Sunteți pe pagina 1din 26

c.rics,c ci1 tra{ sll-t i:i;.itit tricli'; prill r-i.rt f.

'trlii}c
ritrialii.li-tr:urte.;i .re le";i n:ceiioc_lci Ar f i. !i1*:li'sc ;;i
rlrcti'''u1
1l1l liliii giucl*sc
'linlini"c l;r cr: r'oi t-.1s|tltltjt- ii la
'g.cl-l'utu iarc nu 1,:r|iilt sit cxllii,-: s1:r.rst.'lc l.t.tIii' ittlt i lrtull
rlrta:it o fac.
,\ti:fcriciri silrt ititr,it't.{'a ir:rjriiJtrr * (-r it tll;ri li(.n,
siiilii:it',
'ilir':igur ** I)roili:] siirr slcriiii.li trii, o
"'!':tlici
iiii:l.rcjul, Jalotlttriilc, sirliii it'i1,,:, boal:r,
irrilli:jdiilt,
.inillisr;arr,'a, tritdrfi)lirtca i:c ti sc flt-'c lLrinci i:iircl !i-o
l;irr irrainl,c c,;.'i c:t: trtt trti'ri1.ii; it,scmir'lt('tt r-riftl'ici:"i si:rt
:}llr(rro;ls(' si clc'st'. l)rrr, lisinrl tli;-{r lrltt tc tllfcrir:irilc
j('.
,,r,r],rrl;i1i i, rllir:ii
ttr frr-icii..tlil olll cii;'c
.tiirlliCl cotiritlt'tii
(j1101 1lJ l,
it\'1rl l, rllli.il 1il-lli

tx! nli

.rr ii{ ,-'-l(, rri "r jirnsur i se arl.itrg;i l'r itc rlr,u;r vitLlx,il
lir st.rriLlti ili.Lrr.rc'i cind tiiirs{.i irrtr-lin Jc,c si iirtr-illr
iniil 11 crrc silllll snftrli i-rrr narrf r;igiu riatol itir riLsirn ruirii lcgilot l a llr.c()rca sir te og:,i:i ;rccsici list Llrnirl
r".l( r1rr nrlrrlri fr:;'Lrte gr-r.n ;i cir'httrilor, dar cstcr o r.],c,r;Lrlii rlc proslic; a inccrcn sa te d,.r.i ia o parlc, eslc
t,-ii o lir oStic', snu ciriiir o pr inle jd ic. h'lnol c,c, rile .i-111[lia
sul,t'lrni1 1i i"icikpsr;i rispliiIi. lcii]nlLir loliturh o
.-rrrtrrt.ci l1'ovinc r-lin {rliminl.irrilc caic cliinuie viat;r
rrlii:irii scurtiL: ck: lrc:i.a po cci ln;Li multi ii airirrlc
rr{ruft('l rnuricincl |lnhl-r ri;i ci;tigiucl 1,q1111x
Aseilar, t Ltt,rrt-ol nC | :t1't'1r jtt r. i ic I ltc triOmcnte "i11n"
, rlli'
, r,r'rri gl't1-t lfnil'1i triri.lini si plnLr {1 o:ilni-.lij ncclii[,zrr iL L. rL:s s1l111l(' ci e in:;itf trtirLi.l nt:ilr u n-.ci {iriL ctl':r,r ir:n'ii Iinririr'Jlli ia siiLritrc cli: hii:rllli;1-'rostjii t-1ilra{ar.i.
'i i,s11'1.;, pi
riritii.ia ;i li tr"ansforniL irr-ticirlosr f;i!ir dc rr
irrsisi si in il,.:tnrmici fatiL dtt rcsiltl lrrlnii. ilr' lrr:cr..
lriiii l';Lr; tr;l fr'lrrl rle i:ildiL'ii ;;rjtot'n 1i sc 1;ar"a cli rrr-i;rtiLrl Jr;L girlri i"t-rlrrrit' si lic I')trlrtlr';.:r,Li ri rrlr,.,r l,;i j,,
{.irr, lc ,il-'rt 11t'r:iii ciLlaitzr, l)rrnrn'.,ztrr -..- y:ltrtlu cli
lJ

rL
,L

,1

lll('l
lrli i.ll'tl lliCi COI)11,
j,ilt('i1 ct.rti-.jr,ii'L;t l.ltlcfiCil ('-rl ('ill{1, Jiir ir ill, irlll lrllf i.qri
iX,:,:t'r-u dju toalc;rccstea? li aFui itrl l.it-1,'riir':'ii t*
r'4r1]li]'t..'cu cti r:c,1.tlili lllitcr(r , sirll. it-rrri |1'1j'r;'' i'r til-]r'1
,:i <'ri lcr:i cr: :'int di:;r'suprn ta, { it dr,'s;:t t' ittint, l.'t ilr'-:pt
,'ri\"iitt utl ;r itl di: cc sl-L lllL c;hir:rSl ilt-'clr",rli!ia lr'lt l'i, l'l.t
'lirii'.r' nt) ,:(.lllsit1('r nltri fcl icit ca nlrii dc t'rr'ltlr-r {{:,
il;rciL c sii ii driu crcziilc irri r\risiotttl, pust'd itcalt {rli:;r,rLstltu nt'itrtloir]nici ;i nlilbi;irrritli i] rrll(jr itt,:ttil'i
r,' -,irr-t ii lrtt't,'t,rris,' ;i iirt1,l ,1 tI'l.ri,', {...)

irr;cilii, :lr,illt ita * pr'iitm r:iL Iiinrl r'rirli suplr-.rn.


ii r,ik';tt sti nit ciis;ri'6'1pi;5cir iLrci-ilr"iXc tit, ciili silrf
-iguri ; f-ilt. i,iuii, clplit tuir:rrji' 1ir'i-.Ut ttiiilot,
-11.dr,ilui glinil lrr fi si-i-ii c.ruii si-rrijjn iu cit rtl,i
rrrillli 1x il1r cLtiltvil,,l:rti irrrril trrr,.,ir.,-siL cl;zi si
slr'.r si rklii schr-ri1 irior trii. in ri trcilra r iud jLltle ,ir,
l,ir:irulh nu dlliL rlintj{.ri lr, r:i tlripi cli litrltl, cici
:,irtl ltrc{c'illrilc- irrr:r'1-.111,,t1it' rrjr'i lrlr; trrror iLtr'r'iu
lrtlit-i'{l{ir drr iirc';1rir1iliiI rr:r,ri :,lt rrirt,r' iL;r:tiri ntii.,r
rLrl

.l,iLr

fap. XLIX

Ce cred riespre cele atiiene$ti

rr

)r,uli sint. tuili c1t seattiir, priciitile ttcfrlicil-ii otlltrhii;


zatiat nic, cl a lt'argit rc;iric
''i. :j' totui tsle i-rrL:c't-t
'.i
ccltitudinc
inrl:linirr:,
''ilrllli
1i
' tc "-cocolr;ic nc'inlplirlit-,

l,r';n nlii-lrlL lol . lJitr.:ii t':.li li1,sit, lrrr 1il,l,.,lrjtr :riL r-l,csi:;.rr
i r { iirr'\'iI f,i,tiL J;, ,I.rit'trt', tiir i s.ir i} Jiuilrisllrii i--Cste ;rl;l .,Ln'i. lLrr'cir-ciL sir 1c dr:st Lrr.r I rrtil cii e rii.i"r.,ie qi cit nr,,
,' ittt,'r;ci rlt r: rii;. ::i r1 t, l',,r ri t,'1li,rr,trir l;, ,trl. *,
'lill,i irtr'ilLljrrr-irri; tllr|i1 r'itn) \ r lrlr{e folr-rs c:..,r-tu-:lr,r-ir!
irrli,ilccnrcltiint'tti nr:'u'{'irr l1ri1,,s.r.il ir vct'{til t:L,itir'n:ii
r1i. toti. C*:r di,-a sir:ti ir lJt( cil.rl"!ir,i.r). dr, r,.'ir rrr:.Li n,r,lc
i r-,tn11;iii'-, 16', cirlr: r'iir.iili.! ilL '.o;,ii1r,r, tr);.Lr tliLrir, ijc te t
r',. lrir s!)l1S {rtir i sr.i:.i,;rcr'sti:r
itil siirt in sitr;r's.i fcie,'lrsrl'i linlil', cir:i siiLt t.'.i riir, l'tri', l)tti:itl. ttrli;L;i"
lr( ltiin {:ii lrlr tl'l.1l..ri 1,,1.' l,i'r'r, trir,,;;lli,:ttttuiti ciirii
irt, rLrittiti,.-;rlr ril,'t li lii ilt;lii r.rrr ct1 ,il, ri-rj liil ,;i lt'

ji

,,jrriir e i:r-,Jnrv, "ciirnc, f1ri cc'pii slu pricittri . I)ilcil"


:r* lr{l[ acr.il Cc caut[, sc cirinu;,q, clirciL t_slrr riczan;iigit
',lt itrr'r-r cc ir aflill, sc chittr:ic cu lllllll ntai i,jri 1i ittcLrilc
,,] rn liort si cru{c: iotdeauna ii lipscltt, r.:clrt. ();trt'tJiltr
i1(^r.'ii>t i 1tr ir ini -\ugtsirrs stl lllilgt'a cl"t ltt t rri.c' ill'ii'{t:tli
ii ('rir 1r(:rlllrll'rtrtiL rlr' ricztlriLiit] rt: tlt;t,,il,,r sriii (Jtrlllt'ili.
,l,i,l s,, irrrrr'ilr 1,," i irlsi.i,lt llii:.rrtritil:'r'ti.tittc('cil ce
:ll .tirr : t,i :t' insltli iic sili{t :i rrttiiigc:t'|,. ltltii, i-'lici
itl-rrrt iilll'1 | ritcil .itit ittll'ril, r;it..

-)L

it

'i;

,;,1

i 4itI ilr.tl'irt, :;i tl;re ,-i tri,li ,t,j.rii--i i;i,liliil , jit,r,lr:;t:i'',


r'isi1ti,ili, siiLt !ilc .3trlulil.1l, il.tltllr':i i.r-(r.':l:ill . il

;.i,vr-'ri,rai.
'r ,r Ill',

, -,1,t $:!i,l,.l.l:l

-\s'a silli. i:rn :-tt:Lullr],

l.;{

ll(}irr.';t'('.

lrilrilttrii tlc l,lllii:

r,.:lrlJc.

lr irit-l-'r

ritr

-ritt :lsrrtlti;trttil. tii(-i!i-r(-'tl.L .- :i(lit.ltg il1l ifl'l


,t.,ini.iltfiitr(j -.- ics trt- }irtt-,irtii. ].rtci'ut'iJ.,rllt' t'r'r't lr: ::i,riiiuicir lidi:rt'i"r.rili:rrrtiirri.ii giritlLrl r:ii., ilirt'li ir.i {i,}ilr:it rit'
r.stlol tll griii., {.c-ai :irl"iti qii lnr}i sil1gill': ;rluli 1)l',.,r' ir''
j:iil (:ir il!ri'ri
l-r:irrl'r drt i giLsi. ut"l So;liio lllilltl-i.l l.Li tiri'
*rrL1r ir.liiir rudi. llirrl'1. ];t rti'lrllt llt: l;t:r':it-il l.)ii )ililf itil. :'ii-;.
.rlirl-l;,:;ii.I 1)rirr r:!. lrilt'li,'sii riill troli iri cllritlt, illtilr'irr'
. r :-, )ri-:, ttl 'l:,t;, :rl i1, .r 1'1','-, ii, 1.. I

lil.jinul.

i-tttr

Ori clc cilc ori \:re I s,i tr .qpc11, l.irf5:'Lttft'-ti mal'


.. iii pno.:p[[rl1 ca:'(: {l: r'ri lttt':t'
Riilrt csli un d"ffact al Lrilt'lt.'i, l-'illir- cr-rtc c c;'iLit;ite
ili sln* s:iN1 cr\-:i noiL'stl.l' a{llt in ptli{rl'{";i nL'i'stii'(' '}

Cap.

Sfatrri prietettelti

'li'i'i:1.,,'.iit.l

si Jrrci lticttLi'i i1c rlrtrt, irll'iilll.ill(ltl-ii, rr:


lrl-1i g.ur.l'i t-;"lu t.rirrtii i ir.rla ;i tn:ri. t.lci;t'irbli -.ii-ii iilrt';rs':rL
lr:!uI tlrrtrii. r,'oittl. ll do il. .[c fililL'"
1
' i-rt jcl
cc lltt \'ur:tl sit sc i)oilI'Lil'linirrci sL'illll;l {lt': j}i-! !-('r'(:l
r-,:Lll];rlti , cste iltl irttillilrl. lll mclill:l $riil sli i iir l''lr"irtit,
>;ru s:i fic ahingat; c:LCi nurrai ortrr-rtr ili cliidt;tc :;i i:'i
-,rr,li ;i toi rrl pt'itr r iir gi';r i.
f-;rtll $tr.dellllrri artlcticlr pc oilnl('l)i cii 11'l:!1111.i'7': llr
tlscltiirl: ce ills(riil.lrtrli ''llirli
il11 lrlcrll , uril! siuql.rt
rflr.rt.l" si ,,niui mic"l{"".)'ti
Prii:ttilii Ix-il.rt illuti'rt ia li,..r'oe- lldtrlirrfoiii lrii-;.lil
d

rtt

sitirtnt:i"
'Rii'.ttr

tr:uJniie \';rl(lu(:li.i.. pr iu bine, &l1 l-rr ii1 r ilr(...).


prir.:tr:nii sit]tr. nemlii:il;iit:i, .illr si.itt i:lrtli"
cii
$tiu
t t rt' l''s':'i] rt: i'i
c *ii nr,: i iirr1;ort,r*t J .,tl it.it., a,,ni n lir i
llirrritrL acliiuiii srle. (...)
Ji:,tr) 1)lrli birrc s;i nil :ililii o sl1 il'I ,Jt: \''ilJ;''' clri'c irut iil
E:s

dccil si. s1',i-Li il illl-:lillglrlii' {lilrLr llt} t1t}lllir: s1}1.lsli.


\Tu tt-,-,1rtti,: si tlLri ;iltrlltit: si tlir. iilc,i'iiit -rll r:j1t'si'i ltt:i'lu
clr.l'1ii, c:tir lttt,.il.lc ll, l-iii:l tt:r ritil'sii.

::]rrixsr.r,

212

Convcrsa{ia gi.foloasele ei"

mai a li.'s cl il: f ii':li"l' r'il-ste i


puf'llr rii:lr:rttii*- ;i r: lirii l;iill'. liai ilrtii
Failtrtt Ci itiLrrxr: sinStir"i;it''li i,'i i'l'rfrr;rl {ill cli rillli(l
insl,irti, Crcii cll. cii l-.-rl",i sir:t tlrilit ftr. I1',' iir;r11i' 1'-'i
lJiblir,.it ci i: Si:1;r tlc ci:r.l i. t'r rtr'liiia a jr,i'liil si; ii' i'i'iL '
firLmr:lrii t:-atlsia"ii.t, 11.r1 striiil , tlil ir'tri1r:,t:;lr'r:liil'ii';i,
ci. atrtci,:,tr, Aririli'i tlt'l rilt sirli;i;l -{illi ciii'r :, i;rll"-ltl-L
f i rlr'ssi:ccl i,tit dr il{lci:il',,i ;rl pt"t,i.,t t illlr I li li: ; '
L)iu t,:rlLlir:

?.i:-i

eap. I-. \lorbe *bi;rtttite, observa{iin adevaruri, fic*curi.

L{lt,

sinl

n::..,1i','e f i

fiLcrLt

"'i
ccl-';r-it rlliLl:,.' t sr'.1-i} p:rrtil cl.!n ill t'':l f il i: {!ir:'r'':ll{ i :t
{ l;r..,f1';q:'1, si ,-tt L,llL iii';h,n iiii, Astf,:l llr r:l'rr'tl''i tru
t:iit:-ri ci l, I t: l.-1",, rl t i;liL'lr,l : r: f ir': .., i ; --csi-c oiii'c fr-,t'nrlr ,,a1 lrti" sil'Li ,,]ri't1:'" -- lii.:il l"lu:rlr-ri
i.,ilc si It'::t:'.',i ;lr 'il'..
As.rrt,-t-,ta tlj :i-,.i rlii l1-rlqil-1'1i' l'i,' l'l'l l'l,lr', ii j'll;'1";
j
cirr:i 1lcl'rtt^u11 fl,;511'':1.:'Jf ici.\'ll d'.il('1i1 \'{)li'tl' : i'1r ' i illli'
r.1t:
I'r;irti'illii:r
i !rr '1;:rrL lrt'
lliilrrccl-.,ilni*:-i
r,,,irrc1i,li:'.irr;l!ii..l...tillij''.\:.l.ir;l,'.l:',Lt..':

c;lliirilr iliir-'';tl; iilrtc' lli-l tr;r irirI olLn:clli' {' ")


gr.1 5i1 r-:6'lnrtili'j cx'l rcsi'ul ' ':';i '1'll :r-j
Aroadlr", cc
::;i' srJ{liir:r'
Fu-- ijr aifi 1:;irtl
''riri ci'i cfi sint f.:iii:iii nlr I:il ill e,rJ
ntf'Llic!'
eic
iai
'
cLc'nui clc t;i','iriilii, mca,
ni..i oi{r" lJacir t'L'*nu sii athtc cl-lit-a alir'i:l'i" snur-ir s
n-a,lr si"1 l:i': ilirictiatir. clncl vi'cnll sr-"1-i nli:rg r:rricc
snel-antii, ortncnii r::i..c ilLti itt lllln-rt t1c t-'.1'r'Mai '*i'li citcjt LiiL --" oal:rr'riii sitrl 1*irrL.i't'iniiri,

i'irit i, irisli" ccrtir-rc1-i, irrr"L'-1icr''1 " cl'11r1 s:r tll'i l'i;ri'tr''.ii


dr' ei?'lIii,' liirpieilici'ii r'lrsta -- alrl i:'-'i ilriii .dti'r
t: ' trr I r'i
. '.',i"it,:; cl. ,'i:'. ij'i'*-r; ^ rl1':,' : i'' :.-.:
'l;:. - ,..1 itr
-.
l- '.i.
,.,,.,1. .i, fll;," :.', si ; ,i',i ':,
Cli{i rf{1itt!:.:

[i nciin:pt ,;i ttu- ]rl-ll; fcsllccta 1te tnine insrrnii"


Tirttl'u I itt t:rt c s''r itt?
I)j,r ls ii ttro.t sit ttlil riritrtorc, ca Lr1] uciglt"t n11rl'l':tjlurr., h clliur,f i r:lin cllre r* r(-'1t-cit sit si:lrir.
nr-it i
' S,',,'i,,ic
lir,,rrtr' titttIttl itr c;it-e inli irrglijcsc corpttl, tll:rlr:
(l(' -irriit,tr ii ttr, i?
rlti
S:ul
--Si {).lii)
iriroi .it e'irtc sit-l llt:ti't-c, cu llricteni? Zitrla'lnic,
ciL.ii r',rr-r'ivrti lrr oPr't'lt itttr, nti la di-*cutiilc cu t'lritle"
SiL rni-l pt'tt'cc t:rr rrltii? I-a ce br-rn?- Si lrcr:r:i'trtl;r
oan.'r't.,i crir.lili, tr:rltr trlr socttti, probabil, ci;tirLl
A1;

l)trrlt rnlri

,t1q1|11'

r'l! tlritl,

voi ct't'trt ctt ei tlcsprt-' lrh-t]


Clriirr
in clrrc ;titt, rtrlrlrilirltl ci lrl tlol'i si irlvi]' ctrvrl tli'i
drrciL {.'s1c itsil , rtrl"t

ll, .'i; ,],' 6,' 5-6 f:,"?


