Sunteți pe pagina 1din 19

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Mic ghid de utilizare


a medicamentelor la animalele de laborator, p

ri i reptile

Small guide to using drugs in laboratory animals, birds and reptiles


Viorica Chiurciu1, Adina Faur (Baia )2, Eugenia Dumitrescu2, Romeo T. Cristina2
1

Romvac Company Bucure ti, 2Facultatea de Medicin Veterinar Timi oara

Cuvinte cheie: animale de laborator, chinchilla, p


ri, reptile, medicamente veterinare, ghid de administrare.
Keywords: lab animals, chinchillas, birds, reptiles, veterinary drugs, administration guide.
Rezumat
Medicina animalelor de laborator ( oarece, obolan, hamster, cobai, iepure), a chinchillei, a p
rilor i a
reptilienilor este o specialitate relativ nou a medicinii veterinare, pn nu demult n stadiu incipient, poate i de
aceea, cel pu in n ultimul deceniu, n literatura de specialitate au ap rut unele studii pe aceste categorii de
animale i deci, i probleme legate de terapia diferitelor st ri de boal la aceste animale. n afar de faptul c
animalele de laborator i reptilele sunt utilizate n cercetarea biomedical , am spune noi, deja n mod curent, nu
trebuie neglijat nici num rul tot mai mare de de in tori de astfel de pet animals. n c utarea unor dozaje ct mai
potrivite speciei, speciali tii au ncercat extrapol ri de doze de la speciile canin
i felin care au fost apoi
raportate, pe baza studiilor experimentale, ap rute n publica iile de specialitate. Din acest considerent, doar
pu ine medicamente au fost deocamdat aprobate (mai ales pentru roz toare), majoritatea avnd nc statutul de
aplica ie n afara instruc iunilor (adic de extra-label application), pe baza acumul rilor terapeu ilor din ultimii ani.
Susceptibilitatea crescut cunoscut deja a oarecilor i iepurilor la toxicitatea antimicrobienelor este deosebit de
important , dismicrobismele florei intestinale datorate antibioticelor cu spectru ngust putnd conduce adesea la
cre terea num rului organismelor gram negative i pozitive anaerobe, care vor induce toxicitate i moarte la
aceste specii. n concluzie, dozajele prezentate sunt urmarea unor studii clinice pe care le putem numi
deocamdat empirice, care au fost extrapolate de la alte specii i care sunt perfectibile n fiecare zi, prin
acumularea de informa ii ca urmare a administr rilor. n acest sens autoperfec ionarea up to date a speciali tilor
i n acest domeniu este o cerin .
Abstract
Laboratory animals (namely, mouse, rat, hamster, guinea pig, rabbit), chinchillas, birds and reptilian medicine is a
relatively new specialty of veterinary medicine, being until recently in the "early" stages, therefore at least in the
last decade, some studies on these types of animals appeared in the literature and cosecquently, therapy issues
of various disease states in these animals. Besides the fact that laboratory animals and reptiles are used in
biomedical research, we would say, already routinely not to neglect is the growing number of holders of such "pet
animals". In search of appropriate dosages to theese species, scientists have tried to extrapolate doses from dog
and cats, based on experimental studies and then published. Based on "accumulation" of therapists in the recent
years, only few drugs have been approved yet (especially for rodents), most of them having still the status
application beside instructions (off-label application). Already known increased susceptibility of mice and rabbits
to the toxicity of antimicrobials is particularly important due to intestinal flora, dismicrobism due to narrowspectrum antibiotics often leading to the increasing of gram-negative and gram positive anaerobic, organisms
which will induce in these species toxicity and death. In conclusion, dosages presented are the result of some
clinical studies that could be yet considered as "empirical" and "extrapolated from other species" and which are
perfectible every day by the information accumulation following the administrations. In this respect an "up to date"
self-improvement of vet specialists who have interests in this field is required.

Prezentul ghid de dozaj i propune s fie


un instrument simplu, orientativ i cu utilitate
practicienilor domeniului n leg tur
cu
substan ele active utilizabile la animalele de
laborator, p
ri i reptile.
n aceste situa ii, adesea exist problema
real a alegerii celui mai potrivit remediu, dar i
problema dozajului.
Modul de redactare tabular a fost ales
pentru u urin a c ut rii i a da un caracter de

utilitate n ce prive te dozele de medicamente


utilizabile.
Desigur, o astfel de prezentare este totu i
deficitar n explica ii exhaustive legate n
special de indica ii, contraindica ii, dar acestea
nu fac obiectul prezentei abord ri care are
caracter informativ, strict orientativ, sarcina
identific rii acestor aspecte punctual pentru
fiecare situa ie, revenind fiec rui practician n
parte.
37

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Administrarea subcutanat este se pare


cea mai de dorit pentru animalele exotice,
avnd n vedere c multe medicamente sunt
iritante puternice pentru esuturi
i pot
determina deterior ri majore ale maselor
musculare.
n cazul lipsei de alternative i obligativit ii
ii intramusculare pentru toate speciile se vor
injecta n mu chii glutei i cvadricep i cu
evitarea nervului sciatic care este situat, la
toate aceste specii, superficial.
Inject rile
intravenoase
cu
excep ia
iepurelui, sunt considerate n general dificile i
se recomand evitarea lor.
Terapia topic este restrns la iepuri i
doar slab folosit la oareci i obolani datorit
poten ialului mare de ingestie (datorit
obiceiului oarecilor de a se cur a).
Colirele sunt folosite cu succes la toate
speciile. De re inut c , datorit taliei mici, orice
medicament poate induce efecte toxice
secundare (n special cele care con in steroizi
sau substan e organofosforice).
n tabelele 1
i 2 sunt prezentate
medicamentele utilizabile i dozele pentru
oareci i respectiv pentru alte animale de
laborator ( obolan, hamster, cobai, iepure).

Utilizarea medicamentelor la animalele de


laborator
Tehnici de administrare a medicamentelor la
animalele de laborator
Medicamentele se pot administra:
oral,
parenteral,
n aplica ii topice.
Medica ia n apa de b ut a fost agreat
doar pentru loturile mari de animale de
laborator (datorit tehnicii facile), dar n cazul
animalelor de cas se va prefera administrarea
individual oral pentru o dozare ct mai
exact (n corela ie cu vrsta, greutatea, sexul,
statusul metabolic, stadiul bolii, nivelul de
hidratare al fiec rui n parte).
Dozarea oral se poate face n cele dou
moduri cunoscute:
- nglobat n hran (cazul medicamentelor
palatabile),
- per os (evitnd aspirarea)
Medica ia parenteral se va folosi cnd se
dore te o activitate farmacologic rapid sau
pentru medicamente care au rata absorb iei
sc zut .

Tabelul 1.
Medicamente utilizabile la oareci
Medicamentul

Dozaj

Acepromazin
Acid acetilsalicilic
Amikacin
Ampicilin
Atropin
Butorphanol (narcotic, antitusiv)
Carbaryl 5% pulbere
Cloramfenicol palmitat
Cloramfenicol succinat
Clortetraciclin
Codein
Dexametazona
Diazepam
Diclorvos (band impregnat )
Dimetridazol
Diovol plus (antacid, antiflatulent)
Dexapram
Doxiciclin
Enrofloxacin
Fenbendazol
Furosemid
Gentamicin
Griseofulvin
Innovar Vet 10%(Droperidol-Fentanyl)
Ivermectin
Ketamin

0,75 mg/kgc., I.M.


120 mg/kgc, la 4 ore, P.O.
10 mg/kgc x 2 ori /zi, I.M., S.C.
20-100 mg/kgc., divizat n 3 ori, I.M., S.C.
0,02-0,05 mg/kgc., i.m., s.c.
1-5 mg/kgc x 4 ori/zi, S.C.
pudraj u or 1 dat /s pt mn
50-200 mg/kgc x 3 ori/zi PO
30-50 mg/kgc x 2 ori/zi i.m., S.C.
25 mg/kgc x 2 ori/zi P.O.
10 mg/kgc x 4 ori/zi, S.C.
0,1-0,6 mg/kgc., I.M.
5 mg/kgc., I.P.
2-3 cm2 lipi i pe cu
24 h, 1 dat /s pt mn , 6 s pt mni
1 mg/ml ap de b ut (solu ie 0,1%) PO
3
0,1-0,3 cm (ct este nevoie), PO
5-10 mg/kgc., I.V.
2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
20 mg/kgc., 1 dat / zi pt. 5 zile, PO
5 - 10 mg/kgc x 2 ori / zi, PO
5 mg/kgc., 1 dat /zi, i.m., S.C.
25 mg/kgc., 1 dat /zi pt. 14 zile, PO
0,2 0,5 ml/kgc., I.M.
200 400 g/kgc., repetat la 8 10 zile, P.O.,
44 mg/kgc., I.P.

38

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Ketamin + Diazepam
Ketamin + Xylazin
Lindan (sol. 2%)
Malation (sol. 2 %)
Meperidin
Metronidazol
Morfin
Naloxon
Neomicin
Oxitetraciclin
Pentazocin
Pentobarbital
Piperazin adipat
Piperazin citrat
Praziquantel
Prednison
Sulfametazin
T-61 (n eutanasie)
Tetraciclin
Tiabendazol
Tyamylal
Thiopental
Tilozin
Vetatix ( ampon cu piretrine)
Vitamina K1
Xenodyne (solu ie iodat extern )

90 mg/kgc i 5 mg/kgc., I.P.


