Sunteți pe pagina 1din 166

VIN TIL CORBUL I EUGEN BURA D A

CEN U I ORH ID EE LA N EW YORK

M OA RTE I PORTOCA LE LA PA LERM O

ATENIUNE ! At en iune ! Trenul rapid eu direc ia Rom a Neapoli


Messina Palerm o pleac pest e cinci m inut e de pe linia apt e. Persoanele
care i-au condus pe pasageri snt rugat e s coboare din vagoane. V dorim
clt orie plcut !
Difuzorul grii i ncet em isia.
Mircea Palt in cont inua s st rbat peronul cu acelai pas vioi, dar
m surat , at t de deosebit de graba dezordonat a celorlal i clt ori nt rzia i,
care alergau s nu piard t renul. Toat e l ncnt au. i lum ea pest ri i zgom ot oas din jur, i vagoanele niruit e ca nit e m rgele pe liniile de o el, i
ploaia de lum ini fluorescent e, i afiele m ult icolore ale agen iilor de voiaj, i
slalom ul vagonet elor elect rice care se st recurau prin m ul im e, crnd bagaje
cu cele m ai variat e form e geom et rice. O ciocnire neat ept at cu o m at roan
plant uroas, care dezln ui un adevrat pot op de invect ive, n cel m ai pur
dialect napolit an, fcu s pufneasc n rs. Ce ghinion ! Nu put ea s fie
una t nr i frum oas ?"
Ham alul care-l urm a cu valizele i at rase at en ia,
Iat vagonul dum neavoast r, dom nule !
Mul um esc.
nt inse bilet ele sale nso it orului de vagon.
Cabina ase, cuet a doi, cit i cu glas t are nso it orul. Ii rest it ui bilet ele
i-l invit s se urce n vagon. Urm at de ham al, Mircea i fcu loc pe culoar,
print re clt orii care se agit au naint ea plecrii. Int r n cabin. Ham alul i
inst ala valizele n plas.
Clt orie frum oas, dom nule ! salut el, ducnd m ina la cozoroc.
Rm as singur, Mircea deschise geam ul. Vacarm ul m ul im ii anim at e de pe
peron rbufni n cabin. Spect acolul forfot ei din gar absorbi iari.
Clt oria i lit erat ura erau m arile sale pasiuni. Rom anele-i picaret i oglindeau dragost ea pent ru via a de avent ur, pent ru spa iile largi, pent ru
senza iile t ari. Mircea Palt in rspundea cu prisosin la ceea ce Jack London
num ea The call of t he wild. Visul lui era s creeze un erou pe m sura lui Sim n Tem plar, a lui Lem m y Caut ioh sau a lui Jam es Bond. Adm ira acest e
personaje bt ioase, plin de vigoare i de for , cu pum nii de fier, um erii
pt ra i i m uchii t ari ca vna de bou, care chem au parc prim ejdiile n jurul
lor. Se ncierau cu zece adversari deodat i ieeau vict orioi din lupt , fr
ca hainele lor s fi cpt at : o cut . Acet i eroi ai secolului XX erau idolii unui
anum it t ineret , care reducea art a cinem at ografic la film ele poli ist e,
lit erat ura la rom anele lui Leslie Chart eris, m uzica la quart et ul Beat les i art a
vest im ent ar la bluzoanele negre. Proaspt a, dar colosal a-lor celebrit at e
zdrobea gloria ruginit a lui Hercule, Sam son, ori Milon din Crot ona.

nclinrile spre visare, posibilit ile de gndire profund, de t rire int erioar.
l singulariza m ai ales m bet ul su de un farm ec com unicat iv, care-i lum ina
uneori fa a.
Trenul se puse n m icare. Peronul ncepu s alunece prin fa a ferest relor
vagonului. Bat ist e flut urau deasupra capet elor m ul im ii.
Cadranul lum inos al ceasului grii indica ora opt i i m inut . Inst inct iv
Mircea i verific ceasul-br ar.
n aceeai clip, i fcu apari ia n pragul cabinei urs brbat nu prea
nalt , bine fcut , m brcat nt r-un cost um gris-fer im pecabil. S t ot fi avut
t reizeci de ani. Obrazul net ed, nasul grecesc, t rst urile regulat e, dar ele o
rigidit at e ciudat , brbia rot und preau m odelat e din cear. Num ai ochii
erau de o m obilit at e im presionant . Cenuii, vioi, duri, iscodit ori, se
st rduiau s nu le scape nim ic din ceea ce aprea n cm pul lor vizual.
Noul venit salut cu d nclinare scurt a capului. Privirea lui nt rzie ct eva
clipe asupra lui Mircea, care ncerc o senza ie dezagreabil. Avu im presia
c se afl n fa a unei rept ile.
Buona sera, rost i n sfrit st rinul. Avea un vag accent am erican.
Buona sera, replic Mircea.
Acest ea fur de alt fel singurele cuvint e pe care le schim bar.
Cu un gest neglijent st rinul i arunc serviet a diplom at n plas.
nso it orul vagonului i aduse valizele, n schim bul acest ui serviciu se alese
cu un baci care-l fcu s se ploconeasc pn la pm nt .
Cina se servet e pest e un sfert de or, anun el, apoi se ret rase.
Mircea se nt oarse spre fereast r. Trenul ct iga vit ez. Se nt unecase.
Lum inile cart ierelor m rginae ale oraului se pierdeau ca nit e st ele
czt oare undeva, n urm .
Mircea era foart e nrnt at de uurin a cu care vorbea it alienet e. i
nsuise accent ul unui aut ent ic cet ean al Rom ei. O it alianc t nr i
zglobie, ca argint ul viu, dansat oare la un bar din Bucuret i, l fam iliarizase cu
lim ba it alian vorbit , desvrindu-i n acest chip cunot in ele lingvist ice
dobndit e la Facult at ea de filologie. n cursul scurt ei sale ederi la Rom a
fusese luat drept it alian i ast a l um pluse de nent are.
Mircea ant icipa bucuria pe care o va sim i cnd va pi pe pm nt ul
Siciliei. De m ult plnuise o clt orie n sudul It aliei, dar nu hot rse s t reac
la fapt e, dect n ziua n care colec ia Avent ura i solicit ase un rom an cu
ac iune t repidant . Se gndise at unci s scrie o cart e cu pira i, cu com ori
ascunse n insule st ncoase, prjolit e de ari a soarelui, cu corbii zvelt e i
rapide, cu abordaje spect aculoase i lupt e epice. Cit ise odat o cronic a cuceririi Siciliei de ct re pira ii norm anzi. Ar fi fost int eresant s dezvolt e un
episod din aceast epoc frm nt at . t ia c la Palerm o va gsi docum ent e
pre ioase, care i-ar put ea folosi la elaborarea rom anului. i fiindc era operat iv, plecase la drum .
Czuse ns int r-un sezon nu t ocm ai pot rivit . Era n plin var. Iar verile
n sudul It aliei snt t oride.
i n com part im ent dom nea o cldur sufocant . Prin fereast ra deschis
nvlea un aer fierbint e. Mircea avea senza ia c se afla nt r-o et uv.
Cm aa um ed de sudoare i se lipise de corp. Moleit de zpueal, i
scoase haina i o ag nt r-un cuier.
St rinul nu prea s sufere de cldur. i aprinsese t act icos o havan i
pufia alene.
Deodat , ua fu deschis cu put ere. Surprins, Mircea nt oarse capul nt r-

un glas afect at rost ind n englezet e :


Pardon ! Am greit com part im ent ul.
Apoi ua fu nchis la loc, de dat a aceast a eu m enajam ent e.
St rinul care se ncordase ca un arc se dest inse. Scoase m na de sub
hain i se ls pe spt arul banchet ei.
Privirile lui i ale lui Mircea se nt lnir o secund. St rinul schi un
zm bet , apoi ncepu s urm reasc din ochi arabescurile fum ului de havan,
pe care curent ul le dest rm a, repezindu-le apoi spre fereast r.
Mircea se aez pe fot oliul din cabin. Lu o revist din vraful de ziare i.
revist e cum prat e la chiocul grii. Privirile parcurgeau paginile ncrcat e cu
fot ografii colorat e, ns gndurile i fugeau la t ovarul de cabin.
Com port area acest uia era ciudat . Trecerea aceea fr t ranzac ie de la
nepsarea pe care o afect ase Ia nceput . Ia st area de ncordare provocat de
apari ia rocovanului, apoi relaxarea t ot at t de brusc nu scpaser
spirit ului de observa ie al lui Mircea.
Clinchet ul unui clopo el plim bat pe culoar vest i cina. Mircea i am int i
brusc c i e foam e. Dac nu se grbea s ajung la vagonul-rest aurant ,
risca s nu m ai gseasc locuri libere.
Renun s-i m ai m brace haina. Vzuse pe culoar pasageri num ai n
cm a. Iei din cabin, lsndu-l pe st rin s-i fum eze n linit e havana.
La vagonul-rest aurant avu norocul s gseasc un i scaun liber la o m as
de dou persoane. n fa a lui se afla un preot cat olic rubicond, cu obrajii
rot unzi i t randafirii de nou-nscut i cu o chelie respect abil. Inspi-rnduse dup m eniul convivului su, Mircea com and niset ru la grt ar, spaghet t i
alia arabiat a, m uchi alia florent ina, o por ie de gorgonzola, i o cassat a
siciliana. Toat e st ropit e cu o st icl de Chiant i.
Un proverb din bt rni spune c ochii snt m ai m ari dect burt a. Por iile,
dei apet isant e, erau at t de m ari i de s ioase, nct Mircea nu m ai fu n
st are s at aca i m uchiul alia florent ina. Sim ea c st om acul, nt ins ca o
t ob, st t ea gat a s-i plesneasc. Brnza i fcea cu ochiul. Cassat a de
asem enea.
n spa iul dint re m ese se m bulzeau nfom et a ii, care at ept au s ia locul
prim ei serii de consum at ori.
Mircea ciuguli ca o pasre din delicioasa por ie de brnz gorgonzola. l
copleea jalea la gndul c va t rebui s renun e la asem enea bunt i.
i m uia t ocm ai buzele n paharul cu vin, cnd fu m art orul unei scene
st ranii. Pasagerul din com part im ent ul su apruse n ua vagonuluirest aurant . Calm , cut a din ochi un loc liber. Deodat , privirea lui rm ase
fixat a asupra unui punct din cellalt capt al vagonului. Se crispa brusc.
Muchii flcilor i jucar nervos sub obrazul net ed,
Urm rindu-i curios direc ia privirii, Mircea zri ua brbat de st at ur
herculean, m brcat nt r-un cost um sport , cenuiu, cu carouri verzi, care-l
fixa cu aceeai int ensit at e pe st rin. Brbat ul n haine cu carouri verzi m ut
cu lim ba n col ul gurii chit ocul pe care-l frm n-t ase pn at unci nt re buze
i fr s-l piard din ochi pe st rin, nt oarse pe jum t at e capul i spuse
ceva unui individ bondoc cu m ut r de boxer, care se afla n urm a sa. Din ii
acest uia se dezgolir nt r-un rnjet .
Fr grab, st rinul se rsuci pe clcie i iei din vagonul-rest aurant .
Brbat ul n haine cu carouri m ai t rase un fum din igare, o azvrli jos i,
dup ce o st rivi cu piciorul, porni legnat n urm a st rinului. n drum ,
nghiont i c iva ipi, care renun ar s m ai prot est eze cnd vzur cu cine. au

ciocnire, cast ronul se rst urn, m procnd cu sup i pe t ipul cu m ut r de


boxer i pe al i t rei consum at ori de la o m as din apropiere. Se isc t um ult .
nt re t im p, individul n haine cu carouri dispruse din vagonul-rest arunt ...
*
* *
St rinul st rbt ea agil coridorul vagonului cu pat uri, ndrept ndu-se spre
cabina sa. Brbat ul n haine cu carouri iu i pasul. Nu voia s-i scape vnat ul.
Zri pe st rin st recurndu-se n cabin i nchiznd ua n urm a sa. Se uit n
jur. Culoarul era gol. Se apropie de ua cabinei i scoase din t ocul de piele
de sub hain un pist ol Parabellum cu am ort izor...
n cabin, st rinul st inse lum ina. Cu gest uri repezi, ls jos geam ul, care
pn at unci fusese deschis num ai pe jum t at e.
Vnt ul nvli n com part im ent , fcnd s se zbat perdelele de plu.
St rinul scoase de sub hain un Browning cu ase focuri. Se adpost i
apoi n int rndul pe care-l fcea cabina lavaboului, innd sub observa ie ua
com part im ent ului.
Brbat ul n haine cu carouri deschise brusc ua. Micarea furioas a
perdelelor l derut . Trase t rei focuri nt r-acolo. Siluet a lui se cont ura precis
pe fondul lum inos al culoarului.
St rinul zm bi. Nu se put ea o int m ai precis. Aps pe t rgaci.
Browning-ul scuip pat ru gloan e care nim erir. Brbat ul n haine cu carouri
scp revolverul din m in, se frnse de m ijloc i se prbui cu capul naint e
pe covorul albast ru din cabin.
St rinul l apuc de gulerul hainei i-l t rase nunt ru. Lu i pist olul
Parabellum czut pe prag, apoi nchise ua.
Avu grij s pun zvorul.
Aprinse lum ina m ic de la cpt iul cuet ei. Fr s fac vreun efort
deosebit , prinse cadavrul de sub iori i-l arunc pe fereast r n bezn.
Pist olul avu aceeai soart .
Respir adnc, apoi cu gest uri repezi, dar m et odice, se at ernu pe lucru.
Puse Browning-ul pe fot oliu. i scoase haina i o arunc pe cuet . Lu din
cui vest onul lui Mircea i l m brc n grab. i scoase din haina gris-fer
paaport ul, dar cnd vru s-l bage n buzunarul dinunt ru al vest onului, ddu
pest e paaport ul lui Mircea. l scoase i pe acest a. n aceeai clip, cineva
ncerc clan a.
St rinul t resri. Cu m na dreapt apuc revolverul i se nt oarse brusc
spre u. Abia at unci i am int i c o ncuiase. Cu st ing arunc pe geam unul
din paapoart e, iar pe cellalt l st recur n buzunar. Se apropie de u i i
lipi urechea de t blie. Nu auzi nim ic.
Trenul i ncet ini m ersul. Int ra nt r-o st a ie unde avea probabil oprire.
St rinul sm ulse din plas serviet a-diplom at i dup dt eva clipe de afept are,
ridic zvorul i deschise brusc ua. Pe culoar nu se afla nim eni.
Respir uurat . Avea drum ul liber. Iei pe coridor i se ndrept spre ua
vagonului. Frnele scrnir. Cnd t renul opri n sfrit n st a ie, st rinul cobor
prin part ea opus peronului, gndindu-se c va scpa neobservat .
Ddu s t raverseze linia. Din st nga apru ca un bolid bot ul uria al unei
locom ot ive. ngrozit , st rinul nt oarse brusc capul. Lum ina orbit oare a
farurilor, duduit ul nam ilei de fier, uierat ul st rident al sirenei l zpcir. nt ro frnt ur de secund, locom ot iva l hpi sub ro i...
*

Preot ul cat olic i cont inua net ulburat cina. Tum ult ul din cellalt capt al
vagonului sporea. Invect ivele plouau. It alienii nu-i dezm in eau reput a ia.
Erau m ai guralivi dect un st ol de vrbii.
Chelnerul de la m asa lui Mircea i fcu solem n apari ia purt nd pe
farfurie ca pe nit e m oat e not a de plat , adpost it sub un ervet
scrobit .
Mircea achit consum a ia, ncnt at c put ea scpa din m bulzeala
vagonului-rest aurant . Mncase m prt et e. Vinul t are i arom at i crease o
st are de euforie, naint e de a se ridica de la m as, salut pe preot ul cat olic,
care-i rspunse cu o onct uoas binecuvnt are.
Porni spre vagonul su. Se gndea cu plcere la lect ura pe care o va face
naint e de culcare. n valiz l at ept a un volum de ist orie a pirat eriei,
achizi ionat nt r-un ant icariat din Rom a.
Ajuns pe culoarul vagonului de dorm it , vru s- aprind'o igar, dar se
rzgndi. m pinse ua cabinei i int r. l izbi num aidect vnt ul care int ra valvrt ej pe fereast ra deschis. La lum ina m ic a veiozei, vzu c pat ul
st rinului era neat ins. Aprinse plafoniera i ridic geam ul.
..... Deodat , ncre i m irat sprncenele. n part ea de sus, geam ul era
gurit n dou locuri. Evident , urm e de gloan e. Int rigat arunc o privire n
jur. Abia acum observ c i dispruse vest onul. Haina gris-fer a st inului era
aruncat pe cuet a de jos. n plas, t oat e valizele i ale lui i ale st rinului
erau la locul lor. Lipsea doar serviet a-diplom at .
Sim i cum i se ridic sngele n obraji. i am int i c paaport ul i bilet ele
de t ren se aflau n vest on. Ast a com plica serios lucrurile.
Fcu o legt ur nt re scena la care asist ase n vagonul-rest aurant , urm ele
gloan elor, dispari ia st rinului, i dispari ia vest onul ncercnd s
reconst it uie fapt ele care se pet recuser n absen a sa.
Exist au t rei variant e :
Prim a : dist rat , st rinul m brcase din greeal vest onul i ieise din
cabin. Aceast alt ernat iv cdea de la nceput . Nu se put eau explica
urm ele gloan elor i lipsa serviet ei-diplom at .
A doua variant : st rinul fusese asasinat , cadavrul aruncat pe geam , iar
serviet a-diplom at furat . i aceast explica ie cdea. Ce rost avea dispari ia
vest onului ?
A t reia variant : t iindu-se urm rit , st rinul schim base haina sa cu
vest onul, i luase serviet a-diplom at i se fcuse nevzut . Aceast variant
de alt fel cea m ai plauzibil explica i exist en a urm elor din geam . n
cabin avusese loc o lupt , din care st rinul ieise nvingt or.
naint e de t oat e, t rebuia s anun e pe nso it orul vagonului. Sun.
n at et area nso it orului care nt rzia, lu haina st rinului i ncepu s
caut e prin buzunare.
Nu gsi dect o bat ist alb n buzunarul de la piept , iar n buzunarul de
jos, din dreapt a, cheile valizelor i o fis. Fisa era neagr i avea gravat pe
avers o port ocal, iar pe revers un cap de m ort .
Capul de m ort fcu s-i revin n m int e figura st ranie a t ovarului su de
cabin : obrazul ca de cear, t rst urile nefiresc de rigide, n cont rast cu
ochii de o m obilit at e obosit oare.
Fisa prea s fie una din acele reclam e n im agini i fr cuvint e care se
dist ribuie prin anum it e localuri de noapt e.
n orice caz, m perecherea dint re port ocale i capul de m ort prea cel
pu in ciudat .

* *
Tipul cu m ut r de boxer iei din vagonul rest aurant , t ergndu-i cu
bat ist a pant alonii.
St rbt u culoarul vagonului de dorm it i ajunse n vagonul urm t or. Se
opri n drept ul unui individ sub ire, cu prul negru, care st t ea la fereast r i
fum a o igar,
Nino, nu l-ai vzut pe Jack ?
Nu.
At unci s-a oprit n vagonul cu pat uri. Cheam -l pe Tony i veni i cu
m ine.
O.K., Luis.
Tipul cu m ut r de boxer se nt oarse n vagonul cu pat uri. Cercet dint r-o
arunct ur de ochi culoarul gol.
Ua unei cabine se deschise. Un brbat n cm a iei pe culoar, t rnt i
ua i se ndrept spre capt ul opus al vagonului. Dup ce-l vzu c o
cot et e spre t oalet , t ipul cu m ut r de boxer se repezi la ua cabinei, care
rm sese nt redeschis. Dint r-o privire cuprinse haina gris-fer de pe cuet
i geam ul perforat de dou gloan e.
Genovese. i-a' scos haina ca s nu-l recunosc... Biet ul Jack !
nchise ua i se napoie la capt ul vagonului n at ept area lui Nino. Nino
sosi nso it de un ins solid, n haine albe de ant ung.
L-ai gsit ? nt reb el.
Luis fcu m na dreapt pum n i art cu deget ul m are n jos. Insul n
haine de ant ung rse ironic :
Era de at ept at . Nu t e joci cu Vincenzo Genovese. O s ne felicit e Don
Cirro.
Gura ! scrni Luis. i vin eu de hac lui Genovese, Uit e-l.
Mircea era irit at . Nu-l gsise pe nso it or n cabina sa. l cut ase i n
vagonul-rest aurant . Nu era nici acolo. Hot rse at unci s plece dup eful de
t ren. Un chelner l ndrum ase spre cellalt capt al t renului. Cnd se napoie
pe culoarul vagonului de dorm it , vzu pe t ipul cu m ut r de boxer st nd
rezem at de ult im a cabin i discut nd cu doi indivizi sprijini i cu coat ele de
bara ferest rei din fa .
Cnd Mircea se apropie de ei, t ipul cu m ut r de boxer se t rase spre u
pent ru a-i face loc. Ajuns vn drept ul prim ului ins rezem at de bar, Mircea se
pom eni cat apult at de acest a n t ipul cu m ut r de boxer, care, n aceeai
secund, deschise fulgert or ua i-l m brnci n gol...
*
* *
Mircea se rsuci prin aer, ca nt r-un fant ast ic salt cu prjina. Avea
senza ia c se prbuet e nt r-un hau negru, fr fund. Tria un com ar
ngrozit or, care dura ns num ai o frnt ur de secund. Mna lui dreapt a
apuc print r-un adevrat m iracol. o bar de fier, de care se nclet a cu
disperare. Sim i c bra ul i est e aproape sm uls din um r. n acelai t im p, se
izbi cu picioarele de o scar. Gsise ns un punct de sprijin. Se ag
inst inct iv i cu cealalt m n de bar. St t u spnzurat ct eva m om ent e n aer,
apoi cu un efort supraom enesc reui s se ca ere pe t rept ele scrii
vagonului. Era salvat .
Mai bine de un m inut st t u nclet at de bar. " Vnt ul aprig, st rnit de

acum se uit n jos. Cnd vzu sub el, n lum ina proiect at de fereast r,
t erasa-m ent ul cenuiu deplasndu-se cu vit ez am e it oare, i se fcu prul
m ciuc. nghi i n sec, apoi fluier a m are m irare :
Era s m ia dracu ! i arunc privirile n sus, spre geam ul lum inat al
uii. Au vrut s m cure e ! Bandi ii ! ...
Gndul c ar put ea s cad iari n m na agresorilor l fcu s se
ghem uiasc pe scar, ast fel nct s nu fie observat dinunt ru.
Abia nt r-un t rziu, ridic ncet capul i se uit cu precau ie pe geam . Pe
culoar nu m ai era nim eni. m pinse ncet ua i int r n vagon.
n acelai t im p t renul ncepu s-i ncet ineasc m ersul. Frnele scrnir.
Cnd se vzu n siguran pe culoar i reveni curajul.
Dac-i prind i om or, zise Mircea bt ios.
Picioarele i m ai t rem urau, dar ast a n-avea im port an . Sngele i zvcnea
n art ere, sporindu-i cu fiecare pulsa ie m nia.
Dac-i gsesc n com part im ent , scot ocindu-m i prin lucruri, i om or.
Se ndrept spre cabin. Deodat avu senza ia c est e urm rit . Cineva se
apropia t ipt il de el. Mai fcu c iva pai. Se ncorda gat a de lupt . Se nt oarse
brusc. Tipul cu m ut r de boxer se repezea t ocm ai asupra sa cu un st ilet n
m n.
Mircea par cu st nga, iar cu dreapt a i apuc bra ul i i-l rsuci, dndu-i-1
pest e cap. Apoi i aplic un croeu m agist ral, culcndu-l la podea.
At unci apru i individul n haine de ant ung, care se repezi la at ac. Cnd
acest a ajunse cam la doi pai, Mircea l izbi fulgert or cu piciorul sub
pnt ece. Tipul icni, se nvine i de durere i se ncovoie, prbuindu-se pe
covor.
n aceeai clip t renul se opri.
Mircea auzi o m icare napoia lui. Ddu s se rsuceasc pe clcie, cnd
sim i o lovit ur cum plit n cret et . Se prvli print r-o m icare helicoidal i
lein...
*
* *
Mircea se t rezi n huruit de m ot oare. Capul l durea ngrozit or. Sim ea n
cret et un fel de arsur i o pulsa ie put ernic, aprig, ca nit e lovit uri de
ciocan. Gem u i i duse m na la cap. Ddu pest e o pung de ghea .
Deschise anevoie ochii. nt uneric. Era nt ins pe o cuet . l m ir huruit ul
m ot oarelor. Cuet a se legna parc. At ribui senza ia aceast a am e elii. l
loviser groaznic.
Legnrile cuet ei se accent uau, sporea parc i vuiet ul m ot oarelor.
Cut din ochi fereast ra. Dup un t im p reui s deslueasc o ferst ruic
rot und. Mint ea lui Mircea ncepu s lucreze febril. Ar fi jurat c se afl pe un
vas. Auzea zgom ot ul valurilor lovindu-se de bord.
Unde dracu snt ?
Auzi de undeva un uierat de siren. Apoi nc unul. Nu m ai ncpea nici
o ndoial. Se afla pe m are.
Se nt reb cum de ajunsese acolo.
Deodat l t recu un fior. l rpiser".
nt m plrile uluit oare din t ren i revenir fugit iv n m int e. Se desfurau n
secven e rapide ca la cinem at ograf. Defilar i st rinul din com part im ent cu
at it udinea lui bizar, i individul cu haine n carouri, i t ipul cu m ut r de
boxer, insul cu haine albe de ant ung... plonjonul n abisul nop ii l fcu iar s

prag se cont urau dou siluet e.


Mircea nchise ochii, prefacindu-se c nu i-a revenit nc din lein. Era o
m sur prudent . Poat e c n acest m od va put ea afla m ai m ult e n legt ur
cu sit ua ia lui.
Cineva aprinse lum ina din cabin. Auzi un glas de bas dogit .
L-au plit ru. Nu vezi, nici pn acum nu i-a revenit n fire.
Mircea sim i o m n aspr, care-l apuc de ncheiet ur i-i lu pulsul.
Norm al ! rost i oarecum m irat glasul dogit . Ar t rebui s-i revin.
Dac nu-l cur ai pe Nino, se t erm ina cu Vincenzo.
Don Vincenzo, ncule.
Eh, ar t rebui s- i fie recunosct or. Nino era gat a s-l njunghie. i
at unci adio Don Vincenzo. Toarn-i n cap o gleat cu ap, s vezi cum se
t rezet e.
Dac n-a ine la t ine, t e-a lsa s-o faci. A m ai ncercat unul s-l
st ropeasc n glum cu ap rece... A fost ult im a lui glum , Ugo, m it it elule.
Ct eva clipe cei doi brba i t cur.
n m int ea lui Mircea ncepu s se fac lum in. Era luat drept alt ul. Int rase
nt r-o ncurct ur din care nu t ia cum avea s m ai ias. Dac cei doi ar
descoperi c nu el era Don Vincenzo, ar fi capabili s-l om oare. Ast a cu at t
m ai m ult cu ct ar put ea s presupun c el l ucisese pe adevrat ul Don
Vincenzo. Pn s se lm ureasc lucrurile l-ar fi lichidat .
M uit la el i nu-m i vine s cred, rost i iari glasul dogit . Nici urm de
bist uriu.
Dac n-o fi el ?
Cum s nu fie el ? Trenul, num rul cabinei, port -bonheur-ul, prezen a
oam enilor lui Cirro, bra ul dislocat al lui Luis...
Tot i-a venit unul de hac.
M, ie i s-a fcut de scrm neal. Tu nu-l cunot i pe Vincenzo. Dac
nu l-ar fi t rdat Jack...
S aduc nit e am oniac, spuse t nrul.
Da, nu e rea ideea. S-i dm pu in pe la nas, glsui bt rnul.
Mircea fu cuprins de panic. Trebuia s int re n rol m ai naint e ca t nrul
s vin cu am oniacul. Afar de st a sit ua ia ncepuse s-l int ereseze. Nu
venise el aici n cut area avent urii ? Era servit pe t av.
ncepu deci s geam uor. Fcu o m icare, apos deschise ochii, li nchise
iari, ca i cnd l-ar fi orbit lum ina, dup care clipi, pref cndu-se nc
buim ac.
Vincenzo, biat ule !
Asupra lui se plec un om vrst nic, corpolent , nervos, cu apc neagr.
Zm bea cu gura pn la urechi, art n-du-i din ii nnegri i de t ut un.
Te m ai doare ?
Mircea bolborosi, abia int eligibil.
Ap... ap...
Im ediat , Vincenzo. Ugo ! st rig bt rnul. Ugo ! Ugo sosi cu o st icl de
am oniac.
Las am oniacul i adu pu in ap.
Ugo se execut i reapru cu un pahar cu ap.
i-a venit n fire, unchiule ? nt reb Ugo de ast dat cu oarecare
respect .
Don Vincenzo t reaz im punea alt considera ie.
Cu gest uri blnde, unchiul ddu lui Mircea s bea.

Cnd erai m ic t e ineam pe genunchi.


Mircea m urm ur cu prefcut bucurie.
Unchiul Gino ! ... Au, au ! se vait el, ducnd m na la cap. nchise iari
ochii.
Adu am oniac, Ugo ! st rig unchiul Gino. Mircea i redeschise.
Nu. Nu-i nevoie. M sim t m ai bine. Unchiul Gino i frec voios palm ele.
Bine c t e vd iari zdravn. M-am t em ut c i-au fcut de pet recanie
oam enii lui Cirro. Nino Zanot t i t e-a pocnit n cret et cu at t a set e, nct m iam zis c i-a zdrobit east a. Dar i eu l-am achit at . I-am gurit foale cu t rei
gloan e.
Nu zu ? ! bigui Mircea.
Am picat la anc. Tocm ai cnd Nino t e t rsnea n noalele capului... Era
bine s ne fi urcat n t ren de la Rom a. Te-am fi aprat de oam enii lui Cirro.
Tu ai inut m or i s nu ne urcm dect la Form io. Ti-am n eles n- r un
fel calculul. N-ai vrut s fii vzut n t ovria noast r, ca s nu at ragi at en ia
asupra t a. Dar t e-ai bizuit prea m ult pe noua t a m ut r. Jack t e-a vndut .
Canalia ! fcu Mircea.
Alt fel cum credeai c t e-ar fi ident ificat Luis ? N u sem eni deloc cu
vechile t ale fot ografii. l privi ndelung, analizndu-i fiecare t rst ur a fe ei.
M, dar bine li-a m ai aranjat doct orul m ut ra. La un m om ent dat
ncepusem s m nt reb dac et i nt r-adevr t u. Num ai l> ort -bonlieur-ul
st a pe care l- am gsit asupra t a m i-a risipit bnuielile, zise el, slt nd n
palm fisa cu cap de m ort i port ocal. I-o nt inse. Poft im . M bucur c ai
;> st rat -o.
Mircea o lu s se uit e la ea cu prefcut em o ie.
Se put ea s nu o pst rez ? Arunc o nad, i m ai iduci am int e de
vrem urile acelea ?
Unchiul Gino zm bi nost algic.
Eu s nu-m i aduc am int e ? Erai un nprst oc. M m apoiasem cu t aict u de la Messina. Fcusem t reab bun acolo. Ca s srbt orim succesul
ne-am dus la un bar. De acolo m -am ales cu fisa cu cap de m ort . Tu cum ii
vzut -o m i-ai i luat -o. Al naibii copil m ai erai. Apuc-t or. nc de pe at unci
prom it eai. l cont em pl iari : Mi, dar frum os t e-a m ai fcut doct orul. Nici
m aic-t a, dac ar m ai t ri, nu t e-ar recunoat e.
Biat a de ea, suspin Mircea. Ce fem eie !
Minunat , biet e... i, zi, l-ai plt it scum p pe doct or ca s t e fac at t
de art os ?
Zece m ii de dolari, spuse Mircea la nt m plare.
Scum p al dracului, dar face. Pe Dillinger nu 1-a reuit t ot at t de bine.
D-aia l-au i cur at oam enii din F.B.I. E adevrat c n ult im a vrem e
chirurgia est et ic a progresat m ult . Servesc la ceva i doct orii t ia, pe care
eu i socot eam buni num ai s nt ind obrajii czu i ai fem eilor bt rne... Uit e,
s i-l prezint pe Ugo. Snt e i pu in neam uri.
Bun ziua, Don Vincenzo, rost i cu deferent t nrul. Mt ua m ea
dinspre m am , Genoveffa, a fost m rit at cu vrul unchiului dum it ale
dinspre t at , Tom m aso.
Ah, da ! exclam Mircea cu afect at voioie. Grozav om unchiul
Tom m aso.
Bravo, Vincenzo, int erveni unchiul Gino. Ai o m em orie ! Cnd prin ii t i
au plecat la New York abia dac m plinisei pat ru aniori... Biet ul t aic-t u !
Ce m oart e groaznic !

! ... i m aic-t a s piar ars! Adevrul e c t rgea cam m ult la m sea.


Mi-a spus m ie Taddeo. i m ai obinuia s i fum eze n pat ...
Mircea oft plin de com pasiune.
Dac ai t i cit m -am st rduit s o dezbar...
i frat ele t u ? nt reb iari Gino.
Cu el e o povest e lung.
S nu-m i spui c t e-ai cert at cu Spiridone. Era un biat t are blajin. Tu
ai fost nc de m ic un bt u i jum t at e. Dar Silvia, Sist o. Sim one, Pam filo
ce m ai fac ?
M-am cam rupt de ei, spuse Mircea cu jum t at e de glas.
Ru, biat ule, l dojeni unchiul Gino. Nu t rebuie s dai cu piciorul
neam urilor, orict ai ajunge de sus. Ehe, i s-a cam urcat succesul la cap.
nt r-un rnd, Don Serafino spunea c nu m ai vrea s m ai aib de-a face cu
t ine. Dar i-a t recut ... Unchiul Gino scoase din buzunarul hainei negre o pip
i o pung cu t ut un. Cu gest uri dorn oale, ncepu s nfunde t ut un n pip.
Tut un sicilian, rost i el. Cel m ai arom at din lum e. Al ii rd de m ine. Cic nu m
pricep. Dar eu t iu m ai bine. Ugo, po i s pleci. Am ceva de discut at cu
Vincenzo.
Ugo iei de-a-ndarat elea. Nu reuea s-i desprind privirile de chipul lui
Mircea. Se m piedic de prag i abia scp s nu se nt ind pe podea ct era
de lung.
nchise cu grij ua n urm a Iui.
Ai vzut cum se uit la t ine ? zm bi unchiul Gino. Te invidiaz. n lum e
nu snt doi Vincenzo.
IVIiicea surise palid.
Nu e chiar aa. Unchiul Gino i aprinse pipa.
Las, nu m ai face pe m odest ul. Se aplec la urechea lui Mircea i l
nt reb confiden ial : Ia zi, Vincenzo, c i oam eni ai cspit cu m na t a ?
Mircea t ui ncurcat .
N-a put ea s spun...
De m ine t e feret i ? nt reb unchiul Gino cu m h-nire. Num ai n jurnale
s-a scris de cinci ini. Pe Diam ond nu l-ai cur at t u ?
Mircea ncerc s recapit uleze t ot c cit ise n pres despre lum ea
gangst erilor din Am erica. Bt rnul i vorbise despre New York, despre o
execu ie pe scaunul elect ric ; ast a nsem na c t eat rul isprvilor personajului
pe care-l nt rupa se sit ua desigur, n St at ele Unit e. i am int i brusc c cit ise
dem ult despre un oarecare Vincenzo Genovese, unul dint re capii t raficului
int erna ional de st upefiant e. Inclus de F.B.I. nt r-un grup de gangst eri not orii
de origine it alian care urm au s fie expulza i n St at ele Unit e, Genovese
avusese ghinionul s fie im plicat nt re t im p, n asasinarea unor agen i ai
Biroului Narcot icelor. Ca s scape de scaunul elect ric, se fcuse nevzut . De
at unci l cut au t oat e poli iile din em isfera occident al. Mircea regret a c nu
se docum ent ase m ai t em einic n acest dom eniu. Dac-l nt ruchipa pe
Vincenzo Genovese t rebuia s joace t are. Opera ia chirurgical est et ic la
care se supusese acest gangst er pent ru a-i schim ba nf iarea cu scopul
de a scpa de urm rirea aut orit ilor i probabil i de rzbunarea vreunei
bande rivale st t ea la baza unui t ruc care put ea s aib consecin e t ragice.
Ce se va nt m pla dac Vincenzo Genovese va aprea pe neat ept at e
dezvluindu-i ast fel im post ura ? Ori dac se va ivi vreun ins care cunot ea
noul chip al gangst erului ?
ndat ce se va vedea pe uscat va profit a de ocazie spre a-i lua

Slim s-a ales cu ceea ce t rebuia s se aleag.


t iu. Zece gloan e n burt ! nt ot deauna am spus c violen a i va
cauza neplceri. Vezi ce-ai p it ? Dac nici Onorat a Fam ilie n-a m ai put ut s
t e ajut e...
Nu m plng, zise Mircea st rduindu-se s nu spun prea m ult .
Onorat a Fam ilie era desigur, o expresie care ascundea o organiza ie
put ernic. M-am aflat adesea n sit ua ii grele, cont inu Mircea, fr s fiu
ajut at cum ar fi t rebuit ...
Nu crt i, Vincenzo, l dojeni unchiul Gino. Ai not ri au fcut t ot ce-au
put ut . Vrei s spui c nu-i aa ?
Mircea ncerc s se ridice nt r-un cot . ,
Prefer s t ac. Au! Iar m doare !
Te las s t e odihnet i, spuse unchiul Gino. Avem t ot t im pul s m ai
st m de vorb. Vrei un pahar de Marsala sau de Et na ? O s t e pun pe
picioare !
A prefera un whisky, zise Mircea. n Am erica m -am nv at cu but ura
ast a.
Bluful era m ai m ult dect necesar n act uala sit ua ie.
Whisky ? Unchiul Gino se scarpir n cap. S-l nt reb pe Ugo dac are
pu in whisky pe bord. Tinerii t ia se t opesc dup but urile st rine. Se ridic
de pe scaun i se ndrept spre u- Se opri cu m na pe clan . Mine sear,
la Palerm o.
Mircea nregist ra ast fel nc un am nunt . Mergeau la Palerm o. n lum ea
Mafiei. Deoarece nghi i n sec. Mafia. Nu cum va int rase n m ijlocul oam enilor
Mafiei ? Cunot ea reput a ia acest ei organiza ii.
Unchiul Gino ieea t ocm ai pe u, cnd Mircea se sim i ispit it s-l st rige
napoi i s-i dest inuie t ot ul. Ua se nchise. Mircea supin adnc. Pierduse o
ocazie.
Pest e pu in t im p i fcu apari ia Ugo. Un Ugo dom est icit care aducea o
st icl de whisky.
Unchiul Gino m i-a vorbit m ult despre dum neat a, spuse el dest upnd
st icla.
Cu ap ? nt reb el.
Sec replic Mircea cu em faz, i plcea s-l im presioneze pe t inerelul
acest a im berb. i-am urm rit act ivit at ea la New York, Don Vincenzo spuse
Ugo, n vrem e ce-i t urna but ura n pahar.
Am auzit i despre isprvile dum it ale la Chicago, i la S a n Francisco.
Mat arella i-a dat m ult de lucru ? Hm ! replic Mircea cu nepsare. Nu prea.
Ugo fcu ochii m ari. Se spune c i Capone i-a t iut de fric lui Maia rella.
Mircea rse cu afect at m odest ie,
Capone, Mat arella reprezint t recut ul.
N-ai vrea s m iei cu dum neat a. Don Vincenzo ? nt reb sfios Ugo.
Mircea i ncre i sprncenele,
Unde s t e iau ?
La New York. Cnd ai s t e nt orci la New York. 1 Yod c ai s t e nt orci
n St at ele Unit e, nu-i aa ?
Da, desigur, rspunse Mircea. ndat ce-m i aranjez t reburile.;.
Am auzit c num ai dum it ale i t ie de fric Don Ct rro. i Piesele de 90
se t em de sosirea dum it ale la Palerm o. Cic ai s t e dedai la violen e...
Depinde, replic Mircea, nt rebndu-se ce nsem n a u acele Piese de
90.

A nceput s se lum ineze. Pn disear snt em la Lipari.


Deci nu m ergem direct la Palerm o" , reflect Mircea. Ugo iei din cabin.
Rm as singur, Mircea se ridic n coat e. Durerea de cap l lsase, n schim b
se sim ea nc am e it . Se pipi n cret et . i crescuse un cucui ct un ou de
porum bel, dureros la at ingere. Se uit n jur. Se afla nt r-o cabin st rim t , cu
pat ru cuet e, cu un dulpior i cu dou hublouri, unul n dreapt a i alt ul n
st nga. Deduse c se alia pe un vas de m ic t onaj, probabil o nav
pescreasc.
n cabin st ruia m iros de pet e, de cauciuc ncins i de benzin.
La capt ul cuet ei vzu ag at nt r-un cui haina gris-fer a adevrat ului
Vincenzo Genovese. Toat e valizele i ale lui i ale lui Genovese erau
ornduit e dup m rim i pe cuet a din fa . Bagajele pe care le m ot enise fr
voie cereau a fi cercet at e. Trebuia s se deprind cu ele ca i cnd ar fi fost
ale lui.
Cobor de pe cuet . Am e eala l fcu s se sprijine ct eva clipe de peret e.
Dup ce-i reveni, se apropie de valizele lui Genovese. Erau t rei la
num r. Scoase- cheile din buzunarul hainei gris-fer i le descuie pe rnd. n
prim ele dou gsi ct e un cost um de lust rin, unul alb i alt ui gri nchis,
cm i, cravat e, pijam ale i o t rus de t oalet . Nici unul din acest e obiect e
nu avea m onogram sau m arca furnizorului. n a t reia valiza se aflau pant ofi
vreo opt perechi de calit at e excep ional i cu o linie foart e m odern.
Genovese fusese desigur un m are am at or de ncl m int e frum oas. i
pant ofii erau fr m arc.
Mircea nchise valizele, vr cheile n buzunarul pant alonilor, alt uri de
cheile lui i se nt inse pe cuet . Cabina valsa parc n jurul su. St t use
prea m ult t im p n picioare. Urm rile lovit urii din ajun se fceau nc sim it e.
A ipi...
Cnd se t rezi, soarele pt rundea pot op prin hublouri, n cabin era
nbuit or de cald. Ar fi deschis hublourile dac nu s-ar fi t em ut c jerbele de
ap st rnit e de m ersul vasului ar fi pt runs nunt ru.
i consult ceasul de m n. Zece i jum t at e.
Capul nu-l m ai durea. I se fcuse n. schim b o foam e st ranic.
Parc la com and, Ugo int r cu o t av ncrcat cu un m ic dejun. Ou,
unc, past a con sarde, cat olii i o st icl de Moscat o.
Mircea goli la repezeal farfuriile, sub plivirile adm irat ive ale t nrului.
Ddea t ocm ai pest e cap un pahar cu vin, cnd unchiul Gino i fcu apari ia.
Ei t e sim i m ai bine, Vincenzo ? l nt reb el jovial.
Snt nc buim ac, m in i Mircea. Am m om ent e n c a r e nici nu t iu
unde m aflu, cont inu el, ducndu-i m i n a l a frunt e.
Adopt ase aceast linie de conduit , spre a-i just ifica event ualele scpri
de m em orie. Va evit a ast fel m ult e ncurct uri.
Ar fi bine s iei pe punt e, l pov ui unchiul Gino. Aerul curat are s- i
m ai lim pezeasc pu in capul.
M-au pocnit zdravn, st rui Mircea s brodeze pe aceeai t em . E de
m irare c nu m i-au zdrobit east a.
Cnd s ias din cabin, Ugo i puse pe um eri haina.
Bat e t are vnt ul. S nu rcet i.
Mircea i m ul um i, zm bindu-i condescendent .
Ajuns pe punt e, aspir adnc aerul proaspt i srat a l m rii. Se sim i
nviorat . Ugo avusese drept at e. Sufla un Vnt nprasnic. Mersul vijelios al
vasului sporea curent ul.

dant elat .
Dac n-ar fi t rebuit s facem un scurt popas la Li pari, n noapt ea ast a
am fi luat m asa la Palerm o, zise unchiul Gino.
Mircea se feri s cear explica ii. n elepciunea proverbului t cerea e de
aur" i gsea n cazul st a cea m ai deplin ilust rare. Trebuia s descopere
singur cheia enigm elor, asem enea unui m odern Perseu n lupt cu Meduza.
De dat a ast a Meduza se ident ifica, pare-se, cu Mafia.
Curent ul st rnit de m ersul vasului era at t de put ernic, nct Mircea i
t rase pe m neci haina, care i venea foart e bine. i nfund m inile n
buzunar.
Gonet e frum os, nu-i aa ? zm bi unchiul Gino. Mot oare Rolls-Royce.
Mircea ciuli urechile. Mot oare Rolls-Royce pe un vas, aparent , at t de
vet ust ! Ciud eniile se ineau lan ...
Curnd dup lsat ul serii, t recur prin preajm a insulei St rom boli.
Vulcanul aflat nt r-una din erup iile sale periodice arunca pe cer o lum in
purpurie. Cderea m at erialelor vulcanice n m are, la Sciara del Fuoco, oferea
un spect acol dant esc.
Mircea st t ea rezem at de parapet ul de lem n i se uit a cu nesa la creast a
m unt elui m podobit cu o cunun roiat ic.
Apoi vulcanul St rom boli rm ase n urm .
Pe nveliul m rii se fugreau jucu scnt eieri fosforescent e. S-ar fi zis c
m iriade de licurici se at ernuser pest e leagnul valurilor.
Trecur i pe lng st nca bazalt ic abrupt a Iui St rom bolichio i dup o
jum t at e de or de m ers, vasu! i ncet ini vit eza. La prova apruse-o m as
neagr, cu povrniuri repezi, argint at e pe alocuri de ploaia razelor lunii.
Mot oarele ncet ar brusc s m ai huruie. Se at ernu o linit e adnc,
nt rerupt doar de lipi t ul valurilor ce se loveau de pnt ecele vasului.
Dei se aflau n largul m rii, sufla de undeva o boare uoar, ncrcat cu
m iresm e de flori i de... port ocale. Da. De port ocale.
Unchiul Gino se apropie de Mir cea. Pufia din pipa lui m arinreasc i se
uit a at ent spre m asa nt unecat de la prova.
Apru i Ugo, urm at de doi ini din echipajul vasului.
Ct e ceasul, Ugo ? nt reb unchiul Gino.
La lum ina unei lant erne elect rice, Ugo se uit la ceasul su br ar.
Nout i apt esprezece, zise el. Unchiul Gino pufi i m ai t are din pip.
La nou i zece Michelot t o t rebuia s fie aici.
S nu se fi nt m plat ceva, opina Ugo. Unchiul Gino l privi fr s-i
rspund. In afar de fapt ul c pufia des din pip, nim ic nu-i t rda
nelinit ea.
O fi nt rziat cu descrcat ul, zise unul din nso it orii lui Ugo, un brbos
cu ceaf de t aur.
S ne apropiem de golf ule ? nt reb Ugo. Nu, rspunse scurt
unchiul Gino.
At ept area se prelungea. Abia dup vreun sfert de or se auzi n
deprt are bzit ul unui m ot or. Michelot t o ! zise brbosul.
Unchiul Gino fcu sem n cu capul spre brbos, care duse un deget la
apc i cobor la m ot oare. Al doilea insot it or al Iui Ugo, un t ip scund i vnjos
eu bra e lungi ca de urangut an i picioare ndoit e n afar, ca dou
parant eze, t recu la t im on.
Bzit ul brcii cu m ot or cret ea n int ensit at e. Dup o coast st ncoas a
insulei apru siluet a neagr a unui vas.

Trec pe recep ie ! Gat a.


Cornut aparat ul pe recep ie i at ept , In difuzorul aparat ului se auzi
replica.
Aici - Taorm ina, aici Taorm ina. Snt prezent , Tih n i Ic. apt e st ele de
argint . Trec pe recep ie.
Aici Tibru, aici Tibru ! apt e sfenice de aur. Apropie-t e ! Gat a.
Ugo i ag de gt cureaua aparat ului, apoi scoase clin buzunar un
pachet de igri Cam ei.
Servi i-v, Don Vincenzo, zise el nt inzm du-i pachet ul pe care-l izbi n
fund cu un bobrnac, fcnd s ias pe jum t at e o igar.
Mircea lu igara. Cu o m icare iut e Ugo scoase un pist ol ndrept ndu-l
spre piept ul lui Mircea, care t resri, sim ind n t ot corpul un fior rece. Ugo
aps pe t rgaci. Din pist olul-brichet ni o flacr.
Mircea i aprinse igara. Fiorul de ghea ls locul unei ndueli
fierbin i, abundent e, care-i um ezi n ct eva clipe cm aa.
Grazie ! zise el st pnindu-i em o ia.
Avusese un m om ent de slbiciune care ar fi put ut t rezi bnuieli. Nu era.
deprins cu asem enea sit ua ii. Sim i inst inct iv privirile nedum erit e ale lui Gino
a int it e asupra sa. Trebuia s gseasc la repezeal o just ificare a t re- sririi
sale n fa a pist olului-brichet . Sim ula o nou t resrire i i duse m na la
cap, fcnd o schim de durere.
Ce ai '? nt reb unchiul Gino.
M t rec nit e junghiuri prin cap...
Vasul lui Michelot t o se apropiase sim it or. Deodat o lum in alb se
aprinse pe cat arg.
Idiot ul ! Ce l-o fi apucat ? exclam furios unchiul Gino. Ugo, spune-i s
st ing im ediat lum ina.
Ugo ddu s m anipuleze aparat ul.
Calm , Mircea nt inse m na st ing oprindu-l pe Ugo s t reac pe
t ransm isie, iar cu dreapt a fcu un gest elocvent . - Pist olul ! rost i el grav.
Uluit de t onul lui Mircea, Ugo se execut . Scoase din buzunar un pist ol cu
surdin i i-l nt inse.
Mircea lu pist olul i m ai naint e ca Gino s fi put ut schi a un gest de
m pot riv ire, t rase un foc n direc ia vasului. Lum ina alb se st inse.
Sim i o m are sat isfac ie. Tot a fost bun la ceva i st agiul m ilit ar. Nu luase
el pe degeaba insigna celui m ai bun t rgt or la int pe divizie.
Unchiul Gino se uit adm irat iv la Mircea, apoi nt oarse capul spre Ugo.
Ei ! Te m ai ndoiet i ? Num ai Vincenzo put ea s fac una ca ast a. Apoi
se adres lui Mircea : Mi, biat ule, aici nu snt em n Am erica.
Nici o grij, spuse Mircea cu calm , napoind pist olul lui Ugo. De obicei
nu port arm e de foc. Am vrut num ai s vd dac m ai snt n st are de ceva
dup lovit ura aia pct oas.
nt re t im p nava lui Michelot t o se apropiase. Cele dou vase abordar. Un
brbat sub ire sri cu agilit at e de m aim u pest e cele dou parapet e,
oprindu-se lng unchiul Gino.
Nu t rebuia s t ragi, Don Gino. S-a aprins din greeal, se scuz noul
venit .
Bine, bine, Michelot t o, zise unchiul Gino aspru. Ce-a fost nt rzierea
ast a ?
Transbordarea. Iar au lipsit zece lzi. ase de Cam ei i pat ru de Philip
Morris.

lipsit , Michelot t o, din t ransport ul Genovese ?


Michelot t o i frec brbia.
O p t . apt e Chest erfield i una Corona-Coronas.
i havanele snt scum pe, Vincenzo, zise unchiul fino. O lad cu havane
face ct zece de Chest erfield.
Nu se poat e s fi lipsit , ripost Mircea cu gravi-lat e.
Ba se poat e, replic b os Michelot t o. Eu le-am luat n prim ire.
Unchiul Gino zm bi ciudat .
S v fac prezent rile : Michelot t o Perenze, Vincenzo Genovese.
Michelot t o cunot ea faim a lui Vincenzo Genovese, sup r a num it n cercurile
m afiot e din New York i Chicago V i n c e n t t he Killer.
m i pare foart e ru, dar st a e adevrul, Mist er Genovese.
Se uit fix la Mircea. Fot ografia lui Genovese pe care o vzuse nt r-at t ea
ziare nu se pot rivea deloc cu m ut ra int erlocut orului.
Unchiul Gino i cit i n ochi nedum erirea.
Ai de a face cu adevrat ul Vincenzo Genovese. Pot B t e asigur, rost i
el sec, punnd capt discu iei.
M supr chest ia cu lzile, zise Mircea, adopt nd un aer n epat .
Fii linit it , nu e vina t a, biat ule, spuse unchiul Gino. Pe drum se
nt m pl m ult e. Dar i dibuim noi pe ho i. n snul Onorat ei Fam ilii n-au ce
cut a indivizii necinst i i.
Om ul st a nu e lipsit de um or" , cuget am uzat Mircea.
Michelot t o ne nso et i la Palerm o, spuse unchiul Gino. Michelot t o se
ncrunt .
i t reburile de aici...
Le lai pe seam a lui Albanese. Porunca lui Don Scrafino.
Bine, dar...
Nici un dar...
At unci, m duc s-m i iau lucrurile.
Bine. ns nt r-o jum t at e de or s fii napoi. Unchiul,Gino i nt oarse
spat ele. Se adres apoi lui Mir-cea : Vincenzo, n noapt ea ast a t ragem un
chef la Li pari cu cel m ai bun vin. Am s vd dac renum ele t u se confirm .
Calo Vessalone m i spunea deunzi c et i n st are s golet i o st icl de vin
dint r-o singur sorbit ur... Iar m ine n zori, ne cont inum drum ul spre
Palerm o...
n dim inea a urm t oare, Mircea zcu n cuet a sa pn la ora prinzului.
ncercase s in vit ejet e piept unchiului Gino, un but or de nalt clas
i- s-i pst reze t ot odat net irbit reput a ia pe care i-o at ribuise Calo
Vessalone. Nu era el novice ia but ur, dar print re cam pioni nu se put ea n
nici un caz num ra. Golise dou st icle de Lipari i o st icl de Marsala, apoi
pret ext ase o recidiv a durerilor de cap.
Drum ul de la circium i pn la barc l fcuse spri-jinindu-se de bra ul
lui Ugo i blest em ndu-i junghiurile din cret et .
Dorm ise adnc. Fr vise. Se t rezise m ahm ur, cu gura am ar si capul
greu.
Cnd si am int i de isprvile pe care le fcuser cu t o ii la chef, l t recur
nduelile. Nu cum va scpase vreo vorb care s-l dea de gol ? La be ie
om ul spune vrut e si nevrut e. Mircea i cont rolase fiecare gest , fiecare cuvnt . Nu-si am int ea s fi fcut vreo prost ie. Tot ui... Bu-ser i m ncaser pe
nt recut e... Cnt aser, t rseser cu pist oalele... Cu zece focuri, Mircea
decapit ase zece st icle de Marsala, spre ent uziasm ul com esenilor.

punt e.
Coast ele st ncoase ale Siciliei se profilau la orizont . Soarele le nvluia
nt r-o lum in t randafirie.
Unchiul Gino iei. jovial n nt m pinarea lui Mircea.
Ei, ai dorm it bine ? Te-ai t rezit la t im p. Pest e un sfert de or debarcm
la Cast ellam are. Iar disear snt em la Palerm o. Don Serafino t e at eapt cu
m asa.
Mircea i um fl piept ul cu aer.
Ah, de aici sim m iresm ele Siciliei ! exclam el cu pat os. Chem area
pm nt ului nat al e m ai put ernic dect orice...
Cnd vasul acost la Cast ellam are, cerul n asfin it s e m purpurase ca o
m ant ie im perial.
Pe chei i at ept au t rei brba i n haine nchise la culoare. Chipurile lor
erau im pasibile ca. nit e m t i.
Tot ul e n regul, lfano ? nt reb unchiul Gino, ndat ce puse piciorul
pe pm nt .
Unul dint re cei t rei fcu un pas.
Da ! rspunse el m onosilabic.
Ia-o naint e ! zise unchiul Gino.
Mircea era ncadrat de Ugo i de Michelot t o. nso it orii lui Alfano
t recuser n urm a grupului.
Se ndrept ar cu t o ii spre o st rdu care se deschidea nt re dou
ant repozit e drpnat e. Int rar n prim ul ant repozit , print r-o u cu t ocul
lsat nt r-o part e, dar care se deschidea foart e uor, in ciuda aspect ului ei
ve-l ust . n hala nt unecoas, pardosit cu cim ent i t ransform at n garaj,
at ept au dou aut om obile negre. Un Buick Elect ra i lm Fial 2300.
Alfano deschise ua Bm ck-ului.
Poft i i !
Unchiul Gino se opri n drept ul celeilalt e m aini.
Nu, Ugo, t u o iei naint e cu Buick-ul. Lucio i Giu-seppe m erg cu t ine.
Alfano ne nso et e pe noi.
Unchiul Gino, Mircea i Michelot t o se aezar pe banchet a din spat e a
Fiat -ului. Alfano t recu lng ofer.
Buick-ul sem naliza cu farurile. Port arul garajului apru din cabina sa cu
pere i de st icl i aps pe but onul fixat n dreapt a unor por i nalt e ct
peret ele. Cant urile se deschiser uor prin culisare.
Mainile dem arar.
Buick-ul iei cel dint i, legnndu-se pe am ort izoarele elast ice. Fi-ul l
urm la vreo cincizeci de m et ri.
Mircea era nedum erit . De ce preferase unchiul Gino s foloseasc Fiaiul ? Se feri ns a pune vreo nt rebare.
Tot unchiul Gino i ddu o explica ie pe t on de glum :
Nu-m i plac Buick-urile. nt m plarea a fcut s am dou accident e pe
m aini de ast ea. De at unci, s nu Ie m ai vd.
Explica ia era evident t ras de pr. Michelot t o i Al-fano rser ca de o
glum bun. Mircea i ddea seam a c adevrat ul ei n eles era alt ul. l va
afla el m ai t rziu.
St rbt ur o st rad ngust , pavat cu bolovani jde ru i m rginit cu
case albe drpnat e, propt it e parc unele de alt ele.

ridica un vrt ej de praf, pe care din fericire vnt ul l repezea spre st nga
oselei.
Cu gest uri dom oale, unchiul Gino scosese din buzunarul port ierei din
part ea sa un pist ol-m it ralier Para-bellum , cu t reizeci i dou de focuri, pe
care-l exam ina pe t oat e fe ele.
Bine uns, rost i laconic.
Din buzunarul celeilalt e port iere, Michelot t o t rase un pist ol-m it ralier pe
care Mircea nu reui s-l ident ifice. Prea de provenien englezeasc.
i Alfano fcu aceeai opera ie. Scoase o puc-m i-t ralier Browning i o
puse pe genunchi.
Te pom enet i c t ia vor s m cure e dup ce ieim n plin cm p" , i
zise Mircea uor alarm at . l linit ea oarecum gndul c indivizii ar fi put ut s
scape de el pe m are, i nc fr nici un risc, dac ar fi avut de gnd s-o fac.
Unchiul Gino i nt inse pist olul.
Poat e i va fi de folos. Don Cirro se ine iari de capul nost ru. Sper
s-i rect ige suprem a ia. Idiot ul !
i dum neat a ? nt reb Mircea.
Eu am arm a m ea, zm bi unchiul Gino, bt ndu-se uor cu palm a pest e
um flt ura pe care o fcea haina n part ea st ing a piept ului.
Mircea sim i o furnicare prin ira spinrii. Avent ura ncepuse s-l
capt iveze, era ca nt r-un film cu gangst eri.
Dup vreo douzeci de m inut e de m ers, ajunser nt r-o osea larg.
Cot ir spre st nga.
Peisajul era oarecum arid. St nci i piet re golae st rpungeau parc
scoar a dealurilor bine acoperit e pe alocuri cu vii.
Unchiul Gino, at t de volubil pe m are, pst ra acum o t cere m ohort .
i aprinsese iari pipa i pufia alene. Privirile sale reu eau s scrut eze
ns fiecare col de st nc pe lng care t receau cu m aina. Tot at t de at en i
erau i Michelot t o Alfano.
Pest e zece m inut e snt em la Alcam o, spuse n .Tuit unchiul Gino,
pest e o jum t at e de or la Part inico, i a r pest e o or la Palerm o. Se izbi cu
palm ele pest e genunchi. Pest e o or noi o s ne nfrupt m cu fazan i caviar
la Don Serafino, iar Ugo o s-i st rng la piept logodnica. Izbucni n rs. S- a
logodit cu o scoab. O pocit anie slab i sfrijit , in loc s-i aleag o fait
durdulie. Eh, t ineret ul de azi...
Michelot t o rdea n col ul gurii.
Alfano i oferul nu schi au nici sun zm bet . Alfano st t ea ncordat ca un
anim al la pnd.
Pe dreapt a oselei se ^ rea n deprt are, print re dou culm i de deal, o
coloan de fum negru, care se nl a vlt ucindu-se spre vzduh.
La Calat afim i ! ... Arde ! spuse Alfano laconic Clile lui Don Albano.
Aha ! m orm i unchiul Gino.
Alalt ieri i-a gsit vit ele m oart e pe t cm p, relu Alfano, cu acelai
glas egal.
Aha !
Pun rm ag c pn la sfrit ul spt m nii ine vinde m oia. La pre ul
fixat de noi...
Aha !
Mircea sim i un fior. i ddea seam a nc o dat c avea de-a face cu
oam eni cari nu se ddeau napoi de la nim ic.
Mainile t recur ca o t rom b prin Alcam o.

Care Girolam o ?
Mcelarul. Dar l-am pot olit noi. Dou zile a t urbat cut ndu-i copilul.
Nu 1-a gsit dect dup ce i-a plt it pizzu. i cu dobnd. Pent ru nt rziere...
Aha !
Lui Mircea nu-i fu greu s n eleag sensul cuvnt ului pizzu. Oam enii
plt eau ca s-i asigure prot ec ia" ... Soarele se cufundase dincolo de
orizont . Era nc lum in.
Im ensa cupol a cerului vioriu se sprijinea pe coloane nevzut e.
Coline ondulat e, cu pant e acoperit e de vii, se desfurau de o part e i de
alt a a drum ului.
Cnd int rar n Part inico, reclam ele lum inoase ncepuser s se aprind.
Oam enii ieiser la plim bare pe st rada principal. n fa a unei case cu
st orurile lsat e, at rna un drapel negru. Brba i i fem ei n haine cernit e
st t eau n drept ul por ii.
Cine a m urit ? nt reb unchiul Gino, sco ndu-i pipa din gur.
Alvaro Mannara, spuse Alfano calm . Suferea de o boal fr leac. Avea
m nerim e la lim b...
Lui Mircea i se ridicase un nod n gt lej. l st rangula em o ia. Unchiul Gino
se nt oarse spre el :
Ei, ce zici de oam enii not ri, Vincenzo ?
m i plac, zise Mircea, silindu-se s par ct m ai jovial. Snt operat ivi.
De la Part inico oseaua porni s urce erpuit oare m plnt ndu-se n
m asivul m unt os, pe care t rebuia s-l st rbat spre a cobor la Palerm o.
Dist an a dint re Fiat i m aina dinaint e se m en inea const ant . Lsar n
dreapt a vrful Vut ura, n st nga m unt ele Gibilforni i se avnt ar n jos pe
serpent inele care coborau spre Cast ellano. n deprt are se zrea oraul
palerm o, ncadrat de m un ii Pelleregrino i Grifone. Golful Palerm o i
desfura pn la orizont apele violet e.
Mircea adm ir cu nesa m rea a privelit e.
Mai aveau vreo doi kilom et ri pn la Passo di Rigona. oseaua se depna
acum dreapt . naint e Buick-ul gonea
OU aproape o sut de kilom et ri pe or. Fiat -ul l urm a i idei ca o um br.
Deodat , dint r-un drum care se deschidea spre st nga,
lni o m ain albast r, care t aie drum ul Bm cfc-ului. Se iuzi un rpit de
m it ralier. ......
Mircea asist uluit la scena.care se desfur cu vi-icza fulgerului. Buickul scpat de sub cont rol, porni spre Ireapt a; prsi oseaua i se rost ogoli de
ct eva ori. Se auzi o explozie, apoi o lim b de foc se avnt spre cer.
Maina albast r i m ri vit eza ndrept ndu-se spre Passo di Rigona.
Siluet a ei se m icor n zare.
Alfano i Michelot t o ridicar inst inct iv arm ele.
Nu ! porunci sec unchiul Gino.
i lsm s ne scape ? st rig furios Michelot t o. Cnd Fiat -ul ajunse n
drept ul aut om obilului care ardea ca o t orfc, unchiul Gino ordon scurt .
Opret e !
Fiat -ul st opa n scrnet de frne.
Cu agilit at e surprinzt oare pent ru vrst a lui, unchiul Gino sri din m ain
i se ndrept n fug spre carcas incandescent a Bwicfc-ului.
Mircea, Michelot t o i Alfano l urm ar.
Unchiul Gino se opri la c iva pai de rugul care rs-pndea m iros de

avem noi, adug el dup ct eva clipe. Se nt oarse spre Mircea. Ar fi fost al
t reilea accident ... i ult im ul... Se scarpin n brbie. Prim irea ast a ia pent ru
t ine, Vincenzo. A put ea s jur. Se ndrept spre
Fiat . Michelot t o bolborosi indignat .
I-am lsat s ne scape...
Alfano i nclet ase flcile i nu scoase o vorb. Mircea sim i c i se
ngust eaz brusc gulerul. Avent ura ncepea s ia o nt orst ur pu in plcut .
Unchiul Gino se uit crunt la Michelot t o :
Ce-ai fi vrut ? S ne fi bt ut cu m it ralierele pe st rzile oraului ? S ne
fi urcat t oat poli ia n cap ?
Te-ai fcut prea prudent , Don Gino, zise Michelot t o, dndu-se la o part e
ast fel nct Mircea s se urce t o F i a t . . Ar fi fost m ai bine...
Gura ! i-o ret ez unchiul: Gino.
Michelot t o m irii ca un dulu; pus pe har , dar nm m ai st rui s-i
cont inue fraza. Se urcar cu t o ii n m aini.
E bine s disprem cit m ai repede de aiei,, zise lanehiul Gino. Curioii
i carabinierii nu vor nt rzia s; feai nval...
Fiat -ul se puse n m icare* . Travers cu m are vit ez Passo di Eigona i se
avnt pe oseaua care ducea la Palerm o. '
m i las gura ap cnd m gndesc la caviarul de fi* Don.- Seraf ino,
zise im chiul Gino, aprinzndu-i dini nou pipa, care apucase s se st ing,..
*
* *
Mna fin i ngrijit a lui Don Serafino ridic paharul eu am panie.
Flcruile sfenicelor de argint de pe m as se reflect au n crist alele bizat at e
i n por elarm rie fine.
n cinst ea Iui Vincenzo Genovese, fiu rt cit or al Siciliei, nt ors print re
ai si.
To i convivii se ridicar n picioare, nl nd ca la porunc paharele.
Mircea im rfum i rnefinrndu-se cerem onios. Se eon-form a- prot ocolului
st oet , im pus de prezen a lui. Pa Serafinoi
Don Serafino i m uie buzele sub iri i vinet e n am pania acidulat .
Paharele fur golit e pn la fund.. Convivii se aezar din nou pe scaune.
Vincenzo, zise Don Serafino, et i un om abi nu num ai n afaceri, dar i
n folosirea for ei.
Un brbat foart e elegant , eu o expresie irom e n oehi-i cenuii, iscodit ori
i plini de ndrzneal, zm bi enigm at ic. Avea siluet a i gest urile unui act or
de cinem a eare se t ie punct ul de at rac ie al t ut uror.
Te felicit , Vincenzoi pent ra m odul discret n eare fc-ai. lichidat pe Jack
t eaa. I s-a gsit cadavrul pe t erasem ent ul cii ferat e, ciuruit de gloan e...
Dar cu biet ul rom n ce-ai avut ?
Mircea ncre i din sprncene. Sim i c i se t aie respirat ia. Rom nul? Ce
com plica ii int erveniser! Reui t o t u s i s- i pst reze calm ul.
Adic ? rost i el cu afect at im pert inen .
Drag Vincenzo, int erveni Don Serafino cu t act , depart e de noi s- i
cerem socot eala. Rem arcm num ai c m oart ea rom nului ar put ea s
at rag dup sine o pub l i c i l a t e cam suprt oare. Mai era i scriit or.
Probabil c a fost silit s-l suprim e i pe rom n, .I N C unchiul Gino
srindu-i n ajut or. Mart orii inoport uni...
n It alia e recom andabil s fii m ai prudent i m ai... t em perat , zise

Orice slbiciune put ea s-l cost e scum p. Fcuse o experien n acest


sens pe vas i nu m ai voia s-o repet e...
Joe, Vincenzo, bast a, bast a ! rost i Don Serafino, aut orit ar. Nu-m i plac
cert urile. Joe i est e priet en. n sarcina lui se afl paza dum it ale.
Am vzut cit e de eficient paza ast a. Num ai gra ie lui Don Gino m ai
snt 'acum n via .
Don Cirro i va prim i pedeapsa, zise Joe cu rceal.
i um plu paharul cu am panie i-l ddu pest e cap.
Toat discu ia fusese urm rit n t cere de un al cincilea personaj, care
i revrsa pe scaun corpolen a ele-fant in. Ochii i erau ngropa i n osnz.
In part ea dreapt a gt ului diform at rna o prot uberant care-i acoperea n
part e gulerul hainei. Minile-i sem nau cu nit e perni e. Mest eca dom ol
caviarul am int ind o rum egt oare.
Din m asa aceast a de carne iei un glas sub ire ca un falset de eunuc.
Las laudele, Joe. De m ult ne t ot am enin i cu pedepsirea lui Cirro. i pe
el l doare n fund de t ine. Scuza i expresia, Don Serafino. S vorbim m ai
bine de lucruri serioase. Cnd sosesc igrile, Gino ?
Gino se scarpin n cret et .
Ce e azi ? Mar i ? Vineri le ai la Cast ellam are. Ah! Tot n legt ur cu
igrile. Nu snt m ul um it de Mi-chelot t o. Pret inde cam des" c lipsesc lzi
cu igri.
Don Serafino se servi cu o pulp de fazan.
Vincenzo, crezi c pn la sfrit ul spt m nii soset e i t ransport ul t u
cu st upefiant e ? nt reb el.
Nu m -ar bucura deloc s soseasc at t de repede, zise elefant inul,
nt rerupndu-i rum egat ul. A vrea s dispun de t ot efect ivul pent ru
st upefiant e.
Ai dest ui oam eni, Don Calo, la Cast ellam are, zise Joe.
Vezi- i de sect orul t u, replic Don Calo, servin-du-se cu o nou por ie
de caviar.
La nevoie i t rim it nt riri de la Trapani, zise unchiul Gino.
n clipa aceea se deschise ua. Int r o fat de vreo opt sprezece ani, o
drcoaic vioaie cu pr i ochi de crbune, cu sni obraznici, corp ispit it or i
picioare lungi de balerin. Purt a o rochie nvoalt , de m uselin alb, st ropit
cu paiet e. Sandalele aurii cu t ocuri nalt e, se arm onizau cu o geant m ic de
fir, pe care noua venit o rot ea asem enea unei sfrleze, pe deget ul art t or.
Fat a l srut pe Don Serafino pe obraz, fcu un sem n voios cu m na spre
ceilal i convivi, se uit plcut surprins la Mircea, apoi se aez pe unul din
cele dou scaune rm ase libere.
La ora ast a se vine la m as ? o dojeni cu o um br de asprim e Don
Serafino.
Croit oreasa e de vin, ciripi fat a. Mi-a adus rochia abia acum zece
m inut e. Cum era s vin ? Goal ?
Don Serafino clt in din cap, m anifest ndu-i n acest chip inofensiv
cont rariet at ea.
Ce lim baj, Lucia, ce lim baj ! Ce i-or fi nchipuind priet enii despre t ine
? Lucia ridic din um eri, cu drgla nepsare. Ai dulapurile pline cu
rochii, st rui Don Serafino.
Snt dem odat e, t oat e snt dem odat e, t at . Vrei s spun lum ea c fiica
lui Don Serafino nu t ie s se m brace ?
Fat a accept pu in caviar i o felie de piept de fazan.

