Sunteți pe pagina 1din 737

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN Nr. 1.917/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii


instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a
acestuia
M.Of. nr. 1186 din 29.12.2005

Nr.

Titlu

Data

MO

Modificri

Ordin nr. 2021/2013 - pentru modificarea i completarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
01 ianuarie M. Of.
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare 2014
831/2013
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

Ordin nr. 2002/2013 - pentru modificarea i completarea Normelor


19
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
decembrie
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare
2013
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

M. Of.
Anexa
803/2013

Ordin nr. 415/2013 - pentru modificarea i completarea cap. XVI din Normele
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
05 aprilie
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare 2013
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

M. Of.
Anexa
194/2013

Ordin nr. 479/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind


ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2012

17 aprilie
2012

M. Of.
Anexa
254/2012

Ordin nr. 24/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind


ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2011

17 ianuarie M. Of.
2012
37/2012

Ordin nr. 1865/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind


ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2011

18 aprilie
2011

Ordin nr. 59/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind


ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2010

19 ianuarie M. Of.
2011
46/2011

Ordin nr. 2169/2009 - pentru modificarea i completarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
27 iulie
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare 2009
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

M. Of.
Anexa
513/2009

Ordin nr. 529/2009 - pentru modificarea i completarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
06 aprilie
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare 2009
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

M. Of.
Anexa
221/2009

10

Ordin nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind


reevaluarea i amortizarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul
instituiilor publice

M. Of.
Anexa
835/2008

11

Ordin nr. 1187/2008 - pentru modificarea i completarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
02 iunie
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare 2008
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

M. Of.
Anexa
410/2008

12

Ordin nr. 1649/2006 - pentru modificarea i completarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
13
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare noiembrie
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, 2006
modificat i completat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 556/2006

Anexa, Anexa nr.


M. Of.
920/2006 Anexa nr. 11

13

Ordin nr. 556/2006 - pentru modificarea i completarea Normelor


metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor
22 mai
publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare 2006
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005

M. Of.
439/2006

11
decembrie
2008

Anexa

M. Of.
Anexa
271/2011
Anexa

1,

Anexa, ANEXA Nr.


10, Anexa nr. 12,
Anexa nr. 18,
Anexa nr. 19

n temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Finanelor Publice i a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare,

n baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat,

ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:


Art. 1
Se aprob Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
*)
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.

Art. 2
Direcia general a contabilitii publice i a sistemului de decontri n sectorul public va lua msuri pentru ducerea la
ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul finanelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu


Anexa
NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA I CONDUCEREA
CONTABILITII INSTITUIILOR PUBLICE, PLANUL DE CONTURI PENTRU
INSTITUII PUBLICE I INSTRUCIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA

Anexa nr. 1
TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT-VENITURI

Anexa nr. 2
TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE-VENITURI

Anexa nr. 3
TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT-VENITURI

Anexa nr. 4
TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURRILOR PENTRU OMAJ-VENITURI

Anexa nr. 5
TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE-VENITURI

Anexa nr. 8
TABEL DE CONCORDAN NTRE CONTURILE DE VENITURI I CLASIFICAIA
BUGETAR
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI

ANEXA Nr. 10
TABEL DE CONCORDAN NTRE CONTURILE DE VENITURI I CLASIFICAIA
BUGETAR
CLASIFICAIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE
INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII

Anexa nr. 11
TABEL DE CONCORDAN NTRE CONTURILE DE VENITURI I CLASIFICAIA
BUGETAR
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE I CHELTUIELILE EVIDENIATE N AFARA BUGETELOR
LOCALE-VENITURI

Anexa nr. 12
TABEL DE CONCORDAN NTRE CONTURILE DE CHELTUIELI I CLASIFICAIA
BUGETAR
CLASIFICAIA INDICATORILOR PRIVIND FINANELOR PUBLICE-CLASIFICAIA ECONOMIC
Anexa nr. 13
BILAN

ncheiat la data de ..........


Cod 01

lei
NR. DENUMIREA INDICATORILOR
CRT.

Cod
rnd

Sold la
nceputul
anului

Sold la
sfritul
perioadei

A.
I.
1.

ACTIVE
ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct. 203 + 205 + 206 + 208 + 233 - 280 - 290 - 293|*)
Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale,
plantaii, mobilier, aparatur birotic i alte active
corporale
(ct. 213 + 214 + 231 - 281 - 291 - 293|*)
Terenuri i cldiri
(ct. 211 + 212 + 231 - 281 - 291 - 293|*)
Alte active nefinanciare
(ct. 215)
Active financiare necurente (investiii pe termen lung)
peste 1 an
(ct. 260 + 265 + 267 - 296)
Creane necurente sume ce urmeaz a fi ncasate
dup o perioad mai mare de 1 an (ct. 4112 + 4612 4912 - 4962)
TOTAL ACTIVE NECURENTE
(rd. 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06)
ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct. 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 307 + 309 + 331 + 332
+ 341 + 345 + 346 + 347 + 349 + 351 + 354 + 356 + 357 +
358 + 359 + 361 + 371 + 381 +/- 348 +/- 378 - 391 - 392 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398)
Creane curente sume ce urmeaz a fi ncasate ntr-o
perioad mai mic de 1 an, din care:
Creane din operaiuni comerciale i avansuri
(ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 425 +
4282 + 4611 + 473|** + 481 + 482 + 483 - 4911 - 4961 +

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.

2.

01
02

03
04
05

06

07

08

09
10

3.
4.

5.

B.

1.
2.

3.

1.

2.

5187)
Creane bugetare
11
(ct. 431|** + 437|** + 4424 + 4428|** + 444|** + 446|** +
4482 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4681 + 4682 +
4684 + 4687 + 469 - 497)
Creane din operaiuni cu Comunitatea European
12
(ct. 4501 + 4511 + 4531 + 4541 + 4551 + 456 + 457 +
458)
Investiii financiare pe termen scurt
13
(ct. 505 - 595)
Conturi la trezorerie i bnci (rd. 15 + 17) din care:
14
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de
15
trezorerie
(ct. 510 + 5125 + 5126 + 5131 + 5141 + 5161 + 5171 +
520 + 5211 + 5212 + 5221 + 5222 + 523 + 524 + 5251 +
5252 + 5253 + 526 + 527 + 528 + 5291 + 5292 + 5299 +
531 + 532 + 542 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 +
556 + 557 + 558 + 5601 + 5602 + 561 + 562 + 5711 +
5712 + 5713 + 5714 + 5741 + 5742 + 5743 + 5744)
din care: depozite
16
Conturi la bnci comerciale
17
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5126 + 5131 + 5132 +
5141 + 5142 + 5151 + 5152 + 5153 + 5161 + 5162 + 5172
+ 5411 + 5412 + 550 + 558 + 560)
din care: depozite
18
Cheltuieli n avans
19
(ct. 471)
TOTAL ACTIVE CURENTE
20
(rd. 08 + 09 + 13 + 14 + 19)
TOTAL ACTIVE (rd. 07 + 20)
21
DATORII
22
DATORII NECURENTE sume ce trebuie pltite ntr-o 23
perioad mai mare de 1 an
Sume necurente de plat
24
(ct. 4042 + 269 + 4622 + 509)
mprumuturi pe termen lung
25
(ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 166 + 1672 +
168 - 169)
Provizioane (cont 151)
26
TOTAL DATORII NECURENTE
27
(rd. 24 + 25 + 26)
DATORII CURENTE sume ce trebuie pltite ntr-o
28
perioad de pn la 1 an, din care:
Datorii comerciale i avansuri
29
(ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621 + 473 481
+ 482 + 483 + 269)
Datorii ctre bugete
30
(ct. 438 + 440 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481 +
4671 + 4672 + 4673 + 4674 + 4675)
Datorii ctre Comunitatea European
31
(ct. 4502 + 4512 + 452 + 4532 + 4542 + 4552)
mprumuturi pe termen scurt sume ce trebuie pltite 32
ntr-o perioad de pn la 1 an

(ct. 5186 + 5191 + 5192 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 +


5198)
mprumuturi pe termen lung sume ce trebuie pltite 33
3.
n cursul exerciiului curent
(ct. 1611 + 1621 + 1631 + 1641 + 1651 + 1671 + 168 169)
Salariile angajailor i contribuiile aferente
34
4.
(ct. 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 438)
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
35
5.
(pensii, indemnizaii de omaj, burse)
(ct. 422 + 424 + 429)
Venituri n avans (ct. 472)
36
6.
Provizioane
(ct.
151)
37
7.
TOTAL DATORII CURENTE
38
(rd. 28 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)
TOTAL DATORII (rd. 27 + 38)
39
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = 40
CAPITALURI PROPRII
(rd. 21 - 39 = rd. 41)
C.
CAPITALURI PROPRII
41
Rezerve, fonduri
42
1.
(ct. 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 131 + 132
+ 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)
Rezultatul reportat
43
2.
(ct. 117 sold creditor)
Rezultatul reportat
44
3.
(ct. 117 sold debitor)
Rezultatul patrimonial al exerciiului
45
4.
(ct. 121 sold creditor)
Rezultatul patrimonial al exerciiului
46
5.
(ct. 121 sold debitor)
TOTAL CAPITALURI PROPRII
47
(rd. 42 + 43 - 44 + 45 - 46)
Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului financiar-contabil
Anexa nr. 14

Cod 02
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de ..........
lei
Nr. DENUMIREA INDICATORULUI
crt.

Cod
rnd

An precedent An curent

I.
1.

VENITURI OPERAIONALE
01
Venituri din impozite, taxe, contribuii de asigurri i 02
alte venituri ale bugetelor
(ct. 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 739 + 745
+ 746 + 750 + 751)
Venituri din activiti economice
03
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 +/709)

2.

3.

Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu


04
destinaie special
(ct. 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 776 + 778 + 779)
4.
Alte venituri operaionale
05
(ct. 714 + 719 + 721 + 722 + 781)
TOTAL VENITURI OPERAIONALE
06
(rd. 02 + 03 + 04 + 05)
II.
CHELTUIELI OPERAIONALE
07
1.
Salariile i contribuiile sociale aferente angajailor
08
(ct. 641 + 642 + 645 + 646 + 647)
2.
Subvenii i transferuri
09
(ct. 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 676 + 677 + 679)
3.
Stocuri, consumabile, lucrri i servicii executate de 10
teri
(ct. 601 + 602 + 603 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611
+ 612 + 613 + 614 + 622 + 623 + 624 + 626 + 627 + 628 +
629)
4.
Cheltuieli de capital, amortizri i provizioane
11
(ct. 681 + 682 + 689)
5.
Alte cheltuieli operaionale
12
(ct. 635 + 654 + 658)
TOTAL CHELTUIELI OPERAIONALE
13
(rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
14
EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)
15
DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)
16
IV. VENITURI FINANCIARE
17
(ct. 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 786)
V.
CHELTUIELI FINANCIARE
18
(ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 686)
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR
19
EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)
20
DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)
21
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT (rd. 14 + 22
rd. 19)
EXCEDENT (rd. 15 + 20)
23
DEFICIT (rd. 16 + 21)
24
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE
25
(ct. 790 + 791)
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
26
(ct. 690 + 691)
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR
27
EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)
28
DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)
29
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI
30
EXCEDENT (rd. 20 + 23 + 28)
31
DEFICIT (rd. 21 + 24 + 29)
32
Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului financiar-contabil
Anexa nr. 15

Cod 03
SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

lei
DENUMIREA INDICATORULUI

Cod
rnd

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL


1. ncasri
2. Pli
3. Numerar net din activitatea operaional (rd. 02 - rd. 03)
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII
1. ncasri
2. Pli
3. Numerar net din activitatea de investiii (rd. 06 - 07)
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE
1. ncasri
2. Pli
3. Numerar net din activitatea de finanare (rd. 10 - rd. 11)
IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET DE NUMERAR I
ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)
V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL
PERIOADEI
VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFRITUL
PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14)
Conductorul instituiei
Conductorul compartimentului
financiar-contabil

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
Viza trezorerie

Anexa nr. 16
CONT DE EXECUIE AL INSTITUIEI PUBLICE VENITURI

Nr.
DENUMIREA INDICATORILOR
rnd

COD

Drepturi
Prevederi Prevederi Drepturi ncasri
constatate
iniiale
definitive constatate realizate
de ncasat

5=3-4

Anexa nr. 17
CONT DE EXECUIE AL INSTITUIEI PUBLICE CHELTUIELI

Capitol .......... Subcapitol ..........


Nr Denumirea
Plai
Angajament Cheltuiel
co Credite bugetare
Angajament Angajament
. indicatorilo
efectuat e legale de i efective
d
e bugetare e legale
**
rd. r
e
pltit
anuale trimestrial

A B

e
**)
cumulate

Anexa nr. 18

Anexa nr. 19
la normele metodologice

6=4-5

MINISTERUL FINANELOR
ELOR PUBLICE
BUCURETI
2005
CUPRINS
CAPITOLUL I: DISPOZIII
II GENERALE
1.1.Obiectul contabilitii
ii publice
1.2.Organizarea ii conducerea contabilitii
contabilit
instituiilor publice
1.3.Moneda ii cursul de nregistrare
1.4.Documente justificative i registre de contabilitate
1.4.1.Documente justificative prevederi generale
1.4.2.Forma
Forma de nregistrare n contabilitate
1.4.3.Registrele
Registrele de contabilitate
1.4.4.Balana de verificare
1.4.5.Arhivarea, pstrarea i reconstituirea documentelor
1.4.6.Sistemul informatic
1.5.Exerciiul
iul financiar (bugetar)
CAPITOLUL
OLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA I COMPONENA SITUAIILOR
IILOR FINANCIARE
2.1.Prevederi generale
2.2.Componenta situaiilor
iilor financiare
2.3.Bilanul
2.3.1.Prevederi generale
2.3.2.Structura bilanului Anexa nr. 13
2.4.Contul
Contul de rezultat patrimonial (Situaia
(Situa veniturilor, finanrilor ii cheltuielilor)
2.4.1.Prevederi generale

2.4.2.Structura Contului de rezultat patrimonial Anexa nr. 14


2.5.Situaia fluxurilor de trezorerie Anexa nr. 15
2.6.Situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor
2.7.Anexele la situaiile financiare
2.7.1.Principii i politici contabile
2.7.1.1.Principii contabile
2.7.1.2.Politici contabile
2.7.2.Note explicative
2.7.2.1.Prevederi generale
2.7.2.2.Comparabilitatea informaiilor
2.7.2.3.Corectarea erorilor contabile
2.7.2.4.Coninutul i structura notelor explicative
2.8.Reguli generale de evaluare
2.9.Contul de execuie bugetara Anexele nr. 16 i nr. 17
2.9.1.Prevederi generale
2.9.2.ntocmirea Contului de execuie bugetar
2.10.Alte prevederi
CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILAN
A.ACTIVE
1.Active fixe
1.1.Active fixe necorporale
1.1.1.Definiie
1.1.2.Coninut

1.1.2.1.Cheltuieli de dezvoltare
1.1.2.2.Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
1.1.2.3.nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
1.1.2.4.Alte active fixe necorporale
1.1.2.5.Avansuri i active fixe necorporale n curs de execuie
1.1.3.Momentul nregistrrii
1.1.4.Evaluarea
1.1.4.1.Evaluarea iniial
1.1.4.2.Cheltuieli ulterioare
1.1.4.3.Evaluarea la data bilanului
1.1.5.Amortizarea
1.1.6.Ajustari pentru depreciere
1.1.7.Reevaluarea
1.2.Active fixe corporale
1.2.1.Definiie
1.2.2.Coninut
1.2.2.1.Terenuri
1.2.2.2.Construcii
1.2.2.3.Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
1.2.2.4.Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte
active corporale
1.2.2.5.Avansuri i active fixe corporale n curs de execuie
1.2.2.6.Alte active ale statului (zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de ap)

1.2.3.Momentul nregistrrii
1.2.4.Evaluarea
1.2.4.1.Evaluarea iniial
1.2.4.2.Cheltuieli ulterioare
1.2.4.3.Evaluarea la data bilanului
1.2.5.Amortizarea
1.2.6.Ajustri pentru depreciere
1.2.7.Reevaluarea
1.2.8.Alte prevederi
1.2.8.1.Prevederi referitoare la valorificare i scoatere din funciune
1.2.8.2.Prevederi referitoare la leasing
1.2.8.3.Prevederi referitoare la active fixe primite prin donaii i sponsorizri
1.3.Active financiare
1.3.1.Definiie
1.3.2.Coninut
1.3.2.1.Titluri de participare
1.3.2.2.Alte titluri imobilizate
1.3.2.3.Creane imobilizate
1.3.3.Momentul nregistrrii
1.3.4.Evaluarea
1.3.4.1.Evaluarea iniial
1.3.4.2.Evaluarea la data bilanului

1.3.5.Ajustri pentru pierderea de valoare


2.Active curente (circulante)
2.1.Stocuri
2.1.1.Definiie
2.1.2.Coninut
2.1.2.1.Materii prime
2.1.2.2.Materiale consumabile
2.1.2.3.Materiale de natura obiectelor de inventar
2.1.2.4.Materiale rezerva de stat i de mobilizare
2.1.2.5.Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare
2.1.2.6.Alte stocuri
2.1.2.7.Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri
2.1.2.7.1.Semifabricate
2.1.2.7.2.Produse finite
2.1.2.7.3.Rebuturi, materiale recuperabile i deeuri
2.1.2.8.Producia n curs de execuie
2.1.2.9.Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului sau unitilor
administrativ-teritoriale
2.1.2.10.Stocuri aflate la teri
2.1.2.11.Animale i pasri
2.1.2.12.Mrfuri
2.1.2.13.Ambalaje
2.1.3.Momentul nregistrrii

2.1.4.Evaluarea
2.1.4.1.Evaluarea iniial
2.1.4.2.Evaluarea la ieirea din gestiune
2.1.4.3.Evaluarea la data bilanului
2.1.5.Ajustri pentru depreciere
2.1.6.Alte prevederi referitoare la stocuri
2.1.6.1.Inventarierea produciei neterminate
2.1.6.2.Metode de eviden a stocurilor
2.1.6.3.Scderea din gestiune a stocurilor
2.2.Investiii pe termen scurt
2.2.1.Coninut
2.2.2.Evaluarea
2.2.2.1.Evaluarea iniial
2.2.2.2.Evaluarea la bilan
2.2.3.Ajustri pentru pierderea de valoare
2.3.Casa, conturi la trezoreria statului i banci
2.3.1.Prevederi generale
2.3.2.Coninut
2.3.2.1.Disponibiliti ale instituiilor publice la trezoreria statului i bnci
2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale
2.3.2.3.Casa i alte valori
2.3.2.4.Acreditive

2.3.2.5.Disponibil din fonduri cu destinaie special


2.3.2.6.Disponibil al instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii
2.3.2.7.Disponibil al fondurilor speciale
2.3.2.8.Viramente interne
2.3.2.9.Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile
3.Teri
3.1.Coninut
3.1.1.Furnizori i conturi asimilate
3.1.2.Clieni i conturi asimilate
3.1.3.Personal i conturi asimilate
3.1.4.Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate
3.1.5.Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate
3.1.6.Decontri cu Comunitatea European (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)
3.1.7.Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor
3.1.8.Conturi de regularizare i asimilate
3.1.9.Decontri
3.2.Momentul nregistrrii
3.3.Evaluarea
3.3.1.Evaluarea iniial
3.3.2.Evaluarea la momentul decontrii
3.3.3.Evaluarea la data bilanului
3.4.Ajustri pentru depreciere

B.DATORII
1.Datorii pe termen scurt (curente)
2.Datorii pe termen lung (necurente)
2.1.Prevederi generale
2.2.Datoria publica guvernamental Definiie
2.2.1.Contractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale
2.2.2.Instrumentele datoriei publice guvernamentale
2.3.Datoria publica local Definiie
2.3.1.Contractarea i garantarea datoriei publice locale
2.3.2.Instrumentele datoriei publice locale
3.Provizioane
3.1.Definiie
3.2.Categorii de provizioane
3.3.Condiii pentru recunoaterea provizioanelor
3.4.Contabilitatea provizioanelor
C.CAPITALURI
1.Fonduri
2.Rezultatul patrimonial i rezultatul reportat
2.1.Rezultatul patrimonial
2.2.Rezultatul reportat
3.Rezerve din reevaluare
4.Fonduri cu destinaie special

CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT


PATRIMONIAL
1.Cheltuieli
1.1.Definiie
1.2.Momentul recunoaterii cheltuielilor
1.3.Coninutul grupelor de cheltuieli
1.3.1.Cheltuieli privind stocurile
1.3.2.Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri
1.3.3.Cheltuieli cu alte servicii executate de teri
1.3.4.Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
1.3.5.Cheltuieli cu personalul
1.3.6.Alte cheltuieli operaionale
1.3.7.Cheltuieli financiare
1.3.8.Alte cheltuieli finanate din buget
1.3.9.Cheltuieli de capital, amortizri, provizioane i ajustri
1.3.10.Cheltuieli extraordinare
1.4.Structura conturilor de cheltuieli
1.5.Alte prevederi Anexa nr. 12
2.Venituri i Finanri
2.1.Definiie
2.2.Momentul recunoaterii veniturilor
2.3.Coninutul grupelor de venituri
2.3.1.Venituri din activiti economice

2.3.2.Venituri din alte activiti operaionale


2.3.3.Venituri din producia de active fixe
2.3.4.Venituri fiscale
2.3.5.Venituri din contribuii de asigurri
2.3.6.Venituri nefiscale
2.3.7.Venituri financiare
2.3.8.Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie
special
2.3.9.Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare
2.3.10.Venituri extraordinare
2.4.Structura conturilor de venituri
2.5.Alte prevederi
CAPITOLUL V: DISPOZIII FINALE
CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL
CAPITOLUL VII: INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE
CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND NREGISTRAREA N CONTABILITATE A PRINCIPALELOR
OPERAIUNI
CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANA DE VERIFICARE LA
31 DECEMBRIE 2005 N NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL
CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT
1.Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2.Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice
3.Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului de stat
Anexa nr. 1
CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE
1.Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2.Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice
3.Tabelul de concordana dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetelor locale
Anexa nr. 2

CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURRILOR


SOCIALE DE STAT
1.Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2.Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice
3.Tabelul de concordana dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
asigurrilor sociale de stat Anexa nr. 3
CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURRILOR DE
OMAJ
1.Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2.Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice
3.Tabelul de concordana dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
asigurrilor de somaj Anexa nr. 4
CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI
NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
1.Instruciunile de utilizare a conturilor contabile
2.Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice
3.Tabelul de concordana dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
asigurrilor sociale de sanatate Anexa nr. 5
CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE
FONDURI
1.Instruciuni de utilizare a conturilor contabile
2.Planul de conturi i Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice cu
instrumente structurale, fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri
CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE*)
1.Planul de conturi general al trezoreriei centrale
2.Instruciunile de utilizare a conturilor
3.Monografia privind nregistrarea n contabilitate a principalelor operaiuni
4.Transpunerea soldurilor conturilor din balana de verificare la 31 decembrie 2008 n noul plan de
conturi
CAPITOLUL XVII: ANEXE

Anexa nr. 1 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
de stat
Anexa nr. 2 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetelor
locale
Anexa nr. 3 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
asigurrilor sociale de stat
Anexa nr. 4 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
asigurrilor pentru omaj
Anexa nr. 5 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
Anexa nr. 8 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului
fondurilor externe nerambursabile
Anexa nr. 10 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i clasificaia veniturilor
instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii
Anexa nr. 11 Tabel de concordana ntre conturile de venituri i fondurile gestionate n afara
bugetului local
Anexa nr. 12 Tabel de concordana ntre conturile de cheltuieli i clasificaia economic a
cheltuielilor
Anexa nr. 13 Bilanul
Anexa nr. 14 Contul de rezultat patrimonial
Anexa nr. 15 Situaia fluxurilor de trezorerie
Anexa nr. 16 Contul de execuie al veniturilor
Anexa nr. 17 Contul de execuie al cheltuielilor
Anexa
CAPITOLUL I
DISPOZIII GENERALE
1.1.Obiectul contabilitii publice
Instituiile publice au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiar i
dup caz, contabilitatea de gestiune.
Contabilitatea, ca activitate specializat n msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea i controlul activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor obinute din activitatea instituiilor publice, trebuie s asigure
nregistrarea cronologic i sistematic, prelucrarea, publicarea i pstrarea informaiilor cu privire la poziia
financiar, performana financiar i fluxurile de trezorerie, att pentru cerinele interne ale acestora, cat i pentru
utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienii, dar i ali utilizatori (organismele financiare internaionale).
Contabilitatea instituiilor publice asigura informaii ordonatorilor de credite cu privire la execuia bugetelor de venituri
i cheltuieli, rezultatul execuiei bugetare, patrimoniul aflat n administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul
programelor aprobate prin buget, dar i informaii necesare pentru ntocmirea contului general anual de execuie a
bugetului de stat, a contului anual de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor speciale.
n sensul prevederilor Legii finanelor publice nr. 500/2002, instituii publice reprezint denumirea generic ce include
Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte
autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de
finanare a acestora.
n sensul prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului privind finanele publice locale nr. 45/3003, aprobat cu
modificri i completri, instituii publice reprezint denumirea generic ce include comunele, oraele, municipiile,
sectoarele municipiului Bucureti, judeele, municipiul Bucureti, instituiile i serviciile publice din subordinea
acestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de finanare a activitii acestora.
Potrivit reglementrilor existente n domeniul finanelor publice i a contabilitii, contabilitatea publica cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, care s reflecte ncasarea veniturilor i plata cheltuielilor aferente
exerciiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;*

c) contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor i obligaiilor, care s reflecte evoluia situaiei
financiare i patrimoniale, precum i excedentul sau deficitul patrimonial;
d) contabilitatea destinat analizrii costurilor programelor aprobate.**
n aplicarea prevederilor pct. a) i c), planul de conturi va cuprinde:
conturi bugetare pentru reflectarea ncasrii veniturilor i plii cheltuielilor i determinarea rezultatului execuiei
bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, se realizeaz cu ajutorul
unor conturi speciale, deschise pe structura clasificaiei bugetare n vigoare. Aceste conturi asigura nregistrarea
veniturilor ncasate i a cheltuielilor pltite, potrivit bugetului aprobat i furnizeaz informaiile necesare ntocmirii
contului de execuie bugetar i stabilirii rezultatului execuiei bugetare.
conturi generale pentru reflectarea activelor i pasivelor instituiei, a cheltuielilor i veniturilor aferente exerciiului,
indiferent dac veniturile au fost ncasate iar cheltuielile pltite, pentru determinarea rezultatului patrimonial
(excedent sau deficit patrimonial);
Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte i complete i vor prezenta situaia real i exact a
patrimoniului i a modului de implementare a bugetului.
Instituiile publice, au obligaia s conduc contabilitatea n partida dubla ajutorul conturilor prevzute n planul de
conturi general.
Planul de conturi general cuprinde urmtoarele clase de conturi:
clasa 1 Conturi de capitaluri;
clasa 2 Conturi de active fixe;
clasa 3 Conturi de stocuri i producie n curs de execuie;
clasa 4 Conturi de teri;
clasa 5 Conturi la trezoreria statului i bnci comerciale;
clasa 6 Conturi de cheltuieli;
clasa 7 Conturi de venituri i finanri.
n cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I i II.
Conturile sintetice pot fi dezvoltate n conturi analitice n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii de
informare.
Cu ajutorul acestor conturi, instituiile publice nregistreaz operaiunile economico-financiare pe baza principiilor
contabilitii de drepturi i obligaii (de angajamente), respectiv n momentul crerii, transformrii sau
dispariiei/anulrii unei valori economice, a unei creane sau unei obligaii.

Corespondenele stabilite n cadrul funciunii fiecrui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot
fi dezvoltate n cadrul fiecrei instituii, cu respectarea coninutului economic al operaiunii respective, a
cerinelor contabilitii bazat pe principiul drepturilor i obligaiilor i a prevederilor legale n vigoare.
n acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaz s elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea
conturilor n analitice precum i monografii coninnd operaiuni specifice domeniului de activitate
respectiv.
Conturile din planul de conturi nu reprezint temei legal pentru nregistrarea unor operaiuni n contabilitate.

1.2.Organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice


Rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii la instituiile publice revine ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obligaia gestionarii unitii respective.
Instituiile publice organizeaz i conduc contabilitatea de regula, n compartimente distincte, conduse de ctre
directorul economic, contabilul ef sau alta persoana mputernicit s ndeplineasc aceasta funcie. Aceste persoane
trebuie s aib studii economice superioare i rspund mpreun cu personalul din subordine de organizarea i
conducerea contabilitii, n condiiile legii.
eful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa funcia de conducere a compartimentului
financiar-contabil i care rspunde i de activitatea de ncasare a veniturilor i de plata a cheltuielilor sau, dup caz,
una dintre persoanele care ndeplinete aceste atribuii n cadrul unei instituii publice care nu are n structura s un
compartiment financiar-contabil sau persoana care ndeplinete aceste atribuii pe baza de contract, n condiiile legii.
Instituiile publice la care contabilitatea nu este organizat n compartimente distincte sau care nu au personal
ncadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot ncheia contracte de prestri de servicii, pentru conducerea
contabilitii i ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale, cu societi comerciale de expertiza contabil sau
cu persoane fizice autorizate, conform legii. ncheierea contractelor se face cu respectarea reglementrilor privind
achiziiile publice de bunuri i servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinaie.

Persoanele care rspund de organizarea i conducerea contabilitii trebuie s asigure, potrivit legii, condiiile
necesare pentru organizarea i conducerea corecta i la zi a contabilitii, organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de activ i de pasiv, precum i valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de ntocmire a
situaiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele n drept, pstrarea documentelor justificative, a
registrelor i situaiilor financiare, organizarea contabilitii de gestiune adaptate la specificul instituiei publice.

1.3.Moneda i cursul de nregistrare


Contabilitatea operaiunilor economico-financiare se ine n limba romn i n moneda naional. Contabilitatea
operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, cat i n valut, potrivit reglementrilor elaborate n
acest sens.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
La data ntocmirii situaiilor financiare, elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente
asimilate, creane i datorii) se reevalueaz la cursul comunicat de Banca Naional a Romniei valabil pentru ultima
zi a perioadei de raportare.
nregistrarea n contabilitatea instituiilor publice a operaiunilor privind contribuia financiar nerambursabil a
Comunitii Europene se efectueaz n EURO i n lei, la cursul INFO-euro.
Cursul INFO-euro reprezint rata de schimb ntre euro i moneda naional i este comunicat de Banca Centrala
European.
Cursul INFO-euro utilizat la nregistrarea n contabilitate a operaiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi
lucrtoare a lunii precedente (n-1). Acest curs va fi utilizat de ctre toate instituiile publice care efectueaz operaiuni
finanate din fonduri comunitare PHARE, ISPA, etc., respectiv: Agenii i/sau Autoriti de Implementare, instituiile
publice beneficiari finali ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibiliti, bunuri, servicii.
Elementele monetare exprimate n euro: disponibiliti i depozite bancare, creane i datorii, se reevalueaz cel
puin, la ntocmirea situaiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat n penultima zi lucrtoare a lunii n care se
ntocmesc situaiile financiare.

1.4.Documente justificative i registre de contabilitate


1.4.1.Documente justificative prevederi generale
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar i alte drepturi i obligaii, precum i
efectuarea de operaiuni economice, fr s fie nregistrate n contabilitate, constituie contravenii la Legea
contabilitii, dac nu sunt svrite n asfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni.
Instituiile publice consemneaz operaiunile economico-financiare n momentul efecturii lor n documente
justificative pe baza crora se fac nregistrri n jurnale, fise i alte documente contabile dup caz.
Documentele care stau la baza nregistrrilor n contabilitate pot dobndi calitatea de document justificativ numai n
condiiile n care furnizeaz toate informaiile prevzute de normele legale n vigoare.
Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz rspunderea persoanelor care leau ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat n contabilitate, dup caz.
Documentele justificative trebuie s cuprind, urmtoarele elemente principale:
denumirea documentului;
denumirea i, dup caz, sediul unitii care ntocmete documentul;
numrul documentului i data ntocmirii acestuia;
menionarea prilor care participa la efectuarea operaiunii economico-financiare (cnd este cazul);
coninutul operaiunii economico-financiare i, atunci cnd este necesar, temeiul legal al efecturii acesteia;
datele cantitative i valorice aferente operaiunii economico-financiare efectuate;
numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor care rspund de efectuarea operaiunii economicofinanciare, ale persoanelor cu atribuii de control financiar preventiv i ale persoanelor n drept s aprobe
operaiunile respective, dup caz;
alte elemente menite s asigure consemnarea completa a operaiunilor efectuate.
nregistrrile n contabilitate se efectueaz cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de
ntocmire sau de intrare a acestora n unitate i sistematic, n conturi sintetice i analitice, n conformitate cu regulile
stabilite pentru forma de nregistrare n contabilitate maestru-ah.

nregistrrile n contabilitate se pot face manual sau utiliznd sistemele informatice de prelucrare automat a datelor.
Registrele de contabilitate i formularele comune pe economie, care nu au regim special de inseriere i numerotare,
privind activitatea financiar i contabil, pot fi adaptate n funcie de specificul i necesitile instituiilor publice, cu
condiia respectrii coninutului minimal de informaii i a normelor de ntocmire i utilizare a acestora. Acestea pot fi
pretiprite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor.
Numrul de exemplare al formularelor care nu au regim special de nseriere i numerotare poate fi diferit de cel
prevzut n reglementrile legale, n condiiile n care procedurile proprii privind organizarea i conducerea
contabilitii impun acest lucru.

1.4.2.Forma de nregistrare n contabilitate


Formele de nregistrare n contabilitate reprezint sistemul de registre, formulare i documente contabile corelate ntre
ele, care servesc la nregistrarea cronologic i sistematic n contabilitate a operaiunilor economico-financiare
efectuate pe parcursul exerciiului bugetar.
La instituiile publice, forma de nregistrare n contabilitate a operaiunilor economico-financiare este maestru-ah.
n cadrul formei de nregistrare maestru-ah, principalele registre i formulare care se utilizeaz sunt: Registruljurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare i Balana de verificare.
La instituiile publice se poate folosi forma de nregistrare n contabilitate maestru-ah simplificat. n acest caz,
contabilitatea sintetic se ine pe Fise de cont pentru operaii diverse, deschise pentru fiecare cont sintetic n Carteamare (ah), iar contabilitatea analitic se ine pe fiele menionate la forma de nregistrare maestru-ah.
Evidena analitic a creditelor bugetare, plilor de casa i a cheltuielilor efective se ine cu ajutorul Fisei pentru
operaii bugetare.

1.4.3.Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Cartea mare.
Acestea se utilizeaz n strict concordan cu destinaia acestora i se prezint n mod ordonat i astfel completate
nct s permit, n orice moment, identificarea i controlul operaiunilor contabile efectuate.
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listri informatice, dup caz.

Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de nregistrare cronologic i sistematic a modificrii


elementelor de activ i de pasiv ale instituiei.
Registrul-jurnal se ntocmete de fiecare instituie publica ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat, snuruit,
parafat i nregistrat n evidena instituiei.
Numerotarea filelor registrelor se va face n ordine cresctoare, iar volumele se vor numerota n ordinea completrii
lor.
Se ntocmete zilnic sau lunar, dup caz, prin nregistrarea cronologic, fr tersturi i spatii libere, a documentelor
n care se reflecta micarea elementelor de activ i de pasiv ale unitii.
Operaiunile de aceeai natura, realizate n acelai loc de activitate, pot fi recapitulate ntr-un document centralizator,
denumit jurnal-auxiliar, care sta la baza nregistrrii n Registrul-jurnal.
Instituiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaiunile de casa i banca, decontrile cu furnizorii, situaia
ncasrii-achitrii facturilor, etc. Acestea pot nregistra n Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din
aceste jurnale.
n condiiile conducerii contabilitii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare
operaiune economico-financiar se va nregistra prin articole contabile, n mod cronologic, dup data de ntocmire
sau de intrare a documentelor n unitate. n aceasta situaie, Registrul-jurnal se editeaz lunar, iar paginile vor fi
numerotate pe msura editrii lor.
n cazul n care o instituie publica are uniti subordonate fr personalitate juridic care conduc contabilitatea pana
la balana de verificare, Registrul-jurnal se va conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia nregistrrii acestuia
n evidena unitii.

Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de activ i de
pasiv grupate n funcie de natura lor, inventariate potrivit legii.
Registrul-inventar se ntocmete de fiecare instituie publica ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat,
nuruit, parafat i nregistrat n evidena instituiei.
Registrul-inventar se ntocmete la nfiinarea instituiei, cel puin odat pe an pe parcursul funcionarii instituiei, cu
ocazia fuziunii, divizrii sau ncetrii activitii, precum i n alte situaii prevzute de lege pe baza de inventar faptic.

n acest registru se nscriu, ntr-o forma recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor, suficient de detaliate
pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv. Elementele de activ
i de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica coninutul
acestora.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-inventar se nregistreaz soldurile existente la
data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad rulajele ieirilor de la data inventarierii pana la data
ncheierii exerciiului.
n cazul n care o instituie publica are uniti subordonate fr personalitate juridic care conduc contabilitatea pana
la balana de verificare, registrul-inventar se va conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia nregistrrii
acestuia n evidena unitii.

Registrul Cartea mare este un registru contabil obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin
regruparea conturilor, existena i micarea elementelor de activ i de pasiv, la un moment dat.
Registrul Cartea mare (ah) se ntocmete ntr-un exemplar, lunar, separat pentru debitul i separat pentru creditul
fiecrui cont sintetic, pe msura nregistrrii operaiunilor.
Cartea mare sta la baza ntocmirii balanei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru
operaiuni diverse. Editarea Crii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau n funcie de
necesitile proprii.

1.4.4.Balana de verificare
Balana de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitii nregistrrilor contabile i controlul
concordanei dintre contabilitatea sintetic i cea analitic, precum i principalul instrument pe baza cruia se
ntocmesc situaiile financiare.
Balana de verificare se ntocmete pe baza datelor preluate din Cartea mare (ah), respectiv din fiele deschise
distinct pentru fiecare cont sintetic.
Pentru verificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se ntocmesc balane de verificare analitice. La instituiile
publice, balanele de verificare sintetice se ntocmesc lunar iar balanele de verificare analitice, cel mai trziu la
sfritul perioadei pentru care se ntocmesc situaiile financiare.
Balana de verificare cuprinde pentru toate conturile instituiei urmtoarele elemente: simbolul i denumirea conturilor,
n ordinea nscris n planul de conturi, soldurile iniiale sau totalul sumelor debitoare i creditoare ale lunii precedente
dup caz, rulajele curente debitoare i creditoare, totalul sumelor debitoare i creditoare, soldurile finale debitoare i
creditoare. n balana de verificare pentru luna ianuarie rubrica solduri iniiale se completeaz cu soldurile finale
debitoare i creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent.

1.4.5.Arhivarea, pstrarea i reconstituirea documentelor


Instituiile publice au obligaia pstrrii n arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile,
precum i a documentelor justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate.
Rspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane
care are obligaia gestionarii unitii beneficiare.
Registrele de contabilitate i documentele justificative i contabile se pot arhiva, n baza unor contracte de prestri
servicii, cu titlu oneros, de ctre alte persoane juridice romane, care dispun de condiii corespunztoare.
Termenul de pstrare a registrelor i documentelor justificative i contabile este de 10 ani cu ncepere de la data
ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, cu excepia statelor de salarii care se pstreaz timp
de 50 de ani. Situaiile financiare anuale se pstreaz timp de 50 de ani.
n caz de ncetare a activitii, instituiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare, dup
caz.
Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative i contabile se face n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile economico-financiare trebuie s fie nscrise n documente
originale, ntocmite sau reconstituite, potrivit legii.
Orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are
obligaia s ntiineze n scris, n termen de 24 de ore de la constatare, ordonatorul de credite sau alta persoana care
are obligaia gestionarii unitii respective.
n cazul n care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infraciune, se ntiineaz imediat
organele de urmrire penal.

Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire.


Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil meniunea RECONSTITUIT, cu specificarea
numrului i datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.
Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legal pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitate.

1.4.6.Sistemul informatic
Sistemul informatic de prelucrare automat a datelor la nivelul fiecrei instituii trebuie s asigure prelucrarea datelor
nregistrate n contabilitate n conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi
tehnice.
La elaborarea i adaptarea programelor informatice trebuie avute n vedere criteriile minimale pentru programele
informatice utilizate n activitatea financiar i contabil, potrivit reglementrilor legale n vigoare.
Unitile de informatic sau persoanele care efectueaz lucrri cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare
automat a datelor poarta rspunderea prelucrrii cu exactitate a informaiilor din documente, iar beneficiarii rspund
pentru exactitatea i realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
Responsabilitile ce revin personalului instituiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automat a
datelor se stabilesc prin regulamente interne.
Din punct de vedere al bazei de date trebuie s existe posibilitatea reconstituirii n orice moment a coninutului
registrelor, jurnalelor i altor documente financiar-contabile.

1.5.Exerciiul financiar
Exerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile financiare anuale i, de regula, coincide
cu anul calendaristic. Durata exerciiului financiar este de 12 luni.
Exerciiul financiar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie, cu excepia primului an de activitate, cnd
acesta ncepe la data nfiinrii instituiei publice, potrivit legii.

CAPITOLUL II
APROBAREA, DEPUNEREA I COMPONENA SITUAIILOR FINANCIARE
2.1.Prevederi generale
Pentru instituiile publice, documentul oficial de prezentare a situaiei patrimoniului aflat n administrarea statului i a
unitilor administrativ-teritoriale i a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli, i reprezint situaiile financiare.
Acestea se ntocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului
finanelor publice.
Situaiile financiare se ntocmesc n moneda naional, respectiv n lei, fr subdiviziunile leului.
Pentru necesitile proprii de informare i la solicitarea unor organisme internaionale, se pot ntocmi situaii financiare
i ntr-o alta moneda.
ntocmirea situaiilor financiare anuale trebuie s fie precedat obligatoriu de inventarierea general a elementelor de
activ i de pasiv i a celorlalte bunuri i valori aflate n gestiune, potrivit normelor emise n acest scop de Ministerul
Finanelor Publice.
Situaiile financiare trebuie s ofere o imagine fidel a activelor, datoriilor, poziiei financiare (active nete/patrimoniu
net/capital propriu), precum i a performanei financiare i a rezultatului patrimonial.
Situaiile financiare se semneaz de conductorul instituiei i de conductorul compartimentului financiar-contabil sau
de alta persoana mputernicit s ndeplineasc aceasta funcie.
Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situaia
fluxurilor de trezorerie pentru obinerea vizei privind exactitatea plilor de casa, a soldurilor conturilor de
disponibiliti, dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiei publice cu cele din
contabilitatea unitilor de trezorerie a statului.
Situaiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidena trezoreriilor statului se vor restitui instituiilor
publice respective pentru a introduce corecturile corespunztoare.
Este interzis instituiilor publice s centralizeze situaiile financiare ale instituiilor din subordine care nu au primit viza
trezoreriei statului.
Instituiile publice ai cror conductori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau teriari, depun un exemplar
din situaiile financiare trimestriale i anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti publice, instituii
autonome i unitile administrai-teritoriale, ai cror conductori au calitatea de ordonator principal de credite, depun
la Ministerul Finanelor Publice sau direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, dup
caz, un exemplar din situaiile financiare trimestriale i anuale, potrivit normelor i la termenele stabilite de acesta.
Unitile fr personalitate juridic, subordonate instituiei publice, organizeaz i conduc contabilitatea operaiunilor
economico-financiare pana la nivel de balana de verificare, fr a ntocmi situaii financiare.
Activitatea desfurat n strintate de unitile fr personalitate juridic, subordonate instituiilor publice din
Romnia, se include n situaiile financiare ale persoanei juridice romane i se raporteaz pe teritoriul Romniei.

2.2.Componenta Situaiilor Financiare


Situaiile financiare trimestriale i anuale cuprind:
a) bilanul;
b) contul de rezultat patrimonial;
c) situaia fluxurilor de trezorerie;
d) situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor;
e) anexe la situaiile financiare, care includ: politici contabile i note explicative;
f) contul de execuie bugetar.
2.3.Bilanul
2.3.1.Prevederi generale
Bilanul este documentul contabil de sinteza prin care se prezint elementele de activ, datorii i capital propriu ale
instituiei publice la sfritul perioadei de raportare, precum i n alte situaii prevzute de lege.
Pentru fiecare element de bilan trebuie prezentat valoarea aferent elementului respectiv pentru exerciiul financiar
precedent.
Dac valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie prezentat n notele
explicative.
Un element de bilan pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepia cazului n care exista un element
corespondent pentru exerciiul financiar precedent.
n bilan, elementele de natura activelor sunt prezentate n funcie de gradul cresctor al lichiditii iar elementele de
natura datoriilor sunt prezentate n funcie de gradul cresctor al exigibilitii.

Un activ reprezint o resurs controlat de ctre instituia publica ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care
se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru instituie i al crui cost poate fi evaluat n mod credibil.
O datorie reprezint o obligaie actuala a instituiei publice ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea
creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care incorporeaz beneficii economice.
Activele i datoriile curente se prezint n bilan distinct de activele i datoriile necurente.
Capitalul propriu reprezint interesul rezidual al statului sau unitilor administrativ-teritoriale, n calitate de
proprietari ai activelor unei instituii publice dup deducerea tuturor datoriilor.
Capitalurile proprii se mai numesc i active nete sau patrimoniu net i se determina ca diferena ntre active i datorii.
n funcie de necesitile de informare, Ministerul Finanelor Publice poate solicita prezentarea n bilan a unor
informaii suplimentare fa de cele care trebuie prezentate n concordan cu prezentele reglementari.
Modelul formularului Bilan este prezentat n anexa nr. 13 la prezentele norme. Formatul bilanului nu poate fi
modificat de la un exerciiu financiar la altul.
2.3.2.Structura Bilanului
A.ACTIVE
Active necurente
Active fixe necorporale
Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaii, mobilier, aparatura birotic i alte active corporale

Terenuri i cldiri
Alte active nefinanciare
Active financiare
Creane (peste un an)

Total active necurente


Active curente
Stocuri
Creane (sub un an)
Investiii pe termen scurt
Conturi la trezorerie i bnci
Cheltuieli n avans

Total active curente


Total active
B.DATORII
Datorii necurente
Datorii (peste un an)
mprumuturi pe termen lung
Provizioane

Total datorii necurente


Datorii curente
Datorii (sub un an)
mprumuturi pe termen scurt
mprumuturi pe termen lung ce trebuie pltite n exerciiul curent
Venituri n avans
Provizioane

Total datorii curente


Total datorii
Active nete/Capitaluri proprii = Total active Total datorii
C.Capitaluri proprii
Rezerve i fonduri
Rezultatul patrimonial
Rezultatul reportat

2.4.Contul de rezultat patrimonial


2.4.1.Prevederi generale
Contul de rezultat patrimonial prezint situaia veniturilor, finanrilor i cheltuielilor din cursul exerciiului curent.
Veniturile i finanrile sunt prezentate pe feluri de venituri dup natura sau sursa lor, indiferent dac au fost ncasate
sau nu.
Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor, indiferent dac au fost pltite sau nu.
n contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate i veniturile calculate (ex. venituri din reluarea
provizioanelor i ajustrilor de valoare) care nu implica o ncasare a acestora precum i cheltuielile calculate (ex.
cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile de valoare) care nu implica o plata a acestora.
Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentat valoarea aferent elementului
corespondent pentru exerciiul financiar precedent.
Dac valorile prevzute anterior nu sunt comparabile, absent comparabilittii trebuie prezentat n notele explicative.

Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepia cazului n
care exista un element corespondent pentru exerciiul financiar precedent.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performana financiar a instituiei publice, respectiv
excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finanare n parte, precum i pe total,
ca diferena ntre veniturile realizate i cheltuielile efectuate n exerciiul financiar curent.
n funcie de necesitile de informare, Ministerul Finanelor Publice poate solicita prezentarea unor informaii
suplimentare fa de cele care trebuie prezentate n concordan cu prezentele reglementari.
Modelul formularului Contul de rezultat patrimonial este prezentat n anexa nr. 14 la prezentele norme. Formatul
Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exerciiu financiar la altul.

2.4.2.Structura Contului de rezultat patrimonial


Venituri operaionale
venituri din impozite i taxe, contribuii de asigurri i alte venituri ale bugetelor
venituri din activiti economice
finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special
alte venituri operaionale

Total venituri operaionale


Cheltuieli operaionale
cheltuieli cu salariile i contribuiile aferente
subvenii, transferuri
cheltuieli privind stocurile, lucrrile i serviciile executate de teri
cheltuieli de capital, amortizri i provizioane
alte cheltuieli operaionale

Total cheltuieli operaionale


Excedent (deficit) din activitatea operaional
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Excedent (deficit) din activitatea financiar
Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operaional +/excedent/deficit din activitatea financiar)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Excedent/deficit din activitatea extraordinar
Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curenta +/- excedent/deficit din activitatea
extraordinar)
2.5.Situaia fluxurilor de trezorerie
Situaia Fluxurilor de trezorerie prezint existena i micrile de numerar divizate n:

Fluxuri de trezorerie din activitatea operaional, care prezint micrile de numerar rezultate din activitatea
curenta:
ncasri
Plai

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiii, care prezint micrile de numerar rezultate din achiziiile ori
vnzrile de active fixe:
ncasri
Plai

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanare, care prezint micrile de numerar rezultate din
mprumuturi primite i rambursate, ori alte surse financiare:
ncasri

Plai
Formularul se completeaz de ctre fiecare instituie, cu informaiile privind ncasri i plai efectuate, preluate din
rulajele fiecrui cont de la trezorerie sau bnci.
Modelul formularului Situaia fluxurilor de trezorerie este prezentat n anexa nr. 15 la prezentele norme.

2.6.Situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor


Situaia modificrilor n structura activelor/capitalurilor trebuie s ofere informaii referitoare la structura capitalurilor
proprii, influenele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influenele rezultate n urma reevalurii activelor,
calculului i nregistrrii amortizrii sau din corectarea erorilor contabile.
Situaia prezint n detaliu creterile i diminurile din timpul anului al fiecrui element al conturilor de capital.

2.7.Anexele la situaiile financiare


Anexele sunt parte integrant a situaiilor financiare. Ele conin: politici contabile i note explicative.
Notele explicative furnizeaz informaii suplimentare care nu sunt ncorporate n situaiile financiare.

