/4") montata
prin filetare,
vopsita cu grud
anticoroziv , cu
coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 40 (1
1/2") montata
prin filetare,
vopsita cu grud
anticoroziv , cu
coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 50 (2")
montata prin
filetare, vopsita cu
grud anticoroziv ,
cu coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse

ml

5566

ml

2018

ml

866

ml

843

P.U.
Man

P.U.

P.T.

Mat+Man

Mat+Man

Observatii

10

Teava neagra
trasa Dn 65 (2
1/2") montata
prin sudura,
vopsita cu grud
anticoroziv , cu
coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 80 (3")
montata prin
sudura, vopsita cu
grud anticoroziv ,
cu coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 100 (4")
montata prin
sudura, vopsita cu
grud anticoroziv ,
cu coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 125 (5")
montata prin
sudura, vopsita cu
grud anticoroziv ,
cu coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 150 (6")
montata prin
sudura, vopsita cu
grud anticoroziv ,
cu coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava neagra
trasa Dn 250
(10") montata
prin sudura,

ml

623

ml

165

ml

342

ml

1465

ml

987

ml

27

11

12

13

14

15

16

vopsita cu grud
anticoroziv , cu
coliere de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Drencer tip
perdea 1/2" K=40
Sprinkler cu
coef .de debit
K=80 ,difuzie
plana, montaj cu
capul in sus
,agrementat la
nivel European
,apropat de
IGSUP
Sprinkler cu
coef .de debit
K=80 ,difuzie
sferica, montaj cu
capul in jos
,agrementat la
nivel European
,apropat de
IGSUP
Sprinkler cu
coef .de debit
K=80 ,difuzie tip
conventional (sub
nivelul si peste
nivelul capului de
sprinkler ),
montaj cu capul
in jos ,agrementat
la nivel European
,apropat de
IGSUP
Sprinkler cu
coef .de debit
K=115 ,difuzie tip
sferica, montaj cu
capul in sus
,agrementat la
nivel European
,apropat de
IGSUP
Dispozitiv
Protectie la foc
(colier

buc

548

buc

148

buc 1959

buc

328

buc

40

buc

antiincendiu) la
trecerea prin
pereti si plansee
antifoc pentru
conducte Dn100,

17

18

19

20

21
22

agrementat la
nivel European
Dispozitiv
Protectie la foc la
trecerea prin
pereti si plansee
antifoc pentru
conducte Dn65,
agrementat la
nivel European
Dispozitiv
Protectie la foc
(colier
antiincendiu) la
trecerea prin
pereti si plansee
antifoc pentru
conducte Dn125,
agrementat la
nivel European
Dispozitiv
Protectie la foc
(colier
antiincendiu) la
trecerea prin
pereti si plansee
antifoc pentru
conducte Dn150,
agrementat la
nivel European
Contraflansa
Dn250 Pn16 cu
garnituri,
suruburi ,saibe si
piulite incluse,
montaj prin sudura
Manometru 010bar cu gradatii
0,2bar, racord
1/2"
Robinet cu sfera
1/2" pentru

buc

buc

14

buc

63

buc

36

buc

18

buc

18

manometru
23
24

25

26

27

28

29
30
31
32

Robinet cu sfera
1" cu dop pentru
golire
Robinet de golire
cu sfera 2"
Contraflansa
Dn150 Pn16 cu
garnituri,
suruburi ,saibe si
piulite
incluse,montaj
prin sudura
Contraflansa
Dn125 Pn16 cu
garnituri,
suruburi ,saibe si
piulite incluse,
montaj prin sudura
Contraflansa
Dn100 Pn16 cu
garnituri,
suruburi ,saibe si
piulite incluse,
montaj prin sudura
Teava neagra
trasa Dn 15
(1/2") montata
prin filetare,
grunduita cu grud
anticoroziv si
vopsita cu sisteme
de prindere,
fitinguri si
material marunt
incluse
Racord infundat
pentru racord tip
"B"
Racord tip "B"
pentru pompe
mobile
Racord infundat
pentru racord tip
"A"
Racord tip "A"
pentru pompe
mobile

