Sunteți pe pagina 1din 32

LE GEA

finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale


nr. 181 din 25.07.2014
Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 08.08.2014

***
C UPR IN S
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii


Articolul 2. Sfera de aplicare
Articolul 3. Noiuni de baz
Articolul 4. Finanele publice
Capitolul II
PRINCIPII, REGULI I RESPONSABILITI
Seciunea 1
Principiile bugetare

Articolul 5. Principiul anualitii


Articolul 6. Principiul unitii monetare
Articolul 7. Principiul unitii
Articolul 8. Principiul universalitii
Articolul 9. Principiul balansrii
Articolul 10. Principiul previzibilitii i sustenabilitii
Articolul 11. Principiul performanei
Articolul 12. Principiul transparenei
Articolul 13. Principiul specializrii
Seciunea 2
Regulile bugetar-fiscale

Articolul 14. Obiectivele generale ale politicii bugetar-fiscale


Articolul 15. Regulile privind politica bugetar-fiscal
Articolul 16. Regulile privind soldul bugetului
Articolul 17. Regulile privind impactul financiar
Seciunea 3
Competene i responsabiliti n domeniul finanelor publice

Articolul 18. Rolul Parlamentului


Articolul 19. Rolul Guvernului
Articolul 20. Rolul Ministerului Finanelor
Articolul 21. Rolul autoritilor publice centrale
Articolul 22. Rolul autoritii publice centrale i a instituiei publice responsabile pentru bugetul
asigurrilor sociale de stat

Articolul 23. Rolul autoritii publice centrale i a instituiei publice responsabile pentru fondurile
asigurrii obligatorii de asisten medical
Articolul 24. Rolul autoritilor administraiei publice locale
Articolul 25. Rolul instituiilor bugetare
Capitolul III
BUGETUL PUBLIC NAIONAL
Seciunea 1
Structura bugetului public naional i relaiile interbugetare

Articolul 26. Componentele bugetului public naional


Articolul 27. Clasificaia bugetar
Articolul 28. Veniturile bugetare
Articolul 29. Cheltuielile bugetare
Articolul 30. Sursele de finanare
Articolul 31. Administratorii de bugete
Articolul 32. Relaiile interbugetare
Articolul 33. Relaiile ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat
Articolul 34. Relaiile ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
Articolul 35. Relaiile ntre bugetul de stat i bugetele locale
Seciunea 2
Fondurile de urgen

Articolul 36. Fondul de rezerv i fondul de intervenie ale Guvernului


Articolul 37. Fondul de rezerv al autoritii administraiei publice locale
Seciunea 3
Datoria public

Articolul 38. Plafonul datoriei de stat i plafonul datoriei unitilor administrativ-teritoriale


Articolul 39. Reglementri specifice datoriei publice
Seciunea 4
Investiiile capitale

Articolul 40. Gestionarea investiiilor capitale


Articolul 41. Reglementri specifice investiiilor capitale
Seciunea 5
Bugetele autoritilor/instituiilor bugetare

Articolul 42. Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare


Articolul 43. Veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare
Articolul 44. Resursele aferente proiectelor finanate din surse externe
Articolul 45. Sumele obinute din vnzarea activelor fixe i a bunurilor materiale
Capitolul IV
PROCESUL BUGETAR
Seciunea 1
Anul bugetar i calendarul bugetar

Articolul 46. Anul bugetar


Articolul 47. Calendarul bugetar
Seciunea 2
Elaborarea i aprobarea bugetului

Articolul 48. Cadrul bugetar pe termen mediu


Articolul 49. Limitele macrobugetare pe termen mediu
Articolul 50. Circulara privind elaborarea bugetelor anuale
Articolul 51. Propunerile/proiectele de buget
Articolul 52. Examinarea i consultarea propunerilor/proiectelor de bugete
Articolul 53. Legile bugetare anuale
Articolul 54. Examinarea i adoptarea legilor bugetare anuale
Articolul 55. Deciziile bugetare anuale
Articolul 56. Intrarea n vigoare i publicarea legilor/ deciziilor bugetare anuale
Articolul 57. Bugetul provizoriu
Articolul 58. Repartizarea bugetului adoptat
Articolul 59. Prognozele trimestriale i monitorizarea indicatorilor bugetari
Articolul 60. Redistribuirea alocaiilor bugetare
Articolul 61. Modificarea legii/deciziei bugetare anuale
Seciunea 3
Executarea bugetului

Articolul 62. Contul unic trezorerial


Articolul 63. Executarea de cas a bugetului
Articolul 64. Prognoza i managementul lichiditilor
Articolul 65. ncasrile bugetare
Articolul 66. Gestionarea angajamentelor
Articolul 67. Plile bugetare
Articolul 68. Plile n baza documentelor executorii
Articolul 69. Blocarea alocaiilor bugetare
Articolul 70. ncheierea anului bugetar
Seciunea 4
Evidena contabil i raportarea bugetului

Articolul 71. Evidena contabil n sistemul bugetar


Articolul 72. Rapoartele periodice privind executarea bugetelor
Articolul 73. Rapoartele anuale privind executarea bugetelor
Articolul 74. Rapoartele financiare

Capitolul V
MONITORINGUL FINANCIAR
Articolul 75. Obiectul monitoringului financiar
Articolul 76. Responsabilitatea pentru monitoringul financiar
Capitolul VI
CONTROLUL FINANCIAR I AUDITUL PUBLIC EXTERN

Articolul 77. Controlul financiar public intern


Articolul 78. Inspectarea financiar
Articolul 79. Auditul public extern

Capitolul VII
RESTRICII, PENALITI I RSPUNDEREA JURIDIC
Articolul 80. Restricii i penaliti
Articolul 81. Formele de rspundere juridic

Capitolul VIII
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 82. Intrarea n vigoare i abrogrile
Articolul 83. Prevederi tranzitorii
Articolul 84. Prioritatea legii
Articolul 85. Ajustarea legislaiei n conformitate cu prezenta lege

n scopul asigurrii dezvoltrii durabile a finanelor publice, consolidrii disciplinei bugetarfiscale i asigurrii gestionrii eficiente i transparente a resurselor financiare publice, prezenta lege
organic este adoptat n temeiul prevederilor art.1061 din Constituie, prin angajarea rspunderii
Guvernului fa de Parlament.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
(1) Prezenta lege determin cadrul juridic general n domeniul finanelor publice, n special:
a) stabilete principiile i regulile bugetar-fiscale;
b) determin componentele bugetului public naional i reglementeaz relaiile interbugetare;
c) reglementeaz calendarul bugetar i procedurile generale privind procesul bugetar;
d) delimiteaz competenele i responsabilitile n domeniul finanelor publice.
(2) Actele legislative ce reglementeaz domenii specifice i/sau activitatea unor
autoriti/instituii bugetare, nu vor cuprinde prevederi ce in de elaborarea, aprobarea i executarea
bugetelor, precum i alte proceduri aferente procesului bugetar, acestea fiind obiectul exclusiv al
prezentei legi.
Articolul 2. Sfera de aplicare
Dispoziiile prezentei legi se aplic la elaborarea, aprobarea, executarea, raportarea i controlul
bugetelor i fondurilor (n continuare bugete) componente ale bugetului public naional, precum i
la asigurarea monitoringului financiar al activitii autoritilor/instituiilor publice la autogestiune, a
ntreprinderilor de stat/municipale i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar
public.
Articolul 3. Noiuni de baz
n sensul prezentei legi, se definesc urmtoarele noiuni:
administrator de buget autoritate/instituie bugetar mputernicit cu dreptul de gestionare a
unuia dintre bugetele componente ale bugetului public naional, n conformitate cu competenele i
responsabilitile prevzute de prezenta lege;
administrator de venituri autoritate/instituie bugetar care este mputernicit cu dreptul de
colectare/restituire, eviden i control al ncasrilor la bugetele componente ale bugetului public
naional i care poart responsabilitate pentru corectitudinea calculrii i ncasrii acestora;
alocaie bugetar sum a mijloacelor financiare aprobat n bugete pentru onorarea
angajamentelor bugetare;
angajament obligaiune de plat, asumat de ctre administratorul de buget i/sau de alte
autoriti/instituii bugetare n conformitate cu legislaia;
autoritate/instituie bugetar entitate de drept public care, conform actelor de constituire,
este finanat de la bugetele componente ale bugetului public naional;

autoritate/instituie public la autogestiune entitate de drept public care, potrivit actului


normativ prin care a fost fondat, desfoar activitate necomercial (nonprofit) i activeaz n baza
principiilor de autogestiune;
buget totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare destinate pentru
realizarea funciilor autoritilor publice centrale i locale;
buget al asigurrilor sociale de stat totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de
finanare destinate pentru realizarea funciilor i gestionarea sistemului public de asigurri sociale;
buget al autoritii/instituiei bugetare totalitate a resurselor i a cheltuielilor destinate
pentru implementarea activitilor i sarcinilor statutare ale autoritii/instituiei bugetare;
buget de stat totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare destinate pentru
realizarea funciilor autoritilor publice centrale, cu excepia funciilor proprii sistemului public de
asigurri sociale i sistemului de asigurri obligatorii de asisten medical, precum i pentru
stabilirea relaiilor cu alte bugete;
buget public naional sintez a bugetelor constituite n cadrul sistemului bugetar, cu
excluderea transferurilor interbugetare;
bugete locale totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare destinate pentru
realizarea funciilor autoritilor administraiei publice locale de toate nivelurile;
cadru bugetar pe termen mediu document prin care se stabilesc obiectivele politicii bugetarfiscale i se determin cadrul de resurse i cheltuieli ale bugetului public naional i ale
componentelor acestuia n perspectiva de trei ani;
calendar bugetar plan de activiti aferente procesului bugetar, n care snt stabilite
termenele de realizare a acestora i autoritile responsabile;
cheltuieli bugetare totalitate a plilor aprobate n buget/efectuate de la buget, cu excepia
celor aferente operaiunilor cu activele financiare i cu datoriile bugetului;
clasificaie bugetar sistem unificat de coduri ce grupeaz i sistematizeaz indicatorii
bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea comparabilitii, precum i normele
metodologice de aplicare a acestora;
cont unic trezorerial cont de decontare al Ministerului Finanelor, deschis n sistemul de
eviden contabil al Bncii Naionale a Moldovei, ale crui mijloace pot fi plasate ntr-un cont
bancar sau n mai multe considerate ca un tot ntreg i destinat gestionrii mijloacelor bugetelor
componente ale bugetului public naional;
decalaj temporar de cas insuficien temporar de mijloace bneti, prognozat pentru
unele perioade ale anului bugetar, necesare pentru efectuarea plilor de la bugetele componente ale
bugetului public naional;
decizie bugetar anual act juridic al consiliului local prin care se aprob bugetul local i se
stabilesc reglementri specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv;
finane publice ansamblu al relaiilor economice aferente formrii i administrrii resurselor
bugetelor componente ale bugetului public naional, a datoriei publice i a altor active publice;
fonduri ale asigurrii obligatorii de asisten medical totalitate a veniturilor, a cheltuielilor
i a surselor de finanare destinate pentru realizarea funciilor i gestionarea sistemului de asigurri
obligatorii de asisten medical;
inspectare financiar aciune de control, n baza principiilor transparenei i legalitii, care
constat dac activitatea economico-financiar, operaiunile i tranzaciile snt efectuate n
conformitate cu actele normative;
lege bugetar anual act legislativ prin care se aprob, dup caz, bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i care stabilete
reglementri specifice acestor bugete pentru anul bugetar respectiv;