2.7.1.Principii i politici contabile


2.7.1.1.Principii contabile
Elementele prezentate n situaiile financiare se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale, conform
contabilitii de angajamente.
Principiul continuitii activitii Presupune ca instituia publica isi continua n mod normal funcionarea,
fr a intra n stare de desfiinare sau reducere semnificativ a activitii. Dac ordonatorii de credite au luat
cunotina de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea
acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative.
Principiul permanenei metodelor Metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la un
exerciiu financiar la altul.
Principiul prudenei Evaluarea trebuie fcut pe o baza pruden i n special:
trebuie s se in cont de toate angajamentele aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu
precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data depunerii acestuia;
trebuie s se in cont de toate deprecierile.
Principiul contabilitii pe baza de angajamente Efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt
recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul sau
este ncasat sau pltit i sunt nregistrate n evidenele contabile i raportate n situaiile financiare ale perioadelor
de raportare.
Situaiile financiare ntocmite n baza acestui principiu ofer informaii nu numai despre tranzaciile i evenimentele
trecute care au determinat ncasri i plai dar i despre resursele viitoare, respectiv obligaiile de plata viitoare.
Acest principiu se bazeaz pe independena exerciiului potrivit cruia toate veniturile i toate cheltuielile se
raporteaz la exerciiul la care se refer, fr a se ine seama de data ncasrii veniturilor, respectiv data plii
cheltuielilor.
Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii Componentele elementelor de activ
sau de datorii trebuie evaluate separat.
Principiul intangibilitii Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar trebuie s corespund cu
bilanul de nchidere al exerciiului financiar precedent.
Principiul necompensrii Orice compensare ntre elementele de activ i de datorii sau ntre elementele de
venituri i cheltuieli este interzis, cu excepia compensrilor ntre active i datorii permise de reglementrile
legale, numai dup nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral.
Principiul comparabilitii informaiilor Elementele prezentate trebuie s dea posibilitatea comparrii n
timp a informaiilor.
Principiul materialitii (pragului de semnificaie) Orice element care are o valoare semnificativ trebuie
prezentat distinct n cadrul situaiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeai natura
sau au funcii similare trebuie nsumate i prezentate ntr-o poziie global. Un element patrimonial este considerat
semnificativ dac omiterea s ar influena n mod vdit decizia utilizatorilor situaiilor financiare.

Principiul prevalenei economicului asupra juridicului (realitii asupra aparenei) Informaiile


contabile prezentate n situaiile financiare trebuie s fie credibile, s respecte realitatea economic a
evenimentelor sau tranzaciilor, nu numai forma lor juridic.
Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate n cazuri excepionale. Astfel de abateri trebuie
prezentate n notele explicative, precum i motivele care le-au determinat, mpreuna cu o evaluare a efectului
acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziiei financiare i a rezultatului patrimonial.

2.7.1.2.Politici contabile
Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de ctre conducerea fiecrei
instituii publice pentru toate operaiunile derulate, pornind de la ntocmirea documentelor justificative pana la
ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale.
Aceste proceduri trebuie elaborate de ctre specialiti n domeniul economic i tehnic, cunosctori ai specificului
activitii desfurate i ai strategiei adoptate de instituie.
La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitii de angajamente.
Politicile contabile trebuie elaborate astfel nct s se asigure furnizarea, prin situaiile financiare, a unor informaii
care trebuie s fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor economice; i


b) credibile n sensul ca:
reprezint fidel rezultatul patrimonial i poziia financiar a instituiei publice;
sunt neutre;
sunt prudente;
sunt complete sub toate aspectele semnificative.
Modificrile politicii contabile sunt permise doar dac sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaii mai relevante
sau mai credibile referitoare la operaiunile instituiei publice. Acest lucru trebuie menionat n notele explicative.

2.7.2.Note explicative
2.7.2.1.Prevederi generale
Notele explicative la situaiile financiare conin informaii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum i
orice informaii suplimentare care sunt relevante pentru necesitile utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar
i rezultatele obinute.
Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilan trebuie s existe informaii n
notele explicative.

2.7.2.2.Comparabilitatea informaiilor
Pentru elementele prezentate n notele explicative, se va prezenta de regula suma corespunztoare anului curent i
celui precedent.
Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de cte ori este necesar, pentru buna lor
nelegere:

a) numele persoanei juridice care face raportarea;


b) faptul ca situaiile financiare sunt proprii acesteia;
c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situaiile financiare;
d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare;
e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (lei).
2.7.2.3.Corectarea erorilor contabile
Eventualele erori constatate n contabilitate, dup aprobarea i depunerea situaiilor financiare, vor fi corectate n anul
n care acestea se constata.
Erorile contabile pot s apar ca urmare a unor greeli matematice, greelilor de aplicare a politicilor contabile,
ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i fraudelor.

Corectarea unor asemenea erori aferente exerciiilor precedente se efectueaz pe seama rezultatului reportat.
n notele la situaiile financiare trebuie prezentate informaii suplimentare cu privire la erorile constatate.

2.7.2.4.Coninutul i structura notelor explicative


Coninutul i structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizri pentru ntocmirea situaiilor financiare.

2.8.Reguli generale de evaluare


Pentru evaluarea elementelor din bilan, se stabilesc urmtoarele reguli:

a)Evaluarea la data intrrii n instituia publica


La data intrrii n patrimoniu bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, denumit
valoare contabil (costul istoric), care se stabilete astfel:
la cost de achiziie pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
la cost de producie pentru bunurile produse n instituie;
la valoarea just pentru bunurile obinute cu titlu gratuit.

Costul de achiziie al bunurilor cuprinde: preul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excepia acelora pe
care instituia publica le poate recupera de la autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli
care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective.
Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziie.
Costul de producie al unui bun cuprinde: costul de achiziie al materiilor prime i materialelor consumabile i
cheltuielile de producie direct atribuibile bunului.
Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor fixe cuprind cheltuielile
directe aferente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri tehnologice, manopera direct
i alte cheltuieli directe de producie, precum i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca fiind
legat de fabricaia acestora.
Urmtoarele elemente reprezint exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute
drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit:
pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limite normal admise;
cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de producie,
anterior trecerii ntr-o noua faza de fabricaie;
regiile (cheltuielile) generale de administraie care nu participa la aducerea stocurilor n forma i locul final;
costurile de desfacere.
Prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ care solicita n mod necesar o perioada substanial de timp
pentru a fi gata n vederea utilizrii sau pentru vnzare.
Valoarea justa a unui bun reprezint suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie ntre doua pri
aflate n cunotina de cauza, n cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv.
Pentru bunurile care au valoare de piaa, valoarea justa este identic cu valoarea de piaa.

b)Evaluarea cu ocazia inventarierii


Evaluarea elementelor de activ i pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecrui element, denumit
valoare de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei, conform normelor emise n
acest scop de Ministerul Finanelor Publice.

c)Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar


La ncheierea exerciiului financiar, elementele de activ i de pasiv de natura datoriilor se evalueaz i se reflecta n
situaiile financiare anuale la valoarea de intrare, pus de acord cu rezultatele inventarierii.
n acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, respectiv valoarea de
inventar. n acest caz, se vor avea n vedere printre altele:
pentru elementele de activ, diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil net se
nregistreaz n contabilitate pe seama unei ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cnd
deprecierea este temporar, aceste elemente mentinndu-se, la valoarea lor de intrare.
Prin valoare contabil net se nelege valoarea de intrare, mai puin amortizarea i ajustrile pentru depreciere
sau pierdere de valoare, cumulate.
pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea
de intrare se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii.

La fiecare data a bilanului:


elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele i
depozitele bancare, creane i datorii n valut) trebuie evaluate i raportate utiliznd cursul de schimb comunicat
de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii exerciiului financiar. Diferenele de curs valutar,
favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de la data nregistrrii creanelor sau datoriilor n valut sau cursul la care
au fost raportate n situaiile financiare anterioare i cursul de schimb de la data ncheierii exerciiului financiar, se
nregistreaz la venituri sau la cheltuieli financiare, dup caz;
pentru creanele i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, eventualele
diferene favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se nregistreaz la venituri sau cheltuieli
financiare.
elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la costul istoric (active fixe, stocuri) trebuie
raportate utiliznd cursul de schimb de la data efecturii tranzaciei;
elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut (active fixe, stocuri) i nregistrate la valoarea just trebuie
raportate utiliznd cursul de schimb existent la data determinrii valorilor respective.
Prin elemente monetare se nelege disponibilitile bneti, i activele/datoriile de primit/de pltit n sume fixe sau
determinabile.

d)Evaluarea la data ieirii din unitate


La data ieirii din instituie sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la valoarea lor de
intrare.

2.9.Contul de execuie bugetar


2.9.1.Prevederi generale
Contul de execuie bugetar va cuprinde toate operaiunile financiare din timpul exerciiului financiar cu privire la
veniturile ncasate i plile efectuate, n structura n care a fost aprobat bugetul, i trebuie s conin:

a) informaii privind veniturile:


prevederi bugetare iniiale, prevederi bugetare definitive
drepturi constatate
ncasri realizate
drepturi constatate de ncasat

b) informaii privind cheltuielile:


credite bugetare iniiale, credite bugetare definitive
angajamente bugetare
angajamente legale
plai efectuate
angajamente legale de pltit.
cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse).

c) informaii privind rezultatul execuiei bugetare (ncasri realizate minus plai efectuate).
* Coninutul i structura Contului de execuie se vor dezvolta prin precizri pentru ntocmirea situaiilor financiare.

2.9.2.ntocmirea Contului de execuie bugetar


Contul de execuie bugetar se ntocmete pe baza datelor preluate din rulajele debitoare i creditoare ale conturilor
de disponibil, care trebuie s corespund cu cele din conturile deschise n trezorerie sau la bnci, dup caz.
Modelul formularului Cont de execuie pentru veniturile bugetului instituiei publice este prevzut n anexa nr. 16 la
prezentele norme.
Modelul formularului Cont de execuie pentru cheltuielile bugetului instituiei publice este prevzut n anexa nr. 17 la
prezentele norme.
n funcie de modificrile intervenite n structura clasificaiei bugetare, Ministerul Finanelor Publice va actualiza aceste
formulare.

2.10.Alte prevederi

Comasarea prin absorbirea unei instituii publice de ctre o alta instituie publica are ca efect dizolvarea fr lichidare
a instituiei care i nceteaz existena i transmiterea patrimoniului sau ctre instituia public absorbant, n starea
n care se gsete la data comasrii.
Operaiile care trebuie efectuate, n situaia comasrii prin absorbire, divizare sau dizolvare sunt:
* Inventarierea patrimoniului n conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991 republicat i cu Normele
privind inventarierea elementelor de activ i de pasiv.
* ntocmirea situaiilor financiare de ncetarea activitii, pe formulare i conform metodologiei elaborate de Ministerul
Finanelor Publice pentru instituii publice.
n cazul comasrii prin absorbire, instituia publica absorbant dobndete toate bunurile, drepturile i obligaiile
instituiei publice care i nceteaz activitatea i care este absorbit. Predarea-primirea activelor i pasivelor instituiei
absorbite, ctre instituia absorbant are loc dup publicarea actului de reorganizare i aprobarea de ctre
ordonatorul principal de credite a inventarului, situaiilor financiare i contractelor n curs de execuie la data
comasrii.

CAPITOLUL III
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILAN
A.ACTIVE
1.Active fixe
Activele fixe sunt active deinute de ctre instituiile publice n scopul utilizrii lor pe termen lung. Activele fixe
includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale i activele financiare.

1.1.Active fixe necorporale


1.1.1.Definiie
Activele fixe necorporale sunt active fr substana fizica, care se utilizeaz pe o perioada mai mare de un an.
Contabilitatea sintetic a activelor fixe necorporale se ine pe categorii iar contabilitatea analitic feluri de active fixe
necorporale.

1.1.2.Coninut
Activele fixe necorporale cuprind:
cheltuieli de dezvoltare;
concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, cu excepia celor create intern de instituie;
nregistrri ale reprezentaiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive,
lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi;
alte active fixe necorporale;
avansuri i active fixe necorporale n curs de execuie.

1.1.2.1.Cheltuieli de dezvoltare sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cunotine,
n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau mbuntite substanial, naintea stabilirii produciei de serie sau
utilizrii (contul 203).
Exemple de activiti de dezvoltare sunt:
proiectarea, construcia i testarea produciei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor i modelelor;
proiectarea uneltelor i matrielor care implica tehnologie noua;
proiectarea, construcia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere economic pentru
producia pe scara larga;
proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau
serviciile noi sau mbuntite.

1.1.2.2.Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare achiziionate sau
dobndite pe alte cai, se nregistreaz n conturile de active fixe necorporale, la costul de achiziie sau de producie,
dup caz. (contul 205).
1.1.2.3.nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentaii teatrale, programe de radio
sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule,
benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206).

1.1.2.4.Alte active fixe necorporale includ programele informatice create de instituie sau achiziionate de la
teri, pentru necesitile proprii de utilizare, precum i alte active fixe necorporale (contul 208).
1.1.2.5.Avansuri i active fixe necorporale n curs de execuie cuprind avansurile acordate furnizorilor de
active fixe necorporale (contul 234) i activele fixe necorporale neterminate pn la sfritul perioadei, evaluate la
costul de producie sau costul de achiziie, dup caz (contul 233).

1.1.3.Momentul nregistrrii
Activele fixe necorporale se nregistreaz n momentul transferului dreptului de proprietate dac sunt achiziionate cu
titlu oneros sau n momentul ntocmirii documentelor dac sunt construite sau produse de instituie, respectiv primite
cu titlu gratuit.

1.1.4.Evaluarea
1.1.4.1.Evaluarea iniial
Activele fixe necorporale trebuie s fie evaluate la:
costul de achiziie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie;
valoarea just pentru cele primite gratuit (ex. donaii, sponsorizri).

Valoarea justa se determina pe baza raportului ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau
pe baza unor evaluri efectuate, de regula, de evaluatori autorizai.
Un element necorporal raportat drept cheltuiala ntr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui
activ necorporal.

1.1.4.2.Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dup achiziionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu
gratuit care au drept scop meninerea parametrilor funcionali stabilii iniial, se nregistreaz n conturile de cheltuieli
atunci cnd sunt efectuate.
Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci cnd au ca efect mbuntirea performanelor
fa de parametrii funcionali stabilii iniial.

1.1.4.3.Evaluarea la data bilanului


Un activ fix necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate de valoare.

Ajustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale,
stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiva.
Ajustrile de valoare pot fi ajustri permanente, denumite i amortizri, i/sau ajustri provizorii, denumite n
continuare ajustri pentru depreciere, n funcie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor
fixe necorporale.

1.1.5.Amortizarea
Valoarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului fix necorporal ce trebuie nregistrat n mod sistematic
pe parcursul duratei de via utile.

Instituiile publice amortizeaz activele fixe necorporale utiliznd metoda amortizrii liniare.
Amortizarea se nregistreaz lunar, ncepnd cu luna urmtoare darii n folosina sau punerii n funciune a activului,
dup caz.
Amortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.
Cota de amortizare se determina ca raport ntre 100 i durata normal de utilizare prevzut de lege.
Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz ntr-o perioada de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite
(contul 280);
Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare, achiziionate sau dobndite pe
alte cai se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre instituiile publice care le dein (contul 280);
nregistrrile de reprezentaii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri
literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaz.
Programele informatice create de instituiile publice, achiziionate sau dobndite pe alte cai se amortizeaz n funcie
de durata probabil de utilizare, care nu poate depi o perioada de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite
(contul 280).
n cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din
funciune, valoarea rmas neamortizat se include n cheltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii
din funciune.

1.1.6.Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfritul exerciiului financiar,
pe seama cheltuielilor (contul 290).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare
corespunztoare la venituri.
n situaia n care se constata o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.
Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare n situaiile:
ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
exista o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n funciune;
performana s n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.

1.1.7.Reevaluarea
Reevaluarea se efectueaz n baza unor reglementari legale sau de ctre evaluatori autorizai.
Rezultatele reevalurii se nregistreaz n contabilitate potrivit pct. C. 3. din prezentele norme (contul 105).

1.2.Active fixe corporale


1.2.1.Definiie
Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaz ca atare i care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii: au valoare de intrare mai mare dect limita stabilit prin hotrre a Guvernului i o
durata normal de utilizare mai mare de un an.
Contabilitatea sintetic a activelor fixe corporale se ine pe categorii, iar contabilitatea analitic pe fiecare obiect de
evidena, prin care se nelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele i accesoriile
acestuia, destinat s ndeplineasc n mod independent, n totalitate, o funcie distinct.

1.2.2.Coninut
Activele fixe corporale cuprind:
terenuri i amenajri la terenuri;
construcii;
instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii;

mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale;
avansuri i active fixe corporale n curs de execuie.

1.2.2.1.Terenuri
Contabilitatea terenurilor se ine separat pentru: terenuri (contul 2111) i amenajri la terenuri (contul 2112).
n contabilitatea analitic, terenurile pot fi evideniate pe urmtoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fr
construcii, terenuri cu zcminte, terenuri cu construcii i altele.
Amenajrile la terenuri cuprind lucrri cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electric, lucrrile de
acces, mprejmuirile i altele asemenea.
Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizrii, dar amenajrile la terenuri se amortizeaz pe o durata de 10 ani.

1.2.2.2.Construcii
Construciile se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotrre a Guvernului (contul 212).

1.2.2.3.Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii


Instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animalele i plantaiile se evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i
subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe aprobat prin
hotrre a Guvernului (contul 213).

1.2.2.4.Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte


active corporale
Mobilierul, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale se
evideniaz pe grupe, subgrupe, clase i subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea i duratele normale de
funcionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotrre a Guvernului (contul 214).

1.2.2.5.Avansuri i active fixe corporale n curs de execuie


n cadrul acestora se nregistreaz avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum i
activele fixe corporale n curs de execuie, care reprezint lucrrile de investiii neterminate pana la sfritul perioadei,
efectuate n regie proprie sau n antrepriza. Acestea se evalueaz la costul de producie sau costul de achiziie, dup
caz (contul 231).
Activele fixe corporale n curs se trec n categoria activelor fixe la finalizare dup recepia, darea n folosina sau
punerea n funciune a acestora, dup caz.

1.2.2.6.Alte active ale statului (zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa)
Resursele minerale situate pe teritoriul rii, n subsolul rii i al platoului continental n zona economic a Romniei
din Marea Neagr, delimitate conform principiilor dreptului internaional i reglementrilor din conveniile internaionale
la care Romnia este parte, fac obiectul exclusiv al proprietii publice i aparin statului roman.
Potrivit legislaiei n vigoare, n categoria resurselor minerale se includ: crbunii, minereurile feroase, neferoase, de
aluminiu i roci alumifere, de metale nobile, radioactive, substanele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preioase i
semipreioase, gazele necombustibile, apele geotermale, apele minerale naturale (gazoase i plate), apele minerale
terapeutice, etc.

Zcmintele reprezint rezerve descoperite de minerale, att de suprafaa cat i subterane, care sunt exploatabile
economic, innd seama de nivelul relativ al preurilor. Zcmintele cuprind rezervele de crbune, de petrol i gaze
naturale, rezervele de minereuri metalifere i minereuri nemetalifere (contul 215).

Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele i vegetalele de producie unica sau
permanent asupra crora se exercita dreptul de proprietate, dar a cror cretere natural i/sau regenerare nu este
plasat sub controlul direct i responsabilitatea unitilor instituionale i nu este gestionat de acestea. De exemplu,
pdurile virgine i resursele piscicole neexploatate, care fac parte din teritoriul naional. Aici trebuie incluse doar
resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic, sau sunt susceptibile de a fi exploatate ntr-un viitor apropiat,
(contul 215).

Rezervele de apa sunt ntinderi de apa i alte rezerve subterane n msura n care prin exercitarea dreptului de
proprietate le sunt date o valoare de piaa (cont 215).
1.2.3.Momentul nregistrrii
Activele fixe corporale se nregistreaz la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achiziionate cu
titlu oneros sau la data ntocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituie, respectiv primite cu
titlu gratuit.

1.2.4.Evaluarea
1.2.4.1.Evaluarea iniial
Activele fixe trebuie s fie evaluate la:
costul de achiziie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie;
valoarea just pentru cele dobndite gratuit. (ex. donatii, sponsorizri).
Valoarea just se determina pe baza raportului ntocmit de specialiti i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe
baza unor evaluri efectuate de regula de evaluatori autorizai.

1.2.4.2.Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dup achiziionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu
gratuit care au drept scop meninerea parametrilor funcionali stabilii iniial, se nregistreaz n conturile de cheltuieli
atunci cnd sunt efectuate (reparaii curente).
Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cnd au ca efect mbuntirea performanelor fa
de parametrii funcionali stabilii iniial (modernizri) sau mrirea duratei de via utile (reparaii capitale) i conduc la
obinerea de beneficii economice viitoare.
Obinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, creterea potenialului
de servicii furnizate, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de ntreinere i funcionare.
n cazul cldirilor, investiiile efectuate trebuie s asigure protecia valorilor umane i materiale i mbunatairea
gradului de confort i ambient sau reabilitarea i modernizarea termic a acestora.
La expirarea contractului de nchiriere valoarea investiiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu, se scad din
contabilitatea instituiei publice care le-a efectuat i se nregistreaz n contabilitatea instituiei care le are n
patrimoniu sau a agentului economic, pentru a majora corespunztor valoarea de intrare a activelor fixe respective,
potrivit contractelor ncheiate.

1.2.4.3.Evaluarea la data bilanului


Un activ fix corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate de valoare.

Ajustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale,
stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiva.
Ajustrile de valoare pot fi ajustri permanente, denumite i amortizri, i/sau ajustri provizorii, denumite n
continuare ajustri pentru depreciere n funcie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor
fixe corporale.

1.2.5.Amortizarea
Valoarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului fix corporal ce trebuie nregistrat n mod sistematic pe
parcursul duratei de via utile.
Instituiile publice amortizeaz activele fixe corporale utiliznd metoda amortizrii liniare (contul 281).
Amortizarea se nregistreaz lunar, ncepnd cu luna urmtoare recepiei sau punerii n funciune, dup caz, a
activului.
Amortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale.
Cota de amortizare se determina ca raport ntre 100 i durata normal de utilizare prevzut n Catalogul privind
duratele normale de utilizare care se aproba prin hotrre a Guvernului.

Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, n concesiune sau n folosina gratuit, se calculeaz de ctre
instituiile publice care le au n patrimoniu.
Amortizarea investiiilor efectuate la activele fixe corporale nchiriate de instituiile publice se nregistreaz de
instituiile publice care au efectuat investiiile, pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare rmas,
dup caz.
La ncetarea contractului, valoarea investiiilor nediminuat cu amortizarea calculat se cedeaz instituiei publice
care le are n patrimoniu sau agentului economic, dup caz, pentru a majora corespunztor valoarea de intrare a
activelor fixe corporale.
n procesul-verbal de predare-preluare a investiiei se va meniona i valoarea amortizrii investiiei, pentru ca
instituia publica care le are: n patrimoniu sau agentul economic s poat nregistra amortizarea corespunztoare noii
valori de intrare.
Activele fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice se amortizeaz pe o durata normal de funcionare
cuprins n cadrul unei plaje de ani (durata minima i maxim), existnd posibilitatea alegerii numrului de ani de
amortizare n cadrul acestor durate. Astfel stabilit, durata normal de funcionare a activului fix rmne neschimbat
pana la recuperarea integral a valorii de intrare a acestuia.
n cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funciune,
valoarea rmas neamortizat se include n cheltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din
funciune.

1.2.6.Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfritul exerciiului financiar, pe
seama cheltuielilor (contul 291).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare
corespunztoare la venituri.
n situaia n care se constata o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.
Deprecierea unui activ fix corporal poate apare n situaiile:
deteriorrii fizice a activului;
ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
exista o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n funciune;
performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.

1.2.7.Reevaluarea
Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea just. Valoarea just se determina pe baza unor evaluri
efectuate, de regula, de profesioniti calificai, membrii ai unui organism profesional n domeniu.
n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinat pe baza
reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de
achiziie/costului de producie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind
amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii.
Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea
care ar fi determinat folosind valoarea just la data bilanului.
Diferena dintre valoarea rezultat n urma reevalurii i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din
reevaluare (contul 105).
Reevaluarea se efectueaz pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanelor Publice sau de ctre
evaluatori autorizai.
Rezultatele reevalurii se nregistreaz n contabilitate potrivit pct. C. 3 din prezentele norme (contul 105).

1.2.8.Alte prevederi
1.2.8.1.Prevederi referitoare la valorificare i scoatere din funciune

Potrivit prevederilor legale n vigoare, pot fi transmise fr plata, orice fel de bunuri aflate n stare de funcionare,
indiferent de durata de folosina, dac acestea nu mai sunt necesare instituiei publice care le are n administrare, dar
care pot fi folosite n continuare de alta instituie publica sau dac, potrivit reglementarilor n vigoare, instituia nu mai
are dreptul s utilizeze bunul respectiv.
Instituia publica care disponibilizeaz bunuri va informa n scris alte instituii publice pe care le considera ca ar avea
nevoie de bunurile disponibilizate.
Transmiterea, fr plata, de la o instituie publica la o alta instituie publica, se va face pe baza de proces-verbal de
predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituiei publice care a solicitat s i fie transmis
bunul respectiv, precum i de ordonatorul de credite care l are n administrare.
Instituiile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, avnd cel puin
aceeai parametri.
n acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, dup caz, plata sau parte din plata datorat pentru
bunurile noi care se achiziioneaz conform prevederilor legislaiei privind achiziiile publice.
Scoaterea din funciune a activelor fixe corporale, necorporale i n curs se face cu aprobarea ordonatorului principal
sau secundar de credite, dup caz.
La instituiile publice la care conductorii ndeplinesc atribuiile ordonatorilor teriari de credite, scoaterea din funciune
a activelor fixe corporale, necorporale i n curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de
credite, dup caz, n funcie de subordonare.

1.2.8.2.Prevederi referitoare la leasing


Leasing-ul este operaiunea n care o parte, denumit locator/finanator, transmite pentru o perioada determinat
dreptul de folosina asupra unui bun, al crui proprietar este, celeilalte pri, denumit locatar/utilizator, la solicitarea
acesteia, contra unei plai periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing locatorul/finanatorul
se obliga s pstreze dreptul de opiune al utilizatorului de a cumpra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de
a nceta raporturile contractuale.
Operaiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum i bunuri mobile de folosina ndelungat, aflate n
circuitul civil, cu excepia nregistrrilor pe banda audio i video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor i a
altor drepturi de autor.

Valoarea de intrare reprezint valoarea la care a fost achiziionat bunul de la finanator, respectiv costul de
achiziie.

Valoarea rezidual reprezint valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de
proprietate asupra bunului ctre utilizator.

Dobnda de leasing reprezint rat medie a dobnzii bancare pe piaa romneasc.


Rata de leasing reprezint:
n cazul leasing-ului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului i a dobnzii de leasing;
n cazul leasing-ului operaional, cota de amortizare calculat n conformitate cu actele normative n vigoare i
un beneficiu stabilit de prile contractante.
Instituiile publice care achiziioneaz active fixe n leasing financiar au obligaia nregistrrii acestora n contabilitate,
deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile i beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra
utilizatorului dreptului de proprietate din momentul ncheierii contractului (contul 167).
Bunurile achiziionate n leasing financiar se supun amortizrii, n condiiile legii.

1.2.8.3.Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donaii i sponsorizri


Activele fixe corporale i necorporale primite ca donaii, sponsorizri sau cu titlu gratuit se nregistreaz n
contabilitate la valoarea just. Valoarea just se determina pe baza raportului ntocmit de specialiti i cu aprobarea
ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri efectuate, de regula, de evaluatori autorizai.

1.3.Active financiare
1.3.1.Definiie
Un activ financiar este orice activ care reprezint: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entiti, un
drept contractual.

1.3.2.Coninut
Activele financiare cuprind:
titluri de participare;
alte titluri imobilizate;
creane imobilizate.

1.3.2.1.Titluri de participare
Titlurile de participare reprezint drepturile sub forma de aciuni deinute de stat sau unitile administrativteritoriale potrivit legii, n capitalul unor societi comerciale sau organisme internaionale, a cror deinere pe o
perioada ndelungat aduce venituri sub forma de dividende (contul 260).

1.3.2.2.Alte titluri imobilizate


Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaiunile deinute de stat, a cror deinere pe o perioada
ndelungat aduce venituri sub forma de dobnzi (contul 265).

1.3.2.3.Creane imobilizate
Creanele imobilizate reprezint drepturile instituiilor publice pentru mprumuturi acordate pe termen lung i alte
creane pe termen lung, potrivit legii.
Contabilitatea creanelor imobilizate se ine pe urmtoarele categorii: mprumuturi acordate pe termen lung i alte
creane imobilizate.
n conturile de mprumuturi pe termen lung se nregistreaz sumele acordate terilor n baza unor contracte de
mprumut pentru care se percep dobnzi, potrivit legii (cont 267).
n categoria altor creane imobilizate intra: garaniile, depozitele, depuse de instituia publica la teri (cont 267).

1.3.3.Momentul nregistrrii
Activele financiare de natura titlurilor de participare i a altor titluri imobilizate se nregistreaz la momentul dobndirii
acestora, n condiiile prevzute de lege.
mprumuturile acordate pe termen lung se nregistreaz n momentul constatrii dreptului de creana respectiv.

1.3.4.Evaluarea
1.3.4.1.Evaluarea iniial
Activele financiare se evalueaz la costul de achiziie sau valoarea determinat prin contractul de dobndire a
acestora.

1.3.4.2.Evaluarea la data bilanului


Activele financiare trebuie prezentate n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru pierderea de
valoare.

1.3.5.Ajustri pentru pierderea de valoare


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfritul exerciiului
financiar, pe seama cheltuielilor (contul 296).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare
corespunztoare la venituri.
n situaia n care se constata o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.

2.Active curente (circulante)


Recunoaterea activelor curente (circulante)

Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cnd:


este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s fie realizat n
termen de 12 luni de la data bilanului;
este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare;
este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este restricionat.
Ciclul de exploatare reprezint perioada de timp dintre achiziionarea materiilor prime care intra ntr-un proces de
transformare i finalizarea acestora n trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.
Echivalentele de trezorerie reprezint investiiile pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor convertibile n
numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
Activele circulante (curente) cuprind:
stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factura;
creane;
investiii pe termen scurt;
casa i conturi la bnci.

2.1.Stocuri
2.1.1.Definiie
Stocurile sunt active circulante:

a) deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii;


b) n curs de producie n vederea vnzrii n procesul desfurrii normale a activitii: sau
c) sub forma de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz s fie folosite n desfurarea activitii
curente a instituiei, n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii.

2.1.2.Coninut
n cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar,
produsele, animalele i psrile, mrfurile, ambalajele, producia n curs de execuie i bunurile aflate n custodie,
pentru prelucrare sau n consignaie la teri.
Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice i de alte stocuri cu o importan deosebita pentru
economia naional.

2.1.2.1.Materii prime
Materiile prime participa direct la fabricarea produselor i se regsesc n produsul finit integral sau parial, fie n
starea lor iniial, fie transformat (contul 301).

2.1.2.2.Materiale consumabile
Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semine i
materiale de plantat, furaje, medicamente i materiale sanitare i alte materiale consumabile) care participa sau ajuta
la procesul de fabricaie fr a se regsi, de regula, n produsul finit sau asigura desfurarea activitii curente a
instituiei (contul 302).

2.1.2.3.Materiale de natura obiectelor de inventar


Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu o valoare mai mic dect limita prevzut de
lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosina, sau cu o durata mai mic de un
an, indiferent de valoarea lor, precum i bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecie, echipamentul de
lucru, mbrcmintea special, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de msur i control, etc.)
(contul 303).
Documentele aflate n fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate n
categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naional mobil, nu sunt active fixe i sunt
evideniate, gestionate i inventariate n condiiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura

obiectelor de inventar, aflate n folosina (contul 303). Eliminarea documentelor din colecii se aplica numai bunurilor
culturale comune, uzate fizic sau moral, dup o perioada de minimum 6 luni de la achiziie.
Pentru organizarea contabilitii analitice a crilor care au fost trecute n categoria materialelor de natura obiectelor
de inventar, se poate utiliza metoda global-valoric, cu aprobarea ordonatorului de credite.
Evidena materialelor de natura obiectelor de inventar se ine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de
inventar n magazie (contul 3031) i materiale de natura obiectelor de inventar n folosina (contul 3032).
nregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaz la momentul scoaterii din folosina.

2.1.2.4.Materiale rezerva de stat i de mobilizare


Rezerva de stat Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie n scopul de a interveni
operativ pentru protecia populaiei, a economiei i pentru aprarea rii, n situaii excepionale determinate de
calamiti naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice,
conjuncturi externe sau n caz de rzboi (cont 3041).

Rezerva de mobilizare Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului i anume:


n industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri i elemente de completare, utilaje strict
specializate, scule, dispozitive, verificatoare;
n comunicaii i transporturi: materiale destinate restabilirii i meninerii n stare de funcionare a capacitilor de
transport i telecomunicaii necesare asigurrii nevoilor forelor sistemului naional de aprare;
n sntate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime i materiale necesare fabricrii produselor
farmaceutice, aparatura, instrumentar medical;
n comer: produse alimentare i industriale necesare asigurrii cererilor unitilor militare, solicitate pe plan local, la
mobilizare (cont 3042).

2.1.2.5.Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare


Ambalajele rezerva de stat i de mobilizare cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie n rezerva
de stat i de mobilizare, menionate la pct. 2.12.4. (contul 305).

2.1.2.6.Alte stocuri
n categoria altor stocuri intra: muniiile i furniturile pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional,
precum i alte stocuri specifice altor instituii publice (contul 309).

2.1.2.7.Produse: semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri


2.1.2.7.1.Semifabricate
Semifabricatele reprezint produsele care nu au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic i care au nevoie
de prelucrri ulterioare n cadrul unitii sau se livreaz terilor (contul 341).

2.1.2.7.2.Produse finite
Produsele finite sunt produsele are au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic i nu mai au nevoie de
prelucrri ulterioare n cadrul unitii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clienilor (contul 345).

2.1.2.7.3.Rebuturi, materiale recuperabile i deeuri (contul 346)


Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini
sau contracte i nu poate fi utilizat dect, eventual, ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri.
Prin rebut parial se ntelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de
sarcini sau contracte i care, supus unor operaii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs
corespunztor sau poate fi valorificat ca produs declasat.
Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de
sarcini sau contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la pre redus.

2.1.2.8.Producia n curs de execuie


Producia n curs de execuie reprezint producia care nu a trecut prin toate fazele prevzute n procesul
tehnologic, precum i produsele nesupuse probelor i recepiei tehnice sau necompletate n ntregime (contul 331).
n cadrul produciei n curs de execuie se cuprind, de asemenea, lucrrile i serviciile, precum i studiile n curs de
execuie (contul 332).

2.1.2.9.Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului sau a unitilor
administrativ-teritoriale
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, precum i bunurile de acest fel aflate
n custodie sau n consignaie la teri sunt evideniate de ctre direciile generale ale finanelor publice judeene,
respectiv a municipiului Bucureti, sau alte instituii ale statului potrivit prevederilor legale n vigoare (contul 347).
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale se evideniaz n
contabilitatea acestora (contul 349).

2.1.2.10.Stocuri aflate la teri


Stocurile aflate la teri sunt bunuri aflate n custodie, pentru prelucrare sau consignaie la teri, care se nregistreaz
distinct n contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351,354, 356,357,358,359).

2.1.2.11.Animale i psri
n aceasta categorie se includ animalele nscute vii i cele tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine,
cabaline, etc.) crescute pentru producie (lna, lapte, blan, etc.), reproducie, munca, reprezentaie (spectacole),
expunere (n parcuri i grdini zoologice), precum i animalele i psrile la ngrat pentru a fi valorificate (contul
361).

2.1.2.12.Mrfuri
Mrfurile reprezint bunurile pe care entitatea le cumpra n vederea revnzrii sau produsele realizate n instituii
predate spre vnzare magazinelor proprii (contul 371).

2.1.2.13.Ambalaje
Ambalajele includ materialele refolosibile, achiziionate sau realizate n instituie, folosite pentru ambalarea
produselor destinate vnzrii i care n mod temporar pot fi pstrate de teri, cu obligaia restituirii n condiiile
prevzute n contracte (contul 381).

2.1.3.Momentul nregistrrii
Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achiziionate de ctre instituii din momentul n care acestea
devin proprietare ale bunurilor sau atunci cnd furnizarea acestor bunuri este terminat.
Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc n momentul consumului acestora. Excepie fac materialele de
natura obiectelor de inventar, al cror cost se recunoate n momentul scoaterii din folosina.
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni economice, fr s fie nregistrate n
contabilitate, sunt interzise.
n aplicarea acestor prevederi este necesar s se asigure:

a) recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n instituie i nregistrarea acestora la locurile de depozitare.
Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consignaie se recepioneaz i nregistreaz distinct
ca intrri n gestiune. Valoarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului;
b) n situaia unor decalaje ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert n proprietatea
unitii, se procedeaz astfel:
bunurile sosite fr factura se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de depozitare cat i n contabilitate, pe
baza recepiei i a documentelor nsoitoare;
bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct ca intrri n gestiune la locul de depozitare pe baza
documentelor nsoitoare. Nu se nregistreaz n contabilitate datorit lipsei recepiei acestora.

c) n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca ieiri din instituie, nemaifiind
considerate proprietatea acesteia, astfel:
bunurile facturate i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate n conturi n afara bilanului;
bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile de depozitare cat i n
contabilitate, pe baza documentelor care confirma ieirea din gestiune potrivit legii;
d) bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se nregistreaz la intrri i, respectiv la
ieiri, att n gestiune, cat i n contabilitate, potrivit contractelor ncheiate.
2.1.4.Evaluarea
2.1.4.1.Evaluarea iniial
Stocurile se nregistreaz n contabilitate la costul de achiziie, costul de producie sau valoarea just, dup caz.
Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achiziiei i prelucrrii, precum i alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc.

Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor fixe cuprind
cheltuielile directe aferente produciei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri tehnologice,
manopera direct i alte cheltuieli directe de producie, precum i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n
mod raional ca fiind legat de fabricaia acestora.
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de personalul direct angajat n
furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea, precum i regiile corespunztoare. n funcie de
specificul activitii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, n activitatea
de producie sau metoda preului cu amnuntul, n comerul cu amnuntul.

Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor i consumabilelor, manoperei, eficienei i
capacitii de producie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic i ajustate, dac este necesar, n funcie de condiiile
existente la un moment dat.
Diferenele de pre fa de costul de achiziie sau de producie trebuie evideniate distinct n contabilitate, fiind
recunoscute n costul activului.
Repartizarea diferenelor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor se efectueaz cu ajutorul unui
coeficient care se calculeaz astfel:

Soldul iniial al
diferenelor de pre +
Coeficient de repartizare
=
Soldul iniial al stocurilor
la pre de nregistrare +

Diferenele de pre
aferente intrrilor n cursul
perioadei la pre de
nregistrare, cumulat de la
nceputul exerciiului
financiar pana la finele
perioadei de referina
100
Valoarea intrrilor n
cursul perioadei la pre de
nregistrare, cumulat de la
nceputul exerciiului
financiar pana la finele
perioadei de referina

* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniial al contului de mrfuri i valoarea intrrilor de
mrfuri nu vor include TVA neexigibil.
Acest coeficient se nmulete cu valoarea bunurilor ieite din gestiune la pre de nregistrare, iar suma rezultat se
nregistreaz n conturile corespunztoare n care au fost nregistrate bunurile ieite.
Coeficienii de repartizare a diferenelor de pre pot fi calculai la nivelul conturilor sintetice de gradul I i II, prevzute
n planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
La sfritul perioadei, soldurile conturilor de diferene se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri, la pre de
nregistrare, astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziie sau costul de producie,
dup caz.
Diferenele de pre se nregistreaz proporional att asupra valorii bunurilor ieite, cat i asupra bunurilor rmase n
stoc.

Metoda preului cu amnuntul este folosit n unitile de desfacere cu amnuntul pentru a determina costul
stocurilor cu articole numeroase i cu micare rapid, care au marje similare i pentru care nu este indicat s se
foloseasc alta metoda.
n aceasta situaie, costul bunurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii marjei brute din preul de vnzare al
stocurilor. Orice modificare a preului de vnzare presupune recalcularea marjei brute.

2.1.4.2.Evaluarea la ieirea din gestiune


La ieirea din gestiune, stocurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din
metodele:

a) metoda primul intrat-primul ieit (FIFO);


b) metoda costului mediu ponderat (CMP);
c) metoda ultimul intrat-primul-ieit (LIFO);
a)Metoda primul intrat primul ieit (FIFO) potrivit acestei metode, bunurile ieite din gestiune se
evalueaz la costul de achiziie sau de producie al primei intrri (lot). Pe msur epuizrii lotului, bunurile ieite din
gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului urmtor, n ordine cronologic.

b)Metoda costului mediu ponderat (CMP) presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei
ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei i a costului elementelor similare
produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recepie.

c)Metoda ultimul intrat-primul ieit (LIFO) potrivit acestei metode, bunurile ieite din gestiune se
evalueaz la costul de achiziie sau de producie al ultimei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din
gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului anterior, n ordine cronologic.
Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un exerciiu la
altul. Dac, n situaii excepionale, ordonatorii de credite decid s schimbe metoda pentru un anumit element de
stocuri, n notele explicative trebuie s se prezinte urmtoarele informaii:
motivul schimbrii metodei; i
efectele sale asupra rezultatului.
O instituie trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura i
utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferit, folosirea unor metode diferite de calcul a costului
poate fi justificat.
2.1.4.3.Evaluarea la data bilanului
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea care se poate obine
prin utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz pana la valoarea realizabil net,
prin reflectarea unei ajustri pentru depreciere.
Prin valoare realizabil net se ntelege preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii
normale a activitii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cnd este cazul, i costurile estimate
necesare vnzrii.

2.1.5.Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea stocurilor la sfritul exerciiului financiar, pe seama
cheltuielilor (conturile 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o oarecare msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare
corespunztoare la venituri.
n situaia n care se constata o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.

2.1.6.Alte prevederi referitoare la stocuri


2.1.6.1.Inventarierea produciei neterminate
Producia n curs de execuie se determina prin inventarierea produciei neterminate la sfritul perioadei, prin metode
tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaiilor tehnologice i evaluarea
acesteia la costul de producie.

2.1.6.2.Metode de eviden a stocurilor


Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a
inventarului intermitent.
n condiiile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate operaiunile de intrare i ieire, ceea
ce permite stabilirea i cunoaterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ cat i valoric.
Inventarul intermitent const n stabilirea ieirilor i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la
sfritul perioadei. n acest caz, ieirile se determina ca diferena ntre valoarea stocului iniial plus valoarea intrrilor
i valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii
Contabilitatea analitic a bunurilor se ine pe baza uneia din urmtoarele metode: operativ-contabil, cantitativvaloric, global-valoric.

Metoda operativ-contabil se poate aplica pentru contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor
consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale,
mrfurilor i ambalajelor.
Aceasta metoda const n inerea, n cadrul fiecrei gestiuni, a evidenei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul
fielor de magazie iar n contabilitate, n inerea evidenei valorice pe conturi de materiale, desfurate valoric pe
gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dup caz.
Controlul exactitii nregistrrilor din evidena gestiunilor i din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor
cantitative, transcrise din fiele de magazie n registrul stocurilor.
Metoda cantitativ-valoric se poate folosi pentru contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor
consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale,
mrfurilor, animalelor i ambalajelor.
Aceasta metoda const n inerea evidenei cantitative pe feluri de stocuri n cadrul fiecrei gestiuni, iar n contabilitate
inerea evidenei cantitativ-valorice.
Verificarea exactitii nregistrrilor din evidena de la locurile de depozitare i din contabilitate se efectueaz prin
punctajul periodic dintre cantitile operate n fiele de magazie i cele din fiele de cont analitic din contabilitate.
Metoda global-valoric se poate utiliza pentru contabilitatea analitic a mrfurilor i ambalajelor din unitile de
desfacere cu amnuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura
obiectelor de inventar, precum i altor categorii de bunuri.
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic a mrfurilor i ambalajelor se ine global-valoric, att la gestiune, cat i
n contabilitate, iar controlul concordanei nregistrrilor din evidena gestiunii i din contabilitate se efectueaz numai
valoric la perioade stabilite de unitate.
2.1.6.3.Scderea din gestiune a stocurilor
Potrivit prevederilor reglementrilor legale n vigoare, scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz
culpei unei persoane se face n baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite
ierarhic superior.
Pentru instituiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise, se aproba de ordonatorul principal de credite. n
acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanelor Publice.
Declasarea i casarea unor bunuri materiale, se aproba de ctre ordonatorul superior de credite, respectiv principal
sau secundar, dup caz.

2.2.Investiii pe termen scurt


2.2.1.Coninut
Investiiile pe termen scurt la instituiile publice se prezint sub forma obligaiunilor emise i rscumprate. n scopul
asigurrii surselor de finanare, unitile administrativ-teritoriale pot emite n condiiile legii, obligaiuni cu dobnda sau
cu discount pe care le rscumpra la termen (conturile 505 i 509).

2.2.2.Evaluarea
2.2.2.1.Evaluarea iniial
La intrarea n patrimoniu, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de achiziie, sau la valoarea stabilit
potrivit contractelor.

2.2.2.2.Evaluarea la bilan
La bilan, investiiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru
pierderea de valoare.

2.2.3.Ajustri pentru pierderea de valoare


Pentru deprecierea investiiilor pe termen scurt, la sfritul exerciiului financiar, cu ocazia inventarierii, instituiile
publice pot reflecta ajustri pentru pierderea de valoare.
La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierderea de valoare a investiiilor pe termen scurt se
diminueaz sau anuleaz, dup caz, prin reluarea la venituri (contul 595).
n situaia n care se constata o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.
La ieirea din instituie a investiiilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierderea de valoare se anuleaz.

2.3.Casa, conturi la trezoreria statului i bnci


2.3.1.Prevederi generale
Contabilitatea trezoreriei asigura evidena existenei i micrii titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a
disponibilitilor existente n conturi la trezoreria statului, Banca Naional a Romniei, bncile comerciale i n
casierie.
n scopul ntririi rolului finanelor publice i al asigurrii unei discipline bugetare ferme, instituiile publice indiferent de
sistemul de finanare i de subordonare, inclusiv activitile de pe lng unele instituii publice, finanate integral din
venituri proprii, efectueaz operaiunile de ncasri i plai prin unitile teritoriale ale trezoreriei statului n raza crora
i au sediul i unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli i disponibiliti, n condiii de sigurana. Este interzis
instituiilor publice de a efectua operaiunile de mai sus prin bncile comerciale, cu excepia situaiilor prevzute de
lege.
n vederea efecturii cheltuielilor prevzute n buget, instituiile publice au obligaia de a prezenta trezoreriei statului la
care au conturile deschise, bugetul de venituri i cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat n condiiile legii.
Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale, pot fi folosite de instituiile publice finanate de la buget, la cererea ordonatorilor de credite numai
dup deschiderea i repartizarea creditelor bugetare.
Creditele bugetare aprobate n bugetul instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii pot fi folosite
n limita disponibilitilor existente n cont.
Contabilitatea instituiilor publice asigura nregistrarea plilor de casa i a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile
clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

2.3.2.Coninut
Grupa Casa, conturi la trezoreria statului i bnci, include: conturi la trezoreria statului i bnci, disponibil al bugetelor,
casa i alte valori, acreditive, disponibil din fonduri cu destinaie special, disponibil al instituiei publice finanate din
venituri proprii, disponibil din veniturile fondurilor speciale, viramente interne.

2.3.2.1.Disponibiliti ale instituiilor publice la trezoreria statului i bnci


Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului
(contul 510), valorile de ncasat sub forma cecurilor (contul 511), disponibilul n lei i valut al instituiilor publice
pstrat la bncile comerciale (contul 512), disponibilitile n lei i valut provenind din mprumuturi interne i externe
contractate de stat (contul 513) i garantate de stat (contul 514), disponibilul din fonduri externe nerambursabile
(contul 515), disponibilul din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
(contul 516) i garantate de acestea (contul 517), dobnzile de pltit (contul 5181), dobnzile de ncasat (contul
5182), mprumuturi pe termen scurt primite (contul 519).
Dobnzile de ncasat aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci se nregistreaz n contabilitate distinct, fa
de cele de pltit, aferente mprumuturilor primite pe termen scurt.
Dobnzile de pltit i cele de ncasat, n cursul exerciiului financiar, se nregistreaz la cheltuieli financiare sau
venituri financiare, dup caz.
Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baza de documente prezentate instituiei i neaprute
nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont distinct (contul 5125).

Depozitele bancare constituite n condiiile legii, se evideniaz distinct n cadrul conturilor sintetice de disponibiliti.
Contabilitatea disponibilitilor aflate n conturi la bnci comerciale i a micrii acestora, ca urmare a ncasrilor i
plilor efectuate n valut, se ine distinct n lei i n valut.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
Operaiunile de vnzare-cumprare de valut se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comercial la
care se efectueaz schimbul valutar, fr ca acestea s genereze diferene de curs valutar.
La finele perioadei, diferenele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitilor n valut i a altor valori de
trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt n valut, la cursul de schimb comunicat de Banca Naional
a Romniei, valabil pentru aceasta data, se nregistreaz n conturile de venituri sau cheltuieli din diferene de curs
valutar, dup caz.
Conturile curente la bnci comerciale se dezvolta n analitic pe fiecare banca.

