Sunteți pe pagina 1din 8

nregistrare (/?

act=dispMemberSignUpForm)

Autentificare

(http://www.timesnewroman.ro/)

(http://facebook.com/TimesNewRomanRo)

(http://twitter.com/TimesNewRomanRo)

(https://plus.google.com/101205905477640121408/posts)

Subiecte fierbinti

(http://www.timesnewroman.ro/monden/gata-cu-evaziunea-anaf-a-pus-sechestru-pe-fruntile-mai-multor-manelisti-celebri)

Gata cu evaziunea! ANAF a pus sechestru pe frunile mai multor maneliti celebri
(http://www.timesnewroman.ro/monden/gata-cu-evaziunea-anaf-a-pus-sechestru-pefruntile-mai-multor-manelisti-celebri)

Zeci de maneliti s-au trezit cu averile confiscate n urma unei razii ANAF! Ofierii Fiscului au pus n aceast diminea sechestru
pe frunile ndrgiilor interprei, unde acetia aveau lipite sume considerabile de bani nedeclar...

(http://www.timesnewroman.ro/itstiinta/romania-a-creat-un-robotinteligent-care-merge-cu-trenul-farabilet-si-da-5-lei-la-nas)

Romnia a creat un robot inteligent,


care merge cu trenul fr bilet i d 5
lei la na
(http://www.timesnewroman.ro/itstiinta/romania-a-creat-un-robotinteligent-care-merge-cu-trenul-farabilet-si-da-5-lei-la-nas)

(http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/in-autobuzele-care-nu-pornescaerul-conditionat-calatorii-pot-scuipasoferul-printr-o-fanta-speciala)

n autobuzele care nu pornesc aerul


condiionat cltorii pot scuipa oferul
printr-o fant special
(http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/in-autobuzele-care-nu-pornescaerul-conditionat-calatorii-pot-scuipasoferul-printr-o-fanta-speciala)

ViataSfantului
SimeonStalpnicul
dinMuntele
Minunat.Viata...

56Lei

OmiliiLaProfetul
IezechielSfantul
GrigorieCelMare

SfantaEvanghelie
PeIntelesulCopiilor

56Lei

58Lei

(http://www.timesnewroman.ro/life-death/teapa-un-romancare-si-a-luat-o-vacanta-prin-agentie-a-realizat-abia-inaeroport-ca-vine-si-sotia)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/discoteca-din-venusobligata-de-garda-de-mediu-sa-l-duca-pe-gigi-gheorghiuinapoi-in-padure)

eap! Un romn care i-a luat o vacan prin agenie a realizat abia n
aeroport c vine i soia (http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/teapa-un-roman-care-si-a-luat-o-vacanta-prin-agentie-a-realizatabia-in-aeroport-ca-vine-si-sotia)

Discoteca din Venus, obligat de Garda de Mediu s-l duc pe Gigi


Gheorghiu napoi n pdure
(http://www.timesnewroman.ro/monden/discoteca-din-venus-obligatade-garda-de-mediu-sa-l-duca-pe-gigi-gheorghiu-inapoi-in-padure)

(http://www.timesnewroman.ro/life-death/institutulcantacuzino-salvat-de-la-faliment-va-produce-mir-pentrucatedrala-neamului)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/smiley-va-fiinghetat-in-azot-lichid-pentru-ca-generatiile-viitoare-sa-stiede-ce-a-esuat-romania)

Social(/lifedeath)

Social(/lifedeath)

8(/entry/teapa
unromancare
sialuato
vacantaprin
agentiea
realizatabiain
aeroportca
vinesi
sotia#comment)

7(/entry/institutul
cantacuzinosalvat
delafalimentva
producemirpentru
catedrala
neamului#comment)

Institutul Cantacuzino, salvat de la faliment! Va produce mir pentru


Catedrala Neamului (http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/institutul-cantacuzino-salvat-de-la-faliment-va-produce-mirpentru-catedrala-neamului)

Monden(/monden)

Monden(/monden)

7
(/entry/discoteca
dinvenus
obligatadegarda
demediusal
ducapegigi
gheorghiuinapoi
in
padure#comment)

11(/entry/smiley
vafiinghetatin
azotlichidpentru
cageneratiile
viitoaresastiede
ceaesuat
romania#comment)

Smiley va fi ngheat n azot lichid, pentru ca generaiile viitoare s tie


de ce a euat Romnia
(http://www.timesnewroman.ro/monden/smiley-va-fi-inghetat-in-azotlichid-pentru-ca-generatiile-viitoare-sa-stie-de-ce-a-esuat-romania)