80 mg/kgc i 16 mg/kgc., I.P.
mb iere 1 dat / s pt mn timp de 3 s pt mni
mb iere din 10 n 10 zile de 3 ori
10 20 mg/kgc x 4 ori/zi, I.M., S.C., I.P.
2,5 mg/ml ap de b ut timp de 5 zile, P.O.
2-5 mg/kgc., la fiecare 4 ore, I.M., S.C
0,01 0,1 mg/kgc I.P., I.V.
50 mg/kgc o dat /zi, P.O.
10 20 mg/kgc x 3 ori/zi, P.O.
10 mg/kgc., la fiecare 4 ore S.C.
45 mg/kgc., I.P.
4 7 mg/ml n apa de b ut, pentru 3-10 zile, P.O.
4-5 mg/ml n apa de b ut
pentru 7 zile pauz 1 s pt mn apoi continuat 7 zile, P.O.
25 mg/kgc de 2 ori la 10 zile interval P.O., S.C.
0,5 2 mg/kgc., P.O.
1 5 mg/ml ap de b ut, P.O.
0,3 ml/kgc., I.V.
10 20 mg/kgc 3 ori/zi, P.O.
100 mg/kgc., pentru 5 zile, P.O.
20 50 mg/kgc., I.P.
50 mg/kgc., I.P.
10 mg/kgc x 2/zi, i.m., S.C., P.O.
1 amponare/s pt mn timp de 4 s pt mni
1 10 mg/kgc (ct e nevoie)
local pe zonele afectate (ct e nevoie)

Tabelul 2
Medicamente utilizabile la hamster (H), obolan (S), cobai (C), Iepure (I)
Medicamentul

Acepromazin

Acid acetilsalicilic

Amikacin

Amitraz (Mitaban)

Atropin

Ampicilin
Amprolium (sol. 9.6 %)
Butorphanol

Carbaryl 5% pulbere

Dozaj
(H) = 0,5 1 mg/kgc., I.M.
(G) = 0,5 1 mg/kgc., I.M.
(S) = 0,75 mg/kgc., I.M.
(C) = 0,1 0,5 mg/kgc., I.M.
(I) =1 5 mg/kgc., I.M.
(H) = 240 mg/kgc., P.O.
(G) = 240 mg/kgc., P.O.
(S) = 100 mg/kgc., la 4 ore, P.O.
(C) =270 mg/kgc., 1 dat / zi, I.P.
(I) =500 mg/kgc., 1 dat / zi, P.O.
(H) = 10 mg 2 3 ori/zi, I.M., S.C.
(G) = 10 mg 2 3 ori/zi, I.M., S.C.
(S) = 10 mg 2 3 ori/zi, I.M., S.C.
(C) = 10 mg 2 3 ori/zi, I.M., S.C.
(I) = 10 mg 2 3 ori/zi, I.M., S.C.
(H) = 3-6 tratamente la 14 zile pauz
(C) = 3-6 tratamente la 14 zile pauz
(H) = 0,04 mg/kgc., I.M., S.C.
(G) = 0,04 mg/kgc., I.M., S.C.
(S) = 0,04 mg/kgc., I.M., S.C.
(C) = 0,1 0,2 mg/kgc., I.M., S.C.
(I) = 0,1 0,5 mg/kgc., I.M., S.C.
(G) = 20 100mg/kgc divizat x 2 ori/zi, I.M., S.C.
(S) = 20 100mg/kgc divizat x 2 ori/zi, I.M., S.C.
3
(I) = 1 cm / 7 kg p.o. 1 dat /zi pt. 5 zile, P.O.
(S) = 0,5 2 mg/kgc x 4 ori/zi, S.C.
(H) = pudr ri 1 dat /s pt mn
(G) = pudr ri 1 dat /s pt mn
(S) = pudr ri 1 dat /s pt mn
(C) = pudr ri 1 dat /s pt mn
(I) = pudr ri 1 dat /s pt mn

39

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Cloramfenicol palmitat

Cloramfenicol succinat

Clortetraciclin

Dexametazon

Diazepam

Diclorvos (band impregnat )

Dimetridazol

Diovol Plus (antacid)

Doxapram (analeptic respirator)

Doxiciclin

Fenbendazol

Enrofloxacin
Furazolidon

Furosemid

Gentamicin

(H) = 50 200 mg/kgc x 3 ori / zi, P.O.


(G) = 50 200 mg/kgc x 3 ori / zi, P.O.
(S) = 50 200 mg/kgc x 3 ori / zi, P.O.
(C) = 50 200 mg/kgc x 2 ori / zi, P.O.
(I) = 50 200 mg/kgc x 2 ori / zi, P.O.
(H) = 30 50 mg/kgc x 2 ori / zi, I.M., S.C.
(G) = 30 50 mg/kgc x 2 ori / zi, I.M., S.C.
(S) = 30 50 mg/kgc x 2 ori / zi, I.M., S.C.
(C) = 30 50 mg/kgc x 2 ori / zi, I.M., S.C.
(I) = 30 50 mg/kgc x 2 ori / zi, I.M., S.C.
(H) = 5 10 mg/kgc x 2 4 ori / zi, P.O.
(G) = 5 10 mg/kgc x 2 4 ori / zi, P.O.
(S) = 5 10 mg/kgc x 2 4 ori / zi, P.O.
(C) = 5 10 mg/kgc x 2 4 ori / zi, P.O.
(I) = 5 10 mg/kgc x 2 4 ori / zi, P.O.
(H) = 0,1 0,6 mg/kgc, I.M.
(G) = 0,1 0,6 mg/kgc, I.M.
(S) = 0,1 0,6 mg/kgc, I.M.
(C) = 0,1 0,6 mg/kgc, I.M.
(H) = 5 mg/kgc., I.P.
(G) = 5 mg/kgc., I.P.
(S) = 2,5 mg/kgc., I.P.
(C) = 2,5 mg/kgc., I.P.
(I) =1 mg/kgc., I.P.
2
(H) = 2-3 cm lipi i pe cu
24 h o dat /s pt./6 s pt mni
(G) = la fel
(S) = la fel
(C) = la fel
(I) = la fel
(H) = 0,5 mg/ml ap de b ut
(G) = 0,5 mg/ml ap de b ut
(S) = 1 mg/ml ap de b ut
(I) = 0,2 mg/ml ap de b ut
3
(H) = 0,1 0,3 cm (ct e nevoie), P.O.
3
(G) = 0,1 0,3 cm (ct e nevoie), P.O.
3
(S) = 0,2 0,3 cm (ct e nevoie) P.O.
3
(C) = 0,5 1 cm (ct e nevoie) P.O.
3
(I) = 1 2 cm . (ct e nevoie) P.O.
(H) = 5 10 mg/kgc., I.V.
(G) = 5 10 mg/kgc., I.V.
(S) = 5 10 mg/kgc., I.V.
(C) = 5 mg/kgc., I.V.
(I) = 2 5 mg/kgc., I.V.
(H) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(G) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(S) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(C) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(I) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(H) = 20 mg/kgc., 1 dat /zi x 5 zile, P.O.
(G) = 20 mg/kgc., 1 dat /zi x 5 zile, P.O.
(S) = 20 mg/kgc., 1 dat /zi x 5 zile, P.O.
(C) = 20 mg/kgc., 1 dat /zi x 5 zile, P.O.
(I) = 20 mg/kgc., 1 dat /zi x 5 zile, P.O.
(S) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(C) = 2,5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(I) = 5 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(H) = 30 mg/kgc 1 dat /zi, P.O.
(H) = 5 10 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(G) = 5 10 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(S) = 5 10 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(C) = 5 10 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(I) = 5 10 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(H) = 5 mg/kgc 1 dat /zi, I.M., S.C.
(G) = 5 mg/kgc 1 dat /zi, I.M., S.C.

40

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Griseofulvin

Innovar Vet (sol. 10 %)

Ivermectin

Ketamin

Ketamin + Xilazin

Meperidin

Metronidazol

Naloxon

Neomicin

Malation (sol. 2 %)
Morfin
Lindan (sol 0,03 %)

Oxitetraciclin

Oxitocin

Pentobarbital

(S) = 5 mg/kgc 1 dat /zi, I.M., S.C.


(C) = 5 mg/kgc 1 dat / zi, I.M., S.C.
(I) = 5 mg/kgc 1 dat / zi, I.M., S.C.
(H) = 25 mg/kgc., p.o. 1 dat / zi pt. 14 28 zile, P.O.
(G) =25 mg/kgc., 1 dat / zi pt. 14 28 zile, P.O.
(S) = 25 mg/kgc., 1 dat / zi pt. 14 28 zile, P.O.
(C) = 25 mg/kgc., 1 dat / zi pt. 14 28 zile, P.O.
(I) = 25 mg/kgc., 1 dat / zi pt. 28 40 zile, P.O.
(H) = 0,66 ml/kgc., I.M.
(S) = + Xilazin 0,1 0,15 ml/kgc i 20 mg/kgc., I.M.
(C) = + Xilazin 0,2 0,4 ml/kgc i 20 mg/kgc., I.M.
(I) = 0,2 0,3 ml/kgc., I.M.
(H) = 200 400 g/kgc., repetat n 8 10 zile, P.O.
(G) = 200 400 g/kgc., repetat n 8 10 zile, P.O.
(S) = 200 400 g/kgc., repetat n 8 10 zile, P.O.
(C) = 200 400 g/kgc., repetat n 8 10 zile, P.O.
(I) = 200 400 g/kgc., repetat n 8 10 zile, P.O.
(H) = 44 mg/kgc., I.P.
(G) = 44 mg/kgc., I.P.
(S) = 44 mg/kgc., I.P.
(C) = + Diazepam 35 mg / kgc i 10 mg / kgc., I.P.
(I) = 44 mg/kgc., I.P.
(H) = 80 mg/kgc + 16 mg/kgc., I.P.
(G) = 50 mg/kgc + 10 mg/kgc., I.P.
(S) = 60 mg/kgc + 7,5 mg/kgc., I.P.
(C) = 44 mg/kgc + 5 mg/kgc., I.P.
(I) = 35 mg/kgc + 5 mg/kgc., I.P.
(H) = 10 20 mg/kgc x 4 ori / zi, I.M., S.C., I.P.
(G) = 10 20 mg/kgc x 4 ori / zi, I.M., S.C., I.P.
(S) = 10 20 mg/kgc x 4 ori / zi, I.M., S.C., I.P.
(C) = 10 20 mg/kgc x 4 ori / zi, I.M., S.C., I.P.
(I) = 10 20 mg/kgc x 4 ori / zi, I.M., S.C., I.P.
(H) = 7,5 mg/hamster de 70 90 g x 3 ori / zi, P.O.
(S) = 10 40 mg/zi/ obolan, P.O.
(I) = 40 mg / kgc x 3 zile, P.O.
(H) = 0,01 0,1 mg/kgc., I.P., I.V.
(G) = 0,01 0,1 mg/kgc., I.P., I.V.
(S) = 0,01 0,1 mg/kgc., I.P., I.V.
(C) = 0,01 0,1 mg/kgc., I.P., I.V.
(I) = 0,01 0,1 mg/kgc., I.P., I.V.
(H) = 100 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O.
(G) = 100 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O.
(S) = 50 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O.
(C) =30 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O.
(I) = 30 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O.
(S) = mb ieri 1 dat /s pt. pt. 3 s pt mni
(C) = mb ieri 1 dat /s pt. pt. 3 s pt mni
(I) = mb ieri din 10 n 10 zile de 3 ori
(C) =10 mg/kgc., la fiecare 4 ore, I.M., S.C.
(S) = 1 mb iere/s pt mn pt. 3 s pt mni
(C) = 1 mb iere/s pt mn pt. 3 s pt mni
(I) = 1 mb iere/s pt mn pt. 3 s pt mni
(H) = 16 mg kgc 1 dat zi, S.C.
(G) = 10 mg/kgc x 3 ori/zi sau 20 mg/kgc 1 dat /zi, S.C.
(S) = 10-20 mg/kgc x 3 ori/zi P.O. sau
6-10 mg/kgc x 2 ori/zi I.M.
(I) = 50 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O. sau 15 mg/kgc 1 dat /zi, I.M.,S.C.
(H) = 0,2 0,3 UI/kgc., I.M., S.C.
(G) = 0,2 0,3 UI/kgc., I.M., S.C.
(S) = 1 UI/kgc., I.M., S.C.
(C) = 1 UI/kgc., I.M., S.C.
(I) = 1 UI/kgc., I.M., S.C.
(H) = 40 60 mg/kgc., I.P.
(G) = 40 60 mg / kgc., I.P.

