Sunteți pe pagina 1din 50

rt

Leonardo da Vinci.

Autoportret (Torino,
Palazzo Reale).

';,

b^,'

Machiavelli (Portret de Santi

,lt

Tito, Florenla,

Palazzo

Vecchio).

r't

J;!
7r,

Leonardo da Vinci. Studii


(bdtrin, virtejuri de apd,
insemndri;cca 1513).
indsor, Royal Library );

(W

.',
l.(;)
';i $
l{'1
,)

57

1
i\

rti
t

\..

Baldessar Castiglione
(Portret in ulei Prctat de
Rafael cdtre 1515.

. Paris,
Luvru).

ii

Vittoria Colonna. (Portret


de G. Muziano, Roma,
Galleria Colonna).

jlmi:

l'li.ltt" ti i*i
chial
ciruia
ei'
iIe dcd'ic;i' scrie
i','i",in,""t,i uauia ctinirc
Soderini' cle a refuza
lui
s{atul
nesocotincl
florentine,
Istoriile
s5-i elogir:ze' cnci
:rr'..:rsfii sarcinii, p",.tr'u a nr-r fi obligat
misllrl istoriei
mare
in
i:.i.'rria Ir1,.rtenlci se sllprapltnea
l\'Iachiavctrli
o
tiranie'
;it''ttttttasc
*""
[:rririliei c1e ]Ieclici,
cle mai jos
l-extelc
obiectiv'
clemn ;i.
iri',,|;,;" .; i;trritj
lui Cosimo cle.l\Ieclici' cvocat
s!rii c'locvcnte. port."ttti par-e
exclusiv migulitor; -allturi
u"
crr zrLita culoare, ,." "i
autolul rci;roriuce 9i
Cosimo'
f"i
cluh
t1e
t1:,' cutintcle
"fcle c1e rez;ervck: prcfa!d'
arj'ta
a-9i
{iLri
.r,,r,.,,,;il" rivaiiior,
tltcil
p.: sinc
fara sa")' iar- l:r. sii;'it
1r1:i 1.,.'1 i,,rl'ltr iner :lult
un clr'f,itt ":i''colsidcri
cc
ccclt,
p""t':"
,1',tr',.,p; '-.li-, ',ll'j
Ii t:]ll:li,',.
ajrrrls
s-a
carc
in
tlii|ul
,,,.i .n,',it". ll:iplr.in,ir,pni
cra
ea
ci
lrisIriir"iri:t
ilr!elege
a
sc
lasi
I'lzzi,
il, i..".ilici
dc rnaL''r'"
."i tt"*-'''t j-unrili c1t "iutoritatea atit
i;;'-;;i.;.J'
ri"i:d:rre" j
cu
riril
inclure
it"il"i""
crlici
l
*'t.r"ili.'iil"
"s:i
silt prigoni!i
ti ncclrept:1!i}i' 'ri
:r;,.-,rl;t'ii {amiiici Pazzi
-;iulieiro'-g:tJcgtc
ci se iau rlf,sriri c:<lir;,,t "" tle lfl,lici,
alii-:i or:ai:i""
rrrsi,;e, tat I'azzi llu mli ,,piti"ntt -sit'..indurenr-'{cr''Lr:itc- c'r:i'
ncizbutil'e
accsici
;i
Lirlr,,r:ilrr,l dcsl:-Lriitrarca
1a aprlul r-irzirri:etii, aliirin ci pop"rlaiia rinlinc in-rpasibill
}{trijcrl+r
diir-'icia
to'c'co"sL
rsi
irit..*it ,,.ooi-to
1-;'',1 r-;i.f
chcr:arc' i*r:
orice
la
surd
dc'iui'
sir'
i",.',r,.:l';--;;;t;"i
t a.ottt'utnti ia liloienla'o -''CLuzi'inla irlii;ll'
1ilrtitaicil
"rt
nisi ea in fi'"voarea I'Ieclicilrrr'
r'orbclte
i..
rl'f-"
'-'at".i"
penltlant a1 lni 1i:rtIi:!i ui.,i atcl!ir. s1;iiiirri.
L'cr c rtzairi ;t c''-t' 1inljn!ui
ito'e
t.iii.- . ":1" i11cca,:ci' si i""t
ir.Ltir' sul;ii1a Lrii;:'i.i
norali';t;.
p.ihi;;
url
ca
9i
n,.rt:*r,rrl
"a.;':pta
cotlsc.ciiltc]oi-lcla:-'ic itri-i';r;r
oi.] i. rfi.;itr.,1 cip' I,
rtuci conjLrrafii clt-ti:tt-r' :';ir'tt'
chiia1c
tiian
tl.'rriu;.i;r.":r-ri
<1inLt-e t'-eai:rre trf iilli:leciplocc
ririli'lr-,rl!ci
iil cl,r;r. .ll, a-sirirra
iiti r;l ,".i.i1;, iql'rri-^,,tt'ilit, ^"tb"l" cr-':sciurl f ir'-riri 9i
i,, i r'.,

() \'1.a"ill'.], ca

!1
i:']ie1 sa
:?".1;:J,,
11:"f"",,1],',1,,1
s
prln

P!!1)i)i1i":i:r:-ii.

ln aceasti
lucrati in

Pieth,
marmori in 1553, dar
neterminatd, Mi-

chelangelo

ddltuit autoportretul. (Florenla,


Santa
F

iore).

Maria

C'\jiTli'i A YII-A

Si-a

del

cle zina sti':ir1ol ('1'1:lri:r


-;1i)
r, ttiJ.llt 1n 1ii8i!,
f
rlial5. i-rL',r fcst plilii
r).iii1, ri. ilr-i,r:ii ftrli
,
^til',
:
1''lll;tl:rii. ciil,;ii Lri-1iii 5c '-1''ri''.rtltltc lll iu c:iti;''r'
G"

1-l

ii
l'-

t- /

t1i -* i. rrr::'.lrl '.1'rrrllirr,rrilli 'ri

ii'Nxiir:1

1Nl I

rca fi l)ril"r(rj(liile tlc rnt.rirr-fc l)c cauc lc_a itrtlurui, irrr


cinrl s-a clu,s cu pupa loan lir L'onciliul din Constrnta,
;i palra a {ost clcpus clin rlcrnnitatcil sa., cl a tr-cbirji
siL Irgir in vt sntinte striiiuc ca s;i.-si sirlr.cze r-iatl.
l)er rlLrprLcr: rr tr-ccut clc patrnzeci tlc i.irri, a tr-ilt fu;;i,,
ft'l icit, astfol incit nn uirrriai accia carc s-itu itl)roiriat rlc cl in act irruiir' ltrrl.rlit'c, tlnr si ;rr:cia crarr ii
ucltlinjstnut LLr-clik' l)11'ln1iutlt,rri in Jiur-opa s-au Jtucrrrrrt di: o lxrrtc clin {crir.'irr.a lui; cajci ciatoritii hii,
nrtrltc flLrnilii florcntirrt: rrr lrrlrrnat ar.cr-i mar.i. asli
cullr. s-ir. iutirrr|lat r:rr I':rrniliiltt 'lirr-rrlr llr,.ni, L.rr.li,
Ilrr-tinat'i .,si S.rrsst'tti, j:rr"in af:rriL dc:rcc'stin, n-,,,i
inrlrogirtit alroi toti lrcci;r ctrrt,' Pr-in intt'rt'si lc kir. atir-narr dc lroliir ililc ;i de soar la Jiri; l;lL ilcit, dc;i clicltuirr..urincr,lat pcritr-rr a r:liidi 1''iscrirli si a iinpirti 1rollrrrlli,.s. 1rii,grn rr't:r.rri ;;ricl.'i-lor- cri riici,tclaiii n,, i,,tusc sir t:Jicltrrilisr-:iL in cinslclr. 1)tulrlrhii :rtit dc niulr
ilt'i1 irr'r,'s1lr sr-r eirurir ca. rlcl;itor irr r:i,gistrcrlc biincii
lrri, .\ [rrst rlt. iriiltirl,, olri.1,qt1,l'i, r.11 f,1l;r rlr, ( rtloirr.r,
nrislirric, cu itrfitillrrca <llnrrriL ',l. i',,r.lr. r,,1i.,. ti.,-l
iipsit rkt inli{iitrrr:ii, lr ar.ut Ln} r}}ar-ci <-lar al'r.orl.,ir"ii,
fiirrrl. Ilitr .rlr... fii'r'rrscli i'1.1t'1;criu'r', si rlc, a.r.:c,ra .'t
lrolit.ir:i.rs ri l;irrcvoitol lrrlri rltl pr:ictr,rri, nrilos cu ct,i
sitllci, l.l*sit,r'ct'ltr i (.u cill-(i slr"rtc;r <lc tr,rbir, lirLrclr:nt
in :fitiilt'i, iiir itr t,r'ltc si r-isprinsrrr i, rl'r'erkrir :is,'lu_
titrrr:.;i slr iozitrrlc. itr 111i11ij uui l.i r.rilului, llrsstr
l{ i'irltl' rir',,11i Ibiz.ii ii i.it'isc
c;i griina r:l.r..il
'\
'rii-lrir
lir r:lr. t.l ritslturr:c
r--i"L 1ll prrtc,a :.i
clrc,,usi'ri. lrinc rlirr.i
nu rl1 i, criil.lll i'i:" Iirr rrlior r':l;,:li crrrc ii cliiclur-li. sll
irilerll agli. cii rrn <1or-rllatr 1c :.]'ns.c cii i'ra crtnt'jns tJc:
ur-rr'lslii Jrrrjl-i 1r cli. cl ,Ic irrasc sonrrrrrl. ('irrrl
lliili [)iris
ii irrilt'r'irli |c p'i'ci1ri sii
lrriri;lr c,ntri 1_*r-i:il,'..
't,ilr
Sl)llirtil rlc::l,i'c lii:csi.ll r.it r: iit].
lnrtsltlllg dr,i.ni.t-: t,'lc-lt intr-rrlrli nilc l;i1llc lloirililt, lrnrri titiill-"
-(r.rlilt.r. r.r nr,t;(,ni
irL l.i|ircr.i1rr. irrilrrrrinil ru cr,i tri r, gllrri .\i!.1,s,
1rsi1i
"

( o:rjrrro rii: ljt'Llit i l.ll ('fit r.ri irlrri ,,1i1r-i1 rlt, irr.,iii;_
t.iti';l ', ttilli I'rrsr'si: r'lr.r rrl irii l,lrrr;rrtrii,l ( r-i.,,1,rr.;,:.
Ij.r,i( J{':ili
tlc .'.tt',';lri'lt

l;r,.5i.rrriirri" llolr.lrirr lir.i,).


: \r'r,;i:r1;r lil-iitsr..ttr.' ,.i ,lr1-7;1,,r111i
,11.1r,,1:i llitt:tlrlL:,i,.l,li
,{llti;tzi, l1l l)t}il{c{irr:c rrritlt;irr'rlirt.i.r.,rljiL'rltllrlg.l,,tl,r
i,1,ir.,,,,
iir r':il (rr.i.).

t)5

cir sli sc plingir irnpotriVlr rrlrublicii, lc ar-irtit clrprtl


i,,u tit*toi'tr ii' ;i ii ii'rtr(:bi-r' cc cllloar(' 111'c:: iitr ac.sli^
IiLsrrntrsci'i: ,,Lr iiL"; itttrtrci rl atllilrgir: ',$i nrr Va ttt)('('
t':r ;i
i'iuiirtini ct: si stttlrtrit ii vn''lri il r''rr':rvtir-irllr
il
s'tirr
ltittri'
rl
tl.
((:rilll'i
itrrtirtLt'
('rr
; ii,i;'.
l,rriitlc
,,(lit
i,iti.frl ilc cc iinr,-, oc.lLii irrchisi, ilrr tl t-tislittrtsc:
t"-i-nf itouit:stll" ('iLltl ' tlrrf il itll.rtrtr'l.t'rt dirr txil' rlllri
irinlai cr,tit,'tri ii s|rr:t'r-iL ci-r. ( r'11 rlll lllcrlt trt'lcgittit
.titi;r rrlrttt.tti .tl, .lrittr.'. c'1 lt: rirs_si nirurgi riin
tlJ1 0r{lf irl rrrirliL r'lt:cit rrrrrrl lritrrrlrrt'
r)1lrli(: ctr. trit I.ilt
'irtri,:
tt'rrrirl:i{i'itt r-'t'rttt c1i'iLjtrt'rs l}('nlr r1 it
i1.:''f,,*t,,r'
i t ;i.; .'ii* i
si cit sllLtcltl 1111 s('gti\'('l'n('1lzi"L
a,t,r,r,,a,rclt:1
l,,t,r',tta,-,lra
,.,, ?'rlit ,toslrtr. \'.rlri'li. uf('st('ir allr Irri tl.tlrrri llri'"
i ilLt.tttrttrilul' slt-l vol 1)casc:t clt' rlttr., .sl)ltllir(l {'i so
l,,i,,iir tlt,,i rttrtlt 1,t' -inc tlt'cit titrlt sl ' fi itrlrc'a ltttrtt'rt <lc
aici tnlti nltilt tlecit t't'lt tlc riittcrllo' S-ltr 1'rtl';l rittr.itrli
llt .
,i..,,,lraJ,.it,, r,.rlrt. irrtr.l(,l,ir, irl, lrri, tl.t' l,' l:-rsirtr
ilc
i-a
iirlrit
( t )ir"'
lr(
sirrl'
ci
lrrt
rrl
t;'
;;,';
1x:rtl
'
:'l]ttto
tltl
si
lilt|r"
rlC
tti.i
oltttrt
ils('ltli'lll'il sl l-iI 1)r('ill)lir-il tti'.
g-i t'r' tlt ttt'lttrt
olttr,
r\r-gir.o1
lL
lli.Lrlor.c'tti
1-a r,rlt'-.
1x'
,i,,
"r'
iolirtt irtYirtat si in ult' lilt r .rtrrrii itl r't-r,rltttr-iltl
.i fAitr,ti
l,;.,:..;";, l;, rltnr cl tirrtrtltrrl llolt'riiiir si |ria1il,-sl"L itlvt'tt:
,i., t,r tliri.rrl lir.ilir g't'r.,t ir ct'l.lrrllr' lrit'tttt'i tlt'trlttc' tle
i',,:iii,i,t,,i. I--a gitzrlrtit jrt tl,.rr t:r l't -f.[rrisi]io Iiicino'
rLl tloilt:ii lrig"irrtl 1l fil.zliit'i pllrtrittit i, trt" 1',' crtr-t:
tt t'lt ltct'str .*it. ii
t_,, i,il,it
1r't,srrs tlc t..1t'; i.rllrt ntr
'rriri
tlc litt'tiirrtiL
rn'11ir
ntai
ctl
corr.litiira
I,()iri.i-r,
"tirrliilrr
iirrt.
lLii .u
tli'.yi
irrr.ttt'lt
],,tiir,i,si r,l i':ti.i sir st'1i.atit
'ltrol)ri('tlrLt:
ltsLrz.ttti
o
i-rr'rlirrtrit
i,r,,i tu,tit.i rrsLrriirti,
t,ii ,i,1otr,, 1ig pr"ri1'ti:r srr rilii rl'' JrL ( rrrtiui.' '\ci'ltstir
slrlt:'
,'i, if ,r.iiil,i itrttlt'irci ii rr(', it iir (llr r, rt.t sl' li.;lirt ii rt li'
ct'tirtt'DiiUloca
fi'.ttt
sl
rLu
i.. ltrl'sriLL d,, li tr-ai ;i soilrt'lr
.1,.,

r[rr]i,,r-ii r.r,'.l,licii i,1r'i11 lrr \'('srr]itrt ilitt 1rt,stll"'lrlttt(rr.i..j"


,i;ifiliri
""'.'.f',,rtrr",frr.tir'',i,rr1,,.
illi.r,trri Illr| - .l.tr.rrrlit l1!)li l lrlat
't,,,,'i,"i,, i',,u'':.ii,,i tlt lir Irl"r.'lrllr, irr 1.ll'iq si rr r!'\'t'rli1' i11
it i lrlrr:i..irr
Iurlil irt I'lll r:l 1,r',r1,ts,'r i,, i'uilt"". l'iirrrirlirui.lr
ltrlltLiizlttti'
tlirt
Irrgil
;r
tnl'cilor.
lti'.,.r,ir,,,,
iil
l.,ltr
I15Ij.
l
I
ltlt(it'( ()silll{}
,.,ii,,,1,r",." iii [\,lo].iotlt'z, iltt'rlc liti.llt lili)r('lli;l
rii*
i ir ltittttit lrt,rlt'st,t: ,i,, ,",,,;r.' '.' iit"'"r'i' ia '':iirrl.i.[".
lll.li{,irlii
i i,,,,1i,i,,. liiri Il7l l,rrrir l,r Irtr,,tri.t:r l,r-t
't.its{rf
1rr.l.).
159

rtll.t{ij s[-] iirbclrscir si sil srr ir-riiiltil dc c1, iar prinr:ipii,


;i liu irr.lulii lii Italiei, r1:rr i:i inii-cgii }lurope, sI-i 1:rr'Lr;ir-sc;-t derosrbit cle mrrlt. Ulmasiior sii jr'-a lrj..i.t o
:;ls sitniLr iiiit iic soljclii, incit ci au liutrit si+--I (:giiiei:e
Jrr;r1 nl(,rii(:lc ior', iar priri alt'rc l-ilrr intl'ccui cil nli.l.lt;
si iirrt,r;ritat('it pc r:alc (,osirno a a\rllt-o Ia lillii-rilta
u,: :lri lriiitrt s-o nibir nu urrnitri aici, r!ar in toati crr,.siiirirtri.tciil. ('ri ioi,tc ucirsteii, in uit jrrrii siii alli tlr, r.jr:t:i
;r :l,. rit strlriirir i riiirri d, r;lircce, ilin cr,,i cioi tii ui
irii, l''lr,ro si (lior;inlri,:rcr.slu rl itr rrrnii., ir-i i:airr: rtvc;r
x;tiii nt'rrlti irrcrt.tlt'r'(', ir nnlt it, iiir- cciillrlt rira 1,)ijjl1ii1.',
r'srt r:rL sllibir'itrrii'rL tt-Lr1;rriui ii lit'c:t -cL fi(r tr)r(]it i;ili-i:t
;:i,']l ])r.11 trll irr i-,i.rriic pui.'iicc ;i clriltr' 1;r,trtrir c{:tl(: .irii::t jr:iii:ri cr" ,.!.stfrl cii, utrinci cinil rlrrlrir nrolrrttet f ir; jui
-':l:ii, :i1 ri.lriti a intr-o zi inr:ipr:rile tla-<r'i sllc:, .'.1ir-rsr- rtr-r
rin si.ispir;: .,Ii o cltsi. pr'::a inlil'r] I)elttr-u o flintilie lriit
tlr: rlricri". Sufictul siitr mtire (rra- cliit1i1i1. si dc uir:0.:ul
t:r'! 1,it.tr r-ii f loi(.rltinc cl nu-i adustsc 1-.r--;rtc lriri {r ,,uc",rir,r iitrnrli tie cil. (..,)
Iit:r frrrir (1(:r ltccast:t, ctct'lr:a cii. trri1,u1, fiirlrlu-i J.,*ilir.\', lt11 nilri prrlclr sii ser r-onslci-(: c1t llitrt'lrsi lii-Lri'iit1e
1r.i ittrt ilot' Irrlrliitc si p;rr.t.it'tillirc; ris:i iirt'it i ,i(i 1-,;iitil
ci si rinrit', si altr ir rlt'r'q rlin cc iu ct; irilli rari 1-rL1,.iru
q'ir rrrl:.rrl pii rca iiin piie in;r r:i-.titt.iiiir'r iui, ;rvr,t'lie:
si:lttiill r:riru ir',r:;itc tlrr n'rini-*tr:i, i.iLr alc irii insi,iri cl<:
r r 1,ir. J'tiutc lir-rcstc lrir:ru:'i au fiicrit ca ultintij ilni ;'.i
vrr..i ii :;rrlc sir-i pctrclir.'ir irr ncliniste. A rlririt (rij ir:iic
;:ii:,:it(u. plin cic gioric si i-rucrrlintju-sr: clc rnnrr-: iil il:rit
i1'r,.,r';i. -ci clinct;1o rli-' irotiu'i:lc 1ui.'loti ctii.t(nii ;i
,l-r,ti 1;r'inciirii crr stini au plilrs rnoartc'lr- iui i'1)l,iir'r.ii,:ii
q:u Pii. lr',, {iul s;irr, ilrr ia nrrtrilint i*;rrr irLscitjt (ru irrtj.(l
l.{rl-iii)ii. toli cctltt:l.tii, -ci lL ft,rs1. ingrulrlit in i..isr:r-icrr .iiit:t ti.]i ri J,ar:r'r',nt iu, i iLr irrit t r'.trrr tl,.rcrc,t 1tr:1 r1ic s-iil :;;i t ;;r.t
'ilri l]]i.]r-r]tilrtrrl -sirtr cr1\'i1li(il{j Cirrc:-1 riltitifsc Ltiu jl',1,:
;rl piltr.iLti. tr)ucij. scriirLri d(,spiLr faplr-Jr-r lrii ('r,.,ir:rl,
i-"ri-:lnl lirlr t c1r:Iir. lLCr,i;r clll-c scr-iri r-r't'tjlr, l:r'ir, i1ii.l,,r,
ilr :iit riitpir rrcrt,irt. clLt't,' .criri i:-[,r, i.r r.ruir i.r,,lili], --ii ltir
r

I llirj rii;:1r'r:. rlcsrr itrlciti ji liri('o-sinir'; r r,i ii L ', t:


rlr .',i,,'rlici. lrrrl lrri 1,,\'L'rtr,.\irrll jiilrri. '.;t 1; r...r',r
j;,r r'ii',1i1.r qli' ,\i,'i1t, i. liLil r-,:t'li'l:l lll llri r.trr:
1" ,: "i., "r:-r il,-;tlrri, i';i ii. (. lr':,rr::r- ;,i Yrl,ilit
,t:.J.1.
I {;.,

s:a

nlirL iiil-l cni, circi, il'l'ritlrii.L fi.riii tlil baix[):ii.

I i-(-]!i

i i,r. a1.i1i- .jrallll

[Lri:l.i'11,

irirarsi fi'tr nrobi.srruit

r-,,11

{{-)st rr.':r-oit siL-l

i]t{11"i

I'it-

l;.r"-rrr.'i

in

{'.\ ii i

i.i...)

iiIl]

ll,\ r\ \'l l [-r

lil-iitll c:iiitl f:riili.li.r l',Ii tlilii;.;i', Iliil:it

rr'-: e

li;i-is.'ril- liL t-iicii t-i' :'r- i:i.;


i'rj.ir.ii s.:,"i rlcltll'rilirn:ic:t illtr{j:lirar- liili{)rilli-, ...-.1 : {i,llilliii, 11 sil :;t: ririicc il sor:i'rtlr i.i' {-l-i llliili il,--: :'tllr;-li r-.i'il.';'ii'
irl t i , nrai il1-:tr- il i-i it illi1rt 1rt 1.0i 1 iii'']i ir. {-riil: {' ci'i.lr;;lr; i 1; i;
:,:]a,.11:i inpuir i-,'a r:;r" { llt.i. :i i.ii-tr i'i!.itr.C i.rli',ri l:ii.rlt, ii
:,.,itil,i;tu ilnrp.1,1;.,',t;ri1li-ll ii1l.1i1. 1'r.lirll: ioi'' . ,'1. l. '-'
r r,:i..,-, ct i.il l,ii ,';;lr' ],'l'i,.tl,il!:lii lrirt'.ii':f i.lll.li:ii
:: -. .: ..;'i i;r t. l ,' , . , ; ' ., . i ; , t ' lr
r.ii'r:,ti-l'Li ,-i:lr ;,i 1,,:i:-;l ilrr;il:.'illlr. i i,.:
l;:riii ii'itii iil-,rrl-i. irlci iiil'.1 rlilr
j1i"i'i:r:,, io;Lir: ciilsititinii.i,.r cail{.r'i}

..

:". ..,

:.i:,,',

i,t.

...

' : 11' ;' r':: :" i r"


,-'li"i , :r,: :ii-'i.''i:i::. i';irl';,'ll:..-r ,l

.t.

i'
ll:.1 i

i..l,l.i:,-,: i.ii_ii1 i,tli 1:;:1.,q];11'.,,, .:.';r il:i:,"i i-r;i:,li :.:r.*i ,;tl:ii.t.;"r,:'r ini.ilcr: ii o i'.:(.f) i11 ;rrri ;'11:1, ll'.: {';ri,''t l '.,,'lil:.,1 l;-

:,::,.

i, :'. t, lLli iitti,.lili'r'li t"iit-t':.t .rLl lr :r ii:lili i,iL,ir. llr':lir.; :r


:.:l)l ,r irl itiir;i-iii:lir,i-rlr 1;t it't i, , i" rt:r:t, (l(t1l'.i:{-.l1tr 5;1.::ili
irr:,.-l:i :il,iit :ii. liltt':irti.t i1, firlt;ilr;,ii, lLir ilil. \'i'-r:.;lrl;i
j'-;l-, f :r.tlt s-a iriiiilll;i:ri t:l lilll l' ,-:r irilll: llo, {-:r'r-rl e i' :,1
jl
1;11j-. ;,'l rrr r,:lr:t;.ll.j ll tlc li i ":i i, 1 :.i..lt- liiri ). f i.iir::i tlL::
I
.r
:.
:'
li':r
'..s11:
tir.irl
Cr
:,. .
tl;ti
!r' : fi-,1i1',li
n:',]:', i,l,i.l li' :-1, r,
:!:'r,:r;i
rq:i'!'
lii i,itri, iti'ttil. lLit.tl"i.'i i'Li1 ..ir'i l;i'i'. i1"r-ll:c ,,1.r :"'
,.,;ir,r,:iir,r. ciitj crrll iiri,iir,i,lr,i-r ii il:r si a! :i'l'r''ra
'
',. :r'L:;. ii i:t,.]i,,ir:|t:i Sli.:i,t iiit, a,.,ililitattll'. l':,:r '
iI1"
,-''il:
i11,;
.
illill;-i:.i,l-lii
ii
:-1.
cl-,:;;;,i
i:,.,:'ia,
1-;i1'
'i
.. -i, ..r, :,,,r.i l:,.t ,;'Lr't't,r-tt:.,riii :,1 l1|:,.l.ljl'
.i.., 1,,i".ri.,1j1, 1..:.rr,'rt;',;i.',,'-.j1
r ji-r i i;-:r,i,..,.. .i-

Xlrit ilutorii()r Ior, carc sint itr-irrsi 1i inlittrrati, clar


t'lt: ii iovr:sc, ririt'nlu, elrsi_ mull trlLi inr,'ct, si pe ar:cia
ilrrpotiir a carollL sint irrclrcirtltc, |rir-:iituilclrr,lc |ic]l'('lt.

". [t.rliu., r1u1ti crn.n lrtn ariitrt nriri

sns, cra inrpitr-

ti tii irr rLrtil"i gntlirrli rlc aliriti: pa.pa si lcg'.r'ltr rlc o plirtr,:,
tlr: cL';illltir vcnt'tit'rrii, drrcrle ilc l{ilrno si flor:cntinii .

Si crr torrtc cir'r"irzlroirrl nu jzliucni-.e inciL intlc ci,

zilric

st: i\,r'rrrr urolivc rtoi cari: lrntr:au s;i-l apr-inrii;


lj'illlir, nrli rr[,'s, r:irrtl si lovt'lscii irr f krrr,ntini frrin tot
('(rclr (t() litccrr , l'[rrrisc tr]cssor l.iililipo rlt. llcdici, ar-lrit'lisr:op ul llisli, si papa, int|otlit lr I'o111{gi Scniorjei
eiil lilr-rrcrta, il irrvesti crr accastir furrctitr pc lirairccsco
Srth,iati, ,i,,.irrc carc -stia ci e rlulnrinul llcelicilor:
;i citcl St:trioria t't,fttzir sL l'ccuttoasciL lumjrcir, cliscritiiic carc unllat'ir intre pa.ltiL ;i lilorr:n!a nu fircuri rlecil sir l)r'o\'oilcc noi lilicini c1c confiir:t. in afarir clcr
irc(-'rISirl . i sc lLcor:clru frmijic:i Pitzz,i, llr ltonta, mlrli
frrr-orrrli. iu vr.r'r.nrl <:t: flrntililr t1c llctlici ('r'il llcl.LlLl

piilrilriii.

ii si prirt rtr.r.blrtt.. funrilil I).t zzi gr-a llurrci


rrrli strilucit.iL iittlc toulc cc1,-,Iultc lririlii flort'nt.itrr' . iri jlurrtca. q:i sr.l llla lt1(isscr Irlcripo l)c carc, pc'ntr-rr irl3;irtiilc si noblt:rca Irri.1lo1:olul ii ficLtsc c;-L\.llcr.
\rr rt'crr elti coliii tlccit o {iic5. natrrralir: rrvcir cle,siig111
rrrrrlli nt'lroii, nLscrili clirI urrs:rcr l)ii'r-o sj ,\rri<tnio fral)r"iii lrrrglil

,.'..'l

tii :riii, cci rn:ri ius,;ntnati

fiinc1 Cuglir:lnio, Frar:(t{,sco,

Itinirio, (liovarirri . :ri lrpoi '\nclrcu, l{iccolir si (ialcof toi. (losiilo rlc ,\l-.t1ici, r'irzincl irigiiilr si noblctt.u
llr, o c:iisirti.)tisrt llrt I]iltrri:lt, u(--l)outlr sl., ( it (,rlrilicIrrrcr,
irr slrlliurti cii inrrrrlirca aur:rrstt t'a tnri nlr i itirrlt cr,:]c
farnilii si r:r irrllitLrra rlirsnrilriilrr si rtr ilL' cut.ri sc
'_1lrrril
I Ir:rtrlrl , l^ttr'l lui \rrrllr.;t. t1r' l':tz.t i. i:;1r' lritlrlorrir.r- irr
lt'tril l,lii!). l rrrlti-t'rrni cti lli.l){)tirl .r:ilr. lir.lrrr.c.L,r ili .\Lrtriitio,
r,:t l'i itt l't'rrrr1.r.tr, t'ritrjlri':l!ili i.r)lllt'il, \llrli,.jirrr. (ltr,-'lit,lrlL.r rii
-\t]1r;li', rrrr lit, it.rto'r iri iui l;li()l)(), !.:il(. r.l*'ilitlit'J lrri I_ot'(jilr.r) -\lir:"lr!jl.icirl yi liti liiri'riciir:i llr c,rlljitrlii.it: (lt.i.).
l-'l

mai mttltc ori c1c lloincr{lc1()rc' Clt toatr:


,',rtt",,, lil,.r-,,,ti lc si socotclilc noast'c si'rt intottlcrtcti ii dc rlata accasliL
;i ir;irlirtoalcj ']tLsfirtuitrrrii
'l'i-i.
lrti Lorclrztr
".iigntc
ti,i,n ri lci-'s-rru lxrticolrt alt{cl..
autrsi
primrjclios
.ra
cir
i;,i;,it;i. acc-\r*ia
b.gilii ;i
'otr-i''ic
t,,,i cri ct:titcnii sir aibii i)rc.'mtlltc
'-lL,,tii
rlr('sscr Ilc()l)o
,,,;;;t; i,t,1iti,,i. t'rnlatclt a. fosi cii lrri oltortlrilc
cltrc,
fosi
i
ilur
lu-uu
.i',i"r,,riif rt i'i ,,,,
^cot'tllttc
rrirsc ('lc ct:'lc

;rl''ii rrit.i.,,

1',

1',r-lal,ti ci:tirlcni,

li

st" ctttrt'tlcau

l)c {l( -

stririLfclltrtl carc -s'il i'it


1rli,r. icca-tlt {Lt
din
'l-it'a plrriu'c dirl pat'tcia ialriilici
'rici.a Paz'r'i si lrlinrn ttltnri
cu
atit crift.'a lIctliiil.r, si ctl cit crc;tca slr1l:lriirca'
crtrcr
actittucir.ia
fost
ttlr si trlrrn,,;r,r,, ciL oricat'c ar fi
tttr
t'i
ct'tiitc'tti.
dc
lt.,ty.)it lt'irr si .i ltartc, ulirtri'i
^lti
Otllrta'
mllgistrrrti'
clc
tr;11l nicio<llitir llinc vizlrli

cirrd Jilriilc0sCo clt, Piiz,z.t st, tf

la la ltorllrr, llllrg-islriltLll

I0losi tlc 0 liriciiliL Ir'ltt'ti'trt'itrst tttttatit si,


liri lr tiric, s.'atu,t tlt: t't's1rt'r:tttl tlrrlt'rtit itr lrrotl olritrtttit
t.t,rittrriilor r1c {rtr'tt., il ol.rligi si s. it't'iii.z. 1a Lilrr-|ntrr: rrra itrcit I'.,rz.zt se l.rlingcliu l)cSto to1 t'll r-0rJtl.r
,1,',',c,'t'i ii l,Iir,,',1c sttpirrrt'c, lLtcrtt car(: ]lll firct'lr il<'cit siL cr-titts,:ir pc dc o partc ittitlctt'tlttt'a cr'lorllrlli,
lor'. (iiovanlli tltr i':tzz'i ltr-crt tlr'
1,c clc lrlta srrft'rilrtc1c
(iior-lrrrni
lluout'onlt'il, otll {itltrtt' bt:s0tit: 1tc f iicri ltri
i-:rtt t'r'r'r.t-tit fiir.'t'i :lrli',
rn,1111-[i.,
lrr
clir.rri ur.cri,
g,.,i
"1,-' coPii nrt x\-ci1 , [,tt tolLtc ltt't'stt'lr, ( rt-lo' 1]('])or:l"r.ci alti
trrl sl"tLi, ])11.i. 1'lliltlr pc o l)ll t(') clitt .t:csltl lrrrlrrtri, si
cintl r,lr.r,stirr|rclr. l juustr in flitu jtrtltcittii, sc fi-tctt o ltril.r:
irr lilLZir ciu-Cilr ..*(rtia lrri (,irtVrrrrni <J,t: l>t.iz.z.i. fir jt:frriliL
tltl irl"lr.caglr mosttlnirc a ttrtirlni ci, iar acci\stil ii.l1l
Ircsrf.latiL, in sr:h.irub, irri (lelio ; llr.(lrr'l)1{tt('il r.ct'llstir,
('irtlirrrro tlt llt l';tz't.ii o ltti-i1rtriri1 in totrti Xlt'clicilol '
ilici i s-it l)1i11s lrttlnci tlc mrlllc oti irri Lot't'tlzo, ftrttt'ltr sitt, clc cttlc ilttinilrllttc' sl)ullil)dll-i c'l cLll{: \'t {-';l
si ci;tjSl: prta mttlt, riscr.-r si iriill'di toirrl'

r:t,

lor

o|t

s,.:

1 ( ()ri\ct:

I',ortolllcri, tlirl llogata {lrlllili<' rl' ' lrlrtr,-litt i


si llitti ol'-r tlt' gllrnilt'lt' lllrlit'i, Jlt l,t,ttrlt-;t

:rr irt<l t'lttt1;ittltrt'

.: l.r li.rl,(lt)ll,l

{t1.1.,.

l6i

il. tlu to;rtc ai:Lstca, T-orcn;o, 1;lin rJc tincrlte si dt


encr"iit:, vr..ria sh sc ccr,ri:,r t1c ioltte tl'r:J,'iirile sj fir.tc;:rc

1{ATii}'GU}iA1

ntilrriri ilc ncl.rlcfca si dr: avrrile k-,r', rru putrliu sii indiirl iltii-u. {;ciiri, il;ctrprrr.ir sL sr: ginrlcascii r:i,nl ar
puic;"r si;- se u."rzltu11et I,rc1i1,1.i; rti:Lii CLr li se, {irus,r i...}

Fro!og
(Irl:a

Ytilcn-t.:t{i, t!e'tt{i ttuttt ti ltdnre i


yt i1 {;itt. f,ntlrigastit:

lrire:riiriiri rli;r Cintecgie t!c Carcava!:e r{:ri.::i.:11 :r1


9rr r;lic :,liiitli l)r:lr'1-ris'.i,. c rrlt' ini -'rl:.rr'i;ir.rr.clli: irtrr-,r il':itlrrr: ll Nerilor Jni .\risl,rJlll l)rt aiiit: irtact'r'lr:;c sit <,: i:lt;i;ti,-;b;;i,i! in t.;ttl (Md1tile, I-e Mcschcrc), in lrilrirrclre.l ri:t-';
c'i:ll.r1;t a j:ri 'l tirl iiirs (Artdria), irrl r-r; e rinrt., ii..r ilr 1..1'1,;,i,
Ciieia (lii'r1,l1-lrc'clulir Casina iui I'la,u1.: , r-clrrczi:r.it.:il:i

t c,i I ::,i r llcL'i ilslr'1,'


{' ii .:u,lit' ctttL ti'i i'r I !;!
{.'

in

tr

.5i-ztt, t'itrdc-t.){ir{i' irsel ,si l'l/iJ'

J;.1,

lrl,rr'{-rl1..i

l rllc;rt)

T)*.r Li.oati sttcctili ai ntt sc ccttic


Pttt!rit 1111 s)tt cc-ri - itt ittl;itf
/-,i o l,ri',.slc ltt!11 (-rtc(trr'1tI s'i -lllirlr'iISCrlo
!trt,t!i-i: ( i!lt t)ttt fli(t t;t:1t'tL'ttlt
l:
-Si ,-i .1,,r iir1.i ii ra'list''-tt ,i f
'*i
iri"i:r'1'
sri
;
i;tl'i
't't 'r'
i't"',t ,'ri'l,t''i
('i ;itt i-tt' [,tsl tluL s'i ctt;t't t;t'i

1525, i;r Nuvela arhirliarrclului Bellagor (l\*r..'e}la

di Seliagor arcidiavolo), prccuiD si in corncir'.iiL llil .it-\(;l'1"-t


(ll{andragola) si:risir intre }51.i-- 1520, lcprczcntal.?i so i);1rtr,
in i52jJ ]:l llirm:r;ii,iirr-i iir 11522 lii Vcrtr:fia. ,,Clee:r cc lJ-irr l;j;rvcili i,rrfc in i::toric ;i iir pcliticri. t'stc :ii in :rr-tir'', *- :;r:; i;r l)e
Sii;ir:tis. Si irrl-r-ac.lr:rritr, in cr:iiir:iiia rlc c;,ri::ir:tal- ftl.i{ri:gr.llia
el t'.iltiir: ilr:glitsi ll.t.sio;ltt (il)ii)r-\';Ll()t' ;r l nlr'lt., tl il,;r -j :tl
natLrlii .):)tjrrl'-)iti. Subicctir! r-i'L;plrtr'lr: gnstLriili,.:grocii p:ri;-'"iu
liclntirl,;ilri.tc: un Iirir.r i;i.tr'.i-g,rsi.i1, cruccrc,s'rr-: pli;r :i;1.'irr'fugii i;r,..,ri.r:*l lertr,.tii iul.iii-,.', sot.ie c;rsl;i a unui ir:i"t,ril l,,irj;it
si iillusL la mintc, care dlr tlr:te s;i aib:i L-rlilii. in Eseu! ascpra
!n$rF.vrrril0r V'ol;airc ritr:1:rlu r:i Ir;-ctrritr.rie Milr-:1guna irli
Mr:liriir,'clli nrli rnrtlt clecit; t,r,t'rc {-riinrc(.li;lc lui -\r-isi-'ii;r:i
un irt':. Itlcntia de e s,rlrr-irlr iri r;lti'iirilc crt-.ntlr-rllr',,r':lle :riit.
aprjlpc c!ccl.:rratii c1c ltui.,,r -ilt nl",l,r1j. r-:ilrr1 sir;lnc sir:;i 1:;ir-rt,-:lor,,lceasla, e li.ktrr:iri:t ','r,rsiii" it:ltt..::itt e ]tirtit.:i: r.r::,'r;,:l .
In ii:r;;nL.'nlitl cc ttL;u,-':izi'1, i::iir:rs ,lin a.,:est 1)11 !l(,{j, .ir;'!r;;.r1
!;:i ltlr-':-intii ct'oii. Llrtiil,:rii:t. tt-.'rc ;rttt;rt-i , 1)L'rltru cili iir ,'1, r.
p|ri,!rrllj :r!c tl:rlic:icn1c SJ;r','c ,';,.r IiPs;i rlc c;r-irL i,.'i. ira
Iilrs:i. ,ii: j:tr1lr.::ttl'i sil-lt lrt liri:iltrir.;l;ii. lrlt i iirrrrr ttl'Lli. :rri-r,1,: I,
gr':r1ir:i: ;ttil.o;'Ltl s-a. olr:'i'l ir:Llir:':i. rtiiL:i g..-r'ri lilr'r'rrr i,,r;,:ir.llr;rt

l'^

i: ! r-,r i

!,! i'trlc .[ti ir ; i't'


i'

tt;,: rif ,,.!'.lrl a,;i in,!tt1'!^'r !'r!"iti't


(!!ttt i;i( ;t(rl'tt'
,!1^1,,,
'-Li,,,t li', ittrr',:ri
t;i i;" i ,ti: .y i J,r: , !' !ii, 1": i:l': l'L'

l.:1,

ini:::i,rr I]ttlt!-ri tt;i. iil,tilt-!tir_fu:: 1,'l ri siii ir.si di,i;1. ,p, ,l


ti.,r..,,r f:r,i l:r'tii-. i s-:i r:.1,.r'rrit, rl:r;'i':.r'r rii Jrl'r--r,,|;rl
d,, ii- :t;t :ti,. :ljl

,t

I t.i:tt;-l :t',1't:

pti.;'tisir$,'

c({tl&.

ii-

.ir-,

1 l);n: N ir:':oLir
1] ii-riiotcil a lr'{rll'rl-r-t

-li-ir-r:.jt j,' ,t ,.1.-, ,-'i r..;.-ii

1{:4
I
I

t.t,.s.l'.L.A.d
Ai,. i't:st,trtti"

Fii,\iiiCD SCO G L:IC]CI,\lii)I N I


{1183 , - l5:1fr)

O1,, 1,,,1itii', istr,r-ir':i

nror';r lis{ . ii1.i1.{q'11

cu l\la-

clii;rvLrJIi, cl i;i firci sirtriiil,.: liL I''[r,:t'rt1:t, {'r:r-r;rrir si l';trlor';r.