buc

12

buc

38

buc

84

buc

32

buc

12

ml

360

buc

buc

buc

buc

33

34

35

36

37

38
39

Plutitor imersabil
IP65 cu contacte
NC si NO
Manson etans
termocontractabil
legatura cablu
3x1,5mm
Indicator de nivel
rezervor, gradat cu
coloana de lichid
(confectionat)
Dispozitiv
antivortex Dn 250
(vezi cote planuri
si schema pentru
compatibilitate)
Dispozitiv
antivortex Dn 80
(vezi cote planuri
si schema pentru
compatibilitate)
Spalarea
instalatiei
Probe de
presiune si
punerea in
functiune

buc

buc

buc

buc

buc

set

set

Intocmit,
Ing. Doru Serban

2.Antemasuratoare instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori


nr.
Crt.

01

P.U.
Denumire/caracteristici

UM

Cant
Mat.

Cutie hidrant
interior :
Cutie pentru
incastrare in nisa
dimensiuni
650x550x250;

Usa din sticla cu


incuietoare;
Echipata cu
robinet de

set

22

P.U.
Man.

P.U.

P.T.

Mat.+Man.

Mat.+Man

Observatii

hidrant cu racord
tip "C",furtun
plat cu
lungimea 20m si
racorduri tip
"C",teava de
refulare cu duza
13mm si cu
robinet cu racord
tip "C";
Echipare
conform SR EN
671/2-2007;
Inscriptionare
conform STAS
297/2-1992 si
SR ISO 63091998;
Agrementare si
certificare la
nivel national
sau European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
02
Cutie hidrant
interior :
Cutie pentru
incastrare in nisa
dimensiuni
650x550x250;
Usa din sticla cu
incuietoare ;
Echipata cu
robinet de
hidrant cu racord
tip "C",furtun
semirigid cu
lungimea 25m si

set

38

racorduri tip
"C",teava de
refulare cu duza
13mm si cu
robinet cu racord
tip "C";
Echipare
conform SR EN
671/1-2007;
Inscriptionare
conform STAS
297/2-1992 si
SR ISO 63091998;
Agrementare si
certificare la
nivel national
sau European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
03
Cutie hidrant
interior :
Cutie pentru
incastrare in nisa
dimensiuni
650x550x250;
Usa cu rama din
tabla,cu geam si
inchietoare ;
Echipata cu
robinet de
hidrant cu racord
tip "C",furtun
plat cu
lungimea 20m si
racorduri tip
"C",teava de
refulare cu duza

set

54

13mm si cu
robinet cu racord
tip "C";
Echipare
conform SR EN
671/2-2007;
Inscriptionare
conform STAS
297/2-1992 si
SR ISO 63091998;
Agrementare si
certificare la
nivel national
sau European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
05
Vana
electromagnetica
control coloana
uscata hidranti si
incarcare
rezervor:
Diametru
nominal Dn65,
racordare pe
flanse Pn16 (sau
filet cu adaptare
inclusa);
Deschidere
rapida cu
presiune
diferentiala
minima(0,3
bar),inchidere
lenta;
Presiune
diferentiala cu

buc

vana inchisa 10
bar (1000kPa);
Actionare
electromagnetric
a 24V;
Supracomanda
manuala;
Debit vehiculat
5l/s (kvs=63);
Pozitie inchisa
nealimentata
electric ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Plutitor electric
06 imersabil IP65 cu
contacte NC si NO
Manson etans
termocontractabil
07
legatura cablu
3x1,5mm
Indicator de nivel
rezervor, gradat
08
cu coloana de licid
(confectionat)
09
Rezervor apa
hidranti interiori:
Volum util
10mc ;
confectionat din
tabla OL 4mm
sudata cap la
cap pe cadru de
teava patrata
40x40mm;
cu support de

buc

buc

buc

set

1m inaltime ;
grunduire cu
grund anticoroziv
rezistent la apa;

vosit cu vopsea
rezistenta la apa;