monitoring financiar proces de selectare, prelucrare i analiz a indicatorilor activitii


economico-financiare a autoritilor/instituiilor publice la autogestiune, a ntreprinderilor de
stat/municipale i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar public;
performan rezultat al activitii autoritilor/instituiilor bugetare ca urmare a
implementrii programelor, exprimat ca impact social-economic sau de alt natur, ca volum de
servicii prestate sau ca eficien a utilizrii resurselor bugetare;
plan de conturi contabile nomenclator sistematizat al codurilor conturilor contabile n
sistemul bugetar i normele metodologice de aplicare a acestora;
politic bugetar-fiscal set de msuri legate de formarea, administrarea i utilizarea
resurselor bugetare pentru realizarea prioritilor de politici economice i sociale;
proces bugetar consecutivitate a activitilor de elaborare, examinare, adoptare, executare i
raportare a bugetelor;
proiect finanat din surse externe ansamblu de activiti finanate din granturi i/sau
mprumuturi acordate Guvernului i/sau autoritilor publice centrale i/sau locale de ctre
organizaiile internaionale i de ctre ali donatori externi pentru atingerea unui obiectiv general
i/sau mai multor obiective specifice;
relaii interbugetare raporturi financiare stabilite ntre componentele bugetului public
naional prin alocarea de mijloace financiare n sum absolut cu titlu definitiv sau condiionat;
repartizare a bugetului proces de distribuire detaliat, conform clasificaiei bugetare, a
alocaiilor bugetare aprobate prin legea/decizia bugetar anual;
responsabilitate bugetar-fiscal form de exercitare a funciilor i competenelor, stabilite de
lege, n procesul de gestionare a finanelor publice, care presupune c politica bugetar-fiscal i
bugetele se elaboreaz, se aprob, se execut i se raporteaz cu respectarea principiilor i a regulilor
stabilite de prezenta lege, precum i n conformitate cu alte norme prevzute de legislaie;
resurse bugetare totalitate a veniturilor i a surselor de finanare ale bugetului;
sistem bugetar sistem de bugete reglementate prin lege, format din bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i bugetele locale;
sistem trezorerial sistem de eviden i monitorizare, prin care se asigur executarea de cas
a ncasrilor bugetelor componente ale bugetului public naional i a plilor bugetului de stat i ale
bugetelor locale, n baza clasificaiei bugetare i a planului de conturi contabile;
sold bugetar diferena dintre veniturile i cheltuielile bugetului. Soldul negativ al bugetului
reprezint deficit, soldul pozitiv excedent, iar soldul zero reprezint echilibru bugetar;
sold bugetar primar diferena dintre veniturile i cheltuielile bugetului, excluznd cheltuielile
pentru plata dobnzilor aferente datoriei de stat/datoriei unitilor administrativ-teritoriale;
sold n cont suma mijloacelor bneti nregistrate n conturile bugetelor;
strategie sectorial de cheltuieli document care stabilete obiectivele i prioritile de
politic sectorial corelate cu volumul resurselor bugetare prognozate/planificate pe termen mediu i
care prevede distribuirea resurselor pe programe n cadrul sectorului;
surse de finanare totalitate a mijloacelor financiare aferente operaiunilor cu activele
financiare i cu datoriile bugetului;
venituri bugetare mijloace financiare aprobate n buget/ncasate la buget, cu excepia celor
aferente operaiunilor cu activele financiare i cu datoriile bugetului.
Articolul 4. Finanele publice
(1) Finanele publice cuprind totalitatea resurselor financiare acumulate n numele statului i
distribuite de ctre stat pentru ndeplinirea funciilor i sarcinilor sale.
(2) n funcie de nivelul de administrare, finanele publice se mpart n finane administrate de
Guvern i finane administrate de autoritile administraiei publice locale.

(3) Autoritile publice centrale i locale asigur gestionarea finanelor publice n conformitate
cu principiile bunei guvernri stabilite prin Legea privind controlul financiar public intern.
Capitolul II
PRINCIPII, REGULI I RESPONSABILITI
Seciunea 1
Principiile bugetare
Articolul 5. Principiul anualitii
Bugetele se aprob pentru o perioad de un an bugetar.
Articolul 6. Principiul unitii monetare
Toate operaiunile de ncasri i pli bugetare se exprim n moned naional.
Articolul 7. Principiul unitii
(1) Toate resursele i cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare se reflect i se efectueaz
exclusiv n/din bugetul de la care se finaneaz.
(2) Resursele i cheltuielile bugetelor formate n cadrul sistemului bugetar se consolideaz n
bugetul public naional.
Articolul 8. Principiul universalitii
(1) Toate resursele i cheltuielile bugetare se reflect n buget n sume brute.
(2) Resursele bugetelor componente ale bugetului public naional snt destinate finanrii
tuturor cheltuielilor prevzute n bugetele respective, fr a stabili relaii ntre anumite tipuri de
resurse i cheltuieli.
Articolul 9. Principiul balansrii
Orice buget trebuie s fie balansat. Cheltuielile bugetare trebuie s fie egale cu veniturile plus
sursele de finanare.
Articolul 10. Principiul previzibilitii i sustenabilitii
Politica bugetar-fiscal i prognozele macrobugetare pe termen mediu, n baza crora se
fundamenteaz bugetele anuale, se elaboreaz n conformitate cu regulile bugetar-fiscale stabilite de
prezenta lege i se actualizeaz periodic pentru a asigura stabilitate macroeconomic i
sustenabilitate finanelor publice pe termen mediu i lung.
Articolul 11. Principiul performanei
(1) Resursele bugetare se aloc i se utilizeaz n mod econom, eficient i eficace, n
concordan cu principiile bunei guvernri.
(2) Bugetele se elaboreaz i se raporteaz pe programe fundamentate pe performan.
Articolul 12. Principiul transparenei
(1) Proiectele de acte normative n domeniul finanelor publice se supun consultrii publice.
(2) Bugetele se elaboreaz, se aprob i se administreaz n mod transparent, avnd la baz:
a) procesul bugetar, bazat pe un calendar bugetar i pe proceduri transparente;
b) roluri i responsabiliti bine definite n procesul bugetar;
c) informaie bugetar cuprinztoare, elaborat i prezentat publicului ntr-o manier clar i
accesibil.
(3) Bugetele aprobate i rapoartele privind executarea lor se fac publice.

Articolul 13. Principiul specializrii


Bugetele se elaboreaz, se execut i se raporteaz n baza unui sistem unic de clasificaie
bugetar.
Seciunea 2
Regulile bugetar-fiscale
Articolul 14. Obiectivele generale ale politicii bugetar-fiscale
Obiectivele generale ale politicii bugetar-fiscale snt:
a) asigurarea disciplinei bugetar-fiscale generale i a stabilitii bugetului public naional pe
termen mediu i lung;
b) asigurarea unui management eficient al datoriei de stat cu meninerea acesteia la un nivel
sustenabil pe termen mediu i lung;
c) dezvoltarea unui cadru bugetar-fiscal previzibil i transparent;
d) optimizarea poverii fiscale i eficientizarea sistemului de administrare fiscal.
Articolul 15. Regulile privind politica bugetar-fiscal
(1) Politica bugetar-fiscal se elaboreaz n concordan cu alte politici convergente i asigur
ca nivelul-limit anual al deficitului bugetului public naional, excluznd granturile, ctre anul 2018,
s nu depeasc 2,5% din produsul intern brut. Depirea nivelului-limit al deficitului bugetului
public naional se permite n condiiile existenei surselor reale de finanare a proiectelor de investiii
capitale finanate din surse externe i a capacitilor de valorificare a acestora.
(2) La stabilirea prioritilor de politici, autoritile publice responsabile asigur consecvena i
continuitatea obiectivelor asumate n contextul cadrului bugetar pe termen mediu.
(3) Derogarea de la regulile stabilite la alin.(1) poate fi admis doar pentru o perioad fix de
cel mult trei ani i doar n caz de:
a) catastrofe naturale i alte situaii excepionale care pun n pericol securitatea naional;
b) declin al activitii economice i/sau dac nivelul inflaiei depete cu 10 puncte
procentuale nivelul prognozat/planificat;
c) apariie a necesitii de acoperire a soldului debitar al fondului general de rezerv al Bncii
Naionale a Moldovei, precum i n caz de criz financiar sistemic, pentru capitalizarea bncilor i
pentru garantarea creditelor de urgen acordate bncilor de ctre Banca Naional a Moldovei.
(4) n cazul situaiilor specificate la alin.(3), Guvernul informeaz Parlamentul despre:
a) motivele care au condiionat derogarea de la regulile politicii bugetar-fiscale;
b) msurile pe care Guvernul intenioneaz s le ntreprind pentru a se conforma din nou
regulilor politicii bugetar-fiscale;
c) termenul n care se planific s se renceap respectarea regulilor politicii bugetar-fiscale.
(5) n perioada aplicrii derogrii, Guvernul raporteaz semestrial Parlamentului despre
evoluia indicatorilor macrobugetari, msurile ntreprinse i pe care planific s le ntreprind pentru
a se conforma regulilor politicii bugetar-fiscale.
Articolul 16. Regulile privind soldul bugetului
(1) Nivelul-limit al soldului bugetar se stabilete prin legile/deciziile bugetare anuale, care
prevd, dup caz, sursele de finanare a deficitului bugetar sau direcionarea excedentului bugetar.
(2) Orice modificare a soldului bugetar se adopt doar prin lege/decizie de modificare a
bugetului.
Articolul 17. Regulile privind impactul financiar

(1) Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor se supun expertizei
financiare n conformitate cu legislaia ce reglementeaz modul de elaborare a actelor normative.
(2) Pe parcursul anului bugetar n curs nu pot fi puse n aplicare decizii care conduc la
reducerea veniturilor i/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dac impactul financiar al acestora nu
este prevzut n buget.
(3) Stabilirea prin alte acte normative dect legea/decizia bugetar anual a unor sume sau cote
procentuale din buget sau din produsul intern brut destinate anumitor domenii, sectoare sau
programe nu se admite.
Seciunea 3
Competene i responsabiliti n domeniul finanelor publice
Articolul 18. Rolul Parlamentului
n domeniul finanelor publice, Parlamentul are urmtoarele competene i responsabiliti de
baz:
a) adopt acte legislative n domeniul finanelor publice;
b) adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz, modificrile i
completrile la legislaie ce rezult din politica bugetar-fiscal;
c) adopt legile bugetare anuale i legile privind modificarea bugetelor;
d) examineaz raportul semianual privind executarea bugetului public naional i a
componentelor acestuia;
e) aprob rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurrilor
sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical.
Articolul 19. Rolul Guvernului
n domeniul finanelor publice, Guvernul are urmtoarele competene i responsabiliti de
baz:
a) exercit conducerea general a activitii executive n domeniul gestionrii finanelor
publice, n conformitate cu principiile i regulile stabilite de prezenta lege;
b) asigur durabilitatea programului de guvernare i a altor documente de politici din punct de
vedere bugetar-fiscal;
c) asigur administrarea datoriei de stat i monitorizarea datoriei publice;
d) aprob cadrul bugetar pe termen mediu i prezint Parlamentului proiectul legii privind
limitele macrobugetare pe termen mediu;
e) aprob i prezint Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, precum i proiectele de
legi privind modificarea bugetelor;
f) adopt hotrri privind redistribuirea alocaiilor n condiiile art.60 alin.(1) lit.a);
g) asigur gestionarea eficient i transparent a fondului de rezerv i a fondului de
intervenie ale Guvernului;
h) prezint Parlamentului rapoarte privind executarea bugetului public naional i a
componentelor acestuia;
i) aprob regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare din cadrul autoritilor
publice;
j) adopt acte normative n scopul implementrii prezentei legi.
Articolul 20. Rolul Ministerului Finanelor
(1) Ministerul Finanelor este autoritatea public central n domeniul finanelor publice i are
urmtoarele competene i responsabiliti de baz:
a) stabilete activitile intermediare ale calendarului bugetar i monitorizeaz implementarea
acestuia, precum i asigur coordonarea general a procesului bugetar;