41

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Pentazocin

Piperazin adipat

Piperazin citrat

Praziquantel

Prednison

Sulfametazin

Sulfaquinoxalin

T 61

Tetraciclin

Tiabendazol

Tiopental

Trimetoprim + Sulfadiazin

(S) = 40 60 mg/kgc., I.P.


(C) = 15 30 mg/kgc., I.P.
(I) = 20 40 mg/kgc., I.P.
(S) =10 mg/kgc., la fiecare 4 ore, S.C.
(I) =10 20 mg/kgc., la fiecare 4 ore, S.C.
(H) = 3-5 mg/ml ap de b ut
7 zile tratament 7 zile pauz 7 zile tratament
(G) = 3-5 mg / ml ap de b ut
7 zile tratament 7 zile pauz 7 zile tratament
(S) = 4 7 mg/ml ap de b ut 3 10 zile
(C) = 4 7 mg/ml ap de b ut 3 10 zile
(I) = 0,5 g/kgc/zi/2 zile, P.O.
(H) = 10 mg/ml ap de b ut 7 zile tratament 7 zile pauz 7 zile
tratament
(G) = 4 5 mg/ml ap de b ut
7 zile tratament 7 zile pauz 7 zile tratament
(S) = 4 5 mg/ml ap de b ut
7 zile tratament 7 zile pauz 7 zile tratament
(C) = 10 mg/ml ap de b ut
7 zile tratament 7 zile pauz 7 zile tratament
(I) = 100 mg/kgc / zi x 2 zile
(H) = 5,111,4 mg/kgc., repetat la 10 zile, I.M., S.C., P.O.
(G) = 5,111,4 mg/kgc., repetat la 10 zile, I.M., S.C., P.O.
(S) = 5 10 mg/kgc., repetat la 10 zile, I.M., S.C., P.O.
(C) = 5 10 mg/kgc., repetat la 10 zile, I.M., S.C., P.O.
(I) = 5 10 mg/kgc., repetat la 10 zile, I.M., S.C., P.O.
(H) = 0,5 2 mg/kgc., P.O.
(G) = 0,5 2 mg/kgc., P.O.
(S) = 0,5 2 mg/kgc., P.O.
(C) = 0,5 2 mg/kgc., P.O.
(I) = 0,5 2 mg/kgc., P.O.
(H) = 1 5 mg/ml ap de b ut
(G) = 1 5 mg/ml ap de b ut
(S) = 1 5 mg/ml ap de b ut
(C) = 1 5 mg/ml ap de b ut
(I) = 1 5 mg/ml ap de b ut
(H) = 1 mg/ml ap de b ut
(G) = 1 mg/ml ap de b ut
(S) = 1 mg/ml ap de b ut
(C) = 1 mg/ml ap de b ut
(I) = 1 mg/ml ap de b ut
(H) = 0,3 ml/kgc., I.V.
(G) = 0,3 ml/kgc., I.V.
(S) = 0,3 ml/kgc., I.V.
(C) = 0,3 ml/kgc., I.V.
(I) = 0,3 ml/kgc., I.V.
(H) = 10 20 mg/kgc x 3 ori/zi, P.O.
(G) = 10 20 mg/kgc x 3 ori/zi, P.O.
(S) = 10 20 mg/kgc x 3 ori/zi, P.O.
(C) = 10 20 mg/kgc x 3 ori/zi, P.O.
(I) = 50 mg/kgc 2 3 ori/zi, P.O.
(H) = 100 mg/kgc., pt. 5 zile, P.O.
(G) = 100 mg/kgc., pt. 5 zile, P.O.
(S) = 100 mg/kgc., pt. 5 zile, P.O.
(C) = 100 mg/kgc., pt. 5 zile, P.O.
(Ch) = 50 100 mg / kgc., pt. 5 zile, P.O.
(I) = 50 100 mg / kgc., pt. 5 zile, P.O.
(H) = 40 mg/kgc., I.P.
(S) = 40 mg/kgc., I.P.
(C) = 20 55 mg/kgc., I.P.
(Ch) = 40 mg/kgc., I.P.
(I) = 30 50 mg/kgc., I.P.
(H) = 30 mg/kgc 1 dat /zi, S.C.
(G) = 30 mg/kgc 1 dat /zi, S.C.

42

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Trimetoprim + Sulfametoxazol

Tilozin

Vetatix

Vitamina K1

Xenodyne

Viokase
Yohimbin

(C) = 30 mg/kgc 1 dat / zi, S.C.


(I) = 30 mg/kgc 1 dat /zi. S.C.
(H) = 15 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(G) = 15 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(C) = 15 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(I) = 15 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
(H) = 2 8 mg/kgc x 2 ori/zi, I.M., S.C., P.O.
(G) = 10 mg/kgc x 2 ori/zi, I.M., S.C., P.O.
(S) = 10 mg/kgc x 2 ori/zi, I.M., S.C., P.O.
(H) = amponare 1 dat /s pt mn timp de 4 s pt mni
(S) = amponare 1 dat /s pt mn timp de 4 s pt mni
(C) = amponare 1 dat /s pt mn timp de 4 s pt mni
(I) = amponare 1 dat /s pt mn timp de 4 s pt mni
(H) = 1 10 mg/kgc (ct e nevoie)
(G) = 1 10 mg/kgc (ct e nevoie)
(S) = 1 10 mg/kgc (ct e nevoie)
(C) = 1 10 mg/kgc (ct e nevoie)
(I) = 1 10 mg/kgc (ct e nevoie)
(H) = local pe zonele afectate (ct e nevoie)
(G) = local pe zonele afectate (ct e nevoie)
(S) = local pe zonele afectate (ct e nevoie)
(C) = local pe zonele afectate (ct e nevoie)
(I) = local pe zonele afectate (ct e nevoie)
(I) = 1 linguri Viokase + 2 linguri e iaurt
se las 15 minute apoi se dau 2 3 cm3 x 2 ori / zi
(I) = 0,2 mg / kgc I.V.

Num rul tot mare de cresc tori de


chinchilla din ara noastr , precum i patologia
prezent la aceast specie ne-a determinat s
consider m oportun prezentarea principalelor

grupe de substan e medicamentoase care ar


putea fi folosite la aceast specie.
n tabelele 3, 4, 5 i respectiv 6 sunt
redate principalele grupe de medicamente
utilizabile la chinchilla.
Tabelul 3.
Anestezice i tranchilizante utilizate pentru chinchilla

Medicamentul
Inhalatorii
Halotan
Izofluran
Metoxifluran
Injectabile
Acepromazin =
Alphadolon-alphaxalon
Diazepam
Fentanil-droperidol
Ketamin
Ketamin
+ acetilpromazin
Ketamin
+ diazepam
Ketamin
+ diazepam
Ketamin
+ pentobarbital
Ketamin
+ xilazin
Pentobarbital
Tiletamin -zolazepam
Meperidin

Calea de
administrare

Dozaj
Pn la ob inerea efectului
Pn la ob inerea efectului
Pn la ob inerea efectului

Inhala ie
Inhala ie
Inhala ie

0,5 1 mg/kgc
20-30 mg/kgc
2,5 mg/kgc
0,20 ml/kgc
40 mg/kgc
40 mg/kgc
0,5 mg/kgc
20-40 mg/kgc
1-2 mg/kgc
20 mg/kgc
5 mg/kgc
20-40 mg/kgc
30-40 mg/kgc
30-40 mg/kgc
4-8 mg/kgc
30 mg/kgc
40 mg/kgc
20-40 mg/kgc
10 20 mg /kgc x 4 ori / zi

IM
IM
IP
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM, IP
IM, IP
IM
IP
IM

43

IV
IP
IM
I.M., S.C., I.P.

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Tabelul 4.
Antimicrobiene (antibiotice i sulfamide) i antifungice utilizate pentru chinchilla
Medicamentul
Amikacin
Ampicilin
Captan, pudr (Ortocid)
Cefalosporin
Cephaloridin
Ciprofloxacin
Cloramfenicol palmitat
Cloramfenicol succinat
Clortetraciclin
Ciprofloxacin
Dimetridaol
Doxiciclin
Enrofloxacin
Gentamicin
Griseofulvin
Ketoconazol
Metronidazol
Neomicin
Oxitetraciclin
Penicilin , potasiu
Sulfadimetoxin
Sulfamerazin
Sulfametazin
Sulfaquinoxalin
Tetraciclin
Trimetoprim + Sulfadiazin
Trimetoprim + Sulfametoxazol
Tylosin

Calea de
administrare

Dozaj
10 mg/kg de 2-3 ori / zi , sau
2 mg/kg la 8 ore
20-100 mg/kg, la 12 ore
1 lingur la 2 cupe de nisip
(ad ugat la baia de nisip)
25-100 mg/kg la 6 ore
10-25 mg/kg la 24 de ore
5-15 mg/kg la 12 ore
50 200 mg / kgc x 2 ori / zi
30-50 mg/kg la 12 ore
5 10 mg / kgc x 2 4 ori / zi
7-20 mg/kg la 12 ore
0,8 mg/ml ap de b ut
2,5-5 mg/kg la 12 ore
0,1-0,2 mg/ml apa de b ut, 14 zile
5-10 mg/kg la 12 ore
2-4 mg/kg la 8-24 de ore
25-50 mg/kg la 12 ore, 14-60 zile
1,5% n DMSO, 5-7 zile
10-40 mg/kg la 24 de ore, 14 zile
10-40 mg/kg, 14 zile
2,6 mg/ml n apa de b ut
sau 15 mg/kgc 1 dat / zi, p.o.
0,4 mg/ml n apa de b ut sau
50 mg/kg la 12 ore
100 000 UI/kg la 12 ore
10-15 mg/kg la 12 ore sau
25-50 mg/kg la 24 ore, 10-14 zile
1 mg/ml n apa de b ut
1 5 mg / ml ap de b ut
0,25-1 mg/ml n apa de b ut
2-5 mg/ml n apa de b ut
20-50 mg/kg la 8-12
30 mg/kg la 12 ore
sau 30 mg / kgc 1 dat /zi
15 mg / kgc x 2 ori/zi
10 mg/kg la 24 de ore

I.M., S.C.
PO, SC, IM
Topic
PO
SC, IM
PO
PO
SC, IM
PO
PO
PO
PO
PO, IM
SC, IM
PO
Topic
PO
PO
PO
PO
IM
PO
PO
PO
PO
PO
PO,
IM, S.C.
PO
PO, SC, IM