Racord de golire
cu filet 1";
Racord preaplin
Dn100 pentru
racordare la
conducta de
PP110;
Racorduri pentru
sorb la interior 2
1/2"- 2buc;
Racorduri pentru
conducta
colectoare la
exterior 2 1/2"2buc;
Racord pentru
umplere 21/2";
Robinet cu sfera
10
si flanse Dn65
Pn16
Sorb 2 1/2"
11
constructie din
alama
Robinet cu sfera
12 1" si dop pentru
golire
Teava OLZn 1"
pentru racorduri
la coloana, cu
sisteme de
13 prindere, fitinguri
si material marunt
incluse, imbinare
prin alamire sau
filetare.

buc

buc

buc

ml

14

15

16

17

18

19
20
21

Teava OLZn 2"


pentru racorduri
la coloana, cu
sisteme de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse, imbinare
prin alamire sau
filetare.
Teava OLZn 2
1/2" pentru
racorduri la
coloana, cu
sisteme de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse, imbinare
prin alamire sau
filetare.
Teava OLZn Dn
80 (3") pentru
racorduri la
coloana, cu
sisteme de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse, imbinare
prin alamire sau
filetare.
Teava OLZn Dn
100 (4") pentru
racorduri la
coloana, cu
sisteme de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse, imbinare
prin alamire sau
filetare.
Racord infundat
pentru racord tip
"B"
Racord tip "B"
pentru racordare la
pompele mobile
Dn80
Clapeta antiretur
cu arc Dn80
Spalarea
instalatiei

ml

70

ml

ml

440

ml

252

buc

buc

buc

set

22

Probe de
presiune si
punerea in
functiune

set

3.Antemasuratoare coloana uscata


nr.
Crt.

8
9

P.U.
Denumire/caracteristici

UM

Cant
Mat.

Racord infundat
tip "B" pentru
coloana uscata
incendiu
Racord infundat
tip "C" pentru
coloana uscata
incendiu
Racord tip "B"
pentru racordare la
pompele mobile
Dn80
Robinet cu sfera
1" si dop pentru
golire coloana
uscata
Robinet 2"cu
racord tip "C"
pentru racordare
furtun pompieri la
coloana uscata
Teava OLZn Dn
80 cu sisteme de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse
Teava OLZn Dn
50 pentru
racorduri la
coloana, cu
sisteme de
prindere, fitinguri
si material marunt
incluse,
Spalarea
instalatiei
Probe de
presiune 25 bar si
punerea in
functiune

buc

buc

18

buc

buc

buc

18

ml

68

ml

set

set

P.U.
Man.

P.U.

P.T.

Mat.+Man.

Mat.+Man

Observatii

4.Antemasuratoare echipamente instalatie cu sprinklere si drencere

nr.
Crt.

01

P.U.
Denumire/caracteristici

UM

Cant
Echip.

Pompa
centrifugala
monoetajata :
constructie
orizontala,cu
placa de baza;
racord de
refulare radial si
racord de
aspiratie axial;

Pompa cu picior
de sprijin si
portlagar fixat
prin flanse,cuplaj
lung demontabil;
Etansarea
arborelui
neracita;
Fluid vehiculat
apa curate ;
Presiunea
maxima de
functionare
Pn16;
Presiunea de
functionare
cca.6,5 bar;
Temperatura de
functionare cca
10C;
Debit vehiculat
160-200mc/h ;
Inaltimea de
pompare
necesara 62,5m

buc

P.U.
Man.

P.U.

P.T.

Echip .
+Man.

Echip.+Man.

Observatii

;
NPSH cerut
maxim 2,15m;
Motor trifazat
45-55kW,
alimentare
400V/50Hz, cu
trei sesizoare de
temperatura;
Grad de
protectie IP55;
Alinierea
cuplajului motorpompa inclusa
-din fabrica;
Montaj pompamotor pe cadru
din fabrica;
Transport si
manipulare
incluse;
Aparatoarea de
cuplaj si motorul
montate pe
aceeasi placa de
baza;
Functionare -2 in
functiune si una
de rezerva;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Probe si punere
in functiune
incluse;
Producatori

02

Recomandati
WILO,
GRUNDFOS
Pompa pilot
centrifugala
monoetajata :
constructie
orizontala,cu
placa de baza;
racord de
refulare radial si
racord de
aspiratie axial;