b) elaboreaz i asigur implementarea politicii bugetar-fiscale n conformitate cu principiile i


regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege;
c) elaboreaz i prezint Guvernului spre aprobare cadrul bugetar pe termen mediu i proiectul
legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu;
d) examineaz propunerile de buget ale autoritilor publice centrale, elaboreaz i prezint
Guvernului proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv i, n caz de necesitate, proiectele de
legi privind modificarea acestuia;
e) examineaz proiectele legilor anuale ale bugetului asigurrilor sociale de stat, fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten medical i sinteza consolidat a proiectelor bugetelor locale,
precum i determin transferurile interbugetare n conformitate cu legislaia;
f) asigur gestionarea mijloacelor financiare ale bugetelor componente ale bugetului public
naional prin contul unic trezorerial i prin alte conturi deschise n Banca Naional a Moldovei i n
instituiile financiare, administreaz bugetul de stat i monitorizeaz executarea celorlalte bugete
componente ale bugetului public naional;
g) organizeaz i asigur funcionarea sistemului trezorerial;
h) particip n Sistemul automatizat de pli interbancare;
i) ntocmete i public rapoarte periodice i anuale privind executarea bugetului de stat,
precum i privind executarea bugetului public naional;
j) administreaz datoria de stat i garaniile de stat, precum i monitorizeaz datoria public;
k) efectueaz monitoringul financiar al autoritilor publice la autogestiune, al ntreprinderilor
de stat i al societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
l) elaboreaz i aprob cadrul metodologic necesar pentru implementarea prezentei legi i a
altor acte normative n domeniul finanelor publice, precum i acord asisten metodologic
autoritilor publice centrale i locale n procesul bugetar;
m) asigur procesul de dezvoltare continu a capacitilor profesionale ale personalului care
activeaz n domeniul finanelor publice;
n) avizeaz proiectele de acte normative cu implicaii financiare asupra bugetelor, precum i
proiectele de acorduri, memorandumuri, protocoale sau alte documente cu caracter financiar,
ncheiate cu alte state sau cu organizaii internaionale;
o) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
(2) Pentru analiza bugetar i analiza perspectivelor n domeniul finanelor publice, Ministerul
Finanelor poate solicita i dispune de orice informaie necesar de la oricare autoritate/instituie
public.
Articolul 21. Rolul autoritilor publice centrale
(1) n domeniul finanelor publice, autoritile publice centrale au urmtoarele competene i
responsabiliti de baz:
a) organizeaz sistemele de planificare, executare, eviden contabil i raportare a bugetului
n cadrul autoritii publice respective i, dup caz, n cadrul instituiilor bugetare din subordine;
b) elaboreaz, aprob, asigur implementarea i raporteaz strategiile sectoriale de cheltuieli;
c) stabilete prioritile de politic sectorial i asigur conformitatea strategiilor sectoriale de
cheltuieli cu documentele de planificare strategic i cu limitele de cheltuieli prognozate/aprobate n
buget;
d) asigur repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale bugetului
public naional i pe autoriti publice centrale, n cadrul sectorului de care este responsabil, inclusiv
determin transferurile cu destinaie special de la bugetul de stat la bugetele locale;
e) prezint Ministerului Finanelor propuneri pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen
mediu i a proiectului legii bugetului de stat, rapoarte financiare, rapoarte de performan, alte

rapoarte i informaii necesare pentru elaborarea rapoartelor prevzute de prezenta lege, fiind
responsabile de prezentarea n termen i corectitudinea informaiilor prezentate;
f) particip la argumentarea i promovarea proiectului cadrului bugetar pe termen mediu i a
legii anuale a bugetului de stat, precum i a rapoartelor privind executarea bugetului de stat, inclusiv
privind performana n cadrul programelor pe domeniile de competen;
g) asigur repartizarea i aprob limitele de alocaii bugetare anuale i indicatorii de
performan pentru instituiile din subordine i monitorizeaz performanele financiare i
nefinanciare ale acestora;
h) asigur publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli i a bugetelor anuale pe domeniile de
competen, precum i a rapoartelor privind implementarea acestora;
i) asigur gestionarea alocaiilor bugetare i administrarea patrimoniului public, n
conformitate cu principiile bunei guvernri;
j) monitorizeaz activitatea instituiilor publice la autogestiune pentru care au calitatea de
fondator, precum i a ntreprinderilor de stat i a societilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat care activeaz n domeniul de competen;
k) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
(2) Pentru realizarea atribuiilor prevzute la alin.(1), organele centrale de specialitate ale
administraiei publice conlucreaz cu alte autoriti publice centrale i locale, care, la rndul lor, snt
obligate s colaboreze i s prezinte orice informaie necesar autoritii publice de specialitate.
Articolul 22. Rolul autoritii publice centrale i a instituiei publice responsabile pentru
bugetul asigurrilor sociale de stat
(1) n domeniul finanelor publice, autoritatea public central n domeniul proteciei sociale
are urmtoarele competene i responsabiliti de baz:
a) elaboreaz politicile n domeniul asigurrilor sociale de stat i asistenei sociale i prezint
Ministerului Finanelor, n baza propunerilor Casei Naionale de Asigurri Sociale, prognoze ale
bugetului asigurrilor sociale de stat i alte informaii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe
termen mediu;
b) prezint i promoveaz, n procesul consultrilor cu Ministerul Finanelor, Guvernul i cu
Parlamentul, proiectul legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv i, n caz de
necesitate, proiecte de legi privind modificarea bugetului n cauz;
c) monitorizeaz i analizeaz executarea bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i
performana n cadrul programelor;
d) nainteaz Guvernului propuneri n vederea asigurrii stabilitii financiare a sistemului
public de asigurri sociale;
e) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
(2) n domeniul finanelor publice, Casa Naional de Asigurri Sociale are urmtoarele
competene i responsabiliti de baz:
a) elaboreaz i prezint autoritii publice centrale n domeniul proteciei sociale prognoze ale
bugetului asigurrilor sociale de stat i alte informaii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe
termen mediu;
b) ntocmete i prezint autoritii publice centrale n domeniul proteciei sociale proiectul
legii anuale a bugetului asigurrilor sociale de stat i, n caz de necesitate, propuneri de modificare a
bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i furnizeaz informaiile necesare pentru
fundamentarea acestora;
c) particip n procesul de consultare i promovare a proiectului legii anuale a bugetului
asigurrilor sociale de stat la Ministerul Finanelor, Guvern i Parlament;
d) administreaz bugetul asigurrilor sociale de stat i implementeaz programele n
conformitate cu obiectivele i indicatorii de performan asumai;

e) asigur gestionarea mijloacelor bugetului asigurrilor sociale de stat i administrarea


patrimoniului public aflat n gestiune, n conformitate cu principiile bunei guvernri;
f) prezint Guvernului, autoritii publice centrale n domeniul proteciei sociale i
Ministerului Finanelor rapoarte privind executarea bugetului asigurrilor sociale de stat, inclusiv
privind performana n cadrul programelor, i asigur publicarea acestora;
g) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
Articolul 23. Rolul autoritii publice centrale i a instituiei publice responsabile pentru
fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
(1) n domeniul finanelor publice, autoritatea public central n domeniul ocrotirii sntii
are urmtoarele competene i responsabiliti de baz:
a) elaboreaz politica n domeniul asigurrii obligatorii de asisten medical i prezint
Ministerului Finanelor, n baza propunerilor Companiei Naionale de Asigurri n Medicin,
prognoze ale fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i alte informaii necesare pentru
elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
b) prezint i promoveaz, n procesul consultrilor cu Ministerul Finanelor, Guvernul i cu
Parlamentul, proiectul legii fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv
i, n caz de necesitate, proiecte de legi privind modificarea fondurilor asigurrii obligatorii de
asisten medical;
c) monitorizeaz i analizeaz executarea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical, precum i performana n cadrul programelor;
d) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
(2) n domeniul finanelor publice, Compania Naional de Asigurri n Medicin are
urmtoarele competene i responsabiliti de baz:
a) elaboreaz i prezint autoritii publice centrale n domeniul ocrotirii sntii prognoze ale
fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i alte informaii necesare pentru elaborarea
cadrului bugetar pe termen mediu;
b) ntocmete i prezint autoritii publice centrale n domeniul ocrotirii sntii proiectul
legii anuale a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i, n caz de necesitate, propuneri
de modificare a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, precum i furnizeaz
informaiile necesare pentru fundamentarea acestora;
c) particip n procesul de consultare i promovare a proiectului legii anuale a fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten medical la Ministerul Finanelor, Guvern i Parlament;
d) administreaz fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i implementeaz
programele n conformitate cu obiectivele i indicatorii de performan asumai;
e) asigur gestionarea mijloacelor fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i
administrarea patrimoniului public aflat n gestiune, n conformitate cu principiile bunei guvernri;
f) prezint Guvernului, autoritii publice centrale n domeniul ocrotirii sntii i
Ministerului Finanelor rapoarte privind executarea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical, inclusiv privind performana n cadrul programelor, i asigur publicarea acestora;
g) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
Articolul 24. Rolul autoritilor administraiei publice locale
(1) n domeniul finanelor publice, autoritile administraiei publice locale au urmtoarele
competene i responsabiliti de baz:
a) elaboreaz, aprob i administreaz bugetele locale cu respectarea principiilor i regulilor
stabilite de prezenta lege i n conformitate cu legislaia privind finanele publice locale;
b) elaboreaz prognoze bugetare i ntreprind, n limitele competenelor, msuri pentru
creterea bazei fiscale i asigurarea sustenabilitii bugetelor locale pe termen mediu i lung;

c) nainteaz, prin intermediul asociaiilor reprezentative ale autoritilor administraiei publice


locale, propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale i a politicilor sectoriale, precum i particip
la consultrile privind relaiile interbugetare;
d) conlucreaz cu autoritile publice centrale i implementeaz la nivel local programele i
politicile cuprinse n documentele de planificare strategic de nivel naional;
e) public bugetele locale i rapoartele privind executarea acestora, inclusiv privind
performana n cadrul programelor la nivel local;
f) asigur gestionarea resurselor bugetare i administrarea patrimoniului public, n
conformitate cu principiile bunei guvernri;
g) efectueaz monitoringul financiar al instituiilor publice la autogestiune, al ntreprinderilor
municipale i al societilor comerciale n care autoritile administraiei publice locale au calitatea
de fondator sau dein cota majoritar n capital social.
(2) Alte competene specifice ale autoritilor administraiei publice locale snt prevzute de
legislaia privind finanele publice locale i de alte acte normative.
Articolul 25. Rolul instituiilor bugetare
n domeniul finanelor publice, instituiile bugetare au urmtoarele competene i
responsabiliti de baz:
a) elaboreaz i prezint propuneri de buget;
b) repartizeaz limitele de alocaii bugetare conform clasificaiei bugetare;
c) colecteaz venituri n condiiile art.43;
d) i asum angajamente bugetare i efectueaz cheltuieli n scopurile i n limitele alocaiilor
bugetare;
e) implementeaz i raporteaz programele n conformitate cu obiectivele i indicatorii de
performan asumai;
f) asigur gestionarea alocaiilor bugetare i administrarea patrimoniului public, n
conformitate cu principiile bunei guvernri;
g) public bugetele i rapoartele privind executarea acestora, inclusiv privind performana n
cadrul programelor;
h) exercit alte competene i responsabiliti prevzute de legislaie.
Capitolul III
BUGETUL PUBLIC NAIONAL
Seciunea 1
Structura bugetului public naional i relaiile interbugetare
Articolul 26. Componentele bugetului public naional
(1) Bugetul public naional cuprinde:
a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurrilor sociale de stat;
c) fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical;
d) bugetele locale.
(2) Bugetele menionate la alin.(1) lit.a)c) formeaz bugetul consolidat central.
(3) Bugetele locale cuprind bugetele locale de nivelul nti (bugetele satelor/comunelor,
oraelor/municipiilor, cu excepia municipiilor Chiinu i Bli) i bugetele locale de nivelul al
doilea (bugetele raionale, bugetul central al unitii teritoriale autonome Gguzia, bugetele
municipale Bli i Chiinu), care n ansamblu formeaz bugetul consolidat local.
Articolul 27. Clasificaia bugetar