llrrcl cutnr'l its vrca s:li ii ilrviL{ cu pc ci, t:<tr -trlcc'ii'
cii estc o rlc',;i,','r'c, iill llic^t 'clllailiolll.llit sil. le
zch'nncin siiirttd, ilrr crt ttri Voi alt"ge dclar- cu ttra. lur'
Sir-nri 1lr:tt:cc \rrtlllcll ctl llil sitlgrtl oln, silu r-ti lLt; i
inulti ritidriti? I)aci nli-<l pctt-r-'c cu nrai niulf i, Irr ce
ajrrii,q? l):,,-it ttri-{r })cll'r'c c' rtnltl sil'rg*r, rttt l}ttruttczirl
r.;L Ii ltr','*l;i?
Si atrrni:i \t'i stirrii tlitr ltort iuVitlirr cclt't-l:llti, il-l'-i'l
siL'lii siiit r;i t-ct-rtzi irr lrrlirstilla ttrlbttte, r"i 1i lliriit
i.l. ni,,i nrulti ,-trintr--odl't;i ;i'i;i vor batc. joc c'lc-tjne in
r.rt:lrii ltltrrr,.rr, ic, r''.'i t'x1'ritrc'zlrcllrrtlic lli ti-'t ft'ltri u':

r.l firli:;ti cu prictenia cctror ptlicrl]ir'i, dar nn c asta


,i,,:r' trulIit tuirrcinr;asiL, 1i sJrre foL-rstttr r:rrii {)l \-rt'il]e
oiirncni carc sc lrnc'-uri. ll b;-iarrlrttt: dr rccli:li;i
' ,i r'r.i:;1il
c.lc c'c crt:zi c:"1 iir 1-{llli.llrtr l;L lii: cit si.
glitme,
Lrii
i
;i
tr"i.'rlliivrr pe tiner? f.c ic va fol'-rsi olictii iir, rlltcii n-o
\ ,,i' ijtlliOast{r?
ta, drt;i t.t-o i;t.jt' si irltrrl'
- N,"r rt,trizintir ninric ltiirrta
i,r siirlit, tlac.i insil;'i ttltttlrlL il rtillr t sir tr iilzirstrczc,
irrrrci lci piitimi clirr gr'<,,u.
"[

;tilr cl nii sc irot. c.'biei'ta tolttr.l rLcc'sf"lr, c.lat'n:rri itiu


,', rnttl'ri'lucruri uar cliliciir qi:,it,sLLt-ric, ins"l iti apar
, rr Loinl altfti dac[ lc pistic'zi, si cii,, clilrti,otlivir,
, i;'cc lirlr flrr:iJc 1i plinc r.ic i:ricic'." sinL iit ltltlilale
i, i ii-'iii. si airsr-rrclc(..,).
,

SIr.\',I'LI ti

-{'r;lL1,r

('llv, 1'{ ll l\

1.

lcccrr atn 1i cvitlii bn.rli'Itc,tc1c, r-1c1i . nu rcrllit:,;3


s;lu trrl {rtg L1t: c<ttttlctltl cu rilrtrrctrii tlc. llirttl ,. tirt'1'ti,
iirr.lr:orri.l;i l't c,..i ttrr\:(lirsi si *ici tlLt c<:i tlt'-ttti ]rirllli'1,
l'{r:ll ,1iltt;L ..'1 , r1 ,','i irrl,lrf ii.
I);ti-, :ri l,ttt,',1 .i-ttri t( |'ltr'{ li, (,lrr{ll ('il(l tlll ill'};lli''ll
srir'irr ] -i , il :rL: I rl iill itrll'l: '1.,' i ' I'rtrl iirtlll*tc ;1"'ii:-;1,

i'- ir I I t sl

tilisi

de"'lpre

clLlitlitile sint lrrt'ilrik: .'i lt'ittiltxrrl.' \'itcjia

, -li.^ si trg-rtlit prin ciirr: t'til iISr'111i:-tililtrt r:tr zt'ii trlttlLri'iit;ri,


, ii'LrtL cir t.a trc far:<., Icri',:iii, Iitftuiititrrl nrlrri ilrinri:jtlii

r,

nlristiuinr s[ rie lt't'irrt tillir-'ll- tk: 1;l-l lrlr'j' ii i 1'..1.


trittcitrati*r'i ilt: r'ilrtiL ci{. lrrrtt'ii, c;iL i itr ijil,: ii .,1r'i-

rc Jtt olll! t;ir il clilrtrl.t,lt;ri,


fiLi'r')i i:rtcocr-iplrti dc loc '.it

.tr)c 1'rt'tttr: c() -cuprarllii:l

[i

{np. V. Despre calititi Sinraiales

T}CCAZUiI.

cltlitlrtt- a cour-e:rs:ri ir:i cilli:iij'


gr-al.iirrtsi
in r,'rit lrit:crl
1i <liscuti.ii ft:rrtllclitolirt:, Jlir
firca sri iilrlrri.tlrf ilc hi1-riltultti *'- ii illu dr"cirl-. llilltt"l'
r-,c ,\r i-loirl -- :irlt f,;rtt ti: rltllrat{'e <lc acc'c1c irtsll;il i.,
iint l,.,nt irrtulrir,;Lrirur si liinriiL 1111 ot:it lip-.it dc r-iirl'u.$,

t ci'f

ili'..t Ltt'l t'r

iri 1r:i f i

iiirn'brite.

'

Nii vei 1.'icrtlcti crrlajLrl iti ii,'ltoLt,r:ili,. dlu'iri'-i


ilr;rl i i-t. ,t tarc itr ilr1,r t'iirriLri fl:lit'itt'.
.i )urr:e"sir Iiii stittr.rllrii'i ii iLi,:ililitir lltt{rr-i-

ur-l

yi.

1)r-:

rcrrittli l;i Jrtttrt'rt. ittii,rirli,


hliil rlri r'r:\'ili
,51

l:r lilittt'nii

\Iti tltri ii

Cap.

XXXI"

Despre invidie

.j riii sjrerilfi rtrcoil;ri-;i ri n:i c{r \"-r.lii rrrji,,lr,,ur din


irlic vlr rlcvcni plirttnil vLrlir i, cici itLi iiiirL inrrrrir sil tc bncuri dc nt'ftlitilu:ri cikLiiir lt" Ori cle
255

t:i',,-, ,,r'i
ert-:-,i

ii

'

, irr,rl,r
1r ri

jr,

irr.,,

iilili

r'r: tr.i l, i,'l'tt.i

r,-f r

rill',

|i, i ;-rl !:l


.i

llli,l,r\

i:'r.li[ill'r:i]1.-i
i;Ll.
r - t n

l,l-,1-i

1r_ \*

li]J

fn tri?,i, r:inil tcrnrini

1to:,rrrrl cirii: Ierusalilnttl liberat (l-a


Gerusatentme tiberata) ccirilii.rr:Lrl Ini rlijfi(':j, t.l.e tutritit
\i1'L'tll('l ill'\'cir-l-, irrr:i-.1)c s;-r sc t:l;rt.itt1l. .\snP|ir.;tr,:tsini ltilrer'-

scnsiirii, tr':iulrali/ii.t ittcii rj;rt li)jliliric, ilrsi ui'it-tc SLlrtli,ltlall.jrii. rrrr'l:irie, icnsirrnilr: irlcr(.'1r1.i.' r, ictii tic curtc .arc i)r'csrl)uncil irrtligi ;i rivaliriti ;i rrairr.lcs tttrsjitrtra lclr.tsli, rle
(l,r;f:'rircir'rrit)il cilro lttttttrit strlr >i'tittttt.l inrlilielii;i ill
',.r:ltrrc11n1\ri irrilstr'f orit c Ptrt.ltts lrI syriril.rllrri. :\liicinlrt t.lc itrl:t,t-Littt'
'l-:tsso
olini,
r':'trr si.;r llt',l;it i p,rlzilt ltti r: lrittti ;i <1ac.i.crtrtlin.!tt

Ittirrtt,r't|r::;i1.i.(.i't-t'lI'iilrr';roltttttuilr:rtlr,:iilr"i-c;iact.'1.'si:r;'
'dilot'. (lrrr-tcl tlirt Iilt-t-.u,r !, l.l'r{ r ,ir , lrr-lr atlttoilcui'.:iliile
s:1.1t:, lrorrltrl:;i. rrrt:rl-r-lrgii. rtrtttttlirtttrilr';r si iritrrrielilc, Iircili
;;!tici rtsLrprir. l;tlitiliti rii: ltsit', rlr'.j;i lr;r'iti { ll r'!r'l;r1'.'tl--l':ls,ro
rlrtn.'sic;tlfi lr-r,riitl,t'i, llrru:'itt;tr-,1 i;rtrtilia iic,\lr:riii:i. ilsit
r.irr,:llc (lc Iir:ffiir';l rlrt firlll ilil l:rtl'i.'lc 1:tllitr sit url-i rlllri lir:
tl,:rlicat lrii, t'i a li,'rt'1 , ti il ir':tPicrlit:il bii l)i{)t.e. lerusalitnul
libernt tle:r'ine iirlii a tlilLil'i1t[icul'; illc lcadL:ll]ir:rlt.iloi slrlt
tlr:,nt.r.'a.l:clol-rn{ji: 1)clrtril crprcsia trl,:ottvcntiotrrt lir .c:ttt ircllti u
:tngr.:sti:t volr.rPtr'rtii. [.-irt ti;i;'it', (i.Lii]eo (.ii'rlilci, sc a1l:r i,l itltnr ayrilrir.tor.ii yror-'ttt lLri. ,\l;trtil. l)crscctttiL'i sc acc('D.lllcazi ;
sr.'rijt,rt'Lrl rllvirttl ;1.1'rc;ir, ,ri ttct rrtrl roirl.. Sitlct-i"L d<> irsihcizi
ci,rli, i; lr,rrtllt, (r;ll'c t'r1lli, ;-L i-t'ltr'iiilc c-'irllsi,,;i:, clllll)alstrl
rlr.'l'ir;;rrk: rlc rcrtti.iutte. l)orrtic rlt: :ilccJii111Lr, cl.atli-'ltzi:r;i sc
clrr.:c, ricglrizirt i11 f ii r:,1n, ia sor;r itti. li ;rg-itni', rru sir rx)iltc
Iivlr. inLr-rrn l,-rr--, [-Irutl:t.;.lli t:t.rr,prr <Lc r.-t1-icil]i iit i:itrttarcl. lilli;i,.ii rl,rrii.c. Iin r.rste irtlt'rrtrptit. dr lrtii r:lrrrtstritlii iorlitlc: (15?0
---l5Sll) in si.iitr lrrl SIint.e- ,\ttirlr, tt;trlt t-r.:gitnul crrt r.itrl-, pcllil'll
c.i, irr ricr::r vJ:clrlc sc cre(lca- ci ttill",nlirr-ile 1]1t'n'iil [' sc r, itrrlrgil 1;1j11 IrLlnivtrirta l:iiltuvirltti. ,'ri.ri sct'ie poczii (llilne)'
tliiliogrrri pc 1.tnre r(lor';rle si li|,'i'a.t-i: {l}iologlti) epistolc.
t.irutlllz:"r a1.roi criruprrtrlrc:a, turgcriiei iti r.'cr.,lr.l'i, Regele
"l"orrisnrondo (Il rr: Torris!n0ndo "- irriLrlii::itii irr 1.1s7. instri!':rtai ilc Oedip Rege). in i.iiiri.rrrl itrLr:rtlilii 1ri)c1r1 llti ilL Siillr
criilii, rti:;trrlor:iz.ntx ili:r;ttttci',
..\ilru, allr 1n It:rlirr rr:lii ;nultr:.j'ls:/o
;'ltl tltrii pllti':r li {l{) irr]|]-il
;l.lr: leruga!intu[ui liberat. i)ii:1'
,lL itie i o c,1ii-:tLc, oricil rlr: c-\;!:tt;,i, ar, l)rli'r-rttllrr i s:irr.
l'li lir,:r'r'riri lr-'rit.i:rr.ilitt..i;t r','1;.tllir':r irri; il rtlt)'iili,.l.l. lr'iltr:lt rr slltislliLl c..itir:tti,'lr: r'r.,li, il,rr- liiL'r.lli si til,,ict:r-iilc
-JnL:liizitiri. '\sl[r:1 rnottijit:;t i- il p rirlir.'r"1. l:i !i,rrlriL in 1.r!]li;
rrl titlu trr;u, Ierusitlii!lttl c',lfefii {[-4.6*rt.l-ta]effime IlrJl'[riuistiita)., titttl.1,rtt:,,' rl:liI i : l'r. . irr "r'\L).:l .r'.i
n--;1.1

arc!

, irgitlasri, '.1:isso stllic, ?rr vtt"s ali-r, trri po..iti dcsprc':llte::il''


iLrle gapte zile ald facerii lumii (Le sette giornate dcl trtondo
publicrt in 1595 ia lioriuj. 'l n l5itt -sc ti{riir-csr:
rrcoto
!r I'i;lpoli

c.tl [c i.rse Discursttri asupra poullrnlui eroie (Dis(orsi del p0enra cr0ico) irt r;trc prcltta rotlrilc lLri Discrrrslri
Irst!pra artei p0etice, r-.cfiir:itrcirr-1{r ctl .Iceci'lfi ttnclintil tl''' a st:
,,1;rpta stiirii t1c spil'iL ir(hlst. dc Cotlilalr:lorrnir^ |;r li't ! [
' , :r.:;iguri o peusir; il1lil:ili-t lji r:ste irl-ii.et la lioitta pllltrll :!' i tie
;rrrriit;l cunntll rltr 1:1rtri; Lroala ,t,.tt,1 11;rlinlLl ll.;tliriL [lsti-

. itrrlc:r, (lc catrc' i['esso nLt sc vil trllli hilcrLrit ; iu litua alrli,l, a anuliii lt11]):1tor, 111oliI'{:"
[)r':rrn:r pasl{ri-irlir ;\\Il.-\1',\ 951s lllcrituiiiL din 5:r]t'), l-rr*l,'1 si *piiog (couiiilcrat ilc urrii cclitor.^i c;t l:icitril. p:tltr: rlitl
:,,,1r:ii, thrri altiiicial atlirog-at ilr .lirralril clrarnci-i- liinrl;t
:'ilr''i:r, rlcvot:.rtit L)ianli 1i prisltllLrl. Amiuta sc ctlllnso, cA
i r;rphni,. ;i Ctrlrrl, rlitr col.riiir Iic i au Iiist lor-:il-iiti rlu lil.titlort r',
rr;r cu1lr. elr,rii lni l,on'{rtl P'-lt'tl:irlti ittrpr,'rt ttii tLrrttllll i;l pirs, irf:" lJi'lgrliL{-'a alPll. j'c Iir;1. r;;l lirt;:r ii s;i-:i tL'lt, sc;tL]lii tli] (':l;
, :.,i;tii ca aspir;ttic r,-1r,1;li, tr'.:l:r|i:cizJtii, ilrtl--() lttttti' ilri::i
:r.r).ri-r11li'l , n11.li-r s{,-,tlzttalilittca c:.tc lliill
Pll:siintiLii, illi:rlortl I
ir:1,ir:ii rloar sLlglrlll-. Sitvia il 'sirtllii pJ J\[rin'-a iirr-:i s:i s;iir:
. rr i:rcc- .\rrr.int;r o:l.c ctlPLirr:i rlc virp:--rilc iLrLii:i, tlrtr sljit;iitnir;'L
:i irnpi,rriiciL s:i lu:-trtitri,ir-)trsr,;i llici si.llliJll.i'tliclc 1i :.ir ii
.lrr':i. r,::.ripr-,:.iLllll.'litttiltiiltf(l ti.c llaru(lrlor{:ilt sli ri'1t"ar'1iili.
-iir fi ili ;'os|i;t.:,rr; dist;ririli, clri;r r rlt,Pi ci: .\rrrirtl:r o :'lrll;i'':
i' Lttl ,sltir *-* iir.lriir;ostil crl ittil.i.ttii i, (:ll'c () le1't:;ir lil' Lrlt
' lr)irc - -.ja .ti1qi:r itt pt-rtlttrc. l'-.1t: insi cllzniitili'jtlrrii;i cirrtl
ji.:i cir .\rlitttl:, rlilrotit dil '"J:rtra c'it c;t ar- ri ir; ' iL rrr ''tj
rrni llip, si-lt r:ltrtttltt vilt 1:l :irtlttciniltt 'si: ilii-r-u priilrariitr'
,\iriiin c 1il.1 ;til c;1 a, 1r''tril, i;i t.[i.t scal:r:1, cii iL inbr:lr ' I-)il r
\:,rintlt SCt-ipii:i..r intl'(J cl'r,di:rt) illl'tortij4;'ilii cl'; ci'cn:ii' \irllii:
rr i inai st:-i in r:;r1r:;t, irrlri.::ii 1i11'. in iriLgrlLttrtrrl t1c rirli j'r:'"
,ir ll llcrl-r1 s.: :r.l';ttit. f itt '.ri,:;:t'',';ti.c,i al ir::il.r';k;gicli til':t't:lii
I irrLrir:ii, r\.1rit.rt:;t ii ]-royirrtr''it' ltri l ir.i c!1111 it-LL zllr'L:-{ttr si
:r crij:iauL,sontiili-.nr.eir,i ilri i>llil"u ijilvja, ll"oi'uirrlctttr[e
i,J sil d:l:j[:r;;o"trli p,: sccni, ci sint rtl,ttatlr dc nrtrlol'i sart de
jclrl lc-an irr,.:ercal. Iili: <1cr-in un llliier; ir.rtrtrLl :t sl vorbi
'rqr-n!ic 1i liri.:r;r (lJsl)ri' itrl.ri'rl. Iit'amit lrrstoialll , s:lr't pller:ilo
i,.ictt1-r:rsc[, f nt ,tl.tt btistu:'tct:ia ' ci1ill il ntlri]iril il rltc]l:1[-l,
, , L)s1-c rn:rr til.{r'lrlri 1111 1,Puli:1 .lili''r", sllttlli: I}t S;itrL:lis;
rill irocl'I1 ctctit", 5i:ri'j l;' C:iiilll-q'-u'

259

\
I!-'1

\,

I,

Actul

I i\.-'lr'
r .r n
l-\

-!,*eca

I:";'; t:;i

[':

i,'t

"

a II-a

i :,t,- j' :- :iJi;r;(l.r(l-;i; 1"r

'i

(,'

h ttl it tiz l' ,, ti t t!t,c

' I l,irr i;i.!i,-,i,t ! [,t ;


.' ,,',..';;, 7,',;!itttg i;t

(,;t;'..:-i;;l

iJ

'

1,,.'.st,

.i:',.I'

..

j.,' L t l' ; i

,t,'..:

.''i

tt,i tio,

jt; ttrttiii
t1:',,

'

l/iilt:I,

rlif$, i;i'p;'ii,,

0.[tniit, .it*a! rtni:t,

s;rl;pl;;;irii lili/':l;l ;rgc,


.i,isi iti,tr,1:;i(or o,','r:i, r'1i,?11
ti i i
! J't.
ll.) :, t t.[ t.t t t: - i ti ;' tt
.l.J-.r .j,::; . : ,'i,,,i,' : ;. '

,\iriirir.;r.

