Sunteți pe pagina 1din 92

R e v i s tĂ d e i n f o R m aţ i i ş i o f e R t e î n c o n s t R u c ţ i i Ilias

papageorgiadis,
CEO More Real
Estate Services

2010 este anul


oportunităţilor
pentru investiţii
Pagina 47

Anul III I Numărul 13 I 8,5 lei www.100construct.ro

revenire
pe piaţa imobiliară
internaţională în 2010
tendinţe ale pieţei
din românia

echipamentele
chipamentele
de construcţii:
StefaNo
albaroSa Nu au
ceo cefin Holding: atins încă
“Dezvoltarea de parcuri punctul
industriale va înregistra maxim al
un progres anul acesta” crizei
Pagina 48 Pagina 66

Supliment eco - materiale reciclabile foloSite în conStrucţii


FUNDAŢII
TERRATEST este lider
Terratest pe lider
este piaţape
dinpiaţa
Spaniadin îSpania
n domeniul fundaţiilor
în domeniul speciale,
fundaţiilor îmbunătăţirii terenului şi probleme
speciale,
dedică dezvoltării tehnicilor şi realizării lucrărilor de îmbunătăţire a terenului.
îmbunătăţirii terenului şi problemelor legate de mediul înconjurător, companie ce
se dedică dezvoltării tehnicilor şi realizării lucrărilor de îmbunătăţire a terenului.
TERRATEST este in acest moment una dintre puţinele companii din lume care acoperă gama intreagă de lucr

RĂSPUNTerratest este în acest moment,


DEREA cu SERIOZITATE una dintre
si EFICIENŢĂ puţinele
la cerinţ companii
ele clientului dinobiectivul
este lume caregrupului TERRATEST,
acoperă
timp soluţ gamaeficiente.
ii alternative întreagă de lucrări de excavare, forare şi îmbunătăţire a terenului.

Răspunderea cu seriozitate şi eficienţă la cerinţele clientului este obiec-


Activităţi:
tivul grupului Terratest, adaptând proiectul acestor cerinţe şi oferind în acelaşi
• PILOŢItimp
IN SITU PILOŢI PREFABRICAŢ
soluţii• alternative eficiente. I • PEREŢI MULAŢI • MICROPILOŢI • ANCORE • INJECTĂR
• IMPERMEABILIZĂRI • SISTEME DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR • DECONTAMINAREA TERENULUI ŞI
SCĂDEREA NIVELULUI HIDROSTATIC • TRATĂRI DE APE.
SPECIALE vezi pag. 18

Activităţi:
elor legate de mediul înconjurator, companie ce se
piloţi în situpiloţi prefabricaţi
pereţi mulaţimicropiloţi
rări de excavare,
ANCOREforare si îmbunătăţire a terenului.
INJECTĂRI
JET GROUTINGGEOTEXTILE ŞI DRENAJE
adaptând proiectul acestor cerinte şi oferind în acelaşi
IMPERMEABILIZĂRI
SISTEME DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR
DECONTAMINAREA TERENULUI
ŞI A APELOR SUBTERANE
RI • JET dRENAJ
 GROUTING ŞI SCĂDEREA
• GEOTEXTILENIVELULUI HIDROSTATIC
ŞI DRENAJE G E O T E H N I C
TRATĂRI DE APE
I A APELOR SUBTERANE • DRENAJ ŞI

www.terratest.ro
Societe Generale, Paris, France The Westin Hotel, Warsaw, Poland USB, Frankfurt, Germany Victoria Center, Bucharest, Romania
sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat
cmyk

structuri şi mobilier de grădină


fabricate în Italia

pantone

Panto SPA are sediul in S. Biagio


di Callalta, provincia Treviso, şi astăzi este
cea mai mare industrie italiană în
sectorul sistemelor de inchidere (tâmplărie)
si de amenajare a grădinii, cu puncte de
vânzare în Italia şi străinătate.
În România, Panto este prezentă din 2007.

vezi pag. 41

Tel.: 021 267.44.05


www.pantoromania.ro
Sumar
10 actualitate
Praktiker include Baumix pe lista de produse la raft I Senso
Square de la Roca, geometrie versatilă pentru orice spaţiu de
baie I Filip Stoica este noul președinte ANEVAR
I International VELUX Award, încă o lună pentru înscrieri
I Chiriile halelor au scăzut cu până la 20% în Europa Centrală
şi de Est I Investitorii străini lasă Clujul pentru chiriile mai mici
din Braşov I Mai puțini compuşi organici volatili în toate pro-
dusele Fabryo I Eclisse intră și pe piața din România I Ruukki:
România devine centru principal de producţie pentru pieţele
internaţionale I La construcţia celei mai înalte clădiri din lume
au fost folosite produse BASF I 81 de mii mp de închiriat la cel
mai nou centru comercial din Bucureşti I 250 de apartamente
din Răsărit de Soare au fost cumpărate prin programul Prima 50
Casă I Certificatul energetic al clădirilor redevine obligatoriu
din martie 2010?
70
16 interviu
Directorul general Bauder România, Abram Arpad: Bauder
se dezvoltă în sectorul de hidroizolații drumuri și poduri”

20 Supliment materiale
Şi tehnologii eCo
Arhitectura ecologică între supertehnologie şi reîntoarcerea
la natură I Tipuri de materiale reciclabile folosite în construcţii
I Condițiile pe care trebuie să le respecte un material
de construcții ecologic I Trenduri „verzi” în construcţii

32 imobiliare
Revenire pe piaţa imobiliară internaţională în 2010 I Spaţii

supliment ecO
de birouri: Chirii la nivelul anului 2002 I Rezidențial: Preţurile
apartamentelor vechi vor scădea cu 15-20% I Efectele crizei
imobiliare autohtone în 2009 I Tendinţe ale pieţei din România
în 2010 I Ilias Papageorgiadis, CEO More Real Estate Services:
2010 este anul oportunităţilor pentru investiții
I Stefano Albarosa – CEO Cefin Holding: ”Dezvoltarea
de parcuri industriale va înregistra un progres în 2010”
I Terenurile agricole şi forestiere la mare căutare în semestrul I
I Centrele mondiale ale pieţei imobiliare, Dubai şi Abu Dhabi:
Relansarea pieţei imobiliare din Emirate, bazată pe cea mai
înaltă clădire din lume

58 arhiteCturĂ
turĂ
Podul cu cea mai mare deschidere în formă de arc din lume
20
62 Infrastructură,
urbanism
Reabilitarea urbană influenţată de trecerea de la societatea
industrială la cea informaţională

8 februarie - martie 2010 www.100construct.ro


66 utilaje

70
Echipamentele de construcții nu au atins încă punctul
maxim al crizei I Haulotte Group a început producţia
de platforme aeriene la fabrica din China
 iaţa locală:
P
100 %
construct
www.100construct.ro
București-Ilfov
Bucureştiul, punctul cel mai atractiv în rândul
Director editorial:
dezvoltatorilor şi producătorilor de materiale Oana Weinstein
de construcţii oana@100construct.ro
76 Consilier secretar de redacŢIE:
Diana Niţă
Legislaţie şi reglementări privind
reconversia zonelor industriale redactie@100construct.ro
redactori:
80 Evenimente Ramona Toma, Diana Dumitrescu,
Florentina Ionescu, ing. Elena Brişan
Mapei Group profită de criză și se extinde și în Bulgaria
I BCR a acordat peste 6300 de credite prin programul Art-director:
Prima Casă I Numărul autorizațiilor de construcție
Dani Iancu
a scăzut cu peste 20% în 2009 I 52,6 milioane de lei SENIOR DESIGNER:
Răzvan Anisoiu
pentru reabilitarea cetății de scaun a Sucevei
DEPARTAMENT publicitate:
I Carpatcement în doliu după Ioan Zeicu Cristian Radu, Daniel Enache,
Mihuţ Aviana, Bogdan Nae
colaboratori:
Editorial Avocat Marian Popescu
juridic@100construct.ro
Corectură: Ioana Enache
Cum vom ști dacă tipar: master print super offset
Str. Maria Hagi Moscu nr. 5, sector 1, Bucureşti
imobiliarele au atins Tel.: +040-21.223.04.00

punctul minim? Oana Weinstein Revistă editată de

2 SAG
STILROM ADVERTISING GROUP
009 a fost unul dintre cei torilor potrivit cărora momentul
ESTE MEMBRă A BIROULUI ROMÂN
mai nefaşti ani pentru reînceperii achizițiilor imobiliare DE AUDIT AL TIRAJULUI (BRAT)
piaţa de real estate din ul- a sosit. În ceea ce privește piața
timul timp, la nivel naţional tren- autohtonă, prețurile de pe piața
Director general: Lucian Diaconu
dul imobiliar fiind caracterizat imobiliară nu au atins încă ni-
de tranzacţii sărace atât pe sec- velul minim, estimându-se că ar
director financiar: Maria Diaconu
torul rezidenţial, cât şi în ceea mai putea să scadă încă cel puțin director it: Daniel Enache
ce priveşte terenurile, sistarea o jumătate de an, cu mențiunea distribuŢie, abonamente: Răzvan Toderaşcu
proiectelor de către dezvoltatorii că trendul pieței va fi în strânsă abonament@100construct.ro
imobiliari ori chiar insolvenţe şi concordanță cu evoluția econo-
falimente. Nici 2010 nu este cre- miei. Care va fi totuși cel mai si- Calea Victoriei nr. 216, Sector 1, Bucureşti
ionat în termeni prea optimişti gur semn al faptului că punctul Tel/ Fax: + 40 21 411 81 84/ 86/ 94
de către specialiştii imobiliari, minim al crizei imobiliare a fost office@100construct.ro
estimându-se o evoluţie deloc atins? © Copyright Stilrom Advertising Group
spectaculoasă a tranzacţiilor, pe Răspunsul îl găsim în piața te-
fondul diminuării veniturilor şi a renurilor: analiștii susțin că mo-
incertitudinilor legate de viitor. mentul în care tranzacțiile vor fi Publicaţia a fost auditată BRAT
Încă de la sfârșitul anului trecut, reluate în acest sector, vom ști cu în perioada
țări precum SUA și Marea Britanie siguranță că imobiliarele vor re-
ianuarie- iunie 2009.
le-au transmis semnale investi- veni pe un trend crescător.
Este interzisă reproducerea parţială sau totală a materialelor cuprinse în această
revistă. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor.
Actualitate
Praktiker include Baumix
pe lista de produse la raft
Baumix a anunțat semnarea unui contract ce
asigură prezența produselor Baumix în toată
rețeaua Praktiker. Printre produsele prezente în
Praktiker se numără Gama Primus (sistem placări,
finisare pereți, termosistem) și Gama National
(private label pentru Praktiker). „Ne așteptăm
ca valoarea vânzărilor Baumix în Praktiker să
contribuie cu 8% la cifra de afaceri a companiei
în 2010”, a declarat Augustin Russu, director ge-
neral Baumix.
Baumix este prezent cu o gamă complexă de pro-
duse la nivel național, atât prin marile lanțuri de
magazine specializate, cât și prin rețeaua de retail
de mici magazine de profil.

Senso Square de la Roca, Filip Stoica este


geometrie versatilă pentru noul președinte ANEVAR
orice spaţiu de baie Filip Stoica a
preluat mandatul
Roca, lider mondial în definirea spaţiilor de baie, de preşedinte al
lansează colecţia Senso Square, cu noi modele Asociaţiei înce-
de lavoare şi mobilier perfect adaptat pentru un pând cu 1 ianuarie
spaţiu de baie unitar şi modern. Designul compact 2010, pentru o
şi dimensiunile variate recomandă Senso Square perioadă de doi
chiar şi pentru amenajarea încăperilor de di- ani, înlocuindu-l
mensiuni reduse, unde optimizarea spaţiului este astfel pe Adrian
esenţială. Versatile şi funcţionale, lavoarele din Vascu, preşedinte
această colecţie sunt disponibile în patru dimen- în perioada 2008-
siuni de 65, 60, 55 şi 35 cm, cu piedestal, cu semi- 2009.
piedestal sau pentru perete, în aşa fel încât să ofe- Filip Stoica este
re posibilităţi multiple în funcţie de spaţiul unde absolvent al Universităţii „Al. I. Cuza” din
vor fi integrate. Pentru că la Roca funcţionalitatea Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi autor
include un design remarcabil, Senso Square se al unui număr semnificativ de comunicări
distinge prin formele rectangulare, geometrice, ştiinţifice şi lucrări în domeniul economic-
îndulcite de muchii rotunjite. financiar.
Înfiinţată în 1992, Asociaţia Naţională a
Evaluatorilor din România este o societate
independentă care promovează standardele şi
practicile profesionale în domeniul evaluării.
Asociaţia este membru al Consiliului pentru
Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC),
al Grupului European de Asociaţiilor de
Evaluatori (TEGoVA) şi al Asociaţiei Mondiale
a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO), şi a
stabilit relaţii de cooperare şi cu alte institute
de profil din SUA şi Europa.

10 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


International VELUX Award ,
încă o lună pentru înscrieri
Termenul de înscriere la concursul
internaţional pentru studenţii la arhitectură,
Chiriile halelor au scăzut
International VELUX Award, a fost prelungit cu până la 20% în Europa
Centrală şi de Est
până la 1 martie 2010. Peste 700 de studenţi
din întreaga lume şi-au anunţat deja parti-
ciparea la IVA 2010. „În cursul lunii iunie, Chiriile pentru spații logistice au scăzut cu până la
membrii juriului 20% în Europa Centrală şi de Est în 2009, potrivit
se vor reuni companiilor imobiliare multinaţionale.
la Copenhaga Astfel, în regiune preţul mediu per metru pătrat la
pentru a analiza închirierea de spaţii industriale s-a situat în 2009
sutele de lucrări între 3,5-5 euro/mp. Cele mai mari scăderi ale
din lumea cererilor de închiriere pe această nişă în Europa
întreagă îns- le-au înregistrat Turcia, Irlanda, Marea Britanie,
crise în concurs Danemarca, Rusia, Germania, Suedia, Ţările Bal-
şi vor alege tice, potrivit Customer Global Report.
câștigătorul şi
menţiunile spe- Ungaria deţine cel mai mare stoc
ciale”, a declarat Alexandra Maier, arhitect, de hale de închiriat
VELUX Romania. Realizat în cooperare cu Ungaria a ajuns în 2009 să deţină cel mai mare
Uniunea Internaţională a Arhitecţilor (UIA) şi disponibil de hale pentru închiriere din ultimii
Asociaţia Europeană a Şcolilor de Arhitectură cinci ani (22,8%). Investitorii pe piaţa maghiară
(EAAE), International VELUX Awards este a spaţiilor industriale au ales zonele apropia-
un concurs internaţional adresat studenților, te autostrăzilor (în special în zona autostrăzii
ce propune implicarea activa a acestora in A3), continuând să investească şi să lărgească
proiecte sustenabile de arhitectură. ”orașele industriale” din zona capitalei maghiare,
în condiţiile în care rata de scădere a preţurilor la
închiriere în aceste zone a fost cea mai mică.
Investitorii străini lasă Clujul În 2010, în Ungaria urmează a fi livrate spaţii lo-
gistice în valoare de peste 26 de milioane de euro
pentru chiriile mai mici din Braşov cu suprafeţe cuprinse între 18 - 165 hectare, po-
O parte dintre companiile străine intrate pe piaţa trivit Budapest Business Journal. Mai mult, până
clujeană în 2007 a ales să-şi relocheze activita- la jumătatea anului 2010, ucrainenii de la Vorsklo
tea înspre oraşe ca Sibiu sau Braşov, din cauza Steel vor finaliza investiţia în parcul logistic din
costurilor crescute de pe piaţa clujeană la nivelul Ungaria, conform aceleaşi surse.
închirierilor şi al facilităţilor oferite.
În primul trimestru al anului 2009, piaţa spaţiilor
industriale din Braşov a cunoscut cea mai drastică
scădere de preţuri din ultimii ani, de până la 40%,
în timp ce Clujul a urmat acest trend al scăderilor
preţurilor abia în trimestrele III sau chiar IV.
În ianuarie 2010 piaţa clujeană a spaţiilor indus-
triale pentru închiriere se ridica la 200.000 de
metri pătraţi, din care 140.000 de metri pătraţi
erau ocupaţi. În 2009 n-a mai fost finalizat ni-
ciun proiect de investiţii din cele anunţate a fi în-
cheiate în acest an. Anul trecut a adus o scădere
dramatică a preţurilor la închirierea halelor noi
sau cu suprafeţe mai mari de 1000 de metri
pătraţi. Cele mai multe tranzacţii încheiate în cur-
sul anului trecut au vizat nişa spaţiilor industriale
vechi. Preţurile de închiriere a spaţiilor logistice
în Cluj-Napoca în cursul anului trecut au pornit de
la un minim de 1,8 euro/mp şi au ajuns până la
4,5 euro/mp, potrivit companiei Grup de Lux.

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 11


Actualitate

Ruukki: România devine


de producţie pentru pieţe
SAG
La începutul acestui an au avut loc schimbări în managementul
Ruukki România, determinate de implementarea programului
www.sagauto.ro

BOOST, prin care România devine centru principal de producţie


pentru pieţele internaţionale, alături de Finlanda, Polonia şi Rusia.

P
entru prima dată de la intrarea Ruukki
pe piaţa locală, poziţia de Vice President
Şcoală de şoferi

Ruukki Construction România şi Bulga-


ria va fi deţinută de un manager român, Marian
Pîrvu, în vreme ce poziţia de Plant Manager va fi
ocupată de polonezul Adam Korol. Marian Pîrvu a
deţinut anterior poziţia de Director General al Ar-
celorMittal Construction Romania S.A., divizia de
construcţii metalice a ArcelorMittal. Absolvent al
Facultăţii de Construcţii, secția Construcţii Civile,
Marian Pîrvu vine cu o experienţă de peste 14 ani

La construcţia celei mai înalte clădiri din lume


au fost folosite produse BASF
Pe 4 ianuarie 2010 a fost inaugurată cea mai înaltă clădire
din lume iar aditivii pentru betoane Glenium SKY de la BASF
au contribuit la stabilirea acestui record mondial.
Cu o perioadă de construcţie de cinci ani, înălţimi ameţitoare şi condiţii climatice
extreme, Burj Dubai a fost o provocare foarte specială şi din punctul de vedere al
plastifiantului pentru betoane folosit. Prin folosirea Glenium SKY, plastifiantul pen-
021.411.81.94

tru betoane de înaltă calitate de la BASF, a fost posibilă turnarea betonului până la
o înălţime de 600 metri, fără nicio întrerupere. Fundaţia şi structura impresionantă
a Burj Dubai au necesitat aproximativ 180.000 m3 de beton cu plastifiant Glenium.
Aditivii pentru betoane, compuşi din polimeri eter policarbohidraţi, asigură o mare
flexibilitate şi, în timpul procesului de turnare, pot preveni segregarea betonului,
în ciuda presiunii înalte folosite. Datorită plastifiantului Glenium SKY, betonul a
fost uşor de procesat, fără pierderea calităţii. În plus, timpul de realizare a fost
îmbunătăţit, betonul fluid necesar pentru a construi un nou etaj ajungând rapid la
o stabilitate suficientă continuării procesului de construcţie în scurt timp. Astfel, uti-
lizând Glenium SKY viteza de construcţie a Burj Dubai de două etaje pe săptămână,
a depăşit standardul obişnuit în Dubai, de un etaj pe săptămână. Alte provocări de
care a trebuit să se ţină cont în procesul de construcţie a celei mai înalte clădiri
din lume au fost condiţiile climatice din Dubai: aici, temperaturile nu numai că
fluctuează între 10°C, iarna, şi 50°C, vara, dar diferenţele de temperatură dintre zi
şi noapte pot ajunge şi la 20°C.
centru principal
le internaţionale
pe piaţa de construcţii din România. În paralel
acesta şi-a completat studiile cu numeroase cur-
suri de management în cadrul London Business
School şi ArcelorMittal University. Marian Pîrvu
s-a alăturat echipei Ruukki începând cu data de 1
februarie. Cătălin Moisiuc, cel care a deţinut an-
terior poziţia de Plant Manager Bolintin Deal, a
devenit Plant Manager Obnisk, Rusia, o altă piaţă
cheie pentru corporaţia Rautaruukki.
Programul BOOST de eficientizare a costurilor
fixe din producţie şi a lanţului de aprovizionare
a generat deja economii în valoare de peste 60
milioane euro, urmând ca cifra să crească până la
valoarea de 150 mil euro în 2011.

81 de mii mp de închiriat
la cel mai nou centru
comercial din Bucureşti
Sun Plaza este cel mai nou centru
comercial din Bucureşti, având o suprafaţă
închiriabilă de 81.000 mp şi peste
210.000 mp suprafaţă construită.
Centrul are o parcare subterană cu 2.000 de
locuri şi o legătură directă cu staţia de me-
trou Piaţa Sudului, realizată printr-un pasaj
subteran. “Avem un mix de chiriaşi şi ancore
puternice, avem o poziţie deosebită în oraş şi
cele mai bune facilităţi de acces. Aşteptăm cel MATERIALE HIDROIZOLANTE
puţin 15 milioane de vizitatori anual să trăiască
ADITIVI PENTRU BETOANE
împreună cu noi experienţa prietenoasă şi SI MORTARE
accesibilă a Sun Plaza”, declară Friedrich Wa-
chernig, Membru în Board-ul investitorului ADEZIVI ÞI CHITURI
Sparkassen Immobilien AG. Sparkassen Immo- MATERIALE PENTRU REPARAÞII
bilien AG este listată la Bursa din Viena de 22 de ÞI MATERIALE PENTRU VOPSIRE
ani, fiind cea mai veche companie de investiţii TENCUIELI GATA PREPARATE
imobiliare din Austria. Compania este un inves-
titor pe termen lung în proprietăţi rezidenţiale, PARDOSELI INDUSTRIALE
birouri, hoteluri şi spaţii comerciale în Austria,
Germania, Cehia, Slovacia, Croaţia, Ungaria,
România şi Bulgaria.

Str. Poteraşi, Nr. 5, Sector 4, Bucureşti


Tel.: 021 300 04 82 / 83 / 84; Fax:13 021 316 67 46
E-mail: info@isomat.ro; www.isomat.eu
0734 002 058
0372 772 220
Actualitate
C erealis
Mai puțini
500/115/238 NF
compuşi organici
volatili în toate
produsele Fabryo
Producătorul de vopsele Fabryo Corporation a fina-
lizat procesul de reducere a conţinutului de compuşi
500/190/238 NF organici volatili din formulările tuturor produselor din implementat la Fabryo peste 500 de procese tehnolo-
portofoliu. gice noi”, explică Aliz Kosza, Director General Executiv
Începând cu 1 ianuarie 2010, întreaga producţie a Fabryo Corporation. „Un prim pas a fost reformularea
Fabryo Corporation respectă directiva 42/2004 a Co- reţetelor, reducând cantitatea de solvenţi şi, implicit,
misiei Europene, adoptată prin Hotărârea Guvernului gradul de toxicitate din compoziţia vopselelor lavabile,
nr. 735 din 2006, prin care se stabilesc valorile limită a emailurilor şi lacurilor pe bază de solvenţi, la toate
maxime ale conţinutului de compuşi volatili din vop- mărcile existente. În paralel, am creat o nouă generaţie
sele şi lacuri. Din acest an, toate produsele mărcilor de produse sub marca Savana, pe bază de apă, prie-
Savana, Innenweiss şi Rost au marcată pe etichetă va- tenoase cu mediul. Produsele Savana pe bază de apă
375/250/238 NF loarea conţinutului de COV, care este mai mică decât reprezintă direcţia pe care o urmează Fabryo pentru
limita maximă legală stabilită în cadrul Uniunii Euro- viitor. Acestea oferă, alături de formula eco friendly,
pene pentru 2010. performanţe mai bune pentru utilizator: uscare mai
“Prin acest proiect amplu de aliniere la cerinţele Comi- rapidă, rezistenţă superioară a culorilor în timp, nu
siei Europene şi prin inovaţie, în 2009 s-au realizat şi emit noxe la aplicare şi în exploatare.

