Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

_____________________________________________
LICEUL TEORETIC____________
CATEDRA ______________________

APROBAT______________
________________________
________________________, director al liceului
2015

COORDONAT
______________________, director-adjunct 2016

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT


la Geografie pentru clasa a X-XII
Anul de studii 2015 - 2016

Profesor : _________, grad didactic: _____________

Semestrul I

Semestrul II

Anual

Numrul de ore

15 ore

17 ore

33 ore

Lucrri practice

1 ore

1 ore

2 ore

Evaluare

4 ore

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat

Discutat la edina catedrei Proces 2015

verbal nr. din


eful catedrei

Analizarea modalitilor de globul geografic,


cu globul, cu planul, cu
reprezentare cartografic a harta geografic i
harta geografic. Citirea
spaiului terestru;
planului. Elaborarea planului
planul.
Explicarea elementelor
unui teren. Clasificarea
planului i hrii geografice; Lucrarea practic hrilor dup diferite criterii.
Identificarea tipurilor de
Lucrul cu atlasul colar.
nr. 1:
hri dup diferite criterii. Calcularea orei pe Autoevaluare. Interevaluare.
4. Utilizarea hrii fuselor
glob,
utiliznd
orare/ a reelei de grade n reeaua de gra- 4. Rezolvarea exerciiilor cu
calcularea orei pe glob;
de/harta
fuselor aplicarea suportului
cartografic. Interpretarea
Msurarea distanelor i
orare.
materialelor grafice i
suprafeelor pe hri;
cartografice.
Analizarea materialelor
Utilizarea
tabelului
cartografice.
comparativ la compararea
planului
cu
harta
geografic.
Exerciii de msurare a
distanelor pe glob, pe harta
geografic.
Exerciii
de
5. Analizarea structurii : crust, li- tosfer,
5.
Analiza
imaginilor

interne i a compoziiei astenosfer, cureni


Pmntului
subcrustali, micri

din manual. Studierea


coleciilor de minerale i
Descrierea structurii
tectonice, plci
roci. Elaborarea unui referat
interne a Pmntului;
litosferi- ce, seisme, despre importana practic
Caracterizarea tipurilor de magmatism,
a mineralelor i a rocilor.
crust (continental i
geosinclinal, canion, Completarea de tabele.
oceanic);
ha- made, erguri,
Elaborarea de scheme.
Analizarea compoziiei
morene.
Documentarea cu surse
petro- grafice a scoarei
Structura intern i bibliografice, n reeaua
terestre;
compoziia Pmntului Internet.
Aprecierea importanei
Scoara terestr:
Tabelul
incomplet.
structurii interne i a
crusta continental i Ciorchinele. Completarea
compoziiei Pmntului
oceanic.
portofoliului. Reprezentare
pentru natur, pentru via. Compoziia crustei. schematic.
Gril
de
6. Elaborarea
unui
evaluare.
demers
tiinific
6.
Selectarea
despre
prognoza Dinamica scoarei
informaiilor din Internet
evoluiei
scoarei terestre. Procesele
pentru elaborarea unui
terestre
endogene: micrile referat despre evoluia
Explicarea rolului factorilor tectonice,
scoarei terestre. Explicarea
endogeni n dinamica
fenomenelor i proceselor
vulcanismul,
scoarei terestre;
geologice n evoluia
cutremurele de
Analizarea cauzelor
Pmntului. Analiza imagipmnt.
dinamicii plcilor litosferice; Plcile litosferice
i nilor din manual. Scrierea
8
Caracterizarea general a dinamica lor.
unui text, examinnd
elementelor geostructurale Elementele
elementele hrii tectonice.
ale scoarei terestre;
Completarea tabelului
geostructu- rale ale

Aprecierea rolului scoarei Etapele


evoluiei Completarea Agendei cu
terestre n nveliul
geologice
i notie, privind selectarea
geografic. Prognozarea
paleogeografice
a particularitilor specifice
evoluiei scoarei terestre. Pmntului.
etapelor geologice. 7.
7. Identificarea pe harta
Examinarea hrii fizice la
fizic a particularitilor
identificarea
reliefului Terrei;
particularitilor reliefului
Clasificarea reliefului Terrei Relieful.
Pmntului. Reprezentarea
conform diferitor criterii;
schematic a clasificrii
Particulariti
Activiti de
Subcompeten
Coninuturi
Explicarea
rolului factorilor generale.
Clasificarea reliefului. Utilizarea posterunvare
e n modelarea
endogeni
lui la caracterizarea
reliefului.
si evaluare
Pmntul
scoarei terestre;
unitilor i tipurilor de
1.Caracterizarea
Comunicarea unitilor
corect n individualitate
1. Identificarea
termenilor
nde relief.
Unitile majore