Tabelul 5.
Agen i antiparazitari utiliza i pentru chinchilla
Cale de
administrare

Medicamentul

Dozaj

Carbaryl, pudr (5%)

Pr fuire la 7 zile, 3 s pt mni


2
2-3 cm lipi i pe cu
24 h o
dat /s pt./6 s pt mni
20 mg/kg la 24 de ore, 5 zile
200 400 g/kgc p.o.
repetat la 8 10 zile
50-60 mg/kg la 12 ore, 5 zile
100 mg/kg la 24 de ore, 2 zile
50 mg / kgc/zi/2 zile
5-10 mg/kg, repetare la 10 zile
Pr fuire la 7 zile, 3 s pt mni
50-100 mg/kg la 24 de ore, 5 zile

Diclorvos (band impregnat )


Fenbendazol
Ivermectin
Metronidazol
Citrat de piperazin
Adipat de piperazin
Praziquantel
Piretrin, pudr
Tiabendazol

44

Topic
PO
PO, SC
PO
PO
PO, SC, IM
Topic
PO

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Tabelul 6
Medicamente diverse utilizabile la chinchilla
Medicament
Acid acetilsalicilic
Atropin
Diazepam
Diovol Plus (antacid)
Doxapram (analeptic respirator)
Furosemid
Oxitocin
Prednison
T61
Vitamina K1

Cale de
administrare

Dozaj
270 mg / kgc 1 dat / zi
0,1 0,2 mg/kgc
1 mg / kgc
1 cm3 (ct e nevoie)
2 5 mg/kgc
5 10 mg/kgc x 2 ori / zi
1 UI/kgc.
0,5 2 mg/kgc.
0,3 ml/kgc.
1 10 mg/kgc (ct e nevoie)

de talie mic (datorit imposibilit ii exprim rii


liniare a dozelor, prin cresterea dimensiunilor
animalului, va scade greutatea metabolic si
suprafa a corporal /kilocorp).
La animalele de talie mic , valorile
greut ii metabolice si a suprafe ei corporale /
kg corp vor fi, n mod invers, crescute.
De re inut c nu toate medicamentele de
uz uman se pot extrapola pentru uzul veterinar
(cunoscndu-se sensibilitatea de specie pentru
unele medicamente), factorii lega i de individ,
vrst , stare fiziologic , evolu ia bolii impunnd
ajustarea dozelor n func ie de acesti factori.
Totu i, pentru extrapolarea unor doze, n
lipsa altor surse de informare de ncredere ale
unor medicamente de uz uman folosibile la
aceste animale este recomandabil folosirea
conversiei
dozelor
dup
corela ia
greutate/suprafa corporal (Tabelul 7).

n Romnia, prezen a pe pia


a
produselor utilizate n medicina uman , fie
din lipsa unor produse condi ionate specific,
fie din comoditatea administr rii lor,
determin medical veterinar s fac corec ii
de extrapolare a dozelor unor antibiotice (ex:
pentru
amoxicilin ,
carbenicilin ,
cefalosporine, lincomicin , spiramicin ),
antifungice (ex: Metronidazol, Fasigyn etc.),
antispetice urinare (ex: nitrofurantoin , acid
nalidixic), substan e digitalice (ex: digitalin ,
digoxin , deslanosid), care nc nu au
coresponden n medicina veterinar .
n func ie de greutatea animalelor se
cunoa te o extrapolare a dozelor dup :
a). suprafa a corporal ,
b). greutatea metabolic .
Desi eroarea care se poate nregistra este
legat de o eventual supradozare, n cazul
animalelor de talie mare si o subdozare la cele

Extrapolarea dup greutate / suprafa


kg
2
m
kg
2
m
kg
m2

0,5
0,06
20,0
0,74
40,0
1,17

1,0
0,10
21,0
0,76
41,0
1,19

2,0
0,15
22,0
0,78
42,0
1,21

3,0
0,20
23,0
0,81
43,0
1,23

4,0
0,25
24,0
0,83
44,0
1,25

5,0
0,29
25,0
0,85
45,0
1,26

6,0
0,33
26,0
0,88
46,0
1,28

7,0
0,36
27,0
0,90
47,0
1,30

Utilizarea medicamentelor la p
(inclusiv cele exotice)

8,0
0,40
28,0
0,92
48,0
1,32

I.P.
I.M., S.C.
IP
PO
IV
PO
IM, SC
PO
IV
PO, IM

9,0
0,43
29,0
0,94
49,0
1,34

ri

10,0
0,46
30,0
0,96
50,0
1,36

Tabelul 7
corporal a unor medicamente de uz uman
utilizabile la animalele de laborator
11,0
0,49
31,0
0,99

12,0
0,52
32,0
1,01

13,0
0,55
33,0
1,03

14,0
0,58
34,0
1,05

15,0
0,60
35,0
1,07

16,0
0,63
36,0
1,09

17,0
0,66
37,0
1,11

18,0
0,69
38,0
1,13

19,0
0,71
39,0
1,15

Tehnicile de administrare a medicamentlor la


ri

n cazul medicamentelor adresate p


rilor
num rul studiilor experimentale farmacocinetice
este mult mai mare (de la speciile cu importan
economic la cele de colivie sau pr
toare)
comparativ cu animalele de laborator dar, n
cadrul speciei se cunosc diferen e semnificative
legate de absorb ia, distribu ia i metabolismul
medicamentelor.

ile principale de administrare a


medicamentelor la p
ri sunt p.o., i.m., s.c. i
i.v.
Adesea tratamentele sunt ini iate pe cale
parenteral i sunt continuate folosind calea
oral (direct sau prin intubare esofagian ).
n medicina aviar multe antibiotice sunt
condi ionate sub form de siropuri palatabile
45

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

nglobate n furajele preferate de p


ri
evitndu-se astfel constrngerea i stresul la
administr ri frecvente.
La p
ri, cea mai comun administrare
este cea n apa de b ut, dar la speciile exotice
este considerat
doar o alternativ
de
tratament pentru c men inerea dozajelor
adecvate este direct dependent de consumul
de ap , uneori palatabilitate, rata absorb iei i
bio-stabilitatea medicamentului dizolvat n ap .
n alt ordine de idei, consumul apei de
ut poate fi influen at de starea de boal ,
care va modifica cu siguran dozajul.
De asemenea, p
rile nu consum ap
noaptea, de aceea o medica ie clasic de tip
round the clock nu va putea fi posibil . De i
nu la toate p
rile, la cele de colivie, gustul
medicamentelor, adesea nepl cut, amar,
trebuie mascat cel mai adesea cu edulcoran i
(ex: aspartam) sau cu arome de fructe. De
asemenea,
medicamentele
trebuie
remprosp tate zilnic.
Furajele impregnate cu medicamente au
fost utilizate prima oar pentru tratamentul
chlamidiozelor n avicultur . Granulele de
diferite dimensiuni impregnate cu diferite
antibiotice (ex: clortetracicline) sunt, de
asemenea, curente.
Terciurile medicamentate sunt utile pentru
administr ri individuale sau pentru grupuri mici
de
p
ri.
Cantitatea
medicamentelor
consumate de aceste cazuri va depinde de:
concentra ia medicamentelor din furaj, rata de
furaj consumat
i de biodisponibilitatea
medicamentelor.
De re inut c nu toate p
rile accept o
schimbare dietar brusc (n special cnd se
trece de la un furaj de tip boabe sau m cinat la
granule).
Injec iile i.m. sunt cele mai comune dintre
administr rile parenterale.

Cei mai utiliza i mu chi pentru injectarea


medicamentelor sunt n general mu chii
pectorali (dar nu este foarte recomandat n
cazul p
rilor tinere unde sternul foarte
sub ire poate fi perforat relativ u or).
Datorit sistemului renal portal inject rile
n membre nu sunt nici ele foarte recomandate
(cazul medicamentelor cu poten ial nefrotoxic
sau cu faze de excre ie i metabolizare
renal ).
Administr rile repetate i.m. pot fi urmate
adesea de mio-necroze (n special n cazul
unor medicamente cu poten ial iritant).
Injec iile s.c. sunt mai pu in recomandate
deoarece n cazul p
rilor medicamentele
sau fluidele sunt slab absorbite (datorit
parcimoniei n vase sanguine din dermul
sub ire al p
rilor). Injec iile nu se vor face
niciodat n zona cervical (fiind posibil
penetrarea extensiilor subcutanate ale sacilor
aerieni) ci se vor face n regiunea oldului,
inghinal sau cranial .
Injec iile i.v.se vor folosi n situa iile cnd
gravitatea cazului o impune, n situa iile grave,
dar terapia i.v. continu nu este practic
datorit dificult ilor venipunc iei repetate la
pacien i de talie mic , adesea necooperan i.
De
asemenea,
frecven a
mare
a
hematoamelor care se formeaz adesea
exclud posibilitatea unor administr ri multiple
n aceea i ven .
O alternativ la c ile parenterale este
nebulizarea sau aspersarea intratraheal sau
n sacii aerieni a unor medicamente, mai ales
n cazul afec iunilor de tip respirator. Adesea n
aceste cazuri se vor atinge niveluri de
medicament mai nalte dect cele care sunt
atinse de c tre c ile parenterale i chiar orale.
n tabelul 8 sunt prezentate cteva
medicamente folosit uzual n afec iuni ale
rilor

Medicamente uzuale folosite n afec iunile p


Medicament
ACTH (Cosyntropin)
(*studii farmacodinamice)

ACTH (Corticotropin)

Acyclovir

Amfotericin B

Dozaj

Tabelul 8
rilor (inclusiv exotice)

Indica ia / Specia

* 0,125 mg / pas re I.M.


* 15 25 unit i / pas re I.M.
* 80 mg / kgc x 3 ori / zi P.O.
* 40 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
333 mg / kgc P.O.
200 mg / 90 ml ap de b ut
423 mg / l ap de b ut 7 10 zile
24 mg / pas re x 2 ori / zi P.O. n hran
6 mg / pas re x 2 ori / zi P.O. n hran
* 1,5 mg / kgc x 3 ori / zi I.V.
1,5 mg / kgc 1 3 ori / zi I.V.

46

Stimulare ACTH la psitacide,


vulturul ple uv, condorul andean
Psitacide diverse
Boala Pacheco la papagali
Papagali

Papagali mari
Papagali mici
Curcani, bufni e mari, oimi
Ulii, psitacee mari

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

1,5 mg / kgc 1 dat /zi 4 s pt mni S.C.


