Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul 179 (XXIII) Nr. 925

Mari, 27 decembrie 2011

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
LEGI I DECRETE

300. Lege pentru modificarea i completarea Legii


nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i
procurorilor, precum i pentru modificarea art. 29
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar ..................................................

23

992. Decret privind promulgarea Legii pentru


modificarea i completarea Legii nr. 303/2004 privind
statutul judectorilor i procurorilor, precum i pentru
modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar ................

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


Decizia nr. 1.197 din 20 septembrie 2011 referitoare la
excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 66
alin. (1) i (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenei ..................................................................

45

ORDONANE I HOTRRI
ALE GUVERNULUI ROMNIEI
111. Ordonan de urgen privind comunicaiile
electronice ..................................................................

642

1.242. Hotrre pentru modificarea Normelor metodologice


de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii
n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 1.425/2006 ..........................................

42

ACTE ALE NALTEI CURI DE CASAIE


I JUSTIIE
Decizia nr. 29 din 12 decembrie 2011 ..................................

4348

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judectorilor i procurorilor, precum i pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i
procurorilor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 52 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 52. (1) Promovarea n funcia de judector la nalta
Curte de Casaie i Justiie se face numai prin concurs organizat
ori de cte ori este necesar, n limita posturilor vacante, de ctre
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naional al
Magistraturii.
(2) Data, locul, modul de desfurare a concursului i
posturile vacante pentru care se organizeaz concurs se
comunic tuturor judectorilor i procurorilor prin curile de apel,
prin parchetele de pe lng curile de apel i prin Parchetul de
pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i se public pe
pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a
Institutului Naional al Magistraturii, a naltei Curi de Casaie i
Justiie, a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, precum i n trei cotidiene centrale, cu cel puin 60 de
zile nainte de data stabilit pentru concurs.
(3) Pot participa la concursul de promovare n funcia de
judector la nalta Curte de Casaie i Justiie judectorii i
procurorii care au ndeplinit efectiv, cel puin 5 ani, funcia de
judector la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe
lng curtea de apel ori la Parchetul de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie, au obinut calificativul foarte bine la
ultimele 3 evaluri, nu au fost niciodat sancionai disciplinar i
au o vechime n funcia de judector sau procuror de cel puin
15 ani.
(4) Dispoziiile art. 48 alin. (10)(12) se aplic n mod
corespunztor.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii verific ndeplinirea
condiiilor prevzute de prezentul articol.
2. Dup articolul 52 se introduc apte noi articole,
articolele 521527, cu urmtorul cuprins:
Art. 521. (1) Cererile de nscriere la concursul de
promovare n funcia de judector la nalta Curte de Casaie i
Justiie cuprind precizarea seciei pentru care se depune
candidatura.
(2) Concursul de promovare n funcia de judector la nalta
Curte de Casaie i Justiie const n:
a) o prob avnd ca obiect evaluarea hotrrilor
judectoreti redactate, n cazul judectorilor, sau a actelor
ntocmite n faza de urmrire penal ori n faza judecii, n cazul
procurorilor;
b) un interviu susinut n faa Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii;
c) probe scrise, cu caracter teoretic i practic.
(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotrre a
Consiliului Superior al Magistraturii i corespund seciilor naltei
Curi de Casaie i Justiie pentru care au fost depuse
candidaturi.

(4) Comisiile de concurs sunt alctuite din:


a) cte un judector de la nalta Curte de Casaie i Justiie,
propus de nalta Curte de Casaie i Justiie;
b) cte un profesor universitar de la o facultate de drept, care
are ncheiat un contract de munc pe durat nedeterminat cu
o universitate de cercetare avansat i educaie, astfel cum
aceasta este clasificat pe baza evalurii prevzute la art. 193
alin. (4) lit. c) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, propus de Institutul
Naional al Magistraturii;
c) cte un formator al Institutului Naional al Magistraturii,
avnd cel puin gradul de judector de curte de apel, propus de
Institutul Naional al Magistraturii;
d) cte un profesor de logic, propus de Institutul Naional al
Magistraturii.
(5) Membrii comisiilor prevzute la alin. (3) nu pot avea
apartenen politic la data formrii comisiilor.
(6) n cadrul probei prevzute la alin. (2) lit. a), din comisiile
de concurs fac parte i:
a) cte un avocat, cu nalt reputaie profesional i moral,
propus de Uniunea Naional a Barourilor din Romnia;
b) cte un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din
Romnia.
(7) Nu pot fi membri ai comisiilor prevzute la alin. (3)
persoanele care au soul sau soia, rude ori afini pn la gradul
al patrulea inclusiv, n rndul candidailor.
Art. 522. (1) n cadrul probei prevzute la art. 521 alin. (2)
lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al
Magistraturii va solicita, prin intermediul curilor de apel sau,
dup caz, al parchetelor de pe lng curile de apel ori al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie,
hotrri judectoreti sau, dup caz, acte ale procurorului,
ntocmite de candidai, din ultimii 10 ani de activitate, precum i
celelalte date necesare evalurii potrivit prezentei legi.
(2) Orice persoan poate transmite comisiilor de concurs
acte de natura celor prevzute la alin. (1), ntocmite de
candidai, care pot fi analizate n cadrul probei eliminatorii.
(3) Cererile de nscriere la concurs se public pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii i a naltei Curi
de Casaie i Justiie, nsoite de un anun prin care se aduce la
cunotina public posibilitatea oricrei persoane de a transmite
comisiilor de concurs acte de natura celor prevzute la alin. (1),
ntocmite de candidai, precum i termenul n care acestea pot
fi transmise.
(4) Actele prevzute la alin. (1) se public pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea
dispoziiilor legale privind protejarea datelor cu caracter
personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioad
de 30 de zile de la publicare. Sesizrile sau observaiile primite
din partea opiniei publice pot fi avute n vedere la evaluare de
ctre comisiile de concurs.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


Art. 523. (1) Pentru candidaii judectori, evaluarea
prevzut la art. 522 are ca obiect:
a) verificarea capacitii de analiz i sintez;
b) verificarea coerenei n exprimare;
c) verificarea argumentaiei din punctul de vedere al claritii
i logicii;
d) ncuviinarea sau nlturarea argumentat a cererilor
prilor prin raportare la probe, principii i reguli de drept;
e) argumentarea coerent i corect din punctul de vedere al
logicii juridice;
f) evitarea expunerii i detalierii aspectelor nerelevante n
motivare;
g) redactarea dispozitivului ntr-o form clar, concis, apt
de a fi pus n executare;
h) analiza i interpretarea probelor administrate;
i) exemplificarea modului n care au fost aplicate
jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului i a Curii de
Justiie a Uniunii Europene, atunci cnd e cazul;
j) verificarea respectrii termenelor rezonabile de soluionare
a cauzelor i de redactare a hotrrilor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n
cazul evalurii candidailor procurori prevzute la art. 522.
(3) n cadrul procedurii de evaluare, comisiile de concurs pot
solicita candidailor explicaii cu privire la orice aspect supus
evalurii.
Art. 524. (1) n cadrul probei interviului, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii evalueaz aspecte referitoare la
conduita, deontologia i integritatea candidailor.
(2) La edina Plenului Consiliului Superior al Magistraturii n
care se susine interviul va participa, cu rol consultativ, i un
psiholog desemnat de plen, la propunerea Colegiul Psihologilor
din Romnia, care va putea adresa ntrebri candidailor, n
scopul evalurii motivaiei i competenelor umane i sociale ale
acestora.
Art. 525. (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele
prevzute la art. 521 alin. (2) lit. a) i b) este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 75 de puncte pentru proba prevzut la art. 521 alin. (2)
lit. a);
b) 25 de puncte pentru proba prevzut la art. 521 alin. (2)
lit. b).
(2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis n vederea
susinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de
acordare a punctajului n cadrul acestor probe se stabilete prin
regulamentul prevzut la art. 527 alin. (2).
Art. 526. (1) Probele scrise prevzute la art. 521 alin. (2)
lit. c) constau n:
a) n funcie de specializare, una dintre urmtoarele grupe
de materii:
(i) drept civil, dreptul familiei i drept internaional privat;
(ii) drept penal;

(iii) drept administrativ, drept financiar i fiscal i dreptul


muncii;
b) jurisprudena naltei Curi de Casaie i Justiie i
jurisprudena Curii Constituionale;
c) jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului i
jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene;
d) procedura civil sau procedura penal, n funcie de
specializarea judectorului ori procurorului.
(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie
s obin la probele scrise media minim 8 (opt), cu condiia ca
la fiecare prob scris s fie obinut nota minim 7 (apte).
Art. 527. (1) n termen de cel mult 15 zile de la
comunicarea rezultatelor concursului de promovare n funcia
de judector la nalta Curte de Casaie i Justiie, Consiliul
Superior al Magistraturii dispune, prin hotrre, promovarea
candidailor declarai admii.
(2) Procedura de desfurare a concursului de promovare n
funcia de judector la nalta Curte de Casaie i Justiie, inclusiv
modalitatea de contestare a rezultatelor se stabilesc prin
regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, n
conformitate cu prezenta lege, prin hotrre care se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
3. La articolul 57, dup alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alin. (81), cu urmtorul cuprins:
(81) n interesul serviciului, magistraii-asisteni pot fi
delegai, cu acordul scris al acestora, n funciile de primmagistrat-asistent sau magistrat-asistent-ef de ctre
preedintele naltei Curi de Casaie i Justiie, pe o perioad de
cel mult 6 luni. Delegarea magistrailor-asisteni poate fi
prelungit, cu acordul scris al acestora, cel mult nc 6 luni. Pe
perioada delegrii, magistraii-asisteni beneficiaz de toate
drepturile prevzute de lege pentru funcia n care sunt delegai.
4. La articolul 67, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 67. (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre
magistraii-asisteni efi cu o vechime de cel puin 2 ani n
aceast funcie.
Art. II. La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciar, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, litera b) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judectorii
care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea
n funcia de judector la nalta Curte de Casaie i Justiie;.
Art. III. n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va aproba
regulamentul prevzut la art. 527 alin. (2) din Legea
nr. 303/2004, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege.

Aceast lege a fost adoptat n temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituia Romniei, republicat, n urma angajrii
rspunderii Guvernului n faa Camerei Deputailor i a Senatului, n edina comun din data de 15 decembrie 2011.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

VASILE BLAGA

Bucureti, 23 decembrie 2011.


Nr. 300.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea i completarea
Legii nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor,
precum i pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea i completarea Legii
nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, precum i pentru
modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 22 decembrie 2011.
Nr. 992.

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 1.197
din 20 septembrie 2011

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 66 alin. (1) i (2)


din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Mircea tefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Tudorel Toader
Mihaela Senia Costinescu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent-ef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 66 alin. (1) i (2) din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenei, excepie ridicat de Societatea
Comercial Trans Spedition Company S.R.L. din Piteti n
Dosarul nr. 1.736/1.259/2009 al Curii de Apel Piteti
Secia comercial i de contencios administrativ i fiscal
i care formeaz obiectul Dosarului Curii Constituionale
nr. 3.888D/2010.

La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de


citare a fost legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii
de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
nentemeiat, invocnd n acest sens Decizia Curii
Constituionale nr. 7 din 9 ianuarie 2007.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 8 septembrie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 1.736/1.259/2009, Curtea de Apel Piteti Secia
comercial i de contencios administrativ i fiscal a sesizat
Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 66 alin. (1) i (2) din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenei.
Excepia de neconstituionalitate a fost ridicat de Societatea
Comercial Trans Spedition Company S.R.L. din Piteti
ntr-o cauz avnd ca obiect recursul formulat de un creditor
mpotriva sentinei prin care judectorul-sindic a dispus
nchiderea procedurii generale de insolven fa de debitor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


autor al excepiei de neconstituionalitate i revocarea sentinei
de deschidere a procedurii.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c textul de lege criticat care confer unui
creditor autoritate public posibilitatea de a beneficia de
recunoaterea preteniilor sale fr niciun fel evaluare judiciar
a creanei pretinse este de natur a aduce atingere dreptului la
un proces echitabil i principiului egalitii de tratament n cadrul
exercitrii actului de justiie. De asemenea, autoritatea public,
fr a fi cenzurat, poate produce o diminuare a patrimoniului
debitorului aflat n procedura special prevzut de Legea
nr. 85/2006.
Curtea de Apel Piteti Secia comercial i de
contencios administrativ i fiscal apreciaz excepia de
neconstituionalitate ca fiind nentemeiat. Scopul dispoziiilor
art. 36 din Legea nr. 85/2006 nu este acela de a crea un regim
privilegiat creanelor bugetare ori autoritilor publice, n general,
n raport cu ali creditori, ci recunoaterea puterii unui titlu
executoriu, n sensul c o crean cuprins prin acesta nu mai
poate fi reevaluat ori cenzurat n vreun fel. Dispoziiile
criticate nu ncalc dreptul la un proces echitabil i nici dreptul
de proprietate privat al debitorului, ntruct nscrierea n masa
credal se face doar n scopul acoperirii unor creane legale, iar
nu n vederea diminurii patrimoniului social fr raiune juridic
i n prejudiciul debitorului aflat n situaia special de
insolven.
n conformitate cu dispoziiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicat
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i formula punctele de vedere
cu privire la excepia de neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere cu privire la excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992,
s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l reprezint
prevederile art. 66 alin. (1) i (2) din Legea nr. 85/2006 privind

procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, prevederi care au urmtorul coninut:
(1) Toate creanele vor fi supuse procedurii de verificare
prevzute de prezenta lege, cu excepia creanelor constatate
prin titluri executorii.
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanele bugetare
rezultnd dintr-un titlu executoriu necontestat n termenele
prevzute de legi speciale.
n opinia autorului excepiei de neconstituionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispoziiilor constituionale
cuprinse n art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil,
art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privat i n art. 148
privind integrarea n Uniunea European. De asemenea, sunt
considerate a fi nesocotite i prevederile art. 1 paragraful 1 din
Primul Protocol adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c s-a mai pronunat asupra constituionalitii
dispoziiilor criticate, de exemplu, prin Decizia nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 78
din 1 februarie 2007, respingnd criticile de neconstituionalitate
formulate. Cu acel prilej, Curtea a reinut c regimul juridic
difereniat instituit de legiuitor prin reglementarea criticat nu
este arbitrar i deci discriminatoriu, ci, dimpotriv, n
considerarea raiunilor expuse, este aplicabil tuturor persoanelor
prevzute indirect prin ipoteza normei, respectiv tuturor
creditorilor ale cror creane sunt constatate prin titluri executorii.
Mai mult, n ceea ce privete creanele bugetare, legiuitorul a
condiionat exceptarea lor de la procedura verificrii de
mprejurarea ca titlul executoriu s nu fi fost contestat, n faa
organelor competente, n termenele prevzute de legi speciale.
Or, aceast condiie reprezint o garanie suplimentar pentru
debitor mpotriva unor eventuale abuzuri, iar nu, aa cum
pretinde autorul excepiei, un privilegiu acordat autoritilor
publice.
Referitor la nclcarea prevederilor constituionale ale art. 21
alin. (1), (2) i (3), Curtea reine c o atare critic este lipsit de
temei, n msura n care creanele trecute de administratorul
judiciar sau lichidator n tabelul preliminar de creane, inclusiv
cele constatate prin titluri executorii, pot face obiectul unei
contestaii n justiie, formulate de oricare persoan interesat.
Considerentele reinute n decizia menionat sunt valabile
i n cauza de fa, ntruct nu au intervenit elemente noi de
natur a determina o reconsiderare a jurisprudenei acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca nentemeiat, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 66 alin. (1) i (2) din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenei, excepie ridicat de Societatea Comercial Trans Spedition Company S.R.L. din Piteti n
Dosarul nr. 1.736/1.259/2009 al Curii de Apel Piteti Secia comercial i de contencios administrativ i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 20 septembrie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-ef,
Mihaela Senia Costinescu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

ORDONANE I HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

ORDONAN DE URGEN
privind comunicaiile electronice
Avnd n vedere Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la
reelele de comunicaii electronice i la infrastructura asociat, precum i interconectarea acestora (Directiva privind accesul),
avnd n vedere Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea
reelelor i serviciilor de comunicaii electronice (Directiva privind autorizarea),
avnd n vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de
reglementare comun pentru reelele i serviciile de comunicaii electronice (Directiva-cadru),
avnd n vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul
universal i drepturile utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile electronice de comunicaii (Directiva privind serviciul universal),
avnd n vedere modificrile survenite asupra textului directivelor indicate mai sus ca urmare a adoptrii
Directivei 2009/136/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE
privind serviciul universal i drepturile utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile de comunicaii electronice, a Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale i protejarea confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice i a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritile naionale nsrcinate s asigure aplicarea legislaiei n
materie de protecie a consumatorului, respectiv a Directivei 2009/140/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
25 noiembrie 2009 de modificare a directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reelele i serviciile
de comunicaii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reelele de comunicaii electronice i la infrastructura asociat, precum
i interconectarea acestora i 2002/20/CE privind autorizarea reelelor i serviciilor de comunicaii electronice,
avnd n vedere Directiva 97/7/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecia
consumatorilor cu privire la contractele la distan,
innd cont de faptul c obligaia Romniei, n calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea
Directivei 2009/140/CE i a Directivei 2009/136/CE n legislaia naional pn cel trziu la data de 25 mai 2011 nu a fost dus la
ndeplinire,
ntruct, ca urmare a nerespectrii termenului de transpunere a Directivei 2009/140/CE i a Directivei 2009/136/CE,
Comisia European a declanat proceduri prealabile aciunii n constatarea nendeplinirii obligaiilor n temeiul art. 258 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene, Romnia primind din partea Comisiei Europene n data de 18 iulie 2011 Notificarea de
punere n ntrziere n cauzele nr. 2011/0939, respectiv nr. 2011/0940,
ntruct n data de 24 noiembrie 2011 Comisia European a emis avizul motivat n cauzele menionate, ultima etap
precontencioas a aciunii n constatarea nendeplinirii obligaiilor, stabilind n acest sens data de 25 ianuarie 2012 ca termen de
conformare i de comunicare a msurilor de transpunere a acestor directive, nainte de a sesiza Curtea de Justiie a Uniunii
Europene,
innd cont de faptul c o ntrziere suplimentar n ceea ce privete respectarea obligaiei de comunicare a msurilor de
transpunere poate atrage naintarea la Curtea de Justiie a Uniunii Europene de ctre Comisia European mpotriva Romniei a
aciunii n constatarea nendeplinirii obligaiilor, n temeiul art. 258 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
innd seam de faptul c Directiva 2009/140/CE i Directiva 2009/136/CE au prevzut drepturi n favoarea utilizatorilor
finali ntr-un mod suficient de concret i de detaliat astfel nct prin neasigurarea efectivitii unor astfel de drepturi, consecin a
netranspunerii n termen a directivelor indicate, se afecteaz ndeosebi n mod direct interesele utilizatorilor finali de servicii de
comunicaii electronice,
innd cont de faptul c, potrivit art. 260 alin. (2) i (3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, rspunderea
Romniei pentru nclcarea obligaiilor de a transpune Directiva 2009/140/CE i Directiva 2009/136/CE se poate concretiza att
n plata unei sume forfetare, ct i a unor penaliti cu titlu cominatoriu care se vor calcula de la termenul de conformare stabilit n
avizul motivat,
avnd n vedere faptul c prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2011) 1.024 din 1 septembrie 2011 a fost stabilit
pentru Romnia suma minim forfetar de 1.710.000 euro, iar valoarea factorului naional n pentru calcularea penalitilor
cominatorii este de 3,29, penalitile putnd fi cuprinse ntre, aproximativ, 2.000130.000 euro/zi de ntrziere, ceea ce, innd
seama de ntrzierea semnificativ a transpunerii Directivei 2009/140/CE i a Directivei 2009/136/CE, ar putea avea un impact
important asupra bugetului de stat,
lund n considerare faptul c aceste elemente vizeaz interesul public, constituind situaii de urgen i extraordinare a
cror reglementare nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Prezenta ordonan de urgen are ca obiect:
a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitilor
privind reelele i serviciile de comunicaii electronice, a
regimului autorizrii acestor activiti, precum i a msurilor

destinate promovrii concurenei pe piaa reelelor i serviciilor


de comunicaii electronice;
b) stabilirea cadrului de reglementare a relaiilor dintre
operatori, dintre furnizorii de servicii de comunicaii electronice
i dintre operatori i furnizorii de servicii de comunicaii
electronice n ceea ce privete accesul la reelele publice de
comunicaii electronice i la facilitile i serviciile asociate;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


c) stabilirea drepturilor i obligaiilor operatorilor i ale
persoanelor care solicit interconectarea sau accesul la reelele
instalate, operate, controlate sau puse la dispoziie de ctre
acetia sau la facilitile ori serviciile asociate acestor reele;
d) stabilirea cadrului de reglementare a relaiilor dintre
furnizorii de reele i servicii de comunicaii electronice, pe de o
parte, i utilizatorii finali, pe de alt parte;
e) asigurarea dreptului utilizatorilor finali de a avea acces la
serviciile incluse n sfera serviciului universal.
(2) Prezenta ordonan de urgen reglementeaz, n
principal:
a) drepturile i obligaiile furnizorilor de reele i de servicii
de comunicaii electronice;
b) regimul resurselor limitate;
c) drepturile utilizatorilor finali;
d) serviciul universal;
e) obligaiile furnizorilor de reele i servicii de comunicaii
electronice cu putere semnificativ pe pia.
Art. 2. n exercitarea atribuiilor prevzute de prezenta
ordonan de urgen, Autoritatea Naional pentru Administrare
i Reglementare n Comunicaii, denumit n continuare
ANCOM sau autoritatea de reglementare, realizeaz obiectivele
prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009
privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Administrare i
Reglementare n Comunicaii, aprobat prin Legea nr. 113/2010,
cu modificrile ulterioare.
Art. 3. (1) Dispoziiile prezentei ordonane de urgen nu
se aplic n cazul furnizrii reelelor i serviciilor de comunicaii
electronice de ctre instituiile sau autoritile publice din cadrul
sistemului naional de aprare, ordine public i siguran
naional, potrivit competenelor legale acordate n acest scop,
precum i reelelor i serviciilor de comunicaii electronice
destinate reprezentanelor diplomatice ale Romniei n
strintate, care se realizeaz pe baza unor reglementri
speciale.
(2) Furnizarea unor reele publice de comunicaii electronice
sau servicii de comunicaii electronice destinate publicului ctre
instituiile sau autoritile publice din cadrul sistemului naional
de aprare, ordine public i siguran naional, n calitate de
utilizatori finali, se realizeaz n condiiile prezentei ordonane
de urgen.
Art. 4. (1) n nelesul prezentei ordonane de urgen,
urmtorii termeni se definesc astfel:
1. autorizare general cadrul juridic ce stabilete drepturile
privind furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice,
precum i obligaiile specifice n domeniul comunicaiilor
electronice, n condiii ce se pot aplica tuturor sau anumitor
categorii de reele ori servicii de comunicaii electronice;
2. utilizator orice persoan fizic sau juridic care
utilizeaz ori solicit un serviciu de comunicaii electronice
destinat publicului;
3. abonat orice persoan fizic sau juridic care a ncheiat
un contract pentru furnizarea unor servicii de comunicaii
electronice destinate publicului oferite de un furnizor de astfel
de servicii, indiferent dac plata se realizeaz n avans ori
ulterior furnizrii serviciilor;
4. utilizator final orice utilizator care nu furnizeaz reele
publice de comunicaii electronice sau servicii de comunicaii
electronice destinate publicului;
5. consumator orice persoan fizic care utilizeaz sau
solicit un serviciu de comunicaii electronice destinat publicului
n alte scopuri dect cele ale activitii sale comerciale ori
profesionale;
6. reea de comunicaii electronice sistemele de transmisie
i, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare
i alte resurse, inclusiv elementele de reea care nu sunt active,
care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio,

prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluznd


reelele de comunicaii electronice prin satelit, reelele terestre
fixe, cu comutare de circuite i cu comutare de pachete, inclusiv
internet, i mobile, reelele electrice, n msura n care sunt
utilizate pentru transmiterea de semnale, reelele utilizate pentru
transmisia serviciilor de programe audiovizuale i reelele de
televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaie transmis;
7. furnizarea unei reele de comunicaii electronice
instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziie a unei
reele de comunicaii electronice;
8. furnizor de reele de comunicaii electronice o persoan
a crei activitate const, n tot sau n parte, n furnizarea unei
reele de comunicaii electronice n condiiile regimului de
autorizare general;
9. serviciu de comunicaii electronice un serviciu, furnizat,
de regul, contra cost, care const, n ntregime sau n principal,
n transmiterea semnalelor prin reelele de comunicaii
electronice, incluznd serviciile de telecomunicaii i pe cele prin
reelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe
audiovizuale, dar fr a include serviciile prin care se furnizeaz
coninutul informaiei transmise prin intermediul reelelor ori
serviciilor de comunicaii electronice sau se exercit controlul
editorial asupra acestui coninut; de asemenea, nu se includ
serviciile societii informaionale, definite la art. 1 pct. 1 din
Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic, republicat, care
nu constau, n ntregime sau n principal, n transmiterea
semnalelor prin reelele de comunicaii electronice;
10. reea public de comunicaii electronice o reea de
comunicaii electronice care este utilizat, n ntregime sau n
principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului;
11. interferen efectul unei energii nedorite care apare la
recepia ntr-o reea de comunicaii electronice ce utilizeaz
spectrul radio, energie cauzat de o emisie sau de un fenomen
de radiaie ori de inducie, care se manifest prin orice fel de
degradare a performanelor reelei i care poate conduce la
interpretarea eronat a informaiilor sau la pierderea acestora,
informaii care ar fi putut fi obinute n absena unei asemenea
energii nedorite;
12. interferen prejudiciabil interferena care pericliteaz
ori produce o degradare substanial a parametrilor de
funcionare a unui serviciu de radionavigaie sau a altor servicii
de radiocomunicaii, inclusiv a celor destinate siguranei vieii ori
care, n orice mod, afecteaz, obstrucioneaz sau ntrerupe n
mod grav i repetat un serviciu de radiocomunicaii, care
opereaz n conformitate cu dispoziiile legale internaionale, ale
Uniunii Europene ori cele naionale;
13. interferen admisibil interferena observat ori
calculat care corespunde criteriilor prevzute n dispoziiile
legale internaionale, ale Uniunii Europene sau cele naionale;
14. atribuirea unei benzi de frecvene desemnarea unei
anumite benzi de frecvene din cadrul Tabelului naional de
atribuire a benzilor de frecvene radio, denumit n continuare
TNABF, n scopul utilizrii acesteia de ctre unul sau mai multe
servicii de radiocomunicaii terestre ori spaiale sau de ctre
serviciul de radioastronomie, n condiii determinate;
15. alocarea unei frecvene sau a unui canal radio
nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei
frecvene ori ai unui canal radio, ntr-o anumit arie geografic
i n condiii determinate;
16. asignarea unei frecvene sau a unui canal radio
autorizarea unei staii de radiocomunicaii n vederea utilizrii
unei frecvene sau a unui canal radio n condiii determinate;
17. spectru de frecvene radio/spectru radio poriunea din
spectrul electromagnetic care cuprinde undele radio ale cror
frecvene sunt situate ntre 9 kHz i 3.000 GHz;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

18. frecvene radio cu utilizare neguvernamental


frecvene radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizrii n
scopul furnizrii de reele i servicii de comunicaii electronice n
sensul prevederilor prezentei ordonane de urgen;
19. frecvene radio cu utilizare guvernamental frecvene
radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizrii n interes
guvernamental de ctre instituiile competente din cadrul
sistemului naional de aprare, ordine public i siguran
naional;
20. frecvene radio n partaj neguvernamental/
guvernamental frecvene radio destinate, conform TNABF,
utilizrii n comun, partajate, att de ctre utilizatori
neguvernamentali, ct i de ctre utilizatori guvernamentali;
21. radiocomunicaii comunicaii electronice realizate prin
intermediul spectrului de frecvene radio;
22. serviciu de radiocomunicaii serviciu de comunicaii
electronice realizat exclusiv prin intermediul frecvenelor radio;
23. pia transnaional pia identificat de Comisia
European, care acoper teritoriul Uniunii Europene sau o parte
substanial a acestuia, dar mai mult dect teritoriul unui stat
membru;
24. faciliti asociate acele servicii asociate, infrastructuri
fizice ori alte faciliti sau elemente asociate unei reele de
comunicaii electronice ori unui serviciu de comunicaii
electronice, care permit sau susin furnizarea de servicii prin
intermediul reelei respective ori al serviciului respectiv sau au
un astfel de potenial; includ, printre altele, cldirile i accesul n
cldiri, cablajele din cldiri, antenele, turnurile i alte construciisuport, canalizaia, conductele, pilonii, gurile de vizitare i
cabinetele;
25. servicii asociate acele servicii asociate unei reele de
comunicaii electronice sau unui serviciu de comunicaii
electronice care permit ori susin furnizarea serviciilor prin
intermediul reelei respective sau al serviciului respectiv ori au
un astfel de potenial i care includ, printre altele, conversia
numerelor sau sistemele cu o funcie echivalent, sistemele de
acces condiionat, ghidurile electronice de programe i serviciile
de localizare, identificare i prezen;
26. sistem de acces condiionat orice modalitate tehnic
sau dispozitiv prin intermediul cruia accesul sub o form
inteligibil la un serviciu protejat de transmitere a serviciilor de
programe de televiziune sau radiodifuziune se poate face n
mod restricionat, pe baz de abonament ori pe baza altei forme
de autorizare individual prealabil;
27. operator o persoan care instaleaz, opereaz,
controleaz sau pune la dispoziie terilor o reea public de
comunicaii electronice sau faciliti asociate ori o persoan care
este autorizat n acest sens;
28. acces punerea la dispoziia unui ter de faciliti sau
servicii, n condiii determinate, n mod exclusiv ori neexclusiv,
care i sunt necesare n scopul furnizrii de servicii de
comunicaii electronice, inclusiv atunci cnd sunt utilizate pentru
transmisia serviciilor societii informaionale sau a serviciilor de
programe audiovizuale; accesul cuprinde, printre altele:
a) accesul la elemente ale reelei i la faciliti asociate, care
poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau
nonfixe, inclusiv accesul la bucla local i la facilitile i
serviciile necesare pentru a furniza servicii prin bucla local;
b) accesul la infrastructura fizic, inclusiv cldiri, conducte i
piloni;
c) accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele
de asisten operaional;
d) accesul la sistemele de informaii sau bazele de date
pentru pregtirea comenzilor, punerea la dispoziie, comenzi,
ntreinere i solicitri de reparaii, precum i facturare;
e) accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la
sistemele care au o funcionalitate echivalent;

f) accesul la reele fixe i mobile, n special pentru roaming;


g) accesul la sistemele de acces restricionat pentru serviciile
de televiziune digital;
h) accesul la serviciile de reele virtuale;
29. interconectare legtura fizic i logic realizat ntre
reele publice de comunicaii electronice pentru a permite
comunicarea dintre utilizatorii reelelor sau accesul la servicii;
serviciile pot fi furnizate de ctre prile implicate sau de ctre
alte pri care au acces la reeaua respectiv; interconectarea
este o form specific de acces realizat de operatorii de reele
publice de comunicaii;
30. serviciu de televiziune pe ecran lat un serviciu de
televiziune care const, n totalitate sau parial, n programe
produse i editate pentru a fi afiate pe ecranul lat; formatul 16:9
este formatul de referin pentru serviciile de televiziune pe
ecran lat;
31. bucl local circuitul fizic dintre punctul terminal al
reelei i repartitorul principal sau elementul echivalent dintr-o
reea public fix;
32. subbucl local poriunea din bucla local care
conecteaz punctul terminal al reelei de comunicaii electronice
cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces
intermediar determinat dintr-o reea public fix de comunicaii
electronice;
33. acces total la bucla sau subbucla local utilizarea de
ctre beneficiar a ntregii capaciti a buclei sau subbuclei
locale, fr a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei
locale;
34. acces partajat la bucla sau subbucla local utilizarea
de ctre beneficiar a unei pri specificate din capacitatea buclei
sau subbuclei locale, cum ar fi o parte a frecvenei sau a unui
echivalent, fr a fi perturbat serviciul oferit iniial i fr a se
modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
35. colocare furnizarea spaiului fizic i a resurselor
tehnice necesare instalrii i conectrii, n scopul unei
funcionri corespunztoare a echipamentului relevant
aparinnd beneficiarului acestei forme de acces;
36. serviciu de telefonie destinat publicului serviciu pus la
dispoziia publicului care permite iniierea i primirea, n mod
direct sau indirect, de apeluri naionale ori naionale i
internaionale prin utilizarea unui numr sau unor numere din
planul naional ori internaional de numerotaie;
37. apel conexiunea stabilit prin intermediul unui serviciu
de comunicaii electronice destinat publicului, care permite
comunicarea bidirecional;
38. post telefonic public cu plat postul telefonic pus la
dispoziia publicului, pentru utilizarea cruia plata se realizeaz
n numerar, prin cri de credit sau debit, cartele prepltite,
inclusiv cartele utilizabile pe baz de coduri de apelare;
39. numr geografic numrul stabilit conform planului
naional de numerotaie, n cuprinsul cruia una sau mai multe
cifre au semnificaie geografic utilizat pentru rutarea apelurilor
ctre locaia fizic la care se afl punctul terminal al reelei;
40. punct terminal al reelei punctul fizic la care unui
abonat i se furnizeaz accesul la o reea public de comunicaii
electronice; n cazul reelelor care utilizeaz comutarea sau
rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei
adrese specifice de reea, care poate fi asociat numrului ori
numelui unui abonat;
41. numr nongeografic numrul stabilit conform planului
naional de numerotaie, care nu este numr geografic;
constituie numere nongeografice, printre altele, numerele
alocate serviciilor de comunicaii electronice la puncte mobile,
numerele cu acces gratuit i numerele pentru servicii cu tarif
special;
42. portabilitatea numerelor posibilitatea unui abonat de
a-i pstra, la cerere, numrul asignat din planul naional de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


numerotaie atunci cnd schimb furnizorul de servicii de
comunicaii electronice;
43. serviciu universal setul minim de servicii stabilite de
prezenta ordonan de urgen, de o calitate determinat, care
este disponibil tuturor utilizatorilor finali, indiferent de localizarea
geografic i la un tarif accesibil;
44. obligaii privind serviciul universal obligaii specifice
impuse unui furnizor de reele sau de servicii de comunicaii
electronice care privesc furnizarea de reele i servicii ntr-o
anumit arie geografic, inclusiv, acolo unde este cazul,
aplicarea unor tarife comune prin stabilirea unei medii n aria
geografic respectiv ori asigurarea unor opiuni tarifare
specifice pentru persoanele cu venituri sczute sau cu nevoi
sociale speciale;
45. furnizor de serviciu universal furnizorul de reele sau
servicii de comunicaii electronice cruia i s-au impus de ctre
ANCOM obligaii privind serviciul universal;
46. contract la distan contractul de furnizare a unor
servicii de comunicaii electronice destinate publicului sau a unor
servicii de acces i conectare la reele publice de comunicaii
electronice, ncheiat cu utilizatorii finali, care utilizeaz n mod
exclusiv, nainte i la ncheierea acestuia, unul sau mai multe
mijloace de comunicaie la distan;
47. mijloc de comunicaie la distan orice mijloc care
poate fi utilizat pentru ncheierea unui contract privind furnizarea
unor servicii de comunicaii electronice destinate publicului sau
unor servicii de acces i conectare la reele publice de
comunicaii electronice i care nu necesit prezena fizic
simultan a celor dou pri;
48. abuz orice practic implicnd utilizarea unei reele
publice de comunicaii electronice sau unui serviciu de
comunicaii electronice destinat publicului, care reprezint o
nclcare a legislaiei din domeniul comunicaiilor electronice sau
a altor prevederi legale ori care determin un disconfort
semnificativ utilizatorilor finali;
49. codare operaie prin care semnalul iniial este
transformat la emisie astfel nct acesta s poat fi restabilit la
recepie numai dac se cunoate algoritmul de codare;
50. decodare operaie prin care la recepie este restabilit
semnalul iniial cunoscndu-se algoritmul de codare;
51. introducere pe pia aciunea de a face disponibil,
pentru prima dat, contra cost sau gratuit, un echipament
destinat consumatorilor pentru recepionarea semnalelor digitale
de televiziune, n vederea distribuirii i/sau utilizrii;
52. echipament de televiziune digital avansat dispozitiv
utilizat pentru conectarea la receptorul de televiziune sau
integrat n receptorul de televiziune digital, capabil s
recepioneze servicii de televiziune digital interactiv;
53. interfa de programare a aplicaiei interfa software
ntre aplicaii, pus la dispoziie de radiodifuzori sau de furnizorii
de servicii, i resursele din echipamentele de televiziune digital
avansat pentru serviciile de difuzare sub form digital a
programelor de televiziune i radio (application program
interface API).
(2) n cuprinsul prezentei ordonane de urgen sunt, de
asemenea, aplicabile definiiile relevante prevzute la art. 3 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2008 privind
organizarea i funcionarea Sistemului naional unic pentru
apeluri de urgen, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private
n sectorul comunicaiilor electronice, cu completrile ulterioare,
la art. 1 din Legea nr. 365/2002, republicat, i la art. 1 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

