Sunteți pe pagina 1din 42

Anexa

Tabel comparativ modificari OUG 34/2006


Nr.
crt.
1.

Text n vigoare
Art. 1

Text modificat
Art. 1

Prezenta
ordonan
de
urgen
reglementeaz procedurile de atribuire a
contractului de achiziie public, a
contractului de concesiune de lucrri
publice i a contractului de concesiune de
servicii, precum i modalitile de
soluionare a contestaiilor formulate
mpotriva actelor emise n legtur cu
aceste proceduri.
2.

3.

Justificare
Domeniul de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006
este diferit de domeniul de aplicare a
achiziiilor publice - art.9. Pentru a stabili n
mod corect raportul dintre Legea nr.554/2004
a contenciosului administrativ si O.U.G. nr.
34/2006, trebuie aratat c ordonana
stabilete regimul juridic al contractului de
achiziie public, iar legea contenciosului
administrativ este in completarea acesteia.

Prezenta
ordonan
de
urgen
reglementeaz
regimul
juridic
al
contractului de achiziie public, al
contractului de concesiune de lucrri
publice i al contractului de concesiune de
servicii, procedurile de atribuire a acestor
contracte, precum i modalitile de
soluionare a contestaiilor formulate
mpotriva actelor emise n legtur cu
aceste proceduri.
Art. 2 alin. (2), lit. f)
Art. 2 alin. (2), lit. f)
Este necesar eliminarea termenului de
publice avnd n vedere c n categoria
(2) Principiile care stau la baza atribuirii (2) Principiile care stau la baza atribuirii autoritilor contractante se regsesc i
contractului de achiziie public sunt:
contractului de achiziie public sunt:
autoriti, spre exemplu cele ce desfoar
activiti relevante, care nu utilizeaz fonduri
f) eficiena utilizrii fondurilor publice;
f) eficiena utilizrii fondurilor;
publice.
Art. 3 lit. f)
f) contract de achiziie public contractul comercial care include i
categoria contractului sectorial, astfel cum
este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu
oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai
multe autoriti contractante, pe de o parte,
i unul sau mai muli operatori economici,
pe de alt parte, avnd ca obiect execuia
de lucrri, furnizarea de produse sau

Art. 3 lit. f)

Corelare cu prevederile art. 2 alin. 1, lit. c)


teza final din Legea nr. 554/2004 a
f) contract de achiziie public - contenciosului administrativ.
contractul, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, care include i categoria
contractului sectorial, astfel cum este
definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros,
ncheiat n scris ntre una sau mai multe
autoriti contractante, pe de o parte, i
unul sau mai muli operatori economici, pe
de alt parte, avnd ca obiect execuia de

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
prestarea de servicii, n sensul prezentei lucrri, furnizarea de produse sau prestarea
ordonane de urgen;
de servicii;
4.

Art. 3

Art. 3 lit. k1) - nou


k1) fia de date - document al
documentaiei de atribuire ce cuprinde
informaii generale privind autoritatea
contractant, n special cu privire la adres
- inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de
contact,
mijloace
de
comunicare,
formaliti care trebuie ndeplinite n
legtur cu participarea la procedura de
atribuire; dac sunt solicitate de autoritatea
contractant, toate cerinele minime de
calificare, precum i toate documentele
care urmeaz s fie prezentate de
ofertani/candidai
pentru
dovedirea
ndeplinirii criteriilor de calificare i
selecie, instruciuni privind modul de
elaborare i de prezentare a propunerii
tehnice i financiare, informaii detaliate i
complete privind criteriul de atribuire
aplicat
pentru
stabilirea
ofertei
ctigtoare, instruciuni privind cile de
atac prevzute de lege, precum i orice alte
informaii prevzute de legislaia n
domeniu.

5.

Art. 3 lit. s2) nou

S-a constatat necesitatea reglementrii


noiunii de fi de date a achiziiei la
nivelul legislaiei primare, ntruct la nivelul
legislaiei teriare ea este reglementat,
inclusiv la nivelul SEAP existnd formularul
electronic obligatoriu a fi completat de ctre
autoritatea contractant ori de cte ori
ncarc documentaia de atribuire n vederea
evalurii acesteia de ctre ANRMAP.

S-a constatat necesitatea reglementrii


noiunii de persoane cu funcii de decizie
2
s ) persoane cu funcii de decizie ntruct n textul dispziiilor legale este

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
conductorul
autoritii
contractante, utilizat acest termen.
membrii
organelor decizionale
ale
autoritii contractante ce au legtur cu
procedura de atribuire, precum i orice alte
persoane din cadrul autoritii contractante
ce pot influena coninutul documentaiei
de atribuire i/sau procedura de atribuire.
Art. 8 lit. b1) nou

6.

7.

Art. 9 lit.c) i c1)


c) atribuirea, de ctre o entitate juridic
fr calitate de autoritate contractant, a
unui contract de lucrri, n cazul n care se
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele
condiii:
respectivul
contract
este
finanat/subvenionat n mod direct, n
proporie de mai mult de 50%, de ctre o
autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract
este egal sau mai mare dect echivalentul
n lei al 4.845.000 euro;

b1) orice regie autonom sau companie


naional/societate comercial cu capital
integral sau majoritar deinut de o
autoritate contractant, astfel cum este
definit la lit.a), sau de ctre un alt
organism de drept public;
Art. 9 lit.c) i c1)
Corelare cu noile praguri stabilite prin
REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
c) atribuirea, de ctre o entitate juridic COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
fr calitate de autoritate contractant, a modificare a Directivelor 2004/17/CE,
unui contract de lucrri, n cazul n care se 2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele European i ale Consiliului n ceea ce
condiii:
privete pragurile de aplicare a acestora n
respectivul
contract
este cazul procedurilor de atribuire a contractelor
finanat/subvenionat n mod direct, n de achiziii.
proporie de mai mult de 50%, de ctre o
autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract
este egal sau mai mare dect echivalentul
n lei al sumei de 5.000.000 euro;

c1) atribuirea, de ctre o entitate juridic c1) atribuirea, de ctre o entitate juridic

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006

8.

fr calitate de autoritate contractant, a


unui contract de servicii, n cazul n care se
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele
condiii:
respectivul
contract
este
finanat/subvenionat n mod direct, n
proporie de mai mult de 50%, de ctre o
autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract
este egal sau mai mare dect echivalentul
n lei al 193.000 euro;

fr calitate de autoritate contractant, a


unui contract de servicii, n cazul n care se
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele
condiii:
respectivul
contract
este
finanat/subvenionat n mod direct, n
proporie de mai mult de 50%, de ctre o
autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract
este egal sau mai mare dect echivalentul
n lei al sumei de 200.000 euro;

Art. 13 lit. d)

Art. 13 lit. d)

Prezenta ordonan de urgen nu se aplic


pentru atribuirea contractului de servicii
care:
.....................................................................
.....
d) se refer la prestarea de servicii
financiare n legtur cu emiterea,
cumprarea, vnzarea sau transferul
valorilor mobiliare ori al altor instrumente
financiare, n special operaii ale autoritii
contractante efectuate n scopul atragerii de
resurse financiare i/sau de capital, precum
i la prestarea de servicii specifice unei
bnci centrale de ctre Banca Naional a
Romniei;
9.

Corelare mai buna cu prevederile de la litera


(d) din art. 16 - Excluderi speciale din
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic DIRECTIVA 2004/18/CE.
pentru atribuirea contractului de servicii
care:
Prezenta directiv nu se aplic contractelor
..................................................................... de achiziii publice de servicii:
......
d) se refer la prestarea de servicii (d) care au ca obiect servicii financiare
financiare n legtur cu emiterea, referitoare la emisiunea, cumprarea,
cumprarea, vnzarea sau transferul vnzarea i transferul de titluri sau de alte
valorilor mobiliare ori al altor instrumente instrumente
financiare,
n
special
financiare, n special operaii ale autoritii operaiunile de strngere de bani sau de
contractante efectuate n scopul atragerii de capital ale autoritilor contractante, precum
resurse financiare i/sau de capital, precum i servicii furnizate de bncile centrale;
i prestarea de servicii de ctre bnci
centrale.
Art. 191 - nou
Pentru transparentizarea procesului de
(1) n situaia prevzut la art. 19, achiziie direct i creterea numrului de

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
autoritatea contractant transmite n SEAP autoritai contractante i operatori economici
o notificare cu privire la achiziia direct a care figureaz in SEAP.
crei valoare depete echivalentul n lei
a 5.000 euro fr TVA, n cel mult 10 zile
de la data primirii documentului
justificativ ce st la baza achiziiei
realizate.
(2) Transmiterea notificrii prevzute la
alin. (1) se va efectua n format electronic
prin utilizarea aplicaiei disponibile la
adresa de Internet www.e-licitatie.ro. i va
cuprinde urmtoarele informaii:
a)
denumirea i datele de identificare
ale operatorului economic;
b)
obiectul achiziiei;
c)
codul CPV;
d)
valoarea achiziiei;
e)
cantitatea achiziionat;
g)
data realizrii/atribuirii achiziiei.
10. Art. 20
(1) n cazul n care valoarea estimat
este egal sau mai mare dect cea
prevzut la art. 124, autoritatea
contractant are obligaia de a atribui
contractul de achiziie public prin
aplicarea procedurilor de licitaie deschis
sau licitaie restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1),
autoritatea contractant are dreptul de a

Art. 20
(1) Autoritatea contractant atribuie
contractul de achiziie public prin
aplicarea procedurilor de licitaie deschis
sau licitaie restrns.