250/300/238 NF
Eclisse intră și pe piața din România
Eclisse Italia, lider internaţional în producţia
sistemelor metalice de glisare a uşilor şi fe-
restrelor, funcţionează din acest an şi pe piaţa
românească.
Soluţiile Eclisse, însoţite de peste 20 brevete
referitoare la fiabilitate, durabilitate, accesibi-
litate, facilitate în instalare şi întreţinere, satis-
fac exigenţele moderne ale amenajărilor de in-
290/250/238
terior şi garantează o exploatare îndelungată.
Showroom-ul Eclisse expune, pe o suprafaţă
de 400 mp, o gamă diversificată de modele
care încorporează uşi glisante de diverse di-
mensiuni, finisaje şi culori, echipate cu kit de
auto-închidere, instalaţie electrică, accesorii
de funcţionare coordonată a uşilor, kit de sin-
cronizare etc. Disponibile la dimensiuni stan-
dard sau speciale, potrivite pentru pereți de
zidărie sau de gipscarton, sistemele metalice
de glisare pot fi echipate cu uşi simple sau du-
C erealis ble, simetrice sau telescopice, secţionale sau
circulare, din lemn sau sticlă.
0734 002 058
0372 772 220 14 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro
serena instalcom
import-export

selinFluid control
selin
Fluid control

kranich

Importator:
n Robineţi apă n Robineţi gaz n Fitinguri pexal n Fitinguri alamă
n Racorduri gaz n Racorduri apă

Tel.: 021 352 99 88; Mobil: 0744 65 39 91; E-mail: serenaro@hotmail.com


Interviu
Directorul general România, Abram Arpad:

Bauder se dezvoltă în sectorul


de hidroizolații drumuri și poduri
Compania Bauder a lansat o serie de produse inovative precum căptuşeli
bituminoase elastomerice, spume poliuretanice dure și sisteme de ecranare împotriva
radiaţiilor electromagnetice. Pentru acest an, compania urmărește dezvoltarea pe
sectorul de hidroizolații drumuri și poduri, potrivit directorului general Abram Arpad.
În anul 2006 v-aţi propus să acoperiţi o parte Acest sector se va dezvolta în România, dar tre-
cât mai mare din domeniul membranelor de buie implicarea multora în acest sens, inclusiv a
difuzie pentru acoperişuri. Există un sector statului.
în care doriţi să vă dezvoltaţi mai mult în
următoarea perioadă? Dacă da, care este Intenţionaţi să deschideţi o linie de producţie şi în Româ-
acesta? nia pentru a minimiza costurile de import?
În principiu, credem că în mare par- În acest moment firma Bauder are șase fabrici în
te am realizat ce ne-am propus în Germania, dintre care patru de membrane bitu-
2006, sectorul în care urmează să ne minoase și două de membrane material plastic
dezvoltăm în continuare este sectorul (PVC, FPO), momentan nu se preconizează des-
de hidroizolații la drumuri și poduri. chiderea unei noi lini de producție în România.

Abram Arpad,
Director General
Ce produse noi intenționați să lansați în acest an? Programul Prima Casă
Bauder Compania Bauder a fost și va fi un deschizător nu este suficient pentru a scoate
România de drumuri, la începutul acestui an se vor lansa din criză firmele din domeniu
sisteme solare, adică sisteme fotovoltaice. Cum au fost influenţate vânzările în aceste condiţii ale
pieţei? Care sunt procentele de creştere sau scădere a
Aţi remarcat o creştere a cererii pentru acoperişuri verzi vânzărilor din perspectiva companiei Bauder?
în România? Influențele asupra vânzărilor din păcate au fost
Creșterea pe domeniul acoperișurilor verzi este negative, nu foarte mari, dar totuși negative, în
semnificativă în România, se poate vorbi deja de continuare în condițiile actuale, din punctul nostru
mii de metri pătrați de asemenea acoperișuri, de vedere, nu se întrevăd creșteri în acest sector,
dar considerăm că este încă mult de făcut în creșterile ar fi posibile în condițiile unei stabilități
acestă zonă, ceea ce este îmbucurător este faptul politico-economice și ale unei abordări corecte și
că arhitecții din România au înțeles ce înseamnă realizabile a situației actuale din România.
aceste acoperișuri și putem spune că au un aport
deosebit în acest sens, cred că sunt cei mai buni Multe firme producătoare de materiale pentru
promotori. construcţii şi-au pus speranţa de ieşire din criză odată
Este adevărat că în România sistemle de acoperiș cu relansarea programului naţional de reabilitare
verde sunt mai puțin cunoscute, dar încep să fie termică. Consideraţi că acest program va avea succe-
cunoscute. sul scontat? Va influenţa semnificativ acest program
creşterea vânzărilor companiei Bauder în România?
companie Putem vorbi despre o anume reticenţă a cumpărătorului Programul de reabilitare termică poate fi un pro-
Sc BAUDER Srl român în ceea ce priveşte produsele ecologice? gram care să ajute la ieșirea din criză, dar nu
P-ţa 1 Mai Nr. 4-5
Cluj-Napoca, 400141 Produsele ecologice, momentan, pentru cum­pă­ credem că este suficient și nu în forma actuala
Romania ră­to­rul român sunt mai puțin cunoscute și nu de derulare, de exemplu în condițiile actuale în
Tel: +40 264.206.638 sunt sufici_en­te informații despre avantajele care TVA se plătește la factura emisă și nu la fac-
Fax: +40 264.206.639 acestora, respectiv im­pactul lor asupra vieții și tura încasată, mai ales la contractele cu finanțare
E-mail: info@bauder.ro sănătății populației și me­diului în care trăiesc. de la buget, programul nu este suficient pentru a
Web: www.bauder.ro
Cum vedeţi viitorul acestui sector în România? scoate din criză firmele din domeniu.

16 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


ERP pentru firmele de servicii

ƒ CRM ƒ Document management


ƒ Project management ƒ Financial management
ƒ Intraweb/Intranet portal ƒ Event management
ƒ Contact management ƒ Bănci de date
ƒ Time-tracking (time-sheet) ƒ Contract management

Kazier este un sistem de management + suportul IT pentru sistemul e folosit în comun de catre mai multe business-units
implementarea acestuia: un concept unitar de modelare, sau chiar firme separate simultan. Câteva dintre avantajele
de procedurizare şi de optimizare a activităţii unei organizaţii folosirii Kazier: lucrul şi controlul total al businessului de la
împreună cu un software integrat, de tip Web application, distanţă (remote/mobile office), procedurizarea activităţii,
de management al proceselor şi proiectelor şi al tuturor flexibilitate maximă (poate modela o mare varietate de activităţi,
evenimentelor, contactelor, documentelor şi datelor financiare de la cele din firme cu câţiva angajaţi până la afaceri foarte mari,
ataşate acestora. Kazier-ul poate administra în întregime cu sute sau mii de angajaţi), uşurinţă de folosire, capacitatea
activitatea unei firme mari din domeniul serviciilor: consultanţă, de a înlocui multe sisteme separate cu un singur software
avocaţi, servicii financiare, medicale, industriale, real-estate, integrat, protecţia ridicată a datelor, pe mai multe niveluri de
publicitate, publishing, ONG-uri, instituţii ale administraţiei securitate, cu posibilitatea controlului accesului pe fiecare
de stat, precum şi departamentele de tip «support/shared informaţie sau document în parte. Kazier este implementat şi
services» din corporaţiile mari şi foarte mari: vânzări, marketing, folosit în prezent în mai multe bănci, firme de consultanţă, de
juridic, training, recrutare, client-service, aprovizionare etc. publishing, cabinete de avocaţi şi alte organizaţii din România
Productivitatea e cu atat mai mare cu cât compania are mai şi din străinătate (Franţa, China, Tunisia, Maroc, Ungaria etc.)
multe activităţi dispersate în oraşe sau ţări diferite şi cu cât Numele produsului nu este ales întâmplător…

www.kazier.eu
www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 17
Prezentare companie
Terratest finalizează fun
1A
Podul Vidin- 2A
3A

Compania Terratest a anunţat că va finaliza în curând lucrările


la ultimele două pile ale podului Vidin-Calafat şi urmează
execuţia culeei A3, situată în România.

P
odul Vidin-Calafat are o importanţă con- Pentru acest proiect, Terratest implică 40 de oa-
siderabilă atât din perspectiva dezvoltării meni: 8 echipe de lucru care acoperă atât turele
infrastructurii pentru Coridorul IV de de zi cât şi cele de noapte, personal spaniol, bul-
Transport European, cât şi pentru axa de trans- gar și român.
port din sud-estul Europei. Proiectul presupune La nodurile de acces pentru fundaţiile indirecte
construcţia unui pod rutier şi feroviar, cu patru s-au utilizat soluțiile pe piloți prefabricați (440x
benzi auto, o cale ferată pe un fir şi o pistă pentru 440 mm) și piloți “in-situ” de diametru 1200 mm.
biciclişti. Soluția de piloți prefabricați s-a adoptat având în
Lungimea podului principal este de 1971 m cu vedere cantitatea mare de piloți de executat. Evi-
2 culei și 12 pile, la care se adaugă o culee și dent, condițiile solului au făcut posibilă utilizarea
10 pile de la accesul principal. Lucrările adia- acestei soluții. S-au executat în total 10.598 ml
cente presupun 6 noduri de acces pentru partea de piloți prefabricați. Aceștia au fost înfipți prin
bulgărească. batere, având diverse lungimi. Utilizarea acestei
soluții a permis un randament mărit de execuție.
Evoluția proiectului şi a lucrărilor Piloții de diametru 1200 mm executați “in-situ”
Terratest a obţinut contractul pentru execuţia de au avut lungimi de până la 33 m și s-a folosit tu-
fundaţii speciale pentru podul peste Dunăre în- baj recuperabil pe o lungime de aproximativ 22
tre Calafat şi Vidin, cât şi execuţia lucrărilor de m și noroi bentonitic pentru a susține pereții fora-
fundaţii speciale pentru accesele cu varianta de jului pe restul lungimii piloților. Pentru înfigerea
ocolire a Vidinului, acces atât rutier cât şi feroviar. acestui tubaj recuperabil s-au folosit echipamente
Lucrările presupun înfigerea piloţilor prefabricaţi speciale precum vibrociocanul.
(440x440 mm), piloţi în situ (diametru 1200mm, Lucrări mai complexe s-au executat la podul
1500mm și 2000mm), cât şi injectarea acestora, principal. Pentru această parte a proiectului s-au
teste de verificare a piloţilor (PIT). executat piloți “in-situ” de diametru 1500 mm și

18 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


daţiile speciale pentru
Calafat 4A
aLte informa
aL informaŢii tehnice
Lungime totaLă

Nr. ToTal
LLă – 25782 m

TTal de pilo
piloTi
mL

Ti execu
execuTaŢi:
 254 de piloţi in situ
 963 de piloţi prefabricaţi

tipuri de piLoŢi executaŢi


 Piloţi in situ Ø 1200 mm, lungime totală - 2718 ml
 Piloţi in situ Ø 1500 mm, lungime totală - 1400 ml
 Piloţi in situ Ø 2000 mm, lungime totală - 11066 ml
 Piloti prefabricati 440 x 440 mm, lungime totală
- 10598 ml
 Piloţi executaţi de pe barjă, lungime totală - 5276 ml

utiLaje utiLizate pentru piLoŢii in situ


 IMT AF 18
 IMT AF 220
 Liebherr 883
2000 mm. Piloții de diametru 1500 mm au atins  Liebherr 885
lungimea de 52 m. În cazul acesta, având în ve-  RT 3
dere condițiile solului și prezența apei, s-a utili-  Special Kelly – un echipament capabil să foreze
zat soluția de tubaj pierdut și noroiul bentonitic. la 90 m adâncime, utilizat în acest caz, pentru a
Lungimea tubajului pierdut a atins lungimea de fora la 80 m adâncime.
24 m, acesta ajungând până la un strat de argilă
impermeabilă, pentru restul de 50 m utilizân- Condițiile deosebite de execuție a lucrărilor
du-se noroiul bentonitic pentru a susține pereții pe acest tronson au îngreunat puțin procesul
perforației. de execuție a piloților. O problemă deosebită o
Prezența unei insule în acea zonă a Dunării a reprezintă în acest caz stabilirea și menținerea
simplificat execuția lucrărilor, aceasta permițând poziției forajului în timpul execuției piloților. O
construcția unui dig pentru a putea conecta insula altă problemă a ridicat rezervorul de bentonită,
de malul bulgăresc al Dunării. Acest lucru a fost acesta fiind mutat de mai multe ori. În cazul
posibil datorită faptului că această parte a albiei execuției piloților în apă, rezervorul de noroi ben-
Dunării nu este navigabilă (adâncimea apei este tonitic a trebuit instalat pe barjă.
de 18 de m). Logistica, în general, în ceea ce privește canalul
Astfel, din cele 12 pile, 8 pile (PB1 la PB8) au navigabil, a fost foarte bine organizată atât de
putut fi executate de pe uscat. Pe acest tronson către antreprenorul general cât și de către Ter-
piloții au atins adâncimea de 60 m. Diametrul ratest, și până în acest moment totul a decurs
piloților a fost de 2000 mm iar tubajul pierdut a în mod adecvat, având în vedere complexitatea
avut lungimea de 25 m. Restul perforației a fost lucrărilor efectuate de pe barja. Menținerea pe
susținută cu ajutorul noroiului bentonitic până la poziție fixă a barjei, cantitatea mare de suduri de
fundul excavației. executat, obținerea verticalității piloților, spațiul
Soluția cu piloții executați de pe uscat nu a mai de lucru restrâns și dificultatea executării acestui
putut fi utilizată și pentru pilele PB9 la PB12, tip de piloți a fost rezolvată datorită experienței per- compaNie
această parte a albiei Dunării fiind navigabilă. sonalului Terratest avut pe șantier. La acest proiect sc terratest geotehnic sa
Str. Sevastopol 13-17,
Astfel, piloții pe acest tronson se execută de pe au fost implicați responsabili de echipă ce au peste
Birou 106, Bucureşti
barjă. Aici piloții de 2000 mm diametru ating lun- 30 de ani de experiență în acest tip de lucrări. În
Tel.: +40 21 317 89 41
gimi de 80 m. Tubajul pierdut are lungimi de 25 m prezent, se lucrează la ultimele două pile ale podu- Fax: +40 31 425 29 25
și a fost introdus până în stratul impermeabil de lui principal, situate pe partea navigabilă a Dunării. Email: office@terratest.ro
argilă. Ca și în celelalte cazuri s-a utilizat noroiul După terminarea acestora va urma execuţia culeei Web: www.terratest.ro
bentonitic pentru restul lungimii piloților. A3, situată în România.

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 19


Supliment ECO
Arhitectura ecologică între
supertehnologie
şi reîntoarcerea
la natură
Două trenduri majore se remarcă
la acest moment în ceea ce priveşte
arhitectura ecologică: cel care susţine
abordarea supertehnologică, sau
high-tech, şi cel care promovează
reîntoarcerea la natură şi metodele lipsite
La sfârșitul
de influenţele cuceririlor ştiinţifice.
anului 2009,

Î
n primul caz, rezultatul abordării high-tech îl precum şi un hotel sustenabil, au stat sub semnul
chinezii au reprezintă clădirile ultrasofisticate din sticlă şi Eco, cu scopul protejării naturii şi a economisirii re-
inaugurat
metal, cu înălţimi impozante, realizate pe baza surselor, sistemul performant de izolaţie reducând
cea mai mare
clădire din lume unor tehnologii avansate pentru a le conferi o du- cu 30% consumul de energie faţă de metodele stan-
alimentată cu rabilitate sporită. Totuşi, aceste clădiri punctează în dard. Pe de altă parte, abordarea netehnologizată
energie solară minus în ceea ce priveşte consumul de energie în promovează clădirile realizate din materiale natu-
care va găzdui anotimpul rece şi controlul temperaturii pe perioada rale sau uşor de prelucrat precum lemnul, pământul
al patrulea călduroasă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă compactat, baloţi de paie, bambus şi materiale reci-
Congres al cea mai mare clădire din lume care foloseşte ca clabile precum cauciucul, hârtia, aluminiul şi sticla,
Orașelor Solare sursă de energie soarele, situată în provincia Shan- în care primează soluţiile constructive care să im-
Mondiale. gdong din nord-vestul Chinei (foto). Spaţiul de bi- plice un aport tehnologic minim, precum realizarea
rouri care măsoară 75.000 m2 are o structură sub acoperişurilor din iarbă sau a faţadelor din plante şi
forma unui cadran solar, beneficiind de folosind la maximum iluminarea naturală.
un sistem ultratehnologizat de colec-
tare a energiei solare. Extrem de Construcțiile tradiționale
important este faptul că toate O combinaţie între cele două îl reprezintă
etapele procesului de reali- construcţiile asemănătoare bordeiului tradiţional,
zare a acestui impozant semiîngropat în pământ, integrate perfect în peisa-
edificiu care adăposteşte jul ambiant, având avantajele unei izolaţii termice şi
centre expoziţionale şi fonice foarte bune, care nu necesită investiţii finan-
de conferinţe, spaţii de ciare mari, cu facilităţile conferite de tehnologiile
instruire sau destinate cele mai avansate în materie de confort şi design.
cercetărilor ştiinţifice, Alte beneficii notabile ale acestor tipuri de clădiri

20
sunt costurile reduse de întreţinere şi diminuarea a sistemelor mecanice care, printr-un design
riscurilor în cazul cutremurelor sau incendiilor, fără adecvat, ar fi putut fi evitate în aproape orice fel
a uita de rezolvarea comodă a problemei spaţiului. de climat.
Pe de altă parte, problemele legate de infiltrarea apei
şi de necesitatea realizării unui structuri mai solide Performanţe energetice maxime
decât în cazul clădirilor tradiţionale, care duce la şi impact minim asupra mediului
investiţii băneşti mai mari decât în mod obişnuit, se Pentru a avea un aport cât mai mic la degrada-
pot înscrie în categoria dezavantaje. rea mediului înconjurător, arhitectura ecologică
Economii notabile de energie se pot obţine prin are ca principale coordonate îmbunătăţirea
alegerea de materiale compatibile cu sistemele de performanţelor energetice ale clădirilor şi, pe de
energie pasive, în care intră îndeosebi ventilaţia altă parte, reducerea impactului construcţiilor
naturală, scăderea temperaturii ambientale inte- asupra mediului înconjurător printr-o proiectare,
rioare cu ajutorul unor elemente de umbrire şi folo- situare, exploatare şi întreţinere cât mai eficiente.
sirea unor sisteme de încălzire solară. În ceea ce priveşte mărirea eficienţei cu care
Trendul Eco în arhitectură a început să câştige teren clădirile utilizează resurse precum energia, apa
odată cu conştientizarea faptului că resursele natu- şi materialele de construcţie, pot fi aplicate o se-
rale sunt pe cale să se epuizeze, din dorinţa de a rie de tactici care să ducă la reducerea consu-
menţine pe cât posibil echilibrul natural. Folosirea murilor: un sistem performant de izolaţii reduce
excesivă a oţelului şi sticlei ca principale materiale consumul de energie pentru încălzire, ventilare
pentru construcţii şi apariţia unor serioase pro- sau condiţionare a aerului. Amplasarea eficientă
bleme de disconfort generate de supraîncălzirea a clădirii reprezintă o altă tactică de bază, astfel
solară a structurilor sau de pierderile de căldură fiind posibilă utilizarea la maximum a energiei
pe timp iernii au condus la utilizarea frecventă solare atât prin intermediul unor sisteme pasive,

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 21


Supliment ECO
care folosesc materiale care absorb căldura, fie n folosirea la maximum a luminii naturale în interior, în
prin sisteme active, care transformă energia solară detrimentul celei artificiale;
în alte tipuri de energie. De asemenea, vegetaţia n instalarea de micro turbine de vânt pentru utilizarea
abundentă, de preferinţă din specia foioaselor, energiei eoliene în obţinerea energiei electrice;
plasată în faţa pereţilor însoriţi, este o modalitate n folosirea tuburilor solare colectoare pentru capta-
ieftină de răcire a aerului din interiorul unei clădiri, rea energiei solare cu scopul de a încălzi apa caldă
fără a constitui o piedică în calea razelor de soare menajeră;
iarna. La fel, colectarea apelor reziduale şi folosirea n folosirea celulelor fotovoltaice pentru a transforma
lor fie în irigaţii, fie în alte scopuri domestice, după energia solară în electricitate;
tratarea lor corespunzătoare, reprezintă o altă mo- n instalarea de pompe subterane pentru extragerea
dalitate de luat în seamă pentru economisirea re- energiei geotermale;
surselor. Punerea în practică a tuturor tacticilor Eco n utilizarea biocombustibililor locali.
poate implica, de multe ori, investiţii mai ridicate
decât în cazul clădirilor convenţionale, însă avanta- Case, constructori
jele pe care le oferă sunt incontestabile: pe termen şi locatari sănătoşi
lung, construcţiile realizate pe baza principiilor Eco
pot avea un consum energetic infim, iar impactul Pentru ca aceste condiţii să fie îndeplinite, sunt
necesare câteva reguli esenţiale:
asupra mediului poate trece neobservat.
n folosirea de materiale naturale, neprocesate
Printre modalităţile de a utiliza la maximum sursele de n e
vitarea utilizării materialelor conținând solvenţi
energie alternativă disponibile în natură se numără: volatili, care emit toxine, formaldehide, agenţi
n folosirea pasivă a energiei solare, prin orientarea nocivi de protecţie a lemnului, izolaţie minerală
spre sud a faţadelor corespunzătoare spaţiilor în iritantă sau cancerigenă.
care se acumulează căldura; n o
 ptarea pentru ventilaţia naturală şi pentru
n integrarea sistemelor colectoare de masă termică, cu pereţi care „respiră” cu scopul asigurării calităţii
rolul de a stoca şi a emite lent energia solară; aerului interior.

22 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


ORGANISM DE CERTIFICARE NOTIFICAT DIRECTIVA EUROPEAN|
ORGANISMDE
ORGANISM “PRODUSE
ORGANISM DE
DECERTIFICARE PENTRU
CERTIFICARE
CERTIFICARE NOTIFICAT
NOTIFICAT NOTIFICAT
DIRECTIVA "
EUROPEAN| . 1840)
CONSTRUC}II (N
O
DIRECTIVA
EUROPEAN|
DIRECTIVA EUROPEAN|
“PRODUSE PENTRU
“PRODUSE PENTRU CONSTRUC}II
“PRODUSE " (N" .(N
PENTRU
CONSTRUC}II 1840)
CONSTRUC}II
. 1840) " (N . 1840)
O
O O

AEROQ
•Sistemele de Management al Calit\]ii - ISO 9001
•Sistemele de Management al•Sistemele de Management de Mediu - ISO 14001
AEROQ
Calit\]ii - ISO 9001
ORGANISM DE CERTIFICARE NOTIFICAT DIRECTIVA EUROPEAN|
AEROQ
•Sistemele de Management al
•SistemeleCalit\]iide- ISO 9001
Management
ManagementalalS\n\t\]ii
Calit\]ii -[iISO 9001

AEROQ
•Sistemele de Management de Mediu - ISO
•Sistemele 14001 de
•Sistemele
•Sistemele de Management
de Management de Mediu
al S\n\t\]ii [i - ISO 14001
•Sistemele
Securit\]ii de Management
Ocupa]ionale - de
OHSAS Mediu
18001- ISO 14001
“PRODUSE
care PENTRU CONSTRUC}II" (N . 1840)Securit\]ii Ocupa]ionale - OHSAS 18001
•Sistemele de Management al S\n\t\]ii [i O

Organism
Organism care •Sistemele de Management
Securit\]ii Ocupa]ionale
Alimentelor - ISO 22000
pentru •Sistemele
•Sistemele
Siguran]a
- OHSAS de de
18001
Securit\]ii
Managementpentru
Management
Ocupa]ionale -
al S\n\t\]ii
OHSAS 18001
[i
Siguran]a
Organism care
Certific\
•Sistemele de Management Alimentelor
•Conformitatea produselor •Sistemele - ISO 22000
pentru Siguran]a
Organism
AEROQ
care Alimentelor - ISO 22000 de Management
•Sistemele al Calit\]ii
deproduselor
Management - ISOSiguran]a
pentru 9001
Certific\Certific\ •Sistemele
•Sistemele
•Sistemele de Management
•Sistemele
pentru
de Management
•Conformitatea
Avia]ie - AS/EN
de Management
de Management
al Calit\]ii al Calit\]ii
al S\n\t\]ii [i
al•Conformitatea
produselor
Calit\]ii
9100•Sistemele de Management
Alimentelor de Mediu - ISO 14001
- ISO 22000
Certific\ •Conformitatea produselor
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE pentru
9100 Avia]ie
= ~NCREDERE
pentru Avia]ie - AS/ENSecurit\]ii - AS/EN
Ocupa]ionale
•Sistemele
910018001
- OHSAS
de Management al Calit\]ii
Organism care •Sistemele
pentru
de
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
PRIMUL ORGANISM ROMÂNESC
Management
Avia]ie
Alimentelor -=ISO
-
~NCREDERE
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
22000
pentru
AS/EN 9100
= ~NCREDERE
Siguran]a
= ÎNCREDERE
ACREDITAT
PRIMUL ORGANISM ROMÂNESC ACREDITAT
Certific\
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR
PRIMUL ORGANISM
•Conformitatea produselor
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
CALIT|}II
ROMÂNESC = ~NCREDERE
PRIMUL•Sistemele
ORGANISMde Management
ROMÂNESC al Calit\]ii
PENTRU CERTIFICAREA
{I A CONFORMIT|}II PRODUSELOR:
ACREDITAT SISTEMELOR
pentru Avia]ie - AS/EN 9100CALITĂŢII
PRIMUL
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR CALIT|}II ACREDITATPRODUSELOR:
ORGANISM ROMÂNESC
ŞI A CONFORMITĂŢII
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
{I A CONFORMIT|}II ACREDITAT
PRODUSELOR: =
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR CALIT|}II ~NCREDERE
CARPATCEMENT HOLDING PENTRU LAFARGE CIMENT
CERTIFICAREA ROMå NIA
SISTEMELOR CALIT|}II
Bucureşti, Deva, Bicaz, Fieni {I
IMSAT ASACONFORMIT|}II
PRIMUL ORGANISM
Bucureşti
PRODUSELOR:
Medgidia, ROMÂNESC
Hoghiz, Tg. Jiu
{I A CONFORMIT|}II PRODUSELOR:
ACREDITAT
HOLCIM PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR L CALIT|}II
APLAST
LAST SRL
Câmpulung, Aleşd, Turda Ceptura, Jud. Prahova
{I A CONFORMIT|}II PRODUSELOR:

MACON SA PRIVI MAJ AD


Chisinău Serbia

IGM BACKA NOVA DOO TRUDBENIK


Serbia Serbia

CARMEUSE HOLDING SRL PRO IMSAT SA


Braşov Râmnicu Vâlcea

TEHNOREX ...`mpreun\ cu PSV COMPANY SA


Măgureni, jud. Prahova Bucureşti
VIITORII CLIEN}I
ADAUG|M VALOARE
FIBROBETON SRL EFORTURILOR ROMÂNIEI FORETIS SA
Bicaz Bucureşti
DE INTEGRARE
EUROPEAN|!
...`mpreun\ cu
ADEPLAST SA VIITORII CLIEN}I ASA CONS ROMANIA SRL
Oradea Str. Feleacu nr. 14B, Sector 1, Bucure[ti, Cod Po[tal: 014186 Turda
Dir. Tel: 021 23 23 409; Dir. Executiv: Tel./Fax: 021 233 07 49
ADAUG|M VALOARE
Secretariat: Tel.: 021 232 33 18/0745 010 108
AUSTROTHERM COM SRL EFORTURILOR ROMÂNIEI
Bucureşti Organizaţiile
DE INTEGRARE
Fax: 021 232 certificate
34 17/0745 730 şi
E-mail: aeroq@mb.roknet.ro
010 AEROQ URBAN ELECTRIC SRL
Ploieşti

EUROPEAN|! www.aeroq.ro ...`mpreun\ cu


MECHEL CâMPIA TURZII SA ...`mpreun\
...`mpreun\ cucu
VIITORII CLIEN}I
IMROM SA
Câmpia turzii Roman
Str. Feleacu nr. 14B,VIITORII
Sector 1, CLIEN}I
Bucure[ti, Cod Po[tal: 014186
Dir. Tel: 021 23 23VIITORII CLIEN}I
409; Dir. Executiv: Tel./Fax: 021 233 07 49
ADAUG|M VALOARE
SANEX SA Secretariat:ADAUG|M VALOARE
Tel.: 021 232 33 18/0745 010 108 PETRO-CONSTRUCT SA
Cluj-Napoca
Fax:
EFORTURILOR
ADAUG|M VALOARE
021 232 34 17/0745
ROMÂNIEI
730 010
Floreşti, jud. Prahova
EFORTURILOR ROMÂNIEI
DE INTEGRARE
EFORTURILOR
E-mail: ROMÂNIEI
DEaeroq@mb.roknet.ro
INTEGRARE
EUROPEAN|!
www.aeroq.ro
EUROPEAN|!
DE INTEGRARE
EUROPEAN|!
Str. Str. Feleacu
Feleacu nr. Sector
nr. 14B, 14B, Sector 1, Bucure[ti,
1, Bucure[ti, Cod 014186
Cod Po[tal: Po[tal: 014186
Dir. Dir. Tel: 23
Tel: 021 021 2323 23Dir.
409; 409; Dir. Executiv:
Executiv: Tel./Fax:
Tel./Fax: 021 233021 233 07 49
07 49
Str. Feleacu nr. 14B,Tel.:Sector
Secretariat:
Secretariat: 1,33
Tel.:232
021 021 Bucure[ti,
232 Cod
108Po[tal:
33 18/0745
18/0745 010 010 108014186
Dir. Tel: 021 23 Fax:23021
409;
Fax: 232 Dir.
02134232 Executiv:
17/0745 730Tel./Fax:
34 17/0745010730 010021 233 07 49
Secretariat:E-mail: aeroq@mb.roknet.ro
Tel.: 021
E-mail: 232 33 18/0745 010 108
aeroq@mb.roknet.ro
Fax: 021www.aeroq.ro
232www.aeroq.ro
34 17/0745 730 010
E-mail: aeroq@mb.roknet.ro
www.aeroq.ro

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 23


Supliment ECO

t
tipuri de
materiale
reciclabile
folosite în
construcţii
Folosirea materialelor reciclabile în construcţii nu este doar un
gest de solidaritate cu natura, ci totodată o tactică inteligentă
ce are drept rezultat creşterea eficienţei energetice a clădirilor
la construcţia cărora au contribuit.

M
aterialele sintetice, generic numite plastice, din oţel, elemente de închidere a cavităţilor din oţel
sunt utilizate pe scară largă în construcţii şi material termoplastic sau elemente de finisare a
datorită durabilităţii şi a greutăţii lor redu- pardoselii din cauciuc sau linoleum.
se. Materialele termoplastice obişnuite sunt polieti- Polistirenul reciclat se poate folosi în combinaţie cu
lena şi polipropilena, având avantajul de a fi foarte oţelul pentru realizarea de cofraje permanente uti-
uşor reciclabile. lizate la turnarea pereţilor de beton. Aceste cofraje
Polietilena se poate folosi la obţinerea de produse au excelente proprietăţi de izolare termică şi fonică,
Polistirenul destinate amenajărilor interioare, cum ar fi moche- în afara faptului că sunt rezistente la uzură. De ase-
reciclat şi te, ţesături sau substituenţi pentru cherestea. PVC- menea, amestecul de ciment cu polistiren reciclat se
produsele ul este folosit în mod frecvent la ţevile de scurgere foloseşte ca material de bază în procesul de turnare
din lemn din instalaţiile sanitare, la tâmplăria pentru ferestre a betonului, cu scopul realizării de pereţi pentru
presat au sau ca aplicaţii pentru pardoseală. Majoritatea ele- construcţii. Aceste structuri sunt eficiente din punct
o rată a mentelor de construcţie din PVC este fabricată din de vedere energetic, ignifuge şi fonoabsorbante.
eficienţei granule fine de plastic, a căror varietate este foarte Oţelul reciclat se foloseşte la realizarea elementelor
energetice mai mare, motiv pentru care doar o parte din ele poate structurale ale clădirilor sau pentru obţinerea obiec-
mare decât fi şi reciclată. telor de feronerie.
cea cores­ PVC-ul poate contribui, prin reciclare, la obţinerea Aluminiul recuperat poate fi utilizat pentru compo-
punzătoare unei game variate de produse utilizate în domeniul nentele de ferestre sau ca material pentru realiza-
construcţiilor, cum ar fi materiale pentru protecţia rea jgheaburilor.
izolaţiei
exterioară a clădirilor, ecran de palplanşe, elemente Hârtia reciclată este folosită la obţinerea de produse
convenţionale de închidere a orificiilor pentru ferestre sau plăci cum ar fi: pereţii din carton cu ghips sau pentru fa-
şi a altor pentru finisarea pardoselilor. Ţevile din PVC sunt bricarea izolaţiei din celuloză.
materiale de ecologice şi mai eficiente decât cele din ciment sau Sticla. La fabricarea materialelor de construcţii se
construcţii aliaje metalice. Principalele avantaje ale ţevilor din folosesc deşeurile din sticlă care nu sunt sortate
folosite în mod PVC sunt durata de viaţă de o sută de ani şi costuri după culoare, după îndepărtarea magnetică a ma-
frecvent minime de întreţinere. Ca variante la aceste produse terialelor feroase şi a aluminiului. Praful de sticlă
se pot folosi învelitori exterioare din lemn, palplanşe care nu mai poate fi utilizat la fabricarea altor re-

24 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


Materiale compuse dintr-o singură
substanță, mai ușor de reciclat
Materialele compuse dintr-o singură substanţă, de
exemplu oţel, beton, lemn, ori cele care sunt gata
dezasamblate, sunt în general uşor de refolosit
sau de reciclat. În schimb, cele având în alcătuire
mai multe ingrediente, de pildă plăcile aglomerate
din aşchii de lemn, sunt mai dificil de reutilizat,
altele necesită diverse operaţiuni preliminare, sau
în alte cazuri, nu sunt biodegradabile. Materialele
contaminate cu substanţe toxice, precum azbestul
sau vopselele pe bază de plumb trebuie tratate în
prealabil şi / sau depozitate corespunzător, pentru
a afecta cât mai puţin mediul înconjurător.

Betonul reciclat se foloseşte la fabricarea plăcilor de


beton folosite la fundaţiile construcţiilor. Ca mate-
riale de structură se folosesc şi blocurile de beton
pre-turnat uşor realizate din ciment, nisip şi var, la
care se poate adăuga şi zgura rezultată în urma ar-
derii cărbunilor. Pentru fabricarea betonului folosit
la asfaltare, una dintre componentele utilizate poate
fi cauciucul reciclat.
Piatra artificială, rezultată din amestecul de beton
şi pietriş, este utilizată de obicei ca material pentru
faţadele construcţiilor. La fabricarea acesteia se mai
poate folosi şi zgura. Rocile sau subsolurile sărace
pot servi drept rambleu în lucrările de fortificaţii ci-
vile, poduri şi drumuri.
cipiente poate fi valorificat prin realizarea vatei de Deşeurile din construcţii şi demolări oferă o sursă
sticlă, material utilizat pe scară largă în izolarea substanţială de materie primă pentru lucrările din
termică şi fonică. De asemenea, deşeurile de sticlă construcţii şi nu numai: astfel, se pot valorifica ma-
pot intra în componenţa elementelor folosite la fi- terialele de pe şantierele de construcţii, cum ar fi
nisarea exterioară a pereţilor, a pardoselilor sau la lemnul, plasticul, hârtia, cartonul, metalele, cablu-
obţinerea altor tipuri de geamuri. rile, soluţiile de lăcuit şi vopsit, cauciucul. Deşeurile
Aşchiile de lemn încorporate în masa de ciment, sub din construcţii trebuie colectate separat, ţinându-se
presiune, dau naştere unui amestec folosit la fabri- cont de gradul de curăţenie şi de poluare cu
carea panourilor pentru cofrare, structuri care sunt substanţe dăunătoare. La fel, materialele rezultate
non-toxice şi reciclabile la rândul lor. De asemenea, din demolări precum sol, ciment, ţigle, cărămizi,
deşeurile din lemn se pot folosi şi pentru realiza- beton, ipsos, lemn, metal, sticlă, sau materiale
rea sistemelor de duşumea ori pentru fabricarea excavate şi rămase după construcţia drumurilor:
elementelor de structură pentru acoperiş sau chiar nisip, pietriş, argilă, roci, pavaj, smoală, bitum. So-
la amenajarea acoperişurilor verzi, ca bază pentru lurile naturale îndepărtate, care nu sunt poluate,
stratul de sol. În mod evident, folosirea unor produse este bine să fie reutilizate direct pe şantier sau în
din lemn reciclabil precum uşi, ferestre sau structuri apropierea acestuia; altfel, se pot folosi la amena-
din cherestea, în locul unora din lemn nou, este jarea peisajului, în agricultură sau în
benefică atât din punct de vedere al eco- silvicultură.
nomiei de energie, cât şi a resurselor. Evitarea materialelor care pot
Deşeurile de cărămidă şi plăci de cauza viitoare probleme es­te
teracotă reprezintă o alternativă esenţială pentru redu­ce­
economică de realizare a faţa­ rea gradului de poluare
delor construcţiilor, cu condiţia pe termen lung şi vitală
ca pentru aceasta să fie folosit pentru sănătatea oame-
mortarul de var. nilor şi a planetei.

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 25


Supliment ECO

Condițiile
pe care trebuie să le
respecte un material
de construcții ecologic
Indiferent că este vorba de zidărie,
grinzi, sisteme mecanice şi electrice,
elemente de protecţie împotriva umezelii
şi căldurii sau finisaje, abordările Eco ar
trebui luate în considerare de la primele
etape ale proiectului unei construcţii.
Acoperiş verde Pardoseala
Deşi mai costisitor de realizat decât un acoperiş Pardoseala obţinută din lemnul recuperat în urma
obişnuit, acoperişul verde amenajat cu sol şi plan- demolării altor construcţii sau ca rezultat al unor
te este mai eficient pe termen lung, contribuind la operaţiuni de recondiţionare reprezintă o opţiune
scăderea consumului de energie datorită izolaţiei inteligentă de refolosire a materialelor, la fel cum
speciale, fără a uita de beneficiile binecunoscute se poate opta şi pentru dale de teracotă sau din
de natură estetică şi care se referă la sănătatea sticlă. Pentru o pardoseală Eco nouă, există po-
ocupanţilor şi a mediului înconjurător. sibilitatea folosirii unor materiale precum plută,

IzolaţIa

Materialele care conferă o bună izolaţie sunt


considerate ecologice deoarece, în cazul folosi-
rii acestora, va fi nevoie de o mai mică cantitate
de energie pentru asigurarea unui climat interior
corespunzător.

26 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


cauciuc şi bambus. Produsele din linoleum pot
fi, de asemenea, uşor reciclate, având calitatea
Sursa de
că sunt mai puţin toxice decât precedentele din proveniență a materiei prime
aceeaşi familie.
Este importantă sursa de provenienţă a materia-
Uşi lului în cauză – de exemplu, cherestea provenită
dintr-o plantaţie riguros controlată - şi canti-
Uşile din lemn de bambus sau de cocotier
tatea de energie încorporată în produsul finit.
reprezintă o alegere ideală atât din punct de ve-
De exemplu, oţelul are nevoie de o cantitate
dere estetic, cât şi practic. considerabilă de energie în cadrul procesului de
fabricaţie, în timp ce cărămida de pământ nu
Sisteme de izolaţie punctează deloc la acest capitol. De asemenea,
interioare–exterioare combustibilul necesar transportului materialului
Pentru izolarea interioară şi/sau exterioară a reprezintă o parte a energiei încorporate, motiv
unei clădiri se pot folosi plăci din microfibre de pentru care materialele uşoare au un avantaj în
lemn, răşini naturale şi parafină care nu permit această privinţă.
acumularea de condens, având permeabilitate la
vapori, şi care au o duritate comparabilă cu cea a
plăcilor OSB. Aceste plăci se obţin prin omogeniza- Mai exact, costurile de operare ale construcţiilor
rea aşchiilor din lemn cu parafină şi răşini, după la care s-a folosit izolaţie pe bază de celuloză
care amestecul obţinut se laminează, la sfârşit pot fi cu 40% mai mici decât în cazul altor ma-
plăcile rezultate fiind uscate în cuptoare speciale la teriale de izolaţie. Izolaţiile pe bază de celuloză
temperaturi controlate. se realizează mai precis, într-un timp mai scurt,
putându-se opta pentru densităţi diferite ale stra-
tului instalat. Obţinuţi din reciclarea ziarelor, ful-
gii de celuloză se amestecă cu substanţe aditive
ˆujlqwhuqd¼lrqdoÈl
care conferă produsului final proprietăţi ignifuge frqihulq¼‰shqwuxhqhujlh
şi rezistenţă la mucegai, în procesul de obţinere uhjhqhudelo‰Èl
a acestui material izolant fiind nevoie doar de 5% hƒflhq¼‰hqhujhwlf‰q
din cantitatea de energie folosită la producerea
unui material tradiţional de izolaţie în aceeaşi frqvwuxf¼llÈluhqry‰ul
cantitate.

Vopsele ecologice
Vopselele non-toxice folosesc apa pe post de ac-
celerator pentru liantul din compoziţie, în locul
solvenţilor petrochimici, extrem de nocivi pen-
tru mediul înconjurător. Chiar şi aşa, compuşii
O altă modalitate Eco extrem de eficientă de izolare organici volatili pot fi prezenţi în cantităţi mult
a clădirilor o reprezintă termo şi fonoizolaţiile cu mai mici în astfel de vopsele, fie sub formă de
celuloză, mai performante în comparaţie cu siste- pigmenţi, fie de lianţi, motiv pentru care aceste
mele tradiţionale cu vată minerală sau bazaltică. produse nu sunt considerate 100% ecologice.
Pe de altă parte, vopselele naturale sunt lipsite
de compuşi organici volatili, fiind fabricate nu-
Longevitatea mai din ingrediente naturale cum ar fi uleiuri
vegetale, coloranţi din plante, apă, minerale
Cu cât un material are o durată mai lungă de naturale. Lianţii din componenţa acestor vop-
viaţă, cu atât mai mare este avantajul pentru sele pot fi uleiul de in, argila sau proteinele din
mediul înconjurător, dar şi pentru utilizatorul lapte, în timp ce calcarul poate fi folosit ca agent 17-19.03.2010
construcţiei. de îngroşare pentru vopselele prea subţiri, iar
Posibilitatea de îndepărtare şi reciclare terebentina pe post de solvent. De asemenea,
Dacă materialul este uşor reciclabil, fără să Expo Arad International
uleiurile esenţiale obţinute din citrice pot juca
afecteze mediul înconjurător, acesta reprezintă
rol de solvent, pe lângă parfumul conferit pro-
un atu de necontestat în faţa altor materiale
folosite în acelaşi scop. dusului, iar mineralele naturale pot fi utilizate
drept coloranţi.
www.enreg-expo.com
Supliment ECO

Trenduri „verzi”
în construcţii
Pentru fiecare aspect referitor la
realizarea unei clădiri, există opţiuni
care să nu afecteze mediul ambiant
şi care să fie benefice utilizatorilor
atât din punct de vedere al sănătăţii
şi confortului, cât şi în privinţa
economisirii energiei.

C
onceptul de construcţii şi tehnologii „ve- dându-i-se priorităţi diferite de la ţară la ţară.
rzi” a prins contur în timp, pe parcursul Nu este, deci, deloc surprinzător că părerile şi
mai multor ani. Totul a pornit interpretările diferă: ţările cu o eco-
din dorinţa de a face faţă problemelor nomie matură acordă o atenţie sporită
apărute ca urmare a resurselor din ce punerii în practică a acestor tactici,
mai limitate, în special a energiei, şi cu prin realizarea de construcţii Eco, fie
intenţia de a reduce impactul produse- noi, fie prin modernizarea celor exis-
lor şi metodelor folosite în construcţii tente cu ajutorul tehnologiilor inova-
asupra mediului natural. A fost luată tive care permit economisirea energiei
în considerare renunţarea la materia- şi a materialelor folosite. Pe de altă
lele nocive, înlocuirea diferitelor com- parte, ţările a căror economie este mai
ponente din ansamblul construcţiilor, puţin dezvoltată pun accentul pe cos-
optarea pentru tehnologii avansate şi turile imediate pe care le implică orice
economisirea cât mai eficientă a ener- proiect de construcţie şi pe impactul
giei. Mai nou, la fel de importantă este considerată social, de multe ori aceste considerente fiind în
şi latura mai puţin tehnică a acestui concept, şi detrimentul protejării mediului şi chiar având un
anume importanţa integrării construcţiilor în impact negativ asupra sănătăţii utilizatorilor.
funcţie de anumiţi parametri cum ar fi aspect,
moştenire culturală, nivel social şi economic. Materiale eco-friendly
Cu toate acestea, conceptul de construcţii „ve- Cărămizile de pământ sau betonul aerat
rzi” este abordat din diferite perspective, acor- reprezintă variante mai puţin dăunătoare mediu-

28 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


lui decât alte materiale de construcţie tradiţionale. Tehnologiile de construcție
Cărămizile de pământ sunt obţinute prin ames- eco reduc impactul
tecul de argilă cu apă şi paie, plasat în matriţe metodelor folosite
şi lăsat să se usuce la soare. Pentru a fi protejate în construcţii
de ploaie, cărămizile de pământ trebuie acoperite asupra mediului natural
cu un strat de vopsea. În ceea ce priveşte betonul
aerat, greutatea acestuia reprezintă doar a cin-
cea parte din greutatea betonului tradiţional. Este
durabil şi conferă o bună izolaţie clădirii, energia
încorporată având o valoare mult mai mică decât
în cazul betonului obişnuit. Lutul bătătorit constă
într-un amestec de nisip, nămol, pietriş şi argilă,
turnat între două plăci plane şi comprimat prin
strângerea acestora. În mod similar, plăcile pe
bază de paie sunt realizate prin amestecul de paie
cu nămol, operaţiune urmată de comprimarea
acestuia. Este un material surprinzător de dura-
bil şi are excelente calităţi izolante, în plus având
capacitatea de a absorbi dioxidul de carbon. De
asemenea, cheresteaua reciclată este un material de
construcţii ecologic la mare căutare. Ca variante la
folosirea lemnului se pot lua în considerare oţelul
şi materialul plastic reciclat, lemnul de bambus,
sticla etc.

Romit Grup vă oferă o gamă complexă de produse


pentru protecţie rutieră la un preţ excepţional!
Nicio ţară sau regiune nu poate evolua fără infrastructură aşa cum infrastruc-
infrastruc
tura nu poate exista fără elemente de siguranţă sau elemente de structură de
calitate. Tocmai din acest motiv, ROMIT vine în întâmpinarea procesului de
modernizare a drumurilor naţionale, a construcţiilor de autostrăzi, a pasarelelor
şi a subtraversărilor de poduri din România cu produse la un raport preţ-
calitate excepţional:
 Panouri fonoabsorbanTe metalice din aluminiu sau din oţel - elemente cu ca-
racteristici fonice speciale destinate construcţiei barierelor de zgomot. Aceste
panouri sunt amplasate de-a lungul autostrăzilor sau a căilor ferate protejând
fonic zonele prin care trec.
eţi de siguranţă rutieră - respectă toate cerinţele de trafic rutier,
 ParaPeţi
frânează şi redirecţionează fără să cedeze vehiculele aflate în coliziune şi
limitează la minim consecinţele impactului asupra pasagerilor.
 COnduCte MetaLiCe Pentru suBtraV tra ersări druMuri Şi POduri de oţel ondulat
traV
folosite ca alternativă la structurile de beton armat. Dimensiunile interioare
obţinute cu acest tip de material sunt cuprinse între 50 cm şi 15 m, ceea ce
conferă o gamă largă de aplicare, mergând de la o simplă ţeavă de drenaj
până la pasaje inferioare de dimensiuni importante.
 gaBiOane cu ochiuri dublurăsucite, de diferite mărimi, saltele de gabioane şi
plase împotriva căderilor rocilor.

B-dul george Coşbuc nr. 13, sector 4, Bucureşti


ttel./Fax: +40 213.301.290; e-mail: romitgrup@gmail.com

29
CEA MAI MArE gArAnţIE DIn roMânIA
Încălzire în pardoseală PEXGOL-DANGULV
S istemele de încălzire în pardoseală Pexgol-Dangulv pot fi montate
la orice tip de pardoseală, fie că este vorba de gresie, marmură,
granit sau parchet, oferindu-vă un confort termic de excepţie. Singura
condiţie este ca grosimea parchetului, a marmurei sau a granitului să
nu depăşească 20 mm. Poate fi folosit orice tip de parchet, indiferent
dacă este laminat, bambus, stratificat sau chiar din lemn masiv. Că este
HT sau nu. În combinaţie cu pompa de căldură, asigură şi climatizarea
întregului Dvs. imobil în zilele fierbinţi de vară. Economie de energie de
peste 30% faţă de sistemele clasice cu radiatoare.
Interesant, nu-i aşa?!

Pompe de căldură THERMIA


Numărul 2 mondial - Numărul 1 în România
R eprezintă soluţia perfectă pentru încălzire/apă caldă/climatizare
şi vă oferă confort termic deosebit, economii substanţiale (chiar de peste 70%
faţă de centralele termice, ideala fiind asocierea cu sistemul de încălzire în
pardoseală), alături de un mediu ecologic neafectat.

Dizolvatoare electronice de calcar AQUA


D izolvatoarele electronice de calcar Aqua împiedică depunerea calcarului şi
dizlocă depunerile existente, dezintegrându-le, fără a influenţa calitatea apei.

Sisteme PEXGOL “pipe-in-pipe”

S istemul Pexgol “pipe-in-pipe” este ideal pentru instalaţiile sanitare de


alimentare cu apă din întreg imobilul Dvs., cât şi pentru realizarea
instalaţiilor termice clasice (cu radiatoare). Acest tip de ţeavă elimină distribuţia
telescopică interioară în care alimentarea cu apă menajeră şi tur/retur a
radiatoarelor se face majoritar prin ţevi montate aparent pe perete, înseriate.
Montajul sistemelor Pexgol “pipe-in-pipe” se face în legături paralele, radial,
sub şapă, apoi se încastrează în pereţi, sub tencuială. Sistemul Pexgol “pipe-
in-pipe” reprezintă clasa net superioară a tuturor ţevilor şi tubulaturilor posi-
bile, fie că sunt din polipropilenă, ţeavă neagră, cupru, pexal, ş.a. Un fel de
upgrade masiv la tot ce aţi întâlnit vreodată până acum. Practic, se detaşează
evident atât din punct de vedere al calitaţii şi al fiabilităţii, cât şi al preţului
pe proiect.
www.100construct.ro | februarie - martie 2010 31
Imobiliare

Revenire
pe piaţa imobiliară internaţională în

israel

Tonul pe pieţele imobiliare este dat de piaţa americană şi de


cea britanică, care au început să dea semne de revenire, atât
în ceea ce priveşte preţurile proprietăţilor, cât şi din perspectiva
numărului de tranzacţii încheiate.