1 mg/kgc 13 ori /zi intratraheal 30 zile

Amikacin

Amoxicilin
Amoxicilin +ac. clavulinic

Ampicilin

Amprolium
Atropin

Aviax (semduramicin 50g


+ suport vegetal ad 100g)
Avizyme
(betagluconaz + xylanaz )
Biosol M
Borogluconat/ glubionat de
calciu
Butorphanol
Calciu EDTA
Caolin pectina
Cambendazol
Carbaril (0,5 %)

Carbenicilina

Carnidazol
Cefalexina
Cefalotina
Cefazolin
Cefotaxima
Ceftriaxon
Ciprofloxacin
Clazuril
Clopidol

Cloramfenicol

1-7 mg/ml x 2 ori/zi nebulizare timp de 15


minute 1 dat /zi topic
* 10 20 mg / kgc 2 3 ori / zi I.V., I.M.
* 20 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
* 7,6 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
10 20 mg / kg 1 2 ori zi I.M.
* 150 mg / kgc la 4 ore I.M.
* 150 mg / kgc x 4 ori / zi P.O.
150 175 mg / kg 1 2 ori / zi P.O.
14 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
* 15 20 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
* 15 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
* 25 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
* 25-120 mg/kgc 1 dat /zi P.O. (capsule)
* 100 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
* 50 mg / kgc 3 4 ori / zi I.M.
0,5ml sol. 9,6%/l ap de b ut minim 5 zile
0,1-0,5 mg/kgc la 4 ore (ct e nevoie) 25%
din doz se poate administra I.V., iar restul
pe cale I.M. sau S.C.
0,04 0,1 mg / kg 1 dat (preanestezic)

Diluat n ap sau ser fiziologic n


combina ie cu flucitozina
Candidoz oral
Papagal gri african
Pui de g in
Stru i
Alte specii
Porumbei

Papagalul de Amazon
Pas rea Emu, berze
oimi
Galinacee, porumbei
Porumbei
Papagali de Amazon i cei cu
cap albastru n infec ii localizate
n coccidiozele p
rilor
Toxicitate cu
sau carbama i

organofosforice

0,5 kg medicament/t (25 ppm)

Se administreaz doar la pui


broiler (exclus g ini ou toare),
anticocidian

1 kg / tona furaje

n ra ia puilor de carne

1 4 pic turi n apa de b ut


1 ml/30 ml ap de b ut (115mg Ca/5 ml)
1 ml/kg 1 dat /zi P.O. (115 mg Ca /5 ml)
1 mg / kgc i.m.
20-50 mg/kgc 1-3 ori/zi I.M., I.V., P.O.
2 ml / kgc 2 4 ori / zi P.O.
75 100 mg/kgc pentru 2 zile
Aplica ii topice ct e nevoie
100-200 mg/kgc 2-4 ori/zi I.M., I.V.

Infec ii intestinale

100 mg/kgc 1 2 ori/zi intratraheal


200 mg/10 ml ser fiziologic (nebulizare)
100 200 mg / kgc 1 2 ori / zi P.O.
* 10 mg doz unic P.O.
* 5 mg doz unic P.O.
* 35 50 mg / kgc la 3 ore P.O.
* 35 / 50 mg kgc de 4 ori zi P.O.
* 100 mg / kgc la 2 3 ore I.M.
100 mg / kgc x 4 ori / zi I.M.
50 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
50 100 mg / kgc 2 4 ori / zi I.M.
* 100 mg / kgc I.V.
20 40 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
800 mg/l ap de b ut 7 zile
* 2,5 mg doz unic P.O.
Din prima zi pn cu 5 zile nainte de
sacrificare 125 250 ppm n furaje
125 250 ppm n furaje
* 102 mg / kgc x 4 ori / zi i.m., I.V.
* 50 mg / kgc x 4 ori / zi I.M.
* 50 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
* 50 mg / kgc 1 dat / zi I.M.
80 mg / kgc 2 3 ori / zi I.M.
50 mg / kgc 3 4 ori / zi I.M.

47

Suplimentare de calciu
Intoxica ii cu zinc sau plumb
Antidiareic
Porumbei
Ectoparazi i (artropode)
Psitacee
Pneumonie (n combina ie cu
aminoglicozide )
Psitacee
Amestecat n furaje
Trichomonoza porumbeilor
Puietul porumbeilor
Prepeli e, ra e
Porumbei, berze, Emu
Prepeli e, ra e
Porumbei, berze, Emu
ri r pitoare
Papagali de Amazon
Psitacee
Coccidioz la porumbei
Pui broiler (anticoccidian)
Puii de curc
Ra e, macao
Papagali, curcani, g ini, g te
oimi, ulii, bufni e
un, vultur

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Cloramfenicol palmitat
Clorhexidine
Cloroquin fosfat

Clortetraciclin

200mg 15 ml ser fiziologic (nebulizare)


75 / 100 mg kgc 2 / 4 ori zi P.O.
50 mg kgc x 4 ori zi, P.O.
10 20 ml (sol. 2%) / 3-4 l ap de b ut
10 mg/kgc (doz de atac) apoi 5 mg/kgc la
6 24 h P.O.
*0,5 % mei impregnat
*0,1% terciuri medicamentate sau granule
* 95 mg/kgc x 4 ori/zi sau 190 mg /kgc x 3
ori/zi P.O.
*30 mg/kgc x 4 ori/zi sau 95 mg/kgc x 3 ori
/zi P.O.

Dexametazona

1 4 mg / kgc (c t e nevoie) I.M., I.V.

Diclazuril (Clinacox 5%)

1 ppm n furaje continuu


0,025 0,083 mg / kgc 1 dat I.M.
1 pic tur de 0,25 mg / ml solu ie/30 ml
ap de b ut
2 4 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
* 0,02 mg / kgc 1 dat / zi P.O.
* 0,05 mg / kgc 1 dat / zi P.O.
* 0,019 mg / kgc x 2 ori / zi I.V.
* 0,0035 mg / kgc 1 dat / zi I.V.
* 0,0049 mg / kgc x 2 ori / zi I.V
* 0,02-0,04% n apa de b ut, 5 zile
tratament, 5 zile pauz , 5 zile tratament sau
1,5 mg/30 g x 3 tratamente la 12 h P.O.
50 mg/kgc 1 dat /zi timp de 5 zile P.O.
1 linguri pulbere / 4 l ap de b ut
linguri pulbere / 4 l ap de b ut
75-100 mg/kgc 1 dat /s pt., 8 s pt. I.M.
10-50 mg/kgc 1-2 ori/zi I.V. (Vibramicina)
25 mg/kgc 2 ori/zi sau 90 mg/kgc 1-2 ori/zi
pentru 45 zile P.O.
300-440 mg/kgc n furaj pentru 45 zile
*25 mg/kgc 1 dat /zi sau 7,5 mg/kgc de 2
ori /zi P.O.
*150 mg/kgc 1 dat /zi sau 25 mg/kgc x 2
ori/zi
3 5% n furaje
6 mg / kgc x 2 ori/zi P.O.
200 mg/l ap de b ut
* 15 mg/kgc x 2 ori / zi P.O.
* 7,5 30 mg/kgc x 2 ori / zi I.M.
5 30 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
*100-200 ppm n apa de b ut, 7 zile
* 200 750 mg / l ap de b ut
*50 mg / l ap de b ut pentru 5 zile
2,2ml la 1:1000 kgc I.V., I.C. sau I.T.
0,07 mg / kgc 1 dat I.M.
44 88 mg/kgc x 2 ori/zi P.O. 57 zile
500 mg/4 l ap de b ut 10 zile tratament5
zile pauz 10 zile tratament
200 mg n 10 ml ser fiziologic timp de 15
minute de 3 ori /zi
10 50 mg/kgc x 2 ori / zi P.O. 57 zile
10 50 mg / kgc o dat / zi 3 zile, P.O.
10-50 mg/kgc 1 dat /zi 5-7 zile P.O.
20 100 ppm impregnat pe semin e
10 mg/kgc, 1 dat repetat n 7-10 zile ct e
nevoie I.M.
Profilactic 500 g/t furaj sau curativ 1-4 kg/t
furaj

Dietilstilbestrol
Difenhidramin

Digoxina

Dimetridazol

Doxiciclin

Drojdie furajer
Enilconazol

Enrofloxacin

Epinefrin
Ergonovin maleat

Eritromicin

Fenbendazol

Fier dextran
Fix A Tox

48

Pentru aspersiuni
Psitacee
Curcani
n candidozele orale, n timpul
terapiei antichlamidia
Malarie la pinguini n combina ie
cu primaquin
Papagali mici, canari, cinteze
Alte psitacee
Porumbei cu calciu n diet
Porumbei f

calciu n diet

oc, traume cefalice,


antiinflamator
Anticoccidian (pui, curcani)

n depluma ie
Papagali mici, vr bii
Prepeli e
Ra e mari
ini i coco i

Giardiaz la papagali mici


Trichomoniaz la porumbei
Majoritatea speciilor
Rndunele
n chlamidioz
Terapie ini ial
n siropuri

Porumbei f

calciu n diet

Porumbei cu calciu n diet


Candidoza limbii la papagali
Dermatofi ia canarilor
Papagali africani

Porumbei
Papagali
Micoplasmoze la curcani
Pentru urgen e anestezice
n reten ia ou lor
Psitacee

Ascarizi
Microfilarii
Capillaria
Posibil toxic la p
ri cnt toare
Deficien n fier, anemii dup
hemoragii
Adsorbant
de
aflatoxine,
ochratoxine, zearalenona

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Flucitozin
Fluconazol
Flumequin
Flunixin
Furosemid
Ftalilsulfatiazol
Furazolidon

Gentamicin

Gluconat de calciu
Gluconat de calciu / lactat
de calciu
Injacom 100 (vit A,D3, F)

Iod solu ie

Itraconazol

Ivermectin

Kanamicin
Ketoconazol
Kitasamicin

Levamisol

Levotiroxin

Lincomicin

* 75 120 mg / kgc x 4 ori / zi P.O.