Ah, am uit at s i1 prezint pe Vincenzo, zise el. Biat sim pat ic, nu-i
aa ?
Lucia arunc o privire expert asupra lui Mircea, care se nclin cu
am abilit at e. l plcuse din prim a clip.
Joci t enis ? nt reb ea.
M descurc...
Am s t e invit la un m eci. Vreau s t e bat . Mircea zm bi.
S m ba i ? Te-am suprat cu ceva, sgnorina Lucia ?
Fat a rse, art ndu-i din ii albi, superbi.
Mircea observ c Joe l privea cu o expresie nvenir nat . Nu cum va era
gelos ? Ast a ar com plica i m ai m ult lucrurile.
Rest ul cinei, conversa ia se nvrt i num ai n jurul Luciei care t uruia cu
nesecat verv despre m od, film e, sport uri naut ice i n special despre
m uzica de jaz, m area ei pasiune.
naint ea desert ului, Lucia se ridic de la m as.
Tat , am plecat . La zece m at eapt Caria. Trec s o iau cu m aina.
Snt em invit at e la o serat .
Ce serat ? nt reb Don Serafino.
Eu t e nt reb pe dum neat a cnd iei n ora ? rost i ea cu adorabil
im pert inen .
Salut flut urndu-i m na, apoi prsi n fug ncperea.
Don Serafino oft i se nt oarse spre Joe, cruia i arunc o privire
nt rebt oare.
Nici o grij, zise Joe, sigur de sine. Am dat dispozi ie s fie pzit de
opt oam eni.
Num ai s nu observe. Ar face un scandal... Ar spune c o spionez.
Elefant inul se nfrupt a poft icios dint r-o piersic uria, zem oas i
nm iresm at .
Ar t rebui s fi i m ai energic, Don Serafino, spuse el ridicnd sent en ios
m na.
Dac ai fi n locul m eu..., oft iari am fit rionul. Dar t u nu t ii ce
nseam n s ai copii.
Slav Dom nului ! exclam Don Calo.
Mine s-m i spui ce localuri a m ai cut reierat Lucia, se adres lui Joe
Don Serafino.
O.K.
Don Serafino se uit Ia ceas.
Trziu. Trebuie s v prsesc, priet eni. Medicii m i-au recom andat
odihn, linit e... Nu am part e ns nici de una, nici de alt a.
St rnse m ina oaspe ilor si, apoi prsi sufrageria. Joe se apropie de
Mircea.
Nu vrei s ne ncheiem seara la un bar ? Vorbea at t de priet enos, nct
t rezea bnuieli.
Dac i face plcere...
Hai cu noi, unchiule Gino. Pe dum neat a nu t e invit , Don Calo. t iu c
nu- i plac dancingurile. Pcat ! Dac ai dansa, i-ai m ai rem edia siluet a.
Don Calo i aprinse o havan :
M sim t foart e bine aa cum snt . Am plecat .
Venim i noi, zise unchiul Gino.
Cnd ieir din cas, Don Calo arunc o privire lung asupra cerului

Don Calo art cu deget ul unul din m iriadele de at ri care m podobeau


vzduhul :
Aia de colo e st eaua dum it ale. O vezi ? Alt uri de st eaua lui Joe... Ei
drcie, Joe ! St eaua t a e ngrijort or de palid...
Joe i st rnse eu cochet rie nodul de la cravat .
Crezi ? Pe a dum it aie nu o m ai vd de loc. Don Calo rse, slt indu-i
abdom enul.
Cobor scrile lat e de piat r i se urc n Pont iac-ul su care se ls pe o
part e. Lng ofer st t ea Lueky Balest rere, om ul de ncredere a lui Don Calo.
Pont iac-ul plec ncet , urm at ndeaproape de o m ain ocupat de t rei
indivizi cu m ut re pat ibulare.
Aut om obilul Iui Joe, un Chrysler Im periul, opri in drept ul scrii.
Joe, Mircea i unchiul Gino se aezar pe banchet a din fund. n fa ,
alt uri de ofer, se afla un t ip n haine nchise, cu o m it ralier pe genunchi.
n clipa cnd Chrysler-ul se puse n m icare aprur alt e dou aut om obile,
care l ncadrar. Unul naint e, cellalt n urm .
,.Ce lux de precau iune" , cuget Mircea.
Chrysler-ul prsi cu m ersul su lent i m aiest uos grdina vilei lui Don
Serafino i se angaja pe st rada linit it , reziden ial, st rjuit de copaci
seculari.
Dint r-o alee lum inat slab de ct eva lam padare nvluit e n ieder apru
brusc o lim uzin neagr, cu faruri put ernice, orbit oare, care t ie drum ul
Chrysler-ului, silindu-l s st opeze.
Mircea t resri.
oferul lim uzinei negre rsuci fulgert or volanul, ev-lnd n ult im ul
m om ent ciocnirea. Apoi se pierdu cu aceeai vit ez pe o st rad lt uralnic.
Nensem nat t rebuie s- i par oraul st a dup ce i-ai pet recut m ai
t oat via a Ia New-York, spuse calm unchiul Gino. Ai s t e deprnzi anevoie
eu at m osfera ast a pat riarhal.
Pat riarhal ?" reflect Mircea. Nu s-ar spune c era t ocm ai pat riarhal.
Incident ul de la Passo di Rigona, care-l cost ase via a pe biet ul Ugo, dovedea
t ocm ai cont rariul.
Joe scoase din buzunar nit e docum ent e.
Poft im , Vincenzo, zise el. Noile dum it aie act e. De acum naint e ai s t e
num et i Vincenzo Scaccia.
Mircea le lu nepst or i le vr n buzunar, fr s lc priveasc. S-ar fi
zis c t oat via a um blase cu act e false.
Tot t im pul ederii dum it aie la Palerm o, adug Joe, ai s locuiet i la
hot elul Miram ar. E plasat nt r-o pozi ie avant ajoas. i-am rezervat un
apart am ent . Pat ru oam eni vor fade de paz cu schim bul, zi i noapt e.
Mul um esc, rost i Mircea, ca i cnd acest e m suri nu 1- ar fi
im presionat deloc.
In realit at e supravegherea aceast a perm anent ncepuse s-l indispun.
Chrysler-ul st rbt u ct eva st rzi nt unecoase, t ravers un bulevard
lum inat a giorno, cu t rot uarele t ixit e de noct am buli i dup ce t recu print r-o
pia cu un m onum ent de m arm ur alb, cot i pe o st rad st rim t , cu
crcium i i dancinguri de o cat egorie nu t ocm ai select .
Opri n drept ul unei case cu aspect burghez. O scar cu vreo zece t rept e
urca pn la o,, u de st ejar m asiv, deasupra creia scria cu lit ere albast re
de neon Ricardo.
Aici se poat e bea cel m ai bun scot ch, spuse Joe, co-bornd din m ain.

t rei lovit uri scurt e.


Localul se deschide pent ru public doar cu o or naint e de m iezul
nop ii, explic Joe.
Le deschise un individ m asiv, cu nasul st rivit i care purt a cu st ngcie un
sm oching prea st rim t . Cerberul salut cu respect pe Joe i pe unchiul Gino.
Lui Mircea nu-i ddu dect o at en ie m oderat . Nu-l cunot ea.
Joe i conduse invit a ii de-a lungul unui culoar acoperit cu un covor rou,
pn nt r-o ncpere de propor ii m ijlocii, cu m su e m ici, lm pi cu abajur i
lum ini difuze. Un plat ou de dans, est rada orchest rei i un bar am enajat lng
int rare cont ribuiau s creeze o at m osfer boem .
Ce zici ? exclam Joe, frecndu-i m inile. Uit e, pn i pe ziduri nu snt
aninat e dect reclam e cu but uri am ericane.
Num ai dou m ese erau ocupat e de obinui i ai localului.
La pian, un grsun cu o havan n col ul gurii cin t a un blues din NewOrleans. Chelnerii, asist a i de picoli e t inere, cu fust e scurt e, care le ddeau
nf iarea unor balerine, st t eau pe lng m ese, at ept nd clien ii. Mat re
d'hot el-ui, grav, im pozant , n frac, cu vest i papion negru, se grbi s ias
n nt m pinarea lui Joe i a nso it orilor acest uia. Zm bind servil, i conduse la
o m as lng plat oul de dans. Sosi i chelnerul cu picoli a sa. Fat a s t ot fi
avut apt esprezece ani. era foart e d r a g u t a i m ai ales apet isant -de
proaspt .
Joe o bt u pest e olduri.
Fat a i zm bi cu silit am abilit at e.
Whisky, com and el. Valuri de t ohisky. De care vrei, Vincenzo? Whit e
Horse, House o f Lords, Hig, lohnny Walker ?
Bourbon, zise Mircea.
Whisky am erican, oft nost algic Joe. Nu po i uit a The St at es. Te cred.
Nici eu nu le pot uit a. Proast idee n i avut cret inii din F.B.I. cnd ne-au
expediat n Europa.
Picoli a aduse paharele.
Joe i fcu t rengar cu ochiul, apoi se plec la ure-i lira lui Vincenzo.
Ce zici ? n Liberia ar face senza ie. i la Bahia
0 avea succes.
Mircea sim i c i se ncre et e pielea. n elesese sensul orbelor lui Joe.
Chelnerul sosi cu st icla de whisky.
Pent ru m ine Marsala, porunci unchiul Gino.
Joe era cu chef. Art a lui Mircea o priet enie deosebit . Buse zdravn la
cin i acum golea pahar dup pahar.
I n vino verit as, prea el s spun. Mircea era ns m ai nencrezt or dect
Sfnt ul Tom a. Bnuia c Joe facerea s-l ct ige pent ru a-l folosi, probabil,
m pot riva lui don Calo. i presupunerile lui nu erau greit e.
Joe rezist a zdravn la but ur. Ar fi put ut s consum e Inc o dat pe at t ,
fr s-i piard cont rolul asupra sa.
i unchiul Gino fcuse de pet recanie la dou st icle de Marsala i acum o
at aca pe a t reia.
nt re t im p localul se um pluse de clien i. Orchest ra cnt a un t wist
ant renant . Perechile se m bulzeau pe plat o u l de dans. Inst ala ia de aer
condi ionat nu reuea s elim ine fum ul de igar din ncpere.
Dup m iezul nop ii, unchiul Gino se duse la t oalet .
Profit nd de ocazie c rm sese singur cu Mircea, Joc l apuc priet enos
pe dup um eri.

Mai goli un pahar. Term in- i whisky-ul, Vincenzo, c se nclzet e.


Ciocnir paharele. Succes la Palerm o, Vincenzo !
Succes, Joe !
Joe l privi cu dragost e.
Drag Vincenzo, noi am put ea face t reab bun m preun. S fim ca
fra ii...
Cain i Abel", reflect Mircea.
Dac ne-am uni for ele, cont inu Joe, am ajunge n scurt t im p st pnii
Siciliei. De Don Cirro i de leaht a lui am eu grij. Don Serafino n-o m ai
duce m ult . Se spune c are cancer. Don Calo vrea s-i ia locul. Dar i lipset e dinam ism ul. E priceput la socot eli. Are ns cap de int endent , nu de ef
al Mafiei. Mai snt vreo doi-t rei candida i. Dar i nlt ur eu. Joe l bt u pe
um r. Vino alt uri de m ine, Vincenzo, i- i fgduiesc un viit or cum n-a
cunoscut alt fiu al Siciliei.
Unchiul Gino apru legnndu-se print re m ese. Se aez greoi pe scaunul
su. Vru s-i t oarne vin n pahar, dar din st icla de Marsala nu curser dect
ct eva pict uri.
Joe, zise el cu m ust rare. De m ine n-ai grij. Bine c-a venit Vincenzo.
Paharul lui e plin. Dar de al m eu nici c- i pas. Pot s m or de set e.
Gaspare ! st rig Joe, m plet icindu-se uor n lim b.
Chelnerul se apropie n grab. .. Gaspare... adu dou...
Taci, Joe ! ... i t ie vorba unchiul Gino. O duzin de st icle, Gaspare.
Im ediat , Don Gino, rost i chelnerul, plecnd s execut e com anda.
In ct eva clipe se napoie cu st iclele de Marsala. Picoli a l urm a cu o nou
frapier plin cu ghea . Joe sufl la urechea lui Mircea :
Ca s vezi ct in la t ine, Vincenzo... Da, da, sim pat iile i ant ipat iile snt
inst inct ive... I i pun la dispozi ie un Masserat t i blindat . Cu care um blam
num ai eu. Are num ere anjabile, m it raliere de 20 m m la bord, st a ie Radar
pent ru cea , post de em isie-recep ie, post de t eleviziune i arunct oare de
fum ...
Pe la orele t rei din noapt e, unchiul Gino se uit la ceas :
Haidem la culcare. Mine avem t reab. Eu t rebuie s pregt esc
t ransport ul igrilor. i t u, Joe, t ii ct e ai de fcut .
Joe achit not a de plat .
Ieir din local, salut a i pn la pm nt de chelneri i de m at re d'hdt el.
St rbt ur din nou culoarul. Brbat ul n sm oching le deschise ua,
ploconindu-se.
Pornir pe scri n jos.
Unchiul Gino se uit la cer :
Pest e un sfert de or ncepe s se lum ineze. oferul lui Joe cobor din
m ain i deschise port iera din spat e.
In clipa aceea Mircea avu im presia c se dezln uie infernul.
Un foc violent de m it ralier rbufni din dreapt a i din st nga. Alt e
m it raliere ncepur s t rag de undeva, de sus.
Joe i unchiul Gino se aruncar la pm nt . Uluit , Mircea le urm pilda.
Oam enii din garda lui Joe ripost ar, punndu-i m it ralierele n func ie.
Adpost i i dup propriile lor m aini, pornir s t rag n cele dou
aut om obile, care i copleeau cu foc din flancuri.
Mircea sim i sub obrazul su rceala asfalt ului. Gloan ele i uierau pe la
ureche. O bucat de t encuial i czu pe ceaf.
n m ain ! st rig Joe. E blindat .

M-au at ins ! scrni el, ducndu-i m na la picior. Un om czu horcind


lng Mircea. Mit raliera i scpase din m n.
Te-au lovit , unchiule Gino ?
n bra , ripost el i ncepu s se t rasc spre au-, t om obil. oferul lui
Joe ncrem enise cu capul pe rigol. Din t m pl i se scurgea un fir de
snge.
Mircea apuc inst inct iv m it raliera czut alt uri de el. Trndu-se pe burt
ca o oprl, reui s ajung la adpost ul m ainii. De acolo ncepu s t rag
spre ferest rele casei din fa . Lupt a acum pent ru a-i apra pielea. Schim bul
de rafale dur ct eva secunde. Apoi rpit ul m it ralierelor de sus ncet s se
m ai aud.
Mircea zm bi t rium ft or. Fcuse t reab bun. Se repezi la Joe, pe care l
ridic de jos. l t r pn la m ain. Izbut i s-l urce nunt ru fr a fi nim eri i
de gloan ele care plouau lat eral.
Apoi t ot at t de brusc pe ct se dezln uise, rpit ul m it ralierelor ncet .
Mainile at acan ilor dem arar n t rom b, ndeprt n-du-se una spre un capt
al st rzii, cealalt n direc ia opus.
La uri sem n al lui Joe, un om din gard se apropie n fug :
t erge i-o ! ... Im ediat ! ... rost i el aproape nt r-un geam t .
n ct eva clipe, supravie uit orii urcar n cele dou m aini de escort pe
m or i i pe rni i. Num rt oarea urm a s se fac m ai t rziu. Apoi
aut om obilele pornir cu m are vit ez.
Joe rm sese s supravegheze nt reaga opera ie.
La volanul aut om obilului su t recuse nso it orul oferului ucis.
Se auzir din deprt are sirenele m ainilor poli iei.
D-i drum ul, zise Joe print re din i. Rana de la picior l durea ngrozit or.
Se nt oarse spre Mircea i zm bi.
Se pare c i dat orez via a, Vincenzo.
I-o dat orezi. Joe, nt ri unchiul Gino. Aut om obilul porni.
La Miram ar, m ai ordon Joe noului conduct or al m ainii. S-l lsm pe
Don Vincenzo.
*
* *
Carabinierii sosi i la fa a locului nu gsir dect blt oace de snge,
geam uri fcut e ndri, urm e de gloan e pe ziduri...
Nu reuir s ob in nici o m rt urie. Locat arii cldirilor din jur, fiind
int eroga i, declarar c dorm iser i nu auziser nim ic. Localul Ricardo era
nchis. Clien ii i personalul de serviciu ieiser print r-o u flin dos, care
rspundea nt r-o alee lat eral.
*
* *
Tonino Rindone i aprinse nervos un Luky St rike. St rivi nt re deget e
pachet ul gol i-l arunc furios pe fereast ra port ierei.
Al cincilea pachet ? nt reb flegm at ic Paulo Ga-i'iano, rezem ndu-i
bra ele de volan.
Rindone se m ul um i s njure im personal.
Cam illo Pisciot a, care st t ea rst ignit pe banchet a din spat e i m est eca
alene un chewing gum , rspunse n locul lui Rindone.

arunc ochii pe ceasul de bord. Rse t eat ral i fcu un gest larg, ca i cnd sar fi aflat pe scen.
Tonino Rindone, paznicul unei fet icane, exclam el cu fals
dezinvolt ur. Apoi se ncrunt iari. Sun frum os, nu-i aa ?
Ehe, cnd fet icana e fiica lui Don Serafino, se schim b chest ia, zise
Cam illo Pisciot a.
Dou m aini i opt oam eni im obiliza i pent ru capriciile dom nioarei
Lucia, relu Tonino Rindone pe acelai t on ar gos.
Ce-or fi fcnd confra ii din m aina cealalt ? se nt reb Cam illo
Pisciot a, scuipndu-i gum a de m est ecat pe geam . Ia d-m i t elefonul, s-i
m ai t rezesc pu in.
Las-i n pace. Sau nu t e-a njurat nim eni azi ? Crezi c ei snt m ai veseli
? zise Gariano. Hei, pare c se sparge pet recerea. Invit a ii au nceput s
plece.
Mainile parcat e n fa a vilei plecau una ct e una. Dup o jum t at e de or
de at ept are nu m ai rm ase dect un Mercury alb decapot abil.
Ce zice i, fra ilor ? Ast a nu se grbet e deloc s plece, zise Paulo,
uit ndu-se la int rarea lum inat a vilei.
Mai at ept ar o jum t at e de or. Lum inile de la ferest re ncepur s se
st ing. Se st inser i aplicele de fier forjat de la int rare.
Tonino Cam illo i Paulo se privir vag ngrijora i.
Dom enico Massara, care se plim base pn at unci pe t rot uar, bg capul
pe geam . Avea nasul coroiat ca un papagal.
Ce facem fra ilor ? Are de gnd s doarm aici ? Telefonul de bord
zbrni scurt .
Pt iu, fir-ar al dracului m -am speriat , fcu Paulo i ridic recept orul.
Ce-o fi cu fat a ? se auzi n aparat un glas rguit . Mai at ept m m ult ?
S se duc Tonino s vad ce est e. S nu se fi nt m plat ceva.
Paulo se nt oarse spre Tonino.
Auzi ce spune Corado. Du-t e i vezi ce-i cu fat a.
Tonino cobor din m ain, arunc igarea, apoi i ridic brcinarul. Cu
pas legnat se ndrept spre int rarea vilei. Urc cele pat ru t rept e de piat r i
sun.
Trecur ct eva m inut e. Auzi dinunt ru zgom ot de pai. Ferst ruica
zbrelit ncadrat n u se deschise.
Pe cine cut a i ?
Signorina Lucia di Mauro, v rog.
Signorina Lucia a plecat de m ult , rspunse glasul din dosul uii. Tonino
sim i c i se t aie picioarele i c t ot sngele i se suie n cap.
A plecat ? Nu se poat e. Maina dnsei e aici, bolborosi el art nd cu
m na spre Mercwry-ul decapot abil.
Ast a nu m ai pot s t iu, rspunse glasul. Mai dori i ceva ?
Min i ! E nunt ru, se rst i Tonino. Deschide ua;
Toat lum ea doarm e. N-ave i cu cine vorbi.
Cheam pe st pna casei.
Marchessina Giullia s-a culcat . Nu pot s-o t rezesc.
Deschide ua, dac nu vrei s-o sparg, zise Tonino sco nd pist olul de
sub hain.
At ept a i s-o chem pe Marchessina Giullia.
Te sft uiesc s t e grbet i.
Cam illo i cu Dom enico se .apropiar de Tonino. Apru i Nico Gent ile

Se ngroa glum a, m orm i Cam illo. Ferst ruica uii se deschise iari.
De dat a ast a se auzi un glas cnt at de fem eie.
Ce dori i ?
Signorina Lucia, repet Tonino.
A plecat de vreo dou ore cu un t nr.
Ce t nr ? vorbi repezit Tonino.
Un st udent .
Cum l cheam ?
Nu snt la int erogat oriu, replic aspru glasul de fem eie. Ferst ruica fu
t rnt it zgom ot os.
Signorina, v rog, signorina, int erveni polit icos Nico.
Nu m ai prim ir nici un rspuns.
Eh ! Cum o scoat em la capt ? nt reb Cam illo n-cepnd s m est ece o
nou gum . Dac n-o gsim , dm de dracu.
Nu m ai lungi i vorba, zise Nico. Haide i s rscolim oraul. Alt ceva m ai
bun nu avem de fcut .
Pe unde dracu a ieit ? exclam Tonino.
Ce t e m iri ? Palat ul st a t rebuie s aib o duzin de ieiri...
*
* *
In apart am ent ul su de la Miram ar, Mircea se plim ba furios, ca un t igru n
cuc.
De t rei zile, de cnd se afla la Palerm o i se bucura de ospit alit at ea lui
Don
Serafino, era n m od pract ic prizonierul oam enilor lui Joe Mar cucei. Ori de
ct e ori ieea n ora cu m aina pe care i-o pusese Joe la dispozi ie, era urm at
de un Alfa-Rom eo negru cu pat ru oam eni narm a i, care se schim bau n t ure
de ct e pt ore.
Dac se ducea la rest aurant , doi din acet ia se~ aezau la o m as
alt urat . Dac se plim ba pe jos, ori int ra prin m agazine, aceiai oam eni l
urm au ca nit e um bre.
In condi iile acest ea era cu neput in s fug sau s ia legt ur cu poli ia,
aa cum i pusese n gnd.
Cnd cit ise n ziare despre presupus sa m oart e, rsese acru.
Gat a. M-au i nm orm nt at ... Trebuie s int ru n cont act eu lega ia,
noast r... Cu poli ia... S le dau de vest e c snt viu... Cum s ajung ns la
poli ie ?... Telefonul ? Convorbirile m ele t elefonice snt desigur int ercept at e...
Dac a scpa pent ru ct eva m om ent e de supraveghere i a folosi un
t elefon public, a put ea s iau legt ura cu poli ia... Ar m ai fi o solu ie. S m
opresc n fa a prim ului agent de poli ie sau s int ru n prim ul, com isariat . Sm i declin num ele i calit at ea i s le solicit prot ec ia. Snt ns
inconvenient e... Oam enii lui Joe n-ar ezit a s m ext erm ine. Mijloacele snt
dest ule. De la m pucarea n plin st rad i pn la ot rvirea n celul... Pe de
alt part e, am int rat nt r-o hor care a nceput s m pasioneze... Beneficiez
de un com plex de m prejurri at t de form idabile, nct ar prea de necrezut .
Tot ui corespund realit ii. Am int rat aproape fr nici o dificult at e n brlogul lupilor. Ca s ob in un asem enea rezult at , det ect ivii i agen ii
acoperi i ai poli iei t rebuie s t reac prin ncercri grele i s nfrunt e m ari
prim ejdii... Noblesse oblige, spun francezii. Nu pot i de alt fel nici nu m ai
vreau s m ai dau napoi. Snt pe punct ul de a dezvlui secret e pe care
Int erpolul se st rduiet e zadarnic s le pt rund. Int erpolul nu a reuit pn

voi iei viu i nevt m at din aceast t evat ur, s-m i scriu rom anul de
ivent uri. Un rom an t rit ... Pira ii i las pent ru alt dat ... Iii definit iv am de-a
face t ot cu un soi de pira i. Pira i ai secolului douzeci. Mi int eresan i poat e
dect ..."
Un ciocnit n u l fcu pe Mircea s pun capt gandurilor.
Int r !
Unchiul Gino int r pufind t act icos din pip. apca lui neagr era lsat
m ai pe o part e ca de obi-i ei. Prea bine dispus. i duse deget ul la cozoroc.
Salut , Vincenzo. Se cufund n pernele canapelei de lng fereast r. Un
pahar cu Mar sala, biat ule, cont inu el. Snt m ai uscat dect Sahara.
Mircea scoase din dulpiorul-bar o st icl cu vin i dou pahare. Le puse
pe o m su , la ndem na unchiului Gino.
Ce- i m ai face bra ul ? nt reb el.
Mi-a t recut . N-a fost dect o zgriet ur. i Joe e pe vindecat e.
Unchiul Gino ddu pest e cap t rei pahare la rnd. Cu dosul palm ei se
t erse la gur.
Ct e ceasul, Vincenzo ? Mircea i consult ceasul de m n.
Opt pat ruzeci.
Unchiul Gino rse, apoi i t urn nc un pahar.
La opt pat ruzeci i cinci de m inut e, exact , garajul cent ral al lui Don
Cirro va sri n aer... Cist ernei cu benzin care alim ent eaz rezervorul
subt eran de carburan i al garajului i s-a at aat n noapt ea ast a de ct re
oam enii not ri o vent uz prevzut cu un m ecanism cu nt rziere, care va
face s explodeze o ncrct ur cu t rot il.
i n-o s-o observe nim eni ?
Vent uza e prins pe asiu. ncrct ura poat e arunca n aer o cldire cu
cinci et aje. Lovit ura est e dubl. Concent rez at en ia bandei lui Don Cirro ct i
a poli iei asupra garajului i degajez n acelai t im p pe oam enii not ri care
opereaz la Cast ellam are...
igrile...
igrile...
Exact . La noapt e le debarc.
Unchiul Gino i bu vinul. Cnd vru s-i um ple din nou paharul,
const at c st icla se golise.
nc unu, biat ule, dac nu vrei s m or de uscciune. Mircea i aduse
alt st icl. O dest up. Um plu paharele. Tem perat m ai et i, -biat ule, spuse
unchiul Gino dup ce-i sorbi vinul. Tu n-ai luat dect dou pahare... Ei, da,
poat e c e m ai bine. n seara ast a Don Serafino vrea s discut e cu t ine.
Mircea i m uie buzele n pahar.
Despre ?
Despre afaceri... Cenu...
Mircea se nt reb ce o fi nsem nnd cenu".
Biet ul Don Serafino ! zise unchiul Gino, cu adnc i am ar
com pt im ire.
Biet ul ? De ce biet ul" ? nt reb Mircea.
E bolnav. Bolnav ca un cine. i Lucia i face nit e m izerii...
Lucia ! rost i Mircea. Frum oas fat ...
i place, nu-i aa ? chicot i unchiul Gino. Cui nu- place ? E ns o
diavoli i jum t at e. t ii ce isprav a fcut ? Acum ct eva seri s-a dus la o
pet recere. n vrem e ce oam enii not ri fceau de paz la int rare, erpoaica a
prsit casa pe o u lat eral.

i s-a nt ors acas dim inea a la apt e.


Tot e bine.
Nu e bine. Don Serafino a t recut prin t oat e spaim ele. i n st area lui
act ual em o iile... Sorbi ult im ele pict uri din pahar, apoi se ridic de pe
canapea. S m ergem , Ne at eapt Don Serafino.
Mircea i pipi buzunarele hainei, apoi ncepu s scot oceasc prin dulap.
Ce cau i ? nt reb unchiul Gino.
Brichet a, zise Mircea. Nu t iu unde am pus-o.
O cut prin t oat e hainele. O gsi n sfrit n vest onul gris-fer al
adevrat ului Vincenzo Genovese. Cnd s-o scoat , ddu pest e fisa cu cap de
m ort . Se uit la fis i o puse m preun cu brichet a n buzunarul hainei lui
albe.
Coborr n holul hot elului.
Pasageri i vizit at ori st t eau pe fot olii i conversau cu voce joas. La
biroul de inform a ii o englezoaic b-t rn, cu o pan de st ru la plrie,
reclam a ceva cu voce ascu it , ca de papagal.
Int rarea biroului era blocat de un grup de t ineri care rdeau cu hohot e
de glum ele unuia dint re ei.
Cei doi oam eni din garda lui Mircea, care st t eau pe o canapea i fum au
plict isi i, srir n picioare cnd l vzur pe unchiul Gino cobornd din
ascensor cu falsul Vincenzo. Unchiul Gino le fcu sem n s rm n pe loc.
Se ndrept au spre ieire, cnd se pom enir nconjura i de t inerii care
st t user pn at unci n ua biroului. Obiect ivele unor aparat e fot ografice
fur a int it e asupra lui Mircea. Fulgerele orbit oare ale flosh-urilor se succedar n ct eva frac iuni de secund.
Andant e all inferno ! zbier unchiul Gino, nfcnd aparat ul prim ului
fot ograf, care-i iei n cale i t rin-t indu-l de pm nt .
Fcu acelai lucru i cu al doilea aparat .
Oam enii din gard int ervenir. Se st rni m are t rboi. Pum nii ncepur s
plou. Un fot ograf se alese cu nasul nsngera de o direct bine plasat .
Alt ul at eriza pe covor, adorm it ca prin farm ec de un upercut npraznic.
Oam enii din gard reuir n m ai pu in de un m inut s-i ndeprt eze pe
inoport uni.
Mircea i unchiul Gino ieir n st rad.
Neobrza i m ai snt i fot ografii t ia ! exclam unchiul Gino. Dar au
prim it o lec ie s-o in m int e...
Un Mercedes albast ru i at ept a la t rot uar. Alt uri de ofer se afla un
bie andru cu plria pe ochi.
Mi-am schim bat m aina, zise unchiul Gino.
Am observat , spuse Marcea, Schim bi m ainile ca pe cravat e. : Se
ndrept ar spre aut om obil. Pe t rot uarul t ixit cu piet oni, firm a de neon a
hot elului arunca o lum in alb, put ernic, ce se revrsa i pest e m ainile
care fiau pe asfalt ul m uiat de cldur.
Deodat , din dreapt a apru o lim uzin Chevrolet albast r, care t rase
lng rigol. Uile lim uzinei se deschiser brusc i dinunt ru fur m pinse
dou corpuri om enet i care se prvlir pe asfalt . Apoi Chevrolet -u\ ni din
loc, ca o rachet , pierzndu-se n m ul im ea m ainilor.
:n jurul celor dou t rupuri nem icat e, se fcu deodat un m are gol.
Mircea avu ast fel prilejul s const at e c pe st rzile oraului Palerm o
curiozit at ea publicului era un fenom en aproape necunoscut . Lum ea se ferea
de com plica ii, n Sicilia circul o zical : Cine e orb, surd i iace t riet e o

Avur ns grij s rm n la dist an . Ochiul lor sfredelea st rada n lung


i n lat . Vegheau s nu se dezln uie vreun at ac al oam enilor lui Don Cirro.
Gaelano i Talu, rost i ncet unchiul Gino. Bie ii bie i..
Abia acum observ Mircea un am nunt care-i scpase la prim a vedere.
Cadavrele care zceau la picioarele unchiului Gino erau st rangulat e cu ct e o
bucat de cablu t elefonic.
Ast a nsem neaz c lovit ura noast r a euat , zise unchiul Gino,
nclet ndu-i pum nii.
Garajul ? nt reb Mircea.
Da. A euat .
Unchiul Gino i scoase pipa i punga de t ut un.
Haidem , Vincenzo, zise el. Lui Don Serafino nu-5 place s at ept e.
Se urcar n Mercedes-ul care porni. Unchiul Gino i aprinse pipa, apoi
rupse t cerea grea care se lsase.
Ciudat ! Foart e ciudat ! Eecul st a m i d de gndit .
Aps pe un but on. Geam ul dint re ei i banchet a oferului se ridic
aut om at .
Acum put em vorbi fr s fim auzi i. De opera ia ast a nu t iau dect
Don Serafino, Joe, Calo, Michelot t o i cu m ine. Unul dint re noi a svrit o
indiscre ie. Poat e m ai m ult dect at t . A t rdat .
i pe cine bnuiet i ? nt reb Mircea.
Unchiul Gino aspir un fum , apoi l azvrli pe nas n dou uvoaie
cenuii...
Don Serafino est e scos din cauz, zise el. Ceilal i ns...
Nu-i t erm in fraza.
Cine a dirijat opera ia ?
Joe.
At unci i Joe t rebuie scos din cauz. Era direct int eresat n succesul
ac iunii, spuse Mircea. .
Don Calo e devot at lui Don Serafino. Iar ideea opera iei a fost a m ea...
Mai rm ne Michelot t o, zise Mircea.
Unchiul Gino aspir iari un fum . l expir dup c-t eva clipe, sub form
de colaci.
Nu pot s spun nc nim ic, rost i el aproape n oapt ...
*
* *
Don Serafino i prim i n bibliot ec. St t ea la biroul su m asiv, cu sculpt uri
m iest rit e.
Pere ii erau acoperi i cu raft uri ncrcat e cu cr i legat e som pt uos.
Don Serafino sem na cu un sfnt bizant in. Fa a-i prelung era lipsit
parc de snge. Ochii adnci i n fundul capului sclipeau febril. Mna-i uscat
bt ea darabana n bra ul je ului.
A i auzit ce s-a nt m plat ? zise el n loc de bun venit .
Am auzit , rost i unchiul Gino m ohort ,
nt r-o spt m n am pierdut unsprezece oam eni. Frum os bilan , n-am
ce zice. Don Cirro i bat e joc de noi.
Deodat ncepu s t ueasc. O t use seac, prelungit , care-i zguduia t ot

Felicit rile m ele, Calo, felicit rile m ele, Joe, zise Don Serafino dup ce1 m ai slbi t uea. S nu p i i la fel i cu igrile.
Don Calo se aez neinvit at nt r-un fot oliu. Era un canon s st ea n
picioare. Don Serafino care se art a foart e st rict cu subalt ernii n ceea ce
privet e prot ocolul era m ai ngduit or cu Don Calo, de care-l apropiau i
vrst a i condi ia social. Am ndoi fceau part e din aceeai lum e. Erau
supravie uit orii unei clase odinioar at it de put ernice, care t indea s dispar.
Alian a cu Mafia le oferea posibilit i nelim it at e i bog ii pe care pe alt cale
nu le-ar fi put ut dobndi.
Mine, la m iezul nop ii, t ransport ul va fi debarcat .
Unde ? La Cast ellam are ? nt reb Don Serafino.
Nu. Lng San Vit o lo Capo.
Dest ina ia ?
Trapani. La pat ru dim inea cam ioanele vor fi la Trapani.
Don Serafino i duse m na la piept . Sim ea n drept ul inim ii o ghear
care-l st rngea, t indu-i respira ia.
Cine conduce opera ia ? nt reb el.
Giuliano secondat de Michelot t o. Unchiul Gino rse n col ul gurii :
Din nou Michelot t o. Mircea se uit brusc la Gino.
Ce vrei s spui ? nt reb Don Serafino. Unchiul Gino se nt oarse spre
Joe i zm bi ironic.
De la un t im p, m ai t oat e opera iile la care part icip Michelot t o dau
gre. i Michelot t o, m i se pare, e om ul dum it ale, Joe.
Joe i ncre i sprncenele.
Nu t e n eleg. Fii m ai explicit . Don Calo i scarpin gua t randafirie.
Ce s zic, m ie vorbele lui Gino m i par foart e explicit e. Unchiul Gino l!
privi pe Joe n ochi :
Nu insinuez nim ic. At ept . In curnd ns, am s-m i spun euvnt ul.
Cnd voi avea cert it udinea.
Obrazul Iui Joe se m purpura de m nie. Se repezi asupra unchiului Gino il nfac de reverul hainei.
Spune t ot , scrni el. C de nu...
Joe ! st rig Don Serafino, ridicndu-se n picioare. Joe !
Dom inat de t onul poruncit or al efului su, Joe ddu drum ul hainei
unchiului Gino. Ironic, unchiul Gino sufl pest e rever, ca i cnd ar fi vrut s-i
scut ure un fir de praf, apoi l scut ur cu deget ele.
Gest ul su de aut orit at e l cost ase pe Don Serafino un efort considerabil.
Gheara din piept se st rnse i m ai m ult . Gfiind se ls n je .
i t ransport ul de st upefiant e ? nt reb el dup ce i m ai reveni. Don
Calo se nt oarse spre Mircea :
Sper, Vncenzo, c i t ransport ul acest a va fi t ot at t de bo^ at ca i cel
de luna t recut .
t i i bine e m i place s lucrez n st il m are, zise Mircea.
Don Calo scoase din buzunar o bat ist n care scuip fr jen.
Banii i prim et i dup ce soset e t ransport ul. Cred c nu m ai e nevoie
sa discut m pre ul...
Mircea zm bi condescendent :
Int en ionam s-l m ajorez. Dar pent ru Don Serafino rm ne acelai.
nt ot deauna m i-a plcut s lucrez cu Vncenzo, zise obezul. Nu e deloc
m eschin.

Deodat gheara din piept porni s-i sfie inim a. i nclet a m inile i i
ls capul pe birou.
Mi-e ru ! bigui el. Mi-e ru.
Joe, cheam servit orul ! porunci Don Calo. S aduc valeriana.
Joe se execut fr s st ea la gnduri. n alt sit ua ie n-ar fi ngduit s i
se dea ordin. Aprur servit orii. Don Calo se sm ulse din fot oliul su i chem
pe m edicul casei. Transport ar pe Don Serafino n dorm it or. l culcar u pat
i l dezbrcar. Sosi i doct orul Giuseppe Mangano, li adm inist rar o injec ie
cu digit alin.
Lucia ! bolborosi Don Serafino. Lucia ! S vin Lucia !
Aduce i-o, zise doct orul Mangano. S-l linit im .
Nicolo, unde e signorina Lucia ? nt reb Don Calo pe unul din servit ori.
Nicolo ridic din um eri :
N-a put ea s v spun, Don Calo. Poat e Nina s t ie.
Cheam -o, porunci obezul.
Nina, cam erist a i confident a Luciei, sosi degrab. Era t nr. Avea ochi
ire i i vioi, ca de vulpe. Dup o scurt ovial, spuse c signorina Lucia se
afl la barul Kit -Kat cu un grup de priet eni.
Cine se duce dup ea ? nt reb Don Calo. Joe se scut ur cu t eam :
Nu vreau s am de-a face cu Lucia.
M vede i pe m ine um blnd prin baruri ? zise obezul irit at .
M duc eu, se oferi at unci unchiul Gino. Vincenzo, hai cu m ine. Cred c
num ai dum neat a ai s fii n st are s-o convingi.
De ce t ocm ai eu ? se apr Mircea.
Nu t e m ai codi, zise unchiul Gino. O faci pent ru Don Serafino. In
m ain unchiul Gino i spuse confiden ial
Don Serafino n-o m ai duce m ult . Sufer i de cancer i de cord. M
nt reb cine are s-i urm eze...
Poat e Joe, opina Mircea. Est e t nr, dinam ic, aut orit ar.
A ! Foc de paie ! Nici Don Calo nu e m ai breaz. Nu vezi ? Se neac n
osnz. nt r-o zi are s-l loveasc dam blaua. Rse sem nificat iv. Cred c
dum neat a ai fi cel m ai nim erit , cont inu el.
Mircea fcu un gest negat iv
Nu aspir nc la cinst ea ast a.
De ce nu ? Moart ea lui Don Serafino are s dezln uie nit e lupt e
int erne ngrozit oare... Mul i i jinduiesc locul. Num ai ct e Piese d e 90 t iu
eu... Legt urile t ale, Vincenzo, cu Orient ul Mijlociu i cu St at ele Unit e, t e
ndrept esc s aspiri la conducerea Onorat ei Fam ilii... Fiindc veni vorba de
Orient ul Mijlociu, Calypso i-a anun at sosirea la nceput ul spt m nii
viit oare. m i perm it s- i dau o pova , Vincenzo. Mret e- i pret en iile. Urc
kilogram ul de opiu la 5 500 de dolari. i s m ai ceri ceva. Part iciparea
direct la beneficiile rezult at e din pre-. lucrarea opiului. Elim in
int erm ediarii, Vincenzo. Nu va fi greu s m onopolizezi t raficul de st upefiant e
europene. t iu c ai legt uri cu Fran a i cu Elve ia. Adm cet e-le. i dac ai
nevoie de colaborat ori, gndet e-t e la m ine... m i placi, Vincenzo. Vreau s
lucrm m preun... ... Mircea i m ul um i i l asigur c-i va analiza sugest iile.
Am de gind s-m i reorganizez re eaua european, spuse el lundu-i
rolul n serios. Regret c am fost nevoit s prsesc St at ele Unit e...
Nim ic nu e im posibil, zm bi unchiul Gino, st rn-gndu-l afect uos de bra .
Ct eva m inut e m ai t rziu sosir la Kit -Kat . Un port ar galonat i salut

foart e scurt vindea igri am ericane unei cet e de bie andri cu pr lung i
haine scurt e.
Apari ia lui Don Gino i a lui Mircea, urm a i de un individ cu m ut r
fioroas i cu m inile afundat e suspect n buzunarele vest onului, fcu m are
im presie. Tinerii se ddur la o part e.
Unchiul Gino i nso it orii si int rar nt r-o ncpere joas, lum inat
discret de lm pi m ult icolore. Un jaz de cinci persoane execut a un swing n
rit m infernal. Toat e m esele erau ocupat e de t ineri. Un brbat nt re dou
vrst e nso it de o fat acoperit cu bijut erii fceau o not discordant . Pe
plat oul st rim t se frecau pn la exasperare perechi am e it e de m uzica
glgioas, de whisky i de m arijuana.
Uit e-o, zise unchiul Gino, art nd cu deget ul spre m arginea din st ing a
plat oului.
Lucia dansa st rns m br iat de un t nr cu o chic neagr i crea ca
de zulus. Fat a l inea cu am ndou m inile pe dup gt .
Unchiul Gino i Mircea se st recurar print re m ese, apropiindu-se de
plat ou.
Lucia nu-i observ dect n clipa cnd ajunser lng e.
Lucia, vino acas, zise unchiul Gino, cu voce t are. Don Serafino are
nevoie de t ine.
Serios ? Nu m ai spune ! replic ea obraznic, cont inund s danseze.
Part enerul ei arunc o privire neagr unchiului Gino. Era m ijlociu de st at ur,
dar avea um erii la i i bra ele vnjoase.
Haidem , Lucia i st rui unchiul Gino, apnacnd-o de ncheiet ura m inii.
Tnrul care o inea de m ijloc l izbi zdravn cu cot ul n coast . Unchiul
Gino icni i i t rase m ina, ducnd-o n locul n care fusese lovit .
Lucia izbucni n rs :
T Vezi dac nu- i ii m inile acas, unchiule Gino ? Rse i t nrul.
n clipa aceea int erveni Mircea.
Lucia, Don Serafino se sim t ru, vrea s t e vad, spuse el dom ol.
Nu ine ! ripost ea. i nu m m ai plict isi i.
B... bast ardule, vezi- i de t reab sau vrei s-o ncasezi si t u... Mircea l
ignor.
Lucia, relu el cu acelai t on blajin. O singur dat vorbesc cu
frum osul. A doua oar t e iau pe sus.
Lucia se st rnse i m ai t are de t nr.
Ce spui, Mrio ?
S ncerce, zise t nrul cu sfidare.
Cu plcere, rost i Mircea; apucnd-o fulgert or de m n i sm ulgnd-o
din bra ele t nrului.
Luat prin surprindere, acest a rm ase uluit pe plat ou.
D-m i drum ul ! prot est Lucia. Mrio !
Precedat de unchiul Gino, Mircea o t rgea de m n, ndrept ndu-se spre
ieire.
Mrio fcu o grim as de ciud. Dint r-un salt de pisic slbat ic ajunse n
spat ele lui Mircea. Cu st nga l nfac de bra , rsucindu-l cu fa a spre el, iar
cu dreapt a i proiect un pum n. In aceeai clip Mircea ddu drum ul Luciei,
prinse rapid cu m na st ing pum nul t nrului, iar cu m na cealalt l apuc
zdravn de ncheiet ura bra ului. Se rsuci inst ant aneu cu spat ele spre Mrio
i-i fcu un t ur de um r, rst urnndu-l pest e cap. Tnrul se prbui cu

circular.
Mai poft et e careva ? nt reb agresiv.
Privirile lui drze, care iau prevest eau nim ic bun, i m ur la respect .
Fr s in seam a de prot est rile Luciei, Mircea o apuc iari de m n
i o t rase afar din local.
In m ain Lucia nu scoase un cuvnt . ncrunt at , se uit a pe geam . i
ddea seam a c m t lnise un om care o dom ina.
Pe m ine m lai la hot el, unchiule Gino, spuse Mircea. Bt rnii l privi
cu sim pat ie.
Bine, Vincenzo... t ii, vreau s t e felicit pent ru figura de la bar. Art a
ast a de a t e bat e a pune rm ag c ai nv at -o Ia Saint Louis.
Mircea zm bi. Gndul i zbura ns n alt part e...
A doua zi de dim inea , Mircea prim i la Miram ar vizit a hii Salvat ore
Sehira, secret arul personal al lui Don Serafino.
Sehira l anun c era at ept at nent rziat Ia Palazzo Mauro, .
Don Serafino se sim t e m ai bine ? nt reb Mircea cu prefcut
solicit udine.
i-a revenit slav Dom nului, spuse secret arul, f-cndu-i un discret
sem n al crucii. Vrea s v vorbeasc.
n ct eva clipe snt gat a.
Se m brc la repezeal. Douzeci de m inut e m ai t rziu ajunser la
Palazzo Mauro.
Don Seraf ino i at ept a n bibliot ec. St t ea adncit nt r-un fot oliu.
Picioarele i erau acoperit e cu un pled.
Mircea avu im presia c are n fa o m um ie descarnat , care print r-o
m prejurare st ranie i gsise suflul vie ii.
Salut prot ocolar.
Et i om ul m iracolelor, Vincenzo, l nt m pin Don Serafino, vorbind
gfit i uneori cu nt reruperi. ezi pe scaunul st a... lng m ine. Salvat ore;
po i pleca.
Secret arul se ret rase. Mircea se aez lng bt rn.
Vincenzo, et i prim ul brbat care... a reuit s-o m -blnzeasc pe Lucia.
t ii ce m i-a spus azi de dim inea ?.., C i et i sim pat ic... foart e sim pat ic.
Don Serafino i ls capul n piept . Respir anevoie, t ui. nchise ochii i
avu o schim ca i cnd l-ar fi sget at o brusc durere lunt ric. Apoi ridic
iari privirile asupra int erlocut orului.
V sim i i ru, Don Serafino ? nt reb Mircea.
Nu. Nu-i nim ic. Ceva t rect or... i cum i spuneam ...
Izbucni iari nt r-o t use seac, pe care abia reui s o zgzuiasc.
Despre ce vorbeam ... Ah, da, despre Lucia... E fat bun Lucia, dac
t ii cum s-o iei. Eu nu m -am prea put ut ocupa de ea. A rm as de m ic fr
m am i urm rile educa iei prim it e de la guvernant e se vd i azi... E volunt ar, ncp nat a put ea s zic... I-a int rat n cap c e ndrgost it de un
st udent ... de un m ascalzone. Nu t iu cum s-o scap de el.
Mircea rm ase gndit or ct eva clipe, apoi rost i sim plu
O scap eu, Don Serafino.
n ochii bt rnului licri o speran .
Crezi c ai s reuet i?
Snt sigur.
Cum ai s procedezi ? Lucia e nv at s ias n fiecare sear.s

pest e t ot . Te rog chiar..; m i faci un serviciu inapreciabil. m i redai linit ea


suflet easc... i de aceast linit e suflet easc am nevoie acum m ai m ult ca
oricnd...
*
* *
Maserat i-ul supersport al lui Mircea gonea pe Via Ca-vour ndrept ndu-se
spre Via Rom a. Acul kilom et rajului oscila nt re aizeci i opt zeci de kilom et ri
pe or. Cele dou m aini conduse de Paulo Gariano i Nico Gent ile, n care
se aflau oam enii din garda Luciei, urm reau ndeaproape Maserat i-ul.
La volanul aut om obilului supersport , Mircea se sim ea n elem ent ul su.
Conducea cu o adevrat volupt at e. Joe Marcucci i pusese la dispozi ie o
m ain ext raordinar.
Lucia st t ea pe banchet a din fa , alt uri de Mircea i-l ndem na
surescit at :
Mai repede ! Mai repede !
La gt i st rlucea o rivier de diam ant e. Rochia presrat cu paiet e
reflect a t oat e reclam ele lum inoase care se fugreau prin fa a ferest relor.
Se auzi un nou fluierat . Mircea l ignor i pe acest a, m icor vit eza.
Ia-o la st nga, porunci Lucia.
Mircea vir la st ngape Via Rom a, n ciuda oprelit ilor circula iei. Se auzi
un nou fluierat . Mircea l ignor i pe acest a.
Maserat i-vil se angaja apoi pe Via Schioppet t ieri, o st rdu ngust cu
case vechi i cot i la st ing pe Via Calderai.
Ast a se crede la New York, m ri' Paulo Gariano, care abia reuea s se
in d e supersport ul lui Mircea.
Pe st rdu ele ast ea nt ort ocheat e riscm s ne frngem gt ul, bodogni
Tonino Rindone, scuipnd pe covorul m ainii.
Luciei i scprau ochii de plcere.
m i place cum conduci, Vincenzo. ador prim ejdiile, senza iile t ari...
Mircea se uit n ret rovizor. ncercrile sale de a scpa de cele dou
m aini ale grzii se dovediser infruct uoase.
Pe corso Turkey t iu un local fr seam n n Palerm o. i are un jaz...
Cum ajungem acolo ?
O iei pe prim a la st nga, apoi pe a doua la dreapt a.
Perfect , zise Mircea. Dar m ai nt i s scpm de cozile ast ea. Nu m i
face nici o plcere s dansez sub ochii lor.
Lucia bt u din palm e:
Bravo ! Nici eu nu-i pot suferi. Scap de ei. De ct e ori pot , le fac fest a.
Mircea acceler.
Acul kilom et rajului sri la o sut pe or. Pe st rdu a st rim t cauciucurile
sfriau.
Mircea aps pe levierul arunct oarelor de fum . Din dou evi plasat e n
st nga i n dreapt a eapam ent ului ni un fum negru com pact , care inund
aproape t oat st du a.
Maserat t -ul vira apoi la st nga. Mircea deconect a arunct oarele.
Int rat n norul de fum care i m piedica brusc vizibilit at ea, Paulo Gariano
opri n scrnet de frne. Maina lui Nico Gent ile st opa la c iva cent im et ri de
prim ul aut om obil.

C eaua. Ieri cu st udent ul, azi cu Don


Vincenzo.
Acum iar va t rebui s rscolim oraul dup ei... Lucia ridea cu hohot e
de st rat agem a ncununat de succes a lui Mircea.
Am s-m i inst alez i eu arunct oare de fum la m ain. Apoi chiui
voioas : Triasc libert at ea !
Pest e ct eva m inut e, Mircea opri n fa a barului Alham bra.
Deasupra int rrii lum inoase se apnndea i se st ingo-a o reclam
lum inoas.
Int rar n localul arhiplin. Zeci de perechi se st riveau pe ringul de dans n
rit m ul unui t urist urlat din dou saxo-foane i dou t rom pet e. Bat eria rpia
asurzit or.
Un chelner care o cunot ea.pe Lucia le inst ala o m as lng orchest r.
Nu vrei s m ergem pn la t oalet . Lucia, s t e aranjezi pu in ?
propuse
Mircea.
Bun idee, zise ea.
Mircea o lu naint e spre a-i face loc prin m ul im e.
Fat a pt runse n salonaul rezervat fem eilor iar ei se ndrept spre o
cabin t elefonic, inst alat aproape de int rarea n buct rie. Trase ua dup
el. Rsfoi la repezeal anuarul t elefonic, apoi form un num r.
n t im p ce at ept a s i se rspund vr inst inct iv m na dreapt n
buzunar. Ddu pest e fisa cu cap de m ort . O scoase i o privi.
Alo ! rost i Mircea. Re ine i parola ! Moart e i port ocale...
*
* *
Cam ioanele naint au cu precau ie pe drum ul de ar piet ros care erpuia
print re dealurile cu povrniuri abrupt e.
Sub prelat ele t rase, lzile cu igri de cont raband erau zdravn
am arat e. Cnd cam ioanele t receau pest e hrt oape, lzile scr iau legnnduse.
oferii conduceau cu m are at en ie. Dei noapt ea era adnc, foloseau cu
zgrcenie farurile. Cele m ai excesive m suri de pruden nu erau de prisos.
Giani Alessi, eful t ransport ului, st t ea n prim ul cam ion ling ofer i
scrut a bezna, pe care faza m ic a farurilor abia izbut ea s o risipeasc pe
c iva m et ri.
Fum a calm . I se recom andase s fie cu ochii n pat ru. Carabinierii ddeau
dovad de la o vrem e de o vigilen sporit . Procurorul ef Vit t orio Ruggeri,
num it de curnd la Palerm o, se art a a nu fi t ocm ai ngduit or cu Mafia. Nici
presiunile polit ice pe care anum it e cercuri le fceau asupra sa nu-i
schim baser at it udinea.
Giani Alessi nu se prea sinchisea de int ransigen a noului procuror
general. Mai vzuse el oam eni de calibrul lui Ruggeri, care nu reuiser s
fac m are isprav.
Unii m uriser vict im e ale unor providen iale crize de cord sau ale unor
accident e t ot at t de providen iale ; al ii fuseser t ransfera i din Sicila, m ai
naint e ca s fi put ut lua m suri cont rarii int ereselor Mafiei, m ajorit at ea
deveniser t rept at concilian i, dat orit unor int erven ii ocult e, irezist ibile.
Giani Alessi efect uase num eroase t ransport uri, fr s nt m pine

pe Viale Margherit a l at ept a Aura, o fem eie cu corp de Venera. Giani n-ar
m ai fi avut nici un rost . Aura...
Deodat n fa a cam ionului aprur nit e m oglde e cenuii.
Carabinierii! rost i oferul.
Ce ? exclam Giani t rezit din visuri.
Cnd i vzu barnd oseaua, porunci scurt oferului i
D-i drum ul ! La nevoie t reci pest e ei ! Conduct orul aut om obilului
aps pe accelerat or. Maina se repezi print re carabinierii care se 1 rser la
o part e spre a nu fi st rivi i. Se auzir som a ii. Apoi ct eva focuri de arm .
naint e ! naint e ! st rig Giani.
Deodat , scp o njurt ur. n m ijlocul drum ului apru un cam ion al
poli iei aezat de-a curm eziul. n st nga se ridica o st nc alburie. n dreapt a
se deschidea o vgun. oferul frn...
Giani i nclet a pum nii pn la snge.
n noapt ea aceea nu avea s m ai doarm n bra ele Aurei.
*
* *
Soarele se apropia de zenit , cnd Mircea se t rezi din som n. Dorm ise pu in
i prost . Toat noapt ea o pet recuse cut reiernd localurile m preun cu Lucia.
Zorile i gsiser nt r-o cam er de hot el din cart ierul port ului. Lucia se
art ase ext rem de calin, de drgst oas. l asigurase c e ult im a ei
pasiune. Despre st udent , nu m ai suflase un cuvnt .
O conduse la Palazzo Mauro, apoi se napoiase la Mi-ram ar, dornic s se
cufunde nt r-un som n adine, reparat or.
Com aruri oribile i t ulburaser ns som nul. e det ept ase leoarc de
sudoare. n cam er dom nea o zpueal sufocant .
ndat ce cobor din pat , deschise larg ferest rele, puse n func ie cele
dou vent ilat oare din dorm it or, apoi se vr sub un du rece.
Un ciocnit brut al n u l fcu s-i nt rerup brusc ocupa ia.
Iei de sub du i i arunc pe um eri un halat de baie. Se napoie n
dorm it or i din sert arul nopt ierei scoase un pist ol aut om at . i desfcu
piedica, apoi l st recur n buzunarul halat ului. De-cnd se afla la Palerm o,
luase obiceiul s um ble narm at . Era m ai cum int e i m ai sigur.
Bt ile n u fur reluat e cu violen sporit . Se auzi vocea unchiului
Gino.
Vincenzo ! Vincenzo, biat ule ! Ce-i cu t ine ? Mircea respir uurat .
Descuie ua apart am ent ului.
Unchiul Gino ddea sem ne de m are agit a ie.
Ce e cu dum neat a, unchiule ? Poft et e nunt ru. Bt rnul nu at ept a
doua invit a ie. Int r grbit .
Vincenzo, m i-ai fcut -o!
Pe Mircea l t recu un fior. i am int i brusc de conversa ia t elefonic din
ajun. Aflaser ceva oam enii lui Don Serafino ?
Rost i cu cel m ai nevinovat aer :
Ce-am fcut , unchiule Gino ?
De ce m -ai lsat s at ept la u ? Am crezut c t e-au lichidat agen ii
lui Don Cirro. i scoase apca i, dup ce i t erse cu o bat ist albast r
frunt ea m brobonat de sudoare, se aez pe un fot oliu. n dim inea a ast a
num ai de em o ii am avut part e.
Mircea se ridic de jos i i arunc pe um eri un halat .

zi-nopt e, carabinierii au pus m na pe cam ioanele cu igri. La


int rarea n Trapani. A cint at cineva.
Nu se poat e, zise Mircea.
Ba uit e e se poat e, spuse unchiul Gino punndu-i
Mircea lu de pe m as un pachet de Pall Mall din care scoase o igare. io aprinse cu gest uri sigure.
S nu se nt m ple la fel i Cu t ransport ul de st upefiant e, rost i el cu
afect at ngrijorare.
Nici o grij, Vincenzo, zise unchiul Gino, ridicn-du-se din fot oliu. Nici o
grij. Pn la asfin it ul soarelui, vinova ii sau vinovat ul, rost i el uit ndu-se fix
la Mircea, i vor prim i pedeapsa... Va fi execut at dup indica iile m ele. Nu ca
la voi n Am erica pac i gat a.
Mircea nghi i n sec.
i sim i deodat gura uscat . Se ndrept spre dulpiorul bar i scoase o
st icl cu Marsala i dou pahare.
Unchiul Gino ridic m na.
Nu, m ul um esc, Azi nu beau. Pn disear vreau s am capul lim pede.
La revedere, Vincenzo.
Cu pai greoi se ndrept spre u...
*
* *
Avionul Jet DC8 al com paniei Alilalia avea plecarea de pe aeroport ul
Leonardo da Vinci din Rom a la ora 17.
Pasagerii i ocupau locurile. Personalul navigant se inst alase la post uri.
Pest e ct eva m inut e aeronava avea s-i ia zborul.
La orele 23 i 15 m inut e urm a s at erizeze pe aeroport ul N'djili din
Leopoidville,
Ult im ii Glt ori urcaser pasarela, int rnd n avion. nso it oarele de bord
se pregt eau s nchid ua ext erioar.
n aceeai clip i fcur apari ia dinspre cldirea aeroport ului dou
m aini ale poli iei, urm at e de un m icrobuz, care se ndrept au cu m are vit ez
spre avion, sunnd din sirene.
Com andant ul de echipaj se uit m irat la pilot ul secund.
Ce dracu s-a m ai nt m plat ? Aut om obilele oprir brusc lng pasarel.
Pat ru carabinieri i t rei brba i n civil srir din m aini i urcar n fug
t rept ele pasarelei.
Pest e ct eva m inut e, coborr, ncadrnd un grup alct uit din doi brba i n
haine albe i din nou fet e t inere.
Fet ele fceau part e dint r-o t rup de dansat oare, de curnd angajat e,
pent ru un t urneu n Africa Cent ral.
Sub aceast firm se ascundea pare-se o re ea de t rafican i de
carne vie, care furnizau pensionare proaspet e bordelurilor din Dakar, Lagos
i
Leopoidville.
Arest rile fuseser efect uat e n urm a unui derfUn sub parola m oart e i
port ocale prim it de poli ia din Palerm o.

Michelot t o se uit a ngrozit la enilele t ract orului care venea spre ei. Era
legat fedele i ngropat n pm nt pn la m ijloc.
Tract orul se apropia inexorabil. Met ru cu m et ru. enilele naint au
scurm nd pm nt ul uscat , am est ecat cu sfrm t uri de piat r. Scrnet ul lor
m et alic fcea s i se ncrnceneze pielea. Ochii i ieir din orbit e. Mhnile ncercau zadarnic s se elibereze din nclet area pm nt ului.
Michelot t o se zbt ea ca o pasre prins n la . Broboane de sudoare
fierbin i i se scurgeau pe frunt e, pe obraz, pe gt . Se zvrcolise cu at t a
dezndejde, nct frnghia ncepuse s-i int re n carne.
Rcni. Un rcnet gut ural de fiar ncol it care-i sim t e sfrit ul. Avea
senza ia c t riet e un vis urt . Poat e c se va t rezi.
Tract orul se apropia necont enit .
Zalele enilelor aduceau cu nit e gheare care se deschideau gat a s-l
apuce.
Michelot t o url iari. Cuprins de nebunie i nfipse din ii n buza de jos.
Sngele ni ncepnd s se preling pe brbie. Gfind, arunc o ult im
privire n jur, cut nd zadarnic salvarea.
enilele se apropiau.
Un m et ru... i nc un m et ru.
Tract orul se m rea, lund propor ii gigant ice.
Michelot t o ncerc o ult im sfor are. Frnghia ns nu ced. Apoi nu m ai
fcu nici o m icare.
enila din dreapt a l lovi n plin pest e fa . ll m pinse pe spat e frngndu-i
ira spinrii, apoi l st rivi, am est ecn-du-i carnea, oasele i sngele cu rna
i cu buc ile de piat r...
Sent in a Onorat ei Fam ilii fusese execut at .
*
* *
In pat ul su Em pire, m podobit cu grifoni i vult uri de bronz, Don.
Serafino t rgea s m oar. Pielea galben ca pergam ent ul se lipise de oase.
Din obrajii palizi se scurseser parc i ult im ele pict uri de snge. Pleoapele
st rvezii i acopereau ochii adnci i n orbit e. Aa cum zcea cu m hnile
nt inse de-a lungul corpului descrnat aducea cu. un cadavru.
Doct orul Mangano st t ea la cpt iul m uribundului, l privea cu m il i n
acelai t im p cu oarecare curiozit at e. Murea cel m ai de vaz client al su.
Abia i luase pulsul. Sfrit ul lui Don Serafino era inevit abil. Agonia va m ai
dura poat e ct eva ore. Zorile ns nu-l vor m ai prinde n via .
La picioarele pat ului st t ea Lucia cu m inile n poal. Veghea nem icat
ca o st at uie. Ochii i erau lipsi i de expresie.
Ce gnduri or fi t recnd prin capul acest ei fet e ?" se nt reba doct orul
Mangano.
O clugri ngenuncheat n fa a unui t ript ic florent in lum inat de o
candel aprins se ruga, prei'irnd print re deget e un irag de m t nii.
Doct orul Mangano, Lucia i clugri a at ept au sfrit ul lui Don Serafino.
Acelai deznodm nt l at ept au i cpet eniile m afiot e, care vegheau n
bibliot eca alt urat . Se aflau acolo, oarecum n ordinea im port an ei, i Don
Calo Cast iglione, gras, t randafiriu, m re n fot oliul su ca un m prat

ironic. Mai erau de fa nc cinci indivizi, unii vrst nici, al ii m ai t ineri, dar
t o i egal de gravi i de t cu i.
Fum gros de igar plut ea n st rat uri alburii n ncperea lum inat doar de
lam pa cu abajur de pe birou, i de cele dou aplice din dreapt a i din st nga
cm inului de m arm ur.
Pe o m su erau aliniat e ct eva st icle cu vin i cu whisky.
Je ul lui Don Serafino era gol.
To i t iau c je ul acest a avea s fie ocupat n curnd de alt cineva. At t de
m are era ns aut orit at ea lui Don Serafino, nct , nici acum n preajm a m or ii
lui, nu ndrzneau s-i desem neze succesorul. In snul O n o r a t e i F a m
i l i i cpet eniile se alegeau dup legi im uabile,, pe care nim eni nu se gndea
s le cont est e. Cu Don Serafino s fie invest it cu aut orit at ea suprem .
Energia se proceda ns alt fel. El nsui i desem nase urm aul prin-t r-un
t est am ent care avea s fie deschis num ai ia pat ruzeci i opt de ore dup ce
va t rece n lum ea drep ilor. Pn at unci un t rium virat alct uit din Don Calo,
Joe Marcucci .i unchiul Gino avea s gireze conducerea nt regii organiza ii.
n cercul int im ilor lui Don Serafino se spunea c i Vincenzo Genovese avea
sor i, m odest ia i t ot odat discre ia lui plcuser lui Don Serafino. Ceva m ai
m ult , Vincenzo fusese singurul n st are s-o m blnzeasc pe Lucia.
Ua se deschise i Salvat ore Schira, secret arul lui Don Serafino, apru cu
o m ap de coresponden i cu un t eanc de jurnale, pe care le aez pe
birou.
Ce m ai spune presa ? l nt reb Don Calo, m ngindu-i brbia.
Secret arul se uit ncurcat la Mirce :
Ziarele din Rom a reproduc o fot ografie a lui Don Vincenzo. Mireea se
ridic brusc de pe scaun :
C fot ografie ?
Drept rspuns, Salvat ore i prezent un jurnal, care inserase pe prim a
pagin un inst ant aneu luat n holul hot elului Miram ar. Mircea era fot ografiat
din profil. Orbit de st rlucirea fias/i-urilor se st rm ba t ocm ai, oferind o
fizionom ie care se asem na dest ul de aproxim at iv cu fizionom ia lui. O
ident ificare dup acest inst ant aneu ar fi fost anevoioas, dar nu im posibil.
Text ul de sub fot ografie era laconic : Gangst erul Vincenzo Genovese a
debarcat la Palerm o. Int erpolul l urm ret e pent ru o serie de crim e svrit e
n St at ele Unit e" .
Jurnalul la care Mircea se uit a const ernat t recu apoi din m n n m n. Pe
t o i cei de fa i fulgerar acelai nd. nscunarea lui n frunt ea
organiza iei era com prom is. O cpet enie a Mafiei t rebuie s fie o
personalit at e deasupra oricror suspiciuni, cu o aut orit at e necont est at i
care s poat apare cu frunt ea sus alt uri de corifeii polit ici ai Siciliei.
i candidat ura lui Joe Marucci prea com prom is. Arest area celor doi
proxene i pe aeroport ul din Rom a risca s-l at rag nt r-o afacere m urdar cu
regret abil rsunet .
Don Calo i unchiul Gino preau s rm n m arii favori i, dat orit nu
num ai em inent elor servicii ad use orga- niza iei, ct m ai ales prin discre ia cu
care t iuser s-i cam ufleze pn at unci act ivit at ea.
Se t ia c Joe nu va ceda fr lupt . nset at de put ere nu va ovi s
declaneze cele m ai sngeroase frm nt ri n snul Mafiei, spre a-i im pune
aut orit at ea. Dar nici Don Calo nu se va lsa m ai prejos. Unchiul Gino .era
socot it cel m ai pu in prim ejdios n aceast privin .
Secret arul scoase din m ap t ext ul unei t elegram cifrat e, pe care o

i ncepu s descifreze t elegram a.


