Sunteți pe pagina 1din 21

Libertati fundamentale 2015 Drept

1. Care a fost primul document care a proclamat principiul cooperarii internationale n domeniul drepturilor
omului?
a.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 1948

b.

Carta ONU din 1945

c.

Actul final al CSCE de la Helsinki, 1975

RASPUNS:

2. Ce drept are o persoana retinuta sau arestata?


a.

Dreptul la aparare

b.

Dreptul de a cere revocarea anchetatorului

c.

Dreptul de a cere judecarea n alta tara

RASPUNS:

3. Ce drepturi are un strain pe teritoriul altui stat?


a.

De a alege si a ocupa functii publice

b.

De a se stabili pe teritoriul statului

c.

Aceleasi drepturi economice, sociale si culturale cu proprii cetateni

RASPUNS:

4. Ce drepturi religioase pot face obiectul restrictiilor prin lege?


a.

Libertatea de a avea o religie

b.

Libertatea de a-si schimba religia

c.

Libertatile de manifestare a religiei

RASPUNS:

5. Ce prevederi trebuie sa aplice o instanta de judecata romna cnd legea interna contravine unui tratat
international privind drepturile omului?
a.

Aplica prevederile legii interne

b.

Aplica prevederile tratatului, care prevaleaza fata de legea interna

c.

Aplica prevederi ale altor tratate

RASPUNS:

6. De la ce drept nu poate deroga un stat nici n caz de pericol pentru existenta natiunii?
a.

Dreptul la expresie

b.

Dreptul de a-si parasi tara

c.

Dreptul de a nu fi supus torturii

RASPUNS:

7. De la ce drept nu poate deroga un stat nici n caz de pericol pentru existenta natiunii?
a.

Dretul la viata

b.

Dreptul la asociere

c.

Dreptul la inviolabilitatea corespondentei

RASPUNS:

8. Ce conditii trebuie sa ndeplineasca o lege de restrangere a drepturilor omului pentru a nu fi ea nsasi o ncalcare
a drepturilor omului?
a.

Sa nu implice discriminare pe motiv de sex, rasa, religie, origine etnica

b.

Sa fie sprijinita de majoritatea populatiei

c.

Sa nu fie contestata n organizatii internationale

RASPUNS:

9. Ce obligatii au statele fata de persoanele care fac parte din minoritati?


a.

Sa respecte drepturile lor de a folosi limba proprie, de a se bucura de cultura proprie si a profesa
propria religie

b.

Sa le permita crearea de organe administrative proprii

c.

Sa nu permita stabilirea altor persoane n zonele n care traiesc minoritatile

RASPUNS:

10. Ce obligatii au statele in ce priveste dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac parte din minoritati?
a.

Sa protejeze cultura lor, sa permita accesul la alte culturi si contactele cu persoane de aceeasi cultura

b.

Sa creeze institutii si asociatii culturale ale acestor persoane

c.

Sa traduca n limba lor materna toate lucrarile n limbi straine

RASPUNS:

11. Respectarea drepturilor omului este:


a.

O problema exclusiv de drept intern

b.

O problema exclusiv de drept international

c.

O problema si de drept intern si de drept international

RASPUNS:

12. Identitatea persoanelor care fac parte din minoritati include:


a.

Dreptul ca limba lor materna sa fie acceptata ca limba oficiala

b.

Dreptul de a profesa si practica propria religie

c.

Dreptul la forme de organizare statala

RASPUNS:

13. Care este conform Constitutiei Romniei raportul dintre legile interne si tratatele ratificate n domeniul
drepturilor omului?
a.

Se aplica tratatele, care prevaleaza fata de lege

b.

Se aplica legea interna, chiar daca nu este conforma cu tratatul

c.

Se aplica ambele si instantele trebuie sa solutioneze problema

RASPUNS:

14. Ce document european prevede n mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din minoritati:
a.

Conventia europeana privind apararea drepturilor omului din 1950

b.

Actul final al CSCE de la Helsinki

c.