I,''

t i i ! ir.a

.,.1

lia

:1;;t 5

,: ,..,,.'',r;i.i;'rt, ,.jir,l titi.t i):tl,:.t;;l


- r'il
,i,
:;'i;1y,1
;: ',;,,. L:';'rlll
ir ;;;.tri,.l.
... tt",(1,
I lc ltlt:t,tl,.:
.t"1 /i.1i.l.
.:.
crl,i,/r',{
i.t it t t t,: .lri
.l ri c'1,i,/,'{,
I
;'i'-:rl:ie
rz,.i e i,o
i, o
: : .!
,5ll,l
,5Jf'lt ,;,l,-',:
,-';'-'
-.:
-'
l:;
l:;i.titttt,:
;,"

ll,,

Ltt

.:

li

i:.i

liri, i'riir.,ir'l,l;li;,i:

;;

:.

i 'r,1,'

" "'.,

:l;:r' i,"',tt {t1:tiis }:1ii':11'tttt! dc !rt.it:,t


,A i o,:it.i ;::tii' {;tL*:!'J.ts.e f:tiar"rt
{.:,:t ;' r: -.s i,i;lrr J r';iii- I j i tt tu r c ti n t{ ; a,
t',.r,,i. i,t:,ilti; tl; .i.
, ':,.',,..i
t..tttt1
ttt.
l,':.i
tt, piriiui'ii,
;trii;i,i:it
f'c 5ii;i.a ,
t'; r." j. .,.,.nrf f ,.', ,,p 1'21119.;,'i?
. tr
/-"., . ' ,'r: .lj,,ui.i;l si ,l Lr :r i','. '
1J"". i,/, "f'.':. i;; 'ttt'i;:; -l- ;'ji),: :t,t.,ii r',rt,',Ir,..i:) ! () t,t:ttt.,;, i',1 4, ,t.'ii.,'i:;":i
',1;1, ,,.:it.li! rr,t :i;;,t/ri i:tyltt ;':i:.
-V-rz y;:ril'l'u i',,.-..' t i' il s l i !' t: i, i' u s.i .iti' I

!'',t,

-\lrrr'rr1l
.t.,.

;.

-,,r

.:.i,..1,t,1, '..1:.t1,.' .

...-

.9i ":l/i,;or. .rr lii li titti'-tt :i;


i);,tt;t yi tit, ttr, d , cilti,/, ,:l;,:,J;ii.l,
(

; r c,l n i c,';

n ! {; i u.

ri,

l;'

Jr

r.{'ri

io'i i'c

l,

if jrlir.l t.![)iti tf)t ,;i:J igdj.:;i


{.,.:I ::.:t:t:::i,t'-rl!;I :j[tr,!; Ii li:-ti
ti:.t'i
(-

1r1

r?-ri
t;,

ir.rlJ:

J i;,: i ;' i t' i i" e' r" i"ri, rn" *- iii i'':,1',
r i! ; ri
i:t tl;i,.!,tri l;;,lt c:t, :;,.tilttt,i1" cr8:!! iii?'i!! '
,1'rl:;;lil, li,r f:it,it'i lniitri , it,iii:t:ti;;t

t,,t

rJ . rit.r

i', ;

.'i,: :; i : t t, i:''r'li ;;: t:it i; i i a, u !, :;f iii : i'l;rl ;


:, r;,.t ::: i,) : i' : i:,,t; : :, ti;i;rr;lt: I i ; ;,js ;',,: t t t :'i :
i ;:: it t; jri:i,:ilri 1i !:t'rtt!rt' .5i -;iri;l i'i;l'i;f.

.\l
(.

l],:ir' :, i.,-'ili;trll :r'.'r !';l slil !'tiiisittiii ,


! ^- ii'rt iil ,r-Ilrc flll;;i --'" i.::i,:i .t . ,:l
j;;;,,,1, .'
't' ;,.": i:,-tt), ,:,;
l::;i:t! it"t ;f !,iii s,)l-tiii
**
i;i
.r;
:,lr'l l
t,:rt
!)iti ::,: r:ir;;il;;i,i
,*.!itt
.ii;'r"r;:,.t;r

(.r

I !

1,,-/.

rt

r:t. l..j

r'i l,

li:1

A{ inrLni:

! C,ici pe lot i;icri

rl'trrcrca'

l''rirt Jtr,trttl rtritjii, ori, a1;it, t'trtii ttrttin


P ri n ltsrirl gtt.ri i- [lotrrt
A lotIac'itilou,re.

-aluttci tt'tr r;Lit 'tt t:i rt ltt,s*n


nlt:t:it tl,c och,ii r:i stttini si tnrtc:i
{)ri tlc cttt:inle dttlci , nuti tiulci, dcsigur,
tri

Lt

core

/>itLti

dItr. tnttrntttt u I'1biri,

rr

lrt

tt.gn I t

t'c fit'ttrul rttslogo I i ttLItt-.si .srtt'trirra.


()t.i, ttr-tt .f'rtttt' ir, l,'tttit t,r tt,li, :'ii,
! tt ir,irtt,i sittrlii ittrl,,'l,l ti,l,'t trl
5-a/ris (tu g;t'il-i drt la,,'t:tt-u tttLrr. ilttt,i ,
-h'ri ,slrll cittiL, iscr{sitfirt-ttti 'islc{ ,
f;{rtl{. utrri sirL,t i{t:ci,t sittt indcolillt:

i',':r rttttt ili dsattl(:-Atttutttl tttittl, '",


ttl:if ttii c, .s',/ic I'to:.tr,r-y,i
lIqi, l,tstrc sf re-a,ttti f utra-ntftlirti tlt'riit !,t:
('r: i',tit ! l't t"[,ictrl siIigai l,it,'t";,it :
/_.\,i

,1',ri, o rlbitr,i l,rr,,t t;ti-rt-;r !tl,al o !"


Si ocltii trtci ct:t'stau tirttiidtt!rtu,
t,, r,,r rc I i ttt. |tt, ti d r ti.: tt r: tt. - o i' n r ii'
.5,'ct,ittot,n[u, Silrin, c]tft'itrsti.
X')tttluioya.t'it'pi:ti lt'tt cltittit I +ttitt,
t

,1

-.t t

:;

t,

fr'a ;prcgcIttI sti-ttti t!tit ttitt nIititt't'i:


Si ltre.fauLlL:i ranc !cna si-i nilt;

i t:r,ie , ttrLti il.ili;r c:,t


$i nai urigiittinr,:
1'r

U trrn si])rlit, cLr-ntlnlft

{'t: bttze /e ,si-ali;;sr


ttc alc ruclc bt.:i':
N'o, styitts tticicinfl nlliitttt rlitt

ztio.fiatrr"t

r; rl tt. I c tt -as (: tt i'ctt i tn i e r i t d r ti tt t i t e


!)c mine tlinf rtt,-n' ci t'it-sure .f'rtrgt:i '
Ii r{ralt cri i,tt.focatcit;r" sr-inrIu,r!.
{lr,nrtite tle dorin!ii., tc-an ftts slrti:iii
$i [t:antu ;i sfiala"
7',i r i ct tl a i o ! i t tl t - I t', -rt t/ t' i :; n c il I a.,
$i-tt arcttrc ac in srrJlrt
Se ret,tlrsg, dttlccnlu,,
t t - o I n i t i t ii o t r rt ti - u tti:s 1i'r,a J' i,
S int!:aut, osll c:t i t' ;'oj i,
S

t':t

t t

L,

2{\2

'[ttoi.l

ttii; t',t'c.fiii:t:tt.tit, si-ufft It' i"iitc,


f t't I t' t't - t i i i r tt' i i t I r - t i tt,
(li, trL i111 1;1-. coi!,i
l),'

- tttc

i.:

.\(t liltt ltllftt l'f(llit(.\Lt!

5i iar dirt, ilttlat:lt:-i ,fcsciitltc.


l)at'itt!L'lc, rlt-u.lrntt:i rtti st-tlitati

.'llc,,t:tt

si ln t r-ir.Li /, t:ti i zlittr:ttirti,


itt f icl>ltt,-trti ttr:f rtiitrd, si lt: illLti,..{r:,rta.
(),!Lt.lti, cittt{, :;ttil.t'ttttr,'- iLi:;lttri,st' :i,;trr "I)i-i,. rattLtt,, fttIrt:t:i.ti d atr .jrtt.:rt I it i;sIvtt
j' rt t-tt.t',:-tt.orat!itt il :i, scft/ i ! t; lttiti,'t
LT r t clt i i
i: / rt i tt rc - ! i s t ti. tt I ir I t r i,
r;titrttttrrr,t
i'. .,.1 rd, Si1't'ia, de tilit'it-! i
^ltn
Si z;oi tturri tl.t" tttt l(.-lttt!!t'i t!,c tnittc.. ""
l-u u.s/c i',tr{tc, cltiltul iio-!b isi f lcucti,
S I i,t i o s I li n i .i f] i r f> t r i t tl t - I ;
N-tLrtt t:rifiiittI liisf;zrrs t!tt,i I Iiitr't'i'o,
O lttl,lttrri: ltit:ci',: ittttirttr iri
l)i: r,.sf rc.-nrtt(:|tittliit'i . Sti'ttJ,'f tit'l,i
l;tit ti-it, z:cti ic"ul itttt:i sti tttti ttitti i:rtil i
. lru .sri rn-asotrll,:. 1')c lt,:i,)t'i d.-u/'1ttto((t
'foic scrtt,i!rtr,,7 tul. f,i'itt st',irc
.\i t'u;'tttt.*,tt1tt;.i si r:titt{ .ri t',r,i';'i
Dt ;'ti'.i !,.', -!t('iti!(t !i'ttt h,ti"iti t i.
i J,'l si t hif r,.'t'c,:i s)t tttf ,rt: ,l irt, t." ' tt i
', rttoarlitr rt-,t-trc,'rcrri : i ttti ttttt i ri;riiiit,
f),titt
Si ttior, si as ttt,ttt'i t:lt t',tit: l;ttttit
1)c-nJ ,sli cti tt'i' stttt,li l',itrri rlr i''itt
{)ri Lttttnrit:; rttt stitt, ':.iir, iitt i,tit,i.
Pr ctrre o ttrlti,s{ ,,1,1i t:1t sft, i'it tt{,i '
l);.,,:tttt' ii :!,tlrt;';r i,'. i t,,,!i;,l,'
Ij';:r' l,!i't:,t' .,i ii ft: i,t,t'' t:tttt! 'it ttr,'i)i',
.\i t! r,,,1 !,i tti.sl,!l;,1r' t;t',i lii it:,'i;,
!ltrtr tt-rLtili ,ir ;i,,,i rir,i'it;i Si.i! lttttti;t:
.1 orhiloi, irtt:ili sti-i {ttibirt' ttfiit,
N ici i;L girigtisttl si,'r si?, clti:in i i:i-'i,'$ '
.lI crtri,

t:

L'

tt,

tt

",.t

i.;r sli;:siiirl:ii'c{rllilrlirrl X\'f }r't ir,,'tltlittl i'ir;c llligios iir ?1I


r'ir)turi, Iltl{i-S.\l,l1tl J, 1',1I;il'-it-\'i', e'r:t, i,ritt s'rtliir't' trl
:.iil, liCl-rri-,-i. I'ltilili jrI'.|rlotit ciri.l r,.i;l:irr,'illil;.)il Lii;.'e .-t illl ('11 i.,
il{r

2ri-l

,'i":riinl :,1r1:r:iir:iiLt it Ir:iltiiiiiiirri:;:titi


ir;i rl:si::iri:i rri sLiii:Lt:i,
lli'i fl-iti t:.iil.1,i-:ti. illr::..::,, i;,j_i.i rtlt, in,,erlocul.rinll ,,.1_ 1r1.i1.31r1:,-i
r,ir.rie jirei rlc ir:lr,r liii;tit
rt.r: l':rl.llr-r:cli sirrt:ilit
it'rrIliirLl
i)r":tl-nt :t::11:;!t ;i .tr:-: i;1i'r,!i 1r]riti'u i:l|i}ini:r.
Irrr1il..c1ilr.
l(rr i':i-i:.r l.r:il1.tit :t;ll;jrrtiii.lr.t,,' r.'.1 ". i]]c in !r:rqmr|rrrl tL;r r-rr:tI
1r;'1. :it -,i;:';r;l 31. rrir:r::i.a ('l(]i-ii:iirti !.ili'ar ii rijtr-.1, gr..i:r',;,t .'
1,'c:-l,r:tc 'iin ,ri lrii l'rtr,i. irrr iit s1:'ol'lL lil 3.111'rl { L;r'in,.lr,i
t3rrt-(1.;lri.ii j.,'rrrli-rit 'l',,;, r', rii r-r rl.irlrl;i iiltili.'liit)titr('- :r il111;rlill
.ri ;i iilistii
.rtilit,ir'-1.i. ]|;!) (':\{'rili)lllar drtc sit irirl i,'gr.: ,;r
r,t
il
.'t
Drj,ilir- ''.,t-1rj ,j| 1rl'r.i i,rritltlt-. :,ir:-. r-.t, i:i ' i:',1
l){)111:t

trir!r't:;:,',rlirri;,r'ir,i:1:r[-11,-:.ettt"1r113i11 ii-iirlitJ]l;r;ri'ii-1t,,i:rtiil-.
{':rpi,'L' jstoii,..'r rllrt ritr',' ilil,-trt{1 s.r illsjrirl -s': iJr::Iii:itl''rseril
il iit-ir:t.l r.e r:;r it itrLirL i l ji):i. i,i -qt' sl It"llllilC ehtlt..lllrl ntiracnk,s. -l'i'ir:risi lti ii.r-irlLt; rilr-t d,-rrn(rlti ii srrslii-. iri, cli:stliti
rr:iu ilirini, ;\l:rc:rl ctr:siitr lnsc:'i'imlrir,,liic;rl c1c itrLrltrtr*
ti:r nrLr.,l' Itii-{1 l1' n- 1{rf'. .'\j.niiil], ljil{-;L c1c rllii l.:'tinrtL.,tic"

art ilur"rrl cic a 1;r'-r r r-";iji. l\irrllirir.:lri,llir'i cre';tini r, iri-rt-rr:i::,-i,


sllibinli asllt i lt': ir- l-, ( r'Lrr l;,1iior'. trili ,ql irttli"iigrslcl.1,.: t1e
llil.ritl,r, i,i) (r.i r-! 'i l rLrrr t i,t ni)ii' itrrirl.: ici::nr,:lii-', tli' it nrl*
c'1. r-;r t'.',r';ii ir ltii,1.i ri,:r' ri,1t'utt lir-,.:itt. lr;)1"| sIiirrilit] illll:irr.lrii. (r 11,1;1r i;,1.,.-i t,.i1:i,r.i. l-trrriiti:r. il in'1t:li.lii.r |;-,11'1.'iiLlc,r'u1{fi'.iiiir'i ;rrt,;-r'rli.l'.iiL;1,.'.1,'ii,1.r, 1rigirrtr ,1,r'ii',:-inilu"
-:; ..ti , ,lt'-i
.tir;rt'il t'::rrr-' ilrrir!;-i: 1':rtr-r,:t Ilrir'l { u ('ir, f ili
r,.:,11 liJ.r',1"s:trlii, I i,,r.-:i-, ;larll;rl. (l f.'Ltitt.r.i:rtr tt ,:iLiLirre
i j:rrl ij ; irlirit l izi,jrr'it l,,t-.il-ti il r) r:l'ai1itru, s1.]'ol)ii)d-{) cir
rrl-rii: c:;t lr|i:Iir: j-a, l;i;tr-.:lrl si n-..,rir ri.l iiirpiclti {iir di'itjitrli.
l[ntr,r's ri]rt 5li':i,:iilrili. r-r";i.jlt,,, i,rlt,.\rirriclti, L"litr:rlr'jL-,1),:'ir!l?'I,l.r';t,: :i:,:'r1.Lr I ir,-rtililr,i. i:i ciuc'Lr 1.1 Lrlolr'.rir-ri p!"iinitr'. p:ii:lirii r.i:.ri i:ilr'1rrti.l'il:iir..ii..t i-ir.r miiti,ri, cortrl.ti-i iit (rlr-r1{irtiir
iij l}rgir,,nLr :,i !itrrii-irir.l:, I iiil lir,;.l..ii-lt.li Iiri l ili.-ic-.- t;-ll;'t-

'_:.

r lr

iil :. \l-llll;i"
I

irr

ir

,4.ti;t;1,

Dcr:,:

1.,,td.i.ttt lrr'-;,t,

tr. t;"

li.{

;t,:

ii,; t

f:1,,i,'!i:-i

.r;ii irir,it.!,t.i i,

;'i;

i.litt! :-i;itp riu


l:)tt -tt! ir|J;rii,; r
i

; !,

r:i -,,q,,r,:-

111;r

i'tt!.;'si tl

y;ri liiuir{c
:,:!tt :;:Lit

i t' ; : 1t";:

11,

jlrr'/

iit

t'Lt.i

;,i iotlL!,:/
i/tr,:i,t i,

! i. !

1.1

1, !;0

i : ( ) i'

i,' r,)irill ilr:,.:tl,:: :li,i,


':.

.1. '
,1': : i ;i

-,_1

i "rIIi1i

,, l:_

. ':
1 . t 1': tt.:i

..,,,;i

't'

.';i:,

i : : I; 1::,''
.'ii,.,i .!.i ii ::i:!.:.;i ,i,,-^:.;";i4,
i i, ; : t

tr

:r

.i

!.

;:

lriit: l r,r1-11;r. r'i1 'l',,,:,r), {,:t:.:.,11iiiyy;7 !i.!:irr.'. i,lllitu,


j!t(_i9, jit rljlli::iljlrrtr
i.artt1.al.t li,i:,].1.,:ril, ,-,rl i.,:;,r i:;.i'.'l',

i'i,i

ri..,lr 1:) ';:-:1) I;.r':i:lil {i,lsl,:'r. l.ir;lli'.r rlil


I

",]i

l(,a:iriji'

it 1,, ,/,"i" ,.1;.i l: ;;.!' .!,'trt,ti.

ri.

trll

Spi'.: 'll'r,:,ii,ii'r-, il.r ll{Jjiii-,li ;i ,rrLi,-ri:r. 'lol'rri:ri.1) 'll:,i:ir ltll


r'i,:-;ri ilrifia'.i u:rIitl,.t-i:|'riil,:r r;r ii-rj;'i.., r.i cli {t-,..-,1 ' . j' '.i!;rl ir1 iilra'n., \ i::11 rjrr ill,::: ai itr:tli,ilui
cit.ti- {r:,.i.t:,r' lilsit
tl" i'lt ir. 1i:l;lll i irili" 'iir,i i,r'tlrl;rl.lr,ii,l1 tirrcil. t-.:ir-';11:.r , ;1.t, jii,,:.,,-:
,:
I :: ,
l. .:i .
. !.':-. ir:; .. :,.
ti.
,.1,, '.,'..:: .i ;r.:;:i:i;ti:l
i,,1 .:i111 lrl l'i,li
l.r l:,1 il.L.rlii'Itt'ilir-L'''l;li'i
i11i:i tli.: it,1itt,,:ita lirri at:i;r.l il,; Sirii l::ii.i si ftrl;1ltl::ii'.
ir: li.tl.rii:rli.ir,il,::,,'r'ri.::riil
sr': uil.r i,:r i;i1;,t r:,t'i.llji.:.:,rir:.
(iil1,i!l:r: tll lit,,tl lrr-i.,r,'" r'i !1: iivir]'Lii il l:lltii. i\I'l,r-;rrii.rl:ir;rt ii
i:ir'inriii illr:r-r lit lllr'ra:ti i1l ialrr!.r':t" a:!ailt.ni{: r'rlilrr',,.}i
J.r,i, ri.,.ii. J-:i,;ir-,rii ,+,rit-r l-.;:,':iili;i i i ai-iiitri ri'g.rllri ::l;il:,.:r:r

1-'

t;;t i,iii-r..)

Ci*tsi
,.iJ,:i: i,;;,'i t j;., jr'j:r:i:1

X.,1jilil{.\'i'i

r6
L:l tt t t itr, t' tr r t
J(t

t;r

tt t'r

tl

1! i' n l r

it t i

i. ! urnto lr) r

l{. c

tL

f;

!i

tsl:

t,ti,

{.:r,'tlirtii sc relrLtg pe o caiittti


l;iitt'l irt.clo lnoi !o adif ust i
,!),ttr t:it tfit, 1t'ii:;ttct ctrrt: utt;ri dt.:l.ti'it,i

ji

.'iirlg,'rr:l ur ltic drrtrtt Si ri,t:;t,


Se ;tti ltttsli 'l'tuttrr't{. tLl, li ttt. si it;iirt'
L,ir:i iri i! iittsc ()qt{ifrLii itt,!,'nrtr.

l7
Slri.tititit/tt,'.<;i !otit:t rt-rt titi itti, clt. !tt t itttiitl,
(".it!t.:,itot',' L cu!tt ltti rlii .rtlr,'.s,
fttt:it, tlitt, [!ti'n :;irititi tr".I olt,iiitr,trttl,

;'tttr-l tratt iiilt't ct'iti, tt.lt:;.


l'.;',;ritri,i, r it;,1 i'i ,',''.u tl,r'.,t;r:;t 1l,
I tt,l,riir itrittt,t-i l,,ilrr /;.,rr,:', r.