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1),


autoritatea contractant poate aplica

Eliminarea
obligaiei
autoritilor
contractante de a aplica procedura de cerere
de oferte dac valoarea estimat este mai
mic dect cea prevzut la art. 124 din
ordonan, cu att mai mult cu ct era
eliminat posibilitatea de a utiliza procedura
de licitaie restrns atunci cnd autoritatea
contractant cunotea c pe pia exist un
interes foarte mare pentru contractul de
achiziie public ce urma a fi atribuit i dorea
s limiteze numrul de candidai selectai.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
aplica celelalte proceduri prevzute la art. celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin.
18 alin. (1), dup caz, numai n (1), dup caz, numai n circumstanele
circumstanele specifice prevzute la art. specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin.
94, art. 110 alin. (1) sau art. 122.
(1), art. 122 sau art. 124.
11.

Art. 28

Art. 28 alin.(7) - nou

Pentru a elimina interpretrile eronate ale


prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252
(7) n cazul contractelor de servicii lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 si corelarea cu
aferente realizrii investiiilor publice H.G. nr. 28/2008.
i/sau a lucrrilor de intervenie asupra
acestora, valoarea estimat cuprinde i
cuantumul aferent procentului de diverse i
neprevzute, astfel cum acestea au fost
definite de ctre proiectant n devizul
general, prin raportarea acestui procent la
valoarea estimat a contractului i fr a
aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i),
respectiv art. 252 lit. j) din prezenta
ordonan.

12. Art. 29

Art. 29 alin. (21) - nou

13. Art. 33 alin. (2)

Art. 33 alin. (2)

Pentru a elimina interpretrile eronate ale


prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252
(21) Valoarea estimat cuprinde i lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 si corelarea cu
cuantumul aferent procentului de diverse i H.G. nr. 28/2008.
neprevzute, astfel cum acestea au fost
definite de ctre proiectant n devizul
general, prin raportarea acestui procent la
valoarea estimat a contractului i fr a
aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i),
respectiv art. 252 lit. j).
Corelare cu art.3 lit.k1).

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
(2) Documentaia de atribuire trebuie s
cuprind, fr a se limita la cele ce
urmeaz, cel puin:
a) informaii generale privind autoritatea
contractant, n special cu privire la adres
- inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane
de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) formaliti care trebuie ndeplinite n
legtur cu participarea la procedura de
atribuire;
c) dac sunt solicitate, cerinele minime de
calificare, precum i documentele care
urmeaz
s
fie
prezentate
de
ofertani/candidai
pentru
dovedirea
ndeplinirii criteriilor de calificare i
selecie;
d) caietul de sarcini sau documentaia
descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat
n cazul aplicrii procedurii de dialog
competitiv sau de negociere;
e) instruciuni privind modul de elaborare
i de prezentare a propunerii tehnice i
financiare;
f) informaii detaliate i complete privind
criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea
ofertei
ctigtoare,
corespunztor prevederilor cap. V seciunea a 3-a;
g) instruciuni privind modul de utilizare a
cilor de atac;
h) informaii referitoare la clauzele

(2) Documentaia de atribuire cuprinde:


a) fia de date;
b) caietul de sarcini sau documentaia
descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat
n cazul aplicrii procedurii de dialog
competitiv sau de negociere;
c) informaii referitoare la clauzele
contractuale obligatorii.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
contractuale obligatorii.
14.

Art. 33 alin. (3) (4) noi


(3) Cerinele/criteriile de calificare i/sau
selecie, care se regsesc n caietul de
sarcini sau documentaia descriptiv i care
nu sunt preluate n fia de date/invitaia de
participare/anunul de participare, sunt
considerate clauze nescrise.
(4) Orice factor de evaluare cuprins n
documentaia de atribuire, care nu se
regsete n invitaia de participare/anunul
de participare este considerat clauz
nescris.

15. Art. 331 alin.(1) - (3)


(1)
Autoritatea
Naional
pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice evalueaz, nainte de
transmiterea
spre
publicare
a
invitaiei/anunului
de
participare,
conformitatea cu legislaia aplicabil din
domeniul
achiziiilor
publice
a
documentaiei de atribuire aferente
contractelor de achiziie public care intr
sub incidena prevederilor prezentei
ordonane de urgen.

Art. 331
(1)
Autoritatea
Naional
pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice evalueaz, nainte de
transmiterea spre publicare a invitaiei de
participare/anunului
de
participare,
conformitatea cu legislaia aplicabil n
domeniul
achiziiilor
publice
a
documentaiei de atribuire aferente
contractelor de achiziie public care intr
sub incidena prevederilor prezentei
ordonane de urgen, fr ca aceast
evaluare s aib n vedere caietul de
sarcini sau documentaia descriptiv,

Modificarea are n vedere evitarea situatiei in


care la nivelul caietului de sarcini,
autoritatea contractant ascunde criterii de
calificare pentru a nu fi verificate de ctre
ANRMAP. S-a introdus prevederea ce face
inaplicabile astfel de criterii ce nu se
regsesc n fia de date a achiziiei (document
ce conine n mod obligatoriu criteriile de
calificare i selecie aplicabile i care este
verificat n totalitate de ANRMAP).

Avnd n vedere caracterul pur tehnic al


informaiile din caietul de sarcini, ce difer n
funcie de tipul/obiectul contractului, se
propune eliminarea evalurii/parcurgerii
caietului de sarcini de ctre evaluatorul
ANRMAP, ceea ce conduce implicit la
fluidizarea procesului de evaluare i la
reducerea termenului necesar acestei
evaluri.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
dup caz.
(2) n termen de maximum 14 zile de la
data primirii documentaiei n SEAP,
Autoritatea
Naional
pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice are obligaia:
a) de a emite autoritii contractante
acceptul n vederea iniierii procedurii de
atribuire,
dac
prevederile
din
documentaia de atribuire sunt conforme
cu prevederile legale privind achiziiile
publice;
b) de a informa autoritatea contractant
asupra neconformitilor constatate la
nivelul documentaiei de atribuire i a
motivului pentru care acestea nu sunt n
concordan cu prevederile legale privind
achiziiile publice.

(2) n termen de maximum 10 zile de la


data primirii documentaiei n SEAP,
Autoritatea
Naional
pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice:
a) emite autoritii contractante acceptul n
vederea iniierii procedurii de atribuire;
sau
b) informeaz autoritatea contractant
asupra neconformitilor constatate la
nivelul documentaiei de atribuire i a
motivului pentru care acestea nu sunt n
concordan cu prevederile legale privind
achiziiile publice.

(21) Documentaia de atribuire retransmis


de autoritatea contractant ca urmare a
incidenei prevederilor alin. (2) lit. b) este
evaluat de ctre Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice n termen de
maximum 3 zile de la data repostrii
acesteia n SEAP.

innd cont de faptul c, n vederea


fluidizrii procesului de evaluare, s-a
prevzut expres faptul c nu sunt evaluate
specificaiile caietului de sarcini (ceea ce
implica un termen mai mare de analiz)
pentru a nu ngreuna procesul de achiziie
public, s-a redus termenul de evaluare a
documentaiei de atribuire de ctre ANRMAP.

ntruct nu exista un termen stabilit de


legislaie privind evaluarea unei documentaii
de atribuire reincarcate ca urmare a
formularii de observatii de catre evaluatorul
ANRMAP, se introduce termenul de 3 zile.

Corelare terminologic cu Legea


(3) Documentele se transmit n SEAP n (3) Documentele transmise n SEAP de 455/2001 privind semntura electronic.
zile lucrtoare de ctre autoritile ctre autoritile contractante vor fi
contractante i vor fi semnate cu semntur semnate cu semntur electronic extins,

nr.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
electronic extins, emis de un furnizor bazat pe un certificat calificat, eliberat
autorizat.
de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.

16. Art.431 alin.(2), lit.a)


a) cuantumul garaniei de participare,
menionat i n anunul/invitaia de
participare, n sum fix de pn la 2%
din valoarea estimat a contractului, dar
nu mai puin dect sumele prevzute la art.
2781 alin. (1);

(4) Autoritatea contractant ncrc n


SEAP, odat cu documentaia de atribuire,
o declaraie pe propria rspundere a
reprezentantului legal ce va conine datele
de identificare ale persoanelor ce dein
funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante. Acest document nu are
caracter de document public.
Art.431 alin.(2), lit.a)

n vederea depistrii preventive a unui posibil


conflict de interese, devine necesar existena
anumitor informaii cu privire la persoanele
cu funcie de decizie din cadrul autoritii
contractante, informaii ce vor fi avute n
vedere/vor putea fi vizualizate doar de
organismele statului cu atribuii n acest sens.
Corelare cu abrogarea art.278.1

a) cuantumul garaniei de participare,


menionat
i
n
invitaia
de
participare/anunul de participare, n sum
fix ce nu poate depi 2% din valoarea
estimat a contractului, dar nu mai puin
dect sumele prevzute la art. 2781 alin.(1);

17. Art. 49 alin. (2)

Art. 49 alin. (2), lit. c) - nou

Reglementarea expres a existenei eratei i a


verificrii acesteia de ctre ANRMAP, aspect
c) erata la anunul/invitaia de participare tehnic posibil nc din 2007 care ns nu era
ce modific informaiile publicate n reglementat expres.
anunul/invitaia de participare.
Reglementarea expres a faptului c orice
modificare a informaiilor din anun se face
prin publicarea unei erate.

18.