Transport ul cu st upefiant e' soset e m ine noapt e, spuse el. Oam enii
dum it ale, Joe, snt gat a s int re n dispozit iv ?
Joe m orm i fr ent uziasm :
Snt gat a.
Don Calo l privi lung.
n ult im ul t im p ai nt m pinat ct eva eecuri. Ca s nu se m ai repet e,
cred c i-ai luat m surile de rigoare...
m i cunosc at ribu iile, zise Joe, n epat .
Nu m ndoiesc, replic, fr s se t ulbure, Don Calo. Te previn ns c
t ransport ul acest a de st upefiant e est e de o sut de ori m ai valoros dect
igrile de cont raband de acum dou zile. i la Trapani i la Rom a am
nregist rat insuccese care pot avea urm ri grave. .
n m ijlocul nost ru se afl t rdt ori, care i vor prim i ns nent rziat
pedeapsa, zise Joe. Eecurile de la Trapani i de la Rom a snt dat orat e unor
denun uri anonim e... Oam enii m ei de la poli ie m i-au suflat ceva la ureche...
Joe ncepu s-i frece nervos m inile.
ns pe nem ernic am s-l descopr foart e curnd, adug el, aruncnd
o privire am enin t oare n jur.
m i ngdui s asist i eu la debarcarea st upefiant elor ? nt reb placid
unchiul Gino.
Vrei s m cont rolezi ? zise bt ios Joe,
De ce nu ? int erveni Don Calo. Organiza ia are drept de cont rol i de
cenzur asupra t ut uror m em brilor ei, fr excep ie.
Vreau s t e secondez, Joe, spuse unchiul Gino cu m odest ie. Cred c
m aut srizezi, Vincenzo, s asist la aceast opera ie ? se adres el lui
Mircea.
Orice sprijin e bine venit , zise Mircea neut ru.
t ia c n afacerea ast a i revenea un rol foart e im port ant . Teoret ic, el era
st pnul nt regului t ransport .
Don Calo se nt oarse spre un brbat chel i gras, care se servea cu un
pahar de M a r sala.
Dup debarcare, opiul va fi t ransport at pe cile norm ale la fabrica
dum it ale, Don Girolam o. Te-a ruga s grbet i opera ia de prelucrare a
opiului. Avem nevoie urgent de heroin pent ru St at ele Unit e. Port ocalele de
cear snt gat a ?
Pat ru m ii at eapt s fie inject at e cu heroin. Alt e t rei m ii vor fi gat a n
ct eva zile, zise chelul.
Foart e bine, spuse Don Calo.
i ndrept privirile spre un bt rnel cu aer de pensionar inofensiv, care
dorm it a nt r-un fot oliu.
Don Muie ! l st rig Don Calo. Bt rnelul deschise ochii.
He ! Ce e ?
Don Muie era unul dint re cei m ai m ari propriet ari de livezi de port ocale
din nord-vest ul Siciliei.
Po i s-m i pregt et i t rei vagoane de port ocale pent ru Marsilia ?
nt reb
Don Calo.
i pat ru, zise Don Muie.
Oam enii dum it ale s fie m ai at en i cnd vor bga port ocalele de cear
n ldi ele cu port ocale verit abile...

A fost un agent nou, spuse Don Calo. Dar de at unci s-a dat pe brazd.
Debarcarea o face i t ot la Cast ellam are ? nt reb Don Muie. ;
Tot . nt re Scapello i Punt a della Craperia Grande, zise unchiul Gino.
Vii i dum neat a cu noi, Don Mule ?
Expedi iile ast ea nu m ai snt pot rivit e cu vrst m ea, spuse bt rnelul.
Ast a e t reab pent ru t ineri. Don Vincenzo m erge ?
Merge, cum s nu m earg, zm bi unchiul Gino," uit ndu-se pat ern la
Mircea. Opiul est e al lui.
n acelai m om ent se deschise ua dorm it orului. Doct orul Mangano apru
n prag.
Don Serafino a m urit , spuse el sim plu.
Din dorm it or se auzeau hohot ele de plns ale Luciei. Moart ea lui Don
Serafino o t rezise la realit at e...
*
* *
Nori grei se fugreau pe cerul de pcur. Marea se agit a ca o bt rn
ar goas. Valurile se um flau asem enea unor dealuri m ict oare, pornind la
asalt ul rm ului. Apele spum oase se zdrobeau de st nci. Pest e nt inderile
necuprinse ale m rii, se at ernuse o im ens cuvert ur de spum albverzuie. Vnt ul npraznic pulveriza crest ele valurilor, ridicnd n vzduh
perdele m plet it e parc din st ropi m inusculi de ap, care m piedicau
vederea.
Nava Calypso, sub pavilion sirian, se oprise n largul golfului Cast ellam are
i at ept a brcile pescret i cu m ot or, care aveau s execut e t ransbordarea
ncrct urii de st upefiant e. Spre a se m en ine pe loc, n ciuda vijeliei care
sufla spre rm , com andant ul i plasase ast fel nava, nct s prim easc
vnt ul din prova i din t ravers. Aceast pozi ie dezavant aja brcile care s-ar fi
alipit flancurilor lui Calypso, cci rm neau expuse n perm anen suflului
put ernic al vijeliei.
Aproape de m iezul nop ii brcile pescret i sosir la locul de nt lnire. n
pofida condi iilor grele pe care le crea m area agit at , t ransbordarea ncepu
s fie execut at fr nt rziere. Personalul navigant al brcilor ddea dovad
de o advrat m iest rie. Se lucra cu m ult t ragere de inim , pent ru c plat a
era excep ional. Joe Marcucci, care dirija personal opera ia, se pricepea si st im uleze subalt ernii. Pierderile n oam eni i m at eriale erau inevit abile.
Trei lzi cu opiu se sparser n t im pul coborrii de pe vapor. Vijelia le plesni
de babordul navei, fcn-du-le ndri. Alt e dou lzi scpar n m are n t im p
ce erau ncrcat e n brci. Un om luat de un val fu st rivit nt re
am barca iunea sa i pere ii de fier ai vaporului.
Aproape de ora t rei debarcarea lu sfrit .
Joe Marcucci supraveghease opera ia de pe rm . Urm rise ndeaproape
t ransport ul lzilor din brci pe plaj i de acolo n cam ioanele care at ept au
sus pe m arginea falezei. ncheierea cu succes a acest ei ac iuni avea s
at rne greu n balan a alegerii sale n frunt ea organiza iei. Fr s in
seam a de prim ejdii, dirija personal t ransport ul lzilor. Era vzut cnd jos pe
plaj, cnd sus pe falez, cnd um blnd fr t eam pe crrile prim ejdioase
care se st recurau print re hurile falezei.
Unchiul Gino l urm a ca o um br. Joe fierbea ca un vulcan gat a s erup.

Lucky Balest rere, om ul su de ncredere, st t ea pe falez i i com unica


prin radio m ersul ac iunii.
n jurul orei t rei se deschiser bierile cerului i din nl im i porni s se
reverse pot opul. Descrcat urile elect rice se succedau fr nt rerupere,
fcnd s vuiasc vzduhul.
Ult im ele lzi erau ncrcat e n cam ioane. Joe i unchiul Gino st t eau pe
m arginea falezei. La lum ina fulgerelor put eau s vad i plaja n esat de
oam eni, i m area care se frm nt a print re st nci, i cam ioanele, i ruinele
fort ului, care se profilau pe cerul incendiat .
Joe se uit la ceasul su br ar.
nt r-un sfert de or plecm la Palerm o, spuse el lui Ricco Chifalo, unul
dint re adjunc ii si.
Unchiul Gino rse sat isfcut :
Am fcut t reab bun, adug el.
Avnd n vedere dificult ile nt m pinat e, va't rebui s-i cerem lui
Vincenzo s reduc pre ul opiului., zise Joe.
De bun seam , replic unchiul Gino. De bun seam , Vincenzo e om
de n eles.
Acalm ia care perm isese acest schim b de preri se ncheie cu o cascad
de descrcri elect rice, care fceau s se cut rem ure vzduhul.
n rst im pul dint re dou bubuit uri, se auzi glasul excit at al lui Ricco.
Unde e Don Joe ? Acum ct eva clipe a fost lng m ine !
S nu fi fcut un pas greit i s fi czut de pe falez, exclam alarm at
unchiul Gino.
Ricco o lu la fug pe crare n jos. . Unchiul Gino se ndrept spre fort .
Um bla cu precau ie pe crarea care erpuia pe m arginea din at a falezei.
Nu voia s m prt easc soart a lui Joe, care czuse desigur n m are de la
pest e t reizeci de m et ri nl im e.
La picioarele fort ului l zri pe Mircea nso it de Sal-vat ore Schira.
Neobservat de acet ia, int r n fort . St rbt u o sal n care blriile
cret eau pn la genunchi i urc o scar cu t rept e pe jum t at e m ncat e de
int em perii, care duceau nt r-un t urn drm at n part e. Acolo, nt r-un' fel de
ncpere, care servise pe vrem uri drept post de observa ie, st t ea Don Calo
i se uit a afar print r-o larg sprt ur n zid.
La apari ia unchiului Gino, se nt oarse spre acest a.
Ei ? Cum au m ers t reburile ?
Perfect ! zise unchiul Gino. Perfect ! Se pare num ai ca Joe a czut de
pe falez...
Don Calo i uguie cu afect at suprare buzele grase
, , , ce nenorocire! Unchiul Gino se apropie de el:

Va s zic put em pleca ? zise Don Calo.


Put em pleca, sigur c put em pleca, rnji unchiul Gino.
Deodat i nfipse m inile n gt ul gras al lui Don Calo i ncepu s st rng.
Deget ele lui de o el se nclet ar ca o m enghin n carnea roz i m oale care
nconjura ca o coleret grum azul lui Don Calo. Ochii lui Don. Calo ieir din
orbit e. Cu m inile-i scurt e i groase, bt u spasm odic aerul. Apoi czu n
genunchi. Unchiul Gino l m pinse spre deschizt ur. n aceeai clip, unchiul
Gino sim i o izbit ur cum plit n east . Ochii i se m pien- jenir. Ddu
inst inct iv drum ul lui Don Calo. Apoi n jurul lui se fcu nt uneric...
Cnd i reveni, era nt ins pe jos i legat fedele...
Auzea confuz un glas care vorbea cu nsufle ire. Tm -plele i zvcneau.
Apoi glasul se lim pezi, devenind int eligibil. Recunoscu vocea lui Balest rere,
om ul lui Don Calo.
L-am vzut cu ochii m ei cnd 1-a m brncit pe Joe, aruncndu-l de pe
falez. Apoi l-am urm rit . Voiam s vd ce are de gnd s fac. Cnd am
bgat de seam c t rece pe lng Don Vicenzo i pe lng Salvat ore, ferin-duse s le at rag at en ia, am n eles c pune ceva la cale. Nu m i-am nchipuit
t ot ui c avea de gnd s v ucid, Don Calo.
Don Calo i rect igase calm ul.
Cu deget ele lui albe i grase i m asa uor grum azul.
De m ult l supravegheam i eu, spuse el, uit ndu-se cu dispre la
unchiul Gino. El a pus la cale fot ografierea lui Vincenzo, ca s-l com prom it .
A vrut s m ucid i pe m ine, ca s scape de orice concuren i s ocupe
ast fel fr opozi ie scaunul rm as liber prin m oart ea lui Don Serafino. M
nt reb dac nu t ot el i-a fcut de pet recanie i lui Don Serafino, ot rvindu-l.
Am s ordon aut opsia cadavrului. Poat e c i denun urile din ult im a vrem e
snt opera lui. Am s aflu...
Se nt oarse spre Lucky Balest rere.
F- i dat oria, Lucky !
Vocea lui Don Calo era rece, necru t oare. Lucky scoase din buzunarul
hainei un brici.
Unchiul Gino gem u. t ia ce-l at eapt . Se uit la cercul de oam eni care-l
nconjurau. Vzu num ai figuri nt unecat e, dum noase. Erau acolo i
Vincenzo, i Salvat ore, i Rocco, i Ant onio, i m ul i al ii...
Vincenzo prea cel m ai em o ionat .
Lucky se plec asupra unchiului Gino. Desfcu briciul.
Nu ! ... Nu ! ... se zbt u unchiul Gino. Blest em a ilor ! ...
Apoi url gut ural, fcnd s rsune ncperea. Cu dou m icri iu i, Lucky
i crest ase ochii. Sngele ni n t oat e pr ile. i ret ez apoi urechile.
i acum lim ba, porunci Don Calo. Cine e orb, surd i t ace t riet e o m ie
de ani n pace, rost i el ironic.
Mircea se nt oarse cu spat ele. Nu era n st are s m ai asist e la scena
at roce care urm . Nu vzu cum oam enii lui Don Calo deschiser cu for a
gura nclet at a unchiului Gino, nici cum i scoaser lim ba din gur i nici
cum i-o sec ionar de la rdcin...
Unchiul Gino leinase.
Dezlega i-l i lsa i-l aici, porunci Don Calo. Dac scap cu via dup
sngerarea ast a, s fie de pild t ut urora acelora care ar fi ispit i i s-i urm eze
pilda.
De afar se auzir deodat m puct uri, st rigt e, njurt uri. Un om int r

asupra celor din ncpere.


Iar am fost t rda i. Mine ns aflu eu cine e t rdt orul. Porni grbit
spre scar.
Cunosc un drum pe unde put em iei din ncercuire, zise Lucky. n dosul
ruinelor se deschide un t unel spat n st nc, pe vreo dou sut e de m et ri. Lam st rbt ut adeseori.
Don Calo i oam enii si coborr grbi i scrile.
Mircea rm ase int en ionat n urm . Sosise m om ent ul s-i scoat m asca
i s se predea carabinierilor. Fcuse dest ule servicii poli iei. Denun ul
acest a din urm scosese din circuit o m are cant it at e de st upefiant e
dest inat e s int oxice m ii de oam eni.
Rm ase singur cu unchiul Gino, care zcea nt r-o blt oac de snge n
m ijlocul ncperii. Uit aser s-i t aie legt urile.
Mircea scoase din buzunar un briceag i t ie frnghia n m ai m ult e locuri.
Apoi iei, fr s se m ai uit e n urm .
Cnd ajunse jos. Don Calo i nso it orii si dispruser.
Dup un zid drm at n part e, se ivir doi carabinieri. Mircea ridic
bra ele.
Om bun, rost i el, ieind n nt m pinarea carabinierilor, om bun..,
Parola, st rig prim ul carabinier.
Moart e i port ocale ! rspunse Mircea.
*
* *
Lum ina fluorescent albast r-verzuie inunda cam era de gard vopsit n
alb. aruncnd o t ent livid pe obrazul m sliniu al doct orului Marco Solm i.
Aplecat asupra biroului cu linii suple, m oderne, doct orul com plet a fia m edical a unui pacient , care prezent a un foart e int eresant caz de divert iculit
cronic a sigm oidului. Bolnavul fusese supus unei apendict om ii, ns durerile
nu ncet aser.
Doct orul Solm i reflect a asupra unui t rat am ent ndrzne care ar fi st rnil
poat e prot est ele m edicilor conservat ori. Rezult at ele la care se at ept a l
ndrit uiau s accept e riscurile.
Se ridic de la birou, st rbt u ncperea i se opri n fa a ferest rei
deschise. Aspir cu nesa parfum ul unei m agnolii, care m blsm a cu
m iresm ele sale m icul parc din fa a spit alului.
Zgom ot ele oraului, pest e care plut ea o zpueal fierbint e, apst oare,
se auzeau nbuit e, ca prin vat .
Abia n acest m om ent de relaxare doct orul Solm i i ddu seam a c est e
foart e obosit . Avusese o zi grea. Operase ase pacien i, print re care un t nr
de vreo douzeci de ani cu plm nii ciurui i de o rafal de m it ralier,
Carabinierii care-l aduseser la spit al lsaser s se n eleag c Mafia n-ar fi
fost st rin de aceast isprav.
Int erven ia chirurgical durase t rei ore i un sfert , n m ai m ult e rnduri
doct orul Solm i dezndjduise s-l m ai poat salva. Folosise t oat e m ijloacele
pe care t iin a m odern le ofer chirurgiei. n cele din urm t nrul scpase
cu via . Fusese un succes rem arcabil.
Doct orul Solm i scoase din buzunarul pant alonilor o t abacher cu
m onogram . Alese o igar, o aprinse, apoi arunc chibrit ul pe geam ,
fcndu4 s descrie prin nt uneric un arc lum inos. Inhala fum ul arom at ,

individ cu lim ba i urechile t iat e. Globurile oculare erau crest at e cu briciul.


Om ul pierduse m ult snge. Fusese o adevrat m inune c nu m urise pe
drum .
Doct orul Solm i l operase, salvndu-i i lui via a. Int erven ia chirurgical n
sine nu fusese grea. nspim n-t t oare era ns at rocit at ea cu care dum anii
si l m ut ilaser, cufundndu-l pe veci n bezn i n t cere.
Om ul ocupa o rezerv i se afla sub paza unui agent al poli iei. Se zvonea
c ar fi fost un personaj de seam n lum ea Mafiei i c fusese m ut ilat de
propria sa band, deoarece s-ar fi fcut vinovat de t rdare. Poli ia i parchet ul pst rau o t cere t ot al.
Prezena
de gloane

m ut ilat ului
i
crea n
spit al

a
o

t nrului
at m osfer

cu plm nii ciuruii


de t ensiune pe care

o resim eau n egal m sur at t personalul m edical, ct i m ajorit at ea


bolnavilor.
Doct orul Solm i oft adnc.
Ct de linit it era noapt ea ! Vzduhul scprt or de st ele evoca o im ens
arip de cat ifea neagr m podobit cu diam ant e, lsat asupra oraului
adorm it . Nu prea de crezut C n aceast am bian plin de poezie, se
pet receau asem enea at rocit i...
Fum ul igrii se ridica drept n aerul m blsm at . Doct orul Solm i se
rezem cu coat ele de glaful ferest rei.
Deodat se auzi un rcnet . Un rcnet anim alic.
Doct orul Solm i t resri. Arunc inst inct iv igara, f-cnd-o s cad n iarba
parcului,
Rcnet ul se auzi iari, nfiort or, dezndjduit .
Pe coridor t ropot ir pai. Ua se deschise brusc. O infirm ier t nr, cu
ochi rot unji i de groaz, int r n cam er. Bonet a alb, scrobit se lsase
grot esc pe o part e.
Pacient ul din rezerva pat ru ! gfi ea.
Mut ilat ul ! rost i aut om at doct orul.
I-am fcut injec ia... Calm ant ul prescris.
Fr- s-i rspund, doct orul Sol m i iei n fug pe coridor.
-Rcnet ele sporeau pe m sur ce se apropia de rezerv.
Bolnavii t rezi i brusc din som n apruser pe slile nalt e, nt rebndu-se
speria i ce se nt m pl.
Ua rezervei pat ru era deschis. Poli ist ul de gard int rase nunt ru i se
agit a neput incios n jurul pat ului. Pacient ul cu capul nfurat n bandaje
urla, zvrcolin-du-se ca un epilept ic n plin criz. Copcile care nchideau rana
lsat de lim ba sec ionat se desfcuser i print re buzele vinet e ncepuse
s i se scurg iroaie de snge care-i m njeau bandajele, gt ul, piept ul.
Rcnet ele gut urale nu m ai cont eneau. n fa a rezervei num rul pat ru se
buluceau t ot m ai m ul i bolnavi. Alt e dou infirm iere i fcuser alarm at e
apari ia.
Doct orul Solm i nchise ua rezervei.
Sosi i un m edic cu ochelari, care fcea de gard la alt pavilion. Doct orul
Solm i i ngdui s int re n rezerv. nt r-un t rziu urlet ele ncet ar.
Bolnavii aduna i pe sal m ai auzir ct eva gem et e, apoi linit ea se ls
brusc, ca un lin oliu.
Doct orul Solm i iei pe coridor urm at de m edicul cu ochelari.
V rog s v napoia i n saloanele dum neavoast r, se adres el

Om ul acest a a fost asasinat , spuse el. Fiola cu calm ant ul prescris de


m ine a fost schim bat . De cine ? Rm ne de vzut .
i sora de serviciu ? nt reb doct orul cu ochelari.
Nu i-a dat seam a c fiola a fost nlocuit . A adm inist rat injec ia fr s
bnuiasc ceva. n locul ei a fi procedat la fel. Cui i-ar fi t recut prin m int e...
n sfrit . S vedem cum vom iei din buclucul st a ! ...
*
* *
Chrysler-ul Im perial argint iu cu num r nregist rat n U.S.A., st at ul New
York, cot i pe via Dant e i se avnt cu m are vit ez spre periferia oraului.
Trecu pe ling St a-zione Lolli, st rbt u cart ierul Perpignano i dup ce iei la
osea deschis porni s nghit spa iile, ca un avion care se pregt et e s
decoleze. Iluzia era nt rit i de suspensia perfect , care lsa pasagerilor
im presia c plut esc pe perne de aer.
Chrysler-ul nu-i m icor vit eza nici dup ce se angaja pe serpent inele
nsorit e de la Bellocam po. Pe m sur ce m aina urca pant ele repezi, peisajul
arid, m unt os prindea a se lrgi cuprinznd spa ii t ot m ai vast e, desfurnd
ca pe un ecran panoram ic exuberant a Con ca d'Oro, cu oraul i golful
Palerm o.
Aut om obilul prsi oseaua principal i cot i la dreapt a pe un drum
ngust , bine nt re inut , st rjuit de un indicat or pe care scria Trecere
int erzis. Propriet at e part icular" . Cauciucurile lat e fceau s scrneasc
piet riul m runt . Dup ct eva m inut e de m ers, apru n fa a m ainii o vil
alb, cu t erase suspendat e i linii suple, de un m odernism ndrzne ce
am int ea influen a lui Corbussier. O grdin luxuriant , perfect nt re inut ,
nconjura cldirea.
Chrysler-ul opri n drept ul unei scri lat e de m arm ur, dom inat de un
port ic nfurat n ieder. Un servit or vrst nic, ce purt a cu dem nit at e o vest
neagr cu dungi galbene, cobor n grab scrile i deschise port iera lim uzinei, plecndu-se cerem onios.
Coborr doi brba i n haine nchise la culoare i de o croial im pecabil.
Don Calo v at eapt , rost i prot ocolar servit orul, poft indu-i cu un gest
s-l urm eze. n calea lor se deschiser aut om at canat urile de st icl ale unei
ui prevzut cu celul fot oelct rica. Pt runser nt r-un hol vast , n care
dom nea o rcoare plcut , n cont rast cu zpueala de afar. Dup ce ochii
vizit at orilor se deprinser cu sem iobscurit at ea ncperii, desluir un int erior
de o elegan sobr, n care culorile dom inant e erau albul i negrul. Pe
pardoseala de m arm ur neagr, erau nt insecovoare albe, ca i fot oliile
adnci m brcat e n sat in.
St rbt ur apoi un salon m podobit cu ct eva pnze de Modigliani, Duffy i
Chirico i int rar nt r-o biblicH-t ec som pt uoas cu raft uri ncrcat e de cr i
legat e n piele de Cordova. Un peret e de st icl privea spre Conca d'Oro.
Dinapoia unui birou de abanos i ridic anevoie corpul elefant in Don Calo
Cast iglione. Ochii lui vioi, scufunda i parc n osnz, m surar din cap pn
la picioare pe cei doi vizit at ori. Fu salut at cu form ula st ereot ip.
Hallo ! Don Calo !
Am fit rionul i lrgi gura nt r-un zm bet de o am abilit at e onct uoas.
Bine a i venit n Sicilia, i nt m pin el, pref-cndu-se c nu le-a
observat rceala.
nt inse m na sa gras cu deget e m oi prim ului vizit at or.

Luna viit oare se m plinesc doi ani.


N-am s uit niciodat prim irea pe care m i-a i f-cut -o la Miam i, zise
Don Calo.
Nu s-ar zice, replic print re din i nso it orul lui Jack.
Venic spirit ual, Sam y ! zise cu afect at priet enie Don Calo, nt inzndui i lui m na.
Cnd i sim i n palm deget ele um ede i vscoase ca pielea de rept il,
ncerc o senza ie de repulsie. Zm bi i Sam y :
Tot deauna m i-a plcut s spun lucrurilor pe num e, d-aia am i venit
aici.
Pe chipul ndeobt e fr expresie a lui Sam y Barra-cuda se at ernuse un
surs de un cinism at it de crud, nct Don Calo sim i un fior prin ira spinrii.
Prul i sprn-cenele lui Barracuda erau de un blond splcit care se
confunda cu albea a cadaveric a fe ei.
Lua i loc, i poft i Don Calo.
Vizit at orii se cufundar n cele dou fot olii care ncadrau biroul. Se aez
i Don Calo.
Ce prefera i, un scot ch whisky sau un pahar de vin sicilian ?
Indiferent , zise Sam y t rgnat i m onocord..
Vin, firet e, spuse Jack.
Marsala 1915 i... whisky, porunci Don Calo servit orului care dispru.
Don Calo, nu e n firea m ea s fac int roduceri, aa c am s int ru direct
n subiect , spuse Jack, dendat ce rm aser singuri.
Te rog, spuse Don Calo.
Marele Boss a rm as neplcut im presionat de arest area lui Vincenzo
Genovese. A regret at m ult c n-a i rspuns cu aceeai m oned la
ospit alit at ea pe care noi am oferit -o oam enilor dum neavoast r. M refer,
Don Calo, i la cei care-i cut au refugiul n St at ele Unit e, cnd poli ia it alian
ncepea s devin suprt oare. Vincenzo spera s gseasc aici un
adpost ...
Int rarea servit orului cu but urile com andat e l fcu s se nt rerup.
Po i s pleci, Piet ro, ne servim singuri, zise Don Calo.
Servit orul nclin t cut din cap i prsi ncperea. Am fit rionul um plu
paharele.
Jack aspir arom a vinului vechi, apoi l sorbi pe ndelet e.
Sam y ddu pest e cap whisky-ul. Cnd Don Calo voi s-i um ple din nou
paharul, ridic m na.
Cnd discut afaceri serioase, m i place s am capul lim pede, rost i Sam y
sec.
Nu pot s-m i explic uurin a cu care a fost arest at , relu Jack.
Ar fi o explica ie, int erveni Sam y. Poat e a fost vndut . Poli ia federal a
pus pe capul lui un prem iu de 25 000 de dolari.
Don Calo, care i sorbea t act icos vinul, puse brusc paharul pe birou.
Sam y Barracuda, t e poft esc s nu ui i cu cine st ai de vorb.
Se congest ionase la fa . O vin ncepu s-i zvcneasc vizibil la t m pla
dreapt .
Jack ridic m inile n aer, nclinnd uor capul :
Nu vreau s ne n elege i greit , Don Calo. Persoana dum neavoast r
est e deasupra oricror bnuieli, int erveni el m pciuit or. Prem iul put ea s
ispit easc pe unul din oam enii dum neavoast r.

nu s-ar fi m njit pent ru 25 000 de dolari.


- Nici Don Gino ? vorbi suav Sam y. - Don Gino ar put ea fi bnuit . N-a
fost nlt urat " din ordinul dum neavoast r. Don Calo ? zise Jack.
Nu ! Gino n-a fost execut at pent ru t rdare. inea S pun m na pe
put ere. Prin orice m ijloace. L-a ucis pe Joe, a ncercat s m ucid i pe
m ine.
A i uit at c a ncercat s-l com prom it i pe Vincenzo, fcnd s fie
fot ografiat sub noua lui nf iare, n holul hot elului Miram ar ?
Gino a vzut n Vincenzo un event ual concurent la efia organiza iei
noast re. De acord. Ins m odul n care a fost arest at Vincenzo l absolv pe
Gino de orice vin n aceast privin .
Don Calo i nclet a m inile de bra ele je ului su,
De ce n-am presupune c oam enii dum neavoast r l-au vndut ?
Fiindc n afar de doct orul care i-a fcut opera ia est et ic i fost ul lui
ofer pe care l-a lichidat de alt fel n t ren nim eni nu-i cunot ea noul su
chip. Nici Jack Bolence, cel m ai bun priet en al lui, spuse Sam y art nd cu un
gest pe nso it orul su.
Jack zm bi priet enos, ridicnd iari m inile. Ochii i se ngust ar cpt nd o
expresie rzt oare.
S facem pace, Don Calo. Im put rile n-au nici un rost . Principalul e s-l
scoat em din m inile poli iei.
Don Calo rost i de dat a aceast a m ai m bunat :
Crede i c v-am at ept at pe dum neavoast r ca s-i organizez
evadarea
? n ct eva zile va fi liber. Rest ul, ns, v privet e. Eu nu-i m ai pot
garant a securit at ea n Sicilia.
De acord. Put e i preciza dat a ? nt reb Jack.
Nu. V voi anun a cu o zi naint e.
Jack se ridic din fot oliu, urm at de Sam y.
Perfect . Ne put e i gsi oricnd la hot elul Miram ar. At ept m sem nalul
dum neavoast r.
Se ridic i Don Calo din je ul su. Chipul i era nnourat . La plecare nu le
nt inse m na...
*
* *
Int er fonul de pe biroul com isarului Albert o Cessi bzi scurt . Cessi i
ridic ochii de deasupra dosarului pe care-l st udiase pn at unci cu at en ie.
i scoase ochelarii cu lent ile groase i aps pe but onul aparat ului.
A sosit arest at ul Vincenzo Scaccia, dom nule com isar, se auzi un glas n
difuzor.
S int re, rost i el.
i frec uor cu deget ele ochii obosi i.
Ua se deschise i n prag apru un t nr cu ct ue ia m ini, escort at de
un gardian. Com isarul l privi ndelung. Tnrul acest a se deosebea m ult de
clien ii lui obinui i. Aducea m ai degrab a act or de cinem a dect a infract or.
Scoat e-i ct uele, porunci el gardianului. Gardianul execut ordinul
apoi, la un sem n al com isarului, iei pe sal.
De ndat ce rm aser singuri, Cessi scoase din buzunar un pachet cu
igri desfcut , pe care-l nt inse arest at ului.

Fa a arest at ului se nsenin.


Am verificat declara iile dum neavoast r i am const at at c snt exact e,
cont inu .com isarul. Am basada Rom niei a confirm at c snt e i scriit orul
rom n Mircea Palt in. S-au com plet at ast fel probele care st abilesc c
prezen a dum neavoast r n rndul oam enilor Mafiei est e accident al.
nt m plarea care a fcut s fi i luat drept Vincenzo Genovese alias
Vincenzo Scaccia ne-a prut la nceput cu t ot ul .neverosim il. Num ai
com unicrile dum neavoast r t elefonice, care ne-au perm is s zdrnicim o
serie de ac iuni puse la cale de Mafie, au pledat n favoarea bunei
dunineavoast re credin e.
Mircea oft uurat :
n sfrit . Bine c s-a fcut lum in. ncepusem s exasperez. Sper c
acum snt liber.
Com isarul se ls pe spt arul scaunului su.
Liber... e un fel de a zice. Mircea ncre i sprncenele.
Cum adic ?
S v explic. Cei din Mafie au credin a c snt e i adevrat ul Vincenzo
Genovese. n ipost aza c v-a lsa s prsi i liber ca un sim plu
cet ean
aceast cldire, a i t rezi im ediat bnuieli. Ar presupune fie c a i fost
eliberat n schim bul unei declara ii com prom i t oare pent ru Mafie, fie c a i
fost un agent al nost ru, st recurat + n m ijlocul lor sub o ident it at e
m prum ut at . i nt r-un caz i nt r-alt ul, n-a i m ai prsi viu Sicilia. Fa de
aceast sit ua ie nu ne rm ne dect s v inem arest at n cont inuare de
ochii lum ii binen eles pn cnd vom reui s v scoat em n t ain din
Sicilia. Com isarul aprinse cu brichet a sa at t igara lui Mircea, ct i pe a s a .
S nu v nchipui i c n It alia ve i fi n siguran . Mina Mafiei e lung. V
poat e ajunge i la Rom a i la Milano... Am o idee ! Vom nscena o sinucidere
a lui Vin-, cenzo Genovese n nchisoare. Va t rebui, evident , s lucrm cu
foart e m ult grij, pent ru c Mafia are agen i pest e t ot . Est e un adevr t rist ,
pe care t rebuie s-l recunoat em ns ca at are.
Mircea aspir adnc fum ul de igar.
Perspect iva de a rm ne n cont inuare prizonierul dum neavoast r nu-m i
pare t ocm ai t randafirie. Com isarul zm bi.
De ce ? S-ar put ea ca ederea dum neavoast r print re noi s v fie de
un real folos. N-a i venit n Sicilia ca s v docum ent a i asupra unei viit oare
cr i ? Ei bine, v ofer eu aceast docum ent are.
Scoase din sert ar un dosar volum inos pe care era scris cu lit ere groase
num ele lui Vincenzo Genovese i l aez pe birou n fa a lui Mircea.
t i i englezet e Da, t iu.
Ave i aici dosarul com plet al lui Vincenzo Genovese nt ocm it de poli ia
federal a St at elor Unit e. Ant ecedent e, dat e biografice dezvolt at e, legt uri
de afaceri,' rela ii sent im ent ale, dri de seam asupra act ivit ii sale, list e cu
sursele de venit uri secret e sau m rt urisit e i ct e alt ele. V da i seam a,
dom nule Palt in, ce com oar reprezint acest dosar pent ru dum neavoast r.
Pe baza lui put e i reconst it ui via a lui Vincenzo Genovese fr s om it e' i
absolut nim ic. Ochii lui Mircea sclipir. I se oferea o ocazie unic. Com isarul
rse. Dac a i fi avut nc de la nceput dosarul acest a, a i fi int rat n pielea
personajului dum neavoast r fr nici un risc. N-a i m ai fi t rit cu spaim a n
suflet c a i fi put ut face vreun gest care s nu-i apar in. Com isarul zdrobi
n scrum ier igara pe t rei sfert uri consum at . n fiecare zi ve i fi adus aici,

Eu t rebuie s v m ul um esc, dom nule Palt in, pent ru serviciile aduse


pn acum aut orit ilor it aliene. ins v m ai at rag at en ia c pn la noi
dispozi iuni, ve i cont inua s apre i pent ru rest ul lum ii n post ura lui
Vincenzo~ Scaccia. Nu t rebuie s v m ai repet c e num ai n int eresul
dum neavoast r. Acum deschide i dosarul i lect ur plcut ! Eu am s-m i
vd de t reburile m ele, fr s v deranjez. igrile.ast ea v st au la
dispozi ie.
Com isarul i puse ochelarii pe nas i se adnci n st udierea hrt iilor de pe
birou.
Mircea lu dosarul i l desfcu...
Ah, m scuza i ! l nt rerupse com isarul. Priet enul dum neavoast r,
unchiul Gino, a fost ucis n spit al. I s-a adm inist rat o injec ie cu acid
sulfuric.
*
* *
Jack Bolence st t ea n fa a ferest rei deschise i fum a: Am urgul at ernuse
pe cer t onuri viorii. Cam era de hot el, de o som pt uozit at e st ereot ip, era
cufundat n penum br. Sam y Barracuda, adncit nt r-un fot oliu, se delect a
cu un whisky House of Lords" . Prul lui, parc pudrat cu fin, se det aa net
pe fundalul negru al unui dulap-bar de lac.
De cinci zile snt em aici i... nim ic, vorbi Sam y cu glasul lui t rgnat .
n cinci zile noi l scot eam i de la Sing-Sing.
Nici m ie nu-m i place at ept area ast a, zise Jack. Don Calo nu e de
anvergura lui Don Serafino.
S sperm c am icul t u n-a fcut nici o declara ie com prom i t oare,
relu Sam y, dup ce sorbi o gur de whisky.
Dac Vincenzo ar fi vorbit , ar fi urlat acum t oat e ziarele, zise Jack irit at .
Et i opt im ist . Cine-m i garant eaz c poli ia n-a folosit m et ode noi spre
a-l face s vorbeasc ? Adu- i am int e" de Dirt y Jim ^ L-au inject at cu derivat ul
de m esca-lin, i-au fcut narcoz i... Dac nu-l cur m la t im p cu arsenic,
ar " i spus i cit lapt e a supt de la m -sa.
Jack i schim onosi gura nt r-un fel de rnjet ,
Cam vd eu unde vrei s ajungi.
i crezi c ar fi solu ia cea m ai proast ?
Nu- i dezm in i num ele. Et i o adevrat barracuda. De dat a ast a ns
nu- i po i pune n valoare t alent ele. t ii c t rebuie s-l ducem viu la NewYork.
Din pcat e, oft Sam y. Goli paharul, apoi rse.
N-ar fi exclus s-i blest em e i ceasul n care s-a nscut , dac va fi s
ajung viu i nevt m at la New York.
Jack fcu un gest de plict iseal.
Las-m n pace cu ideile t ale t m pit e. Num ai ie i-a t recut prin cap c
n-ar fi el.
N-a crede c snt t ocm ai t m pit e.
La New York ai s t e convingi c e el. Doct orul But ler care i-a aranjat
m ut ra are s-l recunoasc.

recept orul.
Alo !
De la cellalt capt al firului se auzi o voce neut r.
Vi s-au re inut bilet ele de avion pent ru m ine sear. Com unicarea se
t erm in. Jack ls recept orul n furc.
Sem nalul ! zise el.
Cnd ?
Mine sear
Bine c plecm ! exclam Sam y. Cldura de aici a nceput s m
plict iseasc.
*
* *
Escort at de paznicul su, Mircea Palt in int r n cabinet ul com isarului
Cessi.
Ca de obicei, gardianul i scoase ct uele, apoi se ret rase.
Cessi l poft i pe Mircea s ia loc.
Ei, am avut drept at e ? A fost inst ruct iv lect ura ? nt reb el zm bind.
Mai m ult dect inst ruct iv, pasionant ! Com isarul se ridic de la birou.
Cineva vrea s t e cunoasc, dom nule Palt in. Se ndrept spre o u
m ic, pe care o deschise.
Un brbat nalt , robust , cu prul t uns perie int r n ncpere. Avea ochi
albat ri, pt runzt ori i o m ust a cenuie scurt . Hainele negre erau frum os
croit e. Purt a n col ul gurii o pip din care pufia t act icos.
Dom nul inspect or-ef Giorgio Schiarelli din Int erpol, spuse com isarul.
M bucur s v cunosc, dom nule Palt in, spuse inspect orul-ef
st rngndu-i cordial m ina.
La invit a ia com isarului, noul venit se aez pe un scaun, ling Mircea.
Dom nul inspect or-ef Schiarelli, spuse Cessi, est e delegat de Int erpol
s se ocupe de cazul dum neavoast r.
Inspect orul-ef pufi de ct eva ori din pip, apoi se nt oarse spre Mircea.
Dom nule Palt in, cazul dum neavoast r int ereseaz ndeosebi Int erpolul
prin originalit at ea m odului n care a i pt runs n rndurile Mafiei, dar m ai ales
prin pozi ia pe care a i. ob inut -o n snul acest ei organiza ii, m pru- m ut nd
personalit at ea lui Vincenzo Genovese. Adevrat ul Vincenzo Genovese est e
m ort . Dosarul lui l cunoat e i. Elem ent ele acest ea v-ar perm it e s v juca i
m ai depart e rolul, fr m ari riscuri,
Mircea l privi ndelung.
Dup ct e n eleg, m i propune i s int ru cu buna t iin n gura lupului.
Inspect orul-ef clt in din cap.
Exact . Ast a est e propunerea noast r. Dac a i accept a, a i aduce un
m are serviciu um anit ii. Ne-a i sprijini n lupt a pe care o ducem m pot riva
t erorism ului m afiot , m pot riva t raficului int erna ional de st upefiant e i a.
organiza iilor gangst eret i care const it uie azi unele dint re cele m ai grave
racile ale lum ii civilizat e.
Crede i-m , dom nule inspect or-ef, nu m vd deloc n post ura lui
Jam es Bond. Eu snt scriit or, nu personaj de rom an, prot est Mircea.
Giorgio Schiarelli zm bi.
Nu uit a i c rom anele t rit e au o valoare sporit t ocm ai prin

n lat ul ncperii. Fum ul albst rui din pipa inspect orului-ef se nl a n


arabescuri m iest re spre t avan. Mircea se opri brusc n drept ul lui Schiarelli,
Presupunnd c a fi de acord cu ideea dum neavoast r, de unde t i i
c m -ar m ai. accept a n m ijlocul lor ? Poat e c arest area m ea a t rezit
bnuieli.
t i i prea bine c am " fost arest at de carabinieri, fr ca eu s fi opus
vreo rezist en .
Nici n privin a ast a n-ave i a v t em e, replic in-speet orul-ef calm . Ca
s v da i seam a de im port an a ce vi se at ribuie n snul Mafiei, pot s v
aduc la cunot in un fapt sem nificat iv. n m om ent ul acest a se afl la Palerrno dou personaje deosebit de m arcant e din Mafia am erican, Jack
Bolence i Sam y Goldauer...
Zis Barracuda, com plet Mircea.
Perfect ! exclam jovial inspect orul-ef. Cu o m at erie at t de bine
nv at e pcat s nu v prezent a i la exam en... i acum s cont inui.
Bolence i Barracuda au sosit cu o m isiune precis. S cear Mafiei siciliene
s v asigure evadarea din nchisoare.
Oh
Mai m ult dect at t . Dispunem de inform a ii pot rivit crora aceast
evadare ar urm a s aib loc m ine. Depinde num ai de dum neavoast r ca
evadarea s reueasc.
Ei bine ! Cu alt e cuvint e, i-a i lsa s m rpeasc, exclam Mircea.
Pardon, v-am lsat s evada i. E o diferen . De alt fel, snt aut orizat s
v asigur c n t ot t im pul m isiunii dum neavoast r ve i fi sprijinit din um br
de elem ent e ale poli iei.
Inspect orul-ef scut ur scrum ul din pip, apoi i-o um plu din nou cu
t ut un.
Ve i avea un num e cifrat . Dup cum vede i ne-am gindit la t oat e. Chiar
i la o arest are a doct orului But ler, pent ru a preveni o event ual confrunt are
cu acest a. Inspect orul ncepu s-i ndese pe ndelet e t ut unul n pip. E de
ajuns acordul dum neavoast r, ca nt regul aparat s se pun n m icare.
Mircea se opri nehot rt n m ijlocul ncperii. Ispit a era put ernic. Ofert a
lui Schiarelli i deschidea perspect ive capt ivant e. I se ddea prilejul s
t riasc o avent ur unic n felul ei. Ciudat ! Curiozit at ea i set ea de ac iune
ncepuser s-i covreasc t eam a.
nspect orul-ef i aprindea pipa, urm rind cu coada ochiului lupt a
lunt ric, zugrvit dest ul de t ransparent pe chipul lui Mircea. Aruncase cu
ndem nare nada.
Mircea i ddea seam a c inspect orul-ef era un abil psiholog, priceput
s foloseasc cele m ai pot rivit e argum ent e n favoarea t ezei sale. n definit iv
nu i se cerea dect s cont inue un joc n care int rase din nt m plare. Pn
acum se descurcase dest ul de bine fr s se fi bizuit pe sprijinul nim nui.
De dat a ast a pozi ia lui devenea m ult m ai put ernic. t iind c are spat ele
acoperit , se va put ea avnt a n ac iune cu ncredere sporit . Evident ,
prim ejdiile nu vor lipsi. Lui i plceau ns senza iile t ari, fiindc i st im ulau
spirit ul com bat iv.
Se opri n fa a lui Schiarelli.
Dom nule inspect or-ef, n-ar fi exclus s accept . Pn rai ine am s v
dau rspunsul m eu definit iv.
Bine. Dac v hot r i, ve i prim i inst ruc iunile necesare ndeplinirii
acest ei m isiuni. De pild num ele dum neavoast r conspirat iv, persoana prin

*
* *
Se nt unecase.
Firm ele de neon de pe via della Liberia at erneau t onuri roii, verzi,
albast re pe obrajii t rect orilor, care se scurgeau pe t rot uare ca nt r-o
procesiune fr sens. Pe uile deschise ale localurilor se revrsau pn la
st rad st riden e rit m at e, suprapuse nt r-o asurzit oare nclceal sonor. Aburi
de m ncare, efluvii de parfum uri ieft ine, m iros acru de fruct e put rezit e,
duhoare de gunoaie plut eau n aerul supranclzit .
Din coloana de aut om obile care se ndrept a spre Giar-dino Inglese, se
desprinse o dub a poli iei, care cot i pe via Arhim ede. Pe aceast st rad,
circula ia fiind m ult m ai redus, duba i spori vit eza. Aproape de
nt ret ierea cu Via Carini, fu depit de o lim uzin lfa-Rom eo. Din lim uzina
care gonea acum paralel cu m aina poli iei, fu aruncat deodat o bom b
lacrim ogen, care pt runse pe fereast ra deschis n cabina oferului dubei,
unde explod, Uluit , orbit de gazele urst urt oare, oferul pierdu st p- nirea
asupra volanului. Maina cot i brusc spre dreapt a, urc pe t rot uar i se propt i
nt r-un st lp de bet on.
Gardianul care st t ea alt uri pe banchet nu avu t im p s-i pun n
func ie m it raliera. Port iera din drept ul su fu deschis brusc dinafar i un
individ i sm ulse arm a din m n.
nbuit de gaze, cu ochii ari de ust urim e, gardianul i acoperi fa a cu
palm ele.
O lim uzin Fiat 1800 opri n urm a m ainii poli iei.
Cnd ua din spat ele dubei se deschise i un gardian apru n cadrul ei, o
alt bom b lacrim ogen lansat din Fiat fcu explozie.
Din Fiat coborr t rei brba i cu m t i de gaze, care dezarm ar pe
gardienii scoi deja din lupt de efect ul bom bei. Cu cheile gsit e asupra
unuia din ei, descuiar celula dubei, din care-l scoaser pe Mircea Palt in,
orbit de gaze.
Mircea
pins apoi

se sim i
luat pe
nt r-alt
m ain.

sus, cobornd
Auzi zgom ot

din
de

dub i
port iere

m t rn-

t it e i huruit ul m ot orului care accelera. Maina porni at t de brusc, nct el


avu senza ia c se cufund n spt arul banchet ei.
Opera ia durase exact apt ezeci i cinci de secunde...
Mircea i aps cu palm ele ochii care-l ust urau ngrozit or. Se afla nt re
doi brba i. Unul din ei i ddu o bat ist ud, cu care ncepu s-i t am poneze
ochii. Inim a i bt ea nebunet e.
Marea avent ur ncepuse m ai devrem e dect prevzu-ser Cessi i
Schiarelli.
Se sim ea ca i cnd s-ar fi lansat din nalt ul unei t ram buline nt r -o m are
cu ape reci, nepriet enoase.
Dup t angajul m ainii i ddu seam a c aceast a cot ise cu m are vit ez pe
o st rad la dreapt a, apoi pe alt a la st nga.
Auzi fluierat ul ascu it al unui agent de circula ie. Maina lu iari o curb
pe dou roat e.
Mai repede, Paulo ! rost i brbat ul din st ing lui Mircea. Mai repede !
Mircea ncerc s deschid ochii.
Lacrim ile i nce oau vederea. Se t am pona din nou cu bat ist a. Ust urim ea
ncepuse s scad.

Mai cot i o dat i se opri brusc.


Mircea se sim i t ras de bra .
Cobor i ! .
Condus de brbat ul din dreapt a iei din m ain. Ochii aproape c nu-l
m ai ust urau, dar cont inuau s-i lcrim eze.
Mircea zri parc print r-o pnz de ap o st rad pust ie, lum inat zgrcit
de ct eva felinare st rm be. nt re casele nalt e, nghesuit e unele nt r-alt ele i
niruit e de o part e i de alt a a st rzii, plut eau ca nit e fant om e albe rufe
nt inse la uscat pe frnghii invizibile. Prin ferest rele deschise ale cldirilor,
rbufnea o m uzic de dans slbat ic ret ransm is prin zeci de aparat e de
radio.
n drept ul unui t eren viran, nconjurat de un gard drpnat , acoperit cu
afie zdren uit e, at ept au dou m aini. Un Alfa Rom eo al poli iei i o
lim uzin Lancia.
Mircea se pom eni m pins spre Alfa Rom ieo.
Repede ! i opt i nso it orul.
Nedum erit , se las condus pn la m aina poli iei. Port iera se deschise,
lsnd s apar un bra care-l t rase energic nunt ru. Maina dem ar.
Mircea se t rezi nt re doi carabinieri. Unul din ei i puse pe cap o apc de
uniform .
Scoat e i haina ! spuse cellalt , ncepnd s-l dezbrace. Apoi i nt inse o
t unic de carabinier... m brca i-o! rost i acest a scurt .
Vederea lui Mircea se lim pezise.
n vrem e ce-i punea t unica, vzu defilnd prin fa a ferest relor m ainii o
pia larg, cu o fnt n sect uit n m ijloc. Mai st rbt ur o st rad ngust ,
nt unecat , apoi pt runser nt r-o art er put ernic lum inat i cu circula ie
int ens.
Lancia i urm ri un t im p, cot i- la dreapt a, pe o st rad dosnic i dispru.
Carabinierul care conducea m aina nt oarse capul i arunc o privire rapid
asupra lui Mircea, ca i cnd ar fi vrut s-i verifice inut a. Zm bi, apoi aps
pe accelerat or. Puse n func ie sirena.
Pe culoarul eliberat de m ainile care se ddeau la o part e la sem nalul
sirenei, Alfa Rom eo gonea cu pest e opt zeci de kilom et ri pe or.
Carabinierul din st nga oferului i consult ceasul-bra ar.
Accelereaz ! porunci el.
Alfa Rom eo i spori vit eza.
Pe m sur ce se apropiau de m arginea oraului, circula ia se rrea. Nu
m ai era necesar s foloseasc sirena. Cldirile m ari i som pt uoase lsau
acum locul unor case m ai m odest e, m ai nt unecoase. Trecur pe lng o
fabric. Urm ar apoi ct eva t erenuri virane, nt rerupt e de case srcioase.
n deprt are apru o lum in roie, legnat rit m ic.
Baraj ! rost i laconic oferul.
Sirena ! porunci carabinierul din dreapt a sa.
Vuiet ele m odulat e ale sirenei prinser iari s st rpung noapt ea.
Lum ina roie se apropia necont enit . Deodat ncet s se m ai legene.
Alfa Rom eo, lansat cu aproape o sut de kilom et ri pe or, t recu fr a fi
m piedicat prin barajul poli iei. Apoi iei n plin cm p...
*
* *

Form alit ile m barcrii durar m ai m ult ca de obicei, ! i Jack i Sam y


sim eau inst inct iv c snt urm ri i de privirile m ai m ult or agen i de poli ie
m brca i n civil. Dar afiau o nepsare t ot al. Observar prezen a unor
carabinieri in preajm a avioanelor, care aveau s plece n curs. Avionul PAN
AM cu dest ina ia Tunis se bucura de o supraveghere special.
Sam y nt oarse spre Jack ochii si t erni i bulbuca i ca de pet e i rost i
alene print re din i :
nt ot deauna m i-a plcut s am gard de onoare la plecare.
Jack rse, fcnd s-i apar i m ai proem inent pom e ii m ongoloizi.
Cred c nici regina Angliei, nu e m ai bine pzit . Cnd ajunser n
drept ul pasarelei, Sam y fcu un sem n aproape im percept ibil lui Jack.
ine-m s nu lein, snt copeit de at t a cinst e, zise el art nd cu o
uoar nclinare de cap spre' un grup de brba i care st t eau n st ing
pasarelei. Privet e, i Int erpolul, i F.B.I.-ul i Narcot ic Bureau ! ...
Im becilii ! i-or fi nchipuind c l crm pe Vin-cenzo n valiz !
Se urcar n avion i i ocupar locurile.
*
* *
Inspect orul-ef Schiarelli urm ri ndelung cu privirile avionul care i lu
zborul spre Tunis. Cu gest uri m olcom e, i scut ur de scrum pipa. O um plu
din nou cu t ut un i o aprinde. Pufi de ct eva ori, nconjurndu-se de un
norior de fum , pe care briza l risipi repede. Se uit pe sub sprncenele-i
st ufoase Ia inspect orul Graves din Narcot ic Bureau.
Ce priviri ironice i pline de desconsiderare ne-au aruncat concet enii
dum it ale Mr. Graves, zise el. Plecarea lor dovedet e c lovit ura le-a reuit .
Inspect orul Graves i adinei m inile n buzunarele hainei de lust rin bo it e
i deform at e. S t ot fi avut pat ruzeci de ani. Prul jum t at e albit , obrajii
brzda i de cut e adinei, corpul m asiv, uor ncovoiat , l fceau s par cu
zece ani m ai vrst nic.
Snt form idabili indivizii t ia, spuse el cu ciud. Ne-au luat prin
surprindere, Ce-o fi zicnd biet ul scriit or ?
Cui i-ar fi t recut prin cap c vor devansa cu o zi rpirea ? Schim barea
aceast a a fost hot rt probabil n ult im ul m om ent . M sim t vinovat fa de
acest om .
Nu t rebuie s ne facem prea m ult e griji, zise Schiarelli. A i vzut ce
bine s-a descurcat n Sicilia. Regret doar c nu i-am dat cifrul i nu am
st abilit m ijloacele de cont act are cu oam enii din Narcot ic Bureau. Va t rebui
Mr. Graves, s t e ocupi personal de aceast problem .
Nici vorb. Chiar n noapt ea ast a plec la New York.
Inspect orul Will Parker din F.B.I. i t erse cu bat ist a ochelarii cenuii pe
care-i purt a i noapt ea. Pe ct de leam pt era inspect orul Graves, pe at t de
pus la punct art a Parker.
n ceea ce m privet e, m prt esc prerea lui Mr. Schiarelli. Snt
convins c Mr. Palt in va lua legt ura cu Narcot ic Bureau deindat ce va int ra
n posesia unor inform a ii ut ile, aa cum a procedat de alt fel i cu poli ia de
aici.
Tot ui nu e prea uor s t e avn i n brlogul lupilor fr s ai nici o
experien , spuse Cessi. Hm .! t i i ce facem noi acum ? Vrem s scoat em
cast anele din foc cu m ina alt uia.

de la bord.
Ce m ai e nou, Ranucio ? nt reb Giorgio Schiarelli, dup ce i m ut
pipa n col ul gurii.
La barajul de la Merzom onrele a fost prins un cont rabandist de igri.
Barajul de la Resut t ona sem naleaz capt urarea unui dezert or, ncolo,
nim ic nou, rspunse agent ul.
Snt ingenioi concet enii m ei, rost i cu uoar ironie inspect orul
Graves. i scap print re deget e ca argint ul viu.
Nici pe depart e, ripost Schiarelli. Aici e m na Mafiei noast re.
*
* *
Mircea Palt in era uluit de precizia cu care se desfurase rpirea sa.
Maina poli iei ieise din Palerm o prin Corso Calat afini i dup ce urcase
pant a dom oal spre Monreale, pornise cu m are vit ez spre Part inico, Falii
carabinieri nu scot eau nici un cuvnt , Aplecat asupra volanului, oferul
conducea m aina nt r-o alur infernal. Tipul din dreapt a lui Mircea se uit a
din cnd n cnd pe fereast ra din spat e, spre a se asigura c nu snt urm ri i.
Aparat ul de recep ie acordat pe lungim ea de und folosit de m ainile
poli iei le perm it ea s int ercept eze t oat e ordinele t ransm ise prin radio.
naint e de a int ra n Part inico, aut om obilul cot i la dreapt a, pe un drum
erpuit , de ar. Dup vreo doi kilom et ri de m ers, int rar n curt ea unei
ferm e, ocolir o cas lung cu et aj, cufundat n bezn, apoi pt runser nt ro m agazie ale crei ui se nchiser n urm a lor.
Lui Mircea ncepuse s-i plac aceast spect aculoas goan noct urn.
n fundul m agaziei se aprinser lum inile de bord ale unui alt aut om obil.
Mircea se pom eni predat unor indivizi m brca i n haine de ar. apc,
vest on negru, pant aloni bufan i, cizm e scurt e cu carm bi m oi. Fu dezbrcat
de uniform i i se napoiar hainele. Se schim b n ct eva m inut e, apoi lu
loc n Fiat , alt uri de ofer. Al i doi t ipi se inst alar pe banchet a din spat e.
Maina iei din m agazie, t ravers cu lum inile st inse curt ea ferm ei', apoi
se angaja pe drum ul erpuit , ndrep-t ndu-se spre nord.
n ciuda aspect ului su ponosit , Fiat -ul se com port a foart e bine. Unul din
nso it orii lui Mircea l m podobi cu o m ust a fals i i t rase pe cap o apc
rneasc.
Cnd s t raverseze calea ferat care lega Balerm o de Cast ellam are, se
ncruciar cu o m ain cu carabinieri, care le fcur sem n s opreasc.
Un carabinier t nr, narm at cu o lant ern put ernic, deschise port iera din
fa a Fiat -ului i" dup ce lum in chipurile ocupan ilor nt reb cu asprim e : Unde m erge i ?
La Cast ellam are, spuse conduct orul Fiui-ului. Avem un proces m ine
dim inea .
N-a i nt lnit o m ain cu carabinieri ?
Nu. -N-am nt lnit , rspunse placid conduct orul. Bine. Put e i pleca.
Mircea fu ispit it s cear ajut orul carabinierilor, dar se ab inu. Avent ura
ncepuse s-l capt iveze. La urm a urm ei, de ce nu s-ar descurca i fr
sprijinul lui Narcot ic Bureau.
Fiat -ul dem ar dom ol. Pn n golful Cast ellam are nu m ai nt m pinar nici
o dificult at e, Oprir la o cot it ur. Oam enii de pe banchet a din spat e coborr,
poft indu-l i pe Mircea s-i urm eze. Fiat -ul se puse n m icare i dispru dup

auzeau izbindu-se de picioarele falezei.


Condus de nso it orii si, Mircea porni pe o crare st rbt ut de arbut i
slbat ici. Drum ul, la nceput net ed, prinse s coboare i s urce print re
st nei. naint ea lor se deschise deodat o rp adnc.
Unul din oam eni l lu de m n i-i opt i ;
Fi i at ent i ine i-v bine de m ine,
Mircea sim i ridicndu-se din hu o rceal um ed i m iros de alge. Pea
cu t eam pe crarea st rim t m rginit de o part e de peret ele cenuiu al
st ncilor i de alt a de bezna prpast iei.
Fit ul valurilor se auzea t ot m ai desluit . . Am bian a aceast a m ist erioas
i t rezi gnduri m acabre. Culm ea ar fi s fac un pas greit i s-i ncheie
m isiunea n chip st upid, zdrobindu-se de col urile st ncilor.
Rsufl uurat cnd ajunse la poalele falezei. nt r-un int rnd al rm ului, i
at ept a o alup pescreasc. Doi oam eni se aflau la bord.
Mircea schim b a pat ra oar cluzele.
alupa se ndeprt de rm . Mot orul put ernic, cu duduit ul su lin, apele
negre ca pcura, ce alunecau de-a lungul flancurilor vasului, am int ir lui
Mircea o alt clt orie cu alupa, dup prim ul su cont act cu Mafia...
Feericul spect acol noct urn al vulcanului St rom bol ichio, coast ele pit oret i ale
insulelor Lipari... i revedea pe unchiul Gino, pe Ugo, pe Micheot t o... Ciudat
! To i t rei m uriser n m prejurri t ragice. Unchiul Gino sfrise m ut ilat ,
nt r- un spit al din Palerm o ; Ugo pierise sub ochii iui, sau m ai precis n locul
lui, carbonizat sub sfrm t urile unui aut om obil ; Michelot t o i dduse
ult im ul suflu, st rivit de enilele unui t ract or...
O bt aie uoar pe um r i nt rerupse firul gndu-rilor.
Pescarul i art cu m na siluet a neagr a unui vapor, care se profila pe
orizont ul uor lum inat de st ele...
*
* *
Don Caio Cast iglione st t ea pe m arginea bazinului i se uit a absent la
delfinul care se zbenguia n undele lim pezi, lum inat e de proiect oarele
subacvat ice. inea n bra ele-i scurt e o m inge m are, roie. Delfinul i ddea
t rcoaie. at ept nd s i se arunce m ingea.
n fiecare sear, Don Calo se dest indea, jucndu-se cu .delfinul. l
bot ezase Bim bo. Bim bo era singura fiin de care se at aase vreodat Don
Calo. Pent ru delfin se aduceau zilnic cist erne cu ap proaspt de m are. Un
m edic vet erinar i veghea snt at ea, iar un ant renor l dresa nv ndu-l cele
m ai burlet i jocuri, m enit e s descre easc frunt ea ndeobt e nnourat
de griji a lui Don Calo.
n seara aceast a nici zburdalnicul Bim bo nu reuea s-l dist reze. Don Calo
era at t de preocupat , nct , uit ase s-i m ai arunce m ingea. Delfinul reui
t ot ui s-l t rezeasc din ngndurare, fcnd un salt prodigios i at in- gndu-i
cu bot ul genunchiul. Don Calo t resri, fa a i se lum in de un zm bet , apoi
arunc m ingea, cu care Bim bo porni s se joace plin de voie bun.
Cosa Nost ra am erican m anifest a de la o vrem e veleit i de suprem a ie
asupra Mafiei siciliene i ast a il supra foart e pe Don Calo Cast iglione.
At it udinea celor doi em isari de la New-York fusese de-a drept ul insolent .
Marele Boss de dincolo de ocean t ia c Don Calo avea nevoie de ajut orul
su n lupt a pe care o ducea cu organiza ia lui Don Cirro. Lupt ele acest ea
t rebuiau s ncet eze, i zicea Don Calo. Frm nt rile din snul Mafiei fceau

bine ferit e de orice cont act cu m area m as a m afio ilor de rnd, nct nu
put eau fi com prom ise de declara iile celor pui sub anchet . St area aceast a
de lucruri nu avea s dureze la infinit . Arest area lui Vincenzo Genovese
const it uise un serios prilej de alarm . Pent ru nt ia oar fusese arest at un
personaj de prim plan. Declara iile lui ar fi put ut com prom it e oam eni foart e
suspui.
Cosa Nost ra t rim isese agen i spre a-i obliga " pe Don Calo s organizeze
ct m ai grabnic evadarea iui Genovese. Dar Don Calo nu avea de gnd s in
seam a nici de pove ele i nici de presiunile am ericanilor. Nu t recuse la fapt e
dect at unci cnd socot ise condi iile coapt e pent ru o reuit sigur a evadrii.
Jum t ile de m sur i repugnau.
Valet ul apru cu un t elefon pe bra e.
Palerm o la aparat , Don Calo ! spuse el. Don Calo lu recept orul i l
duse la ureche.
Colet ul a fost expediat auzi el la cellalt , capt al firului, un glas
nfundat , pe care nici un t est nu l-ar fi put ut ident ifica.
Don Calo zm bi i ls recept orul n furc.
Bim bo se zbenguia n bazin, aruncnd snopi st rlucit ori de ap. Mingea
repezit de bot ul lui alb, lucios slt a jucu deasupra undelor..,

P A RT EA A D O U A
CEN UA I ORH ID EE LA N EW YORK
UMBRA prelungit naripat a avionului Super Jet Sunderlaad-Beauclair
luneca fulgert or pe nveliul oceanului incendiat parc de ploaia t orid a
razelor solare...
Pe cerul orbit or de alb nu se zrea urm de nor. Un t ransat lant ic care
despica anevoie valurile oceanului, defila pe sub pnt ecele argint ia al
avionului, ce sget a vzduhul.
Mircea Palt in privea prin lent ilele fum urii ale ochelarilor de soare vast ul
perim et ru al orizont ului m arin.
n avion dom nea o rcoare plcut , care ndem na la som n i visare.
Pasagerii sorbeau alene but uri de la ghea , frunzreau revist e bogat
ilust rat e, ori cont em plau m agnificul peisaj oceanic. St ewardesele suple i
gra ioase circulau pe culoarul dint re banchet e, m pr ind gust ri copioase i
zm bet e.
Mircea se uit cu coada ochiului la cei doi nso it ori ai si care preau s
dorm it eze. Unul din ei avea m ut ra unui im pasibil om de afaceri. Purt a haine
nchise la culoare i cravat sobr ca agen ii de Burs din Londra. Cellalt
avea nf iarea t ipic a act orului idolat rizat de fem ei. Tnr, frum os, de o
virilit at e plin de prom isiuni, elegant i m ai ales blazat . Cine ar fi bnuit c
acet i doi ini erau n realit at e ganst eri i c sub piep ii bom ba i ai hainelor
purt au pist oale aut om at e ? Trecuse epoca gangst erilor cu nas st rivit , de
boxer, i cu t ors de urangut an. Mircea se t ia bine pzit .
New York !
n avion se produse oarecare rum oare.

norii Manhat t anului.


Mircea zm bi. Nu i-ar fi nchipuit vreodat c va pi pe pm nt ul
St at elor Unit e, m prum ut nd ident it at ea unui gangst er am erican ~ de origine
it alian. Paaport ul din buzunar l desem na sub num ele unui oarecare
Charlie Accardo, cu dom iciliul n Queens, New York Cit y.
Accent ul lui am erican nu era im pecabil, dar aceast a se put ea at ribui
originii it aliene. Nici Vincenzo Genovese, personajul cruia avea s-i dea
via , nu scpase de un uor accent sicilian. Aceast m prejurare l servea de
m inune pe Mircea, care dei vorbea corect englezet e, nu avusese de unde
s dobndeasc acea pat in caract erist ic vorbirii locuit orilor New York-ului.
La Palerm o ascult ase de nenum rat e ori o band de m agnet ofon, care
reproducea un int erogat oriu luat adevrat ului Vincenzo Genovese de ct re
procurorul St at ului New York. Se st rduise s-i nsueasc nu num ai felul de
a vorbi al lui Genovese, dar i inflexiunile sale vocale.
Schiarelli i com isarul Cessi l asiguraser c izbut ise acest t ur de for .
Mircea se nt reb dac va reui s t reac de bariera polit iei aeroport ului
Era evident c nu se put ea at ept a la m enajam ent e din part ea
aut orit ilor am ericane. i Schiarelli l prevenise c num ai dou sau t rei
persoane din
F.B.I. i din Narcot ic Bureau aveau s-i cunoasc adevrat a ident it at e.
Dac secret ul acest a ar fi fost m prt it m ai m ult or poli it i, n-ar fi fost
exclus o indiscre ie care s-i pun viat a n prim ejdie. Schiarelli avea
serioase ndoieli n ceea ce privet e probit at ea unora din agen ii poli iei din
New York.
La 16 i 30 de m inut e, avionul at eriza pe aeroport ul Kennedy, dup pat ru
ore i jum t at e de zbor. Cnd vaporul pe care se m barcase n largul golfului
Cast ellam are l debarcase la Barcelona, t ipul cu m ut r de agent de burs i
cel cu nf iare de act or 51 i at ept au pe chei. Locurile n avion fuseser
cum prat e din ajun; Evadarea se desfurase dup t oat e regulile art ei. La
Barcelona aut orit ile nu-i puseser be e n roat e. Paaport ul care i se
ncredin ase pe vapor prea absolut aut ent ic.
Agen ii vam ali de pe Kennedy Airport i cercet ar fugit iv valizele. Dup o
exam inare .t ot at t de sum ar a act elor, fu lsat s t reac.
In fa a aeroport ului i at ept a un Cadillac im ens, negru. Pe banchet a din
urm st t eau Jack Bolence i Sam y Barracuda.
La apari ia lui Mircea, urm at de cei doi nso it ori, care nu-l prsiser din
ochi de la Barcelona i pn aici, Jack i Sam y clipir des. Se at ept aser ca
nf iarea lui Vincenzo s fie schim bat , ns nici un caz nu-i nchipuisem
c t ransform area va fi t ot al. St at ura, culoarea prului, at it udinea am int eau
vag pe Genovese. Asem narea se oprea ns aici.
Mircea sim i un fior de em o ie ca pe vrem uri, la facult at e, n fa a
exam inat orilor. i acum avea s t reac un exam en greu.
Se fam iliarizase cu chipurile lui Bolence i Barracuda dat orit fot ografiilor
din dosarul lui Genovese. Le cunot ea t icurile, com port area, legt urile,
int eresele...
nt inse m na i rost i print re din i, aa cum l auzise pe Genovese vorbind
pe banda de m agnet ofon.
Hello, Jack ! Hello, Barracuda ! Jack i Sam y i st inser m na.
Int r n m ain i se ls s cad nt re ei, pe banchet a din urm .
i pe ofer l recunoscu, dar nu spuse nici un cuvnt . Joe Davis fusese
t im p de t rei ani oferul lui Genovese.