1\|,',';qrli,r;-il

lilt', (i)t;l''

:'"' i'!'"!

l.,,i,.llr,j lit;it;i, dt !'.triittttri t:t'i


.d,i' iijli'r',{ 1:4/, .ril it tr:::;litt !ttl i't'!:
,5r .riri, r)isi,,;!r.t / t'ittIrt !rti t'i iri'ti
{ j;i,r'.rlrr1 il!t'oitPit rii: ri','tiiltti :;:'!
{l:r .ri;'i,i:,i1iij :;,r IitIit ;r, cl:r''1,
ittiltittitt! i!ttii {rl!,ij'.t-i nra!ti '
{,'lli,rti,ii lltrr;lri trtiLi'ri-itL riritr't;iijri'

.:t.,r i;il;, l',i ,;1ll,rtti;l'. .,ltt ,,;tt ;t;,i


li ,itil-, ftr t:rLs!ttti slt'it,'t't'/ti'ti.-1i. ttt',i !
IS

"

,,'.1,tt

,:itt,; , slt t;i;tii'itl

li;t:( |

it! i,:j

i't. tlltlii sL: i.r,i:inlti ftir,i .[t'it,i:"


.\irsy'lrr. f:i. litt,:i' JtlL i ii /rt.stti'a."
l:Iitt ,.., ltii t i tt];.rt1. 1,1,;.,';t;,: f ..'r'.i..
l'li't.r

fi ittr. ri'in(l s(:i-l,i sltifti1ta115;',i it;;',,

irilttl Irtt iti lut:rinr,i sr-l rtilit,i,


i itttit i ii ;'t,y i ! i lti I i tt,
iii gi ltriitd ut !:,)'(u uli it!trll srr,,1irr,

.l:)u,
('' ti, ttt:Jti'

'I

1l

.qt : js,", si; I, ,rl trii ..',ii t:r.r't.i;rrl


,!-u.si;ilirl,i ;tt,i,'n;tidui Irt,i,ili' !
--- .,['iri, 1;!it,''l ;litr; ,tririirtic :i ,;;iiiitf.
'-t

-rJ

ll

t.Li

i/ t'lti:ltttir ft t'i'tsi t'itiii !'; :'':;i :


i.-ls t,r:Lt, ci litt;ttt! -t"'it''lr's;,J i;il
I't:rlti r,i',t tttiiJi s ,r,',t;:, s,i./, ', i."
L',--trt,' t!:t:,illir st:li tttl t"i 'rt":.',!
A s l-fu I (r'ri -- tt t' o ;' : i - i -ir'r; 1'r'i / i
;
"[tiihitl itt t:i'i i1.'';.rgri-ulcil , r]ILiitt .ti;'x:,.1i
Dtr ia!.,i g.i,-1, 1:1ri' itti;! t'-i ti i i;
!.,,1 i c,s i .l':'ir it s ;ts7 i;t ;li';i ;i: i';t',:,t i i' : ia :i.,

V'rrnart'tl

Ntt

ltt.ot'1.

ti

{t

t:

2'1

:i
;ri,'l;,.r',i r;,:i,':i', r'1 itil ';'r.ltii ti; Ii!t..);i;ita)
,li'ir,: .ir -{r'i i r'i,. ficntl c) !i'i:: t'tti '

, {tt :;tii:{6!{i.-i , tlc rirft:'::


Ji.. ,:,. "' t'.: !,',i:i i;t ( :'.;
It " .',;.'.:r,.'.t:,."1] :,i.'' f.:'
'' -i l,'il;t;.r /,,.t!rttrti - l,'
.[a t ;" / :,'t i i tir* .f ;' ut;
: i i i !,,r ! ::
l'ri:"' i,t,ji-,'; g,tl, ci-'itti iir,jr'-ti r;:l i,
lni,;;1';1!

: t :t

o-

::1

(t,i,i,ti ...' :".'.'i rj:r'.-,;,-' 1',''.llti1, j,.i-tt,;;tit:i,',' ti:;:', ; .lr' o;;:,r .,' :
{-ltt {:itiri 1'' 3'1i511l1r,si', rir "!ir;ili; r:
( i1,,.'.:r i tlt ,'ttl i .! ,. ,.','...',
I tt t;t t t;..; r r/ ,i1. ;

[i.r; ri :.',:;' ]rta!ilt!'litttlti'.:" !t!,;i: i".;.i


Iiiii 'i,;'cit si titcaii l,li;t: i';ri! {i:):t:j:i.
(l; ;ili:itLl T !iltitti{iL si,untiiii.

Jr

. .

1 'I'attlt,'r'1i ,.r iiitili',i,..

{:lriLrl
-.._.5

1r.

rr I

1;1

[:

.';..

L.,,

1 -....
I tL/..

i t.,. t:l::.,i.ji;r:,,

..

t,:

:,t-

'-i-ttlii;t:igrrii: ** ,.!it. trtt.iti !;trt;i:: , 6,,,,',it,i


[:"it siti;:t:r" fi-s t,;itj;tiiis fi-r:ti '; t'tt r,];i: i'iji.;
it.',i,i s,,! ir,sit;; di:t crittit; j /il.fji r' jrr:.
_.,(.!t)!

!t!

L t,(.:

.:

a.

t,0
'1

<'iti ',rltri,J, , lj,l,11,i-i

1'-.rr',7

lt't"ii )llttlt,t ;ttrirs{ iJ i j-,tt!it,;ir','-:L !'r t''l'i"'


,,r-tiuitt!,'a. l;ti ft"; ttii ttr .['tl'i,

'l't;rtitt,l it-i tl tttiitttir, clt


.litt& sr:f1,i.
.ri, fi;;,7 (,'il', , o. si ,r',:r/rt t,,i;'t l,i
f lJ .
.'-',i i l,rt,' l'iit, lr''i !r,rt 1.' tr"ilritt
t.iud t:/ slliq,T ,- ,,1 ,t !t,L:trl liitr, t'iititii
Sir !tuliit'ittt ir, lrtftlLi ir'qrr-rr/ii J"
27

Ci r',t-,si sirtiti i tri'i iiltti ;-i-ti'l ri".tttllti ,


!t:i,ir,'i, lrti t1t'iii itt)!!itt, t{'t-ttr{rt:!ltt'l: ..
.,ila ,Jnt i:;'ai l;t(t't 1ir,'it.,sl t:.sli s::titio!ti
l'),: irritiLti 1ir i;,iilrtiri'sl e-rrti ftii flrtl'
( itti trror..J lrf. rr t:lritttiiltr'ttti uitt'tiL
ji- rr I tit,ii'l i i at'rls, (ri /1/rr"'ti;itr.,,it5ltl:ttt-l ;
'lit-titi
ittiitt,! f i t:tt)'i , s1i s/r;15i;iri
iti.tt:1 it't'fti .r'-o ,t7',',i;, ,' 'rttt ,!t,'f ! \'t-;tit l'({ititiit!'
:rs

:';t:

,liir

f,.),r:'

lpt;,ri ;ttt 1.,;i t,,

it .r.::,,:1..

.t:,,1
(intttrtr'-tr! ul['
i,l t,ittj
lir,:.,t;.,i
.,\i .tiri{, 1,'-1 ",i).i '1 ,r,:;i'.;,/. i ., .1r;,11,
^ltttt slt'tttl g11 l.'11;l; ;,it1'j,;
( tt;tt ft-rltt' j,,,,,,i. sf,,11;;, .;tl,i;ttt!,
i ;t tttitti r,/t lsr'11.'rri,lii!,,!;.
t',',,.."
"
Si.rttunci, mi nit.i. ltii t:uytfit |,i!ytr.tt:t\.
Ztttri t)it s!(t(/{t 1l ;1,r,;1 111..jy11':.

lrl

: i:i, ii!('!'!'t! lttii;tti,


ltti e: t.:it-:i .t'ii-::r/ttlt si::t.'ttlr:r,
{:iin,ilri, ct: .ftt'ii'it tt I,ii lr.qlr,:',ri,
l')rt;'
lrt!Lt.
"fi\ri. ;i nl sri lt' trrti,'.', , .;iittu'tttu!,
('tt-0i,
:;iti fitg!itil tt iii:ttt .
{,tt:sl ittilLi;' s-i.!,oii.: .f ij! )! :t.tr. i i:l !Lt.
l:::;itt,l. !.', itttl, d,! :,. :i .t, "..i ,,t frittl,i,
d'tt-i fttSnt t'i ,;tir,i-jjr{'i. .;rii i i::biurLti.
.1r.csttt, ful:,r'

itt

'ttrt,ittt

i)i: i;,r csusa principD et qo0] i Despre irrf init, Hnil,ers si


tDr l'inlinito univcrs0 et rn0ndi); Alfingarea trrstici
triurnflto*re {Spaccio r!ella bestia trionfan!e), lS5}.{.; {;196q4
e:rluliri lui Fegas" Discurs cdtie stildiosul, credicciosui si
,Lrrcernr'c:rl c;tiloi" Cu o addogire despre asinul kylenic,
iiurpiirtdlite de cltre N*lan. (Cabata clel cavallo prgaseo,
(
tt

{r

5"r8

1600}

jrrni

ll)0clafiazione el stndi0so, riivoto e pio lettore. Con l.aggiunta


l'asino cr'iienico, descriite dal Nclano); Despre eroifele
,tLr; jnturi dDe gtri eroisi iuroril, l5li5. i,;i1,,,..rin;i cu
i)rr,l,i.rr.

rilr:

L-. ,. ;, .,'";;- 11,.: l i l n i cin,-l iilt.f .-t ;n ,.rlrlrr:ru l cl,.rli;iI Ii. r.rl::i,;,: i'llil;itrr ii estc itilor:uit prin Gio::ilano. Stll,ii",.r-L .,: 1r.r.,iiittrt i'il.trToiia lltllir.lir,;i tlt;irlclrrporaln:r, a.l;llirl11'i-oli':silr,
::r..i i:-r ,'..,.r,:J,,i i,.t Iii:l-li,,iii. .l:)ita.grrl.a, CusAtltt.:, 13.
.,. r:tL J575 r.iil','in,: tl,rltor in tcoiLrgi*. L--onccl''|i:i':
-i,i . L::-.1'
:; 11r) --- --ir'] (i lli,l(lilil i-'ir'll.lt liitr lllc coslllr)lilgiei t]operlli'l1ri]e
I . r,,r,,.i r rrrirrtitiiiii ltrtir'lrt'sttlrli -- ii lit.lt3 rltt t-rl-l:'-r
' ..r ,ir. ,:r'r".:irr-r li.,r1rrrli. lJ7(i). 13rrriro ltt--t: i:r I o:ll:'l :;i
i){,)
rr .. ::-i ;i;:r,i ,"-; i:i.ttc ilLl cl,,'i atri pi'iu ILlli.ia, unrit, iltltl':
,.f, ' : ', ,:.
i.
,rr",Ll:r:r-,.;ii, .i Jritl'll.:iu clcr ir-11e. -\jtrit: ::1loi in l5ll
. iL Ir) .
1r
,.1

r,r"! r, I I i,r:crt i;i,,'rili-itr,isrtt; irls5, pgrtrrr'

,,';l-'--.-l

ciit,

Lirllltonsj-la:-'::'-"l

:': I l ri rtr'{)ir>,il: lii'-iti Lic t'-:'llogie, iJ'te excol-tlll-

in g;'r;ltill;!.
,,,i.,1 i-ir'ri.:l sr'l, se l',-:r-'tltlolrst'li lrc si;il
rl ,r ; :i; i - i5S:i :r) ri'iJl ilr Lii-lirt1.;r; 1lr(ro(.lill)ir:;iLr s; scli.iri'
,,Ll',r -l : rr:rr,-rr'lrl li.ii:1t.r,l:,-l il. iili.crcslr.ii 1i pc 1L::lril al IIJ'-lr::r
,,ill ,,...:..,t...:r-,1 rtirliiirtrill::,lj:l]..il1 15c1fi irlrcairl .\ll3lia.,o::r'';'
-i i. jit r.rtir i'.:,,r,.;:iil i':;lrii,irr: ci.i'tliir ii r.l ilrtl,.ill;
1i{'3r,;.i r.i;i:'
r'l".rl"
' 1
"s'i
n, i -., -r.r, ..ii , r.:'li1-.tllitlt rllcir llirli-il.llo
lll-llii'-r r, 1.-l 'lt
..i.t:].--'i
::rtr,.r it-'r :l,ii Lrii'.i:ll ,:[in r:e,]iulc riiil,tl{.rtl': .:lt
:r -' - : i, '. {.ir!i ,rri.'L',.'c-t ('it illlii riir :1. i':'i'-llLj:i r; tli-tl,'Li;ii
;:,,;r.r. Lr
ll

)ilcl'1tjci1

i',1

!ii,rz"1;,,.:" Cill;: di* pcrilrii i"'l


rmflri' i.i.lsrr-i .ie lu:
11

1l

c{ntr;),; [.]t'sire

cnal

j:j! iri'i!iii;iill 9i uilil;lis

I tril -.:rtr, (i. 1:ll'irltt_r :r[,i'.t{i:tr{.r' i'l]r-l:r1_:i iit liSJ: rrl r.i.i irre
l. ilrt ,li,::i.tl f ;ii"ir l. l tlua insli '..i-.srlintcL, non:iir:r lr. .1,*
i ,,r:ii :,rlii, t:Lrf i;rt't irrnrll,picrrlrrtc,, La< l si o s_r11111igy. a iiir:il,-rl
: r'i:i,,'rr:iii:r, - , Cdr*ite de tizici ;:le lui Aristotel Erp!icate
il {-ibri pli_!'sicorilirl Ar.istoielis erpie jtati) ,-_
Jri, cer-i, in:Jr
,rtl,.:i-lr,r lt ai::Lc;1, s'nsi.iniltti iir{ilii.:lttr.
.nit.;r i:,r:r rrrri,, i.,i-_
ti
, iiL:i i:r i;:rr"illlicnti'L rnisc.;r li. .- Cel* ri su{d doudze*i dc
iri:e despre natilfir si lume susliltute illpotriv;r p,lrlpatetir-'ill,"ilcr {Centitn et I'l"ginti;rrjiculi de natrr* lt l*ullt!o
rr!1s15115 Pcripatrticos, liLiJrlir;,i,-. irr l5iJij ;i r.t.1i1ri1j{;
rr IiiiS, ru liilr.ri (11 Acrotisinus!. Ciiu:lirce_ lui ilrrr;ir, ii
'ttritliu;r'.'.1i: l.r'-' {i!riil,r-ii unil,:r'ritiiLii; 1r,il.-ii rlislrltt:l
irl.rii.il ti:,tr,l,.,s:r1i: si:ti. rtlpiit:,i". ,\i:tirr.iil:r.lel (k,:rtI;,,.,.i,.r,1
.ijjii

Jiii [/i'lt.+lt. ]]i'uL'ri.r 1)l!.:ri..j ili {lel-lr:;nill. i.;iLtr*;;,-1;ig


\\.i;Li:rri).:r-..i. i'iagrr si j{r jlr.1:irli , 1::.,rtit lil lutr,l-:uriltj.l,
. ,i.ri,,i,ii :ir,t,it1i'i \ ..!,ntr f .:l.i' t-\:(.irtirLUtlr ;l i rli.
1;1.1.t ltl rlitr I li,l:ir:..i,ii.. -iit'nn,, crtr,cl;,:il:.Lt ilr iilililr , itr;urdu.;t lJ:)j, tli, l..ilr.,.r
' r. lri,:l:-iil:... rr:rieli:ilt, r.tai,;.ii:i.l'tir :t r.lt,i'i -i a1ir: rl-.lli t,l 1liirr,..l.
,,r i ii,.,:r;to:'ji trii.a'lrnl.. :.i cale:t r ili,L ri. i'r.ti11iiie.
:\r,:csl t.l ii-,r :r;lii
il r1,:raulji !,iiiiiLrlLri f-ll j,:ju, ciir-ui:t in n:;ii 1llill
F,a,' g'i:t,1lLo r' ii|p,: 31irr;l r- L t0li1.c n:ltrt:ir;crisi,ir slli:.
I ;:1; q; ti:l'ir, rir:.i1lieii,'ilttl't']i i-.il! l)rls 1" 11i:,lr-r::iJi:r In.lri;uiirliii iii,r':-r:i, iri i:;_it.;ri.:r iSitll. I ir,i,ez:1 ll.ltc iirtc;..g:t1.rii;
r.: r: t.l.i::.:ti:: tl.iri."i d. s:tfti.;iLti. i;t tirlpnl r:;-ii.i:i:r .ii:iitrt
,rlriiili,r 'ri, s,i l;:L'iir' t.i irrl ltrOi.;,: iii]tl' csta tr.:uz:Ll pi, blzll
rr ltii.r':i,:i1.ii cLllt:i;rLlrt'lf,ir cr-r.jiir', l)a' car'a i :;c cr:rc ,,ll ri le
,i-iri"ri.rt:.. Jli'i-ttt| Itr: f .culli)li\.!it i1 r.li li.i tut sirnlr|i-c tic
, ,;.. i;r i;nllilritr iCi'lil, (lri)ii t.i, ti:.silriil,r, ilil.i a-l ciii llii,l tir:',tnc,lii: rl lri HlLtllr, li:1)ii at.1..] si:r).1)t"r)11t1ji:ir,qC,',:,r. iir lli-r:::t:Ll'il {llrri'r1 1lti) ill'iu'iir i'ila c{}l.,iiintit:11. r;rr r:rr_-,rrii:t_-i.illiltia:,i :,i ii:L'i ile ;rr;:t I jt:s:itili
itir,-r; o:t (.r-!-ir c;r
: ;I :.r .... i';:'r;1,,' l:li si"i lie :irs .'\u.z in-1 lr,,L.:i iirrrL, :iir j)ijr,,
':ti:li!-l
i l:i.ll:i

r* i

rltg ir't
c.ii,* i) l)riiitr.sc." (ii.r*lai*r lit-tttl, a. Iilst ill-s lr.

