Sunteți pe pagina 1din 13

CURS CALIFICARE

PROFESIONALA CONTINUA
(CPC)
TRANSPORT PERSOANE

Cuprins

Capitolul 1 Reglementari specifice transportului de persoane :

Pag.3

Capitolul 2 Documente la bordul autovehiculului care efectueaza transport de

Pag.4

persoane
Capitolul 3 Regulamentul 561 (timpii de conducere si odihna)

Pag.5

Capitolul 4 Reglementari referitoare : A. Tahograf


B. Limitator de viteze
C. Codul rutier

Pag.6

D. Masuri de prim ajutor


Capitolul 5 Conducere preventiva

Pag.8

Capitolul 6 Notiuni referitoare la : A. Conducere ecologica


B. Pneuri

Pag.10

C. Mecanica
Capitolul 7 Echipamente de siguranta

Pag.12

Capitolul 1 : Reglementari specifice transportului de persoane


Clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activitatii:
a) transport rutier contra cost;
2

b) transport rutier in cont propriu.


Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin urmatoarele servicii :
a) servicii regulate

- in transport rutier national


- in trafic international

b) servicii regulate speciale

- in transport rutier national (transport rutier interjudetean)


- in trafic international

c) servicii ocazionale - in transport rutier national


- in trafic international

Clasificarea autocarelor si autobuzelor


Autocarele clasificate pe stele: *; **; ***; **** (**** = clasa de confort maxim)
Autocarele clasificate pe categorii (categoria I confort maxim):
categoria I : autocare de lunga distanta fara limite de distanta (confort maxim).
categoria II: autocare de medie distanta maximum 1.500 km pe sens
categoria III : autocare de scurta distanta maximum 1.000 km pe sens;
categoria IV : autobuzelor/microbuzelor care prin constructie sunt prevazute si amenajate inclusiv pentru
transportul calatorilor in picioare,
Insemnele privind clasificarea autocarului se expun la loc vizibil in exterior dreapta.
Perioada de valabilitate a certificatului de clasificare este de 1 an, iar prelungirea acestuia se face cu 30 zile
inainte de data expirarii.

Obligatii in cazul serviciilor regulate de transport persoane:

sa emita bilete/legitimatii de calatorie corespunzator distantei parcurse de persoanele transportate;


sa informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta;
sa permita urcarea in autovehicul a persoanelor posesoare de bilet/legitimatie de calatorie;
sa opreasca doar in statiile prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu;
sa asigure oprirea in toate statiile prevazute in grafic pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate;
sa afiseze tariful de transport pe baza de legitimatie de calatorie in interiorul vehiculului;
sa permita urcarea in autovehicul a persoanelor care beneficiaza de facilitati la transportul rutier;
sa utilizeze pe timpul executarii transportului placa de traseu;
sa se efectueze transportul in conformitate cu graficul de circulatie.
sa detina la bord asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente
ce cad n sarcina operatorului de transport rutier, n copie

Alte obligatii ale operatorilor de transport :


Sa asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de:
maxim 3 ore in judet,
maxim 5 ore in tara ( in afara judetului)
maxim 16 ore in cazul transporturilor in trafic international.
Sa nu circule cu usile deschise sau cu pasagerii pe scara autobuzului
Managerul de transport este responsabil cu instruirea personalului pentru efectuarea
transportului rutier.
Examinarea medicala si psihologica se efectueaza la 1 an indiferent de varsta.
Inspectia Tehnica Periodica (ITP) se efectueaza in statii autorizate R.A.R la cel mult 6 luni de la
data ultimei inspectii.
Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehicule pentru transportul
de persoane nu trebuie sa depaseasca 100km/h.