Joe t ie cine snt ? nt reb el fr a se adresa anum e lui Jack sau lui
Sam y.
Bolence clipi des, apoi explod :
Form idabil ! FORMIDABIL ! ... Dac nu i-a fi recunoscut glasul i
gest urile, nici eu n-a fi crezut c et i Vincenzo.
i Sam y se scarpin n chica-i alburie.
nt r-adevr, form idabil. Sem eni at t de pu in cu Vincenzo, nct chiar
dac n-ai fi el, ai adorm i t oat e bnuielile. Num ai Vincenzo ar avea t upeul si schim be radical nf iarea i s ne nt ind m na, t ut uindu-ne, ca i cnd
nim ic nu s-ar fi nt m plat .
Firet e, Joe nu t ie c et i Genovese i nici nu t rebuie s afle prea
curnd acest lucru, zise Jack. Nu uit a c et i nc pus sub urm rire de poli ia
federal.
At unci de ce m -a i adus ? nt reb Mircea sec. Voia i s m verifica i ?
Jack rse.
fnos ca nt ot deauna. Ar t rebui s- i schim bi felul st a e a fi, dac nu
vrei s dai de bnuit c et i Vincenzo.
Mircea ripost aspru.
Dac v t em ea i c prezen a m ea la New York v-ar put ea crea
com plica ii, nu' t rebuia s m aduce i aici. Dac m -a i fi nt rebat a fi
preferat s m st abilesc undeva n
Aust ralia sau n Am erica de Sud.
S fim serioi, Vincenzo, rost i Barracauda.
Charlie ! l corect Mircea, ridicnd sent en ios m na.
Charlie, dac vrei t u, se supuse Barracuda. n orice caz, nu t rebuie s
ui i c plecarea t a int em pest iv a lsat m ult e lucruri nelm urit e. N-ai achit at
organiza iei rede-ven ele pe ult im ul t rim est ru, cifrat e la dousprezece
m ilioane de dolari. N-ai just ificat nt rebuin area celor aizeci de m ilioane de
dolari ce i s-au ncredin at pent ru m odernizarea i m rirea re elei de
cazinouri din Florida i din Louisiana. N-ai plt it cot ele curent e pent ru
ult im ele dou t ransport uri de st upefiant e. De ii n safeurile t ale personale
docum ent e de un int eres vit al pent ru exist en a organiza iei. Te-ai t opit fr
s le napoiezi celor n drept . Regist rele t ale s-au spulberat . Cnd cont rolorii
not rii s-au_prezent at la sediul t u pent ru verificare, n-au gsit dect
dulapurile goale.
Mircea nregist ra acest e acuza ii fr s se clint easc, i st pnea em o ia
cu deosebit art . Se m ira el nsui de cut ezan a cu care-i int erpret a rolul.
Dum nezeu t ie cum v reui s se descurce n acest viespar. Trebuia s
joace t are.
Se nt oarse spre Jack.
Ascult , Jack, m ult are s m m ai plict iseasc pet iorul st a ?
Pe obrazul palid al lui Barracuda se at ernur doua pet e roii.
Ai grij s nu t e t aie aripioarele pet iorului, Snt foart e ascu it e.
Mircea i m ut ncet privirile asupra lui Barracuda.
M uit la t ine i vd c et i livid ca un cadavru. M nt reb cum ai art a
dac ai fi m ort cu adevrat !
Sam m y nu rspunse. i rezerv ripost a pent ru alt dat .
Unde m ergem ? nt reb Mircea.
La noua t a locuin , spuse Jack. Vila t a din Tuxedo Park est e
supravegheat de poli ie.
Oam enii m ei pe unde m ai snt ?

n plin m ers, zise Mircea


Sam y zm bi ironic i nt oarse privirile spre fereast r.
Hai, pace, pace ! zise Jack ridicnd m inile i plecnd uor capul. i-am
anun at oam enii. Te at eapt la noua t a locuin .
- i m rog, unde m i-a i fixat reedin a ?
O vil n Elm sford. Tot confort ul.
Ah, aproape de Sing-Sing. Frum oas perspect iv. N-ai t u t im p s
ajungi la Sing-Sing, zise Sam y.
Dac ar fi dup t ine, m -ai expedia direct la cim it ir, replic Mircea.
Caclillac-ul prsise nt re t im p Cross Island Park-way i se angajase pe
podul Bronx Whit est one. De o part e i de alt a se desfurau apele albast re
ale lui East River. O lu apoi pe Hulchinson River Park-way, t ravers
Bronxville, Scarsdaie i dup zece m inut e de m ers int r n Elm sford.
St rbt u orelul t oropit de vpaia aprig a soarelui i dup ce ajunse n
suburbiile de nord, iei pe un drum eag frum os piet ruit , care ducea la por ile
de fier ale unui parc. Cadillac-ul se avnt pe o alee cot it , um brit de copaci
st ufoi i opri n drept ul unei vile albe, cu coloane dorice.
Frum os, dar cam izola n acelai m om ent uile de la int rare se
deschiser i un t nr cu prul negru, net ezit nt r-o frez fr cusur, cobor
t rept ele de piat r i deschise port iera lim uzinei.
Jack Bolence cobor cel din ii, urm at de Mircea t de Sam y.
Urcar scrile i pt runser n holul vilei. nunt ru se aflau c iva brba i,
de o elegan oarecum ipt oare, cu m ut re ciudat e, care urm reau o part id
de pocher disput at drz nt re pat ru ini. La apari ia lui. Mircea i a nso it orilor si, juct orii nt rerupser part ida i se ridicar n picioare.
Privirile lui Mircea se plim bar ncet i st ruit or asupra fiecruia n part e.
Indivizii se uit au la el plini de curiozit at e.
Sam urm rea cu at en ie reac iile de pe chipurile acest ora.
Mircea nu recunoscu pe nici unul din ei, dei la Palerm o i nt iprise bine
chipurile t ut uror gangst erilor din garda Iui Genovese. Se nt oarse spre Jack i
spre Sam y
Nu cum va am greit casa ? nt reb el cu t on ciudat .
Greit ? Ce t e face s crezi ? nt reb Sam y.
Nu vd pe nici unul din oam enii m ei.
Charlie, hai s discut m n cam era de alt uri, spus ; Jack m pciuit or,
spre a m ai dim inua t ensiunea din at m osfer.
Urm at de Mircea i de Sam y, int r nt r-o bibliot eca vast , cu raft uri
ncrcat e de cr i cu cot oare aurit e, nchise ua.
Charlie, s discut m cu cr ile pe m as, zise el, aezndu-se pe bra ul
unui fot oliu.
De acord. Snt prizonierul vost ru ?
Nu, zise Jack. Ai fost adus n Am erica pent ru a rspunde la o serie de
nt rebri.
Refuz s discut ri condi iile de fa . Sam y zm bi n col ul gurii.
Crezi c et i n m sur s im pui t u condi iile ?
Ascult , Barracuda ! Se pare c ai uit at cu cine st ai de vorb. Est e
pent ru ult im a oar c- i m ai perm it s-m i vorbet i pe t onul st a.
i nt oarse spat ele. ncrucindu-i m inile la piept , se propt i n fa a lui
Jack.
Am im presia c et i singurul t ip cu care m m ai pot n elege. Vreau s
am n preajm oam eni de-ai m ei. i n al doilea rnd s st au de vorb cu

fa , rst urnndu-l pest e un fot oliu. Sam y sm ulse brusc de sub hain un
pist ol pe care-l ndrept spre Mircea.
Jack i st rig aut orit ar :
Sam y, nu nt inde coarda !
Barracuda zm bi iari. i rect igase surprinzt or de repede calm ul. Vr
pist olul n t oc.
Ai drept at e. Ar fi fost un sfrit prea uor... Apropo, scum pet e, se
adres el lui Mircea. Pn cnd i se va lm uri sit ua ia, Robert Landis va
cont inua s se ocupe i de sect orul t u. Din ordinul m arelui boss. Sam y se
ridic n picioare i i aranja haina..
Se ridic i Jack.
Charlie, nt r-o or oam enii t i vor fi aici. Sam y, s m ergem .
Rm as singur, Mircea i aprinse o igar. Abia at unci observ c m na
care inea chibrit ul i t rem ura uor. De em o ie i n part e de enervare.
n elesese c sit ua ia lui era m ai grea dect i nchipuise.
*
* *
Pedro Alam os, un t nr port orican cu pielea m slinie si chip agreabil, care
ndeplinea func ia de valet , l conduse pe Mircea n cam era de culcare. Ii
pregt ise baia si ornduise n odaia care servea drept garderoba cele
pat ruzeci si apt e de-cost um e ale lui Genovese.
Mircea fcu un du fierbint e care-l nvior i-i m ai risipi gndurile. Cnd
iei de sub du, Pedro i i puse pe um eri un halat alb, pufos.
V brbieresc, Sir ? nt reb port oricanul cu deferent .
Mircea i privi n oglind barba care ncepuse s-i um breasc obrajii.
Prefer s m brbieresc singur, spuse el.
Cum dori i, Sir.
Zbrnit ul m ainii elect rice de ras nt ovrea m onot on t um ult ul gndurilor
lui Mircea, care adopt ase o m asc im pasibil, m enit s-l plaseze n ochii lui
Pedro pe un piedest al dem n de renum ele lui Genovese.
Tnrul acest a, care-i urm rea prevenit or fiecare m icare, ncepuse s-l
irit e. Port oricanul era desigur un spion n slujba organiza iei. Ar fi pus
rm ag c Sam y i-l alesese.
Cnd se napoie n dorm it or. Mircea const at c Pedro i i pregt ise un
cost um de sear, negru cu spic auriu.
M-am gndit c poat e dori i s iei i n seara aceast a, Sir.
Mircea se nt inse pe pat .
Am s m odihnesc pu in. Dac m caut cineva, s m anun i
im ediat .
Port oricanul se nclin.
Prea bine, Sir.
Apoi iei, nchiznd ua n urm a sa.
Mircea se gndi c era n elept s cont inue a juca rolul lui Genovese, chiar
i dup ce rm nea singur. N-ar fi fost exclus ca fiecare m icare a sa s fie
urm rit de obiect ivul unei cam ere de t eleviziune. i puse m inile sub cap i
nchise ochii, ca i cnd n-ar m ai fi avut alt preocupare. n acest t im p
cont inua s eafodeze un plan de bt aie, cu m ai m ult e ipot eze, spre a nu fi
surprins de evenim ent e. A ipi ns pe nesim it e. Oboseala, grija, em o iile
avuseser ult im ul cuvnt ...
l t rezi din som n un ciocnit n u. Cnd deschise ochii, const at c

personajului su.
Cine e ? st rig el, f cnd pe som norosul.
Ua se deschise, lsnd s apar n cadrul ei capul lui Pedro
Mr. Sid Capozzolo.
Mircea i repet m int al num ele. Capozzolo ! Fcea ast fel s-i revin cu
m ai m ult precizie in m int e capul pt rat , prul t iat , perie, pat a m ic neagr
de ling col ul. gurii, gt ul scurt , ochii ire i ai individului care ndeplinea rolul
de locot enent al lui Genovese, m preun cu al i t rei ini : Abe Macchia,
Reggie Lascalzo i Jack Moran, pe care nsui Genovese l lichidase n t renul
de Palerm o. Capozzolo nsem na un nou exam en. Un exam en foart e greu,
fiindc de dat a aceast a avea de-a face cu un int im al lui Genovese. Cu unul
dint re acei oam eni care cunot eau fiecare gest , fiecare inflexiune a vocii,
fiecare ciud enie a rposat ului Vincenzo.
S int re, rost i Mircea, ridicndu-se nt r-un cot . Pedro i t rase capul
dup u aa cum un m elc i t rage capul n cochilie.
Mircea i auzi glasul ciudat , rost ind cu brut alit at e t ipic gangst ereasc :
Poft et e nunt ru, efule. Mr. Accardo t e at eapt . Mircea zm bi. Pedro
uit ase s m ai fac pe valet ul st ilat .
Capozzolo int r n dorm it or. Era m ult m ai voinic dect i1 nchipuise
Mircea. Pedro nchise ua n urm a lui. Capozzolo naint a doi pai, apoi se
opri brusc. O expresie de profund st upefac ie i se nt iprise pe fa .
Hello, Sid !
Hello... boss ! exclam nedum erit Capozzolo.
Eh, ce t e t ot zgiet i la m ine ? Nu 'm m ai recunot i ?
Capozzolo se legna cnd pe un picior, cnd pe cellalt .
Ce s zic, boss, dac nu m i-ar fi spus Bolence..." Mircea sri din pat i
t recu n fa a oglinzii de la m asa de t oalet . i plim b m na pe obraz.
Ct eodat nici eu nu m m ai recunosc. Mare art ist i doct orul But ler.
Mi-a schim bat m ut ra at t de bine, nct a put ea s int ru fr nici o grij n
m ijlocul copoilor de la F.B.I. Ia spune, Sid, m ai et i n st are s-m i prepari un
Clover Club ca pe vrem uri ?
Yeah, boss ! exclam Capozzolo, lum inindu-i fa a, cu un zm bet .
Pn m m brac, prepar-m i unul, porunci Mircea. Dulapul cu but uri e
acolo n col .
Capozzolo se ndrept spre dulap, l deschise, apoi ncepu s m nuiasc
expert st iclele cu et ichet e colorat e i paharele de crist al.
Mircea i lepd halat ul i ncepu s se m brace,
Cum a fost cu Jack, boss ? nt reb Capozzolo,
L-am lichidat , zise Mircea, ncheindu-i nast urii de la cm a.
Nu m -am at ept at s t rdeze, suspin Capozzolo, t urnnd n pahare
ct eva pict uri de angost ura,
Unde snt - Abe i Reggie ? nt reb Mircea, Capozzolo i nt rerupse
pent ru ct eva clipe opera ia.
Se uit bnuit or n jur.
Pere ii au uneori urechi, opt i el.
De ast a i-e fric ? zise Mircea, Un m om ent .
Lu de pe nopt ier un jurnal, pe care ncepu s-l rsfoiasc plin de
srguin .
Acum po i s vorbet i fr grij, spuse el, cont i-nund s agit e ziarul.
Zgom ot ul hrt iei bruiaz cele m ai sensibile m icrofoane.
Reggie a disprut , zise Copozzolo. Iar Abe st ascuns. Dup o pauz,

Mircea i nnod im pasibil cravat a.


Va s zic, dup ce-am plecat , t o i oam enii m ei au uat -o razna. ce
v-a fcut s crede i c Reggie a t ers-o cu banii ?
Dup dispari ia sa, Abe a gsit seifurile goale. i Reggie dup cum ai
dispus chiar dum neat a, nu avea voie s um ble la seifuri dect n prezen a lui
Abe,
Capozzolo t erm in prepararea cockt eiului. Oferi un pahar lui Mircea i i
um plu i el unul. Ciocnir, apoi din ct eva nghi it uri i golir paharele.
nc unul, boss ? nt reb gangst erul,
Ca de obicei, zise Mircea neut ru.
Dup dispari ia lui Reggie a fost m are scandal, relu Capozzolo. S-a zis
c ar fi fugit cu banii la ndem nul dum it ale. Din porunca m arelui boss, care o
ordonat o anchet , Barracuda a ncercat s pun m na pe Abe, 1-a acuzat
chiar de com plicit at e cu Reggie. Abe se at ept ase la ast a, aa c s-a fcut
nevzut . t ia c nu e de glum it cu Sam y.
L-ara put ea gsi la nevoie ? nt reb Mircea.
Desigur. Un m ic hot el din...
Mircea i duse m na la buze, fcndu-i sem n s t ac. ncet s m ai agit e
ziarul.
C i oam eni snt cu t ine, Sid ? nt reb el dup ce goli al doilea pahar.
ase, boss. E t ot ce-am m ai put ut aduna. Dup plecarea dum it ale...
Dup fuga m ea" ai vrut s zici, Sid...
Cum a ndrzni ?
Ai gndit -o. Nu-i aa ? n fine, s lsm ast . n curnd voi pune ordine
n t oat e t reburile, zise Mircea' cu aut orit at e n glas.
m brc haina neagr, care prea t urnat .
nt ot deauna ai fost elegant , boss. Un adevrat dandy, l com plim ent
Capozzolo.
Se lsase noapt ea, nvluind n bezn vila i parcul. Pe cerul negru se
vlt uceau nori de furt un. At m osfera era ncrcat de elect ricit at e.
n sufrageria decorat n st il georgian. Pedro servea cina.
Mircea invit ase la m as i pe Capozzolo. Ceilal i oam eni din gard m ncau
n sufrageria m ic, de la subsol. Doi dint re ei fceau de paz la int rare.
Mircea i Capozzolo ajunser la .desert , cnd Jack Bolence i fcu
apari ia. Era m brcat n negru i avea o expresie solem n i nt unecat de
cioclu.
Vreau s- i vorbesc nt re pat ru ochi, Charlie, se adres el lui Mircea.
Disciplinat , Capozzolo se ridic de la m as.
M duc n bibliot ec s fum ez o igar, spuse eh
Pedro, cafele ! porunci Mircea. Ia loc, Jack. Un pahar cu vin ?
Da. Mul um esc. Golir ct e un pahar.
Am s- i fac o com unicare im port ant , Vincenzo, zise Jack dup ce
rm aser singuri.
Ai uit at c noul m eu num e est e Charlie ?
- N-am uit at . n casa ast a, ns, put em discut a n siguran . Eu am aleso. Nu snt ascunse m icrofoane.
At ept com unicarea, Jack.
Jack se uit inst inct iv n jur, spre a se asigura c uile snt bine nchise.
Tribunalul organiza iei i-a ncheiat acum o jum t at e de or
dezbat erile.
Aha!

Se poat e s-m i pui asem enea nt rebri ? Dac ar fi hot rt s t e


execut e, nu t e-ar fi nt iin at de acest lucru. Cunot i uzan ele.
Mircea i ddu seam a c se pripise...
Priet enia noast r e m ai presus de uzan e, spuse el, ncerend s repare
gafa.
ncrederea t a m onoreaz. n Cosa Nost ra ns, priet eniile snt
oarecum ngrdit e, Vincenzo.
t iu i ast a, Jack, oft Mircea. Ei, m ai depart e ?
Tribunalul i-a acordat un t erm en de ase zile, inlunt rul cruia s t e
po i spla de bnuielile ce planeaz asupra t a i a oam enilor t i.
Mai precis ?
S achi i organiza iei redeven ele pe ult im ul t rim est ru, s just ifici
m odul n care ai folosit cele aizeci.de m ilioane dest inat e cazinourilor din
Florida i Louisiana i s lm uret i sit ua ia celor dou t ransport uri de
st upefiant e care s-au volat ilizat pur i sim plu dup ce au fost preluat e de
oam enii t i.
Va s zic, aici am ajuns. S m i se pun la ndoial buna-credin .
Tocm ai m ie, zise Mircea, afect nd un sim m nt de ndurerat jignire. M-a fi
at ept at la alt t rat am ent .
Dragul m eu Vincenzo, nu t rebuie s- i faci snge ru. Ai dum ani, dar i
priet eni. Scot t ie, Ant inous i,cu m ine t e-am sus inut cu t oat energia. Dave,
Mark i Chuck au st at . n expect at iv. Francesco, Gus, Sam y i Hali i-au
cerut ns capul. Fiind pui n m inorit at e, au t rebuit s cedeze.
Jack i um plu din nou paharul.
Dac s-ar afla c am rost it num e, m i-a sem na sent in a la m oart e. Fa
de t ine, m i-am perm is s vorbesc, fiindc t iu c n-ai s faci indiscre ii.
Noi snt em m ai m ult dect priet eni, Jack, spuse Mireea, cu prefcut
cldur.
Jack savura vinul arom at .
n t im pul edin ei au avut loc scene nost im e, Hali a cont est at , de pid,
c t u i cu Genovese a i fi aceeai persoan. Sam y avusese grij s
furnizeze fiecrui m em bru al consiliului de judecat ct e o fot ografie cu noua
t a nf iare. Hali a m ers pn acolo nct a afum at c ai fi un agent al poli iei.
Mircea pufni n rs, ca dup o glum reuit :
Eu, agent al poli iei ! De m ult n-am m ai rs cu at it a poft .
i Jack fcu haz. Apoi relu :
Gus, care vede pret ut indeni num ai agen i provocat ori, a i cerut s fii
execut at .
Gus a fost nt ot deauna un la, se st rm b Mircea dezgust at .
Ca s le scot din cap ideile ast ea t m pit e, am cerut s fii confrunt at cu
doct orul But ler, singurul n m sur s t e ident ifice.
Mircea avu senza ia c a int rat brusc sub un du rece.
Ast a va lm uri definit iv sit ua ia, spuse el, zm bind cu o profund
convingere.
ncerca s se linit easc, spunndu-i c inspeet orul-ef Schiarelli
nt revzuse t ot ui posibilit at ea arest rii prevent ive a doct orului But ler, spre
a evit a o confrunt are a acest uia cu Mircea. Dar dac aceast arest are ar fi
m piedicat din diferit e m ot ive ? Act ivit at ea profesional a doct orului But ler
nu se desfura la lum ina zilei" . Cabinet ul su m edical nu era dect o firm
m enit s nele aparen ele. Afar de aceast a, paza i era asigurat de
aceeai gangst eri pe care-i servea cu at t a com pet en , ' i schim bul unor

n ceea ce m privet e, spuse Jack, snt sigur c i vei clarifica sit ua ia


nt r-un t im p foart e scurt . Mai scurt chiar dect t erm enul care i s-a acordat .
Cheia enigm ei est e Reggie Lascalzo. La el snt banii. Nu- i rm ne dect s
ajungi la Reggie. Dac ai nevoie de ajut or, po i apela oricnd la m ine.
S sperm c n-o s fie cazul, spuse Mircea. Cer un singur lucru. S nu
m i se pun be e n roat e. n elegi ce vreau s spun ?
n privin a ast a, s fii linit it . E o chest iune de care m voi ocupa
personal.
Apoi Jack plec.
*
* *
n fa a paharului plin, Mircea rm ase m ult vrem e gn-dit or. Nu-i
ngduia s t reac la ac iune naint e de a cn-t ri t em einic t oat e posibilit ile
care se ofereau pent ru solu ionarea acest ei afaceri. Un pas greit put ea s-l
cost e via a... Hm ! Ciudat . Acum cuvint ele acest ea aveau pent ru el o alt
rezonan . n Sicilia prim ejdia de a i se descoperi im post ura l inuse nt r-o
st are de spaim i de t ensiune cont inu, asem nt oare unui com ar. Acum
privea lucrurile cu m ai m ult calm , era m ai lucid. S-ar fi zis c se fam ilia-,
rizase cu prim ejdia. i culm ea era c sit ua ia n care se gsea m om ent an era
m ai grea, m ai com plicat . Ident it at ea lui de m prum ut crea serioase ndoieli.
Pe de alt part e t rebuia s fac fa unei crize creia poat e nici adevrat ul
Vincenzo Genovese nu i-ar fi gsit dezlegarea,
Cnd Pedro apru cu o pom ier cu fruct e, Mircea l t rim ise dup
Capozzolo. Gangst erul apru plin de curiozit at e. Bnuia c se pregt eau
lucruri m ari. Mint ea nu-l prea ajut a. Sim ea ns inst inct iv c i fiin a sa era
prim ejduit . Suprim area efului at rage ndeobt e i "ext erm inarea oam enilor
si de ncredere. Nu snt except a i dect acei care au n elepciunea s t reac
din t im p n t abra nvingt orului. Capozzolo era perplex. St pnul su, Vincenzo Genovese, devenise m ai nehot rt , m ai t im orat de cnd i m odificase
nf iarea. S-ar fi zis c doct orul care-i schim base chipul i schim base i
firea. ndoieli ciu-' dat e prindeau parc s-i ncol easc n suflet .
Glasul aspru al lui Mircea, care-l expediase nt re t im p pe Pedro din
sufragerie, l t rezi din laboriosu-i proces de gndire.
Sid, pot s-l vd chiar n noapt ea ast a pe Abe ?
Da, boss.
Lascalzo t ie c am sosit la New York ?
Nu, boss.
Perfect . Pregt et e o m ain. Plecm im ediat la drum .
Lui Capozzolo i plcu t onul de com and al efului. ncepea s aib iari
ncredere n el.
Lum i oam eni din gard, boss ?
Nu. Plecm num ai noi doi.
Mircea prefera s-nu fie urm rit de prea m ult e perechi de ochi n aceast
expedi ie.
Execut ant dest oinic, Capozzolo ndeplini porunca efului n m ai pu in de
cinci m inut e.
Cnd Mircea st rbt u holul ndrept ndu-se spre ieire, indivizii care-i
reluaser part ida de pocher nt rerupser jocul i se uit ar nt rebt ori la unul
dint re chibi i, care prea s fie eful lor. Acest a le fcu din ochi sem n s-i
cont inue part ida. Prim ise desigur dispozi ii din part ea lui Jack s se

In fa a vilei l at ept a un Lincoln Cont inent al negru.


Treci la volan, Sid, porunci Mircea. Capozzolo se execut prom pt .
Mircea se aez t ot pe banchet a din fa .
Se napoiar la New York pe acelai drum pe care Mircea sosise de la
aeroport ul Kennedy, cu singura deosebire c dup ce t raversar Podul Bronx
Whit est one, o luar la dreapt a, pe Whit est one Park-way, pt runznd n in
inim a cart ierului Flushing din Queens. Cot ir la st nga pe Laurence St reet ,
apoi Lincoln-vl se angaja print r-un labirint de st rdu e cu case jupuit e de
int em perii i locuri virane nconjurat e de garduri crpit e cu afie.
Ajunser n fa a unui hot el cu cinci et aje, pe a crui fa ad cenuie
erpuia dizgra ios o scar m et alic de incendiu.
Am ajuns, boss.
Haidem , zise Mircea, coborind din m ain.
Cobor i Capozzolo, Arunc o privire bnuit oare n direc ia din care
sosiser.
M nt reb dac n-am fost urm ri i, boss.
Nu im port , replic Mircea. Abe n-are s m ai r-m n n m agherni a
ast a. Ia-o naint e.
n jurul m ainii se i adunaser c iva copilandri care se uit au uim i i la
alm urile st rlucit oare, la t abloul de bord, la farurile m ult iple...
Capozzolo l cluzi pe Mircea print r-un hol nt unecos, lum inat doar de
becul chior aninat deasupra biroului de inform a ii.
Put e i folosi ascensorul, Mist er, vorbi cu glas cavernos un ,,boy"
cocoat , care ni din um bra unei nie.
Ascensorul, o colivie ruginit care scr ia din t oat e ncheiet urile, i urc
pn la et ajul al cincilea. Ieir nt r-un culoar st rim t , lum inat t ot at t de zgrCit
ca i holul. De o part e i de alt a st t eau aliniat e ui nt unecat e, cu vopseaua
scorojit . Cln nind, ascensorul o porni n jos.
Capozzolo se ndrept spre capt ul culoarului. Se opri' n drept ul unei ui
i ciocni nt r-un anum it fel. Dou bt i scurt e, una lung, alt e dou scurt e.
Se auzi un scr it de som iera, nit e pai t ri i i o cheie rsucit n broasc.
Ua se deschise pu in, cu precau ie.
Eu snt , Abe, eu, Sid ! rost i Copozzolo cu glas sczut , sczut .
Capozzolo m pinse ua.
Mircea l vzu pe Abe Macchia, care-i at ept a int in-du-i cu un pist ol. l
recunoscu ceva m ai greu dup fot ografia din dosar, fiindc Abe lsase s-i
creasc barba n neornduial. napoia lui se zrea int eriorul unei cam ere m izere de hot el, cu m obilier de duzin i cu o chiuvet m urdar. Pe pat i p
podea zceau vrafuri de ziare desfcut e i revist e ilust rat e. Pe m asa din
m ijloc zceau n dezordine st icle de but uri, cu form e variat e, m ai t oat e
goale.
Privirile lui Macchia se oprir m nioase asupra lui Mircea.
Cine e ? bolborosi el. Nu i-am spus s nu aduci pe nim eni cu t ine, Sid
? Ai m erit a s- i zbor creierii.
Snt Vincenzo, zise Mircea fcnd un pas naint e, Vincenzo Genovese.
Nu- i m ai recunot i eful ?
St upoarea at ernut pe chipul lui Abe era t ragicom ic. Tragic fiindc
nencrederea se m plet ea cu o nuan de ndejde, ce ddea obrazului su o
expresie de suferin care inspira m il. Com ic prin pat et ism ul ridicol al
ochilor rot unji i ca dou farfurioare m inuscule.
Abe at ept ase napoierea lui Genovese, aa cum un condam nat la m oart e

Europa. Mult vrem e nu se put use obinui cu gn-dul c eful l prsise,


lsndu-l prad unei. Mafii care devenise pest e noapt e vrjm aa lui de
m oart e. Se uit a la Mircea, st rduindu-se s recunoasc dincolo de chipul
necunoscut fiin a st pnului idolat rizat .
Creierul lui Mircea lucra febril. Cut a un sem n de recunoat ere, care s
nlt ure nencrederea lui Abe. Ii vorbi, silindu-se s im it e ct m ai exact vocea
lui Genovese.
Ai fcut bine c i-ai lsat barb. Bag ns de seam s nu- i iri i fa a
ca dat a t recut , crnd le-ai m bolnvit de eczem purulent .
i am int ise c n fia lui Abe Macchia gsise dat e re-i ferit oare la o
eczem grav, cpt at cu doi ani naint e.
Obrazul lui Abe se crispa, apoi t rept at se dest inse nt r-un zm bet .
E adevrat c m cam m nnc fa a... nghi i n sec, apoi ls pist olul
n jos. Poft i i.
Mircea i Capozzolo int rar n cam er. Abe nchise ua - apoi scrut
ndelung chipul lui Mircea.
Te-ai schim bat at t de m ult , boss ! ... Mircea zm bi.
Poat e c ai drept at e. Schim barea ast a m i-a adus foloase, dar i
neajunsuri.
Abe se uit nt rebt or la Capozzolo.
Acest a nclin din cap, spre a-i risipi ult im ele ndoieli.
Da, da, el e ! zise Capozzolo.
Ascult , Abe, spuse Mircea. Vreau s-m i regrupez oam enii. Sper c m ai
et i n st are s- i reiei vechile at ribu ii !
nt rebarea era pus sub o form care dict a un rspuns afirm at iv. Abe
rse.
ncep s t e recunosc, boss.
Era i t im pul. Regist rele snt la t ine ?
Nu, boss. Le-am pus la loc sigur.
Foart e bine. m brac-t e i haidem .
Nu t iu dac e prudent , ovi Abe.
Las ! F ce- i spun eu. i ct m ai repede, Capozzolo, ajut -l s-i
st rng bagajele ! Eu v at ept n m ain.
Scoase din t abacher o igar, pe care Capozzolo se grbi s i-o aprind.
Prsi apoi ncperea, nt r-o st are de excit are nervoas lesne de n eles.
Dac reuea s pun m na pe regist rele duble, aprat e cu at t a-st rnicie de
Abe, repurt a un m are succes. Fiscul abia at ept a s aib dovada opera iilor
financiare frauduloase ale lui Genovese i ale com plicilor si din Cosa
Nost ra. Nu ceruse preci-ziuni asupra locului unde erau ascunse regist rele,
fiindc nu voia s dea de bnuit lui Macchia i lui Capozzolo. Toat e la t im pul
lor.
Cobor n st rad i se urc n m ain. Trebuia s lucreze cu m ult
pruden . S lase s se n eleag c t ie anum it e lucruri, de care n realit at e
habar nu avea.
Macchia i Capozzolo coborr pest e vreo zece m inut e. Capazzolo t recu la
volan. Macchia se aez, pe banchet din spat e.
Lincolnul dem ar.
ncot ro, boss ? nt reb Capozzolo.
La un bar. S st m de vorb n linit e. n m aina ast a ar put ea fi vreun
m icrofon.

Capozzolo ocoli" pe m ai m ult e st rzi. Opri n drept ul unui bar de cart ier.
Localul era aproape gol. Se inst alar la o m as, nt r-unui din
com part im ent ele lat erale. Lui Abe i era foam e. Com andar crna i
ham burgers i bere. Capozzolo ceru un pahar cu lapt e bt ut , iar Mircea un
dai-quiri.
Abe, spune-m i t ot ce t ii despre Reggie, zise el.
Nu t iu prea m ult e, boss, rspunse Abe, dup ce sorbi jum t at e din
halb. Dispozi iile dum it ale au fost lim pezi. Reggie i cu m ine t rebuia s
predm banii i dividendele lui Fernando Mont es, care urm a s le t reac n
Europa, folosindu-se de valiza sa diplom at ic. Opera ia t rebuia execut at
dac- i m ai am int et i n ziua de 3 august . Pe Reggie l-am vzut ult im a
oar n dim inea a zilei de 2 august . Era foart e nervos. Se t em ea s nu fim
urm ri i de oam enii organiza iei. n ziua de 3 l-am at ept at zadarnic la
nt lnire. ngrijorat , l-am chem at la t elefon pe Mont es, rugndu-l s-i am ne
plecarea cu douzeci i pat ru de ore, apoi m -am dus la t ezaur. M-am gndit
c poat e Reggie m at ept a acolo. i nchipui surpriza m ea, cnd am gsit
seifurile goale. Un func ionar de birou m i-a spus c Reggie. nso it de doi
ini, ridicase t oat e valorile cu ct eva ore m ai naint e. Mi-am dat im ediat
seam a c s-a nt m plat ceva grav. nso it orii lui Reggie nu put eau fi dect
agen i ai poli iei sau oam eni ai organiza iei. Am alergat at unci la vil, s pun
regist rele n siguran . Le-am scos din seif i le-am depus n pst rare la
biroul de bagaje al grii Pensylvania. i bine am fcut c m -am grbit . Chiar
din ziua urm t oare, am observat c snt urm rit . Nu m ai aveam ncredere n
nim eni. Dup... plecarea dum it ale n Europa, grupul nost ru s-a dus de rp.
Int rase panica n noi. n m ai pu in de pat ruzeci i opt de ore, s-au risipit cu
t o ii. Le era fric de represaliile organiza iei. i m ie m i-a fost fric.
M gndeam s fug n Sicilia. t iam ns c t oat e cile de ieire din
St at ele Unit e snt supravegheat e. Aa c m -am ascuns, at ept nd s se m ai
lim pezeasc apele...
Mircea socot ea c ra ionam ent ul lui Abe era greit . Keggie nu fusese
ridicat de poli ie. n dosarul lui Geno-vese, la fia lui Reggie Lascalzo se
m en iona pur i sim plu c n jurul dat ei de 6 august , acest a dispruse din
New York. Nu put eau fi oam enii Mafiei pent ru c n cazul acest a t ribunalul
organiza iei nu i-ar fi cerut . presupusului Genovese s rest it uie banii. Nu
rm nea dect urm t oarea alt ernat iv. Prim o ! Reggie se prezent ase la
Banc cu doi din oam enii si, luase banii i fugise. Secundo ! Reggie fusese
rpit de oam enii unei bande adverse, silit s ridice banii i apoi event ual
suprim at . n prim ul rnd se im punea s dea de urm a lui Reggie.
Trebuie s m ergem la Reggie acas, spuse Mircea; Est e im posibil s
nu gsim vreun indiciu care s nu ne pun pe urm ele lui.
Mircea achit consum a ia, apoi plecar cu m aina spre Crescent Avenue,
o st rad dint r-un cart ier de vile, sit uat n apropiere de Forest Park.
*
* *
Doct orul Eduard But ler se urc n Super Jet -ul com paniei aeriene
Sunderland, care avea s-l duc de la San Francisco la New York. Era
oarecum int rigat . n cursul aceleiai dim ine i prim ise un apel t elefonic din
part ea lui Jack Bolence, care-l convocase urgent la New York. Doct orul But ler
era deprins cu ast fel de chem ri urgent e. Client ela lui alct uit aproape n

Vincenzo Genovese gsise necesar s-i schim be nu num ai ident it at ea,


dar i nf iarea, spre a evit a o im inent cdere n plasa poli iei federale.
Falsificat orul l plt ise m prt et e. Dar i opera ia chirurgical fusese
deosebit de grea i de obosit oare. Doct orul But ler, care-i propusese ct eva
ore de odihn nt r-un hot el linit it i confort abil de pe California St reet , se
vedea obligat s plece la drum n t oiul nop ii.
Pe vrem uri, acest e deplasri int em pest ive nu-l suprau. Era m ai t nr i
m ai rezist ent . Acum ns vrst a ncepuse s-l apese. Afar de aceast a i
crease o baz m at erial solid care s-i asigure o bt rne e m ai m ult dect
confort abil. Se gndea s se ret rag la Miam i sau n insulele Berm ude. i
acolo s uit e i de m edicin i de pacien i.
Doct orul But ler era irit at i oarecum nelinit it . ncerca o st are de agit a ie
pe care nu i-o put ea explica.
Se inst ala ct m ai com od n fot oliul su i dup ce i aprinse pipa,
deschise revist a Det ect ive St ories pe care o cit ea n fiecare sear naint e de
culcare. De dat a aceast a ns som nul nt rzia s vin. Avionul decola. Curnd
dup m iezul nop ii t rebuia s at erizeze la New York pe aeroport ul La
Guardia.
Lect ura revist ei, ndeobt e at t de pasionant , nu-i t rezi de dat a aceast a
int eresul. nchise plict isit revist a i o vr n serviet . Puse n func ie aparat ul
de t eleviziune individual, i at a m inuscula casc la ureche i ncerc s
urm reasc un spect acol de variet i pe ecranul din fa a scaunului su.
Sun, Apru un st eward.
Dom nul doret e ?
O cafea. Filt ru.
Dup ct eva m inut e i se servi cafeaua com andat . Doct orul But ler ncepu
s-o soarb.
Deodat capul i se ls n jos. Brbia i se nfipse n piept .
*
* *
Capozzolo opri m aina la t rot uar.
Vila lui Reggie Lascalzo se zrea print r-o perdea de plopi pit ici. Ferest rele
erau cufundat e n nt uneric,
Pare pust ie, zise Mircea.
Cred c ar fi bine s ne st recurm ct m ai neobserva i, zise Abe. S-ar
put ea ca vila s fie supravegheat *
De cine ? opt i Capozzolo.
Nu m ai pune nt rebri t m pit e, biat ule, l .repezi Abe. Capozzole
scoase o lant ern dint r-un buzunar al port ierei.
D-m i un pist ol cu surdin, zise Abe. S-ar put ea s am nevoie.
Din seiful de la bord, Capozzolo t rase dou pist oale < u surdin. Unul
pent ru Abe, cellalt pent ru Mircea. El purt a n ham ul de sub bra ul st ng un
Browning aut om at cu nou focuri, de care nu se despr ea niciodat . Le furniza i ct e o pereche de m nui.
Mircea lu pist olul i cu cel m ai firesc aer din lum e, l st recur n
port revolverul dinunt ru al hainei.
Tust rei i puser m nuile, apoi coborr din m ain.
nt re vila lui Pveggie Lascalzo i casa din dreapt a acest eia, se deschidea
o alee m rginit de un gard viu ele arbut i decorat ivi.

pt runde prin perdeaua de plopi pit ici. Abe se apropie de vila lui Lascalzo.
St recurn- du-se pe lng pere i, ajunse la u.
Vzut de aproape, vila sem na cu o cit adel. Ferest rele de la part er
erau zbrelit e, iar cele de la et aj aveau obloane. Ua m asiv de st ejar de la
int rare era ghint uit cu flori de fier.
Mircea i Capozzolo l ajunser din urm pe Abe, care se oprise n drept ul
uii.
Deschide, Sid ! zise Abe, dup ce cercet din ochi clan a i
ncuiet oarea, la lum ina ngust a lant ernei oarbe.
Capozzolo, expert n spargerea caselor de fier i a furt urilor prin efrac ie,
scoase din buzunarul pant alonilor o t rus de chei. Alese una din ele i se
pregt i s o vre n broasc. Deodat se opri.
Dac e cineva nunt ru ? opt i el.
Abe chicot i. Trase cu deget ul pe clan , i-l art plin de praf.
n casa ast a n-a int rat nim eni de ct eva apt m ni, vorbi, el pe acelai
t on.
Poat e c s-a folosit de ua din dos ! st rui Capozzolo;
Prost et i, Sid, zise Abe. Ua din dos nu poat e fi deschis dect dinunt ru.
Ai uit at ? Reggie se ncuia cu apt e lact e. Nu-i plcea s fie luat prin
surprindere. Ei drcia dracului, vorbesc despre el la t recut ...
Capozzolo ncerc vreo t rei peracle. Broasca rezist a la t oat e efort urile
lui.
Sid, i-ai pierdut m iest ria, l t achina Abe.
Gura ! Nu m plict isi ! se rst i Capozzolo. Nu s-a furit nc
ncuiet oarea care s-m i rezist e.
Nu se luda. Mnui nc vreo dou peracle, apoi suspin uurat . Cu un
cln nit m et alic, broasca ced.
Mecanism de cas de fier ! exclam el.
Ua de st ejar se deschise ncet . Lant erna lui Abe explora un vest ibul
ncpt or, pardosit cu piat r neagr i acoperit n part e cu un covor
m exican, viu colorat .
Abe int r cel dint i. nchiser ua de la int rare n urm a lor. Mergnd t ipt il,
pt runser nt r-un hol m rginit de arcade. Fot olii largi erau ornduit e pe
m argine.
Cred c put em aprinde lum ina, spuse Abe. Uit a i-v, ferest rele snt
acoperit e pe dinunt ru cu obloane. Nu filt reaz st rop de lum in.
Aprinde-o, zise Mircea.
Lust ra de fier forjat din m ijloc st rluci deodat , re-vrsnd din zecile de
becuri n form de lum inare pot op de lum in.
Acum put em opera n voie, zise Abe.
Mai nt i fcur o inspec ie sum ar prin t oat casa. Vizit ar sufrageria,
living-room -ul, oficiul i buct ria de la part er, apoi cele dou dorm it oare i
salonul de la et aj. Cam era de baie era m brcat n m arm ur t randafirie.
Pent ru cine dracu a fcut luxul st a, de vrem e ce nu prim et e pe
nim eni ! se m ir Capozzolo.
Abe era singurul om pe care Lascalzo l poft ise n casa sa. i Abe se
m ndrea cu aceast a.
Dup inspec ia sum ar a cam erelor, t recur la o cercet are m ai
am nun it . Nu lsar m obil pe. care s n-o scot oceasc, covor pe care s
nu-l ridice, t ablou pe care s nu-l dea la o part e. Rscolir pn i cm ara
plin cu st icle de but uri i cut ii cu conserve. Nu descoperir ns nim ic care

Reggie a fugit cu banii.


Am bnuit nt ot deauna c e un t lhar, se dest inui Capozzolo.
Perchezi ia ast a m i-a fcut o set e nebun.
Ce-ar fi s bem ct e un phrel de whisky ? Am vzut m cm ar ct eva
st icle cu Bourbon.
Mircea clt in din cap n sem n de ncuviin are. Era Foart e dezam git .
nt m pinase un eec t ot al.
Se aez pe un soaun, ling m asa de buct rie. n vrem e ce Capozzolo
int r n cm ar dup st icla cu whisky, Abe scoase din dulap t rei pahare pe
care le orndui pe m as.
Trebuie s ne ndrept m invest iga iile^ n alt direc ie, boss, zise Abe.
Mary-Lou, de exem plu.
Capozzolo se napoie cu o st icl de Old Bourbon. O dest up i i m irosi
con inut ul.
St ranic parfum ! Pcat c whisky-ul st a e fiert .
Scoat e ct eva cuburi de ghea din frigider, zise
Abe. L-a uit at func ionnd. Auzi cum bzie.
Bun idee ! exclam Capozzolo.
n t im p ce Abe t urna whisky n pahare, Capozzolo deschise ua
frigiderului.
Deodat fcu un salt napoi.
Din frigiderul deschis, se prbui pe podeaua buct riei cadavrul nghe at
sloi al lui Reggie Lascalzo...
*
* *
Capozzolo conducea cu m are vit ez LincoZn-ul pe Met ropolit an Avenue
ndrept ndu-se spre podul William s-burg.
t ii unde st aceast Mary-Lou ? nt reb Mircea.
East Side, Fult on St reet , explic laconic Abe.
O cunot i?
Desigur. Tria de m ult vrem e cu Reggie. Ieeam adeseori cu ei n
ora.
i eu o cunosc, int erveni Capozzolo. E o rocovan t eribil.
Nu se n elegea prea bine cu Reggie.
De ce ? nt reb Mir cea.
Ei, nu t ii ? Vechiul lui pcat . Zgrcenia.
Tot ui, ceva m i se pare foart e ciudat , zise Mircea t recnd la alt ordine
de idei. N-am hot rt eu ca Reggie s fie t ot deauna nso it de un om narm at
?
Da, Slim i asigura paza. Dar i Slim a disprut , rspunse Abe.
- Mai m ult ca sigur c-n clipa ast a Slim valseaz cu un bolovan de gt n
fundul rului Hudson, opina Capozzolo, clt innd din cap.
nseam n c num ai Mary-Lou poat e s ne m ai furnizeze vreo
inform a ie.
Maina st rbt ea n acest t im p panglica argint ie a podului William sburg.
Era ncadrat nt r-un fluviu de aut om obile care se scurgeau spre Manhat t an.
Ajuns la capt ul podului, Capozzolo vir la st nga, angajndu-se n
nclceala st rzilor din East Side. Dup vreo zece m inut e de m ers, Lincoln-ul
int r pe Fult on St reet .

oam eni nghesui i n fa a t ejghelei cu but uri. Un difuzor m prt ia pn n


st rad st riden ele unui shake.
Coborr t o i t rei din m ain. Abe i conduse pin n drept ul unei case de
raport cu cinci et aje. Fa ada era de crm id aparent . Ct eva t rept e de
piat r duceau la o int rare m eschin,- n dreapt a creia se afla un t elefon
public. Unele din ferest rele cu ghilot in erau lum inat e, lsnd s se vad
perdele ieft ine, de o cur enie ndoielnic,
Ast a e palat ul lui Mary-Lou, zise Abe. Avem noroc, La ea est e lum in.
Urcar t rei et aje, pe o scar de lem n, cu t rept e pe jum t at e roase, care
scr iau alarm ant . O luar la dreapt a pe un culoar ngust , slab lum inat de un
bec anem ic. De undeva se auzea m uzic de jaz.
Cnd ajunse n drept ul uii pe ere o' cut a. Abe ciocni aut orit ar. At ept
ct eva clipe. Le deschise o fem eie int re dou vrst e, nfurat nt r-un
kim ono de-colorat , fardat st rident i cu prul de un rou nefiresc.
Dom nioara Mary-Lou ! rost i Abe.
Nu st aici nici o persoan cu num ele st a, zise fem eia cu asprim e. Nu
e frum os s deranja i oam enii Ja ora ast a...
Nu e aici apart am ent ul 15 ? zise Abe cut nd din ochi num rul de pe
u.
Est e ! Dar nu locuiet e nici o Mary-Lou.
Abe i puse m na n piept i o m pinse deopart e. Apoi fr s in seam
de prot est ele ei, int r in cam er.
Mary-Lou ! t un el.
Nu recunoscu ns nici unul din obiect ele fost ei priet ene a lui Reggie.
De ct vrem e t e-ai m ut at aici, m adam ? se rst i el.
Nu st au de vorb cu huligani. i dac nu t e cari m ai repede, ip !
Abe se uit nehot rt de la Mircea la Capozzolo. Dn-du-i seam a c nu
m ai era nim ic de fcut , iei pe culoar. Fem eia t rnt i ua n urm a lor i rsuci
cheia in broasc.
Capozzolo l privea ironic.
Haidem la propielreas, zise Mircea.
Coborr ploua i cele t rei et aje. Dispari ia lui Mary-Lou le ridica noi piedici
n cale.
O dibuiesc eu, de va t rebui s nt orc nt regul ora cu fundul n sus, zise
Abe.
O locat ar care t recea nt m plt or pe culoar le indic ua propriet resei.
Abe ciocni ceva m ai m oderat . Pest e ct eva clipe se auzi un t irit de picioare
i o t use prelungit . n pragul uii care se deschise scrnind, se ivi o fem eie
bt rn cu capot nflorat i cu pr violet , plin de bigudiuri. Glasul ei spart ,
rguit , rsuna ca un lt rat .
Ce poft i i ?
Privirile ei bnuit oare se plim bar de la Abe la Capozzolo, i de la Mircea
iari la Abe.
O inform a ie, doam n, zise Abe, rdicndu-i polit icos plria.
La ora ast a ?
Avem t reab cu Miss Mary-Lou Sim pson.
Nu m ai st la m ine. S-a m ut at .
i nu t i i cum va unde s-a m ut at ? nt reb Abe suav.
Nu t iu i nici nu m int ereseaz !
I-ascult , m adam , se nfurie Abe.

t rei... pat ru...


Fcu un gest , ca i cnd ar fi vrut s nchid port ofelul. Ochii fem eii
scprar lacom .
Un m om ent !
Mircea exhib cele pat ru hrt ii.
St am ford Mansion, 376 Tent h Avenue, et ajul apt e, apart am ent ul711.
nfac hrt iile i le vr n corsaj.
De m ult s-a m ut at ?
Acum t rei spt m ni. Mul um esc, zise Mircea.
N-a i st at de vorb cu m ine, zise propriet reasa cu subn eles.
O.K., exclam Mircea. Nici dum neat a cu noi. Haidem , se adres el
nso it orilor. Bun seara, doam n.
Propriet reasa salut cu capul, fcnd s-i joace bigu-diurile din cret et ...
Capozzolo se urc la volan.
m i m iroase urt t reaba ast a, zise el.
i m ie, int erveni Abe, t recnd la locul su. Mircea se aez pe
banchet ,
apoi t rnt i port iera.
St am ford Mansion, Sid.
Capozzolo era un ofer de nalt clas. t ia s se st recoare ca o oprl
prin m bulzeala de m aini. n m ai pu in de cincisprezece m inut e ajunser la
dest ina ie. St am ford
Mansion era un im obil cu oarecare pret en ii flancat de dou cldiri
banale, cu ct e cinci et aje i scri m et alice de incendiu. Avea fa ada
m brcat n piat r aib, ferest re cu ram e m et alice i o int rare adpost it de
un soi de baldachin cu dungi m ult icolore.
Un port ar n uniform verde m o ia rezem at de glafu uii de st icl. Se
t rezi doar cnd Lincoln-u\ opri n fa a casei.
Mircea i oam enii si t recur valvrt ej prin fa a port arului care nu avu
t im pul s-i nt rebe pe cine caut . Urcar cu ascensorul pn la et ajul apt e i
dup ce exam inar num erele apart am ent elor, se oprir la o u pe care
scria cu cifre aurii 711, avnd dedesubt o cart e de vizit prins nt r-o ram
m et alic : Mary-Lou Sim pson,, Dinunt ru se auzea n surdin m uzic de jaz.
Avem noroc. Psric e acas, zise Abe.
Aps pe but onul soneriei. Zbirnh t ul m olcom fu urm at pest e ct eva clipe
de zgom ot ul m et alic al unei chei. Ua se nt redeschise. Abe vr piciorul nt re
canat ul uii ram .
Un cap blond de fem eie apru n deschizt ur.
Hello, Mary-Lou ! zise Abe. Vreau s st au de vorb cu t ine.
Obrazul lui Mary-Lou se crispa.
m i pare ru, nu t e pot prim i. At ept priet eni.
Abe m brnci ua, izbind-o pe Mary-Lou de peret e. Int r n vest ibul urm rit
de Mircea i de Capozzolo care nchise ua un urm a lor.
V poft esc s iei i im ediat ! st rig Mary-Lou nfuriat . Se propt i
bt ioas n fa a lui Abe.
Abe o apuc de bra i o repezi n living-room -ul spa ios care se
deschidea n spat ele ei. Int r dup ea. Deodat avu neplcut a surpriz s se
pom eneasc n fa a gurii .unui pist ol a int it asupra lui de un t nr n haine
albe.
Ar t rebui s .t ii c nu se int r fr voie n casa unei doam ne, zise
t nrul cu nghe at polit e e.

n vest ibul.
Mircea, care se afla n vest ibul, se ascunse dup ua care rspundea n
living-room i fcu din cap sem n lui Capozzolo s ias pe coridor. Capozzolo
se execut ,
Tnrul iei n vest ibul dup Abe,
Vezi, priet enii dum it ale. au m ai m ult educa ie, rost i el ironic. Au i
t ers-o.
Cnd Abe pi pragul apart am ent ului i t nrul n haine albe ajunse n
drept ul uii. Mircea care se ascunsese n vest ibul int r n ac iune. Cu t ocul
pist olului aplic o lovit ur scurt in cret et ul t nrului, care scp arm a din
m n i se prbui pe pardoseal.
Abe i Capozzolo, care urm riser cu coada ochiului scen, se napoiar
n vest ibul.
Bine lucrat , boss, chicot i Capozzolo, frecindu-i nveselit palm ele.
Capozzolo m pinse cu piciorul corpul t nrului i i lu pist olul,
st recurndu-l n propriul su buzunar.
Abe reint r n vest ibul. Mary-Lou, cu ochii m ri i de spaim , st t ea
nlem nit n m ijlocul ncperii. i ddea seam a c ar fi fost inut il s ncerce a
se refugia n alt cam er.
Frum oas prim ire faci vechilor.t i priet eni, Mary-Lou zise Abe.
Capozzolo ncuie ua de. la vest ibul, apoi int r n living-room , urm nd pe
Mircea.
Ai grij de junele st a, i spuse Mircea.
O.K., Charlie, zise Capozzolo. De alt fel nu cred c o s se t rezeasc
prea repede.
Abe se opri n fa a gazdei,
Unde e Reggie ?
Mary-Lou ncerc s-l nfrunt e.
Nu t iu. Dac vrei s-l gset i, caut -l singur.
Abe o plesni cu dosul palm ei pest e obraz, dobornd-o pe o canapea din
apropiere.
Mary-Lou ncerc s se ridice. Buza prinse s-i sngereze.
Nu-m i plac violen ele. Le aplic num ai dac snt silit . Si at unci m erg
pn la lim it .
Lui Mircea ii repugnau procedeele lui Abe fa a de o fem eie. i ddea
seam a ns c seriozit at ea m izei i lum ea in m ijlocul creia ajunsese s
evolueze il obligau s-i joace pn la'sfrit rolul de gangst er.
Abe se apropie de aparat ul .de radio, care em it ea m uzic de jaz i rsuci
la m axim um bulonul de volum . Se aez apoi pe canapea alt uri de MaryLou. Cu gest uri m olcom e si ajSrinse o igar.
De unde at t a lux, Mary-Lou ? nt reb el, dup ce i i plim b privirile
asupra m obilelor scum pe din ncpere. Dup ct e vd, t e-ai m bog it pest e
noapt e.
Ei da, am jucat la rulet , zise ea.
Aha, la rulet ! Unde ?
Te int ereseaz at t de m ult ? Vrei s joci i t u ? il sfida Mary-Lou.
Rspunde la nt rebri ! Sau ai poft s t e m ai crpesc o dat .
La clubul 47.
Adresa?
Rockway Beach, Belle Harbour, Long Island.
Cnd ?

Macchia, desluea o am enin are surd, care o nspim nt a.


Acum ... acum o spt m n, bigui ea.
Aha, i ct ?
Cinci m ii de dolari. Abe o privi n ochi i i zim bi.
Va s zic, l-ai vndut pe Reggie pent ru cinci m ii de dolari. Palm a lui
ni fulgert or, t rsnind-o pest e gur. Unde e Reggie ? nt reb Abe.
i-am spus c nu t iu, zise ea izbucnind n plns. Mai naint e ca Mircea
s fi put ut int erveni, Abe cu un gest rapid i zdrobi vrful aprins al igrii
nt re snii t inerie fem ei.
Mary-Lou scp un urlet anim alic. Un m iros de carne fript gdil nrile lui
Mircea, care ncerc o senza ie de grea .
Capozzolo i aprinse o igar i o oferi lui Abe.
Mary-Lou se uit cu groaz la vrful incandescent al igrii.
Cui l-ai vndut pe Reggie ? nt reb Abe, apropiin-du-i iari de piept
igara aprins.
Lui Joe Regan.
Care Joe Regan ?
Propriet arul Barului 47.
Aha, d-aia m t rim it eai la Barul 47. m i pusesei i m ie gnd ru.
Pent ru cine lucreaz acest Joe Regan ?
Nu t iu. Jur c nu t iu, st rig ea nnebunit . Abe vru s-i nfig vrful
aprins al igrii nt re sni. Mary-Loy se t rase inst inct iv napoi. Url gut ural :
Nu t iu ! Nu t iu ! Jur !
Mircea gsi c e m om ent ul s int ervin.
Las-o,! De dat a ast a nu m int e. Abe se ridic de pe canapea.
C eaua ! i st a cine e ? o nt reb el art nd cu capul spre t nrul
leinat de pe podea.
Teddy Regan, spuse ea repede.
Regan ? E neam cu Joe Regan.
Fiul lui.
Aha, va s zic lucra i n fam ilie. Felicit ri, Mary-Lou.
Leag-i pe am ndoi, Sid, porunci Mircea. Mai repede. S nu pierdem
vrem ea.
Capozzolo sm ulse nururile groase de la perdele, i dup ce-l cr pe
t nr pe canapea, l leg fedele, spat e n, spat e cu Mary-Lou.
Abe ! Cheam pat ru oam eni. S ne at ept e la int rarea sudic din Belle
Harbour.
O.K., zise Abe, form nd la t elefon num rul vilei din Elm sford.
Transm ise ordinul, apoi rupse firul t elefonic din doz.
Haide i ! zise Mircea. S ajungem la Barul 47 naint e de a li se da de
vest e...
*
* *
Licoln-ul cobora cu vit ez pe Flat bush Avenue, n-drept ndu-se spre
Rockway Beach. Trecu pe lng aeroport ul Floyd Bennet t , t raversar podul
Marine Parkway, apoi o lu la st nga pe Beach Channel Drive.
La Barul 47 voi int ra singur, zise Mircea. Sub noua m ea nf iare nu
m cunoat e nici dracul. Abe, dup zece m inut e int ri i t u n sal, m preun
cu oam enii t i. Ai s m vezi la bar. La sem nul m eu vei crea o diversiune,
ast fel ca eu s pot opera n linit e. Tu, Sid, rm i la volan. Nu opret i m ot orul.

cldirilor din Belle Harbour.


Capozzolo sem naliza, aprinznd i st ingnd la scurt e int ervale proiect orul
port at iv, prins cu o vent uz de parbriz. Un Pont iac Tem pest , st a ionat la vreo
sut de m et ri pe dreapt a oselei, aproape de t abela de m arcaj de la int rarea
n Belle Harbour, rspunse cu acelai sem nal.
Harris cu oam enii lui, rost i scurt Abe. Capozzolo opri n drept ul
Pont iac-ului. Abe cobor i t recu alt uri de Harris. Capozzolo dem ar...
*
* *
Profilat pe un fundal de arbut i, cldirea n st il neo-m aur a Barului 47 i
deschidea spre ocean fa ada cu pere i culisan i de st icl. Pe t erasa vast
care se desfura pn la plaj, t oat e m esele erau ocupat e de noct am buli n
cost um e de sear. n int eriorul localului, la barul m brcat n faian violet
cu panouri decorat ive ce nf iau anim ale m arine cu siluet e fant ast ice, se
buluceau clien i nset a i de but uri t ari. n m ijlocul ncperii, se nl au
pere ii de st icl ai unui im ens acvariu lum inat put ernic dinunt ru, ce
adpost ea o caracat i de propor ii im presionant e.
n jurul acvariului pe un plat ou circular cu dale aurii dansau perechi
fascinat e parc de ochii rot unzi ai caracat i ei, care le pndea fiecare m icare.
Bra ele ei lungi, vscoase, cu vent uze m ult iple, st t eau -nem icat e pe. piet riul fin. Prin apa verzuie plut eau ca nit e m inuscule fant om e m eduze alburii,
gelat inoase. Orchest ra neagr execut a un blues foart e lent , inspirat dup un
negro-spirit ual.
Int rarea lui Mircea n local scp neobservat . Dup ce arunc o privire
dist rat asupra m eselor ocupat e, se opri c eva clipe in fa a acvariului, apoi
se ndrept spre t ejgheaua barului.
Un Manhat t an. Dublu, com and el alene.
Barm anul t urn ingredient ele cockt aiului nt r-un sha-ker pe care ncepu
s-l am est ece n rit m t repidant .
Sub aparent a sa indiferen , Mircea era ncordat ca un arc.
Barm anul i oferi cockt eilul. Mircea l degust . Spriji-nindu-se cu cot ul de
t ejghea, se nt oarse cu fat a spre plat oul de dans. Privirile lui cercet au n
acest t im p cu nfrigurare localul n cut area lui Regan. Nu-l cunot ea, ns
era sigur c nu va nt rzia s-l ident ifice. m prejurrile l servir...
Un client de la bar st rig jovial pe un individ corpolent care circula print re
m ese.
Hello, Regan !
Joe Regan avea prul des i cre , nspicat cu alb, obrazul m sliniu i un
gt vrt os ca de gladiat or, a crui m asivit at e cont rast a cu fine ea cm ii
albe de m t ase. Un sm oking albast ru abia i st runea m uchii, care la fiecare
.m icare se reliefau sub est ura m oale. Purt a la but onier o orhidee
purpurie, cu pet ale grele, ca de cear. Regan se opri n drept ul client ului.
Hello, Mr. Graham !
Ai schim bat crabii cu caracat i ele, st rig client ul., lovindu-i priet enos
cu palm a pest e um r. i se rafineaz gust urile, Regan.
Se uit n jur i adug :
i localul st a l-ai fcut de nerecunoscut . E un lux ca n film e., i m erge
bine.
Regan zm bi, plin de im port an .
i ast a e nim ic, Mr. Graham , replic el. S vezi clubul pe care-l deschid

Hello, Mr. Regan ! i-ai uit at priet enii !


Mircea nt oarse capul nt r-acolo. Zri la m as o fem eie t inr, blond, cu
t rst uri delicat e. m brcat nt r-o rochie neagr, foart e decolt at i
acoperit de bijut erii. Fem eia l fixa pe Regan cu o privire n care se cit ea
im plorarea. Regan se nt oarse spre ea.
Nu-m i uit niciodat priet enii, Miss Court ney, rspunse el. Im ediat snt
al dum neavoast r.
St rnse m na lui Graham i se nt oarse spre m asa t inerei fem ei.
Ochii ei aveau o expresie de nfrigurat at ept are. Minile albe i fine i
t rem urau.
Regan se opri n drept ul ei. Scoase floarea de la but onier i i-o oferi.
Miss Court ney nt inse nerbdt oare m na, apuc floarea i zm bi fericit . O
duse la nas, i dup ce-i aspir parfum ul i-o prinse la corsaj.
Regan salut i se apropie de bar.
nt r-o ni cpt uit cu oglinzi, se afla un m are vas de crist al negru, n
care i et alau purpura un superb m nunchi de orhidee.
Barm anul lu una din orhidee i o nt inse lui Regan, care i-o prinse la
but onier, apoi se nt oarse! iari print re m ese.
Mircea sorbi coct eilul. But ura savuroas i parfum cerul gurii. Arunc o
privire asupra ceasului de la m na. Se scurseser zece m inut e. Abe t rebuia
s apar. Mircea ncerc o em o ie uoar. Const at cu sat isfac ie c ncepuse s se o eleasc. Perspect iva ciocnirilor nu-i m ai crea acel gol dureros n
st om ac, acea t eam aproape im posibil de st pnit , care naint e vrem e i
paraliza parc m icrile. Acum sim ea o ciudat furnica re n ira spinrii,
careri ncorda m uchii' i-i ascu ea m int ea. Toat e facult ile lui fizice i
int elect uale se pregt eau pent ru criza care avea s urm eze. Abe i cei pat ru
oam eni ai si i fcur int rarea: Mircea respir adine. Privirile lui se
ndrept ar spre Regan. At ept a reac ia acest uia. i Regan observ int rarea
lui Abe. Pe obrazul lui se at ernu o paloare uoar. In ochii si, Mircea cit i o
sclipire rea. Regan era vdit surprins de apari ia lui Abe. Dar aceast a nu-l
m piedic s t reac im ediat la ac iune. Privirile lui lansar un avert ism ent
m ut , pe care-l prinser c iva brba i n sm oking, voinici ca nit e lupt t ori de
cat ch, risipi i prin local. Brba ii n sm oking se ndrept ar, ca din nt m plare,
spre grupul lui Abe. Erau cinci la num r. Abe le observ m anevra. Zm bi.
Un m at re d'hot el, rsrit ca din pm nt conduse pe Abe i pe nso it orii
si la o m as liber, plasat lng acvariu.
Brba ii n sm oking se post ar n preajm a lor.
Un chelner lu com anda de la Abe, apoi se ndrept spre bar. Cnd t recu
pe lng Regan, acest a l apuc de bra .
Ce-au com andat ? nt reb el print re din i.
De cinci ori whisky. Regan se apropie de t ejghea.
Mircea, care se prefcea c privet e dist rat evolu ia perechilor pe plat oul
de dans, l urm rea cu coada ochiului, ncerc s deslueasc vorbele pe
care Regan le rost ea cu voce sczut barm anului, dar nu reui.
Barm anul um plu cinci pahare cu whisky.
Chelnerul le alinie pe o t av i plec spre m asa lui Abe. Regan se nt oarse
iari spre barm an.
Mircea i ncorda i m ai t are auzul. Reui s prind ct eva cuvint e ale
pat ronului.
...st ingi lum ina... m asa cinci... lucrezi repede...
Mircea vr ca din nt m plare m na sub sacou. Trase piedica pist olului i

Barm anul st recur m na sub t ejghea.


n aceeai clip sala se cufund brusc n nt uneric. Se zreau num ai
vrfurile roii, incandescent e ale igrilor. Se auzir st rigt ele de surpriz ale
ct orva fem ei, acoperit e n nund de rbufnirile jazului.
Mircea se repezi la Regan i i nfipse gura pist olului n ale.
Fii cum int e i f ce- i spun. Alt m int eri i guresc pielea.
*
* *
Bezna dur aizeci de secunde..
Cnd se fcu lum in, barm anul ce-i net ezea t ocm ai prul, se uit spre
m asa lui Abe, care se golise de clien i, Zm bi i i nt oarse privirile spre
pat ron, dar i acest a dispruse, i zise c Regan plecase pe nt uneric, aa c
nu se nelinit i.
Un Gin Fizz i dou Clover Club, com and un chelner. Barm anul se
nt oarse spre st iclele cu et ichet e viu colorat e.
O.K.
Lincon-ul Cont inent al zbura ca o nluc pe aut ost rada -lum inat de
nesfrit e iraguri de banane cu neon.
Ult im ele cldiri din Belle Harbour rm seser de-m ult n urm .
Ghem uit pe banchet a din urm , Regan se uit a nedum erit la chipul
im penet rabil al lui Mircea, care st t ea alt uri de el. Gura pist olului cont inua
s-l int easc. Regan cunot ea prea bine m oravurile lum ii int erlope ca s
fac vreun gest necuget at . Cnd se st insese lum ina din local i sim ise n ale
gura pist olului, execut ase fr s crcneasc indica iile individului care-1
im pinsese spre ieire, ghidn-du-se dup sent eierile roiat ice ale igrilor.
t ia c dac ar fi schi at vreun gest de m pot rivire sau dac ar fi st rigat dup
ajut or, i-ar fi ncheiat definit iv cariera de pat ron de localuri de noapt e,
m urind ciuruit de gloan e. Se lsase rpit , fiindc nu exist a alt solu ie.
Blest em a n gnd im pruden a pe care o svrise, concent rndu-i oam enii
asupra m esei lui Abe Macchia i lsndu-se ast fel descoperit .
Cine et i dum neat a i ce vrei ? nt reb el n cele din urm .
Erau prim ele vorbe pe care le scot ea de cnd prsise ocalul.
Ce vreau ? Ai s afli n curind, zise Mircea dom ol. Regan t ui spre a-i
drege glasul.
Uit e ce e, relu el. Snt om de afaceri. m i place s-m i rezolv repede
t reburile. Care e pre ul ?
Pre ul ?
Rscum prarea.Mircea rse.
Ah, da. Hm ! E foart e m are. Nu t iu dar ai s-l po i plt i.
Spune o cifr, zise Regan. Snt convins c vom ajunge la o n elegere,
Sursul jucu de pe obrazul lui Mircea st recur fiori In suflet ul pat ronului.
Cit ? insist el.
Mircea nu rspunse. Regan i rscoli m em oria, ncercnd zadarnic s-l
ident ifice. Se uit la ofer. Nu-i vedea dect ceafa.
Deodat acest a i int -qr-rse fa a, se uit o clip la Re-gat t , zm bi
arlndu-i din ii albi, fosforescen i, apoi i ndrept iari privirile spre
.aut ost rada care prea c se arunc sub ro ile aut om obilului.
Inim a lui Regan nghe . l recunoscuse pe Capozzolo.
Mircea t lm ci cu uurin procesul de gndireal pat ronului, reflect at at t
de vizibil pe chipul su pust iit de 'nc.

Mircea ls s se scurg ct eva clipe de t cere, m ai grele dect plum bul.


aizeci de m ilioane de dolari, zise el.
Snt e i nebuni ! exclam Regan.
aizeci de m ilioane de dolari, repet Mircea. i, pe deasupra num ele
asasinilor lui Reggie Lascalzo.
Frunt ea pat ronului se m brobonase de sudoare. i v um ezi cu lim ba
buzele uscat e,
De unde s am at ia bani ? prot est el. Cit despre Reggie Lascalzo nu
t iu nim ic.
Nim ic? Absolut nim ic ? Seorm onet e- i bine m em oria.
Regan i nclet a neput incios pum nii.
Dac nu vrei s fii n elegt or, nu t iu, zu, dac vei apuca s- i m ai
vezi vreodat barurile, int erveni Capozzolo. Sau poat e c ai s le vezi de sus,
zburnd ca un elicopt er, cu aripioare de ngera n spinare.
Regan ncerc s-i dom ine agit a ia lunt ric. Juca o part id cu m iz
ext rem de .m are. Adversarul su avea chint regal. Dar i el pst ra n
m anet o cart e, care bine jucat put ea rst urna sit ua ia n favoarea lui.
i dum neat a cine et i ? nt reb el, uit ndu-se Ia Mircea.
Acest a l privi ciudat .
Ai s afli m ai t rziu. Nici o grij.
Rest ul drum ului se cufund nt r-o m u enie t ot al Capozzolo se uit a din
cnd n cnd prin ret rovizor. Nu erau urm ri i, Aproape de ora t rei, Lincore- ul
pt runse n parcul vilei din Elm sford. Regan ncercase s ident ifice drum ul
parcurs, dar dup ieirea din Bronx, nu se m ai put use orient a. Capozzolo
folosise un it inerar com plicat ocolind cent rele populat e.
Lincoln-ul opri n fa a vilei nvluit n nt uneric Dirijat de eava pist olului
pe care Mircea i-l nfipsese nt re coast e, Regan urc. scrile de la int rare i
pt runse in hol.
Cei doi t ipi care fceau de gard aruncar o privire lipsit de curiozit at e.
Asem enea spect acole nu-i m ai im presionau,
Mnat de Mircea i escort at de Capozzolo, Regan pt runse n bibliot ec.
Capozzolo ncuie ua pe dinunt ru.
S nu fim deranja i, zise el,
Regan i ddea seam a c se afl n m are prim ejdie; Col ul buzei i
t rem ura nervos. ncerc t ot ui s braveze,
Ei, cnd t erm ina i com edia ast a ? nt reb el cu aparent linit e.
Dac et i om de n eles im ediat , rspunse-Mircea zm bind cu fals
bunvoin . Vr pist olul n ham ul de sub hain. Num ele asasinilor lui
Reggie Lascalzo spuse el, nsprindu-i brusc glasul.
Nu cunosc pe nici un Reggie Lascalzo. Mircea rse.
Ce zici, Sid ? Nu-l cunoat e pe Reggie. Nici n-a auzit de el. Se nt oarse
iari spre Regan. Nici pe Mary-Lou n-a cunot i ?
Regan l privi piezi :
Nu. N-o cunosc.
Curios. Fiu-t u o cunoat e. i nc foart e int im . Regan i sim ea gura
uscat . i t recu lim ba pest e buzele arse.
Mircea se apropie de el i l prinse uor cu deget ele de brbie, ca i cum
ar fi vrut s-l m ngie.
Nu vrei s spui ? i vorbi el cu biniorul. Pcat . Dac t ot ui socot et i c
est e necesar s- i m prospt ez m em oria...
Cu o m icare brusc, i repezi cot ul n brbia lui Regan. Acest a se prvli

se ndrept ar asupra lui.