Conventia cadru din 1995 privind protectia minoritatilor nationale

RASPUNS:

15. n ce raport se afla cetatenia Uniunii Europene fata de cetatenia nationala?


a.

O nlocuieste

b.

O completeaza

c.

Cetatenia Uniunii Europene se aplica numai n state terte

RASPUNS:

16. Universalitatea drepturilor omului nseamna


a.
Respectarea drepturilor omului fata de toate persoanele, oriunde s-ar afla
b.

Aplicarea instrumentelor universale cu prioritate fata de cele regionale

c.

Existenta unui tribunal international privind drepturile omului

RASPUNS:

17. Cui revin drepturile politice:


a.

Cetatenilor

b.

Oricaror persoane care si au resedinta pe teritoriul statului

c.

Oricaror persoane alfate pe teritoriul statului

RASPUNS:

18. Ce principiu specific se aplica n ce priveste drepturile copilului?


a.

Luarea n considerare a intereselor familiei

b.

Luarea n considerare a preocuparilor grupului etnic din care face parte

c.

Primatul intereselor copilului

RASPUNS:

19. Cine are dreptul sa decida asupra tipului de educatie pentru un copil?
a.

Serviciile de protectie a copilului

b.

Parintii sau persoanele care au raspunderea legala pentru copil

c.

Grupul etnic din care face parte

RASPUNS:

20. Pentru ce motive se pot aplica restrictii la libertatea de expresie?


a.

Pentru a sprijini programe de dezvoltare economica

b.

Pentru a proteja ordinea si sanatatea publica

c.

Pentru a proteja relatiile cu alte state

RASPUNS:

21. Ce ratiuni pot justifica restrictii fata de unele libertati publice?


a.

Conditiile dificile de clima

b.

Situatia de criza economica

c.

Protectia sigurantei publice si a reputatiei altor persoane

RASPUNS:

22. Ce organ al statului romn poate adopta sanctiuni pentru acte de discriminare rasiala?
a.

Avocatul Poporului

b.

Curtea Constitutionala

c.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

RASPUNS:

23. Ce procedura trebuie sa urmeze un cetatean romn pentru a ataca n contencios administrativ un act sau o
omisiune a unui organ administrativ:
a.

Sa se adreseze Avocatului Poporului

b.

Sa se adreseze instantei judecatoresti competente

c.

Sa ceara organului administrativ n cauza reexaminarea situatiei, iar daca raspunsul nu este
satisfacator, sa se adreseze tribunalului de judet

RASPUNS:

24. Ce drepturi intra sub jurisdictia Curtii Europene Drepturilor Omului?


a.

Drepturile politice si civile

b.

Drepturile sociale si culturale

c.

Toate categoriile de drepturi

RASPUNS:

25. Ce tip de hotarri adopta comitetele pentru drepturile omului create prin tratate sa supravegheze aplicarea
acestora de statele membre?
a.

Decizii obligatorii

b.

Recomandari

c.

Sanctiuni cu amenda

RASPUNS:

26. Ce pot face organizatiile neguvernamentale n domeniul drepturilor omului?


a.
Sa supuna jurisdictiilor interne sau internationale cazuri de ncalcare a
omului
b.

Sa medieze ntre state si pretinsele victime

c.

Sa informeze opinia publica, sa atraga atentia organizatiilor internationale

RASPUNS:

27. Ce principiu specific guverneaza drepturile copilului:


a.

Dreptul la supravietuire si dezvoltare

b.

Nediscriminarea

c.

Egalitatea n drepturi

RASPUNS:

28. De la care din drepturile omului nu se poate deroga nici n timp de razboi:
a.

Dreptul de a acces la informatii din orice surse

b.

Dreptul de a nu fi supus torturii si tratamentelor inumane

c.

Dreptul de asociere si reuniune

RASPUNS:

29. Ce drepturi are un cetatean aflat ntr-o alta tara fata de statul sau?
a.

Dreptul de a primi ajutor social

b.

Dreptul de a reprezenta statul

c.

Dreptul de a reveni n tara sa

RASPUNS:

drepturilor

30. Pentru a asigura tuturor persoanelor exercitarea dreptului la un nivel de viata adecvat, un stat trebuie:
a.

Sa ofere tuturor un loc de munca

b.

