Sunteți pe pagina 1din 3

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |

Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate

Intreaba un avocat
Cauta in site
Sitemap

Comunitate
Home

Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru


stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finantarii politicii agricole
comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si
a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la
bugetul de stat

Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Personalitati
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Istorie

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08/09/2008
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

In temeiul prevederilor:
art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii
politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de
la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 10 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana,
precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Raspunsuri
juridice

Art. 1
Se aproba Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii
agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la
bugetul de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Utile

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Instructiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii
agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare
alocate de la bugetul de stat
Tinand seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii
agricole comune, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 883/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului in ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de catre agentiile de plati,
declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR si ale Regulamentului Comisiei
(CE) nr. 884/2006 din 21 iunie 2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la
finantarea din Fondul European de Garantare in Agricultura (FEGA) a masurilor de interventie sub forma operatiunilor de
depozitare publica si a operatiunilor de contabilizare a depozitarilor publice de catre agentiile de plati ale statelor membre;
avand in vedere prevederile regulamentelor de mai sus privind finantarea politicii agricole comune, prin Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit,
prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, a fost infiintata si organizata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), ca
organism ce indeplineste functia de implementare si functia de plata pentru Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala (FEADR), avand calitatea de ordonator tertiar de credite. Totodata, conform Legii nr. 1/2004 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, a luat
fiinta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), care indeplineste functia de implementare si plata pentru
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), avand calitatea de ordonator secundar de credite,
conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii
politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de
la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cofinantarea
contributiei financiare a Comunitatii Europene si prefinantarea de la bugetul de stat sunt cuprinse distinct in bugetul

Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Adrese utile
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Interviuri
Modele cereri
Evenimente
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN
Ora pe Glob

Interactiv

Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User

Contact
Newsletter
Login
Inregistrare

English