CAPITOLUL II
Autorizarea furnizrii de reele
i servicii de comunicaii electronice
Art. 5. Furnizarea reelelor i serviciilor de comunicaii
electronice este liber i se realizeaz n condiiile regimului de
autorizare general, n conformitate cu prevederile prezentului
capitol.
Art. 6. (1) n scopul realizrii unei evidene oficiale a
furnizorilor, orice persoan care intenioneaz s furnizeze
reele sau servicii de comunicaii electronice are obligaia s
transmit ANCOM o notificare, n forma prevzut la alin. (3),
cu excepia cazurilor prevzute la art. 7.
(2) Persoanele strine care furnizeaz servicii de comunicaii
electronice transfrontaliere destinate publicului ctre utilizatorii
finali aflai pe teritoriul naional au obligaia s transmit ANCOM
notificarea prevzut la alin. (1).
(3) ANCOM stabilete i actualizeaz formularul-tip al
notificrii, cuprinznd informaiile pe care orice persoan care
intenioneaz s furnizeze reele sau servicii de comunicaii
electronice are obligaia s le comunice pentru a beneficia de
autorizaia general. Aceste informaii sunt grupate n
urmtoarele categorii:
a) date necesare identificrii furnizorului i comunicrii
eficiente cu acesta;
b) descrierea tipurilor de reele sau de servicii pe care
persoana n cauz intenioneaz s le furnizeze;
c) data estimativ a nceperii activitii.
(4) Persoana care a realizat notificarea n condiiile prevzute
la alin. (1) i (3) este autorizat s furnizeze tipurile de reele i
de servicii pe care le-a indicat n notificare, avnd drepturile i
obligaiile corespunztoare prevzute n autorizaia general.
(5) Orice modificare a datelor prevzute la alin. (3) trebuie
notificat ANCOM n termen de 10 zile.
(6) Persoanelor crora li s-a retras dreptul de a furniza reele
sau servicii de comunicaii electronice li se revoc dreptul de a
utiliza frecvene radio, resurse de numerotaie sau alte categorii
de resurse tehnice, acolo unde este cazul, i nu mai pot
beneficia de autorizaia general pe o perioad de 3 ani de la
retragerea dreptului.
Art. 7. (1) Persoanele care intenioneaz s furnizeze
exclusiv pentru nevoi proprii reele sau servicii de comunicaii
electronice nu au obligaia transmiterii notificrii prevzute la
art. 6.
(2) Persoanelor prevzute la alin. (1) li se aplic drepturile i
obligaiile prevzute n autorizaia general, precum i
prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza reele
sau servicii de comunicaii electronice ori a dreptului de a utiliza
frecvene radio.
(3) Persoanele care solicit acces sau interconectare
furnizorilor de reele i servicii de comunicaii electronice din
Romnia nu trebuie s se supun procedurii de autorizare
general prevzute la art. 6 dac nu furnizeaz servicii sau nu
opereaz reele pe teritoriul naional.
(4) ANCOM poate stabili alte tipuri de reele sau servicii de
comunicaii electronice pentru a cror furnizare nu este
necesar transmiterea notificrii prevzute la art. 6.
Art. 8. (1) ANCOM elaboreaz i actualizeaz autorizaia
general pentru tipurile de reele i de servicii, prin care
stabilete condiiile n care acestea pot fi furnizate, determinnd
astfel drepturile i obligaiile care revin furnizorilor fiecrui tip de
reea sau de serviciu.
(2) Condiiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate
n raport cu tipul de reea sau de serviciu n cauz,
nediscriminatorii, proporionale i transparente. Acestea pot viza:
a) contribuii financiare pentru susinerea serviciului
universal;

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

b) plata tarifului de monitorizare anual, n conformitate cu


dispoziiile cap. X;
c) interoperabilitatea serviciilor i interconectarea reelelor;
d) accesibilitatea pentru utilizatorii finali a resurselor de
numerotaie din Planul naional de numerotaie, din Spaiul
european de numerotaie telefonic, a numerelor internaionale
universale gratuite i, acolo unde este fezabil din punct de
vedere economic i tehnic, a resurselor de numerotaie din
planurile naionale de numerotaie ale altor state membre ale
Uniunii Europene, precum i alte condiii impuse n conformitate
cu prevederile prezentei ordonane de urgen;
e) cerine privind protecia mediului, planurile de urbanism i
amenajare a teritoriului, precum i cerine i condiii legate de
acordarea dreptului de acces pe proprietatea public sau
privat, colocare i utilizarea partajat a infrastructurii, inclusiv,
dac este cazul, garaniile de ordin financiar ori tehnic necesare
pentru a asigura executarea corespunztoare a lucrrilor de
infrastructur;
f) obligaii privind transmisia serviciilor de programe prin
reele de comunicaii electronice, n conformitate cu prevederile
legislaiei din domeniul audiovizualului;
g) prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii
private n domeniul comunicaiilor electronice, conform legislaiei
naionale n domeniu;
h) protecia utilizatorilor finali n domeniul comunicaiilor
electronice i condiii privind asigurarea accesibilitii serviciilor
de comunicaii electronice pentru utilizatorii finali cu dizabiliti;
i) restricii privind transmiterea coninutului ilegal i
vtmtor, n conformitate cu prevederile legale aplicabile n
domeniul comerului electronic i al audiovizualului;
j) informaii care trebuie furnizate n temeiul art. 6 alin. (3) i
al art. 120;
k) interceptarea legal a comunicaiilor de ctre autoritile i
instituiile abilitate n acest sens, inclusiv suportarea de ctre
furnizorii de reele sau de servicii de comunicaii electronice a
costurilor aferente, i asigurarea confidenialitii prin sisteme
proprii, acreditate n condiiile actelor normative n vigoare;
l) furnizarea reelelor i a serviciilor de comunicaii electronice
pe durata situaiilor generate de producerea unei calamiti
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav, n vederea asigurrii
comunicaiilor dintre ageniile specializate de intervenie i
celelalte autoriti publice implicate n gestionarea situaiei
create, inclusiv condiiile de utilizare a reelelor i a serviciilor de
comunicaii electronice pentru comunicarea de ctre autoritile
publice a avertizrilor care privesc ameninri iminente i pentru
limitarea consecinelor catastrofelor majore;
m) msuri privind limitarea efectelor cmpurilor
electromagnetice generate de reelele de comunicaii
electronice, n condiiile legii;
n) obligaii privind acordarea accesului, altele dect cele
prevzute la art. 100105;
o) meninerea integritii reelelor publice de comunicaii
electronice, inclusiv prin condiii care s mpiedice producerea
interferenelor prejudiciabile ntre reele sau servicii de
comunicaii electronice;
p) asigurarea securitii reelelor publice de comunicaii
electronice mpotriva accesului neautorizat;
q) condiii de utilizare a frecvenelor radio care sunt supuse
doar regimului de autorizare general, n conformitate cu
prevederile art. 23 alin. (3);
r) msuri destinate asigurrii respectrii standardelor sau
specificaiilor tehnice, potrivit art. 8 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 22/2009, aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu
modificrile ulterioare;
s) obligaii de transparen impuse furnizorilor de servicii de
comunicaii electronice privind asigurarea conectivitii ntre
utilizatorii finali, n vederea atingerii obiectivelor prevzute la

art. 461 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009,


aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare,
inclusiv orice condiii care limiteaz accesul sau utilizarea
anumitor servicii sau aplicaii, n cazurile n care astfel de condiii
sunt permise de cadrul legal, i, acolo unde este justificat i
proporional, privind asigurarea accesului autoritii de
reglementare la informaiile necesare pentru verificarea
respectrii acestor obligaii.
Art. 9. (1) ANCOM modific autorizaia general, cu
respectarea principiilor obiectivitii i proporionalitii, numai
dup parcurgerea procedurii de consultare prevzute la art. 135
i numai n urmtoarele situaii:
a) aceast decizie este necesar pentru respectarea
obligaiilor care decurg dintr-un acord internaional la care
Romnia este parte;
b) circumstanele n care autorizaia general a fost emis
s-au modificat.
(2) ANCOM revoc autorizaia general, cu respectarea
principiilor obiectivitii i proporionalitii, numai n urmtoarele
situaii:
a) aceast decizie este necesar pentru respectarea
obligaiilor care decurg dintr-un acord internaional la care
Romnia este parte;
b) n vederea protejrii interesului public, atunci cnd
circumstanele n care autorizaia general a fost emis s-au
modificat.
(3) Revocarea autorizaiei generale n cazurile stabilite la
alin. (2) se realizeaz numai dup parcurgerea procedurii de
consultare prevzute la art. 135.
Art. 10. (1) Persoanele autorizate n condiiile art. 6 s
furnizeze reele sau servicii de comunicaii electronice
beneficiaz de dreptul de acces pe proprieti, n condiiile
prevzute n legislaia n vigoare.
(2) Persoanele autorizate n condiiile art. 6 s furnizeze
reele publice de comunicaii electronice sau servicii de
comunicaii electronice destinate publicului beneficiaz i de
urmtoarele drepturi:
a) dreptul de a negocia i de a ncheia acorduri de acces sau
de interconectare cu orice ali furnizori autorizai de reele
publice de comunicaii electronice ori de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului, n condiiile art. 11 i 12;
b) dreptul de a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal,
n condiiile prezentei ordonane de urgen.
(3) La cerere sau din oficiu, ANCOM elibereaz n cel mult
7 zile un certificat-tip prin care se atest c persoana respectiv
a trimis o notificare n condiiile art. 6 i n care se prezint
condiiile n care aceast persoan beneficiaz de dreptul de
acces pe proprieti i de dreptul de a negocia acorduri de acces
sau de interconectare.
Art. 11. ncheierea acordurilor de acces i interconectare
se realizeaz, n condiiile legii, potrivit principiilor libertii
contractuale i negocierii cu bun-credin a condiiilor tehnice
i comerciale ale acestora, cu respectarea dispoziiilor prezentei
ordonane de urgen.
Art. 12. (1) Pentru a se asigura furnizarea i
interoperabilitatea serviciilor de comunicaii electronice destinate
publicului, orice operator al unei reele publice de comunicaii
electronice are:
a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice
alt operator al unei reele publice de comunicaii electronice, n
vederea furnizrii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaii electronice
accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reele publice
de comunicaii electronice interconectate cu reeaua oricruia
dintre cei 2 operatori;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


b) obligaia, la cererea unui ter autorizat n condiiile
prezentei ordonane de urgen, de a negocia un acord de
interconectare cu solicitantul n cauz, n vederea furnizrii de
servicii de comunicaii electronice destinate publicului, inclusiv a
serviciilor de comunicaii electronice accesibile utilizatorilor prin
intermediul unei alte reele publice de comunicaii electronice
interconectate cu reeaua oricreia dintre pri.
(2) Operatorii vor oferi acces i interconectare n conformitate
cu obligaiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit
dispoziiilor art. 100 sau 105.
(3) Reelele publice de comunicaii electronice instalate n
vederea furnizrii de servicii de televiziune digital trebuie s
ndeplineasc condiiile tehnice necesare n vederea furnizrii
serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.
(4) Operatorii care recepioneaz i retransmit servicii sau
programe de televiziune pe ecran lat au obligaia de a pstra
formatul respectiv.
(5) Informaiile obinute naintea, n timpul sau dup
finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de
interconectare trebuie utilizate numai n scopul n care au fost
furnizate, iar confidenialitatea informaiilor transmise sau
stocate va fi respectat n toate cazurile. Aceste informaii nu
pot fi divulgate ctre niciun ter, n special ctre alte
departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai
furnizorului care ofer acces ori interconectare, care ar obine
astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepia informaiilor
solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispoziiilor
cap. IX.
Art. 13. (1) Este interzis acordarea unor drepturi speciale
sau exclusive cu privire la instalarea ori furnizarea de reele de
comunicaii electronice sau pentru furnizarea de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului, inclusiv cu privire la
utilizarea unor frecvene radio, cu excepia aplicrii dispoziiilor
art. 26 alin. (5).
(2) n cazul proiectelor de instalare de reele publice de
comunicaii electronice realizate cu participarea sau sprijinul
autoritilor administraiei publice centrale sau locale ori
finanate, total sau parial, din fonduri publice, n scopul furnizrii
de servicii de comunicaii electronice destinate publicului, care
mpiedic, restrng ori distorsioneaz concurena n sectorul
comunicaiilor electronice sau pot avea un astfel de efect,
furnizorii de reele sau de servicii de comunicaii electronice
beneficiaz de acces deschis la aceste reele pentru o perioad
de cel puin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminrii,
proporionalitii i obiectivitii.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu se aplic n cazul proiectelor de
instalare de reele de comunicaii electronice realizate de ctre
instituiile sau autoritile publice din cadrul sistemului naional
de aprare, ordine public i siguran naional, potrivit
competenelor legale acordate n acest scop.
(4) Condiiile tehnice i economice n care se realizeaz
furnizarea serviciilor de comunicaii electronice destinate
publicului, precum i accesul la reelele de comunicaii
electronice n cazul prevzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul
conform al ANCOM.
(5) ANCOM supravegheaz respectarea condiiilor tehnice
i economice stabilite n conformitate cu prevederile alin. (4).
(6) Actul administrativ prin care s-a dispus implementarea
unor proiecte de instalare de reele de comunicaii electronice,
n condiiile alin. (2), n lipsa avizului conform al ANCOM
prevzut la alin. (4), poate fi atacat de orice persoan interesat
la instana de contencios administrativ competent.
(7) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice i
furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului, care beneficiaz de drepturi speciale sau exclusive

11

pentru prestarea serviciilor n alte sectoare ale economiei, n


Romnia sau ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, au
urmtoarele obligaii:
a) s in contabilitatea n mod distinct pentru activitile
asociate cu furnizarea de reele sau de servicii de comunicaii
electronice, n acelai mod n care acest lucru s-ar realiza dac
aceste activiti ar fi desfurate de entiti distincte, astfel nct
s fie identificate cu baza de calcul i metodologiile de atribuire
aplicate toate elementele care contribuie la formarea costurilor
i a veniturilor legate de activitile asociate cu furnizarea de
reele sau de servicii de comunicaii electronice, inclusiv o
prezentare detaliat a activelor imobilizate i a cheltuielilor
structurale;
b) s realizeze o separare structural pentru activitile
asociate cu furnizarea de reele sau de servicii de comunicaii
electronice.
(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplic furnizorilor ale cror
venituri anuale, rezultate din activitile legate de furnizarea de
reele sau de servicii de comunicaii electronice n Romnia
i/sau n alte state membre ale Uniunii Europene, sunt mai mici
dect echivalentul n lei a 50 milioane de euro, pe baza cursului
de schimb valutar mediu al perioadei n care au fost realizate
veniturile comunicat de Banca Naional a Romniei.
(9) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice sau
furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului, care nu sunt supui cerinelor dreptului societilor
comerciale i care nu ndeplinesc criteriile aplicabile
ntreprinderilor mici i mijlocii stabilite prin regulile contabile
armonizate cu cerinele legislaiei Uniunii Europene, au obligaia
s i elaboreze situaiile financiare, s le supun spre aprobare
unui auditor financiar independent, n condiiile legii, i s le
publice. Aceast cerin se aplic i situaiilor financiare
separate realizate n condiiile alin. (7) lit. a).
CAPITOLUL III
Regimul juridic al resurselor limitate
necesare pentru furnizarea de reele i servicii
de comunicaii electronice
SECIUNEA 1
Administrarea i gestionarea resurselor limitate

Art. 14. (1) ANCOM administreaz la nivel naional


resursele limitate necesare pentru furnizarea de reele i servicii
de comunicaii electronice, precum frecvenele radio, resursele
de numerotaie i alte resurse tehnice asociate.
(2) ANCOM gestioneaz la nivel naional resursele de
numerotaie i alte resurse tehnice asociate.
(3) Resursele de numerotaie prevzute n Planul naional
de numerotaie i frecvenele radio sunt resurse limitate aflate n
proprietatea public a statului.
(4) Administrarea i gestionarea resurselor limitate se
realizeaz pe baza principiilor obiectivitii, transparenei,
nediscriminrii i proporionalitii.
Art. 15. Semnele susceptibile de reprezentare grafic ce
redau resurse de numerotaie prevzute n Planul naional de
numerotaie i resurse tehnice asociate nu pot face obiectul
proteciei dreptului de proprietate industrial pentru serviciile de
comunicaii electronice destinate publicului.
SECIUNEA a 2-a
Frecvenele radio

Art. 16. (1) Utilizarea frecvenelor radio se realizeaz n


conformitate cu prevederile TNABF, cu reglementrile n vigoare
din domeniul comunicaiilor electronice, cu acordurile
internaionale la care Romnia este parte, inclusiv cu
reglementrile adoptate de Uniunea Internaional a

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

Telecomunicaiilor ori de ctre Conferina European a


Administraiilor de Pot i Telecomunicaii.
(2) TNABF se adopt prin hotrre a Guvernului, la
propunerea ANCOM, n urma avizului conform al Comisiei
Interdepartamentale de Radiocomunicaii pentru atribuirile
cuprinznd benzi de frecvene radio cu utilizare guvernamental
sau a celor aflate n partaj guvernamental/neguvernamental.
(3) ANCOM asigur, n condiiile legii, administrarea i
coordonarea la nivel naional a gestionrii spectrului de
frecvene radio n conformitate cu TNABF i cu acordurile
internaionale la care Romnia este parte, inclusiv cu
reglementrile adoptate de Uniunea Internaional a
Telecomunicaiilor i de ctre Conferina European a
Administraiilor de Pot i Telecomunicaii.
Art. 17. (1) Autoritile competente s gestioneze
frecvenele radio sunt:
a) ANCOM, pentru frecvenele radio din benzile atribuite
pentru utilizare neguvernamental i, n condiiile art. 19, pentru
frecvenele radio din benzile atribuite pentru utilizare n partaj
guvernamental/neguvernamental;
b) instituiile competente din sistemul naional de aprare,
ordine public i siguran naional, pentru frecvenele radio
din benzile atribuite pentru utilizare guvernamental; n cazul
spectrului radio utilizat n scopul aprrii, gestionat exclusiv sau
n partaj de ctre Ministerul Aprrii Naionale, n cadrul TNABF,
se utilizeaz termenul guvernamental armat.
(2) Autoritile prevzute la alin. (1) au obligaia s asigure
schimbul reciproc de informaii referitoare la asignrile de
frecvene efectuate n cazul benzilor de frecvene radio cu
utilizare partajat neguvernamental/guvernamental, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecia
informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare.
Acestea colaboreaz n vederea identificrii i localizrii
emisiilor neautorizate i a interferenelor prejudiciabile, n scopul
asigurrii proteciei radioelectrice a tuturor staiilor de
radiocomunicaii autorizate ce utilizeaz frecvene radio n
condiiile legii.
(3) n scopul utilizrii eficiente a benzilor de frecvene
desemnate conform TNABF pentru utilizare guvernamental
sau n partaj guvernamental/neguvernamental i al asigurrii
compatibilitii electromagnetice a echipamentelor radioelectrice
proprii, instituiile competente din sistemul naional de aprare,
ordine public i siguran naional pot elabora ordine i
instruciuni interne.
Art. 18. (1) Instituiile competente din sistemul naional de
aprare, ordine public i siguran naional au dreptul s
utilizeze benzile de frecvene desemnate conform TNABF,
pentru
utilizare
guvernamental
sau
n
partaj
guvernamental/neguvernamental, n msura n care acest lucru
este necesar pentru ndeplinirea atribuiilor conferite de lege.
(2) Instituiile competente din sistemul naional de aprare,
ordine public i siguran naional au dreptul s utilizeze
pentru perioade limitate de timp benzile de frecvene radio, n
msura n care acest lucru este necesar pentru ndeplinirea
atribuiilor speciale prevzute de Legea nr. 51/1991 privind
sigurana naional a Romniei.
(3) Utilizarea frecvenelor radio n condiiile alin. (1) i (2) se
realizeaz n mod gratuit, fr a fi necesar obinerea unei
licene, cu ndeplinirea urmtoarelor condiii:
a) respectarea cerinelor tehnice i operaionale necesare
pentru evitarea interferenelor prejudiciabile i pentru limitarea
efectelor cmpurilor electromagnetice;
b) respectarea obligaiilor care decurg din acordurile
internaionale la care Romnia este parte, inclusiv a
reglementrilor adoptate de Uniunea Internaional a
Telecomunicaiilor sau de ctre Conferina European a
Administraiilor de Pot i Telecomunicaii.

Art. 19. Activitatea ANCOM privind administrarea i


coordonarea gestionrii spectrului de frecvene radio este
asistat, pentru atribuirile cuprinznd benzi de frecvene radio cu
utilizare
guvernamental
sau
aflate
n
partaj
guvernamental/neguvernamental,
de
Comisia
Interdepartamental de Radiocomunicaii, nfiinat prin hotrre
a Guvernului, prin care se stabilesc structura, atribuiile i modul
de funcionare ale acesteia.
Art. 20. (1) Spectrul de frecvene radio poate fi utilizat prin
intermediul oricrei tehnologii disponibile pentru fiecare tip de
aplicaie stabilit prin TNABF i n conformitate cu cerinele
prevzute de legislaia Uniunii Europene.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), ANCOM poate
stabili, temeinic motivat, restricii proporionale i
nediscriminatorii privind utilizarea anumitor tehnologii n anumite
benzi de frecvene radio, n special atunci cnd acest lucru este
necesar pentru:
a) evitarea interferenelor prejudiciabile;
b) limitarea efectelor cmpurilor electromagnetice;
c) asigurarea calitii tehnice a serviciului;
d) asigurarea maximizrii utilizrii n partaj a frecvenelor
radio;
e) garantarea utilizrii eficiente a spectrului;
f) asigurarea ndeplinirii unui obiectiv de interes general.
(3) Spectrul de frecvene radio poate fi utilizat pentru
furnizarea oricrui serviciu de comunicaii electronice, stabilit
prin TNABF i n conformitate cu cerinele prevzute de
legislaia Uniunii Europene.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), ANCOM poate
stabili n benzi de frecvene radio determinate, temeinic motivat,
restricii proporionale i nediscriminatorii privind furnizarea
anumitor servicii de comunicaii electronice, inclusiv n vederea
respectrii cerinelor prevzute de Regulamentul Radio al
Uniunii Internaionale a Telecomunicaiilor.
(5) n scopul garantrii ndeplinirii obiectivului de interes
general, msurile adoptate n conformitate cu prevederile
alin. (4) se motiveaz, acestea putnd privi, fr a se limita la
acestea:
a) sigurana vieii;
b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;
c) evitarea utilizrii ineficiente a frecvenelor radio; sau
d) promovarea diversitii culturale i lingvistice i a
pluralismului media, de exemplu prin furnizarea serviciilor de
programe de televiziune sau radiodifuziune.
(6) n vederea asigurrii respectrii principiilor prevzute la
alin. (1) i (3), ANCOM analizeaz periodic restriciile impuse n
conformitate cu prevederile alin. (2) sau (4), dup caz, i public
rezultatele acestei analize.
(7) Autoritatea de reglementare poate adopta msurile
prevzute la alin. (2) i (4) n urma parcurgerii procedurii de
consultare prevzute la art. 135.
Art. 21. (1) ANCOM poate interzice, la cererea motivat a
instituiilor competente din cadrul sistemului naional de aprare,
ordine public i siguran naional, pe o perioad limitat,
utilizarea parial sau total a unei anumite benzi de frecvene
ori a unei anumite frecvene n cazul n care sigurana naional,
ordinea public sau aprarea naional impune aceast msur,
precum i n cazul respectrii unor angajamente asumate prin
acorduri internaionale.
(2) Procedura privind interzicerea utilizrii pariale sau totale
a unei benzi de frecvene ori a unei anumite frecvene se
elaboreaz de ctre ANCOM, cu avizul Comisiei
Interdepartamentale de Radiocomunicaii, i se aprob prin
decizie a preedintelui ANCOM.
(3) Instituiile competente din sistemul naional de aprare,
ordine public i siguran naional pot impune furnizorilor de
reele i servicii de comunicaii electronice, n cazuri

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


extraordinare i pentru o perioad limitat, modificarea unor
parametri tehnici ai emisiei radio, pentru ndeplinirea unor
atribuii speciale prevzute de Legea nr. 51/1991.
(4) Situaiile prevzute la alin. (3) sunt comunicate de ndat
ANCOM, n condiiile Legii nr. 182/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 22. (1) Introducerea pe pia i punerea n funciune
pe teritoriul Romniei a echipamentelor definite n cadrul
Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 9 martie 1999 privind echipamentele radio i echipamentele
terminale de telecomunicaii i recunoaterea reciproc a
conformitii acestora i n cadrul Directivei 2004/108/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004
privind apropierea legislaiilor statelor membre cu privire la
compatibilitatea electromagnetic i de abrogare a Directivei
89/336/CEE, sunt permise n condiiile stabilite prin hotrre a
Guvernului.
(2) Autoritatea de reglementare stabilete reglementrile
tehnice pentru interfeele radio ce definesc cerinele pe care
echipamentele prevzute la alin. (1) trebuie s le respecte
pentru a putea fi utilizate.
Art. 23. (1) Frecvenele radio pot fi utilizate numai dup
obinerea unei licene de utilizare a frecvenelor radio acordate
n condiii care s asigure exploatarea eficient a resursei
limitate, evitarea apariiei interferenelor prejudiciabile asupra
reelelor operate de alte persoane care utilizeaz spectrul radio
n condiiile legii, asigurarea calitii tehnice a serviciului furnizat
ori ndeplinirea altor obiective de interes general.
(2) Autoritatea de reglementare acord spre utilizare, n mod
individual, prin alocare sau asignare, frecvene radio din benzile
prevzute n TNABF, n conformitate cu procedura stabilit prin
decizie a preedintelui ANCOM, i ine permanent evidena
utilizrii acestora.
(3) ANCOM poate stabili, prin decizie a preedintelui,
anumite categorii de frecvene a cror utilizare este permis fr
obinerea unei licene de utilizare a frecvenelor radio, n cazul
n care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic,
precum i atunci cnd riscul producerii interferenelor
prejudiciabile este redus, impunnd totodat i condiiile
armonizate de utilizare a acestora.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), n cazul anumitor benzi
de frecvene radio destinate furnizrii de reele i servicii de
comunicaii electronice, autoritatea de reglementare poate stabili
ca utilizarea s fie supus regimului de autorizare general n
ceea ce privete accesul i condiiile de utilizare.
Art. 24. (1) Licena de utilizare a frecvenelor radio este
actul administrativ prin care ANCOM acord unui furnizor
autorizat n condiiile cap. II dreptul de a utiliza una sau mai
multe frecvene radio n scopul furnizrii de reele sau de servicii
de comunicaii electronice, cu respectarea anumitor parametri
tehnici i pentru o perioad limitat.
(2) Licena de utilizare a frecvenelor radio stabilete
condiiile n care titularul acesteia poate exercita dreptul
prevzut la alin. (1). Aceste condiii trebuie s fie obiectiv
justificate n raport cu tipul de reea sau de serviciu n cauz,
nediscriminatorii, proporionale i transparente. Ele pot viza:
a) desemnarea tipului de reea sau de serviciu ori a
tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a
frecvenelor, inclusiv, dac este cazul, utilizarea exclusiv a unei
frecvene pentru transmiterea unui anumit serviciu media
audiovizual, n condiiile legislaiei din domeniul audiovizualului;
b) utilizarea efectiv, raional i eficient a frecvenelor,
inclusiv, dac este cazul, cerine de calitate a serviciului furnizat
i de acoperire a teritoriului;
c) termene pentru utilizarea efectiv a frecvenelor;
d) cerine tehnice i operaionale necesare pentru evitarea
interferenelor prejudiciabile i pentru limitarea efectelor

13

cmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerine sunt


diferite fa de cele incluse n autorizaia general;
e) durata pentru care se acord dreptul de utilizare, sub
rezerva modificrii TNABF; termenul de valabilitate a licenei
este adecvat pentru serviciul de comunicaii electronice n
cauz, avnd n vedere obiectivul urmrit, i ine cont de o
perioad adecvat necesar pentru amortizarea investiiei;
f) posibilitatea i condiiile cedrii dreptului de utilizare;
g) tariful de utilizare a spectrului, stabilit n conformitate cu
prevederile art. 30;
h) orice obligaii asumate de furnizorul n cauz n cursul unei
proceduri de selecie competitiv sau comparativ;
i) obligaii care decurg din acorduri internaionale privind
utilizarea frecvenelor;
j) obligaii ce decurg din utilizarea cu caracter experimental
sau ocazional a frecvenelor radio.
(3) Licena de utilizare a frecvenelor radio poate fi modificat
la iniiativa ANCOM, potrivit competenelor ce i revin n
conformitate cu legislaia n vigoare, n cazurile impuse de:
a) respectarea condiiilor privind utilizarea efectiv, raional
i eficient a frecvenelor radio;
b) evitarea interferenelor prejudiciabile;
c) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel
european i cooperare internaional privind utilizarea
frecvenelor radio;
d) respectarea acordurilor internaionale la care Romnia
este parte referitoare la utilizarea frecvenelor radio;
e) rezolvarea situaiilor de disponibilitate limitat a
frecvenelor radio, n anumite arii geografice i n condiii tehnice
specificate, n benzile de frecvene radio desemnate pentru tipul
de aplicaie destinat furnizrii reelei care face obiectul licenei;
f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicaiilor
electronice i de gestionare a spectrului de frecvene radio;
g) modificarea TNABF.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), ANCOM l informeaz pe
titularul licenei de utilizare a frecvenelor radio cu privire la
modificrile ce trebuie operate i i acord un termen
corespunztor n vederea implementrii acestor modificri,
proporional cu natura calitativ sau cantitativ a acestora.
Art. 25. (1) Numrul de licene de utilizare a frecvenelor
radio ce urmeaz s fie acordate ntr-o band de frecvene radio
poate fi limitat atunci cnd este necesar asigurarea utilizrii
eficiente a spectrului de frecvene radio sau evitarea apariiei
interferenelor prejudiciabile.
(2) Limitarea numrului de licene de utilizare a frecvenelor
radio se poate realiza numai cu respectarea urmtoarelor
condiii:
a) luarea n considerare de ctre ANCOM a necesitii ca
msura s aduc utilizatorilor un maximum de beneficii i s
faciliteze dezvoltarea concurenei;
b) acordarea de ctre ANCOM tuturor prilor interesate,
inclusiv utilizatorilor i consumatorilor, a posibilitii de a-i
exprima opiniile referitoare la aceast msur;
c) publicarea oricrei decizii care limiteaz numrul de
licene, mpreun cu motivarea acestei msuri.
(3) Pentru a aprecia dac limitarea numrului de licene mai
este justificat, ANCOM analizeaz decizia, adoptat n
conformitate cu prevederile alin. (1), atunci cnd consider
necesar ori n urma primirii unei cereri motivate din partea unei
persoane direct afectate de msura de limitare.
(4) n cazul n care ANCOM consider c noi drepturi de
utilizare a frecvenelor radio ntrunesc condiiile necesare n
vederea acordrii, autoritatea de reglementare are obligaia s
aduc la cunotina publicului acest lucru i s lanseze invitaia
de depunere a cererilor.
Art. 26. (1) Acordarea licenelor de utilizare a frecvenelor
radio se realizeaz prin intermediul unei proceduri deschise,

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

obiective, transparente, nediscriminatorii i proporionale, n


termen de cel mult 6 sptmni de la primirea unei cereri
complete, nsoite de toate documentele necesare n acest sens,
cu excepia licenelor acordate n condiiile alin. (2) i (5).
(2) n cazul licenelor de utilizare a frecvenelor radio care
ndeplinesc condiiile prevzute la art. 25, ANCOM acord
dreptul de utilizare prin selecie competitiv sau comparativ,
pe baza unei proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii
i proporionale, care s nu aib ca efect restrngerea,
mpiedicarea sau denaturarea concurenei, n cel mult 8 luni de
la primirea unei cereri n acest sens. Procedura de selecie
competitiv sau comparativ poate fi folosit ca modalitate de
acordare a dreptului de utilizare i n alte cazuri stabilite de
ANCOM.
(3) Termenele prevzute la alin. (1) i (2) pot fi modificate de
ANCOM dac acest lucru este necesar pentru respectarea unui
acord internaional referitor la utilizarea spectrului de frecvene
radio sau a poziiilor orbitale la care Romnia este parte.
(4) ANCOM poate decide, n cadrul unei proceduri de
acordare a licenei de utilizare a frecvenelor radio, cu
respectarea principiilor prevzute la alin. (2), din considerente ce
in de promovarea concurenei n domeniul comunicaiilor
electronice, cu consultarea prealabil a Consiliului Concurenei,
excluderea anumitor persoane de la procedura de selecie.
Autoritatea de reglementare justific msura i ia decizia numai
dup parcurgerea procedurii de consultare prevzute la art. 135.
(5) n situaii temeinic justificate, prin excepie de la
prevederile alin. (2), frecvenele radio pot fi acordate prin
ncredinare direct, cu avizul conform al Consiliului Naional al
Audiovizualului, radiodifuzorilor ce furnizeaz programele
publice de radiodifuziune i televiziune i numai n situaia n
care msura este necesar pentru atingerea unor obiective de
interes general. Acordarea frecvenelor radio n condiiile
prezentului alineat trebuie s fie justificat n mod obiectiv, s
fie transparent i proporional.
(6) Autoritatea de reglementare are dreptul, nainte de datalimit de depunere a ofertelor, de a anula o procedur de
selecie demarat. Decizia de a anula procedura de selecie
trebuie obiectiv justificat ori s reprezinte consecina unor
condiii ce nu au putut fi cunoscute la iniierea procedurii de
selecie. ANCOM comunic, n termen de cel mult 30 de zile,
motivele anulrii procedurii de selecie i napoiaz, la cerere,
costurile de achiziie a documentaiei elaborate pentru
procedura de selecie.
Art. 27. (1) Dreptul de utilizare a frecvenelor radio poate
fi retras, total sau parial, n urmtoarele situaii:
a) drepturile conferite prin licen nu sunt exercitate, n
scopul pentru care acestea au fost acordate, n termenul stabilit
conform art. 24 alin. (2) lit. c);
b) msura este necesar n vederea implementrii
obiectivelor de armonizare la nivel european i cooperare
internaional privind utilizarea frecvenelor radio;
c) msura este necesar n vederea respectrii acordurilor
internaionale la care Romnia este parte referitoare la utilizarea
frecvenelor radio;
d) msura este necesar n vederea implementrii strategiei
de dezvoltare a comunicaiilor electronice i a politicii de
gestionare a spectrului de frecvene radio;
e) n cazul n care exercitarea dreptului de utilizare este
ntrerupt, din motive imputabile titularului, pentru mai mult de
6 luni i are ca efect direct limitarea posibilitii ANCOM de a
acorda alte drepturi de utilizare n anumite condiii;
f) pentru evitarea tezaurizrii spectrului radio manifestat prin
neutilizarea resursei limitate la nivelul alocrii din licene, atunci
cnd msura este necesar pentru asigurarea unei concurene
efective pe pia sau pentru eliminarea unor bariere la intrarea

pe pia, care au ca efect restrngerea, mpiedicarea ori


denaturarea concurenei.
(2) Dreptul de utilizare a frecvenelor radio n cazurile
prevzute la alin. (1) lit. b)d) poate fi retras doar n urma
parcurgerii procedurii de consultare prevzute la art. 135.
(3) n cazul prevzut la alin. (1) lit. f), anterior dispunerii
msurii retragerii dreptului de utilizare, ANCOM poate permite
cesionarea dreptului de utilizare a frecvenelor radio, ntr-un
termen determinat, n condiii care s asigure protejarea
concurenei.
(4) n cazul nerespectrii termenului prevzut la alin. (3),
ANCOM poate dispune retragerea dreptului de utilizare doar
dup parcurgerea procedurii de consultare prevzute la art. 135.
Art. 28. (1) Acordarea licenelor de utilizare a frecvenelor
radio prin intermediul unor proceduri de selecie competitiv sau
comparativ este condiionat de plata ctre bugetul de stat a
unei taxe de licen, al crei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare
caz n parte, prin hotrre a Guvernului iniiat de ctre
Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.
(2) Selecia competitiv reprezint procedura de acordare a
licenei de utilizare a frecvenelor radio prin care dreptul de
utilizare a frecvenelor radio este acordat ctigtorului unei
licitaii, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de
licen, avnd ca punct de pornire valoarea minimal stabilit
conform alin. (1), asigurndu-se totodat i ndeplinirea unor
criterii de precalificare de natur tehnic, administrativ ori
financiar, dup caz.
(3) Selecia comparativ reprezint procedura de acordare
a licenei de utilizare a frecvenelor radio prin care dreptul de
utilizare a frecvenelor radio este acordat primului clasat, n urma
evalurii ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite
de natur tehnic, administrativ ori financiar, dup caz.
(4) Reglementarea detaliat a modului de desfurare a
procedurilor de selecie competitiv sau comparativ se adopt
prin decizie a preedintelui ANCOM.
Art. 29. (1) Costurile ocazionate de schimbarea destinaiei
sau reorganizarea utilizrii unor benzi de frecvene radio
determinate de acordarea unor licene de utilizare a frecvenelor
radio prin intermediul unor proceduri de selecie vor fi suportate
din cuantumul taxei de licen menionate la art. 28 alin. (1),
precum i din alte surse de finanare ce pot fi stabilite prin
hotrre a Guvernului.
(2) Modul de compensare a costurilor prevzute la alin. (1) va
fi stabilit, pentru fiecare caz n parte, prin hotrre a Guvernului
iniiat de ctre Secretariatul General al Guvernului la
propunerea ANCOM.
(3) Procedurile i metodologiile de determinare i evaluare a
costurilor prevzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a
preedintelui ANCOM.
Art. 30. (1) Titularii licenelor de utilizare a frecvenelor
radio datoreaz anual ctre ANCOM un tarif de utilizare a
spectrului. Individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a
spectrului se realizeaz n baza alocrilor sau asignrilor de
frecvene radio efectuate prin intermediul ori n baza licenei de
utilizare a frecvenelor radio.
(2) Tariful de utilizare a spectrului prevzut la alin. (1), stabilit
prin decizie a preedintelui ANCOM, trebuie s asigure utilizarea
optim a frecvenelor radio i s fie obiectiv justificat,
transparent, nediscriminatoriu i proporional cu scopul pentru
care este destinat.
Art. 31. (1) Dreptul de utilizare a frecvenelor radio conferit
n urma unor proceduri de selecie comparativ sau competitiv
se acord pentru o perioad de cel mult 10 ani.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n vederea
respectrii principiilor stabilite la art. 24 alin. (2) lit. e), dreptul de
utilizare a frecvenelor radio poate fi acordat pentru o perioad
de pn la 15 ani.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