(.;rlior':r iuipoliiici c ur:irtrtii tic Iavo:ti'(rar J):ll)il(,r iliu i;riuiiiir i\L.ilici, l,lslc a1))lr:1sark;t'1.rt: lingi ri:ri:lc lPr,ni, i. i' j),,i, Irr.
t'irtrl, !.ir\"r)r't.rlioI in :\[oiit'rlit, .lteggi0 si. liLrnilrgnlL tirrili: isi
r-l:i lsLi'ntrrlir sir luc;i olrlitr: si rlrtItutc. .l rr c'rtr ilir. t.r. l lnli ltt i
st irtr.'rr,rliirlc:r.:i;i coil:r ttrl:r ior-,tr:l-rr: nrilii;rlr'. ,\r'1ir.it;rtc:l
lLti tlr riirr p,rirlil ii lasi. litrlirt r-ig:rr:: itrir:r. l517 ;i ls:ii),
irr tiniprrl :rlrrn:ir-ii \ltr'I i, ilor', t ii )i i11 lllt;rnii s;ii trti ;rui
clt vi;Li;i. I il lt( 1'st(' irt.'t-il,'rlr' ('l s(' i'i'( ll ii't1rr si st t i"
()rr..r'r'irr rll i ins.rnlr;rtir sint: Istori:t [.!orcnfci (Storie f iofentine intc'Prrii"t in l5{}l)i, lu'rltii.rir}{l c\'('nill}('llt{'lir ltrtt-(.cute
(1Lrl)i raisc{,:rla ciornpilor, ;rrlii:i irrllr: llJ7S- ,l5il,!; f}iscrrrs
desprg c0ilducerea Florentei (Disc0rso sul reggilnento di l'irenze :i( r;s ir] l'ni)lllrlrL{.'lii (l(i rctrlr,qcle tl irrlrr, li27 - j;llti, Considcrafii privind I-iiscursrrrile lui Nicolir Macliiavelli asrrpra prinrei dccade a lui Titus Liviu (Considrrrazioni

intorno ai rliscorsi del i\{aclriavelli sopra Ia.,Prinra dci:a"


di lito Livio -sr'r'jsr lrt slir'liLrl lrri lalJ:) si incr,irrrlrrl lrri
irr, cl,rr1r, jn:rlili{il : Amitttirile (Ricordi poliiifi c civili
iiril (io l;lJi si irrt:Jtr'i;rti: in 151i{tr; Istoria ltaliei {Sloria
d'ltalia -sclisr-L intit: lJliu ;i l5 i{t;.
1S'1'(lltl-\ [-l',\l,Ilif liri'it ovt.:nir.rr{:.r-ricl{', irrL L'fr?rt.1( u r]t()irj'1.'A
Irri l.ot't.riir:o rlt .\l,.rrlir.'i (l lll:1,, qll;11:llo rl,r rrttri,. J,' liis;lsi,r'ii
jtr ti,lr':,1i1 rir' r':ji1i
lstoriile florentine alr itii,\l;rr:lrilit'ili.
rlin r:rrrr: cstr.r ltlt:li,t.rLitli,1i1 rr..jrrrtgr: l;L srrl,rlltl(.it iL'iirriliii ;r,
{l,rli'.i ril ciitri' syr:rrrioli. 5c iur:lu,iar clr nl,,;rl'1i';l i)lrl,i,j f. lcrrrr.trl \'l i ilSlil;. t.lrrLrl tlirttre. licrsonrrji'lc iii'(r\iri rlrilrtt' rrlli..
Lir:r' :;i i.;t.orie t' [)(' caifrl o tt-l'Lir.'sitr llir iiiL t'stt iristr:;i {irriccilLr16i-;

(lrtii't ierrlini vor,lini, ')r))lrl llrrlttitl, {ltlsl)l:tl cltrcr istilt'icltl


ltrttcclc
i,',.f,,
Spt'i'rltrrst'lrilc
lt
r,
ir"'t,r:ttt:t trcilt.
,Jlaclliltvclli'
izvor- tic ilrtrlr:r-rlaLic' (llricc:lil itltlrrrt'
ca
aritiltlt
-"r',,l.i,rr-i,
(ti)'l'Li s'r 1(l' ill()L'',,i
lrri (;I.ritciit-l:(1jlli i'acc c;r ltrirll"lc t"tilii alc
,rtt'let.
i* l56il i srr
itr,
tit,jri.c
ii,,,,i'.1 ,-..,, tli. li6l, sri ljc
j,,,i,tiaii, iz.olll.l, frilg-tliLrttl:e iLntcl-ir-'r ccll'illrilt.:.i)(jlltrll elr.
ilttstt-ltlt c()rlli)'1i:l
l)rltt)i'('ir, 1g1"1rr'1i-;11:i :r l';ri'il''t'-*i t stt'
o
",',i,ri.,,,,,,
,,,,,.,, 1:. . iir.tilit:i liorgi.. ,\l;i.r i. [77tj ('rritlt
irrrtlirri itr'Lririi'-a1r't
j,''i',r'f-,',.llri..- ,,,,nt1rlcti. in Ilreculinlale
';'
r',':rliir s,i lrtltlizcrl'1111 4r'1i' clrclirlcrii lllrlitri la slii'';ilrtl -cctitr'
tIitct'sc'ic
I'rlrr i ;Ll \\--lca; li: llll"L itt t:otttr:ttLiclilt tlirrtr't)
tt'r'r'stt ltltt'ticti llt rt'.
irr 1',:,,l,nr,,r1ltll (ll lrl ri j'rs rtt''tlr rt tlist''ltll si r(rstllllll:ll-''il'
cit:.sint
!rii (lrritciilr:tlirti; tltcti'',1i '1' tittr;tiilt llrlrrira lr 1;il'ii' itlr
lilrrt;
ri,,r1tat,'r,,tiltr-l si 1)'JIltrit vlliqttiri:a' - tttrllttlistlrtlltli
tir':rli;itrl
r:titlilrttltl
t1i:;t
t'irllriiri
istrlr:ii-tti llli cft'(lil ill l)rlt('filll
'i
ciric:lririi irltrll anrllitiilo
:, i rt.',li: irl lll''.rstil istot ici ti.'ttst't'itttl
rr ltirrri. r'izitttti: il t,rL'c l'-l
;; i,',i;,;i;" ,.. r",' ,'.' '.'';r'ltr': ; it':e ..,s1i silr'tiiir-: t''-'tt;tsctrtlti:lii''
t srrlriilii. ilir.i't'r':i1ic lt lrtrllclt'rt'lol"
tl;rr il -lr1rIi"rilrz,"r ttilrttl;ttii sr'('l)ti' isiiltll'

1:''f()1li'\ I l-'!l-l
i

Ir tr

lir-ir!Illll:nt)

l"\ li l'l' \ i \'l'i't


I

Ttlilil
.\rrt liolr'ili{. :it sr:ritt lrl':t'ltt'ilc irllirtilrlltrl ilr t:lt('It
\i'|1]riifil{)t !}()il:1.i'('" (ltll'i-l :tlill:i-tt'lt'li;iltc:i';'-ilrlt-'
.i
rrilltt'e
;,.t,,',i.; itr:isi 1rt'il':i1"li t"';tr"i , irr'-' 1'rr]'ri s-o
-i
11rii1..
!ill'
( il ll].i:i.:.i lrli:r:llr'. -,11,:.'r't, l,rirr I.'-']'i,itrr..r
,',1,;t ir.lttttIl:11r'. lr'irli(' \'l'r'(llli' tlt' :t .ll llllllltitllllillit)
latiqi r,iitr rltr irrril,ri,lir:i'-rtlli;rlii:c, it!iil{l iilrlir
(:rt
Lll)islrit;r.-{c
ci!rr
c.liiiniiiriilc
'\(i
;lii',t' Iii,, ,;;'';'i;,l,il,
nriii' ;;;';, li,'ri'.i; i;. "l"liii,' i"' i'1i tr rlr:iir':^1i1..
tit:liltrsi't'
eili'/-iri]c"t
tiin
'l;i;J;
rric lL lrli Jlttltiti,.zltt, eiir..i
"'-

scnrcnilclr. Ili

r:uirou

Le'rt'ii ar:r'.ctr;r- ilit limp,li-lr i, rutit

lrCc;l sritis{;tcti,- CftCa Crr .11 ill!i i'lcliilriiiscm: tcl.llt:i,


io'ot:i" 1"ti-:nict i"'trtr:u cil1L' su(:*''(r-\te bil.rt: ' sltt t a rriilL'
i
g; r.i itti',,:'1.tns tLlrt ai-te ]c iiic onr ii arle oanrt:t.l it:t'

iu

cll fi:luritc;i atit cb grr'lc, r'r:- plttca or-irir.lt:;ir tllrsii


lnLrlic inr.i.ftitlrri, salutarc a,tit pcntrri sittc, cii yi pentrLi b;nclc piil-.,lic. \'ri aplilc viiclit clc aici. prin rt'lLtlntir--

rlilc piIt1e, 1a ciiir ncst;ri,:.,r.i'tii:ic (nin-ric lltcer-lr rlccit


o irlirl-u {rimintati t1c r ir;itrr i) sint stipusc ctrtrt cnrtrrt;ti ;
cir sint de viiiinlit{rLt'r:' -.- llploaJ;i.r loltil,atinL sie si,
cirrr toitlcauna pol){)lilr'1r;r - lioliririlt nr:rccoiiit lt Ic
*- avirlcL lill:tint-e a rlr:Licrrllr cc s1-iii-;intrsc, lLittrci- cirril
ll;l cri numl,-i rL,;rl.!r: t-iiilciri, t-ri lllcmh. -- nri-ii
lr:lii lirltrc iuttilitr tl, :i'lt' slltl:trlii'rt-i ak' s'r,rt tt i ;i, irLtcr-i:in<1 it1 rllrtut.rL 1i lllrr rrriiol'itri<'rt lrcrtt-i1:tti-i llri 1-,1'n.tiu ir'itick: t;l:sti':rc, s,l frr, , L;:-i tlirt irriliiri. lr.ii li'i1{-'i(tn
oi:i t"lin rilll;iiic 1;iirL r;tiiltli, lltiitii i (lr: r'rri ti: li;Lrlilri"i,'.i

17. Nrr c.rcc'leti cc'1()r cc l1x:'rrttlriscsc cI ar fi -leplr'i:tt


ilc l',un[ \-oic trcbilriic pubiice si onomrilc cliu drir-i'
qr,si-,:l', lt, ntl li l iiuii, 1t, ritllt ' i' :'1''rrr;'1'1' lr,lrir "lillir l:i
iitr,, ,'.1 -'rti f:rIt ;1 J,;-t ):rll ll-iirlllllt lor .:ttl trt l'r:in1'r
tcti
tii'n f,',.,i. 'fotir;i erirt'ri' llt rt r"1 at; .cd'.j apt oltl--c
'
::r
a
ilc
rnic
llliLi
1)1I'rila
t-,,i
sc
ci{cri
li
llriit
ce
itt'.ati
ir.t,irI,"." lzi vilita c1c la itlcirPllt, dtll)ir c(l ru lcr|:ldiit
r-iil ,1.' i:,.,Crrt;i iiiristc, sc irzvirl itl ca cu. Patirn:r nlsi;ivilitl lt ft.;i:r.tlrti llcntru ii.icl-uri1c ullsc si ll'(.ilr i': '
117. li'.rlt ils31iLt6irrc ,-.tc jri,t1., c.it;L tlrrpir 1-rilJe, i--tuil"tt
c;i dlrci liu-s .rsj(,}-nli1l:ltoJ.lt' ilrirtl ttrtrtL si llcntlu tt'irrl'
1lu sllliLi>0. P.:ilt.1-11 (,:ii ccil r1-llri llli{.-il scliirllllarc lt t:llttzci
rr,r.,t. ii 1',r-icitr,i,l, ur;irlo st'liinrliiri irr c'fcct' Pilirt'ittif i,t-,:,, ,,..rint -s, lrirnbiri, illl.lllri cintl e lt; sint inici,
crtc 1.lll oclti vrerr'lni(l r<i :igc1..

tn i5]'ii iln ltltt:titi.1- iirlii:rn, r::.l1li'. i:r lt::r;:i, i)iil]1ii :"1:lj:li c


cr:1ld;rl :L A;iiintii!lcf ' 'ar'.i.rst.l ll;ii;iii;-i, c:i i:' (.. il1i-'2ii1t:'. 1,111i
ili:ji,ibi
sitl') lor;rr,i. iltLi,' ;:i:r:ii,iil'. silii l'ilril:1 triillilr''" - l:i ilc
*jr;..:i ulrlic ;i rrti'liil:i iit. Ir; ttxi.i.:"1 il it;:ii:tll (ia ali,lrra.:]r;;il;
'r Jrt;iltll iitr:r;t;l,li si rl:.r l1l':-r'.tr
ult,tic il ii ll,rL:;.lri;t;l'r1,..i
jili
1rtr1.:L ,.1':'-:ill:l :,ili ri,'-.;,';iirll clli!1 i! ri'rrjtiril riair;'i,lill,:rilllll
ll:'i;:'.iit::ii,
rtllt:irl;i.ji-trr:',:!1.
{}.;t. t i:iriji:ri. irl u.'i:, l-r;rl,:i',i,:
'r.i. ii.ii:ii, '.::,Liir li i:,,,:.: s:i i:ilri.,:,: r-r,t;l:i:L';:,trrr:Ll:i. ' .::
-' l1 ii.rti'ijt:tltt:rl{ ili lit-ll:1..1,i11-rl, lr.;ii.i;,1:r1 ;:ri:.iirl:lri-l .:i.)rr1)i:l .: t l.i-lrlii:illi cL,l,;i ()lt:;r:.')ii. i.i,''t:i,,;ii:r, !r:'! ;ii itr il tilil: lit':iirio utr
aci;t si;iii'r ti.r llrs.:l',.r1.ii ;-11 :.]i.:r-.i:ti:;iil:rr,)i s- , t . . , '1.

Prin f ir,: tt-,ti oamei.)ii si;rt irrcjinrtti inai muit sl-irc


trriri,: .1,:cit sprc rliu. Nu t'xis:tir \rrcilnul carc, diicil irlt."t'- i"i-f t|a;1c impottivri, si,nlr facir. nlir'i clcgrl1lli
frit-t,,f.., ti,:cit r;'iLrl. lllrr atit t'Lr' ''llrl''ir cstc firtrrL cafilcnilor
si rrtit clc ucrtrmlrittc i11 ]11i1]q llriltrjltl ilc clifL' i:r1,i'rrrsc
l* ,i,,r, iitcit oiimr:nli -sirtt cll riIri'inlii airitu!i dtris"ia
tiir*. il" acce:, lcgilritcrii int.lt p!i rri-scociri ;iI'* tlc;i 1i",1.psiilc, {iincli:ir'.ir 's-a rif lrit aitce
'iirlittl*
tfi"ti'it't';i Lr:. u1l ]r(r1rir 11.rL-i line Ire ozrtneni n'cclinit;-L
trli irr irr''iiil:rl'r':r l.l' ti'f itai:"r.
1.3-1.

l. -

:.

\-

:. f, i-Tl

-l:- -r \ i {i'L'
(lir.t.-1 t-t.:ti',;)

tr5. Art tjcr:i1.. ca tr.;'i i tirllliii, r;tt{,,,r',. .i i,li.'.


cir,i,irLail ticntiiii.t (,ii-,.,: r,:. {L ir ,i;lr,,ii

ii

:rm

r";i

llirl

:jltr'ri|t; cil toiri,:r i:,:'i't';"il , iLr.rl:li ii r.r1ii lill ll::l irili rii::i t
r Lli::li;'lQi-:i:_rt-,1 i-liilr:ti:t :',1j:ti. tilti.i',:-'r,
{ti'r. lii f-otil-i].t

ii

!i,2

r'.

l.'aj

J)oirt. spllrlc cir in e'-x|cr-irnta {icciir.ci ziJr: cil n{, ,rllill,e


in fii:cc orir; crcd ciL su irrtintlrii ast{r.l })c,lltrlr r:ii nutur;r
a \joit ca noj si. triiu-r Is:i cunt ,la-o a.ar" nrc,rsrLl slrtr
o'r,ii'ca cclr adr:r-Ir-atiL. acr,st.i n'lsi'i ]rrucsti,
crire, nevoind sii'iininl"r ca mourtiL si {iriL tl., st'ns, rrr,-;,
rlat insusirca clc a n'r. giurli i.'rc,lrrtc, ciLci, rllL.li
lrnr cugcta asul)ra ci, lrrnrt.lt s,trr intpotmoji in n(rl)i-t-

sut-c

si

1)II1'[ ]tO

I'OX{lloN

lzzl

(1462--1s25)

amclr:tcalir,

D,,p,', stlrtlii inclrciatc ctt rrn (ltjct()r'rl iir rtit'tlilrl


cirt;i',tlcvirll Prtli'i:sol:;i pl't:<lii fil'-lzol'ia natttrii la Ihtl"rr';t'
[)otrlT]ctl'us
inizat
l:rt
llttttlclc
sttll
,,,r,.t,.,
i,.r:r;r ra i;i ltr ]lrtlr'rrn;,
p,rnllius, ltrtlrlitr:'r. lttcrat'clt ltri capitlrlii Desprc ttemurirea
sutletului (De inrmortalitate afiimac), crilrc tigitlrifc;tc
,rlr.rct(.:rtll tl.clllllL'itor al sLr IlcLultri' l)rrJrlicatil la Iloloilnit'
in i5lti, r:itLl.illL -qtifrlcitc ininrici!ia clcmlLri; 1a \.cuc;ia
c1e litcrt-- ttiili1.c 1.l'si iu pir!a lrLlbticii. .\cuzat tlc otuucni
sii tncrtcontinuir'
crr,:
lr-tct';-tri
itl
tr;rii, llornpr;r,i"rii r.i11,utttic
s:t J--rlt]l|'rtt;t;'':i
a1r;irltrca
iutru
liiar:ir.t.
trllaLillLti
iirrn'ic1'.:il,
it Ll(Jll;"t ltclcvirtir;'
s'ls!ir-r..:, cu ili:irclrtlic, c;ii';tctrflL sintlilillrti
rll r:r-,:clitr!ei iri lL1 r:aliLrtrii.
:tsttIrt,-:l-pt'ct:rl.la ltr-;'ri'oist'it 11 ;1 f i-'iotr:li';ttl'tltti irt:;i';1.1
lill'rli
aclir,'--'
itltr'lcctirirri
Irril r:i,fi1il.i.ct:ttliti i.r;rtrs':c1l-1!rill il1
ol1l1l llli r.rtt
yi a,:,,lari 1a to1'-i rtlnctrii -- ;ii nctlllt li'rr'; si.astlll
itr
cotlloPit'c
t:i
o
i sc t'ct:itlt'i;l.rl11..-) ilall-lli1';r'c irtrlivi'1rt:rl;i'
sullc'1'r''rtlttirl
irea
nttlluf
S;lpie
i.rrrii:il.alla s;liritulLri ..t", 1rt
ll-islottllrti sc iiiiili;;cazi sttlr lol'illlr lll'l1r;|()lllclltrtritr :tl lrri
r-'lLlristr
I)dll}p1):l1lz:ri
tr:i. {la pritlt:;r-ir ,1'' fjllilof ir: I tl illlrii,
{)'-'iil;li
iltrjlrl' 1,lit:,i.ilc Iui ''\r'ir';t:'rtcl 1i:t1: ilirr:ii'':lliloi: siri'
tk:
iiinl;r
(.1!'s1)rrr-1ir
slrit-itrri
(lllro
c,lrl.:i"irtiili;r: Ittl,!r',:;:r'lilt;'
itrstilr
tlclilt|;1;c
sJ
1;4ri
tr,tp,,tra,i,, gi]r lir:rr:r lLri l)'rill:-):)1t
rlin
1r'rr
'\phllili:;ies'
riul';'ic;t cL:l:i ttrll.:ri:llili': rr llti -\1-'r'trr
st-ir-rlliulitor si cornltrtarrr'r ll olt:rci rll'ist''ltelitlr: (slii;itui
rrlrrri
tlin
a'rcsia
tl
c
llI
jui.
)'
]u
J.l si irlctp'.riu1 sci:'rlttlrti

17l

afifirtaso c'tracjr'rJrl elctRcr al fLirrcfici into'lcc1ive, car-e


firre
rlc psihicui oillDnesc ;i este suirrsei picirii, ca
trupul.'
cir,

DtrsPitE Dits"flN, L{Fl,liR ARL}If


gI pidiiL-)ils1{NARiii

ii

Io tratatul

finra

Despre nefiurirea sutietulqi Fr-rnrprnazzi susomnl este o fti.ptulJr situati intre nemrrr-ire si tern-

(lrr-i;r:i:l:1:e)

por-alitate, impiirti;inC trlsirlLrri divine (intclcclul)


a1imalice (sirnfurile) . Pornponrz;zi vede in orn c sjnrcz;'r;iintie

inftlect

t.up; io c.i'd:r rriLznirr]-ri cirtrc

,si

lTil:::,t:;J'.1lii"i,l;

nc.r-nr:rirc,

C.\ji_lL,:l A
(',"ri,. 2

sPii.i-

i::;:""1;",:,11':.::.:;il'lli;L;;:r,l i

.) r*

c.'{,a ce 1,'.,.1:,;i, i:r;r,r:r

acc:tuia ii riinine l.ibeil:ilta rncriilil.

:.r-,ii'i,i:il -- :il)i,' jii,.,', j ..r',i',''

:ica'r,: ltatet.

:,r: ir,tr.,:rt

{iiiLL

iL"

c.'.r'-1rli-':r'1-:;i..Jt1

.".1

lti:iii_li

i-Ll 1t(ri:,;it,.,..,.

1tt-:rr

crrtsr'ii,i,, ;,,rii:i

lt

I
I

,,

..i

1* in

tiit),r1r. iri-i'r,1.rir.,'liric

,1.,;, ...:tln:L

i Ir l: i)ilt-i ;r',lli)rl.l::ii t. ,:1,,,,.)j_riti


r,1i1iiLr:., r-r .. L i: , . i, _,.., 1.,1.-,, .::,,,tir..ii1.

ii"LI

L.1t

:;i,,:

-i ltf

1.lt,tcl,,i.j il,,,.rr

i;i:r.

"",,;.';. .", ',',.' .,.

ir3

mod foarte cliferit. Stnt trei mocluri mai uzitate.,-si ntai

de luat in considerare. Unii spun ci intelcctul ser=


veste voinfa intrucit el mi;c5. efcctiv insJ;i voitrta,
ii aduce mbtivut pentru crnt'e ea trebuie sL iclioncic.
Intclectui cste precum sfcttrictti pentru rege, iar voilta
se poartl cu intelectnl precrun regcle cu sfetnicul.
Sfcfnicul ii arati rcgclrri ce este potrivit sd facI, iar
rcgele nu alcge cu ncccsitatc ccca ce a crezut de cuviin!5
sfetnicul. Clci ii sti in pulcre si aleagi calca care-i
convinc. Apoi si o a doua plrere, care consideri ci
vointa esistJ. d6ar sub fot"mir pasivl ;i nu are nici un
tcl d'e libcrtatc. Cca dc a trcif olrinic, in partc, diferir
de celclalte dorii, in paltc, coucordi cu ele. Aceastl
a treia opinie srisfine ci intclcctul nu polte singur
s5. se manifeste activ, cl sau obiectul ce linc de inteIcct, dar ci nici voinla nu o poate facc, ci ficcarc
dintre elc in mod parliai, a;a tncit intelcctul ;i vointa
procluc impt'cnniL a.ctul de acccptarc sau de rcspitrr
gcre (... )

(lr\l)l'l ()l.t'1.
(.

..

c1c

natur

IV+

l)Lrnrn('z(11,

l'i llirr,rt'rlltt Socrlrtr

1i,

cllm s-a aritat voinla sc suptlne intclcctului, ar


iirscmla cir voiuf a este condusii de necesitate. :\;aclar,
cr nu ar fi iibcrl. Inci un alt lucru sporc-"te dificu]tatca: anlrnle, {tptr.rl ci. Aristotcl irrtotclcauna consiclclir ci pasiunca estc o potcnlialitatc pasivi carc llll
se mar.rifcsti dccit impulsiortat[ c]e altccla. Iar ca
singur rlotor al pasiunii Aristotcl aclmitc obicclul,
astfcl cri prima imi ulsionatc a pasiunii pr:or.'ine,dc la
olricct. ,\ftt1ar, nu obicctul estc pns in nti;crrr-c {c ;,rrsiuue, ali cum instrutncntul cstc milcat clc tllirlnit,-lu]
lui potrivit intcnfici ar:cstnia, ci, clitr coutlit, obicctul
pirrrc in miscrt'c 1;asir.ttt,:a ilsi;i ;i o crJtttlricc pofi:ivit
iirccilicirlui" siLtt,-a;a cuttl sc pi:rccllc-prirr -'irntnri ii
cirrn sc at.hrile clc cirtrr: toati luntclt. Ptrrttrtt Ar:isiotcl
rr.rrc si utr tsistrr nit:i o liJtertlric, ltit clin accst motirr
.r, ;i ,lirr lr lt, Ju llr cilrc lc-an arirtltt mai sris -si lc It-ilt

as&

;tic taitrr'it' lrri

cstr slirtt c'llt rlc i:riji

si

t'riqr'tLr-i pL'rpt'tur: , r'iLr-rritr trrr-i i, sr'tt'si rur-i t'f<,urnr',


('iu-i' lltt (iti;rlnr r,, trtr oslri tclr zi-r, 1ut \'( )nt it ir, r.,:l t' ltuLt irr r-is

rl,.' toti si tinut tlrr'yrl 1111 irrost s:i rrn lringirlil(rt'; i: sl{l
tu'ntitlit cll inclrizitr.rli, lrjrurcc Llit s|(,clucol l.rr,ntlrr
virig-, Ar:trsicii sint ci;tigririlc fiiozoliLrr, rrct.stt'lr sirrl
li;lrlrLtiic 1or. r\;rr. ajrrug c'i srrbi,.rct l)cutt'n 1tot.1i lrsl-

)Dacir intek:ctul opcreazi clctcrminat

:rri trr si in contirnuu'c, cu toatc cl"r cl proclanri cu


r clc mai clurc crtvirric, irr capitolul II al ljlrcir: ,,SirrIt.rn dr: 1;r itrt:c1trrt pirrii la sfir;it slipinii lrctirrrrilor.
norrsll-c, dar nu pi.:ri dislrozitiilor- noastrr.; ;i itr clrliitrrlrrl Il.nl I'itlilit,ii:,,SrrfiitLrl r,stt^cltr nt.inr.iris, r-rrr cit,,
colsl-lins rlc ninrrrri, nll csti.' rit.tt'rrtiinlr t di. nirnr.rri.
\ ir tu!ilc sint alc noa-{ll'c, r'iciilc sint ulc nt.lrstrt' si nrr
rrir, naturii, tll alc soartci".
,\q1.illru s-irrt, a;lrclilr', l)r()l)l(rltrt,lc carc nr;"1 alxr-si,
crrrc r)ti sufoi'ii, irtti tlric sotllnu l si rtri irtrJ;olrrir_r.r,sc.,
int'it str ari(lvlrc:t0 intt.r'lilcrtali'lr ntitrrlrri lui l)r-orrtr,tr.ri,
, rrrt,, in tintlr crr sc stt'ii"rlrrilr sii srrslrlrgi'r 1;r' frrr.is lociil
lui .Irrlrittr', s-a vitzrit cxi]lrt t1r. -J rilritt t- p( rr :1irrr.;r
scitic:it, rttrtlc ltt'iitttrstt-. intr-untr riirr inirtra sir vultrrr.LrI
,'rrrt' \tinc sr'i. i-o slil Ir cl'.
.liilozoftr I t stt' un l)rotr'rr cliit,, itr tinrI qi. r'r'r'tr si

.lrr

i -\risiofulr.(...)

il fosl subicclul 5i rtrllcr-ilt conrctlici

ll DIisI,IiI,l ('_\I'zltll.t \itNtrNIt.{.)Ii AItI"A't't:


iN s,\'l't,:trjt s,\t_i l)trsl,ttE i\[.\]it',\"t'ttL

( .\li-f

i:

r';r

llrrrr'rr i i')

.\ i,l'l'O

I.i'l_

II

ln

carc se fac o serie de afirnrnfii


c0ilforme doctrirrei peripateticiene

( . . ) I'l rrgnclu l rrtrlr gl f icrrrl (. . .) cLr1olitr'1 rr rrc i r:iLl i rri l i


,,'
' t:::.l].,ittc fi |clc|plriI ch,: simtiLri r.i riiruilr ig.

I I)in: [)t'1r'i 'l'ontporral-ii Plrilrsoqhr t.t l,itclrir'gi tirrr.r{r.iirlr


I iil:lclrirr 1rL;rr.stu|rtissirrri, ()f il'L, {y. ctl . ilt .t{,i|ailr,.-l-'
rl I iL ,tritririr (.i t'li

175

r.iir,r- iirti,li,:,rt-tit i, inll'i'^1:ciiitrii ;l ;i iri=i'L;i ir:-11-rlr'r


riiri:ril'.r" Pi-iaitrr-i.!riiirl ;i I i'llii'iitr-li J.li,itir;:. (:li,'a cLim
l;,.ir';li:ri.c:li-{j iicsllrc:ij.rle in i'riula cillltL: il {'oruollrf l'"i1,
,liri.:,i-i l.:i rniti.'inr.iei slir s"i nt:'. 1l-l- iciLllitt tit ltcrlli-:;iir.
;'1. iiir,,:lr,t:C, ciilci s-ir coli-i'l'.1 ;.rt t:r t'i t" lLil'-' lttr ci'ltt"iitli:tt'e
iri sirirjl,.r1e i;rielna1i-'" i,hiIr' 1i {lc3illf; t',iiIi.nr-;"1. prii-:lt,l'li, lrrit-iici1or, c-Li',ri'--rlrlrl 1iri;.t ;iiintlr. srt tl'r''tjl:'l'Lii. se
ciL l-'i'lillr i'itl
i,l"ir,r irl ;i sl't l-t1 ttnit rjtr :lt'jllrt ll-"'ail.el': iniiiil'it'
ii sai."i,i-t,:ziciL'si r']t r.'lr i:i: t1. s-lt.Lri{r;:lil r:;l :i:;'1 ":i
i r,-l".lrl t ii csitr iirt;-i tit ltri-', tlti-r'lltiri, ' { r-ir' : r" t'
l,'l',l, rit: it t'i ill:'il;ri, :ri lrlr'L :'il i;liifil[rli llL l" irtiltlli':;'itt:

esa cllil1 l}e i1}\-at:i q-'-\ircf itlltll dc toate ;:iltJe '


l_-,.r,,t sc, j-r(.[rccc iD m.,'i i]sLrnirl]etol in iilfinite aitc

Tr{rl"r1-Lal.

c,rr,1ri. -\trcl-tli lr{irtilalie ;i11 r-:-r{c lipsitL cle nlgtilnt'lii_,,ri", ,,lin rnolncnt ce csic ailirisir,.lc ciLtre toati lunt:a".
S-",tiin,t.i, in lrl cl'iiea rjrld, cli ri' cxisti d.ar o sinsrir li cutc{Urir t1c irrcrrrri rtitl C sr iltrcuri dc ci a.sctltt''nta
('iici magnetul-at-rirg,'-' fieirt-,i,, i..,,i.. - cl . irr{i'itliirl .
lrtr^i:!ii' Sa{irril rr:si
ccstci
,i*ti'.ii.'n.t"'1.1 r,'zisli'
,'i'iLi
1or"
l,;ittr:
si
f;r,:tl
fi exislli llclluiil;;,r;-., mitriul
''i,?-1,r,,'r-i, tiii :r\{ llllsrr t.ir':'rc car.c Albertrtsl s1-;1111g
t",tf t. lri, r'iLri i'rtl'rrorriilrrtt tr ilt trlltatirl I)cs1rl e li-i1';,lt('l(: .i*t .rrirlrtt rlrtt: tl(r lI:rrsilius liitii,i1,,,'n.r..,ft.
il',,ui,,gi,, I)la1,rr*icit (.,.) S,' rrlit'mii i' aI tr-r:jl,-'it
i,,
nr..j|
yln,l,,t,:r, rr't,t,ri,'ni i,'r nrciri cr' r: ltosc'<lir,cltll(1.:t{'.''afi
c;.1re
,,,,,1ri,.,, frrcrrltiiti r1,:chic rli* rlc o scr:ic <lc cftrcl.c 1)(l
iu
:i
lt'
-tiirrtl
!i'
.i
rizin,l'rr-lt'
'';trlze
i:rl.''i,
,rr'.rlrlcir
i.,.,11,.'tt',1, o itcc:1,', t'1" l'tl'li ill ltlrrtl itirlrttccl trl'il;'
)i,',i, ti;rtl l',(l l)rill ilir' lr' llliil itri lJttnttttz't't:' li ittlt'(ri':fr.rj1ilr st,r.lr a clt:rnonilo1. si cOnsirltrai cir <;anrcil1l ciire
111!!{rrlI
cu
c()lIl1l11tlllle
:,iril
in
r-t u:4i Cg lsriltcllea lucruri
;;t;;;i<1,'t,.,o'nii, cir rru atlt:sta clisr':rrtii cl1 ci' itr criitr ii
){r:,;rriii"r:,. f llciL cirii,r'a. t't'rlc r i ltn pc;rtr: clin sllcrciti
o
ul\'-a
oP:cil:
;i;,,;,'i;, hirLg tli' o jrrr';ri'i1(
'l('l'icit;r'
rjr.ii];ri tttrrit,ir tl,,tia irllc (1" 1rlr'irr'rtc cu to;'1;-t I'lt;tii1.1x;;
;;;,; ,;, r1-ilre sr-L crclcl:r ci acuista sc intim'li
1rf
l):i.li
irrii?
ciir
{rr.rtltiLlc
i"i." cicr,ri*ii'r sa* 1-,r'iittr'-i,,
rit
i'-,..''iilsli
si
cste
e,
llii\
ti,f.' .tt- r.cclali ].'tr-'lc '-;ir1'6 :tt'
clc r,iirttili .i ,.lr lisi,., ri-ill c sii rcfnzc sr"L
=i"'tift,1t.1 in nici liil Liiii {:Llrirt} l1r1 sc intimp}ir llrilr
.f
j'
"t.,t,il.
vi Co t'ie tirrnlinxrc [:.i1iit ].i 1. . ) :lt' grise,rc iCr bur i ;i

i,r;;i-i;1;r;111r1li't' iiiil l:lli',, i'r {

ir:.;.:.itirt:-i 51i1i1r-':L ,1, ::lii)' , irli


l')

. "r

Il

.:

'l

!r.',.;"
t:'i'j,

:.;

r.:l:.]l

il]Ii

ril)'1

lr

(lt

1 - i,i'
-.t
.-.. r i'- ' '
... -:.. i,.,.1
i,.r r
tjiiil
,- i,,l,.ii

lL: ii-r'i

i 1'r.) il{'
{ l-"1- |

;:l

rl'

rr-

'

'.''

...1:,-,.'
.' ( :, t'r: !ili-'"

1)i:ll"ii

i,

ll i.r

tri- ilt1' ltil il i t


,ri 'ri :rl:ri itr. iilr

1,.

lil:ii

l'llri',r'r, f.i'lri: I ,], '".,


Itai,ir.' lt: ,, t" l ::Lil r1. l:
|,:lt, ::i
;,': I l)ili;
tLlirttitii.'i
.:i:;, ll. iiiti.rCti
r,-i ii{ iit",'i
{tii ir I I i Oiiilli

il(' r': rr >litltr's,'1rl"ilr' 'l 1.1:i111ir"'lt' si ltllr'lr'' n ';r''


if,,ai -; ,i ,,,t""", l. i'ri,1 pirli"'zli' 'r5ir clljll rrtitt'' iit:lt1'1;
iit,li" ,..";,,1i foirte str i'-;i 'LiLt''t-i 'lt' e:tie a fostoalrilll.l
{rtan'
si
1
Ii''irr1!':
r-t''1-qrrl
lr
f
.tcestea,
Tulrtc
il.,.',.,,r,ruti i-i:tinc11-lc ci ptl s, ii11 lrrrpll- clin cartzc li;'li;:,;i;";l'"tr,t,if*.,-.te, jc atiil'ric lui(-' Il..t'rtrt'z('rt srrit t1';illiilr]'l't1, lr'1 lltl s'r riir' rrtlmri it-l
*."1f11..; iiro,-1.
"....ttI
{--:rztil r-r-l-toI::i:,r'ilic1-}ca ftllr-;illllli" ci si irl cnzrrl irl{11.1-'trii(s'.lc. -\ il l)'
L:l' rt ',r',rlr,:: tllt'r-iii,l':lI
':
1..:r;:i:-tt ;r i iLr i 'l'tlirrlr tlir.i -\rrr: 'i-'l'

il
I

i_111

T)l(

ce

rr

'

1,,

r :\ll)r..1 ns li::-ttrs

r I 1

r,i

".1
1:

-.-,'

ll:

lirttil

I ir.,'r::
i

l
l

:.

ii

tL. t1,..

,1i i'.

'.j

,l::i,,,;'i'.'

r;:r1 '';-. li
l ::
ill
I
1;11,.i,. ;,r,1:ri,,.:ilji

, ii:t-r
:'

' ;

'

ir,',1,,
r',

t,j l, lillr ,
I

--

:.1 :r

r.
l

|,

'i

11i.'

fl:l:'11::

:. ,::'. i ii: :- ' l:] il


iilil
il, rll'l:r;

rt
,ii1

c.\l'l'l ()l.t l- \ll

X].\I-DIiS.\Ii CASTI{;I,IONTi
(1478- 1s2e)

..)ltr Iigirr cltlloaf tc crcstt'l"ca si stag-lrlt-t'll , itlttx'ntlr i


t:rt'si ct'1,'lrtlir: hrcrtlli cirl'c se liasc si sc t1r'gratlt'az-l-t '
l'u.ritlu (:it un j)rot':cs si-L tlt'lrrgi pirtii la cllpitt. cl trcllrric siL trClrci 1x:in t0atr: criilclitiilc ncccsart, ilrlilinilii
lrri, fic cii t'lc ii 1'tt','tu,'tg, fjc ciL dectrrg din ci ori. cir
{.

ii sitrt ct.rnt'oLnitctttt'.
Astfi:l stl itrtirrtl.,lli sli r','ilt'tl clllll illt('1ll('it:t<tt'ii rtlIi"iilor sitrt rrrlrtrtltrli crr t <'r-litttililltr, ctl rrlrtltc st'colt-'
iri,rintl.,, plitt nrtrli,:'l)1'('\'('sliri 1i ritl litltltt'rt'si proicti'
\)l<1t nr lli tt:tstt'rttlr ltit- tltlrri ltlitltc'olt: si iir tinlptll.r-ictii lor nlit'lc';i ttllri rtilrtitrilltc. llrr tllrt'l"r rtct'lt rirlig.ii:
i,r -.li li,' tttrrli i'iisiritliiitir, inl(nl('ito1tll t'i ;trc rttttl.1i
rlisi'i1rr;li (..).
lblrtc lr,risii'li. iiu loc lrittit cc rclig-irr isi ltirrgc inlplirtil.a. O tlrilii cll ;lccilsl it in{lut:rrf ll ct:ttrrisciL ya rei-ltl('ii
*j st' \ it r,,l)l i ilrl ft I ciL ;i rcligin yll illc(:lj(: sl"t sc tlllititttr
j,irrl , t' s,' rrr ,liz,,]r'l'in llfllltt: iisil ('lllll srl ittlirtlpili'
si cll l()ilirl (l('l('liilitl ltrt:t'i,ri ('ilr() s('i t'lil:rtl si :c tlt'qill,tr,',,2it. itt ,,,tzrtl tttltli l.t'ligii ('ll (l s(rlll'tit tltit'lttii, l'ltllltilsr:r;lrst'r'r'l'i.rllit','llillttitlt,il(t()lls('1\'lIt ill clrztllilii{)rli
rlatot.ili-r nilrr-ii lur rlrillrit'. ( t'ttt t'c l'itct-, :it st: crt ltdi tll'i
lr:iit. iul ii;sl tiiu tL.rtrltlrittt:r ;i ,'li t oi- t'rtrt':l 1r"i'Llrll ' i( rr,itait:^'\<tr.'st lttt't'lt si: 1ii:1fL'c(: 1)L.l u'.rtri:ti cll illit'llllriil1.oIii rr'iigiilt;r, t:i >i crt siltrlrt,hrl'ilc 1i t:ttYiitt'-'lt: i,,i'|sitt
iler r.ci'ilirt,'l'ot tt;lt, i,llrcli irt linrlrili tttltti stll't't"illi' lrlllillrila cll!'irllc, ulrir:titit'i, ittsrrttltic sjrit ilr lrit')ri1t-r ii .tl
llrt:trti tlt \,1',rti citisi.t', ?tr i.'li;lltl llLllli sllt (r'\\)1' lr(!il i-\
ttjr.: crltti rlirrl.li, totr.il :'r, st:lriiirlri. llir ilr:':L tr1lt r;trl, t l"
tiiltt llritiitttrtliz;rtr: |i rrlrrililr" '\':t :l'r 'iirtirril;li :;i i:il
:rr'r':tr' -,liir,rl,:it i ;,i,' t, li.iii, r (...)
'

S- r,,,; t,.' liitgi-r ll;L tttr,r l i rtt r-rt ll Irr i I iL' r1l r:r'ir i I i.
>lrrrli;r.r:i llr ll.illrtti si pr-irri''liLc t.r Ior.rnltlio Lrtl;nrisLii, .'\ut()t'it1
Curtcnnului i.ji 1i1,11',', g virrtlL Ia tt.rrrilc cttrl i atc tL,r li,-'i. iir
1 t:.);) 1ntr.-r irt sc'r-r'iciu I lrri lillLnrcscu (;()ilzi]!.1, slttiorttI l\llrrr-

1,,rri. frr 151)ll l-r't.rcc irt qcrr,'iciul lui C;ttitl,rlr;tl,io t[,r.\krtrttli lir-,r, clLir:r' rlc Lllirino, a|oi al Lrrrn;r;ttlt.ti s:-iLt, rlrrc;i:li: lrrrrtr( (.j!{r iuiit'il <1,-,lla .lirrr.Crc; iLr 151)ti e ra iriitiis c;'r. lt tDi-{tsaririr
irr {.,ririlra, pc iinlj:i IlcnL'i,: ai \ 1t-1.r. lir t5l5 r't:r ittt.r lrt
lrrlili:r (iotrzl'-1:r. si Ic se rvc-:tc cit ;ttnl:-tsit<lt,L- la .lirrlttrt. ltt1r-iii i1r r-iitriLrr:ilc cltlicilr-rr llt rirolrt,.:it st;{ iti sllc, irt 1i?tt,
/.'ls1i:(1i'illii it5tr) itl)()i triiltis tir: rrltPrl Cltrnt<:tri- al \ I i-lLril (:iL
rtrrnlitt ;r[r.'stolic, l:r cttrtcit. Itti C;r lol :Ll \'^]L'lr , 1'1v{'-'111 S;pir1.'
rili- 1-r"rrtl.rLr l l)rrrl-il grij:r ttrtot'1i,.Lr;ii,il,: c()llriccittti.'ttclltsli,
irJ,r c{l1fli.1rrlni InLuco-rpanioi ilsul}l"rl iiLlii slli:" (,irtd lrrrlrr'Jl iurlrrt-iu1,' u:;cilirzii lirirlrt itt ,l.517, p;r1r;r il irri irttr ilslr' |1'
(,rsLi5iiilrtl clc i.n..r[it:irtrti.,\rrrlirs;ttlt-rLul llrc:t.: o ;ririirltlL,
iir r,'iis: rrlri,-l ultr.r'i,ri si \;r. r,'rrvitt:li pa1,r <[c jilrstr. lrri ilrr
r ilr,'r" S,.: 1r;rr-i: cir. ilIcsi r.i;lt, cLr trri ;r.sr:iti:it siruf lLl t-rltolLrti,
i.i lrillrli-r r i1"rrlrLli1c,it :;i r:rrzistt ni:r r;ii tl ttt'ns,-:cittli :t c;lr.'nst:i
; ,lrrsr) .Pf ill irsilt'l rlc sil:rl)iriurli; sl irrrlrollliii'e;l.r: si rno;trr: 1;r
1,,ir'r1o 'in I5l'.). li crruoasli'rrr irrl,-rtisli-r'lr rlirt pt,rtrttLrl pictat
r

i.,,

litL

fiL..:1.

Vl'rsrl"ilr, srr lr'ti o r.lrr.inr;i l)ir:rluiirli, f irsi, rtu lost rlitlc


r iii I'ii. {;{'li t'll,\\ i l, (ll i:ortegi;rfio), trltr;it s|r'is silir ir'Lrrlr.r,
, ,,'i

iiic l.r-l,t.irijltlislii, a urlui rliirii,lj,

1r t:l"irt.llls

r',r trt.i r-iLtt'ir

;t

t7:)

ir:ilurilor elocii 5i a stririucirii autoruhri siu. ?n.cei:ui ?ir


l5l)$, ter:r.r-riililt ir 151S, el cra prbiii:nt il 15?S, in tipo:;raiia
rle l.a Ytnctia a lui Altlo llauiizio"l'ratatul este alci'tlrit tliu
p:ltru cirfi cArc,,conselllr'3azi.'' ti.iscrr!iile purtate in 15{17,
ti:np rlc p,rtru s:ri iit curtcl 1ir i llui,lobeldo dclla Rove re,
in p lir.ruI rlin lJrl;inc. P.rrtili;;-"r ia accstc convorbiri r:robili
-- f ,'i.n:i si b,"tiin!i _'-;;i liicr.tf i, ca i)ictro ilcmbo s:ru carrlin;rlu I [J:i-n:r-i'rlo ]lcr,'izi tli: llibi;i.,:n;r, :'.utolul coi-t.ediei Calaltdria, c;ireil Cilstiglion:: ii s:rri:l'rsc prologul' Tenta cultcnrt"tlni i l':.rl crte li: rslt clitrlr; rrltrl:: propnsc llentrlr dczba'tere'
fn;lrrre:liirtii:rsurliscrrtirl'-r-rpre rlt':ritciepoc.rresecttviltcca
u:r crirtc,'in si lc ailri, irr itr c;rl'tcrr.r (lotla clespre cilip'ul irl
cilre {tstc clc t1,-lrit ca cle si lie liLrsc in ltlrlrinir' Caltt'ea trr:i:l
vorb',:gte i1';;pre calititilc ccrtlic rtnei dcs:irrirsitc cloat:rlc rlc
curte, i:rf cil,rLe:l ir p:ltra rcr,itte asllpra curtcl:inului ,si n princip.r,iei sale tlatorii: in:lmmarr:a slxe llite a principclui' ln
ca.3i:ul rliscugiilr-rr se f ac, irrin asocii,rfie de idei, citeva nrari
t1i1gr,:;iuni int:resiute; in cartea iriitiia se vorbelte clespre
pro,'rlenir l;rnirii ca insbrumc-n; liter;rr; in cartczr a <loita'
De
irr,-'irin 1 nitllc ilin a{irrn,r.tiii: lui Cice'ro (Despre orator'
itl
comicuIui
ale
p'.lsil-rije
r.lt.trtitt,:rit
sirrse
Iiil;bien:r
Olatorel,
c():r','ri'i:ltirl (vrrilr.l clc rlriir, sl)i:t\e tl1-c.) ; la, sfirrsitul citl'!ii a
p itr:t, l)i:''tl:o ii:illll)o r"r'-rrll:l;1'c 11':s1rle rtnr' din trlrrilc tcllrc r'le
ja cr.ir;vD:rijull:i, iui-rir;ra Plir.lonic5, ce izi-)irtcltc, Porn inrl cle
+;:11:1:rrll rirtrli {r:Llnroi}.se lirptrrri pirmintetre, si irjrrngii 1a
cotlt:tfiirl,'l-ria irutnoslttui ullivcl's]1 ;i a im;lrusctii tiivine, a
spir!tiiiili v,-r:-rnic. Ci:.stiglior-re plCc:ize:tzi cir s-a insPlr:t1 i';i;r
realit:l;,e; irt i:pi-stola JcdiczttUrie si.}trnc cit' tliniito,,trn ilbitiil
aJ cur!ii. dirr L,r:lrino, zugr;ivit nr.r rle rnina rrnui lial;il:l s:rrt
llichi:Ian.g,-,io, ci clc-ur: neliednic ilictor, ce nu itie i'r l';ct:'":L
cltcit sli li:iigir linii firir a ir-trp,r:'iobi atl';virrul ctr crilori irul;icto.r.ri: si tirl a;t.: prin a.l'ta -lrcr::r1)liltirJ'ei sir laoi:r l)ilic'r c;
e:t': cl::. te irr fa1ll. ttit e". ^\tnrr-;icra curlilor r:ste erocati
fili i,1:aliz:tre esccsivi. Nu arareori curtcetlul 11*1a pr-itl
greu'r:iti; vei.citl con.[lictril dintre prol>lctrelc dc cousi-iintii
a1* c*rteartriui ;i r-r::r'oilt sa. rie sccurit;tte, grerttatca rlr: a
irlpilc:r it ar''c1:rsi tirnp capritiiic:lclli.rrtllui si llroi'rr:ii)c 1'-rincipii. -l)-il plrr:tretui curtcenui'-lj t',u tl'i;ri coi'espun<ie rtltci
I'e;1it ii, ci ri:1r:ir:1: irl:r1[.llri rttrli Clrltrrri. ScrisJr itlt;:-ltti
gen ii;:iar cat:tclefistic cpolii, trir.l:tc:t ltri Castiglionc '-1'lvu'C:.te ci1-:',ra rli'r :lr--ritcll slr:citi.';e iriitltci eprlci; autol:1 ;rre
i

1t:C.

rl.rlul obsr:rr,'atir:i psihologice subtr"ile !si cuno:lite telrnica

rrrrri riiscutii pLrrtate cu o r:.rfintrhl pr,icepere a, ilrgurncntirrii.


Iir fragrnentul ce urneazir conteie f-uCovi.co de Canossa

vr,ri)estc rtrcspre una din cele rnai de seami, calitdli ale


r rricil:ruiui, gratia ca.re se implctcgte cu naturalclea: avcm
irl ;t.ir-itc p;tgini imr.gine:r rnfinamentr.rl.ui La earc ajrrnscse
v jrLlrr curliiur italicne 1a incep'rrtun secolului aI \\''I-lea.

