Sunteți pe pagina 1din 50

.J()^\{'lll;\{ trr(. Iil.

{
(152::

1525?

l,\\

\r'\ri \titr.\ si ( [ ].t-l\.\]{i.,.\ l,ililiil titi,\\(


l;

}:/.i--1

t'ri;tl)'.trl ui

il5G,r,

r .\li

t-j.t

Citpiterlul
rt;:l',..:',,7tiiti

!i;iii'tt
i

Jit i(ti

Vlll

.it',ttti),::.rZ P; iti i;tt.i!u.rr,q, ;:7i:ipj\,t1


{l'r r;i .s j t'i:titttil i

{ , 1,,'a,1 r',.,i, -*i.-si i'trr}r,rltfr lr.;ri,.i lirrr}-l;r,


5i,,r,r1)Ltt--.r.
., rrrrrl,. t',.;i litui ljirrri ,,,ril,,i"{r',,.j '-i llriirii, llrc:cinr
,
, r ,rlitrliilrr Jrl: ctlc rltll; iljllfj, iliii r-trnr i;i Jtufr.ivcftc
ilrl r rrl) ;ii'{)l) il.llltnlii. I ir'Iril 1rr'11r-,j i'11 (':ll.L: SC]..l(., {]itcl It}.t
!u' rl), irr,l,li'tlii. cii. {t{'ll lil;ri llt;rr'(.
lr isr_'us|1tr--i
, ,l,rr,r1itr'i ititjtrrtici ;."i, clir.;;ii cunla 1)at.t1.
Jirst slrl,: llLrtr.lai,r, rr r r , iri
'i irrlrlr.t'rr' hinr.r, frrt l.stfcl siL' irititc bil,:
. r lrr, rrrl,',
1 r).t:ri lrtlosii.rtr, l{)(--I}}ailt.ccl(ll-il clir.rtr limjtrl
mr , l, irrr;l rii{:i J)r( j .lt.zr,-lJlati, si n.ici lrt:r:a itog:rtil
l) rr , , 1 i ;l ( \'ll. rr,li :li. irtritr., slr. irrtt,li,uliij. cit nrt L: ul{lt,,r i, i ,llr.pl rrrotlll r.:rlil;L1il,' rrrtrri :irt{s1. 11i11.1 pi. rt.1lr"rt.t1t,,
..r l, l r.rlr i,rt tlti in ,.1, rlr,,);lt(.(.{' lt:iiur.i ilr.:i.i, iri ,:.rrirl
Il, rltil,)t r.:u,' l)ir1 l():U'lr' ;rsr,tttittit,rlt.r', itri ,; :t t)itl'tl
.rl,r i ,.r. l,r itrlr r) lr,r ,;ilrrr;r :,:i
lil irrit o rl|oSr Jlil,., sl'i. ttu
l, 1,, i t,rlrr,r,lrl, rrl, . i,gr111; .r,l;r, liitr,l,.:i, :,irri. lrrrrlii
, ri, rrr l,'.r1, lttrrl'rl, , ,,1)t,.' llrlr,ri l:r ,lt1rl;gl';1t'r l,fi.
_r1'1.

lil iitit'i \f i.itil.lnllil

,,r'il jir:1,. ,iir

ri ririrrt. r,l [;r il tll i iiit1,r1 1 ,,; . 4 " ittirrt't'. ttll :ri ['( ridrli ri;. irr.1ll,irl.:,
',ttti rttL,1,, :;i l;rr;l :lrriii jrr.irii, r:

:r

l,r: I':rtI r.i


r ;r t l t tt :.,l ttrl i;,

lrri

l)r,r';r1
l;tllril,

il

drlfctrt*

ir\l:,1lll
., ,J1-iri l,r

( ,.t

ei:

!illr;lll'r

r;f

-i irt't'i

i1.ii.

51

l;:i

I tt.t I l,iltrtrt,i,
rlt Lrtltl, l, ,, l, lrt,,i ,r , rttt,,. ..i lti.t.tt
l,,rrrt r r,, r l, ,rrt,,r rrlrrl ,1, , 1( ,, 1r, 11,,t, .,i., lrftrlfg-iit,1,, lrrr)r ,.li.,r ( l\ f 11{r'irl', l)i( t-(1.
l,r
l}u{t i.r.il lrttlt:ut:ln.rr . :ii ,1,'.;i,-,rr.r',,lirl,ri,,'irrrr liu. r,stu rlirr., ci., .lirn1t.t-Li;i'1,
,lr' rr);tr',, irr.rrrl;i., ;1. intl)l'ririlLria J.mZl si r-'rrvint,,i riiutr-,;
lirrrilt. tl.i';Lillll, si ir. inzr:str;r. cti {tl() l)roprit Ll iinrbr"l , t't{:

.r:rtlt'l {.)l:;{.-i'i,rl.l i r:itilrrr cu {l diro iil;cri,, ii lrpalc glesi.l.,


t l;iii I jo,r,:rr;,ri l)rr Jlclirtr,r, {.r. /)i!j'r:iLst: t! I ll,tis[.raI;,t,t.
J. :Lt it.t))!fte ir;t;i;r.r,:..s,,:.,. srrivjc rlil p;',rjct tic l.'ilcu\:re jni.ii.r,ri.l:t" Dt lo.P;tt:;t'i!,;;i.';t iit itut.,;rr,gc Si,u;ir,:tis pur .[icnri Jistir:rn;:.
\,tltv,-r.].lr: ,J,iitr,tn rrt\;i,tc ci lrr"ir'tiri,t 1,;:rr l,,trris Ilnrtrltcrt.
t-littsirJiil,-r i;ll"n;rtr:, lr,;,tris, rlt.)irir,)i. j'rr 1-{)lilaiucsirr rlc.."l it;,,.r;.,r.
.'lr,ilr,
t

ii,l

ji. sfl-r.tr.r.ittc sr.t'it.,:. l,( ir('ti tt'.;'s1 iiil lll


,r rlr';rr'r,r'li
g'l t ci ;i
ir.r.r'i tr l)( l:liir:l ji I'lilli
jlaij,.rllj
,lLi;u'l)o
r,,nr rrri.
, sl,rr.tlioli si. 1r rrltii: sl,tl rl,'
iIr .r tlll lll:tl 5(lt-lO (1(l I0C, r)l-i :l-l :( l i( , I I lll l( :1)llll.{"
l,r r trr, i,:i 1tr'ttit'tt ttitl;,.('l(f lot'.5',-t t,tl tiii stl t-l"t:i,ttlrrit
,r' | ,,r
rir- rLi trrtlit'i., liri rl, ir lr:r:11 jrlvi.t.itrrri,
'rrtji t:u,r im'iLtii,trrr-a. ri:ij-((:r'l(. r.rr tlrtlrirl,lil ,r
rr,,, I rtrtlt
r r rr,r /,-l('ntr)l{}iISaL s(:l:i.ill(l irr lirrll)ll l)(iils1lii., ('t'i r'itlr:
r,lrrrrr;r lrrrr'11r,,s lrtr-tt.rt:ilr' tt,jt'i .i ,'trt-t' rljslit't'lttit'st:
r,, r,r ( (' r' rit;ti. l)l'(i:lli rlt' jrt,lt'r:,ilt i,,l', 1;rli sr"L i'lt,'it 'lt:
, i , rr r irl \ ()r'r,ri.; rllrl'(:ii slili lriilr' r'i sil\ illl:l.ii tLt,t-i r',rr
*''
I'ulr-l, r'it irl iitlrl t:lt l:l'i. t'ltl't tl1 lil lritt.t' l't'attllti''t'sfi',
.r , ,r ( ;trt {r'tttl.t silllll('11 ( it'r'l i, ills}ll-(' r't <'lrii. illll{ll-i
r,,rr.rrrr1, rrl,ttl ::1 ;11-iloS, ,lrtr-1,'t ,;t lrrtlitli ist:rlsitrtl-r.. 5ll
rlr ttti, -.1,tttt:i.,1,' ;1-, ltl{ li ;r.,;r j,'r, t]i -, ll;l*{' i){i' li'
11111,1r.i rr,',1s1 lltttt'tt sr' iltlt lr'g, ,l, l;t sirlr', r'irtr'l l)('l.jill,lirrr l:r rrr',1,;r'i't':t;i. s1u'irri,'llcliilt..1,it'itrrJtri, r:llt't'itl
, lrr1, lir, sr' ii lt'trrltirrtlL l)r' 1,1r1 ti :i lili tl,.' t'lrl',' ,r1"i,:t:
t, , )r r( ( . lr, ololrg;'r ii. ,ji' trit i 111; ilirts, l), silrll', rlrr,'l'i tttl
,l rr rtr;1;r r'ri1 rr- lLiLi'it;,.i iil ''lLi1, lii-i,.t' liirri si ,'l'lor'tlirii
rri r. i rl r ,rlillr tir,,t'i1 irrt ii si f olrl.jt slrvit;i lttl Irt,'t'tt
'1,,lrrr, rir' ttr'lrllllit-l , lrlr:tt, i .rr- li l)l'r'.1 lisi't'sli. liiiitr!-i
rl rlr rt,,r I'r irr l,rirli;"i. .i ;rr li ,ir',:i. ri, tlisl_,t', lrt.it,.('itrt:
\ t(,r .r ,1,,,;rr', itt Ittttl,i r'ti l;tilll:l ('l'f iltll r-lt trrii:iiJ" lj
',.ur.i r,rrrrllil,,r, ltr'lrrti, ':r t tlltlrr;r itr,l, ltttr:ii \l( lll(l
lt ,r,l l.r lrrt. .r , itt, ,l,rt,.1, ,;t lt.ri,r ,.r ill lll, l lr)li:l
r
r,l, ,l ,r ll,llllllr' (l( tllllilr'
1,,, I'tll rlr lrr lilrl,
1,,,,,,1, 111,rrtl, t t trlttt, lr'.rlllr,r t ,1,:t i lrfflli
tl l, 11,lrttir 1r'irlilot'
rr,,i,ii,l' ', ll l,,l,rlll r'.t,ltrl
tr'i ltr rl, , rtLl .r 1,, t, I lllrlrllrrt ,t ,r'l,t;ttttr:t 'lt.t]'ll
1,1,, \,, l, r rrl .rt l1'rJ, , rr , rr, .r t t|l il| rl.ritlr ttil';l'
l( \ill l,l (r'l( >itil:r{ lli ;ll,lrl,rt.r l,,rr.r l.r, r't. l)lrl.r,l!l
*,1 iI'l it';r'r'il'rlrtl:tt,.l,,t
tirttittt'i, irttillrlorttllir)rlr-li
si :ii
\
si.-i
irlritr',
r'rr. rr,ri. irrtii 1rl t'r'i l.)('(l:rl'(: 1'(':l
"llil"i
(
sii
irnilt''
1.lf
lrttit
, :rlullt( 1-il:rli'si
l-tl.llilil{'tl',.
ll('l}lill ll
p1 l':ir'f iit.iqr.:ilr:Li cil. ;lct:l',il, (:ill-('. r't irld .i lliil-i't ilj('filt ll{'ii
llinr.i lJlill{l Stttioi', ji imjti trrrii ctttitiii llir l' sI llt:jtrttrt
si u uLiiuilin,' r-it:itli, dccit t:rLlilii ti l,' si ltrtttlt.r''.;ittlrt.
lnuintc r-h: iolttc, tt',lllr.li,' sii-si. cllliciisr'i ftil 1c'lt' si :ir,
ir'tr:t'rr'c t-i1. itrtrrtt' rlttctl 1rr' ltllit'l-i: >i.-si 61'1'1'"1r'ztr fit-i';1'

tlriiLt.otlitrs lrlrLtii rlr'rr itttilrii r) ili(:rn( rril intillil.ir'


iruiLLtrtrtr.llu,t,l.,il,li liiLrJri,lrfri cLilr! 1i. lirt'unii i,,rir'Lii.
(irl-t ( l'(rI t'ir 1i1'1;111i1.i) (:lr irtit tlr;ri trtrrtl |il (:ii sr';itllaitri-l
-l'r'
IliiLi lnult ctr rrtt L{t:roiit srLiL trtt ull J[ar()t,
iltli,nrrr illt'i
{1{ titrt' (,', l,'. r rrlt: tltn'r'lLi t:Ltrstt'it'lL liLul.,ii tiLlr-,;i vlr'i
rlit s,'r'ltziirt r:;rI.ii rrLr-i inriti.(lilr-:ci f ir1111lorii cr:i ttilrr i.,
\'l:sLil i.i clc ai.ci , itiir ctrm r'(]colliirrt(Lr orl irtioari t:irr:\'{1 ,:r
si lLsrL culu fii('rrlrl rltii. lr:r1{.' l)a'l-1 r'r1jri }ir;r,'iii. nt,.tti.
irlrrr(:t'zi, lirttu ,,rrt, ('>t(: lr(: t it rlr.('{}t1(lirinlrirliil lrt lrtil
elc uc -,lositor: 1i1,1 ,,,;trlrti nr,:tt'u: i.lr'oirir-t l risLli Lrtr
{11st:iitro:[ {ri, tttrii't' st:rt.r.'r'rizitlrLr:} t1t r.'ii, sti-i rlrrr LLitsli
cci'a cc cfrt al irti. r\s vr'(rl cir lirril,,t lrttli.sin-r. sli fil lLi.it
tlt lrr,g-lllit itt r.'t,:ttt1il1: pl',,1,r'ii, irrcit -lt tltl llt:ti lrt, lt,
{tr'1'oic Sir ri', tirS,,ln llr stl'iLini" {'iit:i tltrcri \rilgilirr ;i
(lii:t'ro -(-ar f i lnrrltunlit sli-i inriic Pr: ct:i rlirr lirrrl,;r l.r',
rf a1' mfti f i rLt tt i lrrLinii rLfrr.t'i rl,' l'-rr-rrirrs srrrr l.rtcrt'liris,
lr[.rt',i r]r'('t'lr-rrt- -:rrr .\l:rl( r:- \rr;, l;irr-.

lr,

l.,lL

( \.till..\

r ,' lrti itr ;t t'ittslr', sti-i,

1t

Capitolul

lll

t.litttttl tt ! | s!t.fit:ii:ttl fiitlt'lt tt.i:t'itt t:t!.!'t'i'i'L'rt sti j'tt.lt".r':1


itt lSrtL:':i.c rt rtft:t r.i 1't'L.Lltiit:,i tii: Jtt'tttt!i it

.l

I)r',.r:rf i:r'(:, inslL, iri i.l1qi1' lif il-v Jr trristii;l-tilr.l:i. Jjut.ii


si |tii, {-rit llil. \'r'(rlrU, r:iLitr-'r:trlt'. oil , :Lirii iti{'g;orr.' iri clrijr/,uiitlii, slt-l ir:i rlrr:irt tttrrrlr'l ;rr' lrrittrrtl \'{ nil. l'- trrLlll
rtrir i l,i ttc s;-r. rrr'ri i l'i r-;t lr ir rri l;r Pr. n irrrr:n i, r ltr:it -si s{:ln()tti
(U tul:l.tli.r,t'1r1,)Sl, rtrt ;rlil trr,ri tltrlt , rr t'it (r lltl lu(tfil
{.li'lrt sittrr ittlllr". l)rlntr'u r', i rrr,ri '.:rr.rrrli, cii l-}1aimnl{
{z{itlt{.s[:('{.illclllltl lrir,r rlt: 1,,,r'it', rlt't:jt Lr:otia friril c1e
j"irlr,.lt.l", ft-,ILrsi, irrrlr,rqirl.irlir. lirrrl rii lx)irst.tc (1i dt,splc
irsla \'ot*Ost':Lir:i1 rt.t s(: lio,rlt lir:r' l;jrl"L [.r'r,r'i.t: 1i cltirti--

i .\lrrzii l:r 'l'lri,nrlr. Srll,iil, t


il- lS, iil.r.J_
I

,LLil,,r

{r{i
J

,f-

li7

ati i:ir lritl r-t sti.:.r'it!)!1{1., {:{t z(rl, sli_l iriiitr 'i.,i.',:tlr,l:r t1t"
:.ii lil. 5inlti rttli i ;u,f(,i,!,,,,, r irr i :r Il[r,i imi.lrLl'r,ri lrrt
!, il si,litiillii i.it it{.i,f\;t
li ltt:iirntiii.i.

r';i1'1

j ' rrt,r rr l,r,li l:r totrr;it1i, irt i'irrrl l:r !tt+.i :r'irlirrrr
1,, , rrl:rr, I);r<ii, rlt.r'i, t:r'i l.){:r ci{tc i,lrlt nlrnril, tli,s1,r'*
i r rrilrr ', r lrtrrl)it lr)j.', rif'"f i scli.s itf gr1,ct';Li:, C-c.iu Oii1"(r rl{l
,,, rrl r.r. irrr'[i c,grr 'll'l lc llr;t1t(.r si fc:[)r,i-rt{:)sir,T].r:i
lri irr, r ll1,r1, r'i tt,lrr Ii JlrSl ltt-iltifC r't'(,{ l, t{i.,1 ('1,-iitt
.

l,rrtrlt'

Capitnlul Xtl
..Xt"ii' irt -l t'ir ttt:i''.t' l,, ttlt,ti (1 sti,it i;t !i;iti,,t
tt.,!ttst !;rntt!i:i

(,..1 {)i'

ic

t,

l,r

rr,l -,

()i'.f' lrlit r1tr t}tilri il{l'}it.iriot,i ili


irril ilr. tl{.{l t-r,l)1 i (:11 noi iusinti.
ilNt: ci,. sintr'nt (.ct-((.1{,r i [.rti <lt, iirrri,ilt,
s1,:ii,,.,,i, i,i t'
,l
r-itrrI lttr.in' Ii r"ns,iir,, r ., liilosirri
1,,,l., n,,,,rir,i?"i...)'
Iiiitirtrlrr :;i iot: rlr' (.ln.i()zitrrlr.;r irjlrl,il i()ilsij ir ilti]]uir1
i'iri'i l'i1'1,l1fi:rii:.(.ri('irrtr r,lirrri,,islrlrir,.-i,[[i.rt.liti'=1,,.iii,,
,i'i. 1,1' t irrrl <.t'rrrl)trrr{.ir \ (,r-sllri ilt.i,(.(,lii. jtr,ililtlus l_rr
rlojt:rrit irr vis, :l;'ri rrirrrlrr I rii rrrr tlrrr.:L li,nrrri,in
1ii1rl111g,
i {rfrlr C( flrt, rlt. r'l'i,.r i, ;rt.t i:r < lrr.r, ,r.r.itr ilzi .in gr.t,i.r,1lc
,o.i in 1r', lit',r';li', Si rl;rci r-nr rlr-;ri,rsi,.lr ilt,r,ir.ititt.rri1j;rr
{rtrif:;t irltlr..ntttir llr ;[r.t(: \.it ilt()irs(r, t.i trtrltt;ri ilo1.j1,{;1 ila,
r,-r. li,i lrrli rrrit;i
l.lr,ri', (rr nri i';irl i.,r
]r, rlrri rci
^1,,r'i:r
rirl'N {-:.\(-'{..11;rzli irr Jjrrrlr;L
lrri, tlL,r.it }l{rltit.n cc,l rll flti saric
rit-'t'it in gt'r.{tc:it(. sinl ill llitint,:tt. l:, lrrltviir.ut cii irr ca,',:t{i. (1in llt'ilt:t , llru.jtt jt ilr'r,s1ui:L
icrr ittit ftiiii.:lt)tllt ct1
i,rit c(:ic dorr'i. Iirnlri si*i nrri \.ilstj1{,) r-islrnii in irr:r
{l)i1li[' .lr.tctt1i.: <ilr ]i,trrtr.rrrii.s(.lr ,clt si [riitill <,trr.r, r, rpiri
.ql(r:i lil ittitt'l;tr1, ri;rr- irll()i s(.
1;ilr-rll irt iur,.rtrillrtllr \tj.Z_
iltrlLu_{rri, sr'1,it r-rl,',.i ,'1,:.;;ru, sltir il liirrrl rit. l}tullit)ri:a,
irrIitiitir ri i i l.r' rr),ri r.rrrrrriii rlt r it t l, r'ir;r;'rt, ;ri,i.lr1rt.
,iit il-rr','t'r iri irr olrrr.rrril.rl,.. Irr,,r 1r,1 i,, cllrril;ili,
cu.
!,
tr-ririr cri sr iristi'('ilri ir lirrrilr'l. r'i..i rrr c imlll-Liritii
sirrLt,r}i

al.it,t'lt? J).r r:tr sinli:,nr

l,r I i;i1t rr,le 5(l iitr sr,rrr.li.: jtril.itilr-, tlit; ()l.i\'i 1,.,"
{t olivr:..-);r1r;1 Lirii.r'o;itkrrlcrlil-ier,iiuiro;' i-r!ii.i'lcuirit,:iL6{ititr
. .,Lr 1r '. llrlLl vcrsur"i. {)live porlc,{.iaTiiqrt111i} rrutrti:liti Iit,lc,
, trrr,rr.r I)i ( irlc J:trr nt't,,,-.' j{rl)cii, sart chinr :trtrtrcr'c unej
rlr, !irr,r'r., ( )lir,r.r tlr: liiviHrri. iru'rrrlili (.ll lloct.rll. lir-rlncI ' r( iri rri,qll, ;rlt ttl irr rrsrrlrr;r lrrri ittt r r,r irlinrLliii]i rr rt:rsrr, 1,,r. inritlr{;ir ;1 1111r,r' lloi { r il;riir.rii
rrr;ri :ilr':l l't.l.r';rrr::i
t,l, ;rltlt l 1,i,1 111I trti rtrriststi' it.r j,r-t,lrL1i.) sltt t lriltt- llrttt,, , i (int s.rliillr iii,rrrzi" Trtrlti-rc.nill'nl: 11', r,r:iginlilit;Lttr:r;
rir,lr,illrrir';i. lr iiircii rri r',i-,czii, (:nlrgirf:l t'liutirtr: itli{rri,sl1.lli.t
f it t(,c{r'nsli,iLlic tl..iticrciorili rtrrui iullt,i:u.
1'r in rrttilllltlr tii
,l, lrr irrl,ilr.,1, (ro :il)i t'liiliai si111 c1r.ir:niliL, sl)t-'il ciilttt'rilt al'.)sot,,rrirri i,' ,,rtr,iLLl )rX\-l. l.ui,_,rul l'rtii j-irr{rlri.zc:rzli jur:i;rr-lLr-se
,u l),rr,ril,,., .-i ur.rtilr.zr,, csPLc:'ic lr s{:iir:iior: sniiii.cli-i stirirnI' rlr ri r,i rr,;riurili.,tr,i'ii siirniic t1c lnsirrnc;r 1nr'llllrllti.j
IL :,,11, 1rr1 ( .\U{ lriLsitrni:;r srtl'lirri:ril'L il rlrr, i: s!)r'rr ;lll;rir-r:t
,r'rtllirrr,

r-rl.lVL:l"i

XX\'T

Jli-.'

sr,ir;'/ri it0u!1:i -- :.iu(! ttrtilt f rLi.t lrtttyi;


lii'it itr{,irtl - - .s-o rrniti:l: irti j, lelt ;

Ii"ririr sri t'ti-ttdtrft/tt *^ i.itsttuti itlr-tni tltttt f>ttt:t:;


chitt , ittr c! ltl,it:tr,:;r, i?it-iiti nltitigit

;litri,i

rrll o rirrr.;rii-L mtLi lrriig:i,


sillrrr.. ( irrtl ('it.i.r.r, si ti,ry.t-

litii

l.,a,n,r.i;,

',

f),: itittt "f rrg, *-

,ilr l.til.t'lL joctrr:i cir lr


l.il i.rrrrrlrri,

rrl'illtlu-;i sirlirrl si llrt';r:irrl


iliits rr-lrrt iiliuciil' s;i scrir.r ltr t irr,.-tt., r,lr,r.ittl,, .i

l,rlilri,

i i,

'iri,il.i',,'zi
l.;;1
L7

:'inrl si 1)r-{t.iiitttti;
-- sliii -{rir:i,t rttri, t'ritrt.t,i;

/r:/.\

l)rsi|1t1I 11ii-1ttiit!

tti I'l'i.t,i,.,

r,1r,

cit. irr r',,rrr.r"rri1r..tji'lir';iiir-

5i,r1.

l Drl

.\^u1L'rt

'

ir'rl

i'rL:u,tt

J,r -rr.

tt.u.-s

1,,'.nri

itt

sttt,,:-lttr

ht.;nri-,1

i',tstrtt siri,t ,si trtt

fuS

I r I r llt ltrr lj,.:l.l.t-t' ILr l:rlicir o Culrgtre de poezii inidti:


!;rlir prr:riluslrei doariluer principesa Margurrila... (RecueiN
rlr' poisic prseutd a tres ill{stre prinesse JlIa Dam Margue.
rilr...), (,irrc A\.eft sJr {i.c tipirritir,.- r:er.izLrtil li slrcrlifir -',r L,,iii. l tLr .[lci1a]' l.r.u:c .i se {i crnancilial- clc iul'iurilca
l, lr.tr, Iri-ri"ir; clc fapl, prccuu sc r-cclc i.u vcrsuliic c1c nrari
l, ., r'ir.t iri 155i1, cl ij. ilonizcaz;"1 aicj <loat'|ecPi6':orrii 1ui
l', i r.rr, ;r : J-rlatr,nisrrtrrl nvtr-r'l Lri p;,rl iilrlilrn ii r.intirtt nta!

A JAeCj

rt.-.;i ,{tl;tgti,

f>ol li
ll i.t liltcr Irtrf,y!, d,t.r
tin lLutI sitttl,) .:tttr
l ' '
Ditr,t it;itttii, iu ,i lrttttiil,i, .r,'',,1,

._l

trl ltctr

,.

,l' l,,rlr

,i,ti,cuJts.i[ r/t.u.it,
lJ ti

ir t thr,-rtt

tY,

I i'

llilrinttl prtuic,

1i().1c1.

tlur sd trtt]>lur tnt fi*t,i


^

ttc nt,-t n i

t7 an ti it a t'

ft!'t:(t.lu/ orD,

.sti

L'Nlr-l

{ol.r

lX)-\It\i:r

Contra petrarcIi;tilor
U-\

II

scti

,\' t l

ril:tcsl,i

l ;i

nel ittgu;i

ltt'.

i c,.t t't l'!i ng !' r, n i tr lL:


ttit'i .;l,i sf rl aittotr!i ttl,;'it t'trli,
.\ i ttit:i !c jttrniilrdc disf cro{i;
!) t(tt' sf)t'(-e t,i-nilrt..f>/ccrt, tl itt rtlti ittgttli
5 lrtrr' /otri ut.i ft1',.f',i,.r, 1,'.
('c

.\r tltr'rtlttrt

flr

ttt(lttt tlt

l,'t

tttt.'

( tt t ltitt f,rlrrt tr'' l,,r|inr,r l', ,',,i,'


llll'rr i .,t lttr t unt
f,1,,1 \r i itrltrt i , rl,'t t
Itrtlrrtri l, 1,,1, ,rt,r.
Itrl,it';11 fi171l si t, ri11.111 sti,i trtt',i:
I )t ,,/rrtri", ,,s/irl", ,,sr'r.!r:rrlr7'', ,,lA!" -ftrt: UZ,
Si ull.c in. tct lult sli.l tatt-f'tr';
()rti,ittlt llt: ttciu'ti.. (...)

-lt-tl't i tt,t,llttl lt,tt. rJtt.L cdrr .sl,ii.iti,


t',tl.o - /r'ti(,1 St'trtltf,i .l'itt.it tti,
Irtf it.',r., 1i ,rl f.l,i',',';:ii i:,.1,tt
ttt,rlttrli"..

.l

(), strJ'|, 1,' rr.l ntr tr l/l ,ttllt!. (t(:((d


!)c o,:r pristts ,,, i i tt I t I tt i ltlt:ttt.
E terttc i lr tt nr.t :,, ! i t:t rt ir'i t;/,tri.f.ic,

, t'i-i ntni tlrttg,


ciul, t',t-tt/ rintcl()r $iru{,
t J-.titl: Foeli ai .I'ltirrlt,'i , o|. 1 i1. i n r-t,trilrrr.,.1c tlt
'l:ullrrsctt,'
IIL'.[rilt'ctt tla,cii, loltt;i

trar ant

r 110

r',

.\ ir .r

'L'u, sttl'ltl
eltttt.\lt,tl, ,/i t;,' trlit .ii
J)rilt l r;.*l"".i l, i tt,,usl t a l)t...trt' slt,ttti i,
t'itttl stti ctt-qrili cc ct,u!ry i: str,iii,urii
I.t ftt'ttg .<t,ilrlt.l itr r,t..,"slt,'i;,,-,ii?

1(lupitlon, liu nl Nrtpgii si rrl lrri l,lr,.lr;


irrrl)r.crrrri r:rr
"
r-drtt,rr)
.iiicc;t i'r:rr.tr: ,liir'srii1;l \ r,rrlr,,i in.1 j.

r: rr re'r rt

('rtu(ttttrl !clrnrt'ltisl ozi i/ igrtttt':


I t'ctrtt si.rtccr si tb;bat ilt:s.frc antri

t'l,i tlt,t:il t'-tI 11",('()i.i t) :;i


- 0 :,i - - ,1da,i tti.i ,,itlcr, tfttt:,i ,tttii
J't t;ci ttt ,tlrt;t.qti ^.i l,:lj I'it.ttttii,
,\i tltr.t.ri it'- i jtis(:u l .i'{t ft11lys,.i ,
"ll u.i

[ir':r

1,lr.,rs

si

'R0,ttlt"

Jus

r li
IJ I

jtt.itrs i,t .,, i itt j.rtg


_tiluy&,, tt)
l)t tttai iit,t!!t tto; ,ttt:
.:Icolott, sittul rcgttu,lui suti.it,
"iprc-a scrie-al r-:aslyu lriIr, Ltrli. -st'i. L'rtntltt.it.
t\ rt tt :t Ii: tu otlt:lu iu i tl i.i'i n

-li

z'oi

I{,CGrr[i'fnf"aE
'['i

1t'

.,1L it,l.;,rth.i

ll

i553 l)r-r ile liu;,

lbrrtt.L:

l.rlr,rlr-'ii,

iir ltotirr,

iu:;o1

t:l,Lc iLc scr:l.cirl.l,', i;, r,,lr.i;l sirr, er.;ltlir.i:l_lul

li lclu,-rr:lt

\ r/ ,'ri tnt s;i t:t. j"C(i:::: a. .firii ittittri, ;it*.rt,


I trr,', tsttlltl sf irit mt. iLliiLiu sti-{. 'ptilruiui,
,\,r ,'tLtr.il tts(tiJiSt-iLl)iij/l/'1 .s(; ur:tst!t' 'ft!.ttd'tt .jttii,'i
,\ i, i :,ri tl.,'st't it.r t Lti!ii, i;t:t't-t!i. iitfii listrc:

jurlrr-1, in ca.li-

Jr,;r'l)rr

J.ii-,il;r,"..

n(tititor.:;r Itaiici, pll.nrir.:L al lr.r.ici


striLll,-:i[,-rar-csill rcli.cr,,jj,)ritit.iic(),,-llr:cst.csir:iit-iic-q:lrr:iniJi:
ruiiftrri.c si pcnu;.rncuto cr.ilil li ri"ipcsc (oL i.irrrl:i;1, s,:ir:lrit
l;,r inl,:pirt, (lL]

,,

rl.ii

l',t l, l,r tttt.'it. ttsi'illctti t:ulOri liogirli: il-i!.rc,'


'.trlttt t lr' nlil dt nft1.1( jt-iut lt;t i;t r:()'sir-jn; .s{:i/'jrd,'
I t",r t' t tr l'itrr fl,iri Ii:;'csIt'e t|.iittrsr-i {)0:tsfltrii
',r ,1, :f 'tt rtiri sct.tt. l.iini' itt s(ti';tt ltt itt!ititf'lttt'i.:,

tl':

c,rrLrirl.iu, rrrrti.';lil. l:irc;r criiil:n1 i, liirsii. sl,1


1.r1"rlirriri::l t:,.:lr):
rtin jur:, in,"i:js1a.L cler singur;iiatc. lil slr:ic prirna carte din
antichitdfile Rrinrei... (Le premier livre des antiquitez de
Rotrte...n 55S, l'.r ris), Rcgrete le gi altc opere poetice i l.e$
Rcgrcts cl autrcs ocill,rcs poctiqucs, I'.rr is, l;;s;. il lijZ
;i;() itli()|-(r) in 1 rr''i,. l,;'i.r.tr ;irr,It]iltrl,.ll rlr.) :;et:r-r,l;tr., tri,,irs1C"
tlitt ,t,r in i,' rr i r I),;11;;pv, ,:it i,,,rr. ;ilri t.r.i;i.i; ltllr,t;rlt,, :jirfd, (.:ir
;i li,rrr.;rrr',1, rl rr,:il)r.,r (.1,r)r,,i)it.r) ilr; ol, rr-r;r.rr:i;.tlti.l ;i l'.'il.ii oitr.r:tit.rrr-i, s;i lrrt ';i r;irr',rrr-. lrr Arrl.lclrlti(i I)n IJr;liiLr; Lrsi-i..) 1()i_
cllrtlil.r:li:rjili,, .i .,rliri,:. 1., lr,.ii,r.,', 1,,t,t.i,r ,.,,-r, l.riio,.tirrLr:ccrriLtlr:i
ltr.r'lrlilic ii . rrirlirrir.;i. ':;il,i., t,rili ()li:rrr{rr- lrl ,,rnrlilici oilt,,'1l..rsii. S:rliric, p.lii-r'rr ,:i li,.rrn:r tl r,t.r.i,;r'i tl I ,rl ,r itJltiuirr_ql*
pc 'llr|l z-Lr.g..r;i';i1li- rL_r.l r.iVr.rr.r.l. (.lLil.tr.,rrii J):l.t. ltist!r ,,lll:l,iriilt1{j
b.iLliir;:"; prolitlii lrrLrlriti,r:i s,: ,lin i,'.i,.t ,l,'xli, l:r :r.rcci)sir.tir,:it
p:llllllri;.iiDr1t:r. e.jLt) irn J,rc;p ('l,,frl ,. l)q littste tirr pqt 5gy.i1_.,
ciici nu () v;r.l ljt-ilci""
L:ui lr:tLnr aui,l,-t srricri.i;1ri ii iLrrii:pir.rlcezii tlc sirti-.t-ircliilg li1'1'1;11 si r_ie ir);ici:;:,_rlr itt.itlr.r iei;ilor."rsic sti r,,.rr:*
trr,-l,i:,.'Jr, tltsprc tri)1.(:lLri.t. sl; yi ;is1.lcl isi sr.:rji: capi.lil,l1tr't z:, ftqg1g[ele, (li1] citfc llu) I)ir.Lt() :jr)l]i_]tcjo ulrtit()..1J.(), i]]
J,rr::;;-L ilriLo, i;i tl r;triinrr;,) ,.r i-il:r1i,: iln;rr.r1.;iil,.: ,;i stnl..iln.tnnclc s;r.lir j.)fi)l)' ;;. il
tl,rr.rrl riI rrr.;li-lrr,;ll-l:iltl nilt:ilc.
'ui;lrrir
c;r ) r-.:.1. rrrri .i.zlrLri_iLi rrt,.lirtil.ir:
-S,)tli:Llrl rtrt;Lrr.rriic \\\l
i)())Lici, a:j()n:jil)iljt;irii .;.rlrr. l',r. {r1J rrr,:l;rriij,tlic Ll erirj;r1_iriLr.rr intcai:cJ. rlnr'cr'..:r. vi,r{ii ir.o:;itc. Sirlfiutintul a.lri o.l
tcnrp,rrrtiului iI Llinril,t t.,rL ci,Ll-o :;olirii;s lrli .lto]r_<Lli.il, ir.l.Dd
-;":r;
;'l,i:ttl, tllr lirjsntr.rl srirr l) ),,i()11;r.1. si :ji.n(tlt-iii;;.,.; ;.,
sc iutoerilc arjr.rl)rit, i, ir:1ii. :;:r.1,: irl1, jt i,);t j.il sinL lttli.i rrorl\-itlSiltoarc,.h:ciL l"crsr.lrjlrr -r.irrltri l,ir:i.rrlli,
tr

x92

I rt ,, t:,trirri urti jt/tti t;iit,l tm lri1.i'-iut


t tr ,', r':u i'ilt i'il , /a sfttn, ot'it:,: sccrrl
( ,tr t tttr'rttii ii sitrl tlL tuini stcr'.;lot'ii,

l'L'!'i'it,

It

rtr r t rt 14 /r' f,i,'fr1,7p., itit:i. ic. ttci'i'.li:sa ft: tliL.tt,


r r // ut(ti nt)i)il. ttillLrr sii. l.L ltit!t: ii!t fitl.:
t 1,,,r; .rItt it:,' nt,t'ttrtt(it ; s(ilt, f)ou.l(, (()iitr'ti!Jt'ii,

.\

rr

tV
lt ,i, it': ll,",tli1y 11 ,,, ' tIt ,'t( tnt il it1u, .\,i { ,;/,1/"
l', , t,tuf i'r';; ;'!ttt
,t I ft;tll,ttlt:,t
t'll,'
l'.
't l', |,,tt, t, tttt t,t :.t''riii ttit I itltii,
,\r, t ''l,r',rrl /ut l\',))t\tr',1. .sri t: rttL lit'gt', li,: f,ritl:r'io)"

, i itr,',:;li{i
.\,i sl ia t)t(! i

l;t'!t cu litut. 1i r;it, lrolii


{tri)t/ itt 'il(rsli'i , ii irt,'il :
l'.'rt, i.t:-ittt. clctn tnui ut.ir: fiittti t!t.!t'irts, t:t,it
.ls,,lr,'rri /itirtc-n,|int:i: ri.c t:1.,: iut. nL-s.f tof it',

Itr

L'lt:

):tttt'11

t ltin: !:'rtr'1! ili t'!t,iNtii l, oir. i ;1. i11 11111i11i.st.' il1


l: !r I. t.,t's( tt "'
1p3

fitt

ttt_,i

]-,.'';,i

tI

t,lilt" dort],:,r. scrti


slttut dc_o stt f<,ritt lti ;,i,.
"

z.,ti nrttl[.tLttti

(.c-s :t;t\lcJtr,nfll
i, t t

s("t

tl r + I I
t

ju

i,. c

t tt,,.i ":l tlri;,t' i',,

ii,

,,
:.

(ltiai sii itnit ntt-ucerc trt, ttptt-uti


fic. ttcc i t:ttrc
(.'rttl, utittlri,
t'l,i.tt cr,-mt s_C/'1'.s, c(7 s6n.fi it ttii,t t.c
j i stt1';'n,, i,' t;tr t is;,1 itt colo de tnot ttttttl.

XX\[
I:ct.ici ,[; ,[rttttttlttl, t,islittJ crt si L:itse
()t i ctr ,,tsl,itttl linii
,lin, utit c,ittt,ii)i.\
.ltt['trs chtrl,loLitulit-t itt!cltl.cItnti[, sjtor.
Si-ttdte ic itLlr,: ntnrtr,,'i i, ,i,lii,r,, i"
iiiiir;rr.

, i, /rrirrr , ciici sttti.lti 1i sclnttj,ti ttr: t z,iultt:


It,,rr t't'!ii,-n.ll,lr,sitt!i o tt.tt, si tlitttr ulil-

nlt:r!,i't!(i rttt,L/,iutftii fe t/rtutut I inliit.i/;


:;t'tn't'r ::itta f>icrc: iLt"t,ic dintiuca{u.
I t,r t otrttrl , crintt' utoorlca ii atlunbrirsta
.ftt/u,
I'i, t itttl lurtrittu, drtrr,nnc s0)nt1 It(fltiu, titt,itoyi!,

",
''f'rL

tt i ditt bi.rlt,.t,gt, tlLt'i, z,it"Lltt sti ttc .fit )


' / t tut.l.t;tr sil.s, r/rr-n .;f',ttru.ri 'pri"Littd. ittsf rt: lii r it
"
I ttr lr L,rl,! lt:sJiliit'ii gttslu,-t,lnt citttl si cirttl,
't,r

:\ ;r

i\, l,tr tr t L I (tu'L' stltiutb,i , liTsi.ttrht / sti sc ilLtci


;tlt,,r u/ tlil,ti .sigilr' - ,sr*/ tlti fcnlru-o ,,;i111t:it
lt,'t irrl, i l,rt,lrt'ii ft1'tt;'i ofrrli;lc l'tttrtitttl.
,

itrr sit,lttl,.,lc cilt,r, utttlt ttti_c drtt,,


l.,l.itt /t,lrttttti, ;i Cttttr r;,i '5g
tt. tr [,t l,i;,t i,istt ltt, l'i.lt,rtt
.1,'.
1,,is,i,,ii t,i' r,'i'r,.,
! tttur,/r' 1,,t1,,r.; xi, t;ttti juul!, f/tt,i fttntri !riltt.ilui.,)
,,,i.

\i.:rr^.,r,.,.,.
.,.,:i.,,,rtrI
Ltt ti rnt')tttrrh.,

Dtr.t',.[trlttt

&In,t. ri."rtg
I.o,trtr nici J-ilLrul rrLL irli_(:, utt,:
M.trI ilr,r.s.'/c.t:it
ilti ,, ]-)tri-ttl c& ItaIailirtu/ ttt,ttitlc.
5t tilL!t,li 1t,tt! 0o ltri.::t1., ltLt'r!,tsttttt ttitt.,.ltijott,

T,III

Si ,'i'ltrirtr (,,, r),,t,./, s,r), .,,) ,,i,,lttittr, r,t.it.il.


Lirl;st tt!'ttur.t,ti ,'1,.!ii tt,ti s,i r.,qlrs/iitil ilttlt:,:tr.iu !
tir,ri. tJtt. pr:i:rc ipi gr:,.rt.i
l)llf ll r1 I sp;:* (.irtlh ir.iLr,

194

,r i','t tiLi s tlnr.gi I't, utsc ;i t:r:5itia ttrdan .t'it!,I.


';t iilLintfiL &scitlili ai frint:ri ltti ce-nlcafti;

Ti'! I l,-NNii .l oDItI-LE


(r

53?

L r, i, :, l,' i ti - ;rit r ftgt;sc

';i

157lti

,ll

,i"{

;i

n t ! iid i {

sitt,t ue;ttie
[rti'i,-!L t]IitttC& lllctl

l'tt,

c|'e cc -lt g{ a &l}

iV

stejari t{e c&i'c sllirls si:-*gitfti.

i :; Jrtgi:

t'11

gri:r-i''-'i't' si irtinil,
irr:hitcetrrrii',cstcacl'ri-,
Xre{:ilrl,})t.ill.:ci.lciricLu;.'ir,sir-tipLLlri;i
vorbit,tt:, p3ct li. cli:Iilatur{. ilrl' ilrLiit l}lal.l crrL)irjrllit ll'-o1!-tl
picsclc saio; lrr, *{J ttr: ;r ni t rrrgciiirt Cteopatra captlvd iC160patre captivc, 1552) ii ll'l'tr:i) tltl jll( ( ('ri zlJ()tl]1ri()s, t'irtlltliriLl
lrrscrlp{lilor'"' iLe
fi tr,^:,'i.t,rr'. in l55ti ptrlrli,;r"r. Crrlcgcrca
recueil rlcs irrscriptl0fls..., l,;r.t-is) iri (.rilIi,) (l()Ii-si)rllrrrlaziu sili,rbitorirrt 1rr:c;;:'r titir tlr:r:l pirlltrtt pl:itttil't':r Itri Ilt'r;ric lI yi r:;gcu1
ei, l-:l,1il: tltt.tr.l il. itt Ir'lrii.r'tr';tz;j. (l!) 1:lll'tc. ('ltt trlaltl t:ii r:cgiLsc;te
mali t,ii:;ritt i)cl'()til'L)ll, llr trtilirri t't'11;tlr', !)ll iz.l)tlt'rit.Li sil-1i lacil '-r

ttri

i.Llol,trtt'ttl td.tt,,

ve

r:i,

oir

L,{:stL

icclc -ilti, E;tu! il yf

CC .'.i ttoitp !c-o-ii gi


t'e-at\or cu' asl"tl.0/,a.

tttlnr

i,

Mtrlt.ililt,:l'ltl ,ir;Liil-, lLic li.nrll,ilt;

x.-\x
fCurn

I
{
U

li

xt\r
iliu lnurtt-lldritgcsc: lli,

l. tr-

l:'1
f,
ii

icrrtilc dc ghiatir...l

,l^t,ttrtt /l,lli7.:1r'r;t:.' !rti, i,'t'tt Il,',1,',:;ltitt!'-t


ti'!L:ottt, 'tLn,'i p;tl(sc: t'l , ,t,'stt it; l't rt'tsitiil ,

cit, utcirL-tL i)iCi t:0 ;tt'lttir;ii. Ll'tltri


Ce;i rri'.ti prcstr:;,lc I'ittr! yi tttrt,r'1i' - tIr i it,,tt,lr'tt .
i llirr: lr,_r,';li ,r i. .ttl., i.,r,,i,.r )J). ,:r1.. l:t t rittt,i 1,,1,, rir)

1$ri

li/ir trt,rt,',r ,',rl

lirlit',tti.trrl.

tt

lttr)i(t

!r')

( tttlt tutr , tttt ttltl f), t itl"ft, ,.i,1,1 ll,)rr.ftl"l ttitl,ltrL ltt,ftct,y!1,
ll,,l'itt,l ft:t;irtt,r tr lrrr l,r. l, l fti,'t'ltti ('L tt .ltLttt
I i rtr,r tr . l tr rtr i ti,r,,l t tt ttl,,:ltirtt' ttt itt !i1t, /tl r:r:lt,ttt
lttti l),]t!.rlt.t.
';ftt'r: t'\.1,r ,
i1 r' ,t.;1, ul.
'lrr.L tttit s(i
t'i.ttd,'utilc,-rt sclt,itir'b {atrttr'itt bclgttgtr,l ic t'tv!,Lrri),
ttirrn, fatcei *- pe ciutl>, fe trut,-l, t'ritr, pii.,ltvt,
D,i a:el,c ile chiu, fu a!'ipelc u.legrc.