Curcani, bufni e, oimi
18 40 mg / kgc x 4 ori / zi P.O.
ri de prad
250 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
Psitacee
100 200 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
Alte specii
2,5 10 mg / kgc 1 dat / zi P.O.
Candidoze
1000-2000 ml/l ap de b ut
1 10 mg / kgc (ct e nevoie) I.M.
Analgezic
0,15 0,17 mg / kg x 2 ori / zi I.M.
Diuretic
0,2-0,3 g/kgc, 2-3 reprize n hran 4 zile
300 g / t furaj timp de 7 10 zile
Nu se d la palmipede
* 2,5 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
oimi, bufni e, vulturi
* 3 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
Curcani
* 5 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
Fazani, berze
10 mg / kgc x 2 ori / zi i.m.
Macao, papagali africani
40 mg / kgc 1 3 ori / zi 2 3 zile P.O.
Infec ii enterice
50 mg/10ml ser fiziologic, nebulizat 15
Sinuzite, saculite
minute
Pneumonie,
combinat
cu
5 10 mg/kgc 1 dat /zi intratraheal (I.T.)
carbenicilin sau tilozin
50-100 mg/kgc lent P.O. sau diluat I.V., I.M Hipocalcemii, convulsii tetanice
1 mg/kgc 1 2 ori / zi I.M. sau
5-10 mg/kgc, 1 dat
I.M. repetat Deficien de calciu
pt mnal
0,3-0,7 ml/kgc I.M. (la prima administrare
Deficien e vitaminice
doza poate fi dublat ) apoi 1 tratament/
Sus inere
pt.
12 pic turi n 30250 ml ap de b ut
Deficien
n
iod
(gu a
(solu ia con ine 2 ml sol. L gol n 30 ml
papagalilor) zilnic de 2 3 ori
ap )
20% iodur de sodiu n ser fiziologic, 0,01
Pentru ini ierea terapiei
ml / papagal 1 dat I.M.
5 mg/kg 1 dat /zi P.O. sau 10-20 mg/kgc x Candidoz , dermatite fungice,
2 ori/zi P.O.
aspergiloze
0,2 mg/kgc 1 dat repetat la 1014 zile Nematode, artropode parazite
dac e necesar
inclusiv Cnemidocoptes
0,05 mg 1 dat topic n ochi
Oxispiruroza ocular
10 mg /20 l ap de b ut
n avicultur
10 20 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
Infec ii enterice
50 250 mg / 4 l ap de b ut 3 5 zile
5 50 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
30 mg / kgc x 2 ori / zi P.O.
Antifungic general
200 mg / l ap de b ut 7 14 zile
100 g / 200 l ap de b ut timp de 3 zile
Micoplasmoz aviar
20 mg / pas re doz unic P.O.
Porumbei antihelmintic (Spartrix)
15 30 mg/kgc doz unic repetat la 10
14 zile P.O. sau
48 mg/kgc doz unic repetat la 10-14
Antihelmintic
zile I.M., S.C. sau 515 ml (sol. inj. 13,65
%)/ 4 l sau 20 ml sol. inj.
n ap , 1-3 zile repetat dup 10-14 zile
2 mg/kgc x 3 ori la interval de 14 zile I.M.,
Imunostimulant
S.C.
0,5 ml (sol. inj. 10,6%) sau 0,4 ml (sol. inj.
13,65%)/4l ap pentru cteva s pt mni (3- Imunostimulant
4)
0,4-1 mg dizolvat n 30 ml ap aromat
ri mici ce consum ap
0,2 0,3 ml/kgc/zi P.O.
pu in
0,1 mg (1 tablet ) / 30 ml ap de b ut/zi
0,1 mg (1 tablet )/120 ml ap de b ut/zi
pentru ambele dozaje se va agita bine
Alte specii
amestecul, se administreaz apoi imediat
i se elimin dup 15/20 minute
1 pic tur de 50 mg ml suspensie x 2 ori/zi
ri de talie mic
pentru 7/14 zile P.O.

49

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Lincomicin
spectinomicin

Mebendazol
Medroxiprogesteron

Metilprednisolon
Metoclopramida

Metronidazol

Miconazol
Midazolam
Minociclin
Monensin
Nistatin
Nitiazida (Hepezide)
Nitroxinil (Dovenix) 25%

Oxitetraciclin

Oxitocin
Penicilina G

Piperacilin

Pirantel pamoat
Polimixina B
Pralidoxin clorur

Praziquantel

Prednisolon

80 mg/kgc x 2 ori zi 7 14 zile P.O.


170 mg/kgc 1 dat zi 714 zile P.O.
100 mg/kgc 1 dat / zi P.O.
* 17 mg/l ap de b ut 7 zile
2,5 mg lincomicin + 5 mg spectinomicin
/ pui S.C.
1 parte lincomicin
+ 2-3 p i
spectinomicin n apa de b ut la 2g-4 l
ap de b ut pentru 10 zile
1/81/4 linguri de pulbere n 500 ml ap
pentru 1014 zile
25 mg / kgc x 2 ori/zi timp de 5 zile P.O.
25-50 mg/kgc 1 dat la 4-12 s pt mni
I.M., S.C. sau 0,1 % n hran
1,4ml solu ie (40 mg/ml) n 7,5 ml lactoz .
1 pic tur /s pt. (n lunile cu probleme) i
apoi 1 pic tur /lun restul perioadei pn
la 1 an
5 mg kgc (ct e nevoie) I.M., S.C.
200-400 ppm n apa de b ut pt. 5 zile sau
25-30 mg/kgc x 2 ori/zi pentru 2-10 zile
P.O.
25-30 mg/kgc x 2 ori/zi 2 10 zile P.O.
50 mg/kgc 1 dat /zi pentru 5 zile P.O.
10 50 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
10 mg / kg 1 dat / zi 6 12 zile I.M.
2 mg / kgc i.m.; 2 4 mg / kgc I.M.
0,5% mei impregnat
90g / tona de furaje
300.000 UI/kgc 1-3 ori/zi 7-14 zile P.O.
Solu ii 0,04 % n furaje pentru 7 zile
Premixuri 22,4% 1 2 kg /tona furaj
15 mg/kgc S.C. (nu se administreaz la
ini ou toare)
* 45 mg / kgc 1 dat / zi I.M.
* 15 mg / kgc 1 dat / zi I.M.
* 60 mg / kgc 1 dat / zi I.M.
*50-100mg/kgc la 2-3 zile 30-45 zile S.C.
50 mk / kgc x 2 ori / zi I.M.
0,2 5 unit i / pas re 1 dat I.M.
* 50 mg/kgc 2-3 ori/zi i.m. (potasic )
* 100 mg/kgc 1 dat /zi din 2 n 2 zile I.M.
(procainic sau benzatinpenicilin )
10-50 mg/kgc x 3 ori / zi I.V.
* 100 mg / kgc x 3 ori / zi I.M.
50 200 mg / kgc de 1 4 ori / zi I.M.
4 mg/ou de macao, 2 mg/ou mai mici n
zilele 14, 18 i 22 n camera de aer a oului
4,5 mg/kgc 1 dat repetat la 10-14 zile
P.O.
300.000 UI n 5 ml ser fiziologic,
nebulizare 15 mnute de 3 ori/zi
20 mg / kgc i.m. Nu se mai repete!
10 mg/kgc (tablete) sau 25 mg/kgc (form
apoas ) P.O.
* 8,5 mg / kgc i.m. sau 11 mg / kg S.C.
10 mg / kgc 1 dat / zi i.m. pentru 3 zile
apoi P.O. pentru 11 zile
6 mg / kgc i.m.
6-10 mg/kgc/1 dat repetat la 10-14 zile
P.O.
7 mg / kgc x 2 ori / zi P.O., 2 mg/kgc I.M.,
I.V

50

Papagali mari
Papagali mari
ri r pitoare
Enterita necrotic n avicultur
Micoplasmoz la curcani

Afec iuni respiratorii cronice


pitoare
i
psitacee,
antihelmintic
Antipruriginos
sau
pentru
supresia ovula iei la porumbei
Pentru a preveni recuren a
sezonier a necrozei picioarelor
la papagali
Tineretul psitaceelor
Giardioza papagalilor

Trichomoniaz la porumbei
Aspergiloz la r pitoare
Psitacee, lebede, g te
Chlamidioz psitacee mici, canari
Coccidioza diseminat visceral
Candidoze
ri de cresc torie
Curcani, p uni (antihistomonoz )
Antihelmintic
Fazani
Bufni e
Papagali
Cacadoo n chlamidioze
Psitacee
Probleme de ouat, hemoragii
Curcani
Curcani
Papagali de Amazon

Pentru reducea embriomortalit ii


Sarcocistoz
Pneumonii i saculite
Toxicitate cu organofosforice
R. tetragona la pui de prepeli e
(cestode)
Trematode hepatice la tukan
Cacadoo, papagal african
Cestodoze
Antiinflamator

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Prednisolon Na succinat
Prednison
Propetamphos
(Blotic)
(insecticid acaricid)
Primaquin
Spectinomicin
Stanozolol

10-20 mg/kgc la 15 min. pn apare efect


I.M., I.V.; la p
ri de talie mare dozele se
scad
7 mg/kgc x 2 ori/zi apoi doze
descresc toare P.O.
Pentru combaterea malofagilor, pulverizat
n ad posturi (cu p
rile scoase)
0,03 mg / kgc 1 dat / zi 3 zile P.O.
200 mg/15 ml ser fiziologic pt. nebulizare
20 ml/4 l ap de b ut pentru 5 10 zile
2550 mg/kgc 12 ori / s pt mn I.M.
sau tablete de 2 mg/120 ml ap de b ut

Streptomicin

25 50 mg / kgc 2 3 ori / zi I.M.

Sulfaclorpiridazina

1/4 -1/2 linguri /l ap de b ut pt. 5-10 zile


25-50 mg/kgc 1 dat /zi 3 zile tratament, 3
zile pauz , 3 zile tratament
200 mg / l pentru nebulizare
0,1-0,2% n apa de b ut 5 zile sau 3 zile
tratament, 3 zile pauz , 3 zile tratament
0,5 % n apa de b ut 4 zile
30 mg / 30 ml ap de b ut

Sulfadimetoxina

Sulfametazina

8 mg / kgc 1 dat repetat s pt mnal


pentru anemie (la nevoie) I.M.
2,5 mg/kgc s pt mnal pentru 6 s pt. I.M.
Solu ii formate din tablete de 10 mg sau
formularea injectabil (100 mg) n 30 ml
ap de b ut, 5 pic turi din amestec/30 ml
ap de b ut zilnic timp de 6 s pt. (dac nu
se v d rezultate, dup 2 s pt. doza se
dubleaz )

Testosteron

200 250 mg / kgc 1 2 ori / zi P.O.


250 ml sirop / 1 cup de hran moale

Tetracicline

Tiabendazol

Tiamulin (Dynamutilin)
Ticarcilin

Tilozin

Tobramicin
Trimetoprim + Sulfadiazin
Trimetoprim
Sulfametoxazol
Urotropina
Vitamina A
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B12

1 linguri pulbere /4 l ap pentru 5-10 zile,


apa se schimb de 2-3 ori /zi
250-500 mg/kgc., o dat , repetat la 10-14
zile P.O.
1000 mg/kgc 1 dat / zi pentru 7-10 zile
P.O.
n apa de b ut, concentra ia 0,125
0,250%
200 mg / kgc 2 4 ori/zi I.M., I.V.
* 15 mg / kgc 3 ori / zi I.M.
* 25 mg / kgc 3 ori / zi I.M.
10 40 mg / kgc 2 3 ori / zi I.M.
* 1 g n 50 ml DMSO nebulizare 1 h
2 linguri e / 4 l ap de b ut 10 zile
tratament 5 zile pauz 10 zile
tratament
300 g / tone de furaje
Solu ii 1:10 sub form de colire 2 3 ori /zi
2,5 10 mg / kgc 2 ori / zi I.M.
15 30 mg / kgc 2 ori / zi I.M.
50 160 mg / kgc 2 3 ori / zi P.O.
10 50 mg / kgc 1 dat / zi P.O.
105 110 mg / kgc 1 dat / zi 5 zile. P.O.
10 50 mg / kgc 2 3 ori / zi I.M.
0,01 0,05 g / pas re
50.000 UI/kgc x 2 ori n prima s pt mn ,
apoi s pt mnal ct e nevoie I.M.
1 2 mg / kgc zilnic n hran
250 500 g / kg 1 dat / s pt mn , I.M.