(3) Termenul de valabilitate a licenelor de utilizare a
frecvenelor radio acordate n baza unor acte normative speciale
poate fi rennoit de ctre ANCOM pentru perioade cel mult egale
cu cea iniial, dac aceast msur nu are ca efect
restrngerea, mpiedicarea sau denaturarea concurenei.
(4) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenei de
utilizare a frecvenelor radio, autoritatea de reglementare poate
revizui condiiile ce au fost avute n vedere la acordarea iniial
a licenei.
(5) n situaia prevzut la alin. (4), ANCOM informeaz
titularul licenei cu privire la modificrile ce trebuie operate i i
acord acestuia un termen corespunztor n vederea
implementrii acestor modificri, proporional cu natura calitativ
sau cantitativ a acestora.
(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenei de utilizare
a frecvenelor radio acordate prin procedur de selecie este
condiionat de plata ctre bugetul de stat a unei taxe de licen,
al crei cuantum se stabilete, n mod individual, prin hotrre
a Guvernului iniiat de ctre Secretariatul General al Guvernului
la propunerea ANCOM.
(7) Licenele aflate n curs la data intrrii n vigoare
a prezentei ordonane de urgen nu sunt supuse
revizuirii prevzute la alin. (4), dar pot fi rennoite n condiiile
alin. (3)(6).
Art. 32. (1) Utilizarea frecvenelor radio n serviciul de
amator se realizeaz fr obinerea unei licene de utilizare a
frecvenelor radio.
(2) n cadrul serviciului de amator pot opera numai persoane
autorizate, denumite radioamatori, n benzi de frecvene radio
atribuite prin TNABF acestui serviciu de radiocomunicaii, pentru
activiti fr caracter comercial i n scop personal, pentru
instruire individual, studii tehnice i intercomunicare.
(3) ANCOM asigur certificarea i autorizarea
radioamatorilor, precum i modul de utilizare a frecvenelor radio
de ctre acetia n termenii i condiiile stabilite prin decizie a
preedintelui ANCOM.
Art. 33. (1) Operarea staiilor de radiocomunicaii n
serviciile mobil aeronautic i mobil aeronautic prin satelit,
serviciile mobil maritim i mobil maritim prin satelit i serviciul
radiotelefonic pe cile de navigaie interioar se poate realiza
numai de ctre persoane care dein nivelul de cunotine
necesar operrii respectivelor staii.
(2) Operarea staiilor de radiocomunicaii n serviciul mobil
terestru, cu excepia operrii staiilor de radiocomunicaii din
componena reelelor publice mobile, se poate realiza numai de
ctre persoane care dein nivelul de cunotine necesar operrii
respectivelor staii.
(3) ANCOM asigur certificarea personalului prevzut la
alin. (1) i (2) n termenii i condiiile stabilite prin decizie a
preedintelui ANCOM.
Art. 34. n cazul frecvenelor radio necesare pentru nevoile
proprii de comunicaii ale ambasadelor i misiunilor diplomatice
ale altor state aflate pe teritoriul Romniei, procedura de
obinere a dreptului de utilizare i condiiile asociate acestui
drept se stabilesc prin decizie a preedintelui ANCOM, cu avizul
Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea procedurilor
armonizate la nivel european i a acordurilor internaionale la
care Romnia este parte.
Art. 35. (1) Titularul licenei de utilizare a frecvenelor radio
acordate pentru furnizarea unei reele publice de comunicaii
electronice poate cesiona dreptul de utilizare conferit prin licen
unei alte persoane autorizate n condiiile art. 6.
(2) Licena de utilizare a frecvenelor radio se poate cesiona
n integralitatea sa, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu
asumarea tuturor obligaiilor decurgnd din aceasta, precum i
cu respectarea condiiilor prevzute n licen cu privire la
cedarea acesteia. Orice acord avnd ca obiect cesionarea

15

licenei, ncheiat fr obinerea acordului prealabil, este nul de


drept.
(3) ANCOM poate stabili benzi de frecvene radio pentru care
dreptul de utilizare poate fi cesionat i parial.
(4) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionrii
dreptului, ndeplinirea anumitor condiii care s conduc la
respectarea obiectivelor avute n vedere la acordarea iniial a
dreptului.
(5) Cesionarea dreptului de utilizare a frecvenelor radio n
condiiile prevzute la alin. (2)(4) nu trebuie s aib ca efect
restrngerea, mpiedicarea sau denaturarea concurenei i, n
cazurile n care utilizarea frecvenelor este armonizat la nivelul
Uniunii Europene, nu trebuie s conduc la schimbarea
destinaiei de folosin a frecvenelor care fac obiectul licenei
ntr-un mod care s contravin acestei utilizri armonizate.
(6) Cesionarea dreptului de utilizare a frecvenelor radio se
aduce la cunotina publicului de ctre ANCOM.
Art. 36. ANCOM stabilete procedura administrativ de
acordare, modificare, ncetare, prelungire i cesionare a
dreptului de utilizare a frecvenelor radio, precum i drepturile i
obligaiile corespunztoare cu privire la utilizarea frecvenelor
radio.
SECIUNEA a 3-a
Resurse de numerotaie i resurse tehnice asociate

Art. 37. (1) ANCOM adopt Planul naional de


numerotaie.
(2) Planul naional de numerotaie stabilete regulile de
administrare i gestionare la nivel naional a resurselor de
numerotaie utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului, n conformitate cu acordurile
internaionale la care Romnia este parte.
(3) Planul naional de numerotaie poate fi modificat pentru
ndeplinirea obligaiilor rezultate din acordurile internaionale la
care Romnia este parte, pentru a asigura disponibilitatea
suficient a resurselor de numerotaie ori pentru adaptarea la
evoluia serviciilor.
(4) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice sau
de servicii de comunicaii destinate publicului au obligaia s
implementeze, pe propria cheltuial, modificrile aduse Planului
naional de numerotaie.
(5) Adoptarea msurilor prevzute la alin. (1) i (3) se
realizeaz cu respectarea procedurii de consultare public
prevzute la art. 135.
(6) Planul naional de numerotaie i orice modificri aduse
acestuia se public, cu excepia aspectelor care pot afecta
securitatea naional, n condiiile legii.
Art. 38. (1) ANCOM asigur punerea la dispoziie de
resurse de numerotaie adecvate pentru toate categoriile de
servicii de comunicaii electronice destinate publicului.
(2) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaie se acord
furnizorilor de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului care ndeplinesc condiiile stabilite de ANCOM.
(3) ANCOM poate stabili anumite categorii de resurse de
numerotaie pentru care dreptul de utilizare se acord i
furnizorilor de reele publice de comunicaii electronice.
(4) Numrul unic pentru apeluri de urgen 112 este alocat
administratorului Sistemului naional unic pentru apeluri de
urgen.
(5) Prin reglementri secundare pot fi stabilite numere n
vederea asigurrii altor servicii necesare pentru satisfacerea
interesului public care pot fi alocate unor autoriti publice.
Art. 39. (1) Administrarea i gestionarea resurselor de
numerotaie trebuie s respecte principiul egalitii de tratament
acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului sau furnizorilor de reele publice de
comunicaii electronice, dup caz.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

(2) Furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate


publicului crora li s-a acordat dreptul de utilizare pentru anumite
numere sau blocuri de numere sunt obligai s aplice principiul
nediscriminrii i transparenei fa de ali furnizori de servicii de
comunicaii electronice n privina secvenelor de numere
utilizate pentru accesul la serviciile lor.
Art. 40. (1) Utilizarea resurselor de numerotaie este
permis numai dup obinerea unei licene acordate, conform
legii, n condiii care s asigure exploatarea lor eficient.
(2) ANCOM stabilete procedura administrativ de acordare,
modificare, prelungire, ncetare i cesionare a dreptului de
utilizare a resurselor de numerotaie, precum i drepturile i
obligaiile corespunztoare cu privire la utilizarea resurselor de
numerotaie.
(3) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice i
furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului au obligaia de a respecta Planul naional de
numerotaie, precum i condiiile de utilizare a resurselor de
numerotaie.
Art. 41. (1) Licena de utilizare a resurselor de numerotaie
este actul administrativ prin care ANCOM acord unui furnizor
dreptul de a utiliza anumite numere din Planul naional de
numerotaie n scopul furnizrii de servicii de comunicaii
electronice, pentru o perioad limitat.
(2) Licena de utilizare a resurselor de numerotaie stabilete
condiiile n care titularul acesteia poate exercita dreptul
prevzut la alin. (1). Aceste condiii trebuie s fie obiectiv
justificate n raport cu serviciul n cauz, nediscriminatorii,
proporionale i transparente.
(3) Condiiile de utilizare a resurselor de numerotaie pot viza:
a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul
de utilizare a resurselor de numerotaie, inclusiv orice cerine
legate de furnizarea acelui serviciu, precum principiile tarifare
sau tarifele maxime care pot fi aplicate pentru apelurile ctre
anumite numere sau blocuri de numere, n scopul de a asigura
protejarea intereselor utilizatorilor finali;
b) utilizarea efectiv, raional i eficient a resurselor de
numerotaie;
c) cerine privind portabilitatea numerelor;
d) obligaii referitoare la serviciile privind registrele abonailor
i la serviciile de informaii privind abonaii;
e) durata pentru care se acord dreptul de utilizare, sub
rezerva modificrii Planului naional de numerotaie;
f) cesionarea sau transferul resurselor de numerotaie;
g) tariful de utilizare a resurselor de numerotaie, stabilit n
conformitate cu prevederile art. 43;
h) orice obligaii asumate de furnizorul n cauz n cursul unei
proceduri de selecie competitiv sau comparativ;
i) obligaii care decurg din acorduri internaionale la care
Romnia este parte privind utilizarea resurselor de numerotaie.
(4) Modificarea condiiilor de utilizare a resurselor de
numerotaie se realizeaz n cazuri justificate i cu respectarea
procedurii de consultare public prevzute la art. 135.
Art. 42. (1) Acordarea licenelor de utilizare a resurselor de
numerotaie se face prin intermediul unei proceduri deschise,
obiective, transparente, nediscriminatorii i proporionale, n cel
mult 3 sptmni de la primirea unei cereri complete, nsoit
de toate documentele necesare n acest sens, n cazul
resurselor de numerotaie a cror destinaie a fost stabilit prin
Planul naional de numerotaie, cu excepia acelor licene care
se acord printr-o procedur de selecie competitiv sau
comparativ, pentru care termenul este de cel mult 6 sptmni.
(2) ANCOM poate decide motivat ca alocarea anumitor
resurse de numerotaie s se realizeze n urma unor proceduri
alternative, cu respectarea termenelor i principiilor prevzute
la alin. (1).

(3) ANCOM acord licene de utilizare a resurselor de


numerotaie ori de cte ori primete o cerere justificat n acest
sens, lund n considerare natura serviciului n cauz,
necesitatea obinerii resurselor de numerotaie respective,
respectarea condiiilor de utilizare a resurselor de numerotaie i
asigurarea unei utilizri eficiente a acestora, precum i
necesitatea de a satisface solicitrile de resurse de numerotaie
pe termen lung.
(4) Dup consultarea prilor interesate, n condiiile legii,
ANCOM poate decide acordarea anumitor categorii de numere,
a cror valoare economic este deosebit, prin intermediul unor
proceduri de selecie competitiv sau comparativ.
Art. 43. (1) ANCOM poate impune titularilor de licene de
utilizare a resurselor de numerotaie plata unui tarif de utilizare
a acestor resurse.
(2) Tarifele prevzute la alin. (1) trebuie s asigure utilizarea
optim a resurselor de numerotaie, s fie obiectiv justificate,
transparente, nediscriminatorii i proporionale cu scopul pentru
care sunt destinate.
Art. 44. (1) Resursele de numerotaie prevzute n licen
pot fi cesionate, total sau parial, unui ter, numai cu acordul
prealabil al ANCOM i numai cu asumarea tuturor obligaiilor ce
decurg din dreptul de utilizare a resurselor de numerotaie,
precum i cu respectarea condiiilor prevzute n licen cu
privire la cesionarea acestora.
(2) Orice acord avnd ca obiect cesionarea dreptului de
utilizare a resurselor de numerotaie ncheiat fr respectarea
prevederilor alin. (1) este nul de drept.
(3) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de
numerotaie nu trebuie s aib ca efect restrngerea,
mpiedicarea sau denaturarea concurenei.
(4) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de
numerotaie se aduce la cunotina publicului de ctre ANCOM.
Art. 45. (1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice
necesare n vederea furnizrii serviciilor de comunicaii
electronice destinate publicului sau operrii reelelor publice de
comunicaii electronice se acord numai de ctre ANCOM.
(2) Autoritatea de reglementare stabilete procedura de
acordare, modificare, ncetare i cesionare a dreptului de
utilizare a codurilor de identificare, semnalizare i rutare, fr a
se limita doar la acestea, precum i drepturile i obligaiile
titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.
CAPITOLUL IV
Securitatea i integritatea reelelor
i serviciilor de comunicaii electronice
Art. 46. (1) Furnizorii de reele publice de comunicaii
electronice sau de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului au obligaia de a lua toate msurile tehnice i
organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot
afecta securitatea reelelor i serviciilor.
(2) Msurile luate potrivit alin. (1) trebuie s asigure un nivel
de securitate corespunztor riscului identificat i s previn sau
s minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra
utilizatorilor i reelelor interconectate, avnd n vedere cele mai
noi tehnologii.
(3) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice au
obligaia de a lua msurile necesare pentru a garanta
integritatea reelelor i pentru a asigura continuitatea furnizrii
serviciilor prin intermediul acestor reele.
(4) Acolo unde este cazul, furnizorii de reele publice de
comunicaii electronice sau de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului colaboreaz pentru implementarea
msurilor prevzute de prezentul articol.
Art. 47. (1) Furnizorii de reele publice de comunicaii
electronice sau de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului au obligaia de a notifica ANCOM, n cel mai scurt

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


timp, cu privire la orice nclcare a securitii sau pierdere a
integritii care are un impact semnificativ asupra furnizrii
reelelor sau serviciilor.
(2) ANCOM poate informa publicul cu privire la existena
cazului prevzut la alin. (1) sau poate solicita furnizorului s
informeze publicul cu privire la existena acestui caz, atunci cnd
consider c este n interesul public.
(3) Acolo unde consider necesar, ANCOM informeaz
autoritile naionale de reglementare n comunicaii din alte
state membre ale Uniunii Europene i Agenia European pentru
Securitatea Reelelor Informatice i a Datelor cu privire la
nclcarea securitii reelelor i serviciilor sau pierderea
integritii reelelor.
(4) ANCOM transmite anual un raport succint Comisiei
Europene i Ageniei Europene pentru Securitatea Reelelor
Informatice i a Datelor cu privire la notificrile primite potrivit
alin. (1) i msurile adoptate n aceste cazuri.
Art. 48. ANCOM poate stabili modalitatea de
implementare a dispoziiilor art. 46 i 47, cu respectarea
procedurii de consultare public prevzute la art. 135.
Art. 49. (1) n vederea aplicrii prevederilor prezentului
capitol, ANCOM poate solicita furnizorilor de reele publice de
comunicaii electronice sau de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului:
a) s furnizeze toate informaiile necesare evalurii securitii
i integritii reelelor i serviciilor, inclusiv politicile interne de
securitate aplicabile;
b) s se supun, pe cheltuiala proprie, unui audit de
securitate realizat de un organism independent sau de o alt
autoritate competent i s transmit ANCOM rezultatele
auditului.
(2) ANCOM poate verifica i evalua msurile stabilite de
furnizori pentru a garanta securitatea i integritatea reelelor i
serviciilor, precum i respectarea acestora n cazurile de
nclcare a securitii reelelor i serviciilor sau pierdere a
integritii reelelor, putnd impune msuri n acest sens.
CAPITOLUL V
Drepturile utilizatorilor finali
SECIUNEA 1
Contractele

Art. 50. (1) Contractele ncheiate de consumatori pentru a


beneficia de servicii de acces i conectare la reele publice de
comunicaii electronice ori de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului pot fi ncheiate pentru o perioad
contractual iniial de cel mult 24 de luni.
(2) Consumatorilor li se va oferi i posibilitatea de a ncheia
contracte pentru a beneficia de serviciile prevzute la alin. (1) cu
o durat de cel mult 12 luni.
(3) La cerere, ali utilizatori finali pot ncheia contracte n
condiiile alin. (1) i (2) i ale art. 51.
(4) Contractelor reglementate de prezenta seciune li se
aplic n mod corespunztor prevederile Ordonanei Guvernului
nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i celelalte acte
normative din domeniul proteciei consumatorilor.
PARAGRAFUL 1
Cadrul general

Art. 51. (1) Contractele ncheiate de consumatori pentru a


beneficia de servicii de acces i conectare la reele publice de
comunicaii electronice ori de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului vor conine, ntr-o form clar, inteligibil i
uor accesibil, urmtoarele clauze minime privitoare la:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile furnizate;

17

c) n cazul contractelor ncheiate pentru furnizarea de servicii


de telefonie destinate publicului, opiunea abonatului de a
include sau de a nu include datele sale cu caracter personal n
baze de date n vederea furnizrii de servicii de informaii privind
abonaii sau de registre ale abonailor, precum i, n cazul n
care acesta opteaz pentru includerea n registrul abonailor,
indicarea datelor n cauz;
d) preurile i tarifele aferente fiecrui serviciu sau produs
contractat mpreun cu serviciul, modul de aplicare a acestora,
modalitile prin care pot fi obinute informaii actualizate privind
totalitatea tarifelor practicate, modalitile de plat, precum i
precizarea dac exist eventuale diferene de cost datorate
modalitilor diferite de plat;
e) durata contractului, condiiile privind rennoirea i
ncetarea furnizrii serviciilor i a contractului, precum i
condiiile n care opereaz suspendarea furnizrii serviciului;
f) despgubirile aplicabile i procedura de acordare a
acestora n cazul nerespectrii nivelurilor de calitate convenite
i a celorlalte clauze contractuale;
g) metodele prin care se poate iniia procedura de
soluionare a litigiilor prevzut la art. 118;
h) categoriile de msuri ce pot fi luate de furnizori n cazul
apariiei unor incidente, ameninri i vulnerabiliti privind
securitatea sau integritatea reelei sau serviciilor.
(2) Clauza prevzut la alin. (1) lit. b) va stabili, printre altele:
a) dac se ofer sau nu acces la numrul unic pentru apeluri
de urgen 112 i dac este transmis informaia de localizare
a apelantului pentru asigurarea serviciilor de urgen, precum
i dac exist limitri n ceea ce privete accesul la numrul unic
pentru apeluri de urgen 112, realizat potrivit prevederilor
art. 70;
b) informaii privind orice alte condiii care limiteaz accesul
sau utilizarea anumitor servicii i aplicaii;
c) nivelurile minime de calitate a serviciilor oferite, incluznd
cel puin termenul de conectare iniial la reeaua i/sau
serviciile oferite de furnizor, termenul de remediere a
deranjamentelor, termenul de soluionare a reclamaiilor, precum
i, dac este cazul, nivelul minim al altor parametri de calitate
stabilii de ANCOM;
d) informaii privind procedurile de msurare i gestionare a
traficului n scopul de a evita congestionarea segmentelor de
reea sau utilizarea acestora la capacitate maxim, precum i
privind impactul acestor proceduri asupra calitii serviciului;
e) tipurile de servicii de asisten tehnic i de servicii de
relaii cu clienii oferite, precum i modalitile prin care aceste
servicii pot fi contactate;
f) dac este cazul, restriciile impuse de furnizor n ceea ce
privete utilizarea echipamentului terminal.
(3) Clauza prevzut la alin. (1) lit. e) include, atunci cnd
este cazul:
a) durata contractual minim sau perioada minim de
utilizare a serviciilor pentru a beneficia de anumite promoii sau
avantaje;
b) orice tarife legate de asigurarea portabilitii numerelor i
a altor identificatori;
c) toate sumele datorate de abonai la ncetarea contractului,
inclusiv, dac este cazul, recuperarea anumitor costuri legate
de echipamentul terminal contractat.
(4) Contractele prevzute la alin. (1), cu excepia celor privind
serviciile furnizate prin intermediul cartelelor prepltite sau al
altor mijloace de plat asimilate, se ncheie n scris, pe hrtie
sau alt suport durabil, vizibil i uor de citit, cu un font avnd
mrimea de cel puin 12p, sau, dup caz, prin mijloace de
comunicaie la distan, cu respectarea condiiilor prevzute de
lege. n cazul contractelor ncheiate n scris, culoarea de fond a
hrtiei trebuie s fie n contrast cu cea a fontului utilizat.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

(5) La momentul achiziionrii serviciilor pentru care plata se


face n avans, se pun la dispoziia utilizatorilor finali condiiile
generale privind furnizarea acestora, care vor conine
informaiile corespunztoare clauzelor minime prevzute la
alin. (1)(3) i vor fi redactate n scris, pe hrtie sau alt suport
durabil, vizibil i uor de citit, iar culoarea de fond a hrtiei
trebuie s fie n contrast cu cea a fontului utilizat.
(6) ANCOM poate solicita includerea n contractele prevzute
la alin. (1) a informaiilor furnizate n acest scop de ctre
autoritile publice competente referitoare la utilizarea reelelor
i serviciilor de comunicaii electronice n scopul implicrii n
activiti ilegale sau n scopul diseminrii de coninut duntor,
precum i a informaiilor referitoare la mijloacele de protecie
mpotriva riscurilor la adresa siguranei personale, a vieii private
i a prelucrrii datelor cu caracter personal, menionate la art. 60
alin. (11), relevante pentru serviciile furnizate.
(7) n cazul n care contractul ncheiat prevede pentru
furnizor posibilitatea modificrii unilaterale, acesta este obligat
s notifice n avans abonatul cu privire la intenia sa, astfel nct
acesta s beneficieze de un termen de cel puin 30 de zile
pentru exercitarea dreptului de denunare unilateral a
contractului, n cazul n care nu este de acord cu modificrile
propuse, fr plata niciunor penaliti sau despgubiri.
(8) Notificarea se va realiza prin mijloace care s asigure
transmiterea acesteia ctre fiecare abonat.
(9) n cuprinsul notificrii se va prevedea expres dreptul
abonatului de a denuna unilateral contractul n condiiile
prevzute la alin. (7).
(10) n cazul n care consider c furnizorii nu
implementeaz n mod corespunztor prevederile alin. (7)(9),
ANCOM va stabili, prin decizie a preedintelui ANCOM, formatul
i modalitile de transmitere a notificrii.
PARAGRAFUL 2
ncheierea contractelor la distan

Art. 52. (1) Prevederile Ordonanei Guvernului


nr. 130/2000 privind protecia consumatorilor la ncheierea i
executarea contractelor la distan, republicat, cu modificrile
ulterioare, nu se aplic n ceea ce privete contractele
reglementate de prezentul paragraf.
(2) Prevederile prezentului paragraf se completeaz cu cele
ale Legii nr. 365/2002, republicat.
Art. 53. (1) nainte de ncheierea unui contract la distan,
utilizatorul final trebuie s fie informat, n timp util i n mod clar,
corect i complet, cel puin asupra urmtoarelor elemente:
a) datele de identificare a furnizorului, iar, n cazul
convorbirilor telefonice, i scopul comercial al comunicrii;
b) caracteristicile eseniale ale serviciilor oferite, precum i
perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor;
c) contravaloarea planului tarifar, preciznd numrul de
minute, creditul sau traficul de date inclus, dac este cazul,
extraopiunile disponibile i contravaloarea acestora, tarifele
pentru apeluri i pentru minutele ori traficul de date suplimentar,
dup caz, tariful de conectare sau instalare, precum i valoarea
total aferent ntregii perioade contractuale iniiale, cu toate
taxele incluse;
d) condiiile de utilizare a minutelor incluse, a creditului sau
a traficului inclus, dup caz;
e) dac este cazul, preul echipamentului terminal oferit,
modalitile de efectuare a plii, precum i modalitatea i
costurile de livrare a acestuia;
f) data la care este considerat ncheiat contractul, n condiiile
alin. (2);
g) data activrii serviciului contractat, precum i, n cazul
livrrii unor echipamente terminale, data livrrii acestora;

h) dac este cazul, durata contractual minim, precum i


condiiile de ncetare a contractului nainte de termen i
penalitile aplicabile;
i) dreptul de a denuna unilateral contractul i termenul de
exercitare a acestuia;
j) modalitile prin care pot fi obinute informaii detaliate
privind oferta comercial a furnizorului.
(2) Dac prile nu au convenit altfel, data ncheierii
contractului la distan este data primirii de ctre utilizatorul final
a mesajului de confirmare referitor la comanda sa.
Art. 54. Utilizatorului final trebuie s i se transmit n scris,
n form tiprit sau pe un alt suport durabil la dispoziia sa i la
care acesta are acces, sau, dac se solicit astfel, n form
electronic, cel mai trziu n termen de 5 zile lucrtoare de la
data ncheierii contractului, urmtoarele informaii:
a) informaiile prevzute la art. 53 alin. (1):
b) informaiile prevzute la art. 51 alin. (1)(3), suplimentare
fa de cele prevzute la lit. a);
c) condiiile de exercitare a dreptului de denunare
unilateral, n conformitate cu art. 55;
d) condiiile de returnare a echipamentelor, n cazul n care
utilizatorul final i exercit dreptul de denunare unilateral,
potrivit art. 55;
e) adresa, numrul de telefon sau fax, precum i adresa de
e-mail la care utilizatorul final poate depune o reclamaie;
f) informaiile privind service-ul postvnzare;
g) garaniile oferite pentru echipamentele terminale livrate.
Art. 55. (1) Utilizatorul final are dreptul de a denuna
unilateral contractul ncheiat la distan, fr plata vreunor
penaliti sau despgubiri i fr invocarea vreunui motiv, n
termen de 14 zile lucrtoare.
(2) Termenul prevzut la alin. (1) ncepe s curg:
a) n cazul furnizrii de servicii, de la data ncheierii
contractului sau de la data transmiterii informaiilor prevzute la
art. 54, dac aceasta este ulterioar ncheierii contractului, cu
condiia ca transmiterea s fie efectuat n interiorul termenului
de 90 de zile prevzut la alin. (3);
b) n cazul n care furnizarea serviciului include i livrarea
unui echipament terminal, de la data livrrii acestuia.
(3) Prin excepie de la alin. (1), n cazul n care informaiile
prevzute la art. 54 nu au fost transmise utilizatorului final,
termenul n care utilizatorul final are dreptul de a denuna
unilateral contractul ncheiat la distan, fr plata vreunor
penaliti sau despgubiri i fr invocarea vreunui motiv este
de 90 de zile i ncepe s curg de la data ncheierii contractului
sau, dup caz, de la data livrrii echipamentului terminal.
(4) Dac, n perioada prevzut la alin. (3), informaiile
prevzute la art. 54 sunt transmise utilizatorului final, termenul
de 14 zile lucrtoare pentru denunarea unilateral a contractului
ncepe s curg din acel moment.
(5) n cazul n care utilizatorul final decide s denune
unilateral contractul n condiiile alin. (1) i utilizeaz serviciul
nainte s i exercite acest drept, acesta va achita
contravaloarea serviciilor de care a beneficiat n perioada dintre
data activrii serviciului i data ncetrii contractului i, dac este
cazul, costurile directe ale returnrii echipamentului terminal.
(6) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (5), n cazul n
care utilizatorul final i exercit dreptul de denunare unilateral
potrivit dispoziiilor prezentului articol i, dup caz, returneaz
echipamentul terminal n condiiile stabilite de furnizor, acesta
din urm are obligaia s ramburseze sumele pltite de
utilizatorul final n avans, fr a-i solicita acestuia cheltuielile
aferente rambursrii sumelor. Rambursarea sumelor se va face
n cel mult 30 de zile de la data denunrii unilaterale a
contractului de ctre utilizatorul final.
Art. 56. Sarcina probei privind ndeplinirea obligaiilor de
informare a utilizatorului final, existena consimmntului

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


utilizatorului final la ncheierea contractului, precum i sarcina
verificrii ori stabilirii identitii utilizatorului final cu care este
ncheiat contractul la distan revin furnizorului de reele publice
de comunicaii electronice sau de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului.
Art. 57. (1) Cu excepia cazului n care prile au convenit
altfel, nceperea furnizrii serviciului i, dup caz, livrarea
echipamentului terminal se realizeaz n termen de cel mult
30 de zile de la data ncheierii contractului.
(2) n cazul n care nu poate executa contractul n cauz
deoarece serviciul sau echipamentul respectiv nu este
disponibil, furnizorul trebuie s informeze utilizatorul final despre
aceast indisponibilitate, precum i, dac este cazul, s
ramburseze sumele deja achitate de utilizatorul final n termen
de cel mult 30 de zile de la data informrii cu privire la
indisponibilitate.
Art. 58. (1) n cazul furnizrii de servicii sau livrrii de
echipamente terminale fr consimmntul utilizatorului final,
acesta este exonerat de efectuarea oricrei contraprestaii.
(2) Lipsa rspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi
considerat consimmnt.
(3) n cazul prevzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a
echipamentului terminal sunt suportate de ctre furnizor.
Art. 59. Sunt considerate mijloace de comunicaie la
distan, printre altele, urmtoarele:
a) imprimatul neadresat;
b) imprimatul adresat;
c) scrisoarea tipizat;
d) publicitatea tiprit cu bon de comand;
e) catalogul;
f) telefonul cu intervenie uman;
g) telefonul fr intervenie uman (automat de apel,
audiotext);
h) videofonul (telefon cu imagine);
i) videotextul (microordinator, ecran tv cu tastatur sau ecran
tactil);
j) mijloacele electronice;
k) telecopiatorul (fax).
SECIUNEA a 2-a
Transparena

Art. 60. (1) Furnizorii de reele publice de comunicaii


electronice i furnizorii de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului au obligaia de a pune la dispoziia publicului
informaii transparente, comparabile, adecvate i actualizate
privind preurile i tarifele aplicabile, sumele percepute la
momentul ncetrii contractului, dac este cazul, precum i
celelalte condiii privind accesul la serviciile oferite i utilizarea
acestora, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a
decide n cunotin de cauz.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) vor privi:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile oferite;
c) mecanismele de soluionare a litigiilor, inclusiv cele puse
la dispoziie de furnizori;
d) asigurarea unor servicii din sfera serviciului universal,
inclusiv, dac este cazul, facilitile i serviciile prevzute la
art. 84 alin. (3)(12).
(3) Informaiile prevzute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate n
ceea ce privete:
a) descrierea serviciilor oferite;
b) tarifele de conectare, acces i utilizare, ntreinere i
reparaii, facilitile tarifare standard, sistemele de tarifare
speciale i particularizate pentru un anumit tip de utilizator sau
de necesiti, precum i orice alte tarife, inclusiv cele legate de
echipamentul terminal;

19

c) cazurile, procedura de acordare i modul de calcul al


despgubirilor sau al sumelor de restituit utilizatorilor finali;
d) tipurile de servicii de asisten tehnic oferite;
e) termenii i condiiile contractuale standard, durata
contractual minim, dac este cazul, condiiile de ncetare a
contractului, precum i, acolo unde este cazul, procedurile i
tarifele legate n mod direct de portabilitatea numerelor i a altor
identificatori.
(4) Informaiile vor fi aduse la cunotina publicului ntr-o
form clar, accesibil i comprehensibil.
(5) ANCOM poate detalia categoriile de informaii prevzute
la alin. (1) i poate stabili n legtur cu acestea informaii
suplimentare care trebuie aduse la cunotina publicului, precum
i modalitile n care aceste informaii vor fi publicate.
(6) ANCOM poate oferi n mod direct sau prin intermediul
unor teri informaii comparative privind tarifele i condiiile de
furnizare a serviciilor de comunicaii electronice destinate
publicului.
(7) Alte persoane au dreptul de a utiliza, n mod gratuit,
informaiile publicate de furnizorii de reele publice de
comunicaii electronice i de furnizorii de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului, n scopul de a oferi ghiduri
comparative privind tarifele i condiiile de furnizare a serviciilor
de comunicaii electronice destinate publicului sau aplicaii
similare.
(8) ANCOM poate impune furnizorilor de reele publice de
comunicaii electronice i de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului urmtoarele obligaii:
a) s informeze abonaii cu privire la tarifele speciale
aplicabile pentru accesul la anumite numere sau servicii; pentru
anumite categorii de servicii, ANCOM poate impune ca
informaiile referitoare la tarif s fie furnizate imediat nainte de
realizarea conexiunii apelului;
b) s informeze abonaii despre orice modificare privind
accesul la numrul unic pentru apeluri de urgen sau
asigurarea informaiilor de localizare a apelantului, n cadrul
serviciilor la care acetia au subscris;
c) s informeze abonaii cu privire la orice modificare a
condiiilor ce limiteaz accesul sau utilizarea anumitor servicii
sau aplicaii, acolo unde astfel de condiii sunt permise de cadrul
legal;
d) s pun la dispoziia publicului informaii referitoare la
procedurile de msurare i gestionare a traficului pentru a evita
congestionarea unor segmente de reea sau utilizarea acestora
la capacitate maxim, precum i la impactul acestor proceduri
asupra calitii serviciului;
e) s informeze abonaii cu privire la dreptul de a opta pentru
includerea sau neincluderea datelor lor cu caracter personal n
baze de date n vederea furnizrii de servicii de informaii privind
abonaii sau de registre ale abonailor, precum i, n cazul n
care abonaii opteaz pentru includere, de a stabili datele cu
caracter personal ce vor fi incluse, n conformitate cu prevederile
legislaiei n domeniul prelucrrii datelor cu caracter personal;
f) s informeze n mod detaliat, ntr-o form accesibil i cu
regularitate abonaii cu dizabiliti cu privire la serviciile sau
echipamentele care le sunt destinate.
(9) Din proprie iniiativ sau la solicitarea autoritilor publice
competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de reele publice
de comunicaii electronice i furnizorilor de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului s pun la dispoziia
publicului informaii de interes general, prin aceleai modaliti
utilizate n comunicarea cu propriii abonai.
(10) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice i
furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului au obligaia s pun la dispoziia publicului, n mod
gratuit, informaiile prevzute la alin. (9), n condiiile stabilite de
ANCOM.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

(11) Solicitrile autoritilor publice competente, prevzute la


alin. (9), vor fi transmise ANCOM ntr-o form standardizat i
vor cuprinde, n special:
a) cele mai frecvente modaliti de utilizare a serviciilor de
comunicaii electronice n scopul angajrii n activiti ilicite sau
diseminrii de coninut duntor, n special n cazul n care astfel
de activiti pot aduce atingere drepturilor i libertilor
cetenilor, inclusiv drepturilor de proprietate intelectual i
drepturilor conexe, precum i consecinele juridice ale nclcrii
acestora;
b) mijloacele de protecie mpotriva riscurilor la adresa
siguranei personale, a vieii private i a datelor cu caracter
personal, aferente utilizrii serviciilor de comunicaii electronice.
Art. 61. (1) ANCOM poate impune furnizorilor de reele
publice de comunicaii electronice i furnizorilor de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului, dup parcurgerea
procedurii de consultare prevzute la art. 135, obligaia de a
publica informaii comparabile, adecvate i actualizate privind
calitatea serviciilor oferite, precum i msurile adoptate pentru
a asigura accesul n condiii echivalente al utilizatorilor finali cu
dizabiliti. La cererea ANCOM, aceste informaii i vor fi
furnizate nainte de a fi publicate.
(2) ANCOM poate stabili coninutul, forma i modalitatea n
care informaiile prevzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a
se asigura c utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabiliti,
beneficiaz de informaii complete, corecte, comparabile i uor
accesibile.
(3) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmeaz s
fie msurai i orice alte elemente necesare pentru evaluarea
calitii serviciilor oferite, inclusiv eventuale mecanisme de
certificare a calitii, innd cont, dac este cazul, de indicatorii
de calitate, definiiile i metodele de msurare prevzute n
anexa nr. 1.
(4) Pentru a preveni degradarea serviciului i obstrucionarea
sau ncetinirea traficului prin reele, ANCOM poate impune
furnizorilor de reele publice de comunicaii electronice i
furnizorilor de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului un set minim de cerine privind calitatea serviciului.
(5) nainte de adoptarea msurilor prevzute la alin. (4),
ANCOM va transmite Comisiei Europene i Organismului
autoritilor europene de reglementare n domeniul
comunicaiilor electronice, denumit n continuare OAREC, un
rezumat al motivelor aciunii, msurile propuse i obiectivele
urmrite.
(6) ANCOM poate adopta msura prevzut la alin. (4), cu
luarea n considerare a observaiilor i recomandrilor Comisiei
Europene.
SECIUNEA a 3-a
Disponibilitatea serviciilor i echipamentelor