(http://www.timesnewroman.ro/it-stiinta/exista-viata-dupa(http://www.timesnewroman.ro/life-death/romanii-nu-suntce-robotul-american-a-gasit-apa-pe-marte-robotul-romanesc-a- prosti-se-roaga-sa-nu-fie-seceta-in-turcia-ca-de-acolodescoperit-si-bere)
importam-toata-mancarea)
IT&tiina(/itstiinta)

18
(/entry/exista
viatadupace
robotul
americana
gasitapape
marterobotul
romanesca
descoperitsi
bere#comment)

Exist via! Dup ce robotul american a gsit ap pe Marte, robotul


romnesc a descoperit i bere! (http://www.timesnewroman.ro/itstiinta/exista-viata-dupa-ce-robotul-american-a-gasit-apa-pe-marterobotul-romanesc-a-descoperit-si-bere)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/10-indicii-ca-te-aibronzat-foarte-bine-vara-asta)
Monden(/monden)
8(/entry/10
indiciicateai
bronzatfoarte
binevara
asta#comment)

10 indicii c te-ai bronzat foarte bine vara asta


(http://www.timesnewroman.ro/monden/10-indicii-ca-te-ai-bronzatfoarte-bine-vara-asta)

Social(/lifedeath)

18(/entry/romanii
nusuntprostise
roagasanufie
secetainturciaca
deacoloimportam
toata
mancarea#comment)

Romnii nu sunt proti! Se roag s nu fie secet n Turcia, c de acolo


importm toat mncarea (http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/romanii-nu-sunt-prosti-se-roaga-sa-nu-fie-seceta-in-turcia-ca-deacolo-importam-toata-mancarea)

(http://www.timesnewroman.ro/life-death/pentru-cretiniicare-prefera-ghiseul-la-fetesti-s-a-introdus-plata-cu-bonuri-demasa-oua-sau-malai)
Social(/lifedeath)

26
(/entry/pentru
cretiniicare
preferaghiseul
lafetestisa
introdusplata
cubonuride
masaouasau
malai#comment)

Pentru cretinii care prefer ghieul, la Feteti s-a introdus plata cu


bonuri de mas, ou sau mlai (http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/pentru-cretinii-care-prefera-ghiseul-la-fetesti-s-a-introdus-platacu-bonuri-de-masa-oua-sau-malai)

(http://www.timesnewroman.ro/politic/escrocherie-mii-deromani-lasati-fara-ajutorul-de-somaj-prin-metodele-interviulsi-angajarea)
Politic(/politic)

16
(/entry/escrocherie
miideromanilasati
faraajutorulde
somajprinmetodele
interviulsi
angajarea#comment)

Escrocherie! Mii de romni, lsai fr ajutorul de omaj prin metodele


Interviul i Angajarea
(http://www.timesnewroman.ro/politic/escrocherie-mii-de-romanilasati-fara-ajutorul-de-somaj-prin-metodele-interviul-si-angajarea)

(http://www.timesnewroman.ro/life-death/vesti-bune-dupafolk-you-si-mi-e-folk-de-tine-incepe-festivalul-ti-a-ramas-unfolk-in-dinti)
Social(/lifedeath)

16
(/entry/vesti
bunedupa
folkyousimi
efolkdetine
incepe
festivalultia
ramasunfolk
in
dinti#comment)

Veti bune! Dup Folk you i Mi-e folk de tine, ncepe festivalul i-a
rmas un folk n dini (http://www.timesnewroman.ro/life-death/vestibune-dupa-folk-you-si-mi-e-folk-de-tine-incepe-festivalul-ti-a-ramasun-folk-in-dinti)

(http://www.timesnewroman.ro/politic/petitia-pentrucastrarea-chimica-a-celor-ce-fac-petitii-online-aprobata-deparlament)
Politic(/politic)

12(/entry/petitia
pentrucastrarea
chimicaacelorce
facpetitiionline
aprobatade
parlament#comment)

Petiia pentru castrarea chimic a celor ce fac petiii online, aprobat


de Parlament (http://www.timesnewroman.ro/politic/petitia-pentrucastrarea-chimica-a-celor-ce-fac-petitii-online-aprobata-de-parlament)

(http://www.timesnewroman.ro/sport/din-lac-in-put-mutu-sa-transferat-in-india-unde-sunt-chiar-mai-multi-tigani-decatin-ploiesti)
Sport(/sport)