Sa limiteze dreptul de proprietate

c.
Sa adopte masuri adecvate n domeniile muncii, proprietatii si securitatii sociale

RASPUNS:

31. Cum poate fi rezolvata problema minoritatilor cu respectarea drepturilor omului:


a.
Prin integrare econmica si sociala, cu respectarea diferentelor de limba,
religie
b.

Prin separare de restul populatiei

c.

Printr-o politica de asimilare, care sa duca la pierderea identitatii lor

RASPUNS:

cultura si

32. Libertatile de expresie, asociere si ntrunire:


a.

Pot fi exercitate n conditii de libertate absoluta

b.
Pot face obiectul restrictiilor pe motive de ordine publica, siguranta sau
publica
c.

moralitate

Pot fi interzise n anumite perioade ale anului

RASPUNS:

33. Ce persoane pot candida n tara noastra pentru a fi alese euro-parlamentari, pe cele locuri alocate Romniei?
a.

Cetatenii romni si cei ai statelor vecine

b.

Cetatenii romni si cei ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene

c.

Persoanele domiciliate n Romnis de peste 10 ani

RASPUNS:

34. Drepturile omului se raporteaza:


a.

Numai la stat si organele acestuia

b.

Numai la persoanele care le pot ncalca

c.

Si la stat si la orice persoane fizice sau juridice care le pot ncalca

RASPUNS:

35. Daca exista deosebiri ntre nediscriminare si egalitatea n drepturi:


a.

Nediscriminarea nseamna mai mult dect egalitatea

b.
Egalitatea presupoune nediscriminarea, dar include si masuri speciale atunci cnd sunt necesare n
favoarea unor grupuri dezavantajate
c.

Nediscriminarea este expresia negativa a egalitatii n drepturi

RASPUNS:

36. Ce obligatii are un stat fata de alte state n domeniul drepturilor omului?
a.
Sa respecte fara discriminare drepturile cetatenilor altor state pe teritoriul

sau

b.
Sa finanteze contactele ntre cetatenii sai si cei ai altor state care au aceeasi limba si cultura
c.
Sa ofere cetatenilor altor state drepturi preferentiale fata de cetatenii proprii

RASPUNS:

37. Cum se asigura respectarea drepturilor omului n plan intern?


a.

Prin actiuni de educatie si promovare

b.

Prin actiunea oeganizatiilor neguvernamentale

c.

Prin adoptarea de legi si crearea de institutii adecvate de protectie

RASPUNS:

38. Ce ndatoriri revin cetatenilor Romniei conform Constitutiei:


a.

Trraspunsferarea de fonduri n tara

b.

Fidelitatea fata de tara

c.

Contributia la promovarea culturii romne n alte tari

RASPUNS:

39. Ce norme privind respectarea drepturilor omului au caracter imperativ, n sensul ca statele nu pot deroga de la
ele?
a.

Libertatea de expresie

b.

Dreptul de a-si parasi tara

c.

Interzicerea genocidului, a torturii si a discriminarii rasiale

RASPUNS:

40. Ce raport trebuie sa existe ntre respectarea drepturilor omului si interesele generale ale societatii?
a.

Un raport armonios, ambele trebuie sa fie respectate

b.

Drepturile omului nu sunt subordonate intereselor generale ale societatii

c.

Interesele generale pot sa prevaleze fata de drepturile omului

RASPUNS:

41. Care dintre documentele enumerate mai jos privind drepturile omului nu are caracter obligatoriu?
a.

Conventia europeana a drepturilor omului

b.

Declaratia Uiversala a Drepturilor Omului

c.

Pactul international privind drepturile civile si politice

RASPUNS:

42. Cine a adoptat Declaratia Universala a Drepturior Omului?


a.

Adunarea generala a ONU

b.

Consiliul Europei

c.

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

RASPUNS:

43. Care din drepturile enuntate mai jos sunt garantate de Constitutia Romniei?
a.

Dreptul de proprietate

b.

