Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN OPERATIONAL

SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2012-2-13

Obiective

Continuturi

Activitati

1.Eficientizarea
procesului instructiveducativ

-Elaborare de
politici si proceduri
-Folosirea unor
metode care sa
conduca la
formarea
competentelor
specifice

1. Activitati
demonstrative in
cadrul comisiilor
metodice la nivelul
ariilor curriculare
2. Cursuri de
formare continua pt
cadre didactice
3. Implicarea
debutantilor in
cursuri de formare
1.Dezvoltarea
relatiei cu familia si
autoritatile locale
2.Sedinte pe scoala
si pe clase
3.Lectorate cu
parintii
4. Invitarea
parintilor la
serbarile scolare

2.Urmarirea actului
didactic

3.Imbunatatirea
relatiei profesor-elev

4.Reducerea
absenteismului

-Implicarea
elevilor cu
responsabilitate in
realizarea
sarcinilor
-Curriculumul sa
contribuie la
dezvoltarea
personala a elevilor
-Elaborarea de
portofolii
educationale
-Cod de conduita al
scolii
-Comunicare
deschisa si
reponsabila
-Formarea cadrelor
pentru comunicare
-Asigurarea
frecventei la clasa
-Mediere scoalafamilie de catre
mediatorul scolar

5.Dezvoltarea
parteneriatelor cu
comunitatea locala

-Participarea la
proiecte si
programe in
beneficiul

1. Excursii
2.Vizite
3.Manifestari
cultural-artistice

Resurse

Termene

Cadre
didactice

Permanent

Responsa
bilitati
Conducerea
unitatii
Responsabili
comisii
metodice

Permanent
Cadre
didactice

Cadre
Autoritati

Parinti
Conform
graficelor

Parinti

Elevi
Elevi
01.11.2012
Cadre
Permanent

Consiliul pt
curriculum

Elevi
Cadre
Conform
planificarii
CCD

1.Discutii
individuale cu
parintii
2.Plierea
programului scolar
dupa posibilitatile
de transport ale
elevilor
3. Aducerea unui
psiholog in scoala
1. Intalniri cu
personalitati
(politia, medicul,
preotul,

Invatatorii
Parinti
Dirigintii
Cadre

Permanent
Mediatorul

Mediator

Cadre
Elevi

Invatatori
Conform

6.Momentul
ortografic si lectura

7.Asigurarea
sigurantei copilului
in scoala

8. Realizarea
planului de
scolarizare

comunitatii
-Activitati de
voluntariat cu
caracter social
-Elaborare /tiparire
materiale
promotionale
-Orientarea lecturii
-Tehnici de
investigare a
operelor literare
-Identificarea
structurilor
corecte/gresite
-Jocuri-concurs
-Promovarea unei
comunicari
deschise
-Discipline in CDS
legate de
comunicare si
negociere
- Efectuarea
recensamantului

jandarmeria)
2.Asigurarea
legaturii cu
biblioteca scolara

1. Implicarea
profesorilor de
limba romana si a
invatatorilor prin
lectii adecvate de
ortografie si
punctuatie
1. Intarirea pazei in
scoala
2.Sistem de alarma
si supraveghere
video
Intocmire de situatii
statistice

Autoritati

graficelor
intocmite

Prof de limba
romana

Biblioteca
rul scolii

Permanent
Cadre
Elevi

Consiliul
local

Invatatori
Mediator

La orele de
lectura

Invatatori
Profesor de
limba
romana

Permanent

Inceputul
anului
scolar

Conducerea
scolii
Serviciul
secretariat