Pompa cu picior
de sprijin si
portlagar fixat
prin flanse,cuplaj
lung demontabil;
Etansarea
arborelui
neracita;
Fluid vehiculat
apa curate ;
Presiunea
maxima de
functionare
Pn16;
Presiunea de
functionare
cca.6,5 bar;
Temperature de
functionare cca
10C;
Debit vehiculat
20mc/h ;
Inaltimea de
pompare
necesara 62,5m

buc

;
NPSH cerut
maxim 2,15m;
Motor trifazat
alimentare
400V/50Hz, cu
trei sesizoare de
temperatura;
Grad de
protective IP55;
Puterea
nominala 11kW
functie de
specificatiile
producatorului;
Alinierea
cuplajului motorpompa inclusa
-din fabrica;
Montaj pompamotor pe cadru
din fabrica;
Transport si
manipulare
incluse;
Aparatoarea de
cuplaj si motorul
montate pe
aceeasi placa de
baza;
Functionarepompa pilot ,si
pentru
recircularea apei
din bazin;
Agrementare si
certificare la

nivel European;
Probe si punere
in functiune
incluse;

03

Producatori
Recomandati
WILO,
GRUNDFOS
Tablou de forta si
automatizare
pompe statia de
pompare pentru
sprinklere si
drencere :

Control 3 pompe
cu motoare de
45-55kW si o
pompa cu motor
11 kw ;
Semnalizare
lipsa apa bazin;
Semnalizare
nivel normal al
rezervei de apa;
Semnalizare
avarii pompe;
Pornire
automata pompa
de rezerva;
Control presiune
constanta cu
sensor de
presiune;
Cuplarea
automata a
pompelor functie
de debitul
necesar
(scaderea

Set

presiunii/incarcar
ea pompelor);
Pornire
stea/triunghi
pentru motoare;
Transmisie la
distanta a starii
pompelor si
avariilor la
tabloul de control
si semnalizare
de la camera de
supraveghere;
Posibilitate de
pornire manuala,
individuala
periodica a
pompelor ;
De preferinta
acelasi
producator ca si
pompele, cu
certificarea
calitatii si
compatibilitatii;
Agrementare ci
certificare la
nivel European;
Accesorii si
senzori incluse;
Probe si punere
in functiune
incluse;

04

Producatori
Recomandati
WILO,
GRUNDFOS
Aparat de control
si semnalizare

set

ACS:
Diametrul
nominal Dn150
culplare pe
flanse Pn16
amplasare
verticala;
Constructie,
asamblare si
accesorii pentru
sistem apa/apa;
Camera de
intarziere cu
accesorii(conexi
une la alarma cu
motor hidraulic,
presostat de
alarma");
Racord de golire
cu robinet Dn50;
Manometru in
amonte si in aval
de supapa de
control si
semnalizare
,prevazute cu
robineti de
sectorizare;
Ansamblu de
restrictie a
curgerii cu filtru
inclus;
Ansamblu de
testare manuala
a alarmei;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;

Probe si punere
in functiune
incluse;

05

Producatori
Recomandati
TYCO,
VIKING,etc
Aparat de control
si semnalizare
ACS:
Diametrul
nominal Dn100
culplare pe
flanse Pn16
amplasare
verticala;
Constructie,
asamblare si
accesorii pentru
sistem apa/aer;
presostat de
alarma;
presostat
presiune joasa
(scaderea
presiunii);

Racord de golire
cu robinet Dn50;
Manometru in
amonte si in aval
de supapa de
control si
semnalizare
,prevazute cu
robineti de
sectorizare;
Ansamblu de
testare manuala
a alarmei;

set

Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
Producatori
Recomandati
TYCO,
VIKING,etc
Ansamblu de
testare alarme
ACS:
Manometru 010bar;
Duza cu
coeficient de
debit k=80;
06

Robinet ;

buc

23

buc

Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
07
Ansamblu de
testare alarme
ACS:
Manometru 010bar;
Duza cu
coeficient de
debit k=115;

Robinet ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
Detector de debit
pentru instalatiile
cu sprinklere si
drencere (Flow
switch):
Conexiune 1";
Lamele pentru
conducte dn50Dn150;
Detectare debit
minim 40l/min;
08

Contacte
2xSPDT ,15Ala
230V si 2A la
24V;

buc

25

buc

Grad de
protectie IP56;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Probe si punere
in functiune
incluse;
09
Compresor aer
pentru instalatia
apa/aer