(ll Caridtl.fi..ir,r i,s1-r,si ilt!1{)t.'l ,,,r,,i,r,,'trr,..iii. LUrni'drarfil


i(l ii' StrjlllDr:rrr:l
scolit-(1
[aio lili']).,rsrtli:r-t;t lrlrl:tlriil'lrsi

'i'rf i '\{iraitrii'i;1' ''' IliciLro)"


'\r:trinLtliirrl ir:r aceasti--r ci lc r.;rrqostiltl_e, onltl

r'r'i'''l-;:'lll ll}r)illllllrlliLi'

cel nlare' Diai,rl' l'ilozolii'r' illr ( l)l ir) liSI r rr Cirta r!rtt F0stL!l
I'oil:li-;r si 1:'t'i'
"
1;r
Iogttrilc lrtrliliiltl,'. t'tt ittrlir lrlilt r''iii lrtlsi'
(tirti,litlli.:
irl Ii:li)
l:r
l:r';rrtl;ittri
:;r.r'i;tr
,,,,,,,,,, irr liritl'i. lrr i.irri
s:tlc srrl'itli ( ()llt ('l)lii]L' llr'lrlrlr (:rl(i'

{ IN.\ iJiN p{-)Sl'LlL tl Itf" ll,\Rlit

i,,rrsliirril.'Il-itrt:il:tlr-'ic
(,iilrrllirrri lir.rilro;r frist;rr'.-l)i t'itl- l{' ,iril'lr

1i},rli lirr('|i('iLl';ii':'
i'l ';'r''
i''ciliLrr'iitri'
tlt
llis
{i{tL'tlllli
iltt
'i.i liccl si I't(il()l)).lierl:
r)
lrisll- t:i'ctrtit tlc ri rlivillitill() l1-;1115131111tiii' iiilllil liriir'';)1rir.ii,{.'rcptrici,(irrslcrcils(.'zirttlin.iur:rrlli:-trtlitlttrlttiilrltll;'ll
;t:tri ':irlt
il-'-,,ri,,r'sLrsiin|il irtl'irritlllLl:r' ulli'"Lirsllllti' iri Liil'tli
titttttii:r"itt.t'j:trtrll
1ll:i1cri(l'
ltt:t:"itsi
rlitl
iilr'i1tri'ii irlti
.!'ri.,

,,,riJ,)' ili,rtiir

{[i|egi|i'trtLj
DialOS;Ul I

l,litLtr

nIl -, ...ir.,,.;j
r:

i,rll1 r'f itliii("

iilri"('lllirti

,! lrrr liiirr';l 9r'l,i'1l1rr,ii . irrl i)rririlll''l


r:itlrl-t i[ll,::i'ii::r

si1)];i5li'.t rt iiiliri'tsitlili

|t:'l'ili'll
i11i'l'il'

llill \"1;l"l
!:l r"-':1)u-l

ir: t:tri"'lr;ll

lrlrrrir..,-rl

r..lrr-

zr'1, itl a Lli'3clrir siinitrl'ilt.,r- ;i lrrtirrlii


,,

-.

ll!):tstli:

''

't -i rliriirr-:1iLl:i' lt)il'

l 'i:a '

:'::

inf il...r-trati in r,;ilut i, a r1;.Yiruit or:Jii cirt:te lot'. i-a Xr.lminirt. pe orl;j i care nri-.i puterrn fixa pri',i;tit ;ri lr.r.
i;ntr:itu cr)ntfrrillir imll-l,itr,:lL itii in cglinz-ilc tt{:tiilt'l.tt:ii irte crie ii irrtimpinillt 11c pretritintlt:ni; r,ri a tlczltq.it.
liniirr cL'ioi care nu itiliri 1i nli ini-ir;i;znc:ltt :';i lr"tmur,.:ttscli
simtir-ile lLrt atncstt:c:iir: i...), Ilaiiunca noastiS l'lr,l
ma.i cste licunr ir-r-cl1.i.lr ir:-rii" in liintltrilc incirijrliitei,;r
nlohiic si a i:,.rlnrr o|lr-, iI (','lor noit:l:.,1-,.t1 zc,.--iior.. tlc ntoto:irt:l. $tirn ulritn r i nir t ri:;ii ti'tr:it nn ccr, 1i11 si)at;il
intcrrs :rl r;tcr.r-ritiitii, irt r:irrr' itcir;iir-: lrulitti nriLru;c i,i
i.xi-trc;izi tlistllrtt, l,' itrit.' t'll, 1;rir.1 rr:ipiuti a-i{t-'[ ];r
r-iiLtir r;t'slicli-. .\c:cs1.rt (.iiil)ill'i :rrtiitritoarl sl'irt t,tl'i
g'11g 1-,1 3{r.sp Pi:r'lt'ctiultt'lt ';1lr itri .i rrtiririi. ltii I}rrrn;l*-:zer.r. '\,uifcI rr jrtr-igt:m sil ttrtroil;ttrlll ,,'frttltr-tl illiirrii. ;il
ciluz.i in{iirite, iinr giirct ;-rt.lcviir.atiL .i vic lt ir-, i'irrit,.:,i
p,i.rtrri.; iar giLdirr:;'. 1; cai-e utn sjyu.s ]tit jpr.ti-ir-. i:ii t-rrt
ciiuihm rhrnlnr:zrirca cli'i-'rrt-te t:lc 1:'i)i, tlarllit octt (.] it-!:i.ili,rl
alilturi, ba ch.irir in l*i f . ..).
PRtIDItN'! I[-:: - liie, cirnt o li,iiii, {:]tl tttt vrt{'irri :ii
mir inrlt:pi-:,ltt'z r].c p'itrll',:r,i r--.rtlrlr i-,:tl ii, ttir"ci, si)tl11'i
irrlclcptrrl,, in,,-ci--lrirlr.r i. ail[ irr'r,rlr:l)ciil11L];.i".
Tlt()Fil.: - 1i ltllritgri: ,;':'tt'ctlr'lr.]ll --' lil atiii rnitlti'"
l)l,l'ii, lti nr('iliia binr JIL lrclc cc ',1,r.r11r:1i., r ti r-ttiilil '::'l
riirr, 1,r'incipj.rii vostru r,.r ilrt;tltice r:i,rtrii-alitil q:tlo'r ,:,-r
girrrliii: \:rclrlr -.;il. sniin {r"i i',{ii :.irittur r'l:ai Jri.1 t-irri. ,;,ii
iveiir t, virsl-ii t.ltlri inrrirtiLtir lcr:il irririrrr:.r,;ii tl.(,s1 rri
r\ctililit itt ct,t'ti i:e 1;ri'i'r-:+.t Ullt-ir-: Cqrll{.ltpti1 . ':lLi. li4l'r:ril,l.
lic L-'irrc o '-ii.scuilin. \rr lr ;iiittit:i rl ,-ii {.li-) Itilllti!'ii ({,lllcclltiil lni l1-.rriosilr;] cll'..r rl trliit 1;.r. iiirtil tin-;I tiri;,r'-l
renrl:,itrtril astt-c-;nlrlnirti, ciriirr elitt-:1 act-'irsa.;t ili.l i]. rjtrir::r:iit. ilt t--oI]u(11)+aili hrj.. rlil l.ci':t-'il r ir-ri Clllitl r:al-,:,,:.
tr:iit ja 1rt'izcr:i rle rt;:i r-j,iti.ri rnr:.lli, .i 1ui .\1'.r::antXt:,t
ccl -\ilrrr: si tiit-tr. :rtrr ilr,l:a cl1tl^r il llulil.ttill.t:riti it.'.l:',
ilni, jr]rii'li slL rl rl;.-ngc .i. lilsc,r.,'.,Iii 1ri:-u.1"; ,lli-it,'i"r,i-;,

llirr acc,:irpi ltl"ici;Li lliirirt'r: tt't"l.,rriri sii slitt tttlli irtrr.ll


tlccit Ca.iip, llilltr u ,i.r ,.. r :i r.ut tit'plrrsilrcr] facutii
1lin.[ lir o sn+"i 1]ouilzl:(.:i. si srrsr: dc airi rlupi moal:tr.a.
Jui Aicxiindnt. Dicpt ('stc ca ).[enclrtu, ge.Jil]Lrtrul
romair!, sL in{r,'L:tgii nr;ri mulL qlccii. l"liparc pcnttr,x
ci ;l viizut elifcl'uttIlr (.]c IrLi'ciit'o .la 1tatru sute ]a-izc{ji
-i tloi rlc rrti ,:rrl;,i,,' . t:Lirtit -\ir.r;rrrririt. Jl:ri tttrrlt,

llda

^\lrrlrr-rtltt:Lll I-laracun-cull 1a. ti tlic drtr..i


,.hlpr1 i-i(.rrr.i, Si tlai .mult a \:ilzu.l.
{-'r'rpr-'r':ltic, 11}lli3;1i1,11. Criul(-'i}1.1--xr1-li11 Ci1 il.oi, 1a * ti-ri,,r
{}pt Sritc }}ilirLrz-Lirli ;i: ttorra t.lr-t iLili rltr;--,i ticcr;i i...)

tlcJ.ru.il sit

sute cle irri

ALt. \l;"llil:"-\ l)i::1'I j:l: I'Ltl1 -\Lji-i l(l \liE c,;ir. :ril,
f,l|niarlrtuitli:t1,1:1.,ri,lri{.,iIrit:trtu::l'ir-rir.iilllrlrli.]ttprt-.ibi1c. Irfpilllp,r.rpntri-- in,r,:l'iirirl ,:aillt: inl{i,ruilta vtr-:lliirit- .l(,i}ur1;ilii
tler:ort::lcl;t1:ii ltr-r',, l. llirr''' :r'1,'irirllil cil. -' t.i-iclcrrir: -inril't-

llrri a1c r-iciil,l'

r r;tr

r)r:t jr l,r ill rriit'ir': lt:,'sil.r vL,r irl;;,-.-

virtrr{.i^ a cirol' (tllrl,tL liir'(1 i il() r'/}l),. llt(lr'r1i.i'i l}('lt1fll iil,irllr.


brnri.iatrd" in il'il-.1,..t l,rr'-r,.,tii,] trrlrtlii :'rrl, lu llrljiricr:irrtl

diu Dialogttl ll i.;'r;ili'r, ir;ril': !'.rii,r rclercl:r:i lnvinti:ic liii


Jnpitrr, rc'ili.ilni;r i.' r'.iil:-ri:i',i. 1i iiu I)ir:o iJr:'l11. llir:r"ni.l,rll"
Orur-rl i;* ailir-, Jtr-ill ,-'u.r'.i i1rl ::l , j11tr. ;rninlril ;i iiii:inii.r;-i-Lr.
El pcltc dcvi,'rri;r-rr'r.lrir,ri riril,,r 1]rii-l (ri.(litli\itii.Li'. l]r 1r:rr-,'
i-rt a[:;i].lJui;-!,

nutLrlii,

"

-\l-ir:l(,.\lil-.\ Iil;: fil:.[ ]'ltl i-llL;-i-i{).llili


i l-i-;t'{itii

Iti( }

ilialogul I[1
.) :t-li:rl-\: - " ( ..,; i,\,,,i itilrlir. 'r'riiui(,;r'lrlciiilil,ri-,.i,:lrr-t3ino" s'iii, ft.Lti:-\ir1 'ril, .ilr')i'ilttL L:r-r. rt,.:i:-;':lt a\i:C ril.iitil, lir)ti Cii"r,:

i.

oricr.liijntlr , birrrk si arlcr';irr,r1 csic uttul 1i accl;tsl


lncru: adcyirrLrl. iiinta si binele sint unlr. :\cltrirrul
cste acea cntiia.f r cc rln este infcrioari nici unr,ti. arlt
Iitcrrt, clctirLr-trtt' r.iucr"L r-rci sir"-!i inchilrrti ccvlt nrt
inarintc clr adrt-nr, trtbuic siL considcri Iacei t:cl-;t,
n. t.l cii cstr'aitcrla dccit iLcler,-drul, iat'tlucir ti-i ilrchipui altft: I dr'r'iI lirlcviu'ul, r,ei intcltgt in chiir nc'ccsal cii rur crr[irintlt lrclcvirmi in sinc;i cri cste iipsit

r1c

tie aclrlr-ir', nn {':-l{' rrtlur';i.rat. l)e, unclc rczultiL ciL r,:st':


nais, cl"r cstt' irrli'rrrit'niuric:, cstc nirrric, c,.tc r-Lr Iiiliir(...].

Dialognl

ItrI I

Sfllrl.{: -- {. ,.\ Ztii ii clinriscri ol1}irllri intclcctul si


nriirriic, si-l [;rcrrsr:rir asenrcnea jor, clinr"lti-i ltLitrle,
iisrrf ril ccloi'lltltt iirlilnale ; accasta colrstii tirl ;tiinli!
1u a. prrLcl. il{.tf iollir irotrir,it naturii si irr morl obi:,,rtr; iL
ci ;i ait[rl, rrriirli in ;r frrrr lcgiior irrLttir.ii; l)(]lltru d.a
prLisrnrrinrl s;r1t i,lriilrrl si. pli.snrLLiirsci cu rnilrtca lLil,lriri Lrri, uitr rlcs{i;rrriiri clc fr:ncrmcnc. a1{c o1.?ii(luiri,
{11 lrccir. lil.rt:rtlit.r'frilI dc calc nll at- a\.ci1 ntl; su:i ilr;i{ala ascrmirr;tlc,, tl sii poatii si_"t rin}inii slipiniici. ;.in
lrirnrirrluliri. tr)r,:iilrrr, cirrrl r'a fi tt.inrLn i, r-rccirsti
lil;crtatc yl Ii fi"Lrir foios si zadarnieii, asii crlin r-.sic
r-.rldarnic oclriltl {:iirc nu \'('dil si iliinir c;tr-rr ilu iil}tLcii..
$i ilc accca, llrol';del]ta a hotiiit ca onlul sri. rir,'tiolezcr
i.rrin miini, ;i sii cotltcml)le cu intr:lt:ctri1, in a$ir frl
i'ncil si nu coltt{'nrirle fiLrii acliultc si si. rru acti(jnL::re
{:it'i coLlt,'tttt;l;iti,. lrt rir:;{r rlc rrtr ir::.tl:it', t1i1i 1; q1.'.,
il"iitrliiviei 10r,'oanlcuii nu er-iiu rnii'i r"iLiLio;i .t,r"it
sinl pinl acurr d{ilritoacclc, ;i erau l)oiitc nlni pr"lrl!.
clccit multc: clintrc acestea. Acunr insi, ciirtl \Jrliti{.in
li'r r'L. a cg:Lle lLr:rk:lc zeilor;i dc lL-si irrslsi poriliri
spilitualc a fiicut sii r5sard grculiili lt.rir.iirrirr;,rtc in
ti

'ol,

r l)in : {';i1:rf !li*tr} 'i }r'rruo,


?i,,r/ f ili.;;,;:,!tv;,:, irp, c ii,.

27S

/)r,.s1,7.1

'llirtttuI lor:, iar- nc,r'ojle s-au rrltat, irtlr].n, rrrirtilc

Itt- s-ritr asr:ritit, cle aunirsr,-ocit mrrstcsirgirrilc, l:rr r-lt'sin fiecrrc zi., si.r'icilt -si iirrslr
t;ic -<ii r. lisu.r-it rlin acliucinrca intclcciulrri rrrnrtr{:c lt{)i
'i nrirrirulltr.: irrllntii, l)c accca, rir,1ifi1 l irrrlir-sc 1l-in
.rt'ti.. jtiitilc si iri,,rnici.a 1or, t-llolcru si t()t l.ltai rntrlt rlr:
',t;rrrIi clc tlobitoacc, Ci sc al)ropic 1oI iril i nrrrlt. rlc'

,ufit:I-i1 ilr'1clc, ,si nrclerr,

: I ;1r(.1.!

r.l

tttttnczc:itLst'lr,

j.-l tlilriotrrl lle spre eroicele avinturl, llllirl . t'.rnr-jnt:r1i srrlr

'lr':l;r. lillr,i llli..grllii, ritr.oilr clc irrl'injt a r:;trrilrri si clatrrrl-si'i.ii


' itrr: Lrrruo;lsli'r,te dii'initirtii. ,\ccs{c .,it\ it}tirri" cut-cs})ni!(L
r:nci rrsuir.;rl ji lalitlrraic stllc L,ine si1'nintos, siilll('tilrltl tlintr-c
ririL:i'lot'rrt.r;rii ,,vi.t iunca sarr ct_rrrtcrlltiitlilt ilir inli lrr r:>ic
r,rtrrsi irilctivi si crtrin-sircj., t.rrin c:str Il rlist;ci si J:r ;rsrt'1 i:
l)lnrttlzcn cs1.c i11 rtoi, si lr-l irosrtLL 1te l)rrnrrir:zr,rr irlsc;irrirri
.r lic lir)sc(lit I)e r()i irtsirtc. Si cI rtrr ilc i i;rtt tiitr al'lrl.i-r. rti
Lpr r:stc' cllt- tle lol!l intrlcctului si a t oilii:i ' ii)c Sltni.lisl .
iti i sc c:i;lrrn si cotrclticilziL ca si in cclrlalir,: ili;tJl3riri, pi,ruiijc iji;rz,rlului rtriqitrar djn -\oia. -{ici clrr si:ri, uni:or-i il'.rs;.r.r:lc srirr irrti,r'itc cu poczii, irt rnajori,{a1..;1 j{, lrii lir-trirr.
.\'
i rLrriit-r contcrnIlalc .l (litinii:'i iii rit_'r, irrir inr:i, ciurl
"lrs'l
r" ;r-;ilizclizii, iLr cltiir slrl)r'(,'J)1, lrjr it-t', l,:'ni r n r,'i jrrsr':iittli
Lr,lJift:1. irrtiiri'i0i f iiulc (v. i]lrlgi;titit ilulrrr', ]iii ltr.-i -"i :rritrrl

l,ri .\,i tirrrt). li:;tc ar:i-'l :;lirb tLttd i;'9y1ls {1:1r:t'i )i iii:"i ji) .r!tt,: i:rl clin Selige Sehnsutht; ciri, crrrn si)rnt(il L--irrrlucci:
.;'in1. t:n :rr:cl irr: ca'-c r'olill i1 iml;r;iti;t:11:i , -il.ll, r';:rlijr:iilinlljrrrrlnrl rncrr, nnircrsLrl nti"r ltlrsolllltrr irt siiti'?" (Srirt itt
i,,'i crt,i,r ul,ii:rtci tt., o l.t l'iiri,:;'ito tt,i, i riri.!i.rrlf? l'it.ttit.'ti::rt
;, ,t.1 -'1. jiit{.1'nticc siitt c,:rrt-tt'ilc lrl;rlottir:r-' ,;i irt r:rrl rL: lll <l<til,r:r
ri( t. 1'r'1)r{r(iiiir rlin ciialo-gir l ll trt-'ilcl. iit r.lii;r'r'ri;rL'irrl r r.rL r ji,ri-, 'l-:lilsillr,, c;tri: lc-a -.i ri)51i[, 31;1111,] c;i i)(irllil r':i.tt
r 1 ir{}s('iilr}r ILrlririi ,,1)ur}1:fti cir ca a iriill ii;!L c:l:}rilol rnilt.:r ii: o r'rli'c (tL;t.o .::ftcit ittltili;;ihi!i'), j'; irt , r c. in ;iclrsiii
't
1,i ir,irnirtiL..atr;i., iticltis itt ltccasl,ir. ('lri1i\,iirlr.' ii i'hlr:ii',
rir: ir;g,irl.lit :i;i, clntclnirlc crt li;ri Jilr:ll.at llrtL il di., i2.7,)

I)lisl,li li xtRiu{] t J.E A1',l\ TLII'Li. 1


(iti:aglri: lii rl
1,.\k.;j,:1.\

'ilr't

Dinlogul

Uf

I.lX

J:: - .....:]t iit,!,t!i


.'! rt;it :.,|tuytr{ itt,

A',r,slir' -l'! tr I it t'c ti'


{,d .l',tt:ttl trili'" ti
Iitti t:i:i'l;ttl t1it';
Atrz ,slir: rir siigr'c1r:

. r-l

' .l '-i '.- '': L"i,


f .i,',J;t r i,'^; i;t'l':
:\'i.' i: ,,', i,t!i; )L :.. .'- : ( .{ ti:l: dfcnf'!'i !
.llilv (tr ctr?l()s{ .-^ L'ii;! -- t':it:i:'!.tti tttezt c/ug?tI
$;-r i,iir/ si7rl,'aiit. /rr;lliir iii, t'ttgttl !

[tiafugul lV

,qr fl,li,,,,i-;: 1 ,..:,t-.:i.,'.t i;'.i .,'i ritltirtn,


i:i,"t ,,," (: : .'.:'.t:;:.'; ' 1,"".,;' s.i ''' i .{ic

-i:-;l y'i,'riri sri;irilr7, lr:;ilttri ;.i ficlit'.

It

rirr {-1. .l). ?lt:ir/itt,


.iDv

.r', c il. iri.