Art. 501 - nou

Necesitatea introducerii unui termen de


verificare mai mic pentru erate dect pentru
(1) Eratele prevzute la art.49 alin.(2) lit.c) anunuri/invitaii, avnd n vedere caracterul

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
se verific de Autoritatea Naional pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice n termen de 2 zile de
la data primirii n SEAP.

preventiv al acesteia i innd cont c este


necesar ca modificrile aduse prin aceasta s
fie aduse ntr-un timp ct mai scurt la
cunotina operatorilor economici interesai.
Reglementarea expres a faptului c orice
(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se modificare a informaiilor din anun se face
aplic n mod corespunztor.
prin publicarea unei erate i cu prelungirea
corespunztoare a datei de depunere a
(3) Modificarea/completarea criteriilor de ofertelor.
calificare i selecie, n condiiile prevzute
la art.179 alin.(4), se face n mod
obligatoriu prin publicarea unei erate i cu
prelungirea perioadei necesar elaborrii
candidaturilor/ofertelor.
(4) n cazul contractelor a cror valoare
este egal sau mai mare dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2),
autoritatea contractant public orice
modificare a informaiilor cuprinse n
anunul de participare, prin intermediul
eratei, att n SEAP, ct i n JOUE.
(5) Este interzis modificarea informaiilor
cuprinse n invitaia de participare/anunul
de
participare
prin
intermediul
clarificrilor i fr publicarea unei erate.
19. Art. 51 alin. (1)

Art. 51 alin. (1)

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
(1) Autoritatea contractant are obligaia de (1) Autoritatea contractant are obligaia de COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
a transmite spre publicare un anun de a transmite spre publicare un anun de modificare a Directivelor 2004/17/CE,

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
intenie, atunci cnd urmrete s
beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2)
sau art. 89 alin. (2) i dac:
a) valoarea total estimat a contractelor,
care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele
12 luni pentru achiziionarea de produse
din aceeai grup CPV, este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei a 750.000
euro;
b) valoarea total estimat a contractelor,
care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele
12 luni pentru achiziionarea de servicii
care sunt din aceeai categorie din punct de
vedere al modului de grupare din anexa nr.
2A, este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimat a contractelor de
lucrri, care urmeaz s fie atribuite n
urmtoarele 12 luni, este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei a 4.845.000
euro.
20. Art. 55 alin. (2)
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene este obligatorie n toate
situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
a) - c), iar valoarea estimat a contractului
de furnizare sau de servicii care urmeaz s

intenie, atunci cnd urmrete s


beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2)
sau art. 89 alin. (2) i dac:
a) valoarea total estimat a contractelor,
care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele
12 luni pentru achiziionarea de produse
din aceeai grup CPV, este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de
750.000 euro;
b) valoarea total estimat a contractelor,
care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele
12 luni pentru achiziionarea de servicii
care sunt din aceeai categorie din punct de
vedere al modului de grupare din anexa nr.
2A, este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 750.000
euro;
c) valoarea estimat a contractelor de
lucrri, care urmeaz s fie atribuite n
urmtoarele 12 luni, este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de
5.000.000 euro.

2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului


European i ale Consiliului n ceea ce
privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

Art. 55 alin. (2)

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
modificare a Directivelor 2004/17/CE,
2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce
privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene este obligatorie n toate
situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
a) - c), iar valoarea estimat a contractului
de furnizare sau de servicii care urmeaz s

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
fie atribuit este egal ori mai mare dect fie atribuit este egal ori mai mare dect
echivalentul n lei al 125.000 euro;
echivalentul n lei al sumei de 130.000
euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. b) autoritatea contractant se ncadreaz n
d) sau e), iar valoarea estimat a una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
contractului de furnizare ori de servicii d) sau e), iar valoarea estimat a
care urmeaz s fie atribuit este egal sau contractului de furnizare ori de servicii
mai mare dect echivalentul n lei al care urmeaz s fie atribuit este egal sau
387.000 euro;
mai mare dect echivalentul n lei al sumei
de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de c) valoarea estimat a contractului de
lucrri care urmeaz s fie atribuit este lucrri care urmeaz s fie atribuit este
egal sau mai mare dect echivalentul n egal sau mai mare dect echivalentul n
lei al 4.845.000 euro.
lei al sumei de 5.000.000 euro.
21. Art. 57 alin. (2)

Art. 57 alin. (2)

(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene este obligatorie n toate
situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
a) - c), iar valoarea contractului de
furnizare sau de servicii care a fost atribuit
este egal ori mai mare dect echivalentul
n lei al 125.000 euro;

(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene este obligatorie n toate
situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
a) - c), iar valoarea contractului de
furnizare sau de servicii care a fost atribuit
este egal ori mai mare dect echivalentul
n lei al sumei de 130.000 euro;

b) autoritatea contractant se ncadreaz n


una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
d) sau e), iar valoarea estimat a
contractului de furnizare ori de servicii

b) autoritatea contractant se ncadreaz n


una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
d) sau e), iar valoarea estimat a
contractului de furnizare ori de servicii

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
modificare a Directivelor 2004/17/CE,
2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce
privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
care a fost atribuit este egal sau mai mare care a fost atribuit este egal sau mai mare
dect echivalentul n lei al 387.000 euro;
dect echivalentul n lei al sumei de
400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de c) valoarea estimat a contractului de
lucrri care a fost atribuit este egal sau lucrri care a fost atribuit este egal sau
mai mare dect echivalentul n lei al mai mare dect echivalentul n lei al sumei
4.845.000 euro.
de 5.000.000 euro.
22. Art. 58 alin. (1)
(1) n cazul atribuirii contractelor de
publicitate media, cu o valoare anual
cumulat, fr TVA, estimat ca fiind
mai mai mare dect echivalentul n lei a
15.000 euro, autoritatea contractant are
obligaia de a publica un anun de
participare i un anun de atribuire, n
sistemul informatic de utilitate public
disponibil pe internet, la o adres dedicat,
precum i pe pagina proprie de internet.
23.

Art. 58 alin. (1)

Corelare cu modificarea pragului de la art.19

(1) n cazul atribuirii contractelor de


publicitate media, cu o valoare estimat
mai mare dect cea prevzut la art. 19,
autoritatea contractant are obligaia de a
publica un anun de participare i un anun
de atribuire, n sistemul informatic de
utilitate public disponibil pe internet, la o
adres dedicat, precum i pe pagina
proprie de internet.
Art. 692 - nou

Pentru a transparentiza procesul de achiziie


public, inclusiv prin a permite oricrei
(1) Autoritatea contractant precizeaz n persoane s poat sesiza organelor
fia de date/invitaia de participare/anunul competente existena unui potenial conflict
de participare numele persoanelor ce dein de interse.
funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante.

(2) Autoritatea contractant public n


SEAP denumirea i datele de identificare

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
ale ofertantului/candidatului/ofertantului
asociat/subcontractantului/terului
susintor, n termen de maximum 5 zile de
la expirarea termenului limit de depunere
a candidaturilor/ofertelor, cu excepia
persoanelor fizice, pentru care se public
numai numele.
24. Art. 72
Autoritatea contractant are obligaia de a
prelungi perioada pentru elaborarea
ofertelor n cazul n care acestea nu pot fi
elaborate
dect
dup
vizitarea
amplasamentelor sau dup consultarea la
faa locului a unor documente-anex la
caietul de sarcini, precum i n cazul n
care autoritatea contractant nu are
posibilitatea de a transmite documentaia
de atribuire sau rspunsul la solicitarea de
clarificri n termenele limit stabilite de
prezenta ordonan de urgen, dei a
primit n timp util o solicitare n acest sens.
ntr-o astfel de situaie, data limit de
depunere a ofertelor se decaleaz cu o
perioad suficient, astfel nct orice
operator economic interesat s dispun de
un timp rezonabil necesar pentru obinerea
informaiilor complete i relevante pentru
elaborarea ofertei

Art. 72
(1) Autoritatea contractant prelungete
perioada pentru elaborarea ofertelor n
cazul n care:
a)
acestea nu pot fi elaborate dect
dup vizitarea amplasamentelor sau dup
consultarea la faa locului a unor
documente-anex la caietul de sarcini;
b)
autoritatea contractant nu are
posibilitatea de a transmite documentaia
de atribuire sau rspunsul la solicitarea de
clarificri n termenele limit stabilite de
prezenta ordonan de urgen, dei a
primit n timp util o solicitare n acest sens;
c)
perioada de timp stabilit
conform art. 71 nu este suficient pentru
elaborarea ofertelor i/sau pentru
pregtirea documentelor de calificare
care sunt solicitate prin documentaia de
atribuire.
(2) n oricare din situaiile de la alin. (1),
data limit de depunere a ofertelor se

Pentru claritatea textului, astfel nct s


reias clar c printre situaiile n care
autoritatea contractant este obligat s
decaleze perioada necesar elaborrii
ofertelor este i aceea cnd se constat c nu
poate fi respectat termenul necesar depunerii
candidaturilor/ofertelor.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
decaleaz, prin publicarea unei erate, cu
o perioad suficient, astfel nct orice
operator economic interesat s dispun
de un timp rezonabil necesar pentru
obinerea informaiilor complete i
relevante pentru elaborarea ofertei.
25. Art. 79 alin. (2)
(2) n cazul n care operatorul economic nu
a transmis solicitarea de clarificare n timp
util, punnd astfel autoritatea contractant
n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), aceasta din urm are,
totui, obligaia de a rspunde la solicitarea
de clarificare n msura n care perioada
necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibil primirea acestuia
de ctre operatorii economici nainte de
data limit de depunere a ofertelor.

26.

Art. 79 alin. (2)


(2) n cazul n care operatorul economic nu
a transmis solicitarea de clarificare n timp
util, punnd astfel autoritatea contractant
n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), aceasta din urm
rspunde la solicitarea de clarificare n
msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i
transmiterea rspunsului face posibil
primirea acestuia de ctre operatorii
economici nainte de data limit de
depunere a ofertelor;
b) rspunsul nu modific informaiile
deja publicate, nu afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i nici nu devine
necesar publicarea unei erate.
Art. 79 alin. (3) - nou

Pentru a evita situaiile de natur s conduc


la
publicarea
de
ctre autoritatea
contractant de informaii care afecteaz
modul de elaborare a ofertelor/candidaturilor
fr a permite operatorilor economici un
timp rezonabil, nainte de expirarea
termenului
limit
de
depunere
a
candidaturilor/ofertelor
iniial
stabilit,
necesar
elaborrii/modificrii
candidaturilor/ofertelor.