Capitolul 2. Documente la bordul autovehiculului care efectueaza transport de


persoane
(trafic national si international)
Transport contra cost
( pe baza de contract )

Transport in cont propriu


( fara incasarea unui tarif )

SOFER

1. Legitimatie de serviciu
2. Certificat de competenta profesionala
3. Copia conforma a licentei comunitare
VEHICUL 4. Contract de inchiriere sau leasing in
original
5. Asigurarea pentru persoanele
transportate si bagajele acestora, n
copie
6. Documentul de transport
Vezi tabelul documente de transport
MARFA

1. Legitimatia de serviciu
2. Certificat de competenta profesionala
3. Copia conforma a certificatului de transport
in cont propriu
4. Contract de inchiriere sau leasing in original
5. Asigurarea pentru persoanele transportate si
bagajele acestora, n copie
6. Documentul de transport:
Tabelul cu numele persoanelor transportate
semnat si stampilat

Documentul de transport pentru transportul rutier de persoane contra cost


Servicii de
transport

Transport national

Servicii
regulate

Licenta de traseu
(insotita de graficul de
circulatie)

Servicii
regulate
speciale

Licenta de traseu
(insotita de graficul de
circulatie)
Suplimentar se adauga:
- contractul incheiat cu
beneficiarul transportului
- documentele din care sa rezulte
apartenenta pasagerilor.

Servicii
ocazionale

Document de control

Transport in trafic international


In UE
In afara UE
Autorizatie de transport
Autorizatie de transport
international
international
(insotita de graficul de
(insotita de graficul de
circulatie)
circulatie)

Contractul incheiat intre


organizatorul serviciului
si operatorul de
transport

Document de control

Autorizatia de transport
international

Document de control
prevazut de
Acordul INTERBUS
Obs. se foloseste si in cazul
serviciilor ocazionale
liberalizate intre Romania si
state din afara U.E, ex. Turcia

a) Graficul de circulaie aferent licenei de traseu cuprinde:


staiile, altele dect staiile publice, precum i distanele dintre acestea;
b) distantele intre statii
orele de plecare, respectiv de sosire;
c) capat de traseu statia de plecare sau statia de destinatie a unui traseu, utilizata pentru
urcarea/coborarea, dupa caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport
contra cost de persoane ;
d) traseu - parcursul care asigur legtura dintre capetele de traseu de plecare/destinatie, pe
care se execut servicii regulate sau regulate speciale

Capitolul 3. Regulamentul (CE) Nr. 561/2006


privind timpii de conducere si odihna
Conducere continua
Durata de conducere zilnica

Cel mult 4 ore si 30 de minute


9 ore ( 10 ore de cel mult 2 ori pe saptamana)

Durata de conducere saptamanala


(de luni ora 0 pana duminica ora 24)
Durata de conducere in doua saptamani
Pauza

Maxim 56 ore

Perioada de repaus zilnica normala


- autovehiculul sa fie dotat cu pat si sa fie stationat
- se poate intrerupe numai la imbarcarea pe feribot
sau tren, de cel mult 2 ori, maxim 1 ora
Perioada de repaus zilnica redusa

Perioada de repaus saptamanal normal


(dupa 6 perioade zilnice de conducere consecutive)
Perioada de repaus saptamanal redus
Conducere in echipaj

Maxim 90 ore (12 perioade de conducere)


Dupa 4 ore si 30min. cel putin 45 minute
(sau 15+ 30)
11 ore sau 3+9=12ore

9 ore dar mai mic de 11 ore, de cel mult 3 ori pe


saptamana
Obs. diferenta pana la 11 ore nu se compenseaza
45 ore
Cel putin 24 ore (diferenta pana la 45
ore se recupereaza 3 saptamani)
Repausul zilnic este de 9 ore consecutive
pe parcursul a 30 ore

Nerespectarea timpilor de conducere si odihna se sanctioneaza cu amenda contraventionala si imobilizarea


vehiculului.
Conducatorul auto poate sa se abata de la prevederile Reg. 561/2006 daca este necesar pentru a asigura
securitatea pasagerilor, vehiculului sau incarcaturii acestuia.
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului ( CE ) nr. 561/2006 nu se aplica:
a) autov. de transport persoane cu o capacitate mai mica de 9 locuri (inclusiv conducatorul)
b) autov. de transport marfa a caror masa maxima admisa nu depaseste 3,5 tone.
Acordul AETR stabileste reglementari privind timpii de conducere si timpii de odihna ai conducatorului auto
(inclusiv activitatea echipajelor care efectueaza transport rutier) si se aplica in afara spatiului U.E.
Operatorul de transport, respectiv ntreprinderea, are obligaia s planifice transporturile astfel nct
conductorul auto s poat respecta prevederile legale privind timpul de odihn