CL]trtT}IA}iULI
(Fragnrente)

featiia carte a curteefluiui scrisfl de co*fele


tsaldesar Castiglione pentru rnes$ef Alf onso
Aricsto

){X\,'I. r\sadar col cc nilzxrieite a se \-Idi disciirol


iu irfarl dc faptul ci va trcbui sc fiici iuciui-iie

l.;li;t,

va c:rzni de asernenea cu toate str[duin!a sd


lnacstrlrlui siu, si, dacir-i cu JrutintS, s5. se
lrrcfaci intr-insul. Iar cind va simti c5" a inccput s5,
trugil uncle foloase, ii va fi cle;i mai mare ajutor sd.
sc intilneasci cu fcluriti oallrcni, priceputi in atari
nrc-ct{:rsugut.i, ;i, }inincl seama mereu dc clreapta jutle(-:rti; ce va sii-i {ie pururi cil5uzd., sL alcagi cincl de Ja
urlril, ctnd c1c la altui ceca cc-i estc de trcbriinti.
Si dripii cum albina, zburincl prin irajiiti inflorite,
r'rrlc'gr: itectat: rlin flori, tot astfcl si curtcanul nostru
r';r ti'cblr-i si fure aceaste gratie c1c Ia cei cc sacote;te
ll c-o uu, si c1e ia fiec:tre tocinlri ac('c parte pc care o
rri.r:stc nai r.recinici c1c laurlc i ;i sir nu fac5. curn fiir'( r{ itrl prieten de-al n.ostru, pe care dumneavoastrS.
ii s1 iti cu totij cinc estc, c.uc sccotea cii-i scam5trS.
i"il- regelrri licrrarrclo cci llic c1e Aragon;r, dar nti se
,l,,,sru a-1 irnita ciccit in liclicurca ca.prihii, sucinciu-;i
1 irlirr gura, cbicci cu cirrc rcgele se ilicsese cle pe rir-ma
rr;rii l.'ctcsug. Canteni tlc s:oiul ac(ista sc giscsc dcsJ;i11ic, Se

irt:ilf(jr1c

, i,ili,

-llat,f

,)ri.";r:':ilit

ersai' fasi,i;:licrrt', {,';n tct.tr:tii, li.Ll-T, 19(i7,

t7r:

jllo

l:i,;r't ii.r,
1S1

trri, clrrc ili inclriptric cii flrc follrtc nttilt, nttt'tliri t'lt
rlt-rrgul rk: lt st'ntiurlt ctt t:ite l1u onl tlc llzlr, ilt t'itu ttrr
lrrcr:u dc nimic; ;i atlestriri -.r lcrg;i tocnlai tlc r-rcrtlt
cuslrr c1c-al itri. Dltr fiindcir ntl o di.lii 1ll-il11l l^ntrtJlxrt
in siur:;r nrclr tlin cc pltrcet1c oltrc acc'll.sii gt'ltii: itl
olLtttt't.li, firrir a-i nlai lrtrtltl la soctitcltli"t l" tt t''-t'tt
<krbindit-t.r lrrin mijlocirt'l str'1clot, lttt.t ltjrtrts sir' g-itslst:
o k'gc cir stirlritrt strr lullit'it ilttllrrgil ;i car e lrl'iltlor
la lriiclistu sc |otr-ivcstt'trtrti liltr-rs ctt ol'ilir'aru lrltlr
Iutrrltrr liict"ttt'ii()r olll( ll( sli ('(: s(l f;ic ot-i sc sl)llll: si-t
1i' [t:rr'yl i rrrlit i, pl'r't it it i sti in lrrltilrtii, tlt' itl't'iirrt, cil tIc o stittti plirrrt'jtlirr;rsiL ;i t'riltrLiolisl"t {ollflt,
s;.rr, pr'tttrtt ri firlosi trn ctri'irrt ttrttt, si rlrri tlovltlli ilr
tot ,-:t: flri:i clr' o iintlnli lii tk';r.ittvoltttt-i, clLrc si't lrst:lttitliL
nicslr:sttgtrl .i si vit.tlcas{:i clLlu r:i tot t:t: sil'il'stls1 i 1i
,,,r.ii ,,,,'1r' tlr,.tri rLici o ostc'tttrltll-t si ci llol'tlr'1ii' dt' llt
.irr, . l)ittti'-:ist:r t't'.,1 Llt ('i l)tll' r tlt {llililr t it'i li'r'"lr
5i -ti
;tii'cit c tlt'grcrt si sivir-;tsli lttt'rtLli <L,trst'biic
it, Ilrci ;i binL' ; clrr'irt c,,r,-' i'-,tt irll;1, cintl t'slcl I'ot lxr
i1r'sprc i:ic, 1r-tzt';to L'll ii tit. trrrj :ilult riinirc 1i a<itlrir;rlir, ;1rt, citir ltt'nlc, <linrpotl'iri, t'for-irtl silll , ('lilll s(:
nlirl zr('(', s('r'rsltlr('lt tlirtliior', ltrlrtcc tltllriL sirltl . ttlicirini'n si r,ti,,J lttct-rt, cit (11) lllllr('. :rjttligt'a-1i lrit'r-r1tr
cltzttit. l)<''
lrrllitl r-llrr:it-i fircut clt rtitrlt pr('ll trllrltiL
(l{)lrr
c
arrr0('ir
at'tiL
s
Cir.
arlCVilatlr
,,t,,.,i tr l,rtti,1ll j)t111C
c(:' nil sc clit i)ti'fllti; ;i irrtt-lr llitrlic lltt lrt l.rtlit: sii tir
r.'l-L;';rtt:sii nrlli^rlttrlt, rlt't it irl f;r1'1111 111'-1r' o ascltllll(r:
flrtir, iti liit'zi cttritltl ill('rL'{ltrrLiI
.irci riilci . tlrr i
lllllilltosc lt 1i citit ti<[itlioltlir
Si"trti
ct'Lrr-1;.rlt.i
.
sl.inra
'c;
1i
i'i .. lt,:1 1,,, .r-r,r,rttr-i oriltol"i tlcsiLr.ir;iti clLrtr,1'ritttri'
lrl1t mL'5tt'srrqttr-i dtt-alc lttr, sc ci-tzll( ll tr sl-L-i llrci 1;r:
toti srl. clr. ilda cit ll-tttt hlrlrlr.l' rio carli:; si tiiinititiciir-;i
;tiirril, t1t-,r'ot1t:ltrt cti tl iscrtl':;ttt'ilor ittr: trilttt ittl0tlliitr'
iil sc p()ltc (1{j -qimlrltr si ntlri dr 3l'lLl'i titrliii clnt ii
in,1rtttia itirtrrttL ;i licltvitnri, tlttit iilr JL!irtr.irit -;i lrri'"sl, .lrtul; r';rtl t)l(:1 ('illil, r'l;tr'i ilt 1l [rrsl rl:rl 1" 1':rlii , :lr'
ll'tllizit iitri,,it'li iri srr11.'1ril l,(rlr(rilllrri ;i t';'lrr:r (lr' ;r
nrr f i irlpclal pt'iirtl-inslll' \:t(l('!i ilrrt' clrnl li-it1irfi1
ir(tr:rtlii rilr;it';ilg 1i striLtltrin{a rlt lr-l rtr'lriirlr-ll' r-tt
olit:c lrrcl ii1,i.;t,'()t'ic(,'Jtlclil , iuf;ir 1i1 rrii ori sl'rt's, {1{'
lrcriL f irtrLsr.'it-gratic tli' ttlrrl IoIri('lltrlillI. flrr t tl itr dtrnl18?

rrr';lvoir-ctrir

isi 1iOltc titrc I i-.ril ci|,.i

rric:Sscr

l)ii l plrrrlo

;rlrrostr.tr rir"rtrluicstrt rlrrpi r;l.iictrirrlsitr, saltintl nlirrrrrl.


)i ,[.'s 1-.r'r'irfrr-i, eir l)i(ji{jlrck: binc irrtinsc, f;iri s;'r-;i
ruistc r:lprrl, tlc palcli.rr litlc lcntn, si crr uiita irrcor-

lirrr: :r cr:crlir firri rlour ;i polrtt ci l.]1.tlll"rril


c ir tit (lc ()lj) jncit sir titr zi.rrli-scir
irttr'-lrs1a 1:lrcos{t,lt tft,<tll'rr ii? .{au pc rlc al1.ir lrrrtr',
cinr.: r'ltr z.iLrr'str: irr rrllii tliriirc biLrl.rulii si l'r:r-ncilit ct:
sc giiscsc aici rlt'IrliL grrr ti:r lLr-tlri rltzjnrjoltrrli firr;ti
lpc'ntr:n t'ir rnrrlti () tllinr( -{(-: nsllcl cirrcl c lr.rt'l;a. dc.spr-tt
rnisctj.r-ilt: tt.rrlrrrltri lnir rrcrc), cc i1t vorl;it, in r-is si itr
rrrlirrlitrr li fripiurii thrlri n'rriziciL rlrlt dt slrr cir rtrr tiuc
:ritlltir si Cit tiu sc g,iili1(stc ]lr C.tal cC {lrCc, llinltri u
lislr intlrrt'silr cir trici lu s1it., njci llll potitc .,'i sir.ir',1;u'c clc-!i

i'ir'cc lias? ('c oclLi

-r';trt .i vl

! {l { ., l, ii

J'lt i'r'ltgini.ntrrl rrtntii,)l'(':tstigli,'rrr. sc olitt':,tt'its0l)fi) llll{)j


;rllt ittr;rrsit'i ttr','cs:rt.r' rirr'1r'lUrrrlrri si s];rtIiliIt'orrr0iili lii:ttitsrr,r ii. stiirrlri rlc clrrtc si :j(.1oil, 11c g1olit. Sit'il;lri.t:r"ctr. r.;ir'{ii
iitlr-r'r'i jl ton., inq,-. 1rc cilitor 1[s Jr.;r1n;r !ia trnr;tnisttj, :r lrri
( ir;t i1lli,rrrt', r':r|i: l'r;1,r.:f'sir', trLilrrrslc satr r:it.r,tr,:ii trrrrl!i sr.r iiLol i
nr;ri :rics rtor"lrlilli -- ;ri alliciriti'r{ii. ln l'iurlrrr ilt
,1c lrr:ri ios lllli.lt lr'itrrilrlc r. lrilr irJr:alur.ilclt.rrtieltiliLtii ltlrrtr.lir'r'. l';rilt:t rl,rlrjn,lil:i l.l'itr ltilnirca arrrtcl,rr;i insrrsir-c:r
, rrllui-ii f1)u:iitriiscr':j. si 1i:lrrl c:itrcr ('a:r'() -\1ri1c, ini'I ,lit t1c
I lri.rr:rrir. tt:'izrrisc. iriit:iurl lral-tc tlitt sitli;i,;rtrj\ r'oil:ti iltlr,iitic
riilil. liri ,\lrilt:, llllt inirl I'lrrlrltis, crrrt' ji lonrr;rsr', ii lrrnirri.t';r:
.,in,.ij tlriutr<'lpilsi n-l\c;ri y(iiri!.1i, tlc;rrrltc 1i tic rorl;ir,.'-n
,.r,irrtt.1rriil cir rc sl'nir l!i"l lr:ilir;r1ii" (l!iada).
i ](] irll.jtl, rrr:i.i rli'1.r1:-li', (';rstiil-li,rr;c :illultl' ('i ll()lilcj it
1'l,isrrtrii ..iiri .l1]'t.i-,i][ tl.t.,;r"i,, ir'-rit, 1;c lrit'1 l'r:rricc",

\i.l1l. J:rr rrrrul, rlrrli ils ti\'{,1 lrlilr'jul sil -qtiiu (l(,
r.tlri cii (-i slllt (tir iiltii, r, :rt r-lr,.lt.irltrnilttcri <ilcjt
rrririr', rrl-lis stlrl"rlrii sit" lrr rrrii.t iL cr,: rrrisrLiti ltiiritlr rir
,;rilt', r'lrr.,r i-lr li's,t iitlli.zitiL r,rrritllii ca lilt dtr sitl)t(ill
,li' r l"llll J)tiritrtr-:,ri:1L, (::ir l',r.lr'litr,lrrr.r si tlt,ltuincioiiiri
r r, tii si ilrn]1ti1ii;i ir(liri,l!"c, ;i rru t:ri-al liltsi 1-.iitli'1t
,rliir;l :,irilur: ilt' riil ,rtr-'ii rlr' r:1i tl iri r.crtlrinc, oilto
i 1!.i

siiirlfr i" du tartc r irLr:tillr


<r'l Jlritc
nrii'.-ti, ( ici, tlrii'i cirrtr ;ti1ij
'\l':::'ii'lrtt
i ;.':r a
/i'r'/.'
ir'cit
iirt
r,
1''
^l
if' tl;.i"l,t ;riiii* tttli.,ri,r 1'1"1
t-ll
lr'l:;'lil:
il"rliitttrl(iil
sc
tlti
<lli
ciri,itii;
tlc
a,,rt(.,i
:iib
gti'
{ilr-;rr'iicr
.i,..iili,t"-^..Jt soi, ci c'; s;'ncttlr:{ii

toltc atl arliirrgat

i\ljr.()ftirc, cc in citltla mortii ii i'a flcc.,i tr-iiasc;'i itl


, i,;p 'cu' rrrult lnlii str:ilucii? I)lrr cit.ic ttrt ctlli(iiiriLc
tliiir:c;rtlr clragostci clc cariic, iLtl llolrtc ttlLstrrit ttici
ri,ir ctiu glot'Ic:i. carc iliiu ca traic;tc t1c-a, ltrllg-ri1
;r1itr..,i I'cicrtri 1i nti c iti stlirc s-o lrlilsoiirc t.ictit rii
r';;riu. ilrnii onr ilrtt ccl rnrrl-c a tloi oamt'ni, ciici r:liri
,1,;,rLrtc rtc atita tttt-l tlttce anlinlir-ta: clc ar-'et'a t:l llu
't ..1,,.i,.-tt' \'tsttit.ii r i;rli lr :-it;'i' i : s:t ctiln .-;:t 'rr'1"'
rl :i
", li,r 1,p1 1i,illi, ,'l.lt'i :1,i'c t:,:l.t:r'ut,li ltti c'r t.rt i
nri:'lr1r1
t lgrirl rlitii; ;i f iiuclcir nu. o prt'luic;1.c .irl
,'lir,tnii.i, e rirr,'pt si crr:zr r:ii rtlcl nri-il l)Lltlc':ie
cii ct] cllrc o {-rlulililit(r'
'llr:gr:l ei vial,lr in primejclir
N rr; r'r'ca. cni, tlrt;pt li.rptirrs ler tr.r;rte ct:1e -s1'tlst',
:; si g;L-tt'lLscil vredn vllijnlr*, cc vrlncl a mI cltilir't"
::r,*n-ii'r,inli cit triLrtnri.i pcit::ivr'.icc, dovcdiltLtr-nri ci'
ii;i iicnii, cl1 torti" ;tiinta ior de c'.tt tc, nu..pr(:il
rttttltiL viti'jit' ili
', l-irirrsc rie la o \-rf lllc iltc,.,'1,c,-, Jrt c':t
1ll1:t:i, lnt:i'u ci, tIi.n f iiclr'ttl t' {olit 1o .iI(lt]\-lil-llt ' ti.:r
1'.' iruti.i chc'1,tlrtc s-ai' 1)1lt( il :l\1lll() cil r'itrlL littrl'"'il
r.,t,*',. :irlrts ttLtUrol ll11 t-irLnliLi lllLgrillc illscn"li'iit,
r i ;isijtic'rcr.. ;i ociiriL; si ci ;r.ricviit-ltta 1';ricinii il 11rrl(rri-iiilllt-rrt;te, elitce!, tru tnoltttc i:hi;ir,
r iliioi ;i a liltutil{)r
,lUiir cle ia- r:i iturcccic in srrflcte,Ic iloli'-ctre; r:u toatc lir:ts1'.1: llrsir ar f i iuult lllri rii;iilrls I)f ntru nili dllcii anr tliiirtril'1:'i pr-: {il!ir.:Lcclrstil vitlir ll i1t-'il:lit-i"i., r'lc'r..it csttl ]rrl!irl1
hriicc,zi ntrltiinta lt.rr tle ciil'tr'" 1)il rr:t'c'lr c tliaj i''iiie
crc11, slL trtccm slib lIccr-c ctr(rll .ltl firi t1e tlttrr't'c iltt
(l(r-() }lill'ic licr:st srrbitrct' iu
1 oi;.tc {i airtitrtit; 1i }isirirl
'ui.'ill
11,t'rr, SiL i1o ill.ioi'll-clr]'i le
i rilr: ln-ar r-irii liull. tt,c

i\o(l'-r;iL'''t

'i
s'1.'-'r'it. r'ii;i-* r'iit-cs
;;ii;,;t;,;;ti lui Arr-.1'l':.. l. liicil;irilc
t:rli
:'i
irrut
irriLiilt
ir'-rt
si
i;rt'iscr.ite
iitiiii;
i:li' St.:'ctlii'l'
iii,"o,.a." tlc

ii-'r l-ttitl;:inl-i:lt:

1i
ic Ll,ir,t;1'.1
iri;rrl,J.f"'scii.r i rrlr,' IrLi ( i_::lii: :il,u ';:ir.i.rrr
Il-t sl';.-!1
l"i'rt
;l;'iilrui
rii-ir-ii'ii
rl,,
ii'i
<it
:jo
cilr'c
;iir;,;^;,,;
i : (l ll
1"
(:
clLill.:

I,f

l:,i,,ir

.\[, i, l:t'itl :' :" '

t'it li ':

"::

.fri'ii.'i,,t X.' I ''' 1r: riir ' ir' l.ii {'otti'r':,:!l,'-strlr


:i t'i'
",fl;,1
t.,.tii"l" il.tl Lirirs, 111r.1 {-;" titti''rl'';t' l^i'- 1'llli:lrttti'-'1,ifill;
i''ill:
i-l,-r1-it. c.lcs1,l't {-tli,;i;:':.., ,(li:'j:L'r
' ,1"
r'l:l;i

l
i .: ::t. i' i' : rl-r'
'.i,.,i'l';n';.:t,,i
lr;i.):i,,lti t,,
:
i
i
iirtr
"
.ir,it'I : ,,;' I. ''ii:l'
ii-i
i;r-1t:'l
,i,,,,,,,ii , i,u,.', r1.;,i i-i'i'': o filc cr-l:''i'i':;1 lilrlr:"1' 'l'i;
f iti'i'i-,::l't' f iil ilr' c'l'-{iir'i:ri
.,t"r.,-l,ia, t.,:t'".iit,',;'.,ir)ili l'i
,,r.'.1',
;;, ill:, u,,.,:;t.i;
i1-i i;'i. iir.,iti
:i:,,i]'t
lil;,1:-1
,,-1,',,:
rli1i
r'r';rr {r
l'.
i:'';
inl'
i'-'jr'
1-':i ' li;,r-ir tr:r
..r'i';ti;,:-;-,
iir.:Ll:li'i'::'r'.::
iitl,'i,..-i.,:,t,iii'.ii.'l':';ri;'i-r'":j:,i'r,i"r
:' ,-i';. I.:.,i] :r',,'ti:"-: ('ir ''''i''r ii''' ;';i'i
..,,-i',i.'r
;

.;'a::,"n:,r.t, rllt:t- ;riiir.l ',i,1.:'i:1.' ;r' I I'i t'i.t'11. il"''i:;i' |i''


i:t-i. rll,it. 1,;lttll:'l,.lill:r ii trt:li lii ir:l:t i't; i:r'r ir'il'l:i:: ''rl'

lr'
l,,i'-;:, fll,;.cc,l::t :.ll;:'il"r li t.li tli::r ::t'l'ii:r illi i'ir" rrn:r:l
:'-r;'
(li,'rrr
r:r:,
rrrlr,i,i;it.il*r"'..itt.,,ii,t. :iiill

.;a,

' "-" - ;' "


''
illllt lril:.
il;f-.ri'.ti r'i': c1.i;.: , jii,, i.ii',1 l'11-': i::'ii:il't, ltl
-' ''l lrL'ril i'-l i
lr-l
ilir.
siiliilL;:i-'J
r).
nrt
rrlr
cii
itiirir'Lj' !"
tc, ' iiil
:lf.l iliiilliLl.
cirt;'r {]it
C"ill-f
' '", ";'i' .
jll;i t 'r'' ri)'rir':i :11 iii.
ti-l-stl, dl',-r nici rliilll li"t i'r'iil t-:Lr''i
t,l-,
ttii'.,
-', 1111'i1 1lr'-lr
..i-iri:i c-1.'11'.rrLii. c1u
;;:L,;;;t;
i
''
I
i -i ;,':t,
:

i,',,.;,'.';;, i; i;;i;";
,..;i,,; :.':l;"1''.; ,i,,,'.

' ' 'i


'. rl r
' ,{':'i:' l "'r' ' ''ii:ii:'
:':'i't
", ccillir'-r r'1 11'Ir'i

!iti'i{:ri; }1ri.l

;r
1,,,',;':;;l; ."t" t'':,"'.1i..r
i'li;I
fllr:'1^li.t:,'l''1.r
j:llr'ir't:;l.i-i::'ii
llit,i'iicl-, t.c su{1':t
.1:-' l:.i lrrli
rl 'r cii'li";ll
' I: i
:riiicii.,s l,li '.lrrlil itlcit. r-:ii
'l:'i,t'
l'
ri,r ;'r' r, 1';l'
r-i
liLl. {lr::it. -Alr-:i.r:i-i:t;
'
'
::i 1'li'L sc iii{li'.ci:l'r:ll {:rl l; i:' ' l l I l' ':l '"' i1 ;' :ii :r':-''

ilr':'i itll si:liL i:11 j;i; '1:::


l,,.t"''.;,tl''"ll-.Il.
i

.'r

:l '.'l '1' I t . f i':.i',:::ll


-":::ll
'
l' i

1l(jS I t1,1.

1'{'.t'.
,'"'':

lii,r'j ll.::r:-rrl ci Ilfilt:t;;:"t il rlr:.ii il.,' l:r ll'aiisiul Llastiijlir'1li'],


vji:sttrici ii cl ilitii
r. ::t rlit::i.i.{}:'il1 ,lr:llr:1-i:iiti i)ttl-'tlrj.ja. llilirctrii
ullci tenrli;l1c
, ,::i i.irr:r"i; l.r-iiu-lirl::r
:'iil)jlli.i]atj:
irrL
i:s:c
1
vl:clli liu.i J-rutie rLci:iL
r,r :t:tr:1] piti:it1'.1 ,i- 1-1 ;'i;;r)'ii vrttillil-iit
r' l,: l)r-.2:ilt:; rl:':1,'-ri: a.l:-!s:;t 1,t:i'iiiri:"r, gresitti, l'i-lr'lrle ti
() c-\:1)li''l!ic :lirtril:tr:i
rii:ilrr-i
\i:, lri:1\'rlli irt !li:cili:;ur!,
, ),tlji!, r.;ir'ri'ii,ir: {l:rstirli,;lri-'. l-i:ill'iilliii ci1.i'll;.:i lilrrlllr: tiin
( :. I :r1, iiliii ,r 'l;: i rr:. Cll;','ti;!!:: :,.rlt (Fensieri, -\].)i'il';)'
i l-l

doua carie a curteanului


scrisd de contele Baldesar Castiglione
pentru Messer Alf onso Ariosttl

1. \I-arl intrclilit rlc't'ttttltt: ori, utt fiu'iL rlc ntil-ltre,


rlin ct ilnrlIIr(: iz.i'tilcltt' rl glt'scalir. cc, fiincl intlcobltc
irrtilnitiL la llirtrini,1r:{rtt't'lt cr-i'dlcitt: tltial a. ior; atlicir,
irlrt i l ci al rr,xt l lt' 1 o1 i l rr rriliL l r-t'crt lul si rlt:Irisc J-i1'czclltrr l, portcglirrrl lrptt'lt' si t,l,ict'ittliltr ttoastrc'si..iot ct't'it ct
ci iri liui;tc rrrt liclrrrr 1i sustirririrl asij<Jt,i:i ci. toirtc
t1,'prinilclilt lrrrrtc in t riri si itr irrirtar c, ttlltt: r-jrtutilr', tot, 1ot, In('r{ rrzi tlirt t:t itl ct: ttrlii l'itt' ltltt'c citltlri t inlt'-ltlci i.i: ;i ctt toltrl ttr'llott it it ctt o jtrcltrcati,
s'itrittlasli, clt I'it.str cirntntt'tii' cat'tr lrt'in toiricr citc
lr:-a tliit 11r'siir ir';c;{c irr r-cst jrLriccattr ()iu}l( niior, ill
r

1rr-ivinta rrcr:asta lt'-o str-irttlti irt ltslL mirsrtl il., ilcit nrr-li
irrli <llrr scir l-nl cil tiucri l)c htruf il lL-*ta lttt'trtli.jr: ai- mtr:gc

rliir cc in rre nuii liLri si piLrintii ar: fi iticltobsl,el nrlti


i,rrui tlrcit fiii, irrcir tlc;trtilt rittt ii;rjtrrrs sit clirrlt c1c ftrtrrirrl t'r"rirlrri clt' rrntli' ;i itrlri tlitt tttt ('s1(' cLl i;rrtirttir ' li
t'rr torrtt' il('('litcr, \'t'(1r'tll t'i ritt tttttttlri in zilclc nolLstr.r', <1lrr- t'lriirr' ;i itr vt'r'trttt.ilt'rtclii, ltt-rst tlttstlr a fost
rlirt tr,ttli'lirrnlt u i birtrirri t ii ; liicr.r.r cc st: r'liclt';tc limpt tlt rlin :.clit:rilt' tttttitot: lLtttori tiiti r-t,c'lLiruc si nilti t:tr
sr.lirttil tlin scritt'ilc ett1t.'r'il<tt- t1t' t'r,tlrttlii, irrltttiu cil ci
li,rlrLu iu nrri nrtt-t'tlil-t-'Ltl'it irttll,uitrcrt lic'1ii ourt'nt,;ti.
1)r't'irl cur(i r1l rtilttl socott.'sr: ciL lrri.citilt ;rr.:t'stci.lriu-cli
;1rt'sitl: lL l,ilrittilr-,t'c rlr'i:iitttrii itt flrlrtul cir linii tincrclii fugintL, irrrt cl1 ci tllultc clitt itrJcsttirile crt cai-c
\intr.rrr olii'1111iti <i }lr'iittr:t: ttltolc i-;-i.1lcric sini4clui _rr
Jrrut-r 1).n ic rlitL srtlr:.iuttir:1r rlitl"ttqilrll tlc: r'ilLtii; tlin
,'rrrr lilicitriL lr it:atuirca tiolisit'l liuntl ici st: scltinil.,li
si sliilrt,'sc rcllc org-rtItr.' 1rt'itr cltt'tr sttflt:1irl ili alatii. irlsrrsirili., salc. l)c ncctrlt. llL Li'i,{ t-irtt'ft: clin sufltrtclc troitstri , t'ir frttnz'.'ie lc'1tt'j ill t( )itillrlrr , tlirt t'o1reci, clirl fior-ili.r gingasir ult lrlttlttrir:i 1i itr liicitl girltltiri1or:. iitrtirez.i

si s{.ttirtt'plitruntlc lrnti:triit:jtttt.t'it (r('it. l-lrllrLtrc 1i incc1.<ls:rli, irr:',itili cltr nt:tttrtull.ratrr tIt'cltzuri, asLfcl ittcil ttu
rrrrrirri tnrlxrl, tllrr cltirti: si sr.t{ltrtril bolt,stc;clitrtot cc-it
1o.rI 1r!icti"tl o<iilri.r.ilLrir, t'1 lttL |:ir:.trcltzi"i iti iLtiincul ltti
I

ir(;

tlr.r'it o tlainit:ir anriutir-t: si, icorrnir acclui timp trcsl.ius


rl,r tlrrg al tincrctii iu cltrc tri sc lrarc cii ccr', l.riLnrirrt
si lot cc llc irlconjoatiL c prtrulca il sirbilr-,arc ;i nc zintlr,rstc rlc llrct.utjnrlctri, in tinrp cc-n gilt(llu:ilc rtolrstrc,
r'rt inlr-o griclini:r insciliti ;i lilinir tlc trilcsnrc, inlio*
lr'-*tc rhrlcca }rrirnii.r'arI rr J-rucut'ici, l)rt'iri ctaro 'poiltr'
n-lrr {i liLu ca a jrrrr;i sprtt virsta cirrtttrtcrl ij , atrtnci c'itlrl
solrr-clc victilor lr(.)Lrsirc, fitcintlu-trc siL trc Jt'pittlitln tltr
irnlircutrir ctt clr:
lrliccrile tinclr!.ii, al.)llno. sli picrdttl
*('tttll
girsi.rn
zicclL rlclittioet-li
.,*i
si
lor
arnintirca
lrinir
;i
'l'crlistoclc
-* o rltiL c-il.r:c sai nc invc{c lt tiillt; citc'i
sinrttLrilc Jroastre pot li atil iltt irilclittoar:c, itrcii tdcs()ir in,ccalir piiriL ;i jutlct:ala ruiutii, 1)c tct-'ca imi Plrrtr
cir bitrinii flrc tocltliti ca ;i cci cc, ittilr:irriltitlrlri-si.r
rlc port, sc riiti'L tintiL ,rprc rtscat, 1r'irintltr-.li-sc cii nllr'a
-<tii r-rcuri;cati in loc;i tttrihrl se itrcltirirr:tcnzir, cin,l
sc intirnflir tocnrai clilnpolrivir; circl 1;oltrrl, ;i a;i;rlcri hii ;i 1inr1;tr1, -<i 1;lircr-'ri lo, rarnitr a;\iI ctlln siilt,
i.tl noi itc biata tti,rrtstt:i cot-lrlricr dc nlttritot'i. t.tc irr,iLt'r:tut unul ilupii altul, zlrttt'itr<1 l)o o 1l'lllt'o vijclit,lrsi ctr
nristuic ;i inghitc lt;tul,1irrir. a nc Ii i11ttL,iitit a ttc ptttria rrrintolllroc vrcodaiir pc rrscilt, ci , tlinillott'ili.i., ltzvir'lili liinr1 irtcoirc:c 1i incolo clc lirttttri potrivtlit't',
slir;irn piri Ja uriitL zilrolritrciu nc <1tl .ttittci. lij.itlrl srl'
llctul Iti l-li'rriirr:1c, dcci, nc,1'rt.'trivit nniit';r lrlitct'li, trtt
iioate sii Ic gris'Ltt; 1i. <hr1ti. crtlu l.,ollilLt'iiot' trtl-s clitttiniti clc iicrbin{c;llI, altir.tci r:irtrL li sc ltrtriLrlilicr ct'rlt1
jtt, cit rlc
5";irrii clin pricittit sulliu-ii intbit'siltl tiL isicr: I'
lrrrrr s;i ..rclrtltJr, le liartt alllar c.r Iit'i t'lt, lrli;tleri si batrirrir'or., rlin 1':r icina nt,llrtiitlti lot'. r'c nu-i Ii1:siiiL totrrll
rlr ric'rin{ii. pliLi:eli1c 1i sr: lilrt-st'rttlrri<.lc s;i rtci, t:ti tnttlt
rl('(i-{d)ilc rii: cclc iJlc( rcirt(' ot1 itriolit'it, c1t;;i in -ilclr
],rr cic a.u lirttl'.s ltct:.I,.'ltsi; i.;Lt;i. dc cc, sirltirtdLi-sc iilrsili clc {'lc, srl pling- si l)()rt{r[]f i:Lr 1tt'ttztlilrtl, fiiriisii'1i
,1r:lL st.:ltttil cir sc[i;t:llu-crr |tlii'crk-' cliu ti si ttit clin t iirrli;
1ic cil.i li'rmr- t!nc'r i;i rtdr;c rrttiintc tlc l.,liicerilc itictl'r'lti,r orliniorir li, isi :Lmiutt:,c toiorlaiiL si tlt: r';i:niitliit; irr
t'rlrc ^[c-iiu tll"rit, .ri r.lt'r:1rt iicr]cit ]o 1)lcsli'L\ {::lo pii lill1 irr

irliturl : rrl.,':t i tlt't'it/li, ic'r-rrCrl clttc Iiicc' rllti ic


irrctlit.ir'-'i gitl\rttitlc irl L.).

cr:

lirrJ;lr.1rl1

tl in

lliriilt.t:ti'r. li i.rrl ccc:'' cr: ttr tr lt':itt


cir- s:.;tril,tt,b li:-:iisir t: ui isr iicclc
i;lrt t l'i.iir:.. i r nit u[1zr"iri ]r:l' li(-:il s1]:1.{r r1
1,c'l,i.'1,:l cc 1li.t-iili in-'ctil i,r,intr,,ri riniri inclriiLls'tit ii c: lrtdi:r o rl .'ii!,tri chil;r :.i irrriLi:-ii {iil'1,

11.

Cla

rrlii c lr 1i nrcli-'::S; :.iiil li;ri 1i, {-'i'-i


jj :.iLit" ririf i'i crrn:, clin:1.corir'it ar fi <1t in1-':,l.,iilir.i. ;;i
iril.;.ir at{ iL,it.' l'ilrtll; cr i c.t-a
s.11r ii tr'' l,lLii l.i i-;lii-.i,:,.:l:'t.i
1-,,-:r ltlll:-:l; l. 5',1 Llir Cirl:i,; l. iil
li'r:li: ii l'rt r; i,'i 1li i'i-rjj-, li. I l a

li,::ir

il'i-{:aliiiil i li,'Llil l-ilt r1{) i..1-ill.il.l..1 i'


1l sf.ii ll sl il-r ,:: ir' i I'il i l'ti.l-it'::'r

{':,r,iL''1.rt.' 1t'i)

alri';.1.: 't.,11rii:

5i

"

;il

ri: i,-Liill:.:,

;'

Sr'.1:

,li,i-1

ili5r'Jir siil{ i:tli.ulrlclrtl}ll} itsiir ), r,sll ('li)ll I' 11c 1''iJ'ili


.rl)lrliirt:rJ'r'i:, tlirjtr. :iri:ii;;.l.illt ;i l(.ril.lo irl:{il{r itisr-t.jti
, ,,',il, iiiri.l. .ttIii';.i'r.liif ]l{}iisil("; lrlL"lrr itt ''illLjtril-t,
,irri il,rrrrl rjitt l't'tri.rr iirr l,liciiri si lrlilr ir.ltrl sltt'-: r.:rtl:tr
,l rli,ii, ,,'1, ,i1r:
iiiJriil i,'g-iJ,l, iiiir';rici:r , l;,.;;:,;L1i i1,' ;i rlitt l':
;tit!llljtii'j,1()tii r'. ;\Ot:trL i-i:ir t:11., tl!l {ll.}.1 t.(':rll r lr ';''\ li ''tl
'i:i ,lril! iri i-'rtr 1li-ili'\ i1 r,,trl, il l.rril"r i"' -i ,''r' -'' 1'
1,,i,, i,,', l:{,:ii(' Ji iirlt";r,1, r;rl r'ir ltrr tlt I'ri;l ;i ir'' rl'ti''
,ll iritr,irL; iiirf ttt! ltttriili i)rju. sijl{', ti si pt-iir i';ilrl
-irj1r t'rl1!r |(Jll{o ji jtitiirriiillL, lr{iltrli -lli iili-i :l(iL\il''
-i ;, l, it', .j,t-iill'll.rliirl.',1;ri'i 1ii'irt itli.ij.ttittl, I'r itt .ilr.'t;:.ir-il'
.,,i-i 1''jitl.i-r'i(tpr:,:i ,i,,:i1, rl;l ,l'rl:r,i,'r iti :rlii';':lri'ii iriit'iri, r'i1t'lrliiiltl tt-trr iii.ll)i:rl'i :liit't t'li rir r"il :'i jiir
.r:,fi,:i irirrrlrir,'1 illslrpi, l.l-li: !{-'r{iIi (:r'l :i]i 11i.li1 1-1 1l'.rj'i1t'li
.,,,.,i.t1 ,i1',r;l1 i.r';j.l'c irl t r.ii i('iii(r ill ji ctitirit'tti, l11r-:ttt sli-;i
,li'ri ittir"iii.il sti ljritii .ci )i .."!-: (:liriit':ist i itt llil-iiillii ill
,':li't: ir"rlttli.c s-tr flicli cr,i riaii: \'1'r'li ii-() r.ii,lritirir::r'sr'11;
,iilit1i,rili,.,;]t.. iil zjitr'r.tit lllilli(r ilili lti r:jt' iii,'r-r'iili lr! (lii)tl
,r i,;si itt:;t'slrli, {lit t.itl liiLiir. lllli{l{'.i}i'{'t'il lli 'ilL;ts'' i:r t'i'rt1r't:. '}rt jtlcrtt'j, itji ii lI'i;r {.1() i}" ii i si"[ .1it'itrit risr'ri. sl'lii
ili rrciir'! ,1i .irrcyrrli ticsrtt-{.i:,'oi'r,:r-llrir:t ittrri 11' 1:t'lii;ri s-il' rl'i*
(iiil.i'(:iti-il Iiji.li'i \1. :,1:,r1.1:
i,rtt;-r. r-ir.trtit tiil lltiii'iir Il tit'i. ,titi {lil
1,,,,,t,'t, r.,il lrclittc ilj.i-:liirt,ij, gll llil'i. t'ct-l.r,.r tlt rlrrll.;i
:rlii,'jl ;rsi'tltJ!!ii j.t'riilc u:ir'il 1!ir r-it {l{}llvi-rs:lli.ir ,:ir .jr'11'ti:iic'
.ri r-Jc rli,.r:ttfi.ilr: ili':,TltLr dtlii.il..rsi.i -- t:lijrlt' rilit:il :rltii
irilir.l{.i s'iill tir-: li1l.il. 1;'li.t'il;r: -'- ir.tli':1r:r.ti'i..llr1 irll j ri''tlli- t'ir,
iiirlii..i(::r\i'; :liiflr,iL,it:-, sli si.t-ir.r.l iilit'Lt trrl si :'i iitrii'li;i;r:
,'ati.l(:'() r:i;rili. lli.:h'ilr:riii; :r-;.! sr iiri ' t:i tltlrtit'Jr r'it iL:r'
ii;rfr l jitliH[i a f i i;i.c,lr i- tlr'l or.:ll'ii l;i r';i lrii .'r' i:;r:!rr:'t.. rlr:i:11.
trrr;:it -;i'itii'.ittl1t'
i:,1:i!:i.rr ltLilirli ca;lt) Sti itttiti;rttt:lt,:ii,
irli);rri{:.rQ, rllt.r tit.l.:i. llliicill'\rI('r} 1i}-j1ll|jrlit. si tl'': l'riti''i
'rl:rirti sitri- tttttltttrli!'lt{-c ;,rii,.- lrLtl rli'i. i';tri', l;r'.'ttit' iiii"L
'1; ls'; iji: si isr.:irsiitill, llf :i.,.lttu,l r:ti tttlrll Itllli ltt:tl'f ltrlr
,,1 ii irt iitr:1i tii: ltliit('. ciil 1l iir rii:,:ititi , illci'1 irlr';!::irr
.rri'ii:llic lrt'in crr iir,ilir;i; tilri tllii:i'u itr s' lri.ir''ii i'111i1.1'|'1
''1;f ir.;;.liillr.ii sc' itttl|uir.l,jli'!. :lilrf lt:,'l tiiiiiJ, tr'l lrr r. ltit' lilji
,riitrlirr,r'. si tlti.i-r., clll.ij i.l.tl)l,tit; :;i St:: it;,it'''l'i' . .rlr'lr'. i'
i r'ii ltrt -'irt.t rl;Ltliilii'.t;li'tl
'lrii:;i. ltit'L,li'it ttli-,1r, t:l.rl tl.lt iiitttll.r
.i ,1,:siir'1.c, rti rliitlgtoirit i fri;i;'111 Ir;]o,sitoirtr: iti r it''rlttitc
.

-<

,L

l.,:i

,l

[,,:rii[

li*l:,ilt,

1ti9

r .{itii;r nitlli rtLlrilir n tii'slivirsil -- iirri.i


.r...r.rririi.' CiL i'r illl S-ii ar,1-lril tr,it'ir iri lilll *- .st;tti1 ('i-t
tlc'tilrir'sri iie ;rr:it-'i' tii' n-1i lisligrL, i;i'itt nri.ili;r:ii-t';r
lisr.l:".i.r'ilr,l'din c;tit'it flort ii-t;li':iliLl rlc tr:,].l1c lici'|ti
cic'rrrlri. iit lt;lr .Lllilsllfii l:r.rlliil r;itiill si r,h lt'lr,sl{ it l,r;11Irlli.ri p(r frrlrr i1 r'a slrrjl. iricil Sii l^rrtti iL iirtoliirrlrttiia
t';i-1 51rrtt1iL ;rrl*.'t'lil'LrI .jl't 1r'gitilrriL !tt ilrcli: ltlcltit-i
rl,r Clrir- :,. I itUj..n,-' si-i 1\' (lllli(.rilsl:il. r1, firiii tlc' i,,'lttllit
..,1: i,r'irrir'iuli, ,'i trti i rrr li pi'111i1 ,:,.i ;liirichr-l iirr]iirri rlin fi.l-r..1,1.r. IrrtlLLri ('t.']lrl s{ {tri.,'ilr, si itirlrii:zttt'rr.r'i
ir-ll clr';rit't' ii .li si' iolr.r'i lt:,t li rll lrtrttit'oinilr l1r,,l,irrtiitit
i.,r-ilL lIiltlrt, r-, i, srt lt' itl:trqrt.i sir11' lL-i irlt,.r'l-:t.t ctt ist'tl"-;r1r,r
-l ],i'11, -iJrriitt l:in,lLrlil'' {rt rn icL'ilr1,ti p:r-'}i 'tr)irlit.
irrdr,. f ,tirr,.lLr-1 1,r' cirhit ('('it irLtttii ; si rrslit l. ttliil{i
r, lLlirirrir,rl in:-tLILti;tt't'tt lrLttilti-lrii.'rl.l critt, I lttl itiu:i's1t;it
si fciLll
1,6-1-,i i r,k,ltttri. irtllriurirli cu ril{rf illr{r)it lllilliii
iilicli,-lr {i.1rlis11l. ctt jtrtt'lr'['( illl]trL .i riiittrlt;li'lt'lr i.iir,r[ lf]i'sii ;t :rtlir..'r a1[r, Jitt rLrr i, r'a sf i 111 1'r icc irliltrt'jtiitlrt,
:.ir-il llLrli cn ilil'"ftiilj"rl' fe 1'r1i116i1i1 sii infrllc;lgli ciili
cLrirli.:ri rii foltr:r l){,irtc sl-i lrrlttc;, l,,rj si alol' siti dr-t,Jl'itrti,-rr. rltir'lti','irr , uriit'iitintilt, lrl.ilrilclclr si llii: r ii:tttti
tJi{: ii :lrrtt Irilti'li1rrri1',r'itrl;:] tlirrr],i,lr-irJr cilir iu.it'i,.,
i1 i-,lrtt.itrlli 1',ttt.cttlr' tl irr 1r.it ,LLt ll 1'r;lf i\ lri{(l ilccslc,l t'lrii,Lrlt, i)r.: ;.il'1.'i':t {t{t S(rr-'(rt, C."t, ;t':, rlLrf ii t'ttl-t"t 111.1'I;'l.lCil , St.:fIiiiir. jli,:rrl-ii,: -ci cr'ilir1i"c in.tr;ili pl"ilt'rrlc'si;il f L,:rrlrr
'r-;,ri1 i1ri1ii: i. tr-rl lL'1 ic'1 fa1',1 irl t1c a-li. irtilcrrllrl- sj lr-ii
lr jui;L sr.'lr.it)1.111 c:l1t.L' Lini-, irtgt"t.rzitttlir-i t.lc r;.itl, t.rsitr
iirlLi,r irr'lrtLtl l.i:ii e i ritiir.'rrit,i, ili rir,'orit-lct llittrl:l ltLlltlirir
Iirltri.i, ( L,1ttlli nriii cl1 si'ir.lrlit irl tlorrii ILicltrri -"' tiillllir
.rr"r'uItllI I f;tf itt] dc a-ti aliri-{.'{,r titttiL c;"itrt, cltr-l: sii st:
lrrLnrl'1i11'r'L,itttlt lr{)ilsiral.1i c:iir sii iic ilrLlr'-r'r]ttlIr irLrttii,
l.r l't'i'iirlrrli- frrpilrl il. rr sli sii lirrr-stinrijlc;lrclc ft,lri'
i ltr' ii ilt :itiL1 [' n lr' itt.].r'Lttlrir ciilrt' i ilita Irlel:.i"t --* t'
ri,-,int1i.,ir,s ti:'rrtli'tr"r1 irt{'hliii. {:c i!to gr ijc sii flrcit lLsiir',1
iiur:ir jrljrr.irrl s;iLt rii rtt {ic irtsclrt tlc irinlctii, si nLi-j
i.lsr-'r-1..lir' Ft, iirr:'r',"i1";,r L, rr lci 1)( c 1( \-ct iior i si nliitciitt,rlicr. l.ii ciirLr,lL:e;r liiitt'1, ;i rir,r1, intlriii.lirrrl. |r- ccl itillili
r;l lrinri 1,t {.'t'll tl, rl tlr,iJc'.t, -rtfl,l11!;1r.1l1ril, zi.r.
r:li::ii." 'il-til,- ',, titlti. rlt:lir illiti"
\',,

il.\:i l),\li-\ >l-.\.\l I'-\

"\:;r,-i"r

(i52ri

r5;41

I],;e ziil* , i (Iiirrre), f ,iri,l;,


.ili ,: ririi r''rlll-j(.r ;L llll' i irilti: i :i rr rlli,,1i
'tli
Lri:i,-:
'.'t( rii.': l.r'ri,. iti, rti)(ii l) i;':1-rtir
:!'.taitr, i lt rriilr'.itir'rl I'ri3;;r r;-i '1" ;l I i 'iirl
lr: ii
l:r;i Xtr-lll, :r1'rlj , ii iii:rrr: i':'il:'ri'r'rrr';i
;,,',' ili. i):LJ'rti', lti,,1,'. ,ll i'ii<j;j. ltlr 'l.tl: riit,
..,r)r ''i'ii
r,'i'

:t

i),1.,.'i

.'i1;-r-',f..,r1.ri,i, .',lr'.f llli,

rl- \X.!

rltl,l' Llr' i r'1ir

1l.'Yl)l

Illi('

i. tlt'rg irt ili'rrr;; .':i i i \;t, .l:i!r{i


5lt.tt. ft';tlt'il Itiittt: riiirt'li sri -tr' illtr',ll'iil"i
]itt it,si! iitt ttiit ttii ltr. iri;;iitti ' itittt;,."

,.1

Ji

,t

sti,-

I l lirt: /-ii'ir'tt. llttrtt;itt'ii


(-."Jt. Z.:itl|t,,

.!

t.

"l :',

2li

\') I 'j''i"()l{

{il urt:sit;i tirl i.:rt(r.j. t: t!.t: Hti,it,it.:


lur tcilcl!! riosr i!i: i,t!t:i:, n;'t;iortit:
fl 1n.s 7'rr 1:i .si t'it i ii ttttt i. t,tii':.
"

i,\

in"{!}?

t tin-{l}t }{A

I5+7}

-[.fl .s(:o,:]ir/ lii, .4itilr. it:'iltLi:s!,.,^-tr;'itiit.l


()gi1!;'1if i,, j /.6t:rii.lli 1,.: 5,'r 6r..,.'i,.;r1r'

lJliy!;'irl |!tlt;iit!, li'i,',lrl,l

/J]|jIt'i':trt;i,:..!

th

lllrr"' ,ir,,.ii ,r,,r;l.rjLl,::'i ..li:i;tr-i,l (j!,i) lrijfi ,..r-,1,:I,;.1


.' ii;rlir:l'. {.ililia'iirii...!i:iitiii ;",ilili;'lt'r -,i t.ri :rtt..r'i1:l:lt, ..1:l"itti:tr-;irl;l' iili tri r;,'i117n ,-lq; I:ii.ji::tfli' ,'{-;irlrx'io \,;tqrtrj, Vie!ile};
,iitti.li.itr !r;11..:t ri iti-i:\',-rrlr.'Ii.:i,t i1!r(t1a:i (.1,)iltIltl. lrlr: t:it-'r::i.;il.l-:ttii
li) .l.iI iinitl: "i:I 1]lr;:it (trli'tii:. -*iti--i--i:irrllr;-Li: rl illl.tl.:.j,-:iitii-i .ii:
,,r-r:r.'iLt! r{';i.,1ii,\i;()lirj, Ctlitt'iltrttl, Upill.CrlA derJi{;liririe}. 1.}r'.r.l ittli-r.'r-l:c:i,i i;rnliJii itltjteir,:, sr.l it,is;ii.rii'i':ir: l;l i7
ti
'rrli:'1ii'{i
l.irlrni'.r;r, ,) t1'.\r'lios. rir:tr'clri;ll r'irt i'i:.r"nii (:,! l:lrri.irllll:l,l
,'"r;;r. it(ir::rltr il ;rttrorlli . \,';l,.1ri;i in 1515. t: ,:r-lriil;ji.i (ir-'liii.:rlilri-ir,
..'r1r!ir!I si:rr|is,i.ii sril'cIir;ii .,,;r. tti,.rriiii.rri ri;r t.iitrll i.rtll)1. lr,i(.,iri,ri-i:i. ili-cl'iitl;,t Csti-j J)r:rllill c:l Itn r)r-it-' tlr-L:l tr:i]r'r1r).
.i,,ir,i)i:i,.;rri;,1.j1ili'{ltiiit}1{t ij'i:i:r'i|]r} \i Cl!) il. t,:lirii;r Jiilir".ir':l:titil',r'r r;;1r:;i iit rl,riliiltiii
tulr:;ir:r;isr:- ,\ill(-)l i:r.l('lt ,.:i ,.i ;l i'ri .j{j i, irrtl;ri-r.:'ll,i 9* jli ilrtrtrt iLrl.l".trit:r. ,lii.r rti:ri'i1,. 1:,r'ir:i.r.,lil ;rlr'
jir,,r]r}-ii;i.i;lr
r;.t.t,.r'il. .l'r'irir;: r..r1iij,r ,ir, ['*t;.ii ( t{inlc}
"lr
r' i i: 1.., .
:ir.

lr !l:"Z,ij

Sti,irctrrl I-XXXltl
,t''

i;;'l

.;,;s,;-1rl.it -:i)it.rlii'iSl:{t Sr'; fr!,SiJi.;

j..iiii. ;;rrr:;lii; ;lii.irJ:lil ii(g!'(: t(ti'i tt'r(t,


,',i-rriir,ii,t:,-i jrr;'ili"
il.")'t f,at

iiir.
i t.