Î
n Europa, deşi sfârşitul anului 2009 a marcat o prinsul continentului, urmată de Germania, cu peste
diminuare majoră a volumului de investiţii de 10 miliarde de euro investiţi în 2009 în proprietăţi
pe piaţa spaţiilor comerciale faţă de anul prece- comerciale, potrivit companiei de consultanţă
dent, evoluţia acestui segment a fost pozitivă, trend imobiliară Jones Lang LaSalle.
care se menţine şi care va continua şi pe parcursul Pieţele imobiliare din ţările Europei Centrale si de
anului în curs. Minimul de pe piaţa investiţiilor imo- Est rămân în continuare mai atractive faţă de cele
biliare comerciale din Europa a fost atins la înce- din Vest, deficitul de proprietăţi fiind mult mai ridi-
putul anului 2009, după care investitorii au început cat în aceste zone decât în restul continentului.
să-şi recapete încrederea în evoluţia pieţei, ceea ce
s-a reflectat în creşterea treptată a numărului de Piaţa imobiliară canadiană,
tranzacţii. primele semne de revenire
Piaţa din Marea Britanie a ocupat poziţia fruntaşă în În Canada, se estimează că anul 2010 va aduce sta-
ceea ce priveşte investiţiile imobiliare din Europa la bilizarea pieţei atât în sectorul construcţiilor noi, cât
nivelul anului trecut, revenindu-i o pondere de 39% şi în cazul imobilelor existente.
din numărul total al tranzacţiilor efectuate pe tot cu- Aşteptările optimiste sunt justificate de primele

32 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


2010 abordabile, cum ar fi imobilele din cadrul ansam-
blurilor rezidenţiale sau apartamentele de bloc, în
detrimentul caselor izolate, „vedetele” cererilor din
anii trecuţi.

Capitala Japoniei, în topul oraşelor cu cele


mai mari chirii pe segmentul de birouri
Tokio, devenit în 2009 oraşul cu cea mai scumpă
piaţă de birouri din lume şi răpindu-i această
titulatură capitalei Marii Britanii, cu celebra zonă
West End, se va menţine şi în 2010 pe un loc fruntaş
în clasamentul metropolelor cu cele mai mici scăderi
ale ratelor de ocupare pe acest segment.
Asemenea majorităţii centrelor financiare de prim
rang de pe tot cuprinsul globului, şi capitala Japo-
niei a fost afectată în 2009 de cererea de ocupare
în scădere şi a înregistrat un declin semnificativ la
nivelul chiriilor pentru birouri.

japonia

canada
semne ale relansării economice care s-au făcut deja
simţite încă de la sfârşitul anului trecut, de amelio-
rarea pieţei locurilor de muncă şi de evoluţia do-
bânzii ipotecare, care se preconizează că va avea
doar o uşoară creştere. Scăderea dobânzilor ipo-
tecare pe parcursul anului 2009 a determinat revi-
gorarea pieţei imobiliare începând din al doilea tri-
mestru. Pentru anul în curs se aşteaptă ca numărul
tranzacţiilor de vânzare – cumpărare a construcţiilor
existente să crească cu aproximativ 1%. În ceea ce
priveşte oferta de case scoase la vânzare, după o
perioadă de fluctuaţie, la acest moment aceasta are
un trend descendent, estimările pentru 2010 indi-
când că preţul mediu de vânzare al caselor exis-
tente va creşte doar cu 3%. Cererea va fi dominată
de preferinţa cumpărătorilor pentru proprietăţi mai

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 33


Imobiliare Revenire pe piaţa imobiliară
toate marile oraşe, în multe cazuri cererea depăşind
oferta. În ceea ce priveşte segmentul comercial al
imobiliarelor, preţurile au avut o perioadă de declin
în 2009, cu grade de neocupare, la mijlocul anului,
de 8,8% pentru Sydney, 6% Melbourne şi 7,5% Bris-
bane. Tendinţa de scădere a cererii de închiriere şi
de creştere a ratei de neocupare va continua şi în
anul 2010, pe fondul problemelor existente pe piaţa
forţei de muncă.

Bulgaria nu a atins încă apogeul


declinului imobiliar
Trendul negativ al pieţei imobiliare bulgare va conti-
nua cel puţin până în trimestrul trei al acestui an, se
arată într-un raport de piaţă al agenţiei imobiliare
Foros.
La acest moment, piaţa imobiliară din Bulgaria
experimentează din plin recesiunea, existând po-
sibilitatea ca procesul de revenire a pieţei imo-
biliare europene în ansamblul ei să fie întârziat
de evoluţia greoaie a acesteia. Pentru Bulgaria,
specialiştii estimează o creştere economică de doar
0,4% în 2010. La fel ca şi alte state est-europene,
piaţa imobiliară din această ţară este în derivă,
după boom-urile spectaculoase din 2005, 2006 şi
2007, când preţurile caselor au crescut cu până
la 37%. În plină criză economică, toate proiectele
imobiliare în desfăşurare sau pe cale să fie iniţiate
au fost îngheţate, în timp ce preţurile proprietăţilor
existente au rămas ridicate, procesul de diminuare
a acestora urmând să fie îndelungat. Pe de altă par-
te, piaţa imobiliară din Bulgaria a fost una dintre
puţinele pieţe de profil caracterizate prin creşterea
australia chiriilor în primul trimestru al anului trecut, chiria
spaţiilor de birouri din Sofia înregistrând o creştere
Piaţa imobiliară din Australia, trend de 9%.
ascendent din a doua jumătate a anului
2009 (foto)
Australia este unul dintre puţinele cazuri fericite, de
state care au reuşit să evite o recesiune puternică,
economia începând să se refacă încă din anul
2009, estimându-se o creştere de 3,25% pentru
anul în curs. O contribuţie importantă în acest sens
a avut-o politica practicată de principala bancă a
Australiei, care a crescut rata dobânzii în ultimele
trei luni ale anului trecut cu câte 0,25% pe fiecare
lună. În mod similar, şi piaţa imobiliară a dat pri-
mele semne de redresare în cea de-a doua parte a
anului precedent. În prezent, preţurile pe segmentul
rezidenţial sunt în creştere şi ca urmare a strate-
giei guvernamentale de stimulare a achiziţionării
de proprietăţi imobiliare pentru cei care devin pro-
prietarii unei case pentru prima oară. Şi chiriile pe
segmentul rezidenţial sunt în continuă creştere în bulgaria

34 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


internaţională în 2010 rusia Vânzările de case au scăzut anul trecut cu mai mult
de 50% faţă de anul precedent, numai în Budapesta
diminuându-se cu până la 30%. La fel ca şi în ca-
zul altor pieţe imobiliare europene, precum cea
din Marea Britanie, pentru ca jucătorii importanţi
de pe piaţă să-şi recapete încrederea şi să înceapă
să reinvestească în imobiliare este nevoie să fie în-
deplinite condiţiile de stabilitate economică şi de
îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, inclusiv ridicarea
restricţiilor de acordare a creditelor de către bănci şi
reducerea birocraţiei.

Sectorul imobiliar rezidenţial din Israel,


de nezdruncinat în faţa recesiunii
În ciuda unei economii şubrede, sectorul rezidenţial
din Israel este în continuare puternic.
Chiriile spaţiilor comerciale din Rusia În aparenţă un paradox, această situaţie este rezul-
continuă să scadă tatul combinaţiei câtorva factori decisivi, şi anume,
Revenirea pieţei imobiliare din Rusia va fi afectată rate scăzute ale dobânzii, sistem stimulativ de taxe
de infrastructura slab dezvoltată, de protecţionismul şi o multitudine de proprietăţi disponibile. De altfel,
în continuă creştere aplicat industriei energetice şi conform datelor din ultimii ani, Israelul se situează
de slaba dezvoltare instituţională, apreciază analiştii pe primul loc în ceea ce priveşte evoluţia ascendentă
imobiliari.
Revigorarea imobiliară va fi inconsistentă, cel puţin israel
în primele trei trimestre ale anului 2010. Spaţiile de
birouri, retail şi industriale continuă să se confrunte
cu valori ridicate ale gradelor de neocupare şi cu
chirii scăzute. Preţurile caselor, chiriile de birouri şi
de spaţii comerciale vor continua să scadă, cu toa­
te că mai puţin dinamic decât anul trecut. Singurul
segment care se estimează că se va stabiliza la înce-
putul acestui an este cel al spaţiilor industriale. Cel
mai probabil, piaţa investiţiilor va continua să aibă o
uşoară ascensiune, atât în ceea ce priveşte proiectele
pentru spaţiile de birouri, cât şi cele din segmentul
de retail.

Numărul tranzacţiilor cu case din Ungaria,


în continuă scădere
Anul 2010 va fi pentru Ungaria sărac în tranzacţii
imobiliare, conform estimărilor analiştilor imobiliari a preţurilor în ceea ce priveşte sectorul imobiliar
de la Colliers International. rezidenţial. În continuare, preţurile caselor din câteva
locaţii la mare căutare, cum ar fi Ierusalim, Tel Aviv sau
Netanya, au toate şansele să rămână ridicate, ca ur-
mare a cererii constante de pe piaţă a cumpărătorilor
de origine israeliană stabiliţi în SUA, Franţa şi Marea
Britanie. Ca urmare a politicii permisive de acordare
a împrumuturilor practicate de către bănci în ultimii
ani, dezvoltatorii au fost încurajaţi să investească bani
în real estate; pe de altă parte, restricţiile au devenit
din ce în ce mai dure în privinţa terenurilor disponi-
bile pentru ridicarea de noi construcţii, în condiţiile
în care statul controlează 95% din totalul terenurilor
ungaria ţării. Din cauza acestor restricţii, numărul de apar-

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 35


Imobiliare Revenire pe piaţa imobiliară
tamente disponibile pe piaţă a scăzut în anul 2009 de revenire rapidă, înaintea segmentelor de retail,
cu mai mult de 25% faţă de anul precedent, cea mai rezidenţial sau a spaţiilor de birouri. Pe de o par-
scăzută valoare din ultimii patru ani. Pe de altă parte, te, referitor la oferta pe acest segment, ansamblu-
piaţa imobiliară comercială din Israel va continua să rile industriale disponibile pentru achiziţionare
rămână şubredă, cu gradul de neocupare în creştere s-au epuizat mai repede decât alte tipuri de
şi chirii în scădere. proprietăţi, având în vedere perioada de timp de
şase până la nouă luni necesară construcţiei unui
Piaţa de birouri din SUA, depozit, de exemplu, comparativ cu timpul minim
revenire timidă în cel de-al doilea semestru de finalizare a unui proiect constând în spaţii de
Piaţa de profil din statele Unite va fi martora unor birouri, comerciale sau ansambluri de locuinţe.
evenimente lipsite de spectaculos, dominate de Pe de altă parte, din punctul de vedere al cere-
tendinţa de reechilibrare şi de revenire la normal, rii de spaţii industriale, nivelul acesteia a atins
după cum preconizează experţii companiei de servi- deja pragul minim şi a început să evolueze după
cii imobiliare Grubb & Ellis. o traiectorie ascendentă, înregistrându-se sem-
În particular, evoluţia segmentului de birouri nu va nale pozitive dinspre domenii cum ar fi comerţul
reveni pe făgaşul normal până când piaţa forţei de sau care implică activităţi de producţie. Conform
muncă nu se va stabiliza, moment aşteptat în cea estimărilor specialiştilor imobiliari, se aşteaptă
ca rata de neocupare a imobiliarelor din sectorul
industrial să atingă valoarea maximă la sfârşitul
anului în curs şi să revină treptat la valori norma-
le începând cu primul trimestru al anului 2011.
Având în vedere că acest segment al proprietăţilor
imobiliare este cel mai puţin afectat de relaţia de
dependenţă dintre crearea de locuri de muncă
şi cererea de spaţii de lucru, această situaţie nu
poate fi decât favorabilă revenirii pieţei de profil
în cel mai scurt timp posibil.

Gradul de neocupare pentru spaţiile


comerciale, 11,7% până la sfârşitul anului
Segmentele retail şi rezidenţial sunt, la acest mo-
ment, cele mai afectate sectoare imobiliare de pe
piaţa americană de profil. Un scenariu plauzibil
pentru evoluţia viitoare a acestora este cel în care
piaţa va începe să aibă un trend pozitiv concomi-
tent cu îmbunătăţirea situaţiei de pe piaţa forţei
de muncă, precum şi cu crearea de condiţii favo-
rabile acordării de credite. Gradul de neocupare pe
de-a doua jumătate a anului 2010. La sfârşitul anu- segmentul spaţiilor comerciale se aşteaptă să fie de
lui se estimează că rata de neocupare a spaţiilor de 11,7% până la sfârşitul anului 2010, iar proprietarii
birouri se va situa între 18,5 şi 19%, cel mai mare acestor spaţii vor fi nevoiţi să aştepte încă un an, în
nivel de pe piaţa americană începând din 1986. Deşi condiţiile unei rate de absorbţie negative, pentru ca
revigorarea pieţei va avea loc într-un ritm foarte lent, afacerile lor să înceapă să genereze şi profit. Chiriile
teama de necunoscut şi de posibilele răsturnări de vor avea în continuare o traiectorie descendentă,
situaţii va dispărea treptat şi tot mai multe companii atingând valori cu 1,5 – 2,4 % mai mici decât anul
vor fi dispuse să investească din nou în acest dome- precedent. În ansamblu, redresarea situaţiei pieţei
niu. Totuşi, o redresare viguroasă a pieţei spaţiilor de retail va fi extrem de firavă pe parcursul anului
de birouri va trebui să mai aştepte până la începutul 2010, în principal din cauza evoluţiei pieţei forţei
anului 2011. de muncă, care va rămâne neschimbată, totuşi cu o
uşoară îmbunătăţire faţă de situaţia existentă anul
Segmentul industrial, cel mai puţin trecut. De fapt, se preconizează că anul în curs va
afectat de creşterea ratei şomajului constitui o perioadă de tranziţie spre o piaţă de re-
În ceea ce priveşte sectorul imobiliarelor industriale, tail şi o economie mai viguroasă, asociate anului
acesta se estimează că va avea cele mai mari şanse 2011.

36 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


100%
construct

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 37


Imobiliare

spaţii de birouri Chirii la nivelul


În ceea ce priveşte preţurile de închiriere pentru spaţiile de birouri,
acestea se vor situa aproximativ la nivelul celor practicate în anul
2002, continuând să scadă şi în prima jumătate a anului 2010.

S
ingura abatere de la regulă o vor constitui de-abia în ultimul trimestru, rata de neocupare
În contextul actual, spaţiile de birouri de mici dimensiuni, care fiind uşor mai mică odată cu debutul trimestru-
în care companiile implică cheltuieli de întreţinere minime, dar lui al treilea, conform unor rapoarte întocmite
au renunţat care oferă acces facil şi beneficiază de o vizibili- de compania de consultanţă imobiliară Colliers
la planurile de
tate foarte bună. International. Se va menţine tendinţa din anul
extindere,
precedent, şi anume, vor avea mai mare căutare
proprietarii de
birouri vor fi nevoiţi La mare căutare vor fi spaţiile mici spaţiile de birouri mai mici sau situate în locaţii
să facă numeroase şi amplasate în locaţii periferice mai ieftine, din dorinţa companiilor de a-şi reduce
concesii pentru a-şi În anul 2010 cererea de pe piaţa de birouri va în- cât mai mult costurile.
menţine spaţiile registra o mică creştere începând cu trimestrul al
ocupate doilea, în timp ce oferta va avea aceeaşi evoluţie În 2011 vor lipsi
spaţiile noi pentru birouri
Cât priveşte oferta de spaţii de birouri, lipsa sur-
selor de finanţare va determina iniţierea unui
număr extrem de restrâns de proiecte noi, ceea
ce va face ca 2011 să fie un an văduvit de spaţii
noi pentru birouri. Rata de neocupare va afecta
cel mai mult zonele periferice, cărora le va fi greu
să atragă sau să-şi păstreze clienţii, urmând ca
pe măsură ce noua ofertă va fi absorbită, rata de
neocupare să înceapă să scadă.
2009 a fost anul în care gradul de neocupare a
clădirilor pentru birouri din oraşele mari ale ţării
şi, în special, din Bucureşti, a atins un nivel du-
blu faţă de anul precedent şi în care tranzacţiile
de închiriere au scăzut cu mai mult de 50%, în
tot acest timp chiriile continuând să scadă. Şi pe
piaţa de birouri din Europa situaţia raportată la
anul care a trecut a fost similară, înregistrându-se
o scădere de peste 35% a tranzacţiilor de închi-
riere a spaţiilor pentru birouri. De altfel, capitala
României se află între oraşele europene cu cele
mai mari suprafeţe de birouri rămase nefinalizate
în ultimii doi ani, devansată fiind doar de capita-
lele Rusiei şi Ucrainei, potrivit unui raport al com-
paniei CBRE Eurisko.
În contextul actual, în care companiile au renunţat
la planurile de extindere, proprietarii de birouri
vor fi nevoiţi să facă numeroase concesii pentru
a-şi menţine spaţiile ocupate. Totuşi, cei care deţin
clădiri amplasate strategic, cu o specificaţie tehnică
corespunzătoare, se vor situa pe o poziţie superioară

38 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


anului 2002
de negociere, având în vedere oferta extrem de
săracă pe acest segment în viitorul apropiat.

Gradul de neocupare pentru segmentul


de birouri, în continuă creştere
Şi specialiştii din cadrul companiei imobiliare
Luxury International sunt de părere că începu-
tul anului 2010 va decanta cererile şi tacticile
de investiţii privind spaţiile de birouri: astfel, în-
tâietate vor avea proiectele de mici dimensiuni,
tendinţa generală fiind descentralizarea spaţiilor
din acest segment precum şi preferinţa pentru
locaţii periferice. Locul opţiunii de pre-închiriere
va fi luat de închirierea de spaţii de birouri în an-
sambluri finalizate sau care se află pe punctul de
a fi date în folosinţă. Chiar dacă anul 2009 a fost
departe de a fi unul favorabil acestui segment al
imobiliarelor, situaţia nu a fost dezastruoasă, ca
urmare a numărului limitat de spaţii de birouri,
ceea ce a menţinut preţul chiriei pe metru pătrat
la nivele onorabile.
Situaţia actuală, consecinţă a efectelor crizei eco-
nomice, dominată de cererea în continuă scădere,
se va perpetua şi în continuare, manifestându-se
în special prin subînchirierea
Locul opţiunii spaţiilor proprii la care compa-
de niile nu vor să renunţe, opţiune
dictată de gradul de restrânge-
pre-închiriere
re a activităţii companiilor res-
va fi luat de pective, de locul de amplasare
închirierea de şi de infrastructura de acces.
spaţii de birouri Tot ca urmare a situaţiei eco-
în ansambluri nomice defavorabile, extrem
finalizate sau de frecvente sunt şi cazurile
care se află pe de renegociere a contractelor
punctul de de către proprietari, cu scopul
a fi date în de a-şi păstra chiriaşii, prin re-
folosinţă ducerea tarifelor de închiriere
şi flexibilitatea manifestată
cu privire la durata contractelor de închiriere,
renunţându-se la termenele foarte lungi, tendinţe
care se vor menţine şi în prima parte a acestui
an. Ca urmare, gradul de neocupare a spaţiilor de
birouri va continua să aibă o evoluţie ascendentă
şi în prima parte a anului 2010, determinată de
strategiile de reducere a costurilor devenite pri-
mordiale pentru majoritatea companiilor şi a
situaţiei economice incerte, acesta putând depăşi
nivelul de 20%.

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 39


Imobiliare
Rezidenţial:
Preţurile apartamentelor
Medicina Muncii

vechi vor scădea cu 15-20%


Preţurile locuinţelor vor continua
să scadă şi în anul care a
început, urmând evoluţia din
2009, cu menţiunea că
deprecierea monedei naţionale
ar putea diminua sau chiar
compensa aceste scăderi.

L
a acest moment, oferta de pe piaţa imobilia-
relor depăşeşte cererea, chiar şi în condiţiile
în care, alarmaţi de reducerea preţurilor,
unii dintre proprietari au preferat să renunţe mo-
mentan la vânzare şi să se orienteze spre închirie-
re, situaţie care a condus la suprasaturarea pieţei
închirierilor şi, de aici, scăderea chiriilor.

Va scădea cererea pentru imobilele vechi


Mai mult decât atât, este de aşteptat ca cererea
pentru imobilele vechi să se diminueze mai mult
decât s-a întâmplat deja, în cazul în care progra- considerată o certitudine, cu valori cuprinse între
mul Prima Casă va sprijini achiziţionarea de imo- 10 şi 15%. S-ar părea însă că această diminuare a
bile noi. Aşadar, şansele ca preţurile apartamen- preţurilor va fi din ce în ce mai lină, în interval de
telor să crească în următoarele luni sunt, dacă aproximativ doi ani estimându-se că preţurile îşi
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
sect 6, Bucureşti nu inexistente, atunci extrem de mici; în schimb, vor relua trendul ascendent.
Tel: 021-319.17.04; există destule motive pentru ca scăderea preţurilor Din cauză că, încă din 2009, investitorii au sis-
021-319.17.05
Fax: 021-319.17.03 apartamentelor, îndeosebi ale celor vechi, să fie tat achiziţiile în încercarea de a urmări tendinţa
www.doris.ro descrescătoare a preţurilor şi ca urmare a pro-
Tranzacţiile de locuinţe vor blemelor de finanţare, pe piaţă a apărut un de-
calaj între oferta existentă şi cererea potenţială
stagna la nivelul din 2009 pe segmentul de apartamente noi. Drept urmare,
Consultanţii imobiliari speră ca odată cu scăderea se estimează că pe viitor vom asista la un număr
dobânzilor de către bănci, piaţa imobiliară să inconsistent de tranzacţii, piaţa urmând să fie
înceapă să iasă din amorţire, iar preţurile unităţilor dominată de utilizatorii finali.
Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

locative să crească. În ceea ce priveşte proiectele rezidenţiale noi, anul


Analiştii imobiliari sunt de părere că situaţia 2010 va marca inaugurarea unui număr extrem
economică incertă va determina stagnarea de mic de astfel de complexe locative, judecând
numărului tranzacţiilor de locuinţe la nivelul din după numărul de autorizaţii de construcţii solici-
2009, care a fost de circa şase ori mai mic faţă de tate pentru anul 2010. Dezvoltatorii care pornesc
2008, situaţia urmând să se redreseze la apariţia
totuşi proiecte noi fie dispun de bani suficienţi
primelor semnale de stabilitate economică,
secondate de certitudinea evoluţiei cursului pentru a-i investi pe termen lung în aceste proiec-
valutar şi de siguranţa locului de muncă. te, fie au obţinut finanţări de la bănci sau au în-
cheiat parteneriate cu statul.

40 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


Obloane

Ferestre

Basculante

Uşi de intrare Uşi de interior

Uşi ferestre glisante/armonice


Sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat fabricate în Italia
Str. Ferme’C’ nr. 3A, 075100, Otopeni, jud. Ilfov;
Tel.: +40 21 267 44 07, +40 372 764 416; Fax.: +40 21 267 44 07;
E-mail: info@pantoromania.ro; Web: www.pantoromania.ro

cmyk

41 pantone
Imobiliare

Efectele crizei imobiliare


autohtone în 2009
Numai pe parcursul anului trecut, preţul pe metru
pătrat al imobilelor a scăzut cu 20%, în timp ce
numărul tranzacţiilor imobiliare pe toate segmentele
- rezidenţial, industrial şi comercial - s-a diminuat
cu 29% faţă de 2008 şi cu 31% faţă de 2007.

Î
n particular, volumul tranzacţiilor de spaţii cial pentru cele finalizate şi ale căror preţuri finale
comerciale a scăzut cu 75% faţă de anul 2008, s-au situat sub limita de 60.000 euro garantată
iar cererea s-a diminuat cu mai mult de 50%, de stat. Dintre proprietăţile care au făcut obiectul
conform unui studiu al Colliers International. tranzacţiilor imobiliare în anul 2009 foarte puţine
au fost de valori mari, banii rulaţi situându-se
Preţurile apartamentelor noi la un nivel destul de mic. Cu toate acestea, deşi
din Capitală au coborât cu 50% preţurile au scăzut, costul imobilelor a rămas încă
In 2009, scăderile de preţuri au fost de 50% la mare, raportat la veniturile populaţiei.
Reluarea apartamentele vechi şi 30% la cele noi. Ultimele
creditărilor se luni ale anului au adus o oarecare stabilizare a Cererea de credite a scăzut dramatic
aşteaptă cel preţurilor la toate categoriile de proprietăţi imo- Părerea specialiştilor este că nu se poate vor-
mai devreme la biliare, după scăderi semnificative pe parcursul bi despre o relansare a pieţei imobiliare în
mijlocul primelor trei trimestre ale aceluiaşi an. Pentru lipsa creditării. În ansamblu, anul trecut sol-
anului 2010 Bucureşti, anul trecut preţurile apartamentelor dul numărului de credite a scăzut faţă de 2008,
noi au coborât cu 50% şi cu aproximativ 45% la băncile acordând împrumuturi din ce în ce mai
apartamentele vechi. greu din cauză că cei care vor să ia un credit
nu îndeplinesc cerinţele obligatorii. De aseme-
Dezvoltatorii şi-au regândit produsele nea, şi cererea de credite a scăzut dramatic mai
conform programului Prima Casă ales pe parcursul anului 2009, ca urmare a pro-
Totuşi, creşterile uşoare de preţ pe segmentul blemelor financiare cu care se confruntă marea
rezidenţial din al doilea semestru sunt strâns lega- parte a populaţiei, cum ar fi diminuarea salariilor,
te de programul Prima Casă, în 2009 foarte mulţi creşterea ratei şomajului sau nesiguranţa locului
dezvoltatori regândindu-şi produsele astfel încât de muncă, ceea ce a dus la creşterea numărului de
să se încadreze în condiţiile impuse de acesta. Cu restanţieri la bănci. În aceste condiţii, se aşteaptă
toate acestea, programul în cauză nu a determinat reluarea creditărilor cel mai devreme la mijlocul
o creştere relevantă a cererii, cu toate că a dinami- anului 2010, chiar dacă se preconizează majora-
zat tranzacţiile nu numai în cazul locuinţelor vechi, rea dobânzii de referinţă, ceea ce se va reflecta şi
ci şi în cazul unor proiecte rezidenţiale noi, în spe- în politica de acordare a împrumuturilor.