Art. 62. (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate


publicului prin intermediul reelelor publice de comunicaii
electronice fixe i mobile au obligaia de a lua toate msurile
necesare pentru a asigura disponibilitatea maxim a acestor
servicii, n caz de perturbare grav a funcionrii reelei sau n
caz de for major.
(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului i
furnizorii de reele publice de comunicaii electronice au obligaia
de a lua toate msurile necesare pentru a asigura n mod
nentrerupt posibilitatea efecturii de apeluri de urgen.
(3) ANCOM poate s impun furnizorilor de reele publice de
comunicaii electronice i furnizorilor de servicii de telefonie
destinate publicului msurile minime pe care acetia trebuie s
le ia n vederea ndeplinirii n mod corespunztor a obligaiilor
care le revin n temeiul alin. (1) i (2).
Art. 63. (1) ANCOM ia msuri specifice, acolo unde este
cazul, pentru a asigura accesul i posibilitatea utilizatorilor finali

cu dizabiliti de a beneficia de servicii de comunicaii


electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor i n condiii
echivalente celor de care beneficiaz ceilali utilizatori finali.
(2) ANCOM poate lua msuri specifice pentru a se asigura c
utilizatorii finali cu dizabiliti beneficiaz de posibilitatea alegerii
furnizorilor de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului, precum i a serviciilor oferite de acetia, n condiii
echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor
finali.
(3) n scopul de a stabili i de a implementa msuri specifice
pentru utilizatorii finali cu dizabiliti, ANCOM poate adopta
msuri pentru a ncuraja punerea la dispoziia acestora a unor
echipamente terminale care ofer servicii i funcii adaptate
nevoilor acestora.
Art. 64. n scopul promovrii liberei circulaii a informaiilor,
pluralismului media i diversitii culturale, ANCOM poate
adopta msuri pentru a ncuraja:
a) furnizorii de servicii de televiziune digital interactiv
destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune
digital interactiv, indiferent de modul de transmisie, s
utilizeze interfee deschise de programare a aplicaiei;
b) furnizorii de echipamente de televiziune digital avansat
instalate n vederea recepionrii serviciilor de televiziune
digital interactiv prin intermediul platformelor de televiziune
digital interactiv s asigure conformitatea cu o interfa
deschis de programare a aplicaiei, cu respectarea cerinelor
minimale prevzute n specificaiile sau standardele tehnice
relevante.
Art. 65. Fr a aduce atingere msurilor ce pot fi dispuse
de ANCOM n conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) lit. c),
proprietarii interfeelor de programare a aplicaiei coopereaz
cu furnizorii de servicii de televiziune digital interactiv, punnd
la dispoziia acestora, n condiii echitabile, rezonabile i
nediscriminatorii
i
n
schimbul
unei
remuneraii
corespunztoare, informaiile necesare pentru a permite
acestora s ofere toate serviciile care se bazeaz pe interfeele
de programare a aplicaiilor ntr-o form complet funcional.
Art. 66. Toate echipamentele destinate consumatorilor
care permit recepionarea semnalelor de televiziune digital
convenionale vndute, nchiriate sau puse la dispoziie n
oricare alt mod, capabile s decodeze semnalele digitale de
televiziune, trebuie s posede urmtoarele capabiliti:
a) s permit decodarea acestor semnale conform
algoritmului comun european de codare, administrat de o
organizaie european de standardizare recunoscut;
b) s reproduc semnalele care au fost transmise n clar, cu
condiia ca, n cazul n care un astfel de echipament este
nchiriat, locatarul s respecte contractul de locaiune ncheiat.
Art. 67. Orice receptor de televiziune analogic cu un ecran
cu afiaj integral, cu o diagonal vizibil mai mare de 42 cm,
introdus pe pia n vederea vnzrii sau nchirierii, trebuie s fie
dotat cu cel puin un conector exterior de interfa, standardizat
de o organizaie european de standardizare recunoscut, care
s permit conectarea simpl a echipamentelor periferice, n
special a decodoarelor suplimentare i a receptoarelor digitale.
Art. 68. (1) Orice receptor de televiziune digital cu un
ecran cu afiaj integral, cu o diagonal vizibil mai mare de
30 cm, introdus pe pia n vederea vnzrii sau nchirierii,
trebuie s fie dotat cu cel puin un conector exterior de interfa,
care s permit conectarea simpl a echipamentelor periferice
i s fie capabil s transfere toate elementele unui semnal digital
de televiziune, inclusiv informaiile privind serviciile interactive
i de acces restricionat.
(2) Conectorul exterior de interfa prevzut la alin. (1)
trebuie s fie standardizat de o organizaie european de
standardizare recunoscut sau conform unui standard adoptat
de o asemenea organizaie ori conform unei specificaii
acceptate de ntregul sector industrial n cauz.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


Art. 69. (1) Toi abonaii la serviciile de telefonie destinate
publicului au dreptul de a fi inclui n baze de date n vederea
furnizrii serviciilor de informaii privind abonaii sau a registrelor
abonailor prevzute la art. 80 i de a le fi puse informaiile
proprii la dispoziia furnizorilor de servicii de informaii privind
abonaii sau de registre ale abonailor, n conformitate cu
dispoziiile alin. (2).
(2) Furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului care atribuie numere de telefon abonailor au obligaia
de a pune la dispoziie furnizorilor de servicii de informaii privind
abonaii sau de registre ale abonailor, la cererea rezonabil a
acestora, toate informaiile relevante, ntr-o form convenit cu
solicitantul, n condiii echitabile, obiective, orientate ctre costuri
i nediscriminatorii.
(3) Toi utilizatorii finali care beneficiaz de servicii de
telefonie destinate publicului au dreptul de acces la serviciile de
informaii privind abonaii.
(4) ANCOM poate impune n sarcina furnizorilor care
controleaz accesul la utilizatorii finali, cu respectarea principiilor
obiectivitii, echitabilitii, nediscriminrii i transparenei,
obligaii i condiii cu privire la disponibilitatea accesului la
serviciile de informaii privind abonaii, n conformitate cu
dispoziiile art. 100.
(5) Utilizatorii finali au dreptul de a accesa, n mod direct,
vocal sau prin intermediul mesajelor scurte scrise, serviciile de
informaii privind abonaii furnizate n alte state membre ale
Uniunii Europene, n condiiile stabilite la art. 73.
(6) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere
dispoziiilor legale din domeniul prelucrrii datelor cu caracter
personal i proteciei vieii private.
Art. 70. (1) Toi utilizatorii finali ai serviciilor prevzute la
alin. (2), inclusiv utilizatorii de posturi telefonice publice cu plat,
au dreptul de a iniia, n mod gratuit i fr a folosi niciun mijloc
de plat, apeluri ctre numrul unic pentru apeluri de urgen
112.
(2) ANCOM ia msurile necesare pentru a se asigura c
furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului care asigur servicii de originare a apelurilor ctre un
numr sau numere din Planul naional de numerotaie ofer
acces utilizatorilor finali la numrul unic pentru apeluri de
urgen 112.
(3) Apelurile ctre numrul unic pentru apeluri de urgen 112
trebuie s fie tratate i s primeasc un rspuns adecvat,
conform cadrului legislativ naional privind organizarea i
funcionarea Sistemului naional unic pentru apeluri de urgen.
(4) Furnizorii de reele publice de comunicaii electronice au
obligaia de a asigura rutarea apelurilor ctre numrul unic
pentru apeluri de urgen 112, conform cadrului legislativ
naional privind organizarea i funcionarea Sistemului naional
unic pentru apeluri de urgen, indiferent dac aceste apeluri
sunt iniiate n reeaua proprie sau n alte reele publice de
comunicaii electronice. Rutarea apelurilor ctre numrul unic
pentru apeluri de urgen 112 va fi asigurat cu prioritate i la un
grad de serviciu acceptat conform prevederilor art. 21 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2008, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 160/2008.
(5) Apelurile de urgen iniiate de la echipamentele terminale
ale utilizatorilor aflai ntr-o zon din afara ariei de acoperire a
propriei reele vor fi preluate de ctre furnizorii de servicii de
comunicaii electronice la puncte mobile destinate publicului
care asigur furnizarea serviciului n acea zon, cu condiia ca
echipamentul terminal s fie compatibil din punct de vedere
tehnic cu reeaua din zona respectiv.
(6) Furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului au obligaia de a lua msuri astfel nct utilizatorii finali
cu dizabiliti s beneficieze de acces la numrul unic pentru

21

apeluri de urgen 112 n condiii echivalente celor de care


beneficiaz ceilali utilizatori finali.
(7) ANCOM poate stabili msurile pe care furnizorii de servicii
de comunicaii electronice destinate publicului trebuie s le ia n
vederea asigurrii respectrii prevederilor alin. (6).
(8) ANCOM ia msuri n vederea facilitrii accesului
utilizatorilor finali cu dizabiliti din strintate la serviciile de
urgen atunci cnd acetia cltoresc n Romnia, avnd n
vedere ndeosebi standardele sau specificaiile relevante
prevzute la art. 8 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 22/2009, aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile
ulterioare.
(9) Furnizorii prevzui la alin. (2) au obligaia de a pune la
dispoziia administratorului Sistemului naional unic pentru
apeluri de urgen, n mod gratuit, informaii de localizare a
apelantului la momentul iniierii apelului ctre numrul unic
pentru apeluri de urgen 112.
(10) ANCOM stabilete condiiile de furnizare a informaiilor
de localizare a apelantului potrivit alin. (9), astfel nct s se
asigure acurateea i fiabilitatea acestora.
(11) ANCOM ia msurile necesare pentru a asigura
informarea corespunztoare a publicului cu privire la existena
i utilizarea numrului unic pentru apeluri de urgen 112,
inclusiv prin iniiative care vizeaz n mod specific persoanele
care cltoresc ntre statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 71. (1) Prefixul internaional este 00.
(2) Apelurile ntre puncte geografice apropiate, aflate de o
parte i de alta a frontierei de stat a Romniei, pot fi efectuate
pe baza unor acorduri speciale.
(3) Furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului au obligaia de a informa n mod prompt i complet
utilizatorii finali din locaiile respective despre existena i
coninutul acordurilor menionate la alin. (2).
(4) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului care
permit efectuarea de apeluri internaionale au obligaia de a
transmite la destinaie toate apelurile efectuate ctre i dinspre
Spaiul european de numerotaie telefonic, la tarife cu
amnuntul similare cu cele aplicate pentru apelurile ctre i
dinspre alte state membre ale Uniunii Europene.
Art. 72. (1) Numerele naionale scurte de forma 116(xyz)
sunt rezervate pentru furnizarea serviciilor armonizate cu
caracter social la nivel european.
(2) ANCOM ia msurile necesare pentru a asigura alocarea
i utilizarea tuturor numerelor naionale scurte pentru servicii
armonizate cu caracter social, n special pentru a asigura
utilizarea i accesibilitatea numrului 116000, ca linie telefonic
de urgen pentru copii disprui.
(3) ANCOM adopt msuri specifice pentru a se asigura c
utilizatorii finali cu dizabiliti beneficiaz n cea mai mare
msur de accesul la serviciile armonizate cu caracter social.
(4) Msurile luate potrivit alin. (3), n special pentru facilitarea
accesului utilizatorilor finali cu dizabiliti la numerele prevzute
la alin. (1) atunci cnd cltoresc n alte state membre ale
Uniunii Europene, se vor baza pe respectarea standardelor sau
a specificaiilor relevante prevzute la art. 8 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat prin Legea
nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare.
(5) ANCOM ia msurile necesare pentru a asigura
informarea corespunztoare a publicului cu privire la existena
i utilizarea numerelor naionale scurte de forma 116(xyz),
inclusiv prin iniiative care vizeaz n mod specific persoanele
care cltoresc ntre statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 73. (1) Furnizorii de reele publice de comunicaii
electronice i furnizorii de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului au obligaia de a oferi abonailor posibilitatea
de a limita, din motive comerciale, accesul apelanilor din

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

anumite arii geografice situate n afara teritoriului Romniei la


numerele care le-au fost asignate.
(2) n msura n care este tehnic i economic fezabil, cu
excepia situaiei prevzute la alin. (1), ANCOM poate lua toate
msurile necesare pentru a se asigura c utilizatorii finali:
a) pot accesa i utiliza servicii furnizate prin intermediul
numerelor nongeografice n cadrul Uniunii Europene; i
b) pot accesa toate numerele utilizate n Uniunea
European, indiferent de tehnologia i echipamentele utilizate
de operator, inclusiv numerele din planurile naionale de
numerotaie ale altor state membre ale Uniunii Europene,
numerele din Spaiul european de numerotaie telefonic i
numerele universale internaionale gratuite.
(3) Din proprie iniiativ sau, dup caz, la cererea autoritilor
competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de reele publice
de comunicaii electronice i furnizorilor de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului s blocheze, de la
caz la caz, accesul la anumite resurse de numerotaie sau la
anumite servicii, n caz de fraud sau abuz.
(4) n cazul prevzut la alin. (3), ANCOM poate solicita
furnizorilor s rein veniturile relevante aferente interconectrii
sau altor servicii.
SECIUNEA a 4-a
Asigurarea unor faciliti suplimentare

Art. 74. (1) Fr a aduce atingere obligaiilor privind


serviciul universal ce pot fi impuse conform art. 84 alin. (3)(12),
ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de telefonie
destinate publicului i furnizorilor care ofer servicii de acces i
conectare la reelele publice de comunicaii electronice obligaia
de a asigura facilitile prevzute la alin. (2) i (4).
(2) Obligaiile impuse potrivit alin. (1) pot viza, acolo unde
este tehnic fezabil i economic viabil:
a) servicii de semnalizare de tip multifrecven bitonal
(DTMF), potrivit standardelor europene sau standardelor
naionale care implementeaz n statele membre ale Uniunii
Europene acest standard;
b) servicii de identificare a liniei care apeleaz, n condiiile
prevzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu completrile
ulterioare.
(3) n msura n care este tehnic fezabil, furnizorii de reele
publice de comunicaii electronice furnizeaz date i semnale
pentru a facilita furnizarea serviciilor prevzute la alin. (1) ntre
statele membre ale Uniunii Europene.
(4) ANCOM poate impune furnizorilor prevzui la alin. (1)
obligaia de a oferi una sau mai multe dintre facilitile prevzute
la art. 84 alin. (3)(12).
(5) ANCOM poate retrage obligaiile impuse potrivit alin. (1)(4),
pe ntregul teritoriu naional sau pe o parte a acestuia, n cazul
n care consider, dup consultarea prevzut la art. 135, c
aceste faciliti sunt larg accesibile.
Art. 75. (1) Furnizorii de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului au obligaia de a asigura abonailor lor
crora li s-au asignat numere din Planul naional de numerotaie,
la cerere, posibilitatea de a-i pstra aceste numere, indiferent
de furnizorul serviciului, astfel:
a) la un anumit punct geografic, n cazul numerelor
geografice;
b) la orice punct geografic, n cazul numerelor nongeografice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n cazul transferului
numerelor ntre servicii de comunicaii electronice la puncte fixe
i servicii de comunicaii electronice la puncte mobile.
(3) ANCOM poate stabili condiiile de realizare a procesului
de portare a numerelor, innd cont de dispoziiile legale privind
contractele, fezabilitatea tehnic, necesitatea de a menine
continuitatea serviciului pentru abonat i celeritatea procesului
de portare.

(4) ANCOM impune obligaii specifice pentru ca tarifele


practicate ntre furnizorii de reele de comunicaii electronice ori
ntre furnizorii de servicii de comunicaii electronice legate de
furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor s fie
fundamentate n funcie de costuri i, dac este cazul, pentru ca
sumele datorate de abonai pentru acest serviciu s nu
constituie un mijloc de descurajare n ceea ce privete
schimbarea furnizorului.
(5) ANCOM nu poate impune la furnizarea cu amnuntul a
serviciului de portabilitate a numerelor tarife care s aduc
atingere concurenei, precum tarife specifice sau tarife comune.
(6) Abonailor care au ncheiat un contract care implic
asigurarea serviciului de portabilitate a numrului li se va activa
numrul n termen de o zi lucrtoare, fr ca ntreruperea
serviciului de comunicaii electronice n timpul procesului de
portare s poat depi o zi lucrtoare.
(7) ANCOM ia, acolo unde este necesar, msuri adecvate
pentru a asigura protecia abonailor pe parcursul procesului de
portare i pentru a se asigura c acetia nu sunt transferai la un
alt furnizor mpotriva voinei lor, putnd stabili inclusiv
despgubiri pentru cazurile n care termenul de portare a fost
depit sau n cazul portrii abuzive.
(8) Fr a aduce atingere perioadei contractuale minime,
procedura i condiiile de ncetare a contractelor prevzute la
art. 50 nu pot fi utilizate ca un mijloc pentru a descuraja
asigurarea serviciului de portabilitate a numerelor.
CAPITOLUL VI
Serviciul universal
SECIUNEA 1
Serviciile incluse n sfera serviciului universal

Art. 76. (1) Dreptul de acces la serviciul universal


reprezint dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul
Romniei de a beneficia de serviciile stabilite de prezenta
seciune, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea
geografic i la tarife accesibile.
(2) Orice persoan are dreptul de acces la serviciile incluse
n sfera serviciului universal.
Art. 77. (1) Ministerul Comunicaiilor i Societii
Informaionale, denumit n continuare MCSI, adopt politica i
strategia privind implementarea serviciului universal, cu
respectarea
principiilor
transparenei,
obiectivitii,
proporionalitii i nediscriminrii.
(2) Pe baza politicii i strategiei prevzute la alin. (1),
ANCOM stabilete condiiile i procedura pe care le aplic
pentru a desemna unul sau mai muli furnizori de reele sau de
servicii de comunicaii electronice ca furnizori de serviciu
universal, astfel nct s asigure dreptul de acces la serviciul
universal pe ntregul teritoriu al Romniei. n acest scop,
ANCOM poate desemna unul sau mai muli furnizori de serviciu
universal care s presteze unul sau mai multe servicii din sfera
serviciului universal, n anumite zone sau pe ntreg teritoriul
Romniei.
(3) La stabilirea condiiilor i procedurii prevzute la alin. (2),
autoritatea de reglementare acioneaz n vederea limitrii
posibilelor efecte negative asupra concurenei, n special cu
privire la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal la
tarife sau n condiii comerciale care difer de cele practicate n
condiii comerciale normale, protejnd n acelai timp interesul
public.
(4) Condiiile i procedura de desemnare a furnizorilor de
serviciu universal se stabilesc de ctre ANCOM, cu respectarea
principiilor
eficienei,
obiectivitii,
transparenei
i
nediscriminrii, niciun furnizor de reele sau de servicii de
comunicaii electronice nefiind a priori exclus.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


(5) Procedura de desemnare trebuie s asigure furnizarea
serviciilor din sfera serviciului universal ntr-o modalitate
eficient din punctul de vedere al costurilor i poate fi utilizat ca
instrument pentru determinarea costului net al obligaiilor privind
serviciul universal n conformitate cu art. 86.
(6) Desemnarea furnizorilor de serviciu universal se poate
realiza pentru o perioad de pn la 10 ani.
(7) ANCOM notific n cel mai scurt timp Comisiei Europene
furnizorii de serviciu universal i obligaiile privind serviciul
universal impuse, precum i orice modificri ale acestora.
Art. 78. (1) Fr a aduce atingere obligaiilor care i
incumb n ceea ce privete operaiunile de concentrare
economic, atunci cnd un furnizor de serviciu universal,
desemnat n conformitate cu dispoziiile art. 77, intenioneaz
s transfere, cu orice titlu, o parte substanial sau totalitatea
activelor aferente reelei de acces unei persoane juridice
distincte controlate, direct sau indirect, de un proprietar diferit,
acesta informeaz ANCOM n avans, n condiiile stabilite de
aceasta.
(2) ANCOM evalueaz efectele transferului asupra furnizrii
serviciilor din sfera serviciului universal pentru care respectivul
furnizor de serviciu universal a fost desemnat i poate impune,
modifica sau retrage anumite obligaii, astfel nct s se asigure
respectarea obligaiilor privind serviciul universal.
Art. 79. (1) ANCOM ia toate msurile necesare i
stabilete condiiile, astfel nct cererile rezonabile ale
utilizatorilor finali privind accesul i conectarea, la un punct fix,
la reele publice de comunicaii electronice s fie asigurate de
cel puin un furnizor de reele sau servicii de comunicaii
electronice.
(2) Conexiunea furnizat trebuie s asigure utilizatorilor finali
posibilitatea de a efectua comunicaii vocale, comunicaii prin
fax i comunicaii de date, la o vitez de transfer suficient
pentru a permite accesul funcional la internet, avnd n vedere
tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonailor i
fezabilitatea tehnologic.
(3) ANCOM ia toate msurile necesare i stabilete condiiile,
astfel nct cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind
furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului prin
intermediul conexiunii prevzute la alin. (1), care s permit
iniierea i primirea de apeluri naionale i internaionale, s fie
acoperite de cel puin un furnizor de reele sau servicii de
comunicaii electronice.
(4) Furnizorii de serviciu universal desemnai s presteze
serviciile prevzute la alin. (1) i (3) au obligaia s rezolve
cererile tuturor utilizatorilor finali, ntr-un termen determinat, n
condiiile impuse de ANCOM.
Art. 80. (1) ANCOM desemneaz furnizorii de serviciu
universal care au obligaia s pun la dispoziia utilizatorilor finali
cel puin un registru complet al abonailor, n form tiprit,
electronic sau n ambele forme. Registrul trebuie actualizat
periodic, dar cel puin o dat pe an, iar forma acestuia se aprob
n prealabil de ctre ANCOM.
(2) ANCOM desemneaz furnizorii de serviciu universal care
au obligaia s pun la dispoziia utilizatorilor finali, inclusiv celor
care utilizeaz posturi telefonice publice cu plat sau alte puncte
de acces publice la serviciile de telefonie, cel puin un serviciu
de informaii complet privind abonaii.
(3) Registrul abonailor prevzut la alin. (1) i serviciul de
informaii privind abonaii prevzut la alin. (2) vor conine
informaii cu privire la numerele de telefon i datele cu caracter
personal ale tuturor abonailor serviciilor de telefonie destinate
publicului, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea
nr. 506/2004, cu completrile ulterioare.
(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispoziia
utilizatorilor finali registrele abonailor sau serviciile de informaii
privind abonaii, n condiiile alin. (1) (3), au obligaia s aplice

23

principiul nediscriminrii n tratamentul informaiilor care le-au


fost puse la dispoziie.
Art. 81. (1) ANCOM poate desemna furnizorii de serviciu
universal care au obligaia de a asigura, n vederea satisfacerii
necesitilor rezonabile ale utilizatorilor finali, accesul la posturi
telefonice publice cu plat sau la alte puncte de acces publice
la serviciile de telefonie.
(2) ANCOM poate impune n sarcina furnizorilor de serviciu
universal obligaia de a asigura un anumit numr de posturi
telefonice publice cu plat sau de alte puncte de acces publice
la serviciile de telefonie, o acoperire geografic corespunztoare
a acestora, un anumit nivel de calitate a serviciilor furnizate,
precum i de a asigura accesibilitatea acestor dispozitive pentru
persoanele cu dizabiliti, n funcie de deficienele acestora.
(3) ANCOM poate s nu impun obligaiile prevzute la
alin. (1) i (2) cu privire la ntregul teritoriu naional sau la o parte
a acestuia, n cazul n care consider c serviciile prevzute la
alin. (1) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. n
luarea acestei msuri, ANCOM va respecta procedura de
consultare prevzut la art. 135.
(4) Furnizorii de serviciu universal desemnai s presteze
serviciile prevzute la alin. (1) i (2) au obligaia s asigure
utilizatorilor finali posibilitatea de a iniia, n mod gratuit i fr a
folosi niciun mijloc de plat, apeluri de urgen de la posturile
telefonice publice cu plat sau de la alte puncte de acces la
serviciile de telefonie utiliznd numrul unic pentru apeluri de
urgen 112.
Art. 82. (1) Cu excepia situaiei n care au fost luate
msuri cu efect echivalent n vederea protejrii drepturilor
utilizatorilor finali cu dizabiliti n temeiul art. 63, ANCOM ia
msuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura
accesul i posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabiliti de a
beneficia de serviciile prevzute la art. 7981, n condiii
echivalente celor de care beneficiaz ceilali utilizatori finali,
inclusiv msuri cu privire la asigurarea accesibilitii anumitor
echipamente terminale.
(2) Msurile prevzute la alin. (1) pot fi dispuse de ANCOM
numai n urma evalurii nevoilor generale i a cerinelor
specifice, inclusiv a sferei de aplicare i a formei concrete a
acestor msuri destinate utilizatorilor finali cu dizabiliti.
(3) ANCOM poate lua msuri pentru a asigura c utilizatorii
finali cu dizabiliti pot beneficia de aceeai ofert de servicii
disponibil pentru majoritatea utilizatorilor finali.
(4) La adoptarea msurilor prevzute la alin. (1) i (3),
ANCOM ncurajeaz respectarea standardelor sau specificaiilor
tehnice relevante publicate n conformitate cu dispoziiile art. 8
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat
prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare.
Art. 83. (1) ANCOM monitorizeaz evoluia i nivelul
tarifelor serviciilor oferite potrivit art. 7982, prestate de
furnizorii de serviciu universal sau disponibile pe pia, dac
pentru respectivele servicii nu a fost desemnat niciun furnizor
de serviciu universal, n special n legtur cu nivelul general al
preurilor i al veniturilor consumatorilor.
(2) ANCOM poate obliga furnizorii de serviciu universal,
innd seama de circumstanele naionale, s ofere
consumatorilor opiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de
cele practicate n condiii comerciale normale, n special pentru
a se asigura c persoanele cu venituri reduse sau cu nevoi
sociale speciale au acces i utilizeaz serviciile prevzute la
art. 7982. MCSI poate stabili n strategia prevzut la art. 77
alin. (1) categoriile de persoane care beneficiaz de opiunile
tarifare sau pachetele tarifare oferite.
(3) ANCOM poate obliga furnizorii de serviciu universal s
aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone
geografice, pe teritoriul naional, avnd n vedere condiiile

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

specifice, sau s respecte anumite plafoane tarifare sau formule


de control al creterii tarifelor.
(4) n afara msurilor prevzute la alin. (2) i (3), ANCOM
poate stabili msuri suplimentare de sprijin pentru persoanele
cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale.
(5) Condiiile n care utilizatorii finali beneficiaz de tarifele
prevzute la alin. (2) i (3) trebuie s fie transparente, se public
i vor fi aplicate n mod nediscriminatoriu de ctre furnizorii de
serviciu universal crora li s-a impus obligaia de a practica
asemenea tarife.
(6) ANCOM poate impune modificarea sau renunarea la
anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de
consultare prevzute la art. 135.
Art. 84. (1) Prestarea de ctre furnizorii de serviciu
universal a serviciilor n condiiile prevzute la art. 7982 nu
poate fi condiionat de oferirea unor faciliti sau servicii
suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului
solicitat.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n cazul n care serviciile
sau facilitile suplimentare au fost solicitate n mod expres de
ctre abonai.
(3) Furnizorii crora li s-au impus obligaii privind serviciul
universal potrivit art. 7982 i art. 83 alin. (2) sunt obligai s
asigure urmtoarele faciliti, astfel nct abonaii s-i poat
monitoriza i controla cheltuielile i s evite deconectarea
nejustificat:
a) la cerere, gratuit, facturarea detaliat;
b) la cerere, gratuit, restricionarea selectiv a originrii de
apeluri, a mesajelor scurte scrise sau a mesajelor video cu tarif
special, sau, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic,
a altor aplicaii similare de anumite categorii sau ctre anumite
categorii de numere;
c) modaliti de plat n avans;
d) plata ealonat a tarifelor de conectare la reeaua public
de comunicaii electronice;
e) msuri specifice aplicabile n caz de neplat a facturilor;
f) consiliere privind planurile tarifare;
g) modaliti de control al costurilor.
(4) ANCOM poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6
din Legea nr. 506/2004, cu completrile ulterioare, informaiile
minime pe care trebuie s le conin factura detaliat gratuit
care va fi emis de ctre furnizorii de serviciu universal potrivit
alin. (3) lit. a), astfel nct abonaii:
a) s poat verifica i controla tarifele de acces la reeaua
public de comunicaii electronice sau pentru serviciile de
telefonie destinate publicului furnizate;
b) s poat monitoriza n mod adecvat utilizarea i
cheltuielile, asigurndu-se un control rezonabil asupra sumelor
datorate.
(5) Acolo unde este cazul, abonailor le pot fi oferite informaii
suplimentare fa de cele stabilite potrivit alin. (4), n mod gratuit
sau la un tarif rezonabil, aprobat n prealabil de ANCOM.
Apelurile gratuite iniiate de abonai, inclusiv apelurile de
urgen, nu vor fi cuprinse n factura detaliat.
(6) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal
stabilirea unor modaliti prin care utilizatorii finali au
posibilitatea de a plti n avans tariful de acces la reeaua
public de comunicaii electronice i pentru serviciile de telefonie
destinate publicului.
(7) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal
stabilirea unor modaliti prin care utilizatorii finali au
posibilitatea de a plti ealonat tariful de conectare la reeaua
public de comunicaii electronice.
(8) ANCOM aprob msurile specifice pe care furnizorii de
serviciu universal le pot lua n cazul neplii facturilor telefonice.
Aceste msuri se public, trebuie s fie proporionale i se
aplic n mod nediscriminatoriu.

(9) n msura n care este posibil din punct de vedere tehnic,


msurile prevzute la alin. (8) trebuie s asigure c orice
suspendare a furnizrii serviciului este limitat la serviciul n
cauz. Fac excepie cazurile de fraud, de ntrzieri repetate ale
plii sau de persisten n neplata facturii telefonice.
(10) n toate cazurile, suspendarea furnizrii, la un punct fix,
a serviciului de telefonie destinat publicului sau deconectarea
de la reeaua public de comunicaii electronice, n caz de
neplat a facturii telefonice, se va realiza doar n urma notificrii
abonatului de ctre furnizor. Deconectarea de la reeaua public
de comunicaii electronice nu poate avea loc mai devreme de
60 de zile de la suspendare, perioad n care este permis doar
iniierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plat de
ctre abonat.
(11) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal
obligaia de a pune la dispoziia abonailor, la solicitarea
acestora, informaii referitoare la planuri tarifare alternative, cu
tarife mai sczute, dac acestea exist n cadrul unor oferte
publice.
(12) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal
obligaia de a oferi i alte faciliti de control al costurilor, inclusiv
transmiterea gratuit de mesaje de avertizare ctre utilizatorii
finali n cazul unor modele de consum anormale sau excesive.
(13) ANCOM poate decide s nu impun sau poate s
retrag obligaiile prevzute la alin. (3)(12) pe ntregul teritoriu
naional sau pe o parte a acestuia, n cazul n care aceste
faciliti sunt larg accesibile.
Art. 85. (1) Furnizorii de serviciu universal au obligaia s
publice i s actualizeze periodic, dar cel puin o dat pe an,
informaii privind nivelul de calitate a serviciilor din sfera
serviciului universal pe care le presteaz, bazate pe indicatorii
de calitate, definiiile i metodele de msurare prevzute n
anexa nr. 1.
(2) ANCOM poate stabili indicatori de calitate suplimentari
pentru furnizarea serviciilor incluse n sfera serviciului universal,
printre altele pentru furnizarea anumitor servicii ctre utilizatorii
finali cu dizabiliti.
(3) Furnizorii de serviciu universal au obligaia s publice i
s actualizeze informaiile privind parametrii afereni indicatorilor
stabilii de ANCOM n conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Furnizorii de serviciu universal sunt obligai s transmit
ANCOM informaiile publicate potrivit alin. (1) i (3), n condiiile
stabilite de aceasta.
(5) ANCOM stabilete coninutul, forma, termenele i modul
de publicare a informaiilor prevzute la alin. (1) i (3), pentru ca
utilizatorii finali s beneficieze de informaii complete,
comparabile i uor accesibile.
(6) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal
ndeplinirea anumitor obiective de performan privind calitatea
serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligai s
le presteze, cu respectarea procedurii de consultare prevzute
la art. 135.
(7) ANCOM poate dispune verificarea datelor privind
nivelurile de calitate sau obiectivele de performan publicate
sau stabilite n temeiul prezentului articol printr-un audit
independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal n
cauz, pentru a asigura exactitatea i comparabilitatea datelor
furnizate de acesta.
SECIUNEA a 2-a
Mecanismele de finanare a obligaiilor
privind serviciul universal

Art. 86. (1) n cazul n care estimeaz c furnizarea


serviciului universal n condiiile art. 7985 poate constitui o
sarcin injust pentru furnizorii de serviciu universal, ANCOM
va determina costul net al furnizrii acestor servicii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


(2) n acest scop, ANCOM poate recurge la urmtoarele
metode:
a) calcularea costului net pe care l presupune ndeplinirea
obligaiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal,
n conformitate cu metodologia stabilit de ANCOM, lund n
considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de
furnizorul de serviciu universal;
b) utilizarea costului net rezultat n urma aplicrii procedurii
de desemnare a furnizorului de serviciu universal, stabilit
potrivit art. 77 alin. (4) i (5).
Art. 87. (1) Costul net al obligaiilor privind serviciul
universal se calculeaz ca diferen dintre costul net suportat
de un furnizor de serviciu universal ca urmare a obligaiilor
privind serviciul universal i costul net al aceluiai furnizor, n
cazul n care i-ar desfura activitatea fr a avea obligaiile
privind serviciul universal.
(2) Calculul costului net ia n considerare toate elementele
relevante, precum beneficiile furnizorului de serviciu universal,
inclusiv beneficiile intangibile, gradul de dezvoltare a reelelor la
nivel naional i principiul eficienei costurilor.
(3) Determinarea costului net se bazeaz pe urmtoarele
categorii de costuri:
a) costuri aferente unor elemente ale obligaiilor privind
serviciul universal care pot fi furnizate doar n pierdere sau n
condiii de cost n afara condiiilor comerciale normale;
b) costuri aferente unor utilizatori finali specifici sau grupuri
de utilizatori finali crora, avnd n vedere costurile de furnizare
a unei anumite categorii de reele i servicii, veniturile generate
i orice tarife comune impuse, stabilite pe baza unei medii pe
zone geografice, nu le poate fi asigurat accesul dect n pierdere
sau n condiii de cost n afara condiiilor comerciale normale.
(4) Calcularea costului net pentru elementele obligaiilor
privind serviciul universal se realizeaz n mod separat, astfel
nct s se evite dubla contabilizare a anumitor beneficii sau
costuri, directe sau indirecte.
(5) Pentru un anumit furnizor de serviciu universal, costul net
total este determinat ca suma costurilor nete aferente
elementelor individuale ale obligaiilor privind serviciul universal,
lund n calcul toate beneficiile intangibile.
(6) Informaiile contabile i orice alte informaii utilizate pentru
calcularea costului net al obligaiilor privind serviciul universal,
conform prezentului articol, se verific de ctre ANCOM sau de
ctre un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANCOM.
Rezultatele calculrii costului i concluziile auditului vor fi puse
la dispoziia publicului de ctre ANCOM.
Art. 88. (1) n cazul n care constat, pe baza determinrii
costului net n conformitate cu prevederile art. 86 i 87, c
prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezint o
sarcin injust pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM
decide, la cererea furnizorului de serviciu universal,
compensarea costului net astfel determinat.
(2) ANCOM determin mecanismul de compensare a
costului net al obligaiilor privind serviciul universal, cu
respectarea principiilor transparenei, minimei atingeri aduse
concurenei, nediscriminrii i proporionalitii, bazat pe
contribuii ale furnizorilor de reele i servicii de comunicaii
electronice. n acest scop, ANCOM stabilete:
a) furnizorii de reele de comunicaii electronice i furnizorii
de servicii de comunicaii electronice care au obligaia s
contribuie la compensare;
b) cuantumul contribuiilor datorate i baza de calcul al
acestor contribuii, astfel nct s se evite dubla impunere a
anumitor categorii de venituri;
c) modalitatea i termenul de plat;
d) orice alte elemente necesare n vederea funcionrii
acestui mecanism.