Fii cum int e, Regan, l poft i Capozzolo cu t on sczut . Regan ddu
drum ul st at uet ei i se ridic ncet n picioare. Rsufla greu.
Unde e Reggie Lascalzo ? repet Mircea. Regan se gndi o clip, apoi
rost i cu aer de sfidare.
Nu n eleg de ce m i pune i nt rebri la care nu pot rspunde. Nu t iu
unde e Reggie Lascalzo. Pot s v spun ns unde se afl n clipa ast a Abe
Macchia.
Abe est e n m na oam enilor m ei, zise Regan.
Face pe det ept ul, boss, int erveni Capozzolo.
Nu, nu ! replic Mircea, cruia i revenise brusc n m int e m om ent ul n
care barul se adncise n nt uneric:
Abe est e n m na oam enilor m ei, zise Regan, Capozzolo rse ca de o
glum bun.
Abe prins ! He, he !
Taci, Sid ! zise Mircea.
S v explic. n bar in n perm anen o m as rezervat pent ru m usafiri
nepoft i i. O sim pl apsare pe but on i o dat cu st ingerea lum inii, se
declaneaz un m ecanism care face ca m asa aezat pe un plat ou s
se scufunde n subsol, iar alt m as, cu t acm urile gat a pregt it e s se ridice
n loc... Cnd se face lum in cei din jur vd o m as fr ocupan i. Sim plu, nu-i
aa ?... i fiindc snt om de n eles, vi-l predau pe Abe n schim bul eliberrii
m ele.
Un zm bet t rium ft or plut ea pe buzele lui Regan.
Mircea analiz rapid sit ua ia. Dac Regan nu m in ea, lucrurile se
com plicau serios. Pierzndu-l pe Abe, pierdea firul Ariadnei. Trebuia deci s-1
recupereze cu orice pre ...
i cu ce-m i faci dovada ? nt reb el.
Cere i la t elefon barul. Ve i put ea vorbi cu Abe n persoan.
Mircea se gndi o clip, apoi puse m na pe recept or.
D-m i num rul !
n acelai m om ent se auzi zgom ot de pai n hol, apoi ct eva lovit uri n
u.
Cine e ? nt reb Capozzolo. fr s ia ochii de la Regan.
Eu, Abe. Deschide i. Figura lui Mircea se lum in.
Pe chipul lui Regan se at ernu expresia celei m ai vii const ernri.
Capozzolo deschise ua rnjind,
Ne-ai m in it , Regan.
Abe int r n bibliot ec, m pingndu-l din spat e pe Teddy Regan. n m na
dreapt inea un pist ol, pe care-l vr n ham ul de sub hain. Se uit la Joe
Regan, care se fcuse cenuiu.
Vezi, Regan, ce nseam n s ai suflet ?... S rspunzi la ru cu bine. Tu
ai vrut s m prinzi n curs i eu i-am adus pe fiul t u, s- i in de urt .
E adevrat povest ea cu m asa, Abe ? nt reb Mircea.
Da, foart e adevrat , rspunse Abe. Num ai c eu am reuit s scap.
Am srit la t im p de pe plat form a care se prbuea sub noi. Et i al dracului de
ingenios. Regan. Dar s m vezi i pe m ine... Cui l-ai vndut pe Reggie
Lascalzo ? nt reb el brusc.
Nu t iu de nici un Reggie Lascalzo, se incpt n s rspund Regan.
Nu t ii ? zm bi Abe. Bine. Tul ai vrut -o
Scoase din buzunarul de la piept un brici pe care-l deschise cu o m icare

rot unjir de spaim .


Abe despic i cellalt piept al hainei.
Am ajus la cm a, Regan
Nu t iu nim ic. Absolut nim ic.
Nu m int ereseaz cult ura t a general. Te nt rebam de Reggie
Lascalzo.
Regan nu m ai deschise gura.
Tat , ai nnebunit ? st rig deodat Teddy. Vrei s m vezi cu burt a
spint ecat ?
Fiul t u e m ai n elegt or, zise Abe. i cunoat e int eresul.
Cu un gest scurt t ie i cm aa,
Piept ul pros al lui Teddy aprui la vedere
Spune, fat ! Spune ceva, t at ! zbier el. Broboane m ari de sudoare i
se scurgeau pe frunt e.
Obrazul i era livid. Un spasm nervos i cut rem ur corpul. 1 Vorbet e,
t at ! l im plor el.. Regan i m uc buzele. Abe ridic din nou briciul.
Opret e, Abe ! st rig Regan. Abe rm ase cu m na n aer.
Ei, zi !
Regan se nt oarse spre Mircea.
Dac- i dau num ele oam enilor care l-au rpit pe Reggie ne dai drum ul
? Mie i biat ului ?
Da, rspunse Mircea.
Au fost pat ru oam eni, ncepu Regan. At unci i-am vzut pent ru prim a
oar. Nu t iu cuim i cheam .
Abe apropie t iul briciului de piept ul lui Teddy.
Las-m s vorbesc, Abe, gFi Regan. Abe i ret rase briciul.
Vreau precizri ! se rst i el.
Nu t iu num e, relu Regan. Dar m i-am luat m surile m ele de
precau ie.
Am avut grij s-i fot ografiez fr t irea lor. M-am gndit c ar put ea sm i prind bine.
i unde-s fot ografiile ? nt reb Mircea.
La bar, n seiful din biroul m eu.
i din ordinul cui s-au nt lnit la t ine ? nt reb iari Mircea.
Regan ezit ct eva m om ent e.
Bine. Am s- i spun i ast a. Din ord...
n aceeai clip se auzi un pocnet sec ca i cnd s-ar fi dest upat o st icl.
Regan, care se afla cu spat ele spre fereast r, t resri, schi un gest ca i
cnd ar fi vrut s-i duc m na la ceaf, i se prbui pe parchet .
nc o pocnit ur seac i Teddy Regan czu pest e Abe. Abe l prinse
inst inct iv n bra e.
Capozzolo arunc o privire spre fereast r. nt r-unui din carourile de st icl
apruser dou guri m inuscule. Cu un gest reflex t rase ct eva focuri nt racolo. Sim ult an, Mircea int i cu pist olul becurile din plafonier, fcndu-le
ndri. Cam era se cufund n nt uneric.
Capozzolo se repezi spre fereast r. Lum ina lunii argint a culm ile copacilor,
lsnd n bezn aleile parcului. Capozzolo nu reui s deslueasc nici o
prezen om eneasc. Spre a evit a o nou surpriz, t rase draperiile grele de
brocart , acoperind com plet ferest rele. Aprinse un lam padar.
S dm alarm a, boss ? se adres el lui Mircea;
Inut il. Nu am nici o ncredere n oam enii de aici... Mircea se ls n

I-au fcut i lui de pet recanie, rspunse Abe, sc-pnd o njurt ur.
l culcase pe o canapea. n drept ul inim ii, cm aa lui Teddy era pt at de
snge. Abe i lu pulsul.
Nim ic.
Se uit de la Teddy la Joe Regan.
Frum os lucrat . Punct ochit , punct lovit . Dou focuri doi oam eni, i
aprinse o igar.
Int eresant . I-au cur at t ocm ai cnd erau gat a s vorbeasc.
Mircea se uit ndelung la Teddy. Scoase din buzunar o brichet de argint
i o apropie cu part ea lucioas ca o oglind de gura acest uia.
Te neli, Abe. Teddy t riet e. Respir. Uit e, s-a aburit brichet a, zise el,
f cndu-i sem n cu ochiul.
Nu se poa...
Abe surprinse sem nul pe care i-l fcuse Mircea. n elese c i se cerea s
joace t eat ru.
t ii c ai drept at e, boss ? Put eam s jur c e m ort . Ce nseam n s t e
pripet i.
Repede, spuse Mircea. Duce i-l n dorm it orul m eu. Capozzolo, rm i cu
el, s-l pzet i pn aducem un doct or.
Abe i Capozzolo crar cadavrul lui Teddy pe scara de serviciu, spre a
evit a holul n care se aflau oam enii din gard.
Rm as singur n bibliot ec, Mircea cut " din ochi un loc suscept ibil s
ascund un m icrofon. Acul n carul cu fn" , i zise el. Dac lucra rapid,
put ea s dea dou lovit uri dint r-un singur foc. Lsnd im presia c Teddy era
m uribund, avea t oat e ansele s descopere pe asasin, care va ncerca
desigur s-l suprim e pe t nr pent ru a doua oar. i m isiunea de a-l depist a
pe uciga i revenea lui Capozzolo. Pe de alt part e, t rebuia s m earg la
barul lui Regan pent ru a pune m na pe fot ografii i pent ru a-i recupera
oam enii.
Abe cobor n bibliot ec.
Haidem dup doct or, zise Mircea. Sper s aflu m ult e de la Teddy...
naint e de a se urca n Lincon-ul t ras la scar, Mircea opt i lui Abe :
Mergem napoi la bar. Acolo am s int ru singur. Tu ai s m at ep i n
m ain... La drum .
Abe opri Lincoln-ul n parcul de aut om obile al Clubului 47. Din locul unde
i plasase m aina, put ea ine sub observa ie int rarea localului.
Mircea consult ceasul de la bord. Era t rei i un sfert .
Cnd s coboare din m ain, Abe l apuc de bra .
St ai, boss. Ia privet e.
i art un Ford Thunderbird, care t rsese n fa a int rrii. Conduct orul
Ford-ului deschisese port iera, spre a perm it e unui individ n haine cenuii
sport care cobora scara s int re n m ain.
Charlie Yale, spuse Abe print re din i. Mna dreapt a lui Landis. Ce-o fi
cut at aici ? Curios !
Nu-m i place deloc, zise Mircea.
Nici m ie, replic Abe.
nseam n c cel m ai t rziu m ine dim inea , Landis va fi nt iin at de
rpirea lui Regan.
Ford-ul se puse n m icare, ocoli un rond cu flori i iei la osea,
pierzndu-se n noapt e.

Abe i ddu un Sm it h and Wesson, pe care Mircea l vr n buzunarul


dinunt ru al hainei.
Se ndrept spre int rarea localului. Port arul i arunc o privire bnuit oare,
apoi l salut , deschizndu-i uile de st icl.
Mircea pt runse n vest ibul. i fat a de la garderob l privi cu coada
ochiului, dei se prefcea c e absorbit de num rarea pachet elor de igri
din cut ia de pe t ejghea.
Aici s-a dat alarm a, i zise Mircea. Cred c o s am de lucru. To i snt cu
ochii n pat ru.
Int r n sala barului. Era nc m ult lum e. Chelnerii se aferau print re
m ese. Orchest ra cnt a un spirit ual" acom paniind un cnt re negru.
Caracat i a din acvariu l privea cu ochii ei bulbuca i i reci.
Mircea se apropie de bar.
Un Mart ini, com and.el.
Barm anul l servi prom pt .
Mircea duse paharul la gur,, clipind -lene, ca i cnd ar fi fost am el.it de
but ur. i barm anul l privea pe sub sprncene. ncerca s st abileasc dac
l vzuse naint e, sau. dup dispari ia lui Regan. Opera ie m int al dest ul de
grea, dac se inea seam a de num rul m are de clien i.pe care-i servise n
noapt ea aceea.
Mircea i ddea seam a c va avea de nvins m ari dificult i naint e de a
pune m na pe fot ografiile din biroul lui Regan. Trebuia s fac ns
im posibilul pent ru a_ int ra n posesia lor. Gra ie fot ografiilor nu-i va fi greu s
ident ifice pe asasinii lui Reggie Lascalzo. Mafia t rebuia s dispun de un
fiier cu cazierele t ut uror m em brilor ei. Jack Bolence l va ajut a desigur s
ajung la acest e caziere, care cuprindeau ' fr ndoial - i fot ografiile
respect ive.
i arunc privirile prin sal, cut nd s ident ifice pe oam enii lui Regan.
Unul dint re ei st t ea ing acvariu i se uit a prin local. Alt ul se post ase ling
int rare i exam ina at ent pe t o i clien ii care int rau i ieeau. Al t reilea se
plasase n drept ul unei ui pe care scria cu lit ere m runt e aurii O f f i c e .
Ceilal i doi lipseau. Probabil c-i pzeau pe oam enii lui Abe, sau i
prelucrau" spre a le sm ulge inform a ii.
Tipul care st t ea n fa a uii cu lit ere aurii se ndrept spre bar. O cut
adnc i brzda frunt ea. Era ngrijorat , dei afect a o at it udine im pasibil.
Mircea i consum but ura, apoi clt inndu-se uor se ndrept spre
t oalet .
Vest ibulul W.C.-urilor rezervat e brba ilor era gol. Lavabourile albast re
erau aliniat e de-a lungul pere ilor m brca i n faian . La ferest rele rot unde,
ca de vapor, erau at rnat e perdelu e de m at erial plast ic.
Mircea sm ulse la repezeal erve elele de hrt ie de la lavabouri i
perdelu ele. Trebuia s lucreze cu m are rapidit at e ca s nu fie surprins de
vreun client al localului. Zgom ot ul pe care-l fcu sfiind perdelu ele fu
acoperit de orchest r. Pe pardoseala uneia dint re cabine, arunc erve elele
i perdelu ele, pest e care t urn benzina din brichet i le ddu foc. ncuie
cabina pe dinafar. Cheia o vr nunt ru, pe sub u.
Se " inapoie n rest aurant . Pom i fr grab spre bar, at ept nd
desfurarea evenim ent elor.
Un t ip int re dou vrst e, care se m plet icea, se ndrept .spre t oalet .
Deschise ua i ddu s int re n vest ibul. Deodat se opri siderat n prag
i ncepu s st rige :

ridicar brusc n picioare. O fem eie ip st rident . Orchest ra ncet s m ai


cnt e. Oam enii lui Regan se repezir spre t oalet , din care fum ul cont inua s
ias, m prt iind panic.
Fr s se grbeasc, Mircea se ndrept spre ua cu inscrip ia Office.
Dup ce arunc o privire rapid njur, spre a se asigura c nu e observat ,
o deschise i pt runse nt r-un culoar m rginit de pat ru ui. Dou pe dreapt a,
dou pe st nga. In fund se vedea o scar i grila unui ascensor.
i pipi inst inct iv pist oalele de sub hain i se apropie de prim a u.
Trase cu urechea. Nu auzi nim ic. Aps clan a i cu o lovit ur de picior o
deschise, repezind-o de peret e. n cam er lum ina era aprins. Pat ru m ese de
lucru, cinci sau ase scaune, cit eva dulapuri i clasoare nlet alice alct uiau
nt reg m obilierul. n cam er nu era nim eni. Acest a nu put ea s fie biroul lui
Regan.
Mircea se opri in drept ul celei de-a doua ui. i apropie urechea de
t blie.
I se pru c aude un zgom ot , Zarva din rest aurant l m piedica s-l
ident ifice. Deschise ua cu aceeai violen . m br ia dint r-o privire un
cabinet de lucru, cu m obile ult ram oderne, t ablouri abst ract e i covoare
persane. n fa a biroului se afl" un ins care bga nt r-o serviet nit e
t eancuri de bani. La apari ia lui Mircea ridic brusc capul.
Ce vrei ? nt reb insul nchiznd serviet a. 'W.C.-urie snt n part ea
cealalt .
n spat ele biroului, Mircea vzu un t ablou deplasat , care m asca ua
nt redeschis a unui seif. Tipul i surprinse privirea.
Deodat ridic bra ele. n aer. n m na dreapt a lui Mircea apruse un
pist ol care-l inea neclint it .
inndu-i adversarul sub am enin area arm ei, Mircea t recu pe dup birou
i se apropie de seif. Fr s-l scape din ochi pe individ, deschise cu cot ul
st ng ua nt redeschis, apoi t ot cu m na st ing scoase din buzunarul
dinunt ru al hainei o oglinjoar. Cnd nt oarse capul spre seif ca s caut e
fot ografiile, avu grij s ridice oglinjoara n drept ul ochilor ca un ret rovizor,
ast fel nct cont inua s-l in sub observa ie pe individ.
Seiful era gol, cu excep ia unui Colt i a ct orva ncrct oare pline.
n aceeai clip individul sm ulse Brusc din ham ul de sub hain un
revolver.
Mircea se nt oarse fulgert or i t rase.
Om ul scp revolverul din m na rnit . Schim onosin-du-se de durere i
prinse cu st nga ncheiet ura m inii zdrobit e.
Unde snt fot ografiile ? nt reb Mircea print re din i.
n ochii holba i de durere ai adversarului, Mircea deslui t ot ui un licr
ciudat .
Ce fot ografii ?
t ii foart e bine.
Individul se uit la gura pist olului, apoi la ochii lui Mircea.
Mircea lu cu st nga Colt -ul din seif i l vr n buzunar.
Ei, nu vorbet i ?
Se apropie de individ. l plesni cu dosul palm ei pest e gur.
Le-au luat , bigui acest a.
Cine ?
Dac spun, snt un om m ort .

unde snt ?
n subsol.
Arat drum ul.
Individul se uit la serviet a cu bani.
Las, ai t ot t im pul pent ru ast a, zise Mircea.
In aceeai clip se auzi zgom ot ul unei ui t rnt it e i ropot de pai pe
coridor. Individul avu o t resrire.
Dac int r aici i faci vreun sem n, i guresc creierii, i opt i Mircea.
Trecu la iu eal n spat ele uii, care t ocm ai se deschidea. "
Unul din vljganii lui Regan pt runse n ncpere.
Grbet e-t e, Harry ! Nu t iu cine dracu... Nu m ai apuc s-i ncheie
fraza.
Mircea l t rsni cu pat ul pist olului n m oalele capului, culcndu-l pe podea.
Harry nu avusese t im p s schi eze un gest .
i acum la subsol, zise Mircea, ndem nndu-l cu eava pist olului s
porneasc naint e.
Individul se execut .
O luar pe coridor la dreapt a. Coborr o scar de serviciu i ajunser n
fa a unei ui de fier.
Harry o deschise. Pt runser nt r-un coridor ngust , m rginit de ui
m et alice. Din dosul uneia din ele, se auzea duduit ul unui cazan.
Harry se opri n drept ul ult im ei ui. O descuie cu o cheie aflat asupra lui.
n ncperea aust er, cu pere i vrui i, ca celula unei nchisori, se aflau cei
pat ru oam eni ai lui be.
La apari ia lui Harry i a lui Mircea, se ridicar de pe banca pe care
st t user pn at unci. Fe ele li se lum inar.
Mircea recunoscu pe doi din ei, dup fot ografiile din dosarul com isarului
Albert o Cessi. Le zvrli ct e o arm .
Luke, Dick, prinde i-le !
Luke i Dick nfcar din zbor pist oalele. Am ndoi erau negricioi i
scunzi de st at ur. Tipuri de port oricani.
Ceilal i doi preau m ai st ila i. Purt au haine frum os croit e i pst rau o
at it udine dem n.
i p-st a bga i-l n locul vost ru ! porunci Mircea art ndu-l pe Harry.
Harry se fcuse pm nt iu. Abia se m ai inea pe picioare. Rana l durea
cum plit .
Luke ii m brnci in ncpere i ncuie ua pe dinafar.
Urm at de cei pat ru oam eni, Mircea urc scrile, st rbt u coridorul i int r
n rest aurant , n sal dom nea sem iobscurit at ea.
Consum at orii urm reau evolu iile unei perechi de dansat ori pe plat oul
lum inat put ernic din preajm a acva-riului.
Profit ind de aceast m prejurare, Mircea i nso it orii si se st recurar
print re m ese i prsir localul, fr s at rag at en ia.
n dorm it orul lui Mircea, luna filt ra print re jaluzelele lsat e lam e de
lum in, care proiect au pe parchet un rom b argint iu.
nt r-una din ext rem it ile acest ui rom b se ivi o m in, care se t ra, cut nd
parc s apuce ceva. O respira ie grea, uierat se auzi n nt uneric.
Pe coridor rsunar pai.
Ua dorm it orului se deschise. n prag aprur dou siluet e.
Lum ina de pe coridor czu. n plin asupra corpului, m asiv al lui

- Sid ! Vorbet e ! zise Mircea, nt orcndu-l cu fa a n sus i sprijinindu-i


capul pe genunchi. n drept ul st om acului haina i cm aa lui Capozzolo erau
nclit e de snge. Sid ! Cine a fcut ast a ?
Capozzolo nt redeschise ochii nce oa i de apropierea m or ii.
Buzele.vinet ei se m icar ncet ior.
Pedro... port oricanul...
Pedro Alam os, zise Abe.
n col ul gurii lui Capozzolo apru un fir de shge,
Pedro... repet el. Capul i czu nt r-o part e.
A m urit , zise Mircea. Se ridic n picioare.
Ce-i de fcut , boss ? nt reb Albe scrpinndu-se n cret et . S-ar prea
c ni s-au nchis t oat e drum urile.
Mircea i aprinse o igar. Sit ua ia era nt r-adevr grav. Trei cadavre de
care nu t ia cum s scape i t oat e firele ce duceau la asasinii lui Lascalzo
rupt e. Iar la capt ul celor ase zile execu ia.
Evident , nu avea de gnd s abandoneze lupt a. Trebuia s i ia m suri de
precau ie. De pild, s-i acopere ret ra-gerea n caz de nereuit , lund
legt ura cu Narcot ic Bureau. Ar fi fost ns ruinos s se declare nfrnt . Prea
m ul i oam eni i puseser ncrederea n el...
Abe. naint e de a se lum ina de ziu. t rebuie s scpm de cadavre. Mai
avem la dispozi ie m axim um o jum t at e de or, adug el dup ce se uit la
ceas.
M duc s-m i chem oam enii, spuse Abe.
Ai ncredere n t o i ?
Snt oam eni verifica i. Biet ul Capozzolo ! Ei i-a chem at . Dac ar fi t iut
c n m ai pu in de dousprezece ore aveau s-i care hoit ul... Eh, n m izeria
ast a de m eserie, oam enii nu apuc s m bt rneasc...
Abe iei.
Rm as singur cu cadavrele, Mircea le privi ndelung, naint e de a se lsa
ant renat n avent ura aceast a, i repugna s se uit e la m or i. Acum m oart ea l
im presiona m ai pu in. Se.ciocnea cu ea aproape n fiecare zi. i sim ea
prezen a. Ciudat ! O prezen care nu-l m ai nspim nt a. Nu avea
present im ent ul sfrit ului. i aceast a iddea curaj.'
Abe se napoie cu cei pat ru oam eni pe care Mircea i scpase din subsolul
Clubului 47.
Noii veni i se uit ar la cadavre. Erau calm i, ca i cnd ar fi privit ct eva
obiect e expuse n vit rina unui m agazin.
Lua i-i, porunci Abe i cobor i-i pe scara de serviciu n subsol.
Doi ini l ridicar pe Capozzolo. Unul de cap i cellalt de picioare. Ult im ii
doi l luar pe Teddy.
Nu-l uit a pe Regan, zise Mircea.
Nici o grij, boss, replic Abe. Trim it un om s cure e pet ele de snge
de pe parchet .
Vezi i de cearafuri, i recom and Mircea. Au urm e de snge. De la
Teddy.
Le ard, zise Abe, st rngndu-le de pe pat . Vila ast a are un crem at oriu
pe cinst e. Trim it un biat s- pun cearafuri curat e, boss.
Perfect , rspunse cu afect at calm Mircea, Oam enii ieir cu cadavrele.
Ard i hoit urile t ot n crem at oriu, cont inu Abe. Biet ul Sid, suspin el.
Visa o nm orm nt are de m are lux, cu cam ioane ncrcat e cu flori i cu un
cort egiu de cel pu in o sut de m aini. Din pcat e nu pot s-i m plinesc

m rt urie c noi am fcut de pet recanie celor doi Regan. i m oart ea lui Sid ar
fi n st are s o pun t ot n sarcina noast r. Dei el e fpt aul. Iar cei care ne
pun be e n roat e se vor folosi de ast a. Pe Mary-Lou o fac eu s t ac. Pe veci.
Nu va apuca rsrit ul soarelui. Mai greu va fi s dm de Pedro.
Cu Mary-Lou'nu cred c e solu ia cea m ai bun. Abe ncre i din
sprncene a m irare.
Boss, nu t e m ai recunosc. Vrei s facem cunot in cu scaunul elect ric
? Uit e ce e, las m run iurile ast ea pe seam a m ea. Dum neat a s t e
odihnet i. S ai capul lim pede. Mine... adic azi uit e c ncepe s se
lum ineze de ziu o s avem m ult de furc.
Ai drept at e, snt cam obosit , zise Mircea. n ult im ele pat ruzeci i opt de
ore n-am nchis ochii. S m t rezet i la nou.
O.K., boss. Abe iei.
Mircea aspir adnc fum ul de igar. i ddea seam a c Viit oarea l
t rgea t ot m ai la fund. Trebuia s gseasc neaprat o ieire din acest
im pas. Dac ar fii fost n posesia fot ografiilor, t oat afacerea s-ar fi rezolvat
de Ia sine. Dar Charlie Yale i-o luase naint e.
Trecu n baie. Se dezbrc i int r sub du. Apa cldu l m ai linit i.
Am schim bat at ernut ul, boss, auzi el glasul lui Dick, care t erm inase
de t rebluit prin dorm it or. Am adus i o st icl de Scot ch. Am pus-o pe
nopt ier. Noapt e bun. La nevoie m suni.
Lui Mircea i ajunse la ureche zgom ot ul unei ui care se nchise.
St t u m ai bine de o jum t at e de br sub du. Iei din baie regenerat . i
puse o pijam a. Se uit spre pat , dar l t recu un fior de groaz la gndul c
acolo zcuse un m ort .
Lu o pt ur din dulap i se nt inse nt r-un fot oliu, avnd grij s-i pun
un scaun sub picioare.
Adorm i repede. n som n l asalt ar com aruri. Se fcea c din apele
t ulburi ale unei ape cu bulboane apuct oare, se ridica ncet Mary-Lou. Ochii
ei_ preau s arunce flcri. n loc de pr, colciau erpi. n m in inea nit e
fot ografii cu chipurile unor oam eni pe care Mircea nu reuea s le
deslueasc. Mary-Lou izbucni n rs. Un rs st rident , ascu it , care-l um plu de
spaim . Se ndrept t ot ui spre ea. Voia s ajung la fot ografii, naint a
piept i prin apa t ulbure care se fcea t ot m ai adnc. Deodat se pom eni
not nd n m ijlocul rului. Bulboanele l nconjurau, rsucindu-se am enin t or.
Se -ferea s nu fie prins de vrt ejul lor. i Mary-Lou rdea. Rdea cu hohot e de
efort urile lui disperat e de a ajunge la fot ografii. Pe m sur ce el naint a,
lupt ndu-se cu apele vijelioase, Mary-Lou se ndeprt a ca Fat a Morgana.
Deodat ea se opri. Din piept prinser s-i fum ege nit e igri. Mary-Lou
scp un rcnet nfiort or. i n aceeai clip apru inspect orul Schiarelli
care i nt indea o orhidee. Dispru i inspect orul. De undeva se auzi un
zgom ot asurzit or de st icle spart e, ca i cnd s-ar fi nruit o vit rin uria.
Dint re cioburi ni o caracat i vscoas, cu chipul lui Regan. Inspect orul
Schiarelli, m brcat n t og rom an, pufia dint r-o pip. Art a cu m na pe
Sam y Barracuda care rdea cu hohot e ca i Mary-Lou. Hohot ele lui se izbeau
de pere ii unei im ense grot e, st rnind ecouri. La capt ul grot ei apru din nou
caracat i a. O caracat i uria, nfricot oare, care porni spre Mircea. Mircea
sim i c-l paralizeaz spaim a. Vru s fug, dar nu-l m ai ajut au picioarele. Un
bra al caracat i ei biciui aerul, i-l nfac de um r. Mircea vru s rcneasc,
dar " nici-un sunet nu ieea din gura-i cscat .
Boss ! Boss ! ... se auzi glasul lui Abe.

ochii.
Soarele i st recura razele print re jaluzele.
Cit e ceasul ? ,
Opt i jum t at e, boss. Landis t e at eapt h bibliot ec. Est e cu Charlie
Yale.
Acest num e vu asupra lui Mircea efect ul unei descr- cri elect rice.
Trezit de-a binelea, sri n picioare..
De m ult t im p at eapt ?
Ah, nu. De vreo cinci m inut e. E nervos. Chd m -a vzut m i-a aruncat o
privire m nioas. Dar nu m -am int im idat .
Mircea t ia c Rober-t Landis era o figur im port ant n organiza ie. Dar
pe Vincenzo Genovese nu-l im presiona m arele boss. Trebuia deci s se.
com port e pe m sura m odelului su.
S m at ept e, spuse el. M duc s fac un du. Pe urm m
brbieresc. Nu-m i place s apar nebrbierit .
O s-l supere nt rzierea, boss.
Ei i ? exclam Mircea cu superb nepsare. Ai lichidat cu cadavrele ?
Da. Cu t oat e pat ru. ,
Care pat ru ?
Pat ru fiindc am pus-o la socot eal i pe Mary-Loii.
Cum adic ?...
i Mircea cont inu fraza prin pant om im t recndu-i deget ul art t or
pest e beregat .
Da, zm bi Abe repet nd gest ul lui Mircea. Ara lucrat expedit iv. Ca n
vrem urile noast re bune.
Bine, bine. Coboar la Landis. S faci onorurile pn vin eu.
Mircea t recu n baie. St t u - sub du un sfert de or, Se brbieri.i se
m brc pe ndelet e. Era em o ionat , dar i ascundea abil sim m int ele. Bu
un whisky spre a-i face curaj. Cobor apoi n bibliot ec.
Landis st t ea n picioare, lng un raft i rsfoia o cart e ilust rat . Era
scund, negricios, rot und la fa . Must a a neagr i accent ua buzele crnoase,
senzuale. Purt a un cost um albast ru-pet rol, im pecabil.
Tolnit nt r-un fot oliu, Charlie Yale fum a o igar. Era surprinzt or de
t nr. Avea nf iarea unui st udent cu obraz t randafiriu, ochi arzt ori,
inocen i i gura frum os desenat . Hainele albe de. flanel aveau o linie sport iv. Cravat a azurie couniess Mara, cm a de m t ase nat ural, bat ist a de la
piept , n aceeai nuan cu. cravat a, ciorapii, pant ofii it alienet i reflect au o
elegan rafinat . Charlie Yale nu corespundea t ipului de gangst er
popularizat de rom anele poli ist e i de film ele de cinem at ograf.
n acest t im p Abe, rst urnat pe o canapea, i lust ruia m olcom unghiile.
Mircea - prinse dint r-o singur privire" nt reaga scena, i ddu im ediat
seam a c sub calm ul aparent al celor t rei oam eni, m ocnea focul.
La int rarea lui Mircea, Landis ridic ncet privirile de deasupra cr ii.
Bun ziua, Landis, zise Mircea. Ce m ai faci, Charlie ?
Landis m orm i ct eva cuvint e greu de. desluit . Yale rspunse cu un voios
:
How do jou do, Mr. Genovese.
Cnd Landis ridic ochii de deasupra cr ii, Mircea, care-l privise pn
at unci din profil, put u s-i vad n nt regim e pat a vnt ce~ i acoperea
aproape t ot obrazul. Pat a aceea, cu excrescen e negricioase nspicat e cu fire
de pr albe i negre, era m ult m ai urt dect n fot ografia din dosarul lui

Mircea cunot ea un principiu t act ic, et ern valabil. Cea m ai bun aprare
o const it uie at acul. Deci at ac cel din ii.
Nu m m ai recunot i, Landis ? vorbi el t rgnat , n cel m ai aut ent ic
st il Genovese.
Landis zm bi n col ul gurii.
Te recunosc Num ai Vincenzo Genovase ar fi ndrznit s m fac s-l
at ept .
Te-ai ndoit vreodat c a fi Genovese ?
, Da. M-am ndoit . i m ai pst rez unele ndoieli.
Dac vrei, i le risipesc ndat . i aduci am int e cnd ai ncercat s m
t riezi ? La o part id de pocher. Te-am prins cu cr i m sluit e n m anet .
Dup part ida aceea i-ai pus prot ez dent ar.
Landis aez cart ea n raft , apoi se nt oarse spre Mircea.
At unci ne-au asist at c iva m art ori. ncerc s- i am int et i o
m prejurare cnd am fost de fa num ai noi doi.
Nu vreau s t e cobor n ochii lui Charlie, rost i Mircea cu dublu n eles.
Ai lim ba ascu it , Mr. Genovese, zise Charlie, zdrobind vrful igrii n
scrum iera de crist al.
n Sicilia m i s-a ascu it i m ai m ult , replic Mircea suav. naint e n epa.
Acum st rpunge. N-a vrea s o sim i pe pielea t a, Charlie.
Abe pufni n rs.
M am enin i, Mr. Genovese ? nt reb Yale.
Nu. Te previn, ripost Mircea, lsndu-se nt r-un fot oliu. Abe, servet e
coct eiluri, adug el.
Mul um esc, nu t e deranja, zise Landis. Nu i-ara fcut o vizit de
curt oazie. Am venit n int eres de afaceri. i n asem enea cazuri nu beau.
O.K. Nici t u nu bei, Charlie ?
Nici eu, Mr. Genovese.
Prepar num ai dou coct eiluri, Abe. Dum nealor snt abst inen i. Iar eu
n-am de gnd s-i im it . Descar-c- i sacul, Landis. Dar nu uit a. Tim pul m eu e
drm uit .
Landis l privi cu un fel de adm ira ie.
Nu se poat e spune c- i lipset e ndrzneala, zm bi el. M nt reb dac
pest e cinci zile n-ai s t e dezum fli.
Cnd t e ascult , m nt reb dac prin gura t a nu vorbet e Barracuda, zise
Mircea. Grbet e-t e cu coct eilurile, Abe. Mi s-a uscat gt lejul.
Abe i oferi un pahar nalt , plin pe t rei sfert uri cu un lichid chihlim bar iu.
O com bina ie nou, boss.
Cum i spune ?
Am erican Filip. Mircea o degust crit ic.
Bun, Abe. Ei, Landis, d-i drum ul.
Irit area lui Robert Landis cret ea. Mircea nregist ra t ensiunea din
at m osfer. Vizit at orul i vr m inile n buzunar.
in s- i ream int esc, Genovese fac aici o parant ez c pn la
proba cont rarie, pent ru m ine rm Genovese.
Prea am abil. ns nu uit a, t ot n parant ez, c acum m num esc
Charlie Accardo.
Nu m nt rerupe. in s- i ream int esc, Genovese, c pot rivit hot rrii
organiza iei, sect orul t u a t recut sub cont rolul m eu direct .
Ei, i ?
- n consecin nici o m icare nu se poat e face In acest sect or, fr

Ce savoare ! exclam el, plescind din lim b. Ridic privirile asupra lui
Landis. Ochii i se nsprir. Marele boss a hot rt aa, fiindc v-a ascult at
num ai pe voi. Dup ce m va ascult a i pe m ine...
N-are s t e ascult e pn ce nu t e vei disculpa, Genovese. Asupra t a
at rn grave acuza ii. i t u, n loc s faci t ot ce- i st n put in , spre a- i
lim pezi sit ua ia, i-o com plici i m ai m ult . Mergi cu pai xepez i siguri spre
pierzanie, Genovese.
Ct et i de drgu c-m i por i de grij, rost i Mircea suav. Alt ceva ?
N-am t erm inat . Tot n aceast ordine de idei, t rebuie s- i pun n
vedere c pe viit or nu voi t olera s se m ai repet e fapt e ca cele de azinoapt e.
Mircea ncre i sprncenele.
Fapt e ? Care fapt e ?
Azi-noapt e, n casa ast a au fost asasina i doi oam eni. Doi oam eni care
se aflau sub prot ec ia m ea.
Sub prot ec ia organiza iei, vrei s spui. Tu nu et i dect o rot i n
m ecanism ul organiza iei.
O rot i care ar put ea s- i t reac pest e cap, Genovese.
Nu t e-a sft ui s ncerci, Landis. i-ai rupe i din ircare i-au m ai
rm as.
S nu ne jucm cu vorbele. Nu ngdui asasinat e..:
De unde t ii c n casa ast a au fost asasina i doi oam eni ? nt reb Mircea
ridicndu-se n picioare. - i Charlie l im it .
Abe duse inst inct iv m ri la pist olul de sub hain. Robert Landis i
surprinse gest ul.
Vrei s- i repe i isprava, Abe" ? Afl c i eu i Charlie snt em narm a i.
i t e m ai avert izez c afar m at eapt oam enii m ei.
Mircea fcu sem n lui Abe s se linit easc. Se nt oarse spre Landis.
n legt ur eu asasinat ele de azi-noapt e, cred t - ai put ea s-m i dai t u
unele lm uriri, Landis. Tu sau om ul t u de ncredere, adug el, art ndu-l cu
un gest pe Charlie.
Locot enent ul lui Landis zm bi cu dezarm ant candoare.
A fi ncnt at s- i fiu de folos, Mr. Genovese. Din nefericire, nu pot
aduce nici o lum in n aceast chest iune.
Landis se uit n ochii lui Mircea.
i at rag at en ia c n cursul acest ei zile, m arele boss va fi inform at de
asasinarea lui Joe Regan i a Jiului su.
De m oart ea lui Sid Capozzolo nu t ii nim ic ? nt reb Mircea.
Nu.
Nici t u, Charlie ?
Nu n eleg acest e insinuri, Mr. Genovese, replic linit it t nrul.
Landis relu cu glasul lui cavernos.
Din acest m om ent , Genovese, nu m ai et i aut orizat s prset i vila,
fr a fi escort at de o m ain eu oam enii m ei. Lim pede ?
Mircea i goli paharul.
Te invit , Landis, s prset i im ediat casa ast a. N-a vrea s repe i
experien a de ieri a lui Barracuda. Ct privet e acuza iile pe care m i le aduci,
va t rebui s le dovedet i. i ast a va fi cam greu.
Landis i lu plria pe care o lsase pe m su i i-o puse pe cap.
Te-am prevenit , Genovese. Haidem , Charlie.
Fr s m ai salut e, prsi ncperea, urm at de locot enent ul su.

pie ii de desfacere a st upefiant elor la nt reg t ineret ul. Met oda e foart e sim pl
acapararea cluburilor t ineret ului universit ar, a cluburilor sport ive din
coli i din cent rele indust riale i n general a locurilor de pet recere
frecvent at e de adolescen ii din cart ierele srace. Accent ul se va pune pe
capt area t ineret ului universit ar.
Ideea nu e nou, zise Mircea n doi peri.
Da, ns aplicarea ei ext ensiv- nu a fost hot rit dect n ult im a
vrem e, m ai precis dup plecarea dum it ale n Europa. i dai seam a, boss, ce
venit uri pot aduce organiza iei m ilioane de t ineri nrobi i st upefiant elor. S-au
fcut ant ecalcule, cifrele exact e nu le t iu, ns dup ct e am aflat sum ele
rezult at e ar fi fabuloase. i nu t rebuie s uit m c adolescen ii de azi snt
adul ii de m ine. Ne pregt im ast fel i pent ru viit or o m as de clien i siguri.
A i nceput aplicarea acest ei cam panii ?
Da, a nceput , replic, Abe. i cu rezult at e m al m ult dect
sat isfct oare. Da, ca s- i spun drept , boss, adug el, m ie nu prea m i
place chest ia ast a. Mi se pare prea m urdar s pervert et i cu bun t iin
nit e copii care abia au cscat ochii la via .
Mircea se uit ndelung la Abe. Spusele lui Abe fcuser s-i t reac prin
m int e, ca nt r-un film , scene la care copii lipsi i de ra iune cdeau prad
drogurilor. Era uluit .
Abe m ai sorbi o nghi it ur din coct eilul sau, apoi ridic la nl im ea
ochilor paharul i privi n lum in bulele de acid care se sprgeau la
suprafa .
Cit privet e escort a..., t e scap eu, boss, adug
Fr violen e, Abe,, l avert iz Mircea. Landis a ob inut desigur
aprobarea m arelui boss,. Abia at eapt s fac un pas greit .
Abe adopt o m ut r nevinovat .
Violen e ? Cum i nchipui aa ceva, boss ? Nu-i vei oferi sat isfac ia
ast a lui Landis. nt m plarea est e ns deasupra calculelor om enet i. Uneori
i oam enii pot pune n m icare nt m plarea.
Abe i bu coct eilul i iei.
Mircea se aez nt r-un fot oliu. Gndit or, ls s-i cad- m asca pe care o
arborase pn at unci. ngrijorarea i nt unec frunt ea. Un fior de panic i
ncol i n suflet . Sit ua ia se com plic or de or. Avea dum ani put ernici.
Foart e put ernici. i. el era singur. Nu-i avea de part ea sa dect pe Abe i pe
Jack Bolence. i, priet enia lui Bolence era discut abil.
Trebuia s ia neaprat cont act cu Narcot ic Bureau. Ce pcat c
inspect orul-ef Schiarelli nu apucase s-i dea t oat e dat ele necesare. De aici
nu put ea s t elefoneze poli iei. Mai m ult ca sigur c t oat e convorbirile cu
ext eriorul erau int ercept at e, Bolence l asigurase de cont rariul, dar Mircea nu
se bizuia pe nim eni.
At t de com plicat era sit ua ia i at t de ncrcat de prim ejdii, nct i
venea s lase t ot ul balt i s se predea poli iei. Dar aceast criz de
cont iin nu dur m ult . Dest inuirile lui Abe n legt ur cu t ineret ul ddea
un t em ei m oral m isiunii pe care Mircea i-o asum ase. Obiect ivele um anit are
am int it e de Schiarelli nu reprezent au o argum ent are st earp, ele
rspundeau unor realit i st ringent e. Desfiin area re elei de t rafican i de st upefiant e devenea ast fel un scop pent ru care Mircea se sim ea obligat s
lupt e, orict de. m ari ar fi fost riscurile.

Tot ul e n ordine, boss. Put em pleca oricni Ia t reab. Ce program avem


azi ?
Trebuie s ajungem la fot ografii !
S perchezi ionm apart am ent ul lui Chariie, propuse Abe.
Crezi c Chariie e at t de nesocot it nct s le pst reze n locuin a sa, n
event ualit at ea c el le-a luat ?
At unci ce e de fcut ?
Rm i ne s aflm unde i developa Regan film ele. Poat e izbut im s
dm de negat ive.
O.K., boss. O facem i p-ast a. Dei New York-ul nu est e un ora t ocm ai
m it it el. Cred c num r pest e zece m ii de firm e de fot ografii,
*
* *
Mircea st t ea pe banchet a din fa a Lt nccZn-ului, alt uri de Abe, care
conducea, i analiza m int al posibilit at ea recuperrii fot ografiilor, sau a
negat ivelor, cu m ut rele asasinilor lui Lascalzo.
Era at t de absorbit n gndurile. sale, nct nici nu observa furnicarul de
oam eni i de aut om obile print re care Lm coZre-ul se st recura anevoie.
Ziua era nsorit . n fundul prpast iel deschis nt re pere ii abrup i ai
zgrie-norilor, Brodway-ul se st recura asem enea unui pria blest em at s
rm n venic cufundat n um br.
Mircea vzu firm a unui fot ograf. Fu ispit it s opreasc m aina. De ce n-ar
face o ncercare ? N-ar fi exclus o coinciden fericit . Ceva m ai ncolo zri
ns vit rina alt ui fot ograf.
Ar fi fost m ai greu s gseasc n acest chip ceea ce cut a dect s
ct ige lozul cel m are folosindu-se de un singur bilet .
Nu-i rm nea dect o singur speran , legat de o ipot ez care cpt a
t ot m ai m ult consist en . De bun seam c Joe Regan, care nu era un
ncept or, nu ar fi dat pe m na unui fot ograf spre developare un film at t de
com prom i t or. De ce nu s-ar presupune c Joe Regan sau fiul su
developau film ele ? Mai ales dac Regan era deprins s-i ia m suri de
precau ie" , aa cum afirm a chiar el ?
Fa de cine i lua propriet arul Barului 47 m suri de precau ie" ? Ce
legt uri exist au nt re el i Charlie Yale ? Era oare Yale int erpusul lui Landis,
sau lucra pe cont propriu ?
Landis, de pild, ar fi avut t ot int eresul s-l doboare-pe Vincenzo
Genovese. Num ai n acest rnod i-ar fi put ut ext inde definit iv aut orit at ea
asupra sect orului acest uia, sect or deosebit de im port ant , deoarece
cuprindea nt reg St at ul New York.
Era greu de presupus c Yale lucra independent . n cadrul organiza iei
ocupa un loc prea pu in nsem nat ca s poat ac iona fr sprijinul vreunui
personaj de prim plan.
C Pedro t ransm isese lui Yale discu ia dint re Regan i .Mircea era
nendoios. Tot at t de nendoios era i fapt ul c Regan se ferea de Yale. De
aceea i luase acele m suri de precau ie, fot ografiind pe asasinii lui
Lascalzo. Yale i le nsuise spre a ncurca t oat e pist ele. Pn acum reuisedin plin.
Mircea nu avea de gnd s se dea bt ut . Nu put ea abandona lupt a nici
dac ar fi fost ispit it s o fac. Alt ernat iva era cat egoric. Vict oria sau
m oart ea. Suna oarecum m elodram at ic, dar corespundea din nefericire

Am un plan, Abe. zise Mircea. Dar ca s-l duc la ndeplinire, t rebuie s


scap de coada ast a.
Prea bine, boss, rspunse Abe. n cinci m inut e t e scap. Oam enii m ei
m at eapt n Tim es Square. Vor t ia drum ul Oldsm obile-ului, care ne va
pierde urm a.
Nu, nu e bine, zise Mircea. Dac ne pierd din vedere, vor da alarm a. i
eu nu vreau s bnuiasc ceva. Uit e cum ai s procedezi. Dup ce reuet i
s t e ndeprt ezi suficient de Oldsm obil, m lai la un col de st rad. Tu ai
s- i cont inui apoi drum ul, cu vit ez m oderat , ca s fii iari ajuns din urm
de oam enii lui Landis. Ai s t e invrt et i circa t rei ore pe st rzi. Am nevoie de
acest rst im p. M-ai n eles, Abe ? La unu t reci t ot pe aici. Ai s m vezi ling
chiocul de ziare. Manevrezi ast fel nct s t e ndeprt ezi oarecum de ei.
Vreau s m pot urca in m aina t a fr s fiu observat .
'n eles, boss.
St rat agem a pregt it din t im p de Abe reui pe deplin. Cnd Lincoln-ul
t recu prin Tim es Square, o lim uzin Chrysler t ie ca din nt m plare drum ul
Oldsm obil-ului.
Cu pre ul unei m anevre m iest re, Chrysler-ul reui s evit e n ult im ul
m om ent o ciocnire. Fu ns dest ul ca s provoace o blocare t em porar a
circula iei. Oldsm obil-ul pierdu ct eva m om ent e pre ioase. Se avnt iari n
urm rirea Lincoln-ului, reuind s-l prind aproape de Herald Square.
Mircea avusese ns t im p s coboare dincolo de col ul lui 40 t h St reet ,
lng int rarea St a iei B.& .O. Term inal.
Ascuns dup un chioc cu ziare, put u s vad Oldsm obil-ul gonind cu
m are vit ez pe Broadway n jos. Int r n prim a cabin t elefonic i cut n
anuar cea m ai apropiat agen ie de nchiriat aut om obile.
Z e c e m inut e m ai t rziu se vzu la bordul unui Doage Polara i n posesia
unui ghid al New York-ului.
Travers podul Manhat t an i se angaja pe Flat bush Avenue. Avea o int
precis Rockway Park Clubul 47.
Ac iona sub im pulsul unei inspira ii. Era ncredin at c subsolul Clubului
47 i va da dac nu dezlegarea enigm ei, cel pu in un fir conduct or spre
cei pat ru ini care puseser m na pe m ilioanele lsat e n grija lui Lascalzo.
Pn la Belle Harbour circul cu m are vit ez. De acolo i cont inu drum ul
agale, ca un t urist dornic s adm ire t ot ce e de adm irat . Trecu prin fa a
cldirii Clubului 47 fr s opreasc. Int rarea n rest aurant se zrea print re
pilcurile de copaci i de arbut i n floare.
Uile preau zvorit e. Nu se vedea urm de om . Dup t oat e aparen ele
Clubul func iona num ai noapt ea.
Ceva m ai depart e, se deschidea o alee care ducea spre un rest aurant cu
pere i de st icl, nl at pe rm ul m rii. Pe o pancart scria cu lit ere albast re
Miram ar.
n fa a int rrii rest aurant ului erau aliniat e ct eva aut om obile.
Mircea cot i pe alee, parc Dodge-vl aproape de liziera pduricii care
despr ea rest aurant ul Miram ar de Clubul 47 i, cu cel m ai degajat aer, int r
n bar.
Com and un Gin Fizz, l bu pe ndelet e, ddu un baci m oderat , ca s
nu at rag at en ia, apoi iei n curt e.
Se ndrept agale spre Dodge. In loc s se urce n m ain, i cont inu
drum ul pt runznd n pdurice. Arunc o privire pest e um r. Nim eni nu-i

Se opri. Cercet cu privirile cldirea solit ar. Iari nim eni.


O fereast r cu ghilot in, acoperit din int erior de o draperie de m oar
rou,
l poft ea parc s o deschid.
Mircea recapit ula n ct eva secunde pasajele unui rom an poli ist cit it de
curnd, care descria cu lux de am nunt e int rarea prin efrac ie a unui agent
secret nt r-o cldire.
Asem enea eroului din rom an, avusese i el grij s-i procure un m ic
levier, pe care-t vrse sub hain.
narm ndu-se cu o m are doz de ndrzneal, t recu la at ac.
Scoase levierul de sub hain i l vr nt re cercevea i pervaz. Slt uor
cerceveaua care rezist a. Repet m anevra, sporind efort ul. Se auzi un
cln nit i fereast ra ced. O ridic fr s nt m pine dificult i.
Mircea zm bi. Cine-ar fi crezut c va ajunge i spr; gt or. Avea ns o
scuz. l m pinsese necesit at ea.
Sri pervazul i pt runse nunt ru. inea st rns levierul n m na dreapt ,
ca s-l foloseasc la nevoie drept arm . Se pom eni n biroul cu pat ru
m ese de lucru, pe care-l m ai cercet ase n cursul nop ii.
nchise fereast ra, ls perdeaua, i dup ce repuse levierul n cingt oare,
scoase pist olul de sub hain. Apoi porni n exploat are.
Ua biroului era descuiat . Mircea iei n coridorul m rginit de cele pat ru
ui. Se ndrept spre scara care ducea n subsol. Cobor t ipt il scrile.
Deschise cu precau ie ua blindat i se st recur n subsol.
Aprinse o lant ern port at iv. Plim b fasciculul ngust de lum in pest e
cele pat ru ui m et alice. Prim a din dreapt a rspundea n sala cazanelor.O
nchise i t recu la cealalt u. i am int i c aceast a ddea n ncperea n
care fuseser nchii oam enii lui Abe. Renun s o m ai cercet eze. A t reia
u de vizavi era ncuiat . O ncerc i pe a pat ra, care ddea nt r-o
debara.
Acum e acum " i zise el.
Deodat l t recu un fior. N-avea cu ce s descuie a t reia u. Uit ase s
aduc chei pot rivit e. Nu m ai put ea ns da napoi.
ncerc s for eze ua cu levierul. Ost eneal zadarnic. Placa m et alic
rezist a t ut uror st rdaniilor lui.
Trebuia s foloseasc m ijloace eroice. Pist olul su era prevzut cu
surdin. Nu va ace prea m ult zgom ot . int i broasca i aps pe t rgaci.
Cu un pocnet sec, ua se deschise.
Mircea t rase cu urechea. Nu auzi nici o m icare.
Int r n ncperea cufundat n nt uneric. In st nga uii dibui un
nt rerupt or. l rsuci. Se aprinse o lum in alb, lpt oas.
Mircea ncerc un sim m nt de t rium f. Se afla nt r-un laborat or fot ografic
nzest rat cu cea m ai m odern aparat ur. Pe ct eva sfori erau at rnat e la
uscat asem enea unor ipari negri nit e film e developat e. Zeci i'zeci de
m et ri de film e.
Deschise un dulap. Pe raft uri se aflau ornduit e, asem enea unor solda i n
front , sut e de caset e cu film e.
Cnd le vzu at t de m ult e, l cuprinse descurajarea. Iar fi t rebuit ore
nt regi poat e chiar zile, ca s le cercet eze n am nunt .
Avea un singur punct de. reper i anum e decorul m ai precis biroul lui
Regan n care fuseser luat e fot ografiile.
Lu o caset la nt m plare, i cercet film ul dinunt ru. Vzu ct eva

Ce era de fcut ? n rit m ul acest a risca s piard n-t Unirea cu Abe.


Judecind dup m et iculozit at ea-i precau iile lui Regan, era de presupus c
aceast a i pst ra nt r-un Ioc m ai pu in expus film ele prim ejdioase prin
con inut ul lor. Trebuia s exist e o ascunzt oare n laborat or.
Se gndi s ciocneasc n pere i cu pat ul arm ei, spre a' dibui vreun seif
secret , dar renun . Zgom ot ul, repercut at prin ziduri, risca s at rag at en ia
vreunui paznic. Se m rgini s ciocneasc uor cu vrful deget elor. Zidul nu
sfuna nicieri a gol. Deplas o m as. Nim ic. Ddu la o part e bancul pe care
se afla un aparat de m rit . Iari nim ic. La disperare, m pinse din loc dulapul.
Pe zidul din spat ele dulapului vzu o por iune cam de vreo pat ru palm e,
proaspt t encuit . Ciocni cu pum nul i auzi un zgom at m et alic.
Scoase de la cingt oare levierul i frm i t encuiala. Apru o plac
m et alic ngropat n peret e. Tot cu levierul sparse t encuiala din jur. Desfcu
placa i ddu pest e o ni cpt uit cu t abl, n care se aflau dou caset e.
Num ai dou.
Mircea sim i c-i bat e m ai t are inim a. Desfcu prim a caset i derula
film ul dinunt ru. Zri ct eva siluet e de, vapoare.
I se pru c aude un zgom ot pe culoar. Se opri din lucru. Vr la repezeal
caset ele n buzunarul vest onului i apuc pist olul, pe care-l lsase pe m as.
i opri respira ia i i ncorda auzul. Bt ile repezi ale inim ii i rsunau n
t im pane. i blest em a em o ia. Nu va fi niciodat in st are s i-o st pneasc
? At ept ct eva clipe, apoi fcu doi pai spre u. Bt ile inim ii se m ai
pot olir.
Zgom ot ul de pe culoar ncet ase.
Ua rm sese nt redeschis. O t rase cu piciorul, ca s aib m inile libere
naint e de a t rece pragul, se opri iari.
Nu se auzea dect clipocit ul unui fir de ap care se scurgea dint r-un
robinet .
Iei pe culoar.
Deodat sim i o izbit ur cum plit in cret et ...
*
* *
Mircea deschise anevoie ochii... Sngele i pulsa dureros n ceaf. Avea
senza ia c i frigea creierul m ic.
l t rezise din lein rceala cim ent ului, pe care st t ea prvlit . Se ridic
nt r-un cot i se uit n jur. Culoarul era gol.
i pipi cret et ul. i am int i c m ai ncasase-o lovit ur asem nt oare, nu
de m ult , n t renul de Palerm o. At unci ieise cu uurin din ncurct ur. Nu
t ia dac acum va m ai fi t ot at t de norocos. Blest em avent ura n care se
lsase angrenat . Aspect ele dezagreabile erau m ai num eroase dect cele
plcut e. Una e s cit et i o cart e de avent uri, i alt a e s t riet i avent urile,
Zm bi am ar n ciuda precau iunilor sale, czuse n curs ca un im becil.
Zri pist olul, aruncat pe cim ent ceva m ai depart e.
Din sala cazanelor se auzea un uierat ciudat . .
Se t r pn la pist ol i l lu n m in. Verific ncrct orul. Era plin.
Im becilii ! reflect el. i lsaser o arm . Sim i un junghi n cret et . Gem u. Un
m iros bizar i ddu de gndit . Abia acum i ddu .seam a c uierat ul
provenea de la conduct a de alim ent are cu gaze a cazanelor, lsat deschis.
Cu un efort se ridic de jos. I durea cum plit capul. Voiau s-l asfixieze ?
Nu era im posibil,

prim ul rnd avea de-a face cu o u blindat . Afar de aceast a focul de arm
put ea aprinde gazele em anat e din sala cazanelor i provoca o deflagra ie cu
urm ri funest e n prim ul rnd pent ru el.
I se ngduia s-i aleag m oart ea. Prin asfixie sau prin explozie.
Proast inspira ie avusese cnd pornise n cut area fot ografiilor luat e de
Joe Regan. Inst inct iv i pipi buzunarul n care st recurase caset ele. Acest ea
se aflau nc asupra lui. Oam enii lui Charlie Yale nu t iau nim ic de caset e ?
At unci ce cut ase Yale n cabinet ul lui Regan n noapt ea m or ii acest uia ?
naint e de a ncerca dezlegarea enigm ei, se im punea s reflect eze serios
asupra unui m ijloc de evadare din subsol. i ct m ai repede. Aerul de pe
culoar ncepuse s devin irespirabil.
Alerg n sala cazanelor. Conduct a de gaze era deschis. Cheia
dispozit ivului de nchidere dispruse. Era cu neput in s opreasc uvoiul
de gaze cu m ijloacele avut e la ndem n.
Sim ea c se nbue. ncepu s t ueasc. i ud bat ist a la un robinet i
-o aplic pe fa j asem enea unui t am pon.
Se sim i ceva m ai bine, dar solu ia aceast a nu era dfect vrem elnic.
Iei pe culoar i nchise n urm a sa ua slii cazanelor, spre a m ai nt rzia
rspndirea gazelor.
Cut a din. ochi o' ieire. ncerc pe rnd uile care rspundeau n culoar,
cu excep ia acelora care com unicau cu at elierul fot ografic i cu sala
cazanelor.
Nu ls cam era neexplora . Cnd ajunse n ncperea n care
descoperise cu o noapt e naint e pe oam enii lui Abe> i am int i c acet ia
fuseser cobor i din sala barului n subsol cu ajut orul unei plat form e. i zise
c folosin-du-se de aceeai plat form , se put ea urca din subsol n bar. O u
de m et al culisant , fr nici un fel de dispozit iv aparent de deschidere, era
ncast rat n m ijlocul peret elui din fund.
Mircea o cercet cu privirile, apoi ncerc s o deschid m pingnd-o
lat eral. Efort urile sale rm aser st erile. O ciocni cu deget ul i const at cu
disperare c ua era m asiv.
Deschiderea ei reprezent a singura lui ans de salvare.
Fiindc becul din plafonier lum ina insuficient ncperea, scoase din
buzunar o lant ern, o aprinse i ncepu s cercet eze ncheiet urile uii n
cut area dispozit ivului de deschidere.
At m osfera din cam er devenise irespirabil. Gazul ncepuse s pt rund
prin bat ist a ud.
I se urcase sngele n cap. Era oare sort it s m oar nt r-un chip at t de
st upid ?
ncepu s izbeasc n u cu pum nul n care inea lant erna. Micrile
dezordonat e vehicular fascicolul de lum in al lant ernei pe peret ele opus.
Deodat se auzi un cln nit .
Ua porni s culiseze ncet spre dreapt a.
Mircea rm ase cu respira ia t iat . i ddu seam a c ua se deschidea
cu celul fot oelct rica.
n fa a lui apru o ncpere dest ul de m are cu planeu de cim ent . n
part ea dreapt a ncperii se afla o plat form rot und, pe care era inst alat
o m as cu pat ru scaune. Pe m as se aflau t acm uri pent ru pat ru persoane.
Din part ea st ing a ncperii se ridica din planeu un bra m et alic, nclinat
la 45 de grade, care sus inea alt plat form rot und n chepengul din t avan.
Fr s m ai st ea pe gnduri, Mircea t recu pragul. Ua se nchise, culisnd

Ua se nchise. Cnd aps pe al t reilea but on, cam era fu cufundat n


bezn. Se auzi un bzit abia percept ibil.
Mircea aprinse lant erna. La lum ina ei vzu plat form ele punndu-se
sim ult an n m icare. Plat form a din t avan ncepu s coboare, iar cea din
dreapt a porni s urce, sus inut de asem enea de un bra m et alic nclinat .
Cu un salt , Mircea se arunc pe aceast plat form care print r-o m icare
de t ransla ie l scoase n sala barului.
Era salvat . Respir adnc. Privelit ea fam iliar a barului l um plu de
ncnt are.
n sal dom nea penum bra. Ferest rele care ddeau spre m are erau
acoperit e cu draperii groase.
Mircea se uit n jur. Nu vzu ipenie de om . Mai m ult ca sigur c
necunoscut ul care-l ncuiase n subsol dispruse, spre a nu fi de fa n
event uaelit at ea unei < plozii provocat involunt ar de vict im a sa.
Mircea prsi cldirea print r-o u-fereast r care ddea spre t erasa cea
m are.
Travesr precaut pduricea i ajunse fr nici un incident la aut om obilul
su. Se urc la volan i dem ar.
Cnd iei din Belle Harbour se uit la ceas. Era dousprezece fr ase
m inut e. Plin de voioie acceler, ndrept ndu-se spre New York.
*
* *
n cam era sa de baie, am enajat pent ru circum st an n at elier
fot ografic,
Mircea. secondat de Abe copia film ele gsit e n subsolul Clubului 47.
Abe i adusese de la New York o nt reag gam de aparat e i ust ensile
necesare acest ei delicat e opera ii.
Lucrau cu nfrigurare. Mircea era cont ient -c de acest e fot ografii
depindea exist en a sa. Dac Regan spusese adevrul, nsem na c aci se afla
dac jft t i cheia m ist erului, cel pu in un indiciu foart e serios pent ru dezlegarea lui.
Dar dac Regan m in ise ?
Ce rost ar fi avut at unci ascunziul n care erau pst rat e caset ele ? Mnuia
em o ionat film ul pent ru care i prim ejduise via a.
O privire rapid asupra negat ivelor le ngduise s deslueasc nit e
siluet e de vapoare, dou grupuri de ct e pat ru brba i, dint re care unul luat
din spat e i avnd drept -fundal cabinet ul de lucru al lui Joe Regan, i m ai
m ult e inst ant anee ale unor fem ei t inere aproape goale i ale unor brba i n
cost um e de sear.
Priceperea lui Mircea n art a fot ografic era aproxim at iv. Abe era ns
novice. Nu t ia ce s m ai fac spre a fi de folos lui Mircea. i pe el 11
st pnea nervozit at ea.
Ct eva ore m ai t rziu, exam inau la lum ina alb a becului eliberat de
m brcm int ea lui de celofan pozit ivele nc um ede.
Grupul celor pat ru brba i se afla n cent rul at en iei lui Mircea. Unul din
ei, vzut dint r-o part e purt a la but onier o orhidee.
Cunot i pe vreunul, Abe ? nt reb el. Mie m ut rele; lor nu-m i spun nim ic.
Abe se uit at ent la fot ografie. Deodat fa a i se lum in, ncepu s rd
fr veselie.

m preun la ilust ra coal de corec ie din Sainfc Louis. Cnd l-au bgat n
coal, Ernie avea la act ivul su devalizarea unei st a ii de benzin i dou
violuri... Dm noi repede de el, Aveam un priet en com un : Micky Shel-don.
Ernie i cu m ine nu ne-am put ut nghi i niciodat ., Iar pom dat ul st a cu
orhideea, de lng Ernie, est e Blakie Mc Coo. Acum un an, la Las Vegas, m -a
cur at la pocher de 5 000 de dolari. Pn la part ida aia m credeam t art orul
t riorilor. Dar st a m i-a risipit iluziile. i culm ea e c am rm as priet eni.
Avea un fel de' a i se vr pe sub piele... Ce s zic, boss, nu l vd pe st a
am est ecat n asasinarea lui Reggie. Nu pot s spun acelai lucru despre
Ernie. Ast a era n st are s om oare i pe sor-sa, num ai bani s-i ias. Nu m ar m ira s aflu c Ernie e vrt pn la gt n crim a ast a... Pe cel de-al t reilea
nu-l cunosc. Dat am s fac unele invest iga ii... Acum s dm de urm a lui
Ernie.
Abe t recu n dorm it or i form a un num r de t elefon. Mircea l urm i lu
recept orul suplim ent ar spre a urm ri convorbirea.
Hello ! Charlie's Bar! rsun un glas fem inin foart e m elodios, la cellalt
capt al firului.
Hello, honey ! D-m i-l pe Micky.
Cine nt reb ?
Un priet en, Abe Macchia.
Mom ent .
Abe at ept ct eva clipe. Se auzi o t use t abagic, dup care o voce spart
rost i jovial :
Hello, Abe. Ce e cu t ine, cut r bt rn ? Abe rse.
Cut r ca cut r. Mai m erge. Da' bt rn ? Mai bine t e-ai auzi pe t ine
cum horeai, m um ie deelat . Dac nu t e lai de havane i de havaneze, o
s- i in panglica la nm orm nt are.
Ia spune ce t e doare ?
Aveam noi un am ic. Franckfurt er. Ernie Franckfur-t er. Vreau s dau de
el.
Ce t reab ai cu el ?
Et i curios ca nt odeauna. Il t iam specialist n violuri i voiam s-m i
dea nit e lec ii.
Am n eles, Abe. Faci pe m ist eriosul. Ernie e m are pat ron de garaj la
Chicago. S-a ajuns.
Aha ! Po i s-m i dai adresa ?
Garajul Avis, August a Boulevard Chicago. Alt uri de hot elul
Met ropol. Unde-am t ras noi un chef de pom in dup ce ne-am nt ors din
Coreea. Cnd vii s t e cinst esc cu un Gordon Rouge ?
Am ac,um o t reab, creia vreau s-i dau repede de capt . Dup ast a
t e calc eu. So long, Micky.
So long, Abe.
Abe ls t elefonul n furc i i frec nent at m inile.
Cnd plecm la Chicago, boss ?
Mircea deschise dulapul-bar i um plu dou pahare cu whisky.
Poft im , Abe, zise el nt inzndu-i un pahar. Beau n cinst ea t a.
Pregt et e-t e s ncasezi o grat ifica ie gras.
Se uit la ceas. Miezul nop ii s ne prind la Chicago. Rezerva t elefonic
dou bilet e de avion. i nchiriaz o m ain care s ne at ept e la aeroport .
Mircea era ncnt at de iu eala cu care se adapt a m ediului. Se m ica

t ia c asupra lui planau am enin ri grave. Dar acum acest ea nu-l m ai


ngrijorau. Dim pot riv, ll st im ulau, ii creau o st are de euforie, ca i un vis
t are, am e it or.
Abe com and la agen ia Societ ii Aeriene Sunder-land Airlines bilet e
pent ru Chicago. Avionul avea plecarea la ora 21,30 i sosea la Chicago la ora
23,10.
Abe se uit la ceas.
Boss, s ne grbim . nt r-o jum t at e de or t rebuie s fim la John
Kennedy Airport .
Mircea vr nt r-o serviet diplom at o pijam a, o cm a de schim b,
inst rum ent ele de brbierit i un Sm it h and Wesson. Pent ru m ai m ult
siguran , st recur un Walt her P. 38 cu surdin n ham ul de sub hain.
Abe lu ct eva ncrct uri de rezerv.
S-ar put ea s avem nevoie, spuse el pract ic.
PA RTEA A TREIA
IN JET D E LA A TLA N TIC LA PA CIFIC
LA ORA nou, Mircea i Abe prsir vila, urm ri i c de obicei de la
dist an de o m ain cu oam enii Lui Landis.
La no.u i cincisprezece m inut e dup o curs infernal pe st rzile din
Bronx i Queens sosir la aeroport . Form alit ile de m barcare durar
pu in.
Mircea i Abe se urcar n avion cu ct eva secunde naint e de a se nchide
uile.
Ai vzut ce m ut re au fcut oam enii lui Landis cnd s-au pom enit c le
scpm din m n ? zise Abe dup ce se aez pe scaunul su. naint e de
plecare am avut grij s cum pr ult im ele cinci bilet e disponibile, ca s evit
orice surpriz.
Ast a nu nsenineaz c la Chicago nu ne pot lua n prim ire al i indivizi.
i nchipui c Landis a rm as cu bra ele ncruciat e dup ce a aflat c iam scpat print re deget e?
Aa ceva cere t ot ui t im p, spuse Abe.
Tim pul lucreaz n favoarea lor, zise Mircea. Eu nu pot depi un
anum it t erm en.
Avem naint ea noast r t rei zile pline. Dac punem m na pe Ernie,
afacerea e ca i rezolvat . t iu s-l fac s vorbeasc.
.Daca puaem m na pe Ernie..., repet Mircea cu oarecare ndoial. n
caz c lucreaz cu Landis, acest a se va grbi s-i asigure o paz eficient .
Surpriza est e elem ent ul hot rt or, replic Abe opt im ist . Landis i Yale
nu au de unde s t ie c dum neat a ai aflat ident it at ea unuia dint re asasinii
lui Reggie. Yale a devalizat seiful lui Regan, t ocm ai ca s-int re n st p- nirea
fot ografiilor.
Nu e de presupus c 1-a pus pe gnduri fapt ul de a nu fi gsit i
negat ivele ? Alt m int eri de ce au ncercat s m suprim e la Clubul 47 ? M
m ir c dup ce m -au lovit n cap nu m i-au scot ocit i buzunarele.
Nu s-au m ai ost enit ; au fost siguri c n-ai s m ai iei viu din subsolul
clubului, spuse Abe. Greelile snt t at aie, boss. Nu exist crim perfect .
Exist num ai alibiuri perfect t icluit e i influen e perfect e. Abe rse iari.
M nt reb ce m ut r are s fac Ernie cnd are s dea cu ochii de m ine.