/:

iitilt

f ;t.iiiilt{. rit

t..ili,a ij, 1;,t.:;y:;i,


l t'.t 1.,.i) .

,;tt.li

;t,ilrhi"(!, i't:itl

rli'

;114

,;'r1t1,11

'

i.rl

lr :.,

,i.:1rr'1r511' ..?1..:J[,1i'it.iti4 Ilt{! Pi)i'di ii


l-', st,:t;;:til t!r,ttt l,rtl:t/-it .s rr iitir;i'.
l' i,.it.,.';'; ;t :tit'r i i1. .1.!i i)i'ii rr' .ii'1i.'r'r'll
tl ri,ii :t,rlt)i 'ilJItl)it. ti:ti ii.i rii rlls;'-'r;,i

l:tiiti::L:.t.,.i

lti. 'l lii )li.\, 1 i


Sonetrr I XXX'

t'tt1:.711 5^\r

i'i. lr i.l) .1t.i,;'l"il.. i'tt rr! t,t.'l. r','l,


l' :.1r':,. ;- . -:,.t :.,,;r/ )-,
.-i 1 .lj ii,'7'rrl; ,'.' rli' ria,r': :rri/:i/ra',
tl t!:;.- lillrtir;r,
Ii!i'i ilit;tr.ti. i'ri'1 ...

rir"

i), jrt f;t i

rr'.r li.ril,i,i li 1i r'.!lr' r/; l;ls,i


/' :lii'i!i!;iitiii tiitiiri fii: i,z,
!)tt r i.tt t:Ji ;i-rf li't,t' i' riiiiiii ri ;'t.' !;i,i,',t,i,r'i'i,
'';

I tt,.:r'.rr "t/'

N[ I {' ['t

1]-

i-'\]i (; E {'(-) L} LiC} bI A [t [i0"[ [


{1:{75 -"n564t

rrliritri |{.il:i l) :,,Cu ilrfi .-rirtrllll rlti Lrr.u,L; e rtljtir{,ti;i,/


Lirr
ti-i rlupi illnl {jccrirui'*l Ltri. f.rr,3llrl{:, -"* o siir
, irlri.r,rriri i'isurrii!" Sli;;iat rle cr_,rttrari,icfiii, ei irrricibilrrr;i.
,,r'riirii.ir iuiic o r.italil.aie tr*ol,i,snnii;i,,'[rncuroasi cle for.tiie
, rl"r'l r"iir*.;,r.se si .
|r,] lr ii[- {h} j]rr lil1.*icli sJ,l.e
^i
'izrrint,il
r, ,,irr1-. in,rlelcasi
r.'ri-srrli
rlcrliraie tlrl_:j.liri, sr:r.iiL,,,lf c.,oir.,' t\^:r ilr. !lnlii-r inir-.lei;;"r,1[\.in ])rrirnr:zr1t, <le rtilntelr.rut
. i .ri ii. j I.rii-r rnil i.tr..csl r.rr irril:ia si-1i
l;-:rg;i..'
irr: iriiilir I:r. in<.rrirrii: rltt l:rvil.llr.r:ii, ;ipr_ri iltr l-r1rri.<,nisr.r.i{ rii:
' rrL'ii.:r t\lrilii il,.,r:, trtill r.lol,5 I4tii.i ],Iir.!rllanr:J:lo il.,::se_r
,, r,,iir ::i irtlr'rir:ri. r.lrt l..i't.nz. ,\itrg-ltiiiciri,
ilr:,cu:iil l*i tlt:i.irre:
, ,1,,' ..i ir':r1,,i r't,..t it ntctlilul ie ltsu[.i.tr ju{,,i.rii, a tirtrJiitluit
., , r,rr,r'lii. l,ou_r:i:r rk,: iriLiirc Fir.acii tit l;r tl.rlr;g*.tca si ;r,:irriir ,;1 , iri. ' rrrr, lir-;: i;rrr.t;rt-o i.itl;.rlr t{iili.r'cr i'iiriLllc int.ilniLr.:,
' ,, i;;1ri. ;i, iritir..osr.l,i, iiri 'l'{'ririrlrstr ('tr-;rljirri, uil lt.rrr}ii,:,
',,,i1 1*111i1;1, 1.riiiila. t.rli.i.{i'rtr;rl: si irrliit,rt. tir :rr.tii lilin
,lr rr':ir,.r'i ri rit,r oilrrl'1t rr(jt-rt r-lt i\i ii ir,.ilr i)l:11o. :r:itt
irr,i.it.i
\ ,li.,r-i;l ('(,i,,i.|t;I, i){r ( iir.ir i' { il1l()ii\li, iit
.ltri-til r,ii-,;ir:i tit. iifi
'i' r;;ri. liiltlrrrl ciilr.lr'r.r.r.il;illiii-.i,, rr {il1.i'l {.ll l..l)ltiini:j"
r rrrt,ti ituliiti:,ti.. trr;ri;,lrlr,;ri,:..i1(,iilolu'i1.. {{r.r i (li-.ilr.1rqni,:i,
ri.,i i,rllli.nilr r.rr Vitilri;r { 11r,:rnii in:i(,ltilils,: sj 1r;1 ,r i.ji1i-

srilnrn pittll-i. sculpttri ;i

rtr-liilctli.
, , ! -i!.

i't'rl.jl1,

,r .. .r ii.t irt.rtlit,iil rl:t si,;trrr;t l i ;.r

iir,111,,

\r'l't.

i1i lir,lliirirl

irii.i'.
itr li':i

1;Lt,itpi
r:l Lr r tii it i
i{ I'i-$
i

rr

,.

,.'r'stc

ilr

I 1,r;

ii tlit._r

T),' ,i:'t,.t' litril rt gittti ti1 .sc i[':iirr3r7


I ;t tt tt, It:'(r Ii.r...'itt.,'r, istt / ::{:ti t}t? tlt("t s{{l I li

,t),' ;,,.5 tir' litl ftt' i:i! i)tt.i(t t.:L'i! 1it{.r.i Jtit ili':
1): t,r,t'-rtti t!tt:' sIi'ii',,,'t:fti tii :.It,ii' itti !t:t{ri,

-\i.i\'
rrrl s,' iltr,'st:
.L ttr'ii.,iL.rsIiittr/.

d.li

,1.,'i. ,..t:tit
'.'ri
t',.' it ! t'( t'i

i i;t

l.'iCci'e

s,;

lsit.t'li.

iii

().

f l;. trtit{t}'tl 'ilt(rr!ii, ir1r.';1'1 .i:.r'g


I l r :: r.t' ! t' I r ! t i, i'i.trr i,
,\,illri;'ri Lr'lr,r li,rir,i'.i 1i /t'i:;itli i,
11tr11

l,!,i;titr,f fc ttiittl - ,:ili:! Lt lie ttttttti i(,


,-\ll rl,rr.'i- tt Lirttlti ittittii .iti lt t')'i;!'t',

,\ !

'ir.
"i,, i,liiil alt'iitt-.t!! ltt:;t!flL!

ll,'lttrr.i', t crit iti i,ti


,"ii.'i;rtti ,l itt IrLiittl

art,a

,1,,,,, '.',
,'.,.,,, l;,'f,t,,1 ../t,r;. :il,,r,
{.l i it rl. c- t.i :riilf r'rl lri i t, t : ti. p l,' 1' t t' i ft i: t l,:
,'1fritilr' -" .1 t;t,:; .'t ltt.ittit:it,t'-irIt't'c,
7

::

tl,,1

r' t'

r..

ii

lir,,ltirir',,.sj;'r'.

.lt:riL:

il liitli.rtti

rii.
i .1it ..1
' ,, .' i..,tr',
..'

lit.i\

i( : t' ;'l-; i;;::r'i;:


,Sr ,,',,,,i .y'r'. ., ;; .1 iti.tl i,]::i/lt! ,f ititi
! r:!t -r:tt sIi; 1i,' t r,.1tt!'! 'r. f , ;i ':r''t \ ,'r
nttbitt,ltt sL') i/lt 'sd lltl.rr'ri: litt tttti'.
:i

\.

r' :-

;irt,t.'...iLt.r;,

I.t.i t . lt.
l .:' t.:,, , I l.tt!::ttt'.' i' .t
t:,-'
;', ';' t
r,''t;,
)'
.f
'
'

.Sr ii,rJ iit!',ir,'rt. !"tr t' ;;t;tit iit(i t!ti!i'(


il,'L:i t ,t ttt ii iit ittl.tir i , t171i1 c-slc.
j.rr r;trtt'r: srtl i i'(ri.t! :;,tt.- i Ic:.i;itlL1

I-_\_ _\

VI

i.l: "

)i-r,.:litrrlt ltl 'titai ilrinf;iii si rttitLtt'ti l


, isir .ri'-ri i iitt!!i t:i'itti u:'^ti ii t :-!t
l",i rtritit. :;ilc'i:ttili{ j tt-i vliitriii,
.\. \. , ,.;t.'i,tl. , -i /,,ii,;t:,.,
!,,'t.",:i,'it!i !,il aiii;il,l ttit i:i,1 t.t:l,ii:,
ltt.'.: t: Iiii;t! t:t!, 1;l()!!.1' ,'tt it ttt;:i-f,ri,i.
i
f il;'r,l;l,r';i :ti,:t iii:;rtt;i,
f;r t',i:i srisT:i;r711, itt :.,t,iirt r' ftiitt.,,it ;iii:
i i i itii r';rrlii,
*\'il i 1,.rrrr I'ii , lti;,v',i
"11,'i

('s/1. sttli!ili(i, titiicc tr't* fil;l


f.tt' lat:t:tt" ttt' :;0t'lli :itto cr iti-rr.stt
{- lttrr:tizitLot' I cilte le r:rtrl,tir :

l)iis/

ri;'rt.''.i,

lii

itre n ittl(:("'iilri';tt1ii. -,
Lirit:s llL'ttrt.lt.tii il,t/jtttc' \')l). r'ii. i\litl'r"i:lrl:;i''1lt-r
Su;ri:/i:, ].t.1,.11., i969. jrt r',1rri"trlr'sti 'l. L'.11. ZrL':!i;t' i.tr''t'
cXuccre rcvlzuti).
r i{oa}rtt'lr. cta. si utra tliritl-c cc'lt: ilotri iiqrrri- rlt'tlli ir'e
--i1iit.

Ciit' l,t: ti;tslt5!,e

c1r (:ltrc iii, hcllrll't,,,],-r iittll'lr'lrtliisL: 1!i()l jll irll

,lt
1qQ

-\,letlici

(It.t.i.

tr

l jlii (lln lill;t'l

, !.t,ttIttlti' , ';'itri , i,..:l:{t)'itL:i;'L' )ii'ii',


t :.1,,.'..r, , .,.,1,,Yit:tl .',,.,.:!1,
i' . . '.t.,.,i;, rt '.i 'i .'r., ap s,j .f . .'
{
(

,t i'

!:;t', f:nti'titi t' tii'yiti'lt',


iti inci'iiiti i-ni;t fiiriiii irtl.ttrii;!..,
l')i t:,'ittrtiut ?t!titi{: ttlt .tti lt:s'f.,tt;'lr'"
lltr it:1.f,;l sr'.r?1, ;\i 7.(r.r/ .sri fut' di.ti'tti,.i,

.)'1i::'r'rti,rr'; .lu

Iitl,i;1,1.

I rrfr
L)

!tlt .ir 't;'tlj.!a


. i.ir ,,lj!( li !]i t!];;

,tr.
),

l'; tr fti:st'ui, {lat' {:{ str,llcfuL! -rt''(.r ir"rsild


Iit.ttit'e rLu-t: ! A r,oft,sli'fr-i fi,i'luli:i;;

!),r.:" !itttpti i {.'(lrir-ti'.0(',/J.1{' !.,i{ i;tit.i lii111l s.I


-l,ll,,i:l;;i,lri-.s:i', !ii*rti' i'/,)llri t;iiri lc.i'.:,,.

srrri'

,t{

ir rt.t. o,,i;';str'. i.ti.ii rllilr: si titi .rlitl i,rit,1r:,


,ii ilirlii,,J,r ii-tt tt.i'!t* iti.i'r- {.t:.r.tii!i !
-,tfg-i].q.rr),,r71,' :\; l.;'t,i:t!!iii. -- t'& t:t: iit'its );!i!i ,).\!.:
. Jrjiili r,);tri. itit':;ltt
1: tii.t.ti i;ttt/t tll!.i stlii;;ii;,r,
,1,ri,,i rl tilrt;'!ji. ;tt -trtliiiL!tl.ti iii]t,!j;l
/-'.,i,J i:,:ir/rr :,it,i !, tt I tt i. i;iill it cllia;ll,.i
,'rt i.'iijri rf..;i /iii1 ,Ii:,.l,l,ti'r.t Itt;', iti:! ftttt
{-;.i11;,,;,i,1 i;i,j y')r,rlii;.r;tj ii.r/}ii .\ii l/,i,;i.\.',r .'
r'.',ri uriij -t.:.tj.I+jit ;riq1j1.j ;'j;1'qrl1:11'.
t
1 1,1, :, ir. t' t i i. Lii t i.{,ii't lr:r,lt'jlt'rr. ;'r' lr.
",1:;i ;il sa'jj: r',' s,l ri,i,il. .,,i'r,;'ritili; iii:'it ..",

ir;i. si-;t t:{i Itii';I trititi{t-'i t;!tti.

t't:t'-i'!'i:lii

["\\\riI

i).,1

,'lriis/tr! i:t'L:'!itii

1.,"1

1;

t t.

ii,it:tL

r;i;;itd

tr.t: trre

()ir, ttttrinlLr$, i.iI t{t, sit. *,,t -t' inca'fi


{ltt ft't-sosi;:.1d.! {-tntn'i sf)rd ft', ,i,s? .srri',,i

l)r'nr nrinit

L,i:

iii tirittiii rtsL'ui/ctt.."

f;i t.l;t c , l'),.tit.ii'r',-, lrLt rit r/ !ttr i'rr;',:,


lii, t,iit:l !'it:t. t,i,,i r'. rir,i it!;.',',r,t';
"lrr-ri..sr'/l tir/c ! h.t fri'-1ir, {'i? si"!, t)tot' " rfr,ir,i';;.i,
5'irt' i rt;tlu )llc{1, d t.r(!.;' Cu,t!,j'ti{17'i'i {r.riili',??'J"
.1

i..;)i|\
h'

li-ui T*rtxtl;isso tlirvalirri

-r!

(,'ri
:

r-!

JI r"L

-ft

; u t ;t.t t s r:

Ir

tt

/ii.'rrrrr:i, ti't!.:itit{,, I.tt!

"l

Ir,i

r lr !

i i, i

tslt

.f

"

:t;'!e,
,

. ...i,:

ilrd;
.\ttii

li-),:: ti- ; t t (! i) att : t i t.' i ; : rl L t.i i i i t.,i si : ; ii .


l .,t..r.t;, p l,.t,i.:r.t .i:t"iItii'ir,srt t' {tL tJ'( !ii\: yti,
lltt.{ srt.f'i.t:!t: !, tt.:t, ';:rat iill:1. -Vr':iii
I

i!

sliri,ili;i lri-i siri'li/, t:i {;rt!tt!!ii

i .r ii ,. r:. i.,.ti r; , 'i;, ,' ; .l..,,, I


5,.l,r,rirl rji..*tl ri j ;,t,.';l ;.,1i ,) jti.ri,rt.,l:]r,
q)i i>r" ,'ji;t'r/rI Ciiji'{l ;i; i':,;17 !'1:;,i.
:).',,.. ,,',t...: !.'!)i,',, ,t,'...j,; :r,. i 1i,,it,..i.,,
I

r'.t:-iiL,i

ttl-

lltIi.t,

Nr'I

i tt.i,;i'i's:,t!r! .f;'tir;;ttl.'lrtli: fit.;'ti .,.

?0CI

l(-r

rL

i':

,1|i i;;it.,tt,i :.: i,t:, i .,


i ;;
",
!.t,.,',..,,!t." i' ,rt:.,. i;i a'tl.',t!t
i' i) 1ti;, iit lirlr'1.\i; ri arfi ,/ i5f i.r jt L! iiri! -a

lti ;it' Jli;)iti.

;;i ',,t i - ,; ., ' l,':,.


,.t ;t|;,i,,il,

;),,!,:

.r!.

;t is.1,,:,i,' hi ttt,i.

Ii

t, tt . :! tti,rj itti)t,!i'li.: tttii ti ; ittti iti .1t!:'t


[' i',i titlu -{ i ltt :ti;'tt {'irsl] fail s,Dlr'irl1"l.'ri;,'

,::, t 'r .1 r'i,'


'.. ,
)
^,,
:lt.ftl
,i./,.,r' s,trl,r.
i.) iiti;ti,t 7ii, ,r,,,,]'i,i si

r'r

rr. .'i

rl'

:;l ttfi,:

t/ it/ i1r i jtt:;liiiltii;i!!


,

Ir.;t

it-trttt -ft':l iti'itttti iilrii',1,i ,'.,..

..i;r,r,'r',i h; i ;ii.,t, ,t !! iii ,.r. ,i,11 r1 ,,,i


\ !. :t t i ii I I;,1.;-, . it tlt l.,l,t, t t: ! i,t,t i ii.
.

,,

i't:i.In
i;;t

_\l.i\I

il"i,,

Litii

ti

ttti

t:/:)l
,lt:Lil !,t

"1.';it

. tt ,t iI ,i, ,ii,.t,' .i i71 ,1.':11 ;'r;lri",


.\l .,',. I :.,j". .t. .it.t't,-,, i;.
lrt1 .ri .,c;rjr,ri, ; ,:j,'i tt(! liliii ( l;.: ^."

/-'iilri

r'..rir' .!,'i',?tr'i|1i

) ti

1:',;7,/,',i71f

Jlit,,! ittit.i h;';.ji,t t:u f>it,,{l :.', sr'// lj'.i,'1:'r


1, )

)1,

rt|t fxii, i: t'iit 'it'r"i|!t, .,'J,,,rlitttri, .,,1 ,",,it' ,


ri
r,:,',cr1 liiittt.;t f,itt!ra; 1',i.
'll,i:r1,i,ttt,'!t
s,, ;; :itti,t.' r', lr' .l,lLrr,'':.
"\l i,+r',' s t/r ;iil(ttt 'ct itt !titi;tti'i

i.-

t'.jct:ltt! slri srt li c,ttt.rt l'tti firt,i


-[tti'itt.g,, loI cc c ]Lil,tttrLi',

Itn lroht, t)c",1 ttttti ltttti,i irt tL: tr ilt.! iii"1 i


.!il.-i t't:sIL: |1ttitlilt', f>Ls!t: Iirttit, siti'7ti:':1 "'

t:l

l.it lllt i1'1'ti i;;1;1.i tt:ilitt tii:,: tti:;iiilt


t, !iti; it.si:i;iiiitl.,i;,,7i .51 ii i :ttj, i''t;tiiiil,

,1J

:iiir

I'it: ,i' t
(,'
iii tt '
!'ri;;:i;ir! i:r
,'. .i,r.i;it.. 1,,1 .r;1,',
sr';/t/1/1,'

.,,/,.1;

:,i,tt ,,rl i,tt;.,i t,i ,i,'


! tt tt.

t!tit i'rlti l;tr


;l

1 ir;';i ' rt !;'ti,".i

/ii:,1,
l,

t,',

"

2C.,

l' ri,j ril,rr,: dirr ;1i;:iJl-itiii i;;;?7:,rg1i;;{),


*,i . :'.,r .1,i;,,t,.:1,, ;-,,.'ii^ .'t'.S,r,-li,
,,1,,t.,i ;.; :..ii,; -y.:r.;t ,Iii,' ,t;irt -'
,\'i i;rrl ri.i tr;r'ti:-.c/ i-:r';,1 .clrit i,lti - tiii'Li;tfr'.,"

r.!_.r, iiri

i)it.:i'!..',ih'.; ri';titi i;i;-t;!i,


.i, rri .. i,'.J ..'i{a'.'.- ."/'i,'.
.!:: i'i:' '1t. i:iiii;l' ;lr'J'.lil /;i,i Ur{ il:,lt"rr.i:

i,

/,li
.,li

r i.

il

,; t I I

t'r

(!.

'!-i'ti'

,fit-;;;i l"i +.ri;l;;,1 ,t,,':."/;r,. ttiti 'i 'r'!'rt,


;r'l(ii"c:

t'i

',.,1;' .'., , .l .. . 'i.r lj i i ':


j,' .1.:
,-;,r:.,..t ;,ii.,i. ,.1i,,'t,i,ir',, ii;,'r.tl,

r.','r;:i.,J;'ij.i',;,,;
./.1,,11,,,

.n,.ii' ri:;;l t.;ii'11"

....1 ..

;;i l',,'

i!. ;i

t )'i"\' il

,lL':i ri

{-'i1"i,1/'i1.".

* tt':t'

i\

l-i92

i r i r'r'i rlriii ill.r)1;i,li. St'rl;i ili-t';tL rtll irr]i {l{ -", ir.i 'i
','
rlii]r ('r Ji|:.;i iiii '.it:
, :,'r;ll1;1. 5(t :i i;llllttii,- l',rr( i'
ll,
",
(lirl-r lirt i :t' 1]r.,;tl.t:
:, iIl]-)r.ili' .i t t.;iitti 1't'rittt,,sttirii.
i,,rlll -,-,11,'q1.111t,ifi11i \ I('nlii s:ilt: ill , l'iz:i"l rjr-' j,l.'r'lrrl'i
iri.i;-l iltlljt.,.iitl'1' ;1 lr;t 111r'l'tj- I rltlr'):r-r-, | | r rli ,ll51r'ril iilll
lr, ilti pi, llit'. rit I'iziliri, r.lt(]-i ('j'i] irl ii i{'li.
i,)tii_.i1tl a1 5,-1.i;,ri:1t.i,.;r ,ltt J11;li.i{rj.;rl t.i-ir',.j ,li.<jitlr't:j.i,li
j
..t rll:;i,,,t, .,.., .r : 1.t-girt ,.( ':.:, r l: i!r,-'t;.
.t;1,i. i;itjlitt:i r',ltti('rtirltJtirtlilo;'; 1rli1--1;111;:,rtlti, iril rlri r:r' Ll"'
tiilt,irr., i ilir:t'iirrJ rl,-:;l iL';,'.lillii jlt,r,rl,il;l'.il;i: r,:'llti1;l .l:ll i-il'( iii*
i);rilrr r ir\-i.i.t:tt1;t ltilri]: ilrrtlrit i,i.i, :i llll{.tL' I,ic,ltlti ;i |il:l.l.ii':;i--i
,.;:1t: !;i t ittiitir;.L i >li.rl.l!ii ltlit!t:i i1;ilr'. t;t-i si. se ii';tttjr"r- il.it ,., l,:
i:i;it;rit.r'', ,lr,r:i .i ;tjir'i. ri:,..rlit rl.r: ( ;,r'tii srll ,l.i',rlr"a:l it'; 'i;:i,
-;, r-ilt iir: ilti .\r-ltiil,r
ltLl ,';'r-:trl,iir':tlt ',;i ilrti, i;t ':lil I:.-lil':
, r i,.,,1ii ;l'i:itiii.

1i5{i,

$, , ill,ri l\'l'trr'1 ltli-liii iii-ili I I ii,rriii't Ll iiIrr,il'


ilrilir'itil.
,.1'r't'1:.t'l,Lii tirl lrl ltil':lr'i irtltt; irl ir'lr:t:i {'l r't,:,
t':l'ir
st:ii
l'L Jiirtt{ii-.
.lr'r-lr i,irilcij. sl (r()ir rlt:ri tltrirr;r'.;iii1'
tlr., i;i i'til:irrl
['c';,ii rii:it.,r.Ii1irtr, ti ',4 lurlil ]lilrt)irlr',\r'l'Litlir
iri r-;ili, ,c.n n;ri(:ir 1 {.\ri:.;:r,,'i , \'i:r1;l llr i lsil' ,, ;,,,, r'r-ciLrli
i:;r lr'r-iir,lii si >l,rl;t i;"t - i'itP1,-1il ::i lttr:l,l-tlLriiir, riiilr'r-lti, ii'
lit':,i i ri'' .''"'- '
*.llr1;r r,tirrLrtli, rrntti ,,1'jt'ii lis, tr{ il lll,jlilill;i
(
:-ii
rr'
r(':l
:.;l
sr'li'ir
Li{l Jr1:"ir.i:i'i
i
\
cri
ir
'..'il-f;Li:i
c,i;,ii fi lc,r'li
.[,lirgrrsitrr.l, r]isir-inL.l )ilLl at]i{rliitili:rti. r,irlliri.' iririri, (lili!li;
i;r!lr,"t.liir ;;, r'11,,1i11'l.if,l'iri.ii:ri.t:ra', l.))!,i'(i.1)fi l)Lttiill;i.1.
\'{1, Itili;lit'iri L:t d r':'rr'
l.ll,rt
\
[1t'rtt'tlt
c;r
L,rrl''.)1.(,5i. i,iiiri
1i
ci-,r T li {..;ilr,l lrl \'-it'rr. .\ittl:t lili 1r1 i111 1'1'1lil ('::li' i:ttlitlii,l
s;,lr i,lirsii Lll:rii,l li
Itilrli.rli'i'ii
sj1-ri' Lr,ntlr,ilc i'r'l':ill'l
LLL:il)ii llrisir,lr, llibiit',
5, t i,, ii itsr.ttii L
Clrr1'ri iitirt'i's;
. l)rttilir
lr ttt;lritt]i rlrLr:i lili i-crrllt;rr-, it,lirrl,i, {l(l'
iifirlii
{,i,ri,1i:ii:ii\.ir; rli;riLi!rrt i q.iitr.. ili r,l,sr l,rrirlrt,i; r.r,Jtii,tiii ill,.
i'
Ll'lli;l t:trl i.iiir.sr: irt Irrrrrt;t r]l's1r':rrltri::i ti vtrlrlit.litit
1;;rqi:i1ir', iloratia (Orlzir) ,rri' r'rLlr' \lri,iiirt;rirr' ,t, r. lrr.itit r;1
r:i,tilir.j i:r i1;r li:rnli,.i-i'ir il'lii't.'tttl:t, ltl,il;r ll itt.r.'ii'lrtl:i1 \\ i.-1i,:,
i,.:i 1,r,lilr'. llirr lr,1 li'irli'irl i1ir1i;rir1"i i,tir"(1iili l \';r:-;ti t1l;{:l
.1,,,;r,lt'rti.r fi 1.i irLrlriir.-i -!rt i\r-,r';lr' itt lir:ti,iti t rL'iiir lrri i ijlil{i
lrri {r-ii'illiIr'.:iiilll
{l {i{rililrlillj
iil
tlrll 15ii7. l',l,i.l"lirrltl
1r,,,Lji. i-r'tir'il
I'il'1ji s:rl, Si;tl .1t,,r;tirt!iiirt-r'{rftilii{:;lij
tiiitii,ri irt IrliliiIltt"i)tir, ir,t'ir.iil'i; t'iii.lIr'iir' lri .'rri i ii . tr r.:t '
i:i1l:.ti('!',i,t'iliinrrlt,:ittiti:ltsli't:irlirtiil:l:rl,
lirlr::r'.1;liii',t:;ll'r,r.ins,r trl.r::1,; 1r, , i Jl riii; l-t li-.
lr'r-r,li :i r',.'!r)r'ilii ilt' sirl!t'lr'.ii

ii\

.lf'.,ilt,'i', itt.-!,i ltt:rrii, :;i :r.r. {-cr:ilt'r":


,rVir-s ii,;,1:ril't.itil Fi tii[ s;tii l>','tlr!,
lVl ,f l'isiriir itst lirin ixrvtti riirtj '5r'ci"'lirl
.li ,,i srr.slill {!}'i/rjltritn...;t/s i\i lrr/'r.',

il

:'._'

l. .\iii: i'l)\(), lijr'1,.",r

.liiril 1i';litto, ltt"ti ft; iti giitLl'tt i't ,


sittl_
:
.,r.tict:tiru!.tti ii
j;1'1Jt111 fra.f:i.:lrt.i
,i 1' ,t-s: !; lttI
'', [ ;"irlt:'l1i .1r;
',
J-tti 'f i:itttt , t't)tt !t')ii![L:-i {!i'!.ft }itt.t;; !

5_i

Iizt' t:cl i:c ;si*rt. ltrttt

i!rL

itl id,tl i: icitt!,

(.)aboarc-si ut.ltii, sti ntr Ia i:;,il sGlt/t!,,


C,V ;i-n, hortrc:t f ricLp si {tri ca bricittl !
il )in:
Srrttr'/ll il,rlirtt'r.in.tii.rl rtrttltt.t.si l{citt'frt't,
r..-rrtjilrr.ric ,lc ('.l-l . Zr it.'!itt.

).)'

rl.

lit.
lcjT

f,,L,ii:iI{,ril
{,

irrt,n.tt tt

.ltii,i,!,'i

" iti

j!

, {u.t

itt!'t;'t i*

t -lt

i!rr:i::'

]j

.{i.ii,;' 'i,; -ttttiiLI

!:} ii .i:,:,

r'{i]'iilrtr

Jd ,'\ ,\!

{, Xi.SC (.,} .}l;l:"li N

l.

.! ; ::..: i "/ ;r;: I ',r'

i'r\ i'iii,_ (il.\\Nr\\ i(,N1,i r {r,'\

T'{

r.-\.*:-r\*\

{ i l}.rr

}."1,1i},)

ri {{;\{"}r'l

{i r;"qtr,t'trii:

,,r-i: irtirilt 1ri rrni.ilrl111{ri i:r'i i,t'rii Xi.,'til,;ii,,1tr-i.,


l,itrr.r it.linlm] L-rii'l{-:1{t
3i{ir,, ;t art trl{i{1ilil'enc l(iri
.t-,ctr'iLzil
..ir';,',il'i iu ft:1tr I kir itL;i
, illl.:.lrilrLtitrtiLr-;i cii cif ,'r','Lltli.
rl
lllir;iug11j.r fi titt F1,1r1i1n
,'\liltl i-lt't {lir{ll.t'd.i
l,Lrt fri
-{ritt'rii.irll,i'"
{.}r l"t:ltll ilr:ii'
r'.r"t i;r r,l )-ilt'ii li;t jtl{1t,(';tlii rtlu
trl;lii far;-"r riir rrrrtti;it' ;r i iqlirrlliltir'i stnii'i':r-: iilii:tr'tl rirt"
:,t.iril'' ;rlitiilr"
L'l.r,.tr l.'i ;ri'it Sl'l'is, itnl s!.'f iS Ei" i1.l-1,:-ttl l-lrii.ni.'i i il Cir(r;
.-lr*l it' 11rl li,r:riilir <lt' i:lrltc irt';rlr'lt i1 ",";:1ri.iic; .{(iiti{rri.l[il'.,
,.i. iril'itti,.'ilri r'1i si'I. i)(.-iri1!:.r. ii U{.' sti;r:i11 Ortrnt,*1"'" I'irtitO;iI
'i 'i:.i ir{r (}llr siIli'1r(}lllii{ltt;il i lrk i ii. I ii" lllr llltt.:lr" r:'eliritlli
t.r,ilr;.i i-{.' lriitiL';t llt rttllili,-,r'i' tlt" :.uliiillrijt' iirilii, t'if ii;'
Iirirrri ..lr](':i{ii q';.1. Ltil [)itk)it li fttl c:l 1.!!f i ile lrrr-ril, ]l)ctiitlr
;r(.r'iii{ {rIicirii pli1la r:11(.'it itiit1l tlliiti-i cril trroriie ti, ;lstll I a t-ir-nt ini'it nctitiii, tr['ct1iloi't:iircllr-se, ilL1 stt'iirs
miiiiilt' flrrnrrltsc cll i{cr'ir slill.fi ;Ltri':lt.iilii.lrte pc {:firi'
r:e't
',,ri,i.r'lrr;riiiiillt llt'cit i1i rLi';ii:c rttL(]:.1illl{";[c" A;llt!ltr
l,rr;ri tii'l'tiie si llri i'ti,i'l:irgr'lr:.ri Jr(,I1il'rLl ci:i trtl illiri
i: r,:rt'ili luitii liit:1,.r l'irillit,lL (lti s'illg['i.t:'
il tt!it il ii'li(
il

it,rii[;i

t::

,' ..

, nl,.rr'i,'r,,t 1.'i.tli.rii,, f,r,;tt:r,:,


tl',,

;l

l,,i!'rltti

',.

;.irtr{. iii

aljri ti.

l"ti)1

'i

,.,

r'.

l,ri ri)"r ,ri irt ;i,rlil;r- r i;r J i. t n::l , ii i'.,


ill'r' :lit. ti
r. ;:;:: 1,i, t,ir r.,:;i-1,.,r'l, Jr- iti:.i.

, ::r:i

irl r. r :t, rr:i.tl ,i :rtl,


r. li' rir: lr'rr.t,ir :tt l;i,ri
,':r.:i r' ;i ill ,i;ri l -',:i -,i

..1'

1i,t ,.!i;r;,t.;iir j).:r'11-ali ii,liili.;i..1 r,-.-., i,'il.i. jrt 'i'!,:i\;:,itit, l'{r1,li rr


r,.;.tir.i-,.titrirri:i iiui ji.,:i;rr',1,:; it,.r li:l.i,il.:l','r'rt:ir-i;:,i,,r|.:,i..i:
i::,:i;1i,.;1i,.' lt,li ... ;1,,.-,'litli .Ii.,t,,),.,r, i;t i.i'-lj. sr;ir ,) : rti-,];)!.,|',iir: .-r,,rt.i,i. ci: lt Iitl'r ..ii i..:firiili.i ,,-ii.r.ir;trl.t'i :,r.t i" i';:il.
I r. l'.l,i,ii;1" !lrtli.,.: u1i;1 1-t'l:,.ii ir:r: .,'-'i.i:iLt ::l ii'r:ir'-; , , , :r', I , 1,,1 li;i.,-rt,' ,:ri::]iiriilr: .,',:'it:1i'i -rle i(llr,t ,iir,i.:', , r.i.: trt ,i lr,,ri.:.ir
; )i'r')1':1i1. i.i:il': r.ll,';i ,,nt ,1.ir:, ii'i;,r i ci, .
)iri',:.:i-1rli;rriLii liiilriLl.lLti grt1t,ri,r1^'-;i 1rr11 i,
l',li lr-r li,ir:.:iili) i:1lt,l :,,: .t il.l irrl rtr-,i',,,..
.

irt1,,l

j,

itL

il

irl 1l

i)

i ll,: !;,1i.,.:i,is t;il'

tiui fti*tc*;$r:etino q(l*ntto

i\{iir,irrrlrli.

: (lir,r'irritii ric L\{t'iiir;i. li'{'{l!cir, .; 1'r,.*ir.lit'l lr I {ttt .\l',.iriri"'


i, qii,11q';1t tlc 1'.irllr:tt .t"l.r,ir:t t i7 lliltr: ll5':7i i'tr.l,i.
ir {}ii1, l'ilirrr i\l'i.iirir,. l.l",tl:',r:. Il i'r.llitn . ;j rt{itJlltlo 1i[rl(,..
llr, ,.i1tir lii [rl-;r1,:i.stL-, { il,llr. ( t]ii [, .ir .lt,t ir ltr rii .1\ir'is:riliil:.
t!,.i \iiIi!. i\[illtltr,, Al rtl,!,.],. :\'ir ll ,,lr'ri ititil . irr. ir;llri] illr"i'i'
ir, r.i]. i('i,iiit.

-;i,1,

r,

i}:r::ti rii' i liLil

'l;ii i 'ir ;tir I .,r'l-;ri-:iii;i;l;)


ii!lrlll,i11i
-;i 1:,g
':!
:1r'it;':ri;1
ir..,ij;i1iii
i rr:i;r iii,.rtrt;r"
-!'
;,:'.
: : : !
\.:,!r;:l ii.liic i: l';ri'i.,: ':' :
;:
.,1 r.,i;'I
r' ..:,.'
lii-" l'i(iti;l
J'rl'''

r:;-clr.: Jrii.

,' i,..1. jLil;,:l


;,:.
l)

i ri

?i:,

'i,',iii',.)

f it1\ "\

i ])ii'"'i'1t{) -\lii'.'f

[-1,

i}r{-):'

il l-.,.ir;li'llLil

J ,r :,..:r iilli: ttiti!i'', ttiit!i.i till


^:"ri.r'Lf.rr'i./ !i1ti,it. i.;itti1! lririt i:,iilt.!.

!'.:'-t.ti

it:

i,Ili'i

li'i-l

l'1;r'1":

t,: t I t; ri I ii r'ir';i,'i.',
1)t i')ti
t! ;'i';
.',t ,iil,
\
/,,,,!,,;.
i.'t' t
,' 1,.,'.
i,.,

:!;!i lil;ii.',
t, it ;ilrJ.i'r'r.r/il,

5i ,lit: ftli.

.1rr1r/,i,
1 ,. i

i i'

tl:li)ii-

{li

..i

i r':r.

llt.!l!

ti: t!,:

i:':i lrtr', j,rt

.1ti,,li

/'.t;;l.itJ i:i1 ltt,i'!q1:t 11;


tr',iiliir:i. r'ri', {ti:l}iiii!i, !l',if i;:' iii:!ri.
[-,','it si 5./il];l:'{'l rtttt;'i li 5Ji:rlrr i;';r''
0

r,,,,

( tt.i'i it,! t'i':\t/jil 1i'li' 11t ,i iti'i'


: :',"1'
1:rijr.l . i , -;" , ', "' ',":

-i.',;:. 1t|;.,,'. i:r!:'

i,

.)i

..rrrf

l,'lirl lii:;il,:t,

i;i qlL'rii,i

.T)i;t l:'ttj)ttf i,.itt i-rt r(r/ir,/(t r'1t .j;li.,riri,lt,


ji:; i;t,:,iii.,!ti-!t,,i;r'f:!. rli'{1/i.lri,''rl.,. ;i i ;

i;1,"'1ti'ii l'"'":

t'

(.lii:,i t'r.",t:.;it -r't i;)ta i;i. ; it ;t,t tt.,


l'i rt' i,,t, lyit{a. ilti:ii,,l.i;i i'itr1,i,.
llt't ,:sl'i;i itti (jiil'i:r .\jlt-1,iilir.r ,Jl gil ,r;,r,'.i;n

i,rli.
!rii
t,r:/

: tt .;'.',, . '' .'i .'


' ,i
,j:., ;

, ,:.. .'',

l',,,1,, liit!r,,-i-;litit', ht jii, ,1ir1 r'ri;,r o;,,'.

,.

iIifift t57[i

,\

.1,r',

,,1ri,:

l\'irlnt

rj \ir1iliri,,r.,

r,i ittt.i,r

iii isr,,r

i,;.