(1) Bugetele se structureaz conform clasificaiei bugetare, care se constituie din:


a) clasificaia organizaional;
b) clasificaia funcional;
c) clasificaia programelor;
d) clasificaia economic;
e) clasificaia surselor.
(2) Structura componentelor clasificaiei bugetare i metodologia de aplicare se aprob de
ctre Ministerul Finanelor i se public.
Articolul 28. Veniturile bugetare
(1) Veniturile bugetare se formeaz din:
a) impozite i taxe;
b) contribuii de asigurri sociale de stat i prime de asigurri obligatorii de asisten medical;
c) granturi pentru susinerea bugetului i pentru proiectele finanate din surse externe;
d) alte venituri prevzute de legislaie.
(2) Tipurile i cotele impozitelor, taxelor i altor venituri bugetare, modul de administrare a
acestora, precum i delimitarea lor ntre componentele bugetului public naional se stabilesc i se
reglementeaz de Codul fiscal i de alte acte legislative.
Articolul 29. Cheltuielile bugetare
(1) Cheltuielile bugetare snt determinate de alocaiile bugetare specificate n legile/deciziile
bugetare anuale i includ cheltuieli de personal, prestaii sociale, cheltuieli de bunuri i servicii,
subvenii i transferuri, dobnzi, cheltuieli destinate formrii activelor fixe i alte cheltuieli prevzute
de legislaie.
(2) Cheltuielile bugetare se efectueaz doar prin intermediul autoritilor/instituiilor bugetare.
(3) Delimitarea cheltuielilor ntre componentele bugetului public naional se efectueaz n
funcie de competenele i responsabilitile financiare prevzute de legislaie.
Articolul 30. Sursele de finanare
Sursele de finanare se formeaz din:
a) operaiuni cu mprumuturi;
b) operaiuni aferente vnzrii i privatizrii patrimoniului public;
c) operaiuni cu soldurile n conturile bugetului;
d) alte operaiuni cu activele financiare i cu datoriile bugetului.
Articolul 31. Administratorii de bugete
(1) Bugetul de stat se administreaz de ctre Ministerul Finanelor.
(2) Bugetul asigurrilor sociale de stat se administreaz de ctre Casa Naional de Asigurri
Sociale.
(3) Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical se administreaz de ctre Compania
Naional de Asigurri n Medicin.
(4) Bugetele locale se administreaz de ctre autoritile executive locale.
Articolul 32. Relaiile interbugetare
Bugetele componente ale bugetului public naional se administreaz independent unul de altul
i pot fi angajate n relaii interbugetare n conformitate cu art.3335.
Articolul 33. Relaiile ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat
(1) Relaiile ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat se realizeaz prin:

a) transferuri cu destinaie special pentru acordarea prestaiilor sociale i pentru alte cheltuieli
care, potrivit legislaiei n vigoare, se suport de la bugetul de stat prin intermediul bugetului
asigurrilor sociale de stat;
b) transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienei veniturilor bugetului
asigurrilor sociale de stat, n cazul n care resursele bugetului asigurrilor sociale de stat nu acoper
cheltuielile acestuia.
(2) Volumul transferurilor menionate la alin.(1) se stabilete n conformitate cu legislaia n
domeniul proteciei sociale.
Articolul 34. Relaiile ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten
medical
(1) Relaiile ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical se
realizeaz prin transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea obligatorie de asisten medical a
categoriilor de persoane pentru care, conform legislaiei, Guvernul are calitatea de asigurat, precum
i prin alte transferuri cu destinaie special pentru implementarea unor programe de sntate.
(2) Volumul transferurilor menionate la alin.(1) se stabilete n conformitate cu legislaia ce
reglementeaz sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical, precum i cu alte acte normative
n domeniul ocrotirii sntii.
Articolul 35. Relaiile ntre bugetul de stat i bugetele locale
(1) Relaiile ntre bugetul de stat i bugetele locale se realizeaz prin:
a) transferuri cu destinaie general;
b) transferuri cu destinaie special.
(2) Mecanismul, criteriile i modul de stabilire a transferurilor interbugetare se reglementeaz
de legislaia privind finanele publice locale i de alte acte normative.
Seciunea 2
Fondurile de urgen
Articolul 36. Fondul de rezerv i fondul de intervenie ale Guvernului
(1) Prin legea bugetar anual n cadrul bugetului de stat pot fi create:
a) fondul de rezerv pentru finanarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului
bugetar i care nu au fost posibil de anticipat i, respectiv, de prevzut n bugetul aprobat;
b) fondul de intervenie pentru finanarea cheltuielilor urgente legate de nlturarea
consecinelor calamitilor naturale, n caz de epidemii, precum i n alte situaii excepionale.
(2) Fondul de rezerv i fondul de intervenie se administreaz n baza regulamentelor
aprobate de Guvern.
(3) Pe parcursul anului bugetar, volumul aprobat al fondului de intervenie poate fi suplimentat
cu donaii ale persoanelor fizice i juridice, oferite pentru scopurile menionate la alin.(1) lit.b).
Articolul 37. Fondul de rezerv al autoritii administraiei publice locale
(1) Prin decizia bugetar anual n cadrul bugetului local poate fi creat fondul de rezerv
pentru finanarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar i care nu au fost
posibil de anticipat i, respectiv, de prevzut n bugetul aprobat.
(2) Fondul de rezerv al autoritii administraiei publice locale se administreaz n baza unui
regulament aprobat de consiliul local.
Seciunea 3
Datoria public
Articolul 38. Plafonul datoriei de stat i plafonul datoriei unitilor administrativ-teritoriale

(1) Plafonul datoriei de stat i cel al garaniilor de stat la sfritul anului bugetar se aprob prin
legea bugetului de stat pe anul respectiv.
(2) Plafonul datoriei unitilor administrativ-teritoriale i cel al garaniilor autoritilor
administraiei publice locale la sfritul anului bugetar se aprob prin decizia bugetar pe anul
respectiv, n condiiile Legii privind finanele publice locale.
Articolul 39. Reglementri specifice datoriei publice
Procedurile i responsabilitile privind formarea, aprobarea, administrarea i raportarea
datoriei de stat, datoriei unitilor administrativ-teritoriale, a ntreprinderilor de stat/municipale i a
societilor comerciale cu capital integral sau majoritar public se stabilesc prin legislaia care
reglementeaz datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat i prin alte acte normative.
Seciunea 4
Investiiile capitale
Articolul 40. Gestionarea investiiilor capitale
(1) Cheltuielile pentru investiiile capitale finanate de la buget se planific, se execut i se
raporteaz ca parte integrant a bugetului respectiv, cu respectarea procedurilor bugetare stabilite de
prezenta lege.
(2) Cheltuielile pentru proiectele de investiii capitale se includ n buget doar dac au fost
respectate procedurile de pregtire a acestora, avnd la baz rezultatele evalurii tehnico-economice,
analiza cost-eficacitate i alte analize de fundamentare.
(3) Alocarea resurselor pentru investiii capitale se efectueaz n conformitate cu urmtoarele
principii:
a) alocarea preponderent a resurselor pentru finalizarea proiectelor n curs de desfurare;
b) proiectele noi de investiii capitale trebuie s rezulte din prioritile Guvernului/autoritilor
administraiei publice locale, prevzute n documentele de planificare strategic.
(4) Autoritile publice centrale i locale asigur implementarea proiectelor de investiii
capitale din domeniile de competen, le monitorizeaz i raporteaz privind gradul de implementare
i performana acestora.
Articolul 41. Reglementri specifice investiiilor capitale
Cadrul metodologic privind modul de pregtire, evaluare, aprobare, implementare i raportare
a proiectelor de investiii capitale, precum i responsabilitile de gestionare a acestora se
reglementeaz de ctre Guvern.
Seciunea 5
Bugetele autoritilor/instituiilor bugetare
Articolul 42. Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare
(1) Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare se finaneaz din:
a) veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare;
b) resursele proiectelor finanate din surse externe;
c) veniturile generale i sursele de finanare ale bugetului de la care se finaneaz
autoritatea/instituia bugetar respectiv.
(2) Autoritatea/instituia bugetar se finaneaz de la un singur buget.
(3) Cheltuielile autoritilor/instituiilor bugetare se aprob, se execut i se raporteaz fr
divizare pe surse de acoperire.
Articolul 43. Veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare
(1) Veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare se constituie din:

a) venituri de la efectuarea lucrrilor i prestarea serviciilor contra plat;


b) chiria sau darea n arend a patrimoniului public;
c) donaii, sponsorizri i alte mijloace bneti intrate legal n posesia autoritilor/instituiilor
bugetare.
(2) Nomenclatorul lucrrilor i serviciilor contra plat efectuate i/sau prestate de ctre
autoritile/instituiile bugetare i mrimea tarifelor la servicii se stabilesc de ctre Guvern sau, dup
caz, de ctre autoritile administraiei publice locale, n funcie de bugetul de la care se finaneaz
autoritatea/instituia bugetar.
(3) Veniturile colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare se utilizeaz, alturi de
veniturile generale i sursele de finanare, pe msura ncasrii lor pentru finanarea cheltuielilor
aprobate n bugetele acestora, fr a fi condiionate pentru anumite cheltuieli.
(4) Dac pe parcursul anului bugetar autoritile/instituiile bugetare colecteaz venituri peste
volumul aprobat, veniturile ce depesc volumul aprobat se utilizeaz pentru finanarea cheltuielilor
n volumul aprobat.
(5) Dac pe parcursul anului bugetar autoritile/instituiile bugetare colecteaz venituri n
volum mai mic dect cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli n volum diminuat cu suma
respectiv a veniturilor nencasate.
(6) Veniturile cu destinaie, instituite prin acte legislative cu caracter special (fondurile
speciale), se direcioneaz integral ctre programele corespunztoare de cheltuieli.
Articolul 44. Resursele aferente proiectelor finanate din surse externe
(1) Resursele aferente proiectelor finanate din surse externe se administreaz n conformitate
cu prevederile acordurilor respective, n limitele alocaiilor bugetare aprobate.
(2) Mijloacele bneti prevzute la alin.(1) neutilizate pn la data ncheierii anului bugetar
snt accesibile pentru utilizare n aceleai scopuri n anul bugetar urmtor doar dac acestea snt
prevzute n bugetele corespunztoare.
Articolul 45. Sumele obinute din vnzarea activelor fixe i a bunurilor materiale
(1) Sumele provenite din vnzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate n urma
demontrii i dezmembrrii acestora, precum i din vnzarea bunurilor materiale, care aparin
autoritilor/instituiilor bugetare, se ncaseaz la bugetul de la care acestea se finaneaz.
(2) Modul de comercializare a activelor fixe i a altor bunuri materiale ale
autoritilor/instituiilor bugetare se stabilete de Guvern.
Capitolul IV
PROCESUL BUGETAR
Seciunea 1
Anul bugetar i calendarul bugetar
Articolul 46. Anul bugetar
Anul bugetar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie.
Articolul 47. Calendarul bugetar
(1) La nivel central, principalele activiti i termene-limit ale calendarului bugetar snt:
a) Guvernul aprob cadrul bugetar pe termen mediu i prezint Parlamentului proiectul legii
privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, proiectul legii pentru
modificarea unor acte legislative pn la 1 iunie;