25(/entry/dinlac
inputmutusa
transferatin
indiaundesunt
chiarmaimulti
tiganidecatin
ploiesti#comment)

Din lac n pu! Mutu s-a transferat n India, unde sunt chiar mai muli
igani dect n Ploieti (http://www.timesnewroman.ro/sport/din-lac-input-mutu-s-a-transferat-in-india-unde-sunt-chiar-mai-multi-tiganidecat-in-ploiesti)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/aglomeratie-marepe-plaja-un-roman-care-s-a-trezit-tarziu-a-prins-loc-de-prosopabia-la-medgidia)
Monden(/monden)
7

(http://www.timesnewroman.ro/monden/atentie-la-bloc-nu-ica-la-fetesti-sms-ul-cu-am-platit-intretinerea-nu-se-pune-caplata-prin-sms)
Monden(/monden)
8

(/entry/aglomeratie
marepeplajaun
romancaresa
trezittarziuaprins
locdeprosopabia
la
medgidia#comment)

Aglomeraie mare pe plaj! Un romn care s-a trezit trziu a prins loc de
prosop abia la Medgidia
(http://www.timesnewroman.ro/monden/aglomeratie-mare-pe-plajaun-roman-care-s-a-trezit-tarziu-a-prins-loc-de-prosop-abia-lamedgidia)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/fotogalerie-cum-sejoaca-in-nisip-turistii-romani-in-functie-de-judet)
Monden(/monden)

22
(/entry/fotogalerie
cumsejoacain
nisipturistii
romaniinfunctie
de
judet#comment)

Fotogalerie! Cum se joac n nisip turitii romni, n funcie de jude


(http://www.timesnewroman.ro/monden/fotogalerie-cum-se-joaca-innisip-turistii-romani-in-functie-de-judet)

(/entry/atentie
lablocnuica
lafetestisms
ulcuamplatit
intretinereanu
sepuneca
plataprin
sms#comment)

Atenie: la bloc nu-i ca la Feteti! SMS-ul cu Am pltit ntreinerea nu se


pune ca plat prin SMS
(http://www.timesnewroman.ro/monden/atentie-la-bloc-nu-i-ca-lafetesti-sms-ul-cu-am-platit-intretinerea-nu-se-pune-ca-plata-prin-sms)

(http://www.timesnewroman.ro/life-death/razi-cu-lacrimi-lafetesti-s-a-pus-webcam-sa-vada-toata-lumea-prostii-careplatesc-cash-la-ghiseu)
Social(/lifedeath)

34(/entry/razi
culacrimila
fetestisapus
webcamsa
vadatoata
lumeaprostii
careplatesc
cashla
ghiseu#comment)

Rzi cu lacrimi! La Feteti s-a pus webcam, s vad toat lumea protii
care pltesc cash la ghieu (http://www.timesnewroman.ro/lifedeath/razi-cu-lacrimi-la-fetesti-s-a-pus-webcam-sa-vada-toata-lumeaprostii-care-platesc-cash-la-ghiseu)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/hotelierii-laudauntold-n-au-mai-avut-atatia-turisti-in-cluj-de-la-venireaungurilor-in-ardeal)
Monden(/monden)
14
(/entry/hotelierii
laudauntoldn
aumaiavut
atatiaturistiin
clujdela
venirea
ungurilorin
ardeal#comment)

Hotelierii laud Untold: N-am mai avut atia turiti n Cluj de la


venirea ungurilor n Ardeal
(http://www.timesnewroman.ro/monden/hotelierii-lauda-untold-n-aumai-avut-atatia-turisti-in-cluj-de-la-venirea-ungurilor-in-ardeal)

(http://www.timesnewroman.ro/it-stiinta/un-nou-pericol-maimulte-rosii-modificate-genetic-au-muscat-clientii-intr-o-piatadin-bucuresti)
IT&tiina(/itstiinta)
16(/entry/unnou
pericolmaimulte
rosiimodificate
geneticaumuscat
clientiiintropiata
din
bucuresti#comment)

Un nou pericol! Mai multe roii modificate genetic au mucat clienii


ntr-o pia din Bucureti (http://www.timesnewroman.ro/it-stiinta/unnou-pericol-mai-multe-rosii-modificate-genetic-au-muscat-clientii-intro-piata-din-bucuresti)