51

oc
Antiinflamator i antipruriginos
ini
Malarie la pinguini
Pneumonie i saculit
Inf. intestinale cu gram negativi
Steroid anabolizant
ri mari, avicultur . Nu se
folose te la p
rile de colivie!
E. coli sau alte Enterobacteriacee
Coccidioz la p

ri de prad

Pneumonie i saculit
Coccidioz papagali
Coccidioz porumbei
Psitacee mici
Cre terea libidoului la masculi,
probleme de n prlire, debilitate
la canari

Inducerea cntatului la canari

Terapie ini ial n chlamidioz ,


n conjunc ie cu schimbarea
hranei medicamentate

Ascaridioze
Syngamus trachea
Micoplasmoze
Berze
Emu, porumbei, prepeli e
Porumbei, prepeli e
Afec iuni cronice respiratorii
M. sinoviae la p
Conjuntivite

ri (avicultur )

Psitacee
Porumbei
Coccidioze, tucani
Psitacee

ri r pitoare, piguini, berze

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Vitamina C
Vitamina D3 (colecalciferol)
Vitamina E

Vitamina E + Seleniu

Vitamina K
Viokase
Virginamicin (sinergistin )

20 40 mg / kgc 1 dat /zi/s pt mn I.M.


1.000 3.000 U.I. I.M., S.C.
25 100 U.I. / individ
200 400 UI / zi P.O.
0,06 mg/kgc seleniu la fiecare 72 h., I.M.
Aceea i doz la 3 14 zile
0,1 ml/kgc de preparat con ine 1 mg/
seleniu i 50 mg vitamina E/ml I.M.
0,2 5 mg / kgc de 1 3 ori I.M.
10 20 mg / kgc x 2 ori / zi I.M.
10-12,5 mg/kgc x 2 ori/zi pentru 4 zile S.C.
1/8 linguri n hran
10 40 ppm p.o. n furaje
40 ppm p.o. n furaje
10 40 ppm

Utilizarea medicamentelor
la reptilieni

ini, curci
Pui, se repet lunar
Miopatii
Neuropatii
0,01 ml cacadoo
0,03 ml papagalul african
0,05 ml papagalul Edectus
0,1 ml macao
Psitacee
Coagulopatii la pelicani
Maldigestie,
Pui broiler pn la 16 s pt mni
ini ou toare
Curci pn la 26 s pt mni

broa telor estoase unde opera iunea este


foarte dificil ).
Studiile
referitoare
la
distribu ia
medicamentelor n cazul reptilelor nc nu sunt
complet elucidate.
Datorit faptului c reptilele au un sistem
renal portal, injec iile se vor face n partea
anterioar a corpului (acest aspect va fi luat n
seam mai ales cnd medicamentele au
poten ial nefrotoxic sau sunt metabolizate i
eliminate renal).
La erpi injec iile i.m. se vor face n
mu chii epaxiali n zona proceselor spinoase
dorsale.
La oprle i chelonieni, pentru injec iile
i.m. sunt prefera i mu chii membrelor
posterioare, iar la exemplarele mici, f
o
mas muscular adecvat se va alege calea
s.c. (mai ales cnd se impun administr ri
repetate). Ca ectoterme, reptilele sunt
dependente de temperatura mediului, s-a
demonstrat deja c
temperatura mediului
influen eaz clar eficacitatea tratamentelor,
sistemul imunitar, vindecarea i rezisten a la
infec ii. De aceea este important ca n timpul
tratamentelor animalele s
fie inute la
temperatura optim
preferat (POT) de
fiecare specie, f
varia ii1.
Temperatura
ambientului
afecteaz
farmacocinetica i concentra ia antibioticelor.
Din nefericire nc pentru reptile aceste studii
sunt de abia la nceput, studiul individual al
fiec rui medic practician aducnd i n acest
domeniu noi informa ii.
n tabelul 9 sunt redate cteva
medicamente folosibile la reptileni.

n cazul reptilelor recomand rile


i
dozajele medicamentelor se bazeaz mai ales
pe experien a clinic acumulat n cabinete
dect pe studiile farmaco-terapeutice.
Multe doze au derivat din cele de la
mamifere, dar acestea nc nu au fost perfect
adaptate varia iilor semnificative corporale i
de metabolism care apar n mod specific la
reptile. De aceea semnal rile din literatur sunt
adesea diferite, chiar contradictorii.
De asemenea, generaliz rile ntre clasele
de reptile s-au dovedit adesea gre ite.
Datorit
faptului c
reptilele sunt
ectotermice, mediul ambiant sau temperatura
corporal au semnifica ie deosebita n ce
prive te rata absorb iei, excre iei sau toxicit ii
medicamentelor administrate.
Lista prezentat este adus la zi i
provine din surse anglo-saxone (care la unele
medicamente sau asocia ii prezint
doze
contradictorii). Dozele care au fost testate
farmacocinetic prin studii de eficacitate sunt
marcate n text cu asterisc.

Tehnici de administrare a medicamentelor la


reptilieni
Medica ia la reptile se face cel mai adesea
via calea:
oral ,
s.c. sau
i.m.
Calea i.v. este foarte dificil , adesea
imposibil .
Medica ia oral se va administra n hran
prin injectare (prin injectarea speciilor prad :
pui, oareci, ou etc.), prin amestecarea cu
suplimentele sau hrana vegetal sau prin
intuba ie esofagian sau gastric (cu excep ia

Aceasta este diferit de la o specie la alta, cea recomandat


fiind ntre 25-30 C.

52

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Tabelul 9
Medicamente uzuale folosite n principalele afec iuni ale reptilelor
Medicamentul

Dozajul

Albendazol

50-75 mg/kgc., P.O.


*5 mg/kg (doza de atac, apoi 2,5 mg/kgc la
fiecare 72 h, I.M.)
*5 mg/kgc la 48 h, I.M.
2-4 mg/kgc la 72 h, I.M., S.C.
1-2 mg/kgc la 72 h, I.M.,S.C.

Amikacin *

Indica ia / specia

2 mg/kgc la 72 h, I.M., S.C.

(*studii farmacodinamice)

Amitraz
Amoxicilin
Amfotericin B
Ampicilin
Atropin sulfat
Bunamidin
Glubionat de calciu
Gluconat de calciu /
borogluconat de calciu
Glicerofosfat de calciu
Calciu lactat
Carbaryl
Carbenicilin
Cefotaxima
Ceftazidima
Cefuroxima
Cefalotin
Cloramfenicol palmitat
Cloramfenicol succinat

Clorhexidin
Clortetraciclin
Dexametazon
Diclorvos
Diclorvos
(band adeziv )
Dimetilcarbamazina citrat
Diloxamid

Dimetridazol

2,5 mg/kgc la 72 h, I.M.


10 mg/kgc 1 dat /zi, I.M.
10 mg/kgc la 2 zile, I.M.
2-2,5 mg/kgc la 72-96 h, I.M.
2 mg/10 ml solu ie salin
2 ml/l ap pour on - c pu e
22 mg/kgc 1-2 ori/zi, P.O.
5 mg nebulizat n 150 ml ser fiziologic pt. 1
or x 2 ori/zi x 7 zile, sau 1 ml/kgc diluat n ser
fiziologic sau ap 1 dat /zi pt. 14-28 zile I.T.
3-6 mg / kgc 1-2 ori/zi, P.O., I.M., S.C.
10 mg/kgc 1-2 ori/zi, I.M., S.C.
0,02-0,04 mg / kgc x 2 ori/zi s.c. sau
0.04-1 mg / kgc (pn cnd e nevoie)
0,1-0,2 mg/kgc (repetat la nevoie)
25-50 mg/kg p.o. repetat la 2 s pt.
10 mg/kgc la 12-24 h, P.O.
10-50 mg/kgc., I.M. sau
10-20 mg/100 g sol 1%, S.C.
500 mg/kgc divizat I.M., I.V.
1-5 mg/kgc (ct e nevoie) I.M., S.C.
-Solu ii 2,5% alcoolice, aplica ii topice
*200-400 mg/kgc 1 dat /zi, I.M.
*400 mg / kgc la 48 h, I.M.
100-400 mg/kgc 1 dat /zi, I.M.
20-40 mg/kgc 1 dat /zi, I.M.
* 20 mg/kgc la 72, h I.M.
50 mg/kgc la 48 h, I.M.
20-40 mg/kgc x 2 ori/zi, I.M.
100 mg/kgc., P.O.
* 40 mg/kgc 1 dat / zi, S.C.
* 50 mg/kgc, S.C. sau
10-20 mg/kgc x 2 ori/zi S.C., I.M.
1:20 sau 1:30 dilu ii de clorhexidin 2% n ap ;
se terge zona afectat cel pu in 10-15 zile
200 mg/kgc., 1 dat /zi P.O.
0,065 0,25 mg/kgc I.M., I.V.
12,5 mg/1 dat /zi x 2 zile P.O.
3
0,5-6 mm/350 cm spa iu terariu, 2-3 zile
repetat la 2 s pt mni (la nevoie)
50 mg/kgc repetat la 2-3 s pt. interval, P.O.
3 mg/kgc 1 dat /zi, 1-2 luni P.O.
0,5 g/kgc 1 doz , p.o.
60-100 mg/kg 1 dat /zi x 5 zile repetat la
2 s pt., sau 100 mg/kgc doz unic repetat la
2 s pt., sau 20 mg/kgc 1 dat /zi pt. 10 zile P.O.
40 mg/kgc 1 dat /zi 5 zile repetat la 2 s pt.