Nu t e las singur n brlogul lupilor, boss ! Ai vzut ce era s p et i la


club.
Mircea zm bi.
Bine, Abe. Int rm m preun.
La ora 23,10 pot rivit orarului, avionul at eriza la
Chicago.
Mircea i Abe se urcar n Bit irfc-ul Elect ra, nchiriat t elefonic, eare-i
at ept a n parcul de aut om obile. Abe lu' volanul.
n drum spre cent rul oraului, Abe i arunc de ct eva ori privirile asupra
ret rovizorului. Erau ncadra i nt r-un fluviu de m aini care goneau cu vit ez
const ant pe Kennedy Expressway,
Ce n-a da s t iu dac snt em urm ri i, zise Abe. Cot i la dreapt a pe
Nort h Dam en Avenue, apoi la st nga pe August a Boulevard.
Dup cinci m inut e de m ers, apru siluet a cu douzeci rie et aje a hot elului
Met ropol. Int rarea put ernic lum inat ..' garajului Avis se profila dincolo de
hot el.
Ajuns n fa a garajului, Abe vir brusc la dreapt a i int r nunt ru. Se
st recur ca un t ipar print re aut om obilele care m iunau prin garaj i opri n
drept ul unui peret e de st icl, cu ui aut om at e. Pe una din ui scria cu lit ere
aurii Direc ia.
Abe scoase. pist olul de sub hain, i t rase piedic i l vr la loc n ham .
Cobor din m ain, ddu buzna pe ua cu-lit ere aurii i fr s in seam a de
prot est ele secret arei, care bt ea la o m ain de scris, m pinse cu put ere ua
din cellalt capt al ncperii pe care scria Direct or. Biroul era gol. In
scrum iera de pe m asa de lucru fum ega o igar.
Abe se nt oarse spre secret ar :
Unde-i Ernie, frum oaso ? Am vrut s-i fac o surpriz.
Secret ara, o blond oxigenat , cu ochelari m ari, rot unzi, nrm a i cu
m et al, i arunc o privire glacial.
Mr. Franckfurt er e sus la et ajul zece. Asist la m ont area unui nou
ascensor.
Thanks a m illion, i m ul um i Abe.
Prsi biroul i se urc n Buick. Fcu cont act ul.
Trebuie s fim cu ochii n pat ru, boss. Am im presia c ni se nt inde o
curs. Mi s-a spus c Ernie e sus.
Dem ar. Buick-ul se angaja pe serpent ina bet onat care ducea spre
et ajele superioare. Abe naint a precaut .
Pe dreapt a, dincolo de balust rada de bet on, se deschidea golul dint re
et aje, n jurul cruia erpuia pist a n spiral. Pe flancul st ng se ridicau pere i
de bet on, deschii la fiecare et aj spre plat form ele de parcare respect ive.
Mircea scoase cele dou pist oale i le aez alt uri de el, pe banchet , s
le aib la ndem n.
Buick-ul depi fr incident prim ele pat ru et aje.
Mircea i sim i gura uscat . Din fiecare m ain care t recea pe lng ei
riscau s fie m it ralia i. i oricare m ain, cu o m anevr abil, ar fi put ut s-i
cat apult eze n hul deschis n dreapt a lor.
Buick-ul urc nc pat ru et aje. Abe se uit spre dreapt a.
Pe spiral, cu un et aj m ai jos, se vedeau urend dou lim uzine.
Ciudat . Am im presia c ne urm resc, zise Mircea.
Se prea poat e, replic Abe. Vedem noi im ediat . Buiefc-ul se angaja pe
spirala et ajului IX, apoi pe ult im a spiral, ce urca spre et ajul X.

Abe opri inst inct iv. Cupl pe m ar-arrier.


Deodat vzu n ret rovizor celelalt e dou aut om obile, care-i urm riser
pn at unci, apropiindu-se bord la bord, de asem enea cu t oat e farurile
aprinse.
Ne-au prins la m ijloc, scrni Abe. Vor s ne m ping n gol. Sri din
m ain, boss !
Mircea deschise port iera cu cot ul i narm at cu cele dou pist oale, fiecare
n ct e o m n, sri pe pist a bet onat .
Trase o rafal n direc ia parbrizului prim ei m aini care se apropia cu
vit ez, apoi ochi i pe a doua. Se adpost i dup un st lp de bet on. ncepu s
t rag i n m ainile care urcau din urm .
Abe aprinse t oat e farurile, i lans Bm c7c-ul m pot riva aut om obilelor
care veneau din fa , apoi sri la rn-dul su pe pist .
Se auzi zgom ot ul unei ciocniri, apoi prit uri de m et al care se ndoaie i
zngnit de geam uri spart e.
Abe scoase pist olul de sub hain. Se rsuci pe clcie i, lipindu-se de
peret e, ncepu s t rag cu Mircea spre m ainile care veneau din spat e.
Maina ce urca pe part ea dreapt a pist ei vir brusc i se izbi cu put ere
de parapet , im obilizndu-se. i cealalt m ain ncrem eni, cu parbrizul
plesnit de gloan e.
Focurile t rase de arm e cu surdin nu fcuser zgom ot .
Mircea i Abe schim bar o privire t rium ft oare.
Dint r-una din m aini iei m plet icindu-se un om care se sprijini de
port ier, apoi se prvli pe pist a bet onat , n celelalt e nu observar nici o
m icare.
Acum s ne rfuim cu Ernie, zise Abe.
Num ai s dm de el, spuse Mircea.
Nici o grij. Trebuie s fie pe aproape.
n aceeai clip, un Ford Musiang, alb, decapot abil, ni de pe plat form ,
t recu pe ling m ainile accident at e i se angaja vijelios pe pist n jos.
Laul ! url Abe. Laul ! S nu ne scape.
O lu la fug spre prim ul din aut om obilele parcat e pe plat form , un
St udebeker Dayt on. Se arunc la volan, dem ar i dup ce t recu pe ling
Mircea, care deschise port iera i sri nunt ru, porni cu m are vit ez pe
urm ele Ford-ului decapot abil.
Ernie a fost nt ot deauna un t iclos, vorbi Abe, n vrem e ce m nuia cu
m iest rie volanul pe spirala bet onat .
Maina lui Ernie ct igase un avans pre ios. Ajunsese la et ajul al t reilea,
n vrem e ce Abe abia lsa n unn et ajul al aselea. Cauciucurile uierau.
Mainile cu care se ncruciau erau silit e s t rag pe ext rem a lim it a pist ei
spre a evit a o ciocnire,
Ford-ul ajunsese la et ajul I.
Dac apuc s ias n st rad, riscm s ne scape, st rig Abe furios.
Circula ia int ens i,..
Deodat vorbele i se t opir pe buze.
De pe plat form a et ajului I iei pe pist a spiralat o lim uzin Mercedes 600,
lung ct o locom ot iv, care m anevra spre a crm i la dreapt a. Ford-ul
Must ang, lansat cu m are vit ez la vale, int r ca un bolid n flancul lim uzinei.
Fcu un salt , se izbi lat eral de balust rada de bet on i lu foc, proiect ndu-l pe
conduct or pest e caroseria Mercedes-ului.
Cnd ajunse n drept ul m ainii incendiat e, Abe frn.

Abe i Mircea se st recurar prin spat ele Mercedes-ului i se oprir lng


corpul lui Ernie, priponit de balust rada bet onat . Zcea nt r-o pozi ie
grot esc. Picioarele erau rchirat e nt r-un fel de grand ecart , bra ele frnt e
fceau zigzaguri pe pardoseala m njit cu m ot orin, iar capul despicat n
dou, ca un dovleac, lsa s se vad n-clceala nsngerat a
circum volu iunilor creierului.
n jurul cadavrului ncepuse s se adune lum e. Abe l st rnse pe Mircea de
bra .
S-o t ergem , boss, opt i el. Nu e bine s ne gseasc poli ia aici.
Profit nd de zpceal, ieir n st rad, fr s-i opreasc cineva. Cind se
vzur pe t rot uar, oft ar uura i
Se i am est ecar n m ul im ea piet onilor.
Dinspre Oakland Boulevard se auzea t ot m ai put ernic sunet ul m odulat al
unor sirene.
Poli ia ! m urm ur Abe. i am bulan ele. Am ieit la t im p.
Cot ir la dreapt a, pe o st rad nt unecoas, pu in frecvent at . Int rar n
prim ul bar.
La t ejghea c iva noct am buli se cinst eau cu but uri t ari.
Mircea se vzu n oglinda din spat ele barm anului i abia se m ai
recunoscu. Era palid, obrazul i se lungise i ochii i st rluceau ciudat . Sim ea
un uor t rem ur n picioare.
Nu snt nc bun de det ect iv", i zise el irit at .
De dou ori whisky, porunci Abe, rezem ndt i-se de t ejghea.
Abe i aprinse o igar.
Barm anul lu de pe raft ul de crist al o st icl, cu--Scot ch. Um plu dou
pahare i le servi noilor clien i.
Mircea i goli paharul din ct eva nghi it uri; But ur alcoolica i nclzi
plcut m runt aiele i i linit i: ea prinm inune nervii.
nc un rnd, porunci el.
i Abe ddu pest e cap whisky-ul.
n vrem e ce barm anul execut a com anda, Abe se nt oarse spre Mircea.
Ernie ne-a fcut figura, boss. I-au crescut aripi de ngera i i-a luat
zborul t ocm ai cnd credeam c o s punem m na pe el. Dar m ai avem o
sgeat n t olb. Blackie. Nu m at ept la cine t ie ce, dar t rebuie s ncercm ... A m urit Ernie, t riet e Blackie. Plecm la Las Vegas, boss. Cu
prim ul avion ! ...
*
* *
Cu ochii pe jum t at e nchii. Mircea st t ea cu capul sprijinit de spt arul
m oale al banchet ei sale i ascult a zgom ot ul surd al m ot oarelor avionului.
Mai t o i clt orii dorm eau. i Abe dorm ea, cu gura nt redeschis, cu
m inile m preunat e pe pnt ece i cu nodul cravat ei pu in lrgit , spre a nu-i
st njeni respira ia. Veioza aprins arunca asupra obrazului su o t ent chihlim barie.
Mircea se uit la el i se nt reb cum de put ea s doarm at t de linit it
dup cele nt m plat e. St area de exalt are pe care o ncercase la bar lsase loc
unei ciudat e m oleeli.
Recapit ula evenim ent ele pet recut e de la sosirea sa n St at ele Unit e.
Drum ul i fusese presrat num ai cu cadavre Joe Regan i fiul acest uia,

fost exclus ca la aceast or agen ii F.B.I.-ului s se afle pe urm ele sale.


Dac Abe escam ot ase cu abilit at e cadavrele celor doi Regan i al lui Sid,
alt fel se prezent a sit ua ia la Chicago. Prezen a lui i a lui Abe put eau fi
lesne dovedit e. Agent ul care le predase m aina luat cu chirie i secret ara
lui Ernie Franckfurt er i-ar fi ident ificat cu uurin . Pe de alt part e
posibilit at ea de a fi lichida i de Mafie cret ea in fiecare clip.
Fapt ul c la garaj se ncercase asasinarea lui i a lui Abe dovedea c
deplasarea sa la Chicago nu scpase neobservat . Suprim area lui Genovese
alias Mircea Palt in fusese de bun seam hot rt dinaint e. Num ai
aa se explicau at ent at ele svrit e m pot riva sa. Fr ndoial c Ernie
fusese anun at din t im p de sosirea la Chicago a lui Genovese i a om ului su
de ncredere. I se recom andase s i ia m suri de precau ie. Landis pierduse
ns prim a m an. Cine o va ct iga pe a doua ?
Mircea se uit pe geam . Undeva. n zare, se vedeau licrind lum inile unui
ora.
i consult pliant ul pe care o st ewardes i-l pusese la dispozi ie. Se
apropiau de Minneapolis. n zori vor at eriza la Denver. Dac vor prinde
legt ura cu avionul de Las Vegas vor ajunge la dest ina ie n jurul orei apt e.
nchise ochii i ncerc s adoarm . Som nul ns refuza s vin. l
pot opeau gndurile.
i ndrept iari privirile spre fereast r. Lum inile oraului se apropiau cu
ncet ul.
Spre sud scnt eie un fulger i nc unul.
Mircea a ipi. Nu se t rezi dect n clipa n care st ewardesa l rug s-i
prind cent ura de siguran , deoarece t rebuiau s at erizeze la Denver.
Se lum inase de ziu. La orizont se ivise geana purpurie a soarelui. Oraul
se desfura ca o oaz verde, nspicat de albul zgrie-norilor. n jur se
desfura un im ens deert roiat ic. Spre vest se ridicau crest ele albst rui ale
m un ilor St ncoi. n cent rul oraului se singulariza dom ul Capit oliului.
La Denver, escala dur o jum t at e de or. Mircea se m ul um i cu dou felii
de unc i cu un pahar de Orange-Juice din copiosul breakfast servit la
rest aurant ul aeroport ului. Abe n " schim b se nfrupt cu m are poft din
bunt ile servit e.
La apt e fr un sfert avionul decola ndrept ndu-se spre Las Vegas.
ndat ce se inst ala n fot oliul su, Mircea adorm i. Oboseala i em o iile i
fceau sim it e efect ele. Nu se t rezi dect la Las Vegas.
In parcul de aut om obile al aeroport ului i at ept a un Chevrolet Im pala,
nchiriat prin t elefon nc de la Denver.
De la un chioc cum pr ult im ele ziare de dim inea . Dou dint re ele
relat au m oart ea lui Ernie Franckfurt er i ciudat a ciocnire de aut om obile de la
et ajul al zecelea al garajului, care se soldase cu doi m or i i cu doi grav
rni i. Declara iile secret arei lui Franckfurt er fcut e la poli ie ct i n fa a
ziarit ilor ocupau un loc de frunt e. Mircea rem arc surprins c
sem nalm ent ele at ribuit e lui Abe erau cu t ot ul false. S-ar fi zis c secret ara se
st rduise s-i derut eze pe poli it i.
Mircea i ddu seam a c i aici opera m na Mafiei, care nu ngduia celor
dinafar s-i afle frm nt rile-i lunt rice. Dar aceast a m ai dovedea c Mircea
evolua pe m uchie de cu it . Abe nu prea s fie cont ient de prim ejdiile ce-i
pndeau. Nu-l preocupa dect prinderea asasinilor lui Reggie Lascalzo.
Dup un t urneu st eril prin m ai m ult e hot eluri reuir s gseasc dou
cam ere la Floridablanca. Odaia iui Mircea, plasat la et ajul al doilea al unui

zbenguiau prin ap, ori se bronzau la soare.


Aici am s-m i pet rec vacan a, boss. spuse Abe, lsndu-i privirile s
nt rzie asupra unui st ol de fet e cu form e rscolit oare de gnduri pct oase.
Tui spre a-i drege glasul, apoi rost i cu t on afect at de predicat or :
Dar m ai naint e de t oat e dat oria. Pent ru nceput s t ragem un pui de
som n. E inut il s-l cut m la ora ast a pe Blac-kie. Ca i liliecii nu iese din
ascunziul su dect noapt ea.
Bur ct e dou whisky-uri duble, apoi se culcar, n rcoarea plcut acam erei, nzest rat cu inst ala ie de aer condi ionat i la adpost ul st orurilor
lsat e, Mircea dorm i pn la lsat ul serii. l t rezi din som n un st eward, care-i
aduse pe t av o foart e bogat gust are i o colec ie de st icle cu but uri t ari.
n t im p ce Mircea se delect a cu un pat eu in aspic: garnisit cu felioare de
ananas, st ewardul ridic st orurile, dezvluind o privelit e de basm .
n deprt are se ridicau, asem enea unor fant ast ice .cozi de pun, jocuri de
art ificii roii, chihlim barii, albast re, purpurii, nvluind succesiv parcul n
t oat e culorile curcubeului. Bazinul lum inat de dinunt ru i schim ba i el
culoarea, asem enea unui uria cam eleon. Fem ei i brba i n cost um e de
sear st rbt eau aleile parcului. Cei m ai m ul i se ndrept au spre un pavilion.
n st il arab, nvluit n ghirlande de becuri pest ri e.
Dori i s v re inem locuri la Cazinoul hot elului nost ru ? nt reb
st ewardul. Cele m ai solicit at e srit la m esele de rulet i de chem in de fer.
Dar dup prerea m ea, adug el confiden ial, sor ii cei m ai m ari de ct ig
vi-ofer cursele de ogari. n seara aceast a se desfoar o nt recere
senza ional nt re Golden-Arrow, cam pionul Europei, i Thundebird,
cam pionat ul Am ericii de Sud. Pronost icurile snt m pr it e. Eu am ns unele
indicii din surse t ainice ca Golden-Arrow va ct iga cursa. n- cerca i i
n-o s v par ru. Acum t rei zile un financiar brit anic num ele nu vi-l pot
divulga a ct igat dat orit pove elor m ele t reizeci de m ii de dolari. A avut
generozit at ea s m grat ifice cu dou hrt ii de ct e o m ie. Mircea n elese
aluzia.
St ewardul i um plea al doilea pahar cu whisky, cnd Abe i fcu int rarea
jovial, ferche, gat a s int re n ac iune.
Bei un Bourbon ? l nt reb Mircea.
Mul um esc, m i-am fcut plinul.
Bine, Abe. M m brac i plecm .
n vrem e ce Mircea i nnoda cravat a n fa aoglinzii, Abe se nt oarse spre
st eward.
Cunot i pe un oarecare Blackie Mc Coo ?
Oh, da. Blackie Mc Coo, direct orul de la El. Morocco,
El Morocco ?
Hot elul-cazino. Foart e cut at de st arurile din Hollywood. i cu cea m ai
grandioas reclam din ora. Num ai em blem a cazinoului e form at clin pat ru
m ii de becuri fluorescent e.
Zece m inut e m ai t rziu, Chevrolet -ul condus de Abe se angaja pe
bulevardul care ducea la El Morocco.
Mircea era uluit de risipa de lum in i culoare, care invluiau oraul nt run fel de aur incandescent . Reclam e cu neon n plin m icare descriau pe
fa adele cldirilor zigzaguri jucue, cicloide dant elat e, hiperbole explozive,
elipse ce se rost ogoleau nebunet e ca nit e m ingi de rugby, evoluent e.
angrenat e in rot iri am e it oare, arabescuri erpuinde, jet uri orbit oare, t oat e
nvluind i cerul i pm nt ul nt r-o Niagar de feerii. Lit ere im ense,

reclam elor, scnt eind ca o lav n plin nvrsare.


n fa a hot elului-cazino El Morocco, o uria floare t ropical i desfura
spre cer pet alele de neon, ca un vulcan n erup ie.
Abe reui s st recoare Chevrolet -vl print re sut ele de aut om obile parcat e
n fa a cldirii.
Int r m preun cu Mircea n holul hot elului i se opri la biroul de
inform a ii.
Mr. Blackie Mc Coo, v rog.
Dup ora zece l gsi i la cazinoul hot elului, replic func ionarul.
Mul um esc.
n holul m podobit cu coloane de st icl lum inat e pe dinunt rul,,
vilegiat urit i n cost um e de sear vrau n aut om at e piese de ct e
cincizeci de cen i, cu care se put eau ct iga cinci, zece sau chiar cincizeci de
dolari. Ct igurile erau posibile num ai n t eorie. n pract ic se alegeau cu
beneficii num ai propriet arii sau concesionarii aut om at elor.
n at ept area orei zece, Abe pierdu la un aut om at zece dolari.
Mai bine s dm o rait pe la bar, propuse Mircea. A m ai bea un
whisky.
All right , boss.
Barul-dancing era t ixit de consum at ori, care i rest aurau for ele naint e
de a se lua de piept cu norocul, n jurul m eselor verzi.
Mircea rem arc pe t ejgheaua barului, ca i la Clubul 47, un m are vas
chinezesc, plin cu orhidee albe, asem enea unor cupe de cear. Direct orul
barului oferea clien ilor favoriza i ct e o orhidee, care era prim it cu foart e
m ult bucurie.
Mircea i Abe i om orr t im pul pn la zece, deect n-du-se cu ct eva
ivhisky-viri st ropit e din belug cu sifon. Trebuiau s-i pst reze m int ea
lim pede, cci n noapt ea aceast a aveau de lucru.
La ora fixat se ndrept ar spre slile cazinoului. n jurul m eselor verzi se
m bulzeau puzderie de am at ori cuprini de frigurile jocului.
Abe fcu sem n unui st eward negru, care se apropie zm bind.
Unde l pot gsi pe Mr. Mc Coo ?
Mr. Coo, Sir, a sosit acum zece m inut e. l gsi i n biroul su. Ua din
fund.
Mircea fcu un sem n lui Abe.
Haidem .
St recurndu-se print re lum e, ajunser la ua din fund. O m pinser i se
pom enir nt r-un vest ibul t apet at cu m t ase viinie. Pe un birou se afla o
m ain de scris. Pe o alt u, capit onat , scria cu lit ere m ici argint ii Direct or.
Las-m s int ru cel dint i, boss, zise Abe. E m ai n elept . Mircea
nchise ua care rspundea n sala cazinoului.
Bine, Abe. Poft et e.
Abe aps clan a uii capit onat e, pe care o deschise ncet .
Pt runser nt r-o ncpere som pt uoas, cu fot olii adnci, m brcat e n
piele de vi el, i cu un birou vast , acoperit cu crist al. La birou nu se afla
nim eni.
A zburat pasrea, zise Abe.
Mircea art cu un deget spre picioarele biroului.

zcea un brbat de st at ur m ijlocie. Purt a sm oching. Abe se ls nt r-un


genunchi, apuc pe individ de um r i l nt oarse cu fa a n sus. n plast ronul*
alb,, m njit de snge, st t ea nfipt n drept ul inim ii un st ilet cu m ner de
abanos. Dint r-o orhidee pe care brbat ul o purt a- la but onier se scursese un
praf alb.
Blackie, m urm ur Abe. Biet ul Blackie.
Am sosit prea t rziu, zise Mircea.
Abe lu nt re deget e pu in praf alb i l m irosi.
Heroin, rost i el. M at ept am . Se ridic n picioare. Mircea se uit
ndelung la cadavru.
Orhideea ast a nu t rebuie s ajung n m inile poli iei, spuse el.
Dint r-un blocnot es de pe bii'ou sm ulse o foaie de hrt ie, din care fcu la
repezeal un cornet . Lu floarea de la but oniera lui Blackie i o st recur n
cornet . Tot acolo t urn i praful pe care-l culese cu grij de pe covor. Vrii
cornet ul n buzunarul sacoului, apoi se nt oarse spre Abe.
S-o t ergem m ai naint e ca cineva s dea pest e noi. Abe cercet dint ro privire nt reaga ncpere. O u nt redeschis rspundea nt r-un lavabou.
Draperii de cat ifea acopereau fereast ra. Abe st inse lum ina i ddu la o part e
draperiile. Fereast ra privea spre o grdin cu boschet e de t randafiri. In
grdin nu se afla ipenie de om .
Ieim pe aici, zise el deschiznd fereast ra. E m ai prudent .
Scoase din buzunar o bat ist cu care t erse clan ele i foraiberele pe care
le at insese, apoi escalad fereast ra. Dup ce se asigur c nu se afl nim eni
prin apropiere, fcu sem n lui Mircea s-l urm eze.
Cnd se vzur n grdin, se st recurar pe lng pere i-spre o alee, eare
prea s rspund n st rad. Pre-? supunerile lui Abe se adeverir. Aleea i
scoase n bulevardul din fa a hot elului.
Dinspre st nga se auzi sirena unei m aini de poli ie care se apropia cu
m are vit ez.
Am ieit la t im p, zise Abe.
Aut om obilul poli iei opri n fa a hot elului. Doi agen i n uniform i doi n
civil srir din m ain i urcar n fug t rept ele de la int rarea cldirii. Se
t opir nunt ru.
S-o lum ct m ai repede din loc, zise Abe.
Se suir n Chevrolet -ul care dem ar, pierzndu-se print re aut om obilele
ce se scurgeau pe bulevard n jos. Mircea rost i gndit or :
Am im presia c asasinii lui Blackie au anun at poli ia, ca s fim gsi i
lng cadavru. Prea au sosit repede.
Se prea poat e, boss.
Sn em n cent rul unei adevrat e conspira ii, Abe; conspira ia unor
oam eni care vor s m scoat din circula ie m ai naint e ca asasinii lui Reggie
s fie descoperi i.
In vrem e ce m nuia cu st nga volanul, Abe i aprinse o igar.
- Acum firul s-a rupt iari, relu Mircea.
Moart ea lui Blackie Mc Coo i fusese t ot ui de folos. Aflase c orhideele de
la but onier purt au n cupa pet alelor pulbere de heroin. Dovad c Mc Coo
fcea part e dint r-o re ea de t rafican i de st upefiant e, de care nu era st rin
nici Regan. nt re Regan i Mc Coo, orhideele st abileau o legt ur suspect .
Poat e c i Ernie Franckfurt er ora m em bru al aceleiai organiza ii. Num ai
aa se explica fapt ul.c doi oam eni plasa i prin ndelet nicirile lor la m ai bine
de o m ie de m ile unul de cellalt , part icipaser la isasinarea lui Reggie

N-ar fi m ai n elept s m ai rm nem ct va t im p la Las Vegas ? opina


Abe. Ara aici ct eva legt uri pre ioase, care ne-ar put ea pune pe urm ele
ucigailor lui Mc Coo.
Ct i-ar t rebui pent ru ast a ? nt reb Mircea.
O zi sau dou.
Prea m ult . Nu m ai avem la dispozi ie dect t rei zile."In acest e t rei zile
t rebuie s scot adevrul la lum ina. ~ Bine, boss, replic Abe supus.
Trecur pe la hot el, cerur not a de plat i dup ce-i sirnser bagajele,
spre surprinderea st ewardul ui, plecar la aeroport ,
Gsir un Jet Boeing, care avea s-i ia zborul spre New York pest e
douzeci de m inut e.
- Pe unde t recem , oam enii m or ca m ut ele, spuse Abe zm bind. Parc
am fi la Chicago n epoca prohibi iei. i acum ce facem , boss ? nt reb el n
vrem e ce se ndrept au spre avion.
Nu t iu nc.
n realit at e t ia foart e bine. Avea s ia legt ura cu Narcot ic Bureau. S-l
inform eze asupra t raficului de st upefiant e de la hot elul-cazino. El Morocco
din Las Vegas.
At erizar la New York n zori.
Mircea cum pr de pe aeroport presa de dim inea . 0 rsfoi. Print re
ult im ele t iri ale ziarelor figura o t elegram din Las Vegas care relat a pe
scurt asasinarea lui Blackie Mc Coo.
Abe, spuse Mircea. de aici t e duci direct la am icul t u Micky Sheldon.
Caut s afli ct m ai m ult e n legt ur cu Ernie Franckfurt er. Vezi dac t ie
ceva despre
Blackie Mc Coo. Descoase-l. S-ar put ea s ob ii inform a ii pre ioase.
O. K., boss. O s fie cam greu s-l fac s vorbeasc Ia ora ast a. Din zori
i pn la prnz, Micky zace n let argie. Prit ocet e vinul but pest e noapt e.
Dar am s ncerc.
Mircea se uit la ceas.
Acum e ase i jum t at e. La unsprezece ne nt ilnim la barul Balt im ore,
pe Madison Avenue.
Mircea t recu la volanul Lincoln-ului.
Unde t e las, Abe ?
In East Side, Micky st n m ansarda unei cocioabe de pe Allen St reet .
n drum ul su spre Manhat t an, Mircea avu grij s ocoleasc pe m ai
m ult e st rzi lt uralnice. Voia s vad dac nu e urm rit . Linit it oarecum n
aceast privin , t ravers Podul Brooklyn, ls pe Abe ling Cit y Hall, apoi se
angaja pe Broadway. Opri aproape de 14 t h St reet i int r nt r-o cabin
t elefonic.
Form unul din num erele lui Narcot ic Bureau. i rspunse un glas suav cu
profesional eficien .
Hello !
Hello ! lua i not , Miss. Opera i urgent , o descindere la Hot elul-cazino
El Morocco...
Mircea curm brusc rest ul frazei...
De unul din pere ii lat erali de st icl ai cabinei se re-zem ase un t ip cu
plrie t ras pe ochi, care cit ea un ziar. O m ust a englezeasc fals
poat e se lsa ca o st reain deasupra gurii cu buze sub iri. Tipul purt a
haine gris-fer.
La ce or spune i c pleac prim ul avion spre Las Vegas ? nt reb

t elefonul n furc.
m pinse ua cabinei i iei pe t rot uar. Tipul rezem at de cabin i
cont inua lect ura.
Cnd Mircea se urc n aut om obil, individul ridic ochii pe deasupra
ziarului.
Lincoln-ul porni, ncadrndu-se n coloana de m aini, cre se ndrept au
spre nord, Mircea se m ai uit o dat prin ret rovizor la t ipul cu ziarul. Acest a
int ra t ocm ai n cabin,
Mircea se nt reb dac num rul pe care l form ase, chem nd pe cei de la
Narcot ic Bureau, fusese ident ificat de insul rezem at de cabin. Oam enii cu
urechea form at pot reconst it ui lesne un num r de t elefon dup zgom ot ul
fcut de disc. Dac se afla c ncercase s cont act eze poli ia, era pierdut .
O sudoare rece i perl frunt ea. Se uit din nou prin ret rovizor. Un
Chevrolet verde l urm a ndeaproape. La volan un individ cu ochelari
negri.
Mircea cot i brusc la dreapt a pe 47 t h St reet .
Un fluierat st rident de poli ie l fcu s se opreasc la m arginea
t rot uarului. Pu in deprins cu circula ia din Manhat t an i em o ionat de m aina
care prea s-l urm reasc, se angajase m pot riva sensului unic de pe acea
st rad. Se alese cu o am end gras i cu o aspr observa ie din part ea
agent ului de circula ie. Respir ns uurat . Tipul cu ochelari de la volanuL
Qheurolet -ului i cont inuase drum ul pe Broadway.
Mircea fcu drum ul nt ors i i t rase m aina n prim ul loc liber dint r-un ir
de aut om obile parcat e la t rot uar, i t erse cu bat ist a sudoarea de pe frunt e
i i aprinsese o igar.
Se uit la ceas. Pest e un sfert de or avea nt lnire cu Abe.
*
* *
Mircea sosi punct ual la Ballim ore.
Abe ns i-o luase naint e. l at ept a la o m as m ic, ling t ejgheaua
barului. Com andase un Mart ini, pe care-l savura plin de ncnt are.
Mircea se aez pe un scaun liber i com and un Cour-voisier.
Am vet i m ari, boss, zise Abe, dup ce sorbi o ult im nghi it ur de
Mart ini. Am aflat de la Micky nit e chest ii uluit oare. Ca s ajung ns acolo, a
t rebuit s-l bag cu capul n ap rece. Num ai aa l-am t rezit din be ie.
i ce-ai aflat ?
Ernie Franckfurt er i cu Blackie Mc Coo au part icipat acum zece ani la
spargerea unei bnci din Grand Junct ion, Colorado. n t im pul at acului svirit
n plin zi. au fost ucii un paznic i un casier. Ernie i cu t ovarii si au
reuit s dispar, cu o prad de pest e dou sut e de m ii de dolari. Poli ia
federal i-a urm rit fr succes aproape un an. n urm a unui denun anonim ,
a reuit s le pun m ina n ceaf. A urm at un proces care a fcut at unci
m are vilv. Doi m art ori ai acuzrii au pierit vict im e ale unor accident e, n
ajunul procesului. Ceilal i m art ori, int im ida i, n-au m ai ndrznit s apar n
fa a t ribunalului. Acuza ii au fost achit a i din lips de probe.
Mircea i m uie buzele n paharul cu coniac, s Int eresant ! Foart e
int eresant ! rost i el. i n anii care au urm at , ce s-a m ai nt m plat ?
Nu s-a m ai nt m plat nim ic. Ernie i Blackie spla i de nvinuirile ce li se
aduseser au devenit cet eni respect abili, cu ocupa ii onorabile.

Da i nu. Erau n joc aizeci de m ilioane de dolari: Miza m erit a riscul.


Ai aflat i num ele celorlal i part icipan i la at acul asupra Bncii ?
Nu. Dar nu e greu s le aflu. Ziarele de acum zece ani au fcut m are
vlv n jurul acest ui caz.
F-m i rost de acest e ziare, Abe..
O.K., boss.
n ct t im p m i le aduci ? Abe se uit la ceasul de m n.
n m axim um t rei ore. Cunosc nit e report eri. Pent ru c iva dolari, m i
aduc pe t av nt reaga colec ie.
La drum , Abe.
Abe se ridic de la m as.
M gset i, la vil, cont inu Mircea.
Dup plecarea lui Abe ddu pest e cap dou pahare cu ap. n prezen a
locot enent ului su se sim ea obligat s bea num ai alcool. Prinzi la un
rest aurant it alienesc din Greenwich Village cont inund t radi ia' lui Cenovese, m are am at or de buct rie it alieneasc, Se napoie la Elm sford fr s
se grbeasc.
De cnd sosise la Balt im ore, oam enii lui Landis se ineau de el ca scaiul.
Dar iui Mircea nu-i m ai-psa. Se afla pe drum ul cel bun. Acest a era
esen ialul.
ndat ce ajunse acas, se ret rase n dorm it or. Se dezbrc i se
culc.im ediat . Dorm i greu, fr vise. Frm n-t rile din ult im ele zile l
doborser.
*
* *
Abe i fcu apari ia, la ora pat ru, cu un vraf de ziare. Abia le ducea.
Trezit din som n, Mircea ncepu s le rsfoiasc. Curiozit at ea i em o ia l
asalt au n egal m sur. Com par m ut rele brba ilor din fot ografia sa cu
inst ant aneele luat e de poli i celor pat ru m em bri ai bandei lui Ernie, dup
capt urarea acest ora.
Est e exact ceea ce m at ept am , spuse el. Uit -t e i t u. Oam enii din
band figureaz i n fot ografia noast r. To i pat ru. Ei, ce zici ?
Abe se scrpina n cret et .
nt r-adevr-, m i se pare i m ie ciudat . Au reconst it uit banda dup zece
ani.
Et i sigur c- n cursul acest or zece ani n-au m ai dat i alt e lovit uri ?
nt reb Mircea.
Micky m i-a declarat c Ernie ducea cel pu in aparent o via
exem plar.
Poat e c avea o exist en dubl.
N-a crede, rost i Abe. Ce rost avea s rit e t ot ul, repet nd experien a
t rist de la Grand Junct ion, cnd ct igurile lui de la garaj erau foart e m ari i
m ai ales lipsit e de orice prim ejdie.
Mircea recit i cu voce t are num ele celorlal i doi m em bri din banda lui
Ernie.
Ralph William s i Irving Flaschm an. Trebuie s dam neaprat de ei,
Abe.
Cam ncurcat t reab, boss.
La organiza ie nu put em apela. Avem dum ani put ernici n Mafie, Abe.

va t rebui s rscolim Am erica.


i ast a n t rei zile.
Abe t rnt i o njurt ur t ipic it alieneasc.
n clipa aceea se deschise ua i noul valet al lui Mircea, un flcu
rocovan, pist ruiat , care rspundea la num ele de Sam anun cu glas
sub ire, de falset :
Mr. Bolence, boss. L-am poft it n bibliot ec.
Spre deosebire de Pedro, care avea t oat e aparen ele unui servit or st ilat ,
efort urile lui Sam de a im it a m anierele unui valet englez deveneau uneori
de-a drept ul grot et i. Orict s-ar fi st rduit , nu izbut ea s ascund sub
aceast spoial gest urile brusce de t ough guy.
Pe Mircea l am uzau sfor rile de elev silit or ale lui Sam , care la douzeci
de ani nem plini i avea t ot ui glorioase st at e de serviciu n Mafie.
Bine, Sam , cobor ndat , spuse el.
Se m brc la repezeal. Era nerbdt or s afle nout i de la Bolence,
singurul om din sferele nalt e ale organiza iei care-i m ai art a sim pat ie. Dac
era sincer, rm nea de vzut . n orice caz, n faim osul dosar de la Palerm o,
Bolence figura print re priet enii lui Genovese.
Abe rm ase n dorm it or, spre a m ai cut a prin jurnale indicii care s-i
pun pe urm ele lui William s i ale lui Flaschm an.
Cnd cobor n bibliot ec, avu surpriza s const at e c Bolence nu era
singur. l nso ise n aceast vizit Ant i-nous, unul dint re cpet eniile Mafiei
din St at ele Unit e. Mircea l recunoscuse de ndat . Ext rem de fot ogenic.
Ant inous era replica fidel a fot ografiei din dosarul Genovese. Dei m plinise
t reizeci de ani, nu prea s fi depit douzeci. Trst urile regulat e, nasul
grecesc, brbia rot und ddeau chipului su o purit at e clasic.
Aceast nf iare i at ribuise de alt fel num ele la nceput sub form de
porecl al lui Ant inous.
Mircea se nt reb de ce Sam nu l anun ase c Bolence era nso it . Poat e
c i aceast nt lnire fcea part e din ncercrile la care era supus, spre a-i
st abili adevrat a ident it at e.
Ant inous l m sur de sus pn jos, apoi i nt inse m na :
Ce m ai faci, Vincenzo ?
Hello, Ant inous !
i rost ise num ele cu cel m ai firesc i fam iliar t on, ca i cum abia ieri s-ar fi
despr it .
Se nt oarse spre Bolence. care st t ea n picioare in drept ul ferest rei, i i
privea cu am uzat int eres.
Hello, Jack ! De ce nu v-a i t rat at cu ct e un whisky ? Tu cunot i
obiceiurile casei.
Ant inous i scut ur un fir de praf de pe reverul im pecabilei sale haine de
shant ung.,
Ardeam ele curiozit at e s t e vd, Vincenzo. Mi s-au spus despre noul
t u chip lucruri ext raordinare. t iam c But ler, doct orul nost ru est e un as,
dar nu m i-am nchipuit c poat e face m inuni. Dac t e-a fi nt lnit pe
st rad,
nu t e-a fi recunoscut . But ler t rebuie s'fi fost foart e m ul um it de opera
sa.
Mul um irea lui nu a egalat -o n nici un caz pe a m ea, replic Mircea,
t recnd la dulapul bar. Gra ie lui snt ast zi alt om . Nu m -au m ai deranjat nici
oam enii din F.B.I. i nici anum i i priet eni d n Cosa Noslra.

S-au gsit binevoit ori care s m ident ifice, replic Mircea. Pent ru ei un
Vincenzo Genovese ascuns sub o nf iare de m prum ut nsem na o
am enin are perm anent .
Ra ionam ent ul su fcu im presie asupra lui Ant inous, care-l privi cu
oarecare sim pat ie.
In orice caz, dragul m eu, cont inu Mircea, t rebuie s- i m ul um esc
fiindc ai avut curajul s vii s m vezi;
Socot et i c e un act de curaj ?
Desigur, replic Mircea. Am devenit com prom i t or.
Dram at izezi lucrurile, replic Ant inous.
S fim serioi, priet ene. Dac nu a fi fost suspect at , nu m i s-ar fi fcut
afront ul de a m i se ridica, fr nici o explica ie, conducerea sect orului.
- Et i nedrept , rspunse Ant inous. Fuga t a n Sicilia ne-a obligat s lum
m suri. Nu put eam lsa descoperit un sect or at t de im port ant .
Lsasem n locul m eu pe Abe Macchia i pe Reggie Lascalzo.
Ant inous zm bi cu dispre :
Ai vzut de ce au fost n st are. Cum au rm as de capul lor au fcut s
dispar ct eva zeci de m ilioane. Et i de acord, cred. c nu-i put eam lsa s
opereze ca n jungl. Preluarea conducerii sect orului de ct re Landis nu
reprezint dect un int erim at .
Tot ce pot s spun e c acest Landis a nceput s m enerveze. Ca i
Barracuda, de alt fel, replic Mircea t ios.
Ant inous surse iari :
I i cunosc reput a ia. E prim ejdios s t e enerveze cineva. i-a
recom anda t ot ui s nu t e legi nici de Landis i nici de Barracuda, pn nu i
se lim pezet e sit ua ia.
Am t iut nt ot deauna s m conduc fr s cer sfat urile nim nui,
scum pul m eu Ant inous. Cu Landis i cu Barracuda, am s m socot esc at unci
cnd voi crede de cuviin .
Ant inous l privi cu indulgen .
i-ai schim bat nf iarea, dar nu i firea. Faci im pruden e ca un sim plu
ncept or.
Nici nu se gndet e c risc s-l supere pe m arele boss, int erveni
Bolencc.
Marele boss nu s-a t em ut s m supere, bnuin-, du-m c a fi
nst rinat aizeci de m ilioane de dolari cuvenit e organiza iei.
Ant inous i Bolence se privir cuprini de alarm . Vin-cenzo Genovese
depea m sura, ngduindu-i s-l crit ice pe m arele boss. Chiar dac n
sinea lor nu erau nt ot deauna de acord cu m et odele de conducere ale
acest uia, nu-i exprim au niciodat verbal dezaprobarea.
Ant inous i goli paharul de whisky, spre a ocoli un rspuns care l-ar fi
put ut t r pe o pant prim ejdioas.
Jack Bolence se uit gndit or la Mircea. Bnuielile pe care le nut rise n
legt ur cu ident it at ea celor doi Genovese dinaint e i dup opera ia
est et ic se risipeau pe zi ce t recea.
Nu t rebuie s-l crit ici pe m arele boss. spuse sent en ios Ant inous.
nt ot deauna a fost binevoit or cu t ine. i-a ncredin at cel m ai nsem nat
sect or...
Ca s m deposedeze m ai t rziu n favoarea lui Landis. Ant inous se
prefcu a nu rem arca nt reruperea.
Dei planeaz asupra t a grave, foart e grave bnuieli, i-a acordat un

At t a t im p ct rm n m via m ai snt sor i s fie recuperat e.


Bolence chicot i :
Zi-i Vincenzo i las-l n pace.
Pe frunt ea lui Ant inous se at ernuse o um br prevest it oare de lucruri
neplcut e.
Marelui boss i s-au sem nalat n ult im ele zile o serie de m or i violent e.
i lui nu-i plac violen ele, fiindc pot t rezi at en ia poli iei. Marele boss
t ii prea bine doret e ca organiza ia s func ioneze i s se dezvolt e
onorabil. Fr crim e i fr zguduiri.
Ant inous vorbea rspicat i onct uos ca un prelat . Bolence l ascult a cu
adm ira ie.
Mare m echer, reflect el. Face pe diplom at ul. Dar cu Vincenzo nu-i
m erge."
Po i s-l ncredin ezi pe m arele boss, spuse Mircea; c n-am lsat i
nici nu voi lsa pe urm ele anchet ei m ele corpuri delict e, care s com prom it
organiza ia.
Vom vedea, zise Ant inous, aeznd eu grij paharul pe m as. Vincenzo,
m i dai voie s m ret rag ? Mergi, Jack ?
Rm n. spuse Bolence. Vreau s m ai st au de vorb cu Vincenzo. Voi
reui, poat e, s-l conving c e bine s lucreze cu m ai m ult ... discre ie.
I i urez succes, Vincenzo, rost i Ant inous, nt orcn-du-se spre Mircea i
nt inzndu-i priet enos m na.
ndat ce rm ase singur cu gazda sa, Jack Bolence se aez pe
canapeaua din fa a cm inului. Rm ase ct va t im p cu privirile a int it e asupra
vet rei goale, ca i cnd l-ar fi fascinat dansul unor flcri scornit e de
im agina ia sa.
Mircea nu-i t ulbur m edit a ia. Era bucuros de acest int erm ezzo, cci i
ngduia s cuget e m ai adnc asupra sensului ascuns al vorbelor lui
Ant inous.
Bolence i frec uor brbia osoas :
Vincenzo, i aduc o vest e neplcut . N-am vrut s i-o spun n
prezen a lui Ant ino'us. Doct orul But ler e m ort . I s-a adm inist rat o doz de
cianur n avionul care-l aducea de la San Francisco. Confrunt area t a cu
But ler nu m ai poat e avea loc. Pent ru t ine e o lovit ur serioas...
Mircea l ascult a fr s clipeasc. Dar sub m asca acest ui calm desvrit ,
nervii i se ncordaser gat a s plesneasc. Inim a i bt ea sarabanda. Din ce
prim ejdie scpase ! Moart ea lui But ler era providen ial. O confrunt are i-ar fi
pecet luit soart a.
nt r-adevr grea lovit ur, replic el. But ler era singurul care put ea s
m ident ifice, splndu-m de orice suspiciune. Se t ie cine 1-a suprim at ?
Nu.
Bnuieli ?
Dest ule. Adversarii t i nu se sfiesc s afirm e c t u ai pus la cale
asasinat ul. Cic l-ai ucis ca s scapi de o confrunt are, care i-ar fi dezvluit
im post ura.
St upid. Mijloacele m ele de ac iune snt lim it at e. A avut grij Barracuda
i Landis s-m i lege n m od pract ic m inile.
Nu s-ar spune c snt t ocm ai legat e, zise Bolence sco ndu-i din
buzunar o pil m inuscul, cu care ncepu s-i rot unjeasc vrful unghiilor.
A vrea s m ai discut m ceva.
Te rog !

int rarea lui n Am erica. Pot s t e anun c azi sau m ine Androm eda t rebuie
s soseasc la San Francisco.
i?
La ora act ual, t u et i prea hr uit ca s m ai ai o grij n plus.
Cedeaz-m i t ransport ul i eu i ofer t reizeci la sut din valoarea lui.
Treizeci ? replic Mircea. De la pat ruzeci st m de vorb. Iar la cincizeci
am bt ut palm a.
Bolence i nt rerupse ocupa ia.
i riscurile ? Le suport num ai eu ?
Deloc. Fiecare part e cu riscurile ei. Eu le-am suport at la Hong-Kong, t u
le supor i la San Francisco. Fift y-fift y. i snt ispit it s accept com bina ia
num ai fiindc am nevoie de bani lichizi.
t ii prea bine c nu e uor s plasezi cenu n valoare de zece
m ilioane de dolari. Afar de ast a, dac organiza ia afl c faci t rafic de
cenu pe cont propriu, t e com prom i i definit iv.
Mircea replic t ios :
Dac vrei bine, dac nu vorbim de alt ceva. De fem ei, de pild.
Ieri, am vzut una t eribil la Las Ve-gas. Dar n-am put ut s fac nim ic. Se
inea poli ia dup m ine.
Ai fost la Las Vegas ? nt reb Bolence.
Da.
Curios ! i Landis est e de dou zile la Las Vegas. - Precis ? nt reb
Mircea, privindu-l deodat cu int eres. i n ce scop ?
Nim ic im port ant . i pet rece t cekend-ul. Cel pu in aa a spus. De alt fel
nu e singurul. Chuck a plecat la Miam i, Scot t ie n Baham as. Cred c i eu am
s dau o cit pn la San Francisco.
Aha !
At unci aa rm ne, zise Bolence. i ofer pat ruzeci la sut .
Iar ncepem discu ia ?
Pat ruzeci i doi e ult im a m ea ofert . Mircea pru s reflect eze o clip :
Fie. Pent ru c m i et i priet en.
Bolence scoase din buzunar dou t eancuri de bancnot e de ct e o m ie de
dolari.
I i avansez im ediat dou sut e de m ii, zise el.
Mircea lu banii fr s se grbeasc. i prindeau foart e bine. Fondurile
prim it e la Barcelona, naint e de a se m barca n avionul care avea s-l duc
la New York. erau pe t erm inat e. Abe m ai dispunea de ceva rezerve, dar nici
acest ea nu aveau s dureze la infinit .
Mircea i zise c n m od form al gest ul su era condam nabil. Lua bani
pent ru o m arf care nu era a lui. Dar scopul scuz m ijloacele. Fr chelt uieli
nu-i put ea ndeplini m isiunea pe care i-o asum ase. Lovea n Mafie,
folosindu-se de propriile ei fonduri. Tot t ransport ul de narcot ice avea s cad
n m na poli iei.
Rest ul i prim et i n dou t rane egale, zise Bolence ridicndu-se de pe
canapea. i-ar conveni cecuri ?
Nu. Prefer bani lichizi.
All right .
Bolence i vr pila t n buzunar.
i cu invest iga iile t ale cum st ai ?
Prost .
Mai ai t rei zile.

Mul um esc. Prefer s lucrez singur. Nu vreau s t e com prom it .


Grbet e-t e, Vincenzo. Barracuda va face t ot ce-i va st a n put in ca
s nu ob ii o nou psuire. Bolence i nt inse m na. Te las, Vincenzo. i nc o
dat succes !
Pu in t im p dup plecarea lui Bolence, Mircea prim i 0 vizit sim andicoas.
Sam y Barracuda apru zm bit or, m brcat n alb de sus i pn jos. Prul i
sprncenele at t de blonde nct , bt eau n argint iu, pielea bolnvicios de alb
i ddeau o nf iare ciudat , aproape com ic, de clovn m uiat n fin.
Singura pat de culoare pe acest alb im aculat o const it uia o orhidee violet ,
cu pet ale sub iri i lungi ca nit e picioare de pianjen.
Cu plria de panam a nt r-o m n i n cealalt cu un bast on de m alacca,
Barracuda int r n bibliot ec precedat de Sam . care-i anun ase solem n
sosirea. Mircea l prim i fr s- nt ind m na. Privirile lui nt rziar asupra
orhideei violet e. Rost i ironic :
Iar ai venit ?
Zm bet ul cont inu s plut easc sibilic pe buzele vizit at orului.
Eh, nchipuiet e- i c am avut t upeul.
C ai avut t upeul t iu. M m ir c ai avut i curajul. i nc singur.
Barracuda se aez pe un fot oliu.
Nu t e grbi s m poft et i s iau loc. Pot s m aez i fr invit a ie.
nt re; priet eni...
Mircea arunc o privire circular prin ncpere.
Vezi aa ceva pe aici ? Barracuda rse :
Te n epoezi ca un arici de m at e. i nu faci bine. Poat e c n-ai s m
crezi. Am venit cu gnduri priet enet i.
S zicem c t e-a crede.
Barracuda aez t act icos plria i bast onul pe o m su joas,
drept unghiular, din apropierea fot oliului su.
Pe vrem uri am fost priet eni, Vincehzo. Ai uit at ? Am copilrit m preun.
i am int et i de Nolan's, de pivni a din Mot t St reet , de Bert a ? Mai ales de
Bert a ?
Mircea sim i o zvenire ciudat n inim . i ddea seam a c Barracuda i
nt indea o nou i foart e prim ejdioas curs. n -dosar nu scria m are lucru
despre copil-lria lui Genovese. Nolan's, Bert a, pivni a din Mot t St reet nici
nu erau am int it e.
Mircea i ddu seam a c nu-i rm nea dect s blufeze.
Dragul m eu Sam y, daca ai venit spre a, m face s-m i pierd t im pul cu
plvrgeli, nu i-ai gsit om ul. Sau dac ii neaprat , cere un t im e-out de la
m arele boss i st m de vorb.
Barracuda zm bi.
Dac ar depinde de m ine...
Spune, m ai bine, de ce ai venit .
Da, da. De ast a am venit . Ca s ngropm securea rzboiului... Dar
dac m respingi, nu-m i rm ine dect s plec.
Lu plria i bast onul de pe m su i se ridic n picioare.
Frum oas orhidee, zise Mircea. De cnd t e t iu ai fost un adevrat
dandy.
S nu exagerm . nt ot deauna a t rebuit s m m ul um esc cu locul doi.
Nu po i s t e plngi. De cnd a disprut Genovese, ai t recut pe locul lui.
Ar t rebui s por i i t u orhidee. Est e ult im ul st rigt . Bolence a lansat
m oda ast a. Orhideele snt ult im a lui pasiune. i-a am enajat o ser n

De ce nu ? Sec sau cu sifon ?


Ca de obicei.
Mircea zm bi. I se nt indea o nou curs. Foart e subt il. Recurse la o
st rat agem . Lu st icla de whisky i ncepu s um ple un pahar. Deodat
scp st icla, care se sparse pe parchet .
Eh, s-a spart ghinionul ! exclam el.
Sun. Sam i fcu apari ia.
M-ai chem at , boss.
Adu o st icl de whisky.
Sam execut porunca, napoindu-se cu un Canadian Club. Mircea fcu un
gest t nrului, care se conform , desfcind buonul st iclei i t urnind but ura
n dou pahare.
Baracuda arunc o privire ciudat asupra lui Mircea. i duse paharul la
buze.
Succes, Vincenzo,
Charlie, l corect Mircea;
O.K., Charlie !
Barracuda ddu but ura pest e cap, salut ridicnd m ciulia bast onului n
drept ul frun ii, apoi prsi ncperea...
Dup plecarea vizit at orului, Mircea se urc n dorm it or, l gsi pe Abe
ngropat n jurnale. Le rsfoia cercet ndu-le at ent , pagin cu pagin.
N-am gsit nici un indiciu, zise el dezam git ,
n schim b am gsit eu, rost i Mircea. Plecm im ediat la San Francisco.
*
* *
Orhidee...
Mircea ajunsese s fie obsedat de orhidee.
Florile acest ea exot ice, cu pet ale grele ca de cear, ext ravagant colorat e,
apreau necont enit n drum ul su. i Regan i Blackie Mc Coo purt au Ia
but onier orhidee Invent ivi, foloseau cupele acest or som pt uoase flori drept
recept acul pent ru narcot ice. Bolence, care se ocupa prin-t re alt ele i cu
st upefiant e, cult iva orhidee. Print r-o nln- uire logic, t oat e acest e elem ent e
l fceau pe Mircea s ajung la concluzia c orhideele aveau s-i deschid
drum ul pn la asasinii lui Lascalzo.
Ce am est ec avea Bolence n t oat e acest ea ? De ce i vorbise Barracuda
despre pasiunea lui Bolence pent ru orhidee ? O fcuse nt m plt or, sau cu un
anum it scop ? Bolence i era priet en sau dum an ? Greu de rspuns n vrem e
ce-i arunca nt r-o valiz diplom at ct eva obiect e de t oalet , Mircea analiza
pe t oat e fe ele noile perspect ive deschise de Barracuda.
Abe rezervase t elefonic dou locuri n prim ul avion sare avea s-i duc
non st op la San Francisco.
Nu uit a s nchiriezi o m ain, recom and el locot enent ului su.
n clipa n care Abe ridic iari recept orul, Sm i vir nasul pe u.
O dom nioar, boss. se adres el lui Mirca, f-cndu-i t rengar sem n
cu ochiul.
Mircea schim b o privire cu Abe.
Ce dom nioar. Sam ?
N-a vrut s-m i spun num ele.

com plica ii. Mai ales acum cnd se pregt ea pent ru o expedi ie de care
depindea poat e exist en a sa.
Abe apru pest e ct eva m om ent e. i venea s rd.
Cine e ? nt reb Mircea.
Cora, boss. Arde de nerbdare s t e vad. Vrea s- i scoat ochii,
fiindc ai sosit la New York fr s o anun i.
Mircea-se scarpin n cap.
Dosarul lui Genovese. de la Palerm o, con inea i fia Corei Talbot .
Dansat oare de cabaret , am ant en t it re' a lui Genovese, era foart e
cunoscut n cercurile Mafiei din New York.
Cine m i-o fi-t rim is-o i p-ast a pe cap ? rost i el irit at . Acum num ai de
aa ceva nu-m i arde.
A vrut s vin pest e dum neat a, dar n-am lsat -o, zise Abe. Am ncuiat o n bibliot ec.
Snt supus la o nou prob" , reflect Mircea.
Const at nent at c nu m ai resim ea nici o em o ie. ncepuse s se
cleasc.
Bine. am s cobor in bibliot ec,'zise el. Pest e ct t im p decoleaz
avionul
?
Pest e o or, boss. Perfect . nt r-un sfert de or lichidez cu Cora,
zise el.
Mira-m -a, exclam Abe, care cunot ea t em peram ent ul vulcanic al
dansat oarei.
Mircea i bom b piept ul i prsi dorm it orul, luind-o spre bibliot ec.
Cora l at ept a, fum nd nervoas o igar egipt ean. Zvrle fiyn pe nri
ca bidivii din povet i. La apari ia lui Mircea, l privi lung,, apoi m ut ndu-i cu
lim ba igara n col ul gurii i priponi m iinile n olduri.
Dam n ii ! exclam ea n cel m ai pur slana din East Side.
Expresia, pot rivit m ai degrab ham alilor din port , izbi neplcut urechea
lui Mircea.
Hello, Cora ! rost i el calm , apropiindu-se de vizit at oare.
i t u cine dracu m ai et i ? Lascalzo, Capozzola ? V-a i dat cu t o ii fa a
la nt ors ? Unde-i Vincenzo ?
Vincenzo e aici, replic el, art ndu-se cu un gest larg. i st recur apoi
m ina pe sub bra ul t inerei fem ei si ncerc s-o cuprind de m ijloc.
Cora se rsuci ca o sfirleaz i se ndeprt nencrezt oare de el.
Fcuse nit e ochi rot unzi, plini de uim ire. Era frum oas. Dar de o
frum use e vulgar, de chorus girl. Purt a a rochie brodat cu jeuri, a t de
scurt , nct ii dezgolea picioarele ce-i drept , sculpt urale cu o palm m ai
sus de genunchi. Un colier de diam ant e i dou br ri ncrust at e cu
sm aralde i rubine scprau ca focul. Prul lsat nt r-un fel de cascad aurie,
de o part e? i de alia a fe ei, i acoperea n part e ochii. Coafura aceast a
care ajunsese iari la m od dup o eclips de pest e aizeci de ani
i ddea nf iarea unui cine cocker, cu urechi lungi, l oase.
Tu et i, Vincenzo ?
Da, m prt easo, replic Mircea, zm bind. Replica era ieft in, dar n
clipa aceea avea o oarecare savoare.
Nu sem eni deloc, rost i Cora bnuit oare.
Serios ? Nu-i nim ic. Ai s m recunot i ndat , zise el cu superb
nepsare. Du-t e sus i... dezbrcarea.

Vreau s-m i psirez ineognit o-ul.


Ce s- i pst rezi ?
Anonim at ul. S-m i ascund prezen a.
Cu alt e cuvint e, s t e ascunzi de m ine, st rig ea furioas. Nu-m i scapi
at t de uor.
Mircea o privi cu ngduit oare superiorit at e.
Nu m m ai plict isi i pornet e-o sus. Galop...
Aa, pe grat is ? Vii din Europa i nu-m i aduci nim ic ?
El ridic din um eri,
Dac-ai t i prin ce-am t recut .
Scoase din buzunar port ofelul doldora cu dolari. l desfcu sub ochii
lacom i ai dansat oarei, piguli zece hrt ii de ct e o m ie i i le vnt ur pe sub
nas.
Cum pr- i o br ar cu briliant e, de Ia Cart ier. Cora nfac la.
repezeal banii i i vr in poet .
Chipul i se dest inse nt r-un zm bet seduct or.
ncep s t e recunosc, Vincenzo.
Se ndrept spre u, legnnd seduct or din olduri. Dup ce puse m na
pe clan , se nt oarse spre el, i-i arunc pe sub gene o privire ncrcat de
prom isiuni.
Hai m ai repede, se alint ea ca o pisic. Hm ! Te-ai fcut m ai frum os.
Bine t e-a aranjat doct orul la.
Cine i-a vorbit despre t reaba ast a ?
Secret , replic ea surznd cu cochet rie. Deschise ua, i arunc o
ult im ochead, apoi iei. Mircea suspin i se uit la ceas. Trecuser zece
m inut e.
Abe apru n bibliot ec.
M-a dat afar din dorm it or, boss. Nici n-am apucat s ies bine din
cam er, c a i nceput s se dezbrace. Am t iut eu c n-ai s-i rezit i.
Mircea pocni din deget e.
m i pare ru, dar de dat a ast a t e-ai nelat . Nu vreau s pierd avionul.
Unde e valiza m ea ?
Sus.
At unci las-o acolo. Haidem !
Unde ?
La San Francisco.
*
* *
La orele opt , avionul Super Jet Boeing decola de pe aeroport ul John
Kennedy, ndrept ndu-se spre West .
Marele New York, ocean de scnt eieri orbit oare, se desfura n t oat
grandoarea. Zgrie-norii i nl au spre culm ile vzduhului siluet ele scldat e
n iraguri de lum ini scprt oare. Art erele de circula ie st rluceau ca nit e
fluvii de lav incandescent . Calea Lact ee i Brodway-ul i fceau o aprig
concuren . Mircea cont em pla fascinat feeria acest ui ora supercivilizat , n
care ii pndeau prim ejdii m ai m ari dect n plin jungl.
Spre West , o gean de purpur sublinia zarea. Avionul zbura vijelios n
urm a soarelui apune.
Mircea ncerca o linit e reconfort ant dup agit a ia nebuneasc din
ult im a vrem e. Zborul lin al aeronavei i calm ase m iraculos nervii.

nf iarea unei im ense nt inderi de nt uneric, presrat ici i colo de


aglom errile de licurici ale oralelor.
Abe habar n-avea de frum use ile privelit ilor noct urne, Poft icios, se
nfrupt a dint r-un foart e opulent choix de hors d'ceuvres, prezent at e pe o
t av de o st ewardes blond, cu cont ururi de vedet holywoodian.
Mircea se delect a cu o prepeli n aspic, st ropit cu vin de Malaga.
I-ai fcut figura biet ei fet e, boss, spuse la un m om ent dat Abe, print re
m buct uri. Ca s fiu cinst it , nu m at ept am s m ai apucm avionul.
Mircea sorbi pu in vin.
Cnd am vzut -o n bibliot ec, am fost ispit it s :unn plecarea. Dar
dup ce m i-am dat seam a de adevrat ul scop al vizit ei ei, m -am rcorit ca
dup un du rece. Put eau gsi un t ruc m ai subt il ca s m verifice.
Abe i goli paharul de vin.
Biafa Cofa. Cred c e pent ru prim a oar c i se t rage o asem enea
caeialm a. O faci s-i piard ncrederea n propriile ei put eri de seduc ie.
Izbucni n rs. Ji creezi un com plex de inferiorit at e. M t em ns c n-o s i- o
iert e.
Las, i t rece. i cum pr o hain de vizon i o pot olesc, replic Mircea,
cu lenevoas nepsare.
Tim pul se scurgea pe negndit e.
Asist ar la un film t are" cu St eve McQueen, nt it ulat Bullit t , se rcorir
cu ct e un Highball urm at de o serie im presionant de coct eiluri seci, ca la
m iezul nop ii s se t rezeasc odihni i i bine dispui pe aeroport ul oraului
San Francisco.
Aut om obilul nchiriat t elefonic un Ponliac Le Mans, purpuriu i
at ept a n parking.
Drum ul pn n cent ru l parcurser n t cere. Mircea se st rduia s-i
ascund curiozit at ea i int eresul t rezit de acest ora n care pea pent ru
prim a oar. Adm ira bulevardele inundat e de lum in, st rzile drept e, n pant
pronun at , privelit ea oceanului care-i desfura apele poleit e de razele
lunii.
Avur norocul s gseasc dou cam ere libere la F a i r m ont Hot el.
ndat dup inst alare, Mircea chem la t elefon New York-ul. Dup o
scurt convorbire, bu un ult im pahar cu whisky, apoi se culc. Dorm i adine
ct eva ore. Se t rezi o dat cu rsrit ul soarelui. Era nerbdt or s porneasc
n expedi ie. Pn la ora 9,30 cnd se deschideau m agazinele, t im pul i pru
c se scurge cu ncet ineal.
Luar breakjasl-u] nt r-un rest aurant it alienesc de pe Van Ness Avenue. n
t im p ce-i sorbea cafeaua, Mircea cercet o cart e de t elefon. Nu-i fu greu s
gseasc adresa florriei The Blue Orchid.
Vom afla foart e repede dac ne-am angajat pe drum ul cel bun, se
adres el lui Abe. Cred ns c inst inct ul nu m neal...
Mircea se uit la ceas. Se fcuse ora nou. Abia i m ai st pnea
neast m prul. Pn la zece i om orr t im pul dnd o rait prin Sausalit o.
unde Abe avea un priet en din copilrie. Priet enul lipsea ns din ora.
Traversarea dus i nt ors a podului Golden Gale, fie nesfrit de o el;
suspendat la o nl im e am e it oare pest e apele albast re ale golfului, ii
prilejui o adevrat ncint are.
La zece i un sfert , Ponliac-ul opri n fa a florriei.
Cu aerul preocupat al unui om de afaceri, Mircea int r nenso it n
m agazin i dup ce i plim b crit ic privirile asupra orhideelor m agnifice

de clien i...
Snt dispus s plt esc orieil.
V cred, dar ne est e im posibil. ncerca i la alt e florrii. V recom and
firm a...
Mircea o nt rerupse cu un gest .
N-am nevoie de recom andri, ci de orhidee, Florile ast ea m i plac. Ce
s m ai lungim vorba. Vreau s discut cu pat ronul...
Mr. Flaschm an, direct orul firm ei noast re, lipset e din ora. ncerca i
m ine sau poim ine.
La auzul acest ui num e. Mircea sim i o im ens sat isfac ie. Inst inct ul su
nu-l nelase. Era im posibil s fie o coinciden de num e.
Tim pul m eu e pre ios. Nu-m i place s las t reburile de azi pe m ine.
m i pare ru, dar nu v pot oferi alt solu ie. Mr. Flaschm an est e plecat
la serele noast re.
Unde snt acest e sere ?
Oh. depart e, dom nule. Aproape de San Diego. La Escondido. Aa c va
t rebui s at ept a i...
Mircea i ncre i frunt ea, ca i cnd ar fi reflect at adnc.
Bine, rost i el resem nat . Am s t rec m ine pe aici.
V rugm , dom nule. Dac vine Mr. Flaschm an, cine s-i spun c 1-a
cut at ?
Sm it h. Terence Sm it h.
Mircea prsi florria, urm rit de privirile nt rebt oare ale vnzt oarei.
Cnd se vzu n m ain exclam voios :
Abe. am im presia c sint em pe pist a cea bun. Plecm la Los Angeles.
Abe scoase din seiful de bord un pliant cu orarul avioanelor. 11 desfcu.
Prim ul avion pleac la Los Angeles pest e dou ore.
n cazul st a, m ai repede ajungem cu m aina.. n dou ore, dou ore
jum t at e, snt em acolo,
O.K., boss.
Ponriac-ul porni, int egrndu-se n uvoiul de aut om obile care se scurgeau
spre sud.
Mai t ot t im pul drum ului pn la Los Angeles, acul vit ezom et rului oscil
nt re opt zeci i o sut douzeci de m ile pe or. Num ai prin orae sau la
ncrucirile de drum uri. Abe m icora vit eza, spre a nu int ra n conflict cu
agen ii de circula ie. Mircea i recom andase n m od expres s evit e orice
cont act cu poli ia.
La unu fr un sfert int rar n Los Angeles,
Prnzir la Brown Derby, faim osul rest aurant al vedet elor Hollywood-ului
de pe Wilshire Boulevard. iar la dou i jum t at e pornir m ai depart e.
Abe cunot ea bine drum ul pn ia Escondido. Copilria i adolescen a i
le pet recuse n California.
Ieir din Los Angeles prin Long Beach i se angajar pe oseaua 101 A
care erpuia de-a lungul Oceanului Pacific.
Pont iac-ul gonea acum pe panglica alburie de asfalt . Cauciucurile fiau,
m ot orul susura lin. Pe st nga oselei defilau ascunse pe jum t at e dup
perdele de veget a ie, cluburi, rest aurant e populare, m agazine cu firm e
m ult i- colore. Spre dreapt a se deschideau vast ele perspect ive ale oceanului
scldat n soare. 'n zare se profilau coast ele de un verde sm arald ale Insulei
Ct lina.
Trecur prin Laguna Beach cu vilele ei albe, um brit e de palm ieri supli i

uscat gt lejul.
St opar n preajm a unei st a ii de benzin. Ct eva aut om obile i at ept au
rndul.
Abe i Mircea coborr din m ain, spre a-i m ai dezm or i picioarele.
Mai snt cincizeci de m ile pn la Escondido, spuse Abe.
Perfect , rspunse Mircea. n m ai pu in de o or vom avea plcerea s
st m de vorb cu Mr. Flaschm an.
n aceeai clip, o m ain a poli iei opri, n drept ul aut om obilelor
st a ionat e. Coborr doi agen i, care se apropiar de P o n t i a c . l
exam inar fugit iv, apoi unul din ei fcu un sem n lui Abe.
Hei, e a dum it ale ?
Abe arunc o privire nt rebt oare asupra Iui Mircea, apoi replic :
Pent ru m om ent e a m ea.
Snt e i m preun ? m ai nt reb agent ul art ndu-l cu un deget pe
Mircea.
Da. Snt em m preun.
At unci fi i buni i urm a i-ne. Abe se ncrunt .
De ce ? nt reb el arogant .
O s afla i ndat . Haidem .
Abe vru s prot est eze, dar Mircea i fcu sem n s t ac.
V rugm , zise el.
Se urcar n m aina poli iei, care fcu drum ul nt ors.
Mircea fierbea. Int erven ia ast a neat ept at a aut orit ilor i st rica t oat e
socot elile. Deodat i fulger o nt rebare. Nu cum va Sehiarelli, dndu-i de
urm , folosise aceast cale spre a lua legt ura cu el ! Mut rele poli it ilor
erau im pasibile ca nit e m t i.
n m ai pu in de cinci m inut e oprir n fa a cldirii poli iei locale. Escort a i
de unul din agen i, int rar nt r-o sal despr it n dou print r-o balust rad
de lem n. La un birou dorm it a un sergent n uniform .
I-am adus, zise agent ul. Sergent ul n uniform t resri.
Pe cine ?
Am int ercept at Pont iac-u] furat .
Sergent ul i duse m ina la gur, acoperind un zm -bet . Se nt oarse spre
Mircea i spre Abe.
V rog s no iert a i. A fost o confuzie. Snt c i liberi. Cred c m aina
dum neavoast r v at eapt afar.
Nu. Am lsat -o la o st a ie de benzin, la ieirea din ora. Am fost lua i
pe sus.
V cerem scuze. Sim pson, condu-i pe dom nii pn la st a ie.
Mul um esc, prefer s lum un t axi, spuse Mircea.
M rog, cum dori i. Mircea i Abe ieir n st rad. Sergent ul fulgera cu
privirea pe agent .
Sim pson, et i un dobit oc. Iat . a zecea gaf pe care o faci n luna ast a.
nc una i zbori. Pont iac-ul rou a fost gsit acum o jum t at e de or.
Alt dat s- i not ezi m ai bine num erele m at ricole.
*
* *
n t axiul care-i ducea spre st a ia de benzin, Abe respir adnc.
Am scpat uor, opt i el, ca s nu fie auzit de ofer. Am avut noroc c
nu ne-au re inut m ai m ult ! Acum orice m inut e pre ios.