{.1\, l:i t;1.-,.\.


i;;,r,,,iriiirriirr\
lr\'1.'r\ i.t'i ti{.\\1.: i\i i
'iiil{.-4scritta da lrri rrrc.
rlri,: t'.1, i \strti
{l-"a Yit* *li llenrr$uto (0llirri
drsirtrnll';r-,ilirir iii('i!rl:i si rnr.,!.i{r)rj.,.ijlini.r.rrlirj,rrli
ririrriiir,
{l, i{iirifi',i .,ril! iilti ilr'i ir' ..i itiir, i;t nrirrii . t'ti rlrr'1l: itri,.lrL ii
i-;ir.;:g.,irl-i :.iil i,\;rr.i!iii ii,Yialaiiri,t,itsliilljr',iitr,;rli*.,,;,,..
,r',1r,'-,i,;1.1,i,,:lr;:ii,r. I tr, r'lt'i:,(:il\':rl,t,ltril,l
rlirt rirrrri-i r-:-rrrii
,'iil-..r irrlit tr,r'i'r'.i, , ittr.;1i1i,{ 1:ti itit:i, lr.ir .;i r't,iril.rtilr
,,1.:,j,lr. 1 iil;,rri l,i ili t tit iQ lrii,i,.n!;r li l:t lil,tr;t : i.tilt tr.i i,
1i.,,riii {,ri\'('.1(}L(. },, ai.r;i\lll 1ri-.itr.tr-ri;i itr 1,r';itl1ir, r-i.1^l.rriitriL.
I | {i:lliir, si ir{iiiilit tir'i.i,iii'lat ilr,r'i.:riiii);i. t i!1-1(,ri irtrii iirtr'irrr
i-.ri iiit s,ril,.1 ,.i .,' irtL ii.,ii L ir r!| jii]l1.' Ld! l, i''. \r'i sii':r riir
"i;ri
.rri.1t',1r. 1.i.'suli ,1.. lrri i r'iiiiti. ilLil;;i i gil lili Viitta lti,
"'iii' 5irl'.iiiiir ltii sr'r'it'r'r'. iirtiri- i;i >;rtii .\lt;-i ll ci i rriir.irrir''
.ir {.1}! 'i( nii"ii, rr. i;rr iri {:iliS itriur:riirlsil ritt ir':ri'ri. ilt's1,r'r1
: r.:sii:stirliri tLttr';itii:i si it{;rL 5(1tlIirtr-ii.
\l:,irr i-:r i{is1 ,rl},i{iul)r:tii:: itlriirrtii.iii, it{(iiiitl.-i.iriir;:
i t It:ri rrrri;r' r iitililf i. |\';lrliit. {ri,1tt:rr ,ii' r'illtir;i !rlri'iitri,;i.
r'.rrrrr. i,lir'i '. il, fr iirzri|iir.rr it, l'r:ii:rl, i,l1 rriri!- rlr i'riil sr ,lL'
I ri,.ii r':ri(' ;r lrlililr'.jii{,r', .l)rii iirii'. Iirrr r'.r'. t { {tr i'-siq' {lir;rI r'
'.ii:liirti !)itsi\i it ttillt r,rr'r!rti irl:-r,t:,',i.
il ttirlt'r'1rJi,, l.l
r: itifr|i;1il)r.iilrrlrti s;ilr iri'irL{1i,.: ilitrlriti Li'.1:i,ir,ri..:|ilr.riiiri.i;
-:r' ,i,ii'. t'i-iit!..ti, rt, irt'l ili, i.ttl!rr l, 1r,,1.,ittiil!,\lil jtt Ill;:l,r,.i
:,ir,:;,1 tj, liii(lii, r-rt !il'i.irlir|
irrl),,ir r\ r ii l{1)i'llrt iiril.ritir'lll
, :;. rr:..iii;,:,,,:'i in 1511i,. r:rlt,lirl :,;,rr! \r:1,1,,. ti',,t1 lrr-i;ril,'
:":- , . l:'r ,-i,. 1rtr':.:t. ;rl,' r triti,il ti)rl itrl. ,rl r',, , ,,,-i', .t rr i-

li l

, ir ri i,'lir.irrrj. i'l :r11,r,ii ;i r'i,;rii rlt'liint itl ,:rt,.' i.t :rlrti I


!ll('(liiit itlti. ,.it:sl"r'i
j,, r;ririi" ,11 i1i'r,i slt i ilr':rllti,sitll:';r)(;i,
i..r;,iii,-r)llii.
:.t: lrrt,-'tttrl thr Iti't"l:itiic:l ,li (,r'r'1)ijr:i'il. j,:ri,iii,'
{ i,'irli'li \1li .-i l.',r.rrl iil .:i rir: ri;1rii;llil;iir;;1.1i '1,6,r;,. r 't t,";r"
irtr i,r':ril1r::i. itrailr:.isi: l, lii'll.lrrll (:a[r'i] t:\i.rCtll.ii it sr'tii- ti.| itr.
'r:ili. (:rii',1 rriilsiLnl liciii iitcii, ilntiii ijliii. ri'lr i c ilr i!' rrr;,r
,l,rrr irr ii;rij;t, :ri irt ;tr:li;r.-*i lii;r1,, lilr:r:i Iii.rt:r'i:-ilii i1.,.: lrli't lti",
' tr;riitrti:'t ilu(i,iiti si l tlit,.clrt'i riiit. l.''.1r-,r'r:rr!ir ii. l)(.',!1t'- 1.:ii:ili,'
.i;rl,icjLriLi':r:,rlrrs;i rl,'r'i;'-s'rii., ii il:ii. l:;oiiri.;i iturr'iit-, (li'lilrri
f irqlil;r, iift {1tn lt1 RCrr;l'ti.i".r'ii r.';rt'i-r ilfi Si.t ilt(:,t\.{-)iliU otil, tt'tt'
r' ii:iii,r;l(:rraili;li{'ii('irlt;l
ai'lis1.i {r{lrti lIi. ,,i\itlitli';i. irrir;'ir' i"-'
.irriii. ::rjri:lli si ilrIriitli, , l |r,ztrril:i itr siil{) Prt il:ri!:lrrttl rlitt
]-{ i'iii
1',1-(rr.lt,:.:t ,l( i.r';1, []| cil r.i' r'tl1ili;r. llt] 1-ll rrt,rri.ii i'.:'ri"
I r'' -:lr rrrt i:r
,;i si' ,'t", r(' {rl rrr/'.r
f rtl , l.: si.si rr:t i,:r yiitln in ilrllli li;,\
1i,.ij r: rlii t,.;r:zri. ,\.r ii riliii. c:r iilr ::li iil roi'liztti.;t (l'a il;:i
iritr{';lt, lll lri!rl:1. rit ll: ltlrl,'ltr-r \ililr..lii, J''a\ (:rl{,r il s!itri,':lr;;i
lr.'ri |1 3l1i tt'i.i,tricr t.i i i:i J.ii,ri)lttiS {i. (iitr.':i ilr.:i':ri:riij. lri ,'.'!.i{'
:ri i i ,.'rli..iirir;i. )i iiit.lti ilii rir rrir ;r lt.rrl'', 1l1ri.rlr r'r,r ;!1' iliirt
r,rrir-':r .:l ..ir:ri:i ;iliit rIt: ;rr[,.i,:1r'lrt, ' . rlrtr,l';i lttiil l'i'ii.,r(: rlilr
-i ri!o:ii'r.ir i,( r.t:ili: ('t:ltir'Li i-o itii.tL'rlil,ri ilr llil rrrlii i;:ilii'rrrt; irt lS.i,l. i irlrt t'sli: i)ltl'i.i(.:ilt.rr. ,, t',iii it L i,lti',t;,!:i itlii!1lt:, ii.irilili ;itii.r,itfii:. rl:rsr'ilit{ri'it lir-itirl, :r(t'i{ lC;t lLri t'r'iliiri :,
l,'qi I itiili irr tt,,t'ii strtt r.',lii.ii iit,..iit' rlr ; i13r;ti'{r.
rir,:riiii l
ii:rii.lilrtr,li iliittttir' i litilr:rr',';i-i l r,rtlr',,.'ili!i:iili
r-lr',:..,1;rlii ,.
,i . i,,,:rill,., :! rirr i); in lu,. fiirili, .itil itt ill;lttitiitl
r ',.1 \,r t l,:..r'rnl,'.,'i
. {,t\;ttit (..ll1li..
',,i1 ,t. -i i r;,1,,, .
( ili'i: l)in:: 1-, 5ijrsiitrl
lrii}lii".
fl.ii rttiti l1'11 ilir ;ti-l;r ril :-i lr,, ttllri rl1' ;11r',:, t-i st I i , ,,''
'1r:tiii. ,.('irr'i :r ittti-tlrttrii ttrt i,ti t-tt 1 i;{111:'i;rit \.ilr'r.-i .r',tri lt,
, rl :rrl..t,"it'ltl il yii'Iu111, 1y1ir..1i trttt, Iir'li rti, i rr ti.',rsllritr' .r!'
rr',1'rri s;i-si j)('\'oiit'irsc'i. -lili.ilt{' r'i;tl;t'', ittrr'1,,' li, ll\(lirli!,:tslir:l s, liar(':t. ii; ill'iitll(llt 'ri irlr t',ri, ir';r i'.
., r.iili'.irtltt-.i
1rir,;rr'iill :.irlr it1r.'t'i'. )itt irttirrrl,l:il il(r i'1(rl)i ir'-zi-i :rlr' r ji,iil
(:t 1:rl luit itlill ir', irirr':r i:,.
ii iltiii.r's(lrz;] . r-i;tr'1r'r !rti:rttilt,',
. i ir. lililli-Lt lL \.rrt'lri 111'-ir|t' { ir \i ltll {l.r:iilrf!.' :iitti. ,.! l' -i :,r
r,; iiljt s:i ii{. ti:r\'(s1il,.], ir'i',- '.ttlr t.;rr'r'r'rr 1ril.r) iiti)ialr i tli' ;r, i
{llIii, j11 it.'llillLii Iil t!t:,i ri
,.i li'i. lrl.rtjir{;t jliiti';i l,\r!ijii
:,r'...r, ;J(ir".itt':iltrl t:t'rtii j 1r''iLlrt{ ( iri/r '}r .irIl illtil(ili s;i :i{ lirl
l:.tir.rr, iii.rrlrrl lr.ri llrll.iiri -rr.: cLrIt-ittrl jtr ritorti':t rlii"si.r'tlrlrri iii irrt('i. ,\(lurilitLil si oirli't ii'trilr-rrrt, rltr Iriitlii grrrrilli
,r \li:llcllittrLulrr, cl 1"i)L.i)t:iiu {rLl {hosci)ilil })ir--itrilt'ri(,siriri
,t (..,ijil (.C rL itis!tsi iir,.tr:i,1ti.:i Cil {) ir11 ;j11qi'l fitr{. t\plici'i Iiti,,,
't('rllii'.'ir, r).i:iifNl';ll-r':1, llilit't'it',1;1. I ltlr;l tl.r'i lltt";j ; l-rti L lrl;
. l,^-i 1,Lrlri,r'l i,irii itt.tr:,1i,rr-. ri,i lritirl lrilit:i ui'! rtI.:ii, tit,-

lii

iii. ,ic t.r,-: ]ltilicii itsl;lr ;i rtir;t tu tl iri tl'ttrl,ls r'ilri 1';,:.j,,r".
1'riii.'1lc ilrt ritrtrc& iui;i r-ic Ltcoc:r arc(ic, r.:irrr.l ll;:uirtir rr
runr"r;ri un li,tl;cal, (t;"[,,,;iii {tl-rt so{]tj'rilc rlrcpi. ,rcl tlai Llrti.'()j l'Cr.LI t.re Se
1t.Ci:tiali i1 li1.Onili,"; .,,.1i rii,.i,.irr,l
o 1.rit'nilrc n-a lost'iLzrrsC
nlai izbL.lLi'ril" ca, o rriiLrlJr Lt';rli;l;rl-i-r itr
.lirf;r1rlr.r; silu, cu tlI a]l pril,,.j, cir, a liruri{ .,uu;r ir}i.r'c lrlc
nr;ri 3..rclc lLIr;rllli c;trc s-il1t i'i-icrt1: r'i'cir,,irt.i, pc lirrlc
Iipis,'lt1ul i-rr-rr;ilii slr.tLrii ltti l.\-,iseLr iiusirc:rz:i. t,.r lt' -in-,r
llrrri sus: r'iuil lil.i L-clljrri it l'{riL u11 ci.rlii tl .rlLi:i ..i tl iut:-ii',;rt;;iriui, l)i tci'r'rr, lLILtlrr,.';t ]Lii l'ct'scu nu lsic r..r tlrslli"; tr
Lelilticti, ci o l-r,.iVc,;lc l.r tt ttLLi iLct cr(.)jc (i!) 1ri-, ,'ii,' 'tLl' lr, ;".
[]ii:rt,' ,r ilr:;liisutrttc rlt':ltrltii,'i,. :;t litr:rcll.rit, irt itit'rt;!rr'rt
sl;;l{.iiii ,. rr rr vit,:zlj, rtli,)( ir}rlir, (lt;ilili r' iit.rti'r..|;tt. i,rr tt r-i,r't,
ciailr: r.;i,-i t-'l i.r'cltLt ir-' ,sit lrrlrtt', tlr (J('ir'( r lirri(.,'ill;t. r'i .i
!l.tl t'{i(ui i:lit'i: ij lrpr-inLic i.ltcl;cltll, ,tt I iltilrl::i r t' i}}{i;ljil ( iril
ii ri.ittt':;c ou}}|Ofi-t.1, cll ilr-(lllliii. s;r lr,llli, ( rt srlcrl-rrll 'r,'i'lii,
crr I:linrriillit cii cci dilt jur: ii tlirlll-::i, r-ii tr"i'rrl;Lt'.':L ir{i('r:1r-:r i,,t,
sirt {.:Lt o r:sir1lrzie trr'lrrcvJizuii. lii:rliilr'ittt lri lri.i:i lit'r;i.lt.ti
lr.i',';i,lrticli. il lnclu, ;i la rr:ilit: disir:iliLririr|t.3i. ;1ii :11 irt
in t,rlt.c coiliirii() lulde .i-rr):ill tla rij;-ii.,rr', snrr lrrrl-r;"rr.,1.irl,l lrtii;iiti
jjjrti.
!i pici,r,r.r'c t:iriar crlor- c;.r.ic r,.ittsii-i s1l:i;ittc. Stiirrl liii (.'r:
crlrr:;l liicul itl-ri,:cti.ri utti 1:uicmii:i itltt'.:.rlr riLc itt".::ir \''rrrli';'
*,j i.r-Lrt:c, ji lrpriarii J.Lri\'{Jitfir:.r. iri {ra':r a. .iil l.c !,!i r:itrtt.qir ri, itr
slrl-r(,'r'iiltjve :,i JriIcr'l-iolr; r irt'1 sr: ititlri.rl;ti,'r.l::1-i: Ii'j:ttijit lrri
>irtL,.('(.rl() rn;ri ciLrrrltlii(r r.irrc sc l)!,1. iLtlirillrri 1i'tt lttttt,r's;'lt
L';it'l-t.lrrl iirj r:rLrt,,;t1iL (l() ltrrirttrljr.l. it!r:it. -:.]r li I'rrl,tL ,;.li
.i ,;rt r;rrl""
,.1

ti'1.\'!--\ l,{-Ii !ll,N\'ll\1.::l'o ( i'-l,i

s('iils\ I)]t 1..1, i::t,stt

I\l

,,,;tf i.':t I f

,l":.i1;rtt nl;

n-\-\\r. lIil intltirlriitlrrn singur si ;rlulrgit!n io:itL:

lltiiltc. f;te irrclLr-Diir s;j, rni


llu]'ii aniar-ltic tlc rl"iu cr"r lrlccits|ilt riirt lilrrtrtrr sJr|c lr
gl'rtduri.lt: ciir(r-1ili irccttrtn 1)rin
-- t
iiiir

'I'itrit,.

1-1,|1;1!ir li.l.'.'l'.,

nt,
-Ia

iri ]),,t: ttiirl,t ()r'llitti sr;r..,i ,lr' ,'"1 iilsr.i,


]:)(i.1. irt l'orrllttr's11' rii .\ir i rtir (-;itr/;.t.

' rri lrr l''irir', rttiL, ilrrlct'lt tt'r{'ir l)iririt : 1i11 li()c{)iis{ rl{l'
, ii li-trri l)nl('ilrl ujiiia lrsi itrl ttriroti'lL ir', tl:tl-t-ttlirlitll
l,rr,r i l'i. ll,.l,i:r lr:rtri l,ittti it'tst ttlttii [)r llitli llliii.t] izl'ortt].
, I illr. irirni)1.{;{'if i. 'l'rl"tglrm ltittr'l rrll.rli jtlc t:ii tltrf i
tr r rrrirlirrtlr stlrLrri.i ltti. i)ir;t Ltj it.itllrzttt i.1L' 1ll(:1(r st' \'(t.F.'
,, lrlrrtl;u si i'1t'iu lrLrcrrrii si irr gioriorLsi l'ar.s])litiilc. St
.,., , rtriir\ql1t-1ni ittilltir llL 1,,,, inri r,tlrrn;,i lr,licplltr'1"ii()
iriii rLlt tltLi;rr'lrri. r:ii;i 11, 1'rrtrgii ..i, tiisi litl 111:1i'
,r\ i irin ticcit lrtrtirri lrlrlr.i , f ri<:rti l'()st (li,' ('il('\-lr Srilll{'7;
,i it rriii r-iir irin, allrrlr' irt ptirlrilla tlt' itr Si'il'islori, ii,i
.l,lr,iti('trr ilt' ,\lurrlt' ].tti,o i1r ri:.trr'f'1itl'tii l()r, i1 iit'ci1lr.,r rt I'r' Itr'r'stu ('ri iitlill llir cilri'. I ilt{'Si.tisrlir cll {'it(rvli
I rii itrri itlltitri'-', irrtii. irr Liili Ilir lr,t-lllil i lrtrLr tll .ittcl'tt"
t) tirilL {i'llttir.rlri:.r lirttilrr i1c 1,ril'rrirli -.i'lrti tirrlicii. il
,i,riii (r'i ili, t.ttr:st't'i,.: '- ir iirtiLrii 3lijrrlitt i'il (i l)illi'rlri(rii
,rrniii.trn'ri r1i' fit'r 1i, lrilo-itiilti trriL riir tttt {ttc lit',i-ilo[,
t,r('i tlilisi sl'i-,l a{.'el1'li, citi-{':-t'l)ll. iiilS{'1r.i }l i:ll jiLlT})cf{-)ais{:J(
tlirn:ii 1:('t'iil't lt ilrl:tirittt; st':lil iLi: lrliltl rlL lollllt'i(,
.( lifr:lliili1rItiiltlrLilririt,r'tt tiiitlllllilittitiiti'iis{-ll iiii('li
!r.ii1i i. t'irrrl 1t:'tt:irriri si irtl s('()stli ii;ii,.'. itiii in iirrrri lrll
lrrlitit ir,, jrii ril lorliit i lill {:Lll)i(rt- iii lli"llll*t
i'r'r'>r ii
rlr'tir;rtu;i, iitrri r.liil i:itl"itlilirli,1ir.: {:irlf it l'tt:.t,i itt-llr
i,i::Li l' lllr, la.irlll illlfi { l. ill!1lli:{,llst lr,llrt-i, l'i ilir';r:r' l{;,:tttsi"i l:[)i)1i cirirtllt {'ii nliti. i,'ir,i- [)i:l,ii lii't'r,it,
iirrri' ili tk,rrii i,i'it'yi thrrri ltt'i,lii, ltrilri illtt itttet fu,r-,
lrr'.r'iirti lr'nirttr rlitt {;i'l;ilg, tirli.i lt,llili t'ilr::r i"'ri ;r.{lrl'ir

,1,

11

ir r li,r'ltllt si' llsci.1'11 i[r.':ir iisii t , itlt'r 1,tti .li -lrit tll] :lrlil "
Ir, r'l,i{- S-{r irtgl(r}), tltti,il 1o;ifi ti. i il,l( i. tlrr:.t tili, ( ii.ui
ir i;l'l;ilili rit, saltlit SllrltLrl, 1;l-ill:-t i l()1 tlllt { tl ll!} i-'t'ic si

ii iii:lt'r llilrii gt'l:isr'. si Lr Iirilt':ri lrr ttttiil:', qri];i lir rrri


irr:,i tlLrlLsttjrtlr {ltirtriilillti, ltiiilr{\ liil{i i' iti llsll lt'1 irrci'c
irl-cr,l,.r ,rlilrit llrit,r 1,,t'.i.i'
-lrirti irriilor ill s,rltltlirri:.lipoi
lir lrrtttltil 1-:nilt{)l'Llltli, rttrtlt' t-,
irrr'r,1, i.r cob0rii.
-. iiir i cu toatrr gi ij;r ( (' sr' l,orLii' ilrt'iiil'Lii. {)trlri cr'
'r'r ir-sli lrtcltstit l-t tLi.lliiitsi tri;rJri, iirr.0tljtrt;ri It,tl't.tlr ctrr .;l l riir i ll l s{'{i3 ilirl ;lirll i lit l i}a:iLl iL i- tr iir'. ri1 lli 1rilrtirri"l'l},
,

j,.i.i,tr

tiir: r:rij.,,i,r.1l:r

rlit'lLcl-r

I iirr rrl lrii .jrrtriicr, i'l

ttr:irit,

\ i iir;ti1. ( r. ilirri irtr:r-r1'rt' srli lrl( f( zi' silrltlilt irri l'lrlfi ll ctl
, r ;'rri r\lt'rlii:ri'i itt ttritrll lrt lrttLtl {5i5, irl lii(,r{lll{ll, lli.'llli't{
iit l-.- 1 l tli'u rl it':;lr , ltl :ril111ir"f i:r ittt-itlcr't
,1,r, ir: ('trsitiir)
'

?li

llrlrt':ltif i ii.-trlilit.,tl'iir., {-ill'{ till ( }';iii ,illr', \ri rl11 ii


..'r,ittii'irir,ir;'iIri]ll;li:,,,liitr'r,]r'i';tj-i,:.,)1rrlri...-r'it,1r,;,;,,r
',,i,'ltir'ii'ir'rii':llri,
j:ir' itt:tit'' \{'r,J!tit i. i,'ci'tif,r.r' ilii;l.r i',
;:iii r'ji li'i'liiiil . ilit ,.t.*{.i'i'tu] rr;, it ,lr';l :ti{.;l:r it;i!}li'lillil
'i,'irl iliti,r'r']rit'o ri:rlii { li l}rili( i(';l j:!)t,l:iiltlr;'jlri;- i;r i,"'li
i,,i' -i: rlrli t,ir':r it ii lr;ru'ir: lrillr : irrlorl;ri.ti, lit,'r'::irlt'ii t.t
, .1t, jj ir\ r':i)lt itti,'1,':;r'-,'t.i) iitt:'1,,'ri" l"'ltti tttt it tit';r'ii!r't':t
, tr i,)1trl,lr,r,*.1],ii tlr';rj:,il,i!-I{iii.l':.iit'i iri lti:,:.t, i..rtii.
,trlt r':i itiilr'i1lil :1', r J lii, t'('rji't-r' iil , i ; tirilr;'i 1,: r. ii.1ili i|l:li
:lsiri!. irtli ilr,li' 1,t:ri ', ',ti;, (,rIii ' ili]i')r'. i'r' {'it}'(' ii
iirlir,iil-r tlt ( ll j,litiii l!r:r'r' irrtr';11i rir: :tt';i)lii ."i iit',rti;,.
i'i:il ,...;:;{ nllit lfr.:i(,iri1;r. irrriti\'tl i'iiiitir'1,,; :,ti,i,,lt;i,,'
;r.,iitil r-;;ii.l ,,:: irr:: ilr{". , },'1r ir''qir'{ lri'ilitri ii:ii:;rii.
l)rr j,r]11i i;rttii',1:jiiii j:iji.r'i:;r l,l tr:r:.,;i -i .,'1,,,' Jrilii;::t;r
i'lili li i){'ilr': i,iitt rlr: ilrr'r',',i,'r','. i, l,"trrtt,'iI ili', t iirr:;'*ri.,rt'i]ct' :,t:i rl, ;i l't1r' i tllrlrlt liltii ,.j :-.:', li-ri:\t( iti q l t i-iut
.Il:ri,i,.l,iir.. iili;iiiri,1,"jiili.r.:ii
i.i Ilrlri{rtul. r}i,i';'i;j':,
))l!iilr, i;'!r',':rtt t :i flr'ttl ::i. rliri:t. r'tt lt1.i11; ;rrrii'ir'. i]lr'il
i,l,rr!l ]li Irril :l-i,l:rtr irjrri4r'i'it1{i irii r--rr llril'1.('., irrri iil l; ill,.
..i. ili.i ltr()it iii.llt,;:r:tli,
lt)ii1)i{.ir!it {'ii (iii{'i. il'-.:.rir;:r
iir:li -rililr,i. llrli:1"1iL,r:r-i(;rsl!'t, rir,,i. iirii 11,.: ;,i lilr']1:'firi.
:':-,:l , I .1;;ii'ltltt Irl ll !, ,l-|l "1riLI )ll! , lriil\ 1i :iai .".(' li;'iiiil-tr.;.:,! i;,i.rriri i i,r ! i',,.t, 1,,,i ; tr, ri, :l ll;t iilri'i,. il;ri, t,it,itil
ii 1,i',;rili . ,,,r, ]':i ir;l: r'tl jtiiir, ,.litt.,Ir'r' .'-:ritiilil , iiiri
i..rr',:;rli (')itriiliiil. l-ffir1iri,1 lit'ii; tit tilr',lr (itr',1'll;ri|t1{
li r;:rl{ r1i ii. iit, !l , ',;li irl iirrl:!:ili i,';'iiil" rliii,.!ii'llri;riii,
',i iirili:l rill:i f-i.ri111ri;l[ tirrl,iiirr -:.1 ni;ri tr;.ti:ir', tii;'r :{'iiilii:{i';i , l,i iii i ii :r!titi i 1ilrtjr, tri'{i' i'; ir:ill'i, i:ii;i.'liliii liii:ri,li1,.
!:ili 'r' l,ri iitr'iLii.;tli ilr: iitiiit', !';r1il i,,',"Ili (;,lr il,.'
rr i rlii 'ii lilr r'i:'i, s:r tr'i:i ;ic, ;,; l ' liili, ,'\liii"itii. iiiii itirli'.]!1,ri l:;irriL i :.i'il i,1! ,'q;,'i' r.,;ltli(tl;. riirr';t iJii ]11:rr ll,l;iti.
. :r1'r ir!;1 ir.iiii;rii .. ltiii{ .i i'j iiiir'i1,ri'i ,'},' i,t',.ttl:,., -q;tl;:}i,lt i
,-;i lrirt;i.i'!i
:..i. rirttr;"i t'r'.i irr'',i i', ',.*i
'iiii:iitii.ir'
:r;:r tlii 1il.j l;t.', ll);i ilrli.i',,;ti ttttrti :illltlilr' ii,"-il.ri:,ii;r,,
l"!,,;;',, Iiili <1i .\,lill, llo, 1rr' i:;ri-r' il lii:;,ril)i ir,' ii;t,.iii
r',)rii1 ri,'ri't;ri 1-r;iil:,rri, -i.,lltitliiri-i: l";i,;,i;li.':r;rfil.1.,
,ii-:,,_1t:l t,,r'lt Iir,r'i:;rt,iilr,ri iii iil;rt l!1,:i ;,t',,'t,1 ii;,iiL
.ri';ii;ti -,i ..t,rj',:tii' r'l1 1,,'ii,,;-ili iir i rti!lttl rlii lr.:liil ,,;i i,i

' \rl i:tl,rr'rii1 irr i, riril


:r,;i,i.. si,rlr'1 ti , q'l 1:;.;ri'11
,i,!' i,,r r'.r;':,lr,ili.
-- i

11

ri,i 11;":|!r'jii. L':itri;),i.''il


ii-:r il,,,.ii
tr lr.iiilrii,
i ,r:, I i,
irlr i|'.

iir t{).[]it:

tr.-il i. tu.ltt sit 1r' irii:iilt i, clti'i lr{'r';l.i i.):r.il(.{rri


\trr lrLci'*.';t.t [.r.i.t'li,:1,r' !r,c" iu.t-{.{r c('li,'Li{J{iti
rrrr,-:i \-r,i, i)ililttir,i{i: {rirli ittr.ir-,ilrlii
'.tir rlcrii;i dr-r,iirri'i
., ilr' {,'rr.liirji-ulrrl ; r.ll' lr il.Li'i ..iili }ir'{rii' {ri-L Ltir.trrrl (l ::ir s{.
riir{ii{. {'tti1} tlllrLri,i'..\'[ i-c r-liu ('nr11 itlr lr.ri-lr losi t]r c.'inrI
rriri riiiil.l)ir irrirtt si i:t'itr1, jiiri iluirl si;..ioitl('.c;i iiiliii,",.rr
,,: .n.li rnr)i', Sj.*lsl rniiitiii tii ill]1ai li'.. rrili,,ir'slr;,1 i"iii
i, ,' i .. i tt uL i i i::i'i :r ti tt rii L'ri lr'

..,r

i,

i-irt-;r\-..{.

{ -\-\\'1. Srrintlrr.lir:;l i,r J)ir r, I'i)rrrrx'i.i siriirrir': l(rl nlr'{tr


:.,r i.lili;i. ilt ;rlr.'iii. i tt.riiL('iifl :.i iilitri,li'l"l l)i-:irli u {dt,;!il;i
iiiittr:ar, \rl t.nlri :i'iri) {'lt viiriii i,irii ttt.iirn: rl irrritrr:;'rtii
lr' rii1ili.(:iltti i il, il;rt' ,'!r' rti:i ittihlil i-rlrl;iit, iirl.tt:tlilrt iti,-itt*
lrji i'i ri slr. 1i!ai jl,.: i,in,' ,ti r. ri I'r,:rlrr tni -t. lri'rr:,i,jt dilt Itl't,l
rilrilt;-i ilitii:r";, lii , >ititrr.i irstj( i l)It'l r.irr ':L.,trij {':i:i:rt.tj{-i..
ir;{,iiti'lit-llii { li lr'},t-., i'.rir I ir rrr,r Iil(,1'trl :i .-Ijililiiii;L
i, i titill)ui: lirlr'r t i ttiot'i l)irt l,r'it itrii lii;i , lnij tiittlir"
.lilj;rir'r'ir., tlli'it.', r:irti {{rttiilii'(.1 1l;1lii 1;s-;, i-i tiitttir,
\l,,lli i.ii(,r'r' iiit { lr:1i I rlt.i Iiir, "! r'iir ('iit tit;:i ir.lilliilri,
-i{ i'il lllitiiir'rlitrli,rit:;ii i, }il, ii (iui i l 111'r:ri lil \ r'1 , ji.iiiii.i),,
i,r:i Jrtiirtltl ,,i,t;itilrlri ilti r'l;1 lii iittl I'ili'(ilJi l.rii11ilr,;
;,' ,i,-' lr.lili l);ii i.i.', uu si;it i;r..ii r'lltt si ni,,t il;rijr-,;irr i.,
r ':;,.i.:rrlrr,ir)11:11ii rlr irrilr)lrl Si ilr-'lrirrirlrrl r'tt iir.t.lr ittr.o.,
I irlril {ri).i'j."ii riu l\iirrq:'r.,it -i
i11 . il ii ,'i:r ,'rr []rt1.i{ri:;
,r" l, liii:.1
l'iri. l)tirri'i lilillut't'lr.itiitiioltil
iLlrtiriiriirlri
,.ir"
:rit ii iir utr illr)lir{'1tl illil irrlliu,il irr i rillli lli lnr iii};tlil
.

ilintl-,.irrr.'ii,.r.n'rirli(uill5:{il

vr.rr'i.lr li'i:ti.i

ilrlirrr.'i

.,t,ririj ittil \'{ri'r'ir 1'1'j,,i 1';i1r' i ;rt}|lli,t 1r| t'r'tttlirliiii;lli,t


i,r iirii;il'li-' i'ii 1i'-ii slriil ( i'itslti. r,u;11 l,t itrsi':li i otlrt lr:r':1.

, illi )i,1li!': \':ri ii,-', ii|rt\r riltiol l.tiit'iut';i llt s-ll lrt;l,,,,iit, )i ltt :r ;tfl;i li lrt l;r' ilitrtr' i'lu'r' 5-{) ltr:ri 1rr.r11[ir.
r,lr'r.iriti. ('itiil llttzii lr' .1.'111it 11 liir.:ii.ltlltlLll lL{'r'llr..
, rr-r'i ii11 frri'rit i ittjt {iu l,llli.ltti{'. irtt it.-tri ii 1,lr1sii ;11111t
r ir1 i;,11: irrii lrir,i l,,,iit,.ir, ..i irtltl'rri .:r trr",r iirrl'ilr,i
' l,iirrl ( ir illirlrrrii si rrr 1,ir-ri.i'lrit'll irr -ltrjnili', irr lrrtli.,ir, jirit iir r,t ilil{' :i' :ilrr-r,tri:i .;i rnli lr.jritr . .\{t, tiij.tii,
,triilt'. iri:rtltru'c|jl0r, trl;r rl'i ir'ljl(1,nl L'ti, i,}1.r. r' (, Lt.;.r , ii:i-'lioi,'ii: rlc i:i usitrr ;il:il jLrr l't-'lrLrrtLl [.)rirrirt':t, r;
, -,;r i illrll rii.' l'ost si el trir lncr' |,irrri 1l{r \ i ir.l:.-rr , ii,l.
, -i ni .:iitt:it {rtt'. r{,.'i)sr-r li iui\'rii irr iotii.'[ rl*
: ,I rrr iilr{,r'ilt'lLil1l. riltli r'itrli'r'tri;li i'rr ii;ii'l
-;
.

:'l tllllllft'lt rit tri'i. l.Lilii .11io j t' itrtrr.j',irill., iiit:it iii'crr {'L,sit(}r,
citrtitrilrti caltt laizt't'i t1t: -iil,rit, rlrr trtrt:t t1c
r rr , 1i o lrrrttlcai itt rlrlttol- lx''1u l'ri'ij iitir-ir : irr it irri
rir.r.stiL .- 1i ctr l jrrtorrLl lrutttt'|'L (li' stcjilr. si^ lil rilnlqiir,l ('11 cillt o i;l.lit'liur '* 1lt'il1lIllxt s(] l()l)i) iti slllli
lirLrt,, cu <itsrir it'siir'. \'azin.rl tli izirLrii.si lrr si r'itlolt
rrr, ii'rr,t i ,t, ltr 3r'orr1,ir ..- lrstl itrllrotr-ir a cr-l'rlirr.i.i trittlr,,i- {:('lct- 11{.'pl'ict1)llti -. - itrli sitnlt'lrtlt lrtii rlt' irlrrt'.
ir,-'il rrLr-tui tllldlarri st'lr1rlir ci rti'r'ltilt it l',ili. si iill-tlf i tlrlLi
r

ltt'lilr; 1,--ti cti l).' {al.c ii liLsast'rlt r t'-st li si itLi.i-c*


r.ilcni siljt.r,urr lrCrrtl nrlr-rciti .i t'itSlo,ziti, J-tr;r]i ;ttli:rt"r:,
.irigai. c1l, ;j, dc \-r{ Lllr' rlt' ll tLli -tirrt silll .ll-;iti Lrili-i-it
lrr iiscuJlrr-t sfaitrrilol' tlr'lc, frccli itrtoctlliri r:c: r'i s1,,iit1
'
,r('iim, cintl t'ltI allit rriti, litrgi c]rcl'a ll.icit: 111.1 ci]irl

slrr.r:

sri-trti. r'itrii li'{'il i}rll t:lr irillsi-i ; itr ;.rs1-1,-'1 {,1{.} illil)l'tllrrl.rt'i c lt{\\',i,' ,1, ;rjrtIr'r'. -'i. llll rlt :lt'riirii, T;t *r:rr])i],
fl, .r', rr'tr,! irrri 1;rr1'r111., 11t(-irtill -\ii-<1r11r11-, | :t:irictrti.l" 'l'i' ui rrlirr, rrI rli un ]ult'u J)cr citt"c lir:itr ttrtastl'i
rilr-1 irlij;{ltlit' .i r.'ltt,' tt itl't'sol ti,-li'i;Jrinrlli. f lri itil ,ri -,'i
:Jlrc ll lrtii rlc i.rtri,r:r :i lrlit tli' lioriril, i1]t:it si._c.1 , ;i tltila lti irni Sl)lr':1 l-i itrit rtlr :, jtrgttt' Silis: ili. hritlc, 1)ot-t.it'ti.'i'r1r'! 'l r \()l! ;rjll{;1 1'q1 [otii,lrl.i{ r'it lrr vt'i. li. ilr.liilc
-,a lt,,r rrtr, , sli, , t1- 11oi \ ()ill lllrii. lr\'t'it liji' ilc \iegit iri
jrrir'r,i. i\lrr';'lir,1ii , il-tlri .\jttll] ilfr:ltr i'tr\ itilt ltilii',lrliriolrtt: ilrr'lLi.prrinch:-:;i r-'i. tttt lnlri titri tr.rrrll iiltli si cad,
r.ll)irs rl(r lttLlrlrtr, T'or-uii clc irtrillili :ii rt:li itit lrr r- rilitol'
qi 'r'il;:ui cl urcl;'ilui sc inch,:grLsc, atlicii, drlpl ii1111 :'0
ii,,l',r,-, sc ficuse prIji.irir':i. 'liirlrisci dcri srrLLlicii-i ircst,'
ull-rirri, lrcrL.i'r lrr tril"ce iartrl t-lrlle lil, riu|li o g..t'irttratliL r.1i:
l(,tl1n. d(' st,-jiu' litllir-, ritt'(i siiritlu lii rl-c('lLt di: lllL iill
frttrrrlr,trtrt (,ittllr-lr, soliir ltri. ('liilt'ilit, tlti irirlrirrsc si-i
I,, i.rrrr) si , ili' crrttr iriti -o-.irI. 1irinllli.: bt-lltr. rll:r si iqrilcr i sii irntpirr \';i tra ('ltpi orr.tlLri. Sicjll u1 lltc,: tltl foc
iniri irrrtt'rtiii,: ilcrit ot'ir--lllt' nll lctttn (1c ;iicr cd. itl.lll)clc
,ic piol-r si rit pin, t:r-i ic r.l:rlr rtn foc cirrlcr', ''n iilosi:sc
jatii r:'j, lll rli)r'lrtrtl ltit't.tl'rt-t'li llit'>el<,rr t-lc ariilc.L'i,.') .r.i
.)r;'
i;r aci,.lrti {r-rc iiglozilor: pr ii jiiura il'1ci'})11 si .'t ti lrtc,,,,si:li. ;i si se iopclLsl'it. ItLrsii o plLt-1.t, i.iin Jrrr.ltii'il i
si ,lrrscliidi ci:ir'rirlL'lr:, iar 1ic ci:ilirlii ii it-iilr,'sti I)c iicoplris, si-r irr tnatsit:'i itttpotrir-a fot'lriLii cirro sc irrtt lisc
,-i,t ,1,, toi: irlslrrc gririlinl , ca s;t nri rliilr drl t-'lrlttit"
l)il\( s('lll ,lr. -,,'irlt-ir"itlli-tttt'st'. (lo\'()l1r{';i.fr'Jiir-iti, lrili::t'ttiri.

{'111.i}\'ir

I \ \\'ll. Si r:if, l, rlrrnt'i ce iirilrt"ptai tortttr {r('fi lilc'


,r'i .r sitrlrt t irrrl llr ulIui, liJl(l ili rrlhrl. ,\pltcll.
,1, ,'i, i! r.;rtr: liirli, i rlt'r'olo! \'lrz.irrrl ci. iir-ijitt.rr-lL incel)r:.r' r.ir ,r'1()l)(';r'.( ri, ilriri (lll illlll) ttli ;rstttlllr crr llulrii1,,1

111

| \lr .lr r lr , rr.',i,,r ,lr' ,.1;rlrri. lr;tit t tl t illlost'ttittJ scltrirlrir


jlr,lrrrtiri /.rrr,,l,i rir li.ttt,Ltrlrr l;rsirir';rti. irillrrr'llll;i r'tl t-;il.c
l-;l.rjtrllrl
1', t, llrrrr l,L Lrrrrl,rri r Jli,lrtzt'i {i.t.t ).
218

rlr'nrglrr"it'. I )t'trrlalti s1;Lrizi irtstL p lrrtliLiiitirlr"


rri'titirlli lpoi tltt o vilrlil;-r.itr tti'ilr:it: t:l-il {ii si ttLtlt-lll'
l,ij.:tr irt li 1i'rril r1, lc.:lo, rlc lirrgl'r ttoi , lrlr:ir tLrllrirtsi
t,r ti,tii dt r, ttlrlnii iitgt-t,zilt,lrt'{1 , il1f ('1.1 tilrri milit tlt
,,' i,. ,,r., rrlt rrl. (- irtri irrct ili zgr).ltl(ji Lrl ;i tliif i.r-rr r ili irtriri, l-'; iusc't-Ilr sii nc tLitlinr rtttril llr li ll-irl ; lriglLr;irlr
rris:i r:ipridc (lc sceril[t cii sit-isc r1r'Jlr k;t'rr].silt c:tlrliLtli
, LrJri.L,fitlrti si cJ llrtrirzlll {.rtlTg(..1 ir,:' Lii' lirtLiri , tltst'lrist'l
r'r'r.rli,it ui'liir iil,-' {Lrrtttt:i ;i i;' lrli ct'lr: tlorrlr du;rLn'i
\ lLziLrtl iir,.ii. < ir lltt'tilltll lLri ('tLr!, rt ttr i'i'ilt zii ititli'li 0l-ii,'
rrLriLii. sr-icotii ci tit' i iniL itli l)lil{ lr ii tlccit c{}trsLllllilrr'l]
,i,:,i1.,iltrlLri cli cil.lrc It'cttl lrlr'l't trttl{if ilic; ptl'r('i i\';1li;
'i' lidtLcir tolri-c r-llst:lc, {ar fiLl ii.ir: 1i c:rslrt)lLttcl{: r1'-' r-'c':iit-'l
l,( ril!'o lt.-lt','canr --- si ciil-t'sc riiliciili ciinl lii tlililiL sulr
,;i i'.: x11i1'liiiii 1111111 citt uttu1, plrlli: iu clirlalelt tlt
, ,,'-ta, ',',', i:rr Ilirtc rJiitrct, it-t crtl'tiii", 1)c dlrtlr lr.rlrl, r ii'
, irrrl t'l-t lrrr;tiz.rtl st 1o1''ist' c tt rlt -iLvir';it't', t'tt'r'r ttittli
lir lLiil. 1i ca fornla sc u111p1('it, |litr-l't'ii.1'11 loiii s;i-trri
,l' ,' ,,jtri.,,' si lt.scrtll:ri:t; lttt:t;tiL r lscii ;i t'1i .tl-irgi-l-lr {:1i
irrirrrir, irr lim| ct' t'li. l,(rl"lllrr itt'l -rLIL \ t lljll(l i t ajtLlor
, irr,l it i, cind colo, iiiri ;' ir'' :ittr. ..{') 1')lrlrnittc, ttt,
r rr'1 { u irlotitttli-'rnit'ilr. i;t lLi inr-iirt- rljn ntt'l li ;i ie'-:rl
rrr,l 1i,i1, l-,i.ri.titor'la cct'r.trir.'.$i ritt'r-l;rtir loi'rna sf Ltl]l])lr1
, ,,rril :r.trLrrtci itr g-.'nlll'r( lti ;i-i nlrritrtnrii i)otlrrltrlLt i tlirr
t,,.iii irrirtuL, iirl-ltllti nlli irtriri'1:{.ilj cii"iif o flrt'fr"trir'rlo
r1:rirL c:rrt't1i1i':11 lrt g l.rlrt.1ciL si, cti D Jro{lii qirr;:lrt;i
irrrrr, li si irirtri, itiillrclrtiir ct1 it)1i ci'i tlt [;rllr' Ilr ci'[''
,l rr ,i'iiri. ('i1r'tt nri'lnl.i'rrl11 tlti iL tlr;Lri "t',' t'itl;i-ti
' I rr.rl,ri ,-,,,,' ',,' r't'rlt', ['r'ililli e lisltl itl{:icit;rlrri llt'ir'l l;ri,r rL. t itii r',,iitr..ttllttoti siir:rri tir lrttll:la lilrsi :tr lr irttttltii''
,r,1 r ( t'ilirti roiltii rslii'l si llrair^ t:'i rtti-lr i s';t irrrpliirrL

r i';r r(rirr-r.ti

, , rLi, (1( tr t, lot'tttitl;l

1ll iilii'egil)li^

iil t il,

Il"

;,.{il-i. 1lli ,lirst'i sii. tilit r'rr}c, t'r:sr,l si :.itrirtos, s! lr,!rllntij


lriil ilrr ri-itL, iir, ;iul'trli. Ii!r ilr>r':jt rit it'i;:i,:iil,l i;r;lr,;r.,'. lit
;rri.r--rl 1iilt1',. l;r;rrrl ri-r!rii >iu jrrir"ir. . - iirr'r :i-i ii :f riis
1/'r'i)r.i \-cilli:t. ...- i.iili itt-r-'gii li i!.it rtL;tlr{,rlt t't';js, i;i}''.:iri, I titir
'li.'.l rri j,ts iljil ljJt, s:,ili'ir rrri-i! 1ii:irri:uJrii, ii.rit iriir'itrlri ilri
ilrrcttt:oli:.i sJtunin(1il-nii : l)iriiriir'lrt.rr i'sl.i fr i t:rii i r',-,: r;)
-':j. tl-r,trtlii i'r-tr'l cii. !l''iorrt'r:ir: ii l,r-r rtttrti t,(.r'r!'i' rri : ;:i
1r;ls l.i.';rlrfi. r:irirl L(i:rliri(rit5{.j'i iintr_r it:lrriiriillr,:iu
:)irrt; i;pl l.irlit-:r si llli jii rrt .()::]ll ]t rlii, i irt:1iil:tii, (l(.'1,.liii jli
'.-li tl.-i) itt,'rr Ii,' si t';r , i,r !i I ltt rr'i . Sl ;r-r I'i l, t r:ttitrritt-:i
ir'ri ii.t'c rirtl;ir. s1,:rittt;r ,.i ,rl,o:,'irlrt
1,r'i1; r':r,r(t ti'('1.:r,i5(', l-'litii
Jri;ii:l tlt,,lr l;rirrilitr l)r)l lti :ia! ( ntini(:t{.1';it it,r'ii r}r.'1liy11i111.
l:r :,;'u Jc inl,;r'uitit ii'' t:,, l, ,i' r',r:,ilq11 ' ;rlirii, i,r.ii:,tt",r,..i,
Iii;ilr'ti-irttr r.:tr i,ti ii, ;;i rir.t-liri liiiiir.' :rltrirrii. r;t irt iri:ri:.1.
'i,i:liit iit(ril :,a rliiri Ii rrritr,:ul. r,'ri,,irl.riir ( ]t :ltii;r \,i':r.]ir:
si ri;ttitll lii.rft.iti 1-)1rIi ltl::{ii, st irtlirii:irt';r i(jti(:{'i i:iit,,:
r,tiii ;rjtii;l:rrt'a; l'l'ait icr irili si li;,it;si ii-i tririJllili'::iq
!.)ilit.i;rltlrti Iicllil"i-r i.n:1i{t itit| s{t ilUtt'itcti"r'1:r. -ir1;11rriil
cri.,at.t1i.:r']l"'i
ilii'iltlsi.'r-ir, J.itct'tr:i lli: r:i.! i'i,rijii tiilil.,,1 ii
""itlclriltir-iii ,[L'irrliilri.uit., (.ri r];!1-!!t1..llti !i]
lr. si)r:oi.r,:::li i-i!
li,ir'!. si 1r:"tllltr.1 ri,tti-!:rr i),it: l'i iil,r:rli,si.iuti'i'. ini. liliiiri:1
ii) jrriii(': ir;i.q:ii rt1,r1i rriillri iit lirrr,gri -i-i rrrrrllntr;ii 1it.
ioil, lilr:i.iiit.rltt.-lr'lrrr;iii,.'rirL:riiti. Jlri<r]):rltil ltl{'ir rl(

.t5

6r,,:

,!

qo
ai
I

oo

lo
;!' *!* { ,,
*r. .1. ' I

et

q
o

o
ru

()
c

.o

(c

q,

"

go

':,'i iiqii lx) t:ir'rl ii l-r.:r,ri:i,rt:t i.:i. i i;ii.! \'irtlr';tii i.!t,r'ir:ilr.i.


;i ilt,:1r,cgirt"r';l lirr)lrJitlLii ii :rlitisr:t:l (:ri:. rlii ..i:iiir i:r:r. r i
liriii i:nf it)Ll ili li.r.it:nL riil..,rtiijot' iil 1!,';'.,,';,rr;ir, ,.ll r'tr. li,r
,:r: :iYil':.isit1"ll r.) i--r{}irz.ii. r.i.rt Iirr:r'rrIi j)t-illr il'r:.irj }}i'llit't.} litl
'ii;r'.'rf! {t:irlr':}t'r,r) ,.liti.l:'t: ('l,lt'i: tiiit.jl rlit r,i';ilt irlr.1;j.1j;1,1,pirt;-r. lirri iliiri ili;ir:iii' ,!r-" t't:qrrJiii. .Llit i. )irr jr;r:ril',i.rrii
;-irlu-;c in t,r'i'i- l;l r.:ruiolt-iili.li. iirrti.liri , ;rfi:r i i:r !)i:tl . ir it
,:i: ;ri:r,:ri.ii.i. :Iij:-ruilrrr;{tri ijr: iil i:i , llt-Jrlif rjlrl . ii$;tl('. r:'i-i;
.,r!t)i'ir' :litij,r:i _iqri-i1u'r.,1: lrij irii'iiii,,i irir'i'iililir .i l;;lj
iii'i'rlt,ri:t1i'.

r!nq&.;,r

tf)

llirrilt'i{',l.rjr'ri,.1itiri.til.lt},.S:,{.rr'.1,'i' i'i.r'r.Lti,.:i':.ttit ir)ir-'r:i. lttl;]ul",Jrtltiu1ti,.r,,',,,1t;i, r:,itri:i.rtrr 'il'rIir]:rl i: -ci-l r i jr:{'l.'t{r ;rJiii jii'iir-ir.

i*t

,.t

ti jliil;

(!

.\

r!
N

o
o

ij
bo'
-g
o

.9

lrf il;';lirl ili;r.',

,]r

Michelangelo:
lui Giuliano
dei Medici, duce de
Nemours. Cele doud
{iguri alegorice
reprezinid Noaptea 9i
Ziua. (Mormintele
Medicilor, incepute la
ordinul dat de Leon X

Mormintul

in
in

1511 qi terminate

1534. Capela Medicilog,

biserica San Lorenzo,


Florenla).

Tasso (A' Allort).

Perseu (Cellini)

{ffiH

ffi#

S^1-* g1,1rJ,*'",
o ,,rI t'f n"' l 'l
^\\
Sru"r r"'i t.,,
Jr
.'r-c-e fu)
{u.I
\.r
r

'

Ii,"- 1*d
'l)

YY.\/ r"L'

-toQ

(; I {,,} }t (i } (_}

ol-.

,ilSlx

M8

\'"tS,\}tI

-- n574i

't *1*oflr^o
).tt"("y\trffit

a AN\ 4t3

-'i r,4t
'\'l'-*
to" 11""- 2{.
F h*:-?*'
Y("'t
tl,l .t ht,

l,*1
1
.'

t:

.,1

q1t

"."":

-t

,r,t;
!r'

Giordano Bruno (Portret 5i pagind autogrcfe)

l.r*e*
'7tj\''a
n7L;

T)
j]j

i .l 'r'. , ,.l.ii.t', 1, i-.i,'r'j,r','",i' sl :ct'iiir,: ;: ,;l rL.i


llar S,lli.: cUllrls( tiia1 ri;i1rtr-ii). it;)r.i L rii'r.'lit:.li.Lr
':,i
lr,;rr.l(tlii{i r,:tr:i-tr, ltit;itti iril,-'L ;r,,;1;1',,,lir' ::i r.'ii-rlll,:rllif i11r;1;1i'rlrirr,, iri'i,rrri rl.iu\'"t1i'j'[1,1] (1J:lI-(]li ltl,'\.l. illt Sl'1 ,\:\i.\ t']i'!'(l]il,
'. ,,,.t:r

,.1_i',

lir't'N,lij-l

)lil i[ ,\li.I{['i. li(:'!]I {vitr dei piri eccelfenti pil!{ultor; e architeitori}, }Licr:ri'r-- ;rpii:u'ut:r r,rirtr;i ,-;.:r'j:
i:r 5il) ci, i.,tlr'-o lr. ri,rir;l i":t[iiic, liri,r'ilr'i , iil iSliri 'r r.