Localizarea
pe hartalimba de relief
matern
cu relief
specifici
din textul a
univers
10 ore i contur
ale -uscatului
majore
ale
a vulcanilor,
utilizareai ale
adecvat
manualului,
din alteasurse.
Noiuni-cheie:
bazinelor
uscatului
bazinelor a ale
regiunilor
seismice,
termenilor geografici
Realizarea
univers, sistem solar, unitilor
oceanice.
oceanice;
decomunicrilor
relief.
(Not: competena
geografice unitilor
cu utilizarea
galaxie, gravitaia
Explicarea
rolului este
Descrierea
de
universal,exogene
pentru toate
termenilor
specifici.
Dictare
terestr, globul geproceselor
n
relief
conform
unui algoritm.
unitile dedifereniat
coninut) a
geografic. Autoevaluare.
harta,
planul.
modelarea
portofoliului.
ografic,
Procesele
exogene
i Completarea
Descriptori:
Evaluare reciproc.
scoarei terestre;
Elaborare
de scheme.
tipurile de relief
Selectarea
termenilor
Caracterizarea
tipurilor
de create: gravitaional, Completare de tabele:
specifici;
relief;
Ciorchinele. Interpretarea
torenial, fluvial,
Definirea

Analizareatermenilor
reliefului noi; carstic, eolian, glaciar, reliefului localitii natale.
Utilizarea local; termenilor biogen.
Universul i sistemul Aplicaii
2. Analizarea
i interpretarea
orizontului
practice
n orizontul
geografici n rolului
comunicare.
imaginilor despre univers,
Aprecierea
scoarei solar
local.
Rolul scoarei
8.
8. Analiza materialelor
2. Caracterizarea
Aprecierea importanei Atmosfera
Soarele i influena Sistem solar, Pmnt.
general
a atmosferei
terestr
- 6 ore
grafice din manual.
caracteristicilor
i
sa asupra Pmntului Descrierea explicativ a
Analizarea
caracteristicilor
Noiuni-cheie:
Argumentarea ideilor.
proprietilor
fizice ale
Caracteristicile i
caracteristicilor Terrei.
generale
ale atmosferei
radiaie solar,
Elaborarea unui rezumat.
Terrei
proprietile fizice ale Demonstrarea micrilor Pterestre;
umiditatea aerului,
Tabelul ParticularitiDescrierea structurii
P- mntului: forma,
mntului cu ajutorul globului
Aprecierea
consecin- e. Emiterea
universului iimportanei
a sistemului condensare,
dimensiunile, masa i geografic sau al telurului.
compoziiei
i structurii
sublimare, ciclon,
de idei. Dezbaterea.
solar;
densitatea, micrile Documentarea n reeaua
atmosferei.
alizee,
9. Analizarea i interpretarea
Argumentarea
influenei anticiclon,
de rotaie i de
Internet. Selectarea
9.
Analiza
datelor, muson,
mase de aer, hrii climatice la
Soarelui
asupra Pmntului;
revoluie, gravitaia
informaiilor pentru
materialelor
grafice i vremea,
harta
caracterizarea elementelor
Analizarea caracteristicilor
terestr, magnetismul elaborarea unui referat.
cartografice
caracclimei, a repartiiei
i proprietilor lafizice
ale sinoptic.
terestru, cldura
Completarea de tabele.
terizarea
elementelor
Compoziia
i
geografice a lor, la
Pmn- tului;
intern
Elaborarea de scheme.
climatice
relaiei cauzExplicarea
consecinelor structura atmosferei. explicarea
Problematizarea. Tabelul

Caracterizarea
general a Radiaia solar.
efect.
Utilizarea tabelului
micrilor
Pmntului;
Presupuneri
tipurilor
de radiaie
solar; Tipurile de radiaie
Cauze-consecine.
Aprecierea
importanei
consecine.
Dez
ReprezentareaAnalizarea graficilor variaiei
3.
Reprezentarea
Interpretarea
hriiale
solar.
Repartiia
proprietilor
fizice
baterea. Controversa
cartografic
cartografic
a spaiuluigeografic
climatice
la caracterizarea
a radiaiei aanuale a elementelor
Terrei.
academic. Interogarea
spaiului
terestru
____________________
i
repartiia
geografic a
solare
pe terestru:
glob.
climatice pentru diferite
multiprocesual.
elementelor climatice:
Bilanul radiativ.
regiuni ale Ter- rei.
3. Tabelul de comparare.
10
temperatura aerului,
Temperatura aerului. Construirea climatogrameAnaliza imaginilor din
presiunea atmosferic,
Variaia temperaturii lor. Interpretarea
manual. Lucrul
vnturile, umiditatea
aerului. Repartiia
climatogra- melor din
aerului, precipitaiile
geografic a
manual. Formularea