2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale


Conturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor locale nu au un
corespondent ca atare n contabilitatea trezoreriei statului i au drept scop evidenierea veniturilor ncasate i a
cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:
disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunztor conturilor de trezorerie: 20 Venituri
ale bugetului de stat i 23 Cheltuielile bugetului de stat;
disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunztor conturilor de trezorerie: 21 Veniturile
bugetelor locale i 24 Cheltuielile bugetelor locale;
disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat (contul 525), corespunztor conturilor de trezorerie: 22 Veniturile
bugetului asigurrilor sociale de stat i 25 Cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat;
Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522), disponibilul din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523), disponibilul din venituri ncasate
pentru bugetul capitalei (contul 524), disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat pentru constituirea fondului de
rezerva (contul 526), disponibilul din fondul de rezerva al asigurrilor sociale de sntate (contul 527), disponibilul din
sume ncasate n cursul procedurii de executare silit (contul 528), disponibilul din sume colectate pentru bugete
(contul 529).
Compartimentele de creane bugetare din cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti, precum i Direcia generala de administrare a marilor contribuabili vor avea n vedere urmtoarele:
existenta neconcordantei dintre soldul contului 520 Disponibil al bugetului de stat i contul 20 Veniturile bugetului
de stat din contabilitatea trezoreriei statului urmare:

neinregistrarii n contabilitatea bugetului de stat a operaiunilor privind drepturile constatate i veniturile


incasate privind capitolul 17.01 Taxe vamale i alte taxe pe tranzaciile internaionale i alte capitole de
venituri a cror evidenta i raportare se realizeaz de ctre Autoritatea Naionala a Vmilor din cadrul
Ministerului Finanelor Publice;

neinregistrarii n contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direciilor generale ale finanelor publice
judeene i a municipiului Bucureti, a sumelor incasate din impozitul pe venit transmise electronic Direciei
generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferai la 30.06.2005;

inregistrarii n contabilitatea bugetului de stat de la Direcia generala de administrare a marilor contribuabili a


sumelor incasate din impozitul pe venit transmise electronic de direciile generale ale finanelor publice
judeene i a municipiului Bucureti pentru marii contribuabili transferai la 30.06.2005.
posibilitatea ca soldul contului 520 Disponibil al bugetului de stat sa prezinte sold creditor urmare operaiunilor de
diminuare a veniturilor incasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA);
Operaiunea de inchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (n rosu) astfel:

7312
7352

%
Cote i sume defalcate din impozitul
pe venit
Sume defalcate din TVA

= 121.09

Rezultat patrimonial buget de stat

2.3.2.3.Casa i alte valori


Contabilitatea disponibilitilor aflate n casieria instituiilor publice, precum i a micrii acestora ca urmare a
operaiunilor de ncasri i plai efectuate n numerar, se ine distinct n lei i n valut (contul 531).

nregistrarea n contabilitate a operaiilor n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea reglementrilor emise de
Banca Naional a Romniei i Ministerul Finanelor Publice, precum i a altor reglementari n domeniu.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
La finele perioadei, disponibilitile n valut i alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt n valut)
se evalueaz la cursul de schimb n vigoare la acea data, iar diferenele de curs rezultate se nregistreaz n
contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.
Instituiile publice pot ridica din contul de finanare sau din conturile de disponibil, dup caz, deschise la trezoreria
statului, sume pentru efectuarea de plai n numerar, reprezentnd drepturi de personal, precum i pentru alte
cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.
Instituiile publice au obligaia s i organizeze activitatea de casierie, astfel nct ncasrile i plile n numerar s
fie efectuate n condiii de sigurana, cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare i n limita plafonului de casa stabilit
de ctre trezoreria statului pentru fiecare instituie publica.
ncasrile efectuate de ctre instituiile publice prin casieria proprie se depun n conturile bugetare respective
deschise la trezoreria statului i reprezint venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurrilor
sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale.
Veniturile ncasate n numerar care sunt lsate potrivit legii la dispoziia instituiilor ca venituri proprii, se depun n
conturile de disponibiliti ale acestora.
Instituiile publice conduc contabilitatea altor valori care includ: timbrele fiscale i potale, biletele de tratament i
odihn, tichetele i biletele de cltorie, bonurile valorice pentru carburani auto, biletele cu valoare nominal,
tichetele de mas, alte valori, etc. (contul 532).

2.3.2.4.Acreditive
n vederea achitrii unor obligaii fa de furnizori, se poate solicita instituiilor publice deschiderea de acreditive la
bnci, n lei sau n valut, n favoarea acestora (contul 541).
Sumele n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, n vederea efecturii unor plai n numele instituiei,
se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 542).

2.3.2.5.Disponibil din fonduri cu destinaie special


Disponibilitile din fondurile cu destinaie special constituite n condiiile legii, se nregistreaz n contabilitate distinct
(contul 550).
Alocaiile bugetare cu destinaie special acordate instituiilor publice se nregistreaz n contabilitate distinct (contul
551).
Sumele de mandat i sumele n depozit pe care instituiile publice le pot pstra la finele anului ntr-un cont de
disponibil distinct deschis la trezoreria statului se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 552).
Aceasta grupa mai include i disponibilitile unor fonduri gestionate de unitile administrativ-teritoriale n afara
bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553), disponibilul din amortizarea activelor fixe
deinute de serviciile publice de interes local (contul 554), disponibilul fondului de risc (contul 555), disponibilul din
depozitele speciale constituite pentru construirea de locuine (contul 556).
n categoria disponibilitilor cu destinaie special intra i disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate n
proprietatea privat a statului (contul 557) precum i disponibilul din cofinanarea de la buget aferent
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (contul 558).

2.3.2.6.Disponibil al instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii
Veniturile proprii ale instituiilor publice, precum i subveniile primite de la buget n completarea acestora, se
ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz potrivit dispoziiilor legale (conturile 560, 561).
Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la
buget, se regularizeaz la sfritul anului cu bugetul din care au fost acordate subveniile, n limita sumelor primite de
la acesta.
Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, se
reporteaz n anul urmtor.

2.3.2.7Disponibil al fondurilor speciale

Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i bugetul
asigurrilor pentru omaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare n contabilitatea
trezoreriei statului i au drept scop evidenierea veniturilor ncasate i a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:
disponibilul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate: (contul 571), corespunztor conturilor de
trezorerie: 26 Veniturile bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate i 27 Cheltuielile
bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
disponibilul bugetului asigurrilor pentru omaj (contul 574), corespunztor conturilor de trezorerie: 28 Veniturile
bugetului asigurrilor pentru omaj i 29 Cheltuielile bugetului asigurrilor pentru omaj.

2.3.2.8.Viramente interne
n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibiliti bneti ntre conturile de la trezoreria
statului i bnci comerciale, precum i ntre conturile de la trezorerie sau bnci, dup caz i din casieria instituiei.

2.3.2.9.Alte prevederi Fonduri externe nerambursabile


Contribuia financiar a Comunitii Europene reprezint sume care se transfera Guvernului Romniei de ctre
Comisia Comunitilor Europene, cu titlu de asisten financiar nerambursabil acordat Romniei de ctre
Comunitatea European.
Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate n conturi distincte i se utilizeaz numai n limita disponibilitilor
existente n aceste conturi i n scopul n care au fost acordate.
Ministerul Finanelor Publice asigura gestionarea contribuiei financiare a Comunitii Europene prin conturi deschise
la Banca Naional a Romniei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, conform prevederilor
memorandumurilor de nelegere, memorandumurilor de finanare i ale Acordului multianual de finanare SAPARD.
Disponibilitile din contribuia financiar a Comunitii Europene i sumele recuperate i datorate Comunitii
Europene, aflate n conturile deschise la Banca Naional a Romniei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci
comerciale, sunt purttoare de dobnd; dobnda se bonifica i se utilizeaz conform prevederilor memorandumurilor
de nelegere, memorandumurilor de finanare, ale Acordului multianual de finanare SAPARD i ale altor documente
ncheiate sau convenite ntre Comisia European i Guvernul Romniei, precum i, dup caz, conform instruciunilor
emise de donator.
Contribuia publica naional destinat cofinanrii n bani a contribuiei financiare a Comunitii Europene se aloca, se
utilizeaz i se deruleaz conform cadrului tehnic, juridic i administrativ prevzut pentru fondurile nerambursabile.
Sumele necesare finanrii proiectelor/programelor n cazul indisponibilitii temporare a contribuiei financiare a
Comunitii Europene se transfera structurilor de implementare, urmnd s se regularizeze cu fondurile primite de la
Comisia European, n limita sumelor eligibile transferate.
Sumele pltite necuvenit din contribuia publica naional, reprezentnd cofinanarea n bani a contribuiei financiare a
Comunitii Europene, n scopul achitrii debitelor ctre Comunitatea European, ca urmare a eventualelor nereguli
sau neglijente stabilite n baza prevederilor memorandumului de finanare i a Acordului multianual de finanare
SAPARD, se recupereaz conform legii i se fac venit la bugetul din care au fost acordate.
Orice nscris pe baza cruia se aloca fonduri provenind din contribuia financiar a Comunitii Europene i din
contribuia publica naional se investete cu titlu executoriu.
Disponibilitile din contribuia publica naional destinate cofinanrii n bani a contribuiei financiare a Comunitii
Europene, rmase la finele exerciiului bugetar n conturile structurilor de implementare, se reporteaz n anul urmtor
pentru a fi folosite cu aceiai destinaie.

3.Teri
3.1.Coninut
Contabilitatea terilor asigura evidena datoriilor i creanelor instituiei n relaiile acesteia cu furnizorii, clienii,
personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, Comunitatea European (decontrile
pentru fondurile PHARE, ISPA, SAPARD, etc.), cu debitorii i creditorii diveri, debitori i creditori ai bugetelor,
decontrile ntre instituii publice, precum i evidena operaiilor ce necesita clarificri ulterioare i alte decontri.

3.1.1.Furnizori i conturi asimilate


n contabilitatea furnizorilor se nregistreaz operaiunile privind achiziiile de bunuri, lucrri executate i servicii
prestate (conturile 401 i 404).

Avansurile acordate furnizorilor se nregistreaz n contabilitate ntr-un cont distinct (conturile 232, 234, 409).
Operaiunile privind achiziiile de bunuri, lucrri executate i servicii prestate, precum i achiziiile de active fixe pe
baza efectelor comerciale, se nregistreaz n conturile corespunztoare de efecte de pltit (conturile 403 i 405).
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n afara bilanului i se menioneaz
n notele explicative.
Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de forma i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care
validitatea lor poate fi contestat sau anulat.
Bunurile cumprate, lucrrile executate i serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evideniaz distinct
n contabilitate (contul 408).
Datoriile n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii operaiunilor,
comunicat de Banca Naional a Romniei, cat i n valut.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare (leu), aplicndu-se
sumei n valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strina, la data efecturii tranzaciei.
Contabilitatea furnizorilor se ine pe fiecare persoana fizica sau juridic.
n contabilitatea analitic furnizorii se grupeaz astfel: interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plata.

3.1.2.Clieni i conturi asimilate


n contabilitatea clienilor se nregistreaz operaiunile privind livrrile de mrfuri i produse, lucrrile executate i
serviciile prestate (contul 411).
Creanele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 4118).
Operaiunile privind vnzrile de bunuri, executrile de lucrri i prestrile de servicii, efectuate pe baza efectelor
comerciale, se nregistreaz n conturile corespunztoare de efecte de primit (contul 413).
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n afara bilanului i se menioneaz
n notele explicative.
Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de forma i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care
validitatea lor poate fi contestat sau anulat.
Bunurile vndute, lucrrile executate i serviciile prestate pentru care nu s-au ntocmit facturi, se evideniaz distinct
n contabilitate (contul 418).
Avansurile primite de la clieni se nregistreaz n contabilitate ntr-un cont distinct (contul 419).
Creanele n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii operaiunilor,
comunicat de Banca Naional a Romniei, cat i n valut.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare (leu), aplicndu-se
sumei n valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strina, la data efecturii tranzaciei.
Contabilitatea clienilor se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoana fizica sau juridic.
n contabilitatea analitic clienii se grupeaz astfel: clieni interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de
ncasare.

3.1.3.Personal i conturi asimilate


Contabilitatea decontrilor cu personalul evideniaz drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizaiile
pentru concediile de odihn, precum i cele pentru incapacitate temporar de munca, pltite din fondul de salarii i
alte drepturi n bani i/sau n natura datorate de instituia publica personalului pentru munca prestat (contul 421).

Contabilitatea decontrilor cu pensionarii evideniaz drepturile de pensie i alte drepturi prevzute de lege,
cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422).

Ajutoarele i indemnizaiile datorate evideniaz ajutoarele de boala pentru incapacitate temporar de


munca, ngrijirea copilului, ajutoare de deces i alte ajutoare acordate (contul 423).

Contabilitatea decontrilor cu omerii evideniaz indemnizaiile de omaj datorate omerilor, potrivit legii
(cont 424).
n contabilitate se nregistreaz distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementrilor n vigoare, nu se
suporta din fondul de salarii (contul 423).

Avansurile acordate personalului evideniaz indemnizaiile pentru concedii de odihn acordate ca avans
(contul 425).

Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont distinct, deschis pe fiecare
persoana (contul 426).

Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau pentru alte obligaii ale
salariailor, datorate terilor (popriri, pensii alimentare i altele), se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau
ca urmare a unor relaii contractuale (contul 427).

Sumele datorate i neachitate personalului (concediile de odihn i alte drepturi de personal) aferente
exerciiului n curs, se nregistreaz ca alte datorii n legtura cu personalul (contul 4281).

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme i echipamente de lucru,
precum i debitele provenite din pagube materiale, amenzile i penalitile stabilite n baza unor hotrri ale
instanelor judectoreti, i alte creane fa de personalul unitii se nregistreaz ca alte creane n legtura cu
personalul (contul 4282).

3.1.4.Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate


Contabilitatea decontrilor privind asigurrile sociale evideniaz contribuiile angajatorilor instituii
publice pentru asigurri sociale de stat, asigurri sociale de sntate, accidente de munca i boli profesionale,
asigurri pentru omaj (conturi 4311, 4313, 4315, 4371) precum i contribuiile asigurailor (salariai) pentru asigurri
sociale de stat, asigurri sociale de sntate i asigurri pentru omaj (conturile 4312, 4314, 4372).

Alte datorii sociale reprezint sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi pentru donatorii de
snge, alocaii i alte ajutoare pentru copii, alocaia suplimentar pentru familiile cu mai muli copii, ajutoare sociale,
indemnizaii pentru persoanele cu handicap, i altele (contul 438).
3.1.5.Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate
n cadrul decontrilor cu bugetul statului, bugetele locale i alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adugat,
impozitul pe venituri de natura salarial, impozitul pe cldiri, taxa asupra mijloacelor de transport i alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate.

Taxa pe valoarea adugat datorat bugetului de stat se stabilete ca diferena ntre valoarea taxei exigibile
aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adugat colectat contul 4427) i a taxei
deductibile pentru cumprrile de bunuri i servicii (taxa pe valoarea adugat deductibil-contul 4426).
n situaia n care exista decalaje ntre faptul generator de taxa pe valoarea adugat i exigibilitatea acesteia, totalul
taxei pe valoarea adugat se nregistreaz ntr-un cont distinct, denumit taxa pe valoarea adugat neexigibil
(contul 4428) care, pe msur ce devine exigibil potrivit legii, se trece la taxa pe valoarea adugat colectat,
respectiv la taxa pe valoarea adugat deductibil, dup caz.
n contul de taxa pe valoarea adugat neexigibil se nregistreaz i taxa pe valoarea adugat deductibil sau
colectat, pentru livrri de bunuri i prestri de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au ntocmit facturile (contul
4428).
Diferena n plus sau n minus, ntre taxa pe valoarea adugat colectat i taxa pe valoarea adugat deductibil se
nregistreaz n conturi distincte ca taxa pe valoarea adugat de plata (contul 4423), respectiv taxa pe valoarea
adugat de recuperat (contul 4424) i se regularizeaz n condiiile legii.

Impozitul pe venituri din salarii i din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit
legii (contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie n limita sumei nepltite. Dac suma pltit depete suma
datorat, surplusul trebuie recunoscut drept creana.
Alte impozite, taxe i vrsminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale, accize) sau bugetelor
locale (impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite i taxe datorate, potrivit legii. Acestea se
nregistreaz n contabilitatea analitic pe feluri de impozite, taxe i vrsminte datorate bugetului de stat sau
bugetelor locale (contul 446).
Alte datorii i creane cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate
bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului dup prescrierea lor, plusul de
numerar din casierie, amenzi i penaliti, vrsminte efectuate n plus la buget i altele, precum i sumele datorate
bugetului de ctre instituiile finanate de la buget reprezentnd venituri realizate n condiiile legii (conturile 4481 i
4482).
3.1.6.Decontri cu Comunitatea European (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.)
Sumele primite din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene (PHARE, ISPA,
SAPARD) se nregistreaz la instituiile publice implicate n derularea acestor fonduri (Fondul Naional i Ageniile de

Implementare) ca i creane sume de primit (conturile 4501, 4511, 4531, 4541, 4551, 456, 457, 458) i datorii
sume de plata (conturile 4502, 4512, 452, 4532, 4542, 4552).
Aceste sume sunt recunoscute ca venituri i cheltuieli numai n contabilitatea instituiilor publice care au calitatea de
beneficiari finali ai fondurilor respective.

3.1.7.Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor


Sumele datorate instituiilor publice de ctre tere persoane fizice sau juridice, altele dect personalul propriu i
clienii, se nregistreaz ca i debitori diveri (contul 461).
Sumele datorate de instituiile publice unor tere persoane fizice sau juridice, altele dect personalul propriu i
furnizorii, se nregistreaz ca i creditori diveri (contul 462).
Evidena creanelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat,
bugetului asigurrilor pentru omaj i al Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, se realizeaz pe baza
declaraiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. Evidena analitic se ine pe tipuri de impozite i pe pltitori,
pe structura clasificaiei bugetare, (conturile 463, 464, 465, 466).

Creditori ai bugetelor mai sus menionate sunt persoane fizice i juridice pentru sumele de restituit sau de
compensat cu alte creane ale aceluiai buget sau cu alte creane ale altor bugete, la cererea acestora sau din oficiu,
se evideniaz pe tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura clasificaiei bugetare (contul 467).
n aceasta grupa se cuprind i conturi n care se evideniaz mprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de
stat, bugetul local, bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit legii (contul 468) precum i dobnzile aferente acestora
(contul 469).
3.1.8.Conturi de regularizare i asimilate
Conturile de regularizare se utilizeaz cnd operaiunile i extind efectele pe mai muli ani iar veniturile i cheltuielile
trebuie s fie atribuite exerciiului n care au fost realizate sau efectuate, dup caz.
Conturile de regularizare i asimilate cuprind: cheltuieli n avans, venituri n avans i decontri din operaii n curs de
clarificare.
Sumele pltite n exerciiul financiar curent, dar care privesc exerciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct
n contabilitate, la cheltuieli n avans (chirii, asigurri, abonamente publicaii, alte cheltuieli efectuate n avans contul
471).
Sumele ncasate n exerciiul financiar curent, dar care privesc exerciiile financiare urmtoare, se nregistreaz
distinct n contabilitate, la venituri n avans (venituri din chirii, abonamente la publicaii, abonamente la instituiile de
spectacole, alte venituri realizate n avans contul 472).
Operaiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare clarificri
ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, ntr-un cont distinct. Sumele nregistrate n acest cont trebuie clarificate de
ctre instituie n termenul cel mai scurt (contul 473).

3.1.9.Decontri
Decontrile ntre instituiile publice cuprind operaiunile de decontare intervenite n cursul exerciiului ntre instituia
superioar i instituiile subordonate sau ntre instituiile subordonate aceleiai instituii superioare, dup caz,
reprezentnd valoarea activelor fixe i a materialelor transmise i primite n vederea executrii unor aciuni n cadrul
instituiei, precum i sumele transmise de instituia superioar ctre instituiile din subordine pentru efectuarea
cheltuielilor din alocaii bugetare, din fonduri speciale, fonduri cu destinaie special, mprumuturi externe
rambursabile i nerambursabile. Contabilitatea decontrilor ntre instituiile publice, cuprinde operaiile care se
nregistreaz reciproc i n aceeai perioada de gestiune, att n contabilitatea unitii debitoare, ct i a celei
creditoare aparinnd aceluiai ordonator principal de credite (conturile 481, 482).
La consolidare soldurile acestor conturi se elimin.

3.2.Momentul nregistrrii
Potrivit principiilor contabilitii de angajamente, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci
cnd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul sau este ncasat sau pltit.
nregistrarea n contabilitate a creanelor i datoriilor se efectueaz n momentul constatrii drepturilor i obligaiilor.

3.3.Evaluarea

3.3.1.Evaluarea iniial
Creanele i datoriile instituiilor publice se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare, aplicndu-se
sumei n valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strina, la data efecturii tranzaciei.
Creanele i datoriile n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii
operaiunilor comunicat de Banca Naional a Romniei, ct i n valut.

3.3.2.Evaluarea la momentul decontrii


Diferenele de curs valutar ce apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor n valut la cursuri diferite fa de cele
la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la care au fost raportate n situaiile financiare
anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd creana sau datoria n valut este decontat n decursul aceluiai exerciiu financiar n care a survenit,
ntreaga diferena de curs valutar este recunoscut n acel exerciiu. Atunci cnd creana sau datoria n valut este
decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar recunoscut n fiecare exerciiu financiar, ce
intervine pn n exerciiul decontrii, se determina innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n
cursul fiecrui asemenea exerciiu financiar.

3.3.3.Evaluarea la data bilanului


La data ntocmirii situaiilor financiare, creanele i datoriile n valut se evalueaz la cursul publicat de Banca
Naional a Romniei, valabil pentru data ntocmirii situaiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exerciiului
financiar.
Creanele i datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea European se evalueaz la cursul
publicat de Banca Centrala European, valabil pentru ultima zi a lunii n care se ntocmesc situaiile financiare.
La data bilanului, evaluarea creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plata.
Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil net a
creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru depreciere.

3.4.Ajustri pentru depreciere


Instituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea creanelor la sfritul exerciiului financiar, pe seama
cheltuielilor (conturile 491, 496, 497).
n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au
ncetat s mai existe ntr-o oarecare msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr-o reluare
corespunztoare la venituri.
n situaia n care se constata o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat.

B.DATORII
1.Datorii pe termen scurt (curente)
O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curenta, atunci cnd:

a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entitii; sau


b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

2.Datorii pe termen lung (necurente)


2.1.Prevederi generale
O instituie publica trebuie s menin clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd n aceasta
categorie, chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data bilanului, dac:

a) Termenul iniial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; i


b) Exista un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat nainte de data bilanului.

mprumuturile i datoriile din aceasta clasa reprezint sume ce trebuie pltite ntr-o perioada mai mare de un an,
conform acordului de mprumut.
Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele categorii: mprumuturi din
emisiunea de obligaiuni, mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale,
mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne i externe
contractate de stat, mprumuturi interne i externe garantate de stat, alte mprumuturi i datorii asimilate, dobnzile
aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate, prime privind rambursarea obligaiunilor.
Datoria publica reprezint datoria publica guvernamental la care se adaug datoria public local.

2.2.Datoria publica guvernamental Definiie


Datoria publica guvernamental cuprinde totalitatea obligaiilor financiare interne i externe ale statului, la un
moment dat, provenind din mprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanelor
Publice, n numele Romniei, de pe pieele financiare.

Datoria publica guvernamental intern este partea din datoria publica guvernamental care reprezint
totalitatea obligaiilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la
persoane fizice sau juridice rezidente n Romnia, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitile contului
curent general al Trezoreriei Statului pentru finanarea temporar a deficitelor bugetare (conturile 164 i 165).
Datoria publica guvernamental extern este partea din datoria publica guvernamental reprezentnd
totalitatea obligaiilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la
persoane fizice sau juridice nerezidente n Romnia (conturile 164 i 165).
2.2.1.Contractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale
Guvernul este autorizat s contracteze n mod direct mprumuturi de la instituiile financiare internaionale sau de
la ali creditori, numai prin Ministerul Finanelor Publice i s le submprumute unor beneficiari finali n scopul prevzut
de lege (contul 164).

Submprumutarea mprumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanelor Publice, n numele statului,
beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de mprumut subsidiar ncheiate ntre Ministerul Finanelor
Publice i acetia sau, dup caz, pe baza unor acorduri de mprumut subsidiar i garanie, ncheiate ntre Ministerul
Finanelor Publice, pe de o parte, autoritile administraiei publice locale coordonatoare ale activitii beneficiarilor
finali i, dup caz, garante ale sumelor submprumutate acestora i beneficiarii finali ai mprumutului, pe de alta parte.
Guvernul este autorizat s garanteze mprumuturi interne i externe numai prin Ministerul Finanelor Publice,
contractate n scopuri prevzute de lege (contul 165). Garaniile de stat pot fi acordate numai pentru mprumuturi a
cror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, n cazul
autoritilor administraiei publice locale.
Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre stat a mprumuturilor contractate de
persoanele juridice de la instituiile creditoare, precum i din mprumuturile contractate direct de stat i
submprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.

2.2.2.Instrumentele datoriei publice guvernamentale


Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fr a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaa interna
sau externa, mprumuturi de stat de la bnci, de la alte instituii de credit, persoane juridice romane sau strine,
mprumuturi de stat de la guverne i agenii guvernamentale strine, instituii financiare internaionale, sau de la alte
organizaii internaionale, mprumuturi temporare din disponibilitile contului curent general al Trezoreriei Statului,
garanii de stat.
n prezentele norme sunt reglementate numai mprumuturi interne i externe contractate de stat, mprumuturi interne
i externe garantate de stat, alte mprumuturi i datorii asimilate, dobnzile aferente mprumuturilor i datoriilor
asimilate.

2.3.Datoria public local Definiie


Datoria public local reprezint totalitatea obligaiilor financiare interne i externe ale autoritilor administraiei
publice locale, la un moment dat, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieele
financiare.

Datoria public local intern este partea din datoria public local care reprezint totalitatea obligaiilor
financiare ale autoritilor administraiei publice locale, provenite din mprumuturi contractate direct (contul 162) sau
garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente n Romnia (contul 163).

Datoria public local extern este partea din datoria public local reprezentnd totalitatea obligaiilor
financiare ale autoritilor administraiei publice locale, provenind din mprumuturi contractate direct (contul 162) sau
garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente n Romnia (contul 163).

2.3.1.Contractarea i garantarea datoriei publice locale


mprumuturile contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale fac parte din datoria publica a
Romniei, dar nu reprezint obligaii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferent acestor mprumuturi
se va efectua exclusiv din bugetele locale i prin mprumuturi pentru refinanarea datoriei publice locale.
Autoritile administraiei publice locale pot contracta sau garanta mprumuturi interne i/sau externe pe termen scurt,
mediu i lung, n scopurile prevzute de lege, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a mprumuturilor Locale.
Autoritilor administraiei publice locale li se interzice accesul la mprumuturi sau s garanteze orice fel de mprumut,
dac totalul datoriilor anuale reprezentnd ratele scadente la mprumuturile contractate i/sau garantate, dobnzile i
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale mprumutului care urmeaz s fie contractat i/sau garantat n anul
respectiv, depete limita prevzut de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuii, alte
vrsaminte, alte venituri i cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepia cazurilor aprobate prin legi speciale.
Aceste condiii se aplica i pentru datoriile anuale care decurg din mprumuturile contractate i/sau garantate de stat
pentru autoritile administraiei publice locale.
Valoarea total a datoriei contractate de autoritatea administraiei publice locale va fi nscris n registrul de eviden
a datoriei publice locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare.
Valoarea total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice locale se nscrie n registrul garaniilor locale al
acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare.
Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre unitile administrativ-teritoriale a
mprumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituiile creditoare, precum i din mprumuturile contractate
direct de unitile administrativ-teritoriale i submprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc.

2.3.2.Instrumentele datoriei publice locale


Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, mprumuturi de la societile bancare sau de la alte
instituii de credit.
Emiterea i lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de ctre autoritile administraiei publice locale sau prin
intermediul unor agenii ori al altor instituii specializate (contul 161).
Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, pot aproba contractarea de
mprumuturi interne sau externe, pe termen scurt (contul 5196), mediu i lung (contul 162) sau garantarea acestora
(contul 163) pentru realizarea de investiii publice de interes local, precum i pentru refinanarea datoriei publice
locale.

3.Provizioane
3.1.Definiie
Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert.
Provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaiei curente la data
bilanului.

3.2.Categorii de provizioane
Instituiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt:
litigiile, amenzile i penalitile, despgubirile, daunele i alte datorii incerte;
cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli privind garania acordat
clienilor;
alte provizioane.

3.3.Condiii pentru recunoaterea provizioanelor


Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:
o instituie are o obligaie curenta generat de un eveniment anterior;
este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obligaia respectiva; i
poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei.
Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

3.4.Contabilitatea provizioanelor
Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite
(contul 151).
Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor.
Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data bilanului a costurilor necesare
stingerii obligaiei curente.
Provizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan anual i ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta.
n cazul n care pentru stingerea unei obligaii nu mai este probabil o ieire de resurse sau ieirea de resurse a avut
loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniial recunoscut.

C.CAPITALURI
Capitalurile unei instituii publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

1.Fonduri
Fondurile unei instituii publice includ: fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale, fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, fondul activelor fixe
necorporale, fonduri n afara bugetelor locale, etc.

Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale


dispoziii generale
Statul i unitile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosina i dispoziia asupra bunurilor care alctuiesc
domeniul public, n limitele i n condiiile legii.

Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute n Constituie, exemplificate n anexa la Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia i din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor,
sunt de uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ-teritoriale prin modalitile
prevzute de lege.
Domeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute n Constituie, exemplificate n anexa la Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia precum i din alte bunuri de uz sau de interes
public naional, declarate ca atare prin lege (contul 101).
Domeniul public al judeelor este alctuit din bunurile exemplificate n anexa la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica i regimul juridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public judeean, declarate ca
atare prin hotrre a consiliului judeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional
(contul 103).
Domeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile prevzute
exemplificate n anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia i din alte
bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin
lege bunuri de uz sau de interes public naional ori judeean (contul 103).
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile, dup cum urmeaz:
a) nu pot fi nstrinate; ele pot fi date numai n administrare, concesionare sau nchiriere, n condiiile legii;
b) nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale;
c) nu pot fi dobndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bun credin asupra
bunurilor mobile.
Bunurile din domeniul public pot fi date, dup caz n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice.

Domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri aflate n
proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul privat al statului i unitilor
administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, dac legea nu dispune altfel.
Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se ntocmete anual, de ministere, de celelalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, precum i de autoritile publice centrale care au n administrare
asemenea bunuri dup depunerea situaiei financiare anuale.
Centralizarea inventarului menionat se realizeaz de ctre Ministerul Finanelor Publice i se supune anual spre
aprobare Guvernului.

Trecerea bunurilor dintr-un domeniu n altul


Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale n domeniul public al
acestora, se face dup caz prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureti ori a consiliului local.
Trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor comerciale, la care statul sau o unitate
administrativ-teritorial este acionar, se poate face numai cu plata i cu acordul adunrii generale a acionarilor
societii comerciale respective. n lipsa acordului menionat, bunurile societii comerciale respective pot fi trecute n
domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica i dup o just i prealabil
despgubire.
Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unei unitii administrativ-teritoriale se face la
cererea consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dup caz,
prin hotrre a Guvernului.
Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul public al statului se face, la
cererea Guvernului, prin hotrre a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a
consiliului local.
Dreptul de proprietate publica nceteaz, dac bunul a pierit ori a fost trecut n domeniul privat.
Trecerea din domeniul public n domeniul privat se face, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dac prin Constituie sau prin lege nu
se dispune altfel.

2.Rezultatul patrimonial i rezultatul reportat


2.1.Rezultatul patrimonial
Rezultatul patrimonial se stabilete la sfritul perioadei (lunar, sau cel mult la ntocmirea situaiilor financiare)
prin nchiderea conturilor de venituri i finanri i a conturilor de cheltuieli (contul 121).
La nceputul exerciiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfritul anului se transfera asupra rezultatului
reportat.

2.2.Rezultatul reportat
Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exerciiilor financiare anterioare (contul 117).
3.Rezerve din reevaluare
Activele fixe pot fi supuse reevalurii care se efectueaz potrivit reglementrilor legale, caz n care sunt prezentate n
bilan la valoarea reevaluat i nu la costul lor istoric. Reevaluarea acestora se face, cu excepiile prevzute de
reglementrile legale, la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluri efectuate de evaluatori
autorizai sau de comisii tehnice constituite, n condiiile legii.
n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinat pe baza reevalurii
activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achiziie sau costului
de producie, dup caz. n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se aplica activului avnd n vedere valoarea
acestuia, determinat n urma reevalurii.
Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea
care ar fi determinat folosind valoarea just la data bilanului.
Dac rezultatul reevalurii este o cretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz astfel:
ca o cretere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, dac nu a existat o descretere anterioar,
recunoscut ca o cheltuiala aferent acelui activ (contul 105);

ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ.


Dac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz astfel:
ca o scdere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minima dintre valoarea acelei
rezerve i valoarea descreterii; eventuala diferena rmas neacoperit din rezervele din reevaluare existente se
nregistreaz ca o cheltuiala; (contul 105).
ca o cheltuial cu ntreaga valoare a descreterii, dac n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o suma
aferent acelui activ.
Sumele reprezentnd diferentele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate n
urma aciunii de reevaluare, evideniate n analitice distincte n cadrul conturilor: 702 Finanarea bugetara din anii
precedeni i alte surse, 528 Venituri din anii precedeni i alte surse i 337 Fonduri cu destinaie speciala, care
potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1917/2005 au fost transpuse n contul 105 Rezerve din
reevaluare, vor fi analizate, astfel incat diferentele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase
din funciune, transferate cu titlu gratuit, vndute, etc., sa fie trecute asupra contului 117 Rezultatul reportat contul
sintetic de gradul II: 117.15 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare
n mod similar, se va proceda i cu diferentele din rotunjiri nregistrate urmare aplicrii Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naionale i diferenelor rezultate n urma efecturii operaiunii de conversie potrivit Ordonanei
de urgent a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala i financiar pentru punerea n aplicare a
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naionale.
Soldul contului 105 Rezerve din reevaluare trebuie sa exprime valoarea diferenelor din reevaluare aferente activelor
fixe existente n instituie.

4.Fonduri cu destinaie special


Fondul de rulment Se constituie din excedentul anual al bugetului local. Disponibilitile acestui fond pot fi
utilizate temporar, pentru acoperirea golurilor de cas provenite din decalaje ntre veniturile i cheltuielile anului
curent, precum i pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciiului bugetar.
Fondul de rulment poate fi utilizat i pentru finanarea unor investiii din competena autoritilor administraiei publice
locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale n interesul comunitii. (contul 131).

Fondul de rezerva al bugetului asigurrilor sociale de stat Se constituie anual dintr-o cota de pana la 3%
din veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat (contul 132).
Fondul de rezerva se utilizeaz pentru acoperirea prestaiilor de asigurri sociale n situaii temeinic motivate sau a
altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat. Fondul de rezerva se
reporteaz n anul urmtor i se completeaz potrivit legii.
Eventualul deficit curent al bugetului asigurrilor sociale de stat se acoper din disponibilitile bugetului asigurrilor
sociale de stat din anii precedeni i, n continuare, din fondul de rezerva.

Fondul de rezerva pentru sntate Se constituie n baza prevederilor legale n cota de 1% din sumele
constituite la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Bugetul fondului se aprob ca anex la legea bugetului
de stat. Utilizarea fondului se stabilete prin legi bugetare anuale. Fondul de rezerva rmas neutilizat la finele anului
se reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie (contul 133).

Sume reprezentnd amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local
Serviciile publice de interes local care desfoar activiti de natur economic au obligaia calculrii, nregistrrii i
recuperrii uzurii fizice i morale a activelor fixe aferente acestor activiti, prin tarif sau pre potrivit legii. Aceste sume
se utilizeaz pentru realizarea de investiii n domeniul respectiv i se evideniaz distinct n programul de investiii, ca
surse de finanare (contul 134).

Fondul de risc Se constituie distinct pentru garanii locale la mprumuturi interne i, respectiv, pentru garanii la
mprumuturi externe, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre autoritile
administraiei publice locale a mprumuturilor contractate de agenii economici i serviciile publice de subordonare
local. Fondul de risc se constituie din: sumele ncasate sub forma de comisioane de la beneficiarii mprumuturilor
garantate, dobnzile acordate de unitile trezoreriei statului la disponibilitile fondului, dobnzi i penaliti de
ntrziere pentru neplata n termen de ctre beneficiarii mprumuturilor i n completare de la bugetul local (contul
135).

Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine Se pstreaz ntr-un
cont distinct, deschis pe seama unitilor administrativ-teritoriale, la unitile trezoreriei statului (contul 136).
Taxe speciale Pentru funcionarea unor servicii publice locale, create n interesul persoanelor fizice i juridice,
consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, aproba taxe speciale (contul 137).

Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice locale, precum i pentru finanarea cheltuielilor
de ntreinere i funcionare ale acestor servicii.
Taxele speciale se ncaseaz ntr-un cont distinct, deschis n afara bugetului local, fiind utilizate n scopurile pentru
care au fost nfiinate.

Fondul de dezvoltare a spitalului Spitalele sunt autorizate sa constituie Fondul de dezvoltare care s fie
utilizat pentru procurarea de echipamente i aparatur medical i de laborator, necesar desfurrii activitii
spitalului.
Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculat lunar i cuprins n bugetul de venituri i cheltuieli,
sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum i din cele casate cu respectarea dispoziiilor legale n
vigoare, sponsorizri cu destinaia dezvoltare, o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri i cheltuieli
nregistrat la finele exerciiului bugetar.

CAPITOLUL IV
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT
PATRIMONIAL
PREVEDERI GENERALE
Veniturile i cheltuielile care apar altfel dect n cursul activitilor curente ale instituiei publice trebuie prezentate la
venituri extraordinare i cheltuieli extraordinare.
Acestea rezulta din desfurarea unor tranzacii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitile curente ale
instituiei i care, prin urmare, nu se ateapt s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat.
Prin activiti curente se neleg activitile desfurate de o instituie publica, pentru realizarea obiectului sau de
activitate, stabilit conform regulamentelor de organizare i funcionare.
Pentru a stabili dac un eveniment sau o tranzacie se delimiteaz clar de activitile curente ale entitii, se are n
vedere, mai degrab, natura elementului sau tranzaciei aferente activitii desfurate n mod curent de instituie,
dect frecvena cu care se ateapt ca aceste evenimente s aib loc.

1.Cheltuieli
1.1.Definiie
Potrivit contabilitii de angajamente, cheltuielile reflecta costul bunurilor i serviciilor utilizate n vederea realizrii
serviciilor publice sau veniturilor, dup caz, precum i subvenii, transferuri, asistena social acordate, aferente unei
perioade de timp.

1.2.Momentul recunoaterii cheltuielilor


Cheltuielile de personal: salarii n bani i n natura, prime, al 13-lea salariu, contribuiile aferente acestora, se
recunosc n perioada n care munca a fost prestat.
Drepturile cuvenite i neachitate aferente exerciiului bugetar, sunt incluse de asemenea n costurile de personal ale
exerciiului.

Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cnd acestea au fost consumate, cu excepia materialelor de natura
obiectelor de inventar care se nregistreaz la scoaterea din folosina a acestora.
Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziionate i pltite n exerciiile bugetare anterioare i consumate
n exerciiul bugetar curent.
Consumul propriu trebuie s fie nregistrat n momentul cnd are loc producia destinat pentru acest scop.
Cheltuielile cu serviciile se recunosc n perioada cnd serviciile au fost prestate i lucrrile executate, indiferent
de momentul cnd a fost efectuat plata acestora.

Cheltuielile cu dobnzile se recunosc drept costuri n perioada cnd sunt datorate conform contractului de
mprumut i nu atunci cnd sunt pltite.

Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizrii care se nregistreaz n mod sistematic, pe
parcursul duratei de via utile a activului fix.
Valoarea rmas neamortizat a activelor fixe scoase din funciune nainte de expirarea duratei normale de
funcionare a acestora, se recunoate drept cost al perioadei cnd acest eveniment a avut loc.

Cheltuielile efectuate cu activele fixe n curs nu reprezint un cost al perioadei. Costul acestora va fi recunoscut dup
finalizarea i punerea n funciune a activelor fixe i calculul amortizrii.

Transferurile ntre uniti ale administraiei publice, curente i de capital, se recunosc ca i costuri la
beneficiarii finali ai fondurilor.

Alte transferuri, interne i n strintate, se recunosc ca i costuri la instituia care transfera fondurile.
1.3.Coninutul grupelor de cheltuieli
Contabilitatea cheltuielilor se ine pe grupe de cheltuieli, dup natura i destinaia lor.
Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri,
cheltuieli cu alte servicii executate de teri, cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, cheltuieli cu
personalul, alte cheltuieli operaionale, cheltuieli financiare, alte cheltuieli finanate din buget, cheltuieli de capital,
amortizri i provizioane, cheltuieli extraordinare.

1.3.1.Cheltuieli privind stocurile


Cheltuielile privind stocurile includ urmtoarele:
materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale i
psri, mrfuri, ambalaje, alte stocuri, (conturile 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609);

1.3.2.Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri


Cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de teri includ:
energie i apa (contul 610);
ntreinere i reparaii (contul 611);
chirii (contul 612);
prime de asigurare (contul 613).
deplasri, detari, transferri (contul 614).

1.3.3.Cheltuieli cu alte servicii executate de teri


Cheltuielile cu alte servicii executate de teri includ:
comisioane i onorarii (contul 622);
protocol, reclama i publicitate (contul 623);
transportul de bunuri i personal (contul 624);
servicii potale i taxe de telecomunicaii (contul 626);
servicii bancare i asimilate (contul 627);
alte servicii executate de teri (contul 628);
alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale (contul 629).

1.3.4.Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


Aceasta grupa include cheltuielile cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate ce trebuie pltite de ctre instituiile
publice, conform legii. (contul 635).

1.3.5.Cheltuieli cu personalul
Cheltuielile cu personalul includ:
salariile personalului (contul 641);
drepturi salariale n natura (contul 642);
asigurri sociale: contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale, asigurri de omaj, asigurri sociale de
sntate, accidente de munca i boli profesionale, alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social (contul 645);
indemnizaii de delegare, detaare (contul 646).

1.3.6.Alte cheltuieli operaionale

Alte cheltuieli operaionale includ:


pierderi din creane i debitori diveri (contul 654);
alte cheltuieli operaionale (contul 658).

1.3.7.Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare includ:
pierderi din creane imobilizate (contul 663);
cheltuieli privind investiiile financiare cedate (contul 664);
diferene de curs valutar (contul 665);
dobnzi (contul 666);
sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb valutar n cadrul programelor PHARE,
SAPARD, ISPA (contul 667);
dobnzi de transferat Comunitii Europene sau de alocat n cadrul programelor: PHARE, SAPARD, ISPA (contul
668);
alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 669).

1.3.8.Alte cheltuieli finanate din buget


Alte cheltuieli finanate din buget includ:
subvenii (contul 670);
transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice (contul 671);
transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice (contul 672);
transferuri interne (contul 673);
transferuri n strintate (contul 674);
asigurri sociale (contul 676);
ajutoare sociale (contul 677);
alte cheltuieli (contul 679).

1.3.9.Cheltuieli de capital, amortizri, provizioane i ajustri


Cheltuielile de capital includ:
cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere (contul 681);
cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682);
cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare (contul 686);
cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare (contul 689).

1.3.10.Cheltuieli extraordinare
Cheltuielile extraordinare includ:
pierderi din calamiti (contul 690);
cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe (contul 691).

1.4.Structura conturilor de cheltuieli


n cadrul instituiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se ine n conturi distincte, dup natur i destinaie. Conturile
de cheltuieli se dezvolta n analitic pe structura clasificaiei bugetare. Structura contului contabil va fi urmtoarea:

1. simbolul contului din planul de conturi;


2. capitolul;

3. sursa de finanare a cheltuielii, respectiv:


bugetul de stat;
bugetele locale;
bugetul asigurrilor sociale de stat;
bugetul asigurrilor pentru omaj;
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
bugetul fondurilor externe nerambursabile;
bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii;
cheltuieli evideniate n afara bugetelor locale.

4. subcapitolul;
5. titlul;
6. articolul;
7. alineatul;
8. eliminat.
1.5.Alte prevederi
Conturile de cheltuieli se nchid la sfritul perioadei (lunar sau cel mai trziu la ntocmirea situaiilor financiare) n
vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
n situaia n care apar operaiuni ce trebuie nregistrate n creditul conturilor de cheltuieli, acestea pot fi nregistrate i
n debitul conturilor, n rou.
Reflectarea unitar a cheltuielilor efectuate de instituiile publice pe articolele i alineatele prevzute n Clasificaia
economic, se asigura cu ajutorul ndrumarului elaborat de ctre ordonatorii principali de credite.
Tabelul de concordan ntre conturile de cheltuieli i codurile aferente din clasificaia economic este prezentat n
Anexa nr. 12 la prezentele norme.

2.Venituri i Finanri
2.1.Definiie
Potrivit contabilitii de angajamente, veniturile reprezint impozite, taxe, contribuii i alte sume de ncasat potrivit
legii, precum i preul bunurilor vndute i serviciilor prestate, dup caz, aferente unei perioade de timp.

2.2.Momentul recunoaterii veniturilor


Veniturile se nregistreaz n contabilitatea instituiilor publice, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului
de creana (declaraia fiscal sau decizia emis de organul fiscal), avize de expediie, facturi, alte documente legal
ntocmite sau n momentul ncasrii efective a acestora, n situaia n care nu exista documente anterioare ncasrii
pentru nregistrarea creanei.
n contabilitate, veniturile din activiti economice se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre
cumprtori, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n contract, al facturrii lucrrilor executate i
serviciilor prestate, moment care atesta transferul de proprietate ctre clieni.
Veniturile proprii ale instituiilor publice provin din chirii, organizarea de manifestri culturale i sportive, concursuri
artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii, proiecte, valorificri de produse din activiti proprii sau anexe, prestri
de servicii i altele asemenea.

Veniturile din diferene de curs valutar trebuie recunoscute n perioada n care apar cu ocazia decontrii sau a
raportrii n situaiile financiare a elementelor monetare, creanelor i datoriilor, la cursuri diferite fa de cele la care

au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele care au fost raportate n situaiile financiare
anterioare.

Veniturile din dobnzi se nregistreaz pe msura generrii veniturilor respective.


2.3.Coninutul grupelor de venituri
Contabilitatea veniturilor se ine pe grupe de venituri, dup natura i sursa lor.
Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activiti economice, alte venituri operaionale, venituri din producia de
active fixe, venituri fiscale, venituri din contribuii de asigurri, venituri nefiscale, venituri financiare, finanri, subvenii,
transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie special, venituri din provizioane, venituri
extraordinare.

2.3.1.Venituri din activiti economice


Veniturile din activiti economice, includ:
venituri din vnzarea produselor finite (contul 701);
venituri din vnzarea semifabricatelor (contul 702);
venituri din vnzarea produselor reziduale (contul 703);
venituri din lucrri executate i servicii prestate (contul 704);
venituri din studii i cercetri (contul 705);
venituri din chirii (contul 706);
venituri din vnzarea mrfurilor (contul 707);
venituri din activiti diverse (contul 708);
variaia stocurilor (contul 709).

2.3.2.Venituri din alte activiti operaionale


Veniturile din alte activiti operaionale includ:
Venituri din creane reactivate i debitori diveri (contul 714);
Alte venituri operaionale (contul 719).

2.3.3.Venituri din producia de active fixe


Veniturile din producia de active fixe includ:
venituri din producia de active fixe necorporale (contul 721);
venituri din producia de active fixe corporale (contul 722).

2.3.4.Venituri fiscale
Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la momentul constatrii,
nregistrate pe baza declaraiilor fiscale i a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta n analitic pe structura
clasificaiei bugetare.
Grupa Venituri fiscale include:
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice (contul 730);
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice (contul 731);
Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital (contul 732);
Impozit pe salarii (contul 733);
Impozite i taxe pe proprietate (contul 734);
Impozite i taxe pe bunuri i servicii (contul 735);
Impozit pe comerul exterior i tranzaciile internaionale (contul 736);
Alte impozite i taxe fiscale (contul 739).

2.3.5.Venituri din contribuii de asigurri

Aceasta grupa conine veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj,
veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate recunoscute la momentul constatrii, nregistrate pe
baza declaraiilor fiscale i a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta n analitic pe structura clasificaiei
bugetare.
Grupa Venituri din contribuii de asigurri include:
Venituri din contribuiile angajatorilor: contribuiile pentru asigurri sociale, contribuiile pentru asigurri de omaj,
contribuiile pentru asigurri sociale de sntate, contribuiile pentru accidente de munca i boli profesionale i alte
contribuii pentru asigurri sociale (contul 745);
Venituri din contribuiile asigurailor: contribuiile pentru asigurri sociale, contribuiile pentru asigurri de omaj,
contribuiile pentru asigurri sociale de sntate i alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale (contul
746).

2.3.6.Venituri nefiscale
Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat, altele dect cele menionate la grupele: Venituri
fiscale i Venituri din contribuii de asigurri. De regul, aceste venituri sunt recunoscute la momentul ncasrii,
neexistnd obligaia de a ntocmi declaraii conform legii.
Se dezvolta n analitic pe structura clasificaiei bugetare.
Grupa Venituri nefiscale include:
Grupa Venituri nefiscale include:
Venituri din proprietate (contul 750);
Venituri din vnzri de bunuri i servicii (contul 751);

2.3.7.Venituri financiare
Grupa Venituri financiare include:
Venituri din creane imobilizate (contul 763);
Venituri din investiii financiare cedate (contul 764);
Venituri din diferene de curs valutar (contul 765);
Venituri din dobnzi (contul 766);
Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA
(contul 767);
Alte venituri financiare (contul 768);
Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) PHARE, SAPARD,
ISPA (contul 769).

2.3.8.Finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special, fonduri cu destinaie


special
Potrivit prevederilor legislaiei n vigoare privind finanele publice, finanarea instituiilor publice i serviciilor publice se
asigura astfel:
integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup
caz;
din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, dup caz;
integral din venituri proprii.
Potrivit prevederilor Legii contabilitii, contabilitatea instituiilor publice asigura nregistrarea plilor de cas i a
cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
Plile efectuate din contul de finanare bugetar de ctre instituiile finanate integral de la buget sau din contul de
disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrri executate i servicii prestate, reprezint plai de cas. n aceasta
categorie se includ i plile efectuate prin casierie, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare.
Instituiile publice pot avea i alte surse de finanare, respectiv: fonduri externe nerambursabile, subvenii, alocaii
bugetare cu destinaie special, etc., dup caz.
Aceasta grupa include:
Finanarea de la buget (contul 770);

Finanarea n baza unor acte normative speciale (contul 771);


Venituri din subvenii (contul 772);
Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special (contul 773);
Finanarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774);
Fonduri cu destinaie special (contul 776);
Venituri din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile
(contul 778).
Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit (contul 779).

2.3.9.Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare


Veniturile din reluarea provizioanelor i ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se
evideniaz distinct n funcie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor i ajustrilor constituite se
efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai justifica meninerea acestora.
Grupa Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare include:
Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional (contul 781);
Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare (contul 786).

2.3.10.Veniturile extraordinare
Grupa Venituri extraordinare include:
Venituri din despgubiri din asigurri (contul 790);
Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791).

2.4.Structura conturilor de venituri


n cadrul instituiilor publice, contabilitatea veniturilor se ine n conturi distincte, dup natur i surs. Conturile de
venituri se dezvolta n analitic pe structura clasificaiei bugetare.
Structura contului contabil va fi urmtoarea:

1. simbolul contului din planul de conturi;


2. bugetul cruia i aparine venitul:
bugetul de stat;
bugetele locale;
bugetul asigurrilor sociale de stat;
bugetul asigurrilor pentru omaj;
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
bugetul fondurilor externe nerambursabile;
bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii;
venituri evideniate n afara bugetelor locale.