Capitolul 4 Notiuni referitoare la tahograf, limitator de viteze,


codul rutier, notiuni de prim ajutor
A. Tahograful
Autovehiculele ( inclusiv ansamblurile) destinate transportului de marfa, cu masa totala maxima autorizata
peste 3,5 tone si vehiculele destinate transportului de persoane peste 8+1 locuri, trebuie sa fie dotate cu aparate
tahograf, omologate, instalate si sigilate de catre un service autorizat ( este interzisa interventia conducatorului
auto asupra tahografului).
Tahografele se verifica la fiecare 2 ani, in ateliere service autorizate.
Conducatorul auto nu are voie sa plece in cursa cu tahograful defect sau desigilat.
a) Tahograf analog
Diagrama tahograf (trebuie sa poata inregistra continu 24 de ore)
Operatorul de transport, respectiv intreprinderea, are obligatia: sa nu permita plecarea in cursa a
vehiculelor echipate cu tahograf digital fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului
parcurs al transportului
Date care se completeaza pe diagrama tahograf :
La inceputul zilei de lucru: - nume si prenume
- localitatea plecare
- data plecarii
- numar de inmatriculare
- km la plecare
La terminarea zilei de lucru: - locul sosirii
- data sosirii
- km la sosire
- km parcursi
La schimbarea autovehiculului pe timpul zilei de lucru se foloseste aceeasi diagrama si se completeaza
manual pe spatele diagramei urmatoarele:
- ora schimbarii
- kilometraj plecare
- kilometraj sosire
- numar de inmatriculare
- kilometri parcursi
In cazul unui control in trafic conducatorul auto trebuie sa prezinte diagrama tahograf pentru ziua in
curs, diagramele pentru ultimele 28 de zile de activitate si formularul tip de concediu pentru zilele libere.
b) Tahograf digital
In cazul defectarii tahografului digital fiecare dintre conducatorii auto v-a consemna pe spatele hartiei de
imprimanta, diferitele activitati desfasurate folosind caroiajul destinat in acest scop.
Cardul tahograf este un suport electronic pe care sunt salvate datele inregistrate de tahograful digital cu
privire la activitatea conducatorului auto (identifica conducatorul auto), este valabil 5 ani si nu este
transmisibil;

B. Limitatorul de viteza
Autovehiculele destinate transportului rutier de marfa,respectiv persoane care dezvolta o viteza mai mare de
90 km/h,respectiv 100 km/h vor fi dotate cu limitator de viteza care se verifica la 2 ani.
Limitatorul de viteza este reglat : - la 90 km/h pentru vehiclele care transporta marfa
- la 100 km/h pentru vehiclele care transporta persoane.
Obs. operatorul de transport are transport are obligatia de a nu permite plecarea in cursa a vehiculelor care au
limitatorul de viteza defect

C. Codul rutier ( OUG 195/2002 )

Suspendarea permisului de conducere: la depasirea cu mai mult de 50km/h a vitezei maxime.


Anularea permisului de conducere - daca titularului permisului i s-a aplicat prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducatori de vehicule.
Intr-o intersectie cu sens giratoriu trebuie sa acordati prioritate vehiculelor care circula in interiorul intersectiei.
Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere se semnalizeaza cu unul din indicatoarele ,,
Trecerea la nivel cu cale ferata simpla, fara bariere sau ,,Trecerea la nivel cu cale ferata dubla, fara bariere
insotite de indicatorul ,,Oprire.
Vehiculele folosite trebuie sa se incadreze in normele legale de siguranta si securitate ce se regasesc in
reglementarile privind transporturile rutiere.
Registrul Auto Roman (RAR) este institutia care efectueaza omologarea de tip si individuala a vehiculelor rutiere.
I.T.P. se efectueaz in statii autorizate de RAR :
la cel mult 1 an de la ultima verificare - autocamioane cu MTMA > 3,5 tone
la cel mult 6 luni de la ultima verificare autovehicule transport persoane > 9 locuri
In certificatul de inmatriculare se regasesc datele tehnice ale autovehiculelor:
masa proprie a autovehiculului
masa totala maxima autorizata MTMA reprezinta masa maxima ( totala) a unui vehicul
incarcat admisibila autoritatea competenta
masa maxima autorizata pe axe
masa remorcabila
puterea neta maxima
nr. de locuri, (inclusiv soferul.)
Un autovehicul avariat in urma unei coliziuni usoare, poate circula daca detine autorizatie eliberata de politie, dar
nu mai mult de 30 zile de la data producerii avariei.
Trusa medicala si stingatorul de incendii fac parte din dotarile minime obligatorii si au termen de valabilitate limitat c
ce presupune obligativitatea de inlocuire a acestora periodic.