/ttri,

,l

$i --

Itts f, t,!'l':" tr,.

il
5i . l.rr r.l

1t

11

litt
V

adinci

('ttrrr, itt, ft,"r.,irr,ri u.ttlttct sc !irrLld-uiL anL, 11,'ftttt't's


I),' ur,(tt-:ini, do-tLl,t"tfiost, dc scnt'ctti ;i dL' tlrttrtt,'
('tttn, ',,.trrlt cilt:-tt,tL o)tL -- citl(l itiitlttri liLttt'i, ,ltt,itttrt,

si{i]:rjic sta}lili si lltr):ll.() sil;l( ' l.:t, tlt"iill("r illi ttlttll-i:' r'cl'sLtri
i;r;'t';)' Tl{'}()lt
41:rti.i ,1u(:; ittr:riiii-'. l.'r.sir 1t'r'l;t i,r trt'rljr'lt )i j"'liti"i,
l().
Jo lttl-trl -'- sl;iltrir i ')";1./.i( lllll

,\ If(J lt

in pflduri

se pierde-ttn om, departe...l

il
!i

/l.titi,tcli

[-a Jcl e il, L'c-J)tt last trtst tn, iips,t t;t, ur,ti s;lt.iuLb:
Uit, ctt;d r,'i',iLl -- oibit de -*l stri'i"ltttirii iliiltb -P.i,:l:n'i, !,(tli.fcsi,ct ;lfl; -- lragi, Jurltuts;,se, ilt:JI'tn
T4

Iil.-u

iltL !t'rtttt:/titt ! i n,tits


.Ji-n cirxi il htJ,i;,,ttrtit
{'(' gills(i,s s.r,rthiilt,,irir,i
$i pe coaj,t-i se'ttlt'tl,cs,

]]]it_t_1,_,\ Li

(152lti

L-

1s77)

.)i girs/iir,l ,! ttt ,l tt !i t ,L l" ',r:,'


.l'":f irultti t.:c'-tt'.ttt)t'
f st,ri'it o,l' i ct' i xt soi:Lr':
l)n, susltitt, pr,:iurtg 111 l,tr tr-l ut

br*,

r e n nt

ritil,

sit o,'t:i'i.,

S,i ti-o (int itl ittttt, L{c sliti:'i


.Sittt ttirttttt, tn saltinrb, i.fiLltlt',
S. ;tit, lrrriin.' lttr:rttt'i tlr:s1,1'1' r'iui.a {lc(,!l.r{i

culr' a trLr'.'r];rt irr C)t,lt'aitr a'.liiLttti (l( lirrrrsiu'(t. .l-r'a<1rtei-rtr.'t':il Odelor lrri.ltrrctcr'n, irt ploPL'iiit salc f()a,zii (.1 ir
tr,rrr'L

{.itttbrd -'

zr.r3rirr it crr r[,.'Iit:rt.cio llrllrfil" r'izrLt.ir i11 lrs[x]ot(' r'ar ialr':


;rtt,lirrl,rrri si lrrrti. lr.lt rrrlrrlrri, Irtrr:rrriiii'r'ictii [)irst('r('iti,
liir'tr"r. lilt'i i()iri(. (:ll t;riLrit r' :;i.rtrsrrri (irrsf ilii.l rlin Lapidariile
rnttlit.r'rrl,."r , r'i1.;r tI r'ic (t.i,rriir. tr.ttltcr(rot1l-icir, urii[]r'il ca.re
nrc'lri,. r'ilrlrrr';r r.ri lllrrrt:1,.l.'rrl'lir,ir. rrliiuri tlc.t.rtLdLrccrilc 11i.rr
Aniir.rl'.r(rn il'.Lli,r , li5(it Mici inrnrrrl compuse de el iusugi.,.
irlirr r,lc flir' |;111, \'tr':,iil'ilt'<lt' nr;Li josl; 1p6,i Pistoria (La
trcrgt'rie, l'alis, l5(;5), Anlorurlle li noile schinlburi de pi$ir
pretioase... il,es amours ct non\,0aux cschalrges dcs pierres
!recieilsss..,, I'rr li., 157{i1.

S'tir.r,,1 rt

SirLrr',rr

I frfi

\itllrrs,

s(:gtctirl

r'r'grr

i tr,

fi,;iliIaia
i .fi c t' lii ncl &!r iils -

'l'u, t:rrfttrti,'rr, lrtoi


frirt sil,i
ii f,1 i,,,11 ,1,',r, f't't':Liltirttlti,
( itr'1. tt,tlttt,r i'ttt';iIii
/ tt,'.t,r,,,,'.,1,' I'l,ttt,l,, li ttrl,i,
I ttnltr '1,' l,t,'; I t1,,".'li irt '.' r.'
t lt i, ,' f tr ri't t! ,,r ,,t l)r l,r
t itt If,, ,,r f,, 1,,ltt li I'littrl'i.

ieolas!

'l'rt Jtttr,
!ii itt J't:itt fi orttic
tr.'tlsiLl at,iIotl | lttgiU','
'

}.'tt tf.o,tr,

golul

ncsltt!o

r t L iL;

i{i,ilrI
TLisuri lltIS ctt !,tts,
'l'u aco!cri
;i irtttutiei
f.ic,it'ul t?e tt;tt'i rirtici
{,'tt'

I .lrirr: Pc','1i rri 1.'lLi;t,l:i, (,1i. ( i{. lrr ri,rrtirrrtft.r'<lr: /ir',rztr.


rt.: I'ttl l,tsr-tr
2

ctttiLi ti !i. t

.\tstt,l, crtr!i tlc

.\litt,l 1,.t. ltntl'td t'ri1:rt11,1r;r"1 ,


.'i ttl,l tttt ttltt (n 1,,it'ttl lts,
I)ctt It'tt 'il (i ru i .f t'tttt':ri Llt ttsri
t

l'itr.i

Dc ur,inf i &hritrsa-ltcitts,
.l i- tir;i !L:i m! nfir t tl. ri4ta,

MI(.1 I\f.rLrtttr
Urttbra D{rtttrrrr lrri

a,Lr,:-tt

li;'tcar htL{ ort di n tti itts


(' t t' t t-n
!l,i t:,i t',t1, j! c' r b i tt I ;,

l'e

(rr.1.1.

fi,inLinl r:is!ritr

o,t:,tr.
.1 .-i

l4i

rl

't'tt pui

ll:,\N

lrtitrt.,-tr. i;'ttt' si-ntltnitt,

rrr,ititic tr:lti 1,-a.irt-i ttttrrg,

(.)

[) i'tuin.t,l ctr

sti-'trsturttt

l"rit!ii

ttii

7'it, fis
1: i'

i'

{tt

,tlril

irr,rba

rott'sc

/tt,l

tliti ;i'i'

z't: r'

.sri-nscttili cr'tttt

P,'islor

ilti

trtl.titri

tiu{'

i,

iti

t;itnftoiul

Citttl t',ti.slt't'tr! u tttl't itt,lt,


Ciitttitt -tt r.:l,lrtt'i tittr! f'ritrrl.'
,l l,ilra ,li,t t',is!'tti;t i.
I'

tttl,t,j

lttttt

ii.

t:itrLtlttrtt

tr]' i,, u,rr,' r,, J. pr iltttrstt,) (jrltic;].tic irr gl i j I 1.1i, ;in,ir,rrrr rt.r ,l,r t.:Lt.;,i.i siin, nr.rbi.l tlin ,\nj,ru ;i diplontat.. Xn tl'rl:11
1; rr\,rl,r .rlr'L(rrli dc lt,)nsaril il lrrr-'ca proftisor ;i pr: .Doref.

Irr .r t.r,r lrr,'i"ii.r'ilor dc cmdilie t'trit.tiitc in linrlra letini) ,:l


r' ,.i ,;, r'ic lxrcr-ic. In 1552 publicii, la Par-is, Antortlri
lptntrrr illtllrral- l,es amours ide Mdlinej, iar iir i555, tot
! r t'rr r ,, Arrroruri pentru F-rancirta (Quatre livres de l'attrour'
rlc I rirrrrlrrc). in 157') - )5?3 pubiicir. o crlilie a Opere lor l'n
rrrrrrrl ((lrtrvres en riure) conrl)r,rsc pir.ri l,r, lcca tll-iir; o
rl, rtrrrl,r lirr p,rtlrr pirrli.(-lontinuisitscl'itr, irl lirnlll l.it"iltil ;i
l! !!, ,',r,1'rrlrli, irr,i,Priutrr-.:rltclr:, ]!rtinrlrinvtr!{ttlrili prover11 q,l11r

l,

tt.t' bttr i ritn,ri,


, t'titrttr,rt, ltflrtt.l'
( lr',1 ri lut' ttr :;cli Itt,ri
Ji ctr ltt,it:i()t ttitit,lt(r(:
tr)()n l.t'it .itt,l tt ittt'ttt i d rr rct'r
{'ri t;;4i srglr i ..r'<:/,'1rl;'1.

(:t)tt,t)l( lt)l' tl,.'

'l

llll l!\"itl

(r532- 1s89)

trutrgi r! tri iJ J,n,rrttt'g;


'l'tt, ctt. 1;iitiil la i'<siiticit.'
l\toi irr a-t;,i Llottiiltr' cliit:t't
Srtt.;' clt t i, i it s /,t' L {utit r r g'

(.

AN'trOnNE

stt/tt.l

fur'

(Mlrrrts, r'rtsrlllrtcrrrctts ct provcrbcs, l';t t is, 157(l;

l):r'r

i:

i5Sn I

.,lrlr r ,,rrlrli l.r '' 1,,',lrtttt.'i, l',rli I l5l)7). ijrrlrr'1rrl ,lr: rrt,li j;:,;
,lirr llschlll ittttotur't t l)lvtrsts iltlltltlrs, l:r72) ,r,i,r'rl1i, l.r
itt,j rrrrrrl ,,r,r', ,it,:t:, ,r,,, i.rl, , r rrt l(,rll,,rlrl, , tt llolli.),r ':'i'
r, i, '1,.1' l', r prrrl l.rt,r rr.r,l,1,l, ,rl rrllirrtrrlrti irll:;. llrlttl, "''rr,r ItctrtCcrl (lltssgtclll$,
rtt,lvitt,t lllrr l'rlttlrrttpr,),,lrrr,
Lrrll) rrr,,r1, ,.i,. , l .,rr,lul rrtlrtrl inllr3irtili.-,, tlllr-ul i ,lOrtr''lj]'
l,i,,rr,rl, , rrr,ri .rl, ri l)i''rlrr r.;i |,rcirrl ar voi sit cLrpr:incli anoI lrrIn l irrlr rrrr [rtlrlr-irr cil sc J]oillc ile iarg. Tcln" d.ntoine

.1,'lt,rll ;r.:;ii,siL in r'r:ilc,:j:ia lnorit.l; r-litr Mittli, invdldtttrt


7l prrtvrrbe yx-ilL:jui l!nui vrlr': nt.'i ,)rlvillgitol'.

x SCt)!ji Zr)(liit(
c

u1i {rr.f . r

1,111r,r{rril,

tir,

c:t t:

i.

"

?{-r

tr)tt:t'ltEcEIiT

ti

rr

(l;Ut'tfli.:l TYr.ii

rr j

(.1(.\\'t

It:riti,i i-a lractit ati iiutfril


'I'rtntlat,ttl ristit(t di gtr
{,' ilc z,tscl flttolitttl)il
D t'i t,i lt; ci 1, r i ttt iri;t t. i .

--

II

7"lt, u /crntrr, ilc tlt:tttttl i rt lart,zi


$i obicc i clo- i nl>lan;i,
In$ui &r.t:iitl liihffar,
Dc-ar fi sii, tc nw,i ndrli tr lit.l,i
'1.-t,tiht,l-a

Hnn &, f,cs!, pc {otr.lti,


l-cf r"tla t{t i,ot'.

Di: (tt lc-tti

,tt

it:tlttiri t /.titttitthtl,.
1.'ritt.l.oictti dc flu'i c ftitt;
.1.'litr

{}.:rrgmenit')

FrirnEvaral
{lrr l';rrrc

tl{I

i-il c((1J'il-ii /ttut, icSntittttrl


f;rttt;i i,u'..i ci tttttl,rti !in. (...tr

l'r,,tri

T),

L',\ti-|t...\ \ l"\'l'li \

itilt'tt
l',isri :'i ttt ii i tt r,.t' tu"" :
I 't ci trt f, i.c , cioci rLiu :
l.t l'ir,ltL /,ltrlitttl f,r itr.r.

c.\s\llt _ (.\\\v
.lu'i tui o suti. ;i ut*i |,tittc.,

liirtltttttlL -, It ltt tttsc,


loutt:lt/, . !t.itr ct ittr
5t ittlt'tc itt g!ns ?'t,i,,r/sr',
-1[ii ,1,'ci ttltt,'ttui slring.

Cili "* pc-nilelctnioiri


t:ili ' &l,ttii{ilsr{hti ft

/tt,t , ti, A/r{}/1i / ,

gti

Dar anilot' ritl:oj ia !.fue:


Aili ltc h, aiunfttay ai il*t,

eifi ** pe zlturdiih,ticii

l:.i

lrrl .s,7 L'itrI si , tt , i;e i , /t,trtt


I t;,r!os!ti, lrislclta-i i;,tr,
I)rr f',i crrtrt t't'it'lit it, .jnru l.,,
()t i
ftrtrttl nti s.n /,it', tr.
.

.\'il ,' ,/l, f,l, "r,r/rtt r'ittl,rt


.\,i ttt,t ltututr /rt /itttf,
('itr,l l,til, j tr.l ,l,sl,rl,t, rr
/is/,' r', s, /ir rtttt'l t ttrtf'
I-.t!
l
.1

1
{

202

fctc,

| ,,ltrrrt,r{it

: ttttttt, J, l)( r:tl( p1, lttl si, ili,rt'


:rl V l,.r r., .rr.) | ;r ,lltt lt)ol ttti, i rll;ttttrt-r-c,.'S,r.ir:,rrl
irr
,l, ,l rrl rlc Iir crrli,,.t:;,', ,,,i irr r'ilc irrl.ii,li;l rt ,,irnilli.itt" ltr:rtzii,
irlcltu
:r, r"'ir.r!ii e,rt.itlit'irt, ,lirr 3i,. ili:r. La r:oririni, .liilrl sl.au uuruit
rt,)'rlo(.l iilc ltulonc si, rlc uscrlcncn, trivialc. llaif & irirpluttrttIltt; cci:sL titlu ilc la, ]lublilius S1-r:us isccoill 1i.,'.u.),
lil', r{ r',rrrt:rrr. olitirrrl rljn -\nlioliia (Sir"ia), ecl dirrr ii :rui,,r:
.1,.rrririri in ca.re a inLlo'1Lrs rnarinre;i scntenlii lnorltlr.
t ) lrrrrrri parlc din aforisntclc lui DaiI i;i an sursa ln celc ?17
r, r'sru i rhoralc alc poctirlui gnr:nt ic tliir l\ljlr.t, Lrr-rr-'r'1j,1 {sIi: ;it rr I sccolului al YI-lca i.c.n.),^autor tlc r.J,.,qii, rlc psq111,'
cr:oicc gi clc gra!:ioase rnasime. fn tcrsurilt c'lcgiace, plirre
(,.r'r,rltll

.j

it'

Ilirr: I',',li tri l'l,itrt/r'i, r,1,., il. lrr rolr;rrrr.:.1 \,(lt.

fCS(?!.

cu,

secrctc,
ltrzt,

r'nlii nrollle, alc poctuiui Theognis {niiscuf la


in flrrul 5S0 i.c.n.) sc poate idcntifica anriricjunca "\Icgar::1,
satirit'i.
;r 1r,rr;i111111 lr'iti)cez {p.1 .). 1)i1 : Poc!i .,; J'1.';.rt..I. i, .,;r. ,'ir.
,lt. sr'ut

!t.'ttntuilrs

Ju r',r,rrirto;l

qr

,11 /J,r77,r1l71.; l'rlrn,.rrit.

203

P(lN',[ LiS

I',ii,i,l triii ut (rlit .ptilou,,'


;'f t, f,ttgttltit-li lt:ctttt';.i tttt, i:
.l t i.'r ri Ctt lur,i .|ntIitti r;tti,t:t$ti
t-!i(t / c)'c.ttst5i itttit;lt
{ti tt .fttc,-nrislt scti:,.'1 ;ttitt/.-.
Ittt ltt, !')t't{i l;;iij)' !,r,ttttt lg:l;'.

nn n'\"Alii]

]\T
l\lr"ruL

irtt:r'-r'r {trrnitrii ill{riii tlirr lit:r3rrrrilili"


, , t( nrrrr;i stLrtliiltr ia fitlis, ttrtrle', iti l5ili, irttclr,':;ii :i{ l'ii
1,r,r'ri 11, si,rriit.c clin culcgerca Ritncirite iubirii (Errturs
;uil{rrrcilsts, .1..r'oil, 154{}) , .[l'ic'Lcn cu .i\L Sci:r'c - '- lirr c.l i't] ili
,lnrrlrl sl rii;r carc sr: lnsPir:ii --- si cu a1li oattrctri rlc crrlirtlit
,lrrr 1.r,,ir, citc, ca li ei, pllrtcurizlnt si pi'tiai'clrizrtrt. 'i'ra,lrr, r' il, ;rliii'l o scricle ccic.l.ilii {1,sprtr jttiiit'ctt Il;li-()1lica"r,
lfa;rl,rliurile iubirii (Diataghi d'atnorc) tic .l.r't.,rti .l',ltrro.
ril( rr ,rl (l(1 tltaiertlltir:5 ;i tlci asllotttrt-rtit' itlt!t:osr'lri. tr{
r' ir . i ;rrr{i,r' al rtu,-rr c1i:t1t'::Ln'i jillrzci{it:c. .\i:(str ttltinle
1,r, ,,, rr1,.i li r u si cllc trrlogicc {ilc-..irre ci:ri-rc1ri;l 'i1 llrc sii
,r1,.';,lr'rrr'.r, ( r'r:.rti.r 1.rt-,i:l..ir:ii (rlrri;i-L l5ii51. Rirtdcirile iubitii"
.rl,.rlrrrlr rLrr Llci cir-ij (1. i,)1r{14, ir ]):'ll'uic iu 1i19, 155i,
I ' ' ', r,l ur, lrir,rti trtri l it irrli - ttuitivtrtli si tlLli:lrl.lliei,se
I',r, rl, , , r,lr rrl.r r rrrt i r,', lri l,rrrilii
1)t: ciirc lfrcitl!
,, I r],i | ' ,'1,1,ltti.r: i .r' t,lt, .'.r''i , rl, lllrrrli lt ritr l';L'.rj1ltth,
llir r', r Lr , rrl, ' , r,, l,rtl' ,,,llr'lttl ,lr trr,ri J,,:.

il,ln irrs i{i adnrira inir-o pictur[...1]


li;i rliis i{i *t/ntit'tt iulr-o l:it/tr;'it
iit,
{lr,';tittt'ul ilLiJrltiral(: i {nk jt
i'tttipiiri{n ci ttnturi;ir {r
Alit na a.fraille da rialu;'r"t.
t,; It,', ;,,.;, '. ,j',. r it. I o, r',tt'liLiicst;t,i,:
' rirr: ./t,.,'/j
'
N

\'t

rI

i,;

iiL,':;;

.:t:i t ,

20;

*- cu-o iui,i.lrttri
J n utittc-.,,ltn0r
- gittdca,nt
.1.-ttlif'dril i,tt iitiit
uioti citr!c
,lr',,rsli,7 sfittt Jr' c;'ttd,i .{rtnirtst{c
l'; c,rtt i ,t,lo;' ti ttt,i litlur',i.

(1514 -1590?)

C,tai tnL l,t"bl,Ltt tlitt ttiiitLi tlc'utu itlr'!,


.Sltrs |'t,tnIt fi il aui f,in'lo r/ii.,*y'/,
-Pil '*,itt,l utIonyin.i ; ie irt lt' o' c::a!,i:
tr),ty,trtti tt I it itL- u gitiLl iut i J>,i r itJr
.1 ! unttrst!ir: ,'i *- Jt tlnlp untbrit"'i
]: ir. haa.lc li , ;tt,ictr ci t siu I itr ;.'i,t!,i,

G,,r.,,n ri l)r(,i.r'sllitrt, (itr ill;rtrltlt rlt' Slr ilitstc,


ji ri()r- | )rr lilrlrt:, ast.t tll't ositLl (ltro:itL- ill ilrlltit t'itttilc,r'
l,rrrri1c in !r.1rtir..; si rlct'otllt slLlj.ilc'r :il l'egclili NlLl-arl't,i
(\ iit(irlrl Lltnt-it: rrl [\'-loa). ln ilia]cct (gasc,onl silu itl litnLrit
lrr, r-rr.r-a irrrri.t'z:"r riririal Jr()(:ziir t1c .irlspiln!ic lltitlil si tlai alc-'s
r,lrli',;r.r-r.. i,, 1571 irpirr'(r lit ljoltlcl,tts 1,ritl:t cttli'gcrc.
cregtind (Le Muse chrestienne).{-)pcla lni tltt stLc(;ls cste
'urrz.a
Siipldnrina sau crea{iunea lunrii 1La Sepmaitle ou ctefition
drr ntotlde, I'uris, 157$1 , t.r'riilttsi il lirrjnir si itt tritcvll lil-n1ri
rrr,rlr.r-nr'. 1lp{)i rrrrn:rt:"r r1t' t cit tlc A doua sdptdnind..' (La
src0ttdc Sepuraine.,.)r it-ttrcPtrtit, t1;tr rlclr,t'tninlLLir.
Siiptinrina sarr crea!iullea lulniir crtt :t.lr:t.Lrttttl rr-rrtii!ici
irl.1rii111i1,
;rrrli,r', rfrrirt'str'(;('lr('/:r itt,t,lt'iiill)tt'/ilt'lrlt.'i:
jrrrl'in,i
tltttl
cltti,'tltltoriLIl.
r,tt
ttitttt
rl
lrt
iL,i
I
u
illu/i;t
i,rlr
l'rilna zi rrntitt.tist'cl'(':llr'ir ltrrrr.ir rlirr ttitttit. itL r.t.rtrile
rrr-rrri.l.r,lr.rc r.lin Ziua a d0ua (r:itttI lrirnrirrltti lt lt,st rlcspiir:!it
(iI iri)irt |()(rtil1 tli-r 91a.s. itrtr-o lrlrritttt:t'zi, rllt.rc.r:ii sa lU itt {it1;t
srrl,'t'itrtt'[ot'ri.tlirsr'firrii <1c rrizl,r':rir:lt'cir ilc, ttt'luat'o lr tIisctl^
srrrrti lot lc'iigiolrsc.

20i

SA

t,'l-ilrlx,\

S;\LI r,tti:.,\'!'.tr uNJi,\ ]_u-\j

tI

\It

,Ii;-lgrnr:ntr:)

Frinln

l)

zi:t

!r

{"-.) O, b-iindtT utr,tf_te, ttL lse lmrc,{c n,-tr,i. ti,


,1 otr,ttaeot,il.ot, vi*ir"t ckht, ety dcactti,
.[Jn'itttl Atr carc.l- q,,tr,ay;i nto,ttIi itt cllifurri utii
Ar-c-ar sfi;itr, ;i tyul> ;i ininila vii.

O, t"tctrple, f;u, aoltot,i, *rtiu,tiu,tti ;i naigti sr:+liirr/o


Ce i.tt, s"l, lundi tcatytc-tL vfi,ll, purthn, itcrgtn,J
$t tinrf tlc zi; gi-apoi, ctnd"L:-nhntci,ic iu"t,,
tr p.i si;tt ryal, lttot'i
;i t'tgt si z,,"ta{Lr,

$i gr,t ca;i

bart,ar" sirrac cn si boeat,


1"nlc si"tr.ctt'.ut.
Stil'titt ca ;i ualt't, ctX slu,t 5i at:l tnnncs:
Ari.L;i Iu il00f (r; !.tt[. c-tt,n t,ir L itt.ttr,tt,cco.s f .. . I
Sar.'atti ca

5i iguar, ;i

Ziua a

(...)

duuar

uu tt,ogi

f'olos, u.e ltr,tr,i I:i't'"tttti iir,it ltltn


ect"e;ti ce spre ctiin!,i te cltatttttti?
.4n pot',i, ctt, oahii scci, pt,ivi aumplila far,i.
Ct iota-atn, groa:.:ttic ccr rlitt cclt itr, ai,iae st',wd,
Ori astt,ul cel. platos, ae spre 'pftr;tint iiu!ytuuiV
l)t: lrtT::ttct stibii, trei:t'it;:bai gi .foanrc, ti;tirt,,i,
()ti, t:ort: I)tttrutc,:ctt, ct'tIttt ttr,itt,iL,,t, tt,c /-ttt ic !
l)dr, irtti, Cc frttlt:,titl C(t,, irr, fttrii ir".:tdt'ttutl,',
(.1i1111, i11611'1t1.rtLit
ftIiilf i sf>iitrr,tcir, It, ItsttIi[:,
X-)c

ca

Ditt scttttcle

-l)tLr u,u, l i

.sttt.tr

lt tr tt :;trsftitr,l i.rt f,i,'1t17i1 itttltit'tri{

I tr)iit: Liuillil.nl).)(t ,i,.Sl jilrr1r:,i, ilr rlri llll|ltrs, t-,)t,it,.t.it,.,!:j.s


stty !tr" stp:;t,;ti;;r: rL,'i,t;rritrii')tt tt'li it.,ir.rlr.'.., lt,ru,rn, l5:.!$.
Tll ;',rt,tiirr,.sie d,: r 1rr;,. . i.r t ,tn ,ti., i i.
:.i)in: f luitrlaillr'!c !lo
-rlrllr,,l,'... ,r1r. , i{. Jn i'-ir;ri.rirsl.e
,r.le

.,'j

llrr:l i.'oil;j.

.\

(;ltilrlr-,\ l)"\uillGNlI
{1553

-r

I i!, l
lrt
,'lr,rrl11l111
'irrrrrltr;tl
1,rrr,i1,1,1

630}

,rtl,rr \ ll (:.i rrlLirilirr rtliltir\,:r{r'rrt liltlli rlritrtt


, rrr, ii rrsti'lrlrli l,r' r'lrtr'-rtirii rlt rt;ri. l'.lt't trri
rlr:lri,:ilrrr'lrrlrri olrtinttt l)r'ilt srrs( r:rr('rr'ittIt('
;rt.r' 1i :r t'is1,t111.;11[rri f:Ll-i tlt' rlittlr'jr[r, sl){,1('ft(
lsrrrilr'r'. l.trlrrlrlt,rttrrl rl.i.u lrrlrrrit'rLlrillr t itttlLlt
(L'l{iver du Siertr d'Attbiglt6, 16li(r;
l,r-r trint,tii
trirr;iL:rti'rr lrii rirri'tii r',,'r'r'rtli tlc' l.< rrtt iitrltislir

'l'

li,\( ; I(' l., l. l:1


l

Tlr,l, r, i,r,-'-.\ gr:i1.,|rr ri'.\ tr l-r gnir, l'i rt l rt ttit i j ir,icL ill.or-relolrtlL{, lrrlrtlc;tc o ittsir'-nltiic iitrtltrrl'irr; J)[{:L]ocl' i;t
5;rscirttit'1. ci1,'sto l.atilri, ,'-jl'i'ir-ci;i clrrir.ii:ii.. Orllln llc 1lr 11:rni,
rl1. sl.rrrl i:t zi l:t. l.)at'is sj lrr tit'ttcr. it. ,\l-,irrlrlon.c;rzit iltrlrir
s,-rrr't: Iirr1r sirr,liilr'pt:tth'u l-i. 1rtt1.t.tr spr-ijirti pl lnrghcn,rti,
lrrtriirrrI t'rr ir lln,'1,, lrliLi rrri rlc l'i. f,;t 21 t.lc :rni i1 clrnrlastc
lrtr llrrttt'ir: ,1'' \.t t;lt't'lL aJ ,rilni pt:itrl1r11 si slujit'trl ilci'or.lt
()sto. (,in(1, (;l r'(^:'(\ rrl lrlrrrr!ci, lI,.'nlit'sc c(illvcl:lostc lit r,-rttolici::nr. .\griP|;r rl'.\rrlrigttti sttl'cl'i. si ,si, t't:i r';rsi'. I)c llctrttt itt;r;utL] rrii-\iril(: ltt:l''r'rrlt si:rjittrl: cr)t)]l)i.llla', irll'i'!i)illd li;'rrlrl;t
l'lrrt,)r'r1 ir\t.cl.lr'r)fcrllillil rl(iu11 junritlat,r'lt stlr:,riti luil-1. XVI lt,rr,
Istoria univcrsali ;i 1'roetlr.rl Tragicele... (Lcs Tragiqucs,..), irlf.'l)ri: ilr 1577, lrt:pi.rLt tlczvoltat 1i cizt'lrri si
publi.r:rrt in 1616. ('irttl vr-,lunrtrIrl.trr:ili:r'ailstorieiltniversall"t
tiPri.ri.r.ir. itri.r<-r 1616 lG2li, cslc cr.rtttlalrrt;rt ;i .rrs l:rc
rug (1ti?i)) . autorttl lui se rc.fugiazir llr' (itrrlct'it, (lorr1 ir:ttii
sri s, r'it';i sir. yrtrlriicc Poczii. .liinit t1t: l2 .l'i. i'{).ll(li.rr}llliit i[(:
.l ,rr i I;r nr()in'i(', sfir'rslrlrl r'i:rll-r itt t'ri1, t'1 rr 1l'li,ii rrll iJlt(ll1sil.rrl,',lltlnlr lrr.1i{, lor., ir !1, . l-(' il ('\{l(;rt ,;i irt lrrrg'itli iLr 1tl'i'l;:,i.
s;rl iri,;'i, itt 1r;tttrli( t('. \'('t:illl ilc ilc trt;ri j'ir, ,lill Tr:rgice,
sint ,r rrrirri.rrlir: 1r:l1.r.t i, il lr tl, zlrirrri lii ttrl^rt,;r, tlr.: ritzllilaic]tr
i:cli:;i,rrrsr'. ltt lt'ltgrrtltttttl ilirt,lr.r'ir';t l, r;t'at.[t'i.'<c;tzit, l)otlltltrtrui. thrpii lr lrttiltt:ltiL;"r r'\'()( ill(r lt :;trl'r'l'ittlt'ltll: 1'Ili.ilt1-i!i!' (ic
rct'(ilr).il!i. irr t:u.r'i.cl.t. l\', liugtrri (l.cs Fcrtx):tlliil':tist iortrrr:i yi r:tlitirlLjr:; itr ,:lt'lttrr \i srt o|t-i'.i(r irslrlllil l'ii.;':llxtit:l,ir
reiit{i,trtsr: tttcttti,;ttitt,l lrri.t:elril ilitt tt,r l;rlr',r Siirltrr Irri ll;trto-

c.\ Ii't'li

'i

210

liI ii!aIlr(:r'..(

Nrnnrociri

) l'tt, tl rtf/ rti.:;ltrrntitut', ?'rr.:i {i.tsrl ln ti-ntl trri,


t, ti -stJtinrbtr,lii-tt s0nr.tiL ;itt lld.riftitt,ri./ru'ti.

( ...
I

itt Intttitlc-;jdi ariud, crcdittlri-n Iine ntttua


tt.l ucdiulci :il l.rtf>t mal,t:t't::r o,a?tttla.

.\i

l)ttsuttt,ttii lii ;i noi tEtli sitt'ltttr itr t:ilii,


ln .fakt,I cirttl tc-nsc:i, nl t,c;nit:ci juslilii:
{n.trc triijnl0.si $i 'f>ru,nci s-nlrgi grTsc.s/i rtt
.li-fl,hgct't& t r0tl &i ittltrr,lrii lu,lc.

(:(t,li'

()ittrl bi.trt lrt lc


7't blcslLtttt("t Jtc /ittc.
('inl rritt itc [(rciftr,t:i,
, 0vi.clti]iL, itc I"'iilc. tlc lrt, siuc.
{:itfi fuicc c!t.i ctt ci, c;li vc;ti,ic ltlcslctnat

{nr

citzd ue cltitttt.i,'1:(1:i, c$|;

{tilccut'iultrt {.,,)

I I) in : Thcodorc Agrippa d'Au1,rigti, {)ctrtrcs cttrit pli !ts


l'rrbliics pour'la l)r'cnriar..c fois d'apris tcs tnnnuscrits
or'igi{rilu\,.. I'ar liug. RCaunrc rf,Il. dlc Caussatlc -llomc I" .I\',
l':ilis, ,,.Alphonsc 1,cn1cl"rc", 1873 -187?. ln rorrrXrrcltc' t1c
.1tu't/ Lltlu.ri.
.

.)11

CAlt

l:ltrt

t' t i: .: l,r r,'1',7,:.i,4;:il Jt) i,tr-)tt

V'

t'.t

!,trii

:;1 !titl, tiitru,ttr:hii,


tlt,iti.liti'ccrgrrtd,;'tt;, ut'!g, tlut';il iu:'turi

;
,ti ':ri,,:,it:;i !0-rtt t:ir0 .ra.\-li.l:# j"rmtlrilc m crcsttlliti,.i,;
) 1i lrtt/ ,.ri:lil:rliti,l, tuttrgiiti ctutl:;t:ute irpy yii,sfthL;1t',,
/'i,,.i't;tr;'1ri, .Jrrii'/6f i !,n unlu! ilt t:ttirttngii.si c/c siltg*.
litl,;i,tl,:it.:ia lt;, iit,u{yc ui tt,sy tttlentiti, tt;*,!
'r',, t,it!itil irstrf,rc ,L,litgttt,i tcll r:c et, tojl irti{[t.t'(x,
i,) ,;,irr;11,;,1,i: .\tVt,:i i;ut.;,g:itl, 0jtl,rl tce;ti cilii iniscftLil
.t , , !;,: i ,lie: r:j fi'i;;,:.il; i:r:l-rgJg lat,, !:r: tti. ilclt,liti,il. (,-.)
.tr t

i\l

.4n'mele

il

I
( "..) Ci, i*tii, 'i:;r,;i: ritr,&, cc sotNt'ttL u.uulirr,*tttr
!)c doi *rt,i o tot t)cdc, t;tt, .plcou,l>tt gt,ca itisu,{tl.

O :;i ctt, ttcit:d s":tixttc, aitttl fLUut,adt,l sc spa,rgt.,


A :,i cc si i)t/!.,rt noapla 9i pnsii a-;i ittiar+rc:c"
O 'ii-tttra ::i|,c e,r,ta L{a r;utri orori sitt,t flitt,t,
dJ .,i ,lr; t'ri5 ,6ti.tr*/.i., ;n:;itt,{, tlc-tt t:i t,tt.;ittc (....}

.!t

,:

I
I

lt.\]i\,\

l)()\lN1r]-1,I l)'.\trlll(;\l1
i

l;r,tr.lir , rri

r_tAtil.l.t.\

\'lI

.[ndccata

.l:'t;!iit;,r,,,i .i"r/ri{, ti", ri"ty t,'tjt!i:t.i [t:I ptt!itti:


S,i iilr: -fr'r.i:'l;,i:rulcri- Stzrll.r !i.tt: itt, ltti.tttt
5'i tilr,'-5,rJ s,'r aN!!,,c:!,',tctr;n nit:i j'!6vir ltici j'/'tiiit:l
.j'i!r';'rli"'li'Ir ,lL/r's it ;lld-llsu/* xtt pt;t;
llly''rl,"l1r lr'i,i:, r,'. jtt,., tt.l :,;*;rii ,;'',;ii t{c tti{,:
r,,/,i,ir i ,i,r r:r,.ij;rtij rrl,.;ii:t.:ir. iti.! tij( jlt!tlt{i
.r','
ltt: t"l.tt'i.e.

I
{,

lr
t

) ltii u,i ,,tc'r,tu.lui Lt,L:c\lo, ilt,iPttt,; b*tjyt:ot'i,tit,n,,',


S!:iri!a Jtirti, ile u:ilti, itr,iuti J'tit'it inl,t,r:ltl,rr,t",
Xn at!,itr'tul, y*.ti [\ tlJ'lLruo r s! it'itclc 'tli|\ti,'i- il.i|tititl
Adt'ttirttl aa ertMrtl cit-i ltou,astc ftc-tlst,i linw,
Var tittji r;rl.ri'iLil, ru.pte dc regretc f,irti. mil&;
{ "..

Si$letii;l, pe a s*, niisttii, l;tt i:ctlci[ cuur, gt,iji !.-itnpi,i.ti.


e tnc us, sd ad *.iine? O,.priettttul utihtt,it
Va scri5tri diit iitr,lt, cttv-ittt'u,l .pentru voi c.i i-tr. iipsit.
0 sti it-tt,ib,i-n inilti d,rcJ,!ii? Pini !n t'i u,tt *.ilis"
()&riti'it, !or rttr, tnt.i i:siltt't'it',ir,'.., .Si,u.ltli itl,t.rtsi! )l ," -,esI

/li

t),

j,l,r, o(.t.tt, in, sJ'i rs i t tt l sttJi.:t, iri l ai ?


sf,sv,1,111r:i.:,tri ltrJi:rtt.trl ttu.-i tu'tr.L,i tt,;fiin{ci?(...)

N tL ir,i',"

ttiir/,'

si litt,Lt,{i cttttt, ciiitii !,ttr,.i !


'l'ol c.tt u,t,lt:la rti.sltt,tt,Jt itiltr,l ctL ittciu,s,,i L'o,t{d.:
tr)t,*cii, nsat,!itr,iltr, si t:,tllii si 0tt, tlsrulitc tr,nghii, { "..}
I

21,2

u,rl,r,[:i,

sir,f

tttsi !.tt ctt:,u,c

li

t'

t'

ii
ti

it:

ll
It

li

li
II

tt

l)i:1 .J ;t.1 ; "1,.' ."....r1.1.1 ,1 ' \'.ir'1r1,". tJlt:J].'


:i.. i l r'.:: t:',:. ,-...' .1e ,{i;l..., {- ar'rt,ci .

lirfr:.1.t1ft1.

rl
I

,;

$c1,

ll

.',Jj':p.'r'f.s,

15:i1

lrr Arr'l,gia rui r'rr*rrrrt s*r 'r't'ilt'r rte sprc nse rrrrl,nrr$
:llrrlr. rrrirrrttilc vccrri si celc rrtodcrnc, rr. risl irrrrr

l)r();r.r)ii
l, I r I rrr, r'r.,li.r.r'rl r ori1r,illi)or-;rrril,11. 1,1 l.:L1ltt,lc rt,.r,:r,lsirl]il11
!r rr nlr, ,1. ll.r-l,lot,
I)i-(.r.llllt ;rr.:rti lr.;r!irrcrtlllt; t[t, ttlli jrts
,l,rr ',llrlrl
l.

1s98)

.\t,(

)I_( )( ; t_\ I.
(

('I \
rF' ,r, r

crt-igi1,.111i, (lilit..ir llrltilit tlt lrl,listi,


itrr.ii riin rrrrlLrl l:r';util i. lfrrr lrl t.<.lclirLrlrri iriiiit;Lt llcrlrt.t.t:
|,,.t;, irrt,. 1jl,r).1r';ll lrl lrri i:tlncistt l, r:1 si, l:rsic l;r l,lrrjs,
rL;l rlirlrr l5:r2, Ir,, rrit':1c llr (icnLrr.lt, rrnil.i tilrrrr-nit;t lrii ii
slrrir':1, lrrr ( rrlrirr il,rrrrill;r, rl,riit-rt: l)l'1)t(:iiiulii. 1,.-11'trritciul t,,,rr i, lrrlrri ,rrli, r1,,1i,, ApOlogia !rri Herudot {L'apol0,
8ie poul llcr'otlotc, (,,'1vr",;1, 1i0(lr. l,liLriiii. lrrlntil,rl,il ( lll{)st;tl,,t lrl I rtj,il,,r l,rlitr,r .i :11r.;1, i. (( r'i', in liliiri i.itjniL lrii
llllli!

(Lr'( tl. ir

r,;r

ir.Lil,','.r

I'ti|tl'.

itll('ilrltllr,]-r),tsi'

]tt,:t;it'i

cnrrli1i,.l',Lirlir ri rrrl ,lr, li{,rl 1 ,Ll lrr.l, i t'i,,.1i il'heSa'rrrS


grecae linguae, (;('i11.\it, li7'l
l;rr r. 1r',rrlrr,, ri irr linrlrtL
lliiin;'L rlirt .\:lt, fton, -\iterr, S;Lplro, i'irrrl;rr-, ll,.r,rrlot, I,lrr.
1r]l'li i()1r( l(r tlrttltlL'if), I'l.rtr,n, , L'lrlrltr- lLr, r'iLli 1)Ii\-.iioltrcl
1a cr-olut i:r linri.rii f rllcczr: Tratat despre aserndnarea limbii
lranseze cu lilltba greacd.,. (Traict6 de la conforlnit6 du langage franq0is avec le gfec,.., (icneva, 1i(lil, Doud dialoguri
despre noua linrbd francezd ilalienizatd 9i in att chip degfiiz.itli... l Deux dialogues du n0uveau langagc lr"angois italializa ct aulrenleilt dcsguiz{, (ii'rtllir, l;7S1, Proiectul cdrtii
'.i,.

iltitLrlalc desprt sttptt'ittritatr:it Iillbii Irancczr (Project du


livrc intilrrl[: rlr llr prcce llrnce drr llnl3age frarrqois, i,aris,
i;7:)i. ( ,rl.rl,,r(.,,1,' nrrrll r,rrrl r ,,t ,rrlilrr;r Ir,rrrrr:, t isc si ciLr.!i;
trtt st.ii r,l ri rLr rl, /r' .rlrr,, r tl, r , lrt,rl r siir';r.i:, ApOlOgia
lrri HefOdOt ttrrrrrrllrllr';1r',,i ;llll,rtt,rlrl( rlirr (it'nr-r'lr;
ittr:ltis, \-il li i lilrlr';rl l;r inl( r\(,ntr.r lrrr ll,.rrli' l![. liizlu.
si sittgttt-;t1i, (r1r'.i lrrr' I I r,'1,ii ,lirr li , ,q,;11, I ti/, trl,,;;r. irr1r'rrn :1ri1;rl tiin l.r'r,rr.

i\

Ifl-;r

L'I
I

II

nt t.n t

l: ii(

)(

)l-r

r'l

t. ix rrr.r.l.]