b) Parlamentul adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz,
modificri i completri la legislaie ce rezult din politica bugetar-fiscal pe anul urmtor pn la
15 iulie;
c) Guvernul prezint Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului public
naional i a componentelor acestuia pe anul bugetar n curs pn la 15 august;
d) Guvernul aprob i prezint Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul urmtor
pn la 15 octombrie;
e) Parlamentul adopt legile bugetare pe anul urmtor pn la 1 decembrie;
f) Ministerul Finanelor, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de
Asigurri n Medicin ntocmesc i prezint spre auditare Curii de Conturi rapoartele anuale privind
executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor
obligatorii de asisten medical pn la 15 aprilie a anului urmtor anului bugetar ncheiat;
g) Curtea de Conturi efectueaz auditul rapoartelor anuale privind executarea bugetului de
stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical
pentru anul bugetar ncheiat i prezint raportul de audit Guvernului pn la 1 iunie;
h) Guvernul prezint Parlamentului rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a
bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical
pentru anul bugetar ncheiat pn la 1 iunie;
i) Parlamentul aprob rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului
asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pentru anul
bugetar ncheiat pn la 15 iulie.
(2) La nivel local, principalele activiti i termene-limit ale calendarului bugetar snt:
a) autoritatea executiv local elaboreaz i prezint consiliului local proiectul bugetului local
pe anul urmtor pn la 20 noiembrie;
b) consiliul local adopt bugetul local pe anul urmtor pn la 10 decembrie;
c) autoritatea executiv local prezint consiliului local raportul anual privind executarea
bugetului local pentru anul bugetar ncheiat pn la 15 martie;
d) consiliul local aprob raportul anual privind executarea bugetului local pentru anul bugetar
ncheiat pn la 1 aprilie.
(3) Activitile intermediare ale calendarului bugetar i termenele de realizare ale acestora se
stabilesc de ctre Ministerul Finanelor.
Seciunea 2
Elaborarea i aprobarea bugetului
Articolul 48. Cadrul bugetar pe termen mediu
(1) Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprob cadrul bugetar pe termen
mediu i l prezint spre informare Parlamentului.
(2) Cadrul bugetar pe termen mediu se elaboreaz de ctre Ministerul Finanelor, n comun cu
alte autoriti publice responsabile, n conformitate cu principiile i regulile bugetar-fiscale stabilite
de prezenta lege.
(3) Cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde:
a) cadrul macroeconomic;
b) politica bugetar-fiscal;
c) cadrul macrobugetar;
d) cadrul de cheltuieli.
(4) Cadrul macroeconomic conine informaii privind evoluia principalilor indicatori
macroeconomici care au implicaii asupra bugetului.
(5) Politica bugetar-fiscal include:

a) politica de venituri, inclusiv modificri ale impozitelor i taxelor, precum i politici privind
administrarea veniturilor;
b) politica de cheltuieli, inclusiv prioritile stabilite n baza documentelor de planificare
strategic;
c) politica n domeniul datoriei de stat;
d) analiza riscurilor bugetar-fiscale ce pot avea efect substanial asupra situaiei bugetarfiscale.
(6) Cadrul macrobugetar, exprimat n valoare nominal i ca pondere n produsul intern brut,
cuprinde:
a) veniturile i cheltuielile totale ale bugetului public naional i pe componentele acestuia;
b) cheltuielile de personal ale bugetului public naional i pe componentele acestuia;
c) soldul primar al bugetului public naional;
d) soldul bugetului public naional i al componentelor acestuia;
e) soldul datoriei de stat, inclusiv intern i extern;
f) soldul garaniilor de stat.
(7) Cadrul de cheltuieli conine:
a) limitele sectoriale de cheltuieli ale bugetului public naional i pe componentele acestuia,
inclusiv transferurile interbugetare;
b) limitele de cheltuieli ale bugetului de stat repartizate pe autoriti publice centrale.
(8) Cadrul bugetar pe termen mediu poate conine i alte informaii pe care Ministerul
Finanelor le consider importante pentru reflectare n acest document.
(9) Informaia prezentat n cadrul bugetar pe termen mediu reflect rezultatele ultimilor doi
ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, precum i prognozele pentru trei ani
ulteriori.
Articolul 49. Limitele macrobugetare pe termen mediu
(1) Guvernul, n termenul prevzut de calendarul bugetar, prezint Parlamentului spre
aprobare proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu, exprimate n valoare
nominal i ca pondere n produsul intern brut. Limitele macrobugetare pe termen mediu se stabilesc
pentru:
a) veniturile totale ale bugetului public naional;
b) cheltuielile totale ale bugetului public naional;
c) cheltuielile de personal ale bugetului public naional;
d) soldul bugetului public naional.
(2) Dup aprobare de ctre Parlament, limitele specificate la alin.(1) lit.b)d) nu pot fi
depite:
a) pentru anul bugetar viitor cele exprimate n valoare nominal i ca pondere n produsul
intern brut;
b) pentru urmtorii doi ani bugetari cele exprimate ca pondere n produsul intern brut.
(3) n cazul n care politica bugetar-fiscal cuprins n cadrul bugetar pe termen mediu implic
modificarea i/sau completarea legislaiei, Guvernul prezint Parlamentului proiectul de lege pentru
modificarea i/sau completarea unor acte legislative.
(4) Proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz, proiectul legii
privind modificarea i/sau completarea unor acte legislative se examineaz i se adopt de Parlament
n termenul prevzut de calendarul bugetar.
Articolul 50. Circulara privind elaborarea bugetelor anuale
(1) Ministerul Finanelor emite, anual, n termenul prevzut de calendarul bugetar, circulara
privind elaborarea propunerilor/proiectelor de buget adresat autoritilor publice centrale i locale.

(2) Circulara cuprinde particulariti specifice privind elaborarea propunerilor/proiectelor de


buget pe anul bugetar respectiv.
(3) n baza circularei emise de Ministerul Finanelor, autoritile publice centrale i autoritile
executive locale organizeaz procesul de elaborare a propunerilor/proiectelor de buget i emit
circularele corespunztoare adresate instituiilor bugetare subordonate.
Articolul 51. Propunerile/proiectele de buget
(1) Autoritile publice centrale elaboreaz i prezint Ministerului Finanelor, n termenul
stabilit de acesta, propuneri pentru elaborarea proiectului bugetului de stat.
(2) Autoritile publice centrale n domeniul proteciei sociale i n domeniul ocrotirii sntii
elaboreaz, corespunztor, proiectele bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii
obligatorii de asisten medical i le prezint pentru avizare Ministerului Finanelor, n termenul
stabilit de acesta.
(3) Autoritile executive locale de toate nivelurile ntocmesc proiectele bugetelor locale
corespunztoare, iar autoritile executive locale de nivelul al doilea ntocmesc sinteza consolidat a
proiectelor bugetelor locale, pe care o prezint pentru consultare Ministerului Finanelor, n termenul
stabilit de acesta.
(4) Propunerile/proiectele de buget cuprind indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari,
rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, propunerile de buget pentru anul bugetar viitor i
estimrile pentru doi ani ulteriori.
(5) Propunerile/proiectele de buget se elaboreaz i se prezint n conformitate cu metodologia
de planificare a bugetului, avnd la baz:
a) cadrul macroeconomic, politica bugetar-fiscal, politicile sectoriale, precum i limitele de
cheltuieli/transferuri interbugetare, cuprinse n cadrul bugetar pe termen mediu;
b) performana realizat/asumat n cadrul programelor autoritilor publice pe domeniile de
competen;
c) particularitile specifice cuprinse n circulara privind elaborarea bugetelor anuale.
(6) Procedura de elaborare a proiectelor bugetelor locale se reglementeaz prin Legea privind
finanele publice locale.
Articolul 52. Examinarea i consultarea propunerilor/proiectelor de bugete
(1) Propunerile de buget ale autoritilor publice centrale, proiectul bugetului asigurrilor
sociale de stat, proiectul fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i sinteza proiectelor
bugetelor locale se examineaz de ctre Ministerul Finanelor.
(2) Rezultatele examinrii propunerilor/proiectelor de buget se supun consultrii cu autoritile
publice corespunztoare, n conformitate cu procedura stabilit de Ministerul Finanelor.
(3) Dac propunerile de buget nu respect cerinele specificate la art.51 alin.(5), Ministerul
Finanelor respinge propunerile de buget i solicit ajustarea lor n termenul stabilit de acesta.
(4) Dac autoritile publice centrale nu aliniaz propunerea de buget la cerinele necesare n
termenul stabilit, Ministerul Finanelor este n drept s ajusteze unilateral propunerea de buget cu
includerea ulterioar n proiectul legii bugetare anuale.
(5) Divergenele nesoluionate n cadrul consultrilor bugetare la Ministerul Finanelor se
soluioneaz n cadrul examinrii proiectului legii bugetare anuale la Guvern.
(6) Procesul de examinare i consultare a propunerilor la proiectele bugetelor locale se
reglementeaz prin Legea privind finanele publice locale.
Articolul 53. Legile bugetare anuale
(1) Ministerul Finanelor, autoritile publice centrale n domeniul proteciei sociale i n
domeniul ocrotirii sntii elaboreaz, corespunztor, proiectele legii anuale a bugetului de stat, a

bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i le


prezint Guvernului spre examinare n termenul prevzut de calendarul bugetar.
(2) Legile bugetare anuale conin prevederi generale privind aprobarea indicatorilor principali
ai bugetelor corespunztoare i reglementri specifice anului bugetar respectiv, precum i anexe.
(3) Anexele la legea bugetului de stat cuprind:
a) indicatorii generali i sursele de finanare ale bugetului de stat;
b) componena veniturilor bugetului de stat;
c) bugetele autoritilor publice centrale;
d) transferurile ctre bugetele locale, inclusiv investiiile capitale;
e) alte date relevante.
(4) Anexele la legea bugetului asigurrilor sociale de stat cuprind:
a) sinteza bugetului asigurrilor sociale de stat;
b) programele de cheltuieli ale bugetului asigurrilor sociale de stat;
c) alte date relevante.
(5) Anexele la legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical cuprind:
a) sinteza fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical;
b) programele de cheltuieli ale fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical;
c) alte date relevante.
(6) Nota informativ la proiectul legii bugetare anuale cuprinde informaii de fundamentare a
proiectului de buget, inclusiv performana n cadrul programelor incluse n buget, factorii care au
influenat alocarea resurselor, precum i explicaii privind eventualele abateri de la limitele de
cheltuieli aprobate n cadrul bugetar pe termen mediu. Informaia prezentat n nota informativ la
proiectul de buget reflect rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul
bugetar curent, indicatorii planificai pentru anul bugetar viitor i estimrile pentru cel puin doi ani
ulteriori.
(7) Bugetele se prezint spre aprobare conform clasificaiei organizaionale i clasificaiei
programelor, precum i conform clasificaiei economice pentru asigurarea controlului anumitor
indicatori bugetari din partea Parlamentului.
(8) Guvernul examineaz i aprob proiectele legilor bugetare anuale i le prezint
Parlamentului n termenul prevzut de calendarul bugetar.
Articolul 54. Examinarea i adoptarea legilor bugetare anuale
(1) Parlamentul examineaz i adopt legea bugetului de stat, legea bugetului asigurrilor
sociale de stat i legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv n
termenul prevzut de calendarul bugetar.
(2) Responsabil de examinarea proiectelor legilor bugetare anuale n Parlament este comisia
permanent a Parlamentului n domeniul bugetului i finanelor.
(3) Legile bugetare anuale se examineaz i se adopt n dou lecturi:
a) prima lectur: se audiaz raportul privind proiectul bugetului, se examineaz i se aprob
indicatorii generali ai bugetului (veniturile, cheltuielile i soldul bugetului);
b) a doua lectur: proiectul legii se examineaz i se voteaz pe articole sau, dup caz, n
ansamblu.
(4) Modificrile propuse de Parlament la proiectele legilor bugetare anuale trebuie s fie
conforme principiilor i regulilor bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege.
Articolul 55. Deciziile bugetare anuale
(1) Autoritile executive locale elaboreaz proiectele de decizii bugetare anuale n
conformitate cu reglementrile specifice stabilite prin Legea privind finanele publice locale i le
prezint spre aprobare consiliilor locale corespunztoare n termenul prevzut de calendarul bugetar.

(2) Formatul de prezentare a deciziilor bugetare anuale este similar formatului de prezentare a
legii bugetului de stat pe anul respectiv, prevzut la art.53 alin.(6) i (7).
(3) La aprobarea bugetelor locale autoritile administraiei publice locale de toate nivelurile
snt obligate s respecte limitele de transferuri interbugetare.
(4) Consiliile locale examineaz i adopt deciziile bugetare anuale n termenul prevzut de
calendarul bugetar.
(5) n termen de 30 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat pe anul respectiv,
autoritile administraiei publice locale de toate nivelurile aduc bugetele aprobate corespunztoare
n concordan cu prevederile legii menionate.
(6) n caz de nerespectare a prevederilor alin.(5), efectuarea transferurilor cu destinaie
general la bugetele locale respective se suspend pn la efectuarea ajustrilor corespunztoare.
Articolul 56. Intrarea n vigoare i publicarea legilor/ deciziilor bugetare anuale
Legile/deciziile bugetare anuale intr n vigoare la 1 ianuarie a anului bugetar sau la data
indicat n text, care nu trebuie s precead data publicrii.
Articolul 57. Bugetul provizoriu
(1) Dac legea/decizia bugetar anual nu este adoptat cu cel puin trei zile nainte de
expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziia privind aplicarea bugetului
provizoriu.
(2) Bugetul provizoriu se formeaz i se execut n corespundere cu prevederile legii/deciziei
bugetare din anul precedent, lund n considerare modificrile operate pe parcursul anului i innd
cont de urmtoarele particulariti:
a) excluderea sau reducerea volumului programelor de cheltuieli finalizate sau care urmeaz a
fi finalizate n anul bugetar curent;
b) stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depi valoarea acestuia aprobat n buget
pe anul precedent.
(3) n perioada aplicrii bugetului provizoriu nu se permite efectuarea cheltuielilor pentru
aciuni sau msuri noi comparativ cu anul precedent.
(4) Finanarea cheltuielilor bugetului provizoriu se efectueaz cu respectarea procedurilor
generale privind executarea bugetului. Excepie fac cheltuielile legate de serviciul datoriei de
stat/datoriei unitilor administrativ-teritoriale, care se efectueaz n conformitate cu angajamentele
asumate.
(5) Valabilitatea bugetului provizoriu nceteaz odat cu punerea n aplicare a legilor/deciziilor
bugetare anuale.
(6) Toate operaiunile efectuate n contul bugetului provizoriu se transfer n contul bugetului
adoptat pe anul curent.
Articolul 58. Repartizarea bugetului adoptat
(1) Dup publicarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministerul Finanelor comunic
autoritilor publice centrale limitele anuale de alocaii bugetare, repartizate pe nivele agregate ale
clasificaiei economice, iar autoritilor administraiei publice locale transferurile de la bugetul de
stat ctre bugetele locale.
(2) n termen de 15 zile de la data publicrii legilor/deciziilor bugetare anuale,
autoritile/instituiile bugetare, inclusiv Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional
de Asigurri n Medicin, asigur repartizarea alocaiilor bugetare n conformitate cu metodologia
stabilit de Ministerul Finanelor.
(3) Bugetele repartizate ale autoritilor/instituiilor bugetare servesc drept temei pentru
iniierea executrii bugetului.

Articolul 59. Prognozele trimestriale i monitorizarea indicatorilor bugetari


(1) n termen de o lun de la nceputul anului bugetar, Ministerul Finanelor elaboreaz i
aprob prognoze trimestriale ale veniturilor, cheltuielilor i soldului bugetului public naional i ale
componentelor acestuia.
(2) Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Finanelor monitorizeaz executarea bugetelor n
raport cu prognozele trimestriale prevzute la alin.(1) i ntreprinde msuri n vederea respectrii
nivelului aprobat al soldului bugetar.
Articolul 60. Redistribuirea alocaiilor bugetare
(1) Pe parcursul anului bugetar, redistribuirea alocaiilor aprobate prin legea anual a bugetului
de stat se permite:
a) cu acordul Guvernului ntre autoritile publice centrale (cu excepia celor independente)
i ntre programele unei autoriti, pn la 10 la sut din volumul alocaiilor bugetare aprobate;
b) cu acordul Ministerului Finanelor ntre categoriile economice n cadrul unei autoriti
publice centrale, fr majorarea cheltuielilor de personal i fr modificarea cheltuielilor pentru
investiii capitale i a transferurilor interbugetare;
c) autoritilor publice centrale i, dup caz, instituiilor bugetare subordonate n cazul altor
redistribuiri dect cele prevzute la lit.a) i b) care nu afecteaz limitele de alocaii bugetare stabilite.
(2) Limita prevzut la alin.(1) lit.a) nu se aplic n cazul repartizrii alocaiilor fondurilor de
urgen i altor alocaii centralizate aprobate n buget.
(3) Redistribuirea alocaiilor aprobate prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat sau prin
legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical se efectueaz n condiiile alin.(1) lit.a).
(4) Redistribuirea alocaiilor bugetare conform alin.(1)(3) se efectueaz pn la 30 noiembrie
a anului bugetar.
(5) Competenele privind redistribuirea alocaiilor bugetelor locale n cadrul deciziei bugetare
anuale se stabilesc prin Legea privind finanele publice locale.
(6) Se interzice redistribuirea ulterioar a alocaiilor repartizate din fondurile de rezerv i de
intervenie.
Articolul 61. Modificarea legii/deciziei bugetare anuale
(1) Dac pe parcursul anului se atest tendine de nrutire a soldului bugetului i/sau apare
necesitatea revizuirii cheltuielilor bugetare, administratorul de buget lanseaz procedura de
modificare a bugetului corespunztor.
(2) Autoritile/instituiile bugetare pot nainta propuneri de modificare a bugetelor n modul i
n termenul stabilit de administratorii bugetelor de la care acestea se finaneaz.
(3) Procedurile de elaborare, prezentare i adoptare a legilor/deciziilor privind modificarea
bugetelor snt similare celor pentru legile/deciziile bugetare anuale.
(4) Orice propunere de modificare a legilor/deciziilor bugetare anuale trebuie s fie nsoit de
o not informativ, care va cuprinde concluziile privind executarea bugetului respectiv n perioada
precedent i estimrile privind executarea scontat a bugetului pn la finele anului bugetar n curs,
precum i impactul financiar al modificrilor pentru urmtorii trei ani.
(5) n cadrul unui an bugetar pot fi efectuate, de regul, cel mult dou modificri ale bugetelor
componente ale bugetului public naional, care se adopt nu mai degrab de 1 iulie i nu mai trziu
de 15 noiembrie, cu excepia cazurilor prevzute la art.69 alin.(4).
Seciunea 3
Executarea bugetului
Articolul 62. Contul unic trezorerial

(1) ncasrile la i plile de la bugetele componente ale bugetului public naional n moned
naional se efectueaz prin virament prin contul unic trezorerial, iar cele n valut strin prin
conturi deschise n Banca Naional a Moldovei i instituiile financiare, n conformitate cu
legislaia valutar.
(2) Administratorii de bugete pot angaja/acorda, n baz contractual, mprumuturi cu scaden
n acelai an bugetar de la bugetele componente ale bugetului public naional, gestionate prin contul
unic trezorerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de cas.
(3) Administratorii de bugete pot angaja, n baz contractual, de la instituii financiare
mprumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de cas cu scaden n acelai an bugetar.
(4) Soldul resurselor temporar libere ale bugetelor gestionate prin contul unic trezorerial poate
fi plasat sub form de depozite la Banca Naional a Moldovei.
(5) Se interzice autoritilor/instituiilor bugetare deschiderea conturilor bancare pentru
efectuarea operaiunilor de ncasri i pli prin instituiile financiare, precum i
acordarea/contractarea mprumuturilor.
(6) Prin derogare de la alin.(5), se permite, cu autorizarea Ministerului Finanelor, deschiderea
conturilor bancare i efectuarea operaiunilor de ncasri i pli prin instituiile financiare pentru
proiectele finanate din surse externe, care se implementeaz n baza acordurilor ncheiate pn la
intrarea n vigoare a prezentei legi, dac aceasta este prevzut de acordurile respective, precum i n
alte cazuri prevzute de legislaie.
(7) Ministerul Finanelor, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de
Asigurri n Medicin pot angaja bnci comerciale, care activeaz pe teritoriul Republicii Moldova,
pentru efectuarea unor operaiuni ce in de executarea de cas a bugetelor.
(8) Procedura de selectare a bncilor comerciale pentru efectuarea operaiunilor ce in de
executarea de cas a bugetelor se face o dat la trei ani n conformitate cu legislaia privind
achiziiile publice.
Articolul 63. Executarea de cas a bugetului
(1) ncasrile bugetelor componente ale bugetului public naional i plile bugetului de stat i
ale bugetelor locale se efectueaz prin sistemul trezorerial conform metodei de cas.
(2) Evidena ncasrilor i plilor bugetare prin sistemul trezorerial se asigur prin conturi
trezoreriale bazate pe clasificaia bugetar i pe planul de conturi contabile.
Articolul 64. Prognoza i managementul lichiditilor
(1) n termen de 30 de zile de la data adoptrii legilor/deciziilor bugetare anuale, dar nu mai
trziu de 1 ianuarie a anului bugetar, administratorii de bugete elaboreaz, n conformitate cu
metodologia stabilit de Ministerul Finanelor, prognozele de lichiditi ale bugetelor
corespunztoare pe an cu repartizare lunar.
(2) Prognozele menionate la alin.(1) al prezentului articol se actualizeaz periodic, cu
respectarea nivelului trimestrial al soldului bugetar, stabilit n condiiile art.59.
Articolul 65. ncasrile bugetare
(1) Colectarea veniturilor i a altor ncasri aprobate n bugetele componente ale bugetului
public naional se asigur de ctre administratorii de venituri stabilii prin actele normative care
instituie aceste venituri.
(2) n cazul n care legislaia nu prevede autoritatea responsabil de administrarea anumitor
venituri bugetare, Ministerul Finanelor desemneaz administratorii veniturilor bugetare respective.
(3) Toate plile calculate, dar netransferate la bugetele componente ale bugetului public
naional pn la data ncheierii anului bugetar se ncaseaz n contul bugetelor respective pe anul
viitor.