D. Notiuni de prim ajutor


Urgentele in cazul persoanelor accidentate sunt:

accidentati in stare de coma sau de soc (gradul1)

accidentati cu hemoragii ( gradul 2)

accidentati cu fracturi (gradul 3)


Ordinea de interventie pentru acordarea primului ajutor inainte de a trece la transportarea unei
victime este:
degajarea cailor respiratorii (asigurarea functiilor respiratorii)
oprirea hemoragiilor (asigurarea functiilor circulatorii)
imobilizarea fracturilor
Un ranit care prezinta leziuni ale coloanei vertebrale este indicat sa nu fie miscat pana la sosirea salvarii.
7

Pe biletul care se prinde langa garoulse va scrie ora si minutul cand s-a aplicat garoul.

Capitolul 5. Conducerea preventiva


a) Accidentele de circulatie
In raport de factorii care concura la siguranta rutiera, cele mai multe accidente de circulatie au drept cauza
erorile umane, de exemplu : - viteza peste limite admise reprezinta principala cauza de accident;
- oboseala determina 20% din totalul accidentelor din Europa;
- distanta de siguranta insuficienta determina coliziunea cu autovehiculul din
fata
Suplimentar fata de costurile directe ale unui accident mai sunt costuri legate de : imobilizarea vehiculului,
prejudicierea imaginii reprezentative a firmei, timpul pierdut.
b) Elementele conducerii preventive: - vigilenta
- prevederea
- judecata
A conduce preventiv inseamna sa anticipezi situatiile ce pot deveni periculoase
Aprinderea unei tigari conduce la nereceptarea unor informatii si poate produce un accident
Efectele alcoolului asupra organismului uman : efecte sedative si anularea inhibitiilor, diminuarea
capacitatii de gandire, evaluarea gresita a vitezelor, reducerea campului vizual
Alcoolul se absoarbe foarte rapid in organism dar se elimina intr-un timp mult mai mare
Concentratie alcool
Risc de accident
0,3 %
Debuteaza riscul de accident
0,5%
se multiplica de 2 ori
0,8%
se multiplica 10 ori
1,2%
se multiplica 35 ori
c) Pozitia corecta la volan
O pozitie corecta la volan presupune : reglare scaun, spatar, tetiera, oglinzi si centura de siguranta, acces usor
la comenzi
O pozitie incorecta la volan conduce la scaderea rezistentei la oboseala, scaderea concentrarii.
Pozitia corecta a mainilor pe volan prin analogie cu cadranul unui ceas este n dreptul orelor 9 si 15
Pozitia gresita a mainilor pe volan poate determina o precizie slaba a traiectoriei a autovehiculului.
Manevrarea necorespunzatoare a volanului, poate amplifica miscarea de ruliu a autovehiculului.
Comenzile autovehiculului pentru siguranta si confort se vor actiona ferm si lin sau insesizabil
La deplasare in linie dreapta trebuie sa se circule pe mijlocul benzii
d) Circulatia in curba
pentru efectuarea unui viraj la dreapta:
- trebuie sa ne apropiem de axul median al drumului
- sa controlam spatiile laterale: pozitia si traiectoria rotii spate de pe partea catre care se vireaza
coltul caroseriei de pe partea opusa virajului
forta centrifuga:
- tinde sa mentina deplasarea rectilinie a autovehiculului (deplaseaza marfa sau pasagerii spre exteriorul
virajului);
- este proportionala cu patratul vitezei;
- deraparea spre alta banda se produce atunci cand viteza este excesiva ( forta centrifuga este superioara
aderentei)
- diminuarea fortei centrifuge se face prin reducerea vitezei la abordarea curbei;
- derapajul poate fi evitat prin manevrarea lina a volanului, operata in mod continuu, fara intreruperi
- pentru a controla un derapaj : nu se accelereaza, nu se franeaza, se contrabracheaza rotile.
pericolul rasturnarii autovehiculului in curbe (viraj) este mai mare atunci cand :
8

- viteza mare (excesiva, neadaptata);