Dreptul la eutanasie

c.

Dreptul la un loc de munca pentru orice cetatean

RASPUNS:

44. Cine nu are drept de vot potrivit Constitutiei Romniei?


a.
b.

Persoanele condamnate prin hotarre judecatoreasca la pierderea drepturilor electorale


Persoanele care au mplinit vrsta de 60 ani

c.

Persoanele care mplinesc 18 ani n ziua alegerilor

RASPUNS:

45. Pentru ce motive pot fi adoptate prin lege restrictii la inviolabilitatea domiciliului?
a.

Pentru a obtine plata unei datorii catre Asociatia de locatari

b.

Pentru citarea unei persoane ntr-un proces

c.

Pentru protectia securitatii nationale sau a ordinii publice

RASPUNS:

46. Potrivit Constitutiei Romniei nu se considera munca fortata:


a.

Munca prestata ca sanctiune pentru participarea la greva

b.

Munca desfasurata ca pedeapsa pentru afilierea la un sindicat

c.
Munca unei persoane condamnate prestata n conditii normale,
detentiei sau a libertatii conditionate
RASPUNS:

47. Ce drepturi au potrivit Constitutiei cetatenii romni?


a.

De a alege si a fi alesi n personalul ONU

b.

De a beneficia de concediu de odihna

c.

De a face parte din personalul Uniunii Europene

RASPUNS:

48. Ce drepturi ale omului revin strainilor conform Constitutiei nationale?


a.

Dreptul la securitate sociala ca si cetatenii romni

b.

Dreptul de a alege si a fi alesi n functii publice

c.

Dreptul de a ocupa functii n conducerea ministerelor

10

n perioada

RASPUNS:

49. Ce presupune potrivit documentelor internationale respectarea dreptului la educatie?


a.

Gratuitatea nvatamntului suoerior pentru toti cei care doresc

b.
c.

Traducerea tuturor manualelor scolare n toate limbile minoritare


Asigurarea gratuitatii nvatamntului general obligatoriu

RASPUNS:

50. Un cetatean romn considera ca este discriminat cu privire la angajarea n munca. Cui se poate adresa pentru
adoptarea unei hotarri favorabile?
a. Avocatului Poporului
b.

Presedintelui Romniei

c.

Tribunalului competent

RASPUNS:

51. Ce face un stat atunci cnd considera ca un alt stat a ncalcat drepturi fundamentale ale cetatenilor sai?
a.

b.

Sa declare stare de razboi si sa nu mai respecte drepturile


cetatenilor celuilalt stat, pe baza de recirpocitate
Sa ceara explicatii si sa propuna negocieri

c.

Sa expulzeze cetatenii celuilalt stat

RASPUNS:

52. n ce constau garantiile privind dreptul la munca?


a.
b.
c.

Interzicerea discriminarii n ce priveste angajarea si conditiile


munca
Crearea de ntreprinderi pentru angajarea tuturor celor care
Interzicerea concedierilor pna la crearea de locuri de munca
toti cei concediati

RASPUNS:

53. Ce presupune respectarea dreptului la sanatate:


a.

Tratament gratuit pentru orice probleme de sanatate

11

de
doresc
pentru

b.
c.

Crearea unui sistem de asigurare a tuturor serviciilor


domiciliu
Asigurarea de unitati sanitare n toate unitatile teritorialadministrative ale statului

RASPUNS:

medicale la

54. n ce constau obligatiile statului n domeniul drepturilor economice si sociale?


a.
b.
c.

Sa respecte libertatea persoanei de a-si alege locul


a-si folosi resursele
Sa respecte dreptul de a alege si a fi ales la alegerile
organele locale
Sa ofere servicii economice si sociale egale tuturor

RASPUNS:

de munca si de
pentru

55. Prin ce conventie este protejata nsasi existenta grupurilor etnice?


a.

Pactul privind drepturile civile si politice

b.

Conventia pentru prevenirea si pedepsirea genocidului

c.

Conventia privind protectia minoritatilor a Consiliului

RASPUNS:

Europei

56. Care din drepturile urmatoare poate face obiectul restrictiilor prin lege:
a.

Dreptul de a participa la manifestari religioase

b.