Henri Esticnlte c;it!.e cititor


...)('lLli.siiurL5,i slri,L;itr.i.r'r,iiltr.rini:ir(,1)itl,t(,,iinliirtcl_
ir'('.i(':iin11 l,rrrrti irint'i:r(riL,r:ili ,'jlrr,rlrtlrzrrl iri.inios
.,r l,l.L, r',,i,,r'.rt. silll l',1,r'1, 1,,i11;f i -i ,1,. ,r( i.,:r _l: iiiti

r|

1",,ri,. -i ,l,i,,r',1,-.fi-:rrr.,rli.i't I.l:rr';r, i,, lt f i.. ir Sir,i_


si itt rrlr,c tlii'i, rlttli itr-i ll.iiliLiti(,llitl,ti 1,rl,,ri .lLie
lr sr':riili.ri '}ir: {1r.ri}. .\tliciL (1i.rrlr.rr Ir
ii'rtrr,rlt:
'rir.l,i ,,.ii,:,r..,si
l,l.r iri,, lr.li'51rtiic) i.itlti
si irisl)r,i:i,rl,g,
'ut!(:rri,cri 1
, itiLi in littti-,.r lor'(li,citi{,t..r,i
cirirlrr. i,,,i,,r,iriit9r,
:lr Lrrrllu:ri ul !r'('{iiimi'a, si l;:rr'Ltril rril riiiiirili it,,.,.11,,,,,'ci
..i sliilittrl,,silrt irtit r1,'slrrli li;Lrli.r,ri in lj.irlr(.(,/.ar,
iii. ita_
.lirrrLi., iir il)rr1ri{,1ii, i*cil . i'l lrtitrr .-,,lrir L irit r.,, l.c{trlrL cit'tiltil in !,r'(,or,:rt(' si tr.:rrlriit.r ilt, lr,t., t iii ;ir- fi
irrtrc chiptrl ut-t.t,i lic:,'Ltilisi lr',r.:i.r,rrri., iirl l.- ur) .llr()r,r]cnt
rIr' sirtu'Ltirti' ir]ltrlilotrrt', si r:lrilriil r,i i1lprr 9 16,].i
irrdcl'.rn,qlrtiL. cirirl;Lr {i 1rt't:.ilt.rlt: lr-si rliL irriirrr. srfl.r.e .
fi clc unrlc vinir iL({'st r-i,iril 1):n {rr111i1 i cir trr.i c(, Ie_arl
Ir^rLclu-s in lirnlrilr'r-rrlsrlrt:, iu1 f():it tr;rtlrii:litur.i iritrrrclurrirr

r:i"-ttoriLl-,

lLdici:irr

lr-;rc.lrrs

in lri:trsi. lirrilri

,ri.lriiilcr.t.ile

I l-)rtr : lli:rtri I'lst it:irnL', !


1.,,t,t, :, lt,t11r I ! itrrt,i,,lr. 1tr 'l.rrti ll
rir !11 1)"1t11f,.1yi;7i1/ 'l' < .l/ii,.,'ii!ts .l 1i.i it,)ti,.s i.t;,t,(: lt..; ,\l,tlt,t.rtr,s.
I'urttc i-iI . ,\ l;r Ilitr.r'. { hr-:z I lr,rir-i :>r Ircut lrll., t7ili. iri
ri,lliutost.c tft: - I l.t r-tt ti. -\'rr...;/c.

214
llir

213

inliirie itr lrr.tiniL;;i tlclLr-ini1 nici o c{1l'tiis'


ti.l.tll clc lirnbli grcrtcir, tttl 1)t1u1tlt ciL att fiitstrat tr.rate:
l ilc act, lo r ti:rt cl ttcittrili, ci ne intc l cginrtu-lc attesci;-q'r'c;*
tltr [r,ic.:rrr piicituit si r:i. crt trtttltt: grtst'li iucir mai e'lrl\'',
rrr:ri rrr-ii,. (...)
si
' \t.
l).rr (l)rilriltt 1r c{)l)of i t1c Ia gr,t'tt'l'1,1 1lr pai'tictrlrrr)
r111ir1i lrfi;,.,1'rlritl cttttrl-*t:.vt -f'tttlrctilot' ttt'dri:ftl -- stttlitt!6'
st)tn'hi s-rL vi'rif iclrt vi:,'ttdt{ir il.,srlprli lrt tttrui atltor grt:t:
5;111 |;1lirt, ir.ltlnci .lstit sc lrrlllc sliL.tttc tlt .prc l ltrodot,
(.ici trstc ttr.:rtt.trt tttt rtrtrnlti t1e tiil rc ct'i car-c l-lrLt citii,
ititr-o linrlx"L stri.iru-1, si rLtr itt lirttl,;L lrri, ci si tlc att'iit
c;rr{'r}-iili citit vrcr.'ri,,tli o.itl'r'uri sil:rl,JL tlin istoria ltri"
l,r' chiul alrit ii lt i rt utrtiicltt, si crtt-u t'orl r,'sc i:i t1c:silre t: il
lliLl,i rrltii, t'r,r, 1i ci ttu ltirt t1c cl rli:t:it rlilr lrtlziti'"
{:lLi:Lltc nr:Li

I n.ri ltitriLsirl(l lrsr'ltt('11('[r jttt'[ccirtor, tnir voi. ;lrlrtlslt c,'lor

rlil r'orlr(rsc clc cl pc crcrlit, ci par t]i'ci cir all c11


cl 1ilirti, 1i intrtb rLtrrrrli , ctr ltrivirc llr istot-iii1r ptr t::tt't'
trl it'-lr scris, c'rr rttolii'ii irttlr':rltrttiL rt lt'ositl,li ca liirlt'[
{rtttirrsr-t.rtgot'it'r'. .\r't'rttt'z.rt sli. sl)ltllit t'i t i t'ttltost: ;lirl
ttt;ri:;iqult'rlr't it lr l,' lrri: \rr:,irtt t'ltitit-lrtit rl. rr, t-rtsiitlrti.
('r, lrtitttt)c it l;rt',':i. lr' '.r,r'ott'ltsr'i sll:i)( ('tr'l l.''lr1rtLi1 ci"r' tit'
1111 :iilL vt't'osi ttti lr'.
lllLr: si jttilt'r'irrr, <'i1 itrrt'rrl(', l'ogli'tr', rlrrcl-L ci r-orlrr,sc
lol'ic cincl'durlttr: <-ri rtt'r'stt' istor-ii ttrtsiltt rtrlt'r'iLllltr;, ilir,-r
fapflll cir" nri sint t'rrro:.ittrilr',
\rl . lfai tnitlt dccii- lrlit: r.'rr tl"rg-i'i.tlrri.sc ctr dt'stivirlirc i:t:err cc ci .\ocotcsc ir't tru totrLl dr-'r'c'r1it si ltrttnlc t,'i1 t,ltrtri sini \:i'rosimilc" Si rllciL ar fi a;a, |tt cc'rnotivc i;t
i ni iri'rrr'i.:r:,,i1 c:i jiirlcc:rtrl ? i)c dotrI motir-c : intii , pc: flrpill{
r::i lr-LrL.l liti,'ri rrciuiir;.;ini.tiL r-itcli',ii itr ttnel,.r at:tc clcsciist rlt
in altt'hr,
li{r:r'iitli.rt, ,<i pro'stia rr.rrl;ri-titlitrL c.tr-t
^irpitre
irtlt-ui'o rni,stri'll pu1.ct.ii lot tlr .1 s1,'tlc. In:rl cluiltra lirtt,
t i;rirt,l ci o tllrir.c plii'it: rlitl r:i',,r1 c0 ciiiln ilr Iltr"oriot.
'lll ri. irl)rolrir' irlt tr tritrric rlc r,lri,,'irrr i1,' si [, lrr] tltl a ft
tir',lriil.zi. r,;i rr :rt, trili ,,1,,,{tl', itl ctl, lr',r'i.t'otrsi,lr.:ricirL
't't,r:iri.lr i-lolii,,irl l,,l rrtil tl, rlr'lr:tl.{r'tlt'ltrlllirr.peciX.
(:'i.rrr ('(t r:itt'.r: jlr. r'lL i' rlr'lr,11 lt il, t i lil ci: r-ic1 ;i aucl in"
ntorl r:llisutiil. jrrlt'rri{ lirii r';1, 1r1 irttttl trlt;lil., care {,'L)ilstll.itrtlrtrt;i1tttrt,:tt',t'r'r'rlr,t.rrttt tli"lilitt,;r1r'strt'i iniicel:t5.
1li.'{lt.rilrillr':r:ii.r-:itrutlii.ittillit.,'riirlirtlrlt.ltrilii.tilr'rlt

ci{["c

:iii

.rti ,lrrr l[,t,,rl,rl ,..r' ,.,(..( lliirill,'l,lt ,rlil ,1,. lllil,lr,r


, irt! ,1,'i,.,i 1t,,i'ru'(_',rtn i,rrt silili sli fr'r'l.r.rlr,rn, r, li
.irr,lrr lr,, u 1ii"'yirr ili.^l,ostri r'ri:lri, .\c,.,1;rsi lrr,:rrt il sl)rin
,i,
l'r , l'r,,-.ii,':'rtilrti irt'J,,c -a nl st.ir;i1-i1';ltitrlr: n.,.,r:r-cz;ir{.
,', rr.r,,.rrrr l,x,t.l'Lltii,.lttjtl|lcil.,tlrloil.S('trlrill1,(_.u1t(t(,r.,i1.;r
t,r,,1,,, ,,r il,rr u,rstri aprollirli tl \;(lln irfi;l litt {.ot ;rtit
'1, nu, .r. l)( r'it 1ltl.r,t liit 111"',iq 1it-. lirili rrIl iir.itrs. {..,)
, ), ,, i:lirlr:lt r.:riiriitli. ;l lili J:lirr.r_,dr-:1_, triirrrl i-r,:i])r.atil_i,,;tr
, ,,r' r1,j11lui lililiil;.j.su ;tt.l .,i,:t.t!c..;
rl itr i-riigair: ri:j.cririic i:,t,i,
,,, .r r lii.rriliirr {la lir-liicr i; iljtjir-.jll}--rolani _, ttu tr jrr.rit*rr
l! I r r nriis ilr.: ltilLili) *. rtt,!ci 11,l;_rr tri.l 1r;:ctr.-xi. ll nur:i a.sprt.
,lr ,ilrr.i(lii.,riicc. F;ii.rirj,;.nl ),i tlc\,i..ri.rtsi;_rtillll clc azi so
rr , .r l;:ilit i.ir.li:lL.ll ,-tXoi si-I.\.ir-,;rr.c rlr Ciirrrll,r
ilL. ii-tirrnrtr,
I ' r'ii,rrjti.i/li.i, Jttr lj,tir-tl-r,,cil) : niillt,..,rJr: ilcl)()riti.r.r rjrt Lir,i,li' :r , li;ir:ilri:.'cl,ioii,-i sl e prtltiior. l)u1ri. ccr lr.rliir.rrl j,rvrl_
I r, . , u r..-!..llltrJr, i3trui.l:1,1._r.,:lrt jcii,ri, ju .jt.rlril l.r. \\lr.\
l ..1.
1r r ,,,11q11i1111 a.l ll-le.t, jr.r;itizirlrn r jtu"lluijlc *\(csi\,c
rlc;:".
1i
,,1 tI r.1:-, f,i:Ii, ::J ,-1tr-ll':11-it i.t.:tit.trl,al i:r, ct,.litlicil-tiilrtr .t.lcg,.rr-icc irie
,r 'r)'i.cl'ti rl: [r1,,i. ir,llr:l lj.ili] l,rli;si:si,r .:U ;rl;iiiilrtC Cit.ir,

J.

,rr-ir i I'ui)tll-r,,1i,,;ti.:',..i]

_1

i,iliiil

,rltil1irl

.iir'!]],_]ir-i,,,it. ,:itli,ill.

:,t

\r'll, lrr crr1.,iiolLtL lll;

InltziLroil dlltir 1,riri sili"r tilt


uiLlrl;, lk-,i'Lttruc,lc mt,lc: sriti al"it dt' birtc s-o
.qiLtiti, incit r,stc atit dc gustoastr ;i bLrnil tlc mirtctrt.
['r'in nruzirca clatiL prin silir, flutttul nostru aicgcn'ic
rrrr nc, cintii altccva rlccit aclcr-itrata utr itrirrili a irrirnii,
i rr,:l-,riit

('iir'r'r' rrna di.it piLltilc pocriintei" Itetini:ti cir.tnaziit'ca t-Ltl


iirrl,ic l,,inr iu rrplL r1e'|rtt:rui clc fintirLiL: Lrcbtric fialtiL
irr irllL tk' riu; ccciL t-r-r irlscumllir in scns s|i.riirrlLl ciL
rrlir.i-rllLiu. lrot:riirrtiirrrr Irt;utc'licrbc J:i.nc. rLcliciL 1111 l'toatc

i tlcsir.r'ir:; i t ii p ri u a pa r lc p1 1 seu dLr liriiinii cc ri' plc:zi


llrlrinrilc iLrttisiii.rii. J)rLr:, i,n,: \'iLil s-() Jirrrlri bint:

r.r 1.'iL

ltt-e

.rlr'\'()i( cil lrpi. rir' r-irr, lLrIrcir. rlt' iilrlr caiirii'i . (...)

lrrrlr ,r itrlr.l,'1qcir:\ul)t itot {ogtlrljli. lrr.i rrr, it lrr ivr'r1,, 1rr i


rrrrrl prrtrr'1,;rrrrsi-i s;rtisflc crtlind l)tr trri r:t'olrir,r'1i rrz,r,
l.r, irr,lrr lr' Plit't'rclr tlc a. lc inrlir:lt nu Iocul, ci lot'rn'ilr',
.rtil in rrlrlr'r'rrl, r:it ;i in palticniar. (,la r:ir,sltrrrrs llr rrl

,l,,il, .r l)ur)('t, r'oi rr:cunoa;tc cil lrnii tlczl.liLt. l-lr nrrrrr;ri


1,rrr . i :,inrplri ft'llil clc a scric, ci ;i fchrl c.ll n"lai l;rrrl rl,r
.r ,r lrrr'r':rlrtr-r'rri i.iLgldui cI Lot cc (] pus irr tliscrrii,r r-ri.rrrirrc nt'sig-ur'. $i, intnrciLilrir-c;tc ('(tcu cr'\('r'j('ll irlll( l
,1, , it lilt.ntiurlal.nt, ie r't-riaririrr linr1tcr1c t'ii nrr sirr.tlrrr
Prirrrii r'itr'(' o llrr:ttj.r.
l)rr1ri."r, aslrr , intrincl in rnatcrie, r.oi spuntt ci! r'rr
, r, rllru)l cri urn i)rls bazclc lr.crrstci htcrirri, cu c;rr-[cu p,r

rlr'ilr-r1 scos-0 ilcLlnl al.)foaltc cioisprczccc

tt',t'tn

I't iirri;L I'i, ir,it i ;i l iilliilr

i,,i Ilrr lli lli'r-, llr.'rrri i'.sti-

r-lur('\r.(;l sl-i tottlr'ilrilit'llr iiili.r,,.lf,ii,itrrlt lin-i1-rti Ir';ti-t,.:t-,;ttl. L;iri


r rirli- irr r iitr,rrrl t'j. [.iuri,;r , rrllii cc iinrlc sir ilir.irrir, l.inri,a
lrLtr';rlir, tr-r'l'rrii'l,rrr-ilir;rta rlr'itrrliirti*rni'. I)(,\:r(lir o r'lil-liillll il:'l lltiirt.rtll
rltrt.ilr',['
rrrLt

li

r tt lLrrl,,r

r-'t(;r(,1

Iii

q'i ii m r.isl)u

ns oJricc:

t:,'.(,

ani:

cu l iuth(r, {r(act"t . Lliic i,

lr

Dcsftt'c
su cr rnr,

tcrlrrrlliili tlr, afilrtlntirrrin tol ccca r.'c anrtiL Lltrniilojn.tl ,'i Ir1ir
,lt' t ,:i. dirr jrrr', cr,lci cc s-ur ltliropil nrrr i nurli- r:lc [r'lrr.l t'i

l,ili;i clcsirtir.itir

,lt r fi,

i-r.rr rcvcni ct'l tlt- al cleii lca loc:tot astfcl, r'r.r'rrrro't-inr.l cri lin.rba gre.acir r'stc ccir nriti llliLcutI si mai in-

tii

lol

ccr

si i'rr:iniuI lor'1rf ii1i1i' c('lo cilt(r trri:tti, ri:;tijzi.

lni s-alr ltil iclr rt.tlttctr

I l)irr: frieclrirn I)rr litllrrr', / rr l),11, tt.,r , l Illrrs!ttrli,,it


It lttttgttr'".. (,f. rit. Irr t't,tttiurr'-rlt rlr' . litt(rl'.r -\'r1s1r/.

;tl Ii vrcdnjcii ,-*ir ocllll()


linrl;ilc ittrc i-lL1 fclst vr-r'o,irriiL,

,'r)t'ltizirL cli, linrhrr francttzli

I.('111 'r.1 rioi lt:rr i-ir:iirtr-c

rricritor ia faptul ci, irrclrirzncsc s:l lrntcz clcspre iLitii,-'trLtt'a lirnl:ii norstrc) imi tiu lirspunsul gata iaccea ce
s rr r,irit't'tlL 1i inrltotlir"a lisptttrsulrri nrcl1. Obicctiiir' rl prrttrr plivi. tlorui littttt:tt': lrtlttl, cii iaud
;rtitrr r, lirrrirll, l)('(iu.( rtoi irisitlc ntl ;Liru clin carc
lcic lil l.irlrr lr.i sii. o lrri ttt, r:rt li-() llvcltt cii mai
intrclLgil si nlr i lirr';rstli.. ('r'lillirlt 1tr-tnct, cir, chiar
tlacii irtl {i tlt, lrt r,r'rl ;rstrl,i r rrct'sitri loc, nu rfc-anr

t)t(l
* I rJ

t,

.rtrrrrci c'inrl orioirrr.rnirol'ir\'(,il

I\ l'l'l't 1..\'l'l'l l)i'-S1'iili


t.tlllil I ]ilr.\\( l;.7,1i,,

(Jir rLrrrrL irl-)

1)rr

u,t'rtt li;tt/t ii trott

./i'\trirtri (1ccit oricalr: aita, ;i arltiurl apoi. ciL linri:l


lrrrrct'ziL irniti rnli Jrinc rltrcit oricill'0 alta iniorsirtur ikr
,'i inciiltir',oirlr ii vicilric, itrli pi,rc'a c[ 1161 sigrir tlngc

ir,.-

.l'li( )llrt l't'1. ( \ li'l I I


>1"l',i.lit( )li i I \ l'i,..\

(i u

de

S.'\T [ [iA ]I]rl\In)X,li

tr:

r/, 1r,1111111 1111 st li:; irr lr:rrrrrzi;i ltriirri


lst,.;rlrlrlrrif
,lttr 1'r1',i;1 r.,i rr.r'srui. Satira tnetrippee t-irrtirrr: iri,l trirr t(.lr,lj, rl,rl.r :,r r iclt, litcr;rlti .rrist'n1.."r rkr 1l-ol,lt,rrrt,it. 1,r,lilit.t, ;rl.^
r r,l,r,,r r, l,,r r,.lil] ir,lrst:.

I'l .r.( l(5 ,\ l. l)o1{i\til_LrI D,r\I]Tlli;\y i,liN.lltLi


S'l',\ltE,\ A TItlilAr
(1:r'lrgnrrrnt)

I)
.I,rrrrllct crie alrirl. irr {asi:icr,lr, (l59li 15t)-lr ;i
:Li r:.irLri tii.lrr intr,-'g- cstc: Satira tnelippce dtspre virtutea
aatholicon-ului din Spania 9i despre aduttarca stdrilor la
Faris. (Satyre nr6nippde de la vertu du Catlrolicrrn d'Espagne
of de la tr:ttuc dcs cstats dc Paris). A fosL t'i;ilrrir:tt. tli: sase
:Lrr{r,r'i .jr'r i;i i, 1rt-r',ri i, scriiior i - strsi irrilori ai lLri }{onlic [\j, r,rrnr,.ni r';rt-c i'r1rr-itt)i. rlorirtta. rlc lrrcc si :;r-rctrritate,
r1c t,rtlirrr: si Lolcr-rrrrli, irr rrci'stc t.irlprrr:i cirrrl lrartizatii
J,i,iii cuiolitc, spli.j irrili rLr s1i;rtti,rli, iri irrgirlrrirru tot l.:lLiI
clt rr,-rLc g;1.111111'r-.,1n ict'.
-\rrtr-rtii ttn l'ltc Ptr-lc tlitttl o Irrr'iirrrtc pr,liti,,i. rlrit:i.; in
nurrrolc l.rritttiirt i sinr! ;i :r1 t.oL:r;rrr]e i ci t lrrLlrltt llttriLtisttrttl.
S:rtilii irrIiLt iyliziL, 1ir :rchrtterc:r StiLtt:]rir' (.icncralr: cottvocaii,
lii l,'rLlis iir 15tliJ L1e ciLtr..e;elii Ligii, doi s:rr1rl;Ltti, ca.r'e ii
1i:pli'zinL:'r p,.: irtanicii lrri l{cni"ic l\i;i r:ltlicii in sliii,i. llleritcle
t'tt!./t,tli.,;tlttt/-t.r,l; a.poi se tlcsli;orr:it o proccsirnie grt-rtcscd,
ii p:rtlizanilr-,r- Ligii si cstc rlcsclisi salir Lrn(lc iu.c loc aLllrnai-i'li. Iir prczt:iLlarrti :r,i clt:ntIui, ai unir"cr"siti!.ii si ai nlbi.iirrrii isi {'\l)lu1 { rt ri sjrt,'t'r-illrtc c;trc iltsrlrn'ut;"r rrLrtorllnrlstri)re
irlt ilr' 1,,r'r'iu,,r rr1 ; rlitr P;r r lr';r :ri,'i rii ;r l r'( i;r \ {)r lrr'.tc tLotttirun
tl',\rrl'r;r1 ; irti t rrtr .;l il r,,J,'r r i r I, r'l :r1r rr' ,lrtr, ; ilr: olrr-ituii.r.ii
si lLIt,lirrrri,.i. l)i,r, rrr';ul Irri, rLirr r;rrr.l.r.r, li,rrtc i.llter:teitLttl
clt lruii jrts, rt 1r,:1 rr( I i i (l( un r ( 11 l,rrt jrrr i:1 rrI i ri'tuii, I'ie ile
1)iLhc,u ( t5iii) I ir)(j)
11.'lilu1 csic inspir';ri iiiu :.'i1i ir, lr, rrrlril)i)( (.irli srrvrrii-Lrlrrt
lltiir iL'lr-cns.lt'r:r'ntiirs \';rlr',, i illi'l/1 i ,'rr ), r';rlr' lrr linilltl
luiil ilr'r iilislpe qittrliti,r'rilt irti, :tr'L .\lirri1,1'. 1 ;' -rir r,,ir.'-ir{.':
.

2:{)

/ r , lrrrit. siL nifltrrrisin'r ci sitlt(,t)t J)r-illii, lltil i illrol, tr ;i llrili _scl.Lyi_clrcit clcstitrii il1 '.fLrrc,ia si r,r.r,rii. in
,\r ilrron. Nu mai irvr'nl loirrtli, si nit.i \-rcuri cr-lvint (lc
rs . N ir l.nai a VCln rr intic ..rl no:tru cl,.SJ-,re Lrirre sl
1.)11t cill
..r, t.: iLtri ill)artitlc:). Toate sint ale vorstre, domlLilor,
,rlr' 1'1i131,-.,, cafe tirrerti piciorul ile gitlt jrrl trostrlr si
rrr rrti urxltltlt casclc cu galnizoarle. Vcchj.it,, noastre
scnt-iri s-iu rlus f rir-i urnri., pri*
1 r rr r li,gii li
rrriliit noastriL pc care o t.iizusem in stale <,lc a fi
r, irrg^iLi1 sigur ;i a jutorui rrgilc)r in trebrrr.ilc lor.
rrlli lttc, e in plin ruicel. Ctrrtea ParliLmentujui nostru
riul:i., iar lrnirrcrsitlitca. s-a siilbirtir:it, Ihr- c'uln-tea
'rrri;:r'rici
notstre irstc c;. in toiul irtit()r n(rn.)rociri si
rr, r.oi, rln ue e ingicluit si ne plingr,:t-n, nici si ccrcil
;rirrlrrr', qi ' cu moartca in suflet
.
-'ir.r,buic si'r s1)uncm
r ri ne simlirn bine, si ci sintcm
lr(,afcricjti ric a fi
rr, norociti p{_rrltt'u o ca11z5. rtit dc brrtil-r.
O PtLiis, carc 111.1 mai e;ti Paris, ci o spciunci de
lrr .lii-c11n11tlite,. o c{ltate. c1e spanioli, r'oloni
;i napo{rl rr Lir, rut ;rz.;l si un l cfrgiri sigirr pentnr ho!i , crirnir:rali
'. r r. irli,si plirtiri, nlr miii;rei sn-ti ,sirnti riin irou ciernnil:li:jj;i
riririni-elti crea ce ai fost pril ;Lscmuii.e cn
1

, r

'

rlrir.rr t,, S.t.It,ye ],[eiziJ.ltic ou la rcyttt dt* Cn!/iolicon.


llr lLrr: l't,r1il ioir l,rirrc,rps ile'1'5g.1 uvcc intr-ocluction crt 6cilirr. i. .ii r)).iltsr
1r:ir Lifi. Itcai1.. I)alis, ,,T,ibrairio ikrs Bibliophiles.',
l\,\i,. i,, rr.tlr,.lt,:i ;1, .lttt,,t,. -\',./n.
,rir1.nizuirlr.r liri J..ilip I[,
. :.,,1,i,rri rlirr
{t t'.

r:(]S.cle Spa.nicl

221

('itii' \u r]riri vrti sir tc vi.rrtlcci t,lc lLr:t'rtstr"r Li,lllnric


in lrx'rrl rrrrui r('ge kgitj.nr;i in.h:egti-irniiscrrt 50dc
nrgis,rri ;i 5(i tltr t.ir-anil Iali-nc in,'irtrrir", iatir,lc i'n chip
rl,r ltrchizitit: sprrnioia tlt.o rnic cle or:i ntiri j.ntoierabiiti
1i, rtuli gtrir rlc suPoriiit de cilt.t'c slliritclc nitscutc libcre
si tlcscltisc, ir-cil cunl sint francczii, ciccit lnor"lile cclc
llliri r)rlu'riu la ctr:c s-ill: l)utea hotiri spatlioli.i, -\-ai
irittut stiportir o 1ls()ar ir crc,stcrr-' a intpoz-itclor obicimritc ;i a pr-r-'tuJui slrrjl;clor ctiurpi1ralt', si nici citrva
ntri et'lictt', cilr(r tllit tc |lir-t'lrri, dar intlLir j siL ti se
jclrrit: r'rtst lt', si 1i sc ia si f-iit-.lca, sli ti sr: arlrrnce
scnrrtririi iri tcrnrritr', sir ti sc ;rlrirrge ;i sii 1i sc t'ril.zc
burr,ii ltii ci'litr.rni' si c,;ir:ilicri., irxiLrli sii fie spinzulati, sii fic nursacrhti niagistiritii tili cic frrrnicl \i.zi
a-srrt ;i. o inrluri; irj ilil irrinra.i. ci intlui-i , ilar ltllrol;i
st iauzr, sr eici. rr-iri irtrliiLzrii -i rrici n-iii sti sii" f:r.rri

,\ll( IIl.l. l)t,

cc'('li c('
(-'ril:o,

a.ltl'r'i.

I!

1s:ilj

l5!)2r

rI]
I-,'r'-(,

r,ltiti l,r. linii. 1,;rt( tnir ;1 Jrlrli llrrniliirlrr


i rr I 1l i l,i,.q1rti dirr lii,r'rlclrtrx. iltt lrr: Littic trritlt t tti tri tlttt:
r',ri,
lrrrli.liicirriricr,.rlcoriqiiirli)itLIlj-lt{rtir,llrtlrtlli,ltlltirtr
, 1' ,lli ti,,i:lni, it'icrcrlini,al LtlttipllJ;1gq1g gtLlrl:ru , itr-( llrl )lit'
r rr, r'liL si L-ru carlc coltLrtticir itr lirttbir liLLiniL. .l,a llst, lLrti
, '1,LiLrL r-i,rl,citc llttirrcst,' r'rllr tll. irrtr-r: srio si t.rt'ispri'zecc
L-t'-rtro;tzii lllitii, 1a
r L irrr rL!l-L irti.r'-irrr coli:girL cLt Lctltllttc.
Ii, ,L, irr1\ si lrr 'l'oul()rts.', ( rlr-:Llt'i rlc sli.in!c' jrlrirLicc si tlc {ilo'
,'t rr'. l;rlril. 1rt'itrt:Lt si ()rIt (1(t :iuilill;-l ill .li(,1:il{,'altl}i, isi irlrlrsI r rr,i r'lrsir irti.t'-Lttt Li'1 t1c r-;r-tti'1. irt 1.557 iiLrl irltlil itr l'lrllltLLnrlc il elln,)itsLe ltc l:,licrtrit: r1r' lii
r,, rrrlil rli11 lirrrk'ltrtr,
Ll,,L tr,
rr;ir-lle 1)titL!)lt ai I ii:tii srrlt. Clisirt,rrit irr 1565.
,L' r ini iri iStifi, llt rtttrtLt'tc;t tatl'tltri s:iit, pr,lilr:ioi;tt ttl,L,,tltt'lrittI Li \lortLlr i!'nc si sf itl.t)rtl1 -\Iit:irtr1 I'),1'r1ttL'ttl rl,' \[orlill igni:,
.( li.t tinlll tlLtl.iir, ltcir'lt .-:rlo
s(' l,'tl';lLl(' (1in
iJS tlrr lttti
I IrrL i iilr l,Lrlrlict l)ttttl'li ;t se rl.itl'Lli stltrlirtlrri. i- i tttt' tt;'it"'ze"t
,, l,il,Lilttr-'i"L itrtr rnt ilti:ic izolltl rlirl ii;rl;rttrl ,[, lrt' ,l.tttt ltiu'
, \ili iirti pctt-t't cc1c trriti i.tlLtllc zilt' rlrrl r ilrt,r si ' .1'' trtzri
t'ltsttt'i rlc pcstt'2i". ('itc;ti-' -.it l)l'('('i(l('l-i: istlrici (Ce'
',,rrli,'t
'irr', silll ct'otrititi'i I'r'ltttct'zi) 1i ntot'ltlist-i (Stllctl., L'lLrtarh) ;
I r,, lirlnol;ttii rtt;tt-gitt:tlt, Irrcrtiti:ttziL. I se trcztste g-trstrtl
rl( ;l srl-iC.
t'cligitiitsc tlirrtl-r,t oitt(-']'
liizct:r':it f:rt;i <1,' ct'rtllrile
li, isi lrrrghcnri!i, in 1572 .in tirtrlrtl rizLroair:lol civilc, )[otr'
in 15.s0 lxrlrlici, l:t l-lirt[tr:tLrx.
t;rigrrr'iyi irrctpcltSltiititl,li.
('ir'liitorirrcl - itl lir;ttt!:t '
1,r'irn:r crtitit ii Eseu'rilor (rlrinir cirrti)'
i.lr i'i ilL, (il't-ntrutirt ;i .ltlrlirr - isi iirrgi:1te slt:r:r in t::rt-t' ist
r'\{ r:iirz.:-r lr,rilr tlt,,l's. t'r'litii (.f rrrlrllrrl cirlr-rtoriti tlill 1:18{l '.
,

1:,;

'i
llrirtit {-ritra lrriirlicat. iil s'.:,-:. \VI llj. ,rt. iu liSt}
!,'sirl lrrlr)lit., l)rlrt.r{r r},ri atr.i, i}1:;rx:li i;l }l{)l'ilrjiiit,\" 11111t:!ic
l] cir.r'o r,a ii tlin rlou nniliit ]:n 1s!i,i. r,it i',c.rrstii. il;.r.lii {iinri
:"ii.sPurrrii.t,.rr: rL).-rrill irt;rnij gt:ei clc l:iizj:rrti ci.vi.i ;i tir: citirnii.
.ir)lc,-:;r.r.rt. si gri.jrrliu ltcLr.tru -stat:,la si"rni-t1;r'i.;ii siri,r, lloill;rigttu
rilu r'il, l)uri"l,l ci'oie : picca'r liirttl iir. 1585, iIr tirrrlttrl c ju;nci.
rr. lr:',,r-ritii- in ora; iirtl-ii: citril. 1rJ,)l ;rn:r itli-ili.ilsa. .'\llja lltrii1ci s-l
iintrli's p:.r clorncititt [ -sirL! :';i a ]:c1Dat viitl;a i[c iccLil]-ii, oirscrv:.r.t.ii5i. u:rLriii.tiltii;1-oi1ul lor r,l, fi ctilti:iit.s intr,.r:t lr-,'i.)- ':tlt('
;1. Ilsurilor, t.clnriiralI pinir i;r 153$. i'oi lu l5Si] rrrrrloirijtt."
o i.i.rlitit ;i feri',rnii, atl.:ttiriti,t:l.1rLr. ir'. -\[.liri.r tli: (;r]1ii:;1ll-.\',
lrrj;rtl,.rl.iLii'i.". r-lil.iri sci';t i.ll-'i-';t.t 't't-iiLr-'rrttirii :i: (li)illi'i
",!ii,;r
.,., ]
1591

1q

f,.rsl

Vll.t:r ILri .\1.,-i:rL.;ri3ttl. cr:lrriiirr-lli..i :,i ir:;'it.i rli: rlillrcJrliii i


,,s.i! ir-ri r.c,:lt r.;rr l-liiiit:lej;c. 'irrli-'sllit:t-, ri. i:1. :'.iai':r {.lir l);{li(l{ll'ci.l:
irnrri a-irt:t-ti-lnaii. jtric'r.(lil ;L.ltientrc ritr llr, ij,:,iii.i,:], Iiy'.itii. r-lc gril,l
iritirrtirrr. liJin;i rle t-iittl!,t:-'riirc si lirrist.t: sttllct"lt-qcri., lrrlsllli'i.jt; liin I r.:u ,:,r,'l ir(r nl-ir, irtr'r-,'rltli, it. Ilttttltlrr;,-t'tt ilin ii.irl 1i.
,lirt rt'ij,::tl(', Ii.r';-t ,l ()lilrl;1. itl ti ttlllll..' .\[,r;r.t'tr itt,.'ltt.ittl::il. ilu
:rfrrr'liurilrr l'rrrrtili, i. rtrlrlir';rlirt lrtlrlzi:i,'1it;r..\l;rricj r.]i: (ltlltL:;l:t., si irli,'1r'lti;r Jrti I l, rrr ir l\'.

t.t i it'ttll,'l ii:r',' r-,'.] il ( il r-i.ti;t 1 t-lttt,.:t.'zj ,,rlcil


{rii ;,'r'oltri \\'l', rrLr illL{rl.)ti'i, 1;:'li,rlrllii,,l
llri:r, l.iirr!ir, r.:rt tLil l', | 1ll,: , ttlr"-;r'i'r' ,l :L'tl1.il.'irl rii;t. .s'lt:icriltr
an1 ;chi1-itiii {,criL nt,.r,.l,r 1.rirrIrtltii). ( rrttr';rllti.r'. t'lt: r; r'.1'i 11tvcr.lil, evcntuirl, iliir'ic triltli,, tt Adaqii. l]litcrrr,;r 1i i,:-11:4, t.ltr
o.lls:r:r'lfic, ilch..r:gri"al-ii. si :ri;','c Lltt:ii, r-J;rl' ttt.lti i.rLt ::irt!111l"t :;1)rtl
vi;ttaiiteriLia.tii,gushrlallalirr.isial ti,'n*r-alii:ir:i.ir;:llns1ulni.ll
,ilota,i ii le ini!ial c iir a trl,-'Lv:r. Vor:l;i ; il (1 !i'iJllrc s it e ;i-' oliPl ic l.tea"zi sicsi, iar in erlip.r. {liilrl:rrc o iitr'::airrc il s.} llrlil.i c[:rfii'
el sc ii r rod.ificJ. prir;r chia.r acc;r.i1.r'i iilnr:itil ctt:lilitltcrt: i1t:
sinc. l:roc de alti p:lrLrl, Iltilr:irrr.i ar-;liFi-i.-lc, il,utorntr 1'lr: i.si
rl)iorsoitzir, :rlttit.ticiinilc iii1.r:lcrti.rla]r-', si i"ti dL'sic1lpcl ll, r:rr:;i1:;.viLlr'1r';l i,,litt ltrl;ilrL l'r'i.rtIit'ltr'|;l'ji.ii'L:il1Ir';t llr(rl lrUii Illlrl1:rlrlljl:
rtt rt. ir'irrril; r) r. I)r irlilir:"). Ijtti,'rr ,'1tr'1 ii 'i r i'rr ii,' -\it-rlrl.aigitc
,t.I-L\, (:l ri rrn orrr, rr r lr'.1r'r',','r'i.i,rri,,i itrl r[,rlrr;i c;iuLit:t,iiriJ."
'ln l55{) rt.pii.t tt:;,' pt.ittt;t , rlil r: rr l:stlurilor, lrlc:iituit5, clill
'ilrr
l5liii;rl) rr'(';! ,l,rrt.t.,,li{ ii' ri,rt_i:irrfili: I;i II, cu
rl.ouilciir'1.i.
jnf
irrrc ;ii lrrrlitt,r :r,l,t. rtt i-\. l'rtl.rc ls$ii-1587
rnodiliclri
l,lontaignr-. scl'ic crtlte ;t, ;r. tt rirt ;r Iisctlrilor. in 1587 apal'e
editia a treiir (prinll', r'rlilic l,rrrlrli, rt'i lrt I'rrt'i:;) ,.:tr l.:[ehri
[:"stul'ile, il

,:

rui-ri rLr s;(,illl:i.,1i11

224

rl'r rir. , rr r.i trIiti;l lr (l()llii. in l5Sti i,5l.i: 1i11lyljg;1tiL, trti: I,.i,
(.(l.tt i;r ;r 1il1li'11 (rrLrrrrilli a, cirrcca),
lrr.irrra trrli1 ic t:atc:
,ul'r lt(l('si ( itrt(jl il troiir. I)c:rceasti'r rr itirnir ctlitir: rlin tirn*
t,rr I r rr.l r i prt,gitcstc llontziigrro, int_r-t' 1-1S!) --l Sg2, o rLita:
' , r( r'l( :r,/li , irrrlrogiilcstc; irrlaosur:ilc se t:ir.l)()rtr);rzir rlir.r cc in
,( rriil rrrrrlt. [:L P|opriii, sa Viat;i. lrr lStl5 t,ri,tr-lplirrul lrrluotat
' ,t', I r':l rrst ris, cl slujcsLc: ca. tcmei :r.I rrlitici ingr ijitc rle
, ,rl rr' ,\1.;rric rlc (iorrrlrirv si I,ierri.l tlc [jl.:rclr (litfj), rlr rrrr cste
,l' 1,lirr lrr[r.l:i, <l:rtorji;i utrrir irnistjrrni ir.]c t.tIitorillr.. tillirrr, l, r'rli1ii l[rirrtlr.igr'tt,:t.lr rc,-\t.irl)ilil rustrrioriliir:rl.
llseurilesinl[rirnrrir: rl.inclrpil,,icirrcltinrr l.t,rrlr,rirr.rililone
l' Jrrr ilt, si iiirli Jcq-irLLrrit inLr-c cl.', lrvirrrLLr,.i cL,ci lir.t.irrt-'iirrt.orr,'111i;1 i-1. ltli..lrr_irrr.s.: r[c J;r,.lrsi'r,,.lrtii rlirr r.ilr,.:t zilrric;i
sau
r Il'rir uilor c\'ollit]Ir'ntt: lrct.trtI rir.i 1irt.zi.il1r, in l..rlrnJa,
trr rriltr tiiri, o|i. itt ttOrrl t.on1 irrInt {lr.s( ()1,(,r.il rl| l:t lrtrec,1,,t,, crir:!i, r,:iL:rLc, rrr;trirrril rLjrr scr.it.r.ilt' lrntir.il,rr., t.onli,l, rr1t', sirrrlirtrittto irrr.,rr,t:rl_ir, irl't:i rli'r:r-st. iri,l,l.iL (.ilr)r-ir ii.
,rlr,r it. Llri tr.)ir1c r';-r, tiiluriio sitrt tltrrrl.i il])r.()irllc lilrsite
,l, lt.qitrrri-,trr.riri::rrl .rpttolrrliri. si rlt:r.r ;r.rigir..rc, i:rtir.
, tlt rlL t:;1re p,;1 slig(,t,1 r',,r'i,.t r1,..,
I'ri.,, t1l)irilr)r: DeSpfe
llisfete, Trebuie si plece cipeterria unei cetdti asediate pefltro
;t tl uce tratativcl Despre rnincinosi, Despre lricd, A lilozola
irrsc;rrnr.ri a inv:ita sd nrori, Despre pedanti_rnr, Despre prielcrtie, Despre Cato cel tinir, Despre singurdtate, Despre
I)errrocrit si Heraclit, Ilespre betie, Ilespre cd,rti, Asupra
utlor \refs!lfi din Vergiiius, cic. i)il..rnsirrtrilc ciri>itoleior
r;r'i;rr;*r cle I;r o ltariil;"i 1,iirr:i. la ci;:cir IJl) rll P:rgini. .\rLtor.u{
:(' ;lproi)ii) clr iiici, <J.:i::... ,,ttu lrl:-lnrriitsc r r.coilaiiL si lc ialt
1,, , ii1.-11 i;r1 rciiul in r:crlcct:r.ro. (c) Cici in n ilr ir_. nrr liLcl inlr, gtri, trii i ci:i clilrl itrt iirr:lr.'rlirrl^.tz:i c:i ni--l ui.liti rn-l r,alri,,'1
\r Llor('stc sir clllrizt,zr O I)t'{)lJlaillii.,,{) r.iisr.oii:sr', lIl l)c.(lea,titt-1 , rl:.\ri r:il <lc arllil{l l-ro1,, si ilti
lrlact: rIr ct.ir, lrri rrilrlte
,,ri .i"1. o pr:ind irrlt'-o Jruiiinir ntoirisrnnit_;i1". CrclLt.c,r iLl r,rnei
r;rlilr litlmlc, esett,/, -\Iontlignc o tir:lirLca ca [)c r) iuccrr:rlr8
rL l,,ii.clr,rr itrielc.clrrrr lc. l]trt asllcjl o si itraclic;r. {.ln clLpiloI
,lirr Eseuri ir.tsoenrr.ri, pc lingii rliql-esiuni ir-r "jrrr:ul unri prol)l( nrr', rnlln(.r'oatso asoc.ial.ii --- rlc cr,ilcr nr:ti nrrrli:i- ll-i clr
, r'i, r'i1c c. lol enlici: urrll;ri i"r:rnsfll!i,, tr-:ttlrr:c s:rrr ilriiE_^
Lrr,i a tilittti()nll slrr.ril . l)lr r lriir trl.li ii {I,-.st.|ft it ,ll,.lrziLl
:

l',u r',.