25

(3) ANCOM poate stabili ca furnizorii avnd o cifr de afaceri


sub un anumit prag s nu contribuie la compensarea costului
net al furnizrii serviciilor din sfera serviciului universal.
(4) Orice contribuie la compensarea costului net al furnizrii
serviciilor din sfera serviciului universal trebuie identificat
separat pentru fiecare furnizor.
(5) Prin intermediul mecanismului de compensare prevzut
la alin. (2) nu pot fi finanate dect serviciile furnizate n condiiile
prevzute la art. 7985.
Art. 89. Contribuiile pentru compensarea costului net al
obligaiilor privind serviciul universal se administreaz de
ANCOM, fiind evideniate, n mod distinct, n cadrul bugetului de
venituri i cheltuieli.
Art. 90. (1) ANCOM face public i comunic Comisiei
Europene mecanismul de compensare a costului net stabilit n
conformitate cu prevederile art. 88.
(2) n cazul n care s-a realizat compensarea costului net al
furnizrii serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM
public un raport anual privind acest cost, contribuiile efectuate
de ctre furnizorii de reele i de servicii de comunicaii
electronice stabilii potrivit art. 88 alin. (2), precum i avantajele
comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu
universal n legtur cu serviciile din sfera serviciului universal
pe care este obligat s le presteze.
Art. 91. (1) Contribuiile datorate de ctre furnizorii de
reele i servicii de comunicaii electronice pentru compensarea
costului net al furnizrii serviciilor din sfera serviciului universal
constituie creane bugetare administrate de ANCOM, fiind
aplicabile n mod corespunztor dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia
cazului n care prin lege special se dispune altfel.
(2) Dac, n termen de 60 de zile de la data scadenei,
furnizorul nu achit contribuia i accesoriile acesteia, ANCOM
i poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza reele
sau servicii de comunicaii electronice pe baza autorizaiei
generale.
CAPITOLUL VII
Promovarea concurenei pe pia
SECIUNEA 1
Analizele de pia

Art. 92. (1) ANCOM identific, innd seama de


recomandarea Comisiei Europene privind pieele de produse i
de servicii din sectorul comunicaiilor electronice ale cror
caracteristici pot justifica impunerea unor obligaii specifice n
sarcina furnizorilor de reele sau de servicii de comunicaii
electronice cu putere semnificativ pe pia, prevzut la art. 15
alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i
a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de
reglementare pentru reelele i serviciile de comunicaii
electronice, cu modificrile ulterioare, denumit n continuare
Directiva-cadru, i de instruciunile Comisiei Europene pentru
efectuarea analizelor de pia i determinarea puterii
semnificative pe pia, prevzute la art. 15 alin. (2) din Directivacadru, pieele relevante din sectorul comunicaiilor electronice
corespunztoare circumstanelor naionale, n special pieele
geografice relevante de pe teritoriul naional.
(2) ANCOM poate identifica piee relevante din sectorul
comunicaiilor electronice diferite de cele cuprinse n
recomandarea prevzut la alin. (1).
(3) Pe pieele relevante identificate n conformitate cu
prevederile alin. (1) sau (2), ANCOM, n conformitate cu
instruciunile prevzute la alin. (1), efectueaz analize de pia
n scopul determinrii situaiei concureniale pe aceste piee i

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

al impunerii, meninerii, modificrii ori retragerii obligaiilor


specifice prevzute n cuprinsul paragrafului 3 din
seciunea a 2-a a prezentului capitol sau al seciunii a 3-a a
prezentului capitol.
(4) Identificarea pieelor relevante din sectorul comunicaiilor
electronice i realizarea analizelor de pia pe pieele identificate
se realizeaz cu respectarea principiilor dreptului concurenei. n
cazul analizelor de pia, acolo unde se impune, ANCOM solicit
colaborarea Consiliului Concurenei.
(5) Adoptarea msurilor privind identificarea pieelor
relevante din sectorul comunicaiilor electronice n conformitate
cu alin. (1) i (2) ori efectuarea analizelor de pia potrivit alin. (3)
se realizeaz numai dup parcurgerea procedurilor prevzute
la art. 97, 98 i 135.
Art. 93. (1) n cazul n care ANCOM trebuie s se pronune
cu privire la necesitatea impunerii, meninerii, modificrii sau
retragerii unor obligaii specifice prevzute n cuprinsul
paragrafului 3 din seciunea a 2-a a prezentului capitol sau al
seciunii a 3-a a prezentului capitol, aceasta stabilete pe baza
unei analize de pia realizate n conformitate cu art. 92 alin. (3)
dac pe piaa relevant exist concuren efectiv.
(2) Dac n urma unei analize de pia ANCOM stabilete c
pe o pia relevant din sectorul comunicaiilor electronice nu
exist concuren efectiv, va identifica furnizorii de reele sau
de servicii de comunicaii electronice care au, potrivit art. 94 sau
95, putere semnificativ pe pia i va impune acestora, n mod
corespunztor, una ori mai multe dintre obligaiile prevzute la
art. 92 alin. (3) sau va menine ori va modifica aceste obligaii,
acolo unde acestea exist deja.
(3) Dac n urma unei analize de pia ANCOM stabilete c
o pia din sectorul comunicaiilor electronice nu mai prezint
caracteristici care pot justifica impunerea unor obligaii specifice
n sarcina furnizorilor de reele sau de servicii de comunicaii
electronice cu putere semnificativ ori c pe o pia relevant
exist concuren efectiv, nu va impune niciuna dintre
obligaiile specifice prevzute la art. 92 alin. (3) sau le va retrage
n cazul n care acestea exist. Decizia preedintelui ANCOM
prin care se retrag obligaii impuse unui furnizor de reele sau de
servicii de comunicaii electronice va stabili un termen
corespunztor de la care nceteaz obligaiile respective, pentru
a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei
msuri s se adapteze la noile condiii.
(4) n cazul n care o pia transnaional identificat de
Comisia European, n conformitate cu art. 15 alin. (4) din
Directiva-cadru, acoper parial sau total teritoriul Romniei,
ANCOM, mpreun cu celelalte autoriti naionale de
reglementare n comunicaii implicate, va realiza analizele de
pia, va identifica furnizorii cu putere semnificativ pe pia i
va decide n mod concertat cu aceste autoriti asupra impunerii,
meninerii, modificrii sau retragerii obligaiilor specifice
prevzute la art. 92 alin. (3).
(5) Msurile prevzute la alin. (1)(4) pot fi luate numai n
urma parcurgerii procedurilor prevzute la art. 97, 98 i 135.
Art. 94. (1) Un furnizor de reele sau de servicii de
comunicaii electronice este considerat ca avnd putere
semnificativ pe o anumit pia dac, individual sau mpreun
cu ali asemenea furnizori, se bucur pe piaa respectiv de o
poziie echivalent unei poziii dominante.
(2) Prin poziie dominant pe o anumit pia se nelege
situaia n care un furnizor de reele sau de servicii de
comunicaii electronice este capabil, ntr-o msur apreciabil,
s se comporte independent fa de concureni, clieni i
consumatori.
(3) 2 sau mai muli furnizori de reele sau servicii de
comunicaii electronice pot fi considerai c dein n comun
putere semnificativ pe o pia relevant dac, chiar n absena
unor legturi structurale sau alte tipuri de legturi ntre aceti

furnizori, acetia opereaz pe o pia relevant caracterizat de


lipsa concurenei efective i n care niciun furnizor nu deine
putere semnificativ individual.
(4) Pentru a determina dac 2 sau mai muli furnizori de
reele sau de servicii de comunicaii electronice dein n comun
putere semnificativ pe o pia relevant, potrivit alin. (3),
ANCOM ine seama de instruciunile prevzute la art. 92 alin. (1)
i de caracteristicile specifice ale pieei relevante supuse
analizei. Dintre aceste caracteristici, printre altele, ANCOM
poate avea n vedere:
a) concentrarea pieei:
b) elasticitatea sczut a cererii;
c) cotele de pia similare;
d) barierele legale sau economice ridicate la intrarea pe
pia;
e) integrarea pe vertical coroborat cu refuzul colectiv de
furnizare;
f) absena puterii de contracarare a cumprtorilor;
g) absena concurenei poteniale.
Art. 95. (1) Dac un furnizor de reele sau de servicii de
comunicaii electronice are putere semnificativ pe o anumit
pia, el poate fi considerat a avea putere semnificativ i pe o
pia aflat n strns legtur cu cea dinti, cu condiia ca
legturile dintre cele dou piee s permit ca puterea de pia
deinut pe una dintre piee s fie utilizat pe cealalt pia,
determinnd astfel o cretere a puterii de pia a furnizorului.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), ANCOM poate impune
furnizorului cu putere semnificativ pe a doua pia una sau mai
multe dintre obligaiile specifice prevzute la art. 106, 107, 108
sau 110 i, n cazul n care aceste obligaii nu sunt suficiente,
una sau mai multe dintre obligaiile prevzute la seciunea a 3-a
a prezentului capitol.
Art. 96. (1) ANCOM realizeaz analize de pia n
conformitate cu dispoziiile art. 93 i aplic procedura de
notificare prevzut la art. 97 cu privire la aceste proiecte de
msuri, astfel:
a) n termen de 3 ani de la data adoptrii msurilor pe baza
analizei anterioare pe piaa corespunztoare. n mod
excepional, acest termen poate fi extins cu pn la 3 ani, dac
ANCOM notific o propunere justificat de prelungire Comisiei
Europene, iar aceasta nu obiecteaz n termen de o lun de la
transmiterea notificrii;
b) n termen de 2 ani de la adoptarea unei noi recomandri
de ctre Comisia European, n conformitate cu dispoziiile
art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru, pentru pieele care nu au fost
notificate anterior Comisiei.
(2) Dac ANCOM nu a realizat analizele pieelor prevzute n
recomandarea adoptat potrivit art. 15 alin. (1) din Directivacadru n termenele prevzute la alin. (1), poate solicita OAREC
s-i furnizeze asisten n vederea finalizrii analizei pieelor
relevante i impunerii obligaiilor specifice corespunztoare.
(3) n cazul prevzut la alin. (2), ANCOM notific Comisiei
Europene proiectele msurilor corespunztoare n termen de
6 luni, potrivit art. 97.
Art. 97. (1) Dup parcurgerea procedurii prevzute la
art. 135, cu excepia cazurilor prevzute n recomandarea sau
instruciunile adoptate potrivit art. 7b din Directiva-cadru, dac
ANCOM intenioneaz s ia o msur dintre cele prevzute la
art. 92, 93, 100 sau 105, care ar afecta comerul ntre statele
membre ale Uniunii Europene, notific n acelai timp Comisiei
Europene, OAREC i autoritilor naionale de reglementare n
comunicaii din celelalte state membre ale Uniunii Europene
proiectul acestei msuri, mpreun cu motivele care stau la baza
adoptrii acesteia. Dispoziiile art. 121 alin. (6) se aplic n mod
corespunztor.
(2) Dup primirea comentariilor i observaiilor transmise de
ctre Comisia European, OAREC i celelalte autoriti

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


naionale de reglementare n comunicaii din statele membre ale
Uniunii Europene ori, n caz contrar, dup expirarea unui termen
de o lun de la notificare, ANCOM poate adopta msura
prevzut la alin. (1).
(3) n cazul n care msura prevzut la alin. (1) are ca obiect
identificarea unei piee relevante diferite de cele identificate n
recomandarea Comisiei Europene prevzut la art. 15 alin. (1)
din Directiva-cadru sau determinarea situaiei concureniale pe
o pia relevant, n sensul existenei sau nu a unor furnizori de
reele ori de servicii de comunicaii electronice cu putere
semnificativ pe pia, i aceast msur ar afecta comerul
ntre statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile i
observaiile Comisiei Europene transmise ANCOM potrivit
alin. (2) indic faptul c aceast msur ar crea o barier pentru
piaa unic sau existena unor rezerve serioase n ceea ce
privete compatibilitatea acestei msuri cu dreptul Uniunii
Europene i, n special, cu obiectivele prevzute la art. 461
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat
prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare, ANCOM nu
va putea adopta msura propus pentru o perioad de
dou luni.
(4) n cazul n care Comisia European, n perioada
prevzut la alin. (3), adopt o decizie prin care solicit ANCOM
retragerea notificrii msurii propuse, aceasta modific sau
retrage msura propus n termen de 6 luni de la data adoptrii
deciziei. Dac ANCOM decide s modifice msura propus,
realizeaz o nou consultare public, potrivit dispoziiilor
art. 135, i renotific proiectul msurii.
(5) Cu excepia situaiilor prevzute la alin. (3) i (4), ANCOM
poate adopta msura propus, avnd n vedere comentariile i
observaiile primite din partea Comisiei Europene, autoritilor
naionale de reglementare n comunicaii din celelalte state
membre ale Uniunii Europene i OAREC, n termenul prevzut
la alin. (2). Msura adoptat va fi comunicat de ctre ANCOM
Comisiei Europene i OAREC.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1)(5), atunci cnd
este necesar intervenia urgent, n vederea protejrii
concurenei i a intereselor utilizatorilor finali, ANCOM poate lua
msuri temporare, cu respectarea principiului proporionalitii,
comunicnd n cel mai scurt timp aceste msuri, mpreun cu
motivele care au stat la baza adoptrii acestora, Comisiei
Europene, autoritilor naionale de reglementare n comunicaii
din celelalte state membre ale Uniunii Europene i OAREC.
(7) Prelungirea aplicrii msurilor prevzute la alin. (6) sau
aplicarea definitiv a acestora nu poate fi realizat dect n urma
parcurgerii procedurii prevzute la alin. (1)(5).
Art. 98. (1) n cazul n care msura pe care ANCOM
intenioneaz s o adopte vizeaz impunerea, modificarea sau
retragerea unei obligaii specifice n conformitate cu art. 93
coroborat cu dispoziiile art. 100, 106110 sau ale seciunii
a 3-a a prezentului capitol, autoritatea de reglementare nu poate
adopta pentru o perioad de 3 luni respectiva msur dac n
termenul stabilit la art. 97 alin. (2) Comisia European transmite
o notificare asupra motivelor pentru care aceasta consider c
msura ar crea o barier pentru piaa unic sau asupra
existenei unor rezerve serioase n ceea ce privete
compatibilitatea msurii cu dreptul Uniunii Europene.
(2) n absena notificrii prevzute la alin. (1), ANCOM poate
adopta msura propus, avnd n vedere comentariile i
observaiile primite din partea Comisiei Europene, autoritilor
naionale de reglementare n comunicaii din alte state membre
ale Uniunii Europene i OAREC.
(3) n perioada prevzut la alin. (1), ANCOM coopereaz cu
Comisia European i OAREC pentru a identifica msura cea
mai eficient i adecvat cu respectarea obiectivelor prevzute
la art. 461 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009,

27

aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare,


innd seama de punctele de vedere exprimate de persoanele
interesate i de nevoia de a asigura o practic de reglementare
armonizat.
(4) Dac OAREC agreeaz opinia Comisiei Europene
exprimat n notificarea transmis potrivit alin. (1), ANCOM
coopereaz ndeaproape cu aceasta pentru a identifica cea mai
eficient i adecvat msur. nainte de expirarea perioadei de
3 luni, ANCOM poate:
a) s modifice sau s retrag msura propus, avnd n
vedere notificarea Comisiei Europene i opinia OAREC;
b) s menin msura propus.
(5) n termen de o lun de la adoptarea unei recomandri de
ctre Comisia European prin care solicit modificarea sau
retragerea msurii propuse sau a unei decizii de ridicare a
rezervelor exprimate potrivit alin. (1), adoptate n perioada de o
lun de la ncetarea perioadei de 3 luni, ANCOM comunic
Comisiei Europene i OAREC msura adoptat. Aceast
perioad poate fi prelungit pentru a permite respectarea
procedurii de consultare prevzute la art. 135.
(6) Dac ANCOM decide s nu modifice sau s nu retrag
msura propus n conformitate cu recomandarea Comisiei
Europene prevzut la alin. (5), transmite o justificare motivat.
(7) ANCOM poate retrage msura propus n orice etap a
procedurii stabilite de prezentul articol.
SECIUNEA a 2-a
Promovarea concurenei pe pieele de gros

Art. 99. Prevederile prezentei seciuni nu sunt aplicabile


accesului la reelele i serviciile de comunicaii electronice
realizat de ctre utilizatorii finali.
PARAGRAFUL 1
Asigurarea accesului i interconectrii

Art. 100. (1) Autoritatea de reglementare ia toate msurile


necesare pentru a ncuraja i, acolo unde este cazul, a asigura,
n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen,
accesul i interconectarea n condiii adecvate, precum i
interoperabilitatea serviciilor, exercitndu-i atribuiile ntr-un
mod care s promoveze eficiena economic, concurena
durabil, investiiile eficiente i inovarea i s asigure
maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali.
(2) Msurile adoptate potrivit alin. (1) pot viza, n special,
impunerea urmtoarelor obligaii, fr a aduce atingere
msurilor ce ar putea fi luate n conformitate cu prevederile
art. 105 fa de operatorii cu putere semnificativ pe pia:
a) obligaii n sarcina operatorilor care controleaz accesul la
utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaia de a
asigura interconectarea reelelor acestora, dac impunerea
acestor obligaii este necesar pentru asigurarea conectivitii
ntre utilizatorii finali;
b) n situaii justificate i, n msura n care acest lucru este
necesar, obligaii n sarcina operatorilor care controleaz
accesul la utilizatorii finali de a asigura interoperabilitatea
serviciilor;
c) obligaia operatorilor de a furniza accesul la interfee de
programare a aplicaiei sau ghidurile electronice de programe,
n condiii echitabile, rezonabile i nediscriminatorii, dac
impunerea acestei obligaii este necesar pentru a asigura
accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare n format digital
a programelor de radio sau de televiziune.
(3) Obligaiile i condiiile impuse potrivit prevederilor alin. (1)
i (2) trebuie s fie obiective, transparente, proporionale i
nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie s se realizeze n
urma parcurgerii procedurilor prevzute la art. 97, 98 i 135.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

(4) n luarea unei decizii n conformitate cu prezentul articol,


autoritatea de reglementare va avea n vedere asigurarea unor
condiii de acces i interconectare echivalente pentru servicii
echivalente, precum i imposibilitatea condiionrii ncheierii
acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor
clauze care nu au legtur cu obiectul acordului.
PARAGRAFUL 2
Sistemele de acces condiionat i alte faciliti

Art. 101. Sistemele de acces condiionat operate pe pia


trebuie s aib capacitatea tehnic necesar pentru un
transcontrol cu costuri sczute, care s permit operatorilor de
reele publice de comunicaii electronice s dein, la nivel local
sau regional, controlul complet asupra serviciilor care utilizeaz
astfel de sisteme de acces condiionat.
Art. 102. Furnizorii de servicii de acces condiionat,
indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigur
accesul la serviciile de difuzare n format digital a programelor
de radio i televiziune, de ale cror servicii de acces depind
radiodifuzorii pentru a oferi servicii de radio i televiziune oricrui
grup de poteniali consumatori de astfel de servicii, au obligaia
s ofere tuturor radiodifuzorilor, n condiii echitabile, rezonabile
i nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului
concurenei, servicii tehnice care s permit recepionarea de
ctre utilizatorii autorizai a serviciilor n format digital a
programelor de radio i televiziune, prin intermediul
decodoarelor administrate de furnizorii de servicii.
Art. 103. Furnizorii de servicii de acces condiionat
prevzui la art. 102 au obligaia s in evidena contabil
separat, n cadrul contabilitii interne de gestiune, pentru
activitile legate de furnizarea de servicii de acces condiionat.
Art. 104. (1) Autoritatea de reglementare poate realiza
analize de pia, n conformitate cu prevederile seciunii 1 a
prezentului capitol, n scopul meninerii, modificrii sau retragerii
condiiilor impuse furnizorilor de servicii de acces condiionat, n
conformitate cu prevederile prezentului paragraf.
(2) Dac, n urma analizei de pia realizate potrivit
prevederilor alin. (1), ANCOM constat c unul sau mai muli
furnizori de servicii de acces condiionat nu au putere
semnificativ pe piaa relevant, poate modifica sau retrage
condiiile impuse acestora, numai n msura n care:
a) accesul utilizatorilor finali la serviciile i programele de
radio i televiziune prevzute la art. 82 din Legea nr. 504/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, nu va fi afectat n mod
negativ n urma acestei modificri sau retrageri; i
b) aceast decizie nu are consecine negative asupra
concurenei efective de pe piaa cu amnuntul a serviciilor de
difuzare n format digital a programelor de radio i televiziune i
de pe piaa sistemelor de acces condiionat i a altor faciliti
asociate.
(3) Msurile prevzute la alin. (2) pot fi luate numai n urma
parcurgerii procedurilor prevzute la art. 97 i 135.
PARAGRAFUL 3
Obligaii impuse furnizorilor cu putere semnificativ
pe pieele de gros

Art. 105. (1) Dac, n urma unei analize de pia realizate


n conformitate cu prevederile seciunii 1 a prezentului capitol,
un operator este desemnat ca avnd putere semnificativ pe o
pia relevant de gros din sectorul comunicaiilor electronice,
autoritatea de reglementare impune acestuia, n mod
corespunztor, una sau mai multe dintre obligaiile prevzute la
art. 106110.

(2) n msura n care legea nu dispune altfel i fr a se


aduce atingere prevederilor art. 13, art. 24 alin. (2) lit. h), art. 71,
73 , 75, 100 i 101104, cadrului legal privind exercitarea
dreptului de acces pe proprieti, dispoziiilor relevante ale Legii
nr. 506/2004, cu completrile ulterioare, sau obligaiilor rezultate
din acordurile internaionale la care Romnia este parte,
autoritatea de reglementare nu poate impune obligaiile
prevzute la art. 106110 operatorilor care nu au fost
desemnai ca avnd putere semnificativ pe pia potrivit
alin. (1).
(3) n cazuri excepionale, dac autoritatea de reglementare
intenioneaz s impun n sarcina unui operator desemnat ca
avnd putere semnificativ pe pia potrivit alin. (1) alte obligaii
n legtur cu accesul i interconectarea dect cele prevzute la
art. 106110, aceasta transmite Comisiei Europene o solicitare
n acest sens. Decizia Comisiei Europene de autorizare sau de
respingere a msurii propuse se public pe pagina de internet
a ANCOM.
(4) Obligaiile impuse n conformitate cu prevederile alin. (1)
i (3) trebuie s se bazeze pe natura problemei identificate, s
fie proporionale i justificate, avnd n vedere obiectivele
autoritii de reglementare prevzute la art. 461 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat prin Legea
nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare, iar impunerea acestora
trebuie s se realizeze n urma parcurgerii procedurilor
prevzute la art. 97, 98 i 135.
(5) Atunci cnd este necesar impunerea unor obligaii
pentru respectarea unor acorduri internaionale, msurile prin
care se impun, se modific sau se retrag astfel de obligaii n
legtur cu accesul sau interconectarea se notific Comisiei
Europene, n conformitate cu procedura prevzut la art. 97.
Art. 106. (1) ANCOM poate impune operatorilor, n
conformitate cu prevederile art. 105, obligaii de transparen n
legtur cu interconectarea reelelor publice de comunicaii
electronice ori cu accesul la aceste reele sau la facilitile
asociate. Aceste obligaii pot viza aducerea la cunotina
publicului a anumitor informaii, precum specificaii tehnice,
caracteristici ale reelei, informaii contabile i tarife practicate,
modaliti i condiii de furnizare i utilizare a serviciilor, inclusiv
orice condiii care limiteaz accesul sau utilizarea serviciilor i
aplicaiilor, cu respectarea cadrului legal n vigoare.
(2) n cazul n care unui operator i-au fost impuse obligaii de
nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune
acelui operator obligaia de a publica o ofert de referin care
trebuie s fie suficient de detaliat pentru a asigura c solicitanii
nu trebuie s plteasc pentru resurse care nu sunt necesare
serviciului pe care l-au solicitat.
(3) Oferta de referin va cuprinde o descriere suficient de
detaliat a serviciilor oferite, potrivit necesitilor pieei, precum
i condiiile tehnice i comerciale, inclusiv de pre,
corespunztoare fiecruia dintre aceste servicii.
(4) Autoritatea de reglementare poate impune modificri ale
ofertei de referin, pentru a asigura implementarea
corespunztoare a obligaiilor impuse n conformitate cu
dispoziiile prezentei ordonane de urgen.
(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informaii
trebuie aduse la cunotina publicului, nivelul de detaliu cerut i
modalitatea de publicare.
(6) n cazul n care unui operator i s-au impus obligaii, potrivit
art. 109, n legtur cu furnizarea accesului la elemente de
infrastructur, autoritatea de reglementare impune acestuia
obligaia de a publica o ofert de referin, care va conine cel
puin elementele prevzute n anexa nr. 2.
Art. 107. Autoritatea de reglementare poate impune
operatorilor, n conformitate cu prevederile art. 105, obligaii de
nediscriminare n legtur cu interconectarea reelelor ori cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


accesul la aceste reele sau la facilitile asociate, prin care s
se asigure, n special, c operatorii:
a) aplic condiii echivalente n circumstane echivalente altor
persoane care furnizeaz servicii echivalente;
b) pun la dispoziia terilor servicii i informaii n aceleai
condiii, inclusiv n ceea ce privete calitatea, cu cele oferite
pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor,
sediilor secundare ori partenerilor lor.
Art. 108. (1) ANCOM poate impune operatorilor, n
conformitate cu prevederile art. 105, obligaii privind evidena
contabil separat, n cadrul contabilitii interne de gestiune,
pentru anumite activiti care au legtur cu interconectarea
reelelor ori cu accesul la aceste reele sau la facilitile asociate.
(2) Autoritatea de reglementare poate, n special, s impun
unui operator integrat pe vertical s urmreasc distinct n
evidena corespunztoare tarifele la vnzarea de gros i tarifele
de transfer intern, pentru a asigura, ntre altele, ndeplinirea
obligaiei de nediscriminare impuse n conformitate cu
prevederile art. 107 sau pentru a mpiedica subvenionarea
ncruciat. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul
i metodologia contabil ce trebuie utilizate n vederea
respectrii acestei obligaii, cu respectarea prevederilor legale n
vigoare.
(3) Pentru a facilita verificarea ndeplinirii obligaiilor de
transparen i de nediscriminare, autoritatea de reglementare
poate s impun operatorilor obligaia de a furniza, la cerere,
nregistrri contabile, inclusiv date provenind de la teri privitoare
la venituri, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
(4) n scopul promovrii unei piee deschise i concureniale,
autoritatea de reglementare poate publica informaiile contabile
obinute, n condiiile legii.
Art. 109. (1) Autoritatea de reglementare poate impune
operatorilor, n conformitate cu prevederile art. 105, obligaia de
a permite accesul i utilizarea unor elemente specifice ale reelei
ori unor faciliti asociate, n special n cazul n care se
consider c refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor
clauze care au efect similar ar conduce la mpiedicarea
dezvoltrii unei piee concureniale la nivel cu amnuntul sau la
prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
(2) Obligaiile prevzute la alin. (1) pot viza, printre altele:
a) acordarea ctre un ter a dreptului de acces la elemente
specifice ale reelei sau la faciliti asociate, inclusiv a accesului
la elementele de reea care nu sunt active i a accesului
necondiionat la bucla local, n vederea asigurrii, printre altele,
a furnizrii serviciilor de selectare sau preselectare a
transportatorului, precum i a revnzrii serviciului de acces la
reea;
b) negocierea, cu bun-credin, cu orice ter care solicit
accesul;
c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;
d) furnizarea anumitor servicii, prin vnzarea de gros a
acestora, n vederea revnzrii de ctre teri;
e) acordarea accesului liber la interfeele tehnice,
protocoalele sau alte tehnologii eseniale care sunt
indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a
serviciilor de reele virtuale;
f) furnizarea colocrii sau a altor forme de utilizare partajat
a facilitilor asociate;
g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru
asigurarea interoperabilitii serviciilor destinate utilizatorilor
finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de reele
inteligente sau a serviciului de roaming n reelele mobile;
h) acordarea accesului la sistemele de asisten operaional
sau la alte sisteme software similare, necesare pentru
asigurarea unei concurene loiale n furnizarea serviciilor;
i) interconectarea reelelor sau a elementelor reelelor;

29

j) acordarea accesului la serviciile asociate, precum serviciile


de localizare, identificare i prezen.
(3) ANCOM poate ataa obligaiilor prevzute la alin. (1)
condiii referitoare la echitatea, rezonabilitatea i celeritatea
ndeplinirii acestora.
(4) La impunerea obligaiilor prevzute la alin. (1), autoritatea
de reglementare ia n considerare, n special:
a) viabilitatea tehnic i economic a utilizrii sau instalrii
unor faciliti alternative, n condiiile gradului de dezvoltare a
pieei, pe baza naturii i tipului interconectrii sau accesului n
cauz, inclusiv viabilitatea asigurrii altor forme de acces n
amonte, cum ar fi accesul la canalizaie;
b) fezabilitatea furnizrii accesului solicitat, n funcie de
capacitatea disponibil;
c) investiia iniial realizat de proprietarul infrastructurii,
avnd n vedere att investiiile publice realizate, ct i riscurile
implicate n angajarea unei asemenea investiii;
d) necesitatea promovrii concurenei pe termen lung,
ndeosebi a concurenei eficiente din punct de vedere economic,
bazate pe infrastructuri;
e) existena anumitor drepturi de proprietate intelectual,
dac este cazul;
f) furnizarea de servicii paneuropene.
(5) Atunci cnd impune obligaiile prevzute de prezentul
articol, ANCOM poate stabili i condiiile tehnice sau
operaionale pe care furnizorul sau beneficiarii accesului trebuie
s le ndeplineasc n vederea asigurrii unor condiii normale
de exploatare a reelei. Obligaiile referitoare la respectarea
anumitor standarde tehnice sau specificaii vor fi stabilite cu
respectarea dispoziiilor art. 8 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 22/2009, aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu
modificrile ulterioare.
Art. 110. (1) Dac o analiz de pia realizat n condiiile
legii indic absena concurenei efective, care presupune c
operatorul n cauz este capabil s menin tarifele la un nivel
excesiv de nalt sau c diferena dintre tarifele pentru serviciile
cu amnuntul i tarifele de gros percepute furnizorilor care ofer
servicii cu amnuntul similare este de aa natur nct produce
efecte anticoncureniale, n detrimentul utilizatorilor finali, atunci
autoritatea de reglementare poate, n conformitate cu
prevederile art. 105, s impun obligaii referitoare la
recuperarea costurilor i controlul tarifelor, inclusiv obligaii de
fundamentare a tarifelor n funcie de costuri i obligaii privind
implementarea unor sisteme de contabilitate a costurilor, pentru
furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. n
vederea ncurajrii investiiilor, ndeosebi a celor n reelele de
generaie viitoare, autoritatea de reglementare ia n considerare
investiia eficient fcut de operatorul n cauz i va permite
existena unei rate rezonabile de recuperare a capitalului
investit, innd seama de riscurile specifice asociate unui proiect
nou de investiii n reea.
(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice
metodologie de tarifare, impuse/impus n condiiile alin. (1),
trebuie s promoveze eficiena economic i concurena i s
maximizeze beneficiul consumatorilor. n acest scop, autoritatea
de reglementare poate s ia n considerare tarifele practicate pe
pieele concureniale comparabile.
(3) n cazul n care un operator are obligaia s i
fundamenteze tarifele n funcie de costuri, proba faptului c
tarifele respective sunt determinate n funcie de costuri, inclusiv
o rat rezonabil de recuperare a investiiei, se afl n sarcina
operatorului n cauz. n vederea calculrii costului furnizrii
eficiente a serviciilor, autoritatea de reglementare poate utiliza
sisteme de contabilitate a costurilor, altele dect cele utilizate
de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui
operator s furnizeze toate informaiile care au stat la baza

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

determinrii unor tarife i poate impune, dac este cazul, ajustri


ale acestora.
(4) n cazul n care controlul tarifelor se realizeaz prin
impunerea implementrii unui sistem de contabilitate a
costurilor, descrierea acestui sistem trebuie fcut public,
indicndu-se cel puin principalele categorii n care sunt grupate
costurile i regulile utilizate pentru alocarea costurilor.
ndeplinirea obligaiilor de implementare a sistemului contabil
trebuie auditat anual de un organism independent, rezultatele
acestui audit urmnd s fie publicate n condiiile stabilite de
autoritatea de reglementare.
Art. 111. (1) n cazuri excepionale, atunci cnd autoritatea
de reglementare consider c obligaiile impuse n temeiul
art. 106110 nu sunt suficiente pentru a asigura concurena
efectiv i c exist n continuare probleme concureniale
importante i persistente n ceea ce privete furnizarea la nivelul
pieelor de gros a anumitor servicii de acces, aceasta poate
impune operatorilor integrai pe vertical, cu respectarea
prevederilor art. 105 alin. (3), obligaia de a transfera activitile
aferente furnizrii la nivelul pieelor de gros a unor servicii de
acces relevante unei entiti economice care funcioneaz
independent.
(2) Entitatea economic prevzut la alin. (1) va avea
obligaia de a furniza servicii de acces tuturor solicitanilor,
inclusiv altor entiti din cadrul societii-mam, utiliznd
aceleai sisteme i procese i respectnd aceleai durate,
termene i condiii, inclusiv referitoare la tarife i la nivelul
serviciilor furnizate.
(3) Atunci cnd autoritatea de reglementare intenioneaz s
impun obligaia de separare funcional, aceasta transmite
Comisiei Europene o propunere care cuprinde:
a) dovezi care s susin concluziile autoritii de
reglementare, astfel cum acestea sunt prevzute la alin. (1);
b) o evaluare motivat care s arate c, pentru o perioad
rezonabil, nu exist sau exist premise reduse pentru
concurena bazat pe infrastructuri, efectiv i sustenabil;
c) o analiz a impactului preconizat asupra autoritii de
reglementare, asupra operatorului, n special asupra forei de
munc a operatorului cruia i se impune aceast obligaie,
asupra pieei de comunicaii electronice n general i asupra
stimulentelor pentru investiii pe aceast pia, n special n ceea
ce privete necesitatea asigurrii coeziunii sociale i teritoriale,
precum i a impactului asupra altor pri interesate, n special
impactul preconizat asupra concurenei i orice efecte poteniale
asupra consumatorilor;
d) o analiz care justific de ce impunerea acestei obligaii ar
reprezenta modalitatea cea mai eficient de a pune n aplicare
obligaiile impuse pentru a remedia problemele concureniale
identificate.
(4) Proiectul unei msuri care vizeaz impunerea obligaiei
de separare funcional cuprinde urmtoarele elemente:
a) natura i gradul exact de separare, menionnd n special
statutul juridic al entitii economice separate;
b) identificarea activelor entitii economice separate i a
serviciilor care urmeaz s fie furnizate de aceasta;
c) clauze privind conducerea entitii care s asigure
independena personalului acesteia, precum i structura
corespunztoare a sistemului de stimulente i de remunerare;
d) reguli care s asigure respectarea obligaiilor impuse;
e) reguli care s asigure transparena procedurilor
operaionale, n special fa de celelalte pri interesate;
f) procedura de monitorizare a ndeplinirii obligaiilor, inclusiv
prin publicarea unui raport anual.
(5) Pe baza deciziei Comisiei Europene de autorizare a
msurilor propuse, potrivit art. 105 alin. (3), ANCOM realizeaz
o analiz coordonat a diferitelor piee asociate reelei de acces,
n conformitate cu prevederile seciunii 1 a prezentului capitol.