Dreptul de a avea sau nu o credinta religioasa

c.

Dreptul de a adopta o alta religie

RASPUNS:

57. Pentru ca un organism international sa admita o plngere privind ncalcarea drepturilor omului este necesar
a.
b.
c.

Plngerea sa fie redactata corect n limbile oficiale ale


organismului international
Sa fie sprijinita de o organizatie neguvernamentala care sa
confirme ncalcarea
Sa fi fost epuizate recursurile interne disponibile

RASPUNS:

58. Cum se exercita n mod direct drepturile politice de catre cetateni:


a.

Prin vot n cadrul alegerilor

b.

Prin participarea la sondaje de opinie cu privire la politicile


publice

12

c.

Prin instruirea populatiei si organizarea de campanii

RASPUNS:

publice

59. n cazul unor ncalcari grave ale drepturilor omului de catre un stat:
a.
b.
c.

Alte state pot recurge la folosirea fortei mpotriva statului


vinovat
Alte state pot recurge la procedurile internationale
disponibile
Alte state pot folosi mssuri de constrngere pentru a repune n drepturi persoanele afectate

RASPUNS:

60. Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului:
a.

Sa solicite autoritatilor publice ncetarea ncalcarilor drepturilor omului

b.

Sa decida repunerea n drepturi a petitionarilor

c.

Sa apere persoanele n procese penale

RASPUNS:

61. Ce document european prevede n mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din minoritati?
a.

Conventia din 1950 privind drepturile si obligatiile


fundamentale ale omului

b.

Actul final de la Helsinki din 1975

c.

Conventia cadru din 1995 privind protectia minoritatilor

RASPUNS:

62. O persoana careia i-a fost ncalcat un drept fundamental se poate adresa:
a.

Instantelor judecatoresti interne

b.

Direct organismelor internationale

c.

Curtilor regionale pentru drepturile omului

RASPUNS:

63. Ce presupune egalitatea n drepturi:


a.

Libertatea de actiune completa a persoanelor

b.

Tratament identic n orice situatie

c.

Dreptul de acces egal la serviciile publice

13

RASPUNS:

64. De la cine pot proveni plngeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului
pentru ncalcari ale Conventiei din 1950 privind drepturile omului?
a.

De la persoane individuale, care pretind ca drepturile lor au fost ncalcate

b.

De la instantele judecatoresti din statele membre

c.

De la orice persoana care ia cunostinta de ncalcare

RASPUNS:

65. Ce organ de stat poate aplica n Romnia sanctiuni pentru acte de ncalcare a
drepturilor omului:
a.

Avocatul Poporului

b.

Curtea Constitutionala

c.

Instantele judecatoresti

RASPUNS:

66. Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va
respecta drepturile omului:
a.

Tratatul de la Maastricht din 1992

b.

Tratatul de la Amsterdam din 1997

c.

Tratatul de la Nisa din 2001

RASPUNS:

67. Conform Constitutiei Romniei mitingurile si demonstratiile pot fi organizate:


a.

Daca sunt autorizate si sunt pasnice

b.

Doar de catre cei care au domiciliul n


au loc
Doar n zile de sarbatoare

c.

RASPUNS:

localitatea n care

68. Ce presupune dreptul de a parasi liber orice tara si de a reveni n tara sa:
a.

Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat

b.

Dreptul de a trece frontiera tarii sale

14

c.

Dreptul de a calatori liber n toata lumea

RASPUNS:

69. Pentru ce nu pot fi folosite drepturile si libertatile acordate omului:


a.

Pentru dezvoltarea propriei personalitati

b.

Pentru apararea unor interese legitime

c.

Pentru ncalcarea drepturilor altor persoane

RASPUNS:

70. Ce persoane nu beneficiaza de regula de dreptul la vot:


a.

Persoanele care au dubla cetatenie

b.

Persoanele lipsite de acest drept prin hotarre


judecatoreasca
Persoanele care au savrsit infractiuni electorale

c.

