Sunteți pe pagina 1din 3

Acte necesare angajare

1. Contract individual de munca


2. Cerere de angajare
3. Curiculum vitae
4. Certificatul de cazier judiciar (daca e cazul ex: gestionari Legea nr. 22/1969 privind
angajarea gestionarilor; consilieri juridici Legea nr. 514/2003 privind organizarea si
exercitarea profesiei de consilier juridic; angajarea persoanelor pe o functie publica Legea
nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; medici, medici dentisti si farmacisti Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare)
5. Declaratie casa de asigurari de sanatate si coasigurati
6. Declaratie persoane in ingrijire si acte doveditoare (copii certificate nastere copii,
declaratie/adeverinta celalalt parinte ca nu beneficiaza de deducere, acte identitate persoane
in ingrijire)

7. Declaratie angajator principal - functie de baza sau declaratie cumul functii


8. Copie carte de identitate/buletin identitate
9. Copie certificat de nastere
10. Copii dupa actele de stare civila
11. Copii acte de studii
12. Copii acte de calificare
13. Fisa de aptitudini Medic de Medicina Muncii
14. Fisa de identificare a factorilor de risc
15. Fisa postului
16. Declaratie de luare la cunostinta a Regulamentului Intern
17. Fisa individuala de instruire in domeniul SSM
18. Fisa individuala de instruire in domeniul SU

DECLARATIE DE LUARE LA CUNOSTINTA

Eu, subsemnatul/subsemnata
,
Declar c:
Am fost informat cu privire la prevederile Contractului individual de munca
Am fost informat cu privire la continutul fisei postului.
Am fost informat cu privire la continutul Regulamentului Intern al
SC SRL
Am luat la cunostinta cele comunicate si si sunt de acord cu acestea.

Data: ..................................

Semntura: .........................................................

DECLARATIE DE LUARE LA CUNOSTINTA

Eu, subsemnatul/subsemnata
,
Declar c:
Am fost informat cu privire la prevederile Contractului individual de munca
Am fost informat cu privire la continutul fisei postului.
Am fost informat cu privire la continutul Regulamentului Intern al

SC SRL
Am luat la cunostinta cele comunicate si si sunt de acord cu acestea.

Data: ..................................

Semntura: .........................................................