Pe baza acestei analize, autoritatea de reglementare impune,


menine, modific sau retrage obligaiile specifice, cu
respectarea prevederilor art. 97, 98 i 135.
(6) Operatorului cruia i s-a impus obligaia de separare
funcional i se pot impune oricare dintre obligaiile prevzute la
art. 106110 pe pieele relevante pe care a fost desemnat ca
avnd putere semnificativ sau oricare alte obligaii autorizate
de Comisia European, potrivit art. 105 alin. (3).
Art. 112. (1) Fr a aduce atingere obligaiilor care le
incumb n ceea ce privete operaiunile de concentrare
economic, operatorii integrai pe vertical care, n conformitate
cu dispoziiile seciunii 1 a prezentului capitol, au fost desemnai
ca avnd putere semnificativ pe una sau mai multe piee
relevante din sectorul comunicaiilor electronice i care
intenioneaz s transfere o parte substanial ori totalitatea
activelor aferente reelei de acces unei persoane juridice
distincte, controlat, direct sau indirect, de un proprietar diferit,
sau s nfiineze o entitate economic separat prin intermediul
creia s asigure altor furnizori care activeaz la nivelul pieei cu
amnuntul, inclusiv propriei sale activiti cu amnuntul, servicii
de acces echivalente au obligaia de a informa autoritatea de
reglementare, n avans i ntr-un termen rezonabil, cu privire la
aceast intenie, pentru a permite autoritii de reglementare s
evalueze, conform alin. (4), efectele msurilor planificate.
(2) Orice modificare a inteniilor comunicate conform
prevederilor alin. (1), precum i rezultatul final al msurilor
planificate vor fi transmise n cel mai scurt timp autoritii de
reglementare.
(3) Operatorul prevzut la alin. (1) are obligaia de a
transmite autoritii de reglementare toate informaiile necesare
pentru evaluarea impactului msurilor planificate.
(4) n cel mult 12 luni de la data primirii informrii prevzute
la alin. (1) sau a modificrilor comunicate potrivit alin. (2),
autoritatea de reglementare evalueaz efectul msurilor
planificate asupra obligaiilor specifice impuse n conformitate
cu prevederile prezentului capitol. n acest scop, autoritatea de
reglementare realizeaz o analiz coordonat a diferitelor piee
asociate reelei de acces, putnd impune, menine, modifica sau
retrage una ori mai multe dintre obligaiile prevzute de
prezentul capitol, cu respectarea procedurilor prevzute la
art. 97, 98 i 135.
(5) n vederea atingerii obiectivelor prevzute la art. 461
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat
prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare, ANCOM
poate solicita modificarea msurilor planificate.
(6) Persoanei juridice sau entitii economice rezultate n
urma aplicrii msurilor prevzute la alin. (1), indiferent de
statutul juridic al acesteia, i se pot impune oricare dintre
obligaiile prevzute la art. 106110 pe pieele relevante pe
care a fost desemnat ca avnd putere semnificativ sau oricare
alte obligaii autorizate de Comisia European, potrivit art. 105
alin. (3).
(7) Msurile adoptate de ANCOM conform dispoziiilor
prezentului articol vor avea n vedere, acolo unde este cazul,
obligaiile impuse de ctre Consiliului Concurenei n cadrul
procedurii de autorizare a concentrrilor economice.
SECIUNEA a 3-a
Promovarea concurenei pe pieele cu amnuntul

Art. 113. (1) Dac, n urma unei analize de pia realizate


n conformitate cu prevederile seciunii 1 a prezentului capitol,
ANCOM stabilete c, pe o anumit pia la nivelul furnizrii
serviciilor cu amnuntul, nu exist concuren efectiv, iar
obligaiile impuse n conformitate cu prevederile art. 106110
nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevzute la
art. 461 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009,
aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


aceasta poate impune furnizorilor cu putere semnificativ pe
piaa respectiv, n mod corespunztor, obligaiile necesare n
scopul protejrii intereselor utilizatorilor finali i al promovrii
unei concurene efective.
(2) Obligaiile impuse de ANCOM potrivit alin. (1) pot include:
a) interzicerea practicrii de preuri excesive n raport cu
costurile pe care le implic furnizarea serviciilor;
b) interzicerea practicrii unor preuri de ruinare, avnd ca
efect limitarea intrrii pe pia sau restrngerea concurenei;
c) interzicerea favorizrii nejustificate a anumitor utilizatori
finali n comparaie cu alii;
d) interzicerea condiionrii furnizrii serviciului de
acceptarea de ctre utilizatorii finali a unor prestaii
suplimentare, fr legtur cu serviciul solicitat.
(3) ANCOM poate impune, de asemenea, unui furnizor cu
putere semnificativ pe o pia cu amnuntul:
a) plafoane tarifare sau formule de control al creterii tarifelor
la furnizarea serviciilor cu amnuntul;
b) msuri de control al tarifelor individuale;
c) msuri de fundamentare a tarifelor n funcie de costuri
sau pe baza preurilor ori tarifelor practicate pe piee
comparabile.
(4) Obligaiile impuse potrivit prezentului articol trebuie s fie
corespunztoare naturii problemei identificate, proporionale i
necesare pentru atingerea obiectivelor prevzute la art. 461
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat
prin Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare.
Art. 114. (1) Atunci cnd este adecvat i necesar, ANCOM
impune acelor furnizori crora le-au fost impuse obligaii potrivit
art. 113 obligaia de a implementa un sistem de contabilitate a
costurilor. ANCOM poate stabili formatul i metodologia
contabil ce vor fi folosite.
(2) ndeplinirea obligaiilor de implementare a sistemului de
contabilitate a costurilor trebuie auditat anual de un organism
independent, rezultatele acestui audit urmnd s fie publicate
n condiiile stabilite de autoritatea de reglementare.
Art. 115. ANCOM nu impune obligaiile stabilite de
prezenta seciune pe anumite piee geografice sau pentru
anumite categorii de utilizatori, dac stabilete c exist
concuren efectiv.
CAPITOLUL VIII
Soluionarea litigiilor
Art. 116. (1) n situaia apariiei unui litigiu ntre furnizori de
reele sau de servicii de comunicaii electronice n legtur cu
obligaiile impuse acestora prin dispoziiile prezentei ordonane
de urgen, ale regulamentelor Uniunii Europene din domeniul
comunicaiilor electronice sau impuse de ctre ANCOM n
conformitate cu aceste dispoziii ori ntre astfel de furnizori i
persoane avnd calitatea de furnizori n alte state membre ale
Uniunii Europene care solicit sau beneficiaz de acces ori
interconectare n temeiul prezentei ordonane de urgen, partea
interesat poate sesiza ANCOM n vederea soluionrii litigiului.
(2) Partea interesat se va adresa ANCOM printr-o cerere
scris, transmis n dou exemplare. n vederea dezbaterii pe
fond a litigiului, ANCOM va invita prile n faa sa,
comunicndu-le, ntr-un termen rezonabil, data ntlnirii. n
funcie de complexitatea cazului, prile pot fi invitate la ntlniri
ulterioare. Dezbaterile din cadrul ntlnirilor vor fi consemnate
n scris i comunicate prilor.
(3) Prile i pot exercita drepturile personal, pot fi asistate
sau reprezentate. Reprezentanii prilor trebuie s prezinte
nscrisurile care le atest aceast calitate.
(4) Atunci cnd apreciaz c, n urma analizrii tuturor
informaiilor i a punctelor de vedere exprimate n cauz, litigiul
poate fi soluionat pe fond, ANCOM va transmite prilor o

31

soluie preliminar. Oricare dintre pri poate formula o cerere


motivat n vederea reanalizrii soluiei preliminare.
(5) Atunci cnd este sesizat n conformitate cu alin. (1), n
cazuri justificate, ANCOM poate dispune i repararea
prejudiciului patrimonial efectiv suferit.
(6) n situaii excepionale, cnd o parte poate suferi grave
prejudicii care, n lipsa unor msuri cu caracter provizoriu, nu ar
putea fi reparate n mod corespunztor n ipoteza unei
soluionri pe fond a litigiului favorabile prii care solicit
dispunerea respectivelor msuri, partea n cauz poate solicita
ANCOM dispunerea unor msuri cu caracter provizoriu, n
vederea evitrii producerii prejudiciilor sau limitrii ntinderii
acestora. Msurile provizorii vor fi dispuse de ctre preedintele
ANCOM prin decizie motivat. Decizia de soluionare a cererii
privind dispunerea de msuri provizorii va fi emis n termen de
cel mult 30 de zile de la data introducerii cererii.
(7) n soluionarea litigiilor prevzute la alin. (1), ANCOM va
avea n vedere obiectivele menionate la art. 461 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009, aprobat prin
Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare.
(8) Litigiul va fi soluionat prin decizie a preedintelui ANCOM
n termen de cel mult 4 luni de la data sesizrii, n afara situaiilor
excepionale, n care, n funcie de complexitatea litigiului sau
de impactul acestuia asupra pieei comunicaiilor electronice, un
termen mai lung este necesar pentru buna soluionare a cazului.
(9) Decizia de soluionare a litigiului va cuprinde cel puin
urmtoarele elemente: denumirea i sediul, respectiv numele i
domiciliul prilor, obiectul litigiului, desfurarea procedurii,
motivarea n fapt i n drept pe care se ntemeiaz, msurile
dispuse i modalitile de ducere la ndeplinire a acestora,
precum i cile de atac mpotriva acesteia.
(10) Decizia de soluionare a litigiului se comunic prilor i
se public pe pagina de internet a ANCOM, cu respectarea
principiului confidenialitii.
(11) Deciziile emise de preedintele ANCOM n condiiile
prezentului articol constituie acte administrativ-jurisdicionale,
putnd fi atacate n contencios administrativ, n conformitate cu
prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 22/2009, aprobat prin Legea nr. 113/2010, cu
modificrile ulterioare.
(12) Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului
persoanelor de a se adresa instanelor judectoreti
competente, n condiiile legii.
Art. 117. (1) n situaia apariiei unui litigiu ntre furnizori de
reele sau de servicii de comunicaii electronice care provin din
Romnia i dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, n
legtur cu obligaiile impuse acestora n temeiul legislaiilor
naionale, n cazul n care litigiul este de competena ANCOM i
a uneia sau mai multor autoriti naionale de reglementare n
comunicaii din alte state membre ale Uniunii Europene, partea
interesat se poate adresa ANCOM sau oricreia dintre
autoritile naionale de reglementare n comunicaii
competente, n vederea soluionrii litigiului.
(2) Dac ANCOM este sesizat n condiiile alin. (1), n
vederea soluionrii litigiului colaboreaz cu autoritatea sau,
dup caz, cu autoritile naionale de reglementare n
comunicaii din celelalte state membre ale Uniunii Europene i
ia n considerare punctele de vedere exprimate de acestea,
astfel nct s se asigure o soluionare unitar a litigiului.
(3) Atunci cnd apreciaz ca fiind necesar pentru
soluionarea temeinic a litigiului, ANCOM poate solicita punctul
de vedere al OAREC. n acest caz, litigiul va fi soluionat cu
luarea n considerare a punctului de vedere exprimat de
OAREC, fr a aduce atingere competenei ANCOM de a
dispune msuri provizorii.
(4) Prevederile art. 116 alin. (2)(12) se aplic n mod
corespunztor.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

Art. 118. (1) Utilizatorii finali se pot adresa ANCOM n


vederea soluionrii litigiilor ocazionate de aplicarea prezentei
ordonane de urgen i n legtur cu clauzele privind
exercitarea drepturilor conferite de prezenta ordonan de
urgen, prevzute n contractele reglementate la cap. V
seciunea 1, ori n legtur cu executarea acestor clauze i care
nu au fost rezolvate pe cale amiabil cu furnizorii de reele
publice de comunicaii electronice sau de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului.
(2) ANCOM stabilete o procedur facultativ n scopul
soluionrii echitabile i prompte a litigiilor prevzute la alin. (1).
Procedura trebuie s fie transparent, nediscriminatorie,
imparial, simpl i necostisitoare.
(3) Procedura de soluionare a litigiilor prevzut de
prezentul articol are caracter scris. Atunci cnd consider
necesar, ANCOM poate convoca prile la ntlniri, separat sau
mpreun, dezbaterile din cadrul acestora fiind consemnate n
scris i comunicate prilor.
(4) n cazul n care, n termen de 60 de zile de la transmiterea
unei sesizri n condiiile alin. (1), litigiul nu a fost soluionat pe
cale amiabil, ANCOM va transmite prilor propunerea sa de
soluionare a litigiului, motivat n mod corespunztor.
Propunerea ANCOM de soluionare a litigiului va avea n vedere
susinerile i documentele depuse de pri i are caracter de
recomandare.
(5) ANCOM poate stabili un sistem de rambursare a
cheltuielilor fcute de utilizatorii finali sau de despgubire pentru
prejudiciile suferite de acetia n raporturile cu furnizorii de reele
publice de comunicaii electronice sau de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului, aplicabil n cazuri ntemeiate.
(6) n situaia n care prile implicate provin din mai multe
state membre ale Uniunii Europene, ANCOM i va coordona
eforturile cu autoritile naionale de reglementare n comunicaii
competente, n vederea soluionrii temeinice a litigiului.
(7) Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului
persoanelor de a se adresa instanelor judectoreti
competente, n condiiile legii.
Art. 119. (1) Procedurile facultative de soluionare a
litigiilor prevzute de prezentul capitol se stabilesc prin decizie
a preedintelui ANCOM.
(2) Accesul la procedurile de soluionare a litigiilor prevzute
de prezentul capitol este gratuit.
CAPITOLUL IX
Furnizarea de informaii
Art. 120. (1) ANCOM are dreptul s solicite persoanelor
care furnizeaz sau au furnizat reele sau servicii de comunicaii
electronice ori faciliti asociate informaiile, inclusiv de natur
financiar, necesare n vederea exercitrii atribuiilor prevzute
de prezenta ordonan de urgen sau de legislaia special din
domeniul comunicaiilor electronice.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) pot fi solicitate de
ANCOM n special n urmtoarele scopuri:
a) verificarea respectrii obligaiilor prevzute de dispoziiile
prezentei ordonane de urgen sau ale legislaiei speciale din
domeniul comunicaiilor electronice ori impuse de ANCOM n
conformitate cu aceste dispoziii, precum i punerea n aplicare
i executarea regulamentelor Uniunii Europene din domeniul
comunicaiilor electronice, n special n ceea ce privete
monitorizarea pieei i verificarea respectrii obligaiilor
furnizorilor de reele sau de servicii de comunicaii electronice
care decurg din aceste regulamente, n cazurile n care
competena de monitorizare i verificare a acestor obligaii
aparine autoritii naionale de reglementare;
b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, n conformitate
cu prevederile cap. X;

c) stabilirea contribuiilor pentru finanarea serviciilor din sfera


serviciului universal;
d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal i impunerea
n sarcina acestora a obligaiilor prevzute n prezenta
ordonan de urgen;
e) identificarea pieelor relevante din sectorul comunicaiilor
electronice, realizarea analizelor de pia i identificarea
furnizorilor cu putere semnificativ, n conformitate cu
prevederile cap. VII;
f) impunerea n sarcina furnizorilor de reele sau de servicii
de comunicaii electronice cu putere semnificativ pe pia a
obligaiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen;
g) acordarea resurselor limitate de spectru radio, numerotaie
ori a resurselor tehnice i impunerea de obligaii cu privire la
utilizarea acestora;
h) soluionarea litigiilor prevzute la cap. VIII;
i) realizarea de statistici necesare exercitrii atribuiilor
ANCOM;
j) elaborarea de rapoarte, studii i analize, n domeniul
comunicaiilor electronice;
k) evaluarea necesitii i oportunitii emiterii de noi
reglementri, n conformitate cu atribuiile ANCOM;
l) evaluarea implementrii reglementrilor n vigoare;
m) publicarea unor situaii comparative privind calitatea i
tarifele serviciilor, n vederea maximizrii beneficiilor utilizatorilor
finali;
n) asigurarea utilizrii eficiente i efective a frecvenelor
radio.
(3) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (1) i (2), ANCOM
poate ndeosebi s solicite:
a) furnizorilor de reele publice de comunicaii electronice i
furnizorilor de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului, informaii despre viitoare dezvoltri ale reelei i ale
serviciilor care ar putea avea impact asupra serviciilor oferite pe
piaa de gros competitorilor;
b) furnizorilor desemnai ca avnd putere semnificativ pe
pieele relevante de gros din sectorul comunicaiilor electronice,
date i informaii contabile privind serviciile furnizate pe pieele
cu amnuntul care sunt asociate cu pieele de gros pe care
acetia au fost identificai de ANCOM ca avnd putere
semnificativ.
(4) ANCOM poate impune furnizorilor de reele publice de
comunicaii electronice i furnizorilor de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului obligaia de a transmite periodic
anumite categorii de informaii, n vederea realizrii unor
rapoarte statistice cu privire la piaa de comunicaii electronice.
(5) Fr a aduce atingere obligaiilor de informare impuse
prin actele normative sau individuale emise de ANCOM n
conformitate cu dispoziiile prezentei ordonane de urgen sau
ale legislaiei speciale din domeniul comunicaiilor electronice,
informaiile prevzute la alin. (1) vor fi solicitate n scris i
motivat, iar cantitatea i natura acestora trebuie s fie
proporionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
(6) Persoanele prevzute la alin. (1) au obligaia de a pune
la dispoziie informaiile, n termenul i n condiiile indicate de
ANCOM, dup caz.
(7) ANCOM public informaiile care ar putea contribui la
dezvoltarea unei piee deschise i concureniale, inclusiv
informaii actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor
Uniunii Europene, cu respectarea principiului confidenialitii i
a prevederilor legale privind liberul acces la informaiile de
interes public, preciznd att condiiile, ct i procedura de
acces al persoanelor interesate la aceste informaii.
(8) n cazul persoanelor care au furnizat reele sau servicii
de comunicaii electronice, ANCOM poate solicita informaii n
conformitate cu alin. (1) ntr-un termen de maximum 3 ani de la

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


data ncetrii calitii de furnizor de reele sau servicii de
comunicaii electronice.
Art. 121. (1) ANCOM coopereaz cu autoriti de
reglementare n domeniul comunicaiilor electronice din
strintate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare i
schimb de informaii, n vederea ndeplinirii atribuiilor care i
revin n temeiul prezentei ordonane de urgen i al legislaiei
speciale n domeniul comunicaiilor electronice, precum i
pentru a facilita exercitarea de ctre aceste autoriti a atribuiilor
ce le revin n temeiul legislaiei naionale aplicabile.
(2) ANCOM va transmite autoritilor naionale de
reglementare n comunicaii din alte state membre ale Uniunii
Europene informaiile solicitate motivat de acestea, n vederea
ndeplinirii atribuiilor acestora prevzute n legislaia Uniunii
Europene.
(3) ANCOM va furniza Comisiei Europene, la cererea
motivat a acesteia, toate informaiile necesare n vederea
exercitrii atribuiilor sale. Natura i cantitatea informaiilor vor fi
proporionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
(4) Dac informaiile solicitate de Comisia European au fost
transmise n prealabil de furnizorii de reele sau de servicii de
comunicaii electronice n conformitate cu dispoziiile art. 120,
ANCOM va informa furnizorii respectivi cu privire la transmiterea
informaiilor.
(5) ANCOM poate solicita n mod expres i motivat Comisiei
Europene s nu pun la dispoziia autoritilor naionale de
reglementare n comunicaii din alte state membre ale Uniunii
Europene informaiile transmise n conformitate cu prevederile
alin. (3).
(6) Dac informaiile transmise n conformitate cu prevederile
alin. (2), (3) sau (5) sunt considerate confideniale, n
conformitate cu prevederile legislaiei naionale i a Uniunii
Europene, ANCOM solicit Comisiei Europene i autoritilor
naionale de reglementare n comunicaii din alte state membre
ale Uniunii Europene respectarea caracterului confidenial.
(7) ANCOM poate solicita autoritilor naionale de
reglementare n comunicaii din alte state membre ale Uniunii
Europene informaiile necesare n vederea exercitrii atribuiilor
prevzute de prezenta ordonan de urgen sau de legislaia
special din domeniul comunicaiilor electronice, respectnd,
acolo unde este cazul, caracterul confidenial al informaiilor
primite.
(8) n vederea revizuirii periodice a legislaiei Uniunii
Europene din domeniul comunicaiilor electronice i a
monitorizrii sistemelor naionale de autorizare general i de
acordare a dreptului de utilizare pentru anumite resurse limitate,
ANCOM va furniza Comisiei Europene toate informaiile
solicitate.
CAPITOLUL X
Tariful de monitorizare
Art. 122. Orice persoan care are calitatea de furnizor de
reele publice de comunicaii electronice, furnizor de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului sau furnizor de
servicii potale are obligaia de a plti ctre ANCOM un tarif de
monitorizare anual, n condiiile prevzute n prezentul capitol,
din momentul dobndirii calitii de furnizor i pn la ncetarea
acestei caliti.
Art. 123. (1) Tariful de monitorizare prevzut la art. 122 va
acoperi numai cheltuielile administrative ale ANCOM.
(2) Cheltuielile administrative ale ANCOM sunt cele aferente
gestionrii, controlrii i aplicrii regimului de autorizare
general, ale drepturilor de utilizare a resurselor limitate ori ale
obligaiilor prevzute de dispoziiile prezentei ordonane de
urgen sau ale legislaiei speciale din domeniul comunicaiilor
electronice ori al serviciilor potale sau care pot fi impuse de
ANCOM n conformitate cu aceste dispoziii, inclusiv cele

33

aferente exercitrii atribuiilor ANCOM n materia administrrii


resurselor limitate, putnd include, printre altele:
a) costuri pentru cooperare, armonizare i standardizare
internaional;
b) costuri cu realizarea analizelor de pia ori a impunerii
obligaiilor n sarcina furnizorilor cu putere semnificativ;
c) costuri cu asigurarea implementrii serviciului universal,
fr a se referi la compensarea costului net determinat de
furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal;
d) costuri cu monitorizarea respectrii obligaiilor prevzute
de cadrul legal ori impuse n conformitate cu acest cadru;
e) costuri determinate de elaborarea i aplicarea legislaiei
secundare n domeniul comunicaiilor electronice i al serviciilor
potale din domeniul de competen al ANCOM.
Art. 124. (1) Tariful de monitorizare prevzut la art. 122 se
calculeaz ca un procent din cifra de afaceri realizat n anul
anterior celui pentru care se datoreaz, n cazul persoanelor
care au avut calitatea de furnizor pe parcursul ntregului an
calendaristic anterior.
(2) n cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor
pe parcursul ntregului an calendaristic anterior, tariful de
monitorizare prevzut la alin. (1) se calculeaz ca un procent
din cifra de afaceri nregistrat n lunile anului anterior celui
pentru care se datoreaz, n care a avut calitatea de furnizor.
(3) Procentul prevzut la alin. (1) i (2) se determin anual,
fr a depi 0,4%, ca raport ntre:
a) cheltuielile administrative prevzute la art. 123 alin. (2),
din care se scad veniturile din alte surse; i
b) cifra de afaceri cumulat a persoanelor prevzute la
alin. (1) i (2).
(4) n vederea determinrii diferenei prevzute la alin. (3)
lit. a), vor fi luate n considerare i sumele din excedentul anual
rezultat din execuia bugetelor anilor precedeni.
(5) n cazul persoanelor prevzute la alin. (1), suma luat n
considerare pentru determinarea tarifului de monitorizare este
ntreaga cifr de afaceri prevzut n situaiile financiare anuale
ntocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreaz
tariful de monitorizare.
(6) Cifra de afaceri a persoanelor prevzute la alin. (2) se
determin prin cumularea veniturilor realizate n lunile din anul
anterior celui pentru care se datoreaz tariful de monitorizare, n
care acestea au avut calitatea de furnizor, lundu-se n
considerare inclusiv luna n care au dobndit aceast calitate.
(7) Pentru persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale, cifrei de afaceri i
corespunde totalitatea veniturilor brute realizate n anul anterior
celui pentru care se datoreaz tariful de monitorizare, respectiv
totalitatea veniturilor brute realizate n lunile din anul anterior
celui pentru care se datoreaz tariful de monitorizare, n care
au avut calitatea de furnizor.
Art. 125. (1) Cuantumul tarifului de monitorizare anual
datorat de fiecare furnizor se stabilete prin aplicarea
procentului prevzut la art. 124 alin. (3) la cifra de afaceri
prevzut la art. 124 alin. (5), (6) sau (7), dup caz.
(2) Cuantumul tarifului de monitorizare prevzut la alin. (1) se
stabilete la data determinrii cifrei de afaceri cumulate
prevzute la art. 124 alin. (3) lit. b), dar nu mai trziu de data de
15 septembrie a anului respectiv, prin decizie a preedintelui
ANCOM, care se comunic fiecrui furnizor.
Art. 126. (1) La ncetarea calitii de furnizor, indiferent de
forma acesteia, orice furnizor are obligaia de a achita tariful de
monitorizare stabilit astfel:
a) n cazul n care ncetarea calitii de furnizor are loc nainte
de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 125
alin. (2), furnizorul datoreaz un tarif de monitorizare ce
reprezint produsul dintre procentul stabilit de ANCOM n
condiiile art. 124 alin. (3) pentru anul anterior i cifra de afaceri

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

realizat n anul anterior sau n lunile din anul anterior n care


acesta a avut calitatea de furnizor, cumulat cu cifra de afaceri
realizat n lunile n care a avut aceast calitate din anul n
cursul cruia are loc ncetarea;
b) n cazul n care ncetarea calitii de furnizor are loc dup
determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 125
alin. (2), pe lng acest tarif, furnizorul datoreaz i un tarif
suplimentar, calculat ca produs ntre procentul stabilit de
ANCOM n condiiile art. 124 alin. (3) pentru anul n curs i cifra
de afaceri realizat n lunile n care a avut aceast calitate din
anul n cursul cruia are loc ncetarea.
(2) Persoanele care datoreaz tariful de monitorizare
prevzut la alin. (1) au obligaia de a transmite ANCOM, n
termen de 15 zile de la data ncetrii calitii de furnizor, o
situaie privind cifra de afaceri realizat n anul anterior sau n
lunile din anul anterior n care a avut calitatea de furnizor,
cumulat cu cifra de afaceri realizat n lunile n care a avut
aceast calitate din anul n cursul cruia are loc ncetarea sau,
respectiv, privind cifra de afaceri realizat n lunile n care a avut
aceast calitate din anul n cursul cruia are loc ncetarea, n
condiiile stabilite de ANCOM.
(3) n cazul n care persoanele prevzute la alin. (1) nu
comunic ANCOM, n termenul prevzut la alin. (2),
documentele prevzute la alin. (2), ANCOM stabilete n sarcina
acestor persoane obligaia de plat a tarifului de monitorizare
datorat la ncetarea calitii de furnizor prin luarea n considerare
a ultimei cifre de afaceri cunoscute de ctre ANCOM,
multiplicat cu 1/12 i cu numrul lunilor din anul n care au avut
aceast calitate fr a se fi stabilit tariful de monitorizare.
(4) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1)
lit. a) se stabilete prin decizie a preedintelui ANCOM, iar
diferena dintre acesta i plile anticipate stabilite n condiiile
art. 127 alin. (1) se achit n termenul prevzut la art. 128 sau,
dup caz, se restituie de ctre ANCOM n condiiile Codului de
procedur fiscal.
(5) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1)
lit. b) se stabilete prin decizie a preedintelui ANCOM i se
achit n termenul prevzut la art. 128.
(6) Persoanele crora le-a ncetat calitatea de furnizor de
reele sau servicii de comunicaii electronice ori cea de furnizor
de servicii potale n acelai an n care au dobndit aceast
calitate datoreaz un tarif de monitorizare ce reprezint produsul
dintre procentul prevzut la alin. (1) lit. a) sau, dup caz, la
alin. (1) lit. b) i cifra de afaceri realizat n lunile n care au avut
aceast calitate, lundu-se n considerare inclusiv luna n care
au dobndit calitatea i exclusiv luna n care aceasta a ncetat.
(7) Persoanelor prevzute la alin. (6) li se aplic n mod
corespunztor prevederile alin. (2)(5).
(8) n cazul furnizorilor crora le-a ncetat calitatea ca urmare
a fuziunii, tariful de monitorizare prevzut la alin. (1) va fi stabilit
n sarcina societilor absorbante sau nou-constituite, dup caz.
Art. 127. (1) ANCOM poate impune persoanelor prevzute
la art. 122 obligaia de a efectua, n contul tarifului de
monitorizare anual, pli anticipate dup cum urmeaz:
a) pn la data de 15 martie a anului, dar nu mai puin de
15 zile de la data comunicrii deciziei preedintelui ANCOM, o
tran n cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare
datorat;
b) pn la data de 15 iunie a anului, dar nu mai puin de
15 zile de la data comunicrii deciziei preedintelui ANCOM, o
nou tran n cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare
datorat.
(2) Cuantumul plilor anticipate prevzute la alin. (1) se
stabilete pn la data de 15 februarie prin decizie a
preedintelui ANCOM.
(3) Ultimul tarif de monitorizare datorat, pe baza cruia se
determin plile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit n

condiiile art. 125 alin. (2), fr a lua n calcul plile anticipate


efectuate n acel an.
(4) Diferena dintre tariful de monitorizare anual stabilit n
condiiile art. 125 alin. (2) i eventualele pli anticipate stabilite
n condiiile alin. (1) se achit n termenul prevzut la art. 128
sau, dup caz, se restituie de ctre ANCOM n condiiile Codului
de procedur fiscal.
Art. 128. Termenul de plat a tarifelor prevzute la art. 126
alin. (4) sau (5) i la art. 127 alin. (4) este data de 25 a lunii
urmtoare celei n care s-a emis decizia, dar nu mai puin de
15 zile de la data comunicrii acesteia.
Art. 129. (1) Persoanele prevzute la art. 124 i la art. 126
alin. (1) i (6) pot solicita, n vederea determinrii tarifului, luarea
n considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de
reele sau de servicii de comunicaii electronice ori din furnizarea
de servicii potale, n locul cifrei de afaceri, prevederile
art. 124126 aplicndu-se n mod corespunztor.
(2) n vederea aplicrii prevederilor alin. (1), furnizorii sunt
obligai s in contabilitatea n mod distinct n ceea ce privete
veniturile obinute din activitile de furnizare de reele sau de
servicii de comunicaii electronice ori, dup caz, de furnizare de
servicii potale. Certificarea acestor venituri se va realiza de
ctre un auditor independent sau de ctre un expert contabil
autorizat potrivit legii, n condiiile stabilite de ANCOM.
(3) Netransmiterea documentelor cuprinznd veniturile
certificate n condiiile prevzute la alin. (2) n vederea
determinrii tarifului de monitorizare are ca efect determinarea
acestuia n funcie de cifra de afaceri prevzut la art. 124
alin. (5).
Art. 130. (1) Persoanele prevzute la art. 124 alin. (1) i
(2), cu excepia celor prevzute la alin. (2), au obligaia de a
transmite ANCOM situaiile financiare anuale coninnd cifrele
de afaceri nscrise n contul de profit i pierdere, necesare
pentru determinarea tarifului de monitorizare, n termen de 7 zile
de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la
organele competente la care se nregistreaz, potrivit legislaiei
n vigoare.
(2) Persoanele fizice autorizate, ntreprinderile familiale i
ntreprinderile individuale care datoreaz tariful de monitorizare
prevzut la art. 124 au obligaia de a transmite ANCOM
declaraiile financiare anuale privind veniturile brute realizate,
necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, n
termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a
acestora la organele competente la care se nregistreaz,
potrivit legislaiei n vigoare.
(3) Persoanele prevzute la art. 124 alin. (2) au obligaia de
a transmite ANCOM, n termenul prevzut la alin. (2), situaia
privind cifra de afaceri realizat n lunile din anul anterior n care
acestea au avut calitatea de furnizor de reele sau servicii de
comunicaii electronice ori de furnizor de servicii potale.
(4) Netransmiterea n termenele i n condiiile prevzute de
dispoziiile legale a documentelor prevzute la alin. (3) necesare
n vederea determinrii tarifului de monitorizare are ca efect
determinarea acestuia n funcie de cifra de afaceri prevzut la
art. 124 alin. (5).
Art. 131. Prin excepie de la prevederile art. 122 i ale
art. 126 alin. (1) i (6), furnizorii care nregistreaz o cifr de
afaceri care nu depete echivalentul n lei a 100.000 de euro,
la cursul de schimb valutar mediu al perioadei n care a fost
realizat cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb
valutar mediu lunar comunicat de Banca Naional a Romniei,
nu au obligaia de plat a tarifului de monitorizare, prevederile
art. 122130 aplicndu-se n mod corespunztor.
Art. 132. Procedura de aplicare a prevederilor art. 122
131 se stabilete prin decizie a preedintelui ANCOM, cu
respectarea principiilor obiectivitii, transparenei i
proporionalitii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


CAPITOLUL XI
Consultare, transparen i informare
Art. 133. (1) n vederea aplicrii prezentei ordonane de
urgen, ANCOM are obligaia de a crea, menine, dezvolta i
actualiza permanent o pagin de internet proprie, prin
intermediul creia s se asigure informarea publicului ntr-o
manier accesibil cu privire la:
a) autoritile publice competente s exercite atribuii n
temeiul prezentei ordonane de urgen i al legislaiei speciale
din domeniul comunicaiilor electronice;
b) organizarea, funcionarea, obiectivele i atribuiile
ANCOM, precum i atribuiile fiecrei structuri interne a ANCOM;
c) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficient
cu structurile interne ale ANCOM;
d) legislaia naional i internaional aplicabil n domeniul
comunicaiilor electronice;
e) deciziile emise de preedintele ANCOM aplicabile n
domeniul comunicaiilor electronice;
f) cile legale de atac mpotriva deciziilor preedintelui
ANCOM;
g) documentele a cror publicare este obligatorie n cadrul
consultrilor lansate n condiiile art. 135;
h) bugetul de venituri i cheltuieli al ANCOM;
i) procedura de autorizare general, de acordare a dreptului
de utilizare a frecvenelor radio, a resurselor de numerotaie i
a resurselor tehnice;
j) drepturile i obligaiile furnizorilor de reele sau de servicii
de comunicaii electronice, n conformitate cu regimul de
autorizare general;
k) drepturile i obligaiile titularilor de licene de utilizare a
frecvenelor radio i a licenelor de utilizare a resurselor de
numerotaie;
l) obligaiile impuse de ANCOM n conformitate cu
prevederile cap. VII;
m) orice alte informaii utile informrii publicului, care au
legtur cu activitatea ANCOM.
(2) ANCOM depune toate diligenele necesare pentru a
asigura c informaiile publicate pe pagina de internet proprie
sunt disponibile i n cel puin o limb de circulaie internaional.
Art. 134. (1) ANCOM va comunica Comisiei Europene
msurile adoptate n legislaia naional n domeniul de
reglementare al Directivei-cadru, al Directivei 2002/20/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind
autorizarea reelelor i serviciilor de comunicaii electronice, cu
modificrile ulterioare, al Directivei 2002/19/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la
reelele de comunicaii electronice i la infrastructura asociat,
precum i interconectarea acestora, cu modificrile ulterioare,
i al Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal i
drepturile utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile de
comunicaii electronice, cu modificrile ulterioare, precum i
orice modificri sau completri ale acestor msuri.
(2) n special, autoritatea de reglementare notific Comisiei
Europene msurile adoptate n temeiul cap. VII, precum i, n cel
mai scurt timp, orice modificare a acestor msuri.
Art. 135. (1) Cu excepia msurilor adoptate n temeiul
prevederilor art. 97 alin. (6), art. 116 sau 117, ANCOM are
obligaia de a respecta procedura de consultare stabilit prin
prezentul articol ori de cte ori intenioneaz s adopte msuri
n aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen ce sunt
de natur s produc un impact semnificativ pe piaa relevant.
(2) ANCOM are obligaia de a publica textul supus consultrii
pe pagina de internet proprie, preciznd totodat i data
publicrii documentului, data la care expir termenul de
depunere a observaiilor i data estimativ la care intenioneaz
s adopte msura care face obiectul consultrii. Toate

35

persoanele interesate care au solicitat nscrierea adresei lor de


pot electronic pe lista de coresponden special constituit
a ANCOM vor fi informate cu privire la lansarea consultrii cel
mai trziu la data publicrii documentului.
(3) Din momentul n care textul supus consultrii este
publicat pe pagina de internet, ANCOM stabilete un termen de
cel puin 30 de zile pentru depunerea de observaii, n scris, de
ctre orice persoan interesat. n situaiile n care msurile
trebuie adoptate n regim de urgen, acest termen poate fi mai
scurt de 30 de zile, ns nu mai scurt de 10 zile.
(4) Cel mai trziu la data publicrii pe pagina de internet a
msurii adoptate, ANCOM are obligaia de a publica i un
material de sintez a observaiilor primite, cu respectarea
principiului confidenialitii, care va preciza i poziia sa fa de
aceste observaii.
Art. 136. (1) n cadrul procedurii de consultare prevzute
la art. 135, n special atunci cnd intenioneaz s adopte
msuri n temeiul cap. V, ANCOM analizeaz punctele de
vedere transmise de utilizatorii finali, inclusiv de persoanele cu
dizabiliti, de asociaiile acestora, de Autoritatea Naional
pentru Protecia Consumatorilor, de productorii de
echipamente i de furnizorii de reele i de servicii de
comunicaii electronice n legtur cu drepturile utilizatorilor finali
referitoare la serviciile de comunicaii electronice destinate
publicului.
(2) La adoptarea msurilor prevzute la alin. (1), ANCOM
ine cont n mod corespunztor de protejarea intereselor
consumatorilor de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului.
(3) Acolo unde este cazul, prile interesate pot dezvolta, cu
ndrumarea ANCOM, mecanisme de colaborare care pot implica
consumatori, asociaii ale utilizatorilor i furnizori, n scopul de a
mbunti calitatea general a serviciilor, prin elaborarea de
coduri de conduit i standarde de operare, precum i prin
monitorizarea aplicrii acestora.
(4) ANCOM poate promova, n limitele atribuiilor prevzute
de lege, cooperarea dintre furnizorii de reele publice de
comunicaii electronice i de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului i organismele care asigur protejarea
drepturilor de proprietate intelectual i a drepturilor conexe n
ceea ce privete utilizarea serviciilor de comunicaii electronice.
CAPITOLUL XII
Supraveghere, control i sanciuni
Art. 137. (1) Controlul respectrii prevederilor prezentei
ordonane de urgen, ale legislaiei speciale din domeniul
comunicaiilor electronice i ale actelor normative sau
individuale emise de ANCOM n conformitate cu dispoziiile
prezentei ordonane de urgen ori ale legislaiei speciale din
domeniul comunicaiilor electronice, precum i al respectrii
obligaiilor furnizorilor de reele sau de servicii de comunicaii
electronice care decurg din regulamentele Uniunii Europene,
acolo unde se stabilete competena de monitorizare sau de
verificare a respectrii acestor obligaii de ctre autoritatea
naional de reglementare, revine ANCOM, care acioneaz prin
personalul de specialitate mputernicit n acest scop, denumit n
continuare personal de control.
(2) Personalul de control, precum i atribuiile acestuia se
stabilesc prin decizie a preedintelui ANCOM.
Art. 138. (1) Personalul de control poate s efectueze
aciuni de control, inclusiv inopinate, n cadrul crora poate s
solicite, menionnd temeiul legal i scopul solicitrii, orice
documente necesare pentru efectuarea controlului, s ridice
copii de pe orice registre, acte financiar-contabile i comerciale
ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale
n vigoare.