42 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | februarie-martie 2010 43
Imobiliare

Tendinţe ale pieţei


în 2010
Modul în care vor evolua
lucrurile pe piaţa de real estate
din România este strâns legat
de evoluţia pieţelor imobiliare
internaţionale şi de creşterea
economică.

P
iaţa imobiliară depinde în mare măsură şi
de o serie de factori interni cum ar fi pon-
derea TVA-ului, politica bancară sau pro-
gramele locale de impulsionare a investiţiilor în
construcţii, fie în ceea ce îi priveşte pe dezvolta-
tori, fie pe clienţii finali.

Chiriile office vor scădea etapă precedată de o perioadă mai flexibilă în


în prima jumătate a anului ceea ce priveşte negocierea chiriilor. În multe ca-
Pe de altă parte, este posibil ca nivelului chirii- zuri, dezvoltatorii vor fi dispuşi să diminueze tem-
lor pentru clădirile de birouri să scadă în prima porar cuantumul acestora sau să accepte sume
jumătate a anului, urmată, spre sfârşitul lui 2010, proporţionale cu veniturile realizate; totodată, se
de o relativă stabilizare şi chiar de o uşoară preconizează o scădere accentuată a gradului de
creştere a acestuia. neocupare, observabilă spre sfârşitul lui 2010.
Acest segment este, în opinia specialiştilor, cel
Vânzările de terenuri, mai expus riscului unei oferte excedentare, fiind
blocate în continuare considerat vulnerabil chiar şi înainte de instala-
Anul care abia a început se anunţă dificil în rea crizei, în special în ceea ce priveşte spaţiile
special pentru micii proprietari de terenuri, în comerciale din oraşele mici, care nu au fost închi-
condiţiile în care acest segment este în continuare riate în întregime de către retaileri.
blocat. La acest moment, o concurenţă acerbă o În viitorul apropiat, probabilitatea ca expansiu-
reprezintă investitorii de anvergură care au în po- nea comercianţilor să fie încetinită este mare, în
sesie suprafeţe consistente de teren de care vor special din cauza problemelor de finanţare şi ca
să se dispenseze punându-le în vânzare, ca ur- urmare a tendinţei de reducere la maximum a
mare a faptului că proiectele pentru care au fost cheltuielilor. Politica de expansiune va urmări în-
achiziţionate nu s-au putut concretiza. deosebi locaţii de top, stabilite în urma unor stu-
dii de piaţă riguroase, care vor lua în considerare
Suprasaturaţie condiţii cât mai favorabile desfăşurării afacerilor.
pe piaţa spaţiilor comerciale
Depăşirea apogeului crizei economice va marca, Segmentul rezidenţial, revenire greoaie
potrivit estimărilor, o creştere a chiriilor spaţiilor Ca trend general pentru anul 2010, ipoteza că seg-
comerciale în cea de-a doua jumătate a anului, mentul rezidenţial va stagna în prima jumătate a

44 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


Un an lipsit de proiecte
imobiliare noi
Proiectele noi, de amploare mai consistentă,
vor lipsi din peisajul imobiliar autohton în viitorul
apropiat în principal din cauza lipsei surselor de
finanţare, şi în acest an estimându-se că diferenţa
dintre numărul mare al autorizaţiilor de construcţii
eliberate şi numărul unităţilor finalizate se va
menţine la aproximativ aceiaşi parametri, extrem
de mare.

greu încrederea în piaţa imobiliară decât dezvolta-


torii, care sunt mult mai dispuşi să iasă din starea
de letargie autoimpusă până acum.

Imobilele de vacanţă scumpe


se vor vinde bine în continuare Depăşirea
Segmentul pentru care cererea se va menţine la un apogeului
nivel constant este cel reprezentat de imobilele de
vacanţă scumpe, accesibile persoanelor cu venituri
crizei
mari, şi care, potrivit estimărilor, vor continua să se
economice
vândă bine. În acest sens, cei care dispun de eco-
va marca
nomii în bani lichizi, deci cei care nu vor fi nevoiţi o creştere
să apeleze la credite pentru astfel de investiţii, vor a chiriilor
beneficia de oportunităţi considerabile. În 2010, spaţiilor
proprietăţile mari, somptuoase, care implică costuri comerciale
de întreţinere considerabile, vor pierde teren în fa- în cea de-a
voarea apartamentelor cu rol de locaţii de vacanţă, doua jumătate
anului, atât în ceea ce priveşte tranzacţiile, cât şi cu condiţia ca acestea să dispună de facilităţi de top a anului
ca nivel de preţ, are ponderea cea mai ridicată în- şi să fie amplasate în locaţii atractive.
tre opiniile specialiştilor din domeniu. O revenire
în ceea ce priveşte sectorul rezidenţial este posibil
să apară în semestrul al doilea, când dezvoltatorii
care şi-au construit planurile de afaceri şi poli-
tica de preţuri abia după declanşarea crizei finan-
ciare, după ce au redus substanţial preţurile, vor
putea să le majoreze cu 5-10%.
Este cunoscut faptul că segmentul rezidenţial,
spre deosebire de piaţa de retail şi cea de birouri,
îşi revine cel mai greu odată ce economia se află
pe o traiectorie ascendentă. Aceasta din cauză că
atât utilizatorii finali, cât şi micii investitori, au
nevoie de mai mult timp pentru a-şi recăpăta în-
crederea în piaţă.

Preţul locuinţelor noi va creşte uşor


în a doua jumătate a anului
Se estimează că preţul locuinţelor noi va înregistra
o evoluţie uşor ascendentă după prima jumătate a
anului, în timp ce preţul locuinţelor vechi cel mai
probabil va rămâne pe loc sau chiar va fi subiectul
unor uşoare scăderi. Totuşi, nivelul tranzacţiilor va
rămâne scăzut, cumpărătorii recăpătându-şi mai

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 45


Imobiliare
Chiriile spațiilor industriale vor scădea
cu până la 10% în primul semestru
Presiunea preţurilor va afecta în special spaţiile mari, fără acces
la o infrastructură bine dezvoltată şi ca urmare preţul de
închiriere va scădea în semestrul I din 2010 cu 5-10%.
Spaţiile care îşi vor păstra interesul din par- este să se finalizeze proiectele începute şi care
tea pieţei şi în semestrul I 2010 vor fi, de regulă, au atât finanţare cât şi clienţi. În ceea ce priveşte
spaţiile mai mici şi cu suprafeţe cuprinse între 500 proiectele care vor demara în primăvara anului
mp şi 1.000 de mp, bine poziţionate cu acces fa- 2010 vor fi proiecte pre-comandate, cu anumite
cil, estimează reprezentanţii Luxury International. particularităţi şi cerinţe localizate fie în partea de
Pentru spaţiile mici şi proiectele situate în planul nord a Capitalei, în apropierea Şoselei de centură
I din zona autostrăzii A1, A2 şi pentru proiectele fie în zonă autostrăzii A1. Pentru anul 2010, Luxu-
situate în vecinătatea Şoselei de Centură rata de neo- ry Internaţional estimează o scădere cu 30-45% a
cupare va scădea cu 5-7% în semestrul I din 2010. suprafeţei de spaţii industriale care vor fi furnizate,
în timp ce rata medie de neocupare a spaţiilor in-
Rată de neocupare de până la 20% dustriale va creşte în semestrul I din 2010 până
Pentru a supravieţui crizei proprietarii de spaţii in- la 18-20%. Interesul pentru tranzacţii cu terenuri
dustriale vor trebui ca în 2010 să se adapteze noi- cu potenţial de dezvoltare industrială va avea o
lor condiţii impuse de criză, să relaxeze condiţiile uşoară creştere chiar dacă piaţa construcţiilor de
de închiriere şi să vină cu servicii suplimentare spaţii industriale şi-a încetinit ritmul de creştere cu
post închiriere. În acest moment tendinţa pe piaţă peste 50%.

CBRE/EuRiSkO: Va crește volumul închirierilor office


Aproape 40% din volumul închirierilor totale din 2009 a fost
realizat în ultimul trimestru, trendul continuând și în S1 2010,
estimează reprezentanții CBRE|/Eurisko.

O
practică înregistrată în ultimele luni, ce luate în considerare clădirile aflate în construcție
va continua și în 2010, este creșterea și care au peste 50% șanse să fie livrate la timp.
« nivelului de facilități acordate de către Creșterea stocului va determina creșterea ratei
proprietari potențialilor chiriași. Aceste stimulen- de neocupare și va oferi chiriașilor mai multă pu-
te vin sub forma de reduceri de chirie, contribuții tere de negociere în relația cu proprietarii.
pentru amenajarea spațiului, reducerea taxelor Consultanții CBRE|Eurisko estimează menținerea
pentru locurile de parcare sau chiar locuri gra- nivelului cererii la nivel ridicat în 2010 pe fondul
tuite, contribuții pentru mutarea sediului, revi- creșterii stocului de spații de birouri. Efervescența
zuirea taxelor cu mentenanța sau chiar limitarea anului 2008 s-a tradus în 2009 într-un volum
contractuală a acestora», afirmă Cătalina Jig- foarte mare de livrare de spații de birouri: pentru
man, Head of Office Agency și GCS CB Richard S2 2009 au fost livrați 193.000 mp de spații noi,
Ellis/Eurisko. Pentru anul 2010 se așteaptă livra- iar pentru întreg anul 2009 - 406.000 mp. Aceas-
rea a peste 441.000 mp de spații de birouri în ta aduce stocul total la peste 1,74 milioane de mp.
Catalina Jigman, București, un nivel mai ridicat decât cel din 2009 Majoritatea chiriașilor vor continua să ceară și în
Head of Office cu aproape 10%, potrivit reprezentanților com- 2010 cea mai bună soluție financiară posibilă, în
Agency și paniei de consultanță imobiliară CBRE/Eurisko. timp ce proprietarii vor trebui să se repoziționeze
GCS CB Richard Aproape 64% din aceste livrări vor fi reprezenta- față de această presiune generală pentru reduce-
Ellis/Eurisko. te de clădiri de clasa A. Pentru acest calcul au fost rea costurilor.

46 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


2010 este anul
oportunităţilor pentru investiții
2010 va fi un an plin de provocări, oportunităţi dar şi de acţiuni
chibzuite, Ilias Papageorgiadis, CEO More Real Estate Services,
firmă de consultanţă şi brokeraj imobiliar.
”Am asistat la 90% din scădere şi nu vom mai activ atrăgător, în care merită să se
vedea nicio schimbare majoră. Cu siguranță este investească.”
o perioadă propice pentru investitori. Dacă ştie ce Dar care ar putea fi cel mai mare risc
îşi doreşte, va găsi câteva oferte foarte interesan- din piaţa imobiliară românească în
te. Nu foarte multe, dar suficiente pentru a avea 2010? «Dacă unii se vor grăbi să
de unde alege şi pentru a-şi crea propria poveste ridice piaţa fără o cerere care să
de succes. Nu avem 20 de oferte bune pentru un o susțină, atunci nu ne vom reveni
client, dar reușim sa îi oferim 4-5 opţiuni foarte anul acesta şi investitorii se vor lăsa
bune. Până acum am observat că majoritatea aşteptaţi mult mai mult. Cu toţii
proprietarilor stăteau şi aşteptau să primească aşteptăm să vedem noua versiune
oferte, aşa cum obişnuiau să facă în trecut. Chiar a programului Prima Casă. Acesta
şi atunci când noi aduceam clienţi aceştia nu va stimula cererea, dar va implica
erau pregătiţi să vândă. Aceştia ar trebui să fie şi multe riscuri ascunse cauzatoare
mai atenţi şi mai proactivi în acest an. Noi le ofe- de probleme. Aşa cum s-a întâmplat
rim proprietarilor multe soluţii viabile. Pornind şi în 2009, mulţi sunt pregătiţi să
de la simpla punere în ordine a documentelor lor ridice preţurile la noile standarde, ilias Papageorgiadis,
şi mergând până la idei personalizate, astfel în- fără să îi intereseze dacă există ce- ceo more
cât să transformăm o proprietate brută într-un rere sau nu pentru acestea”. Real Estate Services

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 47


Imobiliare
Stefano Albarosa – CEO Cefin Holding:
”Dezvoltarea de parcuri industriale
va înregistra un progres în 2010”
Stefano Albarosa – CEO Cefin Holding susține că în anul 2010 singurul
sector din zona de real estate din România care va cunoaște un reviriment.

S
„Dezvoltarea de parcuri industriale va fi, în un fond de investiţii, se remarcă şi primeşte cea
opinia noastră, singurul sector din indus- mai înaltă recunoaştere internaţională, aceeaşi
tria de real estate în care se va înregistra distincţie fiind adjudecată în 2008 de proiectul
un oarecare progres în 2010. Prin acest proiect Cefin Logistic Park, al aceluiaşi dezvoltator. Gală
(A1 Industrial Park) suntem pregătiţi să oferim de decernare a premiilor CIJ Awards Româ-
clienţilor noştri soluţia celui mai bun parc indus- nia pentru cele mai bune proiecte din industria
trial din Romania”, a remarcat Stefano Albarosa imobiliară din Europa de sud-est a avut loc la fi-
- CEO Cefin Holding cu ocazia decernării premiu- nalul anului 2009.
lui «Cel mai bun proiect de spaţii de depozitare/ A1 Industrial Park a însumat o investiţie iniţială
industriale» pentru proiectul A1 Industrial Park, de 70 milioane de euro, ajungând la valoarea
dezvoltat Cefin Real Estate. finală de 115 milioane de euro şi se întinde pe o
Stefano Albarosa, Este cel de-al doilea an consecutiv când un proiect suprafaţa totală de 300.000 metri pătraţi din care
CEO Cefin Holding dezvoltat de Cefin Real Estate, în colaborare cu 154.000 metri pătraţi suprafaţa construită.

Terenurile agricole şi forestiere la mare


căutare în semestrul I
Î
n semestrul I din 2010 vom asistă la o uşoară
creştere a volumului de tranzacţii cu terenu-
ri agricole şi forestiere, dar şi la o scădere cu
5-10% a intervalului de preţ la care se realizează
tranzacţionarea, potrivit specialiştilor.
Estimările au fost făcute pe bază analizei ce-
rerilor din ultimele 3 luni ale anului 2009 care
au indicat o creştere a interesului potenţialilor
clienţi pentru aceste tipuri de terenuri, conform
reprezentanţilor Luxury International.
Chiar şi în aceste condiţii terenurile forestiere
sunt cu mult peste media preţului în ţări pre-
cum Frântă sau Germania unde 1 Hă de pădure utilizate pentru dezvoltarea de parcuri eoliene,
costă de la 1000-2600 euro comparative cu Ro- potrivit estimărilor Luxury Internaţional.
mânia unde preţul de tranzacţionare se situează Comparativ cu alte sectoare ale pieţei imobilia-
în intervalul 2500-4000 euro/hă (terenuri fores- re terenurile agricole şi cele forestiere au avut
tiere). un trend ascendent până la finele anului 2008.
Dacă până în 2009 tranzacţiile cu terenurile Începând cu 2009 preţul acestora a început să
agricole şi cele forestiere au reprezentat un seg- scadă cu procente cu mult sub a celorlalte secto-
ment de piaţă puţin exploatat, în semestrul I din are de pe piaţă imobiliară, 10% pentru terenurile
2010, se aşteaptă o creştere a interesului pentru agricole şi forestiere comparative, cu o scădere
investiţiile în terenuri agricole, cu precădere a de 30-50% în celelalte sectoare ale pieţei imobi-
acelora situate în zona Dobrogei şi care pot fi liare.

48 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


250 de apartamente din Răsărit de Soare
au fost cumpărate prin programul Prima Casă
„Lansarea programului Prima Casa a intensifi- ketului Auchan din Titan, constă în 7 tronsoane
cat procesul de vânzări al apartamentelor din de blocuri cu 11 scări ce cuprind garsoniere și
cadrul complexului Răsărit de Soare. În al doilea apartamente de două, trei sau patru camere, în
semestrul din 2009 am vândut 250 unități prin total 988 de unități locative și 1.124 de locuri de
acest program” a declarat Romeo Căzănescu, Ge- parcare poziționate subteran și suprateran.
neral Manager, Conarg Real Estate,
dezvoltator al proiectului imobiliar.
Până în prezent, s-au vândut aproxi-
mativ 80% din cele 988 de aparta-
mente. În topul vânzărilor conduc
garsonierele și apartamentele de
2 camere. Profilul cumpărătorului
pentru aceste locuințe arată că noii
proprietari au vârste cuprinse între
20 și 35 de ani, venituri între 500 și
1.200 euro și o rată lunară începând
de la 190 EUR pe o perioadă de 30
de ani. Răsărit de Soare, poziționat
în imediata vecinătate a hipermar-

Pentru promoţii vizitează


www.sgt.ro

49
Imobiliare
Centrele mondiale ale pieţei
Relansarea pie
bazată pe cea
În plină criză financiară şi
imobiliară, la începutul lunii
ianuarie a fost inaugurat la
Dubai cu mare fast cea mai
înaltă clădire din lume: turnul
Burj Dubai. Odată cu această
inaugurare, dezvoltatorii
mizează pe relansarea pieţei
imobiliare în Dubai.

B
urj Dubai, cu o înălţime de 828 metri, este
piesa centrală a unui nou district comer-
cial în valoare de 20 de miliarde de dolari,
Downtown Burj Dubai, care mai include 30.000 de
apartamente şi centrul comercial Dubai Mall, unde
există spaţii pentru 1.200 de magazine. Compania
care s-a ocupat de construcţia Burj Dubai consideră
că vor trece cel puţin 10 ani până ce recordul stabilit
de acest turn va fi doborât.

Moratoriu de şase luni


pentru datoriile neachitate
La sfârşitul lunii octombrie 2009, Guvernul din Du-
bai a solicitat un moratoriu de şase luni pentru da-
toriile scadente ale conglomeratului de stat Dubai
World şi subsidiarei de imobiliare Nakheel, aflate
în dificultăţi financiare severe în urma crizei mon-
diale. Datoria totală a statului arab a fost estimată
la momentul respectiv la 80 de miliarde de dolari,
incluzând 59 de miliarde de dolari pentru compania
Dubai World.
Deşi statul putea achita datoriile cedând active de pe
piaţă, acesta a refuzat vânzarea unor investitii bune
sau a unor active imobiliare la preţuri mici de criză.
Solicitarea de blocare a plăţilor a declanşat un val
de panică pe pieţele financiare din întreaga lume,
stârnind teama unei intrări în incapacitate de plată
a statului arab, lucru care ar putea afecta mai multe
bănci mari ale lumii, cu expunere în Emirate.

50 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


imobiliare, Dubai şi Abu Dhabi:
ţei imobiliare din Emirate,
mai înaltă clădire din lume
Cu toate că
cererea pentru
spaţiile office
a început să
scadă brusc în
T4 2008, stocul
de birouri a
crescut la 3,5
milioane mp, în
prima jumătate
a anului 2009

Marile burse internaţionale au înregistrat scăderi Conform Bloomberg, Royal Bank of Scotland - RBS,
ale indicilor, iar analiştii au comentat că situaţia din cea mai mare bancă aflată sub controlul guvernului
Dubai ar putea conduce la o retragere a fluxurilor britanic, a acordat credite de 2,3 miliarde dolari, re-
de capital către economiile emergente. prezentând aproximativ 17% din totalul creditelor
contractate de Dubai, de la începutul lunii ianuarie
Datoriile Dubaiului: 170 miliarde dolari, 2007. Royal Bank of Scotland (RBS) a acordat mai
dublu faţă de estimarea iniţială multe credite decât orice altă institutie grupului Du-
Datoria totală a Dubai Inc ar putea fi între 130 şi 170 bai World, compania de stat ce încearcă să obţină
de miliarde de dolari, se arată în raportul EFG. Du- amânarea scadenţei împrumuturilor, în timp ce
bai Inc include datoriile statului şi cele ale diferitelor HSBC are cea mai mare expunere la riscurile din
companii pe care le controlează, dublu faţă de 80 Emiratele Arabe Unite, cu credite de 17 miliarde
de miliarde de dolari cât se estima la sfârşitul anu- dolari în 2008.
lui 2009, potrivit unui studiu al băncii de investiţii În Franţa, băncile cu cele mai mari expuneri sunt:
EFG-Hermes. Datoriile pot ajunge însă la 170 de mi- BNP Paribas, Societe Generale, Calyon (subsidiara a
liarde de dolari, întrucât sunt excluse din calculele Credit Agricole) şi Natixis.
iniţiale creditele contractate de emirat de la băncile
locale, se arată în raport. Emirates NBD Bank deţine Piaţa spaţiilor office: supraofertată
creanţe ale Dubaiului în valoare de 24 de miliarde Piaţa spaţiilor de birouri din Dubai a fost puternic
de dolari. afectată de încetinirea creşterii economice a com-

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 51


Imobiliare
paniilor care aplică în prezent strategii prin care îşi
pot reduce cheltuielile, preferând să închirieze spaţii
mai mici şi mai puţin costisitoare. Cererea pentru
spaţiile de birouri a început să scadă brusc în ulti-
mul trimestru al anului 2008, când piaţa a devenit
supraofertată. Oferta spaţiilor de birouri nu a înce-
tat să crească, agravând astfel contextul în care se
afla piaţa. Înainte de a-şi face simţite efectele criza
financiară, au fost lansate importante proiecte de
construcţii ce-si propuneau să dubleze în 2010
stocul spaţiilor de birouri deja existent. Dezvoltatorii
au fost nevoiţi să anuleze sau să reprogrameze pes-
te 50% dintre proiectele noi, începând din ultimul
trimestru al anului 2008. Cu toate acestea, stocul
de birouri a crescut la 3,5 milioane mp, în prima
jumătate a anului 2009.