Interpretarea
graficilor Umiditatea aerului. Aplicarea diagramei Venn la
variaiei
elementelor Formele de
compararea caracteristicilor
climatice n diferite regiuni condensare a
ci- cloanelor i
ale Terrei;
vaporilor de ap.
anticicloanelor. Aplicarea
Analizarea
Nebulozitatea.
desenului schematic la
climatogramelor;
Precipitaiile
explicarea mecanismului de
Caracterizarea maselor de atmosferice.
formare a musonilor,
aer;
Repartiia geografic brizelor, a circulaiei
Explicarea
circulaiei a
precipitaiilor generale a atmosferei.
generale a atmosferei;
atmosferice.
Construirea i interpretarea
Aprecierea
importanei Circulaia general a ro- zei-vntului.
circulaiei
generale
a atmosferei.
Utilizarea posterului la
atmosferei.
Vremea i prevede- evaluare.
10.Citirea
i rea ei.
10.
Observaie liber
interpretarea
hrii
asupra strii vremii.
sinoptice
Elaborarea unei comunicri
Descifrarea semnelor
despre starea timpului
convenionale ale hrii
meteorologic.
sinoptice; Descrierea strii
Exerciii de codificare i
vremii conform hrii
decodificare a elementelor
sinoptice;
meteorologice, utiliznd
Aprecierea rolului hrilor
Clima. Factorii gene- harta sinoptic. Prognozarea
sinoptice la prognozarea
tici ai climei. Zonele timpului meteorologic,
vremii.
analiznd harta sinoptic.
climatice.
11.
Descrierea
11.Aplicarea algoritmului la
zonelor climatice
caracterizarea zonelor
Explicarea rolului factorilor Rolul atmosferei
climatice. Analizarea i
genetici ai climei;
interpretarea
pentru Terra.
Caracterizarea
zonelor
climatogramelor din atlas i
climatice;
alte surse. Explicarea
Argumentarea
relaiilor
relaiilor dintre elementele
dintre elementele climatice;
climatice n cadrul unei zone
Aprecierea rolului climei
climatice. Test de evaluare.
pentru natur i viaa
12.
Rezolvare
de
omului.
exerciii,
probleme
cu
14.
Caracterizarea
14. Analiza materialelor
componentelor
grafice din manual despre
hidrosferei
repartiia apei pe glob.
Analizarea materialelor
Analiza schemei din manual.
grafice despre repartiia
Reprezentarea schematic a
apei pe glob;
prilor componente ale
Aprecierea
importanei
hidrosfe- rei.
circuitului planetar al apei
Identificarea pe harta fizic
n natur;
a componentelor
Analizarea caracteristicilor Oceanul Planetar:
hidrosferei. Deducerea
specifice prilor
oceane, mri, golfuri, cauzelor ce determin
componente ale Oceanului strmtori.
diferenierea proprietiPlanetar;

Explicarea dinamicii apelor Proprietile chimice


n ocean;
i fizice ale apelor
Caracterizarea general a oceanice.
apelor subterane (freatice i Dinamica apelor n
de adncime);
ocean: micri
Caracterizarea general a ondulatorii, micri
r- urilor (elementele rului, ritmice, micri de
reea hidrografic, sistem translaie marin
fluvial, dependena rurilor Apele uscatului:
de clim i relief,
apele subterane,
alimentarea rurilor, regimul rurile, lacurile,
hidrologic al rurilor;
mlatinile, ghearii.
Clasificarea lacurilor dup
geneza cuvetelor lacustre;
Caracterizarea general a
mlatinilor i a ghearilor;
Aprecierea importanei
hidro- sferei n nveliul
geografic.
15.
Rolul hidrosferei n
Colectarea i prelucrarea nveliul geografic.
datelor i informaiilor;
Construirea
reprezentrilor grafice;
Formularea concluziilor
despre rolul hidrosferei
pentru Terra.
16. Explicarea rolului

factorilor care
condiioneaz rspndirea
organismelor n domeniile:
acvatic i continental de
via;
Identificarea relaiilor reciproce dintre biosfer i
celelalte geosfere.

lor fizice i chimice ale


apelor oceanice.
Localizarea obiectelor hidrografice pe harta-contur.

Tabelul simbolic.

Descrierea unui obiect


hidrografic. Analizarea
materialelor grafice din
manual. Elaborarea unui
rezumat. Interogarea

mul- tiprocesual.
Ciorchinele. Elaborarea
referatelor, a comunicrilor
geografice. Completarea de
tabele. Documentarea
bibilio- grafic, n reeaua
Internet. Descrierea unui
obiect hidrografic.

Cltorie geografic pe
un fluviu. Evaluare
interreciproc. Completarea
portofoliului.
15. Investigarea surselor
bibliografice.
Selectarea materialelor din
In- ternet. Documentarea
bibliografic. Formularea
16. Activitate n perechi:
explicarea prin exemple
concrete a rolului factorilor
ce contribuie la rspndirea
organismelor. Elaborarea
posterului, a referatelor. Ta-

belul simbolic.
Ciorchinele. Docu-

mentarea n reeaua
Internet. Activitate n grup:
argumentri exemplificate a
interaciunii
17. Aplicareabiosferei
tehnicii cu alte

Graffite n explicarea

factorilor de pedo- genez.


Utilizarea hrii solurilor n
explicarea repartiiei
geografice a solurilor pe
glob. Utilizarea imaginilor i
mostrelor pentru
caracterizarea tipurilor de
sol. Dezbateri cu referire la

11

geografic a solurilor
pe glob. Solul i
activitatea
omului.

soluiile de ameliorare a
proprietilor solului.

Studiu de caz.