! ,:;J

nu ca pe o ftul{}uiltrlc, ci {ic pcull'u rl tnlti buni, fortltttilt.rc lt


nnui glncl al silu, fie ca pe o ilustrare a tlrlqi iclt'i proprii,
cr ilcrnonslrare a lntilnirii peste vcacrtri intre conceplii
;rs'))til,nirtolre, confruntare dovedit,ln1'e a un.or permanenfe

ornr.:n.esti. ln interior:ul unrii clpiiol idcite se iniLnluicsc


uir:r;ri chiar firrir, o cviiienti, suitii logici; il ur".milrim gin.lind. Operei formatc rlin capitolc '- dirr cleoscJrite prrncte
tlc veclele atit clc I'arilte * - ii rlir un itlrtc rilricr:i ir I li t--i;ttt itttrtr
d.e slrt,lirt : tr,:r-s,ttr;r I i t ;rt'clt rt rti ol'lt Itt i.

rrrr,r irr,'1,r.,lrril. I)r.rrlrt-l(tt, rllrc lrs Ii. [t,st Itirrlr'r' <'r,li:


t, rltt tlr'(irt'() s(: sl)rtlt() crL tlii,t':rc itu:iL srtlr lrlirrrl;r irr\('r. ir cr'lor clirttii k'gi alc filii, tir irrclt:tlirrtcz <:iL
rrr ;r,., li zrrilri,r-il frlartc l-rLtctlros c11 totliJ si irr toirrl Sr,1.
\,.rrl,rr, r itittuulc, sint cu insurrri ulLrrtul oiit:iii nt(,1();
rl r ( rr crrit'sii-ti tulbuli ti.lrttu cn llriciuli lrtit rk: irsrr-

r.,t i,

,, sl

rlt slir'1.',i.

llirrii itrtru l)ornrirLl.


ir \t( )-\.1 \ I(;\

l,:

7l inLit lnilrLic, trn;L nrir. ( rn( i sule


o1,t.zr,ci

|, {:ierrri ;rIli.rrr t,rt lt'lLrl 11i: irrlolrrrirlii ilt'.1r'c ;trrionrl


,i,, t;i r,:<trr til :L rilrstr:r'ii, pur-1.r'c'tit1 1 izir', sLirrt,:r silnitii] ii
rr,,,i-i r'n rki;rlii rttlrslc'Ii.;ttt' l)ir( r-1fir s;r r['s1rrt, i rrrti,
, , r, t:rsii,,/.)rir, rtc. t Lr'. \',,rl,rrr,[ ,[r -1,r, ,,inr,. .\ir,rp{.qjo11r'
i rii{ii iri ltLll(rl s;r. ittlr'r'iol.rli si ltrtt o lrrrrrirzi rrsr ril itli.
,r I l'.1LilLri orncrri,sr . ,,liilcitrc privl'slc in;ri;rlt';r lrri ; t rr l,r ir r ., 1111;-si;n1r-rr l rrcn". ()itttil i'in tttt t's1c obii'r L. cic irrit r.t's si
,,irir-r, tLrlrL 1r-iri st'ntintt'tttirlc salc irut.r'ruict' rlt'si nii:i
'irrLl i,,r'rtrr liirsrst.c (lr',iciL irt chiit r:i.istiior (lrrl(rcatii l)rir)lt,,i rl'n..it'r's1t' alr:rlilia 1i lilirriji.slirlcit Cij itrittrl lstc
rt :'f -ir n1 )ii,r-rn rrLisc:lft,it sLrbtili l. lrtltrroi'rt'sotirrrilor sltle
rrl rlr,iri'i. I'r,1rositt11 asttlit-t"L-si, li.i,nilrigrtc ili ilr-;rti .i
, i1, :t i sit sc (rstr:rtirtt zi.. I)scrrrlt)-.t'1i)1 isntLll i1 ;rst rrrtrii.
1re
'r
r,,'r;rJrstrrl ,;r;t slii'sii r':irlil clt Iirtr'li'rnoiii';i1ili |:ilrol,,gilil
:r nr',r;rr irr-iiot'tttr.i cpoli, lt glsiLtlilr.,r' ;i lrliturLinil,,r' irrrliyilrtlrii. ,,.\iliIi.ii :;. l':tr: crtrlosattti lxrPo|ttltt.i 1r'i;rit Lill s('lttlL
.iriiiri si rltr,si'i,i1 ;crr. ct'l dintii, ltr.itl Iiintrr r)r{';r lrrirIr'srrli,
.,rr, 1"'r l. ;.rrl
'li ,', 1 ,1" .\l.,rr1:ri'gtt^, tttt (;) -r';t'rilt,
ll r-islrirsttlt.." (,a orici: scriitor it:l ro i)r'it( t i, i irrl t,,-1'r', t t;r r rr
rl lir iu, ri tllzirilrtie, tlitrcolo dc Irrtltitttl;rt, g('n('r';rlit.:rtt'rr.
. Irrirt'(Jln l,{rilrtir 1r cl itrtlcgrrl t lrilr :tl torrililit'i rrrlrrrc".
l',rllst.il, rri:'torlL lcr <le crrlo:l''st-,.rrc sPl ,. ilict' litrrrrstcr-ii:
,rlr:,'rr':rt ic si r.xIl rirlt'rii , iar- ltr' rltrtclc obf iurrtc rat icitt';Lzti..
I irriliritlrr--si' pc sirti' si 1re :riiii jtr rrisr:altr si in rtrl:rtic. cl
;Li,li, ir ct,tr:1. ct' .\irt'r1r:rtlr rtulllcir ,,tl nrttoii:'L c-.illttittrcnlir liL
lr'.'r:i . Sclic sirllrirr sj conctrltlt'lt; :tt[c-coLi sc i'-rIriirri irt
rrr'1rl,r'i. r'li'lrr ioltii rlc corrrrLnir;at'c prccisi sirlrlrirlir lr irrlr.lrrgl.r'ii irrtuitir t'. [.n.'ori algtntrt'rttnl lt.rgit fiLcc loc it-ottici
ijio;i.,'si lristi'. ,,1.:r ur-illlr rrrntr'i Lr,rliLtit, sa'i lttri l()iil'1.('nriu'c
Irl"..l |. ri-rr-i'r'ili' t:rli'r'll sir lrtzi lltl ()nl r1i' r iL, 1rt' lr:tzlr lt,t'",
I

I'lSirl-r lt

11

]i

i.r,:)

y-;1 g111 1'11

Cititoru lu i

lri.r'l ,r r'rtt lt' rt lrt'tt,'i-(rl'('(lilltr', i'jti.l.orltlr" IlilL


c;rl)rrl loctllrri iti rli rlc stilt'tr'L ttri rlti;li'Il l)i1s irr giritl
nti ,,'r izbrrtcrll, tl,', it lrrl virir':l rll('ir' 1i ilrti'ir rLlc niLrit'.
llr lr11. a\'tr{ clr oir lti{'i(r1pt. i1. r-,', [11l'c slrrj irclt t;i slrtt
f t jnra nlciL lrut{.rl'i ir,r ttt,'l.i.t rlll-s vr('(llti(lt' (1.) ils('l}l('l1r'll
piinrrirc. Am nrcrrit-r) tlllll.tllo ,l1iltt-ii,ri.j rur-hr1.rr si ilr:ict, nilrir mt:i ; clt eir ittltllci. ciriti itri volr 1)icrclc (c,:tlr cc
cillilld\rorir\,-ciIilfact') siipolttitiirriLg-irsiilrx'le trli.siLtllri
alr' sti.h'ilor si. rtltucirtLrr:ilor nr('1c ;i priil llcerstiL mijlocir:e ei sir iirinclrscl mai pc de i.r-]rtrcE-rll si mlti. r'ic
cilriosiilltr cc l\-llt-atl dt:s1rre ninc. l)ltc:i. lrr {i ft.rst
sii rrinblir rlrrpit ntiigtrlirca hlntii, rlf-its ti irlll',r;rlrl.rit
l1):ri l)in,(' si lt lis fi irrfiiiisrrt iLt lll('rs ll-titi lrr:itir"r:ii..
l,-rr vrr'lru slL Iirr iri.zrrl irl lr'lttI ttt,'tl, llt'(ll'('s, Iir,:sc;i
obisrruit, lii.r ii. silil,"ri 1:'r.lrtilr';t';i.r'i prl llli.tle mi"t zltgr-ii:t:sr:. l.ilisrrliJ. trir'lr' st' \'()r- r'iti irL ca pj viu ;i
cirilrul nl('r l (rtl l r i, r l i rl l ;r'l r l t li'' It''' i t r'rtl iill!a ltLmt':lt'scrit
trlr1iL

r l)i1: ll6rrirriqli',
,,,,,,1, rol. I, l,-rlirrrrlr $tiintilici,
i!)iiil, irr t,itllll.tl,'st.,' rlr' .l/rr; !r ltrr '\r ttlt 't tt' tt'rtc rli: l)rt'tt llii''
tf.Lit tii,t.

226

227

Ql.r-r.'t'',il.r,J v;-'.r:ii,rltr.li'r:.l.irl::..i'-1,:;i,rr t):ilr)ilulli l]-',ilil;.t;lrt* ustt'"


$:{til)li: rJc rr-'la.tivita.tt,r- lrtlDvrirttlil.ilr' i)ilrc1 ir'. ji t:ittrrilc t-r
"i a -sr irrttrri- ltlr]i'ltr
siriglrr.i dr-ri'rii,tiriillir: iJ:11.(li:ii.t onlrr jrl i rJtl
:rc{11)ii!'li1u1

. r

lrl ,,.rllrrr.r

rltl

lrl"r,

t, , irll{ln[,t.

[tl,,r',tti,

,.1 llLt

rill.:lrtl'i

, r ,lt',r .rrl,
(
r r,,1r,., ,1,
',11llt lrtr,,;ul)ltjo lr))lt(.. I'lt,,l)ilil.rlli
, ,1, :,,r rrl,rr ,,i (li)r'r[:.1,i| ii ,;1y1111,' .\l.,lrttrrigrr,r 1,".r,1il,,,1,.,
1,,,, 1,r.r,J,",rlr:r, r'r',rtit., i:. !;lr-i,'t:llii l,rr.. in lir,r1, .,i ]l,;'.,i
I i , r,rr r.'r, l,rl rlr', r:li,tfit lii|l,)titl iSl,r|ir :;.i,r r,.',) r..rit,
'

lrlout;rignc sint lrt,Xccii:lli tl':t{i,i:rrr:i1c ill;}'!l}1.}lliL

a;rpi1.ol Apologia lfii Raymond de Selronde fApolagie de ]tayr'nond de Sehonde]" Crlri''tla Ini Iirr-ttl'iii''i clc:iclrrlltli.l' Teollogia nat.ur.t!$o ela.r:c .!'r-"tiIie i.r' Pr:in iat iuri': t'f(liliillii, i:ttsr|\rl'

lltacat-;i', i'lr' llol:taignc itlccarca sil {) ;ilrLrfc: jlrrlil{ illir' otlli'"-

leSst'i e;'ia\ ilroit lrlqiLl (ril. :i;'i t,) ir,r:tti ,ril;1;r.jlr. itt L:jrii' rli.:icnt inir'-,r lrrptti. t1c olrirrii l)t,ri lrl, i Lt'zL'1., ,lirt Teulogia
flatriraldo t:lti.l.t'rl;r.L:'i. rrJt] l)rl )irll. 1(.'ill(';1)ir-'t" iitl 1l^i1: ii rl'ritrlt:ilrl
i)l-ilt I,r.!.iliDr]lt1,.. lil l0-i,t,) !i,rit1ut,riil,t 1t:ii'.r ril|,r;riri,tilijtr:jlti"
;cr-rl.r-il(1i,,'1,)1 ii. \iilirr, 1,..ri'tl pli.lr'll'1., ti1;'i, 1|i:r ir;not'lirtii, ii tli()ii.fr').
Siiriirn ilrr ii irrl;ra-1;il; juiie,:r-.i;l ii frl-tr:ii: tic gr-t's"1i rll;li llrriirt
,lriir- itl.iitt,:.ttll pll ;il-rl;l-llJr'l, -\.:ll''i'iriiri rl;t'til "i' ttt. -i .1 .l' iilli.r llii r|t i:r.tltirii;5i'l r.lrli(lrr;)lil:ar, .,{-1r:.'iiil ,llti" i(}1ir'::;1i.; ir".'}
:tc iir'rau:lliai li,ttrt' igrl,: :ii iri'.{'l':'illl (':lt'-"i1" ir;! :i! t'i)1 ii i:;iltiltti
sju. Silr.,,:ll girirlil-i; j ri ]l,r;rt;ri;1rt",', :;1'li. iri 1t;rrlitill-:rfr'|)1i-

:-.rslliil;ti 1,r 1 fi111iii;1r1, itt -, t i''l llrl lrti ::1':ii{l'i 1..lll;li: ir'ii::
rl)rrl- rll rl iilrl, r r);' l l( irrrir' ,,-i l1 l',''11 I Lrilitr'iillt1.t' r t-t'il:illt'llrl
ill 1.itli1-r111
irt r,";i'iitl
it t.i7lr,riiilrit-,iliit'.
-lLllrl,',,t,i,r,l
ll)ii'rri!'lt lr-l ili'.:]lrllltjlir
:.t.iIllrl. It-;li,;i,". I';1ri"1,' llii:1irr,l-'
l: lililirt l:tt|,tlr. 11rl,, r ,i' I)ri l r i j:i i tiritt,'tlr: ri jiillttli;'rt irl
\rlrlt' rlt':i "rt::L'r--'-illl,: tt:lrrl' rirl'jttt, rl rr :(ri , ' irlrt'lili
j-lli. lirlilr' ' ', ll ' \i" r "! lrri
'r
;r,l.,lLtl,lt
'llt;tli':il T)()ii''.itli,:
lr,ilr:i. .;irri;ijj'r.;fi{i. ll. ol'1,t.'t1',)r- r(,r}\ iltri li, , ;i :-r rr ,lr,,liiillrir
itlr.,1}iii!", r!i t,,r'r' .,r li -r, r'-a.A ix.i;rT-C .-- dil i.I itC,.t li,iifrlltitjl
iei.r. ,,1)i1l flr.lll),Lri1t {'e se il'fl1ii' :li!. !.t t:"i:ltsr:li, ilil 1)l:l illlillaltl'
si o irLl-,:i d{l ,'ja-.l1citrl ii trl:t,i jl:lit1i.e r},}.1 ii.liti, 1rl , ii',lJlli iri.r'1,ica t.i'rii,ri-t-Li, cliiar natlr:,'1.'- iil,r;-itlii lir-tliil')lr dc ritlr i lrldli-o !c,'1crui liri-r.() prtobictir:. s,lll i1!. l-trtlr , r:r.: ril{i:;"lirii:l! ir'vrlil ljli}i cii,
III{!.i1 j *e, iili,:t-:i:*:i.2.1 t:i, {it';rfi1:{-'.; -'i ,::.i, ilt:.si \r'.! l:tr '.r-'r}:
,.r fl;r irt trjl'(';irti].lii i'
-n
i'itrl ,;l ,ii iil <':i.1, li.r itil ,t 'ti"..'i rLtri l' rr , t"rll''
q(:rl,)i.rl,' ,l rli.lr itrri, i'l I't i:ltilI r irr'l ,' tttir't rlrrlir!r'lrlf rll)]l"
t,tIlp il. f" ( ;tt l,':r lt;i \1,'rrl.ri' tr, ' tl lriLiri'|r ttltitttlt ]'l:"i1.rrt.il
[{,t I lrtit]'i'irr,iirirrlriiulc<lir:;'Xl-,,lriil,l-,"rlrr1irl,'liil'r;tlrLt':r
vaJ- - irlr-rj-i!!l<'1rri111j ill,l:i, ,J,'i rr rllrj , il lll'\'()i,l t[i::r-] lill'llrll-i
. irl ,rrll,)r.il;'; rii. :, r';ll.rriril il r-onillltil cu
:i.itit.i cr::), ilclurl.li
frt;:!1 rlr,1iLl.lli.ii. ,,lrl ttliltc jrt,lr:, rli;j (l('lil])i, llll 1i)() rlr: j'ri:.illi:
i-111i''r;1;i-1110,,1.i-1 1,-1j,i:-il' ,.r: >it:J,rlilirtrirl (itl tilrl lt;'r. .r,r rj)i ':;i il l:lr:it"
I

( ,\ lt't-il.\ ltr
(-\I'ii'()[.t_'l"
.{pol+g-ia

\ilI

Iui }tavtn*nr{ de Seholrder

r . . ) (;rl l),rr'ii. rr'L1.rr r:r. iuclriiir: ii.:. lirui tLr 1r: rlcsl;rsitr';i r ; i,.1
tt,, ill i:irlrl lr ()aiilla.ii.t) lucrLili, ;i i:r-i,,Xin1,,1,.,
1rrri,'t-:i:itil',r ;.t piirct il.c rllltrl,:p.i lrtl'; claciu e lg i-t u.4 iil..
i l, rr-irt'rr. lot', rai i.uiti:l lor, llastcl.ila
-si llrlli.r:ii:rt. ltllt. ,..,r,
r,,'r',z.trlr; dulli ctli-11l Lt clai,iir:i si lc ::o,sli;B.'rl]t;,te rli.jri'l
;,f;11-, {}rr ll.lliotiiirl.i--r sr.tl)1"(-'nlti si u,rt'iuanrnla; lr rltili l;xl, r,nl ll1 r'LlrLii:
iil] 1-)':r'ii" lliiri rriir,tiic,lliii: I jrrir.si,in irr ,'r)rr\ iri ,,, ',
, il., f.-]1t'itir liinrr.:i tli)ii,\i.r{l i.l,.Pini}c dc acr, ilr: t.iinrri.:ri
irrLitrll i.ln.Llc ile ]r.r:rtcmr si c:-i, nu. ilcpinrl ,1,. ,l-t, ,,
l,l;n,ri. pictreil , st.lLtn'ia, i:,rri-oii.tttia liricrl. :"'i 1irul1;l . ,'r
.i j.acultitiltr su{lt"u.ilrri; lr.) ,,el pir!t:tL itt!'li ;1,1i1 ,;,;i;1,',-rr:r',,,r
;'1i;i1v s;;'fitlt.lt,1t, sc;.{, t:!.iir";,it u,tti;itt}i'ltilL,1"(t(il'':i :l}rili.i)
:li)t;i;sI,ri rli. zilii-a inianlei..:toal'r::t.r)r'ilrilrilii .\lln, i i-.1
r.li:s 1'lr"i.rt LIs{.rz:u'{l (,! cJilttai cil.rl.t :jir.i litcli'1,, (.}lr1}tr'lli ljr-1,
,,1,i-irrr,i

L.J,

; li[;;;t;.i,grit:, t)rr,r;.,'s ,)iltpi;ttts, 'ucri.cs cLir]r]i:; ]...rr 'r,iirrr'L


l'iriirautlcl r:1; ]l.:tur-ici: i?r1.,,.liiliLi,;r,h&lu,: r'Lc lrl i)Lri.r,l,r'
' Lr I f i111;'1-rj, i$tj2, i l t"Drr!'trt. -L' rl,' . I tryo'j,: .\,,1;r13.
:! Un lrinirrist rli rl;:iiuisc'tatilui lui .i\Ionta;g..r1{) o rrr!} til
i:rlr,:irr5, in setcolul I\':
1'ouic,1jtt, 'itnti..r,yit,/it, .tni.t citr/ ial], L:i:r{.r,:tr,
; il'ti, rli: ,\,[t':sti,ttl ]l;,\,ltt)kd, de Sebontle {'.}, hg61,.,.,,;,,, :t.a,!tut:,1,..;
;t,:.';: l.ibettL:t:roti.!t'n't,i:,ii'!7121t,isfti li,t.tptntttlitl, Stbontle..j..,\lti-,rirrl
un cat:r.ialr cl,r:c irrct'it.sc cut':r.it-i ltr 1-irlirri:r:siLlt.rIl tlil
'riri,r,
'i'4)n
!orsc. .\Jicircl tL: \'[ontai.nc a t.r'lcius cu.r:'Lca irr ] iri'l.,rr
.

1r';,r

ltoczilt.

-ii

i)r-] ilerr('-ir lt,

r]

?:3

.,(--lirnatul nu lnlirrrcsto nnnxli prrtcrllr. cr)l"llii


i;Pir''ilriilri" iVr'.qr.:tirr-", I, I l),

rj

1,,,,",

",t )11

t{i

Jtti. .i)rt.!.!lirr. i,iut rLzvt-rlitit-o, irri Si,ir,ri, .l)l.rolii


i,ttttt ctt,fttpi L-,\ (ltrtJ i:liaitt 1t:ttlitr.lltir:i
ct'{rss?n)t I li:bis, i/itqttc
,hirltr.tthu'
;.
'
l
1,, ",rtti,l ;',rl,ttl,:"., {l,ti,ril iti(.it tiril,i i,,,,, !ittqtrcs
,a ,,,,_a
,iiIr'ritr' Ir-Lt.i.i, 5i lritirtr.rlt,. it,l- li:tfr,l si''linutii s(: tlitsc
.i .i urriilrull srLrr llrri lintiri rizb'inici, rh,r.|ti,'.,.,,'rrulr,t i, si lLscLrli.irlor:i.(^..;
,,, 1. .:il,' 1.; ;iii, rtlt i:,2:i irlt,t.il:rt{;r lr{ r.\i>11,111;, ri
|,1,'-:rtl:r l',r" , 1,, i,.111rr- :li l,' r.t..r,l,r, i 1,, ,,,,,,,,,'1,,,,,1
,il)irriti.i . r'li. .t, iirti.r.t,sc si sr. ir.rri'l.rilt,rrzir. irr lnr,r.s, clr
.i t'irrr-ilt' lt()r:ii'( ; rtr-rnir ir i t.rrrsriiiIc lrpt,lr-rr.
lriirii
Irr izr.r', rrrr r' <lr.r'ii irrl {ir.i, .'l a,,'-, , ;il,i,r ,s,.r intt"i,zirrlstr,.
:lrLr r'..r., sr' .rirrrlr-r';te si .st ir11i:.r-t'str: irnJri'i rLiniirt{,
l'r ir ii i r ,,e lLilt pliliiri. iriir-r' art rlar lr-iruu1 inrlrol,"l
;rr'i':'In; [liirrros t()f(.]t.t lt'glLj, plitrilc tlt,intritati,, tLcstr.ii.s_
rr ii:it si dl rt':rl)('ct : 1r vi,ti gi.si lLtit rh, iisoli-r.r, si
<i,.
irlrgik, iucit nir c tLr, nrir.ai:,' ira, oanri,rrii ,l,l ;tici.'r,;ur
' itttartsc Loltlr,si r-or si ll ilrcli Pt. lotLit.t.lLilrzrriir,. si
r',rt'r' llrl lrIirilt';r. tliltrir. irr irrrrrrr,l,, ;rrrt,r-ititii
;i 1tr
i'r'( {lit.. rrrr. pi.11.'1i rrrlr.:,r.;r 1,;rr.tr, irrtlL,;ii,r.l.rrL,l rlc'cr]lt,
,lr:lr,sl i. \rr . rlr' rrrir;iri, i.i. .:rrrtr,'ii,.lirc, isi iiitr tlrc|i
irrrl'rrrrrrr.l.r'r.lril,rrl rlirrlii rrl lit.ii, s,,r.,ir,1iir.lL,rrzi, ir,
i.r'll llliti rtrrrll,, rlirr 1,:'rr, r ij,, lll-. rl, ,;,11,;f iriitiilir. i.."i
,,,.r

J:,gi1,111liri, ,,. lllrt:tti:

;slnnl illi \l.orr1;riltrl rlr,l,;Lrlr.rlt. llr.,tirii\ isrrrrri ,i


c i.t:rl. Ill t't'rk. irr rrlrtrr.i si irr lrrrr.L'ilr rk.li
Llii: ,,iriLr, sr- r iirt;r", lrrbinrl r'iir1a isi li()l)rlrt(. s;i r.,, rlr; r,l-,
si lrrvinlli suli t'itrt;r, cca'1r c9 s() pi,;ll.r, izlrirrtli r:Lr .lrr.ijirriri
L ,i ii .r .rl ,,,irrr, i.
irr nrrrni.li'r:rtiLrnii lLlir-rnir, JIonllignr.(,girlltili(.it {)iult(,ni,
l',r' r,lrlig.irrr i'ti'lretLriia. si rr(rr-irri'r a i.ri.r'rLrrti'i Iri. tlt,1,ir:lr( il si('r(i. llrtlrl irrgrrstc,. :L lrrrilri-iii.r.r.ont.c1.rtiir irr nrrrrrr.lt
liLlutlrit si :rl r,rrr,.nir'i, 1rlol,.rii,,rzi rl irtrlrr,lt t\;l ( tLllirrril,,i
5t,1r1i1

i,,1' ;1111i.i. rrLr

i Ili,;il(,1 : IlL rirrlr. ltzt,, ilil1)il-r ,,Jlrr!rrri,


;t iorlrrr-it, lt
,t,r'ilrrr rlitt I ir.l,rrl r.rzl,r,rrrlLrr , ir rl :;rri ;r r.l.r {.()'liSi, (1i..
-1,;rttioli irr l', r'l .r rrr \l, rr, lr,i ;r1 r1r.; lLr.it, tlr. lr;tr-l1rr:ir
r,,.\clttl -\it,rtr'i lsl l srrlrl i i rli, rrrtrll rr,rlirrilr
i
i.ri rlin trr.r.lt t;i
i:ruzii :litilir.trii sirrl rruri lirrr \, r.l,r ;rl l.lrtlrr.i 1 irtrl,irlsit
ilr ll({,('al ir'lrlrrrii 1t'r'r rlr(.1,1 ,lr,,r,,j;rIi ,i r i,trrrosi (( i,..,,,.,,,
!,, Ft: t/... lttt l\
ll lit

'

Lr,rrr ,l,,l,.r.,rll,Lr(.r
ilrr,rr.,in;rllr,"
1rrirr,i|ii.,,\rr,,,rii.,,
r r rl,.r { rl./lrr,!.r, r,izlrrttr;rrr';t tttt lnr iil sinrt ,lr'slrtl l.r. irti
( lt l]tr)rltL.lt.i:l glot-irlsrrlrti |lrrrrit .r]
lr,I lr1, ,t ; !;t l(';rliiint
ir,1,L rlrr r rlr,rol;lr)t(,ltilllrri. \rr 5rr l)r)iliL, itrclriptri ,r rtr;ti r,,;1.
r ,,, ,l lrr rrrr i ilc, iL lltt-tr:lt. ,'rrro lcgitittrt';tzi t'i"rLll;ii(:i1.
, , l,rl, I rir. JIoIi;ti13ttr: ,.r-i,,it: itt r](]o;t (.rl r,si.t, lir.r.si.. itr
,,r,,, ,
.,rlul'l r'.1('o r.irlirrzi lrlinrii 5i {r1i 1r,t;itif;,i,t tit.r,,,,i I r 'lr,,rlri;-t'. li'rtrt,'tiLt't rt:r'Lr':t in rr'\l)('( 1lll t'rtlr.liri,,r
riiJr.lrrl ,l)tir', ill)t,)i)ilt ilr: t't.l p;irin, rl Irri Jl, llr, ;tltlcl, rrslil ;1.;,:,.1isirrrriLrj. Lll;itjt)illta lllr)t.ili;r , ]riliirr'.i t':1. (':t {,nlul si. i':rittr: ]]trrlltutri;,t, }t}irr.,,1-q',
sr'i 1r'ij;lsirr rlrrpi. 1r',qilr: liriisi
;rlc slrt'it'i s:r l',. i'i
,lrr r.r 1rr, o:l)tllii
-sirirlrli r';rr'o s1-iu .;i. intinrpirtc nt{,1-.r!,i!
() lt'1.1r' itt, r itririli ;r. Iirii. i't-i'tLrir..ir. rrrrrrir.:tr,l,
' ,r1'l , ii l)i
;", l, r',r,1rt'Lti[r'ltt,r.5r] i.t';rl, rlt'r';,..t.rti-ttiIi , il, lf|l (\,,,Lr.L
l',t r,rJ .i :trl,t" t' r irrl..'tlt,' (',' r',r|t i-.lri( . I)t :jl - lr', llrt, (r
,lr 'l , r;iit{lttctr lLtriillnir-ij.
l),t lr'(,(,it r-intinr' ,;rL,,ji,,
rI
t,,, t, -inlrrliiit:
strl,. i).ili l-ii lll'rtri, tli: \:r,,;rrr-li si ;riir i, rrll{
, r,l, l.rr lrt pr-,ittrt;ini irrrr. (';-,'r[,'insii.i i rrrltrlrl;)]-{.;r l;l jlti.,llu
r, ir,,l,
"i i,,r.illiliilti,.-lr rrrr,rr t',ri,,:'nlr.'l)ir { itll lLr st.it'trlr r.-;r-r,.
I t, ,l(. ;ritli'i rrri lirtirrri-,i. 1i iltrp:ii1.ii;r'ir,. in lt.,i;,Llt :{ i l,i ir rrrrrlrri i,'rrrt,1 ii', iir 1ir,,lrli,l])(.ld l;t-:ia1 ii r', r'rr;rr lrt;l rr',1 i.lrri,rl t,-r ,r-r O|Iui i-r\li' 1i,'iiir'lilril.
\',!lrlrlrl rlr.s1ilr, , trrz;nti , I
l,rr( : ..'l'()1rr;i rrn ttr ;lrn iltil:i1. 1!l (ili:". Si ,rr-r;rll,'t1, .r't
,r', .'ii;li.ir inii.lrrr;riii
I,rr.
( 1,,/:iltrL itl i:r,,liil i.' \[,,:l1i]i1tlt('r'l:(,(iC iil t-,Ir,1,'1,. ,,1[, , t:, ;;
r ,rstlil lrrt ilI'li (,ii('iril):ir'1r\|tlt.
i]] ,\r'r.]rli, isrll. \1,,;]1,,1:tt]L.
r.i L'slrttttc iilr'ili: ,1.'s1ri'rr t rlsil.;'c;r ('rij)ill(,r' irrl r ,r -rL rj.-, r.rl
rrlir' l)i:ttlc rlrl irlir, L()tlttsi rlrr (iLtr'-,rrr. 5(,)lltl r',111,;11i.,,i
' -1r, rilzvllllil'r:r
iri.rs()n:rlit-ii!ii. ('l l.r',rrr lirrtti-1;t \iirr r1i
..riu li:tlrirllis.
\[rttt.;ti!-rlLr t:t't,r () l)r'i'r'( lr]),1(. 1,1,1;la 1t' rt.i t.p
LIintrr;r si trullLrl copilnllti. ('t-i:sli'1.(';l r',,Iiil,rr- l]t'(:It,l|lc
, l;rst.it:iiltlc:1. crhrr::Lirrrrrlui c;rrc s;i sL: lt,rirli ;Lrl:rirll ll ,Ltr',_r.'rit;rttrt tt'tnlltrllltrcriialr'l a, t:1cr-iii)f. l.)r()llsi)t-trI Jltr'c:i1li'i 1e
lrlit'i';tti si inielr:glrc, iar nn llL nltt'tltL'ii'; crJ iiir ijrazir. rrllrz-rlr':;tt',.-i rrrr irrrlllirrr. Si irr r:lit-irrr'ra cr)iliil()r l)l-in(iilliul ilulr)rii;-r1ri csle inLrr:rrit crr rcr'lll :i1 jutlcrirfii proprii. Sril':rie
t,,i-rtrir-ii rrn sint. do:lri cclLl 1ir,rc)l.i. Plin lcclura. c;'u'1 iJr,r
ilir isltrric irrtllosclti ,1;rin oirscr:r'itrcit. nt()t':tvrr:'il,rr,=.r,iirr
L,'n1lir'1llIrlirtt:t t.rt oantr-'nii, tini"tntl poa{c:t.jrrnqt! }'l ('llr.riti'lclr';t I-r;ttttrii ulnilllit. Sr:oltrrl irtr':i{irlrtrii r.s1t-. ll);ti r1,.lr';r'fr;i
.

lli

I lti,: atcultlitlir rc rlt i1liorrnit!ii, ci trllttsioi'rt]1rt tta oLitrLliti.


.,{-'i:.1igLtl. iirvitiltrlii
n(rlstrc cste si {ii rrra i l,r rt si iLt:L i itL-

,.'i i{j

i,rle,rrl,

C.\li f Ir '\

11

C.\l'l'l'01,1i L \\\''I

Despre crelterea copiilor


1...) {li) Socnrlr.: si rnrri alroi -\rcosilrLLr ritlricel.rr prt
si vor-l.r ,rrst'i nrrri irrtii, lLpoi vor"lrLrrrr r,i.
{)!,;sl ,t',lcrtun11 tt.c iis, iL!n t/ isit'i'r 'ttittrt!, atral,tt,ilLrs t()iult,,
irrr irtlr.ci:ii lor

(ttr

(i('t:(il l)

1::r ('l si. I 1;rli. si. lrrci. irr:rirrfi'rr. lrri, cir sli,-i
i1ii5(r;lt('lril\lrlsi ,rii. t)[1.:r)iilr'r'il 1r0{rit|stI J)(]: al sil.L1,
rrr s;i lit' 1il lrrrrrlriur;r l)u(r'r ii lrri. I-ip<ii'rrht-i aceastir.
l,ltlivrL, slr icrirtt t()1lrl ; r',; Irr rlin r]('ic rr]rii 1-r-r.tL.lnicc ittrlr'1iji11iri rlirt cill crnr,,:(', it. sli lrirr,, ;.r iigr si l"xisilrr
irt lri:r'rrsti ttti..rLri; r''1r' l'rrliirrl rrnrri srrilt't irrili.iit si

liirr.r'r'sl(

r-ilr: copiliir-csti si sr"L lt irtrlr-rrrl, /i. l,rL rrrrlriLr lnili bizlli i- si. ni'irnirit,tlic;Ll ],1 r1e iii tlr',::it llr r, rr lr,.
{'r.:i cltrc, clrrlia curtr r1r'r;: olrir-r'ilil, foilstsc itcca:ilsi
irtr'.ilritru-ll.,si ir,:ttrasi r-irrrllri;il,i in cr:t;rilr'(,ir si irnpli-

nilr.ru uriittii n'riri lrlull{)r rr()j)ii,:i1tr c;:Lror rnii-{ruir .si


r':lLi1r sir.rt cLi tltril fi'jrrritt', rrLr-i minilll() ca tlimclcsc
riilt.lr--o celit:i rlr, t'ttpii lrl.ril tlr,i -;ru. tLt:i clirc sL: inir:rtlttir.
tli;L irii;ilrririri]' j,'t
(r) :li ttrr-i c,':ri-iL nirnr;ii lirrrrrr-ir-{'il ('rrr iriillril ittvil.!lilr', rlrrt irtlr'l, sttl:i trti,'.zrrl i,,r'.;i s,i irtrllct'r'is1ir;ti1, trrt
l.rizitit p,' ir(ll( ( t(;l ;rrrrirrtr'. ,i i,' jrr,li c;t1lr. s.l. Si-i fie
ilril.tiiit t'r'lt t l itri,rlir 1rc lr,;rll Jt'1''1tr ;i sii Jc po1-r:i.

I 1)ilt:,\[ltri;ri:.;r,,
J,. t l)
tt i, i ;:t Sttt {t.,ttr.
I /\uli,1 iL:ltLfr t;rr lit;r{ ilIi11
i..-ir. i,i ltii i('icr'r ,,, l.)t' tt:r I ir t rr
'\{

2:lj

,:i

lrr

1...;11:i;,,.-1,.

,i,-.

:i

:r,li'.r,,ir tlii
I , ,; j.

11.

r'iur itivii,-

,,r lr )tttrl, lot irrtitrrlri.r.ri ('ll( :,il r':t,l:r,1,r,'t ,i I'


r rt .,i rl,t,:,r l,':.t.rPirtt'str'(r') llor.rLltlill(lll I '-lrl1.'r'r' 1'
t, .,, ' i, il,' lrLi l'i;rt,rrt, i)i,r rliitilll-:t cr: ittllitttr'it,l;.1..
1 r) l)or rr,li. ,lc licllli'tltir''' 1i crttz-itlt'l 0sitl sit 'iil'r
,, ,,, ,, 1,,' gii, n;a cllxll a lost irnllticlrtlL. St';lrl't.'lrin
't,r,:rri
datblia tllciu tt-rt schirulllrt lcltrl ;i r:llri, r i.r
.rI ,,'l,,r'()(i i-lllt fosL chtc si"l. r.irlsiltrlt-<cir.'
Ll') f'rrr.l'h ttll no)trtl nrr se cl;llttrslc dr'trit tlitl iltt':l' lui.u(:, c Lilipt 1i ingr.Ltiit, stlpLls'si .c;rpLiv ln(.'r's1.1Xrrl
ql.rl-i ll coal dri,, iirt':riil
,,;r..-,:,rr:irii :i ttLria" .:!in fo'f
"1.ifx
rniri c cic ]a sitic, rrlaqiL 11 v'lir'r
, ,r,i,,iitt ,"to.ii.i
".t (c) lftrtitlltt&rtL ttt'iclite s[trc itr$tl,\.
,,,";{r'i stitrsi: sirrl:
rl,) \/ri,r.u i. 1.a cl acasii,- la Itis;r , 1111 onl cLirllsLrclr{-la.
| ,r snpus intr-;rtitt ?nviii.irltrrii ltii :\'fi-sloti:tr. illcil
r nlr'rtr, cl. cra cn\ri1lt tlo Eiarrc-hclic, lrst.{t'tr c:r; '11,'';c li,,r !,i c;:r.laleit oricJtirolr iltt't:t.itlt:iit'i iltlt'tllililrtc 1i ll. 'lliil rr'i. adtviir ril1 pLl,i'cillr fi clct:it pgtr-i.vi.r t.trlci-rill"ll'lr
r .,t,-r{-r:licii:ue ; in ilfaliL cle c.ic, to|1l cslc 1}',i}llrti' .' '' '' ' '
.r ,1r:;ct tirciltilc. lll sJnls-a tolic, ci 'i'iizut-;r t{).rL['r"
lnult[- vii'''1, ,'r.
'\, ,'st'fc1 de a gindi a'{tictt cilnL i}rca
r!rllrrost. iuti:ics, it f{.ist alils (:rt lliilrc irllri lt llrq':liizlti'"'
r

r }{.i-lttlll,

,irll {.-irtcul llrtsirn si. fic i,1.i'l1-uii'is a trc{lc truira -i1Jr'


litt i"i sL tlu^si vire lrinrica in crp.lilllll;ll il.'
,.iqrr: ;i. rle .iinpru.mLri;. pr:incipjile iui Alistor-t:l 'ri
l]] j,lo t)r.'lrt.rlI.i)lI , ru,;.i tnu.tl dcci1" cele ak: sioitlilr')ll r;r'rl
l ' , llrcui,'r'c'ilol'. SI i. sc invr:dcrczc fc]'u.l itil(lir ;j'l'rllr'ri
lrrlrc.iti. Iitr va alegc, dacii l)oi1tc, tlrrciu trrl' r"'il i''illri'r'
. jirll 'r,,'I i',-lirialil pe srir.lt:rt -.rr.' (.ii Siir.rr'i

l, .lirr irii.t

':llLin:lii ;i

n,-'

("r) Ch* nill'r


'rr'rg{-fatil.s

'l

^,'lrrrriii

irrtili'
i]l{:il

r-'iLtr

dacii imi:ritilclr e;i pilri,lilt }u i X'enofrlrt -;i i lit. il,ri


cirilll curn le jLrrtrici etr, ]-Lu vor ll]ai fi" ele i'or,
'ri!r fi alr: lui ic) , flin,."sc it clrrpii u.ll llltltl nu sc i& ''-.tr1lll;1
i' ;li,:l.,

l!)trrrt,rn

silit ';bror: iScllr,:ctl", Iijti,.st',tic t:ii,lri,: I '.:' i'


.:,1;111f,:, lttfntt:;tl. X!, v.:i;i" \r''l irlf.:l*srii: ,,1..,1 ' r: li
:1. rr;rlacc sir, ltiit -s.'i. lli:'"1, i;it1,:it,:sc''.
1 ]ii stiru 11r,-:r.'cu
.;r' !. .1.J!.

a, ll

trirnic. )irr gti:it stt' niirric, rrriti mu11 , rur cllrill'i r:irnii:.
i\'(/ri s'//i/il/.\ sirl_ rr'3,'-; :;i{ti, rltrisq|c st i,intliL:cl,:r {a} }tl
tt'r'bttic siL sorLrl-ui vlaea 1ot', lt11 sii le irn'rlc l)or.e,fr.l1r,
;i siL LriLcr crt inr,Lrirzntali, clacli yt'L'a, (le luxk: lc-it trrs l
siL si lc;tir: insir insuqi, Aclcl',irrr1 si ju, lt'crrta s( ir[[r{.
rltr,lrc.rLriyit iii Iiccllc si nu sint mti n'iult. ale cr:1or crLrc
irrl"ii sirLtsn-lo-an (1('cit rLccLlr;r crLrr. lt.Lt1 sl)us rrllri llil
rrnnir. ic) NIL-i mri mult clLrpri Platon rlccit iiLrpi rnirrc,

el si

ntinc priccfcrn si rrcclt,rrr <lc lr-it.mcncl..


(r) Albirrcle cnlrg clin floirc iii llorire .i pc urmir-irr:
nritrclt, crrrr. cstJciin al lr:r:. Nn rnai es'ie 'cimbr..n sau
nirLg'hii;i11. lbt irstIc.l ltirtili' insrrsi.l,-, rlc ia attLrl, c,1
It' r'u prcscirimbl , itLriri 11;i, lrrlri cl si f ic o infintuirr
r:rt toi-nl e lui, ,l,'rsiiitli tlr t:1, rrrlicir lL srL jrr,l,lc:rli'L*:
Scorrlir lLri. mrirri.rr .i .''iii:nintrL ill art sttiilr ill.qii li..-i da
rlacrir

cLr

lrii clrip.

(r') Sii yirrrc srrl.i lrrciLt tot cr.r i :r r-cnit irr a jrrtor si sir rtr
;rllrtl rlr:t'il ct rr rl:ri t,l lrr ivr':rllr rjirr r'lr'. ('t,i t:rrrc iiur irt:
lrr':.r1r: si crr irnlrr.rrrnlrl rrlrrtr"L r'lri,Lir"ilrr lor, cltnriritriirrrilc l,rl,ltll((':.i rrrt ittsttsil rlrr lri:rltrrl. )irr
mir-r'rlililc rrrrrri :,1'r'trrit:;rl s[ltrrlrri !i.r'ii, ,l:rr 'cticti
r.,,,k.ti 1c,1.litLir ili' lrt r';rrt, lc lr Irrcrrl si cirrsttlr crrlr'asir lrrtttru
i'i,1,iii sr-Li . \irrr,'n(,il nn si rli, irt vilr.lLg.clrit-.,rriisirr:lL"
litcltt'c ci>iigrrl -ri.rr. ('istiqrrl irrrr-r.lri.trrrii rr,rr-ir., r,:tr,
.:i lii nr.ri llrrrr -i rrr:ri r'rirnirrl,.
(lL) iipiltarrn zic't.,:t. cii. in{trlt'grrrcrr nolrstni (':t(' Lreit
c:' i u Vr.'(Lt' si lrrrtl.., irttclc{tllt..L sl,(rl {.-t(. totrrl, rrtirtrrl, ;tt t,-,iitl, frLirttrii.tc, :ti[rirtc.t, {i (i()nrnCstc; t,.'itlC Cr'h Ltltc lucruri crrrbc, srrlclc 1i ncinsLrflctitc sint. liu
irrcapc_ incloialiL ci rroi o aclnccur a fi sirtgarnicir ;i
nevrc,lnic."r, fiindciL nu o llsiim sd. frLc5. nimica in
r-oia ei. Clinc intrerb Lt-rr r-rtoclrrtiL 1rc, inr-iticclul siru
oL: Pi"rrr'[ci arc c'1 (b) clcspre lc'tolicli, Sr'.rrrrrtir:ii, (lr
t'tL1 rrr'(: srrrr. ('rrllrrr: sltrrsi"'r" a lrti ('ir.t,t-ol Ni sr' ,.ri[)1rrf(
ilr.

;rrlrrcllllr lrtrrirrtr' t'rr r'[r' plrr.irr Iiclrrilr,, cllr]r iu. Ii oririolil,


rilct'iLrrrtgl;rsrrli si silrrlrisiri sirrt irrsr,li riin {icirtura 1ut rLtlrri. (t') .\ ;ti P, ,lirt;rl'rrrii urr irrslrrntli a sti: cste cc-i
rl.ti tincrii rrtrrirrt,.irr lrii,sir':rr.r'. (lc siii Lrinrr sc inrll"Lr-r \f si,,t",,t sttlrttsi ttrrrri r','t,, lir.r;rr-r' t'slr' lilir.r' s;i rlisrl<.- sittc' (Sr'nr,t:r. .l..l,i::1,'1, rti.lrt l.tttilirrr, lj1lr.
frrrrir
: l'lL:til lturt tliu l'ltrtlrllr.
234

privi tiplruJ, firriL

l;i.r;r 'str: [iriL rr


,:;r rtr.'. Srriliu:iterere

sil. irrunci or-:lti.i l.rc rr


lnilestul.are estc lnclcslulart'ir. (riirtrrriul't:rrst-'i! Socot s5,-mi siujeasci dlcPt pocloabit, trit
,r:r t(:ln()lic, urlnincl pircrce lni Platon, care spu.lio:
I;ir irr, r:r'trclinta, cuvinttl clrcpt sirrt arlcvi"rrala filoz-,oli('; (t('lcl.irltc stiinte, carc au lltir tinii, lni silli (lcrrit

:ip,rit'Ji.