1.iirii,

Galileo Galilei (Portret de Justus Susfermans,

lorenta, Uff izt),

.l

liri::;i. rlalt: stro;:a,t'[iec i]s.)(tiiit(-- cr! r,iclilc


iili{l-- ;ili;sri::i trri'll|jrlil,t li ritr r:lltrit|}i :;rlIis 'Lrrl 1rl rlcr-.,t.r nir ;r i , r ;
tri;

irirgio Yasari

pietor si arhitcclr ar0tin. \rietilr.,"

- si-r clr.lli1;rlii iir r.l,rrtrurtirti i:tIr'irr:;";lii,'L


.,,'rsLitltia iitr:Lart;r
, ,'i,:.Iur- illlt:iir,ti:. ,,1,'itl:i ili{}j'iji(} \'ilsiilt'i ,l'.\r-, .', 'r .'i 't ,
- r tlrjilriiiir.lll]."i1, 1l-at' i'1:istil. () islrll-ir: il. i)) ir'i,'r' ill l\':;',1
I ul lltri:ulr:r 11i)i'i.r:i1't1:i iir. rl(rl1(')',) i ', :r i ri rttii ].lltri:ltit;; i,rll "
1!:; rrl-ri,',1-11 1Lri. 1r''tsil.t-i c:1ri l)r.t i nrtiit. t!ltii. i,:.1.it; ;ijutillr'lrl-s.c
l.r,1l,r.i)'11.,:rl1L1r:d{}li, si r. lri:lr iirrrrgiit:rtir,r {;iilr i lir.:,i iL it,llirit -1. dr)ua, {te(':l. Cr-r 5r.;itlr: r}iil t,ljiri:t;il;t. ti j*1liirii,l , t} i;rl-iri' r rt-t: S:'i-i rt\'rlr.tal C:l li lt sr. ri ii rrr, pt ,,Cr-riii" il11t)i r{i{}Ci {-itl r 1,'i}1 iij
rj.isiici. l-.4 a;rnlilil
lrritrttli i:11il.ii :1i,ir:irriiiil;:',{ril,) :,r, r';;l
'r1.;-lrl) so]rirl r'{)iltDi,irl lil r'i1.1.:ilali. lr.r.;i.,rilt}lri: ,- \!i (l.r)'r. \';,!-!.';
,,ri,iiliti'1.1''tr:lrr.i.]1,'l-iirtrrrjtri !.ruj1r'ri astfrtir',rltririi.:tii;l,lrl.J,,j...l.
,,, '
i-,iur-X.rl. tir,r;rii , r
lr:ir,l :-il;iniirilr-rr diil ir,;,n tiilii:,ritt
i i1;13s1,..\''1-ri r:ll.pr!1ai:i i-.r-irl. c,lc ,, t:i;nici.rt." j
i l; tt:.'ii(] lrt ije ill"Jrl..!ltii.. \.i a.lari r-l rilll.{ltir.l i:r 1 r'r'i jrrll 1.")
,, :rr,'rii,:, lirt;.\'ttfs;)li:i
.;rir-j.ici(.r tj1.i,t]1ir*-llr- lt,-'ii;r:tir.:t-ii. lj';r'j , Lr;i ]irl j-rt,rrl lJlrtt.i.;1-;: -\iililt.i i)-ilt trriul iiilllitl ctlr r,i'i
'

o)

il

x!ntiirralrilr:.,, l.)-rcli r,firt'lr lrti \'-lrs;rt"i ar^ j'i i,rsL itLlli,gji:;i irr
nl{i l){11trct cii :rl liti l,con T:l;Lli.istir l" -'- (rir.,ir.r-rlit l-lLtt'cl;hrrltli
iril 1'{gr"cii.111 oi-i I-cottrr:(1o cliL \ii11i:L ttit c.rlc ()','{.)(]itL ctt acr-'r:rsi
l- ,r-til" ,,lJar'''- continni ei * clruLtiLilc irrictt:;t' irle t:LaiLrlii

\:inci \-o1. pillira} f i lircr-c'rr tlr.rlrl iilirtt ilc: tir,


\rorbittti {r-riplp-1:r osctltir" elitirri ;r ]lr i
.{,{:r-,ti;r t'dri t1a Yirrci ;i tr[ic[rt,,llrn:1c,lr;, \]rtsari r1,'rr-i'ili:slr, il;irir].if ii1 cllor'ii, coir:rliin{it Lr.r(,i.r (1ii{ i;.rt;ir:irii-slililE^ c-i. rr"li'
l1:liirttgllri ri,pt-r'zirttli, rlt';Lltl,.l. 1'tr,1,t:ii \-rr.r,rt'i ilrrirtL'rlliii
>i1ir1-i',11 lLl lr r'1-t'i it;r lii rt,:.
:ii {,rrruttr.clr:

11a

1;r !1.:ri'i rlrpirtirli."

iir l'il,l'- ('i:l.i)lt Il.\[ 1rL >1..\]i i I'lr'X{}Iitr,


s('L'l i'l'0lil sl Alill11'l'-{'l'i,
(

li

r ;r

{u ir'ttit'

Leon Sa{tista Alberfi


Arhitett f!oretttin
l-; l;11 l rli 1',io:tL1 1t, i l1rt 1ii lt'L'1r.. ii lr,{iit pli,iiltirliLl liliilr'{il' lr'{'l{ri lr t iisti t';'r't' i i I)circc 1'fclll.{)fi, cti
lrii:, sl, ?nrk'risrJ-ii, l-,irttrriloi-, r':u11i{61'lini li iri'iiitccr,j.iiul',' dcschizirrtlu-Lc cllca spre iri,sitctitt';t tutluor'
i.jf^,i1i ir)r p'.- crrr le r-cr c.{ccllta, Circi cinc iitt )siie oi{f i
ii.'i-i i1r rsr,ziir:0x cli{iriicl cslc ne1'Liic.sir ocaic:;1i cu itlli'.
{.:llciiiuc lirg-iir -! ilitr-ililor netrilcrrse, acrul cliiuliiitr-ti

r'r,

11

;ijri1ri1-rr1;trirrtri

l-

tr'1

r liip: (li9tgjl \-aq:L1i , t-ictilt. ctlt,r li,ri 1i,. ,;1,r'li7i r,5ri.;',,j".,


{i'r Lil;ltii:ll-i.,.
i\.lr'r'ir.l i;rrri'. lfiii,l
..it il>l,,ri :;i nrlti!Lt1i,l'-rlitura
r1. .: lr:,tr'tii C|ttt!l.l .

t:,:

sic ';i

s,.l tiirsr.ilil'it:-r'ir ,

ii-ctiior iiivltt;rti
,lr,rlLnliili.'i'u..Linuiiir"itrct'-:cl:itsirLlr.t;'r.rrlrrrti l:rrrirlrr'il.
,rrlir'l,r ..-rllli 111(.][i.ifilc (]ol.Or Ic 11Lt tlllrr]s(t l].ltcri\.il ..icitil
' .irilpli lnc.irrif, l)(i ciir{-'r: l:-tc cintl lrinc, '.:irt,-.I l-rlirr,
' ;l l(t:ilit aar'sl{:ll siti[ ;l{cr'iit-l} l(', :(] r'i'iil lint1i,"r1.t, i]t.
'.r,,.iri ltii Lt',;n lriltllistu "\ib,:rii, ciii(' ,. irtva.lirt'1 iirrrl.,rl.
i,ttinl'r ;i -clurliintl lr-itiItrr:Lttt';r, pr'r':li.r 1ir,r si ]':,",ui'il '.".rL j.isrrl- rliilrii tl r:l-r.i'ti, ri;rtr;r'iili r'r'ir,ilr',r I'ii,i
rrrrrl r[irr iri:t.:'i1.ii rL.:;r:,t:i.;:i i1l1 I-rit l)lrtlit i]til'('(tLr it1
',r iirirrjstrrr ,qr-'ri,srrl, Li,;i ntrriti ir iirilitiir :ilr. cli ,.rlL,;
I .rii itttfi'r-'ri1 itl r:r:,'tt d,-' 'rri-i\-( ct{ irf.,r'ii,'1, iliit i:ltrur
i'i i,.:inli -((: :ii ,--i'i-riia ir.Ll ita 1.'ritrl'u liu irri itl'ilr.: s;llr: r'iiiri
'\-i.ir.irrt,-ir, li'-'ncl0 si iintl;ilt i;tt':lLlrLtil,rr') c;l i'i i-;ir'fi
,rt'.i.,,rttl lrrr roi i ci'i .iir'c ' - jLrilli:irrrl rlitliii lrii r-;ir i
-,ltt fi,sl, ilir irrili-, ttl,ti b'.itti ili'r'it t1" L}: tiii,lc:rr'\r:riL:
rrr

';i. j)1,"iilt'L'r,.'ir.i.ir-'.rii:r:;l jrriltrli si lr trtii;rrt,']rti :;r't"ir.,ril,.:


'iiti rtt,'l',r atl iltt nt;ii ;ttitlti |rit.i'r, :;:; ltliii irrrlr iintllr,
'. i.ttii, ,lt-'ulifl',,-c ,lri'lilrr ;riittt{ t--tt Itilri ttr,,rr' u.'ri1iiii;L
tif irtrriini-i,'ni -i i)r'i. lttiirtilr'li llrirlrti i l'( i'.rl( , ,irr.,.
-iirl 1rq11-1i,11)rLi',; <}c urli'r'lit'si li1i,.i'1,'tlrr tttincitttti. -\Ll-i
,lr:r'i rtii:i o I11;i'ir j'(l ci vi':tir,i.Ll J-r.'r-rt1 I'irtti:l.rt .rrllr':ri i
,'rLc i'rt;',i crrrtr)s('iLl lllirt .crilrilc tllt it ]rr-iu lrr,'raliir,:
-.:l lc r.--1iuln:r k' : ttisrrr Lt i rr ljioit'liz-ll , rliir
ltri'rr nr;ltillL
1;rrririlic tlLrgli .,\ibclti, ci r l)orrtit sir i lr-ct't,'zc itttitlt ri
:i iri:r)rrrc r)i)(.'1.('l(' illrt jcLrititii. ,lrrr' ' irvin(1 o rlr q-,,1-ri1-i. r'ltclirrrrrr !'ilr'(' lrc('l:itil --s'rr itt,l, lltnit ir itt,rli
ILrli tpriit 1Lr s,rr-isitl tl,.r.it, l lrri i.rrl ( )

..i ntitiiii, nrir"c'.ri; il* uiile si aburii nt'ii"rn:rloirsttrt,i


liil,.r nirl(.rlt1r? {'irrt ot}re lrLl-si c1i sranra cii ;il*ttci cii-tii
\"r'ri sii porncsti l:r o treabil,, ser cade ca siilgur sii

ltiibzirit'lii ailinc lr ce tlcbtric ;i la cc ilu trctrtrie .s;-i


f rr-i, {iri a tr lli:;e ir1 s,.-'ama tcoriilol a,lttiia, car-r
*{iiricl dc cclc'mli mirlti,r cri rr-rpie r,lc llractirrir-"-.--t;'i,i'ii
L I ntrrlt tli'..'ii I,;lust sci
l\lrri c1c plcl ca ot icc pcrrlrtt r.irLtrt llotrst ri {'stt llis:r ci,,
i
iclr sli mcari:I il npreu uir, l i 1,r'trt iii ci li t'l;r
',or-ia s itract

-:,t- irtt1;'ogitt

ri ai l)(')lli'u ci. -'littrlr-ilt: ri scl'icril,r

Lionardo da Vinci
sculptor f lorentin

Fictor

"si

1...)('rr l1rL,t-r-llrri. ttrinrrn;rt si cert'sc i1 fo,ct L-it,itrllt.li'',


hii scr Pir'rr) (lrl \;irtci, i;ir- tilci tL-rit: f i ;ir n1i
!t l:lca iii,,k'lctrricir i si n :.-r Ii fost :rtit (lc ttc:;tatru-nic,
rr ii rr jrrns rltirrl'tc ir.t cct-:it- cc J)rivcstrr cLrllosliin.i.rli)
-Liirrtilicc si iit,:rlrlc. -\ lost iin()llICitrc s-,r :ipr1( ir i s;!
i, r:ionri

-:

ilrio:t, 11r.itli{ {tLr:rtiri. tl;tt" rii iltiiliL;"-i cr'{, iiltnl'r.'r',


i., [l1r;L tii I pii ras il't'
Allr. tli iiilriiL. r-{lt1r;i t'i' :i'li- ll(lirlrliliilil r:it'. i'l iltt'.i I'l't
t[l'.illiltttr: irlr":ii itr iiLLlli;ril .iiltl--iltir'
"r,lr.,liilrl.lr:rjtltl.;itit pt'i,[t'.rtt.itL i.^llLt'-tr irrl-i-r'tlt.
tiititr,illt-'.
i,:iL inrurriitLir.t 1ic
i,,i [t'tLll r.11, grt,irlirtl. l,', r:ltiltl' iru:LLrcinrltr-1. lttlt:'-i'l
i{-1, 11s111r1rt pilillr si (:ll itrttziu;t r'oi:irlii,, il:lr nirilraiili't,il
,.r.ti.,,i ;rr-'tirr s-rr irr,ll,-tril- s;i. llirr i. ir-' il" f illLil i,liit .1iril. l'i
- i ., ur,,,,1 1,,'t.rr', 1'ir'r'rt i l lltzi'siutstl ftl i liliilt{-'lLsiliii[tl'.
l.i -",1inl'r rl,'{lrttitzit '-;t lrjtllls, nll {ltli}ii rnttiti" 1i'()iii("
:,;i lrliilft.' tiutnrrr'zt'ir'stir itL rrtl:rt iltstt Lirrti'tll, i)t l1t.:f.tl{'tii
t u ltti:tll:'l atit o-j.i
.f il*.. ( u tr)ir[{' r'l'i : rr iri<ii'lt Lttilil
i:'lill'iit , rt ri tirtl" triciotirLIli lritrrlii tli':t'lilil si si rrll.rlttilr
i.il .t-,'{it.,{', {'i{ ('iu-r.r trrrtl.t'zilr. }ir si inlt)li( lr ltlit i birrt' lk,r'ii
,, lr, o;i'it:,.rr.iti:i'r'lt.1.l'ltit dt trtlrl.t.';l(L>lt'il :'i liirilul .ii.iriil
r.i (.1! ltsr.[1lirp,:lr rriiir t ii ..1]t,, r.i,r.r n)it,r-o ll trrr;r t iilI t .i.
f -:uu-i ;ti . it,.'r i, (ti':t tlt iii -lrll .[tit sl i lr.'-:L tltt: itii. ,'\tlt-lr''.'.'
,.rt.il \.i'rr:ociiiit,, cti i-'illr' 1.'1-;t i-,itri irt'ililLt si. i-a lltglli
itrlu :r,lIit,l 31i' i rlrtrtta tLitir l,ioti.rtrr[,-r, inrii'lt trltir:iitdlt- i
, r; r[i,r,,1ui{. ltt,,.L sir llilri 1]-{'11il. t'iit.i{ slrtt {Il.t.
Vrlzjn,:i :ri.,..-t rrirriiior iii,-r^i-,ttl lti ltti [,i.t..rrllir:iit.i, ,\tttllr,.
- l';litt:rr irlrrit si l-lt."lli.tlri'L {,1'.1',i'Itl.r.r-r, si-ii ]iL:r':i is{
i,r,,l, t i-irii i , ,' ,l'. "r1 l1i i; slL f i.t'l-o s :lL lillt'ii'. lrltitlr'.
r li, I"ilillt ii() {'ir ;itt:\i jr sli itilt'':t i.: lr'\' ilt ;Ltl'1i.t'rlll {lli
ti!l'lri','l , lt:,,'l'r.t 1)i' rtiril I-i.l.rtillr,lt.r l-.1 f;ir.'Ui bll, t.ilu'. r.Itt.
,r,rtr..-;if.rr"'.-r. tii lrr'itiriii.r.i t1r.t jlttnlii'i. c siirgLlli:i trlti!i.ri ia.
j:i!t ti):Li|Lrr-'l{ --irir\,r'iil!\,'ltf,l .if'il;t.ill;:lcitl-i.is.'tiitl;itl.l;-'si.,..,r. it. lrtrtJ.:i, ({i o lililii{l l}tii ,-i,,' t.l.ttlr-'ti,1'- i;r'r'ri. 'i
'i.:r lrirlr'rL r.ji- IrtiL;tll si liirrrL li ttilfllll ia i)111[ i!'r)lilr'll li
"iliL'itiii .it't l-itl|li-l"l
,,- Lil'rfrit 1i11 lllilllll.i. iit s.ttl{,tlili"i
1ji,.
r-:it.t'r'tl
L c:Li't' t. itl. ili-tr.'i.iii1
il.iit
t{L
.t-,
cit{)t
lt"
ii:srrs.
:r:r,
: : ;.i..:
:,..1.,,,!,i;,
i,,.:t
.ii.:iirirI.Lr:11
pi1',.,rr
..l.
:
'l:r.,,,iriil
iil,,i'lr.r..
'n.lllil{'i{}ri:ir.)
,- . -r il ,ltliiiL, clllt'i.
'.i'
iLi l,Jirtt s:trr. iil. si'f tlliil.{,, si ;i t-ltr'' i rli I
n:1,.,,1.1r i.
i'ltrr irll,ri
i-l:irrrf.ii i'rLt'i',.rl.i'si. tirriLi, ii ti.lr! itl.r ir t'lill:riizliili
4j\ririr(]. ifl.1 I't: iii:ii. ii ,Fil,rl-lu:rl" .:\ f;:ir'lrl {it :t llr' ilr. litr't
r'iri' i.,ivc [)1-'lii1rl1 pi:rs'ritltIl:-i ;1. :1.{ir, rrllr;irti. (''i]i i i"llii. iilr.
-,,, ii:i .'.tl':g.r1l1j{li)t11,{'lt'ililtrlri. l{:'tl1ll.iLr..iil,rl..L, Ir4L'i.'. ii'* rlr
iit':-, iirl I tlrrirli Ir,lliili:i '
51,1 .6f irir. rirt'lt. li. siiirlilli itlilr'litlrl
trtl'.i.r. 1r ri",. sililtli r-[ irr t.,itilrill'i, Irlliiili..i
';'1lr'.;,rir'r iii,{.irl;l
'
: .', i,'.. .. ' -' .r"..i:,i.:'i- ,'i ,- lt'irr' t1i.!.'. itLlrl'ri.lli,. i
.

'

rL

.L t\

r li ti,:ir:u-uz(' tl.i1 r:ii,l.lLi;r.l'r: litr iriltzl-r :,LtJ.rtili: rl,.r .!.r,',,ilti:;.iir t:;il l)irlze dr- jr ;l.tltttut: ir):tig.il.l it.c, lucrirt,-lu-lu ill
ll.rr.iut'g'ruL'LlVl'lllil.lpulir:lllllli,.incit{rl'iloil(l.f\:iti';.}i:-'iulirullrl sir ic ll ir:c;ti asi:t c.ulrl il.o\'rrdcsc li.tlt-l}tl cil r-r.''tr
j(:i{.rir.rt l'iri.:ui-c tj.c mittrr. sil
;i. af}1rl(l in cari.tl;,1 ll{)3.:"!ri
,lt ,.lrscrle, ca *qii, rlt1 tlui slrttti. cit a tlcst:ltltt llc irii iil
'u lliitt iscu-*intiu si l-tit tl.c lt'ttttlils, incit ttrr-i nitttr tri
';llr: *qii-] fi ajuris \ir(-'o{lltt itr ltcc;rs'r-i. T)l'i.\ ill1ii,, (l',I
.

rrl-cutri a.r'ir:.d 'dll Llt::SL)11 Ii.crri cr.r siiiul ;i ilt cl:trol.rs,:iil',


riri.il.ti-irrd ut'l ciri),-[trtniti:;:ci,rs(: (lc frlll]l(l:: ; i11, rtuirlt>1ir
)ir;!lL(r,.1-)uttrncztu sar,lisc o ltiJllilollft i:l'i1iic 1i o lriliitl'rilorlrc ])ul,int:t r-ltt a o fa,,'i' ct,1ttt,st,'tttli, titsl"tr'ilsi.t. in-tllijjrl-li cll gcrriul 1i ttrctnorili cc o sltl jr:itti : j.tl . lt,'t:1.;.',i
'i iu.llt, se
l:,1:iccpeir L:il ilinlclli. aii.rri sii ai'atc lx ill {}tret',rr,,lc r.:i:-i icrsr:a.n i,lirl rrriini ct:oi-r- c{.)-i i-ir.tt:rtit l.rlitt trti.ttlt,
r:! r iirill. ljtttorul \.'o1-1')r.)i st'ia sr'i-1i ln llntii ii: ;i l it .t;'
,ini., itlcilc, itrcit il birr.i irL ,<i-i sil,i,lr sir lat:i-r l)il r)l ir.rtl
jri'!tt'i\:iric, oricit. rfc ittzcstl-rrl rit'Ii l'o.t llci]st:r. \ll 1l't't.'*,,
,,::i tii-ir -sii facir tt.ltltlt,ltl si tlt,st'ttt'])tr11f1'11 rt ])ritt il ri\ i( /.
, ir irslrlitttiJtltlllti; ;i.a-i. gi.rili sl).1'oll l)i-l t(lil tf i:(r('tli.tllt ^'
,,r r, itti r -;,]ill, iatj''rt lr ir!i,)l'tr i Jtilllriilol', " l t ti;ii;r''
1,rr 1i. rrl ct-icnr-i.lol ill'itlt ci-t s,: l)t)t r-itJica 5i...tlitlii tlil-r
li,u.::r-rcr.rlirtitlliilic;inchi.lluill'-1t:lt-st:ttl,-rll.cltt)l;jioit('llltllpottipc l)t-'lltru itlricliit-t;rl'L'rI
' r'u cririr firca llo;-tllriior si
rllt'lclt c-Lin locrtiilc 'iorrs,', cit LIllrrl rrl t'lilrri ('r'( i('l- l'iir'
'itrt:,:iri tri.ci.oclatI c.r.r iiii-,',rtir-jtrt' ,.i,,.1 ,ri lt']ui, lllll.llr'1'r)ii:{'
,lfslII!r --- totl al ti-ridtri si 3;irl,tlrrriltit- slt lrl ' ' rrf lirliill-'-'''
,.1iu:i rislrint'litc 1;ri.rrtrJ rll"i.isiii trontli, ilin t'lr: r i;r'iti'l
--i r:ir dcstul {lrr illttltc. Ntt tit:ti slittrr tl;'i. e llit't-ilrti vi-r'll-r'i.',r
:r::jtir.ir1(.i toi. frllril tlc i.trr'olir.c il-i dt: f lirLg.lrii ' ;ls' z;ii'"
ilitrl illi-lii sir u;tllllr: 11 l) {',.'fr); 1111 llsrl}'ilcll.t;r dt's')1,
l'r:{-rii:riiit Lic gu{.111 5i ['r)rlt-t,'l ft'tttili.rs, sr: ;rI]a gr:i\:ll i, ill1i,ri niiiluc itl'r.r,l sttr:isr.;1g,.';1 tl t:r.lvitt.ie: l.cotlilltlus \"ilirli
'\\,.;;iricttri.ll , llri.n1.r:c ilc(r:,1o 111{.}{,lu}e 1i tlcserfc sc lrll:l ilttirrl
: ii {li.ir-{:J ilr r'c1ic'ir1tt riiLtlr,lri, lc rlri"ta multr.rrl ui!liii,:
.,rtilicrrri.iclr., fi'illl.lc, ciire con,:-lliccail liiorcrlzll iIl\il'!r!lli.;.rl
j,rliiir, cri ar fi 1u stitl'c sar, riti.icett-:nrpltti Slltl t,ii:r'lnrl'i
.lnr XiicliL:ilz,a ;i s:,1.-i ii"Llltc t.rci-rlcic, f;j,riL sii-i Jiilirr-r''.
1,','.';.]llic;r.ri-'eti lrt{tir}.n t'l'gilll1cn.t* irtit tler lltii.t:i'llir''r
rir- it 1ii"l.rrr:r :,i lri{t: L('i':l ,.lit prrtirL.t.li. dc ilr[it.pirri.i, ,',i

ll1

!rJ-tii. {:-1, rlrrlri i','i, Ilr.'!ii, Ilr-l.iiii,

l5l tirL{i(,1 5I{irliiI -\i.{tlli


il,.' tiirlriitilliL tLtt,- i)'r iili ili .: i l: 1.;1 l ,' ir :
['-i.r ;tt it iir t;jiitcti-i, l;L lr,rlrtr iii,.-i1 lri lli!.r ri )i,i' i- l
-i -t :,'i
.:tt{lr'li' 1r' i,;rittt"t-li.llt., .: ,ii l,!.lLr , i r'
i;

i-

j1l,l it
, \!l,Lir
I
,il-{'
lririrint u lrri . irrl llc: ltir t-1, i liir'.;;.r
tlii ;il' i:ltilt, itl (:l irll, iri, l!l.r )ir,jii,,ri-i ,.,, :,. -.li
(i( r'i1 o,ir't ;i rlt,- ii ni i.t'rii'r' rriit'
i,i-,rt l:iritl-i irllti tttttuli
,-,,.,iLit'i lli' ;ittittrlili :;i rrrr,i,iinrl l'rt t'i {iL lirl,,,i:.r tr.' ri itr':ij'it;iiar tl.lr:t()s1{ 1 :rril,r,iL,rrt 1, trt'<.iitrl pt-i1 ii,r..iii-llr trliE[i
.s' i i1;,i, ttii 1,i.,,if ii 1,1ii\ r {'( lL;i t'tti't.' l'' r. liiitr, ii l)ililtltt l, rlitt t't,ljt'i, , !t ll.liiltl >:r il''
{r1l r'1 1rii,'i,:{rr{
rtrl,ii'rl'ii iitrrrrI s! ,/1)r)iri r' irr r i,,rlrili, irr::i''irlrrtllt i, Itiirl llli,l, f iif ilrll''. \lLiiri,t li!.r :.r, :;til rl,.' ltl;)..,.i,jt1:;t't,
r',, , 1. ilr,'it rrlii;:it (li i;i ir:rli.r'iri:r rrilriliri r'i'i .i.nrll;-,.';,.
; rr ,;liLi iii,.,rr .. ;1i;',i.i ..iir ri, ,.i'.:tr t iL : '| .\'i.
it1'',;rl;rl:i i;-L t'r' iri'i.,t':ilt' {li,r.ii ii:!lr,
il.'r i-'i ittltiitil
-L:.
sr',r'lll,llir'l i ;l ir'. t'irli'' .,'t. l: .1,,.-,.
.t,i"
;' -1 '
fi.j;ril i'li i; {1, (*'L!,, i, 1i ilr1:; r1r' ( i l,ir,1l:ri,Ji,. iil;l{':'tilri
,-, i r.'l int,'li'irr'ii' lli :i1 ii i, il irli','j'rirl iri'ritittiii-.,1, 1r., , ,,, r. iil i titi ti litlitir., rlir'i ii1ri, 1ii i,ril :.iiisli, 1::1i l:tiiLr-i-:.,r:
i., ;:r iLi,'r-lri-jtrt i,,), a li'i lr' ir:, lril:iri, trrittli iitt :ri f
i,i.ilii .,i '1,'lr'1, iililir, l)l:rlr' (l( -riri ii --ll r"l lii-ii.'1
. ri ,rill llt. i r;Iii1 r'..1,'i iil tttitli!il ilii lri,l-rtr':r{t lii iir;-r;t i.
-r'i'.i]r ' .,, r ;,,i;. . ,,1 . j,. l
lit'i",.::h1 tl i ttt, i-i'it
':
t l, {rr ii ir rl,' rlt si i::.:lt' :r;" l l il:l
""'1r,ii, i:'lr
'
rl.L ir .il ll 1,i'i ',' ]'1rlil ;.;rr t,;'.'loi.ir; t.i. l:r;r ir.iii ili irr,,iii'l.
i.
:
ri.
t,;r 1tr, ii, l i ir,."r,iillli.i .., ,:r. jrr, .Iri
jll
irl:rit,'r ]',:', i i'1",, li,',,) !l
f;1.'tt,. ] .li ;lr ]r'i l,i :'li il,-lr1i,
,,ir., t'. ilri tirit,lil',: i,.r.iilili, rll.1,i,ii1 ii.:ii: ,'i ir i :rrr:,1-r.jiir,.,
tl ltii,ti. , utit lti:l tii!,r: ',lrir., rr, ill i.'t,rr].ll-,r-i.l s;
ii:1i,,,,iiii iiit i,r' {tii.tur -;t. :itL,l.iti1 ;it'"t( jr:, inr,,ri'ltr::L i {.i.
,\ tr:.1 i L'rt i1t'l i'i t t'iiiitclrill , clll'r r l lir-< tri l rirtt i iili i;;r Irit:LL i;t r-'ru-i' Sl'i:r1 rri lr;.1:r. ii lrl'ar.'lzi'1. i;r' {'ri'r1.r.,>. lr ll:
:i,iirtill t-r-iI lr liLi'l-ll I ii i"1 trt iitili'i- ,.'rr i''. i l tii it i";' tr
rliir: cii i'ra (1o.ii ll'l i'.'t;tu.-l t-il . { l r \, 'r, !'i.iliLlil-'. si , r:'tt tol
i'rrilri lrstii'l irrc'it irrilt'r-lr1 flrcrri tltr r'1 iri;'l1l' liliili tlr,ri
'[i1,,;111r. ili.'r.r ii. t-, iL Lti1. lrittli
ilL' \'i it'i'tr'11ir, , ilrit ittilt:.1.',
i

i.

i i,r'r;lliili{,, ;r ir:tllt itt ll'tr'lii't'tt1 itii \'r't't,,, rrir ', irl ! iTil
,r ti :.'.,si il-ri r-is lii i,r,.,rs1:i l)ii lrJri1,,r' irt i i,; j lir.'.
2:i.)

r r, irrir. .,\rrt.lrr:.r, luilirrit r:ii un .'iiil -,t.iir lli;ri riil,lit


,l,, it. r,]. rt-;r rn;.ri !'ritt sa ..sc rilingii rlicioiirta tic r..r1i11;,j.
r ', nr:riLriir'!rii.r*i-,s(:r clrltonri pt'tttrir rr rlrllllt,t ic aur-,l rril.il;r
.i ,i. l,rrrtJ. iir.l:l;lrrrlr,t tlirr lii-e :r. rrtr.-i ,l,,rrr,li.,- ,
t),'tr1ru lr f i Lr irni:i. re g(rlUi J)r,rtrt:iliiij. I_i.ilrrl:riri,
;r'{, tr{..1.}1tii1 si iniili;,.2t. :i,.( n;t irr c,ri-e &ilitrt .i }--r ri
',ri i-ttrrir-ic in rtrirLl p;intir.rtt.sc, a
i)ic1.ai. ilt ,-Jrr-,.,lrs,..rir-.
liiruiruli cli irlh r1e zilLc, r'l |t-ri11 1ii irr trrt rt lrrrrrc ii,r'J,rir.r
r , iier"rl ilt-lirlt;lltr, lrrcr;rti a>ti,,,l iii.ii.ltc i;nrli q.ls,,.pirrtr
r l')rlitlC -cl)l.ltttt r-'a, jrf r'r.r;l r.r. l)r-i\ a\,rC j.CU.-irrtti .,i,
ir','ii.1ti, Irici rt lrlt.i ltt,rri,., i 1ri,,r- ,luitttt,rz.rilli,.;I. r,-'
ill,lti.tr litcc lli frl, Se r-i_,,-1t: lri.i: i utr slrrl,-lriir, r.;rl (l
lri iiflirir r-lr: lrunzc rci c!-L.ngi., jucr-atr'l irt r.,,.r,rr!-r i . , lrri'r;ri (:n aiit,a rlriigr-rrlc,
itii il iniliL.ir ii s{r t.it.ir ltrt gintlitrtl'*-ic r:ii 1.til trltl
I)rlutc -{ii uiirir lt_ir.r i;rlr,l.n,,,
i.,ri ;r.ici. srr l ii 1i rrn ir.r1ini,-rr ;ilr: r::-'i.t.rri !'rrrl;:,. .ill
,rrriiirr ('u o lit'iii'oiit Lic ur-ilsiL si
j,r,.rt.
'-lt: iri.rrrilir;tLr
r1l ait1ti, l.{tirvilt(l riibrlrLrr:'i ii gt nirrl
l,ri l.i. r,. r.,1..
llt lt-*ili. fi J)tltLrt {ilr'0; ltr]iril5i11 iii;rrr;i riu ,r ir.r;ri }|:ll
ill:i.. ti.i'irttrrtli, ilri' i-'lrr'{ornil s{. :r j'li-r. lrzi in l.rior.r.ii,:;1,
ri Iu'r'icirii Lrli.ili il- it1:l!lt.iii(.lriLli ()lllrvilirrr_, tlr, _\Jr.rlir.j.
,alr.titr. i-LL fr.rst ,-lit-rri1 rlc r,'if l.c ullclriul lui
ll.i()ttr.tl L1o, Sc slltrtr,-. (.ir ut1 L;l-,rn
nl,]riir slr l-lt
''rigirt pc s','t- Irit'ltl r i;r \ i n, i, t irrlcI lrc
riccstll io li j,Jrr
.lrr rar-I, -.i- <lca crrir-rr. rl irr l'iorcnza. Sli.-i t:,ici,,z,:
rr,: Lrn scut, ]te cttr0:i.-l li"Lcri-rt silgrir tlitr tr-rilr.lrilj
lllrti smochiir tiiiri ,1, ,.1' :, r' j,ilt,-r ,r i)t.jlltjl llrrtrir.,,s
rrrtiitrtiiit,ca, tirl.rrnrl fiirrthr-i rL' rntirc iol,_,s,,..rili
r'il foal-te irriccpirt _lu priusu l pisirilor si iir p,:s.-.Liit.
i)u,:irtd ilcci scrrtui l;l
I,-i.orr'rrzl-, i-a ccr-rri lrri [_irin:rrr'l,r
-rL llictcze ce\-ir pct Lri, fij.r:i si-i sllutri u.i crri t.st(1.
\,'rr-i{2, iuirirtr irttr-o zi scu i lr l in minir 1i vizin,i
;i este strin,rb, ilr(rsi htcrrt si grri:.olur, 1u irr,lrt:_
' r:.rt tra loc
;i l-a cirit irpoi Llnu.i stnillgar, ctrrt, ,lill
rinllt si gro-sr-rirrtr crlrn crit, l-a r-otunjit 1i l-a Itrsir.rrit;
,.rrll.-ri acclrsta., lrcopt,r'irl,lrr,1 crr i1t:,r. si
1;otrivinclir-J
,irr1l'i t't*'',ar',1 -qiri, a prirls a sc gintli ca1rl cc rrr!r1ll1r. raL
I l,'1cizc llc (:i, Jlcltil-11 Cit. sii.-i si)erio c rlrr_<m;rtrnl ri f lltt
f
,r f;lti, f.ir'.inti ;i.r:,l,rsi tlt:et cir si c.rl)ltl f,d,,:rlu;-i,i ,1,;
Lr

ii

:t,i,;

t;1.
L1,

'frr

rtirr,-l stl0l), l,i.rrt1lllili.) il. li-itii. illLf-tr ill.r'll;rtr'l iiii


:- rri:r !lr.i iriLtr-urrilta dt't:h c.X, tot tt,'lr.rl rle yrtrrirlc..qrcitf i- .Lr,,l. ti'rLlLir:i., liittt:Le, liliti:i;i anlt ilscmi:nl:a jlr-irlc'
. ,,1 ,I ci,r., n'iir i titttllle li hLinrl;i cie la untlc;i^ c-1":
;t,, r; [1irir: {-'itr-] c{l1i:l , it sc{)s 11 i). i]-lilll.stIu cl-111llLi.t S\ irt.1: ,iirnintir,it)1, lr cirtl i. r-;-t.lltllrrl: iilr-lnina ar'rtt1, 1'li-r.i*riiiir,I tr.,trri ] nl()ilsi.lr.ti it';la tl.irrtr-o :jf illirir rrolt''rr'ii)'
-t ,liu,rl.lL. itrtl,t'uscillrl ltittiil tlin gtlra-i larg tlcsllrisil
. ".,,tirul {lirt:iri pl othi si {tttn pc litl'i, it\lr-tirr'
ii ii .Liil tl, t ir,l,ii irri'il iebtrlea siL pari"r, a fi intr-l,{,,1, ir" l Ii.ilrltr lll(]lliltttlrtsil 1i irl-9roz-i.to:]it1-c; atii';,i !-i':
iIrir.iit X,i0tirtt tlil sa -l irrt'ir, irlr'it. clt 1-olr'til r--ii {lllltoilli:iJ.
jr,. ilr, lor' ,tlloltrtt: rl i.tl ltr', lt itl'.:li.llt'ti.". l.!titist'sr' tle llr.llstlr.,.i{., i'i lit i trti -.i.nlti:it ttritt'l.t.l',lrliL tLr: tlliirf't't'il tlrag''.''n,:., i llLi lrt rttlu nrLii.. S{irlintl lLrt"iat't^l 1i r i'lziltrt e':r
,ti,' i l,ii',ilr.tri ;i nici tatjti s;-:LLl nu alai. \'irll{rittl {-1ll[)ii'
i r ii ,.t,itst' riti'strria diti rrl'irli"i ci iroatc trilrli'ii "-r'
lli r !
,r ,. ,rrii iirtl rlolirstr.l. clci. itl 1'q';'11 1r.:-1 fri\ !*tt', n11
tit
llr
tiiillrgltt'
rlit
riinli('
-.,i'
.sq:l:
jj Irr,.'in,rlrr-sr: t'ltci
l'it'lo itrir-o rlii.lrirttrlr'ti"l r1ril'li'
-,r,ii ii ci,.rcitni.ntl ili trlil, Lioltri'lr'cLr i-a r1'rschis :;i rl-'r'
-;;i'r Si1 lr'lt'iittl 11 1'li1rl!, tltrilJr, c;'rr, irr;lilrliilr1lr-lii iii
lt,t, tii,t l'.',
i,r,lt ii i.l :, tilttl r"" 1'11 1,trf i.i.r'lt ill r'lr'*''ttlr'lli
'r
:'i-,.,'il'{.'i, 1)tr clrrLr ii ilrsclli.s-o, n,ttl\tllt ca lltntilta s'll
'..' r lt.lr' irii:iLtlrt, i;rr l1't'i i.-l ,iltt' r:l,';ilrntli ilrtiikLi '-t-t"
r .lihi. l',li irti.itl:t r t'' i"'r-< , rt'r.1il-r,'ht-:i si'ltniii' iit'spf i1 'l.r'
.: r,.,.rr l';i . ::r:r i:)it.'ltl s-it uLtttt:iltnral. {i{iii a^lj'. l''' ilt ::;l'
.i ,,tr i--lai u ii' i t ;i lrr|'[t,r i:r'll StU.tu] ti ni.ri q.:ir tu 'il!'f iri i-'ir'
i i'1i,.',r t[ ]ir r'ult tli:cii o 1-tir::tltri; a iitctrt ';'t'-6itli i'tL't 1i;''r :
jr, l"i;tt'rttt-tftl-i: .,{-u{li';''ic''i
l,i..rirr,'ril, tlilr" I-i.Lritlrt d,', l-"1 *y;
l{)r l):ii i lr.i nc '', ,,i. it itti. n' rli f iL i .' lL
.. l,ri, -i,
, -, 1-r,-ri'il. i,L-r' tler-.i sj. illi-o uitrle Llei,rrie, r:iici t{t lu
,1,',," j"it,, :i' lri)i1l{r f '.r11,: lii}.i 1l1i:1t", i['Lr;rtc [i.c{])li'i i :':rr.''
lrir nf llri ..l"i Ititr-o nr:ri mutL cltr:t{- rni.nrr-natt ;i a i;ir'riitr r f.,rr.rLr lnuli cindnttL: l"tl'iili(: $1e triii I.'itrrt;rl't1t' :
.r.i)ili. liii'ii sii ru{i,:" ir 1"{ll"l-.|i-i.. ll t'tirilf il-t';.ll de lit ltlr r'i:rli-li$pe cl * inillii'' '*trif'rLn:'i;:
i'\l un tlit st:irl it\-in,rl piriali.r
-i:liit
tj-l'liilliilri, ci{('' i-;r 'rirntlr::
fi.ir o iiij{i'iili *.- ri i I'rr
i,iil.oiil:ltf irt l(ili iil r ilLil.. l\ll i iirrilr , sr:'r [rir'l'$ a illt"{l"t't '
'i,"i triirr.il, si'ilittl l,icliii iill [,i'lrtx.,t.u,l,r i;ir"i li "J,i{\i1'}
,:lrit tr,:lr?1.r.'ti:{,{, Criii. 1-;,r ti iilritil tj r.r ril i,t rit ,itil't";lf.i.

si ti. il sr:trrll-L \';i..{n{ , iiir, r.lrri ,trrr l\li{,rr,,


i :;tttir rlc rlltclil il
{}111,;1 ;11'1''1s1lr, T.iittrlrlrlt. l i'it t;ri .rlJ[JiIl lr l)rrrtlrrIlrri''
r,ti-rrit l'oartc fltttttos 1li1r1nLi Jlr'('i1rr'-i ;rli'ir I'lr{ilr ('{r'iilr'ri,:L :r i Il[-ltlr:
illtrn lrlli-' I'r]li-illrtri,. , irir rrr-,' '.!,
, 'rir. 1i cLr ;i'1ir'r. rri'ir-rrl irt l'ir citt"l'lri l,i,i'i lrlrrlt , ir ;r[-;nr'i
,[.' triinrri];itir sllii lrrrlll lr ,.ui,.,iiLrr., rrrr i irrril r*, tr,{
r{,,r:r:.qt1i1ir, ii irii.:l'ittrr-iii' ,.'rL rlir ll,ttir 1i l1' ;11i1,i, ;rslr ilrrr'i:
t':ii,.'lllr',nlii r.ii rllr-ii irt.ii;i li;rln. lititlrrlrri sirr l'i ir'tr.lr
.'\iiL{.ti!:r Slgrri. i-lt rl,.,r ltili 1 r' 1, f:,.,ic r'irr Itirli,.' rrr,
\:,1'ri11i1;r. i\('{ lltilt r'tt liti'tlr tir lrr.iln',' itin:'i I i,ir,'lr rlt -r,
,lit'i,trri insLriltlit. Si''.-ttitr,tL uto{r ;,i ;.r1[t' r'iliiir
irrnrlr:l-i.r..'r. " 1)r{cllrtt si ci{tn.'rL r-'ir I't,it' r{,- zr"ititi nlr'liiirrt,' Plirrc rll l.ritttittsi ir': ti, r.r ri{i{ lrL'r'.{;r i-lr fr'.,i
,ir-illrii lLii ittt'ssrt' (iii,,,rrrriri ('irilrli rl. i 1-,il''' l'irrl -iri.
r ill,riulirL-'l

{'irill
,r

it''-

,t

|' rl.l

'.

il ,i iilL'itt rri''i,i lrliir ttritti' :r;i l,i' 1,,,, ir ttl, i rrtr 1;


i"ir,ri irrt.iiti.s'iirii t'li1'ttl tttit i i\lr,]ttr., t ,rr rrrii irr 1,,'
,1,' 11,.r-i.r sir'i)i iiiiirrlrrilj ri ;rltitrriri,l , i'rr lniri ( irll:rl.'
-l lri'r'riiripotiti'iiitii ttilsr't,i jt-i' r'i si' lro;Llr' irri lril,lrl.r
' . iirri] iil:it tt nnrr: tltt'1ttii:rilr tlr ilntlr, ;Lr" ,i-t.i 'r1,,,r
r'il 1olli,: ct'li:lltl{t' lrlt slll, - ir fil}i}r!r nL ti,r-ltinr[],.
:\.r lrl]i'1il'li- tnuit cirul |i,,ii.'ti ,.rit,.,i\. tritlJr.ia' iriz,r|t' , i,
', .iirlr';ri, i,tLr"tirtrl lxrl'lrll . 5ritt i1i 1xu'lt1 i:r j'i'I t';t .iil

l rii, ii, si l-lr ti rirllilil ,i zi ilrii.irr,:i. i){. \r'rriil,


i i,.' i -'.,,i',[i lrilir-:tit. irilj lr.rriri'iLr-..i ;i i il rl,' i,il'
i n rrririi,'
tri.rjiLrti{l' 1ui, incit. u,i;ttri lirrnr rL, rr,.ri. il rir'-,, rr;r , ,
'
.' ,,i:t.., I irr- li ii\.-iii i1 .{':lii. :\:" r r', i,lr', ,r -{. :t,l . ri;r,:.r c;i1;{,{i-, r|r lt'iri..,i ;i lr;li'i,,,1i itrr r{, rl'^ r.l .;.i r ir
. irrri .ll ln-- itr clrr ttrl iiir'.t rli' ilr'.1'1rr'. ilr' ,i i iL, i ,,r'i
,," lt"tlltli. --fti-t.,ailt(liiiilr'i,i i,rlri li ,ir:r'ilrr/i ir,r, iitl,.i
lrritr.i .hii Lii.,tLrltli,. {.iitrilrt iirir', lrr rrl lrti .\itrt;i,,1,
' irtr i i, il'..':,,.'tliri l'it Ltiiliriri,' -i irtt;i lilir,i
','1 l'c;l'lr'
,,rrir,)- (.':.lir,.i{, l-riLtrirr. \iitt ,t1 i'il .t rrl irri 5,..rt',lirllll.i.'i,,
| ,,.ii.' ;-i1 ii{ir-nilui, r1r':r"lr ;r.j;Lrr. lll' i tlr:iili iil
,,iirilr'it iiri t-lli,sst'i- {}r.rt:r{,r \.lr1r{llrrl,ijrri ri r\ii.':1.:ri,
,

-,1,i,.r,i,,;.'.,
ili.i
i rr'r'r 'i il i)i,"i,1"' rlr,i t.i. lriit'liiir,

'

,.r

'.}'),)

ii

{I
l

'

.t

1, !

i.iil(,liic. .rj llis, rjtil Slit l-0rr.'ttz-,r, ,.jrrri. lI Illrt:r


,.lrllrrii rl,' tiilirtrilrli.ilir"
ll-ictirrttlu .i ittcL'1lrtl Lic a,q1.'lu{'llli ur} tui:l'.-iu itiL;i ii..iir,i in,rltirlrllrir uriigil{}r, in cirr(j:.1 {iqr';r-'o llri}iiritc,,Xe'
:lrlr-'i"ttri lflruittrt,t,.r .,.. itrrlt.r.isttiri crrl-ri'ltirr -..i ,'.,r-,' -r' .LJll
jrr ,.:ltsrr, lrri .\rtt, r i.i,i lli'ritti, d{r jli':ir r-ilrrrir tir. i,iali
n-lt: llt:tLUtzi ;-icrtsL l.r'llliitt it lintai insii'i. ,,j n.'[, r:ri,ilrrt. la frl ctt r-:cit'lrrlt,' Iii,'riii-i ititt :r;iJl:. S-:'i iriii:ntllllrtlusi cii urrrriit,-l (iiri,, rur l,;rlr-,rr.Zzo. r.lrirtc al JI jllrrrulr-ri.
,il-rtri,llirto )loizlr lr L';ltliultrl lr.cL,!ir>i titlr.i --.' irr illtl.il
i-+il:l -irrt l..i,ttt,ri,lrr rr ir.isl irillls 1i1 .t'liiltu'i't l)r'ii11nl
,r, f illt,l iliir lir , ,irtr','irti irli, irr,irr-i itri,ril lll,.'irri
:r,.'L:irii itt.{trrttt,'nl, i)'. ,ltrtr I-iittll.lrir, 'ri I lirltLsr'si'{'lt ( };
i'r-"1 o lit-i |tr.' ,.'1.r1 ,, ;i.,r j31'11-r' tittgrtt, iit ,,,1 rlr.1; it-rlr](
irlrr ir: ,.litr ;rlgiitt. >i l.\'tlr. loLtttl. lir,tilri.nlriti *i r irtrlrrllr
.,. itltt'i fr';:[,.r rirr aiil. i]ti1tn.l ,i. Cif)i.i l.L r.l rr ..trtt, 1. tr:,r;
;1tr'iiI{}ilio> ii tll.rli illt'r('ini(l ; it'. f,rini lcc':ilr , i-tr iilii('1'il1
trr'1()li cr:illilt-i ntrrzi.el.trii Citrtr;i.l(.t'gir:i('1'li:i; liirtr,;rir:i"
l}'rr. tkr:i.Jti, I si r'll t-uir-i lrtttt r.tcitriilr .i irlil'rrr',i.;,r,11
.ir'riint- rrI lri'liii slrir.:.
-\:r:rLltin,i rttii'lirtr;rttit' culinia ;ilc jrri J-i,.'iirrr-rl,r.
iir(ifiiglirLi[ , trttt trrr -,' i"',t, itii'irilrrtl lttlri
'111r','lr.' s-:i
:r''rrli,1,: trrl|tttrl :irrr,
l -;i r-tt g-liltt ir rt i lc sri t', l.iotl rri',1,t rt l)ic1 ;r t lr irrti tttt l;iltl,,lt
inliLi;ind o Nlr stclt a l)otur-rtrirri, lte t::rtt tlrrtc'lc i
l-l trir-ni,s rlniti ric,-"ri ;ta iriipi.ratulria,'lt.rt irr lli.lulu,.
r,i'niru ciihrgtirii rirrmitricrttri cliu >:rttta Jllilirr rli llt''
(rtlzic, LionrtrcLt.' r:. iiicilrt nrili tii-zirr o {.'itrir, plinir iL:
lilnrnust'tc si vr:e d;iir:ir tlc ttiit'rirc. tlirril clli-,t tr'1ol^ riiltt.*
tolilor pe,'-r1>ri:.i uraicstatc si frulltu-tlr si lisintlir-]
-t.ri'nrltlittlit Jtl'cel ai l'i.ri {.risros, qinrlitrrltt-stt cii trlt'\'il
il irr sl.arir s;1-i ilcrt a{l('a f}'lllllltsr'lu cttt'ltst l-t l)| (.lilrrl >('
,_-rt'[i. s-o lLib;i ciriprrtr l.ri ('tirt,r,.. -\jrrngitrrl si-r litr tcr'r