Autoevaluare i evaluare
18. Prelucrarea
18. Elaborarea unor
nveliul geografic reciproc.
informaiilor selectate - 3 ore
scheme, organizatori grafici
din Internet i din alte Noiuni-cheie:
la reprezentarea nveliului
surse despre
nveli
geografic, geografic. Documentarea n
funcionalitile
zonalitate,
azonali- reeaua Internet. Completalegitilor principale
tate,
ritmicitate, re de tabele. Sistemul
ale nveliului
Corneli. Activitate n grup:
asimetrie.
geografic
Prile structurale i explicarea funcionalitii
Explicarea legitilor
legitilor nveliului
componentele
nveliului geografic;
nveliului geografic. geografic.
Aprecierea funcionalitii Legitile principale Pregtirea i susinerea unor
legitilor nveliului
comunicri tiinifice,
ale nveliului

Principalele denumiri geografice


Mri: Marea Neagr, Marea Azov, Marea Mediteran, Marea Roie, Marea
Nordului, Marea Norvegiei, Marea Baltic, Marea Barents, Marea Alb, Marea
Kara, Marea Laptev, Marea Siberiei de Vest, Marea Bering, Marea Ohotsk, Marea
Galben, Marea Japoniei, Marea Chinei de Est, Marea Chinei de Sud, Marea Java,
Marea Celebes, Marea Banda, Marea Arabiei, Marea Timor, Marea Coralilor,
Marea Beafort, Marea Bafin, Marea Labradorului, Marea Caraibilor.
Golfuri: Hudson, Alaska, Mexic, Californiei, Biscaya, Finic, Botnic, Bengal,
Aden, Guineei, Carpentaria, Marele Golf Australian.
Strmtori: Drake, Magellan, Davis, Bering, Gibraltar, Bosfor, Dardanele,
Calais (Dover), Mozambic, Bab el Mandeb.
Insule: Groenlanda, Newfoundland, Cuba, Antilele Mari, Haiti, ara Focului,
Madagascar, Sri Lanka, Capul Verde, Canare, Marea Britanie, Irlanda, Islanda,
Novaia Ze- mlea, Kurile, Filipine, Sumatera, Noua Guinee, Tasmania, Noua
Zeelanda.
Peninsule: Alaska, Labrador, Florida, California, Yucatan, Somalia, Iberic,
Scan- dinaviei, Kola, Apeninic, Balcanic, Crimeea, Arabia, India, Indochina,
Malacca, Coreea, Kamceatka, York, Antarctica.
Muni: Brooks, Stncoi, Coastei, Cascadelor, Serra Nevada, Appalai, Anzi,
Scoiei, Scandinaviei, Pennini, Pirinei, Alpi, Pdurea Neagr, Carpai, Apenini,
Caucaz, Hindukui, Himalaya, Tian Shan, Ural, Verhoiansk, Cerski, Marii
Cumpene de Ape, Alpii-Australiei, Atlas, Capului, Scorpiei.
Vulcani: Popocatepeti, Llullaillaco, Kilimanjaro, Kenya, Vezuviu, Etna,
Kliucev, Krakatau.
Podiuri: Boemiei, Podolic, Central Rus, Siberiei Centrale, Iranian, Deccan,
Tibet, Etiopiei, Australiei de Vest, Preriilor, Marelui Bazin, Mexic, Braziliei,
Patagoniei.
Cmpii: Llanos, Amazonului, Gran Chaco, Entre Rios, Pampas, Mississippi,
Litora- l Atlantic, Mozambic, Marea Cmpie a Australiei, Europei de Est,
Germano-Polon, Bazinul Londrei, Bazinul Parisului, Padului, Romn, Siberiei de
Vest, Turanului, In- dului, Gangelui, Marea Cmpie Chinez.

Ruri: Ebro, Sena, Rin, Dunre, Pad, Nipru, Volga, Peciora, Tigru i Eufrat,
Indus, Gange, Brahmaputra, Obi cu Irt, Enisei cu Angara, Lena, Amudaria,
Srdaria, Amur, Huang He, Chiang Jiang, Mekong, Yukon, Mackenzie, Colorado,
Mississippi cu Misso- uri, Sf. Laureniu, Orinoco, Amazon, Parana cu Paraguay,
Nil, Niger, Congo, Zambezi, Orange, Murray cu Darling.
Lacuri: Onega, Ladoga, Marea Caspic, Aral, Balha, Issk-Kul, Baikal, Eyre,
Marele Lac al Ursului, Winnipeg, Marele Lac Srat, Superior, Michigan, Huron,
Erie, Onta- rio, Maracaibo, Titicaca, Victoria, Cead, Tanganyika, Nyasa (Malavi).

