Sunteți pe pagina 1din 2

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor

Draft

ANEXA 1

CERERE DE FINANARE
Titlul proiectului:

completai cu titlul proiectului, aa cum apare n Formularul cererii

de finanare

Solicitant:

completai cu denumirea complet a solicitantului, aa cum apare n


Formularul cererii de finanare

Axa prioritar:......................
Prioritatea de investiie: .............
Apel de proiecte:..............

OPIS
Nr.
crt
.

1.

Nr.
pagina
Tip document

Formularul cererii de finanare


(Anexa 10.6 la Ghidul general)
2.
Documentele statutare (actul de constituire/
contract de societate/statutconsolidat/
mpreun cu toate modificrile)
3.
Certificatul constatator ORC
4.
Certificatul de nregistrare
5.
Certificatul de nregistrare n scopuri de TVA
(dac este cazul)
6.
Actul de identificare a reprezentantului legal
al solicitantului
7.
Mandatul special /mputernicirea special
(dac este cazul)
8.
Declaraia de eligibilitate
Dac este cazul, decizii privind recuperarea
ajutoarelor de stat i dovezi ale efecturii
plii
9.
Declaraia privind ncadrarea n categoria
Calculul pentru ntreprinderi partenere sau
legate (model conform legii)
10. Declaraia de angajament
11. Situaiile financiare

(de la
pn
la)
1-
-
-

Data
emiterii
document
ului
(NA/
zz.ll.aaaa)

Perioada de
valabilitate
a
documentul
ui
(NA/
zz.ll.aaaa)

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor

Draft

ANEXA 1
-

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Bilanul prescurtat (Formular 10)


Contul de profit i pierdere (Formular 20)
Datele informative (Formular 30)
Situaia activelor imobilizate (Formular
40)
- Notele explicative
Documentele privind dreptul solicitantului
asupra imobilului (teren i/sau cldiri), dup
caz
Certificatul de urbanism
Decizia etapei de ncadrare a proiectului n
procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, emis de autoritatea pentru
protecia mediului (dac este cazul) n
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului
Devizul general pentru proiectele de lucrri
n conformitate cu legislaia n vigoare (dac
e cazul)
Planul de afaceri
Lista de echipamente i/sau lucrri i/sau
servicii
Alte documente (dac e cazul)

-
-