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

(2) n cadrul aciunilor de control, personalul de control poate


s solicite i s primeasc, la faa locului sau la termenul
solicitat, orice informaii necesare pentru efectuarea controlului
i poate stabili termene pn la care aceste informaii s i fie
furnizate, sub sanciunea prevzut la art. 151 alin. (1) lit. c), cu
respectarea prevederilor legale n vigoare.
(3) Rezultatul aciunilor de control va fi consemnat ntr-o not
de control, cu excepia cazurilor prevzute la art. 144.
Art. 139. (1) n cazul n care constat contravenia
prevzut la art. 142 pct. 10, personalul de control poate
dispune ncetarea imediat a nclcrii i poate lua orice msuri
pe care le apreciaz necesare pentru a asigura respectarea
dispoziiilor legale. Msurile vor fi adecvate i proporionale cu
nclcarea svrit i vor prevedea un termen n care
contravenientul trebuie s se conformeze acestora.
(2) Msurile prevzute la alin. (1) vor fi consemnate n
procesul-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a
sanciunii.
Art. 140. n vederea constatrii contraveniilor prevzute
la art. 142 pct. 1, 7, 10, 11 i 14, dac persoana n cauz refuz
s se supun controlului prevzut la art. 137 i 138, personalul
de control are acces, n condiiile legii, la reelele de comunicaii
electronice, respectiv la echipamentele i elementele reelei de
comunicaii electronice.
Art. 141. (1) n cazul descoperirii nerespectrii de ctre
un furnizor de reele sau de servicii de comunicaii electronice a
unei obligaii prevzute n prezenta ordonan de urgen sau n
legislaia special din domeniul comunicaiilor electronice, n
actele normative ori individuale emise de ANCOM n
conformitate cu dispoziiile prezentei ordonane de urgen sau
ale legislaiei speciale din domeniul comunicaiilor electronice
ori a unei obligaii care decurge din regulamentele Uniunii
Europene, atunci cnd competena de monitorizare i verificare
a acestei obligaii aparine autoritii naionale de reglementare,
nainte de aplicarea sanciunii, ANCOM va transmite furnizorului
n cauz o notificare prin care i va aduce la cunotin
nclcarea constatat i sanciunea aplicabil, acordndu-i un
termen n vederea formulrii unui punct de vedere.
(2) Procedura notificrii prevzut la alin. (1) nu se aplic:
a) n cazul nerespectrii deciziilor preedintelui ANCOM
emise n temeiul art. 116 sau 117;
b) n cazul nerespectrii obligaiei de a transmite n mod
corect i complet informaiile solicitate de ANCOM n temeiul
art. 120 alin. (2) lit. a) ori informaiile stabilite prin actele
normative sau individuale emise de ANCOM;
c) n cazul nerespectrii msurilor dispuse de ANCOM n
conformitate cu art. 73 alin. (3) i (4);
d) n cazul contraveniilor prevzute la art. 142 pct. 1, 7, 9,
10, 11, 16 i 41;
e) n cazul nerespectrii obligaiilor de transparen impuse
de ANCOM n conformitate cu prevederile art. 106;
f) n cazul nerespectrii obligaiei de a se supune controlului
prevzut la art. 137 i 138.
Art. 142. Urmtoarele fapte constituie contravenii:
1. furnizarea reelelor sau a serviciilor de comunicaii
electronice de ctre o persoan care nu este autorizat n
condiiile art. 6 pentru acel tip de activitate ori pe perioada n
care dreptul de furnizare a reelelor sau a serviciilor de
comunicaii electronice a fost suspendat ori retras;
2. nerespectarea condiiilor prevzute n autorizaia general,
n condiiile art. 8;
3. nclcarea obligaiei de negociere prevzute la art. 12
alin. (1) lit. b);
4. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 12 alin. (3) i (4);
5. nclcarea obligaiei de nedivulgare prevzute la art. 12
alin. (5);
6. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 13 alin. (7);

7. utilizarea frecvenelor radio fr obinerea licenei de


utilizare n conformitate cu prevederile art. 23;
8. nerespectarea condiiilor i obligaiilor prevzute n
licenele de utilizare a frecvenelor radio acordate n condiiile
cap. III;
9. nerespectarea condiiilor impuse de ANCOM n
conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3);
10. producerea de ctre orice persoan i n orice mod a
unei interferene prejudiciabile;
11. utilizarea resurselor de numerotaie fr obinerea licenei
de utilizare n conformitate cu prevederile cap. III;
12. nerespectarea condiiilor i obligaiilor privind utilizarea
resurselor de numerotaie sau a resurselor tehnice stabilite sau
impuse de ANCOM;
13. nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (4);
14. utilizarea resurselor tehnice fr obinerea dreptului de
utilizare, potrivit art. 45 alin. (1);
15. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 46 alin. (1) i (3);
16. nclcarea obligaiei de notificare prevzute la art. 47
alin. (1);
17. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 50 alin. (1)(3);
18. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 51 alin. (1)(5) i
(7)(9);
19. neincluderea n contracte a informaiilor furnizate de
ANCOM potrivit prevederilor art. 51 alin. (6);
20. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1);
21. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 54;
22. nerespectarea prevederilor art. 55;
23. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 57;
24. nerespectarea prevederilor art. 58;
25. nclcarea obligaiei de a pune la dispoziia publicului
informaiile prevzute la art. 60 alin. (1)(3);
26. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (4);
27. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (7);
28. nclcarea obligaiei prevzute la art. 60 alin. (10);
29. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 62 alin. (1) i (2);
30. nerespectarea prevederilor art. 66;
31. nerespectarea prevederilor art. 67;
32. nerespectarea prevederilor art. 68;
33. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (1);
34. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (2);
35. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (3);
36. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (5);
37. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1), (4)(6) i (9);
38. nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (3) i (4);
39. nclcarea obligaiei prevzute la art. 73 alin. (1);
40. nclcarea obligaiei prevzute la art. 75 alin. (1), (6)
i (8);
41. nclcarea obligaiei prevzute la art. 78 alin. (1);
42. nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (4);
43. nerespectarea prevederilor art. 80 alin. (3) i (4);
44. nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (4);
45. nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (5);
46. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 84 alin. (1), (3),
(5) i (10);
47. nclcarea obligaiilor prevzute la art. 85 alin. (1) i (3);
48. nerespectarea prevederilor art. 101;
49. nclcarea obligaiei prevzute la art. 102;
50. nclcarea obligaiei prevzute la art. 103;
51. nerespectarea prevederilor art. 112 alin. (1)(3);
52. nerespectarea msurilor i obligaiilor impuse n temeiul
prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (5) i (8), art. 61
alin. (1)(4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8)
i (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) i (4),
art. 75 alin. (3) i (7), art. 79 alin. (1) i (3), art. 80 alin. (1) i (2),
art. 81 alin. (1) i (2), art. 82 alin. (1) i (3), art. 83 alin. (2)(4)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


i (6), art. 84 alin. (4), (6)(8), (11) i (12) i art. 85 alin. (2)
i (4)(7);
53. nerespectarea msurilor i obligaiilor impuse n temeiul
prevederilor art. 69 alin. (4), art. 75 alin. (4), art. 78 alin. (2),
art. 100, art. 104 alin. (1) i (2), art. 107, art. 108 alin. (1) i (2),
art. 109 alin. (1)(3) i (5), art. 110 alin. (1), (3) i (4), art. 111
alin. (1) i (2), art. 112 alin. (4)(6), art. 113 alin. (1)(3),
art. 114;
54. nedepunerea situaiilor sau declaraiilor financiare anuale
n conformitate cu art. 130;
55. nerespectarea obligaiilor care decurg din regulamentele
Uniunii Europene n domeniul comunicaiilor electronice i
echipamentelor terminale, n cazurile n care competena de
monitorizare i verificare a respectrii acestor obligaii aparine
autoritii naionale de reglementare.
Art. 143. (1) Contraveniile prevzute la art. 142 se
sancioneaz astfel:
a) cu amend de la 5.000 lei la 60.000 lei, iar, n cazul unor
nclcri repetate, cu amend n cuantum de pn la
100.000 lei;
b) prin derogare de la dispoziiile art. 8 alin. (2) lit. a) din
Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
persoanele cu o cifr de afaceri de peste 3.000.000 lei, cu
amend n cuantum de pn la 2% din cifra de afaceri, iar, n
cazul unor nclcri repetate, cu amend n cuantum de pn la
5% din cifra de afaceri.
(2) n vederea individualizrii sanciunii, ANCOM va lua n
considerare gradul de pericol social concret al faptei, perioada
de timp n care obligaia legal a fost nclcat, precum i, dac
este cazul, consecinele nclcrii asupra concurenei.
(3) Cifra de afaceri este cea prevzut n ultima situaie
financiar anual raportat de operatorul economic.
(4) Pentru persoanele fizice autorizate, ntreprinderile
individuale i ntreprinderile familiale, cifrei de afaceri prevzute
la alin. (1) lit. b) i corespunde totalitatea veniturilor brute
realizate de respectivii operatori economici.
(5) n msura n care prezenta ordonan de urgen nu
prevede altfel, contraveniilor prevzute la art. 142 li se aplic
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Art. 144. (1) Contraveniile prevzute la art. 142 pct. 1, 2,
4, 5, 733, 3540, 4250 i 52 se constat de ctre
personalul de control din cadrul ANCOM prin procesul-verbal de
constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii.
(2) Sanciunea pentru contraveniile prevzute la alin. (1) se
aplic, prin rezoluie scris, de ctre preedintele ANCOM.
Art. 145. (1) Constatarea contraveniilor prevzute la
art. 142 pct. 3, 6, 34, 41, 51 i 5355 i aplicarea sanciunii
corespunztoare se fac prin decizie emis de ctre preedintele
ANCOM.
(2) Decizia prevzut la alin. (1) trebuie s cuprind
urmtoarele elemente: datele de identificare a contravenientului,
data svririi faptei, descrierea faptei contravenionale i a
mprejurrilor care pot fi avute n vedere la individualizarea
sanciunii, indicarea temeiului legal potrivit cruia se stabilete
i se sancioneaz contravenia, sanciunea principal i
eventualele sanciuni complementare aplicate, termenul i
modalitatea de plat a amenzii, termenul de exercitare a cii de
atac i instana de judecat competent.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonana
Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
aplicarea sanciunii potrivit alin. (1) se prescrie n termen de un
an de la data svririi faptei. n cazul nclcrilor care dureaz

37

n timp sau al celor constnd n svrirea, n baza aceleiai


rezoluii, la intervale diferite de timp, a mai multor aciuni sau
inaciuni, care prezint, fiecare n parte, coninutul aceleiai
contravenii, prescripia ncepe s curg de la data constatrii
sau de la data ncetrii ultimului act ori fapt svrit, dac acest
moment intervine anterior constatrii.
(4) Decizia prevzut la alin. (1) se comunic
contravenientului i poate fi atacat n contencios administrativ
la Curtea de Apel Bucureti, n termen de 30 de zile de la
comunicare, n condiiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, fr
parcurgerea procedurii prealabile prevzute la art. 7 din acest
act normativ.
(5) Odat cu decizia prevzut la alin. (1), contravenientului
i se comunic i ntiinarea de plat, care conine meniunea
privind obligativitatea achitrii amenzii n termen de 30 de zile de
la data comunicrii deciziei.
(6) Decizia prevzut la alin. (1) constituie titlu executoriu,
fr vreo alt formalitate. Aciunea n contencios administrativ
n condiiile alin. (4) suspend executarea numai n ceea ce
privete achitarea amenzii, pn la pronunarea de ctre
instana de judecat a unei hotrri definitive i irevocabile.
(7) Sumele provenite din amenzile aplicate n conformitate
cu dispoziiile prezentului articol se fac venit integral la bugetul
de stat. Executarea se realizeaz n conformitate cu dispoziiile
legale privind executarea silit a creanelor fiscale. n vederea
punerii n executare a sanciunii, ANCOM comunic din oficiu
organelor de specialitate ale Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal decizia prevzut la alin. (1), dup expirarea termenului
prevzut n ntiinarea de plat sau dup rmnerea definitiv
i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a soluionat
aciunea n contencios administrativ.
Art. 146. ANCOM poate dispune aplicarea sanciunii
contravenionale prevzute la art. 143 alin. (1) chiar dac
nclcarea constatat a fost remediat, cu respectarea
termenului acordat furnizorului n conformitate cu art. 141
alin. (1).
Art. 147. n cazul unor nclcri grave sau repetate ale
obligaiilor prevzute la art. 141 alin. (1), ANCOM poate
suspenda ori retrage furnizorului n cauz:
a) dreptul de a furniza reele sau servicii de comunicaii
electronice n condiiile regimului de autorizare general;
b) dreptul de utilizare a resurselor de numerotaie, resurselor
tehnice sau frecvenelor radio.
Art. 148. (1) Dac, n termen de 45 de zile de la data
scadenei, furnizorul nu achit tariful de monitorizare, tariful de
utilizare a spectrului ori tariful de utilizare a resurselor de
numerotaie, ANCOM i poate suspenda sau retrage dreptul de
a mai furniza reele ori servicii de comunicaii electronice pe
baza regimului de autorizare general sau licena de utilizare a
frecvenelor radioelectrice ori a resurselor de numerotaie.
(2) n cazul n care furnizorul nu transmite documentele
prevzute la art. 130 alin. (1) pn la data de 10 septembrie a
anului pentru care se datoreaz tariful de monitorizare, ANCOM
i poate suspenda sau retrage dreptul de a furniza reele ori
servicii de comunicaii electronice pe baza regimului de
autorizare general.
Art. 149. (1) n cazul constatrii unei contravenii n
conformitate cu art. 144 sau art. 145, ANCOM poate dispune:
a) ncetarea nclcrii fie imediat, fie ntr-un termen rezonabil,
precum i orice msuri necesare pentru a asigura ncetarea
nclcrii i remedierea situaiei produse. Msurile vor fi
adecvate i proporionale cu nclcarea svrit i vor
prevedea un termen n care furnizorul trebuie s se conformeze
acestora;
b) suspendarea sau amnarea furnizrii unui serviciu sau
unui pachet de servicii, dac furnizarea ar aduce prejudicii

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

semnificative concurenei, pn la ncetarea nclcrii obligaiilor


de acces sau interconectare impuse n conformitate cu
prevederile cap. VII.
(2) n cazul n care nerespectarea de ctre furnizori a
obligaiilor prevzute la art. 141 alin. (1) poate crea probleme
grave de natur economic sau operaional altor furnizori de
reele ori de servicii de comunicaii electronice sau utilizatorilor,
ANCOM poate lua msuri urgente cu caracter provizoriu pentru
remedierea situaiei.
(3) n cazul n care nerespectarea de ctre furnizori a
obligaiilor prevzute la art. 141 alin. (1) prezint un pericol grav
i iminent la adresa aprrii naionale, ordinii publice, securitii
naionale sau sntii publice, ANCOM va ntiina i, dac este
necesar, va coopera cu organele judiciare, precum i cu
instituiile competente din domeniul aprrii i securitii
naionale, ordinii publice sau sntii publice, n vederea
asigurrii respectrii dispoziiilor legale. ANCOM poate lua
msuri urgente, proporionale i cu caracter provizoriu pentru
remedierea situaiei, cu consultarea sau la solicitarea motivat
a acestor instituii, dup caz.
(4) Atunci cnd apreciaz c este necesar, ANCOM poate
menine msurile dispuse conform alin. (2) i (3) pentru o
perioad de cel mult 90 de zile. n cazul n care punerea n
executare a acestora necesit o durat mai mare de timp,
ANCOM poate dispune prelungirea aplicabilitii pentru o
perioad suplimentar de cel mult 90 de zile. Furnizorului n
cauz i se va acorda posibilitatea de a-i prezenta punctul de
vedere i de a propune soluii pentru remedierea definitiv a
situaiei create.
(5) Msurile prevzute la alin. (2) i (3) se dispun prin decizie
a preedintelui ANCOM.
Art. 150. Odat cu aplicarea amenzilor prevzute la
art. 143 alin. (1), se dispune confiscarea bunurilor destinate,
rezultate sau folosite la svrirea contraveniilor prevzute la
art. 142. Bunurile confiscate vor fi valorificate n condiiile legii.
Art. 151. (1) ANCOM poate aplica amenzi administrative
n cuantum de pn la 30.000 lei pentru fiecare zi de ntrziere,
stabilind totodat i data de la care acestea se calculeaz,
pentru a determina:
a) furnizarea n mod corect i complet a informaiilor solicitate
de ANCOM n conformitate cu dispoziiile prezentei ordonane
de urgen sau ale legislaiei speciale din domeniul
comunicaiilor electronice, precum i a informaiilor stabilite prin
actele normative ori individuale emise de ANCOM n
conformitate cu dispoziiile prezentei ordonane de urgen sau
ale legislaiei speciale din domeniul comunicaiilor electronice;
b) informarea publicului n condiiile art. 47 alin. (2),
supunerea la auditul de securitate prevzut la art. 49 alin. (1)
lit. b) sau transmiterea rezultatelor auditului prevzut la art. 49
alin. (1) lit. b);
c) supunerea la controlul prevzut la art. 137 i 138;
d) respectarea obligaiei de transparen prevzute la
art. 106;
e) conformarea la msurile dispuse n conformitate cu art. 73
alin. (3) i (4), art. 116, 117 i 149.
(2) Decizia preedintelui ANCOM prin care se aplic
sanciunile prevzute la alin. (1) constituie titlu executoriu, fr
vreo alt formalitate.
(3) Sumele rezultate din ncasarea amenzilor administrative
stabilite la alin. (1) se rein integral ca venituri proprii, cu titlu
permanent, la dispoziia ANCOM i vor fi folosite n conformitate
cu prevederile bugetului de venituri i cheltuieli aprobat potrivit
legii.
Art. 152. n exercitarea atribuiilor ce i revin potrivit actelor
normative n vigoare, ANCOM va fi sprijinit operativ, acolo unde
este cazul, de autoritile administraiei publice locale, de
organele de poliie ori de alte autoriti publice, n vederea

identificrii i localizrii persoanelor fizice sau juridice care


svresc fapte de natur contravenional.
Art. 153. Orice decizie a ANCOM prin care se vatm
drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de
prezenta ordonan de urgen, sau refuzul nejustificat al
ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept
recunoscut de prezenta ordonan de urgen pot fi atacate n
contencios administrativ la instana competent.
CAPITOLUL XIII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 154. ANCOM revizuiete, n condiiile legii, acolo unde
este cazul, n cel mai scurt timp, dar nu mai trziu de 7 luni de
la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen,
regimul de autorizare general ori drepturile individuale de
utilizare a resurselor limitate, n conformitate cu prevederile
prezentei ordonane de urgen.
Art. 155. (1) Prin excepie de la prevederile art. 154,
drepturile de utilizare a frecvenelor radio acordate nainte de
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen a cror
perioad de valabilitate, calculat de la aceast dat, este mai
mare de 5 ani, pot fi revizuite, la solicitarea expres a titularului,
n vederea respectrii principiilor prevzute la art. 20.
(2) Solicitarea prevzut la alin. (1) poate fi depus de
persoana interesat ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen i pn la data de 25 mai 2016.
(3) Pe baza solicitrii prevzute la alin. (2), ANCOM
comunic titularului licenei ntinderea noilor drepturi de care
acesta poate beneficia i i acord posibilitatea de a-i retrage
solicitarea, ntr-un termen de 30 de zile de la data comunicrii.
(4) n cazul n care titularul i retrage solicitarea depus n
condiiile alin. (3), dreptul de utilizare a frecvenelor radio se
exercit n aceleai condiii pn la data de 25 mai 2016.
(5) Ulterior expirrii datei prevzute la alin. (2), n vederea
asigurrii respectrii art. 20, ANCOM va efectua, n condiiile
legii, toate demersurile necesare, inclusiv cele referitoare la
modificarea, la iniiativa sa, dac este cazul, a drepturilor
individuale n vigoare.
(6) Revizuirea de ctre ANCOM a drepturilor individuale n
condiiile prezentului articol, n vederea promovrii concurenei
ntre titularii de drepturi, se va realiza numai pentru conservarea
drepturilor existente i nu va avea n vedere acordarea de noi
drepturi de utilizare.
Art. 156. Avnd n vedere calitatea Romniei de stat
membru al Uniunii Europene, dispoziiile prezentei ordonane
de urgen nu aduc atingere prevederilor Legii concurenei
nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i nici competenelor Consiliului Concurenei n
aplicarea acestei legi, respectiv n aplicarea art. 101 i 102 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.
Art. 157. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din
prezenta ordonan de urgen.
Art. 158. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 22/2009
privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Administrare i
Reglementare n Comunicaii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobat prin
Legea nr. 113/2010, cu modificrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 4, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
(11) n activitatea sa, ANCOM susine obiectivele
Organismului autoritilor europene de reglementare n
domeniul comunicaiilor electronice, denumit n continuare
OAREC, n vederea crerii unui cadru de reglementare
armonizat i coerent la nivel european. n acest sens, n
exercitarea atribuiilor sale, ANCOM are n vedere opiniile i
poziiile comune adoptate de OAREC.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


2. La articolul 4, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) ANCOM promoveaz concurena n sectorul
comunicaiilor electronice i n sectorul serviciilor potale, printre
altele, prin:
a) luarea msurilor necesare n scopul prevenirii i nlturrii
aciunilor care restrng, mpiedic sau denatureaz concurena
sau pot avea un astfel de efect, n domeniul comunicaiilor
electronice, inclusiv n ceea ce privete transmisia coninutului
informaiei, i al serviciilor potale;
b) luarea msurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv
utilizatorii cu dizabiliti, vrstnici sau cu nevoi sociale speciale,
s obin un maximum de beneficii n ceea ce privete
diversitatea ofertei, tarifele i calitatea serviciilor;
c) ncurajarea utilizrii efective i asigurarea administrrii
eficiente a resurselor limitate pe care le gestioneaz.
3. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se abrog.
4. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
d) cooperarea cu autoritile naionale de reglementare cu
atribuii similare din strintate, precum i cu Comisia
European i OAREC, n vederea dezvoltrii unei practici de
reglementare coerente i a aplicrii unitare i concertate a
legislaiei Uniunii Europene.
5. La articolul 6 alineatul (2), literele d) i e) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
d) asigurarea condiiilor de exercitare a dreptului de acces
la serviciile din sfera serviciului universal n domeniul
comunicaiilor electronice i n domeniul serviciilor potale;
e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu
dizabiliti, vrstnici sau cu nevoi sociale speciale;.
6. La articolul 6 alineatul (2), dup litera f) se introduce o
nou liter, litera g), cu urmtorul cuprins:
g) promovarea posibilitii utilizatorilor finali de a accesa i
distribui informaii sau de a utiliza aplicaii ori servicii potrivit
propriilor decizii.
7. Dup articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61,
cu urmtorul cuprins:
Art. 61. n vederea atingerii obiectivelor prevzute la
art. 46, ANCOM aplic principiile obiectivitii, transparenei,
nediscriminrii i proporionalitii n activitatea de reglementare,
printre altele, prin:
a) promovarea unor reglementri predictibile prin asigurarea
unei abordri consistente, revizuite la intervale de timp
adecvate;
b) asigurarea respectrii principiului nediscriminrii n
tratamentul aplicat furnizorilor de reele i servicii de comunicaii
electronice sau furnizorilor de servicii potale aflai n situaii
similare;
c) protejarea concurenei n beneficiul utilizatorilor finali i
promovarea, acolo unde este cazul, a concurenei bazate pe
infrastructuri;
d) promovarea investiiilor eficiente i inovaiei n
infrastructuri noi i mbuntite, inclusiv prin asigurarea asupra
faptului c orice obligaii de acces impuse au n vedere riscurile
specifice asociate investiiei i permit acordurile de cooperare
ntre investitori i persoanele care solicit accesul, pentru a
mpri riscurile investiiei, asigurnd n acelai timp concurena
pe pia i respectarea principiului nediscriminrii;
e) luarea n considerare a condiiilor diferite de concuren i
de necesiti ale utilizatorilor din diverse arii geografice;
f) impunerea de obligaii de reglementare ex ante doar acolo
unde nu exist concuren efectiv sau sustenabil i relaxarea
sau retragerea acestor obligaii acolo unde aceste condiii sunt
ndeplinite.

39

8. La articolul 10 alineatul (1), punctele 2 i 7 se modific


i vor avea urmtorul cuprins:
2. asigur reprezentarea n instituii i n organizaii
internaionale din domeniul reglementrii comunicaiilor
electronice, comunicaiilor audiovizuale, echipamentelor radio
i echipamentelor terminale de telecomunicaii, inclusiv din
punctul de vedere al compatibilitii electromagnetice, i
serviciilor potale, susinnd n cadrul acestora politica i
strategia naional n domeniu, i poate ncheia acorduri
internaionale cu caracter tehnic n aceste domenii;
..................................................................................................
7. avizeaz proiectele de acte normative prin care se
reglementeaz activiti din domeniul comunicaiilor electronice,
comunicaiilor audiovizuale, echipamentelor radio i
echipamentelor terminale de telecomunicaii, inclusiv din punctul
de vedere al compatibilitii electromagnetice, i serviciilor
potale, cu respectarea dispoziiilor legale incidente n materie;.
9. La articolul 10 alineatul (2), punctul 24 se modific i
va avea urmtorul cuprins:
24. impune n sarcina operatorilor i furnizorilor de servicii
de comunicaii electronice cu putere semnificativ pe pia
obligaii specifice, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare;.
10. La articolul 12, dup alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
(6) ANCOM transmite Comisiei Europene sau OAREC, la
cererea motivat a acestora, informaii statistice privind numrul
aciunilor de pe rolul instanelor de judecat cu privire la deciziile
emise de ANCOM, hotrrile judectoreti pronunate, inclusiv
n ceea ce privete eventualele msuri temporare dispuse de
ctre instanele de judecat, precum i cu privire la durata
procedurilor judiciare.
11. La articolul 14, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
(21) Din sursele de finanare prevzute la alin. (1), ANCOM
poate decide s contribuie la bugetul OAREC, n conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009 al Parlamentului
European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a
Organismului autoritilor europene de reglementare n
domeniul comunicaiilor electronice (OAREC) i a Oficiului.
Art. 159. La articolul 6 din Ordonana Guvernului
nr. 130/2000 privind protecia consumatorilor la ncheierea
i executarea contractelor la distan, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 177 din 7 martie
2008, cu modificrile ulterioare, litera c) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
c) contractelor ncheiate de utilizatorii finali pentru a
beneficia de servicii de acces i conectare la reele publice de
comunicaii electronice ori de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului.
Art. 160. (1) Art. 50 alin. (1)(3), art. 51 alin. (1)(5),
art. 5358 i art. 60 alin. (1)(4) intr n vigoare la 60 de zile
de la data publicrii prezentei ordonane de urgen.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen se abrog:
a) Ordonana Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la
reelele publice de comunicaii electronice i la infrastructura
asociat, precum i interconectarea acestora, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie
2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 527/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 79/2002 privind
cadrul general de reglementare a comunicaiilor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 591/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, cu excepia prevederilor

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

cap. IV Dreptul de acces pe proprieti, precum i a dispoziiilor


art. 55 alin. (1) lit. g) i alin. (2);
c) Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal i drepturile
utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile de comunicaii
electronice, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 343 din 5 mai 2008;
d) Hotrrea Guvernului nr. 1.208/2007 privind condiiile
generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de
televiziune digital interactiv, precum i a echipamentelor de
televiziune digital ale consumatorilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 692 din 11 octombrie 2007;
e) Hotrrea Guvernului nr. 810/2009 privind condiiile
referitoare la sistemele de acces condiionat la serviciile de
difuzare n format digital a programelor de radio i televiziune,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 541 din
4 august 2009, cu excepia prevederilor art. 5 i art. 8 alin. (1)
lit. b) i alin. (2) i (3);
f) Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului
General pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiei, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.082 din
22 noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Msurile adoptate sau impuse de autoritatea de
reglementare n temeiul actelor normative prevzute la alin. (2)
rmn n vigoare pn la revizuirea acestora n conformitate cu
prevederile prezentei ordonane de urgen.


Prezenta ordonan de urgen transpune:


Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reelelor i
serviciilor de comunicaii electronice (Directiva privind
autorizarea), publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;
prevederile art. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 1316 i 1824 i ale
anexei II din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i
a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare
comun pentru reelele i serviciile de comunicaii electronice
(Directiva-cadru), publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European i a


Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reelele de
comunicaii electronice i la infrastructura asociat, precum i
interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicat
n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, seria L, nr. 108 din
24 aprilie 2002;
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal i
drepturile utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile electronice
de comunicaii (Directiva privind serviciul universal), publicat
n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, seria L, nr. 108 din
24 aprilie 2002;
Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei
2002/22/CE privind serviciul universal i drepturile utilizatorilor
cu privire la reelele i serviciile de comunicaii electronice, a
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale i
protejarea confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice i a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre
autoritile naionale nsrcinate s asigure aplicarea legislaiei
n materie de protecie a consumatorului, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie
2009;
Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a directivelor
2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru
reelele i serviciile de comunicaii electronice, 2002/19/CE
privind accesul la reelele de comunicaii electronice i la
infrastructura asociat, precum i interconectarea acestora i
2002/20/CE privind autorizarea reelelor i serviciilor de
comunicaii electronice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009;
prevederile art. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 din Directiva
97/7/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 mai
1997 privind protecia consumatorilor n cazul contractelor la
distan, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene,
seria L, nr. 144 din 4 iunie 1997.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul comunicaiilor i societii informaionale,
Valerian Vreme
Preedintele Autoritii Naionale pentru Administrare
i Reglementare n Comunicaii,
Marius Ctlin Marinescu
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Ministrul sntii,
Ritli Ladislau
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 14 decembrie 2011.


Nr. 111.

41

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

ANEXA Nr. 1

Indicatorii de calitate, definiiile i metodele de msurare privind calitatea serviciului


a) Pentru furnizorii care asigur accesul la o reea public de comunicaii electronice:
INDICATOR
(Nota 1)

DEFINIIE

METOD DE MSURARE

Termenul de furnizare pentru conectarea iniial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Frecvena reclamaiilor referitoare la deranjamente

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Termenul de remediere a deranjamentelor

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

DEFINIIE

METOD DE MSURARE

Timpul necesar pentru stabilirea conexiunii


(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Termenul de rspuns pentru serviciile de informaii privind abonaii

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proporia de posturi telefonice publice cu plat (cu monede sau cu cartel)


disponibile

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Frecvena reclamaiilor privind corectitudinea facturrii

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Frecvena apelurilor nereuite


(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

b) Pentru furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului:


INDICATOR

Numrul versiunii ETSI EG 202 057-1 este 1.3.1 (iulie 2008)


N O T A 1:

Parametrii trebuie s permit analizarea rezultatelor la nivel regional, cel puin la nivelul 2 din Nomenclatorul unitilor
teritoriale de statistic (NUTS) stabilit de Eurostat.
N O T A 2:

Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii poate decide s nu solicite actualizarea
informaiilor privind rezultatele acestor doi indicatori, dac exist dovezi c nivelurile de calitate sunt satisfctoare.

ANEXA Nr. 2

Elementele minime care trebuie incluse ntr-o ofert de referin pentru accesul la elementele de infrastructur,
inclusiv accesul necondiionat total sau partajat la bucla local, la un punct fix
A. Condiii asociate accesului necondiionat la bucla
local
1. Elementele reelei la care se ofer accesul, cuprinznd n
principal urmtoarele elemente, mpreun cu facilitile asociate:
a) accesul necondiionat total sau partajat la bucla local;
b) accesul necondiionat total sau partajat la subbucla local,
inclusiv, acolo unde este necesar, accesul la elementele de
reea care nu sunt active n vederea instalrii segmentului de
reea backhaul;
c) acolo unde este cazul, accesul la canalizaie n vederea
dezvoltrii reelelor de acces
2. Informaii referitoare la:
a) amplasarea punctelor fizice de acces, inclusiv a
cabinetelor stradale i a repartitoarelor principale i
intermediare;
b) disponibilitatea buclei locale, subbuclei locale i a
segmentului backhaul, n pri determinate ale reelei de acces;
c) acolo unde este necesar, informaii referitoare la
amplasarea canalizaiei i la disponibilitatea acesteia

3. Condiii tehnice referitoare la accesul la i la utilizarea


buclei i a subbuclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale
perechii de fire metalice torsadate, ale fibrei optice ori ale altor
tehnologii echivalente, ale distribuitorilor de cabluri i facilitilor
asociate i, acolo unde este necesar, condiiile tehnice
referitoare la accesul la canalizaie
4. Proceduri de comand i de punere la dispoziie,
eventuale restricii de utilizare
B. Servicii de colocare
1. Informaii referitoare la amplasamentele unde se poate
realiza colocarea sau localizarea echipamentelor operatorului
cu putere semnificativ, precum i a planurilor de modernizare
a acestora. Difuzarea acestor informaii poate fi limitat la sfera
prilor interesate, n vederea evitrii riscului de a se aduce
atingere ordinii publice.
2. Posibilitile de colocare n amplasamentele menionate
la pct. 1, incluznd posibilitile de colocare fizic i, dac este
cazul, colocarea la distan i colocarea virtual

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

3. Caracteristicile echipamentelor i, dac este cazul,


restricii privind colocarea anumitor echipamente
4. Msuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea
spaiilor sale
5. Condiii de acces n spaiile de colocare pentru personalul
beneficiarului
6. Standarde de siguran
7. Reguli de alocare a spaiului acolo unde spaiul disponibil
pentru colocare este limitat
8. Condiii n care beneficiarii pot s inspecteze locaiile unde
se poate realiza colocarea fizic sau locaiile unde colocarea a
fost refuzat pe motiv de lips a spaiului disponibil
C. Sisteme informaionale
Condiii de acces la anumite sisteme ale operatorului:
sisteme de asisten operaional, sisteme informaionale sau

baze de date pentru pregtirea comenzilor, punere la dispoziie,


comand, ntreinere, solicitri de reparaii i facturare
D. Condiii de furnizare
1. Termenul sau termenele n care operatorul soluioneaz
cererile de furnizare a serviciilor i facilitilor asociate; niveluri
minime garantate de funcionare a serviciilor, remedierea
defeciunilor, proceduri de restabilire a nivelului normal al
serviciului i parametri de calitate a serviciilor
2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dac este cazul,
despgubirile datorate n caz de nerespectare a termenului sau
termenelor stabilite n conformitate cu prevederile pct. 1
3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare
serviciu, funcie i facilitate asociat, prevzute n prezenta
anex

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii
i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz:
1. Articolul 21 va avea urmtorul cuprins:
Art. 21. Pentru a putea s desfoare activitile de
prevenire i protecie, lucrtorul desemnat trebuie s
ndeplineasc cel puin cerinele minime de pregtire n
domeniul securitii i sntii n munc, potrivit prevederilor
art. 49.
2. La articolul 23, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul
cuprins:
Art. 23. (1) Serviciul intern de prevenire i protecie
trebuie s fie format din lucrtori care ndeplinesc cel puin
cerinele prevzute la art. 49 i, dup caz, ali lucrtori.
(2) Conductorul serviciului intern de prevenire i protecie
trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50.
3. La articolul 32, alineatele (1), (2) i (3) vor avea
urmtorul cuprins:
Art. 32. (1) Serviciul extern de prevenire i protecie
trebuie s fie format din lucrtori care ndeplinesc cel puin
cerinele prevzute la art. 49 i, dup caz, ali lucrtori.