Rezervor aer;
Compresor cu
motor cu
protectie termica;
Monometru pe
refulare;
Dispozitiv de
reducere a
presiunii;
Debit cca
100l/min la 8bar;
Supapa
automata
incarcare aer;
Presostat de
incarcare aer cu
posibilitate de
anulare
manuala;
Probe si punere
in functiune
incluse;
Ansamblu de
testare alarme
ACS :
Duza cu
coeficient de
debit k=80;
10

buc

43

Aprobare IGSU;
11 Vana de inchidere buc
de zona :

Robinet ;

Agrementare si
certificare la
nivel European;

Conexiune
flanse Pn16, Dn
100;
Contacte pentru
indicarea pozitiei
vanei;
Indicarea vizuala
a pozitiei vanei
pe corpul vanei;
Inchidere in
sensul acelor de
ceasornic;
Tip fluture ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
12 Vana de inchidere buc
de zona :
Conexiune
flanse Pn16, Dn
150;
Contacte pentru
indicarea pozitiei
vanei;
Indicarea vizuala
a pozitiei vanei
pe corpul vanei;
Inchidere in
sensul acelor de
ceasornic;
Tip fluture ;
Agrementare si
certificare la

35

nivel European;
Aprobare IGSU;
Vana de inchidere
de zona :
Conexiune
flanse Pn16, Dn
80;
Contacte pentru
indicarea pozitiei
vanei;
Indicarea vizuala
a pozitiei vanei
13 pe corpul vanei;

buc

Aprobare IGSU;
14 Vana de inchidere buc
de zona :

Inchidere in
sensul acelor de
ceasornic;
Tip fluture ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;

Conexiune
flanse Pn16, Dn
50;
Contacte pentru
indicarea pozitiei
vanei;
Indicarea vizuala
a pozitiei vanei
pe corpul vanei;
Inchidere in
sensul acelor de

ceasornic;
Tip fluture ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Vana de inchidere
de zona :
Conexiune
flanse Pn16, Dn
65;
Contacte pentru
indicarea pozitiei
vanei;
Indicarea vizuala
a pozitiei vanei
15 pe corpul vanei;

buc

Aprobare IGSU;
16 Vana de inchidere buc
de zona :

Inchidere in
sensul acelor de
ceasornic;
Tip fluture ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;

Conexiune
flanse Pn16, Dn
250;
Contacte pentru
indicarea pozitiei
vanei;
Indicarea vizuala

a pozitiei vanei
pe corpul vanei;
Inchidere in
sensul acelor de
ceasornic;
Tip fluture ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Vana de reglare
automata a
presiunii:
Diametru
nominal Dn150,
racordare pe
flanse Pn16;
Debit nominal
55l/s;
Pilot reglare;
17
Presiune reglata
in aval 1,5-3bar ;

buc

buc

Presiune in
amonte 2-6
bar,functie de
nivelul de
amplasament;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
18
Vana
electromagnetica
control drencere :
Diametru

nominal Dn150,
racordare pe
flanse Pn16;
Deschidere
rapida ,inchidere
lenta;
Presiune
diferentiala cu
vana inchisa 10
bar (1000kPa);
Actionare
electromagnetric
a 24V;
Debit vehiculat
55l/s ,cadere de
presiune
maxim0,2 bar
(kvs>400mc/h);
Pozitie inchisa
nealimentata
electric ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
19
Vana
electromagnetica
control drencere :
Diametru
nominal Dn65,
racordare pefilet
cu adaptare la
flanse Pn16;
Deschidere
rapida cu
presiune
diferentiala
minima,inchidere

buc

lenta;
Presiune
diferentiala cu
vana inchisa 10
bar (1000kPa);
Actionare
electromagnetric
a 24V;
Supracomanda
manuala;
Debit vehiculat
14l/s (kvs=63);
Pozitie inchisa
nealimentata
electric ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
20
Vana
electromagnetica
control drencere :
Diametru
nominal Dn50,
racordare pe filet
cu adaptare la
flanse Pn16;
Deschidere
rapida cu
presiune
diferentiala
minima,inchidere
lenta;
Presiune
diferentiala cu
vana inchisa 10