"t:it, ,ti'o;;i;:,.ri

Ssri

L.i

ir: rrlu-s

fr:17:;Jd,

,i', si

)i

t,

t;ui t,ii.0t'tii

i.:,:,J. r u

I tt I

ls

ss/

t, t t,

! F;it:t;'i, ;u!y, &!aljitstt,tt !


til:,t!, ;l , t,itti.iOfUl !

.$;i ;1":,1,;;;ni

C,i,!,p;,';st itJ:;:i:l,;.i:t. i .i it tt tLtttc r tt ;'t'i.


,7,, tru sili !t:ie ucclc,
Z,'i' : : !. j, ;''.,r:,' : i, it ! c- I syi,ric/.ri"

Dtsi-t:ti j't t't'ii Ltsi-JjiIiLri'L f rirtitt tY,


I'.ti din adi;;r, ii:':l;,1{iti;ittsr, Iitl;irt,
Cc-n />i,'f l i:t;i la.l;i 11 1ii,i;i!i"r {iisl(rd ,
$i;ni j t! i:r::;t.y it! ):i,!)'i;L {l tiiiitinirti
1 .l )ir: l.i;'lca .iiir:rr;lr

:;,tt SC,tlilU,

tniil irne
r,i;.iiis Jc: jt;siiica rrtitlllutc !

i it, c:,'it ity)r,


:,

romirlesie

TO

liH ;\SO

CAh'i

{1568*

PAi'IliLI"A

i se tlcsclriric rrn proccs iir l:lle cstc acrizlt


ile rclrcliune ;i ciczit: . Siliulirtrl ucbrrlia sr:liri rlt pcrlcap;a
r:;:r,pifa.li, c.ll:c a.r'fi urmat s:i. i sr: agrliec:, ln'rr:icrla.toliile sint
in;oiitc rlc cu'nPlilc suplicii iutio i.rf {.i!i:r,L rle sal;te ol-i) '
ronilninrlir,t l;r. llnllrisriarc pc liaLi, l.r'iicsh:-ii:lt1; <Jc 27 dc
r-lrn ircrr alc-slai;

163e)

r,ui (15:)J--I6l(j) lll tcrrnilt:le rlin t\r.1,.,r1i. L'r,,-Ltrcla a loslcr !jrol1)i subicr;rtri. fit ii :rcr si lrrrniniL.
1a. iuceirrrt tlrtii
.l'rcpr;at itsi:r, r-:ottilit.iilc
i sc rrsrrll;rzi, lli)r1-() i:ili, scrir:, prirli
vi:.itc q;i trimile ttta.tlttscri,tc. i)r:t.t:nii;r <lcvittc o 1;clioa.cli'i
ric aclit:itlite rrxlrrici-t. Lir.lnilrrrt 1ii-ii.r;:ii, i;i l'eirrr:c ol.rcrclc
irir.:rrlLrtr:, alcl-r1'.tir:)1c rtrcriloiii ;i irlarrtr i, \r,rrcs[)ondcazii cu
(-lrililco si Cirs,;cne1i.
Jir.lpi ;i cardinali sau oatrcni {lc;'liilrl;i cit.
1.o1. lir:i, c;rptivul, purrnatr,.rut sn:-iilrtiriiit. rlL: ttlr'zic, r.l;ir- r-'itlaj{r!j, s,:rie in lGl6 Apologia lui Oalilco (Apotrogia pr0 Galiio
-* ixrl.iiii:at5. la l,'r':rrtliiLrrt in iti22) , luirtrl iilr:irlirca accstLii
rcprozcnl:rnt a.l ;tiirr{c:i ttoi, rli'rr;zrrt Il r-irrriLr I siii tl.e e1'ezic.
-trhPa [-irl;lrn al VllI'lciL il Pic!rri:t, pc (';urrP;rrrtlia; ii criur
j;tsii osLili rurrili tlirrLrt-'r'irt'tlitt;ili::i rtt;ti ltl.s slltttolii; l:r,
ci!iva, ani clrtp:i clilrllarr:tr tlitt itlcltir;,rlr-t'. ci r:tt: e:itr-ii.tl:rt'r':t
lrri in lc.qir.tLrrii cn tlcstt<l1ttL'it-clt. rttttti r o111irl1rt ttlpolilittr
irt t:Llr-t:, r[e altlt:1, fiu it\(]i1 trir'i Ltlt ll11r.'jil'(. l':riia. L'r'l-,:ttt -lri
'l'ltvi'stil- si r'ir tliri)rc I:Lls, in
\,'l li-lca il inr-Lcrrtrnir siL lrrgiL.
'l-oinnraso
Cuntpancllrl tt-e't:ra. irt l;;'arrt:it.,\tct'liilc intr'X6,i1
lcctualc llillizii-'1lc il 1rt-ittlclrrt ctl {'lltli2iil\ltt si l-iorlrotta.;'i
d.,irlre. irgirl.rrinta si-r-si Prrblit<.r t,1tct-i'lr'..\lorrrtr l:t I'ru'is.
(lainPartclla sciio itr lirtrlrrr. l:liiitr-r. s;ttt ii;tiiit,ri;i lroczii,
l;t,-:rli.r.'i cir preor.'t.t1riit'i tlc iilr.rzol'ic, li'riIrqil', ;151 1r.ilr1;ic, tt,sit-i.rrr,.'ririr: (irlrlt;irtitlt';tc r:r:rlli:cPlili{} (l{}1)crlii{.'ll1-!tr)} lizic.ir ;i
irzi,tiogic, mi:)r'illi.i, i;oJiti'.:iL, r:ctttlontie, qntlu;tlicit ;i rctor-i,.ii.

Ertr,-lii, girrriilor' 1i pr'ict, ''('ritrrirrrnllla :r- sl r'is


l\ici o t":l'tntll:;-'vr.rlurrlc tttlttltntiit iilti sii dd 01il1i;btts rrl''lr"q'
prinia
sciritiL a utrt'i
listr:
('..)
:r. sliintci l{l-i t,iu, tt!r','rllloscLrtil
se nalte
l)c'arctrico
Ciol'antri
rt
ilct'is)
Sr
'
,.ru, 1c.1"1,., lii' {l
rk-' ll'omrna:iu
ttttlrcln
pr:iilc;1'c
r'L:
!iuli ;i
irri,,-o i,,n'.iric
in r.i.rt n t.lt i 5 lrLi, t:?il'l intr:il it orrliilLr|' tlor:r inicanilor'
si autir:c' \.izibila
St,-r,1ia:zii. ctt it illr)litt': st:t-ilrl-ilc'tllr-rrltrrnc
intcrcsrrl
:\r:istotcl'
1)recunl;i
(lr'{,'i)ltrrilrs!11
li'ntrr1
,,r tif,.i
'l'ciesio
r[*
fac
suspcct
i1
nenlru f j1o7-r',r i;, s'''r,.,r,liiisiir, a lui
stlntjlriil
a
ciil"tli
priin
froccs,
ir.,,.i"- ,, ii lrr|r,: irr 15t11 ttn
plcer:ir l1 Ilr'rrull
ii ...,r'.,i, P;'rli.isi';r.'ti fillroli' Cnrtrpanella
jl1,.r, li)L); il L'at1or';r -- uldt)' priliJabil' str
I ll:ll), le .l'1,,i'aici' clin
:;;t,;r.ti.; ,',, r;-' iii"" -- si njunge 1a B.'1ogna;
tnaniis'
toaie
tiiicin
suslrasc
ii
sint
o.,ti,r,,i Siinti.r.lir i
'rProape
1a
Parlova (15!u) tril
cL-schitle'
sc
ior-i
l-rrza
pc
;;;I;i";i
probe'
,,i-,1nit"" i..,,.l',, *- lnr:hriiri rtin lipsir cle l)emocrit
"(locLrillcie
lni
i;i r:1
Acur,rt.,ir lrtrl'irt:ilciic
Moise' Hrisimpostori'
trei
cei
Oespre
ir',
r':r
Iit:o
ii-r..in
Mose' Chrisie et
"r'
tos ;i manolned (De ttibus impostoribus'
inaintc cr ln'
ani
l]0
dc
ctl
lr'lahurned), clr r:l irtst'sc pnblicatir
proccr" 11 l'l
al
trerilca
rin
lrrtentca;:il
i
sl
si s" ti ri,isr,,L--le llorna,1rrni,
c1c citcr-a
,, ,' i**r,,,"
Iri.r)i..rs i1 lini: tinrp
iilchi'
aceltl;i,
(liicirr,
in
prolrairiI
rrriz6licir- ili >1liiL(rlLli
i1n corirplot I.i*5
t'rsc.l-rcrr-il_
liii'rl
r.i
r.u*L_r.
i,,ri .,r'r,i,,.,1.,,n,
stitpirlirii
i,^.r,f" rlc (l;iitrpane11a ?i1 15$9 pcLrlru inllilltrarl:a- el cs'!e
tcocrtLlicc'
*<paniole 1i i'n-*tlilir-alci'' tLttt'i rcpublici

l;ii:Lptili-a.t rliir tinerclc dc irlcilt crgalrrzir-ii ,.r.ttiulc a irrtrcomcniri, (irtirpani:lllr isi irrcltiliu jrr i)f iir'(li1 it't:lL r i:.ati* i't-'(i)llltlllisti si i; zttgt"iiyt'stt:
l1rilrlicri tcoci-tL1ici. crtt ot't3':rttiz:tlic
E,ii

:ntr'-o uiol>it', st:rjsi itt lirt;!,ri i1;rlrrLir;i i;r l(l{t'>, in titttp ccer3
i;i,.]hjs. cli't ,!1 Ii-'\ S(),\ltliLl I, l1)l,lti.\ Ili.llt,'lllC-\,\ t'\1:.1"

ii[1IrL]ii,tC-,I

l"!l-l]ZOl'1.('lt

(Ciriias

s{}lis'

Poetiea

idea reipubli{ce p}iilos{rphicac}. I-trc;-r:tt:;t t sie itaritts;'i in


liiitlrn l:rtirt:i. si lrrtlrlicatli, lr'it1(rl 1;:. liriltll;i'rtit iti lli:i:J. Jia so
;n iii ! iyr-':rzii sitb lolina, oiristtniti litttrisl t.' ;'ii, :t rttttt i rlir'lr,g
;

cltltrgit-o:rl,iiltllt t'si tttl ;r;'\ i{;}1r,r- r'r,n,,


!itr, sliiii tlc vt.r;lri-i . I'ovrslirltl tit's1;;3 r'i-ilt'it,.,rlilcSiLIl', (i<'rt,,i,

rL,ii ilrtcr'1or-tr1rtt"i. tlt't

.]ot

)\

tlil oliis ,,Cti,:ii,:, Sit,li;i;l;":,ii:rt pe o iniririian. Zngrir,,'e;ll.flrirll ;lccl::iructi:i cetI"'

:4jrl \:oiJ)e;'ite (lc:rF1'c

srrli d,n OccanLrl


!.ii, fchrt c1.e trai si mochil cl.c guvt'l"nirr.illt. Or;r;'i:l sil oumc9t
;isl{e1 petttlrt czi troc:ilil.otii lLl.i ,.rililr:;.i:li,i iri':lilitc c1e or:ice'"
soarclc. I'r'inciprlc srtplent clrt ct,r,'.ilice orasirl-*ciilreielic,,in
cc.ic tcnporiilc ;i spiiiluir.lc"-- l n ::tcr',r-cJi-,|, esle' ultmit l{etatizicianrrl, san, it lirrba iliiigclri, ft-{nh, clt'.-lllt c;rLre in edif ia
i:ltirl;i a fost inllcuit cu sltrrtlul anil"':llf",.X'ccuitlriii, originari
din Inilir, au {Lrgit <lc r':c'lt-, pi'ntii: cir fust-'lrJ" jcfuif i gi tirani-raf i,5i s-ar.r hr.rtiLliL si tririrscii, ii', r . nlurrrta't'c" o I'ii:,,'iii ciili.li:riLir. dtrpii prcccplC lii,rzoiii:l'. .1.[:l;1 :Ll c:r'llir'r'ir.}-' lrri cl'c-q]:]re
lii;<br,i (rLc apirrr-c .trtr clilrclltrtr) " t,.ii:1ii, rll:.tr'r:i ;i iirrLi!El*itrt. In ,,Cr:tatc;r soir.l"ciri i"^ lrlitL; ti,:r1ii Ilrillt lr hicrca-zz1n
lur existir, propri,:'ratc plilat;i.. lll .-l cn-,lrlrlt:tlr:li 1 Soncte!o'r
profstice Clamprntlla scric ,,ci"i i'.r:'lc l*lcli: i.lr: dr 1i'" cLl rneet
si n!, lcttt;;*i cL:tn se rra i.r-ili it't lt,'tl-ltl:L si' d!\-atLi';ta iu Soner
tele proletice; ;i idce:r aceastii s: irii:i ?i: Clta'uen Soare lul
scliszi cic acclasi alttor". Jfstc arti \-f :i; i1l a:ll visitf c'lc C:Llar'lilr.nilatc intir-itE
f :rne11a, f iril proprirL.'r-tt pcrsc;tt:r,l!', r- ll o
tli::'pi:' c:li: r'crbcqtc si
iir friiJ.ic gi luttinatir prin;trirl'-l
Saqetul prolctic clr: r.t-t:ti jo:r. i'iti c:':ist:i Lillli,i.' i ii nu sc
llace clt--o:,cl-,ir-c iitilc ltilncit f i:ri,.;,1 ql i:il.'1lii,:1.-ltt. llLl llror'lr::....1i: *- ir-nbolsrrgate ** alc tttrnc,il. :l ri:str-"il':li: rinpiL ncloile
iirr:iruia. Cu ilttr-croa,cil erclarlrli i'.: fitr:' t'r -''"-l:litortrl comlrai-afia lirtt'c lil!:r irlral:1 clil: , C rii'tl:r s-.:i:l ti,ii" si cr:a
ncchcaptii clin ltalia linrpului siL.l' ll-iil, li: cl. I.:-unie il are
in ar:ca:;ti aiczarit ;tiirrf:.. lntrll'l,li-l"rl ,l l'i i;::l-l:--'i-.:i cllilcs'
tinfclol collstitnic cr:ilcriul aie3'- l'il cll"il:lrlltrntlu j" Nn
.intercseazi atit gr:aiile i ic"r- i lli: i' ri: --.' :, lirii rii;i iiriinclc culnlri cll l-l'.1:, i':, ll:ll Sa' l-Jir'ilc pftf pc
tir-ate clc scol:lsliili
-;j.
rncmtLizalca rinor tr:;iic' tr-)el.tcilIir.:i:, :'l [l', . -t-. :r lnai.ai.-]--L!l
in celcota.rca uatnrii, llLit-t. c1111(,ilr"1aiIil allii:i" lr rarr perticipir juricca{a 5i carc arc ciii'1lt r:r;rr1i: t jii:rI:rl1"lll rinOr CjOnrnii i,iirialc c.ic cunoltir.rJ:c ; corlill::iiIl'ri.:1 nl r Lr,ill.crtl i{ra:Jr il..
.:.-. |
itc,
1r,r1 rcnasccntisl ric om: r-r'e iliiir.ir
r'l. lnai
"
Ip-riyor:ralir,lrict 6 si!osiirtlrill iij -1 ::
. . r,ri.:: si
pIr'jio:tsc. l.(l.'iil, Lt)llt-llir ii 1i'r"rtlLri I
iil lillct.ril de r-r.irii jos l{u cstl rell nr;" I c,; n ie iltt ri:g$i" Co:),.,,f,:tiitl irr 1,. '::. r':rr'- :ll::
I :ri i. 1,rr:rr..,a ,-.;'L dil mo.

sc"lri'-i r.-. cn pl'iittre pcsli lau albiue', acc.ista estc o d6r'...di


ci: ratura nLr Vrca s5. uc dea un re-gr'; regelc trcbuie alcs
cilrlri ,:'l-r'Cl:Liia s.- f,nlkr l irl;)J rlolcclita il li:tir-rni siinte

fi

l;i,:i:1,"'"

[[.,TA].114 SI}r\IiUI,T,I I]JoIiA POETI{].[ A T-rNIiI


NiilP LiiJLICI F{I-OZOI:II]]i1

;s

il)-tii tL',, i ;t;-. i. r'l;ct).'r.'.'


lJ+

. .. : ':irl iltO-

f.i:lrllrri:ll:r.. {-li'r'l;'.':1 :rt;'i.Ili l:"iliiLlt ;r Siiintilici"r


:i L:::r a i ]i{,ri i ,-1:_. (-.,_-.;.:ti: I ) ir [- ji t,
285

,\r-clr-iit insllcinalc cstt- Pt'r1'ctuir, atitrt titiip cit nu::t:


ges.';t,]] r:itrttvll. rir:ri inltltl,t rltcit t1 s! ruai apt sii gtl\'trrj

i(i/-i)

]illl'f,\l.I LltllL: O;rrc, jtii'ii':1t",


lioatc cintt a si stic a.1 iti:a
sii f ic i' act:lri;i
u-.',''
,-i.'Ai,l",f
f.,,,','i',';-- t,
tinrp ;.i irt ictirl.tl si gttvcrnerzc?
(

,\cclasi jticru i-iLt-tl i*t'cL'ritt si t'it;


t;l,.XttVtiZU[.:
'r.,ur,,
nri-rnt lirtl'rilrs ,,r\vtBl( sit, noi a\'(rlll lllili
n-,..
i*.,ti,:r,lt,rrituriint: r:i \l Su\'crr;r r tr irrl, lt'|citltitt tttt l-xirir.rt liit. r1t: inr-lii;lt, tlrr,'ii lt)i crttu l)ro11lt)\'rti la r:ottrlir-