(rr) A; vreil cil Palni:l sau Polrpci, rr:t';ti lrurno;i


,lirr{nitori din vrcmca noirstr.i, s:r nc itrvcfc saltitr:i
,rrr,ri,r.i c1in vl,zutclca, fiLri s5. ne milclnr cI.c la locruilc:
rr()ilstt-c, s:ru sai invirtirn a mina tl1l cal sau a nliil.ui
,r suli{i sau l5,ute s,',ti vocc;t firrl vrco dcpri:lderc, cunr
1,rit':c rrcc;tir siL trc iru'cie l jucieclr drcirt 1i vorJ;i hi rt,',
'siL jnclct im.
lr-Lri a ne iicprinde nici's5. iorbirl, nici
lrrri irr--ntru accaste cle.lliuclt:rc, tot cc sc itllirtiseezit,r,' l ri Lx' t ic stu jt-';tc: indr:ajuns drcpt citrttt. \'i,'l t' tti; i trtriri
q

r'opii

c1c

casi, prostia unui sinrbr:irts, o r-olb[ ]rl osliirt

-int iot iriitea noi citiri.


in accasti prir.infii. lcgirLurile intrc jrtsi ntitrttnrit
f,rlost'sc, iar vedcrca tiriiar stririite, nrt itt fclrrl no-

l-riliLniii noastre fran!Lrz.c;ti, citrc sc irlcg,: tlitr acrriista


lrr r'iti prrsi rrt' Srrrt,trr iR.otonda salt sl llic'-cit clc sctttttlitt
sirrt i.zurut,'1,' .igrorci l"irtia -silt1, cullll fac rttri.i, i'n
cit oJl-azul lui Nero, giisit acolo snb diLrirtrltr-u'i, i.lstt:
rnai lurrg sau rniLi lat clccit cel dc pe o l'eche pcct'tie
(Lr rLrr, clar ca s[ ailrir mri ales ltire clcsprc fclul ac.ckrr:
natii si obiceinr:ile 1or qi ca sii frecim ,ii s;,.subti,ni
,rr.,ic,,,i1 rlostru cle creierirl altora, As t.rca ca {lin ci-tr,,la
ctrpiilrie s[ se inceapi a-l preun]bla, ca s5. avcm dc
rlrirrir ori cisti;;u1, mri intii sd. vacli {irr:i invecinate, in
t:rrr. lirrb:r. sc ilt'riscbrrstc mai rnult c1e ..l noastrir si
tlirt:i iur sc tlcllrirrrkr dilr r-rcme cu lilttba lor nn se
lro r[,' rlr'{l;r nr;ri tirzirr.
llrr rtscrnurrca, a crerrfs un copil in pul1;a.trclc 1.l[rinttsti lL,tr-i inteirltt, itiLrt.r't' cu ciirL' toti sirrt itlr'oi-ti.
\,,;r ilrl.rir', fii',,.rscii il I:rcc prcl girrgrs 1i rizgiir'chi;rr
ri 1r,'t','i nlrri crrrttittti; l.itlirrtii nrt sirit i11 siilrc lllr'i Srt
pr'(lcl)ficrrsc-i intru lirtul glcycli lc Lri , nici sir-l '!ie cu
Jrtr ni-L rl(:itlcasir, tsll cLlm sir corc : tlr-1 sllf(){'i s[ se inil"oalci'1
r,1,lrr)it 'i p"riftLi.t tlt: lit t'\c:-citirr, (c) nici sl bet crrlrl
:'.ut r('cr', ni,-i s:i-1 r',tclii pc tttl cal sper1js5, uici Irriisrrrirl
:t:t.\

!:irlt-ijir c11 u,t1 sLf irsnio tliitluitor dc florciL, nici cu un


clc frrintc,'Cici mt-i lt:itc: crLr-e vrea sii faci clin
i:n onr vrr,dlric fiLri. indoiali. nu trebuie sai-l scuteasc$.
{rr-:{1i1-i,r.

in tinrlirrl tincrr.tii si trcbuie


iilt. tloitolit
sti'
'--"
--t j'--'

.{r,i'

(l,t t'ltarnqllc.suJr
lrr r-elrusr.

c1

aclcsea rlesocoiite

io, ct trcIirlis

rin-

agiLt

(,,1 Nu-i dc rrjrrus a-i intiiri srrflciLri; rnli tritrrie


ii'rrl,trl ciLlit. r:lL sir. fic r-injos.,{rrlJr;irr1 ri-irr:iirre prca
inr:orrllrt, dlciL 1111 ftre lr.jrrtol si prea rrrrit se sileste
:r slrrji irr rkrrriL trtbi. Stiir cu c,ir .se opintc,stc al nrrl:u,
irisr,lir rlt: rrrL trtrp irtit clc pll"pinrl si iimtiior:, cirre se
s1;r'ijiniL atil r1e turr,: 1:rc srrllet. \,iici rc1i.rsr.:r clin cilirt,a
nlt':r ciL lllt,sl rii , in scL'icrile lcir, mti mult :rrlLic piltle
r1r' nririrrinrit' si lirrtrrrtr in ltrilint:r. r:irtutii, 1-rti acei
r:u 1ii1.l1'11 Irir';itii. si o;rst,lc trrri. \'izrrt,rrrn ljlrrlrati,
l,'rrr,'i si ('ol)ii rsllr,l clitliti, itrr.it ti cionli.strnlei inscrltrtr-r rrrri lrrriin 1rt'rrltrr t,i tlt'r'it ll('lttr-r_1 nrinc un
l,i'.l,ilrr:rr'. Irn rr ll ii rrrr rrrisca rlilr llrrz_e slrrr sprinccite
..irir ior-itrrlil,. 1)(' ('rl'(l 1,, lirirrtlsc. (,lirrrl rtl,,ti'i fa.c pe
fi llzolii, rrri sirrl rrilrrir.i lori, tritusi o 1r<it [;rr:c tniii tnilt
ilirr r-iitjosirr {ii.Ptrrrii rlt't'il rr inintii. Ilr rlt'prinderca
ilL tr (1LtCo gt'l'rrl t'str: rlr'ltt'ilrlr,rt, ;r. srrf, t.i : lrr.li,rty ca,l/.tt,ttt,
rtittlirt:il. ialrLrlj lrrrlruir: Ll,'rlrrt cu ;rn(.\,.oit1t.it si rlsl)rintca
irrrlt'lr'trrir-'iri lor: tr"upr sti , cir sri f it: d,.pi-ii-Ls cu duucrca
scrirrtr'li1or, jrilirilor:, arsrlrilor, cirrctr ii 1i clznelor.
('.litL;i 1:l liccstr,a clin urrnii Ic poate intihri.; clnp[ cnm
,sirrt. linrpur-ile. clc lrirrti,',*c si trc bLuti
-ci pu riii.'fririrn
il{'i'lstii lxitiniilc. Ori,-irrrr Iuiita iurir,,tr-i'v,i lcgi lor amenintir iri' ortlllr't'Lii i1c onL,,nic ct1 f f i;lliutr si cu'streangrrl.
(r'1 \'[rri rrp,l j , cirtsti,.-i';t- cc .sC t]u.,ri11 rllsrtilitlgi si1,
('iil i' t r-r'lrrrir. :ri Ii,r rnlri
Pr-,,srrs 11c or.ir.r', srt ir.rtlticclicti
si ",.r, rr1irrj.nilr.i rl,. l;1lrirrl r.r'lli l,irinl,,sti, itrr- irlsemttliltrii';r l)r' ( irr, r',.i rl,' irl)t()ill)(' 6 tllir-rri.i'.sc copilull1i,
1 S:-r

lrr"ri:rsli irr

irr. {)rii', J lI, 2,

l,,r lil,, r' r;i irr


51.

rn

ij j'rcrr'l

llrrtrt'lor (IIrilr.-

j ,\r[Ltrti'lt nc' ott.]i.slc irll,,rtr


ir;r ilrtlr. i il.L (('ii.i'r-o,
i(.1.i,.' (!t1(!,.;:t,,;1,,s, II, 151.'
2:i(i

1-u:;i:rt.-

.Irr,

r ',,i rrui,r'itr:lt

stilii. t'rr.t'i sltlc

1111

sirtt, drtlriL lriLl'trt',r:lt

r rrrit'i rt.r':rjtttlsttli l)('lltl'tl ltccits{-ii vir-stir.


l.r .;torrlrr cc stt flLcc in lcgltrtrile dintrc insi, r.iLz.tttrrr ir(l{'s.r lr.(:()r[st:L mettirllnil, cit in loc a princle de
.,lrr(. ( llill c ilprorl){rle, n11 st'.i1'1tim decit a da rlt:
,

Irrr, t rrtrl sirrtcm noi si nt: stliiclui.rrr sirt'inclem marfiti


loc sit cuilllilirru o alta notiiL. 'litcctea
sirrt irrsrtpiri {outc pr-iittcioa,sc r:incl stai
lr .,li,trrirLlir. Copi itrl va {i clepriru a fi (rrtrti.t()r ;i
ilr,r ,ur-irt cl1 cele cc Are in rnintc; si"t llll sc zbirklascd"
,l{ l,r'()stiili: si snolrrclc cc se vor sl)1111c fatii t1e ei,
,.r, i r' lrrrtarc necll\-erlitir a te incittrllL j)c celrt cc rr.u-{i
1,1,, . (r') SiL sr nrlltllrneascit tL sc irich-c1lta pc sine
r .,.r *rr :Lcluci yip[ altlilr crrrc nlr fltci: cltm \rrctt cl,
'r r, i s.:r stct c1c-a cultli('zisrtl ct'lor- inrlir.tirrtrtc: /icrrl
,,rf,;1'1t 5i119 fitLrtt,fn, sitte. irn;i.diu1 . SIL sc fcrcrrsciL a fi
l,rrr rrrlcitor ;i sfrrtntir.tor f:rti de lrimc ot1 illnl)itia
, r,rrilircascS. de a liirc:r mai istct, liintlcli ar-c rut alt
l, i rlc a li ;i sii vroitsci a-si lace un nrlmc pri.u mustriiri
r n,()Lr.iirlc. 'I'ot astfcl, crtrrr nu le este clat clecit marilor
i',,t.li siL-;i ingirchii.e a trccil marginilc in rnitcstria lor,
,l. asor1r:'nca rlumai srrflctcior rrrari si aLrsc le este
,l;rt rL sc incrlmcta <1i.ncolo cle ccle indir"tinatc. St
,1trid, .Socru,lcs artt ArisLil:!tt,t,s cr:vt,[,ra tnlr(r]I' cl c0t1''
:,tttl.tr.linun ;fectrttitt, i,tlcnt' sibi 1'te (rt'l)itrctttr lict:re:
trrl{n'is crt int, iLli et d,itu'i'ttis bon,is h.l.ttc licrttLitr.ttr' (ts'
.,, 11ttr.lur,nttu''" (a) TinErul va fi lnviLfitt si. tttt sc lirincli
l:r r:orbil sau i5. faci intimpinare dccit spttsclor uttui
1ro1-rirttic rrrecltric de r'1, si atunci sa nti loiost:ltscl"t tot
i ,,-i. stii la. incleminiL, ci ntimei cele crrrc-i pot folosi mai
rrrrrlt. Si,L {ic aclus a {i ginga; in alegcrca qi rtlr:rsul jritli:cIi i krr sa lc, iub i r-Lc1 cele cui'etri ie, si f ie scttr l lir rtor'br"L. n{a.i
( u scirml sd. fie povirltrit a sc pleca si a sc d:r bl,tut
irr frLta aclevirrLrlui, fic cii .-se irrcste irr miinile pottivrrii:Ltlui., fie cle el rlstilrnicit in sine;L 1tr.i, Circi n.u
rr,,;r;l li" irr
r , rrviitttrt

1p1ti sft {ii irr!elgirt {irii l:iirilr"L,o;ic 1i f.ir':i .qenretie (Sep .l.,Itt'i I i,tr s, 1.0:l )
. .Ii.I-) lLr c
: ii;rcit nrt Socr;ric sli-1 ui1 Aiistip s-atr hlrlcpitri;rt iic 1a
r;,r:r'i 1i olriclrin; i, nt-i va fi iirgiLdirit sir clrrarlir cil ltoaL_e
l:i' i 1r {cl; ltt cl i plivcsic, rltt)ril-c stt-il jticrlc si r:crtr;itl. iiltlri'
1rir,,.,.. lr.lii,1 tl'-r liirtr:t.i1i i('icr,r'o, J)rs,br'f it'ttl,tLl,.t;'iri, I, \l-i\,

rI

r'ca

1:.s

t.: 1"1 7 1'

91'?

\,ra l; irlsr:irrrrrrl" sli rostr:lrscl. i,L.: l)(:r ltll.\'r)rl cuvilrL


tnrrirrtt: scris. Nu-i lcgat clc t,rco c'.:tltzii, t{ci:it pc atit
cit t,l s,r itl.lit,sttt. Ni.cti trr:tibir ng \iiL 1\:CriL ill Carre So
vinrlc nrrnr:ir:in,l buti brini voiuicia r:i"rintci si a mlr-

trrrisirii (t') nlqu( rtt Lunitid, qti.LLL' prttsorifttrt' cl


'i'trtftt't'ot.ttr siti ! , d.Jcitd.q,t, rlccttssitd,t(. ulla ccgi{urt
I)rrr'.ii tllr.,r-.i-t-ltt1 cst.'11, uct't'irsi liirt'ri: cu mintt, il
r.lL,l,'lx-itr,],: a. sluji ctl \-rcrr t-r,-',iirtciorlsii 1le pr-iu.
c,i1r,.,lt: slirr, crL ininrc,sic;i r.itt'jic. l)itr ii vri 1it-iloli
1r,rf t;t ,1,' rr tirr, ,Llt, trttt clc- c1 dccit rlirr irrti;Ltorirc clbitc,rr':.11. in ,ri.rrl'i t'lt crcli:: mttLtc u('lrjr111st1t.i, c:rrc siitt'
.

j"n,,*,, iilr.rrtiti.t'lL itr,ilistrir cu aci:str' iir,lt pl.iniri i!111 t{}i{),


jur,lr,,i:;rtu trturi ortr ctt siniirri.c si citrttlriirirt rtstir lie
truirchirrti ;i strit-utr.rr-;rta, fic sot:()1.itir tlc nr'ltrict'1tr.'Lc

;i

nt'i:iL-qplll.t

ilt

fi Iozofir:t'sti.

(rr) [ srr r':r rlrr rlt: stir.t, t''it irr l,rviliisilr a.itora. lrte
sir rrlun,'rr pr ivirilr: llrt'lrrlirr,llrri, tlct)rltt]r,'c ltfin cir,
clr t-rl-rir:t:i, irr lot'rrlil,:rlt'flrurtt'strrrt olrulcni. rnai pufir-ri
pricrprrli, irrr'rrr.sitrr nriLrir.ilor nri prelr itrc;i1ltr cll
1

Nici rl l)r)rrr)\i rttr-i sil,.,lr si :rIq'r'g Lr)ltr; f itr i-art lost

irrrilrrs,r ((-rcero, .Lt:u lrtttir rt, ll


.i,l tf

,, r

tellus sit lenta gelu, cl il ae


putris
a[: acstu;
Vr.titns in Italiam quis bene vela
fcratl.

Un ctlr-tirlrrt trir 1l-xttLr rirrtlr trici it'gr', nir'i vrct'c ritt'it


a sl)iulc;i gincli nlrnliii bitrL: il,'s1,pr-: stiLi.,irtrrl s;'lrr,
cilr(r, int:rc i) itric al,ti sll'l)ti:ii , c11 tlIiili.t ltri l-lr i-.rllr:s
clL siu-l lrrirtrclsci ;i siL-1 itlltltt'. .\,.'t r'rstii oct'oiilu ;i
irrisosintir. strit:iL, rrtl firrir tt^rttr:i intlr.rcit'r'lt, ctirlitlL
prlrt lrr(' . l'ot usi , l a. act'sti oiunlni s() \'()clc un f t'1 titt
iL r.,orlri in slu ji,,i 1t,',,,'ri o au, ,rsr'l;it rle ce1 al oricitr-ci
altc sii,r-i , irr crrri' rrrr ic poti irtcrr'tl,: in acil;: priviniii.
fa) \ror:liilt'rr lrti :;r"r :rilri. lustrul cnil('tuhii si r-irttrtii
sale {c) si si. nrr rrib;'l tlt'ciL tt}illt()it clr.l)t cilirr-tzr"i.
(rr) Si fie rrrlus u intt'lc.gc c[ rnirtrtrisirea grL,st,lii
pe carc o vrr tlcsctlperi in gindirr:.a sa, ;i ciacir tr*o
vecle dcclt cI, este o urm'"rre a crlratci salc juclt:citti
gi acler.eri.r:i, cirrc sint pirtile der scanrir a.le clutirii
str.lc; (c) fi.inclc[ a se invergt'tna si a tirglelui sint insuliri cle rind, rS,sirrjte in suflc,te josnice, iar a se
rizg-iircli gi indrepta, ir se leplcla c1e o pirtinirc strimbir,
in focLrl dovcilirii se1e, sint insLrliri iu'ilrc, t-Lt:iufricltte

;i

tlrltrir'itr';r. rrrirrtii. \riztt[-trltt ci-1, irl rrrt'rrrt, t:c llr


I nt('s(.i st vcltl,rllr tlt'splc IrttrttList'tt'lt rtuc.i It:siLttu'i
, ,l,rl,r, lt' grrsL lL1 viriLiltri'clin j.rrsrtlc,'mLrltc {rirmoasc
, ,rl)lr'li.r'i str 1.li.clcleau 1a coacla mcsci. El rra cir.uta
, ,, ,lrrrrrili cil clucc fiecarc cu sine: lnl \iircilt, un zi.(1rlr,
rrrr lrlt ri.tor', lolnl trcbrrie pus la bi.tair: ;i luat fiecarc
,lrr;,rr. rrlrrlu sa, ci] totr"rl folose;tc chivcrnisjrii: irrsesi
1',,',',1i;1 ;i s1[biciunca altuiar ii vor fi lnr-iL!iLtuli. ( iur,r rrr';r ILlLrLtrilor ;i tolnelc tieciruia va" sryrli dolintrr
lrrr pt'rlLrtl cekr brrne si dispretrrl cclor r",.,ltr.
lrrt'lLiprtilii lrti sir i se dca aviritlrl u cercuLrr tolti
lr1, 1111ilc; sir vaclir tot cc este clcoscb-it in jr,irul lui:
,, , l;r,liL'c, o {intiuiu, un om, locul unci birtiliiclc odir, r, r ri., 1'lt: nnrle a trtcut Cczlrr srru Carol lt{lignus.
rrr,,

1 rIru

iJ)

(l,l Or-rae

(r)

lr,]. \'a cilrliil sir cLrnolisc.l obj.r:ciirriie, rnijlocirile


lcgiiir.rrile unrli siln altui vlistar clomnesc. Sint
lrrrlrri foarie ulircute de ini,ir!at ii ta.rL) folositoare
I sl iut.
lrL accastir. depriutlere crL oamcnii ei intclcg mrLi alcs
, . . i a cllur r ieti esie pontcniLi in ciLr-l i. l;l va
, rriorstLr, prin rrrijlocirea letopiselelor, acelc snflcte
rLr,rrcte din vcacurile mai btine, Este o lnr.iLtiiturd
r .'ui pcrrtru ccl
Serc. aflr o nomcstc, _tliir altrrl rnri
t',','l-c si spr.lr1c cL e inviliiuri cu rod ncpr('trrit (c)
i -lrtgnra iur'[fltur[, dupi cum spune Pl:rton, cirrcia
i r , rk.monicnii ii ficuscrd partc. (a) Cit folos nu va
I rrigc el in privin{a accasta citind Viclile lui Plutarh.
,rl nostru! Dar indlumltorul celui de care vorbesc
r rr si-gi aminteirscd. telui lnclatoririi sale, c5 el nu are
rllpiiiat d.e intipirit ln mintea uccnicuiLri (c) anul
Cartaginci, cit purti.rile lui Hanibal ;i
'lriLrim'lrii
,,l.. lLri Scipio ;i nici atit si. ;tic (a) unrle r mrrrit
\[,rrccllus, drtr dc cc nu a fost vrct]nic sa-si faci tLLI Ctrlc pi:lntint este inlcpcnit sub ghcfnri, crrrc altrrI s-:i
I'r'r'[icnl in colb tlupi:r atitl ar';ilti; car:c vint cstc Irlit'lrric
i,l)i'(, i irtrpiuSc vasul sprc Italia (l'r'opcrtiu, l\ , lt, ll.c);

:l:t1)

, cl'llti,-t rluir,i- i:r,til1\). S'i nu-i vir-rr'in r--.rli ]--:t-rrii, ii't :,iii" ju,-1r'r,'r.: cuul sint cirl'{:r sl'ltt, (. )
1-orill.

s:.1

t-l,r;rrini irr.v;rll si{ ju,.lur:,: l.i.rt.inr.l 'l.i;lr:liui,rb:r:,ivl:,1.iei


r.;r:iie::lllii:rl ci1" tlr: rcl:.-r rile Jinl ;,..1ti1c;i. crcrlintclc, t::rp,rri.irirlu-.lle ].a 4ive::sitat".e;r lo,:urilrtr, iil-lc.usit:rtea tiitrlruili, ci
:pi:ici:pr: rcnalivita,tca colviui.ieriior" si rioglrt i,r!- , ,,il1r-ril,),\ji,rL]. ,\;t.i'lrJ v:r.;lirtrl sii i;i:.irs,,-a.,1Lriri J,:gilc iirii .i ,.';! lrr,:urtrill,.,

r:i, ;i. i;l

lr

illl. i;r.,r:ltrir.ii

;t.1

rr;r', i I,17,rll,'i.

, r l.r 1,lr':.'{',tl:i , rt lll;lt i ttrtttlLt i ..i1'ott,r;r;,'. (;t) tr)lrl'l',rtl


, u, I'rr\( \l( nlirt-( tt' r:lLi1r lrI tll.rjcii tt<tlr:tt{' l;tl't);t tu
rirlr.r.rrirrrlr-r'tili srrlt, cllr) cit(:;Lr: ;tLott:ttlit'irtzritoitre'l'.
! r, lr' , lir{:r ci <k's[it;trr-itrr', L]iltt sl t't'tlc int iltut ir:,
, r ,I ilil I', .irrr', illrr ntt intrt'g.' r'cgrrl cit 0 sttlrl-i|r: iritsrr, , , l, l,r'rr, l. irt'r'1:r si.rtgttt ])ri'tlli( st() lrt<:t'ttt i lr tlupll
,lr,,q1,l,r lot ttilLsttri.
\r r',r.1;'i lrrtt-tt: ttr;trtr, lltr cttlt(t ttrrii. irrr.:i. o ititttrtitr'sc
,,, l, lrrri rlrrl-li srri. r.'stc t-,g-lindrL rLt!lt trt'lltLic sl"t 1rr'ir.'itit
, r ,r ilr' \'('(li lll cultl sc cll\-illc. PiLii .la llrnlli, lLccltstli
r, .ilr ji"r Iir) crlrttri inYirttict,lLtltli tnritl . ltitttit pil.tirrr, ir , trsrnLr, irlrlir i, crrrZiiri, Jegi si tlaiirri 1](r iu\rrttii
r lrrrir'('l-rrrr sr'lttiLttts l)ir ir 1o llolstlr) 5i irtr''aiii tlitlttlr
,,,,.r ,l ri si-r curtultsci rti',rjrtttsLrl t'i si slilricitlll('il jl()irstrii
lr, ,r.r'."r; irlr ar'i'lrstil lIlt r':t(r o ll.ir);tl-i. 1l(ltili(:i.{'. r\titcll
rrrrrl;rr i lrlr: stl"Ltilttt'si rrtitt'lt sr'lLititlriLr-i lrltr s,;tt-it'i ttt'
1', ,1 ;1.{11i1:5i.: sir 1111 l)tllltll} rnllr-c 1i1 t:f 1)Lr it .lloltstr ir. Si
, lrrrirl'lrli'rL so:r.l-iti oLytr';ti lot astfclrtc inr"lri.ir si nu ttt'
rf rilllrlir-m ])fc:a tii.rc r1c sr:ltitnllltrc:il dlr l:r lrrii. Atitli
i rrrr,, ,rtiicu lrirrti.rrir, si trtttctiri. rLrtc rriLi.rii rtl {llc
., irlcrit iic slrcr;rntlt tlti.i.rttrilii itt t t',:itt lr- tttttttt,lrti ttostrr, Iiirr,lcl"L lrrn llrins zcce iscoade crilirri si ;Lrir cupritls
rrrr tirtusor', cirrc c pot-)tcrlit 11u.mai fiintlci lt- ci"rztlt,
ri rrriilr si tlirlrh-ia atitor ltiltiuri ia sti:iLini, tttiircii;t
rr, rl)rls r1tr inftlrtrttrirtir, a atitor crrr.ti;i miLriri rtr: intii1, ,'l *i no 111ir1ini)azi r.crlcliic ca s[ pri\rint sli;"Llttcircti
,,lol dt,: irr troi fifi-il clii;irc. Atitr:a"ntilio;rnt: rlt'ottltttttti
lt. llll n"c
r|,ir.oF;11i inlLirttca
.lloilstrL ne iuvi:crlnict'sc
rL rrii' Sii rl1crg'rr s5, gisim atit ile btrtri, inso1 irc Pc
irrnrc'r,r ctrilalt:r. $i a$a iu totul!
{cl 1''iatr noasti;i, spririe Pit:igbr-a, si) irs('lr}ui('rltirrii
:,,lrr:Liir.i a jocririlol olimpicc. Urrii i;i dt'princl lr:uprtrile
,,r si caprte iaulii jotriiilor, altii aduc. rnirfnli ca sA
I r iiulir cLr ci;|ig; sint pi:intrc ej, ;i nu ain c.i mai rii,
,'rt',, 1tr1 ciLtil alt;, intrupare clccit a se uita cum Fi penI r rr cr-' s{' fiLcc ficcrre lucru pi pentru a privi viala celor'l.rlti ormctri, ca s[ jutlecc ;i-si o-rirrtlriascA pe a lor'
i,l 1t.,,r),rtri\':r pil,i'lor sc viir putca nlege;i cel('miti
,l,',iiiil:rrr
i
iiprlsrr ale f ilozo{iei, tlate ca un indrt)ptar
f,.

(r) I:l ,,r)urritl irtlllli r;iiilLit,,;1" lirnlri r.r'stc jit,li, ,rt'x


tr"ltiliui"'l-oti silrir.rlrl ,!Jt,-trtiiiii: si sir:ilsi iit t,.oi ir,,ilrr*t"
i-t'[] \'r:'{,1(:}il Inai {}(.patt.l (l(-' .,;ilrftrl nliiilllri. \rr{_"r'ijiio.
i:r-ltl-cir.ri dr: nlrtlt. {l::ii , lu r r:i11rr,ln:,ir: ..tl i;r .\i,,11r.",
tt r,].syrriirsr.r: ..ilirt llrn't'', lt], rtiti'(t it.\iclt lliittli{til
::niii jillrjrliiritiL ri lt,i ii sllrrlr:ir,il"i.ttrii'i', lllJti-iit i.ll. :lttl,r_r"irliri'rlr,nl {lit. lLiit}(X l'.ri:ril Lrli ,li,: itr:,litt;1 , iii..i'l!siir.ilitJ
r;1i1,i.,1rlyi,rlL: lni, irl''1ri1r lr. lrlr ii iriilililc irr! !1i,,,!il i:n-1.t'lq;lilrlLiLtltr ,-.rili,'t1,. rl r
'r i, r',1-, rf i. J)r-i.',ii1 ,.lttci{.
,i1"t lrir-:iotne.li' n,l.r.li,r., ( irr,l irrr-;lilrrl;"i. iile
iil . r{.r,'ii
tmr'ru trlt'tl0lll.l Sr--,:irlr: ,l i,r , I ri Lit,l rl 1r, it.{.ru 1,,riLirl. -<r ii.t:ltir'lL
,,,

ouir.llu,i,lipinli;i.c.:rril:rrJr,i.,;:,r,rsilii,rirlrsifi r.lrlrir.-,llrrrii
l-,r'iVirrl U:l.i,ll,li.{i,llii t;{lijt)LiL:,.) lil.u.lrtl'iCr:" i,:t}.rl ,.l.iu.
ll*i iti.X :i{.rigiL ciu ir:i.;-,r.'lilili::it il,ttariisii,l sc ilfr,}"ni{" :i ,..:. r it, ;
,ir-ltlrt{rii!i.i rIe
l;c ilt'i;.1:r,;re J)t iilLlr dc glilr}i:r.?; , fii.lir i:rl ri.,i
triar.:11 l)1:i.11 inilii() rtil. nrili.*,: rt:lr:, itrii.i rrtl{,-,,l-iiil \";:i..::lri
;i ca i'i: tilii tlc 1"'.1.r{i iit-: llllrrl, rinlj:i.rril,t -(' 1r.1,-r.t .rr.
l"'itr,:? l-,it uli. Itxit s:"r ir: '",liri I'tiriiL .iri il. rlr' 1r'lirrrlr :;i rll ir-:,:,i.,l'rirt'r;ri,', [lrr,l rl'',t,'1,.rr,,.,r...i.,.riu1,':rlri f,il', {lr1 i-r}lii r.ii:
sli) l)ri.ri;r rgr iu,lirrii ll r,rr, , iiirlI .rrri;r lt,r'trt-ri ir:,:r.l r,.ijr:
]litllr:i" ',i l-rllri:n,r,r::i ;. r,rir,., \r'-\,,rr'l'tl:,.i);r,,:.r]rl.us,l.tl] Crrl;t ,l,t l, rj,r rrl ltl ,lrtt, i ,r,; lir .;r.,si ttlr.ivcl.n.i.:t,:,r'>,-:t1.
bltl,-- tlr,t.lril,r, ;l.r- li \, lr.,iuir ":r tL , ,,,,l.i llJ'rlrt':;r.si:i i;r ,li',,:ttlt:
itlr.ll'{". \linr-r:a. trlii lrlr' '.i111'l11yr1:i:l .,1:rir, lltlri inlj.lfir.L;"t. rl,lr:it
,rr, :t;i.llillrllt.li -ifirr. ,l,:n,: r;,'lr,'i.iir1i1,", , u 1,ii Ii r:l'l.rlr'ii! i]ll
,

1-f1.",1"-l

.:i

340

i,i l,'l i,lli,'ll, ;l i. i :r' \'il s]r'l1l{'}


24r

(lr) riujr-[ fts opt.rrc, qrricl as])er


{-, ti. lc lrrrr}tlnns ]rabct; Plrtria(i
ci}ri.sque
pr()prll(luls
()rr;Lrrtutrt cltrgiri
dccr ctrt: (l Lren] tr: lJclts

.]ussit, ct

h11

nr,r

nlr (lnir

{]triLl sllntt-ts, luut

I):r

rIr'

1l

t-

I);rcl"L lrnl sti sli ini.r';liriirtr irrrlt:lrliiririlt' tr'.r irrlrLi n,,-i r-u
cii riit illcalii in ii'girL,i tt'1i' ;i 1ir.i,;tilc -si1 lil lloilrrr', iirn srisi. c,t nr:ri lrlri"r 1t;riIt,riin;ti.inft'ic otl (-:a]'i'lrc iri\-r-{'([nicint, iir a,lirni clrt irlr"rr:tlrri<tirt:n rtolrstr:"1 : si itisi'si
irt. r'r'jt',';rrt' rii sr'pol,r'ivr,sc';rlili.nr lring-iliri .i f.rirt,l.Lt:rr.i.i
i-rt;rt lr' 11r lol,,:iio:rrr', irrr'i1 lrr' 1i rrr;ri lrit,r' si-r ttr' liisirtr

; ( , lr, 1 r' lrrrlcrr rl,,r i. Lr r l l,rlr,.,r,:r. lr;Lnii :t1it tlc !rt,rr de


ii.1rri; irt ,, lll,r..ilr,r Ir,l,rrr,. .i,r llr' (rln l(t'ilnl ltirtrit'i ii
lLantilit'i;((\(:l (t'l)ttttttt,/r'u
ir \r'rrl sl"r licir-ll11l t){ (.rr(: ti
}-ar cLirt jtl sot ir'1:tlr'; r lr rt { r' i.rlrl,'rtt si r-rislttl 1,r,,trir lit ltrpic
(j$ )
f l){'rs; us, l l .l ,
j Si crl('nin)( lil. s:-r lrli irr) rl. r;rzrr, ,l;rl r.'r 1,. -i sut)(,1-1illf
,
l\',.r't-rfirr. Jitt,,i,l,r, I l, ..15:l).
:1

.:

.1

O;rl)lIltI.

r'ivt't-icli

I:{'cttl

l,rr'rlr,

o1r1 i111

i11

Ir,lt'stil'

(ir) sri l)t' r'r' ir rl{l(',


t1rti 1ll'otrt!lr I,

lirr I iIrLS ('-\ll(rcIlLt. cltttlt. rit'fItrLt

\'it tLLi'igigni1-..

11|

Ir,, i1','

(';

(a) sli -<tic cir ills('rnlui l sti si ;r rrrr s1 i, rirrcrLstrr l,ii.,r.tt1


nrr;rltl"Llrirrl 1t'l al irti-li.tiL1 ir rii; r:,,i'str. r'itr,.i ir,, citrirl.;ii.,f lLrc
si tllrriitrlr';t-'c ltvt'tu tlt lLlr': irt,1 r-, ;rrtlritirr si zgir:,..,.rrir,
;cr'ltir: iii sLtl:t.Lttttri', cJr':znlitt si iilri'i'tlrt:(', ('ur.'i.si,rrt sr't,nnirlr';rr-lt't c't'ito;lrc t,Llt ciu"lriiri si siut-ortrir:r'i nrirlttrnti'ri,
pin[ uitr-lr lrt'blric sit nc ft'r'irrl rlt' t,l,iar-1r', t1rrr.,'r,. si
rLrf irr( , lliS cl qtrLt (/!r:iiiti.it( tttiti.1o .[ugiliiliit .f'1.i'uir1itL. lu.,l,ol,t'ttt:) (t 1 r'r' inrlt'tttttrrr-i trrt tu'ti( s(' si clrr-,' ,,:rtl ittr irrlit,i.lt.
ittilor' 1,'lirlit,' 1lo1'11j1 j lrlc il,rrrlrri rr,i-1 r'rr, r.ir.i i:irri
l);lr' :t l i r', l, rlirLt ii 1r,rr t'ir. r'rr ('iir'(' I lt'lrrrit. irriini1ii
tttittlt',r, r'r'l' (,ll'(' ,,t irlrltti,'sr' 1'11i'llll-t rr .i :irr:l ir,,:L
lrri, ,;rr',' I irrr';r1i. si'r. lnr;:rr-;.i lri.r l,, ti :rii t.l'l-Liirst:ii
birrt'. (, ) l)t inltr' tttr \lr.\l,r ulil,',1,.:irrr. .t.iit.irt.()ii1'(', sa
ittcr'1lt'ttt ('ll lltr'r.1r',-tt.1ttJ ( iitt (' lt(' l:tcr. lit tioi rlr iL(,)i
slili,tl,,r-t.
l:-ltt torrtt' iit{r'r.rt'iivrr ltr ;rr','rLsl;t slrrir:;, , l)ti.('ltil l{iitl()
slirjt'-sct it 1)t i(t('l)r: r'i:i1tL si tr-:liril 1[!){[l-l]. Sir lr lr,ir,nl
irrsli 1lt: ir(.r('cit. ci,tr'c nr sltrjlstl i-lr:-;L rLt-t [;lrLl siL ],jrn

irrr:rlrrtrtlii tt.r,:trltt tttir[t sc isltritt'.tt'

]o<:u.i.r,rs cs
nr !t

C';;:1

,ltt1,,i ,'trtrt :.lirlor rlicit-;t S,','l'ltlr. si. tl,

rrr,1

oss,o
1

rlLr i,1 1tit1})

,1, , l,

It t, l'lr ttl,

itlllrll,s:
ir t i I i l'
{ t l:r l,' t'Ll iti () ll1 l t. (" \' ri Itr l, i I is
ir ('\'u lll.{

nr'iirli'ittr'irrt si itrr-tti pr.' cotliii irrrsti'i,


{1' rIrr iiL lrli)\'t';l1lt. [)i:t (:j, .illlii]-1,()::ir.lili"
sli-lrit l.r'ltli:,,
I ,,Irt: t t ll,. r1,t't"i. lr. r1 Lr ir[ ( tr 1'1i(.r'rrttr

! t',ri(

il (l Il;r

rrrrl,i ctllr'loi si (r) rtti''altri'ir c, lt'i


rrrrlL (:l ('i sii sti.('
'l'i I i i.:ri.,\. 6,;'. v].',,.,'1.
'I :. I ' ),,;:?J 6,.y 'lt,rlt::. ::j

rlrr-rL olrirL

;-

:[t'r't,

lt'l tli jrrrir Lliittclt


sti'lIltir', r'irtrl
'
strui.
irr
fr'.tlL ocltilol lucir" (i;.i.r'i rt'rlri
t'olriri
si
',,,,,,1.1..',i
1,, r.ilor-lircgr'itcrLtr rizbtii irnlioiri,r'l l;iLrii slltl). l,iir', r'r rl
rr, lrrric si1 slirric asil: ,,Dilcit nti birttuic ;rl)rl)iliil , lir rrrrrilr, sflllntilt('ll J cr('sn1 si in sirlcit 1ltfa tltrri lrlrt rrtiii.lL
,l r'.riiritri aivi.tii.,lliltcit t'lii'i" \'oioillclt gitr,li ,1;111 1111 1-(, , .\rrrriri.tt'r1r' srtrilt lrti. l'ilrrgtilrr: ,.('r'

rr,r riot ('ll

>ar

illtt

ciL sat tir-rllir.i'rtsc

I rnrirrile?"
r( rrt,r;r:"r;r fi in!t'lt'Pt,'irtt'Pi'.,\
ri nrirut si"r-ti st:iir,r'rticlsli
, ,r1;r, r' sij, flej ca ait,.'l cril:itor' ])r()s'r'ilt;l(. cllr'(, i)('lr1r'n il
I ( ( (, l)c cclila it tlllti lrl rttrui l'itt. itsl(tllilii't sii s, s, u,{,-i i,i';t.
l ,,rr vL zi cir r'iu1 c1n:.qc rt1(rlcLt 1i ltt r';i ittccLt :i ( LLf!,i' iir \ (.ci

l,,rrrlirr, Jlfislolt:1t, I I, t, 40).


: ('i' :Ltltrr:- t.'c'sl ii si :iolltn{rlo inl'Liti.r'att: elt' l,r.'rrlrri. ritt lr
,rIr' ('rrprii.rrrr-r,,,Ini t,i'-,, st' jr,.p1 ;l rn lrlrllr^ Ilt'spt'r-it'i (l'r-,,1,"rtitt. I\', 1, li!)1.
'r ('r.ttri l):rfr;i lltic rlr' l'lciltlr', ct' trti lrrr.l"t ilt cottstr'l;11trL.
\ ,r, :,v111i1;) (.\trlrct'r'orr, Orlu -\'l I I , l{ti "
I

r.i:;

7:/'.

(;,u) ,1rr1llu
.il,r.':itr 11,,.1

cc

s,'l rzir Iit sprrs r)(jrtit c1:.-i. -<illjrrsIr: ,--.:'s


'bun,

in'1trlq-r1 ;i" Lllaj

s5-l

sc vii iil::rtl c,:r tsti:r ir.,,3icl1,


Xal ir. ;tiinfci... lr. I.rt',,,) \'.1
i.

Jiaici, s{ toirlclri(,r, rttolic.i.


llq:gccriirtJan:inle,eXriloriiriatlaiu-lllrlr. lin,ariitilr",,. l-tri
scr vrl facc ciu,tt st.inrl qls 1,o1ltil , efnr.L ll.in ,'irii,
rirr,J
ili,u-cc5trul sinl. ii. r,'a nli.ijoi:j" scl'irr,-,:l nrui folosi{oil}.c tr),:r11tru rostul lo, cilrc at.llLtr.5ic i cirLrX ii vlr si:rlu.ic nxir:zi,ll
si miltluvil la..[uminii, sii , tllr.:i ci irr:rrqi rrrr r:sit] i1c uli.r,lis
nl.*tlat ciiililcr, l)r-nli-u rl gisi c(l (r,ql(.r rltt gisi{. iir rr;ult,,.},,:
frllrn,.ritstl tilnlri cr" sittt. ill ,tJ,:, t si) r,ri. l)lil('il. a)itrl,ra.
ltn onl r.'rii'ct;l'rtr', itlrl'r"-,.l.rt citrc rll'1. r';t 1:1 nttVilitt, \,i1. t_'1.!.tjIrrci. l-lr i:rtsuX ciu rj-i t;,,.ltil,itt, Llir :rii" Jc ini1;li'iti,r il:rtii.
;i s[ trrr llnt:agi ]iit :r(riliulr!. ilvii:1cclLr.]rri. sIu. t.it;.1 lLl .,ta.
ll indoirrli ci, lr.ci:t ft-.tr rl,.; il ilt\r;!.ri lln. c iliri lri-li;,ci,r:
il ntrri .ti.rr:sc tlt'cit e '-'l rll. ]irl' li:r;: l:1 .\.c,rlrl iiili 1trlr,'r.tt_:
Sllxlloil-iL-r 1i coXtitt-o;1.-tr irl r"'rtr:bLt di's:r.r-ic ,qi r-jrtsCt'rritlrt,.,r t.tri.t
cill'c ltLl itr, cllm te.|)rLltilL: : tlir))irt illt.r'it lrn,'i,,r-.1.r-r',1- tirtritit,
i;.tl in fcltrl ci':tiiltlt sutrlrtiliI sr-r"r,:;ti: 1rl'ilr j ri ill,,li;,ll
ll{,ulirtr vll j:i lnlli i,illf,' il.;rr-', st J,:l -i it.rli, t:.rri-triLI t.,-rl-r'i..
,\'l nlt 1r;rqrtllill :ilrrLi ru cir irt r.lL,r,.lir,L n.,-l,"il-rr i.tnlrir,rlil:iitr r.lt' IiLrtrrt.rtri ,-ir trr l,l;r,rJi.lt." 1ri;iir ;i ltfit"it'rl oltt,ri. tlr]t i. :t
f.rlitlr'11l:tr', t:ur iril \.iur 'r ltt-'trr'lrit t.L,'" icl 'i il ,;itirL
lri 1iu falll ,.liir,li L,Lrl'r:r .r 1r1 r.l. (rr1 l:-rr {'r'ar(1 i:ii rlr-:i',,i,.,,:il*
tr:li Sl"ili. 1_ll'iclrut,'li t,,r,rrir,r',rtir' ,.,1 ,t1. 1r-r::i. iltl,illlr',.;ri.,,..
,lisic O llai(ll--L,tijni.it Sll. r:t'r'rlrrlttt (ti'lt Lr {lr'}}llt ir rltt titilltr:l'1.
,.-ropi}iiLrro-tCI .;i i::r: dl"-,1 ,,'lli1t iir.,.rlir,t iii, .l il,r:i uiltit.t .li iritl.
Cinc {1,11r(r 0" acoporri-(l ci,r it.citit in"iii.1.ii]irie sUil-r,qlil ii

Maurice Scbve. (Porlret, Ddlie,


t)t

tmt edilie, Lyon, 1544).

si.liliner"ni.$,toa.rcl

)iiu;ic iill

si v-':scI,

ttSt,,1

ril;ri r,l,li,

rrrlii'".,r-,iu,':-.

iL$ slllx"nc g1u'*il,:i,.:hil.r" Ntl;l:.",,1r1ry1'ii]ilir'l.tt:


,rf,tcit lns,:nillarci-..
;i ili;il.ri. il'ngrlil.o"ii c I tt:liu jui, t..lliiFuX
illttj"stat ri ?ncrl:i:lcniL n,t a.r;.i.l;1 ci rl :lil ri-a ;.t;jsit

lcrilr). .[J,rtLl,:'ut i.,.1)], iiliiut:iticililu] i.rlii'Ini i:r .:,:lrt*


il I) 'l[i n :.rr';rrrlii ,lc fil,l;iol'i ;r,iu.n,il i'r ,i i ;,.1'ii:
,,1\r;l{,"tli;r,. iilt,,:r [. ,l,rr ',.'l,l ,;'i. .ilrl, tri :iiii ,L,t iririlli.c..i'rj
1,'1l1,1,-;

:lrXril

c.l

ll (i:l.r.i, linl.:,ri 1rr I q l, r, irrrl ,l;11 1:.,,'r1fi1 l.j \.\i,1,..;:- r:;t:.r:


.i-;r lrlLtlllir.r,tr.rlilr.liiz;rrrl. lrr i1;rli;r rii ,r,
qrtijfii.
't,'r'i:;0 !.]-.j,ltl-l,tirtin
irlli.r'altir.tril V't:lr,'jiir., ir) ,i 1In, r'i1,, lin \.i,)1,1,,\a.Ii'li
-\'icntair;ilt,-lu,
eel lnai lrruhi, .l,ri,rr,il., 1 ' 1;1111 .r irrr iia lrct.:l- liniltii.
2,\ncc,,i,.r'irt r:',,1.i: ,l.t .r ' : i'J rl,rttl, r'-1.--.n': i.:,:t'tr.lcia:: ,tt,:t:',i,i
Jl

!,'!cY,
24.,[

1Y

"

Lourse Lab6

,'{:

Belleau,

(Gravurd
secalrtl XVI).

Jean,Antoine de BaiT. (Gravuri


din secolul XVI).

