Sunteți pe pagina 1din 3

Nu toti angajatii IT sunt scutiti de la

plata impozitului pe venit, ci doar cei


care ocupa anumite functii
Procedura de acordare a scutirilor de impozit pe venit angajatilor IT a fost modificata printr-un act
normativ care a intrat deja in vigoare. Conform noilor reglementari, salariatii din acest sector vor fi
scutiti de la plata impozitului pe venit numai daca ocupa anumite functii, precizate expres de legislatie

Ordinul Ministerului de Finante nr. 835/2015 inlocuieste vechiul cadru legal (Ordinul
MFP nr. 1479/2013 - abrogat) care stabilea conditiile in care programatorii sunt scutiti de
la plata impozitului pe venit.
Noul act normativ modifica modul in care se va face selectia informaticienilor ce
beneficiaza de aceasta masura. Concret, incepand din 30 iunie, de cand Ordinul MFP nr.
835/2015 a intrat in vigoare, pentru a nu mai plati impozit pe venit, absolventii
facultatilor de informatica trebuie sa ocupe una dintre cele opt functii reglementate de
acest act normativ:

Administrator baze de date

Analist

Inginer de sistem in informatica

Inginer de sistem software

Manager de proiect informatic

Programator

Proiectant de sisteme informatice

Programator de sistem informatic

Anterior, in vechea reglementare, prevederile stabileau ca, pentru a beneficia de scutire,


era necesar ca, pe langa ocuparea acestor functii, angajatii sa fi absolvit cu diploma si
anumite specializari din domeniul IT, ca de exemplu: Automatica, Matematica, fizica sau
chimie informatica, Cibernetica, Contabilitate si informatica de gestiune etc. (Lista
tuturor domeniilor pentru care se acorda scutirea este precizata in acest articol
AvocatNet.ro).
In ceea ce priveste celelalte conditii care trebuie indeplinite pentru acordarea scutirilor nu
exista modificari.

Astfel, in continuare, postul pentru care se acorda scutirea de impozit pe venit trebuie sa
faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama
anagajatorului, cum ar fi centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou,
compartiment sau altele similare.
In acelasi timp, angajatorul trebuie sa fi realizat in anul fiscal precedent si sa fi inregistrat
distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru
calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin
echivalentul in lei a 10.000 dolari.
In plus, ca si pana acum, angajatorul trebuie sa aiba unul dintre codurile CAEN: 5821,
5829, 6201, 6202, 6209.
Ce acte sunt necesare pentru scutirea de la plata impozitului pe venit?
Pentru incadrarea angajatilor in categoria celor care nu platesc impozitul pe venit sunt
necesare urmatoarele documente justificative:

actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;

organigrama angajatorului;

fisa postului;

copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de


lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a
diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia
legalizata a suplimentului la diploma;

contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;

statul de plata intocmit separat ;

comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste


procesul de creare de programe pentru calculator;

balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de
programe pentru calculator.

Dosarul care cuprinde aceste documente se va pastra la sediul angajatorului in vederea


controlului, se mai precizeaza in Ordinul MFP nr. 835/2015, care mai stabileste si ca
incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii
de scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului.
Scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala
obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii

persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la


realizarea plafonului minim de venit.