clasa a XI-a
(68 de ore, inclusiv 4 ore la discreia profesorului)
Activiti de nvare i
evaluare
1. Comunicarea corect Harta politic a 1. Identificarea noiunilor
n limba matern cu
lumii - 4 ore
specifice din text. Lucrul cu
utilizarea adecvat a Noiuni-cheie:
dicionarul geografic.
termenilor geografici
hart politic, poziie Elaborarea unei comunicri
(Not: competena este
economicogeografice n scris cu
universal, pentru toate
geografic, state
utilizarea termenilor
unitile de coninut)
monarhii, state
specifici. Tehnica
Descriptori:
federale.
Maratonul de scrieri.
Selectarea
termenilor
Tehnica Brainwritingul.
specifici;
Tehnica Revizuirea
Definirea termenilor noi;
circular. Tehnica
Utilizarea termenilor n coLanuri asociative.
municare.
Evaluare reciproc.
2. Utilizarea schemelor,
Autoevaluare.
tabelelor, n
Evoluia
hrii 2. Lucrul cu harta politic a
clasificarea statelor lu- politice a lumii n lumii. Lucrul cu manualul.
mii conform diferitor
perioada
con- Conversaia euristic.
criterii
Aplicarea Graficul T n
temporan.
Analizarea hrii politice a Tipologia statelor
nominalizarea schimbrilor
lumii n scopul perceperii lumii.
cantitative i calitative pe
diversitii
lumii
harta politic. Utilizarea
contemporane;
Ciorchinelui n clasificarea
Identificarea schimbrilor
statelor lumii conform dicantitative i calitative pe
feritor criterii.
3.
Manifestarea Resursele naturale 3. Elaborarea comunicrilor
atitudinii
grijulii
i - 7 ore
geografice.
constructive fa de Noiuni-cheie:
Aplicarea Clusteringului
utilizarea
resurselor resurse naturale,
n clasificarea resurselor
naturale
condiii naturale,
naturale conform diferitor
Clasificarea
resurselor resurse economice,
criterii. Utilizarea hrilor
naturale conform diferitor fond funciar.
tematice/da- telor statistice
criterii;
Resursele naturale. n aprecierea gradului de
Aprecierea gradului de Clasificarea resurselor asigurare cu resurse
asigurare
cu
resurse naturale. 13
naturale a regiunilor Terrei.
Subcompetene

Coninuturi

Analizarea hrilor
tematice n localizarea
resurselor naturale;
Manifestarea
comportamentului critic i
constructiv fa de
utilizarea resurselor
naturale.

Resursele de ap.
Resursele de
substane minerale
utile.
Resursele vegetale
fau- nistice i
pedologice.

Analiza unui fragment de


text i deducerea de
concluzii. Lucrul cu hartacontur.
Conversaia euristic.

Emiterea de
idei/elaborarea proiectelor cu referire la

utilizarea raional a
resurselor
4. Exerciii naturale.
de analiz a
i fenomenelor
datelor statistice.
demografice
Construirea graficului
Identificarea
natalitate, mortalitate, dinamicii numrului
caracteristicilor
bilanului bilan natural,
populaiei. Aplicarea
natural
tradiional
i explozie demografic, Clusteringului n clamodern;
politic demografic, sificarea migraiei populaiei
Analiza materialelor
criz demografic,
conform diferitor criterii.
statistice n studiul
micarea natural a Analiza comparativ a
demografic;
populaiei, tranziie
hrilor tematice n
Utilizarea reprezentrilor demografic, exod de deducerea factorilor ce
grafice n clasificarea
intelecte, naiune,
determin densitatea
tipurilor de migraii;
resurse umane, urba- populaiei. Lucrul cu
Explicarea factorilor de
nizare, aglomeraie
materialele grafice i
repartiie i densitate a
urban, megalopolis. cartografice.
populaiei;
Evoluia numeric i Rezolvarea
situaiilor Clasificarea populaiei
micarea natural a probleme cu referire la
dup mai multe criterii;
populaiei.
structura pe grupe de vrst
Descrierea aezrilor
Migraia populaiei. i sexe.
umane.
Repartiia i
Localizarea pe harta-contur
densitatea populaiei. a aglomeraiilor urbane,
Structura
rasial, megalo- polisurilor.
etno- lingvistic i 5.Dezbateri cu referire la
5. Aprecierea aspectelor religioas
a politica
demografic
sociale,
civice
i populaiei.
promovat de diferite state.
culturale ale spaiului Structura pe grupe Elaborarea eseurilor privind
geografic
la
nivel de vrst i sexe a
rezolvarea problemei
regional i mondial
populaiei. Resursele omajului. Completarea
Selectarea informaiilor
umane de munc.
portofoliului.
din diferite surse despre
Aezrile umane.
politica demografic
Urbanizarea.
6. Utilizarea datelor
promovat de diferite state Lucrarepractic:
statistice n construirea
ale lumii.
Evaluarea
graficului dinamicii
6. Construirea
dinamicii i
numrului populaiei.
materialelor grafice i structurii
Rezolvarea situaiilorcartografice n baza
populaiei n
problem, analiznd
4. Explicarea proceselor

Populaia -10
ore
Noiuni-cheie:

7. Clasificarea ramurilor

Economia mondial
- 19 ore
Noiuni-cheie:

7. Analiza schemei Compoeconomie mondial,


nena ramural a economiei
Utilizarea hrilor
diviziune geografic
mondiale.
tematice/ datelor statistice internaional a
Exerciii de analiz i
n descrierea ramurilor
muncii, ramur de
sintez, deducerea
economiei mondiale;
specializare internaiconcluziilor. Completarea de
Aprecierea rolului diviziunii onal, fond funciar,
tabele, de scheme,
geografice internaionale a balana energetic,
analiznd fragmente de text.
muncii.
cabotaj, import,
8. Aprecierea rolului
8. Caracterizarea factorilor export, balana
de dezvoltare a ramurilor comercial, integrare factorilor care contribuie la
dezvoltarea agriculturii.
agriculturii
economic, trafic de
Utilizarea tabelului
Aprecierea
rolului mrfuri, trafic de
comparativ la
factorilor care contribuie pasageri, nod de
caracterizarea tipurilor de
la
dezvoltarea transport.
agricultur. Caracterizarea
agriculturii;
Structura economiei
ramurilor agriculturii
Compararea
mondiale. Diviziunea
conform unui algoritm.
caracteristicilor agriculturii geografic
Interpretarea hrilor
moderne i tradiionale;
internaional a
tematice la descrierea
Caracterizarea ramurilor muncii.
ramurilor agriculturii.
agriculturii conform unui
ntocmirea diagramelor,
algoritm;
Agricultura
graficilor n baza analizei
Repartiia spaial a
Agricultura
materialelor statistice.
agriculturii;
mondial.
Utilizarea tabelului
Interpretarea materialelor Caracterizare
caracteristicilor.
grafice i cartografice.
general.
9. Aplicarea algoritmului la
9. Aplicarea metodelor
Cultura plantelor.
caracterizarea unei ramuri.
complexe (posterul,
Creterea animalelor.
Aplicarea posterului la
portofoliul, proiectul) la
caracterizarea ramurilor.
caracterizarea complex a Industria
Interpretarea materialelor
ramurilor industriei
Industria - ramura de
grafice i cartografice.
Caracterizarea ramurilor baz a economiei
Activitate n grup la
industriei conform unui
mondiale.
caracterizarea ramurilor.
algoritm;
Industria energetic.
Rezolvarea de situaiiIdentificarea factorilor de Industria
proble- m, identificarea
localizare a ntreprinderilor metalurgic.
factorilor de localizare a
industriale;
Industria
ntreprinderilor industriale.
Argumentarea importanei constructoare
de
10.Analiza
imaginilor,
a
ramurilor industriei.
maini i de prelucrare
materialelor
cartografice
10. Caracterizarea
a metalelor.
din manual i alte surse.
sectorului serviciilor
Industria chimic.
Activitate n grup la
Reprezentarea schematic Industria uoar.
descrierea categoriilor de
a structurii pe ramuri a
Industria alimentar.
transport. Rezolvarea
sectorului serviciilor;
Sectorul serviciilor
situaiilor-problem.
Descrierea diferitor
Sectorul serviciilor.
Aplicarea graficului Tla
categorii de transport;
Structura pe ramuri.
aprecierea avantajelor i
Construirea unui demers Transporturile i cile
dezavantajelor diferitor
tiinific despre relaiile
de comunicaii.
categorii de transporturi.
economice internaionale; Relaiile economice
Completarea portofoliului.
Argumentarea rolului
internaionale.
principalelor organizaii de Principalele organizaii
integrare economic n
de
integrare
dezvoltarea economiei
economic
(UE,
mondiale.
NAFTA, ASEAN, OPEC).

economiei mondiale

Aplicarea
algoritmului la
caracterizarea unui stat

11.Utilizarea hrilor tematiCaracterizarea


economico-ce la descrierea economicogeografic a regiuni-ge- ografic a statelor.
Determinarea locului rii lor i a statelor - 24Utilizarea tabelului
n tipologia statelor lumii;
incomplet. Interpretarea
ore
11.

Caracterizarea geopolitic Europa (Marea Brita- materialelor grafice i cara poziiei statelor;
nie, Frana, Germania, tografice din manual.

Descrierea indicilor Romnia, Ucraina,


Utilizarea algoritmului de
demografici;
caracterizare comparativ a
Federaia Rus).
Caracterizarea complex a
dou state. Elaborarea
economiei statelor.
Lucrare
practic:portofoliului.
12.Manifestarea
12.
Brainstormingul.
Descrierea

cunotinelor i a
abilitilor de antreprenoriat n condiiile
economiei de pia

economico-geografi- Jocul de rol.


c comparativ aStudiul de caz.
situaiilorItaliei i Norvegiei Rezolvarea
(conform
algo-problem; Interviul; Tehnica
Caracterizarea economiei ritmului).
Arborele lurii de decizii.
de pia;
Tehnica Clustering. Tehnica
Asia (China, Japonia, Analiza SWOT.
Formarea abilitilor de
antre- prenoriat;
Tehnica Graficul T.
India).
Argumentarea avantajelor
economiei de pia;
Recunoaterea
caracteristicilor profesiilor
din localitate i rolul
acestora n dezvoltarea comunitii.
13.
Respectarea

