Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

ieire OEC______________

Data______________________

Dnei. Eugenia SPOIAL


Directorul Centrului Naional de Acreditare MOLDAC
mun.Chiinu, bd. tefan cel Mare, 162

Nr. intrare MOLDAC_________Data_______________

SOLICITARE PENTRU ACREDITARE


Acreditare

Extindere

Domeniul reglementat

Reevaluare
Domeniul voluntar

1. Informaii generale despre OEC


Denumire OEC solicitant
Adresa organizaiei din care face parte OEC
Nume, prenume reprezentant legal
Telefon (Cod)
Fax (Cod)
E-mail, WEB
Nume, prenume manager tehnic (tel)
Nume, prenume responsabil SM (tel)
Nume, prenume persoan de contact (tel)
Cod de decontare
Cod bancar
Cod fiscal
Cod TVA
Cod CUIIO
Informaii despre locaiile pentru care se
solicit acreditarea:
Adresa
Activitatea desfurat

Manager tehnic

Responsabil
SM

Persoana
de contact

Tel, Fax,
e_mail

2. Standardul de referin pentru care OEC solicit acreditarea


OEC- Organism de evaluare a conformitii

Documentul de referin

Laboratoare de ncercri (L)

SM SR EN ISO/CEI 17025:2006

Laboratoare de Etalonari (LE)

SM SR EN ISO/CEI 17025:2006

Laboratoare Medicale (LM)

SM EN ISO 15189:2013

Laboratoare de Verificri Metrologice (LVM)

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013

Organisme de Certificare produse (OCpr)

SM SR EN ISO/CEI 17065:2013

Organisme de Certificare produse ecologice (OCprec)

SM SR EN ISO/CEI 17065:2013,
Reg (CE) 834/2007

Organisme de Certificare Sisteme de Management al


Calitii (OCsmc)

SM SR EN ISO/CEI 17021:2012

Organisme de Certificare Sisteme de Management


Siguranta Alimentului (OCsmsa)

SM SR EN ISO/CEI 17021:2012,
SM SR ISO/TS 22003:2011

Organisme de Inspecii (OI)

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013

MOLDAC
Cod: PR-04-F-1

Ediia:4/08.05.2015

Se
bifeaz

Pagina 1 din 2

3. Solicitare n vederea recunoaterii OEC pentru domeniile reglementate


Nr.

Domeniu

Nr. i denumirea Actului Normativ

Data aprobrii

4. La solicitare pentru acreditare, reevaluare se anexeaz documentele i nregistrrile OEC conform Listei
documentelor depuse de OEC, cod PR-04-F-9, la solicitare pentru extindere se anexeaz documentele i
nregistrrile OEC conform Listei documentelor depuse de OEC, cod PR-04-F-9/e.
Not: In cazul unui sistem integrat (de ex. SM SR EN ISO/CEI 17025 cu SM SR EN ISO/CEI 17020), formularul PR-04-F7-(OEC) din mapa de documente informative va fi modificat i completat de OEC cu cerinele standardelor care
compun sistemul integrat. Din formularul menionat mai sus trebuie s rezulte modul n care este documentat
sistemul integrat.

5 In cazul n care laboratorul efectueaza etalonri interne de completat urmtorul tabel:

NR.

Mrime msurat/
obiect supus etalonrii

Mrimi geometrice

Etalonul
utilizat

Incertitudinea
de
etalonare
extins

Domeniul de
msurare

Indicativ document
de referin la
procedura
standardizat
i / sau intern

1.1
1.2

Reprezentant legal
(Semntura)

(Nume, Prenume)

(Semntura)

(Nume, Prenume)

Contabil ef

5. Se completeaz de MOLDAC i se transmite OEC


Decizia privind acceptarea sau neacceptarea solicitrii
n urma analizei solicitrii pentru acreditare depus de dvs., precum i a analizei capabilitii MOLDAC, a
competenelor sale i a disponibilitii de evaluatori i experi conform Fiei de analiz a resurselor, Directorul
MOLDAC mpreun cu eful Direciei Acreditare au luat urmtoarea decizie:
Solicitarea pentru acreditare depus de OEC este:
Acceptat

Neacceptat

Responsabil de dosar / Evaluator ef este numit _________________


DIRECTOR MOLDAC
Eugenia SPOIAL

Data __________________________

Semntura _______________________

In cazul neacceptrii solicitrii pentru acreditare OEC este invitat s ridice documentaia.
Nume, prenume reprezentant OEC: _____________________________________________
Semnatura reprezentantului OEC de primire a documentelor depuse de OEC: _________________ Data: ______________

MOLDAC
Cod: PR-04-F-1

Ediia:4/08.05.2015

Pagina 2 din 2