RASPUNS:

71. Cui revine responsabilitatea executarii hotarrilor Curtii Europene a Drepturilor


Omului?
a.

Executorilor judecatoresti ai CEDO

b.

Comitetului de ministri al Consiliului Europei

c.

Statului n cauza

RASPUNS:

72. Daca judecatorii CEDO pot primi instructiuni si de la cine:


a.

Da, de la statul care i-a propus

b.

Nu pot primi instructiuni de la nimeni

c.

Da, de la Adunarea Parlamenrara care i-a ales

RASPUNS:

73. Cine alege judectorii CEDO?


a.

Comitetul de ministri al Consiliului Europei

b.

Consiliul European al U.E.

15

c.

Adunarea parlamentar a Consiliului Europei

RASPUNS:

74. Care este componenta CEDO?


a.

Cte un judector din fiecare stat membru

b.

18 judectori ncepnd cu anul 2009

c.

27 judectori din statele membre

RASPUNS:

75. Care este misiunea CEDO?


a.

S verifice legislatia statelor membtre

b.

S garanteze respectarea de ctre statele membre a Conventiei privind drepturile omului

c.

S apere independenta statelor membre

RASPUNS:

76. Persoanelor private de libertate li se asigur:


a.

Dreptul de a se asocia

b.

Dreptul de a fi alese n organele administratiei locale

c.

Dreptul la asistent medical

RASPUNS:

77. Conventia din 1950 pentru aprarea drepturilor si liberttilor fundamentale ale omului face parte din dreptul
intern al Romniei?
a.

Da, potrivit Constitutiei Romniei, art. 11

b.

Da, potrivit actului de aderare la Conventie

c.

Da, potrivit Conventiei respective

RASPUNS:

78. n ce interval de timp se poate trimite o plngere la Curtea European a Drepturilor Omului din momentul
epuizrii tuturor cilor de atac interne disponibile?
a.

6 luni

b.

12 luni

16

c.

Un an

RASPUNS:

79. Cum poate fi aplicat libertatea de exprimare?


a.

Nu poate fi restrns sub nici o form

b.

Permite oricrui cettean s fac orice afirmatie, n orice form, oriunde

c.

Poate face obiectul unor restrictii conform legii

RASPUNS:

80. Ce nseamn indivizibilitatea drepturilor omului?


a.

Respectarea unitar a drepturilor omului

b.

Posibilitatea de a justifica nerespectarea unor drepturi prin referirea la altele

c.

Stabilirea de prioritti n ce priveste respectarea lor

RASPUNS:

81. Ce nseamn principiul universalittii drepturilor omului?


a.

Toti oamenii se bucur de aceleasi drepturi, indiferent de situatia lor real

b.

Legile interne trebuie s asigure protectia drepturilor omului, conform conventiilor internationale

c.

Toti oamenii se bucur de toate drepturile omului, oriunde s-ar afla

RASPUNS:

82. Ce nseamn principiul autorittii de lucru judecat?


a.

C o actiune nu poate fi judecat dect de o anumit instant

b.

C o actiune nu poate fi rejudecat dup ce instantele s-au pronuntat n mod definitiv

c.

C o autoritate nu poate judeca n acelasi timp mai multe cauze

RASPUNS:

83. Care din urmtoarele afirmatii este adevrat:


a.

Principiul priorittii n activitatea unei instante nseamn c acord prioritate reglementrilor


internationale privind drepturile omului fat de legea intern

17

b.

Instantele pot acorda prioritate cauzelor privind unele drepturi ale omului

c.

Instantele pot acorda prioritate cazelor privind drepturile femeii

RASPUNS:

84. Conform Constitutiei Romniei o persoan este considerat nevinovat pn la:


a.

Punerea n miscare a actiunii penale

b.

Arestarea preventiv

c.

Pronuntarea hotrrii definitive de condamnare

RASPUNS:

85. In virtutea dreptului de asociere pot face parte din partide politice:
a.

Judectorii Curtii Constitutionale

b.

Avocatii

c.