- pozitia inalta a centrului de greutate (este influentata de gradul de incarcare si distribuirea incarcaturii);
- bruscarea volanului in viraj;
- bruscarea franei in viraj
e) Distanta de franare (oprire)
Distanta de oprire in siguranta reprezinta distanta parcursa atat in timpul de reactie cat si pe timpul franarii;
Timpul de reactie reprezinta intervalul de timp dintre momentul observarii unui obstacol si cel al actionarii
franei;
Factorii care influenteaza distanta de frnare sunt: viteza, masa vehiculului, aderenta
Precautii la franare:
blocarea rotilor conduce la marirea spatiului de franare, indiferent de rotile care se blocheaza;
blocarea rotilor puntii fata determina pierderea controlului directiei (pierderea maniabilitatii), derapajul;
blocarea rotilor puntii spate determina pierderea stabilitatii;
frana de serviciu se actioneaza treptat si controlat (nu se bruscheaza ) pentru siguranta si confortul pasagerilor
frana de serviciu se verifica prin incercari controlate de pornire de pe loc si de oprire cu frana de serviciu
pe un carosabil acoperit cu polei se foloseste frana de motor si cu precautie frana de serviciu.
distanta de franare pentru oprirea unui autovehicul de mare tonaj este de 2 ori mai mare fata de un autoturism
pe un carosabil ud fata de un carosabil uscat distanta de franare creste de aproximativ 2 ori
la dublarea vitezei de deplasare, distanta de franare creste de aproximativ 4 ori
viteza pe timpul noptii trebuie sa permita oprirea autovehicului in limita campului vizual
dupa o ploaie torentiala trebuie pastrata o distanta mai mare fata de vehiculul din fata deoarece distanta de
oprire este mult mai mare
echiparea cu lanturi a rotilor are drep scop cresterea aderentei longidutidinale si transversale roata cale de
rulare
Gradul de incarcare al autovehiculului influenteaza (masa autovehiculului):

distanta de franare necesara opririi autovehiculului in conditii de siguranta


inertia autovehiculului
pozitiei centrului de greutate al autovehiculului
tinutei de drum si comportamentul autovehiculului n viraje
consumul de combustibil

Obs: la deplasarea pe carosabil umed, acoperit cu mazga, se curata periodic farurile si suprafetele vitrate
f) Alte masuri de conducere preventiva
Oboseala poate fi cauzata de : - alimentatie inadecvata
- alimentatie insuficienta, prea grasa sau neechilibrata
- lipsa somnului
In timpul conducerii, oboseala poate avea ca efect asumarea de riscuri suplimentare pentru scurtarea duratei
calatorie
Sanatatea si o vedere buna: - nu sunt suficiente pentru o conducere n siguranta
- pot fi afectate de consumul de alcool sau droguri
- sunt indispensabile unei conduceri n siguranta
Factorii care diminueaza capacitatea de conducere :

- oboseala
- alcoolul
- stupefiantele

Capitolul 6. Notiuni referitoare la: conducere ecologica, pneuri, mecanica


A. Conducere ecologica
Turometru
( indica turatia motorului si implicit a arborelui primar al cutiei de viteze)
Zona Verde
- consumul specific de combustibil este minim
(turatie economica) - momentul motor este maxim
- cea mai mare forta de tractiune la rotile motoare
- cea mai mare rezerva de putere
Zona Rosie
- consumul specific de combustibil este maxim
- scade semnificativ forta de tractiune
- solicitare maxima pentru motor (mecanica si termica)
Zona inferioara
- creste consumul de combustibil pe 100 Km parcursi
culorii verzi
- comporta riscul aparitiei socurilor mecanice in transmisie, in regimuri de
exploatare tranzitorii (accelerare, decelerare)
Consumul de combustibil, la viteza constanta depinde de sarcina si turatia motorului.
Frnarile puternice si accelerarile rapide cresc consumul de combustibil
Diagrama cu varfuri ascutite indica o conducere neeconomica.
Punerea n functiune a instalatiei de climatizare: are drept consecinta scaderea rezervei de putere
disponibile
Pentru a obtine un consum redus de combustibil:

treapta de viteza trebuie aleasa astfel incat turatia motorului sa fie in zona celor economice, interval
evidentiat prin marcaj de culoare verde
operatiunile de schimbare a treptelor de viteza superioare sa se initieze la turatii care asigura
revenirea acesteia la valori apropiate de limita inferioara a zonei verzi
sa se utilizeze, att ct permite motorul, treapta cea mai rapida a schimbatorului de viteze
valorificarea inertiei autovehiculului la pregatirea abordarii unui sector de drum in rampa

