Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIAL DIN MOLDOVA

mun. Chiinu, bd. Gagarin, 8, tel: 27.07.84; 27.42.29


Probe de concurs pentru admiterea 2003

Nr.
d/o

Specialitatea

Codul

Disciplinele de concurs
Abs. c. medii

Drept

1.1

Drept economic

Drept i activitate vamal

1001

L/lit. rom. (scris);


Matematica(scris)

BAC-Colegiu
Matematica(scris)

-//-

-//-

1002

-//-

-//-

Economie general

1801

-//-

-//-

Management

1802

-//-

-//-

Marketing

1803

-//-

-//-

Relaii economice
internaionale

1804

-//-

-//-

Finane

1805

-//-

-//-

Contabilitate i audit

1806

-//-

-//-

Bnci i burse de valori

1808

-//-

-//-

10

Merceologie

1809

-//-

-//-

11

Contabilitate

1810

-//-

-//-

12

Comer

1812

-//-

-//-

13

Achiziii publice

1813

-//-

-//-

14

Informatic

1851

-//-

-//-

15

Cibernetic i informatic
economic

1852

-//-

-//-

16

Metrologie, standarde,
control i certificarea
produciei

1951

-//-

-//-

17

Servicii

2901

-//-

-//-

18

Turism

2902

-//-

-//-

19

Limbi moderne i clasice

1102

L/lit.rom.(scris);
L.strin

L.strin (oral)