Pentru a elimina posibilitatea ca operatorii


de rea credin s solicite clarificri n
(3) Reprezint abateri grave de la ultimul moment al intervalului de timp aferent
prevederile legislative n sensul art.209 depunerii ofertelor.
alin.(1) lit.c) urmtoarele:

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
a)
cazul n care operatorul economic
nu a transmis solicitarea de clarificare n
timp util, punnd astfel autoritatea
contractant n imposibilitate de a respecta
termenul prevzut la alin. (1), i prin
rspunsul la solicitarea de clarificare se
modific informaiile deja publicate, se
afecteaz modul de elaborare a ofertelor i
devine necesar publicarea unei erate;
b)
cazul
n
care
autoritatea
contractant constat din oficiu c sunt
necesare clarificri cu privire la
documentaia de atribuire i prin
clarificarea adus se modific informaiile
deja publicate, se afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i devine necesar
publicarea unei erate.
27. Art. 80
Autoritatea contractant are obligaia de a
deschide ofertele la data, ora i adresa
indicate n anunul de participare, n
msura n care nu a devenit incident
obligaia privind decalarea termenului de
depunere a ofertelor, conform prevederilor
art. 72, cu excepia cazului n care
termenul de depunere a ofertelor a fost
decalat n urma suspendrii procedurii.
28. Art. 85

Art. 80

Corelare cu modificare art.72.

Autoritatea contractant deschide ofertele


la data, ora i adresa indicate n anunul de
participare, sau n erat, dac este cazul,
cu excepia situaiei n care termenul de
depunere a ofertelor a fost decalat n urma
suspendrii procedurii.

Art. 85 alin. (5) - nou

ntruct nu exist un termen de rspuns cu


privire la solicitrile de clarificri ce vizau

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006

29. Art. 92
(2) n cazul n care operatorul economic nu
a transmis solicitarea de clarificare n timp
util, punnd astfel autoritatea contractant
n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), aceasta din urm are,
totui, obligaia de a rspunde la solicitarea
de clarificare n msura n care perioada
necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibil primirea acestuia
de ctre operatorii economici nainte de
data limit de depunere a ofertelor.

30.

(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n


mod corespunzator, raportndu-se la data
limit de depunere a candidaturilor.
Art. 92
(2) n cazul n care operatorul economic nu
a transmis solicitarea de clarificare n timp
util, punnd astfel autoritatea contractant
n imposibilitatea de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), aceasta din urm
rspunde la solicitarea de clarificare n
msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i
transmiterea rspunsului face posibil
primirea acestuia de ctre operatorii
economici nainte de data limit de
depunere a ofertelor
b) rspunsul nu modific informaiile
deja publicate/transmise, nu afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i nici nu
devine necesar publicarea unei erate.
Art. 92 alin. (3) nou

candidaturile, vorbind aici de procedurile de


atribuire ce se desfoar n mai multe etape,
s-a reglementat acest aspect.
Pentru a evita situaiile de natur s conduc
la
publicarea
de
ctre autoritatea
contractant de informaii care afecteaz
modul de elaborare a ofertelor/candidaturilor
fr a permite operatorilor economici un
timp rezonabil, nainte de expirarea
termenului
limit
de
depunere
a
candidaturilor/ofertelor
iniial
stabilit,
necesar
elaborrii/modificrii
candidaturilor/ofertelor.

Pentru a elimina posibilitatea ca operatorii


de rea credin s solicite clarificri n
(3) Reprezint abateri grave de la ultimul moment al intervalului de timp aferent
prevederile legislative n sensul art.209 depunerii ofertelor i pentru a elimina riscul
alin.(1) lit.c) urmtoarele:
ca prin modificrii s se schimbe condiiile
a)
cazul n care operatorul economic iniiale de ofertare.
nu a transmis solicitarea de clarificare n
timp util, punnd astfel autoritatea
contractant n imposibilitate de a respecta

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
termenul prevzut la alin. (1), i prin
rspunsul la solicitarea de clarificare se
modific informaiile deja publicate, se
afecteaz modul de elaborare a ofertelor i
devine necesar publicarea unei erate;
b)
cazul
n
care
autoritatea
contractant constat din oficiu c sunt
necesare clarificri cu privire la
documentaia de atribuire, fiind pus n
imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), i prin clarificarea
adus se modific informaiile deja
publicate, se afecteaz modul de elaborare
a ofertelor i devine necesar publicarea
unei erate.
31. Art. 101

Art. 101 alin. (4) nou

ntruct nu exist un termen de rspuns cu


privire la solicitrile de clarificri ce vizau
(4) Prevederile art.78 i 79 se aplic n candidaturile, vorbind aici de procedurile de
mod corespunztor, raportndu-se la data atribuire ce se desfoar n mai multe etape,
limit de depunere a candidaturilor.
s-a reglementat acest aspect.

32. Art. 116

Art. 116 alin. (5) - nou

33. Art. 1192 alin. (2)

Art. 1192

ntruct nu exist un termen de rspuns cu


privire la solicitrile de clarificri ce vizau
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n candidaturile, vorbind aici de procedurile de
mod corespunzator, raportndu-se la data atribuire ce se desfoar n mai multe etape,
limit de depunere a candidaturilor.
s-a reglementat acest aspect.

Pentru a evita situaiile de natur s conduc


la
publicarea
de
ctre autoritatea
(2) n cazul n care operatorul economic nu (2) n cazul n care operatorul economic nu contractant de informaii care afecteaz
a transmis solicitarea de clarificare n timp a transmis solicitarea de clarificare n timp modul de elaborare a ofertelor/candidaturilor

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
util, punnd astfel autoritatea contractant
n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), aceasta din urm are,
totui, obligaia de a rspunde la solicitarea
de clarificare n msura n care perioada
necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibil primirea acestuia
de ctre operatorii economici nainte de
data limit de ncepere a negocierilor.

34.

util, punnd astfel autoritatea contractant


n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), aceasta din urm
rspunde la solicitarea de clarificare n
msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele :
a) perioada necesar pentru elaborarea i
transmiterea rspunsului face posibil
primirea acestuia de ctre operatorii
economici nainte de data limit de
ncepere a negocierilor
b) rspunsul nu modific informaiile
deja publicate/transmise, nu afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i, dup
caz, nici nu devine necesar publicarea
unei erate.
Art. 1192 alin.(3) nou

fr a permite operatorilor economici un


timp rezonabil, nainte de expirarea
termenului
limit
de
depunere
a
candidaturilor/ofertelor
iniial
stabilit,
necesar
elaborrii/modificrii
candidaturilor/ofertelor.

Pentru a elimina posibilitatea ca operatorii


de rea credin s solicite clarificri n
(3) Reprezint abateri grave de la ultimul moment al intervalului de timp aferent
prevederile legislative n sensul art.209 depunerii ofertelor i pentru a elimina riscul
alin.(1) lit.c) urmtoarele:
ca prin modificrii s se schimbe condiiile
a) cazul n care operatorul economic nu a iniiale de ofertare.
transmis solicitarea de clarificare n timp
util, punnd astfel autoritatea contractant
n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), i prin rspunsul la
solicitarea de clarificare se modific
informaiile deja publicate i se afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i, dup caz,
devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
constat din oficiu c sunt necesare
clarificri cu privire la documentaia, fiind
pus n imposibilitate de a respecta
termenul prevzut la alin. (1), de atribuire
i prin clarificarea adus se modific
informaiile deja publicate, se afecteaz
modul de elaborare a ofertelor i, dup caz,
devine necesar publicarea unei erate.
35. Art. 124
Peste pragul prevzut la art. 19, autoritatea
contractant are obligaia de a aplica
procedura de cerere de oferte n cazul n
care valoarea estimat, fr TVA, a
contractului de achiziie public este mai
mic dect echivalentul n lei al
urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 125.000
euro;
b) pentru contractul de servicii: 125.000
euro;
c) pentru contractul de lucrri: 4.845.000
euro.
36. Art. 150 lit.d)
d) autoritatea contractant atribuie fiecare
contract ofertantului care a prezentat cea
mai bun ofert, pe baza criteriului de
atribuire precizat n documentaia n
temeiul creia a fost ncheiat acordul-

Art. 124
Peste pragul prevzut la art. 19, autoritatea
contractant poate aplica procedura de
cerere de oferte n cazul n care valoarea
estimat, fr TVA, a contractului de
achiziie public este mai mic dect
echivalentul n lei al urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 130.000
euro;
b) pentru contractul de servicii: 130.000
euro;
c) pentru contractul de lucrri: 5.000.000
euro.
Art. 150 lit.d)
d) autoritatea contractant atribuie fiecare
contract ofertantului care a prezentat cea
mai bun ofert, pe baza criteriului de
atribuire precizat n documentaia de
atribuire, n temeiul cruia a fost ncheiat

Eliminarea
obligaiei
autoritilor
contractante de a aplica procedura de cerere
de oferte dac valoarea estimat este mai
mic dect cea prevzut la art.124 din
ordonan, cu att mai mult cu ct era
eliminat posibilitatea de a utiliza procedura
de licitaie restrns atunci cnd autoritatea
contractant cunotea c pe pia exist un
interes foarte mare pentru contractul de
achiziie public ce urma a fi atribuit i dorea
s limiteze numrul de candidai selectai.