11

'1',,,i.,,,t,.Jc

1,.ri

\-r.sliirccj

{1.{i2 li}2, ;i ;ll

iLr

:r!ir}lr-

'rrlri rtilt s.itit lticr-titti. l'-.-i>r;i 1:r ( Irlr.rrrl trtt ,lr - rl 1 i '
"
ij 'r!e(}t|sLr r.:-t l-l,r' 1'( llr-czcrlla l)L-: lc('stft llill trr ttt.i ':
(i;r1jrr-ia

i,tr:r
1

iicgli l'1lirr. Lri:1r- ilrijj!-' i-ucrurr;r se':iliii irr


^,i.r:i, rlcsi'r(' ri sr.liill, i,r'uit ll it( (':1 1;tlrlr,tr ,r I I izi l;i I ttt I Ll.
Jltt
.,, .\iritlrrl \\';rjlr,,i l(:, ;t;rl 1,, rlitr { , l1r rr
" llrrti.;l
:liinr lL1.r.
i I iS'-l 'i . t
i ,r r,
i Lrir rr'r,,i, ir - ir 1 r r,lL:'L rtt.t.'.

lr1r:1 , r,i)r t,lt i;{{.ii:tii lL llrsL inlllri(.i,ir inlL tirl.i,rta iii


.i ilr,i i llriini'ii. \'i,rtii:.tilI ii. iii it il{:' nlilliit,,.zi { it si
l' .iliirii.
:1,ii'i [.ir;rrlri-tlo -. ii .lijr,.lit !i il izirirtit s.i.
iril.'tli:ir',4t, iir'r..;l llantint:,1r' r, it lrir-r.
.-ilii;i:iirt ilt:
.rril'. ir'it lilrrrst;rirllr', iltrrtrici slr tillt. {.in{. a;i1int{r il
i r;rrl;r |r' in,r-litlrioi'Lrl li,t-. 1\, r.liilrrri rll' ltrtirriir it[.f,sl{}r-[i
-,, i iir:li' iii-lilo:.i{.it, gf(riiTtr t.i ttri1,.llit-r,,,. 1,ttri,1lr ;-L
,lrti'i{:r rh' ;r ttLr j\lltr ii iilfl'lr 1i' >trllt: r.ll lrl L;.t.il.-.
riirrrirt,i lt ril:rj t)lrtill ilr'(.it ir,i.il,iiir.r,lr
. in,r. c,.
1ii'ill:r-li trii.lrrr'., 1r lrLi iltllr
lrl r.ri i-r-' ilr.r zi :riiLlrrr,i --, ri si irtt ltlll i :irll jLr ln tli i)ri{ r' irlitiifiiinl, Cii itf: lriie:
;,I ,ri,, i,. i. {i*., i.iir.1t,.. . isi.lt:ittlii. (l(, lt\:'iti{.llii, irt lritsttr.l,.
:r,;rli irinir .i f.i.ritui'li li,tli rit llllsii t.:i{ t.irtlllriii tlln
iri{ \i'l)r)ittt jliri lti:f,...
iir lirtir) {'i' .i!. ittrl.i ililir'r.l! ( r1 lilr.ir:11:. 1:1r1'1i, {.i.,,
ll:i:'iil i-ti i)1'1ri)tt: tiLll'r'ilti .i ili li ulr Ctil llt- j-rir:it;t iirL
,, lir:ri-llitr' 1ir.litiLi.,:i;rrr1"li. l)r.1ItTil lr){,2:t T,Lr ('l 0 SLlri.lii.,
'l jtii,
i;lfi :i f.i>itii(ii)i.i ll1lLitriit'i.lr rirri.'
[.;r :,i itrct,1rlLi..
j rrlrli l, iitr l r.i,' 1r it.., ilr.,r!.'i rnllt int.,, irtcit ri-l izXrtrtti
.,-r -l it'i-nrint'rri.r'ir'rL;Lll-r.: ciLnr r',riri
lriLli.r-ilr'i-;irtrrL'.itil(if --,-i l:-tr . rL,:rLLli rli.' ir.ltii-ii.t , :.inl ilni'tlri, rlirL ltrii'inlr
1 i.rrl.'r, irlin', ,.1r. r-r'i rrtlltt,. si;rt iLrii cat-r sar-ri iii T.lc,,lr,L1i1:r iir.r't'111i5i -cl irr'r.rrst:-i- onirlir --.11 f,,'i cri irirLin;
i , ii'i;r lir' ' .- ll.rr,ltit'Lt i1 tttL r-, 1r i llLirr I tril it,,:lli.1it, intrlir"il..
iilit,l 'li 1) ir\,1. 1'tr'11(.' ntiririti.. :i.rl fi irit;r-r.irtIli ,rlr
r. i r,.,'tli llL ilt'tr:r'i',.1t itllr-o siirgtrtiL JrrlclLtli; s,al- {lli1r.,;r
, i,,, li irr.r.i i i tririi sli,iilrr.i i"r lL,.li' 1 :-i iii:trlr i lizl,-r t:;.
, r trtuiir',liit iirit;:ili1., Irrl [.i,,r'tlr,i'' rrirrr.lr,.,1]-ir !rrl
i, illlrl:lil,t',
'. rrlrlirL.{-'ii'rlt,ilr.:"r :-i trl iritit,'i rlt., ir1lLii . (.;i.:r,.i1,,..
l, i s:itt iri itr riL' lrti.ii'r l ir' .i si r-iirrr'lit r', r lori irtl lrr-r lr rrrrr j r,
ii,i jl l)itir,rL'i llfrirtrri t'iulirrr[ [,lli l'iiglr;t lri;rtlltrr,
-liilrr'ii1
p1'1.j1r r.l1 ..;rl){,:ii1.. :tritlrri ilc' li d,.'irirsirr:
', i,.ii'r', rrjlillittLl
lisilrj r:1. i)i;(,i-;i :i:r ti;: t:ltt;,:{it!.[r ri,.t!'
'r .i',1. i'ilti.i slrillii,ir {Ji 1t;rt-q'1.
iiil-i in;r j l,iiiirr ;iiii llrllil cii ii.,ii ci'i {'i' :iil \'.ir,tni.
ii:r:,ii] nlf,'ii j, iiLi. li Cii-" J.iol;ir-i1l' r-lin .1 -'rri.ltt .,r1,,r,

:Llti":,]

:r

{'-,

;-:i. rr:ri i.i:r


lii

lit \':i j/,iii- tiir-rit-"'tl:i.iir. uil hri. l u tlt;r i Ir1iilt,rr' -\ir.!J ]]tirl
; e.}. a. qliriruit ititril irr z juri jrr ca1'tl Jritll(.'(. rii.
{orirl!rrii dc rtg-r,:l* Lrr l.,tirllo',.i(r, titt \'rltit it: .11 iialrr.r ,';i
,1-;u,l ciisi.r^ris. -\ riisprlirrt t.lc asctttt-lica. ;i uti niic J]iotl(r.i
rl.iir ,;elri, sr.rr:titit ttlr t.lt::,ilit ir.;i{, lrt tr.rltrl ii il ilil!rti' cii
'1rr-ilirc ];: artrtittntilr ,,:rrhtllt i, t cd a.l .ritrrliiitir' :r.Lit:.
.j\ ctr:ct:tat ltpoi -- clltr ctt tlllii ttittlii rilrlli --- litlltlt,ltiill
4)ittllCt)ilor, a julirrtltr-st: itt accilsill cu tilu5s(:r lljiuu;rritol.iio elcil:.r 'J'tnlc, iilo;irlf sir;-rlrtcit, {larc il(r \ i"i'1lrt);l
.-rr:r:rt-'a iili.rlt:rlr li'r'lii t-lc l'ilozol'it'r ilr .lt;rvia ii sr:ri;: i'n ]rlsiirrrii {:11 ir{'{'iisti stiiriii, liilrtl (i1 rrlr;-r. c'ii.c llln lritzil
.;ltnlrittdu-st') plitrlt.t't.'t'i rliiliii crrlt: llu iitirl.lczit 1:'t-'i,i,ritntr.rjc r.lc rtrt:tljcitili. t'lr l jrrlortrl rlr.rllt irrci iui i;ltlr:'l:rl
',1 a uus itt :,ttIt:t ilai:i t.'i Jtrlllilli ;t]lilii jllli{r, st:trilr:t:li:iti
i,irr,lr'atrrne i ilr r^,'rr rll:rj atiiuci l.;t,zttil; itr lrt't';rs1L"t lri i., irrii, rJ s-u shrjil itt r'ltitr ltrittuirir.i dc gtiririi, t.lf' 'r1.',:r;t
si elc rtrina Jlii l-ioirlilrlo, {lillo;l alci\1uit (} cr)l l( ttit'rirl,r,iircl clescnc jucrate ilt t r, j,,it l'ristt si unrlli"itc cti lrtiri{l ;
,r irrfitiSat aici cl,t,llir"ltl JIL: r:tl c li:-lr jlil;uit i:ri ttti:rlr ltii ;i
i,:-ri t.!iscttl,t ip*i c1 cc,i rtt,.ri tnlttc iit:llii, lritliLltl iL-,:lttl
(rirJClcl ailiiuilirtd nclvii, in orcljn.ce. lor, ;i lcr-ip,,'i:ittr.l
.r1i,ri ir-r1tt1 r:rl irttr-.r-lrii tl itl cat'i: pritrlii sillt. 1-rrinli elc
,r'r. cci rlc l.i tlt.,iit.,tt 11It,r:;c ilttt'tr t:ltl oll.st']c llr itrtlrr,ilrtli.
.i;i!' cci clc-lrX tlt'ilt'a rrsirlttt i ttt jscatcll ; l)fl {itr{.'iilil
,liit accsir: {l(rt(llirr l. ltts:r'ttrtrilt, {i1l lIlI scrjs rri'it *- t:ir:i
"j{:riil cu l,"rilta stitrgi si dc-a-ntlarrirtclcr -- trrt nc}rrJ
.it cnvilltc llc fli.t' citLtt;t Lilr{' lllt Ir\-aii lrl lr.lt il'l"iril
,l r',.:l:rritoarc iiir lt ilttrlc.ti'lt , r'1t:r:iit c(ltr ll11 i,ot fi citiit'
,llrit ctr rrltrtorrl] ullt'i o.r.l i:rzi.
I iii,'rL I-ri'rt r'i r{lir,,l ci 1rl-'lolll tltr
.l ,.i',i.roi,tcltt-='rr
:i.,r al.ilrrul ci:l tttlrt:tr .lir-' lrisr-r i, rr il,'lla Ntittl:i;ri:r lii
,i,,nr,..,, i-rr)l-lt;litiliit llri l::ilippirlrr, clc citrc ciiJugir-ii clr,'r
>rl'rri, I-irtltitrrlti il- il)llsr:ii lli l'j first l-l.ttt,'tttt'is tii i"'.-;lr-11;i11
,.'l rclrl.l:'ti lrtt:rrit-,:. Altzirrtl ilc{:rst lilcrll , }iilj1;11i1141 -* i.lr
'urx o'nl de trtriti.'i ce Lrl"fi. *- s-a li.lisit de cornlill'J5,
l;ll cShrgirrii, l--,.'nlltl r--l l-ionlLiqlo sir ]e pici'r'r'r-r t;rblr'rirJ'
l-ru Jriut la ci.. intrt'iirtiltli.t-l rrtit irt'cl cit r+i iliit'tlrge.-i
,i:rmilic: i-a. chis flr.:,ii cil \-,tlll:i \.1'( lll(l ilrtltrlujtg-ilr1il ,
iiir"3:l itrc,:irct lij.ntil-" trir ce.lc t'lin rtrttrii il t'\(:(:r'li111' 1l];
r::.)1-tuil irl irre n int-;iiislii."o ilc )llrit'lr 'l)ctltritl I"lri' lls'l
(-i}lu
.sjr'llta .tllr ;i 1ri.: { ri..i'-l>'lri'J}llIl r.',i} it,ttttl ltc,',',tll ,

6'l:!.

t![i,]

ilril

{:.1

.l

1l:

r.L ltir'lir, si :-tr I'ni.lIUilr.zil -ltii tut.i arilr-tli, a. J.cist, tll:rlil


'r,;1 zi.tr. un nder.;iraL dn*te-v,ino, circi lo;r{i Xi,rlliera
- li,,i,r.r lira{r, {r,rnei, cotr;ii ;i hlirini * a l:fnit si l.aeni;.
ririlr{rrill re;sitil cliu. min;r lui l-inllardo, care 1i 1r!uisi,:
x,i^ toti" rleoarrce nie chipul S{intei }ircioarc sc nrutd.;,.
' itr t'r.'a[ii lcca cr-rritenie ,ri f1i-l*uscte clrre fac flrrnrat,trl
irr, rc'ii lui Clistos,'picto.l"nl l-oinri s5 urate aici ll:u,
,{,r sili:L sl lrlniiinta c,Lr cirlc Iic,cioa::a, pJ.in5. 11e trrrclrric.
-i ' r.iiu-L ln {ilrn:lrse{ea plunculrri pe c'ire-l tinc ln sin:
u,. r, r'rnra ,cc ee se
ln jos, cu'o cirutitr-iiil plinfi. cLe
",ita
5{intritr
Ion,
srib ciripul rurui. copi}-se joiler*
',tl11tiltrlric.
i ri l1n,lriic1, salL: prir-irlie Sfin.tii Arra, c;LrE zilnhc.lte,
i,r'i'{( tit c;t litrnasilll ei pirminteirn a cL-ciitai slavrj trq iisi:'".!L tcaie aiesica ei'aer inti'-adcl-tir
;
t'oarie potrrir it,L' e ir mintea ;i ge n.iul lui l-ionarrlo.
.li t,Lt['iL ;rcc;isla, a
]]ictat-o pe Gincvla, soiia Iui
r\lirt:,riErl llrnci, izt-,utinti sd faci. o lucr-are 11* lnlri:
iurrt-litrsctt', ;i i-a p;ia'risit pc cihrgiLlii dei Srlr,i, crlu..:
ti-;ru ,r:trii aleN rlin llor-r iic niiiilrpino; lccsta insiL, dl,il,o1.'ir:
,1, ilr,r:r i rL-, rlt a r.:ritLt tcinrilla nici etr lriclllieit.
;[.ri,;r., 1,.Ir, I rrilnit aF,oi s). feLci portretu]. Iull.l,i,,r
I i., t, :t,tir lul Flancesco del Gjccdirilo, Xa co,r.e ii:
il'lr,r.li,r;",;r{ru ani, {irisiL-1. telmilra, ri a"r* se af.liresi.t'Lzi
ill str,rlirinue e rcgrlui [.,'r;rncisc al Fraltei, 1a Ft',lrriiir,,r.'[;ii,ru: ,cclui. c;ire lr v,rr;r si" glic' 6if ilc'mntrt ,1:rr;rtrr
;rtr t.,i :.ri-i I'rlrite l;itlrrr, otrlr'ta ncciista il itir 11c nlirilrll,
l ;rstr,iirrsri{, in ea fi,inr"i iitfii{i;;i tc cc,lr, ir'ilt,l n{.'i1q1,, !ir,ir;,.,r:
,iliil,rirlriillr[;-', I'i]!'u ULt 1ti,r1" {-i pir.:i:tIt, rli i- jL i.'tL \-rii ,lrri^i j.r,.rr._r
li r i-"i,:
it'.
[!tii' ""'-'-"r.'L slriih.lcrli,i. lpr.rr.[r,l r.lk., faill.lr lr{_.r.ri:r,i
'rt''ir.l:. 11lil'lt[*zeiesi* inzl-tral-, cr'.r-.sLr.i,rc j] itix ilir::-lll.',,i:
r.:lr.:j{: ilt.i c*:,i. carri irri"ri,:rrr lirL.;i, Lilr rhiar iriLrtgul c,1.11,.
ii i.,.r,r-l
";li el sf;. Xe [,rs ' i]{ \'a stitc;rminti.::c; s-;i',:t.r ltt t-1,_,
r,rr,, ttc
cirirr: fotl, sil i se cha sH. fac;i n'otr",li'll, riur
,: , ll.' s':tlliir, clrl'c .r,"1 ,t-ie o l-ci.e:r,,'it"L;rt;j minrll i.e si trrr,,1, :;i.,,:'l
lprlilliu pd!it{ii', l,rirt tnlo-rirlu.i, erliiu. si l,.t l,
-:rrirt rit sltl-ir..il-ii pL,r {:rn'{:i {e vric.i.r.;,ril iLlt:riit.itt LrLi
,,Li'rLi,r

,r

li

,i.c_.

ii

ti

r, , ir.tr

rlLri.

'"i.

r'

,i] if' l\ll,:;t.ri' rj rrr;1. A il.:i Iir':l;ri lr [;ilr.r.rif.,


j;t,r
7iii

iril'; .' 1:ri:'i.,;iriititr L'. \., ;,li

;1

.( i.r \..l

:r

ir l;:il1t-r r.,r.ir

ii,
irir

q,r.rtt.ll-ftii.tl.'lLl-:r' ,lilf ll.()ll ill;11'rrll tli li ll':


'{}ll:iJil1 i'
.,ririrj.t 1)l,,llll'il.il''!r' :iiliit''r'tttt;'r, rl'<r'll'ri''lrrf
-1,.i'l ci i,r,1,,,_.;rl.l ju d. tii*iiltno Sutr (iall*, !,ilL.tttlit,
li.,it*l.tl,ti. /i) t- rr.r11ii(lii' llit'hcl:rrl!:f lo liu()Itlil'r'iti :;i
i'ln,,.l;* ti'.\qrto (}.})lci'lllll 5() \:it $illltlt llt Jiirg irt fir't::trr'
'r.!1 rlarlL-. i,r.t'Iuct.lr,. lr iiirr,rl it'r'tlli.tlatl in titrlt'r' qr';rll'.1 ,
cil. 1" iiL
.,r,"1,i1,,t,i,", ',1.i,, tii,'rlii tl' :r':llll't.lrtl lt"tirjt
lrri
l-ir'tl.t^ti'r
irrt'r'i'tlintt'zc
sc
.:
i
t
t, it,
frrlr)1,'
,-i,.1"a,,.i ilrt,- i. o1r,'t ,' ilt ttllt.lLse, i;t' clr ill'il'liil'(l llii't'rl
-,,,'l,I'irti. -',rlri.,i,'r'i, r' ;,1 lr,'1i1i' i, iir \:' ltt' l' '|1 (r '!'
i-a iitt:r,l,iillirtt s;llir {1{':l)r. r'itj (r . iiln \-orl-ri1.' I}{'11tril
nlnct iitct lrrt'rt irt 111111 -rlir:it , I .iuttllrilti a irtili'rrlt
"..:r iricl-t z-r' tttl i.-,tl'Ir]il ilt slr lot'rtt I lrlrlllrl ' tiilt i:rrltljrt-rrl
"i",''r'icii :, rrr r JI: li.r -\,,r, 11,,. irrlit r-ili'l I ','" t 'l' 'r
lrri. Nicr--i.rJo |'jt.'i.;lir:] , clllillrir tl r'liL" lltt i'titlt];''ii
,lir', ll;it,t'.r,r; ai.ci a oi..'scn,it ci riit gl''"ll) tl" t 'rl'ir-'.i
. littlti'll

l)' ililll

dr-:

ciuf,:r tri'i.,uit r1 -<ir f-i:ril.jr'.i.llllll

i,i,,iir,,,l-,,i.,iuil, l"g:r; ;rici '* -.c, r itl rtit'rri c.iii,'-ia,


it,itii" i; iini'i*ta ,lc 'iiz}-rlr'i\rL) c {iilltrr'iiii'r'. 'i',ri
iaijttr., riitl cltt.c, .1.,i - - iri. l.,.tii..1tt-'c ctr pitlit-ll'itr.ic
,'1in lrtfii .. - st irrpl,i ( 11 (l illlii' sl ttr l]lllltc llltii l)l'('.1(ls
,leicit ,.:rii:,r-t'tii; in roiLil hi1'tci, ttn soltlal , itl .vr'llili'

. -i jrr,l,,,'ti't ,,r ,..tlril:li Irti,-L Sr'l'it>tlr'.';l.r'itf ;lr si ;rli'i,',1', =, ,rt rri.'rii, .1, 1'lilltl >1'al{ltllti, irtcrrtta :'l-l
.r,',,,lui, r:tr lort,L ,.Un miitlilc iiltor plLtrtt, dinltt: cat-c:
ii.1':i'1.r- , ,, ' ,i.t " trtittri, iet-clt c'llt'l''lt,c,,1iriin'iri-l''
i
',,i
r.rJjcrrtc irr .cr-, i*c.rir.c'ir.sii irLie i:rt sparla 1,;"ttr.rlslcrlgLtlt
1'';-1"
l)'rcti1
o
cu
ill accsl- rinlll, tln soltlat iliitl in,
,.-rt,, rii;a '. l'rrgrntl Lt o lni[i de stcag, iar-tlrt.c..rll-i,t
l.,lt,,
' i','ittiit,l 'ttt lr:r'l{ri ' di ctl Sr'tc o ]'rl itttt;'L
. -i i. L;rir tl,iirril,'" 1'rrlr'lti c:rlc, :t t itt!iti'l cri l)rrlt l.('
ullu cliliti , irlct'rtrcI si-si.apdrc stcagul, ]'r-r:trilttl cr 'iL1,.urlitte lllirlii cie tlitrdrit:.
rrllli
Pr- prirnirtt, pr:illtlc picioat-c1e cailor, t'lrrri sirlt
tL;liti
lt,
ltilltiL
c'iitt'
rltccttltrili,
-tr-r
,i
itt
i1,'lL
l,,i'i,r.i,'

1+

11]))liru'
itt :ttr'i:
tr i'rr z''ttl'rli
i,, .\rl'1)ri;rti
r-ll sj ( i-!l-i I lr) | 1f i;lrl r \ ll Ii('llllt1
ltltlr,
liiLr 'lltti'rrllti
';i 1)ll ltl(llri
L't',lt' :l( llil(
'Llii;lrrti ltl 1 "'

:rr irrr-l {ii-'lrsrrPrli

;1 1-;'1

:,.1

i ll:-r'i a1i,, ,1,


' "\ lt1 11)a l;l 1ft
:r)rlir]. :i' liisiillrr,,
I'r'ti:tt lll
.r'iiil;i]

ir-i i.le;i ,-- tr iriti,l. i.;i t;x.it-ltint


un so1(iai g1i.1 4:, ttu iriiLur st'ritlrtir eit
i,r,;ill ill srrs, ii rtllr,-lu"|iLturrl iril iri grrli-i s1,rr: li-i t-t"r1ri
I i.rirL " izir{stt rtLr 1'lqie"1'..1t.sitrr nriilifu', {;-rcirtli t6t.
,, 1,|li1(,'cit sat ilti ]lt(iitii-i.
. [,i1l-i'5,f inrir. ctrvit'rtc[c ptntt'tL li aliiiir ciri]]l1i in c;rrt,
I-iil!rrri'rrri lt t1r:si,lLrL f'csmirrlr,ler f,-Llrsilor''--.- c,,rc, -si
nt,,i
t\ rrlrl:litiL rrrir:ir, cLl .rlti-,lc - , Ilr L.utl] f i coif Lrrih
, ' 11 iirlti, 1ti;i,loliirc, ,.::r ::i utr .ttrlr i r-r,i ],itri cicstrrri nliLt,stt i'll
,ii jii Lrr{,zill 1l(. r-tiirc a vitii i-o'ln ir,t-;ltclt: si cl ,iiillnr!it.
r rili)i-, cur.lrlu - -. nlir i 1",ir"Lc clccii or.iclrrc :rit e.rtisl - l,'-ri fircu.l mtisl|.i i,LrL,:itrici si lrr,l rliLririi {r fr.iilrlnsrtr
rr i':r:;l--r.. Su stt'riirt r:ii
1-irtttr ti a t1i'Sr,ltli Cittii.)itt.i1 aCCllli
,l li riri<r:{rcit ei schtl;.i. rllosi:irit 11r: isr:il:ita., l)e cin-r.:.
r'i'irl l :.llirt.t:lL i ,s,t rir-lica, iiir cintl o lllq':iLi s,_:^liisl, il;,
.jr's. \'lilii s'i iriclr.;:r iri ult, i, ir,c;ti,-1, I iiit:rrt 1tn am{.5ii'r' lrtil rlt' ,tios l{:nLri.t incli.ir.i r,l zi,.irrlrrj ilr,.i i irr 1.r.{rrr,..,
; ': iitrli';t. ir'r s;rllt 11r.,;1trtt {.1ii-{. itnr lrit.1,,il, r.Ltlci:iit ;rli.
'irrii'lrLii- si..sl tr,,:i,lt1;i
1i d();ii{.r.:r, lil {1u})ai itrlli"r
\ t'{rnr{', t ii,:iriri lit itili:,lSIl]. lt-ri.i.ti :1. sLt ica . ti jiisl i-{.r iqr
l,it;l:ili:,
ll-illtlrtki iiv,-r;y r.1i1 slrflt't. iilj.l t-lL' ;-t.rtirr,,ti,,, -qi g,,y i.1,.
r1, r;rrlril i1{:r (qrrli{..ir;i,-. iti tolilr: {;tittr'1i-, str li_,, Se sj)niilr (-il
'iL;i irtti;.t-st iiL 1,.,;itrtii, cLuiiii. Lrti f ;i i;c ar,r r, ., l,r-i;rr1
ir ;trorL r:bisr-riiit rlil-l l'':rr-ttli lui l,rit.r-,.r 5r;ileriit,, ,-lLsii,r lrl
;r 't"i)it si,i dr,:r. lirtr, {isiciti i t ri lr;rrri llir.trrrii: i io,ir-ir:il{.) Illt a lriii- inl;ir sJ.,i 1,r'iirli:r ,,.i si ;i ,ri:-: ,,1,r
rrr :'iiLl ;,ir:lrir dr: ;.niilLiirtir".'l:,i irrriil i i I rr ii in.iij;,i
tr': i)ii:i-o 5t.'lir'ri..l-ti, s-it cili).i liliii'nIlt:ii. itlr,r,lrilll j;,r.
rr.j rll;1 ; rir: pl'icit,lii sii.i. Liorrlt,ilr, ;t lil.Lit lrr.i irL lt:-r,r
l, I iti,rit ii iLrlullili. i.::rriii r,l :r-li i.i r.i .-r;-i rlrli ilir-illui.
irir i'it'i:o 1"111 ii roji si i ]ri iiiii,rLsr.li, t,n irrii,.jirl irLi.irr,
l i r i 1rrL1;ii T.,con . s-l tl rrs l rL lttrruu irn pr-r,:r rl,;i cn t1ucr,.[,
l,irili.rino lic'Jir.rlir:i, cirrr se iriih,l<'lriicr--;L rnLit cri Jillzlriirr ;i .n-l;Li lric. utrr ali:lriurilL ; ?rr tirnii i--r ltt(rtr,i.ir,
rrri',rlt llL riinlr'-o l)itslii tot fchrl l'1c trlin'rlri,.r, ftrrirlt.
(i1 rrir'/.',
lrliilc cu it cr si. srr{iirrrl lil elt, lr l;rr:r.lL si:{
i'r ,;r''..irt r';iztirr{'l cirxl iiicr,itr lillirl,
io:ti{r ii{jrrst{-,,lrL
' trillttl .iLrsiL 1rt' l,iirillti. t-rt, i r,,,,i,11'1t, tl*, r-, forptil
l',:r'li,r'irril;riri. s;i:;ii:i r1r,p:rzrricrilr.ir:i rL, l;r fli. lr-c.r'li.'.i,"
r r i)ii\,tIiIi Ili,'rrlr. Jiir .ri,lz:ii .,1:.rii. >.ririil,-: iupttit,.,

.l

it lil>( :;rt'rrl1i ril I'i


ilir r1r 'rll. ;i l"i'
,-h'
il;:rt.n ttr'lir t(r'Lt" l'r lrtrr:
lrrr iri ri

irriira,, -ii.r
l,,,rtc i,irr,-lirnirrtclr:

,lliii, in l'r',-.rtt,.. tir, t-l1t iri

r rr

i.

ti il;j ;rf ii,.rsli;,.t rlt ttaitit rriri,.,.i.r {,r . ', {i,.:


;llrli;i.tt Irt f it:r-i: litii(:ii.i {:: i.-lt J':li."itt i}.li{-ti o,.'iri" (',rirlli:
,,i ir"r.r ii;t, ,-lqi.ti {jiii{r ;r ittr}i}nizit*r-i yi, iia.>t irirtil-rr il1ir-"'.,
,'rllLlr:. ii li.r:,:;i :; {l }'ul};i .l;r lrrgi li{t t(tii ilr ii.t(liii it:}.1-'}t'rt
,1,' ii :i !"lj t:t
{)liirirtiirr rirltslr;ri ..it i'ullt,, silitii:ir:til u}tti Iri'1:l}i (t.
-;lilliiinrirr-l 1;iiui. 1'i11,1 :,irirr-'r:r *;i lint,t;.'L Jj liirri.{ itr
Jr:lliilil tiit( i t,.tiiili : irrl r't, t irur, rltisr'si: in ;iiti. ilit:;jl,-.1',,
lli-{rr ii.rii lt' ri,: i'irrt';tl l:i.t',,1'lr ia' it::(:zat. itt c:r.tr >1i}til;i.'ril,
l<ii:r-i r'uriiil. rrrrrllirrilir-l liirrt'i irillrl l!rt]1.)!ca iili.r(:;,r{ir
.irit';ii,, tr'. ,"rri ('r'il f,l:rr'1,r ili:il (', ll't:i}1titit] C;t (!t'ir'iilc
.,r';tll:l lrr'oio:.i .,' li:r,jlr iitlt rrtt ,,rii. ltririttrl t'!ll.rl :iil*
i,liir'il I rir' iti.l'irr,r: ('ii !'{' .r( itlt'il, l;1 ilir'i l)ll L 1lrrr i ,tirt;i,'.
,ittnsi'. tirilti.,tt'ltr.i','ri: ntttiiittl i:rl.i(.'t',:i,iocni)r iitl lrrt:tt]"
\ iI.i-ttt !l( ri11i)lrj.ta1.{r :'i.i,i:t.l1(,lr{'iL 1.rlli.sn:'-r.i . l s1.u,li;r't
r;:rlirii:iirr:ii rl iii{'.rr(:rri.1,r.ri. {rriri} dc r-:ii ciirrJirtr: ili'iill'u
ri. rrritri.trr nloirtri. ilr llicll-lri ::i llri:i.tt-i, clrr{r sa 1ra:ilr:z-r:
.1rt:nii'i lrt r::,rr(:riilt.tt'. l)rrrilitl n1l:,i5i'j"jtrlilri ll:r l)r'>cj.lr,
.iliii]t (lclrlriitlu' lr I irtrl;ii I-r'orr, it. l)iciirt c'.i 1li-'jiii !-,;ii-t
rir."rii si rl, "lr,ilsi lii i!r:til ulr lric taill,lrr ilfliti.ir.r,l-,i
;),' .\l;rir'rr l)rrrrirrirlni r:r-, ,1)fillr('ut irt i.rrrrtc. !]in virl,
'';)lrri r il-":l l)l'r'q:lli{ :;,'itr,1rrf;r l){,n1t'l} liir:irrri, s,rrl llr,iitrr'
,Jirr prit:in:r I', lru"it,'lor';i lirtrXlrl,.'ltir-;.tllirsta('ill:i r.lt: nlis'i i(rrri'i
si i:u lirli, i-lrlllrtrrl rr:\',.ii.! c(l{l iriiiizi [olu l.,r "'it-it'rl.1
]l r:ti.rrir ;rlt r.ni(: 'LrrJrirtu r 1)i(:tlri uil c(-)llilrJ tltillrrlrrl
,.r' i'rrui'lr)s ;i piin ,lr: girruirsic; irtl lr-ctirzi ;rt.tirtr.lorti
;' r"-ir' l u,Ill,rllri sc ;rf li 1e. .l)rr:i:iit, il'i crt.rlt lui illrr:r.( r"
r"irrlio'i'rrrir:i. Sii sllurlr.) i:il , iilr:r'cilirtt.itit'lr.t*i-sr'liit:'i rj,';t ,.'ltt:i ltt,-i'ilr'i r'1r i,'5irLt 1:raiilr 1-i:ot'r a ini.'{'i-iut :r;1. rlisllirl.t.L'r rjr: ;lor nli:iuli ,"i. icrJ;uri , j-r{.-L)tr:lt a i;rctr lrli'll};
,.iit rr:qr;r:tii it:t'irriitli . l);l.llil ar {,Jrr.tS: ..\I;ti tirii.. ltli;1 tll1 ,l
lrini ,ir iil.illic, rlc r.-rcnlt' c{r s-il l.r}tr,rr:itt s;i srr {irlr.irt;rrcri
- . -.I:'.,r,rl irtt i",'ilii iri,;r ,!:'i.,i,,i, ,.1r. :: ,r ii ir,i', ,..rr".
jlr j o 11rr-L nciurt;j,lrii.ri, intr"i' Ji i.:i'rtlltg;ltolc, Jj;rirr.)i1:i1 -.
r',i i i.r I-i,lr.:-rlr'1,r, ,ii;t c;li-i-: llricrrirt i\Xi,.:1tr'I,,iritt,;l,r rr --ri
'r
(1inlirt it,-;, I ii;:.i1.
',tr.t';i.:i1. l-'-i'rr-r,r::,.ri, r.:u ingl.,.i1r-iilltil ilili'{rllri
, litilll:tl (lrt il:l.iiil. lji il.ii'll i;riritl:i lri,', r'iIii S:1tt i-(,r{'iir:,1.
,'\iiiiiil \ir' ii..{.rii.s1;r. i-i,tttltt-tltl ;r iii, r'.,i "i s-;r ,iils itl
.lr1r:r;,),:-)r.,

-lr:-:rhr sl

'1.i'i

lrir'ir:7t.r ,:il,t

,',,rilI1lr: t:,.1.r.c-l ii.\'da, l-il. Ilit'Lii.1. nrr.rlili \.:t'r:t'il(t {'i.! \r,ii-l.r;i,


i'lr .:rlc tlitr urrtrli, ajritrs lri l-rl'itr inrrir.', ;r i1;rf l;trlj.-r
iurrj ll'rltt;-r.r- ;i, i'i'l,ziIilrr-:,' lrL ulr l):rS ,lc ltlollt t{:, :-i;;
rll ()fr (-.il riV.!iil. r:iitfr: r:t;toli{,tiSni, l)c C:il,tlt. itr::.] l;riilll ti

ir

.,tintrti i.:rrrlirr{t: i:rt'g1..irrtr, si 1i-a liri''"r-iilli5it 1lri,t;itr:ir",


lrlirtqirtrl ;i rtu.itrilrr-,sr', Ii, r:rt to;itr: r:i !lt lirlt.'fi sL;t ;ill
rri':i,i;,.rtr, ll 1 inrrl. sl-r irriluir;r.r:i'r. -lirii.t,lc tll ilc t:rr 1iirir.t,.iiii..,
jris rii n llrri :ri si i rrrl li rr:ij i rrii r.lr lrr':: 1,.i,. I'i'!, i, ' li ililir-sr:
Iriliir-si slrrjiiorilor sai. S,.,siitrlsi r'{,:xci(i, ciu'(-,ilvi;..1i;l ,'it
,lr';r!:.,;,ri.[eslrtl'i., l,ir]ltrtt'(l.rt s-lt r-irIicrrt tirr,iiii<:ios irt r':ri.rli
,,;rse ir)r'si L vrirJ-ril tltslrl-i' 11,-]}1;l;i lr| Lliu'c rl il\'( ir -*i rl,',i ,i,,lritrii.t-i],.r ;{)c citrc lc: iniliire, t-i'irllirlrscinrl ior.rtii r: il:
,lc rnnit ii jigiristr 1rt' l.)rnnlrt'2,:rr si ir,,: (liirnrl)i, rr,,lrir"riri,l
jir lu ti-r ;1sri curlr s-rrr Ji cit\'(,ltit. .Litirrri irrslL r-ii;rlrrrs ,l'r
irtltititslltirlrrillif-tl)('i'giiiorrlrrli'tii,irii't'r,gr'lr.sr'trliri,ln...,,.
;i luitrriu-1, rlc;;it, ()r si lrrjlllr: si si-i {l(.,i lr1 :, llrr ! i.
,!r'ilgrt:Lc, })(rltll'lt i!-i itrnl'ir :til't'l'itr1r'lc, l,iori;ir'rl,i'-, l,.ji
n'i.l'irirLrrh cjutnttrr;,ttit,r::it ititr,lr:st.si'r';l nrr >i"i)ui.r.lr lrirr-irr-.,
,lr; rrrlri ri]tritir t.:iitriirc -'. si-:r <.1;rr rrlLiiull strillrr',, rn
iir-:Ltr.'lt: ;tr:r:lrti. rcqr', llt vil'-'1.iI tlt: rLrri sliPtr'71 i'i :i cirti.i:1
tr'i.crtlci'crr LLii 1-irrtrrLt'ilrr i-rt iitrlrti'r)i'11.1. (lil] clil'r-lli;l',.
Jr,'to1-i clii'c i'l r)uir{)s('tt-\(tr;i, cirri r)-ir r'xisLlrt rrii'iorl;iti.
un:i lt. (rn-t, cilr-(, sir l;r.cl'r rtt:ri trirrltiL cirr:t,:1,ir'1iu-ti,
t'rr r'rtfritir;rrrcll t;t strrilrrt'ii rlc lr-trttl,rrr';'i , r'l ]irr;-ir
q'1-i1't:
irt.-<tlllct -- (lli('it (lc llis{ :rr' }i loql .rr, -r,:
r'lt \:{}fl}i! l)ttl.r:tlr -ri1-J iittlt'clrll itrr'uilo t oiil ll, ' lu;l'
1r, u:,:l nrai frrdiLrii.ttit--. \littrilr i t tr rritt,r rllr';11;1li, J)llli rr
';;i illt'l.i-rlrit.; Et iituJrir rli: r:!o11oi sirit () i)()t('(iii\:i-t J ( i! ii r.'uit::
,,1'ii {trsr llictritr riiii ;ilrtrrtir. l)t'itittr. cLi lliriii;nridl
.;i si. hi'iinca ot-it:rr 1li'i,'ti)il, l]lJtili rrii.,.i"iral: . tl:iL Lrili.ri.,i
'J;itt;i i:l'r,t. ilr ictttlil. ',i tir,'r-iiir(r:'.Ol:icit luci:lle ;i ll] i.]'ir.
,' r tliliit)i1lli
ii ir lin'it'1t,.rii.ttr rr iticiil)t:;'r.. oi"iitit r.-r: qr,';-iXj
-,,i rlc iiltsit.i tlc cili:1r) rrr li i,.;si i'rr , IOt.:ittiLi tltr tir:trr:;i \,'ajri1:cil liii l,icti.riL;rtlo lt{: illl}1o;i iii.i. lj,L:lrtlir'Liirrr',rlr,::r
lrii ,I:,lr ci.1 Lt(ll\:lir";ii. rrii;'", i. r' tiri,::t'i,;i ltri {) iti(r{:l(rii:
ili:ri ttirrJ.i dccii grcr]
1

,i;i,tilllr[,

-- i
i,;
f

-r{>

Iiti,ii:

.;

It'{','},',

,''lt,'
' il. ]iilf i

;i;ri,rl iiir lili-i

i11;;1 ,,,,.r

ir: ,si ii-iltirrr,iri-i r.i iri i',t. srtf lrri.r.ri, rlr.;r'r::l >;i-i
L{)il.i.t I r:u. 3i:iit'r,li. ,\trll-; u} iiris;i, llulril ,;}_;1-

rL,

;l}it\

r'rr.r.:.

i..
t

._1

,: ..i liirt

il,

i:-,1.i .:. -;,i

1i:

itr,rtl,;i 1:ii rrtrii, l-iir11;lttlLr i l ilrri tr,1r,rilltl:ii ili ul{ri


i liliintil.ar irtltiitt r-:iriil:, cti tr.jirl.cri-tti t':irr:itL iri;ir.rii ii
: ', 'ili ltti l' -rrir tlai lrii,tiriilr,r' ,lor lortir si l, li. j.
l\ t{ll. ii',r':til:i r.k: lrt lc'iit. si cti. slrrlltlor', Pri,,r tt'1,,' lr,-'i
-': i-ili rLr' irt-rittz - rt iilrlt tir'rL:lP;:ri. 111.ii rlirlsf iri-: jiofrl
,: lri-r-'iil ii :lrri {}ir;,,',riLni , i'lirr.. rlrrsi liri:lLll: rl,r,ilr lrtt l.'r-.Lttr'r'si't, liir:tici, rilr fl:j- lltiiii
l:jcliir: sriii
iii,llriitirir;. rr. ltti i,irrlrrt'ilr', r'aLlitLrl tr.';i. ln;li i;,.i,t:tiiil
i,ltiliil't. tL'1 Ititri lr-irtrr,,* ri,11'11 ;l t't.li iil;li inlrlLli tl,-,.:ir\ il':it-L '('r' > llri r liirrl irr \ i'i ititifiii. tllr)ri\ l-l).
{: rllrl,rriirn irri l.ir,tr:rirlr, ( ltI{)t{51.(.l-i'ii. li.itlrlotnit,i
,. .ri )l'>i r) nllrll rrrtii r{,',-t,r ir';illr lLutr;lr.ir'i-t. .r lLit.,rttirti.r'i
. ir'r. itr':,.1i , 1r, ttl t-ti lLlilr'.1 titriirrr,'zi,it .ti 'in,rtr:iri ,-- t:Lt
i,.:t: t'li lL litr'r-lil itt:ri titllit ('rr volllr illr'ii ':il fiii)lii
.- iillrtLl,
si glr,:ilr :.1 t:i! :r' rur >litrgl lrilir,rl.lLi;l.
l,)lr irr', rLs'i ;i l,ricinii i: sPi'r' sliivit-r:L sl - - ; -, -t,ltI ., -:r'1" lil1)r'lit'i {}lLtti.tiL. Sii',,;.1,ti r'r'11 Lf iir-tll. il.'.i.
VutL:, iir.,1il; j;tif s';1i,
f irilL atii i. i l'r;:i,: liir!i;t r' i't/trr' .'l.A,'i';', .
l. t.tli,. t i,t: ):i!|i):.t!)::it s1ii,rl,,!{..
I

tq,iii liii-il'r ri,' ,ri ir'r' r',',i r,i i:i-,,rliri'Lr:]c ],.iir, ,i, ,;._,
i ,l"r' lr lr' 0;itttrtli..lrir - rtt;ri rit'1rii11.:tir.; rir: t,1, r.Lr- ,L -i
ir, r,1111 1|1' litrtrinir *;r ir.Lilt liirlirirr';r- I'ir. lrr,tiif'!t ,i Lti
'.,:rltri rit,'rrti{r'll tir-i.sr'}i, jii. iriiiiil.ii }i(l l)anjint rirr -1,.: i
,:rt-(j ri iit, IIL f,.i rlt: i:,.'rrsj-l itr olir::lr,.t ,rtili. -i tit{,i'ii -it*,
.i ,':rt't', lliitr iti.ttii lttcrrtl nli,inilrir S:r.lr'. -,i lr, .:t-..
'(' ili'i( ittltjtii ili.:iLlir':ir-i.ll lrltli i-lr.j{'t'iliiiri iir 1'(,r:ir r..,
I j i\ ( :1.(t :, Itii, ir , ,. oni Lrrur-i1,,,, nt.tti)l'r'](. ri lrtnllt.t;i,.
- rir ijiir.' sr-"r ,.1,';l 1,. li, L Iirt'tlili.lr;r rli' 1iii tiir,i
i,l , !
-i ir,r r',ulli {'t l)ti\(.:,1r'(\r'ililiit tt:-lr,i S(t1ijl)i1.,j'l r'rr iir,i, ,'.ili s;iiriitiii.rj rit'i - iti lrr-ltii,,1 t11;;1 (,.1:it 1|,.,
lrr{}r- l(i('ilin1.r irLi't1li-lot,r-r'. ft,r'iir, rlr, ltriirr,'jrlii. .,iut,riii;ti(. ''t':.,.'ir', pri1.t'iliii' i lr lri'r)i.ri,r'f j.i -.i itr.rlirttt itr ti,. I
l,']ttl rlt Lirt)itnl('il1i. .\ i 'rit.. tlt^ ;r::r.n1,..n* ,t, :.,-t-.1: ,l,lt- :i,l,,i'i:i t'it litlr:'t ii'iii.lt .lilr;zrrlic liiur';llri, t.ltir'r:i r.11 r11,,i, ..,i,.,
',1;tltrtS,,,t lrrri'Zit, i]!,riIiflt Cil itllt)r,ii :.i-i.-l ;rl.lir', llrr'll -,i r,i,-j
,rrlttt,irr: r:ir. l)(r tiiti{-i1 , i rigl intii. in r ilt ja, iit tiltilr rr. i:
.fi111i111:i;.q
1rr.r:-1ir illr' -ri irt 1ri:lir: irr|1i.1, ,L,,, rr( I i:
lr('illialt i'lt ririi :i I Iiriulr iTliri ri,'111'11lrir ,1t,1,'i l 1.r;,irir';
,lintitt,'zli;t,.i'i, ,i, i il nttli 1;,itriiirl, tr-r'li.Si irilr,lr';i ;r.,.1r,;,:i
. ll ir1 li.s,'ttrr-'nt'ri ili]i'1..i nilili
cri :i irr j,i-,r, i ir .L ri .i
,rr'1c lttit ,lr, aJr,,it --- lrrlii;i j)i,,riurtr, s(:itll)i.Lu..r -i .,r-],i, .i.ilri:1. -.- itt.ittlilc i.rrsr,'lrtiilr)f ilrl irti.r'i:ri-'rrl iilt{)trli,rrrl]}ir. :] ,- I
ntnh ittiill-iii) lit'tislilor,,ljn t<-rt t'r':ttirl It.rLiir i, li.jl,.l i,...
,rllisi'tttii.c cLt g'r, lrtiriilr, sj :1rr11irr1 rl('r's1cr' ,rlLi', ;r \. ,i
l)tlnrnitl cil lrcLrst.lli tlirrris ill siti si i rlr,rr r1t.,'1r1 1lL1t ,,
i:ic,retrzlt, {iitrr.l r.r,l llllti lt'(,lllrir' r1,: ,'l ,1irr1r', {,r rr:
,'rlelaltc orAse, tlirrrlrr-i iotorirrl;-r :,i lrrrlirrlrr
,1rt1tt nruritllti't -- c.r 1'r irr :r, , :;t , , l,rir.;tlt rLl ,.i :,r:
I

-l

ich e laitgno lo E iloi:arrati


Fictcr, sfillpt$r ;i arhiiecl ll*renti:l
1,,'{

[,.',.,-,.ttit r'r':.iril'it.i1r, ircr:r,i'Li: si lLi,,si: i1i: pt-:.iiii-iil.r trl --- (-ri i().ti-r' tli l:irtilr,''Llii rti il iil z.itLl.:t-f *"- fri.Jrlirii_,i'i-',,,14'' iLniiliirr trriliLl-i:sli.ttillii GioLio si a uitt.t:icill!r.
,.r1" ir'-'i['rLrr sri ili:;r lumii ci lluratli-t ]r frilr^,rrrL,ji. lt'rl
!.'l.ri.iri crI ('lrri'.fil't'li si Lilririi'r.riritrL sttrlr:llr lc irrr;r.si::,r ir l.tiiLr lilr;1 liLrcritr dir.r toi" sulieiLri si ili1il.{:, }rf;rl
:,1 i.;r iiL, ii't;i ir.r'ti.i, n-ii"ti{.lir n:rtirrii, spt'{. .1 I jun.qi f,ii_
lit. i lii it)iiiir: tlr ltti::.t irfahir Ctili,:)iiiitt'i' e 'r rt i;L t',,Ljii
i't .,l ,nir irtlL'ii;grrl;i, rlofrn;Li:;ti'i-ttl piii irrlr li a irr,i.l'' 1,1 ,t irrilrir;r.it,t- Iit-ir i;ijr. r'i tr, lxiririirt si vli;rint{

rilllte totte r.iirl.rrf i Ic pt' i' rr I trr i lL. 1c-,iiv jr'- i i i...
Irr arrul 147 1, in ('lrrt'tt1itt,t. srrlt o strrit. tt()i-(l('i': :t
ri {criciti si diirlr-o n,rb'i lr-L si cin-tiliL ni lr:til, i s,:
]lilscut, a;itdiir, lrri ]-orlovico (1i },i()tlillr'lo llur)nrrrr',,ir
Simoni, coltcrritor, r.lLr1,ili cit -\(t sr)lntcJ rlin 1rr-,.llrrr,rl',-'',
ri striir.eerhea farnilic i1 contilor tli ('rrn' r::,r , ulr r
\cesttii Lock.'r'ir:o, ciu c ,.,l-ir il lLt,. l .rn ,A,,,1,,.sIi t 111 t'1Llr-i
,' (,-:rprcse -- Ioc pJ.sforit rlc rujscoliirl rlili -\r.,,..t,,,
:l-,r:czat afro.Illtr tit': Slt:so r1t'ij:t \-r'r'rtiri, rrirrl,'ir l,r':tr.ri
j

tri

irl

i;r-

l.rr

,r' i:t.l .i.

r-

I ('rltLlu{iii/)trri r-,,rntrlr.i. iltsir', il:ti rri il,1 'r.i,r.,;


;lii 'i a(lrlliln,la lrrD|itci, Iii|rl lt,ins ,l itr lrlr,r l ' r-r, - i i
:iL lllr l1 LLll itt) iit,1. .,.

