Sunteți pe pagina 1din 2

SC Buil D-Sign SRL

10

Pag.

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
PROIECTANTUL:
OBIECTIVUL:
OBIECTUL:

SC Bentley Romania SRL


SC Build D-Sign SRL
2. Hala imprimare crotalii
2.1. Constructii si instalatii

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nr. cap./
subcap.
deviz pe
obiect

1
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Valoare, exclusiv TVA


Cheltuieli pe categoria de lucrari

2
I. Lucrari de constructii si instalatii

Mii euro

[2.1.1] - Rezistenta -infra si suprastructura

327,07

74,63

[2.1.2] - Arhitectura

118,93

27,13

11,63

2,65

[2.1.4] - Instalatia de incalzire interioara

51,79

11,82

[2.1.5] - Instalatii in centrala termica

56,68

12,93

[2.1.6] - Instalatii electrice interioare

38,41

8,76

[2.1.7] - Instalatii electrice exterioare

16,87

3,85

[2.1.3] - Instalatie sanitara interioara

[2.1.8] - Instalatie paratraznet si priza de pamant

6,09

1,39

18,72

4,27

[2.1.10] - Echipament sistem electronic de avertizare la efractie

3,96

0,90

[2.1.11] - Echipamente sistem de supraveghere video

2,67

0,61

[2.1.9] - Instalatii de climatizare(racire)

[2.1.12] - Echipamente sistem antiincendiu


[2.1.13] - Imprejmuire
TOTAL I

II

Mii lei

4,34

0,99

32,13

7,33

689,27

157,27

88,98

20,30

II. Montaj
TOTAL II

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15
16

III
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3

III. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
[2.1.8] - Instalatie paratraznet si priza de pamant

4,76

1,09

70,09

15,99

[2.1.10] - Echipament sistem electronic de avertizare la efractie

3,46

0,79

[2.1.11] - Echipamente sistem de supraveghere video

4,21

0,96

[2.1.9] - Instalatii de climatizare(racire)

6,46

1,47

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

[2.1.12] - Echipamente sistem antiincendiu

0,00

0,00

Dotari

0,00

0,00

88,98

20,30

TOTAL III

SC Buil D-Sign SRL


0

Pag.
2

11

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

778,25

177,57

Taxa pe valoare adaugata

186,78

42,62

TOTAL VALOARE :

965,03

220,19

Cursul de referinta = 4,3828 lei/euro, din data de 01.02.2013

CONSTRUCTOR
Director General

ef Proiect

Ofertant

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076