Sunteți pe pagina 1din 2

Cateva consideratii despre ajutorul public judiciar

Parcurgand textul O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila am
constatat o discriminare intre cetatenii care apeleaza la asistenta prin avocat extrajudiciara si
cetatenii care apeleaza la un mediator pentru a-si solutiona conflictele de natura extrajudiciara.
Directiva 2008/52/CE are ca obiectiv facilitarea accesului la metodele de solutionare a
litigiilor atat pe cale judiciara cat si pe cale extrajudiciara precum si buna funcionare a
disponibilitatii serviciilor de mediere.
Potrivit Directivei medierea asigura o soluionare extrajudiciar eficient din perspectiva
costurilor i rapid a litigiilor prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor prilor, acordurile
rezultate din mediere fiind respectate voluntar vor menine o relaie amiabil i durabil ntre pri.
Statul garanteaza accesul egal la actul de justitie tuturor cetatenilor instituind in acest sens
ajutorul public judiciar, ce reprezinta acea forma de asistenta acordata de stat. Ajutorul public
judiciar se acorda sub forma platii onorariului sau scutiri, reduceri, esalonari, amanari de la plata
taxelor judiciare prevazute de lege.
Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 se restituie persoanelor cu venituri mici, sumele platite
mediatorului cu titlu de onorariu daca se face dovada ca anterior procesului a parcurs procedura
medierii sau daca solicita medierea dupa inceperea procesului, dar inainte de prima zi de infatisare.
Conform ordonantei se restituie si onorariul pentru asistenta extrajudiciara acordata de
avocat.
Avand in vedere caracterul extrajudiciar al medierii si scopul acesteia de a degreva
instantele de judecata si reducerea costurilor, este necesar ca mediatorii sa devina parteneri egali ai
sistemului judiciar.
Stabilindu-ne un asemenea obiectiv, este necesara prevederea cuprinsa in proiectul de lege a
medierii propus de UCMR, potrivit careia :Ajutorul acordat poate fi si de natura extrajudiciara in
conditiile prevazute de O.G. nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar. Modul de plata si nivelul
onorariului mediatorului pentru activitatea depusa se stabilesc prin protocol incheiat intre
Ministerul Finantelor Publice si Uniunea Corpului Profesional al Mediatorilor din Romania.
In acest fel se inlatura discriminarea intre cetatenii care apeleaza la asistenta prin avocat
extrajudiciara si cetatenii care apeleaza la un mediator pentru a-si solutiona conflictele de natura
extrajudiciara.
Anca Iacob Mediator
Presedinte Asociatia Centrul de Mediere Constanta membru U.C.M.R.
Membru al Consiliului Director al U.C.M.R.
Certificare Federal Mediation and Conciliation Service U.S.A.- Advanced Mediation Training2014.
Specializare in co-mediere traineri United Kingdom: Monica Hanaway, Diana Mitchell 2013.

Initiator, coordonator, participant activ in multiple proiecte de promovare a medierii la nivel


national si international.