Taxiul opri la o deprt are apreciabil de locul n care cu ct eva m inut e


naint e st rlucea n soare st a ia fle benzin, dar care acum nu m ai era dect
un rug im ens. Ponliac-u] rou, spint ecat i nnegrit de put ernica deflagra ie,
zcea rst urnat pe o rn. Rm i ele cabinei i ale pom pelor de benzin
fuseser aruncat e la ct eva zeci de m et ri. Dou din m ainile care
at ept aser la rnd ardeau ca nit e t or e.
Cadavrul calcinat al unuia din am ploaia ii st a iei zcea alt uri de crat erul
unuia din rezervoarele subt erane, sm uls din pm nt de for exploziei.
Dinspre Laguna Beach se auzea vaiet ul m odulat ai unor sirene, care
cret eau n int ensit at e.
Curioii se adunar n jurul plli ei.
Ce s-a int m plat ? nt reb Mircea pe unui din ei.
O nenorocire, replic un bt rnel surescit ai. Maina aceea roie, art
el cu un'gest rest urile Ponliac-ului purpuriu, a fcut explozie, incendiind
depozit ul do benzin i dou aut om obile.
Mircea schim b cu Abe o privire plin de subn elesuri.
Haidem , i opt i el, napoindu-se spre t axi. Poli ia nu t rebuie s ne
gseasc aici. Alt fel ne vor re ine pent ru cercet ri,.. E preferabil s
disprem .
n vrem e ce t axiul i ducea spre cent rul Lagunei Beach. Abe rost i
gndit or :
Explozia ast a t rebuia s ne spulbere pe noi. A pune pariu... Priet enii
au inst alat m aina infernal n t im p ce luam m asa la Brown Derby.
Arest area ne-a salvat de la m oart e, zise Mircea.
Se sim ea invulnerabil, ca un cavaler m edieval m brcat nt r-o arm ur
st rlucit oare. Norocul era de prt ia lui. i ast a i sporea ncrederea n
propriile for e, n st eaua care-l cluzise pn acum , ferindu-l de prim ejdii.
i Abe ncerca vag o senza ie asem nt oare. Alt uri de eful su orice
ndrzneal i era perm is. Vict oria t rebuia s fie a lor, fiindc erau prot eja ii
soart ei.
Unde o fi pe aici o agen ie de nchiriat m aini ? zise Abe.
Cred c e preferabil s cum prm un aut om obil de ocazie, opina
Mircea. Am prpdit pn acum dou m aini nchiriat e. Societ ile de
asigurare vor nt reprinde cercet ri. Vom at rage at en ia asupra noast r. i nu
est e de dorit .
Ai drept at e, recunoscu Abe.
Mircea int r n vorb cu oferul t axiului, un negru serviabil, care se oferi
s-i conduc la o agen ie cu m aini de ocazie.
Nu o s gsi i acolo Rolls-Royce-uri sau Cudillac-uri, spuse negru. Nu
va fi ins greu s da i pest e vreo m ainu onest , pu in rulat , cu care s
v face i t reaba.
Mircea i ddu baci c iva dolari. Inform a ia era dem n de re inut .
Pat ronul agen iei, bovin, apoplect ic, cu un pnt ecc im ens ndiguit de o vest
alb. cu nast uri negri, i art ct eva m aini vet ust e. Vopseaua proaspt nu
izbut ea s le ascund ndelungat ele st at e de serviciu.
Sem nau cu nit e fem ei bt rne care ncearc s-i m ascheze sub
grosim ea fardului re elele de riduri.
Mircea st rm b nem ul um it din nas.
Am i ceva m ai bun, spuse pat ronul, freendu-t m inile. ns cost
scum p. Maina unei vedet e de cinem a... Discre ia profesional nu-m i
ngduie s-i divulg num ele. Vre i s-o vede i ?

hus de nylon.
O bijut erie, se m puna pat ronul. Un Porsche de m are vit ez.
Ridic cu religiozit at e husa, ca i cnd ar fi dezvluit nit e m oat e. Maina
de curse avea o linie supl de copoi. Nu era t ocm ai nou. Prea ns bine
nt re inut .
Cam obosit , zise Ab crit ic. Negust orul fcu o m ut r ofensat .
Obosit ? V rog s const at a i c i pst reaz vopseaua original.
Exam ina i pedalele. Nu snt t ocit e. i covoraele. Abia at inse.
Ct ? nt reb Mircea.
Deschidea t rgul, fiindc prefera o m ain suscept ibil s at ing vit eze
m ari, acum cnd risca s nt m pine pe drum t ot felul de surprize.
ncerca i-o nt i, zise obezul.
Ct ? repet Mircea. Vreau s t iu dac put em st a de vorb.
Pat ru m ii.
Mircea se nt oarse spre Abe.
Haidem .
Pat ronul l apuc de bra .
O clip. Spune i dum neavoast r un pre . Eu am plt it -o cu t rei m i cinci
sut e.
Dou m ii, zise Mircea.
i ddea seam a c m aina valora m ai m ult . l am uza ns t ocm eala.
Trei m ii cinci sule. m orm i obezul.
Dou m ii cinci sut e.
Pat ronul se gndi c i la sum a ast a cit iga o m ie cinci sut e de dolari.
Trei m ii, sfori el. Ult im ul pre .
Mircea era convins c ar fi ob inut -o cu un rabat , i m ai subst an ial, ns
nu avea t im p de pierdut . La' urm a urm ei chelt uia din banii lui Bolence. Nu
avea s ia m aina cu el la New York. O va revinde cu orice pre , sau o va
oferi lui Abe, care se dovedise un auxiliar pre ios.
Scoase din buzunar port ofelul i achit pat ronului t reizeci de bilet e de
ct e o sut de dolari.
Pat ronul le num r la repezeal, apoi le vr n buzunar.
S ncheiem act ele. Pe ce num e ?
Robert Jonhson, rost i Mircea prim ul num e care-i t recu prin m int e.
n regul. Urm a i-m n birou.
Abe, scoat e m aina, porunci Mircea.
n banii t ia int r i husa, spuse pat ronul afabil.
Mul um esc. Po i s-o pst rezi...
O iau eu, boss, int erveni Abe. Poat e c avem nevoie.
Pat ronul nt ocm i nscrisurile n m ai pu in de zece m inut e.
Cnd iei n st rad, cu act ele de propriet at e n buzunar, Mircea se m ai uit
o dat la m aina pe care Abe o t rsese la t rot uar. n lum ina put ernic a
soarelui, alm urile m icului Porsche scnt eiau orbit or. Mot orul sforia lin.
La volan, Abe ncerca accelera ia.
Mircea se aez pe banchet a joas i com od.
Cum m erge, Abe ?
Pn acum m ul um it or. Mot orul t oarce ca o pisic. S-l vedem la drum .
Maina se puse n m icare, salut at de ploconelile pat ronului. Abe aps
accelerat orul. Porsche-ul ni ca o cprioar.
Hm ! Nu-m i displace ! exclam el ncnt at , Trage bine. S-o vedem la
drum deschis.

O.K., boss.
Porsche-ul i spori fulgert or vit eza. nghi ea kilom et ri dup kilom et ri,
depind t oat e m ainile pe care le prindea din urm .
St ranic m ainu , rost i Abe.
Fluier vesel un cnt ecel auzit pe vrem uri n New Orleans.
Frum oas e via a, zise el dup un t im p.
Prim ejdiile o fac i m ai frum oas, spuse Mircea. Zm bi am uzat de
propria lui observa ie. nt r-adevr,
ncepuse s ndrgeasc pericolele. Le cut a aa cum caut iubit orii de
alcool but urile t ari, aa cum caut cocainom anii st upefiant ele. n senza iile
t ari i gsea m plinirea.
Mai repede, Abe, m ai repede.
Aut om obilul gonea o dat cu um bra lui, alungit ph n cealalt m argine
a oselei.
Ia s dm drum ul la radio, propuse Mircea.
Abe rsuci but oanele punndu-l n func ie. Se t ransm it eau t iri sport ive.
Crainicul relat a cu lux de am nunt e peripe iile unei (curse de aut om obile.
Mircea cut un alt post . Difuzorul prinse s reverse acordurile grave i
m re e ale concert ului im perial de Beet hoven.
Caut ceva m ai vesel, boss.
Mircea rsuci but onul. Czu pe o em isie de t iri. Tresri. Crainicul t ocm ai
i rost ea num ele.
Evadarea lui Vincenzo Genovese est e cufundat nc n m ist er. Se pare
c poli ia it alian ar fi n posesia unor indicii pot rivit crora Cosa Nost ra nu ar
fi st rin de aceast isprav. Est e int eresant de sem nalat fapt ul c n
preziua evadrii a fost rem arcat la Palerm o prezen a lui Sam y Goldauer i
Jack Bolence, personaje de seam n Mafia am erican. Surse aut orizat e cred
a t i c Vincenzo. Genovese ar fi revenit clandest in la New York. Organele
F.B.I. cercet eaz. Cu acest prilej inform m pe ascult at orii not ri c poli ia a
fcut o foart e im port ant capt ur, descoperind un m are t ransport ele
st upefiant e pe bordul cargobot ului Androm eda. Nava, care se afla' n drum
spre San Francisco, acost ase la Honolulu, venind de la Hong-Kong.
Androm eda ? Ai auzit , boss ? exclam Abe alarm at . Mircea fluier a
pagub :
Ce inspira ie am avut ! Ieri sear am vndut lui Bolence nt reg
t ransport ul de pe Androm eda.
i banii ? nt reb Abe curios.
Mi-a dat num ai un acont .
At unci n-ai s m ai vezi rest ul. Mircea rse.
Ast a s o crezi t u. m i va plt i pn la ult im ul dolar. Riscurile l privesc.
n m int ea lui bnuielile m pot riva lui Bolence prinser i m ai m ult t em ei.
Dup t oat e probabilit ile, acest a l at rsese n California spre a-l lichida
i a scpa ast fel de achit area int egral a dat oriei.
Ai s- i faci din Bolence un m are dum an, boss.
Las, Abe. Aranjez eu t reburile.
Dup circa pat ruzeci de m inut e de m ers ajunser la Oceanside. Poposir
la un chioc cu rcorit oare. n t im p ce se delect au cu ct e o st icl de CocaCola, Abe consult a o hart t urist ic a sudului Californiei.
Ca s ajungem la Escondido, put em fie s ne cont inum drum ul pe
aut ost rada 101 pn la San Diego i de acolo s o lum 1a st nga pe oseaua
395, ns n t elul st a am face un ocol de pest e t reizeci de m ile, fie s o

sent en ios. O s-l urm m t ot ui, fiindc vreau s ajungem devrem e la


Escondido. Tim pul fuge, Abe.
t iu, boss. l prindem ns din urm .
Zicala lui Mircea i gsi repede ilust rarea. Drum ul ales era sinuos ca
apele unui ru. Se c ra print re povir-niuri repezi, acoperit e cu o veget a ie
bogat , ori se st recura prin vguni deschise de t orent e.
La o cot it ur m rginit la dreapt a de o rp adine, n fundul creia
sapot ea un pru um brit de t ufiuri cu flori roii, apru o aut obasculant de
m are t onaj.
Porsche-ul fugea cu pest e opt zeci de kilom et ri pe ora, vit ez relat iv m are
fa de t erenul accident at .
Pe st inga se ridica n pant repede coast a unui deal, acoperit cu t ufiuri
n floare.
Cnd Porsche-ul ajunse n drept ul aut obasculant ei, aceast a crm i brusc la
st nga, t ipust indu-se asupra lui. Cu un adm irabil reflex, Abe aps pn la
fund pedala accelera iei. Supersport ul ni print re bot ul colosului i o born
kilom et ric.
Aut obasculant a, lansat cu pest e cincizeci de kilom et ri pe or, ncalec
borna nt r-un zgom ot de fiare sfrm at e i ndoit e. Print r-o adevrat
m inune, rm ase priponit pe buza vgunei.
Porsche-ul i spori vit eza.
Ce zici, boss, de t reaba ast a ? exclam Abe, nc sub im periul em o iei.
Mircea se uit n urm , la aut obasculant a care dispru dup o cot it ur a
drum ului.
Am im presia c societ at ea de asigurare care ar accept a o poli asupra
noast r n-ar ncheia o afacere t ocm ai bun, replic el n glum .
Obst acolele acest ea, din ce n ce m ai num eroase, l ndrjeau.
Crezi c au fcut -o int en ionat ? nt reb Abe.
Nu cred nim ic. Coinciden a e t ot ui ciudat .
Snt curios ce surprize ne m ai at eapt la dest ina ie.
Rbdare. Ai s afli curnd.
Se oprir la o st a ie de benzin naint e de int rarea n Escondido.
Am ploaiat ul de serviciu, un t nr pist ruiat , lung ca un blt an i cu glas de
falset se apropie serviabil.
Cum ajung la serele de orhidee ? nt reb Mircea.
Serele Flaschm an ?
Da, da.
Prim ul drum Ia dreapt a. Un drum part icular. Serele snt pe vale. Da i
uor de ele.
Abe ceru s i se fac plinul. Plecar apoi m ai depart e.
S fii cu ochii n pat ru, Abe, zise Mircea. La sere o s fie dans.
Porsche-ul cot i pe drum ul part icular, bine piet ruit , care cobora spre vale.
St rbt u vreo doi kilom et ri.
Soarele asfin i nt r-un ocean de snge. Sngerii erau i dealurile, i copacii,
i valea, i apele prului.
Acoperiurile de st icl ale serelor aprur n deprt are scprnd ca nit e
im ense scoici rubinii. nc dou-iici sut e de m et ri de m ers print re desiurile
de veget a ie nvluit e nt r-o t ent roiat ic i cldirea birourilor se ivi la
capt ul drum ului.
Un brbat nalt , cu picioarele larg desfcut e i cu m inile nfipt e n

Abe opri n drept ul lui.


Individul i ddu cu un bobrnac plria pe spat e,
Pe cine cut a i ?
Mest eca chewing-gum . In ochi ii sclipea jucu o expresie de ironie.
Mr. Flaschm an, rost i Mircea calm .
Cine-l caut ?
Eu. Nu se vede ?
Individul cont inua s-i rum ege cheim ng-gum -ul,
m echer rspuns. De vzut , t e vd. Nu ai cum va i un num e ?
Reggie Lascalo. E bine ?
E bine.
Mest ecat ul se prelungea ost enat iv.
A plecat , spuse individul.
Cine a plecat ?
Mr. Flaschm an.
Cu aut obasculant a ? Individul zm bi ugub .
V-a i nt lnit cu aut obasculant a ?
Fugrea nit e cprioare pe fundu! unei prpst ii,
Aha !
Flaschm an era la volan ?
Insul m ut cu lim ba chewing-gum -vl de pe st ing po dreapt a.
Nu. Conducea Joe, m ecanicul. Era beat . Mircea cobor din m ain.
Cobor i Abe.
i Flaschm an ? Et i sigur c a plecat ?
Ce, nu m crezi ? rost i individul, m orfolind agale gum a. ..
Nu. Snt Tom a necredinciosul. Nu cred pn nu vd; Individul duse
brusc m ina la pist olul de pe old. Mireea fu m ai repede. nvluindu-l cu
pist olul su.
Ridic aripioarele ! zise el, art ndu-i din ii albi nt r-un zm bet ru.
Insul nl m inile. Sursul ironic nu i se t erse de pe buze.
Dezarm eaz-l ! porunci Mireea lui Abe. Abe se execut .
Om ul scuip chewing-gum -ul n pulberea drum ului. Cu pasul su elast ic
Mireea se ndrept spre cldirea birourilor.
Individul rse.
N-o lua nt r-acolo. E n ser. Mireea se opri.
Et i glum e .
Insul i dezgoli din ii, cu un anim al col ii.
Mda. Ct eodat .
- Ia-o naint e, i ordon Mireea.
O.K., rspunse om ul.
Porni agale spre ser, legnndu-i um erii i oldurile.' Mireea i. Abe l
urm ar la doi pai. .
Abe arunc o privire at ent n jur. Se t em ea s nu fie nt m pina i cu o
salv de la ferest rele cldirii.
Dac t rage cineva asupra noast r, t e cur , uier Abe, adresndu-se
individului.
Da ce ? Crede i c aici ne aflm la Chicago ? Docil, cu bra ele ridicat e
n aer, i conduse pn la ua de st icl a uneia din sere.
Aici, zise el oprindu-se.
D-i drum ul, rost i Mireea, fcndu-v sem n eu capul s int re n ser.
Insul se conform .

colciau.parc prin frunziul des.


Mireea sim i c-l ncol et e grea a.
Abe i nclet a m ina pe pat ul arm ei. Avea im presia ce se afl nt r-un
cavou cu at m osfer dum noasa, m alefic.
Deodat clipi des. Nu-i venea s-i cread vzului. n m ijlocul serei era
aezat pe o m as, ca pe un cat afalc, un cociug deschis, acoperit n part e cu
orhidee. Iar n cosciug; eu m inile pe piept , zcea Irving Flaschm an. Fardudul
at ernut pe obraz de un specialist de la pom pele funebre nu reuea s
m ascheze paloarea cadaveric. Buzele supt e, nasul ascu it , brbia osoas,
pleoapele galbene c a pergam ent ul, lsat e pest e ochii bulbuca i, cont rast au
grot esc cu albea a pet alelor crnoase i parfum at e ale i lorilor, at ernut e n
sicriu.
Individul scuip gum a pest e un st rat de flori purpurii.
Nu m -a i crezut cnd v-am spus c e plecat ... Eh, clt oria cea m are.
Cnd a m urit ? nt reb Abe. .
Nu t iu. L-am gsit m ort n pat cnd m -am dus s-l t rezesc azidim inea ;
i cert ificat ul de deces ?
Nu pot s vi-l art .
De ce ?
Fiindc m ine i cu m inue n sus...
Bine. Arat -l.
Individu1 ls ncet bra ele. Se scorm oni n buzunarul de la piept al
cm ii i scoase un cert ificat de deces cu sem nt ur indescifrabil.
Abe l lu i l cit i.
Congest ie cerebral.
l rest it ui cluzei, care l vr din nou n buzunar.
Am avut im presia c ne at ept ai, zise Abe.
Cnd am auzit m aina, am ieit n nt m pinare. Am crezut c e duba de
la Pom pele Funebre.
t ii ce m supr la t ine ? Prea gset i rspuns la. t oat e.
Dac num ai ast a t e supr, e bine. Piet riul din fa a serei scr i sub
cauciucurile une m aini care se opri n scrnet de frne.
Abe arunc o privire nt rebt oare nt r-acolo.
Duba, rost i individul calm .
Mircea i st recur pist olul n t ocul de sub hain.
Haidem , Abe.
Arunc o ult im privire asupra lui Flaschm an. Fr s m ai spun un
cuvnt , porni spre ieire. Abe i individul l urm ar.
Aut odricul lung i negru t rsese ling cldirea birourilor. oferul at ept a
.sprijinit de aripa m ainii. Era m brcat n negru.
La apari ia lui Mircea i a nso it orilor si, nt reb din col ul gurii :
Gat a ? N-a vrea s m prind noapt ea pe drum .
At eapt pu in, s-i conduc pe dom nii, zise individul.
Unde l nm orm nt a i ? nt reb Mircea. A vrea s-i t rim it o coroan.
n cim it irul cat olic din San Diego, zise individul.
Cnd ?
Mine.
Mircea i Abe se urcar n m ain.
Bun seara, zise Mircea.
Bun seara. Dem ar.

Mircea nu rspunse. l preocupa un aspect aparent nensem nat al


pregt irilor funerare la care abia asist ase.
Maina ajunse la nt ret ierea oselei 395 care lega Escondido de San
Diego cu oseaua ce ducea la Oceanside. Dincolo de st lpul indicat or se
deschidea un drum de ar.
Ascult Abe. Trage pe drum eagul acela lt uralnic. Abe era deprins s
execut e ordinele fr s le discut e. Micor vit eza i cot i la dreapt a, oprind
la adpost ul unui pilc de arbori. Se uit nt rebt or la Mircea....
Acest a rost i ca pent ru-sine :
Flaschm an era cat olic. i cu t oat e ast ea la cpt iul lui nu ardea nici o
lum inare. Ciudat .
Poat e c oam enii lui nu cunosc obiceiurile...
N-a crede. Oam enii sim pli cunosc foart e bine obiceiurile ast ea... n
California snt m ul i cat olici.
Tcu.
Ce m ai at ept m , boss ? nt reb Abe dup un t im p.
Dricul.
Dricul ? Vrei s nso im cort egiul m ort uar al lui Flaschm an ? nt reb
Abe cu o um br de ironie.
Nu. Vreau s fac o verificare. Se scurseser cam zece m inut e.
Din direc ia serelor apru n sfrit aut oduba neagr a Pom pelor Funebre,
Ast a at ept am , zise Mircea. O urm rim . Aut oduba ajunse la
ncruciarea drum urilor i, spre surpriza lui Abe, se angaja pe oseaua care
ducea la Oceanside.
Ce zici, Abe ?
Abe se scarpin dup ureche.
ncepe s-m i par i m ie ciudat , Firesc ar fi fost s o ia spre an Diego,
nu nt r-o direc ie opus.
Rsuci cheia n cont act . Porsche-vl iei n osea i se avnt pe urm ele
aut odubei.
Bnuielile lui Mircea se t ransform au n cert it udini.
Te-am n eles, boss, zise Abe, care-i cit ise parc gindurile,
At unci, d-i drum ul.
Piciorul lui Abe aps pedala accelera iei pn la fund. Porsche-ul sget a
aerul, m icornd dist an a pn la aut odub.
S-l prindem , zise Mircea.
- De prins, l prindem noi, replic Abe. Dar cum l oprim ? Dac-i t iem
drum ul, ne arunc n an . n acelai t im p aut oduba i spori sim it or vit eza.
oferul n-are cont iin a curat , zise Abe.
De ast a snt sigur. ncerc s-i guresc cauciucurile.
Cam greu, replic Abe. Mai uor ar fi n rezervorul de benzin.
i dac ia foc ?
Apucm noi s vedem ce e n cociug.
Prefer n cauciucuri.
Mireea scoase pist olul de sub hain.
Aut odricul gonea cu pest e opt zeci de m ile pe or. Diurnul accident at nu
perm it ea o vit ez m ai m are. Porsche-ul se apropia inexorabil.
Aut odricul circula m ai m ult pe st nga:
Ne m piedic sist em at ic s-l depim .

Aut odricul fcu un zigzag, repezindu-se nt i n ext re-i m it at ea dreapt a


oselei; apoi n cea st ing. Dnd din: coad ca o ra , m ai st rbt u e iva zeci
de m et ri, apoi] alunec n an ul din dreapt a i dup ce ridic un nor de praf,
ncrem eni nt r-o rn.
oferul iei m plet icindu-se din m aina rst urnat . i curgea snge din nas
i i se rupsese arcada dreapt .
Cnd vzu Porscfre-ul oprind n preajm a aut odricului, o lu la fug de-a
lungul an ului i se arunc nt r-un desi de arbut i slbat ici, fcnd s i se
piard urm a.
Mireea i Abe srir din m ain.
Fii at ent . Abe ! zise Mireea, schi nd un gest spre rpa n care se t opise
oferul.
Peschise ua din urm a aut odricului. Cociugul se rost ogolise st rivind
jerbele de flori. Capacul se deschisese, lsnd s se vad un sac cu nisip.
Mireea se nt oarse spre Abe.
Exact ceea ce am bnuit , spuse el. Haidem napoi. La Escondido. n
m ai pu in de un sfert , de or ajunser la capt ul drum eagului part icular care
ducea la ser.
De aici m ergem pe jos, spuse Mircea. Zgom ot ul m ot orului ar put ea s
ne t rdeze prezen a.
Pind t cut i st recurndu-se pe lng arbut ii care slrjuiau drum eagul,
se ndrept ar spre cldirile cufundat e n um brele nserrii.
Cnd ajunser la barier, se lsase noapt ea. Curt ea era goal. Siluet ele
alungit e ale serelor evocau nit e dihnii apocalipt ice n repaus. Pavilionul
adm inist rat iv se cont ura pe cerul spuzit de st ele.
La o fereast r se vedea lum in.
Cu pist oalele n m ini, Mircea i Abe se ndrept ar lipt il nt r-acolo.
Fereast ra lum inat i at rgea ca un m agnet . Mircea naint a, innd corpul
uor plecat . Se nt reba dac nu vor li nt m pina i eu o rafal de m it ralier.
Abe pea ca o pisic. Se oprea din cnd n cnd, se uit a n jur, scrut nd
nt unericul, apoi i cont inua m ersul.
Ajunser n drept ul ferest rei.
Se lipir de peret e, de o part e i de alt a a geam urilor lum inat e. Cu
precau ie, se uit ar nunt ru.
Spect acolul i fcu s schim be o privire t rium ft oare. Dejucaser o
m anevr abil.
La m asa din cent rul ncperii, st t eau fa n fa Flaschm an i individul
care-i condusese n ser, Flaschm an se uit a nt r-o oglind rezem at de
piciorul unei lm pi i i t ei'gea cu o bat ist fardul de pe fa . Insul fum a un
t rabuc i rdea n col ul gurii. i vorbeau, dar nu se auzea ce anum e. Dup
expresia de sat isfac ie nt iprit pe chipurile lor, se put ea ns lesne deduce
c erau nent a i de felul cum regizaser falsa m oart e a lui Flaschm an.
Individul cu t rabuc se uit nt m plt or spre fereast r. Gest ul acest uia l
fcu pe Mireea s grbeasc dezno-dm nt ul. Cu locul arm ei sparse geam ul,
pregt indu-se s sar pe fereast r n int eriorul cam erei. Insul eu t rabucul i
sm ulse pist olul din t ocul de la old i t rase asupra lui Flaschm an.
Sim ult an t rase i Abe.
Glon ul perfora east a insului, care se prvli, rst urnndu-i scaunul.
Mircea sri pervazul, dnd buzna n cam er.
Abe rm ase afar s-i acopere ret ragerea. Schim bul de focuri put ea s
at rag prezen e inoport une.

sprijine de uri suport im aginar, apoi se nrui pest e m as.


Mircea se apropie de el, l apuc de um r i l nt oarse cu fa a n sus.
Flaschm an m ic din buze, fr s scoat vreun cuvnt . Ochii i se m riser,
gat a s ias din orbit e. Capul i czu pe o part e.
Mircea i pipi pulsul, care ncet s m ai bat . i t rase ncet m ina.
Descurajarea i um bri pent ru o clip frunt ea. Eecul acest a l lsa iari
descoperit . Toat e efort urile lui se sfrm au de un zid de net recut . Dum anii
si erau foart e put ernici. Num ai aa se explica hecat om ba care i se
deschidea sub fiecare pas.
i Flaschm an fusese m piedicat s vorbeasc. Mai r~ m nea William s.
Dac ar pieri i acest a, m isiunea lui Mircea s-ar ncheia eu un insucces
t ot al.
Nu i-ar rm ne dect s cear ajut orul i prot ec ia poli iei. Ceea ce i-ar
prea nespus de um ilit or. S-ar pune nt r-o lum in jalnic, ridicol. Ar aprea
n post ura unei copii nereuit e a lui Jam es Bond...
Cnd se vzu din nou n m ain alt uri de Abe, suspin adnc.
Trebuie s o lum de la nceput , Abe.
O s-o lum . boss. Pn la urm t ot o s reuim . Abe puse m ot orul n
m icare.
ncot ro ?
Ne nt oarcem la New York.

*
* *
n m iez de noapt e oprir n fa a grii din Los Angeles. Abe t erse la
repezeal, cu o piele de cprioar, volanul, but oanele aparat elor de bord,
oglinda-ret rovizoare, m nerele de la ui i orice suprafe e suscept ibile s
pst reze am prent e digit ale. Fceau ast fel s dispar orice urm e
com prom i t oare. Abe ls cheia n cont act i uile descuiat e.
Poat e ispit et e pe cineva s-l fure. S vezi bucurie pe capul lui.
Cu un t axi se napoiar n cent rul oraului, iar cu alt ul ajunser la
aeroport .
Luar prim ul avion pent ru San Francisco, iar de acolo, cu un TWA,
st rbt ur cont inent ul de la apus la rsrit , at eriznd n zori la New York.
Mircea sosi la vila sa de la Elm sford obosit , irit at , cu o t endin
accent uat de a vedea t ot ul n negru.
naint e de.a se culca, o or sau dou, porunci s i se serveasc un m ic
dejun copios i s i se' pregt easc baia.
n vrem e ce se nfrupt a dint r-un apet isant crnat de porc n com pania lui
Abe, nfom et at i el la culm e, Sam , valet ul im provizat , l anun c Bolence l
cut ase a cursul nop ii.
Mircea ridic sprncenele n sem n de nt rebare. Aflase Bolence de
m oart ea celor doi oam eni ai si ? I bnuia c n-ar fi fost st rin de baia de
snge de la Escondido ? Fat a de la Blue Orchid i dduse sem nalm ent ele lui
Mircea ?
i Abe se uit nt rebt or la eful su.
Vom lm uri n curnd i t reaba ast a spuse Mircea. Se nt oarse spre
valet .
Sam , s-m i um pli baia. n cinci m inut e t erm in cu m icul dejun,

Le descurcm noi, boss. Garant ez.


nt ot deauna ai fost opt im ist .
Cnd m erg um r la um r cu un om ca dum neat a, nu se poat e s dau
gre.
M flat ezi, Abe, zm bi Mircea.
Deodat , se auzi un rcnet gut ural dinspre dorm it oarele de la et aj.
Mircea i Abe srir n picioare.
Ce s-a nt m plat . boss ?
Abe scoase pist olul de sub hain. Iei din bibliot ec, t ravers holul i o
lu la fug pe scri n sus.
Mireea l urm sub privirile uluit e ale oam enilor care fceau de gard.
Gem et e anim alice, nfiort oare rzbt eau din dorm it orul lui Mireea.
Abe se repezi n ua pe care o ddu de peret e. Privelit ea care i se oferi l
ls fr grai. Din cam era de baie rzbt eau aburi fierbin i ca dint r-un cazan
ncins la m axim um , cruia i se face purjarea. Sam , czut la pm nt , se
zvrcolea ca un vierm e pe covorul din dorm it or, care ncepuse s se m bibe
cu ap fiart . i din hainele lui ieeau aburi. Fa a i m inile nu m ai erau dect
o m as de carne sngerie.
Ce-a fost aici ? Explozie ? exclam Mireea. Capet ele oam enilor din
gard aprur curioase pe deasupra um erilor si.
Abe se uit cu precau ie n baie. Dinspre robinet e nea un jet put ernic
de ap clocot it , nvluit n aburi fierbin i.
Frankie, st rig Abe pest e um r, alearg jos i spune m ecanicului s
nchid apa.
Frankie o lu la goan pe scri n jos.
Ct eva m inut e m ai t rziu, jet ul de ap clocot it i m icor t rept at debit ul,
apoi ncet . n dorm it or i n baie plut eau vapori fierbin i, com pac i, ca nt r-o
baie de aburi.
Abe i puse o bat ist la gur i, evit nd pe ct posibil apa care inundase
part e din pardoseal, int r n cam era de baie. Abia at unci n elese, ce se
nt m plase. Bat eria de robinet e srise din lcaul ei, lsnd un orificiu
deschis, prin care apa i aburii niser n voie, m procndu-l pe Sam n plin.
Apa din cam era de baie ncepuse s se preling i n dorm it or.
Abe chem la t elefon o am bulan .
Un sfert de or m ai t rziu, un m edic n halat alb i fcu grbit i aferat
int rarea, urm at de doi sanit ari cu o brancard. Cercet rnile lui Sam , carei pierduse nt re t im p cunot in a.
Arsuri grave, spuse el clt innd din cap. l t ransport m la spit al.
Crede i c risc s-i piard via a ? nt reb Mircea.
Vom face t ot posibilul s-l salvm , fgdui vag m edicul.
Sanit arii l ridicar cu grij pe Sam i l inst alar pe brancard.
n vrem e ce sunet ele m odulat e ale sirenei am bulan ei se m ai auzeau
ndeprt ndu-se pe aleile parcului, Abe se nt oarse spre Mireea.
Ai scpat uor, boss. M nt reb cine dracu a m ainat t oat chest ia ast a
?
Cineva care are acces n apart am ent ul m eu.
Sau care s-a st recurat pn aici.
E greu de presupus c a put ut s se st recoare cineva dinafar, fr s
fie observat de oam enii din gard.
Am s-l dibuiesc eu, zise Abe.
Pune c iva oam eni s fac pu in ordine prin apart am ent , spuse

inspir ncredere lui Mireea,


l chem n bibliot ec. Dup ce se vzur singuri, i ddu inst ruc iuni
precise.
Dac m m ai caut Jack Bolence la t elefon, s-i spui c nu snt acas.
Ai n eles ?
O.K., boss.
Frankie prsi ncperea.
Mireea i um plu un pahar cu whisky. Avu grij s-l bot eze din belug cu
sifon. Trebuia s-i pst reze lucidit at ea neat ins. Sit ua ia se com plica
suprt or.
Abe se napoie n bibliot ec. Era gndit or.
Azi ar t rebui s-i faci o vizit lui Sheldon, i recom and Mireea. Poat e
m ai sco i ceva de la el. S-si m obilizeze t oat e ant enele. Trebuie s dm de
William s'cel m ai t rziu pn desear. Alt fel put em s ne spnzurm de pe
acum . Oferi un pahar cu whisky lui Abe, apoi cont inu : UIt im ile indicii l
acuz pe Bolenee. Nu vreau s m nt lnesc cu el pn nu adun probe.
l crezi vinovat ? nt reb Abe.
Nu cred nim ic. Const at .
Nu e bine s ne pripim , boss. Bolence i-a fost priet en. i a dat dovezi.
Ct eodat e n elept s t e feret i i de priet eni. Abe i nbui un
cscat :
Mi-e un som n de m i se nchid ochii.
i eu snt foart e obosit . Ct eva ore de odihn ne-ar prinde bine. Ai
ncredere n Frankie ?
Ca n m ine nsum i, boss.
S-i spui at unci s fie cu ochii n pat ru. Ni se vor m ai nt inde curse. Nu
vreau s fim lua i prin surprindere.
Mircea t rase st orurile i se culc pe o canapea n bibliot ec. Prefera s
evit e dorm it orul, scen a unor nt m -plri foart e pu in plcut e. i scoase
haina i se nt inse pe canapea punndu-i dou perne sub cap.
Du-t e i t e culc, Abe. Cred c ar fi m ai bine s fac de veghe.
Fii serios. Ct eva ore de-acum naint e n-o s se m ai nt m ple nim ic.
Pregt irea unor noi at acuri cere un oarecare t im p. Pn acum le-am
zdrnicit planurile.
Mare lucru ns n-am fcut , zise Abe.
Depinde de opt ic.
Abe se scarpin n vrful capului.
At unci m duc s m culc.
Som n uor. Mircea nchise ochii.
Abe iei t ipt il din bibliot ec.
*
* *
Mircea se t rezi din som n aproape de ora prnzului. i era foam e. Sun.
Abe apru urm at de Frankie.
Abe era brbierit , pus la punct i cu un aer foart e prosper.
Boss, baia t e at eapt . Po i s faci un du fr nici o grij. Mecanicul a
m ont at robinet ele sub ochii m ei.
Ai aflat ceva ?
Da. Ceva int eresant . Chiar foart e int eresant ,

De dou zile. Nu i se pare curios ?


Hm !
Mircea se ridic de pe canapea, se nt inse, i acoperi un cscat , apoi se
nt oarse spre Frankie.
Ai luat locul lui Sam ?
Da, boss.
Sper c ai s fii la nl im ea lui Sam .
Am s-m i dau t oat silin a, boss.
Privirea deschis a lui Frankie plcu lui Mircea. Biat ul acest a prea
deosebit de cam arazii si. Nu adopt ase inc acea expresie viclean, dur a
gangst erului nrit . Ce anum e l m pinsese s se nroleze n Cosa Noslra ?
Mircea l deplngea sincer. Ca i pe Abe de alt fel, de care ncepuse s se
at aeze.
Ce t ii s faci, Frankie ?
Tot ce-ai s doret i, boss, rspunse el cu rvn. Se uit la Mircea cu
adm ira ie nedeghizat . Idolii lui Frankie nu erau alei din galeria eroilor
im ort aliza i de Plut arc sau Carlyle, pent ru el Al Capone, Frank Cast ello, Lucky
Luciano, Vincenzo Genovese, Jack Bolence reprezent au nu num ai figuri
int rat e n legend nc din ( t im pul vie ii ci i un ideal urm rit cu
neovit oare st ruin .
Dup baie, boss, t e at eapt i prnzul, spuse Frankie. Eu l-am
preparat . Adug m odest : Aa cum m -am priceput .
Mircea l m ngie pe obraz.
Bravo, Frankie. Dac m i va plcea t e vei alege c u un prem iu. S ai
pregt it un cec, Abe.
Baia cald, prelungit m ai bine de o or, i procur o delicioas senza ie
de calm i bun dispozi ie. Fcu inst e prnzului dest ul de st ngaci servit
i alct uit m ai ales din sem ipreparat e i rcit uri. i era ns foam e, aa
c l savura ca pe un fest in a la Lucullus.
Ajunsese la cafea, cnd Frankie i anun sosirea lui Kobert Landis.
Iar vine s- i in o predic, boss, zise Abe zm bind in col ul gurii.
Mireea i goli ceaca de cafea.
Poft et e-l ncoace, Frankie, porunci el fr s se arat e ct ui de pu in
t ulburat de aceast vizit care fgduia t unet e i fulgere.
Robert Landis int r n bibliot ec urm at de nelipsit ul su locot enent ,
Chariie Yale. Purt a un cost um la dou rnduri. nchis la culoare i o plrie
neagr. Eden, pe care nu i-o scosese de pe cap. Frunt ea i era nt unecat i
ochii zyrleau scnt ei. Cicat ricea de pe obrazul st ing prea m ai vnt ca de
obicei.
Chariie Yale arbora cu o elegan oarecum ipt oare un cost um gri
deschis Prince of Wales cu pt rat e m ari, asort ai e cu panglica, de asem enea
cu pt r ele, de la plria de Panam a. Spre deosebire de eful su, Yale i
inea plria n m in.
Landis se opri n m ijlocul ncperii i arunc O privire asupra lui Mireea.
care st t ea linit it pe canapea. Pe Abe l ignor, de parc nici n-ar fi exist at .
La un sem n al lui Mireea, Frankie prsi im ediat cam era, nt lnirea
acest or dou m rim i, at t de t em ut e n snul organiza iei. l im presionase.
Nu-i plcuse ns at it udinea lui Landis, eare-i t rat a eu nengduit arogan
eful. Spirit ul lui de clan se t rezise.
S-o por i snt os, se adres Mireea lui Landis. salut ndu-l afabil cu
m ina.

At unci de ce n-o sco i ? Credeam c vrei s i-o adm ir.


nt ot deauna i-au plcut bancurile ieft ine, rost i Landis.
Bancurile ieft ine i oam enii gom osi, i nt regi Mireea fraza. Dar ne-am
luat cu vorba i v-am lsat s st a i n picioare. V rog s lua i loc. Abe,
whisky !
Mul um esc, nu beau.
Ah, uit asem . Se nt oarse spre Chariie: Presupun c nici t u nu bei, dac
eful e abst inent ...
Chariie Yale n-avu t im p s rspund, c Mircea se i adres om ului su
de ncredere, ridicind dou deget e.
Num ai pent ru noi, Abe. Landis cont inu s pst reze plria pe cap.
Nici jos nu st ai ? nt reb Mireea.
Prefer s rm n n picioare.
Ai im presia c et i m ai aut orit ar ? i faci iluzii. Landis nu se m ai ost eni s
rspund. Int r direct n Hiibioct .
Rm sese st abilit s nu prset i aceast vil fr n li nso it de oam enii
m ei.
Oam enii t i put eau s m nso easc cel m ult pn la aeroport . Sper c
n-ai pret en ia s-i fi luat eu m ine la Chicago, la Las Vegas. ori la San
Francisco, care nu fac part e din sect orul t u. Afar de ast a nu m sim t
obligat s dau nici un fel de socot eal naint e de a se scurge t erm enul care
m i s-a fixat . Mai am la dispozi ie pat ruzeci i opt de ore, nlunt rul crora voi
ac iona a a cum voi crede de cuviin . Azi, cnd m i joc exist en a n - am s
m m piedic de oprelit ele m eschine pe care unii ncearc s m i le pun la
cale.
Landis l privi ele sus.
Cred c suferi de m ania persecu iei.
Mania persecu iei ? repet Mircea cu indignare. In ult im ele m ele zile sau fcut m ai m ult e t ent at ive spre a m suprim a. Pent ru anum i i indivizi am
devenit un personaj foart e jenant .
Jenant ? Nu greet i, replic Landis t ios. La Chicago, la Las Vegas, la
Escondido a t rebuit s facem adevrat e t ururi de for , ca s- i acoperim
urm ele. Act ele laie de violen pun nt r-o sit ua ie dificil o serie de m em bri ai
organiza iei. Mul um esc. La revedere.
Landis vru s m ai spun ceva, dar renun i iei din bibliot ec urm at de
Charlie Yale.
Dup ce ua se nchise n urm a vizit at orilor, Abe fluier a pagub.
i se m ai spune c deviza noast r est e t o i pent ru unul, unul pent ru
t o i.
Landis nu t ie ce s m ai fac spre a rm ne st pnul acest ui sect or. Ar fi
n st are s- i lege o piat r de gt i s t e arunce n East River.
Mircea scoase dint r-un sert ar al com odei Louis XVI, plasat nt re uileferest re, un pachet de cr i de joc.
N-am s le dau sat isfac ia de a m vedea dobort la picioarele lor. Am
rhult e sge i n t olb, Abe. Nu le-am folosit nc pe t oat e. Hai s jucm un
pocher. S ne om ori m t im pul pn se va lsa seara. Num ai noapt ea e priet ena noast r.
Se aezar la o m as m ic. Mircea m pr i cr ile.
Pe zece dolari m iza. Abe se scarpin n cret et .
Zece dolari ? Cam m ult . Nu prea snt n fonduri, boss. Mircea scoase
din buzunar un t eanc de bancnot e.

nensem nat grat ifica ie.


Abe vru s-i m ul um easc, dar se ab inu. t ia c efului su nu-i plceau
efuziunile de recunot in .
Mircea puse m iza.
Deschid, zise part enerul su, dup ce-i fil cr ile. Part ida, foart e
ant renant , se prelungi pn spre sear.
Norocul pendula nt re cei doi brba i, cu regularit at e de m et ronom . Banii
t receau dint r-un buzunar n cellalt i napoi cu o frecven uluit oare. i
Mircea i Abe erau juct ori de nalt clas.
La un m om ent dat , Mircea se uit la ceas.
Opt , rost i el.
St rnse cr ile pachet i le aez pe m as. n aceeai clip zbrni
t elefonul. Abe vru s ridice recept orul.
Mircea l m piedic, ridicnd m na, l chem pe Frankie.
Rspunde t u, Frankie. Dac e Bolence, s-i sput c am plecat acum
zece m inut e.
Frankie duse recept orul la ureche.
Alo ! ... m i pare ru. Mr. Charlie a ieit acum zece m inut e... Bine. Am
s-i t ransm it ... Bun seara. nchise t elefonul.
Bolence ? nt reb Mircea.
El, rspunse Frankie. Voia s- i com unice ceva foart e urgent . A lsat
un num r de t elefon.
l not pe o foaie de hrt ie pe care o nm n lut Mircea. Frankie iei din
bibliot ec. Mircea se nt oarse spre
Abe.
E m om ent ul s pleci n cut area lui Sheldon. D- orict . Nu t e t ocm i.
Eu t e at ept aici.
O. K., boss.
Abe se ndrept spre u. Cnd s ias, se ciocni piept in piept cu Frankie,
care t ocm ai int ra cu m are grab. Era. oarecum nedum erit .
Un om al lui Bolence a venit cu o aut ocist ern. Vrea s- i vorbeasc
neaprat , boss.
Mircea reflect ct eva clipe.
Abe, prim et e-l t u. Vezi ce vrea. Adu-l ncoace, Frankie.
Trecu n cam era alt ura ii, avind grij s lase ua deschis, spre a auzi
t ot ul, fr s fie vzut .
Frankie int roduse n bibliot ec un individ n salopet albast r, m njit pe
alocuri de ulei. Noul venit , scund, spt os, cu o chic crea i ncurcat ca i
sprncenele (iese i epoase, asem enea unor garduri vii, ridic m ina in sem n
de salut .
Hello, Abe.
Hello, Benjy, exclam Abe surprins. i-ai schim bat slujba ? Ce e cu fa a
ast a de carnaval ? n sm oking art ai ceva m ai bine.
Nu e t im p de glum , Abe. Nu snt e i gat a ? Unde i -e eful ?
Gat a ? Pent ru ce ?
Nu m ai e cazul s discut m , rost i Mireea, cu t on de finalit at e, Vorbim
lim bi diferit e. Eu m apr i voi m ncuza i de violen e. Perfect . Pest e
pat ruzeci i opt de ore v st au la dispozi ie... i acum nu t e m ai re in, Landis.
Adop i o pozi ie care- i creeaz num ai dum ani, Yincenzo.
Crede-m , m i-am cut at priet enii. Dar nu i-am m ai gasit . M-au prsit
cu t o ii. Le era prea drag pielea.

Abia acum am venit din ora.


Polit ia t rebuie s apar din clip n clip.
Poli ia ? Ce s caut e ?
S-a prim it un denun m pot riva voast r, de care am aflat n ult im a
clip.
Abe l privi descum pnit .
D-ast a am i venit cu aut ocist erna, cont inu Benjy Are un
com part im ent special in care s v ascunde i. Num ai n chipul st a v put e i
st recura pe sub nasul st icle ilor.
At eapt , zise Abe.
At ept , ns nu m ai m ult de cinci m inut e. N-am chef s m gseasc
aici. S m arest eze i pe m ine.
Abe t recu n ncperea n care se afla Mircea.
Benjy rm ase cu Frankie, care-l supraveghea bnuit or. At ept area lor se
prelungi. Om ul n salopet se uit nervos la ceas.
Abe reint r in bibliot ec.
Unde ai t ras cist erna ?
La int rarea din spat e.
Foart e bine. Du-t e i ne at eapt acolo.
Benjy prsi ncperea. Iei n curt e. Aut ocist erna, un m ast odont vopsit n
rou. se profila pe fondul nt unecat al copacilor din parc. Benjy i pipi
buzunarele n cut area unui pachet de igri. i aprinse un Lucky Slrike. Se
uit iari la ceas.
Ua de la int rarea de serviciu se deschise, lsnd s se proiect eze pe
piet riul aleii un drept unghi de lum in. n prag aprur dou siluet e. Una din
ele se apropie de Benjy. Era Abe.
Pe unde int rm ? nt reb el.
Benjy deschise ua cabinei, se sui pe prim a t reapt i dup ce se st recur
cu part ea de sus a corpului nunt ru, aps un but on de pe t abloul de
com and. n acelai t im p se aprinse un bec m inuscul.
Sub pnt ecele m ast odont ului se deschise o t rap.
Benjy cobor i se napoie la Abe.
Int ra i prin t rapa ast a. Se nchide i se deschide i pe dinunt ru. n
deprt are se auzi deodat uierat ul unei sirene.
Poli ia ! exclam Benjy. Urca i-v repede.
Se ca r n cabina aut cist ernei, se inst ala la volan i ddu drum ul la
m ot or. Se uit apoi la becul m inuscul care se st inse, sem naliznd nchiderea
t rapei. Un zm bet iau i schim onosi fa a.
S v fie arina uoar...
*
* *
Frankie aps st art erul. Mot orul Lincoln-ului porni. Lim uzina dem ar,
legnndu-se uor pe aniort izoarele ult raelast ice.
Frankie se uit prin ret rovizor la barajul poli iei, care rm nea n urm .
m pinse accelerat orul. Aut om obilul i spori vit eza sim it or.
Frankie parcurse vreo cinci kilom et ri i dup ce privi iari prin ret rovizor
i const at c nu est e urm rit , aps pe unuldin but oanele de la bord.
Spt arul banchet ei din urm prinse s se ridice cu ncet ineal, lsnd s
apar un com part im ent secret , am enajat n corpul vast ului port bagaj al
Lincoln-ului. Mircea i Abe, care st t user pn alunei nt ini n
com part im ent , ieir de acolo. Frankie aps iari pe but on i spt arul

banchet .
Cu vizibil sat isfac ie, Frankie urm rea prin ret rovizor acest e opera ii.
A avut drept at e Benjy. zise Abe. L-am bnuit pe degeaba. N-a fost o
fals alarm .
Fals n-a fost . rspunse Mircea. Dar de unde t ii c n-a provocat -o
chiar Bolence sau oam enii si ? Sursa denun ului e nc necunoscut . n
ceea ce m privet e, nu m i-am schim bat prerea despre Benjy. Toat
opera ia ast a cu aut ocist erna m i-a prut i m i pare nc foart e suspect .
Sper c n-a bgat de seam c n-am int rat n ascunzt oare, zise Abe.
Nici o grij. Va const at a la dest ina ie c i-am jucat fest a. Ai anun at ,
cred, pe oam enii t i s se afle pest e o or la Charlie's Bar.
Anun at , boss.
Mircea i st rnse nodul cravat ei, care se st rm base.
M nt reb unde o s ne m ut m cuibul ? rost i el dup ct eva m om ent e
de t cere.
Ast a nu-i o problem . Aranjez eu cu Mike, Mircea rse.
Acum i poli ia e pe urm ele noast re. Ast a ne m ai lipsea. Treburile m erg
din ce n ce m ai bine.
Abe fcu un sem n de nepsare.
Am t recut noi prin m om ent e i m ai grele, boss. La Charlie's Bar,
Frankie.
O. K.
Lincoln-ul se angaja pe Broadway. Circula ia arhiint ens de pe aceast
art er le ncet ini considerabil m ersul.
n furnicarul st a et i m ai greu de gsit dect un ac nt r-un car cu fn,
zise Abe.
n sinea lui era m ai pu in opt im ist . Sim ea c se st rnge ncet la ul, dar nu
voia s-i ext eriorizeze t em erile. Oam enii din t agm a lui t iau s braveze
t ot ul. Num ai cei lai se lsau descuraja i'de adversit at ea soart ei. Avusese
da- a face i cu asem enea exem plare. Dndu-i seam a c sit ua ia era fr
ieire i c nim ic nu-i m ai put ea salva, ddeau fru liber disperrii,
dezvluind o spaim cu at t m ai abject cu ct pn at unci m anifest aser o
nepsare ost ent at iv n fa a prim ejdiei.
Abe nut rea o adm ira ie cresend fa de eful su. Cel pe care-l credea
Vincenzo Genovese prea s se sinchiseasc prea pu in de poli ie i de
im plica iile unei event uale arest ri. Dei era urm rit pent ru infrac iuni care
nu excludeau pedeapsa cu m oart ea, nu se art a prea im presionat de acest e
perspect ive sum bre.
Mircea int ui brusc nedum erirea care prindea s ncol easc sub adm ira ia
art at de Abe. n elese c nu t rebuia s m earg prea depart e cu
indiferen a. Unui m afiot i est e n general m ai fric de m nia Mafiei dect de
severit at ea legii. Pare paradoxal, dar just i ia are bra ul m ai irt dect Cosa
Nost ra. Gra ie com plicat elor sublit it i ale procedurii i priceperii unor
avoca i dubioi, m ul i Infract ori cu caziere bogat e scap de rigorile legii. Un
ins condam nat de Mafie t ie ns c nu m ai are nici o sc-O veche dat in
m pm nt enit n snul acest ei orga-acord iert area unui condam nat care a
reuit s e pe o perioad de t rei ani ncheia i de sat irul m afio ilor nsrcina i
s-l execut e. Dar n m od pract ic aceast a nu nt m plat niciodat . i Abe t ia
acest lucru. Dac dup jerea celor pat ruzeci i opt de ore acordat e lui i esu nu vor reui s se disculpe, soart a le era pecet luit . ansele de a-l
descoperi pe cel care-i nsuise cele aizeci de m ilioane ale organiza iei

volanul prin puhoiul Ie aut om obile. Poat e c i lui i era dat s piar n
viit oa-! ele pat ruzeci i opt de ore, ciuruit de gloan ele unei m i-irt raliere.
Abe zbur cu gndul acas, la ferm a srac din Mary-l.t nd. Plecase de
acolo m nat de set ea de glorie, de fericire, de m bog ire rapid. Dorin ele i
se m pliniser nt r-o oarecare m sur. i vzuse num ele i fot ografia prin
ziare alt uri de Genovese i de al i corifei ai Mafiei, cucerise fem ei pe care
alt dat nici nu le-ar fi visat , risipise zeci de m ii de dolari cu nepsarea cu
care al ii ar fi chelt uit c iva cen i. Dar fericirea aceast a furat cost a prea
scum p. La capt ul unei exist en e scurt e i zbucium at e, l pndea m oart ea.
Mircea l privea cu coada ochiului. i surprinse pe buze un zm bet am ar.
Pe chipul lui se reflect a uluit or de lim pede frm nt area-i lunt ric. Sau poat e
c m prt ind cu Abe prim ejdia, Mircea devenise m ai recept iv. Avent ura
aceast a, care la nceput urile ei m brcase aspect e de com edie, acum t indea
s se t ransform e n t ragedie. Execu ia unchiului Gino i a lui Michelot t o,
sfrit ul cum plit al lui Ugo i al lui Joe Marccuci, asasinarea lui Sid Capozzola
i a celor doi Regan, accident ul m ort al al lui Ernie Franckfurt er, descoperirea
cadavrului lui Mc Coo i agonia scurt a lui Flaschm an 1 im presionaser m ai
pu in dect perspect iva apropiat a m or ii lui Abe.
Cunot ea cazierul lui Abe. Trecut ul lui nu era lipsii de punct e negre. Cu
t oat e acest ea Mircea ncerca fa de el un sim m nt ciudat , de sim pat ie. Nu
i de n elegere, fiindc nu n elegea i nici nu ncerca s just ifice
frdelegea, oricare ar fi fost form a pe care o m brca aceast a. Abe i aprea
n post ura unui Fiu Risipit or. Un Fiu Risipit or care nu-.i va gsi m int uirea ca
n parabol, ci i va urm a drum ul, m pins de dest in i de zei a Nem esis pn
la dist rugerea t ot al i definit iv.
Lincoln-ul opri pe Mot t St reet , in drept ul int rrii m odest e, aproape
neobservat a iui- Charlie's Bar, st rivit parc nt re dou rest aurant e
chinezet i cu firm e de un exot ism ipt or.
Mircea i Abe coborr din m ain.
Ne at ep i aproape de col ul st rzii, Frankie, i recom and Abe. Poat e
c va t rebui s o lum din loc pe neat ept at e. S fii pregt it . Dac se
opret e prin apropiere vreo m ain a poli iei sau chiar dac num ai i se pare
ceva suspect , ne em i i cu aparat ul de em isie-recep ie pe care ai s-l gset i
n seiful de la bord. Am i eu unul racordat pe aceeai lungim e de und.
Frankie duse la lim pl m ina deschis. n sem n de salut m ilit ar.
n eles, boss.
Print re aut om obilele st a ionat e de cealalt part e a st rzii, zrir Pont iacu] lui Harris. Pat ru oam eni, cu plrii t rase pe ochi, st t eau im pasibili n
m ain i se uit au cu aparent indiferen la t rect orii care se scurgeau pe
t rot uare. Cnd l vzu pe Abe, Harris i frec uor lobul urechii. Sem nala prin
cod c se afla la post , gat a oricnd s int re n ac iune.
Ceva m ai depart e era parcat Chevrolel-ul lui Luke. La apari ia lui Abe.
Luke i zgzui un cscat , acoperindu-i cu m na gura. Sem nala c are ceva
de spus.
Abe i scoase din buzunarul de la piept bat ist a i se prefcu a-i t erge
frunt ea. n aceeai clip puse n func ie aparat ul m inuscul de em isie-recep ie
pe care-l ea ascuns n bat ist .
Snt pe recep ie, Luke. Gat a. Rspunsul se fcu im ediat auzit .
Transm it e Luke. Am urm rit aut ocist erna lui Benjy. Dup ce a t recut
de barajul poli iei, i-a cont inuat dru-nul pn la podul de pest e East Rjver.
A oprit cam la o ut de m et ri de pod. A at ept at zece m inut e. Profit nd de

a urcat apoi nt r-un Oldsm obile, care venea dinspre New York i care a i
fcut im ediat drum ul nt ors. Gat a.
Benjy nu t e-a observat ?
Nu. St opasem dup nit e t ufiuri. Gat a.
Trim it e-l pe Dick dup noi. S se aeze la o m as. i s fie at ent la
sem nele m ele. Gat a.
Prea bine, boss. Gat a.
Abe i Mircea pt runser n vest ibulul zgreit lum inat al lui Charlie's Bar.
Un port ar cu m ut r de bt u i salut neglijent , aruncridu-le pe sub
sprncene o privire bnuit oare. l cunot ea pe Abe, dlar nu i pe nso it orul
acest uia. St rinii nu erau bine prim i i la Charlie's Bar.
n vrem e ce coborau o scar st rim t , spiralat , acoperit cu un covor
rou. cam ros. care-i ducea spre subsolul cldirii, Abe repet lui Mircea
com unicarea lui Luke.
Mircea zm bi :
Aa e c am avut drept at e, Abe ?
N-a fi crezut c Bolence poat e fi at it de perfid. Mircea ridic din um eri,
fr s rspund.
De jos le parveneau n surdin zgom ot ele rit m at e ale unei orchest re de
jaz. Dom nea m iros de m ucegai i de alcool t rezit . Aerisirea nu se fcea n
condi ii t ocm ai opt im e la Charlie's Bar.
Fat a de la garderob, o blond rocat , cu sini plant urosi iei i pe
jum t at e din decolt eul rochiei negre, l int m pin pe Abe cu un surs de o
excesiv am abilit at e. Baciurile lui grase l ndrit uiau la un t rat am ent preferen ial.
Bine a i venit , Mr. Macchia. N-a i m ai dat de m ult pe la noi, V-am sim it
lipsa, i surse ea seduct or, V servesc cu igri ?
Abe lu dint r-o t av un pachet de Lucky St rike, pe care-l plt i ncincit .
Garderobiera escam ot a banii.
Mike Sheldon e pe aici ? o nt reb el.
N-a venit nc, Mr. Macchia. Dar nu cred c v-a nt rzia.
Thanlcs a m illion, zise Abe, ciupind pe garderobier de gu.
St rbt u m preun cu Mireea un culoar pardosit cu plci de m ozaic
albast re i roii i pt runser nt r-o ncpere nu prea m are, cufundat nt r-o
sem iobscurit at e propice ndrgost i ilor i pescuit orilor n ap t ulbure O orchest r de chit arit i beat nicks, coco at pe o est rad nvluit nt r-o
lum in violet , execut a un shake.
Unde ne aflm , Abe, exclam Mireea, nt r-o grdini de copii ?
Pe m inusculul plat ou de dans se frecau nt r-o m bulzeal de m et rou n
orele de vrf perechi de adolescen i, nfierbnt a i, excit a i la culm e.
n jurul m eselor m ici, lum inat e vag de veioze m ult icolore, se nghesuiau
al i copilandri. To i beau, fum au, chicot eau, vorbeau t are, acoperind uneori
cu glasurile lor excit at e vacarm ul orchest rei. Fum ul de igar plut ea
com pact , neccios, n at m osfera irespirabil, im bcsit de m iros de sudoare
i de alcool.
Charlie's Bar nu se bucurase niciodat de o client el t ocm ai st rlucit .
Obinui ii localului se recrut au m ai ales din rndurile boem ei care prsiser
barurile din Green-wich Village, invadat e n ult im a vrem e de o lum e
cosm opolit , dornic s cunoasc la ei acas pe art it ii beat nicks.
Mireea i Abe cut ar din ochi o m as liber. Un chelner brbos,
m brcat nt r-un vest on negru, cu pret en ii de sm oking, se apropie de Abe.

dum neavoast r se gset e nt ot deauna o m as liber.


i conduse spre o ni, cufundat n penum br.
Aici e t ocm ai ceea ce v t rebuie. Put e i vedea lot ul, iar s fi i vzu i.
naint e de a se aeza la m as, Abe i st recur o bancnot de cinci dolari.
Cu ce v servim ? nt reb Willie.
Ave i i but uri alcoolice ?
Desigur.
Judecind dup client ela de aici, credeam c servi i num ai lapt e.
Chelnerul ridic din um eri n sem n de regret .
Nu dem ult , veneau aici t ot felul de art it i. Acum ns ne-au invadat
copiii. i Mr. Sheldon i ncurajeaz. Le d pe dat orie... i ct e alt e e...
Frum oas ini iat iv, zise Mireea am biguu. Crem condi ii t ineret ului,..
Dac ar fi copiii m ei, i-a t rim it e, acas cu ct eva ut uri n fund. Dar
afacerile snt afaceri.
Hm , m orm i Mireea neut ru.
At unci adu nit e Bourbon on t he rocks, ca de obicei, spuse Abe.
Dori i i o gust are ?
Ct e un m uchi dublu, la grt ar, int erveni Mireea, cruia i se st rnise
iari poft a de m ncare.
Cnd chelnerul ddu s plece, Abe l opri eu un sem n.
Cum l vezi pe Mike Sheldon, l t rim i i aici.
Nici o grij, Mr. Macchia.
Dick se coco ase pe un t aburet nalt , la bar, de unde put ea vedea t ot ce
se pet rece la m asa efului su. Com and o but ur.
Orchest ra at aca un blues jalnic, ca o m elopee de n-m orm nt are,
acom paniat de t rem olourile pat et ice ale unei fet e de vreo aisprezece ani,
care-i legna oldurile nc neform at e n rit m ul cnt ecului.
Cei doi m uchi aprur et ala i apet isant pe t ipsii de lem n, rot unde ca o
lun plin.
O st icl de Bourbon, dou pahare nalt e i un cast ron cu cuburi de ghea
com plet au frugala cin.
Mircea se nfrupt poft icios din fript ur. Abe punea n schim b accent ul pe
but ur. Goli dou pahare cu whisky aproape pe nersuflat e.
Mircea t erm ina t ocm ai fript ura, cnd Mike Sheldon apru legnndu-se
uor pe picioarele-i scurt e i arcuit e. Se st recur agale print re m ese
precedndu-l pe Willie. Capul lui Mike aducea cu o sfer de carne, n cret et ul
creia ct eva fire de pr, lungi i unse cu briant in, craii ornduit e nt r-un fel
de frez, lipit de calot a cranian. Ochii bovini i rot unzi cpt au aparent
propor ii uim it oare, dat orit lent ilelor groase de ochelari, prinse dup ureche
cu ram e de m et al. Obrajii rot unzi i ei se lsaser grei, cont opindu-se cu
gua t randafirie, proaspt ras.
Mike Sheldon ddu m ina cu Abe. Privirile lui ct ar piezi spre Mircea.
Ia loc, l poft i Abe, art ndu-i un scaun liber.
Mike Sheldon se aez greoi. i t erse cu bat ist a alb frunt ea asudat .
Mike Sheldon, Charlie Accardo, fcu Abe prezent rile.
Adu-m i nit e Hot Dogs, com and Sheldon chelnerului.
Im ediat , Mr. Sheldon.
i un pahar, Willie. Turbez de set e.
Un piclo aduse n grab un pahar, pe care Abe l um plu cu whisky,
Sheldon degust but ura, apoi o ddu pest e cap. Abe fcu din nou plinul.
Dup plecarea chelnerului, scoase t abachera, oferind igri com esenilor.

Mare scofal ! bom bni Sheldon. Am num ai dat ori; i bt aie de cap.
Eh, dac vrei om let t rebuie s m ai spargi i ou,
Era m ai bine cnd lucram pe picior, zise Mike Sheldon. Aveam num ai
grija m ea. Acum ...
Fcu un gest de am arnic plict iseal.
Mike, a vrea s-m i dai ct eva inform a ii, zise Abe. Int erpelat ul arunc
o privire nt rebt oare spre Mircea.
Po i vorbi fr grij, cont inu Abe, aprinznclu-i ' igara.
Tava cu crna i fum egnzi, com andat de Sheldon, i fcu apari ia pe
m as.
n legt ur cu Ralph William s, cont inu Abe. Sheldon se uit ndelung
la Abe, ca i cnd n-ar fi n eles despre ce e vorba. Fcu apoi o schim de om
ct rnit .
De Ralph William s crezi c-m i arde m ie acum a ? Snt foart e necjit . Din
cauza unei sum e frum oase de bani pe care cont am i care... a zburat . i ast a
m i ncurc t oat e socot elile,
ncepu s t aie crnat ul.
M cunot i foart e bine. Abe Cnd rai-e gndul la bani, nu m ai snt n
st are s discut alt ceva.
Abe schim b cu Mircea o privire plin de n elesuri. Sheldon m est ec
zgom ot os, oft nd din cnd n cnd, de parc l-ar fi m cinat o grea suferin .
Si dac t i-as lua eu piat ra ast a de pe inim ? zise Abe.
Rit m ul m est ecat ului se ncet ini, apoi ncet cu t ot ul. Sheldon nghi i
dum icat ul, fcnd s-i salt e m rul lui Adam , deasupra nodului bine st rns al
cravat ei. Ochii rot unzi i se bulbucar nt r-o privire plin de int eres.
Nici nu i-am spus de ct e vorb. Abe rspunse fr s clipeasc.
Nici nu t e-am nt rebat . t ii c nu m t ocm esc.
Zece m ii de dolari. Ce vrei s t ii ?
Trebuie s st au neaprat de vorb cu William s.
Greu. Foart e greu.
Deci nu e im posibil.
Mm m ... n-am spus ast a, m orm i Sheldon.
N-ai spus, dar ai lsat s se n eleag.
Abe, in la pielea m ea.
i cam ct crezi c face pielea ast a ?
t iu eu ? E a m ea. Aa c m i se pare scum pa.
Profit de ocazie, Mike. Azi gset e cum prt ori. Mine s-ar put ea s
valoreze m ai pu in dect un m orcov put red.
Sheldon zm bi blajin :
O feresc eu s nu se deprecieze.
Abe aspir fum ul de igar i-l expir sub form a unui rot ocol albst rui,
care se ridic spre t avan.
i al ii au crezut c snt n st are s i-o fereasc... Biet ul Franckfurt er !
Mai ieri era plin de via . Ce s m ai spun de Blackie Mc Coo sau de Irving
Flaschm an...
Tocm ai c nu vreau s le calc pe urm e. Abe zm bi cu priet enie.
S discut m cu cr ile pe fa , Mike. Ai de ales nt re un cec i un
glont e.
Ochii lui Sheldon se ngust ar.
Frum oas perspect iv ! M refer n special la a doua.
Eu i ofer cecul. Glont ele cine-m i pune i m ie be e n roat e... i e

pielea, douzeci de m ii.


Sheldon se uit la ceasul su br ar.
La m iezul nop ii v-a put ea da un rspuns, rost i el dup o scurt
ovire. i banii ?
Tot at unci.
Nu s-ar put ea i acum ceva ? Mireea zm bi cu subn eles.
Da. Se poat e. Cinci m ii ?
Fa a lui Sheldon se lum in. n ochi i juc o licrire de lcom ie.
Bun i at t .
Mircea lu cu it ul cu care-i t iase pn at unci fript ura, l t erse cu un
erve el de foi i dup ce-i pipi lam a, spre a se asigura c nu est e
unsuroas, l aez din nou pe m as. Scoase din buzunar port ofelul i l
desfcu fr grab. Un t eanc respect abil de bancnot e de ct e o m ie de dolari
aprur n fa a ochilor lui Sheldon, care clipi nedum erit , um ezindu-i cu
lim ba buzele. Deget ele sub iri dar put ernice ale lui Mireea prefirar zece
hrt ii. Le t rase afar din t eanc i le puse pe m as. Vr port ofelul n buzunar.
m pt uri o dat banenot ele i le net ezi cu grij, apoi le t ie n dou cu
cu it ul.
Sheldon i urm rea hipnot izat , parc, fiecare gest .
Mircea i m pinse zece jum t i, iar pe cele rm ase le bg n buzunar.
Poft im , ia-le, l m bie el.
Sheldon se uit la hrt ii, apoi la Mireea.
Abe urm rea cu int eres scena. i plcuse st rat agem a efului.
Sheldon nt inse ncet m na dup jum t ile de bancnot e. ovia de parc
s-ar fi t em ut s nu-l frig.
Ia-le, repet Mireea rost ind cuvint ele print re din i. Sheldon le ridic de
pe m as i le st recur n port ofelul su. Oft uor.
Abe i um plu din nou paharul. Sheldon il bu pe jum t at e. Se ridic de la
m as.
At ept a i apelul m eu t elefonic. La m iezul nop ii, le ream int i el. Plec
apoi, fr s m ai salut e.
Abe fcu un sem n discret lui Dick, care i plt i consum a ia i plec dup
Sheldon.
*
* *
naint e de a prsi localul, Mike Sheldon l chem pe Willie, om ul su de
ncredere.
Am s lipsesc ct eva ore. Ai grij s nu-i fac bie ii de cap. Dac Fred
recrut eaz ceva put i i n noapt ea ast a, le dai cenu pe dat orie. i s fii cu
ochii in pat ru.
t iu. St icle ii.
M t em m ai pu in de st icle i dect de...
Am n eles. Nici o grij.
Un bie andru pist ruiat i cu un pulover rou-flacr fcu sem n lui Willie.
Hei, Willie, de pat ru ori Pepsi.
Cu gin ?
Cu gin.
O.K.
Willie plec s execut e com anda.
Rm as singur, Sheldon arunc o ult im privire asupra localului. Se sim ea

largul su cnd se m ul um ea eu afacerile m runt e. At unci avea num ai grija


lui. Acum purt a de grij i alt ora. Personalul de serviciu al barului, client ela,
st icle ii, rivalii... Cenua, m ai ales, i ddea m ult bt aie de cap.
l obosea m ai ales echilibrul pe care t rebuia s-l in nt re at t ea for e
cont rarii. Era pat ron num ai de et eva zile. Cu t im pul i zicea el se va
deprinde probabil cu t oat e.
Sheldon iei din sala barului, t ravers vest ibulul, salut at cu respect de
fat a de la garderob, urc scrile i se t rezi n sfrit pe t rot uar.
Port arul i zm bi cu fam iliarit at e.
Frum oas noapt e, boss !
Sheldon i rspunse cu un surs preocupat , apoi se ndrept spre m aina
sa, un Oldsm obil cam nvechit . Descuie port iera din dreapt a i se urc. Trecu
la volan. Fcu cont act ul. Dup o scurt m pot rivire, m ot orul porni.
Sem nalizat orul din st nga ncepu s clipeasc des. Oldsm obil-ul se urni,
pierzndu-se n furnicarul de aut om obile...
*
* *
Mircea i Abe prsir localul ndat dup Sheldon, se suir n Lincoln-ul
care-i at ept a la t rot uar. Abe desfcu ant ena t elescopic a em i t orului de la
bord.
Hello, Luke ! Spune-m i unde et i ? Gat a, vorbi Abe n m icrofon.
Hello, boss ! Sn n urm rirea lui Sheldon. A cot it la dreapt a pe Canal
St reet . Se ndreapt spre West Side. Gat a.
Pst rezi n perm anen legt ura cu m ine. m i com unici orice m icare a
lui Sheldon. Gat a.
Abe chem cealalt m ain.
Hello, Harris ! Rm i pe recep ie. Pleci im ediat dup Luke. m preun, l
ve i urm ri alt ernat iv pe Sheldon. S nu observe c e filat . i cunot i m aina,
Un Oldsm obil rou. Gat a.
n eles, boss. Gat a. Abe se nt oarse spre ofer
Frankie, t e ii dup ei. Lincoln-ul se puse n m icare.
De dat a ast a William s nu ne m ai scap, boss, se adres Abe lui Mireea.
Sheldon e aprig la bani. Pent ru un pum n de dolari e n st are de orice.
Dup et eva m inut e, aparat ul prinse iari s em it .
Hello, aici Harris. Sheldon a fcut la dreapt a pe Broadway. Se
ndreapt spre nord. Gat a.
Abe ddu noi indica ii. .
Hello, Luke, preiei urm rirea. Gat a. Rspunsul nu nt rzie.
Aici Luke. Preiau urm rirea. Sheldon a'oprit n fa la Wanam aker...
Trec m ai depart e. Harris preia urm rirea.
Glasul lui Harris se auzi n curnd :
Hello, boss. Sheldon a int rat nt r-o cabin t elefonic. Mireea i Abe
schim bar o privire nt rebt oare.
Poat e cu William s, zise Abe.
- S dea Dum nezeu, replic Mireea.