Joachim Du

Br-'ll;rv

,r , , lr, irr, il rrrr ,'rr',1 , ri ;rcunt st'lrirrrlrlrli ilrlrr. rrri


rrllrrll, ,,rr,' r,r irrlr':rlt'1i."; Ilr. il('('st('ir, rnt.ul clirt r.,i,
ll, r.r, lr,,rr ,lin ,\1,'tlll'lr, i'i'r.sj)unst,: ,,.h'rtal)a cclor carc
', rrti,r ,l,r, ,r r ril,,r rr I vt'rlrrrlui Bl),i.c'l iu'c rloi ),, Slttt a cClor
rl, , .rri,r , rtn :,r' l'rlr:t's.igrtrilicg.i y,eL,orL'1 ;i B67.tr,ov, sa1,
ilrr 1f , lr, trl I i,,',,.;;rn 1i pt\'i,.orov :iat illct'c1:Ciiscil fi'n:ttCa
, in,l r,'11,, , 11, stiitiltr lor. J)al invcdcrirrilc filozofirti
il' l,r ru,l 1,, ,, i i,lttl sc' ittt|'lcttficcsc ct1 Ct ir fi Sqtiili
, r r , l,rr, ur;r, lnl lr. si, incrtlntlt .si irttrista.

Morrlaig ne. 15c oali francezi.


$s(11lul XVl. (har;!illy. Mu-

zeul Condd).

l,l l), lrr('llrllrs rr ni, lrli tolrncntrr Ilrtt: ntis


(,1 1r()r'('; (l(,li'.rlrllrs . I grr tr,tilrt] ;ti;';?
u t l'11111 ii

lt e

Irrrll lrrLltitlrnt f lroi.csl


;
d

(,r,; '.rrllcirri(ri-trci.liiii(li.t)(,.ilIiioz-of irri


.r ,( .r prirr siLnil.attl
slini.tlLtca

lni

ti:r l-rrii,:sli rnijl,_r-

trul,ultii. l'jiir,'i
'l.r'i,l-ruirr
. r rrrrrlruluitii salc trti-ritic sii-i tlca scliliit't.
,',r rrrl':-r.i ir,slllra siu sc irnjiliriiascl rlupiL lilirr:ul luj, sli-i
rlr i ti.r'ia 1i l;incvoiioer:{:l il}ini.lrif lr rurti ptltirr-i
lr;rr Irir'i,: si.t,.rio,asc, plirt'i i1r itttltitcalr: si ntn,jluntir-r'.
1, ) {'r'l lnui lirdit -q(.ntn itl lntclritr:irinii i,sir.: o icr:-;tri-

rrrrrrrri.i. r'.triir llrni"r,, stur-cu t'i sc l.rlrtir ca f iinrl lriilrin:ril-r


,lirr,''rlrr rlc lur:iul Luirii, l]icicll scnj11, (t) lJru,i,t,t
't
l),rt,r.liftlo;t2 cluc 1tc pirr:illsii lor s.i fic in;ittL:l Jrai ilnlri,.ili si funirig.initi, :ru l'ilozofio; ci tll () (rnllc)s(: (l( (.i!.

,lirr lrnzjtr, l)lu

r,:r1rrt? Jia sc st.r:irdrric sir. insrrr jlr,'2,:


lrrrtuiiilc stdlctrrhii, sL iiri:iortzl folrnt( ir. si fiq'l rirrl, li1t', Jlil iniir rt'Jl:sct.rcinrl ltiscili t.1.rir.:iclc, ci ctr lLli-Ltrili
lirt',stj. si lir indumirri. {c) ,1rc i.l';1:111 l.irrtiL r,jlttrt('ir (.ri'()
IIIt c,jti-\ CulnSl)Ulllr lr.roaItr: ciJi.t'lrtiL;rcr-irfrrl tltllliniut)[c
,l in,','r5, fT'r'lJ)ivrstir)s -i. tlc irt:atins; {rci cll c s-irii tll)t:t)l)iut
,lr' r';l s])lln, <liutltt'11j';,ir, c'ii slidr ljLr ltlt ics fnrit,,s,
r rt lrr ic
,si inf iorit r-L- urlrlc scr \-i.l llnnr:it toatc lrtciuli lir
,'itIr, st'Jr1 ntiri l)r:cjos: iliI lrc0J0 sc ltoatl. itj[11g-c, I)L,t]ti-ll
r

Castelul lui Montaigne. Tur,

nul in care scriitorul iucra.

tfti::t:irirnlXit'j ia 1.r11,.r1i sc iirLl ,.zjt',:. l;lr1 .i:ur'i,t tit.inj{(:


,rl'. rilr trtlui ,;i ,.i I'ri, ir:rjj,. s:rlr. lirrrrrtri.,.: l'.,{rr ,,. lirr,,,,r,.
,r, (.sj . rlcosLrlriti ]slir.l:i {Iulr.rrnl, lX, IS) .
r
. lllLrcio ;i i'irrlltlilrt,.rrr, 11oui. rnorlnr:i :rlc sil,t:jisrtr,'1,,r:

;tt i:rtllr.lirtr:.

ti

:l

.rt

{'i i r',li it ( iltilrt:( .li ll)iir1l, Ili, i.li i llir]ir;-0lLsi,, t'it i:i r.lri r|0lr lI
:.'i :itil,., li.,ii, ;rll{i., r)i. :ii.1.iiq jitt si l,,i,,rl, r:irl t,slr.

{.1 irl l)()l.ijiiloi',-',.r-i.;Li. 1iiiri,l,.r-L rr.rrr rirril;l:rl iii irr.r,rr"i.


jii i ,ii, i'i ., ii'Lr:ii tittLj i)jl,:,-t! {ii' {)t.i{..(. j: Ilt!rir*;:j., i,iil,i
iri:rlr', iitirir,r:ti'r', ttil, t,i' , il ,r r,t.:..r/.t, tltistitllitr'irtL,iiir
1r,': r ., I.i1:-:r .1 .1trr',,.:r.il1'1;;, r,,.i.j ,,iii, i.,rr,t.ji
:.j rl irii;,rri'.;i, it.tr.it ili ,lL,.t,l , .;l;-r t,.t.'t iri .i, ili.:ilit sj tlt,,i
irLl:il'r.r rli r'lrl iri-i,i i1.i,l;rli., i,i ;tlriri:lr i -ltfi
,lirlr;i tlii
i;i1'1i,r1,,11 i'.rt- ,,:i t,1i!t,iti;.r:.{.:i ',(,.,.1 l[;l.tit, -r , t,,i,lrr,,
irrililri.ia, (i ll:r1.,,:t i,l lr,'i'ti jili. ili|1,1i;.Il,iirt.ir"r,, 1-rr.liili.
aiil:t..ii i:1 0 irlll.r: l)it .) :.ltl]L r'i ii'.1r.1_1 1llt;-L i;f-ittit i.lltii.i.iii ]lii,
.,rr j i.'ii)ili.r .i itiItii.
i);,:,,'tilirl rit, ntiIi.,iL1t,-,. {'iiii :iir r,'L tlltllr i:1 111i ,,,.11,
::i it,:1:iii]{'i,r:i{lii it'{,rfl t;rlL:.:ir..rLliir .,lL1r i)i. irirlr.;r:ii liti';.
...i rq,-1 1i ilili
itilli lti'.irr jli;j:r.ilr lii lrr.jli :irrr jtrrii. irLiri
,i'':rt l',ii, i,r :. ]-i s,-t,.:1:i1,..(lr i'r,r,iii ,1,.,,;
r si
jrii ,,intis
:,"r',.rt j,rt'. ii)iii i,i;ii,'i lttiii:l ili i.iiIiti.l,
,l ,it iir r,l, ,,jl iui i': riir'. i;rr irr,! il.,i, '!.:, ir,{,.J-)(,
,, i :t li, . , ',ll I ;tt;rii j)r ilt:,]:,ltJ,,tri; :.:l .irtt,:fr,lil;r
l,rtrir, ;ri'. 11,:1,i,r,i,, ,'l 1 lt.trirttt-,,1r i.L;t.;ilii,
'i ,;,
',r' '.i ,i,r,rii,
t rt ],,ii,,,,. .,::, r.: i,:,i.]r.rir], it: i{r. i10
l lllt 11,{ i' rrt,,l,riir ,. l,',1-t,.r;.;r lii;,.,r., :.i si lii r.,i1i1,;
:lir lllr,t ,, iiil,t,rl,,r ,l:r i,; i, i rl, iit riit rr rj,r. iii, Lii: i:Ci{
ltL, i;,,, .ri'i;tliri
i, i,. t,.. ri.,.rJ,,, r. , ri lt, lt.i,, ,1,. lriir.Ll;i_,
ri1;rii ,1 r';,. jtl'lir-':t Jrir-l;,-, 1,.i1 i;i:rtl.i ,l:.
1 r lrri,
riri'.;i lt1,,,lir'','i'i,l i}liilljlr'tiiir.iii
lii:,,1;;r,.:11i. i;tii.ll'iLr. iiiir
,1';iqi;r.i ii r;L ;r:.iiiti ,r nouri jl1\:iiilirr:rL; rli ;rri{q1l .qi
ini]i't'i'ii;trlr,\'l'iiiili'i
tri;i.Ittrii;r
irrli,,,irl
';trr,jr'i:,it
:-i illri,r'trlt (lr,ll'.ijt{liiij ir, (lrl)ill::,i1 il,,r,i.jr,,.ir:ti1-lij,
ri:, il iil-lii'lr,jril,,:,;r l:L i:t ijl r.,,-rl,il. ii,. l,.rt.lrrr1, ('i,j stjiiirji
.ii ilirllril irii.:i r'r'i 1ii,tr'iir-,,ji l-r;jtir.r.-r i,i r,.i, ii;iiltt_
i,'lti
l),lr ii,. !ir,,.r';' , ,, J ,i , lii r,,.,lr,i.Li ;ii.il]i,],:Lrr: 1.r,', ' I:i,r,,r,.,1., ,
,'. i., ':t
I ,,, r ],r . j:,,.,,,ti,,.,
j,,rl;r
i,rl,
r
lL
.,.r
.r
i,i.,l.
,1, .rqr.i;;iriL i.i. .ltl;r ,:.ll
r1,,.,
1,,,
lr iliir i rlril',;rrr' ;r 1,1;r'.,1 i1,,1 r,lrrljli.l?" ,\ili,r.j1rit1.lL, it
li tiir,trrl, il ri;, irrrl'lirri', rrii,,,;l .i iLtiii'iiiil,r'r, j.i,rllrt-tii,ir
irrstr{li !irr' .i rlr,r' ,.rnrl,ji 1, jii( iti. jr. lrtrl:ir,'irliu,l 1.,r, L:,-.ji.
-'ill,ri.,*',,,
rtl,l]l
ri i,'qr'llri 'l i,riL,1 l,r'i;rrrr,
r

:-1{;

&

r l,rrL, il, lrtr,,i| rll ((1,, 1r,,,11, r.r l, I .r:


',r
i,,, 1,1 rr rr, I,r ,t. lrri ,.,,r'it r,i ,l,r1,.,i,. litr,r, irrillr.;ltrlirr.
l,r
,rt ,.r .i tri .,r';ty.r].g'r,, ri:it.,l;i rr nt,tJtt;i, (,it ,:i. ll(.
',,,'il,rrr' r ,,r {,l,r,i ttLl il.]lilCiiiu il :.1)ftrrr. r.li. ;r ,.}l)j.i tr(.
i r!
rrrrlr,,(r', ilc |tl.iilti'1"U. _:i i :jc il(.r-r,i,sc:i,
!)L,ri,,:._
, ,t, 'l,t
r ,, rrr,,Jil;Sr:iLSCli irt,sr.rrttrrtli. tr li rlrr:,ltlin rrl
I l. ' l,r rrr,1.rl1'r,), -l)rir:i. trol,-rLttil uJ,ristrrrii ii sr.,ni;i,
, i 1f ,,, ,,l, ,rtr, .-'rtr ili L:rgi!.itt(: lttf ajir-r J crr i-,-rlr.t I Ir
i, r'r l,.rlrri rl1, 1'111111.i si rJi: riltttr:.i" Ji;_r :;ti,..qi:i liL:
i,
i!. llltllrrjll-r 1i irivliirrtii
;i -t[,;i rLsirj,r.rrii\ t:ril' ,,rr! rrrrl" li l.rJirt \-ir_! la, ft:iiinusttcil , iirl;.r si _rtil;ir,r, , I l,rr itrrit'1ilitr.ir.r.lL {ti lijtltnt{, 1i ttr.;t1,iti,rlr-r ,,<fr, -;}
t,,1,, ,,, ,.r'i rli_. ;ir.:r,:jt.tt lirrriut.i (.tt l.ilt(lli;rlli sri *,i f,,
, r'l r l.rli (:il1l'lntLti.itl.o: il,lilriiifit.r,' itr,ri rrirri{ \,
',, ,I r ,1, , il :tiilt;i, llir"ti, ii,: ilu.i, ,rLit.c tr.rii ,,_stl rrr,ii, ,, I rll;rrt'r,,"j slrrlil_;i ltLr irrrri,t-L {ltcjliiri(, i:-,i.,.})ltr} iil.
rr , ,r r, ,,i lrcioi lLtii, nrtir.iiri;ti .j lrsi:iir.tirrur. litl" tit, :t
, rr I'lri r:ri invi'LLir:t,irrl rrii, iir. ,ljrr ii;,, jrr ;.r r1riir,, ir:1,
' .,i i lilrr.:iL rnili, l;itr,r jst,rlisiir,ir rtrrci :rrlir\,'ir (l{ {.:i1.
,,,rr:'iir-t'lr rltr,.'i cti iitttlii f)tllt-.r)iLrl siul ()
l.){ri;rl.'i irrlr,l, lrlrr, (t;ll'r'lil r:ltcil]iii-(ril jo,-:rrhui tn;iscij,;-ii.i.l,ir-sri ,lr,tiii r.
,, ,r.,;l ilr, :luirtril e'ulrj.r'tt.i, inr irt.il.r)r
lrlrll ru I iir ri;r
.r irirtr.fl,,tir'.r si lL {,rr,rr.li;iJ,,r. -;-Li, , ,n-(, ill l,ri. r-,lr ,,,
.tr;ir
rrrl'.r;11i';l ititl.irrll;t,r'rrl
rriitli- tlr: iri lLrl;1i, rl,,rr,..l,.
)i
' ,,i rtrrilt :,i. lrrlirt:ii Iriiri:i riLr 1l jolitl r rr i;r1rr,;r siru ,1,, l:r
,l,rrlrriri, cu 1i1l r"li<l rrirri it.n ia,ilc ,1r,,'it :,i I :,lr iirr;i ,1,,
,ii ll'iiI lnilt'i.('t'i siitl li].-l il-;nriii 1;r l.rr ri1;'i ;rrr r.r,,rlrrri
, r:is, fitl r.'l iiLr tlc ,l.tti:r., 1t'tliiti(l
1,,1.,',1,, ]iri l)irrl,rr
,;r IilI rlrilrl-r invl-i'rllicilijr' Lirli'iJrri irt,l,rrir'
rrl,:,i r.,r],iii,
, i ,lrr1;'ii insrr.ir ilt' loi- Iilt'si i( ..)
ji

..

(ir-rltilrri t|r'ltrrirr .rCSi lli trr liiirr,l, tr, ::i rrrr i.il
l:rlirrlr.ij:t i:'i'iririt: s:-r. lirr i'ir.r:iLsr:;i, it(,(.,rils1;.irr!il1il,rrr
'.',ii, tr.rtrrri. , r, l,r,.i:.,i ,1,i;;.i11r,..
17r

;lsl)i il)le,
, ultirittil

4.t1'.

(' .\

It'l'lr.,r I I

("\I',t'llol.[.L IIII
Despre iubirea

pririnlilor pentru copiii Ior

{...)lri{ir:r-tz olice sikricit, in clc;tcr-'crL unui su{let


{r'lgcd carc va siL fic inlir{lLt, citrstit -si ucaliruat.
liu"nu ;[iu, dar: in rscLrltarSi s]tit,r ;i iri aslxini5 s]il
(iirrccarc josnicic I ;i socot cii, rlacii uLrpo!iizbutiprin
-itrr.lccratiL. chibz-uiaJi"L qi itrtltmitirrr(', nr izbirtr:;ti nici
3rr-in

siriisnicir(...

tr'r

ll.\

r, 1,,, ,1, ,r irnlri;r 1,t, co1iii la ct,]c cilrtultit't;1i ;i ;r ic


tr rr l,,rll,r, lr.r li sc lrratli i-'n lr,-lrtvlrli. dercil slrlrir.rrt'tr ,rrr/iur('. St'rrtili-ntiL (lcj rtrrlsti:arc si strii;rfcir:c;
rrri, ,lrriii rr nlcd p,-rr,,,c, car'(r si ncoinr'ncasiir ;i -rn
I rrrr',r,r ir nrai tarc o firc bitic' irucstratit clin nil::cart:.
I

"\
(,\t'lt.(.)t.t t. \\\

Dcspre cregterea copiilor

(...)lLrs.;i .it,crr.r'ilc, ilclrrirrrltriLr trttpcsl-i tt.,L {lLcc


1,,r.l,i." riin'iuililr-iturrr : air rgrrr(ir, irri,ir, ,' (c) tlrr:ziclr ,
{lr) tliintrrir(:lr , \ iniiolrcil , t}Iilrirrtlr c;rilot' si tttittttirt:r

r'rrniclod, Err lr(ru cll ittfiti;lrtr'lr ctti iiticitri:ll f i


purtai:ca intrc oftn1r.ni sii it clrip dcot'latir cu, strflctrrl.
-Nu sc clir<lcsc un suflet si tr:t tr-irp, sc fticc uu om si
rlr tr"rrl:uic fitcu.l 1lc clin douri . Trrlri, cunt sl)lllt(i Platott,l

rlr h'r:l>rrie rlcs'i.r,irf it, utru I l'li rii rr ltu l, ca o l)cl'cchc


rli't:iri inhinrrrli lrr lLcct'itsi oish'. (c) $i ascrrltinthr-1

oi lr <lrrt rttrri rrrrrli. i irtrlr si griji. rlirlirincLcrjlor trtrsti


l),
li sor:o;rtr: [<ikisrrIIrrirtlii 1r.rrs rlirt clc trLr cli.mpotr:ili. ci rL:o1iot rili.
(rL) l)l: lr ltlt'1, irtllcirgi rLt:i'lislil rittrlttilr lii lrcl.,rtic
nrirririii cu nr'grt';iti Irlirt<lt ttr, rtrl cruitr se {:tcc lrr scollil.

ili q"r -sc fcrcascir r'lc :'usinc si pcdcapsr"r, nrr-I


, l,r i1 i , ('ir si"t ]c sirnti; as|t'iii-l frrlir dc sritloarc si
trt,' ,,r rirrt -i 'lc irrtinrlllirilc t'lrlctlt.lrrri, .;ifi,'rrr'so,,,rrl' ri, ; i ; 1r11aifi-l
rlt: tnolcsirc si girrr:rrsit' llr ilrrlrnl,,rrnirtt' r.i. 1-q1,311nrt, la ltliilcat'c si
blutLrrii; ol-rilniiiIr I r r toirtc, si nu ir'.c ntt Jlir,ilrt 'fr-itntos, fcr:iol-lr..s, ci
,rrr lr,ri:Lt lcrdc 1i vinjos. (c) ('opil, l-riu'l"rat, biiir:in"
, rr lotrlt'ltutta alll r,'Lt'zui ;i jurltrt'rrt ;iitlonlu.. I)liy in
',I. r)iri rnrrltr, tlirr scolilc nolrs{1r,, ilrilr. nrrrllr: uJtr",
l, lrrl rlt' r'illrrzilt' r]t-i.1. stll)ilrt. S-irr' 1i irjtrrrs llr lili(:r.
, rr lnili lttttltiL irrrlrrr':rrr, .si irrtrrrr', ,liltl glt'.s crr lrr;ri
1,rr1 irri. lriigrrlri.r c. Clisiln ,r iLclcvila ili cirrcct'ii u t irtcr-cIii t';rlrtivc; o rJezinalil, pcdcpsind it itririu.tc sii Iic
l,.,nli1rrti. Sositi irt r;lipa cind ci sint la trcal:xi nn
rrr.rili rlr,r'it sirigitt', copii chir:uiti si dascirli ir:rbiil,rli rll irisi;i lnin-ir,r loL. Cc fcl clr: a fi c,stc ccJ culc"
l){ rrrilr :r ircz.i pc,fia clc invifiturir in snilclt.lc ffirgrtirr
ljorr:,r', .lr iirini cn r.i lnutri gloazui<'ii si ..rr lriciul
,i
rrr Itiirrii i Nrircbnic si tlirLrnitor: fr:i, Si mtri lrfliriu cit
,l, lriLri' o inlirnpinl't]nintiliatll, c; mrt,rr,'i,ca ll(-)rllitlr ri,r rl,'r

' it,,:rrt. sr,r'i.silicic urc urnritri lrrin:cjtliolslr nrrii al.:s


r r l,, l r i cunr
l)r'drl)sim, Cu cit ar fi m ai llrinr ii..xrrr, iu.t:l"u1,,'f ilr: ;colii, ;lrcsiratc cu flolj ;i ramrrri, rlt,cit cri
r ir rr rrir insingcr';r tc ! A; punc sli sc zugrivc;rscii bncur'oio;ia, pc Flora gi Gratiilc, J)l'rclnt) fi,:ut-t
'i:,,
IiJrizc,ful Si;cusipt in;coaia luijacoki ulrtlc r,t,r ovtt.
., s,' itrlntptlr, \-.'1- ;i zbrircla. P,xiltrr r:o1.'i.i , 1.11 sil fitr
lLr';LrriL lirir.lnir.'i, 11 1}n.ric inrlrr jcitii, iar r:r,lL urpriirrr

i{

r:ts.[, ;llllltl-iiit(..,)

prlr'(i

' l'i,rlr,rr, li' I'trl.ii,.,,


.)

1.r

\;.

('.rpil.rrJi:r'cbuic tlc1;rins ()n rlsl)rintilrc:_L siilpli. si r'iu.ri'" si

irrlii fat a sc fcri dc cca cilitatii, cit.r:c itu rlrivc<lt:stc riini;r;


rl'rri:i-a rl':cit o s;irinariil sIill,rir-:iuuc li yanii.iLgii.

I (]uintilian, 1'rnti.i.u!i,t oral,yin,, I-, il, sfir'.rit.


: (-'1. 1)i,rJ-rrrt.s l,atr.i_i9-, Sl.rrzr.sl;or, lV, l.
2,i !I

{.\i,:ii\

i rt.\N( ()ts

t-ar:ltiul )iXVi

i...) l)i-i.r'irtil i)]irrlilrl'iL i:'i( ;l ','rli 1,,ii! i',ir'1 ',;r rti;rlisii iiril' tttt llttirtilr' ir i i:' i,irl:"rrrilL, rii' ir),ilr r'irir,
llr li,t"J:i '.',iutriLr'ri tt:ir'l ir,,j il,,.l-i'r i ,l' ,.:', l.i1' r',: i1,
i,itjt{):{ |lr iri,;-1ri.:ir' ,ii'; ;iin]);t ri r'i,i'ij;ir'r irSt:'i ij t-ll
j1;rltiilj {':-rritl1irr..tj.,iif iir. i,,riilr -;1 i';11 f,rll,:,,tt i;ir"it
jr.
' rl\ ;tilr.li i,,iltji(' itl j,;ti itt i;r lt;L, L\t i,.f,,i;rlt, :tllilt-jii,
,"irr(l
i ir-1.;rtt.;']. :rli !rir
i' .lrttiri
1,]:,, rr tli :i,it ;:'' j'.i,ii.iit
ii l'l,r"lrit,lr lui , r.;r tii ir't:L ,ri rli],i, ili at:\,iiil.,lii s,rlt'
{ t.r ltltiltil , tr i,,t l,;l "ii i'r,,1;lrili. | :,): i .li rt .,' ii;:l titlj-,ll
rrit 1r'i /;{' i'irii r',,tr, iil iiri;,tli i:'i t't;i..til ilr'tlitiiiitit
,,: I ;r ., li;iL ,ilr],-,r, lilltr r ,l .i:, i il.r 'i1,.) i i,, , ' ',.(t
,riii rj, ir'.;t,, ( r;r ir,rii'ri.,rr.i,.,1ir ilir,, liii,,ti jitilr:',"i
1.r: r. ; ll,l ,], .' liiitrl. I itrrt' -r r.tr':-ii i,i i:;r;,lri t -;r:
,

, 1,, : rri
tri, r

'

i itltir,;;
. i:

,;llir

:);10

111:,;
,:
..,

r-1q1

i, iir liirt;r

r ,,
' .

1rr11

slr

iirirar riirrr.Ll';1 rl ir l,,rri;L1l'. ci


':11 1 r, r'',1 , ;, I r' l: lr lr.,r;: r'i,r' ilir-t-

I5(i7

l)i._

>.\ i-l:r

IS:l2j

f\- iri. r ;rr liiil,('jrj5i irlr;tl(,irit, rr i irr l(jf-i?.:rrr',l ,,rr ;i;,i..;rt, ll ;i1i]itlit sl)i-i'].r-\ijrj(|ij ,il|\'tl{.:t(:, 1tt ii|3;i1rr'r'
i , r , i . rlr -,r:)r'rilrrllii. i-'l s, r'i,: ltttrrldrlccrea in viata qu{iiflie a
llrilrcCriqtiirti ilavie divatc: ,rlrirriinii."irr lLjitSlr:r_l iii:r-ir iJr,il;r
l
i rii.ljtrilir;r. rl,rlilir'rlti1 ..; i irrtlri',,::i1it:,:, ;rlrlrr','irr 'i (il!)) ;i
I riiia{, d*sFie dr:t{ostra F.entrfi O*rtnezeu {'i'rai1{ rle I';iurorrr
rlr llicu. itil(i:. ,\ lii-ri. r;r;rrirri;.:ti1. iir 166i. l,->iir ulri,irt;Ji llr irr
rl,r.r.i1!'l'r.t,r iril,'},'l) irliii itrttir:c, r'til.tc,.'1.iil ,,.r1tttiittr:rrtrrlli
,i, )i:,iri. liirr.i, isi {r\l}j'i|liiSC rlrlrjrri:i rt;r ii.irl-rii. l|1);ilitt {t,rtl.)[i
Li,.tl.5.tir,j.rsr:.t s'rittliilLtt'rlirr sltlli rli: il,i-;,rr:li.:l, S-ltii.Lji l)('tllttr
,t l,,iii-' .i irtr i,:,!..'r-,:ii irt rlti. \(tclt-!t,: iu, i.t(l! r,.) irr ut.it :,,.:
I'rll'l,li.,:-i!r ,u 1tlii,.;':r'r'.r si i'i r , lIr,',
1','1r;r-iliiri irJillljl
lli,li
itlL'l,ri itl,rrirl,' (;1ilt. rlitt lrt-,r1r'ilr r;l ntil'1rl-jsirt. L':-t il
,r'inrir';r iri' 1lIir:ti t), ltltrodrlccica ifl viata 0ur*'tniicl r:,s1c
,i,;";irtiii,Lirl s, t'iqrI'i 1r-irriisLr {1,. (jl, r';i rliL.r'1,,r rii.rrrn:riii|1;'i,
.l,rirrr;ii.ti rlr: i'llllirtli--\'.
:r1)j jl titrrri l,tit1ii,':ri
,li' lli crrrlr';r
,lir,:.tii;i ,iL' \.'rilriLii's: itllur:nirlli it.tti:,: itlirtl-ril .r'ri, r ri llr !:rri
,,ltt-itj:rl,', aii rlti,jIil rr
.:i i.,ittr',.!rll, jil,)rtrli)liii. irili't,ttilltit'si
r \rii,:iili
itll'i,-t. l:i";i;trri": rlit Slr]i-',s ri int;itit rlr 1tltlr,rl)urti irt
,ri,i'grtsf
si itt l'ji'r'L: r liiri. rislrir',1\iir ltrilrli r'riilt ;rit:rtilri,
,l,,;i:i.rt.ilr, ri,.r-ri.i', ir-ir ii nl!r:lti.i.r si lLr-i1, rt1ir;rLi1 ir, , rrLrrjir! r r-rill-1'111,ii.r-i; {tll si:t,.:, l.rt,lr-Lit)i;Il-rlr ( i'iLt-r' trri,,lii.;ililt i,rljrij;ur;'r. llrlnr'r,
, \('r.{ itirrl :tir;iliz,'i ltsilrol,'lii.r., jrr lri trri iii. l.ri.'t;i1(', :.lillrls
;r.-.t.iul ti,,.rrlrltrlLri si (1,)SillIl(j1- si 1r;1il,. 1',irr|;lt. iirii Ltlt titrrilj\jtii
,liit i.rt-,t, i:sul -{rilti .;i ittrlrirtnl;tt rl :ll1ri,:un,t;lsti'i ii. l)r'rrltlr,J
rrittir' ll{)ll\( sl iiiJ r'l-t l:r-lltr'rris rll S;ili's .,rr 1,,-l rl,ri rtllr,r

:)i

itltIlr'3irtrl,
i,.i,lri:; ril'r ri irrr rir',rir i.r'.il ,,lrr rlt ,rci iul1(,
f,ittr'trtl..i.-. itItiitll!r:i iIl,l'iril'1. l.t-.lrlt,rristli Stlirs r- t-,'rlt itl llt,tir',;i.ii,il iLiLf!:;r ulrllllii si YL'tlr si1 l1r1 i:{i: {)11r1: I iil 5( ()'l i:l cl}ofgi('i
n.r()r';!1r,, it11 |;-1 1:1-ip1:1:iLI c:l)oirl.i ,lr sr'ill.rir1icii rt tizlr,,li icL,r'
lt'liilii,usi'si
civitL'. ill)LluL lrri 1;L iitl;ir'.'s()s('sic irin,-,it:nli('r,it-r,,;tititi rl,r rti i'rliiL (lr-r c(iiilu.lli('iit'i'ir ()a111!:lIiJ.i.rl. s(:Illt ji] ciLi',it(,lu.l .\l tlil. ('ilri',-';r r irlrl.r-ir: ,,itrtlili;-tisiL'i'rr r,,;, 1'i11f1:lor:
ltrinti't ;Li:L', l)i.jlti.r'tl silil. l. iro!'l;ir-; fcr!titill. t:lt, si l.ttlLl'{::i (l!'
;ti:il1i i,.irrlt Pi'111;11 t.1:ttlrrtl. r('Lrr (;.' sLtilil r1c t, fitrl,itrtr:riii
l;ri.r.i"" Ct,l{r,sor, r1t,t i-.1i, lll'irl L)l:t( til li. ziiitit ij (}!)s{11\ ilt('l' iii
r ii,tii suili't.,rfti,
i)t clri' (, :iit;tiizi':r;:i. { li !;iLltrr...1. .\r"iitrl
rlrclrt t itrliL trlriuiorirl:ifi.rll sillli 'f! iis(-:l , [)rillli.'r'i: i.I,.' Sltii s irtlJli t:tt t.r lrllll(: lr,l.li, (l.t jrlff(,il,r',.;i:i,r itt rliLriltlli( 1l fir:rli li Ilr1'ir'lt'r' {,ltifit1isii, ilt stiitlittl :i rrilirLcii:t'i7i(t..:r :ii.iLrrfii[ot-.
ti' c(:tr. ttl;ri lrttiiii t.i,idi;i, ir 11I.,.11r,i';tii,,r l'Iitri{ (.,i. ('l
lnc,c'c, littlllizii, rrrati-tii,'l-t fi. rrll-ir,tr:r i;i ;t ta:-rrl titiiilt' iliitr;'ii,rit.'r'.
{'r'lizlL liti liccillliLtii sltrjr;t.t' rl,,i:irrt.t (lt t'rtl,l'iirrli:.L t.ril riil',i
ii1rq11ii1 lr ifroir';,r'Lrf.ri ttlioilt ,i,' ,:i:tt.iirri.t r:tLi-t il t,,r'lrlirL lit
r[t-t',1;11,11t1i 11 :r si{trrriiil,,r' r] ., r, lti',r,"rill,,l
"

{\ll((}l)l ( l,lil;

ir

Yr-\

(l'l ;r"1il, lll{

l,\

(tt'( l.-ti\l('.\

\ .\ Ltil:t.\ ,\ I\'l l.i.(rl'l ( 1.[(lI


ltr tl;.i'tint!t'!,. Lt f'yi17;iit:l tnrii tuti,/l: s.f',!llt'i f,;'i','iit,11f i
,'r:it i'irlrtliltr.
i.'.,\li't'1,.

( \i'l.l.i)l.l

i. l\

Despre srnetenie tatf, de

\,

i, l, l :rr lrr

rtilalli

-..

i":.:,"

l;-r;1

rl r lt

l.r

r. l ;r rr r i l

;1iur-'iir r.:lr"Ltiitli lli.'ir-jL)lllqtioit fll.l)l(li.i.(r t.arii(:ilti'i sr: t.:lLi';riIr:'l


(ii'slrfi.i1; 1ll-o:iir,^:r,SC:i 5i LilLtr-;rticlr., (,.,t
(liir:itirili:. rirll:{ill'iiu, tlctriiriLl'r1;ili., siut :rsr rir{.1ri il
-rrh:tr1u1tli, r:i.i-LLi.lr ii ttrc,rgi,' nrr i lriLrr,: si r.)t't cf r: rrr,r i rliir
rii'.'.r rtLuttt,'i cinrl cslr: ciiii:lit iu grii:iolir:'-..\1,'r'it.rLl ric
;r Ii {r.lttrros pi,,i',' iti oitnll (:iri:i-i si.ir rf ;r lst.r: lr'unlr,ir'
l'f tlrir.l..i,.,i':rr 1ri:l-,trit: sI. lic trr-'cittl:iti ;it:ntlrr :r Ii Irlric:rrla ;
;riiLrtlr rltr lri:ci.nsirrsitr rlLcir. l1(i lirlit)l{.j tlr: t;r'grrliir,:i
r:iii-rltLLli irr lrctlrntcric. lJlLcii ;r.\'t'ttI r-r'i.i;r llnl-t.ur-il{}r',ir

rLtltlitlli[lr',,, 1"11.1q1f iJ-or, in rLflrri t'i"L ritr ls1,111ri'nr lrr t:inti.lilt'lr, ('i'r1.1:l.ilI'('l si t,:0LtLcstlr|t'rr irt:,tiiiril,)r' lIi)ir:ll(',
lc si

l-r:;t- t'rr

1rri.'.llit:i.

1ti i11 llti)1'ur:i josnir:i;51 iir..11iol:r. : i)(,Irt'r-u {';[


liiutlcrr itnl l)r illlil-o irr rlrri', st sciLiurlri"r

r'ii1ct.clL. {i:r'tltr.iti>ii

nL:cil1si,i' irt.rtni)i ciirr.l o l)rctirllcm, () carlll.iim si


isi i:tit.,'st.t'to;irllL p()itll u ll L} \ (;(l(':r.
iyi r-irlir:,i l,r-:nir1{r r.'r,lr.; Ir.'ul'rtorrs(.. ililt [u zbiL'lts1i, ]ru t.o:Llr'
t't li:Lrhl', tlujiirttlll ii lrsi['Lri 1i iirti',) l,ilri{' ii irr ;r{[:r

in

lttr t )n t.cflti(ti . I'rr ini;r


rrl sirliSlrrit':(' ill tt(ii, ( i, siut irr irrui.ttt,tli, sil.i1 itl .stillllr
ri:l()l'lirlti. Irrii o;un(:lri silrl Irtitirlr:i fi r,li:r1t;t:ir1ii1.r1;i
-i.f,i,,,
S;Lirri l,.i;,1jr.1,;:i (k, S:rit's. .1;l/;t,r!.ttL:ll'tt. it. itt. l'ir'
j,lir'!,, -lt.,1i. irrti:.11t-trl. lrrtl'ii,1 rl',-rl,ti'- I'crlilirrrt tic l(il1l,
r1'1i'is. i',,llr'i'1iott Nr'l:,',tr il:r1l!,r ltt l',,t)t;"Lll|s1r rir'.1/i,;iirrt.
(

rrliLl r.r i ,rll;'r irL 1.1 l). ll.jl ('ll lrrtl, l)r.u1 iu r'li ;r{r
l,.rr,, l,r 1,r'ii;ir:it:, i)i lliftl (r':r sint ir:rl'lii ittrll-l-Li::l1.i.;
rl.rr r rrl llt \'(;(1.( : trt.l,ritnilL l,,i'i r:i.ci rltLi:ii c-ri.-ll.ii, () g..li)tiii
llr .r ., nl|lr.1 ri ltLr:r itfi, clL il.l)tn'tiiro r-':lhrlLti, LilLsiiIii,
, r,,rl,,rirlrri.:li rirr r; lilisiidr: ciri'liirr :r,-ti dobiLrili siirrr:r
1'r rrrlr. uu i:iri, o l)lt1ti slt11 11. f;Lirli' .\llii ii[i:1111.q,5,., t;
,l,rr i11{\'turritlrric rnu,{ititil(}r riisucit() , lrilll,ii,-rr 1",i.-,1rI rrrii-t.(j r-:n in.:lri.iir',.:, pl1ruhri inr:r'r'tii. nriinil<rr iliLrgllts,,,
rrLr:i [,;r'(l.c lr rl:irI-rr, clc a citti.lr tiiii i:rtriL -(ilil ('lt ]'.ttitt'ilnriiLrlr, rilrt'rrrr sirLi.t:ilipsilitlct:rili.i vc'irrrlslr,si i:li:irsci
\:Ll();Lr(rir si sri-ii si)L!l.trascli I'ltinut prill lii,.lttr,'i
rtit. rLt nsllrlitici: 1i nlscriolrsi:l' .\ltii, ll,.rrtr'rr [iltlirr:-r
.tiiLii-li. \'()r sir f ir, t'irr,si.iti,ri r-r-,s1itc.tu.Li t[t: htntt", clr.i
, rnr fiirf ill'r. irf l.r'()1.)iri -ci vilrir Lr ,.i <:rL llr |c,r;r.lir si siL-i
i.{)(:r)!:{.iisti uti[r]slL'i:.ilitl-L lh: cir si1"tl tiItlliti il,,rllin(:i.
\l.Lii sr' irtLl 'l-Lrrrri':rz;i di.tr lrlir:irta f f rrJnlt:r(ilii l()r', cr.rzil-l'or.rtt.:
rilr. -u,' irlirir:ili rll rLlcttirirr titt.tt:.or.
it(-:rstr:i1 :iiilI
l)trit:.it )Lr iroliLc r.li:sli.fiC, pi'C)St(,,r-;;ti:ri i1,'ttrrilr:.i [,,, i;it'

1,,

{, ('ari'i'r11, t-'iiLrl lriLrurrrl

irro ilr.'iili:rlr.i(i; ilrtr:i1t'. iI)inilurrt.{.' irt lrirtrirlrrl ittr,lI


tii.lilt si lrllrlr' rli lrr lr,, ril
i',r-. {.".)

r.'i,'

r'r{::ir', :i'\'i's1('.i( Su cirtrl :'ir':l

t'\ill

El?irdetc

fafi

l{r}. ri.
de

I\i

!]0i

insitte

llll lirr.lt r:lri1l,l,r il Ilr.' rli 1-rl jitrli' :it lilri lrlirlz; i'sir' ;lrrrrllt
rlr' rr. uL: ill,:,.'t'clt iiutriilr;irilli fs1lj r]r' tt,ri itt-ritit', i'ilr ii ri.
it{) i}1.(--i itrll vrcoiilii;i ititlt,rit-it il. tlirlr:l t'ii s:til ir;i ji'rt i'ivlr
s{j:l,lL'fi.lot' tt.Oiisi.trt; r:;ir;i, {)Ll id;i1t' rli. ttlitri(';t 1i{rili11-rl.
ll() c{-'t'c (-:il. itltljt(ti t:irrrl silvir'-iut;gt-r'si'li si liirr )ril)iii';tti
:-i. irtlIi.:'lrl.ii. l)(ii1tItl (:(t'l] (li):ritt l.ii.i.:itt, 1l-r'lliii,) 1r-t'irlsi
si trri lll,siiut clt stryiii',r.r.(ta ttriirsil-:1. :i'i, i irtii ,:tt lii-i'i'tti:-i,
l\t.:t..,.'/., cir.irllL ;i tuilt.ir'. lli ;Lr.'(lilli 111:ilr' l'i-t :L ltli i'"ilrtrl
irt-sir iLitilii.,tlinii'tti ciur', iirl'Lrt'iiitdrt-",-i, ., trliltiir iltr
;r s,'Ii rnitii.ltl, Sr) rii:i--ijr::,r'!-lrr ir -.r ii rrtcrijil ;i :lr,'iitrirtilc:r:.:i r::i s-;:rt inr:i,:r.Li.i, :L:tir'1 li i;i ritr iitiirtrl l:iitl'itrl::'!
sj i,::irijr,r'i,i. rr:irti, ;i ,, ; ii - ,,r' ;;ir' r .1,,:'. .1, ,,
i):'i,'l,rilr lrirt.ir-ii llrtnc riiij)art ('('li'i
'lirttil','i;r [,ri;{ii,'lri
rirrrlpri lli rtr':.rr irtfiitis,t;rzr1 " t'rr tl,:;r'liic.lr'(lirl(r1 r'l-itri,r,;
ir,trrl'r r'itilri,'; ilt'i 1ir'il,.';ritl.l. ji;ilia !.1.)iI1.(' lr("{lSiti ttiiiiii,
srlii;ilii,.i :i rt''r', ii irrtlirtt i'ill"t.lt,.' r;iilt-'::,c 1 rril'ir: '..i l^rilfil1'll
il,,lrr-i rliri ,tilrit'';r ,1,'*itt,', ,rit','. l'iirr]r.'ii iii'rii'q{'(r1i(\;'i.l}1
lilr.lrt'ii,.'.
'-!'1,.liliir.: rtr: litllrrttir "i rt,'littis1,'s1.r'.
rL'r:i t-::t It"1rl:rti ir'.t i!,' lr, trllllil !l'1.'l('lili)i'
r!,!;is11'(' :i-i. I'ir:' llrtl:i;ii i, iril','tjt."r. ''-;,rl r ilrt ':t'tir:; t:;lr'i,
r'r''i 1'11 ;rl11ll
lli-{'(:!riri irn ltt,.lr,L'ii1-lr-"ri_lr{ rlr'li:r"-r r' p,- .{ltli
.i,,r',rliili:'!;is,'ttitli,llLi(-'(ii:r1.:it
iiri,,lirirl,r,'iiirIdiitittirIiri1,,:il
{ll ltit
liillil('i r:irril ll rlii crt ri I'iir'l,r'i -; (-'tt lljrlirlrli
lli:ri iiirill i:rr r:if , j1,1,"i11,1,.'r li,rrirtlit .,'l 111i li\r([(-.]1ls{'!1i'
;it'r'sr liii'(ilrl,i t:l',-'tt1,,ir':r li,1', ' i rlrLili t'ti1 i'ltl ("ill"C'.1] r)
r, l" ir'lr': I'i: .'-li, i, trt ,l,,llL i,,,ri l'iJi,'rt,, ili'il' l):ii)l
i)I ilr (ritililit iirli-.li[;-t <illr:(:r.titti'rriLi ll':citlrrit]tl' 'l t'lirlir'r
rilrrr, rri.rlrir;i,:i :ri tttirtirr;l::i .- ( 11 llti1. rrirr.i. r'il'los l:ri
i:il ,ir,r]r"rtr';i1r1l;,'i i,i, t',iltlir:1itilil,'ttit..5i11f r'11llipi1 i1iii'
rlil;i.r r-:r'r'rt{,rlr'rt rJi','rt'lil,rl tlrr,r:..i1'(.'. (:i dlrlr.t it}tiiJl''i ' "
l1ri,'i:1l-ait i::-t.ilt'rtti 1tt,:r'tt s,trt lriil-rl, ill 1lil,1''r - l-rtlt'l;1 fr'
iri-r'tttir'q1t' r'rrsl i1.r1('il s( \'t! itici.trr-llr ctl rl lrt;riirir-:itlit'r
irir-ri ,1,., '.r'ltttt;-i1t l)r'titl't! ,-lf ir llliri rliicii illllil.{)l'c4c }:'i i'lt,
si iri s,'iLjlirl, t,,, i',, llLr't'rli'rril rri rirl:'i'li' lri,rpi'ijJl -srll.
t lliri.
,i' r.. j.
,:.) +

l.;titil

i i lrrr(,'r,ls 1it

.-\;lir-'s

\{'ilr,.,_,1{'ii. ; ii,.,lr-lint:iirrrli^. {)i:rr1,litir.;i. itffllt (-e


:li t[,'il'riiiill-i lr . :r'.r.',1 lt'.rittitrl.;r 1./l]iit.il {) st}itl)ti1 il
:rr ilr'tiLtii.r';i irrr 1,ii titr liriL:;i ilr 1.,liliLi:rt.lit:rlr i-Lr. (,
rlriri'i L';i'i'\(',ril., 1ll ili, r,l ciir ir'silii iil.ltliritlr clr:.Liil'ltii
,.qr1 1lr.lr1{ (.ltil)' (:r-'i.:i lt ;riili.
lrr.ir.irui lill llr.i'tit:r'il r.il
, l rrit isi iLr,l,,,,'.t !.'li('(,iltl lr;i-r'rL i;iir'li'r..r'it:ti,.,i'i r'ri 1r:rli*
r'i;. (...)
rrir

'

'lt

( \i'llrtl.l

li;i avrii: riiritrvi

r.,'i\

ll

Crcpi L! l.u ius.li:i.:r"iii

:.,'il ii,lli,tlt i:.llti, iti ii,r ;t- i,i tri ]it,i,, f i;1, ]t.lrl r ij i
iitiilrtrjlt i):iirji'itl ittLr' ,.,1, ,'- . ' .j, t, , .it.t-L: ti;.';ri.:it:.1r,li
,
, I _1, .t .' 'r ,ii:li'r.'" i,i , ili;, i.t:.rlil nt: llit lit:,:i:itiii,.,
'
,.irttit:,l.ii, r':,,i.r.ijr.
ruri.,i,',,.,,
.: I i:.rii,i:,
i, i l,
ri;ri"1rt'it;tr'jr,lirirrci-, (tlii'i,, ii):(r1l!r,ri,.:.! gtttii6i: r.irr I'tr.lrr,,-l
('::i1. r,r, \'olli'-..{'. ir.i i),,l}l.ii. ir illir-rii:lt t.iiir'; r:i'iri't:rici
iir:trl. llil:,,ilti lt:ijtrrLi iri scriltrii, rlrrr.nrrLlfi j'ri:til, uirll;j
'.' . i,,, . r .. \'.:
. , :rl,.r
1.,,i .:,t ., ,. ;,', .i,, l, t,. , I tr
{()t{}tiniili:
ii,,
r1t,,lrlt, ;i 1li,i
{l'.r
l:'r.'iil.t'ri lrillii nL il'. lrtlitr.,.'t,",;11,r i, , iilj I\,ll:1 llitli{
il.