Corelare cu modificare anterioare


clarificarea textului legislativ.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
cadru.
37. Art. 158 alin. (2)
(2) Autoritatea contractant are obligaia de
a stabili o dat limit de depunere a
ofertelor orientative care, raportat la data
publicrii
anunului
de
participare
simplificat prevzut la alin. (1), nu trebuie
s fie mai devreme de:
a) 15 zile, n cazul n care valoarea
estimat, conform prevederilor art. 32, este
egal sau mai mare dect echivalentul n
lei al 125.000 euro;
b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat,
conform prevederilor art. 32, este mai mic
dect echivalentul n lei al 125.000 euro.
38. Art. 163
Atribuirea contractelor de servicii i de
lucrri, care presupun prestaii intelectuale
cum ar fi consultan, proiectare i altele
asemenea, nu pot face obiectul licitaiei
electronice.

39. Art. 170

acordul-cadru.
Art. 158 alin. (2)

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
modificare a Directivelor 2004/17/CE,
2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce
privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

(2) Autoritatea contractant stabilete o


dat limit de depunere a ofertelor
orientative care, raportat la data publicrii
anunului de participare simplificat
prevzut la alin. (1), nu trebuie s fie mai
devreme de:
a) 15 zile, n cazul n care valoarea
estimat, conform prevederilor art. 32, este
egal sau mai mare dect echivalentul n
lei al sumei de 130.000 euro;
b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat,
conform prevederilor art. 32, este mai mic
dect echivalentul n lei al sumei de
130.000 euro.
Art. 163
Corelarea cu prevederile recitalului (14) din
Directiv nr.18/2004/CE.
n cazul contractelor de lucrri i servicii
care presupun prestaii intelectuale, cum ar Modificarea acestui articol are ca efect
fi consultan, proiectare i altele creterea gradului de utilizare a mijloacelor
asemenea, nu pot face obiectul licitaiei electronice n procesul de atribuire a
electronice acele aspecte ale ofertei care contractelor de achiziie public, msur de
implic evaluarea unor elemente cretere fiind recomandat i de Comisia
necuantificabile, respectiv care nu pot fi European.
exprimate n cifre sau n procente.
Art. 170

Ofertantul are obligaia de a elabora oferta Ofertantul

elaboreaz

oferta

Corelare cu modificrile aduse art. 279 alin.


(4) i alin. (6) i cu prevederile art. 24 i art.
n 285 alin. (6).

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
n conformitate cu prevederile
documentaia de atribuire.

din conformitate
cu
prevederile
din
documentaia de atribuire i indic n
cuprinsul acesteia care informaii din
propunerea
tehnic
i/sau
din
propunerea
financiar
sunt
confideniale, clasificate, sau sunt
protejate de un drept de proprietate
intelectual.

40. Art. 179 alin. (4)


(4) Orice modificare i/sau completare a
criteriilor de calificare i selecie precizate
conform alin. (3) conduce la anularea
procedurii de atribuire, cu excepia
modificrilor
dispuse
prin
decizia
Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor.

41.

Art. 179 alin.(4)


(4) Orice modificare i/sau completare a
criteriilor de calificare i selecie precizate
conform alin. (3) conduce la anularea
procedurii de atribuire, cu excepia:
- modificrilor dispuse prin decizia
Consiliului;
- modificrilor dispuse prin hotrri ale
instanelor judectoreti;
- msuri de remediere dispuse de
autoritatea contractant n temeiul art.
2561 alin. (3) si art. 2563 alin. (1).
Art. 179 alin.(5) - nou

S-a constat c modificarea legislativ ce nu


permitea, dect cu excepia unei decizii
CNSC, modificarea criteriilor de calificare
precizate iniial la nivelul anunului de
participare, elimina posibilitatea lurii de
msuri de remediere de ctre autoritatea
contractant, prelungind procesul de achiziie
public prin anularea i apoi reluarea
procedurii n cauz.

Modificarea criteriilor este prevzut a putea


fi realizat n condiii clar reglementate sub
(5) Orice modificare de natura celor condiia prelungirii n mod corespunztor a
permise conform prevederilor alin. (4) se perioadei
necesare
elaborarrii
realizeaz cu prelungirea perioadei de candidaturilor/ofertelor.
depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel
nct operatorii economici s beneficieze
de un interval de timp suficient pentru
pregtirea documentelor de calificare

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
i/sau selecie, respectiv, dup caz, pentru
elaborarea ofertelor.
42. Art. 200 alin. (1)-(2)
(1) n termen de 20 de zile de la data
deschiderii
ofertelor,
autoritatea
contractant are obligaia de a stabili oferta
ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire
precizat n anunul de participare i n
documentaia de atribuire, n condiiile n
care ofertantul respectiv ndeplinete
criteriile de selecie i calificare impuse.

Art. 200 alin. (1)-(2)


(1) n termen de 25 de zile de la data
deschiderii
ofertelor,
autoritatea
contractant stabilete oferta ctigtoare,
pe baza criteriului de atribuire precizat n
invitaia de participare/anunul de
participare i n documentaia de atribuire,
dac oferta respectiv ndeplinete toate
condiiile de admisibilitate care rezult
din documentaia de atribuire i actele
anexe.

(2) n cazuri temeinic motivate, autoritatea (2) n cazuri temeinic motivate, autoritatea
contractant poate prelungi o singur dat contractant poate prelungi o singur dat
perioada de evaluare.
perioada de evaluare, cu excepia
situaiilor
n
care
autoritatea
contractant reevalueaz ofertele ca
urmare a unei decizii a Consiliului, a
unei hotrri judectoreti sau a
recomandrilor observatorilor Unitii
pentru Coordonarea i Verificarea
Achiziiilor Publice.
43. Art. 200 alin. (4)
Art. 200 alin. (4) - nou

S-a completat textul n sensul lrgirii


perioadei de evaluare i ntruct trimiterea
doar la criteriile de selecie i calificare
impuse exclude situaiile privitoare la
compunerea preului sau la neconformitatea
cu caietul de sarcini, ori obligaii rezultnd
din alte condiii.

Pentru a evita abordarea potrivit creia dac


autoritatea contractant a decis o dat
prelungirea perioadei de evaluare, cauzat de
complexitatea ofertelor, i ulterior are o
decizie CNSC de a solicita clarificri
operatorilor economici ceea ce poate
determina o a doua prelungire i ceea ce nu
reprezint o nclcare a prevederilor legale.

Pentru transparentizarea deciziilor luate de


ctre autoritile contractante legate de
(4) Prelungirea perioadei de evaluare se prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor.
aduce la cunotina operatorilor economici
implicai, n termen de maxim 2 zile de la
expirarea termenului prevzut la alin. (1).

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
44. Art. 202 alin. (11)

Art. 202 alin. (11)

(11) O ofert prezint un pre aparent


neobinuit de sczut n raport cu ceea ce
urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat,
atunci cnd preul ofertat, fr TVA,
reprezint mai puin de 85% din valoarea
estimat a contractului respectiv sau, n
cazul n care n procedura de atribuire sunt
cel puin 5 oferte care nu sunt considerate
inacceptabile i/sau neconforme, atunci
cnd preul ofertat reprezint mai puin de
85% din media aritmetic a ofertelor
calculat fr a se avea n vedere
propunerea financiar cea mai mic i
propunerea financiar cea mai mare.
45. Art. 205

(11) O ofert prezint un pre aparent


neobinuit de sczut n raport cu ceea ce
urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat,
atunci cnd preul ofertat, fr TVA,
reprezint mai puin de 70% din valoarea
estimat a contractului respectiv sau, n
cazul n care n procedura de atribuire sunt
cel puin 5 oferte care nu sunt considerate
inacceptabile i/sau neconforme, atunci
cnd preul ofertat reprezint mai puin de
85% din media aritmetic a ofertelor
calculat fr a se avea n vedere
propunerea financiar cea mai mic i
propunerea financiar cea mai mare.
Art. 205 alin. (11) - nou
Pentru
flexibilizarea
i
fluidizarea
procedurilor de atribuire se impune
(11) Prin excepie de la prevederile alin. raportarea termenului de ncheiere a
(1), n cazurile prevzute la art. 27 alin. contractului de achiziie public aferent unui
(5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. lot la valoare estimat a lotului respectiv si
(3), termenele de ateptare se raporteaz la nu la valoarea cumulat a procedurii de
valoarea estimat a fiecrui lot, publicat atribuire, avnd n vedere c se ncheie
n invitaia de participare/anunul de contracte distincte pe fiecare lot n parte.
participare.

46. Art. 209 alin. (4)

Art. 209 alin. 4), lit. a)

(4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), (4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c),
prin abateri grave de la prevederile prin abateri grave de la prevederile
legislative se nelege:
legislative se nelege:

Din practic s-a constatat c de cele mai


multe ori autoritile contractante atunci
cnd stabilesc valoarea estimat au n vedere
preurile maximale practicate pe pia, ceea
ce conduce la concluzia c procentul de 85%
este mult prea apropiat de valoarea estimat
avnd n vedere intervalul de ncadrare a
acestor preuri ce conine diferene majore
ntre nivelul minim i cel maxim, iar obligaia
de a solicita justificarea detaliat a preului
conduce
la
ntrzieri
n
derularea
procedurilor de atribuire.

Corelare cu modificrile aduse art.331 i


art.179 alin.(4).