3. capitolul;
4. subcapitolul;
5. paragraful.
2.5.Alte prevederi
Conturile de venituri se nchid la sfritul perioadei (lunar sau cel mai trziu la ntocmirea situaiilor financiare) n
vederea stabilirii rezultatului patrimonial.

n situaia n care apar operaiuni ce trebuie nregistrate n debitul conturilor de venituri, acestea pot fi nregistrate i n
creditul conturilor de venituri, n rou.
Instituiile publice mai pot folosi pentru desfurarea activitii lor, bunuri materiale i fonduri bneti primite de la
persoane juridice i fizice sub forma de donaii i sponsorizri.
Fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice, primite ca donaii i sponsorizri de instituiile publice
finanate integral de la buget, se vars direct la bugetul din care se finaneaz acestea. Cu aceste sume se majoreaz
creditele bugetare ale bugetului instituiei publice beneficiare i care urmeaz s se utilizeze potrivit legii.
Cu fondurile primite de ctre instituiile publice finanate integral din venituri proprii i cele finanate din venituri proprii
i subvenii de la buget, se majoreaz bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora.
Tabelele de concordan ntre conturile de venituri i codurile din clasificaia bugetar, sunt prezentate n Anexele nr.
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 la prezentele norme metodologice.

Contabilitatea angajamentelor i a elementelor extrabilaniere


Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i pasivele unitii se nregistreaz n
contabilitate n conturi n afara bilanului, denumite i conturi de ordine i eviden.
n aceasta categorie se cuprind angajamente (garanii) acordate sau primite n relaiile cu terii, active fixe luate cu
chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie, debitori scoi din activ, urmrii
n continuare, chirii i alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scaden, precum i alte valori.

CAPITOLUL V
DISPOZIII FINALE
Prevederile prezentelor norme se aplica ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006 de ctre toate instituiile publice,
indiferent de subordonare i de sursa de finanare.
La data intrrii n vigoare a prezentelor norme, se abroga:

1. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea
unitilor bugetare;

2. Ordinul ministrului finanelor nr. 60/1973 pentru aprobarea Normelor privind ntocmirea i executarea bugetului, a
planurilor de venituri i cheltuieli din mijloace extrabugetare i din alte fonduri, organizarea evidenei tehnic-operative
i contabile la comune;
3. Ordinul ministrului finanelor nr. 324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i
servicii financiare i Instruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare;

4. Ordinul ministrului finanelor nr. 279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i
servicii financiare i Instruciunile de aplicare a acestuia;

5. Ordinul ministrului finanelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizrilor privind reflectarea n contabilitatea
consiliilor locale i instituiilor publice de interes local a unor operaiuni;

6. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea n
contabilitatea unitilor administrativ-teritoriale a unor operaiuni ce decurg din aplicarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 45/2003 privind finanele publice locale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 108/2004;

7. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii veniturilor bugetare, cu modificrile i completrile ulterioare;

8. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de
reflectare n contabilitatea instituiilor publice a unor operaiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari n domeniul financiar, aprobat i modificat prin Legea nr.
609/2003;

9. Ordinul ministrului finanelor nr. 1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea n
contabilitatea Ministerului Finanelor Publice a titlurilor de participare deinute de Romnia la Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare i Banca pentru Comer i Dezvoltare a Marii Negre;
10. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1757/2004 privind nregistrarea aciunilor deinute de statul roman n
calitate de acionar unic, reprezentat de Ministerul Finanelor Publice la Compania Naional Loteria Romn S.A.,
Compania Naional Imprimeria Naional S.A., precum i a altor titluri imobilizate deinute de stat prin Ministerul
Finanelor Publice;

11. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 870/2003 privind aprobarea Precizrilor privind reflectarea n contabilitate
a operaiunilor privind sumele primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene i
cofinanarea de la bugetul de stat privind programul Sapard;
12. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 771/2004 pentru aprobarea Precizrilor privind nregistrarea n
contabilitate a sumelor primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene prin ISPA,
a cofinanrii de la buget i a mprumuturilor primite de la instituii financiare internaionale pentru msurile din
domeniul mediului, transporturilor i asistenei tehnice;

13. Ordinul ministrului finanelor Publice nr. 925/2005 pentru aprobarea Precizrilor privind nregistrarea n
contabilitate a sumelor primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene n cadrul
programelor Phare i a cofinanrii de la bugetul de stat aferent acestora.
14. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
i conducerea contabilitii patrimoniului instituiilor publice i Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia.
15. Orice alte dispoziii contrare prezentelor norme.
CAPITOLUL VI
PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUII PUBLICE
CLASA GRUPA CONT
DENUMIRE CONT
SINTETIC
gr. I i gr.
II
1
CONTURI DE CAPITALURI
10
CAPITAL, REZERVE, FONDURI
100
Fondul activelor fixe necorporale
101
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
102
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
103
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale
104
Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativteritoriale
105
Rezerve din reevaluare
1051
Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la terenuri
1052
Rezerve din reevaluarea construciilor
1053
Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor i plantaiilor
1054
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale
1055
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
*
106
Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente dobnzilor ncasate

11

12

13

(Sapard)
REZULTATUL REPORTAT
117
Rezultatul reportat
117.01
Rezultatul reportat instituii publice finanate integral din buget (de stat,
local, asigurri, sntate, omaj)
117.01.01 Rezultatul reportat instituii publice finanate integral din bugetul de stat
117.02
Rezultatul reportat bugetul local
117.03
Rezultatul reportat bugetul asigurrilor sociale de stat
117.04
Rezultatul reportat bugetul asigurrilor pentru omaj
117.05
Rezultatul reportat bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate
117.08
Rezultatul reportat bugetul fondurilor externe nerambursabile
117.09
Eliminat.
117.10
Rezultatul reportat instituii publice i activiti finanate integral sau parial
din venituri proprii
117.11
Rezultatul reportat bugetul trezoreriei statului
117.12
Rezultatul reportat trezoreria central
117.13
Eliminat.
117.15
Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare
REZULTATUL PATRIMONIAL
121
Rezultatul patrimonial
121.01
Rezultatul patrimonial instituii publice finanate integral din buget (de stat,
local, asigurri sociale, omaj, sntate)
121.01.01 Rezultatul patrimonial instituii publice finanate integral din bugetul de stat
121.02
Rezultatul patrimonial bugetul local
121.03
Rezultatul patrimonial bugetul asigurrilor sociale de stat
121.04
Rezultatul patrimonial bugetul asigurrilor pentru omaj
121.05
Rezultatul patrimonial bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale
de sntate
121.08
Rezultatul patrimonial bugetul fondurilor externe nerambursabile
121.09
Eliminat.
121.10
Rezultatul patrimonial instituii publice i activiti finanate integral sau
parial din venituri proprii
121.11
Rezultatul patrimonial bugetul trezoreriei statului
121.12
Rezultatul patrimonial trezoreria central
121.13
Eliminat.
FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
131
Eliminat
132
Fondul de rezerva al bugetului asigurrilor sociale de stat
133
Fondul de rezerva constituit conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
150/2002
134
Eliminat
135
Fondul de risc
136
Eliminat
137
Eliminat
139
Alte fonduri
1391
Fond de dezvoltare a spitalului
1392
Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanei Guvernului nr.
34/1996
1393
Fond din cota de 1/10 din dobnda BIRD

1394
1396
1399
15
151
1511
1512
1518
16
161
1611
1612
162
1621
1622
163
1631
1632
164
1641
1642
165
1651
1652
166
1661
1662
167
1671
1672
168
1681
1682

Fond din vrsminte din privatizare i din valorificarea activelor


neperformante
Fondul de contrapartid
Eliminat.
PROVIZIOANE
Provizioane
Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru garanii acordate
clienilor
Alte provizioane
MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE pe termen mediu i lung
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de rscumprare n
exerciiul curent
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de rscumprare n
exerciiile viitoare
mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei
publice locale
mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei
publice locale cu termen de rambursare n exerciiul curent
mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei
publice locale cu termen de rambursare n exerciiile viitoare
mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice
locale
mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice
locale cu termen de rambursare n exerciiul curent
mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice
locale cu termen de rambursare n exerciiile viitoare
mprumuturi interne i externe contractate de stat
mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de rambursare
n exerciiul curent
mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de rambursare
n exerciiile viitoare
mprumuturi interne i externe garantate de stat
mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de rambursare n
exerciiul curent
mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de rambursare n
exerciiile viitoare
Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de
stat din contul curent general al trezoreriei statului
Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat
Alte mprumuturi i datorii asimilate
Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiul
curent
Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiile
viitoare
Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni
Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile
administraiei publice locale

1683
1684
1685
1687
169
2
20
203
205
206
208
2081
2082
21
211
2111
2112
212
213
2131
2132
2133
2134
214
215
23
231
232
233
234
26
260
2601
2602
265
267
267.1
267.2
267.3
267.5
267.6
267.8
267.9
269
28
280

Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de autoritile


administraiei publice locale
Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de stat
Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat
Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
Prime privind rambursarea obligaiunilor
CONTURI DE ACTIVE FIXE
ACTIVE FIXE NECORPORALE
Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
Alte active fixe necorporale
Programe informatice
Alte active fixe necorporale
ACTIVE FIXE CORPORALE
Terenuri i amenajri la terenuri
Terenuri
Amenajri la terenuri
Construcii
Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)
Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
Mijloace de transport
Animale i plantaii
Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i
materiale i alte active fixe corporale
Alte active ale statului
ACTIVE FIXE N CURS I AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
Active fixe corporale n curs de execuie
Avansuri acordate pentru active fixe corporale
Active fixe necorporale n curs de execuie
Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
Titluri de participare
Titluri de participare cotate
Titluri de participare necotate
Alte titluri imobilizate
Creane imobilizate
mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat
la dispoziia Guvernului
mprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile contului curent
general al trezoreriei statului
mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare
mprumuturi acordate pe termen lung
Dobnzi aferente mprumuturilor pe termen lung
Alte creane imobilizate
Dobnzi aferente altor creane imobilizate
Vrsminte de efectuat pentru active financiare
AMORTIZRI PRIVIND ACTIVELE FIXE
Amortizri privind activele fixe necorporale

2803
2805
2808
281
2811
2812
2813
2814
29
290
2904
2905
2908
291
2911
2912
2913
2914
293
2931
2932
296
2961
2962
3
30
301
302
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
303
3031
3032
304
3041
3042

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare


Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
drepturilor i activelor similare
Amortizarea altor active fixe necorporale
Amortizri privind activele fixe corporale
Amortizarea amenajrilor la terenuri
Amortizarea construciilor
Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale
AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
ACTIVELOR FIXE
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale
Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor
comerciale, drepturilor i activelor similare
Ajustri pentru deprecierea altor active fixe necorporale
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale
Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la terenuri
Ajustri pentru deprecierea construciilor
Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor i plantaiilor
Ajustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului
de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs de execuie
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execuie
Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare
Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor
Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active financiare
CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
STOCURI DE MATERII I MATERIALE
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale auxiliare
Combustibili
Materiale pentru ambalat
Piese de schimb
Semine i materiale de plantat
Furaje
Hrana
Alte materiale consumabile
Medicamente i materiale sanitare
Materiale de natura obiectelor de inventar
Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie
Materiale de natura obiectelor de inventar n folosina
Materiale rezerva de stat i de mobilizare
Materiale rezerva de stat
Materiale rezerva de mobilizare

305
3051
3052
307
309
33
331
332
34
341
345
346
347
348
349
35
351
3511
3512
354
3541
3545
3546
356
357
358
359
36
361
37
371
378
38
381
39
391
392
3921
3922
393
394
3941
3945
3946
395
3951
3952
3953

Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare


Ambalaje rezerva de stat
Ambalaje rezerva de mobilizare
Materiale date n prelucrare n instituie
Alte stocuri
PRODUCIA N CURS DE EXECUIE
Produse n curs de execuie
Lucrri i servicii n curs de execuie
PRODUSE
Semifabricate
Produse finite
Produse reziduale
Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
Diferene de pre la produse
Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor
administrativ-teritoriale
STOCURI AFLATE LA TERI
Materii i materiale aflate la teri
Materii i materiale la teri
Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la teri
Produse aflate la teri
Semifabricate aflate la teri
Produse finite aflate la teri
Produse reziduale aflate la teri
Animale aflate la teri
Mrfuri aflate la teri
Ambalaje aflate la teri
Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
ANIMALE
Animale i psri
MRFURI
Mrfuri
Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial)
AMBALAJE
Ambalaje
AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N
CURS DE EXECUIE
Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
Ajustri pentru deprecierea materialelor
Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile
Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie
Ajustri pentru deprecierea produselor
Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
Ajustri pentru deprecierea produselor finite
Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri
Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri
Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri

3954
3956
3957
3958
396
397
398
4
40
401
403
404
4041
4042
405
408
409
4091
4092
41
411
4111
4112
4118
413
418
419
42
421
422
4221
4222
423
424
425
426
427
4271
4272
4273
428
4281
4282
429
43
431
4311
4312
4313
4314

Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri


Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri
Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri
Ajustri pentru deprecierea animalelor
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
CONTURI DE TERI
FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
Furnizori
Efecte de pltit
Furnizori de active fixe
Furnizori de active fixe sub 1 an
Furnizori de active fixe peste 1 an
Efecte de pltit pentru active fixe
Furnizori-facturi nesosite
Furnizori debitori
Furnizori-debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor
Furnizori-debitori pentru prestri de servicii i executri de lucrri
CLIENI I CONTURI ASIMILATE
Clieni
Clieni cu termen sub 1 an
Clieni cu termen peste 1 an
Clieni inceri sau n litigiu
Efecte de primit de la clieni
Clieni facturi de ntocmit
Clienti-creditori
PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
Personal-salarii datorate
Pensionari-pensii datorate
Pensionari civili-pensii datorate
Pensionari militari-pensii datorate
Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
Someri-ndemnizaii datorate
Avansuri acordate personalului
Drepturi de personal neridicate
Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
Reineri din salarii datorate terilor
Reineri din pensii datorate terilor
Reineri din alte drepturi datorate terilor
Alte datorii i creane n legtura cu personalul
Alte datorii n legtura cu personalul
Alte creane n legtura cu personalul
Bursieri i doctoranzi
ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIALA I CONTURI ASIMILATE
Asigurri sociale
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
Contribuile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate

4315
4317
437
4371
4372
4373
438
44
440
441
442
4423
4424
4426
4427
4428
444
446
448
4481
4482
45

450

4501
4502
4503

4504

4505

4506
4507

451

4511
4512

Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale


Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii
Asigurri pentru omaj
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor
salariale
Alte datorii sociale
BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURRILOR
SOCIALE DE STAT I CONTURI ASIMILATE
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume ncasate pentru bugetul capitalei
Taxa pe valoarea adugat
Taxa pe valoarea adugat de plata
Taxa pe valoarea adugat de recuperat
Taxa pe valoarea adugat deductibil
Taxa pe valoarea adugata colectata
Taxa pe valoarea adugat neexigibil
Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
Alte datorii i creane cu bugetul
Alte datorii fa de buget
Alte creane privind bugetul
DECONTRI CU COMISIA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE
NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI)
Sume de primit i de restituit Comisiei Europene/altor donatori PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI
Sume de primit de la Comisia European - PHARE, SAPARD, ISPA
Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA
Sume declarate i solicitate Comisiei Europene/altor donatori
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I
ALTE FONDURI
Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I
ALTE FONDURI
Sume de primit de la Comisia European/ali donatori reprezentnd venituri
ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI
Sume avansate de Comisia European/ali donatori INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI
Sume de primit de la Comisia European/ali donatori datorate altor
beneficiari ONG-uri, societi comerciale etc. INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI
Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului
Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI
Sume de primit de la Autoritile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA
Sume de restituit Autoritilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA

4513

4514

4515

4516
452

4521
4522

453

4531

4532
454

4541*
*
4542
4543

4544

4545

4546

455

4551

4552

4553

Sume de primit de la Autoritile de Certificare /Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI
Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume datorate Ageniilor de Implementare/Autoritilor de
Management/Ageniilor de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA, ISTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI
Sume datorate Ageniilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA
Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de primit i de restituit Autoritilor de Implementare PHARE,
SAPARD, ISPA
Sume de primit de la Autoritile de Implementare PHARE, SAPARD, ISPA

Sume de restituit Autoritilor de Implementare PHARE, SAPARD, ISPA


Decontri cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI
Sume de primit de la beneficiar PHARE
Sume de restituit beneficiarilor PHARE
Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI
Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc.INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Avansuri acordate beneficiarilor INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI
Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de primit de la buget (cofinanare, indisponibiliti temporare de
fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA
Sume de restituit bugetului (cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri
de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA
Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti
temporare de fonduri de la Comisia European - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA

4554

4555

456

4561
4563

4564

457

4571
4572

4573

458

4581
4583

4584

4585

459
46

BUGET I ALTE FONDURI


Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti
temporare de fonduri de la Comisia European - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI
Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n
contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI
Sume de primit i de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect
cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI
Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE,
SAPARD, ISPA
Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile
- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume avansate i de recuperat de la Ageniile de Implementare/Autoritile
de Management/Ageniile de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare - PHARE, SAPARD,
ISPA
Sume avansate Autoritilor de Management/ Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Sume de primit/de restituit Ageniilor/Autoritilor de
Implementare/Autoritilor de Certificare/Autoritilor de
Management/Ageniilor de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali).
Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de Implementare - PHARE, ISPA,
SAPARD - (la beneficiarii finali)
Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de
Management/Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI - (la beneficiarii finali)
Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de
Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI - (la beneficiarii finali)
Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de
Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI
Sume datorate bugetului Uniunii Europene
DEBITORI I CREDITORI DIVERI, DEBITORI I CREDITORI AI
BUGETELOR

461
4611
4612
462
4621
4622
463
464
4646

465
466
4664
4665
4669
467
4671
4672
4673
4674
4675
4679
468
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
469
47
471
472
473
474

475
476

48
481
4811

Debitori
Debitori sub 1 an
Debitori peste 1 an
Creditori
Creditori sub 1 an
Creditori peste 1 an
Creane ale bugetului de stat
Creane ale bugetului local
Sume datorate beneficiarilor instituii publice INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI
Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
Creane ale bugetelor fondurilor speciale i ale bugetului trezoreriei statului
Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
Creane ale bugetului trezoreriei statului
Creditori ai bugetelor
Creditori ai bugetului de stat
Creditori ai bugetului local
Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat
Creditori ai bugetului asigurrilor pentru omaj
Creditori ai bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
Creditori ai bugetului trezoreriei statului
mprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat
mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local
Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al
trezoreriei statului
mprumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur
mprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei
statului
mprumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare
Eliminat
mprumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat
la dispoziia Guvernului
Alte mprumuturi acordate pe termen scurt
Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt
CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE
Cheltuieli nregistrate n avans
Venituri nregistrate n avans
Decontri din operaii n curs de clarificare
Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
BUGET I ALTE FONDURI
Eliminat.
Sume n curs de declarare/certificare - alte instituii publice dect cele
finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI
DECONTRI
Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
Decontri privind operaiuni financiare

4812
4813
4819
482
483
49
491
4911
4912
496
4961
4962
497
5
50
505
509
51
510
511
5112
512
5121
5124
5125
5126
5127
5128
513
5131
5132
514
5141
5142
515
5151
5152
5153
516
5161
5162
517
5171
5172

Decontri privind activele fixe


Decontri privind stocurile
Alte decontri
Decontri ntre instituii subordonate
Decontri din operaii n participaie
AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR
Ajustri pentru deprecierea creanelor-clieni
Ajustri pentru deprecierea creanelor-clieni sub 1 an
Ajustri pentru deprecierea creanelor-clieni peste 1 an
Ajustri pentru deprecierea creanelor-debitori
Ajustri pentru deprecierea creanelor-debitori sub 1 an
Ajustri pentru deprecierea creanelor-debitori peste 1 an
Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare
CONTURI LA TREZORERII I INSTITUII DE CREDIT
INVESTIII PE TERMEN SCURT
Obligaiuni emise i rscumprate
Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt
CONTURI LA TREZORERII I INSTITUII DE CREDIT
Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al
trezoreriei statului
Valori de ncasat
Cecuri de ncasat
Conturi la trezorerii i instituii de credit
Conturi la trezorerii i instituii de credit n lei
Conturi la trezorerii i instituii de credit n valut
Sume n curs de decontare
Disponibiliti n lei ale trezoreriei centrale
Disponibiliti n valut ale trezoreriei centrale
Conturi de clearing, barter i cooperare economic
Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de stat
Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe contractate de stat
Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de stat
Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe garantate de stat
Disponibil din fonduri externe nerambursabile
Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile
Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile
Depozite bancare
Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile
administraiei publice locale
Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile
administraiei publice locale
Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale
Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale
Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale
Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe garantate de

518
5186
5187
519
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
52
520
5201
5202
5203
521
5211
5212
5213
522
5221
5222
523
524
5241
5242
5243
525
5251
5252
5253
526
527
528
529
5291
5292
5294
5299
53
531

autoritile administraiei publice locale


Dobnzi
Dobnzi de pltit
Dobnzi de ncasat
mprumuturi pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scaden
Depozite atrase
mprumuturi primite din bugetul de stat pentru nfiinarea unor instituii sau a
unor activiti finanate integral din venituri proprii
mprumuturi primite din bugetul local pentru nfiinarea unor instituii i
servicii publice sau activiti finanate integral din venituri proprii
mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei
publice locale
Eliminat
mprumuturi primite din disponibilitile contului curent general al trezoreriei
statului
DISPONIBIL AL BUGETELOR
Disponibil al bugetului de stat
Disponibil al bugetului de stat
Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent
Rezultatul execuiei bugetului de stat din anii precedeni
Disponibil al bugetului local
Disponibil al bugetului local
Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local
Eliminat
Eliminat
Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
Disponibil al bugetului trezoreriei statului
Disponibil al bugetului trezoreriei statului
Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anul curent
Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anii precedeni
Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurrilor sociale de stat
Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 150/2002
Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local
Disponibil din venituri ncasate pentru bugetul capitalei
Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
CASA I ALTE VALORI
Casa

5311
5314
532
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5328
54
541
5411
5412
542
55
550
551
552
553
554
555
556
557
558
5581

5582

5583

559

5591

5592

56
560
5601
5602
561
562

Casa n lei
Casa n valut
Alte valori
Timbre fiscale i potale
Bilete de tratament i odihn
Tichete i bilete de cltorie
Bonuri valorice pentru carburani auto
Bilete cu valoare nominal
Tichete de mas
Alte valori
ACREDITIVE
Acreditive
Acreditive n lei
Acreditive n valut
Avansuri de trezorerie
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
Disponibil din fonduri cu destinaie special
Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
Eliminat
Eliminat
Disponibil al fondului de risc
Eliminat
Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului
Disponibil din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate
din fonduri externe nerambursabile
Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la
buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect
cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile
Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la
buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile
Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile
Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul
indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile
DISPONIBIL AL INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR
FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII
Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
Disponibil curent
Depozite ale instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii

57
571
5711
5712
5713
5714
574
5741
5742
5743
5744
58
581
59
595
6
60
601
602
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
603
606
607
608
609
61
610
611
612
613
614
62
622
623
624
6241
6242
626

DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE


Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate
Disponibil din veniturile curente ale Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate
Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
Depozite din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate
Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj
Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurrilor pentru omaj
Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni
Depozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj
VIRAMENTE INTERNE
Viramente interne
AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE
TREZORERIE
Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate
CONTURI DE CHELTUIELI
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli privind combustibilul
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind hrana
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind animalele i psrile
Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli privind ambalajele
Cheltuieli cu alte stocuri
CHELTUIELI CU LUCRRILE I SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
Cheltuieli privind energia i apa
Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI
Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
Cheltuieli cu transportul de bunuri
Cheltuieli cu transportul de personal
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii

627
628
629
63
635
64
641
642
645
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6458
646
647
65
654
658
66
663
664
665
666
667*
668

669

67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
68
681

Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate


Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
CHELTUIELI CU PERSONALUL
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli salariale n natura
Cheltuieli privind asigurrile sociale
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale
Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii
Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor
salariale
Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale
Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului
ALTE CHELTUIELI OPERAIONALE
Pierderi din creane i debitori diveri
Alte cheltuieli operaionale
CHELTUIELI FINANCIARE
Pierderi din creane imobilizate
Cheltuieli din investiii financiare cedate
Cheltuieli din diferene de curs valutar
Cheltuieli privind dobnzile
Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb
valutar PHARE, SAPARD, ISPA
Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI
Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) PHARE, SAPARD,
ISPA
ALTE CHELTUIELI FINANATE DIN BUGET
Subvenii
Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice
Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice
Transferuri interne
Transferuri n strintate
Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
Asigurri sociale
Ajutoare sociale
Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la bugetul de stat
Alte cheltuieli
CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE
PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru
depreciere

6811
6812
6813
6814
682
6821
6822
686
6863
6864
6868
689
6891
6892
69
690
691
7
70
701
702
703
704
705
706
707
708
709
71
714
718
719
72
721
722
73
730
7301
7302
731
7311
7312
732
7321
733

Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe


Cheltuieli operaionale privind provizioanele
Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea activelor fixe
Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea activelor
circulante
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru
pierderea de valoare
Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor
financiare
Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
obligaiunilor
Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
Cheltuieli privind rezerva de stat
Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
Cheltuieli cu pierderi din calamiti
Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
CONTURI DE VENITURI I FINANRI
VENITURI DIN ACTIVITI ECONOMICE
Venituri din vnzarea produselor finite
Venituri din vnzarea semifabricatelor
Venituri din vnzarea produselor reziduale
Venituri din lucrri executate i servicii prestate
Venituri din studii i cercetri
Venituri din chirii
Venituri din vnzarea mrfurilor
Venituri din activiti diverse
Variaia stocurilor
ALTE VENITURI OPERAIONALE
Venituri din creane reactivate i debitori diveri
Alte venituri ale trezoreriei statului
Alte venituri operaionale
VENITURI DIN PRODUCIA DE ACTIVE FIXE
Venituri din producia de active fixe necorporale
Venituri din producia de active fixe corporale
VENITURI FISCALE
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice
Impozit pe profit
Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice
Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice
Impozit pe venit
Cote i sume defalcate din impozitul pe venit
Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
Impozit pe salarii

734
735
7351
7352
7353
7354
7355
7356
736
7361
739
74
745
7451
7452
7453
7454
7455
7459
746
7461
7462
7463
7469
75
750
751
7511
7512
7513
7514
7515
76
763
764
765
766
*
767
*

768
*
769
77
770
7701
7702
7703

Impozite i taxe pe proprietate


Impozite i taxe pe bunuri i servicii
Taxa pe valoarea adugat
Sume defalcate din TVA
Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii
Accize
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe
desfurarea de activiti
Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene
Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene
Alte impozite i taxe fiscale
VENITURI DIN CONTRIBUII DE ASIGURRI
Contribuiile angajatorilor
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale
Vrsminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap
nencadrate
Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de angajatori
Contribuiile asigurailor
Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate
Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale
VENITURI NEFISCALE
Venituri din proprietate
Venituri din vnzri de bunuri i servicii
Venituri din prestri de servicii i alte activiti
Venituri din taxe administrative, eliberri permise
Amenzi, penaliti i confiscri
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele dect subveniile (donaii, sponsorizri)
VENITURI FINANCIARE
Venituri din creane imobilizate
Venituri din investiii financiare cedate
Venituri din diferene de curs valutar
Venituri din dobnzi
Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb
valutar PHARE, SAPARD, ISPA
Alte venituri financiare PHARE, SAPARD, ISPA
Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi
(Cheltuieli neeligibile-costuri bancare PHARE, SAPARD, ISPA
FINANRI, SUBVENII, TRANSFERURI, ALOCAII BUGETARE CU
DESTINAIE SPECIAL, FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
Finanarea de la buget
Finanarea de la bugetul de stat
Finanarea de la bugetele locale
Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale de stat

7704
7705
7709
771
772
7721
7722
773
774
7741
7742
775
776
778
779
78
781
7812
7813
7814
786
7863
7864
79
790
791
8
80

**

8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8038
8039
8041
8042
8043
8044
8046
8047
8048
8049
8050

Finanarea din bugetul asigurrilor pentru omaj


Finanarea din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate
Finanarea de la bugetul trezoreriei statului
Finanarea n baza unor acte normative speciale
Venituri din subvenii
Subvenii de la bugetul de stat
Subvenii de la alte bugete
Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special
Finanare din fonduri externe nerambursabile preaderare
Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n bani
Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n natur
Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare
Fonduri cu destinaie special
Venituri din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate
din fonduri externe nerambursabile
Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU
PIERDERILE DE VALOARE
Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea
operaional
Venituri din provizioane
Venituri din ajustri privind deprecierea activelor fixe
Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare
Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante
VENITURI EXTRAORDINARE
Venituri din despgubiri din asigurri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
CONTURI SPECIALE
CONTURI N AFARA BILANULUI
Active fixe i obiecte de inventar primite n folosina
Active fixe corporale luate cu chirie
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
Valori materiale primite n pstrare sau custodie
Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
Sume solicitate la restituire
Chirii i alte datorii asimilate
Ambalaje de restituit
Alte valori n afara bilanului
Publicaii primite gratuit n vederea schimbului internaional
Abonamente la publicaii care se urmresc pana la primire
Imprimate de valoare cu decontare ulterioar
Documente respinse la viza de control financiar preventiv
Ipoteci imobiliare
Valori materiale supuse sechestrului
Garanie bancar pentru oferta depus
Garanie bancar pentru buna execuie
Disponibil din garania constituit pentru buna execuie

8051
8052
8053
8054
8055
8056
*

8057
8058
8059
8060
8061
8062
*
8063
*
8064
*
8065
8066
8067
8068*
*
8069
8070
8071
8072
8074
8075
8077
8078

8079
8082
89
891
892

Garanii constituite de concesionar


Garanii depuse pentru sume contestate
Garanii depuse pentru nlesniri acordate
nlesniri la plata creanelor bugetare
Cauiuni depuse pentru contestaie la executarea silit
Garanii legale constituite n cadrul procedurii de suspendare a executrii
silite prin decontare bancar
Garanie bancar pentru avansul acordat (ISPA)
Creane fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului
Garanii acordate de autoritile administraiei publice locale
Credite bugetare aprobate
Credite deschise de repartizat
Credite deschise pentru cheltuieli proprii
Fonduri de primit de la bugetul de stat
Fonduri de primit de la Comunitatea European SAPARD
Fonduri de primit de la Comunitatea European PHARE
Angajamente bugetare
Angajamente legale
Angajamente legale SAPARD
Angajamente de plata
Garanii de returnare a avansului acordat
Credite de angajament aprobate
Credite de angajament angajate
Dobnzi i alte costuri aferente mprumuturilor interne i externe garantate
de stat
Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanele
publice locale nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile
postaderare n curs de virare la buget
Declaraia de cheltuieli transmis autoritilor de certificare aferente
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i buget
de stat
Sume aflate n curs de certificare/declarare la Comisia European aferente
Fondului European de Pescuit
Datorii contingente
BILAN
Bilan de nchidere
Bilan de deschidere
CAPITOLUL VII
INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR

CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI


Din clasa 1 Conturi de capitaluri fac parte urmtoarele grupe: 10 Capital, rezerve, fonduri, 11 Rezultatul reportat,
12 Rezultatul patrimonial, 13 Fonduri cu destinaie special 15 Provizioane i 16 mprumuturi i datorii asimilate.

Grupa 10 Capital, rezerve, fonduri


Grupa 10 Capital, rezerve, fonduri cuprinde urmtoarele conturi: 100 Fondul activelor fixe necorporale, 101 Fondul
bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului, 102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului,
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, 104 Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, 105 Rezerve din reevaluare, 106 Diferene din
reevaluare i diferene de curs aferente dobnzilor ncasate (SAPARD).

Contul 100 Fondul activelor fixe necorporale

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 100 Fondul activelor fixe necorporale este un cont de pasiv.
n creditul contului se nregistreaz activele fixe necorporale intrate n patrimoniu, iar n debit, activele fixe
necorporale ieite din patrimoniu.

Soldul creditor al contului reprezint fondul activelor fixe necorporale, la un moment dat.
Contul 100 Fondul activelor fixe necorporale se crediteaz prin debitul contului:
206 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive intrate n patrimoniu potrivit legii.
Contul 100 Fondul activelor fixe necorporale se debiteaz prin creditul contului:
206 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive ieite din patrimoniu potrivit legii.

Contul 101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i care nu se supun
amortizrii, potrivit legii.
Contul 101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului este un cont de pasiv. n creditul contului
se nregistreaz bunurile intrate n domeniul public al statului, potrivit legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul
public al statului, potrivit legii.

Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul public al statului, la un moment dat.
Contul 101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului se crediteaz prin debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
215 Alte active ale statului
cu valoarea altor active ale statului nregistrate n eviden, care nu se supun amortizrii potrivit legii.
Contul 101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului se debiteaz prin creditul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
215 Alte active ale statului
cu valoarea altor active ale statului sczute din eviden.

Contul 102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
Contul 102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului este un cont de pasiv. n creditul contului
se nregistreaz bunurile intrate n domeniul privat al statului, potrivit legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul
privat al statului, potrivit legii.

Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul privat al statului, la un moment dat.
Contul 102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului se crediteaz prin debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri

cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun
amortizrii.
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
Contul 102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului se debiteaz prin creditul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii;
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului, ieite din patrimoniu potrivit legii.
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii n proprietatea privat statului, sczute din eviden.
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, valorificate n regim de
consignaie.

Contul 103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
i care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz bunurile intrate n domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale,
potrivit legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.

Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, la
un moment dat.
Contul 103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale se crediteaz prin
debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
Contul 103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale se debiteaz prin
creditul conturilor:

211 Terenuri i amenajri la terenuri


cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii.

Contul 104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
i care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz bunurile intrate n domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale,
potrivit legii, iar n debit, bunurile ieite din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.

Soldul creditor al contului reprezint bunurile care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, la
un moment dat.
Contul 104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se crediteaz prin
debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativteritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale, intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale.
Contul 104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se debiteaz prin
creditul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativteritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
212 Construcii
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale, ieite din patrimoniu, potrivit legii.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale,
sczute din eviden.

359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri


cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale
valorificate potrivit legii, sczute din eviden.

Contul 105 Rezerve din reevaluare este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz creterea de
valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale, iar n debit, descreterea de valoare rezultat din
reevaluarea activelor fixe corporale.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale existente n
instituie, neamortizate integral.
Contul 105 Rezerve din reevaluare se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la terenuri;
1052 Rezerve din reevaluarea construciilor;
1053 Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor;
1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale;
1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului.
Contul 105 Rezerve din reevaluare se crediteaz prin debitul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului
care nu se amortizeaz.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului
care nu se amortizeaz.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unitilor
administrative-teritoriale care nu se amortizeaz.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu descreterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unitilor
administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
212 Construcii
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
215 Alte active ale statului
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea altor active ale statului.
Contul 105 Rezerve din reevaluare se debiteaz prin creditul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care
nu se amortizeaz.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care
nu se amortizeaz.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unitilor
administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale

cu creterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unitilor
administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
117.15 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare
cu rezerva din reevaluare transferat asupra rezultatului reportat n situaia n care activele fixe sunt amortizate
integral, scoase din funciune, transferate cu titlu gratuit, vndute, etc.
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
212 Construcii
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
215 Alte active ale statului
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea altor active ale statului.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu rezerva din reevaluare aferent duratei normale de utilizare consumat a activului la momentul reevalurii,
transferat asupra contului de amortizare.

Grupa 11 Rezultatul reportat


Grupa 11 Rezultatul reportat cuprinde contul 117 Rezultatul reportat.

Contul 117 Rezultatul reportat


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena rezultatului reportat, care se preia la nceputul exerciiului din contul de
rezultat patrimonial al exerciiului anterior. Contul 117 Rezultatul reportat este un cont bifuncional. n debitul
contului se nregistreaz deficitul patrimonial realizat n exerciiile bugetare precedente, iar n credit, excedentul
patrimonial realizat n exerciiile bugetare precedente.

Soldul poate fi debitor i exprima deficitul patrimonial al exerciiilor bugetare precedente sau creditor i exprima
excedentul patrimonial al exerciiilor bugetare precedente.
Contabilitatea analitic se ine pe surse de finanare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de
stat, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj, fonduri externe
nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii i subvenii) i rezultatul reportat reprezentnd surplusul din
reevaluare.
Contul 117 Rezultatul reportat se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
cu excedentul patrimonial realizat n exerciiul curent transferat asupra rezultatului reportat la nceputul exerciiului
urmtor.
133 Fondul de rezerva constituit conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 150/2002
cu sumele transferate n contul de rezultat al bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
reprezentnd utilizarea fondului de rezerva, conform prevederilor legale.
Contul 117 Rezultatul reportat se debiteaz prin creditul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
cu deficitul patrimonial nregistrat n exerciiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul exerciiului
urmtor.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu preul de nregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate n magazie sau folosina la 31
decembrie 2005, la scoaterea din folosin.
463 Creane ale bugetului de stat
cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului de stat, dac veniturile provin din anii precedeni.
464 Creane ale bugetului local

cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului local, dac veniturile provin din anii precedeni.
465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului asigurrilor sociale de stat, dac veniturile provin din anii precedeni.
4664 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului asigurrilor pentru omaj, dac veniturile provin din anii precedeni.
4665 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripie i alte modaliti prevzute de lege, reprezentnd creane ale
bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, dac veniturile provin din anii precedeni.

Grupa 12 Rezultatul patrimonial


Grupa 12 Rezultatul patrimonial cuprinde contul 121 Rezultatul patrimonial.

Contul 121 Rezultatul patrimonial


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena rezultatului patrimonial. Contul 121 Rezultatul patrimonial este un cont
bifuncional. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate de instituie dup natura sau destinaia lor,
iar n credit, veniturile realizate de instituie, dup natura i sursa lor.

Soldul debitor exprima deficitul patrimonial, iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial.
Contabilitatea analitic se ine pe surse de finanare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de
stat, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj, fonduri externe
nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii i subvenii).
Contul 121 Rezultatului patrimonial se debiteaz prin creditul conturilor:
117 Rezultatul reportat
cu excedentul patrimonial realizat n exerciiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul exerciiului
urmtor.
131 Fondul de rulment
la sfritul anului, cu sumele repartizate potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local, pentru
constituirea fondului de rulment.
520 Disponibil al bugetului de stat
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat.
5211 Disponibil al bugetului local
la sfritul perioadei, cu excedentul patrimonial nregistrat de instituiile publice finanate din bugetul local;
la sfritul perioadei, cu deficitul patrimonial nregistrat de instituiile publice finanate din bugetul local (n rou).
601 Cheltuieli cu materiile prime
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
607 Cheltuieli privind mrfurile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
608 Cheltuieli privind ambalajele
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
609 Cheltuieli cu alte stocuri
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
610 Cheltuieli privind energia i apa
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile

la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
612 Cheltuieli cu chiriile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
627 Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilitate
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
642 Cheltuieli salariale n natur
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
658 Alte cheltuieli operaionale
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
663 Pierderi din creane imobilizate
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
664 Cheltuieli din investiii financiare cedate
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
666 Cheltuieli privind dobnzile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
667* Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
668* Dobnzi de transferat Comunitii Europene sau de alocat programului

la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
669* Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) PHARE, SAPARD, ISPA
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
670 Subvenii
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
673 Transferuri interne
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
674 Transferurile n strintate
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
676 Asigurri sociale
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
677 Ajutoare sociale
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
679 Alte cheltuieli
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
709 Variaia stocurilor
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
Contul 121 Rezultatul patrimonial se crediteaz prin debitul conturilor:
117 Rezultatul reportat
cu deficitul patrimonial nregistrat n exerciiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul exerciiului
urmtor.
701 Venituri din vnzarea produselor finite
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
705 Venituri din studii i cercetri
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
706 Venituri din chirii
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

707 Venituri din vnzarea mrfurilor


la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
708 Venituri din activiti diverse
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
709 Variaia stocurilor
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
719 Alte venituri operaionale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
722 Venituri din producia de active fixe corporale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
730 Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
731 Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
732 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
733 Impozit pe salarii
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
734 Impozite i taxe pe proprietate
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
735 Impozite i taxe pe bunuri i servicii
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
736 Impozit pe comerul exterior i tranzaciile internaionale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
739 Alte impozite i taxe fiscale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
745 Contribuiile angajatorilor
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
746 Contribuiile asigurailor
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
750 Venituri din proprietate
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
751 Venituri din vnzri de bunuri i servicii
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
763 Venituri din creane imobilizate
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
764 Venituri din investiii financiare cedate
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
766 Venituri din dobnzi
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
767* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

768* Alte venituri financiare


la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
769* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare)
PHARE, SAPARD, ISPA
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
770 Finanarea de la buget
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
771 Finanarea n baza unor acte normative speciale
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
772 Venituri din subvenii
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
773 Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
776 Fonduri cu destinaie special
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
778 Venituri din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
790 Venituri din despgubiri din asigurri
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Grupa 13 Fonduri cu destinaie special


Grupa 13 Fonduri cu destinaie special cuprinde conturile: 131 Fondul de rulment, 132 Fondul de rezerva al
bugetului asigurrilor sociale de stat, 133 Fondul de rezerva constituit conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 150/2002, 134 Fondul de amortizare aferent activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local, 135
Fondul de risc, 136 Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine, 137 Taxe speciale 139
Alte fonduri.

Contul 1391 Fondul de dezvoltare a spitalului


Cu ajutorul acestui cont, spitalele in evidena sumelor reprezentnd fondul de dezvoltare, constituit potrivit legii.
Contul 1391 Fondul de dezvoltare a spitalului este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele
ncasate reprezentnd fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii, iar n debit, la sfritul anului, cheltuielile de
amortizare aferente activelor fixe achiziionate din fondul de dezvoltare a spitalului.

Soldul creditor al contului reprezint fondul de dezvoltare a spitalului constituit, la un moment dat.
Contul 1391 Fondul de dezvoltare a spitalului se crediteaz prin debitul contului:
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate reprezentnd fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii.
Contul 1391 Fondul de dezvoltare a spitalului se debiteaz prin creditul contului:
6811 Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe
la sfritul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziionate din fondul de dezvoltare a
spitalului.

Grupa 15 Provizioane

Grupa 15 Provizioane cuprinde contul 151 Provizioane.

Contul 151 Provizioane


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena provizioanelor pentru litigii, garanii acordate clienilor, precum i alte
provizioane.
Contul 151 Provizioane este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz provizioanele constituite sau
majorate, iar n debit, provizioanele diminuate sau anulate.

Soldul creditor al contului reprezint provizioanele constituite.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
1511 Provizioane pentru litigii;
1512 Provizioane pentru garanii acordate clienilor;
1518 Alte provizioane.
Contul 151 Provizioane se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere:
cu sumele reprezentnd constituirea sau majorarea provizioanelor i ajustrilor pentru depreciere.
Contul 151 Provizioane se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor i ajustrilor pentru depreciere.

Grupa 16 mprumuturi i datorii asimilate


Grupa 16 mprumuturi i datorii asimilate cuprinde conturile: 161 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, 162
mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale, 163 mprumuturi interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale, 164 mprumuturi interne i externe contractate de stat,
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat, 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate, 168 Dobnzi
aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate i 169 Prime privind rambursarea obligaiunilor.

Contul 164 mprumuturi interne i externe contractate de stat


Cu ajutorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in evidena mprumuturilor interne i externe
contractate de stat pe termen mediu i lung, potrivit acordurilor de mprumut ncheiate cu organisme sau instituii de
credit i submprumutate beneficiarilor finali. Evidenierea operaiunilor n acest cont se face n lei i valut, dup caz,
la cursul de schimb valutar de la data operaiunii.
Contul 164 mprumuturi interne i externe contractate de stat este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz tragerile din mprumuturile interne i externe contractate de stat, iar n debit, mprumuturile interne i
externe contractate de stat rambursate potrivit scadenelor din acordurile de mprumut.

Soldul creditor al contului reprezint mprumuturi interne i externe contractate de stat, nerambursate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
1641 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de rambursare n exerciiul curent
1642 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de rambursare n exerciiile viitoare
Contabilitatea analitic a contului se ine pe mprumuturi interne i externe, pe termen mediu i lung pe fiecare
contract de mprumut n parte.
Contul 164 mprumuturi interne i externe contractate de stat se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, submprumutate beneficiarilor finali.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, submprumutate beneficiarilor finali.
401 Furnizori
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor.
404 Furnizori de active fixe
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor de active fixe.
409 Furnizori-debitori

cu avansurile achitate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele intrate n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezentnd valoarea tragerilor din
mprumuturi interne i externe contractate de stat.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut contractate de stat;
Contul 164 mprumuturi interne i externe contractate de stat se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe contractate de stat.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut contractate de stat.
cu diferenele de curs valutar favorabile, la momentul rambursrii mprumutului.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe contractate de stat.

Contul 165 mprumuturi interne i externe garantate de stat


Cu ajutorul acestui cont ministerele, alte autoriti publice centrale i unitile administrative-teritoriale in evidena
mprumuturilor interne i externe garantate de stat pe termen mediu i lung, potrivit acordurilor de mprumut ncheiate
cu organisme sau instituii de credit. Evidenierea operaiunilor n acest cont se face n lei i valut, dup caz, la cursul
de schimb valutar de la data operaiunii.
Contul 165 mprumuturi interne i externe garantate de stat este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz tragerile din mprumuturi interne i externe garantate de stat, iar n debit, mprumuturile interne i
externe garantate de stat rambursate potrivit scadenelor din acordurile de mprumut.

Soldul creditor al contului reprezint mprumuturi interne i externe garantate de stat, nerambursate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
1651 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de rambursare n exerciiul curent;
1652 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de rambursare n exerciiile viitoare
Contabilitatea analitic a contului se ine pe mprumuturi interne i externe, pe termen mediu i lung, pe fiecare
contract de mprumut n parte.
Contul 165 mprumuturi interne i externe garantate de stat se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile n lei i n valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
401 Furnizori
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor.
404 Furnizori de active fixe
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor de active fixe.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile achitate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele intrate n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezentnd valoarea tragerilor din
mprumuturi interne i externe garantate de stat.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut garantate de stat.

Contul 165 mprumuturi interne i externe garantate de stat se debiteaz prin creditul conturilor:
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele reprezentnd refinanarea mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei
publice locale i garantate de stat.
512 Conturi la bnci
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.
5212 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
cu sumele reprezentnd rambursarea mprumuturilor restante.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut garantate de stat.
cu diferenele de curs favorabile, la momentul rambursrii mprumutului.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.

Contul 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate


Cu ajutorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in evidena altor mprumuturi i datorii asimilate
pe termen mediu i lung.
Contul 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele
ncasate ca alte mprumuturi i datorii asimilate, iar n debit, sumele rambursate.

Soldul creditor al contului reprezint alte mprumuturi i datorii asimilate nerestituite.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
1671 Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiul curent;
1672 Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiile viitoare
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de mprumuturi i datorii asimilate.
Contul 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate se crediteaz prin debitul conturilor:
212 Construcii
cu valoarea construciilor achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, achiziionate n regim de leasing financiar, conform
prevederilor contractuale.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de mprumut.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de mprumut.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor mprumuturi i datorii
asimilate n valut.
Contul 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate se debiteaz prin creditul conturilor:
404 Furnizori de active fixe
cu obligaia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator.

512 Conturi la bnci


cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile la momentul rambursrii altor mprumuturi i datorii asimilate.
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor mprumuturi i datorii
asimilate.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor mprumuturi i datorii asimilate.

Contul 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni,
mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturilor interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturilor interne i externe contractate de de stat,
mprumuturilor interne i externe garantate de stat, altor mprumuturi i datorii asimilate.
Contul 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz valoarea dobnzilor datorate, iar n debit, suma dobnzilor pltite.

Soldul creditor reprezint dobnzile datorate i nepltite.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
1681 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni;
1682 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale;
1683 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale;
1684 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de stat;
1685 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat;
1687 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate.
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de mprumuturi.
Contul 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate se crediteaz prin debitul conturilor:
471 Cheltuieli n avans
cu valoarea dobnzilor datorate, aferente exerciiilor viitoare pentru mprumuturi i datorii asimilate.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobnzilor aferente
mprumuturilor n valut.
666 Cheltuielile privind dobnzile
cu valoarea dobnzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru mprumuturi i datorii asimilate.
Contul 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate se debiteaz prin creditul conturilor:
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu valoarea dobnzilor pltite, aferente mprumuturilor primite.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu valoarea dobnzilor pltite, aferente mprumuturilor primite.
5212 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
cu valoarea dobnzilor pltite, aferente mprumuturilor primite.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea dobnzilor datorate i facturate potrivit prevederilor contractuale, n cazul leasingului financiar.
512 Conturi la bnci
cu valoarea dobnzilor pltite aferente altor mprumuturi i datorii asimilate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor primite.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile la momentul plii dobnzilor.

la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor n valut
reprezentnd dobnzi.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate.

CLASA 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE


Din clasa 2 Conturi de active fixe fac parte urmtoarele grupe de conturi: 20 Active fixe necorporale, 21 Active fixe
corporale, 23 Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe, 26 Active financiare, 28 Amortizri privind activele
fixe i 29 Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe.

Grupa 20 Active fixe necorporale


Grupa 20 Active fixe necorporale cuprinde urmtoarele conturi: 203 Cheltuieli de dezvoltare, 205 Concesiuni,
brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, 206 nregistrri ale evenimentelor cultural sportive i
208 Alte active fixe necorporale.

Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor de dezvoltare nregistrate ca active fixe necorporale.
Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea lucrrilor i
proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziionate de la teri, iar n credit se nregistreaz
cheltuielile de dezvoltare cedate, sczute din eviden.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.


Contabilitatea analitic se ine pe categorii de lucrri sau obiective.
Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare se debiteaz prin creditul conturilor:
233 Active fixe necorporale n curs de execuie
cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare n curs de execuie, recepionate.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare achiziionate de la teri.
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.
Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare se crediteaz prin debitul conturilor:
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor
i activelor similare.
280 Amortizri privind activele fixe necorporale
cu valoarea amortizrii cheltuielilor de dezvoltare sczute din eviden.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de dezvoltare vndute sau scoase din folosina.

Contul 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare achiziionate sau dobndite pe alte cai.
Contul 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare este un cont de activ. n
debitul contului se nregistreaz concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare
achiziionate, realizate pe cont propriu, precum i cele primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar n
credit valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare cedate,
constatate lipsa la inventar, sczute din eviden.

Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare existente.
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active
similare.