Magistratii

RASPUNS:

86. Care este regimul juridic al cstoriei, conform normelor dreptului international, dup ncheierea cstoriei?
a.

Egalitatea n drepturi a sotilor n

b.

Dreptul fiecrui sot de a-si alege profesia

c.

Dreptul fiecruia de a mentine relatia cu printii

RASPUNS:

toate problemele

87. Cine are dreptul s decid ce educatie religioas si moral primesc copii la scoal?
a.

Statul, prin sistemul scolar

b.

Serviciile de ocrotire social din fiecare judet

c.

Printii sau tutorii copilului

RASPUNS:

88. Ce obligatii au statele cu privire la nclcri ale drepturilor omului?


a.

S asigure recursuri efective pentru constatarea nclcrilor

b.

S le supun organizatiilor internationale

18

c.

S le examineze cu alte state

RASPUNS:

89. Ce persoane sunt beneficiari aidrepturilor omului pe teritoriul unui stat?


a.

Cettenii statului respectiv

b.

Orice persoane aflate sub jurisdictia statului respectiv

c.

Si persoane juridice, corporatii, companii

RASPUNS:

90. Cum se realizeaz protectia drepturilor omului?


a.

Prin reglementri si mecanisme internationale

b.

Prin legi si institutii interne

c.

Si prin legi si institutii interne si prin reglementri si mecanisme internationale

RASPUNS:

91. Cum se poate solutiona n plan intern problema minorittilor?


a.

Prin stabilirea unor solutii unice, pentru toate statele si toate grupurile minoritare

b.

Prin stabilirea unor principii generale, urmnd ca fiecare stat s determine solutiile concrete n
functie de situatie

c.

Problema poate fi rezolvat doar n plan regional

RASPUNS:

92. Ce msuri trebuie s aib prioritate n domeniul snttii publice?


a.

Crearea unui numr mai mare de spitale

b.

Formarea personalului medical

c.

Msuri mpotriva bolilor epidemice, endemice si pentru vaccinarea populatiei

RASPUNS:

93. Cu ce scop se asigur dreptul de organizare n sindicate?


a.

Pentru a desfsura o activitate organizat

19

b.

Pentru a apra drepturile economice si sociale ale membrilor

c.

Pentru a apra pe membrii n fata instantelor judectoresti

RASPUNS:

94. Ce grupuri de persoane pot fi excluse prin lege de la exercitarea dreptului de a se


organiza n sindicate?
a.

Functionarii publici

b.

Personalul didactic

c.

Membrii fortelor armate si ai politiei

RASPUNS:

95. Ce prevede Constitutia Romniei n legtur cu pedeapsa cu moartea?


a.

Aplicarea ei numai n timp de rzboi si pentru crime militare

b.

Interzicerea aplicrii pedepsei cu moartea

c.

Aplicarea ei pentru crime contra pcii si umanittii

RASPUNS:

96. n ce directie poate actiona un stat n problema minorittilor?


a.

S promoveze izolarea lor politic si teritorial

b.

S mentin o politic de discriminare constant

c.

S respecte existenta si s respecte identitatea lor

RASPUNS:

97. Ce drepturi decurg din cettenia Uniunii Europene?


a.

Dreptul de aprare n procesul penal

b.

Dreptul de a se adresa Curtii Europene de Justitie

c.

Dreptul de a participa la vot n alegerile locale n alte state membre

RASPUNS:

98. Ce ndatoriri revin cettenilor romni potrivit Constitutiei?


a.

Fidelitatea fat de tar

20

b.

Promovarea dezvoltrii economice

c.

Promovarea imaginii trii

RASPUNS:

99. mpotriva cui pot fi ndreptate actiunile n contencios administrativ?


a.

mpotriva statului

b.

mpotriva organului care a emis actul contestat sau refuz s-l emit

c.

mpotriva organelor locale ale administratiei

RASPUNS:

100. Ce efect are constatarea de ctre Curtea Constitutional a neconstututinalittii unei legi nainte de promulgarea
ei?
a.

Se trimite Parlamentului pentru reexaminare

b.

Este anulat

c.

Este retrimis

RASPUNS:

21