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
a) criteriile de calificare i selecie,
precum i criteriul de atribuire sau factorii
de
evaluare
prevzui
n
cadrul
invitaiei/anunului de participare, precum
i n documentaia de atribuire au fost
modificai;
47.

a) criteriile de calificare i selecie i/sau


criteriul de atribuire sau factorii de
evaluare prevzui n cadrul invitaiei de
participare/anunului
de
participare,
precum i n documentaia de atribuire au
fost modificate/modificai, cu excepia
situaiilor prevzute la art. 179 alin. (4);
Art. 209 alin. 4), lit. c) i d) noi

Corelare cu restul modificrilor aduse mai


sus.

c) deciziile luate de autoritatea contractant


n procesul de evaluare a ofertelor au la
baz cerine/criterii de calificare i/sau
selecie ce nu se regsesc n fia de
date/invitaia de participare/anunul de
participare;
d)
orice situaie reglementat expres
de prezenta ordonan de urgen.
48. Art. 213 alin. (1)

Art. 213 alin. (1), lit. c1) - nou


c1) erata, dac este cazul;

49. Art. 213

Art. 213 alin. (3) - nou


(3) n cazul n care atribuirea contractului
de achiziie public se face pe loturi,

Avnd n vedere faptul c, la nivelul dosarului


achiziiei publice, este obligatoriu s se
regseasc anunul de participare, este
absolut necesar prin similitudine s se
regseasc i anunul de tip erat care
modific/completeaz informaiile cuprinse n
anunul de participare.
Pentru flexibilizarea procesului de atribuire a
contractului de achiziie public.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
raportul procedurii de atribuire poate fi
elaborat i pentru fiecare lot n parte.
50. Art. 215 alin. (1)
(1) Dosarul achiziiei publice are caracter
de document public. Accesul persoanelor
la aceste informaii se realizeaz cu
respectarea termenelor i procedurilor
prevzute de reglementrile legale privind
liberul acces la informaiile de interes
public i nu poate fi restricionat dect n
msura n care aceste informaii sunt
clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual, potrivit legii.

51. Art. 223 alin. (2)


(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene este obligatorie pentru
contractul de concesiune de lucrri publice,
n situaiile n care valoarea estimat a
acestuia este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al 4.845.000 euro.
52. Art. 227
(1) n cazul n care concesionarul nu are

Art. 215 alin. (1)

Pentru claritatea textului, astfel nct s


reias faptul c dosarul achiziiei publice nu
(1) Dosarul achiziiei publice are caracter devine document public doar la finalizarea
de document public, n forma n care se sa, ci este document public forma n care
afl la momentul solicitrii accesului la acesta se afl la data solicitrii accesului.
informaiile din cuprinsul acestuia.
Accesul persoanelor la aceste informaii se
realizeaz cu respectarea termenelor i
procedurilor prevzute de reglementrile
legale privind liberul acces la informaiile
de interes public i nu poate fi restricionat
dect n msura n care aceste informaii
sunt confideniale, clasificate sau protejate
de un drept de proprietate intelectual,
potrivit legii.
Art. 223 alin. (2)
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene este obligatorie pentru
contractul de concesiune de lucrri publice,
n situaiile n care valoarea estimat a
acestuia este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 5.000.000
euro.
Art. 227

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
modificare a Directivelor 2004/17/CE,
2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce
privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
(1) n cazul n care concesionarul nu are COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
calitatea de autoritate contractant n
sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta
are totui obligaia, atunci cnd atribuie un
contract de lucrri sau de servicii unei tere
pri, de a publica un anun de participare
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n
SEAP i, opional, n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice,
n toate situaiile n care valoarea estimat
a contractului care urmeaz s fie atribuit
este egal sau mai mare dect echivalentul
n lei al 4.845.000 euro, cu excepia
cazurilor
prevzute
la
art.
122.
Determinarea
valorii
estimate
a
contractului se realizeaz conform
regulilor prevzute la art. 23 i la cap. II
seciunea a 2-a.
53. Art. 2562

calitatea de autoritate contractant n


sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta,
atunci cnd atribuie un contract de lucrri
sau de servicii unei tere pri, public un
anun de participare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, n SEAP i, opional, n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a
VI-a, Achiziii publice, n toate situaiile n
care valoarea estimat a contractului care
urmeaz s fie atribuit este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de
5.000.000 euro, cu excepia cazurilor
prevzute la art. 122. Determinarea valorii
estimate a contractului se realizeaz
conform regulilor prevzute la art. 23 i la
cap. II seciunea a 2-a.

modificare a Directivelor 2004/17/CE,


2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce
privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

Art. 2562 alin. (11) - nou

Pentru
flexibilizarea
i
fluidizarea
procedurilor de atribuire se impune
raportarea termenului de depunere a
contestaiei la valoare estimat a lotului
respectiv si nu la valoarea cumulat a
procedurii de atribuire, avnd n vedere c se
ncheie contracte distincte pe fiecare lot n
parte.

(11) Prin excepie de la prevederile alin.


(1), n cazurile prevzute la art. 27 alin.
(5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin.
(3), termenele prevzute la alin. (1) se
raporteaz la valoarea estimat a fiecrui
lot,
publicat
n
invitaia
de
participare/anunul de participare.
54. Art. 257 alin. (4)

Art. 257 alin. (4)

(4) n ceea ce privete deciziile sale, (4) n ceea ce privete deciziile sale,
Consiliul este independent i nu este Consiliul este independent i nu este

ntrirea independenei CNSC.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
subordonat Autoritii Naionale pentru subordonat niciunei
Reglementarea
i
Monitorizarea institutii publice.
Achiziiilor Publice.
55. Art. 263 alin.(7)
Art. 263 alin.(7)
(7) Evaluarea performanelor individuale
profesionale ale membrilor Consiliului se
realizeaz conform regulamentului de
organizare i funcionare a Consiliului,
aprobat prin hotrre a Guvernului.

56. Art. 264 alin. (3)

autoriti

sau
Clarificarea i completarea textului actului
normativ.

(7) Evaluarea performanelor individuale


profesionale ale membrilor Consiliului se
realizeaz conform regulamentului de
organizare i funcionare a Consiliului,
aprobat prin hotrre a Guvernului, avnd
la baza urmtoarele dou criterii
obligatorii de evaluare:
a) ponderea deciziilor casate;
b) consecvena n aplicarea unitar a
dispoziiilor n materia achiziiilor
publice.
Art. 264 alin. (3), lit. c1) liter nou

Pentru asigurarea imparialitii membrilor


Consiliului.

(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a


participa la soluionarea unei contestaii
dac se afl n una din situaiile prevzute
mai jos, sub sanciunea nulitii deciziei
pronunate:
c1) dac n cadrul aceleiai proceduri de
atribuire au soluionat o alt contestaie;
57. Art. 273 alin. (1)

Art. 273 alin. (1)

(1) Contestaiile formulate n cadrul (1) Contestaiile formulate n cadrul


aceleiai proceduri de atribuire vor fi aceleiai proceduri de atribuire vor fi

Pentru corelare cu introducerea unei noi


litere, art. 264, alin. (3), lit. c1).

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
conexate de ctre Consiliu pentru a se conexate de ctre Consiliu pentru a se
pronuna o soluie unitar. Pentru pronuna o soluie unitar.
contestaiile formulate n cadrul
aceleiai proceduri de atribuire se va
pstra continuitatea completului de
soluionare.
58. Art. 275 alin. (6)
(6) Prile pot fi reprezentate de avocai i
pot depune concluzii scrise n cursul
procedurii. De asemenea, prile pot
solicita s depun concluzii oral n faa
Consiliului, fr ca prin aceasta s fie
afectate termenele prevzute la art. 276.
59. Art. 276 alin. (1)
(1) Consiliul are obligaia de a soluiona pe
fond contestaia, indiferent dac exist
alte cauze aflate pe rolul instanelor de
judecat
referitoare
la
aceeai
procedur de atribuire, n termen de 20
de zile de la data primirii dosarului
achiziiei publice de la autoritatea
contractant, respectiv n termen de 10 zile
n situaia incidenei unei excepii care
mpiedic analiza pe fond a contestaiei,
conform art. 278 alin. (1). n cazuri
temeinic
justificate,
termenul
de

Art. 275 alin. (6)

Pentru a nu limita reprezentarea n faa


Consiliului doar prin avocai, avnd n
(6) Prile pot fi reprezentate de avocai vedere inclusiv faptul c la nivelul
sau de consilieri juridici i pot depune autoritilor contractante sunt angajai
concluzii scrise n cursul procedurii. De consilieri juridici.
asemenea, prile pot solicita s depun
concluzii oral n faa Consiliului, fr ca
prin aceasta s fie afectate termenele
prevzute la art. 276.
Art. 276 alin. (1)
Se impune existena posibilitii suspendrii
soluionrii contestatiei de cter CNSC
(1) Consiliul soluioneaz pe fond atunci cnd exist o cauz aflat pe rolul
contestaia n termen de 20 de zile de la instanei de judecat cu privire la aceeai
procedur de atribuire, avnd n vedere c o
data primirii dosarului achiziiei publice de
astfel de suspendare a cauzei este de natur
la autoritatea contractant, respectiv n s prentmpine situaiile n care instanele
termen de 10 zile n situaia incidenei unei judectoreti
ar
pronuna
hotrri
excepii care mpiedic analiza pe fond a contradictorii, cu efecte nedorite asupra
contestaiei, conform art. 278 alin. (1). n stabilitii raporturilor juridice existente ntre
cazuri temeinic justificate, termenul de pri.
soluionare a contestaiei poate fi prelungit
o singur dat cu nc 10 zile.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
soluionare a contestaiei poate fi prelungit
o singur dat cu nc 10 zile.
60. Art. 278 alin. (4)
(4) n cazul n care Consiliul admite
contestaia i dispune luarea unor msuri
de remediere a actului atacat, va preciza i
termenul n care aceasta trebuie dus la
ndeplinire, care nu va fi mai mare dect
termenul de exercitare a cii de atac
mpotriva deciziei Consiliului, aa cum
este prevzut la art. 281 alin.(1).
61. Art. 2781
(1) n msura n care Consiliul respinge
contestaia ca nefondat, autoritatea
contractant va reine contestatorului din
garania de participare n raport cu
valoarea
estimat
a
contractului
urmtoarele sume:
a) ntre 63.000 lei i 420.000 lei inclusiv 1% din aceast valoare;
b) ntre 420.001 lei i 4.200.000 lei
inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce
depete 420.001 lei;
c) ntre 4.200.001 lei i 42.000.000 lei
inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce
depete 4.200.001 lei;
d) ntre 42.000.001 lei i 420.000.000 lei