Contul 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare se debiteaz prin creditul
conturilor:
203 Cheltuieli de dezvoltare
cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor
i activelor similare.
233 Active fixe necorporale n curs de execuie
cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare, recepionate.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare achiziionate de
la furnizorii de active fixe.
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare realizate pe
cont propriu.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare primite cu titlu
gratuit.
Contul 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare se crediteaz prin debitul
conturilor:
280 Amortizri privind activele fixe necorporale
cu valoarea amortizrii aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare sczute din eviden.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea neamortizat aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i altor active
similare transferate cu titlu gratuit.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea neamortizat aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare vndute sau scoase din folosina.

Contul 206 nregistrri ale evenimentelor cultural sportive


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena evenimentelor cultural-sportive, cum sunt: reprezentaiile teatrale,
programele de radio sau televiziune, lucrrile muzicale, evenimentele sportive, lucrrile literare, artistice sau
recreative, nregistrri efectuate pe pelicule, pe benzi magnetice sau alte suporturi, aflate n patrimoniul instituiei
potrivit legii, i care nu se supun amortizrii.
Contul 206 nregistrri ale evenimentelor cultural sportive este un cont de activ. n debitul contului se
evideniaz valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural-sportive intrate n patrimoniul instituiei, potrivit legii, iar n
credit valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural sportive ieite din patrimoniu.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural sportive existente la un moment
dat.
Contul 206 nregistrri ale evenimentelor cultural sportive se debiteaz prin creditul contului:
100 Fondul activelor fixe necorporale
cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural sportive intrate n patrimoniu potrivit legii.
Contul 206 nregistrri ale evenimentelor cultural sportive se crediteaz prin debitul contului:
100 Fondul activelor fixe necorporale
cu valoarea nregistrrilor evenimentelor cultural sportive ieite din patrimoniu potrivit legii.

Contul 208 Alte active fixe necorporale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena programelor informatice create de instituie sau achiziionate de la teri,
precum i a altor active fixe necorporale.
Contul 208 Alte active fixe necorporale este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea altor
active fixe necorporale achiziionate, realizate pe cont propriu, precum i cele primite cu titlu gratuit sau constatate
plus la inventar, iar n credit valoarea altor active fixe necorporale cedate, constatate lipsa la inventar, sczute din
eviden.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor active fixe necorporale existente.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:

2081 Programe informatice;


2082 Alte active fixe necorporale.
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe necorporale.
Contul 208 Alte active fixe necorporale se debiteaz prin creditul conturilor:
233 Active fixe necorporale n curs de execuie
cu valoarea altor active fixe necorporale n curs de execuie, recepionate.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea altor active fixe necorporale achiziionate.
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea altor active fixe necorporale intrate n patrimoniul instituiei publice, pltite din fonduri externe
nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit.
Contul 208 Alte active fixe necorporale se crediteaz prin debitul conturilor:
280 Amortizri privind activele fixe necorporale
cu valoarea amortizrii altor active fixe necorporale sczute din eviden.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea neamortizat a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea neamortizat a altor active fixe necorporale vndute sau scoase din folosina.

Grupa 21 Active fixe corporale


Grupa 21 Active fixe corporale cuprinde urmtoarele conturi: 211 Terenuri i amenajri la terenuri, 212
Construcii, 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii, 214 Mobilier, aparatura birotic,
echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale i 215 Alte active ale statului.

Contul 211 Terenuri i amenajri la terenuri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena terenurilor (agricole i silvice, fr construcii etc.) i a amenajrilor la terenuri
(racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, mprejmuirile, lucrrile de acces etc.) care alctuiesc domeniul
public i privat al statului sau unitilor administrativ-teritoriale, aflate n administrarea instituiei, date cu chirie sau n
folosina gratuit.
Contul 211 Terenuri i amenajri la terenuri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea
terenurilor i amenajrilor la terenuri achiziionate, primite cu titlu gratuit, valoarea la cost de producie a amenajrilor
la terenuri realizate pe cont propriu, care alctuiesc domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativteritoriale, iar n credit valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri, scoase din eviden din domeniul public sau
privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri existente n domeniul public sau
privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2111 Terenuri;
2112 Amenajri la terenuri.
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajri la terenuri, separat pentru cele
din domeniul public de cele din domeniul privat.
Contul 211 Terenuri i amenajri la terenuri se debiteaz prin creditul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniu public al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale

cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativteritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 Rezerve din reevaluare
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
231 Active fixe corporale n curs de execuie
cu valoarea amenajrilor la terenuri n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la amenajrile la terenuri luate cu chirie i restituite
proprietarului.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri achiziionate.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amenajrilor la terenuri primite de instituia
superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile
subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiei subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amenajrilor la terenuri primite de la instituii
subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care primete).
cu valoarea la cost de producie a amenajrilor la terenuri realizate pe cont propriu.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea amenajrilor la terenuri intrate n patrimoniul instituiei publice pltite din fonduri externe nerambursabile
de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri primite cu titlu gratuit.
Contul 211 Terenuri i amenajri la terenuri se crediteaz prin debitul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativteritoriale ieite din patrimoniu potrivit legii.
105 Rezerve din reevaluare
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii amenajrilor la terenuri sczute din eviden.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate instituiilor
subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei
subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate ntre
instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care
transfera).

658 Alte cheltuieli operaionale


cu valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate cu titlu gratuit;
cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea terenurilor i valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri distruse de calamiti.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri vndute sau scoase din folosina.

Contul 212 Construcii


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena construciilor din domeniul public i privat al statului sau unitilor
administrativ-teritoriale aflate n administrarea instituiei, date cu chirie sau n folosina gratuit.
Contul 212 Construcii este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea construciilor
achiziionate, realizate din producie proprie, primite cu titlu gratuit, iar n credit valoarea construciilor cedate sau
scoase din eviden.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea construciilor existente. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare
construcie din domeniul public sau privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementrilor n
vigoare.
Contul 212 Construcii se debiteaz prin creditul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se
supun amortizrii.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 Rezerve din reevaluare
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu valoarea construciilor achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
231 Active fixe corporale n curs de execuie
cu valoarea construciilor n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la construciile luate cu chirie i restituite proprietarului.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea construciilor achiziionate.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiei subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau
secundar de credite (n contabilitatea instituiei care primete).
722 Venituri din producia de active fixe corporale
cu valoarea construciilor realizate din producie proprie.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea construciilor primite cu titlu gratuit.
Contul 212 Construcii se crediteaz prin debitul conturilor:

101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului


cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
105 Rezerve din reevaluare
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii construciilor vndute sczute din eviden.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea neamortizat a construciilor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare)
sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a construciilor transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transfera).
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea neamortizat a construciilor transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea neamortizat a construciilor distruse de calamiti.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea neamortizat a construciilor vndute sau scoase din folosina.

Contul 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor.
Contul 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate, realizate din
producie proprie, primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea instalaiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din eviden.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor,
existente.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru);
2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare;
2133 Mijloace de transport;
2134 Animale i plantaii
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare obiect de eviden din domeniul public sau privat al statului i unitilor
administrativ-teritoriale, potrivit reglementrilor n vigoare.
Contul 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii se debiteaz prin creditul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.

104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale


cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 Rezerve din reevaluare
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport achiziionate n regim de leasing financiar, conform
prevederilor contractuale.
231 Active fixe corporale n curs de execuie
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun
amortizrii.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animale i
plantaii luate cu chirie i restituite proprietarului.
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor achiziionate din import.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de
instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de
instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiei subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de
la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care
primete).
722 Venituri din producia de active fixe corporale
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor realizate din producie proprie.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor intrate n patrimoniul instituiei
publice pltite din fonduri externe nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite cu titlu gratuit
Contul 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii se crediteaz prin debitul conturilor:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul public al
unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit legii.
105 Rezerve din reevaluare
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i
plantaiilor.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor sczute din eviden.

481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate


cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate
instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei
subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate
ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care
transfera).
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate cu titlu
gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor distruse de
calamiti.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor vndute sau
scoase din folosina.

Contul 214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i
alte active fixe corporale
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane
i materiale i a altor active fixe corporale.
Contul 214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale achiziionate, realizate din
producie proprie, primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale cedate, constatate
minus la inventar, sczute din eviden.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor
umane i materiale i a altor active fixe corporale existente.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare obiect de eviden din domeniul public sau privat al statului i unitilor
administrativ-teritoriale, potrivit reglementrilor n vigoare.
Contul 214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale se debiteaz prin creditul conturilor:
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun
amortizrii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu,
potrivit legii, care nu se supun amortizrii.
105 Rezerve din reevaluare
cu creterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale achiziionate n regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
231 Active fixe corporale n curs de execuie
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale luate cu chirie i restituite proprietarului.
404 Furnizori de active fixe

cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale achiziionate.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale achiziionate din import.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiei subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale primite de la instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau
secundar de credite (n contabilitatea instituiei care primete).
722 Venituri din producia de active fixe corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale realizate din producie proprie.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale intrate n patrimoniul instituiei publice, pltite din fonduri externe nerambursabile de ctre
Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale primite cu titlu gratuit.
Contul 214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe
corporale se crediteaz prin debitul conturilor:
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit legii.
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ieite din patrimoniu,
potrivit legii.
105 Rezerve din reevaluare
cu descreterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale.
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu valoarea amortizrii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i
a altor active fixe corporale sczute din eviden.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare)
sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau
secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transfera).
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active fixe corporale distruse de calamiti.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe

cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i


materiale i altor active fixe corporale vndute sau scoase din funciune.

Contul 215 Alte active ale statului


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor active ale statului (zcminte, resurse biologice necultivate, rezerve de
apa) care fac parte din teritoriul naional.
Contul 215 Alte active ale statului este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea altor active
ale statului luate n eviden, iar n creditul contului valoarea acelorai active sczute din eviden.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor active ale statului existente n eviden.
Contul 215 Alte active ale statului se debiteaz prin creditul contului:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea altor active ale statului nregistrate n evidena, care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 215 Alte active ale statului se crediteaz prin debitul contului:
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
cu valoarea altor active ale statului sczute din eviden.

Grupa 23 Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe


Grupa 23 Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe cuprinde urmtoarele conturi: 231 Active fixe corporale n
curs de execuie, 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale, 233 Active fixe necorporale n curs de
execuie, 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale.

Contul 231 Active fixe corporale n curs de execuie


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale n curs de execuie, reprezentnd cheltuieli pentru
obiective de investiii care nu au fost terminate i recepionate pn la sfritul perioadei.
Contul 231 Active fixe corporale n curs de execuie este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile aferente investiiilor neterminate la sfritul perioadei, iar n credit investiiile terminate, recepionate puse
n funciune i nregistrate ca active fixe corporale.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie, nereceptionate (investiii
neterminate).
Contabilitatea analitica se tine pe obiective de investiii, grupate pe surse de finanare.
Contul 231 Active fixe corporale n curs de execuie se debiteaz prin creditul conturilor:
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie achiziionate.
5221 Disponibil din fondul de rulment al bugetului local
cu sumele acordate instituiilor i serviciilor publice de subordonare locala, precum i agenilor economici, n
vederea realizrii de investiii din competenta autoritilor administraiei publice locale i pentru dezvoltarea
serviciilor publice locale n interesul colectivitii.
722 Venituri din producia de active fixe corporale
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie, realizate pe cont propriu.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie intrate n patrimoniul instituiei publice, pltite din fonduri
externe nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie primite gratuit de ctre instituia publica.
Contul 231 Active fixe corporale n curs de execuie se crediteaz prin debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea amenajrilor la terenuri n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii,
212 Construcii
cu valoarea construciilor n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun
amortizrii.
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale

cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active
fixe corporale n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie transferate cu titlu gratuit.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
la recepia finala a investiiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie distruse de calamiti.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie vndute sau scoase din folosina.

Contul 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale.
Contul 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, iar n credit avansurile acordate
furnizorilor de active fixe corporale, decontate.

Soldul debitor al contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, nedecontate.
Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe corporale.
Contul 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale se debiteaz prin creditul conturilor:
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale.
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de mprumut.
512 Conturi la banci
avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i externe
contractate de stat.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe contractate de autoritile administraiei publice locale.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi pe termen scurt primite.

5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local


cu sumele avansate din disponibilitile fondului de rulment furnizorilor i antreprenorilor pentru realizarea de
investiii.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie speciala
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinaie speciala.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie speciala
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocaii bugetare cu destinaie
speciala.
553 Disponibil din taxe speciale
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii.
554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii.
556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuine
cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii, n vederea finalizrii i darii n folosina a locuinelor aflate n
diferite stadii de execuie sau pentru construirea de noi locuine.
cu sumele mprumutate beneficiarilor de locuine, n condiiile legii.
558 Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinantarea de la buget.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii i subvenii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.
770 Finanarea de la buget
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanarea bugetara.
Contul 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale se crediteaz prin debitul contului:
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.

Contul 233 Active fixe necorporale n curs de execuie


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe necorporale n curs de execuie.
Contul 233 Active fixe necorporale n curs de execuie este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile aferente investiiilor neterminate la sfritul perioadei, iar n credit valoarea investiiilor terminate i
nregistrate ca active fixe necorporale.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale n curs de execuie grupate pe surde de finanare.
Contul 233 Active fixe necorporale n curs de execuie se debiteaz prin creditul conturilor:
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie achiziionate.
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie, realizate pe cont propriu.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie intrate n patrimoniul instituiilor publice, pltite din fonduri
externe nerambursabile de ctre Ageniile/Autoritile de Implementare.
Contul 233 Active fixe necorporale n curs de execuie se crediteaz prin debitul conturilor:
203 Cheltuieli de dezvoltare
cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare n curs de execuie, recepionate.
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare

cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare, recepionate.
208 Alte active fixe necorporale
cu valoarea altor active fixe necorporale n curs de execuie, recepionate.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie transferate cu titlu gratuit.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
la recepia finala a investiiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie distruse de calamiti.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie vndute sau scoase din folosina.

Contul 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
Contul 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, iar n credit valoarea avansurilor
acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.

Soldul debitor al contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, nedecontate.
Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale.
Contul 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale se debiteaz prin creditul conturilor:
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
contractate de autoritile administraiei publice locale.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale.
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe
garantate de stat.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de mprumut.
512 Conturi la banci
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne i externe
contractate de stat.
514 Disponibil din imprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne i
externe garantate de stat.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe contractate de autoritile administraiei publice locale.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale.
519 mprumuturi pe termen scurt

cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi pe termen scurt primite.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie speciala
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaie speciala.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie speciala
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaii bugetare cu destinaie speciala.
558 Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii i subvenii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
770 Finanarea de la buget
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanarea bugetara.
Contul 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale se crediteaz prin debitul contului:
404 Furnizori de active fixe
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.

Grupa 26 Active financiare


Grupa 26 Active financiare cuprinde urmtoarele conturi:
260 Titluri de participare, 265 Alte titluri imobilizate, 267 Creane imobilizate i 269 Varsaminte de efectuat
pentru active financiare.

Contul 260 Titluri de participare


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare reprezentnd aciuni preluate de stat n contul
creanelor bugetare, precum i titlurile de participare deinute de instituiile publice n capitalul social al unor societi
comerciale sau n capitalul unor organisme financiare internaionale.
Contul 260 Titluri de participare este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz titlurile preluate n
evidenta, iar n credit valoarea titlurilor de participare sczute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea titlurilor de participare deinute.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2601 Titluri de participare cotate;
2602 Titluri de participare necotate;
Contul 260 Titluri de participare se debiteaz prin creditul conturilor:
265 Alte titluri imobilizate
cu valoarea altor titluri imobilizate (obligaiuni) nerascumparate la scadenta i convertite n titluri de participare.
269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare
cu sumele datorate pentru activele financiare achiziionate (aciuni subscrise i nevarsate).
463 Creane ale bugetului de stat
cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanelor bugetului de stat.
465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanelor bugetului asigurrilor sociale de stat.
466 Creane ale bugetelor fondurilor speciale
cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanelor bugetelor fondurilor speciale.
765 Venituri din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii titlurilor de participare n
valuta.
Contul 260 Titluri de participare se crediteaz prin debitul conturilor:
520 Disponibil al bugetului de stat

cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabila a titlurilor de participare vndute;


cu diferenele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare i preul de cesiune.
525 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabila a titlurilor de participare vndute;
cu diferenele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare i preul de cesiune.
571 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabila a titlurilor de participare vndute;
cu diferenele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare i preul de cesiune.
574 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj
cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabila a titlurilor de participare vndute;
cu diferenele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare i preul de cesiune.
664 Cheltuieli din investiii financiare cedate
cu valoarea titlurilor de participare cedate sau sczute din evidena.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii titlurilor de participare
n valuta.

Contul 265 Alte titluri imobilizate


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentnd obligaiuni preluate de stat n contul
creanelor bugetare.
Contul 265 Alte titluri imobilizate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz alte titluri imobilizate
preluate n evidenta, iar n credit valoarea altor titluri imobilizate sczute din evidenta.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea altor titluri imobilizate deinute.


Contul 265 Alte titluri imobilizate se debiteaz prin creditul contului:
463 Creane ale bugetului de stat
cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creanelor bugetului de stat.
Contul 265 Alte titluri imobilizate se crediteaz prin debitul conturilor:
260 Titluri de participare
cu valoarea altor titluri imobilizate nerascumparate la scadenta i convertite n titluri de participare.
520 Disponibil al bugetului de stat
cu sumele ncasate reprezentnd valoarea contabila a altor titluri imobilizate vndute;
cu diferenele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate i preul de cesiune.
664 Cheltuieli din investiiile financiare cedate
cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau sczute din evidenta.

Contul 267 Creane imobilizate


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mprumuturilor acordate pe termen mediu i lung i a altor creane imobilizate
cum ar fi depozitele i garaniile pltite.
Contul 267 Creane imobilizate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea mprumuturilor
acordate i a dobnzilor aferente creanelor imobilizate, precum i a garaniilor depuse la furnizorii de utiliti, iar n
credit se nregistreaz valoarea creanelor imobilizate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a garaniilor
restituite de furnizori.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea mprumuturilor acordate i altor creane imobilizate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2675 mprumuturi acordate pe termen lung;
2676 Dobnzi aferente mprumuturilor pe termen lung;
2678 Alte creane imobilizate;
2679 Dobnzi aferente altor creane imobilizate.
Contabilitatea analitic se ine pe feluri de creane grupate pe instituii.
Contul 267 Creane imobilizate se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la banci

cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru
utiliti.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie speciala
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti;
cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumprarea, reabilitarea, consolidarea i extinderea
de locuine.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru
utiliti.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
763 Venituri din creane imobilizate
cu veniturile din dobnzi aferente creanelor imobilizate.
765 Venituri din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea creanelor imobilizate.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
Contul 267 Creane imobilizate se crediteaz prin debitul conturilor:
512 Conturi la banci
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a
garaniilor restituite de furnizori.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a
garaniilor restituite de furnizori.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu valoarea garaniilor restituite de furnizori.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu valoarea garaniilor restituite de furnizori.
663 Pierderi din creane imobilizate
cu valoarea pierderilor din creane imobilizate.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii creanelor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii creanelor n valuta.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea creanelor imobilizate i a dobnzilor aferente ncasate, care provin din anul curent;
cu valoarea garaniilor restituite de furnizori, care provin din anul curent.

Contul 269 Vrsminte de efectuat pentru active financiare


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru activele financiare dobndite.
Contul 269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz varsamintele de efectuat pentru activele financiare iar n debit varsamintele efectuate.
Soldul creditor al contului reprezint varsamintele de efectuat.
Contabilitatea analitica se tine pe unitile emitente de active financiare.
Contul 269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:
260 Titluri de participare
cu sumele datorate pentru active financiare achiziionate (aciuni subscrise i nevarsate).

665 Cheltuieli din diferene de curs valutar


la sfritul perioadei cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii varsamintelor de
efectuat pentru active financiare n valuta.
Contul 269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele pltite pentru activele financiare achiziionate.
765 Venituri din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii datoriilor n valuta;
cu diferentele de curs favorabile la momentul efecturii varsamintelor pentru active financiare n valuta.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite pentru activele financiare achiziionate.

GRUPA 28 Amortizri privind activele fixe


Grupa 28 Amortizri privind activele fixe cuprinde urmtoarele conturi: 280 Amortizri privind activele fixe
necorporale i 281 Amortizri privind activele fixe corporale.

Contul 280 Amortizri privind activele fixe necorporale


Cu ajutorul acestui cont se tine evidena amortizrii activelor fixe necorporale, potrivit legii.
Contul 280 Amortizri privind activele fixe necorporale este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare
a activelor fixe necorporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea amortizrii activelor fixe necorporale, iar n
debit valoarea amortizrii activelor fixe necorporale sczute din evidena.

Soldul creditor al contului reprezint amortizarea activelor fixe necorporale existente.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare;
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare;
2808 Amortizarea altor active fixe necorporale.
Contabilitatea analitica a amortizrii privind activele fixe necorporale se tine pe aceleai elemente care constituie
evidena analitic a conturilor de active fixe necorporale.
Contul 280 Amortizri privind activele fixe necorporale se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu valoarea amortizrii activelor fixe necorporale.
Contul 280 Amortizri privind activele fixe necorporale se debiteaz prin creditul conturilor:
203 Cheltuieli de dezvoltare
cu valoarea amortizrii cheltuielilor de dezvoltare sczute din evidena.
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
cu valoarea amortizrii aferenta concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare, sczute din evidena.
208 Alte active fixe necorporale
cu valoarea amortizrii altor active fixe necorporale, sczute din evidena.

Contul 281 Amortizri privind activele fixe corporale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena amortizrii activelor fixe corporale, potrivit legii.
Contul 281 Amortizri privind activele fixe corporale este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare a
activelor fixe corporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea amortizrii activelor fixe corporale, iar n debit
valoarea amortizrii activelor fixe corporale vndute, cedate sau sczute din evidena.

Soldul creditor al contului reprezint amortizarea activelor fixe corporale existente.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2811 Amortizarea amenajrilor la terenuri;
2812 Amortizarea construciilor;
2813 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor;
2814 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
active fixe corporale.

Contul 281 Amortizri privind activele fixe corporale se crediteaz prin debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la amenajrile la terenuri luate cu chirie i restituite
proprietarului.
212 Construcii
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la construciile luate cu chirie i restituite proprietarului.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animale i
plantaii luate cu chirie i restituite proprietarului.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai asupra mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale luate cu chirie i restituite proprietarului.
483 Decontri din operaii n participatie
cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care ine evidena operaiilor
n participatie conform contractelor.
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu valoarea amortizrii activelor fixe corporale existente n patrimoniul instituiei publice.
Contul 281 Amortizri privind activele fixe corporale se debiteaz prin creditul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea amortizrii amenajrilor la terenuri sczute din evidena.
212 Construcii
cu valoarea amortizrii construciilor sczute din evidena.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea amortizrii instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor sczute din evidena.
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea amortizrii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i
altor active fixe corporale sczute din evidena.

GRUPA 29 Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe


Grupa 29 Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe cuprinde urmtoarele conturi: 290
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale, 291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale, 293
Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie i 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
financiare.

Contul 290 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, potrivit dispoziiilor
legale.
Contul 290 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de
nregistrare a activelor fixe necorporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe necorporale, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe necorporale.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un
moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2904 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare;
2905 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare;
2908 Ajustri pentru deprecierea altor active fixe necorporale.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii.
Contul 290 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
Contul 290 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale se debiteaz prin creditul contului:

781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaionala
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.

Contul 291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, potrivit dispoziiilor
legale.
Contul 291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de
nregistrare a activelor fixe corporale. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe corporale, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea
activelor fixe corporale.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un
moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2911 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la terenuri;
2912 Ajustri pentru deprecierea construciilor;
2913 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor;
2914 Ajustri pentru mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a
altor active fixe corporale.
Contabilitatea analitica se ine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii.
Contul 291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.
Contul 291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaionala
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.

Contul 293 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale i corporale n curs
de execuie, potrivit dispoziiilor legale.
Contul 293 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie este un cont de pasiv, rectificativ al
valorii de nregistrare a activelor fixe n curs de execuie. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor
pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea
ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de
execuie existente la un moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2931 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs de execuie;
2932 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execuie.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale i corporale n curs de execuie supuse deprecierii.
Contul 293 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de
execuie.
Contul 293 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaionala
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie.

Contul 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, potrivit
dispoziiilor legale.
Contul 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare este un cont de pasiv, rectificativ al valorii
de nregistrare a activelor financiare. n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru pierderea de

valoare a activelor financiare, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea
de valoare a activelor financiare.

Soldul creditor al contului reprezint ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un
moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
2961 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor;
2962 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active financiare.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active financiare supuse deprecierii.
Contul 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare se crediteaz prin debitul contului:
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor
financiare.
Contul 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare se debiteaz prin creditul contului:
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.

CLASA 3 CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE


Din Clasa 3 Conturi de stocuri i producie n curs de execuie fac parte urmtoarele grupe de conturi: 30 Stocuri de
materii i materiale, 33 Producia n curs de execuie, 34 Produse, 35 Stocuri aflate la teri, 36 Animale, 37
Mrfuri, 38 Ambalaje, 39 Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de execuie.

Grupa 30 Stocuri de materii i materiale


Grupa 30 cuprinde urmtoarele conturi: 301 Materii prime, 302 Materiale consumabile, 303 Materiale de natura
obiectelor de inventar, 304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare, 305 Ambalaje rezerva de stat i de
mobilizare, 307 Materiale date n prelucrare n instituie, 309 Alte stocuri.

Contul 301 Materii prime


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului
permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta micrii stocurilor.
Contul 301 Materii prime este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz materiile prime intrate n
gestiune prin achiziionare de la furnizori i din alte surse, plusurile de inventar, iar n credit, materiile prime ieite din
gestiune, precum i cele constatate lipsa.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea materiilor prime existente n stoc.


Contabilitatea analitica se ine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii, (gestiuni),
potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevzuta de lege, n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii
ale instituiei.
Contul 301 Materii prime se debiteaz prin creditul conturilor:
307 Materiale date n prelucrare n instituie
cu preul de nregistrare al produselor rezultate n urma sacrificrii animalelor i pasrilor.
341 Semifabricate
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime intrate n gestiune aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
446 Alte impozite, taxe i varsaminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate

cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de instituia superioara de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioara (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator
principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
542 Avansuri de trezorerie
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate din avansuri de trezorerie.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;
cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite;
la sfritul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime existente n stoc stabilita pe baza
inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit.
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 301 Materii prime se crediteaz prin debitul conturilor:
307 Materiale date n prelucrare n instituie
cu valoarea materiilor prime date n prelucrare n instituie.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime vndute ca atare.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei
superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator
principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse n cheltuieli la momentul consumului, constatate lipsa la
inventar, precum i cele degradate;
la nceputul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime existente n stoc la sfritul perioadei
anterioare, stabilita pe baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 302 Materiale consumabile


Cu ajutorul acestui cont se tine evidena existenei i micrii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare,
combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semine i materiale de plantat, alimente i furaje, alte
materiale consumabile, medicamente i materiale sanitare).
Rechizitele de birou, imprimatele, precum i alte materiale consumabile pe care instituia considera ca nu este cazul
sa le stocheze, pot fi incluse direct n cheltuieli pe baza de documente justificative, cu excepia documentelor cu regim
special, care se gestioneaz potrivit normelor elaborate n acest scop.
Contul 302 Materiale consumabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz materialele
consumabile intrate n magazie, pe locuri de depozitare, provenite din aprovizionri, plusuri de inventar i din alte
surse, iar n credit, materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinaii, precum i cele constatate
lipsa sau declasate.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor consumabile existente n stoc.

Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:


3021 Materiale auxiliare;
3022 Combustibili;
3023 Materiale pentru ambalat;
3024 Piese de schimb;
3025 Semine i materiale de plantat;
3026 Furaje;
3027 Hrana;
3028 Alte materiale consumabile;
3029 Medicamente i materiale sanitare.
Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau categorii de materiale consumabile, grupate
pe magazii (gestiuni) potrivit metodelor de evidena a stocurilor prevzute de lege, n funcie de specificul activitii i
de necesitile proprii ale instituiei.
Contul 302 Materiale consumabile se debiteaz prin creditul conturilor:
307 Materiale date n prelucrare n instituie
cu preul de nregistrare al materialelor neconsumate n procesul de prelucrare i restituite la magazie.
341 Semifabricate
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit
facturi.
446 Alte impozite, taxe i varsaminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din funciune a activelor fixe
achiziionate din alocaii bugetare, care urmeaz a se vira la buget.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de instituia superioara de la instituiile
subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia
superioara (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de la alte instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
532 Alte valori
cu valoarea carburanilor procurai pe baza de bonuri valorice.
542 Avansuri de trezorerie
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate din avansuri de trezorerie.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar;
cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite;
la sfritul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile existente n stoc stabilita pe
baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit

cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.


791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 302 Materiale consumabile se crediteaz prin debitul conturilor:
307 Materiale date n prelucrare n instituie
cu valoarea materialelor consumabile date n prelucrare n instituie.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile vndute ca atare.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea
instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate altor instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse n cheltuieli la momentul consumului,
constatate lipsa la inventar, precum i cele degradate;
la nceputul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile existente n stoc la sfritul
perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar


Cu ajutorul acestui cont se tine evidena existenei i micrii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar.
Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu valoare mai mica dect limita prevzuta de lege
pentru a fi considerate active fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mic de un an, indiferent de
valoarea lor. Tot n grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se nregistreaz i lenjeria de pat i accesoriile
de pat (saltele, cearceafuri, etc.) echipamentul i materialul sportiv, echipamentul salvamont inclusiv schiurile,
bocancii, echipamentul i uniformele de serviciu care rmn n gestiunea instituiei, echipamentul ce se acorda
elevilor, studenilor, benzile de magnetofon care nu se imprima definitiv folosite de instituii, sculele i instrumentele
folosite n ateliere, etc.
Materialele de natura obiectelor de inventar se nregistreaz n contabilitate la aceleai preturi ca i materiile prime i
materialele consumabile.
Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
materialele de natura obiectelor de inventar intrate n magazie prin achiziionare de la furnizori, plusuri de inventar sau
din alte surse, iar n credit, materialele de natura obiectelor de inventar scoase din folosina.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate n stoc, n magazie
sau n folosina, dup caz.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
3031 Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie;
3032 Materiale de natura obiectelor de inventar n folosina.
Contabilitatea analitic a materialelor de natura obiectelor de inventar se ine n mod similar cu cea a materiilor prime
i materialelor consumabile.
Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar se debiteaz prin creditul conturilor:
345 Produse finite
cu valoarea produselor finite reinute din producia proprie i folosite ca obiecte de inventar.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la
teri.

401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la
teri.
408 Furnizori-facturi nesosite
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate de la furnizorii de la
care nu s-au primit facturi.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de aprovizionate din import.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din
funciune a activelor fixe achiziionate din alocaii bugetare, care urmeaz a se vira la buget.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de instituia superioar de
la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la
instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte instituii
subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
542 Avansuri de trezorerie
cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate din avansuri de trezorerie.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar se crediteaz prin debitul conturilor:
117 Rezultatul reportat
cu preul de nregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate n magazie sau n folosina la 31
decembrie 2005, la scoaterea din folosina.;
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vndute ca atare.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate instituiilor subordonate
(n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor instituii
subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosina incluse n
cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum i cele degradate.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materiale rezerva de stat i de mobilizare.

Contul 304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
intrrile de materiale pentru constituirea i rentregirea stocurilor, din restituirea mprumuturilor scoase la
mprosptare, din transferri fr plata, precum i cele aferente plusurilor constatate la inventar, etc., iar n credit,
ieirile de materiale date cu mprumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru mprosptarea stocurilor, perisabilitile
legale, cantitile transferate fr plata, precum i cele disponibilizate n condiiile legii.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor rezerva de stat i mobilizare existente n stoc.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
3041 Materiale rezerva de stat;
3042 Materiale rezerva de mobilizare.
Contabilitatea analitic a materialelor rezerva de stat i de mobilizare se ine n pe magazii (gestiuni) pe feluri sau
grupe de materiale potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul
activitii i necesitilor proprii ale instituiei.
Contul 304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
408 Furnizori-facturi nesosite
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu sau primit facturi.
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea materialelor rezerva de stat i de mobilizare constatate plus la inventar.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare i a celor pentru mprosptare primite
cu titlu gratuit.
Contul 304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare se crediteaz prin debitul conturilor:
371 Mrfuri
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat i de mobilizare i vndute
ca atare.
411 Clieni
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare mprumutate i pentru mprosptarea
stocurilor.
461 Debitori
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale
din custodii.
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare acordate n condiiile legii ca ajutoare
umanitare gratuite;
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare constatate lipsa i aprobate ca
perisabiliti legale;
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare reprezentnd prelevri de probe
aprobate legal;
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare scoase cu caracter definitiv.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de ambalaje rezerva de stat i de mobilizare.
Contul 305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
intrrile de ambalaje rezerva de stat i de mobilizare pentru constituirea i rentregirea stocurilor, din restituirea
mprumuturilor, scoase la mprosptare, din transferuri fr plata, precum i aferente plusurilor constatate la inventar,
iar n credit, ieirile de ambalaje date cu mprumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru mprosptarea stocurilor,
constatate drept consumuri nelegale din custodii, perisabilitile legale, cantitile transferate fr plata, precum i cele
disponibilizate n condiiile legii.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare existente n stoc.

Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:


3051 Ambalaje rezerva de stat;
3052 Ambalaje rezerva de mobilizare.
Contabilitatea analitic a ambalajelor se ine distinct, pe magazii (gestiuni) i n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
ambalaje, potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i
necesitile proprii ale instituiei.
Contul 305 Ambalaje rezerva de stat rezerva de stat se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
408 Furnizori-facturi nesosite
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu sau primit facturi.
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare constatate plus la inventar.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare, a celor pentru mprosptare, primite
cu titlu gratuit;
Contul 305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare se crediteaz prin debitul conturilor:
381 Ambalaje
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare disponibilizate.
411 Clieni
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare mprumutate i pentru mprosptarea
stocurilor.
461 Debitori
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale
din custodii.
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare acordate n condiiile legii ca ajutoare
umanitare gratuite;
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare constatate lipsa trecute pe cheltuieli
urmare aprobrii acestora ca perisabiliti legale;
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare scoase cu caracter definitiv;
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 307 Materiale date n prelucrare n instituie


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena materialelor i produselor date n prelucrare, a animalelor inere sau la
ngrat date pentru sacrificare i prelucrare n instituie. n acest cont se nregistreaz numai valoarea materialelor
date n prelucrare, iar cheltuielile de transport, manipulare i celelalte cheltuieli de prelucrare se nregistreaz n
conturile de cheltuieli aferente.
Contul 307 Materialele date n prelucrare n instituie este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
materialele date n prelucrare, iar n credit, valoarea materialelor rezultate din prelucrare.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea materialelor n prelucrare n instituie.


Contabilitatea analitic se ine pe uniti prelucrtoare, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale.
Contul 307 Materiale date n prelucrare n instituie se debiteaz prin creditul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea materiilor prime date n prelucrare n instituie.
302 Materiale consumabile
cu valoarea materialelor consumabile date n prelucrare n instituie.
361 Animale i psri
cu costul efectiv al animalelor i psrilor predate pentru sacrificare.

Contul 307 Materiale date n prelucrare n instituie se crediteaz prin debitul conturilor:
301 Materii prime
cu preul de nregistrare al produselor rezultate n urma sacrificrii animalelor i psrilor.
302 Materiale consumabile
cu preul de nregistrare al materialelor neconsumate n procesul de prelucrare i restituite la magazie.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 309 Alte stocuri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de muniii i furnituri pentru aprare naional
ordine publica i sigurana naional, precum i a altor stocuri specifice.
Contul 309 Alte stocuri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz intrarea n gestiune a muniiilor i
furniturillor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional precum i a altor stocuri specifice unor
instituii, iar n credit, ieirile din gestiune a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional ordine publica i
sigurana naional precum i a altor stocuri specifice.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional ordine publica i
sigurana naional, precum i a altor stocuri specifice existente n stoc.
Contabilitatea analitic se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de eviden a
stocurilor prevzute de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii ale instituiei.
Contul 309 Alte stocuri se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional achiziionate de la furnizori;
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii achiziionate de la furnizori.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau
cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate);
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii primite de instituia superioar de la
instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la
instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia
care primete);
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii primite de la alte instituii subordonate
aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
609 Cheltuieli cu alte stocuri
cu valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional, precum i a altor
stocuri specifice unor instituii constatate plus la inventar;
cu valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional, precum i a altor
stocuri specifice unor instituii restituite la magazie ca nefolosite.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea la cost de achiziie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit;
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
cu valoarea la cost de achiziie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 309 Alte stocuri se crediteaz prin debitul conturilor:
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n
contabilitatea instituiilor subordonate);
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii transferate instituiilor subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).

482 Decontri ntre instituii subordonate


cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n
contabilitatea instituiei care transmite);
cu valoarea la pre de nregistrare altor stocuri specifice altor instituii transferate altor instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
609 Cheltuieli cu alte stocuri.
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional, precum i a altor stocuri specifice unor instituii incluse n cheltuieli la momentul consumului, sau
constatate lipsa la inventar;
cu valoarea la pre de nregistrare al muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional, precum i a altor stocuri specifice unor instituii, degradate i care nu mai pot fi folosite.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

GRUPA 33 PRODUCIA N CURS DE EXECUIE


Grupa 33 Producia n curs de execuie cuprinde urmtoarele conturi: 331 Produse n curs de execuie, 332
Lucrri i servicii n curs de execuie.

Contul 331 Produse n curs de execuie


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena produselor n curs de execuie (care nu au trecut prin toate fazele de
prelucrare prevzute de procesul tehnologic, respectiv producia neterminat) existente la sfritul perioadei.
Contul 331 Produse n curs de execuie este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea
stocului de produse n curs de execuie, la sfritul perioadei, iar n credit, scderea din gestiune a valorii stocului
respectiv la nceputul perioadei urmtoare.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la cost de producie a produselor aflate n curs de execuie la sfritul
perioadei.
Contul 331 Produse n curs de execuie se debiteaz prin creditul contului:
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de execuie la sfritul perioadei, stabilit pe baza de
inventar.
Contul 331 Produse n curs de execuie se crediteaz prin debitul contului:
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de execuie sczut din gestiune la nceputul
perioadei urmtoare.

Contul 332 Lucrri i servicii n curs de execuie


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena lucrrilor i serviciilor n curs de execuie existente la sfritul perioadei.
Contul 332 Lucrri i servicii n curs de execuie este un cont de activ.
n debitul contului se nregistreaz valoarea lucrrilor i serviciilor aflate n curs de execuie la sfritul perioadei, iar
n credit, scderea din gestiune a valorii lucrrilor i serviciilor n curs de execuie la nceputul perioadei urmtoare.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de execuie la
sfritul perioadei.
Contul 332 Lucrri i servicii n curs de execuie se debiteaz prin creditul contului:
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de execuie la sfritul perioadei, stabilit pe baza
de inventar.
Contul 332 Lucrri i servicii n curs de execuie se crediteaz prin debitul contului:
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de execuie sczute din gestiune la nceputul
perioadei urmtoare.

GRUPA 34 PRODUSE

Grupa 34 Produse cuprinde urmtoarele conturi: 341 Semifabricate, 345 Produse finite, 346 Produse reziduale,
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, 348 Diferene de pre la produse,
349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale.

Contul 341 Semifabricate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de semifabricate.
Contul 341 Semifabricate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz semifabricatele intrate n
gestiunea instituiei, precum i plusurile constatate cu ocazia inventarierii, iar n credit, semifabricatele vndute sau
constatate lipsa la inventariere.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor existente n stoc.
Contabilitatea analitic a semifabricatelor se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de semifabricate, potrivit
metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii
ale instituiei.
Contul 341 Semifabricate se debiteaz prin creditul conturilor:
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate n gestiune, aduse de la teri;
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune din activitatea proprie, la sfritul perioadei,
precum i a plusurilor la inventar.
Contul 341 Semifabricate se crediteaz prin debitul conturilor:
301 Materii prime i materiale
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate n magazinele proprii de desfacere.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti;
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor vndute, precum i lipsurile constatate la inventar.

Contul 345 Produse finite


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de produse finite.
Contul 345 Produse finite este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz produsele finite intrate n
gestiune, precum i plusurile la inventar, iar n credit, produsele finite vndute, precum i lipsurile la inventar.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor finite existente n stoc.
Contabilitatea analitic a produselor finite se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse, potrivit
metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile proprii ale
instituiei.
Contul 345 Produse finite se debiteaz prin creditul conturilor:
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate n gestiune aduse de la teri.
709 Variaia stocurilor

cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, din activitatea proprie la sfritul perioadei,
precum i a plusurilor la inventar.
Contul 345 Produse finite se crediteaz prin debitul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materii prime.
302 Materiale consumabile
cu valoarea pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consumate ca materiale.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i folosite ca obiecte de inventar.
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite predate pentru vnzare magazinelor proprii de desfacere.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie ca ambalaje.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti;
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite vndute, precum i lipsurile constatate la inventar.

Contul 346 Produse reziduale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale
recuperabile sau deeuri).
Contul 346 Produse reziduale este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz produsele reziduale
intrate n gestiune, iar n credit, produsele reziduale ieite din gestiune.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale existente n stoc.
Contabilitatea analitic a produselor reziduale se ine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse reziduale,
potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile
proprii ale instituiei.
Contul 346 Produse reziduale se debiteaz prin creditul conturilor:
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea serviciilor prestate aferent produselor reziduale intrate n gestiune, aduse de la teri.
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare produselor reziduale intrate n gestiune din activitatea proprie, precum i a
plusurilor la inventar.
Contul 346 Produse reziduale se crediteaz prin debitul conturilor:
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare produselor reziduale trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale predate pentru vnzare magazinelor proprii de desfacere.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti;
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale vndute, precum i lipsurile constatate la inventar.

Contul 347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
Cu ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a Municipiului Bucureti, precum
i administraiile finanelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureti in evidena existenei i micrii bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
Contul 347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului este un cont de activ. n
debitul contului se nregistreaz bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, iar n
credit, bunurile sczute din eviden, potrivit legii.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietate privat a
statului existente n stoc la un moment dat.
Contabilitatea analitic se ine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite.
Contul 347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului se debiteaz prin creditul
conturilor:
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aduse de la teri.
Contul 347 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n proprietatea privat a statului se crediteaz prin debitul
conturilor:
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, sczute din eviden.
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului lsate n custodie sau n
consignaie la teri.

Contul 348 Diferene de pre la produse


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena diferenelor n plus sau n minus ntre preul de nregistrare standard
(prestabilit) i costul de producie al produselor.
Contul 348 Diferene de pre la produse este un cont bifuncional, rectificativ al valoni de nregistrare.
n debitul contului se nregistreaz diferenele de pre n plus aferente produselor intrate n gestiune, sau diferenele
n minus aferente produselor ieite, iar n credit, diferenele de pre n minus aferente produselor intrate n gestiune,
sau diferenele de pre n plus aferente produselor ieite.

Soldul contului reprezint diferenele de pre aferente produselor existente n stoc.


Contul 348 Diferene de pre la produse se debiteaz prin creditul contului:
709 Variaia stocurilor
cu diferenele de pre n plus (costul de producie este mai mare dect preul standard sau prestabilit), aferente
produselor intrate n gestiune din producie proprie;
cu diferenele de pre n minus (costul de producie este mai mic dect preul standard sau prestabilit) repartizate
asupra produselor ieite din gestiune prin vnzare.
Contul 348 Diferene de pre la produse se crediteaz prin debitul contului:
709 Variaia stocurilor
cu diferenele de pre n minus (costul de producie este mai mic dect preul standard sau prestabilit) aferente
produselor intrate n gestiune din producie proprie;
cu diferenele de pre n plus (costul de producie este mai mare dect preul standard sau prestabilit) repartizate
asupra produselor ieite din gestiune prin vnzare.

Contul 349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor
administrativ-teritoriale
Cu ajutorul acestui cont organele unitile administrativ-teritoriale in evidena bunurilor confiscate sau intrate, potrivit
legii, n proprietatea privat a acestora.
Contul 349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale este
un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea
privat a unitilor administrativ-teritoriale, iar n credit, bunurile sczute din eviden potrivit legii.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a
unitilor administrativ-teritoriale existente n stoc, la un moment dat.
Contabilitatea analitic se ine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite.
Contul 349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale se
debiteaz prin creditul conturilor:
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale.
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale,
aduse de la teri.
Contul 349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale se
crediteaz prin debitul conturilor:
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale,
sczute din eviden.
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale,
lsate n custodie sau n consignaie la teri.

GRUPA 35 STOCURI AFLATE LA TERI


Grupa 35 Stocuri aflate la teri cuprinde urmtoarele conturi: 351 Materii i materiale aflate la teri, 354 Produse
aflate la teri, 356 Animale aflate la teri, 357 Mrfuri aflate la teri, 358 Ambalaje aflate la teri, 359 Bunuri n
custodie sau n consignaie la teri.

Contul 351 Materii i materiale aflate la teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materii prime i materiale consumabile i
materiale de natura obiectelor de inventar trimise la teri.
Contul 351 Materii i materiale aflate la teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz materiile
prime i materialele aflate la teri pentru prelucrare, standuri i expoziii, etc., iar n credit, materiile prime i
materialele aduse de la teri.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea materiilor i materialelor trimise la teri.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
3511 Materii i materiale aflate la teri
3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la teri.
Contabilitatea analitic a materiilor prime i materialelor consumabile trimise la teri se ine distinct pe feluri sau grupe
de materiale.
Contul 351 Materii i materiale aflate la teri se debiteaz prin creditul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise la teri.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise la teri.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime i materialelor consumabile achiziionate de la furnizori,
nregistrate ca materii i materiale aflate la teri.
Contul 351 Materii i materiale aflate la teri se crediteaz prin debitul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri,
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar

cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la
teri.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime aflate la teri, constatate lipsa la inventar.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile aflate la teri, constatate lipsa la inventar.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la teri constatate lipsa la
inventar.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 354 Produse aflate la teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena stocurilor de produse trimise la teri.
Contul 354 Produse aflate la teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz semifabricatele,
produsele finite, produsele reziduale trimise la teri pentru prelucrare, reparaii, standuri i expoziii, iar n credit,
produsele aduse de la teri.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor aflate la teri.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
3541 Semifabricate aflate la teri;
3545 Produse finite aflate la teri;
3546 Produse reziduale aflate la teri.
Contabilitatea analitic a produselor aflate la teri se ine pe uniti prelucrtoare, iar n cadrul acestora pe feluri sau
grupe de produse.
Contul 354 Produse aflate la teri se debiteaz prin creditul conturilor:
341 Semifabricate
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor trimise la teri.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite trimise la teri.
346 Produse reziduale
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale trimise la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite achiziionate de la furnizori, nregistrate ca produse aflate la
teri.
Contul 354 Produse aflate la teri se crediteaz prin debitul conturilor:
341 Semifabricate
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune aduse de la teri.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri.
346 Produse reziduale
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune aduse de la teri.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 356 Animale aflate la teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena animalelor i psrilor trimise la teri.
Contul 356 Animale aflate la teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz animalele i psrile
trimise la teri pentru prelucrare, pentru prezentare n standuri i expoziii, etc., iar n credit, animalele i psrile
intrate n gestiune aduse de la teri.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor aflate la teri.
Contabilitatea analitic a animalelor i psrilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe specii i dup
caz, pe categorii de vrsta.

Contul 356 Animale aflate la teri se debiteaz prin creditul conturilor:


361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trimise la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca animale i
psri aflate la teri.
Contul 356 Animale aflate la teri se crediteaz prin debitul conturilor:
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor aflate la teri, constatate lipsa la inventar.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 357 Mrfuri aflate la teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mrfurilor trimise la teri.
Contul 357 Mrfuri aflate la teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz mrfurile trimise la teri,
iar n credit, mrfurile intrate n gestiune, aduse de la teri.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor aflate la teri.
Contabilitatea analitic a mrfurilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de mrfuri.
Contul 357 Mrfuri aflate la teri se debiteaz prin creditul conturilor:
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor trimise la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de furnizori, nregistrate ca mrfuri aflate la teri.
Contul 357 Mrfuri aflate la teri se crediteaz prin debitul conturilor:
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
607 Cheltuieli privind mrfurile
cu valoarea mrfurilor aflate la teri constatate lipsa la inventar.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 358 Ambalaje aflate la teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ambalajelor trimise la teri.
Contul 358 Ambalaje aflate la teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz ambalajele trimise la
teri, iar n credit, ambalajele aduse de la teri.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor aflate la teri.
Contabilitatea analitic a ambalajelor aflate la teri se ine pe uniti iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
ambalaje.
Contul 358 Ambalaje aflate la teri se debiteaz prin creditul conturilor:
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor trimise la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca ambalaje aflate la teri.
Contul 358 Ambalaje aflate la teri se crediteaz prin debitul conturilor:
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
608 Cheltuieli privind ambalajele
cu valoarea ambalajelor aflate la teri constatate lipsa la inventar.

690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti


cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri


Cu ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti, precum
i administraiile finanelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureti i unitile administrativ-teritoriale in evidena
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, trimise la teri.
Contul 359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, lsate n custodie sau n
consignaie la teri, iar n credit, bunurile valorificate sau aduse de la teri, dup caz.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor lsate n custodie sau n consignaie la teri.
Contabilitatea analitic a bunurilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de bunuri.
Contul 359 Bunuri n custodie sau consignaie la teri se debiteaz prin creditul conturilor:
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, lsate n custodie sau
consignaie la teri.
349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale,
lsate n custodie sau n consignaie la teri.
Contul 359 Bunuri n custodie sau consignaie la teri se crediteaz prin debitul conturilor:
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, valorificate n regim de
consignaie.
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale
valorificate potrivit legii, sczute din eviden.
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aduse de la teri.
349 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale
cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale
aduse de la teri.

GRUPA 36 ANIMALE
Grupa 36 Animale cuprinde contul: 361 Animale i psri.