.l, r'. il:

: I i,,i.i.

. ,, r.|: .:r. r tlr.! .tlt

.,|

,-:ir)tilri'.]'aittt rr'l; iii; r';,,i;t '.r'i Srr f;1l'1' rli,


lrl;r
,liiLtj;r, ilii ;i,rtt.,t. t;i ti] r,' ;tr';rlr, irri, l ,r1, r,,

rr

.;

.,

Ll ilr i.,r -,rr


.l i, i, rl1.l
t,l.tfi ,,,r {liit r'11','1i11,'{r t)r)r,-i|r, ii,, ,,,, ,,,, 1,t,, (,ll,l. llli
nriii {:a' iilr lrirn, ,i,rt' :ilir l} :,irrriit,rri :.i .1ir,,r,,1, ir,...i
Irfi lir' ,rlr'rtlti,l'rr. .\rr ,, ,, , , ,,1,i,,,,r,, li"-;r ri, ,lrjlir'r
i..,rrtlirl,,,r.l,, i,r',lr-.rr:ri.llril si
ri:ri-r) rri ii i))rii
rilt'i'ri -;r si i lrljtili'z{.. iit.riri:iii,r.lrr-1.
Foi -<i-r llll ritinr,ru r:u ii:iitii
r,,,-1,i: ii r,',;111 :;1 rr;riii:fl, l,.rtl. r,,. 1;11rrrit ,.;,rii t,,,,f|i'.,il.rt: .l1ll irlir irl.r;ltrr_.tit.Li ittr,ii-, ,l1q..1iillr'::li sr.:iltl){,ti:
iiinrlcii \-ui,ni 5i-r il -sli;tr'ltr iilir? l-)acii iirrlr'1girr l i,l,i,.j.11,1i.';1;': l, ,li-;,1.,.lrtllit:r, 1,,:riL cL.l,,l;rlt,,,i ir, iri,1,, ;,.t.
\ Iirt i:r Lr 1 (','1,{ tL'ltLl f,)itf 1)('rfrl:i111 i1r)i.lfl. l)lLcii lil-lirlril:

rlt

Sr

itrt

t,tll,,,rt-

rl(' \ rl, i. r,ll

'i

"
!:r.)

IIL'r','i rli'strlr rtr',liir,'1,, llrlilslr'i'si rrlli li'{ uii;ii iiit-*il <1r'


f;ilrlt,,i'-{:iri ()ilr'!"si. llt' lj -:r11r:-Lt':ri tl't.:o{1:r1-i, {ii'i,.1(l;li.{11i.'(l
il iilirr.rj:rr lirr, i1 nll'iluiilr tri.r';.i. inct:tut',', il llmftrrlLii.rrr
llr:ciiirit'Ir.i1 ; r"iirrr]totri.r'ii. rl:tcrl ci!)rr,;l liL' (rsi.r) plLcLrt.
llliir irr.zrr,;tl':rlr'lr fipirtlii sllr', ii trrrr't:ttr cLI. \'cdrri'l
.).ri{.',i iii-f;rr','. Sint co];i i 1-ilirri r.lc I'irtuti.1lt: crlc ilLiii
si tu:ini, irr iot'lrprrtrpt'ttu-j .i){rt 1;r'ir,i ilir:. 1ir:ir.:inrr. t"r-r'rtni.'i illirr'r.i,'r:ilrltri rr ilriiurini , fi sirrr. rrnii vir:inii
Pi',-i,'1:rIi lrr;:r il,'r]tl'li tt itt,<tt.siti' r]t',,qr'lriii rr. il'tt]-rttJiri.
Jtt t,rlL1,' ii 1r;','1-, 't',rtrl J)1'l)r)rl rli ,s:.-r-t':r'il'tt-, r:hi,tt'rllrl'i
rrri :.ir:i il(.r lr.rilill jji:ri\', i lri ;i rir'i liri r)L ,lLii,iil vji:l-itc;si
ii tl'r,'.i.i'::irilr J,iit:i .:i tt ,','i Itt'ii {;'lrrl,.'- irn,rsi.itiutlr ti.
\l rrtrir"rittt 11i:,r1i1.Ltt-ilr-' ('u sLir;ij1litj.,:, irLi r1, l,'r1.1;1|;1 l,'
l)f{ 1jl]1]'']'ir si. "i l,' ('\r'll'r-r L:it tl"liCrrlt:ir'; il{t })ir,int llittrLri
clt nli!T'{'r:rijii . rl;rl i:1-t:iu L l.,rlli,rlt j ,<i li,r utnili si l-ritri'r',..rj..i,,,ri-i.; ttC 1,1iff1;,'tit t.i.i)L.il.r rlr' :rrltcrri si ttly .,,1',,11 ,.q
i';ltr-ivl! siL sc iili.rtsi. rl.' tt,ri ; (), i.';l itil Ilt-,,.111 l)Lrlir-Iu:lltul
lir'l)1ll (' irll,ir'rrltitrr trtri.li ; si rti .;rt li:il r' lill ltlCi:rt rl,, iiittlit'
'l
('rr(.A. {){' trrt. rrltrr} fil()r'
i)\'ltlri rtoi . irtr',trr} cll\ ill.i. si.itt.f t.t}
t:;r .ii l)r-,'ir,']ii, l,' rliir 1l;,11:l;,)tlj.il, {t:iir' it.U {l{tflii inifrri.;
ciriri rr\'r';rr,r irrilrtrr lilirri. r.1, r.lii.ir:';ir1i., lilitir.lL't,: si btitiiii'oittti in (t('lt('1rr:i.r'r:tt' ri .rJt:r ,t:lll-:r. suvr:i'1"t, lirrrti:'jitirlasi llLfi ri,' ;tlltrltlir'Jr' liri-lru, ,'\\'(:l1l rl,rtrii. tt:iistiri;
rrit:r 1)iI1tt.rr 1r ,]irtiiil i irri,r-ilir ilr' ttoirrti'r' tltt f';lo,jtLl itr]
,

lr,'ttti-u lr cirtilr"r'i;.rir trrilr.'illr:


(t(':l in,li Jtt'rlr ,:rr lrrttirtiii.. (...)

tt).ri.j irt:tl:,: r]tr jltii.i.nl.ir,, rr.l.i.;l

s{

nr('rr;l(ll r'lr

l)i}.ilirl)11

li rri t, lrrr tlil :tr'i-L;ilir., ci rlir.r i.i.rr1ii,, iilj,t.iit,lLi.li >r, r:i


l,, ll;i:.tui (r(r (:{);rl,rt:l r:irr-1,,.1 ;,itrti.;t si,1 i:r:l.i.tli 1i1,
,r lr,t-; inl.gLlltr-lrti si
tl,: t.r,Jrr{, L ii,.11r,rt :Litii, 't i
,, ;,,lrrrir';i.P(: sirL,: si _lir,s_iti
i-i,1,,,, ilrr l,rrli :rrii. rir: r.irlir.rLl iit, it ir riirl ;ri l,1,i.r.t'.i lrilti crr.
1,,.r i,r, 1,,.,.,i r'i<: si itisrric,;
,,l',rr rrtt:int r:;i r,t.iIlr Iti ()ltntrrli'', zir:r rr l-:r;. i:.r;ltI r-..I'i,r.,,st.
Irrii ntt iut iisr,'trilr.li'iLrliti. s.lltr-,Iii:, c.i sir't,l',,,,,] ,,
rrrlfLrntir. l'littrr-i in rr cinl;'tri 1r()L('iilrlrii rrit.rr irr,
lic:ritr.rr
.r .r'r[r'sflil.lr. si r-i l':lt:t'si l,.;iltii sll s,.tl.L.s[r:1,: ,l,,ri-j,,.
Irr,I, li l,' .r'r,iir,,I r1 i,rtrrit,,i i,,-,i*ii,.;,- {.,r:ir.i.r1.,1,,.,i,.,,',-,.
r i :t
r,..li, ;rlit iltr
.i'r'i:{l.iitzr.st.r';r.fi; iri;i :ictirsi.;-i
ii'riiiiittL si rli,;rsr'rrrr.i' irr-ir.il-ilot.,,1,ii1,,t,,'',,
iirr:it. (.ilt(: itu itl.(:
r. i rit:tt iL l/ittLat tlll o
rlt,-*r-:r;lrr,t.i. si 1i1i r:ltilrr. r,,r,i
li; ,r ii1,'111q1'r'ti titt :i,,t]rq;;1-l-i.
f iit-r().r(: rlli<.i ,.:i nlt i,r ,-..t.,; inlliti_
.;rli. I trii,.[),:tili]t lL s() *1:liillli >i ;r si gli-,i i.i;r.f;ir-'f;rt;.i.
.,i l,rrilLl-11 ;L;i iuilrr'lr:i r.r:l1ir<r,tir iir: 'ii
'l' ,,'i_i,1:irj,..:iL
;;',ir,':l i,' ,, rl,'il'i r.rr lriL,:rrr i,. (.:r -rj[,,t.irr,l ,i,j l,r.,,l,r.irrl
i,,i t.rr-,ri.. *,rir rl,: rLu
l.;L li;1,i, *L,,rl
iiilirrrlir-ii,st,
r';i rr"uiriiLtri .ri.'rrl .;i.llrrl
.r;lrlr r.irt,,r',ri i i-,rr',i r.ir l,ar(-ilr.ul
Iot'siL l'ir: iftrri trlti.rr r,'i1i1 lit. Sipt i,rri;t.i rLtrrl.ti tlil;Lr:t,irL

r';iLt:.iti'-i,;t:i irt r,:,1riti I.Lr':;ii'-rrLl_ rf,,1;;l


l)(;LLLL.g [riu,,.,.r,.,.,, 1.,,,
( iu'(i () rr.lr rlt' :i i:r,.:r: 1.,:.rii
:i ,lr: ;r -lilit:i llllr.livtti.ilt: 'si
lii-t lt r-r,riru.rtilr,r', ,lt r:j arr.r)t,ri 1,r ntr.r';, ,[,
l,iirr,l,, ,,,,,,.,,,,,,]
irLilt'ttriruLr-. rr rrtiu'Lii , ri ,1".,:;i ([irL ,ri,l,r't,;r:ir.r. :r,; irr.tiltt(rsl-i' llil(:i)fi lrrl,ri:iL itr lrit-i.r.ii,.1,,1", r:1tr:.:.rrr1.i .i
1,r,i'111
ilr ;t {:1)itl.i.nllt lt: r.:t-,.rlr,:itLt.rtr ill_if:r iur:i{ t.ti j:,r-lii p,r,.t
ii
ittlt'isi riitr rlLnrrr. ,\liii l1rl,,<:;i 1,iii,i,,,. l-i 1.qiit., 1,.,,
iltfr)l(1(.iinnir l,iiLL: ii.t,si,t:t,.,r,,.,,,.,, 1r,
l,llrr.,,l,,'r.,i irrlr,f_

,1, rtliL:r
('.:tl 'l'.1'i )i.i l. .\'\ \ J l.i

Despre jur!ecari'a pripith

;t

oa.rllcnil0ri

[.,. r-'rtl.ju,l ,'itil'tt J'lr.i'ttt.r i:it ;is1it'ittt, t.t.,,].rtrir lrfliLf


i.n in'i,:irtil,'..:.rt,t lrr-lirt tir-li it.utitti', Sirtl iiiititi ;.it'rc,
,r.tti'ti',' si iLspt'rr rlit ftriuI Il;'. {...J l.rri i .irr,l,,:u l';i,lr"i ,l',
1 I )irr
,l''

l;(i

r'.

Slr.irii.; l"r''trt1:,..'ir ri,r ij;r lc's,


,/ . . .r".

rl j.

()l).

i1

. I l]

i,-rttti.ir, 't

r"lrt,i,.-1,,, ,,,,,,i

rtt,l.

1!::11:3rye:*19wtrpi

eYfIa.jg

L
{-1.,q,,1,q};iSr1,1

i {'t_ i?,\ t'u i;l,t

{JI-{il gi

l-if illA$'F{:,ft{

Ii\ ANGI IA

?'^ r

I r''.str.:',.;r tlt-i,r.lu(.ii,,i rli,lirr:-rsi 11r:si,rir"


;.)).iilj,i,.;i_
,i,;:)'',r 1r';1;ri1:tiii'i i'r|'rili. i;t{,rjti1(. 1li. l}(,: 1[ilrti_lltLtrii,,,
. r;lr-ir :t,.,llr,, l:r r'1,,,:t.rllL:tt-iil i-.-.ifl(l.1uliti ;i .r , r rili'r'i 'il:ii
I )..1.1 rri,,.;'it-,lt t't,tt]lt-ri r:r;tti_ittlnt ii-itttsft_,i.rrti,
'i:r.1 )i:i (lilit'-()
lnlllitill!r lr, ltr:lii
illl'..-itn ccnit:lr ..,!
;t;ir ir;:r.ii, j i rr;;ti,r't:i:r.11,. l.trttglr sj 3lr_rl.iirlrs:t, ,.i.otrr:ir, .,
l'-lit,rlr, iL.i ;lijs
lGri:.ir i..ste ;irU:r:1.rLlri, ,ll,r iilft:iil,rr,.,.,,
Ilrr iri,:iiri l,.ri irr)lri{^ i1',1i.1i,,1,' iliSS) ,i.i rn:r.r.,.1,,.,u.,
:tiiIi!riiiIiir-i.:ipr:l]t:,iltJl;i
qtJtrtl,.ZI Jri.ti.a'it.L fi I,,, i..
i-l;r.:i,;rii :r.jrrrr..t: i;r :ir,.,1lli1,^ .\,rr.,Jtlir i r.i in i,;t,.il'ir:.
, ilr,';izll s, l;,r i i:i \lt ir..li ,,: i i ili.t,rt.,,s,t Ii.irr l(rr_;iri.
;i ;-.lzlr:tt trirri irr.\"irr (',.t11r.;rjii.. l.)ni.;:iii'. ri. irtrt:-i:iia:
''(,1 il 1,,,1r:i,: l,l'r':'. -, ; itr ii;rlrlrri ;ir !trlrri I iii:t l-rt.gtlfi*. sir;tttiol:i I li.tr,rrtr'il,, 1., I I,,,itJ,.trrirrrir. iri i.;,:,
1;"r'i tt,rirjii r;ttrlr zi i;rrJtri ,ri irLrr r'-.ttrlir.i
'l,ri r.,ji l',
'.n:lirr',ri :ri tttl :,..,q,.:.1:,rrti,,li 11;t1,'l),'j,,1)1:(..1j\i:[i] i.i,lr;,Lr
1':r'lli*,r. i::-J. ,l f']r{i,:1. rl(r (;t',rj:ttt ji (lr_t i1ir,ir.1rr.1 li.r't.
liii::rlr;,tlr, ();lt'r |,rJ'1,.':i (-1ti!'ni I;tr,i1s;t, iittlilirUr. l'r;til,
,.i',rir, sitil rlt'!,,:i':1,1, lrr,.rti;ritr , r1;,.riiiiili: rlrt t.i.rl,|t ,i
,:ti'L);lrlii{'!rtiLi. \,,t}iLr-ri'i i;iii;. t)l|ili.I]i.i lir:nrt:.,.:-}i
.:.,: rj-,lU lrrioil;tt.i s,lr.lltl;
;i 1ti;'ltii, L.ui.tr'ltij ir\ ('l:
lri ,;j s,-' irrrlilr,tcali, ;iilL:ii.rr:'i, r':r ii1 \\'rrlt, ;
i:r1.itr-rii.lt: ,,riirrlni ri,. :r., iiril,.
1;'rlitir i,,ir
, :.lrj '; ',,. -j .- ,i'l :r
I
t.t. l.. r,, l

jrri il':r|i':
ill
iLl 1lSJ. 1ll iir' 'r'11;1.11'';1
r''r'
'
''
'ir:
,tt t,''
{
" rt lt r l"''l
1'r1'rr'l'rl ;lil:riV
-t,t-liL .r. r'lr;j;"' l'tllilil'l t:r'l.ti-li
li;71'
1,.:t(lrii. li'rilr j'. 'il r:lll i"rr ilir!i
hi,rr,lirrilt
il'"
i"rr'
-j''';rl
\'1j
ll'Liri''
lLri
i.iul ;i sll(,,'.r-c1li'Ltj
i'lL'f
rlriii
rrttitl
ill'
'
,i" s,,t, l'ill1-'ri:illlrl'i'll lljsir ir ii ti '!"r
rirl
ii
!!:ir'r!'
i'1i[i'
\ni
i'i"tttll'l
r:ir:i. :tiltJi,:rlri,' il5:i l\
r'ri
lil'r'
i
llrillj](r'l il*f,:rtiivlr' lL:i l-rrfi1"'' 1;i11irr'l{' i)' rl i i 'r1r
1l
tr:sirrtili :,rri,''",;'!ilr' l'r: si lris' - lillllr.ii
.l.r
;rrr
r tlilrr'!i')1' ill ' r'"iir'i, i"
lrl S.i,';r l:;,i.i I) i,tt't
rrr'ili:lr i;lrl
i
L'
I
irl'rl
r
iliti
lri',,i
ir'll
'i
tirj.oit.lllr
"i'':i:rlir' '
ri ' (';'lil'l'
ell::jiirlr','1, 1111, i ;--ii.11::tii ll fir)lli!lr'1riii'rl tril
ii'rlr'r tt)
\ttit"
i
I
l-'i
t'r:l
'rt
'
tittli Li; .\iii .l'rll, llili)tllLI
111tljrrrJi
r':i
'i'
rl;rli'.
:i
illl'r1'''':r'
:jj ricti;triiltril
'i''
i'l'trr
it:
"ii
llrtt
ii i1'rtrlliili r:ll;l'-'''
sr:lrll):i -i ,i lflilllllil'l
''ri i :llit'i'lllr'r'"''1 r:1''i ltti
ll1t,.,r.ti,,1, , l)li.l)li lltl iti'itiz'tlr';:
rr::!' lii;il,iCrl;'i, 1r.'llr, ,l:t :.'r1 ilt 1)\' Irrii'r " '11'11.;r'i'-rt)'i'i''
',
trlllll!
I
\r''
lrrslt liri ('ri,,i ,,1 lr:li:'j ill:11rll I :ji):l:ll'rijr
ltlllrl:.1
r'rllrtii'|r;1'
iri:"tiiil
\1i'1ii:r'
li,,lr,'. l\'Ll,r:rl'l-r jl:'r'l'', irr
i
ir;"iiirrri,
'"ti:;; "''
1, i', ii."t.il't:r t;l'tri'rLti'i'ir1;is'ii"1i'
f{)!'i,rir tirt t, I ,l' i il r)l I'lrrt itt"ir l5:j{i lii1J;ir";r'rir:
i'i'-tiri:a:ri,il,'; 'ri 1r1)r11r':lirtl'r; '11i1 ; ililil;i;llr1-' ;.
r'1:r1' :il
);'i"
i.i
ri
l
rr
i)llr)liiir
{'(
iil
lrtlt'
l('slar i\slfi'l i,rl
';irlt lill
tltlrtlLl-"ii1"i
,l j:tii'Lr'l ,'rr:l*irrrL-riii, llirrl llii,
ll1r1}irlllt';ill
sitirl,'uifirriirl:l,1illl'';','it:r;lirlir:llLtltll;liti{1il1
l:r,i , il ir "'rtr'r.:i'i
i11 \rl('r1111r',.'!\liJ. ii l)at!i.Ll:t i' 'il l" 'r' ilirL ll-rrtttjlti
1iil ''ili'rr l' !'r lr' iris'''.
Jr'l(.rlr'lrlli.til
i-il
1)i!1;lclii,
1;ii:l
,':1 - t )!'-' ! irr:it,ii ;.i, ili itrrrlrLrt, ipd.jiijlr,i.'Jri ;i ,1c.
i;lr:iit'
'li-r si)riii'n
,i1,,.,,,.,.i,,ilijrli.;i" \\'iljirrrr
'l;;lilrrii',
lrltlliiii:t
lliitl'
illrti:1rtri'1'
llr
i
in
'!:tilr
l.5l
s:r, llJl.i]{jll
ir)
-l',..r,;t:lrlt.;itt. ii)ili)iiillrL llr \\ior:r"ls;'
t.';,rJuir,.i,':r -\i,r-iiLri
1;iltll:i 'i i.\
i,t,.','itt,'',:;i lll,,1rlt j'i :r, tiitt ll'lltir:)i, ;' '.'
tljjii] i.i...ljlIt;}1, t-]r] ,j'';1.
1il!}']ir1]r-, i'iltr" tt.tt {) 11llli jil, il.'i.':
iti':rllnLiri''
la.\tt\';i
ii1'lll
s,,
li,rti ir,',itr'.1
'' '\lritillt'
'.t',',',t.'.;',.' *i-r r)illLli\i" ri iiti'l'li'i'lr''r :l' 11)llr')rrl'-ljliillri l;1''l:lilt'; l1:\ l:'r'iii'i:l
,,ir',,,t,,,1.'i)lrljllllill:t 'i'- \til "i i"""rl'llll'-"
lll Vcrsitttleil
r.ilt,iilri,
ill
1i1'''r:l
ltirr;'i
l;i ilitililLtiiti,lii,it
iii.' i li-r'
lirr.iirii
iii
illiii}ilrll!'l}t
llrl
1
aut0r;?-atd ll{il ).
/-\iiiil

.,1'ir, i',,t ,,r,i ri

, ,,;', .,! ti tit t t,, i i;, ', ;ii,'


ltt lt''!itlii::it
i l,tit;,:L,,i t ;!rr,rr,
t)t ! :,it til.ir.i j n,); :;.i rt."i!t .l).t::t i)t.ttt,.,
()1 i .;ai ilt
"g i'r ltt tt.:ir,,I,.;;iii" .

,Slr:.rli,.-Jr.:rir-t:"
'l.ir

il,r(-l

Cei rtoi {itrcri din Vrr0na.

j,ji,1rr iir l:r. Izgettirea bCStiri trirrlnf;i..

t.oaltg (1i.tr'.i;,lt,l

llli'ir.; i s,-:rrjr'(..r:r rr:i1.ul ili l11tii;J:


irilir,',: ,,illi i;iti1r,'r-" f,.,1 r,l.c r):.it l'"rt i j, rrr-,iriir,: rl,ltrli], (li1t.,;.1.
::ll !-il-J :;liltill. ittiirli:;,n1,1, nL; \..,,- {rti,rt;1 d.,:1r;:iti,ltl i iil, titi l -itr, sll-lr:i Irti'j'ilaia rtt.l !.lj{}, itr lti;istrr.t, ilt r.:i,-q-

t:llq lir./,0.

!(ii)

,,iri;i,.;l;r

:Ji; i
I,E

1ili,:,ri1 1 ;; llr:';:,itli] ,, !' ,r1,i i1, 'li,'rilrii r,ri,' rl. lll litlrl
itr,lrLr', ,.i, it,l:,lal ili iilil i\jilill' ll' i,,r'il:! liili;'lllLli."
i)rri Li,rirtt:t ,:ttr-ti,',lii t'1':l iil'.ii ii.-irlrril-i ill irll'r--r{ll
1.ir,ilr::lrl.iir'
tj ri .lrrlr tirl illii.l\ j. 1,.' litrg,-L 'ij,rli i'rlill(.
l,iir,'ir:.t l :, t tt
{-.iliiL:i iii t}{,, t'irirli:ii,it1. iila!llill(1,
if1ilij.1" i,'
lrlrlrr:lLtl Itli {iit;.,j,1',;io {ilrrilr'. {in* ilin
fr'!it'tcrit't:l 1li'.re::irui{or, .i ,:r,lil" irrlr1i,:l' ,i ti \r'1'rllitl
jtli, li i'li:liL"
' LXli. {lILllrt,r lrll j'll:,,':iir iii'tr,il .ii
',,
lL
ii"
:rr-t
t'll
{oii
7i
ct:iiri;'ii
',i,tlti'r'l-i
J1i
,,t{i11
irr,ritii ilc
[;rt]trii, [r,.' ir;,rti i zii, l]. 1'r'rrir'l:i, li'.' ilrrlr'rrr'i ;liiiril
r.r'i lliLtl,l i r,;11 ,r1 lrrt i, i r'ri'tl.: i,,lr,' tl,r:ri ilil;itttril-tli
ir,,...1, j .i,t.i,i, i,i . ,tr' , r';,q!,i.',-1 -r].il'rr1 i,-i ,1, , :r i tr
i irilr,l.t-rli' r, ;rli,1 iirl:f i iil lriil;lr 'lr' li i',,'
i'i,r/r tr1:l iitl (,lr,iL'l:lt:r, ll,r'illl,, iLt \' rr.lill' I l.iijli - iiii:it csi" t,ttr' rlirt liiiil.rrl iil, tr'-i';' l':lrritll it:ill' : ilr
i.ii-|r'li, ir|.': ( "llr- ii1 !ir:l.i.i 1lri.l. ir ],-:ll:''l lrlli1l11i-ii
l1'li1 j 'irlr' li 'r tlaillli)i,1:l llt'
t)ta'tt-1 itl :,i l)r)lil;rjlr'l
illil l'.ir' r,:t'
,1,t1,., i,r llt Lr' ,i i,I',il: ., rili)il:rii
,rj,'
r):ri)iililri
Ll ii,,,j.'tl
lt
l';
il
ii, l, lt ,1, r t, t,,'r l, tr
.L
rii ]i i'r.;: litili l)rii. irllr:-, , '
J,.rr i,rtii,. l i .1,1
r'i;
r, i,,, ri, I i,, lrli 1r.,'i iil;rlii ll'.';li.L iril :' li
iLr l.rl ' I,, rri li il.:i, iiir' rti il ':"
rrl i::ll,itl
' l-i\,1 1,, r,i:r11rt,;,,
,1
-.-1\,iil1
rl
I rL'l '
l'.t,jl:',il;.i;riL r,'lilillri; i ,'i ilrrii' :lr'I
1:,:l ,ii rlrlli'r."i' 'r'llr'\'';i1iilri
'.",r'rlL,r;i'. l:.ii,-'ll;,;ll'
(i,:,t,r'i. ii,r;1r irrr. i::,ir. i',,1i, i, i ,ii;l irl:i1l*1lt :1 ' , ' i
rllrr L I liril;
'..1,:i,:.ii f,l:':"i
;t :
.l.i:;,,,t',i 1,,t it ,ti'!! i,i 'ii;t.\l',:ti,t
,' itttirl,:l'
.
1'.;1r;1i11;r
f.lr.:,i ilr illit,,tt l.'ii,iir'l
-itl1l
,':ii
i
f,r'l,tt
v*
:iliji
..i'i
lt
ii'lli)illirlliii
f,,trr:ti:ii,,iii,
; r 'it
tl"
ll'i.,lli;li.':i;1al
il
iir.',Trii''lll(s.
i.ii),',lllirr'l
riiiaiii:-,
i ]l ilii;t {rlr, i'l l,lri'( i] ,1/i.'r':i 'iilrl:"1' ''r'11 1"i ' ( L ll'
(ll:riL'ii
ii
':l'
,ilrlt,'rtii illi i) r,', ,'iii i;rl.l'
'ii':,'
iti lili lt:'li i l.r '; , ilr rl,.i ;:l , i,i ,.l.ll lr''Lll t ll' rtl';;il
J,
it
.lr r','iir,'iIi:
"
(J i:i!r'ir'li
si l!i r'i!'ic
.1.i,;l-li.'r r\.illrlii
i,r.i,t i;ii{tittttr").
rLr.i rlrjrl il.:u!-rr:i ,'.'''1'-;.'!,.lf iL,i1ilrriz.i'r.iii; tllril fliitl it',:r)tll]io:':l
i ; r.j il illr i)il il'- r) 11r i !.'l |li L lllr'i' i]l11iti
1i
1)ii l l ii.ri i i Si clr
r-r11!1i.i
llli
lii
ir
t:iLrl
fir:,i
vl'l',ril:i!ii
1l
l'iir
da'(it
rr,:ii
"
\:iillil'\li'll si llrii iza'
iritrl]itlrtr!:l'
t i:r ", 1'r fiill'ri'r:iili

i6:

: irt irrrii;tt,:t ;t|'.,]i'-i. .,|


. r ', '... i ., t ,.',,
.:
'ilr;ilr;i

',
ritir

i,'riii

,.1'r"

i i illl)lii-.

,r'i iit lr, r'tiir' ,i


iltrl|
1i;rir..i
li,,
i itli .
t, ' \..1r;, rt I iri ii
ir,t' ,, ..,, i-i-,, i-r' ,iir :i ,1. , r rrlr. i l lf]f\ 1r,. . irl,ir rj)ri.il li ,rii' ;lj,':r-,r.r :l
n,.'t r'ii :r rl l:l: rri .'\ r-tii:l ,. , r riiitili
r,,lrt,t'r',
;trl.!1lt t"1, r ilyrll,rlti:i
;1,jir1,,tir.i:ii
r" jr
rrr;.r,i'i';l,'.-i 'l ltilr ili.,:r iiir.-r i:'ri'ii ', - '
:l,rr;rt :1i.. i ili; .,. r''i .i,r, i r,l il.,i.' :triiii :.rr rtr:i! ;r' '1.r
Ji;r ,ilLi,,l ,l,.' il i),triiji : ,r'"(rl. il ( jri,l iilr i l , ,ri t
ilj Lrli r!, 11;! ::. 1r,ti-,' ,,, ll;r,. 'tii lrr: i l-,r-i I'iril rli. ( ;;r
ltii :i| j :ilti,., i;t {;1,i...'ir ,],r.:i', ir')i1:l 'l-,'r'.r '1 , ,r' i'j I r'|r.
ti:i ,t.., ; ir,,' :',', ,, ]lr:i,t,:tiii lil;ii .r:-,irl ti;t rri,i 1,,ltiil,
n];)i':r;ljlil:r ,i,, it :; ltti l.j,;:lr'r,'i { , ,r iit r ri r , 'r,i.,I.-t
firrl:rj t ;rr,i; lrliilii. \illl llr I -1r, , ,Lr rLr'rl . irir' ,l! tt
syrir t1,rl irlj I iit,ilirl:j :\.1,,i'l ' .
r

.l(rlI\

{l{)l-1.'l'

(l-{fi{iJ 1l(i7: l5ll))


lrl'lll

i l.

p,'.,,i11'tt, rliriit
ltltt'' ji :rrlr'
" Llllrrili' l.trrlr'ltiz;i
r
ri"rli'r
iii111:i( lli .[liritl'ir: ;rl \'1.l-li;r irl [irltlrlll Ii:l7i)r)ill];1i "i1'1
ri"
r'"1rii
1l1r
i.liil
2!
stll)fi!,\
ir:l.l}itll'
1'
lr'zt: i'rlt sjl.t!{Ltltil
(:Ll (:l1r: ( r)i{l]I;fir:'lii{1s
l.r'li'l.,lrl.
r,
iLsllr,
l;t
r
ii
1,lit'irri.ii lricrrI
llr:tlrli i lLri;
r;r li lrlittt.it tr,:Lti 1'1.111-;1. i'i'r';i:l'l;l i;lilliioill
it-ri"itIltt;rlrr
(Lill
iirl;11:i
r::ttt'tt't;1|1ilr'
r'r.1,'trl::i
r,1r,llri(l(L;r illtir.
titttl,rtlrri. lrr,, I;irt'i rlirl I lsli .lolrtt ( "i''1 I'trr'li rz'L Il t )''
'il,
ilrl: rli''' li'lilL"l" ;' "" ir' '
l,,i-(l: rtr.:'ttttt;tli, rt l;ri lil ',','liI
rl;r'i ''' :)'Lli i i'l jrrl;rli
irt
Iilrii:r,
irirrrii {-,l:r{i r:iiilit,',-, L,
{itrlilritriir': illr'li''
Iritt":':lr'1r"
il
rtilrl'
l"i:ttr1;t'
iil
ti'.i:(it(. ii
irr [-l..rti ir'r iit,r i.tl l.,,liriilt si:r'Lt:i ii;liti;r";i ]r:iitt;t :"it ' r'tl 1'rili'
iirlr't I lilii .lailiii iitt, llt. ()iirrnl 1rL,"l.r;-'.'ri (irr lir'rl';r llili:r:ii
(iri.\.ii iiir,,i'(.i('l'::i.t,t:r.. iti lSli; l.lt:llii{: lr.l \ ll-l';r il ttttt:r:sir'
,l,i.r'irir ill1.1i,','Lr;il, i Si'irrtilirri l';r','rl. ilr l:ll{i '.1 illL i;r'il':i,
iji"lrl:'
{r'lllilii''llir;ii"i;il"i"
i,,il'r1tlr iil ,liilirir i;tltlli'l;'tli.':tiiri.":';
,iiii
Ilt,rl
li:lii
l'r,ilr|1'L
l,
,.:iL,.
i
sill:ufl.
;r1.,
l.'.rri,l.
:iirrtirlLLi
il lill'il iir-('i:!tlrr j( \(llr..r i;1 l'i'1i-1r1ii:l:iili tli';il;ri i" '' I :'
,,rr,rrrsr'l-i:rttl l,r;':r ti.,'1r;i'11-li iit ;rt';tlir' lrrl"rlrri:iir' i)!:lriill
r.rlr-1 i rl(r i: l-llll:r'lir':-l ; l)r" rtltt: ri:-i t'tlirl"ll
'r, 'rst:i ,l,.,,rir|,
.,,,1ii l;ri,r'r'r'. r l)cspre trorit!i:r ctlvilllol('r f i il lttcruriltr
,,,',r,i',' iI il'rli.ir llri -i"1i[ ("1':t. l'i'itllr-' 1'rllLli'i' 'r'ri'li
,,1,. iir i (lr,j., l r:,r Li -r :ilr rr:-t.i t: i :r, ;r i ltL, i'" i rrri:l-r -r'ii:r' rt'i
i li{r\';l L;1' {r."11:Li lludlitl*ltte
llltitLrr-{'11:il 1 ai l-i i')trsliltt.t
.rle {tarttatir:i (Oranlnt ilices ittrdirttcnta, li!'7l i'l;r'l'!r'rriL' ir'

r'.

,1 r

rt r'r t t

r')

L:rr trllit irrrrriirriitr


[,il;tl ( o]r'l' i11' 1''ii1111'7;1r':t :r:iti
2"
{'iji-l)l'(
:r
''l'':r,z'i rr Itii iirrrii',
,,,,,',i,'i,itti I il-t', ""1t't i:tr': ]518' l)(l11i.l'rl crr
i',,' ,,,',rti"il,r,nl.,it,t; ll())ll il islis
. o t irti. si s-() t)lrsll'('zc'
1'.11.

Prolng

,,i',i,,,.,,,',',,', \\'il.iirrrrr I-ilr si Slatrlttlc "{c'lii Slintulrii


,Pti'r!. "l i .:1r,i rlir l:t:ri j,,. ()\l)l i]lli rlpllirl'r: i ttrl l lli";i'I ri"1

:6ii

Cc s;i :,,t ili

ve

:i*

, I ,.,, 1.1 1,,.,:l, cr r'1 .ri. t)t.i ill.! (ii , ';.1-ii' rili-i;:.11 si
:i-'ll;ill, ilr',,.:11,,' i;ii-.r.: iiirliill .:i
i t',r-'ir',i,','.riir
ril
ili:rili,;i'iii.i'ri, (i,r:'iiL' :r \'. lil,il-""O:''j.'i.iir'i
, -t.,1 ltt,L,ri'',
.; I rr rl ;rlrrlr ,r lii, .l . i.: i' l: -:l .- i : .: , , '111].i1t': ili.'ii ll
'l'',,i:ii.,.;lLtii'1ti
.'' , l,',,'.',,,,1i1 I r',,ir, t-,.
l .
,i i
'
r'i'r|iili,i
tlir illt'.'lit)i1,r',-l'i
iLriil:i1l:L
ir,rtrlii
rl
1r,,
r

I, it

I r Ll .,,rttili

: iiiIi;

I l'r':iilli

(,ii1'

SL'all;

l:l--fili

t:t, lrt l, ir' l, trttr,111,'r: -l "', ii,ii ii';r:li. iir irf lll'::.r;i,
ll -1, i,l i,]," 1r'''11.1i1:',t:lrir.lai
I :,l1,tir.U;i, tir'i..r,ri,r,l
r,
i ti r'-,1ril'. r:-1, lt,r' ,"1 I l L liilri.i:fi.1 il il si \''r'l.ii'iiil't;-l
I iri','itLl l: il:, ( l-i:1-i)'i" l'i 1)
, i.l rr:rr .1.li rri .l iillliirilir
.,,1'1,1
lllr,,
-l irtilr, i' .i*ililii.li'l"i
r1;,:-rr:,1.',5iri
,. 1li rt,, ,,i
,r,it i,,, , ;i i:l't 'i !r i:r'll) \'i'. iii; i:r ;:;'1. iri\"'f1 i'rri)ill lllill
!li i'ii;'li::i:ir';
iLttt.l ;i tiil' i 1,,,-,',,.. ,1,' I'l.,il cliir'lii:rilllil
i,i,';rllr,ri,.;1',11 1l(- ('ll1{-.('ii lirll
r.il !i,ti)aL,',.,,,'.',.j,rr','l,r','iit
ritlrii iiili r', 'rirli 1i lLllil, (1., \':t il ;ll:ll ilt' iol'r': r''rrrriiill,t, lji | ;r il, ri: itlri, rii;ti l;l':l1rr,i, 'lfliittl 1;riit)r':r" si lr.i'rti'
l';, ,1,',i;t::,'r,t,'ii ,',iti'1.1;i r;.''i'..11.rt1. 1il' l:;ll i ll 'i i l'rl',:ii;il'
it'
'1"
l;r llir:;lrirlltir;'
i, rr itr,',,lttii
l.r..ir,'r.
,i
!r it:, 'ti !:" i 11 1lt ' l1ii'';ri
i;,i:,iiit'Lt. i:it,'itll.,1,,
i rt iii,r
i.' lttilll..
)i lrroj

itlli

iiLt11)t-i {ltr'::iitii

i)t ittir'lt-

,:lr f-;'r'i,rlrlitL:r,

ltr. ,.i'1r1'':1rti':t ;i i.ir'tiLiliiL>'si .fit.', tt, its ;i [];riLi'llr il;Llti i,:,,1,'l,jl ,',1 tliilrl I;,i/i/i,i1t1;1. {)1,:);!i l;i !l',,;'i:i.s, ,llr1

1' rjr'f jn,ii',;r Irti t.,i'iii j.ttt,l'ii i,ii,:tr l;rilliis i,,


,',i.t,. 11, i, .,:l,i:'iLri t t'i'iit1 r,
'1i,

"

l'

l-iri.,i.:r. iit!rli s1.it,:liitr:i ririlt l)liitLu {t.! si


,l1i111ilrLii, rhl,llril LLilLi ,\lrltrs, s ;i iittr,t5 tk crtr iittl
rrr ,\ru1[irr Ic;r.i.;ir 5i siliLlr,s, r]]rLl1.utll..'!c ct:rului I f]or , ,l irrr l.rr rni ir'r {:i'i,: mili nri.ci llrurintu}ir' (.lcsllli. tr.i;ttc
, rr i,'iiit i){i cir l'r.r i lr:-ai itilus, t.li ir flicul ,,:a di:gL'lrl.rir si
r' ,ri'llii(, i{. rl' >j)lt:, t'lri,lr' 1i riitti::,i rlitt ,Lc,.t nt0tir'.
It, , r [ot t, lri I;icul i)i'ritrit riirisui soci()t.(,sc ir fi fost

\'\ ll.l.[.\]l tilt(,'l\ \


(

.'

l+69.' - l5 lt))

-1],,,,tir ;i 1,i,llr1,'g i,rtsit,tt:Ll, irr l]Gi .i;i irttl'1rr'

slrriIi.LL, i;r (]:ri.L,rtl, ttLtLl,-'tltt.ir:i i'tSl 1rl.tli. t.r-.,c'L'lIil'. it-it.;'i'


I

1$S '1Llil t:r'iiri|orr)|c i.rl i.t:r li:t -i. si.ttriirtzir, .l inbr glulr'r,'r-r.
iui(,i,,1:r(, lf ilri.rfiLcii htr.iLtl tit, l)11 r-'i si Ir'ct1ti litnirl: !jlrrltl:ii

l,;r

llr (trlold: lriri iL Sili- sturlaitii llr,rtrta-. .\t,trtir .rsi. lirlLstLLrts.


lrin iSiltj. r.:irtrl lririr:jr'fLa -l-,r,t1rlt-ll si l,iirLit lit tll,,:ii'cc, i-lsii. Pra'|li'r,rr iri r.i,lr:i-.irrl tlc |t lirrgiL r,, [,]srr';ci ciirl lii'iit.. -Sc [tit:
l,tr1 riti. irrcrrrri ril:prc t1: tliri r :ri:t1t,{it! lril.'lioi-t:cii i)L-t'Sonatl(,
r'1,:ritrrit. tl, 'LLt)ir'rrLs [,iittLt:t-r: i] iL.:'iti,;t'tn {cciulii<,:
, l r:i.i l r', r i si l;ri irti (irlrlt,.rrr:lri (lit:i,r'r,r, P:i cirr!i.i L,isr:l it:ii
(rrt;r,i rtli. \rr:lrr-litt;, si'riili,L'i itlrIi,'tri r,otttrrt'tra)ri1'L.l1j; d;ii
sr r.'isr,rilr' 1rr irrti rtillt
si t'li i il,rt' lLii 'll.r!'llrlts [,inltcii'.
lii'lr,slrti-r, .l i,lirt (',,1i',t., 'l lr,'trtir: \[,'rtt:. ,\l11'; li,rtltrzirl ' i i
ittirrlt'il.irLr tfii:f iLtli'. \Lt ttc-ttLt r.ii nll.'. lrl,:1.;it'iit lrri; siit!tLt'l ir''
L;Ltirti 1,rr':-.Lr-lrtr: sillt: l-lsllllli-''lr-irrl 1i l' :l( risi):!rt d:iiL': ."\'lrlr'
,\.llrnrrzio rl irt clr it\' l,rcil ijtf [{.. IL';tglrri:lit.ltl (i{) rnlii jcis; t i
4'1 spiir"i rrirrri,>iarr llrrliiilistrlitILLi timlrtrL'itr: r;i.] si.l'L]lc tnii'lljrrl
lirLlii:i 1i :r.l r:(r{.'crtl ili.sci,|clitci irtrlililrlc'rii. s1'11il1i1rttlttl
zt|:il-1t:rti itlr- i liL ('()itiltlliiili..i:ll t.it ttrt-;ll ilr,l' tttlr,rt'iqti.