1'

't i ititi;l- 1, i.'tt ,,'rlrl,j.


{'"
\:,i i1,,. .ii t)flr.,l{1 | r,; ;1 I j,rr l;ir'lii

: il,Liti Lillrir.'ircr sLiqttllLtt:L' - i s-ir illlscrtt t'ilt'i


'ilrrr'-lr:aS(:ir zi a lttrrii llllirIitl' tlrtnrirlicri stllu:i, c':ttf[1
,.rir'11i, r.rpt. lttl f i.lt ciiruia i-a tlrLi- 111lfiIele i]e MiclLelrtil{rl!); ciici - litiiL I se g-.irttli la alt-ce t'1 , ci nttmaI
,riirlrit:ii irst[r'1 ii so|11;1, ltiL|ci, 1tll glils cle sus _.- lr
r': ,Ir- sli tlo':L c'l.e intel,'r trL ;ti i it coltil 11" o fitptut:l'i trtt-

'

!rig;r,rlo., ;i vaz-iiirlrr-I a iit. dc ir::r:<l.i.lt


l){)ili.r.u r},rsrlll,
'r';, rtlrcci ii a,,tti,:c:r z.ilnic ii.,.;si:llr: rir*llc hii' lilrill;lntlri,r.
' .rr',r []'tci::r il'r.Ilt rrtrrrl tlirr ci.i
I,iriri ,,,,,, .i'i1",1,,,
iti sc lrlirrr 1tt, riurici. n,rr iurnlri'l,Li
ia.l.ijor:ttrrza. ciar si in
lL,

mrui{orii tXe riirt{,


citit irr zoclii, r'it
irrtraserii {irt'L
\irlrLts
,.: r.r' Irt'i]r' j s',, r izrri ci \[t'rcttr ,si
,,r,,,'L o trtrllrttt'rrrt' itt t'i:lt rl.tl-e cl.-,itlr. casii a iui Jullitt'1",
r i'r'ri. {'Lf itrst'tttttrt ti, tllrtriliti rtriinil si genirrlui siilt'
'--,,' lrllIr'ittt ltytt'1ii.;r ,[,; ]11 11i 1'sI coi)i]- oi)'rc minrtnatt"
lii,o'ii,,,,r.'. Sl'ir';ilr,lrr :i sl'rjl';r 'lc 1"'rlis1i,l'otl'r'ico s-rrir,.:r..r.i:rI ilL ]'iir,,icrrz.1 ii .i,,i rl;rt cr',1'il.rL1 sr'1. f it- aii-iplat tkr
i,,,,1,,.t^rrnrriirirrtrar-tiirrs.tii.{1;1i1.,,11*siirlclr fIailrrtrr,"t
i;lr{,' rlr1'r;iltlrtle dc oral, 11l1aLc avea tllL pctic rle, piurtirlL,
{fi, 1:itrliit t'lr- 1.r. .ci,firiosii sii, illtr-nn !imrt bogat itl
i",,,ir,r si irlitr llc cu'it:tc diu calc se scoille gfanitu]' ]-'(l
.. rrc ii iLL,'t-t'rrzi-L {r'rlil otlihrlir cioplitorii ;i scrrlptolii"
r'.,i-illIi, cr'i mrri inttlii rl intre ei,-cliia:: acoio. Irrtit tLc'
: , . ..',,r{,irrt-L o ciati {-:u, \-rri;lri, \'{iche lagnolo a s1:iti:;,
'i:r
rtlll c{'\'ll l-llrn itr nrintea 1}'lel1
-:trrrlrii: ,,(iitirgir,, 1l1qr-t.
.-i. L :.' rLlrtorc;itr ftrplrilrli tlii. t.tt-;rttt llilscllt tn nt'rttL
i:,,r-riii ll irt tirrrttrr I I'oil-rLr aroLin, r-lLtpli .cr"rnl JiLllile.sr
:l ,,;rttLrl cil care itlri. lLilrcz stri-tlile lc-rtn s{::i-}s tittt
!, rri'.'tr' sripi iL' le t'Lolcir n"ii-1l".
, ,l.t r'.,,u'1,r.,rt, cojliii llli. T'oti"or-ictl llll spr',lil iisil- cii'
i1,'ilit(1 r:irr,' ltie i;c rt''t,ic, irr' -,'crililurile fiipdll-i sillt":
i ,',1. ,i-,, ,i'i t [,'ti,;rii -:L irl'irt']i rtllt.t{.-tlilr rne;icirt;-rr-- ,l',, ,,, ttc btr,,*l.r iiirri ;i riiliti'li, irr ilc :\(itlt'rl
:r..:r.ii.r11). ci1re, t1ltre iimLj, se'{iLcltse lllil1-i1," i-a drlt llr
- .. 11.,, tlc sr;rnrrtti,:ill^ sirb itulinuralr:ll hti Frencescl'
.l i','ri1i.r'' '',liillil iiL-i '- llt c.L1tr >Ltlii lrll il irrtX'in':'' '
::,r.'Llrl .Lcs.lt -j ili ctt.. lliii.r- tL'l titnpill triber iiesenirlr-j"
1-t'srii{l cfrtat d'e tlitiil
r.l r illrii, riitr c,ir:c llt ir-irrii t'l'l
.i 'i,' tri:ri tr'.trii siii. t'ri iitt"'vl 1ii1:lf ii bir.lili' actrtiii

irrtLcaga ltiLlic. Ilil llcertslil pr.icinir, sporirr,.lrr.i' irri


il ichr:ilguol: * zi <lnirii zi - i .lot.intir, 'cie 3 ].irr.:l;r.
i:r.l tr-rrdovico nr:irrrtilitl si-I o1-rlr:irsciL
1lc titt;\r. s;i. ilr,srtitzit: li v;izind cli nri ulai i.r\-cl] inr:oti-tr,.,:-.r lirr.t.i.r.it..*
;rr;rtilu a srloiltc toilrsl c,:v;r din cl si sfirltrjt iiiniJ si
"'i l)f iili:rti -- *,1 -I tlr:;r -:i irivr.i,. ;1i.,:11ri;i in ii l1(. ]ii.l.-.r
liuructlici) (iliii'llLr.riiuir,,,l,lir,.irl,lri-l in lLi.r,iir,r'iti,,,.,,i.r-

ii

rl

"

5, ri1r,i1rl, 1i01i1i:, r:;.1 d|l'rl'lii.ilt:li::i:[ {1lii]i ils'il$irlll{-rii ml.ciicjc'iuic ;ti


;,u. p,, ,,,',ro'trir-l ('rri;j:-l[ill[. {]il;l--ii11 [i1(]l[1
LilLrllii]L'
,,,,{rri,:
lt,l'
tIt. stLir.i''tii, lL
l.,
]i"r iii { iii"i.;i vit()tlr.\'} JIir.:iu. lltrir.rtrli.' l!.]i{ii:atl stliiriii
' i,L.ilt''.i,
' :,' -'." Lilrili: filLiri
i-"1'i. i.r;.iL r.'it .{.itliltl, .,'
i I,rl

rrL - irttrlrsr,: s;i i'tivt:tt, tilr,\L(r)rL{iil pir:irrrii irr lrir:jii,lir,ri llr-rrn,rnit:o dti rihir:ii..ntiaio: iLrl,rirrdu_!
it,, lir-

l:r-'ilr si rtrnrtnlzci.tsci. trtiii l)rt,sl1s tlc


,i--:r r:rrtir s
stittl. apoi cirr,-1 i.s-a

i',:r

rl

riia.,

r\dir:ltcirgrtolo nn lr',,i:rr tlr.'cil irrr lirrsrit.t:;.:r'i:,.r ;rrri1 t'i1,.,.1


.r \,(iilit sir hlcrtzt,: sulr intlrtrmlir:ca lLri .l)r.rilrcrrirt,r{,.,J.
(lrcitrar-1 :rti1- t.r'ri1;rii i:it si ialrirlrrl irri
--rii,:lrI;r;lirolo
.lll rit-stt
fcl int:il l.)ortrlnir:rr r'Snrint,lt r.r irnit r,a;..il,lil-1
i:i.r:intl nt]alcr lucril.i lrr.rtlrisruiiLr: 1rt'ntrrr nll liiii.r. si, l
-;(l ll5.fca ltrl l)uitll.ri cii rrttt,stri, ii ittl-r't:ct'il
l)c cciirti.l i
t*,:cn.iui, al. ci.t'ot. rtutnLr'(rtil. tit.iirr irr "i.ti.litt'Lri sii.r.r, ii;,il-l clj.. ark:sit,.tr:i, htitllrriii.) lrocnicnliri irutrtrul strr. rt ]iirir.i
, li r i:clc c;irrcLttli.tc ,,lit c}. cll lnilcsl tl!
lirtr'-o zi, 1ro ciir,l I],r!n, riir','r ( ririr l;rnrl:tir] --.. rlir,,:
Itt,'r::l irL cltlttllr clu l'tlir.fi: rli.n S:iirtrr -\'[lrrilr. \]tn', il;',. -,, r:r j)l(lc:rt, ll i,:ltclagrr,rio s-lr. lrltrrr:irt si {l('sl'tI(,r.(} {1n,'}'r;t
.r;lt.ttrii sr:LrcLr gi. i:itr-rvlr s''irrrr,,lt', iritlil'r'11r1r'r. crr t.Lt;j,'trj
r:,ir r:ilivlr ll(','ni('i (]111'(-' Jn('l'iin.
'rrt,,rlteic ttti:slrirri -qi
lrrultoiililil-sr:r si tr;izirtrl ttcstrtrrl lrri IIii'lLi'l:rerro.Lrr,
ll )iinrtt-rico a slli-lS: ,,,\r.tt'stll. stiir tttrri nrrrlt oit'r'i{ tiiilrt ',
-'l a riirita.s uiuj.i. cir: r)iiu,r trt;rrri,'r';i si tIr: rr,rrrl i'] tlr" t
lriiittisir ]ucr:ltrilc, itt-rtsir-i (:n (':n'(: r:.r'ttl il rlltrris,r 1:',.
rrrr tiuiir rlc o r:ilst.ir lr.iit tLc l't-:li1.t,rli. tltrsi 1tr-:ri lirrrr1,,i rrrlt ca il-rciltc'ooa irrsit;iri s[ l,r irili. la irn rrrlrirstrr rr t]u r.r
trr';rctici'i. r'lc ani tnttclurrgati" Ai,ltvirul e cii irltncl{rrl
,r stiin![ ;i toel.i putcxeii gr:rtici s;rii: Ie cri.l:irtasc t[irr
l,;)r'tcr inturii, s1lorin'.h;-;i-le plin sturlin ori trtt'!i ;
,,ji,:i. fn ccrrrl cc--i tr-rlivtr;ti: pe l{ichel.agr-rolti, fi..,u,,,ln',
,r rlirlea roadc iot miti,f,rrlncztirst.i, asll cun:r ir inr.re init
' -'W"*,tlnnt, tt-.'itl)tijzrrit:rtri si cii,i:i'1. sri.1;i.iinini. -1, r,rtrtit
in i :ilrrili,-' l 1SS si rr ,,1:;'.i. nit illri '";i,' lr,'i:ii, {rr.i-.1.
.

*
I
$

tl

l-ir

ilt r-riti1, ililiinl i! ii', t'rii''ilt l'ri' 't 'ri-r 'r l")' Irt ';
r:lii-l i-lr :irltls t'
4[r11,il ,r -]l',1\ tliiL lt l,'t"tLtlillrrliii '\1lrt'1iilt'
ilr i''i(]l-{lllzi:i
ill;1rri'i
t'i',
r-t,tlitttltr.rrrttliti
i.r.i,tri, rrrlr,,.ar,,1,'i,rri-1
{-ii:{ii!ii' rlrril;t r, gi'livlll':d itt rlt'lriltli iirt'rrl;L r-ir'lr<:r:s{ i'{lrr lir:'
i,,,,{i, ,', 'l' irrliiii.lLtii sr-'t ttlr irl t'lri't' tlirivr'.lii il isiriL's''
l.ri' siiltiri Irrt,,ri. lli, lLt'1rr3rrolr' .rL- r:(rlrilil-t' irl irt'iiilli,
pic'tilril-r'
'ltt{r--t, l-ttirlll('ril 11t'(lrrl{rs('liLi f iiri liititlll,
llll'{l ll
illii
iltr-i[.'
1](
;tllL'
;,;,,,i i,. r. lilrrt-i -i trrltgi irti f
r'irltt'oli.
s'''
tltil'ili
rl"
i
,
lLil'iit
lir,l,,l,
i.llrit {'rti \.r '
'ti
{'t1lt1lrt.'i-r' rlr''ii r tt .l,1,lii , il illlri l'izlrl i'{rlr'.1,'ii. r'lrlirl"
;i.1 f,fl lrr tlrir'n1 rilir rli ttt'it, irl iL .i-:r I'i::ii:rlil s; i;rlilr:i
rr'tlrr'ir.'i]t
lir. (...i
t
['l,,l,tit'11,, .i r. i itl r t-,'tllt il :i.l i)il -r iilli ] ::,1'ri:rrl 5( rl1;'.
.ti,r.i. rtlslit j ..i :-;;liit, l,i. i, , i, ll.r{ i, i'.it 1ot i -i' gist,:rtr
il itiii:.ritl- t.;tlii,.' - .-i l:l lL ttirll, l si I'tl llrirllri " l'orllr'2",
,'-ri-r {rLtil'irir r) illilg;;sirr ltfiit:1-L;'ti1- ilitli ii;: i'ii'lllIli l'ii
sl ilrt:i t'li. >r'lt11rlrirli, s ii 1!()lall'ii. ll'lt i;1'r'("iilll iiil-l :;1r11:''
iir ft'c:, l, s,',,lLili. ill '';ir-' t' f'lr i-'i ' tr-tri- llli [)r:!i-it'tiit:qr
'ili llii iirlirLi sitri
r'Nlir"l:,rit1lii,., c;1, i'lli{'i1 il\ f ir f iLlll"'ii
ilt'i,l'ir"i Lriiilili iiigilrtrillli lLt itri'iilllrtiit'liti.i's,'iriir'i
lltr-i'ra;rl ,'i s':'r i i{)l-ilii;':1
:'ll
i
r1,;t
>l-l
t
lt
;lllirll
iiiit;r trnil, l 1
'ilit'-,, tttrrliiL l'i r';r1'r' :r;i I litt,rti lt:i'i ''i ii! iri' :ri lli ll'
si i,t'rr-ril l,rl. i lt illiti;ltr" l),,ili"lli('f i l'- lr-iiiiis, I'l'illi:'u'
jlr''''-li'iii
l',
t;i ' (.'li ili' 1rltil ti111 f i iii'l>i'1rii' rlt
''.if
(
J'!,i 1r.,.1 1i,,-r1i i 1, r si 1:r' .l.it'at l,lc'' .Lti l t'llt',:,t'l'1
:rr'r;1. i-r( {'rt-{}lt,'iri,ill-.,'ili'eL 'i ll l:i-l'Lrlinii,i','tt tli't'1
-l'r'rl
l'ii:,i'rlll
--'t:1l'
ll'ri
{'itr-Lililriiilr
:l-'i,ii:riir, - iirlilrl'irilili,t,,tl,'lr iti jtirtlrir:l t iii'. lr lr'1ii'iirl l 1r'' i lilrr sr'r'i.i irlijrfiir"ll
f,il .' ri,' qllil'r ilr I'Lr,liji,, i l-L;lillil lrr. r'ri'.i:l ' ilit'l:'
s-ir :iilrrii', ilriji.';,'ililri si f:li.,j ri ':i tiit vil t-t'1j''lrtli lr:r'r
r-.1 {-1r,.'11;,;r, 'i.r'.igi:'r.'-1. rit' si'ttl:iil (i' illiiltt' ilr:':L.tl lill-l lLl'
!, ilir. ]Iiclir llrilitOlo, illsii1i,ri lr3lii
-:i-ii r.[,, r,l r.tr]ri 1lilil|i11
zliir, stir {]9i1i 1r
irll]ic;.1 l.:tlilrl]1ii |r'sic'{ii.{\:r
i[.ti,i
liiii'itr, liiiiliri
1ili1i:
1ll1
iL
c:11:itl
nrlll-tt-ttil
tii'
1rl',i'rrtir
ir
iriil
I'
.i zirllcii, i-'r.r rtilsill :,i'ir rirrLrLt ;i errla rin jiiii : iirit' irtri'-'ili
ril'::':
'-'
.ril'r
,
tt,'i
,"
t'..t
i.1i,'l
r,i,
;:,...,'
'l
''
-i,, ,1, l,l'i i i i1.,-iL iriii (j{, irirti. rrr'r'ii.:ll r'clrit, iilrli
-,-l lrlrtt,

lI.,a,ui,,,,,',,'i'i,,,,,'-,.,'ii,tir,,,t,r,l",iizirll rii

.'l;llt'iitt"t'

liii, rl'',.,'l:tttlt
ii:ti

1 {r.i1rl,t,. riL l': (i r-.r,r\ 1rr r :i


I11 1:11 1,11i 1lr I

il \1, il;l'

'' i:i l::lr1\'l iili;i)

'

:i gttr.i. i;Lr irr.ii :t,r i ',"r'rr,l;i .i lir1i,',1 -i lr,ii ii:l;it,


lil i-lr !lilis, !lLri jti*, I ,.trr ]rLrriliLltli'. it.:,ill lttini i;
'l-;r, rrl-ii.dt;iu1: .,.\l' ',ii,'l.uii i,i1.ir:i --ii. ,-,rii. i 1,,r '.1 L]_ri it..r
ri rrir-'irrrtrli tcti riirrtii irr grrr;r-, lilrs:rrrtrir-}.: i;lr.r:1,]r.rl*
,il1;t {l:ti\-t,.iirr Ii",
.\r in,,li,j r1lir,i,,rrtt ii lr.;rniil iirr J.,ri'r.tir,.r. )[.i,.]i,,i.i;rri;1,-r
- itt ttr,i.'iri,tt'ii.i:t -;r . ir ,tlir.ztii Ct"L ;ir..t,sil <iit_iil.c .iii(., ;i.l rl[, a,{il Cat., r[t, ,'ul]t i li ., liz.l.ri ;iii.r'lii., i-,i
:,i']'1iji ii11tirrlrti. rLtt rii.nir', uir-rl,li.ri,l rr|oi :lingi;r itr.L.'i lr-'1 .1,ir,.tt.
-ll 1t;rti_ca rlitiIlr'lrt jir':j.atit; iili;r ltr','ii. iit",L,rli_,.i_,',..[1.
rr ilrfligi$'ltrl illlr,iit,r'flt lli ].,,1'r'1;7r-i, (t:ii-rr t.',tititi,i
r;il'iii. r"i Vizin,i li{;\'i.l}()\'lltiit lrri .\[ii:lii'1;rlnr.rirl ... ,r
i-'. -rr nil tllullit i 0 sitigr-tr';r il;rLir, i;,ir,,.lirtiiti-ic iniiilr.'l;rrr:;t.ii_lil"ittii triiiir :,;l.i_, {lii }}t't ;ri1,,rr,-rlrrli nrr:iutiL:. ,ri
, r'iltriiitr,i a1-ri,,i rlrrir;i. J,o,ir;r ir',i - L1:i i ir,lir-ttu jrri -;l.t'ttitL i l-lt. tt,':l'rti, siilrniririu-i r. li ", *iit. sir-.i irq;i1't*, 11,-.
.li'ijri ilri llltlii t{rlriilti:riiit; Lriri,ir lr',; i l.,r li.;rt l.r1l,'rtf,,.,
;:rt', t,::t llrtt.iitt(', [-lrr', r],i,) i,l ,i:ri r'oliiirrlrii o,;,i:,i,:,tlii;r]l
iri il.rlrrlril siirt si .l-it i)us s;i Iirt i,,:i't rlr ;tii.l iitr.,il,,.
\fir'litl,r-l.rllo li iltirit'lrt- iltoi,lr,;rrilrlr r tr L'i Jri. iu;r,,1-r"
l;*rtlltlta ('1t c(lIiii ,'ii si (11 ;tlri irrti i r-,',lrrir-i ,lr.r rr't,:;t:i,.i,
-i srrsllt;si, cilr(l luctri:itr itl 1i1't,11i1;l (ll j-rlfr,lrTtrj i ..lr-r_:it
irrr'r-rrri s rrr.t 11{rlrr.'crr1, irr irl}rii 1li'lli'j.irtr- jnir-iirii jil}o it}
,rlriicrlrl ltti I)ctliittt.iit.), l)rt r:iir,i rr,:i1r,tr r'i1r:it r:irrrtri*
-l)lttzcc(f siili sltisjll tl('('(' iitli, irri' iri r'lr.lr ]rri l-ot-r:u.r-,r ;tr
l;ttllltSVrr'lll(r il('l):iLr',t ;tni, lriIir'lL ],irr;l l;l ilio;ll'l( iL,r/.1 )iuirr, T),-'trci'ut;:1. in I1!)'J.
ln i,rt itccst f,il)1r, llillrt,l;rgrtrilo rr lrlirliL ,lirr lr;rr l, I
lrii Lor-cr,-z.o ,t llrili-L rli' ciitli rlrrcli i 1rr: lrrr,r. -l,r-,, -r,
rjttl.rt tirii.l; [-orr'irrit i iL tlij.r-rrit, ri,'lrsr'rr],'nr:r, {',1 -,1 i
irir'i (.i lrttr'Lir-irt.si o rlliitili vjLrlr,tii. ilrr ilr.iaJiLi sij.n i;l
tr;it o sluilr:'L la'r'lrinii.. \ir i nlii l,ritirr rrrlirvil"lt l'11-i;-r car
r,rr.i. lctc:s.ti tilL.ri r'lu'ir irrvilrrrL iii gr-li,linir. r\.(,ru () trf rliar,
nrii trrri nrirr('. irtr' ;rltii rlrlii nritri, ,1;irrtr-iLii ilrir-nir.iri
1t r,11iti niatr('t .i. 1li-t'trlr,rlril cL.tlltllrit, itlrr, , .i1jt tjl
.l
triit, i-lt ri'uliii-it nt('i'{rlt. 'l'ot iit vt-('ntr,a ii(.r'itsllt, -larrit rlir t:irtrc llrtliziluii), nl,inlr('cllt {ilit in litt r-t. .\iir.lLr n{rr{)li) iL srtrrll)'rirl irrti: o ltrrcl,.tli {lc rr:irlnol-i, rlr"rt-uitl'l
l, r.ii1r'i: l.(/rr'lz{), lrrltllr liri I it,r'r.rrll r.rr ll,,rrt,Lr}l ti, r rr-r
i,,.i1 ;il il {ll frnrit,rlt.ll., iiti'ii, rrt,.itrii-j, l)r'1)tl-rL , , }
1r. l If ivlsttr lrqtir:i, ntl l)i,t(, j;it'trt;i ili jljtlit llt;i
-;rlrr

rrrut,i

ir

,.1

_-i

(i t tt{J{..\i\i0 LArtttr
{

{sti

[,

5t}61 -

):\NiI

57{-];

n\rl,t.,,,," 1;,i'1r', i.i q,,1,r,i,lr. ir'q ii irt ;, I ir.r t ;rLr is!


iti]iIrrIlljLiir ll, [)ilt.ir-'i]. ilil .{ ,r'irilii lri.) tia r,'lrt' L. t'i"''
r,.rrtli'ilji ttittllit''i. rrrit ll':
,', Lrrlrlltitrr esle iltlill ':liilll!
Li..l;r:.lr.i.ii. ir.i it i-1,,,'1,,r':,Itil itl llti,iLlL:il:rli ];1 [';1i[r'r,';1i]5!(i1
, ,.(iil 1rr:ir,rrir'r;li.icr l;r ,\Iii;r'li:,, irli,:irril,i {lii1 i'-ii i : i i lilii,l'"st:
.lr ir.iil aiL rl1({1ia d,r'ititrrirftlltlll
l{t- lirlrIllllil'.
li!"illrJl:llil'i!i
- i: r:ti. irrs;i rle i'rt-. rrlrni:1 ,,:li,rlt't;lii.i*itNr trlr..',1]ii,l"r'iith trr,i c.ri.i:, .:riiri;i li ciil'{i se 111ili'lir!i il'1,.-X-c,r:r'l.rli rilln-i Illl I r--cl l:i:Ll'.r (siir
. iilrlrt:it i:L rtti-r.il'ie 1i r'ir'':lll;it. I ritlpii. i.itl! t-:sie pi lii --i 'rl
1ir,1i,-1',',. frr i570.sii- uir'siat r-i,,: ll:i,:1li::ilir.r frurtil'it trt'.r":,:'r'i{r, rslt'lLltjr:e, .i,li li,i.'l'rLj, rl:,r- 1:itlr itt'-iiLirtjtlrri rt' lL tl".
i' ,.- i it {srrii, isi tt'iii'si..r l"'.t-ir:li r i,-'1ri. ;1;1, [i',i ri1:1.'i. ':]i li,- ilir it
tt':).1'ii i1i. i,ll'rilt:L l;r'liri'i-, rt.'11iili I i'
l-:.ll ii.i: lLrt rirli --:{i}iiiiriia
{lilIirLrl lliiiuiz,;rL 1J.,, r il,llll'til: f llr,i.:llll.lsl , :r-l1l i)i'r;f"l {L''
(i :'rll''ii: r;,{it iS;i r":;r'i.ii1 ,.1,3;,1,--'-,';Ll;.rii r.i. Ci-'1,1;'-'1ti3 lllt:tir
.,;i. clia irtitt'i,.:1,,i.:i.:,,itil:itri 3.t. iii,:'z'l.irt, lLii:iili;.1 i'i.e ;i'i:ri,:iri:', , .r ...i iizi,r;j,, c1,: rirLlll,':,1 .1 .','r,. i,.,1r.,;r'it.t. Alrrlltit':,1..-' t;Li.i i iie
eil{. iirl1.}iri-L1,irl i:r ii iriilli'al iiLltrLe .ttltrLLlli.: liiiiUii'.lt',
' .,1r:rr'.lli-i
,'1 1i ocrrilisttri sl lil i.':rti"r ttlii.r'-l:.ie irr:.iiil1*.i itt'tri':iitl[t:
;,,r',ri.riri..itilri iri-'ir,i'i.1tr",..1': r-rl,:,r'. lt:i,ii,'lr,: i'lill el|c iillrlllfll
il ;,-'i1'1, ilrli'i l!'jl' l,r"i!f l iii'r!irilrir,
. ;.iirLa, iilir'l-t'!iliri!'l|lir.:
-,.r'',:if ii r1t i;litlir:1 ;, 1 .l; pl'1;:li.,"rl : :.:r:iJlllr'il'.:n {;:ii i-i rii.li:
rl)e5g1s subtilitate (lle srin{i{itaie} si.,:lr. itr i:':rt;r irLr'rii:i.r r'!ii'
,, r'ili: ini L,;'rirrr:r i:ii.. iir'r1'liir.i( D;e lirrr f iitist$te& lutrllrii{tirr
i-.r ii rr',i:
r iir* varie{*te (t}rlliql- .,rl::'l ,.1,', lSril -i i'lrl'ir'.:rill
liiJ.r
11

41)

ei;iiilr:ril-r iit rrilirtiii,:lii


lrri .i lirrirJil';11ii i;1 lrifii,
-,liir';i. ziqt, ittrit;,i. "i rli'rri) rilii i\ri.iri, i ,ir',1 rii,r i r' r:,: ',1
Lr i L.(
i-.-;l',ll'lril.,rill-ir 1i , r',,1 , '
..rri L,r;r il:ir'..rr: L) t ii;llii;lir'
. ,' ,ir' I lr 'l I '
-:
I >,r .i{L:l})iil. ;;it,'ill.ti. .1ll -i", 't i , l, "l
i;r r:,i,".lii'riil r;r,ri.tilrr;, ry., ,' lil;.rrtrri li, ti.:',t"r'ji:iti.i;.
' I -''
rir', i.ill-r. tiriti, r'r' i1,rl itt l,,llil-,) it;li:iri.i, ,] rr' rl :l, i'li1:i 't';il
i1 ..r i Irl,L i,,
::riii,' rllll t}1,'i{.,rji:ii-i rlr,itri, ,l,r;l J)lr
.r;rlr.. -:irit, i ,r., l,i ,' ,1",. , 1,,,, I , r,rir.i ;t lir l];r-l.r,i li : jlr,,lr';.
I rtt I' li ;1 .1i:ti,. /iri, ( :lt,iijjr,r iiiilt'ill(.1;illii
L lri,lriiri ,1,,.r
'tuair('.rl\ i)r "l{ i itll., ',.t l)'ll1 ll rl lrl')ri|ii l'1'
{ ri :|iriitri
,,lrrlL'..rli,i
-i trt.irl -itl' ril,rljr ':tr,trr ''
( ill-il.ril,) ,1' ,r1';,.rq' i
,, ,t;r|llii,ri
lilrr.r:i;'tii.
l.r, .r', -r

-t

,t tilit,:IiL

l'i

' ,I,-rrrri;i; iiriil:if-ii i|i'iillii.i


iir',l"r1'{;l:ti!11 1iril,ilittiis;
lrir rrri ti.:i11.{'iiii lltiLlil'rLl, l-iritririLtil 1,1- 1 i.rll
',1,,
,,:,1t. l)i-i'{'iitir ,ii,,rt'l,lrtt'; r:ir :lrir 1i1r [t:t'lrf :ri J.ili sctrlr,,rl :rr.l, r';.-rrrtlrii, r.'t,ir-ilr.'1ii Li .ltt iilir 1ri{ i {, s.irrli. .{i{'. i L', rrr.1111ii;t t.,i,i,,','itiii lrnr.;l 1.1;i:,. ir.1".' ii ;.,iir i)ii.itl{,,
1 rrl ilr-l :iiitr :iirrt Itl iJrtl-r'tl,','r j lti l,:,r
.-i,,r-r.:
r t'. tltir.rt--- i:r l),,trltlt 'ri it r.lil ,.,.'i ,',r','t' ii1-1;i111]11lv:lil;
. ,'' tli:i1': iJr:i;-r tlLi 1,,1r tll:;,li lrl|rilr.'i :r :i-1i, 1r,.::r.
" ;r,,.\t,iii:-r lt,r, l,''i.it l1.'i'ttitilu; ilrii'{'j:i)r- l,,ii'trltr)iir 1lil(
r:;: i.'lrlil;ilr 1L:ilitiiL!,.', ilt^.1 r1 ,.'i 1L ti r.rtt rJ iillrrl,. I'lii
, ilr.lrlir', ..tttri,i. i':,i,i,;1111-i i: ii i.':illli'llir. '{'t)i'll{' iit:r'tai.ir;l
t:r';inlii,
.iit, i,r 111)t ir)1j. rrlii liirii':ti,'.1.1 c'.i,ir.r

.llli'.

rl-

liil ltlt l)r'llil-,i ltii i:tl,irr, :.il') til,.-i.


' i r j , " : : r' .: 1
u,l.'.,i l:ln'r:r,t(.r:,i rtllr,r i' il llirrti. 1i'ri'1ll'r,,1i'rl
iil Cillfg
Ctesprt r.iala lllcil 1, ,,ir.,;,i 1,,r. iliil ,Lr' l)i, l ii.):):i:t ( it. \'i;lta llri
Bi:lrvettuftt Cellini rii fse ttrile lrri \1, iri,ij:r(".
:

ilti.

llli

l;tr';ilitr:t

r'.lli'f I: l)l:)t'li1.- \'J \" l'\ ]ll-.\1

r'.i :il

iii:l

l:. ,:,.,

Cap.

XIII 0biceiuri,

11 ;r{r;-

r lr'

itrl

lrl i! jl

il

detecte, greseli

I,r

i-ll r i

, {ll

'

1,,

iitli

\r lrr:t.r-r lrlir t.a ir (tiLltliil:rrluj liirrrl rLili,'ilrL. l,r-jtr , :


ilst'1 <i, clrtlirtc ri tt-lrri rl jli,:ii;1. , ilirl trti !ittr1, <r' i li r:' i
';i]'r'( iLr'){' itt ttt,',1 rlri:ttllil 1,,,1'.liri ,1,''i'1, '. i;rt.r 1.rl-

trr

{.,

ll|t:
Ili't,)il ,tlllts ( f rrl rllr- /)
j:r :, rr,rr(",it'
\)]isfjlrrc{lir,'i,
lllil.

llii

.l

l-r6

iirr lr.l, tlt. lrr- i!iil..t:l itiili'til-i 'Jltiii-,rri.rt,i; ,:r'i rtr'.


t'rriitii"l ihl tiltrii', lllil ri''lrr-,:l
i,' j'!,','rili;rii li Iii:,.r1. ill'lriilsltrrl. illi.;rili,l;':ii r.!t1 rlt,r ilt:rj:i-ilir:li' tili.tir', t.i ,.1,r ,i,'i.,''.'it li' .r]1rll'11: r'il illl:-li-lir' llll i)l:Llji
iri' ;'it:,'r':t .{.., i
.1.}{r
{lll(rll)lii'i. ll:r'l'tti
irt 1.ir,,ti:,;] ,: lli'riiliii:i iili :li irl',l i1il{ll ll
ri,
ii!i'rritiil
llll lll(ll's ltt"illi.
ir)i-.
r:l:;l'iir-:ltlr i,,i.t-,rl ,ritr-,r'rii,:
..ili,i'1"-i{r:r. ,r;ll{l }1 111 '-, :1r'llri rirttit}ritrr gol" tiilr llr.iri
qliit:i i:; t';ilr'ii,', r'!ir ('l-llil 'il}'ul i.'\ lltttio:1, ulili i..lil!^I'lilii,
i,l,rlur,l l:i r-lrti';i , r't';r.ltt r irti,'lll. jrr,:i1 $lt.rlli.rli;ii)r i''l rll il.
I liiit,: ri sil;'i. rl' tititt,'. ( lii;rl' r'irt,';1. il',-lts t-rl;tsit]f'f;t illr'ri
,'X,,iir,r .,1,, r liiitti. :ittt i-1r,r"ir , ,lilli:-r ,'tilll 'i:*:ll1] :llllls.
.,,,!,-;r-, l,' :-i, i, ,,l, ttrtttt-,ll' r'iii,rr':tiilrlr ; rrr-,Litt. -ltr:,i.Jiii
-1, li:j;,.rti ir';rr-r ],'i ',-it:ii $,1]-tllltl.ltli;rli,'tl lril ai[r(] il]11 tl)r:r-ir
ilr iirrilJ irl rtllt't cilll,illili iiill gitltlrizirtl lrrrir;r'iu: rllil .X,iii iririi ;i Iit.:ltrt iltrlr'ciliilt (lll illltlliillr'llic -*il'il.rrlltt't''llirrlia'i
,:;r ,<j r','ii:.tt, ,r ,-iflsic in nril"lrii'i,.', l.Il1 lncrit in i illr-l
\ri.r.rii:r r'lc lr pti lliri"itli'iSi t1l1 .t. ll S('1tr-ii ilit i:{:r{rrl {.t.rt :.lttn.
,:i,iti iirx:lt li:r i !'illt. sij ifri{t siLh t.ilci't'-l ,,it.rl-ttrilt l}Dntrll-t lrii,
r;-. li lti-t'.ailil{).{rrii.{}1'; il:t.t:ii iis }i{l|r:si-; CJ.t-tllr CL:r,';1. C(' rlll'l
i'irr1u1.,it irr virtir uir:r, ii"irli si irlJ'iitisez fcltrl lltt:il ,],:
i,r'r1ii. lir, i'i tliili llt.'l t'{'llil(}:i1 L'li(}}'. si lis fi ioltt tt: '}l(l'('{'i.l:i
il,rsi'il.trotl 1it;ttll ir fil. rtrrll,ir ,'lLrtl ;'lil )lilti, i.rrl)ltltj nlr'lc
)iri riii'r-ii:r llj'(1,-llil'(ri] l), i.:,T,' J,' 'i ,i:i l]iltltilll(lJ ' t:lt: liiiit'l
iil f,rrlrl i:,ir];ll"t.ri.i'rl, r-l.r':llli'lrl. i!s(i11.1{l.l}Llil. iiorricl- r1}llhi't
i',-r:rtfr: Ili-rilll.lj"i ltltl sclii.I-r.r1tti iri lilrrts, cill'('1111 lllill ;rll
l,riIerii -*i lrrili;st,: l'c|)ttilt'.
',.i il:ii'ri \rll- clltililail"ti cltl,:i'lt friitii'i11 1'l1rl1'r iiir:i llllr.trlil',' ?i , r'i:flctliitl,.Jn isi. ',tll ,-111 -t';;1.i1111 c[ tln ])(l'a -ii-lil]
jutrir,s ,J,rt'ittt'L rlc l'1i: tJtl.:lri-tllii i r-l:rcir str t-;i 3ilrtii llr
-':rl'r ',r )r'ii',-r r1, si,irit., i.cili;n]irr"1i.1l1 e1c oi.,ligrl!ic, iltrlrl',,'lrrr lrr,:rt itt t'ttL,-r li:-lttlt sir irlli.l- si ]ll citi i!ttrr:lt' alll :tpjll:.
l.l it,,,i,rii,t lor; .]ri:; s,' i-r'qir,lrii i:r llplrri"c:i rltii, 'r'lli
r.li,,.:i itit sill:l!|llll. flicirrol Irtt Irtri tllrii ttl;ii rl'lil lll. ili-lt'ii'rl;r,
rrilr .r! !1.' tiLii:1.tlli:tsc ],.ii' :nr,-:litlr .ttr"airtiior' ;i itli i' '"t I' i
ltl}', (iilr il;lii
"'li :,iut l-).1'Cilflllils,liltoii billrlliliilijtillil{lr
illi. ii:rl'li( jlrlilli'
rttl drririi cJii;tt' rlc biilt,l:l.t:t,ri, --* li'rtilti'i
t:,
lrJil;rli'1
l
l.l
ii:li']llll
r1.,'t]r'l
1,,;1i,li i t lll"L
.!i11lr't
l.)ril ,-.1.i. t'i;rliirlrri: irl'it,trrr il 1i ', 'lt lirt:tl l t'r'llll{r>r' '
:rill iiitril siltgirf 1'ri<r lltii:rl *i :-'",1', trr''lt'f sit 1l.il :t''.ri''l
'riil!^Jri-L r.li.'i it .,'l'1. Srlill-f {'1'\'il r';;i I ri r;1r i'ir' .1)i}
i}l:i':i1i il{('ii il-

il.L,till'l : :l iltilu iritLii,rl-it l-rti:,,rrli.r r it .ilirrili si ,, i


f.,iii(i-{. qtiLr l-rirrc citi. elusiniini luli lril,rg 1,i'itr il
.riit dc ir:1r1.1i, cll estc in sturc sei si-ltrtr;l'lc {} naluril {'{. :.r-,
{ tirr-jitiz.e;i:f iL cn O (lei-}ri}rclci'c inc[r,,.1iln{il i;"t. l,,r ii ;ii.r,sl
il Iiii li li iLr [rrir l;int.,{licitorik'rlnr,isi ;L cr.lrrr itrl,-,1'rrici;
, :rilir. iilrl lliliLlltr r:li lLr iiilr.tir,;.i s,,li cli nir.-i lii;ii ,ir lrr..
,l

}}r)1- .rl
iir f;r,'L:1.

,r,j)-1t\.i:i ii \'l'{I}ri:1i,r,

li I

lr3:

tINCS['.

l\Lt-nii

c:r.;iLirr-i.luz l,uttil r-r-,it itr litrilt olri:nlrii;i. r[r


i lr'.[ il(- ('tr Siil-i fr,rllf i.*.- l-'irrt C,-. ilr ] ;t;r Si (r^ trr,l,.,r,lli: :ii Iirritrrirrit" Cu greu ili Ftiit'ir siL giLsi:tt 1rr. ril altri I rlri-,, srr,
r-; lirirri,{:ili--r l^n itCClSlit priVin{i'1 , iti
1,11;1,;1 sar (t{,sitrilri.i,l
irL:",i{r ilLj iurill tri1 ,[c] riu inriiirililtic.
:"'iirl lrn silgur;lriic, atit cit j)irt, dlii liitr ciL ;ii.r:i,
l. i de yilriil tste coriii;ininili tie Alistc,it'i , ciit:i. :l!iitr,,r
,, il , riirtt:1 sir-igitrelic r-iic s;iu itnilrit1, s[L1t zlt.t
i iirl ;,r-:
tii irg'ii"L in iuc ;Lcer tre sllrgi iril i'L)
StiLi l;iirr. cii ir:r i sint n11 i ru
'ri.;i
r,'.,.i*1r:'itoar-cr, dit-r lnii Iir c si t'it- r.,r,,Lii. Sini [l.il)i{. irlt{ni].
il',r.i tlt,l-',tl.ic sli i;1,.r o liolijlilr, jlil-ilL lr1r,r.,,r'i rrLr si.irr:. I
,,::l.i [,i, {.,"}
tlr"rcii din tit-itl',,,i-u rtt,lilu rl,rrIrri. 1tiIiurii; jr,i. tIIiri ,.1,,
iri^{{fi" Alii- J.-lrlrl Cl;}tr-r-.lill llll l.il-rLtrut,,'..i.O:-{fi,tz-l , I,i'i{.!,;r lr' 1[ilturtririi, afa nl-lut inlir,r'i'r., ii.lrit cr.1 lnuli.i
r ,'['1it. Si ,.' tli:ri fle -sllus cit:Lllr;rr c,lu ani r]trllltl slliilrir,i
ir il'\'r'lSIl jlijt{,r, tr L'tr{-r) },'it lf 117{rCi Jr{)iil,i., 1i r.1i lrtrt :-ltt't l,, ,rt ilili irli'i{.'it 1l(t tiuii;tili
iiri f1r,li.,:.'{. i:r j il-i:,'jr ,t',.,,,
l. , r1,,1',.',' .i. :i.'Lt:l'i . I.. '
{}"r'1" ii {tLi ltldtlttt"iSi nLr .'iir...';rluili l;ili. :.i itri.ri r',t
iiit [,rl',f i', frl.nilil.i{:, si. rchr,:i rirll{ri,i.:11 r,,i llrr
'l'lii rrltiir
siitlf
srl 1ig1c'1;ti
ti!:i-l'jll t:Ll
{Lr iii\'ll.llii
:,ir II ll.
ii]ilr.i.ltiiilir
ilil (r il.l,ll'
{rllu' ::ji
:r.
'.rll i., 5;i
'r,,..illi
,: r:.ii
ir,.r:{:
(;r
,r
t, t_,.tr{r(.!
c,irtri
il
;ii]1. l{{i
tliliei c{ \-t,rL,;l
{
!t"rL*il<! {_i.u
cl* piit.liti.,
::ri
:.ii
j
rlt'"1lir
t1r'
{11r ii il
Nlrlt.ilt(.
j trt tir,,l'itit injnsiior,- 2l:r{iir t'ni,r . I rrq, :-, iLirli,rii,
rtlitc,.!t ft'i ca lniii'rtl iliIti"r','iir it] ilrt)rtr. I ji ,1r.-.i,i
' i1,.,, t-,il [iti itlii,i.{r':,.,,1,r'ril ,, ,r,'rL ji. , , i ;Llri Ll,,:.-:,,i.
:r ;rlli r-;iri,
i

,,

Ca1t.

X{"ti{ (i'i*alltri

derpl e rnilre

rir:t

nli:ii

-r

:-t,q

uiir: i,,:r'i I'e,fit,t:i,r.;: .ilr tirrt,,tr,, :.i lli rr il-r 1, , -, , , ;i,


triirt'iirrrir c:ri'r' :ii,.i ci ilii,trr- [,li]i'ri Ii .l .,,-. ,-.r,,

rr i r,lrr
$

?+9