Sunteți pe pagina 1din 1

cam

exis in
ten
t
cla
dir
ee
xis
ten
ta
(

28
,06

mo
ara
)

16
,78

platforma betonata
propusa

ter
sis en p
tem rop
ati us
za pe
re
ntr
u

1.477,66 m2

15
,51

8,0
0

pla
exi tform
ste a b
nta et
on
ata

tea
va
PV
C2
50

zon
pla a re
tfo fac
rm ere
ab
eto
na
ta

trotuar

1,00

50

dren din piatra > 50 mm


60 x 130 cm

30

35

35

50

80

ter
sis en pr
tem op
atiz us p
are ent
ru

60

45

rig
be ola
ton
ata

1,00

rigola
betonata

35

60

1,00
ri
olu
ag
ax

ri
olu
ag
ax

50
,95

dren din piatra > 50 mm


60 x 130 cm

balast compactat 20 cm
1,10
20
1,30

ter
sis en p
tem rop
ati us
za pe
re
ntr
u

em
isa
r

35

umplutura pietris d>50 mm

60
det.dren
SECTIUNEA A-A

50 30

+0,00

strat balast compactat - 30 cm

100

nisip compactat
teava P.V.C -KG - 250
colectare drenuri existente
si evacuare ape rigole

+0.878
88

2.28
70

platforma beton C25/30 - 15 cm

rigola betonata

C25/30
C8/10

+0,00

C.T.N = -0.20

-0,70

C8/10

perna de balast
compactat

-1.90
20

balast compactat 20 cm

umplutura pietris d>50 mm

1,10
20
1,30

C.T.N = -0.60

7,20

Beton de umplutura C8/10

778

rigola betonata

C.T.S = -0.10

778

Beton de umplutura C8/10

1,00

27,40

1,00

29,40

VERIFICATOR/
EXPERT

NUME

S E M NA T U R A

C E R I NT A

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. - Focsani


C.U.I. - R 16667079, Tel. 0237/232.777
SPECIFICATIE

NUME

SEF PROIECT:

Arh. Cosmin Nedelcu

SCARA:
1: 200
1: 50

PROIECTAT:

Arh. Cosmin Nedelcu

DATA:

DESENAT:

Des. Florin Mzreanu

SEMNATURA

04/2015

REFERAT / EXPERTIZA

NR. / DATA

Beneficiar:

Pr. Nr.
S.C . AVIPUTNA S.R .L.
C O M . GOLESTI, S T R . VICTORIEI NR.22 66 / 2012
JUDETUL VRANCEA

Titlu Proiect:

Achizitie de silozuri si utilaje pentru


procesarea si depozitarea cerealelor boabe
si semintelor de oleaginoase

C o m . Golesti, str. Victoriei nr.22, jud. Vrancea

Titlu Plansa
PLAN DE SITUATIE PROPUS PENTRU AMENAJARE
TEREN - DETALII SI SECTIUNI

FAZA:
P.T.
PLANSA
A 1'