Articolul 66. Gestionarea angajamentelor


(1) Autoritile/instituiile bugetare snt responsabile pentru asumarea, achitarea, evidena i
raportarea angajamentelor, n conformitate cu legislaia care reglementeaz achiziiile publice i cu
alte acte normative.
(2) Asumarea angajamentelor de ctre autoritile/instituiile bugetare se permite doar n
scopurile i n limitele alocaiilor bugetare.
(3) Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioad de pn la trei ani pentru
obiectele de investiii capitale, n limitele cheltuielilor prognozate n acest scop pe anii respectivi.
Valoarea angajamentelor multianuale se ajusteaz anual n corespundere cu alocaiile bugetare
aprobate n acest scop pe anul bugetar respectiv.
(4) Autoritile/instituiile bugetare snt obligate s revad relaiile contractuale cu furnizorii
de mrfuri i servicii i s reduc cheltuielile dac pe parcursul anului bugetar alocaiile bugetare au
fost diminuate ca urmare a modificrii bugetului.
Articolul 67. Plile bugetare
(1) n procesul executrii bugetelor, autoritile/instituiile bugetare efectueaz pli n limitele
alocaiilor bugetare aprobate i n conformitate cu prognozele de lichiditi ale bugetelor.
(2) Finanarea cheltuielilor se efectueaz pe msura ncasrii mijloacelor bneti la conturile
bugetului, cu respectarea urmtoarelor prioriti:
a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat/datoriei unitilor administrativteritoriale;
b) cheltuielile de personal, de achitare a burselor, a pensiilor, a indemnizaiilor, a
compensaiilor, a alocaiilor i a ajutoarelor sociale;
c) cheltuielile pentru resursele termoenergetice;
d) cheltuielile din fondurile de urgen.
(3) La efectuarea altor cheltuieli dect cele stipulate la alin.(2), prioritile de cheltuieli se
stabilesc de ctre conductorul autoritii/instituiei bugetare.
(4) Plile legate de serviciul datoriei, inclusiv pentru obligaiunile provenite din acordarea
garaniilor, se efectueaz n termenele i n condiiile angajamentelor asumate, indiferent de suma
aprobat n buget pentru acest scop.
(5) Toate plile executate pn la data ncheierii anului bugetar, indiferent de perioada pentru
care acestea se efectueaz, se nregistreaz i se reflect n evidena contabil ca pli ale anului
bugetar curent.
(6) Datoriile autoritilor/instituiilor bugetare din anii precedeni se achit de ctre acestea din
contul i n limita bugetelor autoritilor/instituiilor respective aprobate pe anul bugetar curent.
Articolul 68. Plile n baza documentelor executorii
(1) Documentele executorii privind dezafectarea incontestabil a mijloacelor bneti din
contul bugetelor componente ale bugetului public naional, precum i din contul
autoritilor/instituiilor bugetare, se prezint obligatoriu de ctre creditor direct administratorilor de
bugete i/sau, dup caz, autoritilor/instituiilor bugetare respective doar dup rmnerea irevocabil
a hotrrii judectoreti.
(2) n cazul neexecutrii documentului executoriu emis n baza unei hotrri judectoreti
irevocabile n termen de 6 luni de la data prezentrii acestuia, creditorul poate solicita executorului
judectoresc iniierea executrii silite, conform procedurii stabilite de Codul de executare.
(3) Plile pentru executarea silit a sumelor adjudecate conform documentelor executorii se
efectueaz n limita bugetului aprobat al autoritii/ instituiei bugetare.

(4) Suma plilor pentru executare silit nu poate depi 20 la sut din bugetul aprobat al
autoritii/instituiei bugetare pe anul respectiv.
(5) Pentru documentele executorii care au parvenit prin intermediul executorului judectoresc
cu nclcarea procedurii stabilite la alin.(1) al prezentului articol, debitorul va fi scutit de plata
onorariului i a altor cheltuieli de executare prevzute la art.3641 din Codul de executare.
Articolul 69. Blocarea alocaiilor bugetare
(1) n procesul executrii bugetului, administratorii de bugete snt autorizai s blocheze
temporar anumite alocaii de la bugetul respectiv, cu excepia plilor pentru deservirea datoriei de
stat/unitilor administrativ-teritoriale, n urmtoarele situaii:
a) dac analiza executrii scontate a bugetelor atest nrutirea nivelului soldului bugetar,
aprobat prin legea/decizia bugetar anual i stabilit ca prognoze trimestriale n baza art.59;
b) dac limitele de alocaii n proiectul bugetului care urmeaz a fi aprobat snt mai mici dect
cele din bugetul provizoriu care se execut;
c) dac snt iniiate propuneri de reducere a alocaiilor fie prin redistribuire, fie prin
modificarea bugetului.
(2) n perioada de blocare temporar a alocaiilor, autoritile/instituiile bugetare nu i pot
asuma noi angajamente de cheltuieli.
(3) Blocarea alocaiilor poate fi efectuat pe o perioad ce nu depete 60 de zile, cu
informarea autoritilor/instituiilor bugetare i a Guvernului sau, dup caz, a consiliilor locale
despre circumstanele ce au determinat aceast aciune.
(4) n cazul n care aciunile aferente blocrii alocaiilor nu asigur meninerea soldului
bugetar n limitele stabilite de legea/decizia bugetar anual, administratorii de bugete, n termen de
cel puin 20 de zile pn la expirarea perioadei de blocare, ntocmesc i prezint proiectul
legii/deciziei privind modificarea bugetului respectiv.
(5) Blocarea alocaiilor efectuat n condiiile alin.(1) se aplic pn la adoptarea legii/deciziei
privind modificarea bugetelor respective.
Articolul 70. ncheierea anului bugetar
(1) n ultima zi lucrtoare a anului bugetar nu se efectueaz operaiuni de ncasri i pli
bugetare, ci doar operaiuni interne i de ncheiere a anului bugetar.
(2) La data ncheierii anului bugetar alocaiile bugetare nevalorificate, precum i soldurile de
mijloace bneti din conturile trezoreriale ale autoritilor/instituiilor bugetare se nchid, cu excepia
soldurilor proiectelor finanate din surse externe.
(3) n cazul instituiilor bugetare amplasate peste hotarele rii, suma finanrii din veniturile
generale pentru anul bugetar urmtor se reduce cu soldurile mijloacelor bneti nregistrate la data
ncheierii anului bugetar n conturile acestor instituii.
(4) Soldurile de mijloace bneti din conturile bugetelor componente ale bugetului public
naional, nregistrate la data ncheierii anului bugetar, snt tranzitorii pe anul bugetar urmtor i snt
accesibile spre utilizare la acoperirea deficitului n limitele prevzute de legile/deciziile bugetare
anuale.
(5) Dac la finele anului bugetar volumul real nregistrat al deficitului bugetului asigurrilor
sociale de stat, cu excepia transferurilor de la bugetul de stat pentru prestaii de asisten social,
este mai mic dect volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienei
de venituri ale bugetului asigurrilor sociale de stat, Casa Naional de Asigurri Sociale va restitui
diferena la bugetul de stat n primul trimestru al anului bugetar viitor, n baza raportului anual
privind executarea bugetului.
Seciunea 4

Evidena contabil i raportarea bugetului


Articolul 71. Evidena contabil n sistemul bugetar
(1) Evidena contabil n sistemul bugetar se organizeaz n baza Legii contabilitii i n
conformitate cu planul de conturi contabile i cu metodologia elaborat i aprobat de ctre
Ministerul Finanelor.
(2) Evidena ncasrilor i plilor bugetului asigurrilor sociale de stat i ale fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten medical se asigur n baza planurilor de conturi contabile proprii,
cu utilizarea sistemelor informaionale specifice domeniilor de activitate.
Articolul 72. Rapoartele periodice privind executarea bugetelor
(1) Ministerul Finanelor, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania Naional de
Asigurri n Medicin ntocmesc i public lunar rapoarte privind executarea bugetelor pe care le
administreaz.
(2) Autoritile executive locale ntocmesc i public rapoarte privind executarea bugetelor
locale, n conformitate cu periodicitatea i cerinele stabilite de Legea privind finanele publice
locale.
(3) Raportul privind executarea bugetului public naional se ntocmete i se public lunar de
ctre Ministerul Finanelor.
(4) Guvernul prezint Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului public
naional i a componentelor acestuia n termenul prevzut de calendarul bugetar.
(5) Modul de ntocmire i de prezentare a rapoartelor privind executarea bugetelor
componente ale bugetului public naional se stabilete de Ministerul Finanelor.
Articolul 73. Rapoartele anuale privind executarea bugetelor
(1) Rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de
stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical se ntocmesc de administratorii
bugetelor respective i se prezint Guvernului, iar ulterior Parlamentului spre aprobare, n termenele
prevzute de calendarul bugetar.
(2) Rapoartele prezentate de Guvern se examineaz de ctre Parlament i se aprob n
termenul prevzut de calendarul bugetar.
(3) Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pentru anul bugetar ncheiat se
ntocmesc de ctre autoritile executive locale i se aprob de ctre consiliile locale n termenul
prevzut de calendarul bugetar.
(4) Rapoartele anuale privind executarea bugetelor se prezint n format comparabil cu
formatul bugetelor aprobate i cuprind:
a) caracteristicile cadrului macroeconomic n anul respectiv, dinamica i tendinele
indicatorilor n comparaie cu anii precedeni;
b) evaluarea implementrii msurilor de politici bugetar-fiscale n raport cu asumrile
prevzute n buget, precum i explicaii privind eventuale abateri de la limitele macrobugetare pe
termen mediu;
c) nivelul de executare a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare n raport cu
indicatorii planificai, cu executarea din anul precedent i cu explicarea cauzelor devierilor;
d) explicaii la modificrile bugetare efectuate pe parcursul anului;
e) nivelul datoriei de stat/datoriei unitilor administrativ-teritoriale n raport cu limitele
stabilite;
f) nivelul de realizare a performanei n cadrul programelor;
g) alte informaii relevante.
(5) La examinarea i prezentarea n Parlament a rapoartelor anuale privind executarea
bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrii obligatorii de