Revenirea economiei Emiratelor


aşteptată anul acesta
Criza financiară şi încetinirea economiei
mondiale au avut un efect semnificativ asupra
economiei Emiratelor Arabe Unite, începând
din al patrulea trimestru al anului 2008. Ca
o consecinţă, produsul intern brut al ţării
a scăzut cu peste 1,5% în 2009, după ce
acesta înregistrase o creştere de 7,4%, cu un
an înainte. Chiar dacă revenirea s-ar putea
manifesta printr-o cotă relativ puternică în
Peste 30% rata de neocupare
2010, înregistrând o creştere a produsului in- Rata de neocupare se află în creştere ca urmare a
tern brut de peste 3%, aceasta va fi destul de strategiilor companiilor de reducere a cheltuieli-
redusă având în vedere creşterea potenţială lor, prin reducerea numărului de angajaţi. Chiar şi
de aproximativ 7-8%. fără proiectele noi de dezvoltare a spaţiilor pentru
Recesiunea economică este resimţită mult birouri, rata a ajuns la aproximativ 20% în primul
mai profund în Dubai, unde sectorul imobiliar trimestru al anului 2009 şi la aproximativ 30% în
şi alte sectoare din construcţii, alaturi de tu- trimestrul al doilea.
rism reprezintă sectoare ce contribuie în mod
semnificativ la produsul intern brut al ţării. Pe Scădere de peste 60% la chirii
de altă parte, Abu Dhabi,
Chiriile la spaţiile de birouri au început să scadă la
unde se află concentrată 85% din producţia
începutul anului 2009, înregistrând un declin de
petrolului Emiratelor Arabe Unite, ar trebui să
beneficieze de pe urma creşterii preţului la aproape 30% în primul trimestru. În trimestrul al
petrol. În prezent, deşi înregistrează un preţ doilea al anului 2009, media chiriilor a continuat să
mult mai mic în comparaţie cu nivelul înregis- scadă brusc, atingând în prezent un declin de 51%
trat anul trecut, (2009) preţurile la petrol au din totalul spaţiilor închiriate înregistrate în ultimul
revenit pe un trend ascendent începând cu trimestru al anului 2008. Până la sfărşitul anului
primul trimestru al anului. 2009, chiriile spaţiilor de birouri au fost supuse în
Dacă producţia de petrol se va stabiliza continuare presiunilor exercitate de supra-aprovi-
sau chiar va înregistra creşteri, redresarea zionarea segmentului, afectând această scădere cu
sectorului imobiliar va dura ceva mai mult, în un alt 10-15%.
special pentru Dubai.
La nivel global, economia a început să se
redreseze înca din a doua jumătate a anului
4,500 dolari/mp, cu discount de până la
2009, fapt datorat în mare parte modificărilor 25-30% faţă de preţul de vânzare solicitat
politicii monetare şi fiscale, cum ar fi reduce- Preţul mediu de vânzare a spaţiilor de birouri se
rea ratelor dobânzilor şi facilitarea ofertelor de ridică la aproximativ 4,500 dolari/mp, ceea ce
creditare. reprezintă o scădere de 60%, comparativ cu ulti-
mul trimestru al anului 2008. Datorită ofertei exce-

52 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


Chirii mai mari în Abu Dhabi Companiile sunt
mai interesate
decât în Dubai să deschidă
Piaţa imobiliară din Abu Dhabi a fost mult mai
sucursale
rezistentă în comparaţie cu cea din Dubai, în capitala
deoarece aceasta se confrunta cu deficienţe Emiratelor
în ofertarea de spaţii pentru birouri în spe- Arabe Unite
cial în locaţiile bine cotate. Având în vedere
tendinţele economice actuale,Abu Dhabi oferă
dentare, chiriaşii pot negocia o reducere a mai multe oportunităţi de afaceri decât Dubai, iar
preţului cu până la 25-30% faţă de preţul solicitat. companiile sunt mai interesate să deschidă sucursa-
Perspectivele pentru piaţa de birouri vor depinde le în capitala Emiratelor Arabe Unite. În consecinţă,
foarte mult de numărul de expatriaţi din a doua cererea pentru categoria de birouri clasa A continuă
jumătate a anului 2009, când piaţa ar putea pre- să rămână stabilă, în timp ce spaţiile de birouri de
zenta o situaţie a stării de fapt a pieţei locurilor de clasă inferioară prezintă un interes ceva mai scăzut.
muncă. O stare de stabilizare este de aşteptat în cur- În al doilea trimestru al anului 2009, stocul spaţiilor
sul anului 2010; cu toate acestea, în umbra ofertei de birouri reprezenta 1,4 milioane mp din care,
excedentare pe care o prezintă, Dubai va înregistra 100.000 mp de spaţii noi erau aşteptate să intre pe
o redresare mai lentă faţă de Abu Dhabi. piaţă din a doua jumătate a anului 2009. Faptul că

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 53


Imobiliare

aproximativ jumătate dintre spaţiile noi de birouri, se confruntă cu o ofertă excedentară. Cererea
Media chiriilor programate iniţial a fi finalizate între 2009 şi 2011, este puternic afectată prin plecarea continuă
apartamen- au fost sistate sau reprogramate va putea reduce, a expatriaţilor, fenomen datorat pierderii lo-
telor a scăzut însă nu va elimina riscul de ofertă excedentară. curilor de muncă.
între Rata de neocupare este estimată în prezent la 3%
40-50% şi ar putea fi dublată până la sfârşitul anului. Rata de neocupare
începând din În Abu Dhabi chiriile spaţiilor de birouri au înce- ar putea ajunge la 30% în 2010
put să scadă în primul trimestru al anului 2009. Este dificil să se estimeze rata actuală de
al patrulea La început, au scăzut uşor comparativ cu Dubai, la neocupare atâta timp cât mai multe unităţi
trimestru al clădirile din clasa A, deoarece în Abu Dhabi acest rezidenţiale au fost vândute diverşilor in-
anului 2008 tip de clădiri sunt rare, astfel cotele chiriilor în vestitori şi/sau speculanţi ai pieţei. Rata de
ambele oraşe au atins practic acelaşi nivel. În pre- neocupare ar putea ajunge la 30% în 2010.
zent, Abu Dhabi este oarecum mai scump faţă de Media chiriilor apartamentelor a scăzut între
chiriile din Dubai. Scăderea totală a chiriilor este 40-50% începând din al patrulea trimestru al
de aproximativ 25% de la începutul recesiunii. În anului 2008. În al doilea trimestru al anului
trimestrul al doilea al anului 2009, preţul mediu 2009, un apartament tip garsonieră a putut
al vânzărilor a fost de 6,000 dolari/mp, cu o marjă fi închiriat începând cu 20,000 dolari, iar
de negociere de 10-15% din preţul solicitat. în acelaşi timp, un apartament cu 2 sau 3
camere s-a închiriat cu 31,000 respectiv
Piaţa rezidenţială: populaţia Dubai-ului 39,000 dolari. Cota medie a vânzărilor este
în scădere între 2009 şi 2010 de 2,850 dolari/mp.
Dubai prezintă o cerere mult mai volatilă pentru Deschiderea Metro şi inaugurarea Burj
spaţiile imobiliare rezidenţiale decât Abu Dhabi, Dubai ar putea creşte cererea din unele
deoarece este puternic corelată la schimbările de- cartiere. După punctul maxim atins în al
mografice. În ultimii ani, stocul rezidenţial a cres- treilea trimestru al anului 2008, este puţin
cut rapid, pentru a ţine pasul cu cererea în plină probabil ca preţurile să recupereze „tere-
expansiune exercitată de creşterea populaţiei nul” pierdut, înainte de al doilea trimestru
din Dubai. Până la sfârşitul anului 2008, piaţa al anului 2010.
spaţiilor rezidenţiale a prezentat în mod constant
deficienţe în aprovizionarea populaţiei. Datorită Abu Dhabi: chirii cu 40% mai mari
încetinirii economiei, populaţia Dubai-ului este de decât în Dubai
aşteptat să scadă între 2009 şi 2010, fenomen da- Piaţa spaţiilor rezidenţiale din Abu Dha-
torat expatrierilor. bi prezintă reale deficienţe în raport cu
Aprovizionarea cu spaţii rezidenţiale a reprezentat cererea. Această piaţă se confruntă în
345,000 de unităţi în trimestrul al doilea al anului continuare cu o cerere ridicată, în timp
2009, suplimentată cu 15,000 de unităţi până la ce se estimeaza un declin semnificativ în
sfârşitul anului, în special în zona Business Bay. În aprovizionare în viitorul apropiat. Spre
prezent, un număr semnificativ de proiecte au fost deosebire de Dubai, populaţia
anulate sau amânate şi este aproape sigur că cele oraşului continuă să
mai multe dintre proiecte nu vor fi reluate în vii- crească.
torul apropiat. Cu toate acestea, în prezent, Dubai În trimes-

54 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


Burj Dubai,
în cifre
• măsoară 828 de metri
• vizibilitate de la o distanţă de 95 de km
• are 57 de lifturi, cele mai rapide ascensoare din
lume care ajung în vârful clădirii în numai două
minute
• 1.044 de apartamente, 49 de etaje de birouri şi
un hotel
• construcţia imobilului a început la 21
trul al doilea al anului 2009, piaţa spaţiilor septembrie 2004
rezidenţiale a fost aprovizionată cu 189,000 de
unităţi. Conform BNP Paribas Real Estate, ofer- • inaugurarea turnului 4 ianuarie 2010
ta sectorului nu va satisface cererea, până când • sistemul de răcire poate produce suficient
principalele proiecte nu vor fi finalizate. Marea condens pentru a umple 20 de bazine olimpice
majoritate a acestora este prevăzută spre finali- pe an
zare şi lansarea pe piaţă cel mai devreme între • costuri estimate la 800 de milioane de euro,
2012-2013. Punerea lor pe piaţă ar putea condu- clădirea făcând parte din proiectul imobiliar
ce la un grad de neocupare de 2%, grad înregistrat «Downtown Burj Dubai», dezvoltat de Emaar
în al doilea trimestru al anului 2009, reprezentând Properties, ale cărui costuri se ridica la 20 de
o creştere pe primul trimestru de numai 1%. Esti- miliarde de dolari
marea generală în ceea ce priveşte chiriile pe piaţa • cartierul Downtown Burj Dubai se întinde pe o
spaţiilor rezidenţiale a fost de numai 12% de la suprafaţă de 200 de hectare
primul trimestru la al doilea trimestru al anului.
În zonele ce prezintă un interes sporit, cum ar fi
Khalidiya şi Corniche, cererea rămâne extrem de Conform Dubai Statistics Centre, Emiratele Arabe
ridicată şi o cotă a chiriilor, rezistentă. Chiriile în Unite cuprinde în prezent peste 350 de hoteluri şi
Abu Dhabi sunt în medie cu 40% mai mari decât peste 40.000 de camere de hotel (hotelurile de 5
în Dubai, pentru spaţii rezidenţiale de calitate si- stele reprezentând peste 40% din întreg sistemul
milare. Prin urmare, din ce în ce mai mulţi oameni hotelier). Rezultata în urma proiectelor demarate
sunt încurajaţi să se mute în Dubai, deşi continuă între 2007 şi 2008, piaţa spaţiilor hoteliere este
să lucreze în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu aşteptată să crească cu 41%, în viitorul apropiat.
Dhabi. Cele mai multe proiecte anunţate spre finalizare
pentru 2009 şi 2010 sunt în prezent în curs de
Piaţa spaţiilor hoteliere: construcţie. Majoritatea camerelor de hotel estima-
hotelurile de 5 stele reprezintă te să ajungă pe piaţă în această perioadă face parte
peste 40% din întreg sistemul hotelier din segmentul hotelurilor de 5 stele. Evoluţiile şi
În 2008, turismul a contribuit în mod semnificativ pe această piaţă indică o ofertă excedentară prin
la produsul intern brut al Dubaiului, cu aproxi- urmare locaţia acestora joacă un rol mai critic ca
mativ 20%, perioadă în care 7.5 milioane de oricând. De exemplu, hotelurile amplasate în ime-
turişti au vizitat oraşul, reprezentând o creştere diata apropiere a aeroportului sau de-a lungul pla-
de 9% faţă de 2007. Din cauza situaţiei econo- jei înregistrează un grad bun de ocupare, pe când
mice, segmentul turiştilor sosiţi atât în inte- pentru cele aflate în afara acestor zone gradul este
res de business cât şi de agrement a scăzut unul variabil.
de la începutul anului, prin urmare, gradul În al doilea trimestru al anului 2009, gradul de
de ocupare şi indicele RevPAR (revenue per ocupare pe toată piaţa hotelieră s-a situat între
available room) au scăzut în prima jumătate 65-70%, în timp ce, în al doilea trimestru al anului
a anului. Cu toate acestea, piaţa spaţiilor de 2008, a fost de 80%. Conform indicelui RevPAR în
hoteluri din Dubai se desfăşoară în conti- segmentul de 4 stele preţul mediu înregistrat a fost
nuare în limite bune în comparaţie cu de 110 dolari iar în segmentul de 5 stele de 200
piaţa din Europa sau Statele Unite. dolari.

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 55


Complexul Ex
11 - 15 mAi 2010
www.constructexpo-antreprenor.ro

ConstRuCt Expo
AntREpREnoR
Expoziţie internaţională de materiale
şi sisteme pentru construcţii
Informaţii:
Tel.: (+4021) 207.70.09; Fax: (+4021) 207.70.70
E-mail: constructexpo-antreprenor@romexpo.ro
poziţional RomExpo 2010
www.constructexpo-ambient.ro

ConstRuCt Expo AmbiEnt


Expoziţie internaţională pentru amenajări interioare, materiale
de finisaj, acoperiri murale şi pardoseli, uşi şi ferestre, tâmplărie
şi vitraje, decoraţiuni, corpuri de iluminat, articole diverse
Salonul internaţional de ferestre şi uşi • Salonul internaţional de
amenajări Interioare şi exterioare • Salon de piscine şi SPA
Informaţii:
Tel.: (+021) 021.207.70.08; Fax: (+4021) 207.70.70
E-mail:constructexpo-ambient@romexpo.ro

www.constructexpo-utilaje.ro

ConstRuCt Expo utilAjE


Expoziţie internaţională pentru utilaje de construcţii
şi unelte de mână
Informaţii:
Tel.: (+021) 207.70.21; Fax: (+4021) 207.70.70
E-mail: constructexpo-utilaje@romexpo.ro

www.romtherm.ro

Confort la toate gradele


RomtHERm
Expoziţie internaţională pentru echipamente de încălzire,
răcire şi aer condţionat
Informaţii:
Tel.: (+4021) 207.70.15; Fax: (+4021) 207.70.70
E-mail: romtherm@romexpo.ro

Organizator: Membri:

Parteneri media:

100% construct
Eveniment organizat în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România
Dubai:
Arhitectură

Podul cu cea mai mare


deschidere în formă
de arc din lume

Compania americană Fxfowle Architects construiește în Dubai


podul ce va avea cea mai mare deschidere în formă de arc din
lume. Construcția va fi inaugurată în 2012 și va costa în jur de
700 milioane dolari.

S
heikh Rashid bin Saeed Crossing cunoscut trou, o staţie pentru ambarcaţiuni şi o insulă
şi sub numele de «The Sixth Crossing» sau artificială pe suprafaţa căreia se va construi un
Dubai a devenit
«The Sixth Bridge», acest colos proiectat teatru ce va fi destinat diferitelor evenimente în
oraşul de cabinetul de arhitectură new-yorkez Fxfowle, aer liber.
cu cea mai mare va avea o lăţime de 64 metri, o înălţime de 205 Proiectul va fi realizat din două părţi. Prima parte,
expansiune metri, pe o lungime de aproape 1,6 kilometri. Va numită şi partea de est, va avea o lungime de 380
din lume, cuprinde 6 căi de rulare pe fiecare sens, o linie de de metri, pe când partea de vest va avea o lun-
în care metrou ce va delimita cele două benzi şi o zonă gime de 610 metri. Punctul central al podului va
numeroase pietonală proiectată în penumbra acestora la o fi complet deschis şi va avea o lungime de 552
recorduri distanţă de 15 metri deasupra apei. Coridorul na- de metri. Pentru a da naştere acestui ambiţios
au fost vigabil va avea o lăţime de 50 de metri, suficient proiect, Fxfowle a apelat la colaborarea cu Par-
atinse sau de lat încât să permită o cale fluentă pentru iahtu- sons Transportation, companie ce a participat la
urmează rile care vor traversa golful. El se va alătura celor realizarea mai multor proiecte de anvergură din
a fi atinse patru poduri şi un tunel deja existente în zonă. Dubai, printre care şi Palm Jumeirah.
Totodată, podul va fi prevăzut cu o staţie de me- Fxfowle a creat două poduri în arc ce vor deservi

58 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


Cele șase etaPe de
ConstruCție a Podului
Datorită dimensiunii grandioase, derularea
proiectului se va desfăşura pe parcursul celor
patru ani, în şase faze.
Faza I reprezintă construcţia podului către golf.
Faza a II-a va cuprinde construirea intersecţiilor din
zona insulei Deira, pentru a deservi The Lagoon şi
Dubai Festival City.
Faza a III-a constă în construirea intersecţiilor din
zona Deira prin extinderea acesteia de la Nad Al
Hammer până la Al Aweer Drum.
Faza a IV-a include construirea intersecţiilor cu
Bur Dubai ce va fi legat de pod prin Ras Al Khor
(Business Bay Crossing).
Faza a V-a constă în construirea intersecţiilor Bur
Dubai ce va lega podul cu Sheikh Rashid şi Al
Garhoud Bridge.
Faza a VI-a a proiectului constă în construirea
intersecţiilor de legătură Bur Dubai ce va lega Ras
Al Khor cu Oud Maitha şi drumurile paralele.

insulele artificiale Bur Dubai, pe suprafaţa căreia Opera, sau ca o lună nouă în atmosfera de noapte Pornind de la o
se află Dubai Healthcare City, Sama Al-Jadaf şi a Dubai-ului, simbolizând deşertul lumii arabice. politică
Cultural Village şi insula Deira cu Dubai Festival Dubai, cu un climat subtropical, reprezintă o economică fără
City, The Lagoons, International City şi Dubai de- destinaţie care cu timpul a devenit nu doar un taxe corporative
sign Cenntre. Acesta va depăşi lungimea podului punct de concentrare a luxului, ci şi capitala mi- sau pe venit, cu
China’s Chaotianmen Bridge finalizat în acest an nunilor arhitecturii şi tehnicii ale lumii.
o legislaţie care
favorizează
în China, cu peste 200 m lungime, deţinătorul ac- De acum aproape 20 de ani, când Dubai nu re-
proprietatea şi
tualului record pentru acest tip de poduri. prezenta decât un oraş arid, înconjurat de nisip, bunurile a fost
şi de când Sheikh Rashid a comandat construcţia nevoie
Podul va fi calea de acces către una portului Jebel Ali, o concentrare de idei şi tehnici doar de un
dintre cele mai luxoase locații revoluţionare au luat naştere, Dubai devenind pas până la
«The Sixth Bridge» va reprezenta calea de acces oraşul cu cea mai mare expansiune din lume, un realizările
către o insulă care se doreşte a fi una dintre cele oraş în care numeroase recorduri au fost atinse arhitecturale
mai luxoase locaţii, un proiect recent premiat sau urmează a fi atinse. şi tehnice ce
al lui Zaha Hadid şi anume o insulă artificială Dacă în România cei 20 de ani care s-au scurs de surprind
vecină, pe suprafaţa căreia se va construi Opera la Revoluţia din 1989 n-au adus mai nimic spec- astăzi
din Dubai. taculos, în Emiratele Arabe Unite aceşti ani şi-au
Design-ul podului a fost inspirat de cultura şi pus amprenta nu numai la nivelul unui stat, ci şi
civilizaţia Orientului Mijlociu. Forma lui ritmică pe plan mondial. Este o anomalie extravagantă şi
mimează graţios forme ale caligrafiei arabe, în un model demn de urmat de către alte ţări precum
timp ce forma generală a podului descrie forma o face astăzi China care şi-a propus ca în zece ani
dunelor de nisip. Totodată, acesta va putea fi per- să ajungă în Top 10 destinaţii mondiale urmând
ceput ca un val acustic în concordanţă perfectă cu un astfel de exemplu.

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 59


Arhitectură
Dubai reprezintă un exemplu de succes Arabe Unite. Din 2008-2010, contribuția la pro-
în Orientul Mijlociu şi nu numai, care nu dusul intern brut al Emiratelor de către industria
demult era o zonă cu o istorie a eşecului construcţiilor este anticipată la o rată de 7%, 7%
şi a stagnării. Pornind de la o politică respectiv 8% pe an (2008, 2009 respectiv 2010).
economică dusă fără taxe corporative Nivelul de construcţie pe cap de locuitor este foar-
sau pe venit, cu un sistem bancar ex- te mare, clasându-se pe locul doi, după Japonia.
celent şi o legislaţie care favorizează Cele trei zone principale de construcţie ale Emira-
proprietatea şi bunurile, nu a fost ne- telor Arabe Unite sunt reprezentate de Abu Dhabi,
voie decât de un pas până la realizările Dubai şi Sharjah.
arhitecturale şi tehnice ce surprind
astăzi de la simplul turist până la cele ProieCte în
mai mari companii implicate şi neim- desfăşurare din dubai
plicate în astfel de proiecte.
 Dubai Marina – în valoare de 4 miliarde $ (cen-
În Dubai ritmul de creştere al sectoru- tru rezidenţial şi comercial);
lui de construcţii este unul ameţitor.  Dubai World Central – în valoare de 33 mi-
Sectorul construcţiilor este al patru- liarde $ (aeroport şi logistica aeroportuară);
lea mare sector ale Emiratelor Arabe  Bawadi Project – în valoare de 27 miliarde
Unite cu efect pozitiv asupra eco- $ (turism şi servicii turistice ce includ 30 de
nomiei, după industria comerţului hoteluri);
(47%), a petrolul (27%) şi a indus-  Dubai Festival City – în valoare de 2 miliarde $
triilor prelucrătoare (14%). Potrivit (servicii globale);
unui studiu realizat de Oryx Middle  Oqyana – în valoare de 3.5 miliarde $ (resort –
Australiasian secţiune The World);
East Business Intelligence industria
 Dubai International Finance Centre – în va-
construcţiilor a generat un PIB de
loare de 2 miliarde $ (comercial).
8% în anul 2007 pentru Emiratele

60
www.100construct.ro | februarie-martie 2010 61
Infrastructură, urbanism
Reabilitarea urbană influenţată
de trecerea de la
societatea industrială
la cea informaţională
Reabilitarea zonelor urbane
devine o preocupare de bază
a industriei construcţiilor, în
condiţiile trecerii de la societatea
industrială la cea informaţională,
astfel încât să permită oraşelor
să se adapteze schimbărilor
structurale cerute de noul tip
de activităţi.

Î
n prezent, în toate ţările Europei de Vest, se gic. Noile complexe urbane industriale focalizează
înregistrează tendinţa populaţiei locale de a populaţia zonei devenind în timp record, centre
părăsi masiv centrele urbane mari şi de a-şi urbane puternice. Există însă şi posibilitatea
construi case în zonele suburbane, în afara li- renaşterii vechilor regiuni industriale în urma
mitelor oraşului. Acest fenomen a fost susţinut retehnologizării lor conform noilor norme.
şi de impactul informaticii asupra tuturor dome-
niilor de activitate, care a favorizat descentrali- Reabilitarea și revitalizarea urbană
zarea locurilor de muncă, determinând totodată: Se poate observa că, în ultimii 10 ani, în vederea
dezvoltarea activităţilor din domeniul serviciilor, stopării degradării centrelor urbane, proiectele
extinderea sistemului de lucru la domiciliu, pre- de reabilitare şi revitalizare urbană au suferit o
cum şi mutarea către periferii a noilor activităţi schimbare şi vor avea o complexitate neîntâlnită
(legate de informatică) ce nu impun o amplasare până în prezent, ceea ce va permite, pe baza unor
centrală. Ca urmare se creează forme urbane po- soluţii tehnice speciale, salvarea unor zone cu
licentrice în zona centrală tradiţională, respectiv probleme structurale grave.
centrul oraşului îşi pierde mult din semnificaţia Reabilitarea fondului construit existent presu-
sa iniţială. Formele urbane policentrice tre- pune reconsiderarea valorii patrimoniului istoric
buie bineînţeles corelate cu cea a reţelelor de arhitectural şi extinderea noţiunii de “monument
telecomunicaţii avansate, precum şi a sistemelor (sit) istoric-arhitectural protejat” asupra unor
de trafic adecvate. zone urbane de mare întindere – uneori chiar
Această stare de fapt a determinat înfiinţarea şi oraşe întregi - , ansambluri industriale istorice
impunerea rapidă a unor noi regiuni industriale, (dezafectate), ansambluri rurale (sensibilizarea
puternice (bazate pe noile tehnologii) concomi- progresivă faţă de calitatea istorică a clădirilor,
tent cu reducerea importanţei zonelor industriale ansamblurilor şi oraşelor, care duce la determi-
tradiţionale, depăşite din punct de vedere tehnolo- narea reevaluării apartenenţei la un “loc” care în

62 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


ultimă instanţă influenţează calitatea vieţii. Este brici, depozite, magazine şi alte activităţi comer-
În urma unei
necesară adoptarea unor măsuri imediate de pro- ciale şi locuinţe. Potenţialul zonelor de reconversie examinări
tejare şi de valorificare a patrimoniului construit pentru activităţi creatoare de locuri de muncă este obiective a
existent). Mediul construit este ridicat la rangul demonstrat de miile de locuri de muncă create pe situaţiei şi
de obiect de patrimoniu printr-o nouă ramură astfel de terenuri. a consultării
a restaurării – restaurarea urbanistică. Aceasta, cu specialiştii
prin reconversie funcţională şi estetică, redă pu- Soluții pentru problemele implicaţi în
blicului şi circuitului economic importante clădiri care afectează mediul urban proiectarea
şi situri întregi, care pot astfel participa la imagi- De asemenea, reconversia zonelor urbane (inclu- de amenajarea
nea şi atractivitatea oraşului. siv industriile dezafectate) degradate rezolvă pro- teritoriului şi
bleme importante care afectează mediul urban
urbanism,
Decontaminarea prin:
majoritatea
zonelor industriale dezafectate • Afectarea unor funcţiuni corespunzătoare carac-
Eforturile întreprinse până acum de a transfor- terului monumentelor şi ansamblurilor istorice
guvernelor
ma zonele abandonate asanate în zone de locuit tradiţionale de arhitectură, care să ofere condiţii occidentale
fac parte dintr-o orientare politică mai largă de propice pentru asigurarea conservării lor prin in- s-au
stăpânire a creşterii oraşelor, de conservare a termediul planurilor de ocupare şi amenajare; concentrat
spaţiilor libere existente şi de a economisi, respec- • Eliminarea inconvenientelor datorate dezvoltării pe elaborarea
tiv de a da o mai bună utilizare banilor destinaţi inegale a diferitelor cartiere ale oraşului, a pro- programelor
pentru infrastructura de transport. blemelor specifice de urbanism; naţionale şi
Studiile efectuate sub dublul aspect al stimulării • Rezolvarea problemelor locuirii prin operaţiuni regionale de
economice şi al protecţiei sănătăţii oamenilor au de reabilitare a fondului existent de locuinţe vechi dezvoltare
relevat că multe dintre zonele industriale abando- care, fără a fi monumente, contribuie la integra- integrată
nate sunt potrivite pentru construirea de noi fa- rea şi protejarea ansamblurilor vechi;

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 63


Infrastructură, urbanism
şi generează documente cadru pentru abordarea
planificării.
Este posibil să se găsească multe trăsături simi-
lare între oraşele din ţările avansate şi între dife-
ritele sectoare urbane. Integrarea noilor funcţiuni
şi dotări, crearea locurilor de muncă, etc. au fost
caracteristicile multor proiecte. Dat fiind că struc-
turile urbane şi problemele legate de unităţile ur-
bane sunt de asemenea dependente de context,
scopurile şi soluţiile trebuie să fie adecvate contex-
tului specific la care se aplică.