Contul 361 Animale i psri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena efectivelor de animale i psri, care potrivit legii, nu sunt considerate active
fixe, astfel:
animale nscute vii;
animale inere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline etc.), n vederea creterii i folosirii lor ulterioare
pentru producie (ln, lapte, blan), reproducie, munca, reprezentaie (spectacole), expunere (n parcuri i grdini
zoologice) etc.;
psri de orice fel n vederea creterii i folosirii lor ulterioare pentru producie, reproducie, reprezentaie
(spectacole), expunere (n parcuri i grdini zoologice) etc.;
animale puse la ngrat pentru a fi valorificate;
psri puse la ngrat pentru a fi valorificate.
Tot cu ajutorul acestui cont se ine evidena coloniilor de albine.
Contul 361 Animale i psri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz animalele i psrile
achiziionate de la furnizori, aduse de la teri, cele obinute din producia proprie, plusurile de inventar sau cele primite
de la instituii sau subuniti, iar n credit, animalele i psrile ieite din gestiune prin vnzare, cele constatate minus
de inventar, animalele i psrile livrate de la instituie sau subuniti.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor existente n stoc la
sfritul perioadei.
Contabilitatea analitic se ine pe specii i dup caz, pe categorii de vrsta.

Contul 361 Animale i psri se debiteaz prin creditul conturilor:


356 Animale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 Furnizori-facturi nesosite
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit
facturi.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente achiziiei de animale i psri din import.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor primite de instituia superioar de la instituiile
subordonate (n contabilitatea instituiei superioare), sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia
superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor obinute din producia proprie, sporurile n greutate i
plusurile la inventar;
719 Alte venituri operaionale
cu valoarea animalelor i psrilor constatate plus la inventar.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea animalelor i psrilor primite cu titlu gratuit. Contul 361 Animale i psri se crediteaz prin debitul
conturilor:
307 Materiale date n prelucrare n instituie
cu costul efectiv al animalelor i psrilor predate pentru sacrificare.
356 Animale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute ca atare.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea
instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator
principal sau secundar de credite (la instituia care transmite).
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor provenite din cumprri, ieite din gestiune prin vnzare,
constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti;
709 Variaia stocurilor
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor obinute din producie proprie vndute, precum i
constatate lipsa la inventar.

GRUPA 37 MRFURI
Grupa 37 Mrfuri cuprinde urmtoarele conturi: 371 Mrfuri, 378 Diferene de pre la mrfuri.

Contul 371 Mrfuri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de mrfuri.
Contul 371 Mrfuri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz intrrile de mrfuri n gestiune,
mrfurile constatate plus la inventar, iar n credit, mrfurile ieite din gestiune prin vnzare, trimise n custodie sau
consignaie la teri, lipsurile la inventar, pierderile din calamiti.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor existente.


Contabilitatea analitic se ine distinct pe stocurile de mrfuri n depozite, precum i n unitile cu amnuntul
(magazine proprii de desfacere cu amnuntul), pe depozite (gestiuni), precum i pe feluri i grupe de mrfuri, potrivit
metodei de evidena a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile instituiei.
Contul 371 Mrfuri se debiteaz prin creditul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime vndute ca atare.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile vndute ca atare.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vndute ca atare.
304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat i de mobilizare.
341 Semifabricate
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate n magazinele proprii de desfacere.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere.
346 Produse reziduale
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale transferate n magazinele proprii de desfacere.
357 Mrfuri aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor intrate n gestiune aduse de la teri.
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor vndute ca atare.
378 Diferene de pre la mrfuri
cu valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor intrate n gestiune.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute ca atare.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 Furnizori-facturi nesosite
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor intrate n gestiune, n situaia n care evidena
mrfurilor se ine la pre cu amnuntul.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente mrfurilor aprovizionate din import.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care primete).
542 Avansuri de trezorerie

cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate din avansuri de trezorerie.


607 Cheltuieli privind mrfurile
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor constatate plus la inventar.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite cu titlu gratuit.
Contul 371 Mrfuri se crediteaz prin debitul conturilor:
357 Mrfuri aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor trimise la teri;
378 Diferene de pre la mrfuri
cu valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor ieite din gestiune.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor vndute, lipsa, calamitate sau donate n situaia n care
evidena mrfurilor se ine la pre cu amnuntul.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei
superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care transmite).
607 Cheltuieli privind mrfurile
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ieite din gestiune prin vnzare, precum i lipsurile la inventar.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

Contul 378 Diferene de pre la mrfuri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena diferenelor de pre aferente mrfurilor existente n gestiunea instituiei, n
cazul n care pentru evaluarea i nregistrarea n contabilitate a mrfurilor se utilizeaz preurile de vnzare cu ridicata
sau cu amnuntul.
Contul 378 Diferene de pre la mrfuri este un cont de pasiv rectificativ al valorii de nregistrare a mrfurilor. n
creditul contului se nregistreaz diferenele de pre aferente mrfurilor intrate n gestiune, iar n debit, diferenele
de pre aferente mrfurilor vndute.

Soldul contului reprezint valoarea diferenelor de pre aferente mrfurilor existente n stoc.
Contabilitatea analitic a diferenelor de pre se ine pentru mrfurile aflate n unitile de desfacere cu ridicata sau cu
amnuntul.
Contul 378 Diferene de pre la mrfuri se crediteaz prin debitul contului:
371 Mrfuri
cu diferenele de pre aferente mrfurilor intrate n gestiune.
Contul 378 Diferene de pre la mrfuri se debiteaz prin creditul contului:
371 Mrfuri
cu diferenele de pre aferente mrfurilor ieite din gestiune.

GRUPA 38 AMBALAJE
Grupa 38 Ambalaje cuprinde contul: 381 Ambalaje

Contul 381 Ambalaje


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de ambalaje, achiziionate sau confecionate
n instituie, care sunt destinate ambalrii i transportului produselor finite, sau mrfurilor.
Contul 381 Ambalaje este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz ambalajele intrate n gestiunea
instituiei, iar n credit, ambalajele ieite din gestiune pe diverse ci.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor existente.

Contabilitatea analitic a ambalajelor se ine distinct, pe magazii (gestiuni) i n cadrul acestora pe feluri sau grupe de
ambalaje, potrivit metodei de eviden a stocurilor prevzut de lege, utilizat n funcie de specificul activitii i
necesitile proprii ale instituiei.
Contul 381 Ambalaje se debiteaz prin creditul conturilor:
305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare disponibilizate.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie ca ambalaje.
358 Ambalaje aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
401 Furnizori
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care primete).
542 Avansuri de trezorerie
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate din avansuri de trezorerie.
608 Cheltuieli privind ambalajele
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar.
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.
Contul 381 Ambalaje se crediteaz prin debitul conturilor:
358 Ambalaje aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor trimise la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute ca atare;
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei
superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate);
482 Decontri ntre instituii subordonate
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care transmite).
608 Cheltuieli privind ambalajele
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor incluse n cheltuieli, precum i lipsurile constatate la inventar.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu valoarea pierderilor din calamiti.

GRUPA 39 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE


EXECUIE

Din grupa 39 Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de execuie fac parte conturile: 391 Ajustri
pentru deprecierea materiilor prime, 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor, 393 Ajustri pentru deprecierea
produciei n curs de execuie, 394 Ajustri pentru deprecierea produselor, 395 Ajustri pentru deprecierea
stocurilor aflate la teri, 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor, 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor i
398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor.

Contul 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
Contul 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit,
diminuarea sau anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.
Contul 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.

Contul 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile.
Contul 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea
sau anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.
Contul 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.

Contul 393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea produciei n curs de execuie.
Contul 393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz ajustrile pentru deprecierea produciei n curs de execuie constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar
n debit, diminuarea sau anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea produciei n curs de execuie.
Contul 393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea produciei n curs de execuie.

Contul 394 Ajustri pentru deprecierea produselor


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea produselor.
Contul 394 Ajustri pentru deprecierea produselor este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau
anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 394 Ajustri pentru deprecierea produselor se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere

cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea produselor.


Contul 394 Ajustri pentru deprecierea produselor se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea produselor.

Contul 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor aflate la teri.
Contul 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz ajustrile pentru deprecierea stocurilor aflate la teri constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n
debit, diminuarea sau anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor aflate la teri.
Contul 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor aflate la teri.

Contul 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea animalelor.
Contul 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau
anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea animalelor.
Contul 396 Provizioane pentru deprecierea animalelor se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea animalelor.

Contul 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea mrfurilor.
Contul 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea mrfurilor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau
anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea mrfurilor.
Contul 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea mrfurilor.

Contul 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea ambalajelor.
Contul 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
ajustrile pentru deprecierea ambalajelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar n debit, diminuarea sau
anularea acestora.

Soldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat.


Contul 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere

cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea ambalajelor.


Contul 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea ambalajelor.

CLASA 4 CONTURI DE TERI


Din clasa 4 Conturi de teri fac parte urmtoarele grupe: 40 Furnizori i conturi asimilate, 41 Clieni i conturi
asimilate, 42 Personal i conturi asimilate, 43 Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate, 44 Bugetul
statului, bugetul local, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate, 45 Decontri cu Comunitatea
European privind fondurile nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.), 46 Debitori i creditori diveri, debitori i
creditori ai bugetelor, 47 Conturi de regularizare i asimilate, 48 Decontri i 49 Ajustri pentru deprecierea
creanelor

Grupa 40 Furnizori i conturi asimilate


Grupa 40 Furnizori i conturi asimilate cuprinde urmtoarele conturi: 401 Furnizori, 403 Efecte de pltit, 404
Furnizori de active fixe, 405 Efecte de pltit pentru active fixe, 408 Furnizori facturi nesosite, 409 Furnizori
debitori.

Contul 401 Furnizori


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii pentru bunurile achiziionate, lucrrile executate i
serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi.
Contul 401 Furnizori este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate furnizorilor, iar n
debit, sumele pltite furnizorilor.

Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor.
Furnizorii se grupeaz n furnizori interni i furnizori externi.
Contul 401 Furnizori se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la
teri.
304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizori.
309 Alte stocuri
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprarea naional, ordine publica i sigurana
naional, achiziionate de la furnizori;
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii achiziionate de la furnizori.
341 Semifabricate
cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
345 Produse finite
cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime i materialelor consumabile achiziionate de la furnizori,
nregistrate ca materii i materiale aflate la teri.
354 Produse aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite achiziionate de la furnizori, nregistrate ca produse aflate la
teri.

356 Animale aflate la teri


cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca animale i
psri aflate la teri.
357 Mrfuri aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca mrfuri aflate la teri.
358 Ambalaje aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori, nregistrate ca ambalaje aflate la teri.
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizori;
cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea facturilor primite n cazul n care acestea au fost evideniate anterior ca facturi nesosite.
409 Furnizori debitori
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, facturate la furnizori.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat deductibil cuprins n facturi sau alte documente legale emise de furnizori.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate cu plata n rate sau prin decontri
succesive.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu valoarea facturilor reprezentnd abonamente, chirii i alte cheltuieli efectuate anticipat.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori
achiziionate de la furnizori.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu valoarea materiilor prime achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu valoarea materialelor consumabile achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
610 Cheltuieli privind energia i apa
cu valoarea consumului de energie i apa, inclus pe cheltuieli.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
cu valoarea lucrrilor de ntreinere i reparaii executate de teri.
612 Cheltuieli cu chiriile
cu valoarea chiriilor datorate terilor.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu valoarea primelor de asigurare datorate terilor.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
cu cheltuielile de transport i cazare facturate de furnizori.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
cu cheltuielile de protocol, reclama i publicitate datorate terilor.

624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal


cu cheltuielile pentru transportul de bunuri i transportul de personal datorate terilor.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
cu valoarea serviciilor potale i a taxelor de telecomunicaii datorate terilor.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu sumele datorate pentru alte servicii executate de teri.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor n valut.
677 Ajutoare sociale
cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrri executate, servicii prestate (rechizite i manuale colare,
transport elevi, studeni, omeri etc., tratament balnear i odihn, compensarea preurilor la medicamente, drepturi
n natura pentru elevi etc.).
Contul 401 Furnizori se debiteaz prin creditul conturilor:
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile
administraiei publice locale achitate furnizorilor.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale achitate furnizorilor.
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor.
403 Efecte de pltit
cu valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit.
409 Furnizori debitori
cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrrilor sau serviciilor;
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, predate furnizorilor.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, dup prescrierea lor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate reprezentnd datorii achitate.
512 Conturi la bnci
cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri
executate i servicii prestate.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garante de autoritile administraiei publice locale
cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
519 mprumuturi pe termen scurt primite

cu sumele pltite furnizorilor pentru bunuri achiziionate din mprumuturi primite pe termen scurt.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
541 Acreditive
cu sumele pltite furnizorilor din acreditive deschise la dispoziia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrri
executate i servicii prestate.
542 Avansuri de trezorerie
cu sumele pltite furnizorilor din avansuri de trezorerie.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii
prestate.
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
cu sumele pltite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii
prestate.
553 Disponibil din taxe speciale
cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrri executate, servicii prestate.
554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local
cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrri executate, servicii prestate.
556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuine
cu sumele achitate constructorilor de locuine executate la obiectivele de investiii pentru construirea de noi locuine.
557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului
cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate sau pentru lucrri executate i servicii prestate, n
vederea valorificrii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea statului.
558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor externe finanate din fonduri externe
nerambursabile
cu plile efectuate ctre furnizori din cofinanare de la buget.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate
i servicii prestate.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii i subvenii pentru bunuri achiziionate,
lucrri executate i servicii prestate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate
i servicii prestate.
719 Alte venituri operaionale
cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, la instituiile publice finanate integral din venituri proprii.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma achitrii datoriilor n valut ctre furnizori;
la sfritul perioadei cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor n valut.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrri executate i servicii prestate.
771 Finanarea n baza unor acte normative speciale
cu sumele datorate i neachitate diverilor furnizori de bunuri i servicii care au intrat n aciunea de stingere a unor
obligaii bugetare prin compensare, potrivit legii.

Contul 403 Efecte de pltit


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii pentru bunurile achiziionate, lucrrile executate i
serviciile prestate pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trat, etc.). Contul 403 Efecte de pltit este
un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz obligaia de plata a efectelor, iar n debit plata efectelor.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea efectelor de pltit.


Contabilitatea analitic se ine pe categorii de efecte comerciale.
Contul 403 Efecte de pltit se crediteaz prin debitul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit n
valut.
Contul 403 Efecte de pltit se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de pltit n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit n valut.
770 Finanarea de la buget
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.

Contul 404 Furnizori de active fixe


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii de active fixe corporale sau necorporale, pentru care
s-au primit facturi. Contul 404 Furnizori de active fixe este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
sumele datorate furnizorilor de active fixe, iar n debit, sumele pltite acestora din disponibilitile bneti ale
instituiei.

Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor de active fixe.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4041 Furnizori de active fixe sub 1 an
4042 Furnizori de active fixe peste 1 an
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor de active fixe.
Contul 404 Furnizori de active fixe se crediteaz prin debitul conturilor:
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu obligaia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator.
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
cu valoarea dobnzilor datorate i facturate potrivit prevederilor contractuale, n cazul leasingului financiar.
203 Cheltuieli de dezvoltare
cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare achiziionate de la teri.
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare achiziionate de
la furnizorii de active fixe.
208 Alte active fixe necorporale
cu valoarea altor active fixe necorporale achiziionate de la teri.
211 Terenuri i amenajri la terenuri

cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri achiziionate.


212 Construcii
cu valoarea construciilor achiziionate.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale
cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active
corporale achiziionate.
231 Active fixe corporale n curs de execuie
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie achiziionate.
233 Active fixe necorporale n curs de execuie
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie achiziionate.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat deductibil cuprins n facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active
fixe.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor de active fixe cu plata n rate.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe
n valut.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit legii.
Contul 404 Furnizori de active fixe se debiteaz prin creditul conturilor:
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturile interne i externe contractate de autoritile
administraiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturile interne i externe garantate de autoritile
administraiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe.
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe contractate de stat achitate
furnizorilor de active fixe.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu plile n lei i valut dispuse sub forma de trageri din mprumuturi interne i externe garantate de stat, achitate
furnizorilor de active fixe.
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu valoarea acceptat de ctre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate reprezentnd datorii achitate.
512 Conturi la bnci
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe contractate de stat.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe garantate de stat.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile

cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din fonduri externe nerambursabile.


516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei
publice locale.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garante de autoritile administraiei publice locale
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe, din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei
publice i locale.
519 mprumuturi pe termen scurt primite
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe, din mprumuturi primite pe termen scurt.
5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local
cu sumele achitate furnizorilor pentru activele fixe.
531 Casa
cu sumele n numerar pltite furnizorilor de active fixe.
541 Acreditive
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispoziia acestora.
542 Avansuri de trezorerie
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din alocaii bugetare cu destinaie special.
553 Disponibil din taxe speciale
cu sumele achitate furnizorilor de active fixe.
554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local
cu sumele achitate furnizorilor de active fixe corporale pentru realizarea de investiii ale serviciilor publice de interes
local.
556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuine
cu sumele achitate constructorilor pentru lucrrile executate la obiective de investiii pentru construirea de noi
locuine.
558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe din cofinanare de la buget.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din venituri proprii i subvenii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma achitrii datoriilor n valut ctre furnizorii de active fixe;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe n
valut.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe.
771 Finanarea n baza unor acte normative speciale
cu sumele datorate i neachitate diverilor furnizori de active fixe care au intrat n aciunea de stingere a unor
obligaii bugetare prin compensare, potrivit legii.

Contul 405 Efecte de pltit pentru active fixe

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii de active fixe pe baza de efecte comerciale (bilet la
ordin, cambie, trata, etc.). Contul 405 Efecte de pltit pentru active fixe este un cont de pasiv. n creditul contului
se nregistreaz efectele de pltit iar n debit plata efectelor.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea efectelor de pltit.


Contabilitatea analitic se ine pe categorii de efecte comerciale.
Contul 405 Efecte de pltit pentru active fixe se crediteaz prin debitul conturilor:
404 Furnizori de active fixe
cu valoarea acceptat de ctre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit pentru
active fixe n valut.
Contul 405 Efecte de pltit se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garante de autoritile administraiei publice locale
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma achitrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit pentru
active fixe n valut.
770 Finanarea de la buget
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale de pltit pentru active
fixe.

Contul 408 Furnizori facturi nesosite


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii pentru materiale aprovizionate, lucrri executate i
servicii prestate pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 Furnizori facturi nesosite este un cont de pasiv. n
creditul contului se nregistreaz sumele datorate furnizorilor de la care nu s-au primit facturi, iar n debit, valoarea
facturilor sosite.

Soldul creditor al contului exprima datoriile fa de furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupeaz n furnizori interni i furnizori externi.
Contul 408 Furnizori facturi nesosite se crediteaz prin debitul conturilor:

301 Materii prime


cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit
facturi.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar, achiziionate de la furnizorii de la
care nu s-au primit facturi.
304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu sau primit facturi.
305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu sau primit facturi.
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit
facturi.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate pentru care nu au sosit facturi.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori
achiziionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu valoarea materiilor prime achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent, pentru care urmeaz s
se primeasc facturi.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu valoarea materialelor consumabile achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent, pentru care
urmeaz s se primeasc facturi.
610 Cheltuieli privind energia i apa
cu valoarea consumului de energie i apa, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
cu valoarea lucrrilor de ntreinere i reparaii executate, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
612 Cheltuieli cu chiriile
cu sumele reprezentnd chiriile datorate terilor pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu valoarea primelor de asigurare datorate terilor pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
cu sumele care privesc aciunile de protocol, reclama i publicitate datorate terilor, pentru care urmeaz s se
primeasc facturi.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
cu sumele care privesc transportul de bunuri i transportul colectiv de personal, datorate terilor, pentru care
urmeaz s se primeasc facturi.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii

cu valoarea serviciilor potale i a taxelor de telecomunicaii datorate terilor, pentru care urmeaz s se primeasc
facturi.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu sumele datorate pentru alte servicii executate de teri, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale, pentru care urmeaz s se
primeasc facturi.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor facturi
nesosite n valut.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii potrivit legii, pentru care urmeaz s se
primeasc facturi.
Contul 408 Furnizori facturi nesosite se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea facturilor primite n cazul n care acestea au fost evideniate anterior ca facturi nesosite.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor facturi nesosite
n valut.

Contul 409 Furnizori debitori


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri i
prestri de servicii. Contul 409 Furnizori debitori este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
avansurile pltite furnizorilor, iar n credit, regularizarea avansurilor la primirea bunurilor, executarea lucrrilor sau
prestarea serviciilor.

Soldul debitor al contului exprima avansurile acordate furnizorilor, nedecontate.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4091 Furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor;
4092 Furnizori debitori pentru prestri de servicii i executri de lucrri.
Contul 409 Furnizori debitori se debiteaz prin creditul conturilor:
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile acordate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile acordate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor n contul unor livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
401 Furnizori
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, facturate la furnizori.
512 Conturi la bnci
cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri
de servicii.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.

517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garante de autoritile administraiei publice locale
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate din mprumuturi
interne i externe primite de la bugetul local pentru investiii.
531 Casa
cu avansurile acordate n numerar furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de sevicii.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
553 Disponibil din taxe speciale
cu sumele achitate n avans furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate.
558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori n valut.
770 Finanarea de la buget
cu avansurile acordate furnizorilor, pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
Contul 409 Furnizori debitori se crediteaz prin debitul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrrilor sau serviciilor;
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire predate furnizorilor.
608 Cheltuieli privind ambalajale
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare a degradrii.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii furnizorilor-debitori n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori n
valut.

Grupa 41 Clieni i conturi asimilate


Grupa 41 Clieni i conturi asimilate cuprinde urmtoarele conturi: 411 Clieni, 413 Efecte de primit de la clieni,
418 Clieni facturi de ntocmit i 419 Clieni creditori.

Contul 411 Clieni


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu clienii pentru produsele vndute, lucrrile executate,
serviciile prestate, pentru care s-au ntocmit facturi. Contul 411 Clieni este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele datorate de clieni, pentru care s-au ntocmit facturi, iar n credit, sumele ncasate de la acetia.

Soldul debitor al contului reprezint sumele datorate de clieni.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4111 Clieni cu termen sub 1 an;
4112 Clieni cu termen peste 1 an;
4118 Clieni inceri sau n litigiu.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare client. Clienii se grupeaz n clieni interni i clieni externi.

Contul 411 Clieni se debiteaz prin creditul conturilor:


134 Fondul de amortizare aferent activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local
cu valoarea bunurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate de serviciile publice de interes local care
desfoar activiti de natura economic i care au obligaia calculrii, nregistrrii i recuperrii uzurii fizice i
morale a activelor fixe aferente acestor activiti prin tarif sau pre, potrivit legii, i constituirea fondului de
amortizare.
304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare mprumutate i pentru mprosptarea
stocurilor.
305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare mprumutate i pentru mprosptarea
stocurilor.
418 Clieni facturi de ntocmit
cu valoarea facturilor ntocmite ctre clieni.
419 Clieni-creditori
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, facturate clienilor;
cu valoarea avansurilor datorate de clieni.
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
cu taxa pe valoarea adugat colectat cuprins n facturi sau alte documente legale emise ctre clieni.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate, cu
plata n rate.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele reprezentnd venituri datorate bugetelor.
467 Creditori ai bugetelor
cu sumele de restituit contribuabililor dup acoperirea obligaiilor fa de creditorii bugetari.
472 Venituri nregistrate n avans
cu veniturile aferente exerciiilor viitoare nregistrate n avans.
532 Alte valori
cu valoarea nominal a tichetelor de mas nefolosite, returnate ctre unitile emitente.
701 Venituri din vnzarea produselor finite
cu valoarea la pre de vnzare a produselor finite, animalelor i pasrilor livrate clienilor.
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
cu valoarea la pre de vnzare a semifabricatelor livrate clienilor.
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
cu valoarea la pre de vnzare a produselor reziduale livrate clienilor.
704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate
cu valoarea lucrrilor executate i serviciilor prestate clienilor.
705 Venituri din studii i cercetri
cu valoarea studiilor i a contractelor de cercetare executate clienilor.
706 Venituri din chirii
cu valoarea chiriilor facturate clienilor.
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
cu valoarea la pre de vnzare a mrfurilor livrate clienilor.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele reprezentnd venituri din activiti diverse.
714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
cu valoarea creanelor reactivate.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clienilor n valut.

Contul 411 Clieni se crediteaz prin debitul conturilor:


413 Efecte de primit de la clieni
cu valoarea efectelor comerciale acceptate.
419 Clieni-creditori
cu avansurile decontate cu clienii;
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, primite de la clieni.
4427 Taxa pe valoare adugat colectat
cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent avansurilor primite de la clieni.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele datorate bugetului, virate acestuia.
467 Creditori ai bugetelor
cu ntregirea preului bunului adjudecat, cu taxa de participare la licitaie depus de adjudecatar.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate reprezentnd creane ncasate.
511 Valori de ncasat
cu valoarea cecurilor primite de la clieni.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de
servicii.
528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit
cu sumele ncasate n contul de disponibil deschis la unitile de trezorerie a statului reprezentnd sume obinute
din valorificarea bunurilor supuse executrii silite.
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
cu sumele ncasate reprezentnd venituri din vnzarea spaiilor comerciale cu plata n rate, cuvenite bugetului de
stat i bugetului local.
531 Casa
cu sumele ncasate n numerar de la clieni.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a satului
cu sumele ncasate de la clieni din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scderii din evidena a clienilor inceri sau n litigiu.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii clienilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor n valut.

Contul 413 Efecte de primit de la clieni


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu clienii pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie,
trata, etc.). Contul 413 Efecte de primit de la clieni este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz

sumele datorate de clieni reprezentnd valoarea efectelor comerciale acceptate, iar n credit, sumele ncasate de la
clieni.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea efectelor comerciale de primit.


Contul 413 Efecte de primit de la clieni se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu valoarea efectelor comerciale acceptate.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la
clieni n valut.
Contul 413 Efecte de primit de la clieni se crediteaz prin debitul conturilor:
511 Valori de ncasat
cu valoarea efectelor comerciale primite de la clieni.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil.
528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din fonduri cu destinaie special.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii i subvenii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii efectelor de primit de la clieni n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la
clieni n valut.

Contul 418 Clieni facturi de ntocmit


Cu ajutorul acestui cont se evideniaz decontrile cu clienii pentru bunurile livrate, serviciile prestate sau lucrrile
executate pentru care nu s-au ntocmit facturi. Contul 418 Clieni facturi de ntocmit este un cont de activ, n
debitul contului se nregistreaz valoarea prestaiilor pentru care nu s-au ntocmit facturi, iar n credit, valoarea
facturilor ntocmite ctre clieni.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate pentru care
nu s-au ntocmit facturi.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare client.
Clienii se grupeaz n clieni interni i clieni externi.
Contul 418 Clieni facturi de ntocmit se debiteaz prin creditul conturilor:
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibila
cu taxa pe valoarea adugata neexigibila aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate, potrivit
legii, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
472 Venituri nregistrate n avans
cu veniturile din creane nregistrate n avans.
701 Venituri din vnzarea produselor finite
cu valoarea la pre de vnzare a produselor finite, animalelor i pasrilor livrate clienilor, pentru care nu s-au
ntocmit facturi.
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
cu valoarea la pre de vnzare a semifabricatelor livrate clienilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
cu valoarea la pre de vnzare a produselor reziduale livrate clienilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi.

704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate


cu valoarea lucrrilor executate i serviciilor prestate clienilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
705 Venituri din studii i cercetri
cu valoarea studiilor i contractelor de cercetare executate clienilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
706 Venituri din chirii
cu valoarea chiriilor de ncasat de la clieni, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
cu valoarea la pre de vnzare a mrfurilor livrate clienilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele reprezentnd venituri din activiti diverse, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clienilor-facturi de ntocmit
n valut.
Contul 418 Clieni facturi de ntocmit se crediteaz prin debitul conturilor:
411 Clieni
cu valoarea facturilor ntocmite ctre clieni.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor facturi de
ntocmit n valut;
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii clienilor facturi de ntocmit n valut.

Contul 419 Clieni creditori


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor primite de la clieni pentru livrri de bunuri, executri de lucrri i
prestri de servicii. Contul 419 Clieni creditori este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
avansurile ncasate de la clieni, iar n debit, decontarea avansurilor primite de la clieni.

Soldul creditor al contului reprezint avansurile primite de la clieni i nedecontate.


Contabilitatea analitic se ine pe fiecare client creditor. Clienii creditori se grupeaz n clieni interni i clieni
externi.
Contul 419 Clieni creditori se crediteaz prin debitul conturilor:
411 Clieni
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, facturate clienilor;
cu valoarea avansurilor datorate de clieni.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri sau prestri de servicii.
531 Casa
cu sumele ncasate n numerar, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri, executri de
lucrri i prestri de servicii.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri i prestri de servicii.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri i prestri de servicii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri sau prestri de servicii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri sau prestri de servicii.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar

la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor-creditori n
valut.
Contul 419 Clieni creditori se debiteaz prin creditul conturilor: 411 Clieni
cu avansurile decontate cu clienii;
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, primite de la clieni.
708 Venituri din activiti diverse
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, nerestituite de clieni.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma achitrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clienilor-creditori n valut.

Grupa 42 Personal i conturi asimilate


Grupa 42 Personal i conturi asimilate cuprinde urmtoarele conturi: 421 Personal-salarii datorate, 422
Pensionari pensii datorate, 423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate, 424 omeri-indemnizaii datorate,
425 Avansuri acordate personalului, 426 Drepturi de personal neridicate, 427 Reineri din salarii i din alte drepturi
datorate terilor, 428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul, 429 Bursieri i doctoranzi.

Contul 421 Personal-salarii datorate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu salariaii instituiei pentru salariile i celelalte drepturi de
personal cuvenite. Contul 421 Personal-salarii datorate este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
salariile i alte drepturi de personal stabilite prin statele de salarii iar n debit sumele pltite efectiv, reinerile din
salarii i salariile neridicate.

Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate salariailor rmase neachitate la sfritul lunii.
Contabilitatea analitic se asigura cu ajutorul statelor de salarii, distinct pentru sume acordate din fondul de salarii i
din contribuia de asigurri sociale.
Contul 421 Personal-salarii datorate se crediteaz prin debitul contului: 641 Cheltuieli cu salariile personalului
cu salariile i alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat. Contul 421 Personal-salarii datorate se
debiteaz prin creditul conturilor:
425 Avansuri acordate personalului
cu sumele reinute pe statele de salarii reprezentnd avansurile acordate salariailor.
426 Drepturi de personal neridicate
cu salariile i alte drepturi salariale neridicate n termenul legal de plata.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele reinute de la salariai, datorate terilor, reprezentnd chirii, cumprri cu plata n rate, etc. datorate
terilor.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu sumele reinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate instituiei;
cu garaniile gestionare reinute personalului, potrivit legii.
431 Asigurri sociale
cu contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale, reinute din salarii, potrivit legii;
cu contribuiile asigurailor pentru asigurrile sociale de sntate reinute din salarii, potrivit legii.
437 Asigurri pentru omaj
cu contribuiile angajailor la bugetul asigurrilor pentru omaj, reinute din salarii.
444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din salarii reinut din drepturile bneti cuvenite
salariailor, potrivit legii.
512 Conturi la bnci
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi, cuvenite potrivit legii.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi, cuvenite potrivit legii.

531 Casa
cu sumele pltite n numerar salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.

Contul 422 Pensionari-pensii datorate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu pensionarii, pentru pensiile i celelalte drepturi cuvenite,
potrivit legii. Contul 422 Pensionari pensii datorate este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
drepturile de pensie i alte drepturi prevzute de lege cuvenite pensionarilor, iar n debit, sumele pltite efectiv,
reinerile din pensii i drepturile de pensie neridicate.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4221 Pensionari civili-pensii datorate;
4222 Pensionari militari-pensii datorate
Contul 422 Pensionari-pensii datorate se crediteaz prin debitul conturilor:
676 Asigurri sociale
cu pensiile de asigurri sociale, pensii i ajutoare IOVR, datorate pensionarilor, militarilor i altor persoane.
Contul 422 Pensionari pensii datorate se debiteaz prin creditul conturilor:
426 Drepturi de personal neridicate
cu pensiile i alte drepturi neridicate n termenul legal de plata.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele reinute de la pensionari, datorate terilor.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu sumele reinute pensionarilor pentru stingerea debitelor fa de instituie.
444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din pensie.
770 Finanare de la buget
cu sumele pltite reprezentnd pensii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.

Contul 423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporar de munca, a celor pentru
ngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces i a altor ajutoare acordate. Contul 423 Personal-ajutoare i indemnizaii
datorate este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate personalului sub forma de
ajutoare, iar n debit, plata ajutoarelor, reinerile din ajutoare i ajutoarele rmase neridicate.

Soldul creditor al contului reprezint ajutoarele datorate salariailor.


Contabilitatea analitic se ine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi bneti.
Contul 423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate se crediteaz prin debitul conturilor:
431 Asigurri sociale
cu sumele datorate personalului, reprezentnd ajutoare suportate din contribuiile angajatorilor pentru asigurri
sociale (indemnizaii de boala pentru incapacitate temporar de munca, a celor pentru ngrijirea copilului, a
ajutoarelor de deces i a altor ajutoare acordate).
Contul 423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate se debiteaz prin creditul conturilor:
425 Avansuri acordate personalului
cu sumele reinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale i indemnizaii reprezentnd avansuri acordate.

426 Drepturi de personal neridicate


cu ajutoare i indemnizaii neridicate n termenul legal de plata.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele reinute din ajutoare i indemnizaii datorate terilor.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu sumele reinute din ajutoare i indemnizaii pentru stingerea debitelor datorate instituiei.
431 Asigurri sociale
cu contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de stat reinute din ajutoare i indemnizaii, potrivit legii;
cu contribuiile asigurailor pentru asigurrile sociale de sntate reinute din ajutoare i indemnizaii potrivit legii.
444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi
cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din ajutoare i indemnizaii cuvenite salariailor, potrivit
legii.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar personalului reprezentnd ajutoare i indemnizaii cuvenite potrivit legii.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd ajutoare i indemnizaii.

Contul 425 Avansuri acordate personalului


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu personalul pentru avansurile acordate din salarii i din alte
drepturi salariale cuvenite acestuia. Contul
425 Avansuri acordate personalului este un cont de activ. n debit se nregistreaz avansurile pltite personalului,
iar n credit reinerea avansurilor din salarii.

Soldul debitor al contului reprezint avansurile acordate i nedecontate. Contabilitatea analitic se ine cu ajutorul
listelor de plata, distinct pentru sume acordate din fondul de salarii i din contribuia de asigurri sociale.
Contul 425 Avansuri acordate personalului se debiteaz prin creditul conturilor:
426 Drepturi de personal neridicate
cu avansurile neridicate n termenul legal de plata.
512 Conturi la bnci
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar personalului, reprezentnd avansuri din salarii i alte drepturi.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
770 Finanarea de la buget
cu avansurile pltite personalului prin virament.
Contul 425 Avansuri acordate personalului se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal salarii datorate
cu sumele reinute pe statele de plata reprezentnd avansurile acordate salariailor.
423 Personal ajutoare i indemnizaii datorate
cu sumele reinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale i indemnizaii reprezentnd avansuri acordate.

Contul 426 Drepturi de personal neridicate

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena salariilor, ajutoarelor, indemnizaiilor i pensiilor neridicate n termenul legal.
Contul 426 Drepturi de personal neridicate este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz salariile,
ajutoarele, indemnizaiile i pensiile neridicate n termenul legal, iar n debit plata acestora sau prescrierea. Soldul
creditor al contului reprezint drepturi de personal neridicate.
Contul 426 Drepturi de personal neridicate se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal-salarii datorate
cu salariile i alte drepturi salariale neridicate n termenul legal de plata.
422 Pensionari pensii datorate
cu pensiile i alte drepturi neridicate n termenul legal de plata.
423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
cu ajutoare i indemnizaii neridicate n termenul legal de plata.
424 omeri indemnizaii datorate
cu indemnizaiile de omaj neridicate.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile neridicate n termenul legal de plata.
Contul 426 Drepturi de personal neridicate se debiteaz prin creditul conturilor:
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu salariile, pensile, ajutoarele, indemnizaiile i alte drepturi neridicate, prescrise, datorate bugetului potrivit legii.
512 Conturi la bnci
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele achitate personalului, prin virament evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
531 Casa
cu sumele achitate n numerar personalului, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele achitate personalului, prin virament evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
770 Finanarea de la buget
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.

Contul 427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena reinerilor i popririlor din salarii, datorate terilor. Contul 427 Reineri din
salarii i din alte drepturi datorate terilor este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele
reinute de la salariai datorate terilor, iar n debit, sumele achitate terilor.

Soldul creditor al contului reprezint sumele reinute de la salariai datorate terilor.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4271 Reineri din salarii datorate terilor;
4272 Reineri din pensii datorate terilor;
4273 Reineri din alte drepturi datorate terilor.
Contul 427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal-salarii datorate
cu sumele reinute de la salariai, datorate terilor, reprezentnd chirii, cumprri cu plata n rate, etc. datorate
terilor.

422 Pensionari-pensii datorate


cu sumele reinute de la pensionari, datorate terilor.
423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
cu sumele reinute din ajutoare i indemnizaii, datorate terilor.
Contul 427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
770 Finanarea de la buget
cu sumele achitate terilor, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.

Contul 428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu salariaii la ncheierea exerciiului financiar, precum i a altor
creane i datorii n legtura cu personalul.
Contul 428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul este un cont bifuncional. n creditul contului se
nregistreaz sumele datorate salariailor sub forma de ajutoare (tichete de mas), stimulente sau alte drepturi pentru
care nu s-au ntocmit state de plata, determinate de activitatea exerciiului financiar care urmeaz sa se ncheie,
inclusiv indemnizaiile pentru concediile de odihn neefectuate pn la ncheierea exerciiului financiar. n debit se
nregistreaz sumele achitate personalului, evideniate anterior n acest cont sau sumele datorate de personal
reprezentnd chirii i consumuri care constituie venitul instituiei, precum i sumele datorate provenind din avansuri
nejustificate, salarii i sporuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite, restituirea garaniilor i dobnzilor datorate
gestionarilor.

Soldul debitor al contului reprezint sumele datorate de personal instituiei, iar soldul creditor al contului reprezint
sumele datorate de instituie personalului.
Contul se detaliaz n urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4281 Alte datorii n legtura cu personalul;
4282 Alte creane n legtura cu personalul.
Contul 428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal salarii datorate
cu sumele reinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate instituiei;
cu garaniile gestionare de reinut personalului, potrivit legii.
422 Pensionari pensii datorate
cu sumele reinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate instituiei.
423 Personal ajutoare i indemnizaii datorate
cu sumele reinute din ajutoare i indemnizaii pentru stingerea debitelor datorate instituiei.
424 omeri indemnizaii datorate
cu sumele reinute omerilor pentru stingerea debitelor datorate instituiei publice.
531 Casa
cu sumele ncasate de la salariai, evideniate anterior n acest cont.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
la sfritul exerciiului financiar, cu indemnizaiile pentru concediile de odihn neefectuate pana la nchiderea
exerciiului financiar.

645 Cheltuieli privind asigurrile sociale


la sfritul exerciiului financiar, cu contribuiile pentru asigurri sociale aferente concediilor de odihn neefectuate
pana la nchiderea exerciiului financiar.
647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului
cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulrii personalului.
Contul 428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul se debiteaz prin creditul conturilor:
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent sumelor datorate privind debite ale salariailor.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, care se vars la buget, potrivit legii;
cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la personal reprezentnd diferena dintre valoarea de nlocuire i
cea contabil a bunului imputat, care urmeaz s se vireze la buget.
531 Casa
cu sumele achitate personalului, evideniate anterior ca drepturi de personal.
532 Alte valori
cu valoarea tichetelor i biletelor de cltorie i a altor valori acordate personalului.
542 Avansuri din trezorerie
cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate.
706 Venituri din chirii
cu sumele datorate de salariai reprezentnd chirii care constituie venituri ale instituiei.
719 Alte venituri operaionale
cu sumele datorate de personal reprezentnd debite din salarii, ajutoare i indemnizaii, sporuri necuvenite i
avansuri nejustificate, n situaia n care constituie venit al instituiei;
cu imputaiile de recuperat de la personal, la valoarea contabil a bunului imputat, n situaia n care constituie venit
al instituiei;
cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportat de personal.

Contul 429 Bursieri i doctoranzi


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu elevii, studenii i doctoranzii pentru drepturile sub forma de
burse acordate n conformitate cu reglementrile legale n vigoare. Contul 429 Bursieri i doctoranzi este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate bursierilor i doctoranzilor, iar n debit, sumele achitate
acestora din disponibilitile bneti ale instituiei.

Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate.


Contul 429 Bursieri i doctoranzi se crediteaz prin debitul conturilor:
679 Alte cheltuieli
cu bursele acordate elevilor, studenilor i doctoranzilor, pe baza statelor de plata ntocmite.
Contul 429 Bursieri i doctoranzi se debiteaz prin creditul conturilor:
462 Creditori
cu bursele neridicate n termen de ctre elevi, studeni i doctoranzi care se pltesc ulterior.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar elevilor, studenilor i doctoranzilor, reprezentnd bursele acordate potrivit
reglementrilor n vigoare.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite prin virament elevilor, studenilor i doctoranzilor reprezentnd burse acordate potrivit
reglementrilor n vigoare.

Grupa 43 Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate


Grupa 43 Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate cuprinde urmtoarele conturi: 431 Asigurri
sociale, 437 Asigurri pentru omaj, 438 Alte datorii sociale.

Contul 431 Asigurri sociale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor privind contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale,
contribuiile angajailor pentru asigurri sociale, contribuiile angajatorilor pentru asigurrile sociale de sntate,

contribuiile angajailor pentru asigurrile sociale de sntate, contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i
boli profesionale. Contul 431 Asigurri sociale este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz
contribuiile angajatorilor i angajailor pentru asigurri sociale, asigurrile sociale de sntate i contribuiile
angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale iar n debit sumele pltite n contul acestor contribuii.

Soldul creditor al contului reprezint contribuiile datorate i neachitate de angajator i asigurai la bugetul
asigurrilor sociale.

n preambulul contului, dup sintagma contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli
profesionale se completeaz cu: i contribuiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii;

la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, dup contul 4315 Contributiile angajatorilor pentru accidente
de munca i boli profesionale se introduce contul sintetic de gradul II 4317 Contribuiile angajatorilor pentru
concedii i indemnizaii;

la creditarea contului 431 Asigurari sociale prin debitul contului 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale,
dup a treia liniuta, se introduce o noua liniu cu urmtorul cuprins: cu contribuiile angajatorilor pentru
concedii i indemnizaii;

la debitarea contului 431 Asigurari sociale prin creditul contului 423 Personal-ajutoare i indemnizaii
datorate, dup prima liniu se introduce o noua liniu cu urmtorul cuprins: cu sumele datorate
personalului, reprezentnd ajutoare sociale suportate din contribuia angajatorului pentru concedii i
indemnizaii.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4311 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
4312 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
4313 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
4314 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate
4315 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale.
4317 Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii.
Contul 431 Asigurrile sociale se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal-salarii datorate
cu contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale, reinute din drepturile salariate, potrivit legii;
cu contribuiile asigurailor pentru asigurrile sociale de sntate reinute din drepturile salariale, potrivit legii;
423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
cu contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale reinute din ajutoare i indemnizaii, potrivit legii;
cu contribuiile asigurailor pentru asigurrile sociale de sntate reinute din ajutoare i indemnizaii, potrivit legii.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
cu contribuiile angajatorilor pentru asigurrile sociale de stat, potrivit legii;
cu contribuiile angajatorilor pentru asigurrile sociale de sntate, potrivit legii;
cu contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale, potrivit legii.
Contul 431 Asigurri sociale se debiteaz prin creditul conturilor:
423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
cu sumele datorate personalului, reprezentnd ajutoare suportate din contribuiile angajatorilor pentru asigurri
sociale (ajutoare de boala pentru incapacitate temporar de munca, a celor pentru ngrijirea copilului, a ajutoarelor
de deces i a altor ajutoare acordate).
512 Conturi la bnci
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special

cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
770 Finanarea de la buget
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor sociale de stat i la
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.

Contul 437 Asigurri pentru omaj


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor privind contribuiile angajatorilor i ale asigurailor pentru omaj,
respectiv contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, potrivit legii. Contul 437
Asigurri pentru omaj este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz contribuiile angajatorilor i
asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj iar n debit sumele pltite n contul acestor contribuii. Soldul
creditor al contului reprezint sumele datorate i neachitate de angajatori i de asigurai la bugetul asigurrilor pentru
omaj.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4371 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
4372 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
4373 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale
Contul 437 Asigurri pentru omaj se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal salarii datorate
cu contribuiile angajailor la bugetul asigurrilor pentru omaj, reinute din salariu.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
cu contribuiile angajatorilor la bugetul asigurrilor de omaj, potrivit legii.
cu contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale;
Contul 437 Asigurri pentru omaj se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
770 Finanarea de la buget
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale.

Contul 438 Alte datorii sociale

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor datorii ale instituiilor publice (drepturi pentru donatorii de snge, alocaii
i alte ajutoare pentru copii, alocaia suplimentar pentru familiile cu mai muli copii, alocaia de ncredinare i
plasament familial, ajutorul anual pentru veteranii de rzboi, alocaia familial complementar, protecia persoanelor
cu handicap, ajutoare sociale, ajutorul pentru nclzirea locuinei, renta viagera, alocaii i indemnizaii pentru
persoanele cu handicap, alte drepturi stabilite prin dispoziii legale). Contul 438 Alte datorii sociale este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele reprezentnd ajutoare sociale datorate altor categorii de
persoane, iar n debit, sumele achitate acestor persoane.

Soldul creditor al contului exprima datoriile ctre alte categorii de persoane.


Contul 438 Alte datorii sociale se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:
677 Ajutoare sociale
cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de snge, alocaii i alte ajutoare pentru copii,
ajutor pentru nclzirea locuinei, protecia persoanelor cu handicap, ajutoare sociale etc.)
Contul 438 Alte datorii sociale se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:
531 Casa
cu sumele pltite n numerar reprezentnd alte datorii sociale.
770 Finanarea de la buget
cu sumele virate asigurrilor sociale reprezentnd alte datorii sociale.

Grupa 44 Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate
Grupa 44 Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate cuprinde urmtoarele
conturi: 440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 441 Sume ncasate pentru
bugetul capitalei, 442 Taxa pe valoarea adugat, 444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi, 446 Alte
impozite, taxe i vrsminte asimilate, 448 Alte datorii i creane cu bugetul.

Contul 442 Taxa pe valoarea adugat


Instituiile publice, care potrivit legii sunt pltitoare de taxa pe valoarea adugat evideniaz operaiunile privind taxa
pe valoarea adugat cu ajutorul contului 442 Taxa pe valoarea adugat care se detaliaz pe urmtoarele conturi
sintetice de gradul II:
4423 Taxa pe valoarea adugat de plata;
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat;
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil;
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat;
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil.
Contul 442 Taxa pe valoarea adugat este un cont bifuncional.

Contul 4423 Taxa pe valoarea adugat de plata


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat datorat bugetului statului. Contul 4423 Taxa pe
valoarea adugat de plata este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz, la sfritul lunii, taxa pe
valoarea adugat datorat bugetului statului, rezultat ca diferena ntre taxa pe valoarea adugat colectat (mai
mare) i taxa pe valoarea adugat deductibil (mai mic), iar n debit, taxa pe valoarea adugat virat la bugetul
statului. Soldul creditor al contului reprezint taxa pe valoarea adugat exigibil la plata.
Contul 4423 Taxa pe valoarea adugat de plata se crediteaz prin debitul contului:
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
la sfritul lunii, cu taxa pe valoarea adugat datorat bugetului statului, reprezentnd diferena ntre taxa pe
valoarea adugat colectat (mai mare) i taxa pe valoarea adugat deductibil (mai mica).
Contul 4423 Taxa pe valoarea adugat de plata se debiteaz prin creditul conturilor:
528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit
cu taxa pe valoarea adugat ncasat virat la bugetul de stat.
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
cu taxa pe valoarea adugat de recuperat, compensat.
531 Casa
cu taxa pe valoarea adugat achitat n numerar bugetului de stat.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.

560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii


cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.

Contul 4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului. Contul 4424
Taxa pe valoarea adugat de recuperat este cont de activ. n debitul contului se nregistreaz, la sfritul lunii,
taxa pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul de stat rezultat ca diferena ntre taxa pe valoarea adugat
colectat (mai mic) i taxa pe valoarea adugat deductibil (mai mare), iar n credit, taxa pe valoarea adugat
recuperat de la bugetul statului.

Soldul debitor al contului reprezint taxa pe valoarea adugat rmas de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat se debiteaz prin creditul contului:
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
la sfritul lunii, cu taxa pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului, reprezentnd diferena dintre taxa
pe valoarea adugat deductibil (mai mare) i taxa pe valoarea adugat colectat (mai mica).
Contul 4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat se crediteaz prin debitul conturilor:
4423 Taxa pe valoarea adugat de plata
cu taxa pe valoarea adugat de recuperat, compensat.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.

Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat nscris n facturile emise de furnizori pentru
bunurile achiziionate, lucrrile executate i serviciile prestate. Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit
reglementrilor legale, iar n credit, suma dedus din taxa pe valoarea adugat colectat, suma ce urmeaz a se
recupera de la bugetul statului, precum i prorata din taxa pe valoarea adugat devenit nedeductibil pentru
operaiunile scutite de taxa pe valoarea adugat.
Contul nu prezint sold la sfritul lunii.
Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu taxa pe valoarea adugat deductibil cuprins n facturi sau alte documente legale emise de furnizori.
404 Furnizori de active fixe
cu taxa pe valoarea adugat deductibil cuprins n facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active
fixe.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri i servicii cu plata n rate, devenit exigibil.
512 Conturi la bnci
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.

514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat


cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
531 Casa
cu taxa pe valoarea adugat achitat n numerar autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din import.
542 Avansuri de trezorerie
cu taxa pe valoarea adugat deductibil aferent bunurilor i serviciilor decontate din avansuri de trezorerie.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil se crediteaz prin debitul conturilor:
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
la sfritul lunii, cu taxa pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului, reprezentnd diferena dintre taxa
pe valoarea adugat deductibil (mai mare) i taxa pe valoarea adugat colectat (mai mic).
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adugat colectat potrivit legii.
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu prorata din taxa pe valoarea adugat deductibil devenit nedeductibil.