Art. 278 alin. (4)

Eliminarea ambiguitii create cu privire la


termenul dispus de CNSC n vederea
(4) n cazul n care Consiliul admite remedierii aspectelor contestate.
contestaia i dispune luarea unor msuri
de remediere a actului atacat, precizeaz i
termenul n care aceasta trebuie dus la
ndeplinire, care nu va fi mai scurt dect
termenul de exercitare a cii de atac
mpotriva deciziei Consiliului, aa cum
este prevzut la art. 281 alin.(1).
Art. 2781
(1) n msura n care Consiliul respinge pe
fond contestaia, autoritatea contractant va
reine contestatorului din garania de
participare n raport cu valoarea estimat a
contractului urmtoarele sume:
a) peste pragul prevzut la art. 19 i pn
la 420.000 lei inclusiv - 1% din aceast
valoare;
b) ntre 420.001 lei i 4.200.000 lei
inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce
depete 420.001 lei;
c) ntre 4.200.001 lei i 42.000.000 lei
inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce
depete 4.200.001 lei;

Pentru a evita diferentele de curs valutar i


avnd n vedere faptul c se cere garanie de
participare peste pragul de la art.19, pentru
uurina n reglementare.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce
depete 42.000.001 lei;
e) ntre 420.000.001 lei i 4.200.000.000
lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din
ceea ce depete 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei +
0,00001% din ceea ce depete
4.200.000.001 lei.

d) ntre 42.000.001 lei i 420.000.000 lei


inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce
depete 42.000.001 lei;
e) ntre 420.000.001 lei i 4.200.000.000
lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din
ceea ce depete 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei +
0,00001% din ceea ce depete
4.200.000.001 lei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n Pentru
eliminarea
comportamentului
cazul n care contestatorul renun la necorespunztor al operatorilor economici
contestaie.
care depun contestaii pentru a icana i care
pentru a nu le fi reinut garania de
(3) Msurile prevzute la alin. (1) nu vor participare,
cunoscnd
c
motivele
fi aplicabile n msura n care contestaiei nu sunt ntemeiate, renun la
renunarea la contestaie a fost realizat contestaie. Totodat, fiind prevzut excepia
ca urmare a adoptrii de ctre n situaia n care renunarea are loc ca
autoritatea contractant a msurilor de urmare a remedierii de ctre autoritatea
remediere necesare, n condiiile art. contractant a aspectelor contestate.
2563 alin. (1).

(2) n msura n care instana competent


admite plngerea formulat mpotriva
deciziei Consiliului de respingere a
contestaiei, autoritatea contractant are
obligaia de a returna contestatorului
sumele prevzute la alin. (1), n cel mult 5
zile lucrtoare de la data pronunrii
deciziei instanei de judecat.

(4) n msura n care instana competent


admite plngerea formulat mpotriva
deciziei Consiliului de respingere a
contestaiei, autoritatea contractant are
obligaia de a returna contestatorului
sumele prevzute la alin. (1), n cel mult 5
zile de la data pronunrii deciziei instanei
de judecat.
(5)

msura

care

instana Sanciunea trebuie s fie aceeai i dac

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006

62. Art. 279 alin. (3)-alin. (4)


(3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit
alin. (1), va fi motivat i comunicat n
scris prilor n termen de 3 zile de la
pronunare. Decizia, fr motivarea
acesteia, se public pe pagina de internet
a Consiliului nluntrul aceluiai
termen.
(4) Decizia motivat se public pe pagina
de internet a Consiliului, n cadrul
buletinului oficial, fr referire la datele de
identificare a deciziei i ale prilor,
precum i la datele personale, n termen de
10 zile de la data la care aceasta rmne
definitiv i irevocabil.

63. Art. 279

competent admite plngerea formulat instana decide c autoritatea contracatnt


mpotriva deciziei Consiliului prin care are dreptate i respinge contestaia pe fond.
a fost admis plngerea, respingnd pe
fond
contestaia,
autoritatea
contractant va reine sumele prevzute
la alin. (1).
Art. 279 alin. (3) - alin. (4)
Reducerea termenului de publicare a deciziei
motivate de ctre CNSC pe site-ul propiru i
(3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit introducerea
obligativitii
autoritii
alin. (1), va fi motivat i comunicat n contractante de a publica decizia pe SEAP, n
scris prilor n termen de 3 zile de la vederea unei abordri unitare i n vederea
pronunare.
consultrii acesteia de ctre toate persoanele
implicate.

(4) Decizia motivat se public n termen


de 5 zile de la pronunare pe pagina de
internet a Consiliului, n cadrul buletinului
oficial, fr referire la datele de identificare
a deciziei i ale prilor, la datele cu
caracter personal, precum i la acele
informaii pe care operatorul economic
le precizeaz n oferta sa ca fiind
confideniale, clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectual.
Art. 279 alin. (6) nou

Introducerea prevederii legale este necesar


pentru o mai bun monitorizare a sistemului
(6) Decizia motivat se public de ctre de achiziii publice realizat de ctre
autoritatea contractant n SEAP n termen ANRMAP,
n
vederea
identificrii
de 5 zile de la data primirii, fr referire la problemelor ce apar n sistem i adoptarea

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
datele de identificare a deciziei i ale msurilor necesare n timp util.
prilor, la datele cu caracter personal,
precum i la acele informaii pe care
operatorul economic le precizeaz n oferta
sa ca fiind confideniale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate
intelectual.
64. Art.280 alin. (2) (3)
(2) n cazul n care termenul prevzut de
art. 278 alin. (4) nu este respectat de
autoritatea contractant, se va aplica
conductorului unitii care nu a efectuat
toate demersurile necesare pentru ducerea
la ndeplinire a deciziei Consiliului sau
persoanei obligate o amend pe fiecare zi
de ntrziere, ce const n 20% din
salariul minim lunar pe economie, la
cererea prii interesate.
65. Art. 280 alin. (4)

Art. 280 alin. (2) (3)

S-a eliminat sancionarea dubl a aceleiai


fapte.

(2) n cazul n care termenul prevzut de


art. 278 alin. (4) nu este respectat de
autoritatea
contractant,
se
aplic
conductorului unitii care nu a efectuat
toate demersurile necesare pentru ducerea
la ndeplinire a deciziei Consiliului sau
persoanei obligate saniunea prevzut la
art. 294 alin.(2).

Art. 280 alin. (4) se abrog

Corelare cu modificarea alin.(1) a art. 280.

Art. 281 - alin. (1) i (3)

Clarificarea textului actului normativ i

(4) Decizia pronunat de Consiliu, privind


amenda, neatacat n termen, constituie
titlu executoriu i se execut de organele
competente potrivit dispoziiilor legale
privind executarea silit a creanelor fiscale
i cu procedura prevzut de aceste
dispoziii.
66. Art. 281 - alin. (1) i (3)

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
(1)
Deciziile
Consiliului
privind
soluionarea contestaiei i obligarea la
plata amenzii pot fi atacate cu plngere la
instana judectoreasc prevzut la art.
283 alin. (1), n termen de 10 zile de la
comunicare, att pentru motive de
nelegalitate, ct i de netemeinicie.

(3) Partea care formuleaz plngerea are


obligaia s comunice, n termenul
prevzut la alin. (1), o copie a acesteia,
precum i a nscrisurilor doveditoare i
prii adverse, depunnd dovada de
comunicare n faa instanei pn la primul
termen de judecat.

67. Art. 285

corelarea cu prevederile Legii contenciosului


(1)
Deciziile
Consiliului
privind administrativ nr. 554/2004.
soluionarea contestaiei pot fi atacate de
ctre autoritatea contractant i/sau de
ctre orice persoan vtmat, n sensul
art. 255 alin. (2), cu plngere la instana
judectoreasc prevzut la art. 283 alin.
(1), n termen de 10 zile de la comunicare,
att pentru motive de nelegalitate, ct i de
netemeinicie.
(3) Persoana care formuleaz plngerea
mpotriva deciziei pronunate de
Consiliu comunic, n termenul prevzut
la alin. (1), o copie a acesteia, precum i a
nscrisurilor doveditoare, fr referire la
acele informaii pe care operatorul
economic le precizeaz n oferta sa ca
fiind confideniale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate
intelectual, i prilor care au fost
implicate n procedura de contestare n
faa Consiliului, depunnd dovada de
comunicare n faa instanei pn la primul
termen de judecat.
Art. 285 alin.(6) - nou
Introducerea prevederii legale este necesar
pentru o mai bun monitorizare a sistemului
(6) Hotrrea motivat pronunat de de achiziii publice realizat de ctre
instan va fi naintat, n copie, n termen ANRMAP,
n
vederea
identificrii
de 15 zile de la data redactrii, ctre problemelor ce apar n sistem i adoptarea
Autoritatea
Naional
pentru msurilor necesare n timp util.
Reglementarea
i
Monitorizarea

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
Achiziiilor Publice, care o public n
SEAP, fr referire la datele de identificare
a deciziei i ale prilor, la datele
personale, precum i la acele informaii pe
care operatorul economic le precizeaz ca
fiind confideniale, clasificate sau protejate
de un drept de proprietate intelectual.
68. Art.286
(1) Procesele i cererile privind acordarea
despgubirilor
pentru
repararea
prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii
de atribuire, precum i cele privind
executarea,
nulitatea,
anularea,
rezoluiunea, rezilierea sau denunarea
unilateral a contractelor de achiziie
public se soluioneaz n prim instan
de ctre secia comercial a tribunalului n
circumscripia cruia se afl sediul
autoritii contractante.
69. Art. 28710

Art.286

Corelarea cu prevederile Legii contenciosului


administrativ nr. 554/2004.

