Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul MEN nr. 5115/15.12.

2014 privind Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de


nvmnt preuniversitar a intrat n vigoare ncepnd cu data de 13.01.2015 cnd a fost publicat n Monitorul
Oficial, Partea I nr. 23 i 23 bis.
La data intrrii n vigoare a acestui ordin se abrog Ordinul ministrului educaiei i
cercetrii nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
unitilor de nvmnt preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 874
din 29 septembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
Pe semestrul I ncheierea mediilor la module n nvmntul profesional i tehnic se face astfel:
1. Modulele ncheiate pn la data 12.01.2015 au fost finalizate conform prevederilor Ordinului MEC nr.
4.925/2005 (media semestrial se obine fr rotunjirea mediei aritmetice a notelor)
2. Modulele ncheiate dup data de 13.01.2015 se vor finaliza conform prevederilor art. 191 din Ordinul MEN nr.
5115/15.12.2014 (media semestrial se obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai
apropiat numr ntreg. La o diferen de 50 de sutimi, rotunjirea se face n favoarea elevului.)
Art. 191.
(1) La fiecare disciplin de studiu media semestrial este calculat din numrul de note prevazut de
prezentul Regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susine lucrarea scris semestrial (teza),
media semestrial se obine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai
apropiat numr ntreg. La o diferena de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea
elevului.
(3) Media la evaluarea periodic este media aritmetic a notelor nscrise n catalog, cu excepia
notei de la lucrarea scris semestrial (teza), medie calculat cu doua zecimale exacte, fr
rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se sustine lucrarea scris semestrial (teza) media semestrial
se calculeaza astfel:media semestriala = (3M+T)/4", undeM" reprezint media la evaluarea
periodic, iarT" reprezint nota obtinut la lucrarea scris semestrial (teza). Nota astfel obinut
se rotunjete la cel mai apropiat numr ntreg. La o diferen de 50 de sutimi, rotunjirea se face n
favoarea elevului.
(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale,
calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un
semestru, la disciplina educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu
a fost scutit devine calificativul/media anual.
(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) i mediile semestriale i anuale se consemneaza n
catalog cu cerneal roie.
(7) In cazul n care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolt ca o
unitate autonom de instruire. Media unui modul se calculeaz din notele obtinute pe
parcursul desfsurrii modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei
unui modul care se termina pe parcursul anului se face n mod obligatoriu n momentul
finalizrii acestuia, nefiind condiionat de sfrstul semestrului. Aceasta este
considerat i media anuala a modulului.

(8) Media anual general se calculeaz ca medie aritmetic, fr rotunjire, a mediilor anuale de la
toate disciplinele i de la purtare. Media general, n cazul curriculumului organizat pe module, se
calculeaz n conformitate cu reglementrile legale in vigoare, media general a unui modul fiind
similar cu media general a unei discipline.
Cu stim,
Ion Vlasceanu