B. Pneuri
Conducatorul auto, inainte de plecarea in cursa, trebuie sa efectueze pregatirea autovehiculului. Aceasta
operatiune dureaza aproximativ 20-30 minute si cuprinde: verificarea starii anvelopelor si refacerea periodica a
presiunilor din pneuri, completarea plinurilor, curatirea suprafetelor vitrate, verificare stergatoare parbriz , etc.
La controlul si refacea periodica a presiunilor din pneuri trebuie sa avem in vedere :
operatiunile de refacere a presiunilor sa se efectueze "la rece"
presiunile sa fie conforme cu recomandarile precizate de fabricant
Conformitatea presiunilor n pneuri are influenta determinanta asupra:
- consumului de combustibil
- uzurii anvelopelor, precum si asupra stabilitatii si maniabilitatii autovehiculului
- functionarii mecanismului de directie si a suspensiei
Pneurile influenteaza consumul de combustibil deoarece acestea influenteaza rezistenta la inaintarea
atovehiculului

10

C. Mecanica
Motorul termic

Consum specific - cantitatea de combustibil necesara pentru producerea unei unitati de lucru mecanic si este
masurata in KWh sau CPh
Puterea transmisa la rotile motrice - este mai mica decat cea dezvoltata de motor
Momentul motor transmis la rotile motrice: este mai mare decat la arborele motorului, indiferent de
treapta de viteza selectata
Regulatorul limitator de turatii limiteaza solicitarile mecanice si termice ale motorului prin limitarea
turatiei sub turatia maxima a motorului
Turometru indica turatia motorului si arborele primar al cutiei de viteze
Turbosuflanta creste puterea motorului prin supraalimentare. La oprire, motorul trebuie sa functioneze
cateva minute in gol pentru a asigura o racire lenta a turbosuflantei.
Catalizatorul are rolul de a reduce emisiile de noxe prin arderea completa a gazelor de evacuare.
Aditivul Ad-Blue se foloseste unele motoare Euro 4 si la motoarele Euro 5 pentru reducerea emisiilor de
noxe. Se alimenteaza intr.-un rezervor si se injecteaza in galeria de evacuare.
Transmisia
Rol: - asigura transmiterea fluxului de putere de la motor la rotile motoare prin urmatoarele componente:
ambreiaj, cutia de viteze, arbore cardanic, transmisia principala, diferential.
- amplifica/multiplica momentul motor transmis la rotile motrice, astfel incat momentul motor transmis
este mai mare decat momentul motor dezvoltat de arborele motorului, indiferent de treapta de viteza
selectata.
Ambreiajul

a) permite intreruperea fluxului de putere transmis de la motor la rotile motrice


b) permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
c) protejeaza transmisia la socuri.

Diminuarea socurilor in transmisie la schimbarea treptelor de viteza inferioare ( treapta 1 si 2 ) se face


prin ambreierea progresiva, concomitent cu accelerarea pana la turatia economica.
Mentinerea continua a piciorului pe pedala de ambreiaj determina :uzura prematura a rulmentului de
presiune al ambreiajului, suprancalzirea ambreiajului
Cutia de viteze (schimbatorul de viteze)
a) permite modificarea fortei de tractiune (adica multiplica momentul motor) in functie de variatia
rezistentelor la inaintare. Cea mai mare forta de tractiune este in treapta 1.
b) permite intreruperea temporara a fluxului de putere de la motor la rotile motoare.
c) permite mersul inapoi fara inversarea sensului de rotatie a motorului.
Pentru a obtine o rezerva de putere mai mare se introduce schimbatorul de viteze intr-o treapta inferioara
Obs. n cazul circulatiei la viteza de croaziera, rezerva de putere disponibila:
- permite efectuarea de accelerari, n caz de necesitate
- permite abordarea rampelor, n mod dinamic
Pentru a face motorul sa actioneze ca o frana (frana de motor) se procedeaza astfel: motorul trebuie sa fie
cuplat cu transmisia autovehiculului, nu se mai accelereaza si daca se doreste un efect mai mare se
selecteaza o treapta de viteza inferioara
Transmisia cardanica: - permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
- asigura transmiterea momentului motor de la cutia de viteze la diferential
11

Transmisia principala - multiplica momentul motor transmis rotilor motrice.