(1) Procesele i cererile privind acordarea


despgubirilor
pentru
repararea
prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii
de atribuire, precum i cele privind
executarea,
nulitatea,
anularea,
rezoluiunea, rezilierea sau denunarea
unilateral a contractelor de achiziie
public se soluioneaz n prim instan
de
ctre
secia
de
contencios
administrativ i fiscal a tribunalului n
circumscripia cruia se afl sediul
autoritii contractante.
Art. 28710 alin.(1), lit.d) nou

Corelare cu modificrile anterioare.

d) n alte cazuri prevzute de lege.


70. Art. 28712 alin. (2)
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. a),
publicarea anunului i n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nu este necesar n
urmtoarele situaii:

Art. 28712 alin. (2)


(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. a),
publicarea anunului i n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nu este necesar n
urmtoarele situaii:

Corelare cu noile praguri stabilite prin


REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL
COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de
modificare a Directivelor 2004/17/CE,
2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
a) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
a) - c), iar valoarea estimat a contractului
de furnizare ori de servicii care urmeaz s
fie atribuit este mai mic dect
echivalentul n lei al 125.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
d) sau e), iar valoarea estimat a
contractului de furnizare sau de servicii
care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este
mai mic dect echivalentul n lei al
387.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de
lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat
este mai mic dect echivalentul n lei al
4.845.000 euro.
71. Art. 28716 alin. (1)
(1)
Hotrrea pronunat n prim
instan poate fi atacat cu recurs, n
termen de 5 zile de la comunicare.
Recursul se judec de secia comercial a
curii de apel.
72. Art. 28716 alin. (2)
(2) Recursul nu suspend executarea i se
judec de urgen i cu precdere.

a) autoritatea contractant se ncadreaz n


una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
a) - c), iar valoarea estimat a contractului
de furnizare ori de servicii care urmeaz s
fie atribuit este mai mic dect
echivalentul n lei al sumei de 130.000
euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n
una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
d) sau e), iar valoarea estimat a
contractului de furnizare sau de servicii
care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este
mai mic dect echivalentul n lei al sumei
de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de
lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat
este mai mic dect echivalentul n lei al
sumei de 5.000.000 euro.

European i ale Consiliului n ceea ce


privete pragurile de aplicare a acestora n
cazul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii.

Art. 28716 alin. (1)

Corelarea cu prevederile Legii contenciosului


administrativ nr. 554/2004 i cu modificarea
(1) Hotrrea pronunat n prim instan referitoare la contractul de achiziie public,
poate fi atacat numai cu recurs, n termen respectiv caracterul acestuia de contract
de 5 zile de la comunicare. Recursul se administrativ.
judec de Secia contencios administrativ
i fiscal a curii de apel.
Art. 28716 alin. (2) se abrog

Corelarea cu prevederile Legii contenciosului


administrativ nr. 554/2004.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
73. Art. 293 lit. k)

Art. 293 lit. k)

Claritatea textului legislativ.

Constituie contravenie i se sancioneaz Constituie contravenie i se sancioneaz


urmtoarele fapte:
urmtoarele fapte:
k) nejustificarea de ctre autoritatea k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu
contractant a avantajelor reflectate prin reflect avantaje pentru autoritatea
aplicarea factorilor de evaluare;
contractant;
74.
Art. 293 lit. l1) nou
Corelare cu obligaia instituit la nivelul alin.
(2) al art.19.
1
l ) netransmiterea notificrii prevzute la
art. 191;
75. Art. 293 lit. m)

Art. 293 lit. m)

Pentru simplificarea textului.

m) refuzul de a pune la dispoziia m) nclcarea dispoziiilor art. 295 alin.


Autoritii Naionale pentru Reglementarea (5).
i Monitorizarea Achiziiilor Publice a
informaiilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public, pe care
aceasta le solicit n scopul ndeplinirii
funciei de supraveghere;
76. Art. 294

Art. 294
(1) Contravenia prevzut la art. 293
lit. l1) se sancioneaz cu amend de la
2.000 lei la 5.000 lei.

(1) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. (2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit.
e1), f), n), u) i v) se sancioneaz cu e1), f), n), u) i v) se sancioneaz cu

Corelarea cu modificarea art.19 alin.(2) i


art.293.

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
amend de la 20.000 lei la 40.000 lei.

amend de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit.


a), c), k), m1), q), s), t) i w) se
sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la
80.000 lei.

(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit.


a), c), k), m1), q), s), t) i w) se
sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la
80.000 lei.

(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit.


b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) i r)
se sancioneaz cu amend de la 80.000 lei
la 100.000 lei.

(4) Contraveniile prevzute la art. 293 lit.


b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) i r)
se sancioneaz cu amend de la 80.000 lei
la 100.000 lei.

(4) Amenzile prevzute ca sanciuni pentru


svrirea contraveniilor de la art. 293 pot
fi aplicate att persoanelor juridice, ct i
persoanelor fizice.

(5)
Amenzile
pentru
svrirea
contraveniilor de la art. 293 pot fi aplicate
att persoanelor fizice, ct i persoanelor
juridice.

(5) Contravenientul persoan fizic i/sau


juridic are dreptul de a achita n termen de
cel mult 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal ori, dup caz, de la data
comunicrii acestuia jumtate din minimul
amenzilor prevzute la art. 294 alin. (1) (3).

(6) Contravenientul persoan fizic i/sau


juridic poate achita n termen de cel mult
48 de ore de la data ncheierii procesuluiverbal ori, dup caz, de la data comunicrii
acestuia jumtate din minimul amenzilor
prevzute la art. 294 alin. (1) - (4).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 8


alin. (4) din Ordonana Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare,
sumele provenite din amenzile prevzute la

(7) Prin derogare de la prevederile art. 8


alin. (4) din Ordonana Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare,
sumele provenite din amenzile prevzute la

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
art. 294 alin. (1) - (3) aplicate persoanelor art. 294 alin. (1) - (4) aplicate persoanelor
fizice se fac integral venit la bugetul de fizice se fac integral venit la bugetul de
stat.
stat.
77. Art. 295

Art. 295 alin.(5) (6) - noi

Claritatea textului legislativ.

(5) Autoritatea contractant are obligaia s


pun la dispoziia persoanelor precizate la
alin. (1) documentele solicitate i s le
permit accesul la sediul acesteia.

78. Art.2961 alin.(1), lit.g)


(1)
Fr a aduce atingere prevederilor
art. 294 i n msura n care un operator
economic nu a utilizat o cale de atac n
acest sens, Autoritatea Naional pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice are dreptul de a
solicita instanei de judecat, n condiiile
art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor

(6) Procedura de supraveghere prevzut la


art. 3 lit. c) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea
Autoritii Naionale pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice
aprobat cu modificri prin Legea nr.
111/2006, cu modificrile ulterioare, se
desfoar n conformitate cu regulamentul
aprobat prin Ordin al Preedintelui
Autoritii Naionale pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
Art. 2961 alin. (1)
Corectitudinea actelor normative invocate.
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art.
294 i n msura n care un operator
economic nu a utilizat o cale de atac n
acest sens, Autoritatea Naional pentru
Reglementarea
i
Monitorizarea
Achiziiilor Publice are dreptul de a
solicita instanei de judecat, n condiiile
legii, constatarea nulitii absolute a

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
la prescripia extinctiv, constatarea contractelor, pentru urmtoarele motive:
nulitii absolute a contractelor, pentru
urmtoarele motive:
79. Art.2961 alin.(1), lit.g)

Art. 2961 alin. (1), lit. g)

80. Art. 2961

Art. 2961 alin. (1), lit. i) - nou

Clarificarea situatiilor in care ANRMAP


poate solicita nulitatea absoluta a
g) nerespectarea/modificarea criteriilor de g) nerespectarea/modificarea criteriilor de contractului de achizitia publica.
calificare i selecie i/sau a factorilor de calificare i selecie i/sau a factorilor de
evaluare prevzute/prevzui n cadrul evaluare prevzute/prevzui n cadrul
invitaiei/anunului de participare;
invitaiei de participare/anunului de
participare,
cu
excepia
situaiilor
prevzute la art. 179 alin. (4);

81. Art. 2961 alin. (2) (3)


(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se
soluioneaz, de urgen i cu precdere, de
ctre Curtea de Apel Bucureti, Secia
contencios
administrativ,
potrivit
2
7
dispoziiilor art. 720 - 720 i art. 7209 din
Codul de procedur civil, care se aplic n
mod corespunztor.

Corelarea cu modificrile anterioare.

i) deciziile luate de autoritatea contractant


n procesul de evaluare a ofertelor au avut
la baz cerine/criterii de calificare i/sau
selecie ce nu se regsesc n fia de
date/anunul de participare/invitaia de
participare.
Art. 2961 alin. (2) (3)
Corelarea cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se
soluioneaz, de urgen i cu precdere, de
ctre Tribunalul Bucureti, Secia
contencios administrativ i fiscal potrivit
dispoziiilor art. 7202 - 7207 i art. 7209 din
Codul de procedur civil, care se aplic n
mod corespunztor.

(3) Sentina Curii de Apel Bucureti (3) Sentina Tribunalului Bucureti poate

Anexa
Tabel comparativ modificari OUG 34/2006
poate fi atacat cu recurs, n termen de 15
zile de la data comunicrii, la nalta Curte
de Casaie i Justiie, Secia contencios
administrativ.

fi atacat numai cu recurs, n termen de 15


zile de la data comunicrii, la Curtea de
Apel Bucureti, Secia contencios
administrativ i fiscal.