Autoevaluare. Evaluare reciAmerica de Nord


proc.
(Statele Unite ale
Americii).
America Latin (Bra- 13.
Completarea
zilia).
portofoliului.
Selectarea
Africa (Republica
informaiilor din diferite
Africa de Sud).
surse.
Australia i Oceania Utilizarea
mijloacelor
culturii naionale a
(Uniunea Australian). audiovizuale la descrierea
popoarelor lumii
obiceiurilor,
tradiiilor
Manifestarea interesului n
popoarelor lumii.
studierea obiceiurilor i
tradiiilor diferitor popoare;
Studierea valorilor
naionale ale diferitor state.
(34 de ore, inclusiv 2 ore la discreia profesorului)
Activiti de nvare i
evaluare
Subcompetene
Coninuturi
1. Comunicarea corect
Geografia
1. Identificarea termenilor
n limba matern cu
mediului - caspecifici n textul din
utilizarea termenilor
racterizare
manual, din alte surse.
specifici n Geografia
general - 4 ore Lucrul cu dicionarul
mediului (Not:
Noiuni-cheie:
geografic. Elaborarea
competena este
mediu geografic,
comunicrilor geografice, a
universal, pentru toate
mediu natural, mediu demersurilor tiinifice, a
unitile de coninut ale
antropic, mediu
referatelor. Tehnica
disciplinei date)
antropizat, mediu
Clusteringul.
Descriptori:
nconjurtor,
Tehnica Cinquain. Tehnica
Selectarea termenilor
geosistem,16
socioScrierea liber. Tehnica

clasa a XII-a

2. Reprezentarea schematic
a componentelor mediului.
Evocare Blitz.
Problematizarea.

Utilizarea termenilor n comunicare.


Mediul
geografic. Tabelul incomplet.
2. Caracterizarea
Structur
i Tabelul caracteristicilor.
complex a mediului
organizare.
geografic
Emitere de idei.
Componentele
Descrierea explicativ a
Tabelul presupunerilor.
mediului geografic.
componentelor mediului
Analizarea materialelor
geografic;
grafice din manual.
Elaborarea unui demers
Elaborarea unui referat
explicativ
despre
tiinific. Tabelul
integritatea
mediului
comparativ. Exemple
geografic;
concrete, care reflect
Specificarea altor tipuri de
impactul antropic n
medii n cadrul mediului
localitatea natal, n plan
geografic;
global. Documentare n
Argumentarea funciilor
reeaua Internet. Tabelul
componentelor n cadrul
Cauze-efecte.
mediului geografic;
Autoevaluare. Evaluare
Aprecierea
rolului
reciproc.
componentei
n Geosistemul i
3. Construirea antropice
unui
3. Schia logic n
cadrul mediului
demers
tiinificgeografic.
despre
sociosis- temul.
explicarea funciilor

geosistem i so- ciosistem Particulariti i


Explicarea particulariti- funcii.
lor geosistemului i
sociosiste- mului;
Relaionarea
componentelor
geosistemului;
Manifestarea
interesului
tiinific fa de legitile i
funcionalitile
geosistemului.

geosistemului i sociosistemului.

Tehnica SINELG.

Reprezentarea grafic a
relaiilor reciproce dintre
componentele
geosistemului.
Utilizarea Analizei SWOT, a

Sistemului Cornell.
Tehnica Eseu de 5
minute. Formularea

ipotezelor cercetrii.
Documentarea. Aplicarea
4. Precizarea tipurilor de Tipuri de relaii n unor metode de colectare a
datelor. Utilizarea unor
relaii n cadrul mediului mediul geografic.
metode de prelucrare a
geografic
datelor.
Argumentarea prin
4. Emitere de idei.
exemple concrete a
Argumentarea prin exemple
diferitor tipuri de relaii n
concrete a tipurilor de
cadrul mediului geografic; Tipologia mediului
relaii. Exemple concrete
Explicarea capacitii
geografic - 8 ore
despre capacitatea de
mediului de a se autoregla; Noiuni-cheie:
autoreglare a rului, a
Aprecierea relaiilor n
erguri, hamade,
lacului, a pdurii din
cadrul mediului geografic. maquis, scrub,
localitatea natal.Tabelul
pamp, prerie, ued,
Particulariti i
mediu intrazonal.

consecine.
Interogarea
multiprocesual. Schia
logic. Tabelul Cauzeefecte.

5. Utilizarea

Mediul pdurilor ecu- 5. Utilizarea hrilor


atoriale.
tematice n descrierea
Mediul de via
mediilor. Argumentarea prin
subecu- atorial.
exemple concrete a relaiilor
Mediile tropicale.
reciproce dintre
Mediile subtropicale. componentele mediilor.
Clasificarea tipurilor de
Mediile temperate. Elaborarea proiectelor i
medii dup diferite criterii; Mediile reci din
prezentarea lor n Power
Caracterizarea
altitudinile polare.
Point cu utilizarea
componentelor mediilor
Mediile intrazonale. calculatorului. Descrierea
geografice;
Mediile antropice.
analitic a tipurilor de medii.
Relaionarea
Mediile bazinelor
Interpretarea comparativ a
componentelor n cadrul
oceanice.
observaiilor, ideilor,
mediilor;
soluiilor, datelor,
Deducerea consecinelor
informaiilor, perspectivelor.
impactului
antropic
n
Clasificarea i gruparea infiecare
tip
de
mediu.
formaiilor.
Realizarea n
6. Manifestarea unui
Domeniile de
6. Dezbaterea.

algoritmului n
caracterizarea diferitor
tipuri de medii.
Explicarea proceselor
geografice

comportament critic i
degradare a
constructiv fa de
mediului.
calitatea mediului
Protecia mediului
Identificarea surselor de
-13 ore
degradare a aerului, a apei, Noiuni-cheie:

