Sunteți pe pagina 1din 1

10

CRLB 21 DE LEG1 SUPREME ALE LIDERULUI

CELE 21 DE LEG1 SUPREME ALE L I D E R U G

LEGEA BAZEI SOLIDE


tncrederea s t i la baza gtiiniei conducerii ........................................... 60
Daci Robert McNamara ar fi cunoscut Legea Bazei Solide, Rizboiul
din Vietnam - ai tot ce s-a htimplat acasi din cauza acestuia - ar fi
avut alte consecinfe.
7.

LEGEA RESPECTULUI
Oamenii in general respecti liderii
care sunt mai puternici decst ei ............................................................

69

Totul pirea s i ii fie impotrivi, in schimb mii ai mii de oameni au


considerat-o lidera lor. De ce? Pentru c i nu se puteau sustrage puterii
Legii Respectului.
8.

,'"

9.

LEGEA INTUITIEI
Liderii evalueazi totul prin prisma dorinfei de a fi lider .............. 78
Cum de se intiimpla ca de fiecare dati Norman Schwarzkopf s5 poati
sesiza toate problemele, in timp ce alti lideri pireau orbi? Rispunsul
consti in factorul care ii diferentiazi pe marii lideri de cei care sunt
doar buni conducitori: Legea Intuitiei.
LEGEA MAGNETISMULUI
Cine se aseamini se aduni ................................................................... 88
De ce echipa Dallas Cowboys, odati numiti ,,Echipa Americii",
a c5zut acum in dizgraiie gi este un subiect atit de controversat?
Legea Magnetismului d i un rispuns cit se poate de clar.

10. LEGEA CONECTARII

11

12. LEGEA DELEGARII

Numai liderii increzitori pot oferi forti gi altora .......................... 112


Henry Ford este considerat un model de urmat pentru afacerea
americani prin modul in care a revolufionat industria automobilistic5.
Deci ce a putut s5-1 dea inapoi atdt de mult hcht fiul sau s-a temut c i
Ford Motor va da faliment? Ford a fost prizonierul Legii Delegkii.

13. LEGEA MULTIPLICARII

Numai un lider poate forma alt lider ................................................ 121


Ce au ?ncomun antrenorii echipelor din NFL? Arta de a conduce nu o
poti atribui decdt cdtorva dintre mentori. Acest aspect se aplici gi in
cazul directorilor executivi. Mai bine de 80% dintre lideri sunt rezultatul
Legii Multiplicirii.

14. LEGEA ACCEPTARII

Oamenii accept5 mai intli liderul gi de-abia apoi viziunea ........ 129
Prima data c h d Judy Estrim gi-a pornit propria afacere, a avut nevoie
de gase luni pentru a gisi bani. A doua oar5 i-au fost necesare doar gase
minute. Diferenfa se pune pe seama Legii Acceptirii.
15. LEGEA VICTORIEI

Liderii gisesc intotdeauna o modalitate


pentru ca echipa lor s i invingi .....................................................

136

Cine a salvat Anglia de Blitz, cine a distrus apartheldul in Africa de


Sud ~i cum au reugit s i fie campioni de atdtea ori Clucago Bulls? In
toate cele trei cazuri r5spunsul este acelaai. Liderii care au respectat
Legea Victoriei.

Liderii ifi cuceresc inima inainte de a-ti cere ajutorul .................... 95


Elizabeth Master a fost o maestra a acestei legi. Daci sotul ei Bob ar fi
f5cut la fel, ar fi putut deveni cel de-al43-lea preaedinte al Statelor Unite,
Aceasta este Legea Conectirii.
11. LEGEA CERCULUI INTERN

Poten9alul unui lider


este determinat de cei care ii sunt apropiafi .................................... 103
John utiliza deja la maxim managementul timpului, dar vroia s i
realizeze ~i mai mult. Prioritifile lui erau stabilite deja una cdte m a ,
dar minutele unei zile tot nu erau suficiente. Cum a reqit s i treaci
peste acest impas? A aplicat Legea Cerrului Intern.

16. LEGEA MARELUI AV

Momentul propice este prietenul cel mai bun a1 unui lider ........ 146

Jaime Escalante a fost numit cel mai bun profesor a1 Americii. Dar
talentul lui de a preda este pe jumitate doar poveste. Succesul lui Bi a1
Liceului Garfield se bazeazi pe aceasti lege.
17. LEGEA PRIORITATILOR

Liderii ~ t i uc i a fi activ nu inseamni neapkat gi a avea succes .... 154


Jack Welch a preluat o companie care avea rezultate medii 81 a ficut
din ea o companie de top. Ce a facui ?entru a obtine acest lucru? A
aplicat evident Legea Priorititilor.