asisten medical particip autoritile publice centrale de specialitate, care prezint rapoarte
privind implementarea programelor i performana realizat n domeniile de competen.
(6) Dup aprobarea de ctre Parlament/consiliile locale, rapoartele anuale se public n modul
i n termenul stabilit de legislaie.
Articolul 74. Rapoartele financiare
Autoritile/instituiile bugetare, inclusiv Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania
Naional de Asigurri n Medicin, ntocmesc i prezint rapoarte financiare n baza Legii
contabilitii i n conformitate cu termenele i cerinele stabilite de Ministerul Finanelor.
Capitolul V
MONITORINGUL FINANCIAR
Articolul 75. Obiectul monitoringului financiar
Monitoringului financiar se supun:
a) autoritile/instituiile publice la autogestiune, cu excepia celor responsabile exclusiv fa
de Parlament;
b) ntreprinderile de stat/municipale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar
public.
Articolul 76. Responsabilitatea pentru monitoringul financiar
(1) Monitoringul financiar al activitii autoritilor publice la autogestiune, a ntreprinderilor
de stat i a societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectueaz de ctre
Ministerul Finanelor.
(2) Organele centrale de specialitate ale administraiei publice i alte autoriti administrative
monitorizeaz activitatea instituiilor publice la autogestiune, a ntreprinderilor de stat i a
societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care activeaz n domeniul de
competen al acestora i prezint informaiile respective Ministerului Finanelor.
(3) Monitoringul financiar al activitii instituiilor publice la autogestiune, a ntreprinderilor
municipale i a societilor comerciale n care autoritile administraiei publice locale au calitatea
de fondator sau dein cota majoritar n capitalul social se efectueaz de ctre autoritile
administraiei publice locale.
(4) Procedurile i cerinele specifice privind efectuarea monitoringului financiar se elaboreaz
de ctre Ministerul Finanelor, n comun cu organul abilitat cu administrarea i deetatizarea
patrimoniului public, i se aprob de Guvern.
(5) Rezultatele monitoringului financiar se prezint autoritii administraiei publice centrale
responsabile de administrarea patrimoniului public i se iau n considerare n procesul de luare a
deciziilor privind administrarea i deetatizarea patrimoniului public.
Capitolul VI
CONTROLUL FINANCIAR I AUDITUL PUBLIC EXTERN
Articolul 77. Controlul financiar public intern
(1) Activitile efectuate n cadrul procesului bugetar i operaiunile legate de gestionarea
finanelor publice de ctre autoritile/instituiile bugetare snt obiect al controlului financiar public
intern.
(2) Principiile i modul de organizare a sistemului de management financiar i de control, a
activitii de audit intern, precum i a funciei de coordonare i armonizare centralizat n domeniul
controlului financiar public intern, se reglementeaz prin legislaia privind controlul financiar public
intern.

Articolul 78. Inspectarea financiar


(1) Inspectarea financiar se efectueaz de ctre Inspecia financiar din subordinea
Ministerului Finanelor n baza regulamentului aprobat de ctre Guvern.
(2) n cadrul inspectrilor financiare este verificat activitatea economico-financiar, inclusiv
prin investigri operative i analize documentare efectuate n baza informaiilor privind eventuale
nclcri ale legislaiei sau fraude n gestionarea i utilizarea resurselor bugetare, n administrarea
patrimoniului public, raportarea datoriei publice, disciplina preurilor i tarifelor reglementate de
stat, n calcularea profitului net al ntreprinderilor de stat/municipale i al societilor comerciale cu
cota de participare a statului, precum i a dividendelor i a defalcrilor la buget a unei pri a
profitului net al acestora.
(3) Inspectarea financiar se iniiaz:
a) la solicitarea Aparatului Preedintelui Republicii Moldova, a Parlamentului, a Guvernului, a
Curii de Conturi, a organelor de drept;
b) n baza solicitrilor, petiiilor i informaiilor parvenite, inclusiv de la autoritile publice
centrale i locale, precum i n baza analizei riscurilor i cost-eficienei;
c) de ctre Ministerul Finanelor, care prin intermediul Inspeciei financiare programeaz
inspectri financiare n funcie de riscurile evaluate aferente activitilor procesului bugetar i
subiectelor menionate la alin.(2).
(4) Inspectrii financiare pot fi supuse:
a) autoritile/instituiile bugetare;
b) ntreprinderile de stat/municipale, societile comerciale n al cror capital social statul
deine o cot-parte nu mai mic de 25 la sut, precum i persoanele afiliate acestora;
c) alte persoane fizice i juridice care gestioneaz/beneficiaz de resurse financiare i/sau
patrimoniu de la entitile specificate la lit.a) i b).
(5) Autoritile/instituiile publice la autogestiune i autoritile bugetare independente pot fi
supuse inspectrii financiare doar la solicitarea organelor de drept sau a Parlamentului.
Articolul 79. Auditul public extern
Modul de formare, gestionare i utilizare a resurselor bugetului public naional, precum i de
administrare a patrimoniului public, se supune auditului public extern n conformitate cu legislaia.
Capitolul VII
RESTRICII, PENALITI I RSPUNDEREA JURIDIC
Articolul 80. Restricii i penaliti
(1) Se interzice dezafectarea incontestabil a mijloacelor bneti din conturile bancare ale
Trezoreriei de Stat i ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor, cu excepia executrii
ordinelor incaso ale organelor abilitate cu dreptul de executare silit, de suspendare a operaiunilor
n conturile bancare ale contribuabilului i de sechestrare sau de percepere, n mod incontestabil, a
mijloacelor bneti din conturile bancare i/sau trezoreriale.
(2) De la persoanele fizice i juridice care au primit din partea autoritilor/instituiilor
bugetare mijloace financiare sub form de plat prealabil, inclusiv pentru mrfuri i servicii (cu
excepia lucrrilor de construcie, de reparaie capital i de achiziionare a rachetelor antigrindin),
pentru perioada care depete termenul prevzut de contract, se percepe la bugetul respectiv o sum
calculat n funcie de rata de baz aplicat de Banca Naional a Moldovei la principalele operaiuni
de politic monetar pe termen scurt. Termenul stipulat de contract pentru onorarea obligaiilor
persoanelor fizice sau juridice fa de autoritatea/instituia bugetar nu poate depi 30 de zile de la
data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare. Concomitent, la buget se percep i
mijloacele financiare neutilizate (datoria debitoare) la momentul controlului.

(3) Se interzice dezafectarea de la buget a mijloacelor pentru acordare de mprumuturi


persoanelor fizice i juridice. Excepie fac resursele recreditate n condiiile Legii cu privire la
datoria public, garaniile de stat i recreditarea de stat, precum i cele destinate acordrii de credite
fr dobnd concurenilor electorali.
(4) n caz de nerambursare la scaden a mprumuturilor recreditate din surse interne i externe
prin intermediul Ministerului Finanelor, a dobnzilor i a altor pli aferente, precum i a
mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru stingerea mprumuturilor acordate cu garanie de
stat, organele abilitate cu dreptul de executare silit, de suspendare a operaiunilor n conturile
bancare ale contribuabilului i de sechestrare sau de percepere, n mod incontestabil, a mijloacelor
bneti din conturile bancare i/sau trezoreriale vor percepe n mod prioritar i incontestabil, de la
bugetele respective i de la persoanele care au beneficiat de mprumuturi recreditate i mprumuturi
acordate cu garanie de stat, sumele nerambursate.
(5) Stingerea datoriilor expirate aferente mprumuturilor acordate i/sau recreditate de
Ministerul Finanelor, precum i a mprumuturilor achitate din contul bugetului de stat conform
garaniei de stat, se va efectua n urmtoarea succesiune: suma principal a mprumutului, dobnda i
alte pli, penalitatea.
(6) Mijloacele bugetare, inclusiv cele exprimate prin bunuri materiale, utilizate de ctre
autoritile/instituiile bugetare, contrar prevederilor actelor normative, pentru acordare de mprumut
sau de ajutor financiar persoanelor fizice i juridice se percep integral de la acestea i se vars la
bugetul respectiv fr a fi restabilite ulterior pe conturile creditorilor. Pentru ntreaga perioad de
utilizare a acestor mijloace, de la persoanele menionate se percepe la bugetul respectiv o sum
calculat n funcie de rata de baz aplicat de Banca Naional a Moldovei la principalele operaiuni
de politic monetar pe termen scurt.
(7) Sanciunile specificate la alin.(2) i (6) se aplic de ctre Inspecia financiar n baza
rezultatelor inspectrilor efectuate.
(8) Pentru neplata n termenele stabilite de actele normative a plilor la bugetele componente
ale bugetului public naional se aplic majorri de ntrziere n mrimea i n modul stabilit de Codul
fiscal i de alte acte legislative.
Articolul 81. Formele de rspundere juridic
nclcarea prevederilor prezentei legi atrage rspundere disciplinar, civil, contravenional
sau penal n conformitate cu legislaia n vigoare.
Capitolul VIII
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 82. Intrarea n vigoare i abrogrile
(1) Prezenta lege ntr n vigoare la 1 ianuarie 2015, cu excepia art.10, art.15-17, art.18 lit.b)
i d), art.19 lit.d), f) i g), art.20 alin.(1) lit.b), c) i k), art.21 alin.(1) lit.j), art.24 alin.(1) lit.e) i g),
art.29-30, art.36, art.37, art.47 alin.(1) lit.a)-c), art.48, art.49, art.54 alin.(4), art.59-61, art.64, art.6769, art.70 alin.(3), art.72 alin.(4), art.74-76, art.81, care se pun n aplicare de la 1 ianuarie 2016.
(2) ncepnd cu 1 ianuarie 2015 se abrog art.1-5, art.8, art.13, art.13 1-132, art.134-136, art.1516, art.19-22, art.24-35, art.37, art.39, art.44-48, art.50-53, art.55 din Legea nr.847-XIII din 24 mai
1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar, cu modificrile i completrile ulterioare
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediie special).
(3) ncepnd cu 1 ianuarie 2016 se abrog:
Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar (republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediie special);

Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor
fondului de rezerv al Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.5758,
art.511);
art.X din Legea nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178181, art.1354);
art.IX din Legea nr.430-XV din 31 octombrie 2003 pentru modificarea i completarea unor
acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239242, art.956);
art.XXIII din Legea nr.154-XVI din 21 iulie 2005 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126128, art.611);
art.IV din Legea nr.335-XVI din 16 decembrie 2005 pentru modificarea i completarea unor
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.14, art.22);
art.XVI i art.XXIV din Legea nr.268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142145,
art.702);
art.IV din Legea nr.231-XVI din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea i completarea unor
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180183, art.693);
art.IV din Legea nr.107-XVI din 16 mai 2008 cu privire la modificarea i completarea unor
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.107109, art.417);
art.II din Legea nr.172-XVI din 10 iulie 2008 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art.543);
art.X i art.XV din Legea nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193196,
art.609);
art.III din Legea nr.63 din 23 aprilie 2010 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.7577, art.213);
art.III din Legea nr.72 din 4 mai 2010 pentru modificarea i completarea unor acte legislative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.9497, art.270);
art.IX din Legea nr.48 din 26 martie 2011 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.53, art.114);
Legea nr.167 din 22 iulie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr.847-XIII din 24
mai 1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2011, nr.131133, art.417);
art.IV din Legea nr.267 din 23 decembrie 2011 privind modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1314, art.32);
art.VIII din Legea nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.190192, art.644);
art.II din Legea nr.241 din 2 noiembrie 2012 pentru modificarea unor acte legislative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242244, art.777).
Articolul 83. Prevederi tranzitorii
(1) Implementarea bugetrii bazate pe performan de ctre autoritile administraiei publice
locale se efectueaz pe etape, n conformitate cu planul de activitate a Guvernului.
(2) n anul 2015, articolele 8, 11, 27, 42, 43, 44, se pun n aplicare doar n scopuri de elaborare
a bugetului.
Articolul 84. Prioritatea legii
Actele normative n vigoare se aplic n msura n care nu contravin prevederilor prezentei
legi.

Articolul 85. Ajustarea legislaiei n conformitate cu prezenta lege


Guvernul, n termen de un an de la data publicrii prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative n vigoare n
concordan cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege;
c) va asigura elaborarea i aprobarea actelor normative pentru implementarea prezentei legi.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor CORMAN

Nr.181. Chiinu, 25 iulie 2014.


__________
Legile Republicii Moldova
181/25.07.2014 Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale //Monitorul Oficial 223230/519, 08.08.2014