'lu1i lriurr i:illotltttl i, t'tt "titttltt-i 1 r'1r ;1'l1tlz;i1{jl i llllrt r1,,1 1r, ,itru i,,1,ttrl r'itr ;L fi ttiist trli r1in 1l'illt'i]ri saLr alclluI* ,,.l'"r,r. slrrl.,iiritoarc. ()irl tiostril , tlt:'i lotal rtclr:'tr:t1'rlt
iti,it,io, gtr',lt:r,irrii, l]11 'a Ij rliciti6.tir t:rt:rl , lrjci lttlt:atitca; l'lr1;1 "t'-itrr'r
lll.lit, uic,ititat-t, toc'nt;ii 1tr-'nlr' cri -;Liepcntlrt
troi , clcr:it,
iln::,liicl, itrc urI ,:u totril alt irtttrlts
ar:tri;t
uttl'ttrli
tlttcl
ioarle
cstc
1..,it,,, r'(.,i, car" socotiti. cir
{ie
aristoltllicir,
lic
L;gi<
I,
gt'anlllicii.
slirr
itl
rrtirlti
{r.rrr.l,s1
ittlt"'
, .'r,1,,',,,i ',11 ,i11tor'; l,(lltlu.irt':l {lJ tll' irrl' ltl't
]lr r,,i :u c(,1.(, tttittt,ti lll()llLllIr' s( l'\'ilit :l r l(lil t';ll{' li.('
:.{ r}!ll irl('lt. I\(t)tlll,ir- lttt trtlii. tottttlttr;ili lrtt'lrtrilt',
i ,''tr irtt, lt',liir crrr ri, ltrtlt't'irt:r tlt rt trittrl tlt'lrt i:t's |r ittrtu nrai irllclcgrl
1,'rl sr'ttttrcll: lttoilttc',,i.' Irt.rttt'il"t
Nici
rcgrrliltl ii rrzrrl
lunlcrt.
I)um'cztlr
'i
uiir,* u,tri.rnclrzir
,u,tlttifi i, n.ici tlc natiikrr. AceiLsirr llu i str poatt' irltiurl'l:L
]rii i._-i al trostrll, ciLci, dc lrrrrrir stlanll I 111t |1111{c .5,i-it
r:r:r)-i ui( i atitt:r llrt,' ii ;tiilrtc, tl|cit t itt' t'"tt-" lt ir''i
r..;,,ir,','ittl,'trirt ('\tluul'(iillalr-, ist:ttsit :"i;r1't lli trtit'"
'ir,;,r ,rr'1rr,,r',Iti l:r a g.-u\:crt)iI 1)(rrl(ct'. Jtoi ;-tiur.rltl jl-{c,r-r,',t.,,, cit cini sc l.riili mtttrlri (rIl o sillglllit rr'liittt; ''tt'
r:'li:
oi ;., .. iLrlclitrltt nit'i l]c llc(( ll , llir i irltrric' Si cittr:
iLL rJ itr ci r ! i,
iisil
l,
l'rt'l
i,s,il,i
;;-t';,;,t,;irl,rti*' "'ti
riii" r
,\tr,iltt.l.t *t Inirl-ltllli.t. J.rtcrrr (':rT('s{'irrlittrltllt tt'l,,t rl,.r,,''' ;,:'i ,, in1, li';t'iitri s1,l irltr rri, ( \llt'l 1l i11 t.trlitr';ir trrtt il"
.lr';tiiirtr' -i ,,i,i;liirili *i1 1'c1'q't{'/(j lllr itlril' irr tr:rlrtti;
.:ir {llnt lr,'l,rri,'si Iir"'r 1l 11o>l11l'
l,\)i;.'/.Ili,l:l sc;isr''i:t prititii l'l:rrri lrcitrrr'ttii itl 1r'tittiilrt
rrilrlil,rrri t..itrn irlrili-' i ilr).i()lrllrr i ;i rtti.l'ttrt'isllsc lill){-il illl(;t-i,i;r.r'.1. l',. r tt'riittr.i,.,sultri. I'-li' :;itti sctttttatc rtl tlil 1r5r t"rl"irit'l

ilnoui.lno Stlu ilLr). Camprncil:r cr-cazl"r f it't:irrli::l ur llr i


i,r'i,'icn, :il a ci.rui Culcgere de poczii filozolic (Scclta d'a{rrue pocsie iilosotiche rli Settinrnntan0 Squilla cavrte 4la'
suo' libri detti La Cantica con l'espozione) rl ir. irrtrlr r ,:it
tu uo1.c in prozir"
e
ilcailr:Lrcr Irrcziil,.rr ir.L conrcnl:rrii aurintc;tc Viala nou5
{itirrri"c) , Comentatiile lrr i I.oi-crrzr: de lIcdici srrr [roicr{e
nvinturi alc lLri. Giorrllrnt.r lilLruo. O cLrlc.gelc rlin 1.c1s',11ir-. t,'.t
('rrirrlr:rnclla a {ost lrrrblicilrir in (lcr-t-rania (1622)
i:.,:1i

"

irr

Sonetul proletic;i Nu este rege acela, ri.r'in irlri r'1lri


0eta{ea Soarelui {;tsociclcl a .[ost lircutii nra i srrs). Psalrt'*rlia metalizicd (1601) cste alciituitiL tlin li canlonc, coinpir:r.
Ij('r'arc, din I sau 10 rnat!'iga1c (clcnumilca tsLc al'lrjtlri i;j),.
il i'ic p'r.-tr.rli;i stligiL clLrrcrca, nn atit ir 1l-trprrluirlrirui!i:,,

';il a strflrlLrlrr i trrllrLrrrii: tlc inrloielj. Sulr:rinla lrri stir.1rt,::ti.:


rrlrr:lr)irl trr.rit'crs:LliL irr clr rr: crcrlc si lrca siL cic;trlij. f: i tlr,:
ir(ialil c cl:.rspcllrl, Pcutlulinrl intre. r:izvr':ltirc', t'lrr-i., J)i,.rrl1'[r
slll'.'iirrta inrtrirsli, gi inrlrrni;i, cr:r'(. <()( ()t(' l Ili. (1rr in ri.1,i 1:rir..,i
iltii'r'lriLi:ii,,(lt c()i") si atr.'c..lrttrLt'lr srrii'rinlt'i, r:iir-i ;ilirr t.i rlrt;ili
1.'

i:t ,.r i't:,. lit-i:r (.rl):-,t:l 5. n\.

t.{-,LI:(;illtl; I)li PoI-Zll Iill-OZ()iri( li

(Irr:rgrncnt.r')

Iuiu este rege acel ce are

ci acel care ${ic si

un regat,

domneascfi

1)t' i:tr,{t'tt.L: tttr-1 .[uC sctt!c/tt g]'0:i.titi:

('i! tintl;

slittgtrt:i cttii;rilc itttt'urlc,


i-l .fact: lirsl.sr /riu'tt! itttt:i a.i,/,,.
(.)ltiu,r
.ftiyri f;Lttsttii si crtktyi sr/(r'i,i,.

(-.

-s,f

I Itiri: (llr.lf il11;11; Jlrirrio c 'l'olrrll:;o Clrrnpllellrr , (llr,;.r"


,\ t ulr cli ALrrrrsto t;riz;;o {-. iii Iioirrrno Airrti,r. \lii..ir,,,"
\i,i,rili: l.l icelirrl<, liiccj.ri'tli, til;i6. (l,a l-cir;llrlrir.rr ltrr{i,-lrr:r.
'lI

I \l)

2t:i'

] ttitire g, at:Lrb,i-t.y c:t!:t"t.iii ,t,ticrc,


i- -.' .' :,'-(!;' .i i, ;;tt-rt,';iit',i Ii i 1'::tr.,. Ii,

ir:'r;:1t r' 9i" . '


j
" i i tt ;,tp ; *' r:
j ; ,''j r';,iSii '
-i:i;i'li
i:,.,.
i..,'
-.,;,r
il:ti'' t J"sils, e Jlrl/iij sl c ''\'{arir',
iii't ,ir"iii,,it',i' r*,, .,'l';":.;i''r rfc '':ri"i

C,ii

;,",

.]:,' t -ttt;':it,!,r sir!t siii;ii:t-il; -;',

'

:l'tiLl

j-,'1. i'1i'i";

l"l']:\- \

:;'i1i' i

tr.):i t'irl!;:,

(.-.

!,' t

!it

t!

a t nt

,r1.1-,;;.

,fj1qi,ii,i;';

;1u

a',i,",1

c'.tl

i,,,

ir),1'J sir :;r fri' ii;


rl.tt i'..iliiJlt ! llrlj.'.

f i'1lg';;

.Ii','qlt1,t;' r:1.-lill

i1 X

llrr-r " ii tr l:Lrl

,'iil.I,', i;,r ;:l;,l.ri: i;i


.tri'f i t;tt t.ti 7';,,'i",'ri'rf'

fl;1

-'; - r-'Il' :'

, t:;'il,iitl !lp,

tiiri;::i'ii1

l,

,1:.,,ri-tl.\i:l i I

al trir,:i ita

{.it.t,ilt!.;;i,:5q: r.,tt
!)

ittt t;t.r :'i t\tIt;

:ri

Sorrr{lr,X

lr t;t i:i I s_u_,rirli';lt,t

h{adrlgal

l.

i' .,t;,i,,i

"Lil,{1.\t

t-.:.

r't'1,iJ ,-tJiiil.s'' i ''rl'iIi"';" il 's'IJ''''l


-V'
I I r'rr'l';l'
i ;' i i ; tt 5i-i .::d i'liI'l;!'r"i-r)::

0"

t.

-,

tr{adrigetr 3

r,J

,,1;liit;,'i',',

"r'fi'i'';: iiL"'

-I

1SS

i/ ri ,r

ltIr{.r,

il,[

Lr,

tt

t,

"r\:i';oi.'ri

{iladrigal

Ii

t ti 5 i u i tl t t ti .sli'rtri il'
itelurii.: c& ittl(ic(i,
i ;r,/, ojt i t
; t: l tic ir tt i.
i rt

t t,t

]1

tit

u L

ot'era

t:

r;i,urc

it

i tt rt

i.

-t t

;,

foc:ia co iit('(G.t'i'tti
c;; (
t tl tt, t r i ti i

t' t ; t

(.:0

t:

ittt

{LIt' CtL tttittciuiti is{aritr. 1L'a tiL'tt}'tti,"

isfratd.

Cdtre Poefil
srr,/ir;;i/.,,i1 ittl.t::'iir itL sIiritc,
/i..,,.,,t! l ltti', tt.,:,1,i,,t tr triji ,r[,'ilt,',
i,,!;1,,,.. :;t'.r itt t,rfit',ttti, ttl,
l!:,,; 1i..1 11 .fr,l,i. 1;,tL,trt", !' Lr 11 .t'.) ':;t,"
[)it): 5,]/r,liii il,tii,rt' i;' r" t'! tttL,li;t ;! iil',ilrt;1r',-", r,;r'

{",,i rrli

( t!-

:!r:

r: 1 1,1:r:ilrr:i'r!: rli' {. ^ / t. L i, it tt -

ctrLc
a). 'tr'rinltnul ,,pteir'ritom1" Iar:c aluzie 1a-ll c"'1
'ru1-iiri!r'ic,
mclaiclor
e t-al,.rtazir, prit cini:-Llire, i-rul'itatea
{,ncraLca estc t1c.1icali,, papri Lirb:Ln \''III, in al cir-Lii spirit
liblia-i Griil:,o i;i p':s;.sc ntari spr':r'anlc" Treptat' rltiit'cb
douil
r:,1vil1lt i;i lnchcil o allir lrtc;':ltc, Dialog despre ce ie

G,\I-ILtrO G,\LTL]iI
(i564

11o3&f

164:i

ie

lqmii, ptolorneic 1i coperniciatl {Dia'


sopra i due massimi sisterni dcl nton'
nogo
dol Tolemaico a copsrnicano)..lcr-lninaiir in 1{i30, prrLIic:rtir.
ccllluraiir dtl
trir Florcntar. n:r inccpLltul iiturlui nGij?, ca esto
'l:ri}-ogi; .iirrrr,n'.',t ci este pr,iLitritir. lrr toa*rn5' a*t.i*1' c6ril.iri l:r Rotua r'tr: cirtrr lur:jrizilic, r-lr:ro constiins' in lilicllr
l:uglrnin!iioi cie, a {i ct[fat rlin cauza u[or: clificnltirii l.iati l
cstl'
r-li:st:r ?rairltali-r {It-r t1c anii ;i fioala' tfin lcbruaril 1631i
at:t':liiiti''il
t-.lr.Iinr:-t 1a ldqirl.l:r, ccrccta't ile Incilizi,tic :ii chi'ar
{u til::'r'.tr:a; llin ci nr"c:ili c10:Ll i1:|tclfilr siL i1 spt:l'-ic 5i ilLr siL-i'r'
i1:licr: sprc c-l.-'usrlil'c clc l.lr:unr'' 1i ('a|:penclla, {-l;l 1ilt'i lr
ii,si tratjt ,,cLl i*r1.lgcn1iL,'" .l-rr rLll{t,1 pr,ira {rr-b.rr \'1[ {, I"'
rlir;tiirrii si li'lti:i'
ll*l catriiu:Lt iiai:Lrllilti, cl-'L rii L'l llll
')r11
(;iiliir'i
cstc cr.rr,lrLtrir;Ll r;i
ti.li:j.|
iii
irrnir
l.;:ti-,r:rn lui clL1lii.,i,

sisteme principale ale

dl dalileo Galilei

(-r.,-.1 i 1',t ; r lt prr lii i

c'-t

ti tli' ;

r.

i!

r,

*L

tl;.r f iii.i.,:r;.[ic i15S{1-*15.eii;

iilatil

i'l

ii").

il',"cntatr'r) " 'l-}upii stlLillL

rr',rii i:i f iait:ian- {lcorctici:rn ;i


,r:r,.t'a. r.ar\ ir:1itc la Flori:nfa, ururrazil
:...

l i i rr f ri : rl:i l':

1i;'rsil

ja fris;L ll"lldjrirla ii
fiirltl rLi r*ii"t.i"c.. si:

: rl.i. Xi Utrir,-rlsiiiic f iLllt, a. {i ol;f il'.''r i: rll: tiilu).


i{!r d. i irtl c;rk:.1rn c'L': rtalurilaliiri'i lit niii';t' ?ntle
-"* n610 c:-tc plr..,.[t.ior: ia I-aitola' fil jl00$ I)cf,!1,;r rli i.ijl|tcoi)r.11, di1i.ol.itiL ciri:nin i11 trtj1C ir'rc;] :i('t'i'f iilr
i,,ir::,rr r'f i,1 :r.tr:'clort:icc" fnr-itlt 1:r trrlcli'll'!a, pi'"ii:ll;lc'
'l:: iLr lii1i,i. SLr sc 5ljc csncL ci'til tlc'iinr C;:ililci a(llilb
:'i'l.i {'r,tlai-ltii:i.ilc, Iii;} cortlsfrrilltrilllfa elllrilii l5!17 r:iir:-'cr
I :ri,i,;-r{:i,1r"r:u rlc,jiL tit' cll.ir-ll aiii iclcil': L-r"l Ll"'irt'ilir" ltli. ril l'Jrt:irlrlil r:llrl i sc nr';'-ll-i. iutlril":il:rri:c' ltl lStil'
g!.lrd il ii
r. :.r, r.:ttr 1. rit:r i claf ir lr.r.or ria liit'" Frlr: l itrll i ii
I
illi:ii1-iiic'
plinrjiiriit
sisttirr:r
..":i,l ;i :i:zrtiii.i i'Iil
ri' 'llt,. i:' L,ilcricii cr-:litiazisi: tii: i.coiiill r'i'ircrti;:ltli:' I-'a
r',ilri iiltli ciilr-rgi.1-r rlr:'iniricrll, in 1615 i si fer'- iili tl'lirrt jii-ilL.|1"i,iars 1i i -rc ccrc sit llll llhiri;Li.iL"irrl irrlr;1;'i[;'
,.ri-., ir.lir i;i. r-rii;;clL,:,-'a pirlirr{irlni, I,t';lrlrr-ilil r1'"rt'r-rt; tlin

i1,111 1 1:. li:i-111,

!".

: r.11.'; . -

l, t'. rli t ,.lili, i,l'('il ltti:it-tl':.

1".

alocr"i{; c' EJiisir'-l ptirlllr


i1 ;Lct-i::;i 1-'1 {1li1i'
scnlinici
Tcr-tul.
in
ii{ii"
tj':ti cr:liscrtt;lati
siiitt'"'l':i si
ccntlarii
trisiL
i!r-rltriitii
t,
1i
li,i rlir ii fi ..qii:iillilli
:ti l-Ll'i
rni;t'i
:;c
tr'ii-ntir-rlrt1
pi1,iir..l,'L
r!.'
l-;lrjl.i"nri",
rit,,.iri1.:i
lri:'
111ilri:1lli
11i1
fi
(l.l'il)r;'llrllljt'iI
I
dt
5i
trlllLt,ii
t:,1-l l:'irtl-lr1
[:r
tlii.l'iil:r
El
la
i;;1t,,';tii"
{r:,ir;jrl:i
t1
i;,:i.liigilrjlli
c.:rt"i-a
fe
r:iii-;,ili.r'l aili'lrll -r'Lil itlir"r .tLi' li l'cciuziLitil; corrtl'rrLr l 't''r-ii oril,-i.':t,,: {r,r'i,. l. ilirrill'';:i o1i,l1liiillilor- \-ir-iani' lL'i'il irci'i:
noi
,,*1 .;. Xl l6ilfr ii,rrlp1,:ir:1.:i Dialogqri asilBra ;tiinle{or
.tr"alrt
rrr''
cl" nr' '.'rrri'-'i
(Ilielcgili de!ll nouva s9!cll3r) utr
'

rlrt.i;_).i

inicpLl.l irtr it

ciir-r

tir:r.l]:.rI1rli.)r-ii sn1.' l:r lriLtlor-a si

1,Lii.,1i'

trt il 1,jijS lli -{-,r';.-ii:r. ru uil iillrt si:lrirnbnt, citlc i'.-1 i.ir'llr'i:i'
ilri:il; irl G;li1.i. ltstir::i 1-lii llil1i cLtnca;;tcnt tiilrri tirtr'li"
li-, ruk-ri, iaL c:ll'tr.':.t cilcul:i crr rr'1 11r rll:Li stis" 'l.rirl;i' r-i'-'riilli:r
clil i'53S rl e:ll itrLL.ri,l::;it,iti. t it t.til :li1:ios 1a ca'r-c itt i'-rt'lll ;i
lr:1,"-::j, uli.lt'l','r'11;,i1.iiii ci. (ilriii*o (i:Lli1i'i ]ilca:rc la [1 irrtti;l'
-.1 , 1/i i? yi c,,.1i ittmor';:r.ii-t'irt1. aliitLrli t1c l{ichclangil'"
l'i lil:';ir lltr'.li:i'il rLiiil.iiii,:r (il.lilci i1 SCris soni"ti' l;rti :.a, il,rlliili.'i:'r- r'liirtL"'-r l,:'1l1ir.li'', Ilil ci);llcnt:Lritt Lrirt','l;Lli'

ijrtr?dirrill!.)

r. ,,

,.a,ll'r-,r'si. tl-',tt.,i'r" rir{-r 1il1 c.lii;rcti:L

i.rc;l'-r3ii i,.fintr:rlni OIir:i'-r t"l''r:l:irli ;'itr:r1"'i 1;o:r:-

ttrtirl i":rril, {'}aiii: '' l:1,i . itt iiiliii, c{)rllclltinC .r srf i{:i:i-r:i jl:'''-''tr'
1r'l'iltllili"e';
irrlr'r'
irlr:ilriil'r
i;
I
lrl L 1.i :tliiili. lri
['ic;i nitoritl, !tt ciirc, cil rtll cinli)l't!l:liclt qi esact se ilint6irJs0 il1lcrt!rilt ctti!f ins'i in zo'riia tillantci 6';tr156n6iirie ;i litrr:'
;:,llicr (iilg{li1t0te' r!etr qu;rlq c0tl tri,lrncia esrluisita e giHsta
le cose c0iltclltltij ltr:lla libra asirlfi$mifa s !i:
-;i

-!.rr.