Contul 4427 Taxa pe valoarea adugat colectat


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor datorate bugetului statului reprezentnd taxa pe valoarea adugat
aferent vnzrilor de bunuri, executrilor de lucrri sau prestrilor de servicii. Contul 4427 Taxa pe valoarea
adugat colectat este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz, n cursul lunii, taxa pe valoarea
adugat aferent vnzrilor de bunuri, executrilor de lucrri i prestrilor de servicii ctre clieni, iar n debit, taxa
pe valoarea adugat reprezentnd dreptul de deducere al unitii, precum i taxa pe valoarea adugat datorat
bugetului statului.
Contul nu prezint sold la sfritul lunii.
Contul 4427 Taxa pe valoarea adugat colectat se crediteaz prin debitul conturilor:
411 Clieni
cu taxa pe valoarea adugat colectat cuprins n facturi sau alte documente legale emise ctre clieni.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent sumelor datorate privind debite ale salariailor.
4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil, devenit exigibil.
531 Casa
cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent ncasrilor n numerar, reprezentnd vnzrile de bunuri,
executrile de lucrri i prestrile de servicii.

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte assimilate


cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent bunurilor i serviciilor folosite n scop personal sau predate cu titlu
gratuit, cea aferent lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum i cea aferent bunurilor i serviciilor
acordate salariailor sub forma avantajelor n natura.
Contul 4427 Taxa pe valoarea adugat colectat se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent avansurilor primite de la clieni.
4423 Taxa pe valoarea adugat de plata
la sfritul lunii, cu taxa pe valoarea adugat datorat bugetului statului, reprezentnd diferena ntre taxa pe
valoarea adugat colectat (mai mare) i taxa pe valoarea adugat deductibil (mai mic).
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adugat colectat potrivit legii.

Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat neexigibil, rezultat din vnzrile i cumprrile
de bunuri, servicii i lucrri efectuate cu plata n rate, precum i taxa pe valoarea adugat inclus n preul de
vnzare cu amnuntul la instituiile care in evidena mrfurilor la acest pre. Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat
neexigibil este un cont bifuncional. n creditul contului se nregistreaz taxa pe valoarea adugat nscris n
facturile emise pentru bunurile livrate sau serviciile prestate ce urmeaz a se ncasa n lunile urmtoare sau prin
decontri succesive, taxa pe valoarea adugat aferent preului de vnzare cu amnuntul pentru mrfurile
achiziionate de ctre unitile comerciale cu amnuntul, n cazul n care evidena gestiunii se ine la preul de vnzare
cu amnuntul, inclusiv taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri i servicii cu plata n rate devenit
exigibil, iar n debit, taxa pe valoarea adugat aferent vnzrilor de bunuri i servicii cu plata n rate devenit
exigibil, taxa pe valoarea adugat aferent mrfurilor vndute prin unitile comerciale cu amnuntul, n cazul n
care evidena gestiunii se ine la preul de vnzare cu amnuntul, precum i taxa pe valoarea adugat aferent
cumprrilor de bunuri i servicii cu plata n rate.

Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat neexigibil.


Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil se crediteaz prin debitul conturilor:
371 Mrfuri
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor intrate n gestiune, n situaia n care evidena
mrfurilor se ine la pre cu amnuntul.
411 Clieni
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate, cu
plata n rate.
418 Clieni facturi de ntocmit
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate, potrivit
legii, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri i servicii cu plata n rate, devenit exigibil.
Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil se debiteaz prin creditul conturilor:
371 Mrfuri
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor vndute, lipsa, calamitate sau donate, n situaia n
care evidena mrfurilor se ine la preul cu amnuntul.
401 Furnizori
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate cu plata n rate sau prin decontri
succesive.
404 Furnizori de active fixe
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor de active fixe cu plata n rate.
408 Furnizori facturi nesosite
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate pentru care nu au sosit facturi.
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
cu taxa pe valoarea adugat neexigibil, devenit exigibil.

Contul 444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu bugetul statului privind impozitul pe venitul din salarii i din
alte drepturi datorate bugetului statului. Contul 444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din salarii i
din alte drepturi, iar n debit, sumele virate la buget.

Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate bugetului.


Contul 444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi se crediteaz prin debitul conturilor:
421 Personal-salarii datorate
cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din salarii reinut din drepturile bneti cuvenite
salariailor, potrivit legii.
422 Pensionari-pensii datorate
cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din pensie.
423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din ajutoare i indemnizaii cuvenite salariailor, potrivit
legii.
Contul 444 Impozit pe venitul din salarii se debiteaz prin creditul conturilor:
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii, ajutoare i indemnizaii.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii, ajutoare i indemnizaii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele virate bugetului reprezentnd impozit pe venitul din salarii, ajutoare i indemnizaii.
770 Finanarea de la buget
cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi.

Contul 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele,
taxele i vrsmintele asimilate. Contul 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate este un cont de pasiv. n
creditul contului se nregistreaz valoarea altor impozite, taxe i vrsminte asimilate, datorate bugetului, iar n
debit, plile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe i vrsminte asimilate.

Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentnd alte
impozite, taxe i vrsminte asimilate.
Contabilitatea analitic se ine distinct pentru bugetul statului i bugetele locale, iar n cadrul acestora pe feluri de
impozite.
Contul 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate se crediteaz prin debitul conturilor:
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea taxelor vamale aferente instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor achiziionate din import.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i altor active fixe corporale aprovizionate din import.
301 Materii prime
cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import.
302 Materiale consumabile
cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate din import.
361 Animale i psri
cu valoarea taxelor vamale aferente achiziiei de animale i psri din import.
371 Mrfuri
cu valoarea taxelor vamale aferente mrfurilor aprovizionate din import.
381 Ambalaje
cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import.

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


cu valoarea altor impozite, taxe i vrsminte assimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale dup caz.
Contul 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate se debiteaz prin creditul conturilor:
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz, reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz, reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz, reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
770 Finanarea de la buget
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte asimilate.

Contul 448 Alte datorii i creane cu bugetul


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor datorii i creane cu bugetul. Contul 448 Alte datorii i creane cu
bugetul este un cont bifuncional. n creditul contului se nregistreaz alte datorii fa de buget, iar n debit, alte
creane fa de buget.

Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate de instituie bugetului, iar soldul debitor sumele datorate
de buget instituiei.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4481 Alte datorii fa de buget;
4482 Alte creane privind bugetul.
Contul 448 Alte datorii i creane cu bugetul se crediteaz prin debitul conturilor:
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din funciune a activelor fixe
achiziionate din alocaii bugetare, care urmeaz a se vira la buget.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din
funciune a activelor fixe achiziionate din alocaii bugetare, care urmeaz a se vira la buget.
401 Furnizori
cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului dup prescrierea lor.
411 Clieni
cu sumele reprezentnd venituri datorate bugetului.
426 Drepturi de personal neridicate
cu salariile, pensile, ajutoarele, indemnizaiile i alte drepturi neridicate, prescrise, datorate bugetului potrivit legii.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, care se vars la buget, potrivit legii;
cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la personal reprezentnd diferena dintre valoarea de nlocuire i
cea contabil a bunului, care urmeaz s se vireze la buget.
461 Debitori
cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la teri reprezentnd diferena dintre valoarea de nlocuire i cea
contabil a bunului imputat, care urmeaz s se vireze la buget;
462 Creditori
cu sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului dup prescrierea lor.
512 Conturi la bnci
cu dobnda ncasat la disponibilul din cont care urmeaz s se vireze la buget.
518 Dobnzi
cu dobnzi de primit aferente disponibilitilor din conturi care urmeaz a se vira la buget.
529 Alte datorii i creane cu bugetul

cu sumele ncasate reprezentnd creane bugetare ncasate prin intermediul cardurilor;


cu sumele ncasate reprezentnd venituri ale bugetului de stat.
531 Casa
cu plusul de numerar constatat n casierie cu ocazia inventarierii i care urmeaz a se vira la buget.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus.
770 Finanarea de la buget
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus n exerciiul curent.
Contul 448 Alte datorii i creane cu bugetul se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu sumele datorate bugetului, virate acestuia.
461 Debitori
cu sumele virate la buget de ctre debitori, reprezentnd venituri ale bugetului, pe baza documentelor prezentate de
acetia;
cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite.
512 Conturi la bnci
cu sumele virate bugetului reprezentnd alte datorii fa de acesta.
528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit
cu sumele virate la bugetul de stat, n termenul prevzut de lege, a taxei pe valoarea adugat.
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost ncasate.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului
cu sumele virate n contul bugetului de stat, potrivit legii.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
770 Finanarea de la buget
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.

Grupa 45 Decontri cu Comunitatea European privind fondurile nerambursabile PHARE,


SAPARD, ISPA, etc.
Grupa 45 Decontri cu Comunitatea European privind fondurile nerambursabile PHARE, SAPARD, ISPA, etc.
cuprinde urmtoarele conturi: 450 Sume de primit i de restituit Comunitii Europene, 451 Sume de primit i de
restituit Fondului Naional, 452 Sume datorate Ageniilor de Implementare, 453 Sume de primit i de restituit
Autoritilor de Implementare, 454 Sume de primit i de restituit beneficiarilor, 455 Sume de primit i de restituit
bugetului (cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European), 456 Sume de primit de la
bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile, 457 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare, 458 Sume de
primit de la Agenii/Autoriti de implementare.

Contul 458 Sume de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare

Cu ajutorul acestui cont, instituiile publice beneficiari finali in evidena sumelor de primit de la Agenii/Autoriti de
Implementare, reprezentnd fonduri externe nerambursabile, pe baza cererilor de fonduri.
Contul 458 Sume de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare este un cont de activ. n debit se nregistreaz
sumele de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare iar n credit se nregistreaz sumele primite. Soldul
debitor reflecta sumele de primit, pe baza cererilor de fonduri.
Contul 458 Sume de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu sumele de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare reprezentnd fonduri externe nerambursabile, pe baza
cererilor de fonduri.
Contul 458 Sume de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare se crediteaz prin debitul contului:
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu sumele primite de la Agenii/Autoriti de Implementare reprezentnd fonduri externe nerambursabile.

Grupa 46 Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor


Grupa 46 Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor cuprinde urmtoarele conturi: 461 Debitori,
462 Creditori, 463 Creane ale bugetului de stat, 464 Creane ale bugetului local, 465 Creane ale bugetului
asigurrilor sociale de stat, 466 Creane ale bugetelor fondurilor speciale, 467 Creditori ai bugetelor, 468
mprumuturi acordate potrivit legii, 469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate.

Contul 461 Debitori


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu tere persoane privind creanele pe baza de titluri executorii,
precum i a celor care provin din alte operaii. Contul 461 Debitori este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz drepturile instituiei publice fa de debitori iar n credit sumele ncasate, precum i cele sczute n
urma insolvabilitii sau prescrierii, potrivit dispoziiilor legale.

Soldul debitor al contului reprezint sumele nencasate de la debitori.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4611 Debitori sub 1 an;
4612 Debitori peste 1 an.
Contul 461 Debitori se debiteaz prin creditul conturilor:
135 Fondul de risc
cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de ncasat de la beneficiarii mprumuturilor
garantate, potrivit legii, din dobnzile i penalitile de ntrziere aplicate pentru neplata n termen de ctre
beneficiarii mprumuturilor garantate, a comisioanelor i respectiv a ratelor scadente, dobnzilor i comisioanelor
aferente.
136 Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine
cu fondul depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine din sumele de pltit de ctre persoanele
fizice beneficiare ale locuinelor.
137 Taxe speciale
cu taxele speciale datorate de beneficiarii de servicii publice.
161 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
cu suma mprumuturilor obinute la valoarea de rambursare a obligaiunilor emise.
304 Materiale rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerva de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale
din custodii.
305 Ambalaje rezerva de stat i de mobilizare
cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerva de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale
din custodii.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la teri reprezentnd diferena dintre valoarea de nlocuire i cea
contabil a bunului imputat, care urmeaz s se vireze la buget.
529 Disponibil din sume colectate pentru unele bugete
cu sumele ncasate reprezentnd taxa asupra mijloacelor de transport marf cu masa total maxim autorizat de
peste 12 tone, cuvenit bugetului local.
555 Disponibil al fondului de risc

cu sumele achitate instituiilor finanatoare reprezentnd rate scadente la mprumuturi garantate de unitile
administrativ-teritoriale.
714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
cu valoarea debitelor reactivate.
764 Venituri din investiii financiare cedate
cu valoarea investiiilor financiare cedate;
cu diferenele favorabile dintre valoarea contabil a investiiilor financiare i preul de cesiune.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor n valut.
766 Venituri din dobnzi
cu dobnzile aferente sumelor datorate de ctre debitorii diveri.
768 Alte venituri financiare
cu alte venituri financiare datorate de ctre debitorii diveri.
770 Finanarea de la buget
cu suma cheltuielilor de executare silit nregistrate n sarcina debitorului, avansate de creditorul bugetar din contul
de cheltuieli bugetare.
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
cu valoarea activelor fixe corporale i necorporale vndute.
Contul 461 Debitori se crediteaz prin debitul conturilor:
424 omeri-indemnizaii datorate
cu sumele reinute omerilor pentru stingerea debitelor datorate instituiei publice.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate la buget de ctre debitori, reprezentnd venituri ale bugetului, pe baza documentelor prezentate de
acetia;
cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite.
cu cheltuielile de executare silit acoperite din sumele obinute din valorificarea bunurilor supuse executrii silite a
debitorilor, precum i din taxa de participare la licitaie nerestituit, potrivit legii.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
520 Disponibil al bugetului de stat
cu sumele ncasate reprezentnd valoarea titlurilor de participare i a altor titluri imobilizate vndute.
529 Disponibil din sumele ncasate pentru unele bugete
cu sumele ncasate reprezentnd taxa asupra mijloacelor de transport marf cu masa total maxim autorizat de
peste 12 tone, cuvenit bugetului local.
531 Casa
cu sumele ncasate n numerar de la debitori.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
553 Disponibil din taxe speciale
cu sumele ncasate reprezentnd taxe speciale constituite.
555 Disponibil al fondului de risc
cu comisioanele ncasate de la beneficiarii mprumuturilor garantate, potrivit legii;
cu sumele ncasate reprezentnd dobnzile i penalitile de ntrziere;
cu sumele ncasate reprezentnd rambursri de rate achitate de autoritile administraiei publice locale n contul
beneficiarilor mprumuturilor garantate.
556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuine
cu ratele ncasate la mprumuturile pentru care autoritile administraiei publice locale sau agenii economici n a
cror eviden se afla investiiile au ncheiat contracte potrivit prevederilor legale;

cu dobnzile pltite de mprumutai, diminuate cu comisioanele reinute de agenii economici n a cror eviden se
afla investiiile, n condiiile legii;
cu contribuia adus de beneficiarii de locuine ca avans, n cazul persoanelor care nu au participat iniial cu
avansuri din surse proprii sau mprumutate, precum i pri pariale sau integrale fcute de beneficiarii de locuine
care doresc s reduc mprumutul ori s nu contracteze mprumut pentru locuine;
cu sumele nete obinute din vnzarea la licitaie a spaiilor cu alta destinaie dect cea de locuina, situate n
blocurile de locuine finalizate i date n folosina sau aflate n diverse stadii de execuie;
cu sumele nete obinute din vnzarea la licitaie a apartamentelor pentru care nu au fost ncheiate precontracte ori
contracte de vnzare-cumprare cu populaia, nu au fost repartizate prin comunicri oficiale populaiei sau nu au
fost ncheiate protocoale de trecere ca locuine de serviciu potrivit legii.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
601 Cheltuieli cu materiile prime
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
607 Cheltuieli privind mrfurile
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
608 Cheltuieli privind ambalajele
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
610 Cheltuieli privind energia i apa
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
612 Cheltuieli cu chiriile
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.

654 Pierderi din creane i debitori diveri


la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative;
cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scderii din evidena a debitorilor.
658 Alte cheltuieli operaionale
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza documentelor justificative.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii debitorilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii debitorilor n valut.
770 Finanarea de la buget
cu sumele ncasate de la debitori n contul de finanare n cazul n care privesc anul curent.

Contul 462 Creditori


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu tere persoane privind datoriile pe baza de titluri executorii,
precum i a celor care provin din alte operaii. Contul 462 Creditori este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz obligaiile instituiei publice fa de creditori, iar n debit sumele pltite acestora.

Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate creditorilor.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4621 Creditori sub 1 an;
4622 Creditori peste 1 an.
Contul 462 Creditori se crediteaz prin debitul conturilor:
429 Bursieri i doctoranzi
cu bursele neridicate n termen de ctre elevi, studeni i doctoranzi care se pltesc ulterior.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite;
cu sumele ncasate n contul de disponibil pentru operaiuni care se efectueaz n contul terilor, potrivit dispoziiilor
legale.
531 Casa
cu sumele ncasate n numerar, necuvenite;
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
cu sumele primite de la alte instituii i ageni economici n vederea efecturii unor operaiuni de mandat.
557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului
cu sumele acordate n baza hotrrii judectoreti rmase definitive, reprezentnd contravaloarea bunurilor nelegal
confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului (n cazul n care bunurile au fost valorificate).
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la finele perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii creditorilor n valut.
676 Asigurri sociale
cu plile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajrii omerilor;
cu alte plai efectuate conform legii.
Contul 462 Creditori se debiteaz prin creditul conturilor:
448 Alte datorii i creane cu bugetul

cu sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului dup prescrierea lor.


512 Conturi la bnci
cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar creditorilor.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele pltite altor instituii sau persoane fizice care au fost reinute eronat.
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
cu sumele rmase necheltuite dup efectuarea operaiunilor de mandat, virate n contul instituiilor sau agenilor
economici de la care au fost primite.
555 Disponibil al fondului de risc
cu sumele restituite agenilor economici i serviciilor publice reprezentnd sume ncasate n plus.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele plile creditorilor din contul de disponibil.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele plile creditorilor din contul de disponibil.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele plile creditorilor din contul de disponibil.
719 Alte venituri operaionale
cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor n valut.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite creditorilor din contul de finanare bugetar.

Contul 4681 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mprumuturilor acordate pe termen scurt din bugetul de stat pentru nfiinarea
unor instituii sau activiti finanate integral din venituri proprii, potrivit legii.
Contabilitatea analitic a mprumuturilor acordate potrivit legii se ine pe beneficiari ai mprumuturilor.
Contul 4681 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz mprumuturile temporare acordate, potrivit legii, iar n credit, mprumuturile rambursate.

Soldul debitor al contului reprezint mprumuturile acordate i nerambursate.


Contul 4681 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat se debiteaz prin creditul contului:
770 Finanarea de la buget
cu valoarea mprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru
nfiinarea unor instituii publice sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii.
Contul 4681 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat se crediteaz prin debitul contului:
5741 Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurrilor pentru omaj
cu mprumuturile pe termen scurt rambursate.
770 Finanarea de la buget
cu mprumuturile pe termen scurt rambursate, din cele acordate n anul curent.

Contul 469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena dobnzilor pentru mprumuturile pe termen scurt acordate.
Contul 469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
dobnzile de ncasat aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt, iar n credit, dobnzile ncasate aferente
mprumuturilor acordate pe termen scurt.

Soldul debitor al contului reprezint dobnda de ncasat.


Contul 469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate se debiteaz prin creditul contului:
766 Venituri din dobnzi

cu dobnzile de ncasat aferente mprumuturilor pe termen scurt acordate. Contul 469 Dobnzi aferente
mprumuturilor acordate se crediteaz prin debitul contului:
512 Conturi la bnci
cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate.
5211 Disponibil al bugetului local
cu valoarea dobnzilor ncasate aferente mprumuturilor acordate.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate.

Grupa 47 Conturi de regularizare i asimilate


Grupa 47 Conturi de regularizare i asimilate cuprinde urmtoarele conturi: 471 Cheltuieli nregistrate n avans,
472 Venituri nregistrate n avans, 473 Decontri din operaii n curs de clarificare.

Contul 471 Cheltuieli nregistrate n avans


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor efectuate n avans, care urmeaz a se suporta ealonat pe
cheltuieli n perioadele sau exerciiile financiare viitoare. Contul 471 Cheltuieli nregistrate n avans este un cont de
activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate n avans, aferente perioadelor sau exerciiilor
financiare viitoare (chirii, abonamente, asigurri, etc.), iar n credit, cheltuielile efectuate n avans aferente perioadei
curente sau exerciiului financiar n curs.

Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate n avans.


Contabilitatea analitic se ine pe feluri de cheltuieli.
Contul 471 Cheltuieli nregistrate n avans se debiteaz prin creditul conturilor:
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
cu valoarea dobnzilor aferente exerciiilor viitoare, pentru mprumuturi i datorii asimilate.
401 Furnizori
cu valoarea facturilor reprezentnd abonamente, chirii i alte cheltuieli efectuate anticipat.
512 Conturi la bnci
cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
770 Finanarea de la buget
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
Contul 471 Cheltuieli nregistrate n avans se crediteaz prin debitul conturilor:
612 Cheltuieli cu chiriile
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.

626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii


cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
666 Cheltuieli privind dobnzile
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.

Contul 472 Venituri nregistrate n avans


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena veniturilor nregistrate n avans care urmeaz a se repartiza ealonat la
venituri n perioadele sau exerciiile financiare viitoare. Contul 472 Venituri nregistrate n avans este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz veniturile n avans, aferente perioadelor sau exerciiilor financiare
viitoare, iar n debit, veniturile n avans aferente perioadei curente sau exerciiului financiar n curs.

Soldul contului reprezint veniturile nregistrate n avans.


Contabilitatea analitic se ine pe feluri de venituri.
Contul 472 Venituri nregistrate n avans se crediteaz prin debitul conturilor:
411 Clieni
cu veniturile aferente exerciiilor viitoare nregistrate n avans.
418 Clieni facturi de ntocmit
cu veniturile din creane nregistrate n avans.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
531 Casa
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd venituri anticipate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
Contul 472 Venituri nregistrate n avans se debiteaz prin creditul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
531 Casa
cu sumele ncasate anticipat, restituite n numerar.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
705 Venituri din studii i cercetri
cu veniturile nregistrate n avans aferente perioadei curente.
706 Venituri din chirii
cu veniturile nregistrate n avans aferente perioadei curente.
708 Venituri din activiti diverse
cu veniturile nregistrate n avans aferente perioadei curente.

766 Venituri din dobnzi


cu dobnzile nregistrate n avans care reprezint venituri ale perioadei curente.

Contul 473 Decontri din operaii n curs de clarificare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor n curs de clarificare (amenzi, cheltuieli de judecata, a operaiunilor
efectuate n conturile bancare pentru care nu exista documente, etc.), operaiuni ce nu pot fi nregistrate pe cheltuieli
sau alte conturi n mod direct, fiind necesare cercetri i lmuriri suplimentare. Contul 473 Decontri din operaii n
curs de clarificare este un cont bifuncional. n debitul contului se nregistreaz sumele n curs de clarificare i
clarificate, iar n credit sumele clarificate i n curs de clarificare.

Soldul contului reprezint sumele n curs de clarificare.


Contabilitatea analitic se asigura pe baza proceselor verbale de constatare sau a altor documente.
Contul 473 Decontri din operaii n curs de clarificare se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu sumele clarificate reprezentnd creane ncasate.
512 Conturi la bnci
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare; cu sumele restituite, necuvenite.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu plile pentru care, n momentul efecturii, nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite unitii.
531 Casa
cu sumele restituite n numerar, necuvenite.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii

cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
770 Finanarea de la buget
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite nregistrate ca necuvenite.
Contul 473 Decontri din operaii n curs de clarificare se crediteaz prin debitul conturilor:
401 Furnizori
cu sumele clarificate reprezentnd datorii achitate.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele clarificate reprezentnd datorii achitate.
512 Conturi la bnci
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
607 Cheltuieli privind mrfurile
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
608 Cheltuieli privind ambalajele
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
609 Cheltuieli cu alte stocuri
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
610 Cheltuieli privind energia i apa
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
612 Cheltuieli cu chiriile

cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.


613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
642 Cheltuieli salariale n natur
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale n bani
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
770 Finanarea de la buget
cu sumele ncasate n contul de finanare, care necesit clarificri suplimentare.

Grupa 48 Decontri
Grupa 48 Decontri cuprinde urmtoarele conturi: 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile
subordonate, 482 Decontri ntre instituii subordonate, 483 Decontri din operaii n participaie.

Contul 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena raporturilor de decontare intervenite ntre instituii, reprezentnd valoarea
activelor fixe, a materialelor transmise i primite n vederea executrii unor aciuni n cadrul instituiei, precum i cu
sumele transmise de instituia superioar ctre instituiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli. Contul 481
Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate este un cont bifuncional. n debitul contului se
nregistreaz valoarea activelor fixe, a materialelor i a sumelor transmise (la instituia care transmite), iar n credit,
justificarea utilizrii materialelor i sumelor transmise (la instituia care transmite).

Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie s fie zero.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4811 Decontri privind operaiuni financiare;
4812 Decontri privind activele fixe

4813 Decontri privind stocurile


4819 Alte decontri
Contul 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate se debiteaz prin creditul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate instituiilor
subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor
subordonate).
212 Construcii
cu valoarea neamortizat a construciilor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare)
sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate
instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor
subordonate).
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i altor active fixe corporale transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare)
sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei
superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei subordonate).
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea
instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei subordonate).
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate instituiilor subordonate
(n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiei subordonate).
309 Alte stocuri
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n
contabilitatea instituiei subordonate);
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice altor instituii transferate instituiilor subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea
instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei
superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei
superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate).
512 Conturi la bnci
cu sumele virate din contul de disponibil n cadrul decontrilor reciproce.
5252 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
virarea de ctre casele teritoriale de pensii, a excedentului execuiei bugetare din anul curent la Casa Naional de
Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale;
acoperirea de ctre Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, a deficitului execuiei bugetare
nregistrat n anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii i alte drepturi sociale.
531 Casa
cu sumele pltite n numerar n cadrul decontrilor reciproce.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special

la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
5712 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
virarea de ctre casele de asigurri de sntate a excedentului execuiei bugetare din anul curent la Casa Naional
de Asigurri de Sntate;
acoperirea de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate a deficitului execuiei bugetare din anul curent la
nivelul caselor de asigurri de sntate.
5742 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
virarea de ctre ageniile pentru ocuparea forei de munca, a excedentului execuiei bugetare din anul curent la
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc;
acoperirea de ctre Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc a deficitului execuiei bugetare nregistrat
n anul curent la nivelul ageniilor judeene pentru ocuparea forei de munc.
601 Cheltuieli cu materiile prime
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
607 Cheltuieli privind mrfurile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
608 Cheltuieli privind ambalajale
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
609 Cheltuieli cu alte stocuri
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
610 Cheltuieli privind energia i apa
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
612 Cheltuieli cu chiriile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare

la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
la finele perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
642 Cheltuieli salariale n natur
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale n bani
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
658 Alte cheltuieli operaionale
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
666 Cheltuieli privind dobnzile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere

la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
Contul 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate se crediteaz prin debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea amenajrilor la terenuri rmas neamortizat primite de instituia
superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiilor superioare) sau cele primite de instituiile
subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
212 Construcii
cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiilor superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de
instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiilor superioare) sau cele primite de
instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i altor active fixe corporale primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea
instituiilor superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea
instituiilor subordonate).
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de instituia superioar de la instituiile
subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia
superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de instituia superioar de
la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la
instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
309 Alte stocuri
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau
cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate);
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii primite de instituia superioar de la
instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la
instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare al animalelor i psrilor primite de instituia superioar de la instituiile
subordonate (n contabilitatea instituiei superioare), sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia
superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate).
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n
contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
381 Ambalaje

cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n


contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n
contabilitatea instituiilor subordonate).
512 Conturi la bnci
cu sumele primite n contul de disponibil n cadrul decontrilor reciproce.
5252 Rezultatul execuiei bugetare din anul current
preluarea de ctre casele teritoriale de pensii de la Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale a
deficitului execuiei bugetare nregistrat n anul curent.
Preluarea de ctre Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale a excedentului execuiei bugetare
din anul current nregistrat de casele teritoriale de pensii.
531 Casa
cu sumele primite n numerar n cadrul decontrilor reciproce.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
560 Disponibil al instituiilor publice i activitilor finanate integral din venituri proprii
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
5712 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
preluarea de ctre casele de asigurri de sntate de la Casa Naional de Asigurri de Sntate a deficitului
execuiei bugetare nregistrat n anul curent;
preluarea de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate a excedentului nregistrat la casele de asigurri de
sntate.
5742 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
preluarea de ctre ageniile pentru ocuparea forei de munca de la Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc, a deficitului execuiei bugetare din anul curent;
preluarea de ctre Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, a excedentului execuiei bugetare din anul
curent nregistrat de ageniile judeene pentru ocuparea forei de munc.
601 Cheltuieli cu materiile prime
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
607 Cheltuieli privind mrfurile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
608 Cheltuieli privind ambalajale
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
609 Cheltuieli cu alte stocuri
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
610 Cheltuieli privind energia i apa
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
612 Cheltuieli cu chiriile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.

613 Cheltuieli cu primele de asigurare


la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
642 Cheltuieli salariale n natur
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale n bani
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
658 Alte cheltuieli operaionale
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
666 Cheltuieli privind dobnzile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.

Contul 482 Decontri ntre instituii subordonate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena raporturilor de decontare intervenite ntre instituii subordonate aceluiai
ordonator de credite. Contul 482 Decontri ntre instituii subordonate este un cont bifuncional. n debitul
contului se nregistreaz valoarea activelor fixe i materialelor transmise (la instituia care transmite), iar n credit,
valoarea activelor fixe i materialelor primite (la instituia care primete).

Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie s fie zero.
Contul 482 Decontri ntre instituii subordonate se debiteaz prin creditul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate instituiilor
subordonate aceluiai ordonator principal de credite (n contabilitatea instituiei care transfer).
212 Construcii

cu valoarea rmas neamortizat a construciilor transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transfera).
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate
ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care
transfera).
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i altor active fixe corporale transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau
secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transfer).
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator
principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate altor instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar, transferate altor instituii
subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite).
309 Alte stocuri
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n
contabilitatea instituiei care transmite);
cu valoarea la pre de nregistrare altor stocuri specifice altor instituii transferate altor instituii (n contabilitatea
instituiei care transmite);
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator
principal sau secundar de credite (la instituia care transmite).
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care transmite).
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care transmite).
Contul 482 Decontri ntre instituii subordonate se crediteaz prin debitul conturilor:
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamortizat a amenajrilor la terenuri primite de la alte
instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care
primete);
cu valoarea la cost de producie a amenajrilor la terenuri realizate pe cont propriu.
212 Construcii
cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care primete).
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de
la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care
primete).
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea rmas neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i altor active fixe corporale primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau
secundar de credite (n contabilitatea instituiei care primete).
301 Materii prime

cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator
principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de la alte instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte instituii
subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
309 Alte stocuri
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional primite de la alte instituii (la instituia care primete);
cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice altor instituii primite de la alte instituii subordonate
aceluiai ordonator principal de credite (la instituia care primete);
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare al animalelor i psrilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai
ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete).
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care primete).
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal
sau secundar de credite (la instituia care primete).

Contul 483 Decontri din operaii n participaie


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor din operaii n participaie, respectiv a decontrii cheltuielilor i
veniturilor realizate din operaii n participaie, precum i a sumelor virate ntre coparticipani. Contul 483 Decontri
din operaii n participaie este un cont bifuncional. n creditul contului se nregistreaz veniturile realizate din
operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer
din operaii n participaie i sumele primite de la coparticipani, iar n debitul contului se nregistreaz veniturile
primite prin transfer din operaii n participaie, cheltuielile transferate din operaii n participaie i sumele achitate
coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie. Soldul creditor al contului reprezint sumele
datorate coparticipanilor ca rezultat favorabil (excedent) din operaii n participaie, precum i sumele datorate de
coparticipani pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din operaii n participaie. Soldul debitor al
contului reprezint sumele ce urmeaz a fi ncasate din operaii n participaie ca rezultat favorabil (excedent) sau
sumele datorate de coparticipani pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din operaii n participaie.
Contul 483 Decontri din operaii n participaie se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:
512 Conturi la bnci
cu sumele primite de la coparticipani.
531 Casa
cu sumele primite de la coparticipani.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele primite de la coparticipani.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele primite de la coparticipani.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele primite de la coparticipani.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile

cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.


607 Cheltuieli privind mrfurile
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
608 Cheltuieli privind ambalajele
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
610 Cheltuieli privind energia i apa
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
612 Cheltuieli cu chiriile
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
627 Cheltuieli cu servicii bancare i assimilate
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
666 Cheltuieli privind dobnzile
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile

cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.


686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
701 Venituri din vnzarea produselor finite
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
705 Venituri din studii i cercetri
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
706 Venituri din chirii
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
708 Venituri din activiti diverse
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
719 Alte venituri operaionale
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
722 Venituri din producia de active fixe corporale
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
766 Venituri din dobnzi
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
790 Venituri din despgubiri din asigurri
cu veniturile realizate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, conform contractului de asociere.
Contul 483 Decontri din operaii n participaie se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:
281 Amortizri privind activele fixe corporale
cu amortizarea calculat de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care ine evidena operaiilor
n participaie conform contractelor.
512 Conturi la bnci
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
531 Casa
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.

560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii


cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
601 Cheltuieli cu materiile prime
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
607 Cheltuieli privind mrfurile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
608 Cheltuieli privind ambalajele
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
610 Cheltuieli privind energia i apa
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
612 Cheltuieli cu chiriile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
627 Cheltuieli cu servicii bancare i asimilate
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte assimilate
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
641 Cheltuieli cu salariile personalului
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale


cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
654 Pierderi din creane i debitori diveri
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
666 Cheltuieli privind dobnzile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierderea de valoare
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.
701 Venituri din vnzarea produselor finite
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
705 Venituri din studii i cercetri
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
706 Venituri din chirii
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
708 Venituri din activiti diverse
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
719 Alte venituri operaionale
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
721 Venituri din producia de active fixe necorporale
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
722 Venituri din producia de active fixe corporale
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
766 Venituri din dobnzi
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.

781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.
790 Venituri din despgubiri din asigurri
cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie.

Grupa 49 Ajustri pentru deprecierea creanelor


Gupa 49 Ajustri pentru deprecierea creanelor cuprinde umtoarele conturi: 491 Ajustri pentru deprecierea
creanelor clieni, 496 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori, 497 Ajustri pentru deprecierea
creanelor bugetare.

Contul 491 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor clieni, potrivit
dispoziiilor legale.
Contul 491 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz constituirea i suplimentarea ajustrilor pentru clieni inceri, dubioi, ru platnici sau aflai n litigiu, iar n
debit diminuarea sau anularea ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor clieni.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor clienti existente
la un moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4911 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni sub 1 an;
4912 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni peste 1 an.
Contul 491 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea creanelor clieni.
Contul 491 Ajustri pentru deprecierea creanelor clieni se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea creanelor clieni.

Contul 496 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor debitori, potrivit
dispoziiilor legale. Contul 496 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori este un cont de pasiv. n creditul
contului se nregistreaz constituirea i suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea creanelor debitori, iar n debit
diminuarea sau anularea ajustrilor constituite.

Soldul creditor reprezint valoarea ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor debitori, la un moment dat.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
4961 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori sub 1 an;
4962 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori peste 1 an.
Contul 496 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori se crediteaz prin debitul contului:
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea creanelor debitori.
Contul 496 Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea creanelor debitori.

Contul 497 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor bugetare, potrivit
dispoziiilor legale.
Contul 491 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz constituirea i suplimentarea ajustrilor pentru creane ale bugetelor, iar n debit diminuarea sau
anularea ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor bugetare.

Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor constituite pentru deprecierea creanelor bugetare.
Contul 497 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare se crediteaz prin debitul contului:

681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere


cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea creanelor bugetare.
Contul 497 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare se debiteaz prin creditul contului:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional
cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea creanelor bugetare.

CLASA 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI I BNCI COMERCIALE


Din clasa 5 Conturi la trezoreria statului i bnci comerciale fac parte urmtoarele grupe de conturi:
50 Investiii pe termen scurt, 51 Conturi la trezoreria statului i bnci, 52 Disponibil al bugetelor, 53 Casa i alte
valori, 54 Acreditive, 55 Disponibil din fonduri cu destinaie special, 56 Disponibil al instituiilor publice i
activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii, 57 Disponibil din veniturile fondurilor speciale, 58
Viramente interne i 59 Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.

Grupa 50 Investiii pe termen scurt


Grupa 50 Investiii pe termen scurt cuprinde urmtoarele conturi:
505 Obligaiuni emise i rscumprate i 509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt.

Grupa 51 Conturi la trezoreria statului i bnci


Grupa 51 Conturi la trezoreria statului i bnci cuprinde urmtoarele conturi: 510 Disponibil din mprumuturi din
disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului, 511 Valori de ncasat, 512 Conturi la bnci, 513
Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat, 514 Disponibil din mprumuturi interne i externe
garantate de stat, 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile, 516 Disponibil din mprumuturi interne i
externe contractate de autoritile administraiei publice locale, 517 Disponibil din mprumuturi interne i externe
garantate de autoritile administraiei publice locale, 518 Dobnzi i 519 mprumuturi pe termen scurt.

Contul 510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei
statului
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena disponibilului din mprumuturi de la trezoreria statului.
Contul 510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului este un cont
de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele intrate n contul de disponibil din mprumuturi din
disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.


Contul 510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului se debiteaz
prin creditul contului:
519 mprumuturi pe termen scurt
cu sumele intrate n cont reprezentnd mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului.
Contul 510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului se
crediteaz prin debitul conturilor:
404 Furnizori de active fixe
cu sumele achitate furnizorilor de active fixe din mprumuturi de la trezoreria statului.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden pe baza de efecte comerciale.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele n curs de lmurire i plile pentru care, n momentul efecturii sau constatrii acestora, nu se pot lua
msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu sumele restituite reprezentnd mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.

Contul 511 Valori de ncasat


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena valorilor de ncasat cum sunt: cecurile i efectele comerciale primite de la
clieni.
Contul 511 Valori de ncasat este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz valoarea cecurilor i
efectelor comerciale primite de la clieni, iar n credit valoarea cecurilor i efectelor comerciale ncasate.

Soldul debitor al contului reprezint valoarea cecurilor i a efectelor comerciale nencasate.


Contabilitatea analitic se ine pe valori de ncasat.
Contul 511 Valori de ncasat se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu valoarea cecurilor primite de la clieni.
413 Efecte de primit de la clieni
cu valoarea efectelor comerciale primite de la clieni.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de ncasat n valuta.
Contul 511 Valori de ncasat se crediteaz prin debitul conturilor:
512 Conturi la banci
cu valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate.

Contul 512 Conturi la banci


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitilor n lei i n valuta aflate n conturi la banci comerciale, precum
i a sumelor n curs de decontare.
Contul 512 Conturi la banci este un cont bifunctional. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate de
instituie, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul n lei i n valuta, iar soldul creditor, creditele primite.
Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5121 Conturi la banci n lei;
5124 Conturi la banci n valuta;
5125 Sume n curs de decontare.
Contabilitatea analitica a ncasrilor i plailor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 512 Conturi la banci se debiteaz prin creditul conturilor:
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
267 Creane imobilizate
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a
garaniilor restituite de furnizori.
411 Clieni
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de
servicii.
413 Efecte de primit de la clieni
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil.
419 Clieni-creditori
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri sau prestri de servicii.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu dobnda incasata la disponibilul din cont care urmeaz sa se vireze la buget.
461 Debitori
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
462 Creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite;

cu sumele ncasate n contul de disponibil pentru operaiuni care se efectueaz n contul terilor, potrivit dispoziiilor
legale.
469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate
cu dobnda ncasat aferenta mprumuturilor pe termen scurt acordate.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu sumele primite n contul de disponibil n cadrul decontrilor reciproce.
483 Decontri din operaii n participatie
cu sumele primite de la coparticipanti.
511 Valori de ncasat
cu valoarea cecurilor i a efectelor comerciale ncasate.
518 Dobnzi
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la banci.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt primite n contul de disponibil.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
706 Venituri din chirii
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd chirii.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele ncasate n contul de disponibil de la teri reprezentnd venituri din activiti diverse.
719 Alte venituri operaionale
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd alte venituri operaionale.
763 Venituri din creane imobilizate
cu dobnzile ncasate aferente creanelor imobilizate.
764 Venituri din investiii financiare cedate
cu sumele ncasate n contul de disponibil, reprezentnd diferenele favorabile dintre valoarea contabila a
investiiilor financiare i preul de cesiune.
765 Venituri din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valuta
aflate n contul de disponibil;
cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate n urma lichidrii creanelor n valuta.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu sumele ncasate n contul special de disponibil n valuta al instituie publice care beneficiaz de fonduri externe
nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finanare ncheiate.
Contul 512 Conturi la banci se crediteaz prin debitul conturilor:
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe contractate de stat.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
cu valoarea dobnzilor pltite aferente altor mprumuturi i datorii asimilate.
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.

234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale


cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.
267 Creane imobilizate
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate, precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru
utiliti.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
403 Efecte de pltit
cu plile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori debitori
cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri
de servicii.
421 Personal salarii datorate
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
4423 Taxa pe valoarea adugata de plata
cu taxa pe valoarea adugata virata bugetului statului de instituiile publice care desfoar activiti economice,
potrivit legii.
4426 Taxa pe valoarea adugata deductibila
cu taxa pe valoarea adugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate bugetului reprezentnd alte datorii fata de acesta.
462 Creditori
cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care n momentul efecturii nu se pot lua masuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu sumele virate din contul de disponibil n cadrul decontrilor reciproce.
483 Decontri din operaii n participaie

cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operaiei n participatie.


505 Obligaiuni emise i rscumprate
cu valoarea obligaiunilor emise i rscumprate achitate din contul de disponibil.
509 Varsaminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt
cu sumele achitate din contul de disponibil pentru obligaiuni emise i rscumprate.
518 Dobnzi
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt primite, rambursate din contul de disponibil.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din
contul de disponibil.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valuta.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
la sfritul programelor de finanare, cu sumele ramase disponibile i transferate instituiilor finanatoare externe,
potrivit reglementarilor legale.

Contul 513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mprumuturilor interne i externe contractate de stat acordate de ctre
instituiile finanatoare interne i externe.
Evidenta operaiunilor n acest cont se conduce n lei i n valuta, dup caz, la cursul de schimb valutar de la data
operaiunii.
Contul 513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat este un cont de activ. n debitul
contului se nregistreaz sumele intrate n contul de disponibil n lei i n valuta reprezentnd mprumuturi interne i
externe contractate de stat, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor al contului reprezint disponibililul n lei i valuta din mprumuturi interne i externe contractate de stat,
existent n cont.
Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5131 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de stat
5132 Disponibil n valuta din mprumuturi interne i externe contractate de stat
Contabilitatea analitica a plailor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat se debiteaz prin creditul conturilor:
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele intrate n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezentnd valoarea tragerilor din
mprumuturi interne i externe contractate de stat.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
518 Dobnzi
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la banci.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
765 Venituri din diferente de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma lichidrii creanelor n valuta;

la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valuta
aflate n conturile de disponibil.
Contul 513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe contractate de stat.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din mprumuturi interne i
externe contractate de stat.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe contractate de stat.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal-salarii datorate
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
4426 Taxa pe valoarea adugata deductibila
cu taxa pe valoarea adugata achitata din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua masuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare.
cu sumele restituite, necuvenite.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valuta.

Contul 514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mprumuturilor interne i externe garantate de stat acordate de ctre
instituiile finanatoare interne i externe.

Evidenta operaiunilor n acest cont se conduce n lei i n valuta, dup caz, la cursul de schimb valutar de la data
operaiunii.
Contul 514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat este un cont de activ. n debitul contului
se nregistreaz sumele intrate n contul de disponibil n lei i n valuta reprezentnd mprumuturi interne i externe
garantate de stat, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul n lei i valuta din mprumuturi interne i externe garantate de stat,
existent n cont.
Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5141 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de stat
5142 Disponibil n valuta din mprumuturi interne i externe garantate de stat
Contabilitatea analitica a plailor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat se debiteaz prin creditul conturilor:
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele intrate n contul special de disponibil al instituiei publice, reprezentnd valoarea tragerilor din
mprumuturi interne i externe garantate de stat.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
518 Dobnzi
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la banci.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
765 Venituri din diferente de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma lichidrii creanelor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valuta
aflate n conturile de disponibil.
Contul 514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne i
externe garantate de stat.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne i
externe garantate de stat.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe garantate de stat.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scadena, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal-salarii datorate
cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele achitat terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil

cu taxa pe valoarea adugat achitata din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua masuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare.
cu sumele restituite, necuvenite.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valuta.

Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena fondurilor externe nerambursabile alocate de instituiile finanatoare externe
pentru finanarea unor programe, stabilite prin memorandumurile de finanare ncheiate cu acestea.
Evidenta operaiunilor n acest cont se conduce n lei i valuta la cursul de schimb valutar la data operaiunii.
Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele ncasate n contul de disponibil n lei i n valuta reprezentnd fonduri externe nerambursabile,
iar n credit plile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevzute n memorandumurile de finanare.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul n lei sau valuta, dup caz, din fonduri externe nerambursabile,
existent n cont.
Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile;
5152 Disponibil n valuta din fonduri externe nerambursabile;
5153 Depozite bancare.
Contabilitatea analitica a ncasrilor i plailor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile se debiteaz prin creditul conturilor:
458 Sume de primit de la Agenii/Autoriti de Implementare (la beneficiarii finali)
cu sumele primite de la Agenii/Autoriti de Implementare reprezentnd fonduri externe nerambursabile.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
518 Dobnzi
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la banci.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
765 Venituri din diferene de curs valutar
cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma lichidrii creanelor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs favorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valuta aflate n
conturile de disponibil.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile

cu sumele intrate n contul special de disponibil n valuta al instituiei publice care beneficiaz de fonduri externe
nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finanare ncheiate.
Contul 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor:
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentnd mprumuturi interne
i externe contractate de autoritile administraiei publice locale.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentnd mprumuturi interne
i externe garantate de autoritile administraiei publice locale.
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri extern nerambursabile.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.
401 Furnizori
cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri
executate i servicii prestate.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile pltite furnizorilor de active fixe.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scadena, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuielile efectuate anticipat.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua masuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valuta.

518 Dobnzi
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena dobnzilor de pltit aferente mprumuturilor contractate pe termen scurt,
precum i a dobnzilor de ncasat, aferente sumelor aflate n conturi la bnci sau trezoreria statului, potrivit legii.
Contul 518 Dobnzi este un cont bifunctional. n debitul contului se nregistreaz dobnzile de ncasat aferente
disponibilitilor aflate n conturile curente, iar n credit dobnzile de pltit aferente mprumuturilor contractate pe
termen scurt.

Soldul debitor al contului reprezint dobnzile de primit, iar soldul creditor dobnzile de pltit.
Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5186 Dobnzi de pltit;
5187 Dobnzi de ncasat.
Contabilitatea analitica se ine pe conturi curente grupate pe banci i trezorerie.
Contul 518 Dobnzi se debiteaz prin creditul conturilor:
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu dobnzi de primit aferente disponibilitilor din conturi care urmeaz a se vira la buget.

512 Conturi la banci


cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
517 Disponibil din mprumuturi garantate de autoritile administraiei publice locale
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
5212 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
766 Venituri din dobnzi
cu dobnzi de primit aferente disponibilitilor din conturi.
770 Finanarea de la buget
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
Contul 518 Dobnzi se crediteaz prin debitul conturilor:
512 Conturi la banci
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.
516 Disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.
517 Disponibil din imprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.
5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local
cu sumele ncasate n timpul anului reprezentnd dobnzi acordate de trezoreria statului la disponibilul din cont.
5222 Depozite constituite din fondul de rulment
cu sumele ncasate n timpul anului reprezentnd dobnzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele
constituite.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la trezorerie i banci.
666 Cheltuieli privind dobnzile
cu dobnzile datorate aferente mprumuturilor pe termen scurt.

Contul 519 mprumuturi pe termen scurt


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mprumuturilor pe termen scurt primite de la banci sau alte instituii de credit,
din contul curent general al trezoreriei statului, precum i din bugetul de stat sau bugetul local pentru nfiinarea unor
instituii sau activiti finanate integral din venituri proprii.
Contul 519 mprumuturi pe termen scurt este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele primite
n contul de disponibil reprezentnd mprumuturi pe termen scurt, iar n debit mprumuturile pe termen scurt,
rambursate.

Soldul creditor al contului reprezint mprumuturile pe termen scurt primite, nerambursate.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5191 mprumuturi pe termen scurt;
5192 mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta;
5194 mprumuturi primite din bugetul de stat pentru nfiinarea unor instituii sau a unor activiti finanate integral din
venituri proprii.

5195 mprumuturi primite din bugetul local pentru nfiinarea unor instituii sau activiti finanate integral din venituri
proprii
5196 mprumuturi interne i externe contractate de unitile administraiei publice locale;
5197 Sume primite din fondul de rulment conform legii;
5198 mprumuturi primite din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului.
Contul 519 mprumuturi pe termen scurt se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi pe termen scurt primite.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi pe termen scurt primite,
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor pentru bunuri achiziionate din mprumuturi primite pe termen scurt.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi primite pe termen scurt.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate din mprumuturi
interne i externe primite de bugetul local pentru investiii.
510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului
cu sumele intrate n cont reprezentnd mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu tragerile din mprumuturi intrate n contul de disponibil la unitile trezoreriei statului sau banci n vederea
realizrii de investiii publice precum i pentru refinantarea datoriei publice locale.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu mprumuturile pe termen scurt primite n contul deschis la unitile trezoreriei statului sau banci comerciale n
vederea realizrii de investiii publice precum i pentru refinantarea datoriei publice locale.
5198 mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului
cu mprumuturile primite din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor
temporare de casa provenite din decalaje ntre venituri i cheltuieli.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru infiintarea
unor instituii publice sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru infiintarea
unor activiti finanate din venituri proprii.
Contul 519 mprumuturi pe termen scurt se debiteaz prin creditul contului:
5192 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt nerambursate la scadenta.
5212 mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului
cu sumele reprezentnd rambursarea mprumuturilor restante.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru infiintarea
unor instituii publice sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii, rambursate.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru infiintarea
unor activiti finanate din venituri proprii, rambursate.
765 Venituri din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor pe termen
scurt primite.
770 Finanarea de la buget
cu mprumuturile pe termen scurt, rambursate.

Grupa 53 Casa
Grupa 53 Casa cuprinde urmtoarele conturi: 531 Casa i 532 Alte valori.

Contul 531 Casa


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat n casieria instituiilor publice, precum i a micrii acestuia,
ca urmare a ncasrilor i plailor efectuate.
Contul 531 Casa este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz operaiunile de ncasare a numerarului
efectuate prin casieria proprie, iar n credit operaiunile de plata n numerar efectuate prin casierie.

