Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lectie

Data: 08. 03. 2o13


Disciplina :fizic
Prof. Tanase Mihaela
Clasa a X- a B
Unitatea de nvare: Producerea i utilizarea curentului electric continuu
Titlul leciei: Efectul magnetic al curentului electric
Tipul leciei : mixt (predare- invatare - evaluare)
Competente cadru:
1. nelegerea i explicarea unor fenomene fizice;
2. Investigaia tiinific experimental(virtuala) i teoretic aplicat n
fizic;
3.Comunicarea-folosirea terminologiei specifice fizicii, elemente de matematic
aplicat n fizica.
Competente operationale:
1. S cunoasca notiunile de camp magnetic, linie de camp magnetic,forta
electromagnetica,inductie magnetica;
2. sa cunoasca unitatile de masura ale marimilor fizice studiate;
3. sa inteleaga in ce consta efectul magnetic al curentului electric;
4. sa determine sensul liniilor de camp magnetic prin regula burghiului drept;
5. S simuleze pe calculator experimentele necesare nelegerii efectului
magnetic;
6.Sa vizioneze ppt legate de efectul magnetic;
7. S formuleze observaiile i concluziile tiinifice n urma experimentelor
virtuale;
8. S aplice cunostintele in rezolvarea unor exercitii si probleme.
9. sa cunoasca aplicatiile efectului magnetic.

Metode si procedee . Resurse.


Metode i procedee: observatia, descrierea, conversaia euristic, explicaia,
munca individuala cu fisele de lucru, simularea pe calculator, exerciiul,
rezolvarea de probleme, dialogul, brainstormingul,vizionarea ppt.
Resurse :
1. materiale: calculator ,CD-uri cu ppt, caiete de notie;
2. umane: clas omogen, de nivel slab, cu anumite cunotine ce necesit
consolidare;
Activiti : individuale.
3. timp 2 h.
Desfasurarea lectiei:
Moment organizatoric: profesorul verifica prezenta,pregateste elevii pt. buna
desfasurare a lectiei.
1. n laboratorul virtual de fizic , elevul face cunotin cu aparatele de msur
i elementele de circuit pe care le va utiliza n montajele experimentale
virtuale .
2. Verificarea cunostintelor la lectia Efectul termic al curentului electric se
face prin completarea Fisei de lucru ce se va corecta cu elevii,la tabla.
Profesorul supravegheaza clasa in timpul completarii fisei de lucru. Fisa
constituie si un element de evaluare.
3. Captarea atentiei se face prin prezentari ppt
4. Trecerea la noua lectie
Profesorul noteaza titlul lectiei pe tabla: Efectul magnetic al curentului
electric
- In vecinatatea unui magnet si a unui conductor parcurs de curent electric se
genereaza un camp magnetic. Campul magnetic este o forma invizibila de
existenta a materiei in care se manifesta interactiuni magnetice. Acesta este
alcatuit din linii de camp magnetice care se evidentiaza cu ajutorul piliturii de

fier. Liniile de camp magnetic sunt linii curbe inchise. Sensul liniei de camp
magnetic este indicat de polul nord al acului magnetic, tangent la
aceasta.Campul magnetic este uniform daca liniile de camp sunt paralele(vezi
magnetul in forma literei U. Liniile de camp magnetic ies din polul nord si
intra in polul sud magnetic.
-Sensul liniilor de camp din jurul unui conductor liniar parcurs de curent
electric se

stabileste cu Regula burghiului drept: sensul liniilor de camp

magnetic din jurul unui conductor liniar este sensul in care trebuie rotit un burghiu,
paralel cu conductorul,pentru a-l deplasa in sensul curentului electric.
-Se numeste linie de camp magnetic ,linia imaginara a carei tangenta
coincide in fiecare punct cu directia vectorului inductie magnetica.
Forta electromagnetica este forta exercitata de campul magnetic asupra
unui conductor liniar parcurs de curent electric. F este direct proportionala cu:
-intensitatea curentului: F

-lungimea conductorului aflatin camp F

F Ixl
Inductia magnetica a unui camp maagnetic uniform este marimea fizica
vectoriala BB al carei modul este definit de relatia:
B=F / I x l
Vectorul inductie magnetica are directia acului magnetic plasat in acel punct si
sensul indicat de polul nord al acestuia. Unitatea de masura pt B in SI este tesla
(T).
Un tesla este inductia unui camp magnetic uniform care exercita o forta de 1
N asupra fiecarui metru de conductor , asezat perpendicular pe liniile de camp,
parcurs de un curent cu I=1A.
Sunt prezentate aplicatiile efectului magnetic al curentului elctric.
5. Fixarea cunostintelor se face prin vizionari ppt(Efectele curentului
electric, Efectul magnetic, Efectul termic, Becul)
6. Tema pentru acasa

Alcatuiti o prezentare ppt despre aplicatiile efectelor curentului electric.