Sunteți pe pagina 1din 1

P.U.G.

Municipiul Pitesti-Judetul Arges


- ZONA PRUNDU -

REGLEMENTARI: ZONIFICARE FUNCTIONALA

LEGENDA

TRAMA STRADALA/ ZONA AFERENTA TRANSPORTULUI RUTIER

LIMITE

T1

ZONA AFERENTA AUTOSTRAZII IN INTRAVILAN

T2

ZONA AFERENTA TRANSPORTULUI FEROVIAR

T3

ZONA AFERENTA TRANSPORTULUI AERIAN

LIMITA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI PITESTI

L1c

EMIL RACOVITA

LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

T2a

L2a

LIMITA ZONEI CENTRALE

V1a

CB1

L3

L4a
HORIA,CLOSCA SI CRISAN

STRADA 23

L3

V1a

L1e

G2

ZONA CIMITIRELOR

A4

ZONA UNITATILOR AGRICOLE

V1

ZONA PARCURILOR, GRADINILOR, SCUARURILOR SI FASIILOR


VERZI PLANTATE

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI DE PROTECTIE SANITARA A UZINEI DE APA

V4-5

LIMITA ZONEI DE PROTECTIE SANITARA A CIMITIRULUI

V1a

L1e

V1a

L4a

LINARIEI

CB1

V1a

ZONA GOSPODARIEI COMUNALE

LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA

B-DUL PETROCHIMISTILOR

STRADA 24

G1
LIMITA MACRO-U.T.R.

INTRAREA MIOAREI

G2

STRADA 25

CB3

CB1
T2a

BA
SA
RA
BIE
I

L4a

ZONA VERDE DE PROTECTIE

LIMITA ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTELOR ISTORICE

V2

ZONA SPATIILOR VERZI SPECIALIZATE ( GRADINA ZOOLOGICA)

LIMITA ZONA DE PROTECTIE SANITARA A CAPTARILOR DE APA

V3

ZONA PENTRU SPORT SI AGREMENT- POL DE RECREERE

LIMITA ZONEI DE PROTECTIE A INFRASTRUCTURII )


FEROVIARE (100M)

V6

FOND FORESTIER SITUAT IN TERITORIUL INTRAVILAN

T2a
T2a

CB3

A3

PRUNDU MIC

A
OD

ULUI
REA ABATOR

L1e

V4

IEI

R
INA

TERENURI AGRICOLE IN EXTRAVILAN

Ex2

FOND FORESTIER IN EXTRAVILAN

ZONA CENTRALA

G1

Ex1

CB

ZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI SITUATI IN AFARA


ZONEI CENTRALE

M1

ZONA MIXTA- LOCUINTE SI ACTIVITATI COMERCIALE,


TEHNICE, PROFESIONALE, SERVICII COLECTIVE SI PERSONALE,
CU INALTIME MEDIE (P+4), SITUATA IN ZONA PROTEJATA

M2

ZONA MIXTA- LOCUINTE SI ACTIVITATI COMERCIALE,


TEHNICE, PROFESIONALE, SERVICII COLECTIVE SI PERSONALE,
SITUATA IN LUNGUL BULEVARDELOR CU INALTIME MARE (P+10)

M3

ZONA MIXTA- LOCUINTE SI ACTIVITATI COMERCIALE,


TEHNICE, PROFESIONALE, SERVICII COLECTIVE SI PERSONALE,
CU INALTIME MEDIE (P+4)

Tex

ZONA AFERENTA AUTOSTRAZII IN EXTRAVILAN

ZONA A- UMPLUTURA RECENTA- (INTERDICTIE TEMPORARA DE


CONSTRUIRE PANA LA REMEDIEREA PROBLEMELOR)

ZONA B- ALUNECARI DE TEREN- (INTERDICTIE TEMPORARA DE


CONSTRUIRE PANA LA REMEDIEREA PROBLEMELOR)

MIH

NE

AV

ZONIFICARE FUNCTIONALA
LINARIEI

L1d
INTRA

L1a

L1d

STRADA 3

EI
ANDR

MARIN

STRADA 7

ESCU

-PRUN

DU

STRADA LANARIEI II

STRADA 21

BAN

I
ANA

-Accelerati

MORILE DE APA

RIEI
165

166

171

170

169

168

167

172

173

174

175

176

177

178

164

159
3+540

3+520

3+500

3+480

3+460

3+440

3+400

3+420

3+360

3+380

3+320

3+340

158
157

Tex
180

181

182

163
162

161
160

156

179

ADA

accelerare

183
184
185
186

Pana de decele

187

188

rare - decele

189

V4

STR

Km 2+986

on taper

Pana de

V4

Km 3+061

L1d

2
12
1+

INTR

PREDA

LINA

MARIN

ST

AD

ARE

I
ANA
BAN

Ex2

L1e

ration taper

190

191
182

155

193

195
196

Ex1

197
198
199

200
201
202
3+860

3+840

3+820

3+800

3+780

3+760

3+740

3+720

A
149

148

194
3+700

3+680

154
153

152
151
150

203

204
205

147

206

207

146

208

145

210

144

211

Banda de

255

142
255

84

85

141
86

87

88

212

incadrare in

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

integration

101

102

103

215

137
136

106

217
218

V5

219
220
221

222
224

134
105

216

223

135
104

225
107

108

226

132
109

110

131
111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

V4

214

lane

139
138

Tex

Tex
213

flux - Flow

140
89

227
228

130

229
230
231

232
233
234

235

255

83

236

L.E.A 110- kV SI 220- kV EXISTENTA

M4

ZONA DE ACTIVITATI MIXTE-ACTIVITATI COMERCIALE,


TEHNICE, PROFESIONALE, SERVICII COLECTIVE SI PERSONALE,
CU INALTIME MEDIE(P+4), SITUATA IN ZONA DESTRUCTURATA

L4

ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE INALTE (PESTE P+6 NIVELURI)

ZONE IN CARE ESTE NECESARA ELABORAREA DE PLANURI


URBANISTICE ZONALE

L3

ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE MEDII (P-3+4)

ALBIE MAJORA

ZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE MICI (P-P+1)

ALBIE MINORA

SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE MICI (P-P+1)


CU PREPONDERENTA SPATIILOR PLANTATE

STRAZI IN INTRAVILAN

237

238
239
5

82

25

81

INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE INSTITUITA DE


RETELELE TEHNICO-EDILITARE

209

143
80

ZONA DE SIGURANTA A TRASEELOR DE RETELE TEHNICO-EDILITARE


UNDE CONSTRUIREA SE AUTORIZEAZA DOAR DUPA OBTINEREA
AVIZULUI DETINATORILOR DE RETELE

240

241
242

CONDUCTA TRANSGAZ

243
244
245

246
247

248

Tex
249

250

251

V5

V4

252
253
254

255
256

257
258
259
260

261
262
263
264

265
266
267
268

V4

V4

V4

V4

Ex1

V4
V4

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

L1-2
L1d

ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE SI SERVICII

STEFANESTI

A3

SUBZONA ACTIVITATILOR DE SERVICII SI DEPOZITARE

ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

3
1

Str. Branduselor nr.62,etaj5,ap.16,sec.3,Bucuresti


Nr.Reg.Com. J40/403364/2001,cod fiscal Ro 13802090

PRIMARIA MUN. PITESTI


JUDETUL ARGES

PLAN URBANISTIC GENERAL


MUNICIPIUL PITESTI

5
REVIZIA 6