Soldul debitor al contului reprezint numerarul existent n casieria instituiei.


Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5311 Casa n lei;
5314 Casa n valuta.
Contabilitatea analitica a ncasrilor i plailor se ine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Contul 531 Casa se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu sumele ncasate n numerar de la clieni.
419 Clieni-creditori
cu sumele ncasate n numerar, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri, executri de
lucrri i prestri de servicii.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu sumele ncasate de la salariai, evideniate anterior n acest cont.
4427 Taxa pe valoarea adugata colectata
cu taxa pe valoarea adugata colectata aferenta ncasrilor n numerar, reprezentnd vnzrile de bunuri,
executrile de lucrri i prestrile de servicii.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu plusul de numerar constatat n casierie cu ocazia inventarierii i care urmeaz a se vira la buget.
461 Debitori
cu sumele ncasate n numerar de la debitori.
462 Creditori
cu sumele ncasate n numerar, necuvenite.
463 Creane ale bugetului de stat
cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat.
464 Creane ale bugetului local
cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local.
465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat.
4664 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului asigurrilor pentru omaj.
4665 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd venituri anticipate.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu sumele primite n numerar n cadrul decontrilor reciproce.
483 Decontri din operaii n participatie
cu sumele primite de la coparticipani.
542 Avansuri de trezorerie
cu sumele restituite n numerar reprezentnd avansuri de trezorerie neutilizate.
581 Viramente interne

cu sumele intrate n casierie ridicate din contul de trezorerie sau banca.


704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate
cu valoarea lucrrilor executate i serviciilor prestate ncasata n numerar.
706 Venituri din chirii
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd chirii.
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
cu sumele ncasate n numerar din vnzarea mrfurilor.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd venituri din activiti diverse.
719 Alte venituri operaionale
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd alte venituri operaionale.
732 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital.
733 Impozit pe salarii
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd impozit pe salarii.
739 Alte impozite i taxe fiscale
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd alte impozite i taxe fiscale.
7469 Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd contribuii de asigurri sociale datorate de alte persoane asigurate.
751 Venituri din vnzri de bunuri i servicii
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd venituri din vnzri de bunuri i servicii;
cu sumele ncasate n numerar reprezentnd donaii, sponsorizri i alte transferuri voluntare cuvenite bugetelor.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valuta;
cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate n urma lichidrii creanelor n valuta n numerar.
Contul 531 Casa se crediteaz prin debitul conturilor:
401 Furnizori
cu sumele pltite n numerar furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele n numerar pltite furnizorilor de active fixe.
409 Furnizori debitori
cu avansurile acordate n numerar furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal salarii datorate
cu sumele pltite n numerar salariailor reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
423 Personal-ajutoare i indemnizaii datorate
cu sumele pltite n numerar personalului reprezentnd ajutoare i indemnizaii cuvenite potrivit legii.
424 omeri indemnizaii datorate
cu sumele pltite n numerar reprezentnd indemnizaii de omaj datorate omerilor.
425 Avansuri acordate personalului
cu sumele pltite n numerar personalului, reprezentnd avansuri din salarii i alte drepturi.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele achitate personalului, n numerar, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu sumele achitate personalului, evideniate anterior ca drepturi de personal.
429 Bursieri i doctoranzi
cu sumele pltite n numerar elevilor, studenilor i doctoranzilor, reprezentnd bursele acordate potrivit
reglementarilor n vigoare.
438 Alte datorii sociale
cu sumele pltite n numerar reprezentnd alte datorii sociale.

4423 Taxa pe valoarea adugata de plata


cu taxa pe valoarea adugata achitata n numerar bugetului de stat.
4426 Taxa pe valoarea adugata deductibil
cu taxa pe valoarea adugata achitata n numerar autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din import.
462 Creditori
cu sumele pltite n numerar creditorilor.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite n numerar reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate anticipat, restituite n numerar.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele restituite n numerar, necuvenite.
481 Decontri ntre instituia superioara i instituiile subordonate
cu sumele pltite n numerar n cadrul decontrilor reciproce.
483 Decontri din operaii n participatie
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participatie.
520 Disponibil al bugetului de stat
cu sumele depuse la unitile trezoreriei statului reprezentnd veniturile bugetului de stat ncasate n numerar.
521 Disponibil al bugetului local
cu sumele depuse la unitile trezoreriei statului reprezentnd veniturile bugetului local ncasate n numerar.
525 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat
cu sumele depuse la unitile trezoreriei statului reprezentnd veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat
ncasate n numerar.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de masa i altor valori pltite cu
numerar.
542 Avansuri de trezorerie
cu avansurile de trezorerie acordate n numerar.
571 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
cu sumele depuse la unitile trezoreriei statului reprezentnd veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale
de sntate ncasate n numerar.
574 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj
cu sumele depuse la unitile trezoreriei statului reprezentnd veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj ncasate
n numerar.
581 Viramente interne
cu sumele n numerar depuse n contul de trezorerie sau banca.
658 Alte cheltuieli operaionale
cu plile efectuate reprezentnd alte cheltuieli operaionale.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valuta;
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valuta existente n casierie.

Contul 532 Alte valori


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i odihna, tichetelor i
biletelor de cltorie, a bonurilor valorice pentru carburani auto i a altor valori (bilete de intrare n muzee, expoziii i
spectacole, cartele de masa pentru cantine, etc.).
Contul 532 Alte valori este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz alte valori primite n gestiune, iar
n credit valoarea celor folosite.

Soldul debitor al contului reprezint alte valori existente.

Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:


5321 Timbre fiscale i potale;
5322 Bilete de tratament i odihna;
5323 Tichete i bilete de cltorie;
5324 Bonuri valorice pentru carburani auto;
5325 Bilete cu valoare nominala;
5326 Tichete de masa;
5328 Alte valori.
Contabilitatea analitica se ine pe feluri de valori (timbre fiscale i potale, bilete de tratament i odihn, tichete i
bilete de cltorie, bonuri valorice pentru carburani auto etc., iar pentru bilete de intrare n muzee, expoziii i
spectacole, evidenta se ine distinct pe persoanele nsrcinate cu primirea, pstrarea, distribuirea i ncasarea lor).
Contul 532 Alte valori se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori
achiziionate de la furnizori.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori
achiziionate de la furnizori, pentru care nu s-au primit facturi.
512 Conturi la banci
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din
contul de disponibil.
542 Avansuri de trezorerie
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din
avansuri de trezorerie.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie speciala
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din
fonduri cu destinaie speciala.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din
contul de disponibil.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a bonurilor valorice pentru carburani auto,
biletelor cu valoare nominala tichetelor de masa i altor valori pltite din contul de disponibil.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a bonurilor valorice pentru carburani auto,
biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din contul de disponibil.
719 Alte venituri operaionale
cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, restituite de salariai.
770 Finanarea de la buget
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i odihna, tichetelor i biletelor de cltorie, bonurilor
valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din finanarea
de la buget.
Contul 532 Alte valori se crediteaz prin debitul conturilor:
302 Materiale consumabile
cu valoarea carburanilor procurai pe baza de bonuri valorice.
411 Clieni

cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, returnate ctre unitile emitente.


428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu valoarea tichetelor i biletelor de cltorie i a altor valori acordate personalului.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
cu valoarea tichetelor i biletelor de cltorie folosite pentru transportul de personal.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
cu valoarea timbrelor potale, consumate.
642 Cheltuieli salariale n natura
cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariailor.

Grupa 54 Acreditive
Grupa 54 Acreditive cuprinde urmtoarele conturi: 541 Acreditive i 542 Avansuri de trezorerie.

Contul 541 Acreditive


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plai n favoarea terilor.
Contul 541 Acreditive este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz acreditivele deschise la dispoziia
terilor, iar n credit plile efectuate din acest cont.

Soldul debitor reprezint acreditivele deschise i neutilizate.


Contul se dezvolta pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5411 Acreditive n lei;
5412 Acreditive n valuta.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de acreditive.
Contul 541 Acreditive se debiteaz prin creditul conturilor:
581 Viramente interne
cu sumele virate din conturile de disponibiliti la banca n conturile de acreditive.
765 Venituri din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor n valuta.
Contul 541 Acreditive se crediteaz prin debitul conturilor:
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din acreditive deschise la dispoziia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrri
executate i servicii prestate.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispoziia acestora.
581 Viramente interne
cu sumele virate n conturile de disponibiliti la banci ca urmare a ncetrii valabilitii acreditivului.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii acreditivelor n valuta.

Contul 542 Avansuri de trezorerie


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
Contul 542 Avansuri de trezorerie este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele acordate n
numerar ca avansuri de trezorerie, iar n credit plile efectuate din avansuri de trezorerie.

Soldul debitor reprezint sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.


Contabilitatea analitica se tine pe fiecare titular de avansuri de trezorerie.
Contul 542 Avansuri de trezorerie se debiteaz prin creditul conturilor:
531 Casa
cu avansurile de trezorerie acordate n numerar.
765 Venituri din diferene de curs valutar

la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie n
valuta.
Contul 542 Avansuri de trezorerie se crediteaz prin debitul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime achiziionate din avansuri de trezorerie.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile achiziionate din avansuri de trezorerie.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziionate din avansuri de trezorerie.
361 Animale i pasri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i pasrilor achiziionate din avansuri de trezorerie.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor achiziionate din avansuri de trezorerie.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor achiziionate din avansuri de trezorerie.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din avansuri de trezorerie.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate.
4426 Taxa pe valoarea adugata deductibila
cu taxa pe valoarea adugata deductibila, aferenta bunurilor i serviciilor econtate din avansuri de trezorerie.
531 Casa
cu sumele restituite n numerar reprezentnd avansuri de trezorerie neutilizate.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihna, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa i altor valori pltite din
avansuri de trezorerie.
610 Cheltuieli privind energia i apa
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
612 Cheltuieli cu chiriile
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.

665 Cheltuieli din diferene de curs valutar


la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii avansurilor de
trezorerie n valut.

Grupa 55 Disponibil din fonduri cu destinaie special


Grupa 55 Disponibil din fonduri cu destinaie special cuprinde urmtoarele conturi: 550 Disponibil din fonduri cu
destinaie special, 551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special, 552 Disponibil pentru sume de
mandat i sume n depozit, 553 Disponibil din taxe speciale, 554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deinute
de serviciile publice de interes local, 555 Disponibil al fondului de risc, 556 Disponibil din depozite speciale
constituite pentru construirea de locuine, 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a
statului i 558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile.

Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinaie special


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena fondurilor cu destinaie special constituite potrivit reglementrilor legale n
vigoare.
Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinaie special este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
sumele ncasate pentru constituirea fondurilor cu destinaie special, iar n credit sumele pltite pentru aciuni ce se
finaneaz din fonduri cu destinaie special, potrivit legii.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.


Contabilitatea analitic se ine pe feluri de fonduri cu destinaie special.
Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare.
Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinaie special se debiteaz prin creditul conturilor:
1391 Fondul de dezvoltare a spitalului
cu sumele ncasate reprezentnd fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii.
411 Clieni
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
413 Efecte de primit de la clieni
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din fonduri cu destinaie special.
419 Clieni creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri i prestri de servicii.
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
461 Debitori
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
462 Creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
464 Creane ale bugetului local
cu sumele ncasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare deinute.
465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
cu sumele ncasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare deinute.
4664 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
cu sumele ncasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare deinute.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
765 Venituri din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitilor n valut.

776 Fonduri cu destinaie special


cu sumele ncasate n contul de disponibil.
Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinaie special se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri cu destinaie special.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaie special.
267 Creane imobilizate
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate.
403 Efecte de pltit
cu plile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
4423 Taxa pe valoarea adugat de plat
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie, a
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori pltite din
fonduri cu destinaie special.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.

Contul 551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor primite de la buget cu destinaie special.
Contul 551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele ncasate reprezentnd alocaii de la buget pentru cheltuieli cu destinaie special, iar n credit
plile efectuate din cont.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.

Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare.


Contul 551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special se debiteaz prin creditul conturilor:
461 Debitori
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
462 Creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate
cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie sau din casierie.
773 Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din alocaii bugetare cu destinaie special primite
de la buget.
Contul 551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din alocaii bugetare cu destinaie special.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaii bugetare cu destinaie special.
267 Creane imobilizate
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti;
cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumprarea, reabilitarea, consolidarea i extinderea
de locuine.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitonate, lucrri executate i servicii
prestate.
403 Efecte de pltit
cu plile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din alocaii bugetare cu destinaie special.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baz de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal salarii datorate
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale de stat reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la
bugetul asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuia angajatorilor i a asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
462 Creditori
cu sumele pltite altor instituii sau persoane fizice care au fost reinute eronat.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
773 Veniturile din alocaii bugetare cu destinaie special

cu alocaiile bugetare rmase neutilizate la sfritul anului, restituite potrivit legii.

Contul 552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor primite de la alte instituii publice sau de la agenii economici n
vederea efecturii unor operaiuni speciale (garanii depuse de agenii economici pentru participarea la licitaii, inclusiv
taxa de participare i contravaloarea caietelor de sarcini, operaiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziie
de ctre agenii economici, care nu se restituite pn la finele anului), sau pentru pstrarea unor drepturi bneti
(drepturi bneti ale persoanelor lipsite de libertate pstrate de penitenciare, drepturi de personal, burse i pensii,
alocaii pentru copii, alocaii pentru omaj ordonanate, dar neridicate n cursul anului de ctre persoanele
beneficiare).
Contul 552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele ncasate n contul de disponibil, iar n credit sumele pltite din cont.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.


Contul 552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit se debiteaz prin creditul conturilor:
462 Creditori
cu sumele primite de la alte instituii publice i ageni economici n vederea efecturii unor operaiuni de mandat.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
Contul 552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit se crediteaz prin debitul conturilor:
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii
prestate.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
462 Creditori
cu sumele rmase necheltuite dup efectuarea operaiunilor de mandat, virate n contul instituiilor publice sau
agenilor economici de la care au fost primite.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.

557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului


Cu ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti, precum
i administraiile finanelor publice ale sectoarelor Municipiului Bucureti in evidena sumelor ncasate din
valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului, n contul de disponibil deschis la trezoreria statului,
potrivit legii.
Contul 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului este un cont de activ. n
debitul contului se nregistreaz sumele ncasate din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului,
potrivit legii, iar n credit, plile efectuate n vederea acoperirii cheltuielilor cu valorificarea bunurilor respective i
sumele vrsate n contul bugetului de stat, potrivit legii.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.


Contul 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului se debiteaz prin creditul
conturilor:
411 Clieni
cu sumele ncasate de la clieni din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului.
462 Creditori
cu sumele acordate n baza hotrrii judectoreti rmase definitive, reprezentnd contravaloarea bunurilor nelegal
confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului (n cazul n care bunurile au fost valorificate).
581 Viramente interne
cu sumele depuse n numerar n contul de disponibil reprezentnd ncasri din valorificarea bunurilor intrate n
proprietatea privat a statului.
Contul 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului se crediteaz prin debitul
conturilor:
401 Furnizori

cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate sau pentru lucrri executate i servicii prestate, n
vederea valorificrii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea statului.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate n contul bugetului de stat, potrivit legii.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.

Contul 558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena disponibilului din cofinanarea de la buget primit n completarea fondurilor
externe nerambursabile pentru finanarea unor programe sau proiecte.
Contul 558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate, reprezentnd
cofinanare, iar n credit sumele pltite pentru realizarea programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile.

Soldul debitor reprezint disponibilul existent n cont.


Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare.
Contul 558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile se debiteaz prin creditul contului:
778 Venituri din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile
cu sumele ncasate reprezentnd cofinanare de la buget acordat n completarea fondurilor externe
nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor.
Contul 558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din cofinanarea de la buget.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanarea de la buget.
401 Furnizori
cu plile efectuate ctre furnizori din cofinanare de la buget.
404 Furnizori de active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe din cofinanare de la buget.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.

Grupa 56 Disponibil al instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri
proprii
Grupa 56 Disponibil al instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii cuprinde
urmtoarele conturi: 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, 561 Disponibil al
instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii i 562 Disponibil al activitilor finanate din venituri
proprii.

Contul 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor ncasate din venituri proprii, potrivit reglementrilor legale n vigoare.
Contul 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii este un cont de activ. n debitul
contului se nregistreaz ncasrile reprezentnd venituri proprii, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor reprezint disponibilul existent n cont.


Contul se dezvolta n urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
5601 Disponibil curent;
5602 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din venituri proprii.
Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare.
Contul 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii se debiteaz prin creditul conturilor:
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate

cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.


267 Creane imobilizate
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a
garaniilor restituite de furnizori.
411 Clieni
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
413 Efecte de primit de la clieni
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii.
419 Clieni creditori
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri i prestri de servicii.
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus.
461 Debitori
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
462 Creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate
cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
483 Decontri din operaii n participaie
cu sumele primite de la coparticipani.
518 Dobnzi
cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la bnci.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru nfiinarea
unor instituii i servicii publice finanate integral din venituri proprii.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din activiti diverse.
719 Alte venituri operaionale
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd alte venituri operaionale.
764 Venituri din investiii financiare cedate
cu sumele ncasate n contul de disponibil, reprezentnd diferenele favorabile dintre valoarea contabil a
investiiilor financiare i preul de cesiune.
790 Venituri din despgubiri din asigurri
cu veniturile din despgubiri ncasate n cont.
Contul 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii se crediteaz prin debitul conturilor:
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat.

167 Alte mprumuturi i datorii asimilate


cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate.
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
cu valoarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor primite.
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
267 Creane imobilizate
cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru
utiliti.
269 Vrsminte de efectuat pentru active financiare
cu sumele pltite pentru activele financiare achiziionate.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate
i servicii prestate.
403 Efecte de pltit
cu plile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baz de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal salarii datorate
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
4423 Taxa pe valoarea adugat de plat
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
444 Impozit pe venitul din salarii
cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii, ajutoare i indemnizaii.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz, reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
462 Creditori

cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil.


471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care n momentul efecturii, nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
483 Decontri din operaii n participaie
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
518 Dobnzi
cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru nfiinarea
unor instituii i servicii publice finanate integral din venituri proprii, rambursate.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori pltite din
contul de disponibil.
554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local
cu sumele ncasate de serviciile publice de interes local care desfoar activiti economice i recupereaz uzura
fizic i moral a activelor fixe aferente acestor active, virate n cont distinct la unitile trezoreriei statului.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.

Contul 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor ncasate din venituri proprii i subvenii, potrivit reglementrilor
legale n vigoare.
Contul 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii este un cont de activ. n debitul
contului se nregistreaz ncasrile reprezentnd venituri proprii i subvenii, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.


Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare.
Contul 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii se debiteaz prin creditul
conturilor:
267 Creane imobilizate
cu valoarea garaniilor restituite de furnizori.
411 Clieni
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
413 Efecte de primit de la clieni
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii i subvenii.
419 Clieni creditori

cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri i prestri de servicii.
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus.
461 Debitori
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
462 Creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
483 Decontri din operaii n participaie
cu sumele primite de la coparticipani.
511 Valori de ncasat
cu valoarea cecurilor i efectelor comerciale ncasate.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din activiti diverse.
719 Alte venituri operaionale
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd alte venituri operaionale.
772 Venituri din subvenii
cu subveniile primite n contul de disponibil.
Contul 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii se crediteaz prin debitul
conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii i subvenii.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii i subvenii.
267 Creane imobilizate
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii i subvenii pentru bunuri achiziionate,
lucrri executate i servicii prestate.
403 Efecte de pltit
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din venituri proprii i subvenii.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal salarii datorate
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.

425 Avansuri acordate personalului


cu avansurile pltite personalului, prin virament.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
4423 Taxa pe valoarea adugat de plat
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
444 Impozit pe venitul din salarii
cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii, ajutoare i indemnizaii.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz, reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
462 Creditori
cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate anticipat, restituite.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care n momentul efecturii, nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
483 Decontri din operaii n participaie
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori pltite din
contul de disponibil.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
772 Venituri din subvenii

cu subveniile rmase neutilizate la sfritul perioadei, regularizate cu bugetul din care au fost acordate.

Contul 562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor ncasate din venituri proprii, potrivit reglementrilor legale n vigoare.
Contul 562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz ncasrile reprezentnd venituri proprii, iar n credit plile efectuate.

Soldul debitor reprezint disponibilul existent n cont.


Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare.
Contul 562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii se debiteaz prin creditul conturilor:
267 Creane imobilizate
cu valoarea garaniilor restituite de furnizori.
411 Clieni
cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor
executate i serviciilor prestate.
413 Efecte de primit de la clieni
cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii.
419 Clieni creditori
cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri,
executri de lucrri i prestri de servicii.
4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus.
461 Debitori
cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil.
462 Creditori
cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite.
472 Venituri nregistrate n avans
cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesita clarificri suplimentare.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia subordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii cheltuielilor.
483 Decontri din operaii n participaie
cu sumele primite de la coparticipani.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru nfiinarea
unor activiti finanate din venituri proprii.
581 Viramente interne
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
706 Venituri din chirii
cu sumele ncasate reprezentnd valoarea chiriilor.
708 Venituri din activiti diverse
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din activiti diverse.
719 Alte venituri operaionale
cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd alte venituri operaionale.
764 Venituri din investiii financiare cedate
cu sumele ncasate n contul de disponibil, reprezentnd diferenele favorabile dintre valoarea contabil a
investiiilor financiare i preul de cesiune.
790 Venituri din despgubiri din asigurri

cu veniturile din despgubiri ncasate n cont.


Contul 562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii se crediteaz prin debitul conturilor:
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.
234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.
267 Creane imobilizate
cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti.
401 Furnizori
cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate
i servicii prestate.
403 Efecte de pltit
cu plile efectuate la scaden pe baza de efecte comerciale.
404 Furnizori de active fixe
cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe baza de efecte comerciale.
409 Furnizori-debitori
cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii.
421 Personal salarii datorate
cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii.
425 Avansuri acordate personalului
cu avansurile pltite personalului, prin virament.
426 Drepturi de personal neridicate
cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate.
427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor
cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, reprezentnd reineri sau popriri din salarii.
431 Asigurri sociale
cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
437 Asigurri pentru omaj
cu sumele virate reprezentnd contribuiile angajatorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru omaj.
4423 Taxa pe valoarea adugat de plat
cu taxa pe valoarea adugat virat bugetului statului.
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din
import.
444 Impozit pe venitul din salarii
cu sumele virate la buget reprezentnd impozitul pe venitul din salarii, ajutoare i indemnizaii.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz, reprezentnd alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate.
448 Alte datorii i creane cu bugetul
cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta.
462 Creditori
cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat.
472 Venituri nregistrate n avans

cu sumele ncasate anticipat, restituite.


473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu plile pentru care n momentul efecturii, nu se pot lua msuri de nregistrare definitiva ntr-un cont, necesitnd
clarificri suplimentare;
cu sumele restituite, necuvenite.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n
vederea efecturii cheltuielilor.
483 Decontri din operaii n participaie
cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie.
519 mprumuturi pe termen scurt
cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, conform legii, pentru nfiinarea
unor activiti finanate din venituri proprii, rambursate.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie,
bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori pltite din
contul de disponibil.
581 Viramente interne
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.

Grupa 58 Viramente interne


Grupa 58 Viramente interne cuprinde contul 581 Viramente interne.

Contul 581 Viramente interne


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena viramentelor ntre conturile de disponibiliti, sau ntre acestea i casa.
Contul 581 Viramente interne este un cont de bifuncional. n debitul contului se nregistreaz sumele virate
dintr-un cont de trezorerie n alt cont de trezorerie, iar n credit sumele intrate ntr-un cont de trezorerie din alt cont
de trezorerie.
Contul nu prezint sold.
Contul 581 Viramente interne se debiteaz prin creditul conturilor:
510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
512 Conturi la bnci
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local
cu sumele transferate din disponibilitile fondului de rulment pentru constituirea de depozite n condiiile legii.
5222 Depozite constituite din fondul de rulment

cu sumele transferate n disponibilul curent al fondului de rulment.


531 Casa
cu sumele n numerar depuse la banc.
541 Acreditive
cu sumele virate n conturile de disponibiliti la bnci ca urmare a ncetrii valabilitii acreditivului.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie.
770 Finanarea de la buget
cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate n alte conturi de trezorerie.;
cu sumele care pot fi pstrate de instituiile publice n contul sume de mandat i n depozit la finele anului,
reprezentnd drepturi de personal neridicate n cursul anului;
cu sumele depuse n scopul participrii la licitaie pentru obinerea de valut;
cu sumele virate la banca din contul de finanare bugetar, pentru deschiderea de acreditive.
Contul 581 Viramente interne se crediteaz prin debitul conturilor:
512 Conturi la bnci
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
5222 Depozite constituite din fondul de rulment
cu sumele transferate din disponibilitile fondului de rulment pentru constituirea de depozite n condiiile legii.
529 Disponibil din sumele ncasate pentru unele bugete
cu sumele ncasate n numerar, reprezentnd venituri datorate bugetului de stat sau bugetului local, depuse n cont
de disponibil.
531 Casa
cu sumele intrate n casierie ridicate de la banc.
541 Acreditive
cu sumele virate din conturile de disponibiliti la banca n conturile de acreditive.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.

551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special


cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie;
cu sumele care pot fi pstrate de instituiile publice n acest cont.
552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
553 Disponibil din taxe speciale
cu sumele depuse n contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale ncasate n numerar.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
770 Finanarea de la buget
cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.

CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI


Din clasa 6 Conturi de cheltuieli fac parte urmtoarele grupe de conturi:
60 Cheltuieli privind stocurile, 61 Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri, 62 Cheltuieli cu alte servicii
executate de teri, 63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, 64 Cheltuieli cu personalul, 65 Alte
cheltuieli operaionale, 66 Cheltuieli financiare, 67 Alte cheltuieli finanate din buget, 68 Cheltuieli cu amortizrile,
provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierderile de valoare, 69 Cheltuieli extraordinare.
Operaiunile evideniate n creditul conturilor de cheltuieli se pot nregistra n debitul acestor conturi n rou.

Grupa 60 Cheltuieli privind stocurile


Grupa 60 Cheltuieli privind stocurile cuprinde urmtoarele conturi: 601 Cheltuieli cu materiile prime, 602 Cheltuieli
cu materialele consumabile, 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, 606 Cheltuieli
privind animalele i psrile, 607 Cheltuieli privind mrfurile, 608 Cheltuieli privind ambalajele i 609 Cheltuieli cu
alte stocuri.

Contul 601 Cheltuieli cu materiile prime


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu materiile prime.
Contul 601 Cheltuieli cu materiile prime este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu materiile prime, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu materiile prime efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 601 Cheltuieli cu materiile prime se debiteaz prin creditul conturilor:
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse n cheltuieli la momentul consumului, constatate lips la
inventar, precum i cele degradate.
la nceputul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime existente n stoc la sfritul perioadei
anterioare, stabilit pe baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime aflate la teri, constatate lips la inventar.
401 Furnizori
cu valoarea materiilor prime achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea materiilor prime achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent, pentru care urmeaz s
se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.

473 Decontri din operaii n curs de clarificare


cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 601 Cheltuieli cu materiile prime se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
301 Materii prime
cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;
cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite;
a sfritul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime existente n stoc, stabilit pe baza
inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 602 Cheltuieli cu materialele consumabile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu materialele consumabile. Contul 602 Cheltuieli cu materialele
consumabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate cu materialele
consumabile, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu materialele consumabile
efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contul se detaliaz n urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare;
6022 Cheltuieli privind combustibilul;
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat;
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb;
6025 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat;
6026 Cheltuieli privind furajele;
6027 Cheltuieli privind hrana;
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile;
6029 Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 602 Cheltuieli cu materialele consumabile se debiteaz prin creditul conturilor:
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli constatate lips la inventar;
la nceputul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile existente n stoc la sfritul
perioadei anterioare, stabilit pe baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile aflate la teri, constatate lips la inventar.
401 Furnizori
cu valoarea materialelor consumabile achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea materialelor consumabile achiziionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent, pentru care
urmeaz s se primeasc facturi.

461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 602 Cheltuieli cu materialele consumabile se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
302 Materiale consumabile
cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar;
cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite;
la sfritul perioadei, cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile existente n stoc, stabilit pe
baza inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent).
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar.
Contul 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar este un cont de activ. n debitul contului
se nregistreaz cheltuielile efectuate cu materialele de natura obiectelor de inventar la scoaterea din folosina a
acestora, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor
de inventar efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar se debiteaz prin creditul conturilor:
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosina incluse n
cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum i cele degradate.
351 Materii i materiale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la teri, constatate lips la
inventar.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar

cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.


481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 606 Cheltuieli privind animalele i psrile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu animalele i psrile.
Contul 606 Cheltuieli privind animalele i psrile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate cu animalele i psrile, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra
contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu animalele i psrile efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 606 Cheltuieli privind animalele i psrile se debiteaz prin creditul conturilor:
356 Animale aflate la teri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor aflate la teri, constatate lips la inventar.
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor provenite din cumprri, ieite din gestiune prin vnzare,
constatate lips la inventariere sau trecute la active fixe.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 606 Cheltuieli privind animalele i psrile se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 607 Cheltuieli privind mrfurile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind mrfurile ieite din gestiune prin vnzare, degradate,
precum i lipsurile la inventar.
Contul 607 Cheltuieli privind mrfurile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu mrfurile, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu mrfurile efectuate n cursul
perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 607 Cheltuieli privind mrfurile se debiteaz prin creditul conturilor:
357 Mrfuri aflate la teri
cu valoarea mrfurilor aflate la teri, constatate lips la inventarier.

371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ieite din gestiune prin vnzare, precum i lipsurile de inventar.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 607 Cheltuieli privind mrfurile se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor constatate plus la inventariere.
378 Diferene de pre la mrfuri
cu diferenele de pre la mrfurilor ieite din gestiune prin vnzare, degradate, precum i lipsurile de inventar.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 608 Cheltuieli privind ambalajele


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu ambalajele.
Contul 608 Cheltuieli privind ambalajele este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu ambalajele, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu ambalajele efectuate n cursul
perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 608 Cheltuieli privind ambalajele se debiteaz prin creditul conturilor:
358 Ambalaje aflate la teri
cu valoarea ambalajelor la teri, constatate lipsa la inventar.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor vndute incluse pe cheltuieli, precum i lipsurile constatate la
inventar.
409 Furnizori debitori
cu valoarea ambalajelor care circula n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare a degradrii.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 608 Cheltuieli privind ambalajele se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial

la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 609 Cheltuieli cu alte stocuri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu muniiile i furniturile pentru aprare naional, ordine public
i sigurana naional i a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor instituii.
Contul 609 Cheltuieli cu alte stocuri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate
cu muniiile i furnituri pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional i a altor cheltuieli cu alte stocuri
specifice unor instituii, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu muniii i furnituri pentru aprare
naional, ordine publica i sigurana naional i a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor instituii efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 609 Cheltuieli cu alte stocuri se debiteaz prin creditul conturilor:
309 Alte stocuri
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional, precum i a altor stocuri specifice unor instituii incluse n cheltuieli la momentul consumului, sau
constatate lips la inventar;
cu valoarea la pre de nregistrare a muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana
naional, precum i a altor stocuri specifice unor instituii, degradate i care nu mai pot fi folosite.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la finele perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
Contul 609 Cheltuieli cu alte stocuri se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
309 Alte stocuri
cu valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional, precum i a altor
stocuri specifice unor instituii constatate plus la inventar;
cu valoarea muniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine publica i sigurana naional, precum i a altor
stocuri specifice unor instituii restituite la magazie ca nefolosite.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.

Grupa 61 Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri


Grupa 61 Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri cuprinde urmtoarele conturi: 610 Cheltuieli privind
energia i apa, 611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile, 612 Cheltuieli cu chiriile, 613 Cheltuieli cu primele de
asigurare i 614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri.

Contul 610 Cheltuieli privind energia i apa


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu energia i apa.
Contul 610 Cheltuieli privind energia i apa este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu energia i apa, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu energia i apa efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 610 Cheltuieli privind energia i apa se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea consumului de energie i apa inclus pe cheltuieli.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea consumului de energie i apa pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 610 Cheltuieli privind energia i apa se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu ntreinerea i reparaiile curente. Contul 611 Cheltuieli cu
ntreinerea i reparaiile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate cu
ntreinerea i reparaiile curente, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de
rezultat patrimonial. Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu ntreinerea
i reparaiile curente efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea lucrrilor de ntreinere i reparaii executate de teri.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea lucrrilor de ntreinere i reparaii executate, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile se crediteaz prin debitul conturilor:

121 Rezultatul patrimonial


la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 612 Cheltuieli cu chiriile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu chiriile.
Contul 612 Cheltuieli cu chiriile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu chiriile, iar
n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu chiriile efectuate n cursul
perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 612 Cheltuieli cu chiriile se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea chiriilor datorate terilor.
408 Furnizori facturi nesosite
cu sumele reprezentnd chiriile datorate terilor pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 612 Cheltuieli cu chiriile se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 613 Cheltuieli cu primele de asigurare


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu primele de asigurare.
Contul 613 Cheltuieli cu primele de asigurare este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu primele de asigurare, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de
rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu primele de asigurare efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.

Contul 613 Cheltuieli cu primele de asigurare se debiteaz prin creditul conturilor:


401 Furnizori
cu valoarea primelor de asigurare datorate terilor.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea primelor de asigurare datorate terilor, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 613 Cheltuieli cu primele de asigurare se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu transportul i cazarea efectuate n timpul deplasrilor,
detarilor, transferrilor personalului.
Contul 614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate cu transportul i cazarea personalului, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu transportul i cazarea efectuate
n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu cheltuielile de transport i cazare facturate de furnizori.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate


la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Grupa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de teri


Grupa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de teri cuprinde urmtoarele conturi: 622 Cheltuieli privind
comisioanele i onorariile, 623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate, 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri
i personal, 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii, 627 Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate, 628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri i 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale.

Contul 622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor reprezentnd comisioanele datorate pentru cumprarea sau
vnzarea titlurilor de valori imobilizate, comisioanelor de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare
precum i a altor cheltuieli similare efectuate n cursul perioadei.
Contul 622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate privind comisioanele i onorariile, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor
asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind comisioanele i onorariile.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baz de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 623 Cheltuieli de protocol, reclama i publicitate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor de protocol, reclam i publicitate.
Contul 623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile de protocol, reclama i publicitate, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra
contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor de protocol, reclama i publicitate
efectuate n cursul perioadei.

La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.


Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu cheltuielile de protocol, reclama i publicitate datorate terilor.
408 Furnizori facturi nesosite
cu sumele care privesc aciunile de protocol, reclama i publicitate datorate terilor, pentru care urmeaz s se
primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baz de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind transportul de bunuri i personal efectuat de teri.
Contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate cu transportul de bunuri i personal, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor
asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere a contului reprezint totalul cheltuielilor cu transportul de bunuri i
personal efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
6241 Cheltuieli cu transportul de bunuri;
6242 Cheltuieli cu transportul de personal.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu cheltuielile pentru transportul de bunuri i transportul de personal datorate terilor.
408 Furnizori facturi nesosite
cu sumele care privesc transportul de bunuri i transportul colectiv de personal datorate terilor, pentru care
urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baz de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate

la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.


483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
532 Alte valori
cu valoarea tichetelor i biletelor de cltorie folosite pentru transportul de personal.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor potale i a taxelor de telecomunicaii.
Contul 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile potale i taxele de telecomunicaii, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra
contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor potale i a taxelor de
telecomunicaii efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu valoarea serviciilor potale i a taxelor de telecomunicaii datorate terilor.
408 Furnizori facturi nesosite
cu valoarea serviciilor potale i a taxelor de telecomunicaii datorate terilor, pentru care urmeaz s se primeasc
facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
532 Alte valori
cu valoarea timbrelor potale, consumate.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate

la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 627 Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu serviciile bancare i asimilate.
Contul 627 Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate cu serviciile bancare i asimilate, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor
asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor bancare i asimilate efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 627 Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate se debiteaz prin creditul conturilor:
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
512 Conturi la bnci
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
5212 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
541 Acreditive
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite.
Contul 627 Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate


la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu serviciile executate de teri, altele dect cele nregistrate n
celelalte conturi din aceasta grup.
Contul 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate cu serviciile executate de teri, altele dect cele nregistrate n celelalte conturi din aceasta
grup, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu serviciile executate de teri, altele
dect cele nregistrate n celelalte conturi din aceasta grup, efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu sumele datorate pentru alte servicii executate de teri.
408 Furnizori facturi nesosite
cu sumele datorate pentru alte servicii executate de teri, pentru care urmeaz s se primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile
cu valoarea serviciilor finanate din fonduri externe nerambursabile achitate de Agenii sau Autoriti de
Implementare (la beneficiarii finali).
779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de ctre teri.
Contul 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor cheltuieli autorizate prin dispoziii legale.
Contul 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra
contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin
dispoziii legale, efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale se debiteaz prin creditul conturilor:
401 Furnizori
cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
408 Furnizori facturi nesosite
cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale, pentru care urmeaz s se
primeasc facturi.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Grupa 63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


Grupa 63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate cuprinde contul: 635 Cheltuieli cu alte impozite,
taxe i vrsminte asimilate.

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate datorate bugetului,
conform legii.
Contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz cheltuielile efectuate cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, iar n credit la sfritul perioadei,
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint cheltuielile efectuate cu alte impozite, taxe i alte
vrsminte asimilate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate se debiteaz prin creditul conturilor:
4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
cu prorata din taxa pe valoarea adugata deductibil, devenit nedeductibil.
4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
cu taxa pe valoarea adugat colectat aferent bunurilor i serviciilor folosite n scop personal sau predate cu titlu
gratuit, cea aferent lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum i cea aferent bunurilor i serviciilor
acordate salariailor sub forma avantajelor n natura.
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
cu valoarea altor impozite, taxe i vrsminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale, dup caz.

473 Decontri din operaii n curs de clarificare


cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Grupa 64 Cheltuieli cu personalul


Grupa 64 Cheltuieli cu personalul cuprinde urmtoarele conturi: 641 Cheltuieli cu salariile personalului, 642
Cheltuieli salariale n natura, 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale i 646 Cheltuieli cu indemnizaiile de
delegare, detaare i alte drepturi salariale.

Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu salariile personalului.
Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu salariile personalului, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de
rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu salariile personalului, efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului se debiteaz prin creditul conturilor:
421 Personal salarii datorate
cu salariile i alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat.
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul
la sfritul exerciiului financiar, cu indemnizaiile pentru concediile de odihn neefectuate pn la nchiderea
exerciiului financiar.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 642 Cheltuieli salariate n natura


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor salariale n natura (tichete de mas, norme de hrana, uniforme i
echipament obligatoriu, locuina de serviciu folosit de salariat i familia sa, transportul la i de la locul de munca, alte
drepturi salariale n natura).
Contul 642 Cheltuieli salariale n natura este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile
efectuate cu salariile n natura, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu salariile n natura.

La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.


Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 642 Cheltuieli salariale n natura se debiteaz prin creditul conturilor: 532 Alte valori
cu valoarea nominal a tichetelor de mas acordate salariailor.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.

Contul 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind asigurrile i protecia social.
Contul 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile efectuate cu asigurrile i protecia social, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor
asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu asigurrile i protecia social
efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II:
6451 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale;
6452 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj;
6453 Contribuiile angajatorilor pentru asigurrile sociale de sntate;
6454 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale;
6455 Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii
6456 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale
6458 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale se debiteaz prin creditul conturilor:
431 Asigurri sociale
cu contribuiile angajatorilor pentru asigurrile sociale de stat, potrivit legii;
cu contribuiile angajatorilor pentru asigurrile sociale de sntate, potrivit legii;
cu contribuiile angajatorilor pentru accidente de munca i boli profesionale, potrivit legii.
437 Asigurri pentru omaj
cu contribuiile angajatorilor la bugetul asigurrilor de omaj, potrivit legii.
cu contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate

la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, dup contul 6454 Contributiile angajatorilor pentru accidente
de munca i boli profesionale se introduce contul sintetic de gradul II 6455 Contributiile angajatorilor pentru
concedii i indemnizaii;

la debitarea contului 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale prin creditul contului 431 Asigurari sociale,
dup a treia liniu se introduce o noua liniu cu urmtorul cuprins: cu contribuiile angajatorilor pentru
concedii i indemnizaii.

Contul 646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale
ale personalului.
Contul 646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale este un cont de activ. n
debitul contului se nregistreaz cheltuielile efectuate cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi
salariale ale personalului, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu indemnizaiile de delegare,
detaare i alte drepturi salariale ale personalului efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariate se debiteaz prin creditul
conturilor:
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
542 Avansuri de trezorerie
cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.
Contul 646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariate se crediteaz prin debitul
conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor din fondul destinat stimulrii personalului.
Contul 647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulrii personalului, iar n credit, la sfritul perioadei,
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor efectuate din fondul destinat
stimulrii personalului, efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului se debiteaz prin creditul contului:
428 Alte datorii i creane n legtura cu personalul

cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulrii personalului.


Contul 647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Grupa 65 Alte cheltuieli operaionale


Grupa 65 Alte cheltuieli operaionale cuprinde urmtoarele conturi: 654 Pierderi din creane i debitori diveri i
658 Alte cheltuieli operaionale.

Contul 654 Pierderi din creane i debitori diveri


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena pierderilor din creane i debitori diveri.
Contul 654 Pierderi din creane i debitori diveri este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
pierderile din creane i debitori diveri, iar n credit, la sfritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de
rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul pierderilor din creane i debitori diveri,
nregistrate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 654 Pierderi din creane i debitori diveri se debiteaz prin creditul conturilor:
411 Clieni
cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scderii din eviden a clienilor.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative;
cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scderii din eviden a debitorilor.
463 Creane ale bugetului de stat
cu sumele reprezentnd creane ale bugetului de stat nencasate, potrivit legii.
464 Creane ale bugetului local
cu sumele reprezentnd creane ale bugetului local nencasate, potrivit legii.
465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat
cu sumele reprezentnd creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat nencasate, potrivit legii.
4664 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj
cu sumele reprezentnd creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj nencasate, potrivit legii.
473 Decontri din operaii n curs de clarificare
cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
Contul 654 Pierderi din creane i debitori diveri se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 658 Alte cheltuieli operaionale


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor cheltuieli operaionale ce decurg din operaii curente ale instituiei
publice.
Contul 658 Alte cheltuieli operaionale este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz alte cheltuieli
operaionale, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor operaionale efectuate n cursul
perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 658 Alte cheltuieli operaionale se debiteaz prin creditul conturilor:
203 Cheltuieli de dezvoltare
cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit.
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
cu valoarea neamortizat aferent concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i altor active
similare transferate cu titlu gratuit.
208 Alte active fixe necorporale
cu valoarea neamortizat a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.
211 Terenuri i amenajri la terenuri
cu valoarea neamortizat a amenajrilor la terenuri transferate cu titlu gratuit;
cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.
212 Construcii
cu valoarea neamortizat a construciilor transferate cu titlu gratuit.
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate cu titlu
gratuit.
214 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
cu valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit.
231 Active fixe corporale n curs de execuie
cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie transferate cu titlu gratuit.
233 Active fixe necorporale n curs de execuie
cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie transferate cu titlu gratuit.
301 Materii prime
cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.
302 Materiale consumabile
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit.
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit.
341 Semifabricate
cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit.
345 Produse finite
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit.
346 Produse reziduale
cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit.
361 Animale i psri
cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor transferate cu titlu gratuit.
371 Mrfuri
cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate cu titlu gratuit.
381 Ambalaje
cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit.
461 Debitori
la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe baza de documente justificative.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.

473 Decontri din operaii n curs de clarificare


cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
531 Casa
cu plile efectuate reprezentnd alte cheltuieli operaionale.
Contul 658 Alte cheltuieli operaionale se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Grupa 66 Cheltuieli financiare


Grupa 66 Cheltuieli financiare cuprinde urmtoarele conturi: 663 Pierderi din creane imobilizate, 664 Cheltuieli din
investiii financiare cedate, 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar, 666 Cheltuieli privind dobnzile, 667 Sume
de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb valutar PHARE, ISPA, SAPARD, 668 Dobnzi de
transferat Comunitii Europene sau de alocat programului i 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare).

Contul 663 Pierderi din creane imobilizate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena pierderilor din creane legate de participaii. Contul 663 Pierderi din creane
imobilizate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz pierderile din creane imobilizate, iar n
credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul pierderilor din creane imobilizate, nregistrate n
cursul perioadei.
La finele perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 663 Pierderi din creane imobilizate se debiteaz prin creditul contului:
267 Creane imobilizate
cu valoarea pierderilor din creane imobilizate.
Contul 663 Pierderi din creane imobilizate se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 664 Cheltuieli din investiii financiare cedate


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor din investiii financiare cedate. Contul 664 Cheltuieli din investiii
financiare cedate este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile din investiiile financiare
cedate, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint cheltuielile efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 664 Cheltuieli din investiii financiare cedate se debiteaz prin creditul conturilor:
260 Titluri de participare
cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scoase din evidena.
265 Alte titluri imobilizate
cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scoase din evidena.
Contul 664 Cheltuieli din investiii financiare cedate se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial

la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor din diferene de curs valutar.
Contul 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz
cheltuielile din diferene de curs valutar, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului
de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor din diferene de curs
valutar, efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar se debiteaz prin creditul conturilor:
161 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor din
emisiunea de obligaiuni n valut.
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe contractate de autoritile administraiei publice locale.
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe garantate de autoritile administraiei publice locale.
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut contractate de stat.
165 mprumuturi interne i externe garantate de stat
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne i
externe n valut garantate de stat.
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor mprumuturi i datorii
asimilate n valut.
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobnzilor aferente
mprumuturilor n valut.
260 Titluri de participare
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii titlurilor de participare n valut.
267 Creane imobilizate
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii creanelor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii creanelor n valut.
269 Vrsminte de efectuat pentru active financiare
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii vrsmintelor de
efectuat pentru active financiare n valut.
401 Furnizori
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor n valut.
403 Efecte de pltit
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit n
valut.
404 Furnizori de active fixe
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe n
valut.
405 Efecte de pltit pentru active fixe
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit pentru
active fixe n valut.

408 Furnizori-facturi nesosite


la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii furnizorilor-facturi
nesosite n valut.
409 Furnizori-debitori
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii furnizorilor-debitori n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor debitori n
valut.
411 Clieni
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii clienilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor n valut.
413 Efecte de primit de la clieni
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii efectelor de primit de la clieni n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la
clieni n valut.
418 Clieni facturi de ntocmit
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii clienilor-facturi de ntocmit n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor-facturi de
ntocmit n valut.
419 Clieni-creditori
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor-creditori n
valut.
461 Debitori
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii debitorilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii debitorilor n valut.
462 Creditori
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii creditorilor n valut.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
512 Conturi la bnci
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale

cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;


la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
531 Casa
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut;
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut existente n casierie.
541 Acreditive
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii acreditivelor n valut.
542 Avansuri de trezorerie
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii avansurilor de
trezorerie n valut.
550 Disponibil din fonduri cu destinaie special
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
555 Disponibil al fondului de risc
cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilitilor n valut.
560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii
la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n
valut.
Contul 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Contul 666 Cheltuieli privind dobnzile


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind dobnzile aferente datoriei publice interne i externe.
Contul 666 Cheltuieli privind dobnzile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind
dobnzile, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind dobnzile, efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 666 Cheltuieli privind dobnzile se debiteaz prin creditul conturilor:
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
cu valoarea dobnzilor datorate aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate.
4671 Creditori ai bugetului de stat
cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup termenul legal de plata.
4672 Creditori ai bugetului local
cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup termenul legal de plata.
4673 Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat

cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup termenul legal de plata.
4674 Creditori ai bugetului asigurrilor pentru omaj
cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup termenul legal de plata.
4675 Creditori ai bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup termenul legal de plata.
471 Cheltuieli nregistrate n avans
cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe cheltuieli, conform scadenelor.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.
518 Dobnzi
cu dobnzile datorate aferente mprumuturilor pe termen scurt pltite.
7703 Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale de stat
cu plile efectuate din contul de finanare bugetar reprezentnd dobnzi aferente acoperirii deficitului bugetului
asigurrilor sociale de stat.
Contul 666 Cheltuieli privind dobnzile se crediteaz prin debitul conturilor:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.
481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise
instituiei superioare.
483 Decontri din operaii n participaie
cu cheltuielile transferate din operaii n participaie.

Grupa 67 Alte cheltuieli finanate din buget


Grupa 67 Alte cheltuieli finanate din buget cuprinde urmtoarele conturi: 670 Subvenii, 671 Transferuri curente
ntre uniti ale administraiei publice, 672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice, 673
Transferuri interne, 674 Transferuri n strintate, 676 Asigurri sociale, 677 Ajutoare sociale i 679 Alte
cheltuieli.

Contul 670 Subvenii


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena subveniilor acordate de la buget.
Contul 670 Subvenii este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile cu subveniile acordate,
iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu subveniile acordate, efectuate n
cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 670 Subvenii se debiteaz prin creditul contului:
770 Finanarea de la buget
cu plile efectuate din contul de finanare bugetar reprezentnd subvenii de la buget.
Contul 670 Subvenii se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice


Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget.
Contul 671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz cheltuielile privind transferurile curente acordate de la buget, iar n credit, la sfritul perioadei,
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind transferurile curente
acordate de la buget, efectuate n cursul perioadei.

La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.


Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare; pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice se debiteaz prin creditul contului:
770 Finanarea de la buget
cu plile efectuate din contul de finanare bugetar reprezentnd transferuri curente ntre uniti ale administraiei
publice acordate de la buget.
Contul 671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice


Contul 672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz cheltuielile privind transferurile de capital ntre uniti ale administraiei publice, iar n credit, la sfritul
perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind transferurile de capital ntre
uniti ale administraiei publice, efectuate n cursul perioadei.
La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare sursa de finanare, pe structura clasificaiei bugetare.
Contul 672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice se debiteaz prin creditul contului:
770 Finanarea de la buget
cu plile efectuate din contul de finanare bugetar reprezentnd transferuri de capital ntre uniti ale administraiei
publice acordate de la buget.
Contul 672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice se crediteaz prin debitul contului:
121 Rezultatul patrimonial
la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 673 Transferuri interne


Contul 673 Transferuri interne este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind
transferurile interne, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial.

Soldul contului, naintea operaiunilo