Impactul politic al reconversiei


zonelor industriale dezafectate
Chiar dacă ţara noastră nu va putea prea curând
să demareze astfel de proiecte de anvergură, cla-
sa politică ar trebui să conştientizeze că încerca-
Înfiinţarea şi • Reducerea poluării şi evitarea degradării rea de a reintegra zonele industriale dezafectate
impunerea clădirilor ca urmare a vibraţiilor, prin măsuri spe- în cursul normal al amenajării urbane constituie
rapidă a unor ciale de siguranţă; un demers şi să demareze consultări în vederea
noi regiuni • Rezolvarea traficului rutier şi pietonal, a spaţiilor elaborării unei strategii de reabilitare a acestor
industriale de parcare şi a transportului public, a legăturilor zone, iar apoi să identifice fonduri şi soluţii conve-
puternice dintre oraş şi zonele care reintră în circuitul ur- nabile mai ales pentru intervenţii în localităţile în
(bazate pe noile
ban. care sănătatea oamenilor şi/sau buna funcţionare
tehnologii),
concomitent Intervenţia guvernelor se impune ca necesară în a oraşului sunt ameninţate de existenţa zonelor
cu reducerea pregătirea cadrului legislativ, logistic şi operaţional industriale dezafectate.
importanţei al programelor de sistematizare, în care proiecte- Iniţiativele locale de reconversie a clădirilor şi
zonelor le urbane pentru reconversia zonelor industriale terenurilor industriale dezafectate sunt din ce în
industriale dezafectate ocupă un loc important. Existenţa ce mai numeroase. Coerenţa lor cu un diagnos-
tradiţionale, voinţei politice ferme pe plan programatic şi fi- tic teritorial pe termen mediu, mai amplu şi mai
depăşite din nanciar este, pe lângă înlăturarea calculelor eco- calitativ, este o necesitate; de asemenea, înca-
punct de vedere nomice pe termen scurt, un pilon important al drarea acestora în rezultatele urmărite de - şi în
tehnologic realizării consensului social pentru realizarea obiectivele principale identificate în diagnosticul
acestor operaţiuni importante. Clasa politică din teritorial. Acest deziderat cere factorilor implicaţi
marile oraşe ale ţărilor occidentale cunoaşte şi este să parcurgă o fază de analiză şi de confruntare a
atrasă de ideea unui proiect urban. Consecvenţa în aspiraţiilor şi valorilor lor, de împărtăşire a obiec-
practica politică (concurenţa realităţii practice, nu tivelor şi orientărilor, în vederea elaborării unui
verbale) impune proiectul urban, găsirea carac- proiect integrat de reabilitare.
teristicilor comune ale acţiunilor îndreptate către Detalii despre legislaţia referitoare la reconversia
dezvoltarea localităţilor şi integrarea lor coerentă zonelor industriale puteți citi la pag 76
în politica globală de amenajare a teritoriului face
parte din competenţele autorităţilor centrale.
În urma unei examinări obiective a situaţiei şi
a consultării cu specialiştii implicaţi în proiecta-
rea de amenajarea teritoriului şi urbanism, ma-
joritatea guvernelor occidentale s-au concentrat
pe elaborarea programelor şi subprogramelor
naţionale şi regionale de dezvoltare integrată, pe
stabilirea şi/sau înfiinţarea instituţiilor necesare
pentru aplicarea acestora şi pe adoptarea legilor
aferente. Programele naţionale şi regionale se
bazează pe evaluarea completă a propunerilor pe
termen lung, mediu şi scurt venite din teritoriu
şi urmăresc integrarea lor pe zone de dezvoltare,

64 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


100%
construct
www.100construct.ro | februarie-martie 2010 65
Utilaje

Echipamentele de con
încă punctul maxim al
Estimările pentru 2010 în ceea ce priveşte piaţa utilajelor
de construcţii nu sună încurajator, în condiţiile în care mulţi
dealeri de astfel de echipamente nu au atins încă punctul
maxim al crizei, momentul în cauză anticipându-se că va
avea loc pe parcursul acestui an.

P
entru o piaţă în declin cu 40% în anul 2009 cu o scădere dramatică a vânzărilor către con-
faţă de anul anterior, se pune sub semnul structorii din sectorul rezidenţial, ca urmare a
întrebării chiar şi o creştere estimativă colapsului de pe pieţele de real estate în special
de maximum 10% a segmentului echipament- din Europa şi America de Nord.
elor pentru construcţii până la sfârşitul anului Speranţele celor implicaţi în acest domeniu
în curs, cu toate că cele mai optimiste teorii dau se îndreaptă către mult-aşteptatul sprijin din
drept sigură această valoare. În mod cert, vâr- partea fiecărui stat în parte, mai ales în privinţa
ful de lance va fi reprezentat de utilajele pen- finanţărilor proiectelor pe termen lung dezvolta-
tru construcţiile rezidenţiale, în condiţiile unor torii având nevoie de această siguranţă înainte
facilităţi financiare acordate de stat, în timp ce de a face orice investiţie în echipamente. Ori-
sectorul echipamentelor pentru terasament va cum, nici cele mai binevoitoare previziuni nu
rămâne şi în 2010 cel mai grav afectat de criza indică o îmbunătăţire a situaţiei mai devreme
economică. de sfârşitul anului 2010, cu excepţia dealerilor
În mod similar, şi piaţa second hand de echipa- care fie datorită amplasării geografice, fie con-
mente pentru construcţii trece în prezent prin juncturilor favorabile, deservesc cu precădere
momente grele: multe companii au fost nevoite industria extractivă sau a celei producătoare de
să renunţe la flotele de maşini deţinute sau energie. Domeniul mineritului, indiferent că este
închiriate, în acest fel piaţa de utilaje la mâna a vorba de cărbune sau aur, industria petrolieră,
doua confruntându-se cu o ofertă în exces, dar unele ramuri ale agriculturii, sunt segment-
în acelaşi timp şi cu o cerere din ce în ce mai ele pentru care piaţa utilajelor industriale nu
scăzută, această situaţie reflectându-se în mod a cunoscut blocaje, ba dimpotrivă, vânzările şi
negativ asupra preţului. profiturile au rămas la cote mai mult decât ac-
Companiile de profil se confruntă de ceva vreme ceptabile.

66 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


strucţii nu au atins
crizei

Caterpillar estimează producători de utilaje pentru terasament din


creşterea cifrei de vânzări în anul 2010 lume, după Caterpillar, au fost serios afectate de
Anul precedent n-a fost nici pe departe favorabil situaţia economică generală, cifra de vânzări
vânzărilor de echipamente pentru construcţii corespunzătoare ultimului trimestru al anului
marca Caterpillar, care au scăzut cu 39 de 2009 scăzând dramatic, cu 60%, faţă de aceeaşi
procente faţă de anul precedent, ca urmare a perioadă a anului precedent.
situaţiei dezastruoase cu care s-au confruntat Pentru acest an financiar, reprezentanţii firmei
toate companiile din domeniu, fără excepţie. estimează că profitul anual se va înjumătăţi,
În schimb, previziunile oficialilor companiei ca urmare a cererii extrem de scăzute pentru
pentru anul 2010 sunt optimiste şi se bazează echipamente folosite de obicei la construcţia de
pe semnalele evidente că economia mondială case şi infrastructuri, cum ar fi excavatoarele
dă semne de revigorare. Astfel, pentru anul în hidraulice, transportoarele pe roţi şi auto-
curs ei estimează un profit de 2,5 $ pe acţiune descărcătoarele. Aşteptările pozitive privind
la valori ale vânzărilor cuprinse între 35,6 şi evoluţia vânzărilor de utilaje Komatsu vin din-
40,5 miliarde de dolari, în condiţiile în care se spre pieţe precum China, unde se bucură de o
aşteaptă ca, la nivel global, creşterea economică mai mare popularitate decât echipamentele unor
să depăşească 3%, tendinţă dictată de nivelul firme concurente cum ar fi Caterpillar sau Hi-
economic al unor ţări precum China, în creştere tachi. Nu la fel de optimistă este situaţia cu care
cu peste 10%. se confruntă compania Hitachi, care a raportat
o scădere cu 90% a profitului pe ultimul trimes-
Komatsu se bazează pe creşterea tru al anului 2009, urmare a cererii extrem de
vânzărilor de utilaje pe piaţa din China scăzute, şi în continuu declin, de echipamente
Şi vânzările companiei Komatsu, aflată pe de construcţii pe pieţe ca Japonia, Statele Unite
locul al doilea în clasamentul celor mai mari şi Europa.

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 67


Utilaje

Haulotte a început p
Group aeriene la fabr
P
rimul utilaj care a ieşit de pe linia de
La sfârşitul anului 2009, Haulotte a producţie a fost Optimum 8, o platformă
început producţia platformelor aeriene aeriană de tip foarfece cu acţionare electrică,
cu înălţimea de lucru de 7,76 m. Acest eveniment
la fabrica sa din Changzhou, China. a fost unul cu adevărat notabil, în condiţiile în care
platformele de ridicare tip foarfece sunt utilaje
puţin întâlnite şi utilizate în China, preferate fiind
echipamentele de ridicare cu fleşă. Raţionamentul
lansării acestei linii în China de către compania
Haulotte a fost valorificarea reputaţiei sale şi în
acest subsector, pe o piaţă aparent imatură, dar
extrem de promiţătoare. A doua piaţă asiatică din
punct de vedere al mărimii, după Japonia, China
dispune, conform unor estimări neoficiale, de doar
1000 de platforme care lucrează efectiv la acest
moment, un număr infim de astfel de utilaje pentru
o ţară a cărei populaţie este egal cu cel al Europei
şi Statelor Unite la un loc. Comparativ, în Statele
Unite există o flotă de platforme aeriene însumând
aproximativ un milion de unităţi, în timp ce statele
europene au la dispoziţie peste 350.000 de plat-
forme.
Managerii companiei Haulotte consideră că piaţa
platformelor de lucru aeriene din China este pe
cale să cunoască o adevărată expansiune într-un
viitor apropiat, chiar dacă la acest moment există
doar şase companii importante producătoare de
astfel de echipamente pe teritoriul său. Cu atât mai
mult, Haulotte intenţionează să devină un jucător
important pe această piaţă ofertantă. La acest
moment, compania produce utilaje cu aceeaşi
specificaţie caracteristică produselor fabricate în
Europa, situaţie care probabil se va schimba pe
măsură ce piaţa chineză va fi mai bine cunoscută,
optându-se pentru fabricarea de echipamente care
să corespundă exact cerinţelor. Intenţia declarată
a reprezentanţilor companiei este aceea de a-şi
adapta producţia cât se poate de mult la necesităţile
pieţei chineze şi nu numai, în condiţiile în care se
doreşte ca fabrica din Changzhou să deservească
şi alte ţări din regiunea Asiei Pacifice.
Odată stabilite direcţiile de abordare a pieţei de
echipamente de ridicare din China, oficialilor Hau-
lotte le mai rămâne de aflat nu dacă, ci în cât timp
vor fi înţelese şi acceptate de către piaţă beneficiile
platformelor de lucru aeriene, echipamente care

68 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


roducţia de platforme
ica din China
permit obţinerea de performanţe ridicate de lucru se observe uşoare evoluţii, chiar dacă timide, şi pe
în condiţii de maximă siguranţă, aceasta fiind o acest segment.
preocupare care primează pentru compania Hau- Unul dintre domeniile în care platformele ae-
lotte. riene au început să fie la mare căutare este cel al
La fel de important pentru estimările de dezvoltare construcţiilor navale, unde cererea pentru astfel
ale companiei pe piaţa din China este procentul de utilaje a devenit mai mare decât pentru echipa-
cu care va evolua sectorul închirierilor de utilaje. mentele de ridicare cu fleşă. Dar această situaţie
Directorul de dezvoltare pentru regiunea Asia – nu este mulţumitoare pentru Haulotte, domeniul în
Pacific, Damien Gautier, este de părere că aceste cauză nefiind unul de la care să se aştepte evoluţii
companii de închirieri reprezintă o necesitate pen- spectaculoase, ci fiind considerat mai degrabă
tru dezvoltarea afacerilor cu platforme de lucru o piaţă de nişă. Însă cu spiritul de competiţie ce
aeriene, sector care, din păcate, se poate spune caracterizează politica companiei şi cu experienţa
că nu există la acest moment în China. Singurele de netăgăduit, nu e nici o îndoială că produsele
prezenţe din domeniu sunt câteva companii cu ac- Haulotte se vor impune şi de această dată, aşa cum
tivitate modestă, dar vestea bună este că încep să au convingerea managerii renumitei companii.

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 69


Piaţa locală
bucureŞti-ilfov
Bucureşti-Ilfov va reprezenta în con-
tinuare punctul cel mai atractiv în
termeni de investiţii în rândul dezvolta-
torilor de construcţii şi al principalelor
head-quartere şi puncte de distribuţie
din rândul producătorilor de materiale
pentru construcții.

bucureştiul,
ucureştiul,
punctul cel mai atractiv în rândul
dezvoltatorilor şi producătorilor
de materiale de construcţii
F
ără a ţine seama de o performanţă eco­
nomică mai bună vis­a­vis de alte regiuni
ale României, Regiunea București­Ilfov
înregistrează un nivel mai degrabă scăzut faţă de
alte regiuni ale UE care includ o capitală sau un
oraş mare, luând chiar în considerare oraşele­
capitală ale noilor state membre ale Uniunii Eu­
ropene.
Conform statisticilor, afacerile imobiliare, închi­
rierile şi serviciile către întreprinderi furnizează
o pătrime din PIB­ul Bucureşti­Ilfov (25,8%) prin
angajarea a 5,39% din totalul populaţiei ocupate.
În plus, sectorul construcţiilor contribuie în medie
cu 7,1 % din PIB­ul regional. Tendinţa generală
a pieţei este în continuare de scădere şi, potrivit
jucătorilor din piaţa construcţiilor, situaţia nu se
va schimba mult nici pe parcursul anului 2010,
în condiţiile în care nu se vor debloca proiecte de
anvergură pe zona de infrastructură.

Piața imobiliară, profituri mai mici,


riscuri mai mari
În ceea ce priveşte piaţa imobiliară, conform
analiştilor, activitatea va reporni din momentul

70 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


în care dezvoltatorii vor accepta profituri mai
mici şi îşi vor asuma riscuri mai mari. De ase­
anul 2010 va sta sub semnul
reabilitărilor termice
menea, dezvoltatorii trebuie să investească mai
a blocurilor din capitală
mult pentru studii de fezabilitate, în vederea
vânzării proiectelor.

rezidenţial. Conform IBC Focus, în luna noiembrie


a anului 2009, numărul şantierelor cu cereri de
materiale sau execuţie a crescut cu aproxima­
tiv 13% faţă de luna octombrie a aceluiaşi an.
În topul domeniilor cu cele mai multe şantiere
la care se așteptau oferte aflându­se clădirile
rezidențiale private. În decursul ultimelor cinci
luni, clădirile rezidenţiale private au cumulat
25% din totalul de cereri de materiale. Bucureşti­
Ilfov, reprezintă zona cea mai activă din punctul
de vedere al cererii de materiale de construcţii.

office. În 2010 piaţa imobilelor de birouri din


Bucureşti nu va cunoaşte o evoluţie semnifica­
tiv diferită faţă de cea înregistrată în 2009. Ac­
tivitatea de dezvoltare se va micşora, suprafaţa
propusă spre finalizare reprezentând aproape
60% din suprafaţa finalizată în 2009 conform da­ reabilitarea
telor furnizate de PMR Research. Comparativ cu termică
2008, anul 2009 a adus pe piaţa imobilelor de bi­
rouri din Capitală o scădere cu 57% a suprafeţei “Avem un buget de 150 milioane lei alocat pen-
tru continuarea lucrărilor de reabilitare termică
închiriate. Astfel, în trimestrul al patrulea din
pentru 7.200 de apartamente, echivalentul a 80
2009, suprafaţa imobilelor de birouri ocupată a
de blocuri, şi demararea de noi lucrări pentru
fost a doua ca volum, faţă de celelalte trimestre, alte 7.200 de apartamente”, a afirmat Udrea.
dar suprafaţa totală închiriată în ultimele trei Aceasta a adăugat ca, în cursul anului trecut, au
luni ale anului a reprezentat doar aproximativ fost reabilitate termic 25.000 de apartamente.
50% din spaţiul ocupat în trimestrul patru din Elena Udrea a adus în discuţie şi alocarea
2008. bugetară pentru construcţia de săli de sport,
estimată la 194,868 milioane lei.
reabilitarea termică. Anul 2010 va sta sub semnul
reabilitărilor termice a blocurilor din Capitală. un mod sintetic şi unitar, performanţa energetică
Reabilitarea va reprezenta un moment oportun a clădirii, cu detalierea principalelor caracteristi­
pentru foarte mulţi producători de materiale de ci ale construcţiei şi a instalaţiilor aferente aces­
construcţii. teia (încălzire, apă caldă, climatizare, ventilare
În contextul dinamizării lucrărilor de reabilitare naturală/mecanică) rezultate din analiza termică
termică, cele mai cerute materiale de construcţii şi energetică. Performanţa energetică reprezintă
vor fi adezivii de polistiren, tencuielile decora­ una dintre cele mai importante provocări în ceea
tive, accesoriile ­ elemente ale sistemului de ce priveşte stocul actual şi viitor de locuinţe.
termoizolaţie și tâmplărie. Cererea pentru aceste
materiale poate înregistra o creştere chiar şi de Proiecte
20%, conform estimărilor reprezentanților com­ autostrada suspendată. În 2010, printre cele
paniei Baumix. mai importante proiecte ce vor fi demarate în
Materialele şi sistemele izolante utilizate trebuie București­Ilfov se numără primele trei module
să fie însoţite de declaraţii de conformitate ale ale autostrăzii suspendate, urmând ca restul
producătorilor, prin care să se ateste confor­ lucrărilor să fie continuate şi finalizate în cursul
mitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute anului 2011. Fiecare modul în parte va deţine
în condiţiile legii. Certificatul de Performanţă proprii săi indicatori economici şi va reprezenta
Energetică este un document care prezintă, într­ o reală oportunitate pentru dezvoltatorii axaţi în

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 71


Piaţa locală
investiţii în Capitală şi zonele limitrofe.
Primul modul al autostrăzii suspendate va face
legătura dintre viitoarea autostradă A3 Bucureşti
- Ploieşti şi Șoseaua Petricani, Șoseaua Pipera,
strada Avionului şi Bulevardul Aerogării. Cel de-
al doilea modul va cuprinde lucrări pe Bulevardul
Aerogării, strada Elena Văcărescu, se va inter­
secta cu DN1 trecând prin Bulevardul Poligrafiei
şi Calea Griviței, iar cel de-al treilea modul va
cuprinde lucrări în Calea Griviței, Calea Giulești,
va continua în spatele Lacului Morii şi va ajunge
pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti.
Proiecte rezidenţiale de aproximativ 2 milioane de metri
pătraţi. În perioada 2010-2014 sunt prevăzute spre
finalizare un număr de 38 de proiecte, şantiere/
lucrări din municipiul București şi județul Ilfov.
Printre acestea se numără:
- ansambluri rezidenţiale, desfăşurate pe
suprafeţe de aproximativ 2 milioane de metri
pătraţi;
- centru comercial şi imobil de locuinţe, care pre­
supune o investiție de 600 milioane de lei și care
se va finaliza în luna iulie 2012;
- 3 hoteluri beneficiind de arii construite de cir­
ca 30.000 mp, care vor fi inaugurate în perioada
În prezent, în octombrie 2011 - octombrie 2012;
Bucureşti se - clădiri de birouri amplasate pe terenuri cu
mai află suprafeţe totale de aproximativ 10.000 mp, cu
în curs de finalizare în anul 2011;
finalizare - blocuri de locuinţe cu suprafeţe construite de
centrul peste 50.000 mp, care vor fi inaugurate în pe­
comercial rioada iulie 2010 - mai 2013 etc.
Cocor Crearea de locuri de parcare. Conform declaraţiilor
din centrul reprezentanților Primăriei Capitalei, în interva­
oraşului, în lul următor se vor realiza numeroase parcări
timp ce o serie de reşedință în zonele: Calea Moşilor, Colentina,
de alte Drumul Taberei şi Militari (Iuliu Maniu).
- construcţia de parcări supraterane, subterane
proiecte au sau de reşedință. Se are în vedere realizarea a
fost oprite trei tipuri de parcări (cu 130, 300 şi 500 de lo­
din lipsă de curi), tipuri ce vor fi stabilite în funcţie de zona în
finanţare sau care acestea vor fi amplasate.
chiriaşi În cursul anului anul 2009 a fost semnat contrac­
tul de concesiune de lucrări publice pentru
construcția obiectivului “Parcare subterană Piața Gaulle, Piața Dorobanți, Piaţa Revoluţiei - Ate­
Universității” către consorţiul de firme Interpar­ neul Roman) se întocmesc formalităţile necesare
king Hispania SA, Terratest Cimentaciones SL, pentru stabilirea situaţiei juridice, întocmirea
Alius Inversiones SL și Simex SA. Un alt contract documentaţiei cadastrale şi intabularea ampla­
vizează concesiunea lucrărilor pentru execuţia samentelor.
lucrărilor la “Parcarea subterană - Gara de Reabilitare străzi. În acest an vor fi in proces de
Nord”. Totodată, pentru alte opt amplasamente reabilitare peste 100 de strazi, dintre care 76 din
de parcări subterane (Esplanada Gara Băneasa, zonele Progresul, Andronache, Ion Creanga si
Piața Valter Mărăcineanu, Piața Presei Libere, Aparatorii Patriei.
Piața Alba Iulia, Edgar Quinet, Piața Charles de Un nou parc de retail în Bucureşti. Grupul de dezvol­

72 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


închide zona de la ieşirea din Bucureşti pe
autostrada spre Constanţa pentru viitoare
dezvoltări comerciale. În prezent, în Bucureşti
se mai află în curs de finalizare centrul comer­
cial Cocor din centrul oraşului, în timp ce o
serie de alte proiecte au fost oprite din lipsă
de finanţare sau chiriaşi.

Lafarge Ciment pariază pe proiectele


de infrastructură din Bucureşti
Grupul Lafarge Ciment mizează pe faptul că
lucrările din infrastructură ar putea com­
pensa scăderea cererii din sectorul imobiliar.
Reprezentanţii firmei declarau, la mijlocul anu­
lui 2009 că așteaptă demararea lucrărilor ma­
jore de infrastructură ce se fac încă aşteptate,
în ciuda anunţurilor din partea autorităţilor.
Estimările grupului pentru anului 2010 în ceea
ce priveşte cererea de ciment, vizează un nivel
asemănător anilor 2007 - 2008. În perioada
1998-2008, Lafarge a realizat investiţii de 85 mi­
lioane de euro în modernizarea fabricii, având
în plan, pentru anii următori, alte investiţii în
valoare de aproximativ 50 milioane de euro.
Conform declaraţiilor reprezentanţilor grupului,
businessul Lafarge Ciment se va reduce în anul
2010 cu circa 28-30 % faţă de anul precedent,
până la aproximativ 260 milioane de euro.

Regiunea București-Ilfov
Regiunea Bucureşti-Ilfov este constituită din
municipiul Bucureşti - capitala României - şi
judeţul Ilfov
Suprafaţa totală este de 1.821 kmp, din care
13,1% reprezintă teritoriul administrativ al
Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov

Populaţia regiunii 2.208.368 locuitori


Populația municipiul Bucureşti este de 1.924.959
locuitori reprezentând circa 87% populaţia
regiunii, peste 16% din populaţia urbană a
ţării, respectiv circa 9% din populaţia totală a
României şi având o densitate de aproximativ
8.100 locuitori/kmp
tare imobiliară Avrig 35 va demara în 2010
dezvoltarea unui parc de retail în bulevardul Populaţia judeţului Ilfov de 283.409 locuitori
Theodor Pallady din Bucureşti. Acesta face parte reprezintă numai 13% din totalul regiunii, acesta
dintr-un acord încheiat cu lanţul de hipermarke­ fiind situat în categoria judeţelor mici ale ţării cu o
densitate de aproximativ 180 locuitori/kmp
turi Auchan şi cu retailerul de articole sportive
Decathlon. Reţeaua de localităţi a Regiunii Bucureşti-Ilfov
Pe bulevardul Theodor Pallady ar urma sa fie este constituită din 9 oraşe, 32 comune şi 91
deschise în 2010 şi un hipermarket Real, precum sate. Dintre cele 9 oraşe doar unul singur avea
şi o unitate cash & carry a grupului Metro, astfel rang de municipiu (Bucureşti)
încât dezvoltarea proiectului Avrig 35 ar putea

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 73


Actualitate
Certificatul energetic al clădirilor
redevine obligatoriu din martie 2010?
În situaţia în care Guvernul aprobă
Ordonanţa propusă de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului,
certificatul energetic pentru clădiri va
redeveni obligatoriu din luna martie 2010.