53

Nematodoze la reptile
erpi de uscat (la 25-37 C)
Broa te estoase de uscat
erpi, n general
Pitonul sngeriu
Pitonul cu cap negru,
Pitonul de stnc
oprle
Broa te estoase de ap
Broa te estoase de uscat
Crocodili
Pentru nebulizare
broa te estoase de munte
Infec ii diverse
Pneumonia micotic
Pneumonie micotic
Exces oral/respirator
de mucus la erpi
Bradicardie
Cestodoze
Hipocalcemie
Hipocalcemie, nainte de
tratamentele cu oxitocin
Coaja moale a ou lor la
depunere (ct este nevoie)
--Ectoparazitoze
erpi la 30 C
Broa te estoase de uscat la
-erpi la 30 C
--erpi de uscat la 24 C
erpi la 26 C la 12-96 h, n
func ie de specie; la Pitonul de
Burma la fiecare 24 h
La erpi n gura putred
Traume, oc septic
Ascaridioz
Ectoparazi i
Ascarizi
Microfilarioz
Amebiaz
Amebiaz , trichomoniaz la
erpi
Pentru speciile sensibile
(Regele tricolor, Indigo, Milk,
arpele Urakoan)

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Doxiciclina
Emetin

Fenbendazol

Gentamicin sulfat

Glucoz
Glicopirolat

Ivermectin

Kanamicin sulfat

Ketoconazol

Levamisol
Lincomicin
Mebendazol
Meperidin

Metronidazol

Neomicin sulfat
Nistatin
Oxitetraciclin
Oxitocin
Paromomicin
Penicilin G
Benzatin penicilin
Piperacilin

Sindrom respirator la
broa tele estoase de uscat
0,5 mg/kgc, 1 administrare la 10 zile, S.C., I.M. Amebiaz
*25 mg/kgc repetat la 2 s pt mni (maxim 4
Nematodoze la pitoni
administr ri) P.O.
50-100 mg/kgc repetat la 2 s pt mni P.O.
Nematodoze
Ascaridioze la broa tele
100 mg/kgc 1 dat /zi x 3 ori n 3 s pt., P.O.
estoase mari
*2,5 mg/kgc la 72 h, S.C.
erpi de uscat la 24 C
2,5-3 mg/kgc (doz de atac) apoi se scade la
Pitonul sngeriu
1,5 mg/kgc la fiecare 96 h
*10 mg/kgc la 48 h (nu mai mult de 2 s pt.) I.M. Broa te estoase de ap la 26 C
*6 mg/kgc la 2-5 zile, I.M.
Broa te estoase de ap la 24 C
*3 mg/kgc la 72 h, I.M.
Broa te estoase la 21-29 C
* 1,75 mg/kgc la 96 h, I.M.
Aligatori la 22 C
10 mg/kgc la 48 h (nu mai mult de 8 zile) I.M.
Broa te estoase
10-20 mg/15 ml sol. salin (ser fiziologic)
Afec iuni respiratorii la
nebulizat 30 min. sau 2 mg/10 ml ser
broa tele estoase
fiziologic, nebulizare
3 g/kgc., P.O.
Hipoglicemia crocodililor
Preanestezic, exces oral i
10 g/kgc 1 dat /zi, S.C.
respirator de mucus la erpi
* 200 g/kgc., repetat la 14 zile (max. 4
Pitoni
tratamente), P.O.
200-400 g/kgc., repetat la 14 zile, I.M., S.C.,
Nematodoze i infesta ii ale
P.O., 200 g/kgc/s pt mn x 3 administr ri
pielii cu artropode la erpi
5 mg/l ap aspersiuni 1 tratament
pu e pe erpi
10-15 mg/kg 1 dat /zi. I.M., I.V.
Aspersiuni pe pl gi
*15-30 mg/kgc 1 dat / zi, P.O.
Broa te estoase la 27 C
50 mg/kgc x 2 ori/zi 14-28 zile, P.O.
Uz general
Dermatite micotice i
25 mg/kgc 1 dat /zi 2 s pt mni, P.O.
pneumonii la chelonieni
50 mg/kgc 1 dat /zi 2 s pt mni, P.O.
Dermatite micotice crocodilieni
50 mg/kgc + 50 mg/kgc tiabendazol 1 dat /zi
Pneumonie micotic la
timp de 2 s pt mni, P.O.
broa tele estoase de mare
Ascaridioze, acantocefaloze,
5-20 mg/kgc., repetat la 2-3 s pt., S.C., I.P.
pentastomoze, rhabdii
6 mg/kgc 1-2 ori/zi I.M.,sau
erpi
10 mg/kgc x 2 ori/zi, P.O.
20-25 mg/kgc reptat la 2 s pt mni p.o.
Nematodoze
*2-4 mg/kgc., I.P.
Antalgic la crocodili
Amebiaz , trichomonozo i
40-100 mg/kgc., repetat la 2 s pt mni P.O.
alte flagelatoze
Specii de erpi sensibili
(Regele tricolor, Indigo, Milk
40 mg/kgc repetat la 2 s pt mni, P.O.
snake, arpele bici, arpele
Urakoan, Racers etc.)
50/100 mg/kgc., 1 dat , P.O.
Stimularea apetitului la erpi
+ Metilscopolamin (Biosol- M)
2,5 mg/kgc., 1-2 ori/zi, P.O.
enterite rebele
Candidoze orale i digestive
100.000 UI/1 dat /zi pentru 10 zile, P.O.
la erpi
6-12 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O., I.M.
Infec ii generalizate
1-20 UI/kgc., I.M.
Distocii
10-20 UI/kgc I.M.
Broa te estoase
25-110 mg/kgc 1 dat /zi/4 s pt mni, P.O.
Amebiaz la erpi
10.000-20.000 UI/kgc x 2-3 ori/zi, S.C., I.M.
20.000-80.000 UI/kgc., I.M., I.P.,
Infec ii generalizate
sau aspersiuni pe pl gi
10.000 UI / kgc la 48-96 h, I.M.
idem
*100 mg/kgc la 48 h, I.M. sau 200-400 mg/kgc/
La pitonul sngeriu (28-30 C)
1/zi, I.M.
5-10 mg/kgc 1 dat /zi, timp de 10-15 zile P.O.

A nu se utiliza ivermectin la chelonieni (broa te estoase)

54

Viorica Chiurciu et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug


Vol. 6 (1) 2012, May

Piperazin
Polimixin B
Praziquantel
Prednisolon succinat
Piretrin
Seleniu
Sulfadiazin de argint
Sulfat de streptomicin
Sulfadiazin

Sulfadimetoxin

Sulfametazin
Sulfaquinoxalin
Tetraciclin
Tiabendazol
Tobramicin
Tolnafta i
Trimetoprim +
sulfadiazin sau
sulfadoxin sau
sulfametoxazol
Tilozin

Vitamina A

Vitamina B complex
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B12
(ciancobalamina)
Vitamina C
Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina K

40-60 mg/kgc 1 dat /zi repetat la 10-14 zile,P.O. Nematodoze


1-2 mg/kgc., I.M., I.V.
Infec ii generalizate
Cestode, trematode la erpi i
3,5-8 mg/kgc repetat la 2 s pt., P.O., I.M., S.C.
broa te estoase de ap
5-10 mg/kgc., I.M., I.V.
oc septic
0.09 % aspersiuni pe animal timp de 5 minute,
pu ele reptilelor
apoi se ine n ap pentru 30 minute
0,028 mg/kgc, S.C., I.M.
Miopatia iguanelor
Topic oral i cutanat
n boala gurii putrede la arpe
5-110/kgc i.m., topic
Afec iuni cutanate i infec ii
75 mg/kgc 1 dat /zi (ziua I); 45 mg/kgc/zi
Coccidioz intestinal i biliar
(zilele II-VI) P.O.
25 mg/kgc p.o., 1 dat /zi pentru 7 zile
erpi
75 mg/kgc., 1 dat /zi (ziua I) apoi 45 mg/kgc.,
Coccidioz intestinal i biliar
(zilele II-IV), P.O., I.M., S.C.
30 mg/kgc 1 dat /zi (ziua I) apoi 15 mg/kgc.,
erpi
pentru 3 zile, I.M.
75 mg/kgc 1 dat /zi (ziua I) apoi 45 mg/kgc
Coccidioz intestinal i biliar
(zilele II-VI), P.O., I.V., I.M.
25 mg/kgc., 1 dat /zi timp de 1 s pt mn
erpi
75 mg/kgc 1 dat /zi (ziua I) apoi 40 mg/kgc
erpi
(zilele II-VII), P.O., I.M., I.V.
10 mg/kg 1 dat /zi P.O.; 25-50 mg 1-2 ori/zi,
erpi, crocodili
P.O., I.M., S.C.
50-100 mg/kgc., repetat la 2 s pt mni P.O.
Nematodoze
2,5 mg/kgc la 72 h, I.M.
erpi, crocodili
2,5 mg/kg x 2 ori/zi, I.M.
Cameleoni
1% crem x aplica ii x 2 ori/zi topic
Dermatite micotice erpi
15 mg/kgc., 1-2 ori/zi, P.O. sau 30 mg/kgc., 1
dat / zi, P.O., S.C., I.M. sau 15-30 mg/kgc., 1 Afec iunile urechii medii la
dat / zi, pentru 2 zile apoi tot a doua zi timp de broa tele estoase
3 s pt mni, I.M., S.C.
Reduce infesta iile cu
30-60 mg/kgc., 1 dat /zi pentru 2 luni, P.O.
criptosporidii la erpi
5 mg/kgc., 1 dat /zi 60 zile, I.M.
Infec ii generale
25 mg/kgc., 1 dat /zi, P.O., I.M.
10.000-11.000 UI/kgc doz unic I.M., S.C.
Hipovitaminoz la chelonieni
2.000 UI/kgc., 1 dat /s pt., 4-6 s pt mni,
Broa te estoase de uscat
S.C.
5 UI /10 g i.m., S.C. sau 2000 UI/kgc. o dat /zi,
tot a 3-a zi, 2 s pt. I.M., S.C. sau 10.000 UI/300 Broa te estoase mari
g (doz atac) apoi 20.000 UI s pt. 2-3 trat. P.O.
0,5 ml/kgc., P.O. sau 0,25-0,50 ml/kgc. I.M.,
Supliment nutri ional,
S.C., I.V.
stimulent pentru apetit
0,2 mg/kgc., S.C., I.M.
Hipovitaminoz
1,5 mg/kgc., 1 dat /zi, timp de 2 s pt mni
50 g/kgc., S.C., I.M.
Hipovitaminoz
10 - 2500 mg, I.M. (n func ie de greutate)
10-25 mg/kgc., I.M., S.C.,100-250 mg/kgc., I.M. Hipovitaminoz
1500/1650 UI kgc doz unic , I.M.
Hipovitaminoza D
7500 UI la 2 s pt mni ct e nevoie, I.M.
Broa te estoase
Distrofie nutri ional i
50-100 mg/kgc (ct e nevoie), I.M.
muscular
Steatit la chelonieni acvatici
50-800 UI/kgc., 1-3 ori/s pt mn , I.M.
i crocodilieni
Deficien a vit. K la crocodili,
0,25/0,50 mg/kgc., I.M.
n
producerea
factorilor
coagul rii
1. Brander, G.C., Pugh,M.D., Bywater, R.J., Jenkins,
W.L. (1991). Veterinary Applied Pharmacology and
Therapeutics, 5th Ed., Bailiere Tindal, London.
2. Cristina, R.T. (2004). Ghid de dozaj i teste de
farmacologie veterinar , Ed. II. Ed. Brumar Timi oara.

Bibliografie

55

S-ar putea să vă placă și