2\t.",

ci: piklri, a sisterrnului arislt]tclic slltl plolclxcic. idttttlai ul-l


spir:it rrcc.ulti'at se tcttc: t1c e:l)cricrtit ;i clc .r-lc'ir'Lrl'iic
rioi ;i practicii jainicnl al':j^u1ne11l :r1 arrlolilirf ii, spccif ic stt-'
tr;rsiicii. (ia 1i Giorclano llrtrrro, Claiilci cultiVit o c:jtfli{rir
ttlia.1.{ltr':tt'11 lLLi, gcllcr.aiit parci"t tlc collccp!ia }r1lrt'c'rnii;ll a
(1r:,r''ltc
cili'c
a
cr'1iti
sinl;lit
fraza
1.;igii r-li|r'il.)f. lr:ollitl,;i
s.i, Iic iLrttrlcs cilrlrllcrir;clr:zi 1-'lrgitrilt ltL;'"

r'! nnferfifil$i (liilrrcsc, si un cor'rrclttrrin sl.ilisiic lLl lcrusali-

liberat: Ci.lnsiderafii asupra lui Tasso (f,onsiderazioni


I'asS0, jntor:rlilc, l.rrobabil, inainte cle 1609). J,)i.n{.lr:
rriulli:ro:isclc scrir-.r i stiirrlilicrc ;r1c lrri (lllilco Galjlci Ie-ilrn
ril.iriiir')rlitt dolr pc cclc rrli i rlc scliln.it ; clc trc irttoli:scrzli
tl:r1.lrit.i r,rlorii litc'rerc, cit si scn-urrl{ica,tici lor in cr nl.liclr.rtr
rrr (i{)nfcl)tiilc rucdit-rr':rlc, inci cxist.i:trtc si putcnricc llrir:.
i.{n.ri'l'.nilr ccl,}r iilul1i ;i lrtril arrtorit:itii carc l.c -spr.i,jirrrta..
trJc lr),:tr1 lc{.'sic Incri ri rrnli lrclzir. rru rrtrnrai Stii;rte, i:i sl
irl',rilc r:ltocii; r[r-si i-ir';tii rr;l ,l:rti, cic irtcnttunt:az;i tirrtiiic;t
Ji|il;r-:, t ii.
'I
)l_\1,()all 'l. l)tisl'lill. ('l,t1,ti l)()tr.\ sts'ulirlli, gt'rr iltit
rL: t;t,'ir('ti'r'isii,' lt.crtlstr:r'ji, sc th:.;l'irsoul';i irrtrc 1rci l)cls():uio:
rnrrului

aI

TltrA{.{)G DIISPRI' CELti Dotr.i sls:llllf Ii P}{{l{{r{I'A [,li :\ I-Ii Llji]i i I, PTOLL',]I1a I C !c I I Ol'{: Itli I{'tr'\Ni

si S;rlviati, r.l,ri pritrtcli (rlccctlaii) ai lrr i (.lrrliici;i


j f iL:iiv riultt it rir-in antonoritazii Sinrltlir:i,r. iilinli j
j'ri cxllrn tcrnciLu'il,: tcorici copcrnir.zrni:; ccl dc al i r:cilc;t,
{:i1)'t:: i!1lirij, rloi:1 r-ina llislotc]icir, pare o victirtril l unci l'igitl+
-ii rlclollll)rtt.r crlircu tii scollrsticc, carc i-il, par':rlizat plttn;"irl,
rlut.t'1. tle jrrrkritlli. Jil :trg-rrrncutetizir clr trinr jtclo la tcxi.c ;i
J*rin ci1:r1.c. l)jscrriijlc sc <lcslii;oarri tintp d.c pair:u r-ilc in
qlgr(rr1o rlitr \'t-rnrrl ia. (i:rlilci ntr rcs;iilrgo
ilr
ir:rlairrl lr.ri
, hip rt:rtt'{orit: rlr.rcilirr lrrisioir-:iiri ;i sistct..r'ru1 ptoltrlcii:.
'l'n
i.rrt'i'rrll :;itL l'o111111. clc cuvirt lL(lrdstt,,prcac.itrstitulrri ciii!r'-" ;ll1ol-u l tlcr'laii:1, ei ia lLrr:.iralcn. cclictul ti i,.s;rlut:rr" iLitr
l(il$, c;tr:c colt{lii.nllla}, rniri';,iLtll} i:)irnirrtului; circi s,;ru {I-.i1.
rJlritr ni cltrcr s:i. lilr'li.r:stle-';:e cl"r, -,'1:rirrtr,o ltrusc-ir ilit r.rlir:iic
,;liisilir,,ri t:tl tolul tti:1il-ir-:t'1;tt1:i irr obscrvai-ii ii.ijt.rotl(.)l!ti()u" "."
i.;i i;iir .. ^ .,;r ripilc tn inJ.il,tr ccrcctitonle ". fJc r,:crca, :rpr.rltrl
ii.lri{ri'rrl .,;rrn luat asLrlrr:"1 r-,ii, in di-st.:ri!ii, r'oluI uttri ir.ril1,rl;
Sr:tirir'rlrt

(LtL

rrlr PC|siJn:r

lr

gllc

tt

ic)

Ziua intii
l:l)O,'Iirttlt:rLu lIii nr i-il i t l)it rt i th-c'p't tri chitrzuiti iliiiri.zncala acclora citr0 \-or Sit flicii tliu clrilecihil-rrL
{,)nir:1}i.ilsci! C} lllit"Suri-t a ccoa cc poiltc satl slic sir fiLcir nlrt.lrrir, si carc crccl ciL, dirupotrivit, ntt esistiL trici rtll
r,t'r',::l in naturi, pc cit dc ncin:.cm11{rl ilr Ii, liL :r cinr't
{.

ptrl'c irrotczc rlatt:ni;itict:

;it:iirtirrrjlrct-ri:ttccirilr:rrtiljcililcsi,oprcziltcasupr:l-ioal.i-i.,
'i;rl nrr in rnori alrsolut, l'atiL tic tczrL intol_iilil.iriii I,rlrrrini.rr"1rii, r'i rlun;li iu trrr"lsirr;r ill cartt Lrcbi-tic airirrlLiL irirlloLrir,a
ilri(rr l)i,L'ip;i.ir:Licic1li de 1'rrttl'csitr, cli1.c rttt-i Cullosrt ditcil niili,rit,
lr' .ri sc rirrritrrritrlsc, llj.r:i, a rllili cc1'rrota, si ittloitt rr111l1;'1.j,.,
llt ljlrrzoiiilti i.'U tllilrt(.i], ltrrtlrr:ir:. r'i r.trrrnli arIirrtiirrllt,ri rXt:
!)-(',) li:,ii'ri lrriir<:i1>ii, si ;tt'r:lrr;r i-in irrk'lt sc',
iit l r':rgrtt,,;t'.{rl(l d(\ 1il-illcilzi, :i,r l'{.('uil()J}st{l l,lIi.lf lrtiltili
)i11];tlr(', rl;r'l'sc rtrlrii, si Iit;ritr'),.|,r';iitilitir-lilol'ol)tr:uciili,.l{j
r:r.i1!r)rilir,;t., r:i i,ir-rrt1.i: tilli.i ;r l(t,i ir) it{:ccl)li-ti'cA crl"icirei (l,li;lticr

tri

29.1

-\ GIf

rlrflplctiL ctllloasaerc si nu polrll"i ajnttgt-; crlc ttllli lsr'o(,litoxfc tninti. Aceastir lLtiL <itt vatli illgimlrltc ttr.t lii,ltti:
llt-rr\.tni decit ilc ircolo, c1r-r Ia a 1)1r f i illtol{'s_uic.ioclitIiu
irinric. ilcntru cir dacir al fi {ircr'rt o singutit dirtir t:x1xrricrriiL cic a infelcgc pt)rfcct Lln singtll' lucru ;i rlaciLirrii'
slmfit ctl adc\riritt gustril stiintci, ;i-ar tllr sc'trllil ui trli-l'
5iic nimic clcsprc o infinitatc dc altc colrcltrziij'

+-,

riJ 1t,z,ri r:lrpcrtricltrtr:, prrlcrtr].ittrl 1tl'iu

.. j S

r\T I . iritr-a clevitr, ra t i oll a mcr:l tt 1 d trnr ttt'it 1"ol : cste foarte concllld{,'llt; iar tll o confirnaltr fl trui,

AT-\1 I

a|clr-l ('xpcrienta cclor c.arc intr,:lcg iail c3rir iiu iiltcir:i


citr: ccva si ca.rc, cu cii :,iirt r,:rai. in.itrJrl}.)ti, ci.; aiit
i;ii rian sealra si ur{lturisesc dcscJris r,i r{i.,, r".r-*.r iru{in; clriar cel n:ai nlare i;iltlept ,rj',;,",;;;,,t',';ll;:
sfinlit ca al-are cle oracolc, sllittica fi-lil'r,-,,1,,,1 cJi rri rlil.
sciiilla r:d nu ;tie ninric.{...1
SAGltjaD0. JJe rnutrte orr. irm srj{-rorii. ir}
"Aseul.i4re:r mintta nrcrr iti.lcqirirrli--r. tlu (,.r,.rj s.t)i_l:i: r,i.;

geltiului

clutnncrrr.orrsiril

cii. de Inat-{t ,.l:te

orneneee gcnirrlrri ()llt(:11(':'{.',;,i

cifiii i,rr

csrgi.il,"r.c;l_

in
mintc invcrri iilc olrrtrcrri.lrir-, llr,il rlc li:rrli,:
si c.ie liiilurnatr:, al iL in ru.{c cit ;i i.ll liirrariir.-i" ,,i
ltpoi l,rIIect(lz asnprit,iiiiiir*i lutrtrrt, aiii f,.l,r.l:r,i.,.jf.rlirtoare nu nunrlLi penlru a iiii,'i c*\'il lrr.r.; 11.r riirir
;rentlrr. lr inr'5tii cli'cele i:rr'oscLrtc, rlr'rtit dl]: iiinlir-..,
;r cupr-in,s cLc tlcspcntrr:. ln5 ;,_r,;6_
apl,tapc itcftrrcit" Dlci 1;l i,,,.rsc
tr-'sc
Inr,enf ia_ s{risulli
1;crin.o1

c1e

a cornunica cclc ti-iai;-rsouiisc g;intliiri iric,,,llr',;r.i' "'ll{:t-:--.ci1rl.r, cll"iar: ia o marc dis'L;int:t tit i'..r,.: i;i

rci aitc

de timp? S5. vcii,r,ilsci. cu cci c.irc se aiii in lliri,a,


si vcrbt:a.:cli ci-i cei ciire i1t1 s-au, ilriscut ilicir siil c,u;,'
ltrIl \ror c'xista c'i.icii lrcstc o rxic siiu uccc rnii de rrnil'
$i cu l:e u;Lrrinii.? 'I'ol-ul prin diferitclc coml-,ina!ii a
clouii;"cci dc inicl icml]o 1ie o l;ncatir rlc hirtie. -,\ctli,,ta
sL iir; lr*ccl-r:;r. tut.rrlor :li:uilna.tclor inr.enfii oincn,:sii
si it"lr:Lrcicrca riiscutiilur'lloirstie prc ziua rlc lLirj i :i 1.-6,1iltru cd, orclc cclc ur.ii cai,:lc au trccut, s;ir.ilr:.c cil Jui.
signor *salvi.rti li r,'a facc ;rliLccrc s5. irrcrgcin si'u iri-bucilrirn irlprcunir" tlc rSco:rrc i;r barc5", ial nliirie ."'.ri"
vr:i. lt;tcirta jrfl ir.nlii:{1(ri tr-rrnt.r i.l il ri lrtiiiriit rii:rr. iigir.Je incrir,u

Ziiu* a douil

tcate
celel:rlte
in{roee pe

rnlrrmlili, 1i

o statuie frurnoasd., itiii, -.itii1 : ,,(li1,L


,,'r:l l"j'-lrige -si. incirt,iltrtuczi crr, J lil
cstc tltr 1.;r-i.,1; <.Lintr-rr hucallll. di:
s;-"r tltrs:copcri fornre atj"t riL: rniil.uiiii.l.l {_,1

se g"isea ascuns:r acrtlo? {-ind r,ci a jl.rng,: sli lii-rlstc,-:t


;i sri iiitinzi pc o pinzd siur llc Liu pelilre fr.ltruril.,,t culori, sl crl cle s[ zugl-il.r-i:sli triate h.irnui]t l i.r;ibilc

ca r1i1 )Iicllelangtrlo, un lXrf;icl, sau .i,ilian?" lfac;i


privesc la cele clesccpcrit-e cle rranr,,:;ii nl,::ni.ru I ill'lplrti irrtcrvalele irinzicale, pentru, a st;r1:ili prc{lirjl-rt(l
;i rcgr-rli minuite apoi sprc incintarce rruzuhii, cin,f, niJ.
va pS.rlsi uimir:ca? Cc voi spuno clesprc aritca ;i
atit rXc feluritc instmmcnlc? Ile ciiS adiniratie nlr
sint cuprin;i cei car:e ci.tcsc ;re mari.i 1--ilcti, ctllnsir]er-inrj
cu. atentie crriginalitatea itlcilor si cspJicrrri:a Ior:? q.'..t
sir mai. silunem desprc aliritr-'ctur5? L)csllrc ;rrta r:ti,igatie i? I)rrr 11ea.su1'rra tutrlr{lr miiiutlttclnr inrcnt.i,i, cit
dc sriblinriL a fo:iL nrirricrr ,'r.irri cru-r' r :.;r:ii. r-lrij1*ctrJ
I
lytJ

Sr't" t.:l t il

(x"t.).

t,--'.

{...}S'\l"\rI,\T [. A r ii lrirrc s5. tlc-o por,c.",,, i ti, 1lr:rri rrl


ra sign,or siinpiicir-r s;i. nil r:rcatlii. t-:;i cX ;r r*st i.:ri'-rii-.r

lui d umncar-orri t.rii..


S,\Gitlil]0" iirr Jrliccre. llri afla.rrr inti -o i:i l;,r
\renct ia in casa lriiui llrcclic futrt e lLlirccirt, ul.'rltr
cl,risrluii.rL :.5, sc a.Llulte ilt:r-i nrultS. lunlc ; uilii pentl'n
;r il.i.rdiir ;;i al,tii diu. curiozi.titi,':a

ris',r

Rhspuns:li riuiicutr '}r'r ;1. vr:tli::t enuruite optrrai"ii i-r';raal un*li filozofi cu ti)ttlit"t-r il.a;cctltatl] de ula ilnatomist
privire Ia criginea 1tc cii tl"c priccpnt pe a.t"it cle illlcnervilon
trlpt ;i harnic. Si s-a intinrpiat u*
tocnla.i in acca zi si. se stur-liez*
r:riginca >i. uarlt-;rca ncrvilrtr, prcblemd cal: ir stirnit
vestita. ccntroversir intir: n;cilicii galelii.;ti1 ;i pcrip:r.teticieni " ,\rirtinii anatruristu i nostru moch-rl in
- t A.l"piJ, r.est.itului. nrcalic;rl altichithfii lll:ruclic rl;icir
rJin i)ergo.;n 1110*:ilL! {n.ri.).

217

cl1'c r11-i nlarc illirnrrnchi rlc 111r1r.-i plt'aii tJ.: trlr clcilf
si, tr-ccincl prin git, sc inl.ind rriroi pl;iru slrinirr"ri
rispiriclindu-sc irr tot cor-1rul, ;i cii tiirnrr j rrn {ir foar-tc
srrbtirc lrjung<-r lt inimi, a<lrrrsiuOriginea nervilnr tltt-se rrnrti r''cut'rlll'ril [)t'l-s(]ll:li l)c
rlupi Aristotel clrrc i1 clltlo:iica tlrcpt fiiozof ircrisi dupi pirerea lratctic li |cnti rr cal c, clr tlcoscLritii
medicilor
grijir ciczr:iLluist.;i ariii:rsc tcltnl,
i I irtrt'lriL tlrrci"r actrm crir cotir-ir1s
sigrrr
ci
oliginr'rr
ncr-r,ikrr sc' a.fllt in crticr ;i rru
;i
in inirni; Lr clrrr. filc,zoILrl, rltrlrli cc rimust.rLn tirrri'r
Irc,gintlttt"i, LisptLLtsc :,,1{i-ati ar-i1lrL lrc:esl, ltrcru atiL
tlc cr.iclcrnt si corrcr ct iitcit, claciL tr.-r1..[i, ]rri ,\r-istolrl
t.lt nr fi cr-rntr-arii, sirrrninil cllrr cir ric'r'r ii sr nrl:1. cli11
ininri, aproitl.lc cir ar tlrJ.rLii. sl"t-1 LrrrLut)lrsl( ul cil
lu

dc r.'..irat"

SIXII'LICIO. Jin as vrca cil chlmrri,avoltstrii si ilili


accastii disputi aslti)t'lr ririginii nt'rl'iloi-nrr este
cltial asu clcr ttrrruinatir 1i rczr.rh'ati rirr|i crrm rr creclc
l)t)itl{r u1Iii,
S.\GltlrDt). Si nici nri vrr {i r.rcolirit;f 1a:rci:-iirost t1e cliscutii, cit timf) \'(ir c.\i5l a ascni(rritrr lrrlr,(,rsl r i ; tlar cc{'a cc spnuct i. clLttnrrt,ritvt-rast rir lli nr iclo*
rt'aziL ct.t nimic crtrarraganf ir rirsl>rrnsrtltri act hri pr,,riluLtttician, care, iixpotriva unci c'xpc'ricntr: atil cic
lritionalc, nu a r irlicrt altc c.\|rl-icnlr. sarr clovq:r.i
rric lui ,\ristotcl, ci nunrai 1re,,/y'sc tiit:i1". (.,.)
SAGIII]DO, C,-, spuut:li signor Sin'iplicio? {'ri:thii
ci signor Sah'iaii cuuo;rsttr si stir sii r-xirlit'c lirglrrrcnt{:rlc litolomeicc 1i at'i-.;tr.ii.r:iicc? {lirtitli o,,rl ci
cxistl"L lrctlr-I pcriliateticiittt cale siL st;ii,riiii'lrsciL .{ct
rLtil dc bitte argrrmLlltrlo lui Coi:trLiir:
STlII'}l,lCIO. Dlici tr-al fi piLrr'rclr l)unir lri'care
rti-lrnr [ormllt-o irr rrrnrt <lisi rrliilol rl,' piriii. lrctLtl"
ri5ul)r'ir soliditirtii ittviLlirtrrlii lrLi siutrot SlivitLti si
rL l,.sctrlinrii rnititii lLti sil,rr,'r-Srrgr','rlr-i, t'rr, ctr toilr

ci

i)t\

$rinrttr-'at,6astrii, as vrca si tnit rctrag f itr[ sir rl:ili


;lscult nimic, fiirtd convitrs cti ltr fi imirt;sibil ur
cxpericrttr.r usrL tlc col]clt-cttl sir poatti fi coutrazise, si,
f;ir'[ sli urai:.Lscult ttititic, as t1,tri sli. rltltin 1a lcclrr:a
Ittce ])i-r(:rt, lr(llitrtl (lii cu crcd cir, ;;i dacir lir {i falsi?
fa.ptrri r:ii rstc slrrijiriitri l)e llrgui)lcrrtc atit clc vcl'osirnilc, o Iac sclrzulrili; iar dacd, accslea sint grcscli,
cc alic t.lt'tnottstrl!ii chirrl aclevilai.c itr rnai ilutr'lr

li :ttil tk:

fluil"tr.rast'?

SA(; lt11ilO. 'lr.rttt,ri cstr: lrittr:

sl ascrtltiirn l"i"tspull('are
<iacit vor {i aclcvitSlili;lti;
liri
surile
-uiB-rror
ratc, ilr ntorl ltr:ccslll vclr dt:t'cui si lua i frtltt-toltsc,
lla clriru infirrit trilri ft"unroas(', ;ill' cclclaltc tlritc,
l-,rr r:lriar: foartr: ttt ite, claci cstc
gi
Adev;Ir*l

frunrusctea sittt
identice 1i tot
astl'el minciuna
uriten ia

r'.l c v ii

t'

lr t

ir

rt o1 r r-rt

1 i

rr ut c t I

i z-

icir rlu-

yi lt'ttmrtsctca sitlt
rruu I si acclasi lttt:rtt t r,t" ,si nritrcitttt:l

1ri"i c:tr t: ltrlct'r"trtt I

li

si

ur

itt'tiia. l)tci,

silgtt,rr Slr.lviai.i,

sli nu rnai llicrdett'i vrt'lllcll(.,.).

Zlua a treia
{.".)SAl-VI.\Tf .(,.,) O cutir-rzitatc ascuteni cn

;i faptrri tlc rr sti c:i, iti trtlr,tri,

t mca

o infinitatt: tlc lltcnlri ri"llnirl rlccllrloscttttr lltttttnt uritr.tca otnttlui, ItiL


va. cliirora.. tlc srtit scirLvi:r unuiir sau altttia tlititt't:
;criitorii di:sllrc ;tr<lbictnr.'lc ultut"ii, r'ir lt il,qtll"a lrL'l'strl ratiutri i si vl'1 r,lr itrtrruia irrcirl-ritiuarca ;i rczisti:;rtll simir,rril,;r', astlcl ca s:i t.ttr tnai iutpict'licc rtlcr'lr a so lilccil si ];-r. rtnele \roci care ntl ilu tltiri
':hclL
fo-st rurzitc. llar: (f ie-mi ingiriuit sir foloscsc l.ccsi. tf rnlr:lr) Il;itllttft rinor minti c()ltlltt.lc ir ajtrns pinir lil
il itscru,.,il,.'lt tr{:a!)liL, incit. ttr,i tiuuttli ciL diu-tiicsc slrrr
2,)')