G
OUG 114/23.12.2009 apărută în M.O. energetică scăzută), funcţie de consumul total
919/29.12.2009 prevede amânarea anual specific de energie.
obligativității certificatelor de performanță De asemenea, certificatul conţine o serie de
energetică în cazul vânzării sau închirierii recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii
locuințelor unifamiliale sau a apartamentelor, locuinţei, din punctul de vedere al consumurilor
până la data de 01.01.2011. Există însă pre- energetice.
mise serioase pentru ca această amânare să fie Majoritatea clădirilor vechi din România sunt în-
reconsiderată de către guvern. cadrate în clasele energetice C şi D, având consu-
La începutul lunii februarie, reprezentanţii MDRT muri specifice anuale pentru încălzire, apă caldă
s-au întâlnit cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a de consum şi iluminat peste 200 kWh/mp/an. În
Notarilor Publici, Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor acest context, este de menţionat că ţinta consu-
Imobiliare, Asociaţiei Auditorilor Energetici, Ligii mului anual specific de energie pentru încălzire
Asociaţiilor de Proprietari HABITAT, Asociaţiei In- este de sub 100 kWh/mp/an şi a fost stabilită prin
ginerilor de Instalaţii din România şi profesori ai Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.
Facultăţii de Instalaţii din Bucureşti, pe tema in- Certificatul este valabil 10 ani de la data emiterii
troducerii certificatelor energetice pentru clădiri. şi se elaborează de către auditori energetici pen-
Cu acest prilej s-a discutat despre reintroducerea tru clădiri, persoane fizice atestate. Lista audito-
obligativităţii existenţei certificatului energetic în rilor energetici atestaţi este disponibilă pe site-ul
tranzacţiile imobiliare, în contextul introducerii ministerului www.mdrt.ro, secţiunea Construcţii/
pe agenda Guvernului a Ordonanţei de urgenţă Atestări tehnico-profesionale.
de amendare a prevederilor referitoare la acest
aspect, din OUG 114/2009 (art. XV).
Prin certificatul energetic, potenţialul cumpărător Curs de pregătire a
auditorilor energetiCi
sau chiriaş este informat asupra performanţei
energetice a apartamentului, exprimată, în prin- Asociația Inginerilor de Instalații din Romania
cipal, prin: (AIIR) Filiala Valahia-București, împreună cu Fa-
• consumul total anual specific de energie, expri- cultatea de Instalații din cadrul UTCB și Comisia
mat în kWh/mp arie utilă, respectiv prin consu- de Auditori Energetici (CAE) din cadrul AIIR
mul de căldură anual specific pentru încălzire, organizează în perioadele 25 ianuarie-5 februa-
apă caldă de consum şi iluminat; rie 2010 și 8-19 martie 2010 cursuri de pregătire
în vederea atestării specialiștilor (ingineri de
• eficienţa energetică a apartamentului, prin înca-
instalații, ingineri de construcții civile, arhitecți
drarea acestuia într-o clasă energetică (de la clasa
etc.) ca auditori energetici.
A-eficienţă energetică ridicată, la clasa G-eficienţă

74 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | februarie - martie 2010 75
Consilier

Legislaţie şi reglementări privind


Cu toate că tipologia
intervenţiilor urbane de
reconversie a zonelor
industriale dezafectate este
foarte diferită, legile care
reglementează cadrul juridic al
acestor intervenţii sunt similare.
De asemenea introducerea
proiectelor de reconversie în
planurile generale de urbanism.

L
egislaţia referitoare la reconversia zonelor
industriale dezafectate adoptată în ţările oc-
cidentale cuprinde următoarele domenii:

Decontaminarea terenurilor pe care


s-au desfăşurat activităţi industriale
Majoritatea zonelor dezafectate sunt o moştenire
a aproape două secole de activităţi industriale, de
minerit, portuare şi militare. Preocuparea pentru
reconversia acestor zone în vederea repunerii în
circuitul public a început să prindă contur la mi-
jlocul anilor ’70. În această perioadă, ministerele
pentru protecţia mediului din ţările dezvoltate
au demarat inventarierea siturilor şi terenurilor
poluate şi introducerea lor în bănci naţionale de
date, care în anii ’90 au fost informatizate, fiind
astfel mai uşor de difuzat.
Există o incertitudine majoră în legătură cu ris-
curile asupra sănătăţii ale acestor locuri, pre-
cum o lipsă a înţelegerii efectelor dăunătoare
sănătăţii care pot apărea ca urmare a expunerii
la substanţe periculoase. În afara reglementărilor
generale pentru protecţia muncii în lucrările de
protejare a centrelor urbane vechi împotriva
intervenţiilor dăunătoare, legislaţia statelor occi-
dentale analizate cuprinde numeroase legi, de-
crete şi circulare care, în contextul protecţiei me-
diului, reglementează nivelul de curăţire la care
trebuie să se ajungă pentru ca un teren să poată fi

76 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


reconversia zonelor industriale
Nivelul de
curăţire la care
trebuie să se
deschis accesului public. pentru a proceda la o reabilitare, dificultate în a
ajungă zonele
Aceste legi sunt fundamentate prin cercetări îndeplini responsabilităţile juridice ale poluării,
dezafectate este
aprofundate privind viteza de răspândire a faliment, etc.). În Franţa, circulara nr. 99-179 din fundamentat
contaminanţilor în sol sau în apă şi stabilirea ni- 1999 se referă la reabilitarea siturilor poluate în prin cercetări
velurilor de contaminare nedăunătoare. Aspectele cazul în care proprietarul nu este apt de a o face aprofundate
reglementare pot avea o consecinţă considerabilă (agenţia ADEME - Agenţia de Mediului Control al privind viteza de
asupra costurilor prin fixarea obiectivelor de Energiei a luat în grijă câteva terenuri “orfane” a răspândire a
decontaminare. Cu cât se va dori o concentraţie căror poluare reprezenta o ameninţare urgentă). contaminanţilor
reziduală mai scăzută, cu atât va fi mai ridicat În Canada, în cadrul strategiei federale de reame- în sol sau în
costul decontaminării şi cu efecte care pot face najare a zonelor industriale dezafectate şi după apă şi stabilirea
anumite obiective nerealizabile. În Franţa, de modelul Statelor Unite, a fost adoptată în mai nivelurilor
exemplu, autoritatea care defineşte concentraţiile 2001 Legea privind zonele industriale dezafectate
contaminate.
de contaminare
reziduale este prefectul regiunii, bazându-se pe
studiile efectuate de DRIRE (Direcţia regională
nedăunătoare
a Cercetării, Industriei şi Mediului) şi ADEME
(Agenţia pentru Mediu şi Controlul Energiei).
De asemenea, legile specifică persoana fizică sau
juridică obligată să plătească decontaminarea. În
diverse ţări au fost testate un anumit număr de
principii pentru a-l desemna pe cel care trebuie
să plătească decontaminarea unui sit. Numeroase
state europene sau de cultură europeană (ca de
exemplu Canada) au adoptat sau sunt pe cale să
adopte, principiul “poluantului plătitor”, care este
stipulat şi în Strategia pentru Mediu şi Habitat
ONU. Prin reglementările sale din 1976 şi 1994,
Franţa urmează principiul “ultimului exploata-
tor industrial plătitor”. Statele Unite au adoptat
un principiu foarte diferit, cel al “proprietarului
plătitor”. Acest principiu poate părea nedrept, dar
s-a dovedit a avea meritul eficacităţii. Bineînţeles,
plătitorul definit prin aceste reguli diverse se poa-
te adresa ulterior poluatorului real pentru resti-
tuirea cheltuielilor sale, dar el se află cu siguranţă
într-o poziţie relativ vulnerabilă pentru a reuşi. Stimularea reamenajării terenurilor
Legile de planificare spaţială prevăd responsabi- şi clădirilor industriale dezafectate
litatea Statului de a decontamina siturile aban- Legile privind planificarea spaţială prevăd câteva
donate ai căror proprietari sau exploatatori au instrumente care se aplică operațiunilor de recon-
dispărut. Această intervenţie a Statului este, în versie a suprafeţelor abandonate:
cele mai multe cazuri, motivată prin existenţa unui • posibilitatea de a forţa proprietarul să renoveze
risc pentru mediul înconjurător şi/sau sănătatea situl, bineînţeles în măsura în care acesta este sol-
publică. vabil;
Printre alte state, Belgia a prevăzut în legea • stimulente financiare în scopul de a-l convinge şi
funciară din iunie 1978 că terenurile abandonate ajuta să o facă. Aceste stimulente constă în posibi-
care prezintă interes pentru reabilitare pot fi tre- litatea de a nu aplica taxe pe perioada desfăşurării
cute în proprietatea Statului (expropriate în inte- operaţiunilor de curăţire, ci după ce respectivul
res public), scurtând astfel drumul de pregătire a bun imobiliar începe să producă;
sitului pentru intervenţia urbanistică. Statul in- • posibilitatea achiziţionării obligatorii;
tervine şi în cazul în care proprietarii sunt lipsiţi • posibilitatea ca statul să întreprindă lucrările
de posibilităţi ( mijloace financiare insuficiente dacă proprietarul nu le face. În acest caz Statul îşi

www.100construct.ro | februarie-martie 2010 77


Consilier

Legile de planificare
spaţială prevăd
responsabilitatea
statului de a decontamina
siturile abandonate
ai căror proprietari
sau exploatatori
au dispărut

păstrează dreptul de preempţiune la cumpărare,


sau posibilitatea de a fi acţionar al operaţiunii;
• taxele aplicate pentru suprafeţele abandonate
unde nu se desfăşoară un proces de curăţare.

Planificarea urbană
Evitarea risipirii resurselor de teren este o altă
motivare. Un număr semnificativ de suprafeţe
abandonate beneficiază de o amplasare strategică
în mediul urban. Unele dintre ele acoperă zone
extinse şi oferă posibilităţi de realizare a unor
proiecte la scară mare, şi astfel contribuie la re-
vitalizarea contextului urban şi generează noi
dezvoltări intensive în zona afectată. Aceasta poa-
te fi sprijinită printr-o politică adecvată de acor-
dare a autorizaţiilor.
În majoritatea ţărilor din Europa, zonele indus-
triale dezafectate sunt amplasate în centrele is-
torice ale oraşelor sau în vecinătatea acestora.
Reamenajarea lor are efecte benefice asupra re-
facerii şi ordonării tramei urbane şi a legăturilor
între diferitele cartiere de locuit. Alegerea şi di-
mensionarea atentă a noilor funcţiuni contribuie de urbanism. Legile urbanismului pot genera pro-
la îmbunătăţirea imaginii şi a bunei funcţionări a grame guvernamentale, care sunt instrumentate
oraşului. de agenţii ale Statului sau de organizaţii neguver-
Legea care reglementează politicile urbane la namentale. De exemplu, în Canada a fost lansat
scară urbană este Legea Urbanismului, din care în 1999 programul de reabilitare a zonelor indus-
rezultă direcţiile şi care conţine recomandările, triale dezafectate, coordonat de agenţia non-profit
metodele şi cadrul pentru elaborarea proiectelor Metro.

78 februarie-martie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | februarie-martie 2010 79
Evenimente
mapei group
roup profită de criză
și se extinde și în bulgaria
ulgaria
CeNtru mediCal CliNiC de diagNostiC şi tratameNt

Mapei Group, lider mondial în producția de adezivi și în USA), în martie


CoNsultatii mediCale si explorari fuNCtioNale

produse pentru construcții, își consolidează poziția pe producătorul ameri-


ameri
piața din Estul Europei, prin achiziționarea în decem- can de adezivi pen-
pen
laborator aNalize Cu rezultat 1 ora

brie 2009 a fabricii de mortare și adezivi aparținând tru pardoseli textile,


eChografie tridimeNsioNala

companiei bulgare Orgachim – Policolor, un nume im- vinilice și ceramice


portant la Bursa din Sofia. All- Purpose Adhe-
Adhe
Fabrica din Ruse produce adezivi pentru plăci cera- sive Co. (APAC) din
mediCiNa muNCii

mice și sisteme de izolare termică. Cu o suprafață de Dalton, USA, iar


15.000 mp, aceasta beneficiază de cele mai noi dotări în luna septem--
tehnologice bazate pe respectarea mediul înconjurător. brie compania
Este a patra achiziție importantă pe care Mapei a austriacă Beton-
făcut-o în 2009. Încă de la începutul anului trecut a pre- technik GmbH,
luat producătorul italian de membrane și hidroizolații producătoare de
Polyglass Spa (deținător a doua fabrici în Italia și trei aditivi pentru betoane speciale.

bCr a acordat peste 6300


de credite prin programul prima Casă
Banca Comercială Română a asemenea, BCR a aprobat finan-
aprobat până în prezent cre- ciar încă alte 1600 de dosare la
dite pentru achiziţionarea ori care solicitanţii trebuie să vină cu
construirea a peste 6.300 de documentele locuinţei care va fi
locuinţe prin programul Prima cumpărată/construită, în valoare
Casă, în valoare de peste 255 totală de peste 78 de milioane de
b–dul iuliu maniu nr. 11,
sect 6, bucureşti milioane de euro şi este cel mai euro. BCR a demarat creditarea
tel: 021-319.17.04; mare finanţator în cadrul pro- prin programul Prima Casă la în-
021-319.17.05
fax: 021-319.17.03 gramului. Pe flux sunt în prezent ceputul lunii august 2009 și are
www.doris.ro
peste 830 de dosare în valoare alocat cel mai mare plafon de ga-
de 33 de milioane de euro. De rantare de 420 milioane euro.

Numărul autorizațiilor de construcție


a scăzut cu peste 20% în 2009
CeNtru mediCal CliNiC de
diagNostiC şi tratameNt

N umărul autorizațiilor de construcție eliberate


pentru clădiri rezidențiale a scăzut anul trecut
la 48.833, cu 20,1% mai puțin decât în anul pre-
rezidențiale, în creștere cu 1,3% față de luna noiem-
brie 2009 și în scădere cu 9,2% față de luna decem-
brie 2008. Dintre acestea 67,2% sunt pentru zona
cedent, potrivit Institutului National de Statistica. rurală. Distribuția în profil regional evidențiază
Scăderi semnificative s-au înregistrat anul trecut o ușoară creștere a numărului de autorizații de
în regiunile de dezvoltare: București-Ilfov (-3015 construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în
autorizații), Centru (-1974 autorizații), Sud-Munte- cinci regiuni de dezvoltare, respectiv: Sud-Munte-
nia (-1884 autorizații) și Nord-Est (-1797 autorizații). nia (+63 autorizații), Vest (+38 autorizații), Sud-Vest
De asemenea, în luna decembrie 2009, s-au elibe- Oltenia (+31 autorizații), Nord-Est (+28 autorizații)
rat 3.509 autorizații de construire pentru clădiri și Sud-Est (+10 autorizații).

80 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Evenimente
52,6 milioane de lei pentru reabilitarea
Cetății de scaun a Sucevei
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea,
a semnat la începutul lunii februarie, două contracte
finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional.
Prin cele două proiecte se va reabilita Cetatea de scaun a
Sucevei şi se va moderniza, dezvolta şi echipa ambulatoriul
de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan
cel Nou Suceava. Proiectul „Reabilitarea Cetății de Scaun a
Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” se va desfăşura
pe parcursul a 60 de luni, iar bugetul total al proiectului
este de 52.598.065 lei, din care 35.589.078 lei contribuția
Uniunii Europene - FEDR.

Carpatcement în doliu după Ioan Zeicu


Directorul Sucursalei Bicaz a Carpatcement Holding, Ioan Zeicu, în vârsta de 57 de
ani, a încetat din viața luni, 1 februarie, fiind răpus de o afecțiune necruțătoare. Ioan
Zeicu, a fost director al Sucursalelor Fieni (intre 2002-2008) și apoi Bicaz (2008-2010)
ale Carpatcement Holding, alăturându-se echipei companiei încă din anul 2001. În
decursul carierei sale a acumulat peste 30 de ani de experiență în industria cimentu-
lui, acesta fiind totodată domeniul în care și-a început activitatea profesională.

Partener media:

100% construct

decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


100
Ghidul
%
construct
ofertelor
speciale
construcţii
materiale dexIIIconstrucţii
Index edIţIa (februarIe - martIe 2010)
FIRMA LOCALITATEA PAG. FIRMA LOCALITATEA PAG.
AG KOMPRESSOREN BAIA MARE 87 MAYTECH BUCURESTI 84
ARCCELOR MITTAL OTOPENI 90 MEVA ROMANIA BUCURESTI 85
BIROUL DE ARHITECTURAAÕ
93 BUCURESTI 88 PARCHET SERVICII BUCURESTI 90
BONA X BUCURESTI 90 ROMADA INTERCOM BUCURESTI 90
CONSTRUCT ROM BUCURESTI 86 TURBO TUB BUCURESTI 89
IC PRUM ART BUCURESTI 88 ZOSICOM BUCURESTI 87
ISOMAT ROMANIA BUCURESTI 88

decoraţiuni

abonamente Scule, utilaje, echipamente, reparaŢii Scule

M AY T E C H
Oferta
este valabilă
până pe
31 martie 2010
în limita
abonament 100%ConstruCt Magazin: B-dul. Marasesti 125 sector 4 BUCURESTI
Service scule electrice
B-dul mărăşeşti, 125. t
tel: 021 330 62 05; fax: 021 330 22 34
si echipamente de sudura ; B-dul Marasesti 125
stocului

include:
SCULE ELECTRICE PROFESIONALE
J40/24798/1994

- revista 100%construct pe perioada de 1 an (10 aparitii) CF RO6643030


Cont RO82VBBU2522BU4003542701
Tel/fax: 021 330 22 34
Tel: 021 330 62 05

pret: 95 ron tva inclus (115 ron)


Bucuresti www.maytech.ro
Banca VOLKSBANK SMB e-mail: office@maytech.ro

ROTOPERCUTOARE BOSCH

abonament 100%ConstruCt student 1. GBH 5-40 DE


Putere 1100W
2.300 lei cu TVA incl.

(se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor Domeniu gaurire 12mm-55mm cu burghiu de strapungere
Domeniu gaurire 40-90mmm cu burghiu carota
de arhitectură, construcţii şi instalaţii)
include: 2. GBH 7-46 DE
Putere 1350W
2.999 lei cu TVA incl.
- revista 100%construct pe perioada de 1 an (10 aparitii) Domeniu gaurire 12mm-55mm cu burghiu de strapungere
Domeniu gaurire 40-120mmm cu burghiu carota
pret: 55 ron tva inclus (115 ron)
3. GBH 11 DE 3.299 lei cu TVA incl.
Putere 1500W
Domeniu gaurire 12mm-80mm cu burghiu de strapungere

abonament 100%construct business


Domeniu gaurire 40-150mmm cu burghiu carota

include:
CIOCANE DEMOLATOARE BOSCH
1. GSH 11 DE 3.100 lei cu TVA incl
- revista 100%construct pe perioada de 1 an (10 aparitii) Putere 1500 W
Energie de percutie 25J
- inscrierea gratuita pe www.100construct.ro 2. GSH 16-28 5.200lei cu TVA incl
- spatiu de promovare ¼ pagina in “ghidul ofertelor
Putere 1750W
Energie de percutie 45 J

speciale in constructii” pentru un numar al revistei la


alegerea abonatului
pret: 495 ron tva inclus (1250 ron)

Preţurile sunt valabile până la data de 31 martie 2010, În Bucureşti livrare gratuită la sediul beneficiarului
comenzi la tel: 021 330 62 05; e-mail:office@maytech.ro
pentru abonamentele încheiate pentru 10 numere.

Talon aBonaMEnT
nume, prenume:___________________________________________ funcţie:__________________________________________

firma(facultatea): ______________________________ Cod fiscal: ___________________________________________________

adresa: Str.:______________________________________________________nr:______bl:______Scara:____________________

ap:____________ Jud./Sector:_____________________Loc:___________________________Cod Poştal:_____________________

t
tel:_________________________ fax:______________________ e-mail_______________________________________________

J:___________________________Cont Iban_______________________________________________ LS:

tipul
ipul abonamentului: 100% construct 100% construct student 100% construct business
Plata se efectueaza cu oP sau mandat postal pentru sc stilrom advertising Group srl, cui ro17826920, iban ro26rzbr0000060006869756 deschis la raiffeisen agenţia bucureşti.
ttalonul de abonament completat si dovada platii se vor trimite prin fax: +40 21 411 81 94, pe mail la abonament@100construct.ro sau prin posta la adresa calea Victoriei nr. 216, et 3, sector 1,
bucuresti, cP 010099
Cofraje
www.meva.ro

meva
Cofrajele MEVA sunt preferate
Cofrajul de planseu MevaDec a stabilit recordul de 3 zile/etapa betonare Cofraj diafragma

de constructori
la constructia celei mai inalte cladiri din lume - Burj Dubai.

din toata lumea


Cofraj planseu
Profitati de competenta Meva la urmatorul dumneavoastra proiect

Sistem de cofraje
curatatoare

Contact:
021 206 64 60

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 85


Construcţii Cofraje

KLAUS MEDIA©
Tel.: 0724.223.766; Tel./Fax: 021.224.22.35
office@constructrom.ro

www.constructrom.ro

LUCRARI DE DRUMURI
TERASAMENTE
EDILITARE
INSTALATII
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

86 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


Aer comprimat, utilaje

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 87


Proiectare, uşi, adezivi
a’ 93 SRl
a
birou de arhitectură

Str. cuza Vodă nr. 48,


Sector 4, bucuresti
ttel./Fax.:
el./Fax.: +40 21 335 25 99
a dan Vultureanu:
arh.
+40 0722 529 572
vultureanuro@yahoo.fr

n Proiecte de arhitectura, Structuri Si iNStaLatii


L
Latii
n docuMeNtatii autoriZatii
Z
Zatii coNStruire, aV
a iZe

isomat aK12
PromoţIe
pentru distribuitori
PÂnĂ La 31 martIe

or Adeziv de înaltă calitate,


îmbunătăţit cu răşini, pentru plăci
absorbante şi neabsorbante.
ii

până

C2 T
Uşi en12004
..
PRUM Adeziv
TURDESIGN pe bază
de ciment
Germania
cu caracteris­
tici tehnice
îmbunătăţite sc. isomat romania srl
Str. nutu ion, nr. 44, Sector 5; Sphera Building center, Stand 157; Bucuresti şi alunecare Piaţa Alba Iulia Nr. 3, Bl. I2, Sc. A, Et. 7, Ap. 32, Sector 3, Bucureşti
tel/Fax: 021-3190847; mobil: 0727 858 483 zero (anti­slip) Tel.: 021 300 04 82 / 83 / 84; Fax: 021 316 67 46
www.usi-prum.ro E-mail: info@isomat.ro; www.isomat.eu

88 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


Produse metalurgice

www.100construct.ro | februarie - martie 2010 89


Parchet, acoperişuri, produse metalurgice
Reduc
substan eri
la preze ţiale
nta
revistei rea

Firma PARCHET EXPERT din Bucuresti specializata in


montajul si reconditionarea de parchete si pardoseli din lemn,
competitiva din toate punctele de vedere (calitate, pret, mate-
riale, termene, comunicarea cu clientii), executa in toata tara
lucrari de orice complexitate:
 reparatii sape de egalizare – turnare sape autonivelante,
 montaj parchet masiv natur sau finisat,
 montaj parchet triplu/multistratificat,
Acoperiş din tablă tip ţiglă
 placari scari cu lemn – trepte/contratrepte,
-montaj tablă tip ţiglă
 raschetari, slefuiri si reconditionari de parchete si dusumele vechi, de la
-jgheaburi şi burlane din metal şi PVC
proiectare la receptie - la preturi omenesti si pentru orice tip de client.
Panouri sandwich şi tablă cutată
-montaj hale industriale
Ferestre de mansardă
Tâmplărie PVC
Avem puterea si capacitetea de a instala sau -cu geam termopan
reconditiona pardoseli intr-un mod profesional, si -feronerie
datorita faptului ca, societatea are in dotare utilaje
profesionale – tip industrial (Suedia-Germania),
serviciile fiind asigurate de specialisti calificati/ Contact: Calea Floreasca, Nr 126-130, Sc C, Ap 24, Parter,
competenti, garantandu-va astfel o calitate sector 1, Bucureşti Tel./Fax: 021 311 11 35; Mob: 0728 55 22
corespunzatoare a serviciului prestat. 22; 0722 12 13 14; office@romanda.ro; www.romada.ro

Firma din Bucuresti -


este distribuitor autorizat BONA ROMANIA

ofera totul pentru parchet:


 masini profesionale de raschetat si slefuit inclu-
siv consumabile abrazive
 adezivi: - in dispersie - bicomponenti poliureta-

nici - silanici
 amorse , solventi

 rasini : - epoxidice (bariera de vapori) - pt.

reparatie sape
 membrane hidroizolatoare (bariera de vapori)

 sape autonivelante si de reparatie

 chituri, grunduri si produse de cosmetizare

 lacuri ecologice pentru toate tipurile de

trafic(domestic, ridicat, intens, sportiv)


 produse de curatare si intretinere / unelte si

accesorii

SISTEMUL BONA
inseamna: - produse compatibile -
cunostinte - suport tehnic -
economie pe termen lung.

ContaCt:
t +40 727.797.174
tel.:
E-mail: office@parchetexpert.ro

90 februarie - martie 2010 | www.100construct.ro


SPECIALE vezi pag. 18

Activităţi:
lor legate de mediul înconjurator, companie ce se
piloţi în situpiloţi prefabricaţi
pereţi mulaţimicropiloţi
ări de excavare,
ANCOREforare si îmbunătăţire a terenului.
INJECTĂRI
JET GROUTINGGEOTEXTILE ŞI DRENAJE
adaptând proiectul acestor cerinte şi oferind în acelaşi
IMPERMEABILIZĂRI
SISTEME DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR
DECONTAMINAREA TERENULUI
ŞI A APELOR SUBTERANE
I • JET dRENAJ
 GROUTING ŞI SCĂDEREA
• GEOTEXTILENIVELULUI HIDROSTATIC
ŞI DRENAJE G E O T E H N I C
TRATĂRI DE APE
A APELOR SUBTERANE • DRENAJ ŞI

www.terratest.ro
MATERIALE HIDROIZOLANTE

ADITIVI PENTRU BETOANE


SI
, MORTARE

ADEZIVI ÞI CHITURI
MATERIALE PENTRU REPARAÞII
ÞI MATERIALE PENTRU VOPSIRE
TENCUIELI GATA PREPARATE

PARDOSELI INDUSTRIALE

www.isomat.eu