(http://www.timesnewroman.ro/life-death/descopera-romania- (http://www.timesnewroman.ro/monden/ce-untold-clujenii17-lucruri-despre-judetul-teleorman)
abia-acum-au-aflat-de-electric-castle-60000-dintre-ei-au-luatSocial(/lifedeath)
15
cu-asalt-bontida)
(/entry/descopera
Monden(/monden)
12(/entry/ce
romania17lucruri
desprejudetul
teleorman#comment)

Descoper Romnia. 17 lucruri despre judeul Teleorman


(http://www.timesnewroman.ro/life-death/descopera-romania-17lucruri-despre-judetul-teleorman)

untoldclujenii
abiaacumau
aflatdeelectric
castle60000
dintreeiauluat
cuasalt
bontida#comment)

Ce Untold? Clujenii abia acum au aflat de Electric Castle; 60.000 dintre ei


au luat cu asalt Bonida (http://www.timesnewroman.ro/monden/ceuntold-clujenii-abia-acum-au-aflat-de-electric-castle-60000-dintre-eiau-luat-cu-asalt-bontida)

(http://www.timesnewroman.ro/monden/ingenios-patriarhulsi-a-luat-lopatica-si-galetusa-si-a-plecat-la-rosia-montana-sasape-dupa-aur)
Monden(/monden)

9
(/entry/ingenios
patriarhulsia
luatlopaticasi
galetusasia
plecatlarosia
montanasa
sapedupa
aur#comment)

Ingenios! Patriarhul i-a luat lopica i gletua i a plecat la Roia


Montan, s sape dup aur
(http://www.timesnewroman.ro/monden/ingenios-patriarhul-si-a-luatlopatica-si-galetusa-si-a-plecat-la-rosia-montana-sa-sape-dupa-aur)
PRIMA (/)

2 (/?page=2)

3 (/?page=3)

4 (/?page=4)

5 (/?page=5)

6 (/?page=6)

10 (/?page=10)

7 (/?page=7)

8 (/?page=8)

9 (/?page=9)

ULTIMA (/?page=382)

Caut

Caut

Rubrica lui Ovi

Colacul Push-up
(http://www.timesnewroman.ro/ovi/colacul-push-up)

Probleme la cazare
(http://www.timesnewroman.ro/ovi/probleme-la-cazare)
vezi mai multe (/ovi)

Joburi
Java Developer
ARNIA SOFTWARE

Javascript Developer
ARNIA SOFTWARE

Test Analyst
ARNIA SOFTWARE

National Cinematograc

Vi r bst (2013) F...ck d rst! (http://www.timesnewroman.ro/cronicade-film/vi-ar-bast-2013-fck-da-rast)

En chance til (2014) Jaime Lannister e mai mam dect o mam!


(http://www.timesnewroman.ro/cronica-de-film/en-chance-til-2014jaime-lannister-e-mai-mama-decat-o-mama)
vezi toate recenziile (/cronica-de-film)

Adevarul

Puterea machiajului: i-a dat n judecat soia dup ce a vzut-o


nemachiat (http://adevarul.ro/life-style/dragoste-si-sex/putereamachiajului-si-a-dat-judecata-sotia-motiv-trauma-psihologica-vazut-odata-nemachiata-noaptea-nuntii1_55c0d6f5f5eaafab2c3d29ad/index.html)

O nunt igneasc a sfidat un ora ntreg. Omul care le-a stricat cheful a
fost amendat (http://adevarul.ro/locale/hunedoara/foto-nuntatiganesca-sfidat-oras-intreg-romii-defilat-zeci-masini-lux-mai-saraccartier-omul-le-a-stricat-cheful-fost-amendat1_55c0ce1ef5eaafab2c3cfb62/index.html)

Parteneri:

(http://www.arnia.ro/)
(http://www.experior.ro/)

Propulsat de
(http://www.karybu.org/)

(http://www.cubrid.org/)
Termeni si conditii de utilizare (http://www.timesnewroman.ro/termeni-si-conditii) | 2015 Timesnewroman (/). Toate drepturile rezervate.

Toate materialele prezente pe acest website (texte, imagini statice i filme) reprezint opiniile autorilor lor i nu ar trebui luate n considerare de ctre nimeni. Acest website nu difuzeaz informaii
veridice, ci public interpretri arbitrare ale evenimentelor, informaii fictive, unele posibile iar altele de-a dreptul improbabile. De fapt, orice asemnare cu persoane reale este un adevrat compliment
pentru noi. Oricine se simte lezat de coninutul editorial al acestui website este ndemnat s se mpace cu situaia, asta dac nu tie de glum.