(2) Conductorul serviciului extern de prevenire i protecie


trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50.
(3) n cazul n care serviciul extern de prevenire i protecie
este format dintr-o singur persoan, aceasta trebuie s
ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50.
4. Articolul 51 va avea urmtorul cuprins:
Art. 51. Cursurile i programele de formare n domeniul
securitii i sntii n munc, prevzute la art. 49 i 50, se
efectueaz de ctre furnizori de formare profesional autorizai,
potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
5. Articolele 511513 se abrog.
6. La articolul 116 alineatul (3), litera c) va avea urmtorul
cuprins:
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire i protecie
cu pregtire corespunztoare conform art. 47 lit. c).
Art. II. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
abrog prevederile art. II din Hotrrea Guvernului nr. 955/2010
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc
nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 661 din
27 septembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Sulfina Barbu
Bucureti, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.242.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

43

ACTE ALE NALTEI CURI DE CASAIE


I JUSTIIE
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
COMPLETUL COMPETENT S JUDECE RECURSUL N INTERESUL LEGII

D E C I Z I A Nr. 29
din 12 decembrie 2011
Dosar nr. 29/2011
Rodica Aida Popa

vicepreedintele naltei Curi


de
Casaie
i
Justiie,
preedintele completului
Lavinia Curelea
preedintele Seciei I civile
Gabriela Victoria Brsan preedintele
Seciei
de
contencios administrativ i fiscal
Adrian Bordea
preedintele Seciei a II-a civile
Corina Jjie
preedintele Seciei penale
Georgeta Carmen Negril judector la Secia I civil,
judector-raportor
Doina Popescu
judector la Secia I civil
Minodora Carmen Ianoi judector la Secia I civil
Nina Ecaterina Grigora judector la Secia I civil
Eugenia Pucaiu
judector la Secia I civil
Alina Macavei
judector la Secia I civil
Lucia Paulina Brehar
judector la Secia a II-a civil
Marian Bud
judector la Secia a II-a civil
Maura Olaru
judector la Secia a II-a civil
Nela Petrior
judector la Secia a II-a civil
Carmen Trnica Teau
judector la Secia a II-a civil
Adriana Chioseaua
judector la Secia a II-a civil,
judector-raportor
Ioana Iacob
judector la Secia de contencios
administrativ i fiscal
Ionel Barb
judector la Secia de contencios
administrativ i fiscal
Liliana Vian
judector la Secia de contencios
administrativ i fiscal
Luiza Maria Pun
judector la Secia de contencios
administrativ i fiscal
Carmen Ilie
judector la Secia de contencios
administrativ
i
fiscal,
judector-raportor
Eugenia Marin
judector la Secia de contencios
administrativ i fiscal
Sofica Dumitracu
judector la Secia penal
Georgeta Barblat
judector la Secia penal
Completul competent s judece recursul n interesul legii ce
formeaz obiectul Dosarului nr. 29/2011 este legal constituit
conform dispoziiilor art. 3306 alin. (2) din Codul de procedur
civil, modificat i completat prin Legea nr. 202/2010, i ale
art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea i
funcionarea administrativ a naltei Curi de Casaie i Justiie,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
edina completului este prezidat de doamna judector
Rodica Aida Popa, vicepreedintele naltei Curi de Casaie i
Justiie.
Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie este reprezentat de doamna procuror-ef
adjunct Antonia Eleonora Constantin.
La edina de judecat particip magistratul-asistent-ef al
Seciei de contencios administrativ i fiscal a naltei Curi de
Casaie i Justiie, domnul Bogdan Georgescu, desemnat n
conformitate cu dispoziiile art. 273 din Regulamentul privind

organizarea i funcionarea administrativ a naltei Curi de


Casaie i Justiie, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
nalta Curte de Casaie i Justiie Completul competent
s judece recursul n interesul legii a luat n examinare
recursurile n interesul legii declarate de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i de
colegiile de conducere ale curilor de Apel Braov, Cluj, Craiova
i Galai privind aplicarea dispoziiilor Legii nr. 119/2010 privind
stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor, raportat la art. 20
alin. (2) din Constituie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la
Convenia european a drepturilor omului i art. 14 din
Convenie, referitoare la recalcularea pensiilor prevzute de
art. 1 din lege.
Magistratul-asistent prezint referatul cauzei, artnd c la
dosarul cauzei au fost depuse extrase de jurispruden, note
scrise, puncte de vedere i o cerere de intervenie n interes
propriu formulat de Nebunu Lizica.
Dup prezentarea referatului cauzei, doamna procuror-ef
adjunct Antonia Eleonora Constantin fa de mprejurarea c,
prin raportul ntocmit asupra cauzei, a fost reliefat faptul c
jurisprudena neunitar ataat recursului n interesul legii
vizeaz n majoritatea covritoare litigii generate de aplicarea
dispoziiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 solicit
amnarea judecrii recursului n interesul legii, pentru a fi
verificat jurisprudena la nivelul curilor de apel, n vederea
identificrii i depunerii la dosar a hotrrilor judectoreti prin
care au fost soluionate i litigii generate de aplicarea celorlalte
dispoziii ale art. 1 din legea respectiv.
Curtea, n urma deliberrii, respinge cererea de amnare
formulat de reprezentanta procurorului general al Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
Fa de aspectele cuprinse n referatul magistratului-asistent
referitoare la cererea de intervenie formulat n cauz, Curtea
acord cuvntul reprezentantei procurorului general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
Doamna procuror-ef adjunct Antonia Eleonora Constantin
pune concluzii de respingere ca inadmisibil a cererii de
intervenie n interes propriu formulate n cauz, artnd c
dreptul de sesizare a naltei Curi de Casaie i Justiie cu recurs
n interesul legii aparine numai titularilor prevzui expres i
limitativ de art. 329 din Codul de procedur civil.
Curtea, delibernd, n raport cu dispoziiile art. 50 cu referire
la art. 329 din Codul de procedur civil, respinge ca
inadmisibil cererea de intervenie n interes propriu formulat
de Nebunu Lizica.
Curtea constat c nu mai sunt chestiuni prealabile i acord
cuvntul reprezentantei procurorului general al Parchetului de
pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie susine recursurile n
interesul legii, astfel cum au fost formulate i motivate n scris,
i solicit admiterea lor i pronunarea unei decizii prin care s
se asigure interpretarea i aplicarea unitar a legii n privina

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

problemei de drept care a fost soluionat diferit de instanele


judectoreti.
Preedintele completului de judecat, doamna judector
Rodica Aida Popa, vicepreedintele naltei Curi de Casaie i
Justiie, declar dezbaterile nchise, iar completul de judecat
rmne n pronunare asupra recursurilor n interesul legii.
N A L T A C U R T E,

delibernd asupra recursurilor n interesul legii, constat


urmtoarele:
1. Problema de drept care a generat practica neunitar
Recursurile n interesul legii, astfel cum au fost sintetizate
prin recursul n interesul legii promovat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie,
vizeaz aplicarea dispoziiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea
unor msuri n domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din
Constituie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenia
european a drepturilor omului i art. 14 din Convenie, n ceea
ce privete recalcularea pensiilor prevzute de art. 1 din lege.
2. Examenul jurisprudenial
Prin recursurile n interesul legii se arat c n practica
judiciar nu exist un punct de vedere unitar cu privire la
contestaiile formulate de persoanele aflate n categoriile
prevzute de art. 1 lit. a)h) din Legea nr. 119/2010 mpotriva
deciziilor de recalculare a pensiilor emise n temeiul art. 3 i 4
din aceeai lege.
3. Soluiile pronunate de instanele judectoreti
3.1. ntr-o prim orientare jurisprudenial, instanele de
judecat au admis contestaiile formulate de reclamani
pensionari aflai n categoriile prevzute de art. 1 lit. a)h) din
Legea nr. 119/2010 i au dispus anularea deciziilor de
recalculare a pensiilor emise n temeiul art. 3 i 4 din lege, fiind
meninute n plat pensiile n cuantumul stabilit anterior intrrii n
vigoare a acestei legi. n adoptarea acestor soluii, instanele de
judecat au realizat un examen de compatibilitate a prevederilor
din dreptul intern cu exigenele impuse de art. 1 din Protocolul
adiional nr. 1 la Convenia european a drepturilor omului i de
art. 14 din aceeai convenie, n raport cu jurisprudena Curii
Europene a Drepturilor Omului, i au concluzionat n sensul
nclcrii.
3.2. ntr-o alt orientare jurisprudenial, instanele de
judecat au respins contestaiile formulate de reclamani
pensionari aflai n categoriile prevzute de art. 1 lit. a)h) din
Legea nr. 119/2010 mpotriva deciziilor de recalculare a
pensiilor emise n temeiul art. 3 i 4 din lege. n motivarea
acestor soluii, instanele au reinut c au obligaia de a respecta
Decizia Curii Constituionale nr. 871 din 25 iunie 2010, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 433 din 28 iunie
2010, prin care, n soluionarea unei obiecii de
neconstituionalitate, s-a constatat c sunt constituionale
dispoziiile Legii nr. 119/2010, i, doar n mod cu totul
excepional, n funcie de circumstanele speei, iar nu n
abstract, pot constata c o anumit norm, dei declarat
constituional, produce efecte contrare Conveniei europene a
drepturilor omului, ceea ce aceste instane nu au reinut.
4. Opinia procurorului general
Procurorul general a opinat n sensul c a doua orientare
jurisprudenial este n acord cu litera i spiritul legii.
n susinerea opiniei exprimate, procurorul general a artat
c legislaia n materia pensiilor speciale, ca drept de securitate
social, indiferent dac este sau nu condiionat de plata
contribuiilor, trebuie privit ca genernd un interes patrimonial
ce intr sub incidena art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la
Convenia european a drepturilor omului, n privina
persoanelor care ndeplinesc cerinele prevzute de lege.
Susine procurorul general c, fa de exigenele impuse de
Convenia european a drepturilor omului i n raport cu

jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, ingerina n


dreptul la respectarea bunurilor ndeplinete cerina de
legalitate, este determinat de un scop de utilitate public,
legitim, i rspunde condiiei referitoare la existena unui just
raport de proporionalitate ntre cerinele interesului general i
interesul particular al persoanelor vizate de art. 1 din Legea
nr. 119/2010.
Totodat, procurorul general a nvederat faptul c nu exist
un tratament discriminatoriu, ntruct Legea nr. 119/2010 a
afectat toate categoriile de pensii de serviciu stabilite prin legi
speciale, tocmai pentru eliminarea gravelor inechiti din sistem,
legiuitorul alegnd s abroge toate categoriile de pensii speciale
i s le supun unui regim unitar de stabilire i calculare.
5. Raportul asupra recursurilor n interesul legii
Prin raportul asupra recursurilor n interesul legii a fost
propus soluia de respingere a recursurilor n interesul legii, cu
argumentaia c, ntruct soluiile diferite pronunate de
instanele judectoreti au fost determinate de rezultatul analizei
raportului de proporionalitate efectuat de fiecare instan n
aprecierea ingerinei ce deriv din aplicarea dispoziiilor Legii
nr. 119/2010 n raport cu dispoziiile art. 1 din Protocolul nr. 1
adiional la Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale, pe calea recursului n interesul legii nu
este posibil a se statua o concluzie general valabil de natur a
asigura unificarea practicii judiciare.
6. nalta Curte
n cuprinsul sesizrilor formulate de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i de
colegiile de conducere ale curilor de apel Braov, Cluj, Craiova
i Galai sunt reflectate soluiile diferite pronunate de instanele
judectoreti n litigii legate de aplicarea dispoziiilor art. 1 lit. c)
din Legea nr. 119/2010, care reglementeaz pensiile de serviciu
ale personalului auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea.
Dei sesizarea procurorului general al Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie se refer la aplicarea
dispoziiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010, iar sesizarea colegiilor
de conducere ale curilor de apel Braov, Cluj, Craiova i Galai
privete interpretarea i aplicarea dispoziiilor art. 1 lit. c) din
Legea nr. 119/2010, nalta Curte, n raport cu dispoziiile art. 329
i 3305 din Codul de procedur civil, avnd n vedere
jurisprudena neunitar prezentat n susinerea sesizrilor
adresate, urmeaz a se pronuna numai cu privire la ipoteza
legal prevzut de art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010,
considerentele deciziei fiind valabile, pentru identitate de raiune,
i n cazul celorlalte ipoteze reglementate n cuprinsul art. 1 din
lege.
Dup cum rezult din jurisprudena care a stat la baza
sesizrilor adresate naltei Curi de Casaie i Justiie n temeiul
art. 329 din Codul de procedur civil n soluionarea litigiilor
generate de contestaiile formulate mpotriva deciziilor de
recalculare a pensiilor care intr sub incidena dispoziiilor art. 1
lit. c) din Legea nr. 119/2010, realiznd o analiz de
compatibilitate a normei juridice naionale i efectelor acesteia
cu prevederile Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i
a libertilor fundamentale i cu jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor Omului, unele instane au apreciat c exist o
nclcare a art. 1 din Protocolul adiional nr. 1 la Convenie,
exclusiv sau mpreun cu art. 14 din Convenie, n timp ce alte
instane, chiar realiznd analiza de convenionalitate, au conchis
n sensul c nu exist o nclcare a blocului de
convenionalitate.
A. Controlul de constituionalitate a Legii nr. 119/2010 i
efectele deciziilor Curii Constituionale
nalta Curte constat c Legea nr. 119/2010 a fcut obiectul
controlului a priori de constituionalitate, exercitat n temeiul
art. 146 lit. a) din Constituie, Curtea Constituional pronunnd

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


deciziile nr. 871 din 25 iunie 2010 i, respectiv, nr. 873 din
25 iunie 2010, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.
n raport cu dispoziiile art. 147 alin. (4) din Constituie,
precum i fa de jurisprudena Curii Constituionale (Decizia
nr. 1 din 4 ianuarie 1995 a Plenului Curii Constituionale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 66 din
11 aprilie 1995), nalta Curte are n vedere faptul c att
dispozitivul, ct i considerentele deciziilor Curii Constituionale
sunt general obligatorii i se impun cu aceeai for tuturor
subiectelor de drept, deopotriv, n cazul deciziilor prin care se
constat neconstituionalitatea unor norme, dar i n ipoteza
celor prin care se resping obiecii sau excepii de
neconstituionalitate.
O lege care este contrar Constituiei nu poate subzista n
ordinea juridic intern. Potrivit doctrinei, autoritatea absolut a
lucrului judecat n aceast materie nseamn c decizia
organului de control al constituionalitii produce efecte asupra
legii nsei, ntruct trstura tipic a controlului de
constituionalitate este aceea c este un control obiectiv,
contenciosul constituional fiind un contencios al normelor.
Avnd n vedere faptul c, prin deciziile sus-menionate prin
care Curtea Constituional a soluionat obiecia de
neconstituionalitate a dispoziiilor Legii nr. 119/2010, instana
de contencios constituional a realizat o verificare a dispoziiilor
respective att din punctul de vedere al compatibilitii cu Legea
fundamental (n raport cu criticile formulate), ct i sub aspectul
compatibilitii cu Convenia european a drepturilor omului,
nalta Curte, raportat la limitele sesizrii Curii Constituionale,
consider c instana constituional statueaz asupra aptitudinii
normei juridice de a respecta in abstracto dispoziiile Conveniei
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
i jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, fr a
putea stabili efectele acelei norme pentru fiecare individ sau
subiect de drept n parte, att timp ct acesta este atributul
exclusiv al instanelor judectoreti ce soluioneaz litigii ntre
destinatari precis determinai ai normei respective, instanele
fiind singurele n msur s cuantifice in concreto efectele
aplicrii normei la situaia de fapt a speei.
Este de precizat c nimic nu se opune ca nsi Curtea
Constituional s participe la asigurarea eficienei
mecanismului convenional (sens n care poate fi menionat
Cauza Dumitru Popescu mpotriva Romniei din 26 aprilie 2007,
99104), dar aceasta nu nseamn c odat ce a procedat
astfel, instanele sunt degrevate a evalua ele nsele efectele
concrete ale unei norme juridice (confirmate ca fiind
constituionale) asupra prilor cauzelor pe care le soluioneaz,
pri care invoc nclcri ale drepturilor lor fundamentale
prevzute i garantate de Convenia european a drepturilor
omului.
Pe de alt parte, nalta Curte reine c n sistemul de drept
romnesc nu exist nicio prevedere legal expres care s
atribuie Curii Constituionale exclusivitatea unui control de
convenionalitate, dup cum nimic nu valideaz punctul de
vedere potrivit cruia, odat ce Curtea Constituional a
confirmat aptitudinea abstract a unei legi de a fi compatibil cu
Convenia, instanele de drept comun nu ar mai fi ndreptite
s analizeze nemijlocit convenionalitatea acelei norme i a
efectelor ei concrete asupra prilor cauzei din litigiul cu care
sunt sesizate, n raport cu circumstanele fiecrei spee.
Din analiza jurisprudenei anexate sesizrilor adresate naltei
Curi se constat c instanele judectoreti, n mod
cvasiunanim, au considerat c evaluarea de convenionalitate
este permis n fiecare cauz n parte, chiar dac, prin Decizia
nr. 871 din 25 iunie 2010, Curtea Constituional a constatat c
Legea nr. 119/2010 nu are aptitudinea general, abstract, de a
produce efecte contrare Conveniei pentru aprarea drepturilor

45

omului i a libertilor fundamentale, din perspectiva art. 1 din


Protocolul adiional nr. 1 sau art. 14 din Convenie raportat la
art. 1 din Protocolul adiional nr. 1 la Convenie.
n consecin, fa de cele anterior artate, nalta Curte reine
c deciziile i considerentele deciziilor Curii Constituionale sunt
obligatorii n ceea ce privete constatrile conformitii sau
neconformitii att cu Constituia, ct i cu Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale i cu
jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului. ns, dac
instana
de
contencios
constituional
a
constatat
convenionalitatea unei legi sau norme, o atare constatare este
una in abstracto (dat fiind caracterul de control obiectiv al legii
exercitat de Curtea Constituional), iar aceasta nu mpiedic
instanele de drept comun s evalueze n concret, n fiecare
cauz n parte, n raport cu circumstanele fiecrei spee, dac
aplicarea aceleiai norme nu antreneaz pentru reclamant
consecine incompatibile cu Convenia, protocoalele ei
adiionale sau jurisprudena Curii Europene a Drepturilor
Omului.
n acelai sens, nalta Curte are n vedere i considerentele
Deciziei nr. 1.344 din 9 decembrie 2008 a Curii Constituionale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 866 din
22 decembrie 2008, prin care s-a reinut: De altfel, instanelor
judectoreti le revine sarcina de aplicare direct a legislaiei
comunitare, atunci cnd legislaia naional este n contradicie
cu aceasta.
Dei considerentele respective vizeaz preeminena
dreptului comunitar, raionamentul este aplicabil mutatis
mutandis i n materia drepturilor fundamentale ale omului, n
considerarea dispoziiilor art. 20 alin. (2) din Constituie, care
prevd aplicarea prioritar a reglementrilor internaionale, n
cazul n care exist neconcordane ntre acestea i legile
interne.
Avnd n vedere aceste circumstanieri, constatrile
anterioare nu contravin nici jurisprudenei recente a naltei Curi
de Casaie i Justiie n materia recursurilor n interesul legii, n
considerentele creia s-a reinut fora obligatorie a deciziilor
Curii Constituionale i a considerentelor pe care acestea se
sprijin (Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, i Decizia
nr. 12 din 19 septembrie 2011, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 789 din 7 noiembrie 2011).
Ca atare, se impune constatarea c instanele judectoreti,
judecnd n materia ce a generat practica neunitar sesizat
prin recursurile n interesul legii, au fcut o corect aplicare a
legii, n condiiile n care au realizat o analiz proprie a
compatibilitii efectelor recalculrii pensiilor speciale n baza
Legii nr. 119/2010 cu prevederile art. 1 din Protocolul adiional
nr. 1 la Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale, exclusiv sau mpreun cu art. 14 din
Convenie, raportat la situaia de fapt a fiecrei cauze.
B. Raportul dintre staturile Deciziei nr. 871 din 25 iunie 2010
i Deciziei nr. 873 din 25 iunie 2010 ale Curii Constituionale i
analiza efectuat de instane n fiecare cauz n parte
Astfel cum deja s-a reinut, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie
2010 Curtea Constituional a statuat faptul c prevederile
art. 15 i 12 din Legea nr. 119/2010 sunt constituionale, n
raport cu dispoziiile constituionale ale art. 15 alin. (2)
neretroactivitatea legii, art. 16 egalitatea n drepturi, art. 44
dreptul de proprietate privat, art. 47 alin. (1) nivelul de trai i
dreptul la pensie, art. 53 restrngerea exerciiului unor
drepturi, art. 135 alin. (2) lit. f) privind obligaia statului de a
asigura crearea condiiilor necesare pentru creterea calitii
vieii, Curtea Constituional a pronunat i Decizia nr. 873 din
25 iunie 2010 prin care s-a constatat constituionalitatea
dispoziiilor art. 1 lit. a), b), d)i) i art. 212 din Legea
nr. 119/2010 privind stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor;

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

s-a analizat din nou legea criticat pe temeiul neretroactivitii,


dar i n baza art. 20 din Constituie raportat la art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale (dreptul la
respectarea bunurilor) i art. 53 (restrngerea exerciiului unor
drepturi), critici care au fost nlturate.
Totodat, a constatat c dispoziiile art. 1 lit. c) din aceeai
lege (la data formulrii obieciei de neconstituionalitate) sunt
neconstituionale, n raport cu prevederile art. 124 alin. (3) i
art. 132 alin. (1) din Constituie (referitoare la statutul
judectorilor i procurorilor).
a) Neretroactivitatea legii i discriminarea
Avnd n vedere cele anterior stabilite cu privire la caracterul
obligatoriu al deciziilor Curii Constituionale, precum i al
considerentelor acestora, n limitele controlului de
constituionalitate, nalta Curte reine c instanele judectoreti
nu erau n drept s fac aprecieri asupra unor critici de
neconstituionalitate, sub aspectul respectrii principiului
neretroactivitii legii, formulate de prile din litigiile deduse
judecii i care au fost soluionate diferit.
Instanele de drept comun ar fi fost ndrituite la o evaluare
separat a chestiunii retroactivitii legii numai n cazul n care
aceast analiz se impunea n mod distinct, din perspectiva
Conveniei europene a drepturilor omului, altfel dect n
contextul ingerinei n analiza de convenionalitate n baza
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
ns, n jurisprudena Curii Europene o problem de
retroactivitate a legii este ataat, de regul, unei plngeri innd
de dreptul la un proces echitabil n temeiul art. 6 alin. (1) din
Convenie (ca de exemplu n Cauza Maggio .a. mpotriva Italiei
din 31 mai 2011), premis care, n contestaiile formulate
mpotriva deciziilor de recalculare a pensiilor speciale n baza
Legii nr. 119/2010, nu era ndeplinit, ntruct n cursul judecrii
acestor plngeri nu a intervenit intempestiv un alt act normativ
care s afecteze n mod decisiv soarta procesului; pe de alt
parte, neretroactivitatea Legii nr. 119/2010 n raport cu legile prin
care aceste pensii speciale au fost stabilite iniial (conform
statutelor profesionale ale categoriilor de persoane vizate) a fost
deja constatat prin deciziile Curii Constituionale anterior
menionate, instana constituional fiind unica autoritate de
jurisdicie constituional n Romnia, potrivit art. 1 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, republicat.
n mod similar, nici referitor la discriminare instanele de drept
comun nu puteau face reevaluri n temeiul art. 16 din
Constituie, iar perspectiva analizei n baza art. 14 coroborat cu
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale ar fi presupus
stabilirea premisei c standardul european este superior
standardului constituional, ceea ce nu poate fi reinut, fa de
mprejurarea c, dintre categoriile de pensionari cu pensii
speciale, doar magistraii au fost exceptai n urma constatrii
neconstituionalitii prevederilor art. 1 lit. c) din Legea
nr. 119/2010 (n forma supus controlului exercitat de Curtea
Constituional pe calea obieciei de neconstituionalitate), n
raport cu art. 124 alin. (3) i art. 132 alin. (1) din Constituie, iar
nu prin afirmarea i asumarea ab initio a inteniei legiuitorului de
a excepta prin legea nou aceast categorie de la msura
recalculrii pensiei speciale.
n plus, n temeiul Conveniei pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale (art. 14 coroborat cu art. 1
din Protocolul nr. 1 adiional), numai o susinere de tratament
inegal, fr o justificare obiectiv i rezonabil, ntre persoane
aflate n cadrul aceleiai categorii de beneficiari de pensii
speciale (cuprinse n cadrul unei scheme profesionale identice
la momentul stabilirii pensiei de serviciu, deci aflate n situaii

analoage) ar fi fost una care ar fi permis instanelor o analiz


care s nu se suprapun celei a Curii Constituionale.
b) Analiza de compatibilitate cu art. 1 din Protocolul nr. 1
adiional la Convenie
Aadar, controlul obiectiv, in abstracto, realizat de Curtea
Constituional n ceea ce privete compatibilitatea dintre Legea
nr. 119/2010 i art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenia
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
nu exclude posibilitatea instanelor judectoreti de drept comun
de a efectua o analiz nemijlocit, direct, de convenionalitate
raportat la situaia particular din fiecare spe n temeiul art. 1
din Protocolul nr. 1 adiional la Convenie, ca obiect al nclcrii
reclamate n fiecare litigiu.
Din acest punct de vedere, instanele judectoreti au
evaluat aceast pretins nclcare a dispoziiilor art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, fcnd o corect
aplicare a principiilor (n accepiunea de reguli de drept) ce se
desprind din jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului,
situaie n care se constat c practica neunitar a fost generat
de aprecierea situaiei de fapt i determinarea raportului de
proporionalitate dintre mijloacele ntrebuinate i scopul urmrit
a fi realizat.
n ce privete existena unui bun sau interes patrimonial,
n sensul autonom al art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, n mod unanim instanele au constatat c
aceasta se verific n patrimoniul reclamanilor care, nainte de
adoptarea Legii nr. 119/2010 i a recalculrii pensiilor speciale
pe care aplicarea acesteia a presupus-o, se puteau prevala de
garaniile oferite de art. 1 din Protocol nr. 1 adiional la
Convenie.
Ca situaie premis comun n acest segment al pensiilor
speciale, pensiile de serviciu au fost stabilite i recunoscute de
legiuitorul romn pentru anumite categorii socioprofesionale,
enumerate n art. 1 din Legea nr. 119/2010, acestea fiind
compuse dintr-o parte contributiv (identic celei calculate n
baza sistemului public de asigurri sociale de drept comun n
reglementarea Legii nr. 19/2000, n prezent abrogat i nlocuit
cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice),
ce se suport din bugetul asigurrilor sociale de stat, i o parte
necontributiv, care se achita de la bugetul de stat.
Aa cum s-a stabilit prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000
a Curii Constituionale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, aceste pensii
speciale au fost concepute de legiuitor nu cu titlu de privilegiu,
ci au fost justificate n mod obiectiv i constituiau o compensaie
parial a inconvenientelor ce au rezultat din rigoarea statutelor
speciale crora trebuie s li se supun fiecare dintre categoriile
socioprofesionale avute n vedere de acestea: militari, poliiti,
funcionari publici cu statut special, personal auxiliar de
specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe
lng acestea, personal diplomatic i consular, funcionari
parlamentari, senatori i deputai, personal aeronautic civil
navigant profesionist din aviaia civil, personalul Curii de
Conturi.
Acelai legiuitor, n anul 2010, n scopul reformrii sistemului
de pensii, pentru reechilibrarea acestuia, n vederea eliminrii
inechitilor din sistem i avnd n vedere situaia de criz
economic i financiar cu care se confrunt statul (deci, att
bugetul de stat, ct i bugetul asigurrilor sociale de stat), a
prevzut recalcularea pensiilor speciale, stabilind c acestea
devin pensii n nelesul Legii nr. 19/2000.
Aplicarea acestui act normativ (Legea nr. 119/2010) a avut ca
efect imediat reducerea cuantumului sumelor aflate n plat cu
titlu de pensii de serviciu, emiterea unor decizii de recalculare
cuprinznd noul cuantum, pltibil n viitor, situaie n care cei

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011


vizai au promovat cereri n justiie prin care au solicitat anularea
acestor decizii de recalculare i meninerea n plat a deciziilor
n cuantumul anterior, pentru motivul nclcrii dreptului lor de
proprietate, astfel cum este ocrotit n sistemul Conveniei
europene a drepturilor omului prin art. 1 din Primul Protocol
adiional.
Ca atare, jurisdiciile naionale au analizat plngerile
formulate n raport cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1
adiional la Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale (sau art. 14 din Convenie coroborat cu
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenie).
n mod corect instanele au constatat c pensiile de serviciu,
stabilite n temeiul actelor normative speciale n baza crora cei
vizai le ncasau, reprezint un interes patrimonial ce intr n
sfera de protecie a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, att sub aspectul prii contributive (partea
achitat de la bugetul asigurrilor sociale de stat), ct i sub
aspectul prii necontributive (care se suporta de la bugetul de
stat). n acest sens, nalta Curte are n vedere jurisprudena
Curii Europene a Drepturilor Omului n Cauza Stec .a.
mpotriva Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord din
12 aprilie 2006, Cauza Rasmussen mpotriva Poloniei din
28 aprilie 2009 ( 71), Cauza Kjartan Asmundsson mpotriva
Islandei din 12 octombrie 2004 ( 39) etc.
Totodat, instanele de judecat au apreciat unanim c,
ntruct prin adoptarea i aplicarea dispoziiilor Legii
nr. 119/2010 pensiile speciale au devenit pensii n nelesul Legii
nr. 19/2000, iar titularii de pensii speciale au devenit titulari de
pensii de asigurri sociale de stat, cu consecina diminurii
cuantumului pensiei pn la limita corespunztoare unui
beneficiu contributiv, statul suprimnd achitarea prii
necontributive (suportat pn atunci de la bugetul de stat),
aceast lege reprezint o ingerin din perspectiva respectrii
dreptului de proprietate al reclamanilor, n raport cu art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale. Sub acest
aspect este avut n vedere jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor Omului n Cauza Rasmussen mpotriva Poloniei din
28 aprilie 2009 ( 71), Cauza Aizpurua Ortiz .a. mpotriva
Spaniei din 2 februarie 2010 ( 48), Cauza Kjartan Asmundssen
mpotriva Islandei din 12 octombrie 2004 ( 39 i 40).
Pentru ca ingerina s nu conduc la nclcarea art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, ea trebuie s fie
legal, s urmreasc un scop legitim i s respecte un
rezonabil raport de proporionalitate ntre mijloacele utilizate i
scopul urmrit a fi realizat.
Din perspectiva acestor condiii, nalta Curte constat c n
mod unanim instanele au reinut c ingerina este legal,
ntruct este reglementat de Legea nr. 119/2010, i urmrete
un scop legitim, de utilitate public, n deplin concordan cu
jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu,
Cauza Wieczorek mpotriva Poloniei din 8 decembrie 2009,
59), constnd n necesitatea reformrii sistemului de pensii,
reechilibrarea sa, eliminarea inechitilor existente n sistem i,
nu n ultimul rnd, situaia de criz economic i financiar cu
care se confrunt statul, deci att bugetul de stat, ct i cel de
asigurri sociale.
nalta Curte constat ns c analiza cerinei privind existena
raportului rezonabil de proporionalitate a fost sursa practicii
neunitare ce a condus la iniierea prezentului recurs n interesul
legii, ntruct instanele nu au aplicat testul justului echilibru n
funcie de circumstanele concrete ale fiecrei cauze; pe de alt
parte, nici ingerina nu a fost analizat n toate cazurile din
perspectiva dreptului la respectarea bunurilor (regula general
i, totodat, prima norm din art. 1 din Protocolul nr. 1), ci

47

precum o nclcare de tipul privrii de proprietate (cea de-a


doua norm din acelai text).
Astfel, prin recalcularea pensiilor speciale, cei vizai i-au
vzut limitat dreptul cu sume diferite care se ncadreaz
procentual ntre 30% i 80%, uneori chiar mai mult, ca efect al
suprimrii beneficiului ce reprezenta suplimentul acordat de la
bugetul de stat (deci, cu partea necontributiv) care a variat de
la o categorie profesional la alta, iar n cadrul aceleiai
categorii, de la o persoan la alta, potrivit condiiilor prevzute
de legea ce definea fiecare statut profesional n parte i
calificarea fiecrui beneficiar pentru obinerea pensiei speciale;
din analiza jurisprudenei ataate recursului n interesul legii se
constat ns c instanele judectoreti nu au stabilit n mod
riguros, n concret, acest element ce reprezint o circumstan
important n identificarea premiselor de analiz a raportului de
proporionalitate, fiind util a se observa proporia reducerii
beneficiului social n discuie pentru reclamantul cauzei, iar nu
indicarea unei marje generale a diminurii pensiilor speciale
pentru toate categoriile de persoane vizate de Legea
nr. 119/2010.
Or, instana european nsi, n aplicarea acestui test de
proporionalitate, analizeaz situaia reclamantului din fiecare
cauz, determin anumite circumstane particulare n plngerile
pe care le soluioneaz, se raporteaz n mod necesar la situaia
de fapt pe care ea nsi a reinut-o n legtur cu respectiva
plngere i, numai pe baza acestui ansamblu de constatri,
conchide asupra raportului de proporionalitate, fr a stabili
vreodat o concluzie cu caracter general, chiar referitoare la o
anumit categorie vizat de ingerin, n afara statutului de
victim (dac se au n vedere cauzele cu mai muli
reclamani de exemplu, Aizpurua Ortiz .a. mpotriva
Spaniei). Apoi, se reine c raportul de proporionalitate este
compromis dac acel reclamant suport o sarcin individual
excesiv, exorbitant, care excedeaz marjei de apreciere a
statului n reglementarea aspectelor legate de politica sa social
(marj care, n acest domeniu, este una extensiv); asemenea
concluzii sunt stabilite, de exemplu, cnd reclamantul este lipsit
total de respectivul beneficiu social ori cnd acestuia i-au fost
suprimate integral mijloacele de subzisten.
n acelai timp, fr a fi limitative, n ansamblul
circumstanelor obiective de analiz, ar putea fi avute n vedere
criterii precum indemnizaia social pentru pensionari (prevzut
de art. 7 din Legea nr. 118/2010 privind unele msuri necesare
n vederea restabilirii echilibrului bugetar) ori pensia medie
lunar, dup cum vor trebui identificate circumstanele
particulare ale cauzei.
Este esenial a se constata c n privina fiecrui reclamant
n parte a fost depit un anumit prag de dificultate pentru ca
instana european nsi s constate o nclcare a drepturilor
ocrotite de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (cum se
reine, de exemplu, n Decizia asupra admisibilitii n Cauza
Hasani mpotriva Croaiei).
Totodat, este necesar a se preciza c n analiza raportului
de proporionalitate instanele trebuie s urmreasc
raionamentul Curii Europene a Drepturilor Omului n plngerile
viznd nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la
Convenie i n care Curtea nsi a analizat tipuri de ingerine
n dreptul la respectarea bunurilor prin msuri legislative
adoptate de stat n prestaiile de asigurri sociale, iar nu s se
recurg la specia proxim (nclcri ale art. 1 din Protocolul nr. 1
adiional, de tipul privrii de proprietate) ori la alte cauze prin
care au fost reclamate alte nclcri (chiar perspectiva analizrii
discriminrii n legtur cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional
avnd ali parametri de evaluare).
nalta Curte are n vedere jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor Omului (Cauza Hasani mpotriva Croaiei decizie

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 925/27.XII.2011

de admisibilitate din 30 septembrie 2010, Cauza Rasmussen


mpotriva Poloniei, Cauza Banfield mpotriva Regatului Unit al
Marii Britanii i Irlandei de Nord din 18 octombrie 2005, Cauza
Callejas mpotriva Spaniei din 18 iunie 2002 decizie asupra
admisibilitii, Cauza Maggio .a. mpotriva Italiei din 31 mai
2011, Cauza Moskal mpotriva Poloniei din 15 septembrie 2009,
Cauza Kjartan Asmundsson mpotriva Islandei) n cauze n care
statele contractante au adoptat msuri legislative prin care au
suprimat sau au limitat, pentru viitor, plata unor pensii speciale
sau a altor beneficii sociale aflate n plat.
n raport cu jurisprudena Curii Europene a Drepturilor
Omului reiese c stabilirea raportului de proporionalitate nu este
dect o chestiune de apreciere n fiecare cauz n parte, n
funcie de circumstanele sale particulare.
Ca atare, pe calea recursului n interesul legii nu este posibil
a se statua o concluzie general valabil de natur a asigura
unificarea practicii judiciare, avnd aptitudinea de a fi aplicat
n fiecare cauz aflat pe rolul instanelor, de vreme ce stabilirea
raportului de proporionalitate este rezultatul aprecierii
materialului probator i a circumstanelor proprii fiecrei pricini
sau a situaiei de fapt reinute, fiind aadar exclusiv o chestiune
de aplicare a legii (Convenia i jurisprudena Curii Europene,
n acest caz).

Pentru a fi legal o soluie asupra unei sesizri (cum este


cea cu recurs n interesul legii), ea trebuie n mod necesar s
antreneze efecte legale i n cazul admiterii i n cel al
respingerii.
Or, dac s-ar admite ca posibil soluionarea printr-o
concluzie cu caracter general asupra raportului de
proporionalitate n acest gen de cauze i astfel s-ar stabili c
justul echilibru este afectat sau compromis n toate situaiile,
efectul indirect ar fi similar celui al abrogrii legii.
Simetric, dac s-ar stabili, pe calea recursului n interesul
legii, c raportul de proporionalitate a fost unul rezonabil, just,
ar nsemna negarea dreptului de acces la instan (garantat de
art. 6 alin. 1 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i
a libertilor fundamentale) pentru fiecare dintre persoanele ce
se pretind afectate n mod individual prin adoptarea i aplicarea
Legii nr. 119/2010.
n concluzie, analiza n concret a acestui raport de
proporionalitate nu poate fi realizat pe calea recursului n
interesul legii, ntruct ar excede obiectului acestuia i
competenelor naltei Curi de Casaie i Justiie, recursul n
interesul legii nefiind un recurs naional n convenionalitate.

Pentru considerentele artate, n temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedur civil, aa cum a fost
modificat i completat prin Legea nr. 202/2010,
N A LTA C U R T E D E C A S A I E I J U S T I I E

n numele legii
D E C I D E:

Respinge recursurile n interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie
i Justiie i de colegiile de conducere ale curilor de apel Braov, Cluj, Craiova i Galai privind aplicarea dispoziiilor Legii
nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiional la Convenia european a drepturilor
omului i art. 14 din Convenie, referitoare la recalcularea pensiilor prevzute de art. 1 din lege.
Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedur civil.
Pronunat n edin public, astzi, 12 decembrie 2011.
VICEPREEDINTELE NALTEI CURI DE CASAIE I JUSTIIE,

RODICA AIDA POPA


Magistrat-asistent-ef,
Bogdan Georgescu

Cristina-Gabriela F. Popescu

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 925/27.XII.2011 conine 48 de pagini.

Preul: 9,60 lei

&JUYDGY|528864]
ISSN 14534495