Sunteți pe pagina 1din 1
te ae te) tile sie, ative fic, istre idiot. jalre- ancte; ‘ogre irarea imum TESTUL 5 SUBIECTUL (30 de puncte ‘Se da urmatorul text: ‘Stau In cordacul tu... Noaptea-i soning. Deasupra-mi crengi de arbor se intind, Grong mari fn flori de umbré ma cuprind Si vantul migca arbori-n grind. Dar prin feroastra ta eu stau privind Cum tu te uit! cu ool tn turin Ai obosit, cu mana ta cea find Tn val de aur paul despletind. L-al aruncat pe uimeri de ninsoare, Desfaci viséind pieplaru! de fa san, Incet te-ardii" gi suflen lumanare. Deasupra-mi stole tremurai prin ramun, In intuneric och mei raman, S-aldituri luna bate tris n gear (Mihai Eminescu, Stau in cerdacul tau.) * 9 se ardica vb. ~ a se ridica Scrie réspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte: 4. Sctie c&te un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor soning $i mise’. 2 puncte 2. Explica utlizarea cratimei in structura sufl-n lumanare, 2 puncte 3, Alcatuiegte cate un enunt in care cuvintele mana gi Infuneric s& alba sens conotativ 2 puncte 4, Transcrie doua structuri! versuri care contin imagini ale fingetiubite 4 puncte 5. Menjioneazé doua tere! motive literare prezente in textul dat, 4 puncte 6. Explicd semnificatia unei figuri de sti identficate in prima strofa 4 puncte 7. Comenteaza, in 60-100 de cuvinte (8-10 randu), strofa a doua, prin evi- denfierea relafei dintre Idea poetica si mijloacele artistce. 4 puncte 8, Prezinta semnificatiatitlulul In relatie cu textul poeziei date. 4 puncte 9, llustreaza una dintre caracteristcile imbalului poetic (de exemplu: expres: vitate, ambiguitate, sugestie, reflexivtate), prezenta in textul dat 4 puncte SUBIECTUL al a (30 do puncte) ‘Scrie un text de tip argumentati, de 150-300 de cwvinte (15-30 de randuri), despre impt- carea adolescentior in activittile de voluntarat. ‘in elaborarea textului de tip argumentativ, trebule: — s8 respec structura discursului de tip argumentatv: formularea idellor tr saris, utiizarea miloacelor ingvistice adecvate exprimari unel aprecier, 8 puncte = s8ai confinutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propre! opini fal’ de problematica pusd in discuile, enuntarea si dezvolta- 6 fea corespunzaitoare a dou argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzit pertinente; 46 puncte 129