.\t.tx) ti \).t:zl().1
(l

\\ i liirrrrr (;t(,{'\'r rlin I iri I rltt.ll Lt-ltiiltr


.\lrlcr i\l'lrntrzio rlin .ltonirL:
*
t tti,l ".'.'.!'lri '!'lri,tr::lt1 & (lll/l; ,'i ii,; i.tt i,
ul,. fit. irt t,,triiLlrt;rt'.l t\t i)rrti I )it 1,'si ir.
:{i[l

sriltrtrili
I

i,

1,'1

i.;.:'

ri

1rri

7',",

I lL,,rri,'.

,, l,rvoiri't. l)r,tr{.rlril iit riiil'l ltiiltc, i:lici irrlcrr.si.lt 1-,rir-'l.t'll l Ii )t' s{j (:lr{lr-) lr li t:trnrtrrir:, Si tr,tLrsi lill
l){)1. tirgiLchri
i rr rlri-lri fiitrtit lllt :1i.i1tl.il,:, s,'rr]i,:irr
ll
lti)'t's(]nii lr tiL iif 1Irl,lii', cit 1i iLi lrrti'ticLrllLr', rrsifr'1 incit ui:i g-iisr,+r-:irtil.rt,r|rLi. r'lill|ritlrii.tlirr i|t'i Drolir,'tr:t_.r'L'll cr, lri l'lrttrrt prl-ttf11
l)i i(iti:f\lii lr)L:rr. rf.iliftl t.ltir](., s; l)i't1l i'n Jn:r.1'1'1r, jrul-rlic
{;ri'o l,iLili Llr utrilii ilfll)larl isr.;rz-;-r to;rt.r: sirr\ ir:iil.c tlft.mii:iltr.
I;u'lii.rttitr 1'r:nl,r'lr ;l i ut'lri
tlr'slrrr. :ir:l:1. rlitr tttnir"t
\ri'\ji(:iI lrtltii t.t:tltrr.r1'r l)1i'(:;;1.1iil
ilti*l:lU llti{j lr..li:Lt-jr ilt: ilr.tiI'i.:irrrii., itri:it ni,.:i rirr llju (r(.sai. ii(lrllir s:r.it >lj Irrirr.l rrt;ti
rriirli.: tuk irtrri slrlr lrnllir sot:t.'t.inili lr r-ltiinitirl(', stlirrrirtt;r
'iiilr (l('sLi)it'tii:itr, ilit-ril rp,11 ilir"l.rLri:r. ('r'rr i frLriL n.n lt(.iiii(ilirtit i.ir.i..:tr i, 'itil ;ti {i 1,uliti. l1i.+g6t,1 irc{., 1 iliLrlllt.r-t rr rijIo,: lriinlnc lLlr r;izii. i"ilrlrilii liir:lr.,lor ijr(rlcsl.;, '!luiirsi
,irL,-r;-r 11Lr lLi f i ll,st irizi,'silrL cl () foiu'i-u 11g1ilr.ii.r rrrir:r.:rLi;r
.j
in lr lt'gclllr :uiirrt ikiL llli, ri.r'or (.)p(:rC {lL}tciLi si k ii1,iir', sl.i., tlr I :Li fi
:r:,/.iil, i,i'-,\r'istril irt;riirt,.rr 1,,1 Pl;1ir:,rj,
liti ( ii', r',,,
1,, rs'-rr'11ir' I,i:'cr ii
Si iti rtr:r'risiiL lrot.iLrirc siuL. irtt:r'rr l.ritiri lrr uri rliirrl crr
rlrurlr,lLtlr, fiiuil {.ru insnlT}i rlirilrt' r.,.i (.1) srir:olr':c
,'i. t:sisli trrltli.i, tlt.oscltjlc irrlr'r: rnrrt ii l;i,,;rili .\r'i..,tr,L
.,i l).ltrt.tit-t, CIL iitttf'11il ()lI r:| tiillltii irrt lillrtilr',r .i llti L,trl
,'l rrlil[t:-r Irltt,,.r:lt |r., rllr,.r l,,rl :1,,Itr . i,,. l.J,rr:r t, :ilj.llillili rlc: rti,r:rt'2.'Lrl nrr lLi Ii lrrrt.rrf iiLrt:i, lli i:lr1;rit. lllt l'rlill,r
:Liilth, irtlrll irr fri:r urrrrilolrlrr:rLtl'iLirLl.czili:li,r'ut)irstrr: ;
irrr: fri:ir c ltiutiLoarl lililtrir:ir., nr1 ai l'i rttirr:Lt, 1;r'intLt
rLt.iti:lL trit:rlit-i, llirtiL llr inclii.,itri'tlt r:'i crr srr(:r.:rsr slrrcil'r1r
l": (-irr'(: lii incr,liLLl -r,. ILr sfiriit., r,tr Llil'rrr;rirnlrlr.rlcr,it cii
i- ,i s, '.r'i iL l-,r' tot i <.,:irrlc'nii irrt'lrr;rt.i r r.t,rlilici tlt: ri{.u.rt
.,.i't it:irI riirt 1,:rIi,'r (lilnjil-;:lr'. S:,rr {',:, ltIir lli, trr.rl rr:.rtu
,i',:il r':i ir: rlr,t-,.sii s.i. fir. ir:tl'r:[.
Ilrlli dt: \ fi'trlr.) r'i' il(]i'iisiai ltlill'{' si {lt:o:,r;l.rili lrctit,jt;r[('1r rltrrriiirrl;.i..si',: llfrllri rrtit rlr; r'ii::i,litiliii'r, irrt:il
':,1

rl

It{{ 1i.\i.:i)

ii:i.:r.,i.;;i iriitt' i1t rirrtiit,: ii,,lr:.i..-ri,i.'i.,i. i il {i :li l,i(.rlj1.ciil',1


lalri.r.',:ti. ilr' \l'i--l-l-!1'r:('
:iiitili:ii,.'il
ti,liijj,,i,ltttllitlll,r
;rirji,,: rrl. ,1itilil.il.r-,r t.J:'i.S{jl-t:i-!, sttitt:.; .lt'1-;:r.i ilrl rlr:l rllllt,t:i
tlrt'il :r1rijil. lririii li li() rlili, j.)J {t}lsltl2:i,lriif i iiirt.l'ri.l rttii
i}. .r::i: _lr'"1.
r:tlt:,tr r'li. ll{'t tlit
rl, i.,,.',lriii
fl.\.
r'1
tl'r ii.:liLll
r,:rt L-l
r" tlr,
i,/,rr:L!i
J'rlt.l.i'.. 1,-ll
t'r.r-,iril J'lrl.l.rr.r
J:iiti.''
' 'i.
, jt11-s ,-11' rirtt iji i-, ,.'itril!)){.ii(iri, ir', ll,ti,' .i. tl" rlr,"riilil
iitrlriio'r''rii ilitttiil,:rl,' tlt[ ,l,riii. ,ti,;l r,'i ,i, ', iirrli:, r't
,.Jtirtl.' .irt;ii rrr,r li rJ,', it , i i. .)

1.,{})\

l1-1$,, 152Si

tr-r;1-r,|1;1,
lt""

t,
tJ,

t-l:i

il
ri :rrrl
,,,i1
i
rti,
|r I

(.i,l:i.. rir. i,t, i,l,

,i lr, lli)i.1

:.:,.:,j

\ Ii i rr

;r r,r,rtrllt ;,,.i11i

'::

tir

,,1

i. , t, ltrr,' -t
:r,:i .i,ri1'j iiii i
. 1.,.,.r,
,
'r ':l :
ll

;)t'r).r';,:rlr'"li
,: lr;r'-tjlli
jrt itt:trr' l''r r)i ' i r {lrr,,l,l
.,..1
l, :,t,
Lr'
: .' :
' I r:

tl;

IS'l].\'l

]tPls(

lrl'{II- I)}', IN l'Jr.ijt'.ll.-i{ii .\i.{'.\'l


ol)-r-l- ti{i\ J)li.\'i iitr ( r }i"i:(;l L,i.
( lliilsl'1, ()\t.'(ilil). i,il7rI

I
i

t'

r/r.rl riltl{l.riilI',t',,t:t'ttrlli.rli'S{tlli{)li:it:ii':,('{l{ir:;rlr.Ctit:lijfit
r, r , .ri 5i'1 iriLi rrrr-r:tr:zt' Iitrrlrr'cli,: liilti ilirr arlt()rii nlr.i jtr.s
( r'r-ri ; irtrl.rirL , lrirlt,'lr, 111ir,:n:rrlt'lL Ii r'iiti;ri.lt , [if i.sitt!i:lc,

I )1.

)iil,L;:,

(l:.rlrgtttt:tt1.';

DesPre

ltcttlrii

Prrtrlici

.\lilirril,'tttt I:rr: ttti, tc rlilr i(r;t.1,'llr;i'ilt ilLii osr'l;ilt,


ci,liltit'-rir., jr':i r'tt t't,.|t tttrii tltiir:j si rtr;ti tr.l, ir' llijf',-trir'
si :r.rotrrL t'r' :r'g.ri:it.i si sr'1iot ilr::;1ti>i i11 111irli-rl11_iit",:i:i,
i!Ltarc,'lrii soirlr'ill ,i,:tllit:t'rtrlittt.:r.ti:tl-{:s:l'.ii::-11.11-tlljtri.tttrli
sirrt o.rlrj i,' rlirirli r,'1il1'i111r;i tLn ii';r-: ;i uici lli'j1.rrrti;r,
,,\tlic;r srrrr lI.,'l.rl:r itil l){)t,-lit lllict:(-':t1,1til v'l'l:ill(: {.:ii i'llli.iLr 1itri"Li.t,lri,, rl,, rirt.l,:r-:rr.1i.';i'tLt cii,'ilrilt,'. l\,ri, llt) ;.it',', ,t,
silr1.('lt lroiri.r iii :t:i sl:t.tr'r:-tlit;j rii ilt tirili.l.j tt:r. li()lr.:jil-i.l (l{'
lrllliir,' Ii'ri.r'it. i'iili 11ir,1111 tt'li 1r'r rii-t';)t rlttsi-,.rj.tii.,-ri. llollrrriyri, 1r,'r)tlllr si,1i rsi rr.,",'itl:iilil. i'ttl.f-il.-l:i:i rr,lloirtli.
vt'i'rlr'tririsi 1'lrrri ,lirtli'''r,:t'i,rtlt,Lir.-rit..'tr..r,.tlili)i'lii-jitltoii(lr.',
cit si l)('tltln lrttlt't r lrilirrLi,lis. lilititl-il r::t, ii,-:Lisit,;i,
lillriirr'.r,rlrril irtir'"-:rr',)ir('{ ,Lirl iirllt'grtl gititilltzitt rti
()rf'u-tlLrlrli sr.-l iri.r;tili. sot'iri .;i 11|,.'gt: tliri rrlt: iil.(llli. ct \':t.
.lni ltii siL st'lrrtrsclrinilr.: irt itr:tLliii 1:,'tt1-rLt clc'itrsllt: , l:iL
sir iil irrlr ir lo!.;srrl, irarrrl ;i itin.-{&rll- iltt.lrgr.ihti l.Lillllll irir3--lr'zr:srt ;i ilil rrr iu.r-irl.ll l.i ti llrrntntlzr"r.i , cL'il itt'.r i <1t:-ii-Lr-i r.si rlirj rlrii.r'{i rlitrt.rr: iiiti1.c.
.siilL
.
l-)iritrr {tui trrii tlc ttrlri sus, nlitltr vl sli lic stirLitrlr-tr
si sltirlr.tlitrri Lrl liillrii laliti,t, ii siL s,-l s]1,,.1111c l.lctrlt'lrl
ilru.l)rr.rfr:solrtl ilr.r,\r.'tc Unrat'ristit:tl, ir c,itrtli i-lattrlir
ttsi('s::i snru lgj Ir.ir.b-l.t rsti: Jritr. rr ir.r-irit sii iblticiL t1i11 iji, {-ldi ilil
l.{);ts1.l'l si :'-o lrzvii jc r.lr' ;rjr'i, 'l.r S-i}}' intinllllli. 1';1191[111:-tI

si

itt
slirillt.rlill(

g'.-l i11c'-rl.it'lrs'-:i. irttt'-irt,;lt;


L,llt.lr' 7,.i.1,:lt'
tl", ltLti.t'; c;lt.
jtrrrrtrt:Lt.t.:
1t,1,r
zi
tl.rr
irr
tlc
l)c t,.lL intitr1i
slt.l ',inu j r1j \-rrt]]t <l,r o olli, ir111'r:ltr;i sir.ll. {-( \r,r. trtllj. rtlrtlt

tiurl

itl.i:,-il?r,1 r)r 1ri ,.rrclLr oiil. irrriiiiLr dr: lr.riri:r.ztL, sii t',iLll.'lisrlii.

irr;lrilrliciirs,r.i:i.('1)lc;1iLrlili.il{l;lttlsr:iilil }ll,lllil'r\:;1. iTlil'illl


tlrtrlit lrl-i',r,',li.rii'rlir,;i r,'i
in,:u;rrfrlir,-t:..liul,iiir:i,t'.;iirtir',
r l)ilr: '/ ,., 7-l:,,,_;,,r.1& (.)il11ir;.(.. 1rl.-;i,ir ji".qr.r,rir 11,..:t,Li.;t,t.irt.-,,
.' . ,'i. irr r,,: ri'r', ,'.,1,' !t; ' Ili: ) :'.

:71

l)i',r trt.;trrilL' siLir IJ.r.V)/'d i.itill.loriri itlc irri {iit:u'er, {ir,


l,,,llrr,rtirls, \'llt:ritrs lllrsinnts slill Sg |rrr-ius lft'lrrr,lrLilltrs IrL voirL l)t'clc(liritclrri 1i rL,crinir)rik)t'. (.lirrtl insii
rrrrlit:ttlii stii t'r.rt' f i f.r,'tLt :ri( i]'r' tl'l L)ftrSrcsr: 'itr lrttt.cit'ii
rl, rulri -sris, iui'ii \'()l'dori ;i r-or: J:i irr stlLlc sti rtrcc s1rrr,
lrrr'r'ur i urrli trulltc, ilrL lrri',ir,:tlintcL' si sl,uiorii ;i rnij',r it;r.Lcu. itu(lit)rllilor" \'t,t- i.L.i itlr clrl,: ,'ii c lriitc:, lrl.ttirci
rrrqrir.l.t:.i-r-r.rtrr 1ic l)lirriu, ii,:(:r lrrrrrini rr istrrriri l'u I u r':rJt), ili.t.t ( ict'rtr Dis.!t't' u)'/ii,L I)t^sfr( u'i.!l()t,, lrlrrr
li,':ftt't: ftit'(t'lL Ll.rlti ut'tLt,.n'it,,:',. Itt."i:il,tirn.iltlt:lc 0)i!u;.ia(
,1,: (JrtirttiIiirrrrrrs, tlt'at [)tclLtuttt,titttiilt , Siru \/i'r.]lllt ii.ll
;rrl.rricrt{,it. iLrrr ll sL:riitr',r stL Ii,, t.iLit si rr-\l)licii I iLl lr,;t.ril
rrt Li srrr lrorricrriii.lot- rri[ori si :i iucriili!rl lor, Ilrrit
nirt[(:i1., ]oilL si siLril;it;t, \ it si--t r.:x1;lii.:r pr' \"crgiliLrs,
( )r irlirtc, [.Lir:au,
.fuvr:rlLlir, 'l't.tr,Ltlitls sarr P]lLrtlus.
-i in fi,.g,grt zi t[t: -*llrltiitol'-r-r, tl11iri1 iuiliitzlt ltr t:t.rasttl
.r.rl'iIit t1i: 1,r't.s,,,[i rrtc si s{.]lri(iri, iir [atu. tiqtlinr:i lr.clurr:ili rr. Lritrtloi: \'l sir cit(.:r:ci :i siL r:splicr: pc l [oi'ritirts
:rru Pr:rsius.'lrr.sl"L n'ri lLrr-l iin1,i,.tl icitri siL scliinrlrrr
rrt:t,-.t.c,f rt:iirgtri cu itrcrrr iit'rlarcrr prcsccliLttr:lrri si :L
slriiorill'l si siL t:slrlici: in zili: crr sc u.1'n1i.'azir ir,;t'rL i.r'
r!ili ;,111 i)r''.il )ll-s srL sit ci.i.t.ilrsi-.iL rliil n(ru ilt.,.ltltrai zil,,: iri,
ii,' iirrl';i ltc(r:tstit, str iiilt:r'1ill'r-c;rc iu ri(:t,r,risi zi 1,i.r ii rlilrli- lllr ir()i.'1, {litrll)rCltni 011 tllt 0r'rLi.or.
.\llr i tlrrlt, tlir Lrr:i oii ill tl,'crrrsrr.l Ii.r'r:i.r'r,i si.lriirlr',i,'i
il iulttlli si tlt: liirtiu ori irril)riri. [:r llL:l.t.lr'ir sil . i1t (1r...ulsuiux(',)l)1;tLclor- 1tr-rliclrt.lr' lL1,- r'lLclLrli,rtltir, in zi.lc,lr,
ii l;L oicric'c(: \'()l'fi int-r;i, liL,.,[,; [rrt'ltrrlirrtc 1i sr:uic'i'i,
\-;l si, citclrsci iu ct:l.c r(rsitilts" intr-c.r inclincr-c a Colr,girrltLi ui.r.-itLll <.r'r'lL fi rIr'Sr.lt]ltirtir tl|.. 1tlrr"gi1ii1Lc, illLri.3'rritri f)i:1,*r1111s 1 ('ij lriL r,lori siL,1 lLscnllc, [ic Llcgnntu,

lititltii, lt.littt it Itri [.orc'nz*r \'"rr.11rr. fic A:cp/zi rrl.tii:'c ilt


lrri "\riltts (it'llitr-. fic
1ui ltoliz.irno, fit,
'1/iscr;//,rirr,;li
','r'r iin ;! [l lrst,iltr'lttll lrrltor, i.ltt1'r;i lrllrcttl pr-i:sr.ilintr..1rti
si ;rI mrLjt,r'ititii rrutlitniillr:.

r 'fitlrrl li(t(rit;r ltu \(.;ilii ilt (.iitl{}ilitl ciet'rilttilrrr. l,_l ir|1i,.;i,


i ti,.,')t liitJti,,
l)r.,rl)111)i l, lrrr.r';rrr,;r l)ti,rit

'l I ti ili,\:r

,rl. ,
':.lrl

I I

IL I l)

-11{ )

IL

{t{':=

i I rr,

r I r,L n,lririlii rtcbt:;tici i'l n,ri

,,.,;

{i..:i!lai.;i i]i irrrililirr'.. 11 1,,1,,1 r,',i,;


,,
1,, , I ;!, i.,:lL.iii is11.1 :rii si.iitj:r'i. jt,..it'riL ri\. 1''
I i
ir,::-,i'l:i ri,:i iri ,\.rrqli i. i.'r'iLilr:r' :r,'l:.;iili i,,, :\1irt'ri,; rl trt.',1.
-', :Li1,ti i;t r,, rr'rtril i i,rrl. lJ,,,ii !r'::i]1 l],..1,rii i,,, i,ri-;;ri /l,l,riir1l
jlt iir.li' i r . irl I'il lt1.li :ir'l:i:lti ;iirl,jl:t 0r, .i litrtti i i iit'l
'i,
;rr:: :il1;i,r.l irl ;t:i',,l,j,ri',r;t 1tr. liLCllt r.|Li i;l:li:ll ri,. .it rrri,, t,:li:'i-r,-l:i ..1 '-:r riit illl ii.i Li1. ilt i irtiil", {,lri lt,ril,.t:t.,t: t,r, lrt ll,,.,i,.
'i'i , ir, '\lr)rri: ii1 1il)7. \i',t'ltr;llrli:-,,t:'r llt LI,:i,l,l,:
rir t:lr'1r,
rrirr ,, li.ilij)l It.'j-i,rrrl"i (jil {l;,,it"i'il ;i I.i,lrr,'1,,, iti i, it, r,i t-l|,1
i .t i|' r.l:r',:,1 lilrirl j,Lltil:i, illi'ilt f,,ri.rilti;L.,ill111,1'. lrl, t,li,
i,:j it'.i.,1,;...1, 11.:,, i:i,:, i,r,iri,.' lirr.ii' llr':i, .tri:.tilirrLl ,,i ,.rt i, jr,.:l
trirt. r.lirtrl..l:i,rr'.r"irt, iil !ll lLll L t, ,rLrl,.l,lir I rrti r rrt. tj,rr.':r itit'-:i:r;Lii-', -r,il:t:lt:; i ilr f!t)lt1t1r ,il :r' riitt\'\'r
irr irr ji lL,,rii.
iLiLliit.':t I'ii, Illt;'lrtirt.'irirrl il t'. Irr.. i 1,:. ]ti1)li: ii ( ,r .ii ii, tiii,rj,r111 ' r'.'.-i1iir ii ilit.r-ltirl,r t,rt.i1 ..Lii, nu
iri ri.i ii .)ii1'!.,:i1..: l'1r1,
ilr;r. \1,)r'll'i1.i"i'l)i1i,t!i:i l)it.ii.,.r;1 t,:'.. r'i;il;t rr'lill,-;i ::i ,r jrrr',..,ii,::L
rr:'ijlil ,.1,.-' cot.lia( iljli:ii. iLl';i-'rr.:iiil,.rr' :;.t.i,., rlLr ,1 -i r: r -r)iLrr(
ir l;LpLi'i tl.,,ri irLil ilc iLini iii;lrrrL' l si,,'i,.:l,ii.ii. i';itlLir.l L rr lilrirL
i:i.i .iii,'i,si rrii iriiril
lrit-iirc;r. si.l''lr:ir:itii rlr.l;iit-iiLli' .';r.ri..illrrr.ir:
:r.ir:t-r'il. in ;1,-tiviLlLctL frrriii.i,.:ir r-;trj,
ll \'ilI I ;r.. l:lrrr.
liillilla:f i.lir.lf, r'islir'i'.ni:- li l.rr:lrl,iiitl; irr (-l;rrirtl"u (:.rinilri,rr1(it"
sr.'lir{.:i,'rtnilts(irL fliLr onli.uic iri irrit'aitsi5,..'rriIL, ,cr1111.11 Llu,-lr'i 1r1u1i, si lr'-rrli'.i1ir., .Dr_r:rl- lli irrsisi-i.rlll'1,.' i.rg,.'iiri ;i irrrl;r.,lr-ii.',r
irr li2ll ir:il!. 1|lrrLil lIr-,1 rr;irlr'fltrl- -t)l'r,r)' ii'i SxJa {ii'fiilii,
lrr-,li:, L,illi

:t,t

i.rl'inlni l,tr',1 e ;lt,-,rl;t.t'ui1!lu:

(rit.r'i-r

ltu

rlarsr

,, rrr, ril rl s:1r'rtr'tni ,'orr;tt-iit;i si lLrri: lrtitt.r.u :l_ l)ltLcil, r ii..ltri,


li:il;ri.l o lt.;'l.i,Li si J:t 1)l r) Ootiira;itlri cir.i.tr.tr',;1aii'r, lt {.lisi.t.i},
'ir'r'ii rtti,-riiL,.i: lerr;r.t si i:nlt:Lrri. irgricill() Lr.il,ttsi()ftllLt\] in
rrr irr.:,c Jr:r.'rilli; i,.l:rryrr:ii:1::rr:ii
lrirnil,,r.ir-i.lr;r tlolrirtrlcs(t irstla.l
r, rriirrli rrr:rlt >1r:rrit,.r, i)I-in pt'irl,1i:rlr:-ciL lirt,,i oii,ti., in iinrli
,, I ri':rtrii rr,l.ln:;rL].i, lti.''ir: !iini:,' rl,'z.r.,illii:irlrir:, lr;-ii'crti:,.r
I'r,r,lir inlrtiitii:i,.i l,'r1ilrii' rlLlrcotricr:.

il,L,, ,ijrttr'',, l:rtrili,t

Jl.,-]rils llritrti);ji!j Jait,.:iri,t r:rr ;lt'in:1..:r'r, ,1,.: iitiririt . i:Lr


itt r:Lrvirt.i:rriil ru ca.r.'rl iyi inci,per a.i:1i.,-it..r-ti';r l,rllrlita :r1lis:rL
'l.rsprc gr:ar.rir"ii;ilu 1i .prirrlcjd.iili: pi-' ,-:r.rr,.' ii( rr()l.lLilrc:r i'i .iil
rrr.,:ltr,,lt:. l}ir- su\.cr:ril.ul 1i f;igirlui:;c ,.iibi,rl:rtr:ir .'oirJ'riiJrlr'i :
'dn
15ii2, rhrPir. c:c rcgclJ iil0i:j)usi: si ur:t:ior)rj;rc lriri',i u r1,'.rl.JiJi.Jai..

l)r'inilcrcl bisc,r:jci.i englazc rlir lri'gt'rnr.rttirt li, 'rrr, i ,;i 1'.rLir n


i.(.)rnt-arctr uttci I.riscr.ioi nir,1.j!)nirlc, -\[rrlus, (''rl:r) n1]'j i.irrlriilirfcttcoPiil;.iic, sc l:ritr:a:lc. Ii:i,-. srtpr.rs utlui J)r'oi ( s, !rr inci'put
iiil:i, corts;cin!.c gt:lr-r'tr. lrtsr'i

r.;irr,L L',1-tl'/.ii, si'r, r'Lr(rur(-ruscr"r,

iir -\lrrt.,

ctt rl,:lilittcr ilrtl.rt.ut:i it .i\rrgii,ri, i1r in f irgrl


i(rl.ul. srrpr"trrr a.i. bi.:;o'icii, cs1-i'ir)L)Lris, jrrtlccat;i cotrciantilrri.
lrl nloirrio. llsrgclc n-alli. \..);i si-']. uciil']. l.). lrj.orus, tlil rrit: i
J')oic5"n

lo

t rrg-irllt.

UTSPIA

( \, l'f I I l)1. \l'li \ lt'l lllri.\i.\r.. \l(i;(i.S i)i:


( ll l)1, lil \ l,l. \llt l)1,. l,l.\( t I rr lrl.:.r,lii:
( I \. \l I ll[ \,'\ lNli]{ \til.tl- \ 5i'.\l'i i.t'l \l
il,.';1i;ii, \()[ \ I\:t t.\ l]t'{}l't \r

sii pari slaLr, incalr:ind pcutr-u clr,r lcgurpc cilrco rliiclrrsc, -t',i:
i impLrl stiirnic ca tosLul clr.rrcclrrr sir, rcri'iLri"l astlp1'a i.:i'.1i)r

siLrr {:rcl pLitirr, si cllrir ilialriclca. llorus rciLr;rii .


S{l uk'i"l 1tc Uialoii rlrri: rr. f i 11i.'capii.ai;, pislrirlriu-;i ilirlii. irr
'r-rJ1 iir:rr, r'lili:l 11111o1'111. in l:):'i5 lri,se ricrt crtiili.cir. I-a cluottizlr.
,r,l-jr';na.i.,.r'

(ln rrrniritir',':r lrri i'lri.rrrrs -\l.,rlrr-s sc lricioiaz:i irulgiucn inlr'1..:i:i.uuJ.Lrlrr i r',,rrr.r,, nii.t;t. cirrri c,.r:r;l,iiril:r sc lcrDo dc giudrl
r']r,rr:1 ;i ill:ti l)il1;n
'l,r.il ,lir tri.rlr'ti'ctl Plropr.iil{irr oonvingf f i.
Sr-' 1l.tt',.' i:i i'ilt;tlirl;lrrr;tl., il s( I'ii r-r pitl-sir, t['s1.rrc r'"i3ia l1i.
'1.'.ir,t:rt;ls Jlr)r ns lii.(:r) lt'rr,itr,, l i (i.rrr:irrtt, I)icr: t1c11'"t IIit'lr'triol;r,) ; s,'i'i,' rltal nlulL llLtjnt,:;i,r: \ilr.:jtlI iJ ('J)igl.illr-til, paDlf.lijLr
inritL.;tri.r:;r lrt.r'll.isnrulni, o bio:lrl-lic rr. lni fiL:o tl.ol1lr l\lirln,1,t1;',; r:,1 !)s1,.', lrjrlbirl)i1, r:ci carr, ltt 15111, rcda.jtcazi irl linrlrrr
j.
,:":r:j'le z:t )
-iti)\'.iLjf '1 r-r yic!.ii 1rr Jiic:ita'd IL IIL-lcr (The History of I(ing Richard Ilf , ixrLJicati. irr 15'13) .
(lclr, ri.uri illl)o1't.ani.ii opiili ir. lni r:stc, l-i'llOl'}I.1 . lilalrot'rrti'L
in lirirl;a l;rlini in :ini.i 'l515 1510, ptrlrlicir,li, 1a l-,ruvairt, iLr
13,,:lgil, il 1516, irlol-;rLlril ::tiir srtprrtr:cghcrca lti lir:nsittus :.i
iiLrsi rrrri tli'l [,rll;rin, picto]: dc crr.Lc xl lui llenric 1,1 \:lII^lrr,
rr;-) :r, illst. tr-lrrir-r:iit itr i'rti;lc:zi:;i,: itr. 1551., l,uci:ltl'trr r:;tt- scrisi l;,
i)or.'s()rnr iirt iir si , si,' llcriiuiii rlitt rloirri, pir:{ i. Cn priltjtr'l
lrni,-i rnisirrrri iil l)l;irr,lrr, trrllriot'tt1 r.tuttr.tl;tc llr ,\rn'crs ttu
ytolt,u!fr,:2, p,-: li't:i;riti Ill"tj.rloiltrrrs, losi" litr-aril; dc cii"lltolit
;rI lir i ,\ttr,'iixii \:irsnnt]r:.i.. (l1lil,rl:tli pilnu:tlrcz a fr:st 1i irt
.,\ri:;1i,r i itt. 1r:'iniu l)it l i\-r llill:rol ii c,tLnLrtricir, i:iittlorittorulrti
i;.1.11, .\frrLis, 1tr,"rlt:iirt {ir.)sLlJ'tr ,\;l:i1i.l, it(--crsiit !alli, si.riilil
irri: ;r i-irzLrl it{ r)ll) j-!llT'ilri'rjsrririI j'eLrtllrl.il,lr, lizlloa.icir .llt:
,i.rt !;rl', ct'Lr,:irl():1.1,r*-ilr-rr i:tt:1. Llc sl"Lt';t,li..\ttl,liziltr.l l',riztt'i;L
(

iiir-:trrlli\|]1t.)

.\,

li i i,__\ I

(...) lltLi'iiii irj.liriiti i', l, ,1, i,r,,i ,,r, ir,rr,ii ri i,r ;r Iiti,ri lL,i-,
ii:l;i;ll1li. tiriti { :ri i) tlt.- ri,,i,.r, ,,,,1 ,,ii,,iiit-1, -,1,, iit
i ;ii'lr .,'irlrsi: lt..
' ).',i it.r1;i'-j 1;,1fi'3 l'ltr.r'i:litl i;ii',iiit,,lril.
- 'j'itt.lli,.'i,' ,, i)it!.i.j,. ili.' ,,i. i';ir'(,. ri;r, -L ;ir 1,,,,1,.i - i,,j
:,:.illl,' l,liil i,: ..i -ur iil-;-l irr..:ri' { il ;iit;ii,. l il.ri,j ., .r I r,,
(ii r:ii'jl)iill.t',:ilr i:i.i'i'lriil'i
{iit;liil rl | :.,,,,
1,i,
rr.l:ir;ii;liir.lilr', irrr it i',i i,:,i,i{ ii; ii iir;rir.ii ,1, ., i,ii i,.r,
1,,,'t',, r.;i.,i . ,i i. -: .;ri,'1,. li, rri;lit,::rt .si lL: il;l:ril.r.:ri..
i,:i,r-;'.i"r;1r', i, ,r;j,.rr it(rl''il .1'{riltiiit.liti t1;ii,lt) :_iir l';lr:r:
i t'.,.: i,,r::,i .,il
ri,1.,,,;l,;, 1.,
l:, l;,,,i,t,t-,.lri..;;,i,,'
rti:,
j
.it]i1,,
iljii
-l
i,..

lr

.,1,

r lr::,t

i,.rrjl

.i.lrr

} ir.

irr liii'r'..i'rr. i.l.r.l1;r.ir,ti it i , r, ;ll t tttirlt,_,r i ,lLi.itt,i:l r'ii{t(,i:.


rtir,:i -- rrr:i'rir.,lrillili r:ri ',,,tiil_rr,r:ji.
"i crr ilijnri,.ir: ii.r..i!i-ilt .lti. )ii. {.iri",' Iilr..rri;jr: llrr L: tlrit;. ,it:1;ii, i:i;ic, t. r..ll
ii',r'.)i ,,'rr Iirrr;.r,i;ir., ,,:,-.,.i,,:r't in ir.iiri,- :]f :1,-.-::i,riirj,
.. I1)jrr: i'lt,r,,r.,
1l l-,',tti;,.,1r.'.1,r rt' I

..'r

J.

' l

i ),:.,it t it i

-1?{i

,I

' rt
I

"

:l
JI

;'';

ltti'ii r. , illl-i .it lir' *lt' lr.i.t"i ttrt {"rlirs iir ii. r:i
Llr;iiilrgrlrl.rilrli;:,rtlti:t11 'ri,iltIliislltti,-:i.ttLl.llitiicrlc p:1,ttliut
lrlltrrr rtt'lil,rri i I i,e tr;ltlt' ltr inii'ir,.'jtitttic:rc, llicfir-:inili t-J.i:
ni l,ir.rrrti , rJii r irl:rrt. ,'.lst,, rli.st.t'ti,il oliis('li nu irsli iLr 'lri, i,,,,r'' ,.i,,.i1 l,ir 't'!,':r - tllil it.flLlr, rliti ('it siitlll itcltillt trili,
L,i , Si , i:;r :'i . cilti) j'r;i;trrr i l, ,.i 1 rr r'rn'ill tlir l iuiiicrit:r'
l)-irl :-lli( tr si ;,rsll tirilirrl ti'llttiirrt it(ti:li utillirtti tlr'
1rL';rlr:L'\l'r'lir( ill.'l)ilfilir:!fii lrtrltt' ;i''r'l i.t'iL' oriiItl|sLi ;i
irt,'t ir',' I' ri'ttt i' lr' li t'i rtlL,
1rr-, :.,. iiitrtiii i rt litrsl
iil' lyrl's1 r:Lii,, r:ill rirr r'.-i1tt ,-tttlt lilrlolll si trr':.:i1 io- i,
:i,llr:i.t-rr i,-i iri, rr'.i. t)r'1i.l rtt i.rl'lt. ilr.i'iii3'i' {.:l.i tlll i,l,l-il
,,,, r.rittl,.r,. i'|i.i\,'irr.iirLilllj,l,'iriii rir: llLli. i:11'll1.t)l',rii I rii lr,,' :ir,r ..I lirj riitL,L:l,..lroill,riill lor-: ttrtii lrli;l
iir.'ir'sli:.J,:Llli! ;r: itrsiiriii:i,'. rr'irr itii r.fri':i,iri;li rllriii.Li:r
sililrriri.itrii, sirri lLrlf ir,'i .,i-.; '' iirri','ir\1111:i i^iiillliiilrli.
:i iL::1, iiir iii i,lttlir-;ll 1,,illl,' I i1r r'1 ilri'1ii.r.': ];ir lr:Lii.
jr'irri i,s{)li.:ii,tii, ot'i lri 'i'llr'.' , i Iilrll (il i'')itil l}lii l
,.i ,',r r ilr' ', I rririii,' iri.ri rl."ittil'i lll'llr' 1,t tLttiil:'t.l'ilr,i:ir.
lrr.tar;iai. iiirr 1':r. 1,iir'',it r:r ,i11' tl.( .r;ir' ilr' l)i'iit,{.' illiiiIi';
rli1ii,,)s{'ll1',
l)()rr,:r i r 1,rii,. 1i, ,i, , l.i.li''iri sj rli.rrri;Ilil
s;1.
,1
ttl\rlt' :.L'
-i1
iiliL
:i-il
1r';il:;';'i
I
,,,,,
r,r|
li
1,1i11-,r
''
vi.,i ,ri i,il rr i1,, t, ,,1. i r il 'r,\l)i,,ii.rj.:t 1r,l'.'i-'lti:,i' ii' ;rtiler i, ;i

:rl

rr.-t

j....-.t
',l,r
i''li,
,.,,l
.i,
.t,r.trll'
1.,,1u(
il
lrilrl;i'l1t
rlill,''it'
11'r.i.ii
1i,
,i
'.:l
lrr'.,,1,i
I
l,ll,
, i.,rt i, ritllt',t
lilti;t.
-\1,,] ,illt,'r. It l:l.i;".'sr
i'i1,.,it: ;,:iji'rli;r lrii: il.t lo,'',i-ri i11;'"'r' ;'ri;1r-,"r itltiilt- lir.;,,tLi,,iill.. i'r' i,. lltirl t'iilriijlt' ,iti:it ..1. -,,' lillii{.(' (ll' iill'.1i,
l)i'r1ir'ii r:li itIr,i riL fi.i'rl;i:L,liii-rti, r',;ti lriilr', rltilrli rlr''l'ililr.,I r,i'i, Ii;rriir sii;.i iii;r::,:ii l.tti.zi'l;;L i:,'r..)ititl, ;i lilriiii i

:iini liiuttl;iliin i.''itltLiIi't'li tl.i.i! '\-,ir::li1]r)i'rli 1ii ''i. t'lLi'litii ; r:;ir'i ciiic si. 1i'<L'rL rii' 1lt,. l'rt, :ll:iriif t:lL r.'i .li'r'i ,lc tlrt'
t iniir :;rL ltltirir.r,,rsr-'i.j l,,r rrtltttl'i1r' r'iiiriitr'ltii., sill.1.::ril tl,' 1i,.'
cllr, lr'(l!,111r-rr(, itli t, llint],',1, i;1r'ti1 , r'i.r'l tttt .t'sl"ittrli.ii:-L
iriitrir',5] i1qli11.t'lr'lrl"iittitilrtti,;rl r':rtlt ,rl'rll :-i :ri iiLi'illlit
('( i irtlillr' lit:r1r' tli ll1r1rrt'i1, llrt i l t..,. iLr'l 1",'11i 1111 i1r: iillSiul {riil slirr til,'1r', t1,',.'ii ttlr t'iol,lttt.s:{11 itll l'llcllt (. ,)

irt 1.,;t ,1" :r ,i,,tt,r l):i l-tr' ;r r::ir'1ii, ,rt itrrlLtitii .,,r'lill\l :ii
lrr,lii itti' il.rill,rl/1. (jiil \tl':iirr ii r,i'rtr, ii r i.rrrl I I i"ilt lo:li'Lts
rl'i-illlliliri():l i),rllli llilIt rLi.r 1;l: irt"rrlri l lrilrirr. \tittt.'li:, tlt:

:ti tt

" ,,,,r, ,r1r.,r, i, ;rl irrsriJt'i irllir.;i si itl irrrr;i,rgjc l,Jctrl


,.lr( 11ill r'\l(: i..rtit ,-o;o:) itsijtt-llllt , i itrt:t,:rtt.rr.;,:
,i r r ;r ,;u-,' uu si. :rli;j, ui,tirir,r-i. ijilu.l r:tirtii ir.ri 'l'llrtrr,ri,s
\l.rrrr .r t)r;t11,:tl. rii.;rli1'll ilLttttltrrltil trtltri rr,rLt 3.t-,tl l..iLttt.lfr.:
.rIrrt,rlriil,rI Lrr ir. l);1 1:rit r.ii,lifr;t'ic lt -(il, il:tvirlillerfilJ, ittritttciri,r
'r ,l, ,r,litjr i;il:i, (l(rs(r)lti.:r;1ii, r'.t'i'si {ir: lir:;rilt.rl,_rli,.:li sij i
.r lr,',..,.,r'rliltizitt'i.'ir s,rr.iuli"r, si li,rlitir:i, ('ijiirlrrt:Lrl 1it.r.rzirui,
, , , ';irt,,l,, ;ri.t r:lirot'titlrrr i irirIirti si (]1t])r-il]{ul. 0r{}gele, rilt,'irlr:rlii, arte si llleserii, r*porturile rnutuale intrc oanreni,,
t,rl:r{otiilr, sclavii, rizhoiul, religiile. l,lri-t;'r ilu t}jrj};r.i},
, ,

J ,'| ,t,,:r|r. -1. ilt \ i|ltr',.:,

111r,,r.rlr.,.lrl|l | .iirtr,

,r , r l),lriti;tlitL ltr,'ll!rVr)i\'rl\'tilt

()1il , lrP.tliil r';it,:.;i

, i ,,. r,i itlti:l-C


r Lt, ,',,1,. lttstillr 1 1,'Di;r n,r , t|1,',r:t,. 1,r,,1lr'lr't;t1rr iriili,. r,J'r r r ili:irr1 rti,:i lrlstili. rri, i r:lr-;tr j. lltrllr llrnt,,lr linntl.i'sl(',
ii1'-'1 1,,r-:rzi!iior rrLr rn;ii l;r,),, r(., ( < rl'
li;uti rtu,':iisti : lrirrrrr-iii. sirli rlr.r,rzii

tsl lit (.\'1,' lii'( \.{;t|i..

St. titi-tttirt,.l't

. lirlnrrrii rirrl irr,t.r-ijiti itr:rrilrh:

, ),rnr, lr r.,r Itirr,,-i vi,rl,r itr r ltiI lil,.>, , tllltnil


rn rlt.r..rr 1r.,r t,.|llt.,, \,t)ti..lll rL. rr:rlril-i, irl,,lrlrrl l(: i, lt I i .r,.-1r.,.
,.i I r-rrnilr.,,l,' Insrrl:i ,, lr,,x;i1i itt
irl, ririrrrirr.-r' rlL sinil:ri,
,rr- -i 1ri,'1 i,'\{]liltl'r'.
r[;lr' 'l, r';rit',. ,Ir] nir li .,. ;i(.1)irii. ir .,,1l,' ir" nliri ri,irL:illi ri,'r'rt , ,,r ir, i , :, i, .rit li r il(li-itl ttttjiilii.
\l,ri rrrrlirt 1,1q1f i1' 1;l lii,r-rrl tr,,rtlr'rr r'i'r ii,,r-rrl li'r,.1i 1,rt
.rl it riL' lli'( i \ill' ( il :ii);t -ri t;r 1,,, rrl. i li. :iIjt l,,l,r'ii(. l).'it1 f ii
i;rrrilrrili' Llrrrlrrnrn;rtilor' .rrrr jrr,.ir irlt' r r,1,1ilrr1..,l i'Ir,.rrii
r.,' rttiri r'ij rtisti iiittlr' t:rlir,i tLIr' ., 1,,,1 ,l'.1,,1:r r rr ll,rrillr.
rrtri'ri,'lrtir i li Litti'i 1,,'r-li Ir'i 1ri,,i r-, , rl{ \ l.i'lir, i L it I l!|j .r
;r'ilr(;l rrliii ;rrrririrr ll:.11r'lf i si lr s,r;ri,llri Ilisirrtrriirtirr,.;-i
r ri.lll ,Li]lt,,rri r':rr',.')r: tiilit{Jir.:t( })('ltll'il r-i sjIt jr}\('siltjtil;t1i
, u ,' lririrri iirrir. r'1il]I st 1til;rtI lilj r.iilr,i.r , ( ii (' illli)ti-l( ii1 ( lr
iiltr; titiltt;i rli iti':l)lllolt'irr:.'i
,,i, L;ll(';t l)1ri;ri (, /L(( i ,';t 1r)iii
irrLii:"' l 1,,riq'rrii rrri.r' :-i;rlr,,iui, il ltir' itltnj jr j,,ri,l
,tl')r-:r. srill (;l sl-i l.jrrt(, Ll| |r)1rr)t lr-Lt,ii:rt ,r(,Ll,,r1 . Lrr i,t L i/i\l .-rir--1 r'.'r:11r,.1r' iilr,'r'i,r1,.;r. .\iitlltlr. .i 1 ,tlill, lllt r.,,t;
, I, irill irtrrlii,, ;rtoir, ritlriL' ,.;isii l,jt:lai r't,.ririt1;i. 1....i, ,.'i,i.,it1i ii,rlti,r ( l! r;rlr' ;Lul,,r ui r,r lr,.s1L, ,lt,-i,r', ..r;i.i i..:tirr r,il lt, l,,i- ,irl itirr',,i,:i.

I ri