Diferentialul

- distribuie momentul motor la rotile motrice;


- permite ca rotile aceleiasi punti motoare sa ruleze cu turatii diferite.

Capitolul 7. Echipamente de siguranta


a) Sistemul ASR - impiedica ruperea aderentei pneului cu solul la la accelerare (la pornirea de pe loc).
b) Sistemul ESP asigura stabilitatea vehiculului in cazul deraparii
Sistemele ASR si ESP actioneaza asupra sistemului de alimentare (taie alimentarea)
c) Sistemul ABS (Sistem care previne blocarea rotilor)
Rol: previne blocarea rotilor autovehiculului la actionari energice ale pedalei de frana.
Avantaje: - reducerea spatiului de franare
- creste eficienta sistemului de franare mai ales pe drumurile cu aderenta scazuta
- permite controlul directiei in timpul franarii ( marirea stabilitatii autovehiculului )
Obs. - sistemul ABS actioneaza asupra sistemului de franare (asupra fiecarei roti in parte)
- daca martorul ABS se aprinde sistemul nu functioneaza, iar la o franare brusca rotile vor aluneca.
d) Tempomatul (pilotul automat)
Rol : - realizeaza mentinerea vitezei de deplasare din momentul activarii acestuia
Avantaje : prin activare la viteze corespunzatoare turatiilor economice minime, permite protejarea fata de
scaderea vitezei sub cele minime economice, corespunzatoare diferitelor trepte de viteza
Obs. : la utilizarea tempomatului pot aparea socuri in transmisie, in urmatoarele situatii:
- la dezactivarea tempomatului de la maneta de comanda (evitarea acestor socuri se face prin
preluarea controlului tractiunii, prin actionarea corespunzatoare a acceleratiei)
- la actionarea pedalei de frana (tempomatul se dezactiveaza automat)
- la actionarea franei de incetinire retarder ( tempomatul se dezactiveaza automat)
- la actionarea pedalei de acceleratie (in mod discontinuu)
e) Sistemele de franare-incetinire ( Retarder)
Rol: evita suprasolicitarea franei de serviciu, efectul de franarea realizandu-se prin actionarea in mod indirect
asupra rotilor motoare (functioneaza numai daca autovehiculul este in miscare) si este proiectat pentru
parcurgerea pantelor lungi.
Sistemele de franare de incetinire (retarder) pot obtine efectul de incetinire al autovehiculului prin:
-actionarea asupra transmisiei prin franarea arborelui de iesire din cutia de viteze: retarder de tip
hidraulic si retarder de tip electromagnetic
- obturarea galeriei de evacuare a motorului
Retarder hidraulic
marimea fortei de franare depinde de treapta de franare selectata, respective cantitatea de ulei hidraulic
introdusa in sistem (carcasa retarderului).
la folosirea excesiva pe timp indelungat a retarderului hidraulic, eficienta frnarii scade datorita
suprancalzirii uleiului (creste temperatura uleiului) si a lichidului de racire
pentru siguranta si confort (evitarea socurilor in transmisie) se recomanda manevrarea secventiala ( fara
salturi) a treptelor de franare
cuplarea treptelor superioare de franare ale retarderului se recomanda sa se efectueze, de preferat, pe
portiunile de drum in aliniament
forta de franare dezvoltata nu se modifica in urma schimbarii unei treptei de viteza

12

efectul de frnare se produce cu ntrziere previzibila fata de momentul activarii retarderului, in timp ce
la retarderul electromagnetic si la retarderul care actioneaza asupra galeriei de evacuare efectul de franare
se produce imediat dupa actionarea acestora.
utilizarea retarderului pe un carosabil cu aderenta redusa (ploaie, polei) trebuie facuta cu prudenta
deoarece poate determina derapajul puntii motoare, pierderea stabilitatii vehiculului datorita lipsei
asistarii electronice la franare - ABS.
Obs. daca autovehiculul pleaca de pe loc cu frana de incetinire activata, va avea un demaraj slab

13