Argumentarea opiniilor
proprii. Analiza, sinteza,
deducerea concluziilor de
vigoare cu referire la
influena factorului antropic
a
vegetaiei,
a
lumii impact antropic,
asupra mediului natural.
animale, a solurilor n plan impact natural,
Observaiile proprii,
local, regional i global;
degradarea mediului, argumentarea prin exemple
Prezentarea tipurilor de
poluarea mediului,
concrete a efectelor
degradare a mediului;
smog, aerosoli, gaze antropice n natur. Analiza
Argumentarea
relaiilor de eapament, efect materialelor grafice.
cau- z-efect, ce in de de ser, epurarea
Completare de scheme,
degradarea mediului;
apei, autoepurare,
tabele. Lecii-conferin cu
Identificarea
activitilor poluare
prezentarea proiectelor de
antropice
care
duc
la transfrontalier,
protecie a mediului.
degradarea mediului;
desalinizare,
Elaborarea referatelor, a
Stabilirea msurilor
monitorizarea
proiectelor de investigaie.
posibile de ameliorare a
mediului.
Formularea unor decizii.
mediului natural la nivel
Degradarea mediului Argumentarea unor decizii.
local, regional i global;
nconjurtor.
Elaborarea unui demers
Manifestarea
atitudinii Degradarea mediului ctre organele locale despre
grijulii fa de calitatea aerian.
degradarea mediului
mediului
n
localitatea Protecia mediului
natural.
natal, n plan regional i aerian.
Propunerea
soluiilor
de
global.
Degradarea mediului ameliorare a mediului n
7. Descrierea
acvatic.
localitatea natal, n plan
principalelor arii
Protecia mediului
regional i global.
protejate
acvatic.
7. Descrierea. Elaborarea
Clasificarea ariilor
Degradarea
proiectelor cu referire la

Argumentarea valorii
obiectelor Patrimoniului
Mondial natural i antropic;
Propunerea obiectivelor
naturale i culturale ale
meleagului nostru pentru a
le include n Patrimoniul
Mondial.

8. Elaborarea

Msuri de protecie a Elaborarea proiectelor de


lumii animale.
investigaie a mediului n
Degradarea solului. localitatea natal cu
Msuri de protecie a propunerea soluiilor de
solului.
rezolvare a problemelor eco Conservarea
logice locale i globale.
sistemelor naturale i Utilizarea calculatorului n
a
patrimoniului descrierea obiectivelor
antropic.
incluse n Patrimoniul
Ariile protejate.
Mondial natural i antropic.
Ariile protejate n Re- Stabilirea unui plan de
publica Moldova.
aciune n protejarea
Lucrare practic: mediului n localitatea
Protejarea
natal.
Elaborarea
unui
Problemele
8. Elaborarea
referatelor.

propunerilor pentru
actuale ale
Dezbaterea. Leciisoluionarea probleme- mediului natural i conferin. Elaborarea
lor globale ale
ale lumii
posterelor. Utilizarea
mediului natural i ale contemporane - 7 calculatorului n
lumii contemporane
ore
demonstrarea imaginilor de
Esenializarea problemelor Noiuni-cheie: fond despdurire, de- ertificare,

actuale globale ale mediului forestier,


modificri climatice. Tehnica
natural;
deertificare, malDiagrama cauzelor i
efectelor. Propuneri de
Esenializarea problemelor nutriie, urbanizare
fals, energie
soluii n rezolvarea acestor
lumii contemporane;
mareomotric,
probleme. Argumentarea
Estimarea impactului
energie geotermic, prin exemple concrete a
hazardurilor naturale i
problemelor societii
antropice asupra mediului resurse energetice
clasice, resurse
contemporane: malnutriia,
natural;
problema energetic,
ntocmirea proiectelor de energetice alterproblema meninerii pcii
soluionare a problemelor native, criz
energetic, hazarduri .a.
ecologice.
naturale.
Utilizarea calculatorului n
Despduririle.
demonstrarea diferitor tipuri
Deertificarea.
de hazarduri. Realizarea
Modificrile climatice unui proiect de cercetare.
9. Prezentarea unui
globale.
9. Prezentarea proiectelor de
demers tiinific
Problema
amenajare i organizare a
despre protecia medemografic.
spaiului localitii natale.
diului n condiii de
Asigurarea populaiei Tehnica Graffiti;
dezvoltare durabil
cu
produse Interogarea
Construirea unui demers lumii
multiprocesual;
explicativ
despre alimentare.
Discuia-panel.
necesitatea
dezvoltrii Malnutriia.
Problema apei.
Argumentarea unei decizii.
durabile;
Elaborarea unui proiect de Problema energetic Formularea unei decizii.
amenajare i organizare a Asigurarea omenirii cu Formularea ipotezelor
resurse naturale.
cercetrii i amenajrii
localitii natale;
Problema lichidrii
teritoriului localitii natale.
Manifestarea

1.
lor, soluiilor,
cilor de
rezolvare a problemelor.
Interpretarea comparativ a
observaiilor,
perspectivelor, datelor,
informaiilor.
Utilizarea calculatorului.
Jocul de rol. Lecieconferin. Tehnica

Ptratul argumentrii
pro i contra.

24