buc

bar (1000kPa);
Actionare
electromagnetric
a 24V;
Supracomanda
manuala;
Debit vehiculat
5l/s (kvs=35);
Pozitie inchisa
nealimentata
electric ;
Agrementare si
certificare la
nivel European;
Aprobare IGSU;
Clapeta antiretur
cu arc Dn 250
21
racordare pe
flanse Pn16
Clapeta antiretur
cu arc Dn 80
22
racordare pe
flanse Pn16
Filtru "Y" pentru
impuritati, sita
OL-inox Dn100,
racordare pe flanse
Pn16, constructie
din fonta, pentru
23
alimetare statii de
pompare cu
robinet de purjare
si manometre(aval
si amonte) indicare
colmatare ;
Cheie pentru
24
racord tip
"A"pompieri
Cheie pentru
25
racord tip
"B"pompieri

buc

buc

buc

buc

buc

26

27

28

29

30

31

32

Cheie pentru
racord tip
"C"pompieri
Cutie pentru
sprinklere
,capacitate 36
capete
Cutie pentru
sprinklere
,capacitate 50
capete
Sprinkler
(rezerva) cu
coef .de debit
K=80 ,difuzie
plana, montaj cu
capul in sus
,agrementat la
nivel European
,apropat de
IGSUP
Sprinkler
(rezerva ) cu
coef .de debit
K=80 ,difuzie
sferica, montaj cu
capul in jos
,agrementat la
nivel European
,apropat de
IGSUP
Sprinkler
(rezerva) cu
coef .de debit
K=80 ,difuzie tip
conventional (sub
nivelul si peste
nivelul capului de
sprinkler ),
montaj cu capul
in jos ,agrementat
la nivel European
,apropat de
IGSUP
Sprinkler
(rezerva) cu
coef .de debit
K=115 ,difuzie tip
sferica, montaj cu
capul in sus

buc

buc

buc

buc

30

buc

100

buc

30

buc

30

33

34

,agrementat la
nivel European
,apropat de
IGSUP
Robineti cu
plutitor Dn65
Distribuitor Dn
500 -camera
pompelor,echipat
cu racorduri,pentru
manometre
,presostate,senzori,
racorduri cu flanse
la instalatie, vopsit
cu vopsea
anticoroziva.

buc

buc

5.Antemasuratoare echipamente instalatie cu hidranti interiori

nr.
Crt.

P.U.
Denumire/caracteristici

UM

Cant
Echip.

Grup de pompare
hidranti interiori :
3Pompe
identice, 2 in
funtionare
simultana, 1
pompa rezerva;

Debit pompa >5


l/s=9mc/h la
90mca;
Debit grup >10
l/s=18mc/h la
90mca la
distribuitor;
Alimentare
trifazata pompe
400V/50hz;
Semnal de
avarie la fiecare

set

P.U. Man.
+Mat
marunt

P.U.

P.T.

Echip .
+Man.

Echip.+Man.

Observatii

pompa;
Motoare cu
contact termic de
protectie inclus;
Tablou de forta
si automatizare
cu semnalizare
lipsa apa
rezervor, nivel
normal al
rezervei,comand
a
manual/automat
a pompelor.
Transmisie la
distanta a starii
pompelor si
avariilor la
tabloul de control
si semnalizare
de la camera de
supraveghere;
Controlul
presiunii pe
refularea
pompelor cu
transmiter de
presiune;
Pompa pilot
pentru cazul in
care controlul
pompelor este
fara turatie
variabila ;
Echipare
completa -gata
de punere in
functiune
-distribuitor/colec
tor Dn100 cu
racord pe flansa
Pn16, vas de
expansiune

minim 8L
inclus,robineti de
sectorizare cu
sfera pentru
pompe,in aval si
cu sfera si
clapeta cu arc pe
refularea
pompelor,
robinet de
golire ;
Distribuitor si
colector ;
Probe si punere
in functiune
incluse;
Producatori
Recomandati
WILO,
GRUNDFOS

Intocmit,

6.Antemasuratoare instalatie comenzi si semnalizare pentru instalatiile de


ventilare/desfumare si stingerea incendiilor