Sheldon form un num r de t elefon, la cellalt capt al firului se auzi un


zbrniit repet at , apoi un glas fem eiesc cu inflexiuni m olat ice.
Hello !

un rset crist alin. Glasul fem eiesc gnguri alint at ;


Charlie e ocupat .
Trebuie s-i vorbesc neaprat . Ceva urgent , st rui Sheldon. Foart e
urgent .
- Serios ? i nu se poat e am na ?
Viersul cu inflexiuni m olat ice se adres unei t er e persoane.
Un t ip, Mike Sheldon, are ceva s- i spun, darling. Sheldon njur
print re din i. Fiecare m inut era pre ios.
Hello, Mike. Ce vrei ?
Sheldon recunoscu graiul cut at al secret arului lui Landis.
Trebuie s t e vd n seara ast a, Charlie.
Nu po i lsa pe m ine ? E o chest iune at t de im port ant ?
Foart e im port ant , Charlie. A dracului de im port ant .
At unci vino ncoace.
Im posibil. S-ar put ea s fiu urm rit ,
n cazul st a ce e de fcut ?
S ne nt lnim undeva, fr a fi vzu i.
O.K., Mike. Rendez-vous la Rainbow, pe 42 t h St reet . Are dou int rri.
Tu int ri prin fa . M gset i n biroul direct orului.
n ct t im p et i acolo ?
n m axim um un sfert de or.
O.K.
Sheldon ls recept orul n furc. Prsi cabina i se urc n m ain.
Dem ar, ndrept ndu-se spre nord. Circula ia nu era deosebit de int ens,
aa c n m ai pu in de douzeci de m inut e ajunse la dest ina ie.
La Rainbow-Dancing-Bar prim ii clien i ncepuser s soseasc. Pe est rada
orchest rei, inst rum ent it ii i luau locurile n prim ire. Sheldon t ravers sala
dancingului i int r n cabinet ul direct orului. La birou l at ept a Charlie Yale.
De o elegan im pecabil, n sm okingul su t iat dup ult im ul jurnal, fum a o
havan, Corona Coronas,
Ei ? nt reb Yale m onosilabic.
Sheldon nchise cu grij ua. Rm ase n picioare :
Vreau conducerea Clubului 47.
Yale ncre i int rigat din sprncene.
Ce vrei ?
Ai auzit foart e bine. Conducerea Clubului 47.
i pent ru ast a m -ai chem at ? Ast a era al dracului de im port ant ?
Sheldon zm bi enigm at ic :
Dac-ai t i ce- i ofer n schim b, nu t e-ai m ai m ira ca un vi el.
i ce-ai put ea s-m i oferi t u n schim b ? nt reb Vale cu aparent
dispre , dei t onul lui Sheldon i t rezise curiozit at ea.
Ascunzt oarea lui William s.
Yale i cont em pl unghiile perfect m anichiurat e.
Nu m m ai int ereseaz. Sheldon se scarpin n vrful nasului.
Pcat . Dac t iam , aranjam t reaba cu Genovese. A fi preferat s- i
vnd ie m arfa. Dar dac nu t e int ereseaz...
Yale i acoperi un cscat .
Cred c nici pe el nu-l m ai int ereseaz n m om ent ul de fa . Sheldon
clt in din cap.
Eu t e asigur c l int ereseaz.
M rog, i de unde at t a siguran ?

Te neli am arnic, bibicule. i dac vrei probe


iat .
Scoase din port ofel cele zece bancnot e de ct e o m ie, t iat e pe jum t at e.
st a e acont ul, cont inu Sheldon.
Nu e o prob, zise Yale. Banii po i s-i. ai i din alt part e.
Vrei i alt e probe ? Telefoneaz la Charlie's Bar. nt reab de Abe
Macchia.
Yale nt inse m inile pe birou.
Nu t iu ce m face s t e cred.
Inst inct ul t u de acal, zise Sheldon. Ei. ncheiem ' t rgul ?
Unde e William s ? nt reb Yale.
Ah, nu aa. Int i s cdem la nvoial. Negru pe alb. m i faci un nscris
c m i cedezi Clubul 47.
Nu depinde num ai de m ine, spuse Yale.
Dac vrei t u... or s vrea i al ii. i pe ling William s. i-l aduc pe t av
i pe Genovese.
Secret arul lui Landis l privi lung pe sub sprncene.
Bine. I i fac un nscris. Dar dac ncerci s m t ragi pe sfoar t ii ce t e
at eapt .
Sheldon replic linit it :
D nscrisul.
Yale scoase din m apa de pe birou o coal de hrt ie pe care at ernu ct eva
rnduri. O nt inse lui Sheldon.
Poft im .
Sheldon o lu, o cit i. apoi o st recur calm n port ofel.
Trim it e dou m aini la vechea m ea locuin . Acolo se afl William s. i
t ot acolo va veni dup m iezul nop ii Genovese nso it de Abe Macchia. Dar s
nu face i nici o m icare pn nu plec eu. Ast a va fi sem nalul. Rest ul le
int ereseaz.
Yale nclin din cap :
De acord. ns t e previn iari. Nu ncerca s m t riezi. Sheldon ridic
m ina :
Nici o grij. Ai s fii m ul um it .
* *
Abe i aprinse cu brichet a igara egipt ean. At ept area ncepuse s-l
enerveze.
Ce-o fi punnd la cale Sheldon ? rost i el irit at . Mircea bt ea cu deget ele
n ram a ferest rei rit m ul unui cnt ec la m od. Dincolo de geam ul lsat se
zbenguiau orbit or reclam ele lum inoase ale localurilor de pe 42 t h St reet .
A t recut m ai bine de un sfert de or, zise Abe. Cu cine s-o fi nt lnit ?
Aproape n acelai t im p se auzi apelul aparat ului de em isie.
Hello, vorbet e Luke. Vorbet e Luke. Mike Sheldon a ieit de la
Rainbow. Dick, care a int rat dup el i n local, n-a put ut s vad cu cine s-a
nt rinit . Sheldon a st at t ot t im pul n biroul direct orului... Acum dem areaz.
Merge spre West ... Cot et e la st ing pe Tent h Avenue. Cala.
Frankie m ina cu cea m ai m are vit ez pe care i-o perm it ea t raficul int ens
de pe 42 t h St reet .
Com unicrile lui Luke prinser iari s se fac auzit e.

Gat a.
Lincoln-ul urm rea nt ocm ai rut a indicat . St opa pe 29 t h St reet n
drept ul unei florrii.
*
* *
Sheldon t rase la t rot uar n locul lsat liber de un Chevrolet Im pala care
t ocm ai plecase. Cobor t ot pe ua din dreapt a, arunc din inst inct o
privire cercet t oare n jur i dup ce ncuie port iera, se ndrept spre scara
de cim ent a im obilului.
Deschise cu cheile ua de la int rare i pt runse nt r-un culoar st rim t ,
pardosit cu scnduri, acoperit e par ial cu un linoleum t ocit i decolorat .
Lum ina palid a felinarului din st rad i proiect a um bra pe pere ii cpt ui i c
u un t apet de hrt ie m ov, scorojit pe alocuri.
Sheldon urc o scar ngust , ale crei t rept e de lem n scr iau la fiecare
pas. Linit ea adnc era nt rerupt doar de zgom ot ele surde ale st rzii.
Ajuns pe prim ul palier, Sheldon opri n drept ul unei ui. Ciocni dup un
anum it cod.
Se scurser ct eva clipe. Ciocni din nou.
Abia at unci se auzi o cheie rsucindu-se n broasc. Ua se deschise,
lsnd s se st recoare pe culoar o raz de lum in.
Se auzi un glas m orocnos :
Ei ?
Eu snt , Mike.
Int r, rspunse glasul. Sheldon se st recur n ncperea lum inat
zgrcit de o lam p cu abajur verde.
Ralph William s ncuie ua. Era n cm a i cu m inecile suflecat e.
Siluet a lui m asiv arunca um bre jucue pe zidurile t apet at e cu o im it a ie
de m t ase viinie. Mobilierul st rvechi, bt rnesc se arm oniza cu cldirea
vet ust .
Lum ina lm pii cdea din plin pe un pist ol cu surdin, aezat la ndem n,
pe m as, alt uri de ham ul su.
Sper c n-ai fost urm rit , zise William s.
Nici o grij. At t de pu in m cunot i ?
William s se ls s cad nt r-un fot oliu t api at cu cat ifea roie. Deget ele
lui lungi, put ernice bt eau darabana pe genunehii-i osoi.
Am im presia c au nceput s m lase nervii, zise el. At ept area ast a
plin de ncordare m scoat e din srit e. M doare ceafa de parc m -ar apsa
o sut de chile. Iar t im panele m i plesnesc. De s-ar t erm ina odat t oat
povest ea ast a !
Im port ant e s se t erm ine cu bine, zise Sheldon, aprinzndu-i o igar.
Ce zpueal ! adug el. M m ir c nu t e sufoci n et uva ast a.
i scoase haina i o aez pe spt arul unui scaun. Se t olni pe o
canapea, coco ndu-i picioarele pe o m su alt urat .
Tocm ai vream s t e rog s-m i aduci un vent ilat or, spuse William s. Ar fi
riscant s las geam urile deschise.
Snt frnt de oboseal, zise Sheldon, lsnd fr rspuns dorin a
exprim at de William s. Am alergat t oat ziua. i pent ru m ine... i pent ru
t ine. Mai m ult pent ru t ine Din cauza ast a nici n-am put ut s-m i aranjez
anum it e t reburi,

Chipul lui William s se crispa. Expresia din pcat e l izbise dezagreabil.


D-i drum ul. De ce ai t cut ?
Nu m i-a plcut niciodat s fiu m esagerul vet ilor proast e.
L-au lichidat i pe Flaschm an ?
Da. Ieri.
Aa c...
i-a venit acum ie rndul.
William s nghi i n sec. Perle de sudoare i aeoperir frunt ea.
Cum s-a nt m plat ?
Am nunt ele nu le cunosc.
Cine 1-a om ort ? Genovese ?
Sheldon i privi cu nedeghizat com pt im ire.
Nu fi copil. Ce int eres avea Genovese s-l om oare ? EI avea nevoie de
m rt uriile, nu de cadavrul lui Flaschm an.
At unci cine i-a fcut de pet recanie ?
Et i greu de cap, Ralph. Cine are int eresul s dispari ? Cine a avut
int eresul s dispar Franckfurt er, Mc Coo, Flaschm an ?
William s se ridic furios din fot oliu.
E diabolic t ot ce spui. Sheldon oft adnc.
Diabolic, dar adevrat .
William s se uit inst inct iv la pist olul su, aezat la ndem n, pe m as.
Rsufla greu, ca un t aur nt rt at de capa roie a t oreadorului.
nseam n c...
nseam n c t e afli nt re dou focuri, explic Sheldon.
Dac scap i ast ea dou zile...
Dac scapi, sublinie Sheldon cu viclenie.
William s i t erse cu bat ist a sudoarea de pe frunt e.
Trebuie s scap. i t u ai s m aju i.
D-ast a am i venit . Cred c am gsit , solu ia salvat oare. Trebuie s st ai
de vorb cu Genovese.
William s se revolt :
Et i nebun. S-i declar c am part icipat la asasinarea lui Lascalzo i la
furt ul celor aizeci de m ilioane ?
Nu. S invent ezi o povest e plauzibil. C ai refuzat , de pild n ut im ul
m om ent s iei part e la aceast lovit ur, dar c nu ai divulgat -o de t eam a
represaliilor.
Ridicul. Cine m -ar crede ?
La urm a urm ei, povest ea pe care ai s i-o spui nu cont eaz prea m ult .
Pe el nu-l int ereseaz dect n m sura n care i-ai put ea dezvlui num ele
celui ce a dirijat nt reaga afacere. n schim bul acest ei inform a ii i-ai asigura
salvarea. Alt fel... t ii ce t e at eapt ...
William s i vr adnc m inile n buzunare.
Prost m m ai crezi, Mike. i dup ce m va folosi ca m art or, m va da
pe m na organiza iei.
Irit at , William s ncepu s se plim be n lungul i n lat ul ncperii.
Po i s-i ceri anum it e garan ii, st rui Sheldon.
n seara ast a i plesnet e capul de idei t m pit e ! Ce garan ii ar put ea
s-m i ofere ? De vrem e ce va afla c am part icipat la aceast ac iune, s
vrea i n-ar m ai fi n st are s m scape din m ina organiza iei.
Scoase m inile din buzunar i le desfcu larg, rsucindu-se brusc pe
clcie, n acelai t im p izbi scaunul pe care se afla haina lui Sheldon,

William s se aplec s ridice haina i port ofelul. Privirile lui se oprir


asupra banilor.
Oh, ai fcut rost de parale, Mike ? Trase hrt iile afar din port ofel.
O paloare brusc se at ernu pe obrajii lui Sheldon. n m na lui William s
aprur jum t ile de ct e o m ie. William s se uit lung la priet enul su.
Buzele-i schi ar un zm bet sarcast ic.
Abia acum m i dau seam a de unde vine abunden a ast a de idei
t m pit e.
Arunc n obrazul lui Sheldon jum t ile de hrt ii.
Lichea ! Nici Genovese n-a avut ncredere n t ine. Apuc pist olul de pe
m as. Ai fost prea hrpre , Mike Sheldon.
Palid, Sheldon se ridic de pe canapea.
Nu po i s faci una ca ast a, bigui el. Nu po i s t ragi nt r-un om
nenarm at .
Ochii i se bulbucaser ca la broat e. William s rost i gut ural :
Nu pot ? Ba pot foart e bine,
Pist olul scuip cele ase focuri, rar, precis, fr zgom ot , m podobind cu
ase rozet e purpurii piept ul scrobit , al cm ii lui Mike Sheldon. Sheldon se
clt in, cut nd un sprijin. Vru s se cram poneze de m arginea m esei, dar nu
fcu dect s apuce cuvert ura pe care o t rase n cdere dup el. Asupra
corpului inert se rost ogolir i ham ul revolverului, i o scrum ier de crist al, i
lam pa cu abajur verde, care se sfrm , lsnd ct eva clipe ncperea n
bezn.
William s aprinse plafoniera cu franjuri de st icl. i ncarc din nou
pist olul, lu ham ul czut pest e cadavrul lui Sheldon, l aez pe dup um r,
apoi i m brc haina sport . Se ndrept spre u. Cnd s pun m na pe
clan , i aduse am int e c i scpase ceva din vedere. Se na-pole la
cadavrul lui Sheldon, care czuse cu fa a n jos. l nt oarse pe spat e. i
cercet la repezeal con inut ul buzunarelor. Nu se at inse de bani. Lu n
schim b cheile m ainii. Va fugi cu Oldsm obil-ul lui Sheldon. Dac s-ar folosi de
propriul su aut om obil ar risca s fie im ediat reperat . St inse lum ina i iei pe
culoar. Cobor eu precau ie scrile. Se t em ea de oam enii lui Genovese. Poat e
c-l pndeau, gat a s-l ext erm ine. Mnia oarb care-l fcuse s-i descarce
pist olul n corpul lui Sheldon lsase locul unei spaim e dem en iale. Acum ,
dat orit t rdrii lui Sheldon, t o i dum anii i cunot eau desigur
ascunzt oarea. Trebuia s fug. S fug cit m ai depart e. S i se piard
urm a. Avea dest ui bani asupra sa. Dac va supravie ui celor t reizeci i ase
de ore, care ncheiau t erm enul de gra ie acordat lui Vincenzo Genovese, era
salvat .
Ajuns la part er, st rbt u n fug culoarul. Deschise ua de la int rare. Cu
afect at calm , cobor scrile de piat r. Vzu Odsm obiZ-ul rou al lui Sheldon
at ept nd la t rot uar, i descuie ua i se urc la volan. Vr cheia n cont act i
o rsuci. Papit nd de em o ie, puse m ot orul n m icare. Se m ai uit o dat n
jur, apoi dem ar..,
*
* *
Hello, Luke ! Ia-t e dup Sheldon. Gat a. Harris, Sheldon a prsit casa i
n m om ent ul de fa a pornit cu m aina spre West Side. Gat a.
Abe ascult raport ul lui Harris, apoi arunc o privire nt rebt oare spre
Mireea, care rost i scurt :

supravegheaz casa. m i raport ezi orice m icare. Gat a.


Frankie nvrt ea t ocm ai cheia n cont act , cnd sosi o nou com unicare a
lui Harris.
Aici Harris ! Aici Harris ! Ceva im port ant . Chiar acum a t recut pe lng
m ine nt r-un Buick verde Pedro Alam os, fost ul valet de la Elm sford.
Mircea fcu sem n lui Frankie s nu porneasc nc.
Pedro a oprit n fa a casei, cont inu Harris. Din Buik au cobort doi
oam eni care se ndreapt spre cas. Pedro a plecat m ai depart e.
De dat a aceast a i rspunse Mireea :
Rm i pe loc. Fii cu ochii n pat ru. Gat a. Se adres apoi lui Frankie ; Di drum ul. Fii at ent , poat e observi un Buick verde.
Abe fluier plcut surprins.
Hopa ! Au nceput s ias obolanii la lum in... Au sim it pesem ne c
le fuge pm nt ul de sub picioare. Boss, nseam n c snt em pe drum ul cel
bun.
*
* *
Din int eriorul lim uzinei sale, Charlie Yale arunc o privire rapid asupra
st rzii.
Avem norocul c e nt unecoas. Sheldon a plecat . Put em t rece la
ac iune.
Brbat ul din st nga sa, un t ip cu cap pt rat , flcos, lipit parc de t orsul
m asiv, cu m usculat ur bogat , reliefat im presionant sub lust rinul
cost um ului de var, rost i bnuit or :
S nu ne nt ind vreo curs, Charlie. Pare inofensiv, l cred ns foart e
viclean.
Tom , l supraest im ezi, zise Chariie, care folosea de predilec ie un
lim baj pedant , foart e deosebit de argoul oam enilor din subordinea sa. Lui
Sheldon i e fric i de um bra lui. t ie c dac ar ncerca s m t rag pe
sfoar, i-ar sem na propria-i sent in la m oart e.
Mai t ie i alt ele ; chiar prea m ult e, opina Tom , t rgndu-i plria
neagr pe ochi.
De acord. De ast a l-am i t rim is pe Alam os s-l cure e. Afect o m ut r
burlesc funebr. Biet ul Mike Sheldon. Nu va m ai apuca ziua de m ine... i
acum la t reab. William s nu t rebuie s ne scape. Dac apuc s vorbeasc,
snt em pierdu i. i pipi pist olul fixat n ham ul de sub hain. i lui Genovese
i pregt esc un som n lung, lung, ct o et ernit at e. A nceput s devin
suprt or. i acum , la t reab.
Cobor din aut om obil, urm at de Tom i de nc un ins, scurt i spt os, n
haine nchise la culoare, apoi se ndrept spre casa cufundat n bezn...
*
* *
Lincoln-ul cot i la dreapt a pe Elevent h Avenue, pot rivit indica iilor lui
Haris, care se inea scai dup Oldsm obil-ul rou.
Am im presia c Sheldon vrea s ne plim be prin t ot New York-ul, zise
Abe.
A observat , probabil, c e urm rit de Pedro i se st rduiet e s-i scape,
spuse Mireea.

pe Sheldon. Num ai prin el put em ajunge la William s. Fcu o pauz. Iar


capt ura lui Pedro, i cont inu el ra ionam ent ul, n-ar put ea dect s ne
foloseasc. Prin el vom ajunge la cei care au pus la cale nt reaga afacere. Un
m art or n plus. Pedro nu e dect o unealt , zise Abe. A pune rm ag, o m ie
cont ra o sut , c nu cunoat e creierul care dirijeaz din um br.
De acord. Dar din aproape n aproape, vom ajunge la cpet enii.
Aa ceva cere t im p. Mult t im p. Ei, dar ce-i ast a ? Aparat ul prinsese
iari s em it :
Vorbet e Harris ! Vorbet e Harris ! Aici se pet rec lucruri senza ionale,
boss. Chiar n clipa ast a, Chariie Yale i oam enii si cinci la num r au
nvlit n cas. Gat a.
Abe i Mireea se privir iari.
Ce prere ai, boss ? exclam Abe.
Rolul lui Yale ncepe s se cont ureze, rspunse Mireea cu sat isfac ie.
Aparat ul de em isie-recep ie int r iari n func iune.
Aici Luke. Sheldon a ieit pe Express Highway. Gonet e spre nord,
urm at ndeaproape de Pedro. Gat a.
Abe se uit ngrijorat la Mireea.
M t em c Pedro va ncerca s-l suprim e.
Pe Express Highway, circula ia e int ens i riscul de a fi vzu i, prea
m are. Cnd Sheldon va t raversa cart ierele m rginae ale oraului, n-ar fi
exclus ca Pedro s t reac la ac iune. At unci ns vom fi i noi pe aproape,
zise Mireea.
n aparat se auzi iari glasul surescit at al lui Harris.
Charlie Yale i oam enii si au ieit n fug din cas. Dau sem ne de
m are agit a ie. Acum se urc nt r-o lim uzin. Un Im perial. Pornesc ca din
puc spre vest . Gat a.
Ia-t e dup ei, Harris, porunci Abe. i raport eaz t ot ce se nt m pl.
Gat a. i frec nent at m inile. Pun rm ag c Yale alearg pe urm ele lui
Sheldon. St ranic vnt oare !
Mircea zm bi.
Acum e cam greu s t ii cine e vnat ul i cine e vnt orul. i izbi
genunchii cu palm ele.
n noapt ea ast a se vor lm uri t oat e.
*
* *
Im perial-ul se ndrept a cu m are vit ez spre Riverside Drive.
Charlie Yale era furios. Muchii flcilor i jucau aproape spasm odic. i
nclet a pum nii i i desclet a, rost ind cu nverunare print re din i :
Ne-a jucat William s. Ticlosul ! Ne scap iari print re deget e... i
Sheldon a fost o canalie. L-a ascuns n casa lui. i m erit soart a. Cine
joac pe dou t ablouri pierde nt ot deauna. Iar Sheldon a jucat pe t rei
t ablouri. Pariez c a int rat n cont act i cu Genovese. Cheam -l pe Pedro,
Tom !
Tom vorbi n aparat ul de em isie.
Hello, Pedro ! Hello, Pedro ! n Oldsm obil-ul rou se afl William s. Ai
n eles ? Ralph William s. Lichideaz-! ! Dar fr m art ori. Te ajungem din
urm . Pst reaz t ot t im pul legt ura eu noi. Pe William s s nu- pierzi din
ochi. E o chest ie de via i de m oart e. Gat a !

Ralph William s conducea cu m are vit ez pe Henry Hudson Parkway. Din


cnd n cnd arunca o privire asupra ret rovizorului, ncercnd s ghiceasc
dac print re m ainile care naint au spre nord, odat cu el se afla i vreuna
eu oam eni ai lui Charlie Yale sau ai lui Vincenzo Genovese. Acum era sigur
c Sheldon 1 vnduse. N-ar fi put ut ns preciza n favoarea cui. t ia c la
ora ast a pielea lui nu m ai valora scum p. Avea senza ia c deasupra capului
su plut ea aripa m or ii. Era oare un present im ent ? Se spune c anim alele
sim t apropierea m or ii. Poat e c i el era o fiin prim ar, nzest rat cu
inst inct e ce lucrau cu o acuit at e ext raordinar. Se uit iari n ret rovizor, n
urm a lui gonea un Cadillac Fleet wood, argint iu, i desluea culoarea la
lum ina put ernic a lm pilor cu neon. Pe culoarul din dreapt a al aut ost radei,
naint a paralel cu Oldsm obil-vl su un Pont iac St ar Chief. n m ain se aflau
t rei brba i. Le dist ingea siluet ele. Pe culoarul din st nga se apropia din urm
un Mercedes 300 SE. Cunot ea bine t ipul acest a, fiindc avusese i el unul
asem nt or, l folosise aproape un an de zile. nt r-o sear t am ponase un
Ram bler am erican, pe care-l dduse pest e cap. Fugise de la locul
accident ului reuind s i se piard urm a. Abia a doua zi cit ise n jurnale c la
bordul Ram bler-ului se aflau t rei fem ei i un copil, care pieriser cu t o ii.
Reparase at unci Mercedes-ul i l vnduse fr m are pierdere. Port ret ul din
jurnal al copilului i se nt iprise n m int e. Ciudat . William s avea pe cont iin
m ul i oam eni, n cursul carierei lui lichidase doi poli it i i t rei cam arazi din
organiza ie, print re care i pe Reggie Lascalzo. i uit ase pe t o i, ca i cnd
im aginile lor desenat e cu cret a pe o m are t abl neagr ar fi fost t erse cu
buret ele. Port ret ul copilului, ns, l obseda. l urm reau i noapt ea, n vis,
ochii lui rzt ori, prul blond cu crlion i, gropi ele din obraz... i acum avea
im presia c i zret e chipul, dincolo de parbrizul Oldsm obil-ului. i t recu
rapid m na pest e frunt e, ncercnd s izgoneasc aceast viziune. Se uit
iari n jur. Mercedes-ul l depise. Pe culoarul din st nga m ergea acum un
Buick verde. Dincolo de Buick se scurgeau n sens invers irurile de
aut om obile care coborau dinspre nord spre Down Town. Iar dincolo de ele se
desfurau apele nt unecat e ale lui Hudson River, n care se oglindea
broderia lum inoas a docurilor i cldirilor din New Jersey,
Deodat sim i c i nghea sngele n vine. Lum ina farurilor unei m aini
care venea din sens invers czuse din plin asupra om ului de la volanul Buickului. i William s ident ific profit ul lui Pedro Alam os. l cunot ea pe Alam os,
cci l vzuse adeseori n preajm a lui Charlie Yale. Chipul individului care
conducea Buick-ul nu se m ai vedea lim pede. Pe William s l t recur sudori
reci.
Dac n m aina din st nga lui se afla Pedro Alam os, nsem na c era
pierdut . Oam enii lui Yale i dduser de urm . El era ult im ul supravie uit or
care part icipase la uciderea lui Lascalzo i la furt ul celor aizeci de m ijloace.
Voiau s-l lichideze, pent ru a nchide ast fel gura ult im ului m art or care ar fi
put ut s-i dea n cap.
i reveni brusc n m int e m odul n care l rpiser pe Lascalzo. Era o
perfect sim ilit udine de sit ua ii. Doar locul era diferit . Lascalzo circula pe
Bost on Post Rbad i se ndrept a spre Norwalk. Sim ise probabil c est e
ur- m rit i, nt r-o ult im ncercare de se salva, plnuise s se refugieze
undeva, afar din New York. Poat e c voia s se ascund pn la napoierea
lui Genovese.

t reac n m aina lor. Rest ul fusese ct se poat e de sim plu. l nso iser la
Banc i int uindu-l cu pist oalele ascunse abil sub pulpanele hainelor l
puseser s scoat cele aizeci de m ilioane din seiful lui Genovese. Apoi l
nso iser pn la locuin a lui, unde se afla depozit at o im port ant cant it at e
de heroin n st are pur. Cnd socot iser c nu m ai aveau nim ic de scos de
la Lascalzo, i aplicaser o lovit ur n cap, am enin ndu-l. Dup aceea l
ncuiaser n frigider. Tot ul fusese condus din culise de Charlie Yale. Lovit ura
ncununat de succes nu prea s fi lsat vreo urm . Dup m pr irea przii,
asasinii lui Lascalzo se culcaser pe lauri. Fiecare se alesese cu ct e un
m ilion de dolari. Rest ul banilor fuseser ridica i de Charlie Yale, care pusese
la cale lovit ura i care i luase angajam ent ul s le asigure prot ec ia.
napoierea lui Genovese st ricase t ot ul. n locul prot ec iei fgduit e,
asasinii lui Lascalzo erau lichida i unul ct e unul. nnebuni i de spaim , cu
sabia lui Dam ocles deasupra capului, nu t iau ncot ro s-i caut e lim anul.
Prim ejdia, m oart ea i pndeau de pret ut indeni. i Charlie Yale i Vincenzo
Genovese i Mafia i poli ia i urm reau cu egal t enacit at e. Cei pat ru
asasini ai lui Reggie Lascalzo erau condam na i s piar. Condam na i fr
drept de recurs.
William s i ndrept iari privirile spre Buikc-ul de pe culoarul din st inga.
Tipul de la volan i nso it orul su se decupau pe fondul fluviului de
aut om obile care se scurgeau n direc ie opus, ca nit e um bre chinezet i pe
un fundal de paiet e scprt oare. William s aps pe accelerat or. Depi
m aina din fa i se angaja pe culoarul cent ral, care perm it ea cele m ai
ridicat e vit eze.
Trecu pe scub arcul lum inat a giorno al podului George Washingt on, cu
uluit oarea lui suprast ruct ur de o el, ornduit n linii vert icale, asem enea
t uburilor unei im ense orgi, ls pe dreapt a m uzeului The Cloist ers, cu
zidurile lui nt unecat e, reconst it uire a unor st rvechi m onum ent e religioase
m edievale, t ravers parcul Inwood Hill i, dup ce st bt u podul Henry
Hudson, se avnt n plin Bronx.
Buick-ul verde rm sese n urm .
Tem erile lui William s ncepuser s se risipeasc. Poat e C im agina ia lui
surescit at i juca fest e. Vzu prin ret rovizor bot ul unui Chevrolet care prea
s se in de Oldsm obil. ncrunt din sprncene. Un fior de fric prinse s-i
frm nt e iari m runt aiele. Un nod i se ridic n gt lej. Nu cum va oam enii
din Chevrolet voiau s-l cure e ?
Spori vit eza. Dist an a dint re Oldsm obil i Chevrolet se m ri.
William s respir uurat . Pericolul nu prea s vin de aici. ncepu s fac
iari planuri de viit or. i va gsi o ascunzt oare nt r-un hot el din Bronx sau
din Queen's i va at ept a zvorit n cam er pn se vor scurge cele t rei- zeci
i ase de ore fat idice. Greea. Num ai douzeci i pat ru de ore. Douzeci i
pat ru de ore ns, nlunt rul crora t rebuia s st ea la pm nt .
naint e ns de a cut a un hot el, t rebuia s se ncredin eze c nu e
urm rit . Va prsi aut ost rada, at t de frecvent at , i va cot i pe un drum
lt uralnic. i va put ea da seam a dac est e sau nu filat . n caz c t erenul va
fi liber, se va napoia linit it n Bronx. n caz cont rar...
Ei bine, n caz cont rar va vedea ce est e de fcut . Era narm at i nu-i
lipsea ndrzneala.
Parcurse circa douzeci de kilom et ri i dup ce se vzu ieit din ora,
ncepu s caut e din ochi uh drum lat eral, care s corespund scopurilor sale.
Circula ia pe aut ost rad era nc int ens. Chiar dac m ainile nu m ai

Iei la cm p deschis. Travers Terryt own i Scarborough. Se apropie de


Ossining. Localit at ea aceast a care adpost ea nt re zidurile ei nchisoarea
Sing-Sing i era vdit ant ipat ic. Prea i am int ea de scaunul elect ric, st a ia
t erm inus a m ai t ut uror indivizilor de soiul lui.
St rbt u cu vit ez regulam ent ar orelul adorm it . Nu avea poft s
st rneasc poli ia rut ier. n sit ua ia lui, com plica iile de orice nat ur erau de
nedorit . i cont inu drum ul spre Harm on.
i aduse am int e c dincoace de Harm on se deschidea spre st nga un
drum care ducea n Parcul Crot on Paint , am enajat pe o peninsul ce-i
nfigea adnc pint enul n bra ul lat , cu ape adnci al lui Hudson River.
Renun la acest proiect , fiindc parcul era legat de m al print r-un singur
drum punct obligat de t recere i la dus i la nt ors, care, n event ualit at ea
unei urm ri, i-ar fi fost fat al.
Trecu de Harm on i o lu la dreapt a pe o osea, care dup ct e i
am int ea el, fcea un arc de cerc, ieind dup circa cinci m ile iari n
aut ost rad. Copacii de pe m argine aruncau pe asfalt um bre cat ifelat e, care
alt ernau cu pet ele argint ii at ernut e de razele lunii. Oldsm obil-ul le fugrea,
dornic parc s le calce sub roat e, dar um brele i pet ele de lum in nvluiau
n unduieli rapide caroseria st rlucit oare, refuznd a se lsa clcat e.
Drum ul fcu o curb larg i pt runse nt r-o pdurice cu pajit i
ncnt t oare.
William s aspir adnc aerul nviort or, im pregnat cu parfum de fn
proaspt cosit . Uit pent ru o clip c l pndeau prim ejdiile, c m oart ea i
ddea t rcoale.
Inst inct iv se uit n ret rovizor.
Farurile unui aut om obil m t urau asfalt ul, dndu-i un luciu de o el.
Pacea suflet easc abia cobort asupra lui William s se spulber ca un
covor de frunze uscat e, prinse brusc nt r-un vrt ej...
*
* *
Pedro rsuci rapid volanul spre dreapt a. Buick-ul derap uor i se angaj
pe aleea pe care dispruse William s. Lum inile roii ale Oldsm obil-ului
aprur iari, ndeprt ndu-se cu repeziciune. Pedro aps pe accelerat or.
Buick-ul ni nervos. Pedro i Bob sim ir cum se cufund n spt arul m oale
al banchet ei. Dist an a pn la lum inile roii ale m ainii lui William s prinse s
se m icoreze.
Pedro duse m icrofonul la gur.
l am n m in, boss, raport el t rium ft or. La ieirea din Harm on, a luat o la dreapt a pe drum ul care duce la cluburile de golf. William s nu t ie de
bun seam c la capt drum ul e n repara ie cci alt fel n-ar fi luat -o pe aici.
De dat a ast a nu-m i m ai scap.
Din reflex. Pedro se uit n ret rovizor.
Ei, drcie, am o m ain n spat e. Ce o m ai fi i ast a ? exclam el
int rigat .
Difuzorul m inuscul i ddu im ediat replica.
Nu cred s fii urm rit . Tot ui fii prudent . Nu lsa nim ic la voia
nt m plrii.
Pedro acceler. Privi iari n ret rovizor. i st rnse furios buzele. Vorbi n
m icrofon :

Ulei ! rost i vocea lui Yale.


n eles, boss !
*
* *
ncercarea lui Luke de a depi Buick-ul se ncheie cu un prim insucces.
Pedro vir la st nga, t indu-i drum ul i silindu-l s m icoreze vit eza.
Luke vorbi n aparat :
Boss, Pedro i-a dat seam a c e urm rit . Nu m las s-l depesc.
Fii at ent , Luke ! Pedro e un vulpoi i jum t at e. Riscurile nu ne snt
ngduit e. Trebuie s m ergem la sigur. n curnd t e ajungem din urm .
Chevrolet -ul Im pala se npust i iari pe culoarul din st nga Buick-ului.
Pedro repet m anevra t indu-i drum ul. Luke m icor accelera ia, renun nd
pent ru un m om ent s-l depeasc pe st nga. Rm ase pu in n urm , apoi
vir spre dreapt a, ncercnd o depire prin aceast part e.
n clipa n care ajunse n spat ele Buick-ului, apru de sub pnt ecele
acest uia o pat neagr, lucioas, de ulei, care se l i n m ijlocul asfalt ului.
Chevrolet -ul, lansat cu pest e opt zeci de m ile pe or, derapa, se rsuci
nt r- o piruet infernal i ni ca din prat ie afar din osea. Luke fcu
m inuni de m iest rie spre a nu se rst urna. Din fericire pent ru el, st rbt u un
lum ini i se opri nt r-un plc de arbut i.
Ct eva clipe nici unul din ocupan ii m ainii nu scoase vreun cuvnt . Luke
i reveni cel din ii. Cu vocea t rem urnd, dup spaim a prin care t recuse,
rost i nt r-un suflu :
Mare noroc am avut , fra ilor ! Am scpat ca prin urechile acului. Dac
oseaua ar fi avut an uri, ne-ar fi luat dracul.
Fcu m ararier. Dup ce ajunse pe osea, se avnt iari pe urm ele lui
Pedro.
*
* *
William s m nuia volanul cu o frenezie vecin cu nebunia. Piciorul lui
apsa cu nervozit at e pedala accelera iei, sporind necont enit vit eza. Nu o
m icora dect n preajm a cot it urilor m ai pronun at e. De ndat ce m aina se
angaja n curb, m pingea iari pn la fund accelera ia.
Privirea lui pendula de la panglica de asfalt ce se repezea nvalnic sub
ro ile Oldm obil-ului la ret rovizorul care oglindea farurile put ernice ale m ainii
din urm . Flcile i se nclet aser. Minile i t rem urau pe volan.
Deodat nt revzu un licr de speran . Ret rovizorul l vest i c reuise s
se dist an eze de dum anii si. Dar bucuria fu de scurt durat .
Farurile prinser a se apropia din nou, inexorabili William s aps iari
pedala accelera iei pn la fund. Oldsm obil-ul at insese lim it a posibilit ilor
sale. William s sim i sub palm ele-i asudat e vibra ia volanului. i ddu seam a
c m ot orul era solicit at pest e m sur. Nu avea ns de ales. Era urm rit de o
m ain m ult m ai put ernic dect a lui. Abia at ept a s ias n aut ost rad.
Acolo, n m ijlocul circula iei m ari, s-ar fi put ut apra m ai uor. Era expert n
m nuirea volanului. Aceast m iest rie i-ar fi ngduit s se st recoare print re
m aini, fcndu-i pe dum anii lui s-i piadr urm a.
Deodat i apru n fa o barier, cu un sem nalizat or, sub care se afla o
plac indicat oare : osea n repara ie" .

William s i ddu seam a c nu m ai put ea face drum ul napoi.


Dezndjduit , arunc o privire circular, cut nd n noapt e scparea.
Spre st nga, se deschidea un drum eag frum os piet ruit , m arcat de o alt
plac indicat oare, pe care scria cu lit ere got ice Eden Golf Club.
William s i zise c t raversnd t erenurile de golf va gsi poat e o cale s-l
scoat n aut ost rad. Era o ult im i disperat ncercare. Nu avea alt
alt ernat iv.
Dem ar brusc, virnd sim ult an la st nga.
Drum eagul, lung de vreo dou sut e de m et ri, ducea spre un' grup de
pavilioane joase, cufundat e n nt uneric. Dincolo de pavilioane, se zreau
desfurndu-se n lum ina lunii t erenurile de golf.
William s se m ai uit o dat napoi, spre farurile care se apropiau de
drum eag, apoi se avnt naint e cu m axim um de vit ez. Trecu print re
pavilioane i iei pe o pajit e uor ondulat , presrat ici i colo cu peluze
circulare, care indicau prezen a gurilor. Terenul clubului era foart e vast ,
judecind dup lizierele ndeprt at e ale pduricii care preau s-l nconjoare.
n zare, spre est , se zreau nit e lum ini e albe care goneau i se ncruciau
pe plan orizont al.
Aut ost rada ! m urm ur William s, nt r-un suflu. Porni de-a drept ul nt racolo.
Oldsm obil-ul urca i cobora pe t erenul accident at , ca pe un im ens
t obogan.
Farurile din urm apreau i dispreau, dup cum m aina ajungea pe
culm i, ori se lsa n int ervalele dint re acest ea.
William s t recu print r-o adncit ur cu nisip, n care abia scp s nu se
nfunde. Se st recur pe lng nit e boschet e de arbut i pit ici, st rbt u un soi
de gard viu i ocoli n ult im ul m om ent o vgun n fundul creia clipocea un
pria. Mai parcursese vreo sut de m et ri i pe neat ept at e i apru n fa
un lac. Dincolo de lac se zrea aut ost rada. Dist an a pn acolo nu era m are.
Dar pent ru William s acest ult im obst acol reprezent a im posibilul.
Cuprins de panic, vir la dreapt a. Ocoli iari vguna. Farurile aprur
lat eral.
i pe t erenul accident at al clubului de golf se ncinse un carusel infernal.
In curnd, ns, un nou pion i fcu apari ia pe aceast im ens t abl de
ah. Chevrolet -ul lui Luke int r n com pet i ie.
Cnd William s vzu al doilea rnd de faruri, sim i, c l pot opet e
disperarea. Adunndu-i ult im ele resurse de energie, descrise o volt larg
i, infilt rndu-se print re cele dou m aini care naint au spre el, se ndrept cu
m are vit ez spre pavilioanele clubului, care m arcau ieirea n-osea.
Derut a i, conduct orii celor dou m aini pierdur ct eva clipe pre ioase.
William s, fericit de acest int erm ezzo neat ept at , ajunsese t ocm ai n
drept ul pavilioanelor, cnd n fa a ochilor si aprur farurile unui al t reilea
aut om obil, un Lincoln Cont inent al, care int ra pe t erenul clubului. n clipa n
care se sim i ncadrat nt re proiect oarele celor t rei m aini, William s avu
senza ia c se sufoc. O ghear nevzut i se nfipse parc n ceaf. O
greut at e ca de plum b i se ls pe cret et . Gura i se schim onosi nt r-un rict us
oribil. Scpnd st pnirea volanului, se repezi n veranda pavilionului din
dreapt a, m t ur cu bot ul m ainii un rnd de st lpi de lem n de sus inere, care
se frnser ca nit e be e de chibrit uri, fcu ndri nit e ui de st icl
culisant e i nvli ca un t vlug n barul clubului, oprindu-se abia n
t ejgheaua de zinc, pe care o m pinse pest e raft urile ncrcat e cu st icle de

t iet ur adnc n obrazul st ng, care sngera din bleug.


Sim ult an o ploaie de gloan e se abt u asupra carcasei Oldsm obil-ului.
Pedro, care ajunsese nt re t im p n drept ul pavilionului det eriorat , ordonase
nso it orului su s t rag pent ru orice event ualit at e o rafal de m it ralier
asupra m ainii lui William s. Acest a nu t rebuia s scape cu via . Pent ru
m om ent nu put ea face m ai m ult .
Int erven ia lui Luke, care l at acase cu focuri de arm , in t im pul
caruselului de pe t erenul de golf, l m piedicase s lucreze m ai eficient .
Cnd vzu farurile m ainii care venea dinspre osea, Pedro se bucur.
Crezu c Charlie Yale i venea n ajut or. Abia cnd reui s deslueasc
siluet a Lincoln-ului, acoperit pn at unci de um brele copacilor, n elese c
era prins nt re dou focuri. Nedum erit i apoi nfricoat . Pedro i ddu
seam a c devenise din vnt or vnat .
Acceler brusc, spernd c va put ea t rece pe lng Lincoln i c va reui
s ias la osea. O rpial de gloan e, urm at de apari ia unor rozet e n
parbriz i de o durere fulgert oare n um r, l fcu s calculeze greit virajul.
Se izbi de aripa Lincoln-ului i pierznd direc ia int r n peret ele pavilionului
din fa .
narm at cu o m it raliet , nso it orul lui sri din m ain. O rafal scurt
t ras din Chevrolet l dobor la pm nt , m ai naint e de a fi put ut apsa cu
deget ul pe t rgaci.
Cu m na t eafr, Pedro i fcu aut om at sem nul crucii. Era un gest
inst inct iv, rem iniscen din copilrie, pe care ns nu-l m ai pract icase de cnd
m br iase furt unoasa carier de gangst er. Era sigur c i sunase ceasul din
urm . t ia c n cadrul organiza iei din care fcea part e, execu iile erau
sum are.
Deodat inim a i t resalt de bucurie. n spat ele Lincoln-ului apruse
Im perialul lui Yale. Ast a nsem na c era salvat . n sprijinul su int ervenise
providen a. Sem nul crucii nu fusese zadarnic.
Madona m ia ! rost i cu fervoare de neofit Pedro Alam os.
Auzi iari un rpit de m it ralier i nc unul. Apoi uierat de frne,
zgom ot de port iere t rnt it e, njurt uri i iari dou rafale scurt e.
O nou pereche de faruri se ivir dinspre osea.
Pedro sim i c se pierde. O am e eal put ernic, urm at de o slbiciune
de nenvins, l fcu s nchid ochii...
*
* *
Cnd i reveni n sim iri, Pedro se afla nt ins pe iarb, lng peret ele unei
cldiri. Alt uri de el st t eau n picioare, alinia i de-a lungul peret elui, Charlie
Yale i cei pat ru oam eni ai si. To i ineau bra ele n aer. Un t nr narm at
cu o m it ralier i inea sub observa ie. Pe buzele t nrului juca un zm bet
bizar, care st recur un fior de t eam n suflet ul lui Pedro. Pedro cunot ea
acest zm bet , fiindc i el fcea aceeai schim vesel cnd sim ea nevoia s
ucid.
Abe se apropie de prizonieri i i uura de arm e. Pist olet ele cu ham urile
lor cu t ot descriser ct e un arc de cerc i at erizar grm ad pe iarb.
Din pavilionul n care int rase valvrt ej Oldsm obil-ul rou, apru William s
cu bra ele ridicat e. Obrazul i cm aa i erau pline de snge. Mergea

Pedro rot unji uluit ochii. Acest William s avea de bun seam apt e vie i,
de vrem e ce scpase t eafr i din accident ul de aut om obil i din ploaia
rafalelor m it ralierei m nuit e de Bob. Unde era Bob ?
Pedro l cut cu privirile, innd pleoapele abia nt redeschise. Fcea nc
pe m ort ul. Era m ai sigur. Sim ea o arsur cum plit n um r, dar nu se
clint ea.
n sfrit , l vzu i pe Bob. Bob, priet enul i cam aradul su de expedi ie,
zcea pe burt , cu nasul n iarb i cu m inile nt inse cruce.
Pedro sim i c i se face grea a. Ma ele i se nt oarser parc pe dos. Se
st pni s nu vom eze. n ciuda efort urilor lui con inut ul st om acului se urc n
glgit pe esofag n sus i rbufni cu violen afar. Ca s nu se nece, Pedro
se nt oarse pe burt .
S-a t rezit port oricanul, st rig voios Abe. Pedro biat ule, avem ceva de
discut at noi am ndoi.
Pedro i cit i sent in a n ochii lui Abe. Nu t rebuia s se at ept e la m il. i
duse bra ele la gur i i t erse buzele cu m neca.
Abe l apuc de um r i-l sm uci deodat , ridicndu-l n picioare cu o for
de necrezut fa de st at ura lui.
Pedro se st rm b de durere. Abe l rezem de zid.
Pent ru cine ai lucrat , Pedro, dragule ?
Pedro l privi cu o expresie de sfidare. Acum i era t ot una cum va sfri.
Abe l pocni pest e gur cu dosul palm ei.
Pedro scuip doi din i.
M-a cost at o m ie de dolari prot eza ast a.
Nu fi necjit , replic Abe. Tot n-o s m ai ai ce face cu ea. Ei, t e-ai
hot rt s vorbet i, Pedro, biat ule ?
Port oricanul l scuip drept nt re ochi.
Abe i scoase fr grab bat ist a din buzunarul de la piept , se t erse pe
obraz apoi exhib un brici pe care-l desfcu t act icos.
Ei, t ot m ai ai venin n t ine ? Am s- i dau cep la burt . S vedem de
unde at t a venin. S- i porneasc m a ele la plim bare.
Ridic ncet briciul.
Pedro avu senza ia c aude sunndu-i ceasul din urm .
Madona m ia, bolborosi el pent ru sine.
n aceeai clip vzu cu coada ochiului un spect acol care-i m ai nt ri
curajul.
Bob, pe care t o i l credeau m ort , fcu o m icare. Num ai Pedro l
observase. Pist oalele aruncat e de Abe nu czuser depart e de Bob.
Lum ea avea ns ochi num ai pent ru Pedro. La Pedro se uit a i Abe i
Mircea i Frankie i Charlie Yale i oam enii si dezarm a i i um ili i. De
dest inuirile lui Pedro depindeau m ult e. Va t i Pedro s t ac ? se nt reba
Yale, Va aduce Pedro m rt urii esen iale ? i zicea Mircea,
*
* *
Bob nt inse m na spre cel m ai apropiat revolver. Micarea lui era nceat ,
aproape im percept ibil. Pedro o urm rea cu coada ochiului.
Cu m na st nga Abe desfcu nast urele hainei lui Pedro. Piept ul
port oricanului t resalt n rit m ul respira iei repezi, sub est ura alb, lucie, a
cm ii de nylon.

Toat via a am regret at c nu m -am fcut chirurg, m ai spuse Abe.


n aceeai clip se auzi o det unt ur. Pedro l vzu pe Bob care t rsese,
cznd iari cu frunt ea n iarb.
Frankie fcu o piruet brusc i inst inct iv i descarc pist olul asupra lui
Bob, care scp dint re deget e arm a, ncrem enind definit iv.
Toat e privirile se ndrept ar nt r-acolo. Num ai Abe rm sese nem icat .
Avusese doar o uoar, o foart e uoar t resrire. Glon ul l lovise n spat e.
Nim eni nu observase acest lucru.
Deodat Abe se clt in. Czu cu fa a naint e. Mna dreapt care inea cu
delicat e e briciul, se abt u n jos, despicnd abdom enul lui Pedro. Abe se
prbui n iarba de la picioarele port oricanului. Picioarele lui fcur o ult im
m icare convulsiv. n acelai t im p, Pedro scp un urlet . Din abdom enul lui
t iat n dou ca un pepene, prinser s se scurg int est inele albe,
nsngerat e, asem enea unor erpi ncolci i nt r-o lupt pe via pe m oart e.
Port oricanul le privea cu ochi dilat a i de groaz.
Abia at unci Frankie i ceilal i oam eni se uit ar napoi la Abe i la Pedro.
Frankie scp o exclam a ie de furie necont rolat . Cu uluit oare iu eal
scoase de sub hain un al doilea pist ol pe care-l a int i asupra lui Charlie
Yale.
Cu aceeai iu eal, Mircea l lovi pest e bra . Glont ele dest inat lui Yale se
pierdu n aer.
Frankie se nt oarse brusc spre Mircea :
De ce nu m lai s-i lichidez pe t ot i bandi ii t ia ? Mircea l privi cu
blnde e :
Avem nevoie de el viu, nu m ort . Trebuie s vorbeasc.
Glasul i se nsprise brusc. Ochii si prinser s arunce scnt ei. Se uit la
Pedro. Sleit de vlag, acest a se ls s cad nt r-o lent m icare de
alunecare de-a lungul zidului. Se prbui asupra lui Abe.
Frankie izbucni nt r-uh plns ist eric, nt ret iat de njurt uri cum plit e la
adresa asasinului lui Abe.
Mircea se ls nt r-un genunchi, lng corpul lui Abe. i lu pulsul. Inim a
ncet ase s m ai bat . Moart ea lui Abe fusese inst ant anee. Murise un om ,
care-l sprijinise cu devot am ent n acest e zile at t de agit at e. Mircea nu-i
fcea iluzii. Abe nu-l servise pe Mircea Palt in, ci pe om ul nt ruchipat de
Mircea Palt in. t ia c i va resim i lipsa. Est e adevrat c lucrurile ncepuser
s se lim pezeasc. Sit ua ia lui Mircea, alias Vincenzo Genovese, avea s se
consolideze n curnd. Criza ns nu era definit iv lichidat . Prin capt urarea lui
William s i a lui Yale, Mircea reuea s se disculpe. Rm neau ns oam enii
care lucrau n um bra lui Yale. Mircea sim ea inst inct iv c exist au asem enea
oam eni. Era evident c Yale nu va vorbi. Mafio ii t iu s-i duc secret ele cu
ei n groap. De acum naint e Mircea va put ea t rece la cea dea doua faz a
lupt ei sale. Nim icirea re elei de t rafican i de st upefiant e care lucra sub
oblduirea Mafiei. Va avea ns de nfrunt at nu num ai prim ejdia de a fi
dem ascat de liderii cunoscu i ai Mafiei, ci m ai ales de oam enii care lucraser
cu Yale i care de acum naint e l vor urm ri pas cu pas.
Se ridic n picioare i se ndrept spre Charlie Yale, care cont inua s st ea
cu m inile n aer.
Pent ru cine ai lucrat , am ice ?
t ia c nt rebarea lui va rm ne fr rspuns. Fcuse t ot ui o ncercare.
Yale l plivi de sus :
Nu n eleg nt rebarea.

Te-am urm rit , Am avut ordin s t e in sub supraveghere.


Landis ? nt reb Mireea.
Da.
i Pedro ? De ce 1-a urm rit pe William s ? Tot din ordinul lui Landis ?
Yale ripost cu afect at nevinov ie
Pedro. Cine e Pedro ? Nu-l cunosc. Mircea zm bi ironic.
Dar pe William s l cunot i ?
Nu.
Pcat , Yale. Ai s nat i n dureri. Ai vzut cezariana lui Pedro. N-a
reuit . Biet ul biat a m urit sub cu it . m i pare ru c nu poat e s- i spun cea sim it . Dar t u ai s ne spui. O s aib grij de ast a Frankie.
La auzul vorbelor lui Mireea, un zm bet de ant icipat sat isfac ie
schim onosi gura lui Frankie.
Las' pe m ine boss. l fac eu s-i blest em e i ceasul n care s-a nscut .
Se plec asupra lui Abe i i, desprinse dint re deget ele-! n epenit e briciul
nclit de snge. Scoase de la piept bat ist a alb i l t erse cu m ult at en ie.
Se uit la Yale.
S-l st erilizez ? Nu cred c Pedro a avut sifilis.
Yale urm rea pregt irile cu prefcut linit e. l ncol ise frica. ncet ineala
eu care Frankie cont inua s t earg briciul, expresia sadic a ochilor si,
privirile bizare pe care i le arunca pe sub sprncene i sporeau nelinit ea. La
nceput ncercase s-i derut eze adversarii print r-un bluff, cre dduse ns
gre. Cunot ea reput a ia lui Genovese. Spera c n ult im ul m om ent va
int erveni o for providen ial care s-l scoat din im pas. Trebuia s ct ige
t im p. Poat e c va apare de undeva paznicul clubului, care s dea alarm a.
Poat e c...
Mircea se nt oarse spre William s, care l privea cu ochii rt ci i, m ri i de
spaim .
Dac, vorbet i, ai sor i s scapi cu via . Alt m int eri... t ii ce t e
at eapt .
William s se uit pe furi la Yale. Om ul acest a i inspira o groaz vecin cu
nebunia. Yale ncercase s-l ucid prin int erm ediul lui Pedro. Pent ru un
m om ent ns, locot enent ul lui Landis era m ai pu in prim ejdios dect
Genovese. O durere lunt ric ascu it l fcu s-i m ut e buzele. Poat e c
avea o leziune int ern. William s era ndrgost it de via . Cnd se t rezise din
lein, la volanul aut om obilului priponit n t ejgheaua barului, sim ise o bucurie
necuprins. Acum pent ru el lucrurile se com plicau iari.
Mircea l privi n ochi :
Nu fi prost , William s. Tu le-ai adus aizeci de m ilioane i ei au ncercat
s t e ucid. Dac nu soseam la t im p, m prt eai soart a celor t rei com plici ai
t i.
William s se uit la Mireea, apoi la Chariie Yale. Vorbele lui Genovese nu
erau lipsit e de sens. Yale fcuse t ot ce-i st t use n put in pent ru a-l lichida.
Dar Yale avea prot ect ori put ernici. i de acet i prot ect ori i era fric lui
William s.
Mireea l scut ur de um r :
Vorbet e, William s ! M-ar ndurera s t e dau pe m na oam enilor m ei.
William s arunc o privire piezi la briciul din m n a lui Frankie. Lam a
t ears cont iincios reflect a n sein t eieri m et alice razele lunii. Durerea
ascu it d i n pnt ece se repet , de dat a aceast a m ai put ernic, m ai
fulgert oare.

pierdut put ea s-i fie fat al.


Mr. Genovese, bolborosi el, t erorizat de spect rul agoniei, am nevoie de
un m edic. Snt rnit . Fie- i m il !
Dar ie i-a fost m il de Reggie Lascalzo ? Moart ea se plt et e cu
m oart e.
i ddea seam a c descoperise punct ul slab al lui William s. Insist :
Pcat de t ine. Dac t e-ai vedea cum ar i ! Mi-e t eam c n-ai s apuci
rsrit ul soarelui.
William s i duse m na la abdom enul care l ardea din ce n ce m ai
ngrozit or.
N-am fost dect un execut ant , se vait el. L-am ucis pe Lascalzo,
fiindc nu aveam alt alt ernat iv. Barracuda i Yale au pus t ot ul la cale.
Barracuda ne avea la m n pe t o i pat ru. i pe Mc Coo i pe Flaschm an i pe
Franckfurt er i pe m ine.
i Landis ? nt reb Mircea.
Landis nu era dect un paravan. Event ualele bnuieli t rebuiau s cad
asupra lui. Landis nu are nici un am est ec.
Dar Bolence ?
Nici Bolence nu t ie nim ic. Tot ul a fost regizat de Barracuda i de Yale.
William s gem u iari :
M doare foart e ru. Te im plor, Mr. Genovese. Mircea se nt oarse spre
Luke :
Ia-l cu t ine i du-l la doct orul Hum phrey.
i am int ise c n dosarul Genovese, pe care-I st udiase a Palerm o, figura
i num ele acest ui m edic, n st rnsa legt uri cu Mafia.
William s fcu un pas spre Luke :
nc un m om ent , zise Mircea, oprindu-l cu un sem n. Unde snt ascuni
banii i heroina ?
Grosul se afl n seiful secret din vila lui Barracuda de la Long Island.
Bine, William s. Po i s pleci.
Luke i William s se urcar n Chevrolet -ul care dem ar, pierzndu-se pe
aleea um brit de copaci.
Mircea se napoie la Yale. l m sur cu privirea din cap pn n picioare.
M nt reb ce va spune Landis cnd va afla n ce ncurct ur ai vrut s-l
bagi.
Scoase din buzunar un m agnet ofon m inuscul.
Declara iile lui William s snt nregist rat e pe band. Mine banda ast a l
va delect a pe m arele boss. S vedem ce ai s rspunzi. Ai put ea s-m i
sat isfaci o curiozit at e ? Care est e rolul lui Benjy n afacerea ast a ?
Charlie Yale i pierduse t ot sngele rece. Dest inuirile lui William s il
doborser. i ddea seam a c sor ii si de a m ai iei cu fa a curat se
reduseser la zero. Era pierdut . Definit iv pierdut . Trebuia s ncerce a-i
m inim aliza responsabilit at ea, aruncnd t oat vina n spinarea lui Barracuda.
Benjy a fost cum prat de Barracuda, rost i el dup o ult im ezit are.
Deci Bolence ?...
E n afara acest ei afaceri, declar el. Respira greu, ca i cnd o m are
povar i-ar fi apsat piept ul.
i eu am fost la m na lui Barracuda, cont inu Yale, care alunecase pe
povrniul dest inuirilor. Aflase ignorez sursa c m i nsuisem , nu de
m ult , o sum de bani din casa organiza iei. M-a ant ajat , silindu-m s int ru
n slujba sa. Aa am ajuns s lucrez pent ru el.

Dac m aju i, Mr. Genovese, snt gat a s m ai spun i alt ele despre
Barracuda.
Mircea ncerc un sim m nt de int ens sat isfac ie. Ct igase part ida. Se
nt oarse spre oam enii si,
Lua i-l, porunci el. Ne napoiem la New York.
*
* *
Mircea i m uie buzele n paharul cu vin alb, de un parfum i o savoare
fr rival.
Mat re d'hot el-ul eu nf iare arist ocrat ic de am basador se nclin
cerem onios.
Cht eau la Tour Blanche 1946, declar el cu solem nit at e, ca i cnd ar
fi rost it o incant a ie adresat zeilor.
Excelent , recunoscu Mircea cu t onul ferm al unui cunosct or rafinat .
Privirile lui se plim bar cu splendid nepsare prin som pt uoasa sal a
rest aurant ului Em pire-Roofs, am enajat la et ajul apt ezeci al unui zgrie-nori
din Mid-Town.
n jurul m eselor m prt iat e cu st udiat neornduial n jurul plat oului de
dans, chelnerii n frac evoluau cu t cut eficien , purt nd pe t vi de argint
preparat e culinare de nalt clas. Sm okingurile albe i negre, t oalet ele de
sear, bijut eriile, decora ia floral, sfenicele cu lum inri creau o am bian
de lux i bun dispozi ie.
Mircea gust profit erolul de ciocolat . Se arm oniza perfect cu vinul dulce.
Ce am panie ne-ai pregt it , Georges ? nt reb jovial Jack Bolence,
dup ce-i degust vinul din pahar.
Veuve Cliquot 1912, replic m at re d'hot el-ul cu profesional gravit at e.
Cea m ai pre ioas am panie din pivni ele noast re.
Bolence se nt oarse spre Mircea :
Vom dest upa ct eva st icle cu cea m ai pre ioas am panie, n cinst ea
celui m ai pre uit priet en, Charlie Accardo.
Bravo ! exclam Ant inous n culm ea ent uziasm ului. Buse cam m ult i
lim ba ncepuse s i se m plet iceasc. Ct eva t inere dansat oare, care le
ineau com panie
exem plare superbe alese dint r-o m ie bt ur din palm e, spre a ine
isonul brba ilor.
Mircea era uluit de ndrzneala lui Bolence, care oferea un dineu
pant agruelic n cel m ai luxos i exclusivist rest aurant din New York, pent ru a
srbt ori succesul priet enului su Chariie Accardo alias Vincenzo
Genovese care t erm inase prin a-i dem asca dum anii i a-i spla
reput a ia de acuza iile ce i se aduseser de ct re acet ia.
Mat re d'hot el-ul, care cunot ea prea bine faim a lui Bolence i a lui
Ant inous, se com port a fa de ei cu acelai respect cu care ar fi servit un cap
ncoronat . Pn i pat ronul rest aurant ului venise la m asa lor, spre a le ura
slugarnic o sear plcut .
edin a secret a consiliului Mafiei se ncheiase cu un adevrat t rium f
pent ru Vincenzo Genovese. Dat orit lui, pest e apt ezeci de ini, im plica i n
com plot ul lui Sam y Barracuda, fuseser capt ura i i at ept au s apar n
fa a t ribunalului organiza iei. Dar acest e rezult at e fuseser ob inut e dup
lupt e serioase nt re cele dou t abere. Czuser m or i i de o part e i de alt a.
Mircea era convins c poli ia n-ar fi reuit s fac o cur enie at t de

Doi chelneri aduser am pania sub direct a supraveghere a m at re


d'hot el- ului care um plu personal paharele.
n clipa n care Jack Bolenee i ncheia t oast ul, apru prim ul su secret ar,
care-i aducea un ziar de sear cu o t ire de ult im or la subsolul prim ei
pagini.
Grav accident de aut om obil la Long Island Sound. O lim uzin Chrysler
Im perial, la bordul creia se aflau cunoscu ii oam eni de afaceri Sam y
Goldauer i frat ele acest uia Larry, s-a prbuit n East River n urm a unei
m anevre greit e. Cei doi pasageri i-au pierdut via a."
Bolence t erm in lect ura art icolului, apoi se plec spre Mircea :
Ce elegant lucrm noi, i vorbi el aproape n oapt , spre a nu fi auzit i
de t inerele invit at e. Just i ia am erican i-ar fi prjit pe scaunul elect ric. Noi leam asigurat o m oart e onorabil, cu art icole la loc de cinst e n m area pres.
S se m ai spun c nu snt em civiliza i.
Mircea cit i inform a ia. Dar Ant inous refuz s-i arunce ochii asupra ei.
Declar c nu-l int ereseaz.
Bolence vru s rest it uie ziarul secret arului, dar acest a i indic discret o
inform a ie t elegrafic, publicat t ot n pagina nt ia, dar n ext rem it at ea de
sus.
Capt urarea unui m are grup de t rafican i de st upefiant e care dist ribuiau
m arijuana, opiu i heroin nt r-o serie de cluburi din Brooklyn frecvent at e de
t ineret . Pent ru m om ent poli ia pst reaz discre ie n legt ur cu aceast
senza ional capt ur."
Cine dracu o fi vorbit ? Inapoie ziarul. Ia-l de aici. Nu vreau s-m i st ric
seara.
Ce s-a m ai nt m plat ? nt reb Ant inous.
Mici necazuri. Ai t ot t im pul s le afli, zise Bolence.
De acord, replic Ant inous. Discut m m ine despre ele.
Secret arul voi s se ret rag, dar dup o scurt ezit are zbovi n preajm a
lui Mircea.
Ar m ai fi ceva, care l int ereseaz m ai m ult pe Mr. Arccado.
Spune-i lui, zise Bolence.
Mai naint e ca secret arul s fi apucat s dea urm are dispozi iei efului
su, un brbat nt re dou vrst e, plin la corp, cu ochi rzt ori i obraz buclat
se apropie voios de Mircea.
Palt in ! Mircea Palt in ! Ce e cu t ine aici la Nev York ? Te t iam la
Rom a ! Noul venit vorbise n cea m ai curat rom neasc. Mircea t resri. i
rect ig ns im ediat cum pt ul Rspunse n englezet e :
Pardon ? Nu n eleg.
Brbat ul fcu o m ut r uluit . Replic t ot n englezet e.
V-am confundat . V rog s m iert a i. Salut st ingherit i se ret rase.
Bolence l urm ri ct eva clipe cu privirea.
nt ot deauna m -au agasat t ipii t ia aiuri i... i goli cupa de am panie.
Hai s dansm , Minnie ! se adres el uneia dint re t inerele nso it oare.
Clt inndu-se uor, dup liba iunile sale repet ale pe alt arul lui Bachus, o
lu de bra i o conduse pe plat oul de dans.
Secret arul lui Bolence se plec la urechea lui Mircea :
Acum o or poli ia a ridicat t oat e regist rele ascunse de Abe.
Im posibil ! exclam Mircea, adopt nd un aer de profund const ernare.
Num ai el i cu m ine cunot eam t ocul unde erau depozit at e. Am s m ocup
personal de aceast chest iune.

Lui Jack am s-i vorbesc eu despre t reaba ast a. Po i s pleci, zise


Mircea.
Secret arul se nclin i prsi rest aurant ul. Mircea i aprinse gndit or o
igar. Trebuia s grbeasc lucrurile.
*
* *
Jack Bolence se t rezi din som n. Soarele, disc de aram a incandescent , se
ridicase deasupra orizont ului, nt rezrindu-se prin dant elria zgrie-norilor
din Manhat t an, profila i pe East -River. n dorm it orul som pt uos o lum in cald
aurea pere ii t apet a i cu m t ase i m obilierul Louis-Philippe.
Jack Bolence i sim ea gura am ar. Inevit abilele consecin e ale
fest inurilor de cai'e nu se put ea lipsi. Banchet ul din ajun fusese foart e reuit .
Cu excep ia vet ilor neplcut e din ziar, pet recerea sat isfcuse pe t o i
convivii.
i fugi gndul la Barracuda. Biet ul Barracuda. Zcea acum pe un cat afalc,
at ept ndu-i nm orm nt area. O nm orm nt are care avea s se desfoare cu
o pom p dest inat s arunce praf n ochii lum ii.
Apoi i revenir n m int e grupul de fet e frum oase care le inuse com pania.
Frum oas era via a. n seara din ajuns Ant inous i Vincenzo fuseser de o
exuberan i n descript ibil.
Deodat Bolenee i ncre i sprncenele. i am int i de t ipul care se
apropiase de Vincent rost ind un num e ciudat : Pal... Palt on... Palt in... Da,
Palt in !
Bolenee se scarpin n cret et . Unde m ai auzise el num ele st a ?
Sri din pat . i arunc pe um eri un halat i se repezi n biroul de alt uri.
Deschise un seif ascuns dup un t ablou de Chagal i scoase din el un t eanc
de ziare, pe care ncepu s le rsfoiasc unul ct e unul. Se opri la o gazet
it alieneasc pe care o desfcu la pagina doua. Acolo, n part ea de sus, o
inform a ie era ncadrat cu un creion rou.
n gara Mont e San Viaggio, n urm a unui accident de t ren i-a gsit
m oart ea rom ancierul Mircea Palt in, care se afla n t recere spre Palerm o,
venind de la Rom a."
Bolence confrunt dat ele. n aceeai zi i cu acelai t ren, clt orise de la
Rom a la Palerm o Vincenzo Genovese. Explica ia era lim pede. Ruinos de
lim pede. njur furios. Se repezi la t elefon. Form num rul noii reedin e de
la Port Chest er a lui Vincenzo Genovese, sau a aceluia care se ascundea sub
acest num e. i acest personaj nu put ea fi dect Mircea Palt in.
i rspunse Frankie.
Hello ! Jackie Bolenee la t elefon. Vreau s vorbesc cu Chariie.
Mr. Accardo doarm e Nu pot s-l deranjez.
Cheam -l, t e rog, t rebuie s-i fac o com unicare urgent .
Bine. Un m om ent .
Bolenee at ept a plin de nervi, ron indu-i unghiile, i rspunse t ot vocea
lui Frankie.
Regret , Mr. Accardo nu se afl n dorm it orul su. Pat ul e neat ins.
Bolence ls t elefonul s cad n furc. Ridic recept orul i form alt num r.
Johnny ! Vorbet e Bolence. D alarm general. Toat e grile, port urile
i aeroport urile de pe nt reg t erit oriul St at elor Unit e s fie puse sub cont rol.
Charlie Accardo t rebuie re inut cu orice pre . Term inat .

ascult a cu un aer de beat it udine acordurile pline, grave, ale sim foniei a V-a
de Beet hoven. Dest inul i fusese favorabil. Dincolo de ferest rele cabinei se
zrea siluet a Manhat t anului nvluit n pcla aurie a dim ine ii. St at uia
Libert ii i nl a spre cer facla cu flcri de m et al.

Sf r i t