Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA MARITIM

DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

PROGRAMA ANALITIC
Denumirea
disciplinei

PREVENIREA SI LUPTA CONTRA INCENDIILOR

(limba romn)
(limba englez)

Codul disciplinei
Facultatea
Profilul
Specializarea

TM/FV 1.2.17

Anul
Semestrul

I
2

Navigaie i Transport Naval


Electromecanic Naval
Inginerie Naval i Navigaie
Navigaie i Transport Maritim
i Fluvial
Electromecanic
Electrotehnic

Aprobat,
RECTOR UMC

Total
56

Numrul orelor pe
semestru/activiti
C
S
L

28

28

Aprobat,
Autoritatea Navala Romana

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT


DIRECTOR DEPARTAMENT CURSURI IMO
S.L.dr.ing. Liviu STAN
Categoria formativ a disciplinei
DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DUumanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas
(facultativ)

Obligatorii
(condiionate)

Discipline
anterioare

Obiective

Coninut
(descriptori)
Teste i teme de

Recomandate

DS
DF

Chimie general, Fizic general


Instalaii mecanice si hidraulice, Tehnologia
materialelor, Rezistena materialelor.

Cunoaterea teoretic a fenomenului de initiere si propagare a


incendiului, a msurilor de prevenire a incendiilor la nave; deprinderi
practice privind lupta efectiv pentru stingerea lor.
1. Noiuni despre incendiu. Chimia focului
2. Prevenirea incendiilor
3. Detectarea incendiilor
4. Stingerea incendiilor
5. Echipament de protecie
6. Substane stingtoare. Stingtoare de incendiu portabile
Verificarea nsuirii deprinderilor practice la: echipare costum si aparat

DATA APLICRII: 01.09.2005

ED.0 REV.2

PAG 1 DIN 2

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

de respirat autonom, utilizare instalatii fixe si stingatoare portabile,


comportare generala in foc/spuma.

control

-rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice


80
-activit aplicative atestate/laborator/lucrri
20
practice/proiect etc.
-teste pe parcursul semestrului
-teme de control
Masini si instalatii navale, poluare si PSI- Mariana Panaitescu, Viorel
Panaitescu, Ed. ExPonto, 2003.

Stabilirea notei
finale
(procentaje)
Bibliografia
Lista materialelor
didactice
necesare

Poligon PSI, Aparat de respirat in circuit deschis, echipament complet


antiincendiu, stingatoare incendiu (portabile si cu jet de apa/spuma).

Titular de Disciplin
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semntura

S.L.dr. ing. Liviu Stan


ef de catedr
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semntura

Prof.dr.ing. Bordea Gheorghe


ef de departament IMO
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semntura

S.L.dr. ing. Liviu Stan


Legenda: C-curs, S-seminar, L-activiti laborator, P-proiect sau lucrri practice

DATA APLICRII: 01.09.2005

ED.0 REV.2

PAG 2 DIN 2